High Life NL 13-08

Page 1

#08-2013 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowers

Op bezoek bij een Spaanse Cannabis Social Club THC-percentage Nederwiet daalt

Sexy met een knipoog


Jack Herer® Kassa! 9 bekers en nog niet uitgespeeld! Beker-winnaar 1995.

B

u

y

O

r

i

g

® ®

i

n

a

l

,

G

e

t

t

h

e

B

e

s

t

sensiseeds com Meer weten over deze strain? Ga direkt naar onze productpagina! ‘De Sensi Seed Bank is de meest uitgebreide cannabiszaadbank ter wereld en het is, vanuit medisch oogpunt gezien, essentieel dat zij blijft functioneren en behouden blijft. Het is zoals met het behoud van het regenwoud want we weten dat er potentiële geneesmiddelen zijn die niet vernietigd mogen worden.’

Dr. Lester Grinspoon (december 1996)


Vakantie Op een van de laatste dagen dat er in de Tweede Kamer nog werd gedebatteerd, voordat de politici acht weken vrij kregen, ging het in een debatje nog even over de wietpas. Maar omdat de Partij van de Arbeid de lieve vrede met de VVD wil bewaren, bleef het bij het bekende patroon.

Echt vuurwerk viel er dus niet te beleven. De partijen (SP, D66, GroenLinks, PvdD) met de meest logische oplossing voor het cannabishoofdstuk (legalisering), wisten zoals gebruikelijk weinig resultaat te boeken bij de coalitiepartijen. De VVD en PvdA, ooit brother in arms voor een verstandig en liberaal drugsbeleid, hebben zich gezamenlijk

Nederland is deerniswekkend. Maar ja, wat kan je verwachten bij politici die vooral inzetten op handhaving, en niet op educatie. En verdient een volk niet zijn eigen klungelige regering? Gelukkig gaat het in de rest van de wereld een stuk beter. In dit nummer lees je bijvoorbeeld het eer-

Ik blijf me altijd verbazen hoe oprecht liberale mensen in deze politiek blijven geloven, maar ze zijn door alle macht die ze hebben de schaamte blijkbaar voorbij. overgeleverd aan de hardliner Opstelten, de man die in one-liners spreekt en zelden nadenkt over de gevolgen van zijn law and order-retoriek. Ik blijf me altijd verbazen hoe oprecht liberale mensen in deze politiek blijven geloven, maar ze zijn door alle macht die ze nu hebben de schaamte blijkbaar voorbij. En daar komt bij dat soft drugs niet direct een issue is waarover regeringen vallen… Voorlopig zullen we het dus moeten doen met prutswerk. Want een beter woord kan ik niet bedenken voor het beleid dat er de laatste jaren is gevoerd rond cannabis. Mensen met veel meer ervaring en wijsheid, zoals Ben Dronkers of Wernard Bruining, hebben het al veel vaker in betere en meer heldere woorden gezegd. Het verbieden van cannabis is ridicuul. Punt. Dat ze het hier in Nederland doen via allerlei belachelijke pest-wetjes om coffeeshops en growshops de nek om te draaien is misschien nog wel het meest ondraaglijk. De kwaliteit van het bestuur in

ste deel van de serie van Derrick Bergman over de Cannabis Social Clubs in Spanje. In Spanje doen ze niet zo moeilijk over experimenten met legale wietteelt. Daar zijn al vele honderden Cannabis Social Clubs actief, die voor vele tienduizenden, zelfs honderdduizenden Spanjaaarden gedoogd wiet kweken. Daar hebben ze lak aan al die ‘internationale verdragen’, waar onze Bromsnor altijd over begint… Wake up Ivo!!! It’s 2013!!! Verder veel aandacht voor nationale en internationale artiesten die cannabis als positieve inspiratiebron gebruiken. Rapper Sjaak, de mannen van Bullerslug, The Given Horse of Los Marijuanos. Allen laten zien en horen dat wiet een geweldig positief middel is om geweldige muziek te maken. En dat het een veilig middel is ook. Zelf heb ik net voor ik dit nummer afrondde een totale high ondergaan, met Hawkwind op de speakers. Mindblowing! Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

3


grow your own style. pass it on!


INDEX

08 13

FEATURES: THC-percentage daalt Burlesque: Sexy met een knipoog Sjaak: “Haze, dat is echt goeie wiet” Rebelse cartoonfiguren Dossier Cannabis Social Clubs The World of Manga Bullerslug: Skaffa in Roffa The Lone Ranger Echt nep of net echt VOC Logboek The Given Horse Is Monsanto betrouwbaar? De groene daden van Dijskma

18 20 26 30 36 42 46 48 54 68 70 74 78

18

20

GROENE ZAKEN Product Flash Royal Caramel (RQS) Review Extra Tuin

11 44 76

26

RUBRIEKEN:

36

46

48

Nicole Maalsté Flash André Beckers Brievenrubriek High Weirdness Suicide Girl Muziek terwijl u blowt High Gadgets Spannende boeken Games Grabbelton C Man

6 7 10 11 17 40 50 52 66 72 80 81

EN VERDER: Growshopwet = symboolpolitiek American Drugwar 2 Suver Nuver opgerold Maffe beelden Los Marijuanos Wij van WC-eend… Weed Man vs Beer Man België: High tech drugssmokkel Katten met baarden War on Drugs tegen wetenschap

24 34 45 58 59 62 63 64 65 77

En nog veel meer...

5


Column

Nicole Maalsté

Hogere communicatiekunde Onlangs bleek uit een enquête onder coffeeshopondernemers dat toeristen nog steeds welkom zijn in coffeeshops. Veel gemeenten blijken het verbod op toeristen in coffeeshops niet te handhaven. Dat betekent dat het zogenoemde ingezetenencriterium in feite een ‘dode letter’ is.

Maar als we de minister van Veiligheid en Justitie moeten geloven, verloopt de invoering van de maatregel om toeristen te weren volgens plan. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat het ingezetenencriterium in 70% van de gemeenten is of wordt opgenomen in het lokale coffeeshopbeleid. Op die manier probeert de getergde minister te verdoezelen, dat de invoering van het ingezetenencriterium een grote ramp is die allerlei ongewenste gevolgen heeft. Het lang verwachte, lijvige rapport dat de effecten van de gewraakte maatregel beschrijft, is stilletjes op een donderdagavond vlak voor de vakantie naar buiten gebracht. In de hoop dat de media het niet echt oppikken. Want de communicatieafdeling van de overheid weet natuurlijk dondersgoed dat er dan vrijwel niemand op de redactie zit, zodat de kans groot is dat het rapport geruisloos naar de achtergrond verdwijnt. Een knap staaltje overheidscontrole! In de begeleidende brief geeft de minister toe dat er tijdelijk wat meer straathandel is ontstaan na de invoering van de wietpas. Maar dat is volgens hem normaal. Daar had hij al rekening mee gehouden. Dat gaat vanzelf wel weer over. En er wordt extra hard opgetreden tegen straatdealers. ONZIN! Hoe lang laten politici zich

inmiddels een speciaal politieteam ingezet waarin agenten uit het hele land participeren. Het speciale team richt zich uitslui-

duiken ze op in Maastricht. Een volgende keer in Roermond. En als de grond daar weer te heet onder hun voeten wordt, trekken ze massaal naar Venlo. Zo loopt het team voortdurend achter de feiten aan. Het blijft dweilen met de kraan open.

Taaltruc

tend op straatdealers. Coffeeshopexploitanten krijgen van lokale ambtenaren en agenten te horen dat er niet wordt opgetreden tegen het ingezetenencriterium. In een van de zuidelijke gemeenten was er kennelijk iets fout gegaan in de communicatie en stonden de ingevlogen agenten buitenlandse coffeeshopklanten te beboeten. De coffeeshop sloot onmiddellijk zijn deuren, waarop er binnen een paar uur

Maar ondanks de tientallen signalen van bezorgde buurtbewoners, blijft de minister stug volhouden dat dit allemaal ingecalculeerd is. In zijn brief beweert hij dat de overlast niet is toegenomen in frequentie en volume. Wel is de aard van de overlast veranderd. Als het niet zo schrijnend was, zou ik hem een tien geven voor deze meesterlijke taaltruc. Hier is sprake van hogere communicatiekunde! Vakkundig wordt onder de tafel geschoven dat er inmiddels sprake is van onvoorspelbare ernstige overlastsituaties. Bewoners en ondernemers die vroeger nooit last hadden van coffeeshoptoeristen, hebben nu te maken met agressieve, ruziemakende straatdealers voor hun deur. De straatdealers zijn immers voortdurend in beweging. Steeds meer mensen beginnen terug te verlangen naar de situatie hiervoor. Dan hebben ze toch liever wat parkeer- en verkeersoverlast op bepaalde plekken in de stad. Die parkeer- en verkeersoverlast had je trouwens ook op een andere manier kunnen oplossen zonder dat er nieuwe problemen voor in de plaats kwamen. Met ho-

De minister probeert te verdoezelen dat de invoering van het ingezetenencriterium een grote ramp is die allerlei ongewenste gevolgen heeft. nog een rad voor de ogen draaien door deze stijfkoppige minister?

Ander beeld De harde werkelijkheid laat al ruim een jaar een ander beeld zien. In Limburg is

6

dertig straatdealers klanten stonden af te vangen. De buurt smeekte de coffeeshop om weer open te gaan. Dat deed de coffeeshop, nadat de Randstedelijke agenten opnieuw geïnstrueerd waren. De dienders forenzen intussen achter de rondtrekkende dealers de provincie door. Dan weer

gere communicatiekunde los je dit soort problemen in ieder geval niet op. Het ingezetenencriterium is net als de wietpas een mislukking. Hopelijk wordt er snel een streep onder gezet, zodat we niet langer politieagenten hoeven in te zetten op een door de minister gecreëerd probleem.


18 gemeenten willen wiet telen Volgens een brief die Minister Ivo Opstelten eind juni aan de Tweede Kamer stuurde hebben 18 gemeenten zich aangemeld voor een experiment voor de legale teelt van wiet. Opmerkelijk, omdat Ivo al voordat men zich kon aanmelden luid en duidelijk liet weten dat dit allemaal geen zin had, vanwege de internationale verdragen die dit verbieden. Dat ondertussen in verschillende landen steeds meer experimenten met legale wietteelt al lang bezig zijn, dat heeft de minister zelf nog niet begrepen. Hier de gemeenten op een rijtje, die ondanks het opgeheven vingertje van Opstelten gewoon hun zin willen doorzetten: Breda, Deventer, Drachten/Smallingerland, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Heerlen, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Velsen, Venlo, Zwijndrecht en Zwolle.

FLASH Genoeg is genoeg Steeds meer Amerikanen zijn de afwachtende houding van president Obama inzake mediwiet meer dan zat. Zo ook Curtis Kile, een Amerikaan met een hersenverlamming. Hij reed met zijn gemotoriseerde rolstoel van zijn woonplaats Taylor in Michigan naar het Witte Huis in Washington DC, om Obama persoonlijk te overtuigen om marihuana voor iedereen te legaliseren. Kyle: “'Het zijn de alcohol- en tabaksproducenten, en de farmaceutische industrie, die het tegenhouden. Zij zijn bang voor hun winsten. Obama zou daar tegenin moeten gaan. Het is het geld dat legalisering van wiet tegenhoudt, en dat is verkeerd.”

BNN-wietserie Smeris Rond deze tijd beginnen de opnames voor Smeris, een komische politieserie die Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven maken voor BNN. De serie, die in en rond Tilburg wordt opgenomen, gaat over een hennepteam van de politie. Producent Pupkin meldt daarover: “Na vijftien rustige jaren bij het hennepteam van Recherche Tilburg ontmoet Willem Niessen zijn grootste tegenstander: zijn nieuwe partner Theo Kamp, de meest onderscheiden en meest berispte rechercheur van de stad. Samen gaan ze een wilde strijd aan met de georganiseerde misdaad. Willem is een bedachtzame rechercheur die regels kent en nadenkt voor hij iets doet, maar Theo sleurt hem al snel mee in een onderzoek naar een wietbende. Hun tegengestelde karakters brengen hen in wilde avonturen en komische situaties. Ze werken zich in de nesten en helpen elkaar uit de brand.” De serie moet in 2014 op de buis te zien zijn.

Ook keurmerk coffeeshops in Hilversum Het keurmerk voor coffeeshops dat in Haarlem is ingevoerd, krijgt navolging. Ook in Hilversum zijn de lokale coffeeshops en de gemeente overeen gekomen om via dit keurmerk samen te werken. Door op gemeentelijk niveau maatregelen te nemen, kunnen gemeenten zelf in overleg met de lokale coffeeshops tot een werkbare situatie komen. Die vrijheid hebben gemeenten namelijk. Mede daarom zal in Hilversum verder niet gecontroleerd worden op het ingezetenencriterium.

7


I’m just a girl

FLASH

Rihanna was in juni weer in ons land om een aantal concerten te geven. En zoals gebruikelijk kon de popdiva een bezoekje aan een coffeeshop niet weerstaan. Ze deelde dat bezoek aan coffeeshop Greenhouse in de Haarlemmerstraat in Amsterdam via Instagram met de hele wereld. De foto met twee enorme joints kreeg van Rihanna de tekst I’m just a girl mee…

Ieren willen legaliseren Een opiniepeiling van de Ierse onlinekrant thejournal.ie draaide er niet omheen. Lezers konden met ja, nee, of geen mening reageren op de stelling 'moeten we cannabis legaliseren in Ierland?' Zo'n 22.000 mensen namen deel aan de peiling, waarvan 74 procent vond dat het de hoogste tijd is om cannabis te legaliseren. De politiek hobbelt zoals gewoonlijk achter de wil van het volk aan. Verder dan de vraag of de op cannabis gebaseerde medicinale spray Sativex moet worden gelegaliseerd zijn de volksvertegenwoordigers tot dusver niet gekomen.

Miley Cyrus ontkent niets Enkele jaren geleden ondervond popster Miley Cyrus aan den lijve welke risico's je als celebrity in het digitale tijdperk loopt wanneer je even niet oplet. De ophef was groot toen er online een video opdook waarin Cyrus hartstochtelijk aan een bong lurkte, waarin naar verluidt het legale salvia divinorum zou hebben gezeten. Hoewel de zangeres in een recent interview met Rolling Stone niet met zoveel woorden toegeeft dat ze cannabis gebruikt, ontkent ze dat evenmin. “Ik maakte een song met Snoop Dogg, Ashtrays and Heartbreaks', dus de mensen kunnen voor zichzelf wel een en een bij elkaar optellen.” Verder verklaarde Cyrus dat ze 'heel wat mensen naar de verdommenis heeft zien gaan door alcohol, maar nog nooit door wiet'.

8

Frankrijk staat medische cannabis toe Onder verantwoordelijkheid van de Franse minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Marisol Touraine heeft Frankrijk een historische wetwijziging ingevoerd. Decree nr. 2013-473 werd op 7 juni van kracht, en daarmee is het verbod op alle niet-industriële (vezel)hennep van de baan. Dankzij de wetswijziging is 'de productie, het transport, de export, het bezit, het aanbieden en de aankoop of het gebruik van speciale farmaceutica die een van deze (cannabis-derivatieven) bevat' niet meer direct strafbaar. Individuele op cannabis gebaseerde medicijnen moeten echter nog steeds worden goedgekeurd. Hoewel de wet vrij baan lijkt te geven aan reeds bestaande cannabismedicijnen als Sativex en Marinol, geldt die in principe ook voor natuurlijke marihuana die onder strikte regulering is geteeld, al is het nog onduidelijk hoe snel dergelijke medicinale cannabis ook daadwerkelijk op de markt zal verschijnen.Column

André Beckers

Forse straf bij 65 hennepplanten Deze strafzaak begon met een telefoontje van een man die mij vroeg of ik hem als advocaat bij zou kunnen staan in een strafzaak. De politie had vorig jaar een hennepkwekerij bij hem ontmanteld en nu had hij een dagvaarding gekregen. Hij vertelde mij dat de politie in zijn schuurtje 65 hennepplanten had aangetroffen en dat hij voor de meervoudige strafkamer moest verschijnen.

Gelet op het beperkt aantal aangetroffen planten was ik hier in eerste instantie ver-

en daarvan het meeste zelf te hebben opgerookt. Een oogst van 65 planten leverde

schat. Voor zo’n schatting maakt de rechter gebruik van een standaard rapportage die is opgesteld door het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie. In die rapportage zijn tabellen opgenomen die de rechters gebruiken. Bij 15 planten op 1m2 gaat men uit van een opbrengst van 28,2 gram en een verkoopprijs van € 3.280 per kilo.

Voor verdachte henneptelers geldt een toepasselijk spreekwoord. Spreken is zilver, zwijgen is goud. baasd over. Totdat ik hoorde dat justitie van hem een bedrag van € 206.455 vorderde. Dat bedrag zou hij aan de teelt van wiet hebben verdiend. Ik vroeg het strafdossier op en bestudeerde de inhoud ervan. Zoals zo vaak kwam de zaak aan het rollen door een melding bij de politie. Vervolgens had het stroombedrijf vastgesteld dat er een opvallend patroon zichtbaar was op de hoofdkabel waarop de stroomvoorziening van de woning was aangesloten. Er werd een machtiging afgegeven om de woning te betreden, maar die hadden de agenten niet nodig. Na aanbellen werd hen vrijwillig de toegang tot de woning verleend.

Weinig goeds Die bereidwilligheid voorspelt vaak weinig goeds. Mensen die geen gebruik maken van hun recht toestemming te weigeren, zijn vaker slecht op de hoogte van hun rechten. Ik kreeg gelijk. In de woning werden een man en vrouw aangehouden. Van de geboden mogelijkheid om een advocaat te spreken voorafgaand aan het verhoor maakten zij beiden geen gebruik. De vrouw verklaarde dat haar man al 2 tot 3 jaar hennep teelde in de schuur. Zij vertelde dat haar man een stevige blower was. Hij rookte zeker 10 joints per dag. Haar man ging een stap verder. Hij verklaarde al 10 jaar bezig te zijn met hennepteelt. Voor één cyclus had hij 3 maanden nodig. Hij verklaarde in die 10 jaar ongeveer 10 keer te hebben geoogst

10

hem 400 tot 600 gram op. Soms verkocht hij 100 gram door voor € 3.50 per gram. De rest rookte hij gedurende de dag op.

Geen boodschap Politie en justitie hebben geen boodschap aan dit soort verklaringen. Omdat de man de stroom netjes had betaald, maakten zij een eigen berekening van het genoten “wederrechtelijk verkregen voordeel”. Volgens de politie had de man 40 keer geoogst en had iedere plant 30 gram per oogst opgeleverd. Met aftrek van kosten zou hij € 206.455 hebben verdiend. Dat bedrag vorderde de Officier van Justitie ter terechtzitting. In zo’n strafzaak valt als advocaat weinig winst te behalen. De opbrengst van hennepplanten moet door de rechter worden ge-

Omlaag De drie stafrechters voelden de man tijdens de terechtzitting stevig aan de tand over het aantal oogsten en de opbrengst daarvan. Ik voerde hierop aansluitend verweer om de winstberekening omlaag te krijgen. Dat lukte. De rechtbank legde de man een straf op wegens het overtreden van de Opiumwet. Hiervoor moest hij 150 uur werkstraf verrichten. De winst die hij zou hebben behaald met de wietteelt werd geschat op 500 gram per oogst. Hij moet de Staat nu een bedrag van € 36.732 betalen. Voor verdachte henneptelers geldt een toepasselijk spreekwoord. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Mr. drs. André Beckers www.beckersbergmans.nl


PRODUCTEN De e CANNA Gro ow Box, dé ide eale sta art! Maa ak kennis met met CA ANNA voeding en kweektechnieken n. Stap in de wer ere reld ld van n CANNA en ervaar hett ple p zier en geno nott van ze zelf lf gek g weekte kte gr g oenten, kru uiden den of andere e gewa ewassen!

De eer e ste kennisma m king bele le eef je dankzij deze e Gr Gro owBox, met 1 plan ntje en als je de sma smaak te pakken hebt bepaal je zelf jouw w mees meestt ide eale manier van kweken n. Dankzij de Grow Box heb b je j nu alle lles bij de hand; je e pot, voed o ing (12 oe 25ml), substraat (aarde, e, kokos,, ste steenwol o , kleiko ol orrel r s), za zaa adjes, plugj ugje, ugj e, gro growgu wguid ide en handl dleid eid eidin din ing.

C CAN NA A TERRA: kwek we en op potgrond CANNA CAN NA COC CO O: kwe eken en n op p kokos CA ANNA A HYD DRO: kwe weken n op een kunstmattige ondergrond nd d CAN NNA A AQUA AQU Q A: kweken ken in water

Vraag err nu naar naa ar bij jouw jou ou uw favorie iete te spec ci alzaak ciaa aakk of ki k jk op www.c ww canna.nl

BRIEVEN HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Wiet voor huisdieren In het vorige nummer las ik een klein artikel over een Amerikaanse dierenarts die medicinale cannabis ook bij zieke huisdieren gebruikt. In dat artikel stond ookk dat er nog nauwelijks onderzoek naar dit fenomeen iss gedaan. Zouden jullie in de toekomst hier meer aandachtt aan willen besteden?

Cederick

Goats Ik heb pas geleden de film Goats gezien, waarbij ik tot mijn grote plezier een oude tv-held terugzag als wietkwekende hippie. Het gaat namelijk om niemand minder dan David Duchovny van The X-Files. Is deze film al eens in Highlife besproken?

Joyce

Goats, met inderdaad een prachtrol van David Duchovny, wordt in dit nummer op pag 80 besproken.

We komen hier dit jaar nog op terug.

11


Altijd raak! Sjaak: altijd raak! En zeker met de Loco Mexicano mixtape, die een paar van zijn beste knallers laat horen, net zoals enkele tracks die zijn komende album StrijderSysteem niet hebben gehaald, en wat onbekend oud werk. De maar liefst 35 nummers zijn aan elkaar gemixed door The Flexican, die een Mexicaanse achtergrond heeft – vandaar de titel. De producties zijn van onder andere Big2 van The Opposites, Reverse, The Partysquad en Dennis Brugman, met featurings van Hydroboyz, Faberyayo, Sef, Hef en FS Green, allemaal toppers die je regelmatig in de Highlifekolommen voorbij ziet komen. Om het feestje met Sjaak compleet te maken, geven Highlife en Top Notch een paar van de mixtapes weg. Even een mailtje met je adres droppen bij redactie@highlife.nl is alles wat je hoeft te doen, oh ja vermeld er nog even ‘Sjaak’ bij. Enneh, Sjaak komt trouwens vanaf bladzijde 26 van dit nummer ook nog eens uitgebreid aan bod.

Kamer kwijt Joel Madden, zanger van de Amerikaanse poppunkband Good Charlotte en coach bij The Voice Australia, liet begin juni op z’n hotelkamer een zakje met zo’n 5 gram wiet achter in een schoenendoos, en dat kon de schoonmaakster niet voor zich houden. Ze gaf het door en de directie van het sjieke Darling Hotel in Sydney besloot daarop dat de beroemdheid meteen z’n spullen kon pakken. Dat hij tijdens de ontdekking van zijn drugsdoos een meet en greet had met kankerpatiënten, dat hij even in een moeilijke periode zat met zijn vrouw Nicole Richie, en dat hotels meestal niet de vuile was buitenhangen over hun Bekende Hotelgasten – niets mocht baten, in Australië geldt een zerotolerancebeleid ten opzicht van drugs. Gelukkig voor Madden is er geen aanklacht tegen hem ingediend.

12

FLASH So what? Hee, als je niet wilt onderdoen voor Snoop (de oude of de nieuwe) moet je toch echt van goede huize komen. De Deense voetballer Nicklas Bendtner bezocht onlangs een concert van de Amerikaanse rapper, ging met hem op de foto, en postte die vervolgens op Instagram. Als bijschrift de regels So what we get drunk #so what we smoke weed #we are just having fun #thats how its supposed to be #living young and wild and free! Dat laat niets aan duidelijkheid over, maar het kan onhandig uitpakken voor de voetballer die op het punt staat verkocht te worden door Arsenal. Het zal de 25-jarige spits misschien wel worst wezen, hij doet wel vaker waar hij zin in heeft, zoals dronken rijden (113.000 euro boete, een half jaar niet spelen en drie maanden rijontzegging). Dat wordt nog een lange weg voordat hij Snoop qua stijl achter zich laat...

8000 planten In de Amerikaanse staat Michigan is het voor patiënten en mantelzorgers toegestaan om kleine hoeveelheden wiet te kweken, als ze daar een vergunning voor hebben. De 61-jarige boer Edwin Schmieding was herstellend van keelkanker en dacht dat hij daar wel wat wiet voor kon gebruiken, maar 8000 planten zijn wel wat veel. Hij werd dus veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar die is nu omgezet in een voorwaardelijk straf op aandringen van omwonenden die hem kennen als een hardwerkende, bescheiden en eerlijke buurman. Eind goed al goed? Niet echt, want zijn boerderij raakt hij waarschijnlijk wel kwijt.


