High Life NL 19-04

Page 1

HighLife #1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

®

Augustus / September 2019

GRATIS

HIGHLIFE CUP

SILVER HAZE KAMPIOEN

WIETEXPERIMENT OP KOERS

EUROPEAN PLANT OF THE YEAR

4 #HIGHLIFE CUP: JAARLIJKSE TRADITIE WAAR WE TROTS OP ZIJN Het is een jaarlijkse traditie waar we heel erg trots op zijn; de Highlife Cup. Al sinds 1994 wordt deze oudste en meest betrouwbare cannabis competitie door Highlife georganiseerd. Vriend en vijand zijn het er over eens. Een prijs bij de Highlife Cup telt.

C

upmaster Cliff Cremer, voormalig

breid met Michael Kraland, de man achter

hoofdredacteur van Highlife en nu

de Cannabis Capital Convention.

hoofdredacteur van de internati-

onale Soft Secrets edities, vertelde me dat

Zelf was ik bij First Wednesdays, een netwerk

de animo groter was dan ooit. Een groeiend

bijeenkomst voor de cannabisbranche die

aantal bedrijven meldt zich om mee te

iedere eerste woensdag van de maand

doen aan de Cup der Cups en dat beteken-

in Amsterdam wordt gehouden. En het

de dat de vakjury een heel karwei had om

werkt. Twee ondernemers die beiden actief

de maar liefst 188 samples op eerlijke wijze

waren op cannabisgebied in Macedonië

te keuren. It is a rotten job, but somebody

(of Noord-Macedonië, zoals het land nu of-

has to do it, haha.

ficieel heet), kwamen hier met elkaar in contact. Wie weet of daar iets uit groeit. Kortom,

Als je in de jury zit weet je dat je het beste

daar is zo’n netwerkbijeenkomst voor

van het beste krijgt. Dit jaar was geen uit-

bedoeld. Verder kun je er op vertrouwen dat

zondering want het niveau was wederom

al onze medewerkers alles uit de kast heb-

hoog. Elders lezen jullie een verslag en

ben gehaald om ook van dit nummer weer

kunnen jullie de hele uitslag zien, maar bij

een topper te maken. Rest mij nog om jullie

deze feliciteren we coffeeshop Zero Zero

allen veel leesplezier te wensen.

uit Arnhem met hun welverdiende eerste prijs voor de Beste Wiet van Nederland in 2019. De prijs voor de Beste Hasj en Extracties ging naar coffeeshop Greenhouse Secret Farmers uit Den Haag. Ook zij van harte gefeliciteerd.

Tot de volgende keer!

5RÜ 7XLQVWUÛ

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis.

Verder aandacht voor de verkiezing van de European Plant of the Year. Deze competitie wordt door de internationale Soft Secrets georganiseerd en we hebben er voor gekozen om alle acht winnaars in volle glorie te tonen. Deze keer dus een compleet katern van acht pagina’s met de mooiste en beste planten van dit jaar. Natuurlijk vergeten we de actualiteit niet. We houden jullie op de hoogte van het laatste nieuws rond het wietexperiment. Verder berichten we over een nieuw cannabismuseum in Amsterdam en over de expo The ABC of CBD in het vertrouwde

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/ of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

Hash Marihuana & Hemp Museum in de hoofdstad. Derrick Bergman sprak uitge-

Highlife 3


16

INHOUD

20 AUGUSTUS / SEPTEMBER 2019

FEATURES 16

HIGHLIFE CUP 2019 ENORM SUCCES Silver Haze kampioen!

22

VOORTGANG WIETEXPERIMENT Het spel tussen coffeeshops en telers

24

NIEUW CANNABIS MUSEUM IN AMSTERDAM GEOPEND “We moeten trots zijn op onze cannabiscultuur”

26

MICHAEL KRALAND, CANNABIS CAPITAL CONVENTION “Niet één business gaat zo snel”

29

CANNABIS IN GEORGIË Tiblisi is verrassend hip maar altijd authentiek

52

NIEUWEGROND “De meeste muziek die ik schrijf, schrijf ik stoned”

72

FLOWDAN Geloof in wiet

4 Highlife


52

64 Vaste

RUBRIEKEN GROENE ZAKEN 33

EUROPEAN PLANT OF THE YEAR Alle 8 winnaars achter elkaar!

50

COFFEESHOP GREENHOUSE SECRET FARMERS Coffeeshop met toppersoneel voor echte liefhebbers haalt prijs na prijs binnen

62

COFFEESHOP RELAX Terpenen in cannabis en wéér een eerste prijs

EN VERDER 20

THE ABC OF CBD Advances Beyond Cannabis

58

LAFHEID EN CONFORMISME Vonnis Trekt uw Plant

64

POGO Mexicaanse psychedelica

EN NOG VEEL MEER...

3 6 8 10 12 13 42 44 46 56 68 70 76 80

VOORWOORD FLASH NICOLE MAALSTÉ BRIEVENRUBRIEK ANDRÉ BECKERS HIGH WEIRDNESS WIL & RUUD OOMEN HIGH, LOW & CURE PGMCG NIEUWS HIGH GADGETS GAMES VOC LOGBOEK TREASURES CANNAWIJZER

Highlife 5


lash KOMT ER EEN COFFEESHOP IN EMMELOORD? Komt er een coffeeshop in Emmeloord? Als het aan de lokale PvdA ligt wel. De komst van een coffeeshop in de Noordoostpolder is al vaker besproken. Maar een meerderheid zag er tot op heden niets in. Toch wil fractievoorzitter Rien van der Velde opnieuw de discussie aan. “Het is niet meer van deze tijd om een coffeeshop uit je gemeente te blijven weren”, vindt hij. Eerder pleitte de PvdA voor een coffeeshop naar het Bussumse model, waar coffeeshop de Piramide als stichting verregaand samenwerkt met de gemeente. Van der Velde blijft wel realistisch. Het kan volgens hem misschien nog jaren duren eer het zover is. “We willen dat het idee langzaam gaat groeien.” De Noordoostpolder telt bijna 50.000 inwoners.

HAWAII DECRIMINALISEERT CANNABIS Hawaii was de eerste Amerikaanse staat die medicinale cannabis legaliseerde in 2000, maar het eilandenrijk in de Grote Oceaan neemt nu een meer voorzichtige houding aan. Wel is het bezit van kleine hoeveelheden marihuana nu gedecriminaliseerd. Wie met maximaal 3 gram wiet wordt betrapt krijgt nog slechts een boete van 130 dollar. Eerder was dat een boete van duizend dollar en een mogelijke celstraf tot 30 dagen. Pro-legalisatie organisaties juichen de stap toe, maar betreuren wel dat het om slechts 3 gram gaat. “Nergens anders in de USA is dat zo weinig.” Maar de democratische gouverneur David Ige liet zich niet vermurwen. “Ik weet dat er andere staten zijn die

GRAPPERHAUS VOERT WAR ON DRUGS OP

verder gaan. Maar laten we eerst eens wachten hoe hun ervaringen zijn. Daar kunnen we van leren en dan is op een later tijdstip algehele

Nadat de VVD jarenlang voor een puinhoop op Justitie en Veilig-

legalisatie alsnog mogelijk.”

heid zorgde (Opstelten, Teeven, Van der Steur) voert nu een CDApoliticus het meest controversiële ministerie van Nederland aan. Het lijkt er op dat de bewindsman net als zijn voorgangers de weg kwijt is, want in zijn fanatisme om de War on Dugs op te voeren, kwam hij onlangs wel met een heel opmerkelijk standpunt. Dat het de CDA-er een doorn in het oog is dat mensen drugs gebruiken, is al langer bekend. Dat zij dit soms op een festival doen, is voor de minister reden om die festivals maar eens aan te pakken. We hebben hier 1100 festivals in Nederland en misschien kan dat wel wat minder, aldus Grapperhaus. Later meldde een woordvoerder dat het beleid over festivals gewoon bij gemeenten ligt, daar heeft Grapperhaus niets mee te maken. Een ander plan van de minister: wietkwekers moeten straks zelf gaan opdraaien voor de kosten van het vernietigen van hun cannabisplanten. Ook onderzoekt hij een verbod op lachgas. Kortom, Grapperhaus zet zijn War on Drugs in Nederland gewoon door.

6 Highlife


news

MEDIWIETPATIËNTEN DUPE VAN SPEEKSELTEST IN HET VERKEER Twee jaar geleden beloofde het kabinet dat er een oplossing zou komen voor patiënten die medicinale cannabis gebruiken en aan het verkeer deelnemen. Sinds de invoering van de speekseltest kunnen automobilisten na een positieve speekseltest hun rijbewijs kwijtraken. Zie hierover de column van André Beckers op pagina 12. Helaas is er nog niets van die belofte terecht gekomen. De KNMP, de organisatie van Nederlandse apothekers, pleit opnieuw voor een oplossing voor de vele patiënten die hier slachtoffer van worden. De KNMP wil al langer dat er een wetswijziging komt zodat patiënten bij medicinaal gebruik niet strafbaar zijn. De betrokken ministeries VWS, Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Milieu melden nog maar eens bezig te zijn aan een oplossing. Maar dat duurt wel erg lang.

KRIJGT HET PGMCGMODEL UIT TILBURG NAVOLGING IN SCHAGEN? Krijgt het PGMCG-model uit Tilburg navolging

VN DRUGSRAPPORT STELT TELEUR

in Schagen? Misschien wel, het lijkt de goede kant op te gaan. Door de inzet van Marian en Serge van de PGMCG, elk nummer aanwezig in

Het nieuwe VN drugsrapport stelt opnieuw teleur. Wie verwacht had dat de VN nu eindelijk eens

Highlife met hun laatste nieuwtjes, kunnen

wat realistischer zou worden met hun kijk op cannabis kwam van een koude kermis thuis. De

mediwietpatiënten in Tilburg met

maatschappelijke en politieke opinies over het gebruik van wiet lijken aan het instituut voorbij

toestemming van de gemeente hun medicijn

te gaan. Jaarlijks gebruiken volgens de VN rapporteurs 188 miljoen mensen cannabis, maar nog

kweken. Mits ze voldoen aan een aantal

steeds begeven zij zich hiermee op een gevaarlijk pad, vindt de VN. Het wordt tijd dat ook de VN

voorwaarden. Een fijne oplossing, die overal in

zich uitspreekt voor legale cannabis.

Nederland zou moeten gelden. Dat goede voorbeeld bracht verschillende patiënten her en der in Nederland er al toe om tot soortgelijke convenanten in hun eigen stad te komen. Maar het is een taai gevecht. Daarom extra felicitaties voor Marjon Fisher. Deze epilepsiepatiënt overleefde een aantal jaren geleden borstkanker, mede dankzij mediwiet. Dankzij heel veel inzet van haar kant, en extra emotionele steun van een lid van de SeniorenPartij die ook baat had gehad van cannabis, kreeg ze de gemeente en de burgemeester achter haar. Of het volledige PGMCG-model helemaal wordt overgenomen is nog even de vraag, maar de burgemeester heeft extra gedoogsteun beloofd.

Highlife 7


Column Nicole Maalsté

Kom uit die grot De afgelopen weken heb ik tijd gehad om na te denken over de weerstand die ik bij veel mensen bemerk tegen de aankomende veranderingen in de cannabiswereld, en in het bijzonder tegen het wietexperiment.

Voor alle duidelijkheid, ik ben ook niet razend

is buiten de grot. Het kost hem moeite om die

die mensen moeten afleggen om het Goede,

enthousiast over de wijze waarop het

nieuwe werkelijkheid te duiden. Dat gaat niet

Ware en Schone te bereiken. Alleen degenen

wietexperiment vorm krijgt en heb er samen

van de ene op de andere dag. Als hij teruggaat

die de verleiding van de aardse genoegens

met anderen heel hard aan gewerkt om het

naar de grot om dit aan de andere

kunnen weerstaan, zijn in staat de grot te

experiment realistisch en uitvoerbaar te

gevangenen te vertellen, geloven ze hem niet.

verlaten en kennis te nemen van de

maken. Dat is maar gedeeltelijk gelukt. De

werkelijkheid erbuiten. Maar als het

politieke werkelijkheid blijkt weerbarstig.

eenmaal lukt, dan wil je nooit meer terug.

We zitten dicht bij het maximaal haalbare.

Moraal van het verhaal: de bestemming

Mijn natuurlijke reactie is dan dat ik de

van de mens is vrij en autonoom te zijn. En

situatie probeer om te draaien waardoor

niet om zijn leven in een grot te slijten en

ik kansen ga zien. Bij veel andere mensen

er pas op zijn sterfbed achter te komen

blijkt dat anders te liggen. Zij blijven

dat hij niet geleefd heeft zoals hij had

‘hangen’ in de weerstandmodus en

kunnen leven.

hopen op die manier alsnog te voorkomen dat er veranderingen (in de

Cannabiswereld

cannabiswereld) gaan optreden.

Dit geldt wat mij betreft ook voor de cannabiswereld. Alles en iedereen die

Filter

hierbij betrokken is, wordt als het ware al

Het doet me denken aan een parabel van

vele jaren gedwongen om (deels) in een

de filosoof Plato over vastgeketende

ondergrondse grot te overleven. Om

mensen in een grot. De gevangenen in

een systeem te doorzien waar je zelf deel

het verhaal zien alleen schaduwen die

van uitmaakt, moet je eerst buiten dat

door een vuur achter hen op een

systeem stappen. Zo leer je in het

rotswand worden geworpen. Ze bekijken

buitenland bijvoorbeeld veel over je

de wereld door een filter van meningen,

eigen achtergrond en Nederlandse

overtuigingen, belangen en opgedane

gewoonten en gebruiken. Het

ervaringen uit het verleden. De

wietexperiment biedt de mogelijkheid

schaduwen vormen hun werkelijkheid. Ze

om voorzichtige stapjes buiten die grot

zien de wereld in de grot als hun

te maken. Ik ben ervan overtuigd dat veel

Het doet me denken aan een parabel van de filosoof Plato.

mensen zich over een paar jaar zullen afvragen waarom ze daar eerder zo tegenop zagen. Cannabis en alles wat daarmee te maken heeft moet wat mij betreft uit het ondergrondse worden

bestemming en hebben geleerd om zin te

Vrij en autonoom

gehaald. Dan pas kunnen de mogelijkheden

geven aan die wereld. Als één van de

De moeite die de gevangenen in het verhaal

die de cannabisplant biedt ten volle tot hun

gevangene weet te ontsnappen, komt hij

moeten doen om zichzelf te bevrijden van de

recht komen.

erachter dat er nog een andere werkelijkheid

wereld die zij kennen, staat voor de lange weg

8 Highlife


YOUR PASSION OUR PASSION DUTCH PASSION www.dutch-passion.com


Ingezonden Brieven HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

as g e V s a L a Viv

t nadat ik t, maar ne weet ik nie as w d unges n la ep cannabis lo Of het zo g Las Vegas in r e at ionale d life las n onze nat in de High bieding va n aa n e me e en zag ik egas. Ik ga gaan kom Juist, Las V r? aa n ij p in het ompelen maatschap ns onderd luchtvaart e e r aa m en MMAijn vriendin isschien e daar met m casino’s, m k even , is ab n an oestijn oo is. C ijk in de w rl u feestgedru u nt at N . zin in fe schiette t, ik heb er bij zo’n maf n te ie h evenemen sc de auto’s en. K 47 op ou kken hebb met een A illende ple ch rs ve p ro die ze daa

Echte kwekers met hart voor wiet graag Ik heb begrepen dat de overheid later zelf kwekers gaat uitkiezen die wiet mogen kweken in het kader

Rick

ens daar trouw Ze bouwen . as g e s V in rdt augustu as, stays ens in Veg ion. Dat wo ad st A M M What happ w daar. d een nieu is museum or 1.8 miljar uwe cannab wel net vo ie n et h k o o end. Check 2020 geop

van het wietexperiment. Ik mag hopen dat er dan wel kwekers worden gekozen die hart voor de zaak hebben. Zoals de groep rond JOINus, waarover jullie inmiddels meerdere malen hebben bericht. Kwekers als John en Ines zijn al jarenlang gedreven bezig en hun inzet en ervaring zou beloond moeten worden. Liever niet de eerste de beste gifspuitende tomatenkweker uit het Westland die een lucratieve handel wel ziet zitten. Ik hoop dat de overheid deze garanties kan geven. Jack In dit nummer vertelt Nicole Maalsté hoe het traject van het wietexperiment er de komende tijd uitziet. Uiteraard hebben ook wij liever kwekers met hart voor de zaak.

CBD all the way Meer reggae Leuk dat reggae weer eens aan bod kwam in Highlife. Iedereen weet natuurlijk dat reggae

Grappig dat de hele wereld plotseling CBD-crazy is. Maar het helpt wel voor de acceptatie van de cannabisplant , en daar gaat het om. Het was een interessant artikel van Dutch Passion over hun CBD Charlotte’s Angel. Ik vond het machtig leuk om te lezen hoe de ontwikkeling van zo’n specifieke plant nu gaat. Dat het voor medicinale doeleinden is is natuurlijk helemaal geweldig. Petje af voor

de meest wiet-vriendelijke

deze kwekers. Doorgaan zo svp.

muziek is, dus eigenlijk zou er

Chris

in elk nummer van Highlife een reggae-act moeten staan. En Inna De Yard is natuurlijk ook een toffe band met goede ideeën. Cathy We doen ons best, maar er zijn vele muziekgenres en we willen graag dat elke fan over hun eigen favoriete muzieksoort kan lezen.

10 Highlife

Daar zijn we het mee eens. En er gaat tegenwoordig

geen nummer meer voorbij zonder dat we over CBD schrijve n. Deze keer lees je bijvoorbeeld over The ABC of CBD in het Hash, Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam.Maar graag gedaan!


news

CHINEZEN INHALEERDEN 2500 JAAR GELEDEN POTENTE THC-WIET Wanneer ooit begonnen is met wiet roken, daar zijn archeologen het niet altijd over eens. Nieuwe sporen bewijzen weer eens, het was heel lang geleden. In het westen van China, tegen de grens met Tadzjikistan, vonden wetenschappers van de Academy of Social Sciences op een begraafplaats in het Pamirgebergte resten wiet in oude branders

BREAKING HABITS: DOCU OVER WIETKWEKENDE NONNEN

en verkoolde steentjes. Spectaculair aan de ontdekking is dat een redelijk hoog THCgehalte aangetroffen is. Volgens de onderzoekers werd de wiet op hete stenen verhit

Breaking Habits, een documentaire

waarna de dampen werden geïnhaleerd als onderdeel van een begrafenisritueel. Er

over wietkwekende nonnen in de VS,

werden al eerder cannabisresten uit deze periode gevonden, maar nu is er voor het eerst

ging onlangs op een perfecte locatie in

bewijs geleverd dat deze archeologenwiet wiet THC-potent was. De resultaten van het

première, namelijk in Humboldt County

onderzoek zijn gepubliceerd in Science Advances.

in Californië. De film verhaalt over Sisters of the Valley, een soort vrijgevochten klooster dat wiet kweekt en verkoopt. Sister Sierra, een van hen, was 13 jaar lang een echte non in de Katholieke Kerk: “Het is de tweede keer dat ik een non ben, maar nu ben ik een non van cannabis. En het voelt veel spiritueler dan de eerste keer. Verder hebben we niet met een patriarchaat te maken en wordt het gerund door vrouwen. Dat helpt ook.” Niet alle nonnen zijn echter even enthousiast over de film: “Ze hebben er een beetje Pulp Fiction van gemaakt. Dat

INWONERS LONDEN: 63% VOOR LEGALE WIET

had niet gehoeven. Maar het helpt wel om het goede woord over de helende kracht van cannabis te verspreiden.”

Hoe lang houdt het cannabisverbod in het Verenigd Koninkrijk nog stand? Als het aan de Conservatieven ligt nog wel een tijdje, maar in de publieke opinie is die vraag al beantwoord. De Britse krant Evening Standard deed er nog maar eens een groot onderzoek naar en wat bleek? Bijna tweederde van de inwoners van de metropool Londen is voor legalisering van cannabis. In de Britse hoofdstad opteert slechts 19% voor het in stand houden van het verbod op cannabis. Elders in het land zijn de cijfers minder positief, maar ook daar is een meerderheid voor legale wiet. Bijna de helft, 47%, ziet legale cannabis zitten. Dertig procent van de Britten is tegen en 23% weet het niet. Medicinale cannabis werd in 2018 schoorvoetend in de UK toegestaan, maar mediwiet is nog slecht verkrijgbaar en wordt amper voorgeschreven door Britse artsen. Er is nog een lange weg te gaan, maar de toekomst blijft hoopvol.

Highlife 11


Column André Beckers

Met THC achter het stuur inneemt moet oppassen. THC wordt in het lichaam opgeslagen in organen en in vetweefsel. In de nieren kan THC opnieuw in de bloedbaan worden opgenomen. THC wordt uiteindelijk afgebroken in de lever. Hoe lang dat duurt is afhankelijk van je lichamelijke gesteldheid.

Themazitting Het gerechtshof in Den Haag maakte op 6 mei 2019 de resultaten van een themazitting bekend. Als alleen THC en geen alcohol en/ of andere drugs in je bloed is aangetroffen,

Cannabis is na alcohol het meest ingeburgerde genotmiddel. Anders dan alcohol is cannabis voor veel patiënten ook een medicijn dat door artsen wordt voorgeschreven. Hoe normaal het gebruik van cannabis ook is, in cannabis zit THC en rijden onder invloed van te veel THC is verboden.

legt het hof een geldboete op van €850. Betaal je die niet dan mag je 17 dagen brommen. Daarnaast legt het hof een geheel voorwaardelijke ontzegging op van de bevoegdheid om voor de duur van zes maanden een motorrijtuig te besturen. Zo krijg je een kans. Die krijg je niet als je

Sinds 1 juli 2017 is het wettelijk verboden

moet je denken aan 80 uur taakstraf en 18

onder invloed van THC rijdt en daarbij de

een voertuig te besturen als zich in je bloed

maanden ontzegging van de bevoegdheid

verkeersveiligheid in gevaar brengt. Rijd je

een concentratie THC bevindt van meer

een motorrijtuig te besturen. Bij THC geldt

in de nachtelijke uren slingerend en zonder

dan 3,0 microgram per liter. Als het aan het

zo’n staffel niet. Dat verschil in benadering

verlichting rond? Negeer je daarbij een

openbaar ministerie ligt, krijg je na de eerste

valt in mijn ogen niet goed te verklaren.

rood licht uitstralend verkeerslicht? Dan

keer als bestuurder van een motorrijtuig te

mag je na betrapping direct 6 maanden

zijn betrapt met te veel THC in je bloed een

Geen duidelijke formule

geen motorrijtuig meer besturen en moet je

geldboete opgelegd van € 850 en mag je 6

Vaker krijg ik de vraag voorgelegd hoeveel

€850 dokken.

maanden geen motorrijtuig meer besturen.

je moet blowen voordat je volgens de wet als bestuurder strafbaar onder invloed van

Verschil

Medicijn?

