High Life NL 12-04

Page 1Het ideale volksmedicijn “Over tien jaar wordt 70 tot 80 procent van alle medicinale cannabis gebruikt als olie. En over twintig jaar kun je het gewoon via de huisarts krijgen.” Onze medewerker Wernard Bruining is honderd procent zeker. Zijn mediwietolie is het ideale volksmedicijn en zal in de toekomst steeds vaker gebruikt worden. Nu is Wernard natuurlijk niet de eerste de beste.

Veel mensen hebben daar baat bij gehad. Dat blijkt

Met zijn theehuis Mellow Yellow stond hij aan de

wel uit de lange serie mediwietartikelen die hij in

wieg van de coffeeshop, en met zijn Positronics

de loop der jaren voor dit blad heeft geschreven.

opende hij de eerste growshop van Nederland.

Maar let op, Wernard is geen wonderdokter met

Wernard Bruining is dus een pionier. Dat was hij

een soort magisch medicijn dat alle kwalen ter we-

al toen ik hem ruim 30 jaar geleden voor het eerst

reld kan genezen. Wernard zelf hierover: “Bij 50

ontmoette. Ergens rond 1981 maakte ik voor de

procent van de mensen werkt het, bij 25 procent

Nieuwe Revu een reportage over het kweken van

moet je ¿netunen tot je een werkzame dosering

wiet. Ik kwam Wernard tegen bij een prachtige

hebt gevonden. En bij 25 procent werkt het hele-

plantage ergens in Amstelveen, waar een ware can-

maal niet.” Bij een aantal patiënten die lijden aan

nabis hortus botanicus was ontwikkeld. Het kweken

de ziekte van Parkinson werkt het in ieder geval

in Nederland stond toen nog in de kinderschoenen,

wel. Ook daarover dus meer in dit nummer.

maar mede door de inzet van mensen als Wernard is dat later meer dan goedgekomen.

Verder lezen jullie natuurlijk meer over de wietpas. Want de datum van de invoering (1 mei in de drie

De laatste jaren is Wernard vooral bezig geweest

zuidelijke provincies) komt met rasse schreden na-

met wietolie. In een interview met onze redacteur

derbij. We vroegen de meningen van verschillende

Jan Sennema meldt hij dat hij met name geïn-

blowers over die rare pas. Veel mensen zijn erg

spireerd is geraakt door de internet¿lm Run from

bang voor alle gegevens die met zo’n pas worden

the cure, waarin de Amerikaan Rick Simpson ver-

verzameld. Naar wie gaan die gegevens? Welke ge-

telt hoe hij kankerpatiënten helpt met wietolie.

volgen heeft dat bijvoorbeeld voor je ziektekosten-

Maar omdat Simpson zuivere wietolie gebruikte,

verzekering? Of voor je rijbewijs? Of kan je werk-

die eigenlijk te dik is om goed te kunnen doseren,

gever ooit achter die gegevens komen? En wat als

kriebelde het pioniersbloed bij Wernard, en expe-

er heel veel blowers in een regio wonen, waar maar

rimenteerde hij net zolang tot hij tevreden was

één coffeeshop is. Zoals in Hoofddorp, daar zijn

met zijn eigen verdunde versie van wietolie, die

5000 blowers, maar er is maar één coffeeshop, en

wel per druppel te doseren is.

die mag maar 2000 leden hebben. De straatdealers daar kunnen dus op 3000 extra klanten rekenen. Ook in Maastricht werpt de wietpas zijn schaduw voorbij. Nu al worden overal extra politiemensen bijelkaar geschraapt om de verwachte extra overlast tegen te gaan. Waanzin natuurlijk, want de reden om die wietpas in te voeren was immers om die vermeende overlast tegen te gaan… Ondertussen worden duizenden banen bedreigd. Alleen al in Maastricht staan ruim 350 banen op de tocht. En dan hebben we het alleen over de banen in de coffeeshopbranche zelf. Want eerder is al eens berekend, dat ook de rest van de Maastrichtse middenstand en horeca omzetverlies zal lijden. Om over de rest van het land maar te zwijgen. Het is werkelijk onbegrijpelijk dat er nog een zinnig mens iets in die wietpas ziet. De Haagse kaasstolp laat weer eens blijken dat ze geen enkele feeling heeft met de maatschappelijke realiteit. Laten we hopen dat onze onafhankelijke rechtspraak snel een einde aan dit rechtse stukje symboolpolitiek maakt.

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

Rob Tuinstra

3


4


04 12

20

26

33

Zanillya

Muurkunst met een stanleymes

Blowers over de wietpas

Grote Prijs van Nederland won. Ze is de doch-

De Eindhovenaar Niels Bakkerus doet als

aan minister Opstelten ligt! Wat gaan de

ter van Bobby Farrell van discosensatie Boney

vormgever mooie dingen met letters. Ze

blowers in Nederland doen als de wietpas

M en iemand die graag een joint opstak. “Ik

staan soms in sierlijk schoonschrift of heb-

straks verplicht wordt? En wat zijn de ge-

heb heel veel geblowd, maar ben wel gestopt.

ben een verborgen boodschap. Op straat

volgen voor de toeristenindustrie? Highlife

Pas op de dag dat ik een wereldhit heb, mag

maakt hij unieke muurkunst door poster-

sprak met een aantal blowers en peilde de

ik weer een jointje roken.” Verder vertelt ze

wanden met een paar goede stanleymessen

meningen. Veel blowers denken er niet over

over haar debuutalbum, dat rond september

en een nietpistool tot een onherkenbare col-

om een wietpas aan te schaffen. En onder-

uit moet komen. En natuurlijk over het leven

lage te transformeren. “Ik vorm iets lelijks

nemers zijn bang voor minder klanten.

met zo’n beroemde vader.

om tot mijn eigen werk.”

48

52

70

De hennepwortel: een verborgen schat

Power to the people

Wietolie tegen Parkinson

Onlangs kwam Mediwietolie, het ideale volks-

Wernard Bruining noemt wietolie ook wel het

Gezien ons uitgebreide gebruik van de hen-

medicijn uit, een boek dat een opmerkelijk

ideale volksmedicijn. In dit nummer vertelt hij

nepplant lijkt het vreemd dat we niet zoveel

nieuw hoofdstuk toevoegt aan de geschiedenis

over zijn ontmoetingen met enige patiënten die

met de wortel doen. Misschien komt dat om-

van de medicinale cannabis. Auteur Wernard

lijden aan Parkinson. Vooral zijn gesprek met

dat hij zijn dagen verborgen onder de grond

Bruining doet verslag van zijn pionierswerk

Ehrald, die door het voorschrijdende karakter

doorbrengt. Hoe dan ook, de nederige wor-

met medicinale cannabisolie, en steekt daar-

van de ziekte en de toenemende pijn ook steeds

tel is sterk onderbelicht in vergelijking met

mee een helpende hand uit naar de vele zieken

depressiever werd, is indrukwekkend. Beelden

de andere onderdelen van de plant. Onze

die baat kunnen hebben bij dit wonderbaarlij-

hiervan zijn ook op YouTube te bekijken.

voorouders wisten echter wel beter.

ke medicijn. Jan Sennema in gesprek met de

Zanillya is de eerste vrouwelijke rapper die de

De wietpas komt eraan, tenminste als het

cannabismedicijnman van het eerst uur.

Features: Zanillya: Jointje bij een wereldhit

20

Muurkunst met een stanleymes

26

Blowers over de wietpas

33

Haaienleed

36

De hardcore van Skrillex

44

Power to the people

52

VOC volop in actie

46

Hentai: tekeningen over de top

58

Reistip: Acht wereldwonderen

62

Fruit Spirit

38

Spannende boeken

66

De hennepwortel

48

Smokescreen

67

Dutch Dragon

55

Games

76

The One

74

De eerste keer

79

Grabbelton

80

Rubrieken: Voorwoord

3

En verder:

Inhoudsopgave

5

Personeel coffeeshops verenigt zich

19

6

Stelling: VVD goed voor dealers

24 32

Nicole Maalsté

68

Flash

7

Hoofddorp aan de wietpas?

Wietolie tegen Parkinson

70

André Beckers

8

Big Brother Awards

39

Review: PP Trading

75

16

Karel Michiels in Jamaica

56

17

Bob Marley is de grootste

57 78 81

Russische maf¿a: Vory v Zakone

C-Man High Weirdness

Kweek:

Suicide Girl

40

Cult¿lmhelden: Bear Gryllis

Product Flash

11

High Gadgets

42

New York, New York…

Bladvoeding, de redder in nood

30

Muziek terwijl u blowt

50 En nog veel meer...

5


Column

Coffeeshop uiting van beschaving

“Er is genoeg om over te schrijven”, zei de hoofdredacteur nog toen ik het vliegtuig naar San Francisco nam. Het drugsdebat in de Tweede Kamer had net plaatsgevonden. Minister Opstelten van Justitie en Veiligheid stelde vol tevredenheid vast dat zijn plannen om de coffeeshops langzaam maar zeker de nek om te draaien op een meerderheid in de Tweede Kamer kunnen rekenen. Het gedoe rondom de clubpas, het afstandscriterium van 350 meter, het THC-gehalte dat nog maximaal 15% mag zijn en een verbod op de verkoop van hasj...

‘Afghaan 4,20 euro per gram, Nepal 6,90 euro, Turk 6,60 euro, Ketama 4,90 euro, Super Polm 7 euro, White Widow …,

Database Wat mij betreft ligt het probleem heel ergens anders. Dit gaat om principes en beschaving. Een stukje vrijheid dat ons

Maar van een afstandje bekeken – ergens

logisch. Ook in Nederland zal de illegale

ontnomen wordt. Een verworvenheid: het

in de ‘middle of nowhere’ in een indianen-

markt groter worden. Interessanter is de

recht om wiet te gebruiken en te kopen

reservaat in een woestijn in Arizona – lij-

vraag of dat erg is. Misschien kost het

in een coffeeshop. Of nog preciezer: het

ken het futiele problemen. Hoe belangrijk

dan iets meer tijd om aan wiet of hasj

recht op privacy om te kunnen blowen,

is dit eigenlijk? Zijn er geen andere zaken

te komen. En een deel van de kopers zal

zonder dat het in een database wordt

waar we ons druk om moeten maken dan

zo nu en dan worden bedonderd. Maar er

vastgelegd. Hoe belangrijk zo’n principe

het verdwijnen van de coffeeshop? De crisis, de euro, het milieu…

App

Het is een kwestie van beschaving dat we ervoor zorgen dat mensen die cannabis gebruiken zich niet in illegale circuits hoeven te begeven.

Zelf blow ik zelden of nooit, dus voor mij persoonlijk zal er weinig veranderen

zijn natuurlijk ook gewoon betrouwbare

is, wordt pijnlijk duidelijk als je in de Ver-

als er geen coffeeshops meer zijn. Een

huisadressen te vinden. Je moet je dan

enigde Staten reist, waar het principe van

Belgische journalist vroeg mij een paar

alleen iets meer in het circuit begeven.

ieder voor zich en god voor ons allen nog

dagen geleden nog of de Belgische il-

En verder zullen er ook in Nederland ge-

hoogtij viert. Een van de waarden die wij

legale markt groter zou worden als de

noeg handige jongens en meisjes zijn die

Nederlanders zouden moeten koesteren

Belgen niet meer welkom zijn in de Ne-

de buitenlandse blowers naar een adres-

is ons sociale stelsel. Het principe dat je

derlandse coffeeshop. Dat lijkt mij nogal

je loodsen. Wat dat betreft zal het ver-

mee betaalt aan zaken die je zelf mis-

dwijnen van de coffeeshop

schien niet altijd even belangrijk vindt,

geen groot probleem vor-

maar die ervoor zorgen dat de samenle-

men. Je ziet dat in Terneu-

ving als geheel er wel bij vaart. Daarom

zen, Bergen op Zoom en

heeft iedereen in Nederland recht op me-

Roosendaal ook gebeuren.

dische zorg. En daarom sluiten we men-

Een beetje doorgewinterde

sen die drugs gebruiken niet zonder meer

blower komt heus wel aan

uit, maar streven we ernaar om de om-

zijn stuff. Misschien komt

standigheden waarin dat gebeurt zo vei-

er dan zelfs wel weer een

lig mogelijk te maken. En precies om die

Koos Zwart equivalent op

reden is het wat mij betreft niet wenselijk

de radio die aangeeft wat

dat coffeeshops verdwijnen. Laten we ons

de gangbare prijzen voor

niet verlagen tot een individualistische

de

soorten

cultuur waarbij alleen vanuit eigen be-

wiet en hasj zijn, zodat

lang wordt gedacht en gehandeld. Het is

kopers

zich niet onnodig

gewoon een kwestie van beschaving dat

laten afzetten. Of wellicht

we ervoor zorgen dat mensen die canna-

dat een ondernemend ie-

bis gebruiken zich niet in illegale circuits

mand daar een app voor

hoeven te begeven. En nu de vredespijp!

verschillende

kan bedenken. De jaren zeventig in een nieuw jasje:

6


VOC bij Spuiten & Slikken Het valt niet mee om met de fatsoensrakkers van het CDA in discussie te gaan over een fatsoenlijk drugsbeleid. Maar woordvoerder Derrick Bergman van de VOC (Vereniging voor Ophef¿ng van het Cannabisverbod) liet zich tijdens een uitzending van het tv-programma Spuiten & Slikken van zijn beste kant zien. Of hij het CDA-kamerlid Coskun Çörüz op andere gedachten heeft gebracht, valt echter te betwijfelen. Meer hierover op pagina 46.

Smoke Out: 20 april Op 20 april is het zover. Dan vindt een groot protest tegen de invoering van de wietpas plaats. Volgens de initiatiefnemers, waaronder de in cannabiskringen bekende Mr. Lunk, hebben inmiddels al vele honderden mensen aangegeven aanwezig te zijn bij deze ludieke actie tegen de wietpas. De exacte locatie voor het Smoke Out protest is nog niet bekend, check de website www.coffeeshopnieuws.nl voor het laatste nieuws.

Armin weer de beste Armin van Buuren is weer de beste dj ter wereld. Armin kreeg in Miami de International Dance Music Award (IDMA) als ‘best global dj’. Ook kreeg hij prijzen voor de beste dance-track (Feels so Good - ft. Nadia Ali), de beste radio mix show dj (A State of Trance) en de beste

Roseanne for President

podcast (A State of Trance podcast). En om het feest helemaal compleet te maken won zijn label Armada

Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat er dit jaar weer

Music de prijs voor beste platenlabel.

verkiezingen in de Verenigde Staten plaatsvinden. De Nederlandse media besteden nu al buitenproportioneel veel aandacht aan dat circus, vooral ook als je weet dat die verkiezingen pas in november zijn. Hoe dan ook, een van degenen die Obama op wil volgen is Roseanne Barr. De actrice, die vooral bekend werd door de tv-serie Roseanne, wil graag kandidaat voor de Groene Partij worden. Een belangrijk punt voor haar is het legaliseren van cannabis, en dan niet alleen voor medicinaal maar ook voor recreatief gebruik. Een sympathieke dame, die Roseanne. Jammer dat ze die verkiezingen niet gaat winnen.

7


Kort geding tegen onrechtmatig coffeeshopbeleid In de media verscheen het bericht dat enkele advocaten, waaronder ondergetekende, een kort geding aanspannen tegen de Staat om zo invoering van de wietpas tegen te houden. Wat is er aan de hand?

te weigeren en geen lidmaatschap van de klanten te eisen, lokt hij bestuurlijk optre-

Coffeeshops handelen in strijd met de Opi-

mijn 2 weken en in gemeente Y drie maan-

den door de burgemeester uit. In de prak-

umwet, maar worden gedoogd zo lang de

den. Maar naast de bestuurlijke handhaving

tijk betekent dit dat de coffeeshophouder

coffeeshophouder de geldende gedoog-

is ook sprake van strafrechtelijke handha-

het risico van een tijdelijke sluiting moet

criteria strikt naleeft. Alleen zo voorkomt

ving. Het is mogelijk dat een burgemeester

aanvaarden om zo toegang tot de be-

de coffeeshophouder dat zijn shop wordt

heel soepel handhaaft, maar een of¿cier van

stuursrechter te kunnen krijgen.

gesloten door de burgemeester en dat hij

justitie juist heel streng. De nieuwe gedoog-

niet strafrechtelijk wordt aangepakt door

criteria worden in de zuidelijke provincies

Ook de strafrechter kan pas overgaan tot

de of¿cier van justitie.

Limburg, Noord Brabant en Zeeland met in-

toetsing van de in de Aanwijzing Opiumwet

gang van 1 mei 2012 toegepast. De rest van

opgenomen beleidsregels als door de Of-

het land volgt op 1 januari 2013.

¿cier van Justitie een strafzaak tegen een

Kleiner en meer beheersbaar Volgens de aangescherpte gedoogcriteria zijn

coffeeshophouder aan hem ter berechting wordt voorgelegd. Ook hier geldt dat de

coffeeshops voortaan alleen nog toegankelijk

Indirecte toetsing

voor meerderjarige ingezetenen van Neder-

De coffeeshophouder die het niet eens is

gedoogcriteria dient te overtreden om zo

land, die bereid zijn zich voor een periode

met het aangescherpte beleid en dit voor

vervolging en berechting uit te lokken.

van minimaal één jaar als lid van een coffee-

wil leggen aan de onafhankelijke rechter

shop te laten registreren. Een lid moet met

komt in een moeilijke positie terecht. De

een recent uittreksel uit de gemeentelijke

bestuursrechter toetst beleid slechts indi-

Tijdelijke sluiting?

basisadministratie aantonen ingezetene van

rect. Eerst moet sprake zijn van een con-

Met deze indirecte vormen van rechterlijke

Nederland te zijn. Coffeeshophouders mogen

creet besluit. De coffeeshophouder bereikt

toetsing loopt de coffeeshophouder het ri-

jaarlijks maximaal 2.000 lidmaatschappen

dit door het aangescherpte gemeentelijk

sico op tijdelijke sluiting van zijn zaak en/

afgeven. Met deze aanvullende gedoogcri-

coffeeshopbeleid te overtreden. Door na

of een strafblad. Gelet op deze risico’s wordt

teria wil de rijksoverheid coffeeshops “klei-

1 mei 2012 buitenlanders niet de toegang

een procedure bij de civiele rechter aange-

coffeeshophouder eerst bewust de nieuwe

ner en meer beheersbaar” maken en wil zij

spannen. De civiele rechter zal in kort geding

drugstoerisme tegen gaan. Gemeenten met

worden gevraagd de aangescherpte gedoog-

een of meer coffeeshops moeten het coffee-

criteria aan te merken als onrechtmatige re-

shopbeleid nu gaan aanpassen. De landelijk

gelgeving en deze buiten werking te stellen.

vastgestelde strafrechtelijke gedoogcriteria

In een land als Nederland zou je het haast

gelden namelijk als minimumvoorwaarden

vergeten, maar het is nog steeds bij wet

waaraan het gemeentelijk coffeeshopbeleid

verboden mensen te discrimineren. Als je

dient te voldoen.

niet ingezetenen categorisch de toegang tot coffeeshops ontzegt, discrimineer je buiten-

Verschillende accenten

landers terwijl daarvoor geen objectieve en redelijke gronden bestaan. Het registreren

Per gemeente kunnen bij de handhaving ver-

van persoonsgegevens levert een stevige in-

schillende accenten worden gelegd. De da-

breuk op de privacy van coffeeshopklanten

gelijkse praktijk leert al dat dezelfde overtre-

op, terwijl de noodzaak daartoe ontbreekt.

ding in gemeente X tot een tijdelijke sluiting

Het laatste woord is nu aan de rechter.

leidt en in gemeente Y tot een schriftelijke waarschuwing. Ook de sluitingstermijnen verschillen per gemeente vaak aanzienlijk. In gemeente X bedraagt de eerste sluitingster-

8

Mr Drs. André Beckers Advocaat te Maastricht www.beckersbergmans.nl


Cannabinoïde wordt wonderpijnstiller Op forums van patiënten met chronische pijnklachten gonst het over een nieuw wondermiddel. Het uit Italië afkomstige Normast is de naam van het product, dat als voedingssupplement vrij te koop is. Zelfs pijnklachten die met de zwaarste paardenmiddelen nauwelijks behandelbaar waren, verdwijnen volgens enthousiaste getuigenissen. De werkzame stof van Normast is palmitoylethanolamide (PEA), een cannabinoïde, die als een lichaamseigen pijnstiller wordt beschouwd. Daarnaast werkt de stof ontstekingsremmend en verhoogt het de effectiviteit van opiaten. Het middel kan probleemloos met

Britse Swiebertjes: wietgeur kankerverwekkend!

andere medicijnen worden gecombineerd. Nadeel is de prijs

Na een inval in het Engelse Corby, waarbij een thuiskwekerij

van Normast: 30 euro voor 20 tabletten of sachets van 600

met 90 planten werd opgerold, gaf de politie aan het lokale

mg (genoeg voor 10 dagen) is veel voor een niet vergoed

sufferdje de Harborough Mail door dat de geur van can-

voedingssupplement. Maar omdat het niet over een gepaten-

nabis in de laatste stadia van de bloei kankerverwekkend

teerde stof gaat is te verwachten dat andere producenten snel

is. Waarom dragen agenten die plantages ruimen anders

met meer betaalbare alternatieven komen. Of het product

gasmaskers en beschermende pakken? Een staaltje logica

wordt gewonnen uit cannabis en hoeveel cannabis nodig is

waar geen speld is tussen te krijgen.

voor de productie van 600 mg is niet bekend.

Tegeltjeswijsheid

Zelfs in Japan

Tegeltjeswijsheid die leuk is. Ien van Laanen maakte

Het valt voor boomlange Amerikanen in Japanse dienst niet

deze (en veel meer) tegeltjes voor de serie Der Ne-

mee zich te ontspannen in het ondoorgrondelijke land van de

derlanden in de Volkskrant. Dit exemplaar, over de

rijzende zon. Wel stom dat de voor Evessa Osaka uitkomende

hufterigheid in Nederland, blijkt favoriet voor veel

basketballer Lynn Washington zich vorige maand heeft laten

mensen te zijn. Je kunt haar werk via deze website

pakken met wat pretsigaretjes. Het kostte hem zijn baan, en

bestellen: www.ienvanlaanen.nl

voor de overige spelers in de Japanse basketbalcompetitie is het ook uit met de pret. “Het is serieus als zoiets gebeurt met spelers die juist zijn aangetrokken om als voorbeeld voor de jeugd te dienen,” somberde

bondscomissaris

Toshimitsu Kawachi op een persconferentie. Inmiddels moeten

alle

deelnemers

aan de nationale basketballeague in Japan in het potje pissen.

9


Meisjes van Thijs In de internet¿lmpjes Meisjes van Thijs probeert Thijs heftig om een vriendin te krijgen. Keer op keer zien we hem - wanting so badly - een meisje versieren. Maar nooit, nooit gaat het hem lukken. In ¿lmpjes van maximaal 2,5 minuten raken al zijn dates mislukt. Op hoeveel manieren kan zo’n eerste ontmoeting wel niet de mist in gaan? Je ziet elke week een nieuwe aÀevering en de oude zitten natuurlijk in het archief om allemaal nog eens te bekijken. Hoofdpersoon Thijs wordt gespeeld door David Lucieer. En Thijs heeft een hele rits aantrekkelijke actrices tegenover zich. Iedereen werkt belangeloos mee, want

Gekke Henkie

de serie is non-budget. High hoef je er niet voor te zijn om dit

Tijdens een VVD-bijeenkomst

leuk te vinden, maar het helpt natuurlijk wel.

in een café in Leiden kreeg

www.meisjesvanthijs.nl

Ivo

Opstelten

enige

vragen

over zijn harde optreden tegen coffeeshops.

De

bewindsman

wond er opnieuw geen doekjes om. Coffeeshops zullen zich aan steeds strengere regels moeten gaan houden. Op de vraag van een aanwezige hoe een ‘toegestane’ besloten coffeeshop dan straks ook ‘toegestaan’ wiet kan inkopen, was de minister minder duidelijk. De achterdeur dan maar regelen, Ivo? De minister: “Dan zijn we gekke Henkie in de hele wereld, dat willen we voorkomen.” Kortom, ook in de toekomst blijft de ‘toegestane’ wiet voor de ‘toegestane’ coffeeshop gewoon uit de ‘toegestane’ hemel vallen. Yeah, right… Sta ons toe dat we dít even niet begrijpen!

Sportief

60% accijns op wiet?

De Stelling (pagina 24) gaat deze keer over het waanzinnige

voorstel

van

We hebben er al eerder over geschreven, maar nooit ver-

VVD-kamerlid Ard van der

keerd om het nog eens te herhalen. De ¿scus zou jaarlijks

Steur om hasj te verbieden.

260 miljoen euro extra kunnen opstrijken aan accijns op

Sportief als we zijn hadden

cannabis, aldus een berekening van het ministerie van

we Van der Steur zelf ook

Financiën. Volgens de ambtenaren zou de omzet van de

gevraagd om te reageren

Nederlandse coffeeshops zevenhonderd miljoen euro per

op de stelling die we hadden

jaar zijn. Het aandeel hasj en marihuana is naar schatting

verzonnen: Nederlandse straatdealers zijn blij met de

525 miljoen euro per jaar. Een accijnstarief van zestig pro-

VVD. Zijn reactie kwam te laat om nog bij het betref-

cent, vergelijkbaar met het tarief voor sigaretten, zou de

fende artikel geplaatst te worden, vandaar dat jullie

schatkist jaarlijks 252 miljoen euro kunnen opleveren. Pfft,

die nu hier kunnen lezen. Van der Steur: “Het over-

60% accijns op wiet, je moet er niet aan denken! Gelukkig

grote deel van de in Nederland verkochte hasj is uit

zal dat bij dit kabinet tenminste niet gebeuren!

het buitenland afkomstig, de hoeveelheid Nederhasj is verwaarloosbaar. Het is niet uit te leggen dat douane, marechaussee en politie hard hun best doen om de import van hasj in Nederland te voorkomen, maar dat wij – als dat onverhoopt toch lukt – de verkoop ervan gedogen. De VVD wil niet op die manier bijdragen aan het in stand houden van de internationale criminele organisaties die achter deze handel zitten. De VVD pakt niet alleen de toevoer aan, maar zal ook zeker zorgen dat straatdealers de handel in buitenlandse hasj niet overnemen.” Loze praatjes, wat ons betreft…

10


Rootbastic Uw vertrouwde voedingsleverancier ATAMI presenteert in navolging op het bijzonder succesvolle Bloombastic nu met zeer grote trots een nieuwe variant; ROOTBASTIC!!! Rootbastic is een hoogwaardig sterk geconcentreerd wortelsupplement en zorgt voor een explosieve en ongekend snelle wortelproductie. Rootbastic zorgt ervoor dat de wortels en wortelharen zich beter en sneller ontwikkelen. Hierdoor zal er een groter wortelstelsel ontstaan met vele kleine haarvaatjes waardoor alle voedingsstoffen optimaal door de plant kunnen worden opgenomen. Door de unieke combinatie van de hoge kwaliteit NPK Bio stimulatoren en Bio mineralen verhoogt het tevens de weerstand tegen wortelziekten en stressfactoren tijdens de groei- en bloeifase. Deze wortelbooster is speciaal voor stekjes en zaailingen wanneer de eerste wortels zichtbaar zijn en geschikt voor alle soorten substraat. Rootbastic is rijk aan fosfor (P), direct oplosbaar, geschikt voor alle irrigatiesystemen en of bevloeiingssystemen, kan gecombineerd worden met alle andere basisvoedingen en is zeer geconcentreerd. www.atami.com

Wolfmother naar Bospop De rockband Wolfmother voelt zich thuis in Limburg. Vorig jaar stonden de heren uit Australië op de planken in Landgraaf en nu brengen ze een bezoek aan Weert. Op zaterdag 7 juli wordt het publiek op Bospop getrakteerd op het stevige potje onvervalste rock n’ roll waar Wolfmother garant voor staat.