HIGH WEIRDNESS

Battle cavia

Hoogtepoepen Als de nood hoog is, kan je het overal: poepen. Maar wie zich met darmkrampen vervoegt in dit Mexicaanse toilet zal zich toch wel even achter de oren krabben alvorens z'n verlossende lading te lozen. Zittend op de bril kijk je namelijk door de glazen vloer een duizelingwekkende twintig verdiepingen naar beneden, een ongebruikte liftschacht in. Hoogtepoepen voor gevorderden.

Heeft je cavia er genoeg van onbeschermd en kwetsbaar door het huis te dwalen? Krijgt hij op z'n lazer van andere cavia's? Wilde je cavia ooit met je mee naar een middeleeuws rollenspel, maar had hij niets om aan te trekken? Dan is deze handgeweven maliënkolder met helm de perfecte oplossing. Deze unieke creatie was onlangs een van de grootste attracties op Ebay, en leverde de verkoper ruim 20.000 euro op. Na het overlijden van cavia Lucky gooide de eigenaar het lievelingskledingstuk van zijn kleine vriend op 's werelds grootste veiligsite. De opbrengst komt ten goede aan een Caviaopvanghuis in de Amerikaanse staat Virginia.

Grote druppels, kleine druppels Disfunctioneel cool Cool plan. Je oor laten piercen zodat je earphone nooit meer middenin een gitaarsolo uit je oor valt. En dan toch het meest essentiele onderdeel van de hele ingreep over het hoofd zien. Weliswaar zit de earphone nu solide vast aan de oorlel, maar ondertussen schettert het geluid alle kanten op behalve in de richting van het gehoorkanaal.

Je zou verwachten dat dames die het grootste deel van hun werkende leven doorbrengen tussen urinespetters en uitgevallen schaamhaar wel tegen een stootje kunnen. Maar zelfs een toiletjuffrouw heeft zo haar grenzen. De Duitse Toilettenfrau die haar tafeltje van deze tekst voorzag, beschikt niet alleen over een diep inzicht in de mannelijke psyche en de techniek van het uitdruppelen, ze heeft ook een subtiel gevoel voor humor. Waarmee ze net dat beetje extra uit haar klanten weet te persen.

17


Daling THC is een feit

Invoeren THC-grens is onnodige maatregel Door: Nicole Maalsté

In de media heeft lange tijd het idee overheerst dat nederwiet steeds sterker wordt, terwijl het THC-gehalte al jaren daalt. Nu de nederwiet gemiddeld nog maar 13,5 procent THC bevat, kan niemand meer om de daling heen.

De politiek sprak vorig jaar de wens uit dat coffeeshops alleen cannabis mogen verkopen met een THC-gehalte onder de 15 procent. Als het over de meest verkochte soorten gaat, lijkt ze op haar wenken te worden bediend. Jarenlang schommelde het THC-gehalte van nederwiet tussen de 15 en 18 procent. Maar volgens de laatste meting van het Trimbos-instituut is het THC-gehalte afgelopen jaar fors gedaald (zie figuur I).

Wietprijzen Het zou ook nog zo kunnen zijn dat wiet met een hoog THC-gehalte minder gewild is vanwege de prijs. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de prijs samenhangt met het THC-gehalte. Hoe hoger het THC-gehalte, hoe duurder het product. De prijzen zijn afgelopen jaar weer flink gestegen. De populairste nederwiet is zo’n 30 cent duurder dan het jaar daarvoor. Voor een gram

omhoog haalt. Daar schijn je 12 euro voor een grammetje hasj te moeten neerleggen, terwijl het in de rest van Nederland zo’n 8,40 euro kost. Als je het zo bekijkt, zijn al die coffeeshoptoeristen in de hoofdstad niet echt fijn voor de Hollandse blower. Of zou de hasj in Amsterdam gewoon stukken beter van kwaliteit zijn?

CBD De aanwezigheid, of beter gezegd afwezigheid, van Cannabidiol (CBD) in nederwiet blijft misschien wel het belangrijkste resul-

Voor een gram nederwiet wordt tegenwoordig gemiddeld 9,60 euro neergelegd. Het gemiddelde THC-gehalte van nederwiet valt daardoor onder de THC-grens van 15 procent. Of de telers hiermee reageren op de wens van de overheid is niet duidelijk.

nederwiet wordt tegenwoordig gemiddeld 9,60 euro neergelegd. De prijs van nederwiet is jarenlang stabiel geweest. In 2005 betaalde je nog 6,20 euro voor een gram. Vanaf 2006 is de prijs omhoog gegaan. Dat geldt in nog sterkere mate voor de sterkste wiet. Die kost tegenwoordig zo’n 11,85 euro per gram; in 2005 was dat nog 6,60 euro per gram. Die gemiddelde wietprijs wordt trouwens behoorlijk omhoog gehaald door de prijzen in Amsterdamse coffeeshops. Daar betaal je volgens het onderzoek van het Trimbos-instituut gemiddeld 10,70 euro voor een gram nederwiet. In de rest van Nederland is dat gemiddeld 8,60 euro per gram. Dat scheelt dus al gauw zo’n 2 euro!

Hasj Het zou ook zo kunnen zijn dat sterke wiet minder populair is geworden onder consumenten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de populairste wiet dit jaar voor het eerst niet meer de meeste THC bevat. In de voorgaande jaren was dat wel steeds het geval. Dan was de sterkste wiet vaak ook de meest populaire wiet.

18

De prijs voor geïmporteerde hasj is de afgelopen jaren heel geleidelijk gestegen, maar vertoont niet zo’n heftige stijgingen als bij nederwiet. De enige afwijking was in 2011. Toen daalde de gemiddelde prijs voor een gram hasj naar 7,80 euro. Nu wordt er volgens het Trimbos-instituut gemiddeld 9,90 euro voor betaald. Ook hiervoor geldt weer dat Amsterdam de prijs behoorlijk

taat van de cannabismonitor. CBD is op zichzelf geen actieve werkzame stof, maar kan in combinatie met THC bepaalde aspecten van een high verzwakken of versterken. Zo kan CBD bijvoorbeeld de angst en paniekmakende effecten van cannabis tegengaan. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat cannabis met een hoog CBD-gehalte het

Opzet cannabismonitor Het Trimbos-instituut meet sinds 1999 de sterkte van cannabisproducten die in Nederlandse coffeeshops worden aangeboden. Daarvoor worden elk jaar 50 coffeeshops willekeurig geselecteerd waarin per coffeeshop vier cannabismonsters worden aangeschaft. Een portie van wat volgens de coffeeshop de populairste nederwiet is, een portie van de sterkste nederwiet, indien voorradig een portie nederhasj (en anders een portie van de meest populaire hasj) en indien voorradig een portie geïmporteerde wiet. Bij de 14e meting zijn er vanwege logistieke redenen in 48 coffeeshops cannabismonsters aangeschaft. Voor elk van deze monsters is bepaald wat het THC, CBD en CBN gehalte is.


risico op de ontwikkeling van psychoses verlaagt. Daarom kunnen jonge mensen met aanleg voor psychiatrische ziekten beter cannabis roken met een hoog CBD-gehalte. Bovendien lijkt de kans op verslaving kleiner bij cannabis met een hoog CBD gehalte, dan bij cannabis met een hoog THC-gehalte en een laag CBD gehalte. De monitor laat al jarenlang zien dat geïmporteerde hasj de hoogste CBD bevat. Afgelopen jaar was dat 7 procent, terwijl het CBD-gehalte in Nederwiet en geïmporteerde wiet net als in voorgaande jaren minder dan 1 procent was. Het lage CBD-gehalte in nederwiet heeft mede te maken met de omstandigheden waarin het product gekweekt wordt. Medicinale kwekers laten zien dat het ook mogelijk is om nederwietsoorten te kweken met een hoog CBD-gehalte. Maar in illegale omstandigheden is het lastig om die soorten te kweken.

Ontstaansgeschiedenis Nederwiet Om te begrijpen waar nederwiet vandaan komt, even een stukje geschiedenis. In 1978 brachten Nederlanders voor het eerst zaden mee uit de Verenigde Staten. Vier jaar later importeerden zij de eerste goede zaden. De planten die hieruit voortkwamen hadden bijna geen THC. Wel brachten ze een penetrante geur voort. Daarom werd die eerste nederwiet ‘skunk’ genoemd. Door de samenwerking tussen Nederlandse en Amerikaanse kwekers groeiden er in 1985 in Nederlandse kassen diverse Amerikaanse soorten, zoals: Skunk#1, Early Pearl, Original Haze, Northern Lights en Hollands Hope. Halverwege de jaren 80 werden er nieuwe kloontechnieken geïntroduceerd. Hierdoor werd de productie van klonen belangrijke dan de productie van zaden. Gaandeweg werd de kwaliteit van nederwiet beter. Daardoor werd nederwiet ook steeds populairder. Sinds 1996 is de verkoop van nederwiet twee keer zo hoog als de verkoop van hasj. In het begin legden de telers het accent vooral op een zo hoog mogelijk THC-gehalte. Later werden ook smaak, geur, kleur en uiterlijk belangrijk. Inmiddels is nederwiet sterker en beter van kwaliteit dan de oorspronkelijke Amerikaanse moederplanten en worden Nederlandse zaden over de hele wereld geëxporteerd. Figuur I THC-concentraties in nederwiet (meest populaire variant), sterkste wiet en geimporteerde wiet in de verschillende steekproeven. Weergegeven zijn de gemiddelden.

% THC 25

Uniek In de discussie van het rapport staat het nog maar eens vermeld. De Nederlandse cannabismonitor is uniek. Jarenlang steeds op dezelfde wijze systematisch cannabis-

20

15

10

5

0 2000 2001

2002 2003 2004

2005 2006

nederwiet

monsters aanschaffen geeft inzicht in de ontwikkeling die de verschillende producten hebben doorgemaakt. Geen enkel ander land heeft op deze manier kijk op de samenstelling van de cannabisproducten die door blowers worden genuttigd. Om te bepalen of er schommelingen plaatsvinden in de cannabisproducten zijn zij afhankelijk van inbeslagnames van de politie en de douane. Die cannabismonsters worden dus niet systematisch verzameld en zijn daardoor moeilijk onderling vergelijkbaar. Daar komt nog eens bij dat die partijen vaak langer liggen. Ook

2007 2008 2009 2010 2011 2012

sterke wiet

dat beïnvloedt de resultaten die uiteindelijk worden gevonden. Dat verklaart ook de vermeende hoge THC-gehaltes in nederwiet, dat Nederland het imago van wietland opleverde. Maar het zou ook zo kunnen zijn, dat het leek alsof het THC-gehalte alleen hier de pan uit rees, omdat Nederland als enige land gegevens aanlevert van cannabismonsters, die systematisch zijn verzameld en die over het algemeen wat minder lang liggen. En dan hebben we het nog niet over verschillen die ontstaan omdat er in verschillende laboratoria wordt gemeten. Het Trimbos-instituut heeft dat zelf aan der lijve ondervonden, toen het laboratorium waar zij al jaren mee werkte nieuwe apparatuur aanschafte, waardoor de THC-waarden ineens enorm afweken en alle metingen moesten worden over gedaan. Als je de resultaten van deze cannabismonitor goed bekijkt, dan kun je achteraf vast-

2013

geimporteerd

stellen dat de jarenlange discussie over het hoge THC-gehalte nergens op gebaseerd was. De ontstaansgeschiedenis van nederwiet laat zien dat telers in het begin streefden naar het verhogen van het THC-gehalte omdat de eerste nederwiet nauwelijks THC bevatte (zie kader). Het Trimbos-instituut stelt dat het THC-gehalte van nederwiet al sinds 2004 stabiel is. Dat geldt ook voor geïmporteerde hasj. Op basis van dit onderzoek is het invoeren van een THC-grens een overbodige maatregel. Zeker nu er sprake is van een daling van het THC-gehalte. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat de politiek de wetenschappelijke feiten negeert en gewoon doorgaat met haar eigen plan. Bron Niesink R & S Rigter (2013). THC-concentraties in wiet, neder¬wiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2012-2013). Utrecht: Trimbos-instituut.

19


Sexy met een knipoog

20


Door: Jan Sennema

Een prachtige, perfect opgemaakte jonge vrouw beweegt met panterachtige gratie over het podium, haar weelderige rondingen gehuld in een adembenemend corset. Op de achtergrond fluistert een jazzy cover van Brenda Lee's Fever. Tergend langzaam trekt ze een voor een haar kleren uit, tot ze alleen nog maar een g-string en twee tepeldopjes met kwastjes verwijderd is van totale naaktheid. De quasi-bedeesde blikken en knipogen waarmee het 'onschuldige' meisje haar naaktheid prijsgeeft zijn natuurlijk gespeeld. Welkom in de wereld van burlesque, het artistieke stiefzusje van de stripcultuur.

Ondeugend entertainment is in Nederland nooit echt aangeslagen. Of het nu het gevolg is van onze calvinistische inslag of juist van ons ruimhartige prostitutiebeleid, als het om softerotisch vertier gaat heeft Nederland nooit veel meer te bieden gehad dan wat schimmige tenten op het Amsterdamse Rembrandtplein en de Wallen. Of misschien zijn Nederlandse mannen gewoon te zuinig om bankbiljetten in jarretelgordels te proppen. Dat is in van oudsher puriteinse landen als Engeland en de Verenigde Staten wel anders. Striptenten, besloten herenclubs en lapdancecafés zijn daar schering en inslag. Toch lijkt Nederland de laatste jaren heel voorzichtig overstag te gaan voor burlesque, al is dat dan nauwelijks te vergelijken met de traditionele striptenten zoals je die overal in de rosse buurten van grote steden in het buitenland vindt.

Retro Burlesque staat voor retro, het ouderwetse oh-lala gevoel dat mannen een jaar of zestig geleden beving als ze alleen al een glimp van een ontbloot vrouwenbeen opvingen. Burlesque zoekt z'n inspiratie in lang vervlogen tijden, toen pin-up sterren als Betty Page aan een jarretelgordel en een robuuste bh genoeg hadden om de mannenfantasie oncontroleerbaar op hol te laten slaan. Seks, kortom, uit een tijd dat je niet met een paar muisklikken closeup beavershots in HD op je scherm kon toveren. Beoefenaars van het burlesque genre vinden dat ze niets gemeen hebben met commerciële stripclubs, waar de grens met prostitutie en de onderwereld vaak nauwelijks is te trekken. Ze beschouwen burlesque vooral als een kunstvorm waarbij het draait om dans, mime en fraaie kostuums, en zeker niet om het opgeilen van een mannelijk publiek. Integendeel, burlesque zou juist emanciperend werken en vrouwen helpen meer zelfvertrouwen over hun uiterlijk te krijgen. Burlesque, zo heet het, is voor vrouwen met alle soorten maten – je hoeft niet dun te zijn, of aan het een of andere schoonheidsideaal te voldoen. Feit is dat burlesque shows waar ook ter wereld minstens net zoveel vrouwelijk publiek trekt als mannelijk.

Beatrix Von Bourbon Even leek burlesque een doorbraak naar het grote publiek te maken, toen in 2010 de film Burlesque uitkwam, waarin Cher en Christina Aguilera een nogal brave interpretatie van het leven in een burlesque club geven. De film kreeg matige kritieken en werd niet bepaald een blockbuster. De volgende stap richting mainstream was het optreden van Beatrix Von Bourbon in de 2012 editie van Britains Got Talent. Haar act leidde tot felle protesten van kijkers die het schandalig vonden dat kinderen op prime time met deze – toch wel erg brave – vorm van strippen werden geconfronteerd.

Geen mainstream Ondanks dit soort media-aandacht is burlesque zelfs in Engeland en Amerika nog lang geen mainstream, en het is niet waar-

21


schijnlijk dat het dat ooit zal worden. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de satirische en esthetische inslag van burlesque amusement. Rechttoe-rechtaan ordinair wordt het nooit. Hoewel burlesque in de eerste plaats veelal wordt geassocieerd met voluptueuze dames die met een ondeugende knipoog uit de kleren gaan, heeft het genre meer te bieden. Wie alleen voor de 'bloemkoluh' komt, zal het al snel voor gezien houden; verder dan een g-string en tepeldopjes met kwastjes gaan de dames

meer dan enkel een veredelde vorm van striptease voor lieden met de nodige culturele bagage. Te elitair, te oubollig en te freaky om de grote massa te kunnen bekoren. En zo blijft burlesque voorlopig waar het zich het beste thuisvoelt, in een relatieve undergroundsfeer.

Kippenvel Burlesque neemt zichzelf niet zo vreselijk serieus – maar dat geldt niet voor de

de heropleving van het bijna vergeten theatergenre. Zo schreef Maxie Szalwinska, theaterrecensente van de Engelse krant The Guardian, over een burlesque voorstelling die ze bezocht: “Van tevoren klonk het best aantrekkelijk; er was iets onweerstaanbaars en retro aan, en riep beelden op van vaudeville en circussen en rokerige cabarets in het decadente Berlijn van de jaren dertig. Het waren de tepelkwastjes die me de das omdeden. Daar waren ze, draaiend en glitterend, terwijl ik wezen-

Burlesque zoekt z'n inspiratie in lang vervlogen tijden, toen pin-up sterren als Betty Page aan een jarretelgordel en een robuuste bh genoeg hadden om de mannenfantasie oncontroleerbaar op hol te laten slaan. niet, en bovendien kun je tussen de schaars geklede acts door goochelaars, komedianten, clowns en freaks van diverse pluimage verwachten. Daarmee is het genre veel

22

voorspelbare feministische kritiek die in het buitenland op burlesque is losgebarsten. Ook de cabaret- en theaterwereld kijkt daar met gemengde gevoelens naar

loos in mijn cocktailglas staarde, met alle macht proberend over te komen als iemand die zich totaal op haar gemak voelt als een vrouw op enkele centimeters van


haar gezicht rondkronkelt, met als enige kledingstukken een rode string en tepelkwastjes. Ze zag er geweldig uit, helderrode lippenstift, perfect gecoiffeerd haar – en ze was nog een goede danseres ook. Maar haar performance was uitermate pijnlijk. Ze maakte een gegeneerde indruk – ik kon haar kippenvel zien. En de meeste vrouwen in het publiek keken gegeneerd, terwijl de meeste mannen hun blikken beschaafd ergens anders op lieten rusten.”

Workshops Maar toch, in handen van begaafde performers die met het publiek weten te spelen zoals een kat met een muis speelt, zo moet ook Maxie Szalwinska toegeven, is burlesque even intelligent als entertaining. Een geslaagde burlesque-act is geestig, creatief en vaardig uitgevoerd, en kan de toeschou-

wer op z'n best het gevoel geven dat hijzelf naakt is in plaats van de performer. “Helaas halen niet alle burlesque artiesten dat niveau,” oordeelt Szalwinska. “Sinds allerlei workshops vrouwen het idee geven dat iedere vrouw een burlesque act kan doen, of je daar nu het talent of het lichaam voor hebt of niet, komen er – net als bij paaldansen of amateurporno – nogal eens genante situaties voor in de burlesque clubs, waar het niet zelden juist amateurs zijn die dromen van een carrière in de showbizz.”

Verkleedpartij Het lijken overpeinzingen die typisch zijn voor een puriteins land als Groot-Brittanië. In de Nederlandse burlesque scene draait het vooral om onschuldige fun en het bouwen van een feestje in een intieme, uitbundige en circusachtige sfeer. Daarbij is het

publiek minstens zo belangrijk als de entertainers. Een burlesque avondje uit biedt ook de bezoekers een uitlaatklep voor hun creatieve behoeftes; de extravagante vintage outfits, bewerkelijke haarconstructies en dito make-up zijn onder het publiek van burlesque avondjes vaak minstens zo uitbundig als bij de performers.

Alternatieve gelegenheden Zoals gebruikelijk loopt Amsterdam ook hier voorop. Het zijn de kleinere alternatieve gelegenheden als De Nieuwe Anita en Noorderlicht waar je uit je dak kunt gaan tijdens avondvullende programma's die worden georganiseerd onder namen als Burlesque Circus, Retrolicious, Wonder Salon, Dr. Sketchy en Midnight Burlesque. De digitale flyers waarmee de verschillende organisaties hun evenementen afficheren doen in hun vrolijke scheeuwerigheid denken aan ouderwetse circusposters. Midnight Burlesque afficheert een van haar avondjes met 'Een pikante revue met sin-sationale shows. Een internationale cast van entertainers brengen hun beste, grappigste, muzikaalste en meest krankzinnige acts'. De Wonder Salon 'bevindt zich op het snijvlak van het cliché en het absurde: excentriek, krankzinnig, briljant, dapper, hysterisch grappig en kitcherig. Stel je jezelf voor in een decor van een van Tim Burtons klassieke films, opgedoft en nippend van een cocktail terwijl je luistert naar de beste partytunes of wordt geamuseerd door waarlijk inspirerende en diverse artiesten'.

Creativiteit Creativiteit en niet voor de hand liggende combinaties staan duidelijk hoog aangeschreven. Ook muzikaal gezien zijn de hoofdstedelijke burlesque avondjes grensverleggend: op de Wonder Salon verbindt dj Dionysius moeiteloos oude jazz met country en gypsyfolk, easy listening met vunzige rock 'n roll en meer recente popmuziek, en daar hobbelt zelfs een deuntje van Drs P voorbij. Met sympathieke entreeprijzen en een altijd verrassende line up is burlesque absoluut een aantrekkelijk alternatief voor het bezoeken van het zoveelste dance event, al wordt er wel iets meer creativiteit van je verwacht als bezoeker. Het motto van de Wonder Salon vat het prachtig samen: Be weird, be random, be who you are, because you never know who would like the person you hide. http://amsterdamburlesque.nl/

23


Growshopwet = symboolpolitiek Door: Michiel Panhuysen

Op 4 juni deed de vaste commissie voor veiligheid en justitie van de Eerste Kamer uitspraak over de ‘voorgestelde wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt’, in de volksmond ook wel de ‘Growshopwet’ genoemd. Daarmee wordt het binnenkort waarschijnlijk strafbaar om willens en wetens producten te verkopen die iemand gaat gebruiken om wiet te telen.

Dat houdt onder meer in dat tuincentra geen grond, lampen en voeding mogen verkopen aan iemand van wie ze het vermoeden hebben dat hij wiet teelt. De Eerste Kamer plaatst daar nu de nodige vraagtekens bij en betitelt deze voorgestelde wetgeving onder meer van ‘symboolpolitiek’.

matiek etc. etc. begint langzamerhand een uitermate vermoeiende aangelegenheid te worden voor de intelligente mensen die daar al jaren lang een uitgesproken en verstandige mening over hebben: namelijk dat legalisatie van drugs (om te beginnen met softdrugs), de enige remedie is. Verbieden heeft geen zin en is grove geldverspilling,

Tijd voor de stelling:

De Growshopwet die het tuincentra onmogelijk zou moeten maken om producten te verkopen aan wiettelers, is een wassen neus. Deze wet zal niet leiden tot een afname van de wietteelt in Nederland. Hier is sprake van symboolpolitiek. De beleidsmakers kunnen zich beter richten op het faciliteren van hoogwaardige wietteelt, binnen legale kaders. Gust de Wit, verslavingstherapeut, www.verslaafd.nl Het hele gedoe rond (soft)drugshandel en wel of geen legalisering, achterdeurproble-

24

de inzet van politie en justitie kan beter gebruikt worden. Het is net als met de heksenverbranding. Dit heeft meer dan een eeuw geduurd voor men er achter kwam dat het niet klopte. Het is te hopen dat het met drugs sneller gaat, hoewel: we zitten al ruim over de helft…! Rutger-Jan Hebben, belangenbehartiger voor diverse cannabisondernemers bij de overheid Op papier is de Growshopwet bedoeld om voorbereidende handelingen voor (grootschalige) wietteelt strafbaar te stellen. De illegale grootschalige hennepteelt zal nauwelijks geraakt gaan worden door dit wetsvoorstel. Deze partijen zullen hun weg

elders vinden. Het enige wat deze wet doet is mensen die hobbymatig maximaal vijf planten kweken het criminele circuit in duwen om aan hun spullen te komen. Dit leidt juist tot meer criminaliteit. Waarom wordt de growshop dan toch aangepakt? Deze heeft een slechte reputatie, waardoor er politiek en maatschappelijk weinig weerstand is. De minister kan voor de bühne laten zien dat hij het drugsprobleem in Nederland stevig aanpakt. Dat de productie van wiet 0 % af zal nemen wordt gemakshalve vergeten. De problemen die gepaard gaan met grootschalige illegale hennepteelt, zoals brandveiligheid, stroomdiefstal of het slopen van panden van niets vermoedende verhuurders kan alleen worden aangepakt als de hele cannabisketen (teelt-aanvoer-verkoop) transparant en controleerbaar wordt gereguleerd. Martijn Huijgen, Supply Chain Manager De regering lijkt hiermee een belangrijk gevolg over het hoofd te zien, kweekapparatuur wordt hier immers in potentie nog onveiliger van. Kwekers kunnen nu rekenen op nieuwe, goed functionerende apparatuur, maar zullen straks op andere risicovolle wegen aan hun spullen moeten komen. Ook kunnen ze de oude apparatuur langer gaan gebruiken, met alle risico’s van dien. Misschien een goed idee voor meneer Opstelten om de Zembla documentaire ‘Wietkweker in je huis’ eens terug te kijken. Dan Vredeling, student rechten Hoe weet een verkoper in een tuincentrum nou wat iemand met een zak potgrond gaat doen? Mijn vader rommelt zijn eigen wietplantjes al jaren bij elkaar op zijn eigen manier. Ik neem aan dat hij zijn grond gewoon bij een groot tuincentrum in de buurt koopt. Hij rommelt zelf wat met lampjes en voeding, als mijn vader dat al gebruikt, voor die paar plantjes van hem. Die wet lijkt me redelijk onzinnig. Symboolwetgeving zou ik zeggen.