THC bent en hoe lang dat duurt. Helaas

Mensen die cannabis gebruiken als medicijn

Opvallend is dat de richtlijn geen

bestaat hier nog geen duidelijke formule

moeten goed oppassen. De strenge

onderscheid maakt tussen een kleine en een

voor. Tijdens (en kort na) het blowen stijgt

verkeerswet geldt namelijk onverkort

grote overschrijding van de THC-norm. Een

het THC-gehalte in je bloed pijlsnel naar zo’n

voor patiënten die cannabis van een arts

kleine overschrijding levert evenveel straf op

100 microgram per liter. Dat gehalte daalt bij

krijgen voorgeschreven. De rechter past de

als een stevige. Bij alcohol gelden 16 schalen.

de meeste mensen snel, zodat ze ongeveer

verkeerswet ook bij patiënten volgens het

De limiet is een bloedalcoholgehalte van

4 uur na een blowtje weer mogen rijden. Bij

wetboekje toe. Een doktersrecept is dus

0,5 promille. Hoe meer alcohol je inneemt

edibles zoals spacecake of wietolie duurt

geen vrijbrief om onder invloed van te veel

voordat je gaat rijden hoe harder je wordt

het langer voordat het gehalte aan THC in je

THC rond te rijden. Een gewaarschuwd

aangepakt. De 1e schaal ziet daarbij op een

bloed tot onder de 3 microgram daalt.

mens telt voor twee.

bloedalcoholgehalte tot 0,80 ‰. Bij deze

www.wolf.partners

waarde staat je uitsluitend een geldboete

Degene die (bijna) dagelijks flinke

van €325 te wachten. Bij 2,76 ‰ en hoger

hoeveelheden sterke cannabis rookt of

12 Highlife


HIGH weirdness SEXY STRIPPERS OP JE BEGRAFENIS Het is nog niet echt ingeburgerd in Nederland, maar wat niet is kan nog komen.

MAN LAAT HALF OOR VERWIJDEREN

In China is het wel een wijdverspreid verschijnsel. Daar worden strippers op grote schaal ingehuurd om een begrafenis op te vrolijken. Maar er speelt meer. Veel mensen geloven dat je een overleden familielid of vriend geen grotere eer kunt geven dan er

Het is een hobby die uiteenlopende reacties

voor te zorgen dat er zoveel mogelijk

oproept: body modification.

mensen op het afscheid komen. Dus huren

Enthousiastelingen die graag aan hun eigen

ze een stripper in, want dan komt het volk

lichaam sleutelen en niet genoeg hebben

wel. De Chinese overheid is het echter zat en

aan een tattoo of piercing kiezen dan vaak

wil paal en perk stellen aan schaars geklede

voor meer extreme vormen van

paaldanseressen en strippers die uit de

lichaamsverandering. Neem nu Charles

kleren gaan. Er zijn meldlijnen ingesteld

Bentley uit Australië. Hij reisde de wereld

waar mensen tegen een beloning tips

over naar Zweden om daar de helft van zijn

kunnen geven.

oor te laten verwijderen. De operatie werd

IRAANSE HULK WORDT MMA VECHTER

gedaan door Sonchai Maber van Calm Body Modification studio’s. Volgens hem wordt

De spanningen tussen de VS en Iran lopen

het hoorvermogen niet geschaad door de

hoog op de laatste jaren. Is een conflict nog

operatie. Na een gewenning van een paar

te vermijden? Iran zou in ieder geval hun

weken zou dat weer normaal functioneren.

eigen versie van de Amerikaanse Hulk

Sommige experts zijn het daar niet mee

kunnen inzetten. Sajad Gharibi, ook wel

eens. Ja, menen zij, je hoort misschien

bekend als de Iraanse Hulk, kondigde

meer geluiden achter je, maar alles wat voor

onlangs aan dat hij bereid is om een

je gebeurt kun je moeilijker plaatsen. Hoe

loopbaan in de MMA (Mixed Martial Arts) te

dan ook, het is een operatie die niet heel veel

beginnen. De 27-jarige bodybuilder kwam

zal gebeuren.

eerder in het nieuws toen hij in 2016 meldde te willen vechten tegen IS in Syrië. Het bleef echter bij beloften. Een eerder aangekondigd debuut in de MMAcompetitie in 2018 bleek ook al loos alarm. We zijn benieuwd of de breedgeschouderde Gharibi nu wel de daad bij het woord voegt.

Highlife 13


lash LEGO MOET IN 2030 VAN HENNEP ZIJN Iedereen kent LEGO, de kleine plastic bouwsteentjes waarmee kinderen uren zoet kunnen zijn. Maar, die steentjes zijn van plastic, en dat staat in een slecht daglicht de laatste tijd. Vandaar dat de fabrikant keek hoe het anders zou kunnen. En ze vonden de oplossing in hennep. Er zijn al verschillende bedrijven die in staat zijn om met hennep als basisproduct hoogwaardig plastic te maken, dat in tegenstelling tot het echte plastic wel duurzaam is. Bouwbedrijven in bijvoorbeeld Canada gebruiken al langer hennep als letterlijke bouwstenen voor nieuwe woningen. De toekomst is groen, de toekomst is hennep! Ook voor de 60.000.000.000 LEGO-blokjes die jaarlijks geproduceerd worden.

MARIJUANA PEPSI HAALT DOCTORAAT OP UNIVERSITEIT MILWAUKEE Je hoort wel eens van vaders die hun zoon naar een beroemde voetballer noemen. Maar wat te denken van de naam Marijuana Pepsi die deze inmiddels 46-jarige Amerikaan van haar moeder kreeg? Het verhaal achter die bijzondere

ER KOMT EEN TWEEDE SEIZOEN UNDERCOVER

voornamen? Haar moeder meende dat haar kind met deze naam extra attentie uit de hele wereld zou krijgen. Dat is gelukt,

De Nederlands-Vlaamse serie Undercover is een groot succes geworden. Kijkers over de hele

want nu ze zich officieel Dr. Marijuana

wereld waardeerden de Netflix-serie met hoge cijfers. Dat succes betekent dat er een tweede

Pepsi mag noemen is haar bijzondere

seizoen gemaakt zal worden. Ditmaal krijgt het duo Anna Drijver en Tom Waes te maken met de

verhaal wereldwijd in de media te volgen.

internationale wapenhandel. Anna heeft inmiddels wel de politie verlaten; zij werkt voor een

De kersverse doctorandus, die

14 Highlife

mensenrechtenorganisatie.

afstudeerde op de dissertatie ‘Black

Publiekslieveling Ferry Bouman keert

Names in White Classrooms’ rookt echter

gelukkig ook terug. Vanuit de cel

geen wiet, noch drinkt ze cola. Over haar

probeert hij achter de ware identiteit van

bijzondere naam zegt ze: “Het maakt me

de Undercover-agent te komen die

niet uit hoe mensen over mijn naam

hem achter de tralies heeft doen

denken.” Haar volgende project? Een

belanden. De opnamen beginnen in

boek schrijven waarin ze uitlegt hoe

september en de serie zal in het voorjaar

studenten vooroordelen en stereotypen

van 2020 uitgezonden worden.

kunnen overwinnen.


WINNAARS 2019


25-jarige jubileum-editie Highlife Cup enorm succes!

Silver Haze Kampioen! Dit jaar was de jubileum-editie van de befaamde Highlife Cup! Voormalig Highlife hoofdredacteur en ere-jurylid Joop Mestrom wees ons daarop, want Joop was er al bij toen de allereerste Highlife Cup werd gehouden in 1994. En dus viel er extra veel te vieren op evenemententerrein Aquabest te Best, waar de Cup aller Cups dus maar liefst voor de 25ste keer werd gehouden! Tekst: cccp Foto’s: Highlife

188 samples Inmiddels zijn we 25 jaar verder, en bestaat de Highlife Cup, ondanks alle tegendruk van politiek, politie en enge nieuwe wetten, nog steeds. De Ahoyhallen in Rotterdam, waar de eerste uitreiking plaatsvond, werd in de loop der jaren o.a. verruild voor Marcanti Plaza te Amsterdam, de RAI te Amsterdam, Ruigoord, de Jaarbeurshallen te Utrecht, het Flevopark te Amsterdam tijdens de Cannabis Bevrijdingsdag festivals om sinds een jaar geleden weer te verhuizen naar de nieuwste lokatie, het altijd vriendelijke en gastvrije Aquabest te Best. Met meer dan 33 deelnemende bedrijven die samen dit jaar maar liefst 188 samples inleverden, is de Highlife Cup ook weer Een kwart eeuw Highlife Cup dus,

stuk of 80 tot 100 samples te testen. Elke

helemaal terug op het oude niveau uit die

dus even tijd om terug te blikken. In

blower weet dat dit onmogelijk is.

beginjaren, toen er soms wel eens meer

1994 bestond de Highlife amper een

dan 200 samples werden ingeleverd.

glimmend telefoonboek. Coffeeshops,

Zorgvuldig gekozen vakjury

Swingend en vlot festijn

growshops, headshops en in mindere

Bij de Highlife Cup zou dit op een heel

Daarnaast werd de Cup voor de tweede

mate zadenbedrijven, want die waren er

andere manier moeten gaan, zoveel

keer op rij gekoppeld aan de nieuw door

toen nog amper, streden om een beker

was duidelijk. En zo werd een wedstrijd

Soft Secrets opgerichte Plant van het

in deze nieuwe wiet- en hasjwedstrijd.

bedacht die tot op de dag van vandaag

Jaar wedstrijd. In deze verkiezing worden

Tot die tijd was er alleen de High Times

nog wordt gefinetuned, want niks is

de beste planten van verschillende

Cup in Nederland, een Amerikaanse

veranderlijker dan de cannabisscene.

zadenbedrijven gekozen door de online

wietcup die meer bedoeld was als een

Een blinde test door een zorgvuldig

bezoekers van de Soft Secrets website.

soort reisbureau voor Amerikaanse

gekozen vakjury, bestaande uit cannabis

Daarnaast geeft een vakjury, bestaande

blowers dan iets anders. Zogenaamde

connaisseurs, was de meest voor de

uit de beste schrijvers van Soft Secrets,

juryleden kochten een dure pas waarmee

hand liggende optie. En dan niet in een

ook haar mening. De planten werden

zij toegang kregen tot ‘gratis’ samples

tijdsbestek van enkele dagen in rokerige

daarbij geselecteerd uit acht verschillende

(een sigaar uit eigen doos zou je het ook

coffeeshops, maar gewoon lekker thuis,

categorieën. Het gaat in deze verkiezing

kunnen noemen) bij deelnemende (en

op de eigen vertrouwde manier in een

niet zozeer om de smaak van de buds,

daarvoor betalende) coffeeshops, waarna

tijdsbestek van enkele maanden! Alleen op

zoals in de Cup, maar om het kweken

zij ter plekke even hun oordeel gaven in

die manier komen de samples het beste

van de plant zelf. Een verkiezing dus voor

de vorm van punten. De arme juryleden

tot hun recht en worden ze niet als een

en door kwekers. De presentatie van de

hadden dan drie dagen de tijd om een

even-tussendoor rokertje beschouwd.

25ste Highlife Cup was weer als vanouds

jaar en was het blad al zo dik als een

16 Highlife


Heuse showgirls deelden gratis Highlife Cup samples uit

Overall winnaar in de hasj en extracties: coffeeshop Greenhouse Secret Farmers uit Den Haag

Overall winnaar onder de wiet samples: coffeeshop Zero Zero uit Arnhem

Na jarenlange afwezigheid was coffeeshop Genesis uit Geleen weer van de partij – en won meteen een beker!

Het dynamische duo Cliff en Cobus

Het was allemaal zo decadent, een menu vol GRATIS samples van de beste wiet en hasj van Nederland!

Highlife 17


in handen van Radio 10 DJ en Highlife Cup veteraan DJ Cobus Bosscha, die er weer een swingend en vlot festijn van maakte.

Winnaars Grote winnaar van de Highlife Cup 2019 werd de Silver Haze van coffeeshop Zero Zero uit Arnhem. Onder de wietsoorten hadden zij de meeste punten van allemaal, en dus zeker geen zero’s zero’s. Voor het eerst werd dit jaar ook een Cup voor de beste winnaars onder de hasj en extractie categorieën uitgedeeld, simpelweg omdat het niet eerlijk zou zijn om een extractie of hasj-soort de enige overall beker te laten winnen. Grote winnaar daar werd coffeeshop Greenhouse Secret Farmers uit Den Haag, die met hun waanzinnige extractie Cheese Dawg het hoogste aantal punten van iedereen scoorde.

Goede boost Het regende ook weer punten voor de vele ‘usual suspects’ uit de Hollandse coffeeshopwereld. Uiteraard stond de Haagse coffeeshop en verwoedde Highlife Cup verzamelaar Dizzy Duck weer meerdere malen op het podium, net als de Maastrichtse giganten Kosbor en Mississippi. Grower’s Choice verraste iedereen door met de eerste prijs in de autoflowering categorie aan de haal te gaan en Dutch Passion won de CBD categorie voor het tweede jaar op rij met hun onovertroffen Charlotte’s Angel CBD, een soort met minder dan 1% THC en meer dan 20% CBD. Royal Queen Seeds pakte de eerste prijs in de categorie Wiet Algemeen op aarde, met een soort die nog niet eens uitgekomen is op hun menu! El Patron heet deze nieuweling, en we denken dat we nog veel gaan horen over deze nu nog onbekende soort de komende tijd. De Highlife Cup heeft haar in ieder geval een goede boost gegeven! Verder veel prijzen voor coffeeshop Magic uit Den Haag, hun collega’s van Greenhouse Sercret Farmers uit dezelfde stad, en bekers voor o.a. Kera Seeds en coffeeshop High Society uit Leiden. Highlife en Soft Secrets bedanken langs deze weg alle deelnemers, juryleden en online bezoekers die hebben meegeholpen om van de Highlife Cup en Soft Secrets’ Plant of the Year weer een groot succes te maken. Tot volgend jaar!

18 Highlife


Highlife Cup Winnaars 2019 Categorie A - Wiet algemeen op hydro systemen 1. A10 – Melon Express van coffeeshop Kosbor uit Maastricht met 541 punten 2. A5 – Night Terror OG van coffeeshop Greenhouse Secret Farmers uit Den Haag met 538 punten 3. A16 – Seven-Eleven van Kera Seeds

Categorie C – Autoflowers

2. H4 – Super Orange Glue van coffeeshop

1. C4 – Rainbow Candy Auto van Growers

3. H10- Fruiti Neville van coffeeshop Kosbor

High Society uit Leiden met 536 punten Choice met 521 punten

uit Maastricht met 531,5 punten

2. C11 – Amnesia Auto van Zamnesia Seeds met 519 punten

Categorie I – Indica’s (>70%)

3. C6 – Super Amnesia Haze Auto van coffeeshop Magic uit Den Haag met 516 punten

met 534 punten

1. i1 – Blue Muffin van coffeeshop Mississippi uit Maastricht met 546 punten 2. i11 – Dizzy Gelato ’91 van coffeeshop Dizzy

Categorie B - Wiet algemeen gekweekt op aarde

Categorie D – Haze soorten gekweekt op hydro systemen

3. i5 – Big Buddha Cheese van coffeeshop

1. B23 – El Patron van Royal Queen Seeds met

1. D12 – S-5 van coffeeshop Relax uit

Categorie J – CBD Wiet

551,5 punten 2. B13 – New York Diesel van coffeeshop Magic uit Den Haag met 547,5 punten 3. B5 – Wedding Cake van Gallery Colorado uit Utrecht met 536 punten

Duck uit Den Haag met 540 punten High Society uit Leiden met 536,5 punten

Amsterdam met 563 punten 2. D8 – Amnesia Haze van coffeeshop t Bunkertje uit Apeldoorn met 559 punten 3. D11 - White Amnesia van coffeeshop Dizzy Duck uit Den Haag met 556,5 punten

1. J2 – Charlotte’s Angel CBD van Dutch Passion met 519,5 punten 2. J3 – Cheese CBD van coffeeshop Dizzy Duck uit Den Haag met 505 punten 3. J1 – Harlequin van coffeeshop High Society

Categorie E – Haze soorten gekweekt op aarde

uit Leiden met 500,5 punten

Categorie K – Hasj 1. E2 – Silver Haze van coffeeshop Zero Zero uit Arnhem met 565 punten

1. K14 – Kushberry Hasj van coffeeshop

2. E17 – AMG van Kera Seeds met 557 punten

Papillon uit Amsterdam met 556 punten

3. E14 – Amnesia Haze van SuperStrains met

2. K17 – Sensi #140 van coffeeshop Club Media

552,5 punten

uit Amsterdam met 554 punten 3. K8 – Temple Balls van Sensi Seeds

Categorie F – Kush soorten 1. F2 – 501st OG van coffeeshop MaryJane uit

met 552 punten

Categorie L – Extracties

Maastricht met 556 punten Lieftallige smiley meisjes verwelkomden de genodigden

2. F9 – OG Kush van coffeeshop Cremers uit Den Haag met 547 punten 3. F16 – OG Kush van coffeeshop Genesis uit Geleen met 539 punten

1. L4 - Cheese Dawg van Greenhouse Secret Farmers uit Den Haag met 572,5 punten 2. L3 – Moon Rocks van coffeeshop Zero Zero uit Arnhem met 570 punten 3. L6 – Moon Rocks van coffeeshop ’t

Categorie G – Skunk soorten 1. G10 – Purple Shoreline van coffeeshop Dizzy Duck uit Den Haag met 546 punten 2. G4 – AK-47 Cherry van coffeeshop

Bunkertje uit Apeldoorn met 557 punten

Highlife Cup overall winner in de hasj en extracties categorie

Greenhouse Secret Farmers uit Den Haag met 541,5 punten 3. G11 – Amsterdam Cheese van Kera Seeds

L4 - Cheese Dawg van Greenhouse Secret Farmers uit Den Haag met 572,5 punten

met 525 punten

Categorie H – Sativa’s (>70%)

Highlife Cup overall winner in de wiet categorie

1. H2 – Iggy Pot van coffeeshop Blue Sea uit

E2 – Silver Haze van coffeeshop Zero Zero uit

Amsterdam met 554 punten

Arnhem met 565 punten

Highlife 19


ADVANCES BEYOND CANNABIS

The ABC of CBD Groene gummibeertjes, lollies, repen, shakes, capsules of ‘gewoon’ druppels: in allerlei verschijningen belooft CBD hulp bij vele kwalen. Een cannabisproduct, verkrijgbaar bij de drogist én je wordt er niet high van. Voor wie om zijn gezondheid geeft, lijkt CBD dé vondst van de 21e eeuw. Maar wat is het eigenlijk? En wat doet het precies voor het lichaam? Door: redactie Highlife

Het Hash Marihuana & Hemp Museum in

tegen spanningen of

Amsterdam presenteert tot en met 24

slapeloosheid. De

november met trots de eerste

onderzoeken naar de stof

tentoonstelling over CBD in Europa. In “The

nemen toe en de resultaten

ABC of CBD” neemt het museum je mee van

suggereren allemaal hetzelfde:

de vele toepassingen naar de bron van het

CBD heeft een positief effect op

mysterieuze molecuul.

het lichaam en draagt bij aan een algeheel gevoel van welzijn. Nog

Geen high

steeds echter vormen de

CBD, voluit cannabidiol, is één van de

controversie rond de cannabisplant

werkzame bestanddelen in cannabis; een

en haar legale status wereldwijd een

kruid dat al eeuwenlang door mensen

uitdaging voor de acceptatie van

gebruikt wordt vanwege zijn helende

CBD-producten. Er is nog een

werking. Anders dan de psychoactieve stof

lange weg te gaan. ‘Het ABC van

THC, maakt CBD je niet high. Als medicijn is

CBD” is een pleidooi voor de

CBD zelfs voorgeschreven aan kinderen,

veelzijdigheid van de

tegen bepaalde vormen van epilepsie. De

cannabisplant. Het Hash

meeste CBD in producten die verkrijgbaar

Marihuana & Hemp museum wil

zijn in winkels wordt betrokken uit

met de tentoonstelling bijdragen

vezelhennep. In Nederland wordt hennep

aan een bewustzijn waarin cannabis

legaal geteeld door het bedrijf HempFlax,

staat voor welzijn.’

een zusterbedrijf van het museum.

