HighLife Magazine 0223

Page 1

HighLife®

KWALITEIT

Highlife verschijnt 6 keer per jaar

Jaargang 32 #2

April / Mei 2023 GRATIS #

VEZELHENNEP IN OPMARS

UNIEKE CBD SIERADEN

2

#1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE HIGHLIFE CUPWINNAAR 2022 COFFEESHOP MAGIC DEN HAAG HIGHLIFE CUPWINNAAR 2022 COFFEESHOP MAGIC DEN HAAG
CANNABIS EINDELIJK ONDERZOCHT

Experiment in een experiment

Een experiment in een experiment, zo wordt de ‘aanloopfase’ van het wietexperiment in Tilburg en Breda ook wel genoemd. Beide Brabantse gemeenten mogen eerder met de wietproef beginnen op voorwaarde dat tenminste drie telers in staat zijn legale cannabis te leveren.

Om deze oplossing werd al langer gevraagd omdat het experiment steeds maar weer door uitstel en vertragingen werd geplaagd. Het lijkt mij een goede zaak. Ten eerste gaat de legale wiettrein eindelijk rijden en ten tweede kan er dan een en ander worden aangepast als er blaadjes op het spoor liggen, om maar even in de treinmodus te blijven. Verrassende ontwikkeling rond het experiment was dat Amsterdam zich plotseling aanmeldde om met een stadsdeel ook mee te draaien. Die zet van Halsema hadden we niet zien aankomen. Je leest er meer over in onze serie ’t Experimentje.

Dat wietexperiment heeft trouwens allerlei, soms onvoorziene, gevolgen. Het is alsof je een steen in een vijver gooit die rimpelingen tot in de verste uithoeken veroorzaken. Zo meldde een woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem dat er steeds minder geklikt wordt over wietkwekerijen. De oorzaak: ‘We hebben er geen diepgravend onderzoek naar gedaan, maar we vermoeden dat het te maken heeft met de regulering van wietteelt. Mensen zien daardoor mogelijk minder de urgentie van het melden van een wietkwekerij.’ Met minder klikwerk kunnen we alleen maar blij zijn. Het aantal opgerolde wietkwekerijen blijft ook spectaculair dalen.

Verder in dit nummer lees je over de opkomst van vezelhennep in Nederland. De roep om meer duurzame landbouw is daar debet aan. Derrick Bergman schrijft verder over de ‘nieuwe’ cannabinoïde hexahydrocannabinol (HHC): ‘Het komt in zeer kleine hoeveelheden voor in cannabis en al in 1944 synthetiseerde de Amerikaanse scheikundige Roger Adams HHC, door waterstofmoleculen toe te voegen aan Delta-9 THC. Dit proces heet hydrogeneren of harden en wordt ook toegepast om margarine te maken. Adams werkte met THC, maar tegenwoordig wordt CBD of Delta-8 THC uit (vezel)hennep gebruikt als basis om HHC te maken.’

In een ander artikel vraagt Nicole Maalsté zich af waarom ‘de Nederlandse overheid nooit serieus geld heeft vrijgemaakt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van cannabisproducten die coffeeshops verkopen’. Met de komst van het wietexperiment gaat dat veranderen. Het is een van de vele gevolgen van die proef, die echt ongelooflijk veel in het cannabisbeleid in ons land gaat veranderen. Nu al en in de komende jaren steeds meer. Veel leesplezier!

Rob Tuinstra

VOORWOORD VAN DE UITGEVER

De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voorals tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis.

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties.

De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

3 HighLife

APRIL / MEI 2023

FEATURES 16 UNIEKE CBD SIERADEN Inspired by nature, made with magic 20 KWALITEIT CANNABIS EINDELIJK ONDERZOCHT De NVWA zal tijdens het wietexperiment controles uitoefenen 24 ’T EXPERIMENTJE Aanloopfase is een feit, maar er komt nog heel wat bij kijken 26 VOORZICHTIGE OPMARS VAN VEZELHENNEP Klimaatopgave geeft hennepindustrie wind in de zeilen 32 ‘NIEUWE’ CANNABINOIDE HHC HIER TE KOOP Wat is hexahydrocannabinol en wat hebben we er aan? 40 TAIWAN: MEER DAN EEN STOP-OVER Better Call Zoe advocaat focust op cannabis wetgeving INHOUD
26 16 4 HighLife

GROENE ZAKEN

EN VERDER

40 EN NOG VEEL MEER... 3 VOORWOORD 6 NICOLE MAALSTÉ 7 FLASH 12 ANDRÉ BECKERS 15 HIGH WEIRDNESS 38 HIGH, HEMP & CURE 44 PGMCG TOPPERS 48 WIL & RUUD OOMEN 54 BELGIË 62 VOC LOGBOEK 68 GAMES 80 TREASURES 70
30 THE PERFECT GROW Unieke kweekserie op Soft Secrets kanaal 59 RED PURE AUTO CBD Sweet Seeds
46 NIEUW: CBD NIEUWS En: CBD in… Okinawa, Japan 54 420 FEST IN MECHELEN Legale THC-vrije blow-in 76 NIEUW: HEROES OF CANNABIS En we beginnen met wie anders dan Bob Marley RUBRIEKEN Vaste 5 HighLife

Stille verandering

Soms moet er eerst iets heel ergs gebeuren voordat dingen veranderen. Onder druk van de grote vraag naar pijnstillers heeft de overheid in Oekraïne laten weten dat de productie en het gebruik van medicinale cannabis mogelijk versneld wordt toegestaan.

Nood breekt wet

In juni vorig jaar liet de Oekraïense minister van Volksgezondheid, Viktor Liashko, weten dat de overheid zich bewust is van de negatieve gevolgen van de oorlog op de gezondheid van Oekraïense burgers. Legalisering van cannabis voor medisch gebruik zou de nood aan pijnstillers moeten verlichten. Eindelijk eens een positief gevolg van de oorlog, zou je zeggen: In alle ellende is de eerste stap naar de acceptatie van cannabis gezet.

Pijnstillers

De Oekraïners zijn hard op zoek naar pijnstillers die zij zelf op grote schaal kunnen produceren, maar blijven voor een groot deel verkrampt naar de legalisering van cannabis kijken. Uit de berichtgeving over de legalisering van mediwiet blijkt dat de politiek in het land op dit gebied van ver

moet komen. Decennialang is cannabis in de voormalige USSR staat verguisd, net als in Rusland overigens. Minister Liashko wringt zich in allerlei vreemde bochten om het voorstel voor legalisering van medicinale cannabis aan de Oekraïense Tweede Kamer te onderbouwen. Tegelijkertijd verschenen via Telegram in buurlanden Rusland en Wit-Rusland fake news berichten, dat er achter het legaliseringsplan een westerse lobby zou zitten. De legalisering van medicinale cannabis zou Oekraïne veranderen in een land waar drugs zich ongebreideld zouden verspreiden als een westerse welvaartziekte en vorm van decadentie. De gezondheid van jongeren zou zo in gevaar komen. Het past in de oorlogsretoriek van de tegenstanders om het vertrouwen in de Oekraïense overheid te schaden.

Via een website probeert de Oekraïense overheid de tegenkrachten van de legalisering te neutraliseren. Daarbij geeft de site geen al te beste informatie. Het lijkt erop dat ook de Oekraïense overheid niet helemaal goed weet hoe de vork in de steel zit. Het toont in ieder geval aan dat niet alleen veel burgers, maar ook regeringen en ambtenarenapparaten van landen zich slecht raad weten met informatie over cannabis, of die nu medicinaal wordt gebruikt of recreatief (alsof dat er toe doet). Inmiddels is er een jaar voorbij en hebben de Oekraïners officieel nog steeds geen medicinale cannabis, omdat er geen meerderheid voor is in het Oekraïense parlement. De angst om het vertrouwen van de bevolking te verliezen is kennelijk groot. De moraal wint het van de pijn. Tot zover de officiële status van medicinale cannabis.

In een artikel in NRC over Oekraïense oorlogsslachtoffers die in ziekenhuizen worden verzorgd vermeldt journalist Simone Peek terloops dat onder druk van de grote vraag naar pijnstillers inmiddels medicinale cannabis wordt toegediend. Peek schrijft dat in de kamer van de hoofdarts dozen met THC-sprays en pleisters staan: “Oekraïne is niet alleen een militair slagveld, het is inmiddels ook een medisch laboratorium.” Het is goed mogelijk dat er voor een pragmatische oplossing is gekozen. Artsen in de ziekenhuizen nabij het slagveld gebruiken alvast medicinale cannabis zonder dat de wet is aangepast. Nood breekt wet. Soms is het beter om gewoon te doen zonder er al te veel ruchtbaarheid aan te geven. Stille veranderingen, noemen we dat.

6 HighLife

lash

YESILGÖZ VINDT KEURMERK COFFEESHOPS

‘NIET PASSEN IN HUIDIGE SITUATIE’

Je zou denken dat een landelijk keurmerk voor coffeeshops, een initiatief van het PCN, een prima idee is. Maar dan heb je buiten Minister van Justitie Dilan Yesilgöz Zegerius (VVD) gerekend. Zij vindt zo’n keurmerk ‘niet passen in de huidige situatie.’ D66 Kamerlid Joost Sneller vond dat ‘onverstandig’ en stelde Kamervragen. Want, aldus Sneller: ‘Het initiatief vanuit de sector voor meer controle / transparantie bedrijfsvoering, personeel en financiën moet de minister juist omarmen.’ Helaas bleef de minister bij haar standpunt. Want: ‘Het wordt niet passend geacht om als rijksoverheid betrokken te zijn bij het instellen van een keurmerk dat een kwaliteitsoordeel uitdraagt van een verboden activiteit.’ Wel meldt ze: ‘Hoewel het rijk positief staat tegenover de wens vanuit de coffeeshopbranche om zelf als branche te organiseren dat er meer kwaliteit en transparantie komt, achten we het niet passend dat het rijk betrokken is bij een kwaliteitsoordeel dat een onderscheid maakt tussen de gedoogde shops.’

2022: MINDER HENNEPKWEKERIJEN ONTDEKT

Netbeheer Nederland meldt dat vorig jaar 1060 hennepkwekerijen zijn ontdekt. Dat is flink minder dan in 2021 toen er ruim 1800 illegale kwekerijen werden opgespoord. De netbeheerders brancheorganisatie stelt dat er minder meldingen binnen komen: ‘Het lijkt erop dat de meldingsbereidheid gedaald is.’ Een woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem beaamt dat in Het Parool en wijst daarbij naar het wietexperiment als mogelijke reden: ‘We hebben er geen diepgravend onderzoek naar gedaan, maar we vermoeden dat het te maken heeft met de regulering van wietteelt. Mensen zien daardoor mogelijk minder de urgentie van het melden van een wietkwekerij.’ Enige regionale cijfers: Stedin telde vorig jaar 266 kwekerijen in Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. In 2021 waren dat nog 405. Liander meldt 360 in 2022 en ‘ruim boven de 600’ in 2021. Per provincie: NoordHolland: 167 (2021: 310). Gelderland: 102 (2021: 172). Flevoland: 48 (2021: 67).

Friesland: 36 (2021: 47). Zuid-Holland: 7 (37). Enexis had nog geen cijfers voor de rest van Nederland.

HALSEMA: BLOWVERBOD OP AMSTERDAMSE WALLEN

Femke Halsema zet haar kruistocht tegen cannabis voort. Vanaf half mei wil ze een blowverbod op de Amsterdamse Wallen. Verder wil ze onderzoeken ‘of een verbod op het ‘afhalen’ (het verkopen van softdrugs in de coffeeshops anders dan voor consumptie in de coffeeshops) van 16.00 uur tot 01.00 uur van donderdag tot en met zondag in het gebied (juridisch) haalbaar en handhaafbaar is.’ Dit schrijft ze in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. Dat het de GroenLinks politica menens is blijkt wel uit het feit dat ze zelfs dreigt om de terrassen van coffeeshops eventueel cannabisvrij te maken! Halsema: ‘Vooralsnog zijn de terrassen van coffeeshops van het blowverbod uitgezonderd. Het college doet een beroep op de coffeeshopexploitanten in het gebied om (de overlast van) blowen op hun terrassen zelf zo veel mogelijk te beperken zodat de inperking van hun exploitatievergunningen niet noodzakelijk zal hoeven zijn.’

7 HighLife

WIN TWEE VRIJKAARTJES VOOR DE HIGHLIFE CUP 2023

Nog even en dan is het weer tijd voor de legendarische HighLife Cup, de oudste en eerlijkste wietcup van Europa, opgericht in 1994! We zijn al met de voorbereidingen begonnen. Zoals bekend mogen alleen bedrijven aan deze cup meedoen. Maar dat betekent niet dat jij als lezer niet aanwezig kunt zijn. Wij geven twee vrijkaarten weg aan degene die ons het best kan uitleggen waarom juist jij bij de uitreiking moet zijn. Originaliteit wordt natuurlijk extra beloond en wie weet begroeten wij jou op de feestelijke uitreiking van de HighLife Cup 2023 op vrijdag 9 juni! Plaats en locatie zullen op een later tijdstip worden meegedeeld. Inzendingen kun je sturen naar redactie@highlife.nl of Discover Publisher, t.a.v. Highlife Cup lezersactie, Galvaniweg 11, 5482 TN Schijndel.

CHRISTENUNIE EN SGP WIL EXPLODEREND HART OP WIETZAKJE

EP-POLITICUS:

Dat ChristenUnie en SGP gaan fan zijn van cannabis weten we al langer. Toch waren we redelijk geschokt toen we over een voorstel van beide partijen van hun afdeling Vlissingen hoorden. Zij menen namelijk dat het een goed idee is om op een wietverpakking een waarschuwing te plaatsen en men denkt daarbij aan een exploderend hart! Lilian Jansen (SGP) bij omroep Zeeland: ‘Langdurig gebruik van softdrugs heeft invloed op de werking van de hersenen. Het veroorzaakt blijvende gedrags- en concentratieproblemen. Nu is een zakje met cannabis veel kleiner dan een pakje sigaretten. Dus er is geen ruimte voor een tekst en een confronterende foto, maar wel voor een verbodsbord met een figuurtje waarvan het hart explodeert.’ Dit bizarre voorstel deed ons gek genoeg meteen denken aan de ‘Five Point Palm Exploding Heart Technique’ uit de legendarische Tarantino-film Kill Bill. Zouden ze die film in Vlissingen ook zo goed vinden?

Op Twitter zagen we een hartverwarmende tweet van de Ierse politicus Luke ‘Ming’ Flanagan. Hij is lid van het Europees Parlement, woont daarom in Brussel en maakt er geen geheim van dat hij cannabis gebruikt: ‘Ik vape cannabis. Ik geniet er het meest van voor ik ga joggen. Ik kweek het hier op mijn balkon in Brussel. Dit jaar teel ik twee soorten: Pineapple Kush en Shogun. Er gaat dus geen geld naar criminelen en ik weet exact wat ik gebruik. Wat kan daar verkeerd aan zijn?’ Flanagan kreeg veel positieve reacties op zijn tweet. Op de vraag ‘Hoe groot schat jij de kansen dat er eindelijk een verandering in de Europese politiek komt over cannabis?’ antwoordde hij: ‘Once Germany does it the puppies will follow the master. It’s a game changer.’ Jammer dat we niet op deze man mogen stemmen bij de volgende Europese verkiezingen in 2024. Flanagan zet zich ook in zijn eigen Ierland al lange tijd in voor de legalisering van cannabis en heeft wegens het bezit van cannabis al verschillende keren in de cel gezeten.

news
8 HighLife
IERSE
‘IK KWEEK PINEAPPLE KUSH OP MIJN BALKON IN BRUSSEL’

lash

RAND EUROPE:

RAND Europe is een langdurig onderzoek gestart naar de aankoop van wiet en hasj. De informatie wordt gebruikt ‘om trends in prijs, kwaliteit en de gebruikerservaring van wiet en hasj in kaart te brengen’. RAND Europe, een onafhankelijk, not-for-profit onderzoeksbureau, garandeert volledige privacy: ‘Deelname is volledig anoniem. Deze enquête is specifiek ontworpen om geen enkel persoonlijk gegeven verzamelen.’ De vragenlijst is erg kort en kost je een paar minuten. Het doel van het onderzoek: ‘Met deze vragenlijst verzamelen we anonieme gegevens over aankopen van cannabis buiten de coffeeshop. Voor een betere contextualisering kan de enquête ook vragen bevatten over de laatste aankoop van cannabis in een coffeeshop. De informatie wordt gebruikt om trends in prijs, kwaliteit en de gebruikerservaring van wiet en hasj in kaart te brengen. Uiteindelijk kan dit onderzoek worden gebruikt ter ondersteuning van beleidskeuzes met betrekking tot het toekomstig cannabisbeleid in Nederland.’ We hebben het onderzoek zelf ingevuld en kunnen beamen dat het niet te lang duurt. Het enige imposante keuzemenu dat we tegenkwamen was het assortiment soorten dat we konden kiezen voor onze laatste aankoop. Wat dat betreft lijkt het erop dat de onderzoekers hun werk hebben gedaan, want (bijna) alle populaire soorten worden wel genoemd. Wil je meedoen? Ga dan naar https:// www.onderzoek-buitendecoffeeshop.nl/

DUITS MEDIWIETBEDRIJF

ZOEKT ‘PROFI-KIFFER’

Moddervette koppen in de Duitse boulevardkrant Bild: Kölner

Unternehmen sucht Profi-Kiffer. Het gaat om het Duitse bedrijf Cannamedical, een producent van medicinale cannabis. Hun zoektocht naar een ‘cannabis-sommelier’ trok de aandacht van het schandaalblad: Ganz legal kiffen – und dafür auch noch bezahlt werden! CEO David Henn van Cannamedical legt uit: ‘Wij zoeken iemand die onze producten op alle facetten op kwaliteit kan keuren.’ Lijkt dat een perfect baantje voor jou? Helaas, sollicitanten moeten naast ervaring ook als patiënt in Duitsland geregistreerd staan die toestemming heeft om mediwiet te consumeren. Dat is natuurlijk flink balen. Het verbaast ons niet dat zich inmiddels al honderden mensen hebben aangemeld. Ook al vanwege het riante salaris, want Henn kan zich voorstellen dat al naar gelang de kennis van zijn nieuwe personeelslid er een jaarsalaris tot misschien wel 100.000 euro per jaar te verdienen valt.

TWITTER STAAT WIET-ADVERTENTIES IN VS EN CANADA TOE

Cannabisbedrijven uit de VS en Canada mogen voortaan op Twitter adverteren. Andere sociale media platforms als Facebook, Instagram en TikTok verbieden advertenties voor cannabis nog. Deze doorbraak heeft natuurlijk alles te maken met de aankoop van Twitter door Elon Musk, die het bedrijf in oktober 2022 voor 44 miljard dollar kocht. De eigenzinnige CEO maakt er geen geheim van dat hij regelmatig een jointje opsteekt. Met het toelaten van advertenties van wietbedrijven op het Amerikaanse continent zet hij deze lijn door. Natuurlijk zijn de extra inkomsten voor het bedrijf ook zeker welkom. Helaas blijft het in de rest van de wereld niet toegestaan om advertenties voor cannabisproducten op het platform te plaatsen. De Amerikaanse cannabisindustrie juichte het besluit toe. Trulieve, een van de grotere cannabisproducenten daar, ondernam meteen actie. Zij plaatsten de eerste cannabisadvertentie op Twitter met de slogan: ‘We Are Here’.

ONDERZOEK NAAR AANKOOP CANNABIS 10 HighLife

Ingezonden Brieven

HIGHLIFE Galvaniweg 11 | 5482 TN Schijndel | redactie@highlife.nl

Cannabis codes

Goedenavond allemaal.

Jullie blad Highlife is wel leuk om te lezen. Ik woon in Tilburg en coffeeshop Pasja is een van de beste hier. Voor hun zorg ik dat de straat buiten hun shop schoon is van de rotzooi die mensen op straat gooien. Ik maak twee keer per week schoon buiten de shop. En ik hou de straat netjes. Mooi toch. Ik heb ook mijn eigen jas van hun omdat ik de straat voor hun poets. Mijn vraag is of jullie dit een keer op willen schrijven? Ik stuur ook een foto van mijn jas mee. Ik hoop dat jullie interesse hebben in mijn verhaal. Met vriendelijke groetjes Chris

Chris, we hebben alle respect en waardering voor jou en je collega’s overal in het land. Ga zo door!

Derde land met legale wiet?

Buitengewoon interessant artikel over de vraag welk land als derde cannabis legaliseert. Mijn mening? Het zal me aan mijn r**t roesten. Waarom heb ik legale wiet nodig als ik bijna overal in de wereld waar ik kom gewoon mijn wietje illegaal op straat kan kopen?

Waarom heb ik legale wiet nodig als ze er alleen maar extra belasting en accijns gooien? Waarom heb ik legale wiet nodig als ik dan grote waarschuwingen zie dat ik met mijn gezondheid speel en met gevaarlijke risico’s bezig ben? Hou toch op! Ik blow al 40 jaar. Laat me met rust. Legaal of illegaal, ik blow toch wel.. Jan

En dat doen wij ook: wij blowen ook wel, gedoogd, legaal, illegaal, whatever. Toch zijn we sterk voor legalisering. Bijvoorbeeld omdat mediwietkwekers dan niet meer uit hun huis worden gezet als ze hun eigen medicijn telen en om nog veel meer andere redenen.

Een kleine glimlach kon ik niet vermijden toen ik in het vorige nummer las over de cannabis code 710. Dat zou als je het op zijn kop zet oil betekenen en dus dab-friendly zijn voor fans van concentraten. Na de 420 een nieuwe code, hoera zeg ik enigszins cynisch! Deze kon ik nog niet. Gaan we nu nog meer verzinnen? Brian

Cannabis consumenten zijn creatief, dus er komen vast nog meer.

Brittney Griner

De Amerikaanse basketballer Brittney Griner mag van geluk spreken dat ze is vrijgelaten. Maar wat steekt is dat ze voor een echte crimineel, de Russische wapenhandelaar Victor Bout is geruild. Die is eigenlijk dankzij Griner vrijgelaten, omdat zij zo dom was om wietolie naar Rusland mee te nemen. Geen slimme actie van deze dame, die puur om geld te verdienen in Rusland haar sport beoefende. Harrie

Iedereen maakt wel eens een foutje, zelden wordt het zo zwaar bestraft als in haar geval. Gelukkig is ze weer vrij en heeft ze inmiddels een contract met een Amerikaanse club getekend. In dit nummer een artikel over een Brittney Griner stripboek.

