High Life NL 19-03

Page 1

HighLife #1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

®

Juni / Juli 2019

GRATIS

EXCLUSIEF

JOINus: 2000 KILO BIOWIET VOOR EXPERIMENT

ORANGE GROVE GANJA ROCK

INNA DE YARD

“MENSEN DIE BLOWEN ZIJN GELUKKIGER” WIETEXPERIMENT IS VLUCHTROUTE KABINET VOOR UITSTEL LEGALISERING

#

3JUSTICE FOR JOHAN Eindelijk komt er een greintje medeleven en medewerking van het ministerie van justitie voor Johan van Laarhoven. Er moesten ontelbare Kamervragen aan te pas komen en een lijvig rapport van de Nationale Ombudsman waarin de vloer werd aangeveegd met de eerdere acties van OM en Justitie, maar nu is er een miniem mea culpa van de minister.

“I

k reken het me aan dat hij daar

toeristisch. Maar goed, ik ben hier zelf als

vastzit,” aldus CDA-minister

cannabistoerist, so I can’t talk shit.”

Ferdinand Grapperhaus eind

april. Eerdere pogingen om hem tot actie

Ganja is natuurlijk aanwezig in muziek van

te bewegen waren vruchteloos. D66-

all over the world. Daar kunnen we het over

Kamerlid Vera Bergkamp toonde zich

eens zijn. En of je dan uit Jamiaca komt,

onvermoeibaar en bleef zich inzetten voor

zoals Inna de Yard, of uit Den Haag, zoals

het lot van de voormalige eigenaar van

Orange Grove, dat maakt dan niet uit.

The Grass Company. Al haar pogingen

Orange Grove: “Net zoals reggae een soort

hadden eindelijk succes, omdat zelfs de

van rode draad is in onze muziek, is ganja

VVD een motie steunde om de minister

een soort van rode draad in de reggae,

in actie te laten komen. Grapperhaus gaat

en ook in ons leven.” Daar sluiten wij ons

op diplomatieke wijze overleggen met zijn

helemaal bij aan.

Thaise collega om het cassatieverzoek daar zo spoedig mogelijk af te ronden, waarna een terugkeer van Johan naar Nederland mogelijk is. Ook beloofde hij zich in te zetten voor Tukta, de vrouw van Johan. Laten we hopen dat deze schandalige geschiedenis een goed einde krijgt! De langdurige soap rond het wietexperiment zit in een volgende fase. Stap voor stap, of millimeter voor millimeter schuifelen we vooruit. Nicole Maalsté

Veel leesplezier!

5RÜ 7XLQVWUÛ

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis.

schrijft over de laatste ontwikkelingen. Derrick Bergman vertelt hoe JOINus van de Bierummer wietkwekers John en Ines jaarlijks tot 2000 kilo biologisch geteelde wiet en 400 kilo hasj voor hun rekening kunnen gaan nemen. Laten we hopen dat ze hiervoor de kans krijgen. De ontwikkelingen buiten de grens blijven we ook volgen. De Amerikaanse activist en wietkenner Ngaoi Bealum is overal op de wereld te aanschouwen met zijn aanstekelijke koken met cannabis tvprogramma’s. Als wereldburger en wietfan is hij vaak in steden als San Francisco,

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/ of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

Barcelona en Amsterdam. Over die laatste stad zegt hij: “In Amsterdam is het erg

Highlife 3


20

INHOUD

22 JUNI / JULI 2019

FEATURES 16

WIETEXPERIMENT VLUCHTROUTE KABINET VOOR UITSTEL LEGALISERING Politieke proces verloopt volgens planning

18

JOINUS: 2000 KILO BIOLOGISCHE WIET VOOR WIETPROEF Bierummer wiettelers John en Ines leven tussen hoop en vrees

22

NGAIO BEALUM: KOMIEK, JONGLEUR, KOK EN CANNABIS ACTIVIST “Je moet het mensen niet moeilijk maken in de cannabisindustrie te stappen”

26

DERDE EDITIE 420 FEST SUVER NUVER GROOT SUCCES Een foto-impressie van een meer dan geslaagde dag

38

INNA DE YARD “Mensen die blowen zijn gelukkiger”

54

BOERENKOOLWIET IN MOLDAVIE Het armste land van Europa

64

ORANGE GROVE: GANJA ROCK Ganja is een rode draad in ons leven

70

JAMAICA DEEL 2: LEGALE GANJA FOR RASTA’S De overheid zet vooral in op mediwiet en commerciële toepassingen

4 Highlife


26

54

GROENE ZAKEN 28

FAT BANANA Royal Queen Seeds

29

TERRANOVA Groothandel met scherpe prijzen

30

COFFEESHOP PAPILLON Vriendelijk personeel en geweldige wiet

34

DUTCH PASSION CBD Charlotte’s Angel: hoog CBD en laag THC

37

KOSMIC KITCHEN Food for mind & body

50

COFFEESHOP RELAX Silver Haze wint eerste prijs bij Jack Herer Cup

72

OLYMPIA Pyramid Seeds

EN VERDER 20

MILLION MARIJUANA MARCH All over the World: Legalize Cannabis

36

ANTONIO BASCARO Eindelijk vrij, na 39 jaar

56

NADA Kleurige dierencollages

74

CANNABISMARS BRUSSEL Bij ons regeert nog altijd de hypocrisie

EN NOG VEEL MEER...

Vaste

RUBRIEKEN 3 6 8 10 12 13 42 44 46 52 62 68 76 80

VOORWOORD FLASH NICOLE MAALSTÉ BRIEVENRUBRIEK ANDRÉ BECKERS HIGH WEIRDNESS WIL & RUUD OOMEN HIGH, LOW & DIRTY PGMCG NIEUWS HIGH GADGETS VOC LOGBOEK GAMES TREASURES CANNAWIJZER

Highlife 5


lash HUUR JE EIGEN KWEEKLOCATIE Zou het niet een ideaal idee voor Nederland kunnen zijn? Ooit? Als onze politici eindelijk eens wakker worden? Wat een mooi idee is het immers; een kweekverzamelgebouw waar kleine kwekers ruimtes kunnen huren om hun eigen cannabis te kweken. In Canada staat inmiddels zo’n gebouw: B.C. Canna Park. Daar kunnen kleinschalige kwekers terecht om hun hobby of medicijn zonder problemen uit te oefenen. Het gebouw heeft alle vergunningen geregeld en er wordt gezorgd voor een goede stroomvoorziening en er is beveiliging aanwezig. Mocht het nodig zijn, dan willen de bedenkers van het plan je ook nog assisteren bij

LEGA NORD VERKLAART OORLOG AAN CANNABIS LIGHT IN ITALIË

je marketing of het netjes verpakken. The future is here. Behalve in Nederland. https://bccannapark.ca/

“Een oorlog start vandaag, straat per straat, winkel per winkel, district per district, stad per stad,” aldus Matteo Salvini van de Lega Nord. Een oorlog aan cannabis, dat volgens Salvini verboden zou moeten worden. Dat wordt nog een harde dobber voor de extreem rechtse politicus, die samen met de Vijf Sterren Beweging de Italiaanse regering vormt. Cannabis Light, oftewel cannabis met minder dan 0.2 % THC, is legaal sinds 2017. Desondanks

CALIFORNIË WIL AANTAL WIETSHOPS VERDRIEVOUDIGEN

sloot Salvini drie winkels waar deze THC-arme wiet werd verkocht. Collega-

Na de legalisering van cannabis in Californië verboden vele kleinere gemeenten de

ministers zien in deze ongebruikelijke stap

vestiging van een cannabis shop binnen hun grenzen. Dat leidde er toe dat vooral op

een verkiezingsstunt voor de Europese

het platteland mensen ver moesten reizen om aan hun legale wiet te komen. De staat

Verkiezingen. Luigi di Maio, de leider van

Californië is nu klaar met die verboden. Er is een voorstel ingediend om overal waar een

de coalitiegenoot en tevens minister: “Je

meerderheid voor legale wiet heeft gestemd ook een cannabis shop toe te staan. Als het

moet geen cannabiswinkels sluiten, je

voorstel het haalt, zal het aantal cannabis shops worden verdrievoudigd van 631 naar meer

moet er juist meer openen.” Velen in de

dan 2200 shops. Burbank is zo’n voorbeeld. Een meerderheid van 61% van de inwoners

Italiaanse cannabisindustrie zien het als

stemde voor legale wiet, maar lokale politici houden de verkoop tegen. Zou dit misschien

‘pure propaganda’ die voor de rechter geen

een goed idee zijn voor Nederland? Een verplichting voor de vestiging van minimaal 1

stand zal houden.

coffeeshop in elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners? Het zou wat zijn..

6 Highlife


news GAAT HELMOND NAAR TWEE COFFEESHOPS?

van nog een coffeeshop. B & W zetten hun ambtenaren nu

LUXEMBURGSE MINISTERS POSITIEF OVER LEGALE WIET NA CANADEES BEZOEK

verder aan het werk om de mogelijkheden te bezoeken.

Etienne Schneider, de minister van gezondheid

De coffeeshops uit Eindhoven hebben trouwens wel een

van Luxemburg, heeft na een bezoek aan

advies; zet in op drie coffeeshops, want als het dan mis

Canada gezegd dat zijn land deels het

gaat met eentje blijven er in ieder geval twee over.

voorbeeld van Canada zal volgen. Schneider en

Laten we eerlijk zijn; voor een gemeente met ruim 90.000 inwoners is één coffeeshop wel heel erg karig. Logisch dus dat er in Helmond gekeken wordt of er niet nog een shop bij moet komen. Want de straathandel en de daarmee gepaarde overlast groeit. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor de komst

zijn collega van justitie Félix Braz spraken daar met politici en kwekers. “We hebben er veel van

SVCK: TRAINING VOOR PERSONEEL VAN COFFEESHOPS

opgestoken”, aldus Schneider, die daaraan toevoegde niet zelf een joint opgestoken te hebben. In de herfst wil het duo een wetsvoorstel afgerond hebben. Naar verluid

De SVCK (Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten) heeft op 7 en 28 juni weer open

zou bezit tot 30 gram legaal worden. Het lijkt er

praktijkdagen. Met de trainingen van de SVCK heeft een coffeeshop de zekerheid van

op dat inwoners van Luxemburg op kleine

vakbekwaam personeel dat voldoet aan de eisen die door de Nederlandse overheid worden

schaal zelf mogen kweken, maar zeker is dat

gesteld. Cursisten krijgen na deelname en het examen een erkend certificaat uitgereikt. Door

nog niet. Een maximum THC-percentage lijkt

het zichtbaar aanbrengen van het SVCK-vignet toont een gecertificeerde coffeeshop aan

er wel aan te komen. Beide ministers hopen de

een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn. SVCK heeft inmiddels honderden

legalisering van cannabis in de huidige

medewerkers van coffeeshops getraind. Info en aanmelding: www.svck.nl.

regeringsperiode af te ronden.

Highlife 7


Column Nicole Maalsté

De cannabistrein dendert voort We voorspelden het vier jaar geleden al in ons boek De Wietindustrie: de legale cannabismarkt ontwikkelt zich wereldwijd in ras tempo en biedt een schat aan mogelijkheden voor onderzoek en nieuwe business. In Nederland lijkt de tijd echter stil te staan. Nog steeds is er maar één legale producent van medicinale cannabis. En het wietexperiment voor de recreatieve markt remt de economische en innovatieve ontwikkelingen in Nederland af.

Het is boeiend om te zien hoe investeerders

investeren. Het is de bedoeling om vanaf nu

Nederlandse spreker op dat event was de

en ondernemers vanuit allerlei bedrijfstakken

elke eerste woensdag van de maand zo’n

medicinale producent Tjalling Erkelens van

steeds meer uit de kast komen. Jarenlang

bijeenkomst in Amsterdam te organiseren. De

Bedrocan. En die wil in principe niets te maken

stuurden zij hoogstens ‘verkenners’ naar

opkomst was deze eerste keer nog niet echt

hebben met cannabis voor recreatief gebruik.

cannabisbeurzen om de ontwikkelingen in de

hoog. Maar het begin is er. In London en Parijs

Het zijn allemaal anarchisten hier, daar valt niet mee te werken.

Cannabispaviljoen Op de Amsterdamse First Wednesday lieten enkele aanwezigen zich laatdunkend uit over de bestaande Nederlandse cannabisindustrie. “Het zijn allemaal anarchisten hier, daar

wietindustrie te kunnen volgen. Om reputatie-

komen er inmiddels honderden mensen op

valt niet mee te werken”, riep een cannabis-

schade te voorkomen wilden zij zich absoluut

First Wednesday bijeenkomsten af. De

producent die actief is in het buitenland. “Het

niet openlijk met deze markt associëren. Dat is

organisatie in Amsterdam is in handen van

experiment is dusdanig kleinschalig van

nu wel anders. In de VS en Canada verdringen

opzet dat de meeste potentiële investeer-

grote partijen uit de tabak- en alcoholwereld

ders in de cannabisindustrie Nederland niet

zich om in de cannabisindustrie te stappen.

meer als een serieus land zien”, meende een

Steeds meer cannabisproductiebedrijven

investeerder. Cannabis is hot. Maar Neder-

gaan naar de beurs.

land lijkt de boot te missen. Misschien dat de Cannabis Capital Convention daar nog iets

Westland

aan kan veranderen. De organisatoren

Kassenboeren uit het Westland beklaagden

verwachten dit jaar zo’n 500 bezoekers. De

zich onlangs bij de overheid over de

bijeenkomst vindt plaats in de RAI tegelijker-

monopoliepositie van Bedrocan, de enige

tijd met de Green Tech. Op deze wereldbe-

medicinale cannabisproducent. Zij willen ook

roemde tuinbouwbeurs wordt dit jaar voor

een graantje meepikken uit de nieuwe

het eerst een heus cannabispaviljoen

snelgroeiende industrie. Door het ingedam-

ingericht. De combinatie van de Nederlandse

de beleid van de overheid zien zij hun kansen

expertise op tuinbouw én op cannabisge-

om deel uit te maken van de lucratieve

hetzelfde team dat vorig jaar de Cannabis

bied is in principe goud waard. Het zou mooi

cannabisindustrie met de dag slinken. Er zijn

Capital Convention organiseerde. Een van de

zijn als de overheid ondernemers de ruimte

inmiddels Kamervragen over gesteld.

eerste bijeenkomsten in Nederland waar

geeft om daar munt uit te slaan, zodat de

ondernemers en investeerders openlijk

cannabistrein niet aan Nederland voorbij

Netwerkbijeenkomst

spraken over business opportunities in de

dendert. Soms is het tenenkrommend om te

Begin mei vond de eerste First Wednesday in

legale recreatieve cannabis. De organisatie

zien hoe Nederland hier een bijzondere kans

Amsterdam plaats. Dat is een netwerkbijeen-

meende toen nog dat zij dit konden doen

laat liggen om een mooie industrie tot bloei

komst voor mensen die actief zijn of willen

zonder ondernemers die al actief zijn in de

te laten komen.

worden in de wietindustrie of daarin willen

Nederlandse cannabisindustrie. De enige

8 Highlife


YOUR PASSION OUR PASSION DUTCH PASSION www.dutch-passion.com


Ingezonden Brieven HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

e nar Miley d e o w r e t t i w T oto’s moede s wietf s is respectloo Cyru

at tploft nad . Twitter on ’s Nou ja zeg to Cyrus fo r van Miley e d e o m e d st vol wiet met een ka lf e rz t aa h van vind dit ech en onzin! Ik e at W . st plaat oe eeft aan h elijk. Het g verschrikk p social o woordig s er tegen respectloo n scheldt n. Iederee rdt gedaa o w ia d e m aan iets. Ja, dat m dan te g vol. Voor n id u h e d r toe. Maar o n aa elkaa r aa g wel d is tot e ik ook no eens bent en plaatst d e rl je het niet r ve t e r. In h k, maar daa nd ik zo naa p Faceboo o t ch ri e schelden vi b op een eeg. mmentaar reacties kr l veel nare eens een co e e h ik at nad e gestopt ben ik me Toos

t voor alles. espect gaa R s. o To s n et je ee helemaal m n We zijn het or iederee dat niet vo t ld e g as la He

Op vakantie naar Jamaica Jullie reportage over Jamaica heeft me extra zin gegeven om later dit jaar naar dat land op vakantie te gaan. Reggae, strand en wiet; kan het beter? Ik maak me wel een beetje zorgen over de veiligheid, want ik lees hier toch wel wat verontrustende verhalen over. Dat je moet uitkijken van wie je wiet koopt op straat of op het strand bijvoorbeeld. Nu er ook legale winkels zijn ga ik daar misschien ook wel een kijkje nemen. Hoe dan ook, ik verheug me enorm op mijn reis. Maria

Verdampte wiet opnieuw gebruiken Wat een geweldige tip van de PGMCG in jullie vorige nummer. Dan bedoel ik het hergebruiken van verdampte wiet. Ik ben een grote fan van verdampen. Ik heb een mooie Storm vaporizer die ik dagelijks gebruik vanwege medische problemen. Ik had al vaag eens iets gehoord over hergebruiken van je verdampte wiet maar was daar eigenlijk nooit achteraan gegaan. Nu ik het in Highlife las en zag hoe simpel het was ben ik er direct mee aan de slag gegaan. Hele goeie tip, het werkt perfect! Jan Willem Het is hier op de redactie een hobby van ons!

Dank voor de Belgie special? We werden in het vorige nummer van Highlife nogal verwend. Raketkanon prominent in het blad en dan ook nog eens onze fijne grafitti artiest Noir in een mooie reportage. Dat buiten onze ‘vaste rubriek’ van Karel Michiels, wij voelen ons vereerd! Thomas

In dit nummer het tweede deel over Ganja in Jamaica. Wat je veiligheid betreft; als je net als elders op de wereld goed nadenkt

Puur toeval (-;

en je niet in vreemde situaties gaat begeven, is er geen probleem.

Maar graag gedaan!

Blijf alert en gebruik je gezond verstand.

10 Highlife


news

LAS VEGAS KRIJGT CANNABIS LOUNGES Jaarlijks bezoeken 40 miljoen feestvierders Las Vegas. Sinds cannabis daar legaal is,

WORDT ILLINOIS ELFDE VS STAAT MET LEGALE WIET?

miste er echter nog een belangrijk exponent van een fun weekend blowen in de City of Sin; een Amerikaanse variant van de Nederlandse coffeeshops. Want je mocht dan

Als het aan de autoriteiten ligt kan er vanaf

wel legaal wiet kopen, diezelfde wiet ergens legaal oproken of verdampen of op andere

1 januari 2010 ook in Illinois legaal geblowd

wijze consumeren was nog niet zo eenvoudig. Dat is nu opgelost, want Las Vegas

worden. Inwoners vanaf 21 jaar mogen dan tot

staat nu cannabis lounges toe, waar iedereen van zijn wietje kan genieten. De legale

30 gram wiet hebben, voor bezoekers van de

cannabisbranche in Las Vegas is uiteraard blij met dit besluit. “Nu kunnen we verder gaan

staat (waarvan Chicago met bijna 3 miljoen

bouwen om het plezier van onze klanten nog groter te maken. We gaan zorgen dat er

inwoners de derde stad van de VS is) geldt een

uiterst comfortabel ruimtes komen waar ze heerlijk kunnen chillen,” aldus onder andere

maximum van 15 gram. Als dit voorstel van de

de eigenaar van Acres Cannabis in Las Vegas.

Democratische Gouverneur Pritzker wordt aanvaard, is Illinois de elfde staat in de VS waar je legaal kunt blowen. In het voorstel wordt ook geregeld dat bij een bepaalde groep gedetineerden hun straf voor een cannabismisdrijf opgeschort wordt. Politici hebben jarenlang gediscussieerd over de wijze waarop wiet hier legaal kon worden, maar er is nu overeenstemming. Omdat de Democraten een meerderheid hebben, lijkt niets legale cannabis in de weg te staan.

MEXICO WIL HAAST MAKEN MET LEGALE CANNABIS Net als in Nederland gaan ook Mexicaanse politici langdurig op zomerreces, een duur woord voor vakantie. Maar een speciale justitiecommissie heeft belooft dat zij juist in deze periode hard aan de slag wil gaan om regels omtrent legale cannabis in wetsvoorstellen te gieten. Nadat de hoogste Mexicaanse rechters hadden beslist dat een verbod op cannabis ongrondwettelijk is, moet er voor oktober door de politieke beleidsmakers een wetsvoorstel liggen. En weet je wat? Het zomerreces duurt in Mexico van 1 mei tot 31 augustus, dus ze hebben vier maanden de tijd om een en ander rond te krijgen. Op de vraag waarom het zo lang duurt is moeilijk een antwoord te geven. Er ligt immers al langere tijd een wetsvoorstel van Olga Sanches Cordero om elke Mexicaan vanaf 18 jaar het recht te geven om wiet te kweken, te bezitten en te consumeren. Volgens de laatste onderzoeken steunt 80% van de bevolking een legalisering van cannabis.

Highlife 11


Column André Beckers

Wat is de gebruikte dosering voeding? Tijdens het ontmantelen van hennepkwekerijen moet de politie aandacht besteden aan de aanwezigheid van voedingstoffen. Lege jerycans vormen namelijk een aanwijzing voor eerdere oogsten. Als het vermoeden ontstaat dat eerder is geoogst, worden theoretische winstberekeningen gemaakt. Daarbij is het uitgangspunt dat gewoonlijk 15

vastgelegd welke voeding was aangetroffen en

hoofdpijn zou veroorzaken. De politieman lijkt

hennepplanten per m2 worden geteeld en dat

wat de concentratie daarvan was. Dat oordeel

hier een heuse commercial te schrijven voor

iedere hennepplant 28,2 gram droge wiet

onderschrijf ik. Rechters moeten niet werken

bepaalde door hem met naam genoemde

oplevert en dat iedere kilo wiet € 4.070 oplevert.

met aannames, maar moeten zich baseren op

merken voedingsstoffen. Met 5 liter voeding

Wie houdt zich aan door de producent geadviseerde en dus commerciële doseringen?

van merk X kun je ruim 2.000 hennepplanten telen, schrijft hij.

Doe normaal In het land der blinden is éénoog koning. Wie houdt zich aan door de producent geadviseerde en dus commerciële

Vaak gaat de politie bij dit soort

feiten.Als feiten niet vaststaan moet je geen

doseringen? Denk eens logisch na. Met

winstberekeningen heel kort door de bocht en

conclusies durven trekken waardoor

regelmaat doe ik thuis de vaat. Als ik uitga van

heel soms wordt dit door strafrechters afgestraft.

henneptelers worden opgezadeld met een

de tv-reclames hoef ik maar een druppeltje

schuldenlast.Tegelijkertijd signaleer ik bij dit

Dreft te gebruiken om de vaat te doen. De

Feiten, geen aannames

soort gemotiveerde uitspraken ook een groot

praktijk is dat ik er een flinke scheut inspuit

Het gerechtshof in Den Bosch corrigeerde

gevaar. Wat zegt de door de producent

en daarbij denk dat de vaat dan nog schoner

onlangs een door de rechtbank aan een

geadviseerde concentratie van een

wordt. Als iedere verrichte vaat tot een boete

hennepteler opgelegde ontnemingsvordering.

voedingsstof over het feitelijk gebruik ervan?

zij kunnen leiden zou ik de pisang zijn. Als een

Volgens de rechtbank had de man met

politiedeskundige in dat geval bij mij een lege

meerdere oogsten een vermogen verdiend. Zijn

“Pokon wiet”

fles Dreft aan zou treffen, zou hij veel meer

verklaring dat hij maar één keer eerder had

Volgens een deskundige van de politie is

vaatjes berekenen dan ik feitelijk heb gedaan.

geoogst werd als ongeloofwaardig aan de kant

“Pokon of andere algemene plantenvoeding”

Hoe eerlijk is dat? En als ik een grote fles Dreft

geschoven. Reden daarvoor waren de

ongeschikt om wiet te kweken. Ik ben ervan

koop, betekent dit dan dat daaruit blijkt dat

aangetroffen lege jerrycans waarin zich voeding

overtuigd dat hij dit nooit heeft uitgeprobeerd.

die fles is bestemd voor de beroepsmatige

had bevonden. De rechtbank ging ervan uit dat

Ik wel in mijn buitentuintje! Zijn bewering is

(veelvuldig te herhalen) afwas? Doe normaal.

door de aanwezigheid van lege jerrycans

niet op feiten gebaseerd. De deskundige

eerdere oogsten in voldoende mate waren

schrijft in zijn rapport ook over verhalen op

Korreltje zout

onderbouwd. Het gerechtshof in Den Bosch

het internet waarbij verslag wordt gedaan van

Rechters die winstberekeningen maken op

ging daar niet in mee. Het hof merkte op dat in

mislukte oogsten na het gebruik van Pokon.

basis van lege jerrycans en geadviseerde

het proces-verbaal van de politie niet was

Het toppunt van zijn betoog is dat “Pokon wiet”

doseringen doen waarschijnlijk nooit de afwas. Iedereen weet toch zeker dat je commerciële doseringsadviezen met een korreltje zout moet nemen? Om op basis van een lege jerrycan voedingsstof conclusies te trekken moet je veel meer weten dan op het etiket is vermeld. Helaas wijst de praktijk uit dat rechters nog te weinig op zoek gaan naar de feitelijk gebruikte dosering voeding, terwijl dat in het kader van de waarheidsvinding het uitgangspunt zou moeten zijn.

