BLVRD30

Page 1

30

BLVRD magazine is een gratis, tweemaandelijks jongerenmagazine. Vorige edities gemist? Lees alle edities op blvrdmagazine.com. Ook op jongvolk.be vind je onze content.

TeAM

Jana Germanus · Lauren Rolly · Luka Franck Marjolein Velleman · Nicholas Vandenbussche Sara Bouvry @blvrdMAgAzine

the cover:
On
MATS bonneure PhoTo by jAnA gerMAnuS
SPeciAl Tnx To Bibliotheek Brugge Cactus Muziekcentrum CC Brugge Cinema Lumière CGSO Brugge Concertgebouw Brugge Do vzw Het Entrepot Howest Jeugddienst Brugge Jong Volk KAAP Musea Brugge Snuffel Stad Brugge TURBO eindredAcTie Jordy Vermote lAy-ouT Faldona Vande Velde · Sanne De Muynck druk VCP Graphics
An-Katrien Callebaut · Cato Crevits · Ellemijn Van Puymbroeck · Hannelore Geldhof · Iza Moreno
30/09/22 ediTie
www.blvrdMAgAzine.coM
derTig FirST Seen AT cAchoT
DOCFEST 2022 6 ALLES VOOR STUDENTEN IN BRUGGE oP 18 PAginA'S uiTgelichT: CHIBI ICHIGO OPENT 50 WEG MET HET TABOE 14 LINUS AMEEUW STELT 46 OOG IN OOG MET DE 56 KITCHEN. TABLE - CHASING 22 28 45SAFE 10
edi T ie derT ig OPENT DE CACTUS CLUB TABOE ROND ABORTUS neweST hoTSPoT in Town: Más STELT TENTOON DE DOOD 18 CHASING ZA’ATAR SAFE SPACE: SPROUT BOOKTOK 60 blvrd-APProved

DoCFEST 2022

vAn woenSdAg 16 ToT en MeT zondAg 20 noveMber orgAniSeren de rePubliek en cineMA luMière een gloednieuw FilMFeSTivAl in hArTje brugge. docFeST - whAT’S in A nAMe - iS heT FeeST vAn de beTere docuMenTAire. STerke verhAlen en hun MAATSchAPPelijke relevAnTie STAAn cenTrAAl. de TheMA’S die AAn bod koMen, leiden ook in onze STAd ToT debAT de geSelecTeerde FilMS zijn kriTiSch, MAAr lATen ruiMTe voor een lAch en een TrAAn.

De tien titels werden zorgvuldig en met veel oog voor detail geselecteerd en in een boeiend vijfdaags programma gegoten. Elke documentaire wordt voorzien van een verrijkende beleving, en dat in de vorm van een nagesprek, een workshop, filmvertoningen op unieke locaties, een filocafé of een salon. We lichten hieronder graag enkele titels uit.

bigger ThAn uS vrij 18/11 oM 20u in cineMA luMière i.S M jong volk x Mooov x PlATForM

Melati is een jonge klimaatactiviste uit Indonesië. Als geëngageerde changemaker bindt ze de strijd aan tegen de plasticvervuiling in haar land. Daarnaast trekt ze ook de wereld rond om gelijkgestemde jongeren te ontmoeten. Wat geeft hen de energie en het doorzettingsvermogen om te blijven strijden voor een betere wereld?

Een idee delen met anderen is de eerste stap om het te realiseren. Geïnspireerd door de jongeren uit de film laten we Brugse changemakers aan het woord en verzamelen we samen inspirerende ideeën voor onze eigen stad. The future is ours!

6

TekST: hAnnelore geldhoF beeld: rAdwAn.8r

oTher MuSic

zAT 19/11 oM 20u in cherry Picker record STore oF zon 20/11 oM 17u in cineMA luMière i.S M cherry Picker x kunSTencenTruM kAAP

In deze film trekken we naar het bruisende New York. De platenwinkel Other Music was een iconische plek voor vinyljunks en muzikanten. Bands als Animal Collective en Vampire Weekend legden hun eerste zelfgebrande cd’s in de rekken en lanceerden er hun carrière. Maar meer dan een platenwinkel was Other Music ook een ontmoetingsplaats voor de ganse community. De documentairemakers volgen de bezoekers en de uitbaters, die noodgedwongen

hun deuren moeten sluiten wegens torenhoge huurprijzen en de oneerlijke concurrentie met verschillende streamingdiensten. Het verhaal van de jammerlijke teloorgang van een legendarische muziektempel.

Op zaterdag 19 november toont Docfest deze film in platenwinkel Cherry Picker Record Store, in de Langestraat in Brugge. Na de film volgt een tiny desk concert van niemand minder dan de Belgische jazzmuzikante Lara Rosseel. Met haar contrabas brengt ze vaak exotisch getinte composities die schipperen op de grens tussen herkenbaarheid en experiment.

EDITIE DERTIG 7

zon 20/11 oM 14u30 in cineMA luMière

Sylvie woont op een boerderij in NoordFrankrijk en heeft een kist vol verrassingen op haar zolder staan. Haar grootmoeder Nelly heeft allerlei brieven, dagboekfragmenten, foto’s en filmrollen achtergelaten. Samen met documentairemaker Magnu Gertten reconstrueert ze haar adembenemende en bewonderenswaardige verhaal. Nelly was operazangeres en zat in het verzet tijdens WOII. Ze werd gevangen genomen en naar het concentratiekamp van Ravensbrück gebracht. Op kerstavond 1944 ontmoette ze daar de wondermooie Nadine. In barre omstandigheden ontwikkelen de twee vrouwen een onverwachte, maar intense liefde voor elkaar. Tijdens de laatste maanden van de oorlog raken ze van elkaar gescheiden, maar uiteindelijk slagen ze er na de oorlog in om samen een leven uit te bouwen. Als lesbische vrouwen in de jaren 50 is dat allesbehalve evident, en dus verhuizen ze naar de andere kant van de wereld en houden ze hun relatie geheim.

Na de film wordt er salon gehouden in de Foyer van de cinema. Bij een drankje en een sneukeltje staat dialoog centraal. Niet enkel over de positie van lesbische vrouwen vroeger en nu, maar ook over de kracht van familieverhalen en het belang van moed, verzet en schouders om op te steunen.

een TickeTje voor docFeST koST 10 euro. de TickeTverkooP STArT oP MAAndAg 17 okTober. docFeSTbrugge.be

8

SENSUEEL, TEDER en RECHT NAAR HET HART. Focus Knack Een van de MEEST ONTROERENDE en INTELLIGENTE FILMS van het jaar De Morgen KERNBOM van LIEFDE. De Standaard LUKAS STAL voor altijd DE HARTEN van het PUBLIEK. VRT

St-Jakobsstraat 36 · 8000 Brugge - 050
34 65
VANAF 2 NOVEMBER
34
/lumierebrugge /cinemalumierebrugge
IN DE BIOSCOOP
OFFICIALLY SELECTED FOR

SAFE SPACE

10
SPROUT

AlS we SPreken over jonge onderneMerS in brugge iS MATS bonneure een nAAM die we nieT Mogen vergeTen. MATS iS oPrichTer en eigenAAr vAn 'SProuT’, een queer bAr wAAr ze vegAn Food & drinkS Serveren. een 'SAFe SPAce’ wAAr iedereen welkoM iS nA AMPer drie MAAnden zieT heT er Al enorM gezellig uiT er hAngT een leuke SFeer en er iS voor elk wAT wilS

Hoe omschrijf jij Sprout?

“Sprout is iets wat ik zelf redelijk moeilijk kan omschrijven, ik zie het als bar en eetcafé in één geheel. Je kan bij ons terecht voor een drankje, maar ook om iets te eten. Het is allemaal redelijk simpel: van spaghetti en lasagne tot tapas. Ik vind het zelf ook leuk om gewoon met de handen te eten en alles te delen met zij die ook aan tafel zitten. Dat zorgt voor een aangename sfeer.”

Mats is al vijf jaar veganist en weet uit ervaring dat het daardoor soms moeilijk is om uit eten te gaan. “Vaak zijn er maar één of twee veganistische keuzes op de menukaart. Om dan ergens te komen waar je uit de volledige kaart kan kiezen, dat doet mij deugd en dat wou ik hier dus ook hebben.” aldus Mats.

Vanwaar het idee om een queer bar te openen? “Ik wou heel graag iets queers, een safe space creëren in Brugge. Dat is iets wat ik zelf altijd al gemist heb. Als 18-jarige ging ik echt niet graag uit in Brugge. Er was toen ook niks dat echt uitgesproken queer was, daar breng ik nu verandering in. Ik weet van mijn vrienden en andere mensen rondom mij dat zij hier ook nood aan hebben.

Ik woon al heel mijn leven in Brugge en had nooit gedacht dat ik hier ging blijven. Ik had altijd het gevoel dat er hier voor mij niets meer te beleven viel. Uiteindelijk zag ik dat dit pand te koop stond en ben zo beginnen twijfelen. Ik zag het als een kans om hier eindelijk iets te creëren waar ik zelf ook altijd nood aan had, we kunnen hier niet allemaal blijven weglopen.”

EDITIE DERTIG 11

Welke boodschap wil je de wereld insturen?

“Ik wil dat iedereen zich hier welkom voelt. Of het nu in joggingpak, tuxedo of full-on drag is, ik wil dat mensen weten dat het hier allemaal kan zonder vooroordelen of vreemde blikken. Sprout is een plek met goede sfeer en een warm gevoel waar iedereen zichzelf kan zijn.”

Zijn er bepaalde vooruitzichten?

“Ik heb een kleine feestzaal achter het café, daar zou ik graag enkele evenementen voor de queer community in Brugge organiseren. Ik heb veel vrienden die me vertellen over hun uitgaan en hoe vaak ze worden lastiggevallen. Sprout

is een plek waar zo’n dingen niet getolereerd worden. Qua evenementen denk ik dan eerder aan dragshows, karaoke- of spelletjesavonden en leuke feestjes. Ik zou het ook heel leuk vinden om beginnende namen in de dragwereld een kans te geven.”

Sprout is dus een echte aanrader, iedereen is er welkom en Mats ontvangt je met open armen en een grote glimlach. Dit is wat we hier nodig hebben.

SProuT_brugge

bAron ruzeTTelAAn 144 oPen: do - vr - zA 12u-01u & zo 12u-22u

TekST: MArjolein velleMAn beeld: cATo creviTS

12
affiche 22.indd 1 30/08/2022 14:46

weg met het taboe over abortus

oP zondAg 9 okTober kun je de grATiS lezing 'AborTuS, (geen) bASiSrechT voor iedereen?' bijwonen in de brug in brugge. FrAncoiSe dedrie, direcTielid vAn lunA, verTelT MeT PASSie over de AborTuShulPverlening en MAAkT koMAF MeT enkele MyTheS

Wat doet LUNA vzw precies? “LUNA staat voor Unie van Nederlandstalige abortuscentra. De vzw biedt psychosociale begeleiding en medische behandeling aan vrouwen die ongepland en ongewenst zwanger zijn. De abortushulpverlening in België is streng gereglementeerd, zowel wettelijk als door onze RIZIV-conventie. In België kan een abortus enkel doorgaan in een centrum waar een voorlichtingsdienst aan verbonden is en dat zich aan de verschillende richtlijnen houdt.”

Welke stappen doorlopen mensen die een zwangerschapsonderbreking overwegen bij LUNA?

“Ze maken een afspraak bij ons, dan vindt er een eerste consultatie met een psychosociaal

medewerker plaats en een medisch consult om de zwangerschap en de zwangerschapstermijn vast te leggen. Daarna volgt een wettelijke wachttijd van zes dagen. Afhankelijk van de zwangerschapstermijn en of de vrouw nog de keuze heeft, kan ze vervolgens tot een abortus overgaan. Ook afhankelijk van de zwangerschapstermijn is er keuze tussen een medicamenteuze behandeling (tot 63 dagen) of een vacuümaspiratie (tot 14 weken zwangerschap geteld vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie).