Cannabis voor welzijn In ‘The ABC of CBD’ zet het museum de niet-geestverruimende kant van de cannabisplant in het zonnetje. CBD wordt veelal gebruikt voor verlichting van pijn,

20 Highlife

Hash Marihuana & Hemp Museum Oudezijds Achterburgwal 130 1012 DT Amsterdam www.hashmuseum.comVOORTGANG WIETEXPERIMENT

Het spel tussen coffeeshops en telers Het Wietexperiment begint steeds meer vorm te krijgen. In de nazomer zal duidelijk zijn welke gemeenten uiteindelijk mee gaan doen. De aanmeldingsprocedure voor de telers start volgens planning begin volgend jaar. Eind volgend jaar is bekend welke telers het geworden zijn. Dan kan het spel tussen telers en coffeeshops beginnen. Door: Nicole Maalsté

Het zal erom spannen of de eerste legale wiet in

breken spannende tijden aan. De belangrijkste

coffeeshops in gemeenten die niet meedoen

de coffeeshops ligt voordat we in het voorjaar

vraag voor hen is of de legaal geproduceerde

aan het experiment.Als de geleverde kwaliteit

van 2021 nieuwe verkiezingen hebben. Het is nog

cannabisproducten voldoende aanslaan bij de

van de legale producenten goed is, dan hoeven

een hele klus om het wetgevingstraject te

consument. Zullen de aangewezen

de burgemeesters ook niet te vrezen voor

regelen. Maar ook om alle praktische en

producenten in staat zijn om een divers aanbod

justitiële procedures van

logistieke problemen rondom het

van betaalbare, kwalitatief goede

coffeeshopexploitanten vanwege

wietexperiment op te lossen. Risico’s moeten

cannabisproducten te leveren? Niemand zit te

inkomstenderving.Alle coffeeshops in de

zoveel mogelijk worden afgedekt.Voor de

wachten op een groeiende illegale markt of

deelnemende gemeenten moeten immers tot

betrokken gemeenten, coffeeshops en telers

consumenten die massaal uitwijken naar

ongenoegen van een deel van de

22 Highlife

Legale wiet in de USA


burgemeesters verplicht meedoen aan het

toenemen en daarmee ook de onrust op straat.

voorbereidingsfase voor het experiment

experiment.

Iedereen moet bij coffeeshops terecht kunnen.

binnen deze kabinetsperiode van start gaat.

Het lijkt erop dat dat niet het geval is, dus dan

Dat zou dan ergens halverwege volgend jaar

willen wij niet meedoen”, aldus Sikkema.

kunnen zijn. Veel betrokkenen zijn erg

Laatste onderhandelingen Over dit laatste punt wordt overigens op de

benieuwd hoe het spel tussen coffeeshops en

achtergrond nog druk onderhandeld. Zo schreef

Gefaseerde overgang

producenten gespeeld gaat worden. Het is

de gemeente Utrecht in een brief aan minister

De coffeeshopsector maakt zich vooral druk

denkbaar dat de producten van bepaalde

Grapperhaus dat zij verplichte deelname van

over de overgangstermijn waarbinnen de

telers meer geliefd zijn dan die van anderen.

coffeeshops niet nodig vindt. Utrecht wil graag

coffeeshops die meedoen aan het experiment

Dat betekent dat coffeeshops op tijd moeten

deelnemen aan het experiment, maar dan

volledig overgestapt moeten zijn op een legaal

inkopen om verzekerd te zijn van een goed

alleen met gemotiveerde coffeeshops. Op die

assortiment.Via de landelijke koepel Cannabis

assortiment. Coffeeshops mogen een

manier heeft het experiment volgens de

Connect heeft de sector vanaf het allereerste

weekvoorraad in huis hebben. Maar ze kunnen

Utrechtse burgemeester veel meer kans van

begin duidelijk gemaakt dat een abrupte

ook partijen reserveren. Die blijven dan bij de

slagen en kan het ‘weglekken’ van consumenten

overgang niet wenselijk is en grote risico’s met

producent opgeslagen. Het is ook niet

naar de illegale markt worden voorkomen. In de

zich meebrengt. Legale producenten moeten

ondenkbaar dat producten die meer gewild

brief wordt ook het probleem met hasj

de tijd krijgen om cannabisproducten te

zijn, duurder worden. En wat gebeurt er met de

aangekaart. De Utrechtse burgervader meent

produceren die voldoende aansluiten bij de

producten van telers die onvoldoende in

dat het experiment pas kan starten wanneer de

wensen van consumenten. En consumenten

smaak vallen? Worden die tegen een

in Nederland geproduceerde hasj van

moeten de tijd hebben om te wennen aan de

dumpprijs op de markt aangeboden of

voldoende kwaliteit is. Goede hasj is volgens

nieuwe legale cannabisproducten. Dat geldt

moeten die worden vernietigd?

hem niet binnen afzienbare tijd beschikbaar.

niet alleen voor hasj. Er moet ook voldoende

Tenslotte wil Utrecht meer zekerheid over de

keuze aan wietsoorten en voorgedraaide joints

Consumenten moeten de tijd hebben om te wennen aan de nieuwe legale cannabisproducten.

Bijsturen

zijn. En om met de tijd mee te gaan

Samen moeten de tien producenten ervoor

zouden producenten ook edibles

zorgen dat er op elk moment voldoende

moeten leveren.Anders is de kans

producten van goede kwaliteit beschikbaar zijn.

groot dat consumenten de

Anders valt het hele experiment als een

illegale markt verkiezen en/of

kaartenhuis in elkaar. Er liggen grote kansen voor

uitwijken naar coffeeshops in

producenten, maar er zijn ook grote risico’s. Het

gemeenten die niet in het

is onduidelijk of tien producenten 10% van de

experiment zitten. Dat kan en mag

coffeeshops kunnen bedienen. Mochten de

nooit de bedoeling zijn.

producten goed in de smaak vallen dan moet

financiële en juridische ondersteuning van

een producent snel kunnen opschalen, en

deelnemende gemeenten vanuit de overheid.

Feedback

mocht het omgekeerde het geval zijn dan moet

Dat laatste punt is door bijna alle gemeenten

Het pleidooi voor een gefaseerde overgang van

de producent dat ingecalculeerd hebben in zijn

aangekaart. Er worden op dit moment afspraken

een illegaal naar een legaal assortiment bleek

begroting. In het begin zal de gunfactor een rol

gemaakt binnen de Vereniging van

niet aan dovemans oren gericht. Inmiddels is er

spelen.Telers die bekend zijn in de

Nederlandse Gemeenten (VNG) zodat de

binnen de voorbereidingsfase een

cannabissector hebben daar een voordeel bij.

deelnemende gemeenten deze risico’s niet in

overgangsfase ingebouwd van zes weken

Maar ze zullen het wel waar moeten maken.

hun eentje hoeven te dragen.

waarin coffeeshops het nieuwe aanbod naast

Uiteindelijk zal de gewone marktwerking van

hun oude assortiment kunnen aanbieden en

een goede prijs/kwaliteit verhouding ook in

Ingezetenencriterium

consumenten kunnen wennen aan de nieuwe

deze sector de overhand krijgen.

Een ander punt waar burgemeesters nog over

producten. Zes weken is volgens de

onderhandelen is de verplichte toepassing van

coffeeshopsector en andere experts die daar

Onduidelijkheid

het ingezetenencriterium voor gemeenten die

zicht op hebben véél te kort. De

Hoe het allemaal gaat uitpakken is onduidelijk.

aan de Duitse of Belgische grens liggen. Op dit

verantwoordelijke ministers denken dit te

Snel bijsturen in de praktijk van het experiment

punt lijkt het kabinet geen enkele ruimte te

kunnen opvangen door coffeeshops en

zal erg belangrijk worden. Het is spannend hoe

bieden. De gemeente Oldambt (Groningen)

producenten in de voorbereidingsfase

het er allemaal uit zal gaan zien als legale

heeft nog een poging gewaagd in een gesprek

uitgebreid de kans te geven om met elkaar in

cannabis te koop zal zijn in coffeeshops. Het

met de ministers Bruins (Medische Zorg) en

gesprek te gaan en te onderhandelen over het

geeft natuurlijk een vorm van onzekerheid, maar

Grapperhaus (Justitie & Veiligheid). Maar deze

aanbod dat geproduceerd moet worden. Er is

aan de andere kant zal er toch ook ooit iets

bleven onverbiddelijk: coffeeshops in

een jaar uitgetrokken voor die

moeten gebeuren aan de huidige situatie,

grensgemeenten moeten toeristen weigeren.

voorbereidingsfase. Coffeeshopondernemers

waarbij veel coffeeshops afhankelijk zijn van een

Sikkema, de burgemeester van Oldambt zag

kunnen in dat jaar feedback geven aan de

illegaal aanbod aan wiet en hasj. Het is hoog tijd

zich daardoor gedwongen om zijn eerdere

producenten, waarbij eventueel gebruik wordt

dat de cannabis die consumenten kopen in een

aanmelding voor deelname aan het

gemaakt van een consumentenpanel.

coffeeshop gegarandeerd geen verboden

experiment terug te trekken. “Als

bestrijdingsmiddelen of verzwaringsmiddelen

coffeeshophouders alleen mogen verkopen

Binnen deze kabinetsperiode

bevat en dat consumenten weten wat er in de

aan Nederlanders, kan de straathandel

Het kabinet gaat er nog steeds vanuit dat de

cannabisproducten zit die ze roken of eten.

Highlife 23


NIEUW CANNABIS MUSEUM IN AMSTERDAM GEOPEND “We moeten trots zijn op onze cannabiscultuur”

Nee, er is geen afstandscriterium voor het vestigen van een cannabismuseum vlakbij een al bestaand cannabismuseum. Dat is maar goed ook. Want op minder dan 250 meter van het aloude Hash, Marihuana & Hemp Museum van Ben ‘Sensi’ Dronkers is een nieuw Cannabis Museum in Amsterdam geopend. Highlife was bij de opening. Door: Rob Tuinstra Het nieuwe Cannabis Museum kan zich geen

symbolisch de top van een cannabisplant. De

publiceert, meent dat het museum een

betere locatie wensen. Het museum is op een

grote tuinschaar die meer bij Mossy Giant

hedendaagse kijk op het gebruik van cannabis

aantal bovenverdiepingen aan het begin van

past en speciaal voor de opening

levert. Thijs Roes: “We mogen best trots zijn op

de Damstraat gevestigd, en dat is op zijn

aangeschaft was bleek onvindbaar. En waar

onze cannabiscultuur. Met dit museum hopen

Engels gezegd ‘the gateway to the Red Light

vind je vlakbij een tuincentrum met dat soort

we een bijdrage aan de normalisering van

District, oftewel de Amsterdamse Wallen. In dit

artikelen in hartje Amsterdam?

cannabis te leveren.” Mossy Giant voegt

deel van de hoofdstad, door critici ook wel

daaraan toe: “Of een tweede cannabis

eigenlijk al de voertaal vanwege het grote

Bijdrage normalisering ca nnabis

aantal toeristen dat het oudste deel van

Curator Thijs Roes is trots op het nieuwe

Mokum bezoekt. Dat de uitleg en de gidsen in

museum. De wetenschapsjournalist die via

Cannabis Museum

het nieuwe museum voornamelijk Engelstalig

Vice (tot 2015) en De Correspondent

Damstraat 6

zijn, hoeft dus niet te verbazen.

regelmatig doorwrochte en gewaardeerde

Amsterdam

artikelen over de Nederlandse drugscultuur

www.cannabis-museum.com

Pretpark Amsterdam genoemd, is Engels

Inte ra c ti e Via de begane grond, waar een head & seed shop is gevestigd, komt de bezoeker in een hip nieuw museum waar twee zaken meteen uitspringen. Ten eerste is dat het interactieve deel van de expo. Over drie verdiepingen verdeeld hebben bezoekers de mogelijkheid om zelf actief naar kennis over cannabis op zoek te gaan. Er is een erg goede microscoop waar je zelf een top kunt bekijken en waar je de harskristallen haarfijn kunt bewonderen. Een andere leuke gadget is een soort geurpaneel, waar je proefondervindelijk de verschillende dominante terpenen in populaire wietsoorten kan onderscheiden.

Mossy Giant Het tweede aspect dat opvalt is de prachtige cannabis art van Mossy Giant, oftewel Pieter van Tongeren. Deze boomlange kunstenaar werd ruim een jaar geleden uitgebreid in Highlife geportretteerd, In dat interview onthulde hij de komst van het museum al. Nu blijkt dat zijn rol groter is geweest, want hij was toch een soort aanjager. Niet voor niets viel hem de eer daarom toe om het museum officieel te openen. Met een schaar knipte hij

24 Highlife

Feest!

museum teveel van het goede is? Nee, er kunnen niet genoeg cannabis museums zijn.”


‘Assassin of Youth’ Some legends of cannabis

Hoe ruiken de belangrijkste terpenen?

Thijs Roes wordt geïnterviewd door Powned

Nugsmasher

Dab Rig (The strongest way to smoke)

Mossy Giant heeft het museum officieel geopend

Highlife 25


Profiel Michael Kraland, de man achter de Cannabis Capital Convention

“NIET ÉÉN BUSINESS GAAT ZO SNEL” Hij is nu ruim twee jaar actief in de cannabiswereld en verbaast zich nog steeds over de snelheid waarmee die sector zich ontwikkelt: Michael Kraland. Beleggingsadviseur, hedge fund specialist, voormalig Quote columnist, wijnliefhebber: Kraland heeft een (kleur)rijk CV. Wie is deze man, die verantwoordelijk is voor de Cannabis Capital Convention en de First Wednesdays netwerkbijeenkomsten in Amsterdam? En hoe ziet hij de toekomst van de cannabisindustrie? “Ik zie graag dingen snel gebeuren.” Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Rechts Michael Kraland, links Mila Ice-O-Lator Jansen

Michael Kraland (1950) verdeelt zijn tijd

VAKANTIEHUIS

tussen zijn huis in Ierland, zijn vakantiehuis in

Twee weken later interview ik hem via Skype.

de Provence en Amsterdam, voor de

Kraland zit op het terras van zijn vakantiehuis

(cannabis)projecten waar hij mee bezig is. In

in de Provence, krekels tsjirpen op de

juni sprak ik hem in Londen tijdens de

achtergrond. Hij heeft een week vol huiselijke

Cannabis Europa Week, op een feestje voor

rampen achter de rug, van een gesprongen

‘300 cannabis leaders and investors from

leiding tot een muizenplaag. Kraland: “Dat

around the world’. Hij vond de muziek te

zijn allemaal dingen die je niet hebt als je

hard staan. Met een van zijn medewerksters

geen huizen hebt. Je moet zo min mogelijk

deelden we op het kleine terras voor de club

hebben in het leven, dan heb je minder

een Crafty vaporizer met een lekker

gezeik aan je kop. Ik ben de hele dag alleen

Tangie-achtig wietje uit Amsterdam.

maar bezig geweest met gasflessen en

26 Highlife

We zijn krampachtig en op een bijzonder schizofrene manier bezig onszelf in de staart te bijten.


aansluitingen en zoeken naar de

laatste jaren belegt hij ook voor eigen

zelden, maar hij heeft wel een mening over

gereedschapsdoos.”

rekening, samen met een partner.

welke kant het opgaat met de

ZIJPADEN

CANNABIS

bedrijven, vooral in Canada, met torenhoge

Nog voordat het interview goed en wel is

“We zoeken naar niches. Een van de niches

waarderingen. Enige miljarden of meer, dat

begonnen, belanden we al op zijpaden die

waar ik wat in wilde doen was cannabis. Ik had

zijn er een stuk of drie: Aurora, Canopy en

weliswaar fascinerend zijn, maar niets te

weleens, op mijn negentiende, een jointje

Tilray. Ik veronderstel dat daar heel veel

maken hebben met cannabis. Over de regio

gerookt, dus ik dacht dat ik er iets vanaf wist.

lucht uit gaat lopen. Neem Tilray. Ik ga niet

waar zijn vakantiehuis staat, bijvoorbeeld. De

Maar dat viel bitter tegen. Als je eerlijk bent

zeggen dat het een criminele organisatie is,

Markies de Sade komt er vandaan, dus bracht

met jezelf, dan heb je snel door waar je wat

maar als alles wat daar gebeurt niet

hij ooit een champagne op de markt met de

vanaf weet en waar je niks vanaf weet.

strafbaar is… dan vind ik dat reuze leuk voor

naam van de beruchte markies. “Een heel

Uiteindelijk was het bij mij dichtbij niks.” Het

ze. Geweldig. Maar daar zit iemand de koers

mooie champagne, won allerlei prijzen. Niet

was een van de redenen om de Cannabis

te manipuleren, zou je zeggen.”

mijn beste commerciële project ooit, maar

Capital Convention te organiseren in het EYE

esthetisch zeer geslaagd.” Van De Sade naar

Filmmuseum, in september 2018. “Ik dacht: ik

FRAUDE?

de Kruistochten is maar een kleine stap: “Het

ga niet alles zitten lezen waar ik drie jaar

Ook bij Aphria passeren zaken die niet anders

gebied waar ik zit was ooit het terrein van een

eerder mee had moeten beginnen. Ik ga

dan fraude genoemd kunnen worden.

volkerenmoord, één van meerdere Franse

gewoon iets wanordelijks doen en ik

“Ondertussen gaat dat bedrijf gewoon door,

genocides, op de Waldenzen.”

organiseer een conventie.”

alsof het normaal is wat er gebeurt. Daar ben

SPRAAKWATERVAL

THE BIG PICTURE

eeuwig doorgaan.” Wat Kraland betreft is er

De spraakwaterval stokt maar één keer, als

Het evenement was een succes en maakte

geen reden om cannabisbedrijven anders te

ik vraag naar zijn vader en moeder, naar

Kraland een paar dingen duidelijk. “Er is

beoordelen en waarderen dan andere

waar hij vandaan komt. Kraland zwijgt,

enorme belangstelling is en er is weinig

bedrijven. “Wij zijn beleggers en proberen op

herhaalt de vraag en zegt dan: “Voor de

kennis, maar ook heel ongelijk verdeelde

die manier dingen concreet en inzichtelijk te

cannabisindustrie. “Er zijn een paar

ik stomverbaasd over. Maar het kan niet

meeste mensen is het heel makkelijk om te zeggen waar ze vandaan komen. Ik dacht dat vroeger ook te weten, maar nu niet echt meer. Ik ben een kind van vluchtelingen, van mijn vaders kant en mijn moeders kant. Zij hebben elkaar gevonden na de oorlog en ik ben geboren in Nederland, als de

Plezier, dat weten we al sinds de Middeleeuwen, is verdacht.

maken, voor onszelf en anderen. Het zijn gewoon groeibedrijven, maar wel met een grote mate van reglementaire onzekerheid. Kijk naar Europa, dat is een reglementair patchwork, dat helemaal medicinaal is. Want plezier, dat weten we al sinds de Middeleeuwen, is verdacht.”

eerste en de laatste van mijn eigen familielijn.” Veel wil hij er niet over kwijt. “Ik

kennis. Sommige mensen weten heel veel

WIM T. SCHIPPERS

heb een familieverleden met veel tragiek,

van iets, maar zien the big picture niet goed.

Ineens weet ik aan wie Kraland me doet

veel los zand.”

Anderen zien the big picture wel, maar

denken: aan Wim T. Schippers. Niet alleen

hebben geen idee hoe het allemaal echt

door hoe hij van de hak op de tak springt,

BELEGGEN

werkt. Vooral met medisch en recreatief is het

maar ook door stevige stellingen te poneren

Op zijn negentiende wilde hij verhuizen

een complexe fact set geworden.” Het is een

en die meteen zelf onderuit te halen. “Ik ben

naar Parijs, waar zijn vriendin woonde. Zijn

gevleugeld woord geworden, zegt hij, dat de

gefascineerd door het hele medische

ouders stonden het niet toe. Later

cannabis business uit hondenjaren bestaat.

gebeuren. Wat hier gebeurt, ik denk dat we

trouwden ze en kregen twee kinderen.

“Dus elk jaar is zeven jaar waard. Dat is ook zo,

dat nooit meer mee gaan maken. Of

Kraland studeerde in Lausanne en Geneve,

in elk geval sinds ik er in zit. Het gaat

misschien wel, weet ik veel. De geschiedenis

politicologie en internationale

bliksemsnel. Niet één business gaat zo snel.

accelereert, hè. De singularity. Maar wat we

betrekkingen. “Ik wilde de publieke zaak

Dat vind ik leuk, want ik heb toch een beetje

meemaken is ongelofelijk. We hebben de

dienen, maar toen ik ging solliciteren was ik

een ADHD kant: ik ben graag actief en ik zie

Opiumoorlogen gehad, dat was het laatste

er snel achter dat dat niks voor mij was. Toen

graag dingen snel gebeuren. In de industrie

evenement op dit gebied.”

ben ik naar INSEAD gegaan, een vrolijke

duren processen altijd heel lang en gebeurt

handelsdagschool in Fontainebleau.”

er zelden iets nieuws, één of twee keer in de

PAKKENMANNETJES

Kraland maakte carrière in het

tien jaar. Maar hier is elke dag nieuws, strómen

Dat Nederland op cannabisgebied

bedrijfsleven, woonde dik veertig jaar in

nieuws.” Zelf is hij geen nieuwsfreak: “Het

achterloopt bij de VS en Canada is geen

Parijs en werkte voor Remy-Martin en

nieuws is een ziekte, in mijn ogen. Waar het

nieuws, maar kunnen we die achterstand nog

Pernod-Ricard. Later begon hij voor

om gaat is wat er echt gebeurt.”

inhalen? “Ja, ik denk dat dat kan. Maar ik ben

zichzelf in de financiële sector. Op zijn CV

erg sceptisch dat het gaat gebeuren met de

staan twee grote internet projecten: de

VOORSPELLINGEN

huidige mensen op de huidige stoelen.

beleggerwebsites IEX.nl en Inveztor.nl. De

Aan voorspellingen waagt Kraland zich

Natuurlijk kun je inlopen. Als Denemarken

Highlife 27


netwerkbijeenkomst voor de cannabisindustrie in Amsterdam, onder de noemer First Wednesdays. Het concept komt uit Londen, van de mensen achter Cannabis Europa. In juli ging First Wednesdays van start in Parijs. Kraland ontmoette er Frédéric Parc. “Ik vond hem verreweg de beste spreker, omdat hij voortkomt uit de patiënten hoek. Hij is wel een activist, maar een patiënt-activist. Het probleem met activisten is vaak dat ze een wereldbeeld willen uitdragen en dat opdringen. Dat wil hij niet, hij wil mensen beter maken.” Zelfs in Frankrijk glipt de geest uit de fles. “Op televisie zie je shows met moeders met epileptische en autistische kinderen. In Frankrijk zie ik nu voor het eerst lichtpuntjes.”

