high Life NL 14-03

Page 1

#03-2014 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowers

Integraal Appèl Geheim rapport over omvang hennepsector

Jebroer “Ik ben wel iemand van grenzen opzoeken”

Gin Dutch

“Als ik blow kan ik echt in die vibe van de beat gaan”


Guerrilla’s Gusto® Groot en krachtig, een ideale Indica voor beginners.

B

u

y

O

r

i

®

g

i

n

a

l

,

G

e

t

t

h

e

B

s

t

sensiseeds com Meer weten over deze strain? Ga direkt naar onze productpagina!

VOLG ONS VIA SOCIAL MEDIA!

e

‘De Sensi Seed Bank is de meest uitgebreide cannabis zadenbank ter wereld en vanuit medisch oogpunt is het essentieel dat zij functioneert en behouden blijft. Net als het behoud van het regenwoud; we weten dat er potentiële geneesmiddelen zijn die niet vernietigd mogen worden.’

Dr. Lester Grinspoon (december 1996)


Rechters vinden discriminatie prima 19 februari was een zwarte dag voor iedereen die tegen discriminatie is. Want op die dag besliste het Gerechtshof in Den Bosch dat het prima is om te discrimineren, wannaar je daarmee de ‘drugsoverlast’ bestrijdt. Tot die uitspraak kwamen de rechters in een hoger beroep tegen coffeeshops in Maastricht, die ondanks het lokale verbod toch cannabis aan buitenlandse toeristen verkocht hadden.

De coffeeshops hadden dit willens en wetens gedaan, omdat zij ervan overtuigd waren dat discriminatie door de rechterlijke macht in Nederland niet toegestaan zou worden. Immers, het wel mogen verkopen van cannabis aan Nederlanders en niet aan buitenlanders is discriminatie. Maar het Gerechtshof vindt dat die discriminatie prima kan, als daarmee tegen ‘drugsoverlast’ wordt opgetreden. Dit is een bijzonder teleurstellend vonnis. Want hiermee blijft juist de overlast op straat bestaan, die door dat verbod op verkoop aan buitenlanders in coffeeshops is ontstaan. Uit een recente brandbrief die wijkbewoners uit Maastricht in februari schreven, bleek dat hun straten in toenemende mate het terrein worden van drugsrunners, die steeds brutaler en agressiever worden. Terwijl hun burgemeester Onno Hoes blijft beweren dat zijn beleid zo succesvol is, hebben steeds meer Maastrichtenaren te maken met de negatieve gevolgen daarvan. Dat is helemaal schrijnend omdat uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat bij 85% van de coffeeshops helemaal niet hoeft te worden gediscrimineerd, omdat hun burgemeester niet handhaaft op een buitenlander-verbod. Toevallig stond dezelfde dag het Nederlandse cannabisbeleid ook op de agenda in de Tweede

Kamer. Elders in dit nummer lezen jullie meer hierover in de column van Nicole Maalsté. Zoals verwacht bleef minister Opstelten volharden in zijn nietsontziende Oorlog tegen Cannabis. Dat inmiddels steeds meer burgemeesters zijn beleid helemaal spuugzat zijn, maakt de bewindsman niet uit. Hij vertelde de parlementariërs dat hij als minister zijnde al verantwoordelijk was voor de sluiting van vele coffeeshops, en daar had hij heel veel plezier in. Tsja, met zo’n minister hoef je nergens meer op te hopen. Anders dan bij voorgaande optredens, stond ditmaal ook de PvdA-staatssecretaris van Volksgezondheid Martijn van Dam naast de VVDminister. Zou hij dan voor wat positief nieuws kunnen zorgen? Niet echt, want ondanks veel verzet vanuit het veld bleef hij vasthouden aan het onzalige plan om cannabisproducten met meer dan 15% THC op de verboden lijst van hard drugs te zetten. Erg teleurstellend, want door hier tegenin te gaan had de PvdA nog iets van haar imago kunnen redden. Gelukkig is er ook heel veel positief nieuws rond cannabis te vertellen. En daarover lezen jullie natuurlijk ook in dit nummer. Dus wensen we jullie wederom veel leesplezier. Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

3


top quality made easy.

pass it on!

Tips & tricks vind je op onze website www.plagron.com


INDEX

03 14

FEATURES: Gin Dutch Geheim rapport over wietkweek Alice Pasquini: Rake portretten Jebroer: “Grenzen opzoeken” Interview Robert C Clarke (deel 2) Film: 300: Rise of an Empire Doorbraak in Italië 5 april: Unieke reggae in Dordrecht Silk Road: Drugs via internet Alex Cortiz Heimwee naar oude vloeitjes VOC Logboek Imagine Filmfestival Living Dinosaurs Plaagdieren in de pan

18 22 26 30 36 42 44 54 58 62 66 68 70 76 78

26 42

GROENE ZAKEN: Product Flash Dutch Dragon (Paradise Seeds) Double Dutch (Serious Seeds)

18

11 48 74

RUBRIEKEN:

44 70

Voorwoord Nicole Maalsté Flash Brievenrubriek André Beckers High Weirdness Sicktoy Muziek terwijl u blowt High Gadgets Spannende boeken Games Grabbelton C-Man

3 6 7 10 12 17 40 50 52 56 72 80 81

EN VERDER: 76

Stelling: Tijd voor maatwerk Demonisering cannabis: Weed Kills Serge schuldig zonder straf Encod bij VN actief Toeristen blijven welkom Het Jaar van het Paard We Smoke op de radar

24 34 41 46 47 49 75

En nog veel meer... Coverfoto: Niki Polman Visagie: Hilda Nanlohij

5


Column

Nicole Maalsté

Spijkerharde aannames Afgelopen maand heb ik weer een vermakelijke aflevering van de soap ‘coffeeshopbeleid’ mogen zien, met onze minister van Veiligheid en Justitie Opstelten in de hoofdrol en een bijrolletje voor de staatsecretaris van Volksgezondheid Van Rijn. De soap was live te aanschouwen in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Mocht je het gemist hebben, dan kun je het alsnog bekijken op de site van de Tweede Kamer. Check: 19 februari, 16 uur.

Het optreden van de hoofdrolspeler was zoals gebruikelijk weer zeer sterk. Of zoals zijn partijgenoot Ard van der Steur het omschreef: “Complimenten voor de rolvast-

moeite mee dat het ministerie van Veiligheid en Justitie de focus volledig op overlast en criminaliteit legden. Maar deze staatssecretaris laat zich niet zomaar

Ik heb veel coffeeshops gesloten en dat vond ik een prettige bezigheid. heid van de minister”. Daardoor was deze aflevering wel weer voorspelbaar en voor sommige toeschouwers misschien zelfs een tikkeltje saai. Maar als je er oog voor hebt, dan zit deze soap vol met humor. Zo heb ik zelf hartelijk kunnen lachen om de onderhuidse toespelingen van de minister en de staatssecretaris over hun eenstemmigheid. Opstelten herhaalde net iets te vaak dat beide bewindslieden eensgezind aan tafel zaten en de overheid met één mond sprak: “De brief is ook namens het ministerie van Volksgezondheid verstuurd.” Daarbij keek hij iedere keer nadrukkelijk opzij. Opstelten doelde op de brief die in aanloop van deze episode naar de Tweede Kamer was gestuurd.

Lofzang Ter achtergrondinformatie moet je weten dat het de staatssecretaris nog heel wat moeite heeft gekost om zijn bijrolletje te mogen komen vervullen. Boze tongen beweren dat de passage die hij in de brief aan de Tweede Kamer had toegevoegd, geschrapt is door het ministerie van Veiligheid en Justitie. In de brief staat in ieder geval bijna niets over de volksgezondheidskant van het coffeeshopbeleid. Dat is vreemd, aangezien het coffeeshopbeleid op twee peilers berust: justitie en volksgezondheid. De voorgangers van de staatssecretaris hadden niet zoveel op met het onderwerp. Die hadden er daarom geen

6

wegzetten. Met een duidelijke cynische ondertoon startte hij zijn repliek: “Omdat de regering altijd met één mond spreekt, heb ik ook uitgekeken naar dit debat.” Vervolgens stak hij een lofzang uit over het gedoogbeleid, waarbij het telkens weer benadrukte dat hij zelf zeer tevreden is over dat beleid: “Vanuit volksgezondheidsperspectief werkt het beleid” en “We moeten de voordelen van het gedoogbeleid handhaven” en “Andere landen tonen belangstelling voor hoe we het nu uitvoeren”.

Geen eensgezindheid Hoewel het niet hardop werd uitgesproken, bleek uit het hele optreden dat de eensgezindheid tussen de twee ver te zoeken was. De minister liet immers niet na op te merken dat hij coffeeshops wilde indammen en terugdringen. Hij bejubelde verschillende malen de burgemeesters van Roosendaal en Bergen op Zoom die alle coffeeshops gesloten hebben en zei letterlijk: “Ik heb veel coffeeshops gesloten en dat vond ik een prettige bezigheid.” Dat is dus heel iets anders dan de situatie handhaven zoals die nu is, wat de staatssecretaris eigenlijk wil.

Aannames Beide heren leken elkaar wel te kunnen vinden in hun neiging om in plaats van harde feiten uit te gaan van aannames. Zo legde Van Rijn een bizar verband tussen de da-

ling van het THC-gehalte en het aantal personen dat zich bij de verslavingsdiensten aanmeldt met een cannabisprobleem, zonder dat daar ook maar ooit een wetenschappelijk bewijs voor is geleverd. En Opstelten hield op zijn beurt vast aan het idee dat 80% van de in Nederland gekweekte wiet voor de export is bestemd. Hij gaf grif toe dat het exportcijfer gebaseerd is op aannames, maar noemde het desondanks “spijkerhard”. Even later zei hij: “Ik zit er niet ideologisch in. Ik zit erin vanuit de feiten en met een opvatting”. Een spijkerhard verhaal, natuurlijk. Of een déjà vu binnen een zich voortslepende soap, waarbij de onwil van politici en beleidsmakers om de echte problematiek aan te pakken langzamerhand potsierlijke trekjes krijgt?


Wil Rianna echt minder blowen?

FLASH Smart Cookie Danielle Lei uit San Francisco is een smart cookie, zoals de Amerikanen zeggen. Het 13-jarige meisje wilde geld inzamelen voor haar Girl Scout club, de Amerikaanse versie van de padvinders. En hoe deed ze dat? Wel, ze had een geniale ingeving. Voor de deur van een van de vele legale Medical Marijuana winkels stond ze op straat zelfgebakken koekjes te verkopen. En dat liep als een trein, want binnen twee uur was ze haar voorraad van 117 stuks kwijt…

Als wereldsterren zoals Rihanna melden dat ze willen minderen met het roken van wiet is dat wereldnieuws. Maar of dit ook werkelijk waar is, lijkt moeilijk in te schatten, want alle internationale nieuwsagentschappen die dit nieuws presenteren zijn wat mistig over hun bron. Want niet Rihanna zelf, maar mensen rondom haar zouden verantwoordelijk zijn voor deze informatie. Zo meldt een van deze – uiteraard anonieme – bronnen: “Ze houdt van blowen, maar ze wil dat minder gaan doen. Misschien zelfs wel stoppen.” We gaan het afwachten en houden jullie op de hoogte.

Beter ruiken met wiet Volgens nieuw wetenschappelijk onderzoek zou je beter kunnen ruiken door het roken van wiet. Met name THC zou signalen versturen tussen het reukcentrum van het brein en de hersenschors. Hierdoor kun je beter ruiken en krijg je ook het bekende hongergevoel, aldus Franse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Neuroscience. Meer hierover in een volgend nummer.

Gaat Rhode Island ook legaal? Gaat Rhode Island de volgende Amerikaanse staat zijn die wiet legaliseert? Dat zou zo maar eens kunnen, want gouverneur Lincoln Chafee ziet dat helemaal zitten. Mediwiet is al legaal in Rhode Island, en de voorbereidingen om ook het recreatieve gebruik van cannabis uit het strafrecht te halen, zijn al in gang gezet. Een van de redenen waarom Chafee zo positief is, is ook de schatting dat men in Colorado in een jaar tijd zo’n 134 miljoen dollar aan wietbelasting binnen krijgt.

7


CBD helpt zuipschuiten De cannabinoïde cannabidiol (CBD) beschermt de lever tegen door alcoholgebruik veroorzaakte schade. Dat blijkt uit een onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd door het wetenschappelijke online-magazine Free Radical Biology and Medicine. Een ongebruikelijke combine van Chinese en Amerikaanse onderzoekers uit China en de VS toonde aan dat CBD in ieder geval bij muizen op verschillende manieren helpt de lever te beschermen tegen acute door alcohol veroorzaakte vetafzettingen. Glaasje op, nu snel blowen!

FLASH Cannabisactivist wint miljoen in tv-show De finale van Millionärswahl, wellicht de meest democratische liveshow ter wereld, werd op 25 januari gewonnen door Georg Wurth van het Deutscher Hanfverband, een van Duitslands bekendste pro-cannabisorganisaties. In het programma moeten kandidaten zoveel mogelijk stemmen vergaren voor een project waarvoor ze een miljoen euro kunnen verdienen. Kijkers kunnen hun stem uitbrengen per telefoon, SMS of op internet. Wurth moest het met zijn hennepproject o.a. opnemen tegen een initiatief voor schoon drinkwater in ontwikkelingslanden en een scholenen ziekenhuisproject in Nieuw-Guinea. De euforie was enorm bij de plotseling rijke activisten. “We zijn totaal overweldigd. Dit is de beloning voor tien jaar hard werken. Net als de ontwikkelingen in de VS en Uruguay kan dit het een startpunt zijn waarop de Duitse hennepscene naar een nieuw level wordt gebracht.”

China grossiert in cannabispatenten Wietteelt bedreigt zalm De populaties van de Chinook en Coho zalm in Noord-Californische rivieren en stromen lopen dramatisch achteruit, volgens sommigen een direct gevolg van de steeds intensievere cannabisteelt in Humboldt County, het gebied waar het om gaat. Volgens critici is ongereguleerd gebruik van rivierwater – soms wel 25 liter per dag per plant – verantwoordelijk voor een dramatische daling van de waterstand. Ook komen door de wietboeren gebruikte pesticiden en meststoffen in waterlopen terecht. In Californië is het niet per definitie illegaal om water uit stromen te gebruiken, maar er is wel een vergunning voor nodig. Van de naar schatting 4000 wietboeren in Humboldt County zou maar een enkeling zo'n vergunning hebben aangevraagd.

8

Al 5000 jaar geleden schreven Chinese artsen van cannabisbladeren gemaakte thee voor bij een groot aantal kwalen, waaronder jicht en malaria. Nu de wereldwijde marihuanamarkt langzamerhand opengaat lijken de Chinezen opnieuw vooraan te lopen. Meer dan de helft van alle medicinale cannabispatenten, ruim 300, zijn in Chinese handen. De kans dat het om revolutionaire nieuwe middelen gaat, lijkt echter klein. Het gaat vooral om recepten die stevig in de Chinese kruidengeneeskunde zijn geworteld. Een zo'n patent heeft bijvoorbeeld betrekking op een van cannabiszaden gemaakt voedingssupplement dat is ontwikkeld om het immuunsysteem te versterken. Bij een ander patent gaat het om een complexe kruidenmelange voor de behandeling van maagzweren, die behalve uit cannabis uit een hele waslijst obscure ingrediënten bestaat.


Bieber high Je zou zeggen dat een privévliegtuig je verzekert van privacy, maar zelfs als je Justin Bieber heet zijn er grenzen. De 19-jarige popster reisde met zijn vader en tien vrienden in een luxueuze Gulfstream IV van Canada naar New York, maar al snel na het opstijgen stond de cabine blauw van de wietrook. Toen de wanhopige stewardess en de piloot probeerden de orde te herstellen, werden ze grof afgebekt. Ten einde raad sloot de bemanning zichzelf in de cockpit op en zette zuurstofmaskers op. Ze wilden niet het risico te lopen wietrook te inhaleren en vervolgens na een drugstest hun vergunning kwijt te raken. Eenmaal op Amerikaanse bodem stond de politie het illustere gezelschap al op te wachten. Weliswaar bekende Bieber dat hij een jointje had gerookt, maar ontkende hij het verhaal van de bemanning.

FLASH Drugs via internet Elders in dit nummer lees je een artikel over de befaamde Amerikaanse website Silk Road, waar je tot voor kort online drugs kon bestellen. Inmiddels zijn er veel look-a-like websites actief, nadat de originele website door de FBI werd afgesloten, en de bedenker ervan werd gearresteerd. Maar ook in Nederland is het niet zo moeilijk om drugs online te bestellen. Onlangs werd ook in ons eigen land zo’n heuse webshop (Utopia genaamd) opgerold. Maar het internet laat zich niet bedwingen. Want een beetje handige surfer heeft de alternatieven voor het uitkiezen.

Hysterie rond Hortensia De politie in Noord-Frankrijk is op jacht naar een dievenbende die het op een bijzonder alledaags tuinplantje heeft voorzien: de hortensia. Men gaat ervan uit dat de plant wordt gebruikt om te roken en high te worden. Volgens lokale apothekers zorgt de hortensiabloem voor euforische effecten. Het is niet voor het eerst dat de hortensia op deze manier in het nieuws komt. Nederland werd negen jaar geleden opgeschrikt door het nieuws dat hortensia's door drugsbeluste jongeren uit tuinen werden geroofd. Maar het Trimbos Instituut liet destijds weten dat maar één hortensiasoort geschikt is als drug: de uit China en Japan afkomstige Hydrangea paniculata (zie foto), die een wiet-achtige high zou veroorzaken. Op psychonautenforums meldt men echter dat het roken van hortensia de moeite niet loont, en zelfs gevaarlijk kan zijn vanwege de aanwezigheid van het giftige cyanide.

Coffeeshop kunst Zoals jullie weten volgen we in Highlife graag de laatste ontwikkelingen rond grafitti en street art. In dit nummer portretteren we de Italiaanse Alice Pasquini, die weet op te vallen met levendige portretschilderingen op muren en straatmeubilair. Ze woont in Rome, maar als het even kan is ze op reis. In Amsterdam belandt ze dan vaak in een fijne coffeeshop, zoals je op bijgaande tekening uit haar eigen werk kunt zien. Meer over deze getalenteerde artieste vanaf pagina 26.

9


BRIEVEN HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Robert C Clarke Hartelijk dank voor het uitgebreide interview met een van mijn idolen, Robert C. Clarke. Het kweken en kruisen van cannabissoorten is al langere tijd mijn hobby, en ik heb zijn werk altijd met veel interesse gevolgd. Mooi dat Clarke nu weer eens zijn kennis met de lezers van Highlife mag delen. Ga zo door! Ik ben benieuwd naar het vervolg...

Chris

Dank je. In dit nummer deel 2 van het interview met Robert C. Clarke.

Drank in Highlife Een beetje raar om in een blad over de onschuldige drug cannabis een artikel te plaatsen over doorgedraaide dronkelappen, die via Internet hun alcoholisme delen, zoals jullie in het vorige nummer deden. Ik heb het dan over het artikel ‘De Ad Fundum-ketting’ op pagina 41. Schoenmaker, blijf bij je leest. Hou het bij onze onschuldige cannabis, daar lees ik liever over.

Willem

De redactie plaatst regelmatig artikelen over bepaalde trends die gaande zijn in de digitale wereld. Deze trend was er een van. Overigens zijn inmiddels de eerste doden te betreuren, nadat mensen die zich te buiten deden aan een soortgelijk alcohol-spelletje op internet het niet overleefden. Daarom schreven we vorige keer ook al; rare jongens, die drinkers.

Belgische rap Wat fijn dat er opnieuw is geschreven over Belgische rappers. Wij zijn fan van zowel Gangthelabel en Dopenessgang. Het is echt super dat we beide bands al in ons favoriete blad Highlife tegenkwamen. Er gebeurt heel veel op dat gebied bij ons in Belgie. Niet elke band of act wordt door een label ondersteund, en veel ploeteren op hun eigen weg voort. Ga zo door.

Chantal en Amber

We zullen jullie zeker op de hoogte houden. We blijven de ontwikkelingen in de rapwereld op de voet volgen.

Let op! Nu het er op lijkt dat wereldwijd onze mooie plant cannabis eindelijk de waardering krijgt die het al veel eerder had moeten krijgen, zullen de tegenkrachten zich opnieuw gaan roeren. Zij zullen alles op alles zetten om een verdere acceptatie van cannabis tegen te houden. Ik voorspel jullie, de grap waarover jullie schreven, over die eerste cannabisdoden in Colorado (een artikel van een website gespecialiseerd in fake-berichten, zoals in Nederland o.a. De Speld), zal een vervolg gaan krijgen. Cannabisten, Let Op Uw Zaak. Des te meer vooruitgang er wereldwijd is, des te meer desinformatie er verspreid zal worden.

Anton

In de Britse media verscheen inderdaad al een bericht over ‘een eerste cannabisdode’. Meer hierover in dit nummer.

10


PRODUCTEN Power Roots van Plagron

11


Column

André Beckers

Wiet kweken met uitkering Veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust als ze in hun woning 5 hennepplanten telen. Dat is toch een onschuldige hobby waar geen probleem van wordt gemaakt in Nederland? Dat kan vies tegenvallen als je je kweekhobby uitoefent, terwijl je van een uitkering leeft.

Indien je leeft op bijstandsniveau en toch graag geregeld een blowtje rookt, lijkt een kleine teelt uitkomst te kunnen bieden. Als

Raad van Beroep moet je bij de exploitatie van een hennepkwekerij steeds rekening houden met inkomsten. Zelfs als je nog

Je moet tot op de cent nauwkeurig verantwoording af kunnen leggen. je zelf teelt, krijg je goedkoper wiet. Maar waar je voor moet waken, is dat je achteraf van de gemeente een forse rekening krijgt gepresenteerd. Als de gemeente als gevolg van je wietteelt stelt dat je ten onrechte uitkering hebt genoten, moet je deze terug betalen. De rechter stelt zich in dit soort procedures zeer formeel op. Als je van de gemeente een uitkering krijgt, moet je als uitkeringsgerechtigde de inlichtingenplicht strikt naleven. Feiten en omstandigheden die (de hoogte van) je recht op uitkering kunnen beïnvloeden, moet je uit eigen beweging aan de gemeente kenbaar maken. Doe je dat niet, dan zit je daarmee al fout.

Inkomsten Volgens vaste rechtspraak van de Centrale

niets hebt geoogst! Ook een hennepkwekerij in opbouw kan worden aangemerkt als een “op geld waardeerbare bedrijfsexploitatie en/of voorbereidende activiteiten die zijn gericht op het verkrijgen van aanzienlijke inkomsten”. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar de hoogte van de investeringen om de kwekerij op te zetten, maar ook naar de kosten van de exploitatie ervan. Als je een uitkering hebt en uitsluitend teelt voor je eigen gebruik, is het raadzaam een goede en volledige administratie bij te houden. Laat in die administratie zien wat je hebt uitgegeven. Bewaar kassabonnen en dergelijke goed en laat zien waar het geld dat je hebt uitgegeven vandaan kwam. Je moet tot op de cent nauwkeurig verantwoording af kunnen leggen.

Eigen gebruik Als je uitsluitend teelt voor je eigen gebruik, teel dan nooit meer dan 5 planten. Bij 5 planten heb je onder omstandigheden recht van spreken, maar bij 6 houdt het al op. Zelfs bij de teelt van 5 hennepplanten moet je als uitkeringsgerechtigde goed kunnen uitleggen dat deze uitsluitend voor je eigen gebruik zijn bestemd. Uit de rechtspraak blijkt dat de Centrale Raad van Beroep zich op dit punt niet gauw laat overtuigen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een stokoud rapport van het voormalige Gerechtelijk laboratorium te Rijswijk. Citaat: ‘…aangezien uit een rapportage van het Gerechtelijke laboratorium te Rijswijk blijkt dat bij ongeveer 5 planten geen sprake meer kan zijn van eigen gebruik. Ook in het geval dat appellant, zoals hij stelt, een grootverbruiker zou zijn, acht de Raad het onaannemelijk dat de gehele opbrengst van de kwekerij voor eigen gebruik is aangewend”.