Als mensen na de eerste consultatie nog twijfels hebben, kunnen we ook volgende gesprekken inplannen. We bieden hulpverlening op maat aan.

14

Na de ingreep is er sowieso medische opvolging, tot 28 dagen erna. Die termijn is vastgelegd binnen onze RIZIV-overeenkomst om te vermijden dat de abortuscentra concurrentie zouden vormen voor artsen en gynaecologen. Voor psychosociale vragen kan iedereen ‘voor eeuwig en altijd’ bij ons terecht. Wij kunnen geen langdurige therapeutische trajecten opzetten, maar helpen mensen steeds de gepaste hulp te vinden.”

Gebeurt het vaak dat iemand in die zes dagen van gedacht verandert?

“Het gebeurt wel, maar 80% van de vrouwen die naar ons komen, heeft heel het beslissingsproces al doorlopen. Ze hebben al gepraat met hun partner, een familielid of iemand anders die ze

vertrouwen, hun gynaecoloog of huisarts. Dan heb je een kleine groep die er wel nood aan heeft om samen te bekijken wat ze nodig heeft om de knoop te kunnen doorhakken. Wij willen er zijn voor die mensen. Voor ons is het volgende heel belangrijk: niemand wil ooit een abortus hebben. We willen het iedere vrouw ook besparen. Maar er zullen altijd ongeplande zwangerschappen zijn. Niks van anticonceptie is 100% veilig en we zijn allemaal mensen. Ons doel is om iedereen de tijd en ruimte te geven om na te denken over de zwangerschap, met een interdisciplinair hulpverleningsteam als objectieve derde partij. Er moet een afweging gemaakt worden of men nog wel kinderen wil of kan hebben, gezien de context (woon- en werksituatie; de relatie enzovoort). Mensen denken na in functie

EDITIE DERTIG 15

van het toekomstige kind, of ze het een goede toekomst kunnen bieden. Waarom nemen ze moeilijke beslissingen? Omdat kinderen zo belangrijk zijn. Het abortuscentrum in Oostende heette, voor de fusie tot LUNA, het 'Centrum Verantwoord Ouderschap'. Dat zegt het in een notendop.”

Het thema is brandend actueel. In veel landen wordt de wetgeving verstrengd of is abortus zelfs verboden. Waarom moet abortus net wel legaal zijn volgens jullie? “Als vrouw zijn we 45 jaar vruchtbaar, vermenigvuldig dat eens met 13 kansen per jaar om zwanger te geraken. De World Health Organization heeft uitgerekend dat er wereldwijd 5,9 miljoen ongeplande zwangerschappen zijn op jaarbasis. In België is maar liefst één op de vier zwangerschappen ongepland. Daarom niet ongewenst, let op.

Eén op vijf vrouwen heeft in haar vruchtbare leven een zwangerschapsonderbreking. Het grote probleem is dat we er niet over praten. Ik vind dat we niet aan preventie van abortus moeten doen, maar van ongeplande zwangerschap. We moeten ons uiterste best doen om anticonceptie te promoten, waarbij we ook proberen het stigma te verkleinen. Ten slotte: wanneer wetten ingewikkeld gemaakt worden, krijg je niet minder maar net meer abortussen. Dat zijn dan vooral onveilige, met het gevolgd dat er meer vrouwensterfte optreedt, of dat er complicaties opduiken die leiden tot prematuren, etc.”

Welke boodschap geven jullie graag mee aan vrouwen die ongepland zwanger zijn?

“We doen allemaal maximaal ons best. Maar soms loopt het fout. We zijn allemaal maar mensen. Anticonceptie is iets rationeels. Relaties en seksualiteit zijn irrationeel. Dus, als het fout loopt, no worries. In België heb je keuze. Bij LUNA krijg je de tijd en ruimte

om na te denken over wat je wil doen met je zwangerschap.

In de publieke opinie en de pers is het taboe rond abortus al minder groot. Maar het taboe en het stigma in mensen hun persoonlijke levens zijn nog altijd torenhoog. Dat heeft te maken met hardnekkige mythes. Een voorbeeld daarvan is het idee over welk soort vrouwen een abortus heeft. Mensen denken namelijk vaak dat het tieners zijn en vrouwen met problemen. Niet is minder waar. De gemiddelde vrouw die een abortus heeft, is 28 jaar, heeft een vaste relatie, een job en meestal al kinderen.

Nog al te vaak wordt trouwens de term abortus ‘plegen’ gebruikt, alsof het over een misdrijf of een misdaad gaat. Je ‘hebt’ een abortus, je ‘kiest voor’ een abortus, je hebt een zwangerschapsonderbreking, maar je ‘pleegt’ er geen.”

Wat mogen we verwachten van de lezing op 9 oktober?

“Het LUNA-centrum van Oostende verhuist naar Brugge. Naar aanleiding daarvan organiseren we de lezing in Brugge. Prof. dr. em. Jean-Jacques Amy, voorvechter van abortus, zal het vooral hebben over de historiek en het hoe en het waarom van abortushulpverlening. Ook waarom hij overtuigd was om te werken in de illegaliteit (voordat de Belgische wet gestemd werd). Ikzelf wil vooral iets vertellen vanuit de praktijk.”

16

zondAg 09 okTober oM 11u in de brug, hAuwerSTrAAT 3A

inSchrijven iS grATiS en kAn viA cgSo.be/lezingAborTuS

cgSovorMing AborTuS.be de lezing wordT georgAniSeerd door heT willeMSFondS brugge in SAMenwerking MeT heT verMeylenFondS brugge, heT cenTruM voor geboorTeregeling en SekSuele oPvoeding (cgSo), huiSvAndeMenS, heT huMAniSTiSch verbond, vvvuur brugge (vroeger liberAle vrouwen), vivAlAvidA brugge (SociAliSTiSche vrouwen) en lunA-AborTuScenTrA vlAAnderen.

EDITIE DERTIG 17
TekST: elleMijn vAn PuyMbroeck

MÁS

© j A n A h v A n cleven 18

ben jij een echTe MeerwAArdezoeker die de wereld wil onTdekken AAn de hAnd vAn SMAken? ook in brugge iS diT PerFecT Mogelijk. neeM een TriPje nAAr MáS en onTdek verSchillende ShAring biTeS, gecoMbineerd MeT heMelSe cockTAilS oF een FriSSe iPA. geweldig lekker, verS en innovATieF! diT zijn SlechTS enkele vAn de redenen wAAroM wij grAAg bij MáS lAngSgAAn. wij inTerviewden uiTbATerS rAn en jAnAh die deze geweldige PlAATS in brugge ToT leven hebben gebrAchT.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een streetfoodbar te starten in Brugge?

Ran: “Hiervoor al startten we Bar Ran, daar hebben we ons vooral gefocust op dranken, meer bepaald cocktails. Toch kriebelde het altijd om eten te serveren, maar de keuken is daar te klein om volwaardige sharing bites op te dienen.”

Janah: “Met Más hebben we wel de plaats om eten, cocktails, bieren, wijnen etc. te serveren op de manier die wij willen. De locatie was perfect, dicht bij Bar Ran, een grote ruimte met leuke indeling en bomvol kansen.”

Vertel eens iets meer over jullie achtergrond met Bar Ran, wat gaf de inspiratie om een tweede zaak te openen?

Janah: “Ik denk dat de grootste bron van inspiratie voor ons onze wereldreis is. Wij hebben 310 dagen lang de wereld rondgetrokken en Más is een fusion van alles wat we hebben gezien. We eten ook zelf heel graag en dit wilden we met anderen delen.”

Ran: “Met Bar Ran hebben we al cocktails naar Brugge gebracht, en met Más proberen we cocktails drinken nog meer te normaliseren zoals in New York of London.”

Janah: “Más is een concept dat je overal vindt, toch hebben we wel onze eigenheid behouden. Zo kan je nog altijd de invloeden van Bar Ran in Más vinden. Een van de leukste dingen aan Más is dat wij cocktails op tap hebben! Zo kunnen we de smaken nog verfijnder maken.”

© j A n A h v A n cleven
MÁS

Ran: Naast onze cocktails hebben we ook een grote selectie aan andere dranken. Enkele van mijn favorieten zijn de bieren. Wij werken samen met verschillende kleine brouwerijen zoals Brussels Beer Project, Brouwerij Stroom, The Three Musketeers, etc. Ook qua eten letten wij enorm op onze producten. Zo komen onze tortilla’s uit Amsterdam van een bedrijf dat enkel tortilla’s maakt en plukken we onze kruiden zelf bij de Kruiderie, net buiten Brugge. Goede producten serveren aan onze klanten is onze prioriteit.”

Is er een gerecht, misschien ook gekoppeld met een drankje, dat onze lezers zeker moeten proberen?

Janah: “Een van mijn favorieten is de sweet potato fries, afgewerkt met verse limoen en parmezaan samen met een mayonaise met chipotle en daar nog een biertje bij.”

Ran: “Onze Spicy Shrimp Taco, met wat chorizo en gepekelde ui op een guajillo (rode taco) slaat ook goed aan. Dit samen met een Spicy Mule cocktail is super zomers. Ook onze vegetarische Pumpkin taco, afgewerkt met gegrilde pompoenpitten en granaatappel, is een absolute hit.”

Janah: “We zijn ook trots op onze Spicy Fried Chicken. We werken samen met SWET, een Brussels collectief dat verschillende hotsauces maakt. Zij werken met verse ingrediënten en doen coole collabs. Wij combineren twee van hun hotsauces met smokey ketchup bij onze Fried Chicken. Dit samen met een Juicy Sour zoals Kiss My Neighbor’s Wife smaakt geweldig.”

Welke ervaring hopen jullie de klanten te kunnen meegeven?

Ran: “Wij hopen onze klanten mee te kunnen nemen in ons multinationaal verhaal. De locatie van Más was vroeger een reisbureau en wij hopen er nu een reisbestemming van maken. Door lekker eten en drinken te combineren met een leuk interieur en toffe muziek hopen wij een relaxerende en avontuurlijke vibe te ondersteunen.”

Hebben jullie nog toekomstplannen waar je ons over wilt vertellen?
20
© j A n A h v A n cleven

Ran: “Wij hebben nog enorm veel plannen maar we zijn heel blij met wat we tot nu toe hebben opgebouwd. Met Bar Ran brengen we binnenkort onze derde rum op de markt onder het label Funky Juice Rums. Ook zijn we daar een nieuwe menukaart aan het ontwikkelen, gebaseerd op de geschiedenis van Brugge. We werken samen met de dienst stadsarchief en de dienst archeologie om na te gaan wat er tot 1000 jaar geleden allemaal verhandeld werd in deze stad. Op basis hiervan zullen wij een soort van educatief menu opstellen met 12 verschillende dranken, verwijzend naar de verschillende natiehuizen in Brugge.”

Janah: “Ook willen we even duidelijk maken dat we dit allemaal niet hadden kunnen doen zonder ons geweldig gepassioneerde team. We staan als één groep achter alle initiatieven en dat geeft zoveel voldoening. Iedereen werkt zowel in Bar Ran als in Más en we doen verschillende workshops samen. Op die manier kunnen we allemaal beter worden in ons vak.”

Een bezoek aan Más valt niet langer uit te stellen! Ontdek niet enkel het lekkere eten, maar ook de bijzondere cocktails en bieren die Ran, Janah en hun team voor jullie hebben klaarstaan.

AcAdeMieSTrAAT 10 oPen vAn woenSdAg ToT en MeT zATerdAg vAnAF 17u

MAS.brugge

izA Moreno

EDITIE DERTIG 21
TekST:
© j A n A h v A n cleven

Kitchen. Table Chasing Za

zA’ATAr, oTTolenghi-FAnS kennen heT AlS de ideAle kruidenMix oM je huMMuS oF gerooSTerde bloeMkool Mee Te PerFecTioneren. voor kunSTenAAr SAMAh hijAwi iS zA’ATAr dAArnAAST ook heT ideAle verTrekPunT voor hAAr PerForMAnce diner, die onS MeeneeMT lAngS oude hAndelSrouTeS, volkSverhuizingen en de onuiTgeSProken verhAlen vAn PlAnTen.