11 HighLife

Column André Beckers

De achterdeur en milieuvergunningen

In oktober 2022 was het weer eens zo ver. Ik stond een coffeeshopexploitant bij die was betrapt met wat volgens de Opiumwet heet het ‘opzettelijk aanwezig hebben’ van ruim 23 kilogram cannabis. Hij moest zich daarvoor verantwoorden bij de Politierechter.

Tijdens de zitting legde mijn welbespraakte cliënt de rechter in duidelijke bewoordingen uit dat de aangetroffen voorraad “ter beschikking lag” voor zijn twee coffeeshops. Hij vroeg om begrip voor het feit dat hij nu eenmaal geen coffeeshop kan exploiteren zonder ergens de beschikking te hebben over een voorraad cannabis. Zowel de officier van justitie als de politierechter stonden stil bij een vonnis van de meervoudige strafkamer van de rechtbank Limburg uit 2020. In die strafzaak kreeg de exploitant van een coffeeshop, die meermaals een te grote voorraad had aangehouden, tot verbazing van velen (waaronder ik) een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van 9 maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk. Gelukkig kende ik deze strafzaak goed en kon ik daardoor duidelijk de verschillen met deze strafzaak duiden. Ik had mijn pleitaantekeningen op voorhand aan de rechter, de griffier en de officier van justitie gestuurd. Daardoor konden zij zich voorafgaand aan de zitting voorbereiden op wat ik naar voren zou gaan brengen.

‘Lastige beslissing’

De officier van justitie gaf aan zich in mijn standpunt te kunnen vinden en vorderde een schuldigverklaring zonder oplegging van een straf of maatregel. De Politierechter had er best moeite mee geen straf op te leggen zei hij. “Ik vind dit een lastige beslissing en zal u uitleggen waarom. De exploitatie van een gedoogde coffeeshop gaat aan de voordeur goed. Dat is volledig geregeld. Toch is er binnen onze samenleving nog steeds discussie over coffeeshops (bijvoorbeeld over de plek waar ze zijn gevestigd), maar ook over het gebruik van cannabisproducten in het kader van de volksgezondheid. Daar kleven gezondheidsrisico’s aan. Het is met die wetenschap niet helemaal onzinnig dat er een wettelijk kader is en dat cannabisproducten niet zomaar mogen worden geproduceerd en verstrekt. Er is bij coffeeshops gekozen voor een ingewikkelde instructie. De verkoop van cannabis vanuit coffeeshops wordt gedoogd, maar de productie en aanvoer ervan niet. Er wordt al langere tijd

gewerkt aan een experiment om te bekijken of dit valt op te lossen. De start daarvan lijkt maar niet op gang te komen. Als we kijken naar de coffeeshopbranche dan maak ik een vergelijking met andere branches. Er zijn bedrijven die schadelijke afvalstoffen lozen in het water, of uitstoten in de lucht. In vergunningen worden daarvoor maximale waarden opgenomen die niet mogen worden overschreden. De onderneming die (hard) groeit kan daardoor soms meer lozen of uitstoten dan is toegestaan. Dat is ondernemersrisico en gewoon strafbaar. De ondernemer moet zijn bedrijfsvoering nu eenmaal aanpassen aan de regels die hem zijn opgelegd. Zo kun je ook aankijken tegen de achterdeurproblematiek. Als ondernemer heb je keuzemogelijkheden. De voorraad die u aanhield was genoeg voor ruim een week omzet. Dat is niet extreem veel. In uw zaak heeft de officier van justitie naar aanleiding van het pleidooi van uw raadsman toepassing van art. 9a Sr gevorderd. Daar houd ik sterk rekening mee. Zij had u niet hoeven dagvaarden. Daarom verklaar ik u wel schuldig aan de tenlastegelegde overtreding van de Opiumwet, maar leg ik u geen staf of maatregel op.’

De vergelijking die de Politierechter maakte met milieuvergunningen stemt tot nadenken. Hoe redelijk is het als overheid een ‘vergunning’ af te geven als je op voorhand weet dat het voor de ondernemer onmogelijk is om de voorwaarden na te leven? De vraag stellen is hem wat mij betreft beantwoorden. Dit soort kwesties horen wat mij betreft niet op zitting te komen.

www.bseadvocaten.nl
12 HighLife
Er is bij coffeeshops gekozen voor een ingewikkelde instructie.

lash

CANADESE OVERHEID VERDIENT GOED AAN LEGALE WIET, BEDRIJVEN BLIJVEN VERLIESGEVEND

Sinds de Canadese overheid in 2018 cannabis legaliseerde, heft men inmiddels miljarden aan belastinginkomsten kunnen binnenhalen. Dat is natuurlijk heel leuk voor de regering Trudeau, maar het komt wel met een prijs. En die wordt betaald door de Canadese cannabisindustrie, die in diezelfde vijf jaar voor vele miljarden het schip in is gegaan. Na de legalisering in 2018 verwachtten veel bedrijven gouden tijden. Investeerders stroomden toe en aandelen van bedrijven als Canopy Growth Corporation (CGC) vertienvoudigden in waarde. Inmiddels is het tij geteerd. CGC heeft in vijf jaar tijd miljarden van vooral Amerikaanse investeerders zien verdampen. Nog elk kwartaal verdwijnen honderden miljoenen in een bodemloze put. Onlangs moest de voormalige beurslieveling zelfs het hoofdkwartier in Smith Falls sluiten, waarbij ook nog eens 800 werknemers op straat werden geknikkerd. Inmiddels heeft de Canadese overheid ingezien dat ze hun torenhoge belastingtarieven misschien even moeten dempen om de wietindustrie een helpend handje te bieden. Het is de vraag of dat nog op tijd komt voor sommige ondernemingen.

CANNABIS COWBOYS: GESLAAGDE PODCAST OVER JUICY FIELDS SCHANDAAL

WIET VAPES POPULAIRDER DAN PRE-ROLLS IN VS

In de VS zijn wiet vapes populairder dan pre-rolls of, zoals wij ze noemen, voorgedraaide jointjes, vapes halen het dubbele op 23.6%. In Canada zijn pre-rolls populairder, daar schommelt het marktaandeel iets onder de 30%. Pre-rolls zien er vaak nogal gelikt uit, zoals deze van 22Red, het merk van System of a Down gitarist Shavo Odadjian. Ze zijn in zes soorten verkrijgbaar: Shred 22, So Delicious, Kush Cake, Mendo Breath, OMG en Oreoz. Overigens blijven wiettoppen, of flowers (bloemen), zoals ze in beide landen zeggen, het meest verkocht. Zowel in de VS als in Canada is dat zo’n 40%. Er is verder ook een nieuwe trend: de verkoop van toppen die al vermalen zijn, zodat je nog steeds zelf je jointje draait, maar geen grinder meer nodig hebt. Gemak dient de (blowende) mens, nietwaar?

We schreven al eerder over het Juicy Fields schandaal. Investeerders konden cannabisplanten kopen die zouden worden gekweekt in landen waar het is gelegaliseerd. Het bedrijf bood vier investeringsformules aan: Juicy Flash (vanaf 50 euro), Juicy Haze, Juicy Kush en Juicy Mist (vanaf 2000 euro). De gepresenteerde rendementen waren torenhoog, maar het bleek een gigantische zwendel. Deutsche Welle heeft onder de naam Cannabis Cowboys een uitmuntende podcast opgezet. Andreas Becker en Nicolas Martin hebben met een team lange tijd uitputtend onderzoek gedaan en solliciteren met deze geslaagde podcast naar een prijs, want het is fantastisch werk met regelmatig heuse cliffhangers. De achtdelige serie eindigt uiteindelijk in Helsinki, waar ze met een Russische fixer spreken. Maar spreekt deze naar eigen zeggen door Juicy Fields ingehuurde Rus, die cannabisvelden in Colombia en andere delen van de wereld zou hebben bezocht, de waarheid?

Het gaat over ‘Potemkin villages’, kastelen in Zwitserland, vastgoed in de Caraïben en nog veel meer. Cannabis Cowboys is meer dan de moeite waard en je kunt het beluisteren via www.dw.com.

14 HighLife
Veel Canadese bedrijven hebben hun immense kweekfaciliteiten inmiddels deels verkocht

HIGH weirdness

XXL Sleurhut

Kijk Pap, wat een mooie vrachtwagen is dat! Nee jongen, dit is de Midnight Rambler, de grootste caravan ooit gemaakt. Deze XXL sleurhut biedt plaats aan 40 passagiers en je kunt er een mooi feestje in bouwen want in het interieur vind je een enorme bar en maar liefst drie verschillende lounges.

Gewicht: 23.000 kilo. Lengte: 21.3 meter. Hoogte: 4.1 meter (Kijk uit bij viaducten!). Gelukkig heeft de bijbehorende 441 pk VanderBilt die de luxe ultracaravan met de vlam in de pijp moet voortrekken een tankinhoud van 1135 liter, dus je kunt even vooruit. Het mobiele monster werd in januari op en veiling in Arizona aangeboden. De eigenaren had het vehikel ooit voor 2.5 miljoen dollar laten bouwen en rekenden op een flinke winst, maar kwamen van een koude kermis thuis. De XXL Sleurhut werd voor een magere 330.000 dollar verkocht. En dat is een koopje.

Thai KFC Stick voorbode voor frikadelwierook?

Thai sticks. Oudere jongeren denken daar soms met enige weemoed terug aan die tijd: lekkere Thaise cannabis toen dat nog iets speciaals was en er geen Nederwiet bestond. Die nostalgische gevoelens zullen ze minder hebben met de Thai Stick anno 2023: een wierookstok met de geur van Kentucky Fried Chicken (KFC). Volgens de makers bevat het minstens elf unieke kruiden, maar de grootste uitdaging was om het ook echt als een knisperende KFC-bite uit te laten zien. Is dat gelukt?

Dat laten we aan jullie over. De KFC-wierook is niet te koop, maar werd speciaal gemaakt als promotiestunt voor het Chinese Nieuwjaar. Wij zien volop mogelijkheden! Frikadel wierook? Zoute haring wierook? Spruitjes wierook? De mogelijkheden zijn onbeperkt. En ja, cannabis wierook wordt al op veel plaatsen verkocht.

Chinese eekhoorns getraind om drugs op te sporen

Er wordt de laatste tijd door verschillende landen gewaarschuwd tegen Chinese spy-ware in allerlei apps. Nu zijn wij geen James Bond of Q dus laten we dat aan de experts over, maar de inzet van eekhoorns in de opsporing naar drugs baart ons wel zorgen. De politie in de Chinese stad Chongqing heeft nu namelijk speciaal getrainde eekhoorn ingezet om drugs te vinden. Deze onwelkome innovatie komt uit de koker van de politiehonden brigade. Zij claimen dat onderzoekers na baanbrekend onderzoek eekhoorns zo hebben getraind, dat zij gelijk je pre-rolled jontje of eigen stash kunnen vinden. Yin Jin, de leider van deze speciale unit, meldt dat inmiddels zes eekhoorns voldoende zijn getraind. En ze zijn sneller en kunnen makkelijker klimmen dan onze drugshonden, aldus Yin. Hopelijk komt deze Chinese eekhoorn niet via spionageballonnen bij ons terecht!

15 HighLife

Inspired by nature, made with magic

UNIEKE CBD SIERADEN

16 HighLife
Tekst: Rob Tuinstra

Living a High Life is al sinds jaren een echte lifestyle. Trendy (Amerikaanse) merken, rappers en influencers bieden de steeds diverser wordende markt een rijk arsenaal aan op cannabis gebaseerde en geïnspireerde producten zoals kleding, schoenen, cosmetica, sieraden en souvenirs. Een zoektocht naar cannabis of CBD sieraden online levert een enorm resultaat aan op cannabis geïnspireerde ringen, hangers, oorbellen en armbanden. Sinds kort is daar een uniek, Nederlands Engels alternatief bijgekomen.

Inspired by nature, made with magic. White Rabbit Gallery is een bedrijf dat een unieke selectie van handgemaakte sieraden en kunstobjecten aanbiedt. Het bedrijf is meer dan 420 friendly want heeft een lange ervaring in de cannabisindustrie. Dat vertaalt zich in een van de meest aansprekende onderdelen van de collectie: het vergulden van échte CBD bloemen in 24 karaat puur goud, zilver of platinum en die vermaken tot unieke en prachtige sieraden. Omdat er een echte (Cannatonic) CBD bloem in zit zijn alle sieraden dus 100% uniek.

Elektroformeren

De kern van White Rabbit Gallery bestaat

uit de Britse kunstenaar John King en Arjan Radder, die eerder bij Paradise Seeds in Amsterdam werkte. Samen laten ze de wereld kennis maken met een unieke kunstvorm. Want deze artistieke objecten van edelmetaal worden door King gemaakt via de magische kunst van het elektroformeren oftewel electroforming. Dit een delicate en complexe vorm van alchemie die King in staat stelt om bijna elk natuurlijk item in puur goud, zilver of platina te ‘plateren’. Door het eigenlijke item erin te behouden, wordt elke creatie een 100% uniek sieraad of kunstwerk waar je eeuwig van kunt genieten. De sieradencollectie bestaat verder uit o.a. échte klavertjes vier, merelveren en koffieboontjes in puur goud of zilver. King is ook nog een gerespecteerde glasartiest. Zijn glazen sieraden en kunst zijn allemaal zorgvuldig met de hand geblazen uit borosilicaatglas van de hoogste kwaliteit en vaak doordrenkt met metallic glitters, edelmetaaldeeltjes of halfedelstenen.

Alchemietovenaar

Oprichter en creatief meesterbrein van White Rabbit Gallery John King, geboren in 1982 in het Verenigd Koninkrijk, verhuisde in 1990 op 8-jarige leeftijd

naar de Amerikaanse staat Washington. Op 15-jarige leeftijd leerde hij de kunst van het glasblazen van de vroege oprichters van de Pacific Northwest flameworkbeweging. John keerde in 2000 terug naar het Verenigd Koninkrijk en begon de magische kunst van elektroformeren te verkennen. Nadat hij zijn vaardigheden op het gebied van glasblazen en elektroformeren had geperfectioneerd, richtte de alchemietovenaar in 2008 de White Rabbit Gallery op en begon hij zijn kunst met de wereld te delen.

Passie voor de natuur

In 2010 opende John de White Rabbit Gallery-winkel in Brighton. Hij presenteert daar een breed scala aan elektroformeer- en glaswerkkunst van zijn eigen hand en van

17 HighLife

getalenteerde vrienden en collega’s. De winkel werd een lokaal fenomeen en werd wereldwijd bezocht door een groot en divers publiek. Bezoekers waren onder de indruk van de originele en soms excentrieke collectie sieraden en beeldende kunst. De naam White Rabbit is een symbolische verwijzing naar John’s passie voor de natuur en betekent het begin van een transformatie of een nieuw begin. Net als de creaties van John die zijn geëlektroformeerd, waarbij organische materialen worden omgevormd tot kostbare, op maat gemaakte sieraden. Het witte konijn staat ook symbool voor vriendschap, plezier, mysterie en magie. Al deze waarden vormen de kern van de overtuigingen en inspiratie voor White Rabbit Gallery.

Uniek

Begin 2022 vinden oude kennissen King en Radder elkaar opnieuw en ontstaat het idee het merk breder te introduceren in de Europese markt. Het concept van het vergulden van echte CBD bloemen en bladeren is niet alleen magisch, maar ook uniek in de wereld. Slechts één andere, US gebaseerde artiest levert een vergelijkbaar product. En levert dat niet op de Europese markt. Naast de sieraden is ook aan de presentatie veel aandacht besteed. Het geven en ontvangen van een White Rabbit Gallery sieraad is een heuse beleving. Alle sieraden komen in een fraaie sieraden doos die wordt omhuld door een gondola wrapper. Waardoor in eerste instantie niet zichtbaar is wat er in zit en

je als ontvanger écht wordt verrast. Iedere verpakking bevat daarnaast een authenticiteitscertificaat en een persoonlijke boodschap van de artiest, wat het geheel een complete en stijlvolle ervaring maakt.

Wie goed doet…

Een mooi element aan de filosofie van King en Radder is daarnaast dat zij beiden zeer gepassioneerd en begaan zijn met de natuur en natuurbehoud. Door middel van verschillende samenwerkingen levert het bedrijf een bijdrage aan goede, groene doelen zoals de Nederlandse Bee-foundation.nl en de Amsterdamse dierenambulance, waarvoor Radder al 17 jaar als vrijwilliger actief is. Zo creëert King kunstwerken waarbij hij zijn glasblaas- en electroforming skills combineert

tot prachtige interieurobjecten. Een deel van de opbrengsten van deze kunstwerken wordt gedeeld met de goede doelen.

Cannabisbeurzen

Arjan Radder: ‘De collectie werd vorig jaar met veel succes gepresenteerd op Mary Jane Berlijn, Cultiva Wenen en op Cannafest in Praag. In Praag hebben wij de eerste prijs gewonnen voor beste stand in de accessoires categorie. Inmiddels is onze collectie ook verkrijgbaar bij onder andere het Amsterdam Seed Center en een aantal andere winkels in Duitsland en Oostenrijk.’

Love & Light

www.whiterabbitgallery.eu Instagram WRG_CBD

FAQ

Kan ik mijn eigen top laten vergulden?

Vanwege het feit dat King’s studio zich in de UK bevindt, waar THC nog steeds streng verboden is, is het (helaas) niet mogelijk om zelf gekweekte THC bloemen op te sturen en te laten vergulden.

Kan ik het nog roken? ‘Oh handig, dan heb ik altijd wat reserve!’

Omdat de CBD bloemen alchemisch zijn bewerkt zijn deze op geen enkele manier meer te consumeren of op een andere manier te gebruiken dan als sieraad.

Kan ik hier veilig mee op reis?

Met de CBD sieraden kan 100% veilig worden gereisd over de hele wereld. De organische inhoud van het sieraad kan op generlei wijze worden gedetecteerd door honden of scanners op bijvoorbeeld vliegvelden.

18 HighLife
Echte honingbijen, in 24 karaat goud verguld in een handgeblazen en gedecoreerde glazen belljar/stolp

Door: Redactie HighLife

Kuipers ziet ‘wereldwijde opmars’ voor mediwiet

‘Medicinale cannabis is bezig aan een gestage, wereldwijde opmars. Steeds meer landen erkennen de therapeutische waarde die medicinale cannabis voor patiënten zou kunnen hebben.’ Aldus minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers in een brief van 6 maart over de voortgang van het medicinale cannabisbeleid aan de Tweede Kamer.

En dat is ‘goed nieuws’ voor de patiënt en mede te danken aan ‘de positieve Nederlandse grondhouding tegenover medicinale cannabis van de afgelopen twee decennia’. Kuipers vindt dat het BMC (Bureau Medicinale Cannabis) prima werk verricht, want ‘er geen afnemende vraag naar Nederlandse cannabis, wat tekenend is voor het vertrouwen in het product van BMC’.

Thuisteelt

Over thuisteelt voor mediwietpatiënten wordt geen woord gerept. Evenmin over de uithuisplaatsingen van betrapte mediwietkwekers. Dat veel patiënten hun medicijn uit de coffeeshop halen is Kuipers echter niet ontgaan: ‘Momenteel loopt het MEDUSAonderzoek van het Trimbos-instituut. Hierbij

wordt gekeken naar medicinaal gebruik van niet-farmaceutische cannabis, die dus veelal verkregen is uit coffeeshops of eigen kweek. Het onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in hoe toegang tot en het aanbod van medicinale cannabis verbeterd kan worden. Resultaten van dit onderzoek worden in de eerste helft van 2024 verwacht.’

Over het ontbreken van een financiële vergoeding voor patiënten die medicinale cannabis gebruiken: ‘Als gevolg van advies van Zorginstituut Nederland (ZIN) in 2017 is vergoeding van medicinale cannabis vanuit het basispakket momenteel niet mogelijk. In dit advies heeft ZIN aangegeven dat de belangrijkste reden hiervoor is dat er onvoldoende bewijs is om de effectiviteit aan

te kunnen tonen. Uitkomsten van nieuwe onderzoeken naar de therapeutische werking van medicinale cannabis kunnen in de toekomst mogelijk een herbeoordeling met ander resultaat tot gevolg hebben. Zeker is dit niet.’ Hij doelt hier op een onderzoek naar het effect van mediwiet bij kinderen met epilepsie en een ander onderzoek naar het effect van mediwiet op neuropathische pijn. Een kleine groep patiënten krijgt volgens Kuipers wel een vergoed geneesmiddel op basis van cannabis: ‘Sinds 1 december 2022 is voor patiënten met het syndroom van Lennox-Gastaut (LGS) of het syndroom van Dravet (DS), die onvoldoende reageren op andere behandelopties, een geregistreerd geneesmiddel op basis van cannabidiol in het basispakket opgenomen, in combinatie met clobazam.’

19 HighLife

Kwaliteit cannabis eindelijk onderzocht

Door: Nicole Maalsté
20 HighLife

Nu het wietexperiment vorm begint te krijgen, dringt zich de vraag op waarom de Nederlandse overheid nooit serieus geld heeft vrijgemaakt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van cannabisproducten die coffeeshops verkopen.

21 HighLife

In Nederland is het gedoogbeleid voor cannabis ooit begonnen vanuit de gedachte om potentiële cannabisconsumenten te beschermen. Door onderscheid te maken tussen cannabis en andere drugs hoopte de toenmalige regering dat de stap naar meer risicovolle drugs kleiner zou zijn. Het consumeren van cannabis is sinds 1976 niet meer strafbaar. In de jaren daarna leidde dit tot de opkomst van coffeeshops. Daar wordt de verkoop van cannabis gedoogd. De verkoop van andere drugs is streng verboden in coffeeshops. Cannabisconsumenten kunnen daarmee al bijna 50 jaar rekenen op bescherming van de Nederlandse overheid. Een unicum in de wereld.

Geen controle op vervuiling

Vanuit die gedachte is het uitermate merkwaardig dat de kwaliteit van de producten in een coffeeshop nooit is gecontroleerd. Tot op heden weten cannabisconsumenten niet of en in hoeverre de hasj en wiet die zij bij de coffeeshop kopen vervuild zijn, bijvoorbeeld met schimmels, pesticiden of zware

metalen. Er is in al die jaren welgeteld één keer een kleinschalig onderzoek gedaan. In 2015 onderzocht het RIVM 25 wietmonsters. In 23 van die wietmonsters troffen zij resten van pesticiden aan. Het RIVM concludeerde desondanks dat de risico’s voor consumenten gering waren. Het onderzoek leidde niet tot maatregelen om de kwaliteit van cannabisproducten te controleren.