12 Highlife


HIGH weirdness 3000 DUITSE SMURFEN VESTIGEN RECORD Das war ganz toll, zeiden bijna alle 3000

GEEN EERBIED VOOR GRIJZE HAREN

smurfen die zich in het Duitse Lauchringen,

Nee, eerbied voor grijze haren hebben ze niet

grote groep smurfen bij elkaar. Tot nu toe

bij Shiraganuki Honten in Tokyo. Deze nieuwe

stond het record op 2510 smurfen, dat tien

vlakbij de Zwitserse grens hadden verzameld. Het evenement was georganiseerd door Dä Traditionsverein met als doel in het Guiness Book of records te komen. En hun poging slaagde, want nog nooit was er zo’n

FAN WINT ECHTE TROON VAN GAME OF THRONES

salon heeft namelijk de oorlog aan grijze haren

jaar geleden werd gevestigd in Groot-Brit-

De tv-serie Game of Thrones kent vele

verklaard. Klanten die het niet kunnen uitstaan

tannië. In het recordboek is trouwens nog

tientallen miljoenen fans over de hele wereld.

dat er grijze haren in hun haardos tevoorschijn

een smurfrecord dat gebroken kan worden.

Velen van hun zitten in zak en as nu het

komen kunnen hier terecht voor

Gerda Sheuers uit de Amerikaanse staat

allerlaatste seizoen van de hitserie werd

haarpluksessies. Gewapend met een pincet

Wisconsin heeft maar liefst 6320 smurfpop-

uitgezonden. Maar niet de Zweedse Josefine

gaat het professionele plukteam van deze

petjes verzameld. O ja, voor we het vergeten;

Wallenå. Want zij mocht na een heuse

anti-haarsalon je grijze haren te lijf. Een sessie

die ene smurf die in Duitsland niet zo blij

troonjacht een echte Game of Throne op

van 30 minuten kost bijna 35 Euro, voor een uur

was? Dat was natuurlijk de moppersmurf.

haar hoofd zetten. Producent HBO had ter

ben je (naast je grijze haren) 65 Euro kwijt.Als de

viering van het laatste seizoen namelijk op

klus dan nog niet geklaard is kost elke tien

acht plaatsen in de wereld een heuse IJzeren

minuten extra 8 Euro.Als je de kosten enigszins

Kroon neergezet. Via cryptische aanwijzingen

beperkt wil houden kun je er natuurlijk ook

konden fans op jacht naar de locatie. De

voor kiezen om je haar te verven. Maar dat

25-jarige Josefine bedacht zich geen

moet bij een andere haarsalon.Ter

moment en reed met haar vriend naar de

geruststelling; op de website van Shiraganuki

Poolcirkel in Zweden. De aanwijzing dat er

Honten stelt men dat het professionele

een kroon voor elk van de drie hoorns was gaf

personeel elke tien minuten wel 30 tot 70 grijze

haar de aanwijzing, naast het feit dat de kroon

haren kan verwijderen.Au!

in de sneeuw stond. Na acht uur in de auto dwaalden ze rond in de Lapponian Gate waar ze de IJzeren Kroon nota bene ook nog vonden. Als beloning werd ze tot Koningin van het Noorden benoemd en mocht ze de IJzeren Kroon houden.

Highlife 13


lash THE LIKES OF THE DYKES Er zijn Instagram accounts waarvan je je afvraagt waarom ze zo’n succes zijn. Neem nu Sue en Lee, een ouder lesbisch koppel dat actief is als 420oldfatlesbians. Hun tagline: The Likes of the Dykes. Heel veel spannends gebeurt er niet, maar toch hebben ze in korte tijd al bijna 80.000 volgers verzameld. In een wereld waarin sterren soms miljoenen volgers hebben lijkt dat niet veel, maar aangezien het hier om twee oudere ‘volslanke’ lesbiennes gaat die van hun liefde voor wiet een gimmick hebben gemaakt, is het toch wel opmerkelijk. Sue en Lee zijn met pensioen en wonen in de Amerikaanse staat Maine. Waarom ze zo actief zijn op Instagram? Omdat ze het zat zijn om veroordeeld te worden. “Mensen moeten gewoon zichzelf kunnen zijn.” Daar zijn we het natuurlijk helemaal mee eens.

DENKTANK ZIET MILJARDEN BIJ LEGALE AFRIKAANSE

WIET Prohibition Partners, een denktank die via onderzoeken pleit voor de legalisering van cannabis, gelooft dat legale Afrikaanse wiet wel 6.3 miljard dollar op kan leveren. Op het continent wordt jaarlijks 38.000 ton cannabis geproduceerd en met een markt van 1.2 miljard mensen zijn de mogelijkheden

BEWIJS IS GELEVERD: MEDIWIET VERMINDERT KLACHTEN SENIOREN

ongekend. Het bureau noemt negen landen die met name voordeel kunnen halen: Zuid-Afrika, Zimbabwe, Lesotho,

Iets wat wij al veel langer wisten is nu wetenschappelijk bewezen. Mediwiet vermindert

Nigeria, Marokko, Malawi, Ghana, Eswatini

lichamelijke klachten bij senioren. Dat blijkt uit een uitgebreid Amerikaans onderzoek dat maar

(voormalig Swaziland) en Zambia. In

liefst 10 jaar duurde. In staten waar medicinale wiet legaal is werken ouderen meer uren en

sommige van deze landen is mediwiet al

ervaren zij minder chronische pijnklachten. Het aantal pijnklachten daalde met 4,8 procent, het

gelegaliseerd. Volgens de denktank kan

aantal gevallen waarin men vertelde

legalisatie verder voor veel banen zorgen.

over een goede tot uitstekende

Shaun Shelly van de Universiteit van

gezondheid te beschikken steeg met

Pretoria: “Cannabis is gemakkelijk te

6,6 procent. In het onderzoek werden

kweken. Daardoor kan het helpen in arme

werknemers van 51 jaar en ouder tien

gebieden met weinig landbouwkansen.”

jaar lang gevolgd. Ook analyseerden de onderzoekers ruim 100.000 reacties op enquêtes die tussen 1992 en 2012 werden uitgevoerd. Gekeken is naar hun gezondheid vóór en nadat medicinale wiet in hun staat was gelegaliseerd.

14 HighlifeVluchtroute kabinet voor uitstel legalisering

Politieke proces wietexperiment verloopt volgens planning De Volkskrant trok begin mei in twijfel of het wietexperiment nog wel door zou gaan. Er zijn inderdaad grote zorgen over de uitvoerbaarheid van bepaalde onderdelen. Maar het zou gek moeten lopen als dit experiment niet doorgaat. Want je kunt van alles zeggen over politici, maar als er in een coalitie afspraken zijn gemaakt, dan proberen politieke partijen zich daar wel aan te houden. Afspraak is afspraak. Door: Nicole Maalsté

beloofde dat het de behandeling van de initiatiefwet in de Eerste Kamer (waar inmiddels wel een meerderheid is voor deze wet) ‘on hold’ zou zetten.

Meerderheid voor Wietwet Ik deel de analyse van de Volkskrantjournalist dat het experiment een vluchtroute is voor VVD, CDA en CU voor een voorlopig uitstel van legalisering van wiet. Uiteraard zou D66 liever verder zijn gegaan met de initiatiefwet. Zeker nu een meerderheid in de Eerste Kamer voor beide voorstellen zo goed als zeker is. Desondanks zal ook D66 zich aan de afspraken houden die binnen de coalitie zijn gemaakt. Je wilt binnen de politiek nu eenmaal niet te boek staan als een onbetrouwbare partij.

Spelregels Op 11 april 2019 stuurde het kabinet de ‘spelregels experiment gesloten coffeeshopketen’ naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer. In deze folder wordt uitgelegd hoe de invulling van het Wietexperiment eruit gaat zien. Hoewel een aantal belangrijke eerdergenoemde kritiekpunten (nog) niet zijn overgenomen, kan over het algemeen worden gezegd dat er best goed is geluisterd naar punten die de coffeeshopsector eerder heeft ingebracht. Het huidige kabinet heeft een politieke

geen meerderheid voor die initiatiefwet.

Zo is er geen maximum gesteld aan het

deal gemaakt dat er een wietexperiment

Daarom is die wet toen niet doorgestuurd

THC-gehalte, is er ruimte voor diversiteit

komt. Kort voor de verkiezingen was een

naar de Eerste Kamer. Het enige alternatief

van cannabisproducten, inclusief edibles,

initiatiefwet voor legalisering van teelt en

waar alle coalitiepartijen zich achter wilden

mits bereid van (gemalen) plantmateriaal

verkoop van wiet van D66 in de Tweede

scharen was een wietexperiment. Het is

(dus geen extracten) en is het toegestaan

Kamer aangenomen (de Wietwet). Binnen

een compromis. Alle partijen hebben

om proefmonsters in de zaak te hebben

de Eerste Kamer bestond op dat moment

water bij de wijn moeten doen. D66

zodat klanten de producten eerst kunnen

16 Highlife


voelen en ruiken voordat ze deze in gesealde

kunnen of willen voldoen, maar het is wel

erop hameren dat de variatie van producten

verpakkingen aanschaffen. Ook mogen

een afspraak. Net als de afspraak dat in deze

en telers van cruciaal belang is voor het

coffeeshops een handelsvoorraad van een

kabinetsperiode de eerste gereguleerde joint

slagen van het experiment. Naast het

week aanhouden en hoeven ze niet van de

wordt gerookt.’

toetsen van individuele bedrijfsplannen, pleiten zij daarom voor een aanvullende

Het huidige kabinet heeft een politieke deal gemaakt dat er een wietexperiment komt.

toets op het totaalpakket: ‘Hierdoor kan er beter gestuurd worden op optimale variatie in het aanbod van de totale groep van geselecteerde telers.’ Dat komt overeen met de kritiek van de coffeeshopsector. Cannabis Connect, de koepel van de coffeeshopsector, wijst daarnaast in een

een op de andere dag over te gaan op een

Zorgpunten

eigen reactie nogmaals op de (te korte)

volledig legaal assortiment. Er is voorzien

Een ander zorgpunt van de VNG is de eis

duur van de overgangsperiode. Ook het

in een korte overgangsperiode waarin

dat alle coffeeshops in een deelnemende

verplichte waardetransport ligt bij de

nieuwe legale soorten aan het assortiment

gemeente verplicht moeten meedoen aan

coffeeshops niet lekker. Dat verslechtert

kunnen worden toegevoegd om klanten

het experiment. Zowel de coffeeshopsector

de concurrentiepositie ten opzichte van de

aan de nieuwe producten te laten wennen.

als de burgemeesters hebben herhaaldelijk

zwarte markt.

Daarnaast is in de regelgeving nog best

aangegeven dat zij liever met de

wat ruimte overgelaten voor als de dingen

welwillende coffeeshops van start gaan.

Wietexperiment op koers

in praktijk toch anders uitpakken dan

Op die manier heeft het experiment meer

Op het moment van dit schrijven wordt

voorzien. Het experiment is niet volledig

kans van slagen en kunnen langslepende

er hier en daar nog geschaafd aan de

dichtgetimmerd.

juridische procedures worden voorkomen.

precieze invulling van het experiment.

De VNG stelt voor een toets in te voeren

Maar de verwachting is dat de wetgeving

Hoorzitting

om te kunnen uitzoeken of coffeeshops

voor de zomer gereed is. Het duurt dan

Dus doen sommige partijen nog een

mee kunnen en willen doen. Tijdens de

nog anderhalf tot twee jaar voordat er

ultieme poging om de invulling op een

eerdergenoemde hoorzitting zei de

gereguleerde producten in de schappen

aantal onderdelen te veranderen. Daarom

Tilburgse Burgemeester Theo Weterings

van de coffeeshops liggen. Die tijd is

vond er in op verzoek van de Vereniging

hierover dat het deelnemen van een

nodig om de teelt op poten te zetten. Het

voor Nederlandse Gemeenten (VNG) een

gemeente niet zou moeten afhangen van

eigenlijke experiment is dan misschien

hoorzitting plaats. De VNG wilde doorpraten

het feit of een coffeeshophouder wel of

nog niet van start gegaan, maar de

om tot een praktisch uitvoerbaar

niet wil meedoen: ‘Probleem is dat ik geen

voorbereidingen zijn daarmee al wel

experiment met bruikbare resultaten te

middelen heb om een coffeeshop te sluiten

begonnen. De producenten doen grote

komen. Om haar argumenten kracht bij te

als die niet wil meedoen.’ Maar ook op dit

investeringen voor het opzetten van de

zetten, bracht de VNG ook nog een position

punt blijft het kabinet onvermurwbaar.

teeltlocaties. Als dat proces in gang is

paper uit waarin de meest essentiële

gezet dan kan een nieuw kabinet daar

Telers?

niet zomaar op terug komen. Los van de

Opvallend is het punt dat de VNG maakt

financiële strop voor de betrokken partijen

Ingezetenencriterium

over de telers. Burgemeesters hebben

is dat ook politieke zelfmoord. Anders

In die position paper schrijft de VNG dat

eerder al afgedwongen dat zij een

dan de Volkskrant suggereert is de kans

gemeenten (net als nu) zelf willen bepalen

belangrijke stem zullen hebben in de keuze

dat het experiment van start gaat dus

of buitenlanders in de coffeeshops mogen

van de producenten. Zij willen hiermee

onverminderd groot. De trein op weg naar

komen (‘ingezetenencriterium’): ‘Gemeenten

waarborgen dat de (georganiseerde)

regulering van de achterdeur is in gang

zitten niet te wachten op overlast rond

criminaliteit geen vat krijgt op de legale

gezet. Die trein kan vertragen, maar zal altijd

coffeeshops en kunnen de noodzaak prima

producenten. Positief is dat burgemeesters

op zijn bestemming aankomen.

kritiekpunten nog een keer werden toelicht.

zelf beoordelen.’ Het kabinet blijft echter bij haar standpunt dat grensgemeenten die meedoen aan het experiment dat moeten handhaven. Het is een van de onderhandelingspunten binnen de coalitie om een wietexperiment te laten plaatsvinden. In het online-magazine Binnenlands Bestuur zegt Vera Bergkamp (D66) hierover: ‘D66 was nooit fan van het ingezetenencriterium. Wij zijn voor lokaal maatwerk. Maar we hebben nu een afspraak hierover met de coalitie voor het wietexperiment. Zij moeten het handhaven. Het is spijtig voor gemeenten die er niet aan

Highlife 17


Bierumer wiettelers John en Ines leven tussen hoop en vrees

Stichting JOINus 2000 kilo biologische wiet per jaar voor de wietproef? Op 7 mei stonden John en Ines Meijers in Leeuwarden voor de rechter in het hoger beroep tegen de ontnemingsvordering van €175.000 die hen eerder is opgelegd. De ‘modeltelers uit Bierum’ staan met hun stichting JOINus klaar om op een nieuwe locatie te gaan kweken voor de wietproef. “Zonder de steun van ons team hadden wij de handdoek in de ring gegooid.”

Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

een goede afloop. Zonder de steun van ons team JOINus hadden wij de handdoek in de ring gegooid. Hopelijk komen de rechters tot een positief besluit, dan kunnen wij doorgaan met de voorbereidingen voor deelname aan het overheidsexperiment.”

Presentatie Half april presenteerde de stichting zich met een ruime delegatie bij landelijke coffeeshopbond PCN in Haarlem. John deed het woord en deelde een fraaie brochure uit waarin het doel en de plannen van JOINus worden toegelicht. Doel van de stichting is: * Deelname aan het overheidsexperiment “Gesloten coffeeshopketen”. * Het creëren van een duurzaam cannabisbeleid waarin de consument centraal staat. John en Ines hadden tevoren goede

bedoeld om de al decennia durende impasse

hoop dat de rechter, net als in de

rond de achterdeur van de coffeeshops

telen en produceren van cannabistoppen,

ontnemingszaak tegen Doede de Jong, hun

te doorbreken. Op 1 juli moeten ze hun

hasjiesj en andere cannabisproducten,

ontnemingsvordering naar de prullenbak

boerderij in Bierum uit, die ze met pijn in

zonder daarbij gebruik te maken van

zou verwijzen. Ook zij zijn immers - in 2014

het hart hebben moeten verkopen. Toch

- schuldig verklaard ‘zonder strafoplegging’,

weigeren ze de hoop op te geven en blijven

al werd dat vonnis later omgezet in een

ze vechten om hun doel te bereiken. Een

hasjiesj en andere cannabisproducten aan

voorwaardelijke celstraf van een maand met

paar dagen voor het hoger beroep tegen

gedoogde coffeeshops die deelnemen

twee jaar proeftijd.

de ontnemingsvordering mailt John: “Het

aan het overheidsexperiment “Gesloten

politieke proces om tot een oplossing te

coffeeshopketen”.

* Het op een duurzame en circulaire wijze

chemische gewasbeschermingsmiddelen. * Het verkopen van cannabistoppen,

Zware prijs

komen duurt al vele jaren en het was voor ons

* Het stimuleren van en investeren in

John en Ines hebben een zware prijs moeten

een ongelofelijke rollercoaster. Van vele malen

de ontwikkeling van ecologische en

betalen voor hun idealistische missie,

hoop, dan weer teleurstelling en weer hoop in

sociaal duurzame vraagstukken door

18 Highlife


immers geen sprake van een onderneming.” Een rechtsvorm veranderen is niet zo moeilijk, zeker vergeleken met de andere uitdagingen waar John en Ines voor staan. De ontnemingsvordering van €175,000 is de meest acute zorg. Dan moet de benodigde drie miljoen bij elkaar worden gebracht, vooralsnog zonder dat investeerders kunnen participeren. Als de rechtsvorm verandert naar een BV, dan zou JOINus BV aandelen uit kunnen geven.

Hoop en vrees Voorlopig blijven John en Ines leven tussen hoop en vrees. Die hoop putten ze onder Bierum, april 2015

meer uit het feit dat ze bij de commissie Knottnerus advies hebben mogen geven

Wat moet dat kosten?

over de wietexperimenten. Ze kunnen zich

De oer-Nederlandse vraag ‘wat moet dat

niet voorstellen dat juist zij gepasseerd

kosten?’ wordt ook beantwoord: “Onze prijzen

zouden worden bij het verlenen van de

lagen in het verleden tussen de €3,60 - €4,40

teeltvergunningen. John:

voor cannabis, €5 voor hasjiesj. Wij verwachten

“Wij zetten ons al meer dan tien jaar

tijdens het experiment ook voor deze prijs te

onvermoeibaar in voor het reguleren van

kunnen produceren. Prijzen exclusief vervoers-

de achterdeur. Mede door onze inzet kwam

Met John en Ines meegeteld bestaat het

en verpakkingskosten.” Ook als je daar een euro

de Wietwet, die helaas werd omgetoverd

JOINus team uit achttien mannen en vrouwen,

per gram bij optelt om die kosten te dekken en

tot een experiment. Wij willen heel graag

allemaal met ruime praktijkervaring. De

je verdubbelt de prijs (zoals de Belastingdienst

deelnemen aan het overheidsexperiment

brochure bevat diverse foto’s van de beoogde

coffeeshops verplicht) kom je uit op een redelijke

en we houden vast aan onze idealen

locatie: een ruime boerderij met verschillende

consumentenprijs: tussen €9,20 en €10,80 voor

van een duurzame productie en sociaal

gebouwen. In totaal is er zo’n 2.400 m2

wiet en €12 voor (Neder)hasj. De totale kosten voor

ondernemerschap.”

beschikbaar voor de binnenteelt en zo’n 2.000

het kopen van de locatie en de aanpassing naar

www.stichtingjoinus.nl

m2 voor kasteelt. De precieze ligging wordt

een volledig ingerichte, aan alles eisen voldoende

begrijpelijkerwijs geheim gehouden, maar het

kweekfaciliteit bedragen drie miljoen euro. De

Uitspraak: boete van 131.000 euro

is in het Noorden des lands. Belangrijk: er is een

stichting hoopt dit bedrag via investeerders en

Een teleurstellende uitspraak van het

principeakkoord met de burgemeester om op

bancaire leningen bij elkaar te krijgen.

gerechtshof in Leeuwarden. John en Ines

Er is een principeakkoord met de burgemeester om op deze plek cannabis te gaan kweken voor het wietexperiment. zelf projecten op te zetten en/of door projecten van derden te financieren door middel van leningen of schenkingen.

Ruime praktijkervaring

zijn veroordeeld tot het betalen van een

deze plek cannabis te gaan kweken voor het wietexperiment. Onder het kopje Productie is

Onduidelijk

boete van 131.000 euro. Wat de pijn een

het volgende te lezen:

Het is overigens onduidelijk of de huidige

heel klein beetje verzacht, is dat er een

* 2.000 kg cannabis per jaar

rechtsvorm gehandhaafd blijft. In de regels

korting van 5% op de gevraagde

* 400 kg hasjiesj per jaar

die het kabinet op 11 april aan de Kamer

ontneming van 175.000 euro is gekomen

* Breed assortiment aan cannabissoorten

stuurde staat dat stichtingen niet deel

omdat de rechtszaak zo lang duurde.

* Bekende, geliefde soorten en nieuwe soorten

kunnen nemen: “Opgemerkt wordt dat

Verder krijgt het duo 20% korting vanwege

* Ingaan op de wens consument

een rechtsvorm zoals een stichting die

hun werkwijze. Een tegenvaller. Laten we

* Verschillende verhoudingen THC & CBD en

weliswaar een rechtspersoon is maar geen

hopen dat ze met hun JOINus team in

winstoogmerk heeft, geen aanvraag kan

aanmerking komen voor het

indienen om aanwijzing als teler. Hier is

wietexperiment.

andere cannabinoïden * Op bestelling, in overleg met onze afnemers

Highlife 19


MILLION MARIJUANA MARCH

Tienduizenden de straat op voor legale wiet Over de hele wereld zijn in mei tienduizenden demonstranten de straat op gegaan voor legalisering van cannabis. Vooral in Zuid-Amerika en in het zuiden van Europa was de opkomst hoog. Ook in andere continenten werd actie gevoerd. Door: redactie Highlife

Madrid De mars verliep vreedzaam in onder andere Rosario en Buenos Aires

Legalize Cannabis

in Argentinië, maar dat was niet het geval in Guayaquil in Ecuador,

Ook rond de mars in Rome kwam de politie rond de mars in actie. Daar

waar de politie om onduidelijke redenen plotseling ingreep. Milton

werden 13 mensen opgepakt met kleine hoeveelheden wiet op zak.

