HighLife Magazine 0322

Page 1

D E N H A AG

®

Highlife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 31 #3 Juni / Juli 2022

GRATIS

HIGHLIFE CUPWINNAAR 2022

C O F F E E S H O P M AG I C

HighLife

#1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

HIGHLIFE CUPWINNAAR 2022 C O F F E E S H O P M AG I C

LEGALISEERT NEPAL CANNABIS?

STAY STONED MADNESS, CANNABIS & TATTOOS

D E N H A AG

3

#

HIGHLIFE CUPSprinkhaantoerisme We openen dit nummer natuurlijk met onze eigen jaarlijkse HIGHLIFE CUP. In Amsterdam konden we na twee corona-jaren eindelijk weer een echt feestje geven waar de prijswinnaars werden gehuldigd. Je leest er alles over in dit nummer.

T

ot voor kort had ik er nog nooit van

de hoofdstad. Diverse winkels, theehuizen

gehoord. Sprinkhaantoerisme. Maar

en hotels boden cannabisproducten aan.

het staat er echt, in het akkoord

Niet alleen hasj, maar ook taarten, snoep-

van de nieuwe Amsterdamse coalitie: ‘We

jes, thee, koffie en yoghurtdrank (bhang)

proberen overlastgevend sprinkhaantoe-

met cannabis. ‘Let us take higher’, stelde

risme zoveel mogelijk te weren.’ Alsof het

het Eden Hashish Centre bezoekers voor

een bijbelse plaag is. Toeristen zijn Public

op flyers, ‘come visit us any time for all your

Enemy number one in Amsterdam. Burge-

hashish needs’. Maar aan dit aardse paradijs

meester Femke Halsema wil toeristen zelfs

kwam een einde door Amerikaanse druk.’

verbieden om nog langer coffeeshops te bezoeken. In het coalitieakkoord vind je

In alweer het achtste deel van onze serie ’t

daarover echter niets terug. Het plannetje

Experimentje schrijven we over de laatste

van Halsema kan nog steeds niet op steun

ontwikkelingen rond het wietexperiment.

van de gemeenteraad rekenen. Dat is maar

Verder aandacht voor De Porders (ska

goed ook, want zo’n toeristenverbod zal tot

en rocksteady op teksten van Johnny

een gigantische overlast van straatdealers

Jordaan!), de expo Stay Stoned: Madness,

leiden. Buurtbewoners zeggen in het AD

Cannabis & Tattoos en nog veel meer. Dus,

over alle beloftes van extra handhaving

veel leesplezier!

tegen die dealeroverlast: ‘Ondertussen doen ze niks. Drie dealers hier en drie dealers daar, om de hoek, altijd. De politie, de handhavers en de hosts doen of kunnen niets.’ Meer hierover in dit nummer. Gaat Nepal cannabis legaliseren? Dat zou wat zijn, want hun hasj en wiet is natuurlijk legendarisch. Derrick Bergman in dit nummer: ‘Ooit was de Nepalese hoofdstad

Rob Tuinstra

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voorals tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

Kathmandu de eindbestemming van de legendarische Hippie Trail, die vanuit Europa via Turkije, Iran, Afghanistan en India naar het dak van de wereld leidde. In Amsterdam kon je in 1971 voor niet meer dan

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

zeventig Amerikaanse dollars een kaartje kopen voor de Magic Bus naar Kathmandu. De hippies en andere jongeren die eind jaren zestig en begin jaren zeventig naar Kathmandu reisden belandden als vanzelf in Jhochhen Tole, een kleine straat in het centrum die nog steeds bekend staat als Freak Street. Cannabis was legaal en groeide uitbundig in het wild, zelfs even buiten

HighLife 3


14

INHOUD

22 JUNI / JULI 2022

FEATURES 14

HIGHLIFE CUP

18

’T EXPERIMENTJE

22

AMSTERDAM: IT TAKES TWO TO TANGO

26

GAAT NEPAL CANNABIS LEGALISEREN?

32

DE PORDERS

56

STAY STONED: MADNESS, CANNABIS & TATTOOS

28e editie werd uitbundig gevierd Vertragingstechnieken rond wietexperiment? Coffeeshops komen met alternatief plan

‘Come visit us any time for all your hashish needs’ Zo stoned als Johnny Jordaan toen hij de Parelvissers zong Expo over de vele raakvlakken tussen de cannabis- en tattoocultuur

4 HighLife


76

70 Vaste

RUBRIEKEN GROENE ZAKEN 37

75

MEDICAL SEEDS

Medical Runtz

GENE SEEDS

Black Venom

EN VERDER 64 70 76

AHMYO

Geestverruimende geometrie

PAASPOP 2022

Het was fantastisch!

SNEAKERS UNBOXED

Design Museum Den Bosch

3 6 7 12 13 38 46 50 62 68 72 80

VOORWOORD NICOLE MAALSTÉ FLASH ANDRÉ BECKERS HIGH WEIRDNESS HIGH, HEMP & CURE WIL & RUUD OOMEN HIGH GADGETS VOC LOGBOEK GAMES BELGIË TREASURES

EN NOG VEEL MEER... HighLife 5


Column Nicole Maalsté

Sandbox areas De Thaise minister van Volksgezondheid Anutin Charnvirakulk gaat in juni één miljoen wietplanten gratis weggeven. Cannabis wordt als een veelbelovende toeristische trekpleister gezien. Op dezelfde moment discussiëren Tweede Kamerleden in Den Haag over manieren om cannabistoeristen te ontmoedigen om naar Nederland af te reizen. De tegenstelling kan bijna niet groter. Waar Nederland af wil van het cannabis imago, zoekt Thailand naar manieren om zich juist als cannabis minnend land te profileren. Dat roept vragen op. Gooien wij het kind met het badwater weg door toeristen die een coffeeshop willen bezoek af te schrikken? Of zitten de Thai economisch zo diep in de put dat ze er alles aan doen om toeristen te trekken, desnoods cannabistoeristen?

Halsema De aanleiding voor de ontmoedigingsplannen in Nederland komt uit Amsterdam. Burgemeester Halsema wil de cannabismarkt verkleinen én ze wil van de feesttoeristen af. Een groot deel van de

Veiligheid) wil het aantrekken van

het idee van de sandbox areas staat nog

Amsterdamse coffeeshops draait volgens

bepaalde toeristen aan de markt overlaten

overeind. Er gaan stemmen op om in deze

onderzoek voornamelijk op toeristen. Als

en niet vanuit Den Haag dicteren.

zones te experimenteren met recreatieve

toeristen de coffeeshop niet meer in

cannabisconsumptie. Want eigenlijk gaat

mogen, dan wordt de cannabismarkt

Experimenten

de cannabismarkt in Thailand nog niet

vanzelf kleiner, is de redenering. Bijko-

Daar denkt haar collega in Thailand dus

echt open. Het THC-gehalte mag voorlo-

mend voordeel is dat je zo meteen van een

anders over. Corona heeft voor een flinke

pig niet hoger zijn dan 0,2%. Het gaat dus

deel van de feesttoeristen af bent die veel

terugval in de toeristenindustrie gezorgd.

eigenlijk om CBD-wiet die kan worden

overlast veroorzaken. Zo sla je volgens

Vorig jaar is men begonnen met het

verwerkt in allerlei gerechten en drankjes

Halsema twee vliegen in één klap. Een

creëren van zogenoemde sandbox areas

die goed zijn voor de gezondheid en het

meerderheid van de Amsterdamse

of blue zone areas. De term sandbox

welzijn van mensen vergroten. Liefhebbers

gemeenteraad vreest dat het plan juist tot

(zandbak) komt uit de computerwereld.

hopen natuurlijk dat dit een eerste stap is

meer overlast en risicovolle situaties leidt,

Een sandbox is een besloten (geïsoleerde)

naar verdere legalisering van cannabis-

omdat de illegale markt zich op de

omgeving waarin een programma geheel

soorten met een hoger THC-gehalte, maar

toeristen zal storten. Maar in de Tweede

op zichzelf draait. De sandbox wordt vaak

het Thaise charmeoffensief richt zich dus

Kamer viel het plan goed, in ieder geval bij

gebruikt om nieuwe programma’s te

in eerste instantie niet op de consumenten

de christelijke partijen. Becker (Christen-

testen. In Thailand werd een vergelijkbaar

die high willen worden.

Unie) wil dat de minister samen met de

programma geïntroduceerd in de

reisbranche kijkt hoe kan worden voorko-

toeristenindustrie. Toeristen moesten

Het zou trouwens niet eens zo’n slecht

men dat dit type toerist naar Nederland

eerst een weekje naar een blue zone, waar

idee zijn om ook buiten het stadscentrum

afreist. En het inspireerde Van der Staaij

zij verschillende covid tests ondergingen.

van Amsterdam van die blue zones te

(SGP) tot de uitspraak ‘We hebben meer

Daarna mochten ze verder reizen naar

creëren voor toeristen die coffeeshops

met het volkslied dan met de volkswiet’.

andere delen van Thailand. Inmiddels zijn

willen bezoeken.

Minister Yesilgöz-Zegerius (Justitie en

de meest strenge regels losgelaten. Maar

6 HighLife


lash BARCELONA & BERLIJN CANNABIS SUPERCONFERENCE 2022 De International Cannabis Business Conference in Barcelona trok ruim duizend bezoekers. Wetgevers, regelgevers, ondernemers, investeerders en industriële dienstverleners uit 80 landen woonden de B2B-conferentie bij, samen met tientallen deskundige sprekers die tijdens hun presentaties een reeks belangrijke onderwerpen behandelden. De toekomst van de wereldwijde cannabisindustrie is buitengewoon rooskleurig, vooral op het Europese continent waar de cannabisindustrie zich in een snel tempo uitbreidt. Dat geldt met name in Duitsland, waar in Berlijn in juli de volgende International Cannabis Business Conference evenementen plaatsvinden. Het Berlin HE

BI

S

W

RE

THE

W ORLD ME

AN ETS C

NA

Global Investment Forum vindt plaats op 18 juli 2022, met de avond ervoor een VIP-receptie. Voor meer info, check de website. www.internationalcbc.com

POLITIE ROLT MINDER WIETKWEKERIJEN OP zijn ontmanteld. De dalende trend is al langer aan de gang. In 2017

VLISSINGEN: MINDER OVERLAST ALS TOERISTEN NAAR COFFEESHOPS MOGEN

werden nog 4600 kwekerijen opgerold, in 2020 was dat al gedaald

In Vlissingen verloopt

naar 2894. Willem Woelders, portefeuillehouder drugs van de politie,

een proef om

zeg dat dit komt door een tekort aan personeel: ‘We moeten kiezen.’

buitenlandse

En dus geeft men prioriteit aan ‘bestrijding van harddrugs en het

toeristen weer

opvolgen van aangiften’. De daling is niet overal in het land terug te

toegang te geven tot

vinden. Netbeheerder Liander, vooral actief in Noord-Holland,

coffeeshops

Gelderland en Flevoland, meldde eerder trots dat ze vorig jaar samen

succesvol. Bewoners

met de politie 633 kwekerijen hadden ontdekt. Dat zijn er 50 meer dan

en winkeliers in de

een jaar eerder. In Oost-Brabant daalde het wel spectaculair, met 37%.

binnenstad ervaren volgens Omroep Zeeland minder overlast door

In 2020 werden daar 233 plantages gevonden, in 2021 slechts 146.

straathandel: ‘Het is echt beter geworden. Ik zie minder straathandel

Opmerkelijk is dat het aantal kliktelefoontjes over hennepkwekerijen

en minder mensen hier rondhangen.’

De politie is minder succesvol in de jacht op wietkwekers. Uit het Nationaal Overzicht Drugslocaties blijkt dat vorig jaar 2285 kwekerijen

bij de Meldt

Het ingezetenencriterium werd tien jaar geleden ingevoerd. Het

Misdaad Anoniem

resultaat: de straathandel en daarmee gepaard gaande criminali-

ook verminderd is,

teit en overlast stegen. De gemeente besloot in augustus 2021 om

met 8 procent. De

de deur van coffeeshops tijdelijk weer open te stellen voor

daling bij het aantal

buitenlandse toeristen. En het werkt! Een buurtbewoner: ‘Een jaar

opgerolde

geleden stonden ze allemaal in hoekjes te dealen met elkaar, nu zie

kwekerijen is echter

ik dat helemaal niet meer. Het is veel rustiger geworden.’ Na de

aanzienlijk groter.

zomer besluit Vlissingen of buitenlanders definitief welkom blijven

Dat kunnen wij

in de coffeeshops.

natuurlijk alleen

Misschien zou burgemeester Halsema van Amsterdam even met

maar toejuichen.

haar Zeeuwse collega kunnen bellen?

HighLife 7


news BLOWERS PROEFKONIJN BIJ ZWITSERS WIETEXPERIMENT? De Zwitserse stad Basel krijgt een proefproject waarbij 400 deelnemers cannabis bij

BERMUDA EN UK RUZIËN OVER LEGALE WIET

apotheken mogen kopen. Goed idee, maar bedenk wel dat blowers als proefkonijnen

Er is een fikse ruzie tussen het eiland Bermuda

worden behandeld. Want 2.5 jaar zullen zij worden bevraagd over hun blowgewoonten en

en het Verenigd Koninkrijk. Het tropische

hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Eerder kondigde Zurich al een soortgelijke

paradijs wil cannabis legaliseren, maar

proef aan. Sinds 2021 is in

Groot-Brittannië staat dat niet toe. De

Zwitserland de federale wet op

maatregelen die de consumptie en produc-

verdovende middelen

tie van cannabis legaliseren, werden al op 30

gewijzigd, waardoor deze

maart aangenomen, maar het wetsvoorstel is

experimenten mogelijk zijn. Ze

nog steeds niet door de gouverneur

moeten de basis te leggen voor

ondertekend. Iedereen vermoedt dat dit

toekomstige drugswetten en

komt omdat Groot-Brittannië niet akkoord is

zullen in totaal 5000 geregis-

met het voorstel. En de regering van Boris

treerde deelnemers omvatten,

Johnson is de baas van het eiland, want

die aan de federale overheid

Bermuda is een overzees gebiedsdeel onder

hebben bewezen dat ze al

soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk.

cannabis hebben geconsu-

Een minister van de regering van Bermuda

meerd. De wiet moet in eigen

heeft ontkend dat gesprekken achter de

land biologisch geteeld zijn en mag niet meer dan 20% THC bevatten. Het Zwitserse

schermen met Londen de reden zijn voor de

Federale Bureau voor Volksgezondheid legde uit dat de huidige cannabisverboden bijna

vertraging. Maar voormalig premier Craig

nutteloos zijn, omdat ‘ondanks dit verbod de consumptie hoog is, de zwarte markt floreert

Cannonier zegt dat het feit dat de Cannabis

en de veiligheid van gebruikers niet is gegarandeerd.’

Licensing nog niet eens naar het Government House is gestuurd, erg ‘ongebruikelijk’ is. De

ARIE BOOMSMA SLAAPT BETER MET CBD Arie Boomsma slaapt beter met CBD. Dat vertelde hij in een lange Instagram-post waarin hij zijn vele volgers een uitgebreide lijst slaaptips gaf. Twee druppels CBD-olie horen bij de slaaproutine van de voormalige EO-presentator die zich tot fitnessgoeroe heeft getransformeerd. Op de vraag van een van zijn volgers waar CBD goed voor is, antwoordt Boomsma: ‘CBD is een ontstekingsremmer, een anti-stresser, het bevordert de nachtrust.’ Het is maar goed dat de fitnesskoning een paar druppeltjes CBD-olie tot zich neemt, want aan zijn volledige lijst voor een goede slaaproutine heb je bijna een dagtaak. Slaap lekker!

8 HighLife

oppositie, de One Bermuda Alliance, beweert dat de legalisering van cannabis een ‘rookgordijn’ is voor een duw naar onafhankelijkheid. De patstelling blijft voortduren.lash WOODY HARRELSON OPENT ZIJN EIGEN CANNABIS DISPENSARY

EXTRA COFFEESHOPS OP KOMST

Woody Harrelson heeft nu zijn eigen cannabis dispensary in

Nu steeds meer gemeenten

West Hollywood, Californië. In het bijzijn van de lokale

een nieuw college hebben

burgemeester en een aantal Hollywood-sterren werd The

gepresenteerd na de laatste

Woods op 13 mei op feestelijke wijze geopend (zie foto).

verkiezingen, worden ook

Harrelson hoopt dat het prachtige pand in de nabije toekomst

de beleidsplannen voor de

ook als een consumptielounge kan fungeren. De Amerikaanse

komende jaren bekend

acteur is al gedurende zijn hele loopbaan een groot voorvechter

gemaakt. Voor de

van legale cannabis. Hij werd in hetzelfde weekend daarom

coffeeshopsector ziet dat er goed

extra in het zonnetje gezet door een Lifetime Achievement

uit, want er zijn extra coffeeshops op komst. Zoals in de

Award te ontvangen tijdens de gerenommeerde Emerald Cup.

Noordoostpolder, qua landoppervlak een van de grootste

Harrelson: ‘Ongelooflijk. Wie had ooit gedacht dat een leven

gemeenten van Nederland. De bijna 50.000 inwoners bleven altijd

lang blowen tot dit zou leiden. De regering zou echt cannabis

verstoken van een coffeeshop, maar nu de christelijke partijen niet

onmiddellijk moeten legaliseren. Een meerderheid van de

langer in het college zitten, mag er eindelijk eentje komen in

bevolking wil het en cannabis is een onschuldige drug. Niets zou

Emmeloord. Ook in Den Bosch komt een nieuwe coffeeshops. Uit

ze moeten tegenhouden.’

het bestuursakkoord: ‘Een extra coffeeshop aan een uitvalsweg van de gemeente draagt bij aan een betere spreiding van coffeeshops over de gemeente en gaat overlast tegen, met name in de binnenstad.’ In Zaanstad hebben zich maar liefst 466 ondernemers voor een derde coffeeshops binnen de gemeente gemeld. En in Zwijndrecht kunnen blowers weer terecht in het pand waar vroeger Xpresso zat. Een nieuwe stichting gaat daar verder onder de naam De Ambassade.

AMERIKAANSE STATEN LEGALISEREN VROLIJK DOOR Een federale legalisering in de VS blijft door politieke onwil vooralsnog uit, maar de afzonderlijke staten blijven vrolijk doorgaan met legaliseren. De laatste in de lange rij van groene staten is Rhode Island. Vanaf 1 december mogen blowers tot 28 gram cannabis bij zich hebben. Je mag thuis tegelijkertijd drie planten kweken en drie gedroogde planten hebben. Ben je vroeger ooit veroordeeld wegens het bezit van cannabis, dan wordt dit in de

Providence, Rhode Island

juridische systemen gewist. De staat New Mexico legaliseerde per 1 april. Daar mag je tot zes planten kweken en 56 gram wiet bij je hebben. In de eerste maand na legalisatie draaiden de dispensaries in New Mexico een omzet van 40 miljoen dollar. Men verwacht dat uiteindelijk 11.000 mensen hier werk zullen vinden in de cannabisindustrie. Legalisatie werkt, daar hebben ze in Amerika geen experimenten voor nodig.

10 HighLife


Ingezonden Brieven HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

Steeds minder mediwiet via apotheken Er wordt steeds minder mediwiet verkocht, las ik in het vorige nummer: Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) levert bijna 6% minder medicinale cannabis. Dat verbaast me niets. Die

Normaal over Drugs

apotheekwiet is veel te duur en werkt matig. Geen wonder dat

Ik heb bewondering voor de inzet van Merel en Jochem, de

wij als patiënten liever zelf kweken, ondanks dat het illegaal is.

initiatiefnemers van de campagne Normaal over Drugs. Ik ben

Overheid, doe hier iets aan!

Agnes

het helemaal eens met hun beweegredenen en waardeer heel erg hoe positief zij in het leven staan. Tegelijkertijd is het gewoon

Klopt. En zelfs minister Kuipers geeft het inmiddels toe. Jammer is

jammer dat dit soort particuliere initiatieven nodig zijn.

alleen dat hij niet meteen met een oplossing komt. Nee, er volgt een

Maar, nogmaals alle respect.

Maarten

typisch ‘Nederlandse oplossing’. Hij laat een onderzoek uitvoeren. Wel lijkt hij de rol van het BMC te willen wijzigen. Dus wie weet komt

Dat zijn we helemaal met je eens. In dit nummer presenteren we

er een beetje tempo in de discussie rond medicinale cannabis.

hun nieuwste project, een sprookjesboek over drugs. Opnieuw een geweldig initiatief.

W innaar lezersprijsvraag HighLife Cup In de vorige nummers nodigden we jullie uit om ons uit te leggen waarom juist jij bij de uitreiking van de HighLife Cup aanwezig zou moeten zijn. Wij danken iedereen voor alle inzendingen en feliciteren Maxim met het winnen van de twee vrijkaarten voor het huldigingsfeest van de cup. Hij stuurde een bijzondere originele en rijk geïllustreerde multomap, die hij vulde met tientallen wietgripzakjes (zie foto’s), waarbij hij perfect uitlegde waarom we hem hebben uitgenodigd. Voor de volledigheid nog even zijn boodschap: ‘Hi, my name is Maxim. I’m from Belgium but I study in the Netherlands. I would love to go to the HighLife Cup 2022. So I collected my weed baggies. Hopefully I’ve smoked a future HighLife Cup winner!!! Cheers, Maxim’. Heel creatief gedaan en daarom is Maxim onze verdiende winnaar. Volgend jaar nieuwe kansen!

HighLife 11


Column André Beckers

Wordt de verkoop van edibles in coffeeshops gedoogd? Aan het roken van cannabis vermengd met tabak kleven bekende gezondheidsrisico’s. De rijksoverheid ontmoedigt roken. Ook voor coffeeshops geldt het ingevoerde rookverbod voor tabaksproducten. Het effect van cannabis ervaar je als consument ook door cannabis te eten in plaats van te roken. Op plaatsen waar cannabis inmiddels is gelegaliseerd zien we dat een ruim assortiment zogenoemde edibles op de markt verschijnt. Denk daarbij niet alleen aan de bekende

Amsterdamse lijn

de verkoop van edibles vanuit coffeeshops

spacecake, maar ook aan ijsjes lolly’s,

Ik stelde voor de Amsterdamse lijn te volgen.

toejuicht. Een reactie van het Openbaar

bonbons en drankjes. Deze eet- en drinkwa-

Daar maakten de burgemeester en het

Ministerie kreeg ik niet. Ook niet na het sturen

ren bevatten ruim voldoende THC om zo’n 15

Openbaar Ministerie afspraken met

van een herinnering. Een reactie van de

tot 30 minuten na inname high of zelfs

coffeeshopexploitanten over de verkoop

burgemeester ontving ik bijna zes maanden

stoned van te worden. Let op, deze produc-

van spacecake. Citaat: “De vermenging blijft

na het verzenden van mijn brief. De burge-

ten moet je niet verwarren met de eetbare

beperkt tot de voorgedraaide joints en

meester maakte kenbaar de verkoop van

CBD-producten, die (nagenoeg) geen THC

cakeproducten, waarbij uitgegaan wordt

spacecake en andere edibles niet te zullen

bevatten. Voor de juridische fijnproevers

van ½ gram aan softdrugs per 100 gram

gedogen. Als reden werd opgegeven;

merk ik op dat gedoogde edibles alleen

“zorgen omtrent volksgezondheid en

gemaakt mogen worden van “rauwe hennep”

voedselveiligheid in combinatie met te

(fijngemalen wiet/hasjiesj) en niet van extrac-

verwachten handhavingsproblemen”. De

ten, omdat die in de Opiumwet als harddrugs

burgemeester meldde dat het Openbaar

worden aangemerkt. Dit blijkt uit een

Ministerie in Limburg dit ingenomen

uitspraak van de rechtbank Amsterdam van

standpunt deelt. Een verdere toelichting

23 september 2010.

ontbrak. Mij is niet duidelijk waarom de gezondheid bij het eten van een spacecake

Spacecake

zorgelijker is dan het roken van een joint

Op verzoek van de exploitant van een

vermengd met tabak. Ik ben benieuwd of er

coffeeshop benaderde ik de burgemeester

binnen de overheid goed wordt nagedacht

van een grote Limburgse gemeente en het

over de manier waarop je het roken van tabak

Openbaar Ministerie in Limburg met het

bij cannabisconsumenten succesvol kunt

verzoek afspraken te maken over de wijze

terugdringen. Wat ik zie is dat de belangen

waarop het gewicht aan cannabis in

van de volksgezondheid moeten wijken voor

spacecake kan worden vastgesteld. De

het gemak van handhaven. Handhaving bij

reden daarvoor is simpel. Tijdens controles

coffeeshops lijkt niet langer een middel,

van de coffeeshop wordt standaard de

cakeproduct met een maximum van 10 kg

handelsvoorraad gewogen. Die mag niet

aan cakeproducten, ongeacht of er

meer dan 500 gram bedragen. Daarbij is

softdrugs (cannabis) in zijn verwerkt.” Ik

Rechtenstudenten leren dat het Openbaar

het inmiddels bekend onder handhavers

schreef ook dat in de coffeeshop voorlich-

Ministerie één en ondeelbaar is. In de

dat een jointje (bestaande uit tabak,

ting zou worden gegeven over de risico’s van

praktijk leren juristen dat dit niet waar is. Dat

cannabis, vloeipapier en een filter)

het gebruik van spacecakes.

de verkoop van spacecake, gemaakt uit

weliswaar ongeveer 1,75 gram weegt, maar

Zie: https://www.jellinek.nl/vraag-ant-

rauwe hennep, is toegestaan in Amsterdam-

dat de cannabis in een joint ongeveer 0,3

woord/wat-zijn-de-risicos-van-spacecake/

se coffeeshops betekent niet dat dit ook in

gram bedraagt. Het gewicht van 10 jointjes

maar een doel op zichzelf te zijn geworden.

