High Life 18-02

Page 1

HighLife #1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

®

April/Mei 2018

GRATIS

Hans Kamperman Haal cannabis uit het strafrecht

420 TV

over cannabis in Nederland

AMSTERDELICS

Psychedelica, trance en een goede joint

# 50 Nederlandse coffeeshops bij legale Canadese wietkwekerijen op bezoek

2Een kaartje sturen aan

Johan van Laarhoven en Tukta

In een tijd waarin het sturen van een ansichtkaart of een brief alleen nog wordt gedaan door digitale achterblijvers of 60-plussers, moeten we niet vergeten dat een kaartje krijgen voor sommige mensen een geweldige steun kan betekenen. Bijvoorbeeld voor Johan van Laarhoven en zijn vrouw Tukta. We hebben er vaker over bericht. Johan van

Tukta

Laarhoven en Tukta zitten al een paar jaar

Mingkwan Kaen-in (Room 2)

vast omdat zij in Thailand zijn veroordeeld

Central Women Correctional Institution

voor het witwassen van drugsgeld. Dat hun

33/3 Ngamwongwan Rd. Lad Yao,

spaargeld met een legale Nederlandse

Chatuchak Bangkok 10900

coffeeshop is verdiend werd niet in het

Thailand

vonnis meegenomen. Ook omdat het Nederlandse Openbaar Ministerie een

En als je dan toch bezig bent, teken dan

zeer twijfelachtige rol in de hele zaak heeft

ook de petitie van Hans Kamperman om

gespeeld. Enfin, we hebben er vaker over

cannabis uit het strafrecht te halen. In een

geschreven, en dat blijven we doen.

wanhoopsdaad deed hij in maart een zelfmoordpoging in het gebouw van de

Wat ik nu van jullie vraag is om weer eens

Tweede Kamer, waarvoor hij al een paar

ouderwets een kaartje te sturen naar Johan

maanden actie voert. Hans verdient, net als

of zijn vrouw Tukta (in het Engels) om hun

Johan en Tukta, jullie steun. Meer dan ooit.

te ondersteunen. Immers, zoals de website

Ga naar de website www.petities.nl en typ

www.justiceforjohan.nl meldt: ‘Johan en

in het zoekvak cannabis. Dan kom je bij de

Tukta kunnen zeker steun gebruiken in de

petitie ‘Haal cannabis uit het strafrecht voor

Thaise gevangenis. Gedetineerd zijn in

een duurzame toekomst’. Kijk anders ook

Thailand wordt ook wel eens vergeleken

bij het artikel dat we over hem schrijven in

met “de hel op aarde”. Zij zijn weggerukt

dit nummer. En mocht je het toch teveel

van hun kinderen, familie en vrienden. De

moeite vinden om een kaartje of brief naar

enige vorm van communicatie met de

Thailand te sturen, je kunt via de website

buitenwereld die zij op dit moment hebben

www.justiceforjohan.nl onder de link ‘brieven

is door middel van brieven. Zij vinden het

schrijven’ ook een digitale steunbetuiging of

heel fijn om brieven, kaartjes, gedichten

groet plaatsen. Doen!

enzovoorts te ontvangen. De brieven geven hen weer kracht om door te gaan met het gevecht voor gerechtigheid.’ Johannes Petrus Maria van Laarhoven Johan van Laarhoven (1422/58, Dan 6), Klong Prem Central Prison, Ngam Wong Wan Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok Thailand

5RÜ 7XLQVWUÛ

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/ of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

Highlife 3


16

INHOUD FEATURES 16

420 TV Internet TV over cannabis lifestyle

20

HANS KAMPERMAN Haal cannabis uit het strafrecht

26

CANNABIS CONNECT Werkbezoek in Canada met 50 coffeeshopexploitanten

32

AMSTERDELICS Psychedelica, trance en een goede joint

46

GROWSHOPWET Growshopwet vertoont barsten na vrijspraak

57

ONE REVOLUTION REGGAE BAND Als ik ganja rook denk ik op een positieve manier

62

AARON GLASSON Mooie muurkunst als milieuprotest

4 Highlife

20 A P R I L / M E I 2 0 18


26 GROENE ZAKEN 36

DUTCH PASSION Autoflower zaden buiten laten groeien

38

KERA SEEDS Amnesia Auto

72

DINAFEM SEEDS Dinamed CBD

EN VERDER 18

ANDRÉ BECKERS Advocaat van het Jaar

24

EXPERIMENT CANNABISTEELT Sceptische reacties

30

HET GIST & HET BORRELT The next big thing?

46

Vaste

RUBRIEKEN

SWEET SEEDS Pure CBD soorten

55

46

GROWSHOPWET VERTOONT BARSTEN Bio Ibo vrijuit in hoger beroep

EN NOG VEEL MEER...

3 7 8 11 12 13 42 44 48 52 68 70 76

VOORWOORD FLASH NICOLE MAALSTÉ BRIEVENRUBRIEK ANDRÉ BECKERS HIGH WEIRDNESS WIL & RUUD OOMEN HIGH, LOW & DIRTY PGMCG NIEUWS HIGH GADGETS GAMES VOC LOGBOEK TREASURES

Highlife 5


Cannabis Expo Germany

June 8-10, 2018 Arena Berlin

Medienpartner:

Hauptpartner: ®

since 1995


lash Tilburg laat buitenlanders in coffeeshops weer toe Tilburg heeft besloten om buitenlanders weer toe te laten bij de lokale coffeeshops. Eerder was er al een paar keer per jaar een ontheffing, wanneer er veel buitenlandse bezoekers naar festivals in 013 in de stad kwamen. Het ingezetenencriterium, ooit door Opstelten van de VVD ingevoerd, wordt nu steeds minder gehandhaafd. Slechts een paar steden in Brabant en Limburg doen er nog aan mee, plus de gezagsgetrouwe provincie Zeeland. Nog even over de totstandkoming van dat buitenlanderverbod. Inmiddels is duidelijk geworden dat WODC rapporten die dit ondersteunden zwaar beïnvloed zijn door Opstelten en zijn maatjes. In plat Nederlands: er is gewoon gelogen. Naar die leugenachtige malversaties wordt inmiddels onderzoek gedaan.

Sri Lanka

wil Ayurveda wiet kweken Opmerkelijk nieuws uit Sri Lanka. Hoewel de regering niet echt positief tegenover het gebruik van cannabis staat, is toch besloten om beperkt cannabis te gaan kweken. Dit zou moeten gebeuren in de omgeving van Anuradhapura. Opzienbarend, omdat zich daar veel heiligdommen bevinden. Maar volgens het Ministerie van Gezondheid is de cannabisteelt nodig voor de Ayurveda kuren, waar veel buitenlandse bezoekers op af komen. Van oudsher wordt bij sommige van die kuren cannabis gebruikt. Tot op heden moesten Ayurveda centra het doen met in beslag genomen wiet. Maar die is veelal van

Kanepi in Estland kiest wietblad als gemeentevlag

slechte kwaliteit. Overigens meldde de minister nog dat indien er sprake is van een surplus, dit overschot aan de VS zou kunnen worden verkocht voor medicinale doeleinden. Dat lijkt ons eerlijk gezegd erg onwaarschijnlijk.

What’s in a name, moeten 12.000 van de 15.000 deelnemers aan een online verkiezing in Kanepi, Estland hebben gedacht. Kanepi ligt in het zuidoosten van Estland en is een nieuwe gemeente die is ontstaan door drie kleinere gemeenten samen te voegen. Inwoners konden op Internet hun voorkeur uitspreken voor een ontwerp van de gemeentevlag voor de nieuwe gemeente. De uitslag was overweldigend: een overgrote meerderheid koos voor het wereldwijde symbool van cannabis. Misschien niet zo heel erg vreemd achteraf, want het Estse woord voor cannabis is Kanep.

Highlife 7


Column Nicole Maalsté

Eilandgevoel Helemaal vrijgeven van drugs is geen optie. “We zitten niet op een eiland”, riep CDA’er Buma maar weer eens in de radio-uitzending ‘De peiling van Thijs’ (12 maart 2018). Samen met partijgenoten Grapperhaus en De Ridder (lijstrekker Tilburg) sprak hij over het wietexperiment. Veel trek lijken de heren niet te hebben in het experiment. Maar het is een kwestie van geven en nemen in de politiek, legde Buma uit. De uitspraak schoot me weer te binnen toen ik

Het experiment zal de situatie in de praktijk

de adviesvragen doorlas die de onafhankelijke

blijvend veranderen. Dit is geen vrijblijvende

Vastgeroest in ‘oude denken’

commissie die adviseert over de vormgeving

laboratoriumsituatie die je na vier jaar weer

Als de overheid de productie van cannabis

van het wietexperiment meekreeg. Deze

ongedaan kunt maken als het experiment niet

op deze manier wil gaan regelen, dan is het

adviesvragen vormen een dwingend

goed uitpakt. Partijen die meedoen met het

maar de vraag welke gemeente hieraan

Dit is geen vrijblijvende laboratoriumsituatie die je na vier jaar weer ongedaan kunt maken.

mee wil doen. Het is een garantie voor een gigantische groei van de zwarte markt. Alles wijst erop dat de architecten van dit wietexperiment vastgeroest zitten in wat ik het ‘oude denken’ noem. Stop met het denken over de cannabissector in termen

epistel van 14 pagina’s dat de onafhankelijke

experiment kunnen daarna niet meer terug

van criminaliteit, veiligheid en overlast.

commissie richting moet geven. De commissie,

naar de oude situatie. Als de stap is gezet

Kijk eens over de grens. We zitten niet op

die zou moeten bestaan uit wetenschappers

richting regulering, moet je die weg vervolgen.

een eiland! We dreigen de aansluiting

en experts. Het wetenschappelijk gehalte

Dit is eenrichtingverkeer! Je kunt na vier jaar

bij de economische doorstart van de

van de leden is meer dan toereikend, maar

experimenten moeilijk tegen je klanten zeggen

cannabisindustrie te verliezen. Bekijk deze

experts op het gebied van de hennepteelt

dat je nu weer wiet gaat verkopen waarvan

branche eens vanuit het perspectief van

zitten er niet bij. Het is zorgelijk dat geen van de

de herkomst en samenstelling onduidelijk is.

innovatie, wetenschap en economische

commissieleden expertise heeft op het gebied

Als je tegen die tijd überhaupt nog aan wiet

mogelijkheden. Dan snap je meteen dat dit

van agricultuur en marktwerking.

kunt komen. Je toeleveranciers gaan immers

experiment Nederland op een achterstand

niet vier jaar zitten wachten of je misschien

plaatst die niet meer in te halen is. Wil je

Geduldig

terugkomt. En welke teler is bereid om te

hier meer over weten? Kom dan op 28 mei

Buma stelt terecht dat we niet op een eiland

investeren in een project waarvan het lot in

naar het congres ‘De Transparante Keten II’:

zitten. Ontwikkelingen in de cannabissector

handen ligt van wetenschappers die gespeend

in Canada, de VS, maar ook in Duitsland gaan

zijn van enige kennis over de praktijk?

razendsnel. Beursgenoteerde bedrijven springen bovenop de cannabissector. Nederlandse kassenbouwers en leveranciers van systemen exporteren hun kennis en producten op grote schaal en zien hun omzet groeien. Graag zouden zij hun expertise ook in Nederland inzetten. Maar ze zullen nog even geduldig moeten zijn. We gaan eerst vier jaar op beperkte schaal experimenteren en dan uitgebreid evalueren of en hoe we hiermee verder gaan.

Onomkeer Het experiment is een onomkeerbaar proces. Het grijpt in op een bestaande markt waarbij grote financiële belangen op het spel staan. Die markt wordt hoe dan ook verstoord.

8 Highlife

www.detransparanteketen.nl.


YOUR PASSION OUR PASSION DUTCH PASSION www.dutch-passion.com


lash Eerste mediwiet in Jamaica verkocht Het eerste verkooppunt van medicinale cannabis in Jamaica, KAYA Farms in St Ann, is begin maart feestelijk geopend. Artiesten als Toots & The Maytals, Ky-mani Marley, Keznamdi, Jah 9 en anderen gaven een gratis concert. Balram Vaswani van KAYA Farms verwacht veel van zijn eerste legale verkooppunt van ganja: “Het is een lange en uitputtende reis geweest om deze droom eindelijk waar te maken. Ik wil iedereen bedanken die ons daarin gesteund heeft. Het is een opwindende stap voorwaarts en ik weet zeker dat we er ook als land mee vooruit zullen gaan. Onze eigen Jamaicaanse wietkwekers zullen zeker kunnen concurreren met de rest van de wereld.” De eerste klant van Kaya was Gloria Palomino, die leidt aan chronische pijn door artritis.

Jeff Sessions vloeitjes voor legale wiet

CONGRES OVER EXPERIMENT WIETTEELT

Mooie actie van een pro-cannabis groepering in de

Op 28 mei

Verenigde Staten. Ze verkopen 1500 van deze prachtige

2018 vindt in

pakjes grote vloei, die ze Jeff Sesh hebben genoemd. Met de

Mediaplaza

General Jeff’s ‘Old Rebel’ Session Papers protesteren ze tegen

in Utrecht de

de hernieuwde War on Cannabis, die Procureur Generaal

tweede editie

Jeff Sessions in de Verenigde Staten wil gaan voeren. Een

van het congres

vertegenwoordig van de actiegroep meldde het tijdschrift

‘De Transparante

Newsweek: “Het begon eigenlijk als een grap met een

Keten’ plaats.

paar vrienden, maar nadat we goede reacties kregen en er

Centrale vraag tijdens het congres: hoe ziet de Nederlandse cannabismarkt eruit en

meer over nadachten, besloten we om door te zetten. Jeff

wat betekent dit voor de inrichting van het experiment rond de wietteelt? Andere

Sessions wil terug naar het Nixon tijdperk, en dat kunnen we

vragen waar het congres een antwoord op hoopt te krijgen: welke uitdagingen en

niet toestaan. Miljoenen Amerikanen maken op legale wijze

problemen zien verschillende betrokken partijen bij dit experiment? En aan welke

gebruik van cannabis. Dat moet zo blijven.”

randvoorwaarden moet een realistische en uitvoerbare proef voldoen? Kunnen we wat leren van vergelijkbare experimenten in andere landen? En hoe wordt gewaarborgd dat voldoende rekening wordt gehouden met de Nederlandse cannabiscultuur? Het congres wordt georganiseerd door het Transnational Institute en stichting Epicurus en is bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers, politici, wetenschappers en professionals die betrokken zijn bij het coffeeshopbeleid en/of het opzetten en uitvoeren van de proef rond de gedoogde wietteelt. www.detransparanteketen.nl

10 Highlife


Ingezonden Brieven HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

eken w k s r e k e w k Laat

tteelt ogde wie t de gedo e m t n e erim wekers als lijk dat exp aren wietk rv e m Nu einde o en r er voo . Zij hebb en, pleit ik schakelen te in g gaat kom n k de de de Jo jker is, oo e s of D o e g belangri o John en In n n ie h h e t we l issc ende zal , e n wa t m inet kenn b ka de kennis t e h can r Maa . Of Bedro r de plant. land gaan st e W liefde voo t e h ler uit tomatente naar een m. in Veenda rs dré Becke werker An e d Sil e m ts. ze re On .softsec mee eens. n op www m lu o Helemaal c ie n moo Gezocht’. ierover ee ietkwekers W e ld schreef h e e at l ‘Veroord n d d at g a er de tite uw-Zeela ie N in jf ri com ond ooit t een bed ensen die rtelt hij da a n m et m Daarin ve a g il w e n de ze zij hebbe et liefst in elt. Want e tt kweken, h ie w e n we g eld zijn va veroorde

Beste Highlife ? Wat heb ik genoten van uw artikel Californië legaliseert in de laatste Highlife. Uw artikel schetst tot in de details uw ervaring van de legalisering van wiet in Californië. Deze soort artikels lezen we helaas te weinig in België. Een Highlife is hier nogal moeilijk te vinden, tenzij je in de shop passeert. Zou ik daarom uw artikel mogen publiceren op mijn website hoewast.be, onder de titel hoewast in Californië? Zou ik ook het artikel van broeder Jah, “its the economy stupid” erbij mogen zetten? Toon Geen probleem.

kennis…

Malta legaliseert mediwiet Tijdens mijn vakantie hier op Malta was er groot nieuws; het eiland heeft mediwiet gelegaliseerd. Vijf buitenlandse bedrijven zullen cannabis gaan kweken, die dan door patiënten gebruikt kan worden. Helaas is het niet gelukt om patiënten zelf wiet te laten kweken, maar je moet blij zijn met elke stap, en dit is weer een stap vooruit. Ik dacht, ik meld het toch even bij jullie. Succes met jullie blad.. Maarten

Verkiezingen De verkiezingen zijn achter de rug, nu kunnen alle beloftes die de versch illende partijen hebben gedaan weer gebroken wor den. Ze zullen met hun tegenstanders om de tafe l moeten zitten om een compromis te sluiten. Ver velend, maar zo gaat dit in Nederland. Ik ben benieuw d of dat ook voor extra coffeeshops gaat zorgen, want nu zijn er eigenlijk te weinig coffeeshops in Nederland, na eerdere sluitingsrondes. Emma

Goed nieuws. Vorig jaar waren we nog op Malta, aangenaam eiland. We lazen dat het om drie bedrijven uit Canada, een uit Australië en een bedrijf uit Israël gaat. Toonaangevende landen wat het kweken van

Er zijn de laatste jaren inde rdaad veel te veel coffeeshop s gesloten, waardoor de dru k op de overgebleven sho ps veel te groot is geworden. Meer, meer, meer.

mediwiet betreft. Wat jammer dat Nederland niet in dat lijstje staat.

Highlife 11


Column André Beckers

De gevolgen van een aanrijding na een gezellig avondje blowen Samen met een paar vrienden keek mijn cliënt ’s avonds naar een voetbalwedstrijd. Hij stak daarbij een Amnesia joint op. Blowen was voor hem de afgelopen jaren een vrijwel dagelijkse gewoonte geworden. Na een korte nacht ging hij aan het werk. Na

met het oog op het legaliseren van cannabis

was ruim 20 uur na het roken van zijn laatste

zijn werkdag reed hij in februari 2016 met zijn

had laten verrichten. Daaruit blijkt dat zeer kort

joint “betrapt”. Hij wist niet beter dan dat hij

auto naar huis. Hij zag te laat dat het verkeer

na het roken een piek in de high optreedt, die na

in staat was fatsoenlijk auto te rijden. Daarbij

voor hem op de weg nagenoeg stilstond

2 tot 4 uur weer is uitgewerkt. Dat komt overeen

wees ik op het advies van de Beroeps-

en botste tegen de auto voor hem. De twee

met de boodschap van het NOS nieuws van 26

en brancheorganisatie voor apothekers.

inzittenden van de door hem aangereden

augustus 2011; “Joint genomen, zeker twee uur

Medicinale cannabisgebruikers wordt

auto liepen botbreuken op aan een hand en

niet rijden”. Na het roken van een joint zit je al

geadviseerd de eerste 14 dagen geen auto

arm. De politie onderzocht de auto van de

snel op 70 microgram. Na twee tot drie uur

te rijden. Na 2 weken van cannabisgebruik

brokkenpiloot en trof een gripzakje met wiet

zakt die waarde meestal weer tot onder de

wordt verkeersdeelname in de regel als veilig

aan. Hij werd aangehouden op verdenking

3 microgram.

beschouwd. Dat terwijl de medicinale wiet

van het rijden onder invloed van verdovende

qua THC percentage niet onderdoet voor

middelen. Hij ontkende te hebben gereden,

Vrijspraak

de nederwiet in coffeeshops. De rechtbank

terwijl hij high of stoned was. De arts die hem

Anders is dat als je al jaren regelmatig blowt.

volgde mijn betoog en oordeelde dat niet

onderzocht rapporteerde dat zijn gang zeker

Zelfs vier dagen nadat je hebt geblowd, kan

bewezen was dat hij de aanrijding als gevolg

was en zijn gedrag beheerst. Zijn pupillen

dan nog sprake zijn van een te hoge THC-

van cannabisgebruik had veroorzaakt.

waren normaal en zijn oriëntatie was goed. In

concentratie in je bloed. Je kunt dan dus

Hij had niet roekeloos of aanmerkelijk

zijn bloed werd echter een THC concentratie

betrapt worden op het rijden onder invloed,

onvoorzichtig gereden en werd vrijgesproken.

van 6 microgram per liter vastgesteld.

terwijl je helemaal niet meer onder invloed

Als de aanrijding na 1 juli 2017 zou hebben

bent. Ik betoogde bij de rechtbank dat die

plaatsgevonden, had hij mogen rekenen op

situatie zich hier had voorgedaan. Mijn cliënt

een veroordeling wegens rijden onder invloed.

“Roekeloos” De officier van justitie besloot hem te vervolgen voor een zwaar verkeersmisdrijf. Door zijn “roekeloos” of “aanmerkelijk onvoorzichtig rijden” was aan een ander zwaar lichamelijk letsel toegebracht, terwijl hij onder invloed van cannabis was. Voor een veroordeling is in zo’n geval vereist dat je je als bestuurder bewust was van de toestand waarin je verkeerde en wat je deed. De officier van justitie vond het misdrijf bewezen. Hij eiste een taakstraf voor de duur van 100 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig voor de duur van 9 maanden. Hij benadrukte de in zijn ogen hoge THC concentratie.

Strafbaar Per 1 juli 2017 is het strafbaar te rijden als er meer dan 3 microgram THC per liter bloed wordt vastgesteld. Ik wees op een wetenschappelijke studie van maart 2017, die de Canadese overheid

12 Highlife


HIGH weirdness NIEUWSTE TREND: LAAT JE NAVEL DOEN

DURE PUB HEEFT BALLEN

SLAPEN IN EEN ANUS

Het is de irritatie van veel bewoners in

Slapen in een anus? Wie wil dat

populaire steden. Je oude vertrouwde

nu niet? En het is niet alleen maar

Schoonheid kent geen grenzen?

groenteman of visboer sluit de deuren.

de anus, maar het hele menselijke

Of worden die grenzen steeds

Want de eigenaar van het pand heeft de

spijsverteringssysteem. Lekker warm in

verder opgerekt? Wie de vraag stelt,

huur verdriedubbeld. En voor je het weet

je bedje in de endeldarm. Daar waar

beantwoordt hem. Zeker is dat in Groot-

heb je er een nieuwe hipster hangout bij,

de menselijke ontlasting zich ophoopt.

Brittannië de navel steeds vaker onder

waar je voor vier euro een bakkie troost

Kan het nog comfortabeler? Voor een

de scalpels van plastisch chirurgen valt.

(met glimlach) kan kopen. Iets wat vroeger

beetje avonturier is deze buitenkans

Ze noemen het daar ‘umbilicoplasty’.