Erazo, coördinator van Guayaquil Cannabico, was niet te spreken over

Overigens ging het hier vooral om straatdealers, het leek er op dat de

het politieoptreden. Erazo: “We hadden alle vergunningen netjes

politie tijdens de mars even indruk wilde maken. In Praag in Tsjechië

aangevraagd maar dat weerhield hen er niet van ons het

liepen vele cannabisfans in een vreedzame mars door het centrum.

demonstreren onmogelijk te maken.” De politie gebruikte traangas

Leden van de Piraten Partij hebben onlangs een wetsvoorstel ingediend

om de groep uit een te jagen en er werden twee mensen

dat burgers ook het recht geeft om hun eigen wiet te kweken. Ook in

gearresteerd. Beiden werden enige uren later vrijgelaten.

verschillende steden in de Verenigde Staten en Canada, waaronder New York en Toronto, kwamen blowers de straat op. Een dappere groep mensen deed hetzelfde in Makassar, Indonesië. Daar is lef voor nodig, want de wetten in dit land zijn niet mals. Meer marsen waren er in Mexico Stad en Madrid, waar vele duizenden bijeen kwamen. Net als in Kaapstad, Zuid Afrika en Accra, Ghana, en nog vele, vele andere steden in de wereld. De boodschap was overal hetzelfde:

Rome

20 Highlife

Toronto

Legalize Cannabis


REMO CHEMO

“DE FAVORIETE VARIËTEIT VAN URBAN REMO, NU BINNEN HET BEREIK VAN ALLEN”

www.dinafem.org


Komiek, jongleur, kok én cannabisactivist Ngaio Bealum

“JE MOET HET MENSEN NIET MOEILIJK MAKEN IN DE CANNABISINDUSTRIE TE STAPPEN” Ngaio Bealum, geboren in San Francisco in 1968, is stand up comedian, jongleur, kok, presentator en al bijna dertig jaar cannabisactivist. Hij is ook MC van de International Cannabis Business Conferences die behalve in de VS ook in diverse Europese steden plaatsvinden. Highlife sprak The Dank Diplomat tijdens Spannabis in Barcelona en in het Cannabis College in Amsterdam. “In Amsterdam is het erg toeristisch. Maar goed, ik ben hier zelf als cannabistoerist, so I can’t talk shit.” Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media verkoopt: wiet is hier illegaal. Maar over een paar jaar denk ik zeker dat je in Spanje een soort famers markets krijgt, waar je elke soort cannabis kunt kopen die je wil.”

Dit soort evenementen bestaat al in de VS, al is het ook daar nog pionieren. In Bealum’s woonplaats Sacramento heten ze Sessions Bealum: “Je hebt die veel in Californië. Als medicinale cannabispatiënt, en het is nog steeds makkelijk om een voorschrift te krijgen, kun je naar dit soort farmers market-achtige evenementen, waar de kwekers stalletjes of tafels hebben.” Voor niet-medicinale consumenten is dit nog toekomstmuziek. Ngaio Bealum is iemand die je niet makkelijk

de eerste editie MC van de ICBC”, vertelt hij bijna

Bealum: “Het is lastig te reguleren, dus het

over het hoofd ziet. Hij is boomlang, heeft

twee jaar later als ik hem tref in Barcelona, tijdens

begint nu pas een beetje. Cannabis is nog

dreadlocks en een grijzende goatee en

Spannabis. De dag vóór de beurs heeft hij de

geen anderhalf jaar technisch legaal in

combineert keurige colbertjasjes met

eerste ICBC in Barcelona gepresenteerd.“Ik ken

Californië, dus de regels zijn splinternieuw. En

vrolijke cannabispetjes. Ik zag hem voor het

Alex Rogers [oprichter ICBC] al sinds we eind

de staten zien wiet nog steeds als uranium en

eerst in actie bij de eerste Cannabis Business

jaren tachtig als jonge cannabisactivisten

niet als gewoon wiet. Het is grappig: je kunt

Conference (ICBC) in Europa, Berlijn, april

samenwerkten in San Francisco. Het is gek om te

een Oktoberfest organiseren waarbij dronken

2017. Ik zag door ook voor het eerst de

zien hoever we sindsdien zijn gekomen. Ik

mensen door de straten rennen, maar als je

cannabisindustrie nieuwe stijl: investeerders

herinner me nog hoe mijn vrienden in de bak

een 420 Fest wil organiseren. Oh nee!

en beurstypes naast veteranen en vrije

zaten voor een beetje wiet.”

Misschien gaan er wel mensen wiet roken!!”

Over wiet gesproken: wat vindt hij van het Spaanse aanbod?

op de cannabistrein was gesprongen. Hij

Wat vindt je van Spannabis? Is het vergelijkbaar met Amerikaanse cannabisbeurzen?

droeg een rood petje met de tekst ‘Make

Bealum: “Ik vind het erg vergelijkbaar. Mijn

even na en zegt dan: “Ik heb het gevoel dat de

cannabis great again’. Trump was net drie

vriend Todd McCormick organiseerde een jaar

Spaanse wiet erg sterk is. Ik voel me veel

maanden president.

of tien geleden de eerste grote cannabisbeurs

higher. Ik zou zeggen dat de wiet in Oregon en

in Los Angeles. Die leek veel op Spannabis nu:

Californië, die ik beschouw als de beste ter

Master of Ceremonies

je mocht er binnen niet roken en er was geen

wereld, misschien wat meer smaak heeft,

Bealum deed het prima als presentator en

verkoop van wiet. Je kon zaden en

maar een lager THC percentage. Ik ben sinds

Master of Ceremonies.Vrolijk, vriendelijk en

kweekbenodigdheden kopen en ze praatten

een paar jaar jurylid bij The Emerald Cup en zij

duidelijk met verstand van zaken.“Ik ben al sinds

over zaden en zo. Ik begrijp dat niemand wiet

testen alle inzendingen in een lab. Negentien

jongens. ‘Guru of ganja’ Ed Rosenthal was er, maar ook Dana Rohrabacher, een conservatieve Republikeinse senator die net

22 Highlife

Bealum neemt een trekje van zijn joint, denkt


procent THC blijkt de sweet spot te zijn. Hier in

Ik hou van de geur van wiet, ik voel me er door

kwekers en het legt grote druk op hen. Je moet

Barcelona denk ik dat het eerder rond 22

op mijn gemak.” Hij heeft het gevoel dat de

nu meer kweken dan je ooit hebt gedaan om

procent ligt, hoewel ik geen testrapporten heb

wietprijzen flink gestegen zijn. “Vroeger was

gelijke tred te houden met de prijzen. En

gezien van de wiet hier.”

het hier goedkoper dan thuis. Nu is het

daardoor zullen ze verder dalen. Dus je moet

ongeveer hetzelfde, bijna over de hele wereld.

een manier vinden om een niche voor jezelf te

Cooking on High

Er zijn wat variaties, maar alles zit tussen de 10

creëren, zodat je meer kunt vragen voor

Hoewel we een relatief rustige plek hebben

en 20 euro, 12 tot 22 dollar. Dat betalen we in

premium kwaliteit. Zoals voor een mooie wijn.”

opgezocht, blijkt Spannabis toch te chaotisch

Californië ook voor een goede gram. In

voor een fatsoenlijk interview. Gelukkig reist

Oregon is het natuurlijk goedkoper.”

dochter studeert. Vijf dagen later praten we

Waarom is dat eigenlijk?

Als je de coffeeshops in Amsterdam vergelijkt met de clubs in Barcelona, wat valt je dan op?

daar verder, in het Cannabis College. The Dank

Bealum: “Oregon was niet erg streng bij het

Bealum: “Ik heb nog maar weinig coffeeshops

Diplomat bekijkt bewonderend de

uitgeven van teeltvergunningen, wat ik

buiten het centrum bezocht. Een verschil is

boekencollectie als er een groepje

geweldig vind. Je moet het mensen niet

dat je in Barcelona iemand moet kennen, je

Amerikanen binnen komt. Ze herkennen hem

moeilijk maken om in de cannabisindustrie te

moet uitgenodigd worden of jezelf op zijn

meteen en complimenteren hem met de

stappen. Niet iedere ondergrondse, illegale

minst een beetje naar binnen praten. Dat lijkt

Netflix serie Cooking on High, waarin Bealum

kweker werd rijk, sommige mensen deden het

het wat vriendelijker te houden, iedereen

de cannabisexpert is. Hij neemt ruim de tijd

gewoon om hun rekeningen te betalen, hun

heeft het gevoel dat iedereen cool is. In

voor selfies en een praatje: “Is dit jullie eerste

kinderen een opleiding te geven en een goed

Amsterdam is het erg toeristisch. Maar goed, ik

keer in Amsterdam? Oh, you’ll dig it, man!”

leven te leiden. Dus niet iedereen heeft een

ben hier zelf als cannabistoerist, so I can’t talk

half miljoen dollar om te investeren. Het punt

shit. In Barcelona zijn de clubs meer social

Geur van wiet

is dat heel veel mensen gingen kweken. En

clubs: je speelt er een spelletje, er is een

Dit is Bealum’s derde bezoek. De laatste keer

iedereen was succesvol. Dus nu kost een

pooltafel, je kunt pingpongen. Ik was in een

was twintig jaar geleden. “Ik vind het fijn dat de

ounce, zo’n 28 gram, misschien 35 euro,

club die leek op een co-workers office, met

straten een beetje naar wiet ruiken. Dat doet

veertig dollar in Oregon. Veel van mijn

veel mensen die op hun laptops zaten te

me denken aan thuis, aan Californië. In

vrienden vinden het geweldig, want het

werken. Terwijl je hier in Amsterdam gasten

Barcelona is overal wiet, maar je ruikt het nooit.

bespaart hen veel geld. Maar ik ken ook veel

hebt die super-high willen worden en roken

Bealum door naar Amsterdam, waar zijn

Highlife 23


tot ze omvallen, it’s party time! Wat cool is,

en hoe je voor jezelf op kunt komen en je

hoor. Shit, je bent 23 jaar oud, doe je ding. Maar

eigen ding kunt doen. Dat je niet bang moet

iets meer variatie in de stijl van de coffeeshops

zijn om een activist te zijn of hard te gaan.”

zou ik waarderen.”

Je hebt een indrukwekkend CV: jongleren, presenteren, stand up comedy, activisme, koken. Hoe zie je jezelf in de eerste plaats?

Is jouw eigen opvoedingsstijl anders dan die van je ouders? Bealum: “Ik ben waarschijnlijk een beetje milder dan mijn ouders waren over bepaalde dingen. En zeker als het gaat om het

Bealum: “Da’s een goede vraag. Ik zou

grootbrengen van een jongen, hoef je niet

waarschijnlijk komiek zeggen. Dat is wat ik het

meer zo patriarchaal te zijn, toch? Het idee van

meeste heb gedaan. Maar activist zijn komt

mannelijkheid als niet emotioneel zijn en altijd

altijd op de tweede plaats: jongleur streepje

super tough, dat is veranderd. Dat is voor

activist, komiek streepje activist, schrijver

iedereen geweldig.”

streepje activist. Ik wil mensen er altijd aan

De cannabiscultuur is moedig en vindingrijk, dus ik denk niet dat multinationals er ooit echt volledige controle over kunnen krijgen. maar ook in de business, ik bedoel big cannabis business. Misschien omdat ik uit Californië kom,

Ik las dat je bent opgevoed door hippieouders?

Je hebt ICBC conferenties gepresenteerd in Berlijn, Barcelona en diverse Amerikaanse steden; zie je veel verschillen tussen Europa en de VS?

Bealum: “Niet helemaal. Ik ben in een

Bealum: “Weet je, cannabiscultuur is

werd je gepakt. Dus we hebben veel kleine

hippiestad opgevoed door activistische

cannabiscultuur. Het is altijd fijn als je met

binnenkwekerijen, van een, twee, misschien drie

Black Panther ouders. Dus ging ik als

mensen bent die van wiet houden.Je hebt dan

hectare. Maar nu komen er jongens aan, je ziet

jongeman naar de Oakland Community

al iets belangrijks gemeen, iets om over te praten

dat vooral met de CBD en de hennep, die willen

School, de school van de Black Panthers, en

en relaties en netwerken mee te creëren. Wat

duizenden hectaren gaan planten. Ik ben er

daarna naar Afro-centrische scholen. Dat

me heeft verrast is hoeveel verschillende landen

helemaal voor, maar het is soms schokkend om

heeft me veel geleerd over machtssystemen

heel geïnteresseerd zijn. Niet alleen in cannabis,

de schaal en de reikwijdte te zien.”

herinneren dat we moeten proberen dingen beter te maken.”

24 Highlife

waar maar een paar kwekerijen van behoorlijke omvang zijn. Cannabis is zo lang illegaal geweest, dat iedereen relatief gedecentraliseerd is. Want als je te groot werd,


Als activist heeft Bealum soms zijn bedenkingen bij de enorme expansie van de legale cannabisindustrie. Bealum: “Ik maak me zorgen over sommige van de grotere, misschien niet zo goed bedoelende multinationals, die de markt willen beheersen. De cannabiscultuur is moedig en vindingrijk, dus ik denk niet dat ze er ooit echt volledige controle over kunnen krijgen. Maar het is zeker iets om in de gaten te houden. Om ervoor te zorgen dat cannabis altijd op de juiste manier wordt behandeld, dat we altijd liefde en respect hebben voor deze plant.”

Juist nu cannabis in steeds meer landen legaal wordt, is het werk van activisten en NGO’s belangrijk. Bealum: “We zullen nooit géén activisten nodig hebben. De wereld zal nog problemen hebben nadat jij en ik al lang dood zijn. Het minste wat we kunnen doen is proberen te helpen en een deel van de problemen op te lossen.” De strijd tegen het cannabisverbod en de echte bevrijding van de plant is er een van lange adem. “Ik ben al bijna dertig jaar cannabisactivist, dus toen Bill Clinton in 1992 werd gekozen, dachten we dat hij wiet zou legaliseren. Misschien in zijn tweede termijn, in 1996. Iedereen was zo optimistisch. Maar nu is het 2019 en het is nog steeds niet helemaal legaal.”

Aan de andere kant: er is ook al enorm veel bereikt. Bealum: “33 staten hebben medicinale cannabis, het is legaal in tien staten, steeds meer landen kiezen voor legalisering. Alle Democratische presidentskandidaten zijn voor legalisering. Je kunt vanuit San Diego naar Vancouver rijden en de hele verdomde weg wiet ro… nou ja, je moet geen wiet roken terwijl je rijdt, maar je kunt de hele weg legaal wiet kopen. Dus we hebben veel bereikt. We’ve come a long way.”

In april verscheen Ngaio Bealum’s nieuwe live album. Bealum: “Het is beschikbaar op alle iTunes en de Spotify’s en wat-al-niets. Het album heet Weedier & Sexier en het is een vervolg op mijn vorige album Weed & Sex. Het volgende album zal waarschijnlijk Weediest & Sexiest

Ik wil mensen er altijd aan herinneren dat we moeten proberen dingen beter te maken.

heten. Daarna ben ik te oud voor minstens één van die dingen. Nou, waarschijnlijk niet. Alleen in kleinere porties.”

Highlife 25


Een deel van the crew

Derde editie 420 Fest van Suver Nuver groot succes Op zaterdag 20 april organiseerde cannabis social club Suver Nuver de derde editie van het ‘420 Fest’ in Amsterdam. Vanaf 12 uur kon iedereen terecht in Noorderlicht op de NDSM werf in Amsterdam Noord voor het evenement. Het werd een groot succes. Vele honderden bezoekers kwamen een kijkje nemen op het zonovergoten festivalterrein. Er werd volop genoten van de vele stands en acts die tot laat in de avond te bewonderen waren. Natuurlijk stond cannabis centraal; er werd verdampt, geblowd, gedabd en verzin nog maar een paar manieren om van wiet te genieten. Op deze pagina’s een foto-impressie van een meer dan geslaagde dag. www.suvernuver.org Tekst & fotografie: redactie Highlife/ Suver Nuver

Grote drukte

26 Highlife

DJ‘s in actie


Wil je een foto van mij maken

Boerejongens waren erbij

Tijd voor een interview

Een fantastisch 420Fest

Rinus, ‘Robin Hood‘ Beintema

Toespraak uit het hart

Oud & jong

Inhaleren (-;

Fryslan boppe

Highlife 27


FAT BA N A N A Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.nl


TERRANOVA Internationale groothandel met hele scherpe prijzen in Nederland Terranova is een groothandel gevestigd in Sofia, Bulgarije. De onderneming opereert internationaal en levert ook in Nederland en België en omringende landen. Het team achter Terranova heeft jarenlange ervaring en levert tegen zeer scherpe prijzen een uitgebreid assortiment. Alles is een optie bij Terrnanova, behalve het woord ‘nee’. En dat in alle talen, want dit in Bulgarije gevestigd bedrijf richt zich naast de nationale markt ook op het buitenland. ‘Nee’ is geen optie hier, want het grote team achter dit succesvolle bedrijf is van alle markten thuis en kent alle facetten van de markt. Vanuit een gigantische voorraad kunnen ze elk gewenst product in no-time overal aanleveren.

Uiterst scherpe prijzen En dat tegen uiterst scherpe prijzen. Terranova heeft een uiterst goede inkoopprijs bedongen bij diverse producenten op alle gebieden, waardoor men met een hele scherpe prijs kan wedijveren met elke concurrent. Tel daarbij dat men vanuit Bulgarije opereert, waar de lonen lager zijn, en je begrijpt dat hier wel het een en ander aan de hand is. Terranova is er klaar voor om de markt te veroveren met deze bodemprijzen.

Snelle aanlevering en top expertise Terranova heeft altijd trucks op de weg in Europa, dus snelle aanlevering is gegarandeerd. Alles wordt snel en op de juiste manier aangeleverd. Door hun

Terranova

Openingstijden

immense assortiment met de meeste

Georgi Benkovski 37

Maandag tot vrijdag

topmerken voor elk stadium van het

Sofia 1000

09.00 – 16.30 uur

kweekproces kunnen klanten hier voor

Bulgarije

onwerkelijke prijzen terecht. Terranova kent

Tel.: 0035-988-3955665

alle facetten van de markt en heeft door jarenlange ervaring een top expertise

Website: www.terranova-bg.com

ontwikkeld. Goedkoper vind je het nergens.

E-mail:

info@terranova-bg.com

Highlife 29


COFFEESHOP PAPILLON AMSTERDAM

Vriendelijk personeel en geweldige wiet In de hippe Amsterdamse buurt De Pijp draait al een paar generaties lang Coffeeshop Papillon mee in het wiet- en hasjgebeuren. Zowel bij buurtbewoners als liefhebbers van buitenaf staat de zaak al jaren hoog aangeschreven. De coffeeshop op het sfeervolle en lommerrijke Van der Helstplein

behulpzame, betrouwbare en vakkundige bediening, de kwaliteit van

opende de deuren ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw, op

de geleverde rookwaren en de ontspannen sfeer. Allemaal dingen die

een steenworp afstand van de Albert Cuypmarkt en de Heineken

door de medewerkers van Papillon goed in de gaten worden

Experience. De buurt is sinds die tijd nogal veranderd, net zoals Papillon,

gehouden.

maar toch is veel hetzelfde gebleven. Wel werd de coffeeshop in 2002 overgedragen van oom op neef, zodat met recht van een familiebedrijf

Extra informatie

gesproken kan worden.

Papillon houdt rekening met toeristen maar wortelt ook nog in de buurttraditie, zodat er voor iedereen wat te genieten valt. Het is duidelijk

Meer dan doorgeefluik

geen tourist trap zoals die zeker in het centrum veelvuldig te vinden zijn.

En uiteraard zijn er in de loop van de tijd verbeteringen doorgevoerd,

Op de website wordt het de globetrotters makkelijk gemaakt en is voor

zoals het uitbreiden van het assortiment, het toezicht op de kwaliteit

hen extra informatie te vinden.

van de geleverde producten, de muziek, en het loungegedeelte voor de bezoekers. Papillon wil duidelijk meer zijn dan alleen maar een

Specialiteiten

doorgeefluik voor wiet, hasj, edibles en bijbehorende zaken. De

Wat het aanbod betreft zijn van de wiet Pineapple Cookie Kush en

bezoekers weten dat te waarderen, zo is uit de reacties op te maken.

Strawberry Banana Kush de duurste soort. Als specialiteiten dienen zowel die twee als Moonrocks vermeld te worden, een combinatie van

Vakkundige bediening

wiet met hasjpoeder, ook verkrijgbaar in joints in pure vorm, en met

Er is tevredenheid over het relaxte en redelijk ruim opgezette

tabak. Maar daar blijft het niet bij, specials bij de hasj gekruist met wiet-

loungegedeelte met een aantal beeldschermen, de muziek en het feit

en hasjzaden zijn Nepalese, Amnesia en Kush Berry, en wat betreft joints

dat alles schoon en duidelijk is; en er is enthousiasme over de

zijn dat Strawberry Kush, Candy Kush en Golden Cream.

30 Highlife


Ice-O-Lator Ook bij de hasj wordt flink uitgepakt, zo zijn er diverse soorten traditional Marokkaanse hasj zoals Papi Special, Cream Supreme en Golden Cream, met daarnaast Ice-O-Lator. Ice-O-Lator of Ice hasj is een extreem krachtige hasj. Ice-O-Lator dankt zijn potentie aan een speciaal productieproces dat o.a. het onttrekken aan- en zeven in ijswater behelst. Het exacte THC-gehalte is altijd een beetje een gok, maar Ice is (evenals hasjolie) een van de meest pure vormen van THC en cannabinoïden houdende stoffen die beschikbaar zijn voor consumptie. Voor meer informatie kun je de website bezoeken, en uiteraard is Papillon ook te vinden op Facebook en Instagram. En onthoudt: Papillon staat niet voor niets bij de beste coffeeshops van AmsterdamZuid aangeschreven als de nummer 1!

Coffeeshop Papillon wint prijzen bij de Jack Herer Cup! Coffeeshop Papillon wist twee prijzen binnen te halen bij de eerste editie van de Jack Herer Cup in Amsterdam. In de categorie import hasj werden ze tweede met hun Cream Hasj en bij de voorgedraaide joints werden ze derde. Felicitaties zijn op zijn plaats, want er was een sterk deelnemersveld met gerenommeerde shops uit Amsterdam en de rest van Nederland.

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam Telefoon: +31610024332 (Whatsapp only) Email: info@papillonamsterdam.nl Website: www.coffeeshoppapillonamsterdam.nl Openingstijden Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 01.00 uur Zaterdag: 09.00 - 01.00 uur Zondag: 10.00 - 01.00 uur

Highlife 31
CBD Charlotte’s Angel: hoog CBD en laag THC Wie had gedacht dat een cannabissoort met minder dan 1% THC zo populair zou worden? CBD Charlotte’s Angel is selectief gekweekt om tot CBD-gehaltes van ongeveer 15% te komen, met een THC-gehalte dat kleiner is dan 1%. Je wordt niet high van deze soort, want het is specifiek voor een verrassend groot aantal medicinale en andere gebruiken. En het is Dutch Passion’s bestverkochte CBD-soort geworden, zelfs populairder dan de 1:1 THC:CBD soorten.

Door: Tony, Dutch Passion Seed Company

Wat is het nut van een ‘zero’ THC cannabissoort? Tot nu toe zijn er vier verschillende types die de zero THC soorten, die soms cannabis light genoemd worden, waarderen. Overigens is

C Tabaksrokers die willen minderen. Veel van

Dutch Charlotte, een CBD rijke soort met een

hen melden dat het roken van cannabis light

lage THC. Deze soort was oorspronkelijk

hun afhelpt van hun afhankelijkheid van de

gemaakt via een kruising van CBD rijke

schadelijke sigaret.

hennep met een wietsoort met een laag THC

D Zware wietgebruikers die ondervinden dat

gehalte. De andere ouder was Red Angel, een

de THC niet compleet verdwenen in deze

deze THC arme soorten een goed middel

mediwietsoort rijk aan CBD. Met zaden en

soorten, maar het gehalte is bijzonder laag

zijn om minder vaak stoned te worden. En

verdere geselecteerde kruisingen ging het

tussen nul tot 0.7%. Wie zijn de vier

een volgende joint met meer THC smaakt

door over verschillende generaties. Elke keer

verschillende types die deze soort kweken?

even goed als eerder!

werden de laagste THC planten geselecteerd

A Mediwiet patiënten die graag zelf hun eigen

en werden meer zaden voor een volgende

Hoe kweek je cannabis met bijna geen THC?

generatie geproduceerd. Dit soort werk is

Zwitserland die commerciële hoeveelheden

Ervaren kwekers weten alles over het kruisen

laboratorium controle en analyse in elk

CBD rijke wiet verkopen aan winkels in heel

van soorten. Bij CBD Charlotte’s Angel zijn

stadium van het kweekproces.