Limburg mag.

wordt dan gerekend als 3 gram. Maar hoe

Eén en ondeelbaar?

stel je het gewicht aan cannabis in een

Met het oog op de belangen van de volksge-

André Beckers

spacecake vast?

zondheid zou je verwachten dat de overheid

www.bseadvocaten.nl

12 HighLife


HIGH weirdness Bob Marley Volunteer Defense Squad vecht in Oekraïne

Mega-Hummer niet snel maar wel groot

In de oorlog in Oekraïne vecht een Bob

6.6. meter hoog. Aan het interieur wordt nog gesleuteld maar we kunnen al wel verklappen

Marley Volunteer Defense Squad tegen de

dat er een

Russische invasiemacht. Volgens Vice zou

badkamer en

deze zijn ontstaan nadat de Russen in 2014 de

keuken aanwezig

Krim en het oosten van Oekraïne

zijn. Dit model H1

binnenvielen en die gebieden tot op heden

X3 beschikt over

bezet houdt. Het nationale leger was destijds

vier dieselmoto-

niet in goede staat en er ontstonden vele

ren en haalt een

groepen strijders die vrijwillig tegen het

topsnelheid van

Russische leger vochten. Op Social Media als

32 km per uur. Dat

Instagram kun je de belevenissen van deze

is niet echt snel,

Bob Marley Volunteer Defense Squad volgen.

trouwens. Wil je

Het zijn wrede en bizarre tijden, kun je wel

toch een

concluderen. We eindigen maar met de

proefritje maken?

opening-lyrics van Bob Marley’s anti-oorlog

Dan moet je naar het Off Road History Museum in Al Madam in de Verenigde Arabische Emiraten.

song War op het album Rastaman Vibration

Een keer raden wie eigenaar van dat museum is? Juist, dat is Hamad bin Hamdan Al Nahyan.

Hamad bin Hamdan Al Nahyan is een Arabische sjeik met een bijzondere hobby; hij is dol op 4 x 4 voertuigen. Zijn verzameling zou inmiddels al 718 voertuigen groot zijn. Het nieuwste speeltje van de sjeik is deze mega-Hummer. Het gevaarte is 14 meter lang, 6 meter breed en

uit 1976, en hopen op betere tijden: ‘Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned, everywhere is war, me say war’.

Geen mondkapjesplicht meer, eindelijk oren weg Hij moest er lang op wachten, de Braziliaan Michel Faro de Prado. Hij had al langer de wens om zijn oren te verwijderen, maar dat was lastig gezien de mondkapjesplicht vanwege corona. Toen dat niet meer hoefde, was hij er snel bij en korte tijd na zijn operatie toonde hij trots zijn nieuwe profiel: zonder oren. Maar met afgevijlde tanden, hoorntjes en een al eerder verwijderde neus ziet hij er al ‘zo sinister als mogelijk uit’, zoals hij zelf graag wil. Zijn bijnaam, Human Satan, draagt hij daarom met trots. Zijn lichaam is inmiddels voor 85% bedekt met tattoos en hij heeft er nu zo’n 60 operaties op zitten. Michel Faro de Prado: ‘Mijn vrouw is gespecialiseerd in body modifications en ik wil graag haar meesterwerk worden.’ Dat is pas echte liefde.

HighLife 13


Door: Redactie HighLife

HighLife Cup 2022

Dizzy Duck pakt de Triple! Gelato breekt de Amnesia Haze hegemonie in de HighLife Cup

Voor het eerst in twee jaar was er eindelijk weer eens een HighLife Cup award ceremony. Op een geheime locatie in Amsterdam ging het dak er compleet af met een feest dat zijn weerga niet kende. Buikdanseressen, goochelaars, DJ’s en een perfecte catering met Indonesische rijsttafel zorgden voor een prettige en ongedwongen sfeer in een leuke clubhuis-achtige loods in Amsterdam Zuid, waar bekenden en onbekenden uit de Nederlandse cannabis industry elkaar eindelijk weer eens zagen na de lange en saaie covid-jaren. Daarbij vestigde Den Haag weer eens haar reputatie als cannabis ‘Hofstad’ van Nederland, want niet minder dan vijf Hofstad-shops deden dit keer mee en alle vijf vielen ze in de prijzen.

Zaten vorig jaar de grote verrassingen in de J

loze extractie Shaher Magic, in de zware O

formaat worden genoemd. Het succes van

categorie, de Amerikaanse genetica groep, dit

categorie. De vakjury, bestaande uit ruim 20

Dizzy Duck heeft zich trouwens in het

jaar kwamen de verrassingen vooral uit de A en

doorgewinterde blowers, was helemaal lyrisch

afgelopen jaar vertaald naar een extra

B categorie, terwijl de Haze categorieën D en E

over deze extractie die werd gewaardeerd

vestiging in de binnenstad van Den Haag, dat

wat aan populariteit inleverden. Maar wie

met maar liefst 622,5 punten, een record. En

als Dizzy Duck Downtown bekend staat. Jurylid

goed keek zag dat toch ook dat weer te

het was deze zelfde Shaher Magic die vorig

Arthur van het bedrijf Sensunique, gecertifi-

herleiden viel naar de golf van Amerikaanse

jaar ook al de Hasj Cup voor Magic won.

ceerd cannabis sommelier en smakenkenner

soorten die de markt hier overspoelen de

bij uitstek, was tevreden met de samples van

laatste jaren. Want de absolute winnaar, met

‘Terpenen spelen een grotere rol’

de Cup. Arthur: ‘We zien dat het niveauverschil

een straatlengte verschil tussen de nummers 2

Die overall wietcup ging dit jaar zoals gezegd

tussen de winnende samples en het gemid-

en 3, was toch echt wederom een Amerikaans

weer naar Dizzy Duck uit Den Haag. De shop,

delde toeneemt. THC gehaltes worden

soortje. B15, Gelato, van Dizzy Duck Downtown,

die al meer dan 10 jaar cup na cup na cup

minder interessant en terpenen spelen een

haalde maar liefst 576,5 punten en scoorde

scoort in de HighLife Cup, won daarmee de

grotere rol. Winnaars hebben een rijker en

daarmee de meeste punten van alle wiet

eerste ‘triple’ (drie keer achter elkaar de

complexer terpenenprofiel. Dit komt niet

samples. Alleen coffeeshop Magic, ook uit Den

hoofdcup winnen) in de geschiedenis van de

alleen de smaak ten goede, maar ook het

Haag, ging daar over heen met hun weerga-

HighLife Cup, en dat mag een prestatie van

(entourage)effect. Bijzonder was ook een

14 HighLife


Dit is ‘em dan, de grote winnaar in de wiet categorie. Gelato, in Nederland gekweekt. Vol kristallen, met een heerlijke zachte smaak en ook nog een mooi uiterlijk. De dieppaarse gloed in de toppen is een van de kenmerken van een echte Gelato.

O9, de Shaher Magic extractie waar de jury lyrisch over was. Met 622,5 punten bleek het de hoogst gewaardeerde sample van de HighLIfe Cup 2022.

echte Rosin in categorie O. Fris, fruitig en

dat goede wiet ruikt, en het rookt alsof er een

nemen, waaronder de eerste prijs voor beste

levendig. Heerlijk! De grote winnaar, B15, viel

fluwelen deken van te voren werd uitgerold

import hasj en derde plek bij de Nederhasj.

ook op door zijn rijkheid aan smaakfacetten.

over je longen. Voor mij genieten tot de laatste

Een shop dus voor echte hasj connaisseurs!

Fris, aards, complex en fruitig. Fenomenaal en

hijs. Bedankt voor deze traktatie.’ Topkwaliteit

een zeer terechte winnaar.’

kwam dit jaar ook weer van de andere

Voor volgend jaar staan er een aantal

bekende Haagse shops Cremers, Greenhouse

vernieuwingen op het programma voor de

Topkwaliteit

Secret Farmers en ‘nieuwkomer’ Simpel Minds

HighLife Cup. Inschrijvingen zullen gebeuren

Een ander jurylid is Mauro, een bekende

die meteen de eerste prijs in de wacht sleepte

via de website

wiet- en hasjkenner die als columnist een

in de Amerikaanse categorie.

https://softsecrets.com/nl/highlife-cup-2023

graag geziene gast is op diverse online

en dat kan het hele jaar door. Daarnaast zal er

wietfora. Ook Mauro was onder de indruk dit

Vernieuwingen

een nieuwe categorie komen, genaamd Old

jaar. Mauro: ‘Wat opviel dit jaar was dat er echt

Coffeeshop Solo uit Amsterdam wist voor het

Skool, waar coffeeshops hun bekende

goede Amerikaanse genetica hier in Neder-

tweede jaar op rij voor een grote verrassing te

commerciële soortjes kunnen laten mee-

land kan worden gekweekt. Ook Runtz kwam

zorgen door maar liefst drie prijzen te pakken.

doen. Dit als tegenwicht tegen de alsmaar

in verschillende vormen voorbij: gekweekt of

Relax ging er met twee prijzen vandoor. Ook

sterker wordende Amerikaanse soortjes. De J

geïmporteerd. Zo zat er ook voor het eerst een

voor de cannabis pioniers van Dutch Passion

categorie voor Amerikaanse soortjes zal

Amerikaanse Rosin tussen de extracties en

was deze editie een waar feest, want zoals

worden opgesplitst tussen soortjes die zijn

een echte, goede Zkittlez van de originele

bijna gebruikelijk wonnen ze de CBD-catego-

geïmporteerd uit de VS en soortjes die hier in

stek. Maar ook een echte Kush in de vorm van

rie (die dit jaar aanzienlijk groter was dan vorig

Nederland zijn gekweekt. Want dat versheid

OG#18 en verschillende vormen van Gelato. In

jaar), en pakten ze de hoofdcup voor

een groot verschil maakt in de waardering van

de Haze categorieën stak de White Amnesia er

buitensoorten, precies waar Dutch Passion in

de jury staat wel vast.

voor mij weer met kop en schouders bovenuit,

uitblinkt. Het zuiden van het land werd weer

net zoals vorig jaar. Qua hasj was de Zerbert

goed vertegenwoordigd door kanjers als

Highlife en Soft Secrets bedanken langs deze

hasj fenomenaal.’ Jurylid Rens (bekend van o.a.

Kosbor, Cool Running, Easy Going en

weg alle deelnemers en juryleden die hebben

De HomeGrown Cup Eindhoven): ‘Mijn all time

Mississippi, allen uit Maastricht, die vet in de

meegeholpen om van de Highlife Cup 2022

favorite van dit jaar was de OG Kush #18 van

prijzen vielen. Zero Zero uit Arnhem verde-

een groot succes te maken.

Dizzy Duck. Deze kon alle boxen aanvinken.

digde daarnaast haar reputatie weer eens

Tot volgend jaar!

Heerlijk crispy qua looks, ruikt zoals je hoopt

door maar liefst vier bekers mee naar huis te

HighLife 15


Winnaars 2022

Categorie A - Hybriden algemeen op hydro

Categorie E – Haze soorten gekweekt op aarde

1) A10 –

Sunset Sherbert

1) E11

Cremers Den Haag - 539 punten

Dizzy Duck Downtown Den Haag– 552,5 punten

2) A3

Mac

2) E5

AMG

Greenhouse Secret Farmers Den Haag - 536 punten

Cool Running Maastricht - 533 punten

3) A1

Peach Melba

3) E15 –

AMG

Mississippi Maastricht – 534,5 punten

Kera Seeds – 530 punten

– –

– –

White Amnesia

Categorie B - Hybriden algemeen gekweekt op aarde

Categorie F – Kush soorten

1) B15 –

Gelato

1) F7

Dizzy Duck Downtown Den Haag – 576,5 punten

Dizzy Duck Downtown Den Haag - 572,5 punten

2) B3

Ice Cream Kush

OG Kush #18

Grape Jello

2) F5

Solo Amsterdam- 534 punten

Kosbor Maastricht – 559 punten

3) B2

NYC Diesel

3) F3

Watermelon Gusher

Easy Going Maastricht – 529 punten

– –

MaryJane Maastricht - 540 punten

Categorie C – Autoflowers

Categorie G – Skunk soorten

1) C5

Amnesia Auto

1) G1

Kera Seeds – 499 punten

Gallery Colorado Utrecht - 516 punten

2) C3

Auto Mimosa Punch

2) G3

Shoreline

Dutch Passion – 485 punten

Cool Running Maastricht- 501 punten

3) C4

Blue Bud Kosher Auto

3) G4

Crown Chakra

Zero Zero Arnhem- 479,5 punten

– – –

– – –

Shoreline

Magic Den Haag - 485 punten

Categorie D – Haze soorten gekweekt op hydro

Categorie H – Sativa’s (>70% sativa genen)

1) D12 –

Magic Power Haze

1) H7

Magic Den Haag – 529,5 punten

Kosbor Maastricht - 529 punten

2) D9

Sour Tangie

Amnesia G13

2) H2

Relax Amsterdam – 525 punten

Solo Amsterdam – 523,5 punten

3) D5

S-5

3) H13 –

Zero Zero Arnhem – 519,5 punten

Dizzy Duck Downtown Den Haag – 520 punten

16 HighLife

TangieLato Mimosa Orange Punch


Categorie I – Indica’s (>70% indica genen)

Categorie O – Extracties

1) I19

Zkittlez

1) O9

Dizzy Duck Downtown Den Haag – 568,5 punten

Magic Den Haag – met 622,5 punten

2) I22

Black Cherry

2) O3

Strawberry Apple Jack Isolator

Magic Den Haag - 554 punten

Cremers Den Haag - 486 punten

3) I4

Purple Shoreline

3) O1

French Kiss Temple Ball

Blue Sea Amsterdam – 549,5 punten

– – –

Categorie J – Amerikaanse soorten 1) J7

Simpel Minds Den Haag – 543 punten

2) J13

Bolo Runtz

Greenhouse Secret Farmers Den Haag - 538 punten

3) J4

Rainbow Runtz

– –

Shaher Magic

Greenhouse Secrets Farmers Den Haag – 479,5 punten

Overall winnaars 2022

Alien Cookies

HighLife Hasj Cup 2022: O9

Shaher Magic Magic Den Haag – met 622,5 punten

Growerschoice – 530,5 punten

HighLife Wiet Cup 2022: B15 –

Categorie K – Outdoor, buiten geteeld 1) K2

Dutch Passion– met 492 punten

2) K3

Lemon OG

Super Sativa Seed Club – 479,5 punten

3) K5

Black Gorilla

Dizzy Duck Downtown Den Haag – 576,5 punten

Kerosene Krash

Gelato

Magic Den Haag – 449 punten

Categorie L – Medicinale wiet met hoog CBD-gehalte 1) L11

CBD Mazar

Dutch Passion – 495 punten

2) L8

CBD Critical XXL Auto

Seedstockers – 490,5 punten

3) L5

CBD Mack & Crack

Humboldt Seed Stockers - 482 punten

Categorie M – Hasj import 1) M8

Purple Daddy Dry Sift

Zero Zero Arnhem - 519 punten

2) M13 –

Icecream Cake Double dry sift

Relax Amsterdam - 514 punten

3) M1

Girl Scout Cookies hasj

Solo Amsterdam - 509 punten

Categorie N – Hasj Nederhasj 1) N1

Banana Triple Sift

Mississippi Maastricht - 520 punten

2) N7

Triple

Dank aan de jury bestaande uit de volgende personen:

Cremers Den Haag – 516,5 punten

Juryvoorzitter Cliff, CannaCobus, CannaPatje, Dante, Renzo, Mauro,

3) N4

Zero Hand made

Derrick , CannaBoy, Danilo, Magic E, Sensunique, Greenlane Jack ,

Zero Zero Arnhem -510 punten

Mila Jansen, Yves, Hanneke.

HighLife 17


eesho f f o

e tj

't E

xp

p

C

Door: Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen

eri m en

Deel 8

Coffeeshop ‘t Experimentje Vertragingstechnieken rond wietexperiment? Volgend jaar moet het experiment Gesloten Coffeeshopketen van start gaan. De redactie van HighLife is daarom met een nieuwe serie begonnen over coffeeshop ’t Experimentje. De eigenaar en het personeel van ’t Experimentje moeten zich voorbereiden op het wietexperiment. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Van achterdeurwiet naar experimentwiet, en nog veel meer. Voor de goede orde; dit is een fictieve coffeeshop. Maar de problemen waartegen de eigenaar en zijn team oplopen zijn reëel. Alhoewel het nog steeds tergend langzaam

dat dit vanaf het begin goed gaat, anders

diversiteit is écht super belangrijk. Er zijn op

gaat, leek er in de maand mei toch weer wat

wordt het een puinhoop in de experimen-

dit moment tenminste 150 soorten beschik-

beweging in het wietexperiment te komen. In

teergemeenten en kunnen mijn collega’s en

baar op de markt. Als exploitant bepalen wij

aanloop naar het debat dat op 12 mei in de

ik de tent wel sluiten. De illegale markt is

zelf hoeveel en welke soorten we op onze

Tweede Kamer plaatsvond, bracht de

flexibel en daarmee een niet te onderschat-

menukaarten zetten. Voor sommige

minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers op 4 mei een bezoek aan de gemeente Breda. Burgemeester Depla twitterde dat er met coffeeshopexploitanten en telers is gesproken over mogelijke versnellingen. Depla is een fervent pleitbezorger van het wietexperiment.

15 soorten? Op 10 mei hadden wij overleg met het netwerk van de overheid dat zich bezighoudt

coffeeshops zijn 15 soorten voldoende, maar

Wat voor de overheid een experiment is, zal voor ons een kwestie zijn van erop of eronder.

met de voorbereidingen van het wietexperi-

zelf bied ik op dit moment bijvoorbeeld 40 verschillende soorten aan. Naast wiet en hasj verkoop ik natuurlijk ook voorgedraaide jointjes. En tegenwoordig zijn daar ook nog edibles bijgekomen. Dan zit je zo op 40 verschillende soorten. Dat heeft enerzijds te maken met de wensen van mijn klantenkring, maar ook aan het type zaak dat ik in al die jaren heb opgezet. De collega’s uit Breda hadden dit mooi verwoord in een schrijven aan de ambtenaren van het ministerie waarin

ment. Deze keer ging het vooral over het

ten tegenstander. Wat voor de overheid een

zij nog maar een keer hebben uitgelegd dat

waarborgen van de kwaliteit en diversiteit van

experiment is, zal voor ons een kwestie zijn

er geen uniforme menulijsten bestaan: “Zoals

het assortiment. Er bevinden zich wat dat

van erop of eronder. Voor de ambtenaren

het ene café gespecialiseerd is in het

betreft nog veel beren op de weg. Wij kunnen

lijken het slechts getallen. Ze hebben het over

schenken van wijn en een ander bekend staat

het niet vaak genoeg zeggen. Het is cruciaal

een volume van 15 soorten. Maar die

vanwege een breed assortiment bier.”

18 HighLife


De overheid wil de kwaliteit en diversiteit een extern testpanel overlaten. Maar wie kan nou beter bepalen dan de coffeeshopexploitanten zelf? Wij zijn zelf het testpanel.

Rare constructies

kostprijs worden verrekend. Als je veel

samenwerking een grote rol als het hier om

In de brief leggen de collega’s uit Breda uit

verschillende soorten hebt, die je bij

gaat. Dat zal niet zomaar verdwijnen.

waarom wij coffeeshopondernemers zelf

verschillende telers bestelt dan kan dat

tijdens de overgangsfase moeten kunnen

behoorlijk in de kosten lopen. Elke dag

Vertragingstechnieken?

bepalen of de telers zover zijn dat het

aanvoeren zal er wel niet meer bij zijn. Dat zal

De ministers Kuipers (VWS) en Yesilgöz-

experiment van start kan gaan. Dat kan pas als

hoogstens twee keer per week worden. Er

Zegerius (Justitie en Veiligheid) onder-

de kwaliteit en de diversiteit - en niet te

werd ons gevraagd wat de minimum

streepten tijdens het Tweede Kamer debat

vergeten de continuïteit van de leveringen -

hoeveelheid is die we denken van een soort

op 12 mei nog een keer dat zij alles op alles

van de legaal geteelde cannabisproducten op

te bestellen. Verschillende collega’s dachten

zetten om het proces te bespoedigen. Het

orde zijn. Als je weken moet wachten op je

dat dit voor enkele bijzondere soorten tussen

wachten is nog op de goedkeuring van de

producten dan wordt het natuurlijk ook niks.

de 80 en 100 gram is. Dat hangt uiteraard ook

tiende teler en het aanwijzen van één grote

De overheid wil dat aan een extern testpanel

af van de opslagruimte die je in je winkel hebt.

stad die aan het experiment zal gaan

overlaten. Maar wie kan nou beter bepalen dan

Er wordt hoogst waarschijnlijk één transpor-

deelnemen. Inmiddels wordt daarvoor niet

de coffeeshopexploitanten zelf of de lichten

teur uitgekozen die alle transporten gaat

alleen meer gekeken naar de G4 gemeenten

op groen kunnen? Wij zijn zelf het testpanel.

doen. Dat wordt nog een leuk puzzelwerkje

(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en

De meeste collega’s doen dit al meer dan

voor de betreffende partij.

Utrecht) maar zijn alle gemeenten met meer

dertig jaar. Je kunt toch geen oordeel over een

dan 100.000 inwoners opgeroepen om voor

product geven op basis van een sample. De

Bestellingen

het zomerreces aan te geven of ze interesse

collega’s schrijven terecht dat de “productie

De collega’s wezen er ook nog op dat er

hebben. Dat is een vreemde wending. Acht

van het geteste materiaal eerst op gang zal

tijdens het experiment geen sprake kan zijn

van de tien reeds aangewezen experiment-

moeten komen om te kunnen peilen of het

van een volledige vrije markt. Zij wijzen er op

gemeenten hebben ook meer dan 100.000

nieuwe product verkoopwaardig is. En hoe de

dat grote coffeeshops veel grotere bestellin-

inwoners. Alleen Heerlen en Hellevoetsluis

consument reageert op het nieuwe product.”

gen bij de telers kunnen plaatsen (bijvoor-

zijn kleiner. Dit is typisch weer een politieke

Voor ons is dat logica van de bovenste plank. Ik

beeld 500 kilo). De kans bestaat dan dat

oplossing. Hoezo zou je dan nu nog een

vraag me wel eens af of het nou pure

coffeeshops die kleinere bestellingen (van 1 á

elfde gemeente mee moeten laten doen

onwetendheid is of dat het vooral met

2 kilo) plaatsen steeds buiten de boot vallen

met alle vertraging die dat oplevert? Kuipers

wantrouwen jegens onze branche te maken

en “niet over A-kwaliteit kunnen beschikken

ontkent stellig dat er sprake is van vertra-

heeft, dat er steeds weer van die rare construc-

omdat die al in grote hoeveelheden zijn

gingstechnieken. Wel geeft hij toe dat het

ties worden bedacht die de boel alleen maar

besteld door coffeeshops met een grotere

een hobbelig traject is. Het idee om het

ingewikkelder maken.

omzet.” Ze vinden dat elke deelnemer aan het

experiment dan misschien gefaseerd van

experiment een gelijke kans moet krijgen om

start te laten gaan, bijvoorbeeld door in

Transporten

de producten die zijn voorkeur hebben in te

enkele gemeenten alvast te beginnen,

De verplichte beveiligde transporten kunnen

kopen. Dat klinkt als een nobel streven. Maar

wordt vooralsnog echter niet als een optie

ook nog flink roet in het eten gooien. Dat

ik houd mijn hart vast. Dat zal niet eenvoudig

gezien. Wel kan er misschien van start

transport drijft de inkoopsprijzen natuurlijk

worden. In de huidige cannabismarkt spelen

worden gegaan als niet alle telers helemaal

flink op. Dat moet allemaal in de uiteindelijke

de gunfactor en de soms al jarenlange

klaar blijken te zijn. We gaan het beleven.