1,50 bij koffiehuis Tante Truus kostte. Daar

nu weggelegd. En niet eens zo heel

Een mooi woord voor Triviant. Meestal

hebben ze in meerdere landen last van.

ver weg, want je kunt dit gaan doen

wil de navelbezitter een andere vorm

Zo ook in de buurt van de nieuwe pub

in het Belgische Verbeke Foundation

of omvang van de navel. Dr. Esho, een

The Assembly in Manchester. De locals

Sculpturen Park. Een overnachting

chirurg die bekendheid geniet door TV-

konden hun ogen niet geloven toen ze

kost 120 euro en is inclusief een ontbijt

optredens, meent dat de belangstelling

de prijzen van de nieuwe pub zagen. Een

en toegang tot de rest van de expo.

voor een gelifte navel samenhangt

pint kon ze wel tot 6.70 Britse Ponden

Je boekt je kamer in de CasAnus,

met nieuwe mode en verslaving aan

(rond de 7,50 Euro) kosten. En dat het dan

de menselijke darm van kunstenaar

sociale media: “Je ziet steeds vaker dat

een zelfgebrouwen micro-biertje is, who

Joep Van Lieshout. In deze polyester

mensen hun buik en navel op sociale

gives a f*ck. Maar het moet gezegd, de

sculptuur, een gigantische replica van

media tonen. Dat heeft ook met mode

eigenaar reageerden sportief. Want ze

het menselijke spijsverteringssysteem,

te maken.” In de VS ziet men ook een

gebruikten veel negatieve comments op

vind je een tweepersoons bed, een tafel,

toename in navelchirurgie. Prijskaartje

sociale media om daarmee de T-shirts van

douche en toilet. De CasAnus heeft

daar? Van 2.500 tot 5.000 dollar. Of

het personeel te bedrukken. The Assembly

verlichting, stromend water en elektrische

het navelstaren ook al in Nederland is

mag dan een dure pub zijn, maar ze

verwarming. Lijkt het je wat?

doorgedrongen? Wat dacht je !!!

hebben wel ballen.

Mail: info@verbekefoundation.com.

Highlife 13


lash Roep om lagere wiettax in

CALIFORNIË Een paar maanden nadat cannabis legaal werd in Californië, wordt de roep om lagere belastingen voor legale wiet steeds luider. Door de relatief hoge belasting (naar Amerikaanse begrippen) lukt het niet om de zwarte markt afdoende aan te pakken, aldus voorstanders van de lagere belasting. Onder hen niet alleen legale cannabisondernemers, maar ook politici. De verminderde belasting zou voor een periode van drie jaar moeten duren. Elke gram legale wiet wordt nu belast met 15% staatsbelasting. Daarbovenop komen dan nog lokale belastingen. En er is een kweekbelasting in de maak van rond de 300 dollar per kilo geteelde wiet. Daar moet een eind aan komen, vindt onder andere politicus Tom Lackey. De staatsbelasting zou moeten dalen naar 11% en de speciale kweekbelasting zou moeten worden uitgesteld. Alleen dan kun je een eind maken aan de zwarte markt, is het idee.

Mediwietclub in

Soest opgericht Ondanks tegenwerking van de overheid is mediwiet niet meer te stoppen. In steeds meer steden en regio’s nemen burgers het recht en eigen gezondheid in eigen handen en starten een mediwietclub. Zo ook in Soest. Daar is een medische Cannabis Social Club onder de naam Lucien’s Medical Stichting begonnen. In het AD leggen oprichters Laurie en haar broer Clement uit: ”Cannabis heeft ten onrechte een verkeerd imago. In de wiet die wij gaan verbouwen zit heel weinig THC, dus je kunt er niet stoned

wiet beschikbaar maken voor een groot publiek.” Via de website

Gaat Kentucky mediwiet legaliseren?

kunnen mensen lid worden. Info: www.luciensmedicinal.nl

Mediwiet verovert steeds meer staten in de USA. Zelfs de meest

van raken. We richten ons op een heel andere doelgroep dan een coffeeshop en we streven geen winst na. We willen medicinale

conservatieve staten denken na over een zekere regulering van medicinale cannabis. Neem Kentucky, dat is een ouderwets rechtse en Republikeinse staat, maar zelfs daar worden wetsvoorstellen bedacht om mediwiet deels legaal te maken. Daarmee zou Kentucky de 30ste staat zijn die mediwiet legaal maakt. Let wel, er is nog een lange weg te gaan. Cannabis in een joint roken om pijn of ziekte tegen te gaan stuit op teveel weerstand in Kentucky. Maar vaping, wietolie of edibles, dat zou wel toegestaan worden. Ook zou mediwiet als ‘homedelivery’ worden toegestaan. Iets wat bijvoorbeeld in de nabijgelegen staat Ohio niet mogelijk is. In een eerste versie van het wetsvoorstel zouden patiënten tot 12 planten en 12 stekjes mogen kweken, maar na kritiek van de lokale politiekorpsen wordt dat nu nader onderzocht.

14 Highlife


THE CANNABIS EXPERIENCE

<1% THC TOP HO E

T

T

P

P

Cream Caramel CBD®

D PEN EN

DD RIO E

D PEN EN

TOP HO E

DD RIO E

Sweet Pure CBD®

CBD-rich genetic with sweet and caramelly aromas

SWS67

2/ Ɯ/01 ȇ Ȓ 2/"ȇ 01/ &+

SWS65

T

TOP HO E

D PEN EN

DD RIO E P

Sweet Amnesia Haze®

The sweetest version of Amnesia Haze

Green Poison XL Auto® SWS72

Now in tall-stemmed version at the usual price

THE ONLY ORIGINAL AND GUARANTEED SEEDS FROM SWEET SEEDS® ARE THOSE SOLD IN THEIR ORIGINAL PACKAGING. Sale forbidden to people under 18 years old. Seeds for collection purposes exclusively. It is illegal to make them germinate. They are not for agriculture purposes. Consult laws about cannabis applied in your place of residence. Sweet Seeds® will not be accountable for illegal use of these seeds done by third parties.

C/ Dr. Nicasio Benlloch nº36-38 · 46015 · Valencia · Spain · +34 963 890 403 / +34 628 593 887 WHOLESALERS: +34 963 473 730 / +34 963 404 289 · info@sweetseeds.es

SWS71

www.sweetseeds.com


Amsterdamse cannabiscultuur voor Amerikanen verklaard

Serie ‘In Amsterdam’ op nieuwe digitale zender 420TV Op 22 februari ging 420TV van start, een Amerikaanse internet tv-zender ‘for the converted and the curious’, die alle aspecten van de cannabis lifestyle belicht. De serie ‘In Amsterdam’, gepresenteerd door Veronica van Hoogdalem, is een pareltje in het aanbod. “Mijn eigen zaadje kopen en het vervolgens te zien groeien tot een echte plant was een hoogtepunt.” Tekst: Derrick Bergman / Beeld: 420TV - ZoominTV

Natuurlijk, het is al eerder geprobeerd: een

entertainment en lifestyle van mode en koken

minuten duikt presentatrice Veronica diep

digitale zender over alles wat met cannabis

tot comedy, muziek en live evenementen,

in onze cannabiscultuur. Ze gaat langs bij

te maken heeft. Maar 420TV is de meest

plus aangekochte films, documentaires

bekende gezichten als Wernard Bruining

ambitieuze poging tot nu toe. De financiers

en series. Een soort mini Netflix voor

en Joachim Helms van Green House, maar

van het project zijn twee mediabedrijven en

cannabisliefhebbers, maar dan gratis, want

waagt zich ook buiten de stadsgrenzen.

voormalig Hollywood agent Alex Nahai, die

420TV draait volledig op sponsors.

Voor zover ik weet hebben Veronica en

nu een entertainment en branding bedrijf

haar team als eerste een productielab van

runt. 420TV zou aanvankelijk eind 2017 van

Suver Nuver

Suver Nuver gefilmd (nog vòòr EenVandaag),

start gaan, maar de lancering werd een paar

Zeker voor Nederlandse kijkers is de serie

met uitgebreide uitleg van Rinus Beintema.

maanden uitgesteld. De formule: cannabis

‘In Amsterdam’ de moeite van het kijken

Veronica gaat in Haarlem langs op de

gerelateerd nieuws in verschillende formats,

waard. In tien afleveringen van elk zo’n tien

redactie van Mediwietsite en CNNBS en

16 Highlife


interviewt Ruben Coelho. In de laatste

filmde. Als ik haar zeven maanden later weer

aflevering, Cannabis 2.0, zitten mooie

spreek, staat de volledige serie online.

beelden van Cannabis Bevrijdingsdag en

Wat heb je zelf geleerd van het maken van de serie? “Ik ben heel erg onder de indruk van de medische kant. Ik heb mensen mogen

van het cannabisbeleid en het VOC. De serie

Hoe raakte je bij dit project betrokken?

is met zorg en verstand van zaken gemaakt

“Via het Amsterdamse productiebedrijf

leven hebben gekregen. Hun leven werd

en past qua vorm en tempo helemaal bij

Zoomintv. Zij zochten naar een presentatrice

beïnvloed door hele serieuze en nare

deze tijd. Presentatrice Veronica steelt de

en wisten dat ik een goede band met

klachten totdat zij in aanraking kwamen met

show met haar sprankelende enthousiasme

cannabis heb. We hebben de serie gemaakt

deze magische plant, want dat is het echt!”

en grenzeloze energie. Ik ontmoette haar

in opdracht van 420TV, een Amerikaans

voor het eerst op Cannabis Bevrijdingsdag

platform voor iedereen die nieuwsgierig is

2017, waar ze met haar ploeg de hele dag

naar de plant en liefde heeft voor cannabis.”

kom ik zelf aan het woord over de toekomst

interviewen die dankzij de plant een beter

Welke rol speelt cannabis in je eigen leven? “Ik rook uiteraard en I love it. Ik wil ook mijn stem gebruiken om de nare vooroordelen

In Amsterdam, seizoen 1 Episode 1: Coffeeshop Interviews met Wernard Bruining en Joachim Helms, Veronica is budtender bij coffeeshop Siberië. Episode 2: The ABC’s of Mary Jane Bezoek aan ‘smoke cafe’ Hill Street Blues en Cannabis College. Smoke session bij Boerejongens. Episode 3: The seed of something great Bezoek aan Sensi Seeds en Cannabis College. Veronica gaat zelf met zaadjes aan de slag. Episode 4: The Dutch Delicacies Bezoek aan Albert Cuyp markt met alle klassiekers. Wiet brownies maken met Mirabai Lacorette. Episode 5: The Amsterdam High Guide Fietsen, A’DAM Tower en NDSM werf in Noord, Amsterdam Dungeon, bootje varen en lichtfestival. Episode 6: The Dutch High Art Kunst bij coffeeshop Siberië en een tattoo shop. Interview met Maria

over ‘stoners’ uit de wereld te helpen. En Cavali, die bezoekers van coffeeshops fotografeert.

om dit scheve beleid in Nederland nou

Episode 7: Ganja Beats Beelden van Cannabis Bevrijdingsdag 2017, interviews met o.a. DJ Tymen en rapper Adje.

voor legalisatie!”

Episode 8: The hemp way of life Straatinterviews, coffeeshop De Tweede Kamer, Hash, Marihuana & Hemp Museum. Bezoek aan hennepkleding pionier Hoodlamb, interview met Douglas Mignola.

“Mijn eigen zaadje kopen bij Sensi Seeds

Episode 9: The healthy superplant Bezoek aan redactie CNNBS en Mediwietsite in Haarlem. Veronica krijgt een massage met CBD-olie en bezoekt hennepwinkel Hempstory.

“Ik hoop het, maar dan wellicht niet alleen

Episode 10: Cannabis 2.0 Bezoek aan smartshop Tatanka. Interview met Rinus Beintema en bezoek aan een Suver Nuver lab. Interview met VOC voorzitter Derrick Bergman.

eindelijk eens te veranderen, het is tijd

Wat was het leukste dat je tijdens het draaien hebt meegemaakt? en het vervolgens te zien groeien tot een echte plant was een hoogtepunt.”

Komt er een tweede serie? gefocust op Amsterdam.”

In de VS gaan de ontwikkelingen heel snel; wanneer denk je dat Nederland cannabis legaliseert? “Het is al lang tijd voor legalisatie, liever vandaag dan morgen. Ik ben een optimist… binnen nu en drie jaar zou het toch echt

Website: https://420tv.com/

moeten lukken.”

Highlife 17


André Beckers genomineerd als Beste Advocaat van Limburg Elk jaar wordt in Nederland de prijs van Beste Advocaat van Nederland bekend gemaakt. De nominaties voor die lijst gaan per provincie. En met trots delen we jullie mee dat onze medewerker André Beckers een van de drie genomineerden voor Beste Advocaat van Limburg in 2017 is. Door: Rob Tuinstra De prestigieuze prijs wordt door een onafhankelijk panel van

voorwerpen zijn geworden. Ik betoog dat de rechter in zijn zoektocht

deskundigen samengesteld. Zoals bekend richt André Beckers zich

naar een ‘objectiveerbare situatie’ moet waken voor zijn eigen

vooral op zaken rond cannabis. Eén van zijn bekendste wapenfeiten

subjectiviteit. In meerdere, ook niet gepubliceerde uitspraken waarbij ik

in 2017, het jaar waarover deze verkiezing gaat, is de rechtszaak rond

als raadsman optrad, werden verdachten vrijgesproken. Dit omdat de

de voormalige coffeeshop Checkpoint in Terneuzen. Hierover is,

strafrechter oordeelde dat zich niet de situatie voordeed dat het niet

mede door André Beckers zelf, veelvuldig in Highlife geschreven.

anders kon zijn dan dat sprake was van een strafbare voorbereiding.“

Dat tien jaar (!) durende juridische gevecht is ook bij vooraanstaande juristen en andere advocaten niet ongemerkt gebleven.

Vrijspraak De strafzaak tegen de eerste groothandelaar in kweekmaterialen eindigde

Omwenteling

op 19 januari 2017 in een veroordeling door de rechtbank te Rotterdam.

Zo begon Gerard Spong zijn boek ‘De hypocrisie van de achterdeur’

André Beckers: “Jammer genoeg valt de vrijspraak in hoger beroep

met het arrest van het Haagse Hof (niet-ontvankelijkheid) in de

door het Gerechtshof te Den Haag op 31 januari 2018 niet binnen het jaar

strafzaak tegen Checkpoint. Het is deze strafzaak die tot een

2017. Ik beschouw het wel als een wapenfeit dat ik door het voeren van

Wat ik met mijn inzet hoop te bereiken is dat er een markt blijft bestaan waar de kleine thuiskweker terecht kan voor het aankopen van kweekmaterialen. omwenteling bij de strafrechtelijke aanpak van coffeeshophouders heeft gezorgd. Tot twee keer toe casseerde de Hoge Raad in deze zaak de arresten in hoger beroep. Bij arrest van 28 november 2017 kwam na toepassing van art. 9a Sr (rechterlijk pardon) een einde aan deze langdurige rechtsstrijd. De strafzaak tegen Checkpoint heeft veel politieke- en bestuurlijke aandacht gekregen en heeft mede geleid tot het wetsvoorstel ‘Wet gesloten coffeeshopketen’.

Growshopwet In 2017 voerde André Beckers verder meerdere strafzaken die betrekking hebben op de toepassing van het relatief jonge art. 11a Opiumwet. Deze wet, in de volksmond beter bekend als de Growshopwet, stelt (kort gezegd) de voorbereidende handeling van grootschalige- en beroepsmatige hennepteelt strafbaar. Beckers: “Ik heb bij diverse rechtbanken en gerechtshoven specifiek aandacht gevraagd voor de wetsgeschiedenis. Te vaak wordt ten onrechte aangenomen dat kweekspullen sinds 1 maart 2015 verboden

18 Highlife

verschillende verweren in dit soort zaken meewerk aan het ontstaan van jurisprudentie waarmee de reikwijdte van deze wetsbepaling voor de rechtspraktijk (en daardoor ook voor de handhavers) duidelijk wordt. Wat ik met mijn inzet hoop te bereiken is dat er een markt blijft bestaan waar de kleine thuiskweker terecht kan voor het aankopen van kweekmaterialen.” Natuurlijk feliciteren wij André Beckers van harte met zijn nominatie. Elders in dit blad plaatsen we een artikel van André Beckers over de strafzaak tegen de groothandelaar in kweekmaterialen.


LIFESTYLE.ATAMI.EU

TIJD VLIEGT...

WWW.ATAMI.COM SALES@ATAMI.COM

High Life_NL_2640_0317 L L_26


“Geef de plant terug aan de mensen, want de wereld heeft die plant nodig”

Hans Kamperman bivakkeert sinds 23 januari voor de Tweede Kamer in Den Haag

Hans Kamperman met Darpan

Het leven van ondernemer Hans Kamperman uit Groenlo werd twee jaar geleden op zijn kop gezet na een politie-inval waarbij vijf cannabisplanten in een kasje in zijn tuin werden aangetroffen. Hij leed miljoenen schade en voelt zich belazerd door de overheid. Sinds 23 januari bivakkeert Hans vijf dagen per week met een informatie kiosk voor de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag. Highlife bezocht hem op een van de koudste dagen van zijn actie, Dag 26. Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media Het is bitter koud als ik op donderdag 1

over cannabis, de zaak van Hans en slogans

uit de houtenconstructie komen en

maart rond één uur ’s middags het Plein

tegen de criminalisering van de plant. Tot

schuift er aan de achterkant een deurtje

in Den Haag op loop. De kiosk van Hans is

mijn verbazing zie ik twee lege stoelen naast

open: Hans en Darpan zitten ín de

van verre te zien. Eerder deze week heeft hij

de kiosk staan. Hans is nergens te bekennen.

kiosk! Op een klein tafeltje staan twee

de constructie verstevigd, nadat de eerste

Ook Darpan van Kuik, de Haagse cannabis

thermoskannen en een kacheltje, naast

versie, met parasol, omwaaide. De camera

activist en VOC’er, die Hans vanaf de eerste

een stapel folders van de stichting

van Powned legde het moment vast;

dag bijstaat, lijkt in rook te zijn opgegaan.

PGMCG over medicinale cannabis. De

dezelfde avond was het ook in de talkshow

Tweede Kamer is met krokusreces, maar

van Eva Jinek te zien. De vier zijden van de

Vrieskou

Hans bouwt gewoon elke dag zijn kiosk

kiosk hangen vol borden met informatie

Als ik dichterbij kom, hoor ik geluiden

op en af. Ook al is het zeven graden

20 Highlife


onder nul, zoals vandaag. Als het al te

Spiegel

nette villawijk een crimineel wiet netwerk

bar wordt, schuilen de mannen even in

Af en toe vult Darpan de gepassioneerde

runt. Hans: “Groenlo is een klein dorp, er

het krappe hokje om op te warmen. Uit

Grollenaar aan. “In het begin was Hans

wonen tienduizend mensen. Je kunt je

een draagbaar speakertje klinkt reggae.

veel kwader op de rechter”, zegt hij.

voorstellen wat zoiets voor je reputatie

Darpan, gestoken in cannabispak en

“Dat is begrijpelijk, maar dan ben je dus

betekent. Ik ben echt afgebrand.”

met een grote rood-geel-groene sjaal

teveel het slachtoffer.” Hans: “Tja, Darpan

om: “En we dansen ons regelmatig

is de spiegel. Hij is ook een beetje mijn

Levenswerk in Canada

warm.” We maken een paar foto’s in de

media adviseur geworden.” Darpan: “Mijn

Zijn project Hart van Grolle, een duurzame

vrieskou. “Kijk, dat is de fiets van Jesse

naam betekent spiegel. En ik heb een

streekmarkt in een multifunctioneel

Klaver”, wijst Hans, die even twijfelt of hij

tijdje voor Den Haag Vandaag gewerkt.

gebouw in Groenlo, ligt sinds de inval

een VOC sticker op het kinderzitje zal

Dat helpt.” Op Facebook doet Darpan

stil. En nog desastreuzer: vanwege zijn

plakken. Toch maar niet.

dagelijks verslag van de actie. Als hij zijn

strafblad mag hij Canada niet meer in,

chocolademelk en zijn jointje op heeft,

waar hij miljoenen heeft geïnvesteerd in

Positief benaderen

gaat Darpan terug naar het Plein om de

een natuurreservaat. Hij beschouwt het

We besluiten te verkassen naar

kiosk te bemannen. Hans vertelt over de

project als zijn levenswerk. Tegen het

coffeeshop Demo, op een steenworp

noodlottige politie-inval die uiteindelijk

vonnis van het hof Arnhem-Leeuwarden

afstand van het Plein, voor warme

leidde tot zijn actie. Zes agenten vallen

- schuldigverklaring zonder straf - loopt

chocolademelk en een gesprek met

in oktober 2016 met getrokken pistolen

nog hoger beroep, maar de schade is nu

Hans over zijn actie en zijn visie. “Ik wil

en wapenschilden zijn huis in Groenlo

al enorm. Citaat uit de brief die Hans aan

vooral niet in de slachtofferrol blijven

binnen. Hans wordt gearresteerd en zit

alle honderdvijftig Tweede Kamerleden

hangen,” benadrukt hij, “ook al ben ik

vier dagen vast in een politiecel. “Da’s

en Mark Rutte stuurde: ‘Hierin staat

door justitie financieel geruïneerd. Ik wil

geen pretje.”

omschreven hoe een liegend, bedriegend, manipulerend en bewijsmateriaal

Ik wil vooral niet in de slachtofferrol blijven hangen.

vernietigend justitie apparaat mij uiteindelijk veroordeeld heeft tot “Schuldig zonder Straf”. Hierdoor maakt justitie moedwillig mijn leven, dromen en idealen

het positief benaderen. Dat is ook de

Nooit een joint gerookt

insteek van de petitie die ik heb gestart:

De vijf planten die Hans in een kasje in zijn

geef de plant terug aan de mensen,

tuin kweekt, zijn niet bedoeld om op te

Uitnodiging

want de wereld heeft die plant nodig.

roken. Sterker: hij heeft nog nooit een joint

Hans besluit zijn brief met bijlagen met

We moeten cannabis niet criminaliseren,

gerookt. Van de planten zou medicinale

een duidelijke uitnodiging: ‘U zult mij

maar industrialiseren. Het is niet alleen

olie gemaakt worden. Een natuurgenezers

dagelijks vinden bij de entree van de

een medicijn, maar ook een duurzame

leerde hem de medicinale kracht van

Tweede Kamer. Ik zou het zeer op prijs

grondstof. Van een hectare hennep kun

wietolie kennen. Met een paar vrienden

stellen als u mijn kiosk bezoekt en mij de

je evenveel papierpulp halen als van vier

vormt Hans een groepje; ze kweken

gelegenheid geeft om u te informeren,

hectare bos. Maar dat bos heeft twintig

allemaal maximaal vijf planten in de tuin

ik sta ook open voor kritiek.’ De respons

jaar nodig om te groeien. Denk ook aan

om olie van te maken. Hans: “Ik dacht echt:

op zijn brief is hem nogal tegengevallen.

hennep plastic, biobrandstof en aan

vijf planten mag. Ik ben er in getuind.” Na

Hans: “Met name de Kamerleden van

Fukushima, waar hennep de radioactief

de inval en zijn verblijf in de cel volgt een

de partijen die vóór legalisering zijn

besmette grond schoon maakt. Deze

nieuwe klap: justitie zet Hans neer als een

lopen me steeds voorbij en houden hun

plant kan de aarde redden.”

soort Achterhoekse Escobar, die vanuit een

mobieltje aan hun oor alsof ze in gesprek

voor een betere wereld kapot.’