Slim handelen? Als je met deze wetenschap denkt slim te handelen door 5 reuzen van hennepplanten te telen in speciekuipen kom je dus bedrogen uit. Niemand gelooft dan nog dat je de opbrengst helemaal zelf oprookt. Een eenvoudig rekenvoorbeeld. Stel dat uit je stroom- en waterrekening blijkt dat je vijf keer per jaar 5 hennepplanten (geen struiken!) teelt. De rekensom die de gemeente dan op afstand snel zal maken ziet er als volgt uit: 5 planten X 30 gram = 150 gram X 5 = 750 gram per jaar. Je dagelijkse wietgebruik zou dan gemiddeld ruim 2 gram per dag zijn. Krijg je een uitkering en rook je maar af en toe cannabis? Koop je blowtje dan in een coffeeshop. Dat bespaart je veel kopzorgen.

Mr. Drs. André Beckers Advocaat te Sittard www.beckersbergmans.nl

12


HIGH WEIRDNESS

Kudde meubelstukken

Jezus 2.0 is een rebel

Toen de Nederlandse kunstenares Tinkebell van haar overleden kat een tas maakte, moest ze door alle bedreigingen onderduiken. De kans dat zoiets haar Spaanse collega Oscar Tusquets zal overkomen lijkt gering; tenslotte zijn Spanjaarden niet zulke softies op dierengebied. Toch is Tusquets uitbuiting van hulpeloze dieren een stuk grootschaliger – en lucratiever. Als je bedenkt dat een knap schaap in Spanje 50 euro kost, dan is de winstmarge van de kunstenaar fors: voor een van de 21 schapenkastjes die Tusquets door een gerenommeerde Parijse taxidermist liet maken ben je ruim 60.000 euro kwijt. Elk gerecycled schaap is voorzien van bronzen hoefjes, een lade en een tafelblad. 20 van de 21 schapen zijn volledig wit, rijkaards die maling hebben aan dierenrechtenactivisten gaan uiteraard voor dat ene witte schaap met zwarte poten...

De 66-jarige Braziliaan Inri Christo is er al 35 jaar van overtuigd dat hij de reïncarnatie van Jezus is. In ieder geval houdt hij zich al die jaren consequent aan de dresscode die je van de zoon van god mag verwachten. De valse profeet heeft al honderden sukkels weten mee te krijgen in die overtuiging, niet geheel verrassend voornamelijk vrouwen. Vanaf 1979 reist hij de wereld af met zijn blijde boodschap, die lang niet overal in goede aarde valt; verschillende landen legden hem een inreisverbod op. Want Inri is – net als zijn veronderstelde voorganger – een anti-kapitalistische rebel. Zelfs kerstmis, nota bene de verjaardag van zijn inspiratiebron, wijst hij resoluut van de hand. Volgens hem is het een dag waarop 'de zoontjes van rijkaards met hun dure cadeautjes kunnen showen, terwijl arme kinderen amper een kruimel krijgen'.

Veiligheid voor twee

Cool klassiek

Ongelooflijk dat nog niemand eerder op het idee kwam om een rampenbh uit te vinden. De RAD Emergency Bra oogt als een normale bustehouder, maar deze jongen heeft wel wat meer in z'n mars. Aan de voorkant is een sensor aangebracht die in geval van milieurampen verkleurt om aan te geven dat ademen niet meer veilig is. De sensor reageert op zowel chemische en nucleaire vervuiling als op rook. Pas als het helemaal mis gaat, ontpopt de rampen-bh zich tot een echte life-saver. In een handomdraai zijn de twee cups los te koppelen en als hoogwaardige gasmaskers te gebruiken. Voor maar 35 euro ben je de trotse eigenares van dit stukje gemoedsrust voor twee.

In Zweeds Lapland kunnen dik aangeklede muziekliefhebbers 's winters in een kosmisch uitgelichte reuzeniglo genieten van de mysterieuze klanken die alleen ijs kan voortbrengen. Afgezien van snaren, fretten en andere essentiële onderdelen zijn alle instrumenten van de groep Ice Music volledig uit blokken ijs 'gebeeldhouwd'. De 'icestrumenten' worden van binnenuit verlicht door wisselende kleuren LED-licht en zijn zo fragiel dat zelfs de ademhaling van de muzikant ze al kan doen smelten. Het repertoire bestaat vooral uit klassiek, maar de muzikanten spelen bij min 5 even makkelijk een moppie vingervlugge bluegrass. Een Nederlandse tournee wordt niet eerder verwacht dan tijdens de volgende Elfstedentocht.

17


Gin Dutch

Tekst: Arjan van Sorge

Voor wat mediadingetjes komt Gin Dutch even vanuit Enschede naar Amsterdam, maar eigenlijk gaat haar trip van Amsterdam naar de westkust van Noord-Amerika, om precies te zijn de Bay Area in Californië. Reis mee!

18


19

Fotografie: Niki Polman

|

Visagie: Hilda Nanlohij


Dutch in Amerika nog het promotie/managementteam Netherworld. “Die regelen voor mij alle optredens daar, en ze hebben connecties met goede artiesten. Voor een Nederlandse chick werk ik best wel met bekende mensen, dat komt eigenlijk door hen. En door wat je zelf doet natuurlijk, maar je moet wel ergens binnenkomen. Netherworld zet mij altijd op de juiste podia en de juiste feestjes. Ze zitten in de Bay Area en Atlanta, dan ben je dichter bij het vuur.”

Rappen bestaat ook

“Helemaal uit Enschede, alsof het een ander land is!” Gin Dutch oftewel Jennifer Druiventak schudt haar blonde haar en proest het uit. Ze is qua afstanden wel wat anders gewend en kijkt niet echt op tegen twee uurtjes meer of minder. Ze is nu eind twintig en gaat vaak naar de States, vandaar. Dat reizen begon zo op haar achttiende. Haar moeder vertrok met haar stiefvader naar Oakland in Californië om er te gaan wonen, maar Gin Dutch had toen besloten om in Nederland te blijven.

Maar nu wel “Ik maakte muziek, dat ging net lekker, ik woonde op mezelf, dus ik ben hier gebleven. Nu heb ik er wel meer zin in om daar naar toe te gaan, en ik probeer er ook zoveel mogelijk te zijn. Daar gebeurt het natuurlijk allemaal! En dan mag je een keertje optreden, je leert iemand kennen en die zegt je bent goed, en voordat je het weet ben je in een studio bezig. Ik kom er nu ieder jaar wel. De laatste keer voor drie maanden, puur om een cd te maken met artiesten uit de Bay Area, dus waar San Francisco en Oakland liggen.”

Uniek “Ze staan daar altijd open voor Amsterdam en Nederland. En het is altijd: are you smoking weed? Een, twee keer is leuk, maar als je dat echt bij iedereen te horen krijgt dan word je uiteindelijk ook wel een beetje whoa... Maar voor hen is het leuk. En het is natuurlijk ook wel uniek wat wij hier in Nederland hebben! Als je in Nederland woont valt het je niet direct op, maar zodra je over de grens bent...”

20

Geen Nederlands Gin Dutch was al heel vroeg geïnteresseerd in r&b en hiphop, maar er is bij haar niet veel belangstelling voor de Nederlandstalige tak. “Nederlands rappen is niet echt mijn ding, ik heb het nog nooit gedaan. Het is natuurlijk wat je er zelf van maakt, maar ik vind er niks aan. Amerikaanse hiphop, dat is mijn shit.” Dat is te horen, je hebt niet het idee met een Nederlandse rapper te maken te hebben. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat haar stiefvader Amerikaan is. “Hij heeft jaren bij ons in huis gewoond en sprak geen woord Nederlands. Dan pik je dat toch anders op.”

Optredens in Duitsland Ze treedt hier wel op: “De meeste optredens in Nederland zijn in de zomerperiode, dan heb je toch meer festivals. Het hoeft niet altijd heel groot te zijn, maar iedereen is meer buiten en er zijn meer podia. Ik denk dat ik trouwens vaker in Duitsland optreed dan in Nederland. Ik woon natuurlijk vlak bij de grens, maar afgezien daarvan is hiphop er heel groot. In de discotheken hebben ze elke maand wel twee of drie Amerikaanse acts staan, daar pas ik natuurlijk heel goed bij.”

Connecties Naast het label BGF Enterprise dat haar Europese belangen behartigt, heeft Gin

Voor veel Nederlanders viel Gin Dutch pas op met haar optreden in het talentenjachtprogramma X Factor. “Toen het nog nieuw was keek ik veel naar Idols en X Factor en dat soort dingen. Ik dacht wat leuk, ik zing ook wel maar dat is niet mijn eerste ding, dat is rappen. Ik vond het jammer dat er altijd alleen maar zangers en zangeressen waren. Toen kreeg ik een telefoontje van X Factor, ze hadden me op internet gezien en vroegen of het me wat leek om mee te doen. Nou, ik weet het niet... En toen dacht ik, die kans moet ik gewoon pakken, om te laten zien dat er zoiets als rappen is.”

Geen spijt Ze schatert het uit: “En ik was ook wel zo arrogant om te denken dat als er rappers meedoen, dan moet ik daar bijzijn! Ik merkte dat toen ik op tv kwam er volgers bij kwamen, en reacties, en ik hield er een aantal optredens aan over. Ik heb er geen spijt van. Ik had wel gehoopt dat het anders was gegaan, ook qua promotie van artiesten die daar aan meedoen. Dat je er op social media meer gebruik van zou kunnen maken. Maar it’s done, en ik heb er eigenlijk alleen maar positieve reacties op gehad.”

Laat maar proberen! Positief – dat was Gin Dutch zelf oorspronkelijk niet als het over zoiets als blowen ging. “Op mijn veertiende was ik antidrugs, dat was vanwege een familielid die veel met drugs te maken had, dat ging allemaal niet goed. Maar ik vond een jongen leuk en mijn vriendin zei, kom Gin, hij gaat een joint roken – zo kon ik wat tijd met hem besteden. Ik heb een of twee trekjes genomen maar dat was niet zo’n succes. Later rookte ik wel met vrienden die al blowden, laat maar proberen! En toen vond ik het wel grappig.”


Voor wiet

Ogen dicht

“Ik rook wel eens wiet, en dan vooral als ik teksten schrijf. Niet als ik ga optreden, dat heb ik ook nooit gedaan. Ik smook nu vrij weinig, maar in mijn tienerjaren heb ik echt heel veel geblowd. Dat was hartstikke leuk, maar op het moment dat je serieus met muziek bezig bent, dan komt daar veel bij kijken dat losstaat van alleen in de studio hangen en je nummer maken. En die shit moet ook nog gepromoot worden, je hebt de marketing, je moet met mensen in gesprek en voor mij hielp de wiet dan niet echt. Daarom ben ik aardig geminderd, maar ik ben echt voor wiet.”

“Ze zijn best wel anti sigaretten in Amerika, dat vinden ze heel vies. In de clubs ook, je moet nergens een sigaret aansteken - maar een jointje, ach... Daar kunnen ze nog wel hun ogen voor dicht doen. Californië is een redelijk vrije staat, je ziet veel van die mediwietshops daar. Daar heb je een medisch pasje voor nodig, dat je wiet voor je gezondheid nodig hebt. Haha, alle jongeren hebben zo’n pas natuurlijk. Goed hoor, liever zo, dat het gecontroleerd wordt, beter dan dat straatgedoe waarbij je gras koopt.”

Gin Dutch – Turn Up, From Amsterdam To The Bay is uitgekomen op 24 februari www.gindutch.com

Gewoon doen “Er was een periode dat ik alleen maar hasj rookte, lekkere Marokkaanse hasj, maar na een tijdje kreeg ik daar hoofdpijn van en ging ik over op wiet. In Amerika blowen ze zonder tabak in de joint, alleen pure wiet, nou dat moet je mij niet aandoen, dan vind je me onder tafel. Als ik in het buitenland ben doe ik het sowieso niet, want je zal maar gepakt worden met wat wiet, dat vind ik gewoon stom. Maar hier... Gewoon doen! Als jij dat leuk vindt. Geweldig land!”

Eigen wereld “Als ik blow heb ik het gevoel dat ik alles van het normale leven even uit kan zetten. En dan echt in die vibe van de beat gaan, in de muziek, in wat ik brengen wil. Want je hebt toch veel afleiding, of het nou internet is of vriendinnen die bellen, ik noem maar wat op... En met een joint, lekker stoned, dan zit je in je eigen wereld. En dan kan ik opschrijven en nadenken over wat ik belangrijk vind, in plaats van dat je alles van buitenaf meekrijgt. En dat is nogal wat.”

Recht en strak “In de Bay Area blowen ze echt zoveel! Ik rook daar zelf niet in de studio, maar ik draai dan veel jointjes, alles is Engelstalig en ik ben best wel goed daarin, maar als ik stoned ben gaat het ietsjes langzamer. Dus om met iedereen mee te komen blow ik sowieso niet. Maar ik draai wel jointjes voor hen, en dat doe ik natuurlijk hartstikke goed. Dat zien ze ook: hee dat is echt een Dutch girl, dat kan gewoon niet anders! Met tip en alles d’r op en d’r aan, en strak! Niet van die vieze straatjointjes, dat de wind erbij komt en dan hebben ze nog maar een halve. Nee gewoon recht, clean, netjes, maar zonder tabak.”

21


Integraal Appèl

Geheim rapport over omvang hennepsector Door: Nicole Maalsté

‘Tilburg wietstad’ kopt de NRC op 25 januari 2014. Het artikel gaat uitgebreid in op de verklaringen van de bedreigde spijtoptant Alain, die een boekje heeft opengedaan over de Brabantse wietsector. De verklaring blijkt een belangrijke bron voor een nieuwe schatting van de omvang van de Nederlandse wietsector, die is opgenomen in het geheime rapport ‘Integraal Appèl’.

De Tilburgse burgemeester Noordanus gebruikt het vertrouwelijke rapport als bewijs dat de wietsector een van de grootste bedrijfstakken in zijn stad is. De in Tilburg verbouwde wiet zou grotendeels voor de export bestemd zijn, want zo redeneert hij: “Tilburgers alleen krijgen zo'n hoeveelheid niet weg geblowd”. Het idee dat het grootste deel van de wiet die in Nederland wordt geteeld naar het buitenland gaat, is

Nieuwe schatting Ik was daarom zeer benieuwd naar de nieuwe schatting die volgens het NRC artikel gemaakt is door onderzoekers van de universiteit van Tilburg en lokale expertisecentra. Uit het geheime rapport ‘Integraal Appèl’ kan ik niet opmaken wie de berekening precies heeft gemaakt, maar ik kan me niet voorstellen dat een wetenschapper

hierbij betrokken is. Het rapport leest als een spannende misdaadroman met spijtoptant Alain als hoofdpersoon. De berekening hangt aan elkaar van aannames over de gang van zaken in de wietsector op basis van verklaringen van de spijtoptant, enkele strafzaken en de vooringenomen ideeën van een handjevol rechercheurs. Dat lijkt me toch wel erg mager. Een beetje journalist zou hier geen genoegen mee nemen, maar voor de burgemeester, die voorzitter is van de Taskforce B5, is dit kennelijk voldoende bewijs om grote uitspraken te doen over de omvang van de hennepteelt in zijn stad en de export.

DE TILBURGSE BURGEMEESTER NOORDANUS GEBRUIKT HET VERTROUWELIJKE RAPPORT ALS BEWIJS DAT DE WIETSECTOR EEN VAN DE GROOTSTE BEDRIJFSTAKKEN IN ZIJN STAD IS. een van de belangrijkste argumenten van minister Opstelten om de achterdeur niet te reguleren. Dat heeft immers geen zin als de meeste nederwiet toch voor de export bedoeld is. Hij noemt daarbij steeds het getal van 80%. Een cijfer dat gebaseerd is op een berekening uit 2006 van iemand van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) , die er zelf ook bij zei dat het een hele grove schatting was. Sindsdien heeft ‘geen enkele wetenschapper zich aan een nieuwe berekening gewaagd’, zo lezen we in het vertrouwelijke rapport. Waarom dat niet gebeurt? Omdat het heel lastig is om een schatting te maken van de omvang van een illegale markt. De activiteiten vinden immers ondergronds plaats. Dus je moet je baseren op datgene wat zichtbaar is, bijvoorbeeld het aantal planten dat wordt opgerold. En op basis daarvan probeer je dan een inschatting te maken van de werkelijke markt. Je begrijpt het al. Dit is een lastige klus.

22


Platform Energiediefstal vertrekpunt De auteurs zijn overigens volkomen transparant over alle aannames die zij hebben gemaakt. Een goede verstaander zou onmiddellijk kunnen begrijpen dat de berekening met een korreltje zout genomen moet worden. Laten we er eens goed naar kijken. Het vertrekpunt van deze berekening is een schatting van het Platform Energiediefstal dat stelt dat 90 procent van de gestolen energie naar wietkwekerijen gaat. Daar gaat het natuurlijk al mis. Energiebedrijven hebben er groot belang bij om een schuldige aan te wijzen voor de hoeveelheid energie die jaarlijks weglekt. Energieverlies treedt ook op door allerlei natuurlijke oorzaken. En misschien zijn er nog wel andere bedrijfstakken die energie stelen. Toen er nog geen hennepkwekerijen in Nederland waren, vloeide er ook heel veel energie weg. De auteurs van ‘Integraal Appèl’ vermelden de bezwaren keurig in een voetnoot, maar besluiten desondanks om de berekening van het Platform Energiediefstal als vertrekpunt te nemen voor hun berekening, “omdat er momenteel geen betere berekening is”.

30.000 hennepkwekerijen? Op basis van de energiediefstal heeft het platform berekend dat er in 2012 30.000 hennepkwekerijen waren. De berekening is als volgt: er is 1 miljard KwH gestolen. Ze schatten dat er per kwekerij 35.000 KwH wordt gestolen. En zo komen ze dus uit op 30.000 hennepkwekerijen. Een kind kan de was doen. We vergeten even dat niet alle hennepkwekers stroom jatten en doen ook even net alsof alle hennepkwekerijen even groot zijn, want anders wordt het een beetje lastig rekenen. Dan gaan we vrolijk verder met wat aannames uit een ander niet gepubliceerd rapport van de KLPD-IPOL. Daaruit blijkt namelijk dat er zo’n 5000 tot 6000 hennepkwekerijen per jaar worden opgerold. Daaruit concluderen de onderzoekers dat de pakkans 16 tot 20% is. En als je dan weet dat er in Brabantse kwekerijen 280.000 planten in beslag zijn genomen, dan betekent dit dat er in Brabant tussen de 5.500 en 6.800 kwekerijen waren. Want – we weten van de spijtoptant – dat er gemiddeld zo’n 260 planten in een kwekerij staan die per plant (droog) 40 á 57 gram opleveren en dat er zes keer per jaar wordt geoogst. En zo komen we uiteindelijk dus uit op een jaarproductie van 343 ton wiet in heel Brabant. Kun je het nog volgen?

Spijtoptant belangrijkste bron De berekening gaat nog verder, maar om het verhaal enigszins begrijpelijk te houden, laat ik het hierbij. Iedereen die ook maar een beetje verstand heeft van de hennepsector, snapt dat bij deze berekening de ene op de andere aanname is gestapeld. De bewering dat een groot deel van de wietteelt bestemd is voor de export komt vrijwel volledig voor rekening van de bedreigde spijtoptant, die betrokken was bij de handel in ‘natte wiet’. De man kent zeven groeperingen in Tilburg die vergelijkbaar zijn met de club waar hij toe hoorde. Volgens hem zijn er zo’n 60 groepen actief in de regio Tilburg. Informatie van binnenuit, noemen de auteurs dat. Hoe betrouwbaar is dat? Deze man zit heel duidelijk in een bepaalde hoek in de cannabissector en heeft daarmee een beperkte kijk op wiethandel. Dat is overigens heel normaal. Niemand heeft zicht op de hele cannabismarkt. Voor een betrouwbare schatting zou je daarom tientallen individuen die kijk hebben op de wiethandel onafhankelijk van elkaar moeten vragen wat hun inschatting is van de markt. Op basis daarvan kun je dan misschien een schatting maken van de totale markt. Je baseert dat niet op de uitspraken

van één persoon, waar je bovendien de nodige vraagtekens bij kunt plaatsen omdat het een bedreigde spijtoptant is. Insiders weten bovendien dat veel telers door het harde softdrugsbeleid in Brabant zijn uitgeweken naar het buitenland. Ook hebben sommige telers de stap terug gemaakt naar de harddrugsector. Wiet verbouwen is riskant geworden, wiet exporteren al helemaal. Niet voor niets importeert Nederland de laatste jaren ook wiet vanuit het buitenland. Het is daarom sowieso de vraag of de export vanuit Nederland inderdaad nog wel zo groot is.

Verbazing Als onderzoeker verbaast het mij ten zeerste dat de universiteit Tilburg haar naam aan zo’n rapport wil verbinden. Deze berekening is werkelijk volstrekt gratuit. Ik zou zo’n rapport heel diep in een la laten liggen en er vooral mijn mond over houden. In die zin snap ik wel dat het een vertrouwelijk rapport is. Ik hoop niet dat er veel betaald is voor dit onderzoek. Het is duidelijk dat dit rapport uitsluitend is geschreven ter ondersteuning van de activiteiten van de Taskforce B5, die toch op een of andere manier moet aantonen dat het belangrijk is dat er veel geld en capaciteit naar de opsporing van hennepteelt gaat.

23


Tijd voor maatwerk Door: Michiel Panhuysen

In februari verscheen het rapport ‘Verplicht nummer. Onderzoek naar de lokale handhaving van het coffeeshopbeleid'. Hieruit blijkt ondermeer dat het ingezetenencriterium voor coffeeshops (I-criterium) voor de meeste gemeenten een overbodige maatregel is die een niet bestaand probleem aanpakt.

De stelling De 90% opmerking van de minister over invoering van het I-criterium is een creatieve weergave van de werkelijkheid. De invoering van dit I-criterium is zinloos. Het opnemen van deze maatregel in het lokale coffeeshopbeleid gebeurt bij veel gemeenten omdat het vanuit ‘Den Haag’ is opgelegd, een verplicht nummer dus. in de praktijk gebeurt er weinig of niets mee. Actieve handhaving van het I-criterium vindt voornamelijk plaats in de zuidelijke provincies, die dit criterium op 1 mei 2012 verplicht moesten invoeren. Het onderzoek laat zien dat niet-ingezetenen in 85% van de coffeeshops nog terechtkunnen voor cannabisproducten. Minister Opstelten verklaarde onlangs dat het I-criterium bij 90% van de coffeeshopgemeenten onderdeel uitmaakt of zeer toekomstig deel gaat uitmaken van het coffeeshopbeleid. Dat suggereert dat het hier om een zinvolle en succesvolle maatregel gaat. Maar in de praktijk blijkt de invoering van het I-criterium een uiterst zinloze maatregel.

Nicole Maalsté, onderzoekster Gemeenten moeten de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun coffeeshopbeleid, omdat de situatie niet overal hetzelfde is. Het onderzoek laat zien dat het geen zin heeft om allerlei landelijke richtlijnen voor coffeeshops in te voeren. Zeker niet als gemeenten worden opgezadeld met maatregelen voor een probleem dat in de meeste coffeeshopgemeenten niet bestaat. Dit is pure symboolpolitiek, waar niemand iets mee opschiet. Bovendien leidt de minister zo steeds weer de aandacht af van de werkelijke problematiek: het niet regelen van de achterdeur. Dat is een probleem waar veel gemeenten iets aan willen doen. Daarom ondertekenen ook steeds meer gemeenten het wietmanifest.