Ontheffing van Opiumwet

Het gebrek aan kwaliteitscontroles ligt dus niet aan de coffeeshops. Die ijveren al jaren voor een mogelijkheid om hun producten te laten testen bij een erkend laboratorium. Maar dat is helaas niet toegestaan. Cannabis is nog steeds een verboden middel, al staat de overheid de verkoop in coffeeshops met een gedoogverklaring oogluikend toe. Het testen van cannabis in een lab wordt helaas niet gedoogd. Testen in een laboratorium kan alleen met een ontheffing van de Opiumwet. Het Trimbos-instituut heeft zo’n ontheffing. Daarmee monitort het Trimbosonderzoek al meer dan 20 jaar de cannabinoïden-samenstelling van producten die in

coffeeshops te koop zijn. Daarvoor worden elk jaar 50 coffeeshops willekeurig geselecteerd waarin per coffeeshop vier soorten wiet en hasj worden aangeschaft. Voor elk van deze monsters bepalen de onderzoekers wat het THC, CBD en CBN gehalte is. Dat levert een beeld op van veranderingen in werkzame bestanddelen door de jaren heen. Er vindt geen onderzoek plaats naar het terpenenprofiel of de vervuiling met schadelijke stoffen.

Moeilijk uit te leggen

Het jarenlange gedoogbeleid is op zich al een moeilijk uit te leggen situatie. Maar als je daarbij ook nog bedenkt dat de wiet en hasj die coffeeshops onder bepaalde gedoogvoorwaarden mogen verkopen niet aan kwaliteitseisen hoeven te voldoen en daar ook niet op worden gecontroleerd, dan wordt het nog minder bevattelijk. Het roept de vraag op waarom de overheid nooit geld vrij heeft gemaakt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van cannabisproducten die coffeeshops verkopen. Verschillende experts weten mij te vertellen dat het analyseren van cannabis-

Het roept de vraag op waarom de overheid nooit geld vrij heeft gemaakt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van cannabisproducten die coffeeshops verkopen.

22 HighLife

samples een prijzige aangelegenheid is. Daarnaast moet je behoorlijke hoeveelheden inkopen om naast de samenstelling en de vervuiling ook nog te testen op bijvoorbeeld het terpenengehalte van de verschillende soorten. Om dat allemaal te testen zou je 20 gram per soort moeten inkopen. Dat mag niet. Coffeeshops mogen in totaal maar 5 gram per klant per dag verkopen. Dat zou betekenen dat je met vier veldwerkers samples moet gaan inkopen. Die lopen dan weer een groot risico, als mensen doorkrijgen dat zij met grote hoeveelheden cannabis over straat lopen.

Kwaliteitstesten tijdens het wietexperiment

Met het wietexperiment in zicht wordt het extra belangrijk om te weten wat er op dit moment te koop is in coffeeshops. Niet alleen qua samenstelling van de producten,

produceren. Er zijn wettelijk limieten vastgelegd voor het maximaal aantal micro-organismen (bacteriën, virussen en schimmels), aflatoxines (afvalstoffen van schimmels) en zware metalen (lood, cadmium, kwik en arseen) die de cannabisproducten mogen bevatten. Een uitgebreid overzicht staat in bijlage III bij de regeling experiment gesloten coffeeshopketen. De telers sturen zelf steeds drie monsters van een batch in nadat deze zijn geknipt en gedroogd. Als tijdens de controles van de NVWA blijkt dat de normen overschreden zijn, dan wordt de betreffende batch onverbiddelijk afgekeurd en moet de teler deze vernietigen.

Complex

De limieten voor micro-organismen, aflatoxines en zware metalen zijn overgenomen van de limieten die voor medicinale

in het begin van de teelt bepaalde pesticiden worden gebruikt, er steriel gekweekt wordt en/of er een zeer stringente klimaatbeheersing wordt toegepast. Dat is complex en kan eigenlijk alleen maar in indoorfaciliteiten. In een kas is dat lastiger. Het RIVM stelde in 2019 ook al dat om die reden bepaalde reguliere bestrijdingsmiddelen zouden moeten worden toegestaan in de cannabisteelt (zie kader). Daarbij is er ook nog steeds weinig tot geen kennis over de gezondheidsschade die kan optreden door chemische omzettingen van de pesticiden die mogelijk optreden na verhitting van cannabisproducten.

Realistische limieten

maar ook qua vervuiling. Dan heb je een ijkpunt en kun je daarna bestuderen of er veranderingen optreden in het cannabisaanbod. Dit is overigens geen hoofddoel van het wietexperiment, vreemd genoeg. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) zal tijdens het wietexperiment controles uitoefenen op de kwaliteit van de cannabisproducten die de legale telers

Meeldauw en toprot

cannabis gelden. Het is de vraag of dit realistisch is. Een van de legale telers legde mij onlangs uit dat er in Nederland veel vocht in de lucht zit. Daardoor komt er relatief vaak meeldauw voor en is het lastig om onder de maximaal toegestane 100.000 kolonievormende eenheden per gram voor microorganismen te blijven. Dat kan volgens de betreffende teler eigenlijk alleen maar als er

Met dit gebrek aan kennis in het achterhoofd is het logisch om voor medicinale cannabis het zekere voor het onzekere te nemen en zeer strenge limieten toe te passen. Bij recreatieve cannabis zou voor minder stringente normen kunnen worden gekozen totdat er meer duidelijkheid is over de schadelijkheid. Anders zou het wietexperiment wel eens kunnen mislukken. In Canada schijnen tonnen afgekeurde wiet en hasj in de kluizen van legale cannabisproducten te liggen, omdat telers er niet in slaagden om onder de gestelde limieten te blijven. Een ijkpunt, waarbij de kwaliteit van de producten die nu in de coffeeshops liggen wordt getest, is daarom van groot belang. Op die manier kan worden vastgesteld of er verbeteringen in de kwaliteit optreden en kunnen er realistische eisen aan de telers worden gesteld.

Het RIVM stelde in 2019 een rapport op waarin onderzoekers hebben uitgezocht welke ziekten en plagen bij cannabisteelt kunnen optreden en met welke gewasbeschermingsmiddelen deze kunnen worden voorkomen of bestreden. Het rapport besluit met een lijst van 10 gewasbeschermingsmiddelen die tijdens het experiment toegestaan zouden moeten worden. Naast natuurlijke vijanden van ziekteverwekkers (zoals roofmijt en sluipwespen) en gewasbeschermingsmiddelen die passen binnen een biologische teelt stellen zij voor om ook enkele reguliere bestrijdingsmiddelen toe te staan. De reden hiervoor is dat meeldauw en toprot veel voorkomende ziekten in de cannabisteelt zijn die lastig te bestrijden zijn met biologische middelen en tot een flink lagere oogst kunnen leiden.

23 HighLife
De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) zal tijdens het wietexperiment controles uitoefenen op de kwaliteit van de cannabisproducten die de legale telers produceren

Coffeeshop ' tExperi mentje

Deel 13

Coffeeshop ‘t Experimentje

AANLOOPFASE IS EEN FEIT, MAAR ER KOMT NOG HEEL WAT BIJ KIJKEN

Volgend jaar moet het experiment Gesloten Coffeeshopketen echt van start gaan. De redactie van Highlife volgt de ontwikkelingen rondom het experiment op de voet en doet hiervan verslag in de serie ’t Experimentje. De eigenaar en het personeel van ’t Experimentje moeten zich voorbereiden op het wietexperiment. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Van achterdeurwiet naar experimentwiet, en nog veel meer. Voor de goede orde; dit is een fictieve coffeeshop. Maar de problemen waartegen de eigenaar en zijn team oplopen zijn reëel.

In januari was er nog een hoop onduidelijkheid over het experiment, maar nu lijkt er toch weer schot in de zaak te zitten. Minister Kuipers van het ministerie van Volksgezondheid heeft in het debat dat op 22 februari in de Tweede Kamer plaatsvond, aangegeven dat er een aanloopfase komt voorafgaand aan het experiment. Er is beloofd dat wij binnenkort een brief van de ministeries ontvangen met de precieze details. Maar in grote lijnen komt het erop neer dat in Tilburg en Breda een aanloopfase van start gaat als tenminste drie telers legale cannabisproducten kunnen leveren. Mijn collega’s in de betreffende twee gemeenten mogen gedurende de aanloopfase zelf kiezen of zij legale cannabisproducten aan hun assortiment toevoegen. Tijdens die aanloopfase mogen zij maximaal 1 kilo cannabis in de winkel hebben liggen: een halve kilo legale cannabisproducten en een halve kilo

cannabisproducten die zij bij hun huidige leveranciers hebben ingekocht. Er komt ook een stopknop voor het geval zich ernstige problemen voordoen op het vlak van openbare orde en veiligheid. Het idee is dat de andere legale telers binnen zes maanden instromen. Vanaf dat moment kunnen alle coffeeshops in deelnemende gemeente legale cannabis verkopen. Op dat moment begint het experiment dus pas echt.

Voordeel

Het grote voordeel van zo’n aanloopfase is dat er geoefend kan worden met alle processen en systemen binnen het experiment, zoals het track & trace systeem en de wijze waarop het beveiligde transport moet plaatsvinden. Op die manier kan de start van het échte experiment soepeler verlopen. Er zullen naar verwachting nog allerlei kinderziekten optreden die van tevoren lastig in te

schatten zijn. Omdat de Tilburgse en Bredase collega’s gedurende die periode steeds kunnen blijven terugvallen op hun huidige leveranciers is de schade te overzien. De meeste collega’s zijn daarom blij met deze aanloopfase. Het wietexperiment dreigde in het slob te geraken. Op deze manier kunnen alle betrokkenen weer verder. Met dank aan de burgemeesters van Breda en Tilburg die zich hier hard voor hebben gemaakt. Het telerscollectief waarin acht legale telers de krachten hebben gebundeld, liet zich vlak voor het debat in de Tweede Kamer ook positief uit over een aanloopfase met tenminste drie telers. Als alles meezit dan kan die aanloopfase aan het eind van dit jaar al beginnen. Maar er komt nog heel wat bij kijken. Wat dat betreft is het ook nog grappig te vermelden dat de vertraging niet per se door de telers is veroorzaakt. De rechter is er zelfs aan te pas

24 HighLife

moeten komen om de betreffende burgemeesters tot de orde te roepen. Goed nieuws dus voor de telers in Rijsenhout en Veendam. In de eerste gemeente was het een burgemeester van VVD huize die zich tegen de vestiging van een kwekerij verzette; in de tweede een CDA-burgemeester. Beiden hebben het onderspit moeten delven. De kwekerijen komen er dus gewoon.

Canadese wiet

Het voorstel van Tweede Kamerlid Sneller (D66) om legaal geproduceerde wiet uit Canada te importeren is door de aanloopfase gelukkig ook van de baan. Dat was echt een bizar plan. De ministers Kuipers (VWS) en Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) lieten een dag voor het debat in de Tweede Kamer weten dat dit verboden is. Nederland heeft een verdrag ondertekend waardoor dit domweg niet mogelijk is. Het gaat om het zogenoemde Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen. Alle import van legale cannabis vanuit andere landen is hierdoor verboden. Gelukkig maar. Het idee om afgekeurde wiet uit Canada te moeten verkopen, leek ons geen prettig vooruitzicht.

Deelname Amsterdam

Er was die dag nog meer verrassend nieuws. Mijn collega’s uit Amsterdam werden op 21

februari compleet overvallen door hun burgemeester Femke Halsema, die aankondigde dat zij had besloten dat Amsterdam met één stadsdeel mee wil doen aan het wietexperiment. Amsterdam kwam in eerste instantie niet in aanmerking vanwege het grote aantal coffeeshops in de stad. De wet wordt nu zodanig aangepast dat het voor Amsterdam alsnog mogelijk wordt om met een stadsdeel mee te doen. Vóór mei wordt bekend welk stadsdeel dat is. Hierover wordt inmiddels druk gespeculeerd. In het stadsdeel centrum zitten 98 coffeeshops. Dat is waarschijnlijk te veel. Dan zouden er ook weer extra telers moeten worden aangewezen. De burgemeester heeft aangegeven dat zij daarover in gesprek gaat met de coffeeshopbranche en de stadsdelen. Het zal mij benieuwen in hoeverre mijn Amsterdamse collega’s hierbij worden betrokken. Over het besluit om mee te doen zijn zij niet geconsulteerd. De reacties zijn verdeeld. Sommigen willen graag meedoen; anderen zien dit totaal niet zitten. Het is een beetje vreemd dat geen van mijn collega’s deze ‘move’ van de burgemeester heeft zien aankomen. Vanuit hier ziet het er altijd naar uit dat de coffeeshops in Amsterdam als een soort cultureel erfgoed worden gezien, maar de laatste tijd lijken de exploitanten in de hoofdstad hun grip op het beleid een beetje te hebben verloren.

Extra onderzoek

In de wandelgangen heb ik verder opgevangen dat er in april extra onderzoek gaat plaatsvinden naar de aanwezigheid van schimmels en pesticiden op cannabisproducten die op dit moment in de coffeeshops te koop zijn. Dat was in eerste instantie niet meegenomen in de zogenoemde nulmeting. Gedurende het hele experiment worden er allerlei onderzoeken gedaan om te kijken welke veranderingen er in de markt optreden en of de gesloten keten werkt. Het is ons al heel lang een doorn in het oog dat we onze producten officieel niet bij een laboratorium mogen laten testen op aanwezigheid van schimmels en pesticiden. Daarvoor moet je een ontheffing van de Opiumwet hebben. Het Trimbos-instituut heeft zo’n ontheffing en kan daarmee monsters aankopen en laten testen in een laboratorium. Zij hebben de overheid gevraagd om een uitbreiding van de testen die ze al deden. Zo kunnen ze vergelijken of de zuiverheid en kwaliteit van de legale cannabisproducten straks beter is dan de producten die nu in de winkel liggen. Ze hadden nog een potje over omdat ze eigenlijk hadden ingepland om nu al legale cannabisproducten van verschillende telers te kunnen testen. Maar die zijn nog niet klaar. Ik ben hier erg blij mee en ook zeer benieuwd wat er uit die testen komt.

25 HighLife
Het voorstel van Tweede Kamerlid Sneller (D66) om legaal geproduceerde wiet uit Canada te importeren is van de baan.
26 HighLife
Tekst: Derrick Bergman / Gonzo Media | Fotografie: Derrick Bergman, Terrafibre Europe, Hemp-Drying.com

Klimaatopgave geeft

hennepindustrie wind in de zeilen

De voorzichtige opmars van vezelhennep in Nederland

27 HighLife

Het heeft even geduurd, maar vezelhennep is aan een voorzichtige opmars begonnen in ons land. Pioniers HempFlax en Dun Agro hebben het pad gebaand voor allerlei hennepbedrijven. De roep om meer duurzame landbouw en circulaire productie geeft hen wind in de zeilen.

Wereldprimeur in Friesland: hennepverwerker GreenInclusive gaat, als eerste partij ter wereld, CO2-toeslagen betalen aan boeren die vezelhennep telen. Zij kunnen via het bedrijf meerjarige teeltcontracten afsluiten en krijgen dit jaar een CO2-toeslag van €25 per ton droge stof. Dat komt neer op €175 tot €275 extra inkomsten per hectare. Oprichter Marthijs Roorda verwacht dat de toeslag in de toekomst fors omhoog kan door de stijgende vraag naar duurzame bouwproducten.

Green Deal

Dertig jaar geleden startte Ben Dronkers HempFlax, het eerste Nederlandse hennepbedrijf in de moderne geschiedenis. Jarenlang was het pionieren, vechten tegen vooroordelen en verlies lijden. Maar die tijd is voorbij; anno 2023 is hennep doorgedrongen tot de mainstream. Supermarkten verkopen hennepzaad en CBD-producten uit hennep zijn volledig ingeburgerd. In de bouw wordt hennep gebruikt als isolatiemateriaal en in de vorm van hennepbeton. Grote automerken verwerken hennep in dashboards en deurpanelen. In België wordt hennep met succes ingezet om met PFAS vervuilde grond te saneren rond de 3M fabriek in Zwijndrecht. De hennepplanten nemen de PFAS-stoffen op in hun bladeren, de vezels en de stam blijven bruikbaar voor verdere verwerking. Sofie Thijs van de Universiteit Hasselt is als onderzoeker aan het project verbonden. Op

de universiteitswebsite somt ze de voordelen van hennep op: ‘De plant kan grote hoeveelheden CO2 opslorpen, heeft veelvuldige toepassingsmogelijkheden en kan worden gebruikt als wisselteelt om de grond terug te voeden. De Europese Unie ziet de hennepteelt daarom ook als belangrijke bijdrage om de Green Deal objectieven te behalen, want de plant past precies binnen de visie van ecologie en duurzame landbouw.’

Groeisubstraten van hennep

Ook de tuinbouw kan profiteren van de milieuvoordelen van hennep. De Eindho-

vense start-up Terrafibre Europe verkoopt biologische groeisubstraten van hennep. Alle producten worden gemaakt in Canada, vertelt managing director Marinka Heuts. ‘Groeisubstraten van hennepvezel zitten in de lift in Nederland, maar het is een nieuw product, dat zich nog in de door-ontwikkelfase bevindt. Naast hennepvezel bestaan er ook substraten op basis van kokos, onze grootste concurrent als het gaat om duurzame substraten. We merken dat er veel gaande is in de vernieuwing van groeimedia.’ Terrafibre krijgt veel vragen uit het buitenland en de internationale verkopen stijgen sterker dan die in eigen land. Denkt Heuts dat klimaatverandering en het stikstofdebat bijdragen aan de groei van de hennepindustrie? ‘Absoluut! Het is onze missie om bij te dragen aan een duurzame oplossing voor een gezonde voedselproductie. Een van de voordelen van onze hennepvezel producten is dat ze CO2 opnemen. Daarnaast dient de tuinbouwsector vanuit de mondiale klimaatopdracht het gebruik van veen en steenwol, het meest toegepaste substraat in de tuinbouw, significant te gaan afbouwen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De grote telers van zacht fruit en de vertical farmers van sla, kruiden en microgreens moeten overstappen op een circulaire en duurzame voedselproductie. Steenwol en veen zijn niet biologisch afbreekbaar en moeten vernietigd worden, wat dus niet meer wenselijk is.’

Kweekblokjes van hennep
28 HighLife
Gecontroleerd roten

Meer mogelijkheden

Voor Tom Pankras is werken in de hennepindustrie een droom die uit is gekomen. Hij groeide op in de kop van Noord-Holland en werkt sinds vorig jaar bij Hemp-Drying.com in Anna Paulowna. Tijdens zijn opleiding business studies verdiepte hij zich in cannabis en industriële hennep. Hij nam zich voor om na zijn studie de toepassing van hennep te bevorderen. Pankras: ‘Ik zag een probleem van de kip en het ei, met een enorme hoeveelheid mogelijkheden, wat nog weinig bekend was bij de bevolking. En een hennepsector die nog niet rendabel en praktisch genoeg was om zich op grote schaal te ontpoppen.’ Pankras kwam in contact met de eigenaar van Agratechniek, sinds 1974 specialist in drooginstallaties voor landbouwgewassen als bloembollen, fruit en groentezaden. Dochterbedrijf CannabisDrying levert sinds tien jaar ook installaties om cannabis te drogen. Er was dus al ervaring in huis, maar Pankras zag meer mogelijkheden: ‘Voor het drogen van het zaad en de bloemen, maar vooral voor het gecontroleerd roten van de hennepstengel’. Bij het roten worden de stengels aan water blootgesteld. ‘De hennepstengel bestaat uit korte en lange vezels en een kern van hennephout, de scheven’, legt Pankras uit. ‘Die delen zitten aan elkaar met een soort lijm, pectine. Bij het rootproces breken enzymen van de schimmels en microben op de hennepstengels en in de bodem deze lijm af. De vezels en de houtige kern komen daardoor vrij en kunnen van elkaar gescheiden worden.’

Klimaatverandering

Roten gebeurt nu nog op de traditionele manier, door de stengels op het veld te leggen, het zogenaamde dauwroten. Pankras: ‘Hierbij ben je afhankelijk van de weersomstandigheden, waardoor je geen constante kwaliteit kan leveren aan de verwerkingsindustrie. Voor de groei van de industrie zou het op een meer constante, makkelijke en gecontroleerde wijze moeten gebeuren.’

Daarom ontwikkelt Hemp-Drying, een nieuwe dochter van Agraindustrie, een installatie die precies dat doet: gecontroleerd roten. ‘In een gesloten omgeving, als een afgesloten cel met kisten en een lucht verdeelwand, worden de perfecte condities gecreëerd voor de schimmels of enzymen die het rootproces faciliteren.’ Ook Pankras denkt dat klimaatverandering aan de groei van de hennepindustrie bijdraagt. ‘Klimaatverandering en de degradatie van de natuur in mijn directe omgeving zijn voor mij een reden geweest om me toe te wijden aan industriële hennep. Ik leer om mij heen dat ik niet de enige ben die vanuit die overtuiging met hennep werkt. In de huidige situatie is het nog zo dat ik mijzelf alles heb moeten bijbrengen over cannabis en hennep. Met de hulp van de pioniers die voor mij kwamen en het lef hadden om hun visie voor hennep te delen, mensen te onderwijzen en bedrijven hiervoor op te zetten.’

Volop kansen

Voor boeren biedt hennep volop kansen, daar is Pankras van overtuigd. ‘Ik zou graag zien dat actief wordt ingezet op de teelt van industriële hennep op landbouwgrond van veehouders. Bijvoorbeeld in een coöperatieve vorm, waarbij de hennep centraal wordt verwerkt tot hennepbeton en isolatiemateriaal. Waarvoor de veeboeren een eerlijke vergoeding krijgen en de ruimte om hun veestapel te doen krimpen, zonder hun bedrijf te verliezen.’ De plant kan de wereld redden, dat is Pankras met de hippies eens. ‘De kracht van cannabis is dat het een plant van overvloed is en dat iedereen met een zaadje de kans heeft om het te groeien. Dit stelt mensen over de hele wereld in staat om een lokale waardeketen en economieën op te zetten, waarbij de welvaart van de mensen én de natuur wordt verhoogd.’ Het is duidelijk: Caroline van der Plas moet als de wiedeweerga op werkbezoek in Anna Paulowna.

5 milieuvoordelen van hennep

1: CO2 opslag

Een hectare hennep slaat in slechts vijf maanden negen tot vijftien ton CO2 op, vergelijkbaar met de hoeveelheid die door een jong bos wordt opgeslagen.