HighLife 19


Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

Duitsland: tussensprint naar legalisering, wetsvoorstel deze herfst verwacht Ongeveer gelijktijdig met het nieuws dat de wietproef nog meer vertraging heeft opgelopen, kondigde de Duitse minister van volksgezondheid Karl Lauterbach aan dat hij een tussensprint wil maken met het legaliseren van cannabis. Deze herfst moet er een wetsvoorstel op tafel liggen. Gaan de Duitsers onze wietproef inhalen? Lauterbach was aanvankelijk

kenmerken beschrijven en

geen voorstander van legali-

precies regelen welke winkels

sering, zei hij bij de aankon-

met welke kwaliteitscontro-

diging van de tussensprint,

les wiet aan mogen bieden.

maar hij heeft zijn mening

Want niet elke supermarkt

herzien. De gevaren van het

mag cannabis gaan verko-

verbod zijn groter als die van

pen, maar speciale winkels of

legalisering, zo ziet hij nu

apothekers die dat willen.’

in. Lauterbach: ‘Vanuit mijn oogpunt is het gebruik van

Drugstsaar

besmette cannabis nu een

In de komende maanden zal

groter risico dan gecontro-

de Duitse ‘drugstsaar’ Burkhard

leerde levering aan mensen

Blienert nationale en interna-

die op gecontroleerde wijze

tionale experts raadplegen

cannabis van verantwoorde

over thema’s als de teelt, de

kwaliteit consumeren.’ De

distributieketen en de belas-

minister doelt onder meer op

ting van cannabis. Een bedrijf

CBD wiet waaraan synthe-

dat staat te trappelen om

tische cannabinoïden zijn

cannabis te gaan verkopen is

toegevoegd. De tussensprint

het beursgenoteerde Duitse

is extra verrassend omdat Lauterbach nog in februari

cannabisbedrijf Synbiotic SE.

De Duitse justitieminister Marco Buschmann

in een interview had gezegd

Op 20 april maakte Synbiotic bekend dat ze een joint

dat de legalisering niet op de projectenlijst

lander bijna jaloers van worden. Neem deze

venture aangaan met de Enchilada-Gruppe,

voor dit jaar stond op zijn ministerie. Het

tweet van justitieminister Marco Busch-

een keten van franchise restaurants. Doel is

Deutsche Hanfverband (DHV), de groot-

mann, verstuurd op 9 mei: ‘De legalisering

de eerste franchise keten van cannabiswinkels

ste organisatie voor legalisering bij onze

van #cannabis komt eraan. Karl Lauterbach

in Duitsland te worden. Lars Müller, CEO van

Oosterburen, stuurde hem daarop een open

wil in 2022 een wetsontwerp indienen. Het

Synbiotic, lichtte in een persbericht de keuze

brief en lanceerde een Twitter actie met de

is realistisch mogelijk om de wet in het

voor een restaurantketen als partner toe.

hashtag #KarlamZug: Karl aan zet. Zo’n zes

voorjaar van 2023 te implementeren. We

Müller: ‘Enerzijds is de Enchilada-Gruppe een

weken daarna kwam Lauterbach met zijn

proberen het zelfs eerder te doen: het duurt

absolute franchiseprofessional en anderzijds

tussensprint.

meestal zes tot negen maanden voordat

zal de verkoop van zogenaamde ‘recreatieve

zo’n wet wordt aangenomen.’ Als het inder-

cannabis’ waarschijnlijk moeten voldoen aan

Haast

daad lukt om de legale cannabis al in de

regels die vergelijkbaar zijn met die van de le-

De druk om haast te maken komt niet alleen

lente van 2023 te koop aan te bieden, dan

vensmiddelenwetgeving. Zoals horeca mede-

van activisten maar ook van de begrotings-

halen de Duitsers doodleuk onze wietproef

werkers al worden voorbereid op de verkoop

commissie van het Duitse parlement. Die

in. Maar het opstellen van de legaliserings-

van alcohol op het gebied van bescherming

heeft bepaald dat het ministerie van volks-

wet is een ingewikkeld proces, benadrukte

van minderjarigen en productadviezen, zal

gezondheid geen PR budget krijgt als het

justitieminister Buschmann in een interview

het in de toekomst nodig zijn om medewer-

wetsvoorstel voor legalisering niet dit jaar

met de Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

kers in de cannabiswinkel op te leiden in het

wordt gepresenteerd. Je zou er als Neder-

Buschmann: ‘Zo moeten we de product-

verkopen van cannabis.’

20 HighLife


CANNABIS EXPO

GERMANY

2022 15 - 17 JULY

ARENA BERLIN

www.mary-jane.de|

maryjane.berlin|

TICKETS:

Mary_Jane_Berlin

Germany’s No.1 Cannabis Expo 10% DISCOUNT TICKETS Main Partner :

JuicyFields.io

CODE: highlife


Door: Michiel Panhuysen

Coffeeshops ontwikkelen alternatief plan

Toeristenverbod coffeeshops blijft Amsterdam beroeren It takes two to tango 22 HighLife


Drie Amsterdamse cannabisondernemers ontwikkelden een ambitieus plan om de coffeeshopsector transparanter en beter beheersbaar te maken. Het plan is een reactie op de oproep van burgemeester Halsema om alternatieven aan te dragen voor de handhaving van het ingezetencriterium in Amsterdam. Burgemeester Halsema spreekt zich al ruim een jaar in diverse interviews uit over haar voornemen tot handhaving van het ingezetenencriterium in Amsterdam. Voor wie de discussie tot nog toe ontgaan mocht zijn: Handhaving van het ingezetenecriterium betekent dat buitenlandse bezoekers die niet als bewoner in Nederland staan ingeschreven (lees: toeristen) de Amsterdamse coffeeshops niet meer in mogen.

HighLife 23


De reden die de burgemeester noemt voor

plooien. Dat is een gevolg van de wijze

een verschuiving van de verkoop van

het instellen van deze draconische maatregel

waarop het Nederlandse gedoogbeleid is

cannabis in de coffeeshop naar de verkoop

is al verschillende keren gewijzigd. De ene

geregeld. Dat zouden wij zelf ook liever

op straat zal leiden. Met alle overlast,

keer moet hiermee de overlast van het

anders zien’, legt een van hen desgevraagd

criminaliteit en risico’s voor de volksgezond-

massatoerisme in Amsterdam worden

uit. De burgemeester geeft nergens aan hoe

heid die dat tot gevolg heeft. Het lijkt erop dat

tegengaan. De andere keer zouden toeristen

een verkleining van de cannabismarkt tot

de meerderheid van de gemeenteraad hen

die coffeeshops bezoeken niet goed zijn voor

minder vermenging van boven- en

hierin steunt. De burgemeester is echter

het imago van Amsterdam: De burgmeester

onderwereld zou moeten leiden. ‘Deze

bevoegd om een maatregel als deze zonder

wil minder feesttoeristen. Volgens de laatste

niet-onderbouwde suggestieve aannames

goedkeuring van de gemeenteraad of

lezing zou dat slechts bijvangst zijn. De

leiden ertoe dat wij weinig vertrouwen

overleg met de coffeeshops door te voeren.

maatregel is volgens de burgemeester vooral

hebben in de bedoelingen van de burge-

Het gaat hier immers om handhaving van de

bedoeld om de cannabismarkt kleiner te

meester. Wij gaan elke drie jaar door de

openbare orde en dat is de verantwoordelijk-

maken. De aanname is dat daarmee

BIBOB.’ Mocht er sprake zijn van ernstig

heid van de burgemeester. Omdat Halsema

ondermijning en witwaspraktijken kunnen

georganiseerde criminaliteit en ondermij-

niet blind is voor de stevige kritiek en zich

worden tegengegaan. En dat zou weer nodig

nende activiteiten dan heeft de gemeente

realiseert dat de maatregel verregaande

zijn om uiteindelijk tot verdere regulering van

voldoende instrumenten in handen om een

gevolgen heeft voor de hoofdstad, heeft ze

de coffeeshops te kunnen overgaan.

gedoogverklaring in te trekken.

de coffeeshopbranche en de gemeenteraad

Onrechtvaardig

Verzet

zodat zij de maatregel niet hoeft in te voeren.

De initiatiefnemers die het plan met

Het voornemen van de burgemeester stuit

Dit betekent geenszins dat de maatregel van

alternatieve voorstellen hebben laten

niet alleen op verzet bij de Amsterdamse

tafel is. De toekomst zal moeten uitwijzen of

opstellen ervaren het geschetste beeld dat

cannabissector. Ook wetenschappers,

de burgemeester serieus ingaat op aange-

coffeeshops vatbaar zijn voor ondermijning

experts, buurtwerkers, vertegenwoordigers

dragen alternatieven.

en georganiseerde criminaliteit als zeer

van de horecasector, lokale ondernemers en

onrechtvaardig en als een onjuiste weer-

bewoners van de binnenstad spreken zich fel

Cannabisbestellingen

gave van de praktijk. ‘Wij moeten noodge-

uit tegen de plannen om toeristen uit de

Drie Amsterdamse ondernemers (Barney’s,

dwongen zaken doen met producenten en

coffeeshops te weren. Zij vrezen dat

Best Friends en Sensi Seeds) pakten de

handelaren die illegale activiteiten ont-

handhaving van het ingezetencriterium tot

geworpen handschoen op en kwamen met

opgeroepen om alternatieven aan te dragen

Blowen op de grachten

24 HighLife


Drukte op het Damrak alternatieven. In de discussiepaper ‘It takes

wat de eventuele nevendoelen zijn. Tijdens

Eindhoven, Tilburg en Vlissingen heeft dat

two to tango’ staan acht voorstellen die de

de hoorzitting die de gemeente vorig jaar

gevecht opgegeven en is weer gestopt met

cannabismarkt transparanter en beter

hierover organiseerde spraken alle aanwe-

de tijdrovende en kostbare handhaving van

beheersbaar maken. De plannen sluiten aan

zige experts alleen maar over het tegengaan

het ingezetenencriterium. In Amsterdam

bij het uiteindelijke doel van Halsema om de

van massatoerisme dat met deze maatregel

wordt het waarschijnlijk nog lastiger dan in

coffeeshopsector stap voor stap te reguleren.

bereikt zou moeten worden. Zij waren het er

andere gemeenten. Toeristen komen immers

Een van de voorstellen is om coffeeshops

unaniem over eens dat de maatregel tot een

niet alleen naar de hoofdstad om een

cannabisbestellingen bij consumenten thuis

toename van de illegale markt zou leiden. In

coffeeshop te bezoeken, maar blijven

te laten afleveren. Dat is handig voor de

ieder geval tijdelijk. Hoe tijdelijk? Daarover

doorgaans meerdere dagen. En daarbij komt

consumenten, het scheelt bewegingen van

verschillen de meningen.

ook nog eens dat Amsterdam krap zit wat

bezoekers van en naar de coffeeshop en het

betreft handhaving. Toen Ajax in mei

neemt de illegale verkoopdiensten die

Cherry Picking

landskampioen werd was er niet voldoende

hetzelfde doen de wind uit de zeilen. Het

Volgens Halsema is niet met zekerheid te

politie voorhanden om de huldiging op het

voorstel is gewaagd, want momenteel zijn

zeggen dat de illegale markt groter wordt. Uit

Museumplein te organiseren. Meer handha-

bezorgdiensten van cannabisproducten

onderzoek zou immers blijken dat 15% van de

vers inzetten lijkt niet haalbaar.

verboden. Maar het coffeeshoplandschap

toeristen niet meer naar Amsterdam komt als

ziet er sinds het coronatijdperk en de

zij de coffeeshop niet meer in mogen. De

Historisch perspectief

invoering van het tabaksverbod in de

coffeeshops noemen dit een voorbeeld van

Amsterdam is al sinds de jaren ‘60 een stad

coffeeshops heel anders uit. Het is tijd voor

cherry picking: je neemt uit een onderzoek

waar buitenlanders hun toevlucht nemen

vernieuwing. Een ander voorstel is om een

alleen die elementen die je kunt gebruiken

omdat het een vrije stad is. Daar hoort voor

aantal (populaire) coffeeshops naar

om je verhaal te onderbouwen, maar sluit de

een aantal vrije geesten ook de consumptie

stadsdelen te verplaatsen waar geen of

ogen voor de andere helft van het verhaal.

van drugs bij. Vanaf halverwege de jaren ’90

weinig coffeeshops zijn. Lokale consumenten

Die andere helft toont aan dat nog steeds

worden coffeeshops gedoogd als verkoop-

hoeven dan niet meer de binnenstad in om

85% van de toeristen wel komen, waarvan

punten van cannabis. Maar naast de

cannabis te kopen en toeristen worden beter

pakweg de helft een jointje wil roken nu ze

coffeeshops is ook de ‘illegale’ verkoop van

verspreid over de stad.

toch in Amsterdam zijn. En waar gaan deze

drugs altijd blijven bestaan. Het is onwaar-

mensen heen als ze niet in de coffeeshop

schijnlijk dat handhaving van het ingeze-

Hoorzitting

terecht kunnen? Juist ja. Er breken gouden

tenecriterium na al die jaren van ‘drugscul-

De ondernemers roepen de burgemeester

tijden aan voor illegale dealers.

tuur der vrije geesten’ de cannabismarkt zal

in de paper ook op om eerst nog eens met

verkleinen. Het is wél zeer aannemelijk dat de

alle betrokken partijen om tafel te gaan

Blowverbod op straat?

toerist in Amsterdam zijn toevlucht zal

zitten om te bepalen welke problemen er

Halsema denkt dat te kunnen tegengaan

nemen tot de straatdealer. Net als vroeger.

nou eigenlijk moeten worden opgelost.

door een (algeheel) blowverbod op straat in

Net als in Milaan, Londen of Parijs.

Doordat er steeds weer andere versies in de

te stellen en extra hard op te treden tegen

De verwachting is dat Halsema binnenkort op

media terechtkomen, is het voor hen nog

straatdealers en andere illegale verkooppun-

het plan reageert. Dan zal blijken of ze bereid

steeds niet duidelijk wat het hoofddoel is en

ten. Een aantal gemeenten, waaronder

is om serieus naar alternatieven te kijken.

HighLife 25


26 HighLife


Tekst en fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

Wordt cannabis weer legaal in Nepal? Bijna een halve eeuw nadat Nepal onder forse Amerikaanse druk cannabis verbood, lijkt de kans op legalisering groter dan ooit. Maar er zijn nog heel wat beren op de weg, vertelt Rajiv Kafle, de bekendste cannabisactivist van Nepal. ‘We plannen protesten en een programma van burgerlijke ongehoorzaamheid in de komende zestig dagen. Met hongerstakingen als dat nodig is.’

Ooit was de Nepalese hoofdstad Kathmandu

Vietnam ontdoken om in Nepal hasj te roken.

parlementsleden in januari 2020 indienden

de eindbestemming van de legendarische

In 1973 trok de Nepalese regering alle

om cannabis te legaliseren. De gangmaker

Hippie Trail, die vanuit Europa via Turkije, Iran,

vergunningen voor cannabiswinkels en telers

achter die motie, Birodh Khatiwada, is

Afghanistan en India naar het dak van de

in. Drie jaar later werd een nieuwe drugswet

inmiddels minister van volksgezondheid.

wereld leidde. In Amsterdam kon je in 1971 voor

van kracht, die cannabis volledig verbood. De

Tegen het Franse persbureau AFP zei hij in april

niet meer dan zeventig Amerikaanse dollars

regering kon nog wel uitzonderingen maken,

van dit jaar: ‘Cannabis werd traditioneel

een kaartje kopen voor de Magic Bus naar

bijvoorbeeld voor de productie van medicij-

gebruikt in Nepal. Het is geen drug die

Kathmandu. De wereldberoemde schrijver

nen op basis van cannabis.

extreem schadelijk is voor het lichaam. Onze voorouders gebruikten het en onze religieuze

Paulo Coelho publiceerde er in 2018 een autobiografische roman over, Hippie: ‘Wie daarnaartoe gaat komt niet terug

Legaliseren

teksten keuren het goed. Het is niet te

Sinds 1976 is cannabis één dag per jaar “legaal”,

rechtvaardigen dat een arm land als het onze

bij de viering van MahaShivatri, het feest ter ere

cannabis als drug moet behandelen. Onze

– tenminste niet de eerste twee, drie jaar.

van de hindoegod Shiva. Hindoes beschou-

mensen worden gestraft en vermoord, de cor-

Dat zeggen de chauffeurs.’

wen cannabis als een geschenk van Shiva aan

ruptie is toegenomen door smokkel, omdat

Ontvoeringen? Overvallen?

de mensheid en als één van de vijf heilige

we besluiten volgen van ontwikkelde landen

‘Nee, dat niet. De voornaam van Kathmandu is “Xangri-lá”, de vallei van het paradijs. Als je kunt wennen aan de hoogte, vind je daar alles wat je in het leven nodig hebt.’ De hippies en andere jongeren die eind jaren zestig en begin jaren zeventig naar Kathmandu reisden belandden als vanzelf in Jhochhen Tole, een kleine straat in het centrum die nog steeds bekend staat als Freak Street. Cannabis was legaal en groeide uitbundig in het wild, zelfs even buiten de hoofdstad. Diverse winkels, theehuizen en hotels boden cannabisproducten aan. Niet alleen hasj, maar ook taarten, snoepjes, thee, koffie en yoghurtdrank (bhang) met cannabis. ‘Let us

Rajiv Kafle

take higher’, stelde het Eden Hashish Centre bezoekers voor op flyers, ‘come visit us any

planten. Tijdens MahaShivatri arresteert de

die nu doen wat ze willen. Die ongelijkheid

time for all your hashish needs’. Maar aan dit

politie niemand voor het roken van cannabis,

kunnen we niet voortzetten.’ In mei 2020 is een

aardse paradijs kwam een einde door

de andere dagen van het jaar kan dat wel

wetsvoorstel geïntroduceerd om cannabis te

Amerikaanse druk. Volgens sommige bronnen

gebeuren. Het protest tegen het door Amerika

legaliseren, met volledige steun van minister

omdat de regering Nixon vond dat er teveel

afgedwongen cannabisverbod groeit al een

Khatiwada. Maar de oppositie vertraagt de

Amerikaanse jongemannen de dienstplicht in

paar jaar. Een mijlpaal was een motie die 48

behandeling van het voorstel, vertelt Rajiv

HighLife 27


Kafle, de bekendste cannabisactivist van

volledige wet is aangenomen en het medici-

zaamheid in de komende zestig dagen. Met

Nepal. Kafle: ‘Het huidige parlement voltooit

nale programma wordt uitgerold. We hebben

hongerstakingen als dat nodig is. We hebben

zijn vijfjarige termijn over zes maanden, in

al een bepaling in de huidige wetgeving die

geen subsidie of financiering, dus we proberen

november zijn er verkiezingen gepland. Dit is

heroïnegebruikers legale toegang geeft tot

de campagne met kleine donaties te runnen.’

onze laatste kans om het wetsvoorstel dat in

methadon op recept. We vragen de regering

mei 2020 is geregistreerd te behandelen in het

om hetzelfde programma te gebruiken voor

parlement, want dat voorstel vervalt als het

medicinale cannabis. Dat kunnen ze volgende

parlement wordt ontbonden. Als we de

week doen als er politieke wil is.’ De 60 dagen

Activisten in Kathmandu zamelen handtekeningen in

directe actie campagne bestaat uit het

Zijn er afzonderlijke wetsvoorstellen voor medicinale en recreatieve cannabis of is er één voorstel voor beide?

verzamelen van handtekeningen voor petities

Kafle: ‘Er is één voorstel dat over allebei gaat, de

door heel Nepal en een lobby bij diverse

zogenaamde ‘Wet op de teelt en regulering van

ministeries om het legaliseringsproces op

cannabis’. Die is gericht op decriminalisering

humanitaire gronden te versnellen voor

van zes planten voor persoonlijk gebruik,

patiënten met aids/HIV, kanker en andere

zonder enige vergunning. De meeste

aandoeningen. Kafle heeft zelf HIV en gebruikt

Nepalezen doen dat al om de cannabis te

cannabis als medicijn. ‘We plannen protesten

gebruiken om geiten, koeien en ander vee te

en een programma van burgerlijke ongehoor-

behandelen als ze diarree hebben. Voor

komende maanden niet tot een besluit komen, dan moet er na de verkiezingen een nieuw wetsvoorstel worden ingediend.’

60 dagen directe actie campagne Daarom organiseert Kafle met andere activisten een ’60 dagen directe actie campagne’. Kafle: ‘Een nationale en wereldwijde solidariteitscampagne om het parlement onder druk te zetten, met als thema “Patiënten kunnen niet wachten”. Sinds het standpunt van Nepal over het opnieuw classificeren van cannabis voor medicinaal gebruik en onderzoek is veranderd, staat de regering onder druk om onderzoek vergunningen te verlenen en amnestie te geven aan patiënten, t​​ otdat een

Sinds 1976 is cannabis één dag per jaar ‘legaal’, bij de viering van MahaShivatri, het feest ter ere van de hindoegod Shiva. Hindoes beschouwen cannabis als een geschenk van Shiva aan de mensheid en als één van de vijf heilige planten. 28 HighLife

Eden Hashish Centre, 1973


onderzoek- en ontwikkelingsvergunningen

hippies die “Nepal” tot een wereldwijd merk

aan te vragen. Zo’n soort voorstel is al in

hebben gemaakt. In werkelijkheid zijn er maar

behandeling en ik vermoed dat ze alleen

heel weinig traditionele hennepstof-fabrikan-

geïnteresseerd zijn in het genetisch profileren

ten en de meeste hennepstoffen worden

van de landrassen en het bezit van de

geïmporteerd uit China en genaaid in Nepal. Na

intellectuele eigendomsrechten. Ik vermoed

de aardbeving in Nepal [in 2015, db] heeft de

ook dat ze geld hebben van Amerikaanse telers

Amerikaanse regering belastingvrije quota

en zadenbanken voor unieke en wilde soorten.

ingesteld voor kleding en andere natuurlijke

We hebben een Thais voorbeeld van hoe we

stoffen. Vandaar dat het Made in Nepal met een

dat kunnen voorkomen, zodat de intellectuele

wietblad en THC Free-teken slechts een

eigendomsrechten in het land van herkomst

generiek merk is dat door de meeste expor-

blijven. Maar helaas hebben we niet genoeg financiële middelen om ons te ondersteunen in de strijd voor octrooi oppositie als dat gebeurt.’ ‘Er zijn nog meer risico’s en bedreigingen, zoals niet gehoord worden omdat grote kruidengeneeskundebedrijven, zoals de Indiase miljardenbedrijven Dabur en Patanjali, bij de

Tempel in Kathmandu

overheid lobbyen voor z​​ eer hoge drempels ​ voor kweekvergunningen, die kleine boeren

De goede oude hand gewreven ‘charas’ en de temple balls zijn zeer zeldzaam geworden, omdat de kennis verloren gaat na vijftig jaar verbod.

grootschalige teelt heb je een vergunning van

zich niet kunnen veroorloven. Er is een kans dat

de overheid nodig. Je mag niet rechtstreeks

India of China zich verzetten tegen de

aan de consument verkopen, maar de overheid

progressieve koers van Nepal en diplomatieke

zal de cannabis opkopen en verkopen aan

druk uit gaan oefenen om die tegen te gaan.

medische gebruikers en farmaceutische

We vrezen dat ze eerst naar hun economische

bedrijven. Het belangrijkste doel is om actieve

belangen kijken. Andere bedreigingen zijn

farmaceutische ingrediënten te exporteren

uiteraard politieke onzekerheid, gebrek aan

naar de internationale markt. Maar de laatste

financiële middelen om de logistiek voor

teurs wordt gebruikt. Er zijn maar weinig

tijd probeert het verantwoordelijke ministerie

activisten te financieren. We hebben echter

traditionele wevers, die meestal in de zeventig

van binnenlandse zaken binnen de bestaande

veel aandacht gekregen in de internationale

zijn, die de kennis kunnen overdragen, anders

wet mogelijkheden te vinden om een snel

media, dus we hopen dat het ons helpt bij het

zal die voor altijd verloren gaan. We zoeken naar

systeem te ontwikkelen om de lokale wetge-

aanpakken van deze risico’s en bedreigingen

manieren om hun proces- en productoctrooi-

ving aan te passen na onze herpositionering in

voor de legalisatiecampagne.’

en te documenteren en lokaal te registreren,

het Enkelvoudig Verdrag van de VN uit 1961.’