Op zaterdag 29 oktober vindt er in KAAP | De Groenplaats een unieke avond plaats met voedsel in de hoofdrol. Omdat praten over eten niet losgemaakt kan worden van de effectieve handeling zelf, gaat de voorstelling gepaard met een bijhorend driegangenmenu. Samah Hijawi nodigt ons uit om samen rond de tafel te zitten en onze zintuigen optimaal te gebruiken: de za’atar-kruidenmix en de bijhorende gerechten te ruiken, proeven, bestuderen, maar vooral ook te luisteren naar hun curriculum vitae. Op deze manier hoopt ze bij het publiek een bredere kennis, maar ook begrip en gevoeligheid teweeg te brengen voor wat er op onze borden ligt.

22
TekST: An-kATrien cAllebAuT

Table’atar

De Performance Chasing Za’atar is onderdeel van Hijawi’s multimediaproject ‘Kitchen.Table’ (sinds 2020). Haar onderzoek focust zich op de geschiedenis van voedsel: de achterliggende beweging en migratie gebonden aan onze voedselpraktijken, zowel van plant als mens en de recepten die ze meenamen. Geografische grenzen en tijd vervagen hierbij. Hijawi baseerde zich op één van de vroegst gekende kookboeken uit de Arabische keuken: Kitāb alTabīkh, in het Engels terug te vinden als 'Annals of the Caliphs' Kitchens'. De recepten nemen ons mee naar de koninklijke keuken van Baghdad in de tiende eeuw. Voor de kunstenaar, hier in de rol van de onderzoeker, is het echter ook een catalogus die indirect iets meer zegt over de handel in die tijd, de in- en output van voedsel vooral tussen CentraalAzië en West-Europa. Hijawi documenteert niet enkel haar research, maar brengt deze tot leven via haar performances, die ze ook omschrijft als food encounters. Voorafgaand aan Chasin Za’atar, stonden andere planten en maaltijden in de kijker met de voorstellingen ‘Ode to Asparagus’ en ‘Holy Cow & Pomegranate’. Door de pandemie en lockdown in november 2020, werd de performance ‘Holy Cow & Pomegranate’ online gegeven voor het publiek van het Kaaitheater in Brussel. Zij werden gevraagd om zelf granaatappelsoep voor te bereiden aan de hand van een doorgestuurd recept en deze te proeven, terwijl kunstenaar Samah Hijawi de economische, spirituele, astrologische, mythologische en politieke verhalen vertelde, gebonden aan de ingrediënten van het gerecht.

© c
rin
T
S EDITIE DERTIG 23
ATA
A SA n
o

‘Chasing Za’atar’ volgt hetzelfde principe, hoewel we nu het geluk hebben om fysiek samen aan tafel te zitten. Hijawi vertrekt vanuit de drie basisingrediënten van za’atar: sesam, oregano en sumak. Ze nodigt haar gasten uit om de kruiden eerst elk apart te analyseren, ruiken, proeven en ze aansluitend ook te combineren tot de perfect gebalanceerde mix. Andere gerechten volgen tijdens de performance. Ondertussen uit de kunstenaar zich op artistieke wijze via een kaart waar ze de besproken elementen live neertekent en projecteert. Zo zal het duidelijk worden waar de oregano op onze borden geteeld werd, via welke handen en routes ze tot bij ons is gekomen, maar ook wat de symbolische en geneeskrachtige waarde van deze plant

is. Voor Samah Hijawi is Brussel, haar huidige verblijfplaats, een bron van inspiratie. De grootstad is de ideale verzamelplaats voor culturen, verhalen, mensen en de daaruit volgende mix aan winkels, restaurants en tradities verbonden met eten. Hijawi juicht deze diversiteit en gemeenschappelijkheid toe.

Dit is namelijk één van de einddoelen van de performance: een meer genuanceerde blik, hier in relatie met ons voedsel. Zo zijn culinaire praktijken te complex om te begrenzen binnen een natie, wanneer we de geschiedenis en connecties van een ingrediënt volgen. Migratie is dan ook een centraal thema in ‘Chasing Za’atar’. Daarnaast

© c ATA rin A SA n T o S 24

25.10 | SPARE TIME WORK - BUREN (MAZ) 16.11 | AMBIENT THEATRE FURY - ANNA FRANZISKA JÄGER & NATHAN OOMS (BIEKORF) 23.11 | PLEASANT ISLANDSILKE HUYSMANS & HANNES DEREERE (MAZ)

PAKKET PERFORMANCE

Geniet van een korting op drie voorstellingen met een combiticket: samen voor slechts € 25 of € 12,50 voor -26 jarigen

26.11 | TOMEKA REID & ALEXANDER HAWKINS 10.12 | NDUDUZO MAKHATHINI QUARTET

BLADELIN SESSIONS

Bladelin Sessions combiticket aan voordeeltarief: slechts € 22 of € 11 voor -26 jarigen, voor beide concerten

Zee Skirts + Thiago Nassif

Biekorf Theaterzaal 20:00

Tropicalia 2.0 meets postwave, postjazz en mutant disco. De Braziliaanse gitarist en componist maakte één van de meest verfrissende platen die we sinds lange tijd uit Brazilië hoorden. We voegen graag ook nog de tegendraadse Zee Skirts aan de mix toe.

ZAT

| DEC

03

Zwangere Guy & Lander Gyselinck

Cactus Club 20:00

De één de meest gewiekste en beruchte tong van het land, vlotjes Belgische rapgeschiedenis schrijvend met klassiekers, maar met haviksogen altijd op zoek naar wat hiphop doet leven. De andere zich koppig met stokken loswrikkend uit het jazzkeurslijf, op zoek naar ongeziene beat-oorden. i.s.m. Cactus Muziekcentrum

DIN | NOV 15

hoopt Hijawi dat het publiek tijdens de voorstelling zich intiemer verbonden voelt met wat op hun bord ligt, iets wat in onze Westerse consumptiemaatschappij verloren is geraakt. De kunstenaar ‘verzet’ zich bijna tegen kapitalisme door samen met ons de tijd te nemen om de ingrediënten en maaltijden te bestuderen, te proeven en naar hun verhalen te luisteren. Hiermee geeft ze ook een zekere stem en kracht terug aan planten, die volgens haar gezien moeten worden als levende wezens. Het zijn zij die ons lichaam en leven op deze planeet in stand houden.

Wat je van ‘Chasing Za’atar’ mag verwachten, is een avond van verbondenheid. Dit uit zich in het samenkomen aan tafel, maar nog meer via het voedsel zelf. Met elke hap staan we in connectie met een lange geschiedenis en traditie, met mensen en planten, met het spirituele en astrologische, kortom met alles om ons heen. ‘Voedsel maakt ons één’, liet Samah Hijawi mij dan ook weten via een voice note op WhatsApp.

kAAP.be SAMAh.hijAwi
© c ATA rin A SA n T o S
26
© c ATA rin A SA n T o S
Word curator van KONVOOI:
bedenk een artistiek project en bepaal de volledige line-up schrijf je in voor 21.10 op www.hetentrepot.be

CACHOT: DE FUIFZAAL VOOR STUDENTEN

SindS FebruAri iS AnTon verAnTwoordelijke verhuur bij heT enTrePoT. hij vAngT Alle vrAgen oP vAn ervAren én STArTende orgAniSAToren en wijST hen de weg nAAr de juiSTe zAAl oM hun eveneMenT zo goed Mogelijk oP PoTen Te zeTTen. 28

“Samen met mijn collega Henri probeer ik een antwoord te geven op alle vragen van jongeren die iets willen organiseren en daarvoor een ruimte nodig hebben. Events in nightlife zijn vooral voor mijn rekening, alles wat meer op cultuur gericht is komt bij mijn collega Henri terecht.”

Welke taken komen er allemaal bij jouw functie kijken? “In de eerste plaats help ik organisatoren om de juiste zaal voor hun evenement te kiezen. Bij Het Entrepot heb je de optie tussen de Factor Club, het Cachot en de grote zaal in Het Entrepot zelf. Die laatste wordt vooral gehuurd door ervaren organistoren, die tot 1200 bezoekers verwachten voor grote fuiven, galabals of live optredens. Factor Club en Cachot kunnen allebei 180 tot 200 bezoekers aan

en zijn ideaal voor startende organisatoren. Het zijn allebei plug-and-playzalen: door hun opstelling en de aanwezige licht- en geluidsinstallatie kan je in principe een halfuurtje voor de start van je evenement toekomen en er meteen aan beginnen. Het voordeel aan Cachot is ook dat de zaal nog steeds heel nieuw is en tiptop in orde.

Je kunt mijn hulp trouwens ook inschakelen voor het vinden van een dj, techniekers voor licht en geluid of voor security. Ik heb niet alleen kennis over de juiste locatie, maar kan ook mijn netwerk aanspreken.”

Cachot moet dé fuifzaal voor studenten en studentenclubs worden, op welke manier zetten jullie daarop in? “Studenten kunnen aan een goedkoper tarief Cachot huren voor cantussen

en barnights, van maandag tot en met donderdag. Ook voor de drankafname is er een studententarief. Cachot reserveren kan zelfs volledig gratis als ze zelf een avondverantwoordelijke voorzien.”

Voor welk soort activiteiten wordt Cachot door studenten gebruikt?

“Elke maandagavond hosten de studentenclubs elk om de beurt een barnight. Iedereen is welkom, het is een soort gezellig studentencafé om de week mee te starten. Dinsdag is de vaste repetitieavond van studentenfanfare Ad Omnes. Hun instrumenten zijn gestockeerd in The Student Village, dus dat maakt de goed geïsoleerde fuifzaal op de -1 verdieping de ideale plek om te repeteren. Op woensdag en donderdag gaan er vaak studentenfuiven, cantussen, bierpongtornooien of andere

activiteiten door. Gezien het studentenleven in het weekend wat stilvalt, wordt Cachot op vrijdag en zaterdag dan vaker verhuurd aan niet-studenten.”

Wat kan er niet in Cachot?

“Hm, dat is een moeilijke vraag. Voorlopig kan alles, als we maar goeie afspraken maken!”

Je sprak daarnet al even kort over het systeem van avondverantwoordelijken in Cachot. Wat houdt dat precies in?

“Avondverantwoordelijken zijn mensen die ingezet worden tijdens evenementen in al onze zalen en zorgen dat alles goed verloopt. Mijn collega Michiel zei het ooit heel mooi: de AV zijn een soort levende FAQ. Ze volgen het verloop van de avond goed op, zijn het aanspreekpunt voor vragen en kennen de zaal technisch.

EDITIE DERTIG 29
© S inu M P ho T ogr AP hy

Iedereen die zin heeft kan avondverantwoordelijke worden. Je komt terecht in een supertoffe groep mensen, krijgt veel verantwoordelijkheid en een mooie vergoeding. We zorgen ook voor voldoende opleidingen zodat je je vlot door het Brugse nachtleven kunt bewegen!”

Heb je zelf jeugdherinneringen aan de fuifzalen van Het Entrepot? “Oh ja, maar die zal ik niet tot in de details vertellen (lacht). Laat het ons houden op legendarische fuiven als Break The House Down in de grote zaal of Kazou-feestjes in Factor Club. Daar heb ik écht leuke herinneringen aan.”

