High Life NL 16-04

Page 1

#04-2016 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor hobbygrowers en blowers

CANNABISOLIEPIONIER RICK SIMPSON “DEZE PLANT IS VAN ONS ALLEMAAL” CANNABIS BEVRIJDINGSDAG THUISTEELT VRIJ, ACHTERDEUR OPEN! ENJOINT: ’S WERELDS ENIGE ECHTE ELEKTRONISCHE JOINT

HIGHLIFE CUP 2016

Winnaar: Super Amnesia Haze


! N I W PRACHTIGE PRIJZEN tijdens de Plagron overstapweken.

HOOFDPRIJS Stedentrip Barcelona voor 2 personen.

Of één van de vele andere Plagron prijzen!

Meer info? Check: www.plagron.com pass it on!


Groene Koorts Onlangs was ik in Desert Hot Springs. Een stadje van niks, dat vlak tegen Yoshua Tree National Park in Californië ligt en vooral vanwege de warmwaterbronnen bekend is. Ik bracht dan ook comfortabel een halve dag in zo’n Hot Spring door. Verder was er weinig te beleven in Desert Hot Springs. Totdat ook hier de Groene Koorts toesloeg. Want na de Gold Rush, de goudkoorts in de negentiende eeuw, slaat nu in de eenentwintigstee eeuw de Green Rush toe. Lokale politici rekenen zich rijk met vergezichten waarin hun stoffige stad het cannabishart van de rijke staat Californië wordt. Medicinale cannabis is al legaal in Amerika’s meest bevolkte staat, maar in november mogen de inwoners van Californië ook over de legalisering van recreatieve cannabis stemmen. De laatste polls laten een kleine overwinning voor de voorstanders zien. In Desert Hot Springs lopen ze al op de uitslag vooruit. Het lokale gemeentebestuur maakte het onlangs mogelijk om op grootschalige wijze medicinale cannabis te kweken. Als een horde bijen op honing kwamen investeerders met miljoenen dollars over de brug om voorheen waardeloze stukken woestijngrond op te kopen. De Groene Koorts die eerder Colorado veroverde verspreidt zich als een olievlek over de Verenigde

Staten. Maar vooral in Californië, waar 40 miljoen mensen wonen, waarvan de meesten naar Amerikaanse begrippen erg vooruitstrevend zijn, verwachten durfinvesteerders grote opbrengsten. Hoe anders is de situatie in Nederland. Het cannabisbeleid is in handen van kleinzielige politici, die geen greintje moed tonen en hardnekkig aan hun War on Cannabis vasthouden. De hele samenleving roept om experimenten met legale wietkweek, maar in Den Haag wentelen ze zich in hun eigen doodlopende beleid. Rechters en burgemeesters smeken om ingrepen, maar vinden slechts een doof oor in het Binnenhof. Het is en blijft schandalig hoezeer de Nederlandse cannabisbranche alleen maar vervolgd en tegengewerkt wordt door opeenvolgende regeringen, terwijl ze aan de andere kant van de oceaan drommels goed door hebben hoeveel zo’n groene industrie in potentie kan betekenen. Maar ooit gaat ook het roer hier weer om en krijgt onze geliefde cannabisplant weer alle ruimte om te groeien en te bloeien. Overal bij mij in de buurt hebben liefhebbers hun groene planten op het balkon of in de tuin staan. Hoeveel repressie er ook is, de Nederlandse staat krijgt blowers en growers er niet onder! We hebben doorzettingsvermogen nodig. Zoals Rick Simpson ooit ook nodig had. De Canadese mediwietpionier was onlangs in ons land om de Koos Zwart Award in ontvangst te nemen. Hij was aanwezig op Cannabis Bevrijdingsdag, waar hij in debat ging met andere pioniers als Wernard Bruining en Rinus Beintema (Suver Nuver). Derrick Bergman interviewde Rick Simpson voor Highlife. Het resultaat, met nog veel meer nieuws waarin cannabis de hoofdrol speelt, vinden jullie in dit alweer vierde nummer van dit jaar. Veel leesplezier! Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

3


INDEX

04 16

FEATURES: Uitslag Highlife Cup 2016

16

Interview Rick Simpson

21

Cannabis Bevrijdingsdag

26

Crisis bij de politie

32

House of Smart wint prijs

34

Tony Clifton

38

PGMCG met mediwietnieuws

40

Hommage aan straatcultuur

46

Een daad van verzet

56

Marrika van Beilen

58

VOC Logboek

62

O Rappa

64

Tips voor een Cannabis Cruise

66

Big Food

76

16

34

76

20 GROENE ZAKEN: Product Flash

11

Review Coffeeshop Magic: Winnaar Highlife Cup 2016

19

E-njoint: ’s Werelds eerste enige echte elektronische joint

11

4

19

20


13

42

RUBRIEKEN: Voorwoord

3

Nicole Maalsté

6

Flash

7

Brievenrubriek

11

André Beckers

12

High Weirdness

13

Wil & Ruud Oomen

42

High, Low & Dirty

44

High Gadgets

52

Games

68

Treasures

72

C Man

81

68

44

72

EN VERDER: Wietrook, geen wierook

36

80

70

24

Lisa de Groot: Highlife’s grootste fan

30

Groene Stad

36

Gezonde tanden door cannabis

50

Utrecht wil meer coffeeshops

54

“Diep respect voor cannabis”

57

Mediwiet in Chili

59

Film: The Shallows

70

Helmut Newton

78

TV-serie: Vinyl

80

EN NOG VEEL MEER... 5


Column

Nicole Maalsté

WOO HAH! Cannabis en coffeeshops zijn voor veel Nederlanders nog steeds een taboe. Veel bedrijven en organisaties willen er niet mee worden geassocieerd. Dat is slecht voor hun imago, denken ze.

Ik merkte het laatst weer eens toen ik de organisatoren van het nieuwe hiphopfestival WOO HAH! benaderde. Het is algemeen bekend dat veel hiphop liefhebbers ook wel een jointje lusten. Het leek me daarom een prima gelegenheid om de landelijke enquête onder cannabisconsumenten Grass Poll op dat festival te promoten. Op de website van WOO HAH! had ik gezien dat het festival gesponsord werd door de cannabissector en dat er ook stands aanwezig zouden zijn uit de branche. Buitenlandse toeristen mochten tijdens het festival voor die ene keer weer de Tilburgse coffeeshops binnen van de burgemeester.

Niet welkom De reactie van de organisatoren dat we niet welkom waren met het Grass Poll promotieteam verbaasde me daarom. Eerst dacht ik nog dat ze het misschien vervelend vonden dat de bezoekers lastig zouden worden gevallen met een enquête. Ik legde uit dat ik regelmatig onderzoek doe op festivals en dance-events en dat het mijn ervaring is dat veel bezoekers het juist leuk vinden om

Gevoelig Toen ik het nog eens via een andere route probeerde, hoorde ik dat het probleem bij organisator Mojo zat. Die stelt dat je met zo’n enquête de festivalbezoekers politiek beïnvloedt, en dat is een slecht idee volgens Mojo. Althans dat is het formele antwoord. Zo’n enquête heeft niets van doen met het uitdragen van een politieke voorkeur. Het is een manier om een beeld te vormen van voorkeuren en gedrag van cannabisconsumenten. Het onderwerp ligt gevoelig natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat Mojo bang is om de vergunning voor het festival kwijt te raken. Maar op dit soort

Cannabis en coffeeshops zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. hun mening ergens over te geven. Ik stelde ook nog voor dat het promotieteam gewoon rond zou kunnen lopen zonder enquêtes af te nemen. Grass Poll is immers een online enquête die je ook gewoon thuis of op je telefoon kunt invullen. Ze bleven echter bij hun standpunt.

6

festivals wordt geblowd. De negatieve reactie op mijn verzoek komt op mij over als struisvogelgedrag. Mojo zou er beter aan doen om gewoon te erkennen dat er drugs op hun festival worden gebruikt. Daarmee maak je als festival een statement.

Irritant De houding van festivalorganisatoren tegenover drugs irriteert me al jaren. Zij weten heel goed dat drugs (en drank) voor veel bezoekers onlosmakelijk verbonden zijn met muziekbeleving. Als zij dat openlijk zouden erkennen, zou dit een hoop ongelukken kunnen voorkomen en zouden zij een sleutelrol

kunnen vervullen in de weg naar normalisering. Soms denk je wel eens dat mensen in een ander tijdperk leven. Cannabis en coffeeshops zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Chapeau voor de Tilburgse burgemeester die deze realiteit onder ogen ziet! Al is het maar voor een weekend. Het wordt tijd dat cannabisconsumenten ophouden met verstoppertje spelen en zich niet langer als paria’s laten behandelen. Cannabisconsumenten, laat je stem horen en vul die enquête in! www.accesinterdit.nl


FLASH Cannabisteelt is een C mensenrecht m Al vele jaren is het een van de dooddoeners van politici die legaliA sering van cannabis niet zien zitten. Immers: het is in strijd met s ‘‘de internationale verdragen’. Maar nu gaat die vlieger niet meer op. Want volgens een uitgebreide studie van de Radboud Univero siteit uit Nijmegen kan het beschermen van mensenrechten overs heden zelfs ertoe verplichten gereguleerde wietteelt en -handel toe h tte staan, als misdaden zoals moord en ongelukken door onveilige tteelt daarmee kunnen worden voorkomen. Opdrachtgever voor deze studie was een groot aantal Nederlandse gemeenten, dat graag wil experimenteren met cannabisteelt. VVD-minister Ard van der Steur blijft echter halsstarrig elk experiment verbieden. Het wachten is op een nieuwe regering voor er politieke beweging op dit terrein komt.

Festivalbezoekers mogen coffeeshop in Burgemeester Peter Noordanus is lid van de Partij van de Arbeid, maar echt tolerant ten opzichte van cannabis is hij niet. Hij verschijnt graag in de media om aan te geven hoe gewelddadig en gevaarlijk wietkwekers wel niet zijn, en in zijn stad zijn buitenlandse toeristen ook niet welkom in coffeeshops. Een meerderheid van de gemeenteraad dwong Noordanus echter om buitenlandse muziekfans die twee festivals in Tilburg bezoeken toch toe te laten in de lokale coffeeshops. Het gaat om Roadburn, waar veel stonerrockbands spelen, en Woo Hah!, een hiphopfestival. Uiteraard schreeuwde het CDA moord en brand: het bezoeken van een festival is dus een vrijbrief om naar hartenlust drugs te gebruiken. Maar ook namens het kabinet kreeg Noordanus steun voor zijn “lokale maatwerk”.

Van der Steur verduidelijkt tweet wietdode Het zorgde voor veel spot en onbegrip, toen minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) in 2012 op Twitter schreef dat hij mensen kon "die aan wiet of hasj [zijn] gestorven". Nu heeft de VVD-er eindelijk een toelichting gegeven. Hij meldde tijdens een debat in de Tweede Kamer dat het ging om een goede jeugdvriend die na overmatig cannabisgebruik schizofreen raakte en uiteindelijk ook stierf. Van der Steur: "U zult mij toch niet kwalijk nemen dat ik zelf altijd het gevoel heb gehad dat als hij dat niet gedaan zou hebben, hij nog onder ons was geweest." Wel gaf de minister toe dat de tekst “wat kort door de bocht was”. Tijdens hetzelfde debat liet de minister ook nog weten dat cannabis “voor heel veel mensen met ziektes een positieve bijdrage kan leveren."

7


FLASH Suver Nuver nu ook in Zwolle S IIn het vorige nummer schreven we over de opening van de Social Club Groningen. Initiatiefnemers zijn de mensen achter stichting C Suver Nuver, die eerder de Social Club Friesland hadden geopend. S Met beide clubs willen ze er voor zorgen dat medische cannabis en M wietolie als medicijn wordt geaccepteerd. Patiënten kunnen lid worw den van de stichting om medicinale cannabis af te nemen. Onlangs d hield men ook een workshop over het maken van je eigen cannah bisolie. De vraag naar dit volksmedicijn blijft echter fors toenemen, b waardoor er nu ook een Social Club Zwolle is geopend. Op de foto w de stand van Suver Nuver tijdens Cannabis Bevrijdingsdag. d

Sittard en Geleen verbieden toeristen in coffeeshops In een onbegrijpelijke zet hebben lokale autoriteiten besloten om de toegang tot coffeeshops in Sittard en Geleen te verbieden voor buitenlandse bezoekers. De gevolgen raden zich raden; drugsrunners hebben opeens vrij spel in beide steden, en omliggende plaatsen als Weert, Roermond en Kerkrade zien opeens veel meer buitenlandse klanten bij hun coffeeshops (en de rest van de horeca en winkels) verschijnen. Advocaat André Beckers schrijft over deze absurde situatie in zijn vaste column op pagina 12: ‘De politie, vergezeld door gemeentelijke handhavers, controleerde direct de coffeeshops. Het was bijna lachwekkend dat zij zich daarbij een weg moesten banen tussen de vele straatdealers door. De handhavers hadden niet alleen oogkleppen op. Zij bleken ook slecht te zijn geïnformeerd…’

Wietgebruik onder jongeren gedaald Minderjarigen mogen in Nederland niet in coffeeshops komen. Desondanks weten deze jongeren natuurlijk wel aan cannabis te komen, om daarmee te experimenteren. Uit een recent onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt nu dat het aantal scholieren (12 tot en met 16 jaar) dat ooit cannabis heeft gebruikt is gedaald van 14% naar 10%. Deze daling is bij zowel de jongens als de meisjes zichtbaar. Vergeleken met 2003 beginnen jongeren in 2015 ook later met het experimenteren met cannabis. In 2003 waren ze gemiddeld 13,7 jaar, nu is dat 14,1 jaar.

8


DUTCH PASSION Presenteert USA Special variëteiten!

AutoDaiquiri Lime®

AutoBrooklyn Sunrise® AutoColorado Cookies®

AutoDaiquiri Lime is gebaseerd op een unieke Californian Orange kloon met een scherpe, limoenachtige citrus smaak, die vervolgens gekruist werd met een harsrijke, elite kloon van de Amerikaanse Sour Diesel. Van deze kruising hebben we vervolgens de AutoFem AutoDaiquiri Lime gemaakt.

AutoBrooklyn Sunrise combineert een onderscheidende, kruidige smaak met grote oogsten van harsrijke cannabis van topkwaliteit. De genetica komen van een zogenoemde USA East Coast ‘Brooklyn’ Diesel kloon, die bekend staat om zijn rijke Diesel aroma en sterke high.

10 - 11 weken AutoFem Sativa S ti Dominant D i t

10 - 11 weken

10 - 11 weken AutoFem

XXL

3X €24 / 7X €49

Contact: info@dutch-passion.nl

Sterke indica-dominante AutoFem genetica die afkomstig is uit Colorado. De genetica komt van onze originele, immens populaire AutoBlueberry en een exceptionele ‘Girl Scout Cookie’ kloon uit Colorado die bekend staat om haar zware indica stone met een zoete, tropische mango smaak.

Indica Sativa I di / S ti

XL

3X €19 / 7X €39

0031 43 321 58 48

Vind je lokale dealer op onze offical dealers lijst, of koop zaden online: www.dutch-passion.com

AutoFem Indica I di Dominant D i t

Bezoek onze winkel: Dutch Passion Grote Gracht 40 6211 SX Maastricht

XL

3X €29 / 7X €59

Hoofdkantoor: Dutch Passion Hoogoorddreef 133 1101 BB Amsterdam


FLASH Microsoft gaat groen M Softwaregigant Microsoft is het eerste grote internationale bedrijf dat S geld ziet in de cannabishausse in de VS. Het bedrijf zal samen met KIND g Financial, een belangrijke speler in de softwaretechnologie rond de canF nabusiness, een service creëren waarmee de overheid het productien proces van zaadje tot toonbank kan controleren. Kind Financial had onp der de naam Agrisoft al software voor de cannabisbranche ontwikkeld, d waarmee alle data kunnen worden verzameld die noodzakelijk zijn om te w controleren of alles volgens de regels verloopt. Volgens Kind directeur c Dinenberg is Microsoft zeer geïnteresseerd in het project, omdat daarD door kan worden samengewerkt met de overheid. d

Hennep terug op de snelweg Bruce Michael Dietzen uit Florida stak 200.000 dollar van zijn spaargeld in de ontwikkeling van een sportwagen met een carrosserie van hennepvezel. De fraai gestroomlijnde bolide is opgebouwd uit drie lagen hennepvezel die in totaal zo'n 50 kilo wegen, lichter dan een vergelijkbare carrosserie van glasvezel, en bovendien zo'n tien maal sterker dan staal. Dietzen liet zich inspireren door Henry Ford, die al in 1941 een auto maakte uit hennepvezel met een motor die liep op hennepbrandstof. Ook Dietzens sportwagen loopt op biobrandstof, wat voor een veel geringere CO2-uitstoot zorgt dan op accu's rijdende auto's. Paradoxaal genoeg kon Dietzen de grondstof voor zijn bolide niet in de steeds cannabisvriendelijkere VS krijgen. “Ik moest het uit China laten komen. In de VS hebben we de techniek niet om hennepvezel te fabriceren, want volgens onze regering is hennep nog steeds net zo'n gevaarlijke drug als cocaïne en heroïne.” Ja, als je met 250 km per uur in je hennepbolide over de highway scheurt…

Grof geld voor fiscus door legaliseren Het onafhankelijke Amerikaanse onderzoeksinstituut Tax Foundation heeft berekend hoeveel belastinginkomsten de volledige legalisering van cannabis in de VS zou opleveren. Volgens de denktank kan de opbrengst, afhankelijk van de geheven accijns, oplopen tot maximaal 28 miljard dollar per jaar, maar realistischer zou een bedrag tussen 5 miljard en 18 miljard dollar per jaar zijn. Het instituut noemt deze bedragen ‘niet gigantisch, maar wel aanzienlijk’. Een wat vreemde kwalificatie wanneer je bedenkt dat belasting op alcohol en gokken in de VS jaarlijks samen zo'n 20 miljard dollar belastinggeld opleveren. Volgens de Tax Foundation zal de belastingopbrengst na verloop van tijd overigens teruglopen omdat nieuwe ondernemers de prijzen zullen drukken, waarna de belastinginkomsten vanzelf zullen dalen.

10


PRODUCTEN Terra Grow en Terra Bloom van Plagron Basic Nutrient

Complete minerale meststoffen voor de groei- en bloeifase Terra Grow en Terra Bloom staan samen garant voor de hoogste opbrengst. Door mineraal te kweken met Terra Grow en Terra Bloom kun je profiteren van de stabiele zelfregulerende pH-waarde en kun je zelf de EC-waarde van het voedingswater bepalen. Het resultaat is binnen één dag zichtbaar doordat deze meststoffen direct worden opgenomen. Terra Grow is een sterk geconcentreerde oncentreerde ebruiken in de minerale basismeststof, te gebruiken groeifase van de plant. Deze vloeibare male meststof zorgt voor een optimale n bemesting tijdens de groei en e vorming ondersteunt en bevordert de van een solide basis. Terra Bloom is

eveneens mineraal en te gebruiken in de bloeifase van de plant. Deze basisvoeding ondersteunt en bevordert de bloemzetting. Terra Grow en Terra Bloom zorgen samen voor een optimale groei, bloei en opbrengst! De voordelen van Terra Grow en Terra Bloom UÊ ÀiVÌÊ « ii L>>À UÊ Ê >À> `iiÀÌÊii Ê «Ì > iÊ}À i ]ÊL i Êi Ê vruchtzetting UÊ ià iÃV ÌÊÛ ÀÊ> iÊÜ>ÌiÀ}iivÃÞÃÌi i * Voor Voo de beste resultaten, combineer Terra Grow Gro en Terra Bloom met Plagron Lightmix of Growmix. Gro Heb je nog vragen? servicedesk@plagron.com Meer informatie over Terra Grow, Terra Bloom en andere producten vind je op www.plagron.com

BRIEVEN HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

Mediwiet is een volksmedicijn Ik ben erg blij met jullie extra aandacht voor mediwiet. Het is een volksmedicijn dat door en voor het volk gebruikt wordt. Maar de regering en de farmaceutische industrie doen er alles aan om het plantje te verbieden. Dat is een grote schande. Zelf heb ik geen enkele kwaal, maar ik ken mensen in mijn omgeving die er veel baat bij hebben. Van één iemand weet ik dat die naar Spanje verhuisd is om daar planten te kweken voor haar olie, omdat de wietolie goed voor haar werkt. Maar hier spijkeren we woningen dicht als iemand wiet kweekt. Het is een grote schande! Natasha

Wietvakantie? e? Ik moet helaas de hele zomer werken, erken, maar eind september se Hebb jullie nog tips kan ik na het toeristenseizoen weg. Hebben voor een fijne, ‘groene’ vakantie Dwight

Ja. In dit nummer een artikel met tips voor een Cannabis Cruise. Have fun, keep cool but stay high!

We zijn het helemaal met je eens. Ook in dit nummer veel aandacht voor wietolie. Lees ons interview met Rick Simspon, een levende legende die ontzettend veel voor de doorbraak van wietolie heeft betekend. En we hebben nog veel meer ander mediwietnieuws!

11


Column

André Beckers

Zijn asielzoekers nog welkom in coffeeshops? Op 1 juni 2016 was het een chaos in SittardGeleen. Uit alle hoeken en gaten leken drugsrunners tevoorschijn te zijn gekropen. Voor straatdealers was het goed zaken doen. De vier coffeeshops die in Sittard-Geleen zijn gevestigd, moeten vanaf 1 juni 2016 hun deuren gesloten houden voor alle niet-ingezetenen.

Hoe de coffeeshophouders vaststellen dat iemand ingezetene van Nederland is, mogen ze zelf beslissen. Dat klinkt leuker dan het is, omdat dit in feite een ondoenlijke opgaaf is. Stel je voor dat je coffeeshophouder bent. Er staat een keurige man voor je deur die in Limburgs accent vraagt of hij binnen mag komen. Hij toont je een geldige door de burgemeester van Sittard-Geleen afgegeven identiteitskaart en een uittreksel uit de basis registratie personen, dat niet ouder is dan zes maanden. Mag je er nu gerechtvaardigd op vertrouwen dat die persoon ingezetene van Nederland is? Het antwoord is neen. Als bij controle blijkt dat de man drie maanden geleden is verhuisd naar het Duitse Selfkant heb je een probleem. Dan heb je een overtreding gepleegd en gaat je coffeeshop na een eerste waarschuwing voor 6 maanden op slot.

Onredelijk Naar mijn mening is dit onredelijk. Als coffeeshophouder heb je geen inzage in de basis registratie personen. De leeftijd van een bezoeker kun je aan de hand van een geldig identiteitsbewijs exact vaststellen. Dat kan niet bij de woonplaats. Hoe herken je de echtheid van een gemeentelijk uittreksel? Hoe vaak moet je van een bezoeker van je coffeeshop verlangen dat die 7,50 bij de gemeente neertelt voor een recent uittreksel? Voorafgaand aan 1 juni 2016 stelde ik deze vragen aan burgemeester Cox van Sittard-Ge-

12

leen. Je zou verwachten dat hij daarop per kerende post kon antwoorden, maar dat bleek niet het geval. Dat voorspelde al weinig goeds.

Oogkleppen Dan maar de controles afwachten. De politie, vergezeld door gemeentelijke handhavers, controleerde direct alle vier de coffeeshops. Het was bijna lachwekkend dat zij zich daarbij een weg moesten banen tussen de vele straatdealers door. De handhavers hadden niet alleen oogkleppen op. Zij bleken ook slecht te zijn geïnformeerd. Tijdens de controle diende zich een bezoeker aan met de Syrische nationaliteit. De man had een identiteitsbewijs bij zich waaruit bleek dat hij een tijdelijke asielstatus had in Nederland. Hoe hiermee om te gaan? Gelukkig was een beleidsmedewerkster van de burgemeester in de coffeeshop aanwezig. Die zou vast wel raad weten. De eigenaar van de coffeeshop kreeg van haar het advies om naar een gemeentelijk uittreksel te vragen. De coffeeshophouder vroeg haar of zij dit in haar beste Syrisch aan de man zou kunnen vragen. Dat lukte uiteraard niet.

Tevreden Gelukkig was er een politieman bij. Die toetste de personalia van de man in zijn smartphone in en constateerde dat de man tijdelijk woonachtig was in een asielzoekerscentrum in Nederland. Na rijp beraad werd door de

handhavers aanvaard dat hij niet kon worden aangemerkt als een drugstoerist die uit de coffeeshop moest worden geweerd. “Mag ik dan voortaan mensen die aantonen hier (tijdelijk) asiel te hebben binnenlaten?”, vroeg de coffeeshophouder. “Neen, je moet de volgende keer om een uittreksel vragen”. Of je als asielzoeker een dergelijk uittreksel überhaupt kunt krijgen, wist niemand te vertellen. Tevreden verlieten de handhavers de coffeeshop. Er waren in de coffeeshop geen overtredingen vastgesteld. Op straat daarentegen was het een waar drugswalhalla. Om die zichtbare strafbare feiten liepen de handhavers in een wijde boog heen. Kennelijk hadden zij niet de opdracht om ook daar aandacht aan te geven. De coffeeshophouders wachten ondertussen op een antwoord van burgemeester Cox. Moeten asielzoekers uit de coffeeshops worden geweerd of krijgen ze ook daar asiel?