Petitie: Haal cannabis uit het strafrecht voor een duurzame toekomst Op 27 februari lanceerde Hans Kamperman in samenwerking met de stichting VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod) een petitie om cannabis ‘uit de opiumwetgeving te halen en terug te geven aan de mensen en onze aarde en alle belemmeringen weg te nemen’. De inleiding luidt: ‘Meer dan tachtig jaar wordt deze meest veelzijdige en krachtige plant op aarde gecriminaliseerd op basis van onwaarheden verzonnen door multinationals. Ze wilden hun bedrijven redden toen Amerika in de jaren dertig hennep aan het industrialiseren was. Nu de aarde in problemen is wordt het tijd dat deze plant weer de waardering krijgt die het verdient. De aarde heeft deze plant nodig!!’ Zie: https://cannabisuitstrafrecht.petities.nl

Highlife 21


Ook op de koudste dag van het jaar staan ze paraat…

zijn. Daar heb ik weleens moeite mee. Als je ze aanspreekt

een verbindende schakel kan zijn tussen allerlei organisaties,

hebben ze altijd haast, ze moeten de trein halen of zo. Ik sta

mensen en initiatieven”, zegt Hans. “Ik denk dat mijn invalshoek,

er nu vijf weken, elke dag lopen ze tegen mijn stand op. Nooit

het belang van de aarde, daarbij helpt. Dat heeft niemand nog

vraagt een Kamerlid of het koud is of hoe het met me gaat.

zo gebracht. En wie is er nou tégen het belang van de aarde?

Een enkele uitzondering als Vera Bergkamp daargelaten.”

Ik wil heel graag dat mensen gewoon weten wat die plant allemaal in zich heeft. Ik zit nu in een coffeeshop en ik heb niks

Verbindende schakel

tegen shops, maar ik heb ook niks mét shops, want ik rook niet.”

De Tweede Kamerleden mogen het dan af laten weten, gelukkig komen er wel andere bezoekers om hun steun te betuigen.

Digitale petitie

Rick Simpson was er met Yassine Boulahfa van Cannabis Social

De digitale petitie die Hans eind februari online zette kende

Club Holland, Wernard Bruining ging langs en maakte een

een vliegende start, met in de eerste week ruim drieduizend

leuke video. Ook Hidde Siers van Plantarium en Bart Hissink

ondertekenaars. Hans: “Bij 40.000 ondertekenaars moet de

kwamen Hans en Darpan een hart onder de riem steken. Het

petitie in de Tweede Kamer worden behandeld. Dan is er

VOC lanceerde de hastag #galangsbijHans. “Ik hoop dat ik

weer aandacht voor het onderwerp.” Hij is vastberaden om

22 Highlife


Wanhoopsdaad Enige weken na dit interview deed Hans Kamperman uit wanhoop een zelfmoordpoging in de Tweede Kamer. Voordat hij dat deed schreef hij op Facebook: ‘Vergeef mij deze daad, ik moet dit doen om de politiek wakker te schudden. Ik kan ze niet bereiken met mijn boodschap.” Hans Kamperman: “Ik heb een oplossing voor een duurzame aarde en sta hier al twee maanden aandacht te vragen voor medicinale cannabis gebruikers die door deze overheid gecriminaliseerd worden, ze luisteren niet!! Keren zich tegen de mensheid. Gooien onze rechtsstaat te grabbel. Tabaksindustrie veroorzaakt 5 miljoen doden per jaar door toevoeging van kankerverwekkende stoffen, dat mag allemaal volgens het OM binnen ons strafrecht. Cannabis wordt gecriminaliseerd terwijl het de aarde kan redden en voor vele mensen een medicijn is. Ik doe dit voor de aarde, de mensen. Ze moeten wakker worden!! Zo jammer dat het zo moet, ik was zo graag bij jullie gebleven. Ik vraag jullie ga door met de strijd voor legalisering. Teken de petitie www.cannabisuitstrafrecht.petities.nl. Ik heb een rijk leven gehad waar ik dankbaar voor ben. In vergeef iedereen in liefde en vraag ook vergeving aan de mensen die ik onbewust pijn gedaan heb.’ Gelukkig liep het goed af. Hans werd wel naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht een dag later weer naar huis. Voor het meest actuele nieuws rond Hans Kamperman verwijzen we naar de Facebook-pagina ‘Actie Hans Kamperman, Haal cannabis uit het strafrecht’, die door Darpan van Kuik op uitmuntende wijze wordt beheerd. We houden jullie ook in de komende nummers van Highlife op de hoogte. te blijven bivakkeren voor de ingang van de Tweede Kamer. Nu logeert hij nog bij zijn dochter in Den Haag, maar als het warmer wordt, zou Hans het liefste overnachten bij zijn kiosk op het Plein. “De aarde is in grote moeilijkheden. Als hennep weer terug wordt gegeven aan de mensen en je gaat het industrialiseren, dan kan het de aarde redden. De Amerikaanse Marihuana Tax Act van september 1937 (het begin van het wereldwijde verbod op cannabis, db) is de grootste misdaad tegen de

Zes agenten vallen in oktober 2016 met getrokken pistolen en wapenschilden zijn huis in Groenlo binnen. Hans wordt gearresteerd en zit vier dagen vast in een politiecel. “Da’s geen pretje.”

menselijkheid geweest.”

Highlife 23


Samenstelling commissie leidt tot sceptische reacties

Wietexperiment gaat vier jaar duren In het regeerakkoord van Rutte III kwam een moeizaam compromis over een experiment met gereguleerde wietteelt voor coffeeshops. CDA en ChristenUnie zijn mordicus tegen en de VVD ziet het ook niet echt zitten. Alleen D66 omarmt het experiment als een van de weinige kroonjuwelen die de partij nog rest. Door: Rob Tuinstra

Zo moeizaam als het besluit werd genomen,

experiment met gedoogde cannabisteelt

aan de hoeveelheid soorten wiet, de controle

zo moeizaam gaat het vooralsnog ook met

worden gezet. Pas nadat de adviescommissie

op de kwaliteit van de wiet, het gesteggel over

de invulling. De nieuwe regering kondigde

met een advies komt (dat moet uiterlijk 31 mei

het THC-percentage dat weer gaat komen

optimistisch aan dat er voortvarend

gebeuren), gaan Grapperhaus en Bruins zich

of welke gemeenten er aan gaan meedoen.

zou worden gestart, maar daar is geen

bezighouden met een ‘experimenteerwet’.

Tel daarbij dat het experiment maar liefst

sprake van. Zelfs de samenstelling van

Beide heren van de cannabisvijandige partijen

vier jaar moet gaan duren, waarna er een

de commissie die het experiment moet

CDA en VVD melden nu al dat dit enige tijd

afbouwperiode is van zes maanden. En daarna

voorbereiden verliep tergend langzaam.

kan duren. Zij beloven een ‘uiterste inspanning’

zal er een evaluatie worden gemaakt. Tel de

Eenzijdige samenstelling

Onder leiding van vastgeroeste politici wordt er tegen de wind in gepist.

Bovendien was er weinig enthousiasme te bespeuren toen op 23 februari de namen van de ‘onafhankelijke’ commissieleden eindelijk

om deze wet nog voor de zomer naar de

jaren bij elkaar op en dan heb je het over 2024

naar buiten kwamen. De commissie komt

Tweede Kamer te sturen. Eind dit jaar moet

of zo. Dat duurt allemaal veel te lang. Tegen die

onder leiding te staan van André Knottnerus

dan ‘verdere regelgeving’ zijn afgesproken.

tijd zullen al veel meer landen naast Uruguay

van de Universiteit van Maastricht en bestaat

Waarna er ‘ergens volgend jaar’ met de

en Canada cannabis gelegaliseerd hebben.

verder uit om Tom Blom, Wim van den Brink,

proef in zes tot tien gemeenten kan worden

Dat is niet meer te stoppen. En wat gebeurt er

Jan Mans, Dike van de Mheen, Jaap Seidell,

begonnen. Deze eindeloze traagheid belooft

in Nederland? Onder leiding van vastgeroeste

Albert van Wijk en Karin van Wingerde. Een

natuurlijk niets goeds. Het gaat allemaal met

politici wordt er tegen de wind in gepist. Wat

erg wetenschappelijk gezelschap, vooral

nauwelijks verborgen frisse tegenzin.

eens een bloeiende en groeiende innovatieve

gespecialiseerd in veiligheid, verslaving en

bedrijfstak was, is door politiek wanbeleid dat

criminologie, waarbij opvalt dat sommigen in

Obstakel

op leugens is gebaseerd de nek omgedraaid.

het verleden vooral met argumenten tegen

Elk detail kan immers al een geweldig obstakel

Ik zie de koppen van de parlementaire

cannabis in het nieuws kwamen. Mensen uit

voor een van de regeringspartijen zijn. Denk

enquête in 2025 nu al voor me…

de branche zelf zijn buiten de commissie gehouden. Dat schept weinig vertrouwen. Of, zoals Mario Zwart het treffend op de VOCwebsite omschrijft: “Dit is als een rockfestival laten programmeren door experts die niks van muziek weten, maar wel van epilepsie (géén knipperende lampen, géén alcohol!), pleinvrees (niet in de buitenlucht!) en jeugdcriminaliteit (vingerafdrukken nemen van alle bezoekers!).’

Eindeloze traagheid De afkeer van deze regering van het experiment blijkt ook wel uit de stroperigheid waarmee de verdere stappen naar het

24 Highlife


100%

NIC

ORGA

YOUR

MOST NATURAL SMOKERS BRAND

ter wereld! ps ti en ei lo v te ek le eb De beste ong p re smaakbeleving 100% pu

De enige ongebleekte King Size vloei ter wereld

Greengo eengo unbleache unbleached unble King K ng g Size Slim

Greengo unbleached un nbleache nbleach hed King g Size S

Greengo unbleached King Size Slim 2 in 1

Greengo unbleached King Size 2 in 1 4 meter vloei per rol

Greengo unbleached Tips

-

Greengo unbleached Slim and Wide Wid de Rolls

Greengo Biodegradable Organic ECO Slim Filters

200 filters per zakje 100% Biologisch afbreekbaar 100% Natuurlijke cellulose 100% Ongebleekt

Greengo unbleached Extra Classics x ra xtra a Thin hin Class lassics

Greengo Saverette

- VRAAG OM GREENGO PRODUCTEN BIJ JOUW VERKOOPPUNT -

Go Green, Go Greengo!

Check ons gehele assortiment op:

www.greengoproducts.com

greengoproducts

greengo.products

@we_are_greengo

Alle Greengo producten zijn 100% vrij van chemicaliën


Cannabis Contact verzorgt ‘life-changing experience’

Werkbezoek 50 coffeeshophouders bij legale wietkwekerijen in Canada “De grootste gemiste kans ooit” Cannabis Connect organiseerde op 20 en 21 maart een werkbezoek aan een aantal groots opgezette professionele wietteeltfaciliteiten in Canada voor 50 coffeeshopondernemers. Het werd een bijzonder informatieve trip. Volgens een van de medereizigers een life-changing experience. Tekst: Nicole Maalsté Foto’s: Derrick Bergman / GONZO Media en vele anderen

De teeltfaciliteiten in Canada werken nu nog met

serious business. Ik zit nog even bij te komen van alle info”, zegt

vergunningen voor medicinale teelt. Maar alles wijst erop

een van de ondernemers na ons bezoek aan Tweed, de eerste

dat deze kwekerijen zich klaarstomen voor de recreatieve

teeltfaciliteit een beetje beduusd. “Dit is in één woord fabelachtig.”

markt die deze zomer opengaat. Veel van deze producenten

“Het is indrukwekkend wat ze hier hebben neergezet. Ze hebben

hebben aspiraties om hun cannabisproducten ook naar

overal over nagedacht”, vindt een ander. We zijn in Smith Falls. De

andere landen te exporteren. Nederland staat hoog op hun

teeltfaciliteit van Tweed is gevestigd in de voormalige Hershey’s

verlanglijst. Zij houden de plannen voor de Nederlandse

chocoladefabriek van het stadje. De zwaar rokende stoere

teeltexperimenten daarom ook nauwlettend in de gaten.

buschauffeuse die ons vervoert weet ons te vertellen dat Smith

Voor coffeeshopondernemers en andere betrokkenen bij

Falls in zwaar weer verkeerde nadat de chocoladefabriek zijn

de wietexperimenten is een bezoek aan deze mogelijk

deuren sloot. De komst van Tweed, zo’n drie jaar geleden, heeft de

toekomstige leveranciers daarom een must.

werkgelegenheid een enorme boost gegeven. Het stadje bloeit daardoor weer helemaal op. Er werken inmiddels 700 werknemers

Hershey’s chocoladefabriek

in het snelgroeiende bedrijf en er staan nog 500 vacatures open.

Enkele deelnemers aan het tweedaagse werkbezoek (allen leden

Het is de bedoeling dat dit aantal het volgend jaar verdubbelt.

van de BCD, het PCN en Epicurus) zijn wel eens bij Bedrocan geweest, de enige medicinale hennepkwekerij in Nederland.

Duizelingwekkende groei

Maar wat ze in Canada zien overtreft elke verwachting. “Dit is echt

Bij binnenkomst worden onze paspoorten gecheckt en onze

26 Highlife


namen geregistreerd. Vervolgens ontvangt iedereen een pasje

veelal vakkundig te beantwoorden. Later vertelt een andere

dat bij het betreden en verlaten van elke ruimte moeten worden

Canadese ondernemer, met roots in de bankensector, dat je in

gescand zodat ten alle tijden bekend is wie zich waar in het

de Canadese wietsector al een veteraan bent als je drie jaar in

gebouw bevindt. Nadat iedereen in een witte doktersjas en

deze business werkt. Het is een compleet nieuwe tak van sport

blauwe plastic sloffen is gehesen, leidt een communicatieve,

die een duizelingwekkende groei doormaakt.

enthousiaste dame ons professioneel door het gebouw heen.

150 miljoen dollar aan wiet

De planten staan evenals bij de eerste faciliteit op aarde.

We passeren de tientallen ruimtes met wietplanten in

Ze heeft er duidelijk zin in. Hiervoor werkte ze voor Big Tobacco.

better. Believe me.” In de kluis die met een enorme gepantserde

We zijn de grootste groep die ze ooit heeft rondgeleid. En

deur is beveiligd mag voor 150 miljoen Canadese dollars aan

niet de eerste beste. In onze groep zijn mensen met meer

cannabisproducten opgeslagen liggen. Op het moment dat

dan veertig jaar ervaring in de deze sector. Zelf werkt ze pas

wij er zijn ligt er voor 30 á 40 miljoen Canadese dollars aan

enkele maanden in deze business. Desondanks weet ze de

spullen, die klaar zijn voor de markt. Als een stel toeristen maken

stortvloed aan vragen van de Nederlandse cannabiskenners

we foto’s en filmpjes en vergapen we ons aan de grootsheid

verschillende groeistadia. De dame die ons rondleidt lacht als ze de kreten van bewondering van ons gezelschap hoort: “And you haven’t seen the best yet. Let’s go on. It’s becoming

Highlife 27


waarmee deze faciliteit is opgezet. Aan alles is te zien dat

teeltvergunningen worden verstrekt in Canada. Daarom richten

het niet aan financiële middelen ontbreekt. Op de terugweg

zij zich niet zozeer op kwantiteit. Zij zetten vooral in op genetica

is het stil in de bus. “Met het geld dat ze hier beschikbaar

en nieuwe toepassingsvormen. Met name in wat zij de wellness

hebben, kunnen ze de beste mensen inkopen”, constateert

noemt zitten volgens haar een enorme groeimogelijkheden.

een van de ondernemers enigszins lauw. “Wij staan nu met 50

Daarmee doelt ze op het grote grijze gebied tussen medicinaal

cannabisondernemers in Canada. Het had andersom moeten

en recreatief. Therapeutische wietproducten voor betere seksuele prestaties of menstruatieklachten. Naast de ontwikkeling van

Als een stel maanmannetjes lopen we door gigantische science fiction-achtige ruimtes.

nieuwe producten, is onder de noemer Terra Health ook een

zijn. De Canadezen hadden na 40 jaar lang pionieren bij ons

schoenbeschermers, handschoenen en mondkapjes is het alsof de

moeten staan.” De volgende dag zitten we alweer in alle

groep doorgewinterde cannabisveteranen is veranderd in een team

vroegte in de bus op weg naar de volgende kweekfaciliteit, het

van chirurgen. Deze keer mogen we dichterbij de planten komen. De

biofarmaceutisch bedrijf TerrAscend in Mississauga, Ontario.

mastergrower leidt ons rond. Er volgt een waterval aan informatie over

Een jongedame legt ons in sneltreinvaart uit hoe de organisatie

keuzes die hij heeft gemaakt. De precieze voedingsrecepten houdt hij

van dit eveneens snelgroeiende jonge bedrijf in elkaar zit, welke

echter voor zich en mogen ook niet worden gefotografeerd. De planten

vergunningen ze hebben, wat ze tot nu toe hebben bereikt

staan evenals bij de eerste faciliteit op aarde. Als ik hem vraag of hij

en wat de plannen zijn. Ze sluit haar presentatie af met een

hiervoor ook al actief was in deze business, lacht hij geheimzinnig. Na enig

indrukwekkende lijst aan boardmembers, met onder andere

aandringen geeft hij toe dat hij al jarenlang illegaal wiet kweekte. Hij had

twee voormalige Big Pharma mensen en iemand die vanuit de

in die tijd zo’n 600 planten. Gelukkig is hij nooit gepakt. Het is een echte

tabaksindustrie is overgestapt.

liefhebber die thuis ook verschillende rassen groenten en fruit kweekt.

Wellness

Achterdeur

De omvang van deze faciliteit is met 60.000 square feet

De laatste faciliteit die we op de tweede middag bezoeken

bescheiden. De dame legt ons uit dat er volgend jaar 205 nieuwe

is CannTrust. Deze locatie is misschien wel het meest

28 Highlife

netwerk opgezet van en voor patiënten om te bepalen welke soort cannabis bij welke klacht moet worden genomen.

Mastergrower De voorzorgsmaatregelen in deze faciliteit zijn nog strenger dan bij de eerste kwekerij. Met onze steriele overalls, plastic mutsen en


indrukwekkend. We komen aan op een zwaarbeveiligd

middag rondleiden bij CannTrust blijken eveneens een verleden

bouwterrein waar bulldozers en kassenbouwers flink in de

als illegaal kweker te hebben. Als ik een van hen vraag of er ook

weer zijn. Het is onduidelijk waar de ingang is. De buschauffeur

tuinders met een wetenschappelijke achtergrond werken, lacht hij

zet ons per ongeluk bij de achterdeur af. Lachend roept

schamper. Ja, die zijn er ook. “Ze hebben een hoop kennis, maar

een coffeeshopondernemer dat we gewend zijn om via de

ze zijn niet ‘streetwise’.” Ze hebben hem niks te leren. “Ze lopen de

achterdeur naar binnen te gaan. Als we uiteindelijk bij de

hele tijd achter me aan, om me op de vingers te tikken.”

ingang komen, moeten we een contract tekenen dat we niks fotograferen en schrijven over wat we hier zien. Ook hier wordt

Gemiste kans

de hele groep weer geheel in steriele pakken gehesen. Als

Alles wat we zien bij CannTrust is van Nederlandse makelaardij. De

een stel maanmannetjes lopen we door gigantische science

kassen, lampen, watersystemen, voeding en zaden. “De grootste

fiction-achtige ruimtes. Overal zijn werknemers die eveneens

gemiste kans ooit, dat is het gevoel dat ik erbij heb”, zegt een van

in maanpakken rondlopen druk bezig met hun werk. We wanen

de coffeeshopondernemers. “Het zijn een stel paters daar in Den

ons in een filmset. Deze faciliteit is 400.000 square feet. In een

Haag die weten wat goed voor ons is.” Veel ondernemers hoor

van de ruimtes staan zo’n 6000 planten op 2 hectare. We lopen

ik zeggen: “We zijn de trein aan het missen. Het is toch eigenlijk

verdwaasd door de planten heen. De mastergrowers die ons die

onze business.”

Highlife 29


Is de mix tussen cannabis en alcohol ‘the next big thing’

Het gist en het borrelt

Puristen gruwen wel eens van de mix tussen cannabis en alcohol, maar zij vergeten dat het nog niet eens zo lang geleden is dat er in café-coffeeshops doodnormaal beiden genuttigd konden worden. Die ‘natte’ coffeeshop, zoals dat heette, werd echter de nek omgedraaid door de overheid. Door: Rob Tuinstra diner. De importeur geeft ook aan om een cannabisbier te gaan brouwen.

Wereldwijde interesse Kijken we wereldwijd naar de mogelijkheden, dan valt vooral de investering van een van de grootste bierbrouwerijen ter wereld in Canopy Growth op. Constellation Brands bezit bierbrouwerijen over de hele wereld, zoals de Mexicaanse bieren Corona, Modelo en Pacifico. Maar het maakt ook wodka en wijn. Vorig jaar legden ze 190 miljoen dollar neer voor een tien procent belang in Canopy Growth, de grootste Canadese cannabisproducent. Plannen om een non-alcoholisch drankje met wiet op de Canadese markt zijn in ontwikkeling. De brouwerij zelf meldt voorzichtig dat de Het was één in een lange rij van maatregelen

in het vorige nummer over Sensunique, dat

“cannabismarkt een groeiende markt is. Veel

in Nederland om de coffeeshop steeds

proefavonden organiseert waarbij liefhebbers

consumenten hebben interesse in een mix

meer te tegen te werken. Persoonlijk zag ik

van wijn en cannabis aan hun trekken komen.

tussen alcohol en cannabis.” En daar wil het

meer gedoe in echte cafés dan in de natte

Sensunique heeft inmiddels ook zo’n combi-

bedrijf natuurlijk bij zijn.

coffeeshops, maar we weten allemaal dat

proeverij waarbij naast wijn en cannabis ook

de realiteit er niet toe doet in de discussie

bier geproefd kon worden. Daarbij werd

rond de coffeeshops. Leugens en perceptie

Groei De groei in deze markt is niet moeilijk te

De groei in deze markt is niet moeilijk te voorspellen.

voorspellen. Dat kan wel eens sneller gaan dan

de lokale brouwerij De Schans in Uithoorn

met alcohol, dat is een enkeltje richting

ingeschakeld. Uiteraard met de nodige hapjes

verslaving en de hel. Ze vergeten daarbij dat

erbij. Verder kwam een ander bedrijf met

tientallen coffeeshops in Nederland decennia

een uit Spanje geïmporteerde cannabiswijn

lang cannabis en alcohol verkochten. En dat

Maar terug naar de stelling dat het gist en

op de markt. Het gaat om een wijn die is

het daar altijd erg vreedzaam toe ging.

borrelt. Want we zien steeds vaker een directe

gearomatiseerd met CBD-rijk hennepextract.

of indirecte mix tussen de genotsmiddelen

Op de website wordt de wijn aangeprezen als

www.sensunique.nu

alcohol en cannabis. Zo berichtte Highlife

aperitief te drinken, bij dessert of vooraf een

www.cbdwijnenbier.nl

regeren. En de lijst om coffeeshops en een eerlijk cannabisbeleid dwars te zitten is inmiddels aanzienlijk. Een rookverbod, een advertentieverbod, de 5 gram en 500 gram voorraad maatregel, noem ze maar op. Ik heb al vaker betoogd; de Nederlandse coffeeshop wordt strenger gecontroleerd dan de kluis in de Nederlandse Bank.