Wat zijn de toekomstplannen met Cachot? “Sinds corona uit ons leven is verdwenen draait de zaal echt op volle toeren. We willen vooral blijven inzetten op het ondersteunen van jonge organisatoren en daar zijn studenten(clubs) een belangrijk onderdeel van. Ik ben altijd aanspreekbaar, je mag me altijd vragen stellen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat we voldoende inspanningen doen om van onze fuifzalen een safe(r) space te maken, iets waar we komend academiejaar keihard aan werken, samen met alle jongeren die iets willen organiseren!”

heb je vrAgen over cAchoT oF heb je inTereSSe oM je AAn Te Melden AlS AvondverAnTwoordelijke. MAil AnTon@heTenTrePoT.be

TekST: lukA FrAnck
30
© S inu M P ho T ogr AP hy
een project van Brugge Plus voor WIJ VERTELLEN HET VERHAAL VAN JONGEREN VIA PODCAST, VIDEO, INTERVIEWS, ILLUSTRATIE, FOTO’S, ... MEEWERKEN? EEN VERHAAL DELEN? NIEUWSGIERIG NAAR MEER VERHALEN? WWW.JONGVOLK.BE >> ONLINE CONTENTPLATFORM VOOR JONGEREN IN BRUGGE << MEER VERHALEN, INTERVIEWS & PODCASTAFLEVERINGEN MET JONG VOLK UIT BRUGGE! TWEEWEKELIJKS OP DONDERDAG, VAN 16U TOT 17U VIA WWW.VILLABOTA.BE OF MIXCLOUD

WELK TYPE STUdENT BEN JIJ?

heT nieuwe AcAdeMiejAAr iS vAn STArT gegAAn. je zulT Snel Merken dAT er verSchillende SoorTen STudenTen beSTAAn, MAAr ToT welke groeP behoor jij eigenlijk? beAnTwoord de vrAgen in Alle eerlijkheid en onTdek welk TyPe STudenT jij benT!

Vraag 1: Op basis waarvan heb je je studentenstad gekozen?

a De verbinding via fiber moet uitstekend zijn. 500 mbps is écht te laag. b Ik ben de mensen rondom mij gevolgd. c Het uitgaansleven, natuurlijk! d Daar waar de meeste ogen op mij gericht kunnen worden. e Ik ben dicht bij huis gebleven. Stel je voor dat ik heimwee zou krijgen… f Dat maakte eigenlijk weinig uit, overal kom je prachtige mensen tegen.

oVraag 2: Het studentenleven gaat vaak gepaard met op kot gaan. Hoe zit dat bij jou?

a Ik heb een kot gevonden met een snelle internetverbinding. Ik wil zonder vertraging kunnen gamen tegen noobs in ‘The Witcher 3’.

b Ik zit op kot en het is fantastisch. Ik zorg ervoor dat de gemeenschappelijke badkamer altijd proper is en iedere maandag en woensdag kook ik voor iedereen!

c Hopelijk is mijn kot groot genoeg voor alle verkeersborden die ik ga pikken. d Kot? Loft, ja. Ik hoef geen stinkende studenten te zien ‘s morgens. e Hoe zou ik op kot kunnen gaan zonder mama? Wie zorgt dan voor mijn boterhammen?

f Ik zit op peda: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

32
TekST: jordy verMoTe

Vraag 3: Hoe lang denk je over je studies te doen?

a Ik ken dat allemaal al, studeren is puur een formaliteit voor mij.

b Zolang mijn vrienden geen herexamens hebben, ben ik blij.

c Ik zie het zo: hoe langer ik studeer, hoe langer het studentenleven. Schol!

d Wat kan mij dat schelen? Papa betaalt toch. e Als ik maar niet met herexamens thuis kom…

f We doen ons best, maar soms is het wat moeilijker. Zolang je leert uit je fouten!

Vraag 4: Tijdens de instapweek word je meegevraagd om een stapje in de wereld te zetten. De volgende dag is er om 8.30u echter een infosessie over het online leerplatform van de school. Wat doe je?

a Ik blijf thuis én skip die infosessie. Ik ken dat systeem als geen ander.

b Ik ga mee uit, om ervoor te zorgen dat iedereen veilig thuis geraakt. c Wanneer begint de pre-drink? d Als ik een juiste outfit vind, ga ik zeker mee. De mensen moeten toch zien dat ik er ben, niet?

e Ik ga mee, maar moet van mama om middernacht thuis zijn.

f Tuurlijk ga ik mee! Dan leer ik weer nieuwe mensen kennen.

Vraag 5: De eerste lesdag is aangebroken. Hoe verloopt die voor jou?

a Ik heb op de server de examenvragen al gevonden, waarom zou ik dan naar de les moeten gaan?

b Ik zit als een van de eersten in de aula en hou plaats voor mijn kotgenoten. c *zzz*

d Mijn entrée zullen ze nog lang onthouden. Everyone: look at me!

e Ik zit vooraan klaar, met alle boeken die ik eventueel nodig heb én mijn laptop volledig opgeladen. Heb je mijn nieuwe pennenzak al gezien?

f De les is wat later gestart omdat ik eerst nog een praatje sloeg met de lesgever. Heb je die al ontmoet? Sympathieke kerel, verwacht binnenkort zijn derde kindje!

Vraag 6: Het is enkele weken voor de examens beginnen. Hoe maak jij jouw blokperiode door? a Ik heb pas overmorgen mijn eerste examen, dus er is nu nog tijd om de eerste beta van mijn eigen besturingssysteem te debuggen. b De vraag is: hoe doen mijn kotgenoten het? Ze krijgen alvast iedere middag een kopje thee en ‘s avonds voldoende krachtvoer om door te blijven gaan. c Ik kijk uit naar het feestje dat mijn studentencafé organiseert na de blok. Happy hour van 21u tot middernacht! d Ik focus mij op de mondelinge examens. Mijn looks zullen met de punten gaan lopen, wees daar maar zeker van. e De fluostiften (pastel!) liggen klaar, ik kan eraan beginnen.

f Ik ben er vrij chill bij. Er zal geblokt worden, maar dat sociale contact is toch ook belangrijk, hoor.

Vraag 7: Wat zijn de plannen na je studies? a Ik heb mijn businessplan al klaar om mijn eigen software op de markt te brengen. Move aside, Gates! b Ik ga cohousen met mijn kotgenoten, natuurlijk. Die kan ik toch niet zomaar achterlaten? c Als ik mijn studies kan afmaken, moeten we daar zeker iets op drinken. d Cashen bij een groot bedrijf. En als ze me niet goed behandelen: dagvaarden. Papa zal me wel verdedigen, ik zorg voor de traantjes. e Mijn cv updaten! Ik heb dat Word-bestandje nog staan van in het zesde middelbaar. Comic Sans is nog cool, toch?

f Er zijn nog studies om te volgen, hè. Nieuwe paden bewandelen betekent altijd nieuwe mensen ontmoeten. Zolang ik Chris Pine maar niet tegenkom.

Tel nu hoe vAAk je iedere leTTer AAnduidde. de leTTer die jij heT MeeSTe kooS, verwijST je door nAAr heT TyPe STudenT dAT je benT leeS de AnTwoorde n oP de volgende PAginA!

EDITIE DERTIG 33

Welk antwoord heb jij het meeste aangeduid?

a

Jij bent Akke uit W817. Een eersteklas nerd, maar met het hart op de goede plaats. Studeren is bijzaak voor je, je bent liever bezig achter je computer met gamen en programmeren. Je kotgenoten zien je niet zo vaak, maar je bent wel een meerwaarde wanneer je eens uit je kamer komt.

b

Jij bent De Kotmadam. Je zorgt voor iedereen en wil dat alle kotgenoten met een minimale inspanning alles kunnen bereiken. Vergeet niet dat jij ook een student bent en voor jezelf moet zorgen. Misschien geen slecht idee dat iemand anders eens kookt voor jou?

c

Jij bent Xavier uit F.C. De Kampioenen. Studeren doe je voor het studentenleven dat erbij hoort. Je kent de happy hours van alle cafés in de wijde omtrek en de lessen op vrijdag worden steevast overgeslagen. Weet gewoon dat dronken rijden met de fiets ook verboden is.

d

Jij bent Amber Heard. Kortweg: drama queen. Studeren is niet belangrijk, jij wil nieuwe mensen leren kennen, of toch: andere mensen moeten weten wie jij bent. Je kunt een grote ijdeltuit zijn en vindt het fijn dat anderen jouw leven gemakkelijker maken. Diep vanbinnen ben je geen slecht mens, maar je toont het te weinig.

e

Jij bent CEMI. Je plakt nog te veel vast aan je middelbare schooltijd. Je mama heeft je cursussen proper gekaft met een motiefje van Olly Wannabe, zeker? Of ging je voor het stoere regenboogpapier dat in de HEMA aan 2+1 stond? Je hebt nog tijd om te veranderen, want je blijft wellicht tot je 30 thuis wonen.

f

Jij bent Harry Styles. Iedereen ziet jou graag, je bent goed bezig met je studies en sociaal vaardig zijn is de kern van je bestaan. Wat kan jij eigenlijk niet? Het enige negatieve wat men kan ervaren is jaloezie, omdat anderen nog niet tot aan jouw hielen komen. En één iemand vond het niet zo fijn dat je op hem spuwde. Dat hebben we allemaal gezien, viezerik. 34

STudenTen zijn er vAn Alle TyPeS, ook in brugge: de STrever, de FeeSTvierder, de uiTSTeller, de PlAnner... elke STudenT heeFT zijn eigen MAnier vAn AAnPAk. lynn, jAri en jennyFer verTellen je grAAg Meer over hun STudenTenleven in brugge en geven de nieuwe lichTing STudenTen gouden TiPS Mee!

lynn AbSolon, 24 jAAr

oPleiding: 2e bachelor in het sociaal-cultureel werk aan Howest. Ik studeerde eerst een aantal jaar Oosterse talen aan UGent en heb een semester in China gestudeerd, maar ik droom ervan om als sociaal-cultureel werker of als jeugdwerker aan de slag te gaan.

TyPe STudenT: Flexibele planner. FAvorieTe Plekken in brugge: Jeugdhuis Comma voor creatieve projecten, Flavourrs in het station voor de lekkerste koffie, That’s Toast om te lunchen en The Student Village om te studeren. Mijn TiP voor eerSTejAArS: Durf een traject aan te vragen, als het te veel is. Durf te kiezen om van richting te veranderen als je eerste keuze je niet ligt. Durf een pauze te nemen als dat nodig is, gun jezelf ruimte. Durf hulp vragen aan de studentenvoorzieningen.

jAri holbrechTS, 20 jAAr

oPleiding: 2e bachelor in het hotelmanagement: specialisatie Culinary Arts. TyPe STudenT: Feestvierder, maar school gaat altijd voor. Tot nu toe heb ik studeren en ontspannen altijd goed kunnen combineren! Ik ben komend academiejaar ook verantwoordelijke ‘Sport en Cultuur’ bij studentenclub De Zwoane. Eerste activiteiten op de planning: oefencantus en een spelletjesavond.

vorieTe Plekken in brugge: Ik hou wel van plekjes die wat verborgen zijn. Zo vind je me bijvoorbeeld in de Garre of in 't Poatersgat.

Mijn TiP voor eerSTejAArS: Ga de stad verkennen! Blijf niet alleen thuis zitten, zoek mensen op. Zie je iemand met een lint, spreek die dan zeker aan, we maken graag kennis.

jennyFer vAn den berghe, 19 jAAr

oPleiding: 2e bachelor in Verpleegkunde aan Howest. e STudenT: Ik ben absoluut een planner, heel strikt, soms tot op de minuut, maar ook een doorzetter.

AvorieTe Plekken in brugge: Ik hou van rustige plekken: zoals lunchen in het zonnetje op Het Zand of iets gaan eten bij Odette. Ik heb de fijne uitgaansplekjes nog niet gevonden in Brugge.

Mijn TiP voor eerSTejAArS: Bouw een netwerk uit voor ondersteuning: medestudenten, leerkrachten, Stuvo, je ouders. Vraag hulp als dat nodig is en omring je goed.