Suver Nuver Dit is weer een klassiek voorbeeld van weer zo'n kansloze regel die het huidige kabinet aan Nederlandse coffeeshophouders opgelegd heeft. Deze maatregel heeft alleen als doel om coffeeshopeigenaren het leven onmogelijk of moeilijker te maken. Het duo Opstelten en Teeven heeft in de jaren 90 goed onthouden hoe ze creatief met de ‘waarheid’ om dienen te gaan om zodoende hun 'waarheid’ te bewijzen. Het moge duidelijk zijn dat het huidige politieke klimaat drastisch gewijzigd moet worden om dit alles te voorkomen! Wat ons betreft is dit geen lokale maatregel, maar puur uitsterfbeleid

Gerard, veldwerker Onlangs toverde Opstelten een oud rapport over de verhoogde THC uit een la. Het rapport werd enkele jaren geleden aan flarden geschoten door gemeenten en andere betrokkenen. De 90 % stelling van de minister toont aan dat de rede zoek is bij de bewindsman. Het aantal waanargumenten dat hij aanvoert tegen het normaliseren van cannabis raakt uitgeput. Er is geen redelijk argument meer aan te voeren om staten als Washington en Colorado, of een land als Uruguay, niet te volgen en de wietzaakjes in ons land eindelijk eens goed te regelen.

24

Ingezetenencriterium Tot 19 november 2012 had je een wietpas nodig om in de drie zuidelijke provincies van Nederland een coffeeshop binnen te mogen. Het ging hier officieel om het zogenaamde B-criterium, waarbij de B voor ‘Besloten Club’ stond. In 2012 werd de wietpas afgeschoten en de voorgenomen invoering ervan in de rest van Nederland gecancelled. In plaats daarvan kwam het ingezetenencriterium (I-criterium). Dat houdt in dat je de coffeeshop alleen nog maar in mag als je in Nederland woont. Je moet dit aantonen met een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en een geldig identiteitsbewijs. Onlangs verklaarde minister Opstelten dat de invoering van dit I-criterium bij de coffeeshopgemeenten een groot succes was. Hij moest wel, na de zeperd met de wietpas. In de praktijk blijkt het met het I-criterium zo’n vaart nog niet te lopen. De meeste gemeenten hebben het criterium niet ingevoerd in hun gemeentebeleid, of ze handhaven het niet. In dat laatste geval mogen buitenlanders op papier de coffeeshop niet in, maar is er geen politieman die dat controleert.Alice Pasquini De Italiaanse Alice Pasquini weet op te vallen met levendige portretschilderingen op muren en straatmeubilair. Ze woont in Rome, maar als het even kan is ze op reis. Tijdens die buitenlandse trips heeft ze al in heel wat steden haar kleurige verfsporen achtergelaten.

26

Tekst: Peter van Sparrentak Fotografie: Jessica Stewart | Cosimo Paiano


Alice was als kind al verzot op tekenen, dus de gang naar de kunstacademie was een logische stap. Daarna woonde en werkte ze in Engeland, Parijs en Spanje. In Madrid volgde ze een studie in animatie. Ze werkt nu als tekenaar, illustrator en grafisch ontwerper.

Sprayliz In de jaren negentig groeide ze op met de hiphopcultuur en raakte ze gefascineerd door de Italiaanse comicster Sprayliz. Deze stripheldin is een meisje dat graffiti spuit met soms een sociale of poli-

Ik wil de kleine, emotionele momenten in het leven van mensen laten zien. ”

water al op en was het niet mogelijk meer om op een ladder te staan.”

Schetsboek

4:20

Als basis gebruikt ze schetsen die ze maakt van voorbijgangers of mensen die ze tegenkomt op reis. Telkens als ze op pad gaat, neemt ze haar schetsboek mee. “Als iets me inspireert, maak ik er een schets van. Dan reis ik weer verder. Die ene schets kan dan weer in een andere stad verschijnen als muurschildering.” In een van de schetsen is het uitzicht vanuit een coffeeshop te zien. Inderdaad, die

Op een festival in een fabriekscomplex bij Cambridgeshire schilderde ze samen met de Amerikaanse kunstenaar Max Ripo op een houten wand. Alice: “Ik schilderde het beeld en hij maakte er de tekst bij: ‘Good Time For Good Times’. Het is een grap. Ik schilderde een vrouw met een joint in haar hand. In de andere hand heeft ze een klok, die de tijd 4:20 aangeeft. Dat is in Amerika slang, een co-

Ik heb lange tijd op straat geschilderd puur voor de fun. Sinds een paar jaar kan ik van opdrachten leven maar ik blijf dingen op straat doen. tieke boodschap. Het inspireerde haar om kunst op straat te gaan maken. “Ik heb lange tijd op straat geschilderd, puur voor de fun. Sinds een paar jaar kan ik nu van opdrachten leven, maar ik blijf dingen op straat doen,“ vertelt ze. “Met het geld dat ik verdien, kan ik rondkomen en reizen.” Ze schildert portretten, vooral van vrouwen en kinderen, in alledaagse, herkenbare situaties en beeldt de relaties tussen mensen uit. Alice: “Ik hou niet van sterk geposeerde portretten, maar kies liever voor het moment ervoor of erna.

heeft ze in Amsterdam getekend. Omdat ze graag een jointje rookt, komt ze hier graag. Her en der in de stad heeft ze enkele schilderingen achtergelaten. Ze wordt vaak uitgenodigd voor street art-festivals, maar ook als ze zelf op reis gaat, neemt ze verfspullen mee. In Londen schilderde ze vorig jaar met andere kunstenaars een ongebruikte boot aan de oever. “Dat was een bijzonder project. En een gekkenwerk om te maken. Het was heel moeilijk, want we hadden maar twee uur in de ochtend de tijd. Toen kwam het

dewoord voor het moment om cannabis te roken.” Vrouwen portretteert ze bij voorkeur als sterk en onafhankelijk, in elk geval zo echt mogelijk. Met haar realistische manier van schilderen wijkt ze af van de clichés waarin vrouwen vaak worden afgebeeld. Ze schildert alleen overdag. Alice: “Ik werk met acrylverf en spuitbussen. Ik heb de tijd nodig, omdat ik een vrij realistische stijl heb. De verhoudingen moeten kloppen. Het is niet iets, dat ik snel even kan doen.” Daarnaast laat ze

27


opgepimpte fietstaxi in Yogyakarta

op straat kleine, spontane schilderingen achter. “Als ik weinig tijd heb, gebruik ik een stencil voor de zwarte delen. De rest kleur ik dan in met verfstiften, spuitbussen, kwasten, soms mijn vingers of een prop papier.”

Telefooncel Op een van de foto’s van haar werk op straat is een kleine schildering te zien in een telefooncel. Alice: “Op muren schilder ik heel groot. Ik vind het leuk om ook eens naar heel klein te gaan. Ik wilde die decemberdag in Berlijn op straat schilderen. Maar het sneeuwde zo veel en ik had het zo koud; de enige droge plek in de buurt was de telefooncel. Toen kwam ik op het idee om daarin iets te schilderen. Je moet je voorstellen: als iemand het hokje binnenkomt, de telefoon pakt en dan ineens de schildering ziet, dat kan ook verrassend zijn. Het hoeft niet altijd heel groot te zijn om effect te hebben.” Alice: “Het gevoel dat ik met een schildering overbreng, is denk ik vrij direct. Ik krijg veel e-mails van mensen. Soms mailen ze me alsof me kennen. Voor mensen uit de buurt of voorbijgangers is wat ik doe misschien niet zo speciaal, maar ze zullen het verrassend vinden om in hun straat opeens een schildering te zien.”

Azië In oktober vorig jaar reisde ze naar Zuid-Oost Azië. In Singapore gaf ze graffitiworkshops aan het Italiaans Cultureel Muurschildering in Ho Chi Minh, Vietnam

28


Instituut. Daarna reisde ze verder door Indonesië en Vietnam, met verfspullen in haar bagage. Op haar Facebook-pagina zijn beelden te zien van een trotse chauffeur van becak (Indonesische fietstaxi), die door haar is opgepimpt. Tijdens het reizen schilderde ze voor de fun, zonder er geld voor te vragen. Alice: “De mensen komen daar gewoon naar je toe als ze je bezig zien. Toen ik op de muur van een hotel aan het schilderen was, kwam de man van de winkel ertegenover vragen om ook daar iets te schilderen. Dus het gaat daar heel anders. Je hoeft je niet druk te maken over regeltjes, maar je kunt de mensen gewoon zelf vragen. Of ze vragen jou.” Zelfs in het communistische Vietnam heeft ze diverse muurschilderingen gemaakt.

Terug in Rome had ze een solo-expositie, waar schilderingen te zien waren op hout, canvas en andere materialen, zoals kranten en stukken papier die ze op haar reis had meegenomen. Dit jaar staat in elk geval een trip naar New York in haar agenda. Eerder deed ze al enkele andere Amerikaanse steden aan. www.alicepasquini.com

29


Jebroer

“Ik ben wel iemand van grenzen opzoeken” Tekst: Arjan van Sorge | Fotografie: Wayta Patmo

Het collectief Nouveau Riche brengt na Mr. Polska een album uit van Jebroer, een van de andere artiesten rond producer Boaz van de Beatz. Jebroer oftewel Tim Kimman uit Leiden vertelt over veel wiet, over grenzen heengaan, en zijn leger.

Het leger van Jebroer Met zijn debuutalbum Gouden Tranen is Tim intens gelukkig. “Een droom van mij is uitgekomen. Over je eerste album doe je je hele leven zeggen ze. Ik heb altijd tracks opzij gelegd, die heb ik verzameld en de demo’s heb ik in een week in een studio uitgewerkt. Met allemaal inspirerende, voor de hand liggende mensen die vaker met mij muziek maken of in mijn muziekkringen zitten, of vrienden van mij zijn. En met z’n allen hebben we er een geheel gemaakt.” Uiteraard staan er producties op van Boaz van de Beatz, maar ook van Mucky van NoizBoyz, J'dicious en They Fit. “Bepaalde mensen konden een sound brengen of iets uitwerken op een manier zoals Boaz dat niet doet. Het is nu een

30

compleet plaatje van hoe ik het voor me zou zien, als ik vroeger zou denken over een album nu. Dan is dit het geworden.”

Voor iedereen iets “Boaz en ik zitten al jaren in de studio bij elkaar, dus om er dan nieuwe mensen bij te betrekken brengt er toch een nieuwe vibe in. Met die gasten had ik al demo’s gemaakt van tevoren, dus was het logisch dat ik die tracks met hen ging uitwerken in de studio. Ik denk dat je niet een album moet maken met maar een bepaalde sound, dus voor iedereen hebben we wat gemaakt. Ik ben een artiest, dus ik kan qua beats met van alles uit de voeten. Het hoort wel allemaal bij elkaar natuurlijk.”

Tussen februari en april gaat Jebroer door het land met de Het Leger Van Jebroer Tour, zo’n 22 shows door Nederland en België. “Ik houd van het podium, dat is waar mijn huis is. Daar kan ik alles in kwijt, het is het tofste wat er is. Met een DJ en een microfoon, dat is het.” Tim wijst naar zijn cap met de letters HLGN groot op het front: “Ik noem mijn following Het Leger Van Jebroer, en al die mensen zijn mijn hooligans. Het is een vaste groep die mij al vanaf het begin support, en die wordt steeds groter. Zij strijden voor mij net zoals je voor voetbal bent. We zullen zien hoeveel hooligans er in elke stad zijn!”

Niet alleen raggen en beuken Op Gouden Tranen staan ook enkele per-


soonlijke nummers, maar die slaat Tim over als-ie op tour is. “Een optreden is gebaseerd op wilde muziek, het is nog steeds wel losgaan. Op het album wilde ik mijn verhaal kwijt, ik wilde niet zomaar een album met alleen raggen en beuken, ik wil dat je ernaar luistert, en dat je een beetje snapt hoe ik in elkaar zit, waar ik vandaan kom en hoe ik over bepaalde dingen denk.”

Ik houd van het podium, dat is waar mijn huis is. Daar kan ik alles in kwijt, het is het tofste wat er is. Met een DJ en een microfoon, dat is het.

Grenzen opzoeken Waar komt Tim vandaan dan... “Ik ben nu 27 en hang niet meer elke dag op straat, al twee jaar niet meer. Daarvoor wel, en dan elke week in het weekend in gevecht, dan gebruikte ik redelijk wat drugs en kwam ik vaak in de problemen. Daar komt dat hooliganachtige vandaan. Ik ben wel iemand van de grenzen opzoeken ja.”

Opstarten met jointje Tot zijn dik twintigste is Tim elke dag wel in de coffeeshop geweest, maar op dit moment komt hij daar nooit meer. “Ik voelde me niet meer lekker met blowen. En qua werken hield het mij tegen, zeg maar. Dat ik altijd het idee had dat ik heel veel aan het doen was, terwijl ik eigenlijk niet zoveel deed omdat ik stoned was. Ik werd ’s ochtends wakker en ik begon met blowen en ik ging slapen en blowen, en uiteindelijk had ik het nodig om te slapen. Het was echt opstarten met een jointje, maar op dit moment dus niet meer. Af en toe heb ik nog wel een jointje, maar dan denk ik, heb ik zin in een joint? Dan heb ik ‘m gerookt en dan word ik helemaal gek, ik voel me niet meer fijn daardoor. Ik heb lange tijd echt genoten van wiet en hasj, maar op dit moment niet. Drank, ja, zeker, ik ben wel meer een drinker. Maar dat doe ik ook minder dan ik eerst deed. Ik heb veel te maken met dit soort dingen, met interviews, en dan kan ik niet meer dronken zijn, of helemaal stoned aankomen, dat is onprofessioneel.”

Van gesloten naar open “Ik was altijd al een beetje een gesloten persoon, en van smoken werd ik alleen maar meer gesloten. En nu ben ik juist een heel open persoon. Ik voelde me ongemakkelijk met blowen, ik werd er soms zelfs onzeker van. Terwijl toen ik begon met blowen werd ik daar juist heel erg zeker van, dan liep ik door de stad en kon het me allemaal geen moer schelen. Maar na een tijdje raakte ik verdwaald in

31


mijn eigen wereld. Maar verder... drugs... Ik heb van alles wel gebruikt en uitgeprobeerd. Allemaal leuk, maar ik heb ook bijvoorbeeld een liedje op mijn album over een vriend van mij, die aan crack en heroine verloren is gegaan.”

PowerPlant “Toen ik dertien was begon ik met blowen. Ik ging het ook verkopen. Dan kreeg ik een zak PP PowerPlant van iemand, dan verkocht ik dat op school en gaf ik hem een gedeelte, en had ik een gedeelte voor mezelf. Dus ik had nooit zorgen of ik geld

32

had voor wiet, ik had gewoon mijn eigen zak. Voor school gingen we al blowen, dan spraken we van tevoren af en gingen we met een paar mensen een blowtje roken. Dan naar school, in de pauze en na school weer een paar jointjes, en dan kwam je helemaal stoned thuis. En dan tegen je moeder zeggen dat je last hebt van je ogen. Maar ouders zijn ook niet gek natuurlijk.”

Open van 4 tot 10 “Van de jointjes heb ik altijd wel genoten, totdat het tijd was. Je hebt ook steeds

meer nodig om stoned te worden had ik het gevoel, de jointjes werden steeds dikker en het werd steeds gekker. Ik weet nog dat we F-jes gingen rollen, een vloeitje en dan nog een vloeitje en nog een. Dan had je die superjoints. In Leiden zijn de coffeeshops van 16 tot 22 uur open, hele rare tijden. Dan zat ik in de coffeeshop, dan gingen we tafelvoetballen – dat was mijn avondbesteding. Het beleid is daar niet helemaal tof nee.”

Heftig “Eerst kon ik wel beter muziek maken als


ik stoned was, had ik het idee. Maar het is nu te heftig. Ik heb de computer aanstaan, de televisie, dan heb ik nog een telefoon liggen en op YouTube wil ik alles tegelijk kijken, maar dan weet ik niet wat ik moet intypen, op de televisie zit ik op de helft van de film en dan is er reclame en dan zap ik door en dan weet ik niet meer wat ik daarvoor aan het kijken was...”

Serieus Maar Tim sluit graag af met een positieve noot: “Dit album is mede mogelijk gemaakt door alle jointjes die ik in mijn leven heb gerookt. Al die joints hebben me toch gemaakt wie ik ben. Misschien mis ik een paar hersencellen, misschien is dat wel goed, misschien ook niet. Tot ik bij Boaz in de studio kwam was ik altijd aan het blowen, terwijl hij maar af en toe blowde. Maar we zijn gewoon allemaal serieuze mannen geworden. Dus koop mijn album, dan kan ik misschien weer rustig op de bank thuis gaan blowen!” www.facebook.com/jebroer www.nouveaurichemusic.nl

33


Zijn de dagen van demonisering van cannabis terug?

Weed Kills… Door: Jan Sennema

Een bericht in de Britse krant The Telegraph, net als z'n Nederlandse naamgenoot dé sensatiekrant van rechts, bevestigde de ergste vermoedens van cannabishaters. De 31-jarige Gemma Moss, 'moeder van drie kinderen en devoot christen', zou de eerste Britse vrouw zijn die aan ‘cannabisvergiftiging’ is overleden. Zijn de dagen van de demonisering van cannabis terug?

In de nasleep van het nieuwsbericht werd meer bekend over het slachtoffer. Zo bleek dat Moss depressief was door een scheiding en een van school gestuurd kind. Volgens haar moeder gebruikte ze tot voor twee jaar dagelijks cannabis, maar was ze er onlangs weer mee begonnen. Een vriendin verklaarde dat ze de week voor haar dood samen zo'n 25 euro aan wiet hadden opgerookt.

Patholoog Volgens patholoog Sherrif Payne had Moss 'matige tot hoge concentraties cannabis in haar systeem', maar met haar vitale organen bleek niets mis te zijn. Na collega Kudair Hussein te hebben geraadpleegd, concludeerde Payne dat ze waarschijnlijk een hartstilstand heeft gehad als gevolg van cannabisvergiftiging. “Hoewel cannabis een zeer

lage toxiciteit heeft, bestaat er wel degelijk documentatie waaruit blijkt dat cannabis als doodsoorzaak kan worden beschouwd omdat het een hartstilstand kan veroorzaken,” lichtte Hussein de omstreden conclusie toe.

Overdosis De wereldwijde cannabisgezinde gemeente was in alle staten door het nieuwsbericht. Menigeen zal huiverend terugdenken aan de dagen dat cannabis met talloze halve waarheden en hele leugens werd gedemoniseerd. Wellicht om die reden klinkt niet alle kritiek terzake. Zo verklaarde Morgan Fox van Marijuana Policy Project dat je 'voor een dodelijke overdosis naar schatting in één keer meer dan 700 kilo marihuana moet binnenkrijgen'. Door het woord 'overdosis' erbij slepen breng je niet echt een sterk argument in stelling tegen de patholoog, die dat woord nergens gebruikt. Bovendien houdt deze een slag om de arm door te vermelden dat het 'waarschijnlijk' om een vergiftiging gaat. Of vergiftiging nou de correcte medische term is of niet, de kern van het verhaal is dat er een verband zou bestaan tussen cannabisgebruik en een hartstilstand, iets waar de meeste critici niet op ingaan. Toch bestaan er onderzoeken die een link leggen tussen blowen en hartproblemen.

Geen statistisch verband In 2000 concludeerden onderzoekers van Harvard dat vooral het eerste uur na het roken van wiet riskant kan zijn. 'De hartslag versnelt met zo'n 40 slagen per

34

minuut, de bloeddruk neemt toe, en daalt vervolgens abrupt wanneer de gebruiker gaat staan. Dat zou een hartaanval kunnen versnellen'. De risico's voor jongeren werden als zeer laag ingeschat, maar voor blowers van 50 jaar of ouder zou het risico op hartfalen 1 op 100.000 zijn. In een la-

ter onderzoek, dat in 2013 in het American Heart Journal verscheen, werd echter geen statistisch verband aangetoond tussen cannabisgebruik en hartfalen.

Seks en sauna's De respectabele, zij het controversiële, Engelse drugsonderzoeker David Nutt vindt het niet nodig de patholoog van dienst af te branden. “Ik heb geen idee waarom hij zo zeker is dat Gemma Moss door cannabis is overleden, maar ik wil het ook niet zonder meer tegenspreken.” Wel voegt hij daar aan toe: “Mevrouw Moss leed aan een depressie, wat op zichzelf al het risico op een plotselinge hartstilstand verhoogt. Het is vrij plausibel dat het kleine beetje extra stress dat de joint heeft veroorzaakt de een-op-een-miljoen kans op een hartaanval heeft getriggerd, net zoals dat – veel vaker – het geval is bij sporten, seks, saunabezoek en zelfs flink persen op het toilet.”Het grote Robert C. Clarke interview deel 2

“Geen enkele plant kan de wereld redden” Onlangs verscheen Cannabis: Evolution and Ethnobotany, een fascinerend boek over de herkomst en ontwikkeling van cannabis en de lange, complexe relatie tussen de mens en de plant. Highlife sprak uitgebreid met één van de auteurs, Robert C. Clarke. In dit tweede deel gaat Clarke dieper in op de nieuwe classificatie van cannabis en prikt hij een aantal populaire misverstanden en pipe dreams door. “Geen enkele plant, zelfs niet een zo oud en waardevol multifunctioneel gewas als cannabis, kan de wereld redden.”

Wat zijn de drie meest voorkomende misverstanden over cannabis? “Nummer een: wiet en hasj zijn een opstapje naar het gebruik van hard drugs. Ook al is deze claim gebaseerd op valse logica en bestaat er geen statistisch bewijs voor, toch leeft dit sprookje voort als belangrijkste argument tegen legalisering van cannabis, zelfs voor medicinaal gebruik. Tweede misverstand: cannabismedicijnen zijn een panacee, een wondermiddel. Hoewel cannabismedicijnen effectief zijn gebleken bij de symptoombestrijding van een groot aantal ziekten, werken ze niet voor elke indicatie of voor elke patiënt. En er bestaat feitelijk nog geen hard klinisch bewijs dat cannabis daadwerkelijk een ziekte kan genézen. Het overdrijven van de voordelen van medicinale cannabis kan vooruitgang in

Misverstand nummer drie: hennep kan de wereld redden! Nog zo'n schadelijke overdrijving. Geen enkele plant, zelfs niet een zo oud en waardevol multifunctioneel gewas als cannabis, kan de wereld redden. Dit overstatement komt voort uit het idee dat cannabis een onkruid is, dat dus overal en onder slechte omstandigheden kan worden verbouwd. Cannabis kan weliswaar overleven in een groot aantal extreme omstandigheden, maar vezel- en zaad-variëteiten hebben goed gedraineerde en regelmatig geïrrigeerde akkers nodig. Landbouwgrond is wereldwijd schaars, dus moet hennep altijd direct concurreren met voedselgewassen. Hennep heeft bovendien veel water nodig en watergebrek is een van onze dringendste milieuvraagstukken. Daar komt bij dat de verwerking van hennepvezels arbeidsintensief is en dat de industrie

tekst: Derrick Bergman foto’s: Robert C. Clarke & Derrick Bergman

“De relatie mens-cannabis is duizenden jaren oud en heeft bijna alle culturen en landen ter wereld beïnvloed”

ONZE BELANGRIJKSTE MISSIE ZOU MOETEN ZIJN HET SYSTEEM ZO TE VERANDEREN DAT NIEMAND MEER NAAR DE GEVANGENIS GAAT VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK OF PERSOONLIJKE TEELT VAN CANNABIS. de weg staan. Wilde claims kunnen als even belachelijk worden beschouwd als de claim dat cannabisgebruik leidt tot gebruik van hard drugs.