André Beckers Advocaat te Sittard www.beckersbergmans.nl


HIGH WEIRDNESS

Gelikte beer Op het eerste gezicht lijken de Panteleenko's een Russische ffamilie doorsnee, tot hun 23-jarige adoptiekind Stepan de kamer komt binnen sloffen en aan tafel bijschuift. Stepan is namelijk een bruine beer. Toen hij nog maar drie maanden oud was werd hij door jagers gevonden en vond hij een warm thuis bij het kinderloze stel. Omdat Stepan op zo'n jonge leeftijd werd geadopteerd heeft hij volgens zijn gastgezin een uiterst zachtmoedig karakter ontwikkeld. Hij doet niets liever dan knuffelen met zijn familie en gezellig samen op de bank voor de buis hangen “Hij is absoluut een heel sociale beer – en wat mensen ook mogen denken, Stepan is ttotaal niet agressief. Hij heeft nog nooit iemand gebeten,” aldus de beretrotse adoptiemoeder Svetlana.

Grafdelverskampioen Meer respect voor hun onderschatte vak, dat is wat 36 Hongaarse grafdelvers inspireerde tot een uniek kampioenschap met als inzet het behalen van de titel 'beste grafdelver van het land'. Het toneel van deze diepgravende competitie was het kerkhof van de stad Debrecen. Alle deelnemers werkten met hetzelfde materiaal en werden door een vakjury beoordeeld op snelheid, netheid en het voldoen aan de reglementaire afmetingen van een graf. En weer werd het effect van de thuiswedstrijd bewezen: het thuisteam had minder dan een half uur nodig om als overwinnaar uit hun prijswinnende graf te kruipen. Een opmerkelijke prestatie volgens de jury, omdat andere teams bijna een uur nodig hadden voor hun werkstuk. De omstandigheden waren volgens de winnende delvers ideaal: “De aarde was lekker zacht en vochtig.”

Bionisch tattoeëren B Toen de Fransman JC Sheitan Tenet 22 jaar T geleden zijn rechteronderarm verloor, vreesde g hij dat hij als rechtshandige zijn droom om h ttattoo-artiest te worden wel kon opgeven. Maar met onvoorstelbare wilskracht trainde M h hij zichzelf linkshandig te worden. Nadat hij had kkennisgemaakt met steampunk-artiest Gonzal o ontstond het plan een machinale prothese à la steampunk te maken. Een afgedankte kkunstarm diende als basis om een werkende tattoomachine op te ‘enten’. Voor de echte steampunk-look werden onderdelen van een typemachine en platenspeler toegevoegd en kreeg het geheel door een speciale verfbehandeling een ‘roestig’ patina. Al is de mechanische prothese in eerste instantie een kunstwerk, er kan wel degelijk mee worden getatoeëerd, al is de arm nu nog alleen met schouderbewegingen aan te sturen. Maar voor Tenet is dit nog maar het begin, bij versie 2.0 moeten ook vingers en polsgewricht kunnen bewegen.

13


FLASH C Canadese concurrentie voor Bedrocan B Tilray, een Canadees bedrijf dat legaal medicinale cannabisproducten T ffabriceert, bewijst met een recente deal dat het bedrijf de ambitie om een wereldwijde marktleider te worden serieus neemt. Als eerste one derneming op het Amerikaanse continent heeft Tilray een Europese d e exportorder in de wacht gesleept. De afnemer is Kroatië, dat twee soorten capsules met cannabisextract bestelde. De enige Europese s lleverancier is tot dusver het Nederlandse Bedrocan, maar die produceert alleen cannabis in de vorm van gedroogde toppen. Helemaal d fout, volgens Tilray CEO Sean Carney. “De Kroaten hebben hun huiswerk goed gedaan en snappen hoe het werkt. Ze willen niet dat ze door mensen joints te laten roken worden geassocieerd met blowers.”

IJskoude high De Cannabis Creamery gaat door waar hippie-ijspioniers Ben & Jerry ophielden. De Californische ijsmakers werden al tijdens de Kush Cup van 2014 onderscheiden met de ‘Best Dessert Edible Cup’ voor een van hun geestverruimende toetjes. Sindsdien heeft chef ijsmaker Isaac Lappert niet stilgezeten. “Ooit werden we gevraagd door de Grateful Dead om een ‘speciale’ smaak te maken voor een groot feest. Nu heeft iedereen de mogelijkheid zelf iets van die verbazingwekkende ervaring te proeven.” Als basis voor zijn cannabisextract gebruikt Lappert druivenzaadolie, waaraan krachtige ijssmaken worden toegevoegd om de hennepsmaak te maskeren. Elk ijsje bevat 60 milligram THC, voor onervaren gebruikers een pittige dosis.

Stonede schapen schoppen rotzooi Hoewel op diverse cannabisforums nog steeds wordt gedebatteerd over de vraag of je van ‘rauwe’ cannabis wel stoned kan worden, heeft een kudde schapen in Wales deze vraag overtuigend met een luidkeels gemekkerd ‘ja’ beantwoord. Hoewel de beesten geen drugstest is afgenomen, lijkt vast te staan dat de op hol geslagen kudde onder invloed van cannabis was, al gedroegen de schapen zich eerder als ladderzatte hooligans dan als vredige stoners. De losgeslagen kudde voerde een raid uit op het Zuid-Welshe dorp Rhydypandy, waarbij tuinen en slaapkamers onder de voet werden gelopen. Verschillende schapen vonden de dood toen ze in kennelijke staat autowegen op liepen. De politie gaat uit van de theorie dat de ontketende schapen zich voor hun stormloop tegoed hebben gedaan aan het afval van een wietkwekerij.

14Super Amnesia Haze uit Den Haag Kampioen der Kampioenen!

Highlife Cup 2016 Een feest der herkenning en erkenning van kwaliteit! Door: redactie Highlife

Dit keer niet als jaarlijks hoogtepunt op het Cannabis Bevrijdingsfestival, maar daarom zeker niet minder spannend. De Highlife Cup 2016 werd dit jaar volledig ondergronds gehouden, buiten het zicht van het publiek om. De inzendingen waren er bepaald niet minder om, en de lat lag dan ook weer gewoon net zo hoog als altijd. Helaas werd de categorie Medicinaal geschrapt wegens te weinig inzendingen, terwijl de vraag naar CBD wiet wereldwijd enorm stijgt. Coffeeshops van Nederland, ken uw schone taak! CBD is here to stay en zal alleen maar groeien in populariteit! We hopen dus van harte dat de CBD categorie volgend jaar weer volop van de partij zal zijn.

met hun hasj-soorten, waarmee ze bijna een clean sweep deden in de F-categorie (Hasj). Kortom, het was weer een feest der herkenning - en erkenning van kwaliteit!

Lezer in de jury Toen de rookwolken waren opgetrokken en alle punten waren geteld, bleek dat Amnesia Haze na een korte onderbreking van één jaar weer helemaal terug was aan de top van rookminnend Nederland. Het was dit keer namelijk de Super Amnesia Haze van de debuterende coffeeshop Magic uit Den Haag, die met kop en schouders boven het maaiveld uitstak en terecht Kampioen der Kampioenen werd gekroond. Alsof dat niet al eer genoeg was, won Magic ook nog een derde plaats in de categorie hydro wiet met hun Bubbles en een indrukwekkende tweede plek in de categorie Haze hydro met hun S5 Haze. Well done, Magic! De magie spat kennelijk van hun samples af, dus woon je in of om Den Haag, dan lijkt ons een gang naar dit bijzondere shopje uit ’s Gravenhage zeker de moeite waard!

tricht, en hun Atomical Haze won ook al even nipt (met 2 punten verschil!) van de Magiërs uit Den Haag. Gefeliciteerd Paradise! Jullie hebben je reputatie als een van de oudste Nederlandse zadenbanken weer helemaal waargemaakt. Sumo Seeds, een aanstormende jonge hond uit Maastricht, won meteen een hoofdprijs en een tweede plek. Ook de legendarische AMG Haze viel weer in de prijzen. De Boerejongens uit Amsterdam waren ongenaakbaar

Volgend jaar zal de Highlife Cup hopelijk gewoon weer onderdeel zijn van het CBD festival. De opzet zal iets veranderd worden en er zullen meer categorieën zijn waarin shops hun samples op kunnen inschrijven. Zo zal er een speciale Skunk-categorie bijkomen en zal er geen onderscheid meer worden gemaakt tussen hydro of bio-wiet. Voor het eerst zal ook een Highlife-lezer gekozen worden die in de jury plaats mag nemen! Hou de Highlife dus het komende jaar goed in de gaten!

Usual Suspects Verder waren er dit jaar weer veel prijzen voor de usual suspects van de Highlife Cup: Paradise Seeds wist met haar twee deelnemende samples, die op het nippertje werden ingeleverd, liefst twee keer de hoofdprijs te winnen in de respectievelijke categorieën. Hun Dutch Kush won nipt van de Karmarado OG Kush van Mississippi uit Maas-

16

De Kampioen der Kampioenen: Super Amnesia Haze van coffeehop Magic uit Den Haag


Uitslag Highlife Cup 2016 Categorie A, Hydro 1) Jack Herer - ‘t Bunkertje Apeldoorn 2) Green Mango – Sumo Seeds 3) Bubbles – Magic, Den Haag Categorie B, Bio wiet 1) Apple Berry – Sumo Seeds 2) AK-47 – Serious Seeds 3) Blueberry Cheese – Missouri Maastricht Categorie C, Autoflowers 1) AutoNight Queen – Dutch Passion 2) Industrial Plant Auto CBD – Dinafem 3) Amnesia Auto – Kera Seeds Categorie E, Kush soorten 1) Dutch Kush – Paradise Seeds 2) Karmarado OG – Mississippi Maastricht 3) Sugar Kush – Dutch Delight Seeds

De jury van 2016 Juryvoorzitter

Categorie F, Hasj 1) Tangerine G13 block – Boerejongens Centrum, Amsterdam 2) Kosher Tangie block – Boerejongens West, Amsterdam 3) Regine’s Primera – Regine, Haarlem

Cliff Cremer Soft Secrets

Juryvoorzitter Categorie G Haze Hydro 1) Atomical Haze – Paradise Seeds 2) S5 Haze – Magic, Den Haag 3) Silver Haze – t Bunkertje Apeldoorn

Radio-DJ Cobus (Erelid) Borja (Spa) Guillerm (Spa)

Categorie H Haze Bio 1) Super Amnesia Haze – Magic, Den Haag 2) AMG – Kosbor, Maastricht 3) Amnesia Mac Ganja Bio – Kera Seeds

Carlos (Spa) Sarah (It) Albert Cannabis College Matthijs Derrick Bergman

Highlife Cup winnaar 2016

Super Amnesia Haze – Magic, Den Haag

Eric de Magiër Jules (Fr) Allessandro (It) e.a.

17


The new block plant There are several differences between the original hash plant and the new block plant, but the greatest difference between the original and the modern plant is the make-up of the various compounds within the plant, namely THC and CBD. If you take the original hash plant from Morocco and then analyze it, it will almost always contain a high amount of CBD. The new hashish blocks when analyzed will always contain much less CBD and a much higher percentage of THC. The logical explanation for this is the fact that the Genetics are made from Amsterdam Genetic strains. And these strains contain primarily almost only THC and virtually no CBD.

On closer examination of the THC content, we get a striking difference between the THC content found in the blocks and that of normal hashish. It is in fact, often of much higher levels than even the most powerful of the cannabis buds found in any coffeeshops, even though these genetics are grown in fully automated growing areas. These greatly increased THC levels can not only be explained by the fact that the genetics from Amsterdam Genetics are used but also many of the non-active VXEVWDQFHV DUH À OWHUHG GXULQJ WKH PDQXIDFWXULQJ SURFHVV in short, the blocks are far purer than normal cannabis buds found in coffeeshops.

To give you some idea of how many plants are needed to produce just one gram of high-quality hashish block %HWZHHQ DQG JUDPV RI GULHG Á RZHU EXGV DUH required for every gram. Hopefully the next time you are smoking a block joint you will now realize how much time effort and love goes in to delivering this beautiful product. Close-up

See you at amsterdamgenetics.com

Tangerine G13


Relaxte stek met een ruime sortering

Coffeeshop Magic wint Highlife Cup Tekst: Arjan van Sorge

Je vraagt je af of the powers that be, onze regeringsleiders in het bruisende Den Haag die de dure plicht hebben om voor ons, de Nederlandse burgers, te zorgen, wel eens een coffeeshop van binnen zien. In het centrum van onze eigenlijke hoofdstad hebben ze daar namelijk keuze genoeg voor, er zijn genoeg shops te vinden, zelfs op een steenworp afstand van het Binnenhof.

schouders boven het maaiveld uitstak en terecht Kampioen der Kampioenen werd gekroond. Well done, Magic! De magie spat kennelijk van hun samples af, dus woon je in of om Den Haag, dan lijkt ons een gang naar dit bijzondere shopje uit ’s Gravenhage zeker de moeite waard!”

Nog vaker winnaar

Eén van de coffeeshops daar is Magic, een relaxte stek die z’n naam eer aandoet. Want het was Magic dat met een haast – sorry – magische bang de Highlife Cup 2016 binnenknalde en er met maar liefst drie prijzen, waaronder de hoofdprijs, vandoor ging. We herhalen het hier nog maar eens een keer: in de categorie Haze Bio haalde hun Super Amnesia Haze de eerste plek, bij de Haze Hydro veroverde de S5 Haze de tweede plaats, en in de Hydro klasse eindigde hun Bubbles op nummer drie.

Het spat er van af De jury was laaiend enthousiast, zo valt te lezen in hun rapport: “Het was dit keer namelijk de Super Amnesia Haze van de debuterende coffeeshop Magic uit Den Haag, die met kop en

Het team van Magic laat bij monde van bedrijfsleider Peter nog weten dat het overigens niet de eerste keer was dat er een prijs gewonnen werd door de eigenaar van de coffeeshop, maar dan op een andere plek en onder dezelfde naam. Eerder gooide hij bij de Highlife Cup met zijn Amnesia / Zilver de hoogste ogen bij de Haze afdeling, en versloeg de Nougat glansrijk de andere kandidaten in de categorie Hasj. De lijn van de winnaar wordt blijkbaar goed vastgehouden daar in Den Haag.

Bubblegum Kush voor een scherpe prijs – en van alles daar tussenin.

Strak en zwierig Bij aankopen vanaf vijf gram is er gratis vloei of tip naar keuze, een leuk gebaar naar de klant toe. Zoals overal elders worden er geen producten aan personen onder de achttien jaar verkocht en is legitimatie verplicht. Er zijn een lounge en rookruimte aanwezig, en de inrichting houdt het midden tussen strak & functioneel en zwierig oosters. Om tot een nog betere beleving van de high te komen zijn er zware leren banken geplaatst waarin lekker en beschermd in weggezakt kan worden. En denk de wetten en besluiten van een paar straten verderop dan maar even weg... Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag Openingstijden maandag t/m donderdag: 09:00 uur tot 01:00 uur vrijdag en zaterdag: 09:00 uur tot 01:30 uur zondag: 11:00 uur tot 01:00 uur

Ruime keuze Sowieso streven ze er bij Magic naar om een goede plek te zijn voor de blower. Het personeel is vriendelijk en heeft een coffeeshopopleiding gevolgd, wat er verkocht wordt heeft een goede prijs / kwaliteit verhouding en op de menukaart staat een ruime sortering met klinkende namen als Kierewiet, Jack Horror, Magic Dynamite, AK-47 en Hia Supreme. Er wordt al afgewogen vanaf vijf euro en er zijn goedkope voorgerolde joints met niet nader gespecificeerde wiet en hasj per stuk te koop, tot aan zes stuks Strawberry of

19


’s Werelds enige echte elektronische joint

E-njoint: To the highest level! E-njoint uit Delft stond drie jaar geleden in één klap wereldwijd op de kaart na een megasuccesvol persbericht met de vermelding dat E-njoint ’s werelds eerste elektronische joint had uitgevonden!

mogelijke vaporizer die hetzelfde formaat heeft als een echte joint. Na negen maanden in blijde verwachting te zijn geweest mag het resultaat er dan zijn in de vorm van een drieling, genaamd: Evolution, Revolution en Miyagi. De Evolution is geschikt voor wiet, de Revolution voor olie en de Miyagi (zoals je waarschijnlijk al dacht) voor wax. De drie modellen hebben allemaal een zogenaamde ‘510 aansluiting’, een verstelbare luchtstroomregelaar, drie temperatuurinstellingen en zelfs een voorverwarmfunctie waardoor je bij met name olie en wax verstopping tegengaat en dus altijd optimaal kunt vapen.

Gebruiksgemak Met een geniaal modelrecht (patent) van de conische vorm op e-sigaretten en vaporizers bracht E-njoint tijdens de ‘Shisha Hype’ in 2013 zes verschillende shisha flavour smaken op de markt, te weten watermeloen, aardbei, appel, kersen, passievrucht en energydrank. Al snel volgde de cannabis flavour. Deze smaakt en ruikt naar cannabis, maar bevat geen THC en mag dus bijna wereldwijd legaal verkocht worden. Kort daarop verscheen de serie Moodchangers, zes smaken die op basis van verschillende terpenen uit vruchten en planten elk een ander effect op je lichaam of geest hebben.

Cannabis Booster Bij de serie Moodchangers zijn ook de eerste randartikelen buiten de elektronische joint om in beeld gekomen, zoals bijvoorbeeld concentraten van terpenen (Bottled Moodchangers), waarbij je een paar druppels aan je

20

Drieling voor wiet, olie en wax

Het mooiste aan de nieuwe E-njoints is de prijs. E-njoint biedt momenteel de beste prijs/kwaliteit vaporizers op de huidige markt. Aangezien Nederland een echt wietland is heeft een aantal collega’s van de redactie de Evolution getest. In eerste instantie wat sceptisch over de kleine verbrandingskamer, maar na deze gevuld te hebben met wat gegrinde wiet werd deze mening direct bijgesteld, aangezien het product daadwerkelijk fantastisch verdampt. Het gebruiksgemak is echt geweldig want je draait het mondstuk van de verbrandingskamer, vult hem eenvoudig, draait hem dicht en door een simpele druk op de knop ben je direct aan het vapen. Uiteraard werd ook de Cannabis Booster getest en deze sloeg in als een bom. Twee druppeltjes op de gegrinde wiet, even laten drogen en verdampen maar. Let op mensen, want dit is echt voor de gevorderde blower en brengt je zoals een van de slogans van E-njoint luidt: To the highest level!

Na dit hoogtepunt werd er door de Hollandse firma weer een volgende uitdaging aangeboord: een zo klein

Meer info over E-njoint: www.e-njoint.nl

cannabis kunt toevoegen en zodoende je high een totaal andere ervaring wordt. Één van de uitblinkers is de Cannabis Booster, waarbij je cannabis een veel sterkere impact heeft en hij daarmee absoluut zijn naam eer aan doet. Wat er echter nog ontbrak was een ‘echte’ elektronische joint. Na ruim een jaar ontwikkelen was het eind vorig jaar zomer dan eindelijk zover en bracht E-njoint haar eerste vaporizer op de markt. En wat voor een: Een drie in één vaporizer geschikt voor wiet, olie en wax. Het bleek een schot in de roos, want een paar maanden later werd E-njoint benaderd om een Jimi Hendrix editie te maken ter ere van gitaar- en rocklegende Jimi Hendrix.


Wereldberoemde Canadese cannabisolie-pionier Rick Simpson in Nederland

“Deze plant is van ons allemaal” Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

Rick Simpson bezocht in juni ons land om op Cannabis Bevrijdingsdag de Koos Zwart Award 2016 in ontvangst te nemen. Hij maakte grote indruk met zijn passie, strijdlust en uitgesproken ideeën over cannabis. 'Iedereen en zijn hond maakt tegenwoordig Rick Simpson olie, maar ik heb niets met die mensen te maken.'

Dat Rick Simpson een levende legende is, bleek uit de reacties voor en tijdens Cannabis Bevrijdingsdag op 12 juni. Talloze mensen wilden zijn hand schudden, op de foto en even een paar woorden wisselen met de man die medicinale wietolie wereldwijd op de kaart heeft gezet. En dat terwijl hij in allerlei opzichten een vreemde eend in de bijt is van de internationale cannabisbeweging.

na zijn dertigste. In zijn boek 'Phoenix Tears: The Rick Simpson story' beschrijft hij uitgebreid hoe cannabis langzaam een grotere rol in zijn leven ging spelen.

Kweken voor eigen gebruik In de jaren negentig begint hij binnen te kweken voor eigen gebruik, later kweekt hij ook buiten en midden jaren negentig probeert hij voor het eerst

noodlot toe. Simpson werkt aan een boiler in het ziekenhuis waar hij een vaste baan heeft. Er is asbest verwijderd van de boiler, maar een deel is men vergeten af te dekken. Simpson is met een bus lijmspray en tape een ladder opgeklommen die tegen de boiler aan staat. Tijdens het spuiten krijgt hij een black out, valt meters naar beneden en blijft bewusteloos en zwaargewond liggen.

“Chemische zombie” In het hoofdstuk 'Down the chemical highway' schetst Simpson een beeld van de herstelperiode na het

Iedereen die wietolie verkoopt onder de naam Rick Simpson Oil belazert de boel. Simpson (66) werd geboren in een mijnstadje in Nova Scotia, de op een na kleinste provincie van Canada. Hij was technisch ingenieur van beroep en een stevige drinker tot ver

olie te maken. Een totale mislukking die hem 'two pounds of prime bud' kost, waarna hij een paar jaar helemaal geen olie produceert. En dan, op 21 december 1997, slaat het

Rick Simpson met de Koos Zwart Award (foto: Steef Fleur)

ongeluk, binnen het medische systeem. “Elk medicijn dat me werd gegeven verslechterde mijn conditie totdat ik niets meer was dan een chemische zombie.” Het besluit om opnieuw wietolie te gaan maken is een direct gevolg van deze ellende: “Ik maakte olie omdat ik mijn vertrouwen aan het verliezen was in de bekwaamheid van het medische systeem om mij te helpen en omdat ik iets anders wilde om te proberen als al het andere niet zou werken.” Een sleutelmoment is de tweede keer dat zijn arts hem een recept voor medicinale cannabis weigert, in 2001. “Zelfs in de door medicijnen benevelde staat waarin ik me bevond, dacht ik: Wat is dit? Ze hebben niks kunnen doen om mij te helpen, maar deze mensen schijnen te geloven dat ze het recht hadden om mij iets natuurlijks te onthouden, waarvan ze al wisten dat het heilzaam voor mij was?”

21


Scepsis en ongeloof Na dit gesprek met zijn arts stopt Simpson al zijn medicatie. Behalve zijn zelf gemaakte olie, die hij aanvankelijk alleen gebruikt om zijn pijn te bestrijden en beter te slapen. Hij experimenteert met steeds zwaardere doses en concludeert dat de enige 'bijwerking' een hevig verlangen om te slapen is. “Als je teveel olie neemt, is een bed het enige dat je wilt.” Een tweede sleutelmoment komt na een huidkankeroperatie die Simpson in 2003 ondergaat. Hij smeert de drie plekken op zijn gezicht en in zijn hals na de operatie in met wietolie en het resultaat is verbluffend: binnen vier dagen zijn de plekken helemaal verdwenen. Maar zelfs zijn beste vrienden beginnen te lachen als hij hen vertelt dat hij zijn huidkanker met wietolie heeft genezen. Het is een voorproefje van de scepsis en het ongeloof waar hij tot op de dag van vandaag tegen vecht.

'Run from the cure’ Het internet speelt een belangrijke rol in het succes van Simpson's strijd. Zeker sinds het verschijnen van de documentaire 'Run from the cure: the Rick Simpson story'

in 2008 trekt zijn website PhoenixTears.ca miljoenen bezoekers. “Ik kwam op die naam toen ik naar een Harry Potter film zat te kijken”, vertelt Simpson als ik hem een paar dagen na Cannabis Bevrijdingsdag spreek in Breda. “Als Harry gebeten is door een enorme slang, komt er een phoenix aanvliegen die zijn tranen op de wond laat vallen. Phoenix Tears. Een mooi beeld, toch?” Tussen 2003 en 2009 voorziet Simpson meer dan vijfduizend patiënten van wietolie, in de meeste gevallen gratis. De Canadese politie doet meerdere invallen op zijn boerderij, neemt honderden planten in beslag en Simpson besluit permanent naar Europa te verhuizen. De laatste jaren woont hij in Kroatië, met zijn Kroatische echtgenote Danijela, die hem vergezelde bij zijn bezoek aan Nederland.