HEEL INTERESSANTE BEDRIJVEN Laatste vraag: komt er dit jaar nog een Cannabis Capital Convention? “We zijn er vanuit het niets verschijnt. Laten we even de

geslaagd. Verwijzend naar de aanslag op

heel druk mee bezig. Het vinden van een

context schetsen: we hadden in Nederland

journaliste Daphne Caruana Galizia, zegt hij:

datum is niet eenvoudig. Er wordt zo’n hoop

een door twee vrouwen opgezet systeem,

“Waar Malta echt mee voor ligt op andere

informatie over ons uitgestort, er zijn zoveel

dat revolutionair was. En wat hebben de

landen, is het laten ontploffen van

congressen, dat het moeilijk is om je plaatsje

pakkenmannetjes daarmee gedaan? Die

journalisten. Daar heb ik ook wel een vraag

te vinden. We hebben enige mensen die echt

hebben dat teruggebracht van 1500

over gesteld. Maar goed, ik zit daar niet om

fantastisch zijn, die zelf beleggen in cannabis

coffeeshops naar 500.” Voor de

ruzie te maken. En ik vond het de best

of voor family offices, maar die zelfstandig

duidelijkheid: die vrouwen zijn Irene Vorrink,

georganiseerde cannabis conventie die je je

zijn.” Want de VS en Canada mogen dan vóór

die in 1976 het gedoogbeleid introduceerde

in kan denken. Dit was het enige waarvan ik

lopen, dat wil niet zeggen dat er aan deze

en Els Borst, die een kwart eeuw later

zei: moet dat nou zo, zonder enige kritische

kant van de oceaan niks gebeurt. “Er zijn in

medicinale cannabis legaliseerde. Kraland:

noot?” Dan toch liever de koning van Lesotho.

Europa heel interessante bedrijven, ook in

“Ik ben heel erg pro vrouw. Mijn moeder was

Alhoewel. “Misschien martelt hij allemaal

Nederland, die op dit gebied echt wel wat

een vrouw, bijvoorbeeld.”

mensen, ik heb het nog niet gecheckt, hoor.

voorstellen. Sommige van die bedrijven

Maar ik vond hem geweldig.”

hebben helemaal geen geld nodig: die

LESOTHO

kunnen op eigen kracht doorgaan, omdat ze

Terug naar de Cannabis Europa Week in

VERDAMPEN EN EDIBLES

al jarenlang een model hebben waardoor ze

Londen. Die liet opnieuw zien hoe mondiaal

Alle gekheid op een stokje: de teelt van

niemand nodig hebben. Omdat autonomie

de opmars van de plant is. Kraland was

cannabis zal verhuizen naar landen rond de

een kwestie van overleven was.”

onder de indruk van de koning van Lesotho,

Evenaar, denkt Kraland. En de producten

een van de eerste Afrikaanse landen die

zullen beter worden en diverser. “Ik ben een

NIEUWE DINGEN ONDERNEMEN

cannabis heeft gelegaliseerd. “Een Nelson

liefhebber van goede wijn. En ik ben een

“Andere bedrijven willen wat verder gaan,

Mandela-achtige man van een jaar of

foodie. Dus ik denk meteen aan premium

nieuwe dingen ondernemen, en die kunnen

zeventig, die heel wijs klonk. En Lesotho is

stuff. En aan premium stuff liefhebbers over

wél wat hulp gebruiken. Dan zijn er nog een

een bergstaat, met koele nachten. Als ik

de hele wereld die elkaar de hand reiken en

heleboel ondernemers in Nederland, die

denk aan koele nachten en hete dagen,

steeds nieuwe dingen uitvinden. Dat vind ik

moeten ook bediend worden. En dan heb je

denk ik aan de allerbeste wijnen ter wereld:

geweldig.” Roken zal helemaal uit raken:

mensen die multinationaal bezig zijn in

die komen zo tot stand. Dat is met cannabis

“Mensen gaan het op andere manieren tot

Europa, ik denk dat daar de toekomst ligt.

waarschijnlijk een beetje hetzelfde. En hoe

zich nemen, dat creëert weer een hele

Uiteindelijk moet er een eenduidig beleid

dichterbij de Evenaar, hoe goedkoper alles

industrie.” Verdampen dus, en edibles in alle

komen in de EU. Of dat van een leien dakje

is. De grond is er nog niet vergiftigd, je kunt

soorten en maten. In Nederland blijft het

gaat lopen, daar durf ik me echt niet over uit

mensen aan het werk zetten. Goed, in Afrika

ondertussen aanmodderen. “We zijn

te laten. Je moet heel erg uitkijken met

is het nooit eenvoudig en niet altijd even fris,

krampachtig en op een bijzonder schizofrene

voorspellingen, want je zit er altijd naast.

maar dat is het bij ons ook niet.”

manier bezig onszelf in de staart te bijten.”

Vooral als het de toekomst betreft.”

MALTA

FIRST WEDNESDAYS

Het optreden van de eerste minister van

Sinds mei organiseert Kraland’s team elke

https://cannabiscapitalconvention.eu/

Malta in Londen vond Kraland minder

eerste woensdag van de maand een

https://firstwednesdays.eu/amsterdam

28 Highlife


De eeuwenoude baden

Cannabis in Georgië

Tiblisi is verrassend hip maar altijd authentiek Het duurt welgeteld 35 seconden voordat ik een jointje aangeboden krijg. Ik ben bij Fabrika, de megahippe hotspot van Tbilisi in Georgië wanneer ik een bekende geur ruik. Ik draai me om en kijk glimlachend naar een trio dat genietend een jointje deelt. Ze merken me op en wenken me meteen om de joint te delen. Lekker!

als overal elders in de wereld is dat het toverwoord. Tamaz: “Ik heb een hele fijne Lemon Cheese. Do you wanna try?” Ik krijg de eer om de joint op te steken. Het is een ‘Hollandse’ variant, met tabak. Tamaz vertelt een groot fan van Franco van de Strain Hunters te zijn. “I have watched all his video’s. He was a

Het zal me later nog een paar keer gebeuren.

koppel uit Rusland en Roemenië me bij een

great man,” vertelt hij bewonderend over de in

Blowers in Georgië zijn altijd bereid om hun

hernieuwde ontmoeting smeken om een

2017 overleden cannabisgrootheid. Tamaz: “Ik

rookwaar met je te delen. Tbilisi is een

adresje. Want ook hen is het na lang zoeken

had als eerbetoon zijn gefeminiseerde zaden

geweldig gastvrije stad en de jonge inwoners

niet gelukt om aan wiet te komen.

van Green House besteld. Wat denk je?” Ik

die Engels spreken zijn dat ook. Delen is okay,

complimenteer hem. Dit is prima wiet.

maar wiet verkopen? Dat is nog niet

‘Hollandse’ variant

ingeburgerd. Of zou het komen omdat we hier

Drie dagen eerder deelden we nog een fijne

Gedecriminaliseerd

in juni zijn en de voorraad buitenwiet van het

Lemon Cheese. Wederom bij Fabrika. Tamaz,

Maar ze willen bij Fabrika niet bekend staan als

vorige jaar zo langzamerhand opraakt? Feit is

een local uit Tiblisi, nodigt ons meteen uit als

DE plaats waar je wiet kan roken. Beide malen

wel dat Sergej en Elena, een hevig verliefd

we melden dat we uit Amsterdam komen. Net

komt na enige tijd iemand van de beveiliging

Highlife 29


Tiblisi en de vredesbrug

Fabrika

Zo ziet een binnenplaats in Tiblisi er uit

Het uitzicht langs eens van de heuvels

van het grote complex op ons af om te

Rusland. Na de onafhankelijkheid van Georgië

en de lokale keuken is erg lekker. Je kunt uren,

waarschuwen dat we niet zomaar kunnen

in 1991 volgde later een bloedig conflict met

dagen, of in ons geval weken door Tiblisi

gaan blowen. Dat is ook wel begrijpelijk.

Rusland, dat nog steeds niet opgelost is.

dwalen en je amuseren met prachtige art

Cannabis is hier dan wel gedecriminaliseerd,

Tijdens ons verblijf beledigde een Russische

deco architectuur, vervallen binnenplaatsen,

maar toch kun je niet voorzichtig genoeg zijn.

politicus het Georgische volk tot op het bot,

verrassende terrasjes of prima wijnen. En als je

Deze stap vooruit volgde na een aantal acties

door vanuit het Georgische parlement

geluk hebt, krijg je af en toe ook een heerlijk

van de nog prille pro-legalisatie beweging in

Russisch te spreken. Er volgden zware rellen,

Georgisch jointje aangeboden.

Georgië. De vooruitgang gebeurt echter met

waar bij verschillende demonstranten een

kleine stappen. In deze voormalige Sovjet

oog verloren omdat

Republiek is de Orthodoxe Kerk nog

de oproerpolitie van

almachtig. En die staat niet echt positief tegen

dichtbij met rubber

‘nieuwerwetse’ zaken als legale wiet of

kogels op hen schoot.

bijvoorbeeld rechten voor homoseksuelen. Tijdens ons verblijf wordt de Gay Pride

Art Deco

uitgesteld vanwege dreigende rellen met

Toch is een bezoek

conservatieve tegenstanders.

aan deze regio de moeite waard. Tiblisi is

Abchazië

wonderschoon en

Irakli, een toergids die ons op een dagtrip naar

leidt nog niet aan het

Armenië meeneemt, vertelt ons dat er lokaal

overtoerisme

in Georgië wel een traditie is om wiet te telen.

waarmee je op steeds

Een andere bron meldt dat we dan naar de

meer plaatsen in

regio Abchazië moeten kijken; daar zou de

Europa te maken

beste wiet van het land verbouwd worden.

hebt. De jongere

Maar het is een van de twee Georgische regio’s

generatie spreekt een

die in feite bezet worden gehouden door

prima woordje Engels

30 Highlife

Highlife in TiblisiCommissie Amerikaanse Congres praat over legale wiet Door: redactie Highlife

Het was een historische bijeenkomt, aldus vele betrokkenen. Een bijeenkomst van een commissie van het Amerikaanse Congres kreeg veel publiciteit omdat er kamerbreed over legalisering van cannabis in de VS werd gesproken. Republikein Tom McClintock: “De decriminalisering van cannabis is een van de weinige punten waarop Democraten en Republikeinen het veelal eens zijn. Ik denk dat een overeenkomst hierover nog in deze termijn haalbaar is. Het is immers kristalhelder dat onze anti-drugswetten gefaald hebben.”

Tot op heden hebben elf Amerikaanse staten

cannabiswetgeving. Wat bedoelen die critici

Historische dag

cannabis gelegaliseerd. Onder de

daar precies mee? Simpel gezegd; in de

De pro-cannabis organisatie NORML is blij met

Amerikaanse bevolking bestaat een grote

staten waar wiet nu legaal is zijn het

de vooruitgang. Justin Strekal: “Vandaag was

meerderheid voor legale wiet. Politici werken

voornamelijk ‘witte’ Amerikanen die er nu geld

een historische dag in ons gevecht om een

nu aan een aantal verschillende voorstellen

aan verdienen, terwijl de ‘zwarte’ en ‘latino’

eind te maken van het federale verbod op

waarin de wetgeving met betrekking tot

Amerikanen het meest hebben geleden.

cannabis. Vertegenwoordigers van beide

cannabis versoepeld wordt. Hoe kunnen we

Sommigen gaan hierin zelfs zover dat ze

partijen zijn het er in feite over eens dat er een

deze federale wetten veranderen? Daarover

daarom de States Act niet willen steunen. Een

einde aan dat verbod moet komen. Nu moeten

ging het in de commissie Crime, Terrorism &

standpunt dat niet door iedereen begrepen

ze alleen nog overeenstemming bereiken over

Homeland Security. Karen Bass

wordt. Matt Gaetz: “De States Act is een eerste

hoe ze dat precies gaan regelen.”

(Democraten): “Iedereen is het er over eens

stap naar legale wiet. Het zou jammer zijn als

dat de huidige cannabiswetgeving niet meer

voorstanders dan toch tegen gaan stemmen,

van deze tijd is. Er moeten nieuwe regels

omdat ze op bepaalde punten niet helemaal

gesteld worden. Deze bijeenkomst is een

tevreden zijn.”

eerste stap daartoe.”

States Acts Hoewel veel politici het eens zijn dat er iets moet veranderen, is er nog geen overeenstemming hoe die verandering dan vorm moet krijgen. Eén van de mogelijkheden die veel steun krijgt is om afzonderlijke staten het recht te geven cannabis te legaliseren, zonder dat de federale overheid dan ingrijpt. Immers, elf staten hebben al wel gelegaliseerd, maar cannabis is volgens federale wetgeving nog steeds verboden. Deze zogenaamde States Acts is een kanshebber.

Sociale en raciale gevolgen Maar voor sommigen gaat dit voorstel niet ver genoeg, omdat er te weinig aandacht is voor de sociale en raciale gevolgen van de huidige

32 Highlife


Soft Secrets

Plant of the Year 2019 Voor de tweede keer organiseerde Soft Secrets de jaarlijkse competitie voor de European Plant of the Year. Met hulp van de lezers en de internationale Soft Secrets medewerkers en kweekspecialisten zijn opnieuw de prijswinnende genetica uitgekozen. Deelnemende bedrijven aan deze unieke Europese competitie kunnen deelnemen in acht categorieën. Hieronder en op de komende pagina’s vind je de winnaars van de European Plant of the Year 2019. www.softsecrets.com

ST ICK Y DRE A M

SE RIOUS 6

BLUE BE RRY COOK I ES

PURPL E DIOL A U TOF L O R ECI E N T E CBD

BL ACK SAGA N

CACH A L OT E

CA NDY DAWG A U TOF L OW E R

GRE E N GE L ATO Highlife 33


BEST AU TOF L OW E R OF 2019! CA NDY DAWG AU TOF L OW E R Seed Stockers www.seedstockers.com


BEST CBD ST R A IN OF 2019! PURPL E DIOL AU TOF LORECIE N T E CBD Élite Seeds www.eliteseeds.com


BEST CL ASSIC ST R A IN OF 2019! CACH A LOT E Gea Seeds www.geaseeds.com


BEST H Y BRID OF 2019! BLUE BE RRY COOK IES Dinafem Seeds www.dinafem.org


BEST INDICA OF 2019! ST ICK Y DRE A M Positronics Seeds www.positronics.eu


BEST K USH ST R A IN OF 2019! BL ACK SAGA N NemeSeeds www.nemeseeds.com


BEST NE W ST R A IN OF 2019! GRE E N GE L ATO Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com


BEST SAT IVA OF 2019! SE RIOUS 6 Serious Seeds www.seriousseeds.com


Column Wil Oomen

GEDOGEN VERSUS LEGALISATIE VAN WIET Wegens onvoorziene omstandigheden konden Ruud en Wil Oomen deze keer geen column aanleveren. Geen probleem, we plaatsen een van hun eerdere afleveringen om daarmee meteen te vieren dat ze inmiddels alweer vijf jaar voor Highlife schrijven. Ruud en Wil, bedankt. En met volle kracht door naar het 10-jarig jubileum.

Nederland was ooit het meest liberale land ter wereld wat betreft de softdrugswetgeving. Geldt dit nog steeds?

een groot belastingvoordeel. Een bijkomend

belastingopbrengsten voor de staat wel.

voordeel is dat er geen sprake meer is van

Bovendien behoudt Nederland een stukje

een crimineel circuit. Diverse studies tonen

cultuur en verliest het hierdoor geen terrein

aan dat de criminaliteit hierdoor sterk zal

op opkomende landen. Na legalisering kan

Nederland is buiten Europa al geruime tijd

dalen. Indien alcoholhoudende dranken, of

een coffeeshop op een gewone wijze legaal

ingehaald qua drugsbeleid. Zelfs het

zelfs een dagelijks product als suiker,

inkopen, waardoor de heksenjacht door de

conservatieve Amerika, heeft wiet in enkele

strafbaar worden gesteld zal dit de criminali-

belastingdienst op de coffeeshophouder zal

staten volledig gelegaliseerd. Van het

teit ook laten stijgen.

afnemen. Indien er namelijk inkoopfacturen

gedoogbeleid leidt tot onduidelijkheden en

Hier tegenover staat dat men bang is dat

zijn, zullen er minder redenen zijn een

de coffeeshophouder is hoe dan ook

legalisering een toename van verkoop van

administratie te verwerpen.

strafbaar. Bovendien is de coffeeshophouder

softdrugs zal bevorderen. Tegenstanders

gebonden aan onnodige strenge adminis-

verwachten dat men massaal naar de

Weten is één, bewijzen is twee. Een

tratieve eisen. Sterker nog, omdat een

coffeeshop zal gaan en dat dit op de lange

belastingambtenaar en ook een rechter

coffeeshop geen inkoopfacturen kan laten

termijn negatieve consequenties zou kunnen

zijn niet eenvoudig te overtuigen.

zien en geen grotere voorraad mag hebben

hebben voor de samenleving en de

dan 500 gram, mede in relatie met de 5 gram

volksgezondheid. Dit is nog maar te bezien;

Oomen fiscaal onderzoek en advies.

norm buiten de coffeeshop, is de exploitatie

in Europa is de Nederlandse bevolking op dit

Mr. Wil Oomen

en de administratieve procesvoering

moment bij lange na geen koploper in het

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

onmogelijk.

percentage dat ooit softdrugs heeft gebruikt.

OAK - Oomen Administratiekantoor

planten tot aan de verkoop wordt cannabis door steeds meer Amerikaanse staten geaccepteerd, en de verwachting is dat velen nog zullen volgen. Amerikanen denken logischer na; hoe kun je iets verbieden te telen als het wel verkocht mag worden? Echter ook binnen Europa verliest Nederland terrein, en zijn er tekenen zichtbaar dat andere landen hun softdrugsbeleid heroverwegen.

Wat zijn de voordelen van volledige legalisatie van wiet? Het gedoogbeleid ziet erop toe dat de verkoop van wiet wel wordt toegestaan, maar dat de teelt en inkoop strafbaar zijn. Het

Ing. Ruud Oomen

Schatkist

Kortom: legalisering heeft alleen maar

Een belangrijk voordeel voor de staat is dat

voordelen. De criminaliteit zal afnemen, het

het de schatkist spekt. Legalisering leidt tot

gebruik zal niet toenemen, maar de

42 Highlife

www.oomenadministratiekantoor.nl


REMO CHEMO

“DE FAVORIETE VARIËTEIT VAN URBAN REMO, NU BINNEN HET BEREIK VAN ALLEN”

www.dinafem.org


C

Alison Brie: “CBD helpt bij spierpijn” Alison Brie, een van de hoofdrolspelers in de succesvolle Netflix-serie GLOW, heeft in een interview gezegd dat CBD haar helpt bij het vervullen van de fysieke inspanningen die ze nodig heeft als een de Glorious Ladies Of Wrestling. Brie: “Ik gebruik al jaren CBD-producten om te herstellen van al mijn stunts voor GLOW. CBD helpt me echt bij spierpijn en dergelijke.” Haar eerste kennismaking met CBD was echter minder geslaagd. “Het was een zalf die door anderen was gebruikt, en dat rook ontzettend sterk. Ik dacht, ze zijn hier een jointje aan het roken.” Nu gebruikt ze CBD-olie die ze oraal kan innemen. “Het helpt ook bij het in slaap vallen. Ik ben een grote fan van CBD.”

HIGH LOW &

CURE

Ray J komt met

Ray Jay’s joints De 38-jarige zanger en acteur Ray J is een van de volgende sterren die een deel van zijn vermogen in de cannabisindustrie gaat investeren. Ray heeft een team van experts om zich heen verzameld die er voor moeten zorgen dat zijn bedrijf MADDVIBES een succes wordt. Hij heeft ongeveer vijf miljoen dollar in de start up geïnvesteerd. Het bedrijf moet met een uiteenlopende lijn van wietproducten op de markt komen. Over een vette naam voor de voorgerolde joints hoefde hij niet lang na te denken. Die komen namelijk Ray Jay’s te heten. Ray J kwam onlangs ook op andere wijze in het nieuws, nadat zijn toenmalige vriendin Kim Kardashian onlangs verklaarde onder invloed van XTC te zijn geweest tijdens het maken van hun befaamde sekstape. Volgens acteur en komiek Michael Blackson, een vriend van Ray J, klopt daar echter niets van.

CELTICS STER PAUL PIERCE LANCEERT CBD-LIJN ‘THE TRUTH’ Paul Pierce, die grote successen met de Boston Celtics vierde, heeft een CBD-lijn opgezet waarmee hij andere sportlieden wil helpen. Onder de naam ‘The Truth’ lanceert hij een eigen CBD-lijn. De basketballegende en commentator van ESPN kwam eerder met een eigen vape-pen op de markt. Pierce: “Het is mijn passie om andere atleten te ondersteunen, en deze CBD-cartridges helpen hen in hun loopbaan omdat ze geweldig werken tegen spanningen rond een grote wedstrijd.” Hij vervolgt: “Ik ben overtuigd van de goede eigenschappen van CBD. Maar niet elk product dat op de markt is werkt even goed of is even betrouwbaar. Ik zet mijn eigen reputatie op het spel door te garanderen dat mijn producten wel van topkwaliteit zijn. Want ik ben er van overtuigd dat we een winnaar in handen hebben. Vandaar de naam The Truth.”

44 Highlife

C

H


POST MALONA KOMT MET EIGEN WIET Post Malone gaat ook tot het leger muzikanten horen dat een eigen wietbedrijf in handen heeft. Hj zal de onderneming Shaboink noemen en in het assortiment komt alles wat je van een nieuwe cannabizz kan verwachten, van voorgedraaide joints tot hippe vape-pens. Het bedrijf wordt gevestigd in Californië. Malone is bekend als rapper en scoorde een wereldwijde hit met Congratulations. Zijn album Stoney brak een stokoud record dat in handen was van Michael Jackson. De 23-jarige artiest was overigens ooit als tiener actief in een heavymetalband. Malone: “You know, I’m

H

not a rapper. I’m an artist. I don’t make rap music.”