Na het succesvolle debuut ‘Wolfmother’ uit 2006, een Grammy in de categorie ‘Best Hard Rock Performance’ voor het briljante nummer ‘Woman’, een zelf ingelaste rustperiode en een wisseling in de bandbezetting, verbrak Wolfmother in 2009 de stilte met het explosieve album ‘Cosmic Egg’. Het album werd opgenomen in hippie mekka Byron Bay in Australië. Niemand minder dan Alan Moulder (The Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails, My Bloody Valentine) produceerde de plaat. Wolfmother is geïnspireerd door bands als Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath en Kyuss, doch uniek in zijn soort. Dat heeft de band live al een aantal keer bewezen, niet in de minste plaats op de meest recente editie van Pinkpop. Ruim een jaar later komt Wolfmother dus terug naar Limburg, op zaterdag 7 juli, bij Bospop. Andere grote namen op Bospop zijn Lenny Kravitz, Alanis Morisette, The Cult, Patti Smith en nog veel meer. www.bospop.nl

11


Spaanse kweekplannen Bestuurders van het Catalaanse dorpje Rasquera hebben een overeenkomst gesloten met de Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA). De ABCDA is een van de vele sociale cannabisclubs in Spanje die voor de aangesloten leden zonder winstoogmerk legaal marihuana kweken. De gemeente heeft de cannabisclub een terrein van 7 hectare ter beschikking gesteld en ontvangt daarvoor 650.000 euro per jaar van de club. Met de inkomsten denkt de noodlijdende gemeente in twee jaar z’n schulden af te kunnen lossen. Bovendien levert het project 40 banen op. Rasquera’s burgemeester Pelissa

15 ton mediwiet weg?

concludeert na het inwinnen van juridisch advies dat het plan

Volgens de Israëlische anesthesioloog en pijndeskundige

binnen de wettelijke mogelijkheden ligt, maar de Spaanse jus-

Dr. Bareket Schiff-Keren is Israël wereldleider op het ge-

titie heeft al aangekondigd direct op te treden zodra de eerst

bied van medische marihuana. En het gebruik zou nog veel

zaadjes de grond in gaan.

groter kunnen zijn als de Israëlische mediwietkwekers wat meer aandacht voor security zouden hebben. Want volgens de politie wordt jaarlijks de onwaarschijnlijke hoeveelheid van 15.000 kilo mediwiet door dieven geoogst en op de zwarte markt verkocht. Deze situatie is het gevolg van een gebrekkige beveiliging van de mediwietplantages. Sommige daarvan liggen vlak naast winkelcentra en parken en zijn omheind door lage hekken, zonder veiligheidscamera’s of zelfs sloten. “Iedereen kan zomaar binnenlopen en pakken wat hij nodig heeft,” aldus een politiewoordvoerder.

Hygiënisch high Blowen is riskanter dan je denkt, vooral als je samen met anderen aan dezelfde bong of pijp lurkt. Het gevaar schuilt hem vooral in de talloze bacteriën die via speekselresten op de pijp je lichaam kunnen binnendringen. Uit onderzoek is gebleken dat met name de glazen mondstuken van pijpen en bongs broedplaatsen van micro-organismes zijn. Dankzij G-Kap kun je weer zonder angst voor buikloop of erger meedoen aan het aloude verbroederingsritueel. De effectiviteit van G-Kaps is te danken aan een speciale ¿ltertechnologie die Ionpure wordt genoemd. Deze bestaat uit met zilverionen verrijkt glasvezel, waarmee op de rook meeliftende bacteriën onschadelijk worden gemaakt. Hygienisch high worden, omdat je het waard bent! www.g-kap.com

Drugstest voor werklozen De senaat van de Amerikaanse Arizona wet die

heeft

staat een

aangenomen het

mogelijk

maakt om mensen die een werkloosheidsuitkering ontvangen

op

drug-

gebruik te testen. Natuurlijk is de bedoeling om van betrapte gebruikers de uitkering stop te zetten. Pas nadat de wet ook door het Amerikaanse congres werd goedgekeurd, is er nationale opschudding ontstaan, al geldt de bezorgdheid dan voornamelijk de positie van medicinale gebruikers.

12

Column

Intelligence2 Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Helaas is er dit voorjaar in ieder geval in Nederland geen nieuw geluid te horen als het over cannabis gaat. Integendeel, het geluid klinkt als een muffe echo uit een voorbije eeuw, een tijd die de meesten van ons niet eens bewust hebben meegemaakt. Dat is treurig, maar bovenal beschamend wanneer je ziet dat de tegenstanders van de War on Drugs steeds jonger, talrijker en gezaghebbender worden.

kom je terecht bij het model Noord-Korea.” Tegenstanders zijn vooral bang dat legalisering zal leiden tot een wereldwijde verslavingsepidemie, waardoor we meer geld kwijt zijn aan gezondheidszorg dan de War on Drugs nu kost. Neurowetenschapper

Terwijl de nieuwe media ervoor zorgen dat

(Wikileaks), Richard Branson (Virgin), Rus-

David Eaglemen was juist optimistisch over

het debat steeds opener en breder gevoerd

sell Brand (acteur en komiek) en de voorma-

de medische kant van de verslavingszorg.

wordt, zoekt Nederland inspiratie in het

lige Mexicaanse president Vicente Fox.

“We weten steeds meer over hoe het brein van verslaafden werkt, en het einde is nog

zelfgenoegzame schoolmeestersvingertje, ooit het handelsmerk van betweterig links.

lang niet in zicht. We zouden geweldige

Zo is ons land hard op weg het provinciale

Model Noord-Korea

sufferdje van de wereld te worden. Niet dat

De Colombiaanse president Juan Manuel

lar die het afgelopen jaar alleen al in Ame-

de rest van de wereld daar wakker van ligt.

Santos opende het debat. “We hebben

rika aan de War in Drugs is uitgeven.”

De nieuwe media hebben voor nieuwe plat-

onze beste rechters, onze beste journalis-

forms gezorgd die de discussie naar een

ten, onze beste politici, onze beste politie-

Plan Colombia

mondiaal niveau tillen.

mensen en onze beste soldaten verloren,

Over het spenderen van die gigantische

maar het probleem is niet verdwenen.”

oorlogskas had journalist Micha Glenny

Antonio Maria Costa, voormalig directeur

ook nog iets te melden. “Plan Colombia

van het VN Drugsbureau, wist daar niet

was een plan waarbij de VS jaarlijks een

Een voorbeeld is het door Google bedachte

veel meer tegenover stellen dan dat ‘de il-

miljard dollar in Colombia zou investeren

format Intelligence²/Google+, een serie de-

legale drugsmarkt nu kleiner is dan wan-

om een eind te maken aan de cocaïnehan-

batten over belangrijke topics waaraan kop-

neer drugs legaal zouden zijn’. Micha Glen-

del. Van dat miljard heeft 750 miljoen dol-

stukken uit politiek, entertainment en big

ny, journalist en auteur van o.a. McMa¿a

lar de VS nooit verlaten. In plaats daarvan

business deelnemen. Het evenement duurt

pareerde: “Er zijn mensen die zeggen dat

werd het aan bedrijven als Lockheed ge-

een uur of twee en wordt live online uitge-

de War on Drugs niet werkt omdat we er

geven, die vervolgens grof geld verdien-

zonden. Op 15 maart kruisten in King’s Pala-

niet genoeg geld aan uitgeven. Volgens VN

den aan de War on Drugs.”

ce in Londen voor- en tegenstanders van

schattingen is de bestrijding van de drugs-

legalisering van drugs de degens. Onder de

criminaliteit succesvol wanneer 75 procent

Ex-president Vicente Fox, ooit een vurig

tegenstanders notoire ijzervreters als Barry

van het handelsvolume wordt geblokkeerd.

voorstander van de War on Drugs, heeft

McCafferty, voormalig Amerikaans drugst-

We komen nu met 20-30 procent niet eens

dat standpunt inmiddels bijgesteld. “We

saar en VN kopstukken. De pro-zijde werd

in de buurt. Als je voldoende politie wilt om

moeten haast maken een eind te ma-

vertegenwoordigd door o.a. Julian Assange

de War on Drugs met succes te bestrijden,

ken aan deze oorlog, die al 60.000 jonge

Debat

dingen kunnen doen met de 40 miljard dol-

mensen het leven heeft gekost. Deze oorlog heeft rampzalige gevolgen voor onze economie. Toen ik nog president van Mexico was, was onze economie 25 procent groter dan die van Brazilië. Nu is de Braziliaanse economie 50 procent groter dan de Mexicaanse.” Hoopvol was wel dat de tegenstanders van legalisering, in welke vorm dan ook, gemiddeld ruim boven de zestig jaar oud zijn, terwijl de voorstanders gemiddeld minstens 15 jaar jonger waren. Zou het alleen maar een kwestie van lange adem zijn voor het gezonde verstand weer aan bod komt?

16


Mobiel kweken De bikeplanter lijkt een uitgelezen product voor de microgrower die zijn ¿etservaring nog groener wil maken. Ontwerpster Colleen Jordan maakte het ontwerp voor de mobiele kweekpotjes op de computer en printte het uit met een 3D printer,

Motörwijn Ook een manier om teruglopende albumverkoop te compen-

volgens novelty watchers de volgende stap in de digitale revolutie. Of de succulentenstekjes die de ontwerpster aanraadt voor de bikeplanter bestand zijn tegen een over kasseien rammelende ¿ets moet de praktijk uitwijzen.

seren: breng sterke drank uit met je bandlogo als etiket. Voor een band als Motörhead is het een logische consequentie van het vuige rock ‘n roll imago dat de band altijd heeft gecultiveerd. Naast Motörhead wodka is er een door Lemmy – AKA het wrattenzwijn – persoonlijk aangeprezen rode Shiraz uit Australië. De dranken kunnen wereldwijd worden bezorgd, maar goedkoop is dat niet, want alleen al een Àes wijn doet een dikke 12 euro per stuk.

Slow & sharp Wie eenmaal een ¿lmpje heeft gezien waarin een schildpad levend in z’n eigen schild wordt gekookt, zou willen dat schildpadden eens wat beter van zich leren afbijten. Ook DragonÀy929, een Mexicaanse punker op leeftijd, vond dat zijn koudbloedige huisgenoten wel wat meer punk-attitude konden gebruiken en deed daarvoor een greep in z’n trommel met spikes. Zijn trage huisvrienden varen er wel bij en zien er met hun nieuwe out¿t een stuk weerbaarder uit.

Zoek je tentje Altijd een crime als je na een nacht feesten op Lowlands

helemaal

wappie

terugkomt op het kampeerterrein.

Probeer

je

tent dan maar eens terug te vinden tussen al die tienduizenden andere camouÀagegroene

tentjes.

Dat probleem is uit de wereld met een tent van het Britse merk Field Candy. Al is er maar één model verkrijgbaar (de klassieke tweepersoons

driehoek-

stent), de keuze in tentstoffen is overweldigend en de afwerking ligt op het hoogste niveau. Dat mag ook wel met prijskaartjes die uiteenlopen van 400 tot bijna 600 euro.

17


HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam - redactie@highlife.nl

Shanti Geen verstand

Erg aardig dat jullie laten zien dat ook senioren volop baat hebben bij mediwiet. Femmy

Via Internet keek ik naar een live stream van het drugsdebat. Mijn broek zakte af van de onkunde van enige van de deelnemers. Ik heb altijd gedacht, zo erg als het voormalige CDA-kamerlid Cisca Joldersma, nee, zo erg kan het nooit meer worden. Maar het is de partij van de schijnheiligheid toch weer gelukt met Coskun Çörüz. Voor die man zijn alle drugs hetzelfde, hij ziet totaal geen onderscheid tussen soft en hard drugs. Een schande dat dit soort mensen over dit onderwerp beslissingen mogen nemen, terwijl ze er totaal geen verstand van hebben. Chris We zijn het met je eens dat het een tenenkrommend debat was. Citaat van Çörüz: “Jongeren raken steeds vroeger in aanraking met drugs. Daarom wil ik dat minister Opstelten het afstandscriterium van 350 meter ook laat gelden voor basisscholen.” Alsof kinderen van 8 jaar al een coffeeshop binnenlopen. Ongelooflijk… Maar ja, ze halen alles uit de kast om het heilige einddoel, sluiting van alle coffeeshops in Nederland, binnen te halen.

Punk Leuk om iets over punk in Highlife te lezen. Begin jaren tachtig was ik zelf punker en woonde ik in een kraakpand in Amsterdam. Op het Waterlooplein kochten we toen hennepzaden van de Lowlands Seed Company. Voedingsmiddelen of zo waren er toen nog niet. En je moest maar mazzel hebben met je manVM\RM[ MV RM ^ZW]_\RM[ ?M OWWQLMV SWNÅMLQS MV IVLMZM KWUXW[\ op de aarde waarin onze planten groeiden. Vergeleken met de planten die je nu hebt stelde het allemaal niet veel voor, maar het plezier dat je eraan beleefde was groot. Met zijn allen na de oogst knippen en dan na het drogen de eerste jointjes met je eigen wiet. Heerlijke tijden waren dat. Rick -----Oorspronkelijk bericht----Van: Chris Verzonden: donderdag 18 maarti 2012 18:56 Aan: redactie@highlife.nl Onderwerp: Geen verstand

Bah, wormen Piet Groen moet er eentje teveel gerookt hebben, toen hij schreef dat we met zijn allen wel een wormenkwekerij onder het aanrecht konden begin. Echt niet dus!!! Thea Wees maar blij dat Piet niet over vleermuizenmest begon. Zo’n kolonie vleermuizen in je huis is ook geen pretje (-;

18

Je eigen wiet kweken is ook helemaal do it yourself!


Personeel coffeeshops wil massa-ontslag voorkomen Door: Arjan van Sorge

De invoering van de wietpas treft niet alleen de klanten van coffeeshops, maar ook de shopmedewerkers die het mogelijk maken dat diezelfde klanten aan hun trekken komen. Hun baan komt door de invoering van de wietpas in gevaar.

eens zo goed georganiseerde, tolerante en gezellige gebruik van softdrugs het verdom-

Daarom werd onlangs de Stichting Belan-

klanten van coffeeshops, wat is daar de

genbehartiging Coffeeshoppersoneel Ne-

noodzaak van, wat gaat er mee gebeuren,

derland opgericht, met als doel zich te ver-

en wat kunnen ze er zoal mee doen? Als de-

zetten tegen

zelfde gegevens verplicht verstrekt zouden

Maatregelen

moeten worden voor het drinken van een

Jo Smeets van coffeeshop Fantasia en oprich-

biertje in een café, zou het land te klein zijn.

ter van de SBCN zit volop in de actie: “Bijna

discriminatie van buitenlanders als gevolg van het ingezetenencriterium de privacyschending van bezoekers van

hoekje in wordt geholpen.

iedere shop in Nederland heeft onze brief ontvangen waarmee mensen lid kunnen wor-

coffeeshops als gevolg van het registra-

Verdomhoekje

tiesysteem

Allemaal belangrijke issues en de moeite

we al zo’n 250 aanmeldingen binnen! De cof-

waard om dieper in te duiken, maar de SBCN

feeshops in de rest van Nederland moeten de

is er natuurlijk in de eerste plaats voor de

brieven naar ons terugsturen, en dat duurt

medewerkers van de coffeeshops. Ze zullen

nog even. We gaan ons de komende weken

het vast niet eens zijn met de gedwongen

eerst op het zuiden richten, Limburg, Brabant

discriminatie en de schending van de privacy

en Zeeland, omdat daar heel snel - vanaf 1

De SBCN (de afkorting is tenminste niet

van de klanten, maar het gaat uiteindelijk

mei al – de wietpas verplicht is. Maar ieder-

zo’n mondvol) denkt dat met de invoering

ook om hun eigen baan. Landelijke kranten

een is even belangrijk voor ons, dus iedereen

van de wietpas ook het personeel van cof-

besteedden onlangs aandacht aan al die

kan zich inschrijven. We hebben als stichting

feeshops hard getroffen gaat worden. Im-

hardwerkende en vakkundige medewerkers.

gisteren ingesproken in een commissiever-

mers, er wordt een sterk dalende omzet bij

Veel van hen werken al tientallen jaren in de

gadering. Onno Hoes, de burgemeester van

de shops verwacht, die weer zal leiden tot

business en zien met lede ogen aan hoe het

Maastricht, begint al te wankelen met zijn

het aankomende massaontslag ten gevolge van deze maatregelen.

Sterk dalende omzet

den van onze stichting. Uit Maastricht hebben

vele ontslagen binnen de coffeeshopbran-

verhaal, want hij merkt dat heel veel van wat

che. De coffeeshops worden met de wiet-

hij zegt niet gaat werken.”

pas gedwongen om klanten te discrimineren op basis van nationaliteit en zelfs op basis van woonplaats. En voor de pas moeten

Legaal

bezoekers van coffeeshops zich laten regis-

“De wethouder van Sociale Zaken zegt ie-

treren op basis van inschrijving in het be-

dere keer weer dat we bij Hoes moeten zijn.

volkingsregister, waardoor ze in hun privacy

Het gaat om 360 ontslagen in Maastricht,

worden geschonden. Een uittreksel uit de

dus dat pikken we niet! Maar Hoes zegt dat

gemeentelijke basisadministratie is name-

hij niet met ons wil praten, en dat hebben

lijk een bewijs dat iemand in een bepaalde

we naar buiten gebracht. Of je het met ons

gemeente staat ingeschreven en geeft de

eens bent is wat anders, maar praten moet

meest recente gegevens over naam, adres

je zeker! Van de VVD kreeg ik gisteren een

en woonplaats weer. Een dergelijk document

mailtje dat zij zich er niet mee bemoeien,

kan nodig zijn voor verschillende situaties,

we moesten maar aan onze baas vragen of

zoals voor de inschrijving bij een school of

die ons zou kunnen helpen aan een legale

voor een woning. Voor de bezoeker is het

baan. Misschien weten ze bij de VVD nog

uiteraard belangrijk om het natje en droogje

niet dat we die al hebben, want wij betalen

op een veilige en deskundige wijze te ver-

gewoon belasting!”

krijgen, maar wat in hemelsnaam moet de gemeente met al deze gegevens van de

www.sbcn.nl

19


20


Zanillya

“Als ik een wereldhit heb, mag ik weer een joint roken!” Tekst: Arjan van Sorge // foto’s: Pim Hendriksen

Zanillya is de eerste vrouwelijke rapper die de Grote Prijs van Nederland won. Ze is de dochter van Bobby Farrell van discosensatie Boney M en iemand die graag een joint opstak. Dat moet wel een perfecte match zijn met Highlife!

ding. Jointjes, lekker eten, goeie wijn – hij was echt een levensgenieter. Hij wist alles uit het leven te halen, en dat heeft-ie tot op de laatste dag gedaan.”

En inderdaad. Een wervelwind komt door

van een jointje, ik ook. Ik heb geblowd van

de deur van Caribisch restaurant TOKO

mijn vijftiende tot m’n vierentwintigste.

MC in Amsterdam. Zanillya Farrell (28)

Op een gegeven moment zag ik dat ik me

heeft

wat

verder wilde ontwikkelen, ik wilde echt wat

Gezellig

nog wordt verhevigd door een enorme

worden in het leven en ja, het maakte me

“We staken vaak samen een jointje op,

bos vuurrode krullen. De dochter van een

heel erg zwaar en ik voelde me toch wel

dat was gezellig. Mijn vrienden vonden

Arubaanse vader en Macedonische moe-

moe-ig, en toen ben ik gestopt. En sinds-

het leuk om langs te komen, omdat hij

der is hier in de kleurrijke mix van de

dien heb ik het nooit meer aangeraakt, niet

zo’n gezellige vader was. Daarom wou ik

grootstedelijke cultuur in haar element.

eens een puf! Ik vind het nog steeds heel

ook bij hem wonen natuurlijk... Hij was

Ze wordt geassisteerd door haar nicht en

lekker ruiken, maar ik heb een belofte aan

heel open, je kon alles met hem bespre-

tevens styliste – even gezellig een dagje

mezelf gemaakt: op de dag dat ik een we-

ken. Ik ging altijd al met artiesten om

ontegenzeggelijk

presence,

eruit met z’n tweetjes, tussen de verhuizing van Tilburg naar Almere, een opleiding aan de Fontys Rock Academy en het werken aan het debuutalbum door.

Ik ben niet alleen hiphop, ik houd ook van andere stijlen.

Leuker

reldhit heb, mag ik weer een jointje roken.

omdat ik vanaf dat ik klein was al muziek

Zanillya werd geboren in Duitsland, woon-

Al heb ik daar nu niet meer echt behoefte

wou maken. Dan kon je uit zijn mond ho-

de even in Enschede en verhuisde toen ze

aan... Dat was toen mijn deal, voor de

ren hoe dat er echt aan toegaat. Dat-ie

twee was naar Lelystad. “Tot mijn elfde

camera trouwens, maar nu hoeft het niet

verhalen vertelde dat hij Michael Jackson

heb ik daar gewoond, daarna ben ik naar

meer zo... Het was toen heel ver weg, nu

ontmoet had, en Muhammad Ali en Bob

Almere gegaan en op mijn vijftiende ben

ook nog haha, maar alles kan.”

Marley, en dan zaten we daar met z’n allen naar hem te luisteren, stoned - dat

ik bij mijn vader ingetrokken. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik twaalf was.

was echt geweldig. Mooie dagen.”

Ik dacht, bij mijn vader in Amsterdam is

Hardcore

het toch leuker, hij is artiest en ik voel me

“Het was een leuke periode en lekker,

daar thuis. Hij liet me altijd erg vrij en als

maar ik denk dat ik te jong begonnen ben.

Te lief

kind wil je dat toch het liefst. Tien jaar

Ik blowde ook echt veel, niet een jointje

Toch is het leven van Bobby Farrell niet al-

lang heb ik daar in Gaasperplas gewoond.

per dag maar echt beng! Hardcore. 5, 6

leen maar over rozen gegaan, en dat had

Hij had het heel druk dus hij was nooit

joints per dag soms. Hasj vond ik niet zo

ook weer zijn neerslag op zijn dochter Za-

thuis. Dubai, Rusland, Zuid-Amerika, Pa-

lekker, ik rookte voornamelijk wiet, maar

nillya. “Hij vond het niet leuk omdat hij erg

rijs, Afrika, hij ging echt overal naar toe.”

soms mixte ik het wel eens. Het is leuk,

gekwetst is in de muziekwereld, en hij wou

geestverruimend en maakt heel creatief,

niet dat ik die kant opging. Hij vond dat ik

maar op een gegeven moment werd ik er

beter was in organiseren en advocaat moest

gewoon niet lekker van en toen ben ik ge-

worden. Het was ook z’n angst dat ik zou

“Nou, ik heb mezelf opgevoed, dus eh

stopt. Vier jaar geleden alweer... De beste

worden zoals hij: ga niet die kant op want

ja, dan ga je dingen uitproberen. Ik heb

keuze die ik ooit heb gemaakt. Mijn vader

het is niet wat jij denkt. Het is een zware

heeeel veeeel geblowd! Mijn vader hield

hield van zijn jointje, dat was echt zijn

wereld, je bent een product en geen mens.

Zelf opvoeden

21


Je bent te lief Zanillya, deze mensen geven

bezig was? Dat jij doorgaat laat zien dat jij

niet om jou, maar dat snap jij nog niet. Hij

een artiest bent. Als ik tegen jou zeg dat je

wou niet dat ik de muziek in zou gaan, de

moet stoppen en je stopt, dan hou je toch

business is zwaar. Dat is een van de rede-

niet van wat je doet? Ik begon te begrijpen

nen waarom ik naar school ben gegaan.

dat hij me hard wilde maken, dat hij wou

Ik wilde graag over die business leren. Nu

dat ik verstand had van wat ik deed voor-

weet ik dat ik niet iets moet tekenen, maar

dat ik er in stapte, dat ik echt goed was in

naar een advocaat moet gaan, en hoe ik be-

wat ik deed. Hij zei, ik ga je ook niet hel-

ter kan communiceren wat ik wil.”

pen, want als jij niet eens weet wat een akkoord is of je hebt gewoon geen verstand

Hard worden

van je craft, dan zet je mij ook voor schut. Hij wou dat ik wist wat ik deed, hij heeft me

“Mijn vader tekende continue als hij op tour

gedrild en was heel hard voor me. Daar-

was, en dan kreeg hij een dikke zak geld.

door ben ik hard geworden en kon het me

Uiteindelijk heeft hij al zijn rechten weg-

niet zoveel schelen wat mensen buiten van

getekend. Een tijdje voordat hij overleed

me vonden. Ik heb daar veel geluk mee ge-

vroeg ik, papa, waarom geloof je niet in

had, en net voor hij overleed was hij heel

me? Hij zei, het is niet dat ik niet in je ge-

trots. Het is jammer dat hij er niet bij is om

loof, maar wie geloofde er in mij toen ik

te zien wat ik allemaal bereikt heb...”

Schijt! Toen haar vader overleed was er nogal wat gedoe rond de begrafenis. “Dat was heel zwaar, en ik dacht, oh dit bedoelde mijn vader. Ik wilde niet meer. En toen, ik weet het nog heel goed, ik was in de keuken bij mijn vader thuis, en toen kwam Rihanna op tv. Dat was net nadat ze in elkaar geslagen was door Chris Brown, of wat het verhaal ook was, en toen zag ik haar daar een liedje zingen, met zoveel kracht, en toen dacht ik, poeh, mijn kleine probleempjes...! Kijk naar Rihanna, als zij door kan gaan wie ben ik dan?! Schijt! Mensen gaan je leuk vinden, van je houden, mensen gaan je haten. Je kan je daar niet op focussen. Als ik ga stoppen omdat anderen niet leuk vinden wat ik doe, en daardoor ongelukkig ga worden – dat ga ik niet doen. Ik focus op het positieve.”