Volksmedicijn Ze kijken met veel genoegen terug op Cannabis Bevrijdingsdag. Simpson gaf een vlammende speech op het hoofdpodium en nam deel aan een debat in de filmtent met Wernard Bruining en Rinus Bein-

tema, voorman van Medical Social Club Suver Nuver in Friesland. Bruining vertelde daar dat het de Run from the cure documentaire was, die hem voor het eerst in aanraking bracht met medicinale wietolie. Die rol heeft Simpson voor honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen gespeeld. Over één ding waren Simpson en Bruining het roerend eens: wietolie is een volksmedicijn en het beste wat je kunt doen is mensen leren zelf olie te maken van hun eigen planten. Simpson roemt het voorbeeld van de Sloveense activist Bozidar Radiši , die patiënten gratis olie gaf en tegelijk goede cannabiszaden. Als ze zelf waren gaan kweken kregen ze de volgende keer weer gratis olie, anders niet.

Belachelijk Kortom: hoe meer mensen zelf kweken en olie maken, hoe beter. Simpson: “Mijn doel is om de prijs van deze extracten naar beneden te krijgen, zodat mensen het kunnen betalen. Je moet dit zien voor wat het is: neem een plant, stop die in de grond, hoeveel kost het je om die plant te kweken? Bijna niks. En aan het einde

Een vlammende speech…

22


Rick Simpson: “Cannabis is een volksmedicijn”

van de cyclus oogst je de zaden of het medicijn. En als je de oogst verwerkt, wat kost dat dan? Ook bijna niks. Ik wil een volledige 60 gram kankerbehandeling zien, die verkrijgbaar is voor 500 dollar. Zo zou het moeten zijn, niet de duizenden en duizenden dollars die een kankerbehandeling nu kost. De farmaceutische industrie wil winstmarges van duizenden procenten. Dat is belachelijk. We hebben het geld niet meer om hun spelletjes mee te spelen.”

Oplichters Twee dingen benadrukt Simpson, zowel in Amsterdam als in Breda. Ten eerste: iedereen die wietolie verkoopt onder de naam Rick Simpson Oil belazert de boel. Ten tweede: als je wietolie maakt voor medicinale doeleinden, gebruik dan Indica's, geen Sativa dominante soorten. Simpel gesteld: Indica's verdoven en helpen om te slapen, Sativa's geven energie. Over CBD, zei Simpson in Amsterdam: “Ik heb niks tegen CBD, het heeft ontegenzeggelijk medicinale werking. Maar je moet ook kijken naar THC en veel andere cannabinoiden: het gaat om het synergetisch effect van al die cannabinoïden samen. Alle extracten die ik in Canada heb gemaakt hadden een hoog

THC-gehalte. En ik wil de mensen waarschuwen, want er zijn veel oplichters. Iedereen en zijn hond maakt tegenwoordig Rick Simpson olie, maar ik heb niets met die mensen te maken. Ze gebruiken mijn naam om jouw vertrouwen te winnen, zodat ze geld aan je kunnen verdienen.”

in de VS en Canada baren Simpson zorgen. “Iedereen zit er in voor het verdomde geld. Deze plant is van ons allemaal. Niet van een of andere rijke figuur, niet van een regering, die plant is van jou en van mij. Ik denk dat het de hoogste tijd is dat we onze regeringen dat vertellen en ook dat we genoeg hebben van hun nonsens.”

Hoger niveau Tijdens het debat op Cannabis Bevrijdingsdag gaf Simpson aan wel degelijk weer zelf olie te willen gaan maken. “Mijn doel in dit hele verhaal is dat ik deze olie, deze extracten wil perfectioneren tot hun hoogste genezende niveau. Dat wil ik zo snel mogelijk doen en ik weet hoe ik het moet doen, helemaal zonder oplosmiddelen. Ik hoop in de nabije toekomst een project op gang te krijgen, misschien met de hulp van een aantal zadenbedrijven die me van een paar sterke Indicasoorten kunnen voorzien om het project mee te beginnen. Ik weet dat we dit medicijn in korte tijd naar een veel hoger niveau kunnen tillen. Dus dat is mijn doel.”

Het verdomde geld

Koos Zwart Award 2016 De Koos Zwart Award wordt jaarlijks uitgereikt door het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) aan iemand die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor legalisering en normalisering van cannabis. Citaat uit het jury rapport van de Koos Zwart Award 2016: 'Rick Simpson is op een missie: het woord verspreiden over de helende kracht van cannabis en iedereen voorlichten die wil luisteren. Hij is de bedenker van de nu beroemde Rick Simpson olie en vanwege zijn toewijding ontvangen vele mensen nu een effectieve, op cannabis gebaseerde behandeling.'

De internationale trend naar legalisering en zeker de ontwikkelingen

23


Canna Blessing Daily

Wietrook, geen wierook Door: redactie Highlife

Dankzij een serie überartistieke foto’s van fotografenduo Shaughn & John zijn Kate (56) en Darcy (24) sinds kort BAB’ers, oftwel Bekende Amerikaanse Blowers. Al doet het duo zich voor als een minikloosterorde, met de Heilige Roomse Kerk hebben ze helemaal niets te maken.

Eerder baseren deze 'sisters of mercy' hun vorm van liefdadigheid op New Age principes, aangevuld met een bescheiden dosis ondernemerschap. In hun kloostertuin verzorgen ze cannabisplanten, waarvan ze onder de merknaam Canna Blessing Daily (CBD, snapt u wel?) met monnikengeduld ambachtelijke medicinale zalf, olie en spray vervaardigen. Winst is voor het als coöperatie opgezette bedrijfje niet belangrijk, me-

dedogen met de zieke medemens des te meer. "Ze gedragen zich als nonnen, maar doen dingen die de maatschappij niet verwacht van nonnen", zegt fotograaf John. "Hun habijt en spirituele rituelen staan tegenover de cannabisplanten en dat was een beeld dat wij niet konden laten liggen." De soms zelfs Vermeer-achtige beelden van de selfmade nonnetjes zijn te bewonderen op deze website: www.shaughnandjohn.com

Wietverkoop Uruguay verloopt moeizaam Door: redactie Highlife

Hoewel Uruguay dankzij het legaliseren van recreatieve cannabis beschouwd wordt als gidsland, komt de verkoop van wiet er nauwelijks van de grond. Bij maar 50 van 1200 apotheken in het land kun je terecht voor cannabis.

24

Veel apotheken buiten de grote steden vrezen voor imagoschade onder hun conservatieve klantenkring. De voorzitter van een nationale organisatie van apothekers vatte hun houding bondig samen: “Mensen vinden dat je bij een apotheek komt voor genezing, niet om ziek te worden.” Een tweede reden is dat twee van de drie apothekersorganisaties wel wiet willen verstrekken, maar niet voldoen aan de eisen voor hygiëne en veiligheid. Enkele apotheken in wijken in de hoofdstad Montevideo waar de drugshandel op straat welig tiert, zijn al bedreigd door dealers die hun nering in gevaar zien komen. En al is een eind maken aan illegale handel een van de redenen voor legalisering, wanneer dat betekent dat je zaak in vlammen opgaat, kiest een ondernemer natuurlijk eieren en geen wiet voor zijn geld.Achtste editie Cannabis Bevrijdingsdag

Thuisteelt vrij, achterdeur open!

Iris Penning

Door: Rob Tuinstra

De achtste editie van de Cannabis Bevrijdingsdag was er eentje om in te lijsten. Naast een prima muziekprogrammering was het VOC er in geslaagd om geweldige sprekers op het podium te krijgen. Onder andere ex-premier Dries van Agt en de Canadese mediwietpionier Rick Simpson kregen de handen van het festivalpubliek verdiend op elkaar. De Legalize!-debatten in de filmtent waren als vanouds op hoog niveau.

Het is elke keer weer spannend. Hoe gaat dit jaar de Cannabis Bevrijdingsdag verlopen. Hoe zit het met het weer? Is de programmering nog spannend genoeg? Blijft de hennepmarkt nog interessant? Komt het verwende festivalpubliek met zoveel andere festivals nog opdraven? Gelukkig kunnen we al deze vragen met een volmondig ja beantwoorden. Want deze CBD was misschien wel de beste jaargang ooit. VOC-voorzitter Derrick Bergman: “Alles viel op zijn plaats. Het was in één woord een geweldig evenement.” En dat was het. Van begin tot eind bleef het een feest. Laat

26

dat maar over aan onze groene vriend cannabis. Want hoewel alcohol ‘gedoogd’ werd, werd opnieuw duidelijk hoe relaxed een festival met duizenden blowende bezoekers kan verlopen. Tweede Kamerlid Vera Bergkamp twitterde dan ook erg tevreden over CBD: “Relaxte lieve sfeer.”

Armand en Joep Oomen Het organiserende VOC verdient opnieuw alle lof voor een uitstekend verzorgd festival. Er viel geen enkele wanklank te bekennen. Ster-

Een gekooide plant zoekt vrijheid.


ker nog, hoogtepunt na hoogtepunt werd aan elkaar geregen. Eén van die hoogtepunten was een eerbetoon aan Armand. Iris Penning en Van Piekeren, die eerder met eigen sets op het podium stonden, zorgden voor kippenvel door een geweldig Armand-tribuut. Troubadour en wietpionier Armand trad meermalen op tijdens eerdere edities; dit was een perfecte wijze om hem te eren. Een ander kippenvelmoment was er voor de herinnering aan Joep Oomen, een van de voormannen van het VOC, maar ook ENCOD en Trekt Uw Plant. Ook hij werd postuum op fantastische wijze herdacht.

Grote verrassing Grote eye-opener was de komst van ex-premier Dries van Agt. Het zal voor de meeste jonge blowers een verrassing zijn, maar ooit was het CDA medeverantwoordelijk voor het gedogen van cannabis en coffeeshops. Want Dries van Agt was samen met Minister Irene Vorrink (PvdA, moeder van Koos Zwart) verantwoordelijk voor het gedoogbeleid. Helaas zijn hun opvolgers minder positief over can-

nabis. Onder Rutte 2 wordt immers met steun van de PvdA een War on Cannabis gevoerd, die ook van harte wordt ondersteund door het CDA. Ooit moet het beter gaan hier…

Rick Simpson Een andere vooraanstaande spreker was Rick Simpson. Dankzij deze Canadees kregen steeds meer mensen in binnen- en buitenland in de gaten hoe belangrijk cannabis kan zijn als medicinaal medicijn. Zijn films op YouTube hebben letterlijk en figuurlijk mensenlevens gered. In dit nummer daarom een uitgebreid interview met Rick Simpson. Een andere opvallende aanwezige was Frans van Laarhoven, de broer van voormalig coffeeshopeigenaar Johan van Laarhoven, die in Thailand gevangen zit. Voor de laatste info, en als je een petitie wilt tekenen waarin je de eis tot vrijlating van hem ondersteunt, kijk dan op de website www.justiceforjohan.nl. Samen met de speciale ambassadeur van de actiegroep, tv-persoonlijkheid Filemon Wesselink, zette Frans de

Cannabinol & The Inhalors Nol van Schaik, cannabisondernemer uit Haarlem, is nooit te beroerd om een statement te maken. Nol droeg een geweldig Ard van der Steur-T-shirt, en kon nog een aardig moppie zingen ook op het podium. Check zijn hit ’40 jaar gedogen’ op YouTube. Een prachtige clip ook met een uitstekende tekst.

Tropische klanken en schoonheid.

27


Vreugde

Chillen

28


“Kweek je eigen vrijheid” Ter herdenking van Joep Oomen (1961 – 2016) werden er tijdens CBD wietzaadjes uitgedeeld. Dit onder het motto: ‘De staat regelt het niet, kweek je eigen wiet’. Het ging om twee gefeminiseerde autoflower zaden. Het initiatief kwam van het VOC, die de woorden van Joep Oomen (“Kweek je eigen vrijheid”) hierbij perfect in de praktijk herdacht. Met deze autoflower zaadjes zou je eind september, begin oktober moeten kunnen oogsten.

situatie van zijn broer in Thailand uiteen. Inmiddels hebben Kamerleden als Vera Bergkamp voor de zoveelste maal aandacht voor de uitzichtloze positie van Frans van Laarhoven gevraagd. Laten we hopen dat er snel een oplossing wordt gevonden.

Muzikale uitsmijters Met twee geweldige bands werd deze editie weergaloos afgesloten.

Eerst waren er de Rupelsoldaten uit België, die een horde fans hadden meegenomen, die net als de rest van het publiek enthousiast reageerden op hun energieke act. Top of the bill en festival-afsluiter was de Britse band Will and the People, die in 2013 nog op het hoofdpodium van Pinkpop stonden. Zij zorgden voor een waardig einde van een meer dan geslaagd festival. Volgend jaar zijn we er uiteraard graag weer bij, op dit grootste cannabisfeest van Nederland!

Dries van Agt “Er is hoop makkers” Een van de hoogtepunten van CBD was Dries van Agt. Op het podium liet hij het publiek weten ontzettend blij te zijn om aanwezig te zijn op een festival “waar zoveel gelukzaligheid heerste”. Van Agt: “Het is genezend en psychisch helend voor mij om hier te zijn." Over de toekomst van cannabis was de ex-premier positief: “Er is hoop makkers. Bij heel veel politieke partijen is een meerderheid van de kiezers voor legalisatie. De toekomst is veelbelovend.” De ontroerende afscheidswoorden van Van Agt: “Ik heb U allen lief.”

Dries van Agt met presentator DC Lama

Drukte op de hennepmarkt

29


Lisa de Groot

“Een grote fan van Highlife” Door: Rob Tuinstra

In het aprilnummer schreven we een kort stukje over de oudste deelnemer aan ons lezersonderzoek, een 87-jarige lezer die meldde: ‘Heel jammer dat het blad in plaats van maandelijks tweemaandelijks gaat verschijnen. Ik kijk er elke maand naar uit. Succes van een 87-jarige’ Dankzij Wernard Bruining weten we nu precies wie deze lezer is!

bijverschijnsel, de kinderen merken ook niets aan me.”

Helder

Want Wernard (www.mediwiet.nl) schrijft ons dat hij meteen herkende om wie het ging. Wernard: “Die vrouw ken ik dus heel goed, want ze is de afgelopen vijf jaar patiënt bij me geweest. Dank zij de wietolie had ze in die tijd geen reumapijn meer, daarvoor wilde ze eigenlijk alleen maar dood. In de afgelopen jaren gaf ik haar altijd een Soft Secrets en later de Highlife. Toen ik die niet meer kreeg, heeft ze zelf geregeld dat ze die thuis ontving. Ze was inderdaad een grote fan van Highlife!”

Reuma

Lisa had veel last van reuma en spierpijnen. Ze ging in de loop der jaren steeds meer pijnstillers slikken. Tot haar kinderen suggereerden om eens cannabis te proberen, maar dat durfde Lisa eerst niet. Wernard: “Ze was bang vanwege de negatieve publicaties in de media en het anticannabis offensief van de politiek. Je zou er verslaafd aan raken, je zou er stoned van worden, in de gevaren-

30

zone terecht komen en het zou totaal niet helpen als medicijn.” Maar haar kinderen mailden Stichting Mediwiet en Wernard stelde Lisa per telefoon gerust. Wernard: “De volgende dag ontving ze een 10 cc flesje van ons, goed voor 260 druppels en na twee maanden ging ik bij haar op bezoek voor een interview. In dat interview vertelde Lisa: ‘Ik nam een druppel, heel voorzichtig en na een paar uur werd de pijn minder. Mijn handen waren altijd heel dik en opgezet, het waren net klauwtjes, ik kon ze nauwelijks bewegen en dat is nu helemaal weg, kijk maar, ze zijn nu gewoon soepel. Nou ja, ’s morgens ben ik ook wel wat stijf hoor, maar ja, ik ben dan ook 83. Als ik nu een dag in de tuin gewerkt heb dan voel ik dat wel hoor, een beetje stijf in mijn schouders, maar dat is normaal. Je moet er gewoon voorzichtig en normaal ermee omgaan. Ik neem nu twee maal per dag 1 of 2 druppeltjes, eenmaal in de loop van de morgen en ’s avonds voor het naar bed gaan. Ik slaap nu ook een stuk beter. En ik heb geen enkel

Wernard meldt dat Lisa onlangs op 87-jarige leeftijd helaas is overleden: “Toen ze in het ziekenhuis lag, gebruikte ze geen wietolie. Ze kreeg morfine en de dokters boden haar elke ochtend euthanasie aan, want ze zou het weekend niet overleven. Ik heb haar overgehaald weer wietolie te gebruiken ondanks dat de artsen zich daartegen verzetten. Ik zei, je gaat toch dood wat kan jou die artsen schelen? De maandag daarop ging ze naar huis en heeft ze nog drie weken geleefd. Ze gebruikte geen morfine meer en was tot een half uur voor haar sterven helder en aanspreekbaar. Ik heb nog twee interviews met haar en ga die samen plakken tot een filmpje over doodgaan met een glimlach met behulp van wietolie.” Je kunt de filmpjes over Lisa de Groot vinden op Facebookpagina van mediwiet. Of zoek bij YouTube naar Lisa de Groot.


EUROPEAN WHOLESALER

ALL YOU NEED FOR YOUR GROWSHOP! New 2016/17 catalogue available now!

BLACK D.O.G.


Existentiële crises bij de politie

Fake it till you make it! Opsporingsdiensten van de politie zijn structureel overvraagd en onderbezet. Een groot deel van de zaken die de politie ter ore komt blijft daardoor onopgelost. Dit is de conclusie van een onderzoek naar het functioneren van deze opsporingsdiensten. Het onderzoeksrapport ‘Handelen naar waarheid‘ bevat een schat aan informatie over successen en onwelgevallige werkelijkheden.

Zo nu en dan sijpelt er wat door over problemen in de politieorganisatie, maar meestal wordt dat soort berichten onmiddellijk de kop ingedrukt. Deze keer lukte het niet om grote koppen in de media te vermijden. In het rapport schetsen onderzoekers een ontluisterend beeld van de opsporingsdiensten bij de politie. Behalve de structurele onderbezetting van de diensten en de daarvoor benodigde informatieafdelingen, is er sprake van een gebrek aan leiderschap, visie, kwaliteit en vakmanschap. De verschillende afdelingen werken onvoldoende samen, waardoor informatie niet wordt gecombineerd of twee afdelingen zonder het van elkaar te weten met eenzelfde zaak bezig zijn. De ICT afdeling is bovendien suboptimaal. Als je het rapport leest verbaas je je dat er überhaupt nog politiezaken worden opgelost.

Levenslange baangarantie Een van de belangrijkste oorzaken is het knellende personeelsbeleid. Als je het niet al te bont maakt, dan heb je bij de politie een levenslange baangarantie. Het gevolg is dat niet altijd de beste mensen op de juiste plekken zitten. Daar hebben ze met name op de informatieafdelingen van de politie veel last van. Beschikbaarheid gaat voor geschiktheid. Daardoor komen oudere medewerkers op die afdelingen terecht, terwijl ze niet of nauwelijks verstand hebben van de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied. De gemiddelde leeftijd bij

32

informatieafdelingen is maar liefst 49 jaar! Er is meer en ander vakmanschap nodig, stelt het rapport. De politie loopt hopeloos achter omdat er te weinig geld wordt uitgegeven aan research en development. Het ontbreekt aan mensen die breed kunnen kijken en die beschikken over de nodige dosis conceptuele denkkracht en schrijfvaardigheid. En de politie heeft nauwelijks personeel in huis die big data kunnen analyseren. Traditionele medewerkers werken nog met grote hoeveelheden Excelsheets, terwijl er software programmaatjes zijn waarmee je data eenvoudig kunt sorteren en afwijkingen van het normale patroon kunt constateren.

Kantelperiode In de jaren negentig is veel aandacht uitgegaan naar drugsproblematiek en overlast. Daardoor is de informatiepositie van de politie over georganiseerde criminaliteit gering. In de sterk digitaliserende samenleving kunnen criminelen van een afstand hun slag slaan. De ontwikkelingen gaan zo snel dat volgens deskundigen geen sprake meer is van een tijdperk van verandering, maar van een verandering van tijdperken, een zogenaamde kantelperiode. In deze tijd is ICT-kennis cruciaal. De politie probeert zich aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen, maar het gaat veel te traag. Grote vraagstukken als jihadisme, vluchtelingen en cyberbedreigingen vragen om een andere aanpak en een duidelijke visie. En die ontbreekt.

Tekst: Nicole Maalsté Foto: Rob Tuinstra

Zelfverloochening Het besef dat er te weinig capaciteit is bij de opsporing en dat de politieorganisatie niet klaar is voor nieuwe vormen van criminaliteit zoals internetfraude, is binnenhuis volop aanwezig. Maar onder druk van de politiek wordt de politie gedwongen om voor de buitenwereld uit te stralen dat ze de boel onder controle heeft. Fake it till you make it! Door de intensieve bemoeienis van de politiek is een fors deel van de politie bezig met zich verantwoorden naar boven. Hoe dekken we ons in voor de volgende onthulling? In het rapport is te lezen dat opsporingsdiensten buitengewoon worden belast door “een hijgerig departement van waaruit grote hoeveelheden ambtenaren de voordeur bij de politie platlopen op zoek naar verantwoording op detailvragen.” Er is geen ruimte voor een openlijk debat over tekortkomingen. In de politiek ligt de nadruk op framen en spinnen, ofwel het “slim, veilig en mediageniek inpakken van een ongemakkelijke boodschap uit vrees voor de implicaties van de eigenlijke boodschap.” Volgens de onderzoekers past dit niet bij de opsporingsdiensten waar het gaat om handelen naar waarheid. Het framen en spinnen waartoe de politie wordt aangezet komt in feite neer op zelfverloochening.

Magere effectiviteit Alsof dit allemaal al niet dramatisch genoeg is, speelt er nog een ander probleem. Veel strafzaken lopen op niets uit. Slechts 15% van de zaken die moeten worden opgepakt, leidt uiteindelijk tot een strafrechtelijke vervolging. Er worden verschillende oorzaken genoemd. Allereerst zouden rechters minder bereid zijn om straffen op te leggen voor overtre-


dingen rondom hennepteelt omdat zij het softdrugsbeleid als inconsequent zien. Letterlijk schrijven de onderzoekers: “Dit is niet langer een opvatting van enkele individuele rechters, maar in toenemende mate het beleid van rechtbanken en ook gerechtshoven.” Een tweede oorzaak is dat advocaten de doorlooptijd van strafzaken kunnen verlengen door om aanvullend onderzoek te vragen. Dat leidt vaak tot strafvermindering en legt bovendien extra beslag op capaciteit van de politie en het Openbaar Ministerie (OM), wat uiteindelijk de kans op fouten doet toenemen. Dat geldt met name in zaken waarbij onderzoek in het buitenland nodig is (zoals de zaak van oud-eigenaar van de The Grass Company Frans van Laarhoven). Dat is kostbaar en tijdrovend. De kwetsbare logistiek van de strafketen is een derde oorzaak: er zijn lange doorlooptijden, geplande zittingen vallen vaak uit en zaken worden regelmatig aangehouden of terugverwezen. Al met al een droevig beeld. Opsporingsambtenaren hebben daardoor weinig vertrouwen in de strafketen. Ze vinden de eisen die aan het bewijs worden gesteld te hoog en de opgelegde straffen te

laag. Dit leidt tot een slechte relatie tussen het OM en de politie. Soms geeft het OM van tevoren al aan dat een zaak nooit zal leiden tot strafrechtelijk vervolging. Desondanks vraagt zij de politie dan om de zaak op te pakken om een signaal aan de verdachte te geven dat hij of zij in de gaten wordt gehouden.

Frustratie De frustratie over de magere effectiviteit lijkt tot een existentiële crises bij de politie te leiden. Opsporingsambtenaren zoeken compensatie in buitenrechtelijke afdoening. De impact van interventies zoals doorzoekingen en inbeslagnames wordt als meer effectief ingeschat dan een tijdrovende vervolging en rechtsgang, waarvan de uitkomsten ongewis zijn. In hennepzaken betekent dit bijvoorbeeld dat de politie de afgelopen jaren meer gericht is op het opeisen van onwettig verkregen vermogen en schikkingen in plaats van vervolging en berechting. De verdachte krijgt dan de keuze om afstand te doen van zijn auto, akkoord te gaan met werkstraf en/of het betalen van een schadevergoeding aan de gedupeerde.