C

Timothy Drake

ontspant met wietolie De Nederlandse muzikant en theaterproducent Timothy Drake liet in een interview met mediwietsite.nl weten zelf zijn eigen wietolie te maken. Op zijn YouTube-kanaal had hij een video gedeeld waarin hij zijn werkwijze uitlegde. Dit omdat een collega benieuwd was hoe het proces verliep. Drake, die solo optreedt en ook leadzanger is van de Queen tribute band Queen Forever, gebruikt wietolie om te ontspannen en goed te kunnen slapen. Drake: “Ik merk dat het fijn is om op de spaarzame dagen dat ik vrij ben een druppeltje te nemen. Op dat soort dagen zitten stresshormonen en adrenaline van het optreden nog in mijn bloed. Hierdoor kom ik lastig tot rust. Dankzij een druppeltje wietolie kan ik ontspannen en opladen voor nieuwe shows. Dat is zo waardevol!”

C

QUEEN OF BRITPOP TEELT CBD-WIET Ze werd ooit de Queen of Britpop genoemd. Meg Mathews, de ex van Oasiszanger Noel Gallagher (en inspiratiebrond voor het nummer Wonderwall) heeft haar leven nu omgegooid. Ver van de spotlichten vandaan is ze twee legale wietkwekerijen begonnen waar ze legaal CBD-wiet teelt. De 53-jarige Meg claimt dat CBD haar leven veranderd heeft. Ze wil nu andere vrouwen helpen om de symptomen van menopauze tegen te gaan en heeft daarom haar bedrijf Megs Menopause genoemd. Med: “Die planten groeien zo snel. Ik plant ze in juni en in augustus zijn ze al groter dan 1.80 meter.” Aan Meg haar producten zitten wel een flink kostenplaatje vast; de goedkoopste flacon gaat voor £70 mee in je boodschappenmandje. Een tv-show waarbij ze haar producten aan de vrouw brengt staat nu op haar verlanglijstje. Terug naar de spotlights dus.

Highlife 45


NIEUWS

Door: Stichting PGMCG

MEDICINAAL Cannabis Nieuws

Verantwoord kweken Om verantwoord buiten te kweken adviseren we een tent of kas te gebruiken. Dit om overlast met de omgeving te voorkomen. Zorg ook dat je een gebruikersverklaring medicinale thuiskweek hebt, ondertekend door je zorgverlener met BIG registratie. Laat je daarna inschrijven bij PGMCG, dan krijg je hiervoor een patiëntenpas.

Om je eigen voorraad te kweken heb je niet per se groene vingers nodig. Met de juiste voorbereiding, wat geduld en enthousiasme is het voor vrijwel iedereen mogelijk. Wel zul je, in tegenstelling tot de binnenkweek, afhankelijk blijven van het weer, wat er voor kan zorgen dat de kwaliteit en opbrengst van je buitenwiet per jaar verschilt.

5 planten In Nederland is het gedoogd om per huishouden 5 wietplanten te kweken, om te voorzien in eigen gebruik. Dat betekent echter niet dat je het recht hebt om 5 planten te mogen bezitten. Zo kan de politie bijvoorbeeld door klachten van buren besluiten om de planten in beslag te nemen. Er zal dan in de meeste gevallen geen vervolging plaatsvinden. Met uitzondering van de gemeente Tilburg, waar thuisteelt na inschrijving bij PGMCG wel is gedoogd en men met rust gelaten wordt indien men zich aan de regels houd. Hoe men hiermee omgaat in overige steden is verschillend. Hou maximaal schuttinghoogte aan; zorg voor een buitenkweektent of kas om zo min mogelijk overlast

Onze eerste oogst van 2019

te veroorzaken voor het zicht en geur. om eerst te besluiten of je in potten of volle

uur volle zon, het liefst nog meer. Het kweken

Volle grond of potten

grond gaat kweken. De eenvoudigste manier

in volle grond brengt een aantal voor- als

Afhankelijk van de beschikbare ruimte

is in volle grond. Zorg voor een plek met

nadelen met zich mee. Voordelen: Men hoeft

(grootte van de tuin, balkon) is het verstandig

zoveel mogelijk zonuren per dag, minimaal 5

de planten niet handmatig te bewateren. De

46 Highlife


planten kunnen door vrijwel onbeperkte

Medium

en zorgen voor verbranding van de plant.

wortelruimte enorm groot worden en dus

Het medium waar de planten in komen te

Bij het kweken in potten volstaat een goede

meer opbrengst geven. Nadelen: De plant is

staan is erg belangrijk. Een cannabisplant

grondmix en is het nuttig om gedurende de

niet verplaatsbaar, wat nadelig kan zijn bij

houdt van een luchtige, iets zure grond (pH

kweek bij te voeden met vloeibare canna-

slechte weersomstandigheden. Bij planten in

6-7) en verbruikt vooral in de bloei veel stikstof

bisvoeding. Ook hier wordt aangeraden om

volle grond vangt de bloei meestal iets later

en fosfor. Er zijn speciale grondmengsels ver-

spaarzaam te zijn met voeding.

aan. De voordelen van het kweken in potten:

krijgbaar bij growshops, als je in potten gaat

Potten zijn verplaatsbaar, bij slecht weer of

kweken is het aan te raden hier gebruik van

Meerdere keren oogsten

klachten van buren kan de plant op een

te maken. Tuinaarde of goedkope potgrond

Als je plant 12 uur licht krijgt en 12 uur donker

veilige plek worden gezet. Planten in pot

is vaak te zuur en niet luchtig genoeg. Bij het

staat zal de bloei in gaan treden. Als je in

bloeien meestal iets vroeger en zijn dus ook

kweken in volle grond kan het nuttig zijn om

potten kweekt heeft dat als voordeel dat je ze

eerder oogstrijp. Bij problemen met het

de grond op te waarderen met organische

kan verplaatsen en verduisteren om eerder af

medium kan de plant eenvoudiger verpot

mestkorrels zoals bloed en beendermeel. Nog

te bloeien in dit Nederlands klimaat. De

worden. Nadelen: De planten zullen,

beter is het gebruik van kippenmest (korrels),

meeste soorten zullen anders pas eind

afhankelijk van de potgrootte, kleiner blijven.

dit bevat ook de nodige kalk. Wees echter niet

oktober / november klaar zijn, wat met het

Planten in potten vragen meer onderhoud en

te royaal met het gebruik van mestkorrels.

vochtig klimaat hier schimmel, meeldauw en

tijd, er moet immers handmatig bewaterd

Deze bevatten meststoffen welke door het

toprot kan veroorzaken. We noemen het de 3 x

worden. Dit kan problemen geven tijdens

bodemleven vrijgemaakt worden. Een over-

7 bloeicyclus: 7 dagen per week van 7 tot 7 licht,

vakanties en zeer warme dagen.

daad hiervan kan het bodemleven verstoren

na 7 in de avond volledige duisternis.

Fotoverslag PGMCG festiviteiten De PGMCG is zoals gebruikelijk de laatste tijd weer erg actief geweest. Op 12 juni vierden we ons 5-jarig jubileum. En op 23 juni hielden we een infodag. Beide evenementen werden goed bezocht. Tevens introduceerden we een MedBox. www.pgmcg.nl

Highlife 47


De galerie van DARPAN VAN KUIK BLACKA CREATIONS steunt industriële hennep in Gambia

Vele cannabisten in Nederland kennen Darpan van Kuik als een onvermoeibare activist uit Den Haag die altijd klaar staat om voor legalisering van cannabis te pleiten. Hij is al vele jaren de ware Cannabis Ambassadeur van Den Haag. Maar naast zijn inzet voor cannabis is Darpan ook actief in de kunstwereld. Darpan is al decennia actief voor de groene

karakteristieke groene cannabispak is hij al

telen. De creaties van Lamin Camara zijn

zaak. De goedgemutste Hagenees is een

vele malen vereeuwigd in allerlei media. En

buiten de expo ook te bewonderen op

graag geziene en fotogenieke gast op allerlei

onvermoeibaar legt hij aan journalisten uit

Rotterdam Reggae.

evenementen in het land. In zijn

binnen- en buitenland uit waarom cannabis echt gelegaliseerd moet worden. Tel daarbij zijn legendarische feesten waarbij de eerste wietoogst van het jaar wordt gevierd, soms met coryfeeën als Ramses Shaffy, en ja, dan heb je wel een compleet beeld van Darpan.

Brikama Smile Hennep Project Of toch niet. Want hij heeft meer op zijn ‘kerfstok’. Darpan is namelijk ook actief als galeriehouder. In zijn Floating Gallery, die net het 1-jarig bestaan heeft gevierd, is nu een bijzondere expo. Het gaat om Blacka Creations. Lamin Camara is een getalenteerde kunstenaar uit Brikana in Gambia. Met zijn werk Ondersteunt hij het Brikama Smile Hennep Project, waarbij het doel is om industriële hennep te gaan

48 Highlife

Floating Gallery Verheeskade 30 2521 BN Den Haag Openingstijden Elke zaterdag en zondag geopend: 11.00 – 16.00 uur


NEW!

North Thunderfuck Sherbet Queen

Legendary Punch Green Punch Sweet Zkittlez Wedding Gelato

RoyalQueenSeedsRQS

RQSeeds

www.RoyalQueenSeeds.nl

RoyalQueenSeedsRQS


GREENHOUSE SECRET FARMERS DEN HAAG Coffeeshop met toppersoneel voor echte liefhebbers haalt prijs na prijs binnen Ze zijn een van de oudste coffeeshops in Den Haag met een geweldige reputatie. Coffeeshop Greenhouse Secret Farmers staat al heel lang voor topkwaliteit. Dat wordt ook wel bewezen door meerdere prijzen bij de laatste Highlife Cup en de Jack Herer Cup, terwijl ze bij beide evenementen debuteerden. Dit belooft wat voor de toekomst.

‘Holy Grail van hasj’

waarschijnlijk de ‘holy grail van hasj’, namelijk

meerdere fronten. In de categorie Jack Herer

Ze hadden al eerder willen meedoen aan de

een zeer pure Ice-O-lator hasj. De smaak

Flower wonnen ze de eerste prijs met hun

Highlife Cup. Maar dat ging mis omdat ze net

was geweldig.” Daar bleef het niet bij. In de

Jacky White. Bij de Indica Flower haalden ze

te laat waren met het inzenden van hun

categorie ‘wiet algemeen op hydro’ was het

zilver met hun Rude Boi OG. Opnieuw een

samples. Dit jaar ging alles wel netjes op tijd.

ook raak. Daar haalden ze een tweede prijs

eerste prijs was er voor de Landracer C3 MCT

Het resultaat is er ook naar. Er werden maar

met hun Night Terror OG. Bij de Skunk

in de categorie CBD Product. Kortom, voor

liefst drie dikke prijzen binnen gehaald. De

soorten werd opnieuw zilver gehaald; deze

topkwaliteit ben je bij Greenhouse Secret

belangrijkste was de Cup met de grote oren

keer met de AK-47 Cherry.

Farmers aan het goede adres.

algehele prijs ging naar Greenhouse Secret

Jack Herer Cup

Gedetailleerd menubord

Farmers met hun Cheese Dawg. Een lid van

Bij de Jack Herer Cup eerder dit jaar in

Dat merk je meteen zodra je bij de zaak

de vakjury schreef hierover: “Van alle

Amsterdam wisten de Greenhouse Secret

binnenstapt. Na een recente renovatie

deelnemende concentraten stak deze er

Farmers trouwens ook al prestigieuze prijzen

ademt de shop transparantie en een relaxte

voor mij met kop en schouder bovenuit. Het

binnen te halen. Op het Amsterdamse feest

en laagdrempelige sfeer uit. Het menubord is

is een lichtgekleurd concentraat en

was de shop uit Den Haag succesvol op

geweldig gedetailleerd. Uitwerking en

voor de beste hasj en extracties. Die

50 Highlife


herkomst van alle soorten worden luid en

echt hele zeldzame soortjes te scoren. Dat

immers nog steeds geheime telers die onze

duidelijk gecommuniceerd; de klant is hier

het een shop voor liefhebbers is blijkt dus wel.

coffeeshops bevoorraden. Daar komt bij dat

koning. Tel daarbij op dat de ‘budtenders’

Greenhouse in Den Haag al sinds 1991 bestaat.

overduidelijk kennis van zaken hebben. Het

Knipoog

En nee, ze hebben niks met die andere

personeel is up to date met alle laatste info

Tenslotte. De naam Greenhouse Secret

Greenhouse uit Amsterdam te maken.

over cannabis en kan je adviseren welke soort

Farmers is een beetje een knipoog naar het

het best bij je past. Bovendien zijn er soms

Nederlandse gedoogbeleid. Want het zijn

Greenhouse Secrets Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag Tel.: 0031-70-3623968 Open Dagelijks: 09.00 – 24.00 uur

Highlife 51


NIEUWEGROND “De meeste muziek die ik schrijf, schrijf ik stoned” Polyamorie heet de nieuwe plaat van Nieuwegrond uit Winterswijk, met leuke en vette liedjes over liefde, seks en relaties. Tof om dan een tour te doen langs parenclubs, moesten de heren Tekst: Arjan van Sorge van Nieuwegrond onder het genot van een joint hebben gedacht. Want bij het creatieve proces steekt muzikant,

een anderhalf jaar klinken we zoals we nu

creëren, en dat kost tijd. Een paar weken

reclameman en promotor Wilco (Winterswijk,

klinken.”

geleden hebben we onze plaat gereleased, en

1979) graag een rokertje op. Zo kwam de

we maken een Tour De Polyamorie langs

voormalige reggaeliefhebber ook uit op de

Synthesizers

parenclubs. De radio sluit daar op aan, het is

Doe Maar tribute band Toe Maar, en David

“Ik verzamel ook synthesizers, ik kan er wat

natuurlijk wel een stuntje, en dan hebben ze

Blowie waarbij nummers van David Bowie in

akkoorden op spelen en als je dan een

weer iets om over te praten. Maar verder merk

reggae uitgevoerd worden. “Ik heb die

sequencer aanzet dan klinkt het al snel goed.

je dat het bikkelen is om je muziek op de radio

periode zelf niet meegemaakt, meer de jaren

Mijn akkoordenkennis is genoeg om kladjes

te krijgen, of grote aantallen mensen te

negentig, maar ik vind dat de beste

mee te maken en vervolgens werkt de

bereiken. Dus is het een kwestie van veel

popmuziek gemaakt is in de tachtiger jaren,

toetsenist het verder uit. ik heb nu zoveel

spelen en zieltjes winnen.”

sowieso de beste Nederlandstalige pop.”

synths staan maar het is zonde dat ik er niet op speel, dus recent heb ik wat pianolessen

Dit kan echt niet

Zoeken en vinden

genomen. Misschien kan ik in de toekomst

Lost souls genoeg, zeker in parenclubs. Maar

“Daarnaast ben ik groot fan van

dan mezelf begeleiden.”

het vergde wel wat moeite om daar binnen te

synthesizermuziek, dat was in de jaren tachtig

komen. “Een maand geleden hadden we

groot en hoorde je overal – van daaruit is de

Tour langs parenclubs

enkele parenclubs benaderd, daar kregen we

huidige band ontstaan. Vijf jaar geleden dook

“Met Nieuwegrond zijn we een jaartje bezig en

niet veel respons op. Behalve van eentje:

ik samen met Vedran Mircetic van de band De

we moeten nog flink wat meters maken. Wat

Nederlandstalige muziek, dat kan gewoon

Staat de studio in, en later kwam daar nog een

wij doen is niet echt mainstream, mensen

echt niet, mijn klanten lopen weg! Bullshit

vriend bij, toetsenist Matthijs Stronks van

weten niet goed wat ze er mee aan moeten,

natuurlijk want onze muziek gaat alleen maar

Donnerwetter. Een jaar of drie zijn we

en het is niet in een hokje te plaatsen.

over liefde, seks en relaties en dat past perfect.

zoekende geweest naar ons geluid, en sinds

Daardoor merk je dat je een fanbase moet

Ik ben in de telefoon geklommen en de eerste

52 Highlife


vijf waren niet gelijk enthousiast, nummer zes was de grootste club en daar waren ze superenthousiast: wat is er nou gaver dan mijn twee hobbies, live muziek en swingen te combineren? Toen stond er een optreden en daarna was er meer interesse.”

We maken een Tour De Polyamorie langs parenclubs. Het gaat om prikkelen “Het is wel een wereldje natuurlijk en ik vind het spannend omdat ik niet precies weet wat we kunnen verwachten, maar de mensen die ik sprak waren enthousiast en lief, en ze vonden het een tof plan. Het is leuk om seksualiteit uit de taboesfeer te halen, en met het thema te spelen. Maar de volgende plaat kan weer over iets heel anders gaan. Het gaat erom dat we thema’s pakken die prikkelen, als je speelt is het als band fijn om de luisteraar even weg te trekken uit de eigen realiteit, en ze mee te voeren in een fantasiewereld. Daar sluit de Tour De Polyamorie perfect op aan.” het spannend als het knarst. Tekstueel hoeft

Chaotisch

het ook niet zo safe.”

“Blowen tijdens een optreden deed ik in het verleden wel, maar ik merk omdat ik de laatste

Busje staat blauw

paar jaren best wel veel moet doen dat ik op

Vroeger in de coffeeshop zat Wilco vaak in

zulke momenten beter een beetje kan drinken

Highlife magazine te bladeren, dus met de

dan blowen. Vanwege tijdgebrek repeteren

band in het blad is gaaf. “Leuk om in dit blad te

we niet meer zoveel, als je dan blowt en je bent

komen, dat is voor mij toch wel een

niet voorbereid dan wordt het chaotisch en ga

hoogtepuntje.” In Nieuwegrond zijn er in ieder

ik foutjes maken. Dat is op zich verder niet zo’n

geval drie bandleden die blowen, en de rest

probleem, maar toch.”

rookt mee, zoals dat heet: “Als we in de bus hangen is het daarbinnen meestal blauw.”

Een dikke peuk

Wilco is altijd al blower geweest, vanaf zijn

“Van een klein beetje drank krijg ik meer

zestiende. “De meeste muziek die ik schrijf,

praatjes, ben je wat brutaler, en als ik blow

schrijf ik stoned.”

word ik meer chill. Als ik als frontman op het podium sta moet ik gewoon aanwezig zijn.

Variatie is goed

Soms neem ik wel een beetje of rook ik twee

“Als ik moet structureren is het niet zo slim om

trekjes, maar dat is niet echt blowen, als ik blow

Muziek met een randje

te gaan blowen, ik heb tegenwoordig plantjes

rook ik een dikke peuk. Beter om dat achteraf

“De muziek en de teksten klinken heel simpel

met een hoger CBD-gehalte, dan is de focus

te doen; als we klaar zijn en alles hebben

en toegankelijk, tot je er verder induikt en

net iets beter. Maar om te schrijven of te

afgebroken dan ga ik roken.”

merkt dat er kleine geluidjes op de

creëren, dan is blowen te gek, dan werkt THC

achtergrond meedraaien en er meerdere

super. Drinken is toch altijd een andere vibe. Ik

Puur en alleen water

lagen in de tekst zitten. De teksten zijn

heb tegenwoordig een paar soorten plantjes,

“Vroeger hadden we een stuk of zeven

suggestief, de luisteraar kan er zelf iets van

de een meer THC en de ander meer CBD. Als ik

coffeeshops in Winterswijk, we zitten hier

maken. De muziek heeft een randje en is niet

nog een beetje wil functioneren pak ik een

vlakbij de grens met Duitsland dus de markt is

te gladjes, het mag vlammen en hoeft niet

wietje met CBD, en als ik klaar ben en lekker op

hier perfect haha. De afgelopen twintig jaar

netjes te zijn. Er is al zoveel platte pop, het zou

de bank wil chillen, dan rook ik een stevige

moesten er veel sluiten, maar de laatste

makkelijker zijn om dat te maken maar ik vind

haze. Variatie is altijd goed.”

coffeeshop is nog steeds hier. Zelf vind ik het

Highlife 53


fijner om op de hoogte te zijn van wat ik rook,

Trillend in het bankstel

Meer keuze en mogelijkheden

wat er in zit, dat er geen troep ingesmeten is, of

“Op die manier vind ik het fijnst, dan weet ik

“Bijna alle coffeeshops hebben ze gesloten

groeimiddelen. Ik kiem mijn zaadjes uit, dan

wat ik rook. Plus ik vind dat de coffeeshopwiet

hier. Het is allemaal teruggebracht is en alleen

gaan ze in een potje grond en dan geef ik puur

tegenwoordig zo sterk is; te sterk voor mijzelf.

de grote jongens blijven over. Een schande,

en alleen maar water, geen troep of

Het is fijn om een relaxt wietje te roken, anders

want vroeger had je tenminste keuze. Als je

Ik heb tegenwoordig een paar soorten plantjes, de een meer THC en de ander meer CBD.

zit ik alleen maar

dan een stukje hasj wou kopen kocht je het

trillend in het

daar, een wietje ergens anders. Je had meer

bankstel en denk,

mogelijkheden.”

ik trek dit niet meer. Vroeger kon dat allemaal, maar nu moet ik nog functioneren

bemesting erbij, en dan laat ik ze gewoon

en mijn vriendin vind het ook wel leuk om een

buiten groeien.”

normaal gesprek te voeren.”