Nu verkrijgbaar!

E NIEUW TEN SOOR

NIEUW

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

10,00 27,00 40,00 75,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

8,00 20,00 30,00 55,00

NIEUW

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

Probeer nu onze nieuwe gefeminiseerde en gefeminiseerde autoflowering soorten!

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

9,00 23,00 35,00 65,00

NIEUW

8,50 21,50 32,50 60,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

Volg ons op Facebook & Twitter en maak kans op GRATIS zaden! facebook.com/RQSeeds twitter.com/royalqueenseeds

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

9,50 25,00 37,50 70,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

8,50 21,50 32,50 60,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

8,50 21,50 32,50 60,00

NIEUW

9,50 25,00 37,50 70,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

9,00 23,00 35,00 65,00

NIEUW

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

9,00 23,00 35,00 65,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

8,00 20,00 30,00 55,00

WWW.ROYALQUEENSEEDS.COM

TELEFOONNR: +31 (0)73 54 79 916 PREMIUM FEMINIZED SEEDS

PREMIUM FEMINIZED SEEDS

PREMIUM FEMINIZED SEEDS

ORDER@ROYALQUEENSEEDS.COM


Ik vind het heerlijk om een joint te roken en een film te kijken.

26


Sjaak

“Haze, dat is echt goeie wiet” Door: Arjan van Sorge

Zijn eigen debuutalbum laat nog even op zich wachten, maar ondertussen heeft rapper Sjaak zich behoorlijk in de kijker gespeeld met hits als Ik Heb Schijt, Stuk, Krokobil, JCVD en Helemaal Naar De Klote. Naar aanleiding van het verschijnen van de mixtape Loco Mexicano en de geplande albums voor de Habbekrats film Wolf en het debuut StrijderSysteem nam Highlife nog even de zaken door met Sjaak.

Highlife – dat kent Sjaak oftewel Mehdi Chafi (1985) niet echt... Veel papier komt er in zijn bestaan namelijk niet voorbij: “Normaal kijk ik gewoon op mijn telefoon. Maar als je af en toe naar de wc gaat, voor een grote boodschap, of als ik op vakantie ga, of op een vliegveld, en er liggen wat bladen, ja dan... Je moet iets doen toch... Het zou daar moeten liggen!”

Mixtape Maar evengoed is er een mixtape uit, Loco Mexicano, door The Flexican geremixed en in elkaar gezet. “Die is nou twee weken uit en hij gaat helemaal gek. Er staan hele oude nummers bij, nummers van toen ik wat bekender werd en nieuwe nummers die ik nog over had, die het album niet hebben gehaald. Dat heeft The Flexican allemaal in elkaar gedraaid, en hij heeft collega artiesten gebeld met de vraag, wat vind je van Sjaak? Die antwoorden staan er ook op, en veel featurings natuurlijk, van onder andere Hydroboyz, The Opposites, Kleine Viezerik, The Partysquad en Appa.”

Wolf Het traject van zijn debuutalbum verloopt wat langzamer. “Ik kan moeilijk datums geven, echt... In de zomer ga ik niets uitbrengen, dan zijn de mensen op vakantie, het album StrijderSysteem komt in november, en in september komt een ander album van mij uit voor de misdaadthriller Wolf. Dat is van Habbekrats, de jongens van de film Rabat. We zaten vijf dagen in een huis en in die tijd is het album opgenomen. We kregen daar steeds gasten in huis, een cameraman heeft alles opgenomen. Echt

een mooie documentaire, ik ging bijna huilen gewoon.”

smoken, en dan gewoon slapen. Ik vind het heerlijk om een joint te roken en een film te kijken. Of het moet bij optredens zijn, een festival met lekker weer, maar dan rook ik ‘m ook niet helemaal op hoor, dan blijft-ie de hele tijd in m’n hand en neem ik af en toe een hijsje.”

Wereldjes

Hoort erbij

“Veel liefde zie je ook. Je ziet iedereen zichzelf zijn, have fun. Het gaat over een Marokkaanse jongen die het thuis heel kut heeft, hij heeft een broer met kanker die in het ziekenhuis ligt, zijn vader haat hem, en hij zit met een been in het goede en met een been in het slechte. Hij is goed in kickboksen en kan heel wat worden in dat wereldje, het andere wereldje is dat van geldtransporten, overvallen en dat soort dingen. Het loopt slecht af...” Op de vraag of dat ook zijn wereldje was, antwoord Sjaak “dat kan je wel zeggen ja.” Maar verder gaat hij daar niet op in.

“Tegenwoordig is het meer er van genieten, laat ik het zo zeggen. Ik ben nu aan het werk, dan blow ik niet want anders zit ik weer zo stoned en gaat alles een beetje langzaam. Maar in de studio smook ik sowieso, dat

Goed Terug naar StrijderSysteem. Volgens Sjaak wil Kees de Koning, labelbaas van Top Notch, echt met een goede plaat uitkomen als eerste album van Sjaak. “Ik heb er vertrouwen in. Met veel artiesten die bij Top Notch zitten gaat het allemaal goed nu toch. Ik heb ook duidelijk gemaakt dat ik niet behandeld wil worden als een rapper, zo van we gaan jou van de zomer even snel een album uitgooien en dan zijn we klaar. Daar houd ik niet van.”

Hijsje Dat is de Sjaak van nu, vroeger was het wel iets anders. “Vroeger deed ik niks anders dan blowen. De hele dag in coffeeshops zitten en blowen. Nu probeer ik echt thuis te roken, dus pas als ik thuis kom ga ik

27


moet ik wel want anders komt er helemaal niks uit. Daar rook ik altijd, drankje, lekkere joint, goede sfeer, leuke mensen en natuurlijk goeie muziek en goeie beats. Het is gewoon standaard geworden, het hoort erbij.”

Thuis blowen “Je wordt wat ouder, je gaat niet meer in coffeeshops zitten, ik rook liever thuis. Vroeger kon je niet thuis roken natuurlijk, tenminste ik niet. Nu heb ik mijn eigen huis en kan ik mijn eigen dingen doen. Ik had trouwens wel een tijd dat ik thuis kon blowen hoor. Ik heb altijd bij mijn oma ge-

woond, die heeft me opgevoed. Mijn oma woonde beneden maar we hadden ook nog een zolder. Ik groeide op met de broers van mijn moeder, de zolder was van de oudste, dat was zijn ding. Toen ging de jongere broer daar naartoe, en later was ik aan de beurt. “Vanaf dat moment had ik mijn eigen paleisje en kon ik roken. Mijn oma kwam daar wel, maar alleen om eten en drinken te brengen. Mijn oma is mijn maatje, maar om nou samen een joint op te steken...” Wat Sjaak dan zoal rookte? “White Widow of Bubblegum en zo, maar nu heb je Haze he. Dat is wat iedereen nu rookt – dat is echt goeie wiet.”

States Maar als het over de wiet gaat die hij onlangs in de States rookte, schiet Sjaak pas echt in de overdrive. Hij was zowat twee weken in Amerika, en dat kwam zo: “Reverse was daar, dus ik ging hem opzoeken. Hij kent iedereen daar, dus ik zat ook met andere artiesten. Ik kwam in Los Angeles aan, en de volgende dag ging ik gelijk naar Atlanta, voor zes dagen. DJ Chuckie was er ook, die zit bij Atlantic Records. Ze werkten in de studio en daar was ik dan gewoon bij. Er zijn een paar nummers opgenomen met Gucci Mane. Die wiet daar is geen grapje, ik kreeg een zakje Kryptonite, dat was wel even heftig hoor! In de studio regelen ze alles voor je, wat je wil hebben dat gaan een paar runners voor je halen. Alles wat een artiest nodig heeft! Terug in LA vroeg ik om een nummer van wie ze de wiet hadden gekregen, maar dat gaat echt moeilijk

28


daar. Ze passen goed op. De politie mag je daar immers gewoon lokken en een val voor je zetten!”

Medische pas “Een vriendin had allemaal connecties en die heeft lopen bellen, en we kwamen terecht in een soort coffeeshop. De apotheker in Los Angeles zeg maar, waar je met je medische pas wiet kan kopen. Voor alle dagen dat ik daar was had ik wiet, heel relaxed. En goeie wiet ook! Ik had een heel ander beeld van Amerika, maar het is top.”

Hoppa! Sjaak staat er bekend om dat hij verschillende talen dwars door elkaar gebruikt, en als dat niet gaat dan maakt hij zelf wel wat

van de woorden waar hij iets mee wil doen. “Als een woord rijmt op een Nederlands woord, hoppa! Gooi d’r in. En als het niet rijmt dan zorgen we ervoor dat het rijmt! Zo moet je je ding doen. Weinig woorden man, en ik kwam dan ook in de klinch met, hee hoe vaak ga je nog dezelfde woorden gebruiken in een tekst? Dat vond ik zelf. En zo ga je je eigen ding ontwikkelen, zo ga je verder. Je wilt blijven evolueren.”

Naam Het is natuurlijk een uitgekauwde vraag, maar hoe komt Mehdi aan de naam Sjaak? “Het is gewoon straattaal, als je jong bent noem je de een Zuurkool, de ander weer anders en dat gebruik je dan in een rap. De nummers die wij vroeger maakten hadden geen refreinen of niks hoor, iedereen kwam gewoon achter elkaar. Het was ook

niet voor andere mensen bedoeld, het was gewoon voor onze click, of voor de buurt. Maar dat is nu allemaal verspreid.”

Oost West, ... DOP staat voor Dubbel O Plein, want: “In Oost heb je pleinen, dubbel o is Oost, vandaar.” En ook al woont Sjaak tegenwoordig in een hip stukje West, dat Oost gaat voorlopig niet van de website. “Je moet nooit vergeten waar je vandaan komt.” Inmiddels gaat wat Sjaak doet verder dan Amsterdam Oost of West, en is hij van donderdag tot en met zondag meestal druk met shows. In Nederland, maar ook in België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Marokko.” En doordeweeks is het chillen en in de studio.” www.sjaakdop.com

29


30


Rotterdammer Ces53

Rebelse cartoonfiguren Door: Peter van Sparrentak

De Rotterdamse graffitikunstenaar Ces53 had begin jaren negentig een geduchte reputatie als een van de fanatiekste treinspuiters. En nog steeds pikt hij nog wel eens een treintje mee. Buiten het spoor bespuit hij tal van muren, schuttingen en tunnels. Zijn schilderingen worden meestal bevolkt door rebelse cartoonfiguren, waaronder een grijnzende clown, een slang en doodshoofden.

Als tiener schreef hij met dikke viltstiften zijn tags en stripfiguren op straatmeubilair zoals lantaarnpalen en elektriciteitskasten.

New York Indertijd ging hij regelmatig naar Amsterdam om met eigen ogen de muurgraffiti te

cartoonachtige schilderingen, soms in de vorm van zijn naam. Hij vult de letters en afbeeldingen in met bolletjes of andere versiersels. Ces53: “Dat komt uit graffiti in de jaren zeventig. Ik gebruik dat, omdat ik me verbonden voel met graffiti uit de begintijd.” Dat soort fill ins worden normaal in letters gebruikt, maar hij past ze ook toe in figuren, net zoals dikke schaduwen voor een 3D-effect.

De naam Ces53 verwijst naar 5300: de centrumzone van de Rotterdamse metro. Na het zien van de documentaire Style Wars, over de hiphopcultuur in New York, was hij verkocht. En dus ging hij in 1985 zelf aan de slag, sterk geïnspireerd door bekende Amerikaanse graffitiartiesten. De naam Ces53 verwijst naar 5300: de centrumzone van de Rotterdamse metro.

bewonderen van bekende graffitiactivisten als Delta, Shoe en Bando. Uit New York kreeg hij foto’s opgestuurd van kunstenaars daar. Zelf ging hij na een periode van taggen op uiteenlopende manieren zijn bontversierde naam spuiten. Daarnaast heeft zijn eigen stijl ontwikkeld met

Naast zijn werk op straat is hij thuis gaan oefenen met het maken van schilderijen. Om zich meer in de technieken te verdiepen volgde hij de Rotterdamse Willem de Kooning- academie. Daar leerde hij hoe te schilderen met olie- en acrylverf. In zijn werkruimte maakt hij schilderijen met verf op canvas en met spuit-

31


bus op houten panelen. “Ik heb een tijd gehad dat ik meer schilderijen maakte dan muurschilderingen, maar dat vond ik saai worden,” vertelt hij. “Het leuke aan buiten spuiten is dat

doen. Soms maakt hij stickers of stencils. De ene keer maakt hij een complete schildering, de andere keer zet hij alleen zijn letters neer. Hij maakt legale schilderingen,

natuurlijk nog de persoonlijke risico’s om een ongeluk te krijgen. Bovendien wordt een beschilderde trein meestal binnen week of twee schoongemaakt. Redenen genoeg

De clown, een figuur met een toch al gekelderd imago, is in zijn werk meestal een venijnig of rebels type, die soms een duivels handgebaar geeft. je zelf kunt bepalen wanneer je iets wilt laten zien aan de mensen. Buiten een museumdirecteur of galeriehouder om. En je maakt reclame voor jezelf.” Op zijn reizen naar Mexico en Guatemala verdiepte hij zich in de Azteken en Maya-cultuur. Uitingen daarvan zijn terug te vinden in zijn schilderingen, evenals invloeden uit tattoos en andere tribal art.

Treinen Hij blijft allerlei vormen van straatkunst

32

maar doet net zo goed illegale pieces. En voor de fun slaat hij nog wel eens aan het taggen. “Ik vind het leuk om van alles wat te doen en het af te wisselen. Soms iets op een trein doen is leuk, omdat spannend is.” In het verleden werden treinspuiters zwaar gestraft en kregen soms wel drie maanden cel. Tegenwoordig liggen de straffen lager, verduidelijkt Ces53. Nu kom je er meestal van af met een taakstraf of een boete, maar die kan in sommige gevallen wel tot in de tienduizenden euro’s lopen. En dan zijn er

waarom slechts een kleine groep graffitischrijvers zich aan treinen waagt. De komst van internet heeft de graffitiscene veranderd. Ces53: “Het is een handige manier om je werk snel te verspreiden en kunst van anderen te bekijken. Maar de beste manier om graffiti te ervaren is toch op straat, met je eigen ogen. Daar kan geen iPhone tegen op. De iPhone/Facebook hype vind ik belachelijk en bovendien erg onpersoonlijk. Op het moment dat een graffitikunstenaar


zich op internet heel erg profileert en niet op straat, gaat dat toch wel opvallen. “

Duivelse clown Terug naar zijn eigen schilderingen. In de maand juni had hij zijn eerste Engelse soloexpositie in Newcastle, onder de titel: Clown Back From Hell. Op de affiche staan zijn initialen in bonte kleuren geschilderd in de vorm van een grijnzende clown, een doodshoofd en een spuwende draak. De clown, een figuur met een toch al gekelderd imago, is in zijn werk meestal een venijnig of rebels type, die soms een duivels handgebaar geeft. De titel van de expositie is natuurlijk tegenstrijdig. Zijn werk ziet er door de felle kleuren en cartoonfiguren vrolijk uit en is dat soms ook, maar nogal eens zit er een donkere boodschap in verborgen. Ces53: “Ik wil de donkere kanten van het leven overbrengen

op een zo vrolijk mogelijke manier. Je kunt het vergelijken met de bluesmuziek.” Sommige spuitbusschilderijen in canvas of op de muur, met alleen grijstinten, laten een duidelijk somber beeld zien.

Munten Op deze expo presenteerde hij, in samenwerking met de galerie, zijn eigen met de hand geslagen gouden en zilveren munten genaamd Questionnaires. Een vette reactie op de financiële crisis van dit moment. De munten hebben ook echt een goud- en zilverwaarde. Ces53: “Het dollarbiljet had in het begin de betekenis van een cheque, omdat die waarde aan goud echt in de kluis van de bank lag. In de vorige eeuw is die directe link tussen geld en goud verdwenen. Alle munteenheden die niet op edelmetaal gebaseerd zijn, gaan vroeg of laat ten onder.”

Spuitbusmerk In vijfentwintig jaar tijd heeft graffiti zich ontwikkeld. En zijn workshops, graffiti/skatewinkels gekomen en de keuze aan spuitbussen is enorm. Toch denkt Ces53 met enige weemoed terug naar zijn beginjaren, toen hij spuitbussen van het merk Marabu ontdekte. “Dat merk bestaat nog, maar die spuitbussen hebben ze niet meer. Die kostten destijds tussen de tien en vijfentwintig euro. Dat kon ik als achttienjarige niet betalen, dus gingen we ze meestal jatten. De verf was geschikt om piepschuim te bespuiten, bijvoorbeeld voor decors. Bij andere verf smelt dat materiaal weg. Daarmee kon ik binnen anderhalve uur in mijn eentje een hele treinwagen bespuiten. Dat was naar mijn idee de beste verf ooit gemaakt.” www.ces53.com

Schilderij

33


Indringend en onthutsend Door: redactie Highlife

In de Verenigde Staten is de documentaire American Drugwar 2: Cannabis Destiny aan een flinke zegetocht bezig. De film ging in juni in première, en trok vele lovende kritieken en jubelende bezoekers.

American Drugwar: Destiny Cannabis zou je een laat vervolg kunnen noemen van de film American Drugwar: The Last White Hope. Beiden werden gemaakt door Kevin Booth, die ook de documentaire How Weed Won the West regisseerde.

Coma

maar vast moeten beginnen met het regelen van een begrafenis. Maar Cashy’s vader Mike Hyde heeft op internet over medische marihuana gelezen. Zonder dat het ziekenhuispersoneel het weet, gaan de ouders van Cashy Hyde zelf over tot het toedienen van een alternatief medicijn… Meer over deze indringende en onthutsende film in een van de komende nummers van Highlife.

American Drugwar: Destiny Cannabis vertelt het verhaal van de twee-jarige Cashy Hyde. Nadat hij aan zijn hersenen is geopereerd en hoge doses chemotherapie heeft ondergaan, ligt Cashy al 40 dagen in een coma. De dokters vertellen de ouders dat ze

Happy and healthy man Eerder dit jaar zou hij in Carré in Amsterdam gaan optreden, maar door tegenvallende verkoop in andere Europese landen werd die toer afgeblazen. Niet getreurd, want Tommie Chong is er de man niet naar om stilletjes in een hoekje te zitten kniezen.

Wie zijn Facebook-pagina volgt blijft zich verbazen over de energie die de inmiddels 75-jarige Chong nog ten toon spreidt. Bekijk bijvoorbeeld deze foto eens die hij op 26 juni op zijn pagina zette. Hij schreef daarbij: ‘My garden makes me a happy and healthy man’. Op de voorgrond zie je een Growing Ape plant, op de achtergrond staat een Strawberry Cough.

34

Genezen Chong verklaarde onlangs genezen te zijn van prostaatkanker. In een gesprek dat Highlife eerder dit jaar met Chong had zei hij over het gebruik van medicinale cannabis: “Die medische wiet is echt sterk, vooral heel puur. Het is geen troep en het is prima gekweekt in goede aarde.” Overigens kwam de legendarische filmster nog met een nieuwtje. Hij maakte bekend dat hij samen met Beavis and Butthead bedenker Mike Judge aan een filmproject werkt. We zijn nu al benieuwd.


FE

Kera Burmese Kush

Kera LA Widow

IZED

Kera Venice Beach Afghan

MIN

Kera Cherry Grapefruit

Kera California Nugget

www.keraseeds.com

Kera Pineapple Sativa


Deel 1: wat vooraf ging...

Dossier Cannabis Social Clubs Spanje Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Is Barcelona het nieuwe Amsterdam? Wat is een Cannabis Social Club en hoe werkt zo'n vereniging? En wie zijn de mensen achter de Spaanse cannabisrevolutie? In een exclusief driedelig dossier lees je alles over Cannabis Social Clubs in Spanje. Deze maand deel 1: wat vooraf ging...

Zoals Napoleon er voor zorgde dat hasj in Frankrijk werd geïntroduceerd door zijn soldaten die terug keerden uit Egypte, zo speelde dictator Franco een rol bij de verspreiding van cannabis in Spanje. Voor zijn fascistische oorlog vanaf 1939 haalde Franco huurlingen uit Marokko. En die rookten hasj en wiet. Fernanda de la Fi-

In 1978 zegt ze haar baan op en verhuist van Madrid naar Andalusië, de meest zuidelijke regio van het land.

Cannabiszaden Ze experimenteert met cannabiszaden uit Guatemala, Brazilië, Congo, Angola, het

Midden Oosten en Christiania (Denemarken). Jarenlang kan ze in alle rust kweken en met ARSEC ijveren voor regulering van cannabis. De Spaanse wet legt grote nadruk op de bescherming van de privacy: met wat mensen in hun eigen huis of op hun eigen land doen heeft de staat in principe niks te maken. Als Fernanda in 1995 haar eerste grote politie-inval krijgt, baseert haar advocaat zijn verweer dan ook op deze wetten. En met succes: on-

Vanaf midden jaren zeventig heeft La Figuera één grote ambitie: ze wil de eerste legale cannabiskweker van Spanje worden. guera vertelt dit verhaal graag. Ze rookt sinds de jaren zestig cannabis en kweekt al sinds de vroege jaren zeventig haar eigen planten. Inmiddels geldt ze als de moeder van de Spaanse legaliseringsbeweging. Vorig jaar ontving ze, samen met Richard Branson, Todd McCormick en Freek Polak, een Cannabis Culture Award voor haar grote bijdrage aan de cannabiscultuur.

Ambitie In 1973 was De la Figuera een van de oprichters van ARSEC (Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis), de grootste organisatie voor legalisering van cannabis in Spanje. Aan het Canadese tijdschrift Cannabis Culture vertelde ze in 2004: 'We hebben ARSEC opgezet als een coöperatieve organisatie die cannabis teelde en deelde, terwijl we naar wegen zochten om cannabis ruimer verkrijgbaar en politiek geaccepteerd te maken. We hielden ons ook bezig met onderzoek, na een tijdje ook naar hennep, en we zagen de opkomst van veel andere organisaties die de Spaanse wetten wilden liberaliseren.' Vanaf midden jaren zeventig heeft La Figuera één grote ambitie: ze wil de eerste legale cannabiskweker van Spanje worden.

36

Op bezoek bij een CSC kwekerij in het Baskenland


De jonge aanplant en de ‘waakhond’

danks een eis van vijf jaar celstraf spreekt de rechter Fernanda vrij. Haar planten zijn immers bestemd voor persoonlijk gebruik en worden geteeld op haar eigen grond.

Wet De geest is op dat moment, midden jaren negentig, definitief uit de fles. In Catalonië zijn de eerste verenigingen van start gegaan die voor hun leden cannabis telen.

recht op vereniging en samenkomst dan ook zwaar verankerd in de Spaanse wetgeving. En daar profiteren de Cannabis Social Clubs nog steeds van. Zomaar een club verbieden is onmogelijk; daar moet een rechter zeer zwaarwegende argumenten voor hebben.