Europa. Deze kwekers waren vroeger vooral

twee CBD rijke ouders met verschillende

actief met hennep, maar zijn nu overgestapt.

genetische origine gebruikt. De ene was

CBD rijke cannabis kweken B Grootschalige kwekers in oorden zoals

onmogelijk zonder routinematige

Hoe zien de THC arme soorten er uit en hoe verloopt het kweekproces? Het verschil tussen een plant met een hoog of laag THC gehalte kun je niet ruiken of zien. Het verschil zit op moleculair niveau in de compositie van de cannabinoïden. De gefeminiseerde CBD Charlotte’s Angel bloeit na 11 weken en ze wordt gevoed en behandeld als elke andere gefeminiseerde soort. Sommige professionele kwekers selecteren moederplanten met de laagste THC gehaltes. Van een enkele moederplant kunnen ze enorme oogsten halen met identieke cannabinoïde profielen. De Auto CBD Charlotte’s Angel kent eenzelfde kweekproces als andere gefeminseerde autosoorten. Ze neem 12 tot 13 weken van zaadje tot oogst onder 20 uur licht per dag. Ze kunnen zowel buiten als in kassen gekweekt worden.

34 Highlife


Selectief kweken en cannabis light

Waar kijken kwekers verder naar?

Als je een lage THC vrouw met een lage THC

THCV; de volgende onverwachte genetica die er aan komt?

man kruist krijg je een verzameling zaden. Als

CBD heeft zoals allen weten inmiddels een

groeiende. Er is al een aantal CBG rijke soorten

je al deze zaden opkweekt, of een

behoorlijk impact gehad, vooral wat betreft

en daar wordt verder aan gewerkt. CBG wordt

willekeurige selectie, zullen de meeste

mediwiet. Dat hadden weinigen verwacht. Dus

gezien als een moeder cannabinoïde

nakomelingen genetische overeenkomsten

zijn we benieuwd wat er gaat gebeuren rond de

molecuul dat THC en CBD produceert. Er is

met hun ouders hebben. Sommigen zullen

eerste THCV (TetraHydroCannabiVarin)rijke

ook enig bewijs dat CBG betrokken is bij de

zelfs een lager THC gehalte hebben Dus kom

cannabis zaden die Dutch Passion in 2019

productie van terpenen. CBG wordt eigenlijk

je over verschillende generaties steeds lager en lager in je THC gehalte, totdat ze onder de 0.7% THC komen.

De buitenbeentjes met ongewone en zeldzame genetica De natuur volgt vaak haar eigen weg en

De interesse in CBG (Cannabigerol) is

gebruikt als een bouwsteen, daarom zijn de

De interesse in CBG (Cannabigerol) is groeiende

niveau’s meestal laag, onder 1%. In rijke CBG soorten kan dit oplopen tot 3 of 4 of nog een hoger percentage. Het zal interessant zijn waar dit naar toe gaat. In hoeverre heeft een hogere CBG invloed op andere cannabinoïden? En resulteert dat in een andere high? Zo zijn er

wietkwekers weten dat als geen ander.

nog steeds voldoende vragen voor kwekers.

Zelfs wanneer ze gelijke ouders heeft, kan

Recreatieve blowers zullen met interesse

een zaadje soms ongebruikelijke

hoopt uit te brengen. De THCV rijke lijn viel

kijken naar nieuwe soorten met een nieuw

genetische kenmerken hebben. Deze

enige tijd geleden op, samen met andere

soort high. Patiënten die mediwiet gebruiken

buitenbeentjes produceren vaak anders

buitenbeentjes die hoge niveau’s van andere

zullen benieuwd zijn welke medicinale

dan normaal. Soms is dat goed. In een

cannabinoïden haalden. Op dit moment wordt

toepassingen er zijn voor deze nieuwe THCV

professionele en wetenschappelijke

hard gewerkt om deze zo stabiel mogelijk te

en CBG rijke soorten. Dutch Passion wil liever

omgeving met toegang tot lab-onderzoek

maken. Recreatieve gebruikers kunnen een

niet al teveel speculeren over deze eventuele

komt data snel. Als je een plant met een

high verwachten die gebruikelijk is bij THC,

medische mogelijkheden. Deze worden snel

ongebruikelijk cannabinoïde profiel hebt,

maar met een meer euforisch begin en minder

genoeg duidelijk nadat deze zaden

kun je deze genetica voor later bewaren.

paranoia. Deze THCV rijke soort is ook THC rijk,

beschikbaar komen.

Sommige van de hoge CBD soorten zijn op

maar de Dutch Passion kwekers werken verder

deze manier gevonden.

aan een lage THC, hoge THCV soort.

www.dutchpassion.com

Highlife 35


Antonio Bascaro na 39 jaar vrijgelaten

Eindelijk vrij Nadat hij 39 jaar achter de tralies zat, is de 84-jarige Antonio Bascaro op 1 mei eindelijk vrijgelaten. Bascaro heeft een triest wereldrecord neergezet; hij is de gevangene die het langst in de cel zat na een veroordeling wegens cannabis. Door: redactie Highlife Bascaro werd in 1936 in Cuba geboren. Na een medische studie werd hij piloot bij de Cubaanse marine en daarbij ingezet voor spionagedoeleinden. Toen Fidel Castro in 1959 de macht greep, belandde Bascaro in de cel. Maar door een administratieve fout werd hij vrijgelaten. Uiteindelijk kreeg hij politiek asiel in Uruguay.

CIA Vanwege zijn ervaring als Cubaanse piloot werd hij door de Amerikaanse geheime dienst gerekruteerd en later ingezet bij de Varkensbaai-invasie in 1961. Hij volgde zijn CIA-training in Guatemala, waar hij na de mislukte poging om het regime van Castro omver te werken terugkeerde. Hij trad in het

andere bendeleden te getuigen. Acosta,

man de gevangenispoort uitlopen. Thuis

huwelijk maar 10 jaar later scheidde hij en

die ook tot 60 jaar cel was veroordeeld,

volgde een gelukkige hereniging met zijn

verhuisde naar Miami.

deed dat wel en werd na 12 jaar vrijgelaten.

kinderen en kleinkinderen.

Cannabis

Obama

Illegaal

In Florida leerde hij Jose Luis Acosta

In de loop der jaren hebben verschillende

Zijn lijdensweg is echter nog niet voorbij.

kennen, net als hem een Cubaan. Acosta

organisaties getracht hem vanwege

Want technisch gesproken verblijft hij illegaal

zocht een piloot om cannabis te

humanitaire redenen vrij te krijgen. Maar hij

in de VS. Hij heeft namelijk nooit een Amerikaans staatsburgerschap gekregen. De

Bascaro heeft een triest wereldrecord neergezet; hij is de gevangene die het langst in de cel zat na een veroordeling wegens cannabis

Amerikaanse immigratiedienst gaat zich nu over zijn speciale geval buigen. Op 11 juni moet Bascaro zich melden bij een kantoor van ICE (Immigration and Customs Enforcement). Bascaro en zijn familie hopen dat hij in de VS mag blijven. Hij denkt dat zijn training bij de CIA en zijn inzet bij de mislukte

smokkelen en Bascaro ging akkoord

kreeg steeds nul op het rekest. Ook

invasie in Cuba voor hem spreken. Bascaro:

omdat hij geld nodig had voor zijn gezin in

president Obama weigerde hem gratie. Het

“Ik hoop dat alles goed komt. Maar ik ken het

Guatemala. Dat ging goed tot 1978, toen

leek erop dat hij gewoonweg door ‘het

systeem en je moet altijd klaar zijn voor het

werd de hele organisatie opgerold. Twee

systeem’ vergeten was. Pas nadat

onverwachte.” Uitzetting naar Cuba of

jaar later kreeg de politie Bascaro ook te

verschillende groeperingen aandacht voor

Guatemala zou natuurlijk erg wreed zijn, want

pakken. Hij werd beschuldigd van het

zijn zaak vroegen, werd zijn vonnis opnieuw

daar heeft hij geen familie of vrienden meer.

smokkelen van maar liefst 270 ton

onder de loep genomen en uiteindelijk

Of er dus echt een ‘happy ending’ voor hem

Colombiaanse cannabis. De rechter

kwam het verlossende besluit. Vanwege

komt, is dus nog even afwachten. Maar hoe je

veroordeelde hem tot 60 jaar

goed gedrag, geen kans op recidive en zijn

het ook went of keert, zijn levensverhaal is

gevangenisstraf. Bascaro weigerde tegen

leeftijd mocht hij op 1 mei eindelijk als vrij

een Hollywood-film waardig.

36 Highlife


FOOD FOR MIND & BODY KOSMIC KITCHEN heropent op oude adres in Enschede met nieuw interieur Al vanaf 1996 is smartshop Kosmic Kitchen in Enschede een geliefd adres voor iedereen die naar ‘food for mind and body’ zoekt. De klanten komen van heinde en verre naar de populaire shop vanwege de goede prijs/kwaliteit verhouding en het deskundige advies dat ze van het Kosmic Kitchen team krijgen. De winkel is na een uitgebreide verbouwing op het vertrouwde adres met een gloednieuw interieur helemaal klaar voor de toekomst.

Our Kosmic Journey Het team van Kosmic Kitchen heeft de nodige ervaring in huis, schreven we al eerder. Zelf vertellen ze het zo: “Al miljoenen jaren vinden mensen manieren om hun bewustzijn te veranderen en de grenzen van de alledaagse perceptie te verleggen door het gebruik van een grote verscheidenheid aan psychoactieve brouwsels. Denk aan de Maya’s, de Aboriginals, de Indianen en natuurlijk recente ontdekkingsreizigers zoals Terence McKenna en Alexander Shulgin. Fascinerend, vinden wij. Daarom zijn we al in 1996 met Kosmic Kitchen begonnen. Het is als vanouds weer een drukte van

Feminized, High, CBD, Hybrides, ze hebben

Het was de eerste smart- & headshop in het

belang op de Korte Haaksbergerstraat 34 in

het allemaal in huis. Natuurlijk geldt dat

oosten van Nederland. Na meer dan 22 jaar

het centrum van Enschede. Op slechts 5

verder voor alle rookbenodigdheden die je

zijn we nog steeds enthousiast om onze

minuten van het treinstation is Kosmic

zoekt; bongs, grinders, vloei, noem maar op.

kosmische reis te vervolgen en jullie alle

Kitchen al 22 jaar ‘the place to be’ met een

Wil je voorlichting over vaporizers of

service en informatie te geven om aan je

waanzinnig aanbod en deskundige

E-smokers? Ook dat is geen probleem. Want

eigen kosmische reis te beginnen. Veel liefst

adviezen voor elke trip die je in gedachten

bij Kosmic Kitchen hebben ze een mooie

van ons team en tot ziens in onze nieuwe

hebt. Want Kosmic Kitchen heeft het

verzameling in het assortiment.

winkel op het oude en vertrouwde adres!”

allemaal. Deze smartshop biedt je niet alleen magische truffels en paddo grow kits, maar je kunt er ook terecht voor alles op het gebied van CBD-producten. Ook hebben ze een uitgebreide verzameling van kruiden voor diegenen die zelf op onderzoek uit willen gaan. En zoals eerder gezegd; het team van Kosmic Kitchen heeft uitgebreide ervaring en zal je altijd deskundig advies geven.

Cannabiszaden Naast het smartshop gedeelte biedt Kosmic

Kosmic Kitchen

Openingstijden

Kitchen een ruim assortiment aan cannabis-

Korte Haaksbergerstraat 34

Maandag: 10.30 - 18.00 uur

zaden. Zij hebben vele vooraanstaande zaad-

7511 JS Enschede

Dinsdag - Vrijdag: 10.30 - 20.00 uur

banken in huis zodat je voor elke soort grow &

Tel: 053 - 737 0261

Zaterdag: 11.00 - 20.00 uur

high een ruime keuze hebt. Autoflowering,

www.kosmickitchen.eu

Zondag: gesloten

Highlife 37


INNA DE YARD Mensen die blowen zijn gelukkiger Inna de Yard gaat over levende legendes van Jamaica die in een open lucht studio weer pure rootsreggae opnemen. Een van die kleurrijke oudgedienden is Winston McAnuff. Highlife spreekt hem als hij even terug is in Frankrijk, inmiddels zijn tweede - soort van - thuisland. Door: Arjan van Sorge

Winston McAnuff (1957, Mandeville Jamaica)

Jamaica waar zijn zang, composities en

komt net terug uit Duitsland, waar hij voor

optredens al vroeg gewaardeerd werden.

het onder de aandacht brengen van hun

“Vooral in Bordeaux zit een sterke connectie.”

nieuwe album op een toertje was met de Franse accordeonist Fixi. En nu zit McAnuff

De wortels van reggae

oftewel Electric Dread in Parijs. “Het was heel

Achttien jaar geleden kwam Winston voor het

tof! De laatste show was op het ska en

eerst sinds lange tijd weer in Frankrijk, toen hij

reggae Freedom Sounds Festival, en het was

een concert deed voor Patate Records met de

het beste concert in jaren werd er gezegd.”

Godfather van de Rocksteady, de in 2008 overleden Alton Ellis.“Ik wam toen ook de gasten

Inna de Yard is bedoeld om liedjes uit te brengen die simpel en ongecompliceerd opgenomen worden op de binnenplaats van een studio, net zoals dat vroeger gedaan werd in de yards.

Vroege waardering

van Makasound tegen, Romain Germa en

Een unieke combinatie, waar we zeker nog

Nicolas Maslowski, en de rest is geschiedenis.

meer van gaan horen. “We hebben voor drie

Sinds die tijd werken we samen.”Van de twee

een studio, net zoals dat vroeger gedaan werd in

albums getekend, met Chapter Two Records en

labelbazen komt het idee van Inna de Yard

de yards. Een of meerdere stemmen,

Wagram Music, en nu zitten we op het tweede

vandaan. Inna de Yard is bedoeld om liedjes uit

akoestische gitaren en wat percussie – dat is het.

album.” Sinds de jaren tachtig komt Winston al

te brengen die simpel en ongecompliceerd

Rootsier dan dat kan rootsreggae niet.Terug

in Frankrijk, een van de weinige landen buiten

opgenomen worden op de binnenplaats van

naar de wortels van reggae.

38 Highlife


Winston McAnuff, met zonnebril en pet, met Inna de Yard.

Malcolm X

rock, funk, dub en punk, en later met een

Nog niets opgenomen

De muziek van Inna de Yard is uitgegeven op cd

orkest.” In 2008 verscheen Nostradamus,

En nu is er dus een nieuw album. “Zanger en

en vastgelegd op film. Uiteraard mogen

een conceptalbum over diens

producer Horace Andy staat er ook op, hij is

optredens niet ontbreken, en dat gaat wat

voorspellingen. Maar hij nam eerder ook een

de man die me de kans gaf voor mijn eerste

Nederland betreft in juni gebeuren, met

akoestisch album op: “Alleen ik, mijn gitaar

landelijke tour. Op een gegeven moment

behalve Winston McAnuff ook nog Horace

en wat zang. Bij de platenmaatschappij

hoorde ik via geruchten dat hij had gezegd:

Andy, Cedric Myton van de Congos, Kiddus I van

waren ze daar enthousiast over en ze wilden

hee Winston zit niet bij Inna de Yard - en dat

de Rockers, Ken Boothe en nog wat anderen.

meer van zoiets doen. Dat was de start van

klopte, ik had nog nooit iets opgenomen

Het zal wat worden, die Europese tournee van

de Inna de Yard movement.”

voor Inna de Yard. Horace Andy is de man

fantastische, ervaren en diep eigenzinnige muzikanten. Winston zal vast en zeker zijn lied over Malcolm X spelen, dat dateert uit de begintijd van zijn muzikantenloopbaan, zo

Het gaat over uitgebreid bewustzijn in de sonische dimensie. begin tachtiger jaren. “Het nummer is nog steeds relevant. We weten dat het gaat om one love, maar te vaak wordt dat door mensen verkeerd begrepen. Mensen sterven voor de waarheid. Malcolm X kon niet zo stom zijn om segregatie te prediken, kijk bijvoorbeeld maar naar mij, mijn grootvader is van Ierland.”

Niet in een hokje Behalve Inna de Yard en met Fixi heeft Winston nog wel meer projecten, en allemaal verschillend. “Ik wil niet in een bepaald hokje gestopt worden, dus naast de reggaeprojecten was ik iets begonnen met organist Camille Bazbaz, dat werd een mix van

Highlife 39


die ons onze eerste nationale tour heeft

normaal. Je zal er verbaasd van staan wat

niveau. Het is als wierook voor ons, op een

gegeven, Romain en Nicolas van mijn label

voor mensen er allemaal wel niet blowen. En

medicinale manier.”

waren zelfs niet in staat om zoiets voor elkaar

mensen die blowen zijn gelukkiger.” Op de

te krijgen, en Horace Andy deed dat in z’n

vraag hoe het met zijn eigen wiet/hasj

Het is showtime

eentje. Sommige gasten wilden niet dat ik

huishouding gesteld is, antwoord Winston in

“Gematigdheid is de sleutel. We proberen

meeging op tour, maar Horace zei: luister, als

wij-vorm: “Zelfs als we niet werken dan zijn we

het niet te overdrijven, net zoals met eten.

Winston niet meegaat, doe ik ook niet mee.”

bezig met mediteren, alles op een filosofisch

Het is net zoals ik op tour ben en er wordt

Echt Voor Winston is de boodschap het belangrijkste. “Iets zeggen dat het leven van mensen ten goede kan veranderen. Als dat niet gebeurt, dan is het leeg, zonder geest. En daar heb je als artiest geen plezier van. Er komen na een concert vaak mensen naar me toe en dan vragen ze: Winston, had je er plezier in? Ik zeg: natuurlijk! Als ik het niet leuk vind, waarom zou ik een oordeel voelen om het leuk te vinden? Het moet echt zijn, helemaal echt.”

Coffeeshops Winston heeft recent geen grote shows in Nederland gedaan, of op een professioneel niveau in Amsterdam. “Ik ben er wel eerder geweest, niet om op te treden, maar gewoon, wat vrienden opzoeken en naar coffeeshops gaan. Wat koffie en chocolademelk drinken, weet je wel.” En hij barst uit in een van zijn vele lachbuien. Hij vervolgt: “Hasj of wiet roken is

40 Highlife


gezegd: Winston het is showtime! Ik zeg

arresteerden een teenager en later vonden ze

weet nooit wat er in de wereld gebeurt.

nee ik eet niet met de klok, ik eet wanneer

hem dood, terwijl hij door de politie beschermd

Het gaat over uitgebreid bewustzijn in de

ik voel dat ik honger heb. Want we hebben

werd. Er werd gezegd dat het nu klaar moest

sonische dimensie.”

groot ontbijt zo rond negen, tien uur en

zijn met die bullshit, en wel onmiddellijk. Want

mijn lichaam kiest dan niet voor dat

iedereen heeft wel iemand in de familie die er

Buiten de box

voedsel... Het kiest eerder wat water.” En:

min of meer mee te maken heeft.”

En al doende pendelt Winston McAnuff heen

“Nee, ik ben niet verslaafd, het is geen

en weer tussen Frankrijk en Jamaica. “Je moet je

verslaving. Als het een verslaving zou zijn,

Magische frequentie

altijd de weg naar huis herinneren. Heel belang-

geloof me, dan was ik er al van af. Ik hoef

“Wat wij met Inna de Yard representen is

rijk! En eerlijk gezegd is het niet eens mijn thuis,

geen hulp, er is geen probleem. Ik ga niet

de natuurlijke frequentie. Die frequentie is

kan je je voorstellen - ik ben een nowhere man.

gek worden of ik begin niet te trillen, nee

magisch. Ken je dat, dat je moeder op je

Ik vind het prettig om verschillende dingen te

nee. Ik heb natuurlijk wel wat te eten

rug tapt om je in slaap te krijgen? Mensen

doen, misschien vind ik Frankrijk daarom wel zo

nodig, maar ik hoef niet iemand te

beginnen kracht te gebruiken, en steken

leuk. Ik houd ervan om out of the box te zijn, ik

vermoorden om het te krijgen.”

de straat van overgave over. Het gaat erom

wil niet daarbinnen werken.”

de magie te begrijpen. Als je niet met de

Nu is het klaar

muziek bezig bent op dat niveau, dan kan

“Ja, het is nu gelegaliseerd, maar pas nadat er

de magie niet verschijnen. Het gaat erom

www.innadeyardmusic.com

een jongetje was gedood, voor een joint. Ze

te werken met de magie van de hartslag, je

www.makasound.com

Highlife 41


Column Wil Oomen

DE PROBLEMATIEK VAN SCHAARSE VERGUNNINGEN Een vergunning wordt conform artikel 11 Dienstenrichtlijn en artikel 33 Dienstenwet in beginsel voor onbepaalde tijd afgegeven. Het doel achter het voorkomen van de beperking van de geldigheidsduur van een vergunning is het bevorderen van de dienstenactiviteiten.

problemen met de openbare orde en

uitzonderingen genoemd waardoor een

Gemeenten vatten hieraan de volgende conclusies:

vergunning slechts voor een beperkte duur

Ĝľ ľ ±± ľØ¿ ®¿·ÒØ¢ ľ ¿¿ ç ή±|΢¸ ¸ľ

ingeroepen dat het slechts verstrekken van

In de genoemde artikelen worden drie

wordt vertrekt.

worden voor bepaalde tijd afgegeven; Ĝľ ľ ľ ¿¿ ç ή±|΢¸ ľ®|¸ľ ||θ|ľ¸¢ Øľ

veiligheid. Anderzijds kan de stelling worden vergunningen voor een bepaalde tijd juist zorgt voor problemen op het gebied van de

Artikel 11 Dienstenrichtlijn

zonder meer bij herhaling aan dezelfde

openbare orde. In beide gevallen (gedogen

Een aan een dienstverrichter verleende

houder worden verleend;

wel of geen vergunning conform de

vergunning heeft geen beperkte geldigheidsduur, tenzij in gevallen waar: a. de vergunning automatisch wordt

Ĝľ ľ! ¿¿ ç ή±|΢¸ ¸ľôݱ± ¸ľè¿Î ¸ľ

Dienstenrichtlijn) kan m.i. een vergunning/

verleend via een openbare en

gedoogverklaring voor een coffeeshop voor

transparante verdeelprocedure.

onbepaalde tijd worden verstrekt zonder in

verlengd of alleen afhankelijk is van de

Een gedoogverklaring in relatie met de

strijd met de Dienstenrichtlijn te handelen, dan

voortdurende vervulling van de

Dienstrichtlijn en de Dienstenwet heeft

wel bepaalde tijd waarbij (automatisch)

voorwaarden;

nogal wat haken en ogen en kan niet

verlengd kan worden. Het is dus maar de vraag

b. het aantal beschikbare vergunningen

eenvoudig worden beantwoord. Vandaar

of een gemeente het aantal coffeeshops

beperkt is door een dwingende reden van

ook dat er momenteel onrust is ontstaan in

rechtmatig beperkt in duur van exploitatie.

algemeen belang, of

coffeeshopland omdat diverse gemeenten

c. een beperkte duur gerechtvaardigd is om een dwingende reden van algemeen belang.

onder de Dienstenrichtlijn en hierdoor de

Overleg met gemeenten en juridisch geschil

de gedoogverklaring “schaars” willen maken vergunning slechts voor bepaalde tijd willen

Wij zijn momenteel met diverse gemeenten in

Gemeenten en Dienstenrichtlijn

afgeven waarbij na afloop van de duur

overleg over de uitvoering van de Diensten-

Steeds meer gemeenten beroepen zich op de

eenieder kan meedingen.

richtlijn. De gemeenten zijn ook niet blij met

Dienstenrichtlijn bij de aanpassing van het

deze ontwikkeling maar geven aan dat ze geen

coffeeshopbeleid. Het gevolg is dat de

Rechtmatig?

keus hebben en zich aan de wet moeten

gemeenten de vergunningen voor beperkte

De vraag is of een coffeeshop een dienst levert

houden. Wij zijn aan het bezien op welke wijze

duur afgeven c.q. aanpassen en aangeven dat

conform de Dienstenrichtlijn. Hierbij moet het

wij een rechtsingang kunnen krijgen om een en

na afloop de vergunning vrijkomt voor eenieder

strafbare element in ogenschouw worden

ander voor te leggen aan de rechter.

die wil mee dingen. De gemeenten verwijzen bij

genomen. Een andere vraag is of een

de motivering van hun standpunt over de

gedoogverklaring überhaupt een vergunning

Weten is één, uitvoeren is twee. De

schaarse vergunningen/gedoogverklaring naar

is. Indien de coffeeshop wel onder de Richtlijn

Gemeente is niet makkelijk te overtuigen.

de uitspraak van 2 november 2016 van de Raad

kan vallen, dan zal het criterium over een

Een rechter ook niet.

van State inzake procedure Hommerson.