54 Highlife

ffm.to/polyamorieLED-FAKKEL MET VLAMEFFECT Dit is met voorsprong de veiligste en meest duurzame fakkel die we

1

gevonden hebben: de KMGL001 van King Mungo. Solar oplaadbaar, wind- en waterdicht, met zeer realistisch ogend vlameffect. Net echt, maar dan zonder brandgevaar. En heel milieuvriendelijk. Waait nooit uit. De groene zonnecel bovenop laadt overdag de krachtige 1800 MAH accu op die bij schemer 96 LED’s in beweging zet. Ook uitstekend toepasbaar als draadloze tuinverlichting. Veilig en sfeervol. Met een jarenlange levensduur. Zo creëer je je eigen paradijs. Met aan- en uit knop. Tachtig cm hoog. Per 2 stuks verpakt, prijs: € 57. www.kingmungo.nl/31-solar-tuinverlichting-led

2

ONVERWOESTBARE DESIGNHAARD

Deze stoere haarden van het Nederlandse Zeno zijn gemaakt van Cortenstaal en uitermate geschikt als terrasverwarming. Dit staal roest nooit vanzelf door en de oxidatie vormt een mooie roodbruine laag en stopt het verdere roestproces. Deze design buitenhaarden zijn vrij te plaatsen. In je tuin, op een groot dakterras of (indien mogelijk) onder een afdak of veranda, voorzien van een dubbelwandig RVS rookkanaal. Zeno Tuinhaarden hebben een aslade, een gelamineerde achterwand en kunnen naar wens aangepast worden. Maatwerk is voor diverse modellen mogelijk, zoals voor het hier afgebeelde Retta model, ruim 2 meter hoog en 60 centimeter breed. Vanaf prijs: € 2.385 www.garden-decoration.nl/zeno-retta-buitenhaard.html

3

ECOSYSTEEM IN BOLVAAS Big Brother heet het nieuwste levende ecosysteem van Spruitje, nu ontwikkeld in een lekker grote bolvaas, die afgesloten wordt met een kapje waarin de groeilampfitting verwerkt zit. Na lang experimenteren vond het Amsterdamse designlab wederom de perfecte combinatie van planten en mossen, om een wereld van rauwe natuur te creëren, die vrijwel volledig zelfvoorzienend is. Mos

en condens zijn daarvan de basis en houden het systeem stabiel. Omdat elk ecosysteem een unieke omgeving is, is het wel belangrijk om zelf een band met de biotoop op te bouwen. Instructiefilmpjes hoe je Big Brother zelf kunt bijhouden en schoonmaken staan op de site. Prijs: € 399 (ophalen in Amsterdam). https://spruitje.nu/product/big-brother/

56 Highlife


Lullige BBQ Vork Met de oplopende temperaturen kan de barbecue langer van stal. Met deze roestvrijstalen Dicky BBQ vork van Invotis wordt barbecueën nog leuker. De vork heeft namelijk de vorm van een

Gadgets

mannetje met erectie. Prik je een worstje of aardappel eraan, dan toont het mannetje zijn, euh… mannelijkheid. De vork heeft een stevig houten handvat en is een halve meter lang, waardoor je je niet per ongeluk kunt branden. Leuk gadget voor kerels die hun

5

vrouw of vriendin nooit achter de barbecue willen laten staan. Prijs: € 12. Ditverzinjeniet.nl

4-IN-1 TOPGADGET Lekkere drankjes, sfeervolle verlichting en goede

6

muziek: dat zijn de drie ingrediënten voor een geslaagde zomeravond. Deze Kooduu Synergy ledlampen combineren die drie elementen, waardoor jouw leven ineens nog gezelliger wordt. Ze geven namelijk niet alleen warm wit licht, je kan er ook je wijnfles in koelen. Terwijl de ingebouwde Bluetoothspeaker je favoriete muziek streamt en

afspeelt! Deze Synergy ledlampen zijn verkrijgbaar in drie

formaten: 41, 57 of 71 centimeter hoog. Ze bestaan allemaal

4

uit rotatie-gegoten kunststof met geborsteld aluminium accessoires en een bizonlederen handvat. Dankzij de oplaadbare accu gaat dit 3, sorry 4-in-een-tuingadget 5, 6 of

AQUALITE WATERPROOF TV’S

10 uur mee. Want als de wijn op is, kun je ook nog bloemen in zetten! Dan wordt het ineens een muzikale, lichtgevende vaas! Prijs: € 110, € 149 of € 190. www.cadeau-cadeau.nl/kooduu-synergy.html

Okay, ze zijn wat protserig. Bijna decadent. En bij een beetje grote maat (zeg 65 inch) bijna onbetaalbaar: buitentelevisies. De outdoortv’s hebben een enorme opmars doorgemaakt en zijn inmiddels flink doorontwikkeld. Zo zijn de buiten-tv’s van Aqualite vrijwel onverwoestbaar. Met versterkt, 6 millimeter dik glas met een antireflectie coating, dat voor haarscherp beeld zorgt. Voorzien van de laatste technische snufjes (internet, Netflix) en volledig draadloos. En uiteraard uitstekend bestand tegen vocht, warmte en kou. Ideaal voor warme zomeravonden met voetbal. Of een film na de BBQ. Ook leuk voor een fotopresentatie of vakantiefilm tijdens tuinfeest of verjaardag. Of in je badkamer! Prijzen (zonder speakers): van € 5.201 tot € 26.135. https://aqualiteoutdoor.com

Highlife 57


Vonnis TREKT UW PLANT:

“Natuurlijk gaan wij in beroep” Lafheid en conformisme Door: Karel Michiels

Voorwaardelijke celstraffen en hoge boetes: dat was eind juni het vonnis voor de bestuurders en plantenverzorgers van Trekt Uw Plant. Na 13 jaar moet de stichting ontbonden worden.

‘Natuurlijk gaan wij in beroep!’ Wie dacht

proberen om op zijn minst cannabis uit het

dat Els Vermeesch het nu zou opgeven,

criminele circuit weg te halen.

onderschat de strijdbaarheid en

Demonisch vergif

doortastendheid van deze vrouw, het hart van Trekt Uw Plant. Zij

Je vraagt je af wanneer die

volgde enkele jaren geleden

Belgische rechters zich

de plots gestorven Joep

eindelijk eens deftig gaan

Oomen op als voorzitter, en

informeren over die heilloze

het is zijn erfenis die ze wil

oorlog, of ze überhaupt wel

behoeden. In afwachting

tot inzicht willen komen. Als je

van de beroepszaak is het

cannabis heel je carrière hebt

geld van de stichting nog

beschouwd als een

niet verbeurdverklaard, en

demonisch vergif, is het allicht

gelden ook de voorwaarden

moeilijk om van mening te

nog niet om effectieve celstraf

veranderen. Dat doen de meeste

te voorkomen. ‘Nu we zo ver

juristen en politiemensen pas als

gekomen zijn, kunnen we niet meer

ze met pensioen zijn, en niks meer te

terug,’ zegt Els. ‘Wij blijven strijden voor

verliezen hebben. Tot dan blijven ze

de wettelijke erkenning van Cannabis

blind voor de internationale ontwikkelingen

Social Clubs in België als alternatief voor de

en de algehele bevrijding van cannabis

criminele markt.’

‘Criminele organisatie’

wereldwijd. Hier, in hun eigen, kleine van Trekt Uw Plant. Deze vereniging zonder

koninkrijkje, geldt officieel een zero tolerance

winstoogmerk maakte wel degelijk winst.”

voor cannabis, en die willen ze ook

Trekt Uw Plant verkocht in drie jaar tijd voor

handhaven, met alle mogelijke middelen.

820.000 euro cannabis aan haar leden. Dat

War on Drugs

volstond voor procureur Liesbeth Spaas

Tja, als je die cijfers opsplitst, gaat het wel

Dwaas beleid

ruimschoots om de vzw een ‘criminele

degelijke om vele honderden kleine

De enige grote schuldige voor dat dwaze

organisatie’ te noemen die een hele hoop

verhandelingen tussen Trekt Uw Plant, de

beleid is en blijft natuurlijk Bart De Wever, de

‘drugsgeld’ had verdiend. “Uit het onderzoek is

leden en de kwekers. Maar je ziet natuurlijk wat

machtigste politicus van Vlaanderen. Sinds

gebleken dat de productie en handel in

je wil zien, en in het Antwerpse willen gerecht

hij in 2014 een nultolerantie afkondigde voor

cannabis veel verder ging dan het principe van

en politiek nog altijd aantonen dat het hen

soft drugs, nog voor er een nieuwe regering

één plant per lid. Er werd een voorraad

ernst is met de War on Drugs. Als ze de grote

was!, heeft de rest van het politieke spectrum

cannabis aangelegd, die vervolgens met winst

vissen in de cocaïnehandel en xtc-productie

zich daar gedwee bij neergelegd. Groen en

werd verkocht. Daarvan ging 261.000 euro

niet kunnen vatten, richten ze met hetzelfde

rood mogen dan al plannen hebben om te

naar de kwekers en de rest naar de werking

fanatisme hun pijlen op de enige mensen die

legaliseren, ze komen er niet mee naar

58 Highlife


buiten, en leggen de NV-A van De Wever ook nooit het vuur aan de schenen over dat thema. Zolang hij de lijnen uitzet in dit debat, zullen rechters, burgemeesters en agenten zich overal in het land gerechtigd voelen om cannabis-consumenten aan te pakken. Zeker als ze daarmee ook nog eens de stadskas kunnen spijzen.

‘Minnelijke schikkingen’ De burgemeester van een boerengat in Oost-Vlaanderen zwaaide onlangs triomfantelijk met het bedrag van 8000 euro dat zijn agenten het voorbije jaar hadden geïnd aan minnelijke schikkingen voor persoonlijk bezit en gebruik. Hij voegde eraan toe dat het systeem, overgewaaid uit het Antwerpen van burgemeester Bart De Wever, straks wellicht zal uitgerold worden over heel Vlaanderen. Niks gemakkelijker dan dat natuurlijk, iemand met een jointje tegenhouden en dwingen onmiddellijk 75 euro te betalen, om zo een proces te vermijden. Alle andere illegale drugs zijn veel minder zichtbaar, en dus moeilijker op te sporen. Dat weet die burgemeester ook, maar zo zal hij het nooit verkopen aan de buitenwereld.

Festivals En zo komt het dat we deze zomer op de festivals toch weer rekening moeten houden met overijverige agentjes op de wei, pinautomaatje in de aanslag. Op de Vlaamse festivals dan wel. Ik was bij het begin van de zomer op Couleur Café, toch al mijn favoriete festival, en daar liepen ook agenten rond. Maar zij bekeurden geen volwassen mensen omdat ze een jointje stonden te roken. Zij hielden de veiligheid in het oog en staken hier en daar een handje toe. Zo gaat het eraan toe op alle Brusselse en Waalse festivals die ik bezocht heb. Daar weten ze dat er meestal maar één

bestraft moeten worden. Maar als je dat zegt,

bevolkingsgroepen, zo onbuigzaam kunnen ze

drug is die voor problemen zorgt, en dat is

ben je natuurlijk een onverdraagzame hater.

zijn in vastgeroeste gewoontes en

‘Laat ons toch ons pleziertje!

Wij blijven strijden voor de wettelijke erkenning van Cannabis Social Clubs Schuldig verzuim in België als alternatief voor de criminele markt.

vooroordelen. Zelfbenoemde intellectuelen en

En alcohol maakt deel uit van

andere ‘verstandige’ mensen nog het meest,

onze cultuur, cannabis niet.’

zelf vaak verslaafd aan wijn en dure bieren. Niemand neemt het op voor Trekt uw Plant, geen enkele politicus, geen enkele artiest (op

Die laatste stelling hoor je

Slongs na misschien), geen enkele

vaak in welgestelde Vlaamse

vooraanstaande denker of deskundige. Als ze al

kringen, en de politici kwaken

iets positiefs zeggen, gebeurt dat in de meest

ze graag na. Volgens mij

omzichtige bewoordingen, om toch maar niet

situeert zich daar ook de kern

op zere tenen te trappen. Schuldig verzuim

alcohol. Als de wet op de openbare

van het probleem: zo moeilijk als de Vlamingen

noem ik dat, een teken van lafheid en

dronkenschap even streng zou toegepast

het hebben met de integratie van nieuwe,

conformisme. Natuurlijk moet Trekt Uw Plant

worden als de nultolerantie voor softdrugs,

‘volksvreemde’ (ze hanteren gewoon de

doorgaan, tot al die bange wezels het licht

zouden ieder weekend duizenden mensen

terminologie van de nazi’s) culturen en

hebben gezien.

Highlife 59


Club Media Gerard Doustraat 85 1072 VN Amsterdam http://coffeeshopclubmedia.nl 2e prijs Hasj Sensi #140 Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 2e prijs Wiet Bio New York Diesel 3e prijs Autoflowers Super Amnesia Haze Auto

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam 1e prijs Hasj Kushberry Hasj

Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen

Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam 1e prijs Haze Hydro S-5

3e prijs Kush soorten OG Kush

Coffeeshop Mississippi Maasboulevard 11 6211 HS Maastricht 1e prijs Indica’s Blue Muffin

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 2e prijs Kush soorten OG Kush

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 3e prijs Wiet Bio Wedding Cake

Kosbor Maastricht WWW.GROWERSCHOICE.NL

1e prijs Wiet Hydro Melon Express 3e prijs Sativa’s Fruiti Neville

Growers Choice www.growerschoice.nl 1e prijs Autoflowers Rainbow Candy Auto

Zamnesia www.zamnesia.com 2e prijs Autoflowers Amnesia Auto


High Society Lange Scheistraat 5 2312 CR Leiden

Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs CBD Wiet Charlotte’s Angel CBD

Blue Sea Wibautstraat 87 1091 GK Amsterdam

2e prijs Sativa’s Super Orange Glue 3e prijs Indica’s Big Buddha Cheese 3e prijs CBD Wiet Harlequin

1e prijs Sativa’s Iggy Pot

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstr. 210 2518 BR Den Haag 1e prijs Skunk soorten Purple Shoreline 2e prijs CBD Wiet Cheese CBD 2e prijs Indica’s Dizzy Gelato ‘91 3e prijs Haze Hydro White Amnesia

Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag Coffeeshop ’t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 2e prijs Haze Hydro Amnesia Haze 3e prijs Extracties Moon Rocks

1e prijs Extracties Cheese Dawg 2e prijs Wiet Hydro Night Terror OG 2e prijs Skunk soorten AK-47 Cherry Highlife Cup Winnaar 2019 Hasj Extracties Cheese Dawg

SuperStrains www.superstrainsseeds.com 3e prijs Haze Bio Amnesia Haze Sensi Seeds www.sensiseeds.com

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht

3e prijs Hasj Temple Balls

1e prijs Kush soorten 501st OG

Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com 1e prijs Wiet Bio El Patron Kera Seeds www.keraseeds.com 2e prijs Haze Bio AMG 3e prijs Wiet Hydro Seven-Eleven 3e prijs Skunk soorten Amsterdam Cheese

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 1e prijs Haze Bio Silver Haze 2e prijs Extracties Moon Rocks Highlife Cup Winnaar 2019 Wiet Silver Haze


COFFEESHOP RELAX: de gezelligste coffeeshop van Amsterdam

TERPENEN IN CANNABIS Bij coffeeshop Relax, met twee vestigingen in Amsterdam Centrum en Amsterdam Zuid, kunnen klanten via een uniek keurmerk en de QR-code in de shop zelf alle kenmerken van de beschikbare hasj, wiet en edibles meteen checken. Je komt niet voor verrassingen te staan. Alle info is meteen tot je beschikking en je hebt gegarandeerd schone wiet zonder bestrijdingsmiddelen.

In het laboratorium-rapport dat je via de

geurende aroma dat ze veroorzaken, bieden

kruiden aanwezig zijn. De terpenen en

QR-code voor elke aankoop kan opvragen

een beschermende functie voor planten. De

cannabinoïden die in cannabis aanwezig zijn,

worden ook de percentages terpenen

krachtige geuren kunnen schadelijke

hebben een goede onderlinge samenwerking

genoemd. Dat is van belang, want terpenen

bacteriën, schimmels, planteneters (herbivo-

en terpenen zijn zelfs in staat de werking van

spelen een grote rol in onze geliefde cannabis-

ren) en andere ongewenste gasten verjagen,

deze plantaardige cannabinoïden, ook wel

plant.Terpenen, die ook wel bekend staan als

zodat ze de plant niet kunnen aantasten. In

fytocannabinoïden genoemd, in gunstige zin te

isoprenen, zijn van plantaardige afkomst en

plaats van de natuurlijke vijanden van de plant

beïnvloeden. Deze gunstige samenwerking

kunnen als natuurlijk ingrediënt in talloze planten

af te schrikken, kan de geur van bepaalde

tussen de bestanddelen wordt ook wel het

worden gevonden, waaronder cannabis. Deze

terpenen er verder voor zorgen dat waarde-

entourage effect genoemd.

grote groep van organische moleculen die van

volle insecten worden aangetrokken. Dit kan

nature in planten worden gevormd, kunnen in

van groot belang zijn voor de bestuiving van

In een volgende aflevering meer over de

uitzonderlijke gevallen zelfs van dierlijke afkomst

planten. Naast deze belangrijke functie bieden

werking van terpenen.

zijn, zoals bij sommige insecten als termieten en

ze nog vele andere nuttige biologische

enkele rups- en vlindersoorten is waargenomen.

functies, waaronder bijvoorbeeld de bescher-

Zo zullen sommige rupsen bij dreigend gevaar

ming tegen krachtig zonlicht.

een gevorkt orgaan (osmeterium) uitsteken, waardoor vijanden door de stank van de

Nuttige terpenen

vrijgekomen terpenen worden verjaagd! Verder

Terpenen die in hennep en wiet aanwezig zijn,

beschikken sommige waterkevers over de

beschikken net als de aanwezige cannabinoï-

eigenschap dat ze bepaalde terpenen kunnen

den in deze planten uit het cannabisgeslacht,

afscheiden waardoor schadelijke vijanden

over diverse nuttige eigenschappen. Een groot

worden verdreven.

verschil tussen beiden is dat cannabinoïden uitsluitend in cannabisplanten (en slechts in

Sterk geurend aroma

enkele andere planten) voorkomen en terpenen

Terpenen, die bekend staan om het sterk

in duizenden verschillende soorten planten en

62 Highlife


Coffeeshop Relax wint met S5 eerste prijs in categorie Haze (hydro) bij

Highlife Cup 2019 Het was de allereerste keer dat coffeeshop Relax meedeed aan de gerenommeerde Highlife Cup, de oudste cannabis competitie van Nederland, die al sinds 1994 georganiseerd wordt. En wat een entree werd het van de Amsterdammers. Vanuit het niets scoorden ze meteen een fantastische eerste prijs in de categorie Haze soorten gekweekt op hydro met hun S5. Een geweldige prestatie, want deze categorie is een van de meest populaire categorieën waar heel veel inzendingen voor zijn. De concurrentie was dus groot, maar coffeeshop Relax kwam, zag en overwon, om de oude Romeinse keizer Julius Ceasar te citeren. Hun S5 was zelfs zo goed, dat deze in de totale score nog heel dicht bij de algehele winnaar kwam. Natuurlijk zijn ze bij coffeeshop Relax meer dan tevreden over hun succesvolle debuut bij de Highlife Cup. “We zijn ongelooflijk blij en trots op onze eerste prijs. We weten dat onze S5 een echte topper is.

“We zijn ongelooflijk blij en trots op onze eerste prijs. ” Maar dat we meteen zo hoog scoren bij de Highlife Cup, daar zijn we echt heel, heel happy mee.” Na hun eerste prijs voor hun Silver Haze bij de Jack Herer Cup eerder dit jaar, is dit in korte tijd de tweede prestigieuze prijs die coffeeshop Relax binnensleept. En vergeet daarbij niet dat het bij beide cups pas de eerste keer was dat de shop meedeed.

Coffeeshop Relax Centrum

Coffeeshop Relax Zuid

Daaruit blijkt wel dat je voor topkwaliteit bij

Binnen Oranjestraat 9

Vechtstraat 9

coffeeshop Relax aan het goede adres bent.

1013 HZ Amsterdam

1078 RH Amsterdam

Tel: 020 – 3311 828

Tel: 020 – 7742 606

Dagelijks open: 09.00 – 01.00 uur

Dagelijks open: 08.00 – 01.00 uur

www.coffeeshop-relax.nl

Highlife 63


POGO

Mexicaanse psychedelica De Mexicaanse tekenaar Alfredo Conrique alias Pogo laat zich inspireren door zaken als mythologie, psychologie en magie. Zijn tekenstijl is psychedelisch en cool retro. Met zijn muurschilderingen roept hij op om beter met de natuur om te gaan. Door: Peter van Sparrentak

Je tekende de poster voor de recente editie van het terugkerende graffiti-milieuprotest Sea Walls op het eiland Cozumel, Mexico.

Je maakt psychedelische concertposters. Terug naar de sixties?

mensen uitbeeld vlak voordat ze gaan slapen.

Ze zijn geïnspireerd op de originele rockcon-

van de afgelopen dag voorbij. Het is boeiend

certposters van bands als The Doors, Grateful

om een situatie te tekenen die heel persoon-

Ik voel me nauw betrokken bij de organisatie

Dead. Dat was indertijd een hele coole manier

lijk is, maar die veel mensen herkennen. Ik ben

erachter, PangeaSeed. Elke keer maken

om bands te presenteren. Tegenwoordig

geïnteresseerd in alle ongewone toestanden

internationale kunstenaars schilderingen

zeggen bands: ik wil iets op de poster

van de hersenen, zoals slapend, als je high

om het milieu en de oceanen onder de

gerelateerd aan mijn album of aan mezelf.

bent of heel vermoeid. Mensen beleven die op

aandacht brengen. Ik maakte op Cozumel

Indertijd lieten ze kunstenaars het presente-

een verschillende manier.

een muurschildering over de effecten van

ren op de manier zoals ze zelf wilden.

Bij mij komen dan in mijn hoofd de ervaringen

krijgt veel aandacht in de pers en zo wordt er

Kun je nu leven van je opdrachten?

veel gediscussieerd over de thema’s waar

Dat is in de praktijk erg moeilijk gebleken,

we het over hebben.

maar ik doe mijn best. Ik heb veel opdrach-

Wat terugkomt in je werk zijn personen, vooral vrouwen, die roken. Het lijken sigaretten of zijn het joints?

ten gedaan als grafisch ontwerper. Ik maakte

Meestal joints. Sommige mensen begrijpen

ontwerpen voor bands, festivals, kleding-

dat meteen. Anderen vinden dat ik niet zo vaak

merken, T-shirts. De laatste vier jaar probeer

rokende mensen moet tekenen. Ik zeg dan:

het massatoerisme aan de kust. Sea Walls

Daarnaast heb je veel muziekdingen gedaan: albumcovers, posters voor concerten en party’s. Ja, onder andere in 2018 de poster voor Lollapalooza in Chili, en het Futuro Festival in Mexico. Verder een serie affiches voor elektronische feesten in een zaal in Granada, Spanje en voor artiesten, zoals Tame Impala: een psychedelische band uit Australië, Ariel Pink: een singer/songwriter uit Los Angeles,

maar dat zijn geen gewone sigaretten.