Roken er eigenlijk meer mensen hasj of wiet in Nepal tegenwoordig? Kafle: ‘Afgaand op gesprekken met vrienden denk ik dat meer mensen over het algemeen wiet roken. Het hangt ook af van de verschillende geografische regio’s, zoals de vlakke Terai regio in het zuiden tot middelhoge gebieden zoals Kathmandu en het machtige Himalaya-gebergte dat grenst aan Tibet in het noorden. Mensen in heuvels en steden als Kathmandu en Pokhara gebruiken hasj van wisselende kwaliteit en vervuiling. De goede oude hand gewreven ‘charas’ en de temple balls zijn zeer zeldzaam geworden, omdat de

Birodh Khatiwada

kennis verloren gaat na vijftig jaar verbod.’ zodat de kennis niet wordt gestolen en door

Kafle: ‘Het grootste risico is denk ik dat de

Laatste vraag: hier in Europa zijn best veel hennepproducten uit Nepal te koop, zoals tassen en kleding. Is hennep helemaal legaal in Nepal?

overheid alleen grote bedrijven of universitei-

Kafle: ‘Ja, Nepal exporteert veel henneppro-

rechten niet verliezen.’

ten met veel financiële middelen toestaat om

ducten naar de VS en Europa - dankzij de

Wat ziet je als de grootste risico voor de campagne voor de legalisering van cannabis?

grote bedrijven in hun belang wordt gebruikt. Ook hier zijn gebrek aan expertise en fondsen onze uitdagingen om ervoor te zorgen dat we onze merkwaarde en intellectuele eigendoms-

HighLife 29


Door: Redactie HighLife

‘Een leven gewijd aan cannabis en cannabinoïden’ Op 3 juni vond in Amsterdam de voorvertoning plaats van ‘The Doctor - Franjo Grotenhermen’. De documentaire gaat over het leven van deze baanbrekende arts in Duitsland die als eerste in de gezondheidssector het therapeutisch potentieel van medicinale cannabis in Europa bevorderde. De film is gemaakt door MYCB1, een Nederlands bedrijf in gezondheidstechnologie dat farmaceutische zorg verleent aan patiënten.

Franjo Grotenhermen is arts, onderzoeker en een politiek activist die

vakgebieden, en als invaller bij huisartsenposten en interne

vecht voor het recht van zijn patiënten op legale toegang tot

geneeskundepraktijken. Sinds februari 1990 ben ik arbeidsonge-

medicinale cannabis. De film, waarin hij de hoofdrol heeft, geeft

schikt en sinds april 1992 met vervroegd pensioen. Ik werd gediag-

medisch inzicht in het onderzoek naar de therapeutische rol van

nosticeerd met een aandoening van de kleine vaten met een

cannabinoïden alsmede belangrijke spelers op dat gebied. Franjo is

uitgesproken orthostase stoornis. Sinds 1990 ben ik dus gedwongen

gediagnosticeerd met een ziekte van te kleine bloedvaten met een

het grootste deel van mijn leven liggend door te brengen en heb ik

orthostase-stoornis. Sinds 1990 is hij daarom gedwongen het

mijn artsenpraktijk moeten opgeven. Vanaf 1993 heb ik dankzij mijn

grootste deel van zijn leven liggend door te brengen. Hij leverde

kennis van de biomathematica, adviezen gegeven voor het schrijven

meer dan 35 bijdragen aan tijdschriften, heeft 14 boeken, 28

van wetenschappelijke verhandelingen en biometrische evaluaties

boekbijdragen en 7 meningen van experts over cannabis op zijn

op het gebied van onderwijs, psychologie en geneeskunde, voordat

naam staan. De 53 minuten durende documentaire is gefilmd

ik mijn werktijd bijna volledig concentreerde op cannabis en

tijdens de tiende Conference on Cannabinoids in Medicine in Berlijn

cannabinoïden.’

in 2019, georganiseerd door de International Association for Cannabinoids in Medicine (IACM). De film is een reis door zijn leven en werk van de afgelopen 30 jaar met interviews met collega’s en collega-wetenschappers, onderzoekers en industriepioniers zoals Raphael Mechoulam, Aleksi Hupli, Manuel Guzmán, Mark Ware, Michael Carus en Tjalling Erkelens.

Biografie Franjo Grotenhermen schreef zelf deze onderstaande biografie over zijn leven: ‘Ik ben geboren op 5 juli 1957 als oudste van vier kinderen van de landbouwer Anton Grotenhermen en zijn vrouw Josefa Grotenhermen. Mijn geboorteplaats is een klein dorp met ongeveer 200 inwoners in Noordrijn-Westfalen, genaamd Robringhausen. Ik kreeg van mijn ouders de naam Franz-Josef, maar heet sinds het begin van mijn studie Franjo en heb deze naam sindsdien altijd gebruikt. Ik heb twee zonen, Bruno, geboren op 22 september 2004, en Arno, geboren op 13 februari 2009. Ik heb mijn schoolopleiding aan het Gymnasium Erwitte afgerond in 1976. In hetzelfde jaar begon ik mijn medische studie aan de Universiteit van Keulen in het wintersemester van 1976/77. Tijdens mijn studie was ik politiek actief. Van 1977-1985 was ik lid van het Keulse studentenparlement. Van 1980-1982 was ik woordvoerder van de Keulse geneeskundestudenten. Van 1982-1984 was ik cultureel medewerker van het Algemeen Studentencomité (AStA) van de universiteit van Keulen, en van 1983 tot 1984 was ik ook de tweede voorzitter van het AStA. Als cultuurcoördinator organiseerde ik culturele evenementen aan de universiteit. In 1985 sloot ik mijn studie af met het medisch staatsexamen. Daarna werkte ik als arts-assistent in het ziekenhuis in diverse

30 HighLife

Meer info: www.mycb1.tvTekst: Arjan van Sorge | foto’s: Marc van der Maas

32 HighLife


“We zijn zo stoned als Johnny Jordaan toen hij de Parelvissers zong, trust me”

DE PORDERS JE MOET JEZELF NIET WILLEN BEPERKEN

Zelf willen ze het geen supergroep noemen, maar De Porders hebben er alles van weg. De band bestaat niet alleen uit kopstukken uit de Amsterdamse alternatieve scene, maar maakt ook nog eens een heel pakkende mix van ska en Johnny Jordaan. HighLife 33


Ska en rocksteady, gemengd met de

toe gooit ook Pieter Both (Beef) zijn stem erin.

maken van arbeiders die op tijd op hun werk

levensliederen van zanger Johnny Jordaan

“De andere muzikanten zijn allen bandleden

moesten zijn. Vaak werden ze door de

(1924 - 1989). Deze geboren Jordanees leidde

van het roemruchte Jah6 geweest, op gitarist

familie betaald, maar soms ook door de

een bewogen leven, maar in zijn muziek kon

Marcel Cornelissen na.” Jah6 maakte vanaf

werkgever. Ze tikten met een stok op de

hij zich uiten. Zo zong hij smartlappen als Bij

2009 reggae met nummers van o.a. Andre

deur of het raam, of gebruikten een

Ons In De Jordaan, Geef Mij Maar Amsterdam,

Hazes, Tante Leen en Corry Konings. “En er is

blaaspijp met steentjes of erwten erin. Die

Een Pikketanussie en De Afgekeurde Woning.

overlap naar Paul’s andere band, Amsterde-

porders moesten uiteraard wel zelf op tijd

Hij scoorde vele hits en was niet alleen

lics, en sommigen hebben ook in Gotcha

opstaan, en namen daar soms een andere

populair in zijn legendarische Amsterdamse

gespeeld. The usual suspects. Je zou het een

porder voor in dienst. Na de Tweede

buurtje, maar in heel Nederland. En nu zetten

supergroep kunnen noemen, maar wij

Wereldoorlog was het gedaan met deze

De Porders hem weer in het zonnetje.

noemen het liever De Porders.”

beroepsgroep, want er kwamen massaal

Lumineus idee

Vroeg op

Hoe komen ze daar toch bij? Jaro (DJ, MC en

“Een porder was iemand die vroeger

een van de eigenaren van café Checkpoint

beroepsmatig ’s morgens mensen wakker

Nooit verloren gaan

Charlie, vlakbij de Jordaan): “Onze zanger

maakte. Wekkers waren duur en onbetrouw-

De Porders spelen uitsluitend nummers van

Paul van Musscher is de volle achter- achter-

baar, en je moest toen vooral allejezus vroeg

Johnny Jordaan. “Johnny gaf de voorzetjes, wij

neef van Johnny Jordaan. Zelfde achternaam,

op om weinig te verdienen. Tegenwoordig

koppen ze in met die rocksteady vibe. Maar we

en ik weet niet of dat als een schok komt bij

kun je ook later op de dag weinig verdienen.

putten inspiratie uit het leven zelf, zoals bij het

sommige mensen, maar die is dus niet

Mijn opa was porder. Struikelde nog eens op

levenslied gebruikelijk is. Geschiedenis, ook.

‘Jordaan’. Paul begon het spoor van z’n

de overloop in het donker over wat-ie dacht

Zanger Pieter Both, ex-Beef, had bijvoorbeeld

illustere familielid te volgen en kwam op het

dat een tapijt was. Het bleek uit een gesprek

een oma die garnalen pelde voor Tante Leen.

lumineuze idee om zijn liedjes op oude ska en

de volgende dag om een lijk te gaan; de die

Het is ons met de brijpotlepel ingegoten,

rocksteady te zetten. Past als een polshor-

nacht overleden pater familias van twee

zogezegd. En het Amsterdamse chanson is

loge. Zelfde tijdvak ook; jaren 50/60.”

hoog. Zo kreeg die man nog een schop na…”

natuurlijk van een schoonheid die opvolging

Overlap

Porder wekt porder

gaan. Uit de tijd dat wiegjes nog stijfselkistjes

Paul zingt, Jaro is spreekstalmeester, en af en

Het vergeten beroep bestond uit het wakker

waren, je weet toch.”

betrouwbare en goedkope wekkers beschikbaar.

verdient. Opdat die liedjes nooit verloren

34 HighLife


Straat

Thaise wiet en Paul heeft een extra speciale

langzaam mogelijk. Ga niet roken met IJsblok,

En dan: de ska en rocksteady. “Alles drijft op

band met cannabis. Behalve dat hij cannabis

is de moraal van dit verhaal! Je gaat om.”

hoe Jamaica klonk in de jaren 50 en 60.

en hasj rookt - ook olie btw - denkt hij dat de

Voordat reggae zoals we dat nu kennen een

oplossingen voor het behoud van de planeet

Opnames

ding was. The Paragons, The Techniques, The

bij hennep liggen. Olie, plastic, vezels,

De Porders zijn nu bezig met een EP

Gladiators, en natuurlijk Alton Ellis en The

bouwmaterialen en ga zo maar door. Alles

opnemen en hebben nog wat optredens

De Porders zijn nog redelijk onbekend, maar

waar we nu onze planeet aan het leeghalen

staan. “Op 23 september presenteren wij de

dat kan veranderen. “Dit is een festivalband bij

mee zijn kan worden vervangen door hennep.

niet zo langspeelplaat oftewel EP in P3

uitstek, iedereen snapt dit, geloof me. En de

Hennep groeit als een bezetene, veel sneller

Purmerend Pop- & Cultuurpodium, en we

liedjes zelf zijn natuurlijk heel erg bekend, niet

dan bomen. Het is werkelijk van de zotte dat

staan op de Zwarte Cross. De opnames zullen

alleen in Amsterdam. We staan op de Zwarte

het zo lastig blijft om dat materiaal te

in juni / juli worden afgerond en er komen

Cross, en dat gaat helemaal goed komen.

gebruiken. Als het al gebruikt kan worden mag

speciale dub versies.”

Daarbij hebben we laatst wat guerrilla

er bijvoorbeeld geen spoortje THC inzitten.”

Ethiopians. Rocksteady heeft officieel maar zo’n twee jaar bestaan, tussen ’66 en ’68, maar heeft behoorlijk wat invloed gehad. Het was de modernisering van ska, zoals dat in de jaren ‘50 en begin ’60 gespeeld werd. Rude boy music, straat. En de bas werd syncopisch, in plaats van ‘rollend’ zoals bij ska. Je zou kunnen zeggen dat we ergens tussen Kingston en Amsterdam liggen.”

Mag lui klinken “Patrick en Paul zijn ooit begonnen om de liedjes van Johnny Jordaan om te zetten en toen Marcel erbij kwam maakten ze met z’n drieën de arrangementen. Ron, Bas en Rudi maken de sound compleet. We zetten de liedjes van Johnny om in de eerdergenoemde ska/rocksteady beats. De akkoorden blijven vrijwel hetzelfde, al is er een hoop ruimte. Het moet kloppen. Mag een beetje lui klinken. Alsof het een hete zomer is en iedereen heeft een kater.”

Guerilla optredens

De Porders bestaat uit:

optredentjes gedaan in de Jordaan, onder andere voor de Westertoren, en op het Johnny

Soft drugs kanon

Jordaanplein, tussen de beelden van Tante

“We zijn zo stoned als Johnny Jordaan toen hij

Paul van Musscher - zang

Leen en Johnny. De reacties waren geweldig.”

de Parelvissers zong, trust me. Paul is een

Jaro Renout - stalmeester, achtergrond zang

notoir soft drugs kanon, in de studio en

Patrick Kuschel - bas, achtergrond zang

EP

erbuiten. En de liefde voor de plant heeft hij

Bas van de Biggelaar - toetsen

Ook bij De Porders vormde covid-19 een

niet alleen. Daarbij zingen we in Aan De Voet

Marcel Cornelissen - gitaar, achtergrond zang

probleem. “Het idee was om op Koningsdag

Van Mooie Wester in plaats van ‘heb er dikwijls

Ron Rotteveel - drums, achtergrond zang

2020 een gig te doen met de liedjes, toen kwam

staan te dromen’ gewoon ‘heb er dikwijls staan

Rudi de Graaff - percussie, achtergrond zang

covid tussendoor. Maar we zijn met De Porders

te blowen’. Dan komt het dromen vanzelf.”

en Pieter Both - extra zang

achter de schermen altijd bezig gebleven om nieuwe Johnny Jordaan nummers om te

Je gaat om

zetten. Er staan nu genoeg liedjes klaar om een

Er wordt aardig gerookt bij De Porders, ook als

dubbel album op te nemen, maar we beginnen

er optredens zijn. “Tuurlijk, ervoor en erna. Je

met een niet zo langspeelplaat oftewel EP. We

moet jezelf niet willen beperken, snap je?”

hebben er zin in!”

Toch zijn er soms ook echt wel beperkingen… Jaro bijvoorbeeld blowt al z’n hele leven, je zou

Hennep

zeggen; die is wel wat gewend. Maar iedereen

Waar ze nog meer zin in hebben? “Ik houd van

heeft blijkbaar een grens. “Ik ben eens finaal

haze, en hasj. Het zorgt ervoor dat m’n AD/HD

omver geblowd door IJsblok van de Osdorp

onder controle blijft. Patrick houdt erg van

Posse. Naar huis op de fiets en dan vooral zo

HighLife 35


Door: Rob Tuinstra

Wiet kweken in de ruimte?

Chris Hadfield is een voormalige astronaut uit Canada die heeft gevlogen op de NASA Space Shuttle en de Russische Sojoez. Hij bracht ook tijd door op het Russische ruimtestation Mir en het internationale ruimtestation ISS. Onlangs trad hij toe tot de raad van adviseurs van het biotechbedrijf BioHarvest. Dat bedrijf opperde een wild idee: wiet kweken in de ruimte!

De foto van astronaut Chris Hadfield met een zak wiet was gefotoshopt; in werkelijkheid had hij een zak met paaseitjes voor de andere astronauten in zijn hand. Chris Hadfield stond eerder al eens in het middelpunt van de

Hadfield en BioHarvest CEO Ilan Sobel vertelden hoe ‘de ruimte

belangstelling. Tijdens zijn verblijf in het ISS ruimtestation plaatste de

misschien wel de perfecte omgeving is om buitenaardse cannabinoï-

groep Pictures In Space een foto van hem met een zak wiet in de

den van medische kwaliteit te produceren.’ Ilian Sobel: ‘We zien het

ruimte op Facebook. ‘Astronaut Chris Hadfield testing marijuana in

potentieel voor het kweken van waardevolle kleine cannabinoïden in

space’, stond erbij. Het bleek fake te zijn: in werkelijkheid had hij een

aanzienlijk grotere hoeveelheden in vergelijking met de groei op

zak met paaseitjes voor de ander astronauten in zijn hand. Hadfield

aarde. Deze unieke samenstellingen van cannabis met een volledig

kon er de lol wel van inzien. De voormalige astronaut gaat chill door

spectrum kunnen van grote waarde zijn bij het bieden van meer

het leven. Tijdens zijn verblijf in de ruimte kreeg hij door een aantal

geoptimaliseerde behandelingsoplossingen voor veel palliatieve

stunts miljoenen volgers. Hij speelde een cover van Space Oditty die

ziekten waar de huidige gesynthetiseerde verbindingen van de

meer dan 25 miljoen keer werd bekeken. David Bowie zelf kon de stunt

farma-industrie geen adequate oplossingen bieden.’ Voormalig

van het eerste liedje uit de ruimte wel waarderen: ‘Dit is waarschijnlijk

astronaut Hadfield was iets meer down to earth en bleef met beide

de meest aangrijpende versie van het nummer ooit gemaakt.’ Later

benen op de grond. Hij vertelde dat cannabinoïden slechts een

maakte Hadfield nog een album getiteld Space Sessions. Onlangs

onderdeel zijn van het kweekprogramma van BioHarvest, en wat hem

bracht hij zelfs een eerste boek uit. Zijn misdaadroman over de koude

echt naar het bedrijf dreef ‘de schaalbaarheid van het biotech-plat-

oorlog in de ruimte, De Apollomoorden, verscheen ook in Nederland,

form’ was, en hoe het veel van de landbouwproblemen kan oplossen

en kreeg van zowel critici als het publiek goede waarderingen.

waarmee we worden geconfronteerd bij het voeden van 10 miljard mensen. Kortom, voordat we echt cannabis in de ruimte gaan kweken,

Cannabis in Space Nu hij zich inzet voor BioHarvest vinden we Hadfield weer vaker in het nieuws. Een interview dat hij gaf aan Futurism trok de aandacht, omdat

36 HighLife

dat kan nog wel even duren.


MEDICAL RUNTZ Medical Seeds www.medicalseeds.net www.medicalseeds.net

HighLife 37


B-Real wil wietkwekers steunen B-Real van de legendarische rapgroep Cypress Hill heeft met zijn bedrijf Dr. Greenthumb drie nieuwe lijnen uitgezet: Loyal, Legacy en Unapologetic: ‘Loyal staat voor B Real’s toewijding aan kwaliteitscannabis waarbij ook op de prijs wordt gelet. Legacy is een eerbetoon aan alle kwekers die hun kwaliteit en authenticiteit de afgelopen decennia hebben behouden en Unapologetic spreekt de klant aan die de beste cannabis wil, ongeacht het budget.’ B-Real bezocht met meesterkweker Kenji Fujishima diverse cannabisfarms: ‘There are so many strains. We hebben echt moeten doorselecteren.’ Elke soort is afkomstig van kleinschalige Californische cannabistelers die zijn doorgelicht op geschiedenis, proces, authenticiteit en verbinding met de cannabisgemeenschap. ‘Deze soorten zijn ook een beetje het perspectief op het leven van Dr. Greenthumb”, aldus B-Real. Op de verpakking staat een QR code waarmee klanten kunnen checken welke kweker hun product heeft geteeld. B-Real: ‘Iedereen zou geweldige wiet moeten kunnen kopen. En die wiet moet dan ook komen van mensen die jij als consument zou willen ondersteunen. Shit, check out their content and make your own call if you think they hold it down. You should have that power today.’

HIGH HEMP &

H

Idis Elba: ‘Ik verkocht vroeger wiet’

H

Voordat Idris Elba doorbrak met rollen als Luther in de gelijknamige tv-serie had hij talrijke baantjes. Zo was de Britse acteur onder meer portier bij Carolines on Broadway, een populaire comedyclub in New York waar hij toekomstige sterren als Dave Chappelle ontmoette.Tijdens een interview in The Jess Cagle Show op

CURE

SiriusXM Channel 109 vertelde hij daarover een leuke anekdote: ‘David Chappelle herinnert zich me omdat hij wiet van me kocht.’ Waarna hij verder zei: ‘Ik verkocht vroeger wiet. Mag ik dat in de show zeggen? Ik had gewoon extra geld nodig. Ik was portier bij Carolines comedy club in New York en ik kan me al die komieken nog wel herinneren. Zoals David Chapelle.’ Op de opmerking van de radiohost dat cannabis zeer binnenkort legaal zal zijn in New York, antwoordde Elba lachend: ‘‘Nou, toen was het zeker nog niet legaal.’

George Harrison: All Things Must Grass

H 38 HighLife

Dad Grass viert het album All Things Must Pass van George Harrison zoals de legendarische muzikant het volgens zijn erfgenamen had gewild: het bedrijf lanceert de collectie All Things Must Grass, een verwijzing naar zijn album All Things Must Pass. De George Harrison Signature Edition Pre Rolled Joints bestaan uit biologische CBD- en CBG-melanges voor een ‘zachte stress verlichtende en stemming verbeterende buzz’. Er is verder een All Things Must Grass Dad Stash Box, vloeipapier, lucifers en andere merchandise. Volgens Dad Grass is het hele pakket met ‘een knipoog naar de seventies’ gemaakt. ‘We deinzen terug voor de overweldigende krachtige wiet waar jongere generaties tegenwoordig dol op zijn”, zegt medeoprichter en CEO Ben Starmer van Dad Grass. ‘Voor dit project wilden we een mildere soort joint maken, iets dat het type hoge kwaliteit, lage potentie en volledig natuurlijke top mixt met wat bestond toen George in de vroege jaren 70 actief was.’ En dat met de slogan: Just a classic smoke for a classic bloke.


H

Bella Thorne: ‘I can still roll that motherfucking joint’ Een van onze favoriete Hollyweed-sterren is Bella Thorne. De 24-jarige actrice neemt nooit een blad voor de mond en heeft daarnaast haar eigen cannabislijn Forbidden Flowers, die ze samen met Glass House Group runt. Thorne is een multi-talent. Naast acteren en zingen schrijft ze ook, en ze regisseerde de prijswinnende pornofilm Her & Him. Recent vertelde ze in een interview dat ze door haar vrienden bijkans als kampioene jointje-rollen is benoemd. Thorne: ‘Ik koop nooit voorgedraaide joints, ik draai mijn joints zelf. Ik blow ook alleen als ik zelf mijn jointje kan maken. Mijn vrienden zijn echt onder de indruk van mijn kwaliteiten op dat gebied, haha. En ik doe het overal, zelfs als ik heel lange nagels heb of wanneer ik aan het dansen ben in een club. I can still roll that motherfucking joint.’

Killer Mike en Weedmaps maken serie over wiet

H

Killer Mike heeft met Weedmaps, een toonaangevende online cannabismarktplaats, een serie documentaires over de Amerikaanse cannabisindustrie gemaakt. De reeks met de titel Tumbleweeds neemt vier steden onder de loep en is op VICE TV te zien. Men kijkt hoe de evolutie van de cannabiscultuur een impact heeft gemaakt in Las Vegas, San Francisco, New York en Chicago. Killer Mike bezoekt cannabis dispensaries en spreekt met illustere gasten als hiphoppionier Fab 5 Freddy. Verder zullen feiten en statistieken van het ‘insights-team’ van Weedmaps ‘opduiken’ om meer context te bieden over de geschiedenis van cannabis, sociale rechtvaardigheid en meer. Chris Beals van Weedmaps: ‘Killer Mike heeft een sterk standpunt over cannabis en spreekt zich al jarenlang uit voor legalisering, decriminalisering en sociale rechtvaardigheid. Met meer dan 1,7 miljoen volgers op sociale media gebruikt hij zijn invloed om een k​​ rachtig pleitbezorger voor de cannabisplant te zijn. Hij was dus een gemakkelijke keuze om de show te dragen.’ Killer Mike maakte eerder Trigger Warning with Killer Mike voor NetFlix.