Ondermijning Om toch voldoening uit hun werk te halen doen opsporingsdiensten steeds vaker snelle interventies waarbij niet altijd alle protocollen in acht worden genomen. Soms is dat erg effectief. Zo werden er in Brabant in februari 2016 27.000 stekjes van wietplanten in beslag genomen. Daarmee werden 165 hennepkwekerijen bevoorraad. Dat was evenveel als het hele jaar daarvoor. Op de taps hoorde de politie Brabantse kwekers klagen over de prijs van de stekken. Die was inmiddels 7,50. In 2014 was dat nog 1,90. Een slag voor de wietsector, dus effectief. Maar het is niet helemaal volgens de regels van de rechtsstaat, waarin de rechter en niet een gefrustreerde opsporingsambtenaar bepaalt of iemand schuldig is en welke straf daarbij hoort. Zo leidt een inefficiënte politieorganisatie tot een ondermijning van ons rechtssysteem. Dit wordt ook benadrukt in het rapport: “Binnen het Nederlandse strafrechtssysteem beoordeelt de rechter of een verdachte schuldig is en of de gepleegde feiten strafbaar zijn, om daarna de strafmaat te kunnen bepalen.” En dus niet een gefrustreerde opsporingsambtenaar.

De politie in actie tijdens het ontmantelen van een kleine wietkwekerij.

33


House of Smart wint

''It takes an original Juryrapport: “Interieur getuigt van Het opzienbarende interieur van House of Smart in Eindhoven heeft een prestigieuze prijs gewonnen. Het ontwerp van interieurarchitect Maurice Mentjens kreeg de Herengracht Industrie Prijs. Uit ruim 200 inzendingen koos een jury onder leiding van de wereldberoemde Nederlandse architect Cees Dam House of Smart als winnaar. De jury roemde het ontwerp als “de inzending die het meest getuigt van eigenzinnigheid, lef en schoonheid.”

Tekst: Rob Tuinstra Fotografie: Arjen Schmitz

interieur, inclusief plafond, is afgetimmerd in een wirwar aan houten structuren. Tezamen met het sobere palet aan grijsnuances ontstaat het beeld van hersenschors, de cortex cerebri, waar alle informatie wordt verwerkt.’

''Boom van kennis'' Daarmee houdt de roem van de jury nog niet op: ‘Aan de houten balkjes (65 mm) hangen en staan producten, als waren ze de vruchten van ‘de boom van kennis van goed en kwaad.’ De ontwerpen van Maurice kenmerken zich door gelaagdheden. Achter de eerste, oppervlakkige indruk doemen veelal spirituele associaties op die een dieper inzicht geven in het ontwerpconcept. In dit geval de contradictio tussen het rationele denken en de psychedelische ervaringen van geestverruimende middelen.’

Het is pas de tweede keer dat de Herengracht Industrie Prijs (H.I.P) is uitgereikt. In cannabiskringen wellicht niet zo bekend, maar in de architectuurwereld is het een zeer prestigieuze prijs, waarmee de organisatie aandacht vraagt voor én steun geeft aan hoogwaardige in Nederland gerealiseerde interieurprojecten. Dit jaar waren er ruim 200 inzendin-

restaurant, een intensive care afdeling en House of Smart.

''Spirituele associaties'' De jury schreef over House of Smart: ‘Het draait allemaal om hersenachtige netstructuren, deels gebruikt als uitstalkast. Maurice zoekt zijn inspiratie graag in de lokale context, de ‘ge-

Dit is wel een hele vette prijs hoor. gen, waaruit na een lange afweging vijf kandidaten werden geselecteerd: een museum, een schouwburg, een

34

nius loci’. In dit geval het dna van de stad Eindhoven als hèt technologisch centrum van Nederland. Het gehele

''Opmerkelijk statement'' Dat House of Smart uiteindelijk uit de laatste vijf geselecteerden tot winnaar werd gekroond, kwam volgens de jury omdat het de inzending was “die het meest getuigde van eigenzinnigheid, lef en schoonheid.” Uit het juryrapport: ‘Het gehele interieur van het House of Smart wordt bepaald door een wirwar van grijze houten balkjes, die zowel een abstractie vormen van het brein als drager zijn van de producten in de smartshop. Daarnaast vormen ze een tegenstelling tussen rationeel denken en de psychedelische ervaringen als gevolg van geestverruimende middelen. Het interieur van het House of Smart – in


toonaangevende architectuurprijs

to be original'' eigenzinnigheid, lef en schoonheid”

feite één groot, fraai afgewerkt meubel – blijft je lang bij, te meer omdat je

te gek. Ik vind het heel tof van de jury, waarin ook Joep van Lieshout zit,

dat House of Smart erkenning krijgt. Want vorig jaar werd de smartshop

Dat we deze belangrijke architectuurprijs hebben gewonnen is een geweldige erkenning voor onze shop, en daarmee voor de gehele branche eigenlijk. hier niet direct hoogwaardige vormgeving verwacht. Daarnaast blijkt een bescheiden budget geen belemmering voor een opmerkelijk statement en dat is in deze context verfrissend.’

''Helemaal te gek'' Maurice Mentjens is uiteraard helemaal in de wolken met de prijs. Aan de telefoon zegt hij: “Dit is helemaal

een kunstenaar die ik zeer bewonder, dat zij zo open minded zijn. Dit is wel een heel vette prijs hoor. Hier ben ik ontzettend blij mee.” Eigenaar Boy Ramsahai van House of Smart: “Dat we deze belangrijke architectuurprijs hebben gewonnen is een geweldige erkenning voor onze shop, en daarmee ook voor de gehele branche eigenlijk. Wij zijn er heel blij mee.” Het is overigens niet de eerste keer

ook door de Dutch Design Week geeerd. Natuurlijk feliciteren wij House of Smart ook met deze fantastische prijs! House of Smart Willemstraat 29 5611 HB Eindhoven www.houseofsmart.nl www.mauricementjens.com www.herengrachtindustrieprijs.nl

35


Groene Stad Door: Rob Tuinstra

Zomer in Amsterdam. Een Groene Stad. Want de politie jaagt hier niet op balkonwiet. Dus kleuren vele balkonnetjes groen. Zoals het hoort. En zelfs reigers houden een oogje in het zeil

36


www.sweetseeds.com

NIEUW ·

NIEUW

IEUW · ·N

NIEUW ·

NIEUW ·

NIEUW

IEUW · ·N NIEUW ·

Crystal Candy®

Blow Mind Auto®

Variety SWS58 · Indica/Sativa: 60%/40% Binnen Opbrengst: 500-650 g/m2 · Buiten Opbrengst: 500-700 g/plant Binnen Bloei: 9 weken · Buiten Oogst: Halverwege-eind september

Variety SWS57 Binnen Opbrengst: 400-600 g/m2 · Buiten Opbrengst: 50-200 g/plant Binnen/Buiten Oogst: 8-9 weken na ontkiemin · Hoogte: 60-120 cm

3z+1z 19,00 € 5z+2z 31,00 €

3z+1z 21,90 € 5z+2z 35,90 €

Special Big Packs

Packages for your Collection 35€

Our best strains, available in special formats of 25 and 100 seeds.

A small but excellent 10 seed collection of seeds at an extraordinary price!

10 SEEDS

100 SEEDS

Feminisedd th

D

ED

K*

10

FREE

ED

IT

www.sweetseeds.com

5 +2

FREE

CK*

10 th

LI M

Check the promo duration on:

3 +1

E

respectively

L I MYI T

Get 1 or 2 FREE seeds buying a packet of 3 or 5 seeds,

NIVERSAR N A

NIVER AN S

Y AR

We continue

Celebrating!

Auto

AC

100€ 350€

ITION

P

PA

25 SEEDS

IO

N

SWEET SEEDS DOES NOT SELL BULK OR LOOSE SEEDS TO GROW SHOPS. THE ONLY ORIGINAL AND GUARANTEED SEEDS ARE THOSE SOLD IN THEIR ORIGINAL PACKAGING. C/ Dr. Nicasio Benlloch nº36-38 · 46015 · Valencia · España · +34 963 890 403 / +34 628 593 887 · DISTRIBUTEURS: +34 963 473 730 / +34 963 404 289 · Fax +34 961 939 618 · info@sweetseeds.es Alleen voor volwassenen (ouder dan 18). Zaden uitsluitend voor verzamelaars. Sweet Seeds neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor illegaal gebruik van zaden. Raadpleeg de lokale wetgeving!.


TONY CLIFTON

“Hey Merlijn, schrijf eens een wereldhit!” Tekst: Arjan van Sorge Foto’s: Arjan van Sorge, Sara vG

Tony Clifton is niet alleen een neppe en belachelijk slechte Las Vegas-zanger, maar ook een stevig raggende band uit Velsen-Noord, een Noord-Hollands dorp onder – letterlijk - de rook van IJmuiden. Een hecht vriendengroepje dat al aardig wat meters gemaakt heeft en net hun eerste plaat uitbracht.

Garage ’n roll maken ze, de broers Mees (zang/drums) en Lenny Kamsma (basgitaar), en gitarist Merlijn Breedland. Terwijl Mees de balletacademie in Amsterdam deed, leerden Lenny en Merlijn elkaar kennen op de middelbare school. Merlijn: “Eind 2014 speelden Lenny en ik voor studiepunten op een kerstuitvoering op school, daarna gingen we naar zijn huis

meer maken! Na twee maanden hadden we ons eerste optreden, belachelijk snel. Twintig minuten knallen op een feestje in een loods, maar wel vet.”

Kiele kiele En zo is het maar doorgegaan, al werden de zalen en festival steeds groter. Highlife spreekt de

Ik rook hasj, van wiet val ik gelijk in slaap. en speelden we daar voor de eerste keer samen. Kerstmis heeft ons samengebracht...” “En toen werd het al snel serieus,” volgens Mees. Merlijn: “Het eerste nummer You Could Be My Bitch vonden we zo te gek: we moeten er

38

bandleden voorafgaand aan de cdpresentatie in OT301 in Amsterdam, maar zonder Lenny want die moet eerst nog even wat op school spelen. Merlijn: “We hebben gisteren pas de cd’s bij de fabriek opgehaald, dat was echt

kiele kiele.” Net op tijd dus, wel zo leuk als je je nieuwe album aan het publiek presenteert. Het maken van het album ging ook al niet van een leien dakje, omdat de producer het naast het opnemen ook razend druk had met zijn werk als geluidstechnicus. Maar goed, het is net aan gelukt. En het mooie: “Drie weken geleden waren het nog losse nummers, en hij heeft er echt een geheel van gemaakt,” aldus Merlijn.

Blijft over: vrouwen Lady Commander, You Could Be My Bitch, I Am A Man – het gaat nogal eens over vrouwen bij Tony Clifton. Mees: “Daar denk je sowieso het meeste aan natuurlijk. Tussen haakjes, we zijn nog vrij!” Merlijn: “We zijn ook heel r-o-c-k! Maar het schrijft gewoon makke-


lijk, we hebben niet zo veel met politiek en we zijn ook niet depressief, dus daar kunnen we niet over schrijven. Je hebt zo al de twee grootste thema’s gekilld, dan blijven vrouwen over.” Mees relativeert: “De nummers zijn belangrijk, en af en toe de woorden ook dus de tekst moet wel kloppen.” Misschien heeft het er ook mee te maken dat er geen frontman of –vrouw in de band zit, maar het drummer Mees is die zingt. Merlijn: “Het werkt lekker zo met z’n drieën en Mees vindt het vet om te zingen.” Mees: “We wilden eigenlijk een drummer gaan zoeken, maar iedereen zei: zijn jullie gek geworden? Dit is jullie ding.”

Slapen op de wc Een ander ding is blowen, daar doen ze ook aan bij Tony Clifton. Merlijn: “De een wat meer dan de ander, en soms wat meer of minder. Nu blow ik bijvoorbeeld wat minder, ik werk in een café en ben dan ’s ochtends om zes uur pas klaar met werken, dan smook ik niet meer want dan val je op je werk in slaap. Dat is laatst een keer gebeurd... Ik was op het personeelstoilet in slaap gevallen omdat ik het blijkbaar nog een goed idee vond om te gaan blowen. Mijn collega’s dachten dat ik knock-out was gegaan, maar ik was gewoon in slaap gevallen. Sindsdien rook ik wat minder.”

het helemaal te gek is. We nemen het even op voor de zekerheid, maar als we het dan de volgende dag luisteren is het echt een bak ellende.” Dat is nogal een cliché verhaal, maar blijkt dus weer eens op te gaan... Mees: “Ja. Maar het is wel leuk. En dan denk je dat je een wereldhit hebt geschreven...”

Wereldhit OK, duidelijk. Maar hoe komen die liedjes eigenlijk tot stand? Merlijn: “Meestal zegt Mees: hey Merlijn, schrijf eens een wereldhit! Dan ben ik bezig, oew, ik weet niks... Nee je moet nu wat spelen! ik weet niks... Ja, ik ook niet... Dus ik moet iets bedenken en ga iets spelen en dan zegt hij nee dat is kut, volgende. En opeens zegt-ie ja dit is te gek. Dat gebeurt heel vaak. Ik vind het nooit zo leuk maar er zijn zo best wel veel nummers uit ontstaan dus het werkt wel, gewoon wat druk er op zetten. Het komt vooral op mij en de bassist neer, maar nooit op Mees.” Mees: “Ik ben de baas - da’s niet waar natuurlijk, maar wel een beetje.”

Lage tolerantie We weten nu hoe de band functioneert, maar wat wordt er nou precies gerookt? Merlijn: “Hasj, van wiet val ik gelijk in slaap.” Mees: “Hasj, en Lenny alleen maar wiet.”

Merlijn: “Die heeft zoiets van: hasj is maar een half uurtje plezier, geef mij maar wiet. Ik heb daar niet zoveel last van, ik heb een lage tolerantie voor van alles, Lenny niet.” Mees: “In Beverwijk zijn er een paar coffeeshops, waaronder Spliff.” Merlijn: “Ik woon nu eventjes in Amsterdam, ik ga voor de superpolm van de coffeeshop aan de overkant van waar ik zit. Vroeger chillde ik veel in Haarlem, daar hebben ze ook fijne coffeeshops.”

Niet afdwingen Afijn, Tony Clifton gaat voorlopig gewoon door met liedjes schrijven en als ze denken dat ze er genoeg hebben dan gaan ze opnemen. Merlijn: “We hebben niet zoiets van dan en dan willen we een volgend album af hebben, want je kan liedjes niet afdwingen. Je kan niet zeggen: in september willen we elf nieuwe liedjes hebben en dan opnemen, want misschien gaat het heel snel en heel lekker en misschien lopen we vast en hebben we er nog maar vier in september. We zijn al wel met andere nummers bezig, maar het is niet genoeg om een nieuw album te vullen. We gaan het niet afdwingen of haasten. Als je er kutliedjes opzet waar je eigenlijk niet tevreden mee bent, dan merken andere mensen dat ook.” www.tonycliftonmusic.com

Blowen Ook in de oefenruimte wordt weleens wat opgestoken. Merlijn: “Aan het einde pas. We repeteren eerst de nummers en op een gegeven moment ben je zo lang zo geconcentreerd geweest dat het dan wel lekker is om wat te blowen. Daarna maak je wat minder serieuze muziek maar het gaat soms wel wat makkelijker. Spelen gaat niet vanzelf, je moet blijven oefenen om strak te blijven, zeker nieuwe nummers. Ik ben soms iets te los.” Mees: “We hebben weleens nummers proberen te schrijven nadat we hadden geblowd, maarreh... dat lukte niet echt. Als we dan heel stoned zijn en we gaan spelen denken we dat

39


Medicinaal Cannabis Nieuws Stichting PGMCG in gesprek met Tilburgse burgemeester Noordanus

“Wij zijn patiënten en geen criminelen” Door: Stichting PGMCG

Onlangs had Stichting PGMCG een gesprek met burgemeester Noordanus van Tilburg en een veiligheidsmedewerker van de gemeente over de kleinschalige thuiskweek van cannabis voor medicinaal gebruik.

niet zo goed geregeld als gedacht wordt. Een grote groep patiënten willen zelfvoorzienend zijn vanwege verschillende redenen. Een aantal daarvan zijn: Hun ziektekostenverzekeraar vergoedt geen mediwiet. De vijf soorten van Bedrocan voldoen niet. Men wil geen cannabis met gammastraling. Er zijn niet de juiste toedieningsvormen. Het niet erkend wordt door hun arts (onwetendheid). Het recht op zelfbeschikking (mensenrecht). Wij willen dit graag op een bestuursrechtelijke manier regelen.” In dat overleg meldde de PGMCG waar men voor stond: “Wij staan voor normalisering van het gebruik van cannabis, zijn componenten, extracten of applicaties als medicijn, medicinaal gebruik of therapeutisch ondersteunend hulpmiddel. Het Medicinaal Cannabis programma Nederland is

40

Moeizaam Het gesprek verliep moeizaam. Stichting PGMCG: “Al met al hadden beide heren geen kaas gegeten van het medicinaal cannabis gebruik hier in Nederland. Aangezien het hier niet om

duizenden patiënten gaat, maar een kleine groep die voor zichzelf wil kweken omdat het voor hun medische noodzaak is, werd er al iets anders tegen aan gekeken. We hebben ook nadrukkelijk vermeld dat voor patiënten de vijf planten maatregel nooit toegepast mag worden, dat hun arts bepaalt wat de patiënt nodig heeft en niet justitie. Wij zijn namelijk patiënten en ziek en wij zijn geen criminelen, dus willen we derhalve als patiënt behandeld worden door het ministerie van Gezondheid en Welzijn en niet door Justitie en Veiligheid.”

Ohio 25ste mediwietstaat in USA Gouverneur John Kasich ondertekende op 8 juni de medische cannabiswet van Ohio en maakte hiermee Ohio de 25ste staat van de VS (26, als men Washington DC meetelt), die een soort van medicinale cannabisconsumptie legaliseert. De wet van Ohio is meer beperkt als andere medische cannabiswetten in vele andere staten. Het staat patiënten niet


toe dat ze cannabis roken, maar ze moeten het oraal nemen via eetbare producten of via verdampen. Verder mogen patiënten niet zelf kweken en het mag maar bij een handvol aandoeningen voorgeschreven worden, daaronder vallen epilepsie, chronische pijn en kanker. Met de goedkeuring van de wet in Pennsylvania en Ohio hebben nu 175 miljoen Amerikanen (meer dan de helft van de bevolking) toegang tot medicinale cannabis.

cognitieve stoornissen waren verbonden, geen significante verschillen toonde tussen de twee groepen die beiden een bipolaire stoornis hebben, zodat er geen verwijzing naar additieve negatieve effecten van de bipolaire stoornis en cannabisgebruik is op geestelijke prestaties. Ook ervaren patiënten met bipolaire stoornissen die cannabis gebruikten, substantiële verbetering van de stemming.

Kinderoncologen steunen toegang tot mediwiet

Geïnhaleerde cannabis vermindert neuropatische pijn bij ruggengraatletsel

Een meerderheid van de verplegers en artsen bij kinderoncologie steunen toegang tot een cannabisbehandeling voor hun patiënten. Dit werd bekend gemaakt bij het jaarlijks congres van het Amerikaanse gezelschap voor klinische oncologie. Onderzoekers van verschillende Amerikaanse kankerbehandelcentra deden navraag bij 654 in de kinderoncologie werkzame personen, waaronder artsen en verpleegkundigen. Meer dan 300 deelnemers (46%) vulden alle vragen volledig in. Een overgrote meerderheid van hen (92%,) verklaarde dat ze ‘bereid zijn om pediatrische patiënten met kanker te helpen met toegang tot medicinale cannabis. En 34% verklaarde dat een cannabistherapie ‘passend is in het begin van de behandeling van kanker.’

Inhalatie van cannabis door een verdamper verminderde de pijn bij 42 patiënten die lijden aan neuropatische pijn gerelateerd aan letsel of ziekte van de ruggengraat. Dit is het resultaat van een placebo-gecontroleerde studie door onderzoekers van de University of California, VS, gepubliceerd in de Journal of Pain. Na het verkrijgen van basisgegevens ondergingen deelnemers een gestandaardiseerde procedure voor het inademen van vier pufjes met gevaporiseerde cannabis of met een placebo. Met behulp van een

11-punts numerieke pijnintensiteit beoordelingsschaal demonstreerden wetenschappers een belangrijke pijnstillende reactie door gevaporiseerde cannabis. Psychoactieve en subjectieve effecten waren dosis afhankelijk. De twee actieve doses verschillen niet aanzienlijk van elkaar in termen van pijnstillende potentie. Auteurs concludeerden dat “deze studie de overweging ondersteunt van toekomstig onderzoek dat langere duur studies die weken tot maanden omvatten, om te evalueren wat de werkzaamheid van medicinale cannabis bij patiënten met centrale neuropatische pijn is.”

Macedonië: mediwiet of vezelhennep? Verschillende media kondigden de legalisatie van medische cannabis in Macedonië aan, maar in feite is het alleen vezelhennep. De aankondiging kwam van Marija Darkovska-Serafimovska van Macedonië’s Bureau voor Geneesmiddelen. Maar het gaat alleen om producten die minder dan 0,2% THC bevatten. www.pgmcg.nl

Nuttige effecten cannabis in een klinische studie bij bipolaire stoornissen Voor sommige bipolaire patiënten kan cannabis resulteren in een gedeeltelijke afname van klinische symptonen bij bipolaire stoornissen, aldus wetenschappers van hetMcLean Hospital in Belmont, de Harvard Medical School in Boston en Tufts University in Medford, VS. Twaalf patiënten met een bipolaire stoornis die cannabis roken, 18 bipolaire patiënten die geen cannabis roken, 23 gezonde cannabisrokers en 21 gezondheidscontroles, voltooiden een neuropsycologische batterij. Verder werd hun stemming drie keer daags gemeten als ook na elk cannabisgebruik over een periode van vier weken. De resultaten tonen aan dat cannabisgebruik en bipolaire stoornissen met een zekere mate van

Aanbod van medische marihuana in een Amerikaanse ‘dispensary’.

41


Column

Wil Oomen

Beroepsethiek In de vrije beroepen (advocaat/jurist, accountant, etc.) komt er steeds meer aandacht voor ethiek en integriteit. Rondom ethiek en integriteit worden hele studies gehouden, maar kort gezegd komt het erop neer dat een professional zich moet gedragen conform de normen en waarden die gelden voor dat beroep en dat hierbij rekening moet worden gehouden met niet alleen de klant, maar ook de maatschappij.

Zo moet een advocaat niet alleen partijdig en vertrouwelijk zijn, en dus de belangen van alleen zijn client voorop stellen, maar ook zich onafhankelijk kunnen opstellen ten opzichte van de klant. Voorbeeld: wat moet je als advocaat doen als de verdachte in hechtenis vraagt of je kunt doorgeven aan zijn vrouw dat alles “redelijk tot goed met hem gaat”. Op zich lijkt hier niets mis mee. Maar als hij daarbij toevoegt dat je dit in precies deze bewoordingen moet doorgeven? Het zou een verborgen boodschap kunnen inhouden en zo word je gebruikt als doorgeefluik voor criminele activiteiten. Hier zal een advocaat niet aan mogen meewerken. Ook in de wereld van de accountants en boekhouders komt steeds meer media-aandacht. Denk aan de Panama-papers en de accountants in de Big-4 kantoren die vervolgd worden. Het verschil tussen belastingontduiking en belastingontwijking is hierbij veel genoemd.

Welke ethiekregels gelden voor een accountant en een administratiekantoor? Zeker in de branche van een coffeeshop is de rol van een accountant van vitaal belang. Een accountant die de administratie van een coffeeshop beoordeelt en verzorgt, mag geen kennis hebben van een schaduwadministratie. Als de accountant weet dat het inkoopproces en de voorraad op een andere manier plaatsvindt dan dat er financieel wordt geboekt, werkt de accountant niet volgens de beroepsregels en is hierdoor strafbaar. Maar ook als een accountant weet dat de cliënt een bankrekening in Zwitserland heeft, dient hij hier ook een melding van te doen aan justitie, zonder dat de accountant dit doorgeeft aan de klant. Risico’s Een coffeeshop loopt door het huidige wettelijk kader veel risico’s. Een accountant, maar ook een jurist/ adviseur kan hierin worden mee-

genomen. Wij merken daarom ook dat veel accountants liever niet een coffeeshop als klant hebben, of hier veel stress door krijgen. Omdat een accountant of boekhouder toch de coffeeshop als klant wil behouden, wordt er regelmatig meegedacht aan een wijze van administreren waarvan zij weten dat dit niet conform de werkelijkheid is. Dat is een absolute doodzonde en gevaarlijk voor zowel de coffeeshop als de accountant/adviseur. De accountant/ adviseur dient bij een coffeeshop kennis te hebben van de branche en desnoods de coffeeshophouder aan te sturen, zodat de inkoop conform de werkelijkheid gebeurt en het minste risico veroorzaakt voor het bestaansrecht van de coffeeshop. (Strafrechtelijke) gevolgen/ boeten Er bestaat de mogelijkheid dat accountants, juristen en adviseurs strafrechtelijk vervolgd kunnen worden of een boete opgelegd kunnen krijgen indien hun cliënt zich schuldig maakt aan belastingfraude en zij hiervan op de hoogte waren of hadden kunnen/ moeten zijn. Behalve de strafrechtelijke problemen en de beroepsethiek speelt de mogelijkheid dat de gehele administratie wordt verworpen indien blijkt dat deze administratie niet geheel conform de werkelijkheid is. Weten is één, uitvoeren is twee. Beroepsethiek voor juristen en accountants worden steeds belangrijker en daarnaast zijn de vervolgingsregels voor adviseurs sterk aangescherpt. Oomen fiscaal onderzoek en advies. Mr. Wil Oomen www.oomenfiscaalonderzoek.nl OAK - Oomen Administratiekantoor Ing. Ruud Oomen www.oomenadministratiekantoor.nl

42, y t r i D & Low Flo oyd Lan ndiis be egint lijn wie etprodu ucte en Chris s Brow own: “Ik k mag de polit tie e hiier wel” Wereldster Chris Brown was deze zomer in Nederland voor een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. En net als vele andere beroemdheden brengt hij dan graag even een bezoekje aan een coffeeshop. Maar deze keer kocht Brown ook een aantal motoren, waarop hij een ritje door de binnenstad maakte. En dat zonder dat er nummerborden op de voertuigen zaten. Dus werd de muzikant met zijn gevolg door de politie naar het bureau meegenomen, waar hij een boete kreeg. Daar zat hij eigenlijk niet zo heel erg mee. Sterker nog, hij meldde dat hij de Amsterdamse politie eigenlijk wel mocht. En dat bewees hij door gewillig even met het korps te poseren.