Cultuur Dat de Cannabis Social Club in Catatalo-

CSC Urjogabardea in Bermeo

En ook bij deze ontwikkeling speelt dictator Franco – postuum – een rol. Tijdens zijn schrikbewind is het verboden om met meer dan twee mensen bijeen te komen of samen te scholen. Zo'n wet is een ideaal repressiemiddel om elke politieke activiteit te verbieden. Na Franco's dood wordt het

nië en Baskenland voor het eerst vaste grond onder de voeten krijgt is geen toeval. Beide regio's streven naar onafhankelijkheid en trekken zich doorgaans weinig aan van de nationale regering in Madrid. Zoals de voorzitter van een Cannabis Social Club in Baskenland me eens uitlegde:

Fragment uit de Gedragscode voor Europese Cannabis Social Club: 'Cannabis Social Clubs (CSC) zijn geregistreerde verenigingen zonder winstoogmerk die bestaan uit volwassen cannabisconsumenten. Zij kunnen wettelijk opereren in elk land waar de verbouw van cannabis voor persoonlijk gebruik is gedecriminaliseerd. In landen waar dit nog niet het geval is, kunnen CSC’s worden uitgevoerd als een experiment om het moment voor te bereiden waarop de wetgeving inzake teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik zal worden gewijzigd. Volgens artikel 12 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie “heeft eenieder het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging op alle niveaus”. Cannabis Social Clubs organiseren de gemeenschappelijke teelt van een hoeveelheid cannabis die uitsluitend is bedoeld voor de persoonlijke consumptie van de leden. De productiecapaciteit van een CSC is gebaseerd op de verwachtte hoeveelheid voor jaarlijkse consumptie van de leden, vermeerderd met een redelijke buffer om het risico van mislukte oogsten en diefstal te pareren en voor een ’noodvoorraad’ te zorgen voor mensen die cannabis consumeren vanwege medicinale redenen. De interne regels van een CSC bevatten een protocol over de manier waarop met dit eventuele overschot wordt omgegaan.' Bron: www.encod.org/info/GEDRAGSCODE-VOOR-DE-EUROPESE.html

37


Fernanda de la Figuera met Freek Polak, Ben Dronkers, Richard Branson en Todd McCormick tijdens de uitreiking van de Cannabis Culture Awards Barcelona 2012

Niemand weet het exacte aantal, maar anno 2013 zijn er honderden Cannabis Social Clubs actief in Spanje, met een oververtegenwoordiging in Baskenland en Catalonië.

CSC AIRAM in Barcelona

38


Cannabis in Spanje 1939 - 2013 1939 - Via Marokkaanse huurlingen maken de soldaten van Franco kennis met cannabis. 1966 - Dictator Franco tekent het Enkelvoudig Verdrag van de VN. Nieuwe drugswet: elk drugsbezit is verboden, maar bezit voor eigen gebruik wordt hooguit bestraft met inbeslagname. 1973 - Oprichting ARSEC (Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis) die zich in gaat zetten voor decriminalisering en legalisering van cannabis. 1974 - Uitspraak Hoge Raad: persoonlijke consumptie van drugs gedecriminaliseerd. 1975 - Franco overlijdt. 1975/1992 - Verdere decrimalisering, onduidelijkheid over cannabis(teelt) blijft. 1993 - ARSEC vraagt de openbaar aanklager of het legaal is voor eigen consumptie cannabis te kweken. 1994 - Eerste collectieve plantage in Spanje; 200 planten voor 100 mensen. Autoriteiten worden vooraf op de hoogte gesteld. 1995 - Cannabis-activiste Fernanda de la Figuera wordt vervolgd wegens teelt van cannabis en vrijgesproken. 1996 - Oprichting National Coordination for Cannabis Normalisation, campagne tegen prohibitie. 1999 - Oprichting Calamudia, met drie collectieve plantages in Baskenland. Onder de 200 leden van deze Cannabis Social Club bevinden zich o.a. kunstenaars en leden van het Baskische parlement. 2000 - Onderzoeksrapport naar uitspraken van de Hoge Raad. Conclusie: Cannabis Social Clubs zijn onder voorwaarden toegestaan binnen de Spaanse wetgeving. 2001 - Oprichting Cannabis Tasters' Club (CCCB) in Barcelona. 2002/2003 - Eerste Cannabis Social Clubs kweken en distribueren cannabis in Baskenland. 2005 - Politie-actie tegen CSC Pannagh in Bilbao, inbeslagname van 150 kilo verse en 17,4 kilo gedroogde cannabis. Onterechte arrestatie van vier personen, onder wie voorzitter Martin Barriuso. 2006 - EU-commissaris Frattini (justitie) verklaart dat regulering van persoonlijk drugsgebruik een competentie van de lidstaten is en dat hierbij geen EU-regels in de weg staan. In België gaat Trekt Uw Plant, de eerste CSC buiten Spanje van start. 2010 - Presentatie Cannabis Social Club model in het Baskische parlement. Presentatie Martin Barriuso in Europees Parlement in Brussel. 2011 - Op 14 november een nieuwe inval bij Pannagh, die sindsdien gesloten is. Voorzitter Martin Barriuso wacht nog steeds op de rechtszaak. 2012 - De grote Cannabis Social Clubs in Barcelona blijven groeien: AIRAM voert een ledenstop in na inschrijving van het tienduizendste lid. 2013 - Tijdens de General Assembly van Encod in Bermeo, Baskenland, wordt duidelijk dat in minstens vier Europese landen (Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland) Cannabis Social Clubs klaar staan om te beginnen met kweken.

'We have a long experience of playing with the balls of Spain here'. Daar komt bij dat vooral Baskenland al heel lang een cultuur kent van verenigingen en private clubs. Dat kunnen gastronomische clubs zijn of visverenigingen, maar ook jongeren die samen drank en eten inkopen voor besloten feestjes.

150 kilo cannabis Eén van de leidende figuren bij de opkomst van de Cannabis Social Club in Spanje is Martin Barriuso, voorzitter van CSC Pannagh in Bilbao. Daarnaast is hij voorzitter van de Spaanse Federatie van Cannabis Associaties (FAC). In die hoedanigheid vertelde hij in het Baskische en in het Europees Parlement over het succes en de voordelen van het CSC-model. Barriuso's club schreef in 2006 geschiedenis, toen de politie ruim 150 kilo in beslag genomen cannabis terug bezorgde, omdat de zaak tegen Pannagh was geseponeerd.

Grote inval Tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement vertelde Barriuso op 8 december 2010: 'Op dit moment telt Spanje tienduizenden cannabisgebruikers die geen geld uitgeven op de zwarte markt. De clubs zijn verboden voor minderjarigen en niet herkenbaar aan de buitenkant. Mijn club zit op de vierde verdieping van een kantoorgebouw, je moet boven én beneden aanbellen. Zelfs al zouden we tegenover een school zitten, dan zouden de kinderen nooit weten dat wij er zaten.' Het lijkt er op dat Barriuso zijn hoofd iets te ver boven het maaiveld heeft gestoken: op 14 november 2011 sloot de politie na een grote inval Pannagh. Barriuso wacht nog steeds op de rechtszaak. Niemand weet het exacte aantal, maar anno 2013 zijn er honderden Cannabis Social Clubs actief in Spanje, met een oververtegenwoordiging in Baskenland en Catalonië. De grootste CSC's zijn te vinden in Barcelona: clubs als AIRAM en de Resin Club hebben duizenden leden en schrijven ook toeristen in. De grote vraag is of deze grote spelers nog wel Cannabis Social Clubs genoemd kunnen worden. In deel 2: De Spaanse Cannabis Social Club van binnenuit In deel 3: Op bezoek in een Baskische kwekerij en de toekomst van de Cannabis Social Club

39


&KORH 40


Keeps You Grow MTL Trading Snelliusweg 40-17 6827 DH Arnhem T. 0031-(0)26 750 32 83

Openingstijden: MA t/m vr 10.00 - 18.00 u. za. 10.00 - 16.00 u.


Shiho ENTA ೫িಂᅧ HANAKAZE 2010 Lentesneeuw of de vallende kersenbloesem.

The world of MANGA Door: redactie Highlife

In het Wereldmuseum in Rotterdam is tot 12 januari 2014 de spectaculaire expositie The world of MANGA te bezoeken. Deze tentoonstelling laat manga in al haar verschijningsvormen zien: tekeningen, anime, games, sculpturen en fotografie. In het museum ervaar je hoe populaire games als Streetfighter en de internationaal bekroonde anime Wolf Children een wereld creëren die niet meer als de onze aanvoelt.

Laat jezelf meevoeren naar een parallel universum, waar droom en werkelijkheid

jagende bewakers van de boeddhistische filosofie, geflankeerd door de woeste hel-

De veelzijdigheid van mangakunst is nooit zo helder in beeld gebracht. zich mengen. Is het een droom in de werkelijkheid? Of de werkelijkheid in een droom? De makers van Samurai confronteren de bezoekers met de angstaan-

42

den van Streetfighter. De machtige machines van Shinkichi Tajiri leiden naar de internationale community van manga, waarin de grenzen van rationele werkelijkheid ver-

vagen. De veelzijdigheid van mangakunst is nooit zo helder in beeld gebracht.

Mystiek De Japanse Boeddha’s introduceren de filosofie van manga in zowel strips, anime en games. Als na het indringende verhaal van de vechtmachines van Shinkichi Tajiri de schoonheid van mangakunst zich ontvouwt, laat de mystiek zich bevatten. De digitale fotokunstwerken met grafische effecten van Anderson & Low roepen de vraag op: zijn


Hippo ঄ॵএ WHITE SAMURAI 2013 Tekening die speciaal is gemaakt voor deze tentoonstelling. De robot met op de achtergrond de Erasmusbrug, is geinspireerd op de roninbeelden van Tajiri.

SHINKICHI TAJIRI Machine No. 6, 1967 Staal, aluminium, koper Collectie Shinkichi Tajiri Estate Foto: Michiel Elsevier Stokmans

Untitled (The Sunset Duel) 2009 © Anderson & Low ANDERSON & LOW MANGA DREAMS De fotoserie Manga Dreams creëert een wereld waarin droom en werkelijkheid zich mengen. Traditionele tegenstellingen vervagen zoals het verschil tussen man en vrouw. In de fotoserie zijn twee categorieën te onderscheiden: strijd en verleiding, met schoonheid als synthese.

dit op manga geïnspireerde dromen van mensen, of op mensen geïnspireerde dromen van manga? Bekende Japanse mangameesters als Akatsuki Katoh, Shiho ENTA, Ching Nakamura en Fuzichoco tonen hun werk voor het eerst buiten Japan. Hippo

maakte speciaal voor deze tentoonstelling een kunstwerk met de Erasmusbrug als decor. Een volledige zaal is gewijd aan het artwork van de internationaal bekroonde anime Wolf Children Ame and Yuki van regisseur Hosoda Mamoru.

www.wereldmuseum.nl Wereldmuseum Willemskade 22-25 3016 DM Rotterdam

43


ROYAL CARAMEL

Foto: Royal Queen Seeds

44


Suver Nuver opgerold Door: Michiel Panhuysen

Het kweekproject van Suver Nuver, bekend van hun presentatie in BNN’s Spuiten en Slikken, kreeg deze zomer bezoek van de politie. De wietplantage van de stichting in Sneek werd opgerold. Het was te verwachten, want de Friezen deden niet geheimzinnig over hun project. Wel vreemd was het feit dat de politie de verantwoordelijken niet wenste te verhoren.

In de ochtend van 17 juni haalde de politie driehonderd planten weg, die Suver Nuver

om de huidige zieke situatie aan de kaak te stellen. Het is daarom helemaal niet zo erg

waarom we kweken en dat we dat professioneel en brandveilig doen, zonder stroomdiefstal. En we denken erover om gewoon weer planten in alle openheid in onze loods neer te gaan zetten. We willen de burgemeester dan uitnodigen om een kijkje te nemen. Alle geïnteresseerden zijn welkom, we hebben

Wat nu gebeurt is struisvogelpolitiek. Ze durven de confrontatie niet aan. penningmeester Johan en zijn metgezellen in een loods op een bedrijventerrein in Sneek aan het opkweken waren. De politie ging daarbij uitermate netjes te werk. Johan:”Ik heb nog nooit gezien dat de politie zo netjes een kwekerij heeft ontmanteld. Ze hebben de lampen weggehaald en de planten onderaan de steeltjes afgeknipt. De bakken staan er nog gewoon, en ook de bedrading is helemaal intact gelaten.”

dat de kwekerij is opgerold, zolang er maar een debat volgt over de noodzakelijke veranderingen rond de achterdeur. ”We willen een uitspraak van de media, de publieke opinie en de politiek over deze situatie. Of desnoods een rechter. Maar wat er nu gebeurt is eerder struisvogelpolitiek. Ze durven de

niets te verbergen. We gaan geheel transparant te werk. Ons belangrijkste streven is het bespreekbaar maken van de dubbele moraal van de achterdeur.”

open confrontatie niet aan.” Daarom doet het kwekersgezelschap er een schepje bovenop. “We hebben een brief opgesteld voor de omwonenden van het terrein waar we kweekten. Daarin leggen we uit wie we zijn,

van hobbykwekers zelf vijf stekken mogen komen knippen. “Dat is een soort ludieke actie. Er wordt veel te dik gedaan over de situatie. Het is een spel. Het gaat allemaal om niet meer dan wat plantjes.”

Als de kwekerij weer draait zal Suver Nuver een grote moederboom neerzetten, waar-

Weinig recherchewerk Later die dag werd Johan opgebeld door de politie met de mededeling dat de kwekerij was ontmanteld. Johan’s naam en telefoonnummer waren overal duidelijk op stickers te lezen bij de planten, er was dus weinig recherchewerk voor nodig om de verantwoordelijk te achterhalen. “In het telefoontje deelde de politie mee dat ze me niet meteen wilden aanhouden, omdat we een stichting waren die netjes te werk ging in een ideologische setting. Ze zouden later mijn verhaal wel optekenen.” Op de tiende dag na de inval werd Johan nog steeds niet verhoord, hoewel hij zich al meerdere keren vrijwillig op het politiebureau meldde om tekst en uitleg te komen geven. “Ze weigerden om me te woord te staan. Het lijkt erop alsof ze met ons in hun maag zitten. Het liefst zouden ze willen ze dat dit nooit gebeurd was.”

Doofpot Suver Nuver vreest dat de boel in de doofpot verdwijnt. Het doel van de stichting is

45


Bullerslug

Skaffa in Roffa tekst: Arjan van Sorge // foto’s: Reinier Asscheman

In 2007 stond Bastiaan Bosma ook al in de Highlife, maar toen als de helft van het electrogabberpunkduo Aux Raus. Dat bestaat inmiddels niet meer, maar zanger Bastiaan is nu frontman van het al even nietsontziende muzikaal gezelschap onder de weinig poëtische naam Bullerslug.

Allround muzikant, voormalige kunstacademiestudent en Rotterdammer Bastiaan is net terug van vakantie, heeft daarnaast een clipje gemaakt voor Bullerslug en is dat nu aan het monteren. Enthousiast zoals altijd vertelt hij over het verschil tussen Aux Raus en Bullerslug: “Aux Raus voelde altijd meer als een concept of idee dan als een band. Wat heel tof was, en de bedoeling. Ik speel vanaf dat ik dertien ben in bandjes en met Aux Raus ging ik voor het eerst aan de slag met elektronica en drumcomputers; dan heb je ineens

een heel orkest onder je vingers. Daarvoor werkte ik met analoge viersporen recorders en nu kon je ineens thuis een heel nummer maken zonder dat je een hele band nodig had.”

Platspelen “De samenwerking met gitarist Luuk Bouwman was heel hecht en dat was gaaf, omdat we dezelfde humor en interesses hebben. Maar ik miste na een paar jaar wel weer het live spelen met een band in

Als ik de ramen open heb hang ik de hele dag in de wietlucht.

46


plaats van met een cd-speler. Ik mis de simpelheid van Aux Raus soms wel een beetje, met Luuk en Gizmo de geluidsman in de auto, 1 gitaartje en een versterker achterin, en dan de jeugdsozen van Nederland platspelen. En je kan makkelijk reizen met z'n tweeën, wat we ook veel gedaan hebben. Touren in het buitenland is met vijf mensen toch lastiger dan met twee... En met Bullerslug is het live spelen weer heel anders, maar ik vind het wel te gek om te doen. Het is ook leuk om met nieuwe mensen te werken die andere ideeën en invalshoeken hebben.”

Oren fris krijgen De overstap van duo naar vijfmansband verliep eigenlijk vrij natuurlijk: “Ik had thuis wat demootjes gemaakt omdat ik graag weer eens wat meer vanuit de gitaar wilde gaan werken. We waren toen ook bezig met de derde Aux Raus plaat en ik had zin in wat anders om de oren weer fris te krijgen. Die

zijn we vrij snel de studio in gegaan om de plaat op te nemen.”

In beweging “Ryanne heeft heel veel toffe dingen toegevoegd aan de liedjes en het geluid, maar ze is nu weer druk met Elle Bandita. Daar zit ze nu voor in de studio en haar plaat komt eind dit jaar uit, dus ze wilde zich daarop concentreren. Nu hebben we Oeds en Dibbes en die spelen de sterren van de hemel. Ik kende hen ook al een hele tijd. Ze zijn super toffe muzikanten die weer een net andere draai aan het geluid van de band geven. Dus het blijft allemaal in beweging en daar houd ik wel van.”

Niet lijken Bullerslug is een mix van alles dat Bastiaan leuk vindt. “Ik luister veel naar elektronische muziek zoals Electronic Body Music EBM, industrial en vroege gothic, maar ook naar

Wietlucht Blowen doet Bastiaan ook nog steeds: “Maar met periodes wat meer of wat minder. Soms is het wel lekker om te werken aan liedjes en skaffa te worden. Skaffa in Roffa! Mijn onderbuurman heeft twee wietplanten op z’n balkon staan deze zomer dus als ik de ramen open heb dan hang ik de hele dag in de wietlucht. Maar ik zal vast wel een paar gram eigen teeltje van hem

Ik luister veel naar elektronische muziek zoals Electronic Body Music EBM, industrial en vroege gothic, maar ook naar postpunk. En hip hop en zo. demo's heb ik vervolgens een tijdje laten rijpen. Na de release van de Aux Raus plaat ben ik op zoek gegaan naar bandleden voor Bullerslug. Samen hebben we die demo's uitgewerkt voor de hele band. Met Ryanne van Dorst oftewel Elle Bandita heb ik nog een aantal nummers geschreven, en toen

postpunk en vooral naar The Fall. En hip hop en zo. Ik weet het niet, ik denk er nooit zo over na. Het moet in ieder geval niet teveel op een andere band of een specifieke muziekstijl lijken. De rest van de band gooit er natuurlijk nog zijn kijk en expertise over heen, en dan krijg je zoiets als Bullerslug.”

krijgen, dus het is prima. Of de rest van de band veel blowt weet ik eigenlijk niet, als er een jointje aanwezig is wordt er wel gretig aan gelurkt, maar het zijn allemaal geen echte blowers geloof ik.” www.bullerslug.com

47


Johnny Depp in topvorm als Tonto

The Lone Ranger Vooral Amerikanen zijn opgegroeid met de westernserie The Lone Ranger. Al in 1933 startte de reeks als een hoorspel op de radio, en van 1949 tot 1957 zaten miljoenen Amerikanen aan de buis gekluisterd om te genieten van de avonturen van The Lone Ranger en zijn sidekick Tonto. Nu kun je beide heren ook op het grote filmdoek bewonderen. Met niemand minder dan Johnny Depp als de wijze indiaan Tonto.

Liefhebbers van het werk van Depp verheugen zich al enige tijd op de film. Vooral om-

denaar van de broer van The Lone Ranger. Tijdens hun zoektocht raken de beide vrien-

Een en ander gaat gepaard met de nodige vuurgevechten, maar vooral ook veel humor. dat The Lone Ranger geregisseerd wordt door Gore Verbinski, de man die met Depp de geslaagde reeks Pirates of the Caribbean maakte. Door al deze Depp-mania wordt de acteur die de rol van The Lone Ranger speelt, Arnie Hammer, een beetje naar de achtergrond gedrongen. Hammer meldde bij een eerste voorpremière, toen inderdaad alle aandacht naar Depp ging, dat hij daar al rekening mee had gehouden. Niet erg, aldus Hammer, die verder zei het een eer te vinden om met Depp en Verbinski samen te werken.

Moderne versie In deze moderne filmversie van de oeroude tv-serie gaat het duo op jacht naar de moor-

48

den nog in tal van andere avonturen beland. Zo komen de Comanche indianen op voet

Door: Rob Tuinstra

van oorlog te staan met het Amerikaanse leger. En er is gedoe met een dame van een bordeel, in wie we Depp’s vaste filmpartner Helena Bonham Carter herkennen. Dit alles gaat gepaard met de nodige vuurgevechten, maar vooral ook veel humor. Laat dat maar aan het excentrieke duo Verbinksi/Depp over. Als het aan producer Jerry Bruckheimer ligt, worden er nu al contracten getekend voor een tweede deel. Kortom, Johnny Depp zou met zijn versie van Tonto heel goed de Jack Sparrow van het Wilde Westen kunnen worden.


49


MUZIEK Door: Arjan van Sorge

wie: DEXTER wat: The Trip waar: (Melting Pot Music)

Vorige maand hadden we al het aan Ayahuasca opgehangen album van Ben Lee, deze keer gaat Dexter er vol in met een LSD-cd. Een snoepje dat in sterk geconcentreerde LSD terecht gekomen is, en ook nog eens dubbeldik in de zestiger jaren. Gek genoeg is wat dat alles bij elkaar houdt – en deze trip gaat echt alle kanten op – een lome hiphopbeat. Gelukkig maar, dat geeft nog een beetje overzicht op de totaal verknipte, volkomen chaotische en zeer bizarre avonturen van de Duitse producer. Tune in, turn on en drop out is het ding hier, onontkoombaar en geniaal vormgegeven. Diep!

wie: PAROV STELAR TRIO wat: The Invisible Girl waar: (Etage Noir Recordings)

De Oostenrijkse producer, DJ en labelbaas Parov Stelar is een van degenen die duidelijk aan het ontstaan van electroswing hebben bijgedragen. De jaren twintig en dertig lopen dus als een rode draad door zijn tracks, meestal voorzien van een vette, op house en techno geënte beat. Zijn blik is duidelijk op de dansvloer gericht, en niet op iets als melancholie of historisch perspectief, en daar trekt hij als DJ of met het trio wereldwijd volle zalen mee. De deuntjes die leunen op de tijd van die andere grote depressie zijn vrolijk, ongecompliceerd en uiterst dansbaar – wat zou je ook meer willen...

50

wie: FAT FREDDY’S DROP wat: Blackbird waar: (!K7)

Nieuw-Zeeland staat nou niet echt bekend om supervette reggaeacts, maar nu dan toch wel, dus. Want Fat Freddy’s Drop mag je gerust een sensatie noemen, afkomstig van die eilandengroep naast down under. Niet alleen mixen ze hun hippe, aan de roots ontstegen reggae met soul, dub, techno, psychedelica, ska en zelfs r&b, maar de band zet dat dan ook nog eens dik en smakelijk in elkaar. De zeven bandleden speelden eerder in acts als The Black Seeds en Bongmaster, dus dan weet je het wel. Dat Fat Freddy’s Drop geworteld is in jams laat zelfs deze plaat nog overduidelijk horen, ook al is het maken van aansprekende liedjes in de tussentijd goed binnengekomen.

wie: SLEEPMAKESWAVES wat: And So We Destroyed Everything waar: (Monotreme Records)

Symfonische rock – het is maar niet weg te krijgen. De een zwelgt in die gladde instrumentale begeleidingstrack van de kosmos, de ander hoeft maar een paar van die ruimtelijk opgezette noten te horen en ontploft. Vanuit onze nederige plek in deze rubriek breken we toch een lans voor de Australische band sleepmakeswaves, een duidelijke uitschieter binnen het al inmiddels zo’n 50 jaar bestaande genre. Krachtig, groot groter grootst en op z’n tijd nederig, verstild en op sterven na dood klinkt de oersoep van de vier muzikanten, ergens tussen de eeuwigheid en vroeger en nu in. Magistraal, jazeker. Een remixalbum bestaat ook al trouwens.

wie: LOMECHANIK wat: Lo-Pack waar: (Lomechanik)

Lomechanik is een label uit de 024-omgeving Nijmegen dat met Lo Pack de 24e release uitbrengt. Avontuurlijke elektronische muziek is het handelsmerk, net zo goed als kwaliteit en een relaxte sfeer. Relaxed tot op het rustieke af, al zitten er op deze compilatie van voornamelijk aanstormend talent ook ruige knallers van gevorderde producers als Terugklap bij. Gemoedelijk zou je de huisstijl van Lo-Pack ook kunnen noemen, aangevuld met frisse blieps, tintelende tikjes en wollige synthesizertapijten. Het luistert in ieder geval heerlijk weg, terwijl je ondertussen ook nog een ontdekkingsreis maakt door het werk van Gelderse knutselaars. Te downloaden via de website, voor elk aannemelijk bedrag.

wie: SUBES wat: Thrill From The Pill waar: (339 Records)

Subes bestaat uit de Rotterdammers Greg Wilmot en Pieter Ubbels. De laatste speelde eerder al een saxuele rol in De Dopegezinde Gemeente, Trio Hasjee en Ducktail, en swingt verder. Deze tweede plaat van het duo (plus gastmuzikanten) staat weer bol van uitgekiende bossa nova, prikkelende psychedelische geluiden, schattige sixties sounds, loungy funk en jazzy afro beats. Dat lijkt wat veel, maar alles bij elkaar leidt het tot een lekkere, vaak razend spannende en zeker ook wat curieuze mix die verbazing kan wekken over de rijkdom aan geluiden en sfeer. Een soort pilletje van beelden en beats waarbij de rillingen inderdaad over de rug kunnen gaan lopen.