Adam Devine: Cann we be friends? Acteur Adam Devine van de Pitch Perfect films heeft sit-com promo’s gemaakt voor het THC-drankje Blue Rhuberry van Cann. Devine staat al langer bekend als cannabist en heeft eerder in de branche geïnvesteerd. Devine: ‘Ik deel het scherm met een blikje frisdrank met THC. Is dat niet hilarisch?’ De Friends-parodie met de titel ‘Cann we be friends’ is de nieuwste stunt van Cann, het bedrijf dat eerder sterren als Gwyneth Paltrow, Rosario Dawson en Darren Criss als investeerders presenteerde. Het drankje is alleen in Californië beschikbaar via het Eaze-bezorgplatform en heeft 5 milligram THC in het tall boy-blik. Een tweede drankje, Blue Rhuberry Unspiked, heeft dezelfde smaak maar zonder de THC. Adam Devine: ‘Ik zie mezelf vaak als een soort vaderfiguur uit de jaren vijftig. Dan schenk ik geen alcohol voor mezelf, maar neem ik een Cann. I can’t wait to get you all high, or not, with Blue Rhuberry.’ De makers voegen daaraan toe: Don’t get stoned, get

H

canned. Maar dat lijkt wel erg veel op conned, vinden wij dan.

HighLife 39


Door: Redactie HighLife

NAIRA MARLEY I don’t do drugs, I just smoke weed

Naira Marley. Hey, ik wist niet dat Bob Marley nóg een zoon had, of is dit al een kleinzoon? Nee, niets van dat. Naira Marley is een Brits-Nigeriaanse artiest die in Nigeria nu zo’n beetje de populairste muzikant is. De succesvolle ster is ook uit het goede hout gesneden, gezien zijn uitspraak ‘I don’t do drugs, I just smoke weed’.

Bob Marley zou in totaal dertien kinderen

platenmaatschappij die door Naira is

Akintunde Abiodun Timileyin alias TI Blaze.

hebben gehad, maar Naira is daar niet een

opgericht. Zelf heeft hij een heel duidelijk

De politie claimt dat ze bij een inval in zijn

van. Zijn echte naam is Azeez Adeshina

standpunt over cannabis: ‘I don’t do drugs,

woning 2.7 kilo cannabis aantrof. Via

Fashola, hij werd in 1993 geboren in Nigeria

I smoke weed.’ In reactie op de arrestatie

Instragram hield de artiest zijn fans live op

en verhuisde op zijn elfde naar Londen.

van zijn vriend Zinoleesky schreef hij op

de hoogte van de inval. De zanger deelde

Een van zijn eerste songs laat al niets aan

Twitter: ‘No one should be in prison for

verder een video van zijn appartement in

de verbeelding over: Marry Juana ziet het

weed’. Daar heeft hij natuurlijk helemaal

wanorde terwijl hij de Nigerianen opriep

licht in 2015. Op dezelfde dag dat zijn hit

gelijk in. Een andere tweet over hetzelfde

om voor zijn team te bidden. Opvallend

Am I a Yahoo Boy wordt uitgebracht in

onderwerp: ‘It’s a very strange thing when

genoeg is er steun vanuit de kerk voor de

2019, wordt hij gearresteerd door de

u make nature illegal.’ Daarmee slaat hij de

blowende artiesten. Prophet Gabriel Evans,

Nigeriaanse politie wegens credit card

kop op zijn spijker, want hoe kun je

de leider van His Majesty Evangelical

fraude. Terwijl hij in de gevangenis in

inderdaad een plant verbieden die overal

Ministry, steekt zijn bewondering voor Naira

Lagos zit, komt een volgend nummer uit: 4

groeit. Cannabis is illegaal in Nigeria, maar

Marley niet onder preekstoelen of kerkban-

Nights In Ekohtiebo. Inderdaad, zo heet die

wordt wijdverspreid door de lokale

ken. Tijdens een dienst vertelde hij: ‘Die

gevangenis. Het is niet de laatste aanva-

bevolking gebruikt.

jongen rookt alleen maar een beetje wiet. Maar hij is goed bezig. He’s in his right

ring van de artiest met de autoriteiten. Tijdens de corona-epidemie komt hij

NDLEA op oorlogspad

senses. Naira Marley, his head is intact.’ Het

opnieuw in de cel omdat hij tijdens een

Agenten van de National Drug Law

lijkt er op dat de autoriteiten in Nigeria de

lockdown een concert organiseert. De

Enforcement Agency (NDLEA) hebben de

groeiende invloed van Naira Marley en zijn

fraudezaak loopt overigens nog steeds.

oorlog tegen cannabis de laatste flink

collega’s op de jonge bevolking willen

opgevoerd en arresteren steeds meer

indammen. Daar lijken ze niet in slagen,

Zinoleesky

artiesten. Enige maanden geleden werden

gezien deze reactie van een fan: ‘De

Inmiddels heeft Naira Marley andere sores

Zinoleesky en Mohbads opgepakt in Lagos

regering zal altijd goede dingen van de

met de autoriteiten. Eerder schreven we

omdat ze cannabis in bezit hadden. De

bevolking weg willen houden. Kijk naar Fela

over de arrestatie van Nigeriaanse

verdachten streamden het moment dat de

Kuti, Bob Marley, Naira Marley, Elon Musk. Zij

artiesten wegens het bezit van cannabis.

NDLEA ze in de boeien sloeg. In april was

roken allemaal wiet en ze horen bij de

Sommigen zitten bij Marlian Records, de

het de beurt aan de Nigeriaanse zanger

slimste mensen op de wereld!’

40 HighLife


Ultimate 3 in 1 Pack

King Size Slim

100% Recycled 100% Unbleached 100% Chlorine Free

Contains: 33 Unbleached Papers 34 Unbleached Tips s Foldable Rolling Tray

Your Most Natural Brand


Door: Redactie HighLife

Nipsey Hussle: The Marathon (Cultivation)

De muziekcarrière en cannabisbusiness van Nipsey Hussle zijn de onderwerpen van een nieuwe documentaire The Marathon (Cultivation), die onlangs in première ging op YouTube. De film is gemaakt door zijn broer Samiel ‘Blacc Sam’ Asghedom en volgt de vermoordde rapper/ondernemer terwijl hij zijn muziekcarrière lanceerde en aan zijn eerste cannabis dispensary werkte, met aandacht voor de Marathon OG-cannabissoort, geproduceerd door The Cure Company.

De documentaire gaat ook in op de

talent als rapper, maar ook zijn filantropie

iets moeten zijn dat zegt: ‘Volg Elon Musk,

uitdagingen waarmee hij werd geconfron-

en zijn niet aflatende inzet om de gemeen-

volg Mark Zuckerberg.’ I think that with me

teerd toen zijn activiteiten uitgroeiden tot

schap om hem heen te helpen. Hij was een

being influential as an artist and young and

een heus zakenimperium. Snoop Dogg is

echte entrepreneur en wees herhaaldelijk

coming from the inner city, it makes sense

een van zijn vrienden die in de film

deals met grote labels af als hem geen

for me to be one of the people that’s

verschijnen. Naast de filmpremière werd op

eerlijk partnerschap in zijn muziek werd

waving that flag.’

18 juni de vestiging van The Marathon

aangeboden. Zo verkocht hij een mixtape

(Collective) in Los Angeles geopend. ‘Onze

voor 100 dollar met een verklaring dat zijn

Kweekruimte

droom is uitgekomen’, aldus Samiel

muziek waardevoller was dan de muziekin-

In de film komt ook het kweken van

Asghedom. Nipsey Hussle, wiens echte

dustrie toestond. Zijn ondernemingen in

cannabis aan bod. De kijkers volgen de

naam Ermias Ashgedom was, werd in 2019

Los Angeles gebruikte hij om de lokale

jonge rapper en zijn crew terwijl ze

neergeschoten op de parkeerplaats van

gemeenschap te versterken. Put your

manoeuvreren rond de groeiende vraag

zijn Marathon-kledingwinkel. Hij won in

money where your mouth is, zoals de

naar Hussle’s veelgeprezen Marathon

2020 twee postume Grammy’s. De

Amerikanen zeggen. Nipsey Hussle sprak

OG-soort. Het beschrijft de ups en downs

moordzaak tegen de verdachte, die eerder

vaak en uitvoerig over het belang dat jonge

van hun toen illegale operatie en hoe dit

meldde 75.000 dollar voor de moord te

mannen van kleur zoals hijzelf eigenaar zijn

uitgroeide tot de nu legale cannabis

hebben gekregen, begint deze zomer.

van wat ze maken, en hij geloofde in zijn

dispensary in het hart van LA. Hoogtepun-

vermogen om van zijn hoekje van de wereld

ten van de film zijn onder meer als hij ons

Invloed

een betere plek te maken: ‘In onze cultuur

een rondleiding geeft door de Marathon

Na de dood van Asghedom herinnerden

zegt men vaak, ‘Volg de atleten, volg de

OG-kweekruimte en een speciaal optreden

vele sterren zoals Drake en Rihanna zich zijn

entertainers”. Dat is cool, maar er zou ook

van Snoop Dogg.

42 HighLife


Door: Rob Tuinstra

Wat zou legalisatie betekenen voor Nederland? Wat zou legalisatie van cannabis voor Nederland betekenen? Laten we ons deze vraag eens stellen. Want de regering verspilt nu kostbare tijd aan het wietexperiment voordat de onvermijdelijke stap naar legalisering wordt gezet. Steeds meer landen gaan ons voor. Het uitblijven van legalisatie

ving en belastingen de

heeft ons land al veel gekost.

consument duurder uit zou zijn.

Niet alleen geld, we durven

Canada en de Amerikaanse

rustig te stellen dat er tientallen

staat Michigan bewijzen echter

miljarden euro’s verloren zijn

het tegendeel. Je kunt daar al

gegaan, maar ook veel kennis.

wiet scoren vanaf €2,25 per gram. Neem Canada. Net als in

Vooraanstaande rol

Nederland hebben ze daar een

Laten we eens 20 jaar terug

sterke inflatie. Prijzen stijgen,

gaan in de tijd. Nederland was

maar er is één uitzondering:

een voorloper in de internatio-

cannabis. Dit jaar daalden de

nale cannabiswereld. De

prijzen van recreatieve en

cannabisindustrie floreerde. Er

medicinale wiet met respectie-

waren honderden growshops in

velijk 8.3 en 10.2%. Sinds Canada

Nederland actief, groothan-

in 2018 cannabis legaliseerde

delsbedrijven, zaadhandelaren,

zijn de prijzen zelfs met 25%

alle toeleveranciers van de

gedaald. Statistics Canada

groene sector, ongeveer drie

meldt dat in het laatste kwartaal

keer zoveel coffeeshops als nu,

van 2021 bijna twee-derde van

kortom, onze eigen cannabisin-

de wiet in Ontario over de

dustrie was zowel een banen-

toonbank ging voor 3 tot 6,50

motor als een winstgevende

Canadese dollar (2,25 tot 4,50

sector. Had de overheid toen de

euro) per gram. Bij deze lage

moed gehad om te legaliseren,

prijzen moet je dan wel

dan zouden we nu nog steeds

minstens 1 ounce (28 gram) wiet

een vooraanstaande rol in de

kopen. Maar daar kunnen we

internationale cannabiswereld

mee leven, nietwaar? Ook in

spelen. Ons land zou een

Michigan (VS) zijn blowers

kennistrefpunt van medicinale

goedkoop uit. De gemiddelde

cannabis voor wetenschappers en medici

huisuitzettingen van patiënten of vreed-

verkoopprijs was in maart 2020 17 dollar per

van over de hele wereld zijn. Met ons

zame thuiskwekers bij de teelt van een paar

gram. In maart dit jaar was dat volgens de

Hollandse DNA van onze handelsgeest

planten in eigen woning of tuin. Wellicht

Michigan’s Cannabis Regulatory Agency 7

gecombineerd met onze innovatieve

had de politie dan wel tijd gehad voor al die

dollar. Er zijn zelfs dispensaries die stunten

landbouwtechnieken zouden we de

geweldsmisdrijven, inbraken of andere

met 28 gram voor 70 dollar. Een dollar is

grootste producent van cannabis ter wereld

zaken die nu door tijdgebrek blijven liggen.

ongeveer 95 eurocent, dus tel uit je winst.

zijn. En wat hadden we dan wel niet

Dus om terug te komen op de stelling, wat

De reden voor de lage prijzen is het grote

bespaard op het gebied van de bestrijding

zou legalisatie voor ons land betekenen?

aanbod. Er zijn steeds meer legale produ-

van cannabis. Al die miljarden uren die door

Nou, heel veel. Ons land zou er een stuk

centen en de vraag blijft gelijk of stijgt

ambtenaren en politie zijn verspild aan het

beter voor staan dan nu en het zou een stuk

slechts licht, zodat consumenten spekko-

oprollen van hennepkwekerijen bijvoor-

leefbaarder zijn. Kortom, legaliseren, nu!

per zijn. Analisten verwachten dat de lage

beeld. Of het sluiten van de bloeiende

prijzen blijven, totdat er een sanering

growshopsector. Of de invallen bij groot-

Legale wiet duurder?

plaatsvindt. Niet elk bedrijf zal deze ‘race to

handels. Of het gekmakende afknijpbeleid

Sommige blowers zijn trouwens tegen

the bottom’ overleven, faillissementen zijn

rond coffeeshops. Of de mensonterende

legalisering. Zij menen dat door regelge-

onvermijdelijk.

HighLife 43


Toppers! Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown.

I’m an American man. (Looks more like a female, haha)

Bij een van onze leden onder HPS. CBD soort Charlotte’s Angel (met korting voor leden) van Dutch Passion.

Bij een van onze leden onder led. Skittelz LA Confidential Kush.

44 HighLife

De Dames lekker dadelijk in het zonnetje. Eleven Roses.


Diesel Automatic (RQS, met 15% korting voor leden). Heeft heerlijk buiten van het zonnetje genoten.

Mijn eerste binnenkweek, net voor de oogst, ik kweek normaal buiten. Linksachter Blueberry en de rest is Bona Dea CBD+. Bona Dea 1:1 is verrassend sterk gekweekt. Op de één of andere manier is mijn kweekje altijd iets aparts. Blueberry werkt fantastisch voor mijn spier- en gewrichtspijnen. Lekker ontspannend en zo ook Bona Dea. Bovendien slaap je heerlijk op beide soorten.

Bij een van onze leden onder HPS. KC Amnesia.

Een fijn buitenseizoen allemaal!

HighLife 45


Door: Ruud & Wil Oomen

Gedogen en onderzoek door gemeente naar terugverdientijd coffeeshop

Nieuwe wetgeving over ‘schaarse vergunningen’ De vorige uitgave heb ik een column geschreven over ‘gedogen of niet’ en wat de gevolgen zijn voor coffeeshops nu de gemeente bijna massaal vergunningen en gedoogverklaringen intrekken of niet meer verlengen. De gemeente doet dit omdat het volgens de gemeente wettelijk niet is toegestaan ‘schaarse’ vergunningen voor onbepaalde tijd te verstrekken of een schaarse vergunning voor bepaalde tijd na die tijd te verlengen. Een schaarse vergunning moet na een relatief korte periode worden opengesteld voor het publiek, zodat iedereen in aanmerking moet kunnen komen voor een schaarse vergunning. Het in de volksmond bekend zijnde verloten van een vergunning. Kort gezegd komt het erop neer dat vergunningen niet voor onbepaalde tijd mogen worden verstrekt indien die vergunningen ‘schaars’ zijn en ook niet mogen worden verlengd als de vergunningen voor bepaalde tijd zijn verstrekt. De gemeente vindt dat dit betrekking heeft op coffeeshops en de gedoogverklaringen. Dit betekent dat een coffeeshop slechts enkele jaren kan bestaan.

Gelijkheidsbeginsel Eind 2016 identificeerde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een Nederlandse rechtsnorm die inhoudt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen aan potentiële gegadigden de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar de beschikbare vergunningen (ECLI:NL:RVS:2016:2927, Vlaardingen). Deze mededingingsnorm is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel, dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen. Uit deze norm vloeit voort dat het bestuur een passende mate van openbaarheid moet verzekeren over de beschikbaarheid van de schaarse vergunning, de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria. Dit wordt de transparantieplicht genoemd. Uit de mededingingsnorm vloeit ook voort dat schaarse vergunningen in beginsel niet voor onbepaalde tijd, maar alleen voor bepaalde tijd mogen worden verleend.

46 HighLife

Hoelang duurt het voor een coffeeshop alle investeringen heeft terugverdiend?


Dienstenrichtlijn

bureau blijkt dat coffeeshops binnen

coffeeshops al invulling gegeven hoe om

Dit is weer ontstaan uit het Europese

enkele maanden hun geïnvesteerd

te gaan met ‘schaarse vergunningen’. Daar

beginsel van het vrij verkeer van diensten

kapitaal hebben terugverdiend en dat is

valt een gedoogverklaring onder, volgens

en volgens de Dienstenrichtlijn mag de

bepaald door allerlei aannames zoals

die gemeenten. Wij vinden dat geen uitge-

toegang tot de interne markt voor

brutowinstpercentages en omzetten waar

maakte zaak en adviseren dit niet te

dienstverrichters niet onnodig lang

men van uitgegaan is. De kosten zijn ook

accepteren. De weg naar de rechter staat

worden afgesloten. Daarom dient de

beperkt, omdat bijvoorbeeld geen/

dan open en zelfs dat wordt vaak door

geldigheidsduur van schaarse (stand-

onvoldoende rekening is gehouden met

gemeenten weersproken. De rechtbank

plaats)vergunningen te worden beperkt

liquidatiekosten van een bedrijf. Dit

heeft ook al meerdere keren uitgesproken

tot de periode die nodig is voor de

onderzoekbureau zet druk om coffee-

dat een gedoogverklaring geen schaars

afschrijving van de investeringen van de

shops te betrekken zodat die uitgangs-

recht is en daarom niet valt onder de

vergunninghouder en diens mogelijkheid

punten en aannames voor hun berekening

dienstenrichtlijn. De hoogste bestuurs-

om een redelijke vergoeding voor het

worden onderbouwd met cijfers van de

rechter moet hier nog over oordelen,

geïnvesteerde kapitaal te verkrijgen. Bij

hiermee is het verloten mogelijk buiten-

het bepalen van deze periode kan een

wettelijk. Het gevolg zal zijn dat een

onderzoek naar de markten waarop de verschillende dienstverrichters actief zijn, de nodige duidelijkheid bieden. De dienstenrichtlijn is in Nederland uitgewerkt in een Dienstenwet die vrijwel overeenkomstig is met de Europese Dienstenrichtlijn.

Terugverdienperiode en redelijk vergoeding voor kapitaal Er zijn al gemeenten druk doende om de terugverdientijd van kapitaal van een coffeeshop te beoordelen en vast te stellen. In Apeldoorn heeft de gemeente aan een zogenaamd onafhankelijk bureau

De rechtbank heeft al meerdere keren uitgesproken dat een gedoogverklaring geen schaars recht is en daarom niet valt onder de dienstenrichtlijn.

coffeeshop nog maar enkele jaren zijn bedrijf mag uitoefenen en dan wordt de vergunning weer opengesteld voor iedereen. De kans is dan erg klein dat dezelfde coffeeshophouder twee keer achter elkaar en gedoogverklaring krijgt.

Mijn advies: Niet meewerken aan dit soort onderzoeken van zogenaamde onafhankelijke onderzoeksbureaus om coffeeshophouders hun vergunning in te perken en/of niet meer te verlengen, omdat de coffeeshophouder toch al genoeg verdiend heeft en dit blijkt dan uit de terugverdientijd. Wordt de vergunning

de opdracht gegeven deze terugverdientijd of redelijke vergoeding voor geïnves-

coffeeshops. Dit onderzoeksbureau

niet verlengd, dan is juridische bijstand

teerd kapitaal van een coffeeshop vast te

presenteert zich als onafhankelijk en geeft

noodzakelijk en de weg naar de rechter is

stellen, zodat de lengte van de duur van

aan dat zij zo objectief als mogelijk de

dan mogelijk een oplossing.

een vergunning/gedoogverklaring

terugverdientijd willen vaststellen voor de

daaraan aangepast kan worden. Wij

gemeente. Zij vragen dan ook medewer-

hebben onze cliënten geadviseerd

king van de coffeeshops. Indien die

daaraan niet mee te werken, omdat je

medewerking er komt maakt dat straks de

Weten is één, bewijzen is twee. De gemeen-

anders zelf de nagels in je ondernemings-

procedures over de intrekking of het niet

te, maar ook de rechters, zijn niet makkelijk

doodskist slaat. De gemeente zal dat

verlengen van een vergunning misschien

te overtuigen en zeker niet indien er

onderzoek gaan gebruiken om vergunnin-

niet kansloos, maar wel erg moeilijk. Het

onderzoeksrapporten komen over een

gen niet meer te verlengen. De rechter zal

onderzoeksbureau werkt in opdracht voor

redelijke terugverdienperiode, waar zelfs

dat mogelijk gaan accepteren indien de

de gemeente, wordt hier goed voor

de coffeeshophouders aan hebben

terugverdientijd redelijk is, althans die

betaald en is daarom niet onafhankelijk.

bijgedragen. Het woord is nu nog aan de

kans is aanwezig. Zeker indien coffeeshops

Dit blijkt ook uit de eerste reactie van dit

gemeente en straks mogelijk aan de

hebben meegewerkt aan dat onderzoek

onderzoeksbureau, omdat dit rapport

rechter, althans daar lijkt het op.

en daarmee de inhoud en de terugver-

geschreven is voor het belang van de

dientijd hebben ingevuld. Dat zal een

gemeente om de coffeeshops te sluiten of

Ruud & Wil Oomen

belangrijk feit zijn voor rechters om de

een vergunning maar eenmalig te

oomen@fiscaalonderzoek.nl

redelijkheid van het niet verlengen van de

verstrekken voor een korte periode,

www.fiscaalonderzoek.nl

vergunning of gedoogverklaring te

althans daar lijkt het op.

Conclusie

beoordelen.

Aannames

Gevolgen voor de coffeeshophouder

Uit de eerste reactie van dat onderzoeks-

De gemeente heeft in het beleid voor

HighLife 47


Tekst: Redactie HighLife

Sprookjesboek over drugs In het vorige nummer lazen jullie over de sympathieke initiatiefnemers van de campagne Normaal over Drugs. Onlangs kwamen ze met een heus sprookjesboek over drugs. Elke minister, staatssecretaris, kamerlid, gemeenteraadslid en vele mediapersoonlijkheden kreeg het boek ‘De middelen van de koning’ op de deurmat. Zorgen zij dat Nederland lang en gelukkig zal leven?