Stemmetje Zanillya treedt al op sinds ze drie jaren telde, maar dat was met ballet. Vanaf haar achtste doet ze mee aan play-

22


backshows, en in 2006 begint ze als

is dan mist er voor mij iets. Door een gi-

gae maar ook van Dead Can Dance. Echt!

soloartiest. “In 2005 ben ik begonnen

taar toe te voegen, of blazers, krijg je toch

Opera vindt ze rustgevend. Ze kwam ook

als back-up MC van Blaxtar, daar heb ik

meer dat Caribische, funky en jazzy – dat

met het eerste album van Snoop Dogg,

mijn ervaring opgedaan, op het podium

spreekt me meer aan. Het is echt een mix.

en met muziek van Aaliyah.”

te staan, heel bang, met de microfoon -

Sommige mensen waren dan ook heel boos

ooooh - in mijn hand... Daar leerde ik;

dat ik de Grote Prijs won, want het was niet

dit is wat het is. Ik was heel verlegen,

alleen hiphop. Ik houd ook van jazz, blues,

Kippenhok

we hebben nog footage en audio dat ik

soul, funk. Ik kan niet alles vermengen

“Mijn neven luisterden altijd naar hiphop,

met zo’n klein stemmetje heel bangig

waar ik van houd, maar om alleen maar

maar ik vond het lawaai. Snoop vond ik

was, want het was iets nieuws, iets an-

hiphop te maken, daar zou ik niet gelukkig

wel interessant. Mijn vader vond hiphop te

ders voor mij. Mijn eerste show met een

van worden. Te beperkt voor mij, ik vind

duister: jullie klagen alleen maar de hele

hele band was met het Breathing Bijlmer

mezelf breder. Op de EP die al uit is staat

dag! Wat voor muziek is dat nou! Allemaal

concept van Orville Breeveld. Hij laat dan

naast hiphop ook reggae, rock, soul en

kippen in een kippenhok! Kanye West trok-

een artiest met zijn band optreden.”

funk. Ik rap, dus de basis is hiphop.”

ie dan weer wel. Hij zei ook, je moet niet die hiphop doen, het moet wat meer commercieel, mix het met oude refreintjes en

Mix

Invloeden

En een paar jaar later is Zanillya met THE-

Misschien heeft ze al die invloeden gek

hooks. Niemand wil naar depressieve mu-

princeOFbeatz bezig met haar debuutal-

genoeg wel voor een groot gedeelte mee-

ziek luisteren, ze willen upliftment horen!

bum en het afronden van de videoclips.

gekregen van haar moeder, een mode-

En nu hij er niet meer is, hoor ik zijn woor-

“De bedoeling is om die plaat ergens rond

ontwerpster. “Ze is heel artistiek en houdt

den in mijn hoofd, als een mantra, en hij

september uit te brengen. We willen de

van kunst en veel verschillende muziek-

heeft gelijk: je hebt problemen thuis, je

blazers een plek geven, en voor de rest

stijlen. Zij is degene die mij het meest

hebt je werk, dan wil je niet naar depres-

is het met beats en af en toe een gitaar.

opgevoed heeft qua muziek. Mijn vader

sieve muziek luisteren of naar iemand die

Live elementen vind ik belangrijk. Ik ben

hield van Prince, James Brown en Jimi

klaagt over hoe zwaar z’n leven is.”

niet alleen hiphop, ik houd ook van andere

Hendrix, en dat was het dan. Mijn moeder

stijlen, als het alleen maar straight hiphop

van klassiek, Zap Mama, r&b, soca, reg-

maak er wat funky’s van, en maak goede

www.zanillya.com

23


Blij met de VVD Kregen we na jaren zeuren en wachten eindelijk het drugsdebat in de Tweede Kamer, wat lezen we in de ochtendbladen? ‘VVD wil totaalverbod op hasj’. Tijdens het debat laat Kamerlid Ard van der Steur (VVD) desgevraagd weten dat ook Nederhasj uit de coffeeshops verbannen moet worden: “Je moet daar simpel en pragmatisch in zijn.” Minister Opstelten, ook VVD, neemt dat advies ter harte. Hij vindt een verbod op hasj sympathiek, maar niet nodig. De meeste hasj bevat meer dan 15% THC en zal dus toch al uit de coffeeshops verdwijnen, is zijn overtuiging. Van der Steur weet de media goed te be-

Om de ontplooiingskansen voor de nieuwko-

spelen. “Het komt uit landen waar we niet

mers op de arbeidsmarkt te verruimen, ko-

willen meewerken aan het faciliteren van

men er subsidies voor ondermeer vervoer

criminele organisaties. Met de verkoop

(scooters) en werkkleding (D&G-zonnebril-

hou je die import in stand”, stelt hij. Maar

len). Dus ja, u begrijpt het goed: de VVD is

wat verandert een hasjverbod daar eigen-

blij met Nederlandse straatdealers.

lijk aan? En wie faciliteren we eigenlijk met de gedoogde verkoop van wiet, uit het buitenland of niet? Tijd voor de stelling:

Nederlandse straatdealers zijn blij met de VVD. Derrick Bergman, woordvoerder VOC (www.voc-nederland.org) Dat lijkt mij evident. Eerst alle buitenlandse cannabisliefhebbers en nu ook iedereen die graag hasj rookt: de doelgroep van het dealersgilde wordt steeds groter. De VOC verwacht voor de zomer een verbod op lange vloei. Wie minder blij worden van de VVD zijn de liberalen, die de beginselverklaring van de partij serieus nemen. Citaat: “De VVD is een liberale partij. Zij beschouwt de individuele vrijheid, zowel in geestelijk als in materieel opzicht, als het hoogste goed. Ieder mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, integriteit van het eigen lichaam en zelfbeschikking. Cannawizard De VVD is voorstander van het vrij ondernemerschap. De laatste jaren staat de vrije marktwerking in cannabisland zwaar onder druk. Regels, criteria en normen, alles wordt uit de kast gehaald om de zelfstandig ondernemer te dwarsbomen in zijn functioneren. Een doorn in het oog van de liberalen, volgens hen is de markt toe aan een frisse wind.

24

Mira de Vries, activiste Dan bestellen we het toch gewoon uit landen waar we wél willen meewerken aan het faciliteren van criminele organisaties? Al die corrupte regimes die we gesteund hebben met geld van de Nederlandse belastingbetaler en waarover we nu schijnheilig roepen dat ze weg moeten, waren dat geen criminele organisaties? Trouwens een mooi standpunt voor Wilders: geef die mensen wat te verdienen in de hasjteelt, anders komen ze allemaal hier naartoe om onze legale banen weg te kapen. Gust de Wit, verslavingstherapeut (www.verslaafd.nl) Deze regering is achterbaks. Ze hebben vijanden nodig om de aandacht af te leiden van hun keiharde snoeibeleid ten koste van de minder bedeelden en gebruiken daar de drugsproblematiek voor. Wat ze nu doen is situaties laten ontstaan op grond waarvan

ze op een gegeven moment alle softdrugs kunnen verbieden. Niemand wordt echt blij van het hasjverbod, het creëert alleen chaos, onrust en onveiligheid. Uiteraard met dank aan de PvdA die indertijd niet haar nek heeft durven uitsteken om de softdrugshandel te legaliseren.

Drs. Hester Kooistra, humanisticus te Amsterdam Opstelten roept op 2 maart via de NOS vanuit het kabinetsstandpunt der VVD’ers dat de meerderheid van de kamer op z’n wenken bedient wordt, want hasj heeft al meer dan 15% THC volgens de data uit 2010. Echter, daarbij wordt niet gemeld dat de Nationale Drug Monitor van het Trimbos onderscheid maakt tussen nederhasj, gemaakt van nederwiet met meer dan 15% THC en weinig cannabidiol (CBD), en buitenlandse/geïmporteerde hasj. Die laatste bevatte ‘slechts’ 14,7% THC en circa 7 % CBD. Cannabidiol is de-niet psychoactieve cannabinoïde en natuurlijke corrector van THC. Tepictoton, smartproductsalesmanager Gaat de VVD de straatdealers dan ook uitrusten met een systeem om pasjes te scannen? Denk aan onze kinderen! Wie had dit ooit gedacht: de VVD en de straatdealers als twee handen op een buik. Nooit eerder werd het assortiment van straatdealers zo uitgebreid als heden ten dage. Binnenkort in Nederland, gesponsord door de VVD, straatdealers op iedere hoek van de straat, eentje voor elke wijk. Nu met uitgebreid assortiment! Klaar om ook uw kinderen van dienst te zijn...26


Niels Bakkerus

Tekst: Peter van Sparrentak // Portretfoto: Boudewijn Bollmann

De Eindhovenaar Niels Bakkerus doet als vormgever mooie dingen met letters. Ze staan soms in sierlijk schoonschrift of hebben een verborgen boodschap. Op straat maakt hij unieke muurkunst door posterwanden te versnijden tot collages.

een schilderij met daarop Eindhoven, dat omgedraaid was te lezen als Amsterdam. Hij had het paneel in het midden met een

Hij is een echte letterfreak en weet letters

graden gedraaid hetzelfde is te lezen en

haakje opgehangen, zodat bezoekers het

zo mooi te maken, dat ze van zichzelf al

soms zelfs iets anders. Niels: “Met graf¿ti

konden omdraaien. Niels: “Ik schrijf eerst

een decoratie vormen. Na een studie aan

was ik altijd al bezig met letters ontwer-

allebei de woorden uit en ga dan kijken

de gra¿sche school in Boxtel volgde hij op

pen. Na een tijdje had ik heel de sleur van

hoe ik ze kan combineren. Het is gewoon

de kunstacademie in Breda de richting il-

outline en ¿ll-in een beetje gehad. Ik ging

heel veel puzzelen.”

lustratie. “Daarbij denken veel mensen aan

verder inzoomen op die letters, meer let-

tekeningen voor kinderboeken,” vertelt hij,

tertechnisch kijken. Toen kwam ik op am-

“maar dat is iets dat me totaal niet trekt.

bigrammen uit. Die komen voor in het boek

Krullen

Ik was meer geïnteresseerd in vormgeving.

De Da Vinci Code, dat ik had gelezen. Ik

Terwijl veel vormgevers voor een moderne

Bij de gra¿sche kant kom je al snel in die

ben die techniek gaan bestuderen.”

stijl kiezen, gebruikt hij juist het ‘ouderwetse’ schoonschrift. Dat is een schrijfwijze met

7\SRJUDÀH PRHW YORHLHQG ]LMQ +HW PRHW QLHW XLW MH KRRIG NRPHQ PDDU XLW MH SROV

veel krullen en versiersels, die al sinds de Oudheid bestaat. In zijn woonkamer hangt een portret van het hoofd van een vrouw, waarin de tekst Such A Pretty Typeface is

hele strakke opmaakwereld, maar ik wilde

“Eerst spoot ik mijn naam zo, zodat je om-

verborgen. Typeface is Engels voor letterty-

het op mijn eigen manier doen en dat is

gedraaid hetzelfde las. De volgende uitda-

pe. “Dat is een tekenstijl uit de middeleeu-

meestal gewoon lomp, bruut. Wel werk ik

ging was dat er omgedraaid een andere

wen. Dan konden ze met één doorlopende

graag met een opdracht of tekst, zodat je

tekst staat.” Die techniek is hij ook gaan

penlijn gezichten of dieren tekenen.”

een soort houvast hebt. Niet dat je constant

toepassen op binnenschilderingen. Op het

alleen met je eigen ideeën bezig bent.”

schilderij Hidden Beauty staat Hidden, dat

Hij ziet een overeenkomst tussen schoon-

ondersteboven is te lezen als Beauty. Voor

schrift en graf¿ti. “Typogra¿e moet vloei-

een expositie in Amsterdam maakte hij

end zijn. Het moet niet uit je hoofd komen,

Voor commerciële opdrachten, zoals Àyers, posters, huisstijl of muurschilderingen bij mensen thuis heeft hij een eigen bureau opgericht. Daarnaast geeft hij workshops op scholen over straatkunst. Op zijn vijftiende begon hij graf¿ti te spuiten op straat. “Met graf¿ti kun je alles doen wat je wil, dat vind ik gaaf. En zeker hier in Eindhoven zijn heel veel lelijke plekken.”

Omgedraaid Na een tijd zijn naam te hebben gespoten, zocht hij naar iets anders. Zo kwam hij op het idee van ambigrammen. Dat zijn teksten die zo zijn vormgegeven, dat er 180

27


geweld met overal neonreclames en billboards. Ik heb met de computer straten in de binnenstad nagetekend, maar dan met Japanse neonreclames en billboards. Die tekeningen heb ik uitgeprint op kalkpapier en daarachter heb ik een lamp geplaatst, om ze een neoneffect te geven.” Vorig jaar had hij met andere kunstenaars op Lowlands een interactieve expositie. Niels: “Er was werk van ons te zien en bezoekers konden overdag tekenen en schilderen en zo hun eigen werk maken. Daar maakten we dan een selectie van. Ze hadden mij gevraagd om voor galerie-eigenaar te spelen. We hebben de kunstwereld een beetje op de hak genomen. Elke avond was er een grande opening met rode en witte wijn, hapjes en jazzmuziek. ’s Avonds gingen we ouwehoeren over het werk van bezoekers. Het was eigenlijk één groot toneelstuk. Superleuk om te doen.” maar uit je pols. Bij letters zie je al snel of

zijn dan overal exposities over design en

iets klopt of niet. Of een lijntje te dik is of

vormgeving. Veel minimalistisch en strak.

te bol. Als je bij graf¿ti een goede tag hebt,

Met een groepje ontwerpers wilden we

Papercut op straat

zit er ook een vloeiende lijn in.”

iets maken dat het tegenovergestelde is.

Hij probeert telkens nieuwe technieken

Zo kwamen we op Kaiju, een cultstroming

uit. Zo heeft hij de laatste jaren een unie-

Voor zijn schilderijen en binnenschilderin-

in de jaren vijftig en zestig in Japan.” Kaiju

ke manier van straatkunst ontwikkeld, die

gen gebruikt hij uiteenlopende materialen

betekent letterlijk ‘vreemd beest’ en staat

hij zelf papercut noemt. “Omdat ik uit de

en technieken. Voor een tijdelijke galerie

voor het genre van ¿lms en strips met

graf¿ti kom, zat ik te zoeken naar nieuwe

en een bar maakte hij krijttekeningen. “Ik heb al een paar van dat soort tekeningen gemaakt. Het contrast van zwart en wit vind ik supermooi. En ook de textuur en structuur van krijt. Het is gewoon schoolbordkrijt, goedkoper kan niet. En juist

Uitgerust met een paar goede stanleymessen en een nietpistool transformeert hij een posterwand tot een onherkenbare collage.

daarmee wil ik een overdreven klassieke,

kolossale monsters. De bekendste hier-

manieren om op straat je naam achter te

sierlijke boodschap maken.”

van is Godzilla. “Die hebben een hele ty-

laten. En ik vond ook: al die kloteposters,

pische vormgeving: zwaar overdreven en

ze hebben de beste plekken in de stad.

over the top. Alles wat Dutch Design niet

Het is altijd een beetje een strijd tussen

is, laat ik maar zeggen. Ik had ervoor ge-

posterplakkers en graf¿tispuiters. Ik ben

Tijdens de Dutch Design Week in Eindho-

kozen om Eindhoven vorm te geven alsof

toen begonnen met mijn voornaam uit de

ven bedacht hij weer iets heel anders. “Er

het Tokio was. In Tokio heb je dat visuele

posters te snijden. Een andere keer nam

Godzilla

28


niet. Toch doe ik het gewoon overdag. Die plakkers zijn trouwens heel commercieel. Ik heb het lang in de gaten gehouden. Als je een klein festival organiseert, kom je er nauwelijks tussen. Ook niet op de vrije plakplaatsen. Er is dan zó weer over de poster heen geplakt. Grote festivals betalen de plakkers met het idee van: ik wil overal ergens te zien zijn.” Hij is nu bezig met de volgende stap: de posters mee naar huis nemen. “Ik trek meerdere posterlagen van de muur en neem die mee. In mijn atelier ga ik dan snijden en snijden en daar een collage maken. Ik ben nu bezig met 3D-collages, met hoogtes en dieptes erin. De collage zet ik in de lak, zodat je die thuis op kunt hangen. Zodat het een echt kunstwerk wordt.”

www.bakkerus.nl

ik de uitgesneden letters mee om ze er-

had ik posterlagen van twee millimeter.

gens anders op te nieten.”

Dan weet je gewoon: hier gebeurt waarschijnlijk niet zo veel.”

Uitgerust met een paar goede stanleymessen en een nietpistool transformeert hij een posterwand tot een onherkenbare

3D-collages

collage. Hij knipt uit veel posters de da-

“Of ik nooit ruzie krijg met posterplak-

tum om die weer samen ergens anders te

kers of de autoriteiten? Nee, tot nu toe

tonen. Hij snijdt niet zijn naam, maar een woord uit de posters, zoals Spam. Of hij snijdt vakjes en stroken uit de posterwand om die daarna door elkaar te hutselen. “Dat werkt goed, vind ik. Mensen die elke dag langs die posterwand ¿etsen, zien ineens iets anders. Ik vorm iets lelijks om tot mijn eigen werk. Eerst snij ik allemaal banen, horizontaal en verticaal, en daarna ga ik een compositie maken. Ik wil niet dat mensen de posters nog kunnen lezen. Het moet één grote blur worden.” “Als je in een posterwand gaat snijden, zie je dat je soms zulke dikke lagen shit hebt. Hier in Eindhoven heb je echt plekken, daar zit het een paar centimeter dik bovenop elkaar. Het is een goede graadmeter of een stad leuk is of niet. Ik heb het ook in andere steden gedaan. En soms

29


Bladvoeding, de redder in nood Door: P.T. Klaassen BSc (CANNA Research Laboratories)

Waarom zou je als kweker bladvoeding gebruiken, als reguliere voeding ook al een hele mooie oogst oplevert? Het antwoord is simpel: om een nog grotere en mooiere opbrengst te krijgen natuurlijk! Bladvoeding kan je planten net dat extra beetje kracht geven om het verschil te maken tussen een gewone oogst en een topopbrengst. Daarnaast kan je deze voedingsmethode inzetten om een acuut voedseltekort op te heffen en je planten van een wisse dood te redden.

Planten nemen niet alleen voedingsstoffen op via de wortels, maar ook via het blad. Een wortelsysteem is het meest ef¿ciënt om voedingsstoffen op te nemen, maar bladvoeding werkt sneller. Helaas kunnen niet alle voedingselementen via het blad opgenomen worden. De meeste meststoffen bestaan uit te grote moleculen om door bladeren te kunnen worden opgenomen. Bladvoeding kan daarom over het algemeen nooit de reguliere voeding vervangen. Het is dus verstandig dat je bladvoeding naast je reguliere voeding inzet.

Bladvoeding wordt sneller opgenomen dan gewone voeding

In welke gevallen moet je bladvoeding gebruiken? heb je eigenlijk geen bladvoeding nodig. Helaas is het niet zo gemakkelijk om goed te bemesten. Zelfs als je denkt dat je de juiste voeding geeft, kun je een tekort krijgen. Tekorten hebben namelijk niet altijd met de voeding te maken. Soms ontstaan ze bijvoorbeeld door een te hoge pH rond de wortels, of door een te nat of te koud substraat. Bladvoeding kan reguliere voeding volledig vervangen bij tropische orchideeën en andere epifyten (zoals bepaalde mossen). Epifyten zijn planten die op andere planten groeien zonder daar voedsel aan te onttrekken. Ze nemen dus geen voedsel op via de wortels, dus moeten ze via het blad worden gevoed. Ook als je geen epifyten kweekt en je planten geen tekorten hebben kan bladvoeding in je voordeel werken. Als je plant via het blad bemesting geeft wordt het blad namelijk steviger. Dit komt omdat de stof direct wordt opgenomen. Als ze vanaf de wortel moeten komen zijn voedingsstoffen veel meer verdund tegen de tijd dat ze bij de bladeren aankomen.

Een tekort aan ijzer kan door bladvoeding worden opgelost

30

Op welk tijdstip moet je bladvoeding toedienen? Bij planten onder assimilatielampen is het beste tijdstip om bladvoeding te geven een


half uurtje voordat je lampen aangaan. Omdat lampen meteen licht geven alsof het midden op de dag is, loop je anders het risico dat je bladeren verbranden. Bij buitenplanten kun je het beste vroeg op de dag bladvoeding geven, voordat de zon te sterk wordt. Planten moeten ook niet kletsnat het donker ingaan. Als er geen licht is groeit een plant niet, dus heeft het dan ook geen zin om ze van extra voeding te voorzien. Bovendien blijven ze te lang nat, waardoor met name schimmelziekten meer kans krijgen om toe te slaan. Bladvoeding moet van boven op het blad worden gespoten en 1 à 2 keer per week worden toegediend. Pas op dat je een snelgroeiende plant niet laat doodgroeien door deze te veel stikstof toe te dienen. De planten groeien dan harder dan de wortels aankunnen.

Wanneer moet je met bladvoeding beginnen? Je kunt het beste al in het beginstadium van een plant beginnen met bladvoeding. Bladvoeding is met name voor een stek van belang. Een stek heeft in het begin namelijk nog geen wortels. Snelgroeiende planten krijgen snel wortels. Planten die langer doen over het krijgen van wortels, kunnen eigenlijk niet op een andere manier in leven blijven.

Epifyten leven onder andere van bladvoeding

Het blad moet goed vochtig zijn maar ook weer niet kletsnat

31


5000 blowers, slechts 2000 mogen lid worden

Superfly als eerste aan de wietpas? Door: Wernard Bruining

De gemeente Haarlemmermeer wil de besloten cannabisclub versneld invoeren, ‘omdat deze er landelijk toch komt’. 6XSHUÀ\ LQ +RRIGRUS ]RX GDDURP ZHO HHQV HHQ YDQ GH HHUVWH EHVORWHQ FRIIHHVKRSV NXQQHQ ZRUGHQ 0DDU HU LV HHQ JURRW probleem. In de directe regio zijn ruim 5000 blowers, en er PRJHQ PDDU PHQVHQ OLG YDQ HHQ EHVORWHQ FRIIHHVKRS ZRUGHQ 2S QDDU +RRIGGRUS RP WH NLMNHQ KRH GH NODQWHQ YDQ 6XSHUÀ\ GDDURYHU GHQNHQ

doet, gewoon thuis, dan kan ik in de gaten houden hoeveel hij rookt en met wie. Bij mij thuis mocht dat vroeger niet, dús begon ik toen ik 16 was. Ik rook zes tot acht joints op een dag. Dat is veel, daarvan kan je op vakantie, maar ik kan beiden, dus ik doe het wel goed. Het maakt me relaxed en rustig.

Armand

Ik plof niet op de bank hoor, ik blijf gewoon

Wel een wietpas, denk ik

mijn dingen doen, lekker in mijn eigen we-

Armand, 42. “Op dit moment ben ik werke-

reldje ja! Ik wil die wietpas wel nemen,

loos, zoals velen in Nederland denk ik. Ik

maar het zijn er maar 2000 hè? Die pashou-

ben goed in techniek en heb veel met com-

ders, dat zijn straks dan de uitverkorenen,

puters gewerkt. Ik begon te blowen toen ik

en voor de rest wordt het de thuisdealer!”

ongeveer 15 was. Je bent jong, je gaat wat experimenteren. Een buurjongen van mij had een oudere broer die al jointjes rookte, daar heeft hij wat van gejat. Dat was echte oude Nederwiet, vol met zaad. De eerste keer werd ik ziek, de keren daarna ging het wel goed. Apestoned waren we en maar lachen! Als straks de wietpas verplicht wordt, denk ik wel dat ik hem neem om hier in SuperÀy te kunnen blijven komen.”

Nooeemi

Hoop lid te worden Nooeemi, 31. Ze is secretaresse en begon te blowen toen ze 18 was. “Ik ben nu werkeloos en rook twee tot drie joints per dag, altijd Snow White. Als straks die wietpas komt hoop ik dat ik er hier bij SuperÀy een krijg. Ze hebben hier in de regio ruim 5000 klanten en ze mogen straks als besloten

Anoniem

club maar 2000 leden hebben. Dan nemen

Straatdealers krijgen extra werk

ze vast alleen de beste klanten, die telkens

Voor de deur van SuperÀy spreek ik de be-

van die grote zakken vol kopen, toch? Ik

veiliger die om begrijpelijke redenen verder

kom hier voor mijn ontspanning, het is

anoniem wil blijven. “Ik heb regelmatig te

gezellig, ik ontmoet er mijn vrienden. Ik

maken met jongens die hier niet naar bin-

wordt rustig van blowen. Ik kan best wel

nen mogen vanwege dealen en zo. Die zeg-

druk zijn, vandaar dat ik zoveel klets”.

gen dan: ‘Ik hoop dat jullie straks dichtgaan, een besloten club worden, dan hebben wij

Patricia

32

meer werk!’ Letterlijk in die woorden. Ze hoeven straks niet meer op zoek naar klan-

Pashouders zijn de uitverkorenen

ten, want de meeste mensen hier hebben

Patricia, 27. “Ik ben huisvrouw en heb een

dan geen pasje. Je weet dan wel hoe het dan

zoon van anderhalf. Als hij ooit zelf wil blo-

gaat hè? Straatdealers verkopen niet alleen

wen dan hoop ik dat hij het eerlijk en open

maar wiet, maar alles wat verboden is”.


Blowers over de wietpas Door: Wernard Bruining

De wietpas komt eraan, tenminste als het aan minister Opstelten ligt! Maar hoe staan de mensen die deel uit maken van de cannabiswereld daar zelf tegenover? Wat gaan zij doen als de wietpas straks verplicht wordt? En wat zijn de gevolgen voor de toeristenindustrie? Amsterdam wordt jaarlijks door ruim 20 miljoen toeristen bezocht. Dat zijn 16,5 miljoen dagtoeristen en 4,5 miljoen mensen die er overnachten. Al die bezoekers samen besteden 5 miljard euro. Als Amsterdam door invoering van de wietpas een minder liberaal imago krijgt, en daardoor slechts 10% minder toeristen zou ontvangen, kost dat de stad 500 miljoen per jaar. Dat is een miljard euro iedere twee jaar! Want vertel een blowende buitenlander dat hij in Nederland niet meer 100% welkom is en hij kiest al snel voor steden en landen waar men niet ouderwets benepen doet over een jointje. Het liberale en goedkope Praag probeert bijvoorbeeld al jaren de rol van Amsterdam over te nemen,. Of neem Spanje waar ze lekkere goedkope buitenwiet in overvloed hebben. En wat dacht je van Kopenhagen, waar de gemeente van plan is 30 tot 40 wietwinkels te openen? Voor dit artikel sprak ik met een groot aantal mensen in Amsterdam over de wietpas. Wat vinden zij er nu eigenlijk van?

Louis Spiritual enlightenment

Alex Ideale afrodisiac!