Oud-wielrenner Floyd Landis begint een eigen lijn wietproducten, die hij onder de naam Floyd’s of Leadville in Colorado wil gaan verkopen. Landis gebruikt zelf al enkele jaren cannabis, cannabis dus weet waar hij het over heeft: "Het therapeutisch effect dat cannabis heeft, kan niet worden genegeerd. Ik heb jaren gebruik gemaakt van farmaceutische pijnstillers om de pijn in mijn heup te bestrijden, maar dankzij cannabis heb ik de pijn beter onder controle. Mensen verdienen een veilig alternatief." Landis, die in 2006 de Tour de France won maar later die prijs kwijtraakte vanwege doping, ziet zijn nieuwe carrière met vertrouwen tegemoet: “De cannabisindustrie groeit snel en ik voel me gelukkig dat ik een kans krijg daar een rol in te spelen."

Rick Ross houdt zich gedeisd De Amerikaanse rapper Rick Ross werd onlangs tijdens een feestje bij hem thuis gefotografeerd terwijl hij een joint leek te roken. Nou en, zul je zeggen. No big deal. Maar in dit geval helaas wel. Ross woont in de zuidelijke Amerikaanse staat Georgia, waar nog erg strikte wetten tegen cannabis bestaan. Bovendien moet hij zich wel gedeisd houden, want hij is onder huisarrest geplaatst nadat hij is aangeklaagd wegens kidnapping. En in Georgia is het roken van een blunt een vette overtreding van je huisarrest. Nadat enige websites melding van zijn wietgebruik hadden gemaakt, was Rick Ross er dan ook als de kippen bij om te melden dat hij hier geen reefer had gesmookt, maar een sigaar. Een sigaar zonder enige toevoegingen, meldde hij daar voor de zekerheid nog bij.

44


Nicki Minaj’s populariteit groeit Goed nieuws voor Nicki Minaj. Na een paar maanden huisarrest mocht haar vriend Meek Mill zijn enkelband weer afdoen. Hij was eerder veroordeeld wegens het dealen van drugs en verboden wapenbezit. Maar omdat hij de voorwaarden voor zijn vervroegde vrijlating had geschonden, onder meer door naar Los Angeles te vliegen om Nicki te ontmoeten, kreeg hij een extra straf opgelegd. Overigens kreeg Nicki onlangs enige kritiek te verduren, toen ze na de schietpartij in Dallas, waarbij vijf politieagenten werden doodgeschoten, de volgende tweet rondstuurde: ‘May the spirit of Malcoml X be reborn…For such a time as this.‘ Desondanks heeft ze door haar medewerking aan de single Don’t hurt me van DJ Mustard haar fanbase weer verbreed. Ze is populairder dan ooit en steeg 15 plaatsen naar nummer 7 op de Social 50, een lijst van magazine Billboard waarin wordt bijgehouden wie in is en wie niet. De sexy foto’s die Nicki vaak op Instagram post zullen die populariteit ongetwijfeld goed doen.

Oo ok ra apper r Cam m’r ron n krijjgt t eig gen wietso oort tjes s In de lange rij Amerikaanse rappers die een eigen cannabislijn beginnen, kunnen we nu ook Cam’ron uit Harlem scharen. De wiet van Cam’ron moet deze herfst verkrijgbaar zijn, tegelijk met het verschijnen van zijn nieuwe album Killah Season 2: The Pink Edition. Onlangs werd de rapper bij de elitekwekers van Chroncierge gesignaleerd, die eerder de Freddie Kane OG voor rapper Freddie Gibbs produceerden. Naast zijn nieuwe album en zijn eigen wietsoortjes is Cam’ron deze herfst ook druk met zijn jaarlijkse The Smoker’s Club Tour, waarin andere wietliefhebbers als The Underachievers, G-Herbo, Smoke DZA, Nyck Caution, MobSquad NARD, G-Jet en Liam Tracy te zien zijn.

Tegenslag voor Snoop Dogg Enige tegenslag voor Snoop Dogg. Het logo van zijn verzameling wietproducten, Leafs by Snoop, wordt betwist door de eigenaren van het ijshockeyteam Toronto Maple Leaf’s. Hoewel Snoop zijn logo al in november vorig jaar liet vastleggen, hebben de advocaten van de Canadese club, die overigens in de Amerikaanse ijshockeycompetitie actief is, toch bezwaar aangetekend bij de U.S. Trademark and Patent Office. De club meent dat het logo van Snoops bedrijf teveel op dat van het sportteam lijkt. Maar volgens professor Christopher Sprigman, een autoriteit op dit gebied, zijn de kansen groot dat Snoop dit geschil wint. Sprigman: “Er zijn weinig overeenkomsten tussen de ijshockeyfans van de Toronto Maple Leafs en blowers die de producten van Snoop Dogg wel zien zitten. Van enige verwarring door beide logo’s, zoals de Canadezen beweren, lijkt mij daarom geen sprake.”

45


46


Colombiaan DJ Lu / Juegasiempre

Hommage aan straatcultuur Door: Peter van Sparrentak

De Colombiaan DJ Lu / Juegasiempre fotografeert mensen op straat en maakt er enorme muurschilderingen van. De portretten, die hij maakt met een mix van stencils en spuitbussen, zijn technische hoogstandjes. Alle sjablonen hiervoor snijdt hij met de hand uit. Op kleiner formaat beschildert hij de stadsmuren met protestpictogrammen.

Je ondertekent je werk niet met één, maar twee namen: DJ Lu en Juegasiempre. Voordat ik kunst op straat ging maken, draaide ik als dj in bars en clubs in Bogota techno, minimal en tribal house. Vrienden noemden me Lu, afgeleid van mijn echte naam. Juegasiempre is Spaans voor ‘altijd spelen’. Het is een levensmotto van mij. Er is een mooie zegswijze: je moet

katholieken en boeddhisten. In een galerie kom je alleen mensen tegen die hetzelfde denken als jij.

Je maakt ook stencils, stickers en Je muurschilderingen zijn loeischerp posters met maatschappijkritische en zitten vol details. Heb je een pictogrammen. kunstopleiding gedaan? Daar ben ik mee begonnen in 2005. Ik heb eerst een studie architectuur aan een particuliere universiteit gedaan. Daarna ben ik kunst gaan

Als je het leven ziet als een spel, sta je altijd open om verrast te worden. je leven net zo serieus nemen als een spel. Soms win je, soms verlies je, en dan verander je je strategie. Weet dat je bepaalde problemen kunt oplossen. En als je het leven ziet als een spel, sta je altijd open om verrast te worden.

fen dat kunst iets veel breder is en te maken heeft met een open mind. Volgens mij moet kunst proberen om de wereld, die behoorlijk fucked up is, te verbeteren en de blik van mensen te verruimen.

studeren aan een openbare universiteit. Het verruimde mijn blik enorm. Ik leerde er mensen kennen van allerlei culturen, afkomst en sociale klassen. Ik ging steeds meer besef-

Overal op straat zie je reclamelogo’s. Dus ik dacht: okay, als advertenties ons beïnvloeden op straat, ga ik hetzelfde doen, maar dan met een boodschap die mensen aan het nadenken zet. Mijn idee was om twee tekens die niet bij elkaar horen, te laten clashen. En het grappige is, dat is ook wat ik als dj deed. Twee verschillende dingen met elkaar mixen om iets nieuws te maken. De stencils zijn in A4-formaat. Soms stencil ik thuis een stapeltje posters om ze ’s nachts op te plakken.

Je werkt als kunstenaar bijna altijd op straat? Ja, al heb ik soms exposities in galeries. Mijn hoofddoel blijft schilderen op straat, om een statement maken en te proberen om de wereld een klein beetje beter te maken.

Je denkt dat kunst op straat de ideeën van mensen kan veranderen? Ja, daar geloof ik in. Op straat kun je een heel breed publiek bereiken. Je ziet er zwarte, bruine en witte mensen, jong en oud, arm en rijk,

47


Respect Life, NYC.

De pictogrammen zitten vol beeldgrappen. Wat opvalt, is dat je veel wapens gebruikt. Colombia heeft een lange historie van geweld. Het zou mooi zijn als de regering en de FARC zich houden aan het vredesakkoord. Maar de FARC is niet de enige guerrillagroep. Er zijn nog paramilitairen, de ELN, criminele organisaties, kortom, genoeg problemen. De iconen van wapens gebruik ik om een boodschap te vertellen over geweld in brede zin.

Christus die gekruisigd is aan een geweer gaat over religieus geweld. Op een ander zie je een mannetje met een geweer in plaats van zijn rechterbeen. Colombia heeft namelijk een groot probleem met landmijnen. De ananas met handgranaat is een van de eerste die ik maakte en een van mijn bekendste. Er zijn veel designs van gemaakt, zoals voor Tshirts en een schoenmerk uit Chicago, dat me betaalt om er prints van te maken op canvasschoenen.

Je muurschilderingen lijken op die van je landgenoot Stinkfish, die we vorig jaar in Highlife interviewden. Hij is een pionier en schilderde al eerder op straat. Toen ik begon heeft hij me geïnspireerd. We werken allebei met zelfgemaakte portretfoto’s, maar onze stijl verschilt.

De grote muurschilderingen maak je onder de noemer Street Pride. Ik zie dat er mensen zijn die de straat gebruiken om er te leven, terwijl de rest alleen van a naar b gaat of er doorheen rijdt met de auto. Steeds meer openbare ruimte wordt gepri-

48

vatiseerd en er komen camera’s te hangen. Met mijn schilderingen wil ik een hommage brengen aan de mensen die de straat gebruiken als een plek van vrijheid. Zo fotografeer ik recyclers, mensen die iets verkopen, zwervers en sporters zoals parcours bikers of skaters. En ook kinderen die op straat spelen, wat je steeds minder ziet. Het is een soort alternatieve cultuur. Hier in Bogota, maar ook op reis, maak ik foto’s en vertel de mensen dat ik met een project bezig ben. Van die portretten maak ik muurschilderingen. Ik vind het belangrijk om deze gewone mensen te laten zien, omdat ze nooit in de media zullen staan. Die laten vooral politici, sporthelden en idolen zien.

Voor de muurschilderingen mix je stencils en spuitbussen. Je geeft de gezichten een structuur van talrijke puntjes en streepjes. Ik kan in tien minuten een stencil snijden, maar ik wilde mijn techniek verder ontwikkelen. Als mensen langslopen en mijn werk zien, vragen ze: hoe lang ben je wel niet bezig geweest om de stencils uit te snijden? Dat vind ik leuk om te horen. Som-


migen vragen: heb je daarvoor een lasercutter? Dan zeg ik, nee mijn vriend, dat is mijn therapie. Voor één portret ben ik acht dagen de stencils aan het snijden.

Een prachtige schildering, Respect Life, maakte je vorig jaar in de stad New York. Dat meisje met hond fotografeerde ik tijdens de jaarlijkse optocht voor dierenrechten in Bogota. Dierenrechten zijn voor mij ook een belangrijk thema. Het meisje links heb ik gefotografeerd in Saint Lucia, een eiland in de Cariben. Ze hebben geen connectie met elkaar, maar toch zet ik ze allebei op één schildering. Ik wil een ode brengen aan de diversiteit van mensen.

Een andere, opvallende schildering toont een man met een gasmaker. Dat ben ik zelf. In Nederland heb ik dat gasmasker uit WOII gekocht op een rommelmarkt. De schildering is mijn protest tegen milieuvervuiling. Er staan logo’s bij van Shell en BP. Deze bedrijven denken alleen aan geld, niet aan onze planeet.

Colombia is veiliger geworden en het toerisme groeit, maar het land Je hebt ook een eerbetoon gebracht heeft nog een negatief imago. Noem aan een Colombiaanse hiphopper, eens enkele pluspunten. genaamd Duke. Het enorm gevarieerde landschap: In Medellín heb je de beruchte wijk Comuna 13, waar veel geweld is. (Tot diens dood in 1993 was dit de thuisstad van de moordzuchtige cocaïnebaas Pablo Escobar, red.) Rappers doen daar iets moois. Ze

Kunst moet proberen om de wereld, die behoorlijk fucked up is, te verbeteren. Wat is je eigen achtergrond? Ik ben bruin. Mijn achternaam is Spaans. Kortom: een typische Latijns-Amerikaan met een mix van culturen.

werd in 2013 vermoord om een onbenullige ruzie. Dit jaar heb ik hem geschilderd. Zijn moeder kwam ook kijken, maar het was voor haar te pijnlijk om de gelijkenis van haar zoon te zien. Zijn dochter wilde wel voor de schildering poseren.

proberen probleemjongeren uit de ellende te halen door muziek, graffiti en breakdance. Ik fotografeerde hen vier jaar geleden. Eén van hen, Elider Varela, bijgenaamd El Duke

je hebt hier bergen, woestijn, jungle en de mooiste stranden aan de Caribische zee en de Stille Oceaan. Er zijn veel verschillende mensen en dus vele soorten cultuur en muziek. En in Bogota zijn er veel muurschilderingen te zien, omdat het stadsbestuur het heeft toegelaten. Onveilig? In de stedelijke gebieden is het even veilig als in Rome. Ik denk dat er meer mensen worden bestolen in Rome dan hier. www.flickr.com/photos/ juegasiempre/ www.instagram.com/ juegasiempre/

49


Gezonde tanden door cannabis

Poetsen met CBG Door: redactie Highlife

Roken is slecht voor gebit en tandvlees, en dat geldt voor zowel tabak als cannabis. Door wiet puur te roken nemen deze risico’s niet af. Integendeel, uit onderzoek is gebleken dat wietrook schadelijke chemicaliën bevat die kunnen leiden tot ernstige tandvleesziektes.

Gelukkig biedt de veelzijdige cannabisplant zelf een remedie voor oraal onheil. Het Amerikaanse Axim Biotechnologies presenteerde onlangs onder de merknaam Oraximax een lijn met cannabis verrijkte tandpasta en mondwater. De producten zijn nu eens niet op CBD gebaseerd maar bevatten CBG (cannabigerol), een cannabinoïde die tot dusver wat onderbelicht is gebleven. Uit het weinige onderzoek naar CBG zou blijken dat het ontstekingsremmende,

antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen heeft en stimulerend werkt op de botaanmaak, waardoor het mogelijk reeds ontstane schade kan herstellen. Als grondstof voor de tandpasta wordt industriële hennep gebruikt uit Nederland, Denemarken, Spanje en Italië, maar ook Bedrocan wordt als leverancier genoemd. Er zit nog een Nederlands tintje aan Axim: in 2017 hoopt het bedrijf een 5000 m2 grote vestiging in Almere te openen.

Van wie is die 58 kilo wiet? Door: redactie Highlife

Toen hij nog droomde van een carrière als profvoetballer had hij vast niet gedacht te moeten rondkomen van de bescheiden 30.000 euro die een gemiddelde eerste divisie speler verdient. Ziedaar een mogelijk motief voor de Belgische voetballer Jean-Francois Mbuba om een zakcentje bij te verdienen.

In ieder geval was de rechter er van overtuigd dat de speler van Club Roeselare in de fout was gegaan. Toch was het bewijs indirect en vooral gebaseerd op verklaringen van Mbuba’s ex-vriendin Imana A. De zaak kwam aan het rollen toen de politie een verdacht voertuig controleerde waarin 58 kilogram cannabis lag. Volgens de bestuurder had hij de drugs in opdracht van de ex uit een garage gestolen die op naam stond van Mbuba. De ex werd veroordeeld tot 100 uur

50

werkstraf, de vervoerder kreeg 15 maanden cel. Mbuba kwam er genadig van af met een voorwaardelijke celstraf van acht maanden. Terwijl de voetballer volhoudt niets te weten van de handel in zijn garage, geeft zijn ex grif toe dat ze wraak wilde nemen omdat Mbuba vaak vreemdging. “Maar de drugs waren wel degelijk van hem,” hield ze vol. Mbuba ziet de consequenties voor zijn toch al niet zo lucratieve voetbalcarrière met angst en beven tegemoet.


BUBBA KUSH CBD

20 16

AMNESIA CBD

ST R N EW

OG KUSH CBD

A

IN S

CHEESE CBD

HAZE AUTO CBD

INDUSTRIAL PLANT AUTO CBD

PURPLE ORANGE CBD


GADGETS Door: Mike de Leede // Beeld: MMP, e.a.

DRAAGBARE TUINLAMP Deze topdesign LED-lamp van Fermob is echt een vondst: oplaadbaar én makkelijk mee te nemen dankzij het handvat. Da’s makkelijk voor als je ’s avonds even in de tuin ad-hoc kruiden, groente of andere zaken moet oogsten. Het is een sfeervolle lamp die je overal mee naartoe kunt nemen. Hij werkt uren op de meegeleverde accu. Met zijn externe snoer van 2 meter lang is hij ook binnen of dichtbij huis te gebruiken. Hij is multi-inzetbaar en dimbaar voor extra sfeer. In twee hoogtes en met zes kleuren handvat verkrijgbaar: 25 bij 19 of 38 bij 28 centimeter. Prijs: € 72 of € 130. www.finnishdesignshop.com

WATERDICHTE BLUETOOTH 3.0 SPEAKER Zet je tijdens het douchen of in bad gaan graag een ontspannend muziekje op, maar ben je bang dat je dure smartphone in het water valt? Een waterdichte bluetooth speaker zoals deze vijfkleurige van Boss en Wessing is dan onmisbaar. De draadloze speaker van 7,5 cm doorsnede is niet alleen waterdicht, de geluidskwaliteit is ook nog eens vele malen beter en luider dan de standaard speaker van je toestel. Hij is voorzien van een grote zuignap waarmee je hem op elke vlakke ondergrond kunt bevestigen. Ideaal voor bevestiging op tegelwand, glazen deur, spiegel, auto of caravan. En hij is niet alleen geschikt voor het draadloos afspelen van muziek via je telefoon of tablet, er zit tevens een handsfree functie ingebouwd: zodra je gebeld wordt, kun je via de speaker het gesprek aannemen en beëindigen. Accu 3.7 400Mah Lithium, bereik: 10 meter. Prijs: € 9,95. www.tegeldepot.nl

MULTITOOL POCKETMONKEY

Deze handy 12-in-1 multitool uit onverwoestbaar 316-RVS past in je portemonnee, dus je hebt hem altijd bij je als je hem nodig hebt. Je mag hem zelfs meenemen in een vliegtuig. Hij kan niet buigen of breken, noch roesten. Het beschikt over een flessen- en dozenopener, een platte, micro en kruiskopschroevendraaier, een GSM of tablet kickstandaard, een briefopener, een deurklinkslip, diverse inbussleutels, een meetlat, een headphone wrap, een groente en fruitschiller. De mogelijkheden van dit gadget zijn echt eindeloos. Prijs: € 14. http://shop.zootilitytools.com/products/pocketmonkey

52


HEERLIJK LAMZACEN Na een drukke werkweek is het heerlijk relaxen op deze gloednieuwe gadget van Fatboy: de Lamzac. Jouw New Best Friend. Opvouwbaar, van onverwoestbaar hightech ripstop nylon, gemakkelijk mee te nemen naar festival of strand en eenvoudig met lucht te vullen. Al verloopt de eerste keer opzetten mogelijk wel wat stroef. Maar oefening baart kunst: als je de truc eenmaal door hebt gaat het super eenvoudig. Zorg ervoor de je de luchtkamers even goed open maakt met je handen voordat je lucht gaat scheppen. Twintig seconden later kun je heerlijk onderuit en genieten. In zeven trendy kleuren verkrijgbaar. Prijs: € 74,50. www.fonq.nl

PRESENT AND TODAY: DE TIJD IN KLEUR Zie hier: de hightech klokken Present en Today van de Amerikaanse mediakunstenaar en horologist Scott Thrift, die de tijd weergeven in de kleuren van het dagdeel: let wel, het volledige kleurenspectrum. Je ziet als het ware de zon opkomen in de ochtend, met in de namiddag het hoogtepunt en dan langzaam toewerken naar de zonsondergang en dageraad. Dit 24-uurs kunstwerken zijn prachtig ontworpen en zullen je manier van klokkijken en tijdsperspectief drastisch veranderen. Voor een illustratief filmpje ga je naar onderstaande website. Prijs: N.n.b. www.designboom.com/design/scott-thrift-today24-hour-timepiece-06-03-2016/

HIGHTECH VUURKORF Deze vuurkorf uit hightech Cortenstaal heeft een even eigenwijs als onverwoestbaar design: is demontabel, gebaseerd op vorm en beweging van spinnen en vernoemd naar een aflevering van Twin Peaks: Fire Walk With Me. Je kunt hem afgekoeld binnen een minuut zonder gereedschap in elkaar zetten, uit elkaar halen en opbergen. Dus echt overal mee naartoe nemen. Hij is supermakkelijk draagbaar. En na gebruik hang je hem in tweedimensionale vorm zo aan de muur. Inclusief handy opvangbakje voor asresten, dat tevens bruikbaar is als barbecue kolenbakje. Met een rond rooster van 57 centimeter kun je dus tevens genieten van gegrilde lekkernijen. Designmes en -prikker uit Cortenstaal worden meegeleverd. Dit materiaal ziet er gloednieuw eerst staalkleurig uit, na een jaar gebruik stoer roestkleurig. Wel met levenslange garantie. Prijs: € 289. www.musthaves.nl

53


Utrecht wil meer coffeeshops Door: redactie Highlife

Goed nieuws uit de stad Utrecht. De gemeente wil het makkelijker maken om een bestaande coffeeshop door een andere eigenaar te laten voortzetten en ze wil het aantal coffeeshops uitbreiden.

Momenteel zijn er verspreid over de stad tien coffeeshops, terwijl er ruimte is voor zeventien. Volgens de gemeente leidt een te klein aantal coffeeshops ten opzichte van de vraag naar softdrugs tot overlast. Een redelijk evenwicht tussen vraag en aanbod, in combinatie met een zekere kleinschaligheid van de coffeeshops, draagt volgens de gemeente bij aan het beheersbaar houden van mogelijke overlast en daarmee de leefbaarheid in de omgeving van de coffeeshops.

Handelsvoorraad Er lopen nu vijf aanvragen voor een nieuwe coffeeshop en er zijn twee plekken gereserveerd. Een andere

maatregel is dat de onwerkbare handelsvoorraad van 500 gram wordt verdubbeld. De gemeente: ‘Overeenkomstig de wens van ondernemers leidt een voorraad van 500 gram tot 1 kilo tot een waarschuwing.’ Alleen bij een grotere voorraad of herhaling moet de shop tijdelijk of zelfs definitief sluiten. (foto: Wikipedia)

Eeuwenoude cannabis als handelsgeld? Door: redactie Highlife

Dat cannabis al een eeuwenoude geschiedenis heeft is een bekend feit. We schreven er al vaker over. Maar het blijft mooi als ook recente archeologische onderzoeken dit weer eens bevestigen.

54

Wetenschappers denken dat de handel in cannabis tussen 11.500 en 10.200 jaar geleden al begon in Japan en Europa. Proto-Europeanen behorend tot de jamnacultuur reisden naar het oosten en ontdekten cannabis. De handel nam 5.000 jaar geleden flink toe, omdat nomaden te paard toen grote afstanden konden overbruggen. De route die zij namen werd later bekend als de zijderoute. Het is mogelijk dat cannabis net als nu veel geld waard was en daardoor mogelijk de perfecte voorloper van contact geld was. Al jaren treffen archeologen pollen en vezels van cannabis aan tijdens veldonderzoek in Europa en Azië. De vroege verspreiding van cannabis van Azië naar Europa is dus niet een echte verrassing, maar het is wel leuk dat het nu opnieuw wetenschappelijk bewezen is.