2: De vicieuze cirkel van ziekten doorbreken

Hennep helpt de vicieuze cirkel van ziekten te doorbreken bij gebruik in gewasrotatie (wisselbouw). Onkruid wordt verstikt door de snelle groei van de schaduwrijke hennepplant.

3: Preventie van bodemerosie

De dichte bladeren van hennep vormen een natuurlijke bodembedekker, die waterverlies vermindert en de bodem tegen erosie beschermt. Hennep bedekt de grond al drie weken na ontkieming.

4: Bevordering van biodiversiteit

De bloei vindt meestal plaats tussen juli en september, als andere gewassen weinig stuifmeel produceren. Hennep produceert grote hoeveelheden stuifmeel, biedt beschutting aan vogels en hennepzaad is voedsel voor dieren.

5: Weinig of geen gebruik van pesticiden

Hennep is door het ontbreken van natuurlijke predatoren weinig vatbaar voor plantenziektes, waardoor gebruik van pesticiden meestal vermeden kan worden.

(Bron: Europese Unie)

Nieuw: Hennepindustrie.nl

In februari ging de website Hennepindustrie.nl live.

Oprichter is Mauro Picavet, die sinds 2020 de website cannabisindustrie.

nl runt. Doel van de nieuwe zuster-website is “geïnteresseerden op een professionele manier informeren over industriële hennep (vezelhennep) in Nederland en het buitenland”. De artikelen zijn ingedeeld in de categorieën hennepindustrie nieuws, CBD-nieuws en politiek nieuws dat relevant is voor de hennepsector.

29 HighLife
Dertig jaar geleden startte Ben Dronkers HempFlax, het eerste Nederlandse hennepbedrijf in de moderne geschiedenis.

Soft Secrets presenteert unieke tiendelige kweekserie

The Perfect Grow nu compleet op YouTube te zien

Soft Secrets presenteert in samenwerking met Royal Queen Seeds en een andere grote speler uit de industrie met trots een unieke kweekserie: The Perfect Grow. In tien afleveringen geeft Drew Anger je een korte cursus ‘cannabis kweken voor beginners’. Alle aspecten van het kweken van de beste wiet komen aan bod, zodat ook jij binnen no-time je eigen overheerlijke cannabis kunt kweken. De serie is in zijn geheel exclusief op het Soft Secrets kanaal op YouTube te bekijken. Zorg er dus voor dat je je zo snel mogelijk op dit kanaal abonneert.

De reeks wordt gepresenteerd door Drew Anger. Deze Canadees heeft zijn eigen cannabisfarm in Canada en is al jaren professioneel cannabiskweker. Hij weet dus als geen ander hoe je de planten optimaal kunt laten presteren en legt dat in woord en beeld heel duidelijk uit. Drew is ook op andere gebieden al jaren actief op YouTube met educatieve filmpjes en weet op speelse maar deskundige wijze de finesses van het wietkweken heel goed over te brengen.

Lekkerste en vetste toppen

In de serie leer je alles over het kweken van cannabis, van begin tot eind. Allereerst laat Drew je zien hoe je het beste een kweektent op kunt zetten. Vervolgens komen alle andere facetten die komen kijken bij het kweken van je eigen wiet aan bod. Drew: ‘Heb je ooit al eens geprobeerd te kweken en ging dat niet goed? Of wil je nu voor de eerste keer zelf aan de slag? Dan nodig ik je uit om alles over de kweek van cannabis te leren. En het mooie is, ik ga je ook vertellen wat ik ooit zelf fout gedaan. Dan hoef jij die fouten

tenminste niet meer te maken.’ We raden iedereen aan die meer over het kweken van wiet wil weten zich op deze serie op het Soft Secrets kanaal op YouTube te abonneren. Drew Anger: ‘Met de nieuwe technologieën die de laatste jaren ontwikkeld zijn is het steeds gemakkelijker geworden om je eigen cannabis te kweken. Dus ga vooral kijken, je zult er geen spijt van krijgen!’ Op het eind van de serie zie je hoe de inspanningen bij deze kweekcyclus beloond worden met de lekkerste en vetste toppen.

Ga naar www.youtube.com en zoek naar Soft Secrets. Naast de kweekserie The Perfect Grow is hier nog veel meer aanbod, waaronder impressies van de HighLife Cup, cannabisbeurzen en interviews met artiesten.

30 HighLife
Door: Redactie HighLife
YouTube:

Werkoverleg

Lunchafspraak Frank

Zoommeeting met Janssen

14 APRIL VRIJDAG 7:00 7:30 8:00 8:30 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00

WAT IS HEXAHYDROCANNABINOL EN WAT HEBBEN WE ER AAN?

“Nieuwe” cannabinoïde HHC ook in Nederland te koop

Sinds kort ook in Nederland verkrijgbaar: producten met HHC, een cannabinoïde die synthetisch wordt vervaardigd. HHC is niet verboden, maar het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland (CAN) raadt de verkoop “ten strengste af”. Beauregard Meijer van Vappie ziet HHC vapes als innovatie die bij kan dragen aan het behoud van onze coffeeshopcultuur.

HHC, voluit hexahydrocannabinol, lijkt misschien nieuw, maar is dat niet. Het komt in zeer kleine hoeveelheden voor in cannabis en al in 1944 synthetiseerde de Amerikaanse scheikundige Roger Adams HHC, door waterstofmoleculen toe te voegen aan Delta-9 THC. Dit proces heet hydrogeneren of harden en wordt ook toegepast om margarine te maken. Adams werkte met THC, maar tegenwoordig wordt CBD of Delta-8 THC uit (vezel)hennep gebruikt als basis om HHC te maken. Dat heeft alles te maken met de Amerikaanse Farm Bill van 2018, die hennep

met minder dan 0,3% THC legaliseert. Dat besluit maakt de weg vrij voor legale productie en verkoop van CBD, een cannabinoïde die van nature veel voorkomt in vezelhennep. De productie van HHC uit CBD of Delta-8 THC is een vrij complex chemisch proces. In de VS duiken in 2021 de eerste HHC-producten op, gepromoot als legale high. Het effect zou vergelijkbaar zijn met dat van THC, maar dan milder. Er is echter vrijwel geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten en de eventuele schadelijkheid van gummies of E-liquids met HHC.

‘Praktisch geen veiligheidsstudies’

Eind januari 2023 publiceert het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland (CAN) een document over de wettelijke status van HHC in Nederland, met een negatief verkoopadvies. ‘Er is nog weinig bekend over de veiligheid van HHC’, stelt het CAN. ‘De stof is zo nieuw, dat er praktisch geen veiligheidsstudies zijn gedaan. Wel lijkt het toxisch te zijn voor de longen.’ HHC staat niet in de Opiumwet en het is geen isomeer van THC. De stof geldt ook niet als synthetische cannabinoïde in het wetsvoorstel voor nieuwe psychoactieve stoffen (NPS),

Tekst en fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media
32 HighLife
HHC vapes

Hexahydrocannabinol structuur

beter bekend als de stofgroepenwet. Volgens het CAN vallen bezit van en handel in HHC niet onder de Opiumwet, maar productie en verwerking van HHC wel. Voedingsmiddelen met HHC zouden bovendien onder de Novel Food verordening van de Europese Unie vallen. Dat betekent dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) goedkeuring moet geven voordat je deze producten legaal kunt verkopen. ‘Aangezien HHC psychoactief is, zal de EFSA geen autorisatie afgeven’, stelt het CAN advies.’ Bedenk ook dat edibles en kinderen niet goed samengaan!’

E-liquids moeten voldoen aan de tabaks- en rookwarenwetgeving en het RIVM moet nieuwe additieven beoordelen, staat er in het advies. ‘Aangezien HHC psychoactief is, zal het RIVM geen goedkeuring afgeven.’ De conclusie van het CAN: ‘Vanwege het gebrek aan studies die aantonen dat HHC veilig is voor consumptie, omdat er aanwijzingen zijn dat het toxisch is voor de longen en omdat de kwaliteit van de commercieel beschikbare HHC door allerlei verontreinigingen schadelijk zou kunnen zijn, wordt ten strengste afgeraden om HHC-producten te vermarkten.’

Tabaksverbod heeft sfeer

coffeeshops veranderd

Een paar maanden voordat het CAN-advies

verschijnt, besluit Beauregard Meijer zijn droom waar te maken. Na twintig jaar werken bij de Eindhovense coffeeshop High Times start hij zijn eigen bedrijf, Vappie. Hij heeft met lede ogen aangezien hoe het tabaksverbod de sfeer in de coffeeshops heeft veranderd. Meijer: ‘De coffeeshopcultuur leverde steeds meer aan gezelligheid in. Waar mensen vroeger samen een joint rookten en ook met de mensen achter de bar, was er een meer afstandelijke sfeer ontstaan. Iedereen rookte zijn eigen joint en het personeel was op een paar meter afstand rookvrij aan het werk.’ Tegelijkertijd zag hij bij jongeren een trend ontstaan: ‘De E-smoker of E-liquid is enorm populair geworden bij de jeugd. En zoals ze zeggen: de jeugd heeft de toekomst.’ Zo ontstond het idee voor zijn bedrijf Vappie, dat elektrische vapes verkoopt en E-liquids die CBD én HHC bevatten. Meijer: ‘Het vapen geeft een vergelijkbaar gevoel als roken, het is handig en klein en de psychoactieve effecten van HHC zijn vergelijkbaar met die van THC. Het blijft een persoonlijke ervaring, maar ik vind het iets milder en word er iets slaperiger van dan van normale THC.’

‘Wankele argumenten’

Meijer is een groot liefhebber van de coffeeshopcultuur en wil bijdragen aan het

HHC in de Europa: grootste verandering sinds Spice?

behoud van die cultuur. Vapes en E-liquids kunnen daar een belangrijke rol in spelen, denkt hij. Inmiddels bieden vijf coffeeshops zijn producten aan en hij verkoopt ze via Vappie.nl. Het negatieve advies van het CAN over HHC verbaasde hem. ‘Ik heb het advies en de ondersteunende artikelen gelezen, maar ik kon niet uit de wetenschappelijke artikelen halen dat er een enorm risico voor de gezondheid is. Ik zag ook geen juridische obstakels en heb toen contact gezocht met het CAN om te vragen hoe zij tot deze conclusie zijn gekomen.’ Een mailcorrespondentie en een Zoom overleg met het CAN overtuigen Meijer niet. ‘Hun argumenten vind ik wankel en ik vind het advies niet in verhouding staan tot de kennis die zij hebben over de risico’s. Ik kreeg een gevoel dat ze vooral vanuit angst dit advies hebben gegeven en niet zozeer vanuit een wetenschappelijke basis.’ Het advies zit de ontwikkeling van deze nieuwe producten in de weg, vindt hij. ‘Het in de illegaliteit drukken van zo’n nieuw cannabisproduct kan gevaarlijk zijn voor de consument. En het houdt de ontwikkeling van een ‘gezonde’ vape tegen. Iets wat we juist met zijn allen zouden moeten ondersteunen.’

Nederland is zeker niet het enige land in Europa waar HHC-producten te koop zijn. Het Europese Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) stelt dat in minstens dertien EU-landen producten met HHC zijn aangetroffen. In een verslag van de eerste EMCDDA expert meeting over HHC in december 2022 stelt het centrum: ‘HHC wordt openlijk verkocht als een ‘legale’ vervanging van THC en cannabis in een scala zeer aantrekkelijke merk- en merkloze producten, waarvan sommige worden verkocht als ‘legale highs’. Deze omvatten hennep bespoten of gemengd met HHC die eruit ziet en ruikt als ‘echte’ cannabis, vapes en edibles. Marketing en reclame bevatten vaak een directe vergelijking met de effecten van THC en cannabis. In potentie zou er een grote vraag naar HHCproducten kunnen zijn van particulieren in Europa. Dit zijn onder meer bestaande cannabisgebruikers en nieuwe consumenten die zich aangetrokken voelen tot de effecten en de legale status ervan, inclusief jonge en andere onervaren mensen.’ De opkomst van HHC en vergelijkbare semi-synthetische cannabinoïden kan volgens het EMCDDA “de eerste grote nieuwe verandering zijn in de markt voor ‘legale’ vervangingen van cannabis sinds Spice iets meer dan vijftien jaar geleden in Europa opkwam”.

33 HighLife
Beauregard Meijer: ‘De coffeeshopcultuur leverde steeds meer aan gezelligheid in.
34 HighLife
“Je eigen wiet die je zelf hebt verzorgd, dat is een heel andere vibe dan met alles dat je kan kopen.”

SPACEBEEST EEN SPEELTUIN VOOR GROTE MENSEN

Een soort eenmans Hawkwind, zo zou je Spacebeest uit Den Haag kunnen omschrijven. Psychedelische spacerock met een batterij effecten, en dan maar jammen en zien in welke kosmos je uitkomt. En daar gaat een jointje prima mee samen.

Spacebeest oftewel Matty Ros (1974) is vooral bekend van het Langweiligkeit festival in Den Haag, dat met honderden bands en stevige publiciteit jarenlang aan de weg timmerde. Met zijn eigen band Suns Off Ra waren er even geen optredens, en Matty besloot met wat vrienden een festival te organiseren dat ze zelf leuk zouden vinden, met een heel goede programmering. “En waar we dan ook zelf als headliner zouden kunnen staan, haha. Dat is uit de hand gelopen, uiteindelijk was ik opeens festivalorganisator en speelde ik steeds minder.”

Hoogtepunt

“Het was wel heel leuk hoor. We zijn gewoon begonnen, we hadden zoveel bandjes en kennissen die fantastisch speelden, dus we gingen gewoon iedereen neerpleuren die we kenden, en meer. Op het hoogtepunt hadden we 250 bands, 17 locaties en 2 festivals tegelijkertijd. We hadden Langweiligkeit, en voor de oudere mensen een blues

festival. In Den Haag hebben we zowat elke locatie wel gehad.”

Vrijplaats

Na een paar jaar werd de subsidie gekapt en was het festival voorbij. “Ik heb drie nervous breakdowns gehad, het was veel te veel. Leuk zo’n festival regelen, maar uiteindelijk ben ik er kapot aan gegaan. Zoveel werk… Daarna had ik een vrijplaats, een club met de naam Langweiligkeit Tempel, en daar ben ik nog zes jaar mee doorgegaan, 365 dagen per jaar. Toen had ik elke dag festival.” Na ruzie met de gemeente was het klaar.

Festival met doden

Vervolgens raakte Matty op drift. “Van 300 vierkante meter naar 15 vierkante meter, in een klein Schevenings vissershuisje. Ik ben doorgegaan naar Norg, om daar off-grid in een pretpark te gaan wonen. Via iemand uit Ruigoord kwam ik in contact met het vluchtelingenkamp The Jungle, daar hadden ze

mensen en organisatietalent nodig, regelmensen en bouwers. Ik ben naar Duinkerken gegaan, een ultiem festival alleen vielen er elke dag doden. Het is niet echt muziek, maar het was als een festival. Dat heb ik zo’n zes weken gedaan.”

Chaos

“Na een tijdje ging ik terug om spullen te halen, en dan weer daar naartoe. Toen werd The Jungle helemaal platgewalst. Kinderen zijn ontvoerd, omdat het park gesloten werd. Het was totale chaos. Ik ben nog een keer in La Lumiere geweest, een ander kamp dat volgens de regering netjes was opgezet, daar heb ik een paar weken gezeten totdat ook daar de bom barstte. Ik ben nooit meer teruggegaan. Als de vluchtelingen die je helpt je proberen neer te steken, dan houdt het op.”

Deuren open

“Ik ging naar die kampen om te spelen, en te kijken wat ik daar met mijn muziek zou

Door: Arjan van Sorge
35 HighLife

kunnen betekenen. Ik deed eigenlijk alles wat er maar gebeuren moest. Uiteindelijk ben ik terug naar Den Haag gegaan en heb daar mijn studio weer opgebouwd. Ik zit nu al zeven jaar bij mijn moeder op zolder. Het ging supergoed, maar toen kwam corona, en het ging uit met een vriendin. Nu gaan langzaam alle deuren weer open, de optredens komen binnen en ik sta in HighLife Magazine - het gaat wel goed!”

Verrassing

De psychedelische jams van Spacebeest zijn te horen op o.a. Soundcloud, YouTube, Twitch en Radio Tonka. “Ik rol vlakken muziek uit, maar het is voor mij toch ook altijd een verrassing. Dat houdt het interessant. Ik heb in veel bands gespeeld waarmee we dan een album met liedjes opnamen, en dat trok ik niet. Voordat zo’n plaat uit is, ben ik al vijf albums verder. Dan sta je op een podium al die ouwe shit te spelen die je niet meer voelt, dat is niet leuk. Het is wel fijn om on the fly te spelen. Net zoals een goed gesprek tussen een paar vrienden, maar dan in muziek.”

Totale vrijheid

“Soms speel ik alleen met gitaar en soms met een hele elektronica setup. Voor de rest doe ik er helemaal niks aan en laat ik het maar gewoon gaan. Ik heb geen zin om te promoten of om met je ego al die dingen uit te brengen en moeilijk te gaan doen. Ik breng het gewoon uit. En mensen komen er ook achter, langzaam, dus het werkt wel. Een keer per week optreden is wel genoeg, meer kan ik niet aan, anders draai ik door. Ik heb genoeg getoerd. Wat ik doe is een speeltuin voor grote mensen, ik doe lekker gewoon wat ik wil. Of mensen het nou leuk vinden of niet interesseert me niet zoveel

meer. Dat geeft me heel veel vrijheid om te creëren. Totale vrijheid vind ik belangrijk.”

Niet dood blowen

En daar gaat wat wiet of hasj goed mee samen. “Soms is het teveel, en dan doe je niks, en soms geeft het je zoveel energie, zoveel creativiteit; ik weet niet precies hoe het werkt. Als volwassene probeer ik mijn weg daarin te vinden. Dus niet jezelf dood blowen of zo, maar dat het echt werkt voor de creativiteit. En de laatste tijd lukt me dat wel. En dan stop ik weer even.”

Zalfje

“Soms rook ik hasj, soms wiet. Amnesia is mijn favoriet. Ik krijg vaak wiet van mensen, buitenwiet. Je eigen wiet die je zelf hebt verzorgd, dat is een heel andere vibe dan met alles dat je kan kopen. Laatst had ik er wietolie van gemaakt, en daarmee weer een zalfje. We hadden een kat met kanker, die was opgegeven door de dokter. Die kat behandelden we met die wietoliezalf en binnen twee weken was die tumor weg. Ik gebruik het ook voor mezelf, tegen ontstekingen bijvoorbeeld, en af en toe voor mijn moeder als ze zich niet goed voelt.”

Stemvork

“Met die zalf ben ik begonnen te genezen, en vandaar ben ik in de stemvork healing gegaan. Acupunctuur met stemvorken, dat heet fonoforese. Van mijn daklozenuitkering heb ik elke maand een stemvork gekocht, en zo geïnvesteerd in mijn bedrijf. Ik heb er ook uitgebreid studie naar gedaan. Dit wordt wel mijn beroep hoor! Je wordt ouder en je wilt geld verdienen, kunnen eten, hier kan ik geld voor vragen en het werkt ook nog.”

Visioen

Vanaf zijn achttiende begon Matty met blowen. “Eerst maar even m’n hersens laten groeien, en dan pas alles kapot maken haha. Ik heb een hoop mensen naar de tering zien gaan door drugs, dus ik was er altijd best bang voor. Iedereen had wel altijd grote verhalen. Dat geouwehoer van al die mensen met drugs op, dan krijg je een visioen en werk je het vervolgens niet uit. Wat een bullshit. Indianen krijgen ook visioenen door middel van een pijp roken, en daarna voeren ze het uit.”

Bedrijfsplan

“Van mezelf mocht ik blowen en alle drugs gebruiken, maar ik moest wel al mijn afspraken nakomen. Dat was mijn bedrijfsplan haha. Ik ging naar al die bandjes toe, zuipen, blowen, partyen, en ondertussen probeer je hun adressen te onthouden, en je afspraken na te komen. Dat is best moeilijk als je helemaal uit je plaat gaat. Ik ging altijd feesten, maar was dan wel op zoek naar bandjes. En dan probeerde ik niet te vergeten wat ik had gedaan. Als ik dat niet deed, mocht ik niet meer blowen.”

Medicijn

“Ik heb net een periode gehad dat ik de hele dag door blowde, en nu ben ik het weer zat. Er stond een keer een interview in de Highlife met Gotcha, over dat hoe ouder je wordt hoe beter je leert omgaan met het doseren van wiet. Als ik met die vluchtelingenshit in mijn kop zit, ga ik gelijk blowen, en dan vergeet ik dat lekker. Dan voel ik me weer relaxed, het werkt heel goed zo. En als het dan weer weg is, blow ik weer minder. Het is een medicijn.”

36 HighLife
World’s greatest cannabis information resource www.softsecrets.com

Reggae-Punkers starten Reefers by Sublime

In 1992 hadden de reggae-punkers van Sublime een grote hit met hun ‘Time to Smoke Two Joints’. Ruim dertig jaar later kunnen de leden van de band uit Long Beach, Californië nu hun eigen wietje opsteken, want ze zijn een deal aangegaan met het cannabisbedrijf Top Shelf Cultivation uit dezelfde plaats. Sublime op Twitter: ‘After years the herb has landed. The official Sublime cannabis brand is now released. We have partnered with award-winning, Long Beach grown Top Shelf Cultivation to make sure fellow #reefers are enjoying the best quality flower.’ De band doet niet te moeilijk over de namen van de voorlopig drie beschikbare soorten. Er zijn pre-rolls voor elk tijdstip: Smoke Two Joints In The Morning (Sativa), Smoke Two Joints In The Afternoon (Hybrid), and Smoke Two Joints At Night (Indica). Als je dan de naam van hun claim to fame nog steeds niet weet.