Op het Waterlooplein tref ik een aantal oude rotten. Louis (links op

krijgt bijna een Àes champagne voor die prijs. En die luxe kan de

de foto) staat er met een stal hippiespulletjes. Een jointje maakt

gewone man, dus ook die hier op het Waterlooplein, steeds minder

dat tot een genoegen. Al 30 jaar schuift een nieuwsgierig publiek

betalen. Ik ga straks geen wietpas halen, nee. Dan haal ik het wel

aan hem voorbij op zoek naar anders, naar vrijheid, naar ‘spiritual

bij vrienden die het zelf kweken in de eh, achtertuin!”

enlightenment’ en koopt dan ‘alternatieve’ spulletjes. “Als er minder toeristen komen voelen wij dat direct in onze portemonnee!” Wim, eigenaar van The Headshop, sinds 1968 Nederlands oudste winkel in rokersbenodigdheden. “Ik denk dat de toeristen Alex, bijna 60, voormalig Melkweg huisdealer, rookt nog elke

wel zullen blijven komen, maar dat ze het gewoon op straat zullen

dag zijn jointje, en begon daarmee toen hij 16 was. “Het is een be-

kopen. Krijg je weer die straatdealers waar we jaren mee in de

wuste keuze voor een zacht genotmiddel en daarmee een lifestyle,

clinch gelegen hebben. Ik heb het allemaal wel meegemaakt, het

je wordt er rustiger van. Het is goed voor de muziek, maar het gro-

gedoe op de Zeedijk en zo. Toeristen? Ik heb hun uiterlijk meer

te geheim, het is het ideale afrodisiac! Je wordt zachter, gevoeliger.

zien veranderen dan hun gedrag. Het waren vroegere hippies, te-

Als je nu naar de coffeeshop gaat dan betaal je soms wel 8 euro,

genwoordig kleden ze zich anders, maar ze willen allemaal stoned

dat is 16 tot 17 gulden voor een gram wiet, daar kan je misschien

worden. De wietpas? Ze moeten hun verstand gebruiken en voor-

een halve dag high van blijven. Het is veel te duur geworden, je

komen dat het gedeal weer naar de straat gaat!”

33


Rob, een Britse tourist: “Ik kom naar Amsterdam voor de coffeeshops. Het is geweldig dat je gewoon ergens rustig kunt gaan zitten en dan mag blowen. De wietpas? Als het zover komt zal ik met een Nederlands meisje moeten gaan trouwen, zo belangrijk is het voor mij. In andere landen maken ze het steeds makkelijker om te blowen, hier steeds moeilijker. Waanzin.”

Michael Veling, 420 Café te Amsterdam. “De wietpas? Nou, we leven hier in Nederland wel in een rechtsstaat en niet in een soort klein Rotterdam hè? Wij zijn daarom op weg naar de rechter om die oneigenlijke wetgeving te toetsen aan de grondwet. Besloten cannabisclubs zou op zich heel mooi zijn, want in een besloten club heeft de overheid geen controlerende bevoegdheden, dan zijn we meteen van die invallen af! Trouwens, voor het eerst heeft de Amsterdam Tourist and Congres Board, de vroeger VVV, waarschuwende woorden laten horen. Zo van, jongens, kijk nou uit, als je die coffeeshops gaat aanpakken dan verliezen we heel veel omzet, de restaurants, de hotels, de hele teringzooi. En dat gaat in de miljarden lopen!”

Fiona, werkt al 10 jaar als receptioniste bij The Bulldog Hotel op de Wallen in Amsterdam. “Er is al heel veel onrust onder toeristen. Veel mensen mailen ons vooraf om te vragen wat er gaat gebeuren voor ze besluiten te komen. Ik vind het geen goede zaak. Het is eigenlijk heel eng allemaal, alsof Nederland een

Wim Straatdealers komen terug

stap terug doet. We gaan nu achteruit, richting de jaren 50. Dat moeten we niet hebben in Nederland. Het was altijd een progressief, weldenkend en vooruitstrevend land. Als de overheid een beetje slim is dan gaan ze dat allemaal snel regelen met die wiet, dan vangen ze er ook nog een beetje belasting op. Of ik een wietpas ga nemen, dat weet ik nog niet.”

Michael Veling Naar de rechter

Rob Nederlands meisje trouwen 34


Ronaldo, 48. Rookt al 35 jaar. “Tegenwoordig altijd White Widow, ik ben al 10 jaar chronisch pijnpatiënt. Dat kwam door een ongeluk in het verkeer. Ik drink zelf geen druppel, maar die andere chauffeur wél. Drank heeft mijn leven verwoest, zeg maar. Hier rook ik een jointje, maar thuis verdamp ik het in een vaporizer. Ik rook gemiddeld zo’n 3 tot 4 gram per dag, dat doe ik echt om mijn pijn te onderdrukken. Mijn huisarts wil mij geen of¿ciële medicinale cannabis verschaffen, er zijn al genoeg gekken in deze wereld, zei hij. Ik wil geen wietpas, maar dan moet ik het wel zelf kweken, want anders is het onbetaalbaar. Pijnstillers? Nee daar heb ik al een maagperforatie door opgelopen. Geen pijnstillers meer voor mij, alleen White Widow.”

Fiona Heel veel onrust

Boas Wie krijgt de gegevens? Boas, 25, blowt al zo’n jaar of tien. “Ik ben verzorgende, verpleegkundige. Ik blow om te genieten. Als er verplicht een wietpas komt dan stap ik waarschijnlijk over op eigen teelt. Kijk, ik wil best wel lid worden van coffeeshop Anyday, maar het licht er helemaal aan wat er met mijn informatie gedaan wordt. Wie krijgt al die gegevens? Er kan je later van alles verweten worden, ook al was het niet jouw schuld bij een verkeersongeluk, jij bent een cannabisgebruiker dus fout. Dan word je ziek of werkeloos en dan krijg je misschien minder uitkering, dat soort dingen.”

Conclusie De wietpas is de natte droom van repressieve geesten en het toppunt van oneerlijk overheidsbeleid. Het is vooral het CDA dat via een omweg toch weer controle wil uitoefenen over de gedachten en gevoelens van mensen. Hun religies zijn passé, als verouderde software. Om je verbonden te voelen met elkaar, de aarde, de

Ronaldo Zelf gaan kweken

lucht, het goede, het zachte, het positieve, als je contact wil met de Grote Geest, je schepper even wilt spreken, dan ga je in onze tijd niet meer naar de kerk, dan steek je een joint op. Dat dit verboden is zegt alles over de aard en natuur van de verbieder!

35


Het aantal dodelijke aanvallen van haaien op mensen neemt jaarlijks toe. Is er reden voor paniek? Hoe gevaarlijk zijn haaien h i voor mensen, en hoe h gevaarlijk lijk zijn ij mensen voor haaien? Wat kun je doen om ze af te schrikken? En waar kun je met haaien zwemmen? Door: Marian Henderson

den. Plekken waar geen haa haaiensignalering plaatsvindt en waar medem medemensen ver te zoeken zijn, zodat dat eenk d een slachtoffer l h maal gebeten is, geen snelle en effectieve hulp krijgt. Het is dus het gevolg van onze eigen drang naar avontuur, waardoor het

Alle haaien zijn roofdieren, maar sommige

Gestroomlijnde waterdieren

maken alleen kleine slachtoffertjes. Zo is

De ¿lm Jaws heeft de reputatie van haai-

de allergrootste haai, de walvishaai, die wel

en geen goed gedaan. Veel mensen zien

18 meter lang kan worden, een onschul-

ze als uiterst gevaarlijk en bloeddorstig.

Zwemmende neus

dige plankton-eter. De drie grootste haai-

Grotendeels onterecht. Veel haaienaanval-

Een haai wordt ook wel een zwemmende

ensoorten zijn allemaal volkomen mens-

len zijn niet persoonlijk bedoeld. De haai

neus genoemd, omdat hij een druppel

vriendelijk. Er zijn een kleine 400 soorten

in kwestie meent een ander beest voor

bloed op een kilometer afstand kan waar-

haaien, maar daarvan zijn er slechts een

zich te hebben, dat wél op zijn menulijst

nemen. Een visser met een bloedende vis

tiental gevaarlijk voor de mens. Haaien die

voorkomt. Zo worden surfers nogal eens

in zijn handen, loopt dus wel degelijk het

aantal confrontaties met haaien toeneemt.

gevaar om haaien aan te trekken. Haaien

De mensenhaai is er eentje van hap, slik, weg. Hij eet zelfs nummerborden van auto’s.

kunnen trouwens ook goed zien en elektrische velden detecteren met de ‘ampullen van Lorenzini’, die zich aan de zijkant van hun kop bevinden. Omdat ze ook

we liever niet willen tegenkomen zijn de

verward met andere gestroomlijnde wa-

uitstekend trillingen kunnen waarnemen,

grote hamerhaai, de tijgerhaai, de zand-

terdieren. De kans om te verdrinken of

vluchten ze vaak voor orkanen en onweer,

haai, de mensenhaai, de zambesihaai en

om door de bliksem te worden getroffen

door naar dieper water te gaan. Daarbij

de blauwe haai. Ook de witte haai behoort

is vele malen groter. Vorig jaar werden er

zijn haaien natuurlijk goed wendbaar (een

niet tot onze vrienden, net zo min als de

75 mensen door haaien aangevallen, 12

buigzaam skelet) en snel. Een witte haai

stierhaai en de grondhaai. De mensenhaai

overleefden dat niet. Als je bedenkt dat

is er bijvoorbeeld eentje van hap, slik, weg.

dit een wereldwijde score is, is dat cijfer

Hij eet zelfs nummerborden van auto’s. In

heel gering. Al moet er wel gezegd wor-

het lijf van een 1 meter lange witte haai

den dat het aantal de laatste jaren stij-

bleek zich een hele zeeleeuw te bevinden.

gende is. Zijn haaien bloeddorstiger ge-

Ook werd er een witte haai gespot die een

worden? Komen ze meer onder de kust?

man van 1.80 in zijn geheel had opgeslokt.

Nee, de oorzaak is dat watertoerisme, in

Daar word je niet blij van. Maar hoe ge-

de vorm van surfen, duiken en zwemmen,

vaarlijk zijn haaien nu eigenlijk?

nu ook gebeurt in uiterst eenzame gebie-

36


kan zo’n 40 kilometer per uur halen. Het

waarin ze bewust (bescherming toeristen-

eerbare geuren, het vlees was aan de ene

merendeel van deze beesten is evenwel

stranden) of onbewust (bijvangst) worden

kant klonterig en slijmerig zacht en aan

volkomen ongevaarlijk. Sommige haaien

gevangen. Ook worden haaien opzettelijk

de andere kant wat taai, en het was een

hebben prachtige namen. Denk aan de

gedood vanwege hun huid, vlees, vinnen

bom van smaken, bitter, zout, zuur, ver-

verpleegstershaai, de wobbegong, de zee-

en vloeibaar vet (cosmetische industrie).

rot, vissig, en vooral heel doordringend,

engel en de cookie cutter (die slechts hele

Vooral in Zuidoost-Azië is men dol op haai-

maar de smaak kan ik me het slechtst

kleine hapjes uit zijn prooi neemt).

envinnensoep. Niet die nepper die je hier

herinneren. Ik kan me nog wel goed her-

bij de Chinees krijgt, maar dan de echte

inneren dat het erg lang duurde voor ik

die wel 70 euro per kommetje doet. Een lu-

het doorslikte. En dat de wereld om me

cratieve handel. De haaien worden van hun

heen wat leek te draaien door het idee dat

Shark Pod Wat kun je doen om je tegen haaien te beschermen? Genoeg. Haaien schijnen een hekel te hebben aan de kleuren oranje en

Veel haaienaanvallen zijn niet persoonlijk bedoeld.

geel. Dat kan helpen bij je kledingkeuze. Ga niet in je eentje in het water, maar ga

vinnen ontdaan en teruggegooid. Omdat ze

ik haaienvlees in mijn mond stak, gewoon

met een groep. Ga niet zwemmen met een

zonder die vinnen niet meer kunnen zwem-

het besef. Het was voor mij toch een beet-

bloedend wondje. Wanneer je wordt aan-

men, zinken ze naar de bodem en sterven

je ‘once in a lifetime’,. Daarna hoort het

gevallen, blijf dan doodstil in het water lig-

ze. Het Wereld Natuur Fonds tracht haaien

om een glaasje brandewijn achterover te

gen, want wanneer je Àink spartelt, ben je

te beschermen. Drie op de tien soorten zijn

slaan, en dat spoelde de smaak eigenlijk

juist een prooi. Heeft de haai al toegesla-

inmiddels bedreigd. In 2001 werd een we-

wel weg.” Hmm, het lijkt me geen culi-

gen, houd hem dan van je lijf door hem

reldwijd beschermingsplan opgesteld. In de

naire ervaring om afgunstig op te worden.

aan te vallen op zijn kwetsbare plekken:

praktijk blijken slechts 13 van de 20 landen

Toch wordt ook in Nederland wel haai ge-

de ogen, de neus en de kieuwen. Onlangs

zich aan de gemaakte afspraken te hebben

geten. Wie weet heb je het zelf al op je

heeft een Poolse kitesurfer in de Rode Zee

gehouden. Het plan wordt binnenkort ge-

bord gehad. De hondshaai wordt in Ne-

zich succesvol verdedigd tegen een groep

evalueerd. Een grote boosdoener is Indo-

derland namelijk als zeepaling verkocht.

van elf haaien, door ze met een mes in hun

nesië. Dit land is goed voor dertien procent

ogen en neus te steken. Dan bestaat er ook

van alle gedode haaien, maar ook India,

een Shark Pod. Dit is een apparaatje dat

Spanje en Taiwan zijn een bedreiging.

een pulserend elektrisch veld veroorzaakt, dat haaien blijkt af te schrikken.

Meet the Sharks Dan heb je nog het haaientoerisme. Zo

Haai op tafel

kun je in Zuid-Afrika met witte haaien zwemmen, maar dan wel jijzelf in een

Natuurlijk kennen we de haaienvinnen-

kooi. Maar zo heel ver hoef je niet te gaan.

soep. Maar ook haaienvlees wordt gege-

Het Deltapark Neeltje Jans in Zeeland

Helaas moeten we vaststellen dat de mens

ten. In IJsland eet men dit vissenvlees

heeft sinds kort een bassin met haaien.

de grootste vijand is van de haai. Die

pas nadat het drie maanden ondergronds

Hier zwemmen witpunthaaien, zwartpunt-

twaalf doden op jaarbasis stellen natuur-

heeft liggen gisten. Dit met zorg verrotte

haaien, de luipaardhaai, de gitaarhaai en

lijk helemaal niets voor, als je bedenkt dat

haaienvlees, hákarl, is een ware delica-

de gladdehaai. Onder het motto ‘’Meet the

wij mensen per jaar tussen de 75 en 100

tesse in dure restaurants. Een ervarings-

Sharks’’ kun je in een kooi het water in.

miljoen haaien doden. Dit gebeurt als ge-

deskundige vertelt op haar blog: “Het

Die kooi is wel een vereiste om de wit-

volg van afvallozingen, door onze netten

stonk naar ammoniak en andere onde¿ni-

punthaai op een afstand te houden.

Beschermingsplan

37


FRUIT SPIRIT Royal Queen Seeds Genetica: Blueberry xWhite Widow Indica / Sativa: 25% - 75% Hoogte: 50 – 60 cm Bloeitijd: 8 weken Effect: high (zoete smaak)

38


Big Brother Awards uitgereikt De grootste privacymissers van vorig jaar zijn 8 maart bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Big Brother Awards 2011. Uit negen genomineerden koos de onafhankelijke jury drie winnaars: het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). minister Edith Schippers en Facebook. Staatssecretaris Fred Teeven won de publieksprijs.

scherming van de privacy. Graag herinner ik u aan mijn voorstel om de Wet bescherming persoonsgegevens aan te passen. Die kent straks een meldplicht voor datalekken. Aanbesteders van in-

De uitreiking wordt jaarlijks georgani-

en veiligheidsaward moeten krijgen! Met

formatiediensten zijn dan verplicht dief-

seerd door de burgerrechtenbeweging

een doorstart van het EPD wordt de uit-

stal, verlies of misbruik van persoonsge-

Bits of Freedom. Zij vragen op deze ma-

wisseling van patiëntgegevens in de zorg

gevens te melden, zoals onder meer in

nier aandacht voor privacymissers. Ver-

veel veiliger en is de privacy veel beter

het Regeerakkoord is aangekondigd. Het

der geeft de uitreiking een mooi overzicht

geregeld dan nu het geval is. Iedere Ne-

kabinet maakt dus wel degelijk werk van

van de huidige stand op privacygebied. De

derlander kan ook zelf beslissen of zijn

bescherming van de persoonlijke levens-

prijzen werden uitgereikt in drie catego-

gegevens tussen zijn behandelaren wor-

sfeer. We hebben ook een andere taak:

rieën: overheid, personen en bedrijven.

den uitgewisseld. Bovendien scherpt ze

zorg voor veiligheid van samenleving en

Bij de eerste categorie kreeg de KLPD

de wet ook nog eens aan: prima privacy

individu. Dat zijn niet noodzakelijkerwijs

(Korps Landelijke Politiediensten) de Big

en veiligheidsbeleid dus!”

tegengestelde belangen. Je moet ze wel zorgvuldig tegen elkaar afwegen.’

Brother Award. Die hadden ze volgens de jury verdiend vanwege het gebruik

Bij de bedrijven ging de award naar Face-

van omstreden spyware en het opnieuw

book, omdat het bedrijf ondanks een reeks

hacken van hacking-slachtoffers. In een

aan missers op privacygebied naar de

DigiNotar

reactie meldde de KLPD: “Opsporen is

beurs gaat met de persoonsgegevens van

Het bedrijf DigiNOtar kreeg een eervolle

per de¿nitie een inbreuk op de privacy.

gebruikers.

vermelding. Zij geven veiligheidscerti¿ca-

De politie voert daarom altijd de discussie of de opsporingsmiddelen in de juiste verhouding staan tot het doel.”

ten uit aan overheidswebstes, maar wer-

Winnaar publieksprijs

den zelf vanwege een slechte beveiliging slachtervolger van een hacker.

Ook het publiek kon van zich laten horen tegen privacyschendingen. Met grote

De prijzen werden door een deskundige jury

meerderheid won staatssecretaris Fred

geselecteerd uit inzendingen van het Neder-

Bij de categorie personen viel minister

Teeven (Veiligheid en Justitie) de pu-

landse publiek. De jury bestond uit publiciste

Edith Schippers (Volksgezondheid) in de

blieksprijs. Dit vanwege zijn niet aÀaten-

Karin Spaink (voorzitter), journaliste en Ra-

prijzen door het forceren van een private

de inzet om privacywetgeving af te zwak-

dar-presentatrice Antoinette Hertsenberg,

doorstart van het EPD (elektronisch pa-

ken. Teeven, die de prijs niet in ontvangst

professor Media- en Telecommunicatierecht

tiëntendossier), nadat het wetsvoorstel

kon nemen wegens verplichtingen in een

Nico van Eijk, rapper en privacyvoorvechter

in de Eerste Kamer op privacybezwaren

casino, liet de organisatie onder andere

Typhoon en professor IT & Auditing en part-

was gestrand. Een woordvoerder van de

weten: “Anders dan de Big Brother Award

ner bij KPMG Edo Roos Lindgreen.

minister reageerde laconiek op de prijs.

doet vermoeden heb ik als staatssecre-

“Minister Schippers zou juist de privacy-

taris wel degelijk aandacht voor de be-

Elektronisch patiëntendossier

www.bigbrotherawards.nl

39


%HH 40FULL ACTION ZONNEBRIL Het

Amerikaanse

merk

Pivothead maakt volwaardige, uiterst coole zonnebrillen met een langgekoesterde

ingebouwde

droomfeature: een heuse HD-kwaliteitscamera! Om superscherpe 1080-video’s of foto’s mee te schieten in full action. De lens bevindt zich boven je neus. Deze Pivothead Point Of View Sunglasses zijn bijvoorbeeld uitermate geschikt voor out- en indoor thrillsports opnames, vanaf het (ge)zicht van de sporter. De 8 megapixel sensor van Sony heeft een continue autofocus en een goede schokabsorptie, zodat je opnamen er redelijk stabiel en schokvrij uitzien. De bril heeft

Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

RETRO AMERIKAAN

8MB beeldopslag aan boord en een batterij die zo’n 2 uur

Dit antiek uitziende Amerikaanse kastje met retro-

meegaat. De mogelijkheden lijken ons legio. Prijs: € 350.

look is een absolute omnivoor! Hij speelt cassettebandjes af, cd’s, radio, muziek van je iPhone of

www.pivothead.com

smartphone. Ja, zelfs langspeelplaten (singletjes en LP’s) vormen geen bezwaar. Til het deksel op en je onthult een echte koffergrammofoon met 2012 techniek onder de naald. Zelfs 78 toerenplaten van bakeliet blijken geen probleem. Via de USB-poort valt alle muziek weg te schrijven op de harde schijf van je PC. Reuze makkelijk mochten 78 toerenplaten ooit uit de mode geraken… De kostprijs komt tevens uit de jaren dertig: $ 150.

www.amazon.com

HIGH TECH OPLEGGER Dit brokje high tech bezit geen kabels, wi-¿ of Bluetooth. En is iets breder dan je iPhone. Desondanks is het een prima de luxe versterker. Dit stukje noviteit werkt met de gloednieuwe Near Field Audio Technologie. Je hoeft er maar een smartphone op te leggen en weldra klinkt er muziek door de hele kamer. En dat houdt deze iFrogz Boost Speaker zeker 15 uur lang vol op slecht 2 AA-batterijen (penlights)! Het gadget kan overigens ook gevoed worden via USB (mochten je batterijen op of leeg zijn). Prijs: € 40.

www.ifrogz.com

42


LEVITATIE LAMP Met deze ‘Àoating’ design LED-lampen met de fraaie namen Silhouette en Eclips naast je bed of op een bijzettafeltje oogst je absoluut verbazing en verwondering. Ze zijn klassiek vorm gegeven, geven daarnaast fraai dimbaar licht… en zweven! De 62 cm hoge lampen stralen dus niet alleen licht uit, ze ogen ook licht. Héél licht zelfs! Het bovenste stuk zweeft geheel los van het onderste deel. Beide delen geven overigens licht, alsof ze ononderbroken zijn. Dit komt door de toepassing van twee hele sterke elektromagneten en cutting-edge technologie. Door de lamp aan te raken dim je het licht. Een heus high gadget dus, zeker gezien zijn prijskaartje (dat een stuk zwaarder oogt dan de lampen): via Internet € 980 per stuk!

ZZZ ÀRDWLQJ ODPSV FRP

DUIVELS MOOIE SPEAKERSET

TRON BIKE

Voorheen was de Ultima 800 de beste high-end luidspreker

De Xenon van Evolve lijkt zo

van het Duitse Hi¿-merk Teufel. Inmiddels is deze plek ver-

uit een futuristische ¿lm te

geven aan zijn beoogde opvolger: de Ultima 800 MK2. En

zijn weggereden: Tron om

het moet gezegd worden: jezus, wat-een-geluid! Werkelijk

precies te zijn, een feature

alles is veranderd door de technici. De speaker heeft een

uit 1982 waarin de hoofdrol-

volledige nieuwe look gekregen: vernieuwde voetstukken

speler verzeild raakt in een

van metaal en een rondhoekige chassis dat is afgewerkt

computer, waar hij onder

met glimmend witte pianolak. Binnenin zijn alle 8 (!) drivers

meer op een fututistische

verbeterd. De storingsfactor is verkleind en het frequentie-

motorbike

verloop is nog rechtlijniger geworden. Dit akoestische hoog-

moet elimineren. Twee de-

standje met in totaal 16 speakers is van jou voor € 3000.

cennia later rijdt deze motor

tegenstanders

vanuit de virtuele wereld zo

www.teufelaudio.nl

de werkelijkheid in. De Xenon heeft 32 inch naaÀoze wielen, een carrosserie van glasvezel en kenmerkende Tron LED-verlichting. Hij is ontworpen door het vermaarde Parker Brothers Choppers en volledig electrisch. Hij rijdt op eenzelfde batterij als die je laptop aandrijft: een lithium-Ion accu. Desondanks kent de ultralight gehouden Xenon een topsnelheid van 110 kilometer per uur. Hij is echt te koop en kost je $ 55.000. Een geheide blikvanger voor de kof¿eshop. .

www.evolvemotorcycles.com

43


De energie en anarchie van hardcore

Door: Arjan van Sorge

Binnenkort gaat het dan toch echt gebeuren: dan worden 5000 mensen in de Heineken Music Hall gek gemaakt en tot gort gebeukt door een snotty, langharig en bleekneuzerig mannetje. Naam: Skrillex.

aanstuurt en waarop een adembenemende videoshow te zien is. Een enorm gevaarte bestaande uit honingraatvormige

Oh My Goooood! Het zal vaak genoeg

zien worden door zijn muziek, dan weet

blokkentorens, waarbij in het midden

herhaald worden als Sonny Moore uit Los

je waar je moet zijn... Het gebeurt dan

wat ruimte uitgespaard is voor de master

Angeles weer eens in Nederland op het

ook regelmatig dat Skrillex uitglijdt, er-

himself. Die valt zo goed als weg in de gi-

podium staat. Eerder verkocht hij Para-

gens vanaf valt, wat drank morst over z’n

gantische robotachtige installatie, maar

diso uit en sloot hij Lowlands af in de

elektronica, z’n laptop uitvalt of er een

zijn achter hem geprojecteerde alter ego

overvolle Bravo-tent. Niet gek voor een

snoertje losgaat. Talrijk zijn de bloopers

uit cyberspace heeft reuzenproporties.

nerdy uitziende, aan het zonlicht ont-

van zulke shows, die natuurlijk extra

trokken dikkige langharige die een hoop

sterk aankomen omdat de man behoor-

herrie maakt met alleen maar een laptop

lijk in the picture staat, en stilte wel erg

Video Mapping

en wat andere elektronica. En zeker niet

hard valt in het voortdurende sonische

De spectaculaire en redelijk nieuwe tech-

voor iemand die nog maar 6 jaar met zijn

geweld van de performer.

niek waarvan Skrillex bij zijn shows ge-

eigen muziek bezig is en eerst niet veel zoden aan de dijk zette met zijn demo’s.

bruik maakt heet Video Mapping of Video

Explosief

Projection Mapping. Het is een projectietechniek waarbij het mogelijk is om op

Muzikaal valt er veel te genieten bij

ieder oppervlak beelden te vertonen en in

Skrillex. De basis vormt een stuiterende,

een videoversie iets van zichzelf te laten

In 2006 begon Skrillex (1988) met een

grove en totaal verknipte soort van dub-

veranderen. Er ontstaat een optische illu-

solocarrière, na een tijdje gezongen te

step, en daaroverheen en –langs schuren

sie tussen 2D en 3D waarbij je niet meer

hebben in de post-hardcore band From

dan invloeden uit electro, techno, house,

weet wat nu echt is of niet. Zo kun je

First To Last. Hij moest de gitarist wor-

rock en metal. Vaak gaat het dan van de

bijvoorbeeld projecteren op een gebouw

den, maar zijn stem overtuigde. Er kwam

hak op de tak, vergezeld van alle trucjes

en als dat dan exact genoeg geplaatst is,

een einde aan zijn rol als frontman toen

die hij uit zijn cd-speler, drumcomputer

kun je de illusie wekken dat het gebouw

hij problemen met z’n stem kreeg. Niet zo

en laptop kan persen. Niet alle tracks van

beweegt, vervormt of zelfs instort. Ech-

vreemd als je hoort hoe hij bij die band

zijn hand zijn even explosief, maar het

ter dan echt, en met de juiste instelling

de longen uit zijn lijf stond te schreeu-

overgrote deel zeker. The Prodigy, Aphex

en fantasie kun je een overdonderend

wen. Bovendien, zulke bijzondere muziek

Twin, Marilyn Manson en Nine Inch Nails

psychedelisch spektakel neerzetten. Laat

maakte die groep nou ook weer niet...

zijn inspiratiebronnen voor Skrillex, qua

dat maar aan Skrillex en z’n team over.