“dwingende reden van algemeen belang” van belang zijn ten aanzien van de

Oomen fiscaal onderzoek en advies.

gedoogverklaring en de vergunning voor een

Mr. Wil Oomen

coffeeshop. De vergunning wordt mogelijk ten

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

onrechte schaars gehouden door de

OAK - Oomen Administratiekantoor

gemeente en de gemeente neemt ten

Ing. Ruud Oomen

onrechte het standpunt in dat er “dwingende

www.oomenadministratiekantoor.nl

reden van algemeen belang” zijn om toch een vergunning voor bepaalde tijd af te geven. De schaarsheid kan enerzijds zorgen voor

42 Highlife


H

e ed S d ea

- Smart- Heal

thsh op

CBD

HEMP PRODUCTS

OIL / BHO

BONGS

SEEDS

STASH

5 GoodService 5 FastDiscreetDelivery Apollyon Dordtsestraatweg 434a 3075 BK Rotterdam (near Zuidplein and Ikazia Hospital) Phone: 0031 10 4866605 info@apollyon-shop.nl

Open from Monday to Saturday from 11.00 to 19.00h. Join us at Facebook, Regular giveaways www.facebook.com/headshopapollyon


H

Seth Rogen: “I smoke

weed everyday”

Acteur Seth Rogen doet er niet moeilijk over. Hij blowt elke dag, ook als hij aan het werk is. Dus de kans dat hij stoned in films op het witte doek te bewonderen is, is nogal nogal groot, aldus Rogen zelf. Inmiddels heeft hij van zijn hobby werk gemaakt. Samen met zijn collega en vriend Evan Goldberg is hij in de cannabisbranche gestapt. Met Houseplant willen ze wiet gaan verkopen in Canada. Rogen: “Cannabis is een passie. We hebben heel veel ervaring met wiet en daarbij veel respect voor cannabis. Dat willen we graag delen met de rest van de wereld.” Canopy Growth Corp, een van de grootste producenten van Canada, is een samenwerkingsverband met het duo begonnen.

HIGH LOW

Sister Derby: “Legaliseer wiet in Afrika!” De Ghanese zangeres Sister Derby, ook wel bekend als Deborah Vanessa, heeft zich onlangs uitgesproken voor de legalisering van cannabis in Afrika. Zij riep Afrikaanse leiders en politici op om eens onbevooroordeeld te kijken naar de voordelen van legale wiet. Sister Derby, die bekend werd met haar hit ‘Uncle Obama’, staat niet alleen in haar wens voor legale wiet in Afrika. Elders in dit nummer schrijven we over het rapport van een

&

Denktank die wel 6.3 miljard dollar aan economische mogelijkheden ziet. En daar is Sister Derby het helemaal mee eens: “Stel je voor wat een ongekende mogelijkheden we voor Afrika kunnen zien als we hier cannabis legaliseren.”

DIRTY H

CBD BAD HELPT KIM KARDASHIAN RELAXEN Naar eigen zeggen was Kim Kardashian “freaking the f**k out” over de komst van haar vierde baby, dus bedacht de reality ster een klein CBD moment om even te relaxen. Dus wat doe je dan? Je nodigt wat vrienden uit, zoals Paris Hilton en Chrissy Teigen, en dan ga je een uitgebreide yoga en badsessie met CBD doen. Uiteraard deel je dat volop op je social media. Kim tegenover haar gasten: “Let’s zen out on a Saturday. So everyone have a puff and put on some oil.” Uiteraard was

D

er via sponsors nog een uitgebreide CBD goody bag beschikbaar. Kortom, iedereen verliet de CBD party nog gelukkiger dan ze al waren.

44 Highlife


NU OOK WILLIE NELSON’S CBD OLIE Willie Nelson heeft zijn eigen CBD wietolie op de markt gezet. Geen verrassing, want we schreven al eerder over zijn plannen om een eigen cannabisbedrijf op de markt te zetten. De 85-jarige C&W ster bevestigde zijn groene imago nog eens in een uitgebreid interview met Rolling Stone. Over cannabis zegt hij: “It saved my life, really. I wouldn’t have lived 85 years if I’d have kept drinking and smoking like I was when I was 30, 40 years old. I think that weed kept me from wanting to kill people. And probably kept a lot of people from wanting to kill me too, out there drunk, running around.”

H

Willie’s Weed Oil is gemaakt van Colorado wiet, waarna het is gemixt met biologische kokosnootolie.

ZOON PETER TOSH AL 2 JAAR IN COMA Triest nieuws over de jongste zoon van Peter Tosh. Jawara McIntosh ligt al sinds februari 2017 in een coma nadat hij in een gevangenis in New Jersey in elkaar werd geslagen. Jawara zat vast vanwege het bezit van cannabis. Hoewel degene die hem aanviel inmiddels een extra straf heeft gekregen, is de familie Tosh toch een proces tegen de autoriteiten begonnen. Jawara, vader van vier kinderen en een rastafara, heeft een hersenbeschadiging opgelopen en kan sinds hij is vrijgelaten niet langer voor zijn gezin zorgen. Zijn familie, die nu voor hem in Boston zorgt, gebruikt zijn ervaringen ook om zich in te zetten voor legalisering van cannabis op federaal niveau in de VS. Ze zijn verder actief in de strijd voor legalisering in New Jersey. Een paar

L

maanden voordat Jawara werd aangevallen maakte hij nog een remake van ‘Downpressor Man’.

H

Jackass skateboard legende Tony Hawk komt met CBD De Amerikaanse skateboard legende Tony Hawk gaat net als vele andere celebrities in de CBD-business. Zijn bedrijf House of Hawk gaat aan de slag met CBD hennep producten. De lijn wordt eerst in de VS uitgezet. Ze gaan samenwerken met Canna Hemp X. Tony Hawk: “We vinden het geweldig om in deze nieuwe opkomende industrie te werken aan een opwindende nieuwe toekomst. Met dit product kun je veel voordeel doen om te herstellen van de pijn of blessures die je oploopt bij een actieve sporten.” Door zijn skateboard activiteiten werd Tony Hawk met name in de VS een beroemdheid. Hij was een vaste gast in het tv-programma Jackass.

Highlife 45


NIEUWS

Door: Stichting PGMCG

MEDICINAAL Cannabis Nieuws

Kwaliteit van leven Patiënten die in het bezit zijn van het PGMCG pasje hebben in de Efteling toestemming gekregen om cannabis te nuttigen zonder er iemand mee lastig te vallen. En bij de Albert Cuyp heeft een patiënt die in zijn auto zat zijn cannabis en joint terug gekregen van de politie na het vertonen van de PGMCG patiëntenpas. Als je je eigen plantje kweekt is het ook van

er weer een nieuwe batch gemaakt wordt. We

derde batch voor 2019 zijn eind januari en

belang dat je aangesloten bent bij PGMCG. Je

zullen uiterlijk elk einde kwartaal weer een

februari verstuurd. Momenteel zijn we bezig

hebt dan ook ondersteuning van je arts, wat

batch maken. De eerstvolgende zal echter

met de verwerking van de vierde batch van

van groot belang is bij patiënten die een paar

eind mei al zijn. De eerste batch voor 2019 is

2019. We vragen voor deze pas een bijdrage

planten voor eigen medicinaal gebruik

reeds verzonden op 28 december 2018, het

van € 25,00 per jaar in Nederland.

kweken. Het gaat om kwaliteit van leven.

buitenland een week eerder. De tweede en

www.pgmcg.nl

Privacy In 2018 hebben wij de PGMCG patiëntenpas Medicinale Cannabis geïntroduceerd. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u een of beide ondertekende gebruikersverklaringen (ook voor eigen kweek) aan ons te overleggen. Deze moeten ondertekend zijn door een zorgverlener met BIG-registratie. Tevens dient u hierbij een pasfoto in te leveren. Na controle worden deze gegevens in verband met privacy veilig opgeborgen in een kluis. De gegevens worden enkel door PGMCG ingezien en worden niet aan derden overhandigd. Er worden geen gegevens digitaal opgeslagen. In verband met de nieuwe privacywet die per 25 mei 2018 van kracht is gegaan, vragen wij ook je akkoord voor onze privacyverklaring. Deze dus graag uitprinten, ondertekenen, dateren en meesturen. Indien je een patiëntenpas 2019 aan wil vragen, is het afhankelijk van het aantal aanvragen wanneer

46 Highlife


Stappenplan Medicinale Thuiskweek met toestemming gemeente PGMCG heeft hieronder het stappenplan beschreven voor de medicinale thuiskwekers: In Tilburg heeft men van de burgemeester en lokale driehoek toestemming gekregen om 5 planten te kweken voor eigen medicinaal gebruik. Stap 1: Ga naar je (huis)arts

gemaakt met de gemeente Tilburg. Wil je als

Bespreek je medische situatie. Geef aan dat

patiënt ook legaal en verantwoord kweken in

Stap 4: zorg voor de NEN-keuring (NEN 1010 en NEN 3410)

je medicinale cannabis wil gebruiken en

je eigen gemeente? Dat kan. Gebruik de 5

Alleen bij binnenkweek natuurlijk. Gebruik

waarom en dat het ook beschikbaar is in de

V-regel als leidraad voor je eigen

een veilige kweekkast of een veilige

apotheek. Vul het formulier

onderhandelingen met de (burgemeester

kweektent en zorg dat de elektra veilig zijn.

‘gebruikersverklaring medicinale cannabis

van je) gemeente. In september 2018 is er een

Laat deze NEN keuren door een erkend

thuiskweek’ in en neem het mee. Laat het

nieuw convenant geïntroduceerd (in

bedrijf. Dit is met name nodig voor de

ondertekenen door je huisarts, specialist

samenwerking met de gemeente en politie).

verzekering en de veiligheid in je woning. Elk

(bijvoorbeeld pijnarts/neuroloog) of

Alle patiënten hebben derhalve dit jaar een

jaar zal er een nieuwe keuring plaats vinden.

eventueel een andere BIG-geregistreerde

nieuw convenant moeten ondertekenen en

zorgverlener, waarmee je goed contact hebt.

ook het huishoudelijk reglement. Het

Indien hij nog niet overtuigd is, laat hem dan

convenant is afgestemd op de controlelijst

een kundige arts voor je zoeken die het wel

van de gemeente. Op 31 oktober 2018 is om

doet, een pijnspecialist bijvoorbeeld.

14.00 uur de adressenlijst overhandigd aan de gemeente Tilburg. Er is reeds een controle

Stap 2: Vraag een patiëntenpas aan en schrijf je in bij PGMCG

geweest op 24 oktober en deze is naar alle

Als je in de gemeente Tilburg woont en wil

interesse hebben in onze blauwdruk voor de

kweken, mail dan naar info@pgmcg.nl met

medicinale thuiskweek kunnen dit opvragen

de mededeling dat je wil meedoen aan het

bij PGMCG.

tevredenheid verlopen. Gemeenten die

kweekproject. Houdt je aan de 5 V-regel van de PGMCG. Vijf planten, Veilig, Verantwoord,

Stap 3: houdt een logboek bij

Verzekerd en Verwittig gemeente. Dit zijn de

In je logboek beschrijf je hoe het gaat met je

afspraken die de Stichting PGMCG heeft

planten en wat je hebt gebruikt.

PGMCG levert adressenlijst bij de gemeente in.

Stap 5: Brandveiligheid Doe aan brandpreventie en installeer een rookmelder in de kweekruimte en zorg voor een brandblusser.

Stap 6: Ga in gesprek met je gemeente Het liefst direct met de burgemeester, probeer dit via een raadslid. Zo is het in Tilburg ook gelukt. De burgemeester kan afzien van zijn bestuursrechtelijke bevoegdheid tot woningsluiting. Succes! www.pgmcg.nl

Highlife 47


Artsen terughoudend met voorschrijven medicinale cannabis

In Nederland wordt medicinale cannabis door weinig artsen voorgeschreven. Momenteel zijn er tussen de 2000 en 3000 patiënten die de officiële medicinale cannabis(olie) op recept krijgen. Dit terwijl ongeveer 8 miljoen Nederlanders andere medicatie voorgeschreven krijgen. De meeste artsen zijn terughoudend in het

Ga naar een arts/specialist die het wel

alsnog naar de eigen arts te gaan en dit in je

voorschrijven van cannabis. Zij zijn meestal

voorschrijft. Als je eigen arts niet voorschrijft,

dossier te laten vermelden. Niet alleen is het

niet bekend met het gebruik van medicinale

vraag om een referentie, zoals bijvoorbeeld

goed om een arts te betrekken bij je

cannabis, dus weten ze ook niet hoe ze het

een pijnarts, reumatoloog of oncoloog. Als je

gezondheid en medicatie, je bent dan gelijk

voor moeten schrijven. Artsen en apothekers

je arts meer informatie wil geven over

een ervaringsdeskundige die weer andere

kunnen informatie aanvragen bij het Bureau

medicinale cannabis, laat hem/haar dan dit

patiënten kan helpen en je opent de ogen

Medicinale Cannabis. Bij de opleiding van

lezen: ‘Maak kennis met Medicinale Cannabis’

van de arts. Elke arts die er zich in gaat

artsen wordt ook geen aandacht besteed

van dr. Arno Hazekamp. Stichting PGMCG

verdiepen is er weer een. De PGMCG vindt het

aan het endocannabinoïde systeem, dat is de

heeft ook een bijdrage geleverd en staat

zo belangrijk dat artsen betrokken zijn bij

basis voor het gebruik van medicinale

vermeldt op pagina 23.

patiënten dat wij een verklaring van de (huis)

cannabis. De hoogste tijd dat hier wel aandacht aan gaat worden besteed.

arts als voorwaarde stellen om patiënt/

Extra tips

vriend te worden van de stichting, of je nou

Tips voor bij je arts om medicinale cannabis

zelf kweekt of niet. Indien je arts moeilijk doet,

Het gesprek met je arts

op recept te krijgen: Als je problemen hebt

neem dan contact op met ons.

* Leg rustig je situatie uit. Je hebt alle andere

met je gezondheid en je wil cannabis

medicatie reeds geprobeerd / niet effectief

gebruiken, adviseren wij ALTIJD om dit in

genoeg/ te veel bijwerkingen / etc.

overleg met de (huis)arts of

* Het recht op zelfbeschikking / chemische

medische specialist te doen.

geneesmiddelen kunnen gevaarlijk zijn /

Je arts is namelijk de

cannabis is een natuurproduct.

aangewezen persoon om

* Keep it simple, stupid! Hou het zo eenvoudig

het ziekteprocessen te

mogelijk en vertel je verhaal met een

begeleiden. Bovendien is hij

pakkend voorbeeld.

zowel vertrouwenspersoon

* Wees inventief en neem de flyer van PGMCG mee! * Wees altijd eerlijk, ook als je al cannabis gebruikt, hoeveel en wat het voor je doet.

48 Highlife

als eerste verzorger. Degenen die al aan zelfmedicatie doen met cannabis, adviseren we

www.pgmcg.nl


NEW!

North Thunderfuck Sherbet Queen

Legendary Punch Green Punch Sweet Zkittlez Wedding Gelato

RoyalQueenSeedsRQS

RQSeeds

www.RoyalQueenSeeds.nl

RoyalQueenSeedsRQS


COFFEESHOP RELAX: de gezelligste coffeeshop van Amsterdam

SILVER HAZE WINT EERSTE PRIJS BIJ JACK HERER CUP Met een eerste plaats voor hun Silver Haze bij de eerste editie van de Jack Herer Cup in Nederland liet coffeeshop Relax uit Amsterdam weer zien dat hun assortiment van topkwaliteit is. Tel daarbij hun unieke keurmerk en QR-code van een testlab voor hun aanbod, en je begrijpt waarom steeds meer mensen beide vestigingen van Relax in Amsterdam weten te vinden.

In mei werd voor de eerste keer de Jack Herer

iedereen aan om zijn beroemde boek ‘The

cannabiscultuur hebben. Veel van de kennis

Cup in Nederland georganiseerd. Een aantal

Emperor Wears No Clothes’ eens te lezen.

over het kweken van wiet is terug te voeren

jaar geleden werd deze cannabiscompetitie

naar Jack Herer. Vandaar dat het niet meer

in Las Vegas opgezet om de legendarische

Amsterdam

dan logisch is dat ook in ons eigen land een

Jack Herer te eren. Hij was een van de meest

De Amerikaan Jack Herer had een speciale

Jack Herer Cup werd georganiseerd. Een fiks

bewierookte wietkenners en kwekers ter

band met Amsterdam en Nederland. Het is

aantal shops stuurde hun beste producten in

wereld. Iedere blower moet haast wel een van

mede aan pioniers zoals hem te danken dat

voor de diverse categorieën waarin een prijs

zijn soortjes gerookt hebben. En we raden

wij in Nederland zo’n hoogstaande

behaald kon worden. Er was een vakjury en er

50 Highlife


waren judges, maar ook bezoekers van de

Unieke eigenschappen

Terpenen

deelnemende coffeeshops konden hun

Dankzij het unieke keurmerk en QR-code

Maar, zoals ze bij coffeeshop Relax graag

stem uitbrengen.

kunnen consumenten in de vestigingen van

benadrukken, er is meer dan alleen THC of CBD

coffeeshop Relax in Amsterdam Centrum en

bij cannabis. In de onderzoeksrapporten wordt

Sativa

Amsterdam Zuid meteen zien wat de unieke

namelijk uitgebreid ingegaan op de

Coffeeshop Relax wist in de categorie Sativa

eigenschappen van een bepaalde aankoop

aanwezigheid en percentages van de terpenen.

dus de eerste prijs te behalen met hun Silver

zijn. Neem nu deze prijswinnende Silver Haze.

Er wordt steeds meer bekend over terpenen en

Haze. Een prachtig resultaat natuurlijk, en alle

Als je de QR-code hebt gescand kom je direct

welke grote invloed deze hebben op cannabis

reden voor het team van Relax om trots te zijn.

terecht bij de resultaten van het

en de effecten van cannabis. Daarom lezen jullie

Onder groot gejuich haalden ze hun eerste prijs

testlaboratorium Cannabytics. Niet alleen kun

in een komend nummer meer over de werking

op tijdens de prijsuitreiking van de Jack Herer

je daar zien of je schone wiet zonder

en het belang van terpenen.

Cup in het Hard Rock Cafe in Amsterdam. Met

bestrijdingsmiddelen consumeert, maar lees

een rondvaart over de grachten en een bezoek

je ook alles over de effecten van bepaalde

aan het nieuwe Cannabis Museum op de

soorten en krijg je tot achter de komma

Damstraat in Amsterdam was het een

resultaten van belangrijke cannabinoïden als

prachtige dag die voor coffeeshop Relax

THC en CBD. Bij deze Silver Haze gaat het dan

bijzonder feestelijk eindigde.

respectievelijk om 18.07% (THC) en 0.11% (CBD).

Coffeeshop Relax Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Tel: 020 – 3311 828 Dagelijks open: 09.00 – 01.00 uur

Coffeeshop Relax Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam Tel: 020 – 7742 606 Dagelijks open: 08.00 – 01.00 uur www.coffeeshop-relax.nl

Highlife 51


1

3

HIGHTECH MOSPANELEN DOE HET ZELF

INSECTENHOTEL Dit geinige insectenhotel van Esschert Design is perfect om kleine insecten naar tuin of balkon te lokken. Het leuke van dit pakket is dat je dit zelf in elkaar kunt knutselen. Je kunt het insectenhotel helemaal zelf in elkaar zetten met de meegeleverde spijkers, houten hamer en houtlijm. Zodra je klaar bent zullen allerlei kleine insecten de weg naar je tuin vinden. Een insectenhotel zorgt er daarnaast voor dat er meer vogels in de tuin te vinden zijn. De vogels komen op de insecten af. Het hout van het insectenhotel is vervaardigd uit vurenhout. Prijs: € 20 (voor de 27 cm hoge uitvoering) of € 29 (voor de 49 cm hoge uitvoering). www.gadgethouse.nl/esschert-design-doe-het-zelfinsectenhotel-p100520.html

Mos aan de wand staat decoratief en is ook nog eens heel gezond in huis of koffieshop. Mossen zetten namelijk VOC’s, fijn stof, NOX en ammonium om in verse zuurstof. Mostegels van het Vlaamse Brick zijn makkelijk zelf te monteren en samen te stellen. En verkrijgbaar in verschillende vormen (Island, Sphere, Tile of Circle) en formaten - van S tot XL. Een modulair systeem voor wanddecoratie, luchtzuiverend en akoestisch. De moselementen zijn eenvoudig aanpasbaar of weg te nemen. De tegels hebben een natuurlijke uitstraling en zijn ook nog eens brandvertragend. De handgemaakte elementen zijn elk uniek van vorm en uiterlijk en beschikbaar in maar liefst 30 kleuren. Je kunt je design moswand

2

DESIGN ADAM DOET EVA OPGLOEIEN

uitbreiden op je eigen tempo. Tegel per

De Italiaanse topontwerper Teresa Sapey schiep design-pot Adam

groenobjecten-ecodesign/brick/

in 2012. Uiteraard voor Eva - en de Vondom beurs in Milaan. Het hoekige potontwerp uit onverwoestbaar polyethyleen is inmiddels een klassieker en wordt in vier maten en vele verschillende - soms felle, fluoriderende of doorzichtige - kleuren verkocht. De potten

zijn sexy, levensecht, tijdloos en passen in vele ruimtes en sferen, dankzij het tijdloze ontwerp. Ze zien er nog steeds futuristisch uit, alsof ze uit diamant zijn geslepen. En geven extra kleur, stijl en uitstraling aan je huis of kamer. Verkrijgbare hoogtes: 18, 42, 70 of 100 centimeter. Prijzen: € 32, € 158, € 396 of € 792. www.zendart-design.fr/potset-jardinieres-deco-design/

52 Highlife

tegel, afhankelijk van je mood of interieur. Prijs: vanaf € 175 www.mosmuur.be/productgroep/


Gadgets

5

Leviterend Groen Haal Hans Klok-achtige taferelen in huis met deze bijzondere zwevende bloempot van Lyfe. Los van zijn compacte eikenhouten

4

voet zweeft deze geometrische, 12-kantige siliconen pot door een magnetisch veld er vrolijk op los. Wedden dat ieders mond openvalt bij het zien van dit gadget? Het systeem is ontworpen door de

OPBLAAS HANGPLEK

Zweed Simon Morris. En is ingenieus, stijlvol, praktisch en origineel! De plantenpot draait zachtjes om zijn eigen as en is zo ontworpen dat de vorm steeds een andere soort schaduw reflecteert. Het magnetische veld zorgt bovendien bewezen voor florerende

Geniet deze zomer eens van een andere uitzicht. Deze opblaasbare

(wiet)planten. Dankzij het waterreservoir onderin lekt de pot nooit.

Iglo is namelijk doorzichtig, waardoor je een 360 graden view

De voet meet 15 bij 15 centimeter, de pot zelf 10 bij 8 cm. Inclusief

hebt op je omgeving. Je houdt insecten buiten en zorgt voor een

stroomadapter. Prijs:€ 212.

geweldige hangplek. Dat wordt genieten met hoofdletters. Ook

www.fonq.nl/product/lyfe-zwevende-bloempot/228672/

van een zonsondergang of van de sterrenhemel. De transparante bubble tent is opgebouwd uit 0,5 mm dik eco-vriendelijke PVC en dubbellaags mesh. Hij laat zich supersnel opzetten met bijgeleverde luchtblazer van 680 Watt. Na het verpozen zit-ie binnen no time weer in de bijgeleverde draagtas! Twee nadeeltjes: hij weegt 50 kilo. En de

SCOOTER

MET VW ZIJSPAN

levertijd is 45 dagen.