HIGH HEMP & CURE

Nu wiet te koop in Bob Marley Museum

In het Bob Marley Museum in Jamaica, waarover Highlife enige malen eerder schreef, is een heus Herb House geopend waar je legale Jamaicaanse wiet kunt kopen. De Marley familie en Docklight Brands runnen deze Marley Natural vestiging in Kingston. Het voormalige huis en opnamestudio van de reggaelegende aan 56 Hope Road biedt ook onderdak aan een rooklounge. Stephen Marley: ‘Ik denk dat mijn vader blij zou zijn dat er nu wiet te krijgen is in het Bob Marley Museum. Als ik eraan denk hoe ver de wereld is gevorderd met de houding tot cannabis om eindelijk de vele positieve eigenschappen ervan te erkennen, is dit precies wat mijn vader en de Rastafari-gemeenschap al meer dan 40 jaar willen. Hij heeft zoveel gedaan om een positief begrip te kweken, het is alleen maar goed dat we dit voor hem en zijn nalatenschap kunnen doen.’ Het nieuwe Herb House is goedgekeurd door de Jamaicaanse Cannabis Licensing Authority, die zowel de lokale bevolking als toeristen toestaat om cannabis te consumeren voor ‘medische en therapeutische’ doeleinden. De outlet zal exclusief Marley Natural-cannabis aanbieden die lokaal geteeld is in St. Ann, de gemeente waar Bob Marley werd geboren. Toekomstige locaties zijn gepland in de Tuff Gong Studio in Kingston en elders op het eiland.

Lil Durk komt met Cignature – Sweet Aromatic CBD

Hiphopartiest Lil Durk stapt de CBD-wereld binnen en begint zijn Cignature – Sweet Aromatic-lijn. De Chicago-rapper werkt samen met Superstar Brands om ‘veganistische / non-GMO, tabaksvrije wraps; CBD; en van hennep afgeleide producten zoals vapes, gummies en bloemen ‘ op de markt te zetten. Op de Champ’s Trade Show in Las Vegas konden fans de hiphopsensatie ontmoeten en zijn productlijn bekijken, waaronder zijn Cignature Blue Razz Delta 8 Gummies en Cignature Sweet Aromatic Alternative Hemp Wraps. Een ambitieuze Lil Durk meldt dat zijn producten in 2023 op 4000 locaties in de VS verkrijgbaar zullen zijn. Lil Durk: ‘Dit is een ervaring en productlijn die ik graag met mijn fans wil delen.’

H H C 38 HighLife

NBA-sterren introduceren eigen wiet

Met een nu al iconische foto heeft NBA-ster Alan Iverson een cannabislijn geïntroduceerd. De eerste soort in zijn Iverson collectie is de ’96, een indica kruising van Secret Kush Mints en Grape Stomper. Dat getal herinnert aan het jaar dat Iverson in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, debuteerde. Iverson is een partnerschap aangegaan met Al Harrington, die eerder het wietbedrijf Viola Brands startte. Iverson: ‘Veel mensen willen altijd zaken met me doen, maar Al heeft me echt overtuigd. Ik zag hoe toegewijd hij is aan zijn bedrijf en nadat hij me had geleerd hoe heilzaam de plant is, voelde het gewoon goed. Together, we’re gonna change the game.’

Hoger beroep over wietteksten Murda uitgesteld

Het hoger beroep van Murda over zijn veroordeling voor songteksten waarin hij volgens de Turkse autoriteiten het gebruik van cannabis zou promoten is verplaatst naar het eind van dit jaar. Murda blijft in de tussentijd gewoon optreden, ook in Turkije. Zijn manager: ‘Zolang het hoger beroep loopt, zijn wij onschuldig en kunnen wij vrij in- en uitreizen. We hebben een tour gepland in Europa en hadden bewust geen Turkse venues toegevoegd. Nu we weten dat de zaak weer verplaatst is, gaan we daar wel shows plannen.’ Murda werd in april 2022 veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar en twee maanden. Dit gebeurde nadat de Turkse justitie een onderzoek begon omdat hij in songteksten het gebruik van cannabis zou aansporen. Murda werd toen aangehouden op de luchthaven van Istanboel en zat een nacht in de cel.

Redman zet zich in voor National Cannabis Party

Je hebt er misschien nog niet van gehoord, maar in de VS is er een heuse National Cannabis Party. Rapper Redman is een van de prominenten die zich inzet voor deze partij en de legalisering van cannabis. Redman is al sinds het begin van de jaren negentig een uitgesproken voorstander van legale cannabis.

Redman: ‘De cannabisplant heeft meer dan 400 componenten die nog niet eens allemaal zijn ontdekt, dus we zullen misschien niet eens in ons leven of zelfs in het leven van onze kinderen zien hoeveel mensen deze plant kan genezen.’ In zijn laatste single Jane laat Redman opnieuw zijn liefde voor wiet blijken!

H H H 39 HighLife
Ximending 40 HighLife

TAIWAN: meer dan een stop-over

Better Call Zoe advocaat focust op cannabis wetgeving

Taiwan is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. China erkent het eiland niet als onafhankelijk land maar als een ‘opstandige provincie’ die onder het regime van de Volksrepubliek China zou moeten vallen. Wat doet zoiets met een land en de mensen die er wonen? Highlife ging op onderzoek uit. En: hoe zit het met cannabis in Taiwan? Antwoord: het is niet zo erg als in Singapore waar de doodstraf bestaat, maar het beleid is nog steeds streng. Gelukkig is er advocate Zoe Lee, die als Better Call Zoe opkomt voor de rechten van blowers in Taiwan.

Door: Rob Tuinstra
41 HighLife

Taipei, maart 2023. Na een lange vlucht van bijna 13 uur land ik op Taoyuan airport. Via een trein sta ik in iets meer dan een half uur in het centrum van de hoofdstad waar 2.6 miljoen mensen wonen, ongeveer 10% van de totale bevolking (23 miljoen). In de hele Taipei metropool wonen al 7 miljoen mensen. Taipei wordt door veel reizigers vooral gebruikt als een stop-over naar andere landen in de regio, maar het is de moeite waard om hier toch enige tijd door te brengen.

4218 outdoor wietplanten

Cannabis in Taiwan? Jazeker. Cannabis consumenten durven daar steeds meer voor uit te komen. Dat is dapper, want cannabis is hier illegaal en er staan fikse straffen op teelt, bezit en gebruik van cannabis. Goed nieuws is dat na een aanpassing van de drugswetten de minimumstraf voor consumptie en kweek van cannabis voor persoonlijk gebruik van 7 jaar naar 1 jaar is verminderd. Er is dus

vooruitgang, maar er zijn nog steeds strenge straffen. Ondanks die risico’s wordt er op Taiwan volop wiet gekweekt. In september vorig jaar maakte de politie bekend dat ze de grootste outdoor wietkwekerij ooit hadden opgerold. In de omgeving van Taoyuan vonden agenten een kwekerij met 4218 (ja, ze weren allemaal secuur geteld) wietplanten. Begin maart werden twee Taiwanezen die schuldig werden bevonden aan het runnen van deze wietfarm tot 11 jaar en negen maanden celstraf veroordeeld.

‘Taboe op cannabis verdwijnt’

Cannabis is dus illegaal, maar dat weerhoudt de lokale blowers niet om net als op veel andere plaatsen in de wereld op 420 (20 april) te demonstreren. Een van de meest

vooraanstaande activisten die hervorming van de drugswetgeving eist is de 32-jarige advocate Zoe Lee. ‘Vrienden van mij werden veroordeeld omdat ze beschouwd werden als dealers, maar wat ze deden was gewoon hun wiet met vrienden delen, zoals veel blowers doen. Ze zaten soms maanden vast, alleen omdat ze een jointje deelden. Sommigen raakten getraumatiseerd. Omdat ik zelf ook een cannabis consument ben, besloot ik om me hiervoor extra in te zetten.’ Geïnspireerd door de tv-serie Better Call Saul adverteert ze als Better Call Zoe. Lee vertelt in een interview: ‘Er wordt hier gedacht dat blowers jonge, hoogopgeleide mensen zijn, maar dat is niet waar. Het gaat om alle rangen en standen. Dat verbaasde mezelf ook wel in eerste instantie.’ Lee denkt dat acceptatie van cannabis nog een lange weg te gaan heeft: ‘Men leert hier dat cannabis een gateway drug is. Nadat je wiet rookt gebruik je de volgende dag heroïne en daarna ga je mensen beroven of vermoorden om je verslaving te bekostigen. Mensen begrijpen niet wat cannabis is. Ik moet tegen rechters vertellen dat we de bladeren niet roken, alleen de toppen. Er is veel onbegrip.’ Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke cannabisplanten is ook niet duidelijk, zegt ze. Om meer kennis over cannabis te verspreiden is ze een prijswinnende podcast gestaart: In The Weeds. Ze probeerde als kandidaat van de Groene Partij verkozen te worden in het parlement maar dat lukte bij de laatste verkiezingen niet. Ze probeert het volgend jaar weer. Lee: ‘Op 20 april organiseren we elk jaar een bijeenkomst voor legale wiet. Twee jaar geleden kwamen

er 300 mensen, vorig jaar was de opkomst 1500, de bewustwording groeit, het taboe op cannabis verdwijnt.’

101 Taipei

Terug naar de stad Taipei zelf. Het eerste dat opvalt is dat mondkapjes hier nog voluit gedragen worden. Dat begon trouwens al op Schiphol, want China Airlines stelde een mondkapje tijdens de vlucht verplicht. Daar had ik niet op gerekend; gelukkig hadden ze al een flinke voorraad voor dit soort domoren klaarliggen. In Taipei draagt bijna iedereen een mondkapje. Zelfs als ze buiten in een park lopen. De enige plek waar ik mensen zonder mondkapje tegenkwam, was tijdens de beklimming van Elephant Mountain. Het is een redelijk steile klim en iedereen is buiten adem na de 600 traptreden, dus je hebt alle lucht nodig die je binnen kunt krijgen. Het uitzicht vanaf de 183 meter hoge heuvel is prachtig. De

Het uitzicht vanaf Elephant Mountain
Street food 42 HighLife
Nachtelijk bezoek aan de tempel

De grootste wietkwekerij ooit werd vorig jaar opgerold, de 4218 planten leverden de opgepakte kwekers 11 jaar en 9 maanden cel op.

uitgebreide metropool ligt aan je voeten en de prachtige wolkenkrabber 101 Taipei doemt recht voor je op. Ooit was het met 508 meter het grootste gebouw ter wereld, totdat in Dubai in 2009 de Burj Khalifa (828 meter) verrees. De 101 Taipei staat nu op nummer 11.

Flitsende neonreclames

In de avonduren is een wandeling door de wijk Ximending aan te bevelen. Reisgidsen melden dat deze buurt ook wel vergeleken wordt met Harajuku in Tokyo: het wemelt er van de immense neonreclames en je vindt er cosplay cafés en karaoke kroegen. Verder

is het shop till you drop, want alle bekende modemerken en hippe boetieks zijn hier te vinden. Andere kernwoorden: K-pop, anime, tattooshops, of je kunt in een kattencafé voor 50 cent 10 minuten een van de lokale katten aaien. Of sushi van de lopende band eten. Of gewoon lekker door de buurt lopen en genieten wat er allemaal op je af komt. Kijk wel uit dat je rond het gelijknamige metrostation geen sigaretje opsteekt. Dat kan je een boete tot 60 euro opleveren. Vlak bij het metrostation vind je het Red House, een van Taiwan’s bezienswaardigheden. Veel is er niet te beleven en soortgelijke architectuur uit 1906 is dan wel bijzonder voor Azië, maar voor Europeanen niet zo opmerkelijk. De vele terrasjes achter het Red House zouden een verzamelpunt zijn van de lokale LGBTQ-gemeenschap.

Night Markets

In dezelfde buurt vind je ook een van de vele fascinerende nachtelijke markten. Er zijn vele tientallen door de hele metropool te vinden en sommige van de kraampjes haalden al de Michelin lijst. De grootste is Shilin, het is al vanaf 1899 geopend en je vindt er meer dan 500 kraampjes met voedsel. Waaronder lokale bestsellers als Stinky Tofu en Bubble Tea. Laat je overigens

niet misleiden door de term night market, want de grootste drukte is al in de avonduren en rond een of twee uur ’s nachts is het hier wel gedaan. Een meer rauwe markt vind je in de buurt van Taipei’s meest prestigieuze tempel, de Longshan Temple. Om de hoek in het Wanhua District is de Huazi Night Market, ook wel bekend als Snake Alley. Dan weet je meteen wat hier ooit de meest populaire maaltijd was. De meest kraampjes serveren inmiddels andere gerechten, maar als je goed zoekt kun je misschien nog wel ergens een slang eten als je dat zou willen. Gelukkig heeft de stad op culinair gebied ontzettend veel te bieden. Laat je verrassen en geniet van al het moois dat Taipei je te bieden heeft, voor je naar je eindbestemming reist!

43 HighLife
Zoe Lee oftewel Better Call Zoe

Toppers!

Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale

Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown.

Plant een zaadje, Het wordt je beste maatje.

Vooral in deze moeilijke tijd, Krijg je hiervan geen spijt.

Je zal het eerst zien groeien, Daarna zal ze mooi gaan bloeien.

Als ze klaar zal zijn, Heb jij je medicijn.

Organic Homegrown Amnesia uit zaad. Nog een paar weken te gaan.
44
HighLife
Higher THC. Bigger Yields. WWW.ROYALQUEENSEEDS.COM

In het handtasje van Pamela Anderson zit CBD tegen artritis

Hongkong verbiedt CBD en arresteert eerste verdachten

‘Wat zit er in je handtasje?’, vroeg Vogue voor hun serie ‘In The Bag’ aan Pamela Anderson. De filmster liet daarop zonder problemen het hele assortiment zien. Veel media grepen haar onthulling aan dat ze daar een g-string in bewaarde om haar kapsel op orde te houden: ‘Don’t know why I have a G-string in my purse but don’t tell me that you don’t have a scrunchie.’ Daarmee bevestigde ze natuurlijk haar imago. Zelf waren we meer geïnteresseerd in een andere onthulling. De 55-jarige filmster heeft namelijk altijd CBD-olie bij zich voor haar artritis. Deze spieraandoening is natuurlijk een minder sexy onderwerp, maar wel heel erg down-toearth. Ook beroemdheden als Pamela Anderson hebben immers te maken met lichamelijke kwalen. En dan is het toch mooi dat CBD haar en anderen daarbij helpt, nietwaar?

CBD helpt tegen stress bij honden

De autoriteiten in Hongkong hebben onlangs CBD verboden en de eerste arrestanten zitten al vast. Op 9 februari werd een 30-jarige man opgepakt nadat hij een pakketje met enige flacons CBD-olie uit Denemarken ontving. Cannabidiol is op 1 februari op dezelfde lijst gezet als heroïne en cocaïne en bezit van CBD kan leiden tot een gevangenisstraf tot zeven jaar. Word je gepakt bij het distribueren of de bereiding van CBD-olie, dan dreigen zelfs levenslange straffen. CBD-shops waren tot voor kort een vertrouwd straatbeeld in de straten van Hongkong. In horeca-gelegenheden kon je ook CBD-drankjes bestellen. Maar de Chinese overheid heeft de opbloeiende industrie hardhandig de nek omgedraaid. In een wrange overheidscampagne werd de bevolking opgeroepen om hun CBD-producten in speciaal daarvoor bestemde containers weg te gooien. Dat leverde bijna 80.000 ‘verboden producten’ op, vooral veel cosmetica als CBD-zalf. Het verbod op CBD is natuurlijk een draconische en belachelijke maatregel. De harde hand vanuit Beijing neemt steeds meer de voormalige Britse kolonie over.

CBD-producten voor huisdieren zijn inmiddels ruim geaccepteerd. Diverse studies hebben bewezen dat CBD behulpzaam is bij bijvoorbeeld artritis bij honden. Maar cannabidiol is ook werkzaam tegen stress bij honden. Een nieuw onderzoek van het Waltham Petcare Science Institute in Leicestershire (UK) toont dat een enkele orale dosis (4 mg per kg lichaamsgewicht) cannabidiol de stress bij honden, veroorzaakt door autorijden of eenzaam voelen als het baasje weg is, aanzienlijk kan verlichten. Bij 20 honden werd getest wat de gevolgen waren na het toedienen van CBD en een placebo. Onderzoekers verzamelden een reeks fysiologische metingen (bijvoorbeeld bloedspiegels van cortisol, oortemperatuur, hartslag) en gedragsmetingen (bijvoorbeeld zeuren, beven, hijgen). Men ontdekte dat de stress van de honden verbeterde na toediening van CBD. Zij waren minder ‘verdrietig’ en vertoonden een meer ontspannen emotionele toestand dan honden die een placebo kregen.

46 HighLife

CBD populair in Japan

In veel Europese landen waar cannabis met THC verboden is, wordt CBD-wiet met andere CBDproducten steeds populairder. Dat gebeurt ook in Azië, zagen we tijdens een bezoek aan het Japanse eiland Okinawa.

In de populaire winkelstraat Kokusaidori in de stad Naha vind je er al minstens drie, waaronder een vestiging van #ADD CBD, een van de grootste spelers op de Japanse markt. Verspreid over het hele land zijn duizenden soortgelijke winkels, die samen voor honderden miljoenen euro’s aan omzet genereren. Het aanbod is groot en divers. Want als THC-rijke cannabis verboden is, dan zoek je naar alternatieven in het cannabinoïden spectrum. En zoals we allemaal weten is cannabis ook op dat gebied een veelzijdige plant met veel mogelijkheden.

47 HighLife
Door: Rob Tuinstra

Inbeslagname bij personeel van coffeeshop

De politie heeft tijdens de inkoop c.q. levering van goederen op een parkeerplaats zowel de leverancier als het personeelslid van de coffeeshop aangehouden vanwege de levering van die goederen. Blijkbaar heeft de politie de leverancier gevolgd. Ik sluit niet uit dat het personeelslid is gevolgd.

Het gevolg was inbeslagname van de goederen en een huiszoeking bij het personeelslid waar ook goederen en een hoeveelheid geld is gevonden dat bestemd c.q. afkomstig was van de coffeeshop om de leverancier te betalen. Tijdens die huiszoeking zijn goederen gevonden die bestemd waren voor de coffeeshop c.q. terug moesten naar de leverancier en een groot bedrag aan geld dat bestemd was om de leverancier te betalen van inkopen van enkele weken.

Juridische gevolgen huiszoeking

Het personeelslid is vervolgd en veroordeeld voor het bezit van de tijdens de huiszoeking

gevonden goederen. De coffeeshop moet nu verantwoording afleggen aan de gemeente en aan Bureau Bibob t.a.v. die in beslag genomen gelden en goederen. De vraag is nu wat aan Bureau Bibob medegedeeld moet worden, omdat de coffeeshop niet is veroordeeld of vervolgd, maar het personeelslid. Het standpunt kan worden ingenomen dat het personeel in het belang en voor rekening van de coffeeshop heeft gehandeld en de gemeente is op de hoogte van de inbeslagneming. Het onjuist invullen van de Bibob-vragen kan tot grote problemen leiden omdat dit als valsheid in geschrifte wordt aangemerkt en dat is een

strafbaar feit. Enkel voor dat laatste kan de vergunning worden ingetrokken of geweigerd te verlengen.

Ook de belastingdienst kan in de toekomstig voor problemen zorgen als zij van die inbeslagname vernemen, omdat de kans bestaat dat de administratie voor wat betreft de inbeslaggenomen goederen en gelden anders kan zijn dan het standpunt dat die gelden en goederen nog bij de coffeeshop behoren en aldus als voorraad en kasgeld shop aangemerkt worden en aldus verantwoord moeten zijn op die bewuste dag van de inbeslagname. Er zijn dus risico’s t.a.v. die

Wil Oomen
Column
48 HighLife

inbeslagname en de gevonden goederen en gelden. De gevolgen kunnen groot zijn, namelijk de vergunning kan worden ingetrokken door de gemeente, een negatief advies van Bureau Bibob en aanslagen van de belastingdienst omdat die het standpunt in kunnen gaan nemen dat de administratie gebreken vertoonde met als gevolg verwerping van de administratie, omkering van de bewijslast en grote belastingaanslagen met zware boeten.

Gevolgen standpunten belastingdienst en gemeente

De kans is groot dat de belastingdienst aanslagen oplegt en dat de gemeente de vergunning intrekt of niet meer opnieuw verleent. Het gevolg zal zijn procedures bij diverse rechtelijke instantie omdat de kans groot is dat de belastingdienst en de gemeente een bezwaar afwijzen. M.i. zijn deze oordelen van de gemeente en de

Door: Redactie Highlife

belastingdienst aanvechtbaar, ook al is de kans aanwezig dat de gemeente en de belastingdienst in het gelijk worden gesteld. De feiten t.a.v. de besluiten van de gemeente en de belastingdienst staan tenslotte vast. De inbeslagneming met daarbij behorende veroordeling is nu eenmaal een vaststaand feit en de feiten t.a.v. van die veroordeling zijn in het nadeel vaan de coffeeshop, ook al is de coffeeshop niet veroordeeld maar het personeelslid. Rechters oordelen vaak dat een personeelslid voor rekening en risico van de werkgever handelt en die is dan ook verantwoordelijk c.q. aansprakelijk of worden de feiten t.a.v. de administratie (voorraad goederen en geldbedrag) aan de werkgever toegerekend.

Mijn advies:

Zorg voor een duidelijk instructie aan het personeel en zorg ervoor dat geen voorraad van goederen buiten de coffeeshop beland.

Ook de betaling aan de leverancier kan problemen oproepen. Zorg ervoor dat de risico’s zo klein als mogelijk zijn en bespreek dat vooraf met uw adviseur.

Conclusie

Weten is één, bewijzen is twee. De belastingdienst en de gemeente is niet makkelijk te overtuigen en zeker niet indien het gaat over gedogen van een coffeeshop en de aanverwante fiscale wetgeving.

Het woord is dan vaak aan de rechter en ook die is niet makkelijke te overtuigen.

In dit geval: nog geen eind goed al goed! Ik houd jullie op de hoogte van de uitspraak van de rechtbank.

Ruud & Wil Oomen oomen@fiscaalonderzoek.nl | www.fiscaalonderzoek.nl

Komende Thaise regering beslist over cannabiswetgeving

Het is de huidige Thaise regering niet gelukt om de decriminalisering van cannabis wettelijk vast te leggen. Dat is slecht nieuws, want nu moet een nieuwe regering hierover gaan beslissen. In mei zijn er verkiezingen en we kunnen alleen maar hopen dat de partijen die voor legale wiet zijn een meerderheid halen.

Vorig jaar was Thailand het eerste Aziatische land dat het gebruik van recreatieve cannabis toeliet. Duizenden cannabiswinkels openden in Bangkok en andere delen van het land. Maar er kwam ook kritiek vanuit politieke hoek en de regels waren niet altijd even duidelijk. Dat leidde tot veel verwarring en onlangs kwamen de Thai dan ook met een verduidelijkend pamflet waarin toeristen werd uitgelegd wat wel en niet toegestaan is.

Alleen medicinale cannabis?