Proeverij bier en cannabis

30 Highlife

eerder werd gedacht. Puristen gruwen er van, maar cannabis trekt steeds meer investeerders en die zien een alcohol-cannabis mix wel zitten. Hun gedachte: reken maar dat daar geld mee te verdienen is. Uiteraard staan de tegenstanders al in de rij. Combineer cannabis


25 % C! TH Up to

Gorilla Glue x GSC

Gorilla Girl®

T

TOP HO E

D PEN EN

DD RIO E

SWS74

Binnen bloei: 9 weken

Binnen Opbrengst: 400-550 g/m2

Indica: 40% / Sativa: 60%

Buiten oogst: eind september

Buiten Opbrengst: 350-600 g/plant

THC: 19-25% · CBD: 0,1%

P

THE ONLY ORIGINAL AND GUARANTEED SEEDS FROM SWEET SEEDS® ARE THOSE SOLD IN THEIR ORIGINAL PACKAGING. Alleen voor volwassenen (ouder dan 18). Zaden uitsluitend voor verzamelaars. Sweet Seeds® neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor illegaal gebruik van zaden. Raadpleeg de lokale wetgeving.

C/ Dr. Nicasio Benlloch nº36-38 · 46015 · Valencia · España · +34 963 890 403 / +34 628 593 887 +34 963 473 730 / +34 963 404 289 (Verdeler) · info@sweetseeds.es

29,90 € 5+2z 48,90 €

3+1z

www.sweetseeds.com


32 Highlife


Amsterdelics Psychedelica, trance en een goede joint Door: Arjan van Sorge

Amsterdam heeft veel om van te genieten, en sinds kort is daar ook een dertienkoppige band bij met de smakelijke naam Amsterdelics. Psychedelica, trance en ook een goede joint gaan daarbij hand in hand. Frontman Paul ‘The Wizard’ van Musscher draait al heel wat

eigengereid, eigenwijs. Maar uiteindelijk is het geen funk, reggae,

jaartjes mee in de muziek, maar met Amsterdelics is hij op een

soul of gospel, het is wat wij zijn.”

bijzonder punt aangeland. Samen met ouwe makker en bassist Gilbert Felix speelde hij in verschillende bands, waaronder de

DIEPER GAAN

psychedelische rockband Fred & Barney. Drie jaar geleden

“Ik ben een psychedelisch wezen dat hier een beetje rondhuppelt.

besloten ze funky liedjes te maken die ze zelf leuk vinden. “Ik

Altijd met drugs bezig geweest, blowen ook, en andere dingen, zolang

schrijf de liedjes met mijn gitaar erbij, met een paar akkoorden,

het mij een ‘extra’ kan geven, en ik kan dat weer gebruiken door in mijn

en Gilbert funkified het, die zorgt dat het funky wordt. Een

muziek te stoppen. Want ik gebruik het echt om met die muziek nog

baslijntje eronder, een gitaarlickje, zo beginnen alle nummers.”

dieper te gaan. En dat is wat je hoort, dat kan niet anders.”

IEDEREEN SLEUTELT

UIT DE PLAAT

Vervolgens gaat iedereen z’n partijen uitzoeken, saxofoonspeler

“Als we een opnamesessie plannen kan het - bewust of onbewust -

Remko Smid Stalenhoef schrijft de blazerpartijen, iedereen gaat

die dagen ervoor een keertje helemaal laat worden, dat ik helemaal

sleutelen. “Dan nemen we het met de basisband in onze studio

uit m’n plaat ga. Dan zit het nog in me en neem ik het mee in de

op, en daarna doen we de overdubs erbij. Zoals je ziet, dertien

opnames. Het is een state of mind die ik meeneem in de opnames.

man krijg ik er hier niet in”, en hij wijst rond in de van gerecycled

Zo werk ik, en meer leden van de band. Maar niet iedereen is

materiaal gebouwde, knappe maar niet heel grote studio. “We hebben het wel eens gedaan trouwens, voor een oefensessie, maar het is eigenlijk niet te doen.”

EIGEN SOUND Paul is bij wijze van spreken een echte muzikofiel, zijn passie voor heel veel verschillende stijlen gaat diep. “Ik ben gek op muziek, ik kan iets uit Mali geweldig vinden, maar Andre Hazes waardeer ik ook. Ik vind een hoop verschillende stijlen leuk, voor mij is het de uitdaging en de kick om dingen te mixen zodat het een eigen stijl wordt. Ik ben mijn hele leven bezig om een eigen sound te creëren. Als je Amsterdelics een paar keer hebt gehoord, dan weet je dat wij het zijn.”

EIGENGEREID “Live zijn we uitgedost, we zijn bezig met typetjes en alter egootjes te ontwikkelen. Als je het leuk vindt om een indianentooi op je hoofd te zetten, doe maar. Het is wel een beetje een verkleedpartij ja. Het thema van de volgende, tweede plaat is Cirque Le Funk, Circus De Funk. We zien funk meer als een soort van leven,

Highlife 33


psychedelisch ingesteld. Ik zou trouwens niet een trip innemen en

LITTLE BABYLON

dan gaan opnemen, dat is weer teveel.”

“Vroeger blowde ik de hele dag door, mensen dachten dat ik sigaretten rookte maar ik had dus de hele dag een joint in m’n

VAN DE ZOTTE

hand. Op een gegeven moment was ik klaar met tabak en nicotine

Er wordt lekker geblowd binnen de band, maar ook goed gedronken,

en dat heeft erin geresulteerd dat ik bijna niet meer blow. Als ik

eigenlijk van alles gedaan. “Gilbert en ik, als basis van de band, zijn

er zin in heb, als ik lekker met muziek bezig ben - maar het is niet

echt voorstanders van legalisatie. Ik kan me heel druk maken over

meer zo dat het mijn hele leven beheerst. En daar ben ik eigenlijk

het gedoogbeleid, ik vind het verschrikkelijk, niet normaal. Als je

heel erg blij mee. Maar die tabak is dus echt erg, wat denk je, het is

ziet wat wiet aan geneeskrachtige werking heeft, dan is het toch

the little Babylon, om het op z’n Rasta’s te zeggen.”

van de zotte dat we ons laten volpompen met chemicaliën van de farmaceutische wereld die de hele boel strak houdt.”

IN DE SFEER KOMEN “Als we opnemen wordt er wel geblowd, maar het moet functioneel

WIETBLAADJE

zijn. Dan nemen we misschien een jointje om lekker in een

“Dan komt er weer een goed stuk over wiet en dat wordt

bepaalde sfeer te komen, maar het is niet de bedoeling dat we hier

weggesabeld, door mensen die geld verdienen aan het

helemaal knetterstoned zijn, dan gaat het niet goed. Vroeger heb ik

voorschrijven van die ene pil van die ene fabriek. Dat we daar

alles gedaan, dan kon ik helemaal leip een opnamestudio ingaan,

niet veel meer aandacht aan besteden... Er is al zoveel bewezen,

maar dan is het resultaat ook niet altijd even goed. Dus het moet

Ik rook het liefst hasj. Ik neem meestal een blonde Maroc of een Ketama, dat is OK.

functioneel zijn. En de muziek moet goed zijn.”

VOORSTANDERS “Als je knetterstoned bent kan dat voor sommige nummers goed werken, maar niet voor allemaal. Dan moet je toch besluiten het niet te doen. Natuurlijk is dat niet makkelijk, soms vergeet je het wel eens en dan heb je toch een biertje of jointje teveel genomen. Ach zo gaat

ook over CBD olie, hartstikke goed spul toch. Zo onderschat.

dat...” Op het podium wordt ook wel eens wat opgestoken: “Als we

Daarom staat er ook een wietblaadje op de hoes van onze eerste

ergens spelen waar het kan, buiten of zo. We zijn sowieso voorstanders

plaat, fuck, we zijn wel Amsterdelics! Dat ontwerp is trouwens van

van wiet en hasj. Ons eerste album Hip-P-Funk lijkt mij de ultieme plaat

Daniel ‘Besok’ Doebner.”

voor in de coffeeshop. Relaxed, laidback, het doet geen pijn aan je oren, het gaat lekker door, een beetje groovy, een beetje mellow.”

TE STERK “Ik rook het liefst hasj. Vroeger veel wiet, maar op een gegeven

SJAMANISTISCHE TROUBADOUR

moment vond ik dat wiet een beetje te sterk werd, het THC gehalte

“De naam Amsterdelics dekt de lading. De meeste bandleden

een beetje te hoog werd. Dan nam ik een joint en was het net alsof

komen uit Amsterdam, en we hebben het geaccepteerd dat het

ik een halve LSD trip op had. Dat is niet aan mij besteed. Ik neem

een deel van ons, van mij is. De ‘delic’ is heel belanrijk voor ons. Een

meestal een blonde Maroc of een Ketama, dat is OK. Ik ben wel

sjamaan gebruikt paddestoelen of ayahuasca of wat anders om

gestopt met tabak roken, ik neem nu tabaksvervanger, en daardoor

visioenen voor het hele dorp te vertellen, af en toe voel ik me een

ben ik veel minder gaan blowen.”

sjamanistische troubadour die dat gewoon moet nemen en wat ik

34 Highlife


Ons eerste album HipP-Funk lijkt mij de ultieme plaat voor in de coffeeshop. Relaxed, laidback, een beetje groovy, een beetje mellow. dan ervaar moet ik doorvertellen. Ik voel me ook echt een verhalenverteller. Steeds meer.”

IN DE GROOVE Er zijn invloeden van Dr. John The Nighttripper, George Clinton, Bootsy en James Brown, maar waar het over gaat is de groove. “Dat zit in alles. misschien is het mijn gedachtegang, maar ik kan net zoveel groove in een reggaesong voelen en dat noemen ze dan misschien anders, maar ik zie dat als een groove. Als het lekker loopt, maakt het niet uit wat voor muziek het is. Bij ons zit alles in losse compartimenten, en binnen zo’n ding heb je als muzikant zijnde de vrijheid. Ook al is het één groove - dat is ook wat iedereen wil.”

ANDERE BENADERING “Bassist Gilbert bijvoorbeeld kan een nummer lang maar één noot spelen, maar het is funky en het loopt, dan is het goed. We ambiëren geen virtuositeit, dat is niet aan de orde. Maar het wil niet zeggen dat de jongens het niet kunnen, het zijn allemaal professionele muzikanten. Het is een andere benadering, hoe je het gaat maken. Hoe vet is het dat je met dertien man staat en je kan een heel klein liedje spelen? In mijn ogen, als muzikant zijnde, is dat de ultimate!” Amsterdelics presenteert op 9 mei het tweede album Cirque Le Funk in de Melkweg Amsterdam. Voorverkoop o.a. in de Amsterdamse coffeeshops De Republiek en Supermarkt. www.amsterdelics.com

Highlife 35


Autoflower zaden buiten laten groeien Autoflower zaden zijn steeds bruikbaarder voor kwekers van buitenwiet. Ze zijn nu meer een toevoeging dan een vervanging van de traditionele buitensoorten. Hier zijn enkele redenen waarom buitenkwekers autoflower zaden een nuttige aanvulling vinden. Door: Tony, Dutch Passion Seed Company

van een kas of polytunnel kunnen mogelijk eerder starten. Hoe zuidelijker je in Europa bent, hoe eerder men auto’s kan starten. Door autozaden binnenshuis te starten, bescherm je ze tegen weer en dieren en heb je de beste kans op een topoogst.

Bescherming Auto’s kunnen op dezelfde manier worden beschermd als normale buitenwiet. Gebruik altijd een royale

Een van de redenen waarom zoveel

hoeveelheid slakkenkorrels als

guerrillakwekers graag een paar

bescherming. Gebruik waar mogelijk

autoflowers buiten hebben geplant

kippengaas zodat konijnen en andere

is de snelle cyclus; meestal rond de

knabbelaars niet bij de planten

95 dagen van zaad tot oogst. Telers

kunnen. De meeste goed gefokte

tot in Scandinavië kunnen zelfs een

auto’s met kwaliteitsgenetica zullen

goede oogst krijgen. In Centraal-

buitenshuis goed werk verrichten.

Europa kan men in één seizoen een

Kies zoals altijd een zaadbedrijf met

aantal opeenvolgende auto-oogsten

een bewezen staat van dienst. Alle

krijgen. En in warme mediterrane

Dutch Passion autoflower soorten

landen zijn zelfs drie opeenvolgende

presteren goed buitenshuis. Think

autoflower oogsten mogelijk. Het

Different is een van de meest

oogstgewicht van een autoflower is

succesvolle outdoor auto’s met

meestal rond de 50 tot 100 gram, dus

hoge opbrengsten en een goede

auto’s oogsten minder dan normale

weerstand tegen ongedierte en

buitensoorten. Maar ze zijn wel veel

slecht weer. Auto Duck is een andere

sneller klaar. En dat maakt het voor de

aanbevolen auto voor buitenkwekers,

buitenkweker mogelijk om de oogst te

met de unieke bladvorm is deze

spreiden, wat betekent dat deze minder

Frisian Duck variëteit moeilijk te

afhankelijk is van de herfstoogst van de

herkennen als cannabis.

Auto Ultimate

normale buitensoorten. Met een paar extra autozaden geplant verhogen

Oogst

guerrillakwekers de kans op een

Veel buitenkwekers vinden het een

succesvolle oogst.

belangrijk voordeel dat autoflower soorten al in de zomer afrijpen

Strategie

in plaats van in het vervaagde

Telers in Noord-Europa geven er vaak

zonlicht in de herfst. Dat geeft

de voorkeur aan om hun autoflower

echt een ‘kick’ aan de potentie.

zaden een paar weken binnen te

Als je een buitenkweker bent,

laten en ze buiten te planten na de

denk dan eens aan het kweken

laatste nachtvorst. Voor veel telers

van een paar autootjes in je

betekent dat het ontkiemen van de

buiten kweeklocaties. Het is een

zaden en het kweken onder 24 uur

eenvoudige en snelle manier om

licht gedurende twee tot drie weken

je guerrillaoogst aan te vullen.

en het planten van de zaden buiten in eind mei. Degenen met het voordeel

36 Highlife

www.dutch-passion.com

Auto Duck, met de unieke bladeren


YOUR PASSION OUR PASSION DUTCH PASSION www.dutch-passion.com


Therapeutisch nieuws voor 2018: 11 nieuwe soorten

Sweet Seeds komt met pure CBD soorten De Sweet Seeds Feminized Seed Bank heeft het genoegen om met jullie 2018 te beginnen met nieuwe functies die liefhebbers van cannabis zullen bekoren. We hebben onze wijsheid, passie en tijd geïnvesteerd om onze soorten te perfectioneren. Door: Sweet Seeds In 2018 presenteren wij niet minder dan

collectie van 2018 hebben we besloten

twee generaties van zelfbestuiving van een

11 nieuwe variëteiten! Allemaal met ons

verder te gaan en een vernieuwende en

kloon die rijk is aan CBD met voorouders

huismerk: een percentage vrouwelijkheid

zeer uitgebreide CBD-lijn te creëren, met

van de Diesel-familie, toont de structuur

dat 99,9% bereikt en een ontkieming van

zeven nieuwe variëteiten.

van een indica-sativa-hybride, hoewel sativa

meer dan 95%. Onze toewijding blijft dus

het meest domineert. Bovendien straalt

hetzelfde: standvastig en volhardend.

CBD-mediwiet

het een zoete en fruitige geur uit die doet

Na het maken van een aantal kruisingen

We vragen speciale aandacht voor de Sweet

denken aan citrustonen die typerend zijn

met verschillende monsters met een

Pure CBD. Een variëteit van Sweet Seeds

voor mandarijn en een lichte aanraking van

hoog percentage CBD ten opzichte van

met minder dan 1 procent THC, maar wel

cipressen suggereert.

THC, zoals de Sweet Nurse Auto CBD en

hoog in CBD, met percentages van 8 tot

Deze variëteit produceert zoveel hars dat het uitstekend is voor extracties.

CBD-versie Maar dat is niet alles! Daarnaast hebben we een aantal van onze meest memorabele en gewaardeerde varianten gemoderniseerd en ook omgezet in ‘CBD-rijke’ soorten. Dit is het geval bij de Cream Caramel CBD, met

S.A.D. Sweet Afgani Delicious, komen

15%. Deze variëteit is speciaal ontworpen

een voornamelijk indica-structuur met een

we nu met een nieuwe serie. Zoals

voor gebruikers van therapeutische

grote centrale knop, een sterke steel en

jullie weten is Cannabidiol (CBD) een

cannabis die willen profiteren van de

uitstekende vertakking van de secundaire

niet-psychoactieve cannabinoïde met

medicinale eigenschappen van CBD en niet

takken die lang en flexibel zijn. Met een zoet

meerdere therapeutische toepassingen

de psychotrope effecten van THC willen

karamel aroma. En in 2018 is er ook een

en minimale bijwerkingen. Dus voor de

ervaren. Deze variëteit, het resultaat van

CBD-versie van een van onze genetisch

Black Jack CBD

38 Highlife

Chem Beyond Diesel CBD

Ice Cool CBD


snelste bloeiers: de Green Poison CBD,

de Honey Peach Auto CBD: een auto-

die een zeer snelle en krachtige groei en

bloeiende variëteit met een indica

explosieve bloei heeft. Zoals jullie weten is

geurende perzik en een zeer snelle bloei.

het aroma heerlijk, intens en fruitig. Verder

Let op: de oogst is al acht weken na het

bieden we dit jaar de rijke cannabidiol

ontkiemen!!! Als laatste de Chem Beyond

versie van een van onze beste en meest

Diesel. Het resultaat van een kruising van

aromatische rassen, de Ice Cool CBD, een

een van de meest beroemde Amerikaanse

zeer productieve en harsachtige plant,

genetica, Chem Dawg, en een Europees

volledig aangepast aan de eisen van de teelt

genetica van de familie Diesel. Het heeft

binnenshuis. Een voortreffelijke soort, een

een typisch Amerikaans en intens aroma

echte verrukking. Denk ook aan onze Black

en een genuanceerde smaak. Deze

Jack CBD, met zeer productieve genetica

variëteit produceert zoveel hars dat het

en een zeer robuuste constructie met echt

uitstekend is voor extracties. Tot slot, voor

zoete aroma’s.

we afscheid nemen willen we graag nog een kado met onze vaste klanten delen.

Nieuwe variëteiten

Want we blijven doorgaan met onze

En er is nog meer. We hebben twee

kado’s op alle verpakkingen van drie tot

nieuwe rassen toegevoegd aan deze

vijf zaden. We hopen dat jullie er van

mediwiet-soorten. Wat te denken van

genieten. geniet! Sweet high!

Cream Caramal CBD

Green Poison CBD

Green Poison XL Auto

Crystal Candy F1 Fast Version

Honey Peach Auto CBD

Sweet Amnesia Haze

Sweet Pure CBD

Highlife 39Minder kwekerijen opgerold In 2017 zijn er door de politie in totaal 4670 hennepkwekerijen ontmanteld en vernietigd. In 2016 waren dat er in totaal 5538. Het aantal meldingen over illegale hennepkwekerijen lag vorig jaar ook iets lager dan voorheen. Door: redactie Highlife Ten opzichte van 2016 werden er vorig jaar

is 22% minder dan het voorgaande

was ontwikkeld. Men meldde toen dat

868 minder hennepkwekerijen geruimd.

jaar. Stedin heeft niet de indruk dat er

‘illegale hennepkwekerijen op afstand

John Jespers, landelijk politiecoördinator

daadwerkelijk minder hennepkwekerijen

te herkennen zijn in het elektriciteitsnet’.

hennep: “Dat is best een grote terugloop.

zijn. Daarom benadrukt de netbeheerder

En: ‘Met deze unieke ontdekking heeft

Toch gaat het nog om gemiddeld

de noodzaak dat gemeenten, politie

Stedin een nieuw middel gevonden

dertien opgerolde plantages per dag.”

en netbeheerders intensief blijven

om energiediefstal en brandgevaarlijke

Hij meent dat de oorzaak van de daling

samenwerken om de illegale kwekerijen

situaties bij hennepkwekerijen op te

kan liggen in de prioritering die de lokale

te stoppen. “De georganiseerde misdaad

sporen.’ Stedin wilde de details van deze

driehoek geeft aan het ruimen van

wordt steeds innovatiever in het verbergen

nieuwe geheimzinnige meettechniek niet

hennepkwekerijen.: “Gemeenten hebben

van hennepkwekerijen”, zegt Barthjeu

prijsgeven: ‘Stedin kan de exacte details

ook te kampen met andere vormen van

Ammerlaan, manager van de fraudeafdeling

van deze nieuwe techniek niet bekend

criminaliteit waar mogelijk meer capaciteit

van Stedin. “Diep weggestopt in kelders

maken, maar kan de werking ervan wel

naartoe is gegaan.” Vorig jaar waren er

van woonhuizen met gemaskeerde

uitleggen. Stedin heeft in haar gebied

ook acht procent minder meldingen over

ventilatie is het buitengewoon lastig

tienduizenden elektriciteitsstations staan

hennepkwekerijen.

kwekerijen te vinden. Het wordt de politie en

die stroom over de wijken en buurten

netbeheerders steeds moeilijker gemaakt

verdelen. Deze elektriciteitsstations

illegale praktijken op te sporen

worden de komende jaren allemaal

Stedin Ook netbeheerder Stedin ziet het

voorzien van slimme, digitale

aantal opgerolde hennepkwekerijen

Tegenvaller

energiemeters. Deze slimme meters zijn

teruglopen. In een persbericht meldt

Deze cijfers moeten een tegenvaller

uitgerust met geavanceerde software.

men dat in 2017 samen met de politie

voor Stedin zijn, want vorig jaar meldde

Zodra deze software detecteert dat er

en gemeenten 981 kwekerijen in Zuid-

de netbeheerder nog triomfantelijk dat

in het elektriciteitsnet van de wijk een

Holland en Utrecht zijn opgerold. Dat

er een nieuw en doeltreffend wapen

hennepkwekerij aanwezig is, geeft de meter automatisch een signaal af waarna politie en Stedin een onderzoek instellen.’

Warmtebeeldcamera “We merken dat criminelen steeds innovatiever worden in het verbergen van hennepkwekerijen”, liet het hoofd fraudebestrijding toen weten: “Bijvoorbeeld door ventilatie te maskeren is het voor de politie en ons steeds moeilijker illegale praktijken en gevaarlijke situaties op te sporen via bijvoorbeeld een warmtebeeldcamera. We kunnen daarom niet stilzitten. Door nieuwe digitale technieken toe te passen en slim gebruik te maken van ons energienetwerk verwachten we in 2016 nieuwe stappen te maken in de bestrijding van energiefraude.” Nu er dus opnieuw minder kwekerijen zijn opgerold, lijkt dat grootspraak te zijn geweest.