Gespot in Thailand, tijdens een welverdiende

Prijs: € 1.950

vakantie in badplaats Hua Hin: een 125cc Honda

www.gadgethouse.nl/product/opblaasbare-tent-xxl/

scooter (motor dus eigenlijk, voor Nederlandse begrippen) met zijspan. Alsof dat nog geen gadget op zich genoeg is, is de zijspan geheel vorm gegeven in de stijl van een vintage Volkswagenbusje. Tot in detail uitgewerkt. Te huur in de kleuren Ferrari-rood of Volkswagen wit-

6

blauw. Per dag, week of maand. Kun je Thailand van Noord

naar Zuid doortuffen in een VW-zijspan. Wel je internationale motorrijbewijs meenemen. Verkoopprijs: € 1.500. Huurprijs (omgerekend): nog geen € 15 per dag. www.skootzhuahin.com

Highlife 53


BOERENKOOLWIET IN MOLDAVIË Wie wil er in hemelsnaam naar Moldavië? Het armste land van Europa trekt amper toeristen. Reizigers vinden Chisinau met voorsprong de saaiste hoofdstad van Europa. Reden genoeg voor Highlife om er een kijkje te nemen. Halverwege april. Nederland zucht onder zomerse temperaturen, bij

geen pretje te zijn. Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie koos het na

aankomst in Chisinau is het kil met een druilerige regen. Alsof de

een korte oorlog voor zelfstandigheid. Geen slimme keus, want het is

weergoden het er extra in willen hameren. Een verblijf in het armste

armoe troef. Echter, zoals een bekend filosoof ooit oreerde, elk nadeel

land van Europa, ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne, hoort

heb zijn voordeel. Het is spotgoedkoop; een buskaartje van het

54 Highlife


vliegtuig naar het centrum is 15 eurocent. En ik verblijf voor een prikje

maken de barrista’s met een knipoog een heuse cannabis koffie voor

in het Chisinau hotel, een robuust bouwwerk uit het oude Sovjettijd-

je klaar. In restaurants als Propaganda krijg je een heerlijk diner plus

perk. Met de badkuip uit mijn kamer zou je de Bering Straat naar Alaska

een fantastische fles wijn op hoog niveau voor een spotprijs. En er is

kunnen overvaren en het ontbijt is in een ijskoude kelder waarbij je

een craft beer pub waar een jonge klandizie mixt met expats.

fantaseert dat in oude tijden de KGB hier heerste. De bediening loopt in een dikke jas, ik de tweede ochtend ook.

Homegrown Wiet? Ja, uiteraard. In een enkele etalage staan Amsterdam grinders

Moedeloosheid

met een wietlogo. Via een Bob Marley fan op de waanzinnige

Als ervaren Oostblok reiziger ben ik wel wat gewend. Ik ben in

dagelijkse markt scoor ik wiet voor minder dan 2 euro. Homegrown,

Oekraïne geweest, Albanië, alle voormalige Joegoslavische staten en

verzekert mijn contact mij. Tenminste, zo klinkt het, want Engels wordt

in Litouwen en Estland. Maar Moldavië is veruit het armste. Hoewel de

niet veel gesproken hier. Het rapportcijfer: niet indrukwekkend;

hoofdstad het meest welvarende deel van het land is, is het verschil

boerenkoolwiet, amper een high. Maar dat past bij het hele land.

met de rest van Europa schrijnend. Een dikke deken van smog hangt

Moldavië heeft nog een lange weg te gaan.

over de stad, trottoirs voor voetgangers verdwijnen in modderige gaten, zowel de gebouwen als de mensen om me heen ademen een soort moedeloosheid uit. Ik waan me in een zwartwit-film terwijl ik zelf full colour ben.

Cannabis koffie Gelukkig zijn er positieve punten te melden. Chisinau ontworstelt zich langzaam aan de grijze middelmaat die het nog teistert. Er is een revival. Bij de Tucano Coffeeshops, waar het echt om koffie gaat,

Highlife 55


56 Highlife


NADA

Kleurige dierencollages De Deense Frida Stiil Vium alias Nada is 22 en reist nu al de wereld over met haar kunst. Ze maakt bonte collages van vlinders, wilde dieren en vrouwelijke wezens. Vorig jaar schilderde ze een grote wand voor het Roskilde-festival. Door: Peter van Sparrentak

Roskilde Festival 2018 Ze woont in Aalborg, een stad in het noorden van Denemarken die veel ruimte geeft aan street art. Op de website staat zelfs een plattegrond van muren waarlangs je een tour kunt maken. De organisatie WEAArt heeft de laatste jaren een rijtje grote internationale graffitikunstenaars uitgenodigd.

Je komt net terug van een eilandtrip naar Mauritius. Heb je er ook geschilderd? Ik wilde er heen voor vakantie. Ik had gezien dat er een Molotov graffitishop zit. Die heb ik vooraf gemaild. Zij gaven me locaties

Highlife 57


Liverpool, Contrast Mural Festival 2018 voor verschillende opdrachten. Ik heb op

dieren of mensen wilde helpen.

een paar plekken geschilderd en kreeg een

Als tiener wil ik meer iets

opdracht voor een hele grote muur in een

creatiefs gaan doen. Rond mijn

park voor dieren. Ik had niet de tijd om dat

zestiende belandde ik in de

nog te doen, dus ik heb afgesproken dat ik

hiphopscene. Ik kon al schilderen

daarvoor later terugkom.

en daar ontdekte ik iets dat ik kon doen: graffiti. In het begin heb ik

Op welke plekken in het buitenland heb je zoal geschilderd?

heel veel lelijke letters gespoten,

In Londen, Praag, Parijs, Portugal, Miami, India.

haha, maar alleen in verlaten

ik een grote schildering met alles wat ik voelde

fabriekspanden en dergelijke. Toen

en dacht. Dat was een vrouw met vlinders en

ontdekte ik dat ik mijn stijl die ik op papier

allerlei elementen die uit de vleugels kwamen. Ik

had, kon kopiëren met spuitbussen op de

zag toen dat ik van al mijn ideeën en gevoelens

muur. En dat vond ik te gek. Zo kon ik met

een mooie schildering kon maken. Ik heb altijd al

de spuitbus een beeld maken met

getekend. En ik wist dat als ik er zelf maar veel tijd

positieve vibes.

in zou steken, ik er beter in zou worden.

een grote wand te doen. Die van mij was

Je koos niet voor een creatieve studie?

Je kreeg ook hulp van de gemeente?

iets van tien meter lang en vijf meter hoog.

Nee, ik ben op mijn zeventiende, zonder

Ja, na mijn school kon ik met steun van het

Ik kreeg een festivalticket en kreeg voor

diploma, van de middelbare school afgegaan

stadsbestuur een urban kunststudio voor

mijn werk betaald. We schilderden de

om me alleen maar op schilderen te richten.

jongeren beginnen. In het gebouw

wanden een week van tevoren, dus ik had

Daarna heb ik nog even een voorstudie voor

hebben enige beginnende kunstenaars

alle tijd om het festival te bezoeken.

de kunstacademie gedaan, maar daar ben ik

hun atelier. Ik geef er graffitiworkshops

ook van af gestapt. Ik wilde met spuitbussen

aan jongeren van twaalf tot negentien jaar.

Vorig jaar was je kunst te zien op het Roskildefestival in Denemarken. Ja, ik en enkele kunstenaars uit andere landen hadden de opdracht gekregen om

Heb je altijd al het idee gehad om kunstenaar te worden?

gaan werken en dat namen ze niet serieus.

Nee, als kind wilde ik werken in een

En hoe ging je toen verder?

Hoe ben je als kunstenaar bekender geworden?

organisatie die zich inzet voor dieren of

Ik had al enkele kleine opdrachten gedaan.Toen

Ik ben veel gaan netwerken. Ik ging naar

vrede op de wereld. Ik denk dat ik gewoon

ik erover dacht om van school af te gaan, maakte

culturele evenementen en schilderde op

58 Highlife


eigen initiatief allerlei muren. Ik dacht: als ik mijn

landschap en daarnaast flats van een stad.

uit te gaan. Ik heb vrienden die in de

werk laat zien, komen er wel opdrachten. Zo

Toen ik veertien was, zat ik in Denemarken

problemen zitten door drugs, maar ik ben

kreeg ik mijn eerste opdracht voor een live

voor een jaar op een soort boarding school.

een andere weg in geslagen.

painting op een klein zomerfestival in de stad.

Daar zenden ze probleemjongeren naar toe. Die school stuurde me voor een maand naar

Dus je gebruikt geen drugs?

Je maakt kleurige collages van tijgers, leeuwen en wilde dieren, vogels, vlinders, draken en vrouwelijke wezens. Waar haal je inspiratie uit?

Afrika. Om mezelf te leren kennen, te leven

Niet in het dagelijks leven, maar soms wel

zonder internet, warm water en discipline aan

als ik ga feesten.

Dat wisselt. Soms gaat het over de plek waar ik

dingen die niet belangrijk zijn. Ik ben toen

Van wat voor muziek hou je?

schilder, soms is het iets in mezelf. Sommige

veel gaan tekenen en schilderen.

Hiphop vooral. En daarnaast een beetje

te leren. Dat was een grote cultuurschok. Door die reis realiseerde ik me dat ik echt iets

Rook je ook cannabis?

anders wilde gaan doen met mijn leven. Ik

Op een feestje ja, maar niet dagelijks.

wilde niet meer mijn tijd verspillen aan

mensen zeiden tegen me: ben je naar India

r&b en jazz.

inderdaad naar India gegaan en zag daar veel

Waar heb je je talent vandaan, denk je?

Wat heb je nu voor plannen?

afbeeldingen van goden, symbolen, maskers.

Ik weet het niet, maar ik werd geboren met

Ik heb thuis veel werk. En ik verhuis

Ik zag wel overeenkomsten in mijn werk, maar ik

een handicap, waarbij ik niet goed kon

binnenkort met mijn studio naar een

weet niet waar dat vandaan komt.

praten. Tot ik twaalf jaar oud was, hadden

grotere ruimte in een skatepark.

geweest? Nee, antwoordde ik dan. Toen ben ik

mensen moeite om te verstaan wat ik zei. Op

Je maakt op de muur altijd eerst een heel patroon van outlines?

de kleuterschool ging ik daarom in plaats

Ik maak vaak schetsen, maar als ik weinig tijd

Met je reizen en opdrachten heb je een vrij drukke agenda. Hou je nog tijd voor andere dingen over?

zijn genoeg culturele activiteiten. En we hebben

Als je eigen baas bent, leer je wat je

https://www.instagram.com/fridastiilvium

heb tijd heb, werk ik freestyle.

In een van je muurschilderingen vertel je over een persoonlijke ervaring in Afrika.

van praten, veel tekenen en schilderen.

Komen er in Aalborg ook wel toeristen? Een klein beetje.Aalborg is een mooie stad. Er de grootste partystraat in Denemarken. http://fridastiilvium.com

grenzen zijn. Wat je kunt doen en wat niet. Je moet leren om bepaalde zaken

Het is een vrouwelijke wezen, een soort slang.

prioriteit te geven boven andere. Maar ik

Als details zie je in het klein een Afrikaans

ben nog jong en ik wil ook tijd hebben om

Highlife 59


Club Media Gerard Doustraat 85 1072 VN Amsterdam http://coffeeshopclubmedia.nl

Coffeeshop ‘t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn

1ste prijs Haze Bio Amnesia Haze 1ste prijs Hasj traditioneel Kandy Kush Hasj

1ste prijs Haze Hydro Amnesia Haze

Kera Seeds www.keraseeds.com 2de prijs Haze Bio AMG

Growers Choice www.growerschoice.nl 1ste prijs Skunk Frosty Gelato

Greenplace Kloveniersburgwal 4 1012 CT Amsterdam 1ste prijs Hasj Extracties Moonrocks 2de prijs Indica’s Rollex OG 3de prijs Skunk Shoreline

Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 2de prijs Hasj Extracties Nougat 3de prijs Autoflowers Amnesia Auto

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht 3de prijs Hydro Wiet NY Purple Diesel

Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 2de prijs Hasj traditioneel Rif 3de prijs Haze Hydro Silver Haze

High Society Lange Scheistraat 5 2312 CR Leiden 2de prijs Hydro Wiet Armageddon Hydro

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 3de prijs Bio Wiet King Kong


Coffeeshop Easy Going Hoenderstraat 8 6211 EM Maastricht Kosbor Maastricht

2de prijs Sativa’s El Diablo

2de prijs Bio Wiet Gorilla Glue 2de prijs Haze Hydro Neville’s Haze 3de prijs Haze Bio Neville’s Haze Paradise Seeds www.paradise-seeds.com 3de prijs Kush Dutch Kush

Freedam Supreme Genetics 2de prijs Medicinale CBD soorten CBD Dutch Dream

Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31 6221 CN Maastricht 1ste prijs Bio Wiet Strawberry Diesel

Dutch Passion Seed Company Seed Shop: Grote Gracht 40 6211 SX Maastricht Online Seed Shop: www.dutch-passion.nl 1ste prijs Sativa’s Lemon Zkittle 1ste prijs Medicinale CBD soorten Charlotte’s Angel 2de prijs Autoflowers Auto Blackberry Kush

Bagheera Kloveniersburgwal 60 1012 CX Amsterdam

Highlife Cup Winnaar 2018 Lemon Zkitlle

1ste prijs Kush Rollex OG Kush 3de prijs Hasj traditioneel Strawberry Banana Zamnesia www.zamnesia.com 1ste prijs Autoflowers Sticky Beast Auto

Dizzy Duck Trompstr. 210, 2518 BR Den Haag

Royal Queen seeds www.royalqueenseeds.com 1ste prijs Indica’s Royal Cookies

1ste prijs Hydro Wiet Critical Dyna Purple 2de prijs Kush Kosher Kush 2de prijs Skunk Chocolop Skunkberry 3de prijs Hasj Extracties Old Skool Haze Pol


Logboek VOC

Nieuwe VOC campagne en website: Veiligthuiskweken.nl Op 11 mei was het dan zover: de lancering van de nieuwe VOC campagne en website Veiligthuiskweken. nl. Met het online gaan van de website gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Hoe lang we die wens al koesteren blijkt uit de

Joep Oomen

een kwart eeuw ervaring op het gebied van

notulen van de maandelijkse VOC

Elf dagen na deze vergadering overleed,

kleinschalige thuisteelt zijn zij een ideale

vergaderingen. Op 9 februari 2016 komt het

volstrekt onverwacht, Joep Oomen. Hij was

kennispartner. Voor de vormgeving tekende

idee voor het eerst naar voren: ‘VOC kan regels

niet alleen medeoprichter van het VOC, maar

KiWi Ontwerpburo Groningen, dat ook de

opstellen inzake verantwoord thuistelen,

ook dé drijvende kracht en inspirator. Het

styling van de laatste Cannabis

gewoon publiceerbaar op website.’ Een maand

plan voor een site over thuisteelt verdween

Bevrijdingsdag verzorgde.

later, 7 maart 2016, is het idee al verder

naar de achtergrond. Eind vorig jaar pakten

uitgewerkt: ‘Concreet plan vaststelling 5

we het weer serieus op. Thuisteelt ontbreekt

Veilig en verantwoord

planten door middel van een ‘Bond voor Thuis/

immers zowel in de Wietwet van D66 als in de

Veiligthuistkweken.nl is in eerste instantie

Cannabis Telers’. Hieraan gekoppeld website

wietproef van het huidige kabinet. We gingen

bedoeld voor mensen die willen weten

met technische en juridische hulp. Richtlijnen

samenwerken met Plantarium, ‘de enige

hoe je thuis veilig en verantwoord een

veilig kweken voor binnen en buiten.’

legale growshop van Nederland’. Met ruim

klein aantal cannabisplanten kunt telen,

62 Highlife


zowel buiten als binnen. Natuurlijk bevat de site een disclaimer en duidelijke uitleg

Sara (52) houdt van puur natuur. Ze weet veel van v kruiden en

maatschappelijke agenda krijgen. Bij ‘Over deze website’ staat daarover: ‘De stichting

over de wet- en regelgeving: formeel is

gen geneeskrachtige planten.

VOC ijvert voor een duidelijke wettelijke

elke vorm van cannabisteelt immers nog

Haar ruime balkon is een Haa

regeling van de thuisteelt. Elke volwassen

steeds verboden in Nederland. Mensen die

oase van planten, kruiden en

Nederlander zou het recht moeten hebben

in een sociale woningbouw huis wonen

b bloemen. Sinds een aantal

om zelf een aantal cannabisplanten te

lopen een reëel risico op huisuitzetting,

jaren kweekt ze er ook

kweken voor persoonlijke consumptie.

nog los van de ellende als gevolg van de

cannabis. Ze rookt of verdampt de cannabis

Tienduizenden Nederlanders doen dat op

wet Damocles. De pagina’s ‘De wet’ en

niet, maar gebruikt de plant als ingrediënt

dit moment al. Met deze website hopen we

‘Disclaimer’ zijn het minst leuk, maar we

in de keuken. Sara gebruikt vier grote

bij te dragen aan de discussie over

raden iedereen aan ze goed te lezen. De

potten (30 liter) voor evenveel planten.

regulering en legalisering van cannabis in

website bevat een compacte handleiding voor binnen- en buitenteelt van een klein aantal planten, een lijst do’s and don’ts en een uitgebreide woordenlijst, van autoflower tot zoutophoping. Aan de hand van een aantal fictieve personen en hun omstandigheden leggen we uit hoe je concreet te werk kunt gaan. In dit Logboek stellen we ze aan je voor.

Nederland in het algemeen en een Joost (22) is zo iemand die altijd de nieuws nieuwste Iphone op zak heeft.

komt graag in de coffeeshop. Hij houdt h van exclusieve soortjes, die maar zelden op soo

frea freak pur sang. Een van zijn hob hobby’s is het thuis kweken van zzeldzame can cannabissoorten. Hij laat niets aan het toeval over en Joost heeft een kweektent van 2 bij 1 meter

zijn van schone cannabis,

Maandelijkse openbare VOC vergadering

verlichting, waarmee hij het lichtspectrum

Zie www.voc-nederland.org/agenda

precies kan aanpassen.

11 JUNI Naomi (39) woont in een kleine boerderij met e een grote lap grond, in

wil w Kees thuis gaan

ee een dunbevolkt deel van

kweken. Hij heeft geen tuin

Nederland. Ze heeft een Ne

of balkon ter beschikking en geen

fli flinke moestuin en bakt

kweekervaring. Kees heeft een simpele

haar eigen brood. Het h

kweektent van 0,8 bij 0,8 meter, waarin hij

spreekt voor Naomi

vier planten neerzet, in vierkanten plastic

vanzelf dat ze ook haar eigen wiet kweekt: 100% biologisch,

potten van 18 liter.

AGENDA

en gebruikt de best verkrijgbare LED

het menu staan. Om geld te besparen en om verzekerd te besp

persoonlijke consumptie in het bijzonder.’

Een e early adaptor en gadget

probeert elke variabele te maximaliseren. Kees (38) geniet a al jaren van cannabis en

duidelijke regeling voor thuiskweek voor

Cannabis Capital Convention, tweede editie. RAI Amsterdam.

15 JUNI Homegrown Cup, Summer Edition. Tilburg.

21-23 JUNI Mary Jane Berlin, vierde editie van de grootste cannabisbeurs in Duitsland.

zonder kunstmatige hulpmiddelen en in Jeanine (26) en Mo (30) wonen sinds twee jaar samen en

de volle grond. Van een vriendin krijgt ze elk jaar een zakje zaadjes, meestal

hadden tot voor

klassieke Nederlandse soorten als Frysian

kort nog nooit een

Dew, Hollands Hope en Brabants Paars.

coffeeshop van

VOC

binnen gezien. Mo

Thuisteelt

OVER HET

heeft twee missies

Veiligthuiskweken.nl is in tweede instantie

Het Verbond voor Opheffing van

in Afghanistan

bedoeld voor politici, bestuurders en

het Cannabisverbod (VOC)

achter de rug en kampt met PTSS en

journalisten. Velen van hen denken dat

is een onafhankelijke, niet-

slapeloosheid. Dankzij een lotgenoot

thuisteelt per definitie gevaarlijk of

commerciële stichting, die sinds

ontdekte hij cannabis en kwam hij er

problematisch is. Ook is relatief onbekend

2009 strijdt voor fatsoenlijk

achter dat in de VS en Israël

in hoeveel landen en Amerikaanse staten

cannabisbeleid inclusief het recht

honderdduizenden veteranen verlichting

thuisteelt al legaal is. Deze informatie is

op thuisteelt.

vinden door de plant. Jeanine steunt Mo

uiteraard terug te vinden op de site. Met de

volledig. Ze zijn allebei nogal

website en de bijbehorende campagne,

perfectionistisch en dat geldt ook voor de

met flyers, stickers en posters, willen we

www.voc-nederland.org

manier waarop ze binnen planten telen.

thuisteelt op de politieke en

Twitter: @vocnederland

MEER INFORMATIE

Highlife 63


ORANGE GROVE

Ganja is een rode draad in ons leven Waarom de Haagse band Orange Grove hun nieuwe album Ganja Rock noemt, kun je verderop lezen. Maar dat er bij de vijf heren wel eens een en ander opgestoken wordt, mag duidelijk zijn. Tekst & fotografie: Arjan van Sorge/ Erwin Dorlas, Sarina Gito

Begin april kwam het album Ganja Rock

hebben we losse tracks en bootlegdingen

opgenomen en alles geschreven. Met een

uit, met negen tracks die het midden

uitgebracht. Naar onze mening werd het

paar co-writers erbij, zoals Brainpower.

houden tussen reggae en rock. We bellen

tijd om een album te releasen, en dat

We zijn superblij met de resultaten en de

met gitarist Jacob Streefkerk en zanger

hebben we gedaan.”

reacties tot nu toe zijn heel goed

Michael Maidwell, ouwe vrienden die

geweest, dus we mogen niet klagen. De

samen al heel wat muziek gemaakt

Joints gedoneerd

release hebben we in het Paard van Troje

hebben. Jacob: “We zijn al een tijdje bezig

“We hebben een tijdje alles in eigen

in Den Haag gehad, het was een mooie

met de band, en de afgelopen paar jaar

beheer gedaan, zelf geproduceerd,

opkomst, en het was te gek! Onze zanger

64 Highlife


werkt bij een coffeeshop en die hebben

Diverse genres

stijl maar dan wel tweaken naar onze

als een soort van cheers een stuk of

Orange Grove bestond al eerder, daarna

smaak. Dat heeft even geduurd, omdat het

vijfentwintig van die uberlange joints

was er de redelijk bekende rockband

best wel divers is qua genres: van

De titelsong van het album, Ganja Rock, featuring Brainpower, heeft een duidelijke tekst.

rootsreggae naar dancehall en rock, pop en elektronische elementen.”

Professioneel niveau “Als je een track doet is dat een soort van makkelijk, dan heb je die stijl, maar als je een hele plaat doet wordt het wat trickier om te

gedoneerd.” Michael: “We hebben na de

Intwine, en sinds 2012 bestaat er een

combinen dat het op een of andere manier

show een soort toast gedaan in de

nieuwe formatie van Orange Grove. Jacob:

gewoon bij elkaar klopt. Vandaar dat het wat

rokersruimte van het Paard.”

“We wilden door met de oorspronkelijke

langer heeft geduurd. Qua productie moest

Highlife 65


er ook een groei binnen de band komen om

er vele elementen in voor, maar het is niet

graag thuis uit wilde zoeken, zo leerde ik

dat daadwerkelijk zelf op een professioneel

direct op elkaar gebaseerd. Alhoewel,

gitaar spelen. Dus voor mij is de

niveau uit te kunnen voeren.”

Intwine is ontstaan uit de oorspronkelijke

combinatie heel logisch.”