Stemproblemen

energie geen slechte voorbeelden.

Bloopers

Uiteraard is de show van eind april in Amsterdam al lang van te voren uitver-

De energie en anarchie van hardcore

Adembenemend

kleeft Skrillex zeker nog steeds aan: wei-

Kon je Skrillex eerst nog wel eens zien

ken. Het is geweldig om te zien en te ho-

nig DJ’s/producers gaan zo vakkundig

optreden vanachter een schokbestendige

ren dat er steeds weer artiesten zijn die

uit hun dak als hij. En net zo goed klimt

DJ-tafel, met zijn nieuwe Skrillex Cell

nieuwe technieken mengen en er kunst

hij op de tafel waar zijn apparatuur op

gaat-ie een behoorlijke stap verder. Tij-

mee maken die inspireert, overdondert

staat, of neemt-ie een duik in de massa.

dens de Mothership Tour presenteerde hij

en bewondering wekt. En waarop het

Als je iemand helemaal meegesleept wilt

het bouwwerk van waaruit hij zijn beats

goed feesten is natuurlijk.

44

kocht, maar dat mag de pret niet druk-


45


Logboek VOC april 2012

Laatste maand voor coffeeshops in het Zuiden? Tekst en foto’s: Derrick Bergman / Gonzo Media

De VOC was op volle sterkte aanwezig op de tribune van de Tweede Kamer voor het langverwachte drugsdebat van 1 maart. In Den Bosch en Tilburg spraken VOC-ers in bij raadsvergaderingen over het coffeeshopbeleid. En VOC woordvoerder Derrick Bergman kruiste in Spuiten & Slikken de degens met CDA-er Coskun Çörüz. Ter gelegenheid van het drugsdebat bracht

Fred Teeven, Opstelten’s partner in crime

de VOC een rouwkaart uit voor artikel 1

¿ghting. Twee dagen voor het debat ont-

van de Grondwet, die alle Tweede Kamer-

vingen alle Kamerleden een informatiepak-

leden in hun postvak kregen. Na een goed

ket van de VOC: een grote gripzak met

getimed sprintje wist VOC-er Joep Oomen

daarin het boek ‘Onkruid vergaat niet’ over

ook een exemplaar te overhandigen aan

het Nederlandse coffeeshopbeleid van De-

Wat is de VOC? De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod is een onafhankelijke, niet-commerciële koepelorganisatie van alle individuen en organisaties in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. De VOC strijdt voor rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid en tegen betutteling, symboolpolitiek en repressie. Meer informatie: www.voc-nederland.org Twitter.com/vocnederland borah Bruin, een VOC minimicroscoopje, de brochure ‘Van gedogen naar handhaven: model voor een transparant en rationeel cannabisbeleid’ en de VOC position paper.

Debat een aanfluiting Het debat zelf was, in de woorden van August de Loor (Adviesburo Drugs) “een aanÀuiting, waarbij de crime¿ghters, de moraalridders en de angst-onderbuikgevoelens van de woordvoerders van de regeringspartijen ruim baan kregen”. In haar hoofdcommentaar constateerde NRC/Handelsblad: ‘Het softdrugsbeleid hangt al van de illusies en symbolische maatregelen aan elkaar’. Over het zogenaamde hasjverbod, het proefballonnetje van VVD-er Ard van der Steur, schreef de krant: ‘Aan de vele ongerijmdheden in het drugsdebat voegde een Kamermeerderheid gisteravond er nog één toe’.

Spuiten & Slikken VOC woordvoerder Derrick Bergman ging bij Spuiten & Slikken in debat over het hasjverbod met Coskun Çörüz, CDA drugswoordvoerder in de Tweede Kamer. Een paar van de redenen waarom het CDA het hasjverbod steunt, aldus Çörüz: ‘Overlast: kijk naar de mishandeling van agenten, hulpverleners, dat gaat vaak gepaard door mensen die ook hebben gerookt. Daar-

46


Op de publieke tribune bij het drugsdebat.

naast de hele criminele scene: het komt

het woord in Den Bosch, vier dagen later

uit Afghanistan, het komt uit Marokko, ge-

deed VOC woordvoerder Joep Oomen het-

maakt door krijgsheren daar, je subsidieert

zelfde in Tilburg. De volledige tekst van

daarmee eigenlijk ook terrorisme.’ Dat cri-

zijn bijdrage staat op de website. Spe-

minelen juist door legalisering van canna-

ciaal voor de gelovige raadsleden ging

bis het hardst getroffen worden, wil er bij

Oomen ver terug in de tijd. ‘Al vroeg in

de fraai gekapte CDA-er niet in: ‘Door het

de geschiedenis van de mensheid is aan-

te legaliseren help je niet de criminaliteit.

getoond dat het verbieden van zaken die

Gelukkig is het zo dat je voor wijn of bier

mensen graag gebruiken een onbegon-

niet op het station wordt neergeknald. Dat

nen zaak is. Het allereerste verbod ging

gebeurt bij drugs wel.’ Tot zover het CDA.

over één enkele plant, een boom zelfs. Het betrof slechts twee mensen - die op

Raadsvergaderingen

geen enkele manier onder invloed stonden van enige vorm van peer pressure of

De VOC sprak in maart twee keer in bij

moderne media. Degene die het verbod

raadsvergaderingen over het coffeeshop-

moest handhaven was de Almachtige zelf.

beleid in Zuid-Nederland. Op 8 maart

En toch mislukte het.’

voerde Hans van Duijn namens de VOC

Uur U Agenda

Het Uur U nadert ondertussen met rasse

19 april: VOC-vergadering. Café Den Engel (voorheen coffeeshop Checkpoint), Terneuzen. Bijwonen? Mail naar info@voc-nederland.org

B (Besloten club) en I (Ingezetenen) cri-

20 april: 420 Smoke Out protest tegen de wietpas, Museumplein, Amsterdam. 17 juni: Vierde Cannabis Bevrijdingsdag, Westerpark, Amsterdam. Met o.a. Latin Quarter (UK), Def P & the Beatbusters en King Shiloh Soundsystem. Gratis! www.cannabisbevrijdingsdag.nl

schreden: vanaf 1 mei worden de nieuwe teria gehandhaafd in Brabant, Limburg en Zeeland. Tenzij de rechter genoeg gezond verstand heeft om de zotte plannen van Opstelten naar de prullenbak te verwijzen. Houd de VOC website en Twitter service in de gaten voor het laatste nieuws. Wil je meehelpen met Cannabis Bevrijdingsdag, een stand huren, posters en Àyers verspreiden of meepraten over acties en strategie: mail naar info@voc-nederland.org of kom naar onze maandelijkse bijeenkomst.

Joep Oomen toont de rouwkaart.

47


Een verborgen schat: de hennepwortel Door: Kali Mist

Gezien ons uitgebreide gebruik van de hennepplant – we gebruiken de vezel, de bladeren, de bloemen, de zaden en de hars – lijkt het vreemd dat we niet zoveel met de wortel doen. Misschien komt dat omdat hij zijn dagen verborgen onder de grond doorbrengt. Hoe dan ook, de nederige wortel is sterk onderbelicht in vergelijking met de andere onderdelen van de plant. Onze voorouders wisten echter wel beter.

pijn, jicht en spieratro¿e te behandelen. In het laatste deel van de zeventiende eeuw werd het in verschillende boeken aanbevolen voor bovengenoemde doeleinden, en om incontinentie en venerische ziekte te behandelen. Een in 1985 verschenen boek

De eerste vermelding van de hennepwor-

en de vijfde eeuw, noemde de Gallische

van Nancy Locke Doane, dat is samenge-

tel als geneesmiddel kan worden gevonden

kroniekschrijver Marcellus Empiricus in zijn

steld uit verslagen van haar grootmoeder

in een oude Chinese medische encyclope-

opus De Medicamentis dat de wortel werd

Minnie Susan Decker, geeft ook details over

die, de Shen Nung Pen-Ts’ao Ching. Al in

gewikkeld rond de rechterarm, als behan-

het gebruik van hennep in die tijd.

het derde millennium voor Christus schrijft

deling tegen wormen. Azerbeidzjaanse ma-

men dat het sap van de wortel diuretische

nuscripten (geschreven tussen de negen-

(reinigende) eigenschappen heeft, maar

de en achttiende eeuw) verklaren ook op

Verse woltelsap

ook helpt om de bloeding na een bevalling

grote schaal het gebruik van hennepwor-

Terug naar Europa, waar de Britse bioloog

tegen te gaan. Naast dit medische gebruik

tel. Dat gaat om afkooksels en bandages

Nicholast Culpeper in 1653 in zijn stan-

getuigen diverse Chinese teksten ook van

voor hun antiseptische en koortswerende

daardwerk Complete Herbal de hennep-

het belang van hennepwortel bij de berei-

eigenschappen, met name bij de behan-

wortel ‘een goede remedie tegen een droge

ding van kruit. De wortel wordt dan geroos-

deling van abcessen, zweren en kiespijn.

hoest’ noemt. Verder meldt hij dat de wortel ook effectief is tegen geelzucht, koliek,

Veel receptenboeken uit de middeleeuwen en de vroegmoderne periode zijn bewaard gebleven, en daarin vind je in overvloede verwijzingen naar hennep.

zware bloedingen, pijn in de pezen en diverse andere klachten. Hij noemt ook het gebruik van verse wortelsap om brandwonden te behandelen. In 1696 rapporteerde Georg Eberhard Rumpf, een Duitse arts in

terd en in poedervorm gebracht, alvorens

Veel receptenboeken uit de middeleeuwen

dienst van de Nederlandse Kroon, over het

te worden vermengd met bamboewortel,

en de vroegmoderne periode zijn bewaard

gebruik van hennepwortel tegen gonorroe

dennenhars en diverse andere stoffen, en

gebleven, en daarin vind je in overvloede

in Indonesië. De New English Dispensatory

vervolgens aangestoken. Er zijn verschil-

verwijzingen naar hennep. Vermeldingen

(1764) beveelt gekookte hennepwortel aan

lende variaties op het basisrecept, die al-

van de wortel zelf zijn er weinig, maar er

tegen ontsteking van de huid, een behan-

len leiden tot allerlei brandgevaarlijke poe-

zijn af en toe wel aantekeningen over. De

deling die dan al langer in Oost-Europa in

ders, kogels voor katapulten, rookbommen

Italiaanse kruidkundige, Andreas Matthioli,

zwang is. De zalf kan ook worden gebruikt

en handgranaten. Elders wordt gesteld dat

schreef in het Oud-Duitse Neu Kreuterbuch

om de grootte van tumoren te verminderen

een pasta van de hennepwortel gebruikt

(ca. 1550) dat compressen gemaakt van

en afzettingen in de gewrichten (zoals ver-

werd om de pijn van gebroken botten en

in water doordrenkte wortels effectief wa-

oorzaakt door jicht) af te breken.

chirurgische ingrepen te verlichten.

ren tegen jicht en artritis. In 1564 schreef Tabernaemontanus, een andere Italiaanse

Tegen jicht De Romeinse historicus Plinius schreef in

kruidkundige, iets soortgelijks.

As en tonic In het midden van de negentiende eeuw vinden we in een Duitse tekst van Rath

zijn Natural Histories, gepubliceerd circa

Amerikaanse continent

77-79 na Christus, dat hennepwortel ge-

Iets meer recent zijn berichten van de

de as van verbrande hennepwortel wordt

kookt in water kan worden gebruikt om de

vroege Europese kolonisten van het Ameri-

vermengd met natriumhydroxide, waarna

stijfheid te verlichten in de gewrichten, bij

kaanse continent. Zij brachten veel planten

het mengsel wordt gebruikt om het haar te

jicht en verwante aandoeningen. Hij merkte

met zich mee naar het ‘nieuwe’ continent,

wassen. De hoofdhuid wordt wel eerst met

ook op dat de wortel rauw op brandwonden

waarvan sommige werden opgenomen in

honing bedekt, vermoedelijk om te waken

kan worden geplaatst, maar dan wel regel-

de medische werken van de inheemse vol-

tegen huidirritatie. Door deze behandeling

matig moet worden vervangen om uitdro-

keren. Hennep werd van belang, de wortel

zou de haardos zich vernieuwen. En in het

ging te voorkomen. Later, tussen de vierde

werd gebruikt om ontstekingen, gewrichts-

Zuid-Amerikaanse land Argentinië meldde

48

Schlosser een ingewikkeld recept, waarin


een onderzoek in 1960 dat wortelbast van

penen zijn de belangrijkste bestanddelen

nuwstelsel, dat de functie van het groot-

de hennepplant elk voorjaar werd verza-

van de etherische oliën van veel planten.

ste deel van de inwendige organen regelt.

meld en gekookt om een tonic te maken

Van sommige terpenen wordt gedacht dat

Er wordt gedacht dat het ook behulpzaam

die dysenterie en andere gastro-intestina-

deze een slijmoplossend effect hebben,

kan zijn voor het correct functioneren van

le klachten zou verlichten.

waar mensen die lijden aan bronchitale

het spijsverteringsstelsel en de nieren,

Consistent

In 1696 rapporteerde Georg Eberhard Rumpf over het gebruik van hennepwortel tegen gonorroe.

Het is opmerkelijk dat over de hele wereld de belangrijkste methoden van bereiding van de hennepwortel consistent blijven,

ziektes kunnen pro¿teren. Friedelin is een

maar ook voor seksuele opwinding. Hen-

evenals de diverse klachten waartegen de

terpeen dat is geïdenti¿ceerd in hennep-

nepwortel bevat ook alkaloïdegroepen als

hennepwortel heeft geholpen. De wortel

wortel. Het zou anti-inÀammatoire, anti-

fenolamiden en lignanamides.

wordt op alle mogelijke manieren toege-

pyretische en analgetische eigenschappen

past. Vers, gedroogd, gekookt, geweekt,

hebben. Epifriedelinol is een ander terpeen

Er is enige suggestie dat twee alkaloïden

geroosterd… Ja, de wortel wordt soms zelfs

dat met geneeskundige eigenschappen.

aanwezig in hennepwortel, Cannabisativine

tot as gereduceerd om gebruikt te worden. Wanneer de wortel korte tijd wordt gekookt

en isoCannabisativine, het centrale zenuwstelsel beïnvloeden en giftig zijn voor de le-

wordt hij gedronken als thee, kookt hij lan-

Seksuele opwinding

gere tijd dan ontstaat een dik, donker ex-

Andere onderzoeken hebben aangetoond

staan van spermidine in deze alkaloïden, die

tract, dat lijkt op pek of zware olie. Als het

dat de wortels aanzienlijke concentraties

anti-verouderings cellulaire eigenschappen

droog is (al dan niet gebrand) wordt het ge-

alkaloïden bevatten, waaronder piperidine

bevat. Ook zouden mensen die lijden aan

maald tot een poeder dat kan worden ge-

en pyrrolidine, die zeer belangrijke ingre-

type II diabetes hier baat bij hebben. Het on-

bruikt in zalven of kompressen. Als men het

diënten voor de synthese van genees-

derzoek hiernaar is beperkt, en het is ondui-

laat weken (meestal na het deconstrueren

middelen bevatten. Choline, een dieeta-

delijk of er een volledig veilige methode van

van de lange vezels) kan de wortel een rust-

mine dat essentieel is voor de integriteit

de inname van deze hennepwortelextracten

gevende, vochtige bandage produceren voor

van de celmembranen en atropine, een

bestaat. Het is dus het beste om deze zui-

ontstoken, verbrande of geïrriteerde huid.

krachtige alkaloïde, meestal uit de Bel-

vere, gekookte extracten niet inwendig te

ladonna (wolfskers) plant, die bij gebruik

gebruiken. Thee die hiervan getrokken wordt

als oogdruppels de pupil verwijdt. Wan-

zou ook al effect kunnen hebben.

Terpenen

ver. Ander onderzoek wijst weer op het be-

neer ze worden ingenomen als een sup-

Uit een studie uit 1971 bleek dat de wortels

plement, kan atropine bronchiale secretie

ook terpenen bevatten; de geurige harsen

verminderen, en ontspant het de spieren

waarvoor cannabis algemeen bekend. Ter-

en klieren van het parasympathische ze-

In een komend nummer meer over de hennepwortel en enige actuele onderzoeken op dit gebied

49


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

BALKAN BEAT BOX

GROUNDATION

Give

Building An Ark

(Crammed Discs)

(Soulbeats Records)

Tsja, heet je band Balkan Beat Box dan

Als er een positief gedreven reggaeband

zit je toch aardig vast aan dat Balkange-

bestaat, dan is dat wel Groundation. De

beuren... Snor opplakken, zuipen und die

hoge, professorale stem van zanger en gitarist Harrison Staf-

Hände hoch! Dat is steeds minder het geval bij dit New Yorkse

ford is een van de kenmerken, net zoals de geslaagde fusie

gezelschap, dat veilig en ver verwijderd van Oost-Europa minder

tussen reggae en jazz. De bandnaam is afgeleid van de voor

gevangen zit in een bepaald genre. Zo komen er op dit vijfde

Rastafari’s belangrijke Groundation Day op 21 april, en het

album meer drukke Zuid-Amerikaanse ritmes bij, speelt dubstep

gedachtegoed van de Rasta-beweging is weer Àink aanwezig

een rol van betekenis, wordt er heftig gerockt en gingen de drie

in het doen en laten van de band. Muzikaal gezien leveren ze

kernleden er in hun Israëlische studio Àinker dan ooit tegenaan.

met Building An Ark weer een prima plaat af, met alle vaste

Terwijl ze hun hardste album ooit maakten, speelden hun kinde-

ingrediënten smakelijk aanwezig en kwistig rondgestrooid. Ze

ren vrolijk in diezelfde studio. “Het herinnert ons eraan dat we

moeten zeker weer eens naar Nederland komen, want die Ark

voor iets vechten, niet alleen maar tegen alles.”

(van Johan Huibers) ligt hier al jaren aangemeerd.

PEPE DELUXE BOB SINCLAR Disco Crash

Queen Of The Wave (Catskills)

(541/N.E.W.S.)

Het gebeurt niet vaak, maar dit hopeBob Sinclar, de Franse producer die

loos romantische album is wekenlang

steeds met iets nieuws op de proppen

niet de cd-speler uitgeweest. De Fin Jari Salo en de Zweed

komt en van wie de tracks altijd bol staan van seks, gekkigheid

Paul Malmstrom maakten een pop/rockopera gebaseerd op

en de muziekgeschiedenis, brengt met Disco Crash weer een

twee boeken over Atlantis, A Dweller On Two Planets en de

kraker uit. Zo duikt Snoop Dogg op met Wild Thing, en wordt

opvolger Earth Dwellers Return van 19e eeuwer Frederick S.

de ongenaakbare Italiaanse discoqueen Raffaella Carra (A Far

Oliver, die alle informatie daarvoor doorgestraald kreeg. Ook

l’Amore Comincia Tu) uit de mottenballen gehaald. Maar al-

interessant, maar laten we ons beperkten tot de muziek: ste-

lemaal is het feestelijke house met vette invloeden uit hiphop,

vige, inventief uit de muziekgeschiedenis puttende rock met

disco, funk, dubstep en electro. Als geen ander weet Sinclar

een Verhaal, met krankzinnige combinaties, vrolijke riedels,

platheid met een zekere chique touch te combineren. Gehakt-

knetterend gitaarspel, hoopgevende zang en een Àinke tik van

ballen met dure champagne wegspoelen, het valt goed te doen.

50-ies science ¿ction. Alles bij elkaar een wonderlijke, inspirerende luistertrip die meer dan de moeite waard is.

BUSDRIVER

DIE ZORROS

Beaus $ Eros

Future

(Fake Four Inc.)

(Voodoo Rhythm Records)

Busdriver oftewel Regan Farquhar uit Los Angeles doet solo al zo’n tien jaar van zich spreken met hiphop die uitgaat van literaire teksten op beats die naar het experimentele neigen. Evengoed knalt de bas uit de speakers, vinden dubstep, reggae, rock en soul hun weg in de vaak verrassende liedjes, en worden er tekstueel harde noten gekraakt. Het is druk druk druk bij Bus en een lagere versnelling is een nauwelijks bekend gegeven in zijn rit naar het onbekende. De beats zijn van Jolan Koks, een Belgische producer die onder de naam Loden nog niet zo lang aan de weg timmert. Mike Ladd en een van de CocoRosie-dames doen ook nog eventjes mee.

50

Drie ouwe mannen die onder de naam Die Zorros muziek maken voor een ranzig labeltje en dan ook nog eens uit Duitsland komen, droeviger kan het haast niet. Er moet toch ergens een eind kunnen komen aan het loser-gehalte dat sommige mensen aankleeft... Gelukkig is er nog de muziek van Die Zorros, een ongeloveloos krakkemikkig uitgevoerde vorm van surfrock, die tot op het bot uitgekleed is en verzuipt in galm, chaos en gekte. Zelden zo’n verzopen gitaar gehoord, zo’n compleet debiel orgeltje en zulke om zeep geholpen versies van klassiekers als Paint It Black en Nights In White Satin. Echt vet waus!52


Mediwietolie helpt zieken uit slachtofferrol te stappen

Power to the people! Door: Jan Sennema

Begin maart kwam Mediwietolie, het ideale volksmedicijn uit, een boek dat een opmerkelijk nieuw hoofdstuk toevoegt aan de geschiedenis van de medicinale cannabis. Auteur Wernard Bruining doet in zijn boek verslag van zijn pionierswerk met medicinale cannabisolie, en steekt daarmee een helpende hand uit naar de vele zieken die baat kunnen hebben bij dit wonderbaarlijke medicijn. Hoogste tijd voor een gesprek met de cannabismedicijnman van het eerst uur.

Aangesloten coffeeshops leverden patiënten met 50% korting, dus tegen inkoopprijs, cannabisproducten en konden zo laten zien dat het bij coffeeshops niet alleen maar om winst draaide. Er werd een folder en voorlichtingsmateriaal gemaakt, en tegelijk werd een dossier aangelegd dat op later tijdstip de medische marihuanazaak goede diensten kon bewijzen.

Wie Bruinings boek voor het eerst in handen

was zijn deel. Krap twintig jaar later blijkt

krijgt denkt misschien dat er iets is misge-

dat echter precies de reden te zijn geweest

gaan op de drukkerij: de helft van het boek

waarom de publieke opinie over cannabis

Bruinings eerste mediwietinitiatief was een

is op de kop afgedrukt. Die eigenzinnige

volledig is omgeslagen. Ook toen Bruining

opmerkelijk succes: op het hoogtepunt wa-

indeling is echter geen bedrijfsongeval,

met de politieke partij Groen Vrij actie

ren ruim vijftig coffeeshops aangemeld als

maar een doelbewuste opzet om de twee

ondernam tegen de bedreigingen van de

Of¿cial Mediwiet Dealer. Na het faillisement

delen van het boek van elkaar te scheiden.

coffeeshop, vonden velen dat maar onzin.

van Positronics raakte ook Bruinings me-

In het eerste deel vertelt Bruining beknopt

Dat op dit moment het pasjessysteem en

diwietmissie in de versukkeling. Hij stortte

zijn levensverhaal, geeft achtergrondinfor-

wellicht later de sluiting van de coffeeshop

zich op het uitgeven van folders en kaar-

matie over de geschiedenis van cannabis

onafwendbaar lijkt, doet Wernard dan ook

ten voor de internationale cannabistoerist,

Als iemand zijn eigen medicijn leert te maken is dat vaak een enorme doorbraak.

maar ergens bleef het knagen. “Ik had voortdurend het gevoel dat ik de patiënten in de steek had gelaten.” Toch duurde het nog enkele jaren voor het bloed weer zou kruipen waar het niet gaan kon.

èn hennep, en beschrijft hij stap-voor-stap

niet zoveel. Hij is ervan overtuigd dat als

hoe je zelf thuis o.a. cannabisolie kunt ma-

de blowers toen hadden geluisterd en met

ken. In het tweede deel komen patiënten

z’n allen een vuist hadden gemaakt het

aan het woord die dankzij mediwietolie de

niet zover zou zijn gekomen. “Als de PvdA

Grote doorbraak

kwaliteit van hun leven dramatisch zagen

één zetel meer had gescoord zouden we nu

De omslag kwam in 2009, kort nadat

verbeteren. Al wordt Bruining naar eigen

een kabinet onder Cohen hebben gehad!

Groen Vrij was opgeheven. Wernard: “Ik

zeggen nog regelmatig bewierrookt omdat

Één zetel is slechts 60.000 lullige stemme-

hoorde van Run from the cure, een inter-

hij ooit de eerste coffeeshop ter wereld be-

tjes, daar hebben de blowers maar ook de

net¿m waarin Rick Simpson te zien was

gon, relativeren zijn ervaringen met medi-

coffeeshophouders de zaak laten sloffen.”

die mensen met mediwietolie hielp gene-

wietolie die erkenning toch wel. Bruining:

Bruining is er de man niet naar om in wrok

zen van kanker.” Nadat hij Simpsons me-

“Mijn aandeel in de creatie van de coffee-

om te kijken. Zijn positronische motor kent

thode zelf had uitgeprobeerd, werd hem

shop en later de growshop was belangrijk

maar één stand: volle kracht vooruit.

al snel duidelijk dat die één groot nadeel

in de wereld van een paar honderd miljoen blowers, wat ik nu doe met mediwietolie is belangrijk voor miljarden mensen.”

had: de door Simpson gebruikte zuivere

Official Mediwiet Dealer

wietolie is buitengewoon lastig om mee te werken. Wernard: “Zuivere wietolie is een

Je kunt niet zeggen dat medicinale can-

soort kruising tussen stopverf en pinda-

nabis voor Bruining uit de lucht is komen

kaas. Als je die zoals Simpson in een in-

vallen. Al in 1994 nam hij zijn eerste me-

jectiespuit zonder naald doet, krijg je het

“Over tien jaar wordt 70 tot 80 procent van

dische marihuana initiatief en verrijkte de

er bijna niet meer gedoseerd uit. En áls

alle medicinale cannabis gebruikt als olie

Nederlandse taal en passant met het woord

het lukt, schiet er vaak in één keer een

en over twintig jaar kun je het gewoon via

mediwiet. Met dat initiatief was hij zijn tijd

klodder uit. Om daar verbetering in bren-

de huisarts krijgen,” voorspelt Bruining. De

vooruit: van het medische gebruik van can-

gen ben ik de wietolie gaan verdunnen

profetische strekking van Bruinings woor-

nabis had in die tijd nog vrijwel niemand

met olijfolie, en na veel experimenteren

den werd in het verleden niet altijd op

gehoord, en van maatschappelijke accep-

kwam ik op een ideale mengverhouding

waarde geschat. Toen hij in 1997 afscheid

tatie was al helemaal geen sprake. Brui-

van 1 deel wietolie op 5 delen olijfolie.

nam van Europa’s eerste growshop Posi-

nings eerste mediwietinitiatief stak slim

Zo’n oplossing is vloeibaar en kan pro-

tronics waarschuwde hij al voor de uitwas-

in elkaar. Positieve publiciteit voor coffee-

bleemloos met een druppelaar worden

sen die de commercialisering van de ne-

shops werd gekoppeld aan het opzetten

gedoseerd. Op die manier kan een patiënt

derwiet met zich meebracht. Hoongelach

van een supportsysteem voor patiënten.

druppel voor druppel de dosering opvoe-

Volle kracht vooruit

53


Zelfredzaam

name onder familieleden van de patiënten. “High worden doe je nauwelijks van

De meeste mensen krij-

dergelijke hoeveelheden, maar sommige

gen viavia te horen dat

mensen hebben er wel moeite mee om de

mediwiet misschien wel

anti-cannabis propaganda door te prikken,”

iets voor hen is, en ko-

weet Bruining. Regelmatig wordt hem ge-

men zo op de website

vraagd waarom hij geen patent aanvraagt

van Stichting Mediwiet

op zijn methode of die ter onderzoek aan-

terecht. Contacten met

biedt bij medische instanties. Bruining ziet

patiënten verlopen vrij-

niets in die route. “Ik ben een pionier, geen

wel uitsluitend via de

exploitant,” verklaart hij. “Als medicijn èn

telefoon. Bruining leert

als genotmiddel hoort cannabis in de han-

nog dagelijks van zijn

den van de mensen zelf, niet in die van in-

ervaringen

zieke

stanties of bedrijven. Mijn bedoeling is na-

mensen, maar ziet zich-

drukkelijk om met name wietolie als ideaal

zelf ondanks zijn ge-

volksmedicijn te presenteren.”

met

staag groeiende kennis niet als de alwetende dokter.