Highlife 41


Column Wil Oomen

VERMOGEN IN BUITENLAND EN BELASTINGFRAUDE Het komt regelmatig voor dat vermogen in het buitenland wordt ontdekt door de Belastingdienst of dat ondernemers inkeren voor dat vermogen. De inkeerder zal mogelijk denken dat alleen correcties over het vermogen op basis van box 3 gecorrigeerd wordt. Een vergissing. De Belastingdienst zal de stortingen van de bedragen in het buitenland veelal als zwarte omzet zien en willen belasten in box 1, tegen het hoge tarief van 52%. De AG van de Hoge Raad (adviseurs van de Hoge Raad) stellen

Indien deze gelden in Nederland zijn gebleven is de normale

dat indien gelden worden ontvangen in Nederland, bijvoorbeeld

navorderingstermijn van 5 jaar van toepassing. In sommige gevallen

zwarte omzet in een Nederlands bedrijf, het van een aantal

is echter de navorderingstermijn van 12 jaar van toepassing,

factoren afhangt of de zwarte omzetten gecorrigeerd kunnen

namelijk indien de omzet gerelateerd kan worden aan een

worden tot 12 jaar na het verdienen van deze zwarte omzetten (dus

buitenlandsituatie, de belastingdienst geen controlemogelijkheden

verlengde navorderingstermijn voor buitenlandsituaties in plaats

had en/of het geld direct na het verdienen is overgebracht naar

van de normale 5 jaar termijn voor het opleggen van correcties).

het buitenland. De AG van de Hoge Raad heeft echter geadviseerd

De AG noemt hierbij een aantal factoren die van belang zijn:

dat indien alle handelingen t.a.v. de zwarte omzet in Nederland hebben plaatsgevonden er geen reden is voor de verlengde

* de woon- of vestigingsplaats van belanghebbende,

navorderingstermijn. De jurisprudentie is hier tot op heden niet

* de locatie van de debiteur,

duidelijk over. De Hoge Raad zal hier over moeten beslissen. Ik houd

* de plaats waar de betaling wordt verricht (en ontvangen) en ten slotte,

u hierover op de hoogte.

* de plaats waar de inkomens- en/of winstbestanddelen zijn ontstaan. Weten is één, bewijzen is twee. Een belastinginspecteur en ook Indien alle factoren zich in Nederland bevinden is er geen reden

een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen.

om de navorderingstermijn van 12 jaar van toepassing te laten zijn, aldus de AG. De AG is in een andere zaak van oordeel dat

Oomen fiscaal onderzoek en advies.

indien de Belastingdienst voldoende controlemogelijkheden

Mr. Wil Oomen

heeft om binnenlandse ondernemingen te controleren op basis

Oomen Administratiekantoor

van reeds bestaande controlebevoegdheden, geen verlengde

Ing. Ruud Oomen

navorderingstermijn van toepassing kan zijn.

www.oomenfiscaalonderzoek.nl www.oomenadministratiekantoor.nl

Rechtbank Gelderland De Rechtbank Gelderland heeft onlangs een invulling gegeven aan een gelijksoortige situatie en is de mening toegedaan dat correctie in box 1 plaats kan vinden tot 12 jaar indien er geen controlemogelijkheden zijn voor de BD en/of de tijdsduur tussen verdienen en afstorten in het buitenland kort is. In enkele gevallen is geoordeeld dat navordering over een periode van 12 jaar kan plaatsvinden over de niet aangegeven winst (box 1), indien de Belastingdienst geen controlemogelijkheden heeft gehad om de zwarte omzet die naar het buitenland is overgebracht te ontdekken. In andere gevallen is ook de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar toegestaan indien de duur tussen het moment van verdienen en afstorten in het buitenland van korte duur was.

Conclusie De rechtspraak is verdeeld of de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar van toepassing is op zwarte omzet (box 1) indien deze gelden na het verdienen naar het buitenland zijn overgebracht.

42 Highlife


YOUR PASSION OUR PASSION DUTCH PASSION www.dutch-passion.com


H

HIGH LOW

It would be Absolutely Fabulous to support Alfie Dingley

&

DIRTY

Actrice Joanna Lumley is al een aantal jaren groot voorstander van het gebruik van medicinale marihuana. Al in 2016 tweette ze: Medical cannabis can ease the suffering of millions. Time to stop criminalising them. Sign the petition: www.endourpain.org. Onlangs liet de Britse ster, vooral bekend geworden door de hilarische serie Absolutely Fabulous en eerder De Wrekers, opnieuw van zich horen: ‘It would be Absolutely Fabulous if you could help support Alfie Dingley and contact your MP’. Alfie Dingley is een zes-jarig jongetje dat aan epilepsie lijdt. Eerder namen zijn ouders hem mee naar Nederland, zodat hij hier met cannabisolie behandeld kon worden. Joanna Lumley en vele andere ijveren er voor dat dit ook mogelijk moet zijn in Groot-Brittannië.

Ronnie Flex: Ben ff gaan affkicken in rehab ‘Ben ff gaan affkicken in rehab’. Met die Tweet zorgde Ronnie Flex voor een fikse mediastorm. Eindelijk is er aandacht voor wietverslaving, meenden sommige kranten. Zijn volgers reageerden gemengd. Goed dat je hier aandacht voor vraagt, ik weet hoe moeilijk het is, klonk vanuit een deel van zijn achterban. Anderen waren kritischer: wiet is de enige drug waaraan mensen niet doodgaan en dat weet je. Hoe dan ook, de rehab duurde een week en daarna ging de artiest weer vrolijk verder met dat waarin hij goed is. Hij scoorde een gigahit met de track Energy die hij samen met Famke Louise maakte. En hij kondigde een mogelijke samenwerking aan met Bløf. Met of zonder wietverslaving: Ronnie Flex blijft één van de meest populaire artiesten van dit moment.

44 Highlife

L


CBD lotion redt ‘high heels on the red carpet’ Het schijnt één van de minder plezierige kanten van het sterrendom te zijn; the high heels on the red carpet. Je kent het wel; bij elke filmpremière of gala voor een goed doel poseren sterren op het rode tapijt vlak voor ze naar binnen gaan. Trekken ze dan zodra ze binnen zijn hun ongemakkelijke hoge hakken uit en klossen ze verder op Uggs door de zaal? We weten het niet, maar wat we wel weten is dat er nu een oplossing is bedacht: de Lord Jones CBD crème. Het moment van eureka kwam van een beautyredactrice, die klaarblijkelijk van sterren had gehoord hoe pijnlijk dat poseren eigenwel niet was. De eerste dankbare tweets zijn al verspreid: OMG, I put weed cream on my feet. En het helpt, aldus andere gebruikers. Een flesje van 50 ml kost overigens 50 dollar.

H

H

‘Bad Girl’Jemma Lucy houdt wel van een flinke bud Niet elke Britse tabloid had meteen door wat ‘bad girl’ Jemma

Ook Chelsea Handler begint eigen wietsoort

Lucy nu zo provocerend tussen haar tanden hield. Met een ‘a suspicious substance’ hielden sommige media zich op de vlakte,

In Nederland is ze misschien niet heel erg bekend, maar iedereen

maar aan die flauwekul doen wij niet mee. Het is immers duidelijk

in de Verenigde Staten kent Chelsea Handler. De comédienne is

dat Jemma een flinke bud tussen haar tanden klemt. Dat deze

bekend van tv en theater, schreef enkele boeken en presenteert

Bad Girl van wiet houdt, verbaast ons niet. De Britse celebrity-ster,

talkshows. En als jarenlange stoner heeft ze nu bedacht dat er

bekend geworden door reality-tv als Ex on the Beach, heeft een

maar eens een eigen wietsoortje moet komen. Ze postte een foto

uitbundige levensstijl. Het zwaar getatoeëerde model deelt lief en

op Instagram tijdens een bezoek aan een (geheim gehouden)

leed met haar vele fans. Ook haar liefde voor wiet.

wietkwekerij en onthulde daar haar plannen: ‘Doing my due diligence on weed grows so I know how I can best help spread the word. Weed is fun again and in controlled doses. I’m into it

H

big time.’ Later legde ze het verder uit. Handler: “I want people to understand that you don’t have to get blottoed, you can just get a little, nice buzz to take the edge off.” Ze meldde verder dat ze het heerlijk vond om een zakenvrouw in wiet te zijn. En: “Het is goed dat het legaal is hier in Califonië. Sinds Trump gekozen is, is wiet het enige dat mij mijn verstand niet doet verliezen.”

H

Snoop Dogg haalt 45 miljoen op voor wietinvesteringen Casa Verde Capital, een investeringsfonds in cannabisondernemingen, waar onder andere rapper Snoop Dogg eigenaar van is, heeft in korte tijd 45 miljoen dollar bij investeerders opgehaald. Dat geld is inmiddels in acht bedrijven in de Amerikaanse cannabisindustrie gestopt. Casa Verde Capital investeert in bedrijven die zich bezighouden met cannabis, van hulpmiddelen voor het kweken tot mediabedrijven die zich in cannabis specialiseren. Snoop Dogg heeft zelf trouwens een geschat vermogen van 124 miljoen dollar, aldus Forbes. Hij is ook actief voor Tweed, een Canadees cannabisbedrijf dat onder de paraplu van Canopy Growth actief is.

Highlife 45


Bio Ibo B.V. vrijuit in hoger beroep

Wie is hier nu eigenwijs? In januari 2017 deed de Telegraaf verslag van de eerste strafzaak tegen de in Schelluinen gevestigde groothandel in kweekbenodigdheden. De kop van het artikel luidde: “Eerste keer straf wietlampdealer”. De krant maakte bij het beschrijven van de strafzaak dankbaar gebruik van de argumenten van justitie. Rechercheofficier Henk van der Meijden toonde zich erg tevreden met het bikkelharde vonnis van de Rotterdamse rechtbank. Door: André Beckers De eigenaar van Bio Ibo B.V. werd in het

kunnen worden voor de teelt van hennep

(eigen)wijsheid meende dat de verboden

vonnis van de rechtbank beschreven

verboden zijn. Met die wetenschap stelde

goederen moesten worden “onttrokken aan

als een eigenwijze ondernemer.

ik dat het door de politie opgestelde lijstje

het verkeer”. De belastingdienst weigerde

Meerdere keren had de politie hem

van verboden goederen blijk gaf van een

kostenaftrek vanwege de veroordeling.

gewaarschuwd dat hij illegale voorwerpen

onjuiste wetsuitleg.

Dubbel genaaid houdt beter is daarbij de

voorhanden had. Gewapend met een

achterliggende gedachte.

“goederenlijst” kwam een plaatselijke

Dovemansoren

agent vertellen welke verboden spullen

Dat betoog was tegen dovemansoren

Hoger beroep

uit de onderneming moesten worden

gericht. Mijn cliënt werd veroordeeld.

Op 17 januari jl. behandelde het gerechtshof

verwijderd. Het lijstje kwam erop neer

De door justitie geëiste gevangenisstraf

in Den Haag het door de ondernemer

dat alles wat met hennepteelt te maken

van acht maanden bleef hem bespaard,

ingestelde hoger beroep. In de zaal zaten

zou kunnen hebben uit het assortiment

maar in financieel opzicht werd hij keihard

opnieuw medewerkers van de politie

moest worden gehaald.

aangepakt. Het bericht in de Telegraaf

en de belastingdienst. Ter terechtzitting

had tot gevolg dat de bank zich begon te

maakte ik gemotiveerd duidelijk waarom

Beperkte reikwijdte

beklagen over “bad press” en de relatie met

het vonnis van de Rotterdamse rechtbank

Maar wie was hier nou eigenwijs?

Bio Ibo B.V. wilde opzeggen. Ambtenaren

naar mijn mening moest worden vernietigd.

Politie en justitie of de ondernemer?

van de belastingdienst, die jarenlang

In feite is het heel simpel. Als de wetgever de voorbereiding van iedere vorm van

De gewijzigde Opiumwet heeft niet tot gevolg dat voorwerpen die gebruikt kunnen worden voor de teelt van hennep verboden zijn.

hennepteelt had willen verbieden, zou zijn

Namens de ondernemer schreef ik een

trouwe bezoeker waren van de stevig

de coffeeshop te beperken hun spulletjes

brief naar justitie waarin ik wees op de

belasting afdragende ondernemer, toonden

kopen als winkels en groothandels op de

beperkte reikwijdte van de per 1 maart

hun ware aard tijdens het strafproces.

door justitie voorgestane wijze worden

2015 gewijzigde Opiumwet. Alleen de

Zij aan zij zaten zij met de collega’s van

aangepakt? Prachtig dat burgemeesters

voorbereiding van grootschalige- en

de politie op de publieke tribune. Door

woningen niet (mogen) sluiten als daarin

bedrijfsmatige hennepteelt is strafbaar

justitie werd voor tonnen beslag gelegd

uitsluitend voor eigen gebruik wiet

gesteld. De wet biedt nog alle ruimte

op bedrijfsvoorraden. Aanvankelijk moest

wordt geteeld. Ook heel mooi dat steeds

voor het beleveren van de kleinschalige

Bio Ibo B.V. deze beslagen goederen

meer burgemeesters begrip tonen voor

teelt zou je dan denken. Ook daar is

kosteloos bewaren voor justitie. Na de

kwekers die voor medische redenen

kweekapparatuur voor nodig. Bovendien

veroordeling door de rechtbank werd

hennep telen. Nog mooier is dat de

heeft de gewijzigde Opiumwet niet tot

alles afgevoerd en vernietigd. Waarom?

Tweede Kamer die groep medicinale

gevolg dat voorwerpen die gebruikt

Omdat de Rotterdamse rechtbank in al haar

telers wettelijke ruimte wil bieden.

46 Highlife

gekozen voor een algehele strafbaarstelling.

Medicinale telers Waar moeten al die kleine wietkwekers die de overheid ongemoeid wil laten om de druk op de criminele achterdeur van


Kleinschalige kwekers moeten kunnen blijven kweken.

Medicinale kweek door patiënten wordt in sommige gemeenten gedoogd.

Integrale vrijspraak

vrijspraak. Dit nieuws kwam ik in de media

de Hoge Raad oordeelt dat het recht niet

Maar waar kunnen al deze kleine kwekers

nog niet tegen. Dat verbaast mij niet.

juist is toegepast, dan moet het hoger

hun kweekspullen nog kopen als justitie

beroep opnieuw worden behandeld. Het

doorgaat met een verbeten jacht op

Hoe nu verder?

oordeel van de Hoge Raad kan zorgen

(groot)handelaren in kweekspullen? Dat

Justitie is het niet eens met het oordeel

voor rechtseenheid. Het is voor een klein

kan onmogelijk zijn wat de wetgever

van het Haagse gerechtshof en maakt een

landje zoals Nederland eigenlijk te gek voor woorden, dat rechters onder de

Ons hoogste rechtscollege moet nu beoordelen of het Haagse Hof het recht juist heeft toegepast.

grote rivieren strenger oordelen dan hun collega’s boven de grote rivieren. Advocaat André Beckers andre@beckersbergmans.nl

heeft gewild. Het gerechtshof in

gang naar de Hoge Raad. Ons hoogste

Den Haag deed wat onafhankelijke

rechtscollege moet nu beoordelen of het

www.beckersbergmans.nl

strafrechters behoren te doen. Het hof

Haagse Hof het recht juist heeft toegepast.

oordeelde niet op basis van eigen gevoel

Als dat volgens de Hoge Raad het geval

De originele tekst van deze column

en interpretaties, maar puur op basis van

is, dan krijgt Bio Ibo B.V. een aantal

verscheen eerder op de website

feiten. Het bewijs dat “de wietlampdealer”

vrachtwagens vol met inbeslaggenomen

www.softsecrets.com. Op ons verzoek

de beroepsmatige- of grootschalige

spullen terug. Mochten die spullen

schreef André Beckers een extra

hennepteelt had voorbereid ontbrak.

inmiddels zijn vernietigd, dan moet de

alinea over hoe het nu verder gaat

Het gevolg daarvan was een integrale

Staat Bio Ibo B.V. schadeloos stellen. Als

met deze rechtszaak.

Highlife 47


NIEUWS

Door: Stichting PGMCG

MEDICINAAL Cannabis Nieuws

Ziekte van Crohn en gebruik medicinale cannabis

De ziekte van Crohn is een aandoening waarbij chronische ontstekingen zich voordoen in het maag-darmkanaal, met als gevolg klachten als buikpijn, bloederige diarree, misselijkheid, overgeven, gewichtsverlies en koorts. Veel patiënten hebben baat bij de ontstekingsremmende en pijnstillende werking van cannabis. Er zijn enkele kleinschalige wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd, waardoor er ook steeds meer bekend is over de ziekte van Crohn en het gebruik van medicinale cannabis. In Israël en de Verenigde Staten is onderzoek gedaan naar patiënten met ernstige symptomen van Crohn die eerder niet op behandelingen reageerden. De meerderheid vond cannabis matig tot goed helpen en een substantieel deel zag zijn symptomen geheel verdwijnen. Bij een ander onderzoek (bij 217 kinderen met een darmontstekingsziekte en 600 gezonde controlepersonen) wordt een bepaalde genetische CB2-receptor variant (CB2-Q63R) in verband gebracht met zwaardere klachten bij colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Dit wijst “in de richting van de betrokkenheid van de CB2receptor op de pathogenese en klinische kenmerken” van darmontstekingen bij kinderen. Ook zijn er voorzichtig positieve resultaten geboekt bij een onderzoek waarbij THC-rijke cannabis bijdraagt aan de algehele conditie van patiënten met Crohn die niet reageren op reguliere medicatie, zonder bijwerkingen. Vanwege al deze positieve resultaten is de ziekte van Crohn ook opgenomen in de nieuwe brochure van het BMC. Meer weten over medicinale cannabis? Kijk op de website van de BMC:www.cannabisbureau.nl. Meer wetenschappelijk onderzoek is te vinden op de IACM website: www.cannabis-med.org.

48 Highlife


Patiënten

vertellen “Mijn leven terug door cannabis” Hallo, mijn naam is Aard van de Kaart.

ongelooflijk maar mijn darmen waren

mg THC per dag). Nu negen maanden

Ik heb een erge vorm van de ziekte van

van 70% naar 0% ontstekingen! Het

remissie en zeven maanden geen

Crohn (fistula crohn). De ziekte heb ik nu

meest bijzondere: “De littekens in de

andere medicatie!

zelf bijna zes jaar, waarvan vijf jaar ellende

darm waren zelfs weg”. Nog nooit voor

Ĝľ! ¸ľ Ý¢®Ë¢¬¸ģ

met de normale medicatie. Niks wat helpt

elkaar gekregen met normale medicatie!

Ĝľ! ¸ľ è΢ ØÒ®±| Ø ¸

of hele erge bijwerkingen.

Conclusie arts/prof: “Het is echt bijzonder

Ĝľ! ¸ľÒË¢ ÎË¢¬¸ĩÎÝ ®±| Ø ¸

wat de prednison gedaan heeft. Ik stel

Ĝľi|¸ľđċľ® ľ¸||ÎľēĐľ®

Of het lichaam maakt anti-stoffen tegen het

voor om prednison in lage dosis als

Ĝľ2|¸ľ|±± Òľè Îľ Ø ¸ľô¿¸ Îľ®±| Ø ¸

medicijn. Dus weer stoppen. Dat voor de

onderhoudsmiddel te gebruiken in

Ĝľ! ¸ľ·|| Ø| ± ØØ ¸ľį¸ í¢Ý·İ

tweede keer, nu de artsen in het UMCG ook

combinatie met een nieuw medicijn.” Ik

Ĝľľv ç ¸ľ·||¸ ¸ľ ± ·||±ľç|¸ľ ľ¸¿Î·|± ľ

niet meer weten wat ze moeten doen! Dan

heb toen alle doosjes prednison bij hem

blijven er drie opties over:

neergelegd. Ik had niks geslikt. En ik heb

Ĝľľ: ¢ |Ø¢ ľ ¿· ¢¸ Î ¸ľį¸¿ ľ· Îľ

hem uitgelegd dat ik dit met cannabis voor

DOSERING

elkaar heb gekregen. De arts/professor

Mijn dosering: 5/10 mg THC per dag. Kan

ĜľAË Î|Ø¢ ľįÒØÝ®ľ |ηľç Î袬 Î ¸İ

meende: “Haha, dat was niet mogelijk en

onder de tong of in een capsule. Dat is

ĜľA ľ ¸ľÒØ¿·|ģ

dan had jij hier nu niet meer kunnen zitten.”

voor ieder mens anders! 30/70 mg CBD

Ik ben zelf 27 jaar en heb de afgelopen vijf jaar

PROBLEEM

capsules. Die passeren de maag en gaan

genoeg ellende gehad. Dus ben ik niet akkoord

Het grote probleem: zoveel roken is heel

open in de darm. Werkt nog beter met

gegaan! Twee jaar geleden deze keuze ook

slecht voor Crohn. Plus je kan met 10/15

minder THC & CBD omdat je minder verliest

moeten maken: darmen voor 70% ontstekingen,

joints niet meer normaal functioneren.

in de maag en lever!

maar ik was toen nog niet op de hoogte van

Mensen die geen cannabis gewend zijn

bijwerkingen)

medicatie af!

in capsules. Ik gebruik nu entrique coated

En het blijft maar vooruit gaan! Heel

Ik heb de arts uitgelegd dat ik dit met cannabis voor elkaar heb gekregen.

bijzonder! Daarom dit bericht om mensen te helpen met vragen en informatie over het gebruik van cannabisolie en Crohn of Colitis! Met vriendelijke groet,

cannabisolie. En ik ben toen nog meer gaan

krijgen dit nooit voor elkaar om zoveel

blowen, tien tot vijftien joints per dag. Erg slecht.

te roken! Maar nu heb ik dus met de olie

Maar ik deed het omdat ik dan geen pijn meer

hetzelfde bijzondere effect, maar zonder

had, ik kon weer eten en beter slapen!

het high-effect! (Crohn = maximaal 20

Aard van de Kaart Meer info: www.pgmcg.nl

NIET AKKOORD Mijn darmen waren voor 70% ontstoken overal (van mond tot kont) en omdat ik niet akkoord ging met de procedure van het ziekenhuis moest ik van mijn arts een hoge dosis prednison nemen, 6 tot 8 weken. Om de ontstekingen terug te brengen en om voor mezelf na te denken hoe ik verder wilde gaan! Ik heb de prednison niet geslikt. Maar, zoals ik al zei, ben nog meer gaan roken, maar liefst tien tot vijftien haze joints per dag.