36

niet over moderne technologie beschikt om hennep concurrerend te maken met andere natuurlijke en vooral synthetische vezels. In Eurazië wordt hennep tegen-

woordig vooral op kleine boerderijen verbouwd. De vezels worden met de hand verwerkt op een cottage industry niveau waar hennep heel geschikt voor is.”


Laten we het hebben over uw nieuwe boek. Beschouwt u het als uw levenswerk? “Mijn mede-auteur Mark D. Merlin is professor plantkunde aan de universiteit van Hawai en heeft meerdere boeken over drugs geschreven. Naast het doen van uitgebreid veldonderzoek had ik het grootste deel van

merciële, medische, rituele en religieuze praktijken van menselijke culturen diepgaand beïnvloed. Het verlangen naar die producten stuurde de evolutie van de plant in de richting van de hedendaagse variëteiten. De interesse voor cannabis groeit, net als het publieke debat over de vele toepassingen. Dit boek kan ons helpen te begrij-

drie dingen doen. Ten eerste: plant zaden en produceer zaden. Hierdoor zullen meer genen overleven in plantpopulaties, wat de diversiteit stimuleert. Twee: verzamel de nog bestaande traditionele variëteiten, vermenigvuldig, selecteer en kruis ze om de genetische integriteit van elke soort te behouden. Gestabiliseerde zaden zijn de

HET OVERDRIJVEN VAN DE VOORDELEN VAN MEDICINALE CANNABIS KAN VOORUITGANG IN DE WEG STAAN. de zeventien jaar die we voor dit boek nodig hadden een baan. De term levenswerk is dus niet helemaal accuraat, maar het boek heeft ons zeker een groot deel van ons leven bezig gehouden! De relatie menscannabis is duizenden jaren oud en heeft bijna alle culturen en landen ter wereld beinvloed, dus de hoeveelheid beschikbare informatie is immens. Al die informatie doorploegen was een enorme taak; we citeren meer dan 700 wetenschappelijke artikelen en boeken. Cannabis: Evolution and Ethnobotany is een brede, interdisciplinaire ontdekkingstocht naar de natuurlijke oorsprong en de vroege evolutie van deze beroemde plant, met nadruk op haar historische rol in de ontwikkeling van menselijke samenlevingen. De plant cannabis wordt al heel lang geroemd om haar sterke en duurzame vezels, de olierijke, voedzame zaden en de psychoactieve en medicinale stoffen uit haar vrouwelijke bloemen. De cultureel waardevolle en vaak onmisbare producten die van cannabis kunnen worden gemaakt, hebben de com-

Wilde cannabis in Nepal, type NLD (Narrow Leaf Drug)

pen waarom de mensheid op deze plant blijft vertrouwen en haar blijft aanpassen om aan zijn behoeften te voldoen. Het telt 464 groot formaat bladzijden en is rijk geïllustreerd met foto's, plattegronden, tekeningen en tabellen. De tekst is opgebouwd als een naslagwerk, zodat iedereen met interesse in een specifiek aspect van de relatie tussen de mens en cannabis, snel de informatie daarover kan vinden.” In het boek concludeert u dat de genetische diversiteit van cannabis afneemt. Wat kunnen we doen om dat tegen te gaan? “Dat er zoveel genetische diversiteit is vernietigd komt door een combinatie van hebzuchtige commercialisering en bestrijding door de overheid. Het gebruik van stekken beperkt de diversiteit nog verder. Sinsemilla (zaadloze) kwekers werken met stekken en planten maar zelden zaden, alleen als er geen stekken zijn of als ze een nieuwe soort zoeken. Seksuele reproductie en genetische recombinatie zorgen zowel voor versterking als handhaving van genetische diversiteit. Om een zaad-variëteit te handhaven en vooral om haar te verbeteren moet je een groot aantal planten in een gunstig klimaat kweken en zowel natuurlijke als menselijke selectie toepassen. Zaden van de gezondste en meest geschikte planten gebruik je om de volgende generatie te produceren. Deze cyclus moet herhaald worden om een variëteit gezond en zuiver te houden. Als je een stek van een plant snijdt en geen zaden produceert, creëer je genetisch gezien een doodlopende straat. Gefeminiseerde en vrouwelijke zaden zijn feitelijk stekken in de vorm van zaadjes. Uit gefeminiseerde zaden groeien geen mannelijke planten, dus is er geen kans op seksuele reproductie en zit je weer in die doodlopende straat. Om te behouden wat er nog over is van de genetische diversiteit van cannabis, kunnen we

Een meisje van de Hmong stam borduurt met hennep en verkoopt hennepzaden op de markt in Sapa, in het noordwesten van Vietnam

fundamentele bouwstenen die nodig zijn om hybride variëteiten te creëren. En drie: stop met het sturen van “verbeterde” Westerse variëteiten naar traditionele productielanden. We zijn de meeste traditionele variëteiten al kwijt en we moeten ons best doen om te redden wat ons nog rest.” Hoe denkt u dat de cannabiswereld er over vijf jaar uit ziet? Clarke: “Ik zou graag denken dat cannabis over vijf jaar op federaal niveau legaal is voor alle toepassingen. Met alle aantoonbare vooruitgang op het gebied van de wetgeving op state niveau is dat misschien mogelijk, maar ik betwijfel het. Er staan nog een paar grote obstakels op de weg naar legalisering. De federale overheid zal niet opgeven zonder een hard gevecht, dat nog wel eens lang aan zou kunnen slepen. Financiële instituties, de agribusiness en andere grote producenten en marketingbedrijven zullen allemaal tegen legalisering van cannabis strijden tot het moment dat

37


drugs “Sativa's” en “Indica's”. Maar om het Firesign Theatre te citeren: “Everything we knew was wrong”! Als we de evolutie van cannabis proberen te begrijpen, de historische verspreiding en de manieren waarop de plant vroeger werd gebruikt, dan is het waardevol om een moderner systeem van classificatie te gebruiken. In 'Cannabis: Evolution and Ethnobotany' gebruiken we een systeem dat grotendeels is gebaseerd op het pionierswerk van Karl Hillig van de universiteit van Indiana. We zien de soort cannabis en haar evolutie nu in een nieuw licht, met een andere onderverdeling,

Paarden speelden een belangrijke rol bij de verspreiding van zowel mensen als cannabis in Eurazië; dit paard snoept van wilde cannabis in het Altai gebergte in het oosten van Centraal-Azië.

Cannabis Sativa vertegenwoordigt alleen gecultiveerde Europese vezel- en zaad-variëteiten en de afstammelingen daarvan, zoals Noord-Amerikaanse wilde 'ditch weed' (ondersoort Sativa) en wilde Europese en

DE RELATIE MENS-CANNABIS IS DUIZENDEN JAREN OUD EN HEEFT BIJNA ALLE CULTUREN EN LANDEN TER WERELD BEÏNVLOED, DUS DE HOEVEELHEID BESCHIKBARE INFORMATIE IS IMMENS. ze kans zien om er van te profiteren. Maar hun gezamenlijke verzet zal lastig te bedwingen zijn. Wat we nodig hebben is normalisering van cannabis: legalisering met een regulering zoals bij alcohol en tabak, om een gecertificeerd systeem van productie en verkoop te ontwikkelen. Enigszins verrassend komt een deel van het felste verzet tegen normalisering in Californië van cannabistelers, van wie de meeste pas de afgelopen jaren begonnen zijn. De halsstarrige, zelfingenomen en vaak egoïstische verdedigers van het recht om cannabis te kweken klagen dat als cannabis legaal wordt, grote bedrijven zich op hun terrein gaan begeven. Maar ze vergeten wat al te snel dat er elk jaar meer dan 800.000 Amerikanen worden gearresteerd wegens cannabis, dat is er elke 48 seconden één! Ook veel van de cannabispioniers die hen voorgingen zitten op dit moment in de gevangenis. Onze belangrijkste missie zou moeten zijn het systeem zo te veranderen dat niemand meer naar de gevangenis gaat voor persoonlijk gebruik of persoonlijke teelt van cannabis. Internationaal is het absoluut een positief teken dat Uruguay cannabis heeft gelegaliseerd en dat andere landen het dogma af beginnen te wijzen dat hen decennia lang door de VS

38

en Europa is opgedrongen. Zij ontwikkelen hun eigen hervormingen, die passen bij hun lokale omstandigheden.” 'Alle cannabis is cannabis indica' stond er ooit boven een interview met u. Wat bedoelde u daarmee? “Traditioneel delen botanici planten in op basis van overeenkomsten in hun fysieke structuur. In de afgelopen twintig jaar zijn we aanvullende chemische kenmerken van planten gaan gebruiken, van hun DNA structuur tot hun productie van secondaire stoffen als cannabinoïden (thc, cbd etc.) en essentiële olie-componenten als terpenen. Tot vrij kort geleden beschouwden we de diversiteit van de soort cannabis als volgt: cannabis sativa werd beschouwd als de meest diverse en wijdverbreide soort, met vezel-, zaad- en drugs-variëteiten in heel Eurazië, van Europa tot Japan. De drugs-variëteiten die uit Mexico, Jamaica, Colombia, Afrika, India, Nepal en Thailand stammen, worden nu meestal “Sativa's” genoemd. Als Cannabis Indica werden alleen de traditionele zeef-hasj variëteiten uit Aghanistan en Pakistan beschouwd, die meestal Indica's worden genoemd. De meeste moderne cannabis variëteiten worden beschouwd als kruisingen tussen

Centraal-Aziatische afstammelingen (ondersoort Spontanea). De verspreiding en genetische diversiteit van Cannabis Sativa zijn relatief beperkt vergeleken met die van Cannabis Indica en Cannabis Sativa omvat geen drugs-variëteiten. We gebruiken de term 'smal blad hennep' (narrow leaf hemp of NLH) om ondersoorten van Sativa aan

Oogst van cannabis in het Himalaya gebergte in WestNepal. De planten hebben geen zijtakken en worden gebruikt om charas te maken, handgewreven hasj.


genetische diversiteit is veel complexer dan die van Cannabis Sativa. En belangrijker: alle ondersoorten van Cannabis Indica hebben het genetische vermogen om psychoactieve thc te produceren. Samenvattend kun je over de wereldwijde classificatie van cannabis een paar conclusies trekken. Het overgrote deel van alle cannabis in de wereld is inderdaad Cannabis Indica, niet Cannabis Sativa. Mensen roken geen Sativa voor de drugs effecten, alleen Indica variëteiten. Daarom bestaan er geen “Sativa” drugs varieteiten of “Indica x Sativa” drugs kruisingen. Alle drugs-variëteiten behoren tot de soort Cannabis Indica. Zowel Sativa als Indica produceren vezel voor textiel en voedzame zaden. De Europese hennepproductie is gebaseerd op Cannabis Sativa, de Chinese op Cannabis Indica.” “Het overgrote deel van alle cannabis in de wereld is Cannabis Indica, niet Cannabis Sativa”

te geven voor vezel en zaad-variëteiten. Om wilde populaties, ondersoort Spontanea, aan te geven gebruiken we de term 'breed blad hennep' (broad leaf hemp of BLH). Cannabis Indica wordt verbouwd voor vezel, zaden en drugsproductie en is opgedeeld in vier ondersoorten. Ondersoort Indica stamt uit Zuid- en Zuidoost-Azië en is later geïntroduceerd in het Midden-Oosten, Afrika en de Nieuwe Wereld, vooral voor drugsproductie. We gebruiken de term 'smal blad drug' (narrow leaf drug of NLD) om de ondersoorten van Cannabis Indica drugs-variëteiten aan te geven. Ondersoort Afghanica stamt uit de Hindu Kush bergregio in Afghanistan en werd traditioneel gebruikt voor de productie van gezeefde hasj. We gebruiken de term 'breed blad drug' (broad leaf drug of BLD) om de ondersoort Afghanica verder onder te verdelen. De ondersoort Chinensis stamt uit China, Korea en Japan en werd later in Oost-Europa geïntroduceerd. Met de term 'breed blad hennep' (broad leaf hemp of BLH) duiden we de binnen de Cannabis Indica ondersoorten de Chinensis hennepvariëteiten aan. De vierde ondersoort is Kafiristanica en vertegenwoordigt de wilde en mogelijk wilde voorouderlijke populaties van Cannabis Indica. De term 'smal blad drug voorouder' (narrow leaf drug ancestor of NLDA) gebruiken we om de Kafiristanica verder onder te verdelen. De verspreiding van Cannabis Indica is veel breder en de

Wat zijn uw favoriete cannabis en hasj variëteiten? Clarke: “Dat hangt echt af van de situatie.

'Set' en 'setting' zijn erg belangrijk. Als het tijd is voor creativiteit en om dingen te doen, dan zijn soorten met een smal blad drug (NLD) achtergrond geschikt; de meeste consumenten ervaren een stimulerend effect, zowel mentaal als fysiek. Variëteiten met een sterke breed blad drug (BLD) achtergrond werken doorgaans kalmerender en zijn geschikt voor amusement 's avonds en daarna een goede nachtrust. Ik blijf meestal uit de buurt van BLD variëteiten en neig naar NLD fenotypes. Daarbij kies ik voor hybride variëteiten met eigenschappen als zoete aroma's, complexe smaken, sterkte en opwekkende effecten. Die eigenschappen komen voort uit de traditionele, voornamelijk NLD kruisingen als 'Skunk No. 1', 'Original Haze' en 'Sage', die weer afstammen van complexe kruisingen van landrassen uit Columbia, Mexico, India en Thailand. Uiteraard vormen deze NLD variëteiten uitstekend basismateriaal om droge of waterextractie hasj van te maken. Enjoy!!”

Illustratie van 'Ma Gu', de legendarische Chinese 'hennep jonkvrouw', die meestal wordt afgebeeld met tuingereedschap, een mand met fruit en haar trouwe hert. Afbeeldingen van Ma Gu kom je in het hele Noorden van Vietnam tegen op borden in restaurants.

39


ZZZ VLFNWR\ EORJ FRP

40


Opmerkelijk vonnis voor medicinale thuiskweker Serge

Schuldig aan hennepteelt, zonder strafoplegging Tekst en fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

In de Highlife van januari kon je het trieste verhaal lezen van Serge de Bruijn, medicinale thuiskweker uit Helmond. Al twee keer heeft hij, ondanks een doktersverklaring op zijn honderd procent veilige kweekkast, het volle gewicht van de Hennep Taskforce over zich heen gekregen. Op 24 januari stond hij voor de rechter.

De eis van de officier van justitie was (zoals gebruikelijk tegenwoordig) fors: tachtig uur werkstraf en twee maanden voorwaardelij-

gen een mini-kweker word opgetreden, zelfs met een doktersverklaring. Iedereen mag van mij weten hoe onze overheid hier mee

aan toe in Helmond, zoveel is zeker. CDAburgemeester Elly Blanksma, opvolgster van Fons 'beerput' Jacobs, weigerde onlangs het burgemeestersmanifest voor regulering van cannabis te ondertekenen. Ondertussen voert Helmonder Jan de Kloe een verbeten strijd met de gemeente rond zijn stichting Grow Your Own Free Medicine. Per 1 april

Als u vijf planten had gehad, dan had u hier niet gezeten. ke celstraf, met een proeftijd van twee jaar. Voor de duidelijkheid: de totale “vangst” bij Serge was zeven plantjes en een tiental stekjes. De rechter bevond de verdachte “schuldig aan hennepteelt, zonder strafoplegging”. En hij voegde daar aan toe: “Als u vijf planten had gehad, dan had u hier niet gezeten.” Alert vroeg Serge of dat ook geldt voor vijf planten onder een lamp binnen. Het antwoord luidde ondubbelzinnig ja. Een kleine opsteker, met mogelijk belangrijke consequenties. Feitelijk geeft de rechter Serge een vrijbrief om cannabis te kweken voor eigen medicinaal gebruik, zolang hij maar niet meer dan vijf planten tegelijk in zijn kast heeft staan.

Openheid

om gaat. Het is een grote geldverspilling, de War on Cannabis, en heel slecht voor de gezondheid, dat is mijn mening.”

dreigt de stad bovendien haar enige coffeeshop te verliezen: Bonne Ville zou verhuizen, maar de buurt kwam in opstand.

Positieve reacties

Op zoek…

De reacties op de rechtszaak en de publiciteit zijn zonder uitzondering positief: “Vaak hoorde ik: goed dat je het naar buiten hebt gebracht. Of: wat een onzin allemaal van de politie! Een buurman zei dat hij het erg zonde vond van het belastinggeld: met vier agenten opgepakt worden, huiszoeking met zes personen, de energiemaatschappij die de meter controleerde, de helikopter van de taskforce boven mijn huis... En dat allemaal voor één klein kastje.” Het gaat er hard

Laatste vraag aan Serge: kweekt hij eigenlijk nog? Serge: “Ik heb op het moment helaas geen plantjes staan. Waar ik nu woon ben ik zo weer verraden door mijn heerlijke buren... Ik zoek wel een plekje in de omgeving Helmond, een kas of binnen voor maximaal vijf plantjes. Wie heeft er toffe, eerlijke, oprechte of helemaal geen buren en een vierkante meter over? Mijn huisje staat inmiddels te koop. Ik ga zeker weer kweken. Maar waar en wanneer blijft een groot geheim de volgende keer.”

“Zelf had ik het eerlijker gevonden als ik vrijgesproken zou zijn”, reageert Serge. “Omdat er in het verleden ook mensen zijn vrijgesproken voor ditzelfde feit, zoals in de zaak Moorlag. Het word steeds strenger: medicinaal of niet, bij ontdekking - of verraad - wordt er altijd geruimd door de politie!” Serge was onlangs te zien in een reportage van Brandpunt over de Hollandse hennepoorlog, eerder wijdde het Eindhovens Dagblad twee pagina's mét grote foto aan zijn zaak. Waarom kiest hij, anders dan vrijwel alle andere kwekers, voor zoveel openheid? “Ik heb me nooit geschaamd voor mijn cannabisgebruik en veel mensen in mijn omgeving wisten dat ik bio-cannabis kweekte en tot mij nam. Ik vond en vind het erg raar dat er zo grof te-

41


300: Rise of an Empire

“TODAY WE WILL DANCE ACROSS THE BACKS OF DEAD GREEKS” “We sterven liever rechtop staand dan dat we blijven leven op onze knieën.” Aldus de strijders die het opnemen tegen het Perzische leger onder leiding van de gruwelijke en bovenmenselijke Xerxes. Het is duidelijk, dit is geen film over (en voor) watjes. Logisch ook, want 300: Rise of an Empire is een vervolg op het verrassende en baanbrekende epos 300 uit 2006.

Die eerste 300 werd door Zack Snyder geregisseerd, nu laat hij die taak over aan Noam Munro. Snyder tekende echter wel voor de productie en het scenario, dat opnieuw op het werk van de legendarische striptekenaar Frank Miller is gebaseerd.

Oppermachtig 300: Rise of an Empire tapt uit hetzelfde vaatje als de voorganger. Wederom moet een aantal strijders het opnemen tegen een

42

overmacht. Want na de overwinning op de 300 strijders van Leonidas, trekt het bijna onoverwinnelijke Perzische leger onder leiding van Xerxes (Rodriogo Santos) verder in zuidelijke richting naar de grote Griekse steden. Het democratische Athene is de eerste stad die ze tegenkomen op hun pad. De stad heeft een sterke vloot, die onder leiding staat van admiraal Themistocles (Sullivan Stapleton). Hij is gedwongen om een alliantie aan te gaan met de aartsrivaal van Athene,

Door: Rob Tuinstra

het oligarchische Sparta, wiens macht ligt bij zijn superieure infanterie. Xerxes heerst echter nog steeds oppermachtig in aantallen, zowel op zee als op land.

Bloedige strijd Net als in de voorganger 300 staat ook deze film weer bol van de bloedige veldslagen. Nieuw is dat een groot deel van de strijd naar de zee is verplaatst. Maar verder kun je dezelfde ingrediënten verwachten; veel super getrainde en gespierde krijgers die met zwaarden en speren bloed en verderf zaaien. Een nieuwe toevoeging, die weinig filmkijkers zullen betreuren, is dat er ditmaal ook een grote rol is weggelegd voor een vrouwelijke strijdster, Artemisia, die wordt gespeeld door Eva Green.


Werkelijke gebeurtenissen De film, en daarvoor de strip die Frank Miller hierover maakte, is gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen. In 480 voor Christus vond de slag bij Artemisium plaats. Tweehonderd Perzische schepen vochten tegen 127 Griekse schepen. Enige dagen later zouden beide vloten elkaar opnieuw ontmoeten bij Salamis. Hoe beide zeeslagen verliepen verklappen we hier natuurlijk niet, maar ze waren wel beslissend voor de Tweede Perzische oorlog. Artemisia, zij heerste over Karië, een klein koninkrijk rond het huidige Bodrum in Turkije, speelde overigens een opvallende dubbelrol in deze laatste slag. Maar dat ze haar mannetje stond staat boven kijf. De oorlogszuchtige Artemisia:: “Steel and flesh. Life and death. War!” Of: “Today we will dance across the back of dead Greeks.” 300: Rise of an Empire is misschien niet zo’n verrassende sensatie als de voorganger 300 was. Filmbezoekers weten nu immers ook wat ze kunnen verwachten. Maar dat neemt niet weg dat Zack Snyder en zijn team opnieuw een uiterst onderhoudende film hebben afgeleverd. Geweldig amusement, die je zeker in de bioscoop moet gaan zien.

Net als in de voorganger 300 staat ook deze film weer bol van de bloedige veldslagen.

43


De liefde bedrijven met cannabis is heerlijk!

Strenge drugswet ongrondwettelijk verklaard

Doorbraak in Italië Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Een belangrijke doorbraak in Italië: op 12 februari verklaarde het Constitutionele Hof de Italiaanse drugswet van 2006 ongrondwettelijk. Vier dagen eerder demonstreerden 30.000 mensen in Rome tegen de omstreden wet en vóór legalisering van cannabis. Een reportage uit de Eeuwige Stad.

De omstreden drugswet, ook bekend als de wet Fini-Giovanardi, is een typisch staaltje ondoorgrondelijke Italiaanse politiek. De neofascist Gianfranco Fini joeg de wet destijds in recordtempo door het parlement, als onderdeel van een serie maatregelen rond de Olympische Winterspelen in Turijn. Het wettelijke onderscheid tussen cannabis en harddrugs verviel, en ook op bezit en handel van kleine hoeveelheden cannabis kwamen draconische straffen te staan. Activisten en juristen roepen al jaren dat de wet op een ongrondwettelijke manier tot

stand is gekomen. Toen bekend werd dat het Constitutionele Hof zich uit zou gaan spreken, stampte het actiecomité ‘De wet is illegaal’ een landelijke manifestatie uit de grond, op zaterdag 8 februari in Rome.

Recht op roes Bij het vertrekpunt, de Piazza Bocca della Veritá (plein van de mond van de waarheid), is het de eerste uren nog erg rustig. Op dit ruime plein werden tot 1868 de terdoodveroordeelden geëxecuteerd. Terwijl de regen langzaam plaats maakt voor een stra-

We eisen een snelle stap in de richting van pragmatisch beleid, dat drugsgebruik decriminaliseert en het recht op eigen teelt erkent. 44


lende zon, druppelt het plein vol met een eclectische mix van demonstranten. Jong, oud, doorsnee Romeinen en kleurrijke paradijsvogels, rasta's en krakers, patiënten en beroepsdemonstranten, gezinnen en verliefde stelletjes... Een kluwen fotografen omstuwt Marco Panella (79), de legendarische oprichter van de Radicale Partij, voormalig Europarlementariër en activist voor echtscheiding, abortus, euthanasie, milieubescherming én het recht op roes. Panella heeft alle vertrouwen in de uitspraak van het Hof: de drugswet gaat er aan!