H

- Smart- Heal d e e S thsh eadop

CBD

HEMP PRODUCTS

OIL / BHO

BONGS

SEEDS

STASH

WWW.DUTCHTRIMMING.COM

5 GoodService 5 FastDiscreetDelivery Apollyon Dordtsestraatweg 434a 3075 BK Rotterdam (near Zuidplein and Ikazia Hospital) Phone: 0031 10 4866605 info@apollyon-shop.nl

Open from Monday to Saturday from 11.00 to 19.00h. Join us at Facebook, Regular giveaways www.facebook.com/headshopapollyon

HIGHSPEED KNIPMACHINE

ALTIJD EEN SCHOON EN OLIEVRIJ PRODUCT BESTE PRIJS / KWALITEIT VERHOUDING GOEDKOOPSTE IN ZIJN KLASSE

NU VERKRIJGBAAR IN UW LOKALE GROWSHOP TEL (0031) 617191525 | MAIL: INFO@DUTCHTRIMMING.COM


Een daad van verzet Door: Karel Michiels

‘De oorlog tegen drugs is een grotere bedreiging voor onze vrijheid en democratie dan het terrorisme.’ (Joseph D. McNamara, onderzoeker aan Stanford University en voormalig politiechef)

de commissaris daarover in de krant De Standaard. 'Maar nu weet ik: ik was te veel flik en te weinig broer. Op een avond – ik werkte toen nog in Antwerpen – zag ik hem tijdens een patrouille rond het De Coninckplein. Weggedoken, onder invloed. Ik ben doorgereden. Ik was te beschaamd om iets tegen hem te zeggen.’ Peter schreef een boek over zijn broer (Broers waren we), kwam zo in contact met Anyone’s Child, een campagne tegen de criminalisering van drugs, en ging dit voorjaar in New York betogen tegen de War on Drugs. ‘Omdat het huidige drugsbeleid meer schade berokkent dan de drugs zelf’, zegt hij. ‘Ik heb er lang over gedaan om tot dat inzicht te komen, maar het is de harde realiteit.’

Outing Hulde aan hoofdcommissaris Peter Muyshondt van de lokale politie Voorkempen. Eindelijk een gezagsdrager die zijn nek durft uitsteken en niet wacht tot hij met pensioen is voor

De uitspraken van Muyshondt passen in een lange rij 'outings' van politici en politiechefs die de War on Drugs ondubbelzinnig veroordelen, jammer genoeg meestal pas nadat

hele law enforcement-apparaat, de politie, de DEA, maar ook de deels geprivatiseerde gevangenissen en alle mogelijke toeleveringsbedrijven.'

Domheid Wij hebben (voorlopig?) nog geen geprivatiseerde gevangenissen maar voor de rest is de redenering perfect van toepassing op de huidige situatie in België. Bart De Wever heeft alle zeilen bijgezet om zijn persoonlijke kruistocht tegen illegale drugs door te drukken. Op zijn bevel bereiden enkele parlementsleden van de NV.A op dit moment een plan voor om de oorlog tegen drugs uit te breiden over heel het land. 'Alle illegale drugs zijn per definitie slecht' is het motto. Dat is geen cynisme, dat is gewoon pertinente domheid. De andere regeringspartijen zwijgen als vermoord over dit thema. De regering Michel was amper gevormd, het programma nog niet naar buitengekomen, maar dat er een nultolerantie voor softdrugs zou komen, stond al vast. Geen thema tijdens de verkiezingen, geen enkele andere partij die er een punt van maakte, en toch was het de eerste beslissing van de nieuwe regering.

Een medewerker van Nixon: “Wisten we dat we logen over drugs? Natuurlijk wisten wij dat.” hij de War on Drugs afkeurt. In een land waar de belangrijkste politieke leider die onzinnige oorlog onverminderd wil voortzetten, is dat bijna een daad van verzet. Zijn persoonlijke betrokkenheid maakt het getuigenis nog sterker.

Harde realiteit Tien jaar geleden stierf Tom Muyshondt, de broer van Peter, aan de gevolgen van een overdosis heroïne, cocaïne, medicatie en alcohol. ‘Ik heb daar heel lang mee geworsteld’, zei

56

ze uit het beroepsleven zijn gestapt en dus ook geen maatschappelijke invloed meer hebben. Maar dan nog is de vraag waarom al die mensen zelden of nooit gehoor krijgen. Toen de War on Drugs in Amerika nog volop woedde, zei de Amerikaanse onderzoeker en voormalige politiechef Joseph McNamara daarover: 'Iedereen die zijn bedenkingen over de War on Drugs uitspreekt, wordt op de een of andere manier geïntimideerd. Want dan ben je soft on drugs. De groepen die bij deze oorlog het meest belang hebben, zijn de drugskartels en het

Vijanden In het aprilnummer van Harper's gaf journalist Dan Baum een quote vrij die hij in 1994 had opgetekend (maar nooit had gepubliceerd) uit een interview met John Erlichmann, tussen 1968 en 1974 topadviseur van de Amerikaanse president Richard Nixon. 'Wij hadden in het Witte Huis twee grote vijanden: de linkse vredesbeweging en de zwarte bevolking. Protesteren tegen de oorlog of gewoon zwart zijn, konden we niet bui-


ten de wet stellen. Maar door de hippies te associëren met marihuana en de zwarten met heroïne, en hen dan zwaar te criminaliseren, konden we hun gemeenschappen verstoren. We konden hun leiders arresteren, hun huizen binnenvallen, hun vergaderingen afbreken, en hen via de media dagelijks demoniseren.' En dan komt er nog een heel straffe slotzin: 'Wisten we dat we logen over drugs? Natuurlijk wisten wij dat.'

Misdadig cynisme Dat waren dus de mensen die de wereldwijde War on Drugs hebben ingezet, tegen alle medische, sociale en wetenschappelijke adviezen in, met een ronduit misdadig cynisme. Het is

onbegrijpelijk dat een verstandige man als Bart De Wever (en met hem het gros van de politici) zich over dit thema niet beter informeert en halsstarrig vasthoudt aan een uitzichtloze strijd waarvoor nooit goed gefundeerde redenen zijn geformuleerd. Veel lof en respect dus voor Peter Muyshondt die zijn politieke superieuren durft aanzetten tot nadenken. Wat nog niet betekent dat hij in zijn zone tussen Antwerpen en de Nederlandse grens een gedoogbeleid zou (kunnen) overwegen. ‘Ik besef dat mijn overtuiging moeilijk te rijmen valt met mijn job. Maar zolang ik politieman ben, zal ik doen wat er van me verwacht wordt en het beleid uitvoeren.' Zo ver zijn we dus gekomen, dat politiemensen bevelen moeten opvolgen die ze zelf zinloos vinden.

“Diep respect voor cannabis” Door: redactie Highlife

Monique Posthumus leed aan darmkanker en kreeg een diagnose dat er geen genezing mogelijk was. Maar ze liet zich daardoor niet van de wijs brengen en ging zelf op onderzoek uit. Ze kwam bij Wernard Bruining terecht die haar vertelde over de geneeskrachtige werking van cannabis en met name wietolie.

Dapper en onthullend

inspirerend persoonlijk verslag van de zoektocht van Monique Posthumus naar een andere manier van genezen. Posthumus kreeg de diagnose ongeneeslijke darmkanker en kwam snel daarna in aanraking met cannabis als mogelijk alternatief voor chemotherapie. Kanker & Cannabis is voor kankerpatiënten, voor naasten van kankerpatiënten, voor workaholics en voor artsen. Het bevat naast Posthumus’ persoonlijke ervaringen ook belangrijke informatie over o.a. cannabis(olie), chemo, kanker en de werking van de farmaceutische industrie.’

Haar uitgeverij Ankh-Hermes schrijft over het boek: ‘Kanker & Cannabis, mijn zoektocht naar heling is een dapper, onthullend en

Kanker & Cannabis Monique Posthumus Uitgeverij Ankh-Hermes

Tegen alle verwachtingen van specialisten in overwon Monique vervolgens haar strijd tegen kanker. Nu is er een boek verschenen waarin ze over haar ervaringen schrijft. Monique Posthumus: “Dankzij de cannabisolie en dankzij mijn gemoedstoestand heeft mijn ziekteverloop een wonderlijke wending gekregen. De rode lijn in dit boek is de cannabisplant, die mij zoveel goeds heeft gebracht. Ik heb diep respect voor deze plant gekregen.”

57


Marrika van Beilen

“Hennepteelt hoeft geen schimmige wereld te zijn” Door: Rob Tuinstra

In het vorige nummer schreven we over de boekpresentatie van Groene Vingers, een boek van Marrika van Beilen over het Nederlandse cannabisbeleid, waarin het verhaal rond de ideële Bierummer wietkwekers John en Ines een grote rol speelt. We stelden de schrijfster een aantal follow-up vragen.

Je boek is inmiddels enige maanden uit. Hoeveel belangstelling is er van de media geweest? “Ik heb interviews op de radio gegeven bij Spijkers met Koppen met Dolf Jansen en Langs de Lijn en Omstreken van de NOS. Dat was erg leuk om te doen en de presentatoren waren oprecht geïnteresseerd! Verder

van de Bierummer wiettelers, dat als een rode draad door het boek loopt.’ Dat moet je tevreden stellen, want een van je doelstellingen was om het tegenstrijdige beleid rond cannabis te verduidelijken? “Ik heb inderdaad gemerkt dat veel mensen die niet uit de wietwereld komen, niet precies weten hoe het

Net als in Highlife werd je boek door anderen ook positief ontvangen. Sommigen noemden het ‘wervelend en pakkend’. Dat moet je goed doen? “Zeker! Ik wilde geen saaie verhandeling schrijven maar een verhaal dat je meeneemt, over mensen van vlees en bloed. Het is leuk om te lezen dat dat gelukt is en dat mensen het ‘in één adem’ hebben uitgelezen.” Je hebt een aantal jaren in de VS gewoond. Daar lijkt de acceptatie van cannabis erg snel te gaan.

Ik heb gemerkt dat veel mensen die niet uit de wietwereld komen, niet precies weten hoe het softdrugsbeleid in elkaar zit en hoe krom het is. is er aandacht geweest voor mijn boek op cannabismedia zoals Rollingstoned.nl, Legalize! en natuurlijk Highlife. Zowel vanuit de cannabiswereld als daarbuiten is er dus veel interesse geweest.” Wat opvalt uit sommige reacties op sites zoals www.bol.com blijkt dat veel lezers die je boek kochten erg positief zijn en melden dat ze niet wisten hoe de vork precies in de steel zat wat betreft ons cannabisbeleid. Zoals lezer Jan (70+), die op de site van Bol meldt: ‘Als u, zoals ik, niet of nauwelijks bekend bent met de wereld van wietteelt en de problematiek daaromheen, is dit het ideale boek om te lezen. De auteur belicht in een heldere en pakkende stijl en vanuit vele invalshoeken het Nederlandse softdrugsbeleid, dat bol staat van de tegenstrijdigheden. Knap verwerkt hierin en boeiend beschreven is het verhaal

58

softdrugsbeleid in elkaar zit en hoe krom het is. Eigenlijk gold dat ook voor mij zelf voordat ik er, ongevraagd, mee werd geconfronteerd en vervolgens op onderzoek uitging voor mijn boek. Regelmatig heb ik gehoord dat Groene Vingers een echte eye opener was voor lezers. Ik wilde met het boek graag laten zien dat hennepteelt geen schimmige wereld hoeft te zijn, en dat lijkt gelukt te zijn.” Je was aanwezig op Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam. Kreeg je veel reacties op je boek? En wat vond je van deze dag? “Het was een gezellige dag waar de positieve sfeer wat mij betreft overheerste. Ik merkte dat veel bezoekers al over mijn boek hadden gelezen of gehoord en er was veel interesse voor. Al waren er ook een paar mensen die dachten dat het een handleiding was om zelf wiet te kweken. Haha, niet dus…”

Hoe sta je daar tegenover? “Het is bijzonder dat een land als de VS progressiever lijkt te zijn dan ons land op dit punt. Alhoewel het op federaal niveau nog steeds illegaal is. Het gaat om enige afzonderlijke staten die de hennepteelt hebben vrijgegeven. Op zich een goede ontwikkeling, al zie je wel dat er een zwarte (export) markt ontstaat richting buurstaten, waardoor bijvoorbeeld ook minderjarigen makkelijker aan wiet kunnen komen. Dat is natuurlijk niet wenselijk en daar is dus ruimte voor verbetering. Ik denk overigens


ook dat het economische belang van de wietteelt en -handel meespeelt in de koers van deze staten. Er gaan enorme bedragen in om en het levert de staat als gevolg daarvan flinke belastinginkomsten op.” D66-Kamerlid Vera Bergkamp werkte mee aan je boek en was aanwezig op Cannabis Bevrijdingsdag. Heb je haar gesproken en denk je dat ze succesvol zal zijn in haar strijd voor een beter cannabisbeleid? “Ik heb Vera Bergkamp ontmoet op Cannabis Bevrijdingsdag. Ze is een positieve en bevlogen politica met hart voor de zaak. Ze was ook erg enthousiast over Groene Vingers. Ik ga ervan uit dat zij haar uiterste best zal blijven doen om het beleid rondom hennepteelt op de agenda te zetten en ten goede te veranderen.” Heb je al ideeën voor nieuwe boeken? Komt er een vervolg op Groene Vingers? “Ik ben geïnteresseerd in menselijke verhalen op het snijvlak van politiek en

maatschappij. Verhalen die schrijnende of hypocriete situaties of een dubbele moraal aan de kaak stellen. Hennepteelt past daar prima in en zo zijn er meer onderwerpen waar ik graag over zou willen schrijven. Wie weet komt er ook nog eens een vervolg op Groene Vingers, maar daar moet dan

wel een actuele aanleiding voor zijn.” Groene Vingers Marrika van Beilen Uitgeverij Van Gennep www.marrikavanbeilen.com www.uitgeverijvangennep.com

Mediwiet in Chili Het is de grootste wietplantage van Zuid Amerika, die in Colbun in Chili. Bijna 7000 planten staan hier legaal te groeien. Na de oogst moeten ze 4000 patienten van medicinale cannabis voorzien.

De plantage is opgezet door de Daya Foundation. Ana Maria Gazmuri, voorzitter van deze stichting: “Er zijn nog steeds mensen die niet geloven in de heilzame werking van cannabis. Wij zullen bewijzen dat deze plant heel veel goed kan doen. Alsof dat nog nodig is, want over de hele wereld hebben tientallen studies aangetoond dat cannabis helend en pijnstillend werkt.”

Stunt Het is nogal een stunt om in het redelijk conservatieve Chili zo openlijk voor het gebruik van cannabis te

ijveren. Maar het toont tevens aan dat overal ter wereld vrijheid voor cannabis lonkt, en niet zelden speelt de medicinale werking van cannabis hierin een voortrekkersrol. Inmiddels is er voor een eerste maal geoogst. De Daya Foundation huurde daarvoor 60 lokale arbeiders in. Ondertussen hebben regeringsfunctionarissen gemeld dat er gewerkt wordt aan een wet om de keiharde cannabiswetgeving af te zwakken. Het cannabisveld bij Colbun was mogelijk, omdat de oogst voor medische onderzoeken zal worden gebruikt, onder leiding van het Chileense Kanker Instituut.

59


Mississippi Wilhelminakade 6211 AE Maastricht 2de prijs Kush soorten: Karmarado OG

Boerejongens Center Utrechtsestraat 21 1017 VH Amsterdam 1ste prijs Hasj: Tangerine G13 block Boerejongens West Baarsjesweg 239 1058 AA Amsterdam 2de prijs Hasj: Kosher Tangie block

Dinafem Seeds www.dinafem.org

www.amsterdamgenetics.com 2de prijs Autoflowers: Industrial Plant Auto CBD

Kera Seeds www.keraseeds.com Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31 6221 CN Maastricht 3de prijs Bio Wiet: Blueberry Cheese

3de prijs Autoflowers: Amnesia Auto 3de prijs Haze Bio: Amnesia Mac Ganja Bio


Coffeeshop Regine Gedempte oudegracht 28 2011 GR Haarlem www.reginehaarlem.nl

Coffeeshop ‘t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn

3de prijs Hash: Regine’s Primera

1ste prijs Hydro: Jack Herer 3de prijs Haze Hydro: Silver Haze

Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 1ste prijs Haze Bio: Super Amnesia Haze 2de prijs Haze Hydro: S5 Haze 3de prijs Hydro: Bubbles

Kosbor Maastricht 2de prijs Haze Bio: AMG

Highlife Cup winnaar 2016: Super Amnesia Haze

Sumo Seeds www.sumoseeds.nl 1ste prijs Bio wiet: Apple Berry 2de prijs Hydro: Green Mango

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com Dutch Passion Seed Company Seed Shop: Grote Gracht 40 6211 SX Maastricht Online Seed Shop: www.dutch-passion.nl 1ste prijs Autoflowers: AutoNight Queen

1ste prijs Kush soorten: Dutch Kush 1ste prijs Haze Hydro: Atomical Haze


Logboek VOC augustus-september 2016

“Gelukkige mensen” Het recht op zelfmedicatie en de gelukkige mensen op Cannabis Bevrijdingsdag Dankzij de komst van Dries van Agt haalde Cannabis Bevrijdingsdag dit jaar de voorpagina van Het Parool. De verslaggever interviewde de voormalig minister president in het Flevopark: ‘Als u zo om zich heen kijkt, vind u het dan een aanlokkelijk idee dat er méér cannabis wordt gebruikt?' Van Agt: 'Hoe meer gelukkige mensen ik om me heen zie, hoe gelukkiger ik er zelf van word. En als dat door cannabis wordt veroorzaakt, zeg ik: gaat uw gang, vrienden. Gaat uw gang.'

Het is een hele opgave om in Nederland de media te halen met iets positiefs over cannabis. Dat geldt niet alleen voor de evenementen en activiteiten van het VOC, maar bijvoorbeeld ook voor de ontdekking dat cannabis de hersenen tegen Alzheimer kan beschermen. Het toonaangevende tijdschrift Nature publiceerde er uitgebreid over, maar de Nederlandse media zwegen als het graf. Terwijl zo'n beetje elke opgerolde kwekerij de krant haalt. Daarom zijn we zo blij met artikelen als die in Het Parool. En met de fotoreportage van VICE Ne-

derland, die werd overgenomen door een groot aantal Europese edities en zelfs door de algemene site VICE.com, die miljoenen bezoekers heeft. In het Eindhovens Dagblad bewees columniste Anita Vliegenberg dat het echt wel mogelijk is: een stukje zonder fouten, dat uitlegt waar het probleem zit en waar het om draait op Cannabis Bevrijdingsdag. Lees even mee:

Legaliseren ‘Geen hoosbuien, maar een lekker zonnetje zondag in het Amsterdamse

Agenda Maandelijkse openbare VOC vergadering Zie www.voc-nederland.org/agenda 13 augustus Reggae Sundance Festival, Wintelre. Het VOC heeft een kraam op het grootste openlucht reggae festival van Nederland. Meer info www.reaggesundance.nl 13 augustus Hanfparade, Berlijn. Twintigste editie met als motto ‘Legalisation is in the air’. Stichting Legalize! organiseert een busreis met verblijf vanuit Amsterdam, mail has@legalize.net

Dries van Agt

62


hebben. Ach, er moet nog veel gebeuren, maar legaliseren is een eerste stap. Als het uit de criminele sfeer verdwijnt, dan zien mensen dat cannabis helemaal niet eng en slecht is. Kijk naar alcohol. Helemaal geaccepteerd, terwijl het gevaarlijker is dan wiet. Er zal volgend jaar zeker weer een Cannabis Bevrijdingsdag zijn. Met een grote markt waar de veelzijdigheid van hennep getoond wordt. Waar geen drugs verkocht worden. En geen alcohol. One love!’

Recht op zelfmedicatie Doede de Jong

Flevopark op het meest relaxte festival dat ik ken: Cannabis Bevrijdingsdag, georganiseerd door het VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod). Motto van deze achtste keer: thuisteelt vrij, achterdeur open. Zondag startte ook de campagne 'De staat regelt het niet, kweek je eigen wiet'. Na veertig jaar is de politiek er nog steeds niet in geslaagd om cannabisteelt fatsoenlijk te regelen. Daarom kreeg iedereen een zakje met twee zaadjes om zelf te kweken. Veertig jaar gedoogbeleid, nota bene door de toenmalige CDA-minister van Justitie Dries van Agt in 1976 vastgelegd in de nieuwe Opiumwet. “En gedogen was het maximale dat we konden bereiken”, lichtte hij toe in het debat dat midden op het terrein in een tent werd gehouden. Ongelooflijk! Een CDAman die linkser is dan de 'linkse' PvdA nu. “De enige die beter worden van de War on Drugs zijn de criminelen.”

Hennepjacht ‘De politie steekt 77 procent van haar tijd in de hennepjacht. Als gebruik en eigen wietteelt legaal worden, kan de politie zich met echte criminaliteit bezighouden. Zaak is om internationale verdragen te veranderen. En nu de legalisering van softdrugs in Canada en in staten van Amerika een feit is, gaat het steeds meer de goede kant op. Daarom wordt er nog steeds raar naar cannabis gekeken, kunnen mensen maar beter niets hierover op Facebook zetten en mag een docent niet spreken op dit 'protestival', want de school wil hier niets mee te maken

Een tweede tekst die we Highlife lezers niet willen onthouden is geschreven door Doede de Jong, 's lands bekendste wietkweker en VOC'er van het eerste uur. Het is een reactie op een reportage in de Leeuwarder Courant over een vrouw die dankzij wietolie vrijwel kankervrij is: ‘Ik las in de Leeuwarder Courant van afgelopen zaterdag het artikel van Monique Posthumus en de baat die zij heeft bij wietolie. Fantastisch! In tegenstelling tot het negatieve commentaar van Thomas van Dorio, farmacoloog en bestuurslid van de Vereniging tegen Kwakzalverij, tonen veel praktijkgevallen aan dat hennep hoogstwaarschijnlijk het rijkste geneeskrachtige kruid op aarde is. Het is met recht een goddelijk geschenk. Tot het verbod in 1937 zat in dertig tot veertig procent van de medicijnen cannabis. Vanaf dat moment begonnen de autoriteiten systematisch cannabis, middels demonisering en criminalisering, in diskrediet te brengen. In Nederland werd al in 1928 op 5 mei de Opiumwet aangenomen en werden hasjiesj en wiet onder politieke en farmaceutische druk onder deze wet geschoven.’

Wietolie ‘Hennep is hun grote concurrent. Opheffing van het respectloze, contraproductieve verbod zal de farmaceutische industrie veel inkomsten doen derven. Aan de andere kant zal het veel onnodige onkosten in de zorg besparen en worden mensen niet gedwongen ongewenste medicatie tot zich te hoeven nemen. Daar komt nog bij dat wietolie in tegenstelling tot veel reguliere medicijnen geen schadelijke bijwerkingen heeft. Als VOC-medewer-

ker heb ik geregeld contact met medicinale consumenten en ik vind het dan altijd weer verbluffend om te constateren, hoe mensen baat hebben bij deze geweldige plant. De Amerikaanse regering heeft kort geleden er- en onderkend dat cannabis minimaal een remmende werking heeft tegen kanker. Ook kan het helpen bij artrose, artritis, Asperger, ADHD, borderline, Crohn, depressie, slapeloosheid, Parkinson, chronische pijn, glaucoom, migraine, multiple scelerose, OCPS, reuma, spastische darmen, schizofrenie, spierspasmen, trauma, misselijkheid, kanker, fybromyalgie, wratten en diabetes. Palliatief zou het ook aangewend kunnen worden.’

Zelfmedicatie Het moet dus voor iedere Nederlander mogelijk zijn om hennep voor zijn of haar welzijn in de tuin te kweken, want het is immoreel dat medicinale gebruikers hun ‘constitutionele recht, het recht op zelfmedicatie’ wordt ontzegd. Je kan dan met verschillende soorten experimenteren en van je eigen planten wietolie maken (info op internet). Uit het rapport, ‘Internationaal recht en cannabis II’ van Hoogleraar strafrecht Piet Hein van Kempen blijkt dat nationale overheden cannabisbeleid mogen reguleren om aan de verplichtingen van ‘mensenrechtenverdragen’ te voldoen. Bespaart veel geld en levert daarnaast veel geld op en dit alles in het belang van de samenleving. Dus niet langer gedraald, hef op dat vermaledijde, criminaliteit stimulerende verbod! Doede J. de Jong Biologische wietkweker, Appelscha

Over het VOC Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke, niet-commerciële stichting, die sinds 2009 strijdt voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op thuisteelt. Ons doel is opheffing van het verbod op cannabis. Meer informatie: www.voc-nederland.org Twitter: @vocnederland

63


O RAPPA

Over het leven op straat Door: Arjan van Sorge

O Rappa is een megaband in Brazilië, maar hier nog vrijwel onbekend. Binnenkort treden ze op in Nederland, een mooie gelegenheid om te zien waarom O Rappa met hun mix van rock en reggae al twintig jaar aan de top staat.