Ik ben pas laat begonnen met het roken van cannabis.

Anni B Sweet: een zangeres uit Spanje en de

Je blowt zelf ook? Ja, best vaak. Ik ben pas laat begonnen met het roken van cannabis. Ik was een jaar of 28, toen ik mijn eerste joint rookte. Ik groeide op in een buurt waar me werd verteld dat alleen slechte mensen drugs gebruikten. Toen leerde ik aardige vrienden kennen en die rookten

psychedelische rockband Unknown Mortal

ik meer vrij werk te maken. Ik doe veel op

veel weed. Ik begreep dus dat er een verschil

Orchestra uit Nieuw-Zeeland/VS.

canvas en schilder op hout, waarmee ik

was tussen het roken van een plant en

3D-wandobjecten maak. Ik wil ook nog

bijvoorbeeld het nemen van een pil.

Nemen de artiesten contact met jou op of jij met hen?

sculpturen gaan maken. Op exposities

Soms krijg ik een e-mail, als ze mijn werk op

teken nu voor nieuwe T-shirts. Dat is voor mij

internet hebben gezien. Ik maak ook uit

een mooie manier om een groot publiek te

Op een van je tekeningen ligt een vrouw met roze haar. Die maakte je toen je high was.

mezelf ontwerpen, als ik de muziek van een

bereiken.

Die tekening heb ik Dream Baby Dream

verkoop ik schilderijen en tekeningen. Ik

bepaalde artiest goed vind. Voor bijvoor-

genoemd, naar een song van de synthpunk-

beeld Unknown Mortal Orchestra heb ik een

Waar gaat je vrije werk zoal over?

band Suicide. Muziek is altijd mijn grote liefde

poster getekend en hen toegestuurd. Ze

Ik haal inspiratie uit uiteenlopende bronnen

geweest en ik haal er veel inspiratie en ideeën

mailden me terug met het idee: hé, we

zoals psychologie, mythologie, astronomie en

uit. Ik was in een park en voelde me heel erg

moeten wat samen doen. Ik teken nu al drie

magie. Vorig jaar heb ik een expositie gehad

verbonden met de aarde en de natuur.

jaar dingen voor hen in opdracht.

met tekeningen, waarin ik de toestand van

Daardoor ziet het er uit alsof de natuur, het

64 Highlife


Sea Walls, Cozumel Mexico

Highlife 65


Dream baby dream

66 Highlife


groen, haar opeet. Op de achtergrond zie je

meer. Ik vond dat niet okay, vooral omdat ik

drie kruizen. Hier in Mexico hebben vooral

schilder over milieuproblemen en behoud van

gelovige mensen niets met cannabis. Ze

de natuur. Gewone spuitbussen zijn schadelijk

In Mexico-stad maakte je een grote muurschildering, met daarop een vrouw die je als een soort heilige hebt afgebeeld. Die staat op de muur van Central de Abasto: de grootste voedselmarkt van Latijns-Amerika. Het gebouw was vuil en eromheen lag vaak afval. Ze hadden verschillende kunstenaars uitgenodigd om de uitstraling te verbeteren. Twee weken werkte ik aan de schildering, die ik Madre Eterna heb genoemd of Oneindige Moeder. We beschouwen de natuur als een oneindige bron die nooit uitput, maar in werkelijkheid is het tegenovergestelde aan de hand. Als we onze manier van doen niet snel veranderen, kan het over een paar jaar weleens te laat zijn om het tij nog te keren.

En toen gingen mensen bloemen bij de muur leggen? Van mensen hoorde ik dat ze door de schildering geroerd waren, omdat het net de maagd Maria leek. Om respect aan haar te betuigen, hadden meerdere mensen bloemen bij de schildering gelegd. Ik zag dat toen ik een week erna bij de muur terug kwam.

Met welke thema’s ben je nu zoal bezig? Ik ben nu geïnteresseerd in hoe we in connectie staan met de omgeving. Zoals te zien is op de poster die ik heb gemaakt voor Sea Walls. De natuur om ons heen zit vol wonderlijke vormen en kleuren, maar we besteden er te weinig aandacht aan. Als we hebben er snel een oordeel over en zien het

voor het milieu, en de milieuvriendelijke

het meer gaan zien, zullen we ook meer

als incorrect. Maar het roken helpt je om

bussen zijn in Mexico moeilijk te krijgen.

geneigd zijn om de natuur te beschermen.

Ik denk dat je een van de weinige muurkunstenaars bent, die alleen met kwasten werkt.

https://www.heypogo.com

dingen beter te begrijpen. Je kunt je daardoor één voelen met de natuur.

Heeft de naam Pogo iets met de festivaldans te maken?

https://www.instagram.com/heypogo https://seawalls.org

Sommige mensen maken er wel grappen over.

Nee. Die heb ik genoemd naar een Ameri-

Dat het me zo veel tijd kost om een muur te

kaanse stripfiguur. Op school moesten we een

schilderen. Maar ik wil het op deze manier doen.

collage maken en we brachten daarvoor oude bladen mee. Toen kwamen we die strip tegen en iemand zei dat ik daar op leek.

Je maakt naast je tekenwerk eens in de paar maanden een muurschildering. Zou je dat meer willen doen? Ja, ik zou wel meer muren willen schilderen, op plekken over de hele wereld.

Ik zag je op een muur bezig met kwasten, geen spuitbussen. Ik heb een paar muurschilderingen gedaan met spuitbussen, maar die gebruik ik niet

Madre Eterna, Central de Abasto, Mexico-stad

Highlife 67


GAMES

WOLFENSTEIN: Youngblood WAAR IS BJ BLAZKOWICZ?

Eind juli is het zover. Dan komt Wolfenstein: Youngblood uit voor PC, PS4, XBox One en Nintendo Switch. Velen hebben lang gewacht op dit vervolg in de legendarische Wolfenstein-reeks. Fans kunnen weer nazi’s afschieten tot ze er zelf (letterlijk of figuurlijk) bij neervallen. Door: Redactie Highlife Parijs, 1980. BJ Blazkowicz, held van de tweede

Buddy Pass

Tesla coöp-wapen

Amerikaanse Revolutie, wordt vermist. Bijna

De Deluxe Edition’s Buddy Pass geeft de

Werk samen met een vriend of alleen met een

20 jaar nadat de gebeurtenissen van

mogelijkheid om samen te spelen met een

AI metgezel in het eerste coöp Wolfenstein

Wolfenstein II: The New Colossus hebben

vriend die de game zelf niet heeft. Je download

avontuur. Voer nieuwe tag-team combinaties

plaatsgevonden is BJ verdwenen na een

de exclusieve Buddy Pass om deze een vriend

uit, gebruik het verwoestende en krachtige

missie in het nazi-bezette Parijs. Nu, na jaren

coöp Tesla geweer. Plan je aanvallen en

van training en begeleiding van hun strijdlus-

ontmantel het naziregime vanuit je basis diep

tige vader is het tijd voor BJ’s tweelingdoch-

in het hart van de catacomben in Parijs. Ga op

ters Jess en Soph om in actie te komen. Je

avontuur en ontdek iconische bezienswaar-

werkt dus samen met de nieuwe vrijheidsstrij-

digheden, straten vol met graffiti, in leer

ders en je trotseert de alternatieve realiteit uit

gehulde nazi’s en een complete nieuwe

te geven om Wolfenstein: Youngblood the downloaden en te spelen. Spelers die gratis spelen via de Buddy pass kunnen upgraden naar de gehele game zodat zij zelf of met de jaren tachtig in Parijs. Je bent één van BJ’s

andere spelers online kunnen spelen. De

tweelingdochters en je gaat op een dodelijke

Deluxe Editie bevat ook een scala aan

missie om je vermiste vader te vinden in Parijs.

cosmetische bonussen, inclusief een Cyborg

Daarbij gebruik je een arsenaal aan wapens,

Skin Pack die de zussen voorziet van een

soundtrack. En maak gebruik van de laatste

gadgets en Power Armor-mogelijkheden in je

glanzend en intimiderend titanium Power Suit,

technologieën van Power Armors en wapens

evecht om de nazi’s uit te roeien.

geweren, combat messen en bijlen.

om nazi’s uit te schakelen.

68 Highlife


FAMILY BUSINESS Een Franse Breaking Bad met wiet Er is bij Netflix nooit een tekort aan cannabisshows. En de nieuwe Franse serie Family Business is nog eens grappig ook. Het gaat om een familie wiens slagerij bijna failliet gaat. Om toch geld te verdienen besluit de zoon des huizes wiet te gaan telen. En dan krijg je een ‘French Breaking Bad but with weed’, aldus een fan op Twitter.

H

e ed S d ea

- Smart- Heal

thsh op

Het eerste seizoen bestaat uit zes afleveringen van elk een half uur. Dus heel veel tijd ben je er niet aan kwijt. De serie gaat over de Joodse familie Hazans. Hun slagerij met koosjer vlees is geen succes en dus zoeken de familieleden wanhopig naar een alternatief. Het familiebedrijf zou wel eens roemloos ten einde kunnen komen. Wat is

CBD

HEMP PRODUCTS

OIL / BHO

BONGS

SEEDS

STASH

de oplossing? Juist, ze willen geld gaan verdienen met het telen van wiet. De serie is redelijk absurdistisch met een speciaal soort humor, die misschien niet iedereen zal aanspreken. Toch kunnen ook critici de serie goed waarderen. En dat heeft resultaat gehad, want een tweede seizoen is al aangekondigd.

Amsterdam De hoofdrol wordt gespeeld door de Franse komiek Jonathan Cohen. Hij ziet het niet zitten om de slechtlopende zaak van zijn vader over te

5 GoodService 5 FastDiscreetDelivery

nemen. Als hij verneemt dat Frankrijk cannabis wil gaan legaliseren, bedenkt hij een plan om in Parijs de eerste coffeeshop te openen. Dat brengt hem onder andere naar Amsterdam. En zoals dat gaat in een comedy, gaat er natuurlijk van alles mis. Als je van absurdistische humor houdt, dan is Family Business echt iets voor jou.

Apollyon Dordtsestraatweg 434a 3075 BK Rotterdam (near Zuidplein and Ikazia Hospital) Phone: 0031 10 4866605 info@apollyon-shop.nl

Open from Monday to Saturday from 11.00 to 19.00h. Join us at Facebook, Regular giveaways www.facebook.com/headshopapollyon

Highlife 69


Logboek VOC ’Stuur Baudet niet de klas uit, maar houd hem bij de les!’ Het VOC manifesteerde zich op verschillende cannabis bijeenkomsten en evenementen de afgelopen weken, van de Meet & Greet middag van coffeeshopbond PCN tot de algemene ledenvergadering van het CAN en de uitreiking van de Highlife Cup.

Het programma van de Meet & Greet

slagen, maar zullen de patiënten: de

legale te gaan verkopen. Zoals dat normaal

bijeenkomst van het PCN, op 12 juni in Tilburg,

deelnemende coffeeshops, overleven?”

ook gaat met een nieuw product in het bedrijfsleven. Zoals Albert Heijn biologische

telde drie sprekers: Raimond Dufour, voorzitter van de stichting Drugsbeleid,

Organische groei

producten naast de gangbare producten in

advocaat en Highlife columnist André

De oplossing is volgens de Stichting

het schap zet.” Naast goede raad had Dufour

Beckers en John Roozen, adviseur en Haags

Drugsbeleid het aanpassen van de

ook waarschuwende woorden. “Laten de

contactpersoon van het VOC. Dufour deed

doelstelling van de wietproef. Die zou

coffeeshops zich bewust worden van hun

een duidelijke oproep aan de verzamelde

moeten zijn “onderzoeken of legaal geteelde

sterke positie als verkoopkanaal. Het gevaar is

coffeeshopondernemers om in verzet te

cannabis voldoende aanslaat in de markt,

nu dat men zich individueel onder druk laat

komen tegen de wietproef in zijn huidige

zodat vervolgens desgewenst kan worden

zetten en dan maar toegeeft. Ik pleit ervoor dat de branche gezamenlijk verzet aantekent tegen de huidige opzet, en met een wervend plan komt voor een organisch groeiend, ecologisch en tabaksvrij experiment waarover iedereen enthousiast wordt. Eenheid maakt macht, maar de tijd dringt!”

Geheime wapen John Roozen deelde de analyse van Dufour en benadrukte hoe ongekend het is dat een al door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp, de Wietwet van D66, is ingeruild voor de wietproef. Roozen: “Het blijft een teleurstelling dat er in de formatie zo’n zware concessie aan het CDA is gedaan: het was voor mij echt een schok dat een al aangenomen wetsvoorstel in de ijskast verdween.” ‘Het geheime wapen van het VOC in Den Haag’ combineerde cynisme en optimisme in zijn presentatie. Hij wees op de aanzienlijke

Cannabis Bevrijdingsdag productieteam bij de Highlife Cup 2019

Tweede Kamer meerderheid die er, vooral dankzij het succes van Forum van Democratie, in de peilingen is vóór regulering van cannabis.

opzet. Hij hekelde “de gekozen opzet van een

overgestapt op een legale gesloten

Roozen schat Forum in op zeker tien tot vijftien

legaal eilandje middenin een illegale

cannabisketen”. Dufour: “Het model dus van

Tweede Kamerzetels. “Wat men ook van deze

cannabis-zee”. “Het doel van een gesloten

organische groei van het legale product.

partij mag denken, in hun programma staat

keten op dat eiland wordt zo ook

Coffeeshops die deelnemen krijgen de kans

legalisering van cannabis. Het is dus zaak om

gegarandeerd bereikt. De operatie zal

om naast hun bestaande assortiment het

te zorgen dat ze dit punt niet weggeven. Ik zou

70 Highlife


John Roozen en Raymond Dufour bij de PCN Meet & Greet zeggen: stuur Baudet niet de klas uit, maar

Johan van Laarhoven

ondernemers die de stichting VOC in de

houd hem bij de les!”

Op 23 juli zaten Johan van Laarhoven en zijn

afgelopen periode hebben gesteund, met

vrouw Tukta precies vijf jaar gevangen in

name de Happy Smile en de Dizzy Duck in

Keurmerk

Thailand. Het VOC verspreidde een week

Den Haag, Het Binnenhof en The New

VOC-voorzitter Derrick Bergman was op 8

eerder een persbericht om de aandacht te

Balance in Zwolle, Hans van Duijn, Spliff Seeds

mei te gast bij de Algemene

vragen voor dit gruwelijke jubileum. Wil je hen

en de stichting Legalize! Amsterdam. Dankzij

Ledenvergadering van het Cannabionoïden

schrijven, check dan de Justice for Johan

hen kan het VOC voorlopig weer volle kracht

Adviesbureau Nederland (CAN) in Houten.

website: www.justiceforjohan.nl.

vooruit, op weg naar de opheffing van het

Onder bezielende leiding van August de

Aan het slot van dit Logboek een woord van

redeloze cannabisverbod!

Loor en Iris Freie werkt het CAN aan een

dank aan de individuele donateurs en de

keurmerk voor CBD-producten en een sterkere lobby richting Den Haag en Brussel. De Loor is daarnaast bezig met het opzetten van een nieuwe denktank rond de wietproef, waarvoor hij ook het VOC heeft uitgenodigd.

AGENDA

VOC

Zowel op de zomereditie van de

Maandelijkse openbare VOC vergadering

OVER HET

Homegrown Cup op 15 juni als bij de

Zie www.voc-nederland.org/agenda

Het Verbond voor Opheffing van

uitreiking van de Highlife Cup op 5 juli gaf het VOC acte de présence en promootten we onze nieuwe campagne

het Cannabisverbod (VOC)

23 – 25 AUGUSTUS Cannafair, eerste editie, Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf, Duitsland.

Veiligthuiskweken.nl. Cliff Cremer, ‘Mister Highlife Cup’, had het voormalige productieteam van Cannabis Bevrijdingsdag uitgenodigd om als één jurylid in de jury plaats te nemen. Een geweldige geste, die zeer werd gewaardeerd door de mannen en vrouwen die zich jarenlang keihard hebben ingezet voor dit onvergetelijke evenement.

is een onafhankelijke, nietcommerciële stichting, die sinds 2009 strijdt voor fatsoenlijk

23-25 AUGUSTUS Product Earth Expo, Stoneleigh Park, Warwickshire, Engeland. Met camping.

11-13 OKTOBER Cultiva cannabis en hennep beurs en congres, Event Pyramide, Wenen, Oostenrijk.

cannabisbeleid inclusief het recht op thuisteelt.

MEER INFORMATIE www.voc-nederland.org Twitter: @vocnederland

Highlife 71


72 Highlife


FLOWDAN Geloof in wiet Door: Arjan van Sorge

MC en producer Flowdan gaat op zijn nieuwe album Full Metal Jacket verder met zijn vernieuwende versie van grime, de uitgebeende, kale Engelse hiphopvariant. Zeker de track Weed Soak viel – uiteraard - op bij Highlife. Flowdan oftewel Marc Veira is een van de oprichters van Roll Deep, het

Wiley een platencontract bij een commercieel label kregen. Een paar

Londense gezelschap dat vanaf 2001 grime met een flinke knal op de

jaar later was het genre zo goed als dood.

kaart zette. De crew is nogal eens van samenstelling veranderd en heeft al een tijdje geen tot weinig activiteiten ontplooid, maar bestaat in

Een beweging vormen

principe nog steeds. De leden wonen her en der verspreid en hebben

Achteraf bezien waren ze er misschien nog niet klaar voor, denkt

het druk met hun eigen bezigheden, maar er zijn nieuwe tracks en er

Flowdan. Voor die keiharde muziekindustrie met alle valkuilen. Niet

gaat t.z.t. zeker wat komen.

genoeg verstand van zaken... Maar ze zijn nu ouder en wijzer, en willen er ook voor zorgen dat nieuwe generaties niet gaat overkomen wat bij hen

Ideeën en energie

is gebeurd. Dus niet doen alsof ze een crew zijn die op straat rondhangt

Roll Deep bracht naast Flowdan namen als Wiley, Dizzee Rascal, Tinchy

en muziek maakt, maar een beweging vormen. Een movement die op

Stryder, Skepta en DJ Target verder. Flowdan kwam met de naam van de

een zakelijke manier de dingen regelt voor de artiesten.

groep, van de uitdrukking ‘rolling deep’ die toen populair was in de dancehall muziek. Omdat er zoveel artiesten betrokken waren bij het

Een goede ondergrond

collectief, was er ook veel activiteit, en schoten ideeën en energie alle

Zo kwam Flowdan tot een eigen platenlabel, Spentshell, dat behalve de

kanten op. 2003 was het jaar dat zowel Roll Deep als Dizzee Rascal en

man zelf GHSTLY XXVII, Ruby Black en YGG representeert. Er is talent zat

Highlife 73


te vinden, en met de juiste begeleiding kan dat hogerop in de lijsten

instrumentale track naar voren te brengen waarvan ik denk dat die het

komen, het genre terugbrengen, en een onafhankelijk en stevig beeld

meest interessant zijn, of de meest onderhoudende gedeeltes. Dus het

neerzetten. Vooral een goede ondergrond is essentieel, zonder dat kan

gaat er echt over dat ik probeer de beat te supporten die ik tof vind, of

het al snel voorbij zijn. Genoeg te doen dus voor Flowdan, de oudge-

iets toe te voegen aan de beat om zo eventueel tot iets anders te

diende MC en producer die nog regelmatig optreedt.

komen - dat ik misschien wel leuk ga vinden. Meestal begint het dus met een instrumental die ik probeer aan te passen, of een thema te

Nieuwe muziekstijl

vinden, of te proberen het thema van de instrumental te vertalen.”

Als kind werd hij geïnspireerd door de reggae van zijn ouders, het is die cultuur waar Flowdan mee is opgegroeid. Maar er moest meer zijn, iets

Nieuwere versie

anders! Zo kwam hij uit bij drum ’n bass, en met zestien jaar begon hij te

Bij iemand die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld – en nog steeds

MC-en. Na een tijdje stopte hij ermee, tot zijn vriend Wiley hem vertelde

speelt – in grime, is het een logische vraag wat hij van de huidige situatie

dat er een nieuwe muziekstijl was en studiotijd, en dat hij erbij moest

vindt. “De ontwikkeling van grime staat op dit moment een beetje stil,

zijn. Niet lang daarna werd Roll Deep geboren.

vind ik. Ik hoor niet genoeg variatie en ik zie het publiek grime niet genoeg de kans geven om te variëren. Ik heb het gevoel dat een hoop

Net even iets anders

van het grime publiek, of wat daar van over is, ietwat nostalgisch is. Ze

En nu is er dus Full Metal Jacket, een sterk album met de ijskoude killer

willen het horen op de manier zoals het was, in tegenstelling tot het

Welcome To London, en dat voortborduurt op grime, reggae, dance-

accepteren van een nieuwere versie. Ik heb dus het gevoel dat deze

hall, dubstep, hiphop en drum ’n bass, en toch weer net even een

punten de vooruitgang van grime belemmeren.”

andere toon zet. Uiteraard is er die typische, lage stem van Flowdan, de nogal duistere setting, het somber gestemde futuristische sfeertje, en

Wiet

de kale maar vaak hectische beats. Weinig nieuws onder de zon, maar

Op een ander punt is er bij Flowdan vrijwel geen enkele belemmering:

wel net weer even iets anders.

“Yeh ik rook weed de hele dag door, sinds mijn achttiende; ik ben nu negenendertig jaar oud. Wiet roken is niet essentieel voor de vooruitgang van mijn werk, maar het is dat wel voor mijn ontspanning. Het is niet belangrijk voor mijn muziek, maar wel voor mezelf. Ik maak de muziek en wiet helpt me van het leven te genieten, en het leven dat ik geniet komt tot uiting in mijn muziek.”

Genieten van niets “Ik blow voor en na shows, ik zou zelfs een joint opsteken tijdens shows en concerten, want dan gaat het niet echt over creëren. Ik voel dat mijn hersens altijd bezig zijn met dingen maken, gewoonlijk kan de wiet me een soort van helpen om te relaxen en te stoppen met creëren, en te genieten van een niets. (In het Engels heet dat heel mooi ‘a nothingness’). Want als ik terug ga naar het scheppen dan wordt het heel intens, en ben ik daar uren mee bezig.”