Joints Als de vrachtwagens met soundsystems en twee drumbands ten tonele verschijnen kan de sfeer niet meer stuk. Overal worden joints gedraaid en opgerookt. Bijna vier uur lang trekt de stoet door het centrum van Rome. De massaal aanwezige politie heeft duidelijk instructies om alleen in te grijpen

ren tegen het verbod op cannabis. De inzet van de activisten wordt vier dagen later beloond. Het hof verklaart de wet Fini Giovanardi ongrondwettelijk, zodat de oude wet weer geldt. Zeker 9.500 mensen die vast zitten voor kleine cannabisdelicten zullen vrij komen.

Feest Alessandro 'Mefisto' Buccolieri, woordvoerder van ‘De wet is illegaal’: “Na acht jaren van handhaving, duizenden celstraffen, gebroken levens en helaas enkele doden in de gevangenis, is de wet Fini Giovanardi vandaag ingetrokken door het Constitutionele Hof. De organisatie ‘De wet is illegaal’, die op zaterdag 8 februari tienduizenden mensen in Rome bijeen bracht, nodigt iedereen uit om feest te komen vieren op het plein in afwachting van het moment dat de eerste 9500 gevangenen vrij zullen komen en een toost uit te brengen op vrijheid en tegen

De dag van vandaag is voor ons een bevrijdingsdag, het begin van een nieuwe start. als er van de geplande route wordt afgeweken. En dat gebeurt niet. Onder de ogen van de carabinieri wordt gedeald, gedraaid en genoten. Een onvergetelijke dag en een voorbeeld voor de rest van Europa: zo doe je dat, vreedzaam en creatief demonstre-

de monopolie belangen van de maffia's. De dag van vandaag is voor ons een bevrijdingsdag, het begin van een nieuwe start. We eisen een snelle stap in de richting van pragmatisch beleid, dat drugsgebruik decriminaliseert en het recht op eigen teelt er-

kent. Cannabis is een gemeenschapsgoed, zoals water, het behoort aan de mensheid toe en we kunnen er geen monopolie op geven, niet aan de drugsmaffia en niet aan de tabaksproducenten. Goed of slecht, een misdaad kan het niet zijn!'

45


“Het roer moet om, en wel nu meteen”

Encod actief bij VN-bijeenkomst Door: redactie Highlife

De Europese coalitie voor rechtvaardig en effectief drugsbeleid (Encod) zal een actieve rol spelen bij de jaarlijkse bijeenkomst van de Commission on Narcotic Drugs van de VN in Wenen, die van 13 tot 21 maart plaatsvindt. Vijf Encod vertegenwoordigers doen mee aan de debatten.

Bovendien richt Encod een perscentrum in om te berichten over de CND en de spectaculaire wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van hervorming van het drugsbeleid. Tijdens het High Level Segment zullen Encod leden cannabisplantjes planten voor de ingang van UNO City.

Cruciaal moment Het Encod perscentrum wordt bemand door Encod leden uit heel Europa en een ervaren team van cameramensen, producers, editors en social media experts. Zij maken reportages en interviews die via internet worden uitgezonden, persberichten en live Twitter verslagen. Encod coör-

dinator Joep Oomen: “We willen laten zien wat er binnen de de CND van de Verenigde Naties gebeurt op dit cruciale moment in de geschiedenis, nu landen als Uruguay, Spanje en de VS zich afkeren van de repressieve War on Drugs strategie en die verruilen voor pragmatische regulering.” De Encod delegatie bestaat uit Urki Goñi, voorzitter van Ehkeef, de federatie van Cannabis Social Clubs in Baskenland, Spanje, de Amerikaanse auteur Doug Fine ('Hemp Bound', 'Cannabis and the New Green Economic Revolution'), Dionisio Nuñez, voormalig minister van coca-zaken van Bolivia, Encod voorzitter Janko Belin uit Slovenië en coördinator Joep Oomen uit België.

Cannabisstekken Tijdens het zogenaamde High Level Segment van de 57e sessie op 13 en 14 maart, zullen Encod leden cannabisstekken (legaal te koop in de growshops van Wenen) planten op het grasveld voor de ingang van UNO City, om de recente doorbraken rond cannabis in verschillende landen en gebieden te vieren. Janko Belin: “De drugsprohibitie is een totale mislukking en de oorlog tegen drugs wordt steeds meer beschouwd als ineffectief en schadelijk beleid, dat problemen veroorzaakt en vergroot in plaats van ze op te lossen. De CND kan niet gewoon door blijven gaan op de ingeslagen weg. De boodschap is duidelijk: het roer moet om, en wel nu meteen.” www.encod.org

Tijdens het High Level Segment zullen Encod leden cannabisplantjes planten voor de ingang van UNO City.

Manifest

UNO City

46

Encod, gevestigd in Antwerpen, voert sinds 1993 campagne voor rechtvaardig en effectief drugsbeleid. Op 6 december vorig jaar presenteerde Encod een manifest in het Europees Parlement in Brussel, met tien aanbevelingen aan de Europese Raad. Deze aanbevelingen zijn in 2004 door het Europees Parlement gedaan, maar ze zijn nooit geïmplementeerd.


Gemeenten willen zelf invulling geven aan coffeeshopbeleid

Verplicht nummer Door: Nicole Maalsté

In het vorige nummer schreef ik dat toeristen ondanks het landelijke verbod nog steeds terecht kunnen in de meeste coffeeshops. Dat waren de eerste resultaten van een onderzoek waar ik mee bezig was. Inmiddels is het onderzoek afgerond. De resultaten blijven spectaculair.

Ter controle van de informatie die we via schriftelijke bronnen hadden verzameld, hebben we in januari en februari een enquête gehouden onder ambtenaren die over het lokale coffeeshopbeleid gaan. We kregen medewerking van 94 van de 103 coffeeshopgemeenten. Over de handhaving in de andere 9 gemeenten was gelukkig voldoende schriftelijke informatie beschikbaar. Op die manier konden we de vragen voor die gemeenten ook grotendeels beantwoorden. Door de enquête zijn we op iets meer gemeenten gestuit die actief controleren of er toeristen in de coffeeshops komen: 23 zijn het er in totaal. Vooral de zuidelijke provincies hebben daar relatief veel mee te maken. Dat komt omdat de wietpas daar op 1 mei 2012 al is ingevoerd. Maar het aantal gemeenten dat niet op toeristen controleert is dus nog steeds gigantisch. Bovendien, als je het omrekent naar het aantal coffeeshops, dan blijkt dat toeristen in 85 procent van de coffeeshops nog steeds welkom zijn.

Symbolische maatregelen Het landelijke verbod om toeristen in coffeeshops toe te laten, wordt in de praktijk massaal genegeerd. 34 gemeenten hebben de richtlijn een jaar na de invoering nog steeds niet opgenomen in hun beleid. De andere gemeenten hebben het criterium wel opgenomen in hun beleid, maar daarvan blijken er 46 de regel niet te handhaven. In feite komt het erop neer dat zij het criterium alleen in hun beleid hebben opgenomen om geen gezeur met Den Haag te krijgen. Een typisch geval van een verplicht nummertje. Zo kan Opstelten roepen dat de invoering van de maatregel succesvol verloopt en is iedereen weer gerustgesteld.

Afstandscriterium Over symboolmaatregelen gesproken. We hebben de ambtenaren ook gevraagd of coffeeshops in hun gemeenten op een bepaalde afstand van scholen moeten liggen. Dat noemen ze het afstandscriterium. Het

vorige kabinet wilde deze maatregel ook verplicht opleggen, maar zover is het nooit gekomen. Desondanks hanteren maar liefst 85 gemeenten zo’n afstandscriterium. Althans op papier. In de praktijk blijkt dat het in een deel van de gemeenten alleen voor nieuwe vestigingen geldt. De bestaande coffeeshops kunnen gewoon blijven zitten. Uit ons onderzoek blijkt dat voor 62% van de coffeeshops geen afstandscriterium geldt.

Maatwerk

shopgemeenten om te mogen experimenteren met een regulering voor de achterdeur. Volgens de geënquêteerde ambtenaren is de regulering van de achterdeur in meer dan de helft van de gemeenten een punt van discussie. In die gemeenten liggen in totaal 525 coffeeshops. Zo bezien lijkt het een kwestie van tijd voor we maatwerkende ambtenaren gemeentelijke wietkwekers gaan zien aansturen. Het rapport ‘Verplicht nummer’ is te downloaden via http://accesinterdit.nl/whats-up

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is eigenlijk dat gemeenten het liefst zelf invulling willen kunnen geven aan hun coffeeshopbeleid. De situatie is immers niet overal hetzelfde. In de ene gemeenten liggen veel coffeeshops bij elkaar in het centrum; in de andere gemeenten liggen ze aan de rand van het dorp of de stad. In de ene gemeente komen alleen mensen uit de omgeving in de coffeeshops; in de andere gemeente komen ook blowers van iets verder weg. En zo zijn er al tal van verschillen te bedenken die bepalend kunnen zijn voor de situatie ter plekke. Maatwerk is hierop dus het antwoord. Die behoefte aan maatwerk komt trouwens ook tot uiting in de wens van veel coffee-

47


DUTCH DRAGON

Foto: Paradise Seeds

48


Door: Marian Henderson

Op 31 januari werd met veel vuurwerk en wierook zowel in China als in de rest van de wereld de intrede van het Jaar van het Paard gevierd. Volgens de Chinese horoscoop leven we niet alleen in het Jaar van het Paard, maar moeten we ook rekening houden met het element. En dat is dit jaar hout (de elementen zijn hout, water, vuur, metaal en aarde). Het gaat dus in 2014 om het Jaar van het Houten Paard.

Wil je weten of je volgens de Chinese dierenriem zelf een Paard bent? Dan ben je geboren in een van de volgende jaren: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Een paard is vriendelijk, energiek, charmant, snel afgeleid of verveeld, extravert, communicatief, wilskrachtig, ambitieus, intolerant, koppig, indiscreet, ijverig, geliefd en een tikkeltje egocentrisch.

Aardig jaartje? Moeten we blij zijn met dit Jaar van het Houten Paard? Zo op het eerste oog staat het paard voor kracht, vooruitgang, succes, levendigheid en geluk. Dat zou dus best een aardig jaartje kunnen worden. Toch zijn er veel Chinezen die daar niet zo zeker van zijn. Jaren van een Houten Paard waren bijvoorbeeld vaak jaren waarin oorlog uitbrak. Men

vreest verder dat het een wispelturig en onstuimig jaar wordt, met amper economische groei en instabiliteit en conflicten. De Chinezen, die behoorlijk bijgelovig zijn, zitten tussen hoop en vrees. Maar één gelukje: na een jaar is het Houten Paard al weer passé en volgen er nieuwe kansen onder een heel ander gesternte. 2015 wordt het Jaar van het Schaap!!!

49


MUZIEK Door: Arjan van Sorge

wie: AMALTHEA wat: In The Woods waar: (Moment Of Collapse Records)

Na het maken van dit album zijn de vier muzikanten van Amalthea waarschijnlijk echt opgelost in de bossen van Zweden. Eén geworden met de bomen, de heuvels, het zachte mos en de rest van de overweldigende natuur in het uitgestrekte Scandinavische land. In The Woods is in ieder geval een grote lofzang op de eeuwige noordelijke wouden, en daarom vaak verstild, lieflijk en groots. Maar evengoed komt de hardheid van het leven tussen de trollen aan bod, en slaat de harmonieuze pop om in harde rock met een zweempje metal. Als je van goed opgebouwd gitaarwerk houdt, dwaal dan met ze mee tussen het geboomte.

wie: ROOIE WAAS wat: NU waar: (Blowpipe)

Rooie Waas is een wazig, radicaal duo uit Amsterdam dat bestaat uit een zwartgallige, haast monosyllabische Nederlandstalige woordenaar en een vulkanisch overkokende Fin op elektronica. Zwarte humor, absurde ultrakorte teksten, keiharde beats en ongezond irriterende blieps voeren de boventoon. Ze brachten het meest verrassende Nederlandse album in 2012 uit, en doen daar voor 2013 nog een schepje bovenop. Met hulp van de drummer van electrojazz dubduo Knalpot en nog wat andere muzikanten geven ze dansbare gekte een nieuw gezicht. Funk, hiphop, gabber, industrial, rock, jazz, poëzie zelfs: het zit er allemaal wel in, maar dan op een geheel eigen wijze. Nu al een klassieker.

50

wie: BAND OF SKULLS wat: Himalayan waar: (PIAS)

De rockers uit Southampton, Engeland zetten met z’n drieën een vol, overdonderend en heel pakkend geluid neer, waarbij de rock uit de zeventiger jaren uitgebreid aan bod komt. Hardrock dus, wat bluesrock, psychedelische rock, spacerock maar toch zeker ook glamrock, zonder in al te vette clichés uit dat genre vervallen. Rock rock rock! (We zullen deze term verder even proberen te vermijden.) Zelfs in de wat meer aanstekers/mobieltjesin-de-lucht liedjes laat het trio horen over een machtige en grootse sound te beschikken, met een goed gevoel voor drama en timing. Inclusief beukende riffs en messcherpe uithalen met de gitaar.

wie: TEMPLES wat: Sun Structures waar: (Heavenly Recording)

Als de sixties er niet waren geweest, dan heeft de Engelse band Temples ze wel weer opnieuw uitgevonden. Het beste van The Beatles, West Coast psychedelica, acidpop, dromerige folkrock, noem het en het zit in hun briljante, zonnige en van het kosmische gevoel doortrokken liedjes. Het viertal uit Kettering (nooit van gehoord? Kan kloppen, er is helemaal niks te doen) bestaat nog maar een jaar, maar klinkt als een organisch, geweldig op elkaar ingespeeld geheel. De leden zien er uit als flowerpower piepeltjes, de teksten gaan over bewustzijnsverruiming en je mag het geen retro noemen (‘psychedelische muziek denkt altijd vooruit’), maar echt, dit is eerlijke retro in z’n beste vorm.

wie: CHEF’SPECIAL wat: Passing Through waar: (Kaiser Records)

Het Haarlemse Chef’ Special verraste in 2011 met One For The Mrs., een vrolijk, opwindend album waarin ska, pop, funk, hiphop en rock om voorrang vochten. Na vele optredens en huisband van De Wereld Draait Door te zijn geweest, is het spontane er wel een beetje af, maar nu hoor je vakmanschap, een verdieping van de sound en een beter idee van waar het naar toe moet. De band nam Passing Through voor het grootste gedeelte op in New York, maar gek genoeg overheersen de Afrikaanse ritmes en gitaarpartijen. De zonnige pop van het vijftal sluit wel naadloos aan op echt tropische klanken.

wie: WAYNE MARSHALL wat: Tru Colors waar: (Ghetto Youths International / Thirty Tigers)

Wayne Marshall kon het slechter treffen: Damian ‘Junior Gong’ Marley produceerde zijn vierde album, Bounty Killer, Capleton en Tarrus Riley deden mee, en Tru Colors werd uitgebracht op het door de Marley-familie bestierde Ghetto Youths International label. De uit Kingston, Jamaica afkomstige artiest heeft een hoop mee, maar dat is ook niet voor niets. Hij zet een interessante mix neer van reggae, dancehall, r&b en hiphop, waarbij zijn poppy toasting, relaxte vibe, verwijzingen naar negentiger jaren hits en een kinderkoortje allemaal van die leuke pluspunten zijn. Nieuwe elektronische invloeden worden trouwens ook moeiteloos en losjes geïntegreerd.


wesmoke.nl


GADGETS Door: Mike de Leede // Beeld: MMP, e.a.

GOOGLE GLASS Google wil zijn veelbesproken bril in 2014 toch echt op de consumentenmarkt introduceren. Wanneer precies is nog onbekend. Wij kregen in de Utrechtse Jaarbeurs onlangs een veelbelovende en indrukwekkende introductie van Google Glass, die nog louter op Engelse spraakherkenning en commando’s werkt. De bril bestaat uit een strak ijzeren montuur, dunne plastic behuizing aan de rechterkant en twee neussteuntjes die zorgen dat de gebruiker de bril hoog op het hoofd draagt. Door dit montuur kun je gewoon je omgeving zien. Je kijkt pas door het transparante schermpje - een prisma - als je met je rechteroog naar de rechterbovenhoek kijkt. Een minibeamer projecteert het beeld op glasplastic, waardoor het lijkt alsof je vanaf 2 meter naar een 25 inch-beeldscherm kijkt. De personal navigatie- en informatiemogelijkheden blijken schier eindeloos. Wordt vervolgd. Prijs: n.n.b. www.google.com/glass/start/

GEBOGEN TOEKOMST Samsung showt op de Consumer Electronics Show in Las Vegas maar liefst 7 nieuwe Curved Ultra-HD TV modellen. Het hier afgebeelde 105 inch Curved Ultra-HD bakbeest is daarvan werelds grootste. Nieuwe Ultra-HD tv’s van Samsung ondersteunen standaarden als HDMI 2.0, MHL 3.0 en HDCP 2.2. Dankzij hun Evolution Kit zijn ze klaar voor de toekomst. De extern geplaatste One Connect Box kan simpel worden vervangen door een actuelere versie met toekomstige nieuwe standaarden. Smart tv’s worden overigens steeds sneller en leuker in gebruik. Met de nieuwe Multi-Link feature kunnen bijvoorbeeld zelfs de showende modellen multitasken. Door het scherm te splitsen en gerelateerde content op te roepen, wordt de kijkervaring intenser. De nieuwste Smarties hebben een ‘upgraded’ Quad Core processor aan boord, die maar liefst twee maal sneller is als zijn voorganger. Gaat dat zien! Prijs: n.n.b. www.samsung.com/nl

MMO GAME MUIS Als je fan bent van zogenaamde MMO games, dan is dit het summum om in je knuisten te hebben. Hiermee versla je gegarandeerd de concurrentie. En ligt die felbegeerde eerste plaats in het verschiet. De allernieuwste Razer Naga MMO gaming muis is zo'n beetje de beste gaming muis die voor het Massively Multiplayer Online genre verkrijgbaar is. Het oermodel uit 2009 heeft een vette schop onder de kont gekregen van de ontwikkelaars. De 2014 editie mag er dan ook zijn. Wij noemen je alleen de verbeterde ergonomie, een opnieuw ontworpen mechanische duim en een revolutionair in-game configurator, die je een MMO-ervaring verschaft die geen gelijke kent. Meest opvallend zijn de 12 instelbare thumb grid knoppen aan de zijkant en de scrollknop, die vingervlug te bedienen zijn. Voor ultrasnelle actie in een handomdraai. Internetprijs: $ 80. www.razerzone.com/gaming-mice/razer-naga/

52


NEUROON SLAAPMASKER

Dit is het prototype van 's werelds eerste hightech slaapmasker dat echt werkt. Een gadget dat je als gebruiker iets heel waardevols belooft te geven: extra tijd. Door gebruik te maken van dit masker kun je overschakelen van monofasisch naar polyfasisch slaap. Oftewel: je hebt hiermee minder slaap nodig om efficiënter te functioneren. Volgens de makers boeken de maskers bij tests reeds verbluffende resultaten qua slaapefficiency. Het geeft de gemiddelde proefpersoon maar liefst 4 uur extra (vrije) tijd per dag. Dat is 28 uur (meer dan 1 dag!) per week! De eerste productiemodellen worden september 2014 verwacht. Alle ontwikkelingsinfo via: www.kickstarter.com/projects/intelclinic/neuroon-worlds-firstsleep-mask-for-polyphasic-sle

HAMMERHEAD SOCIAL BIKE NAVIGATIE Hammerhead is een inventief gadget dat zich eenvoudig hecht aan je fietsstuur. Het biedt een heuse turn-by-turn navigatie, die geleid wordt door de GPS-app op je smartphone. Deze op een hamerhaai gelijkende noviteit werkt uitstekend samen met populaire fiets-apps als Strava en MapMyRide. Hij is momenteel alleen beschikbaar als pre-order. De release staat gepland voor juni. Dit Bluetooth-tool loodst je veilig over de avontuurlijkste fietsroutes die er zijn. Door de intuïtieve LED-licht-array kun je je ogen op de weg houden, terwijl de info via je ooghoeken binnen komt. Enjoy the ride! Prijs: $ 85. Alle info via:

IWATCH Na vaste telefoons waren het vooral horloges die door de komst van de smartphone in een vrije val terecht kwamen qua verkoopcijfers. 2014 belooft echter een nieuwe impuls te geven aan ons aloude gekoesterde polskleinood. Kenners verwachten dat Apple dit jaar dan eindelijk haar eerste horloge zal vrijgeven. Niet bepaald het eerste in zijn soort, maar de mogelijkheden van de iWatch zullen eindeloos zijn, vergeleken met de eerste ‘slimme horloges’ van de concurrentie die in de phonewinkels liggen: de Samsung Galaxy Gear 3 en de Sony SmartWatch 2. De tijd zal het uitwijzen. Tot de langverwachte release zullen we het moeten doen met ons mechanische klokje. Daarna wordt alles anders… Prijs: n.n.b. Blijf op de hoogte via: www.iwatchonlinekopen.nl

www.hammerhead.io

53


54


Zaterdag 5 April: Reggae Central XL

Uniek reggaefestival in Dordrecht Veel old skool Jamaicaanse artiesten zoals Ras Midas en vele anderen Foto: Nan Lewis | www.entertainment-works.biz

Na jaren van vele fijne Reggae Central avonden in de Popcentrale en later ook de Roots inna di yard edities in Bibelot, is er nu Reggae Central XL: het festival. Een uniek, indoor festival in Dordrecht met een brede mix van oud en nieuw talent, Caribbean food, dubplate studio, open mic en meer.

Naast een groot aantal ‘old skool’ Jamaicaanse artiesten zoals Al Campbell, Earl 16, Ras Midas, Anthony Johnson, Rohan Lee en Likle Mystic, zullen er verschillende andere bands en artiesten uit binnen- en buitenland optreden. Zo zijn daar o.a. de Asham Band, Rapha Pico, Dreadless, Unlisted Fanatic,Oneworld band en nog veel meer.

Aldith Hunkar Het festival, dat in 3 verschillende indoor areas van het Energiehuis in Dordrecht wordt gehouden, wordt gepresenteerd door Aldith Hunkar. In de verschillende areas kun je van ’s middags tot de volgende ochtend van een divers aanbod aan muziek genieten, relaxen in de lounge of een ital

TALENTSTAGE 15.30 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 18.45 18.45 - 19.45 19.45 - 20.45 20.45 - 22.15 22.15 - 23.00 23.00 - 23.30 23.30 - 00.00 00.00 - 00.30 00.30 - 01.00 01.00 - 02.00

Black Star Sound / Back A Wall Movement Live: Dreadless Black Star Sound / Back A Wall Movement Sticky Sound Crew Live: The World District Band Black Star Sound / Back A Wall Movement Live: Leah Rosier en Two Roots Band Sticky Sound Crew Freestyle (diverse MC’s/zangers) Live: Raphael Pico Black Star Sound / Back A Wall Movement Freestyle / Open mic (diverse MC’s/zangers) Black Star Sound / Back A Wall Movement

hapje eten. Verder is er een ‘open mic voor DJ's / MC' die hun kunsten willen laten horen en is er de mogelijkheid tot dubplate recording met de verschillende artiesten in de Pro Sound studio, Reggae Central XL wordt dan ook een unieke ervaring. Zorg dat je er op tijd bij bent, want er zijn maar een beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar! Lokatie: Energiehuis Noordendijk 148 3311 RR Dordrecht

Ras Midas

Muzikale revolutionair

POWERSTAGE 15.30 – 17.00 Sticky Sound Crew 17.00 - 18.45 Oneworld band ft. Likle Mystic 18.45 – 19.30 King Flashman 19.30 – 20.45 Al Campbell & Dreadless 20.45 – 21.30 King Flashman ft. Anthony Johnson 21.30 – 23.30 Rohan Lee, Ras Midas & Asham band 23.30 – 00.15 King Flashman ft. Anthony Johnson 00.15 – 01.30 Earl 16 & Dreadless 01.30 – 03.00 Unlisted Fanatic, Saimn I & Moonshine Horns Poplounge:

Caribbean food & Merchandise stands

De Jamaicaanse singer / songwriter Ras Midas viert zijn 40-jarig jubileum met een Europese tour. Zijn eerste concert in die reeks is in Dordrecht. Het is de eerste keer in 30 jaar dat hij weer in Nederland te zien is. Ras Midas, geboren in Clarendon, Jamaica in 1958, maakt al sinds zijn 16e dynamische roots rock reggae. Zijn eerste single Kude-A-Bamba (1974/ Island Records) werd opgenomen in het Engels en Swahili en werd een internationale hit. Daarna scoorde hij nog vele successen. Zijn album Rastaman In Exile wordt nog steeds beschouwd als een van de beste roots rock reggae albums aller tijden. Ras Midas is een echte originele Rastaman. Met zijn eigen stijl en een zijdezachte stem is hij een muzikale revolutionair. De krachtige boodschap van Ras Midas voor sociale rechtvaardigheid, liefde, eenheid en bewustzijn is al meer dan vier decennia ongewijzigd gebleven.