Marcelo Lobato doet het woord voor O Rappa, hij is een van de twee oprichters uit 1993 die nog steeds in de band spelen. Eerst deed Marcelo de keyboards en na een ongelukkige gebeurtenis bij een collega verruilde hij dat instrument eventjes voor de drums (van 2001 tot en met 2008) - maar daarover later meer. Samen met gitarist Xandão (Alexandre Menezes) behoort hij tot de vaste kern van O Rappa. Ze werden bij elkaar gebracht toen reggaester Papa Winnie een begeleidingsband zocht voor zijn optredens in Brazilië, en dat smaakte naar meer.

Reggae, hiphop en samba “We kennen elkaar van optredens die plaatsvonden in Rio de Janeiro. En dat was dan voornamelijk in Circo Voador, een cultureel centrum in de wijk Lapa dat al sinds 1982 bestaat en waar toen en nu veel toffe bands concerten geven. We speelden allemaal in andere muziekgroepen, zoals Afrika Gumbe en KMD5. Papa Winnie was vaak te horen op Braziliaanse radio’s en had een band nodig voor een tour door Brazilië. Nadat hij was teruggegaan naar Europa dachten we dat het interessant zou zijn om bij elkaar te blijven. Daar wilden we wel een zanger bij hebben met invloeden uit de reggae, hiphop en Braziliaanse muziek, voornamelijk samba. En dat werd Marcelo Falcão”.

Stevige dosis dub O Rappa heeft altijd al van alles en nog wat gebruikt om tot een originele sound te komen. “Al vanaf het eerste album werkten we samen met een DJ en gebruikten we on-

64


gewone geluiden. En geluiden die voortkomen uit de Braziliaanse cultuur zoals oude samba’s, en ritmes uit het noordoosten als de Forró en de Axé (de carnavalsmuziek uit Bahia). Er zit ook een stevige dosis dub in, met extreem serieuze baslijnen. De band heeft zich ook nooit onttrokken aan het uitproberen van nieuwe dingen en het ontdekken van verschillende toonkleuren. Als we muziek aan het maken zijn dan werken we op de manier waarop een garageband meestal aan de

armoede, misdaad en een gebrek aan sociale voorzieningen. Het project heet Donana en gaat om een cultureel centrum waar concerten plaatsvinden, capoeira beoefend kan worden en films worden vertoond. De regering heeft tientallen jaren lang niet omgekeken naar de Baixada Fluminense en het ontbrak er aan initiatieven op het gebied van onderwijs.” Armoede, geen of geen goed onderwijs, het is een prima recept voor misdaad. En dat is iets waar ze bij O Rappa van kunnen meepra-

door de publieke opinie, en volwassen behandeld. Maar het is nog steeds iets dat niet totaal toegestaan is.”

The Bulldog Hoewel Marcelo Lobato (en de band) sympathiek staat tegenover het gebruik van softdrugs, op vragen over het eigen gebruik van maconha (wiet) of hasj blijft hij in het vage. Het is zelfs al iets waarover op het wereldwijde web gediscussieerd wordt: blowt de zanger van O Rappa nu wel of niet?

Marihuana is nog altijd een controversieel onderwerp in Brazilië. slag gaat: heel veel uren de beats laten doorgaan totdat er iets natuurlijks en origineels naar boven komt. Maar het kan ook gebeuren dat iemand op komt draven met een baslijn, een melodietje of een bepaald ritme.”

Problemen Het doet O Rappa tekort om ze alleen maar als band te zien. De groep staat er namelijk ook om bekend dat ze sociale misstanden benoemt en er ook nog eens iets aan probeert te doen door diverse projecten te ondersteunen. En problemen, die zijn er genoeg in het land van 200 miljoen inwoners waar diepe armoede en protserige rijkdom naast elkaar bestaan. Voeg daar nog een financiële en presidentiële crisis aan toe, het voor de haast onmogelijke opgave staan om de Olympische en Paralympische spelen van 2016 goed te laten verlopen, totaal verschillende en naast elkaar levende bevolkingsgroepen, enge, plots oplaaiende ziektes als zika, en je hebt een beetje een beeld van wat het leven daar zo spannend en gevaarlijk kan maken.

Armoede en misdaad “Onze grootste maatschappelijke zorg zijn de jongeren. De projecten die wij ondersteunen zijn er op gericht om ze training te geven, vaak in de meest arme gemeenschappen. Tegenwoordig helpen we een project in de Baixada Fluminense, een streek tussen de stad Rio de Janeiro en een nationaal park, die bekend staat om

ten, want het is niet voor niets dat Marcelo op een gegeven moment is doorgeschoven van het keyboard naar de drums. De originele drummer Marcelo Yuka werd in 2000 namelijk tijdens een overval beschoten. Hij probeerde de aanslag te ontwijken door zijn auto dicht te doen tegen de aanvallers. Aan het incident hield hij een dwarslaesie over, waardoor hij uiteindelijk de band moest verlaten. Een hard gelag voor iemand die er vanaf het eerste uur bij was.

Drugs Misdaad hangt zeker in Brazilië vaak samen met drugs. “Drugs worden nog steeds als illegaal bestempeld, een hoop maatschappelijke problemen worden veroorzaakt door bewapende groepen die drugs verkopen, vooral in de stedelijke gebieden. In de teksten portretteert O Rappa vaak dit gewelddadige dagelijkse leven. Het zijn verhalen over het leven op straat, hoe de normale bewoner van de stad overleeft, en op een of andere manier aan een vorm van ontspanning toekomt. Zeker als het gaat om het consumeren van wiet of hasj denken we dat mensen de vrije wil zouden moeten hebben om te kiezen wat iemand wil doen. Daar hoort dan wel de verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes bij. Marihuana is nog altijd een controversieel onderwerp in Brazilië, maar het grote gevecht is toch nog onveranderd het legaliseren ervan. De gebruiker mag niet door de politie met geweld aangepakt worden! Vandaag de dag is het een issue dat steeds beter opgepakt wordt

Met wat goede wil zijn er in de teksten wel wat aanwijzingen te vinden, maar nergens wordt het concreet. Voor sommige mensen schijnt het al genoeg bewijs te zijn dat frontman Marcelo Falcão dreads heeft, al die rasta’s geven zich immers de godganse dag over aan de ganja? Maar dat is natuurlijk wel erg kort door de bocht. Bij een eerder bezoek aan Nederland zijn de bandleden overigens wel in the Bulldog geweest: “We denken dat het de beste en meest gedenkwaardige coffeeshop van Amsterdam is.”

Grammy En ondertussen wordt er ook nog eens muziek gemaakt, op hoog niveau nog wel getuige de meerdere nominaties voor een Grammy, de belangrijkste muziekprijs ter wereld. In de loop der jaren zijn er acht albums uitgebracht, waaronder twee live opnamen. O Rappa Ao Vivo Na Rocinha verscheen in 2010 op cd en dvd, een fascinerende registratie van een concert in de favela Rocinha. De cd/dvd O Rappa - Acústico Oficina Francisco Brennand is onlangs uitgebracht. In Nederland kunnen we er binnenkort dus ook weer van genieten, als O Rappa het krachtige mengsel van rock, reggae, funk, hiphop en samba op het publiek gaat loslaten. www.orappa.com.br www.facebook.com/orappa 17 augustus treedt O Rappa op in de Melkweg, Amsterdam – het enige optreden in Nederland van deze tour.

65


Cruise Tips

Binnenkort op een Cannabis Cruise? Door: Rob Tuinstra

In februari dit jaar kwam de Amerikaan James Lee met een wild plan. Hij wilde in oktober 2016 een eerste Cannabis Cruise organiseren. Het cruiseschip zou op 24 oktober vanaf Florida naar Jamaica moeten vertrekken. “Dit is iets wat nog nooit eerder gedaan is,” jubelde Lee.

lijk doen over een jointje. Dit zou dus onze eerste bestemming zijn.

Westkust VS: Alaska Een tweede bestemming is de westkust van de Verenigde Staten. In de staat Washington is zowel medische als recreatieve cannabis legaal. Dat geldt ook voor Oregon. Vanaf deze herfst, wanneer Californië gaat stemmen over legalisering van recreatieve wiet, kan je dan tevens deze staat erbij halen. Dan is de hele Westkust van de VS wietvriendelijk. Maar daar blijft het niet bij. Want een van de meest populaire cruisebestemmingen is Alaska. En raad eens? Jawel, Alaska is een van die staten waar recreatieve marihuana ook verkrijgbaar is. En dat je tussendoor even bij het wietvriendelijke Vancouver in Canada aanlegt is alleen maar meegenomen. Maar tegelijkertijd waarschuwde hij al dat er weinig te blowen zou zijn op het schip. Lee: “We kunnen niks meenemen, dat is onmogelijk. De US Coast Guard zou ons meteen aanhouden.” Dat is natuurlijk wel meteen een downer, want zit je in de internationale vaarwateren nu juist niet buiten het bereik van nationale

echt wel. We stellen een aantal routes en bestemmingen voor.

Caribisch gebied: Jamaica! Natuurlijk is het Caribisch gebied een perfecte locatie voor zo’n Cannabis Cruise. Met een bestemming als

Zuid-Amerika: Uruguay Een logische bestemming is Uruguay. De hoofdstad Montevideo is een bekende aanlegplaats voor cruiseschepen die langs de Braziliaanse en Argentijnse kust varen. Uruguay is

Het Caribisch gebied is een perfecte locatie voor zo’n Cannabis Cruise. wetten? Een goede vraag, want nadat James Lee in februari met zijn plan naar buiten kwam, is er niets meer over zijn Cannabis Cruise vernomen. Betekent dit dat je nooit de mogelijkheid zal hebben om op een Cannabis Cruise te gaan? Nee, verre van dat, want de mogelijkheden om zo’n cruise te organiseren zijn er

66

Jamaica kan je natuurlijk niet stuk. Jamaica is al vergevorderd om ganja totaal legaal te maken. Voor echte rasta’s is het al legaal. Maar denk je nu echt dat je dan als toerist niks te smoken hebt? No mon! Ganja is volop beschikbaar. En er zijn natuurlijk nog veel meer andere en kleinere eilanden waar ze helemaal niet moei-

het eerste land ter wereld dat cannabis volledig legaal heeft gemaakt. Bovendien kent het een fijn klimaat en is de stad nog beeldschoon ook. Oude Spaanse koloniale architectuur, met die geweldige Zuid-Amerikaanse accenten, maken dit een topbestemming. Ik ben er nog nooit geweest. Het staat hoog op mijn lijst!


Overig Is de lijst hiermee volledig? Verre van dat! Zoals elke geoefende reiziger weet kun je overal op de wereld aan wiet komen. Op de ene plaats is het makkelijker dan op een andere plaats, maar zeg nu zelf: hoe moeilijk is het om in bijvoorbeeld Spanje aan een jointje te komen. Dus voeg bij deze lijst gerust de Middellandse Zee toe. En dat geldt eigenlijk voor de hele wereld: Azië, Australië, etcetera. Gebruik natuurlijk wel je gezond verstand en bedenk dat je beter een tijdje cannabisvrij kunt zijn in landen als Maleisië of Singapore, waar ze totaal gestoord met drugs omgaan. Die waarschuwing geldt ook voor Indonesië, alhoewel we op de Gili Eilanden in de buurt van Bali overal onbekommerd (matige) wiet konden kopen. Maar we kunnen het niet genoeg benadrukken: wees voorzichtig, waar je ook bent. En respecteer de lokale wetten en gebruiken!!!

Extra kosten Tot slot nog wat tips, mocht je ooit aan een cruise beginnen. Een cruise aanbieding kan goedkoop zijn, maar let er op dat sommige zaken niet in die prijs inbegrepen zijn. Bij een normale cruise is het ontbijt, lunch en diner inbegrepen. Ook koffie of water zijn gratis. De truc zit hem in alcohol. Dat is behoorlijk duur op een cruise. Een biertje komt al snel op zes euro, een glas wijn kan al acht euro zijn. Bij de meeste cruise maatschappijen kan je een alcoholkaart kopen. Per dag betaal je dan 40 of 50 euro extra, en dan kan je non-stop drinken. Let wel, je kunt zo’n kaart niet voor een dag kopen. Het is alleen voor de hele cruise. En soms mag je zelf 2 of 4 flessen wijn meenemen. Maar daar betaal je dan een cork fee voor. Dus een bedrag voor het recht om je eigen fles wijn te openen.

Internet Internet kan een andere forse kostenpost zijn. Daar gelden ook stevige extra kosten voor, van zo’n 30 tot meer dollar per dag. En dat per tablet of smart phone. Terwijl de ontvangst vaak niet heel erg goed is. Plus het is de vraag of het wel zo nodig is. Natuurlijk wil je elke dag je foto’s van je luxe leventje op dat luxe schip met je jaloerse vrienden delen, maar dat kan

Alaska

ook nadat je in een haven bent aangekomen en je daar op een strandterras of in een restaurant gewoon gratis wifi hebt. Ik heb in een noodsituatie meegemaakt dat ze op een cruise 19,95 dollar per uur internet vroegen, dus wees gewaarschuwd.

Excursies Zoals je al gemerkt hebt, met een kale aanbieding waarop je ingaat overleven de cruise maatschappijen niet. Ze willen dat je zoveel mogelijk bij hun afneemt. landexcursies die op een cruise worden aangeboden zijn de manier voor veel maatschappijen om extra geld in het laatje te brengen. Kijk van tevoren vooral wat je echt wil, en of je dat niet beter op je eigen manier kunt doen. Een voorbeeld: onlangs was ik in Astoria in Oregon. Er werd een microbrewery toer aangeboden voor 129 dollar. Maar na aankomst bleek dat de betreffende drie bierbrouwerijen op wandelafstand van de haven waren gelegen. Bovendien kon ik zelf nu tijdens mijn bezoek aan deze drie brouwerijen van de befaamde Oregon-wiet genieten, omdat ik via locals de weg vroeg! En ondertussen dus een vette joint kreeg aangeboden!

Cannabis aan boord? Tot slot. Is het mogelijk om cannabis aan boord te smokkelen. Ja, dat is mogelijk, net zoals het mogelijk is om cannabis over een grens te smokkelen. NIET DOEN dus. Hoewel cruise maatschappijen wat schappelijker zijn geworden aan de Westkust van de VS wat betreft klanten die via een recept kunnen bewijzen dat ze medicinale cannabis nodig hebben, wordt er nog steeds streng gecontroleerd. Plus dat je op een cruise waarbij je veel verschillende internationale havens aandoet je vaak verschillende keren een grenscontrole passeert.

67


Sherlock Holmes: The Devil's Daughter

Seances en occulte rituelen Door: redactie Highlife

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter is een detective en misdaadthriller die gedurfde acties en onderzoeksmethoden combineert voor een unieke interactieve ervaring. In een uitgestrekt en gedetailleerd Victoriaans Londen ontdek je een fantastisch meeslepend avontuur en vijf raadselachtige zaken die de buitengewone vaardigheden van een speurneus op de proef zullen stellen.

Met tal van verdachten in elk onderzoek geeft elke keuze die je maakt een onverwachte en mogelijk dodelijke draai aan het verhaal. Je speelt als de meesterdetective zelf, die tegen zijn wil in een fantastisch avontuur boordevol intense actiescènes wordt gestort, voor een interactieve gebruikerservaring die realistischer is dan ooit. De mysteries volgen elkaar op, de aanwijzingen worden steeds talrijker, paden kruisen en hypotheses spreken elkaar tegen. Kun jij Sherlock Holmes naar de ongelooflijke laatste openbaring leiden? Met meerdere verdachten in elk onderzoek, kan elke keuze die je maakt het verhaal in onverwachte en soms dodelijke richtingen sturen!

Logica Wat bracht de jonge Katelyn naar 221B Baker Street? Heeft ze de

68

duistere waarheid over haar familie ontdekt? Wie is de charmante helderziende die op 221C is komen wonen? Is er ruimte voor seances en occulte rituelen in het bastion van logica en rationalisme? Voor het eerst in de geschiedenis van zijn prestigieuze loopbaan moet de meest illustere rechercheur ter wereld er alles aan doen om een geheim te bewaren, in plaats van te onthullen...

Kenmerken + Speel als een moderne Sherlock Holmes in dit rijke en fantastische avontuur. + Beweeg je vrij in een uitgebreid speelbaar gebied binnen Victoriaans Londen. + Maak de juiste keuzes in snelle actiescènes. + Beleef een adventure game met een unieke megeling van gameplay elementen. + Fantastische visuals brengen de straten van Victoriaans Londen tot leven.The Shallows

Gevecht tussen haai en surfster Door: Rob Tuinstra

In de zenuwslopende thriller The Shallows wordt Nancy (Blake Lively) aangevallen door een witte haai wanneer ze in haar eentje aan het surfen is in een verlaten baai. Ze komt vast te zitten op een kleine rots, minder dan 200 meter verwijderd van het strand. Zal ze de oversteek wagen?

Ziehier in het kort de inhoud van de sensationele B-film The Shallows, die in buitenlandse kranten lovende kritieken kreeg. Zo noemde de Britse krant The Guardian The Shallows een meesterwerk dat beter is dan The Birds van Al-

waard? Ja, dat is het zeker. We volgen Nancy die vanuit een Mexicaanse badplaats op zoek gaat naar een ‘geheim’ strand, waar geweldige surfomstandigheden moeten zijn. Ze gaat alleen, haar vrienden hebben een kater na een

Kat- en muisspel Wat volgt is een wreed kat- en muisspelletje, waarbij Nancy de rol van muis op zich neemt. Ze weet in eerste instantie ternauwernood te overleven en zich in veiligheid te brengen op een kleine rots die amper boven

Mensen vielen flauw op de set. Dat zegt wel wat. fred Hitchcock. Regisseur Jaume Collet-Serra maakte een film van 87 minuten waarin elke minuut aanslaat en de spanning soms ondraaglijk is.

‘Geheim’ strand Is een gevecht tussen een mooie surfster in een bikini met een haai anderhalf uur lang de moeite

70

nachtje stevig tequila drinken. Het strand heeft voor haar ook een andere, meer speciale betekenis. Ooit, in 1991, was haar moeder hier ook. Maar nu, 35 jaar later, is Nancy niet alleen in het water in deze wonderschonen baai. Want na een gruwelijke aanval komt Nancy erachter dat zich in het azuurblauwe water ook een uiterst bloeddorstige haai bevindt.

het water uitsteekt. Maar de haai heeft bloed geroken en geproefd: Nancy’s bloed om precies te zijn. En wil meer. Regisseur Collet-Serra, die eerder de horrorfilm Orheus maakte, trekt alle registers open. Met Blake Lively heeft hij een perfecte actrice in de hoofdrol gecast; zij speelt ijzersterk. Zelf zegt ze over haar rol: “Het was superintimiderend. En dat was juist waarom ik deze rol graag


wilde. Het is niet eenvoudig om een film in je eentje te dragen, maar mede dankzij een fantastische regisseur is dat gelukt.”

“Geen haaienfilm” Het is niet verwonderlijk dat The Shallows met de ultieme haaienfilm Jaws van Steven Spielberg wordt vergeleken. Maar Jaume Collet-Serra ziet dat anders: “Het is geen film over een haai. Het is een film over isolement en overleving. Deze film staat dichter bij 127 Hours en Gravity dan welke

haaienfilm ook.” Met een budget van 17 miljoen dollar werd The Shallows relatief goedkoop gemaakt. Al meteen in het eerste weekend in de VS haalde de film dat bedrag binnen, inmiddels bracht de film al meer dan 50 miljoen dollar op. De reden dat deze kaskraker zo goedkoop gemaakt kon worden is omdat er maar 10 procent echt op locatie werd gefilmd. De rest werd in een studio in een grote watertank gefilmd. Collet-Serra: “We hebben alles wel oldschool gefilmd. Gelukkig ziet dat er erg goed uit. It was fucking over the edge sometimes. Mensen vielen

flauw op de set. Dat zegt wel wat.”

Stoer Collet-Serra is erg blij dat hij Blake Lively voor de hoofdrol wist te stikken: “Het was moeilijk, want ze had een volle agenda, en bovendien is ze zwanger. Maar we zijn blij dat het gelukt is. We waren op zoek naar een stoere actrice. In deze film is hoofdrolspeelster Nancy geen slachtoffer. Dat wilden we perse niet. Blake was perfect voor deze rol.” Of dat waar is, kunnen jullie in augustus zelf in de bioscopen bekijken.

71


TREASURES Amy Winehouse: A Family Portrait HASHISH A Product Of (Colline Noire / Subliminal Sounds)

Nemesis Misha Glenny Ambo/Antos

In Nemesis (De Slag om Rio) schrijft misdaadjournalist Misha Glenny over Nem, de grootste drugsbaas van Brazilië, die op 10 november 2011 in Rio de Janeiro werd gearresteerd. Antônio Francisco Bonfim Lopes, beter bekend als Nem, was de ‘koning’ van Rocinha, de grootste favela (sloppenwijk) van de stad. Met zijn aanhouding wilden de autoriteiten het signaal afgeven dat de criminaliteit onder controle is, en het land klaar was voor het WK voetbal van 2014 en de Olympische Spelen van 2016. Nemesis gaat over Nems jeugd, zijn keuze voor het foute pad, zijn bloedige opmars in het lokale misdaadmilieu en zijn onvermijdelijke neergang. Glenny neemt ons op beeldende wijze mee naar een wereld vol armoede, corruptie, misdaad en geweld. Roberto Saviano, auteur van Gomorrah, schreef over Nemesis: ‘Breaking bad meets City of God.’

72

Dit album lijkt gemaakt voor Highlife, maar we hebben geen connecties. Hoewel, in het verleden hebben we wel eens iets geschreven over het label Xotic Mind dat tegenwoordig Subliminal Sounds heet. Labelbaas en bandleider is Stefan Kery, die vanuit Zweden de sixties psychedelische revolutie nog eens overdoet. Maar dan met de techniek van vandaag zodat de luisteraar nog meer in het weldadige, met zijde beklede en goud behangen geluid verdwijnt. Een toefje India, een flinke scheut krautrock, jazz, progrock en spacefunk en de aarde is te klein. De keyboards gaan vol open en laten temidden van stevige rock hun nietsontziende, overdonderende krachten horen. Wat een feest.

In het Joods Historisch Museum is tot en met 4 september de expositie Amy Winehouse: A Family Portrait te bezoeken. Deze persoonlijke en intieme tentoonstelling is samengesteld door Amy's broer Alex Winehouse en The Jewish Museum in Londen. Eerder trok de expositie in Londen, Tel Aviv, Wenen en San Francisco veel bezoekers. De nadruk ligt op Amy's passie voor muziek en mode, maar ook op haar joodse familiegeschiedenis en haar schooltijd. Verder is er aandacht voor Londen, in het bijzonder Camden Town, waar Amy lange tijd woonde. Verder: foto's van haar jeugd, een videoclip van een schooloptreden, haar tapschoenen en lievelingsgitaar, haar platencollectie en verschillende tijdens concerten gedragen jurken. Op de tentoonstelling hangen ook fotoportretten van Amy en is de Grammy Award te zien, die haar na haar overlijden in 2011 werd toegekend. JHM Nieuwe Amstelstraat 1 1011 PL Amsterdam www.jhm.nl

© All rights reserved, Mark Okoh, Camerapress London


Wat ons niet zal doden

Spotlight

MILD HIGH CLUB Skiptracing

David Lagercrantz

Regisseur: Tom McCarthy

Signatuur

Met: Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams

Totaal verslaafd waren we aan de Millennium-trilogie van Stieg Larsson. De man die het illustere duo Lisbeth Sallander en Mikael Blomkvist bedacht had een serie van tien boeken in zijn gedachten, maar helaas overleed hij terwijl hij aan het vierde deel werkte. Er ontstond ruzie tussen zijn familie en de vriendin van Larsson, over wat te doen met het manuscript van deel 4, dat lang niet af was. Toch is er nu wel een vierde deel, zei het van een totaal andere auteur, namelijk David Lagercrantz, die met veel succes een biografie over de Zweedse voetballer Zlatan Ibrahimovic schreef. Hoewel Lagercrantz een prima auteur is, blijven wij als verstokte fan toch ietwat verweesd achter. Zeker, de kloeke misdaadroman barst weer volop van de intriges en vuilspelende industriëlen, en met de spanning zit het ook wel goed. Bovendien kan Lagercrantz prima schrijven. Maar… waarom geen grotere rol voor Lisbeth Sallander, onze hacker from hell die iedereen een lesje kan leren. In de hoofdstukken waarin zij aanwezig is, spat het plezier van de pagina’s af. Volgende keer graag meer Lisbeth.