TekST: lukA FrAnck

STUDEERLOCATIES

ben je heT TyPe dAT grAAg luidoP STudeerT, lieFST in een MoTTige ouTFiT AAn je bureAu ziT Te blokken, oF gek wordT vAn koFFiegeSlurP en PAPiergeriTSel vAn Andere STudenTen, dAn iS diT ArTikel Minder inTereSSAnT voor jou... voor iedereen die wel grAAg SAMen MeT Anderen STudeerT, hieronder koM je AlleS Te weTen over de STudeerlocATieS in brugge!

Samen studeren is voor veel studenten de ideale weg naar een herexamenvrije zomer en ook in Brugge wordt het ieder jaar populairder. De voordelen op een rijtje: er is sociale controle voor wie snel afgeleid geraakt door Netflix, de isolatie die een blokperiode met zich mee kan brengen wordt iets minder door het samen pauzeren én je kunt elkaar vragen stellen tussendoor. Belangrijk is natuurlijk dat een studeerlocatie speciaal ingericht is als dé omgeving waarin jij je best kan concentreren: het is er stil, er is weinig afleiding en er is voldoende plaats voor je laptop, je cursussen, je fluostiften en een lading snacks.

Over snacks gesproken… Brugge Studentenstad en de Jeugddienst trakteren elke blokperiode op een momentje van ontspanning of afleiding op de verschillende studeerlocaties. Er werd al warme soep uitgedeeld in de winter, afgelopen zomer kwam de ijskar langs en vorig jaar verspreidden we kaartjes met motiverende quotes zodat jullie elkaar een hart onder de riem konden steken.

Ook graag eens samen studeren op een bloklocatie? Dan krijg je hier een overzichtje!

The STudenT villAge

The Student Village opende in september 2019 haar deuren en is sindsdien een onmisbare studeerlocatie geworden in Brugge. Het is met stip een van de gezelligste bloklocaties. Een grote troef is de Student Studio, de centrale ontspanningsruimte: je kunt er gratis koffie krijgen, je lunch opwarmen in de microgolf en pauze nemen aan de pingpongtafel. Er zijn ook boxen voorzien om je gsm in achter te laten en zo aan alle afleiding te weerstaan. Let wel op, de pingpongtafel kan mogelijks nog een groter gevaar zijn en ervoor zorgen dat je wat vaker pauzeert dan studeert…

biblioTheek biekorF

Voor wie op zoek is naar een studeerlocatie zonder enige afleiding is de Bibliotheek een ideale plek. In de leeszaal hangt een sfeer van opperste concentratie. Pauzeren kan enkel buiten, er is geen ontspanningsruimte voorzien, maar gelukkig heb je genoeg leuke pauzeerplekjes in de stad vlakbij. Hou er rekening mee dat je je studeerplekje hier vooraf moet reserveren en dat je wel eigen drank mag meenemen (in een fles met een schroefdop), maar geen eten…

36

STUDEERLOCATIES IN BRUGGE

SnuFFel hoSTel

In de polyvalente zaal van de Snuffel kun je al van ’s morgens vroeg (8u) terecht en dat tot ’s avonds laat (22u). Vroege vogels en late plakkers (of uitstellers…) zitten hier dus zeker goed. Er is gratis lekkere koffie voorzien en na een aantal dagen pauzeert zo goed als iedereen er op hetzelfde moment, gezellig!

viveS en ku leuven cAMPuS brugge en howeST

Ook de campussen in Brugge organiseren studeerruimtes voor hun studenten. Ben je ingeschreven aan KU Leuven Campus Brugge, Howest of VIVES, dan kan je terecht op je eigen school om samen te studeren. De andere studeerlocaties, zoals hierboven opgelijst, staan

ook open voor studenten die aan andere scholen in andere steden zijn ingeschreven.

Maar hier stopt het niet, elke blokperiode zijn er weer andere en nieuwe organisaties die hun deuren openzetten voor studenten, bv. kerken, de bibliotheek van het Europacollege, …

Daarom houdt Brugge Studentenstad online een upto-date overzicht van alle studeerlocaties in Brugge bij. Wil je dus zeker zijn van je plekje, check dan op tijd bruggestudentenstad.be/studeerlocaties of hou de Facebook- en Instagrampagina in de gaten voor aankondigingen.

Wist je dat er tijdens de coronacrisis geen evenementen mochten doorgaan in de stadshallen en die daardoor uitzonderlijk als studeerlocatie dienden? Tijdens de maanden mei en juni 2020 kwamen er in volle lockdown maar liefst 2.559 jongeren studeren.

oProeP

Om uitgebreide openingsuren te garanderen werkt The Student Village samen met studenten die permanentie houden. Tegen een kleine vergoeding ben je er dan verantwoordelijke tijdens het weekend of ’s avonds in de week. Interesse om permanentieverantwoordelijke te worden? Check dan de website van Brugge Studentenstad voor meer info!

www.bruggeSTudenTenSTAd.be

CULTUUR CENTRUM BRUGGE

BEELDENDE KUNST - HUISKUNSTENAAR

CURIOSITY KILLED THE CAT • Alice Vanderschoot MA 19 SEPTEMBER 2022 TEM VR 3 FEBRUARI 2023

Jana

Exporuimte Biekorf – gratis Wandsculptuur waarbinnen de betekenis van de beelden de directe omgeving linkt met iconografie en symboliek uit de geschiedenis

BEELDENDE KUNST - HUISKUNSTENAAR

QUARTET • Alice Vanderschoot en 15 kunstenaars ZA 24 SEPTEMBER 2022 TEM ZO 6 NOVEMBER 2022 Exporuimte Poortersloge – gratis Kunstenaars dialogeren over poëtische humor, kleur, populaire beeldcultuur en representaties van (dis) functionele architectuur

seizoen 2022 2023 CCBRUGGE.BE

©
Jongeren -26jaar: -50% op alle voorstellingen CULTUURCENTRUM BRUGGE SEIZOEN 2022-2023 Pollet © Bruthaus Gallery
TekST: lukA FrAnck
weeTje
Ontdek aan Howest de opleiding die bij jou past! Howest is een sterk groeiende en innovatieve hogeschool met campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde. Met 37 bachelor- en graduaatsopleidingen, waarvan 8 unieke in Vlaanderen, en onze persoonlijke onderwijsaanpak maken we het verschil. • Bedrijf & Organisatie • Mens & Welzijn • Design & Technologie 25 BACHELOROPLEIDINGEN EN 12 GRADUAATSOPLEIDINGEN! MAAR ONZE FOCUS BEN JIJ! DESIGN IS JOUW FOCUS... www.howest.be

EEN WARM BRUGGE VOOR STUDENTENVERENIGINGEN

genT, leuven, AnTwerPen, bruSSel... ze STAAn AlleMAAl gekend AlS dé STudenTenSTeden vAn vlAAnderen, MAAr brugge MAg zijn Plekje TuSSen die grooTSTeden ook STilAAn gAAn oPeiSen, Toch? dAT vinden de STudenTen, oF beTer, de STudenTenverenigingen AlleSzinS wel, wAnT dAAr zijn er onderTuSSen ook Al Tien vAn in onze STAd. de PodcASTreekS 'kAMPvuurgeSPrekken’ vAn jong volk brAchT leden, (ex-)PrAeSeSSen, SchAchTenTeMMerS en -MeeSTerS vAn brugSe STudenTenclubS SAMen rond heT kAMPvuur. zij beAnTwoordden onverbloeMd één groTe vrAAg: hoe wArM iS brugge voor STudenTenverenigingen?

40

Klein Brugge, grote vriendschappen

Geen 35 aula’s, 200 verschillende lokalen of Overpoort 2.0 als uitgaansbuurt. Brugge is kleinschaliger als studentenstad, maar dat hoeft helemaal geen negatief punt te zijnintegendeel zelfs! “De campussen zijn kleiner waardoor je dichter bij de docenten staat en doordat het aantal studenten hier beperkter is, worden vriendengroepen al sneller gevormd. Ik denk dat je je meer eenzaam kunt voelen in een grootstad dan een plaats als Brugge waar alles kleiner is.” Je hoort het al, niemand die klaagt over het ‘kleine’ Brugge. Sommigen missen wel wat meer

studentencafés, al heeft ook dat z’n charme: “Het klopt dat we minder studentencafés hebben dan Gent of Leuven, maar het heeft ook z’n charme om veel mensen tegen te komen die je kent. In Gent ga je al een tijdje mogen ronddolen vooraleer je zo ver staat (lacht).”

Altijd iemand om op te rekenen Wie gaat studeren, koppelt daar af en toe (of meer dan af en toe) een avondje uit aan. Dat laatste is niet altijd even evident wanneer je pendelt of niet op tijd thuis geraakt. Studenten kunnen op elkaar rekenen en dat geldt ook voor wie in een studentenvereniging terechtkomt en niet op kot zit. “Als je niet op kot zit in Brugge is het moeilijker om uit te gaan, mijn laatste trein is al voor 22u, dan kun je eigenlijk quasi niets doen.” Gelukkig is er binnen de studentenclubs altijd iemand die je aan een slaapplek kunt helpen: “Mensen binnen je club bieden hun kot aan als je niet meer thuis geraakt, zelfs op andere studentenverenigingen kan je rekenen. Het is echt cluboverschrijdend, iedereen kent iedereen via via en wil elkaar altijd helpen.”

Het studentenleven valt nooit stil Valt het studentenleven tijdens de examens stil, of heb je ook dan nog iets aan je studentenclub? Sommige verenigingen kiezen ervoor om tijdens de blok samen te studeren, anderen sluiten zich voor enige tijd op bij hotel mama of in een bib naar keuze. We krijgen veel uiteenlopende antwoorden in de podcast, maar weet je wat de échte valkuil is? Aperitieftijd.

Zoë: “Dat is net het probleem, het valt niet stil (lacht). De meesten onder ons bij De Zwoane zijn VIVES-studenten dus spreken we vaak daar af om samen te studeren. Het probleem is dat we altijd wel iets vinden waardoor we niet zo lang studeren als we gepland hadden. Aperitieftijd bijvoorbeeld, dat is soms gevaarlijk (lacht), maar het studentenleven valt dus absoluut niet stil tijdens de examen.”

TekST: SArA bouvry

De studentendoop: de start van een hechte groep De doop, een eerder controvers thema onder de studentenclubs. Wat denken onze Brugse studentenverenigingen hierover?

“Het is een moment waarop iedereen elkaar leert kennen. Als je dat in het begin van het jaar doet dan heb je meteen ook een hele vriendenbende. Daarom blijft het belangrijk om die doop te hebben in een studentenclub. Niet per se voor de traditie errond, maar eerder om die hechte band te creëren.”

“Het is een moment waarop iedereen elkaar leert kennen. Als je dat in het begin van het jaar doet dan heb je meteen ook een hele vriendenbende.”

Het gaat ‘m eigenlijk vooral om de samenhorigheid en de vriendschap als je de podcastaflevering luistert. Het brengt iedereen bij elkaar: “Iedereen moet dezelfde shitty dingen doen. Of je nu mooi, lelijk, slim of dom bent, het maakt allemaal niets uit (lacht).” Daarnaast horen we ook

onder de schachtentemmers dat de doop hun schachten (eerstejaars in de club) écht uit hun schulp trekt: “Ik was dit jaar schachtentemmer en heb een paar van mijn schachten uit hun schulp zien kruipen die in het begin beschaamd waren en door hun vrienden gemotiveerd werden om toch deel te nemen.”

Mieke van studentenvereniging De Zwoane gaat daarmee akkoord: “Velen vertellen dat hun schachtenjaar het allerleukste is. Voor mij persoonlijk hoeft zo’n doop er niet te zijn, maar ik vind het wel goed dat er zo’n ritueel bestaat, anders zou iedereen zomaar in een club kunnen aansluiten.”

Niet elke studentenvereniging integreert een doop in z’n club, dat is het geval bij Ad Omnes. “Ik denk dat wij de enige studentenclub zijn die geen officiële doop heeft. Ik vind dat goed, want er zijn veel studenten die twijfelen om bij een club te gaan net omdat die doop er is. In de plaats daarvan doen we verwelkomingsactiviteiten om elkaar beter te leren kennen.”