“Mijn

belang-

Delicate positie

rijkste missie is om pa-

Natuurlijk is Bruinings positie delicaat. Al

tiënten zelfredzaam te

pretendeert hij niet mensen te kunnen

maken. Het is belangrijk

genezen, met zijn adviezen begeeft hij

dat patiënten actief wor-

zich toch op het terrein waar traditioneel

den, uit hun slachtoffer-

de dokter heer en meester is. Daar komt

rol stappen. Als iemand

nog bij dat hij mensen helpt om een pro-

ren, net zolang tot hij resultaat merkt.”

zijn eigen medicijn leert te maken is dat

duct te maken dat de wet als harddrug

De verdunning heeft nog een voordeel.

vaak een enorme doorbraak.”

ziet. “Ja, het is volstrekt illegaal, al gaat dat alleen op voor de zuivere wietolie die

“Een medicijn is pas een medicijn als het gestandaardiseerd is, en dat ontbrak er

Ondanks de opmerkelijke effectiviteit van

je als basis gebruikt. Zodra je die vijf

bij mediwiet roken altijd aan. Door de

wietolie is het beslist geen onfeilbaar won-

maal verdunt met olijfolie is het natuurlijk

werkzame stof per druppel nauwkeurig te

dermiddel. Bruining: “Voor mediwiet geldt

een heel ander product, met een THC per-

doseren kan de bijwerking, het high wor-

hetzelfde als voor alle synthetische me-

centage van 10 procent, dus lager dan de

den, voortaan worden vermeden. Dat is

dicijnen: bij 50 procent werkt het, bij 25

wiet in de coffeeshop dat bovendien door

de grote doorbraak in de medicinale toe-

procent moet je ¿netunen tot je een werk-

de toegevoegde olijfolie niet rookbaar is.”

pasbaarheid van cannabis.”

zame dosering hebt gevonden. En bij 25

Bang dat patiënten door zijn adviezen in

procent werkt het helemaal niet.”

de problemen komen is hij niet. “Patiën-

Zelfbescherming

ten zijn onoverwinnelijke Warriors in de

Wonderbaarlijke genezingen van kanker

YouTube

zoals Simpson die rapporteerde, maakte

Kort na het uitkomen van Bruinings boek

Bruining tot nog toe niet mee. De ervarin-

zijn op YouTube verschillende ge¿lmde in-

gen die ‘zijn’ patiënten opdeden hebben

terviews met patiënten te zien. Nog meer

vooral te maken met het wegnemen of

indruk dan te lezen over wonderlijke ge-

verminderen van pijn en andere problemen

nezingen is het direct uit de mond van de

die de kwaliteit van leven aantasten, zoals

betrokkenen te horen. Een mooi voorbeeld

ADHD en andere autistische stoornissen,

is een Parkinsonpatiënt die de wanhoop

fybromyalgie, multiple sclerose, spierspan-

nabij was, totdat hij tot zijn eigen verbijs-

ning en spasmen, slapeloosheid, migraine,

tering constateerde dat zijn gekmakende

trauma, misselijkheid, depressie, de ziekte

bevingen al met twee druppeltjes tot rust

van Crohn, glaucoom, trauma, ocps, spas-

kwamen. En hij is geen uitzondering: op-

tische darmen en zelfs wratten. Volgens

vallend vaak zijn een of twee druppeltjes al

de of¿ciële cijfers telt ons land 1,6 mil-

voldoende om de symptomen waar een pa-

joen mensen met chronische pijn. Vaak is

tiënt vaak al jaren onder lijdt uit de wereld

die pijn 24 uur per dag aanwezig, en gaat

te helpen, vertelt Bruining.

dikwijls gepaard met slaapproblemen en verlies van werk en inkomsten. “Daar komt nog bij dat langdurig gebruik van pijn-

Ideaal volksmedicijn

stillers schadelijk en verslavend is,” zegt

Zo’n 80 procent van de mensen die me-

Bruining. “Patiënten moeten dure maagbe-

diwietolie gebruiken hebben geen eerdere

schermers gebruiken. Juist die medicijnen

ervaringen met cannabis. High worden als

worden niet meer vergoed en moeten ze

ongewenst neveneffect speelt een min-

voortaan zelf betalen!”

der belangrijke rol dan vooroordelen, met

54

War on Drugs. Waarom? Omdat ze niets te verliezen hebben. Zulke mensen maak je niet bang met verboden.”


Dutch Dragon

55


Weed of Wisdom Door: Karel Michiels

Onze Man uit België zat vorige maand in Jamaica. Waar iedereen blowt, denk je dan haast automatisch. Maar zo vrij is de weed of wisdom niet in Jamaica. En er zijn nog veel meer mensen die zuipen. substance’

maica regelmatig een krant, en vandaag

‘gebruikt’), gevolgd door tabak (22,6%)

Problematisch gebruik

moet dat wel The Gleaner zijn, met die

en marihuana (19,1%). Eén op de vijf

Cocaïne: 0,2%. Crack: 0,04%. Heroïne:

kop. De National Council on Drug Abuse

Jamaicanen zou dus op geregelde basis

0,3%. De cijfers zijn licht gestegen maar

(NCDA) heeft vastgesteld dat jonge Ja-

weed consumeren. Dat lijkt mij een aan-

het is toch vooral de handel in coke die

maicanen jonger met drugs beginnen, en

nemelijk cijfer. Sommige mensen denken

voor problemen zorgt. Wat de NCDA nog

dat er meer heroïne, crack cocaïne, kal-

dat alle Jamaicanen blowen, maar dat

het meest verontrust, is het toenemend

meermiddelen, verdampte stoffen, XTC en

is dus geenszins het geval, en dat zie je

problematische gebruik bij jongeren, in

‘seasoned spliff’ gebruikt worden.

ook als je op het eiland rondreist. Je ziet

de eerste plaats van alcohol maar ook van

ook zelden iemand een spliff roken in het

ganja. ‘Jammer genoeg zijn er veel loka-

openbaar, op straat of langs de weg. Op

le entertainers die het gebruik van ganja

de schaarse openbare stranden kan het,

daadwerkelijk

Het gaat hier dus wel degelijk om illegale

onderweg in de jungle en uiteraard in de

Tucker van de NCDA. ‘Ze vertellen hen

èn legale drugs. De NCDA noemt alco-

yards en huizen, achter gesloten hekken

nonsens over de weed of wisdom en zo.

hol zonder omwegen ‘the most abused

en palissades. Of¿cieel is het Bob Marley

En omdat de jongeren hen aanbidden, zijn

56

van

de

bevolking

in Jamaica waar blowen gedoogd wordt.

‘More youths getting high’: ik koop in Ja-

Spliff roken

(57,5%

Mauseoleum in Nine Miles de enige plaats

promoten,’

zegt

Michael


Peace and love: als er iets wat ik Jamaica toewens, dan wel datgene wat de rasta’s nu al een halve eeuw prediken.

No more ganja Weed of wisdom: zo moet ik ganja eigenlijk noemen, zegt Brenton, de chauffeur van de familie Marley. We zitten in een uithoek van het Bob Marley Museum aan Hope Road. We hebben wat wiet gekocht van Georgie, ‘who make the ¿re light,’ zoals Bob zingt in No Woman, No Cry.’ Ja, die Georgie leeft nog. Hij is 80 jaar en bewoont een klein aangebouwd vertrek op het domein. ‘Ganja is het woord dat de politie gebruikt,’ verduidelijkt Brenton, ‘de regering en boze ouders. Bob sprak van mellow mood, of herbs. Sommigen zeggen weed of wisdom. Alles beter dan ganja. De hun woorden haast als wetten. De realiteit

gesprekken over de dingen van het leven.

klank van het woord alleen is al agressief.

is dat ganja ondanks bepaalde medicinale

Tot er drank aan te pas komt.

No more ganja, man!’

Het is mij een raadsel waarom de Jamai-

Ik beloof Brenton dat ik ‘ganja’ zal bannen

caanse overheid na al die jaren nog altijd

uit mijn taalgebruik. Dat zal me niet mak-

zo repressief optreedt tegen de weed of

kelijk vallen, want ik gebruik het van oor-

Mijn ervaring is dat vooral alcohol pro-

wisdom. Goed, niet iedereen is er even

sprong Indische woord al 35 jaar, vaker en

blemen veroorzaakt in Jamaica. De Ja-

goed tegen bestand. Niet iedereen is uit-

liever dan het wetenschappelijke cannabis

maicanen die wij ontmoeten, worden pas

verkoren om de weldadige effecten van

en het universele marihuana. Behalve in

agressief en ongenietbaar als ze gedron-

marihuana op geest en lichaam te kun-

Jamaica, besef ik nu. Daar noem ik het in-

ken hebben. Zolang ze zich houden aan

nen ervaren. Maar juist de Jamaicanen –

derdaad herbs, zoals al mijn Jamaicaanse

hun spliff of chalice blijven we reasonen,

ook de bewindvoerders – weten beter dan

bredren. Het zijn de straatdealers in het

en komen de meest uiteenlopende po-

wie ook in de wereld dat weed wellicht de

supertoeristische Ocho Rios die mij ganja

litieke,

spirituele

minst schadelijke van alle legale en illega-

proberen te verkopen, en de journalisten

thema’s aan bod. Man, wat heb ik al veel

le drugs is. Juist de Jamaicanen zouden in

die erover schrijven. Wat dat betreft, ge-

geleerd van die mensen, dingen wij al-

staat moeten zijn om een beleid te ontwik-

dragen mijn collega’s op het eiland zich

lang vergeten waren, die wij negeren of

kelen dat de blowers in hun waarde laat.

al even bekrompen en hypocriet als de

verwaarlozen. Hier geen gratuit getwitter

Juist de Jamaicanen weten dat de weed of

overheid. Duidelijk niet genoeg weed of

over ditjes en datjes, maar diepgaande

wisdom ook de weed of peace and love is.

wisdom tot zich genomen.

eigenschappen ‘a mind-altering drug’ is.’

Alcohol

maatschappelijke

en

Bob Marley blijft de grootste Op 11 mei is het alweer 31 jaar geleden dat Bob Marley stierf, maar nog steeds wordt de grootste reggaemuzikant aller tijden door vele tientallen miljoenen fans over de hele wereld aanbeden. Voor die fans wordt 2012 een mooi jaar, want in korte tijd worden ze getrakteerd op zowel nieuw PX]LHN DOV ¿OPPDWHULDDO Bij Universal Music verschijnt in april de dub-

de Nederlandse bioscopen verschijnen. Deze

bel-cd Marley. Naast de soundtrack van de

¿lm van regisseur Kevin MacDonald werd

nieuwe ¿lmdocumentaire Marley, bevat deze

door zowel critici als het publiek met lof ont-

dubbelaar ook nog nooit eerder uitgebrachte

vangen. Voor het eerst verleende de familie

opnames van Marley’s befaamde One Love

Marley medewerking aan een dergelijke pro-

Peace concert. Speciaal voor het toenemend

ject, dat is op zich al bijzonder.

aantal vinylliefhebbers verschijnt deze unieke uitgave ook op een 3LP. Enige weken la-

In een volgend nummer lezen jullie meer hier-

ter zal in mei de ¿lmdocumentaire Marley in

over in een uitgebreide Bob Marley special.

57


Hentai

Tekeningen over de top Door: Arjan van Sorge

=H ]LHQ HU OLHÀLMN HQ NLQGHUOLMN XLW PHW KXQ JURWH JOD]LJH HQ YHUZRQGHUGH UHHRJHQ 0DDU XLWHUDDUG ]LMQ QLHW DOOH PDQJD¿JXXUWMHV HYHQ VFKDWWLJ DOV GH OLHYH SRSSHWMHV GLH KHW JURWH SXEOLHN EHUHLNW KHEEHQ

Kittig roze In het vorige nummer van Highlife werd er aandacht besteed aan de game Lol-

In Japan worden mangastrips gelezen

gerd. Zelfs in het zakenleven worden ze

lipop Chainsaw, waarin de lieÀijke Juliet

door een groot publiek, en zowel door

gebruikt om situaties uit te beelden of er

het steeds aan de stok heeft met zombies

jong als oud. Gelden comics in de wes-

wat van op te kunnen steken. De genres

die maar niet dood willen. De kettingzaag van de veelal in kittig roze pakjes geklede

Iedereen in Japan weet wat erachter de ‘h’ schuilgaat: de meest perverse seksuele handelingen die je maar kan verzinnen.

hoofdrolspeelster maakt overuren, en het

terse wereld nog vaak als leesvoer voor

in manga variëren van actie, avontuur,

gebaseerd op de manga die voor de volwas-

kids, in Japan zijn mensen in alle lagen

sport en geschiedenis tot science ¿ction

senenmarkt is bedoeld, de Japanse versie

van de bevolking aan de plaatjes verslin-

en horror, en uiteraard ook seks.

van erotische of pornogra¿sche cartoons.

58

ranke en schaars bedekte lichaam van Juliet geeft de animators ruim de gelegenheid om uit alle hoeken en gaten sexy poses op te tekenen. Lollipop Chainsaw is overduidelijk


nou ook weer niet zoveel voor – de rest is

tijd toe, gaat hentai voor het grootste

vaak al expliciet en bizar genoeg.

deel over seks tussen man en vrouw, en wordt er vooral gedacht vanuit het man-

Abnormaal Anatomisch is het allemaal niet altijd even

nelijke perspectief.

correct, maar sommige tekeningen bie-

Vreemd

den wonderlijke uitzichten. Lichaamsdelen

Maar vanuit een westerse invalshoek blijft

worden buiten alle proporties neergezet,

het toch opmerkelijk dat er in de makkelijk

de hoeken van waaruit getekend wordt

toegankelijke hentai zo ruim baan wordt

bieden spectaculaire beelden. De grootste

gegeven aan allerlei seksuele uitspattin-

cupmaat in het normale leven is hier het

gen die raakvlakken hebben met pedo¿lie,

minimale uitgangspunt, net zoals de om-

verkrachting en vrouwonvriendelijkheid in

vang van het mannelijke geslachtsdeel. En

allerlei vormen en maten. Als het om de

die worden dan ook nog zo getekend dat de

tekeningen gaat, wordt van alle moge-

lichaamsdelen bijna uit het frame van de

lijkheden gebruik gemaakt die het genre

plaatjes knallen; op die manier wordt alles

biedt, en dat gaat dan van seks tussen lief-

nog eens lekker extra dik aangezet.

lijke comic-¿guurtjes tot rare robotachtige en überechte wezens, van gangbangende

Voorkeuren De ‘h’

In de 20er jaren van de vorige eeuw wer-

Die zogenaamde hentai bestaat uit een

gen uitgebracht waarin erotische, gro-

ruim aantal subcategorieën. Dat gaat dan

teske nonsens aan bod kwam. Rond 1950

van homo en lesbo naar vrouwen met grote

was er weer een opleving van dat soort

borsten, shemales, pubermeisjes en incest

werk, in combinatie met perverse verlan-

tot neuken met monsters – met of zonder

gens en fetisjisme. In een seksuele rela-

monsters tot onhandige pubers. Hentai, in alle vormen en maten, blijft zo toch wel een heel erg Japans iets.

den er in Japan veel teksten en tekenin-

De grootste cupmaat in het normale leven is hier het minimale uitgangspunt, net zoals de omvang van het mannelijke geslachtsdeel. tentakels. Niet voor niets wordt over hentai

tie met een ander moest alles mogelijk

in Japan meestal alleen gesproken met de

zijn, en hentai bood liefhebbers van de

eerste letter. Iedereen weet wat erachter

meest uiteenlopende seksuele voorkeu-

de ‘h’ schuilgaat: de meest perverse seksu-

ren de mogelijkheid tot herkenning van

ele handelingen die je maar kan verzinnen.

gelijkgestemden. Later, meer naar deze

Voor buitenlanders is het een goede manier om meer te weten te komen over de meer bizarre kanten van het Japanse seksleven.

Afdekken In 1956 werd in Japan een antiprostitutie wet aangenomen. Op zich schiep die weer mogelijkheden, want alleen neuken zelf werd verboden. Alles wat je daarnaast doet is dus binnen het kader van de wet! Met een beetje fantasie kun je zo legaal dus heel ver gaan. Iets dergelijks is er aan de hand met hentai, het kan niet pervers genoeg zijn... In Japan zelf is hentai bekend om de extremiteiten, terwijl buiten het land van de rijzende zon hentai staat voor erotische manga en anime. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt... Op veel van de animaties bij hentai zijn de geslachtsdelen waar de eigenlijke actie mee plaatsvindt afgedekt met uitvergrote, vage pixels of streepjes, maar dat stelt

59


1

Royal Queen Seed Store Damstraat 46 1012 JM Amsterdam Haarlemmerstraat 30 1013 ER Amsterdam www.royalqueenseeds.com 2e prijs Haze Bio Amnesia Haze

2

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 2e prijs Bio Chocolope/Skunkberry

ff

ee

sho

Du

Co

3

p Dizz

y

4

m

m

a ra

e nta Se

4

o

Amaranta Seeds/Growshop Amaranta www.amarantaseeds.nl 1e prijs Bio Amarant Dwarf 1e prijs Haze Hydro Silver Haze 3e prijs Hydro Critical

a

Gr

w

4

d

sh

nt

o p C re

A

esh

s

f

fe

er

Co

Coffeeshop Cremers

s

3 Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hydro Northern Lights

ueen Seed

ck

a

lQ

St

Ro y

2

o re

1

op Amar

a

ZADEN

COFFEESHOP

GROWSHOP/GROOTHANDEL


WINNAAR HIGHLIFE CUP 2011 MET AMNESIA HAZE

fe

es

5 Coffeeshop ’t Bunkertje

er

Co f

t je

5

hop

’t B u

nk

Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 1e prijs Haze Bio Amnesia Haze

f

ee

sho

Gu

Cof

na

6

p Gun

a

6

Coffeeshop Guna Guna Sint Janstraat 31A 5401 BA Uden 1e prijs Hasj Kashmir 7

7

Co

ff

ee

or

Kosbor s s h o p Ko

b

Maastricht 3e prijs Haze Hydro Amnesia Haze


De oude Grieken kozen zeven klassieke wereldwonderen en na de middeleeuwen kwam een nieuwe lijst. De Zwitser Bernard Weber startte het initiatief New 7 Wonders Of The World. Na een eerste selectie volgde een wereldwijde internetpoll. Op 7 juli 2007 presenteerde hij GH ¿QDOLVWHQ (U ZDV NULWLHN PHQ YRQG ]LMQ DDQSDN WH SRSXOLVWLVFK HQ IUDXGHJHYRHOLJ 'H 8QHVFR WURN ]LFK GDDURP WHUXJ 'DQ PDDU HHQ HLJHQ +LJKOLIH VHOHFWLH 'H FULWHULD ]H PRHWHQ bijzonder genoeg om een verre trip voor te maken en ze moeten gelegen zijn in gastvrije, makkelijk bereisbare landen. Ze staan alle acht op de Unesco werelderfgoedlijst. Door: Peter van Sparrentak

Piramiden van Gizeh, Egypte De piramiden van Gizeh liggen net buiten de hoofdstad Caïro. De grootste, de piramide van Cheops, is de enige van de zeven klassieke wereldwonderen die nog bestaat. Met een hoogte van 140 meter was deze lange tijd het hoogste gebouw ter wereld. De andere twee zijn de piramide van Chefren en de piramide van Mycerinus. De piramiden dienden als graven en hebben binnen diverse kamers. Ze zijn ongeveer 4500 jaar oud en zijn gebouwd in opdracht van farao Cheops, zijn zoon Chefren en zijn kleinzoon Mycerinus. Daarnaast staan nog drie kleine ‘koningin’piramiden. Aan de oostkant ligt de wereldberoemde s¿nx van Gizeh, die de oudst bekende s¿nx is. Het beeld heeft het lichaam van een leeuw en het hoofd van een koning. Hoe de oude Egyptenaren de piramides konden bouwen, blijft een mysterie. Wetenschappers hebben verschillende theorieën, maar geen daarvan is bewezen.

62


Angkor, Cambodja Het grootste tempelcomplex ter wereld, dat het centrum vormde van het oude Khmerrijk. De spectaculaire bouwwerken werden van de negende tot de dertiende eeuw gebouwd. Na Franse expedities van archeologen kwam er internationale interesse voor restauratie. Vooral na het boek van de Fransman Mouhot uit 1868, waarin gedetailleerde tekeningen staan. Hij beschreef hoe hij een oude stad had ‘ontdekt’, overwoekerd door de jungle. De meer dan vijftig tempels liggen verspreid in de bossen over een gebied van 65 kilometer. Acht kilometer ten noorden van Siem Reap ligt de grootste tempel Angkor Wat. ’s Morgens vroeg is het hier een drukte van belang om de spectaculaire zonsopgang te bekijken. Verderop ligt de ommuurde stad Angkor Thom. Ook de moeite waard is de beroemde Ta Prohmtempel. Deze is met bomen vergroeid en te zien in de actie¿lm Tomb Raider.

Beelden op Paaseiland, Chili Paaseiland ligt halverwege tussen Chili en Tahiti in. Het is het meest geïsoleerde, bewoonde eiland ter wereld. Het Polynesische eiland is ongeveer zo groot als Texel en er wonen naar schatting 3500 mensen. Tegenwoordig is het makkelijk per vliegtuig te bereiken vanaf Santiago, Chili of Tahiti. De Nederlander Jacob Roggeveen ontdekte het eiland op paaszondag, 5 april 1722 als eerste Europeaan. Later gaven Tahitiaanse zeelieden er de naam Rapa Nui aan (Polynesisch voor grote Rots), zoals de inwoners het eiland en zichzelf tegenwoordig noemen. Er zijn op het eiland honderden van deze mysterieuze standbeelden zogenoemde moai, die zijn gebouwd door de Polynesische voorouders. De moai-beelden zijn van vulkanisch gesteente. Men weet niet waarom en hoe ze zijn gebouwd en neergezet. In het midden van de negentiende eeuw waren de moai omgeduwd door de Polynesische eilandbewoners zelf. Waarom is niet duidelijk. Zeven beelden, opgesteld van klein naar groot, kijken richting zee, alle andere zijn naar het binnenland gericht. Het lijken enorme hoofden, maar veel beelden hebben een bovenlijf en armen. Eén beeld, een geknielde moai, genaamd Tukuturi, heeft zelfs benen.

Chichén Itzá, Yucatan, Mexico Op het schiereiland Yucatan in Mexico zijn de overblijfselen te zien van Chichén Itzá, een van de belangrijkste steden van de Maya.

63


Het meest in het oog springend is de Piramide van Kukulcán, die diende als tempel voor de gelijknamige god. Het is een piramide met trappen aan elke van de vier kanten en bovenin een plateau met een tempel. De piramide heeft drie trappen van 91 treden en één trap van 92 treden, bij elkaar 365: evenveel als de dagen in het jaar. Chichén Itzá bestond al voor Christus, maar groeide in de tiende eeuw uit tot een grote stad. Behalve de piramide zijn er allerlei uiteenlopende gebouwen en bouwsels te zien, zoals de grote Tempel van de Krijgers, graftombes, een klooster en een grote balspelbaan.

Colosseum, Rome, Italië Het Colosseum, gebouwd in de eerste eeuw na Christus, was het grootste am¿theater in het Romeinse Rijk. De gevel is bijna vijftig meter hoog. Het bood plaats aan 50 duizend bezoekers. Er vonden bloederige gevechten plaats van gladiatoren tegen wilde dieren. Ook werden er wedstrijden gehouden in boksen, boogschieten en wagenrennen en waren er vrouwelijke vechttoernooien. Over het openluchttheater kon men een canvas doek spannen om het publiek tegen de zon te beschermen. Een dagje volksvermaak in het oude Rome kon er als volgt uitzien. ’s Morgens gevechten tussen gladiatoren en wilde dieren, zoals leeuwen en tijgers. Tussen de middag voor de liefhebbers een pauzeprogramma, waarin veroordeelde gevangenen voor de wilde dieren werden gegooid. En ’s middags gevechten tussen gladiatoren. Onder de arenavloer is een doolhof van gangen met kooien, opslagruimtes, kleedkamers en cellen. Tegenwoordig ligt een groot deel van de arenavloer open, waardoor deze ruimtes van bovenaf zijn te bekijken.

64


Stonehenge, Amesbury, Verenigd Koninkrijk Stonehenge is een prehistorisch monument in het Engelse graafschap Wiltshire, dat bestaat uit een kring van staande stenen. Archeologen denken dat het tussen 3000 en 2000 voor Christus is gebouwd. Twee keer per jaar trekt Stonehenge meer dan tienduizend hippies en alternatievelingen, die er de zonnewende komen vieren. Dat is op 20 of 21 juni op de langste dag en op 21 of 22 december op de kortste dag. De stenenkring is ten opzichte van zon en maan zo opgesteld, dat ze gebruikt kon worden als kompas, kalender

en

sterrenobservatorium.

De

precieze functie van Stonehenge blijft een mysterie. Het zou een begraafplaats zijn geweest of een heilig bedevaartsoord.

Borobudur, Java, Indonesië Dit spectaculaire, meer dan duizend jaar oude Boeddhistische tempelcomplex in de Mahayana-traditie komt vreemd genoeg niet in de top van de wonderlijstjes voor. Het ligt op veertig kilometer ten noordwesten van Jogjakarta, in het midden van het eiland Java. Het heiligdom bestaat uit zes vierkante platforms en drie ronde platforms erboven. Er staan vele boeddha’s en klokvormige, heilige beelden. De tempels zijn waarschijnlijk tussen de achtste en negende eeuw gebouwd. In de negentiende eeuw zijn ze herontdekt en begon de restauratie. Pas in 1983 is het complex opengesteld voor bezoekers.