Tot ieders verrassing ging de Oscar vorig jaar naar Spotlight, en niet naar de torenhoge favoriet The Revenant. Zoals wel vaker was het Oscar-gezelschap wat conservatief in de keuze voor de beste film, want filmisch gezien was het epische avontuur rond pelsjager DiCaprio toch een stuk interessanter. Desondanks mag Spotlight er ook zijn. Gebaseerd op waargebeurde feiten volgen we een aantal ondezoeksjournalisten van The Boston Globe, wanneer priesters van de katholieke kerk er met geen of lichte straffen vanaf komen wanneer zij misbruik maken van jonge kinderen. Het team komt er achter dat dit al vele tientallen jaren gebeurt. Maar de katholieke kerk is een machtige vijand, die publicatie van dit schandaal tracht te voorkomen. Spotlight is een degelijke kwaliteitsfilm waar niks op af te dingen valt. Maar of het de beste film was van 2015, zoals de Oscarjury meende? Nee.

(Stones Throw)

Het lijkt wel of er meer dopegerelateerde muziek dan ooit uitkomt, dus is het in deze ingekorte rubriek schipperen met de ruimte. Zo is er bijvoorbeeld geen plek voor de geweldige nieuwe releases van Rebelution of Kutiman, maar gelukkig hebben we Mild High Club dat alles dubbel en dwars goedmaakt. Alexander Brettin komt op zijn tweede album met ontzettend lijzige, relaxte popmuziek die het beste van The Beatles, Steely Dan, spacejazz en trippy hippie underground combineert. Een verbazingwekkende stap overigens van het Stones Throw label, dat met Peanut Butter Wolf, Snoop Dogg, Madlib en J Dilla toch bekend is geworden met iets heel anders.

73


2015 WINNAARS

Royal Queen Seeds Damstraat 46 1012 JM Amsterdam www.royalqueenseeds.com 1ste prijs Medical (CBD): Euforia 3de prijs Medical (CBD): Medical Mass

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 1ste prijs Autoflowers: Blue Shark auto 1ste prijs Traditionele Hasj: Moroccan Enemy of the State 2de prijs Hydro: Lady Cane x Sour Diesel

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com 3de prijs Haze Hydro: Atomical Haze

Dutch Passion Seed Company Seed Shop: Grote Gracht 40 6211 SX Maastricht Online Seed Shop: www.dutch-passion.nl 3de prijs Bio: Orange Hill Special


Kera Seeds www.keraseeds.com 1ste prijs Haze Bio: A.M.G. Haze 3de prijs Autoflowers: Amnesia Auto

Coffeeshop Regine Gedempte oudegracht 28 2011 GR Haarlem www.reginehaarlem.nl 3de prijs Haze Bio: Amazing Haze

Maastricht 1ste prijs Kush soorten: OG Kush (by Sumo Seeds)

Highlife cup winnaar 2015 OG Kush (by Sumo Seeds) Sensi Seeds www.sensiseeds.com 2de prijs Bio: Super Skunk

www.sumoseeds.nl

Coffeeshop ‘t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 1ste prijs Hydro: White Widow 1ste prijs Haze Hydro: Silver Haze 3de prijs Traditionele Hasj: King Hassan

Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31 6221 CN Maastricht Mississippi Wilhelminakade 6211 AE Maastricht 2de prijs Haze Hydro: Amnesia Haze 3de prijs Hydro: Buddha Cheese

1ste prijs Bio: Star Bud 2de prijs Haze Bio: Silver Haze


Big Food

Niets is wat het lijkt Door: Feije Wieringa

Als je bedonderd bent met de aankoop van een zakje wiet, dan ben je of een sukkel of je bent nou net in die ene malafide shop beland. Gelukkig zijn er daarvan in Nederland weinig te vinden. In het verleden werd cannabis wel eens versneden met rotzooi, maar shops die dat verkopen krijgen al snel een slechte naam.

Bonafide shops leveren kwaliteit. Bovendien weet een goede wietboer alles over zijn producten, mag je voelen en ruiken en heeft hij een arsenaal aan soorten liggen. Dat kan niet tegenvallen. En dan te bedenken dat de kwaliteit van cannabis niet wordt bewaakt door overheid of consumentenbond. Helemaal op eigen kracht is onze wiet uitgegroeid tot één van onze belangrijkste successen. Met dank aan de growers en de blowers! Hoe anders ligt dat in de voedselindustrie.

Fake producten De voedselindustrie, in samenwerking met de grootgrutters, mocht willen dat ze net zo'n naam had als het om betrouwbaarheid gaat als de Nederlandse wietkweker. Supermarkten lijken op het eerste oog een enorme keus aan producten te bieden. Maar kijk je even wat verder dan blijkt het zwaar tegen te vallen. Toegegeven, er is een groot aanbod toetjes en zoutjes. Maar na één zak chips heb je het wel gehad. En is het nou werkelijk zo belangrijk dat je de keuze hebt tussen vanille- en aardbeienvla? Beide toetjes bevatten vanille noch aardbei. Het zijn fake producten gemaakt op basis van zuivel en geur- en kleurstoffen. In feite bestaat de gemiddelde vla uit verdikte melk en bevat de vla geen spoor van echte vanille of echt fruit. Het product is op smaak gebracht met aroma's die door technologen zijn ontworpen. Als je de reclame en de verpakkingen moet geloven wordt het allemaal ambachtelijk gemaakt

76

door zorgzame koks. De werkelijkheid is anders. Allemaal. Enge chemie met enge namen.

Smaaksuggestie Tot ver in de jaren zeventig was het heel gewoon om zelf te koken. Maar sinds Big Food zich ermee ging bemoeien, veranderde dat. Dit onder het motto van: wij maken het u makkelijk, u bespaart tijd en geld. Soep kwam voortaan uit pakjes en sauzen kwamen uit flesjes. Tegenwoordig heeft een supermarkt een enorme hoeveelheid kant- en klare maaltijden in de schappen. Die, hoe is het toch mogelijk, weken, zo niet maanden houdbaar zijn. Hoe flikken ze dat? En ze noemen het nog vers ook. We hebben ons er eens in verdiept en het blijkt niet allemaal goed (voedsel) wat er blinkt. Vergelijk bijvoorbeeld maar eens de afbeelding op de verpakking met het resultaat dat op je

bord terecht komt. Verschilt nogal nietwaar? Droevig om de constateren maar hier geldt: its not always what you see is what you get. Er worden geen echte voedingsmiddelen gebruikt, maar slechts chemische stoffen die een smaaksuggestie wekken. Zodat er geen echte room of boter in een voedingsmiddel gaat, of echte citroen, maar alleen maar iets wat daar op lijkt en dat natuurlijk stukken goedkoper is. Zoals zetmeel.

Modified Air Package Laten we eens naar vlees kijken. De moderne industrie doet er alles aan om te verhullen dat het om de resten van een dier gaat. Zie je bij de ambachtelijke slager nog wel eens halve koeien en varkens hangen waarvan het vlees wordt afgesneden waar je bij staat, bij veel groot-

Stevia


grutters ligt vlees alleen in kleine, op maat gesneden pakjes. En is het vers? Het is maar wat je vers noemt. Vlees wordt over de hele wereld gesleept en meestal diepgevroren verhandeld. Vervolgens wordt het gemapt. Map staat voor modified air package. Eenvoudiger gezegd: het wordt gegast. In veel supermarkten staat dat soms in kleine letters op de verpakking: verpakt onder beschermende atmosfeer. In feite is het vlees uit de supermarkt vaak al maanden, zo niet jaren oud voordat jij het op je bordje krijgt.

Sterke lobby Een aantrekkelijk additief is water, dat wordt toegevoegd aan het vlees. Vooral met kip wordt deze truc vaak toegepast. De reden is natuurlijk dat het BIG FOOD maar om één ding gaat: om de winst. En water is een stuk goedkoper dan kip, zelfs als het om die droevige plofkip gaat. En hoe zwaarder een stukje kipfilet, hoe hoger de prijs. Sommige supermarkten bieden tegen een schijnbaar lage prijs prachtig glanzende filet aan. Maar als je lapje uiteindelijk in

maar eens een voorbeeld te noemen, staat meestal pontificaal een sinaasappel afgebeeld. Net zoals die andere vruchten op de etiketten van appelsap en andere fruitdranken. Maar een blik op de kleine lettertjes leert ons wat anders. Het percentage sinaasappel blijkt in de meeste gevallen een promillage. Zonder kleurstoffen zou het een grauwe, onsmakelijk ogende drank zijn. En dan de inhoud. De meeste frisdranken bevatten in werkelijkheid niets anders dan water, suiker of ander min of meer omstreden zoetstof zoals bijvoorbeeld aspartaam.

Extract De nieuwe rage op het gebied van zoethouders is stevia. Afkomstig uit

het Amazone gebied en net als de mythologische superfoods uit dat

dien maken veel vloeibare snoepmakers handig gebruik van de koppeling sport en reclame. Een gouden truc. Ook 'gewone' sapjes zijn minder goed voor je dan de reclame suggereert. Ze bestaan vooral uit suikers.

Mensenhaar Laten we het eens over brood hebben. In een grijs verleden werd heel goed brood gebakken met geen andere ingrediënten dan meel, gist en water. En als enige toevoeging wat zout. Tegenwoordig maken zelfs veel 'ambachtelijke' bakkers gebruik van broodmixen, samengesteld door Big Food. En daar zitten rare dingen in, zoals broodverbeteraar. En dat wordt weer gemaakt van mensenhaar. Nou spreek ik even voor mezelf, maar ik heb niet de indruk dat het brood er de laatste jaren op vooruit is gegaan. Sinds ik bij de warme bakker in de buurt elke week een tankwagen zie met kant en klare mix lijkt het brood me zoeter, kleffer en smakelozer. Maar de supermarkt bakt ze nog bruiner. Daar liggen in rieten mand-

Er worden geen echte voedingsmiddelen gebruikt, maar slechts chemische stoffen die een smaaksuggestie wekken. de pan sist, blijft er maar een armzalig stukje over. De rest is verdampt. Maar men komt weg met deze praktijken. Dat is vooral te danken aan de sterke lobby van de voedselindustrie, die een strikt gesloten bolwerk is, en de naïviteit van de consument.

Vloeibaar snoep En wat te denken van frisdrank? Ooit zag ik dat omschreven als ‘vloeibaar snoep’. En dat is precies wat het is. Op het etiket van een fles sinas, om

gebied moet het dus wel deugen. Een beroemde fabrikant van bruine frisdrank maakt er momenteel veel reclame voor. Wat ze er niet bij zeggen is dat de hoeveelheid stevia in het drankje aangevuld wordt met gewone suiker omdat stevia door veel mensen wel als zoet, maar niet als lekker wordt ervaren. Bovendien wordt het spul toegevoegd als extract en niet in de originele vorm. Maar die groene kleur op de fles is natuurlijk slimme marketing. En dat laatste is waar het om gaat. Boven-

jes de lekkerste broden, croissants en stokbroden. Gebakken terwijl je erbij staat. De werkelijkheid is anders. De man in de witte jas is net zomin een echte bakker als de man op de afdeling vleeswaren een echte slager is. De oven blijkt een afbakoven en zijn werk is het afbakken van in de fabriek gemaakte deegwaren. De geur die de oven verspreidt is windowdressing. Dergelijke bakkerijen worden wel zonnebanken genoemd. Ze zorgen alleen voor een bruin kleurtje. Jasses.

77


Foam toont spectaculair overzicht werk Helmut Newton

Erotische uitstraling Door: redactie Highlife

Tot 4 september staat fotografiemuseum Foam in Amsterdam volledig in het teken van de legendarische en invloedrijke fotograaf Helmut Newton (Berlijn, 1920 – West Hollywood, 2004). De overzichtstentoonstelling bestaat uit meer dan 200 foto’s.

Bij de naam Helmut Newton heeft menig fotografieliefhebber direct een beeld voor ogen, namelijk dat van hooggehakte, langbenige en meestal schaars geklede dames met een onverholen erotische uitstraling. Het klopt dat de vrouw en erotiek in zijn werk een centrale plaats innemen. Tegelijkertijd is dit ook een reden dat het werk van Newton vaak te snel en te eenduidig wordt beoordeeld en dat er onvoldoende zicht is op de inhoudelijke complexiteit en gelaagdheid ervan.

seksuele moraal. Het werk van Newton weerspiegelde deze veranderingen. Newton fotografeerde op locatie en gebruikte voor zijn fotoshoots gewaagde en innovatieve scripts. Hij gaf vrouwen macht. Of zij nu naakt zijn of gekleed in een

smoking, de vrouwen zijn krachtig, verleidelijk, dominant, indrukwekkend en soms zelfs ronduit intimiderend. Het zijn vrouwen die zich bevrijd hebben van onderwerping of ondergeschiktheid en het heft in eigen hand hebben genomen. Foam Keizersgracht 609 1017 DS Amsterdam wwww.foam.org

Vogue

Newton werkte sinds de jaren vijftig als fotograaf, maar brak pas door in de jaren zeventig dankzij de opvallende foto’s die hij maakte voor de Franse Vogue. Dat tijdperk werd gekenmerkt door grote maatschappelijke veranderingen. Er was sprake van een sterke vrouwenemancipatie en een vrijere

78

Self Portrait with Wife and Models, Vogue Studio, Paris 1981 © Helmut Newton Estate / Maconochie Photography


Den Haag Rotterdam

Arnhem

Arnhem

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

Den Haag

Den Haag

Rotterdam

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Pluto Nieuwe Binnenweg 54 3015 BB Rotterdam


Vinyl

“I built this company on drugs“ Door: Rob Tuinstra

Het eerste seizoen van de dramaserie Vinyl is vanaf 14 september verkrijgbaar op Blu-ray en DVD. Vinyl is bedacht door Rolling Stones frontman Mick Jagger en geregisseerd door de veelbekroonde filmmaker Martin Scorcese. De serie volgt de door drugs en seks omgeven muziekbusiness in het New York uit de jaren zeventig, waar muziekstromen als punk, disco en hiphop nog in de kinderschoenen staan.

in. “I built this company when I was on drugs, “aldus Richie. De ooit succesvolle platenbaas zinkt echter steeds verder weg in een maalstroom van leugens en bedrog. Maar opgeven lijkt niet in zijn woordenboek te staan.

Geen tweede seizoen Finestra speelt. Andere rollen zijn er voor Olivia Wilde, Ray Romano, Juno Temple, Ato Essandoh en James Jagger, de zoon van Mick Jagger.

Drank en drugs

De hoofdrol is weggelegd voor Bobby Cannavale, die de platenbaas Richie

80

Richie Finestra is de directeur van het platenlabel American Century. Hij probeert wanhopig te voorkomen dat zijn bedrijf én zijn ziel ten onder gaan. Hij lijkt zijn passie voor muziek en het ontdekken van talent verloren te hebben. Ook in zijn privéleven heeft hij problemen, het huwelijk met zijn vrouw Devon houdt amper stand door alle leugens van Richie. Met grote hoeveelheden sterke drank en cocaïne probeert Richie zijn bedrijf te runnen en te redden, maar dat wordt steeds moeilijker. Toch gelooft hij er zelf wel

Het was de bedoeling dat er een tweede seizoen van Vinyl zou verschijnen. Producent HBO had dat eerder laten doorschemeren. Maar een wisseling in de wacht in het topmanagement in de succesvolle betaalzender bleek funest voor Vinyl. Programmadirecteur Michael Lombardo stopte onlangs na tien jaar als programmadirecteur bij HBO. Hij werd vervangen door Casey Bloys, die een tweede seizoen voor Vinyl helaas blokkeerde.


Column

C-man

Hoard till you drop De welvaart jongt zich suf aan nieuwe verslavingsdemonen. Die beginnen vaak heel onschuldig. Je broer schenkt jou, de audiofiel van de familie, een paar nauwelijks gebruikte peperdure luidsprekers omdat ze volgens vrouwlief niet bij de nieuwe bank passen. Enkele weken later kan je de verleiding niet weerstaan als er twee (!!!) paar B&O speakers met hun air van cool Deens design tussen de vuilniszakken naar je staan te lonken.

dwangmatige verzamelaar niet meer zo makkelijk onder de radar blijven.

Cutting edge

Kringloopwinkels helpen een stevig handje mee. 5 euro voor met echt notenfineer afgewerkte speakers die amper tien jaar geleden 500 euro kostten? Even stiekem googelen en je ziet dat ze op Marktplaats minstens 100 euro doen. Onverantwoord om te laten staan. Je ontwikkelt een fijne neus voor de sukkels die op Marktplaats ver onder de waarde hun spullen aanbie-

gaat al lang niet meer om het genieten van muziek, maar weggooien is geen optie. Tenslotte vertegenwoordigt je verzameling niet alleen sublieme geluidsweergave en emotionele waarde, maar ook geld. Dan noemt iemand je grappend een hoarder. En je beseft dat je misschien wel helemaal niet een alleenstaande man met een sympathieke hobby bent, maar een nog niet gediagnosticeerde patiënt met een heel enge psychische stoornis.

Excentriek gedrag? Hoarding of verzameldwang is niet zomaar een vorm van amusant excentriek gedrag. Psychiaters noemen het een hersenziekte die bij 5 procent van

Net als obesitas is hoarding een kwaal die vooral laaggeschoolden treft. Tussen ziekelijk verzamelen en een gezonde hobby loopt een dunne lijn, een lijn die gelijk opgaat met je financiële middelen; een verzameling die in een landhuis amper een kamer vult, is in een krappe stadsetage een symptoom van een psychische ziekte. Hoarding is voor minder bedeelden wat shopping is voor welgestelden. Het is tegenwoordig verleidelijker en makkelijker om hoarder te worden dan ooit. Alles wat gister nog cutting edge was, is vandaag alweer verouderd. Zodra je met je nieuwe aankoop de winkel uitloopt is de waarde ervan gehalveerd. De consumptiemaatschappij spuwt een onafgebroken stroom nog lang niet versleten maar ongewenste goe-

Hoarding of verzameldwang is niet zomaar een vorm van amusant excentriek gedrag. den. En voor je het weet waan je je de curator van industrieel erfgoed dat door de genadeloos voortmalende goederenproductie tot vergetelheid dreigt te worden vermalen.

Stoornis Je speelt met de gedachte als hobbyhandelaar een centje bij te verdienen, maar je bent te lui om er echt werk van te maken. Al snel puilen de kasten uit. Langs de wanden stapelen de luidsprekers zich op. Stuk voor stuk topkwaliteit van niet eens zo lang geleden. Het

de bevolking voorkomt. “Bij patiënten is hyperactiviteit te zien in het corticostriatale systeem en specifiek in de nucleus accumbens en de ventromediale prefrontale cortex,” meldt een hoardingspecialist van het AMC dreigend. Slik. De rillingen lopen me over de rug. De psychische gezondheidszorg – altijd tuk op nieuwe inkomstenbronnen – levert therapieën en schrijft Ritalin voor om hardcorehoarders te temmen. Hoardingcoaches bieden via internet hun diensten aan en dankzij tv-programma's als 'Mijn leven in puin' of 'Help, mijn man heeft een hobby' kan de

deren uit. Een beroerde vuilnismoraal, kringloopwinkels en Marktplaats zorgen voor een soepele herdistributie van de rijkdom. En de hoarder zag dat het goed was. Maar voor deze patiënt geen hoardingcoach of Ritalin. Al is het nog niet zover dat ik me alleen nog via smalle wildpaden tussen het woud van weergevers door mijn woning kan verplaatsen, veel scheelt het niet. Voor de grappen over mijn verzamelwoede roddels worden gaat de bezem erdoor. Het moet maar eens afgelopen zijn met het verzamelen. Zelfs audiofielen hebben tenslotte maar één paar oren.

81


Advertentie index Amsterdam Genetics

18

Keldertje 't

69

Apollyon

55

Kera Seeds

60-61

Apollyon

69

Kera Seeds

74-75

Boerejongens de

60-61

Koopjeshal Oldeberkoop

69

Boerejongens de

74-75

Magic

79

Bunkertje 't

60-61

Magic

60-61

Bunkertje 't

74-75

Mik Mak

69 69

Canna

84

Notos

City Seeds Bank

15

Paradise Seeds

60-61

Coffeeshop Mississippi

60-61

Paradise Seeds

74-75

Coffeeshop Mississippi

74-75

Plagron

Coffeeshop Missouri

60-61

Pluto

Coffeeshop Missouri

74-75

Regine

60-61

Dinafem Seeds

51

Regine

74-75

Dinafem Seeds

60-61

Royal Queen Seeds

83

Dutch Passion

9

Royal Queen Seeds

74-75

Dutch Passion

60-61

Royal Queen Seeds Brandstore

43

Dutch Passion

74-75

Secu-Batt

55

2 79

Dutch Trimming Company

55

Sensi Seeds

74-75

E-njoint

25

Smartshop House of Smart

Groene Start

55

Sumo Seeds

Grow Expert

69

Sweet Seeds

37

Herb Shop the

69

Tournai Indoor

55

Hobby Lobby de

69

Upstairs

79

Humboldt Seed Organization

31

Zamnesia

43

Hydrodjim

71

Zamnesia

67

Hydroland

69

51 60-61

colofon Highlife magazine Is een uitgave van:

Aan dit nummer werkten mee:

Discover Publisher BV, Postbus 362, 5460 AJ, Veghel, Telefoon: 073-5498112, Fax: 073-5479732 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Nicole Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen, Jan Sennema, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Feije Wieringa, en vele anderen.

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82

Redactie-adres: Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam, redactie@highlife.nl Advertenties: Daisy Drukwerkbegeleiding: Friends Support Drukkerij: Senefelder Misset, Doetinchem


www.RoyalQueenSeeds.com


The gods must be crazy

www.canna.nl


Articles inside

TV-serie: Vinyl article cover image

TV-serie: Vinyl

1min
page 80
Helmut Newton article cover image

Helmut Newton

1min
pages 78-79
Treasures article cover image

Treasures

6min
pages 72-75
Big Food article cover image

Big Food

6min
pages 76-77
Film: The Shallows article cover image

Film: The Shallows

3min
pages 70-71
Games article cover image

Games

1min
pages 68-69
Tips voor een Cannabis Cruise article cover image

Tips voor een Cannabis Cruise

5min
pages 66-67
O Rappa article cover image

O Rappa

5min
pages 64-65
VOC Logboek article cover image

VOC Logboek

5min
pages 62-63
“Diep respect voor cannabis” article cover image

“Diep respect voor cannabis”

2min
page 57
Een daad van verzet article cover image

Een daad van verzet

3min
page 56
Marrika van Beilen article cover image

Marrika van Beilen

3min
page 58
Utrecht wil meer coffeeshops article cover image

Utrecht wil meer coffeeshops

1min
pages 54-55
High Gadgets article cover image

High Gadgets

3min
pages 52-53
Gezonde tanden door cannabis article cover image

Gezonde tanden door cannabis

2min
pages 50-51
Hommage aan straatcultuur article cover image

Hommage aan straatcultuur

6min
pages 46-49
High, Low & Dirty article cover image

High, Low & Dirty

4min
pages 44-45
Wil & Ruud Oomen article cover image

Wil & Ruud Oomen

3min
pages 42-43
House of Smart wint prijs article cover image

House of Smart wint prijs

3min
pages 34-35
Tony Clifton article cover image

Tony Clifton

5min
pages 38-39
PGMCG met mediwietnieuws article cover image

PGMCG met mediwietnieuws

4min
pages 40-41
Crisis bij de politie article cover image

Crisis bij de politie

6min
pages 32-33
Cannabis Bevrijdingsdag article cover image

Cannabis Bevrijdingsdag

4min
pages 26-29
Highlife’s grootste fan article cover image

Highlife’s grootste fan

2min
pages 30-31
Wietrook, geen wierook Lisa de Groot: article cover image

Wietrook, geen wierook Lisa de Groot:

2min
pages 24-25
Flash article cover image

Flash

8min
pages 7-10
Review Coffeeshop Magic: Winnaar Highlife Cup 2016 article cover image

Review Coffeeshop Magic: Winnaar Highlife Cup 2016

2min
page 19
High Weirdness article cover image

High Weirdness

5min
pages 13-15
Uitslag Highlife Cup 2016 article cover image

Uitslag Highlife Cup 2016

5min
pages 16-18
Nicole Maalsté article cover image

Nicole Maalsté

2min
page 6
André Beckers article cover image

André Beckers

3min
page 12
E-njoint: ’s Werelds eerste enige echte elektronische joint article cover image

E-njoint: ’s Werelds eerste enige echte elektronische joint

2min
page 20
Interview Rick Simpson article cover image

Interview Rick Simpson

7min
pages 21-23
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.