42

“Bij ons is dat ook zo.”, zegt Martijn van IEEE. “Wie voor dezelfde afstudeerrichting kiest, is bij ons welkom. Wij proberen de drempel zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk studenten te betrekken. We kiezen er dan ook voor om geen linten te hebben zodat er geen onderscheid is tussen de leden en iedereen gelijk behandeld wordt. Dat verandert eigenlijk niets aan de samenhorigheid binnen onze club: doordat iedereen voor dezelfde afstudeerrichting kiest, voelen we een hechte verbondenheid.”

We weten ondertussen al dat er (h)echte vriendschappen gesmeed worden in de clubs, dat iedereen altijd op elkaar kan rekenen en dat het studentenleven nooit stilvalt. Maar is dat voldoende? We noemen de studentenclubs nog eens voor jullie op.

STudenTenclubS @ viveS brugge

De Zwoane, Sorhoma en Sd’A zijn drie clubs gelinkt aan VIVES Brugge. Terwijl De Zwoane zich focust op alle VIVES-studenten, is Sorhoma dé club voor studenten Hotelmanagement en Sd’A kroont zichzelf tot ‘Studentenclub der Ambetanteriken’. Die interpretatie is zelf in te vullen ;). Ook studenten van KU Leuven Campus Brugge kunnen bij Sd’A terecht.

STudenTenclubS @ ku leuven cAMPuS brugge

Bij KU Leuven Campus Brugge aan het station kan je je inschrijven bij Kring Brugge en bij IEEE. Die laatste focust zich vooral op de richtingen EO, ICT & energie.

STudenTenclubS @ howeST

De campussen van HOWEST hebben ook hun eigen studentenverenigingen. Volg je les in de Rijiselstraat, dan kan je bij Brihos terecht. In de Sint-Jorisstraat is Aethyra the place to be!

cAMPuSoverSchrijdende STudenTenclubS

Een studentenclub hangt natuurlijk niet altijd vast aan bepaalde campussen. Bij Ad Omnes zit je goed als muziekliefhebber, want zij zijn de studentenfanfare van onze Brugse binnenstad. Muzikale activiteiten gegarandeerd! Als laatste is er nog Studentenclub M.E.L.K. die letterlijk cantust op melk en activiteiten daarrond organiseert.

bruggeSTudenTenSTAd.be/nl/ STudenTenclubS

nog Meer #kAMPvuurgeSPrekken viA SPoTiFy & jongvolk.be!

EDITIE DERTIG 43

HET EUROPACOLLEGE

Dag Bart, wie ben je en wat doe je in het leven?

“Ik ben begin september gestart als advocaat-stagiair in een advocatenkantoor te Brussel, waar ik bezig ben met intellectueel eigendomsrecht en Europees recht. Voordat ik naar Brussel vertrok heb ik eerst rechten in Hasselt gestudeerd, waarna ik mijn master in Leuven heb gedaan, om mijn studies te eindigen met een master-na-master aan het Europacollege van Brugge.”

Ik vermoed dat het studentenleven zeer verschillend is tussen Leuven en Brugge?

lAngS de lAnge rei kAn je een MySTerieuze beTonnen blok vinden, wAAr een conSTAnTe STrooM vAn inTernATionAle STudenTen binnen en buiTen STAPT. oP een gouden bordje AAn de gevel vASTgePrikT kAn je lezen: “euroPAcollege”. vele bruggelingen kennen heT bij nAAM, MAAr nieMAnd weeT wAT binnen AFSPeelT gelukkig iS bArT er, AlS neT AFgeSTudeerde vAn heT euroPAcollege zAl hij Al onze vrAgen beAnTwoorden.

“Ja absoluut, Leuven is natuurlijk een grote studentenstad net als Gent. Terwijl Brugge de reputatie heeft van toeristische trekpleister, niet echt een studentenstad. Maar ik vind dat dat wel meevalt, zolang er cafés en uitgaansplaatsen zijn, vinden studenten hun weg. Het is vooral de grootte die verschillend is tussen de twee steden, ik zou niet zeggen dat er minder studentenleven is in Brugge dan in Leuven. Het is gewoon anders.”

Inderdaad, soms komen we studenten van het Europacollege tegen tijdens het uitgaan, maar toch weten vele Bruggelingen niet wat er zich afspeelt binnen de muren van het Europacollege?

“Het Europacollege is een post-universitair opleidingsinstituut. Dat wil zeggen: de studenten hebben al een masterdiploma op zak. Meestal hebben ze een opleiding in politieke wetenschappen, economie of rechten achter de rug. Je hebt twee campussen: de meest bekende in Brugge en één in Polen met verschillende departementen die allen zeer Europees gericht zijn.”

TekST: lAuren rolly

Klinkt complex. “Het is complex door de vele departementen en de specifieke thema’s die we bespreken. Wanneer je aan een andere universiteit studeert is alles zeer breed, je hebt natuurlijk keuzevakken. Maar aan het Europacollege heb je al de keuze gemaakt om je

44

volledig toe te leggen op de Europese dimensie van jouw interesse, als dat nu economie, rechten of politiek mag zijn. Het is altijd Europa wat alles verbindt.”

Wat doe je dan achteraf met jouw studies?

“De mensen die rechten hebben gestudeerd belanden meestal in advocatenkantoren die internationaal actief zijn, met meerdere kantoren over de wereld verspreid. We zijn bezig met grote zaken aan het Europese hof.

Is het Europacollege de enige school waar je zo’n studies kan doen?

“Nee, er zijn universiteiten die studies aanbieden met betrekking tot Europese thema’s. Bijvoorbeeld voor rechten zijn er studies in België maar ook in het buitenland die Europees recht aanbieden als een master-na-master. Maar waar het Europacollege verschillend in is, is de hoeveelheid van internationale studenten en professors. Vele mensen die voor de Europese Unie werken, zoals het parlement of de commissie, komen gastcolleges geven aan het Europacollege. Er is een breed netwerk van alumni die terugkeren naar het college om les te geven, wat het Europacollege uniek maakt.”

Mijn kotleven in Gent bracht ik vooral door met Belgische studenten, ik vermoed dat jouw kotleven er anders uit zag?

“Ja, wij hebben acht residenties verspreid over Brugge die aan de studenten worden toegewezen. Op de eerste dag, wanneer ik daar toekwam, ontmoette ik een heleboel mensen met elk een verschillende nationaliteit. Meestal zijn het nationaliteiten binnen de Europese Unie. De grootste groepen bestaan uit Fransen, Spanjaarden en Italianen, maar er zijn ook mensen van buiten de Europese Unie. Dus het is zeer internationaal. Uiteindelijk trok ik meer op met mensen van andere nationaliteiten dan met Belgen.”

Ik hoorde dat jullie themaweken hebben die rond een bepaald land draaien?

“In het tweede semester zijn er groepen zoals de Franse, Spaanse of de Beneluxgroep. Die krijgen een week toegewezen waar ze activiteiten mogen organiseren gelinkt aan het land. Voor de Beneluxweek hielden we een beer tasting, wat uiteraard zeer origineel is (lacht).”

Met die internationale studenten ging je op stap in Brugge?

“Een van de residenties heeft een eigen studentenbar waar iedere donderdagavond een bar night wordt gehouden, telkens met een specifiek thema. Ook de cafés in Brugge worden druk bezocht.”

Naar welke cafés gingen jullie? Of heb je favoriete plekken in Brugge? “Dat wordt doorgegeven van generatie op generatie. Oude studenten vertellen aan de nieuwe studenten naar waar ze moeten gaan. Populaire bars die al jaren in trek zijn: 't Poatersgat, De Garre, La Casita, De Republiek en Bar des Amis. Dat zijn de klassiekers.”

Nog iets dat je wil toevoegen? “Een kleine oproep: als je tijdens je studies interesse vertoont in Europa en hoe alles op Europees niveau werkt, denk dan zeker eens aan het Europacollege!”

Alle inForMATie kAn je vinden oP de webSiTe. coleuroPe.eu

EDITIE DERTIG 45

LINUS AMEEUW PRESENTEERT ALS EERSTE JONG FOTOTALENT ZIJN WERKEN

concerTgebouw brugge heeFT ieTS - zeg MAAr veel - MeT FoTogrAFie. er iS, nAAST enkele FoToTenToonSTellingen, heT jAArlijkSe FoTo-evenT 'de donkere kAMer’. dAAr bovenoP TrekT een bekende FoTogrAAF TelkenS onS Seizoen oP gAng MeT beelden die in de brochure en in onS huiS zijn Te zien. diT jAAr iS dAT de nederlAndSe FoTogrAAF bAS loSekooT. en nu ieTS nieuwS: heT concerTgebouw geeFT jonge FoTogrAFen een kAnS oM hun werk AAn heT brede Publiek Te Tonen, onder de TiTel 'jong FoToTAlenT gezochT’. “een Mooie kAnS”, vindT linuS AMeeuw, die AlS eerSTe heT ProjecT AFTrAPT

concerTgebouw brugge zoekT jong FoToTAlenT
TekST & beeld: SoundcAST brugge
46
EDITIE DERTIG 47

Fotograaf Peter De Bruyne, curator fotografie van het Concertgebouw, wou dit seizoen, naast zijn rijtje bekende fotografen die hij uitkoos voor de grotere expo’s, ook de nieuwe lichting in het flitslicht zetten. “Zoals we bij muziek en dans aandacht hebben voor het jonge werk, mag dat best ook voor fotografie. We stuurden een call uit in ons magazine om jonge fotografen uit te nodigen hun portfolio in te sturen. Daar kwam wel al wat reactie op, genoeg om een eerste persoon te selecteren: Linus Ameeuw. En ondertussen: laat de andere kandidaten maar komen.”

Of Peter meteen een statement wou maken om een jonge fotograaf van 14 jaar een expo in het Concertgebouwcafé te geven? “Eigenlijk niet. Ik koos voor het talent van Linus. Hij heeft een goed oog voor detail. Hij ziet de dingen rondom zich op een heel frisse manier. En ja, gek toch dat iemand van nog geen 15 jaar zo’n indruk kan achterlaten. Dat maakt het meteen duidelijk dat deze call werkelijk voor iedereen is weggelegd. Niet alleen voor student-fotografen of jongeren die net hun fotografiestudies achter de rug hebben. Iedereen met talent is welkom.”

Linus Ameeuw (14) blijft er verdacht rustig bij als we hem feliciteren met zijn werk. Hij werd uit de eerste inzendingen geselecteerd om vanaf 10 november zijn fotowerk tentoon te stellen in het Concertgebouwcafé. Hij is de eerste in de rij, maar er mogen zich nog zeker andere kandidaten aanmelden.

Hier kon net zo goed een afgestudeerde fotografiestudent voor me zitten. Niet dus. Iemand die in de Steinerschool vanavond nog even zijn toets Frans moet blokken. Wanneer startte de passie?

Linus: “(lacht) Vroeger nam ik vaak vakantiefoto’s, op reis en zo. Daar kreeg ik wel eens wat complimenten voor. Alles veranderde toen ik me inschreef voor een kampje

fotografie. Ik ontdekte meer mogelijkheden bij het fotograferen: van diafragma tot sluitertijd. En dat zette alles in beweging.”

De selectie die Peter maakte van je werk ligt ergens tussen portretten, natuur en straatfotografie. Enige voorkeur van onderwerpen? “Niet direct. Ik fotografeer soms lukraak wat ik tegenkom. Je ziet dingen die je boeien, of je bent geraakt door het licht dat op een bepaalde manier invalt. Ik heb altijd wel aandacht voor dingen rondom me. Handig als je dan je camera bij je hebt. Wat niet altijd het geval is. Dan denk je: had ik nu maar mijn camera bij (lacht).”

Maar je laat toch niet alles aan het toeval over? “Nee, de meeste foto’s die Peter koos zijn genomen toen ik bewust op stap ging om foto’s te nemen. Dat gebeurde tijdens de voorbije zomer.”