Het Thaise parlement sloot onlangs de laatste sessie over het cannabiswetsvoorstel af zonder dat het tot een goedkeuring kwam. De decriminalisering van wiet is de afgelopen maanden sterk gepolitiseerd geraakt en weerspiegelt volgens analisten het langdurige anti-drugssentiment in het land. De Bhumjait-

hai-partij, die bij de verkiezingen van 2019 met succes heeft aangedrongen op legalisatie en campagne heeft gevoerd voor de kwestie, is onder vuur komen te liggen van de oppositie en enkele van haar coalitiepartners in de huidge regering. De Pheu Thai-partij van de oppositie vindt dat recreatief gebruik van cannabis een bedreiging vormt voor de samenleving, vooral voor jongeren. De partij steunt alleen het gebruik van cannabis voor medische doeleinden. Een woordvoerder van de Democratische Partij, een coalitiepartner van de Bhumjaithai-partij, zegt dat de decriminalisering van cannabis zonder de juiste wetgeving een vergissing was en wil dit na de verkiezingen regelen. Ook die partij zou alleen het medische gebruik van cannabis willen toestaan. De Bhumjaithai-partij is echter van plan hetzelfde wetsontwerp in te

dienen om het proces na de komende verkiezingen opnieuw op te starten in het volgende parlement. Want: ‘Als er een cannabiswet is, kunnen we die 100% reguleren. Maar met wat we hebben, kunnen we het al voor 70% reguleren.’ Het blijft dus voorlopig onduidelijk hoe de situatie rond cannabis in Thailand gaat aflopen. Na de uitslag van de verkiezingen, die waarschijnlijk op 7 mei zullen plaatsvinden, zal er meer duidelijkheid komen.

49 HighLife

ARTIFICIËLE VLINDERMAGNEET

Als een tropisch stuk fruit hangt dit gele, druppelvormige Oasis gadget decoratief glanzend aan je pergola, op een zonnige plek in een boom, struik of op je balkon of terras. Aangetrokken door geur en kleur, zwermen pauwenogen, bruine beren en citroenvlinders binnen no-time rond de zoete delicatesse. Een feestmaal, tevens welkome alternatieve voedselbron. Je drenkt hiervoor nectar in een spons (beiden meegeleverd). En drukt die via de bodemdop in het voedingsstation. Hang de Oasis vervolgens op een warme, luchtige plek buiten. Door de microscopische gaatjes verspreidt zich weldra een zachte nectargeur die vlinders aantrekt. De openingen zijn zo klein dat alleen de tong van een vlinder erdoor kan. De nectar, die je ook eenvoudig zelf kunt maken, moet wekelijks worden bijgevuld. Gemaakt door het Finse Belightful Design, uit recyclebaar materiaal. Afmetingen: 30 bij 10,5 cm. Prijs: € 50. https://belightfuldesign.com/

ERGONOMISCHE TOETSENBORD CLEANER

Je kent dat wel: allemaal kruimels, etensresten, haar en stof tussen de toetsen van je keyboard of laptop. Heel vervelend en onhygiënisch.

En vervolgens liggen k-u-t-en (sorry, pielen) met pincet, tandenstoker of nagelvijltje om ertussen te komen. Gelukkig is er nu ein-de-lijk een oplossing: deze krachtige ergonomische USB stofzuiger. Met een even compact als stijlvol design. In sexy groen, doods zwart of trendy blauw. Eenvoudige installatie via de Plug and Play. Zijn afmetingen zijn klein, maar zijn prestaties groots. Minimale systeemvereisten: 32MB RAM, 50MB vrije schijfruimte en een 1.1 USB-poort. Uiteraard PC of Mac compatibel. Afmetingen: 14 bij 4 cm. Met twee verschillende zuigmondjes. Prijs: € 5. www.ultragadgets.nl/contents/nl/p482_usb_stofzuiger.html

VOERSILO UIT PLEXIGLAS

In 1987 werd dit gadget in de VS bekroond als ‘één der vijftig fraaiste uitvindingen van de laatste decennia’: de voersilo van professor Stephen Clarke. Het is niet alleen fraai, het ontwerp is bovenal nuttig. In een traditioneel vogelhuisje wordt voer snel vies, nat en papperig - en daardoor ongezond. Dit huisje echter heeft de voerplek binnenin, waardoor het voer onbereikbaar is voor regen of sneeuw. De voerbakjes zijn bovendien zo geplaatst dat uitwerpselen het voer niet kunnen verontreinigen. De constructie zorgt dat katten of duiven er niet bij kunnen. Je gevederde vriendjes en andere gasten kun je daardoor optimaal bedienen. Door het transparante plexiglas kun je alle bedrijvigheid gadeslaan. Geschikt voor 1 kilo voer. Onderin loopt automatisch zoveel voer door als is weggepikt. Afmetingen: 32 bij 36 cm. Prijs: € 40. www.promondo.de/garten/garten-accessoires

50 HighLife
Tekst & Beeld: Mike de Leede / MMP

Gadgets 4

SPECTACULAIRE WORTELGROEI

Air-Maxx Potcontainers zijn revolutionaire gadgets die zorgen voor spectaculaire verbetering in groei en kwaliteit van het wortelstelsel. Door de structuur en de luchtgaten die de Air-Pots gebruiken worden de wortels naar buiten geleid, waar de wortel als het ware gesnoeid wordt door de hogere zuurstofgraad. De plant reageert hierop door direct nieuwe wortels te maken, wat zorgt voor zeer sterk en dicht wortelstelsel in korte tijd. Deze aanpak, die onder andere in de boomkwekerij immens populair is, voorkomt dat de wortels spiraalvormig door blijven groeien. En dat steeds nieuwe wortels worden aangemaakt. De snelle vorming van een sterk en dicht wortelstelsel zorgt voor grote voordelen, zoals een verkorting van de groeitijd, minder uitval en superieure plantprestaties.

Prijzen: vanaf € 3.50 (2.5 liter pot) tot € 11 (50 liter pot). Ook voor tomaten- en komkommerplanten overigens...

https://onlinetopgarden.com/nl/kweekbenodigdheden/potten-ionline-top-garden/

HEMELSBREED THUISPLANETARIUM

Met deze bolprojector haal je maar liefst 60.000 fonkelende sterren in huis. Hij is ontwikkeld door de Japanse uitvinder Takayuki Ohira, planetariumspecialist en winnaar van talloze innovatieprijzen. Het stelt jou in staat om vanaf je bank de sterrenhemel waar te nemen. Met dit Homestar LED-thuisplanetarium van Sega wordt deze droom werkelijkheid. In hoge resolutie maakt het rotatiebewegingen, waardoor het jaarbeeld van de hemel getrouw wordt weergegeven. Inbegrepen zijn twee uitwisselbare projectieschijven die de nachtelijke hemel weergeven. Incluis alle vaste sterren op het noordelijk halfrond, zoals je die in de vrije natuur kunt zien. Dit gadget heeft een inschakelbare vallende-sterfunctie, zodat al je wensen uitkomen. Projectiehoek en focus zijn instelbaar. Via de praktische timer kan het planetarium zichzelf automatisch uitschakelen. In wit, blauw of zwart. Prijs: € 129. Een schijvenset van de zuidelijke sterrenhemel kost € 35 extra. www.astroshop.be/instrumenten/segatoys-homestar-pro-original-thuisplanetarium/p,56314

AUTOBAND TEGELS

Decoratief, duurzaam. En binnen no time gelegd: deze grijze of terracotta medaillon tegels. Gemaakt van… gerecyclede Europese autobanden! Perfect als pad tussen je planten. Of als oprit. De ronde tegels met klassiek reliëf zien eruit alsof ze van gietijzer zijn gemaakt. Maar in werkelijkheid gaat het dus om gerecycled rubber, met een heleboel voordelen: een egale ondergrond is niet nodig; de tegels zijn flexibel en passen zich aan bodem-oneffenheden aan. Dankzij hun gewicht liggen ze direct slipvast, zonder lijm of een andere vorm van bevestiging. Ze veren licht mee bij elke stap. En als het vochtig weer is, zijn ze minder glad dan tegels van steen of hout. Daarnaast zijn ze UV-, weer- en temperatuurbestendig. De tegels hebben een gladde achterkant en zijn aan beide kanten te gebruiken. Diameter 45 cm, 1.9 cm dik en 2.7 kilo zwaar. Prijs per 4: € 45. www.proidee.nl/home-garden/tuin/ decoreren/gerecyclede-tegel-medaillon-per-4-stuks

6 51 HighLife

ort nieuws

Sylvester Stallone chanteert cannabis dispensary in Tulsa King

Sylvester Stallone is een van die ouder wordende actiehelden die zijn imago met de nodige humor relativeert. Tulsa King is daar een goed voorbeeld van. In deze tiendelige serie is hij Dwight ‘The General’ Manfredi, die 25 jaar in de gevangenis heeft gezeten en na zijn vrijlating in een maatschappij komt die hij totaal niet begrijpt.

Legale cannabis is daar een goed voorbeeld van. Manfredi verwacht dat hij na 25 jaar zwijgen wel beloond gaat worden door zijn eigen misdaadfamilie. Maar dat valt flink tegen. Hij wordt verbannen naar een voor hem teleurstellende locatie: Tulsa in Oklahoma. Zoals een van zijn oude collega’s zegt: ‘Die stad is van niemand. Je kunt er doen wat je wilt.’ Maar Manfredi is not happy. Stallone, die in 2020 nog met zijn dochter werd gespot toen hij in real life een cannabis dispensary van MedMen in New York bezocht, zet zijn oude maffiapraktijken al snel verder. Hij gaat ‘bescherming’ aan ondernemers aanbieden, een maffia-eufemisme voor chantage. Daartoe bezoekt hij onder andere de The Higher Plane cannabis dispensary. Hij schakelt bij binnenkomst meteen de beveiliger uit en meldt de verbouwereerde eigenaar Bohdi dat zijn bedrijf vanaf dat moment onder Manfredi’s bescherming staat. ‘Bovendien bescherm ik je ook tegen criminele gangs. En de wet.’ Waarop de verbaasde Bohdi meldt: ’Maar, maar, cannabis is legaal, we hoeven niet tegen de wet beschermd te worden.’ Uiteraard leidt het een tot het ander en voor je het weet loopt het uit de klauwen, zoals het hoort. Tulsa King werd door zowel critici als kijkers goed ontvangen. Een tweede seizoen is inmiddels aangekondigd. Perfect, want het blijft een plezier om naar de oude Rambo te kijken. Bovendien is Tulsa King ook grappig, zoals uit dit gesprek blijkt, dat we in het origineel plaatsen. Manfredi: ‘The fact that it’s barely 11 am and you got a buzz to kill makes me question your work ethic.’ Bodhi: ‘I’m selling weed, not operating a nuclear reactor.’

Door: Redactie HighLife

Eigen wietmerk is een speeltje voor veel rappers

De afgelopen jaren ging er bijna geen week voorbij of een bekende Amerikaanse rapper lanceerde een eigen wietmerk. Het werd het nieuwe speeltje voor veel artiesten. Toch lijkt langzamerhand het tij te keren.

Een korte opsomming uit de laatste jaren:

Snoop Dogg – Death Row Records

Rick Ross – Hemp Hop

Vic Mensa – 93 Boyz

Rakim – Higher Frequency Flowers

B-Real – Dr. Greenthumb

Lil’ Kim – Aphrodisiac

Pitbull – NP2

Russ – Chomp

Infamous Billa – Space gaz

Ice Cube – Fryday Kush

Run The Jewels – Ooh La La

Maar de Amerikaanse legale cannabismarkt is behoorlijk verzadigd. Er wordt veel meer wiet geteeld dan nodig is. Een ander probleem is de hoge belastingdruk en de vele overheidsregels waaraan legale bedrijven zich moeten houden. Dat speelt bijvoorbeeld in Californië. En laat dat nou net een staat zijn waar veel rappers actief zijn. Meerdere legale kwekers hebben hun bedrijf al opgedoekt en zijn weer ondergronds gegaan. Een derde belangrijke reden; de kwaliteit is niet altijd denderend, zeker niet voor de prijzen die gevraagd werden. Die rappers staan natuurlijk niet zelf in een kweekhok de plantjes voedingsstoffen te geven. Zij besteden dat uit aan lokale cannabisfarmers en daar kan het dan ook wel eens mis gaan. Daniel Firtel van TRP, een bedrijf met 18 cannabis dispensaries in verschillende staten, zegt dat veel klanten niet zo in de hype van celebrity merken geloven: ‘Wanneer een rapper of een beroemdheid een wietsoort op de markt zet is er een kortdurende hype bij de lancering. Maar dan blijft een vervolg uit omdat ze niet de infrastructuur, een goed team en de echte toewijding hebben die nodig is in cannabisindustrie.

Berner van Cookies voorspelt ‘turbulente tijden’.

Berner: ‘De cannabisindustrie was altijd al een roller coaster en ook 2023 zal voor turbulente tijden zorgen.’

52 HighLife
Leafs by Snoop, een merk dat inmiddels verdwenen is
Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag SMOKE ROOM AANWEZIG Upstairs Beekstraat 109 68 11 DZ Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl Coffeeshop Relax Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Coffeeshop Relax Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam Open 365 days from 10.00 till 22.00 hours

Legale (THC-vrije) blow-in

Een stapje vooruit in de aanvaarding van cannabis

Op 20 april, wereldwijd de officieuze feestdag van all things cannabis, wordt in België voor het eerst een legale (lees: THC-vrije) blow-in georganiseerd. Het 420 Fest van Florapoint herinnert Karel Michiels aan de verboden blow-ins in de jaren negentig.

Voor de jongere lezers onder u (hoewel oudere jongeren als ik er vroeger ook geen idee van hadden): 420 (four twenty) staat in de States zowel voor een tijdstip als voor een datum. 4:20 pm (16 uur 20) zou het ideale uur zijn om de eerste joint van de dag op te steken of je vaper te vullen. Vandaar is het maar een kleine stap naar de 20ste van de 4de maand, 20 april dus, vanaf nu ook in België de Dag van de Cannabis.

Guerillakweker

420 zou al in 1970 geïntroduceerd zijn door de Waldos, een groepje leerlingen studenten van de San Rafael High School in California. Ze hingen rond en rookten na schoooltijd (4:20!) jointjes aan een muur, vandaar hun bijnaam. De Waldos kwamen op het spoor van kustwachter Gary Newman, een kleinschalige guerrillakweker in de buurt van de vuurtoren van Point Reyes. Ze spraken af om elkaar voortaan na schooltijd (4.20 pm!) te ontmoeten en op zoek te gaan naar de

geheime plantage, aan de hand van een kaart die Newman zelf getekend had. Als dat geen prachtig verhaal is.

Stapje vooruit

420 is door de jaren heen uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen, de dag waarop cannabisliefhebbers hun favoriete plant in het zonnetje zetten. Dat gebeurt vaak met een blow-in, een bijeenkomst waar mensen samen cannabis consumeren, voor zover het lokale bestuur dat gedoogt of toelaat natuurlijk. Tot dusver ging het altijd om cannabis mét THC, dat was net het doel van de actie: op een vreedzame wijze demonstreren voor legalisering gekoppeld aan een kleine daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. Op het 420 Fest van Florapoint (de keten van CBD-shops waar ik het eerder al over had) is cannabis met meer dan 0,2% THC ‘strikt verboden’. Gaat het dan echt wel om een blow-in? Het is in elk geval weer een stapje vooruit in de aanvaarding van cannabis, en

een voorproefje op de hardcore blow-ins (mét THC) die in de toekomst ongetwijfeld nog zullen volgen, eens de onvermijdelijke legalisering een feit zal zijn.

BCCB blow-ins

Dat dachten wij midden jaren negentig dus ook, dat cannabis nu wel heel gauw legaal zou worden, op de blow-ins van de BCCB, de Belgische Cannabis Consumentenbond. Zaten en stonden we daar met een paar tientallen mensen te blowen op het charmante Conscienceplein in hartje Antwerpen, de plek waar de hippies in de jaren zestig naar Pink Floyd kwamen luisteren en Professor Cat een decennium later zijn befaamde reggaewinkel opende. Het pleintje had een verleden van protest, activisme en underground vibes en was zo rond 1995 nog niet ontdekt door het massatoerisme en de bijhorende terrascultuur. Het Conscienceplein(tje) had wel één groot nadeel: de politie kon de drie smalle

Door: Karel Michiels
54 HighLife

straten die erop uitkwamen probleemloos afzetten. Toen de patrouilles opdoken, zaten we dus als ratten in de val. Ik herinner me dat ik mij nog juist uit de voeten kon maken, andere actievoerders werden opgepakt en meegenomen voor verhoor, afhankelijk van de ‘misdaad’ die ze gepleegd hadden: op heterdaad betrapt tijdens het blowen of in het bezit zijn van ‘drugs’.

‘Ik zou mijn bakkes maar houden’ Voor de tweede blow-in trok de BCCB, met aan het hoofd de immer strijdvaardige Denise Aerts, naar de veel grotere en moeilijker controleerbare Groenplaats. Amper hadden we aan de voet van het Rubens-standbeeld, van oudsher een verzamelplaats voor outcasts, zwervers en punkers, onze eerste joint aangestoken, of daar waren ze weer, een tiental agenten in uniform en (zoals algauw bleek) een handvol mannen in burger, BOB’ers, zoals we ze toen nog kenden, leden van de Bijzondere Opsporingsbrigade. Ons groepje stoof uit elkaar in alle richtingen, dit keer was het veel moeilijker om iemand bij de lurven te vatten. Ik sprak een van de BOB’ers aan, in de naïeve veronderstelling dat je met die gasten op een normale manier kon praten, wat met hun geüniformeerde collega’s hoogst zelden het geval was. Maar nee, hij reageerde op dezelfde onbehouwen, zeg maar primitieve manier. ‘Ik

blowers op te jagen (het woord ‘cannabisconsumenten’ was toen nog niet geïntroduceerd en zou het leeghoofd wellicht ook niet begrepen hebben).

Geen stap verder

Bijna een kwarteeuw later staan we eigenlijk nog geen stap verder. Een illegale blow-in

Sanctie), nog iets wat vroeger niet bestond.

Perfect legaal

De blow-in van Florapoint is perfect legaal. Om precies twintig over vier (4:20) zullen de 250 gasten collectief het vuur aan de lont steken van hun CBD-joint, of een haal doen van hun vaporisator. De vraag is hoe je het

zou mijn bakkes maar houden, anders steek ik u sebiet ook in ’t cachot.’ Voor de Nederlandse lezers: sebiet is zo meteen en het cachot is de gevangenis. Ik had hem nochtans gewoon gevraagd of hij dit niet wat overdreven vond, al die manschappen en middelen om een paar

(mét THC) zou vandaag op dezelfde manier verhinderd worden, als er al niet op voorhand een grote politiemacht op de been zou zijn om meteen in te grijpen als iemand nog maar een aansteker zou bovenhalen. Via de sociale media (die in de jaren negentig nog niet

verschil kunt bepalen met THC-wiet. Zelfde geur, zelfde smaak, en op het eerste gezicht ziet het er ook hetzelfde uit. Benieuwd of men daar een punt zal van maken op wat uiteindelijk toch een privéfeest is. Na de gezamenlijke blow-in zijn er optredens

bestonden) zouden ze al perfect op de hoogte zijn van de geplande demonstratie, en zelfs weten wie ze moeten viseren. Als je in Antwerpen een joint opsteekt in het openbaar, ben je trouwens hoe dan ook strafbaar en krijg je bij betrapping onmiddellijk een GAS-boete (Gemeentelijke Administratieve

voorzien van Slongs, Rupelsoldaten, DJ’s Soul Shakers en Shar Perez, en uw dienaar (met een set canna tunes uit alle tijden en genres).

Blij dat ik erbij kan zijn op dit eerste 420 Fest.

www.fourtwenty.be

55 HighLife
Amper hadden we aan de voet van het Rubens-standbeeld, van oudsher een verzamelplaats voor outcasts, zwervers en punkers, onze eerste joint aangestoken, of daar waren ze weer, een tiental agenten in uniform en (zoals algauw bleek) een handvol mannen in burger, BOB’ers, zoals we ze toen nog kenden, leden van de Bijzondere Opsporingsbrigade.

EL MICHELS AFFAIR

EDIBLES OM DE STEMMING TE VERBETEREN

Rapper Black Thought van The Roots en El Michels Affair hebben net een nieuw album uit, met twaalf soulvolle filmische hiphop tracks. Een plaat die erom vraagt om in het zonnetje gezet te worden, en dat doet Leon Michels maar al te graag - zeker met Highlife.

Door: Arjan van Sorge
56 HighLife

Leon Michels is de man achter de band El Michels Affair en baas van het Big Crown Records label waar het album Glorious Game net op uitgekomen is. Leon Michels is een multi-instrumentalist die bij funk/ soul band Sharon Jones & The Dap Kings

uur later kwam hij terug met teksten. Het ging lekker snel allemaal. Ik bleef hem muziek voeren en hij reageerde daar weer op met verses. Later kwamen we uiteindelijk bij elkaar en werkten we zo verder. Maar dat was dus het ontstaan van het album.”

Alles erop en eraan

toe wat met een bandje. Dus ja, ze gebruiken het zo nu en dan.

Favoriete instrument(en)

speelde en samenwerkt met leden van Wu-Tang Clan, met Aloe Blacc, Adele, The Black Keys, Dr. John en Lana Del Rey. Hij produceert voor een rits artiesten en zijn liedjes worden ook weer gesampled. Een druk bestaan dus, maar hij heeft nog wel even tijd voor een Zoom interview.

Jammen

De muzikant, producer, DJ, label- en studio eigenaar zit in een ruime kamer die volstaat met instrumenten en opnameapparatuur. De natuurlijke setting voor iemand die dag en nacht met muziek bezig is. En daar begon hij al jong mee. Rapper Black Thought van The Roots kent hij ook alweer een tijdje: “Ik speelde in Sharon Jones & The Dap Kings, de trompettist verliet de band en ging aan de slag bij The Roots als thuisband van het praatprogramma The Tonight Show. Hij hing rond met Black Thought en nam hem mee naar de studio. Daar gingen we jammen en zo heb ik hem leren kennen.”

Bezig blijven

“We zijn met dit album begonnen nadat hij me om muziek vroeg. Dat was in het begin van de pandemie toen iedereen hier echt thuis opgesloten zat. Ik denk dat hij vooral bezig wou blijven, doorgaan met creativiteit. Dus ik stuurde hem wat muziek en een paar

“Op de plaat hebben we drie samples gebruikt, maar het meeste was live. En zelfs die samples zijn gepeperd in de live muziek. Het proces bij dit album bestond eruit dat ik mijn eigen samples wilde maken. Dus de band en ik maakten volledige soul songs, met alles erop en eraan, ook refreintjes en bruggetjes, en zelfs de zang. En die knipte ik dan op in samples.”