55


door: Rob Tuinstra

BOEKEN

Regengoden

Nachtleven

James Lee Burke

Dennis LeHane

(Rainbow)

(Anthos)

Alweer een tijdje uit, maar we willen toch graag nog eens de aandacht vestigen op deze topper. Burke, inmiddels goed voor ruim 30 boeken, werkt inmiddels aan twee serie’s. De een is rond detective Dave Robicheaux uit New Orleans, de andere serie volgt de avonturen van de Holland-dynastie in Montana en Texas. In Regengoden krijgt sheriff Hackberry Holland een anonieme tip die hem naar het massagraf van negen Thaise vrouwen leidt. Als blijkt dat het om illegale prostituees gaat, wil de FBI de zaak overnemen. Maar Holland bijt zich in de zaak vast, om de lokale getuigen, die op de vlucht zijn voor de daders van deze meedogenloze moordpartij, te beschermen. Zoals altijd topkwaliteit van een van de beste hedendaagse Amerikaanse misdaadauteurs. Hij ontving diverse prijzen, waaronder twee maal de Edgar Award. Doodzonde dat zo weinig van James Lee Burke in het Nederlands is vertaald.

Uitgerangeerd

Tegenwoordig wordt bijna alles wat Dennis LeHane schrijft verfilmd. Ook deze. En dat is terecht, want hij schrijft geweldige boeken. Nachtleven gaat over de jonge crimineel Joe Coughlin, die in 1926 in Boston het hoofd boven water tracht te houden. Illegale stokerijen schieten tijdens de drooglegging als paddenstoelen uit de grond. Kruimeldieven, gangsters en corrupte agenten zien hun kans schoon. Joe is echter geen gewone crimineel, want zijn vader staat hoog op de ladder bij de BPD, oftewel de Boston Police Department. En nadat Joe tijdens een overval het liefje van de lokale gangsterbaas ontmoet, is hij al snel zijn leven niet meer zeker. Hij moet vluchten voor zowel de politie als de maffia. Elders bouwt hij een indrukwekkende misdaadcarrière op, maar aan zijn verleden kan hij niet ontsnappen. LeHane is hier opnieuw in topvorm.

Doodzonde dat zo weinig van James Lee Burke in het Nederlands is vertaald.

Dave Zeltserman (BBNC)

Savages Don Winslow

Zeltserman schreef een uiterst sympathieke en geraffineerde misdaadroman over een aantal werkloze computerlui, die nadat hun baantjes naar het goedkopere Indië zijn verhuisd in geldnood komen te zitten. De IT-specialist Dan Wilson neemt het voortouw om een briljant plan te bedenken om een bank te beroven. Maar je raadt het al. Het loopt allemaal niet zoals in het originele plan is bedacht. Dat heeft ernstige gevolgen, want al snel hebben ze niet alleen de politie, maar ook de Russische maffia achter zich aan. En probeer je dan maar te redden, als beginnend amateur-crimineeltje. Zeltserman heeft er flink de vaart in in deze uitstekend geschreven misdaadroman. En je raadt het al; de filmrechten zijn al verkocht.

56

(Luitingh)

De succesvolle drugsdealers Ben en Chon leiden een luxe leventje in Laguna Beach, Californië, want hun wiet is zo goed dat een Mexicaans drugskartel de vrienden onder druk zet om voor hun organisatie te komen werken. Wanneer ze weigeren, ontvoert het kartel Ophelia, een oogverblindende playmate en hun vertrouwelinge. Ze zetten alles op alles om haar te bevrijden. Winslow, die verantwoordelijk is voor een aantal geweldige boeken, is nu wat minder in vorm. De staccato schrijfstijl komt af en toe vermoeiend over. Het leest eigenlijk alsof het een filmscript is. Die onherroepelijke film was dan ook leuker dan het boek zelf. Jammer, want de man heeft eerder pareltjes geschreven.Silk Road

DE ZWARTE MARKT VAN HET DEEP WEB Door: Feije Wieringa

Bitcoins en Silk Road, dat zijn twee begrippen die de laatste tijd vaak in het nieuws opduiken. Niet zo gek, want er is nogal wat te doen rond de site waar je openlijk en anoniem (al is niet iedereen gerust op dat laatste) goederen kon/kan kopen die doorgaans alleen voorradig zijn binnen criminele circuits. Vooral wapens, drugs en zwart geld zijn er gewild.

De site was (of is, want er is een nieuwe site actief nadat de vorige door de Amerikaanse regering is opgedoekt) niet eenvoudig te benaderen. Je zult je eerst in het werken met Torrent systemen moeten verdiepen. Bovendien moet je een account aanmaken voor de virtuele munt, de Bitcoin. Een en ander is tricky, want hoewel de bitcoin ook wel wordt gebruikt in het reguliere circuit, is de waarde van de munt niet bepaald stabiel, want er is geen centrale bank die de waarde dekt. De bitcoin is niks anders dan een afspraak in de virtuele wereld. Gewoon geld kan natuurlijk ook in waarde variëren en berust in principe

Echter, hij ontkende wel Dread Pirate Roberts te zijn, een andere naam waaronder hij bekend is. Maar niemand die dat gelooft. Daarom zou de FBI hem zijn bitcoins en zijn vrijheid terug moeten terug geven, tenminste dat vindt hij zelf. Maar onlangs verscheen er een artikel in de Los Angeles Times waarin werd gemeld dat de eis tegen Ulbricht kan oplopen tot levenslang.

Moorden Ulbricht wordt er onder meer van verdacht een huurmoordenaar te hebben ingehuurd, om een Silk Road gebruiker (en drie van zijn huisgenoten) die Ulbrichts'

Ross Ulbricht

een of andere avonturier die je geld desnoods in dollars wil innen, maar die niet van plan is om ook maar iets te leveren. Het leuke van het echte Silk Road was dat

Ulbricht wordt er onder meer van verdacht een huurmoordenaar te hebben ingehuurd. ook op afspraken en vertrouwen, maar toch, die zakelijke markt is beslist meer voorspelbaar. Zo zijn bijvoorbeeld Bitcoin eigenaars witheet op de firma Apple, die op 7 februari alle bitcoin apps uit de appstore verwijderde.

Dread Pirate Roberts De (vermoedelijke) oprichter van Silk Road, Ross Ulbricht, is in oktober opgepakt. Hij deed een poging om 173.000 in beslag genomen bitcoins terug te krijgen. Volgens de Britse krant The Guardian waren er van de tienduizend artikelen, die te bestellen waren via Silk Road, ongeveer zevenduizend drugs-gerelateerd. Ross Ulbricht maakte bij zijn argumentatie gebruik van een interessante juridische strategie: hij ontkende niet Ross Ulbricht te zijn en meldde dat hij een groot belang heeft in de van Silk Road in beslag genomen bitcoins ter waarde van zo'n 93.000.000 (!!) euro.

58

identiteit trachtte te onthullen, uit de weg te laten ruimen. Of die moorden inderdaad plaats vonden is (nog) niet bewezen. Ulbricht ontkent. Ook wordt gemeld dat Ulbricht de onduidelijke status van de bitcoin inzet om zijn kapitaal aan bitcoins terug te krijgen. Goed om even over na te denken als je overweegt om groot in de bitcoin te stappen: Ulbricht betoogt dat bictcoins wettelijk gezien waardeloos zijn en derhalve niet in beslag genomen kunnen worden. Vermoedelijk zal de rechter dat anders zien en stellen dat bitcoins ingewisseld kunnen worden voor erkend geld, en dus wel degelijk over een waarde beschikken.

Op zwart Toen Ulbricht in oktober achter slot en grendel werd gezet, ging de site Silk Road op zwart. Natuurlijk doken anderen meteen in dat gat en natuurlijk blijken die niet allemaal even bonafide. Als je Silk Road googelt, kom je vrij makkelijk op de site van

de site waar maakte wat beloofd werd. Alhoewel, ik kan me niet voorstellen dat werkelijk elk pakket is aangekomen, want wie een hoeveelheid (hard)drugs heeft besteld, loopt natuurlijk niet naar de politie wanneer er niet wordt geleverd.

Uit de dood opgestaan Maar op 7 februari verscheen er plotseling een bericht op motherboard.vice.com dat Silk Road uit de dood is opgestaan. De site meldt: “Nu kunnen drugsgebruikers in hun handjes wrijven, want Silk Road is terug”. Op dit moment zou het alleen nog om parafernalia gaan, maar,we mogen er vanuit gaan dat ook andere illegale producten en verkopers positieve reviews krijgen. Toegankelijk is het allemaal echter niet. Je bent niet zomaar op een site die tot het domein van het Deep Web wordt gerekend. Ook andere FTP-servers horen feitelijk bij het Deep Web. Als mensen spreken


over het Deep Web, hebben ze het vaak over een afgeschermd deel van het internet, dat met een standaard browser niet te bezoeken is. Dit is een deel van het internet waar normale wetten niet lijken te gelden en een kleine disclaimer zeker op zijn plaats is.

Obscure dingen Omdat het Deep Web afgeschermd is, én niet te vinden is voor zoekmachines, én het gebruikte protocol ervoor zorgt dat je anoniem kunt browsen, gebeuren er ook obscure dingen. Kinderporno is helaas erg makkelijk te vinden. Drugs, fraude en zwendel is er de normaalste zaak van de wereld. Het is het Wilde Westen van het internet. Aan de andere kant is het een fantastische plaats voor klokkenluiders en white hat hackers, die vaak in opdracht van regeringen of bedrijven de veiligheid van computersystemen onderzoeken. Er is namelijk een onvoorstelbare hoeveelheid informatie te vinden over onder andere (computer)beveiliging en anonimiteit, als je maar weet waar je moet zoeken! En dat is geen eenvoudige zaak, al kom je een heel eind als je je inleest op de wat meer obscure en technische aspecten van het web.

Tor Browser The Onion Router, kortweg Tor, is een stukje software waarmee je speciale onion links kunt bezoeken. Deze onion links zijn de basis van het Deep Web. Meer uitleg over Tor en onion kun je downloaden. De makkelijkste oplossing is de Tor Browser Bundle te downloaden. Na het downloaden open je dat bestand en selecteer je een map om de bestanden te laten uitpakken, bijvoorbeeld je desktop. Na het uitpakken verschijnt een mapje genaamd Tor Browser, met in dat mapje een programma genaamd Start Tor Browser. Je snapt het waarschijnlijk al: deze start je met een ferme dubbelklik. Nu start je eerst het programma Vidalia. Vidalia is als het ware de Graphical User Interface

om Tor mee te bedienen. Nu houdt niets je meer tegen om het Deep Web en ook aan Sik Road gerelateerde sites te gaan verkennen. Veel succes en hou je hoofd erbij!!

USB stick Hoe het met Silk Road afloopt zal de nabije toekomst uitwijzen. Want met sites als Silk Road gaat het meestal zo: sluit je er eentje af, dan krijg je er tien voor terug. Silk Road, Bitcoin, het blijft glad ijs, maar interessant is het natuurlijk allemaal wel. Tot slot: je kunt de software en eventuele communicatie in dezen het best bewaren op een USB stick en niet op de harde schijf. Je weet namelijk nooit wie er in je PC neust...

59


Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31 6221 CN Maastricht 3de prijs Hasj traditioneel: Pure White Cheese

Dutch Passion Seed Company Seed Shop: Grote Gracht 40 6211 SX Maastricht Online Seed Shop: www.dutch-passion.nl 1ste prijs BIO: Jorge’s Diamonds

Cremers Coffeeshop Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 2de prijs Haze Bio: Liquid Gold

Dizzy Duck Seeds www.dizzyduckseeds.com 1ste prijs Hasj traditioneel: Skunkberry Gold 2de prijs Hydro: Magic Mango 2de prijs Autoflower: Purple Orange

3de prijs Haze Hydro: AMG


Gout www.goutholland.com 3de prijs Hydro: Jacky O.

Senzimilla Seeds www.senzimilla.com 1ste prijs Autoflower: Cheese Automatic 1ste prijs Haze Bio: Amnesia Haze 3de prijs Hasj extracties: Amnesia Glass

‘SERIOUS 6’ de nieuwe variëteit van Serious Seeds, ideaal voor Binnen én Buiten! Meer weten? www.seriousseeds.com info@seriousseeds.com 2de prijs Bio: Serious 6 2de prijs Hasj extracties: White Russian Ice-o-lator

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com 1ste prijs Haze Hydro: Delahaze

Coffeeshop Roxy Gerard Doustraat 188 1073 XA Amsterdam 2de prijs Hasj traditioneel: Tidghine

Royal Queen Seeds Damstraat 46 1012 JM Amsterdam www.royalqueenseeds.com 1ste prijs Hasj extracties:

Highlife Cup Winnaar 2013 Royal OG Kush Blend


62


Alex Cortiz

“Muziek maken is intensief” tekst: Arjan van Sorge | foto’s: Jody van der Kwaak

Als er iemand is die weet hoe je de betere loungemuziek maakt, dan is dat de Amsterdammer Alex Cortiz. Zelf noemt hij zijn muziek geen lounge meer, of alleen tussen haakjes, want met wat daar nu voor doorgaat heeft hij niet zoveel op. Ondertussen wordt zijn ‘downtempo new jazz’ wereldwijd nog steeds heel goed beluisterd.

Alex Cortiz heet eigenlijk Aad de Mooy (55), maar is ook bekend als Paradise 3001, Hallucination Generation, LeBeau, Super Ragga Gabba, om er maar een paar te noemen. Aan het begin van de house scoorde hij in 1990 een wereldhit als D-Shake met Yaah/Technotrance, en zo’n tien jaar lang maakte hij techno.

Avontuurlijk Maar goed, de typische Alex Cortiz sound zag dus zo rond 1998 het leven: lounge gemengd met dope jazz, funky grooves, chill bossa nova, 70’s blaxploitation, cinematic scores, trippy dub en nog wat extra kruiden erbij. Dus niet wat je hoort bij bij-

funky, hiphop, meer gitaar, psychedelisch en dubby. Dus niet echt lounge, maar wel nog steeds relaxed. Ik probeer iets te maken waardoor mensen niet gelijk weglopen, dus wel gelijk voelen, hee dit is lekker, hier kan ik naar luisteren. Maar gaandeweg het nummer stop ik er toch dingen in waardoor ze hun eigen grenzen misschien moeten verleggen.”

Klaar ermee De veranderingen in zijn muziek hebben daarnaast nog een andere oorzaak. “Ik heb lang, te lang analoog gewerkt. Het is

De typische Alex Cortiz sound: lounge gemengd met dope jazz, funky grooves, chill bossa nova, 70’s blaxploitation, cinematic scores, trippy dub en nog wat extra kruiden erbij. Maar van het uitbrengen van techno op vinyl kun je moeilijk leven, en hij werd ook wel moe van het genre. “In 1998 begon ik met Alex Cortiz, toen had je de cd nog en van een cd per jaar kon je leven. Nu niet meer, sowieso bestaat de cd al niet meer, en als mensen al betaald downloaden nemen ze misschien een of twee nummers van je hele album. Maar ik leef al 25 jaar van de muziek, dat is best wel een unicum in Nederland. Het is een kleine, selecte groep die dat kan. Maar de laatste vijf jaar is het heel moeilijk geworden.”

Twee miljoen keer gestreamed “Mijn muziek staat nu zo’n negen maanden op Spotify en is een miljoen keer gestreamed. Ik heb nog geen afschrift gezien, maar iemand heeft me voorgerekend dat je daar dan zo’n 800 euro aan overhoudt. En dan is het ook nog een miljoen keer beluisterd via andere streamingsdiensten als Deezer en Pandora. Reken maar uit - daar word je niet blij van. Die diensten zijn geënt op de angst van platenmaatschappijen dat ze helemaal niks krijgen als alles alleen maar voor niks gedownload wordt. Ik vraag me af hoelang het Spotifymodel naar ieders tevredenheid gaat werken, tot de labels en de muzikanten het beu raken.”

voorbeeld Café del Mar. “De traditionele lounge is nog steeds heel groot, maar ik heb er zelf niks meer mee te maken. Het is heel zijig, gezwollen, zo’n golvend klankentapijt, met van die foute pianoriedels eroverheen. Mijn muziek is wat avontuurlijker, dwarser ook, het gaat dieper.” Tussendoor maakte hij nog wat andere dingen, zoals het rustige techno album Lo Tek uit 2007. “Toen is het een tijdje stil geweest, er gebeurde zo het een en ander in mijn leven, maar daarna ben ik expres teruggekeerd naar de downtempo. Ik dacht, ik moet terug naar wat mensen leuk vinden aan Alex Cortiz, dat relaxte, en niet alleen maar m’n eigen ding doen. See Me Flowin uit 2012 vond ik het beste tot nu toe, met futuristische blues, jazzy en funky. Toen kreeg ik ook veel positieve reacties van jazzmuzikanten en zwarte mensen uit Amerika.”

altijd moeilijk om de overstap te maken van het ene naar het andere systeem, naar iets compleet nieuws. Dat is vaak een barrière. Ik kwam in een minicrisis, mijn vriendin was er vandoor en iemand anders met mijn geld, en ik was even klaar met de muziek. Die studio stond daar, en toen ben ik alles gaan verkopen, al mijn analoge shit. Er kwamen dan mensen en die zeiden hee, jij bent toch... DShake?! Zo heb ik mezelf gedwongen om de overstap te maken naar helemaal digitaal. Maar ik moest toch weer aan de slag, en het nieuwe systeem onder de knie krijgen, dat ging redelijk snel en nu ben ik er wel blij mee. Die analoge feel waar iedereen over mekkert, daar heb ik helemaal niks mee. Ik kan daar heel baldadig van worden.”

Grenzen verleggen Er is nu net een mooi overzicht uit, de compilatie Magnifico! Volume 2, met 14 bonustracks die in de loop der jaren waren afgevallen omdat ze net niet in een geheel pasten. Inmiddels staan al weer twee nieuwe albums op stapel. “De insteek van het eerstvolgende album wordt downtempo maar wel wat steviger, met een paar opzwepende nummers. Jazzy,

63


Chill Dus knutselt Alex Cortiz lekker thuis aan zijn muziek, in zijn eentje. “Er zijn wel vriendinnen, maar die wonen niet in dat huis. Als muzikant ben je toch vrij monomaan bezig, met je muziek en alles eromheen, dus ik ben dan vaak niet te genieten. De omschakeling van je werk, als je de hele tijd in de muziek hebt gezeten, naar een thuissituatie duurt sowieso een paar uur. Dan hoef ik echt even niemand te zien, dan drink ik liever gewoon even een wijntje en chill ik wat.”

Keuzes “Muziek maken is intensief, het is een misverstand dat je alleen maar op een paar knoppen drukt. Inspiratie is voor mij het probleem niet, een idee dat je hebt, moet je omzetten in een structuur, daar begint de pijn al een beetje, het harde werken. Je moet de juiste elementen erbij zoeken, schaven, wrikken, meten, een nummer komt misschien wel duizenden keren voorbij voordat het helemaal af is. Dan ben je echt wel moe hoor, als was het maar door steeds diezelfde geluidsstroom. En dan heb je misschien 10 goede dingen en dan moet je er 9 weggooien, en zo’n selectieproces kost ook moeite. Keuzes maken is heel intensief.”

Beetje illegaal Ook al doet zijn muziek anders verwachten, Alex Cortiz is geen blower. “Ik hou niet van roken, en als je niet van roken houdt dan wordt het natuurlijk wel moeilijk... Vroeger op het gymnasium heb ik wel geblowd, toen was het nog een avontuur, het was een beetje illegaal en je ouders mochten het niet weten. En later af en toe op een feestje, dat iemand je even wat mee laat roken. In de technotijd gebruikten mensen nog wel iets om te chillen, als ze teveel van het een of ander hadden gebruikt, en dan nam ik ook wel eens een haaltje, maar bij mij werkte het niet. Ik denk dat ik weet waarom, want ik rookte niet over mijn longen. Dat staat me zo tegen...”

64


Suf blowen Hij vind wel dat het uit de criminele sfeer gehaald moet worden: “Ik begrijp die hele gedoogconstructie niet. Het is een lucratieve business voor de verkeerde mensen. En de hoogte van het THC-gehalte is misschien ook een beetje doorgeschoten. Voor sommige mensen is het dan ook verstandiger om niet te blowen, denk ik.” Onder zijn vrienden zijn er ook niet zoveel blowers, maar via hen komt Alex Cortiz nog wel regelmatig in coffeeshops. “Ik had laatst een vriendin uit Amerika over, een maand lang, en die heb ik naar de coffeeshop hier om de hoek gebracht. Die blowde zich echt suf.”

Elke dag paffen “Een vriendin uit Polen kijkt er al naar uit, naar Amsterdam en dan de hele tijd blowen! Voor buitenlanders is het hier toch echt het Walhalla, het is iets onbegrijpelijks voor ze. Elke dag moeten ze paffen. Ik vind het wel grappig, maar ik zeg ook altijd hee, er gebeuren in Amsterdam ook nog andere dingen! Maar goed, ik kom dus alleen maar in coffeeshops om mijn buitenlandse vrienden te introduceren. Ze vragen de eerste keer altijd even om mee te gaan, want ze zijn toch een beetje bang dat ze worden belazerd. Dat gebeurt niet, maar ik kan het me voorstellen, en de euro is ook vreemd. Maar iedereen is supervriendelijk, en je maakt zo een praatje. Amsterdam en coffeeshops: dat hoort bij elkaar.”

Relaxed Op de tweede cd van de compilatie Magnifico! staat veel dub, de ultieme blowersmuziek volgens Alex Cortiz. “Je hebt altijd wel je doelgroepen in je hoofd, en ik wil niet zeggen dat dat mensen uit coffeeshops zijn, maar wel mensen die over het algemeen van relaxte muziek houden, tranquillo. Dus dat het coffeeshoppubliek daar deel van uitmaakt, vind ik heel normaal. Ik zou bijna beledigd zijn als het niet zo zou zijn! Dan zou ik mijn doel wel voorbijschieten.”

www.alexcortiz.com

65


In België rolde haast niemand nog zijn eigen sigaretten…

Heimwee naar die oude vloeitjes Door: Karel Michiels

Hoe zou het zijn met Rizla+, het bedrijf dat bijna synoniem staat met vloeitjes? Stond, moet ik zeggen. De concurrentie is zwaar geworden in de 21ste eeuw. Smoking, Marley, Raw, en ga zo maar door: er valt geld te verdienen in de vloeitjesbranche. Maar Rizla houdt zich kranig overeind en brengt zelfs nog nieuwe producten op de markt.