CANNABIS Acht weken later een endoscopie, oftewel een darmonderzoek. En het was

Highlife 49


Heksen en Kick-Ass Women Imagine Film Festival, hét filmfestival voor de fantastische film, krijgt dit jaar een moderne heks op bezoek. Zij komt vertellen over archetypen, vooroordelen en de eigentijdse praktijk van heksen. Het filmfestival vindt plaats van 11 tot en met 21 april 2018 in EYE Filmmuseum in Amsterdam. Door: redactie Highlife Heksen zijn populaire figuren in de fantastische fictie. Ditmaal heeft Imagine twee films over heksen en hekserij op het programma staan. Maar wat is hekserij precies? En wat betekent het om een heks te zijn in de moderne maatschappij? De Nederlands/Britse Morgana is een praktiserende Wiccan Priestess en actief in talloze netwerken. Ze komt uitgebreid aan het woord over vooroordelen, archetypen en de hedendaagse praktijk.

Kick-Ass Women Wie verhalen vertelt geeft iemand een stem, en in de bioscoop en ver daarbuiten was het de stem van de vrouw die het afgelopen jaar duidelijk gehoord werd. Het was een sterke, eigenzinnige en soms ronduit woedende stem. Onder de titel Kick-Ass Women eert Imagine dit jaar het machtige koor van kick-ass vrouwenstemmen in genrefilms, zowel voor als achter de camera. Met negen features, een shorts-programma en een panel onder leiding van Hedwig van Driel, waarin binnen- en buitenlandse gasten hun licht laten schijnen over de vrouwelijke stem in de fantastische film.

Filmconcert: Frankenstein Ook organiseert Imagine dit jaar voor de derde maal een filmconcert. Vorig jaar draaide Imagine de film Häxan met een zelf-gecomponeerde live soundtrack. Dit jaar, het jaar dat Mary Shelleys roman ‘Frankenstein’ 200 jaar wordt, was de keuze voor James Whales klassieker uit 1931 snel gemaakt. De gloednieuwe score werd gemaakt en wordt live uitgevoerd door componist en musicus Kevin Toma en foley artist Ronnie van der Veer, die de geluidseffecten voor zijn rekening neemt. Meer info: www.imaginefilmfestival.nl

50 Highlife

Kick-Ass Women: Revenge


NU GEOPEND IN

‘S-HERTOGENBOSCH

MO0ISTE INTERIEUR ONTWERP VAN NEDELAND*

VAPORIZERS, CANNABIS ZADEN, MAGIC TRUFFELS, PADDO KWEEKSETS CBD OLIE EN NOG VEEL MEER! DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR! Willemstraat 29 5611 HB Eindhoven +31 (0)40 845 20 12 info@houseofsmart.nl

houseofsmart.nl

Hinthamerstraat 81 5211 MG ‘s-Hertogenbosch +31 (0)6 112 939 47 info@houseofsmart.nl

*Winnaar alle categorieën Herengracht Industrie Prijs

REMO CHEMO

“DE FAVORIETE VARIËTEIT VAN URBAN REMO, NU BINNEN HET BEREIK VAN ALLEN”

www.dinafem.org


1

3

GENIALE REISKOFFER Deze rollende hightech reiskoffer vouwt zichzelf in no time uit tot mobiele kledingkast met schappen! Als je op je reisbestemming aankomt wil je immers toch liever onmiddellijk genieten van je zuurverdiende vakantie? Direct naar strand of zwembad? Aan dat koele biertje of die lekkere cocktail? Uitpakken is zo 2015! Met de Shelfpack hoef je enkel je koffer open te doen en het rek naar boven te klappen. En voilà: uitgepakt! Al je kleding komt netjes opgevouwen en direct bereikbaar op je hotelkamer aan, zonder te hoeven overladen naar een stoffige kledingkast. En inpakken? Het zelfde laken en pak! Inklappen en klaar. Prijs voor deze luxe: € 320. http://www.shelfpack.com

FLOATING FISH DOME Vissen kijken in je vijver wordt een unieke belevenis met deze Velda Floating Dome. De acrylglazen doorkijkbol brengt het onderwaterleven perfect in zicht. Je bekijkt je vissen eens van een geheel andere kant. De vissen en salamanders zullen regelmatig een kijkje nemen in dit drijvend observatorium,

DIGITALE TUINMAN

waardoor ze goed in beeld komen

GardenSpace is een digitale outdoor groeispecialist annex bewaker op een paal. Met een

biedt niet alleen een unieke belevenis,

360-gradencamera houdt hij je uitdijend groen haarscherp in de gaten. Vanuit een app kun je

maar maakt het ook mogelijk om de

hem bedienen. Je geeft bijvoorbeeld aan wat je precies verbouwt, waarna dit hightech gadget

vissen nauwkeurig te observeren.

daarvoor een schema instelt ter hydratatie. De GardenSpace houdt ook de weersverwachting

Daardoor kunnen bijvoorbeeld ziektes

in de gaten, zodat je planten niet te veel water krijgen. Ook bekijkt de camera met een

vroegtijdig worden ontdekt. Daarnaast

warmtesensor hoe de bladeren eruit zien, of ze extra water nodig hebben. Deze digitale

hebben reigers het nakijken. Er zijn

tuinman spuit een gerichte straal water via een opening naast de camera. Daarmee pakt

twee maten. De grootste heeft een

hij ook ongedierte aan, als die probeert je planten aan te tasten. Ze worden herkend via een

doorsnede van 70 centimeter. Prijs: € 95.

bewegingssensor. Tevens geschikt om inbrekers, vandalen of ongenode liefhebbers op afstand

www.vijver-expert.nl/velda-floating-

te houden. GardenSpace kan een tuin van ruim 9 vierkante meter onderhouden. Het apparaat

fish-sphere/

krijgt stroom via zonnepanelen. Prijs: $ 399. www.digitaltrends.com/home/gardenspace-watering-robot/edu/~anjchang/PORT/LumiTouch.html

52 Highlife

dankzij het vergrotende glas. De bol


Gadgets

FLESHLIGHT LAUNCHPAD

5

Stiekem gratis porno kijken op je iPad. Dat is iets wat een enkeling onder jullie zeker wel eens per ongeluk zal doen. Ook al zal diegene het niet snel toegeven. Daar heb je je handen dan wel aan vol. De ene ben je kwijt om de iPad vast te houden, de andere om te navigeren tussen al die hete filmpjes en websites. Hiervoor heeft Fleshlight, fabrikant van hightech sextoys (lees: siliconen kunstvagina’s) een oplossing bedacht: een zogenaamde rubber en hardplastic add-on. Een handig opzetstuk, die je iPad omvormt tot lustobject. Bekijk de foto. En je begrijpt vast de bedoeling. Have Fun! Prijs (zonder sextoy): € 31,31. www.bol.com/nl/p/fleshlight-launchpadmasturbator/9200000039714675/

ANTI-ONKRUIDROBOT Ziehier: de Tertill Weeding Robot, terminator in het klein. Hij rekent af met onkruid tussen je planten. Hij gebruikt simpele sensoren om te bepalen of hij een onkruidplantje ziet. De robot snijdt het onkruid bij de grond af met een trimmer die werkt met een draadspoel. Het robotje heeft vierwielaandrijving. Door de vorm kan hij zich ook over oneffen terrein bewegen. Dankzij zonnecellen op de bovenkant en de waterdichte behuizing heb je er geen omkijken

Zwevend Skateboard Wie wilde dat als kind nu niet: net zo’n kicken hoverboard als

4

Marty McFly uit de film Back to the Future. Dat was uiteraard nergens te koop, want Science Fiction. Daar lijkt binnenkort toch echt verandering in te komen. Want automerk Lexus is al jaren serieus bezig met het ontwikkelen van een heus hoverboard. Althans, dat is te zien op rondzwervende YouTube filmpjes, zoals: www.youtube.com/watch?time_

6

naar. Hij doet elke dag zelfstandig zijn werk, waardoor onkruidplantjes geen kans krijgen. Via Bluetooth stuurt het robotje data over je tuin naar een app. Technische man erachter is Joe Jones, uitvinder van de vermaarde Roomba robotstofzuiger. Prijs: $ 225. www.stylecowboys.nl/gadgets/supervet-de-roombavoor-onkruid-komt-er-binnenkort-aan

continue=1&v=7zTCgMPZRuo. Dit laat een los hoverboard in actie zien, zwevend boven de grond. Ook zijn er filmpjes met interacties met ervaren skaters. Maar dat gaat nog niet van harte, qua balans en vloeibaar stikstofgebruik. Het gaat hier duidelijk om een nog door te ontwikkelen concept. Maar het begin is er! Prijs: n.n.b. www.youtube.com/watch?v=q_BYvUlDviM

Highlife 53


International Highlife Guide weer verkrijgbaar De nieuwe International Highlife Guide is weer verkrijgbaar. In deze achttiende editie, die zoals gebruikelijk weer gratis is, kunnen zowel ondernemers als consumenten in één oogopslag zien waar bedrijven in binnen- en buitenland gevestigd zijn. Van groothandel tot winkel verschaft deze gids een compleet overzicht van alle ondernemingen die in de internationale cannabisbranche actief zijn. De gids is de afgelopen jaren steeds internationaler van karakter geworden. Naast een uitgebreid overzicht van de Nederlandse cannabissector, staan ook ondernemingen uit Groot-Brittannië & Ierland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Oostenrijk, Polen, Zwitserland, Spanje, Tsjechie en andere landen vermeldt.

Database Europa’s meest complete database van cannabisondernemingen is ook via de website www.softsecrets.com te raadplegen. Dat is natuurlijk wel heel gemakkelijk. Van Londen tot Rome, van Barcelona tot Berlijn, van Lissabon tot Praag, overal en altijd heb je toegang tot

De International Highlife Guide is een onmisbaar hulpstuk voor iedereen die in cannabis geïnteresseerd is. die database via de meertalige website. En dat is een onmisbaar hulpstuk voor iedereen die in cannabis geïnteresseerd is. Kortom, ook deze nieuwste uitgave van de International Highlife Guide mag er weer zijn. De Highlife Guide is gratis verkrijgbaar via shops in heel Europa en op de Europese hennepbeurzen. Info: www.softsecrets.com

54 HighlifeWees wijs met wietbeleid

WeSmoke wordt CannaWijzer De Nederlandse cannabis consumentenbond WeSmoke gaat verder als stichting CannaWijzer. Samen met een vernieuwde uitstraling moet de nieuwe naam gaan zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een duidelijkere positionering van de organisatie. Door: redactie Highlife Als opstandige club van blowers is

Gezien de ontwikkelingen in Den Haag,

stichting bij verschillende projecten

stichting WeSmoke in ruim zes jaar tijd

waar de regering heeft besloten te gaan

en ontwikkelingen in het landelijke

uitgegroeid tot een adviesorgaan van

experimenteren met de wietteelt, heeft

coffeeshop beleid betrokken. Het

en voor alle cannabis consumenten. De

het bestuur van de stichting besloten

keurmerk voor coffeeshops in Haarlem

aangekondigde experimenten van de

om de naam CannaWijzer sneller door te

en de Wietwet zijn daar een voorbeeld

overheid met wietteelt vragen om wijze

voeren. “De stichting vraagt de ministers

van. Naast algemene gesprekken met

beslissingen met de juiste wegwijzers

van Justitie en van Volksgezondheid

Tweede Kamerleden en overleg met

volgens de stichting.

om actieve betrokkenheid aan

burgemeesters en lokale politiek, is de

de consument te vragen bij de

stichting actief betrokken bij landelijke

Wijzer

experimenten om de achterdeur van

scholing van coffeeshop personeel en

Stichting WeSmoke wil als volwassen

de coffeeshops te reguleren. Als we een

goed gastheerschap van coffeeshops

organisatie volgens voorzitter Dimitri

experiment met consumentengoederen

in het algemeen. De stichting verstrekt

Breeuwer al langer van het stigma

willen laten slagen, moet de consument

informatie over de wensen van cannabis

‘rokers’ af. “Wat in 2010 ooit begon

vanzelfsprekend inspraak hebben op het

consumenten en heeft gesprekken

als een activistische club blowers,

proces. Dit willen we als organisatie dan

met allerlei betrokkenen binnen en

is in de loop der jaren uitgegroeid

ook zo zuiver mogelijk doen.”

buiten de coffeeshop. Dimitri Breeuwer:

tot een betrouwbare organisatie en

“De stichting zal als CannaWijzer

gesprekspartner in het landelijke

Keurmerk coffeeshops

onverminderd doorgaan met het

cannabis debat”. Cannabis consumenten

Volgens Breeuwer zijn eerder deuren

behartigen van de belangen en het

zijn al lang niet meer alleen maar

dicht gebleven door de naam

informeren van cannabis consumenten

rokers: “De consument wordt zich

‘WeSmoke’ en vragen de huidige

en de coffeeshopbezoekers, ook de

steeds bewuster van de gevaren van

ontwikkelingen en kansen om meer

verstokte blower.” Medio 2018 zal een

tabak en nuttigt de cannabis daarom

duidelijkheid. Als lobby- en adviesgroep,

nieuw digitaal platform opgezet worden,

steeds vaker met een zogenaamde

die in 2010 is opgericht vóór en dóór

waar één op één communicatie met de

verdamper. Bovendien zorgt de

cannabis consumenten, was de

consument centraal zal komen te staan.

toenemende doelgroep van medicinale consumenten dat de vraag naar specifieke cannabisproducten en informatie enorm is veranderd. Hiervan is wietolie misschien wel de bekendste. Consumenten zijn gelukkig een stuk wijzer dan vroeger”, aldus de voorzitter.

Inspraak De stichting wil een nog betere rol vervullen in het communiceren met de cannabis consument en in het monitoren van het overheidsbeleid, met een naam die de lading ook écht volledig dekt. Het plan om de naam te veranderen stond al enige tijd op de agenda van de stichting.

56 Highlife


ONE REVOLUTION REGGAE BAND

ALS IK GANJA ROOK DENK IK OP EEN POSITIEVE MANIER “Ha, favorieten, die heb ik zeker! Amnesia, heel sterk, en White Widow” Aboubacar Soumah verruilde een paar jaar geleden zijn geboorteland Guinee voor Nederland, en timmert hier nu aan de weg met de reggae van One Revolution Reggae Band. Er zijn nog wat haken en ogen, maar kalm gaat hij verder op het pad van de muziek. Door: Arjan van Sorge We komen elkaar tegen in Rotterdam, waar One Revolution Reggae Band bezig is een aantal concerten voor te bereiden. Een paar bandleden wonen in Rotterdam, Aboubacar en zijn Nederlandse vrouw wonen in België. “Daarom nemen we af en toe een studio hier. Ik ben producer, schrijf mijn eigen muziek, en in deze band ben ik de frontman. Nu probeer ik een band op te bouwen die echt mijn eigen band is, en dat is One Revolution Reggae Band. Het is niet makkelijk om alle muzikanten bij elkaar te houden, want iedereen is druk bezig, ze zitten ook nog allemaal in andere groepen. Dus is het te gek om hier weer met z’n allen te zijn.”

Volop bezig Aboubacar en zijn manager / percussionist leerden elkaar in 2011 in Afrika kennen. “Zij was daar voor percussielessen, en ik was een van de leraren. We zijn in 2014 in Guinee getrouwd,

Van jongs af aan hield ik van reggae, van Bob Marley, Chronixx, Morgan Heritage, Beenie Man.

en zo ben ik in België verzeild geraakt, daar wonen we nu zo’n drie jaar. Nadat ik een aantal keer gezakt was voor het inburgeringexamen op de ambassade van Nederland in Dakar, besloten we ons leven in België op te bouwen. Nu willen we zo snel mogelijk in Nederland gaan wonen, daar zouden we heel gelukkig mee zijn. We zijn er volop mee bezig, want onze movement is in Nederland. Mijn vrouw heeft haar eigen bedrijf in Nederland en ik heb er ook mijn bedrijf. We geven les in Afrikaanse percussie, dans en zang - ook op school.”

Kiezen voor muziek “Sinds mijn elfde speelde ik percussie in Guinee. Daar verder gaan met muziek maken was natuurlijk ook een optie, maar het is nogal moeilijk. Er gebeurt steeds van alles waardoor het niet mogelijk is om onze muziek daar te ontwikkelen. Mijn vader had al veel energie in mij gestoken, en geld om te studeren. Maar dat wou ik niet, want ik had mijn droom al gezien, ik had voor muziek gekozen. Een paar van mijn vrienden op school waren muzikant, ze speelden muziek op tafels en zongen, wauw, cool! Ik sloot me bij hen aan, ging mee naar repetities, maar mijn vader wou dat niet. Eerst naar school, en daarna kan je doen wat je wil! Maar ik had liever dat hij het geld zou besteden aan mijn broers en zussen, en ik koos voor muziek.”

Boodschap met reggae “Dat gaf nogal wat problemen, en met zestien jaar ging ik het huis uit, naar Senegal. Om mijn eigen leven daar te vinden, in m’n uppie, met mijn droom. Ik speelde in verschillende percussiegroepen en trad op in Senegal, maar ook in Gambia en Guinee-

Highlife 57


Bissau. De laatste groep waarin ik speelde was Dounia Percussie. Met Dounia stond ik op veel festivals, waaronder het vrij bekende festival in Abene en ook in Kafountine, Diouloulou en dergelijke. Ook maakten wij traditionele muziek uit Guinee waarbij ik zong en het traditionele snaarinstrument uit Guinee bespeelde: de bolon. Eenmaal in België ben ik mijn reggaerepertoire gaan ontwikkelen en dat resulteerde in mijn eerste album in 2017: Calm Down.”

Veel respect “Ik wil mijn boodschap aan de man brengen met muziek, en met reggae is dat mogelijk. Als je het wilt, kun je het krijgen. Het gaat erom mensen te laten weten wat er in de wereld speelt, wat goed of niet goed is, wat positief is. Van jongs af aan hield ik van reggae, van Bob Marley, Chronixx, Morgan Heritage, Beenie Man. We hebben veel respect voor dat soort koningen. Bob Marley leefde een goed leven, met goede vibratie en motivatie voor jonge mensen, voor de nieuwe generatie. Mijn vrouw heeft het mogelijk gemaakt dat ik in Antwerpen naar een school voor soundproducers ging, ze heeft daar veel energie en geld ingestoken. Dat heb ik twee jaar gedaan, en toen ben ik zelf muziek gaan produceren.”

Wiet is een medicijn “Met wiet heb ik altijd goede motivatie en positieve vibraties en ben ik altijd aan het nadenken over de boodschap die ik met mijn muziek wil brengen. Want er loopt nogal wat fout in deze wereld, en een hoop mensen snappen niet wat er verkeerd gaat. Wij Rastafari brengen graag een boodschap naar de mensen door te zingen, en ze te laten weten wat er niet goed gaat. Blowen is daarbij heel belangrijk, en het is een medicijn.”

Puur en natuurlijk “Ik smook puur, zonder tabak, want ik ben zanger, als ik het mix dan krijg ik problemen met mijn stem. Dat weet ik uit ervaring, zelfs nog uit Afrika, want een hoop van mijn vrienden blowen, en soms rook je wat je vrienden hebben. Ze mengden het wel eens met tabak of

58 Highlife

Met wiet heb ik altijd goede motivatie en positieve vibraties en ben ik altijd aan het nadenken over de boodschap die ik met mijn muziek wil brengen.


sigaretten, en op dat moment heb je geen keus, er zit niks anders

Wij slapen soms, maar God nooit! Er komt een dag, en misschien

op dan het gewoon even proberen. En dan weet ik gelijk dat het

maakt die dag je gelukkig - en geef altijd je dank aan Jah. Geef nooit

niet goed voor me is. Dus voor mij: puur en natuurlijk.”

op in je leven. Wees kalm, en voel de positieve vibraties.”

Positieve manier

Begrijpen wat je zegt

“Ha, favorieten, die heb ik zeker! Amnesia, heel sterk, en White

“Ja, als ik wat rook ga ik diep in de muziek, ik voel het beter. Maar

Widow. Met een joint per dag ben ik goed. Ik neem er eentje mee

het is niet zozeer de muziek waar ik naar luister, maar naar wat ik

de studio in, en daar doe ik de hele tijd mee, dan maak ik aan één

zeg. Het belangrijkste is wat de mensen willen horen. Het op de

stuk door muziek. Ik kan de hele nacht doorgaan. Het maakt dat ik

juiste manier brengen, op een positieve manier, dat mensen het begrijpen wat je zegt. Mijn geest is er altijd mee bezig, we zitten wel

Ik smook puur, zonder tabak, want ik ben zanger. Als ik het mix dan krijg ik problemen met mijn stem.

eens een film te kijken en dan doe ik dit en dat. Dan vraagt mijn vrouw of het goed met me gaat, en dan zeg ik ja, ik ben bezig met mijn muziek. Elk moment eigenlijk. Ik wil geen seconde missen. Want ik heb daarvoor gekozen, en wiet is daarbij mijn medicijn.”

Nu legaliseren Maar nu is Aboubacar aan het repeteren voor een tour die onder andere langs Curaçao gaat. Daarna komt er een tweede album, de meeste nummers daarvan worden nu al live gespeeld. En eentje ervan gaat over legaliseren. Daar heeft Aboubacar nog

me goed voel, dat ik gelukkig ben. Als ik ganja rook denk ik op een

wel iets over mee te delen, en dan vooral aan de politie en de

positieve manier. En ik heb medelijden met de arme mensen in

regering: legaliseren! “Jullie moeten marihuana legaliseren, de

Afrika, er zijn er daar zoveel die minder hebben dan ik.”

jeugd uit de getto’s, de rastafari, veel mensen willen het gebruiken want het is het echte medicijn. Jullie legaliseren bier en whisky,

Wees kalm

maar wij als rastafari willen marihuana. Dus: nu legaliseren! Dit is

“Ik heb hier nu een lekker biertje voor me, maar er zijn daar mensen die

Aboubacar Soumah, frontman van One Revolution Reggae Band,

het zwaar hebben, ze hebben zelfs niet te eten. Wiet laat me daarover

salud en big up yourself!”

nadenken, hoe vecht je tegen zulke dingen, hoe stop je zoiets? Ik kan niet veel voor ze doen, maar wel voor ze zingen, dat maakt ze gelukkig.

www.onerevolutionband.be

Highlife 59


Coffeeshop Regine Gedempte oudegracht 28 2011 GR Haarlem www.reginehaarlem.nl 1ste prijs Bio Wiet: OG Cheese 1ste prijs Indica: White Widow 3de prijs Hasj Extracties: Tbizla Coffeeshop Easy Going Hoenderstraat 8 6211 EM Maastricht 3de prijs Sativa El Diablo

Kosbor Maastricht 1ste prijs Haze Hydro: Nevilles Haze 3de prijs Haze Bio: Amnesia

Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 2de prijs Hasj Extracties: Rif 3de prijs Indica Super Santa Maria

Coffeeshop ‘t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 3de prijs Haze Hydro: Amnesia Haze 3de prijs CBD soorten: White Widow Medical

Club Media Gerard Doustraat 85 1072 VN Amsterdam http://coffeeshopclubmedia.nl 1ste prijs Haze Bio: Amnesia 2de prijs Hasj Traditioneel: Caramellow

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com 1ste prijs Autoflowers: Auto Jack


Kera Seeds www.keraseeds.com

Boerejongens Center Utrechtsestraat 21 1017 VH Amsterdam

2de prijs Autoflowers: Amnesia Auto 3de prijs Skunk soorten: Amsterdam Cheese

Boerejongens West Baarsjesweg 239 1058 AA Amsterdam 1ste prijs Hasj Traditioneel: Green Magic Block 2de prijs Haze Hydro: Green Magic Haze www.amsterdamgenetics.com

Dutch Passion Seed Company Seed Shop: Grote Gracht 40 6211 SX Maastricht Online Seed Shop: www.dutch-passion.nl 1ste prijs Kush soorten: Master Kush 1ste prijs CBD soorten: CBD Auto Compassion Lime 3de prijs Autoflowers: Auto Glueberry O.G.

Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31 6221 CN Maastricht 2de prijs Skunk soorten: Big Buddha Cheese

Highlife Cup winnaar 2017: Master Kush

Dizzy Duck Trompstr. 210, 2518 BR Den Haag 1ste prijs Hydro Wiet: Purple Orange 1ste prijs Skunk soorten: Skunk Berry 1ste prijs Hasj Extracties: Space Rock 2de prijs Bio Wiet: Lady Cane Sour Diesel 2de prijs Haze Bio: White Amnesia 2de prijs Kush soorten: OG Lemon Larry 2de prijs Sativa: Chocolope Skunkberry 2de prijs Indica: Yumboldt 2de prijs CBD soorten: Girl Scout Cookies CBD 3de prijs Hydro Wiet: Critical Dynamite

Sumo Seeds www.sumoseeds.nl

Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 2de prijs Hydro Wiet: Super Bubbles

1ste prijs Sativa: Amnesia Ganja Haze 3de prijs Bio Wiet: Ultimate AK


Cancun, Mexico

62 Highlife


Aaron Glasson

MOOIE MUURKUNST ALS MILIEUPROTEST Kunstenaar Aaron Glasson woont in San Diego, Californië, maar heeft NieuwZeelandse roots. Hij maakt tekeningen en schilderingen vol beelden, waar je niet snel op uitgekeken raakt. Zijn liefde voor de zee en de natuur komt terug in zijn muurkunst met een kritische boodschap en hij is actief voor de milieuorganisatie PangeaSeed. Door: Peter van Sparrentak

Je doet veel verschillende dingen: posters, illustraties,

Je bent art director voor PangeaSeed, een milieuorganisatie die

muurschilderingen, video’s …

zich inzet voor de oceanen.

Er zijn veel manieren waarop ik mijn creativiteit kan uiten.

In 2008 was ik actief voor Sea Shepherd bij een campagne om in

Sommige van mijn ideeën uit ik met bijvoorbeeld film of het

Antarctica Japanse walvisjagers te verstoren. Na die actie kwam

bouwen van objecten. Ik vind het interessant om af te wisselen. De

ik in contact met PangeaSeed, dat net was opgericht. Wat me

laatste tijd heb ik veel muurschilderingen gedaan. Dat vind ik leuk

aansprak was het plan om via kunst mensen bewust te maken van

om te doen omdat het buiten is. Ik hou van het fysieke aspect en

het belang van schone oceanen en al het leven in de zee. Met

van de interactie met voorbijgangers.

het project Sea Walls: Artists for Oceans vragen we kunstenaars

Colombo, Sri Lanka

Tallinn, Estland

Napier, Nieuw-Zeeland

Highlife 63


een muurschildering te maken over een bepaald thema. Honderden kunstenaars uit de hele wereld deden dit al. En zo zijn op allerlei locaties muurschilderingen gemaakt, die in het teken staan van gezonde oceanen. We zijn nu met een team vrijwilligers uit Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Via kunst, media, educatie en wetenschappelijk onderzoek willen we mensen bewust maken. We maken documentaires, geven workshops en houden festivals en exposities in de verschillende werelddelen. In maart/april hadden we een festival in Mexico en verder hebben we dit jaar in elk geval een evenement in Australië. Typisch dat die Sea Walls-evenementen ook op bekende strandlocaties zijn, zoals Cancun (Mexico) en Honolulu (Hawaii). Jazeker, maar op bijvoorbeeld Hawaii zijn mensen ook voor hun voedsel afhankelijk van de zee. Wat motiveert je om je in te zetten voor de oceanen? Ik surf al van jongs af aan. Ik ben geboren en opgegroeid in Nieuw-Zeeland. De zee vormde een belangrijk onderdeel van mijn jeugd. Daar komt denk ik mijn speciale waardering en bezorgdheid voor de zee vandaan. Verder heb ik veel gereisd en met eigen ogen gezien wat de gevolgen zijn van ons handelen voor het milieu. Ik zie de aarde als één groot ecosysteem. Onze keuzes en gedrag hebben verreikende gevolgen, positief of negatief. Ik word regelmatig ontmoedigd door onwetendheid bij mensen, maar even vaak word ik geïnspireerd door mensen die hard werken om menselijke fouten te herstellen. Je schildert vaak beelden om een verhaal te vertellen. Zoals de muurschildering op een hostel in Colombo, Sri Lanka met drie vrouwen. Sri Lanka heeft een gevarieerde, rijke natuur en is nog vrijwel onbedorven. Sinds het einde van de burgeroorlog heeft het land de laatste jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. De economie groeit en het toerisme ook.

Ik zie de aarde als één groot ecosysteem. Onze keuzes en gedrag hebben verreikende gevolgen, positief of negatief. Het is daarbij een uitdaging om de mooie en diverse natuur te behouden. Ik heb er twee jaar gewoond en kunst gedoceerd aan de universiteit. Deze schildering maakte ik afgelopen december. De vrouwen representeren elk een etnische of religieuze groep in het land. De vrouw links is Singalees, die in het midden Tamil en de rechter vrouw is moslim. Ik wilde hen schilderen, omdat vrouwen er in de publieke ruimte ondervertegenwoordigd zijn. Het

64 Highlife


beeld gaat over de onderlinge verhouding die ze met de zee hebben. Zo stijgt de zeespiegel en zit de aap links op een stuk verbleekt koraal. Als je er goed naar kijkt, ontdek je steeds meer details. Ja, ik kan echt werk waarderen, waar je lang naar kunt kijken. Dat je elke keer weer iets nieuws ziet. Dat probeer ik ook te doen met mijn werk. Vorig jaar maakte je voor Seawalls in Cancun een van de muurschilderingen op een blok woningen. Samen met mijn vriendin Celeste Byers maakten we een vier etages hoge muurschildering. Deze beeldt een Maya-vrouw uit, gekleed in traditionele Mayaanse kleding, die sinds de jaren zeventig in een van deze oude woningen woont. Ze was de eerste van vier generaties vrouwen uit haar familie, die hier opgroeide. Er zijn beelden te zien uit verschillende tijden. Die tijgers leefden lang geleden in deze omgeving. En meer dan vijftig jaar geleden was het land van Cancun een dichte jungle, die voor duizenden jaren bewoond is geweest door de Maya’s. Heb je een creatieve opleiding gedaan? In mijn jeugd heb ik altijd getekend. In Nieuw-Zeeland heb ik de kunstacademie gevolgd en verder heb ik geleerd door zelf te doen en te kijken naar anderen. Ik heb altijd al van kunst en de natuur gehouden en uiteindelijk heb ik beide kunnen combineren. Heb je ook al in Europa geschilderd? Afgelopen jaar heb ik een schildering gemaakt voor Sea Walls in Tallinn, Estland. Dat was de eerste keer in Europa. Ik was er uitgenodigd voor Mextonia, een groot muurkunstfestival. Het doel van het festival was om met muurschilderingen de inheemse cultuur van Estonia te vieren. Gedurende de tijd van de Sovjet-Unie werd veel van die cultuur onderdrukt. Mijn schildering gaat over het eiland Kihnu in de Oostzee, dat grotendeels afhankelijk is van de zee. De volkscultuur is er zo uniek, dat het beschermd is als Unesco werelderfgoed. De vrouw in het midden is de 90-jarige volksmuziekzangeres Kihnu Virve. Ik heb haar ontmoet en ze heeft me allerlei verhalen verteld. Op het eiland was visserij altijd een belangrijke inkomstenbron, maar dat is veranderd. Er is weinig vis meer en jongeren trekken weg om werk te vinden. Op de foto die ik van de schildering heb gemaakt, zie je mij in het gras liggen. Je eigen schilderingen en tekeningen zitten vol details. Opvallend is je protesttekening ‘Protect the Sacred’. Dat is een poster om het protest te ondersteunen van milieugroepen en indianen tegen de aanleg van de Dakota Access oliepijpleiding. De opbrengst van de verkoop gaat naar de demonstranten. Hoe is het om te strijden voor het milieu in Trumps Amerika? Ik merk dat er onder mensen veel meer solidariteit is om echt samen iets positiefs te doen. Zo was er in Los Angeles in januari een groot protestevenement, Into Action, waar kunstenaars, muzikanten en activisten samenkwamen. www.aaronglasson.com www.pangeaseed.foundation

Highlife 65


GOAT GIRL

We zijn al stoned van nature Goat Girl is een van de hippe bands uit Londen van dit moment, met het gelijknamige debuutalbum net uit. Het gaat over Londen, maar ook over een fantasiewereld waar net zulke mooie en vreselijke dingen gebeuren als in het echt. Door: Arjan van Sorge Van de vier vrouwen die de band vormen

veel kunstenaars en studenten omdat die

Andere wereld

zijn er twee op persreis over het vasteland,

arm waren. Als er nu iets begonnen wordt

“Het is het gevoel van een ervaring van een

namelijk Rosy Bones (drums) en Lottie ‘Clottie

is het door bedrijven die de oorspronkelijke

andere wereld, dat je iets ervaart van de

Cream’ (zang, gitaar). Echte Londenaren die

bewoners wegdrukken, het voelt als een

karakters die je kan aannemen. Misschien

aan den lijve ondervinden hoe hun stad zich

onrechtvaardige stad. Er is zeker gebrek aan

is dat wel vergelijkbaar met wiet roken. Niet

verkoopt aan het grote geld en hoe gewone

controle over wat er aan het gebeuren is.”

zo serieus zijn over jezelf maar relaxen en het leven vanuit ander perspectief bekijken.

De verhouding met Londen is er een van haat en liefde.

Een beetje als trippen.” Rosy: “Onze muziek is aardig lui en wat slordig, misschien is het lekker om een joint te nemen en naar het album te luisteren.”

mensen daarvoor moeten wijken. Op een

Illegale high

ondergrond van zowel lieflijke als schurende

Hoe staan de bandleden tegenover

Ruimte maken

popmuziek verhaalt Lottie over fictieve

wiet en hasj? Rosy: “Mijn zusje is een big

Lottie: “Ik heb wel gesmookt, maar het

personages die ook iets dergelijks meemaken.

stoner, ik neem wel eens wat van haar

werkt niet. Ik word er wat paranoia van.

wiet, en dan ben ik een half jaar later nog

Maar misschien moet ik er wat meer

Verandering

high. Het doet iets met m’n hersens, niet

relaxed over doen... Het was heel belangrijk

De verhouding met Londen is er een van

leuk. Dus dat is mijn ervaring met wiet.”

toen ik wat jonger was, het hoorde erbij,

haat en liefde. Rosy woont in een groen

Lottie: “We zijn er niet tegen, maar het

met vrienden en zo. Ik houd er wel van om

en gezellig buitenwijkje, Lottie in Zuidoost-

werkt gewoon niet echt. Ik heb meestal

wat hasj te roken in m’n eentje, vlak voor ik

Londen, in een van de hotspots van

niet zo’n zin om het te gebruiken. Maar de

ga slapen, maar dat is toch wat anders. Ik

gentrificatie nu. Lotti: “Er zijn hele wijken

cultuur eromheen en het bestaan ervan

kan me wel voorstellen dat je graag rookt

waar de sociale samenstelling omgegooid

is echt te gek! Het is nu wel een beetje

om wat ruimte in je hoofd te maken, niet

is. Het is raar om te zien in hoe weinig tijd

een maffe illegale high, maar... het zal wel

over al te veel na te denken, of te intens.

er zoveel verandert. Het was altijd heel leuk

de kant op gaan van andere drugs zoals

Dat is misschien een goede manier om

daar, op een gegeven moment kwamen er

alcohol en tabak.”

liedjes te schrijven.”

66 Highlife


Links Rosy, rechts Lottie

Constant stoned Rosy: “De andere bandleden blowen af en toe. We zijn allemaal een beetje angstig aangelegd, dus het past niet heel erg goed. Maar zo nu en dan...” Lottie: “Moet je blowen om muziek te kunnen maken? Als ik het doe heeft het niets met muziek te maken. We nemen wel andere drugs. We zijn eigenlijk al constant stoned, we zijn relaxed en chilled out, dat kan gewoon niet nog meer. Wij zijn meer van de upper drugs, die ons levendiger en wakkerder maken.”

Leuker “Dat maakt misschien dat je op een andere manier liedjes schrijft, meer opgewonden voor het nieuwe dat gaat komen. Daar mee optreden maakt het leuker, je zegt dingen over de microfoon die je normaal niet zou zeggen, je denkt op een andere manier. Als ik dan in plaats daarvan zou blowen, zou ik niets meer zeggen... We zijn van nature al stoned, dat hoeft niet nog meer, we hebben het al in ons bloed.” www.goatgirl.co.uk

Highlife 67


GAMES

The Sinking City

Ontdek de mythe van Cthulhu Hij is al een paar keer aangekondigd, maar de veelbelovende game The Sinking City laat nog steeds op zich wachten. Maar het team ontwikkelaars, dat zich liet inspireren door de Amerikaanse schrijver H.P. Lovecraft, is hard aan het werk. En heeft opnieuw enige screenshots in de openbaarheid gebracht. Door: redactie Highlife H.P Lovecraft is een Amerikaanse schrijver die wereldfaam verwierf met zijn fantastische verhalen rond de mythe van de Great Old Ones, krachtige en kwaadaardige, half-goddelijke wezens, waarvan Cthulhu de bekendste vertegenwoordiger is. Mensen zijn onbeduidende stofkorrels in een universum dat is onderworpen aan de wil van deze cyclopische entiteiten en hun volgelingen, die constant streven naar hun terugkeer op aarde. Dit fictieve universum heeft vele werken, films, romans en games geïnspireerd en vormt een ideale setting voor een avonturen- en onderzoeksvideogame in een open wereld.

Monsterlijke wezens The Sinking City interpreteert en ontwikkelt de thema’s die Lovecraft verkende: de angst voor monsters en het onbekende, de zoektocht naar occulte waarheden en waanzin. Spelers kruipen in de huid van een privédetective die onderzoek doet naar het verdwijnen van een expeditie naar de fictieve stad Oakmont, Massachusetts. Oakmont wordt geteisterd door enorme, door bovennatuurlijke krachten veroorzaakte overstromingen, waardoor een groot deel van de stad onder water staat. Verwacht geheime genootschappen, vele gevaren, intriges en monsterlijke wezens op je pad.

68 HighlifeVan Ed Rosenthal tot Henk de Vries en van Le Peuple de l’Herbe tot Dubioza Kolektiv

VOC pakt uit op 10e editie Cannabis Bevrijdingsdag Logboek VOC april – mei 2018 De lente is in het land, dus Cannabis Bevrijdingsdag, het jaarlijkse gratis protestival van het VOC, komt er weer aan. We presenteren op 17 juni een programma om je vingers bij af te likken, met topsprekers van drie continenten, geweldige live muziek en de Cannabis Olympics. Verder in dit Logboek aandacht voor Hans Kamperman en voor de commissie die de wietexperimenten voorbereidt. Het is een traditie geworden: een klein VOC

of Ganja en bekendste kweekexpert ter

Peuple de l’Herbe, het Franse antwoord op

team reist in maart af naar Spannabis in

wereld, bestseller auteur Doug Fine, The

Cypress Hill, naar Cannabis Bevrijdingsdag.

Barcelona, om op de grootste wietbeurs

Dagga Couple uit Zuid Afrika, Bulldog

De tiende editie wordt afgesloten door

van Europa de eerste posters en flyers van

oprichter Henk de Vries en Dana Larsen,

Dubioza Kolektiv uit Bosnië, een van de

Cannabis Bevrijdingsdag te verspreiden. Dit

een van de bekendste en invloedrijkste

beste live bands van Oost Europa. Dubioza

jaar hebben we bovendien grote vloei en

cannabisactivisten van Canada.

mengt ska, punk, reggae en hiphop tot een

tips met opdruk en fel rode flyerhouders

onweerstaanbare Balkan mix en speelde

van karton. Allemaal in een volledig nieuwe

Nusodia en Le Peuple de l’Herbe

alle grote Europese festivals plat. De groep

huisstijl, ontworpen door vormgeefster

Ook op het muzikale vlak wordt het

is sterk sociaal geëngageerd en heeft een

Kitty Lolkema. Om het tienjarig jubileum

genieten in het Flevopark, met o.a. de

warme band met onze geliefde plant.

in stijl te vieren hebben we topsprekers

Fanfare van de Eerste Liefdesnacht, singer-

van drie continenten weten te strikken en

songwriter Lotte Walda en het Afrikaanse

Cannabis Olympics

een aantal geweldige bands. Een greep

spektakel Nusodia. Een lang gekoesterde

Nieuw dit jaar: de Cannabis Olympics.

uit de sprekers: Ed Rosenthal, the Guru

wens gaat in vervulling met de komst van Le

Voor vijf euro kun je een knipkaart Dubioza Kolektiv

70 Highlife


Nusodia

Over het

VOC

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke, niet-commerciële stichting, die sinds 2009 strijdt voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op thuisteelt.

Meer informatie: www.voc-nederland.org Twitter: @vocnederland

kopen en deelnemen aan vijf ludieke

cannabisteelt begeleidt scherp in de

de deelname door coffeeshops,

onderdelen, waaronder Bungee Run

gaten. De ‘Adviescommissie experiment

preventiemaatregelen, toezicht op de

en de Stonede Stormbaan. De eerste

gesloten coffeeshopketen’ kwam op

naleving en de handhaving van het

500 deelnemers die de vijf spelen

6 maart voor het eerst bij elkaar en

experiment en de meting van de effecten”.

hebben volbracht winnen een Cannabis

bestaat uit zeven wetenschappers en een

Over wélke gemeenten meedoen moet de

Bevrijdingsdag medaille. Alle deelnemers

voormalig burgemeester. Voorzitter is

commissie uiterlijk 15 november adviseren.

kunnen meedingen naar de hoofdprijs:

André Knottnerus, voormalig voorzitter van

Het spel is dus op de wagen. Het VOC blijft,

een cannabis droomreis voor twee

de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het

voor en achter de schermen, hameren op

personen naar Barcelona. Zorg dus dat

Regeringsbeleid). Een PvdA-zwaargewicht

diversiteit en variatie, het benutten van

je erbij bent en neem je vrienden mee:

met een waslijst bestuursfuncties in de

bestaande expertise én op een fatsoenlijke

zondag 17 juni, Flevopark Amsterdam.

gezondheidszorg en een solide reputatie.

regeling voor thuisteelt.

Check de website voor het volledige

Hoopgevend is de deelname van Wim van

programma, het huren van een kraam op

den Brink. Deze hoogleraar verslavingsleer

de Hennepmarkt en meer:

heeft in het verleden bewezen een

www.cannabis-bevrijdingsdag.nl.

realistische kijk te hebben op cannabis. Zo maakte hij brandhout van het kabinetsplan

Hans Kamperman

voor een maximum THC percentage.

Wie zeker zal spreken op Cannabis Bevrijdingsdag is Hans Kamperman. De

Wetenschappelijke insteek

aandacht voor zijn actie in Den Haag, waar

De commissie heeft duidelijk een

Hans sinds 23 januari vijf dagen per week

wetenschappelijke insteek, met

voor de ingang van de Tweede Kamer

de nadruk op volksgezondheid en

bivakkeert, groeit gestaag. Ook de petitie

verslavingszorg; vertegenwoordigers

‘Haal cannabis uit het strafrecht voor een

van de cannabisbranche ontbreken.

duurzame toekomst’, die Hans met het

Een lichtpuntje is artikel 4.2 van de

VOC is gestart loopt prima. Mocht je nog

instellingsregeling, waarin de praktische

niet getekend hebben, het kan op https://

aspecten van het experiment zijn

cannabisuitstrafrecht.petities.nl. Hagenaar

vastgelegd: “De commissie kan zich laten

en VOC’er van het eerste uur Darpan van

bijstaan door een of meer deskundigen.”

Kuik staat Hans al vanaf dag één van zijn

Justitieminister Grapperhaus heeft de

actie bij. Darpan zorgt onder meer voor

Tweede Kamer expliciet toegezegd dat de

een gestage stroom foto’s op Facebook

cannabisbranche betrokken zal worden,

van mensen die Hans en Darpan in Den

dus je mag hopen dat de commissie een

Haag opzoeken om steun te betuigen.

flink aantal – echte – deskundigen zal

Om het met de Twitter hashtag te zeggen:

raadplegen. De instellingsregeling bevat

#galangsbijHans.

twee deadlines. Uiterlijk 31 mei moet de commissie advies uitbrengen over de

VOC-lobbywerkgroep

vormgeving van het experiment, “in het

De VOC lobbywerkgroep houdt

bijzonder ten aanzien van de teelt van

ondertussen de commissie die de

hennep, selectiecriteria voor gemeenten

experimenten met gereguleerde

die deelnemen aan het experiment,

AGENDA

Maandelijkse openbare VOC vergadering Zie www.voc-nederland.org/agenda

11-13 april

International Cannabis Business Conference Berlin. Tweede editie, entree vanaf $449.

27-29 april

CannaTrade: één van de oudste cannabis beurzen van Europa is terug, in Zürich, Zwitserland. Het VOC is op CannaTrade om Cannabis Bevrijdingsdag te promoten.

2-4 mei

International Cannabis Conference, met o.a. Prof. Raphael Mechoulam (Israël) en Steve DeAngelo (VS). Tickets vanaf €299. Austria Center, Wenen, Oostenrijk.

28 mei

Congres ‘De Transparante Keten II’, in het teken van de plannen met experimenten voor de gedoogde wietteelt. Jaarbeurs, Utrecht. Organisatie: Epicurus Foundation.

17 juni

Tiende Cannabis Bevrijdingsdag, Flevopark, Amsterdam. Organisatie: VOC. Toegang gratis.

Highlife 71Dealers draaien overuren

Niets verkeerd doen Nergens wordt zoveel coke gesnoven als in Antwerpen. Nergens wordt zoveel coke ingevoerd. Waar zitten al die gebruikers eigenlijk?

uitgebreid onderzoek van het Europees

zelfs Bekende Vlamingen: geen enkele

Waarnemingscentrum voor Drugs en

beroepsgroep is immuun voor cocaïne.’