‘De middelen van de koning’ is

zwakte wordt gezien.’

een nieuwe poging om de discussie over het drugsbeleid

Een reden om te praten

op gang te brengen. Normaal

Tot slot: ‘Er zijn geen simpele

over Drugs zegt daar zelf over:

oplossingen voor de

‘We hebben hard gewerkt om

drugsproblematiek. Eén

met scherpe teksten van onze

sprookjesboek gaat niet alles

copywriter en prachtige

oplossen. Maar het kan wel een

illustraties van Darrin Umboh

nieuw begin zijn. Een reden om

een boek te maken dat je echt

over het drugsbeleid te praten.

wilt hebben – en natuurlijk ook

Niet met vooroordelen en

wilt lezen. Het boek volgt een

taboes, maar met een open blik.

koning die tegen allerlei

Dat is voor ons de kern. Wij

problemen aanloopt in zijn rijk.

geloven dat een beter

Hij kampt met een oneindig

drugsbeleid mogelijk is. En dat

sneeuwgevecht (cocaïne), een

met een andere benadering

ondoorgrondelijke drang naar

zowel de veiligheid als de

een suikerkick (xtc) en een

volksgezondheid erop vooruit

onbegrijpelijke appelbusiness

kunnen gaan. Dus lees het

(wiet). Het gaat over de strijd

sprookje, denk erover na en

tégen criminelen en vóór de

deel je gedachtes. Samen

volksgezondheid. Over

komen we tot een beter

verdovende middelen en

drugsbeleid!’ Het boek is in

middelen ter bestrijding. Over de

hardcopy beschikbaar, maar

verwarring in het beleid en het

ook als pdf of e-book via

beleid van verwarring. De harde

onderstaande website te

aanpak van de koning lijkt niet te werken, maar misschien weet de prins raad?’

downloaden. drugsbestrijding lopen op, terwijl drugs goedkoper en makkelijker te krijgen zijn dan

Fantasiewereld

ooit. Toch lijken (sommige) regeringspartijen

‘Waarom kozen we voor een sprookjesboek?

niet van hun standpunt te willen of kunnen

Om de fantasie te prikkelen natuurlijk! De

wijken. Enter: het sprookjesboek. Als er één

kabinetten Rutte zetten al jarenlang in op

plek is om buiten de lijntjes te denken, dan is

hetzelfde, fantasieloze beleid van verbieden

het wel in een fantasiewereld. ‘De middelen

en hard aanpakken, maar dit beleid werkt

van de koning’ is een gedachte-experiment,

niet. Al zijn de intenties nog zo goed, het

een fantasie-injectie in een vastgelopen

behaalt de gestelde doelen van minder

discussie. Het stimuleert de lezer om buiten

gebruik en minder illegale productie van

de kaders te denken en biedt ruimte in een

drugs niet. Integendeel, de kosten voor

discussie waar veranderen van standpunt als

48 HighLife

www.normaaloverdrugs.nl


Door: Redactie HighLife

Monopolypositie Bedrocan in 2023 ten einde

Kuipers wil rol BMC herzien Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid is niet verbaasd dat maar weinig patiënten medicinale cannabis via de apotheek halen: ‘De via apotheken beschikbare medicinale cannabis wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Waar tot enkele jaren geleden regelmatig sprake was van een coulanceregeling bij zorgverzekeraars, is daar geen of nauwelijks meer sprake van. Daar komt bij dat (huis)artsen terughoudend zijn met het voorschrijven van medicinale cannabis.’ Kuipers: ‘Ik kijk er dan ook niet van op dat

probleem erkent. Kuipers wil ook de rol van

herziening bestaat uit het verkleinen van de

mogelijk een vrij beperkt aantal patiënten

het BMC (Bureau Medicinale Cannabis)

rol van het BMC bij de handel in medicinale

medicinale cannabis gebruikt via de legale

cannabis, onder andere door de monopoly-

weg, dus via de apotheek op grond van een

positie en de opkoopplicht van het BMC te

doktersrecept. Echter sluit ik niet uit dat er

herzien. Hiertoe zal de Opiumwet moeten

andere redenen zijn waarom maar een

worden gewijzigd.’ In de toekomst zal er dus

betrekkelijk beperkt aantal (potentiële)

naast Bedrocan andere mediwiet beschik-

patiënten medicinale cannabis vanuit de

baar zijn. ‘Vanwege de kwetsbaarheid van

apotheek gebruikt.’ Kuipers wil dat dit

slechts één producent en de behoefte van

onderzocht wordt. Wij kunnen al wat redenen

patiënten aan meer soorten medicinale

invullen. Mediwiet via de overheid is te duur

cannabis is het BMC in 2019 met een Europese

en de kwaliteit wordt door veel patiënten

aanbesteding gestart om opdracht te verlenen aan twee producenten. De

onvoldoende gevonden. Daarom kweken zij liever zelf hun eigen medicijn. Maar het is in

herzien om ‘het medicinale cannabisbeleid

verwachting is dat dit traject in de eerste helft

ieder geval een pluspunt dat de minister dit

toekomstbestendig(er)’ te maken: ‘De

van 2023 zal worden afgerond.’

HighLife 49


1

COOLE BIERDOP SCHIETER FLESOPENER Iedere lullo kent wel dit probleem: je wilt een lekker koud biertje openen, maar hebt geen opener of aansteker bij de hand. Met deze kunststof Capgun Bottle Cap Bierdop Schieter Flesopener is dat verleden tijd! Je maakt je biertjes er super makkelijk mee open dankzij de geïntegreerde opener. En kan het bierdopje vervolgens wegschieten! Trek simpelweg de hendel naar achter en zie je dopje vliegen. Leuk! Ga de strijd aan met je vrienden, wie kan er het hardst en verst schieten? En wie krijgt als eerste een dopje voor zijn hoofd. Afmetingen: 12,5 bij 4 centimeter. Gewicht: 55 gram. Prijs: € 4,95. www.megagadgets.nl/bierdop-schieter-flesopener.html

KECKE MARLEY OORTJES Redemption Song was en is een tijdloos, persoonlijk vrijheids-anthem van Bob Marley, in 1980 door hem akoestisch op vinyl gezet. Anno 2022 is het nog altijd een vette Free Your Mind aansporing. Dat laatste kan op vele manieren, weet ook House Of Marley, het audiomerk dat de legacy van ’s werelds grootste reggaester levend houdt. Zoals met deze gloednieuwe Redemption ANC 2 draadloze oordopjes met microfoon. Hiermee zonder je jezelf moeiteloos af van je omgeving, om volledig op te gaan in je muziek (of een zakelijk telefoongesprek). Met goede Active Noise Cancelling. Deze in-ears gaan dankzij de bijgeleverde oplaadcase tot maar liefst 24 uur mee! Aanraaksensoren maken dit oorgadget handy te handelen. Het is gemaakt van duurzaam, zweet- en waterbestendig materiaal. Laat de boze buitenwereld maar even voor wat-ie is. En free your mind! Prijs: € 177. www.bax-shop.nl/draadloze-oordopjes/house-ofmarley-redemption-anc-2-signature-black-true-wirelessoordopjes

SPIERMARTEL HOMEGYM 2.0 Kamer vrij? En sportief aangelegd. Breng dan de volledige sportschool bij je thuis met deze Tuff Stuff Smith Machine Full Options CSM-725WS. Inclusief CMB375 trainingsbank. Dit ultieme spiermartel-gadget voorziet je van alle voordelen van het gebruik van losse gewichten met de veiligheid en de controle van een los toestel. Alles voorzien van soepele kogelgelagerde geleiding en verstelbare afwerkmogelijkheden. In 20 verschillende hoogtes verstelbaar. Als klap op de vuurpijl is deze complete workout homegym voorzien van een chip-up mogelijkheid en maar liefst tien opbergmogelijkheden van al je olympische halterschijven en je olympische halterstang. Hij heeft tevens een volledig verstelbare cable-column met pulley en roteerbare handgrepen. En een gewichtsstapel van 90 kilo. Alles afgewerkt in onverwoestbaar rvs en rubber. Afmetingen: ruim 2 bij 2 bij 2 meter. Levenslange garantie bij thuisgebruik. Laagste prijs: € 6.029. www.fitness24.be/krachtapparatuur/smith-machines/tuffstuff-smith-machine-rsm-625ws-half-cage-ensemble/

50 HighLife


Gadgets

ABSOLUUT TOTAAL NUTTELOOS GADGET Op deze noviteit zit echt niemand te wachten. Deze Useless Box is een doos die absoluut totaal nutteloos is. Hij heeft een schakelaar. Als je die op Aan zet, zet de doos zelf de schakelaar weer pijlsnel op Uit. That’s it! En toch is deze zinloze doos een mega cadeauhit. Hij is al in elkander gezet,

maar wordt geleverd met

4

extra schroefjes, boutjes en minischroevendraaier, zodat de ontvanger hem zelf uit elkaar kan halen en daarna weer in elkaar kan zetten, zodat-ie nog een extra nutteloze bezigheid heeft. Zijn glimmende acryl panelen zijn daarnaast bij levering voorzien zijn van beschermende stickers. Deze dient de krijger er zelf eerst af te peuteren. Iemand die echt alles al heeft (tip!), moet er natuurlijk wel wat voor over hebben om een totaal zinloze doos te bezitten. Afmetingen: 14 bij 8 bij 6 centimeter. Prijs: € 18,95. www.gadgethouse.nl/product/useless-box-gemonteerd/

3 DIMENSIONALE ILLUSIE Deze decoratieve LED-design lampen geven je de illusie in een Escher tekening te zijn beland. Ze zijn gemaakt uit plat 2D acryl glas waar met laser in is gegraveerd. Hierdoor lijkt de afbeelding een 3D vorm uit te stralen zodra je de

6

lamp aanzet. Als je het glas eenmaal in de triplex basis hebt gezet, wordt het licht door de contouren geleid. Hiermee wordt een fraai driedimensionaal effect bereikt. De lampen worden nooit heet, waardoor ze ook ideaal zijn als nachtlamp. Op dit moment zijn er drie

SMARTPHONE MINI HD BEAMER Altijd al je eigen thuisbioscoop willen bouwen? Met deze YG300 mini

modellen verkrijgbaar. In de nabije toekomst volgen er meer, die je eenvoudig in de houder kunt wisselen. Afmetingen: 15.5 bij 5.5 bij 24 centimeter. Werkt op 5 Volt, via meegeleverde USB aansluiting. Prijs: € 24,95. www.ultragadgets.nl/contents/nl/p31554_Illusie_3d_lamp.html

projector kan dat! Wil je je bioscoop verplaatsen naar buiten? Dat kan ook! Door het compacte formaat is dit projectortje overal makkelijk mee naar toe te zeulen. Met deze mini beamer kun je via Chromecast de laatste video’s, films en series streamen vanaf je smartphone of SD kaart. Van 24 tot wel 60 inch groot! In een maximale resolutie van 1920 bij 1080 pixels. Met HDMI, USB, 3.5mm Audio en Micro SD Card Slot. Verwerkt MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE en WAV bestanden. Ondersteunt fotobestanden als JPEG, BMP en PNG. Teksten zijn via TXT te steamen, net als je Sony PS4 en Xbox games. Dit HD beamertje met ingebouwde speaker weegt slechts een halve kilo en meet 12.5 bij 8.50 bij 4.70 centimeter. Hij wordt geleverd inclusief adapter, afstandsbediening, drie-in-een AV lijn en Engelse handleiding. Prijs: € 49,95. www.megagadgets.nl/mini-projector.html

HighLife 51


Door: Arjan van Sorge

GONG WAH GEEN 24/7 POTHEADS, MAAR AF EN TOE

Het Tonzonen label blijft komen met geweldige psychedelische rockbands, misschien worden ze wel ergens in het Duitse Krefeld gekweekt? En zo is daar het tweede album A Second van Gong Wah, een vijftal dat een ruige sound weet te combineren met pakkende liedjes.

Voor liefhebbers van shoegaze, krautrock, psychedelische rock,

bas en drums op een tapedeck afgespeeld. Leuk bedacht, maar

new wave en punk - wordt er in het ronkende persbericht ge-

toen dat tapedeck een keer tijdens een optreden uitviel, had

schreven, en dat klopt als een bus. Het kwintet bestaat uit Giso

het (toen nog) trio een probleem. In het publiek bevonden zich

Simon (bas), Nima Davari (drums), Felix Will (gitaar, synthesizer),

Giso en Nima, die on the spot de bas en drum partijen op zich

en het koppel Inga Nelke (zang) en Thorsten Dohle (gitaar, syn-

namen. Dat beviel goed, en de rest is geschiedenis.

thesizer). Vooral de hypnotiserende en gloedvolle stem van Inga valt op, ze brengt de teksten op een overtuigende en indringende wijze, terwijl daaronder de band vet en genadeloos doorrockt.

Niet aan genre gebonden Gong Wah, klinkt zen en psychedelisch. “We hadden ooit wat in een restaurant gegeten dat King Wah heette, dat klonk voor mij

In de studio

als een soort bandnaam. Typisch iets voor een psychobilly-surf-

Thorsten neemt het beantwoorden van de brandende vragen

rock&roll band, maar daar zou ik nooit in willen spelen. Dus ik

van HighLife op zich, met Ingela waarschijnlijk ergens op de

verving King voor Gong, dat klonk in mijn oren meer open. Een

achtergrond. Handig en makkelijk want ze kennen elkaar al een

band met de naam Gong Wah zou een stonerrock band kunnen

tijdje. “Inga en ik ontmoetten elkaar in een studio in Keulen en

zijn, maar net zo goed een tachtiger jaren synthpop band. Als

kregen al snel daarna een relatie. We speelden los van elkaar in

je naar onze muziek luistert, dan is het duidelijk dat we niet aan

bands die allebei in 2017 ophielden te bestaan, dus we besloten

een bestaand genre gebonden willen zijn, dus we noemden

samen te gaan werken en een nieuwe band op te zetten. Felix,

onze stijl fuzz wave.”

Giso en Nima kwamen erbij in de maanden daarna, en eind 2018 was de band klaar om op te treden.”

Inspiratie uit het leven Over de invloeden op de muziek van Gong Wah kan Thorsten

Probleempje

kort zijn, ook al is zijn antwoord veelomvattend: “We halen onze

In het begin zong Ingela, lieten beide gitaristen met behulp

inspiratie uit het leven in het algemeen, de hele wereld is vol

van effecten een orkaan van gitaargeluid horen, en werden de

met geluid.” A Second is niet helemaal verbazingwekkend het

52 HighLife


tweede album van de band, maar zeker anders dan de voorgan-

van invloed is geweest op het geluid van de band. “Ik kan niet

ger. “Na het uitbrengen van ons debuut in 2020 konden we door

voor de andere bandleden spreken, maar zelf groeide ik op met

de pandemie niet op tour, en de gebruikelijke live promotie

jaren zestig muziek, bijvoorbeeld Revolver van de Beatles of Are

doen. Het beste om te doen was doorgaan met opnemen.”

You Experienced van Jimi Hendrix, allemaal best wel psychedelisch. En ik houd van The Cure. Maar ook van een hoop andere

Melancholie

muziek die helemaal niet psychedelisch is. Alles bij elkaar heb-

“Maar vanwege Covid waren we niet in staat om allemaal op

ben we bij Gong Wah wat betreft muziek een heel diverse en

dezelfde tijd in de studio te zijn, dus het hele opnameproces

brede smaak.”

verliep anders. We hadden geen plan, wel wilden we ons geluid

In Keulen is het niet zo’n probleem om aan wiet of hasj te komen, als je iets wilt dan heb je al snel wat.

Jamsessies Het geluid van de band zelf is zeker psychedelisch te noemen, maar toch heel gevarieerd, en dat komt vooral door het gebruik van synthesizers. Als die dan ook nog eens met een stuwend ritme geschakeld worden, zijn de jaren tachtig weer helemaal terug. De songs worden verder op vrij traditionele en ambachtelijke wijze gemaakt: “Gewoonlijk komt een van ons met een liedje of idee voor een liedje, en daar gaan we mee aan de slag. Soms doen we jamsessies en ontwikkelen van daaruit iets

verbreden en zien waar dat ons naar toe zou leiden, de moge-

nieuws, en een andere keer is het een loopje, een slogan of een

lijkheden van ons fuzz wave concept ontdekken, en van daaruit

ritme dat onze aandacht krijgt.”

verder. De rode lijn is volgens mij melancholie, en het meer poppy, koude geluid. Minder fuzz, meer wave.”

Af en toe een joint Wat ook af en toe aandacht krijgt, zijn hasj of wiet. “Niemand

Diverse en brede smaak

van ons is een 24/7 pothead, maar inderdaad, soms steekt

En dan schakelt Thorsten toch nog even terug naar muziek die

iemand van ons weleens een joint op. Maar het is voor ons zeker

HighLife 53


voor Thorsten is zo’n visite alweer een tijdje geleden. Misschien speelt een anekdote van hem daar wel een rol in: “We waren naar een coffeeshop in Maastricht gegaan, even voor sluitingstijd. We gingen erin en er weer uit, en hadden net tweehonderd meter gereden toen we door de politie gesnapt werden. We werden behandeld als gangsters in zo’n Amerikaanse film.”

Geen geld en geen wiet “Ze hielden hun wapens op ons gericht en riepen dat we onze handen op het dak van de auto moesten laten, en onze benen gespreid moesten houden - alles erop en eraan. Ze pakten al onze wiet af, gingen er vandoor, en dar stonden we dan. De coffeeshop was inmiddels gesloten en wij moesten nog zo’n honderd kilometer terug naar huis rijden. Gelukkig was er zo’n geen middel om muziek mee te maken. Het kan wel heel tof zijn om high te worden en dan een jamsessie te gaan doen. Belangrijk om dat dan op te nemen, anders herinnert niemand zich later wat we gedaan hebben.”

vriendelijke straatdealer die alles van een afstandje had gezien, en die ons wel wou ‘helpen’. Lang verhaal kort, daar zaten we dan in de auto op weg naar huis, geen geld meer en geen wiet.”

Derde album Thorsten hoopt van harte dat ze weer live shows kunnen gaan

Niet legaal, maar…

spelen, ook om hun nieuwe album A Second te promoten. “Wat

In Keulen is het niet zo’n probleem om aan wiet of hasj te ko-

we nu gaan doen is het uitbrengen van de tweede single van het

men, als je iets wilt dan heb je al snel wat, volgens Thorsten. De

album, Heartache Jean. Met een videoclip uiteraard. En we zijn

derde stad van Duitsland (met ruim een miljoen inwoners) heeft

alweer bezig met muziek te schrijven voor het derde album.”

nog wel wat meer te bieden dan Eau de Cologne, de Dom, het traditionele Kölsch bier, het chocolade museum, en de kabel-

gongwah.bandcamp.com

baan waarmee je een panoramisch uitzicht over de eeuwenoude stad aan de Rijn hebt. Wiet en hasj zijn er niet legaal, maar

A Second is uitgebracht op Tonzonen Records, op doorzichtig

over het roken ervan wordt niet echt moeilijk gedaan. Zeker

vinyl, op cd en digitaal.

thuis blowen is geen probleem, en anders is het handig om naar een park te gaan.

Aanrader Er wordt van Keulen gezegd dat de wiet wel opmerkelijk veel goedkoper is dan in andere Duitse steden. Mocht je er de weg niet weten, dan zijn er nog altijd sommige parken en pleinen

Na een bezoek aan een coffeeshop in Maastricht hield de politie ons aan met hun wapens op ons gericht. We werden behandeld als gangsters in zo’n Amerikaanse film. waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten. Eberplatz schijnt wat dat betreft een aanrader te zijn, op dat plein hangen altijd aardig wat mensen rond waaronder luitjes die geïnteresseerden in wiet of hasj verder op weg kunnen helpen.

Gesnapt door politie Als inwoner van Keulen was het nooit een heel grote moeite om de grens over te gaan en een coffeeshop te bezoeken, maar

54 HighLife


JUNI

17

VRIJDAG

19

7:00

19

7:30

20

Werkoverleg

8:00 8:30

2

1

10:30

1

11:00 11:30 12:00

13:00 14:00 14:30 15:00

Lunchraafnkspraak F

e

lin n o s du

12:30

Fin

m ets.co r c e s t sof www. tsecrets rland @sof ecretsnede s @soft

15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

ZooJmmeeantissngen met


@ Danny Boy

56 HighLife


Door: Gerbrand Korevaar

Stay Stoned: Madness, Cannabis & Tattoos Tatoeages zijn mainstream geworden. Maar een tattoo waarmee je laat zien dat cannabis je favoriete plant is, gaat misschien nog iets te ver voor veel mensen. Toch zijn permanente wietblaadjes, de Zig-Zag Man, pin-ups op vette toppen, joints of bongs populair sinds de jaren zeventig tot de dag van vandaag. In het Hash Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam is deze zomer een tentoonstelling te zien over de vele raakvlakken tussen de cannabis- en de tattoocultuur. In Stay Stoned: Madness, Cannabis & Tattoos (18 juni – 26 februari 2023) duiken we in de wereld van de wiettattoos. En die is omvangrijk. Zoek maar eens op Instagram of Pinterest met de hashtag weedtattoos en je komt de meest bijzondere creaties tegen. Een grote top op het achterhoofd, een minimaal wietblaadje achter een oor, of jaren zeventig cannabishelden Cheech & Chong op de kont. Mensen hebben uiteenlopende redenen om hun liefde voor de plant permanent op de huid te tonen. Vaak is het een rebelse daad, een **** you tegen conventies en de publieke opinie. Of een vrijheidssymbool, een verwijzing naar de gemeenschap waartoe je wilt behoren, of een activistische steunbetuiging voor legalisering van de plant. Ongetwijfeld lopen er ook mensen rond die zich niet precies meer kunnen herinneren hoe dat wietblaadje op hun schouder terecht is gekomen.

HighLife 57


@ Tomas Redrey

Sixties en seventies

wiet en hash. Het is geen toeval dat tatoeages

De Zig-Zag Man is de Marlboro Man van de

Het is niet bekend wanneer de eerste wiettattoo

met een cannabis-thema toen ook populair

internationale cannabis gemeenschap

is gezet.Tattoo shops waren in het Westen altijd

werden. In die tijd ontstond in psychedelische

geworden. Hij heeft het zelfs gered tot de cover

het domein van zeelui, motorrijders of andere

posters en cannabis comix een nieuwe visuele

van Dr. Dre’s baanbrekende hip-hop album The

types uit de randen van de samenleving, maar

cultuur. Kunstenaars, ontwerpers en tekenaars

Chronic in 1992. Volgens een legende werd de

dat veranderde tijdens de revolutionaire jaren

gebruikten felle kleuren, psychedelische

kleipijp van ‘kapitein Zig-Zag’ (een Zouaaf, lid

zestig en zeventig. In die tijd werd cannabis

vormen en vele referenties aan de popcultuur of

van een lichte infanterie-eenheid van het

omarmd door de hippies – idealen rond love,

de stripwereld. Nieuwe cannabisverhalen,

Franse Leger) kapotgeschoten tijdens de slag

peace & happiness sloten mooi aan bij de

-karakters en -symbolen werden ontzettend

om Sevastopol (Krim) in 1855-56. Om toch te

geestverruimende effecten van het roken van

populair. In de tentoonstelling laten we met een

kunnen roken rolde hij tabak in een stukje

selectie jaren zeventig posters uit de collectie

papier uit een musketpatroon. Het verhaal werd

zien hoe dit de voedingsbodem was van het

opgemerkt door de Franse gebroeders

nieuwe genre wiettatoeages.

Maurice en Jacques Braunstein, die speciaal papier om sigaretten mee te rollen op markt

Zig-Zag Man

hadden gebracht. Vanaf 1879 figureerde de

De in Amsterdam werkzame Bill Loika

Zig-Zag Man als beeldmerk van het bedrijf dat

(‘tattooing since 1975’) vertelt in de introduc-

naam en faam maakte met zigzaggend in

tievideo van de tentoonstelling: “When

elkaar gevouwen vloeitjes.

smoking weed exploded in the late 60’s, and

@ Sailor Joory

58 HighLife

became a youth culture phenomenon, we used

Stay Stoned boek

to smoke joints. American style joints. Pure, no

Voor deze tentoonstelling werkte het

tobacco, no filter. There were only rolling papers

museum nauw samen met Gilberto Canna-

made for cigarettes and Zig-Zag was the main

rozzi en Samuele Salvadori. Deze twee

one. There were a few others like Tops and

Italiaanse tatoeagekenners gaven vorig jaar

Bugler. So the Zig-Zag Man was the picture on

het eerste deel uit van het fraai vormgegeven

the package of rolling paper, and he quickly

boek Stay Stoned, een collectie schilderijen

became a popular tattoo for pot smokers.”

en flash van hedendaagse tatoeëerders,


geïnspireerd op de cannabiscultuur. “The book Stay Stoned is the result of a long friendship”, aldus Gilberto. Hij komt uit de grafische wereld, is ontwerper, en Sam is zelf tatoeëerder. Sam is een blower, Gilberto niet. Hij gaat helemaal voor de tattoos. Maar: “The outcome of this project is due to our passions. Me skateboarding over twenty years, Samuele tattooing and us going to punk concerts. Always having graphics around us, drawings and illustrations, books and fanzines. And I always loved weed imagery, and all this stuff from the museum collection, it’s insane.” Ze vroegen bevriende tatoeëerders of mensen wiens stijl ze bewonderden een nieuw blad te maken rond het thema cannabis. Het eerste deel verscheen in een gelimiteerde oplage van 420 exemplaren en was vrijwel onmiddellijk uitverkocht. Dus meteen door naar deel twee. De inleidingen

@ Bill Loika

zijn geschreven door museumdirecteur Ben Dronkers en Henk Schiffmacher, wiens tattoo museum vroeger in het gebouw zat waar nu de tentoonstelling te zien is. Eindeloos appen, mailen, bellen, dm-en en mensen achter de broek aanzitten resulteerde in meer dan honderd nieuwe ontwerpen en schilderijen van tatoeëerders als Danny Boy, Jondix, Bill Loika, Robert Ryan, Tomas Redrey en Henk & Morrison Schiffmacher. Deze tatoeëerders tonen in hun eigen teken- en schilderstijl hun persoonlijke ervaringen met cannabis en onderzoeken in de werken hun visie op de plant. Een selectie van vijftig bladen is te zien bij Stay Stoned.