Ik heb lang gedacht dat Rizla+ een Belgische bedrijf was. In Wilrijk bij Antwerpen, waar ik ben opgegroeid, stond een bedrijfje en ik kon me niet voorstellen dat het maar een filiaal zou zijn van een grotere, internationale firma. De 200 mensen die daar werkten, moesten toch ruimschoots volstaan om aan de vraag te voldoen? In België rolde in de jaren 70 en 80 haast niemand nog zijn eigen sigaretten, en die paar blowers zouden het verschil wel niet maken. Wist ik veel dat Rizla+ wereldleider was in de vloeitjesbranche, en dat er in Frankrijk een nog veel grotere fabriek stond.

Rijst De naam ‘Rizla+’ (mèt plusteken dus) is een samenvoeging van rijst (de basisgrondstof van de vloeitjes) en Lacroix (‘kruis’, of in dit geval plusteken), de naam van de familie die het bedrijf destijds oprichtte. Pierre de Lacroix verkocht al papier in 1632, in de Franse stad Angoumois. In 1860 besloot de familie ook in de vloeitjes te gaan, toen ze merkten dat met name hun fijnste papiersoorten vaak werden gebruikt om sigaretten te rollen. Bij het begin van de 20ste eeuw was Rizla een wereldmerk

en produceerde het ook vloeitjes met smaken (munt, aardbei...)

300 verschillende soorten In totaal heeft Rizla sindsdien meer dan 300 verschillende soorten vloeitjes op de markt gebracht. 1928: eerste rolapparaatje, ook een uitvinding van Rizla. 1942: eerste bedrijf dat een gomrandje aanbrengt op het papier, om de sigaretten makkelijker toe te plakken. 1977: de eerste lange vloeitjes! 'Giving customers more options for their rolling paper needs.' Wat zouden ze daarmee bedoeld

Wij plakten destijds nog drie vloeitjes aan elkaar, randje eraf branden en als het kon ook nog een vloeitje rond de filter. Vakmanschap was meesterschap, en alleen de Nederlanders vonden dat ik zo vloeitjes verspilde. hebben? 'De toenemende vraag naar kingsize sigaretten,' werd toen gezegd. Yeah, right. Vandaag biedt Rizla+ een vijftal King Size-varianten aan.

Henneppapier Met de overname door voedselgigant Nestlé eind jaren 90 installeerde zich bij Rizla+ ook een nieuw management. Vlotte dertigers en veertigers, die beseften dat zich een heel nieuwe markt aandiende, de markt van de cannabisconsumenten. Ze gingen op verkenning in de Nederlandse coffeeshops, proefden van de sfeer en van de aangeboden waar en keerden naar België terug met het hoofd vol ideeën. Er kwam een restyling van de verpakking, sponsoring van rock- en reggae-concerten en een nadrukkelijke aanwezigheidspolitiek ten opzichte van de juiste doelgroepen. Verkopers bezochten

66


eerst alle nachtwinkels, daarna ook krantenwinkels en jeugdcafé’s.

Boerenzonen Op Speed De Vlaamse novelty-groep Boerenzonen Op Speed (zachte trip-raps en soepele songs) toerde door het land onder de Rizla-vlag, de weer van stal gehaalde en fraai opgeknapte promobiel dweilde feesten en festivals af. Ook mooi was het rolapparaatje, aan mij gepresenteerd in een mooie roodgeelgroene uitvoering, hoewel die kleuren niet bewust gekozen waren om de rasta-community te plezieren. Ik gebruikte het nooit (geen betere spliff dan een zelfgerolde) maar ik kende wel mensen die er heel blij mee waren. Korte tijd later maakte Rizla+ ook bekend dat het voortaan enkel nog chloorvrij henneppapier zou gebruiken, wat de blowers uiteraard nog meer aansprak.

Recreational Smoking Rizla+ is vandaag eigendom van Imperial Tobacco, maar de outing als wietvriendelijk bedrijf heeft zich nog altijd niet doorgezet. 'Op multinationaal directieniveau is er nog altijd geen sprake van soft drugs,

cannabis of blowers,' schreef ik in 1999 al, en die zin kan ik hier perfect hernemen. 'Recreational smoking wordt de activiteit in de rapporten genoemd. Die hypocrisie is eigenlijk het enige wat je het bedrijf kunt verwijten, maar (toen nog) Nestlé heeft zich nu eenmaal te onderwerpen aan de Europese wetgeving.' Niks veranderd dus.

Ban op promotie Met het verbod op tabaksreclame kwam ook een ban op promotie voor aanverwante producten. De naam Rizla+ verdwijnt stilaan uit het geheugen en blijft

alleen nog een begrip bij zelfrollers (toch weer wat meer dan vroeger) en blowers. Maar die laatste groep heeft inmiddels ook een veel grotere keuze. Ik ben Rizla al lang niet meer trouw. Blauwe brede Smokings zijn mijn favoriete vloeitjes, en recent ook het cool gestylede merk Raw. Maar ik zal Rizla altijd dankbaar blijven dat het de markt voor kingsize vloeitjes heeft opengebroken. Wij plakten destijds nog drie vloeitjes aan elkaar, randje eraf branden en als het kon ook nog een vloeitje rond de filter. Vakmanschap was meesterschap, en alleen de Nederlanders vonden dat ik zo vloeitjes verspilde.

67


Logboek VOC

Nieuwe VOC brochure: Dweilen met de kraan open Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod draait op volle toeren: vorige maand verscheen een nieuwe brochure, we werken hard aan de zesde Cannabis Bevrijdingsdag en het Medische Cannabis Tribunaal dit najaar en het VOC haalde een aantal keer de media. Ook niet onbelangrijk: onze voorzitter Henk Poncin herstelt voorspoedig na een heupoperatie.

De productie van de nieuwe brochure, Dweilen met de kraan open / de onhoudbare paradox van de achterdeur, moest worden vervroegd, omdat de Tweede Kamer op 19 februari over het coffeeshopbeleid debatteerde. Het lukte om de brochures een week van tevoren naar de drugswoordvoerders in de Tweede Kamer te versturen, zowel digitaal als in fysieke vorm. Een pdf is te vinden op de VOC-website, bij Publicaties. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart gebruiken we de brochure ook om lokale politici en journalisten te informeren over de problemen én de oplossingen op het gebied van cannabisbeleid. In dit Logboek drukken we de tekst van de inleiding af, door VOC voorzitter Henk Poncin (75). Henk zet de strijd tegen het cannabisverbod voort met een gloednieuwe heup.

68

Nieuwe stek En dan is er nog de moeizame saga die Cannabis Bevrijdingsdag 2014 – helaas – aan het worden is. Het Westerpark heeft definitief de deur dichtgegooid voor ons gratis alcoholvrije evenement, ook al mogen alle grote commerciële festivals blijven en is iedereen het er over eens dat we nog nooit overlast of problemen hebben veroorzaakt. Met pijn in het hart verlaten we dus onze vaste stek, waar we vier geweldige edities achter de rug hebben. Inmiddels zijn we in gesprek met vertegenwoordigers van het Oosterpark in Amsterdam en met de gemeente Eindhoven. Meer over de definitieve locatie een volgende keer. De datum is en blijft zaterdag 15 juni. Houd de website en Twitter-account van het VOC in de gaten voor het laatste nieuws. En zorg dat je 15 juni vrij houdt in je agenda...


Inleiding Inleiding van de nieuwe VOC brochure Dweilen met de kraan open Leden van de Staten Generaal Bij deze bieden wij U een nota aan inhoudende de knelpunten veroorzaakt door het huidige beleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie inzake cannabis. Het motto van deze nota 'Dweilen met de kraan open' is ontleend aan de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Van Gijzel van Eindhoven. Van Gijzel was ook een van de initiatiefnemers van de op 31 januari te Utrecht belegde Bestuurlijke Bijeenkomst, waar 35 grote en middelgrote gemeenten hun steun uitspraken aan het manifest 'Joint Regulation', gericht aan minister Opstelten. Een oproep tot herziening van zijn beleid. Het eenzijdig repressieve beleid van de minister heeft inmiddels geleid tot toenemende overlast in de binnensteden, opleving illegale (straat)handel, het teloor gaan van de scheiding van de markten voor soft- en harddrugs, een explosief expanderende criminaliteit rond de alsmaar lucratiever wordende teelt en tot stigmatisering van de kleine thuistelers. Zij worden bijvoorbeeld zonder pardon uit hun woning gezet bij bezit van een (zeer) gering aantal plantjes. Dweilen met de kraan open. Ineffectief maar ook extreem kostbaar; ruim 450.000.000 euro per jaar, volgens een door het CPB bevestigde berekening van D66. Dit gaat ten koste van taken met een maatschappelijk hogere prioriteit. De geloofwaardigheid van de overheid staat daarbij toenemend onder druk. Het is niet uit te leggen dat men wél cannabis mag kopen en gebruiken, maar dat de teelt verboden is. Of simpeler gezegd: men mag wél melk kopen, maar de boeren mogen geen koeien houden. En waarom toch? Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is al lang vastgesteld dat cannabis in de rangschikking van schadelijke drugs pas op de elfde plaats staat. Nog ná de alom ruim verkrijgbare slaap- en kalmeringsmiddelen. Alcohol en tabak komen daarentegen - na crack en heroïne - op de derde en vierde plaats! Een nieuw, zij het in wezen een opgepoetst argument tegen regulering, wordt gezien in de vermeende massale export van Nederlandse wiet ('tachtig procent'). Een hardnekkige mythe. Het gaat om een extrapolatie van geschatte cijfers, waar zelfs het KLPD kritisch tegenover staat. Bovendien is er nog nimmer sprake geweest van de vangst van een substantieel transport. En wat de tweede door de minister van Veiligheid en Justitie eindeloos herhaalde mantra betreft: zijn beroep op Internationale Verdragen wordt thans wereldwijd door een reeks van landen, de Verenigde Staten voorop, in hoog tempo ontkracht! De komende gemeenteraadsverkiezingen zouden wel eens, mede door het manifest van de 35 gemeentes, van cruciaal belang kunnen worden! Henk Poncin, Voorzitter VOC

Agenda 11-13 maart Medical Cannabis Bike Tour 2014. Tweede editie van deze fietstocht van Valencia naar Barcelona om fondsen te werven voor wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van kanker met cannabis. 13-14 maart ‘High Level Segment‘ van de 57e vergadering van de UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) in Wenen. Encod zendt live uit via internet en organiseert diverse acties in Wenen. Zie: www.encod.org 14-16 maart Spannabis, Fira de Cornellá, Barcelona, Spanje. De grootste cannabisbeurs van Europa.

Wat is het VOC?

19 maart Gemeenteraadsverkiezingen. Stem cannabis vriendelijk! Kijk op www.cannabis-kieswijzer.nl

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke, niet-commerciële stichting die is opgericht na het eerste Cannabis Tribunaal. Het VOC zet zich in voor rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid en tegen betutteling en repressie. Doel van het VOC is de wenselijkheid van opheffing van het verbod op cannabis onder de aandacht te brengen van de Nederlandse bevolking, media en politici. Meer informatie: www.voc-nederland.org twitter.com/@vocnederland

25 maart Maandelijkse VOC vergadering, MDHG, Amsterdam, vanaf 13.00 uur. Sympathisanten en geïnteresseerden zijn altijd welkom. Mail naar info@voc-nederland.org

69


Imagine Film Festival

Horror, scifi en veel spanning Door: redactie Highlife

29 jaar geleden werd in het (inmiddels gesloopte) Alhambra Theater in Amsterdam met het eerste Weekend of Terror de basis gelegd voor het huidige Imagine Film Festival. Sindsdien is Imagine uitgegroeid tot een 12-daags festival, met internationale gasten en een uitgebreide filmprogrammering.

Het festival vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 18 april in EYE Amsterdam. Met meer dan 50 features en 30 shorts. Het festival gaat daarnaast in gesprek met binnen- en buitenlandse gasten, presenteert een masterclass, legt in themaprogramma’s belangwekkende rode draden bloot, en bedient die-hard horrorfans op hun wenken tijdens The Night of Terror.

The Raid 2 The Raid 2

Een aantal publieksfavorieten en prijswinnaars keert dit jaar met een nieuwe film terug naar Imagine. In 2003 was de Silver Scream Award voor Hayao Miyazaki’s Spirited Away. Dit jaar is hij terug met zijn laatste film The Wind Rises, een hommage aan luchtvaartpionier Jiro Horikoshi, vervlochten met de grote historische

gebeurtenissen uit het Japan van begin 20e eeuw. Ook de publiekswinnaar van twee jaar geleden is terug: na de ultieme actiefilm The Raid is hetzelfde team terug met The Raid 2, waarin rondom opnieuw fantastisch knokwerk ook een complexe gangstersage is opgetrokken.

Zielen in een capsule Imagine presenteert dit jaar twee wereldpremières: de Nederlands-Britse psychologische thriller Deadly Virtues: Love. Honour.Obey. en de speciale voorpremière van het onafhankelijk geproduceerde Capsule. In Ate de Jongs Deadly Virtues: Love. Honour. Obey. zet een mysterieuze indringer zijn vrouwelijke gijzelaar op tegen haar hulpeloze echtgenoot. De film werd gecoproduceerd door het Nederlandse Mulholland Pictures i.s.m. Raindance Raw Talent UK. In Djie Han Thungs onafhankelijk gefinancierde film Capsule is de ondergang nabij en worden door gedragswetenschapper Ichigo 900 zielen geselecteerd, die in een capsule kunnen overleven.

The Raid 2

The Raid 2

70


The Zero Theorem

Het festival bedient die-hard horrorfans op hun wenken tijdens The Night of Terror. Terry Gilliam Álex de la Iglesia ging in 2011 naar huis met de Zilveren Méliès voor Balada triste de trompeta. Zijn uitzinnige actie-komedie Witching & Bitching (Las Brujas de Zugarramurdi) is dit jaar eveneens voor de competitie geselecteerd. De film won in 8 categorieën bij de Goya Awards, de Spaanse nationale filmprijzen. Zeven jaar geleden kwam Terry Gilliam naar Amsterdam voor een Career Achievement Award en dit jaar vertoont Imagine The Zero Theorem, een sci-fi romance met Oscarwinnaars Christoph Waltz, Matt Damon en Tilda Swinton in de hoofdrollen. Het Belgische duo Hélène Cattet en Bruno Forzani maakte in 2010 furore met hun neo-giallo Amer. Met L’étrange couleur des larmes de ton corps hebben zij opnieuw een verbluffend stijlvolle retro-giallo gemaakt. Al met al presenteert het meest eigenzinnige filmfestioval van Nederland dus ook dit jaar weer een prachtig programma voor de liefhebbers van horror, spanning en science fiction. www.imaginefilmfestival.nl

L'étrange couleur des larmes de ton corps

Las Brujas de Zugarramurdi

71


Lightning Returns: Final Fantasy XIII

De laatste hoop van de samenleving Door: redactie Highlife

Vorig jaar maakten we opnieuw kennis met Lara Croft in de reboot van Tomb Raider. Dankzij de combinatie van slim, stoer en sexy veroverde ze de harten van mannelijke én vrouwelijke gamers over de hele wereld. Tomb Raider anno nu is realistischer, rauwer en persoonlijker dan de voorgaande edities. Tomb Raider is daarom opnieuw uitgebracht als Defenitive Edition voor PlayStation 4 en Xbox One en als Game of the Year Edition voor PlayStation 3 en Xbox 360.

Lightning, de laatste hoop van de samenleving, is sterker dan ooit en ze heeft ook een breder wapenarsenaal dan we uit de vorige Final Fantasy games gewend zijn. De wereld van Lightning Returns: Final Fantasy XIII is Yusnaan, een wrede arena waar elke avond gevechten tussen machtige strijders worden gehouden. In het industriegebied van Yusnaan ligt het verlaten, uitgestorven station dat een schril contrast vormt met het drukke leven in het centrum van de stad. De prachtige omgevingen tonen een gedoemde wereld vol keuze en diversiteit. Je springt over obstakels, terwijl je door beklimbare objecten te verschuiven moeilijk te bereiken plekjes kunt ontdekken. Maar gebruik je tijd goed, want sommige missies en personages zullen alleen tijdens een bepaalde periode beschikbaar zijn.

72

Gameplay * Lightning is het speelbare personage met een reeks sterk ontwikkelde technieken voor gevechten en het verkennen van de omgeving. Pas Lightning aan met een groot aantal verschillende outfits en wapens die niet alleen de manier waarop ze eruit ziet, maar ook haar acties en vaardigheden beïnvloeden. * Een nieuw gevechtssysteem geeft volledige controle over de actie zoals geen andere Final Fantasy game, waarbij iconische elementen uit de serie wel zijn behouden. * De prachtige omgevingen tonen een gedoemde wereld vol keuze en diversiteit. Levendige, uitgestrekte omgevingen met een opkomende en ondergaande zon bieden unieke ervaringen voor iedere speler. * Een wereld onderweg naar totale vernietiging beidt unieke uitdagingen, waar bepaalde gebieden, missies en mensen alleen beschikbaar zijn in bepaalde periodes. Hoe gebruik jij je resterende tijd? * Blijf verbonden met Final Fantasy en de personages, met unieke features die de gamewereld verbinden met de echte wereld.


Soest

Den Haag Arnhem

Den Haag

Soest

Arnhem

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem


DOUBLE DUTCH

Foto: Serious Seeds

74


Op de radar

We Smoke op oorlogssterkte Stichting We Smoke gaat het nieuwe jaar in met een strak plan. De belangenvereniging voor blowers zette het afgelopen najaar een bredere actieve organisatie in de verf, om de club meer slagkracht te geven. Met resultaat!

De organisatorische slag die We Smoke in het najaar gemaakt heeft krijgt een gezicht. Het wordt allemaal een stuk concreter. Een aantal medewerkers van We Smoke bestiert Triple C (cannabis, coffeeshop, consument), een onderdeel van de stichting dat verschillende diensten aanbiedt. Zo organiseert Triple C de ‘coffeeshop stapavond voor ouders’, een activiteit die al enkele jaren met succes wordt georganiseerd. Het is een ideale manier om volwassenen met kinderen in een coffeeshopsetting tekst en uitleg te geven over het reilen en zeilen van een coffeeshop. En blowen natuurlijk. De kinderen blijven daarbij overigens thuis, uiteraard. Verder biedt Triple C samen met BP&O de ‘cursus beroepscode cannabisverkoop’ aan, een vakdiploma voor cannabisverkopers in coffeeshops. Inmiddels haalden al meer dan 800 coffeeshopmedewekers via BP&O hun diploma.

Keurmerk Na het succes rondom het keurmerk voor coffeeshops in Haarlem biedt We Smoke via Triple C ook aan andere gemeenten aan om zijn expertise in te komen zetten. Na de ‘slag om Haarlem’ en de burgemeesters van een dertigtal steden die de afgelopen tijd veel van zich lieten horen in het kader van de regeling van de achterdeur, is het niet onwaarschijnlijk dat er meer Haarlems zullen opstaan. In

2014 gaat We Smoke verder ook beginnen met het organiseren van workshops in coffeeshops, om de consumenten van achtergrondkennis te voorzien, overgoten met een vrolijke vleug amusement. Blowen doe je bewust en voor de lol, tenslotte.

Veldwerk Het laatste onderdeel van het serviceaanbod van We Smoke is het verhuren van gastsprekers, dagvoorzitters, presentatoren, veldwerkers en andere specialisten op het gebied van cannabis. Onderzoekers van universiteiten en onderzoeksinstituten zitten regelmatig verlegen om ‘veldonderzoekers’, die weten hoe de jongerenscene, de blowscene of het uitgaansleven werken en hoe je binnen die werelden mensen kunt benaderen. Zonder kennis uit het veld is goed onderzoek onmogelijk. We Smoke biedt expertise aan op dit gebied en heeft tegenwoordig ook voldoende ‘handjes’ binnen zijn netwerk om aan de vraag op dit gebied te voldoen. Verder wordt er regelmatig een beroep gedaan op de expertise van de club om

Door: Michiel Panhuysen

een bijeenkomst van ambtenaren of professionals te informeren of te dirigeren.

Onzichtbaar? Los van dat alles gaat ook de campagne Just B van start. Want opkomen voor de belangen van blowers houdt meer in dan anderen erop wijzen hoe je die belangen dient. Ook de blowers zelf verdienen aandacht. Anders dan in de roerige tijden van nog maar enkele decennia geleden is blowen een bezigheid geworden die regelmatig achter gesloten gordijnen plaatsvindt. Veel blowers komen niet voor zichzelf op en durven er niet voor uit te komen dat ze blowen. Om bijvoorbeeld ’s nachts de slaap beter te kunnen vatten. Of relaxed met een jointje de werkdagstress van zich af te blowen. Waar is het geluid van die blowers? Ze zijn er, maar ze zijn onzichtbaar. Als alle blowers openlijk uitkomen voor het feit dat ze blowen, wordt voor de buitenwereld duidelijk dat het om een grote groep gaat, waarmee Nederland rekening dient te houden. Als blowers ‘onder de radar’ blijven blowen, komen de rechten van blowers in de knel. Daarom doet We Smoke zeer binnenkort de aftrap van de bewustwordingscampagne Just B. Just Be a blower! Kom uit voor wie/wat je bent. We Smoke is vanaf nu meer dan een sympathisantenclub van en voor blowers. Het is een volwaardige club geworden met recht van bestaan, een gezicht en een geluid! Precies op tijd. Want Nederland heeft er steeds meer behoefte aan. www.wesmoke.nl

75


Logboek VOC

Nieuwe VOC brochure: Dweilen met de kraan open Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod draait op volle toeren: vorige maand verscheen een nieuwe brochure, we werken hard aan de zesde Cannabis Bevrijdingsdag en het Medische Cannabis Tribunaal dit najaar en het VOC haalde een aantal keer de media. Ook niet onbelangrijk: onze voorzitter Henk Poncin herstelt voorspoedig na een heupoperatie.

De productie van de nieuwe brochure, Dweilen met de kraan open / de onhoudbare paradox van de achterdeur, moest worden vervroegd, omdat de Tweede Kamer op 19 februari over het coffeeshopbeleid debatteerde. Het lukte om de brochures een week van tevoren naar de drugswoordvoerders in de Tweede Kamer te versturen, zowel digitaal als in fysieke vorm. Een pdf is te vinden op de VOC-website, bij Publicaties. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart gebruiken we de brochure ook om lokale politici en journalisten te informeren over de problemen én de oplossingen op het gebied van cannabisbeleid. In dit Logboek drukken we de tekst van de inleiding af, door VOC voorzitter Henk Poncin (75). Henk zet de strijd tegen het cannabisverbod voort met een gloednieuwe heup.

76

Nieuwe stek En dan is er nog de moeizame saga die Cannabis Bevrijdingsdag 2014 – helaas – aan het worden is. Het Westerpark heeft definitief de deur dichtgegooid voor ons gratis alcoholvrije evenement, ook al mogen alle grote commerciële festivals blijven en is iedereen het er over eens dat we nog nooit overlast of problemen hebben veroorzaakt. Met pijn in het hart verlaten we dus onze vaste stek, waar we vier geweldige edities achter de rug hebben. Inmiddels zijn we in gesprek met vertegenwoordigers van het Oosterpark in Amsterdam en met de gemeente Eindhoven. Uiterlijk 1 maart maken we de definitieve locatie bekend. De datum is en blijft zaterdag 15 juni. Houd de website en Twitter-account van het VOC in de gaten voor het laatste nieuws. En zorg dat je 15 juni vrij houdt in je agenda...