Drugsverslaving (EMCDDA) wordt er in geen

Logisch gevolg: in de hulpverlening

enkele stad in Europa zoveel coke gesnoven.

heeft coke cannabis verdrongen als

Dat blijkt uit een analyse van het afvalwater.

belangrijkste verslavingsprobleem. In vijf

18 landen, 50 steden, 25 miljoen mensen: dat

jaar tijd is het aantal cocaïneverslaafden

lijkt mij alleszins een representatieve studie.

dat een behandeling heeft opgestart bijna

Ik heb onlangs eindelijk nog eens iemand

verdubbeld. Onder hen een van de grootste

ontmoet die openlijk zei dat ze regelmatig

Overuren

ondernemers van Antwerpen die op goede

coke gebruikt. Ze blowt ook graag, dat

De bekende strafpleiter Kris Luyckx

voet staat met het stadsbestuur. Als hij

wist ik al. Maar ik zag haar alleen op

bevestigde in Gazet van Antwerpen dat

betrapt was op blowen, zou hij al lang in

reggaefeestjes, en daar kom je zelden cokeheads tegen. En ik behoor ook tot een andere generatie. De vijftigers die ik ken, en die vroeger weleens aan het witte poeder zaten, zijn daar al lang mee gestopt. Ze blowen meestal ook niet meer. Hun drug

Het is een shortcut naar de wereld van de shiny happy people die je op tv en in de reclame ziet defileren.

of choice is alcohol geworden, zoals de maatschappij het graag heeft.

cocaïne populairder is dan ooit. ‘In het

diskrediet gevallen zijn. Nu wordt hem veel

weekend draaien de dealers zelfs overuren.

succes toegewenst bij het afkicken.

Clubben

Ik heb cliënten die in het weekend tot

Sonja is een late twintiger. Voor haar is

wel vier verschillende koeriers op pad

Uitzichtloos

cocaïne even gewoon als wiet voor mij. Ze

hebben. Ze functioneren als een soort

Ik heb zelf twee keer cocaïne gebruikt, niet

gebruikt het meestal thuis, met vrienden,

bol.com, waarmee ze de drugs binnen

toevallig toen ik nog in de reclamesector

om het gezellig te maken. Soms gaan

het halfuur bij de mensen thuis afleveren.

werkte, dik 30 jaar geleden. Ik merkte vrijwel

ze naar een club, waar ‘iedereen’ heeft

De grote spelers in het drugsmilieu

meteen dat het nooit mijn middel zou

gesnoven. Clubben heb ik nooit gedaan,

hebben soms tot duizenden nummers

worden. Ik deed dingen die ik anders nooit

en ik ga er ook niet meer mee beginnen.

in hun adresboekje staan. Ze sturen dan

zou doen. Biertjes drinken, niet één of twee,

Kortom: ik verkeer duidelijk niet in het

promoberichtjes, bijvoorbeeld wanneer

maar een dozijn. De hele nacht blijven

cokemilieu. En toch moet ik er in Antwerpen

er een nieuwe lading is toegekomen.

hangen op café (normaal ga ik naar huis als

vaak rakelings langs scheren. Volgens een

Advocaten, dokters, havenarbeiders en

ik moe word, een uurtje of twee, drie) en Antwerpen. Dealers draaien overuren

Highlife 73


dan nog klagen bij de barman omdat hij

straatmoorden in en rond de stad zoals

wil sluiten. Ik voelde me ook dommer dan

we die tot dan alleen kenden uit de

ik was. Ik kon niet meer redelijk nadenken

Nederlandse tv-journaals. Criminele bendes

en oordelen. En dan de kater de volgende

proberen nieuw terrein te veroveren.

ochtend, niet zo pijnlijk als na alcohol maar

Intussen heeft het Antwerpse stadsbestuur

wel een stuk uitzichtlozer. Desolaat. Boring.

het Stroomplan voorgesteld, een nieuwe

Ik begrijp sindsdien wel wat mensen zo

fase in de war on drugs (die tot dusver

aantrekt in coke. Het trekt je uit de dagelijkse

zo jammerlijk gefaald heeft) waarbij alle

sleur van het leven 9 to 5. Het is een shortcut

bevoegde diensten en instellingen gaan

naar de wereld van de shiny happy people

samenwerken om het probleem aan te

die je op tv en in de reclame ziet defileren.

pakken, ook aan de bron, in Colombia

Het is een instant shot van zelfvertrouwen, zij

en andere landen waar illegale drugs op

media lijkt alleen maar groter te worden,

het wel misplaatst.

transport worden gezet. Zal wel, denken wij,

het medische gebruik stijgt explosief. In

en we lezen verder.

de haven doet zich het omgekeerde voor:

Stroomplan

daar wordt haast geen wiet meer in beslag

Je moet er wel je geweten even

Trekt Uw Plant

genomen, wel des te meer cocaïne. De war

voor uitzetten. Cocaïne roept in het

Over cannabis horen we niks meer. De

on drugs wordt stilaan een war on coke, en

misdaadmilieu, en zeker in Antwerpen,

mensen van Trekt Uw Plant wachten nog

daar hoor je mij niet over klagen. Maar ik

veel meer agressie op dan de handel in

altijd op hun proces en ik ken persoonlijk

hoop wel dat ze Sonja met rust laten, en alle

cannabis, voor zover die al gescheiden

niemand die al betrapt is op blowen, en

andere toffe mensen die in essentie niks

verloopt natuurlijk. Wij werden de voorbije

daarvoor meteen een boete moest betalen,

verkeerd doen. In dat opzicht mogen ze wat

jaren opgeschrikt door verschillende

zoals het beleid het wil. De acceptatie in de

mij betreft àlle drugs legaal maken.

Moordboek

Een aangrijpende tocht langs de misdaad en moord Oud-Highlife medewerker Joost van der Wegen volgde voor het weekblad Panorama tien jaar lang zware misdaad. Voor zijn artikelen bezocht hij de plaatsen delict en observeerde hij de daders in de rechtszaal. Hij sprak ook met de slachtoffers en nabestaanden. Moorden en misdaden hebben heftige gevolgen voor iedereen die erbij betrokken is. De schrijver doet in Moordboek, dat medio mei verschijnt, van dichtbij verslag. Zijn verhalen gaan over de man die meehielp zijn eigen graf te graven tot de roep van de moordenaar die ervoor koos langer in de gevangenis te blijven zitten. Hoe konden deze misdaden plaatsvinden, wat bezielde de daders, en wat was de impact ervan op het leven van slachtoffers en de mensen die hun dierbaren verloren? Wat hebben zij te vertellen over de momenten die hen plotseling aan de donkere kant van de samenleving deden belanden?

Persoonlijke terugblik Voor dit boek selecteerde Joost van der Wegen de meest fascinerende stukken uit zijn werk, gevolgd door een persoonlijke terugblik op de totstandkoming ervan. Ook onderzoekt hij of er nog losse eindjes zijn in de zaken die hij beschreef. Waarom lopen sommige moordenaars nog vrij rond, en hoe gaat het nu met de mensen die zij toen dupeerden? Moordboek biedt hiermee een uitgebreide blik achter de schermen van het werk van een gedreven en betrokken misdaadjournalist. Moordboek Joost van der Wegen Just Publishers

74 Highlife


H

- Smart- Heal d e e S thsh eadop

CBD

HEMP PRODUCTS

OIL / BHO

BONGS

SEEDS

STASH

5 GoodService 5 FastDiscreetDelivery Apollyon Dordtsestraatweg 434a 3075 BK Rotterdam (near Zuidplein and Ikazia Hospital) Phone: 0031 10 4866605 info@apollyon-shop.nl

Open from Monday to Saturday from 11.00 to 19.00h.

ruim

50 top-merken op voorraad! diverse cbd producten

Join us at Facebook, Regular giveaways www.facebook.com/headshopapollyon

en de beste vaporizers!

AMSTERDAMSEEDCENTER.COM

gravenstraat 12 amsterdam 020 737 00 60 Ű info@amsterdamseedcenter.com volg ons op social media :


Movies

Books PRUISISCH BLAUW

,

Philip Kerr Boekerij Opnieuw topkwaliteit in het zoveelste deel rond Bernie Gunthers. Onze held tegen wil en dank heeft het in 1965 aan de stok met de Stasi uit Oost-Duitsland. Tot zijn verrassing is de man die hem namens de Stasi achtervolgt een oude collega met wie hij in 1939 een moord moest oplossen in de directe omgeving van Adolf Hitler zijn verblijf in Berchtesgaden. Vakkundig loodst Kerr de lezer in dit twaalfde deel van de Bernie-reeks langs verschillende verhaallijnen. Zoals we gewend zijn steken we ook nog wat op over nazi kopstukken,

VERDWENEN Haylen Beck Q Het huwelijk van Audra Kinney is mislukt. Ze is haar manipulatieve echtgenoot en haar schoonmoeder zo zat dat ze met haar twee kinderen vanuit New York vlucht. De roadtrip moet in San Diego bij haar oude schoolvriendin Mel eindigen, die onderdak heeft aangeboden. Maar ergens in Arizona gaat het mis. Daar wordt ze door een lokale sheriff aangehouden omdat haar wagen te zwaar beladen zou zijn. En dan vindt de sheriff een hoeveelheid wiet in haar auto. Maar de nachtmerrie wordt nog veel erger, want voor ze het weet wordt Audra van haar kinderen gescheiden. Haylen Beck is een pseudoniem van schrijver Stuart Neville. De filmrechten zijn al verkocht en het is een groot internationaal succes. Onze mening: amusant en beetje vergezocht.

76 Highlife

zoals deze keer Martin Bormann en Reinhard Heidrich. Kerr is al jaren in topvorm en heeft weer vakwerk afgeleverd.

WILD RIVER

Pruisisch blauw is ruim 500 pagina’s

Regisseur: Taylor Sheridan

topentertainment.

Met: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Gil Birmingham In een reservaat in de Amerikaanse staat Wyoming wordt het lijk van een indiaans meisje door de lokale jager Cory gevonden. De onervaren FBI-agente Jane krijgt de moeilijke taak om het misdrijf op te lossen, maar weet zich geen raad met de lokale bevolking in de moeilijke omstandigheden in het ijzig koude gebied. Cory’s hulp is onmisbaar. Beetje bij beetje wordt de puzzel ontrafelt, en dat leidt tot een knallende apotheose. Het is de eerste film die Taylor Sheridan heeft geregisseerd, en het is een meer dan geslaagd debuut. Eerder schreef hij het scenario van Hell or High Water en Sicario, beiden ook heel erg goede films. Onthoud die naam: Taylor Sheridan.


Regisseur: Martin McDonnagh Met: Frances McDormand, Sam Rockwell, Woody Harrelson Frances McDormand en Sam Rockwell

Music

THREE BILLBOARDS OUTSIDE BENNING, MISSOURRI

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

ontvingen beiden een Oscar voor hun rol in dit heerlijke misdaaddrama in een

MIEN

plattelandsgemeente in Amerika. De dochter van McDormand is verkracht en

Mien

vermoord, maar de lokale politie onder

Rocket Recordings

leiding van sheriff Woody Harrselson krijgt de dader maar niet te pakken. Gefrustreerd

De lange afstand supergroep Mien schijnt

plaatst McDormand drie billboards waarop

het eerste album nogal virtueel in elkaar

ze de aanpak van de politie hekelt. De

gezet te hebben, maar de chemie tussen

media duiken daarop en dat leidt tot

de vier bandleden is wel duidelijk. Ze

veel ophef in de lokale gemeenschap.

spelen bij andere bands als The Black

Ondertussen heeft redneck deputy

Angels, The Horrors, Elephant Stone en

Sam Rockwell zijn eigen agenda. Een

The Earlies, met een duidelijke voorkeur

uitmuntend misdaaddrama, dat gedragen

voor de psychedelische invalshoek. En

wordt door een geweldig scenario en perfect acteurwerk van niet alleen McDormand en Rockwell, maar ook Woody Harrelson. Warm aanbevolen.

EARTHLESS Black Heaven Nuclear Blast Records Meer tracks en meer zang, dat mag gerust een aardverschuiving heten in het in beton gegoten formaat waarmee de stonerrockers van Earthless zich normaal presenteren. Van het trio

daarmee gaan ze diep, de tien tracks zijn ronduit een intense trip. Alle middelen worden daarbij uit de kast gehaald, alles voor de meest pure beleving van de bewustzijnsverruimende ervaring. De sitar was ooit het bindende element, maar daar wordt spaarzaam en effectief gebruik van gemaakt, zodat er genoeg ruimte blijft voor andere, meer dan interessante geluiden.

blijkt de gitarist opeens (voor ons dan) over zangkwaliteiten te beschikken. Erg opzienbarend zijn de typische rockvocalen niet, maar instrumentaal speelt de band iedereen weer dubbel en dwars van de sokken. Bloedlinke gitaarsolo’s, titanen gitaarlicks, superstrak rondzoemende bas en constant in het rond razende drumbreaks: Earthless weet nog steeds beter en beter de juiste psychedelische powersnaren te raken. Verzengend, intens, snoeihard en toch vol liefde voor de blauwe noten: spacerock van de buitenste ring.

Highlife 77


EXPO Brand New Expo haalt Paisley Park-archieven naar Nederland

My Name Is Prince Na een succesvolle looptijd in de Londense O2, is de tentoonstelling My Name Is Prince door Brand New Expo naar Nederland gebracht. Tot 8 juni is de enige officiële Prince-expositie te zien in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Door: redactie Highlife / Foto’s: Paisley Park My Name Is Prince geeft fans van de muzieklegende de kans om zich volledig onder te dompelen in zijn muziek, leven en werk, aan de hand van honderden unieke items die rechtstreeks uit de archieven van zijn studiocomplex Paisley Park komen. De komst van My Name Is Prince naar Amsterdam maakt een cirkel rond. Zijn eerste niet-Amerikaanse optreden vond in 1981 in poptempel Paradiso plaats. In de jaren die volgden groeide een zeer hechte band tussen Prince en de Nederlandse fans. De Sign “O” The Times-film werd deels voor Nederlands publiek geschoten, voor de tv-registratie van de Lovesexy Tour in Dortmund was het publiek op zijn verzoek goeddeels Nederlands en tijdens zijn laatste Nederlandse show, in 2014 in de Ziggo Dome, nam hij letterlijk afscheid door te zeggen dat de Nederlandse fans ‘naar zijn huis’ Paisley Park moeten komen. My Name Is Prince geeft hen die mogelijkheid en brengt Paisley Park tot leven in de Beurs van Berlage.

Unieke visie Bezoekers van My Name Is Prince komen oog in oog te staan met ontelbare iconische kledingstukken, instrumenten, muziekprijzen, handgeschreven teksten, juwelen en nog veel meer bijzondere items uit de Paisley Park-archieven. Het materiaal geeft een bijzondere en persoonlijke inkijk in het leven, de creativiteit en de unieke visie van één van ’s werelds meest talentvolle artiesten ooit. Onder de tentoongestelde items: Ĝľľľ2± ¢¸ ľç|¸ľ ľČĔēľďĩČĔēĐľMÝÎ˱ ľP|¢¸ľZ¿ÝÎľ ¸ľ ľČĔēēĩČĔēĔľ Lovesexy Tour ĜľľM΢¸ ļľ |Πο ľÝ¢Øľ ľĆ±·ľ!Î| ĆØ¢ľ ΢ ľįČĔĔċİ Ĝľľ ľ!¢ Ò¿¸ľ4đĐľ ¢Ø||Îľè||η ľM΢¸ ľ¢¸ľČĔēċľô¢¬¸ľØçij ÝÝØľ·||®Ø Ĝľľľ ľ¿Î¢ ¢¸ ± ľ |Ò ¢Ø||Îľ ¢ ľ ľ¢¸ÒË¢Î|Ø¢ ľè|Òľç¿¿ÎľM΢¸ ļľ¢ ¿¸¢Ò ľ Cloud gitaar Ĝľľľ ľiAoľ ¢Ø||Îľè||Î¿Ëľ ¢¬ľ¢¸ľčċČďľô¢¬¸ľ±||ØÒØ ľÒ¿±¿ľ¿Ëľ; α|¸ Ò ľ bodem gaf Ĝľľ ľĎP ľ p ľô¿¸¸ ΢±ľÝ¢ØľčċČď ĜľľM΢¸ ļľ· Øľ ¢|·|¸Ø ¸ľ¢¸ ± ľè|¸ ±ÒØ¿®ľÝ¢ØľčċČĐ Ĝľľ2± ¢¸ ľ ¢ ľØ¢¬ ¸Òľ ľĎČčČľÒ ¿èÒľįčċċđĩčċċĒİľ¢Òľ Î| ¸ Ĝľľ ¸ľ |¸ Ò Î ç ¸ľĆ±·Ò ΢ËØľç|¸ľMÝÎ˱ ľP|¢¸ľįČĔēĎİ Ĝľľ% Øľ ±|Ýè ľË|®ľ· Øľè¿±® ¸ľÝ¢Øľ ľP|ÒË ÎÎîľ Î Øľç¢ ¿ľįČĔēĐİ

MY NAME IS PRINCE ēľ·||ÎØľØ¿Øľ ¸ľ· Øľēľ¬Ý¸¢ľčċČē ÝÎÒľç|¸ľ α| Ğľ |·Î|®ľčĎďĞľ ·ÒØ Î |· | ±¢¬®Òľ¿Ë ¸ľç|¸ľČċģċċľÝÝÎľØ¿ØľČēģċċľÝÝÎľ Tickets: www.mynameisprince.amsterdam

78 Highlife


Amsterdam Den Haag Rotterdam

Arnhem

Amsterdam

Arnhem

Coffeeshop De Kade Stadionkade 107 1076BN Amsterdam www.coffeeshopdekade.nl instagram:dekadeamsterdam facebook:Coffeeshopdekade

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

Den Haag

Den Haag

Rotterdam

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Pluto Nieuwe Binnenweg 54 3015 BB Rotterdam

SMOKE ROOM AANWEZIG


FILMS / SERIES Vierde en laatste seizoen The Bridge

Oude wonden en nieuwe tegenslagen Onlangs kwam het vierde en laatste seizoen van The Bridge, de Zweeds-Deense misdaadserie met Sofia Helin en Thure Lindhardt, uit op DVD en Blu-ray. Hiermee komt een einde aan een van de beste en meest populaire Schandinavische TV-series. Door: redactie Highlife

Een vrouw is gestenigd op Peberholm, een Deens eilandje bij de Sontbrug. Het slachtoffer is Margrethe Thormod, directeur van een migratiebureau in Kopenhagen, die recent was verwikkeld in een deportatieschandaal. Samen met zijn Deense collega Jonas Mandrup begint rechercheur Henrik Sabroe een onderzoek naar de lugubere moord. Kan het een politieke moord zijn? Of is het een sadistische moordenaar? Of toch een privékwestie?

Gevangenis Naast het moordonderzoek krijgen Henrik Sabroe en Saga Norén in het vierde en laatste seizoen van The Bridge ook te maken met persoonlijke crises. Henrik mist zijn collega en vriendin Saga, die in de vrouwengevangenis van Ystadt een straf uitzit voor de moord op haar moeder. Hij bezoekt haar zo vaak als hij kan en mist haar hulp bij de nieuwe zaak. Door haar situatie kan zij hem echter niet te helpen. Ook Henriks zoektocht naar zijn verdwenen dochters wordt gefrustreerd door Saga’s gevangenschap en hij staat op het punt het op te geven. Ondanks oude wonden en nieuwe tegenslagen blijft hun speciale vriendschap bestaan. Met het vierde seizoen komt er een einde aan één van de meest succesvolle Scandinavische misdaadseries van de laatste tien jaar. Gelukkig is ook seizoen 4 weer topkwaliteit.

80 Highlife


Kan cannabis in Cancun? Opmerkelijk nieuws tijdens mijn verblijf in Mexico dit jaar. De Mexicaanse Minister voor Toerisme Enrique de la Madrid meldde dat wat hem betreft cannabis voor toeristen in Cancun en Playa del Carmen gelegaliseerd zou kunnen worden. Door: Rob Tuinstra

Ik keek om me heen in Cancun terwijl ik dit nieuws las. Dat het massatoerisme beide steden in zijn greep heeft, is wel duidelijk. De hotelwijk van Cancun ziet er uit als Benidorm, de souvenirwinkels in de beroemde 5th Avenida in Playa del Carmen zijn zo groot als een gemiddelde supermarkt in Nederland. Maar veel aanwijzingen voor wietgebruik vind ik niet. Her en der zijn wel wat smokeshops te vinden, maar veel klandizie hebben ze niet. De meeste toeristen zijn druk met bier, tequila en margarita’s. Toch, als de schemering begint te vallen word ik regelmatig aangesproken: “Amigo, where are you from? Amsterdam? Do you want some weed?” Ik heb geen zin in schimmige deals in halfverlichte steegjes. Ook al omdat op elke straathoek politieagenten gestationeerd zijn, en zij zijn berucht vanwege hun corruptie en innige banden met de lokale misdaad. Een eentweetje tussen dealer en agent is snel opgezet, bedenk ik me, waarbij beiden er nog een leuk zakcentje aan overhouden. Ten koste van mij, de rondwandelende twee-benige ATM uit Europa. Dat zal ze niet lukken. Yucatan heeft naast het massatoerisme gelukkig ook prachtige Maya-ruïnes in Chichen Itza en Tulum. En de cenotes, zinkgaten en grotten waarin je kunt zwemmen, zijn werkelijk fantastisch! Omdat ik er nu toch zo dichtbij ben kijk ik nog even zes dagen in Havana rond. De Cubaanse hoofdstad doet zijn reputatie alle eer aan; het stikt er van de Amerikaanse oldtimers. Helaas rijden ze vooral op zelfgemaakte diesel. O ja, Internet kan alleen als je bij een staatswinkel een speciale kaart aanschaft, waarna je voor omgerekend 1 dollar per uur op bepaalde wifi-hotspots digitaal kan surfen. Cannabis is in geen velden of wegen te vinden. De Cubanen lijken voldoende te hebben aan rum en sigaren. Beiden overigens erg goedkoop. Wel zo handig als je maar 30 dollar per maand verdient.

Kan cannabis in Cancun?

Highlife 81


Advertentie index A 75 75 19

Amsterdam Seed Center Apollyon Atami

B

K Kade de Keldertje ‘t Kera Seeds

M

60-61 60-61

Boerejongens de Bunkertje ‘t

84 69 60-61 60-61

Canna Cibiday Club Media Coffeeshop Missouri

P

D

R

51 9 37 43 60-61 75

Dinafem Seeds Dutch Passion Dutch Passion Dutch Passion Dutch Passion Dutch Trimming Company

60-61

Easy Going

C

E H 69 51 51 69

Herb Shop the House of Smart Hydrodjim Hydroland

J 2

79 69 60-61

Magic Magic Mary Jane Berlin

Paradise Seeds Pluto

Regine Royal Queen Seeds

79 60-61 6

60-61 79

60-61 83

S Sumo Seeds Sweet Seeds Sweet Seeds

60-61 15 31

T TGC Trading

25

U Upstairs Urban Gartenbau

79 69

Z Zero Zero

60-61

Jware

Highlife colofon HIGHLIFE MAGAZINE, EEN UITGAVE VAN

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

REDACTIE-ADRES

Discover Publisher BV Postbus 362 5460 AJ Veghel Telefoon: 073-549 81 12 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82 Highlife

Advertenties: Daisy


All natural

CBD Products

Premium Feminized

Cannabis Seeds

RoyalQueenSeeds

www.RoyalQueenSeeds.com

RQSeeds

Keep on Growing

RoyalQueenSeedsRQS

info@RoyalQueenSeeds.com


The gods must be crazy

www.canna.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.