Ruimte om mee te spelen

“Het idee was dat ik het wilde laten aanvoelen als een hiphop album dat op samples gebaseerd was, maar op hetzelfde moment is het allemaal live. Het was twee keer zoveel werk, maar het was cool, want ik had meerdere kanalen tot mijn beschikking, dus als ik een sample had kon ik er ingaan en er van alles uithalen, er was meer ruimte om mee te spelen.”

Nieuwe albums

“Glorious Game was vorig jaar af en is net uit, maar sinds die tijd ben ik alweer bezig aan een nieuw instrumentaal El Michels Affair album. Daarnaast produceer ik een hoop, bijvoorbeeld van een paar bands van Big Crown Records zoals Brainstory. We werken aan een nieuwe Lady Wray plaat en ik werk samen met een singer-songwriter.”

The Diamond Mine

“Ik heb een studio in Queens, New York, die heet The Diamond Mine, en die deel ik met drie andere mensen. Een hoop muziek was daar gedaan, maar ook hier. Waar ik nu ben is meer mijn eigen studio. Eigenlijk is het mijn huis. Ik heb drie kinderen, ze komen weleens binnen om op het drumstel te spelen en het middelste kind doet af en

“Van mijn dertiende tot achttiende, toen ik echt aan het oefenen was, deed ik dat op een saxofoon. De saxofoon is het instrument waar ik het meest professioneel op speel. Als ik er voor ga zitten en ik speel wat muziek, en ik probeer niet om een liedje te maken, ik maak niet iets voor de studio, dan pak ik de saxofoon en oefen. Maar ik houd ook van pianospelen, misschien speel ik wel het vaakst op piano en keyboards. Maar saxofoon is mijn eerste liefde.”

Prettig bij werk

Leon Michels is druk druk druk, dus het is een logische vraag of hij dan nog weleens toekomt aan wiet of hasj. “Oh ja absoluut!”, reageert hij enthousiast. “In de loop van de tijd ben ik steeds meer overgegaan op edibles. Vooral als ik werk vind ik dat prettig. Ik heb het punt bereikt dat ik helemaal goed zit met de juiste dosis voor mij, een dosis die me nog steeds geïnteresseerd laat zijn in wat

ik aan het doen ben. Ik rook ook nog weleens een joint zo nu en dan, maar dan rol ik die niet zelf. Normaliter eet ik edibles, joints rook ik wanneer die rondgaan.”

Koekjes en jazz

“Een goede vriend van mij is een bedrijf begonnen, Jazz Cookies, het is nog niet helemaal op volle sterkte. Hij stuurt me dozen en dozen met kleine 5 milligram

De eerste keer dat ik in Nederland was, heeft met wiet te maken.
57 HighLife
Die wietkoekjes eet ik als ik liedjes maak, ik neem er dan eentje rond het middaguur.

koekjes en die neem ik dan. Jazz Cookies is de naam van het merk ja, en eigenlijk komt daar nog een muzikale component bij. Ze verkopen dan de koekjes maar daar doen we dan ook platen bij, traditionele jazz die samengaat met de koekjes.”

Old skool jazz

“We willen graag de muziek aan het merk koppelen, dat leek ons wel wat. Het is ook een excuus voor het uitbrengen van jazz muziek in traditionele stijl, ik vind het idee leuk. Dus opnemen in twee dagen, en dan niet met meerdere takes. Het kunnen zeven, twaalf of vier nummers zijn, maar in ieder geval old skool jazz. En dan uitbrengen.”

Geld maakt creatief

Een leuk idee, in de Verenigde Staten gebeurt de laatste tijd sowieso veel op het gebied van wiet. Wat dat betreft loopt Nederland toch helaas wat achterop… “Ach weet je, Amerika is nummer 1 wat kapitalisme betreft, dus zodra het legaal wordt… En de regering verdient er goed geld mee. Het is big business nu, vooral in Californië en Colorado. Al die handel in legale wiet doet

het erg goed. Als er geld mee gemoeid is, wordt iedereen heel creatief. Dat is Amerika.”

Sterkste hasj ter wereld

“De eerste keer dat ik in Nederland was, heeft met wiet te maken. Ik ging op tour met Sharon Jones & The Dap Kings, ik was rond de twintig en ik ging naar een van die wiet bars, hoe heet het, coffeeshops ja. Het was de eerste keer dat ik in zo’n tent was. Er was zo’n reclame van: wij hebben hier de sterkste hasj in de wereld. Ik zei: dat neem ik. En dat werd een van de slechtste ervaringen in mijn leven.”

Helemaal enthousiast

“Het liep niet goed af, laten we het zo zeggen. Ik ben veel te stoned geworden. Dat is wat veel Amerikanen overkomt als ze in Nederland voor de eerste keer naar een coffeeshop gaan, maar dat was dan vooral vroeger. Het was toen de enige plek waar je het legaal kon kopen en Amerikanen werden daar altijd helemaal enthousiast van.”

De stemming verbetert

“Die wietkoekjes eet ik als ik liedjes maak,

ik neem er dan eentje rond het middaguur. Ik dj vaak en ik vind het heerlijk om wat koekjes te eten voor ik ga draaien. Ook omdat het me minder doet drinken en dat is altijd goed. Ik heb heel lang wiet gerookt, maar ik brandde er bijna op af. En wat die edibles betreft, dat is voor mij meer een soort stemmingsverbeteraar. Het voelt als een natuurlijk soort valium, zoiets. Het laat je relaxen, en het maakt me niet te stoned.”

www.bigcrownrecords.com

58 HighLife

RED PURE AUTO CBD

S w ee t Seed s ® www .s w eetsee d s.e s
59 HighLife
2022 Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hybriden algemeen op hydro Sunset Sherbert 2e prijs Hasj Nederhasj Triple 2e prijs Extracties Strawberry Apple Jack Isolator 1 2 Coffeeshop Dizzy Duck Downtown Fluwelen Burgwal 1c 2511 CH Den Haag 1e prijs Hybriden algemeen gekweekt op aarde Gelato 1e prijs Haze soorten gekweekt op aarde White Amnesia 1e prijs Kush soorten OG Kush #18 1e prijs Indica’s Zkittlez 3e prijs Sativa’s Mimosa Orange Punch Highlife Wiet Cup Winnaar 2022 Gelato 1 3 Easy Going Hoenderstraat 8 6211 EM Maastricht 3e prijs Hybriden algemeen gekweekt op aarde NYC Diesel 3 Coffeeshop Solo Korte Koningsstraat 2 1011 GA Amsterdam 2e prijs Hybriden algemeen gekweekt op aarde Grape Jello 2e prijs Sativa’s TangieLato 3e prijs Hasjimport Girl Scout Cookies hasj 2 3 3 Growers Choice www.growerschoice.nl 3e prijs Amerikaanse soorten Rainbow Runtz 2 Super Sativa Seed Club www.supersativaseedclub.com 2e prijs Outdoor, buiten geteeld Lemon OG Mississippi Maaspromenade
6211
Maastricht
11 a01
HS
1
Humboldt X Seedstockers www.seedstockers.com 3e prijs Medicinale wiet met hoog CBD-gehalte CBD Mack & Crack 3
Hommelseweg
3e
Blue Bud Kosher Auto 3e prijs Haze soorten gekweekt op hydro S-5
prijs
Nederhasj
made 1
1e
2e
Auto
2
1e prijs Hasj Nederhasj Banana Triple Sift 3e prijs Hybriden algemeen op hydro Peach Melba
3
Coffeeshop Zero Zero
19 6821 LA Arnhem 1e prijs Hasjimport Purple daddy Dry Sift
prijs Autoflowers
3e
Hasj
Zero Hand
3 Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs Outdoor, buiten geteeld Kerosene Krash
prijs Medicinale wiet met hoog CBD-gehalte CBD Mazar
prijs Autoflowers
Mimosa Punch
1
HOOFDSPONSOREN: Met dank aan: Coffeeshop Cremers, Simpel Minds, Magic en Zero Zero. Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 1e prijs Hybriden algemeen op hydro Magic Power Haze 1e prijs Extracties Shaher Magic 2e prijs Indica’s Black Cherry 3e prijs Skunk soorten Crown Chakra 3e prijs Outdoor, buiten geteeld Black Gorilla Highlife Hasj Cup Winnaar 2022 Shaher Magic 1 2 3 Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam 2e prijs Haze soorten gekweekt op hydro Amnesia G13 2e prijs Hasjimport Icecream Cake Double dry sift 2 Coffeeshop Cool Running Brusselsestraat 35 6211 PB Maastricht 2e prijs Haze soorten gekweekt op aarde AMG 2e prijs Skunk soorten Shoreline 2 3 Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht 3e prijs Kush soorten Watermelon Gusher Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 1e prijs Skunk soorten Shoreline 1 Simpel Minds Coffeeshop De La Reyweg 101 2571 EC Den Haag 1e prijs Amerikaanse soorten Alien Cookies 1 2 Seed Stockers www.seedstockers.com 2e prijs Medicinale wiet met hoog CBD-gehalte CBD Critical XXL Auto Blue Sea coffeeshop Van Woustraat 87 1074 AE Amsterdam 3e prijs Indica’s Purple Shoreline 3 Kera Seeds www.keraseeds.com 1e prijs Autoflowers Amnesia Auto 3e prijs Haze soorten gekweekt op aarde AMG 3 1 Coffeeshop Kosbor Maastricht 1e prijs Sativa’s Sour Tangie 2e prijs Kush soorten Ice Cream Kush 1 2

Gaat nieuwe Eerste Kamer eindelijk stemmen over de wietwet?

Den Haag dreunt nog na van de mokerslag die de BoerBurgerBeweging (BBB) bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft uitgedeeld. Dankzij de mega overwinning van Caroline van der Plas is er in de nieuwe Eerste Kamer straks een grote meerderheid voor legalisering van cannabis. De vraag is of D66 zijn wietwet daar eindelijk in stemming gaat brengen.

Even het geheugen opfrissen. In februari 2017, meer dan zes jaar geleden inmiddels, behaalde de wietwet van D66 een nipte meerderheid in de Tweede Kamer. Deze “Wet gesloten coffeeshopketen” reguleert de cannabisteelt ten behoeve van de coffeeshops. Vlak na de historische stemming over de wietwet waren er landelijke verkiezingen, die resulteerden in het kabinet Rutte 3. Om CDA en ChristenUnie te paaien kwam dit kabinet met de wietproef. De wietwet verdween in de ijskast.

Politieke aardverschuiving

Zes jaar later is de wietproef nog steeds niet begonnen en komt er een politieke aardverschuiving in de Eerste Kamer aan. De Provinciale Staten kiezen in mei de nieuwe Eerste Kamer, waarin de BBB de grootste partij wordt. De exacte verdeling van de 75 zetels is nog niet bekend. Op 30 mei kiezen de leden van de Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer. Zeker is in elk geval dat er een

Logboek VOC april
– mei 2023
62 HighLife

flinke meerderheid voor legalisering van cannabis zal ontstaan:

BoerBurgerBeweging: 17 zetels

PvdA/GroenLinks: 15 zetels

D66: 5 zetels

Partij voor de Dieren: 4

SP: 3

VOLT: 1

50PLUS: 1

Totaal: 46 zetels vóór legalisering.

JA21 is een twijfelgeval. De partij is voorstander van ‘een verstandige, stapsgewijze legalisering van softdrugs’, maar heeft nooit gezegd of ze in de Eerste Kamer voor of tegen de wietwet van D66 gaan stemmen. In de nieuwe Eerste Kamer zijn de stemmen van JA21 dus niet meer nodig om een meerderheid te behalen. De vraag is of en wanneer D66 de wietwet daar in stemming zal brengen. Feitelijk maakt die wet de wietproef overbodig. Maar stoppen met de wietproef zal zeker leiden tot schadeclaims van de deelnemende telers, die miljoenen hebben geïnvesteerd. Met een beetje goede wil kan de wietproef ingepast worden in de invoering van de wietwet, die voor alle coffeeshops geldt.

Twee speerpunten

Uiteraard volgt het VOC de ontwikkelingen op de voet en proberen we zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. We blijven daarbij hameren op twee speerpunten: thuisteelt voor persoonlijke consumptie en de

problematiek rond de speekseltest. Erik van der Vlist, lid van de VOC speekseltest werkgroep en zelf slachtoffer van de regelgeving, maakt een serie van tien YouTube video’s over de problemen met cannabis en verkeer, terug te vinden op onze website www.cannabisenverkeer.nl Uiteraard houden we ook de ontwikkelingen rond de legalisering in Duitsland scherp in de gaten. Twitter is daar een prima medium voor; zowel de Duitse ministers, parlementsleden als cannabisactivisten zijn er zeer actief, de laatste groep vaak met de hashtag #weedmob. Een Berlijnse Muur scenario, waarbij de Duitse legalisering leidt tot snelle ineenstorting van het cannabisverbod in Europa, is niet ondenkbaar. Als je Duits verstaat is het wekelijkse “DHV-News” een aanrader. Georg Wurth, directeur van het Deutsche Hanfverband (DHV), presenteert het belangrijkste Duitse cannabisnieuws. Het DHV YouTube kanaal, @DeutscherHanfverband, heeft ruim 210.000 abonnees.

Joep Oomen (1961 – 2016)

Op 18 maart was het precies zeven jaar geleden dat Joep Oomen, medeoprichter van het VOC en zoveel andere organisaties, plotseling overleed. We stonden op die dag stil bij het leven en de visie van deze uitzonderlijke activist, voorafgaand aan de VOC-vergadering. Mr John Roozen, adviseur en geheim wapen van het VOC, typeerde Joep als “zeer aimabel, rustig en enigszins ironisch”. Voorzitter Derrick Bergman roemde Joep’s verbindende vermogen en zijn niet

aflatende inzet. Diverse mensen die zich nu voor het VOC inzetten hebben Joep nooit gekend; reden temeer om over hem te blijven praten. En om zijn strijd voor hervorming van het drugsbeleid en de ‘Freedom to Farm’ voort te zetten.

Het buitenwietseizoen is begonnen, dus verstuurden we in de eerste lenteweek cannabiszaden naar de Patrons van het VOC. Zij ondersteunen de stichting met een maandelijkse bijdrage. Dat kan vanaf vijf euro (exclusief btw) per maand. Check voor de voorwaarden en om mee te doen www.patreon.com/vocnederland

OVER HET VOC

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke, niet-commerciële stichting, die sinds 2009 strijdt voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op thuisteelt. Einddoel is volledige legalisering, oftewel opheffing van het cannabisverbod.

Website: www.voc-nederland.org

Twitter/Instagram: @vocnederland

Mail: info@voc-nederland.org

Wil je toegevoegd worden aan de VOC mailinglijst, stuur ons dan even een mailtje.

Openbare VOC vergadering

Het VOC organiseert elke maand een openbare vergadering, via Discord of op locatie.

Kijk voor actuele informatie op https://voc-nederland.org/agenda/.

Steun het VOC!

Je kunt de stichting VOC op diverse manieren steunen, onder meer als Patron. Alle mogelijkheden zijn hier te vinden: www.voc-nederland.org /steun-voc. Alvast bedankt!

63 HighLife
Joep Oomen (1961 – 2016) demonstreert met ENCOD bij UNODC in 2014
64 HighLife

‘Ik wil dat mensen er blij van worden’

De Amerikaanse Molly Keen reisde als backpackster én muurschilderes door Zuid-Amerika, Europa en Azië. De laatste jaren trekt ze in eigen land van muur naar muur met haar camperbus.

Je bent bezig met een muurschildering in Californië.

Dat is in de stad Twentynine Palms, in de woestijn. Het is net buiten het nationaal park Joshua Tree. Je ziet de muur voordat je het park ingaat. Ik heb hem door het weer nog niet kunnen afmaken. Het is er koud en er ligt sneeuw. Dan hecht de verf niet goed. Ik ben een week gestopt en heb een andere muurschildering gedaan in Phoenix, Arizona.

Ik zie een landschap met een hert, coyote, UFO’s…

Het is een woestijn met glooiende heuvels. Ik moet er nog details in zetten. Er zit ook een chuckwalla hagedis in en een jackrabbit, een haas. En UFO’s omdat het gebied bekend staat om de UFO-waarnemingen.

Heb je er van tevoren een schets van gemaakt?

Ja, het is een lange muur van een bar en restaurant. De eigenaar wilde zien hoe het zou gaan worden. Ik maak meestal meerdere schetsen waaruit ze kunnen kiezen.

Waar gebruik je het busje voor?

Ik woon er in en heb het ingericht met een bed, keukentje en een werkplek. Het is een Dodge Sprinter. Het interieur heb ik er zelf in gemaakt, met hulp van vrienden. Ik kan

Door: Peter van Sparrentak
65 HighLife

internetten met een Starlink satellietschotel. Ik reis nu twee jaar met het busje rond.

En dan parkeer je ergens waar het mogelijk is?

Ja. In het centrum van Phoenix stond ik een week naast een park, toen ik bezig was met een muur. Nu sta ik iets noordelijker, in Peoria. In een heel open gebied. Ik zie heteluchtballonnen stijgen en dalen. Ik hou van het leven hier buiten. We komen met vrienden uit de buurt bij elkaar, hebben kampvuurtjes. Gisteren heb ik voor drie dollar een douche genomen bij het zwembad.

Heb je geen spullen ergens opgeslagen?

Nee, want ik ben continu aan het reizen geweest. In Zuid-Amerika, Europa, Azië, Verenigde Staten, Canada. Ik heb nooit veel spullen gehad. In de tijd dat ik in een huis woonde, was dat telkens met acht mensen, we deelden heel veel.

Hoe ben je op het idee gekomen om muurschilderingen te doen?

Als kind was ik veel bezig met tekenen en dingen maken. Mijn moeder, Cindy Keen, zei altijd dat ik door moest gaan met creatieve dingen. Ze overleed toen ik achttien was. Zij is voor mij een grote stimulans geweest om te gaan schilderen. Haar achternaam heb ik overgenomen. Ik heb toen mijn kunstopleiding afgemaakt en een paar jaar later ben ik gaan reizen.

Je ging naar Colombia en kon er meteen grote muren schilderen.

In het begin was ik vooral veel aan het leren,

over welke soort verf ik moest gebruiken en dergelijke. Ik had nog nooit muurschilderingen gemaakt. Tijdens mijn studie heb ik geleerd om werk te maken voor galeries. Dus dat was voor mij een switch. Uiteindelijk heb ik er iets van twintig gedaan. Toen dacht ik, oh, ik ben misschien wel een muurschilder.

Hoe ging je trip verder?

Daarna reisde ik naar Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentinië en Chili. Toen ik in Argentinië aankwam, sprak ik Spaans. Ik dacht, laat ik naar Mexico gaan en het Mexicaans Spaans leren. In elk land heb ik muren geschilderd. Bij elkaar ben ik anderhalf jaar in Zuid-Amerika geweest.

Kreeg je opdrachten om muren te schilderen?

Ja, maar in Zuid-Amerika deed ik het nog als een ruil. Ik schilderde dan een muur als ik er

een maand kon verblijven en eten. En misschien konden ze me ook nog iets van de omgeving laten zien. Ik regelde dat per e-mail of vroeg het ter plekke aan de eigenaar. Als ik nee kreeg te horen, keek ik gewoon weer verder.

Bracht je verfspullen mee?

Alleen mijn favoriete kwasten. In Zuid-Amerika heb ik met kwasten en acrylverf geschilderd, want ik was in kleine dorpen en vaak had je daar geen spuitbussen. Toen ik weer in Amerika was, ben ik ook spuitbussen gaan gebruiken.

Wat wil je overbrengen naar het publiek?

Ik wil dat als mensen naar mijn werk kijken, ze als eerste reactie hebben: ’wow’. Ik hou ervan om veel kleuren te gebruiken en veel details. Ik wil dat mensen er blij van worden.

In Emeryville, Californië maakte je een grappige schildering van een aap die op een greyhound zit. Dat is op de muur van Rotten City Pizza. Ik heb in mijn stijl hun logo uitgewerkt. Daarin zitten elementen uit de tijd van de drooglegging in de VS. Emeryville had toen een slechte naam, met gokhuizen, greyhoundraces en andere illegale zaken.

In 2020 reisde je naar Azië, waar je anderhalf jaar bent gebleven. Mijn plan was om een reis van drie maanden te maken naar Thailand, Myanmar en India. Toen ik in Myanmar een muur aan het schilderen was, kwam het nieuws over covid. Mijn vlucht naar India had een tussenstop in Indonesië. Daar zeiden ze: je kunt niet meer

66 HighLife

terug naar Myanmar en mag ook niet naar India. Daar ben ik dus nooit aangekomen. Ik ben in Indonesië gebleven, op Bali.

Daar maakte je een hoge muurschildering van een schildpad.

Dat is een gebouw met beneden werkplekken en erboven vijf etages woningen. Door covid waren de stranden gesloten, dus ik wilde hiermee het strand naar de stad brengen.

Hoe kreeg je die opdracht?

Ik zocht een grote muur en heb zelf contact

met ze opgenomen. Veel mensen hebben nog nooit gedacht over een muurschildering. Dus ik vertel ze dan hoe ik werk en wat het kost.

Ook in Bali schilderde je een enorme walvis.

Dat was bij een bar, Old Mans. Die bestaat nu niet meer, maar was ingericht met vissersspullen en zeemeerminnen. De muur was heel lang. Dus een mooi groot formaat voor deze vis en ik kon er dan allerlei details in verbergen. Het was tijdens covid. Ze hadden de bar met houten panelen afgezet, zodat je

niet naar binnen kon kijken. ’s Avonds waren er veel mensen binnen, illegaal. Als ik klaar was, ging ik naar de bar om wat te eten en te drinken. Soms bleef ik rondhangen of ik ging slapen omdat ik uitgeput was, want het was er erg warm.

Wanneer kon je Bali weer verlaten?

In mei 2021, toen er weer vluchten waren.

Terug in de VS maakte je een lange muurschildering in Seattle.

Voor mij speciaal, want dat is mijn geboortestad en ik ben er opgegroeid. Ik heb de muur live geschilderd in de zomer tijdens het Fremont Solstice festival. Dan is er van alles te doen: muziek, kunst en een parade van kunstzinnig verklede mensen. Er hangt een beetje een hippie sfeertje. Dus ik heb de muur in vrolijke seventies stijl geschilderd.