Orange Grove... Maar ik ben altijd een

Reggae en rock

liefhebber geweest van reggae en de twee

“Bij Intwine was het ook wel divers, maar als

favoriete bands van toen ik veertien was,

Authentieke elementen

rode draad hadden we daar rock, en bij

waren Metallica en Bob Marley And The

“Iedereen van de band heeft een heel

Orange Grove is dat reggae. In principe komen

Wailers. Dat waren ook de twee acts die ik

eigen smaak, en vrij divers. De een vindt de

66 Highlife


meer urban dingen dope, de ander wat

liefdesverhouding maar het kan op

Nieuwe kruising

heavier muziek, en weer een ander meer

verschillende manieren geïnterpreteerd

Michael: “Momenteel roken we meer hasj.”

rootsy stuf. We hebben niet echt een genre

worden, ook naar ganja dus. De titelsong

Jacob: ‘Het gaat in vlagen, vorig jaar hadden

waar we in denken. We houden er wel van

van het album, Ganja Rock, featuring

we een paar plantjes thuis gekweekt, het ligt

dat als we een bepaald genre aanpakken,

Brainpower, heeft een duidelijke tekst en

eraan wat we zelf thuis maken en wat de

Zoals reggae een soort van rode draad is in onze muziek, is ganja een soort van rode draad in de reggae, en ook in ons leven.

resultaten zijn, of het een beetje OK is gegaan qua teelt.” Michael: “We hebben gewoon een paar plantjes. Op het moment groei ik een nieuw ras van een fan van ons uit Oregon, hij heeft een aantal zaadjes gestuurd van een kruising van papaja en OG Kush. Hij probeert er zijn eigen strain mee te creëren. Het is spannend om iets nieuws te laten opgroeien!”

we de authentieke elementen terughoren

alles. Alles bij elkaar is de muziek zeer

die wij zelf te gek vinden. Rock kan je op

gevarieerd: politieke onderwerpen, love

Radiovriendelijk

verschillende manieren interpreteren,

songs maar ook gewoon ganja.”

In april heeft Orange Grove een aantal clubshows gedaan, en tussendoor een

reggae ook, en sommige tijden in de genres het hardste shinen. Op die manier

Medicinale voordelen erkend

gaan wij te werk.”

Michael: “Net zoals reggae een soort van

gaan doen, en verder zijn we aan het kijken

rode draad is in onze muziek, is ganja een

hoe we in het buitenland aan de slag

Zonnige clips

soort van rode draad in de reggae, en ook

kunnen. Op het album zitten een paar

De zanger en gitarist komen uit Sint

in ons leven. Het is niet zo dat iedereen in

nummers die radiovriendelijk zijn, heel erg

Maarten, de drummer uit Duitsland, de

de band blowt, maar ook zij begrijpen de

radiovriendelijk vind ik zelf, in ieder geval

historie waarvan wij vinden dat bepaalde

paar losse events. Jacob: “We willen in Nederland een aantal festivals in de zomer

bassist uit Aruba, en de andere gitarist uit het Nederlandse Vianen. “We werken niet met een label, dus we betalen altijd alles zelf, en als we op tour zijn in het Caribisch gebied dan is het makkelijk een clip te schieten, zonder dat het bakken met geld kost maar dat het er nog wel te gek uit ziet. En we vinden het natuurlijk geweldig om het eiland te promoten. Vandaar dat het

Nu groei ik een nieuw ras van een fan van ons uit Oregon, hij heeft een aantal zaadjes gestuurd van een kruising van papaja en OG Kush.

zo’n zonnig beeld heeft. We komen er net van terug, we waren daar van eind februari

medicinale voordelen van de plant. Op het

voor Nederlandse begrippen. We zijn aan

tot eind maart. We hebben een paar

punt in de historie waar we nu aangeland

het uitvogelen hoe we dat online het beste

eilanden getoerd en een paar goede

zijn, wordt wiet eindelijk als heel gezond

kunnen promoten en acties kunnen doen.”

festivals, waaronder wat rootsfestivals.”

gezien, het is nu een mainstream topic en daarom vind je nu CBD olie in Kruitvat. Dat

Een tweede huis

Planning

is een van de dingen die echt in de goede

“Het is een combinatie van promoten en

Michael: “We gaan elk jaar terug, minstens

richting gaan.”

een paar festivals en dan gaan we ook

een keer per jaar. Mijn hele familie woont

verder kijken naar hoe we in het buitenland

daar, dus het is ook een beetje thuiskomen

Niet overal legaal

weer terecht kunnen. De planning

voor ons. Sint Maarten is een soort van

Jacob: “Dat we daar achter staan is een

daarvoor is veel werk, dus dan moet het

tweede huis geworden, ook voor de rest

motiverende factor, om dat in die songs te

van te voren qua afspraken wel staan.”

van de band.” Jacob: “Het eiland is te gek,

verwerken.” Michael: “Mensen vragen altijd:

maar als muzikant is het tricky om op een

wat spelen jullie? Het antwoord is reggae rock

eiland te zitten, want het houdt in dat je

met een beetje pop en dancehall en

veel moet reizen, en dan wordt ieder

whatever, maar we hebben besloten: vanaf

20 juni Oerol

optreden alvast heel duur. Op het eiland

nu spelen we gewoon ganja rock.” Jacob:

30 juni Parkpop

zijn er veel muzikanten actief, maar je hebt

“Het zit in de muziek verwerkt, maar je kunt er

21 juli Zwarte Cross

er geen doorgroeimogelijkheden.”

niet overal mee terecht. We zijn laatst in

6/7 sept Surfana

Festivals

Japan geweest, daar zit je lekker acht jaar in

Politiek, liefde, ganja

de gevangenis als je gepakt wordt, dus ook al

Op het nieuwe album staan een paar

is daar natuurlijk een actieve scène, uiteraard

songs die love songs zijn, of een

underground: je kan het niet overal even hard

combinatie. “One Draw is een soort

promoten, het is niet overal legaal.”

www.enjoyorangegrove.com

Highlife 67


GAMES

MORTAL KOMBAT 11

VECHT MET JE VROEGERE IK Met nummer 11 bewijst Mortal Kombat dat de epische sage nog steeds springlevend is. Het nieuwe deel in de veelgeprezen serie volgt de gebeurtenissen uit de voorgaande versie en introduceert een tijdvervormend verhaal, dat bekende personages uit verschillende Mortal Kombat tijdperken en nieuwe strijders in de franchise bijeenbrengt. Door: Redactie Highlife

Dit zorgt voor de ultieme generatie clash

ken om de legers van Shao Khans Buitenwereld

waaronder de Towers ofTime uit eerdere spellen

wanneer de huidige personages geconfron-

te verslaan en de dreigende tijdcrisis op te

van NetherRealm. Spelers kunnen hun

teerd worden met een versie van zichzelf uit het

lossen. Mortal Kombat 11 heeft een uitgebreide

vaardigheden op de proef stellen in verschil-

verleden. Mortal Kombat 11 biedt ook voor het

lijst met nieuwe en bekende strijders, met unieke

lende uitdagingen om zo het gevecht op meer

eerst het innovatieve systeem van aanpasbare

vaardigheden en fataliteiten. UFC-kampioen,

manieren dan ooit voort te zetten. Ook The Krypt

personagevariaties, wat vrijwel onbeperkte

Olympisch medaillewinnares en WWE Superstar

is terug als onderdeel van het mysterieuze eiland

aanpassingsmogelijkheden met zich mee-

Ronda Rousey kruipt in de rol van Sonya Blade.

van Shang Tsung, waar spelers op verkenning

brengt. Het biedt spelers meer controle en een

Verdere populaire personages zijn Scorpion,

diepgaandere en meer persoonlijke ervaring.

Raiden, Sub-Zero, Liu Kang, Kung Lao,Johnny en Cassie Cage,Jax en Jacqui Briggs, Kitana, Skarlet,

Meeslepend

Baraka, Kano, D’Vorah, Kabal,Jade, Erron Black,

Mortal Kombat 11 zet het verhaal voort nadat

Kotal Kahn, Noob Saibot, Frost en Shao Kahn.

Raiden de kwaadaardige Oudere God Shinnok verslaat, wat de tijdwachter Kronika woedend

Nieuwe strijders

maakt en het belangrijke evenwicht tussen

Zij worden vergezeld door verschillende nieuwe

goed en kwaad verstoort. Om weer voor

strijders in de franchise, zoals Geras; een

stabiliteit te zorgen heeft Kronika slechts één

krachtige dienaar van Kronika die de tijd kan

optie: de tijd terugdraaien naar het begin en de

manipuleren; Cetrion, de Oudere Godin der

geschiedenis opnieuw starten. In de meesle-

deugdzaamheid en bewaker van al het leven; en

kunnen gaan en op nieuwe manieren interactie

pende verhaalmodus kruipen spelers in de rol

The Kollector, een corrupte handhaver en

kunnen hebben met de omgeving, terwijl ze

van verschillende strijders uit diverse Mortal

trouwe bondgenoot van Shao Khan. De game

beloningen vrijspelen die in andere speltypen

Kombat-tijdperken en moeten ze samenwer-

heeft talloze speltypen voor alle spelers,

kunnen worden gebruikt.

68 HighlifeJAMAICA DEEL 2

LEGALE GANJA VOOR RASTA’S Door: Karel Michiels

In de vorige Highlife kon je lezen dat de decriminalisering van ganja in Jamaica voorlopig weinig verandert voor de reguliere straathandel, behalve dat je niet meer zo gauw gearresteerd zal worden. De overheid zet intussen vooral in op mediwiet en commerciële toepassingen.

Engels), Of “voor een evenement dat hoofdzakelijk in het teken staat van de viering en de rituelen van het Rastafari-geloof.”.

Ganjamaica Cup Goed gezien dus door de organisatoren van de eerste Ganjamaica Cup (de Jamaicaanse tegenhanger van de Highlife Cup), die hun competitie in december 2018 lieten doorgaan onder de koepel van het jaarlijkse Rastafari Rootzfest in Negril. Zo konden de lokale strains

Op 6 februari (de verjaardag van Bob Marley) 2015 keurde de Jamai-

in alle openheid getest en vergeleken worden. Er waren ook semina-

caanse senaat de nieuwe Ganja Law goed. “Ganja”: dat is het woord

ries van Oaksterdam University, een gerenommeerd cannabisinsti-

dat ze in Jamaica officieel gebruiken voor wiet. Overgewaaid uit India,

tuut in de Amerikaanse staat Californië. Vertegenwoordigers van de

met de vele migranten die rond het begin van de 20ste eeuw van de

Jamaican Business Development Sector gaven gratis advies aan

ene naar de andere Britse kolonie werden versluisd. De rasta’s

mensen die in de business wilden stappen, ook buitenlanders. En dat

noemen het liever herbs (“kruiden”), maar stonden uiteraard wel op de

allemaal dankzij die rasta-regel in de wet.

eerste rij om de nieuwe wet toe te juichen. Zeker toen bleek dat de wet voorziet in een aparte clausule die het bezit van ganja toelaat “als

Mediwiet

sacrament in verband met het Rastafari-geloof”.

Gebruik voor “religieuze doeleinden” is niet de enige uitzondering in de wet. De Cannabis Licensing Authority kan toelatingen geven voor

Rasta’s

medische toepassingen, het ministerie van industrie en commercie

Hoezo? Mogen dan alleen de rasta’s cannabis gebruiken en op zak

voor de productie van (THC-vrije) hennepproducten, voor ganja-gro-

hebben? In principe wel. Wie betrapt wordt met een hoeveelheid die

wers en -verkopers. Misschien een beetje politricks, inderdaad (een

niet groter is dan 56 gram, moet weliswaar niet meer voor de rechter

woord van Peter Tosh), maar op die manier wil de Jamaicaanse regering

verschijnen en het “vergrijp” komt niet meer op je strafblad. Maar

zich indekken tegen het verwijt dat ze de internationale verdragen zou

wettelijk kun je nog wel altijd beboet worden, hoewel je dat nooit

schenden. Ganja valt nog altijd onder de Dangerous Drugs Act, waarop

meer dan 500 JA dollar zal kosten, een kleine 5 euro.

in essentie een uitvoerig amendement is ingediend.

Rookwetgeving

Administratieve rompslomp

Dat er voor de rasta’s een bijzondere maatregel in de wet staat, heeft

De vrees dat de growbusiness in handen zou vallen van grote

vooral te maken met de rookwetgeving. Blowen in het openbaar valt

bedrijven en multinationals lijkt intussen ongegrond. Er komen

onder dezelfde wet als tabak roken, maar de minister van justitie kan

voorlopig geen licenties voor grote landbouwbedrijven en de

een uitzondering toestaan voor “een evenement dat wordt gepro-

plantages mogen niet groter zijn dan wettelijk bepaald. Kleine boeren

moot of gesponsord door een persoon die een aanhanger is van het

worden beschermd, ook al klagen ze vaak over de administratieve

Rastafari-geloof, een groep van die personen of elke organisatie die

rompslomp waaraan ze zich moeten onderwerpen, en hebben ze het

bestaat uit zulke personen, alleen of in associatie met andere

moeilijk om een verzekering te af te sluiten voor hun oogst. Orkanen

personen die geen aanhangers zijn” (zo staat het er echt, in het

en aanhoudende regenval kunnen roet in het eten gooien, pesticiden

70 Highlife


en insecten, maar vooral de Amerikaanse maatschappijen àchter de

zijn gearresteerd, vastgehouden, vervolgd en veroordeeld voor het

Jamaicaanse verzekeraars doen moeilijk. Op het federale vlak is

bezit en gebruik van ganja. Het is een bron geweest van diep

cannabis nog altijd verboden in Amerika, en de multinationals lopen

wantrouwen, bitterheid en disfunctionele relaties tussen jongeren en

voorlopig liever geen risico, al helemaal niet op de internationale

de politie. Het heeft vele levens schade toegebracht door strafbladen

markt. De Cannabis Commercial and Medicinal Research Task Force

die het vooruitzicht op werk en de reismogelijkheden negatief

heeft de zakelijke opportuniteiten intussen op een rijtje gezet: voeding, beauty- en verzorgingsproducten, wellness, kleding, reizen en ontspanning, spiritualiteit, papier, olie, essentiële oliën, zaden, milieuvriendelijke grondverrijking, kuuroorden, restaurants, koffiehuizen, winkels, gastenverblijven, clinics en seminaries.

Hennepmodelstaat? Probeer je even voor te stellen dat de Belgische of Nederlandse zakenwereld zich met dezelfde overgave in de wietindustrie zou storten, met de ervaring en de knowhow die er nu al zijn. Alle besparingen op de kap van de bevolking zouden in één klap overbodig kunnen worden, de economie zou opnieuw floreren en België/ Nederland zou een echte hennepmodelstaat worden (een mens mag al eens dromen).

Het was in het verleden toch altijd uitkijken voor roadblocks, razzia’s en slecht gehumeurde agenten. Ganjatoeristen Wij, buitenlandse bezoekers, kunnen in Jamaica vanaf nu toch al een stuk relaxter omgaan met ganja. Het was in het verleden toch altijd uitkijken voor roadblocks, razzia’s en slecht gehumeurde agenten. Je kon er voor in de gevangenis vliegen en het kostte je haast altijd wat steekgeld om verdere problemen met de politie te voorkomen. Niet dat het ons ooit heeft tegengehouden om te blowen in Jamaica, en de kans dat je betrapt werd, was ook redelijk klein. Maar de concrete dreiging van een rechtszaak en celstraf is verdwenen, wat hoe dan ook een geruststelling is. Je kunt als buitenlander nu zelfs legaal

beïnvloeden. Het heeft de rechten van de Rastafari gemeenschap,

cannabis kopen, in een van de vier Herb Shops die inmiddels zijn

die de plant beschouwen als een heilig sacrament geschonden en die

geopend (zie Highlife 2/19). De toch al aanzienlijke stroom ganjatoe-

bijna honderd jaar onderdrukt werden omdat ze hun religie beleden.”

risten zal er alleszins niet kleiner op worden.

Flexibiliteit Gezond verstand

Golding vervolgt: “Jamaica is verplicht om te verzekeren dat de

Tot slot nog enkele fragmenten uit de toespraak van de Jamaicaanse

hervorming van onze wetgeving conform is met onze internationale

minister van justitie Mark Golding toen het wetsvoorstel werd

verplichtingen. Die internationale verdragen laten echter enige

ingediend. We kunnen alleen maar hopen dat zijn woorden ooit ook

flexibiliteit toe. Ze staan het gebruik toe van ganja voor medische en

onze politici ter ore komen. Het is de stem van het gezond verstand:

therapeutische doeleinden, en ook de productie van industriële

“Het algehele verbod op ganja in Jamaica bestaat sinds 1948. Het

hennep. Ze erkennen ook het gezag van de grondwet van de lidstaten

heeft niet gewerkt en wordt niet langer doeltreffend geacht. De

als het gaat over de toepassing van de verbodsregels inzake drugs.

realiteit is dat ganja nog altijd even sterk aanwezig is in Jamaica,

Onze benadering is volledig in overeenstemming met deze internati-

misschien zelfs nog meer dan vroeger. Vele duizenden Jamaicanen

onale verdragen.”

Highlife 71


OLY MPI A Pyramid Seeds www.pyramidseeds.com


UNDERCOVER Breaking Bad meets The Bridge Het is een heerlijke serie: Undercover. De Belgisch/Nederlandse coproductie kreeg een welkome financiële injectie van gigant Netflix, en dat grotere budget betaalde zich uit. En voor wie het nog niet wist: je kunt de serie zelf ondertitelen. Want dat is wel nodig, omdat veel van de dialogen in het Vlaams of Limburgs zijn. Brabander Frank Lammers speelt de hoofdrol. Hij is Ferry Bouman, een soort Tony Soprano die goed is voor 500 miljoen pillen per jaar, met een straatwaarde van 2 miljard euro. Desondanks zit Ferry het liefst met zijn vrouw Daniëlle op de camping. Daar krijgen ze te maken met het koppel Bob en Kim. Twee undercover agenten, de een uit België, de ander uit Nederland. Dat doet natuurlijk meteen denken aan The Bridge, met een politieduo uit Denemarken en Zweden. En net als in die serie is Kim een avontuurlijke vrouw, terwijl Bob meer een brave huisvader is.

Ondertiteling Naast deze vier personages is er een mooie rol voor Raymond Thiry, die als John Zwart door Ferry gebruikt wordt voor alle vieze zaakjes. Vergis je niet: Undercover doet niet moeilijk over geweld. Aandacht van de ‘wouten’ kan Ferry niet hebben. Vergelijk het maar met Breaking Bad. Fouten worden genadeloos afgestraft. Undercover is een heerlijke serie en absoluut de moeite waard om te bekijken. Net als bij Hollands Hoop blijkt dat wij best in staat zijn om goede tv te maken. En vergeet de ondertiteling niet.

VINYL IS HELEMAAL TERUG Vinyl is helemaal terug van weggeweest. Reden voor een oog en oorstrelende tentoonstelling over grammofoonplaten. Aan de hand van hoezen, foto’s van artiesten en enkele unieke voorwerpen toont de expositie Vinyl! een beeld van de hoogtijdagen van Philips’ muziekindustrie. Met de aankoop van een kleine platenmaatschappij in 1942 door Frits Philips startte een ondernemend avontuur dat uitgroeide tot Polygram, een van de grootste muziekindustrieën ter wereld. Door overnames en fusies breidde het aantal labels en artiesten flink uit. James Brown, Jimi Hendrix, Donna Summer, Elton John, Dire Straits en anderen brachten platen uit onder een van de labels van Philips/ Polygram.

Verzamelobjecten Na de hoogtijdagen in de jaren 60 en 70 luidde de komst van de CD (een uitvinding van Philips!) de neergang in van de grammofoonplaat. Philips produceerde in 1996 de laatste 45-toeren single en stopte met vinyl. Van een definitief einde was echter geen sprake. Tegenwoordig hebben platen een cultstatus. Het zijn gewilde verzamelobjecten, oude opnames worden heruitgegeven en diverse bands brengen hun muziek weer uit op vinyl. De tentoonstelling Vinyl! in het Philips Museum is te bezoeken tot 15 juli www.philips-museum.com

Highlife 73


Door: Karel Michiels

Cannabismars Brussel: magere opkomst met ruim 100 mensen

BIJ ONS REGEERT NOG ALTIJD DE HYPOCRISIE Voor de eerste Cannabismars in Brussel kwamen begin mei amper een honderdtal mensen opdagen. Maar dat betekent niet dat er niks beweegt in België, integendeel.

Toegegeven, ik was er zelf ook niet bij op de

programma heeft staan. Ze wil niet alleen het

dat een Belgische politieke partij ooit

‘Mars voor Thuisteelt, Medicinale Cannabis,

gebruik van cannabis voor medicinale

geformuleerd heeft. Met dank aan de Waalse

Cannabis Social Clubs’ in Brussel. Mijn wapen

doeleinden toestaan maar ook de productie,

inbreng natuurlijk, want daar leeft het

is de pen, en ik heb te vaak meegelopen in

verkoop en gebruik van cannabis in het

onderwerp veel meer dan in Vlaanderen. Bij

betogingen die nergens toe leidden. Ja,

algemeen reglementeren. Ik citeer uit het

ons regeert nog altijd de hypocrisie. Geen

Geen steun

verkiezingsprogramma: “Met controle op de

politicus die zich uitspreekt over een

Zelden of nooit krijgen wij steun uit politieke of

kwaliteit en de verkochte hoeveelheid

mogelijke legalisering, zelfs niet de leider van

syndicale hoek. Partijen als de Waalse PS (Parti

bestrijden we verslavingen. De overheid schrijft

de Partij Van De Arbeid, Peter Mertens. Los

Socialiste) mogen dan al openlijk pleiten voor

de regels van productie en verkoop voor. We

van hun eigen onwetendheid vrezen ze nog

legalisering, ze tonen zich voorlopig niet

verbieden de verkoop van cannabis aan min

altijd kiezers kwijt te geraken, de brave,

bereid om daarvoor ook op straat te komen.

16-jarigen en op plaatsen waar ook alcohol

angstige burgermannetjes en – vrouwtjes die

Stel je maar eens voor hoeveel volk er naar de

verkocht wordt. We verbieden reclame voor

weigeren mee te gaan in het

Cannabismars op 5 mei was gekomen als de

cannabis. De belastingontvangsten uit

voortschrijdende inzicht als het over

PS actief promotie had gevoerd, en hun leden

cannabis besteden we aan programma’s voor

cannabis en illegale drugs gaat. En dat zijn er

opgeroepen om erbij te zijn.

de bestrijding van verslavingen.”

heel veel in Vlaanderen, waar drank en

Zelfde probleem met de linkse PVDA/PTB, de

Onwetendheid

enige nog resterende nationale politieke partij

Gekoppeld aan een reeks maatregelen in

Media laten het afweten

in België, en in Vlaanderen ook de enige partij

verband met hulpverlening en sensibilisering

Maar goed, ook de PVDA profileert zich dus

die een consistent beleidsvoorstel in haar

moet dit zowat het helderste standpunt zijn

niet echt met haar cannabisplannen. En als de

tegen kernenergie in de jaren 70, hoewel het nog maar de vraag is of dat zonder Tsjernobyl ooit een thema zou geworden zijn. Toen werd er door het establishment evenzeer neergekeken op de actievoerders als nu op de cannakrijgers. Kernenergie (‘atoomenergie’ zegden we in die dagen nog) was een verworven recht dat maar door weinig in vraag werd gesteld. Een beetje zoals de War on Drugs vandaag dus.

Respect voor de canna warriors die in mei op straat kwamen.

medicatie nog altijd de drugs of choice zijn.

74 Highlife


politici er niet over beginnen, laten ook de

natuurlijk weer de usual suspects, de mensen

overheid, omdat ‘de onmogelijkheid om in

media het afweten. Het onderwerp is tijdens

die je overal ziet als er actie wordt gevoerd.