Intens vormgeven

Het menu in coffeeshops

“Ik ben gewoon doorgegaan met het opnameproces van mijn

Flowdan woont nog steeds in Londen en wat betreft wiet is de situatie

voorgaande album, Disaster Piece. En van daaraf bleef ik muziek

daar prima, alles is er als je de juiste mensen kent, dan kun je echt alles

stapelen. Na ongeveer een jaar begon ik te voelen dat er een project zat

krijgen. “Op dit moment is veel van de wiet die ik rook geïmporteerd uit

in de muziek die ik al gemaakt had. Ik begon dus met het proces van

Californië. En ja, ik ben in Nederland geweest en in coffeeshops. Het

elimineren om de tunes die niet in dat project zouden passen, buiten

mooie van coffeeshops is het menu en de betrouwbaarheid. Ik hang

beschouwing te laten en weg te halen. Zo kon ik het project intens

niet echt rond in coffeeshops om daar lekker te blowen, wat ik heb

vormgeven vanuit de muziek die ik al had.”

gekocht neem ik mee terug naar mijn privé omgeving. Daar geniet ik van de wiet.”

Energie doorgeven “En dan, als ik eenmaal een soort van thema had waar ik voor zou

Geloof in wiet

kunnen gaan, zou ik door kunnen met dingen aan dat thema toe te

Twee opvallende tracks op Full Metal Jacket zijn Welcome To London:

voegen, waarvan ik wist dat het voor Full Metal Jacket zou zijn. Er zit zeker

Cold when it’s critical, cool but cynical, maxed out at a minimum, that’s

een rode lijn in het album en daar ben ik blij mee. Met het plan zoals dat

how we function – welcome to London. En dan nog wat over het niet

door mij was opgesteld, uitgaande van de muziek die ik had gemaakt,

vertrouwen van elkaar, camera’s, etnische profilering, daklozen; een

en het type energie dat was doorgegeven met de liedjes.”

betere afrader voor toeristen of yuppies valt niet zo snel te vinden. En dan Weed Soaks: he floats, she floats, we need the weed bro. Voor

De beat supporten

Highlife voegt Flowdan er nog aan toe: “Mijn boodschap is dat wiet je

Normaal gesproken gaat het bij Flowdan zo dat hij naar de instrumen-

nooit laat zitten, geloof in wiet en je zal dat altijd terugkrijgen.”

tale versie van een nummer luistert en probeert het verband tussen hemzelf en die instrumental te vinden. “Zo poog ik de elementen uit de

74 Highlife

spentshell.co.ukMovies

Books

, DE GRENS Don Winslow HarperCollins Hij heeft ’t weer geflikt. Eén van onze favoriete misdaadschrijvers levert een nieuw juweeltje af. De Grens verhaalt wederom over Art Keller, de Amerikaanse DEA-agent die al zijn hele loopbaan bezig is om de Mexicaanse drugskartels aan te pakken. In dit derde deel van de fenomenale trilogie stijgt Keller tot onvoorziene hoogten. Hij wordt benoemd tot directeur van de DEA. In Mexico rommelt het als nooit tevoren. Want wie wordt de opvolger van de grote drugskoning Aden Barrera? De corruptie zit zo diep dat zelfs de regering betrokken

QUARANTAINE Erik Betten Luiting-Sijthoff Zombies die voor een dodelijke chaos zorgen, dat is natuurlijk niet nieuw. Maar het is wel extra leuk als het in Nederland gesitueerd is. Erik Betten zorgt daarvoor in zijn amusante debuut. Door de gaswinning in Groningen komt een oeroude bacterie naar de oppervlakte. Al snel vallen de eerste slachtoffers en de epidemie lijkt niet te stoppen. De regering in Den Haag staat voor een dilemma. Menselijk optreden of genadeloos handelen? Men kiest voor het laatste en de provincies in het noorden worden van de rest van Nederland afgesloten. Onbesmette Nederlanders die over het IJsselmeer willen vluchten worden onder druk van de EU genadeloos neergeschoten. Hoe loopt dit af?

76 Highlife

is. Winslow neemt er zijn tijd voor. Met deze dikke pil (700+ pagina’s) kun je dus gerust je vakantieliteratuur tot één boek beperken.

CALIBRE Matt Palmer Met: Jack Lowden, Martin McCann en Tony Curran De jeugdvrienden Vaughn en Marcus trekken een weekend naar de Schotse Hooglanden om op jacht te gaan. Maar eerst volgt een wilde avond in een lokale pub, waar het bier en de whisky rijkelijk vloeien. De volgende ochtend gaat het ontzettend mis wanneer Vaughn een hert in zijn vizier krijgt. Het jachtongeluk dat zich onttrekt heeft grote en dodelijke gevolgen, want Marcus heeft een deel van de dorpsbewoners al tegen zich in het harnas aangejaagd door aan te pappen met de femme fatale van de gemeenschap. Nu enige bewoners vermist zijn gaan alle remmen los. Weten Vaughn en Marcus te overleven? En verdienen ze eigenlijk wel om te overleven? Prima thriller die spannend blijft tot het laatst.


Music OVERLORD Julius Avery

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

Met: Wyatt Russell, Bokeem

Woodbine, Iain De Caestecker Amerikaanse paratroepen moeten vlak voor de invasie in Normandië een zendtoren onschadelijk maken waardoor de operaties

SUNN O)))

van de Duitse luchtmacht verstoord worden.

Life Metal

Maar er lijkt meer aan de hand in het Franse

(Southern Lord)

dorp waar de zendmast zich bevindt. Lokale Voor totaal opgaan in geluid kun je terecht

inwoners worden geterroriseerd door Nazi’s

bij de Amerikaanse band Sunn O))). Maar waar

onder leiding van een fanatieke officier en

de een de zinnenprikkelende, meeslepende

een wetenschapper, die zich bezighouden

en meedogenloze schoonheid van diepe

met gruwelijke experimenten. Lukt het de

drones zal ondergaan, hoort de ander een

Amerikaanse helden om hier een eind aan

vormeloze, lage brom. De superstars zelf zal

te maken. De verliezen lopen snel hoog op.

het worst zijn, die cirkelzagen lustig verder

Regisseur Avery pompt weer nieuw leven in

met hun uitgebeende versie van ritmeloze,

het subgenre nazi-horror. Een komisch-brute

ultralogge metal. Bij live optredens worden

b-film die voldoet aan de verwachtingen.

MOUTH Past Present Future (Tonzonen Records)

standaard oordopjes uitgereikt om de geluidstornado te kunnen overleven, thuis valt het volume zelf te bepalen, maar de muziek blijft intens. Voor Nederland is het leuk

Alle registers staan wagenwijd open bij

dat er hier een oudgediende meedraait op

de uit Keulen afkomstige band Mouth,

internationaal niveau, en wel in de persoon

zelfs op een qua titel vriendelijk klinkend

van Tos Nieuwenhuizen.

nummer als Coffee. Hun mix van kraut-, stoner-, prog- en psychedelische rock geeft alle ruimte voor vrije interpretaties van pakkende thema’s, strak gespeeld maar met kenmerkende virtuoze loopjes en breaks. Van het begin tot het eind blijft de muziek geestverruimend en tranceachtig, daar zorgt het hechte spel van de drie bandleden wel voor, en de compleet ouderwets klinkende sound doet er nog een schepje bovenop. Mouth komt met maximum retro geluid van gitarist, bassist en drummer.

Highlife 77


FILMS / SERIES

Hartverscheurende mokerslag

Door: Rob Tuinstra

Streaming diensten als Netflix veranderen in hoog tempo onze manier van tv kijken. ‘Lokale’ series als het Nederlands-Vlaamse Undercover of het Indische Sacred Games (zie vorige Highlife) krijgen nu een internationaal publiek. Dat leidt tot imposante kijkcijfers. De laatste tv-hit van Netflix, de docu-serie When They See Us, hield in een paar maanden tijd maar liefst 23 miljoen kijkers aan de buis gekluisterd. Terecht, want het is één van de beter producties

Donald Trump

Impact

die het bedrijf de laatste tijd heeft uitgezonden.

Linda Fairstein werkt dan als aanklaagster voor

De impact van de verpletterende docu-serie

Het hartverscheurende verslag over de

het Openbaar Ministerie en steunt en stuurt de

anno 2019 is groot. De vijf jongens, die

belevenissen van de Central Park Five komt aan

aanpak van de politie volledig. De raciale

inmiddels volwassenen zijn, worden als helden

als een mokerslag. Mede door deze serie van Ava

spanningen in New York lopen hoog op.

vereerd bij tv-optredens bij onder andere

Duvernay heeft het zelfs nu nog immense

Vastgoedmagnaat Donald Trump gooit olie op

Oprah Winfrey. Linday Fairstein, die een aantal

gevolgen. De vijf ten onrechte veroordeelde

het vuur door in een paginagrote advertentie de

boeken schreef, werd door haar uitgeverij

tieners worden inmiddels als volwassenen als

doodstraf tegen de jongeren te eisen. In een

ontslagen. Desondanks blijft ze bij haar

helden verwelkomt. De openbare aanklagers en

tumultueus proces worden de Central Park Five

overtuiging dat de jongens schuldig zijn. Net als

de NYPD die onder een hoedje speelden om

tot jarenlange celstraffen veroordeeld. Ondanks

Donald Trump overigens. Elizabeth Lederer, de

minderjarig, alleen een 17-jarige jongen wordt als

het feit dat er geen direct bewijs is, naast de

aanklaagster die het in de rechtszaal tegen de

meerderjarig beschouwd. De jongens worden

onder immense druk afgelegde verklaringen.

vijf jongeren opnam, nam na protesten van

door de politie onder grote druk gezet om de

Pas vele jaren later volgt een ommekeer. Een

zwarte studenten ontslag als docent bij de

verkrachting te bekennen. Ze worden urenlang

veroordeelde gevangene bekent de verkrach-

Columbia Law School. Lederer: “Gezien de aard

verhoord, zonder dat hun ouders of een advocaat

ting en eindelijk volgt genoegdoening. Na vele

van de recente aandacht die het gevolg is van

aanwezig kunnen zijn. Onder die druk bekennen

jaren onterecht vastgezeten te hebben is er nu

de Netflix-weergave van de Central Park Five,

ze. Want de politie belooft hen dat ze na hun

vrijheid. Met veel tegenzin betaalt de staat New

lijkt het mij het best om niet terug te keren.” De

bekentenis naar huis mogen.

York later een miljoenenvergoeding.

macht van goede TV is soms (gelukkig) groot.

hen te veroordelen krijgen nu de volle laag in de publieke opinie. Zelfs de huidige Amerikaanse president Donald Trump speelt een onaangename rol in het geheel.

1989 In 1989 wordt een jonge blanke vrouw in Central Park op gruwelijke wijze mishandeld en verkracht. Ze raakt in een coma en weet ternauwernood te overleven. Ze weet zich niets van haar aanval of aanvaller(s) te herinneren. Op hetzelfde tijdstip is een grote groep jongeren keet aan het schoppen in het park.Agenten die van de verkrachting te horen krijgen jagen de groep op en er worden verschillende jongens gearresteerd. Ze zijn allen

78 Highlife


Amsterdam

Den Haag Rotterdam

Arnhem

Amsterdam

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam

Arnhem

Den Haag

Rotterdam

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Pluto Nieuwe Binnenweg 54 3015 BB Rotterdam

SMOKE ROOM AANWEZIG


BUITEN HET STANDAARD KADER Een Nederlandse cannabis startup Door: Dimitri Breeuwer Het zijn op dit moment drukke tijden bij stichting CannaWijzer.De ontwikkelingen met het

It’s a fact - Check! Wat is crowdfunding?

consumentenpanel, die wij op een platform met Cannabis in Town willen inzetten bij het wietexperiment, volgen elkaar in rap tempo op. Sinds twee maanden hebben wij onze lobby richting overheid opgevoerd en toeren met een presentatie van het nieuwe CiT platform langs maatschappelijke en commerciële stakeholders die partner willen worden om dit unieke initiatief gestalte te kunnen geven. Een crowdfunding actie en gezamenlijk draagvlak is de laatste stap in het 4-jarig traject van dit Cannabis in Town “community” idee.

Bescherming consument De informatiepartners van CiT bevinden zich zowel binnen als buiten de cannabissector, waaronder ook overheid en andere instellingen. Er is inmiddels een breed draagvlak ontstaan om een platform neer te zetten waar het uitsluitend gaat om informatie en het delen daarvan. Valide en gecontroleerde cannabisinformatie die zal bijdragen aan een betere bescherming van de cannabis consument! Langzaam begint het er op te lijken dat ook de achterdeur (teelt, verpakking en aanvoer) van de coffeeshops, een legale status gaat krijgen. Al met al... goed nieuws! Aan de exacte uitvoering hiervan wordt echter nog volop gesleuteld. Hiermee wordt deze sector bonafide en kan de cannabisconsument

Crowdfunding is een alternatieve manier om projecten financieel of maatschappelijk te steunen. Wanneer ondernemers of verenigingen een project willen financieren, gaan ze doorgaans naar de bank.

eindelijk een gegarandeerd en gecontroleerd product bemachtigen.

Stereotypering is passé, de nieuwe consument heeft nog geen gezicht. Nieuwe doelgroepen dienen zich aan en de vraag naar andere informatie en alternatieve producten stijgt, zowel recreatief als medicinaal. Maatschappelijk draagvlak Steeds meer betrokken partijen in Nederland realiseren zich dat er nu een weg ingeslagen is die onomkeerbaar is. Of het experiment nu wel of niet slaagt. Steeds meer bedrijven buiten de cannabissector schuren tegen het plantje en de cannabisconsument aan. Een nieuwe industrie is in

Crowdfunding werkt zonder kredietinstellingen. Crowdfunding is een concept waarbij vele investeerders en/of belanghebbenden bereid zijn om te investeren in projecten waarbij ze zich betrokken voelen. Crowdfunding betekent dan ook letterlijk ‘funding’ door de ‘crowd’, ofwel financiering door de massa. Bij crowdfunding gaat het doorgaans om relatief kleine bijdragen. Het bedrag dat particulieren en bedrijven in projecten investeren varieert van tien tot duizenden euro’s. In ruil daarvoor krijgen ze een vooraf bepaalde tegenprestatie.

aantocht en frisse technologieën zijn nodig om dit op alle mogelijke manieren te ondersteunen én in goede banen te leiden. De dagen van het kopen van ongecontroleerde wiet op een semi-illegale markt lijken zo goed als voorbij. Net als in Amerika en Canada ontstaan er ook in Nederland allerlei maatschappelijke initiatieven en samenwerkingen die (z)inspelen op een nieuwe legale cannabismarkt. Een transparante cannabis-keten moet óók zorgen voor een transparante informatievoorziening voor de consument en alle andere stakeholders en geïnteresseerden.

De VanderBilts

80 Highlife

Crowdfunding is een alternatieve financieringsvorm op basis van het traditionele banksysteem. “Het is een sociale en menselijke manier van lenen, investeren en sponsoren”


Broninformatie Internet is in Nederland echter nog steeds geen betrouwbare informatie-

om naast een financiële impuls ook informatie en andere resources te delen

bron als het om cannabis gaat. Dat is een groot probleem voor consumenten

met CiT. Om het CiT initiatief voor iedereen succesvol te maken en verder te

en organisaties die nog onwetend zijn en zoekend naar feitelijke informatie

ontwikkelen is flink wat geld nodig. Geld wat je als ‘starter’, hoe legaal en

of bonafide verkooppunten van cannabisproducten. Waar kan ik een

briljant je plan ook is, niet zomaar kunt lenen bij een bank of

betrouwbaar cannabisproduct kopen? Wat is nu wel of niet toegestaan?

financieringsmaatschappij.

Betrouwbare cannabis-informatie is helaas nog steeds een wazig begrip in Nederland. Het platform van CiT biedt hiervoor een concrete oplossing voor

Met dit verhaal vragen wij instellingen en bedrijven om zich aan te sluiten bij het

de consument, de sector en overheden, zónder een circus van commerciele

CiT platform en een financiële en/of maatschappelijke bijdrage te leveren. Bij

boodschappen en fake nieuws. CannaWijzer, CiT en haar partners zorgen

deelname krijgen partners één of meerdere CiT-certificaten uitgereikt die

voor een betrouwbaar platform, welke een begrip zal worden in het

recht geven op een aandeel van het bedrijf. Naast het werken aan een

Nederlandse cannabislandschap. Een cannabisboulevard met een mobile

toekomstbestendig beleid biedt het CiT platform ook commerciële en

app op het platform van Cannabis in Town vormen straks hét centrale

maatschappelijke kansen voor iedere partner.Vraag naar de mogelijkheden!!

informatiepunt voor de volledige Nederlandse cannabiscultuur. Helaas zijn Coffeeshops – vooralsnog - uitgesloten van adverteren, in met de opiumwet en de AHOJG-I criteria. Om – in het kader van Uitsluitend Nederlandse partners verband volksgezondheid - coffeeshops de mogelijkheid te geven om voorlichting te doen en valide informatie te verstrekken over hun producten, voldoen alle die de Nederlandse sector coffeeshop-uitingen binnen het CiT platform aan de richtlijnen van de vertegenwoordigen, dus geen directe opiumwet en het huidige gedoogbeleid. invloed van buitenaf. Zelfde taal, Door middel van deze sector-brede zelfde waarden, zelfde regels… de startup, kan de consument zelfde turfschuit! uiteindelijk één op één Samenwerkingsnoodzaak communiceren met de verschillende De filosofie achter het CiT initiatief is ‘slagkracht door vereniging’. Iedereen wordt deelgenoot en kan invloed uitoefenen op de richting die we als informatieverstrekkers en misschien ‘digitale community’ op willen gaan, maar draagt ook meteen bij aan het zelfs producten bij zich thuis laten volume van de stem die we als collectief kunnen laten horen. Het doet ons goed om te zien dat de bonden de handen wat meer in elkaar lijken te slaan, bezorgen vanuit elke willekeurige dit is een belangrijke beweging in het kader van onze filisofie. Een partner levert een bijdrage op basis van het omarmen van dit initiatief, het hebben coffeeshop. Over veilige toegang tot van maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar vooral hart voor de cannabis gesproken!! consument in een legale markt. Alle partners zijn vooral in de gelegenheid

Gefaseerde integratie en communicatie Dit is slechts de eerste fase van onze Crowdfunding. Richting de recreatieve, therapeutische of medicinale cannabisconsument, doen wij vooralsnog geen fondsenwerving. Dát beginnen we pas nadat fase één voldoende fondsen heeft opgebracht, om ook daadwerkelijk het platform levensvatbaar te kunnen beschouwen. In fase twee, krijg je ook als consument binnen het CiT platform, de mogelijkheden om partner te worden en wellicht ook in het bezit te komen van een CiT-certificaat. We richten ons nu dus vooral op alle professionals en stakeholders die een relatie hebben of willen met de cannabis sector. Doneren mag natuurlijk altijd! Ga voor meer informatie naar Cannabisintown.nl of Cannawijzer.nl

Highlife 81


Advertentie index A 55 49 69

Amsterdam CBD Center Amsterdam Seed Center Apollyon

B 60-61 60-61

Blue Sea Bunkertje ‘t

84 75 60-61 60-61 79 60-61 60-61

Canna Cibiday Club Media Coffeeshop Cremers Coffeeshop Magic Coffeeshop Magic Coffeeshop Relax

C

D 43 21 9 60-61 55

Dinafem Seeds Dr. Smart Dutch Passion Dutch Passion Dutch Trimming Company

15

European Plant of the Year

E G 60-61 60-61 60-61 60-61

Gallery Colorado Genesis Green House Secret Farmers Growers Choice

H 21 60-61 75

HeadSupplies High Society Hydroland

K Keldertje ‘t Kera seeds

75 60-61

M Mary Jane Mississippi

60-61 60-61

P Papillon Papillon Papillon Papillon Pluto

43 75 79 60-61 79

R Relax Royal Queen Seeds Royal Queen Seeds

55 49 60-61

S Sensi Seeds Sky High SuperStrains Sweet Seeds

60-61 49 60-61 83

T Terranova THC Expo

2 31

U Upstairs

79

Z Zamnesia Seeds Zero Zero

60-61 60-61

Highlife colofon HIGHLIFE MAGAZINE, EEN UITGAVE VAN

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

REDACTIE-ADRES

Discover Publisher BV Postbus 362 5460 AJ Veghel Telefoon: 073-549 81 12 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, St. CannaWijzer, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82 Highlife

Advertenties: Daisy


THE CANNABIS EXPERIENCE

2nd

3rd

PRIZE 8

PA

1 NNA IS 20 B

S

S

PA

CBD

CBD

8

PRIZE

1 NNA IS 20 B

T

TOP HO E

D PEN EN

DD RIO E

P

Chem Beyond Diesel®,C.B.D.

Honey Peach CBD®

CBD-rich Chem Dawg genetic

Ȓ/& % 21,Ɲ,4"/&+$ 01/ &+ 4&1% #/2&16 /,* 0

SWS66

SWS64

T

TOP HO E

D PEN EN

DD RIO E P

Sweet Amnesia Haze®

%" 04""1"01 3"/0&,+ ,# *+"0& 7"

Green Poison XL Auto® SWS72

,4 &+ 1 ))Ȓ01"**"! 3"/0&,+ 1 1%" 202 ) -/& "

THE ONLY ORIGINAL AND GUARANTEED SEEDS FROM SWEET SEEDS® ARE THOSE SOLD IN THEIR ORIGINAL PACKAGING. Sale forbidden to people under 18 years old. Seeds for collection purposes exclusively. It is illegal to make them germinate. They are not for agriculture purposes. Consult laws about cannabis applied in your place of residence. Sweet Seeds® will not be accountable for illegal use of these seeds done by third parties.

C/ Dr. Nicasio Benlloch nº36-38 · 46015 · Valencia · Spain · +34 963 890 403 / +34 628 593 887 WHOLESALERS: +34 963 473 730 / +34 963 404 289 · info@sweetseeds.es

SWS71

www.sweetseeds.com


The gods must be crazy

www.canna.nl