Top of the world

binnentuintechniek Open: maandag 12.30-18.00 dinsdag tot donderdag 10.00-18.00 vrijdag 10.00-20.00 zaterdag en zondag gesloten

,9 .96,0; 0,;: 4660: 05 ,5:*/,+,


GADGETS Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

STEREO SPEAKER SNEAKER Met deze Adidas Gangster Speaker Sneakers kun je niet alleen je favoriete CD's afspelen, maar je kunt ze ook horen. Het 3-weg luidsprekersysteem is te gek. Het geluid is zelfs goed te noemen (voor een sportschoen). Je kunt je deuntjes pauzeren, stoppen, overslaan, achteruit spoelen. Kortom, zet het volume op tien en laat deze schoenen uit zichzelf dansen. Een cool gadget dat je vrienden zeker jaloers zal maken. O ja, je kunt ze uiteraard ook aantrekken en er op rondrennen. Of de cd dan overslaat, weten we niet… Prijs: € 199. www.techstripe.com/sneaker-speakers

GOLDEN GUN LAMP Dit zijn heuse 18-karaats gouden nacht- of bureaulampen van topdesigner Phillipe Starck, waar je zelfs bij gouden doden als Pistolen Paultje of Tony Soprano (God hebbe hun ziel) mee aan kon komen. Een schot in de roos voor elke, zichzelf respecterende rijke stinkerd of James Bond liefhebber. De lampen geven ook een boodschap af aan je gasten: met de eigenaar valt niet te spotten. Of juist wel. Het pistool is bedoeld voor je nachtkastje, het AK-47 machinegeweer is gemaakt als bureaulamp. Starck wilde door de combinatie van design en vormgeving de relatie tussen geld en oorlog weergeven... Prijs (per stuk): € 999. www.megagadgets.nl/golden-gun-lamp.html

HIGH TECH KUNSTWERK In de Iron Man 2 film trok dit swingende Perpendum reeds de aandacht. Jij kunt dit unieke decoratieve kunstvoorwerp nu ook op je bureau zetten. De constante bewegingen zullen een hypnotisch effect hebben. Dit Perpendum spreekt alle wetten van de Fysica tegen. De stangen roteren constant en zijn nooit in dezelfde posities. Het kinetische beeldhouwwerk zal binnen de kortste keren het centrum van alle aandacht zijn, in welke ruimte je het ook neerzet. De armen bewegen geruisloos, de batterijen (4 AA’tjes) zorgen er voor dat dit puike gadget ruim 3 jaar aan een stuk door beweegt. Prijs: € 395. www.ultragadgets.nl

52


VROLIJKE USB DOCKS Je computer heeft er doorgaans altijd veel te weinig: USB uitgangen. Dan brengt een USB-docking station uitkomst. Die zijn er inmiddels in ontelbare soorten en maten. Meestal in stemmig fantasieloos zwart. Maar ook vrolijker exemplaren. Of je nu een schelp, wietblad, banaan, bloempot of een kikker zoekt om in te pluggen, een broodrooster, spookje, gitaar, telefooncel, broodrooster of poedel… Er is zelfs een stemmige Mood Light USB, die gezellige pastelkleuren aanneemt, terwijl jij tekst zit te verwerken. Je kunt het zo maf niet bedenken of het is te koop op Internet met USB-aansluiting. Google zelf maar: voorwerp plus USB. Te gek! Prijzen: € 10 tot € 70. www.fredflare.com/poodle-usb-hub.html

NERDY KEUKEN GADGETS We hebben de laatste Amerikaanse high tech kookgadgets voor je opgespoord. Wat dacht je van de National Presto 03430 Presto Pizzazz Pizza Maker, die je voor € 40 de mogelijkheid verschaft een pizza te bereiden in de helft van de tijd die je in een oven nodig hebt, met decoratief draaiend plateau. Of een portable Brownie fabriekje (altijd 6 verse cakejes voor slechts € 23). De ietwat geeky overdekte Indoor vlamloze Marshmallow Roaster, voor als je kampvuur buiten uitregent (€ 55) of het lumineuze 3-in-1 Breakfast Station voor de echte gizmo gadget liefhebber: deze machine biedt voor € 35 een heus drie-in-één ontbijt wonder: eitje bakken, koffie zetten en brood roosteren tegelijkertijd! www.amazon.com

53


Echt nep of net echt? Wat doe jij als je op straat, in de kroeg of op Internet fraai nagemaakte merkartikelen aangeboden krijgt voor een fractie van de echtprijs? Precies! Maar het is natuurlijk niet helemaal in de haak. Controles en straffen zijn inmiddels flink aangescherpt. Omdat wij Nederlanders altijd in zijn voor een koopje, wordt ons land namelijk overspoeld door de nepindustrie. Highlife shopte rond in de wondere wereld der merkpiraten, waar werkelijk niets is wat het lijkt…

"Hé, klokkie kopen? Moet je kijken: mooi Rolexje man, een volautomatisch chronograaf. Hij zit nog in plastic. Met gewaarmerkt schroefdeksel. Kijk naar die Rolex-preeg. Niet van echt te onderscheiden. Zelfs een juwelier zal op het eerste gezicht niet zien dat het een neppert is. Ik vraag er normaal 50 euro voor. Maar omdat het de laatste is mag je hem voor 45 hebben! Kost in het echt zeker € 5.000."

Namaakjuwelier Hij zegt Larbi te heten, deze Algerijnse Nederlander die mij in een horecagelegen-

54

heid ergens in de Utrechtse binnenstad aanspreekt. Ik schat hem een jaar of 25. Ik heb via het barpersoneel en wat vage kennissen uit het uitgaanscircuit sinds een week enkele lijntjes uitstaan dat ik geïnteresseerd ben in de aankoop van niet van echt te onderscheiden exclusieve merkartikelen: goed nagemaakte kleding, horloges en zonnebrillen. Daar ik een van de weinige blanke Nederlanders ben die zich in dit koffiehuis ophoudt, heeft het een paar dagen en flink wat koppen koffie geduurd. Maar nu heb ik beet. Het goudgele doublé van de ‘Rolex’ die ik hoofdschuddend door mijn handen laat glijden, doet echt pijn aan je ogen. Als ik

Tekst: Mike de Leede Foto’s: MMP/Jacqueline van der Kort

met Larbi in een hoekje achteraf ga zitten, blijkt hij nog meer nep in de winteraanbieding te hebben. Waaronder een opzichtige Breitling, een spuuglelijke Tag Heuer, twee fraaie Baum & Merciers, een klassieke Cartier en een dikke Omega. De nep oogt op het eerste gezicht indrukwekkend, ze voelen ook solide aan. “De leren bandjes zijn ook van echt leer,” verzekert Larbi mij. Bij de officiele verkooppunten glimmen deze exclusieve chronografen de etalage uit voor prijzen tussen de 3.500 en 15.000 euro. Na enig handjeklap over de prijs, kan ik twee horloges uitzoeken voor 70 euro. Ik mag de waar van deze ambulante namaakjuwelier later zelfs fotograferen op de zwarte achterbakbekleding van zijn VW Polo. Met de smoes dat ik mogelijk meer potentiële klanten voor hem heb. Zodat ik mijn vrienden zijn prachtige waar kan tonen en aansmeren. Ook vraag ik hem naar luxe merkkleding. Als ik


Gaultier, Dior, Von Dutch en Gucci-winkels, allen gevestigd in chique winkelstraten. Louter en alleen daar kun je terecht voor exclusieve spullen van deze merken, die zeer zeker niet uit China of Thailand afkomstig zijn.”

Controle “Stichting SNB-react is inmiddels een coöperatieve vereniging en wordt gefinancierd door de officiële merk- of licentiehouders en treedt op tegen verkopers, importeurs en distributeurs van nagemaakte merkartikelen. In 2012 nam SNB-react ruim 11.3 miljoen nepartikelen in beslag, on-

Het goudgele doublé van de ‘Rolex’ die ik hoofdschuddend door mijn handen laat glijden, doet pijn aan je ogen. Larbi mijn mobiele nummer geef, zal hij voor mij informeren.

Gerenommeerde merken De Algerijnse merkpiraat zal mij nog regelmatig afgeblokt bellen op mijn prepaid. Of we nog zaken kunnen doen. Ik blijf hem hinderlijk herinneren aan mijn kledingwens. Ineens vraagt hij om mijn maat. Dat stemt hoopvol. Daags erna meldt zich een naamloos blijvende kennis van Larbi, die met mij afspreekt in een kroeg aan de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok. Nadat ik thee met hem heb gedronken, neemt deze geïmporteerde Berber (een dertiger, die redelijk goed Nederlands spreekt) mij mee naar een nabijgelegen studentenhuis met wel twaalf deurbellen, waar in een kamertje drie hoog achter een exclusief mode-atelier lijkt te huizen. Op het blauwe vloerkleed ligt een selectie shirts, spijkerbroeken, truien en blouses voor mij klaar. Van gerenommeerde merken als Tommy Jeans, Diesel, Levi’s, G-Star, Ralph Lauren, Von Dutch, Dolce & Gabbana, Lacoste en Versace. Allemaal L of XL. En allemaal bedrieglijk echt. Maar niet afkomstig uit Italië, maar ‘made in Turkey’ (of China of Taiwan). Mijn Marokkaanse vriend pakt een lawaaierig D&G shirt tussen zijn collectie uit en toont mij trots alle labels. Zelfs de officiele Europese prijs staat er voorgedrukt op: € 269. “Ik mag ze jou aanbieden voor 35 euro per stuk, twee voor 60.” Ook al zijn T-shirts (sommige zitten in luxe metalen cilinders of plastic verpakkingen) en spijkerbroeken kennen deze prijsstelling. Alleen de ‘Replay’ en ‘DKNY’ truien zijn duurder: 45 euro per stuk. “Of ze van echt scheerwol

zijn? Natuurlijk!” Maar zelfs dat is twijfelachtig. “Ik heb ook nog wat zonnebrillen liggen: Gucci, Oakley of CK. Inclusief brillenkoker en kartonnen verpakking: 30 euro.” Ik neem uiteindelijk twee shirts en een ‘Calvin Klein’ bril van hem af, pingel af tot 80 euro en mag na wat doorzeuren zijn koopwaar digitaal kieken voor geïnteresseerden thuis. Echt snugger is deze verkoper niet. Mijn nieuwe vriend drukt zelfs een paar keer af (als ik met zijn nepcollectie poseer) en informeert of mijn camera echt is. “Hij voelt zo plastic aan…”

Miljoenen nepartikelen “De door Highlife gekochte waar is allemaal echt namaak,” constateert Bjørn Grootswagers (41) met kennersoog. Hij is als manager en advocaat verbonden aan Stichting Namaak Bestrijding (SNB-react) in Amsterdam, die in samenwerking met de politie regelmatig opsporingsacties houdt. De stichting werkt met vele opsporingsmedewerkers. De speurders zijn door SNB-React intern opgeleid, zodat zij op verzoek van douane, politie of de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst/Economische Controle Dienst (het gefuseerde FIOD/ECD) bij controles origineel van echt kunnen onderscheiden. “Bij namaak ontbreekt vaak een echt label. En de prijsstelling klopt niet,” geeft Grootswagers als vuistregel. “Daarnaast vind je dure merkproducten niet voor weinig op straat, bij particulieren thuis, op de markt of op veilingsites. In Nederland zitten niet voor niets maar een paar Louis Vuitton, Prada,

derzocht 26.000 zaken en torpedeerde ruim 500.000 valse online aanbiedingen. Vooral bij de doorvoerhavens Rotterdam en Schiphol worden geregeld grote vangsten

Nepindustrie inkomstenbron terroristen Merkpiraterij is een schimmige wereld waarin list en bedrog domineren. De illegale waar wordt zo goedkoop mogelijk in clandestiene fabriekjes en ateliers vervaardigd, waar arbeidswetten, patenten, kwaliteitsnormen en belastingplicht niet gelden. Garantie is er een onbekend begrip. Het overgrote deel van alle neppers komt uit China (bijna 80 procent). Daarnaast zijn Thailand, Maleisië, Turkije en het voormalig Oostblok grootleveranciers in nep. Illegale producenten en handelaren profiteren volop van de liberalisering van de wereldhandel, waarvan volgens actuele schattingen 3 tot 9 procent nep is. Economische schade: 150 tot 400 miljard euro per jaar! Door de justitiële autoriteiten wordt aan namaakbestrijding echter geen hoge prioriteit gegeven. Van een internationale coördinatie van de namaakbestrijding is al helemaal geen sprake. Product- en merkenvervalsing lijkt een vrijwel risicoloze vorm van fraude. De straffen zijn laag, de winstmarges enorm. Dat terwijl de groeiende handel in namaakartikelen volgens Interpol-topman Noble een steeds belangrijker bron van inkomsten is voor terroristen: “Hier zitten professionele smokkelaars, witwassers en zelfs netwerken achter die wereldwijd terreuracties financieren.”

55


Verkooptoppers Nederlandse merkpiraten 1. kleding 2. accessoires (schoenen en parfum bijvoorbeeld) 3. speelgoed 4. computergames 5. cd’s en dvd’s 6. horloges en juwelen 7. Sigaretten 8. Geneesmiddelen (Viagra) en auto-onderdelen (tot remblokken toe)

gedaan. Zo hebben we onlangs 60.000 liter Russische namaakwodka onderschept. En een container met 8 miljoen sigaretten in gekopieerde merkverpakkingen,” vertelt jurist Grootswagers. “Naast grote radiografische speelgoed Ferrari ’s en Mercedessen (tot schaal 1 op 4), die vanuit China ons land in fileformatie binnenreden. Nederlandse braderieën en (zwarte) markten, met name de beruchte Beverwijkse Bazaar, zijn inmiddels relatief schoon. Omdat we er zeer frequent controleren. Campings, cafés, koffiehuizen en (sport)kantines zijn nu populaire verkoopplekken voor nepspul. Naast Facebook-groepen en veilingsites op Internet als Marktplaats en eBay, die echt hofleverancier zijn geworden in nep en namaak.”

56

Louter namaak Namaakhandel via Internet levert de industrie volgens onderzoekers wereldwijd jaarlijks ruim 40 miljard dollar schade op. Het Amerikaanse eBay spant daarbij de kroon, als het gaat om het aanbieden van luxeartikelen van grote modehuizen. Waarbij de prijzen vaak zo laag zijn dat marktanalisten en merkeigenaren zich hardop afvragen of het veilinghuis niet louter nepartikelen verkoopt in plaats van (haute) couture. De omzet van Ebay`s divisie Clothing, Shoes and Accessories bedraagt jaarlijks zo’n 2 miljard dollar. De helft daarvan zijn nieuwe luxe modeartikelen. De site veilde vorig jaar vele duizenden Prada tassen, 2.500 arti-

kelen van Marc Jacobs en vele luxeproducten van Chanel, Manolo Blahnik en Stella McCartney. Ebay zelf zegt de herkomst van het aanbod niet te kunnen checken. De Nederlandse douane doet dat echter wel. Hun belangstelling gaat vooral uit naar Internetbestellingen uit China of Thailand. Als de Stichting Namaak Bestrijding constateert dat het hier namaak betreft, wordt de besteller schriftelijk verzocht een afstandsverklaring te tekenen en een boete te betalen. “De koper draait ook op voor de kosten van vernietiging,” vertelt SNBjurist Grootswagers. “Hij is meestal ook zijn aankoopbedrag kwijt. Hij kan zich indekken door de verkoper expliciet te vragen of de aangeboden waar echt of namaak is. Aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn, zijn doorgaans niet pluis.” Honderden Nederlandse gedupeerden proberen, vaak tevergeefs, hun schade te claimen bij eBay. Zoals Gerrit Jansma uit Bilthoven, die een partij Ralph Lauren poloshirts op de kop dacht te tikken in Hong Kong, voor weinig. “Ze bleken nep. Ik was niet alleen mijn geld en bestelling kwijt, ik kreeg ook nog een boete van 140 euro. Dat terwijl ik mij niet verantwoordelijk voel voor het criminele gedrag van de verkoper. Ik ben echt te goeder trouw geweest en eis daarom van eBay mijn poen terug!”

Hoge boetes en straffen Alleen al in Europa werden vorig jaar 120 miljoen nepartikelen onderschept. Waarbij Nederland niet alleen populair is als afzetmarkt, maar ook als doorsluishaven. Onze binnenlandse nepmarkt wordt met een natte vinger begroot op tientallen miljoenen euro’s op jaarbasis. Politie, douane en FIOD/ECD proberen vanuit Nederland zowel de namaakbron te achterhalen als grote en kleine marketiers aan te pakken. Om een duidelijker beeld te krijgen hoe hun distributie nu precies verloopt. Ze kunnen


slechts een fractie traceren. Al worden hun methodes wel verfijnder. En de boe-

bestelling geleverd en zwart afgerekend. Als het goed nagemaakte nep is zal hij het

(en genoegen nemen met minder exclusieve materialen en lenzen). “Als je hier

Namaakhandel via Internet levert de industrie volgens onderzoekers wereldwijd jaarlijks ruim 40 miljard dollar schade op. Het Amerikaanse eBay spant daarbij de kroon, als het gaat om het aanbieden van luxeartikelen van grote modehuizen. tes en straffen steeds hoger. Nepartikelen maken, distribueren of kopen staat sinds juni 2002 in het wetboek als economisch delict. Omdat producenten van 'echte' artikelen daardoor worden benadeeld. Zij hebben immers niet voor Jan Doedel geld gestoken in het bedenken van deze producten en de marketing ervan. Handel in namaakspullen is nog strafbaarder. Bij constatering wordt de nepwaar direct in beslag genomen en een boete tot wel 50.000 euro uitgeschreven. Types die zich beroepsmatig bezighouden met handel in nagemaakte merkartikelen, riskeren inmiddels een celstraf van maximaal vier jaar en torenhoge boetes. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (piraterij) wordt net zo zwaar gehonoreerd. Al gebied de eerlijkheid te vermelden dat de zwaarste straffen zelden door ons Openbaar Ministerie worden gevraagd.

Netwerken De Europese Commissie heeft vanaf 2005 de strijd tegen nagemaakte merkartikelen sterk opgevoerd in de landen van herkomst, via een heuse antipiraterij-verordening. “Zonodig worden sanctiemaatregelen genomen tegen niet-Europese landen die vervalsers systematisch ongemoeid laten,” laat Europees commissaris voor handel Pascal Lamy vanuit Straatsburg weten. “De EC wil op deze manier de rechten van de merkfabrikanten beter beschermen.” De namaakindustrie zal het waarschijnlijk een rotzorg zijn. Tenminste: hun bestrijders zien in Nederland een steeds verdere mate van professionalisering. “Vooral in Turkse kringen,” aldus SNB-react. “Dat schurkt heel strak tegen georganiseerde misdaad aan. Met netwerken van importeurs, tussenhandelaren en dealertjes, die de klanten voorzien. Reguliere marktkooplui en ambulante handelaren worden bijvoorbeeld op (zwarte) markten benadert door tussenpersonen met “interessante handel,” waarvan voorbeelden en professioneel ogende voorraadlijsten in busjes op parkeerplaatsen wordt getoond. Hapt een handelaar toe, dan wordt vanuit een geheime ‘stash’ zijn

tegen een concurrerende prijs als echt kunnen slijten aan zijn klanten.”

Thuisdealers en straathandelaren Een kennis uit de Haagse wijk Kraaiestein introduceert Highlife bij een Turkse importeur en tussenhandelaar in nep. Hij levert louter en alleen partijen aan kleinere tussenhandelaren en hem bekende thuisdealers en straathandelaren. Nooit direct en losse stuks aan hem onbekende cliëntèle. Ik mag hem Achmed noemen, maar dat is waarschijnlijk een alias. De dikbuikige veertiger zit al acht jaar in de nep en zegt jaarlijks met een vijftal landgenoten twaalf containers vol nagemaakte merkartikelen illegaal te importeren uit zijn land van herkomst en China: kleding en accessoires, al naar gelang de vraag uit de markt. “Over zee en land. Gemiddeld tien containers komen aan, de rest wordt onderschept. Die worden ingecalculeerd als bedrijfsrisico.” Desondanks zijn de winsten uit zijn nephandel hoger dan die uit zijn wietteelt, waarin hij ook actief is. “De marges zijn hoger,” vertelt hij. Hoeveel hij met zijn pikzwarte nering nu precies verdient, of wat zijn inkoopprijzen zijn, wil hij niet zeggen. “Uit concurrentieoogpunt en levensbehoud.”

Wintercollectie We lopen met z’n drieën naar een rij garageboxen achter zijn flat. De middelste gaat open. Op het eerste gezicht staan er drie kinderfietsen en een scooter. Achter een gordijn blijkt plaats voor zeker drie gezinswagens. Er staan echter 50 verhuisdozen, netjes tot aan het plafon opgestapeld, in drie rijen. De nieuwe zending. “De wintercollectie”, zegt Achmed trots, “net een paar dagen binnen.” Ertussen lopen paden. Op de dozen staat met zwarte stift wat erin zit en welke maat. Ik zie links onder meer D&G en Gucci staan, shirts met lange mouwen en truien. M tot XXL. En rechts dozen vol sunglasses van dezelfde merken. Ook voor wintersporters die niet de hoofdprijs wensen te betalen

over drie weken terugkomt is de bulk op.” Maar Achmed blijkt vooral gespecialiseerd in complete kostuums, met snit en labels van Armani, D&G of Hugo Boss. Geen Italiaanse of Duitse, maar Turkse kwaliteitscouture. “Perfecte en duurzame namaak uit eigen ateliers in Ankara, maar niet goedkoop: de klant betaalt gemiddeld 200 euro per stuk. Veel? Ga dan maar eens shoppen in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat. Dan ben je voor zo’n pak minimaal het tienvoudige kwijt.”

Douane Schiphol controleert streng

In 2012 trof de douane op Schiphol bijna 80.000 nagemaakte merkartikelen aan in bagage, ruim 5.000 meer dan het jaar daarvoor. Het grootste deel van de vangst bestond uit cd's en dvd's, daarna kwamen kleding en accessoires en horloges en juwelen. Grote stijger op de ranglijst zijn (computer)games. Namaakartikelen worden het meest aangetroffen op vluchten uit Azië en Turkije. Passagiers uit deze landen moeten op extra strenge douanecontrole rekenen bij terugkeer op Schiphol. Jaarlijks worden gemiddeld 750 passagiers die nep bij zich hebben eruit gepikt en beboet. Word je gepakt dan geldt een lik-op-stuk-beleid. Doe je afstand en betaal je meteen de boete (die kan oplopen tot enkele honderden euro’s), dan kom je er zonder strafvervolging vanaf. Waarbij enkele stuks namaak voor eigen gebruik vaak door de vingers worden gezien. Grotere zondaars lopen de kans meteen achter slot en grendel te belanden. Hun boete kan oplopen tot 50.000 euro. Nederland was overigens het eerste Europese land dat aan de grens zulke strenge regels hanteert.

57


Maffe beelden Door: redactie Highlife

Mocht je de komende tijd nog in Amsterdam komen, dan is het misschien aardig om eens een kijkje in Amsterdam-Zuid te nemen, waar nog tot 22 september de sculpturenverzameling Art Zuid te bekijken is. De gratis toegankelijke beeldenroute is dit keer uitgebreid met locaties in het Vondelpark en op het Museumplein. Curator Henk van Os stelde een mix samen van 70 werken van zo’n 60 westerse en nietwesterse kunstenaars.

Dit jaar is het thema van de openluchttentoonstelling ‘Engagement’. Henk van Os: “Kunstenaars uit ontwikkelingslanden zijn in de westerse wereld niet altijd goed zichtbaar, door gebrek aan geld voor transport en promotie. Toch zijn ze een grote inspi-

58

ratiebron voor velen en beïnvloeden ze de mondiale kunstgeschiedenis in groeiende mate. Ik geef ze een welverdiende plek in de bijzondere beeldenroute dit jaar.” www.artzuid.nl


Los Marijuanos

It’s time to get high door: Arjan van Sorge

Het klinkt goed en het heeft wel iets weg van een volksbeweging, geheim genootschap of coole band: Los Marijuanos. Het blijkt het allemaal in 1 te zijn, tenminste, volgens de hiphopclick uit Las Vegas zelf.