Je fotografeert heel vaak ’s avonds. “Dat ’s avonds fotograferen heeft natuurlijk ook te maken met mijn vrije tijd die zich vooral dan afspeelt. (lacht) Maar het klopt. Die avondlijke sfeer is belangrijk voor mij. Ik werk heel vaak op een gevoel dat naar boven komt. Door een lagere sluitertijd krijg je ook dat bewegend beeld. Daar hou ik wel van.”

Wat vond je van de tentoonstelling van onze seizoensfotograaf Bas Losekoot die nu te zien is in het Concertgebouw? “Mooi. Ik vond vooral de foto’s met de handen die in het Concertgebouwcafé te zien zijn, interessant.”

linuS AMeeuw STelT TenToon in heT concerTgebouwcAFé vAn 10 noveMber 2022 ToT en MeT zondAg 08 jAnuAri 2023.

48

jonge FoTogrAFen gezochT

Ben je een niet-professionele fotograaf, een autodidact, student of een pas afgestudeerde fotograaf en wil jij ons café opfleuren met jouw foto’s? Mail naar fototalent@concertgebouw.be

© bAS loSekooT

de donkere kAMer Op 21 december, de kortste en donkerste dag van het jaar, presenteren we een nieuwe editie van De Donkere Kamer. De formule blijft dezelfde: vier grote namen uit de fotografie stellen hun nieuwste project, boek of tentoonstelling voor. Daarnaast krijgen drie beloftevolle talenten de kans om hun fotoproject bij het publiek te promoten.

Alle FoToTenToonSTellingen

oP een rij

za 03.09.2022 - di 08.11.2022 bAS loSekooT wo 30.11.2022 - zo 08.01.2023 eliSA MAenhouT za 12.11.2022 - zo 26.02.2023 lore STeSSel

za 29.04 - zo 27.08.2023 SébASTien vAn MAllegheM

7× 7, 7 voorstellingen voor jongeren voor amper € 7

Soundcast, de jongerengroep van het Concertgebouw, selecteerde zeven zinderende voorstellingen.

ZO 23 OKT 2022

Antwerp Symphony Orchestra Elgar (Celloconcerto) & Wagner

Ongeëvenaarde orkestmuziek als spektakel voor alle zintuigen

ZA 05 & ZO 06 NOV Mozart / Concert Arias Opera Ballet Vlaanderen / Anne Teresa De Keersmaeker Mijlpaal van de dans op fonkelende Mozart-aria’s

WO 09 NOV 2022 music for percussion Ryoji Ikeda

Adembenemende akoestische en visuele hoogstandjes van Japanse makelij

Info & tickets concertgebouw.be/7x7

Met de steun van

© Louis Clément daCosta

CHIBI IcHIGO opent de Cactus Club

50

cAcTuS MuziekcenTruM oPenT een nieuwe club en ze vliegen er MeTeen keihArd in. de heAdliner vAn de oPeningSAvond iS chibi ichigo. de hASSelTSe, SAbinA nurijevA, iS Al lAnger bezig AAn een oPMArS in de belgiSche Muziekwereld. binnenkorT koMT ook hAAr debuuTAlbuM uiT. vAn heT AlbuM wAS er AlvAST een voorProeFje MeT de knAlhArde Single 'grAchT' wAArvAn jAn PATernoSTer de giTAArSolo uiTvoerde. oM Toch nog een TiPje vAn de Sluier Te lichTen, gingen we eenS bij chibi ichigo zelF luiSTeren.

Hoe ben je begonnen met muziek?

“Ik had eigenlijk een heel plan voor ogen sinds mijn dertien. Ik wou journalistiek gaan studeren in Gent, daarna tv-journalistiek doen, bekendheid opbouwen en dan beginnen met muziek. Dat studeren bleek toch niet echt mijn ding te zijn en toen dacht ik: “Het is nu of nooit om aan muziek te beginnen”, en ik heb dat moment toen genomen.

Ervoor deed ik Woordkunst-Drama dus ik voelde mij echt heel comfortabel op een podium, maar bij zangles werd ik net heel verlegen. Ik durfde echt niet zingen. Toen ik aan iedereen vertelde dat ik met muziek wou beginnen, geloofde bijna niemand mij.”

Zou je jezelf omschrijven als muzikant of eerder spoken word of…?

“Ik zou mezelf gewoon omschrijven als een artiest. Ik hou het liever open in plaats van zo te focussen op een aspect. Ik heb heel veel interesses dus ik wil mij ook niet laten vastbinden op eentje.”

© o ri A ne v er T r A e T en EDITIE DERTIG 51

© o ri A ne v er T r A e T en 52

Wat zijn jouw inspiratiebronnen voor muziek? “Door Covid heb ik heel veel artiesten leren kennen, bijvoorbeeld Soulwax, ervoor kende ik dat niet. Umi Defoort, mijn partner, en Helga, mijn manager, hebben mij ook heel wat dingen laten zien en horen, zoals The Prodigy en Kraftwerk. Zonder Covid zou ik ook niet zo’n album hebben kunnen maken. Wie weet had ik nog steeds hip-hop gemaakt, maar ik voel mij toch thuis in het electro- en dancegenre.”

En punk? De video van ‘Gracht’ had iets rauw. “Ja, dat is de invloed van Peaches, een groep die ik niet zo lang geleden heb gezien. Vroeger was mijn muziek veel rustiger maar nu voel ik mij echt meer thuis in die hardere muziek. Dat heeft wat meer power.”

Daarom waarschijnlijk ook de samenwerking met Jan Paternoster?

“Ja, Jan en ik kenden elkaar eigenlijk niet. Umi en Jeroen De Pessemier van The Subs kenden Jan wel en we speelden net met het idee om een gitaarriff op ‘Gracht’ te zetten. Toen hebben we Jan middenin een lockdown gewoon gestuurd en hij heeft thuis een opname gemaakt. We hebben elkaar eigenlijk pas de eerste keer gezien tijdens de AB-show. Als dat vlot, hoef je elkaar eigenlijk zelfs niet te zien. Dat werkte gewoon keigoed. Dat nummer had ook echt een gitaarsolo nodig, niet zomaar een, maar eentje met een pak karakter.”

Hoe verloopt je creatief proces?

“Dat schiet eigenlijk in gang als ik een zin of een woord hoor dat mij aantrekt. Dat kan op straat zijn of op tv, maar dan schrijf ik het ergens op. Daarna begin ik rond die zin vooral te spelen met taal, synoniemen, klanken et cetera. Ik schrijf eigenlijk nooit op muziek, want dat zou het voor mij forceren en dat mag echt niet.”

Is Paul Van Ostaijen zo ook je tekst binnengeslopen?

“Er was mij gevraagd of ik iets kon maken rond Paul Van Ostaijen omdat ‘Bezette Stad’ honderd jaar geleden uitkwam. Toen kreeg ik

Boem ‘Paukeslag’ gratis toegestuurd, waarbij mijn oog meteen op de cover viel. Ik was net bezig met ‘Gracht’ en ik vond het eigenlijk wel passen.”

Heb je hetzelfde proces bij je tekst in het Russisch?

“Nee, niet helemaal. Daar schrijf ik de tekst altijd samen met mijn mama. Zij heeft Russische literatuur gestudeerd dus ze heeft ook wel feeling met schrijven. Maar het proces is echter anders. Daar begint het niet bij dingen die ik oppik, maar bij een bepaald scenario dat ik dan heel basic opschrijf. Vandaar vertrekken we dan. Het taalspel blijft wel belangrijk!”

© o ri A ne v er T r A e T en

Wat mogen we verwachten van het nieuwe album?

“Ik hoop gewoon dat als mensen het nieuwe album luisteren, ze er plezier aan hebben en in een goede vibe terechtkomen. Zo van ‘Ik ben de baas hier’. Zelf luister ik ook niet echt naar verdrietige muziek, maar naar dingen die mij in een goeie mood brengen, dus ik hoop dat ik hetzelfde kan doen. Ik kijk wel echt uit naar de releaseshow, naar die vrijheid om met iedereen samen alle nummers te kunnen zingen en gewoon samen te zijn.”

chibi ichigo iS de MAin AcT oP de oPening vAn de nieuwe cAcTuS club. ze wordT er oP 22.10 vergezeld vAn Aili, borokov borokov en cArlAMoTe.

hAAr nieuwe AlbuM wordT oP 9.11 voorgeSTeld in de beurSSchouwburg in bruSSel.

cAcTuSMuSic.be chibi_ichigoS

TekST: nicholAS vAndenbuSSche © o ri A ne v er T r A e T en 54
06.10 ALABASTER DEPLUME + CHELSEA CARMICHAEL 07.10 TOM MCRAE >> 20.10 DEATHCRASH 22/10 CACTUS CLUB OPENING NIGHT: CHIBI ICHIGO + BOROKOV BOROKOV + AILI + CARLAMOTE SOLD OUT 26.10 TRAAMS + MAZE 28.10 CHARLOTTE ADIGÉRY & BOLIS PUPUL + MOVULANGO SOLD OUT 29.10 RUDEBOY PLAYS URBAN DANCE SQUAD FT. DJ DNA 31.10 EZRA FURMAN + THE GOLDEN DREGS >> 03.11 MIDLAKE + PET DEATHS 05.11 MARBLE SOUNDS >> 06.11 WE LOST THE SEA + SOLKYRI 12.11 HIGH HI + MAYORGA >> 18.11 DANS DANS + NIELS ORENS 19.11 MICHAEL GIRA (SWANS) + KRISTOF HAHN (SWANS) 24.11 BLUAI >> 25.11 FAISAL + HAKIM + SANNE DE MUYNCK 26.11 DUB REVOLUTION: LINE UP TBA 01.12 SHANTEL & THE BUCOVINA CLUB ORKESTAR 02.12 WIEGEDOOD + DIVIDED 03.12 ZWANGERE GUY & LANDER GYSELINCK 04.12 PORRIDGE RADIO >> 07.12 SAM DE NEF + PORCELAIN ID >> 08.12 MEAU 16.12 NAIMA JORIS 22/10 CACTUS CLUB OPENING NIGHT: CHIBI ICHIGO + BOROKOV BOROKOV CONCERTEN NAJAAR ‘22 cactusmusic.be Cactus Muziekcentrum vzw / v.u. Filip Desmit BARGEWEG 10 8000 Brugge / prp 0419964369 / ©2022 03.11 MIDLAKE 16.12 NAIMA JORIS 28.10 CHARLOTTE ADIGÉRY 29.10 RUDEBOY PLAYS & BOLIS PUPUL URBAN DANCE SQUAD FT. DJ DNA 03.12 ZWANGERE GUY & LANDER GYSELINCK + AILI + CARLAMOTE SHANTEL & THE BUCOVINA CLUB ORKESTAR

OOG IN OOG MET DE DOOD

brugge zeT in oP de MenS
MuSeA
56
MArTin SchongAuer - de dood vAn MAriA

nA vijF jAAr reSTAurATie MAg een vAn de ToPSTukken vAn vlAAnderen Terug onder ogen koMen: 'de dood vAn MAriA’ vAn hugo vAn der goeS STAAT cenTrAAl in de volgende TenToonSTelling in heT SinT-jAnShoSPiTAAl, 'oog in oog MeT de dood. hugo vAn der goeS, oude MeeSTerS, nieuwe blikken’. neT AlS heT kunSTwerk iS de AAnPAk ook in een FriS jASje geSToken. AAn de hAnd vAn zeS TheMA’S, MeT elk hun eigen bezielerS, kAn je Alle ASPecTen vAn heT kunSTwerk leren kennen oP een Moderne MAnier. we SPrAken MeT MArijn everAArTS vAn MuSeA brugge.