Taj Mahal, Agra, India De Taj Mahal is een zeventiende-eeuws gebouw in de Noord-Indiase stad Agra. De naam komt uit het Perzisch en betekent ‘paleis van de kroon’. Het is een mausoleum, gebouwd in opdracht van de Indiase heerser Shah Jahan, als grafmonument voor zijn overleden echtgenote. Bij zijn dood werd ook zijn lichaam in het gebouw geborgen. Het sierlijke bouwwerk is een hoogtepunt van de Mogoel-architectuur, een mengeling van islamitische en hindoe-architectuur. Ervoor ligt een tuin met een langgerekt waterbekken. Het gebouw is met wit marmer bekleed en versierd met ingelegde stenen. Later zijn de vier minaretten erbij gebouwd. Het koste 22 jaar om het te bouwen. Behalve marmer zijn er edelstenen, koraal en kristal in verwerkt.

www.new7wonders.com http://whc.unesco.org.

65


Door: Feije Wieringa

De Man Zonder Hond

Praag Fataal

Hakan Nesser

Philip Kerr

(De Geus)

(De Boekerij)

Ogenschijnlijk is er niks aan te merken op de familie Hermansson,

“Met Bernie Gunther heb ik mijn ide-

maar zoals Tolstoi al schreef: ‘Alle gelukkige gezinnen lijken op el-

ale hoofdpersoon bedacht. Ik kan hem

kaar, elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.’ Dat er

overal laten binnenkomen en bij hem is

aan het gezin Hermansson wat steekjes los zitten, heeft een leuker

de grens tussen goed en kwaad Àinter-

boek opgeleverd dan wanneer Nesser over een modelgezin zou heb-

dun, net als in het echte leven,” zei Kerr

ben geschreven. Het eerste probleem dat zich voordoet is zoon Ro-

ooit tegen Highlife in een interview. Dit

bert, die tijdens de uitzending van een reality soap (ja die bestaan

is als ik me niet vergis alweer de zeven-

ook in Zweden!) een masturbatiesessie opvoert. Niet zo gek om met

de thriller met Gunther in de hoofdrol.

zo'n scène op je naam liever een tijdje te verdwijnen. Wanneer er

En misschien wel de beste. Laten we wel

daarna een ander familielid spoorloos raakt, is het drama compleet.

wezen: iedereen die het werk van Kerr

De wereld van de familie stort in. Aan inspecteur Gunnar Barbarotti

kent, weet dat de man gewoon niet in

wordt gevraagd om beide zaken op te helderen. Dat lukt, maar in

staat is om een middelmatig, laat staan

deze roman gaat het net even anders dan in

een slecht boek te schrijven. Hier heeft

een 'gewone' thriller. Het verhaal komt lang-

Kerr alle registers opengetrokken en toch een thriller afgeleverd die

zaam op gang, maar daar staat weer een

van pagina 7 tot pagina 376 perfect in balans is. We schrijven Berlijn

grote dosis humor tegenover. Het is meer

1941. Bernie Gunther is zonder illusies en met suïcidale neigingen

een relaas over een op tilt geslagen familie

teruggekeerd van het oostfront om zijn taak als politieman weer op

dan een doortimmerde detective. Een extra

te pakken in een onherkenbaar Berlijn. Het laveren van een politie-

ster hadden we gegeven bij wat meer span-

man tussen de eisen die het nazi-regime stelt, is een gegeven dat

ning. Maar humor is ook wat waard. Je lacht

niemand zo genuanceerd en indringend kan beschrijven als Kerr.

als het ware meer dan je rilt. En Nesser

Aan echt politiewerk komt Bernie overigens amper toe. Hij belandt

schrijft soepel genoeg om van dit boek ook

namelijk in de kringen van de griezelige nazi Heydrich. Dan volgt

nog eens een pageturner te maken.

een reeks van intriges tussen een aantal nazi-kopstukken, waarin Bernie zijn weg moet zien te vinden. Eigenlijk staat de kern van het verhaal al op de eerste bladzijde: “Ik was alles wat Heydrich niet was. Ik leefde nog.” Een meesterlijk boek en als je Heydrich even

Kijk Niet Weg Linwood Barclay (De Boekerij)

googelt, weet je over wat soort geboefte Kerr het heeft.

“Ik was alles wat Heydrich niet was. Ik leefde nog.”

Op de cover staat een aanbeveling van niemand minder dan Stephen King. De verwachtingen waren dus hoog gespannen. Het begin van deze rechttoe rechtaan thriller maakt die verwachtingen meer dan vid Harwood en zijn vrouw Jan bij een attractie opeens in het niks op-

Het Onzienbare (en andere verhalen van H.P.Lovecraft)

lost. Nog vreemder wordt het wanneer het jongetje plotseling weer,

Bewerkt en geïllustreerd door Erik Kriek

slapend in zijn buggy, opduikt. Waarna opeens Jan zoek blijkt te zijn.

(Oog & Blik / Bezige Bij)

waar. Akelig beklemmend wordt beschreven hoe het zoontje van Da-

Het wordt allemaal nog geheimzinniger en ondoorzichtiger wanneer ontdekt wordt dat er geen kaartjes zijn geregistreerd en dat er op de

Hij is een beetje vergeten, maar H.P

beveiligingscamera's geen spoor van moeder en zoon is te vinden.

Lovecraft was de meester van de ma-

Stephen King had de bedenker van zo'n supernaturaal scenario kun-

cabere griezelverhalen. Erik Kriek heeft

nen wezen. Helaas is Barclay geen King en wordt

een aantal laten herleven als schitteren-

het geen bloedstollende thriller. Desondanks le-

de Gothic Graphics. Voer voor stripfana-

vert Barclay wel een strak verhaal, waarin Jan

ten en een must voor elke Lovecraft fan,

over heel andere karaktereigenschappen blijkt

waarvan er meer zijn dan je denkt!

te beschikken dan David jarenlang dacht. Maar het had zoveel beter gekund. Een auteur die zo'n mooi gegeven zo vaardig de nek weet om te draaien moet het doen met twee sterren. Maar die zijn dan wel verdiend omdat het als amusement vakkundig en met vaart op papier is gezet.

66


Dodelijke tornado Door: Richard Tuinstra

Op 28 februari werden de bewoners van Harveyville in de Amerikaanse staat Kansas opgeschrikt door het lawaai van sirenes. Een tornado was kort daarvoor in de buurt gezien. Snel vluchtten de bewoners naar hun schuilkelders. Toen ze een uur later weer naar buiten kropen stond er geen enkel gebouw meer overeind. Harveyville was compleet van de aardbodem geveegt. Het was een wonder dat slechts één persoon om het leven kwam.

wordt hij echter ontslagen en raakt hij zijn vrienden kwijt. Al het spaargeld gaat in de nieuwe stormkelder zitten, dit tot grote wanhoop van Samantha. Zij realiseert zich dat daarmee alle kansen op een operatie voor haar dochter verdwijnen. Dan gaat het gezin een onzekere toekomst tegenmoet.

Take Shelter

zijn vrouw Samantha (Jessica Chastain) en

Regisseur: Jeff Nichols Met: Michael Shannon en Jessica Chastain

VS. Als bouwvakker kan hij zijn gezin amper

Want het gaat toch een keer goed fout…

zijn dove dochter in een klein dorpje in de onderhouden. Maar extra geld kan hij goed

Discussie

gebruiken, want een dure operatie zou zijn

Over het einde van de ¿lm zegt regisseur

dochter van haar doofheid kunnen genezen.

Jeff Nichols het volgende: “Het einde is met

Het leven van Curtis verandert wanneer hij

opzet dubbel. Sommige mensen vinden dat

Gemiddelijk sterven elk jaar 70 mensen

verschrikkelijke nachtmerries krijgt. En dat

ergerlijk, anderen vinden dat dan weer pri-

door een tornado in de Verenigde Staten.

niet alleen, overdag begint hij te hallucine-

ma. Wat ik zelf grappig en interessant vind

Maar 2011 was bijzonder dodelijk. De Su-

ren. Op klaarlichte dag ziet hij ineens overal

is dat het einde op verschillende manieren

per Outbreak, die plaatsvond in april van

tornado’s aankomen. En dat is nog maar het

werkt. Iedereen die de ¿lm gezien heeft

dat jaar, is berucht. Honderden tornado’s

begin; regen verandert in zijn ogen van water

bespreekt in detail wat er in die slotscene

zorgden drie dagen lang voor enorme

tot olie en hij wordt aangevallen door zwer-

gebeurt.” De enige manier om uit te vinden

schade in grote delen van het land. 346

men vogels. Wordt Curtis langzaam gek?

waar de regisseur het over heeft is om de

5 april in de Nederlandse bioscopen.

¿lm zelf maar in de bioscoop te bekijken.

mensen vonden de dood.

Dure operatie

Stormkelder

Wij verklappelijk verder namelijk helemaal niets. Grote kans dat je dan ook mee gaat

Hij raakt er steeds meer van overtuigd dat

doen aan de discussie over het einde van

Dat Curtis (Michael Shannon), de hoofdrol-

een grote en dodelijke tornado op komst is.

deze ¿lm. Los van dit alles, Take Shelter is

speler in de ¿lm Take Shelter, constant op

Hij bouwt een nieuwe en ruimere storm-

een fantastische en verontrustende ¿lm ge-

zijn hoede is voor tornado’s, is daarom ook

kelder. Ook gaat hij voedsel en water ham-

worden. En het levende bewijs dat ook klei-

goed voor te stellen. Hij woont samen met

steren. Door zijn steeds absurdere gedrag

nere ¿lms uit de VS de moeite waard zijn.

67


Van oudsher is Rusland geen land waarin de misdaad zo welig WLHUGH GDW KHOH PD¿DIDPLOLHV RI FULPLQHOH EHQGHV HU GH GLHQVW XLWPDDNWHQ $QGHUV GDQ ,WDOLs ZDDU GH PD¿D DO GHFHQQLD HHQ JURWH YLQJHU LQ GH SDS KHHIW HQ &KLQD ZDDU GH WULDGHV UHHGV HHXZHQODQJ HHQ RQGHUGHHO YDQ GH FXOWXXU YRUPHQ LV KHW EHJULS 5XVVLVFKH PD¿D HHQ EHWUHNNHOLMN QLHXZ IHQRPHHQ 5XVODQG LV HLJHQOLMN RRN DOWLMG JHUHJHHUG GRRU VFKXUNHQ GXV JDDQ ZH HYHQ WHUXJ LQ GH WLMG Door: Feije Wieringa

het hele volk. Toen Stalin in 1953 aan een hersenbloeding stierf, was er niemand die het de eerste uren aandurfde om te kijken of de gevreesde tiran werkelijk dood was. Vervolgens kwam Chroetsjov aan de macht, de teugels in Rusland werden enigszins gevierd. De KGB bleef echter wel volksvijand

De Ochrana was de eerste geheime dienst

peloton gezet. Op het laatste moment liet

nummer 1 en vrijheid was betrekkelijk.

in Rusland. Het was de binnenlandse vei-

de tsaar weten dat het om een scherts-

Nieuws kwam alleen naar buiten via het

ligheidsdienst in de nadagen van de macht

vertoning ging. Dostojewski hoefde ‘alleen

persbureau Tass. De Russen bleven arm

van de tsaren. Intellectuelen en ‘staatsvij-

maar’ enkele jaren te zwoegen in Siberië.

op de partijbonzen en de KGB-leden na. Of¿cieel was er geen misdaad. Die was er

andige elementen’ werden door het werk van agenten van de Ochrana massaal naar

natuurlijk wel, maar omdat Tass nooit iets

Siberië gedeporteerd. Als ze pech had-

DOODSBANG

den werden ze geëxecuteerd. De tsaar

Het was Stalin die de KGB uitbouwde tot

unie kwam daarover niets naar buiten. De

en zijn agenten hadden soms een typisch

een van de machtigste en meest gevreesde

misdaad was ook niet grensoverschrijdend.

gevoel voor humor. Zo werd de schrijver

diensten in het land. Zijn medewerkers wa-

Domweg omdat er niet gehandeld mocht

Dostojewski die meewerkte aan een klein

ren doodsbang voor hem. Hij wist zijn ei-

worden en de grenzen tijdens de koude oor-

links pamÀetje opgepakt en voor het vuur-

gen paranoia via de KGB over te brengen op

log hermetisch waren gesloten.

meldde over de negatieve aspecten van de

BOVENBAZEN De wapenindustrie is vermoedelijk de meest lucratieve industrie ter wereld. Het Oostblok deed daar tijdens de koude oorlog volop aan mee. Satellietstaten zoals Tsjechoslowakije en Hongarije moesten met geweld binnen de unie worden gehouden. De wapenwedloop met het westen was in volle gang. In Rusland was aan alles een gebrek, behalve aan wapens en munitie. Maar de partijbonzen en de KGB waren uitstekend vertrouwd met deze handel. Zo werden ze bovenbazen met kennis, macht en privileges. Als er ooit een ‘vuile bom’ komt dan is de leverancier de Russische ma¿a! Maar de wapenwedloop werd Rusland wél fataal. Gorbatsjov zag zich gedwongen tot perestrojka en privatisering. De topkaders waren er (natuurlijk) als eerste bij. Met het grote geld kwam de grote misdaad. De bonzen hadden bescherming nodig tegen andere bonzen. Wapens genoeg en werk zat voor lijfwachten c.q. bendeleden. Geblindeerde limo’s werden vervangen door

68


de nieuwste Porches, en handige bovenbazen wisten met contant geld hele westerse voetbalclubs op te kopen. ‘Toevallig’ zijn al die bobo’s op de een of andere vage wijze gelieerd aan de huidige machthebber Poetin, die vroeger bij de KGB zat. Er wordt door een betrekkelijk kleine groep bakken met geld verdiend. Dat doen ze met alles wat los en vast zit, maar er zijn een paar specialismen waar de Russische schurken in uitblinken: vrouwenhandel, afpersing, cybercrime, bouwfraude en huurmoord. En omdat de immense opbrengsten uiteraard stilletjes witgewassen moeten worden, is dat een tak van sport waar ze opvallend goed in zijn.

MISDAADSYNDICATEN De eerste misdaadsyndicaten werden een

tieman die het waagt om zo’n ge-

feit. We noemen de Borifas Ocunia, een

markeerde bak aan te houden. De

gangsterkaste verwant aan de Cosa Nostra.

leden van de Vory v Zakone hebben

Dergelijke syndicaten ontstonden overigens

verder, net als Chinese triade leden,

al in Stalins kampen, gevormd door gehar-

vaak tattoos. Vooral symbolen die met

de jongens en niet gelieerd aan de KGB. Tij-

het oude nationale Rusland verband

dens de val van de muur in¿ltreerden ze als

houden, en ook icoon-achtige afbeel-

eersten, samen met de Vory v Zakone, tot

dingen uit de Russische orthodoxe kerk.

in de hoogste regionen, dus ook in politiek en KGB. Hun netwerk groeide vervolgens uit tot ver buiten de Sovjet landen. Onder-

WITWASSEN

zoeker Alex Gurov schreef: ‘De Borifas heeft

Waarschijnlijk is witwassen een van de

minder regels, maar wel méér strenge re-

belangrijkste activiteiten van de ma¿a. Er

gels dan vergelijkbare syndicaten.’

wordt simpelweg te veel geld verdiend om het alleen in Rusland te kunnen uitgeven. Onopvallende leden van de Vory v Zakone reizen vaak onder een dekmantel af naar

TASHKENT

De Vory v Zakone kenmerkt zich vooral

belastingparadijzen zoals Curaçao en de

Hoe herken je trouwens zo’n Russische

door, zelfs voor ‘gewone’ ma¿abegrippen,

Antillen. Via ingewikkelde BV’s, brieven-

ma¿oso? Zelf was ik ooit in Tashkent

ongekend hard optreden. Verklikkers uit

busbedrijven en nepbedrijfjes wordt het

(Oezbekistan) waar zich een grote Russi-

eigen gelederen mogen blij zijn als de

zwarte geld door de grote banken (Neder-

sche enclave bevindt. Ik bezocht de enige

zaak alleen door een kogel wordt afge-

land pikt dus ook een graantje mee) net-

disco die de stad rijk was en waar een

daan, want niet zelden wordt er akelig

jes gereinigd. Op de site www.managers.nl

biertje 20 euro kostte (als toerist mocht ik

inventief gemarteld en blijven ook vrien-

zag ik dat geld van Russische investeerders

het daar low budget kopen voor 50 cent).

den en verwanten niet buiten schot. Ook

in Nederland in negen van de tien gevallen

Daar kwamen de criminele jongens met

ABSOLUTE GEHOORZAAMHEID

hun grote auto’s, ze droegen dure Rol-

De Vory v Zakone berust niet op familiebanden. Iedereen met een criminele inborst is welkom.

exen en slecht zittende maatpakken en werden vergezeld door dure prostituees. Waarschijnlijk had ik met doorsnee boeven te maken en zeker niet met de top.

kritische journalisten willen nog wel eens

verdacht is. Alleen Liberia (!) staat hoger

worden teruggevonden met een kogel in

op ranglijst. Een twijfelachtige eer. Maar

de rug of verkoold in een uitgebrand au-

geld is geld, ook voor banken. En als het

towrak. De Vory v Zakone berust niet op

niet te erg stinkt, dus fris gewassen is, zien

familiebanden. Iedereen met een crimine-

de banken het graag...

le inborst is welkom. Wel is absolute gehoorzaamheid een vereiste in deze sterk

Als je wilt weten hoe dat witwassen exact

hiërarchische groepen.

gaat moet je Ons Soort Verrader van John Le Carré lezen. Fictie, maar wel aan de wer-

Ze maken gebruik van (onopvallende) te-

kelijkheid ontleend, waarin een Russische

kens op auto’s en kleding om de onderlinge

witwasser de Britse geheime dienst laat we-

verhoudingen te markeren. En geen poli-

ten welke bankiers er tot de nek in zitten.

Maar herkenbaar waren ze wel.

Eastern Promises Het bestaan van de Vory v Zakone was bij veel mensen onbekend, totdat in 2007 de film Eastern Promises uitkwam. In deze prachtige film over de Russische mafia in Londen speelt Viggo Mortensen een fenomenale hoofdrol.

69


Wietolie tegen Parkinson Door: Wernard Bruining

Parkinson is een nare progressieve ziekte. Parkinson wordt steeds erger, de patiënt raakt steeds meer de controle over zijn lichaam en geest kwijt. Het lichaam fungeert als een soort gevangenis/martelkamer zonder ontsnappingsmogelijkheid. Een bijkomend effect is dan ook dat patiënten vaak zwaar depressief worden. Er bestaan geen goede medicijnen tegen Parkison, het enige wat gedaan kan worden is symptoombestrijding. Op het internet circuleert een ¿lmpje van

veel landbouwgif gebruikt wordt. Bij Els is

een Parkinson-patiënte die ophoudt te

dat gif waarschijnlijk de oorzaak van haar

schudden nadat ze enkele trekjes van haar

Parkinson. Ze beschreef hoe ze langzaam

wietpijp neemt. Nadeel van het inhaleren

steeds minder controle over haar spieren

is dat de patiënt er ook stoned of high bij

kreeg. Ze werd stijf, gooide dingen om-

wordt. Bij het gebruik van wietolie wordt

ver, aan tafel eten werd een probleem. Ze

de werkzame stof zo nauwkeurig gedo-

moest telkens stapjes terug doen, en ging

seerd dat de patiënt niet high wordt.

steeds minder uren werken tot ze 100% werd afgekeurd. Gelukkig kwam ze in

Controle over de spieren

contact met wietolie en dat gaf haar direct meer controle over haar spieren. Toen

Mijn eerste patiënt was Els (1957), een

ze naar de keuringsarts moest voor een

vrouw die in haar jeugd veel in de bollen-

herkeuring besloot ze enkele dagen van

schuur van haar vader had gespeeld. De

tevoren geen wietolie meer te nemen, zo-

bollenteelt is met de katoenteelt de meest

dat hij haar werkelijke conditie zou zien.

vervuilende vorm van landbouw, waarbij

Nadat ze voor de tweede keer voor 100% was afgekeurd, strompelde ze naar haar auto, nam twee druppels wietolie uit het handschoenenkastje, wachtte ze 5 minuten en kon ze weer autorijden!

Weer verstaanbaar

70

De tweede patiënt is een 62-jarige man

Het is een mooie zonnige dag in maart als

van Joegoslavische afkomst. De ziekte

ik zijn vrouw aan de lijn krijg. “Het gaat

MSA-P werd 6 jaar geleden bij hem ge-

goed, we zijn nu 7 weken bezig, hij neemt

constateerd, dat betekent dat hij gemid-

standaard ongeveer 4 druppels per dag.

deld nog 3 jaar te leven heeft. Het is een

De mensen in zijn omgeving zeggen dat

degeneratieziekte met Parkinson-achtige

hij er veel beter uitziet, zijn gezicht is niet

verschijnselen zoals tremor (trillen), stijf-

meer zo’n stijf masker. Hij neemt zelfs de

heid en freezings. Bij freezings zitten in-

telefoon weer op, is weer verstaanbaar, lis-

eens alle spieren vast en kan de patiënt

pelt en Àuistert niet meer zo. Met dit mooie

zich niet meer bewegen. Hij was altijd een

weer is ‘ie voor het eerst in tijden weer in

actieve man en het begon op te vallen dat

de tuin aan het werk, takken van de strui-

hij steeds trager en stijver werd, hij ver-

ken en bomen afzagen, het gras maaien.

anderde langzaam in een blok beton. De

Hij heeft wel altijd zijn Àesje wietolie op

medicijnen die hij kreeg hielpen niet. Hij kon

zak. Als hij last krijgt van een freezing

zich niet meer in bed omdraaien, zijn vrouw

neemt hij snel een paar druppeltjes. Dan

moest wakker worden en hem omduwen.

kan hij na een paar minuten weer verder.

De man heeft wat wietolie gekregen en het

Maar ook die freezings komen nu veel min-

gaat sindsdien stukken beter met hem.

der voor dan vroeger”.


Spasmen verdwijnen De derde patiënt is Ehrald Kooy (1960). Als ik bij hem op bezoek ga neem ik een camera mee om alles te ¿lmen. Ehrald weet al sinds zijn 30ste dat hij Parkinson heeft, maar de ziekte wordt de laatste jaren steeds erger. Geen wonder dat hij zwaar depressief is en over euthanasie praat. Hij heeft last van spasmen, de spieren van zijn rechterarm en rechterbeen bewegen voortdurend, zodat hij hevige spierpijn krijgt, vergelijkbaar met kramp in je kuiten. De pijn is zo hevig dat

De olie wordt tevoorschijn gehaald, Ehrald kijkt gespannen toe.

Ehrald soms dagen niet kan slapen, tot hij van pure uitputting in slaap valt. Terwijl de camera loopt geef ik hem twee druppels wietolie. Ehrald heeft geen enkele ervaring met cannabis, daarom geef ik hem een Highlife te lezen. Hij bladert er verrast doorheen, had geen idee dat de cannabiswereld zo anders in elkaar zou zitten. Ehrald: “Op TV hoor je alleen maar dat het allemaal zulke criminelen zijn.” Na 10 minuten voelt Ehrald de spasmen minder worden. Na 15 tot 20 minuten zijn ze grotendeels verdwenen. Als ik hem na ruim een week weer bezoek vertelt Ehrald dat hij iedere dag

Twee druppels onder tong om mee te beginnen. ”Hmm, smaakt niet vies.”

om elf uur ’s ochtends drie wietoliedruppels neemt en dan 24 uur nergens meer last van heeft!

Mogelijkheden Tenslotte: Parkinson heet een ongeneeslijke ziekte te zijn waar geen goede medicatie voor bestaat. Ik denk dat er voor wietolie wel degelijk mogelijkheden zijn. Parkinson is immers een degeneratieziekte, waarbij in het lichaam een disbalans ontstaat door een teveel, of juist een gebrek, aan bepaalde lichaamseigen eiwitten. Het lichaamseigen endocannabinoïdsysteem regelt de productie en op-

Na 10 minuten. “Het zou niet kunnen natuurlijk maar het lijkt wel of de spanning grotendeels weg is.”

name van dergelijke eiwitten. Als er dus een disbalans optreedt in het endocannabinoïdsysteem

kunnen

plantaardige

cannabinoïden wel eens voor een nieuwe balans zorgen. Wietolie geeft immers balans, evenwicht en ontspanning. De tijd zal het ons leren! Wil je het ¿lmpje met Ehrald zien, waarin hij de wietolie inneemt, ga dan naar YouTube en tik in de zoekbalk Stichting Mediwiet. Je komt dan op een pagina vol interviews met patiënten en een handleiding over het zelf maken van wietolie en thee.

Een week later: “Ik neem elke dag drie druppels en heb de hele dag verder nergens last van. Ik voel verder niets van de olie in mijn hoofd, ik word niet high of zo. Ik ga dit jaar maar eens hier en daar een paar plantjes neer zetten.”

71


Sneek Heerenveen

Amsterdam Soest

Den Haag

Arnhem


Sneek

Heerenveen

Koffie / Theehuis Esara Singel 65 8601 AH Sneek

Coffeeshop Dizzy Duck Gedempte Molenwijk 4a-1 8442 BG Heerenveen

Den Haag

Amsterdam

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

D&L Govert Flinckstraat 323 1074CB Amsterdam

Soest

Arnhem

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem


The One

74


PP Trading maakt organisch kweken betaalbaar Door: Jan Sennema

Op zoek naar de meest discrete binnentuinbouwshop van Nederland? Dikke kans dat je dan in het rivierenland tussen Arnhem en Nijmegen terecht komt. Alweer twee jaar geleden is op het Overbetuwse platteland PP Trading van start gegaan, een veelzijdig en ambitieus bedrijf dat inmiddels ook buiten de directe regio tot een begrip is uitgegroeid. Uiteraard ben je bij PP Trading aan het

comix had PP Trading ook nog eens een

juiste adres voor deskundige adviezen

primeur, want het was het eerste orga-

en alle materialen die je nodig hebt voor

nisch voorbemeste koskosubstraat op de

een goed draaiende binnentuin, dit alles

markt. Organisch is enorm in opmars, en

tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Maar

niet voor niets: het is en blijft de bes-

PP Trading heeft meer ambities dan al-

te basis voor een eerlijk en vooral goed

leen als tuinbouwshop naam te maken.

smakend eindproduct.

www.pptrading.eu info@pptrading.eu Open: Ma t/m vrij: 10.00 – 17.00 uur Zaterdag: 09.00 – 16.00 uur

structuur. Groot voordeel is dat je gebruikte Terramix en Cocomix gewoon in

Dat bewees het bedrijf met de in eigen beheer ontwikkelde organische teeltaar-

PP Trading Koffiemolen 2A 6686 MD Doornenburg Tel: 0481-422 040 / 06-302 438 75

de tuin kwijt kan. Al kan het wel twee tot

de en idem kokosmedium, de natuurlijke

Bijzonder rijke mix

basisfundamenten

topresultaten.