Moderne hennep vrijheidsstrijders noemen ze zich, een aantal rappers en producers onder aanvoering van de niet te missen PonyBoy. De meeste groepsleden zijn Latino, en dat is niet zo vreemd want door de voortdurende aanwas van Spaanstalige mensen uit landen als Mexico vormen Latino’s een steeds grotere bevolkingsgroep binnen de Verenigde Staten.

tienjarige bestaan bracht de groep zo’n vijf cd’s uit met songs als Smokin LaLaLa, High Till I Die, Super Green Party, Mr. Weedman en Time To Get High, om er maar een paar te noemen. Titels die niets te raden overlaten over de bezigheden van deze pro-pot-poets. Zo breng je je voorkeur voor legalisatie van wiet en hasj in ieder geval duidelijk onder de aandacht...

Pro-pot

Wietfestivals

De eerste songtekst van Los Marijuanos die niet over wiet of hasj gaat moet nog gevonden worden. In hun iets meer dan

Het rijtje wietfestivals waar ze hebben opgetreden is lang en laat klinkende namen horen als High Times Cannabis Cup in Amsterdam, Windy City Weed Fest, Million Marijuana Marchers in Chicago, Seattle Hempfest, Ed Rosenthal's Wonders of Cannabis, Portland Hempstalk, Million Marijuana Marchers Portland, Norml Convention, New England Canna Carnival, Potlandia en Weedstock. Festivals die er toe doen in het wereldje. En waar Los Marijuanos niet eenmaal optraden maar vaak meerdere keren, zodat ze zonder overdrijving goede bekenden genoemd mogen worden.

beweging voor de legalisatie van drugs gaan bij Los Marijuanos een bijzondere combinatie aan. Wie staat waar in dit verhaal? Duidelijk is dat het liefhebbers van de highe hijs zijn, en dat hun hiphop aan populariteit wint - niet alleen binnen de Latino gemeenschap, maar wereldwijd. Afijn, check de verrichtingen van PonyBoy en de zijnen op Facebook, vooral daar is de band actief, verder leven ze het leventje. Puff tuff!

Time To Get Highl Get to freestylin' when I get to smokin' If its true skunk, then hommie I'm chokin'

Gangsta

I pass it on (ugh) I pass it on (ugh)

De stijl hiphop waar de leden van Los Marijuanos helemaal los op gaan is gangsta, maar met een dikke dot r&b en ook nog wat latin pop erbij. Allemaal heel mellow en op een uiterst relaxte beat, maar wel met vaak harde teksten over het niet minder harde bestaan in de barrio. Meer dan eens gaat een song over de homies die omkwamen in een van de vele gevechten, en komt er een rijtje namen van omgekomen vrienden voorbij. Aan het eind wordt er dan een joint opgestoken: I'mma smoke this one for you.

Like Cheech and Chong (yeah) Now I'll take a hit from tha bong! Like Cypress Hill So what's the deal, hommie chill (what) Los marijuanos come real So recognize, realize, legalize And keep your eyes on the prize So you can keep on smoking them trees Take a big hit, to drop you on your knees True g's (what up) recognize the flame from the rag Roll up the buds with the [?orange?] Zig Zags

Combinatie Verhalen over het latin leven in de getto’s, het lijden onder de War on Drugs, en de

I cannot lie, I wanna fly, I wanna fly I guess its time to get high

59


Dutch Passion Seed Company Seed Shop: Grote Gracht 40 6211 SX Maastricht Online Seed Shop: www.dutch-passion.nl

Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31 6221 CN Maastricht 3de prijs Hasj traditioneel: Pure White Cheese

1ste prijs BIO: Jorge’s Diamonds

Cremers Coffeeshop Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 2de prijs Haze Bio: Liquid Gold

Dizzy Duck Seeds www.dizzyduckseeds.com 1ste prijs Hasj traditioneel: Skunkberry Gold 2de prijs Hydro: Magic Mango 2de prijs Autoflower: Purple Orange

Kosbor Maastricht 3de prijs Haze Hydro: AMG


Gout www.goutholland.com 3de prijs Hydro: Jacky O.

Senzimilla Seeds www.senzimilla.com 1ste prijs Autoflower: Cheese Automatic 1ste prijs Haze Bio: Amnesia Haze 3de prijs Hasj extracties: Amnesia Glass

‘SERIOUS 6’ de nieuwe variëteit van Serious Seeds, ideaal voor Binnen én Buiten! Meer weten? www.seriousseeds.com info@seriousseeds.com 2de prijs Bio: Serious 6 2de prijs Hasj extracties: White Russian Ice-o-lator

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com 1ste prijs Haze Hydro: Delahaze

Coffeeshop Roxy Gerard Doustraat 188 1073 XA Amsterdam 2de prijs Hasj traditioneel: Tidghine

Royal Queen Seeds Damstraat 46 1012 JM Amsterdam www.royalqueenseeds.com 1ste prijs Hasj extracties:

Highlife Cup Winnaar 2013 Royal OG Kush Blend


Opstelten blijft bij succes wietpas

Wij van WC-eend… Door: Rob Tuinstra

We konden er op wachten. Al vele malen aangekondigd, maar eindelijk kwam dan eind juni het langverwachte WODC-rapport over de gevolgen van de invoering van de wietpas en het ingezetenencriterium. En wat denk je? De autoriteiten blijven volhouden dat de wietpas een groot succes is. Een duidelijk gevalletje van: Wij van WC-eend… adviseren WC-eend.

Volgens het Ministerie van Justitie zou in ruim 70 procent van de 103 gemeenten met coffeeshops het zogeheten ingezete-

meldt hij: ‘In ruim 70% van de coffeeshopgemeenten is of wordt het ingezetenencriterium onderdeel van het beleid. De controle op

Opstelten vervolgt: ‘Handhaving van het ingezetenencriterium heeft geleid tot een forse afname van het aantal drugstoeristen in de zuidelijke regio’s. Ook deze afname heeft bijgedragen aan de dalende trend na de piek. Een toename van de illegale straathandel was als (tijdelijk) neveneffect voorzien in de

De grote puinhoop die in het zuiden van het land ontstond, wordt zoals altijd door Opstelten glashard ontkend. nencriterium onderdeel van het coffeeshopbeleid zijn. Dat lijkt nogal vreemd, want vol-

het ingezetenencriterium wordt doorgaans meegenomen in periodieke controles van de coffeeshop, waarbij tevens andere aspecten van het coffeeshopbeleid aan de orde komen. Uit de aangeleverde gegevens is mij gebleken dat de partners in de lokale driehoek op grond van de lokale situatie de prioriteit bepalen waarmee de aspecten van het coffeeshopbeleid (waaronder het ingezetenencriterium) worden gehandhaafd.’

Puinhoop

gens alle berichten die wij volgen is dat getal eerder andersom. Opstelten ziet dat echter anders. In een brief aan de Tweede Kamer

62

De grote puinhoop die in het zuiden van het land ontstond, wordt zoals altijd door Opstelten glashard ontkent: ‘De drugstoeristen bleven grotendeels weg en het aantal bezoeken aan de coffeeshops in de zuidelijke steekproef gemeenten daalde fors. Niet alleen niet- ingezetenen van Nederland, maar ook een deel van de in Nederland woonachtige bezoekers bleef weg uit de coffeeshops in de zuidelijke provincies. Gebruikers schaften hun cannabis aanzienlijk vaker aan via illegale verkoopkanalen. Voor omwonenden in de directe omgeving van coffeeshops trad geen verandering op in de omvang en frequentie van de ervaren overlast. De aard van de overlast wijzigde wel behoorlijk. Vóór 1 mei 2012 ervoeren omwonenden van coffeeshops met name overlast van de coffeeshops en van de buitenlandse coffeeshopbezoekers. Een half jaar later hadden ze vooral overlast van dealactiviteiten op straat, die volgens de omwonenden in ieder geval voor een deel betrekking hadden op softdrugs.’

aanloop naar de invoering en de handhaving van het aangescherpte coffeeshopbeleid. Om hierop in te spelen is tegelijkertijd met de verscherpte handhaving van het ingezette beleid extra focus gelegd op de aanpak van straatdealers en de daarmee gepaard gaande overlast en criminaliteit.’

Succes Ondanks de geweldige toename van het aantal meldingen van overlast blijft de bewindsman erbij dat zijn wietpas een groot succes is: ‘De uitkomsten van de tussenrapportage ondersteunen de beleidswijziging zoals per 1 januari 2013 (en feitelijk per 19 november 2012) is ingezet, te weten: het loslaten van het besloten clubcriterium en doorzetten van het ingezetenencriterium. De harde aanpak van drugsrunners en illegale straathandel wordt voortgezet. In 2014 zullen in de in de eindrapportage van het onderzoek de verdere ontwikkelingen aan de orde komen.’ Het moge duidelijk zijn. Deze VVD-minister blijft herhalen dat de wietpas een groot succes is. Dat de inwoners van Maastricht en andere steden in Zuid-Limburg een heel ander beeld van de alledaagse situatie hebben, kan hem niet bommen. Men gooit er in 2014 gewoon weer een nieuw rapport tegenaan, waarin staat dat de wietpas een groot succes is. Wij van WC-eend… adviseren WC-eend. Je zou er moedeloos van worden.


Weed Man vs Beer Man door: Arjan van Sorge

Voor de mensen die er buiten staan is het wel lachen, wietrokers en bierdrinkers die elkaar te lijf gaan. Allebei ver heen en dan krijg je dat, is de reactie. Echt iets voor een grappig stukje, dachten ze waarschijnlijk bij de serieuze krant New York Times, toen een wietwillige en een bierbedelaar elkaar aanvielen op Times Square.

Times Square in New York is niet alleen een van de bekendste pleinen ter wereld,

gen zeggen genoeg mee opgehaald om een huisje in de bergen van Pennsylvania

tewel Dwight Laird, die zich daardoor (en door naar eigen zeggen een mes) bedreigd voelde. Laird spuugde Semancik in het gezicht, die gaf hem op z’n beurt een klap en vervolgens stak Weed Man Beer Man meerdere malen in het gezicht met een pen. Maar de versies van beide mannen

Weed Man wordt tweedegraads geweldpleging ten laste gelegd, en hoort daar meer over op zijn volgende rechtszaak in oktober. maar ook het culturele centrum van New York. Onder de elektronische billboards komen dagelijks vele mensen voorbij met het doel om geld uit te geven. Kat in ’t bakkie voor de vele bedelaars, levende standbeelden en andere straatartiesten, die de gekste toeren moeten uithalen om nog een beetje op te vallen tussen de overdaad aan collega’s.

Creatieve geesten Maar laat dat maar aan de creatieve geesten over. Zo verscheen een half jaar geleden Weed Man, met een kartonnen doos op zijn hoofd en een plaat voor zijn buik met de tekst ‘Ik ben de wietman. Ik ben te sexy voor jou om te zien.’ En, op de andere kant: ‘Wiet dag en nacht.’ Een stuk meer eenkennig dan de teksten van de andere handophouders, die vaak vragen of mensen nog wat wisselgeld hebben voor wiet, en pizza en bier. Maar hee, een beetje specialisatie binnen een bepaalde business zou toch geen kwaad moeten kunnen.

Uiteenlopende versies De als Beer Man bekend staande Wayne Semancik had daar echter geen boodschap aan. Hij vraagt al 14 jaar om geld op Times Square (en heeft daar naar ei-

mee te kopen), maar vond een tijdje geleden dat Weed Man in de weg stond. Get of my block!, zei hij tegen Weed Man of-

verschillen nogal van elkaar over het precieze verloop van de ruzie.

Cookie Monsters De verwarring bij de bedelende buren was groot, en zowel Buzz Lightyear, Mario, Luigi, Hello Kitty en een grote variatie aan Elmo’s en Cookie Monsters kwamen er maar niet uit wie nou wat had gedaan, en wanneer. Op een foto is te zien hoe politiemannen gelijktijdig een Predator en een Alien interviewen, twee ooggetuigen van het drama. Een nogal vreemde gewaarwording dat beide monsters zo goed met elkaar kunnen opschieten, maar volgens de goed in de relaties op Times Square ingewijde Beer Man is dat niet zo vreemd als het lijkt. “Die twee zijn broers en doen wel vaker wat samen”.

Verschillende kampen Weed Man wordt tweedegraads geweldpleging ten laste gelegd, en hoort daar meer over op zijn volgende rechtszaak in oktober. Het is echter niet te hopen dat zowel het kamp van de bierdrinkers als het kamp van de blowers dit akkefietje gaat aangrijpen om op grotere schaal een hetze tegen de andere partij te gaan voeren. Volstrekt overbodig in dit geval, want genotsmiddelengebruikers aller landen, verenigt U! lijkt meer van toepassing.

63


High tech drugssmokkel via haven Antwerpen Door: Karel Michiels

Terwijl de Antwerpse burgemeester Bart De Wever zijn War on Drugs vooral op straat laat uitvechten, hacken ICT-ondernemers de computers van grote havenbedrijven, in opdracht van drughandelaars.

Antwerpen staat al jaren bekend als draaischijf van de drughandel in Europa. De altijd maar uitdijende haven, met vele tientallen dokken en honderden kilometer verbindingswegen, valt onmogelijk te controleren. Maar waar je vroeger als drughandelaar in de eerste plaats arbeiders moest omkopen om je

dere opdracht een uitdaging ziet, legaal of niet. Davy V. en Filip M. waren lang geleden trouwens al lid van Securax, een hackerscollectief dat bedrijven ‘attent maakte’ op de veiligheidsproblemen van het internet. Vandaag zijn ze actief in de wereld van apps, maar aan deze ouderwetse verleiding konden ze onmogelijk weerstaan.

Intrigeren Mij intrigeren vooral die ‘tonnen cocaïne en heroïne’. Dus terwijl een agent op straat de zoveelste junkie of blower betrapt, stromen de hard drugs achter zijn rug gewoon binnen. Terwijl de flikken op straat moeten uitkijken naar visuele signalen die drughandel

zal wel THC zijn!’ – in een spliff rollen, en er plots een chemische reactie ontstaat. ‘Had je moeten zien, Karel! Die joint begon plots te pruttelen, als een giftig gas.’ Ik had niet anders verwacht. Synthetische wiet: het concept alleen al.

Eigen kleine plantage Andere blowers volgen het voorbeeld van Trekt Uw Plant en zetten hun eigen kleine plantage op, met bijhorende wettekst en IDbewijzen. Nog anderen dromen van grootschalige kwekerijen, ook met eigendomsbewijzen voor elke plant en theoretisch even ‘legaal’ als de wiet van Trekt Uw Plant. Dat laatste valt nog af te wachten natuurlijk. Maar nu de ‘internationale verdragen’ die zo vaak werden ingeroepen om drugs te blijven verbieden door de bedenker zelf (de VS) op

Antwerpen staat al jaren bekend als draaischijf van de drughandel in Europa. levering veilig te stellen, doe je tegenwoordig een beroep op computerspecialisten. Nu zowat het hele laad- en losproces volledig geautomatiseerd is, volstaat het om in te breken in de netwerken van de havenbedrijven, daar de pincode van een container op te sporen en de vracht op te halen voor de rechtmatige eigenaar komt opdagen.

Voor de kick Een fluitje van een cent blijkbaar voor de twee hackers die onlangs werden opgepakt in Antwerpen. Ze worden beschuldigd van hacking, deelname aan een criminele organisatie en invoer van verdovende middelen. Geen (verruimende) wiet dus, maar tonnen en tonnen coke en heroïne. Voor het geld hoefden de twee het niet te doen: met hun kennis zouden ze in het bedrijfsleven veel meer kunnen verdienen. Voor de kick dus, de kick van de computerwizard die zich door niets of niemand laat tegenhouden en in ie-

64

of -gebruik doen vermoeden, installeren die tophackers hoogtechnologische afluisterapparatuur in de computers van multinationals. De War on Drugs lijkt futieler en irrelevanter dan ooit. Voor iedere zaak die de speurders blootleggen, worden elders in de haven nieuwe containers vol drugs aangevoerd. En dan maar focussen op die arme gebruiker. Als we de vraag elimineren, zal ook het aanbod stilvallen. Zou Bart De Wever dat zelf echt geloven, zo’n intelligente mens?

Wietaanbod Met het wietaanbod is het tegenwoordig minder goed gesteld. Veel mensen die klagen over dealers die niks in huis hebben en over de kwaliteit van de wiet. Sommigen schakelen over synthetische wiet, netjes bezorgd met de post, uit Engeland, Nederland of Spanje, verpakt in lollige zakjes. Tot ze het fijne stof dat op het einde overblijft – ‘Dat

de helling worden gezet, komt er misschien ook hier een mentaliteitswijziging. Hoe vaak zou ik die hoop al hebben uitgesproken, en uitgeschreven in dit onvolprezen magazine, nu al bijna een kwarteeuw lang? Ik heb de hoop in elk geval nooit opgegeven en ik vind ook dat we vooruitgang boeken. Heel langzaam weliswaar, met af en toe een flinke backset, maar het tij keert. Zeker weten. Daar kan geen enkele achterhoedegevecht van de War on Drugs iets aan veranderen.


Cat bearding Door: Marian Henderson

Wie cat bearding opzoekt op internet, wordt eerst geleid naar cat breading. Daar tref je foto's van katten die zich met hun kop in het midden van een uitgeplukt boterhammetje bevinden. Daar zitten juweeltjes tussen, toegegeven, maar daar zijn we niet naar op zoek.

We gaan voor de nieuwste internetrage die een opvolger is van planking (je stijf als een plank op een eigenaardige plek laten fotograferen) en owling (een portret waarin je een uil het meest benadert). Maar nu weten we nog steeds niet wat cat bearding is. Daar gaan we. Men neme een

naar een hond. En daar werd een nieuwe rage geboren: dog bearding. Zelf heb ik het natuurlijk ook even geprobeerd. Met zes katten onder handbereik leek me deze opdracht niet zo moeilijk. Maar niets was minder waar. Het fotomodel spartelde alle kanten op en weigerde zijn kopje stil te hou-

beest zo ongeveer te wurgen, neem dan maar zo’n gehoorzaam type als een hond.

Even oefenen voor de spiegel, want de houding van de kat moet natuurlijk perfect zijn om een overtuigend resultaat te bereiken. kat. Houd het kopje tegen de onderkant van het eigen gezicht, met het neusje iets achterover. Wanneer mensen- en poezenneus samenvallen, lijkt de onderkant van

den. Het leek overal op, maar zeker niet op een baard. Zowel van poes als van baardmans wordt dus wel enig geduld vereist. En kom je er helemaal niet uit zonder het

Dan heb je ook een baard en je weet het: baarden zijn in. Op www.buzzfeed.com, www.catbeard.net en www.gawker.com kun je inspiratie opdoen. Veel succes!

de poezenkop en het wollige poezenlijf nog het meest op een baard. En het kattenbekje is ineens een mond met neerhangende mondhoeken geworden. Even oefenen voor de spiegel, want de houding van de kat moet natuurlijk perfect zijn om een overtuigend resultaat te bereiken. En wat doe je met de pootjes? Een close-up is in dit geval het meest naturel.

Hond Natuurlijk wordt internet overspoeld met foto's van dit nieuwe fenomeen. Dan kom je er al snel achter dat niet alle katten zin hebben in deze ongein. De Britse comédienne Vikki Stone greep daarom in arren moede

65


door: Feije Wieringa

BOEKEN

Hellekind

De Erfgenaam

Bram Dehouck

Charles den Tex

(De Geus)

(De Geus)

Bam Dehouck moet je niet onderschatten, want hij heeft inmiddels twee keer de Gouden Strop gewonnen. Vorig jaar met Een zomer zonder slaap, die wij met vier sterren waardeerden. Dat was een thriller met een mooi onderwerp, namelijk windmolens die mensen gek maken, geschreven met veel humor, ja zelfs op het hilarische af. We hadden van Hellekind dus hoge verwachtingen. Die zijn helaas niet ingelost. Misschien was de druk van twee keer goud te hoog. De achterflap belooft een spannend verhaal over een arts die zijn kind vermoordt. De echtgenote vertrouwt vader en kind niet en zet de achtervolging in om haar (supervervelende) oogappel te redden. Dat zou een goed verhaal kunnen zijn, maar Dehouck heeft het dit keer wel erg ingehouden verteld. Misschien gezien het onderwerp niet zo vreemd, maar in zijn geval jammer, omdat de humor in zijn werk zo kenmerkend en verfrissend is. Gelukkig weten we dat Dehouck beter kan.

Hebzucht Arne Dahl (De Geus)

Arne Dahl is van zijn Noordelijke collega's de Zweedse schrijver die ik het liefste lees. Hij vertelt excellent, is erudiet en beschikt over een goed gevoel voor humor. Hebzucht gaat (uiteraard zou ik bijna zeggen) over de financiële crisis. Wanneer twee topbankiers worden vermoord tijdens een internationaal congres, wordt voor het eerst een geheime Europese unit ingezet: Opcop. Voor wie met eerder werk van Dahl bekend is: dit is deels dezelfde unit die in Zweden werkzaam is, aangevuld met agenten uit diverse lidstaten. Opcop is hopelijk een fantasie van Dahl, want deze variant van de FBI werkt nou niet bepaald via de geijkte paden. Eerder aan de randen van het ravijn. Hebzucht is een mooie mengeling van een politieke en een politie-thriller. Minpuntje: het boek is meer dan 500 pagina's dik. Honderd minder en het was nog strakker geweest. Maar ja, Zweden vertellen het liefst in de breedte....

66

Charles den Tex is inmiddels drie keer winnaar van de Gouden Strop. Meestal schrijft hij thrillers die zich in de hightech wereld afspelen. Deze keer blijft Den Tex dichter bij huis en speelt een groot deel van het verhaal zich af in het verleden. Een vermogende Limburger leidt een rustig leven. Hij laat voor zich speculeren en dat gaat voor de wind. Zijn liefdesleven beperkt zich tot een verhouding met de lokale hotelhoudster. Dat verandert allemaal als zijn huis afbrandt door een explosie. Breder Weltmann is voor het eerst in zijn bestaan genoodzaakt om tot actie te komen. Er blijkt veel oud zeer aanwezig in de zo 'vertrouwde' omgeving. Gelukkig is Weltmann niet alleen vermogend, hij is ook slim en bereid om vuile handen te maken. Uiteindelijk worden de zaken, zoals het in deze contreien hoort, deels onder de grond rechtgezet. Er is veel actie met mooie plotwendingen en het wordt strak verteld. Maar het is toch een beetje een buitenbeentje in Den Tex' oeuvre.

Uiteindelijk worden de zaken, zoals het in deze contreien hoort, deels onder de grond rechtgezet. Dubbele Dreiging Tom Clancy & Mark Greany (Bruna)

Vroeger schreef Tom Clancy in zijn eentje hele dikke thrillers. Maar hij wordt een dagje ouder, vandaar die co-auteur. Clancy heeft natuurlijk geen introductie nodig. You love it or hate it. Deze keer escaleert een conflict met de Chinezen en de oorlog in de cyberworld dreigt over te slaan naar de real world. Veel hacken, veel helden, een ster als Amerikaanse president en zijn zoon als de superheld die de mensheid redt. Lekker leesvoer voor wie zich er in kan verliezen...


Protesterende clowns Door: Rob Tuinstra

Het is ooit begonnen in Groot-Brittannië. Daar werd rond het begin van deze eeuw de Clandestine Insurgent Rebel Clown Army (CIRCA) opgericht. Voor het eerst zag je tijdens demonstraties grote groepen clowns verschijnen, die op nietgewelddadige wijze het vaak hardhandige politieoptreden belache-lijk maakten.

De tactiek van de clowns werkte prima. De autoriteiten wisten zich geen raad met de vrolijk uitgedoste demonstranten. Wanneer de politie hard optreedt tegen in het

zwart geklede en gemaskerde betogers, dan vindt de publieke opinie dat geen probleem. Maar slaan agenten op clowns in, dan krijg je het publiek tegen je.

Geen wonder dat de protesterende clowns zich als een olievlek over de wereld verspreidden. Je zag ze overal in Europa en ook in de Verenigde Staten opduiken. Toch lijkt de populariteit van de clown tegenwoordig ietwat minder te zijn. Want bij de vele protesten in bijvoorbeeld Turkije of Egypte is nog geen enkele clown waargenomen. De protesterende clown is blijkbaar een typisch Westers verschijnsel…

De tactiek van de clowns werkte prima. De autoriteiten wisten zich geen raad met de vrolijk uitgedoste demonstranten.

67


Logboek VOC

Volop Europese samenwerking VOC'er Derrick Bergman gekozen tot voorzitter van ENCOD Tijdens de General Assembly van Encod, de Europese organisatie voor rechtvaardig en effectief drugsbeleid, is VOCsecretaris Derrick Bergman tot voorzitter gekozen. Het voorzitterschap rouleert elke zes maanden, net als bij de Europese Unie.