Traditionele tatoeages Naast uitgewerkte schilderijen, zal je ook veel flash zien. Een flash is een losstaand, meestal niet al te ingewikkeld en niet al te groot kant-en-klaar ontwerp voor een tatoeage. In tattoo shops zie je vaak muren vol met bladen met flash, waar je als klant uit kan kiezen en die meteen kan worden gezet. Gilberto en Sam hebben allebei een voorkeur voor traditionele tatoeages, een stijl die vanaf de jaren veertig tot bloei komt en waar de tattoo grootheid Sailor Jerry een sleutelrol in vervulde. Deze stijl kenmerkt zich door (op het oog) eenvoudige ontwerpen, dikke, zwarte contouren, weinig schaduwen en ook een simpele inkleuring met verzadigde kleuren, die er goed uitziet op ieder huidtype. Vooral rood, geel en blauw. En groen natuurlijk in deze tentoonstelling. www.hashmuseum.com

@ Henk & Morrison Schiffmacher Stay Stoned: Madness, Cannabis & Tat-

Ga voor meer info over het boek Stay

toos laat zien dat het cannabistattoo-

Stoned naar: www.staystonedpress.com

genre springlevend is. Mocht je zelf nu ook zo’n tattoo willen: met je museumticket

Stay Stoned: a collection of marijuana tat-

kan je een mooie korting krijgen op een

too flash by contemporary tattooers

weedtattoo bij Rose Tattoo, de shop van

Editors: Gilberto Cannarozzi en Samuele

Daniel Sawyer aka Danny Boy (Kerkstraat

Salvadori

153 in Amsterdam; @dannyboytattooing).

Voorwoord: Ben Dronkers &

Check de website www.hashmuseum.com

Henk Schiffmacher

voor meer details.

Met bijdragen van 100 tatoeëerders Oplage: 420, genummerde exemplaren

Hash, Marihuana & Hemp Museum

31,5 x 23,4 cm, hard cover

Oudezijds Achterburgwal 148

216 pagina’s, full colour

1012 DV Amsterdam

HighLife 59


2022 3 1 2

1 Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hybriden algemeen op hydro Sunset Sherbert 2e prijs Hasj Nederhasj Triple 2e prijs Extracties Strawberry Apple Jack Isolator

3e prijs Hybriden algemeen gekweekt op aarde NYC Diesel

3 Mississippi Maaspromenade 11 a01 6211 HS Maastricht 1e prijs Hasj Nederhasj Banana Triple Sift 3e prijs Hybriden algemeen op hydro Peach Melba

2

1 3

Easy Going Hoenderstraat 8 6211 EM Maastricht

3 Coffeeshop Dizzy Duck Downtown Fluwelen Burgwal 1c 2511 CH Den Haag 1e prijs Hybriden algemeen gekweekt op aarde Gelato 1e prijs Haze soorten gekweekt op aarde White Amnesia 1e prijs Kush soorten OG Kush #18 1e prijs Indica’s Zkittlez 3e prijs Sativa’s Mimosa Orange Punch

Coffeeshop Solo Korte Koningsstraat 2 1011 GA Amsterdam 2e prijs Hybriden algemeen gekweekt op aarde Grape Jello 2e prijs Sativa’s TangieLato 3e prijs Hasjimport Girl Scout Cookies hasj

1 2 Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs Outdoor, buiten geteeld Kerosene Krash 1e prijs Medicinale wiet met hoog CBD-gehalte CBD Mazar 2e prijs Autoflowers Auto Mimosa Punch

3

Highlife Wiet Cup Winnaar 2022 Amnesia Haze Growers Choice www.growerschoice.nl 3e prijs Amerikaanse soorten Rainbow Runtz

3

3

2 Humboldt X Seedstockers www.seedstockers.com 3e prijs Medicinale wiet met hoog CBD-gehalte CBD Mack & Crack

1

Super Sativa Seed Club www.supersativaseedclub.com 2e prijs Outdoor, buiten geteeld Lemon OG

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 1e prijs Hasjimport Purple daddy Dry Sift 3e prijs Autoflowers Blue Bud Kosher Auto 3e prijs Haze soorten gekweekt op hydro S-5 3e prijs Hasj Nederhasj Zero Hand made


1

1

2

2

3

Highlife Hasj Cup Winnaar 2022 Shaher Magic

Blue Sea coffeeshop Van Woustraat 87 1074 AE Amsterdam 3e prijs Indica’s Purple Shoreline

Coffeeshop Kosbor Maastricht

Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 1e prijs Hybriden algemeen op hydro Magic Power Haze 1e prijs Extracties Shaher Magic 2e prijs Indica’s Black Cherry 3e prijs Skunk soorten Crown Chakra 3e prijs Outdoor, buiten geteeld Black Gorilla

3

1e prijs Sativa’s Sour Tangie 2e prijs Kush soorten Ice Cream Kush

1 3 Simpel Minds Coffeeshop De La Reyweg 101 2571 EC Den Haag

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht

2

3e prijs Kush soorten Watermelon Gusher

Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam 2e prijs Haze soorten gekweekt op hydro Amnesia G13 2e prijs Hasjimport Icecream Cake Double dry sift

2

2 Coffeeshop Cool Running Brusselsestraat 35 6211 PB Maastricht

3

2e prijs Haze soorten gekweekt op aarde AMG 2e prijs Skunk soorten Shoreline

Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag 2e prijs Hybriden algemeen op hydro Mac 2e prijs Amerikaanse soorten Bolo Runtz 3e prijs Extracties French Kiss Temple Ball

1

2

1

Seed Stockers www.seedstockers.com Kera Seeds www.keraseeds.com

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 1e prijs Skunk soorten Shoreline

3

1e prijs Autoflowers Amnesia Auto 3e prijs Haze soorten gekweekt op aarde AMG

HOOFDSPONSOREN:

2e prijs Medicinale wiet met hoog CBD-gehalte CBD Critical XXL Auto

Met dank aan: Coffeeshop Cremers, Simpel Minds, Magic en Zero Zero.

1e prijs Amerikaanse soorten Alien Cookies


Logboek VOC juni – juli 2022 Focus op Duitsland, speekseltest en thuisteelt

Zevende VOC bidbook bezorgd bij alle Kamerleden Vier dagen voor het eerste drugsdebat tussen de Tweede Kamer en de nieuwe regering op 12 mei hebben we het nieuwe VOC bidbook bezorgd aan alle 225 leden van de Eerste en Tweede Kamer. Speerpunten van deze uitgave zijn de aanstaande legalisering in Duitsland, cannabis en verkeer en thuisteelt.

Het zevende VOC bidbook

Op de cover van de nieuwe brochure prijkt

recreatief gebruik aan volwassenen in

lingen op het gebied van cannabis en

een foto van de nieuwe Duitse bondskan-

winkels met een vergunning.’

legalisering. In Duitsland dus, maar ook in

selier Olaf Scholz, met daaronder een zin

de VS, in Canada, bij de Verenigde Naties,

uit het regeerakkoord van zijn regering. Dé

Cannabis in het verkeer

op Malta en in Luxemburg. Het tweede

zin uit dat akkoord, wat het VOC betreft:

In de Nederlandse media was weinig

hoofdstuk komt voort uit de VOC werk-

‘Wir führen die kontrollierte Abgabe von

aandacht voor dit historische keerpunt.

groep speekseltest, die de afgelopen

Cannabis an Erwachsene zu Genusszwec-

Reden temeer om er in onze nieuwe

anderhalf jaar fungeerde als lotgenoten-

ken in lizenzierten Geschäften ein.’

publicatie flink mee uit te pakken. In het

groep en onderzoek collectief naar alles

Oftewel: ‘We introduceren de gecontro-

eerste hoofdstuk geven we een overzicht

wat er mis gaat rond de speekseltest en

leerde levering van cannabis voor

van de positieve internationale ontwikke-

cannabis in het verkeer. Grootste pro-

62 HighLife


bleem is dat bestuurders zwaar bestraft

hebben van meer dan vijf gram cannabis

hoofdstuk is gewijd aan wijlen Peter R. de

kunnen worden terwijl ze helemaal niet

tegenwoordig al genoeg is om je huis uit te

Vries en zijn visie op goed drugsbeleid.

meer onder invloed zijn van cannabis,

worden gezet. Dit hoofdstuk bevat een

Kort samengevat: geen repressie, maar

alleen omdat er THC aantoonbaar is in hun

actueel overzicht van achttien Amerikaan-

regulering, legalisering en voorlichting.

bloed. Daar komt bij dat bestuurders zeer

se staten en tien landen waar thuisteelt

De VOC bidbooks zijn in eerste instantie gericht aan de 150 leden van de Tweede en 75 leden van de Eerste Kamer, maar we sturen ook exemplaren naar lokale bestuurders, leden van de regering, maatschappelijke organisaties en journalisten. Ook de donateurs en Patrons van het VOC hebben per post een gedrukt exemplaar ontvangen. Het nieuwe bidbook is terug te vinden bij de afdeling publicaties op de VOC website: https://voc-nederland.org/publicaties/

OVER HET

VOC

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een

VOC secretaris Mauro Picovet: Klaarmaken voor verzending hoge kosten moeten maken, bijvoorbeeld

voor persoonlijke consumptie legaal is. We

voor een verplicht psychiatrisch onder-

leggen niet alleen uit wat er allemaal niet

zoek, dat minimaal €1297 kost. Dispropor-

deugt aan het Nederlandse cannabisbe-

tioneel en onrechtvaardig.

leid, maar ook hoe het beter zou kunnen.

onafhankelijke, niet-commerciële stichting, die sinds 2009 strijdt voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op thuisteelt. Einddoel is volledige legalisering van de plant. Website: www.voc-nederland.org Twitter/Instagram: @vocnederland Mail: info@voc-nederland.org. Wil je toegevoegd worden aan de VOC mailinglijst, stuur ons dan even een mailtje.

Maandelijkse openbare VOC vergadering Het VOC organiseert elke maand een openbare vergadering, via Discord of op locatie. Kijk voor actuele informatie op https://voc-nederland.org/agenda/.

VOC voorzitter Derrick Bergman: Bezorgen bij de Eerste Kamer

Steun het VOC! Peter R. de Vries

En we besteden een hoofdstuk aan vijf

Je kunt de stichting VOC op

Dat geldt ook voor de uitvoering van

hardnekkige mythes en misverstanden

verschillende manieren steunen,

artikel 13b van de Opiumwet, beter bekend

rond cannabis. De Stepping Stone mythe

onder meer als Patron.

als de wet Damocles. Hieraan is het derde

bijvoorbeeld, de mythe dat internationale

Alle mogelijkheden zijn te vinden op

hoofdstuk gewijd, ‘Thuisteelt: de woeke-

verdragen legalisering van cannabis

de overzichtspagina

ring van de wet Damocles’. De wetgeving is

onmogelijke zouden maken, de sterke wiet

www.voc-nederland.org/steun-voc.

zo ver aangescherpt dat het in huis

mythe en de exportmythe. Het laatste

Alvast hartelijk bedankt!

HighLife 63


64 HighLife


Door: Peter van Sparrentak

Geestverruimende geometrie De schilderingen van de Mexicaanse kunstenaar Ahmyo zijn opgebouwd uit kleurige cirkels. Hij schildert deze figuren om de kijker mee te nemen op een spirituele reis.

Wanneer ben je met muurschilderen begonnen?

onder meer hoe een schildpad ontwaakte. Het was een onvergetelijke ervaring.

Ik begon twintig jaar geleden met graffiti. geometry: heilige geometrie. Dat is mijn

Verder maak je ook nog spontane, illegale muurschilderingen?

stijl van schilderen.

Jazeker.

Is dat vergelijkbaar met mandala’s?

Ben je niet bang gearresteerd te worden door de politie?

Ja. Ik gebruik het patroon flower of life, de

Nee, als ik ze zie aankomen, ren ik weg. Ik

bloem van het leven. Dat symbool komt uit

ben wel ooit opgepakt met taggen toen ik

Egypte en is afgebeeld in de piramiden.

zeventien was. Ik moest een dag de cel in.

Het beeldt de vormen en patronen uit van

Mijn moeder betaalde de boete.

En ik schilder nu ruim tien jaar sacred

ruimte en tijd. Alles en iedereen is werk schilder ik deze bloem altijd in het

Wat neem je mee als je spontaan op straat gaat schilderen?

midden. Eromheen ga ik verder met

Veel van mijn illegale muurschilderingen

opgebouwd uit deze patronen. In mijn

geometrische figuren.

Is je idee om mensen te laten mediteren bij je schildering?

doe ik gewoon overdag, terwijl mensen

Je hebt eerst in marketing gewerkt?

langslopen. Er komt dan wel eens politie

Ja, tien jaar lang, maar dat doe ik niet meer.

heb. Vaak spreken ze me er niet eens op aan.

langs, maar die denkt dat ik een vergunning

Nee, maar ik probeer de kijker mee te

Ik deed onder andere advertenties voor

nemen op een spirituele reis. Ik wil het idee

lokale bedrijven. Ik had er veel plezier in.

Waar heb je zoal muren beschilderd?

allemaal gemaakt volgens dezelfde

Hoe kun je van je kunst leven?

In tien verschillende steden in Mexico. In

patronen. In mijn kunst laat ik dat zien.

Ik woon in Santiago de Querétaro. Hier in de

totaal heb ik misschien honderdvijftig

stad heb ik veel werk in schilderen, op

muurschilderingen gemaakt. Nog niet in

Heb je een artistieke opleiding gedaan?

straat, van bedrijven en bij mensen thuis.

het buitenland, maar ik wil graag naar

Nee, ik heb het schilderen zelf geleerd. Ik heb marketing gestudeerd op de

Wat was je leukste opdracht tot nu toe?

universiteit. Maar ik hield altijd al van

Toen ik een houten dansvloer mocht

tekenen en schilderen. Nu ben ik fulltime

beschilderen voor een bruiloft op het

Schilder je vooral abstract of een combinatie met dieren of mensen?

kunstenaar. Ik maak decoraties,

strand. Ik ben de hele nacht alleen op het

Ik doe beide. Maar ik begin altijd met het

muurschilderingen en schilderijen.

strand gebleven om er te schilderen. Ik zag

flower of life-patroon in het midden.

van eenheid en gelijkheid brengen. We zijn

andere landen gaan.

HighLife 65


borduurwerken van textiel en kralen. Ik voel me met hun wereldbeeld verbonden. De Wixárika kunstenaars gebruiken peyote, en op hun trip komen ze op vormen en figuren die terugkeren in hun kunst.

Welke materialen gebruik je bij schilderen op straat? Ik gebruik altijd spuitbussen, omdat dat het snelst werkt. Om de cirkels te maken, spuit ik rond het deksel van een vuilnisbak. Verder werk ik freehand.

Hoe reageert het publiek als ze je op straat bezig zien? Ze zijn vaak verrast als ze de geometrische vormen zien. En dan vragen ze me, hoe ik dat op een grote muur kan doen. Ik vind het heel leuk om de reacties van kinderen te zien. Op een keer zag ik dat een klein meisje naar mijn muurschildering keek. Ze was zeer verrast, liep naar voren en drukte haar armen tegen de muur.

In de schilderijen die je thuis maakt, gebruik je soms fluorescerende verf.

‘Sacred Flower’

Ja, ik heb thuis een ruimte waar veel van die

Op enkele van je schilderingen zijn aliens te zien. Geloof je in buitenaardse wezens?

Ja, ik deed dat tijdens het graffitifestival

Ja. En ik denk dat deze wezens de aarde al

Huichol-cultuur. De Huichol of Wixárika zijn

Dat zou mooi zijn voor een decor in een festivalruimte.

verschillende keren hebben bezocht en er

een inheems volk in Mexico. Ik heb

Ja, dat zou ik graag een keer willen doen.

voor lange tijd zijn geweest. Ik geloof ook

verschillende muurschilderingen gemaakt,

dat er levensvormen bestaan in een

geïnspireerd op hun kleurige

twee dieren bij geschilderd in de stijl van de

andere dimensie, die samen met ons op aarde leven, zonder dat het ons opvalt of dat we ze zien.

In een van je muurschilderingen heb je gitaren verwerkt. Die heb ik gemaakt in de stad Paracho de Verduzco in Michoacán. Die plaats staat erom bekend dat ze de beste gitaren van Mexico maken.

Op een andere is een konijn te zien. Betekent dat iets? Dit heb ik geschilderd op 12 maart. Op die datum werd Nieuwjaar gevierd in de Mexica-kalender. Het konijn is daarvan het symbool. De Mexicas waren de oorspronkelijke bewoners van Mexico-stad.

Je beschilderde het gebouw van Punta Venado Bike Park, een mountainbikepark. Dit was een opdracht?

66 HighLife

werken hangen. Verlicht met blacklight.

Amor al Arte in Playa del Carmen. Ik heb er

Paracho de Verduzco, Michoacán

Ik zag er één met een wietplant…


Ja, die heb ik sacred flower genoemd. Ik hou van marihuana.

Hoe kom je aan cannabis? Ik koop het van vrienden, soms geven ze me wat.

Telen ze het in de tuin of zijn het dealers? Sommige kweken het, maar de meeste verkopen het alleen.

Is de marihuanahandel deel van de drugsmaffia, waar we veel over horen? Of is het een andere scene ? Ik denk dat het wel onderdeel van de maffia is. Nu is het nog illegaal. Maar er zijn in Mexico nieuwe wetten in de maak die toestaan om marihuana te telen en te roken. En dat zal veel veranderen.

Punta Venado Bike Park, Solidaridad

Luister je naar muziek als je aan het schilderen bent?

Van welke muziek hou je?

Ja, soms wel, maar niet altijd.

Drum-‘n-bass, alternatieve rock zoals

Hostel, San Cristóbal de las Casas Nirvana en Smashing Pumpkins en psychedelische trance. Ik zou nog een keer naar het Full Moon-festival in Duitsland willen gaan. Dat is een van de beste psychedelische trancefestivals in de wereld.

Heb je nog tips voor reizigers naar Mexico? Ik raad bezoekers aan om de archeologische sites te bezoeken.

Wat is je favoriete strand in Mexico? Beide op het schiereiland Yucatan. Playa Mamitas in Playa del Carmen en Playa Delfines (Dolphin Beach) in Cancun. Daar is het lekker weer. https://www.instagram.com/ahmyo8/ https://www.facebook.com/ahmyo8/

HighLife 67


GAMES

Door: Redactie HighLife

ELDEN RING

Een nieuwe fantasy-wereld Elden Ring is een fantasy action-RPG in een wereld boordevol mysterie waar om elke hoek gevaar loert. In Lands Between waar koningin Marika the Eternal de scepter zwaait, is de Elden Ring, de vitale bron van de Erdtree, gebroken. De kinderen van Marika, halfgoden, eisen de scherven oftewel de Great Runes op. Zo start The Shattering, een oorlog die voortspruit uit hun onlangs verworven krachten. Een oorlog die ervoor zorgt dat de Greater

videospelreeks Dark Souls, en George R. R.

majestueuze plekken, dit alles in een game-

Will het laat afweten. Zo slaat het uur voor de

Martin, auteur van de succesrijke reeks

gebied van nooit eerder geziene omvang.

Tarnished, aan wie de gouden gratie

fantasyromans A Song of Ice and Fire. Ga op

Creëer je personage in deze nieuwe

geweigerd werd en die uitgestoten werden

verkenning in de machtige en mysterieuze

action-RPG, bepaal je eigen gamestijl en

van Lands Between. Jullie die niet langer zijn

Elden Ring. Maak kennis met tegenstanders

test daarbij een breed arsenaal aan wapens,

die stuk voor stuk een boeiende achtergrond hebben, met personages die evengoed je bondgenoten als je vijanden zouden kunnen worden, en met tal van angstwekkende wezens.

Lands Between ELDEN RING dompelt je onder in immense, buitengewone landschappen, met en toch leven, volg het pad naar Lands

duistere, verborgen kerkers die van nature

magische krachten en technieken die je

Between, langs de mistige zee om voor de

met elkaar verbonden zijn. Doorkruis deze

tijdens jouw avontuur kan ontdekken. Gooi

Elden Ring te staan en Elden Lord te worden.

verbazingwekkende wereld te voet of in het

je in het strijdgewoel, schakel je vijanden

zadel, alleen of in het gezelschap van

een voor een uit of roep je bondgenoten te

Lands Between

andere gamers, en dompel je onder in de

hulp. Dankzij de vele opties kan je zelf

Reis door Lands Between, een nieuwe

weelderige vlaktes, de bedompte moeras-

beslissen hoe je dit verkent en op welke

fantasy-wereld die bedacht werd door

sen, de duizelingwekkende bergtoppen, de

manier je de strijd aangaat.

Hidetaka Miyazaki, maker van de befaamde

lugubere kastelen en tal van andere

68 HighLife


Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Upstairs Beekstraat 109 6811 DZ Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG

Coffeeshop 't Bunkertje Laan v.d. Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn Tel.: 0031-55-5423234

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam


Tekst: Redactie HighLife

Het was fantastisch! Paaspop maakte dit jaar een meer dan geslaagde comeback na twee vervelende coronajaren. Al vanaf het moment dat de hekken open gingen totdat de laatste muziekklanken over het terrein wegvloeiden heerste euforie. Dit was een zaligmakende en fantastische reünie voor iedereen die Paaspop warm in het hart draagt. Geen wonder dat een dag na het evenement al de eerste 25.000 Early Bird tickets voor Paaspop 2023 binnen vier uur uitverkocht waren.

Paaspop was weer een geweldig festijn om mee te maken. We

viel ons op dat we eigenlijk niet eens hoefden te wennen aan de

mochten via de fastlane naar binnen, dus waren binnen een minuut

drukte, het voelde weer heel vertrouwd om op een lekker druk

al op het terrein. Terwijl vrienden vanwege de enorme toeloop

festivalterrein rond te lopen. Nadat we eerst even wat muntjes

soms bijna anderhalf uur bij de toegang in de rij stonden. Als eerste

kochten, zochten we meteen de grote Apollo-tent op. Rolf Sanchez was al bezig aan een lekker swingend optreden. Daarna hebben we wat rondgelopen en Guus Meeuwis bekeken. Natuurlijk speelde hij het nummer ‘Brabant’, want dat kon natuurlijk niet uitblijven als onofficieel Brabants volkslied. Na het geweldige optreden van Anouk zijn we wat gaan eten en tenslotte nog bij Di-rect geweest. Wat een energie hebben die gasten. We merkten ook wel dat alle artiesten blij waren dat ze weer aan de gang kunnen, iedereen genoot er van. Toen het optreden van Di-rect was afgelopen riep Marcel nog: Party Animals! En sprong hij nog eens rond op de tonen van ‘Have You Ever Been Mellow’, alsof ze niet al een uur alles gegeven hadden! Kortom, het was weer fantastisch! Volgend jaar hopen we er weer bij te zijn.

Gezellig druk

70 HighLife

www.paaspop.nl


Rolph Sanchez

Guus Meeuwis

Anouk

Paaspop by night

Een heus reuzenrad op Paaspop

Di-rect

Levensgroot Dr. Bibber

HighLife 71


Door: Karel Michiels

Berichtgeving over cannabis in Vlaanderen blijft dubieus, onderdanig en ongeïnteresseerd

Op zoek naar elk kruimeltje wiet Het blijft me verbazen hoe kritiekloos en slecht geïnformeerd de Vlaamse media berichten over cannabis. Maar nog meer hoeveel middelen en mankracht politie en gerecht er nog altijd voor hebben om het bezit van zelfs maar een kruimeltje wiet te vervolgen. Er staan elke week wel een paar van die even

werd geteeld om medische redenen. De vrouw

er controles maar de kans dat je tegen de lamp

trieste als lachwekkende stukjes in de lokale

zocht verlichting voor erge pijn. Op de

liep, was klein. Die controles zijn de laatste jaren

kranten. Brave burgers zien plots hun hele leven

correctionele rechtbank bleek plots dat de

flink opgevoerd. Ik ken persoonlijk niemand die

overhoopgehaald omdat de flikken toevallig

feiten verjaard waren, het openbaar ministerie

nog cannabis gaat kopen in Nederland, maar

op een grammetje cannabis zijn gestoten, of

zelf kon alleen maar de vrijspraak vragen. Wat

het gerecht (geruggensteund door de politiek)

erger nog (‘drugsplantage’!) enkele plantjes. Dit

heeft die hele rechtsgang weer gekost aan de

vindt het blijkbaar nodig om zelfs die ene sukkel

is maar een kleine greep uit de oogst van de

maatschappij? Wie wordt hier beter van? De

nog bij de lurven te grijpen. Als hij wel zou

voorbije maanden.

vrouw verklaarde dat ze intussen is gestopt met

opgedaagd zijn voor zijn proces, zou hij allicht

haar ‘drugsgebruik’ (de journalist noteert het

een lichtere straf gekregen hebben. Maar ook

‘Bijzonder verontrustend’

zonder commentaar). Uiteraard, hoe zou je zelf

dit lijkt mij weer een volstrekt overbodige

In Nijlen stond een stel terecht voor het bezit en

zijn? Ook al is de kans dat die twee fietsende

uitgave van belastinggeld.

de teelt van cannabis. Een fietspatrouille had

agenten nog eens cannabis zouden ruiken op

toevallig iets geroken en liet een huiszoeking

straat bijzonder klein. De man werd veroor-

Ruben V. uit Turnhout werd bij een verkeerscon-

uitvoeren. Wat het openbaar ministerie

deeld tot 6 maanden gevangenisstraf en 8.000

trole betrapt met 7 gram cannabis in zijn

‘bijzonder verontrustend’ vond, was dat de

euro boete, beiden met uitstel.

onderbroek. Bij een huiszoeking werd een

geoogste plantjes lagen te drogen op een

kweektentje gevonden en 7.000 euro cash geld.

plaats waar ook kinderen rondliepen. Het is een

Lijnbus van Tilburg naar Turnhout

Genoeg bewijsmateriaal, oordeelde de rechter,

argument dat wel vaker wordt ingeroepen om

Een man uit Lier kreeg bij verstek drie maanden

om Ruben effectief 18 maanden vast te zetten.

vervolging te rechtvaardigen. Heer, bescherm

cel en een boete van 8.000 euro omdat hij

onze kinderen tegen de vloek van de drugs!