Reis mee naar ‘het tijdperk van de reptielen’

De internationale tentoonstelling Living Dinosaurs is sinds kort voor het eerst in Europa te bewonderen. In het voormalige postkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam ontmoeten bezoekers 19 levensgrote dinosauriërs zoals die 235 miljoen jaren geleden leefden. Uit kleine roofreptielen ontstonden prehistorische monsters, die de alleenheerschappij veroverden op het land.

De expo (open tot 15 juni) neemt bezoekers mee op een tocht door het Mesozoïcum Tijdperk (Trias, Jura en Krijt), dat ook wel ‘het tijdperk van de reptielen’ wordt genoemd. Het verhaal besluit met de ondergang van de grote dinosauriërs, die werd veroorzaakt door de gevolgen van de inslag van een gigantische meteoriet, 66 miljoen jaar geleden. Living Dinosaurs vertelt over de meest recente bevindingen rond de biologie van de dinosauriërs. Je leest en hoort hoe zij in de loop der tijd veranderden, waarom deze dieren zo succesvol waren, en hoe we vandaag nog steeds afstammelingen van de dinosauriërs om ons heen zien, al zijn we ons daarvan niet altijd bewust. Tijdens de tentoonstelling wordt tevens een spectaculaire 3D film getoond.

Door: redactie Highlife

Post Rotterdam Coolsingel 42 3011 AD Rotterdam

Evolution Room In de Evolution Room zie je de ontwikkeling van de dinosauriërs in relatie tot de ontwikkeling van andere dieren op het land, maar ook in het water en in de lucht, vanaf 400 miljoen jaar geleden tot nu. De tientallen vierkante meters grote hal is geheel gewijd aan die evolutie, waar wordt uitgelegd dat de opkomst van de dinosauriërs samenviel met een massauitsterving 200 miljoen jaar geleden, waarna de dinosauriërs de heerschappij over het land hebben veroverd. Totdat ook zij die heerschappij weer op moesten geven… www.livingdinosaurs.nl

77


Plaagdieren in de pan Door: Marian Henderson

Sommige dieren zijn gewoon lastig. Ze zijn met teveel, zoals de Amerikaanse rivierkreeftjes, die een ware plaag vormen, of ze doen dingen die ons niet bevallen, zoals ganzen en muskusratten, die respectievelijk een bedreiging voor de luchtvaart vormen of onze dijken verwoesten. Dergelijke dieren worden vaak massaal gedood, gewoon omdat we van ze af willen.

Maar wat gebeurt er daarna mee? Meestal niets en dat stuit sommige weldenkende mensen tegen de borst. Hoewel de dieren een beroerde naam hebben en weinig sexappeal, is het toch zonde om ze te vernietigen. Het zijn tenslotte allemaal voedzame dierlijke eiwitten die we zomaar laten verdwijnen, zonder dat iemand er iets aan heeft. Pure verspilling in een tijd waarin we eigenlijk wat zuiniger zouden mogen zijn op onze grondstoffen. We gaan eens kijken wat je met dat vlees zoal kunt doen en wie zich daar mee bezighouden...

Patatduif Duiven zijn er in Amsterdam en andere steden volop. Stadsdelen doen hun uitsterste

78

best om van ze af te komen. Soms door ze in duiventillen te lokken, hun eieren te vernietigen en dan nepeieren in hun nesten te leggen. Maar vaker nog door ze te vangen en ze te vergassen. Deze patatvreters, of vliegende ratten zoals ze ook wel worden genoemd, hebben een aura van viezigheid en ziekten om zich heen hangen. Toch zijn er mensen die daar heel anders over denken. Jaarlijks worden er ongeveer duizend van deze ongewenste dieren gedood en afgeleverd bij een poelier, die er een lekkere wildpaté van maakt. Duke Faunabeheer vangt de dieren met schietnetten. Daarvoor heeft Duke een landelijke ontheffing. En het vangen van duiven is niet strafbaar, want ze zijn niet beschermd.

Kamervragen Poelier Thomas van Meel is er zo eentje die er vervolgens een delicatesse van maakt. Voor ziekte is hij niet bang. De dieren worden heel secuur gecontroleerd op een fris en gezond uiterlijk. Maar mag dat allemaal wel? De gemeente vindt dat Duke Faunabeheer eerst toestemming had moeten vragen aan de betreffende deelraad. Er zijn inmiddels Kamervragen gesteld omdat mensen deze vang-en eetmethode zielig vinden en er is aangifte gedaan bij de Dierenbescherming. Toch kun je je afvragen wat er nu eigenlijk zo zielig aan is. Er zijn duidelijk veel te veel duiven in Amsterdam en de dieren hebben een vrij bestaan gehad. Ze hadden het heel wat beter dan de gemiddelde plofkip of de eend die voor foie gras mishandeld wordt. Het waren misschien straatschoffies, maar wel jongens van het vrije bruine leven.


Waterkonijn Tot voor kort stond in België in veel restaurants het waterkonijn op de kaart. Eigenlijk was dit een muskusrat, maar dat klinkt toch een stuk minder aantrekkelijk. En ze zien er ook nog eens behoorlijk rat-achtig uit. Deze dieren planten zich in ijltempo voort (drie nesten van vijf tot zeven jongen per keer zijn geen uitzondering) en ze ondergraven onze dijken. Daarom willen de dijkbewakers van ze af. Om ze op een beheersbaar peil te houden, moet 90 tot 95% van deze dieren worden weggevangen. In Nederland wilde het niet zo vlotten, maar in België kwamen

vond men toch een beetje zonde. Genoeg mensen zouden er blij mee zijn geweest. Er werd daarom met de voedselbanken in de omgeving afgesproken dat jagers de dieren panklaar zouden aanleveren. Dan kwamen ze toch nog goed terecht. Dus vonden veel behoeftigen tot hun grote verrassing ineens gans in hun maandpakket.

Kroketten Rob Hagenouw en Nicole Schatborn van de Keuken van het Ongewenste Dier hadden nog een ander plan. Zij trokken er met hun rijdende keukentje op uit en maakten overheerlijke

dichtgenaaid werd opgediend. Maar ook de uitgesproken plaagdieren werden natuurlijk op het menu gezet, zoals de Amerikaanse rivierkreeft, die in Noord-Holland de slootjes overbevolkt, de woekerende eendemossels

Deze patatvreters, of vliegende ratten zoals ze ook wel worden genoemd, hebben een aura van viezigheid en ziekten om zich heen hangen. ze als lekker hapje op het menu. Toch werd dit later verboden, omdat er resten van gif in de lichamen kunnen voorkomen als de dieren vergiftigd zijn, en ook omdat ze niet worden gekeurd. Hoewel dat laatste natuurlijk best zou kunnen. Maar liefhebbers blijven er. Zo kun je op Smulweb.nl een recept voor muskusrat vinden, met kruiden en room. Wie een jager kent die deze beestjes vangt, wil hem nog wel eens om een paar exemplaren voor de consumptie vragen, want ze schijnen best lekker te zijn.

Eekhoorn In Nederland is de eekhoorn geen plaagdier, integendeel, maar in Engeland is de grijze eekhoorn dat wel degelijk. Vandaar dat in veel Engelse eethuisjes eekhoorn op het menu staat. Onlangs werd bekend dat je in het Vlaamse Kluisbergen ook eekhoorn kunt eten, namelijk bij restaurant 't Konijntje. De eekhoorns worden daar geheel legaal in een stoofpotje met whisky, op de grill of in een terrine geserveerd. Een zacht, zoet, neutraal smaakje, een beetje lijkend op de smaak van konijn. De eigenaar kan zich overigens wel voorstellen dat veel mensen hier niets van moeten hebben. Hij belooft iedereen die eekhoorn bestelt te zullen waarschuwen.

ganzenkroketten, die gretig aftrek vonden. Zij waren van mening dat het jammer was dat dit echte biovlees een zinloze destructie wachtte. ''Het is hardstikke mooi scharrelvlees dat we zomaar laten liggen.” Volgens hen zijn jonge ganzen zo zacht als biefstuk. De exemplaren die er al heel wat vlieguren op hebben zitten, doen het nog goed in een ragout. En zijn dus ook fantastisch voor een knapperig kroketje.

Plaagdierendiner Restaurant Tot Moes, een biologisch restaurant in Amsterdam, organiseert samen met de Keuken van het Ongewenste Dier speciale avonden waarop Plaagdierenmenu's worden opgediend. Dan staan er dieren op de kaart, die men meestal niet eet omdat men daar een lichte aversie tegen heeft. De vorige keer stond er bijvoorbeeld zwaan op het menu. Ook al een dier dat men doorgaans niet op zijn bordje krijgt, maar dat vroeger een ware delicatesse was, die na het villen en bereiden weer met zijn veren

en de massaal voorkomende wolhandkrabben. Dan is er nog een gerecht van afgekeurde renpaarden, de My Little Pony Burger. En niet te vergeten de zelf geraapte Japanse oesters uit de Oosterschelde. Ook kon je ganzenmaagjes eten. In januari was er weer zo'n avond met een Plaagdierenmenu, maar er komen er nog meer. Voor informatie kun je bellen met 020 – 6235477.

Ajakkie Hoewel veel van de genoemde dieren aanvankelijk een 'ajakkie' uitlokken, verdient het een kans om ze toch eens uit te proberen. Het zit echt tussen onze oren dat we wel haas eten, maar geen muskusrat. Dat we wel een patrijs of een fazant nuttigen, maar geen duif. Het is uiteindelijk respectvoller om een dier dat toch dood moest op te eten, dan om het bij het vuilnis te gooien. En tenslotte gaat het om eerlijk bio-vlees van dieren die in vrijheid leefden. Dat we mishandelde varkens en totaal over de top vet gemeste kippen eten, valt eigenlijk heel wat minder goed uit te leggen.

Ganzen Jaarlijks worden er zo'n 200.000 ganzen afgeschoten in de omgeving van Schiphol. Ze vormen een bedreiging voor de luchtvaart, omdat ze in motoren vliegen. Dat heeft al eens een bijna-ongeluk veroorzaakt in Nederland. Andere verjaagmethoden hebben geen succes gehad, of werden eenvoudigweg niet geprobeerd. Heel veel dode ganzen dus. Met deze beesten werd een tijdlang niets gedaan, terwijl het toch om uitstekend vlees ging. De dode vogels verdwenen in de destructie. Dat

79


FILMS door: Rob Tuinstra

Pawn Star Chronicles

The Conjuring

Regisseur: Wayne Kramer Met: Paul Walker, Matt Dillon, Brendan Fraser

Regisseur: James Wan Met: Lili Taylor, Patrick Wilson, Vera Farmiga

Het is het allemaal net-niet bij Pawn Star Chronicles van regisseur Wayne Kramer. Toch is het wel aardig bedacht; de film focust op een pawn shop ergens in het zuiden van de VS, en als je dan drie klanten volgt kom je al snel bij drie verschillende verhaallijnen. De eerste, over een trio speedfreaks, is bij vlagen heel erg grappig. Maar er is te overduidelijk op cult geacteerd, en dan is het uiteindelijke resultaat verre van cult. Deel twee is het beste deel; Matt Dillon gaat op zoek naar zijn verdwenen vrouw, en dan gooit de film alle (horror-) remmen los, want het gaat er meer dan ruig aan toe. Dat is het beste stuk van de film, met aardige filmverwijzingen ook. Deel drie met een vervelende nep-Elvis is een downer als einde. Vanwege dat eerste en tweede deel toch drie sterren.

Niet doen: met vijf dochters naar een verlaten landhuis verhuizen, waar ooit gruwelijke dingen zijn gebeurd. Niet doen: in zo’n verlaten huis je dochters verstoppertje laten spelen. Niet doen: zonder goede verlichting een enge donkere kelder in gaan. Maar je raadt het al, het echtpaar Perron doet dit allemaal gewoon wel. Dus loopt het gigantisch uit de klauwen met geesten en krakende en dichtslaande deuren, zodat de hulp van geestenbestrijders en duiveluitbanners Ed en Loraine Warren nodig is. Zoals uit bovenstaande blijkt is deze film over een huis vol kwade geesten niet echt origineel, maar wat heeft regisseur James Wan het spannend gemaakt. Lili Taylor (ooit in Six Feet Under) is geweldig op dreef als moeder Carolyn Perron, die het bijzonder zwaar te verduren krijgt. Prima horror. Je schrikt je af en toe wezenloos.

The Colony

2 Guns

Regisseur: Jeff Renfroe Met: Kevin Zegers, Laurence Fishburne, Bill Paxton

Regisseur: Baltasar Kormakur Met: Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton

De aarde is in een grote ijsklomp veranderd, nadat weerexperimenten van de mensheid uit de klauwen zijn gelopen. De overlevenden hebben zich in onderaardse complexen verstopt. Fishburne is de leider van zo’n groep survivors. Zjn rivaal Paxton betwist hem die positie, en ziet zijn kans schoon wanneer Fishburne en zijn kompaan Zegers het complex verlaten, om een andere groep overlevenden na een SOS te hulp te schieten. Maar dat is niet zo eenvoudig… De tocht van de twee helden door de ijzige en barre wereld is, op wat knullige momenten na, redelijk in beeld gebracht. En de bloedige strijd, waarvan je weet dat die gaat komen, ook. Heel origineel is het allemaal niet, maar dat mag de pret niet drukken voor de liefhebbers. De makers hebben het hoog in de bol, want een deel 2 is als het ware al voorgeprogrammeerd.

80

In de zoveelste variant op een buddy-movie zijn Washington en Wahlberg twee voortdurend kibbelende partners die vette actie afwisselen met komisch bedoelde gesprekjes. Jammer genoeg zijn die dialogen niet zo heel erg om te lachen. Smaken verschillen, maar belegen grappen over fooien voor Amerikaanse serveersters moeten sinds Reservoir Dogs echt wel enig niveau hebben. De actie in 2 Guns wordt daarentegen wel voortreffelijk in beeld gebracht, maar het verhaal zelf is nogal vergezocht. Washington en Wahlberg blijken beiden amper op de hoogte van hun werkelijke motieven en opdrachtgevers voor de bankoverval waar de film mee opent, en wanneer later de eigenaar van al dat gestolen geld zich meldt, wordt het allemaal steeds onwaarschijnlijker. Al die vette actie (en de bodycount) ten spijt, het eindresultaat is tussen matig en redelijk.


Column

C-man

Hulpbaasje Ach ja, ik zorg wel voor je hond, die paar weken dat je weg bent in februari. Heb zo leuk met hem gewandeld tenslotte, die keer toen we allemaal een kater hadden. Nu zit ik met de gebakken peren. Wat een ongelooflijke zeikerd is die hond. Staart me de hele dag met grote verwijtende ogen aan alsof ik z'n moeder voor zijn ogen heb gevild. Alsof hij honger moet lijden. Alsof hij aan de radiator is geketend en geen 15 km per dag langs de meest uitdagende adventure trails wordt uitgelaten – dat haalt z'n baasje nog niet in een week.

Dus probeer je de lamlendigheid waarmee Max zich door de dag heen sleept enige zin

door die smachtende blik gevolgd en leidt tot een hoopvolle gloed in Max' bolle bruine ogen.

Als ik hem aankijk kreunt hij alsof ik hem intiem gerief. te geven. Op aanraden van zijn baas, die zich zo te horen prima vermaakt met de Zuid-Afrikaanse wiet, een mergpijp gekocht. Het grommen maakt direct duidelijk dat het bot nu de belangrijkste persoon is in Max' leven. Het blijven dieren.

Hondentrouw? Als de nieuwigheid van het bot af is trakteer ik op gedroogde varkensoren. Verantwoorde knabbels van A-merk Pedigree. Knuffel 'm of het mijn eigen bloedje is. Laat 'm nog geen half uur alleen thuis. Maar steeds die gloepende blik. Elke beweging die ik maak wordt

Als ik hem aankijk kreunt hij alsof ik hem intiem gerief. Elke stap die ik zet volgt hij als was ik de meest charismatische goeroe die zijn wereld ooit aandeed. Als ik een half uurtje zonder hem de deur uit durf te gaan piept hij aan één stuk door – zegt de oppas die ik nota bene om hem gezelschap te houden heb achtergelaten. Twee weken geleden gedroeg hij zich precies zo. Toen was de aanbedene het echte baasje, die nu in Zuid-Afrika de lokale flora oprookt. Hondentrouw? Me reet!

Snuffelmachine Wat bezielt mensen een hond te nemen?!

Een zieliger wezen moet nog geschapen worden. Wat een sneu afhankelijk schepsel is de stadshond. Een hond is een snuffelmachine met smeltende bruine ogen. Hij houdt van wie hem te eten geeft en uitlaat – toegang biedt tot het geurenparadijs dat hij vindt in de urineluchtjes van andere honden. Een hond likt de hele tijd aan zijn reet, en als je even niet oplet steekt er een puntige roze zuurstok uit zijn kruis. Ja, ze hebben ook verlangens. Naar eten, naar het rondspuiten van urinetags. Gezien de hooguit halve liter water die Max per dag drinkt kunnen zijn plasjes per keer niet veel meer dan het bodempje van een vingerhoed bevatten. Het zijn er rond de honderd per dag. Als je eenmaal met de neus van een hond kijkt valt het opeens op hoe ontstellend veel wit uitgeslagen druipsporen er op gevels, straatmeubilair, struiken en verkeerspalen zitten. Yuck.

Schijtzak Een hond schuurt met zijn permanent jeukende aars over je kostbare tapijt, overdekt het met tienduizenden door de stofzuiger geweigerde haren. Zijn universum bestaat uit gore hondenbrokken, de zeiklucht van andere honden, heel veel pissen en het deponeren van een drol hier en daar. Die ik (oh vernedering) in een plastic schijtzak naar de vullisbak moet dragen, het hele met gaskachels verwarmde winterterras langs. Al snap ik nu niet meer waarom, als kind was ik dol op een hond. Voor een naar erkenning smachtend kind is zo'n stupide reetlikkende idioot vast een aardig begin voor de ontwikkeling van een gevoelsleven. Wie weet bespaart hij je op latere leeftijd zelfs psychiaterskosten, maar dan hou je jezelf voor de gek: wie een volkomen afhankelijke imbeciel op vier poten helemaal voor zichzelf wil is onbehandelbaar. Terwijl ik dit typ piept Max alsof ik hem al een week alleen in de kelder heb opgesloten. Tijd voor een knuffel.

81


Advertentie index

Aan de top

13-14-15-16

Agra-Wool International

25

All Round Supply

13-14-15-16

Hennep Huis Het

13-14-15-16

Hydroland

13-14-15-16

Indoor Flowers

13-14-15-16

Amsterdam Seed Center

25

Indoor Gardening Europe

13-14-15-16

Apollyon

35

Indoor Gardens

13-14-15-16

Apollyon

13-14-15-16

Keldertje 't

13-14-15-16

Atami

83

Kroon de

13-14-15-16

ATK Agratrading

25

Nature's Secrets

13-14-15-16

Big Supplies

67

Notos

13-14-15-16

Bio Ibo / G-Power

82

Onze Zwarte Parel

13-14-15-16

Canna

84

Paradise Seeds

60-61

Partijhandel Nr. 12

13-14-15-16

Coffeeshop Missouri

60-61

Pascha

13-14-15-16

Cremers coffeeshop

60-61

Plagron

Cannabis Gift Shop

13-14-15-16

13-14-15-16

60-61

Polderweg de

13-14-15-16

13-14-15-16

Pro-Line Plus

13-14-15-16

73

Dizzy Duck Seeds DLH Trading

4

Polder de

Dizzy Duck

Dutch Passion Seed Company

60-61

Roxy

60-61 60-61

E.U. Grow

13-14-15-16

Royal Queen Seeds

Extra Tuin

13-14-15-16

Rozentuin de

13-14-15-16

Gewoon Beveiliging

13-14-15-16

Seed Company the

13-14-15-16

Gieter de

13-14-15-16

Sensi Seeds

Gout

60-61

2

Senzimilla Seeds

60-61 60-61

Green Rainbow the

13-14-15-16

Serious Seeds

Groene Parel de

13-14-15-16

Snail

Grow Expert

13-14-15-16

Thc

Grow Now

13-14-15-16

Thuiskweker Heerlen de

Growfellas

13-14-15-16

Top Vision

H.T.C. Home & Tuin Centrum

13-14-15-16

TuinCentrum Noortdorp

Hacas

73

Handelsonderneming de Vormer

13-14-15-16

Handelsonderneming Emmen

35

67 35 13-14-15-16 67 13-14-15-16

Upstairs

73

WG Trade

13-14-15-16

Zamnesia

25

colofon Highlife magazine Is een uitgave van:

Aan dit nummer werkten mee:

Discover Publisher BV, Postbus 362, 5460 AJ, Veghel, Telefoon: 073-5498112, Fax: 073-5479732 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Marian Henderson, Nicole Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen, Jan Sennema, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Feije Wieringa, en vele anderen.

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82

Redactie-adres: Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam, redactie@highlife.nl Advertenties: Nancy en Daisy Drukwerkbegeleiding: Friends Support Drukkerij: Senefelder Misset, Doetinchem


B’CUZZ

ATA

ROOTBASTIC

NICS ATA ORGA

BIO-BLOOMBASTIC

BLOOMBA

STIC

I ATAM SUBSTRATES

Follow us on

INFO @ ATAMI.COM WWW.ATAMI.COM TEL.: 0031(0)73 522 32 56 FAX: 0031(0)73 521 32 59


www.canna.com


Articles inside

Grabbelton article cover image

Grabbelton

3min
page 80
Plaagdieren in de pan article cover image

Plaagdieren in de pan

6min
pages 78-79
Living Dinosaurs article cover image

Living Dinosaurs

3min
pages 76-77
We Smoke op de radar article cover image

We Smoke op de radar

3min
page 75
Games article cover image

Games

2min
pages 72-73
Imagine Filmfestival article cover image

Imagine Filmfestival

2min
pages 70-71
Alex Cortiz article cover image

Alex Cortiz

8min
pages 62-65
Heimwee naar oude vloeitjes article cover image

Heimwee naar oude vloeitjes

4min
pages 66-67
VOC Logboek article cover image

VOC Logboek

4min
pages 68-69
Silk Road: Drugs via internet article cover image

Silk Road: Drugs via internet

7min
pages 58-61
5 april: Unieke reggae in Dordrecht article cover image

5 april: Unieke reggae in Dordrecht

3min
pages 54-55
High Gadgets article cover image

High Gadgets

4min
pages 52-53
Het Jaar van het Paard article cover image

Het Jaar van het Paard

1min
page 49
Toeristen blijven welkom article cover image

Toeristen blijven welkom

2min
page 47
Doorbraak in Italië article cover image

Doorbraak in Italië

3min
pages 44-45
Film: 300: Rise of an Empire article cover image

Film: 300: Rise of an Empire

2min
pages 42-43
Encod bij VN actief article cover image

Encod bij VN actief

2min
page 46
Demonisering cannabis: Weed Kills article cover image

Demonisering cannabis: Weed Kills

3min
pages 34-35
Serge schuldig zonder straf article cover image

Serge schuldig zonder straf

3min
page 41
Interview Robert C Clarke (deel 2 article cover image

Interview Robert C Clarke (deel 2

12min
pages 36-39
Jebroer: “Grenzen opzoeken” article cover image

Jebroer: “Grenzen opzoeken”

7min
pages 30-33
Alice Pasquini: Rake portretten article cover image

Alice Pasquini: Rake portretten

5min
pages 26-29
Geheim rapport over wietkweek article cover image

Geheim rapport over wietkweek

6min
pages 22-23
André Beckers article cover image

André Beckers

4min
pages 12-16
Brievenrubriek article cover image

Brievenrubriek

2min
page 10
Flash article cover image

Flash

8min
pages 7-9
Gin Dutch article cover image

Gin Dutch

7min
pages 18-21
Nicole Maalsté article cover image

Nicole Maalsté

3min
page 6
Stelling: Tijd voor maatwerk article cover image

Stelling: Tijd voor maatwerk

3min
pages 24-25
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.