Encod, voluit de Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid, bestaat al sinds 1993 en heeft een indrukwekkend netwerk van activisten opgebouwd door heel Europa en daarbuiten. Eind juni vond in Bermeo (Baskenland) de jaarlijkse General Assembly van Encod plaats. Voor het eerst waren ook twee Nederlandse coffeeshopondernemers aanwezig, uit Haarlem en uit Eindhoven. Verder bestond de Nederlandse delegatie uit H. Cornelissen van stichting Legalize! en Derrick Bergman namens het VOC.

Cannabis Social Clubs Plaats van handeling was het fraaie havenstadje Bermeo, een half uur rijden van

de Baskische hoofdstad Bilbao. Meer dan dertig activisten uit tien landen bespraken hier drie dagen lang de stand van zaken op het gebied van drugsbeleid. De tweede dag was geheel gewijd aan Cannabis Social Clubs, die in Spanje en België laten zien hoe je cannabis kunt reguleren zonder winstoogmerk. Urjogabardea, de Cannabis Social Club van Bermeo, was gastheer van de General Assembly. Tekenend voor de goede verhoudingen en de samenwerking met de lokale autoriteiten: de bijeenkomst vond plaats in een gemeenschapscentrum op het centrale plein van Bermeo. Het hele weekend stonden er twee politieauto's voor de deur, maar de cannabis genietende activisten werd geen strobreed in de weg gelegd. Encod gaat zich de ko-

Agenda 10 augustus: Hanfparade, Berlijn. Verzamelen om 13.00 uur bij Bahnhof Zoo. 16-18 augustus: Seattle Hempfest, grootste cannabis festival ter wereld, Seattle, Washington State, USA. 13-15 september: ExpoGrow, Irun, Spanje. 18-20 oktober: Cultiva Hanfmesse, Eventpyramide, Wenen, Oostenrijk.

mende maanden richten op twee belangrijke gebeurtenissen: de Europese verkiezingen in mei en de jaarlijkse VN-top over drugsbeleid in Wenen in maart.

Op het dorpsplein in Bermeo

68


Het nieuwe bestuur van Encod in Bermeo; v.l.n.r Janko Belin (Slovenië), David Rosse (Oostenrijk), H. Cornelissen (Nederland), Enrico Fletzer (Italië), Derrick Bergman (Nederland), Joep Oomen (coördinator Encod) en zijn vrouw Beatriz.

Nederlandse inbreng Het nieuwe Encod bestuur gaat alles op alles zetten om een groot evenement van de grond te tillen in Wenen, met activisten en demonstranten uit heel Europa en liefst ook daarbuiten. Het zijn immers de VN drugsverdragen die wereldwijd vooruitgang in het drugsbeleid blokkeren. Wie vanuit Nederland mee wil helpen bij het organiseren van deze actie kan zich bij het VOC melden. Het nieuwe bestuur (steering committee) van Encod heeft de komende twee jaar een sterke Nederlandse inbreng. Derrick Bergman neemt het stokje over van Freek Polak, aftredend voorzitter. Verder bestaat het nieuwe steering committee uit: Janko Belin (Slovenië, Areal Tribe) H. Cornelissen (Nederland, Stichting Legalize!) Enrico Fletzer (Italië, journalist) David Rosse (Oostenrijk, Österreichischer Hanfverband) De positieve energie en het enthousiasme in Bermeo waren voor de Nederlandse deelnemers een welkome afwisseling van de negativiteit in eigen land. De absurde uitspraak van de Maastrichtse rechtbank van 27 juni bewees weer eens hoezeer we

hier de weg kwijt zijn. Schending van artikel 1 van onze Grondwet, dat elke vorm van discriminatie verbiedt, is volgens de Maastrichtse rechter geen probleem, als de openbare orde in het geding is. Hopelijk sneuvelt dit bizarre vonnis in hoger beroep. Het VOC blijft strijden tegen het buitenlanderverbod / Ingezetenencriterium en tegen de andere kabinetsplannen met cannabis: het 15% thc maximum en de wijziging van de Wegenverkeerswet.

Zero Tolerance Dat laatste plan kan voor cannabisconsumenten zeer ingrijpende gevolgen hebben, zeker als de VVD haar zin krijgt. Die partij - met vrijheid prominent in haar naam - wil geen grenswaarde voor thc, maar keiharde zero tolerance. Dat betekent dat je nog twee weken nadat je je laatste joint hebt gerookt je rijbewijs kwijt raakt bij een controle; thc blijft heel lang aantoonbaar in je bloed. Voor de langere termijn organiseert het VOC weer een campagne rond de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2014). Drukke tijden kortom, dus we kunnen de komende maanden wel wat hulp gebruiken. Wil jij actief worden voor het VOC of

onze activiteiten financieel ondersteunen, kijk dan op onze website, kom naar onze maandelijkse vergadering of mail naar info@voc-nederland.org.

Wat is het VOC? Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod is een onafhankelijke, nietcommerciële stichting, opgericht na het eerste Cannabis Tribunaal in Den Haag, december 2008. Het VOC strijdt voor rechtvaarig en rationeeel cannabisbeleid en tegen betutteling en repressie. Meer informatie: www.voc-nederland.org twitter.com/vocnederland.org

Steun de strijd voor beter beleid Op de VOC-website kun je met een paar muisklikken of met je smartphone digitaal doneren. Dat kan al vanaf vijf euro, desgewenst anoniem en met negen verschillende betaalmethoden waaronder iDeal. Met je donatie draag je bij aan het behoud van onze cannabiscultuur, een sterke stem in Den Haag en ons jaarlijkse gratis festival Cannabis Bevrijdingsdag. Alvast bedankt! www.voc-nederland.org/doneren

69


The Given Horse

Op survivaltour door Amerika door: Arjan van Sorge

Een gegeven paard kijk je niet in de bek, dus Johannes Peetsma en Marius van der Leij van de band The Given Horse waren al blij met alles wat ze kregen op hun tour door de States.

In januari van dit jaar ging het tweetal naar Amerika om te leven van straatmuziek. Ze hadden elkaar leren kennen op de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden, en kwamen daar ook op het idee van een overlevingstour. “We willen beide graag reizen en muziek maken. Onze opleiding bood ons de

70

gelegenheid om dit te doen aangezien je je eigen project in mag vullen. In eerste instantie wilden we door Europa gaan reizen en op straat muziek maken, maar uiteindelijk kwam Marius met het nieuws dat hij twee tickets had geboekt naar Miami. Daar wilden we allebei al een keer naar toe!”

Minder is meer Het duo kwam er achter dat er wel degelijk een verschil bestaat tussen op straat spelen in Nederland en in Amerika. “De straten daar zijn enorm uitgestrekt en gemaakt voor auto's. Er zijn geen stedelijke centra zoals wij die in Europa kennen, waardoor je niet snel een opeenhoping van mensen hebt. Daarentegen geven de mensen meer, waardoor we net iets minder verdiend hebben dan in


De bucketlist Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

1000 dollar verdienen met spelen Gratis maaltijd in restaurant Gratis slaapplek in een hotel Gratis slaapplek bij iemand thuis Gratis toegang tot toeristische attractie Liften Optreden in een kroeg Gratis boottocht Tattoo laten zetten (ook elkaar getatoeëerd) Ø Nummer schrijven over dit avontuur

Blowen Toen Johannes en Marius elkaar leerden kennen, kwamen ze erachter dat ze allebei rond hun 13e zijn begonnen met blowen. Ze paften al vrij stevig door vanaf hun 15e en dit heeft bij Johannes tot zijn 21e geduurd. Daarna is hij minder gaan smoken, omdat-ie merkte dat het zijn werkvermogen in de weg kwam te staan. Bij Marius kwam deze ontdekking op zijn 23e en is hij overgestapt op de hasjiesj. “Beide zijn we tussendoor wel korte periodes gestopt, maar dat blijft lastig... We roken geregeld hasj, maar dan wel op de momenten dat we onze shit gedaan hebben. Dus niet meer stiekem onder schooltijd!”

Palmboomwiet

Nederland, maar in verhouding meer". Het vak van straatmuzikant nemen ze serieus: “Interactie met publiek is erg belangrijk, je moet laten zien dat je plezier hebt en dit uit-

de mensen. Je kan er leuk mee verdienen, maar de hele reis konden we er niet mee financieren. We doen het als extra en voornamelijk ter promotie van onszelf. Onze toe-

We roken geregeld hasj, maar dan wel op de momenten dat we onze shit gedaan hebben. stralen. Uiteraard moet je ook kunnen spelen, en in kunnen spelen op mensen. Het repertoire moet je kunnen aanpassen aan

komst ligt meer op podia en festivals, maar als er tijd over is zal je ons zeker nog op de straten vinden.”

In de laatste aflevering van The Given Horse - Terugblik op YouTube kan je zien dat Johannes en Marius in Miami flink worden opgelicht met het kopen van wiet. “Ze verkopen gerust palmboombladeren voor 20 dollar! In de andere steden - New Orleans / Fort Lauderdale / Memphis - konden we er gemakkelijk aankomen voor een redelijke prijs. De kwaliteit was verbazingwekkend goed en ook het roken uit een pijp was voortreffelijk. Na de avond van de oplichting in Miami zijn we twee Duitsers tegen het lijf gelopen die synthetische wiet bij ons introduceerden. Na drie hijsen van dit magische goedje weet je het niet meer... We hebben ons kapot gelachen en waren super van de kaart. We hebben ons wel afgevraagd of het geen heroïne was of wat dan ook. Mocht iemand weten wat dit precies is? Stuur ff een mailtje naar thegivenhorse@gmail.com”. Op dit moment is The Given Horse heel druk met een EP die in november uitkomt, en die over de avonturen in Amerika gaat. “Het is natuurlijk even afwachten hoe dit gaat uitpakken, maar als we ruimte kunnen maken willen we absoluut weer op pad.” De avonturen van The Given Horse kan je terugkijken via hun YouTube-kanaal en Facebook.

71


Extreem en onvoorspelbaar

door: redactie Highlife

In Lost Planet 3 maken we kennis met Jim Peyton, een Utility Rig piloot die de aarde verlaat voor een gevaarlijk maar lucratief contract op de planeet EDN III. Terwijl hij voor Neo-Venus Construction (NEVEC) werkt, wordt Jim onderdeel van een selecte groep pioniers die monsters verzamelen van de natuurlijke energiebron van de planeet, Thermal Energy. NEVEC gelooft dat Thermal Energy de energiecrisis zal redden.

Lost Planet 3, dat vanaf 30 auagustus beschikbaar is voor PS3, Xbox 360 en PC, is een mix van first person mode, vanuit Jim’s voertuig, en third person modes, in de wereld daar buiten. In first person mode beschermt het voertuig Jim tegen het steeds veranderende klimaat. Maar hij komt er al snel achter dat de tools van het voertuig minstens zo handig zijn om zijn vijanden, de Akrid, te verslaan. Terwijl hij in gevecht is met de Akrid valt Jim met zijn voertuig in een ijsspleet, waardoor hij bewusteloos raakt. Hij wordt wakker in wat een geheime basis blijkt te zijn on-

der het bevroren oppervlakte van de planeet. Daar komt hij er al snel achter dat er andere wezens op EDN III leven. Die Sneeuwpiraten komen met nieuwe feiten over de geschiedenis (en de toekomst) van de planeet.

UÊÊ > i« >ÞÊ6>À iÌÞÊqÊ >Ê`iÊiÝÌÀi iÊ ÃÌ> digheden te lijf te voet in de third person mode of in je voertuig in de first person mode. UÊÊ-Ì À >V Ì }Ê ÜiiÀÊ Ê iÊ ÃÌii`ÃÊ ÛiÀ> `irende weersystemen hebben invloed op de manier waarop je moet spelen om een indrukwekkende omgeving te creëren, waaraan je tegenspelers zich steeds opnieuw moeten aanpassen.

Belangrijkste kenmerken UÊÊ1Ì ÌÞÊ À }Ê Ê iÃV iÀ Ê iâi vÊ Ìi}i Ê `iÊ Û andige Akrid en de onvoorspelbare ijsstormen op EDN III met je voertuig. Maak gebruik van verschillende tools, waarmee je je vijanden kunt grijpen en wezens van elke grootte kunt vernietigen. UÊÊ Ìi ÃiÊL ÃV «iÀÛ>À }Ê Ê" ÌÜ i `Ê iÌÊ de Unreal Engine 3, presenteert Lost Planet 3 een visueel prachtige en unieke omgeving die je manier van spelen beïnvloedt. UÊÊ iÀÊ Û > `i Ê Ê iÊ À `Ê â Ê ÌiÀÕ}]Ê }À ter en bozer dan ooit tevoren. De nieuwe Carrier Akrid is in staat om zijn vijanden van dichtbij te spietsen met zijn krachtige voorpoten. UÊÊ" Ì Õ Ê`iÊÛiÀL À}i ÊÜ>>À i`i ÊÛ> Ê Ê III - De onbekende wereld kent veel geheimen. Wat wil EDN III verbergen? Alles zal worden onthuld in Lost Planet 3.

72


Soest

Den Haag Arnhem

Den Haag

Soest

Arnhem

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem


Biotech bedrijf ligt onder vuur

Hoe betrouwbaar is zadengigant Monsanto? Door: Feije Wieringa

Monsanto heeft vooral onder tegenstanders van genetisch gemanipuleerde gewassen een slechte reputatie. Ook zijn veel mensen kritisch op grond van andere motieven, zoals bijvoorbeeld de jacht van het bedrijf op octrooien en hun monopolie op zaden. Monsanto, dat vestigingen heeft in Wageningen en Bergschenhoek, is ook in andere landen het mikpunt van demonstraties. Wat doet Monsanto allemaal om zoveel weerstand op te roepen?

Dat het bedrijf Monsanto veel vijanden heeft mag blijken uit de verschillende protesten die in korte tijd plaatsvonden. In Wageningen demonstreerden op 13 mei duizend mensen tegen het Amerikaanse biotech bedrijf. In Amsterdam lieten zich ongeveer 1200 demonstranten zien en in Den Haag kwamen enkele honderden betogers op de been. De actievoerders verwijten de multinational, die grote invloed wordt toegedicht op politiek en wetenschappelijk terrein, on-

74

der meer dat het de voedselketen in gevaar te brengt met zijn bestrijdingsmiddelen en genetisch gemanipuleerde gewassen.

Dubieuze producten Het was de Ier Joe Francis Queeny die in 1901 de zoetstof saccharine breed in de markt zette. De niet omstreden stof was al decennia eerder uitgevonden. Omdat

hij Queeny niet goed vond bekken, kreeg het bedrijf de achternaam van zijn vrouw: Monsanto. De eerste en grootste afnemer was Coca Cola en daarmee was de basis van het megabedrijf gevestigd. Ook ontwikkelde Monsanto aroma's als vanilline, cafeïne en het nog steeds in de handel zijnde, maar zeer omstreden aspartaam. Veel dubieuze producten, dus, die niet uit de voedselketen zijn weg te denken. Alleen al daarom is het zonder meer gevaarlijk dat zo'n omstreden bedrijf zijn greep op wat wij dagelijks aan voedsel nodig hebben kan versterken. Want wie controleert Monsanto? Inmiddels kennen we de firma vooral van de handel in zaden en in bestrijdingsmiddelen, waarop we hieronder


terugkomen. De banden van het bedrijf met verschillende overheden zijn te nauw om erop te vertrouwen dat het nog wel onderhevig is aan onafhankelijke controle. Om van sancties maar te zwijgen.

Roundup Het van oorsprong chemische bedrijf is bekend als producent van onkruidbestrijdingsmiddel Roundup en van genetisch gemanipuleerde gewassen als maïs en soja. Wie even googelt op Monsanto krijgt vrijwel als eerste een advertentie van nota bene Roundup in beeld. Subtiel kun je de aanpak van Monsanto nou niet bepaald noemen. Topman Hugh Grant van Monsanto verwijt de tegenstanders elitair gedrag. Hij betoogt dat het mensen zijn die het zich financieel

dat ze via kunstmatige of natuurlijke weg verspreid zijn, dan wacht de betrokken boer een proces. Patenten vormen de kurk waarop Monsanto drijft. Het lijkt veel op de gang van zaken bij de farmaceutische industrie. Genetische patenten vormen echter een nieuwe markt en er is nog steeds geen echte duidelijkheid over de grenzen van het patenteren van genetische codes. Monsanto zal zeker proberen de patenten op genetisch materiaal zolang mogelijk uit te buiten. Het is namelijk een machtig concern met veel lobbyisten en een groot controleapparaat.

Arrogant Omdat Monsanto zich zo arrogant gedraagt en zo omstreden is, is het moeilijk om uit te vissen welke info klopt en welke als pro-

landen, ook Nederland, werken daaraan mee. Als de intenties oprecht zouden zijn, lijkt me dit geen slechte zaak. Een soort Planten-Ark van Noach. Dreigt er een exemplaar uit te sterven, dan kan er een beroep op de bank van Monsanto worden gedaan. Nu maar hopen dat het bedrijf zich in dit project van een menselijke en niet al te zakelijke kant zal laten zien. Maar enige vrees is wel gegrond...

Actiegroepen Voorlopig ligt Monsanto wereldwijd onder vuur bij verschillende actiegroepen. Zo staat er op de pagina van de groep Wij Worden Wakker een angstaanjagend bericht: (www.wijwordenwakker.org/intro.asp) Hier de iets ingekorte versie. ‘Monsanto

Genetische patenten vormen een nieuwe markt. Er is nog steeds geen echte duidelijkheid over de grenzen van het patenteren van genetische codes. kunnen veroorloven om biologisch voedsel te kopen en die ondertussen anderen de meer betaalbare opties ontzeggen. Je moet maar durven. Mijnheer Grant is niet gek en beseft natuurlijk wel dat de aanval de beste verdediging is. Wie door de reclame en de propaganda van Monsanto heenkijkt, vindt wel degelijk materiaal waaruit blijkt dat het middel veel giftiger is dan Monsanto doet voorkomen. Zo giftig dat het bedrijf zich neerlegde bij een klacht van de Reclame Code Commisie over een misleidende advertentie rond Roundup. By the way: wij kennen geen kweker die dat spul gebruikt en wij vermoeden dat Highlife nou niet bepaald het medium is waarin Monsanto adverteert. De wereld van de cannabis-veredelaars is een stuk opener, schoner en vrijer dan die van de geïnstitutionaliseerde landbouw.

Genetisch gemanipuleerd Het venijnige van Monsanto is dat het genetisch gemanipuleerd materiaal op de markt brengt dat resistent is tegen hun eigen Roundup. Je eigen kweek blijft leven, maar heb je dus in een belendend akkertje zaden van de concurrent, dan zullen deze planten sneuvelen. Zo dwingt het bedrijf boeren tot het gebruik van hun producten. Het maakt ze als het ware tot junkies, want alternatieven zijn er nauwelijks. De zaden moeten dus bij Monsanto worden gekocht. Je mag ze overigens alleen maar planten en er niet mee kweken. Als het bedrijf erachter komt

paganda moet worden gelezen. Buiten kijf staat dat Monsanto een grote, zo niet de grootste multinational op zijn terrein is. Dus

gedraagt het zich ook als multinational, en zoals gebruikelijk is de ethiek dan ver te zoeken. Maar niet alle aantijgingen zijn waar. Zo is de stelling dat Roundup de sterfte van bijen veroorzaakt op zijn minst omstreden en waarschijnlijk zelfs helemaal onwaar. Daarin lijkt eerder Bayern, leverancier van pesticiden, een rol te spelen. En er zijn nog wel wat meer chemische concerns die verdachte rommel op de markt brengen, lees: in de bodem plempen.

Zaadbank Een ander initiatief van Monsanto is een immense zaadbank. Samen met onder meer de Bill Gates Foundation heeft Monsanto geïnvesteerd in een zaadbank, die is gevestigd in een bunker bij Spitsbergen. Het doel is om alle zaden van de wereld op te slaan en in kaart brengen met het oog op mogelijke toekomstige rampen. Veel

promoot groeihormonen, gebaseerd op genetische manipulatie. Deze hormonen worden bij koeien ingespoten met als doel een hogere melkproductie. Deze hormonen, zogenaamde rBHG's of rBST's, worden in Amerika verkocht onder de merknaam Posilac. Monsanto beweert dat Posilac veilig is. Maar in veel landen, waaronder Canada, Nieuw-Zeeland en sommige Europese landen, zijn deze stoffen verboden omdat ze wel degelijk schadelijk zouden zijn. Vee dat met het middel is behandeld is gevoeliger voor (uier) ontstekingen en onvruchtbaarheid. De melk van deze dieren bevat resten antibiotica en het hormoon IGF-1. Dit natuurlijke hormoon komt normaliter weliswaar voor in melk, maar is bij volwassenen carcinogeen. Het veroorzaakt onder meer borst- en prostaatkanker. Mensen die melk drinken afkomstig van deze koeien lopen de kans immuun te worden voor antibiotica’.

Twijfels Tsja, toch zeker een bedrijf om goed in de gaten te houden. Zo nu en dan komt Monsanto met verklaringen waarin het stelt dat het allemaal zo'n vaart niet loopt. Maar als je dan de weerlegging van nou niet bepaald naïeve experts ziet, dan krijg je gerede twijfels omtrent deze handelaar in genen en DNA. Bouwstenen van het leven, waarvan je zou verwachten dat ze van en voor iedereen zijn, en niet alleen voor een arrogante multinational die maar aan één ding denkt: hoe stel ik mijn aandeelhouders tevreden...

75


Noord-Holland ten top

Extra Tuin Door: Michiel Panhuysen

In de kop van Noord-Holland worden alle hobbykwekers bediend door een professioneel bedrijf dat gespecialiseerd is in de behoeften van kleinere en grotere hobbyisten. Extra Tuin heeft een breed assortiment aan voedingslijnen van uiteenlopende merken. Daarbij kan de kweker ook voor al zijn andere producten terecht bij dit gespecialiseerde tuincentrum in Hoorn. Zo heeft Extra Tuin een aantal aircosystemen voor kwekers met lampen.

Op de site van Extra Tuin staat het aanbod breed omschreven. Het is mogelijk om direct via de site te bestellen, dag en nacht, op alle dagen van de week. Na de bestelling worden de producten dan binnen enkele dagen geleverd.

kelijk en ter zake zeer kundig. Daarnaast staat gastvrijheid hoog in het vaandel in Hoorn. Extra Tuin bestaat al wat jaren

en in die tijd is de nodige expertise opgebouwd. Dat geeft rust en dat straalt weer uit op het personeel, de zaak en de klant. Parkeren op het industrieterrein waar Extra Tuin ligt is geen probleem. Dat geldt ook voor het laden en lossen op een discrete manier. Al met al is Extra Tuin een plek waar de kweker in alle rust en

Extra Tuin ligt op industrieterrein Hoorn 80 in Hoorn. De zaak is zeer ruim opgezet en klanten worden er in alle rust geholpen. Bij de service van Extra Tuin hoort vanzelfsprekend het aanbieden van een kopje koffie. Met wat gezelligheid is het immers prettiger zaken doen dan met een droge keel. En de koffie bij Extra Tuin is van goede kwaliteit.

Professioneel en gastvrij Het personeel van Extra Tuin is NoordHollands ‘no nonsense’. Professioneel, za-

zekerheid zijn inkopen kan doen. Daarbij zijn alle producten strak geprijsd, maar ook dat spreekt in Noord-Holland haast voor zich. Extra Tuin maakt een reisje naar de kop van Noord Holland zeker de moeite waard. Extra Tuin Protonweg 14B 1627 LD Hoorn Tel. +31 (0) 229 50 43 18 info@extratuin.nl www.extratuin.nl Openingstijden Maandag t/m vrijdag: 10.00 – 18.00 uur Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur

76


War on Drugs belemmert wetenschap Door: redactie Highlife

In een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Reviews Neuroscience beweert een groep toonaangevende wetenschappers dat het wereldwijde verbod op drugs niet alleen de problemen groter heeft gemaakt, maar ook een van de ernstigste vormen van censuur uit de geschiedenis heeft veroorzaakt.

Ze vergeleken het verbod op psychoactieve drugs en het daaruit voortvloeiende verbod op onderzoek van die drugs met het in de ban doen van het werk van Copernicus en Galileo door de katholieke kerk. “Deze belemmering van onderzoek en therapie is politiek gemotiveerd, niet wetenschappelijk. Het is een van de meest schandalige voorbeelden van wetenschappelijke censuur in de moderne tijd. Het verbod op stamcelonderzoek

komt misschien in de buurt, maar dat was alleen in de VS verboden. Met een meer rationele houding tegenover drugsregulering kunnen we het mogelijk maken dat de wetenschap vooruitgang boekt in het onderzoek naar het bewustzijn en het functioneren van de hersenen, wat kan leiden tot belangrijke doorbraken op gebieden als depressie en posttraumatische stress disorder”, aldus de verontruste wetenschappers.