‘drugs had ingevoerd’ van uit Nederland. Wat

In Mechelen testte een chauffeur positief op het

Stop hen vol met chips, Red Bull en ritaline maar

was er gebeurd? De man zat op de lijnbus van

gebruik van cannabis. Hij had naar eigen zeggen

hou hen in godsnaam ver van de planten! Even

Tilburg naar Turnhout, al sinds de jaren 80 een

de dag voordien een halve joint gerookt. Zijn

voorspelbaar was de verdediging: de cannabis

populaire smokkelroute. Een enkele keer waren

rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken,

72 HighLife


ook omdat het al de tweede keer was dat hij

Een andere controle in dezelfde ijverige

te kweken.Volgens de verdediging wist zijn

betrapt werd op rijden onder invloed.Tja, ik denk

politiezone leverde een vangst op van liefst 1,3

cliënt niet dat synthetische cannabis sinds 2017 in

dat de meesten van ons positief zouden testen,

gram hasj. In beslag genomen en een proces-

de strafwet stond. Lachen! P.R. kreeg 80 uur

ook al hebben we de voorbije dagen niks

verbaal wegens drugbezit. 1,3 gram!

werkstraf, C.P. opschorting van straf.Je kunt in dit

geconsumeerd. Het is een van de grote

land dus beter een firma oprichten en designer

misvattingen in dit debat, dat rijden onder

Schril contrast

drugs maken dan een paar plantjes zetten of een

invloed van cannabis even gevaarlijk is als rijden

In schril contrast met de harde aanpak van al die

kruimel wiet op zak hebben.

onder invloed van drank, cocaïne, lachgas,

zware drugscriminelen staat de ‘milde straf’ (dat

bepaalde medicatie en andere legale en illegale

moest zelfs de journalist erkennen) voor C.P. uit

Maar die gedachte maken de verslaggevers zich

substanties.Voor elk onderzoek dat cannabis

Dudzele. Zij had met haar schoonbroer P.R.

natuurlijk niet. Na al die jaren is de berichtgeving

linkt aan onverantwoord rijgedrag, zijn er vijf die

zowaar een bedrijf opgericht om synthetische

over cannabis in Vlaanderen nog altijd even

het tegendeel bewijzen.

cannabis te produceren, een drug die in essentie

dubieus, onderdanig en ongeïnteresseerd, een

niks met cannabis te maken heeft. Er werd

stuk conservatiever zelfs dan 20 jaar geleden.

Bij diezelfde verkeerscontrole vond de politie bij

gesproken over‘verboden producten uit China’,

Wat dat betreft, zijn mijn collega’s natuurlijk wel

een andere man 1,7 gram cannabis.‘De drugs zijn

aceton en kruidenmengsels, wat toch een stuk

perfect in tune met de tijdsgeest.

in beslag genomen,’ schrijft de verslaggever van

schadelijker klinkt dan het zaad, de grond en de

dienst. 1,7 gram!

voedingsstoffen die je nodig hebt om cannabis

Door: Redactie HighLife

Luxemburg: plannen legalisering cannabis snel concreet Nog deze zomer worden de concrete wetsvoorstellen voor legalisering van cannabis in Luxemburg bekend gemaakt. Het lijkt er op dat de Duitse legaliseringsplannen de Luxemburgers een steuntje in de rug hebben gegeven.

Want eerder liet de regering weten dat ze

+ Cannabiszaden zullen zowel in winkels als

wellicht wat te voortvarend waren geweest

online te koop zijn.

met hun idee om wiet legaal te maken. Kritiek

+ Bezit in de openbare ruimte wordt beperkt

uit buurlanden en de befaamde ‘internatio-

tot 3 gram.

nale drugsverdragen’ werden toen aangedragen om het proces te vertragen en de

Oorspronkelijk zouden er ook legale

plannen te verzwakken. Maar na het Duitse

verkooppunten in het Groothertogdom

‘Kiffen. Wir schaffen das’ zit er weer tempo in

worden geïntroduceerd, maar dat plan werd

de Luxemburgse plannen.

vorig jaar dus ingetrokken na kritiek uit het buitenland en gedoe met zogenaamde

Precieze inhoud

‘Europese wetgeving’. Na de Duitse omme-

Nog deze zomer komt het kabinet met de

zwaai speelt dit plotseling minder, maar of de

precieze inhoud van de nieuwe cannabiswet-

verkooppunten van wiet nu terugkomen blijft

geving, aldus de Luxemburgse Minister van

nog even de vraag. Mocht de rest van de

Justitie Sam Tanson tijdens een persconferen-

plannen doorgaan, dan wordt het een

tie. In een eerdere versie had de Groene politica

wedloop welk Europees land na Malta als

al de volgende punten bekend gemaakt.

tweede de consumptie van cannabis legaliseert. Vorig jaar had Malta de primeur.

+ Volwassenen in het Groothertogdom

En Nederland? Wij zitten helaas nog wel een

mogen maximaal vier planten per huishou-

aantal jaar vast aan het wietexperiment, voor

den in hun huis of tuin kweken.

er überhaupt sprake kan zijn van legale wiet.

+ Consumptie zal alleen binnen het huishouden legaal zijn.

Sam Tanson

HighLife 73


Door: Redactie HighLife

Kleurboek voor Stoners Het prachtige kleurboek voor stoners The Stoner Babes Coloring Book van Katie Guinn is alweer enige jaren geleden uitgekomen (2018), maar we hadden er nog nooit over geschreven. Dus bij deze een introductie.

project verkrijgbaar, namelijk het Your Best High Life Display Pack. Daarin vind je niet alleen haar boek, maar ook bijvoorbeeld Feminist Weed Farmer. Inhoudsopgave: ‘Wiet is een krachtig medicijn en het kweken van je eigen wiet is net zo krachtig als het maar kan. De ervaren Humboldt kweekster Madrone Stewart deelt haar zwaarbevochten kennis die ze heeft opgedaan door jarenlang cannabis te kweken, zen-meditatie en als vrouw te overleven in een door mannen gedomineerde industrie. Ze leidt je door het grote geheel en de details van het kweken van zes planten in de achtertuin, van het selecteren van zaden tot oogsten en verwerken. Humoristisch, wijs en met een groot hart. Als je ooit je eigen cannabis wilde kweken Het meditatieve, met kunst gevulde kleurboek

of thuis hasj wilde maken, dan is dit boek je

voor volwassenen is geïnspireerd op de

wijze gids.’ Voor meer info over deze en andere

schoonheid van vrouwen en genderfluïde

wietgerelateerde boeken, check onderstaan-

mensen die genieten van de kwaliteiten van de

de website.

cannabisplant. Het zijn krachtige, intelligente, gemotiveerde mensen die geen aandacht besteden aan oordelen, want ze drukken hun stempel op deze wereld, ongeacht hun kleur, vorm, grootte, leeftijd of geslacht, aldus uitgeverij MicroCosm Publishing. Verder schrijven ze: ‘Je zult genieten van het kleuren van deze zeer gedetailleerde en gevarieerde pagina’s, met tatoeages, kleding met patronen, met vormen gevulde achtergronden, cannabisboeketten en prachtige gezichten. Terwijl je kleurt, neem je deel aan de transcendentale kwaliteiten van wiet en denk je na over wat empowerment voor jou betekent.’ Als dat geen aanbeveling is weten we het niet meer. Dus haal die kleurpotloden of stiften uit de kast of van je zolder en ga aan de slag! Katie Guinn is een in Portland geboren kunstenaar en ze haalt haar inspiratie (uiteraard) uit cannabis.

Feminist Weed Farmer Bij dezelfde uitgeverij is een ander inspirerend

74 HighLife

www.microcosmpublishing.com


BL ACK V E NOM Gene Seeds www.geneseeds.eu

HighLife 75


Door: Redactie HighLife

Design Museum Den Bosch

SNEAKERS UNBOXED

De sneaker is in korte tijd het meest populaire designobject ter wereld geworden. Sneakers Unboxed in het Design Museum in Den Bosch nodigt je uit om een kijkje achter de schermen te nemen bij de schoen die voor technologische doorbraken heeft gezorgd, nieuwe jeugdculturen heeft geïnspireerd en de modewereld op z’n kop heeft gezet. De expo is tot 16 oktober te bezoeken. De sneaker wordt dagelijks gekocht en gedragen door miljoenen mensen wereldwijd; in 2021 alleen al werd meer dan 1.1 miljard paar sneakers verkocht. Sneakers Unboxed combineert de geschiedenis en culturele context van de sneaker met de laatste innovaties op het gebied van design en duurzaamheid.

Style De tentoonstelling bestaat uit vier delen. Na de introductie kom je terecht in het eerste deel: Style. Hier ontmoet je de jongeren die een prominente stempel gedrukt hebben op de sneakercultuur. Vanaf de jaren zeventig hebben zij een essentiële rol gespeeld bij het ontwikkelen van de sneaker van sportkleding tot gewild stijlicoon. Ontdek de verhalen en invloed van onder andere Michael Jordan, Run DMC en Walt ‘Clyde’ Frazier. Het tweede deel Tipping Point laat het kantelpunt zien van streetstyle naar high fashion. Rond 2000 gaan sportmerken, niche boetiekjes, kleine retailers, streetwearliefhebbers en ontwerpers vaker samenwerken. Naast must-see modellen zoals de Yeezy 350 Zebra of een sneaker geïnjecteerd met heilig water uit de rivier de Jordaan wordt er aandacht besteed aan

76 HighLife

The Trio, Brooklyn, New York, 1980 Met dank aan Jamel Shabazz


Nike Air Max 90 x Patta ‘Homegrown’ (2006). Foto: Ed Reeve

Converse All Star, ca. 1930. Converse. Foto: Ed Reeve

Virgil Abloh van Off-White. Daarnaast zie je

innovatie in de sneakerwereld. De sport-

ontwikkeld werd door PUMA en het MIT

collabs met Comme des Garçons, Y-3,

schoenen die we nu als innovatief en

Design Lab, de Reebok InstaPump Fury en

Colette, BAPE, HTM, A-COLD-WALL*, Martine

baanbrekend beschouwen, zijn voortgeko-

de Nike Air Zoom Alphafly NEXT% die

Rose en Tom Sachs.

men uit ontwerpproblemen als grip,

gemaakt werd met en voor marathonloper

demping, pasvorm en stabiliteit. Hier zie je

Eliud Kipchoge. Het vierde deel heet Sus-

Performance

een van de eerste Converse All Stars ooit

tainability and Circular Design. De sneaker is

Het derde deel (Performance) toont de

gemaakt, de ademende schoen die

het meest wijdverspreide designobject ter wereld en zorgt ook voor milieuvervuiling en sociaal onrecht. Dat gaat men tegen door andere materialen en productietechnieken. Elisa van Joolen en Peterson Stoop werken met tweedehands sneakers en samples die anders weggegooid zouden worden. Andere designers maken natuur-

Foto: Ben Nienhuis vriendelijke schoenen, zoals Stella McCartney’s Loop sneakers die totaal recyclebaar zijn; Mylo, leer van paddenstoelen dat wordt gebruikt door Adidas, en Veja dat voeringen van gerecyclede flessen maakt. Helen Kirkum produceert op maat gemaakte sneakers van gerecyclede en afgedankte materialen. www.designmuseum.nl

Angel & Moses, New York City, 1981 Met dank aan Jamel Shabazz

HighLife 77


FILMS / SERIES

SEE Een wereld van blinden Door: Rob Tuinstra

Steven Knight is een begenadigd TV-maker. Hij maakte twee fantastische series voor de BBC: Taboo en Peaky Blinders, toppers die je ook via NetFlix kunt bekijken. Voor Apple TV schreef hij de dystopische SF-serie SEE, waar we kennismaken met een familie die moet zien te overleven in een wereld waarin iedereen blind is.

Na een dodelijk virus in de 21e eeuw is bijna de

De situatie verslechterd wanneer blijkt dat de

met alle allure en middelen die ze in zich

hele wereldbevolking uitgestorven. Slechts

tweeling die Maghra baart kan zien. De jacht

heeft. Dat leidt tot scenes die je niet snel zult

twee miljoen mensen hebben het overleefd,

op hen wordt meteen geopend. En verraad

vergeten. De manier waarop de koningin tot

maar ze zijn wel blind geworden. In See maken

ligt om de hoek.

God Flame bidt is uniek te noemen. Boven-

we enkele eeuwen later kennis met het gezin

dien is ze menselijk, dus wanneer er drugs uit

van Baba Voss, de leider van het Alkenny volk,

Seks, drugs en religie

en zijn vrouw Maghra. De primitieve samenle-

Apple TV produceert nog niet héél veel

ving heeft zich volledig aangepast aan het

series, maar wat ze maken zit meestal prima

blind zijn. Kunnen zien is iets uit het verleden

in elkaar. Dat geldt ook voor deze serie. Jason

en het staat zelfs als onheilig bekend. Immers,

Momoa maakt indruk als de onoverwinnelijke

de zienden hebben de wereld verwoest. De

Baba Voss, maar let vooral op de waanzinnige

Alkenny zijn niet het enige volk op aarde. De

rol van de Nederlandse (!) actrice Sylvia

kwaadaardige Koningin Sibeth is de leider van

Hoeks, die een onvergetelijke Queen Sibeth

het machtige Paya koninkrijk. Haar Witchfin-

neerzet. Zij is meedogenloos en hysterisch

ders leger zoekt onder leiding van generaal

tegelijk. Een deel van de kijkers laat op social

de stad Pennsa gesmokkeld worden, neemt

Tamacti Jun overal naar zienden om deze om

media weten haar zo onuitstaanbaar te

ze die graag in ontvangst. Inmiddels zijn de

te brengen en belasting te heffen bij de

vinden dat ze SEE niet meer konden aanzien,

opnames van het derde seizoen afgerond. De

onderworpen volkeren. Dit leidt tot bloedige

maar die mening delen wij niet. Sibeth

planning is dat de nieuwe reeks later dit jaar

gevechten met de Alkenny en andere volken.

vertegenwoordigt het kwaad en ze doet dat

op Apple TV zal verschijnen.

78 HighLife


2023 Inschrijving voor de legendarische HighLife Cup 2023 kan nu online! Ga naar https://softsecrets.com/nl/highlife-cup-2023 en schrijf u nu in! Deelname aan de HighLife Cup 2023 is alleen toegankelijk voor bedrijven die werkzaam zijn in de cannabisbranche, zoals coffeeshops, growshops, groothandels, headshops, voedings- en zadenbedrijven. Een vakjury bestaande uit 20 personen zal de (gecodeerde) inzendingen beoordelen op uiterlijk, geur, smaak en uitwerking.

De categorieën in 2023 zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Hybriden algemeen geteeld op hydrocultuur Hybriden algemeen geteeld op aarde (bio) Automatisch bloeiende soorten (indoor en outdoor) Haze soorten geteeld op hydrocultuur Haze soorten geteeld op aarde (bio) Kush soorten Nieuw! Old Skool (commerciële soorten) Nieuw! House Specials (unieke soorten van het huis) Sativa’s (>70% Sativa genetica) Indica’s (> 70% Indica genetica) Amerikaanse soorten IMPORT Nieuw! Amerikaanse soorten gekweekt in NL Outdoor soorten ( buiten geteelde buitensoorten) Medicinale soorten (met aantoonbaar hoog CBD gehalte) Hasj IMPORT (traditionele hasj uit buitenland) Hasj NEDERHASJ (traditionele hasj gemaakt in Nederland) Hasj EXTRACTIES

Zorg dat u uiterlijk voor 31 december 2022 uw bedrijf per email heeft aangemeld als deelnemer. Daarna ontvangt u per email verdere instructies.

Wilt u deelnemen aan de HighLife Cup 2023? Email uw aanmelding dan z.s.m naar onderstaand adres, graag met vermelding van naam contactpersoon en mobiele nummer info@softsecrets.nl Let op! Wij verwachten van winnaars van een trofee dat ze voor een klein bedrag een jaar lang (6x) adverteren in Highlife magazine, op de pagina’s ‘HighLife Cup Winnaars’. Met vriendelijke groeten, en veel succes! Team HighLife/Soft Secrets


Movies

Books

, HET VIERDE RIJK Michiel Janzen Lannoo Uitstekend vervolg op ‘De Jacht op de Führer’, waarin hoofdpersoon Otto Skorzeny zich opnieuw in het hol van de leeuw bevindt, namelijk de bunker in Berlijn waar Adolf Hitler in 1945 de laatste dagen van de oorlog afwacht. Skorzeny werkt aan een speciale opdracht om Hitler veilig te houden, maar zowel de Russen als de geallieerden hebben spionnen uitgezonden om hem in handen te krijgen. Een confrontatie is onvermijdelijk. Michiel Janzen, een Hagenaar die naar eigen zeggen gefascineerd is door de Tweede Wereldoorlog, schrijft faction, een mengsel van fact en fiction, en

EEN LIED VOOR DUISTERE TIJDEN Ian Rankin

doet dat zeer bekwaam. Tijdens het lezen zit je vaak even op internet om bekende namen uit het verleden te googelen.

DUNE

Denis Villeneuve Met: Thimotée Chalamet, Rebecca

House of Books

Ferguson, Oscar Isaac

De ziekte COPD speelt onze grote vriend

Imposante verfilming van de even

en held Rebus zoveel parten dat hij

imposante reeks van sf-schrijver Frank

gedwongen is om naar een appartement

Herbert. Op de planeet Arrakis wordt spice

op de begane grond te verhuizen.

gevonden, eens stimulerende stof die onder

Ondertussen is de echtgenoot van zijn

andere ruimtereizen mogelijk maakt. Spice is

dochter Samantha in het noorden van

enorm waardevol en de strijd om de macht

Schotland verdwenen. Siobhan en Malcom

op Arrakis is bloedig. Baron Harkonnen krijgt

Fox raken daarbij zijdelings betrokken bij

steun van de Keizer in zijn machtsgreep

hun onderzoek naar de moord op een

tegen het huis van Atreides. En wat doen

rijke Saoediër. En waarom bemoeit Big Ger

de Fremen, de lokale woestijnbewoners van

Cafferty zich daarmee. Kortom, Rankin weet

Arrakis, in dit conflict? Dune won terecht

in het laatste Rebus-avontuur weer alle

een fiks aantal prijzen en het vervolg onder

vertrouwde helden op aangename wijze

regie van Villeneuve is reeds aangekondigd.

naar een vertrouwd einde te weven. Rebus

Daarmee bewijst de Canadees, de eerder

blijkt ook op zijn oude dag nog de cynische

Bladerunner 2049 maakte, beter om te

knorrepot met briljante ingevingen. De serie

kunnen gaan met het ‘onverfilmbare’ werk

blijft hoogst amusant en van topniveau.

van Herbert dan David Lynch in 1984.

80 HighLife


Music

THE LAST DAYS OF PTOMELY GREY Walter Mosley

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

Met: Samuel L. Jackson, Dominque Fishback, Walton Goggins Samuel L. Jackson is in topvorm als Ptomely Grey in deze zesdelige serie van Walter Mosley die via Apple TV bekeken kan worden. Grey is een eenzame man van 91

MICHAEL FRANTI & SPEARHEAD

jaar. Hij lijdt aan dementie en alleen door de bezoekjes van zijn neef Reggie overleeft hij. Maar wanneer er iets onverwachts gebeurt

Follow Your Heart

met Reggie heeft dat grote gevolgen.

(V2 Records)

Ineens staat Ptomely’s wereld op zijn kop.

Als er iemand is met een positieve

Met hulp van de jonge Sensia en een dokter

boodschap, dan is het wel Michael Franti

met discutabele motieven krijgen we meer

- en dat al heel wat jaren lang. Eerst met

te weten over zijn wereld en vooral zijn

Beatnigs, toen met Disposable Heroes Of

verleden. Dominique Fishback imponeert

Hiphoprisy, en vanaf 1994 met Spearhead.

net als Jackson in dit sterk geacteerde

Met Ganja Babe maakte hij een van de

drama met misdaadtrekjes. Walter Goggins

meest beluisterde wietsongs, maar op zijn

kennen we van Justified en The Shield,

nieuwste album Follow Your Heart is hij

maar is hier in de rol van Dr. Rubin eens heel

niet zo expliciet. De elf tracks zijn zonder

anders aanwezig.

G LOVE

Philadelphia Mississippi (Thirty Tigers, V2 Records)

uitzondering pakkende popliedjes waar helemaal in de verte nog wat hiphop en reggae invloeden te horen zijn, maar de op stadions afgestemde liedjes, boodschappen

Smoke a lot of weed - wat ze zoal bij G

en refreintjes vormen de hoofdmoot.

Love en zijn makkers, waaronder rapper

Gemakzuchtig wordt het nooit, lekker wel, en

Schoolly D - doen is al vanaf het begin

vriendelijk zeker.

duidelijk. En ja, smokende deltablues met hiphop maken natuurlijk, want dat kunnen ze als de beste. Zanger en gitarist G Love mag dan wel uit Philadelphia komen, maar die stad van hem ligt in Pennsylvania, en hier gaat het toch echt om het legendarische Philadelphia uit Mississippi, bekend om z’n blues. In het on-Amerikaanse aantal van 13 stuks leggen G Love en vele gasten hun hart en ziel in uptempo, swampy en ook messcherpe liedjes waar het plezier vanaf druipt.

HighLife 81


Advertentie index HighLife colofon A

HighLife Magazine, een uitgave van

Apollyon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31

B

Blue See coffeeshop ��������������������������������������������������������������������������������������������60/61 ‘t Bunkertje ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69

C

Canna ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84 Coffeeshop Cool Running ��������������������������������������������������������������������������������60/61 Coffeeshop Kosbor �����������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Coffeeshop Magic ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 Coffeeshop Magic �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69 Coffeeshop Magic ��������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Coffeeshop Relax ���������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Coffeeshop Solo �����������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Cremers �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

D

Dizzy Duck Downtown ���������������������������������������������������������������������������������������60/61 Druid Nutrients �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 Dutch Leaf ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41 Dutch Passion �����������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Dutch Trimming Company ��������������������������������������������������������������������������������������31

E

Easy Going �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

G

Gallery Colorado ����������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Greenhouse Secret Farmers �����������������������������������������������������������������������������60/61 Growers Choice ������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Grow-Pro �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55

Discover Publisher BV Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel Telefoon: (073) 549 81 12 E-mail: info@highlife.nl Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

Medewerkers aan dit nummer: André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Redactie-adres Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl @highlife.softsecrets @highlifemagazine Advertenties: Daisy Bots Marc Schroijen - marc@softsecrets.nl

H

Hakuna Matata �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 Humboldt x Seedstockers ���������������������������������������������������������������������������������60/61

K

Keldertje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 Kera Seeds ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

M

Mary Jane �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Mary Jane Berlin �������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 Mascotte ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 Mississippi �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

P

Bezoek onze nieuwe Soft Secrets website! Op onze nieuwe website is het nog makkelijker om artikelen te vinden die je leuk vindt. Dus ga ervoor zitten en vind alles wat je wilt weten over de wereld van cannabis op de nieuwe softsecrets.com

Papillon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 49 Papillon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 55 Papillon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 69

R

RQS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83

S

Seed Stockers �����������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Simpel Minds Coffeeshop ���������������������������������������������������������������������������������60/61 Super Sativa Seed Club ��������������������������������������������������������������������������������������60/61 Sweet Seeds ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

U

Upstairs ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 69

Z

Zero Zero �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41 Zero Zero ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

82 HighLife

aliseerd Geoptim iel! voor mobOp zoek naar CANNA? We zijn te koop bij de erkende CANNA dealer.

Check www.canna.nl voor alle locaties. Heb je een winkel en wil je graag CANNA verkopen, meld je dan aan op www.canna.nl