De aanleiding voor deze expositie is de afwerking van de restauratie van 'De Dood van Maria’ van Hugo van der Goes. Waarom verdient dit een volledige tentoonstelling? Marijn: “Dit werk is één van de belangrijkste stukken in de collectie van Musea Brugge en behoort ook tot de topstukkenlijst van Vlaanderen. Door haar recente en volledige restauratie schittert het werk als nieuw. We wilden dus de kans grijpen om dit uitzonderlijke werk in de kijker te zetten. Om de diepgang van het werk tot zijn recht te laten komen hebben we de tentoonstelling ingedeeld in zes thema’s, die allemaal een directe connectie hebben met het schilderij . Bij elk van de thema’s vragen we een ‘Nieuwe Meester’ om te reflecteren op de werken van de Oude Meesters. Er zullen dus nog veel andere werken te zien zijn.”

De tentoonstelling gaat in op ‘De Dood van Maria’, aan de hand van zes thema’s. Wat was de inspiratie achter deze aanpak? “Eén schilderij staat centraal, maar er is meer dan genoeg te zien en te ervaren. De zes thema’s vloeien direct voort uit het schilderij, en geven meer context over wat je ziet. Tegelijkertijd gaan we in op hoe deze thema’s vandaag de dag nog steeds een rol spelen. De tentoonstelling geeft de bezoeker een bepaalde vrijheid, zo is er geen pad dat je hoeft te volgen. Deze tentoonstelling is intuïtief en geeft de bezoeker de kans om op hun eigen leefwereld te reflecteren. We werken binnen thema’s omdat we zo in dialoog kunnen gaan met de bezoeker. Zij krijgen op het einde de kans om hun ervaring met ons te delen.”

EDITIE DERTIG 57

Jullie gaan voor deze tentoonstelling samenwerkingen aan met bekende namen als Anne Teresa De Keersmaeker, Ilja Leonard Pfeijffer en Berlinde De Bruyckere. Hoe spelen deze uiteenlopende kunstenaars een rol binnen de expositie?

“De tijd waarin Hugo van der Goes het schilderij maakte, en de (religieuze) beeldtaal die hij gebruikte, is niet altijd herkenbaar voor ons in de 21e eeuw. De ‘Nieuwe Meesters’ hebben elk al een mooie bijdrage geleverd aan de hedendaagse kunstwereld. In de tentoonstelling introduceren zij de thema’s door erop te reflecteren aan de hand van hun eigen expertise en ervaringen. Hierdoor ontstaat er een zekere herkenbaarheid, en kunnen we de kunstwerken van de Oude Meesters beter begrijpen. Zo zal kunstenares Berlinde De Bruyckere het thema ‘zingeving’ voor haar rekening nemen en zal schrijfster Sholeh Rezazadeh het thema ‘afscheid’ bezielen. Deze tentoonstelling focust op de mens, we willen het publiek een bepaalde emotionele ervaring geven.”

Ook zetten jullie met ‘oog in oog met de dood’ in op de Brugse jeugd. Kunnen jullie wat meer vertellen over jullie initiatieven met Briklyoung en de jeugdrondleidingen?

“Opnieuw willen we veel inspraak van buitenaf. Daarom werken we samen met de Brugse jongeren en maken we ook rondleidingen op maat voor hen. Wij weten dat het niet altijd eenvoudig is om als jonge persoon een museum binnen te stappen. Wij willen breken met dit idee door jongeren een stem te geven. Daarom zijn we verschillende initiatieven met Briklyoung aan het uitwerken, deze kunnen jullie ontdekken op de website van Musea Brugge. Daarnaast bouwen we aan rondleidingen speciaal voor

jongeren in de laatste graad van het middelbaar. Hierin hopen we hen te kunnen tonen dat oude kunst nog altijd relevant kan zijn in hun eigen leven. Ook organiseren we verschillende concerten en optredens op de zolder van het Sint-Janshospitaal.”

Het is natuurlijk een emotioneel thema. Wat hopen jullie dat de bezoekers zullen meenemen van de expositie?

“Wij hopen vooral dat mensen zich zullen herkennen in de tentoonstelling, dat een werk dat bijna 550 jaar oud is universele thema’s bevat die mensen nog steeds raken. Kunst kan een soort van portaal zijn. Dit portaal kan naar twee kanten leiden, naar de wereld binnen ons, onze emotionele wereld, en de leefwereld buiten ons, de maatschappij en de universaliteit van de mens. Kunst van een paar honderd jaar oud kan vandaag de dag nog steeds een aanleiding zijn om in gesprek te gaan.”

Ben jij ook benieuwd naar hoe de thema’s rond ‘De Dood van Maria’ uitgewerkt worden door onze ‘Nieuwe Meesters’? Hou dan zeker een dag in de agenda vrij vanaf 28 oktober tot 5 februari volgend jaar en ontdek de tentoonstelling ‘Oog in oog met de Dood’ in het Sint-Janshospitaal.

TekST: izA Moreno

MuSeAbrugge.be briklyoung
58

in oog met de Dood

Hugo van der Goes, oude meesters, nieuwe blikken. museabrugge.be

BOOKTOK?!

jAde wAlleyn wAS diT jAAr, vAnuiT hAAr oPleiding inForMATiebeheer biblioTheek en ArchieF, de STAgiAire voor de biekorF. Terwijl ze er werkTe, hielP ze Mee AAn een ProjecT oM de biblioTheek Te verjongen. de bib STArTTe nAMelijk MeT een eigen TikTok-AccounT wAArMee ze zichzelF en boeken willen ProMoTen viA een jonger kAnAAl.

Ik heb begrepen dat je persoonlijk ook al een tijdje actief bent op BookTok, hoe ben je daaraan begonnen?

Jade: “Eigenlijk is dat allemaal vanzelf gegaan. Ik zat natuurlijk al op TikTok en na een tijdje begon het algoritme mij meer die kanten op te sturen. Ik ging daar dan zelf ook in mee omdat het mij interessant leek. Ik las altijd al veel, maar door BookTok is dat wel nog een pak meer geworden. Je ziet zo veel leuke boeken passeren en dan denk je ‘Oh, die wil ik ook nog lezen, en die ook…’ Ja, zo gaat het natuurlijk snel.”

De keuze voor informatiebeheer bibliotheek en archief komt dus blijkbaar ook niet van nergens?

“Ja goh, op zich heeft dat daar niet zoveel mee te maken want uiteindelijk kan ik geen boeken lezen tijdens mijn werk, maar de liefde voor boeken en literatuur zit er duidelijk wel in.”

Hoe ben je dan TikToks voor de bibliotheek beginnen maken?

“Eigenlijk was Marilyn van de bibliotheek dat begonnen en ben ik haar gaan helpen. Zij had al lastiger werk gedaan en had bijvoorbeeld ook al leerkrachten overtuigd om BookTok te gebruiken in hun curricula. Tijdens mijn stage mocht ik een lijst samenstellen van allerlei boeken die circuleerden op BookTok. Op die lijst had ik ook aangeduid welke boeken echt populair waren en van welke werken ik zelf echt had genoten. Op basis daarvan hebben ze ook wat boeken van de lijst aangekocht. Ze hadden er sowieso ook al wat hoor.”

Wat wilden jullie hiermee bereiken?

“BookTok is heel populair op dit moment. Heel wat tieners en twintigers zijn momenteel volop mee met die trend. In de eerste plaats wou de bib dus die doelgroep aanspreken en op die manier de jeugd naar de bibliotheek te proberen lokken. Op de tweede plaatszie

60

BOOKTOK?!

ik daar ook wat van een inclusieve werking in die natuurlijk eigen is aan de bibliotheek in het algemeen. Niet iedereen kan zomaar ieder boek kopen. Dat maakt het natuurlijk hard als iemand omwille van omstandigheden niet ‘mee kan zijn’ met een trend. De bibliotheek probeert dat probleem dus ook te verhelpen door de populaire boeken voor iedereen te ontsluiten.”

Ging dat een beetje vlot? “Ja, in het begin liep dat misschien een beetje stroef voor hen. Als je nog nooit op TikTok hebt gezeten is dat natuurlijk allemaal nieuw en niet zo evident om zelf content te maken en mee te zijn met trends. Dat leerproces heeft ook wel niet zo lang aangesleept, na een tijdje was iedereen er vlotjes mee weg. Ondertussen hebben we toch ook al een mooi bereik dus ik denk dat het project wel werkt.”

Wat zijn de trends in BookTok?

“Fantasy is echt heel populair! Romance is ook een echte trend. Die komt terug als een op zichzelf staand genre of in een Fantasysetting. Daarbinnen zijn Young Adult en New Adult logischerwijs wel het populairst.”

EDITIE DERTIG 61

Wat lees je zelf het meest?

“Zelf lees ik nog vooral Young Adult fantasy. Momenteel lees ik bijvoorbeeld ‘A Sky beyond the Storm’ van Sabaa Tahir. Dat is het vierde en laatste deel van de ‘An Ember in the Ashes’serie. Die serie is echt immens populair geweest op BookTok.”

Probeer je met het account van de bibliotheek of met je eigen account dan ook om bepaalde thematieken naar voren te schuiven?

“Ik let minder op de thema’s in de literatuur die ik in beeld breng. Er zitten natuurlijk in sommige wel zwaardere thema’s voor jongeren zoals racisme of seksualiteit en geaardheid, maar in het algemeen maak ik de keuze voornamelijk op hoe goed ik het vond. Zo’n thema’s maken een boek wel vaak interessanter. Daarnaast probeer ik ook bij bepaalde evenementen of dagen mee te werken aan awareness door bepaalde werken op te lijsten. In juni, voor Pride Month, heb ik bijvoorbeeld een thematische top 5 gemaakt van boeken met personages die LGBTQIA+ zijn.”

Welke boeken zou je nog aanraden?

“Sowieso ‘One Last Stop’ van Casey McQuiston. Die is echt hartverscheurend mooi. Dan zou ik als tweede ook de ‘A Court of Thorns and Roses’-serie aanraden van Sarah J. Maas. Dat is wat meer fantasy en is momenteel echt heel populair op TikTok, maar ook welverdiend. En misschien ten slotte, om een mooie top drie te hebben: ‘All the Stars and Teeth’ van Adalyn Grace. Opnieuw wat meer Fantasy, maar een boek dat je vastneemt en écht niet loslaat. Alle boeken zijn trouwens ook beschikbaar in de bibliotheek, dus je kan ze gemakkelijk lezen!”

wie wil weTen welke boeken oP bookTok nog PoPulAir zijn, kAn jAde en de biblioTheek geMAkkelijk oP TikTok Terugvinden. in de biblioTheek iS ook een rekje Te vinden voor bookTokboeken.

62
TekST: nicholAS vAndenbuSSche
GROTE boeken verkoop
OPENBARE BIBLIOTHEEK V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN DIRECTEUR STAD EN OCMW BRUGGE, BURG 12, 8000 BRUGGE ONTWERP: CEL CREATIE STAD BRUGGE
VR 21 OKTOBER 9.30-19.00 UUR ZA 22 OKTOBER 9.30-17.00 UUR Twee locaties, muziek en film: • Collectie volwassenen: Theaterzaal Biekorf (Sint-Jakobsstraat 8) • Jeugdcollectie: Hoofdbibliotheek Biekorf (leeszaal, Kuipersstraat 3) i.s.m. Vrienden van de Brugse Bibliotheek vzw
Met een voorverkoop op donderdag 20 oktober (17.00 tot 19.00 uur) voor Vrienden van de Brugse Bibliotheek. Word ook vriend via brugge.bibliotheek.be/boekenverkoop

let’s talk about se

Gratis lezing

Een inspiratiesessie en netwerkmoment voor leerkrachten, studenten, begeleiders en iedereen met een gezonde interesse in seks.

Krijg bij komst een Elexir d’Amour en muffin.

Tussen de lakens met ... Chloé De Bie

Seksuoloog en relatietherapeut, maakte naam met het boek ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ en ‘Love, Seks & Drama’ op Joe Radio.

De Brug Hauwerstraat 3A 8000 Brugge Don
01 dec 19u30
cgso.be
x
GRATIS INSCHRIJVEN VIA WWW.CGSO.BE
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.