Na jarenlang met bestaande grondmixen

toegevoegd is een bijzonder rijke mix van

De stille krachten achter deze producten

te hebben gewerkt, concludeerden de

hoogwaardige

zijn ouwe rotten in het vak die internati-

makers dat er nog wel het een en ander

een complexe bio-diversiteit aan micro-

onaal naam maakten met de allereerste

verbeterd kon worden. Ook opbouwende

organismen, waaronder trichoderma, de

grow-DVD Top Quality, na al die jaren nog

kritiek van gebruikers werd meegenomen

bewezen wortelstimulator.

steeds veelbekeken op YouTube.

in de zorgvuldige samenstelling van bei-

voor

de kweekmedia. Inferieure en overbodige

Veel ervaring

drie rondes duren voor het zover is. Wel enzymen,

vitamines

ingrediënten zul je er niet in aantreffen.

Proberen is geloven

en

Het spreekt bijna vanzelf dat er geen

Veel klachten over gangbare aardemixen

Zeker twintig jaar ervaring in het groen

laagwaardige GFK compost aan deze top-

hadden te maken met een veel te zwa-

vinden hun weerslag in PP Tradings Ter-

mixen te pas komt - al denkt niet iedere

re bemesting, waardoor met name bij

ramix en Cocomix. De kwaliteits-prijsver-

producent daar zo over. Minder vanzelf-

de meer wittere soorten vaak verbran-

houding van beide producten is ongeëve-

sprekend is dat er geen perliet is toege-

dingsproblemen ontstaan. Daarom koos

naard en zorgde meteen voor een nieuwe

voegd. Want als je uitsluitend genoegen

PP Trading voor een universele mix met

standaard op het gebied van hoogwaar-

neemt met de allerbeste veensoorten

voldoende voeding voor de eerste drie

dige organische kweekmedia. Met de Co-

krijg je vanzelf een prachtige luchtige

weken. Daarna heb je alle vrijheid om het gewas op maat te bedienen met de voeding van je keus, al wijst de praktijk uit dat vooral de voedingsproducten van Dutchpro perfect matchen met PP Terramix of Cocomix. Klanten die de combinatie eenmaal hebben geprobeerd, willen niet anders meer. Proberen is geloven. Dat bewijzen de cijfers van het afgelopen jaar onomstotelijk: maar liefst 100.000 zakken gingen in 2011 over de toonbank. Wedden dat ook jij de verleiding niet kunt weerstaan om voor 100% organisch te gaan?

75


Duister en sinister Resident Evil: Operation Raccoon City is een third-person team based shooter die zich afspeelt in het duistere en sinistere universum van Resident Evil. Je duikt na een virusuitbraak in Raccoon City in een gevecht tussen de U.S.S. (Umbrella Security Service), US Special Ops en zombies en bio-organische wapens. Raccoon City, september 1998. Als de Um-

zijn of haar eigen vaardigheiden en rol.

brella Corporation er achter komt dat één

De game bevat iconische landmarks

van hun beste wetenschappers van plan is

en bekende RE karakters zoals Leon S.

om het experimentele G-Virus te verkopen

Kennedy en Hunk.

aan de overheid van de VS, sturen ze hun

Herschrijf de geschiedenis van de virusuit-

elite team naar het lab om het enige mon-

braak in Raccoon City. Vernietig al het be-

ster van het virus veilig te stellen. Maar al-

wijs van Umbrella’s betrokkenheid in het

les gaat mis als deze wetenschapper zich-

stadhuis en ontdek de ware intenties van

zelf injecteert met het virus en verandert in

Umbrella medewerker Nicholai Ginovaef.

een dodelijke monster. Dan lekt het dode-

De competitieve online multiplayer mode

lijke virus in het riool, waardoor de gehele

zorgt voor een unieke ervaring dankzij de

bevolking besmet raakt…

strijd tussen drie partijen.

Belangrijkste kenmerken: Triple threat. Maak deel uit van de Umbrella Security Service, de US Special Ops, of vecht als een zombie of een bioorganisch wapen. Bekende RE vijanden keren terug zoals Hunters, Tyrants en de Nemesis. Riskeer een infectie van een zombie, een zombie hond of een Licker. Overleef door gebruik te maken van antivirus spray, de speciale eigenschappen van je karakter of door hulp van wetenschapper Bertha. Speel samen met maximaal drie vrienden als een Umbrella Security Service medewerker in de Campaign mode. Kies uit zes U.S.S. karakters, ieder met

Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen 76


Schaken om een ons Rode Libanon Tekst: Feije Wieringa // foto: Keke Keukelaar

In 1972 vochten jonge honden als Jan Timman, Hans Böhm en Coenraad Zuidema om de titel tijdens het NK schaken in Leeuwarden. Sommige schakers deelden een eenvoudige hotelkamer, maar Timman en consorten woonden in een wildbeschilderde bus en leefden op alcohol, afhaalchinees en ijs.

zoekt een deel van Fischers verkniptheid in het feit dat hij zonder vader opgroeide. Ook meldt Timman dat Fischer mogelijk op te jonge leeftijd te hoog is ingeschat en dat zoiets littekens achterlaat. Maar inmiddels

heel wat afgefeest in schakerskringen. Die

is Fischer begraven en gaat het leven door.

gewoonte is nu inmiddels verdwenen. Tegenwoordig gaan schakers geheel nuchter met hun laptop naar een hotelkamer om te

Drank en drugs

analyseren tot ze er rode ogen van krijgen.

Dan komen twee andere ¿guren aan bod met wie Timman het vaak aan de stok had.

Jan Timman heeft veel schaakboeken ge-

Karpov en Kasparov. Vooral over Kasparov

schreven. Maar zijn laatste (Schakers por-

weet Jan veel te melden: ‘Een joodse vader

tretten) gaat over schakers en niet over

en een Armeense moeder. Het is dezelfde

schaken. Je vindt dus geen analyses van

explosieve mix als die bij Andropov.’ Kaspa-

partijen

diagrammen.

rov was ook explosief. Hij trainde ongeloof-

Sterker nog, je hoeft niet eens te kunnen

lijk hard en volgens Timman bewijzen de

schaken om dit boek met plezier te lezen.

ongelooÀijke tactiek en strategische diep-

De kans dat je je weer eens aan een partij

gang van zijn partijen dat zijn inzet vruch-

waagt, neemt na het lezen van deze Tim-

ten afwierp. Zelf zal ik nooit het moment

man wél aanmerkelijk toe.

vergeten dat Kasparov verloor van Deep

of

ingewikkelde

Blue. Hij wierp de schaakcomputer een zie-

Markante types

dende blik toe. Zo boos had hij nog nooit naar een menselijke tegenstander gekeken.

Schakers zijn markante types. Zoals de leOok toen hadden schakers bepaald niet

gendarische Aljechin. Timman heeft nooit

de status van voetballers. Maar wel meer

tegen hem gespeeld, maar bewonderde

lol. Böhm was een genie, die met kaarten

hem wel. Over Aljechin gaat het verhaal

aardig wist bij te verdienen. Omdat vals

dat hij tegen Euwe schaakte met zijn kat

spelen geoorloofd was, wist hij verschil-

op schoot. Er waren geen regels die katten

lende vluggertjes van Tim Krabbé te win-

in de zaal verboden, en volgens de overle-

nen. Deze laatste won op zijn beurt vaak in

vering had Euwe juist de pest aan katten.

casino’s, omdat hij de kaarten kon tellen in

Waar of niet waar, het is een leuke anek-

Black Jack. Het leverde hem geen vermo-

dote en zulke dingen zijn mogelijk tussen

gen, maar wel een casinoverbod op.

schakers. Psychologische oorlogsvoering heet het dan. In het boek vertelt Timman

Hasj

hoe hij een schaakspel verwerft dat ooit van Aljechin is geweest.

De heren spraken tijdens het toernooi in Leeuwarden af dat als Zuidema zou winnen,

Veel aandacht is er ook voor Bobby Fi-

hij een door zijn tegenstanders gelapte ons

scher: ‘Zelden is een succesvolle carrière

Rode Libanon zou krijgen. Helaas rookte en

zo ruïneus geëindigd als in het geval van

dronk de calvinistische Zuidema niet. Wie

Robert James Fischer, de elfde wereldkam-

die ons hasj wel heeft opgerookt is niet

pioen schaken.’ Schakers, psychologen en

bekend, maar het is niet onwaarschijnlijk

andere zielenknijpers hebben zich vast-

dat Timman zijn best heeft gedaan. Ver-

gebeten in de vraag waarom het zo snel

moedelijk hebben Böhm en Hans Ree ook

bergafwaarts ging met de grootste scha-

een handje mee geholpen. Want er werd

ker ooit. Ook Timman doet een poging. Hij

77


Bear Gryllis moet naar Hollywood Door: Rob Tuinstra

Bear Gryllis, de Britse avonturier die bekend werd door zijn survival-programma’s op Discovery Channel, is in maart door de zender op staande voet ontslagen. Zijn contract werd ontbonden omdat hij diverse verplichtingen aan de zender niet zou zijn nagekomen. De tv-maker kreeg ruzie nadat hij geweigerd had om twee nieuwe programma’s te presenteren. Dit is natuurlijk een grote schande. Bear

vies. In de jaren daarna zag ik hem in zijn

Gryllis is al jaren een cult¿lmheld. Okay,

survivalserie nog vele andere beesten op-

ik geef het toe, Hollywood heeft hem nog

eten. Rauwe vis, halfgare slangen, rauwe

niet ontdekt. Maar geloof me, dat gaat snel

stukken uit een dode zebra, Bear kauwde

veranderen nu Bear zijn handen vrij heeft.

en slikte alles naar binnen. En meestal ging

Want Bear is the man!

het dan weer om die verdomde proteïnen (oftewel eiwitten) die zo gezond waren.

Insecteneter De eerste keer dat ik Bear zag was toen ik

Berberslaapzak

er zitten veel vitamines in. Toch groeide

al zappend langs veertig prutzenders een

Maar dode dieren hadden soms ook an-

zijn survival programma uit tot een van

gek tegenkwam die ergens in een oerwoud

dere functies. Zo kan ik me een aÀevering

Discovery’s grootste successen sinds het in

een gigantisch groot insect opvrat. De ma-

herinneren, waarin de geboren survivalist

2006 voor het eerst op de buis kwam.

niak zei daarbij: ‘This has lots of protein in

ergens in een woestijn in een dode ka-

De geboren survivalist kroop ergens in een woestijn in een dode kameel om de nacht door te brengen.

Toffe peer Verder is Bear een toffe peer omdat hij zich inzet voor allerlei goede doelen. De oud SAS-militair zamelde geld in voor bijvoor-

it. You need them for your survival.’ Nadat

meel kroop om de nacht door te brengen.

beeld Britse reddingsboten of

hij de misvormde megakakkerlak had op-

In woestijnen is het overdag vaak loei-

drinkwaterprojecten. Tot slot nog een laatste

gegeten, legde hij kokhalzend uit dat het

heet, maar kan het ’s nachts Àink vriezen.

reden om Bear tot een echte held te benoe-

dan wel heel gezond was, maar ook wel erg

Vandaar dat Bear dan maar in dit kame-

men. Want in zijn tv-programma’s laat hij

lenlijk gleed, want dat hield hem lekker

zich regelmatig met een parachute vanuit

warm. Hij moest dat dode beest natuurlijk

een vliegtuig in onherbergzame gebieden

eerst wel even opensnijden en zo. Het le-

droppen. En daarvoor moet je echt bewon-

verde prachtige televisie op, die via You-

dering hebben, als je weet dat hij in 1996

Tube nog wel terug te vinden is.

drie ruggenwervels brak, nadat zijn para-

Afrikaanse

chute tijdens een militaire oefening in Afrika

Kritiek Er kwam ook kritiek. Sommigen beschuldigden Bear ervan om het programma in scene te zetten. Dat klopt deels wel. Het was soms natuurlijk heel toevallig dat Bear in elke jungle, op elke ijsvlakte of in elke woestijn precies wist wat hij wel of niet kon eten. Dan ging het van; deze rode bessen zijn zwaar giftig, die kun je niet eten want dan sterf je een tragische en pijnlijke dood. En dan bij een volgende plant, met soortgelijke rode bessen, was het; dit is een prima aanvulling op je overlevingsdieet, want

78

niet opende en hij 500 meter naar beneden viel. Ben je dan een survivalist of niet!


Waterpijp Door: Diede Dracht

Henk komt uit Utrecht en is 22 jaar. Hij werkt fulltime in de communicatie, maar is liever bezig met toneel en cabaret. Henk houdt veel van muziek en dan vooral nieuwe dubstep en drum ’n bass. In het weekend gaat hij vaak uit met vrienden en zit hij regelmatig met een blowtje op de Bunnikside, in de Galgenwaard, voetbal te kijken. Zo relaxed genieten van een blowtje ging in het begin verre van vanzelf..

kreeg het heel warm, m’n hart klopte zo hard dat ik dacht dat ik een hartaanval kreeg. En ik werd helemaal leip van iedere arm die tegen me aan kwam en van mensen die tegen me aanbotsten. Se-

De eerste keer dat ik blowde was niet ge-

mezelf. Wel waren er twee jonge katjes

bastiaan zag dat ik super slecht ging en

pland. Ik was toen 18 jaar en mijn vrien-

die me ontzettend aan het lachen maak-

moest me ondersteunen om buiten te ko-

den blowden al geruime tijd. Ik had er

ten. Ik was volkomen gefocust op waar,

men. Het regende, maar ik ben gewoon

veel leuke verhalen over gehoord en was

wanneer en hoe snel ze weer voorbij zou-

best nieuwsgierig geworden. Ik zou die

den komen rennen.

avond samen met drie vrienden, Sebastiaan, Luuk en Wouter, naar een concert

Van de regendruppels die op m’n hoofd vielen kreeg ik de slappe lach.

van Opgezwolle in Tivoli, maar we moes-

Rennen

ten eerst naar het huis van Wouter. Hij

Toen we met z’n vieren van huis gingen

had namelijk een nieuwe waterpijp ge-

voelde ik me heel zwaar, dus ik wilde het

op de natte straat gaan zitten, met m’n

kocht die die avond ingewijd moest wor-

blowen eruit rennen. Dat was niet zo’n

hoofd tussen m’n benen. Sebastiaan ging

den. Ik vond dat er zo vet uitzien dat ik

goed idee. Ik werd misselijk, dus bij het

water voor me halen, maar toen hij te-

mee wilde doen. Ik heb zitten hijsen en

eerste pleintje dat we tegen kwamen zijn

rugkwam ging het al stukken beter. Van

hijsen aan dat ding, maar ik voelde niet

we gaan zitten. Daar werd een volgende

de regendruppels die op m’n hoofd vielen

zo veel. Ik keerde volgens mij vrij snel in

joint gedraaid en omdat ik nog niet rookte,

had ik de slappe lach gekregen.

stelde Luuk voor er eentje zonder tabak te draaien. Ik voelde me echt zo’n typische hangjongere op dat pleintje. De joint be-

Vreetkick

viel me wel heel goed en ik voelde het veel

Toen we weer compleet waren, zijn we

beter dan de waterpijp. “Echt heel zacht

naar een snackbar gegaan die vlakbij Ti-

voor m’n longen dit”, heb ik nog gezegd.

voli zit. Daar maakte ik kennis met mijn eerste vreetkick. Ik had in eerste instan-

Stil

tie helemaal geen honger en werd weer misselijk bij de gedachte aan eten, maar

De avond moest toen eigenlijk nog begin-

toen ik eenmaal een hap had genomen

nen. We gingen Tivoli binnen en in die tijd

was ik los. M’n maag voelde als verdoofd,

mocht je daar nog overal roken, ook wiet.

alles kon erin. Geen genoegdoening, ik

“Waarom hebben we van tevoren al ge-

wilde alleen maar meer en meer en alles

blowd dan?” Dat bleek een domme vraag,

was vreselijk lekker.

want Luuk was al weer een nieuwe aan het draaien. Ook tijdens het concert was

Na die keer had ik het wel even gehad met

ik heel stil en in mezelf gekeerd, maar

blowen. Ik had het gedaan en dat vond

dat associeerde ik toen nog niet met het

ik wel best. De keren daarna waren ook

stoned zijn. Ik weet nog wel dat ik het

niet zulke succesverhalen. Doordat ik die

goed naar m’n zin heb gehad die avond,

eerste keer zo in mezelf keerde en slecht

ook al kan ik me niks meer herinneren van

was gegaan, bleef ik daar bang voor. Maar

het optreden van Opgezwolle.

nu heb ik het wel goed onder controle. Ik kan het beter sturen en vind mezelf vooral

Slappe lach

ontzettend grappig als ik stoned ben.

Op de één of andere manier leek het me ineens ook heel logisch om te gaan roken. Maar de eerste sigaretten, plus die eerste jointjes met de gebruikelijke hoeveelheid bier waren iets teveel van het goede. Ik

79


Door: Rob Tuinstra

The Guard

Boca

Regisseur: John Michael MacDonagh Met: Brendan Gleeson, Don Cheadle

Regisseur: FlavioFrederico Met: Daniel de Oliveira, Hermila Guedes

Op de dvd-hoes wordt deze

Met Braziliaanse top¿lms als

¿lm aangekondigd als ‘een van

Tropa de Elite (deel 1 en 2)

de grappigste, origineelste ko-

en Cidade de Deus vers in het

medies van de laatste tijd’. Dat

geheugen, leek Boca veelbelo-

is wat verdreven, maar er valt

vend. De ¿lm gaat over Hiroito,

wel genoeg te lachen. Brendan

een crimineel die zich in Sao

Gleese doet zijn meesterlijke

Paulo in de jaren vijftig bezig-

rol uit In Bruges (2008) nog eens over als een knorigge poli-

houdt met drugssmokkel en prostitutie. Dat levert prachtige

tieman op het Ierse platteland. Hij zuipt, gaat naar de hoeren

beelden op van deze miljoenstad, waar al vóór de swinging six-

en is niet vies van wat drugs. Dat botst natuurlijk wanneer

ties Àinke ladingen wiet werden geconsumeerd. Maar zoals dat

de rechtlijnige FBI-agent Don Cheadle zijn pad kruist om een

gaat in misdaadbiogra¿eën (de ¿lm is gebaseerd op het boek

gigantisch coke-transport ter waarde van wel een half miljard

dat de echte Hiroiti over zijn leven schreef) volgt op de opkomst

euro te onderscheppen. De humor is vaak gitzwart en van een

van de misdaadkoning onlosmakelijk ook een ondergang. Want

onderkoelde soort die je wel moet liggen. Maar vooral wanneer

de harddrugs doen hun intrede en Hiroiti vergeet regel 1 van

beide hoofdrolspelers samen het scherm vullen, valt er veel te

een goede dealer; don’t get high on your own supply. Toch valt

lachen. Let ook op de veelal onverstaanbare Ierse dialogen.

de ¿lm tegen; de hoofdrolspeler heeft weinig charisma en de

Om over het Gaelic maar te zwijgen.

actiescenes vallen in het niet bij de eerder genoemde ¿lms.

Drive

Red State

Regisseur: Nicolas Winding Refn Met: Ryan Gosling, Carey Mulligan

Regisseur: Kevin Smith Met: Michael Arangano, Michael Parks, John Goodman

Ryan Gosling werkt in een garage in Los Angeles. Maar hij

Travis (Arangano) en zijn twee

is ook stuntrijder in Hollywood.

vrienden kunnen hun geluk niet

En in zijn vrije tijd verhuurt hij

op; ergens in de buurt biedt

zich free lance aan criminelen

een milf zich aan voor een

door vluchtauto’s te besturen.

gangbang. Maar er schuilt een

Gosling, een zeer zwijgzaam

addertje onder het gras, want

type, leeft in zijn eigen wereldje, totdat hij een vriendschap

voor ze het weten liggen ze als mummy’s in plastic gewrapt in

opbouwt met zijn buurvrouw Irene (Carey Mulligan) en haar

de kelder van een kerk vol religieuze fanatiekelingen. Sexbe-

zoontje Benicio. Die kennismaking heeft grote gevolgen, want

luste tieners of homoseksuelen verdienen geen ander lot dan

Gosling wordt meegetrokken in een maalstroom van gebeurte-

de dood, aldus de aanvoerder van de religekken, dominee Abin

nissen, waarbij geharde criminelen (onder andere een mooie rol

Cooper (Phelps). Zijn Travis en zijn vrienden reddeloos verlo-

van Ron Perlman) zijn pad kruisen. De Deense regisseur Nicolas

ren? Dat hangt af van de inzet van ATF-agent Joseph Keenan

Winding Refn heeft met Drive een sublieme ¿lm gemaak. Hoe-

(Goodman). Niemand minder dan Quentin Tarantino verklaarde

wel de ¿lm ook gevuld is met snelle autoachtervolgingen, weet

zich een groot fan van deze ¿lm. Het moet gezegd, regisseur

de Deen Drive naar een veel hoger plan te tillen dan andere

Kevin Smith maakte van Red State een onderhoudende thriller

‘auto¿lms’ als The Fast and The Furious en dergelijke. Dat komt

met horrortrekjes, overgoten met een sausje zwarte humor.

door een griezelig perfecte mix tussen art house en Hollywood

Toch is de ¿lm soms wat onevenwichtig. Vooral aan het eind

actie, die ook nog eens extreem goed ge¿lmd is.

denk je soms, waar gaat dit naar toe.

80


New York, New York… Al meer dan dertig jaar geeft The New York Times Magazine IRWRJUD¿H HHQ SURPLQHQWH URO 2SYDOOHQG LQ GH ZLM]H ZDDURS GLW YHUPDDUGH PDJD]LQH JHEUXLN PDDNW YDQ IRWRJUD¿H LV GDW EHHOG YDDN DOOHVEHKDOYH RQGHUJHVFKLNW LV DDQ WHNVW ,Q KHW $PVWHUGDPVH IRWRPXVHXP )2$0 NXQ MH WRW PHL YRRUEHHOGHQ YDQ GLH IRWR¶V YLQGHQ

werk van de betreffende fotograaf. Gezamenlijk tonen deze beelden de bijzondere manier waarop The New York Times Magazine fotogra¿e gebruikt om verhalen te vertellen. De tentoonstelling bevat drie-

De tentoonstelling is samengesteld door

maken van visuele middelen uit de ver-

honderd beelden van zevenendertig ver-

Kathy Ryan, al jarenlang directeur Fo-

schillende productiestadia van het blad,

schillende fotografen. Bij de tentoonstel-

togra¿e van het Magazine, en Lesley A.

zoals ‘shot lists’, werk-afbeeldingen en

ling verschijnt het gelijknamige boek The

Martin, uitgever van Aperture Books. De

contactafdrukken, video’s, ‘tear sheets’

New York Times Magazine Photographs,

expo bestaat uit elf delen, elk gewijd aan

en ingelijste afdrukken, wordt de onder-

uitgegeven door Aperture.

een bijzonder project of combinatie van

linge samenhang blootgelegd tussen het

projecten die eerder zijn gepubliceerd in

oorspronkelijke idee en de uiteindelijk

The New York Times Magazine.

gepubliceerde pagina. Soms ontstijgt de

Foam

samenwerking tussen de redactie en de

Keizersgracht 609

Naast voorbeelden van reportage- en

fotograaf zelfs de publicatie van het ma-

1017 DS Amsterdam

portretfotogra¿e is er ook kunst (auto-

gazine en wordt een concept dat begon

nome) fotogra¿e te zien. Door gebruik te

als een opdracht vast onderdeel van het

ZZZ IRDP RUJ

Maya takes to the streets, 2010, Ryan McGinley / The New York Times Magazine Photographs, Exibition organized by Aperture Foundation

81


Advertentie index

Amaranta Seeds

60-61

Dizzy Duck

60-61

Keeper de

Apollyon

51

Dizzy Duck

72-73

Kera Seeds

Apollyon

13-14-15

Dizzy Duck Heerenveen

72-73

New Age Company

13-14-15

72-73

Pascha

13-14-15

13-14-15

13-14-15

2

Atami

83

Esara

ATK Agratrading

41

Eurotuin

13-14-15

Polder de

Big Supplies

51

Green Earth Trading

13-14-15

PP Trading

41

13-14-15

Greenheaven & Arts

76

Royal Queen Seeds

25

13-14-15

Royal Queen Seeds

60-61

60-61

Seed Company the

13-14-15

Bio Future

Bio Ibo / G-Power

Biologisch Groen

Bunkertje ‘t

82

13-14-15

Greenhouse Davids

Guna Guna

60-61

Hacas

51

Snail

51

Canna

1

Hacas

72-73

T.T.B.

13-14-15

Canna

84

13-14-15

Coffeeshop Cremers

Coffeeshop Relax

D&L

60-61

41

72-73

Deventer Trading

13-14-15

Handelsonderneming Oud-Midden

13-14-15

TDM Trading

Hennep Huis Het

13-14-15

Thc

41

Home Grow Zwarte Tulp Delft

13-14-15

Top Vision

76

Inter Groen

51

Tuincentrum Borne

Juweliers Goldberg

51

Upstairs

Aan dit nummer werkten mee:

Redactie-adres:

Job Joris Arnold, André Beckers,

Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam,

Discover Publisher BV,

Sulvan Geurts, Marian Henderson, Nicole

redactie@highlife.nl

Postbus 362, 5460 AJ, Veghel,

Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen,

Telefoon: 073-5498112,

Jan Sennema, Arjan van Sorge, Peter van

Fax: 073-5479732

Sparrentak, Wernard Bruining, Feije Wieringa

E-mail: info@highlife.nl

en vele anderen.

Highlife magazine Is een uitgave van:

Advertenties: Nancy en Daisy

Drukkerij: Corelio, België Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82

13-14-15

72-73
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Grabbelton

3min
page 80

De eerste keer

3min
page 79

Cult lmhelden: Bear Gryllis

2min
page 78

Review: PP Trading

2min
page 75

Games

4min
pages 76-77

Russische maf a: Vory v Zakone

5min
pages 68-69

Smokescreen

2min
page 67

Reistip: Acht wereldwonderen

6min
pages 62-65

Spannende boeken

3min
page 66

Hentai: tekeningen over de top

3min
pages 58-61

Bob Marley is de grootste

3min
page 57

Karel Michiels in Jamaica

1min
page 56

De hennepwortel

6min
pages 48-49

Power to the people

8min
pages 52-54

De hardcore van Skrillex

3min
pages 44-45

High Gadgets

3min
pages 42-43

VOC volop in actie

3min
pages 46-47

Big Brother Awards

2min
page 39

Haaienleed

6min
pages 36-37

Hoofddorp aan de wietpas?

2min
page 32

Muurkunst met een stanleymes

7min
pages 26-29

Bladvoeding, de redder in nood

3min
pages 30-31

Stelling: VVD goed voor dealers

3min
pages 24-25

Zanillya: Jointje bij een wereldhit

9min
pages 20-23

Blowers over de wietpas

6min
pages 33-35

Personeel coffeeshops verenigt zich

3min
page 19

C-Man

3min
page 16

André Beckers

7min
pages 8-10

High Weirdness

4min
pages 17-18

Nicole Maalsté

3min
page 6

Inhoudsopgave

2min
page 5

Product Flash

5min
pages 11-15

Flash

1min
page 7

Voorwoord

4min
pages 3-4
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.