Ster uit Entourage maakt drugsdocumentaire Adrian Grenier, vooral bekend om zijn hoofdrol in de HBO successerie Entourage, produceerde de documentaire How To Make Money Selling Drugs, die op 26 juni in Amerikaanse bioscopen in première ging en online o.a. via iTunes kan worden bekeken. De ster, die in de serie vrijwel alle soorten drugs gebruikte, wil met de documentaire de hypocrisie rond de War on Drugs aan de kaak stellen.

Het is niet echt een verrassende boodschap die de documentaire brengt, wel een die niet vaak genoeg herhaald kan worden. “Er worden miljarden dollars verspild aan het opsporen, arresteren en gevangen zetten van voornamelijk arme mensen en minderheidsgroepen, terwijl de cijfers van drugsgebruik vrijwel identiek zijn voor de verschillende

etnische groepen,” vertelt Grenier nog maar eens. “Minstens zo verbijsterend is dat de meesten van ons wel eens stoffen gebruiken die onze stemming veranderen – of het nou koffie, nicotine, ritalin, een cocktail of een joint is – terwijl we geconditioneerd zijn om te denken dat mensen die bepaalde drugs verkopen en gebruiken anders zijn dan wij.”

77


De groene daden van Sharon Dijksma Door: Marian Henderson

Op 18 december werd Sharon Dijksma de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken. Daarmee kreeg ze ook landbouw en natuur in haar portefeuille. Overgenomen van de malverserende Co Verdaas, maar in feite vooral van voorganger Henk Bleker, die weinig goeds voor de natuur in petto had. Hoe is het inmiddels met het natuurbeleid gesteld met een volstrekt onervaren politicus aan het bewind? En hoe kijkt groen Nederland naar de toekomst?

Sharon Dijksma was het jongste lid van de Tweede Kamer uit de geschiedenis. Ze is ooit begonnen bij de Jonge Socialisten en zat met 23 jaar al in de Kamer. Hoewel ze misschien geen echte hoogvlieger was, ze maakte haar studies rechten en bestuurskunde niet af, wist ze het toch te schoppen tot staatssecretaris Onderwijs. Een wonderlijke loop van het lot als je bedenkt dat ze zelf nog geen foutloze memo kan neerpennen. Max Pam schreef ooit in een column dat de politica de Donald Duck als lijfblad had en deze las met een duim in haar mond. Maar vriend of vijand zal moeten toegeven dat ze gepokt en gemazeld is

send''. Ik was eerlijk gezegd enigszins huiverig voor dit groentje. Zou de natuur bij haar in betere handen zijn dan bij voormalig staatssecretaris Bleker? Inmiddels begint zich een beeld af te tekenen. En dat is helemaal niet zo ongunstig.

Subsidiebeleid Sharon Dijksma pleit voor een nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer met een ''inpasbaar agrarisch ondernemerschap in landelijk gebied''. Wat wil dat zeggen? Ze wil individuele subsidies voor agrarisch natuurbeheer afschaffen, omdat ze die weggegooid geld

omstandigheden en veel bedreigde soorten geld wordt gestoken in natuurbescherming en dat schadelijke activiteiten zoveel mogelijk worden beperkt. Ook wil ze verschillende natuurgebieden verbinden. Sharon Dijksma denkt met het nieuwe subsidiebeleid een forse bezuinigingsslag te kunnen maken, want van 14.000 individuele aanvragers gaat ze naar maximaal 150. De uitvoeringskosten worden daarmee drastisch beperkt en de efficiëntie verhoogd, omdat er veel minder versnippering is. Dit stelsel moet in 2016 van kracht worden, maar in de komende tijd wordt daar hard naartoe gewerkt, want ze wil voorkomen dat verschillende regelingen naast elkaar bestaan.

Genieten

geraakt in de politiek en dat ze behoorlijk ambitieus is. Toen Dijksma benoemd werd zei ze eerlijk dat ze volkomen blanco was op het gebied van natuur en landbouw. Zelf noemde ze haar onwetendheid ''verfris-

78

vindt. Er gaat geen eurocent meer naar individuele boeren, maar wel naar collectieve aanvragers. Dat kunnen samenwerkende boeren of natuurorganisaties zijn. Het is de bedoeling dat in gebieden met goede

Intussen heeft Dijksma heel wat natuurgebieden aangewezen als nieuw Natura-2000 terrein, waarmee ze onder allerlei beschermende maatregelen vallen. Dijksma: “Ik wil een veerkrachtige natuur die tegen een stootje kan en die een plek heeft midden in de samenleving. Door deze gebieden te beschermen zorgen we ervoor dat ook voor de komende generaties natuur behouden blijft om te gebruiken en te behoeden.” Voor Dijksma is genieten van de natuur een belangrijk item. Zo gaf ze onlangs het sein voor een driedaagse wandeling, met 22 juni als Nationale Open Natuurdag, waarop het genieten van de natuur centraal stond. Op de Natuurtop die 22 juni gehouden


werd, sprak ze uit ''een robuust nationaal natuurnetwerk te willen, waarbij gebruiken en genieten van de natuur op de voorgrond staan.'' Een verademing na Bleker die een paardebloem nog niet van een boterbloem wist te onderscheiden. Maar blijft het misschien bij mooie woorden?

Uitverkoop Nee, dat toch niet. Inmiddels heeft de nieuwe staatssecretaris een aantal belangrijke uitspraken gedaan. Zo heeft ze de uitverkoop van natuurgebieden stopgezet. Er lag nog een beleidsmaatregel om 100 miljoen te bezuinigen door de verkoop van terreinen van Natuurmonumenten. Een aantal natuurgebieden is inderdaad verkocht. Dijksma zag wat voor maatschappelijke onrust hierdoor ontstond en heeft besloten deze verkoop in ieder geval op te schorten, met veel goodwill als gevolg.

Jaarlijks worden 40 miljoen daghaantjes omgebracht, omdat ze geen eieren leggen en minder makkelijk worden vetgemest. Sharon Dijksma stelt voor om het geslacht al in het ei te bepalen. Dit zou kunnen door een kwallen-gen, dat oplicht onder een bepaalde lichtbron, te verbinden aan de mannelijke geslachtshormonen van de kip. Ze wil onderzoek doen naar deze genetische modificatie. Tegenstanders vinden het ook verspilling om 40 miljoen eieren te vernietigen. Dat kan zijn, maar het nodeloos doden van haantjes is nét ietsje erger.

Dozenschuivers Dijksma bemoeit zich ook met ons voedsel. Ze wil dat ieder lapje vlees op ons bord in

naamde ''dozenschuivers''.

Aanlandplicht In de visserij heeft ze zich ook al geroerd. Dijksma wil af van de vele bijvangst die overboord wordt gekieperd. Ze wil de overbevissing tegengaan door een ''aanlandplicht voor bijvangst''. Maar ook hier klinken tegengeluiden. De mantel- en zilvermeeuw zijn aangewezen op het overschot van vissersboten. Zij zouden een voedseltekort krijgen wanneer alles mee naar land wordt genomen. Nu al blijkt dat op de zondagen waarop niet gevist wordt, meer meeuwen elkaars kuikens doden. Zo is er altijd wel een groep mensen of dieren die hinder heeft van de nieuwe maatregelen. Maar

Witbuikegels Dan hebben we de Positieflijst, met daarop de exotische dieren die men niet straffeloos in de achtertuin mag houden. Met Dijksma is die er eindelijk gekomen. Natuurlijk stuit ze daarmee ook op tegenstanders. Zo zijn de houders van neusberen, dingo's en witbuikegels niet blij met dit nieuwe beleid. Maar er wordt wel heel veel dierenleed mee voorkomen. Iedereen die het in zijn hoofd krijgt om zonder enige kennis van zaken tot de aanschaf van een zebra of een eland over te gaan, wordt gelukkig in zijn plannen gedwarsboomd. Het konijn blijft helaas wel een huisdier. Jammer als je bedenkt hoeveel konijnen er onder volstrekt verkeerde omstandigheden worden gehouden. Misschien een ideetje voor de toekomst?

Genetische modificatie Intussen wordt de lijst met initiatieven langer. Ook de pluimveesector krijgt met Dijksma te maken. Per 2018 wordt het knippen van snavels van kippen verboden. Het onderlinge pikgedrag van deze dieren moet worden voorkomen door ze meer ruimte te geven en te fokken met minder agressieve soorten. Hoera, deze staatse-

2020 duurzaam is. Daarmee wordt het vanzelfsprekend ook wat duurder, want de boeren hebben recht op een fatsoenlijke honorering. Op dit moment is nog geen 6% van ons voedsel duurzaam. Tegenstanders van haar plannen zeggen dat Dijksma meer regelgeving van stal zal moeten halen om dit mogelijk te maken. Zelf zegt ze dat ze het bedrijfsleven niet wil belemmeren door extra regelgeving en ze vindt dat consumenten eigen keuzes moeten maken. We zullen dus moeten afwachten of haar ambities haalbaar zullen blijken. Toch heeft ze

Dijksma lijkt geen last te hebben van dergelijke geluiden. Ze is zeker van haar zaak.

Uitdaging Hoe haar beleid het komende jaar zal uitpakken, moeten we natuurllijk afwachten. Maar het heeft er alle schijn van dat Dijksma werkelijk dierenleed wil verminderen, en oog heeft voor het belang van een wezenlijk natuurbehoud. Ondertussen heeft ze wel met een vrijwel lege portefeuille te maken. Ze zal dus creatief moeten omgaan met

Jaarlijks worden 40 miljoen daghaantjes omgebracht, omdat ze geen eieren leggen en minder makkelijk worden vetgemest. cretaris kijkt dus écht naar dierenwelzijn!! Dijksma heeft zich ook al uitgesproken tegen het massaal doden van jonge haantjes.

beslist veel goede ideeën. Ze pleit voor een kortere voedselketen, waar de mensen tussenuitgaan die niets toevoegen, de zoge-

haar vernieuwingen en ook tegen grenzen oplopen. Een flinke uitdaging, die ze best lijkt aan te kunnen. Ik ben benieuwd.

79


FILMS door: Rob Tuinstra

Goats

Arbitrage

Regisseur: Cristopher Neil Met: Graham Philips, David Duchovny, Vera Farmiga

Regisseur: Nicholas Jarecki Met: Richard Gere, Susan Sarondon, Tim Roth

Ellis (15 jaar) woont met zijn gescheiden hippiemoeder in Arizona. Veel vrienden heeft hij niet; hij brengt daarom vooral veel tijd door met de vreemde Goat Man, een flinkbebaarde en langharige zonderling die de dagen vult met zijn twee geiten en veel, heel veel wiet roken. En kweken. Ellis zijn leven verandert wanneer hij in de voetsporen van zijn vader naar een kostschool aan de andere kant van Amerika trekt, om daar te gaan studeren. Wanneer hij na een paar maanden weer thuiskomt, blijkt er het een en ander verandert thuis. Zijn moeder heeft een nieuwe vriend, en Goat Man heeft aangepapt met het sexy buurmeisje. Wanneer Goat Man Ellis uitnodigd om samen (met de geiten) naar Mexico te trekken, lijkt alles weer goed te komen, in dit prachtige innemende drama, waarin Duchovny in het eerste deel onherkenbaar is.

My Awkward Sexual Adventure Regisseur: Sean Garrity Met: Jonas Chernick, Emily Hampshire, Sarah Maninnen

Jordan is een wat saaie acountant, die ook nog eens in Winnipeg, Canada woont. Geen wonder dat zijn aanstaande bruid Sarah een huwelijk totaal niet ziet zitten. Ook al omdat Jordan nogal bloedeloos de sex bedrijft, waarbij Sarah niet zelden in slaap sukkelt! Tijd om in te grijpen dus. Sarah werpt zich op groepsseks, en Jordan papt aan met de stripper Julie, die hem in ruil voor wat boekhoudkundige hulp wel sekslessen wil geven. Die sekslessen horen bij de leukste momenten in deze komedie. Jammer is dat de film als geheel ondanks alle SM en travestie nog steeds een beetje braaf overkomt. Het is allemaal veilg binnen het randje. Wat in Canada misschien als heel heftig wordt gezien, daar zij wij Nederlanders toch wel wat meer gewend. Desondanks leveren de scenes die erg echt toe doen en echt grappig zijn deze film nog drie sterren op. Maar ook dat is op het randje.

80

Robert Miller (Gere) is een steenrijke financiele handelaar die zonder veel scrupules vooral bezig is om zichzelf verder te verrijken. Dat moet ook wel want zijn vrouw heeft een dure hobby, zoals af en toe een achteloze goodwill gift aan een ziekenhuis van twee miljoen dollar. Maar door zakelijke zorgen speelt stress een steeds grotere rol in zijn bestaan. Zelfs bij zijn Franse maitresse Julie kan hij zich niet meer ontspannen. En als zelfs zijn dochter aan hem begint te twijfelen, lijkt de ondergang van de grote zakenman niet meer te stoppen. Miller zet echter alles op alles om zijn imago (en zijn leven) weer op orde te brengen… Arbitrage is een heel onderhoudende thriller waarin de financiele handel en wandel van de rijken der aarde kritisch onder de loep wordt genomen. Over het einde valt te discussieren.

Jack Reacher Regisseur: Christopher McQuarrie Met: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall

Jack Reacher is een man van staal. Lezers van de boeken van Lee Child weten dat al jaren. Zijn held is een man van weinig woorden, die met speels gemak de kogels van zijn vijanden ontloopt en hen indien nodig met een kleine corrigerende tik kan doden. Wie anders dan Tom Cruise zou deze onwaarschijnlijke held moeten spelen? Jack Reacher ‘The Movie’ laat zich zien als een boek van Lee Child. Reacher wordt naar Pittsburg gehaald nadat een Irak-veteraan een aantal mensen vermoord heeft. Maar liggen de zaken wel zo simpel? Wel volgens de lokale politie en het Openbaar Ministerie. Maar hoe betrouwbaar zijn zij? Gelukkig wordt Reacher geholpen door de mooie advocate Helen Rodin. Regisseur McQuarrie maakt er een gladde actiethriller van, die helaas na een sterk begin toch overgaat naar een standaard actiefilm. Regisseur Werner Herzog is ook in de film te bewonderen.


Column

C-man

Nieuwe poppy Zoals je mensen hebt die helemaal wild worden als de nieuwe haring aan land is, zo zijn er ook figuren die helemaal opleven – of juist eindelijk weer eens lekker in slaap vallen – als de nieuwe papaver van de akkers komt. Er zijn het hele jaar door weliswaar gedroogde papaverbollen te krijgen bij speciaalzaken voor bloemschikkers, maar die zijn steevast in allerlei giftige kleurtjes geverfd. Niet een ideaal uitgangspunt voor de thuisapotheker, die het derhalve van de bloemenman of de (guerilla)teelt moet hebben.

Half juni komt op markten en in bloemenstallen de aanvoer van nieuwe poppy op gang. Tot grote vreugde van een bescheiden groepje liefhebbers van doe-het-zelf medicijnen. We kennen elkaar niet, en of anderen van elkaars bestaan weten zoals ik, is mij niet bekend. Het is met name de reuzenpoppy waar onze belangstelling naar uitgaat. De reuzenpoppy, ofwel Papaver

groot dat ze nauwelijks in de hand van een volwassen man passen. Sinds ik begonnen ben met het inkopen van dit seizoensgewas, kom ik in de periode van half juni tot half juli bijna wekelijks bij een vast aantal handelaars. En zoals dat gaat met vlotgebekte Amsterdamse kooplieden heb je dan al snel een gesprekje. Zo leerde ik dat de meeste poppy's door een beperkt maar

dat je een tikje terughoudender je inkopen doet dan bij het kopen van pakweg tachtig rode rozen. Je wilt de bloemenman niet op ideeën brengen. Heroïne, opium, morfine, het zijn maar enkele van de bijzondere stoffen die uit de zaaddozen van de papaver zijn te winnen. Gelukkig gaat de wet er van uit dat er zo extreem veel papaverbollen nodig zijn om een handelsvoorraad opium te vervaardigen, dat men de vrije verkoop van deze plant (en zijn zaad) gewoon toestaat. Er gaan wel geruchten dat papaverbollen met gif zijn bespoten om 'misbruik' te voor-

Ik koester mijn geheime genootschap van heimelijke slaapbolgenieters als verre vrienden. somniferum giganteum, levert de grootste zaaddoos. De beste exemplaren zijn zo

vast aantal klanten wordt afgenomen. Natuurlijk wordt zo'n bloemenman wel eens nieuwsgierig als hij week in week uit klanten voor hetzelfde product ziet langskomen. Voor je het weet flapt de vraag er dan uit wat meneer of mevrouw eigenlijk van plan is met die slaapbollen. Hoewel een enkeling er omheen draait, zijn vrijwel alle poppyklanten openhartig over hun bedoelingen, vertelt mijn vaste bloemenman van de markt. Hij kan er alleen maar om lachen. “Drugs? Doe effe normaal joh!”

Illegaliteit Als verse snijbloem is de papaver niet geschikt; de bloemblaadjes vallen al na enkele dagen uit, waardoor de zaaddoos zich vooral leent als decoratief element in een (droog)boeket. Wij, vaste afnemers van de nieuwe poppy's, hebben er echter heel ander plannen mee. Omdat er toch een zweempje van illegaliteit rond onze hobby hangt, voeren we ons inkoopbeleid met enige omzichtigheid uit. Ergens voelen we dat we aan een oneigenlijke manier van bloemgebruik doen. De gedachte dat de producten die uit de papaver worden gewonnen een stuk hoger op de lijst van verboden middelen staan dan cannabis, zorgt er voor

komen, maar daar heb ik nooit iets van gemerkt. Bloemisten doen het verhaal af als een fabeltje. Lijkt me ook logisch, want bespuiten met gif kost de kweker alleen maar meer geld, en dan hebben we het nog niet eens over de gezondheidsrisico's voor degenen die beroepshalve of hobbymatig met de slaapbollen aan de slag moeten.

Uiteenlopende types Volgens mijn favoriete marktkoopman zijn de mensen die telkens bij zijn stal langskomen voor papaverbollen zeer uiteenlopende types. Oude vrouwtjes, die zeggen rustgevende thee te trekken van de bollen, studentikoze figuren die Beaudelairetje willen spelen en zelfs keurige meneren die zomaar advocaten zouden kunnen zijn. Opmerkelijk genoeg slaat geen van de slaapbolinkopers de hele dagvoorraad van de bloemenman tegelijk in. Twee of drie bossen van tien stuks, daar blijft het meestal bij, tenzij er tegen marktsluitingstijd voor afbraakprijzen wordt verkocht. En dat is mooi. Zo blijft er voor alle liefhebbers altijd wel iets over. Al zal ik ze wel nooit leren kennen, ik koester mijn geheime genootschap van heimelijke slaapbolgenieters als verre vrienden.

81


Advertentie index

Airfan

13-14-15-16

Airflow Tec

41

Apollyon

13-14-15-16

Indoor Flowers

83

Kera Seeds

Big Supplies

51

Kosbor

13-14-15-16

35

Keldertje 't

Atami

Bio Boer

13-14-15-16

Ion Quest

13-14-15-16 35 60-61

MTL Trading

41

Bio Ibo / G-Power

82

Notos

Bio TKA Nederland

25

Paradise Seeds

60-61

Canna

84

Paradisorum.nl

13-14-15-16

13-14-15-16

Cannabis Gift Shop

13-14-15-16

Partijhandel Nr. 12

13-14-15-16

Cedars Corner

13-14-15-16

Pascha

13-14-15-16

Coffeeshop Missouri

60-61

Plagron

Cremers coffeeshop

60-61

Plantplugs

Danny Trading

13-14-15-16

Dizzy Duck

73

4 51

Polder de

13-14-15-16

Polderweg de

13-14-15-16

Dizzy Duck Seeds

60-61

Roxy

Dutch Passion Seed Company

60-61

Royal Queen Seeds

25

13-14-15-16

Royal Queen Seeds

60-61

Extra Tuin Goede Leven het

51

Gout

60-61

60-61

Rozentuin de

13-14-15-16

Seed Company the

13-14-15-16

Green Rainbow the

13-14-15-16

Sensi Seeds

Groei Maar

13-14-15-16

Senzimilla Seeds

60-61

Grow Fast

13-14-15-16

Serious Seeds

60-61

Growmaster the

41

H.T.C. Home & Tuin Centrum

13-14-15-16

2

Snail

51

TDM Trading

13-14-15-16

Hacas

51

Thc

Hacas

73

Thuiskweker Heerlen de

Handelsonderneming de Vormer

13-14-15-16

41 13-14-15-16

Thuiskweker Zwolle de

51

Handelsonderneming Divers Company 13-14-15-16

Top Vision

51

Handelsonderneming Emmen

Tuincentrum Lopik

9

Hennep Huis Het

13-14-15-16

Upstairs

HOWD

13-14-15-16

Vision Seeds

Hydroland

13-14-15-16

13-14-15-16 73 9

colofon Highlife magazine Is een uitgave van:

Aan dit nummer werkten mee:

Discover Publisher BV, Postbus 362, 5460 AJ, Veghel, Telefoon: 073-5498112, Fax: 073-5479732 E-mail: info@highlife.nl

Job Joris Arnold, André Beckers, Sulvan Geurts, Marian Henderson, Nicole Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen, Jan Sennema, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Wernard Bruining, Feije Wieringa, en vele anderen.

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82

Redactie-adres: Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam, redactie@highlife.nl Advertenties: Nancy en Daisy Drukwerkbegeleiding: Friends Support Drukkerij: Pijper Media, Groningen


NIE

BOO

BIO

STE

UW

112012

RPA -B CKS BLO LOOMB AST SS O IC M LIQ BUILD UID ER

Atami

041212

WWW.ATAMI.COM INFO@ATAMI.COM TEL.: 0031(0)73.522.32.56

FOLLOW US ON FACEBOOK


Kweek nu je eigen plantje! Gebruik de CANNA Grow Box, dé ideale start!

10 0 % GE M A K

Easy

Fun

Tasty

Fresh

Enjoy!

Vraag ernaar bij jouw favoriete speciaalzaak of kijk op www.canna.nl Ook in de varianten CANNA TERRA, CANNA COCO en CANNA HYDRO. www.canna.nl


Articles inside

C Man article cover image

C Man

4min
pages 81-84
Grabbelton article cover image

Grabbelton

3min
page 80
De groene daden van Dijskma article cover image

De groene daden van Dijskma

6min
pages 78-79
War on Drugs tegen wetenschap article cover image

War on Drugs tegen wetenschap

1min
page 77
Review Extra Tuin article cover image

Review Extra Tuin

1min
page 76
Is Monsanto betrouwbaar? article cover image

Is Monsanto betrouwbaar?

6min
pages 74-75
Games article cover image

Games

1min
pages 72-73
The Given Horse article cover image

The Given Horse

3min
pages 70-71
VOC Logboek article cover image

VOC Logboek

4min
pages 68-69
België: High tech drugssmokkel article cover image

België: High tech drugssmokkel

3min
page 64
Katten met baarden article cover image

Katten met baarden

1min
page 65
Weed Man vs Beer Man article cover image

Weed Man vs Beer Man

2min
page 63
Wij van WC-eend article cover image

Wij van WC-eend

2min
page 62
Los Marijuanos article cover image

Los Marijuanos

4min
pages 59-61
Maffe beelden article cover image

Maffe beelden

1min
page 58
Echt nep of net echt article cover image

Echt nep of net echt

13min
pages 54-57
High Gadgets article cover image

High Gadgets

2min
pages 52-53
Bullerslug: Skaffa in Roffa article cover image

Bullerslug: Skaffa in Roffa

4min
pages 46-47
The Lone Ranger article cover image

The Lone Ranger

1min
pages 48-49
Suver Nuver opgerold article cover image

Suver Nuver opgerold

2min
page 45
The World of Manga article cover image

The World of Manga

2min
pages 42-43
Dossier Cannabis Social Clubs article cover image

Dossier Cannabis Social Clubs

8min
pages 36-39
American Drugwar 2 article cover image

American Drugwar 2

1min
pages 34-35
Sjaak: “Haze, dat is echt goeie wiet” article cover image

Sjaak: “Haze, dat is echt goeie wiet”

7min
pages 26-29
Growshopwet = symboolpolitiek article cover image

Growshopwet = symboolpolitiek

3min
pages 24-25
Flash article cover image

Flash

5min
pages 7-9
Burlesque: Sexy met een knipoog article cover image

Burlesque: Sexy met een knipoog

7min
pages 20-23
Nicole Maalsté article cover image

Nicole Maalsté

3min
page 6
Rebelse cartoonfiguren article cover image

Rebelse cartoonfiguren

5min
pages 30-33
André Beckers article cover image

André Beckers

3min
page 10
THC-percentage daalt article cover image

THC-percentage daalt

6min
pages 18-19
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.