België op legale wijze medicinale cannabis te

de voorbije verkiezingscampagne (in België

Met Jean Pierre Voncken als spreker en

kunnen verkrijgen op doktersvoorschrift een

Europees, nationaal èn Vlaams) alweer

boegbeeld. Hij had een dag voordien met zijn

schending inhoudt van hun recht op

nergens aan bod gekomen. Migratie, het

stichting (vzw) We are Sophie de minister van

bescherming van de gezondheid, van hun

klimaat, de economie, de pensioenen: ik weet

Volksgezondheid in gebreke gesteld, omdat

recht op gezondheidszorg, van het recht om

ze geen antwoord had geboden op de eisen

een menswaardig bestaan te kunnen leiden

omtrent legalisering en terugbetaling.

met eerbieding van hun privéleven, en

In Vlaanderen zijn drank en medicatie nog altijd de drugs of choice.

tenslotte ook van hun recht op leven’. Dit soort gerechtelijke initiatieven zou op termijn weleens efficiënter kunnen blijken dan betogingen. Eind mei is in Antwerpen ook het proces tegen Trekt Uw Plant begonnen, de eerste echte social club van het land. Benieuwd

dat het grote thema’s zijn, belangwekkender allicht dan de legalisering van cannabis. Maar wij wachten nu al zo lang, en iedereen weet dat cannabis binnen afzienbare tijd uit de strafwet zal worden gehaald. Om nog maar te

Maggie De Block

zwijgen van de vele honderdduizenden patiënten die intussen soelaas hebben

Minister Maggie De Block liet weten dat ze

gevonden in het medicinale gebruik. Hoe lang

wel degelijk geantwoord had: “Dat is op dit

moeten zij zich nog blijven bewegen in de

moment niet mogelijk.” De leverancier van

illegaliteit? Hoe lang wordt hen nog de

Sophie’s wietolie werd in maart overigens

medische zorg ontzegd die hen toekomt, en

vrijgesproken maar toch veroordeeld tot een

waar ze zelf voor gekozen hebben? Hoe lang

boete van 8000 euro. Vreemd. Er loopt een

geloven we nog de beleidsmakers die ons al

inzamelingsactie om de man te steunen.

een eeuw leugens vertellen over cannabis?

Patrick De Wals, auteur van het boek ‘Medicinale Cannnabis’, heeft een rechtszaak ingezet tegen de Belgische overheid. of er ook rechters zijn die onafhankelijk durven

Patrick De Wals

denken en oordelen, zoals ooit de bedoeling

We are Sophie

Ook Patrick De Wals, auteur van het boek

was in een democratie. Zij zouden het hele

Toch respect dus voor de canna warriors die

‘Medicinale Cannnabis’, heeft recent een

debat weleens in een stroomversnelling

in mei op straat kwamen, ook al waren het

rechtszaak ingezet tegen de Belgische

kunnen brengen.

Highlife 75


Movies

Books

, KAAPSE CORRUPTIE Mike Nicol De Geus Bartolomeu Pescado wordt door zijn vrienden Fish genoemd. Samen met zijn maatje Daro is hij het liefst aan het surfen, maar er moet brood op de plank en ganja (Rooibaard) op tafel, dus wanneer hij wordt ingeschakeld om een moord te onderzoeken stemt hij toe. Vanaf dan gaat een beerput open, waarbij de laatste 40 jaar van de geschiedenis van Zuid-Afrika aan bod komt. De verdedigers van het Apartheid-regime komen er daarbij even slecht af als de nieuwe machthebbers.

misdaadauteur spreekt daarvoor boekdelen.

BLACK-KKLANSMAN

Hardboiled crime zoals het hoort.

Spike Lee

De titel Kaapse Corruptie van de succesvolle

VERLICHTING Stephen King

Met: John David Washington, Adam

The House of Books

Driver, Laura Harrier

Scott Carey blijft gewicht verliezen zonder

Spike Lee pakt weer eens ouderwets uit met

dat zijn uiterlijk verandert. Zijn dokter begrijpt

Blackkklansman. De film is gebaseerd op een

er niets van. Maar er gebeuren wel meer

waar gebeurd verhaal en als de eindcredits

vreemde dingen in Castle Rock. Tegen zijn

over je scherm rollen vraag je je af hoe dat

zin in belandt Scott in een ruzie met een

ooit mogelijk was. De Afro-Amerikaanse

lesbisch koppel dat naast hem woont. Hun

agent Ron Stallworth weet samen met zijn

hond blijft in zijn tuin poepen en de buren

Joodse collega Flip Zimmerman te infiltreren

ontkennen dat glashard. Toch wil hij ze graag

in de Colorado afdeling van de Ku Klux Kan.

behulpzaam zijn, want veel klandizie heeft het

Dat leidt zelfs tot een hilarische ontmoeting

uitstekende restaurant van het koppel niet

met de Grand Wizard van de KKK, David Duke.

vanwege vooroordelen in de conservatieve

Uiteraard is nuance ver te zoeken, daarvoor

gemeenschap. Ondertussen blijft zijn

moet je niet bij Spike Lee zijn. Maar met

gewicht afnemen. Wat gebeurt er als hij het

deze film beleefde hij toch een verdiende

nulpunt nadert? Stephen King heeft weer

comeback en dat vertaalde zich in een eerste

een fijn pareltje over het onalledaagse in het

Oscar ooit (Beste Scenario) voor deze Afro-

alledaagse leven gemaakt.

Amerikaanse filmmaker.

76 Highlife


Music GOMORRA 4 Roberto Saviano Met: Salvatore Esposito, Cristiana

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

Dell’Anna, Arturo Muselli Gomorra is een geweldige Italiaanse misdaadserie die we iedereen kunnen aanraden. Dat geldt ook voor het nieuwe seizoen 4, dat opnieuw een hoog niveau heeft. Nadat ze door een hel zijn gegaan en Genny zijn broer en aartsvijand Ciro heeft

MANU LOUIS

verloren, moeten Genny en Patrizia voor een

Cream Parade

nieuw machtsevenwicht zorgen. Ondertussen

(Igloo Records)

heeft de bende van Enzo en Valerio de leiding

Dat een onafhankelijk label al sinds 1978

in Napels geconsolideerd. Maar ze krijgen

bestaat, mag gerust een zeldzaamheid heten.

allemaal te maken met nieuwe bedreigingen

Dat het dan ook nog steeds vernieuwende

en meedogenloze vijanden, terwijl de stad

muziek uitbrengt, is bijna een wonder. En

terug dreigt keren naar bloedige tijden. Om

zo is daar nu het mirakel van de Belgische

zijn familie te beschermen staat Genny voor

muzikant Manu Louis, die met elektronische

zware keuzes. En die hebben gevolgen voor iedereen. Topkwaliteit.

IBIBIO SOUND MACHINE

instrumenten en videoprojecties heen en

Doko Mien

met een intens vet randje, en daarbij wordt

(Merge Records)

weer reist tussen Berlijn en Spanje. Met Cream Parade brengt hij stuwende electropop van alles en nog wat uit de (omgevallen) platenkast gehaald. Het is vaak grappig

Bij Ibibio Sound Machine draait het om

en verrassend, maar een beetje onrust en

zangeres Eno Williams, in Londen geboren

noodzaak is nooit ver weg.

maar met Nigeriaanse roots. Iets van die mix is terug te horen op de elf tracks van Doko Mien, waar afrobeat, disco, funk en electro om de voorrang strijden. Superstrak gespeeld, onontkoombaar dansbaar, totaal meeslepend en heel erg lekker, het kan niet op. Die paar ballads vergeef je haar graag, maar die zijn eigenlijk ook wel weer handig om op adem te komen. Maar verder: heerlijk sprankelende gitaartjes, moddervette synths, en vrolijk over elkaar huppelende vette ritmes. Vanzelfsprekende afro-electro zonder poespas!

Highlife 77


FILMS / SERIES

SACRED GAMES Bruut Bollywood

De Indische tv-serie Sacred Games is een bewerking van de gelijknamige bestseller van Vikram Chandra. De op Netflix uitgezonden serie draait om de cynische politieman Sartaj Singh (Saif Ali Khan) en de beruchte topcrimineel Ganesh Gaitonde (Nawazuddin Siddiqui). De serie geeft een mooi beeld van de samenleving in India en is hard en brutaal. Door: Redactie Highlife

Sartaj Singh krijgt in het begin van de serie een

bepaalde politici hand in hand gaan. Bende-

waarderen dat hij in verband met een groot

anonieme tip die hem de kans geeft om

oorlogen worden verder niet alleen om de

corruptieschandaal met een Zweedse

Ganesh Gaitonde te arresteren. Maar kwam die

macht gevoerd, maar er is ook een diepe

wapenfabrikant werd gebracht. En dat in niet te

tip misschien van Gaitonde zelf? Want het duo

religieuze afkeer tussen de Hindoe en Moslim

mis verstane woorden, want er wordt flink wat

onderwereld. De miljoenenstad Mumbay is een

afgevloekt in de serie, de Indiase ‘motherfuc-

kruidvat. Kan Sartaj Singh met behulp van Anjali

ker’ termen rollen regelmatig in de vertaling

Mathur van de geheime dienst het tij keren?

Controversieel Sacred Games kon wereldwijd op bijval van het publiek en critici rekenen. Terecht. Maar in eigen land was de serie hoogst controversieel. Er werden zelfs rechtszaken gevoerd omdat de lijkt samen een verleden te hebben. Hoewel Singh zich daar eerst niet van bewust is. Maar er is meer aan de hand, want er is een samenzwe-

over je scherm. De rechter bepaalde echter dat

ring gaande die tot ver buiten de stad reikt waar

dit tot de vrijheid van meningsuiting hoorde.

tevens spionnen, terrroristen, politici en zelfs

Het eerste seizoen van Sacred Games telde

een Bollywood-ster bij betrokken zijn.

acht afleveringen en werd geregisseerd door Vikramaditya Motwane en Anurag Kashyap

25 dagen

van het Indische productiebedrijf Phantom

Wat bedoelde Gaitonde namelijk met zijn

Films. De eerste serie eindigde met een

mededeling dat Bombay over 25 dagen

makers van de serie hun kritiek op corrupte

cliffhanger van jewelste. Aan het tweede

vernietigd zal zijn? Is er een opstand op

politici en politie onverholen op de buis

seizoen wordt nu gewerkt. The worst is yet to

handen? Want gaandeweg de serie wordt

brengen. Parlementsleden van voormalig

come, beloven de makers.

duidelijk dat de criminele onderwereld en

premier Rajiv Ghandi konden het niet

78 Highlife


Amsterdam

Den Haag Rotterdam

Arnhem

Amsterdam

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam

Arnhem

Den Haag

Rotterdam

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Pluto Nieuwe Binnenweg 54 3015 BB Rotterdam

SMOKE ROOM AANWEZIG


Betere toegang tot betrouwbare cannabis #SafeAccess Door: Dimitri Breeuwer

Fact Check Een mooie club, met een mooi doel.

Persoonlijk houd ik mij al vanaf 2006 bezig met het Nederlandse cannabisdossier en het beïnvloeden van de politiek en het Nederlandse cannabisbeleid. De reden waarom het bij mij allemaal begon was omdat steeds meer coffeeshops hun deuren moesten sluiten in de hoogtijdagen van de Zeeuwse “coffeeshopoorlog”. Nadat er in Middelburg drastisch werd gesnoeid in het aantal coffeeshops was de inval en het sluiten van coffeeshop Checkpoint in Terneuzen in 2008 voor mij de druppel die de emmer deed overlopen. Ik was in één keer mijn buurtwinkel, apotheek en stamkroeg kwijt. Er was in Zeeland bijna geen fatsoenlijke plek meer waar je nog op een veilige manier een goed cannabisproduct kon aanschaffen. Dan heb ik het nog niet eens over het gemis van een belangrijke sociale ontmoetingsplek in het uitgaansleven van Zeeuwse blowers en niet-blowers. Voor mij was het hele idee van een verantwoord Nederlands drugsbeleid met de scheiding der markten en onze sociaal geaccepteerde coffeeshops één grote desillusie geworden. Hier was het waar in 2010 stichting CannaWijzer door een aantal Zeeuwen werd opgericht onder de noemer WeSmoke. De stem van de cannabis consument

D missie De i i van Americans A i ffor S Safe f Access A (ASA) is om veilige en legale toegang tot cannabis (marihuana) te garanderen voor therapeutisch gebruik en onderzoek.

moest gehoord worden! Inmiddels zijn we bijna tien jaar verder en is CannaWijzer landelijk actief. Ooit hadden we in ons land ruim 1500 coffeeshops waarvan er maar net 500 over zijn. Straathandel, huisadressen en online drugsverkoop als gevolg van deze sluitingen zorgen ervoor dat de persoonlijke risico’s voor de consument alleen maar zijn toegenomen. Wat de gevolgen van dit contraproductieve drugsbeleid zijn weten we waarschijnlijk pas over enkele jaren als het te laat is. Het voortschrijdend inzicht van onze politiek is na 40 jaar gedoogbeleid nog heel ver te zoeken. Een waarborg van een ‘veilige toegang tot cannabis’ met aansluitende voorlichting en productinformatie lijkt nog steeds een utopie. Toch is dit de oplossing voor veel problemen waar we nu mee kampen. Veel verboden middelen (drugs) kunnen een oplossing zijn voor veel persoonlijke klachten. Naast het gebruik van cannabis voor allerlei aandoeningen is het ook bijzonder geschikt als pijnbestrijder. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die dit ontdekken en kunnen zij hiermee (bijna) al hun medicijnen, vaak op basis van opioïden, in de vuilnisbak gooien. In het artikel op de volgende pagina gaat onze eigen copywriter Lieze Boshoff uitgebreid in op een mogelijke opïoidencrisis in Nederland. Er zal zich in de komende jaren een steeds grotere bevolkingsgroep aankondigen op zoek naar veilige en betrouwbare cannabis. Een groep die serieus geholpen moet worden in hun zoektocht naar welzijn. Wellicht kunnen zij straks terecht in coffeeshops en andere cannabis verkooppunten die gecontroleerde cannabis gaan verkopen met de juiste productinformatie, voorlichting en met goed verkoperschap. Wij geloven er in! Voorlopig wil deze regering eerst nog door een vijf- tot zes jaar durend experiment heen om te bewijzen wat we allang weten. Cannabis legaliseren levert eigenlijk alleen maar voordelen op!

w

80 Highlife

ASA werd in 2002 opgericht, als organisatie voor patiënten om te pleiten voor de acceptatie van cannabis als medicijn. Met meer dan 100.000 actieve leden in alle 50 staten, is ASA de grootste nationale ledenorganisatie van patiënten, medische professionals, wetenschappers en betrokken burgers die veilige en legale toegang tot cannabis bevorderen voor therapeutisch gebruik en onderzoek.ASA probeert politieke, sociale en juridische barrières te overwinnen door beleid te adviseren dat de toegang tot cannabis voor patiënten en onderzoekers verbetert door middel van wetgeving, educatie, procesvoering, onderzoek, grassroots empowerment, jurisprudentie en diensten voor patiënten, overheden, medische professionals en aanbieders van medicinale cannabis. Precies wat wij zullen gaan doen met ‘Cannabis inTown’.


cannabis

?

Kan bijdragen aan het voorkomen van de aanstaande opioïde-crisis in Nederland Door: Lieze Boshoff (LBC3 Marketing), voor Cannabis in Town. Ondanks de opioïde-crisis waarmee de VS wordt geconfronteerd, schrijven artsen en

verminderen voor patiënten die het al gebruiken. Omdat cannabinoïden interageren en binden aan dezelfde neuroreceptoren die opioïden

ziekenhuizen in toenemende mate zware,

gebruiken, versterkt cannabis de pijnverlichting door opioïden. Dit

opioïde-gebaseerde pijnstillers voor, zoals

betekent dat wanneer het samen wordt gebruikt, minder opioïde nodig is

oxycodon en fentanyl. De reden hiervoor is

om hetzelfde effect te bereiken. Deze interactie betekent ook dat de

grotendeels te wijten aan het feit dat Nederlandse zorginstellingen door de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen worden

verslavende ‘beloningseffecten’ die tijdens de intoxicatie werden gevoeld, evenals de ontwenningsverschijnselen direct erna, aanmerkelijk minder zullen zijn.

beoordeeld op kwaliteit en dat de ‘pijnscores’ van patiënten een grote rol spelen in de totaalscore van een zorginstelling. Met andere woorden, hoe

Cannabis als oplossing

minder pijn patiënten ervaren, hoe hoger het ziekenhuis scoort op kwaliteit.

Hoewel cannabis waarschijnlijk nooit volledig in staat zal zijn om opioïden te vervangen, kan het een deel van de oplossing zijn voor een meerlaags

Ondanks de plechtigheden van politici zoals Paul Blokhuis

probleem.Voor degenen die last hebben van hevige pijnaandoeningen of

(Volksgezondheid) over de veiligheid van opioïde-pijnstillers, heeft dit

niet kunnen genieten van de effecten van cannabis, is vervanging (van een

beleid geleid tot -wat sommigen al vreesden- een overregulering van

deel of) van hun behandelingsregime door cannabis misschien geen

opioïde-pijnstillers. Hierdoor kunnen we rustig spreken over een

optie.

dramatische verandering in het karakter van de Nederlandse drugsverslaving.

Maar als het doel van de behandeling is om het ongemak dat een patiënt ervaart te verminderen, is het dan niet intuïtief zinvol om op zijn minst

Kosten van opioïden

cannabis aan te bieden als een alternatief voor geschikte gevallen? En,

Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen gebruiken naar

rechtvaardigt de veiligheid en heilzaamheid van medicinale cannabis als

schatting anderhalf miljoen Nederlanders oxycodon, waarbij ongeveer 1

een mogelijk alternatief voor opioïden geen verdere studie,

miljoen regelmatig andere zware pijnstillers zoals codeïne en fentanyl

onderwijsrichtlijnen en stimulansen van de overheid?

gebruiken. En aangezien ongeveer 10-15% van de Nederlandse bevolking

Zijn we overigens nu al vergeten wat er in de jaren ‘80 aan heeft

vatbaar is voor verslaving, betekent dit dat 50.000 Nederlandse patiënten

bijgedragen dat de Methadon-bus permanent in de remise kon

-alleen al- het risico lopen op oxycodonverslaving. En wanneer de

worden geparkeerd…?

dokters-voorschriften op zijn, maar de verslaving aanhoudt, wenden veel van deze mensen zich tot heroïne om de pijn en het ongemak van hun

Voor meer informatie, bezoek cannawijzer.nl en Brightpulse.nl

pijnstillerverslaving te verzachten. De implicaties hiervan zijn enorm. Oxycodon veroorzaakt niet alleen een nieuwe “heroïneplaag”, die voor zowel verslaafden als hun families ongekende pijn en persoonlijk verlies veroorzaken, maar daarmee stijgen ook de maatschappelijke en financiële kosten voor overheid en gezondheidszorg. In 2018 zochten 1 tot 3 nieuwe patiënten per week naar hulp bij het gebruik van pijnstillers.Vaak zijn hiervoor ontgiftings-behandelingen nodig onder klinische opname en toezicht. Dan zijn er nog de kosten van ambulante therapieën, verslavingsbehandelingen en psychologische interventies.Tel dáár de meer dan 700 mensen bij op die in 2018 een opioïde-overdosis namen en we hebben het over verstrekkende en uitgebreide kosten, zowel financieel als maatschappelijk.

Cannabis als alternatief Voor patiënten die acute of chronische pijn behandelen, kan cannabis een veilig en effectief alternatief zijn voor zware pijnstillers zoals oxycodon. De analgetische kenmerken van cannabinoïden worden uitgebreid bestudeerd en het bewijst dat cannabis een veilige en effectieve pijnbehandeling is voor een breed scala van gevallen. Cannabis kan ook het risico op opioïde-verslaving en overdosis

Highlife 81


Advertentie index H A 43 49 43

Amsterdam CBD Center Amsterdam Seed Center Apollyon

B 60-61 60-61

Bagheera Bunkertje ‘t

C 84 69 60-61 79 60-61 60-61 60-61

Canna Cibiday Club Media Coffeeshop Magic Coffeeshop Magic Coffeeshop Missouri Cremers

D 21 15 9 60-61 55

Dinafem Seeds Dr. Smart Dutch Passion Dutch Passion Dutch Trimming Company

60-61

Easy Going

E F 60-61

Freedam Supreme Genetics

60-61 60-61

Green Place Growers Choice

G

HeadSupplies High Society Hydroland

15 60-61 69

K Keldertje ‘t Kera Seeds

69 60-61

M Mary Jane

60-61

P Papillon Papillon Papillon Paradise Seeds Pluto

43 69 79 60-61 79

R Relax Royal Queen Seeds Royal Queen Seeds

21 49 60-61

S Sky High Sweet Seeds

49 83

T Terranova THC Expo

2 32-33

U Upstairs

79

Z Zamnesia Zero Zero

60-61 60-61

Highlife colofon HIGHLIFE MAGAZINE, EEN UITGAVE VAN

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

REDACTIE-ADRES

Discover Publisher BV Postbus 362 5460 AJ Veghel Telefoon: 073-549 81 12 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, St. CannaWijzer, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82 Highlife

Advertenties: Daisy


THE CANNABIS EXPERIENCE

2nd

3rd

PA

8

CBD

1 NNA IS 20 B

S

S

PA

PRIZE

CBD

8

PRIZE

1 NNA IS 20 B

T

TOP HO E

D PEN EN

DD RIO E

P

Chem Beyond Diesel®,C.B.D.

Honey Peach CBD®

CBD-rich Chem Dawg genetic

Ȓ/& % 21,Ɲ,4"/&+$ 01/ &+ 4&1% #/2&16 /,* 0

SWS66

SWS64

T

TOP HO E

D PEN EN

DD RIO E P

Sweet Amnesia Haze®

%" 04""1"01 3"/0&,+ ,# *+"0& 7"

Green Poison XL Auto® SWS72

,4 &+ 1 ))Ȓ01"**"! 3"/0&,+ 1 1%" 202 ) -/& "

THE ONLY ORIGINAL AND GUARANTEED SEEDS FROM SWEET SEEDS® ARE THOSE SOLD IN THEIR ORIGINAL PACKAGING. Sale forbidden to people under 18 years old. Seeds for collection purposes exclusively. It is illegal to make them germinate. They are not for agriculture purposes. Consult laws about cannabis applied in your place of residence. Sweet Seeds® will not be accountable for illegal use of these seeds done by third parties.

C/ Dr. Nicasio Benlloch nº36-38 · 46015 · Valencia · Spain · +34 963 890 403 / +34 628 593 887 WHOLESALERS: +34 963 473 730 / +34 963 404 289 · info@sweetseeds.es

SWS71

www.sweetseeds.com


The gods must be crazy

www.canna.nl


Articles inside

CANNAWIJZER

7min
pages 80-84

TREASURES

5min
pages 76-79

CANNABISMARS BRUSSEL

4min
pages 74-75

OLYMPIA

2min
pages 72-73

GAMES

2min
pages 68-69

JAMAICA DEEL 2: LEGALE GANJA FOR RASTA’S

5min
pages 70-71

ORANGE GROVE: GANJA ROCK

6min
pages 64-67

VOC LOGBOEK

5min
pages 62-63

NADA

10min
pages 56-61

BOERENKOOLWIET IN MOLDAVIE

2min
pages 54-55

COFFEESHOP RELAX

2min
pages 50-51

HIGH GADGETS

3min
pages 52-53

INNA DE YARD

7min
pages 38-41

KOSMIC KITCHEN

2min
page 37

WIL & RUUD OOMEN

2min
pages 42-43

ANTONIO BASCARO

2min
page 36

DUTCH PASSION

4min
pages 34-35

COFFEESHOP PAPILLON

3min
pages 30-33

MILLION MARIJUANA MARCH

1min
pages 20-21

DERDE EDITIE 420 FEST SUVER NUVER GROOT SUCCES

1min
pages 26-27

JOINUS: 2000 KILO BIOLOGISCHE WIET VOOR WIETPROEF

5min
pages 18-19

NGAIO BEALUM: KOMIEK, JONGLEUR, KOK EN CANNABIS ACTIVIST

10min
pages 22-25

WIETEXPERIMENT VLUCHTROUTE KABINET VOOR UITSTEL LEGALISERING

5min
pages 16-17

NICOLE MAALSTÉ

2min
pages 8-9

ANDRÉ BECKERS

3min
page 12

TERRANOVA

1min
page 29
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.