Wat zijn je plannen voor de komende maanden?

Ik sta met mijn bus in Phoenix, waar het heel warm is. Ik ga hier nog enkele muurschilderingen doen. Misschien rijd ik naar Mexico of Californië, als het er warmer wordt. Mijn plannen hangen af van het weer.

Follow the sun?

https://www.instagram.com/mollykeenart/ 67 HighLife
Precies. https://www.mollykeenart.com/

Gerechtigheid en wraak

Trek je zwaard, laad je pistool en strijd mee tegen het regime in dit meeslepende historische avontuur. Like a Dragon: Ishin! gaat verder waar zijn Japanse voorloper uit 2014 was gebleven, in andere talen, met gloednieuwe content, prachtige geremasterde graphics en verbeterde prestaties voor moderne platforms met de Unreal Engine 4.

In deze game van de Ryu Ga Gotoku Studio word je getransformeerd naar het Kyoto in 1860. De Japanse stad gaat gebukt onder maatschappelijke ongelijkheid en één samoerai gaat in zijn zoektocht naar gerechtigheid de geschiedenis voorgoed veranderen. Jij bent Sakamoto Ryoma en je wil de moordenaar van je vader opsporen. Verder wil je je eigen naam zuiveren door je onschuld te bewijzen en je eer te herstellen. Zo breng jij het samoerai-tijdperk ten einde en zal je de toekomst van Japan voorgoed veranderen.

Sakamoto Ryoma

In deze periode komt er een einde aan eeuwen van vrede. In het hele land verzamelen facties zich in afwachting van een burgeroorlog. Keizerlijke loyalisten verenigen zich onder de vlag van ‘sonno joui’. Ze vechten om de militaire dictatuur van Japan omver te werpen en de grenzen af te sluiten voor buitenlandse invloeden. Ondertussen heeft de Bakufu, de heersende regering, speciale politie-eenheden aangesteld om de orde te handhaven, op voorwaarde dat ze erin slagen om naast elkaar te bestaan zonder elkaar af te slachten. In die

wanorde ga jij de loop van de geschiedenis veranderen. Jij wilt gerechtigheid en wraak. Jij bent Sakamoto Ryoma. Beschuldigd van het vermoorden van iemand die je dierbaar is, doe jij als nederige samoerai uit een achtergebleven gebied afstand van je naam en duik je onder. Om de identiteit van de ware moordenaar te achterhalen, moet je je verschuilen tussen de wolven van de beruchte Shinsengumi. Maar het duurt niet lang voordat je verwikkeld raakt in het woeste geweld dat het

land zal hervormen en aanleiding zal geven tot legendes. Je stort je in meeslepende gevechten waarin middeleeuwse vuurwapens samenkomen met zwaarden en doordat spelers kunnen wisselen tussen vier verschillende vechtstijlen. Het uitgebreide aanbod aan wapens staat symbool voor de historische overgang van het traditionele zwaardvechten naar moderne vuurgevechten. Spelers trainen en upgraden hun vaardigheden om nog sterker te worden.

GAMES
68 HighLife
Door: Redactie HighLife

Bekijk onze nieuwe docuserie HOW TO GROW in 10 afleveringen

Nederlands Fotomuseum brengt eerste solotentoonstelling van Sanja Marušić

OUT OF THIS WORLD

70 HighLife
Tekst: Redactie HighLife | Foto’s: Sanja Marušić

Met haar felgekleurde landschapsportretten trekt de NederlandsKroatische kunstenaar Sanja Marušić (1991) ieders aandacht. Het zijn verbeeldingen van intieme thema’s uit het leven van een jonge vrouw. Het Nederlands Fotomuseum kocht in 2021 haar serie Flowers in December uit 2015-16 aan, waarvan één werk permanent te zien is in de Eregalerij van de Nederlandse fotografie. Tot 18 juni toont het museum in Rotterdam de allereerste solotentoonstelling van deze veelzijdige beeldkunstenaar.

71 HighLife
Flowers in December, 2015-2016, Collectie/Collection Nederlands Fotomuseum © Sanja Marušić
72 HighLife
Eutierria, 2019 © Sanja Marušić

De tentoonstelling toont niet alleen Marušić’ foto’s, maar ook video’s, schetsen, kostuums en props die ze gebruikte om de beelden te maken. Een bezoek aan Out of This World is een reis door decors en soundscapes die alle zintuigen prikkelt.

Levendige kleuren

Uitgestrekte, desolate landschappen, levendige kleuren: Sanja creëert met haar beelden nieuwe werelden. Ze reist daarvoor naar de uithoeken van de wereld, maar gebruikt ook net zo makkelijk haar woonkamer als decor. Fotografie is altijd haar uitgangspunt. Daarbij laat ze zich sturen door een liefde voor het experimenteren met vormen, kleuren en lagen. Vervolgens maakt ze gebruik van uiteenlopende analoge en digitale technieken. Het beeld wordt daardoor soms dusdanig verandert dat het het lijkt alsof je naar een schilderij kijkt. Voor Sanja zijn de performances, het creëren van een decor, de handgemaakte props en nabewerking net zo belangrijk als de foto zelf. De tentoonstelling begint met 13 werken uit de Collectie van het Nederlands Fotomuseum, uit de serie Flowers in December (2015-16). Vervolgens komen thema’s aan bod die Sanja inspireerden. Zo verbeeldt de serie Eutierria (2019) haar wittebroodsweken, legt de serie Before You (2020) haar zwangerschap vast en behandelt ze in de serie Sasha and Sanja (ongoing) haar moederschap. Met haar foto’s onderzoekt ze haar eigen transformatie. Tegelijkertijd probeert ze de alledaagse zorgen en verplichtingen van het moederschap te ontvluchten. Zo creëert ze een nieuwe werkelijkheid en nodigt het publiek uit om die samen met haar te betreden. Birgit Donker, directeur van het Nederlands Fotomuseum: ‘Sanja’s werk past binnen de traditie van de geënsceneerde fotografie. Haar serie past mooi bij het werk van Paul de Nooijer en

Teun Hocks, fotografen die tevens in de Collectie van het Nederlands Fotomuseum én de Eregalerij vertegenwoordigd zijn. Tegelijkertijd verrijken we de Collectie met een vrouwelijke stem.’

Mysterieus tentoonstellingsontwerp

Gastcurator Mira Matić ontwierp een bijzonder ruimtelijk object voor de tentoonstelling. Het gesloten, organische volume is een metafoor voor het brein van Sanja. Genesteld tussen de betonnen pilaren van het Nederlands Fotomuseum dwingt het de bezoeker een opening te vinden. Eenmaal binnen betreed je een fantasierijke wereld die bestaat uit een aaneenschakeling van kleurrijke ruimtes die elk een betekenisvolle fase uit het leven van Sanja vertegenwoordigen. Heel even verlies je het contact met de alledaagse realiteit en bezie je de wereld door de ogen van de kunstenaar.

The Endless Coloured Ways

Sanja Marušić publiceert via uitgever Hannibal Book uit België een 166 pagina’s tellend kleurrijk boek: The Endless Coloured Ways. Het voorwoord is geschreven door Selin Kuşçu en het boek is ontworpen door Agnès Dahan Studio in Parijs. Het boek is te koop in de museumwinkel en via de webshop.

Nederlands Fotomuseum

Statendam 1

3072 AR Rotterdam

www.nederlandsfotomuseum.nl

Before You (Part II), 2020 © Sanja Marušić
73 HighLife
Sasha and Sanja (ongoing) © Sanja Marušić

Brittney Griner: ‘Don’t hide who you really are’

De Amerikaanse uitgeverij Tidalwave Comics heeft een stripboek over Brittney Griner uitgegeven. De Amerikaanse basketbalster werd in februari 2022 wegens het bezit van een minieme hoeveelheid cannabis op het vliegveld van Moskou gearresteerd en bracht maanden door in Russische gevangenissen en een strafkamp. Op 8 december werd ze vrijgelaten.

gelezen voor ik een schets ontwikkelde die voor mij logisch was. En als je naar die interviews luistert en je onderwerpen begint te vinden die ze onderzoekt over identiteit, over gepest worden door andere atleten of vanwege haar lengte en daarover bezig is, dan voelt dat als iets universeels. Veel mensen ervaren soortgelijke zaken. Deze strip is een manier om mensen die niet veel over haar, de WNBA of zelfs de atletiek in het algemeen weten, een soort venster te geven. En ik had het gevoel dat die persoonlijke strijd aandacht moest krijgen, zodat je een beter beeld krijgt wie ze is als persoon achter de krantenkoppen. Anders lees je gewoon een Wikipedia-pagina.’ Griner tekende in februari 2023 een nieuw contract bij Phoenix Mercury. Tot slot, Griner eens tegen ESPN: ‘Don’t worry about what other people are going to say, because they’re always going to say something, but if you’re just true to yourself, let that shine through. Don’t hide who you really are.’

Uitgever Darren

‘Dit verhaal gaat over een atlete die allerlei obstakels overwon om een belangrijke speler te worden in de WNBA, het gaat niet over politiek. We zijn ongeveer vier jaar geleden al aan dit verhaal begonnen, nadat we eerder werk over verschillende mannelijke atleten hadden uitgegeven. Haar sportieve en persoonlijke ontwikkeling, eerst op een religieuze school en daarna in de nationale schijnwerpers, staat centraal in deze uitgave. Naarmate haar persoonlijke verhaal zich verder ontwikkelde, hebben we daar natuurlijk ook aandacht aan besteed.’

Tidalwave Comics heeft al meerdere afleveringen in deze Female Force serie uitgegeven. Zo kwamen Maria Carey en Dolly Parton al aan bod. Michael Frizell, die het verhaal over Brittney Griner schreef, vertelt: ‘We hadden nog geen vrouwelijke atleet gevolgd en enkele jaren geleden kwam Brittney Griner op ons vizier. Ze is een buitengewoon interessant en inspirerend iemand. Ik heb veel onderzoek gedaan en oude interviews

Door: Redactie HighLife
G. Davis:
www.tidalwaveproductions.com 74 HighLife

Stichting De Ambassade Zwijndrecht is een echte cannabis social club. We hebben passie voor de producten die we verkopen én voor de mensen die ervan houden; recreatief of medicinaal.

www.ambassade-zwijndrecht.nl

ambassadezwijndrecht

VAPORIZERS CANNABIS SEEDS MAGIC TRUFFLES

MAGIC MUSHROOM GROW KITS

CBD OIL & MUCH MORE IN STORE! SMARTSHOP

EINDHOVEN Willemstraat 29, 5611 HB Eindhoven ROTTERDAM Hartmansstraat 26, 3012 VA Rotterdam NIJMEGEN Bisschop Hamerstraat 2, 6511 NB Nijmegen
WWW.HOUSEOFSMART.NL
DEN BOSCH Hinthamerstraat 81, 5211 MG ‘s-Hertogenbosch

HEROES OF CANNABIS

‘WHEN YOU SMOKE THE HERB, IT REVEALS YOU TO YOURSELF’
76 HighLife
- BOB MARLEY-
77 HighLife

PEACEMAKER Foute humor en grotesk geweld

In 2021 verscheen de film The Suicide Squad. Highlife was enthousiast en schreef lovend over deze ‘absurdistische superheldenfilm’. En: ‘Eerlijk is eerlijk, het slaat allemaal nergens op, maar met verstand op nul beleef je twee heerlijke uurtjes. Let op, na de credits volgt nog een opwarmertje voor de serie Peacemaker.’ Om meteen met de deur in huis te vallen; die inmiddels op HBO Max te bekijken tvserie is absoluut meer van hetzelfde, maar dat bevalt prima.

Misschien niet verwonderlijk met dezelfde regisseur (James Gunn), maar hij heeft er wel weer een feestje van gemaakt. In de openingsscène ontmoeten we Peacemaker die herstellende is van zijn verwondingen. Een van zijn eerste daden is contact zoeken met schoonmaker Jamil in het ziekenhuis, want hij wil blowen. Helaas antwoordt Jamil: ‘I don’t have any weed on me man, that was a one time go.’ Gelukkig wordt dat in afleveringen daarna weer goedgemaakt.

Vlinders

Peacemaker, die heerlijk wordt neergezet door spierbundel John Cena, wordt gevraagd om deel uit te maken van een team dat het op moet nemen tegen de verdachte vlinders. Wat die vlinders hier precies zijn vermelden we niet (we hebben een hekel aan spoilers), maar het zorgt voor hilarische taferelen. Een scene verklappen we wel; wanneer Peacemaker een

van de vlinders heeft weten te vangen en deze als een soort misplaatst huisdier heeft opgenomen, poogt hij tijdens een avondje blowen en zuipen deze vlinder extra te verwennen door na een flinke hijs van een bong de vlinder ook stoned te maken. Moet je dat willen bij zo’n vlinder? In acht afleveringen jaagt het team op de vlinders om de wereld te

redden. Naast Peacemaker is de enige andere superheld Vigilante, ook al eentje met gebruiksaanwijzingen. De menselijke teamleden hebben allemaal ook zo hun eigen

beslommeringen, en naarmate de serie vordert ga je steeds meer van hen houden. Speciale aandacht voor Auggie Smith, de vader van Peacemaker, een heerlijke rol van de inmiddels op leeftijd zijnde Terminator Robert Patrick. Auggie is een fullblown neo-nazi die zijn zoon intens haat vanwege een eerder familiedrama. Kudo’s ook voor de ontknoping van de serie. Holy Cow, zul je denken, hoe hebben ze dat toch weten te verzinnen. Inmiddels is door het succes (kijkers en critici omarmen Peacemaker) een tweede seizoen aangekondigd. Regisseur Gun meldde onlangs dat hij in de DC-Studio eerst aan de slag gaat met Superman: Legacy en de serie Waller, die zich echter ook in het Peacemaker / Suicide Squid imperium afspeelt. Tot slot; is Peacemaker een beetje een rip off van The Boys? Wij geloven van wel, maar daar is in dit geval niks mis mee!

FILMS / SERIES
Door: Rob Tuinstra
78 HighLife

WIN TWEE KAARTJES VOOR DE HIGHLIFE CUP 2023

Nog een paar maanden en dan is het weer tijd voor de legendarische HighLife Cup, de oudste en eerlijkste wietcup van Europa, opgericht in 1994! We zijn nu al met de voorbereidingen begonnen. Zoals bekend kunnen alleen ondernemingen aan deze cup meedoen. Maar dat betekent niet dat jij als lezer niet aanwezig kunt zijn. Want wij geven twee vrijkaarten weg aan degene die ons het best kan uitleggen waarom juist hij of zij echt bij deze feestelijke bijeenkomst moet zijn.

Dat kun je op verschillende manieren doen. In woord, in beeld, in een tekening, wat je maar wilt. Wil je bijvoorbeeld je mooiste wietplant of top

laten zien die je ooit hebt gekweekt, ga je gang. Kan je goed tekenen, dat mag ook. Zorg er in ieder geval voor dat je inzending voor 15 mei 2023 binnen is. En wie weet begroeten we jou op de feestelijke uitreiking van de HighLife Cup op VRIJDAG 9 JUNI 2023 . Plaats en locatie zullen op een later tijdstip worden meegedeeld.

Stuur je inzending voor 15 mei naar redactie@highlife.nl of

Wie weet, tot ziens!

Discover Publisher t.a.v. Highlife Cup lezersactie
Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel

ADVOCAAT VAN DE DUIVEL

Steve Cavanagh

Luitingh-Sijthoff

De openbare aanklager Randall Korn wordt wel de koning van de dodencel genoemd. Bijna iedereen die bij hem in de beklaagdenbank in Alabama komt krijgt de doodstraf. Advocaat Eddy Flynn uit New York reist af naar het diepe zuiden en neemt de verdediging van Andy Dubois op zich, die wordt verdacht van moord op een 19-jarige studente. De zaak lijkt kansloos want de verdachte heeft twee keer bekend en de forensische bewijzen zijn overduidelijk. Toch komen Flynn en zijn team er al snel achter dat Dubois onschuldig is. Maar er speelt veel meer in de lokale gemeenschap, want plotseling stapelen de moorden zich op. Cavanagh zet met De Advocaat van de Duivel de succesvolle reeks rond Eddy Flynn met volle overtuiging voort.

DE BEHANDELING

Mo Hayder

Luitingh-Sijthoff

De Britse schrijfster Mo Hayder overleed in 2021 op 59-jarige leeftijd. Ze schreef een flink aantal misdaadromans en was daar erg succesvol mee, ze won onder andere de prestigieuze Edgar Award. Haar bekendste serie is die rond detective Jack Caffery. Deze hele reeks is onlangs opnieuw uitgebracht is goedkope paperbacks. Hayder kon geweldig goed schrijven, maar je moet wel over een sterke maag beschikken want ze kon uithalen met gruwelijke details. De Behandeling is het tweede deel in de serie waarin Caffery het opneemt tegen moordende pedofielen. Zoals gezegd, het kan er hard aan toe gaan. Onder het pseudoniem Theo Clare schreef ze vlak voor haar dood de dystopische roman The Book of Sands. Nog even afwachten of dat in het Nederlands wordt vertaald.

HUNTERS

David Weil

Met: Al Pacino, Logan Lerman, Kate Mulvany

Veel aandacht kreeg Hunters in Nederland niet, maar deze relatief onbekende tv-serie is prima pulpvertier. Anno 1977 maken we kennis met een groep Amerikanen die op jacht is naar nazi’s. Het team staat onder leiding van Meyer Offerman (een mooie rol van veteraan Al Pacino), die zelf de verschrikkingen van WO2 persoonlijk heeft meegemaakt. Hij wordt bijgestaan door de jonge Jonah Heidelbaum. Ze komen achter een samenzwering waarbij duidelijk wordt dat oude Duitse nazi’s en Amerikaanse supporters een nazi-dictatuur in de VS willen vestigen. De FBI raakt via agente Millie Morris betrokken, maar de nazi’s blijken tot de hoogste kringen te zijn geïnfiltreerd. Een kwalitatief minder tweede en laatste seizoen is inmiddels ook te zien. Seizoen 1 krijgt 4 sterren, seizoen 2 haalt ternauwernood 3 sterren, maar aflevering 7 is een pareltje.

Books
80 HighLife
,Movies ,

Music & &

WHERE THE CRAWDADS SING

Olivia Newman

Geslaagde verfilming van het gelijknamige boek uit 2018 van Delia Owens. Het zesjarige meisje Kya woont met haar ouders in de kuststreek van North Carolina. De natuur is er prachtig, maar het gezinsleven een ramp. Door haar gewelddadige vader vlucht eerst Kya’s moeder en later ook de rest van het gezin. Aangetrokken door de omgeving blijft Kya en ze groeit op tot een jonge vrouw die in Tate en Chase twee heel verschillende aanbidders vindt. Met een van hen loopt het slecht af en na haar arrestatie houdt de lokale gemeenschap Kya verantwoordelijk. Het is aan advocaat Tom Milton om Kya’s leven te redden in dit twee uur durende emotionele drama.

MILEY CYRUS

Endless Summer Vacation

Sony Music

Op haar achtste studioalbum bereidt Miley Cyrus de luisteraar alvast voor op een eindeloze zomervakantie. Compleet zorgeloos, een heel klein beetje avontuurlijk tussen veilige lijntjes in, en met leuke mensen en gebeurtenissen binnen handbereik in de eigen bubbel. Als je er even uit wilt, met oorlog, crises en armoede, dan ben je hier aan het goede adres. In 13 (?) perfecte popliedjes bezingt ze de energie van de ochtend en de vele mogelijkheden van de latere uurtjes in de vakantietijd, met die lekker hese stem en in een breed scala van emoties. Van ballads tot bangers, met Miley Cyrus kun je even al je zorgen vergeten.

BOOKS, MOVIES & MUSIC

VARIOUS ARTISTS

Sweet Lotus Blossom

Take It Acid Is

De ondertitel van dit album luidt A Collection Of Vintage Drug Songs From The 20s - 40s, en dat laat niets aan de verbeelding over. Of misschien toch wel, want 100 jaar geleden, werd er toen al geblowd door al die opa’s en oma’s, en schreven ze daar dan liedjes over? Krek zo, en niet zo’n klein beetje ook. Het zijn daarbij niet de minsten die meedoen op deze compilatie, zoals Ella Fitzgerald, Fats Waller, Bessie Smith, Chick Webb, Gene Krupa en Cab Calloway. Ook wat minder bekende namen zijn vertegenwoordigd, met jazz en blues tracks waarin de liefde voor marihuana uitbundig gevierd wordt.

Met: Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Chase Andrews
81 HighLife

(073) 549 81

Medewerkers aan dit nummer:

Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St PGMCG, Ruud

Redactie-adres

Abonneer op onze nieuwsbrief
de QR-code: A Amsterdam Seed Center 45 Apollyon 45 B Blue See coffeeshop 60/61 C Canna 84 Coffeeshop Magic 1 Coffeeshop Magic 60/61 Coffeeshop Magic 53 Cool Running 60/61 Cremers 60/61 D De Ambassade 31 De Ambassade 75 Dutch Passion 60/61 E Easy Going 60/61 G Gallery Colorado 60/61 Growers Choice 60/61 Grow-Pro 31 H Hakuna Matata 75 Power Strains 37 House of Smart 75 Humboldt Seedstockers 60/61 K Keldertje 31 Kera Seeds 60/61 Kosbor 60/61 L Laboratorio Extracta 37 M Mary Jane Maastricht 60/61 Mary Jane Berlin 83 Mascotte 2 Mississipi 60/61 P Papillon 31 Papillon 37 Papillon 53 R Relax 60/61 RQS 45 S Seedstockers 60/61 Simple Minds 60/61 Soft Secrets 69 Solo 60/61 Super Sativa-Dutch Passion 60/61 Sweet Seeds 9 U Upstairs 53 W White Rabbit Gallery 13 Z Zero Zero 19 Zero Zero 60/61
Scan
Discover Publisher BV Galvaniweg 11 5482
Schijndel Telefoon:
12 E-mail:
Advertentie index HighLife colofon HighLife Magazine, een uitgave van
TN
info@highlife nl Hoofdredacteur: Rob Tuinstra
Oomen en vele anderen
André
en Wil
Galvaniweg
5482 TN Schijndel redactie@highlife nl @highlife softsecrets @highlifemagazine Advertenties: info@softsecrets nl 82 HighLife
11
Main Partners: 10% TICKET DISCOUNT CODE: high www.mary-jane.de| maryjane.berlin| Mary_Jane_Berlin Germany’s No.1 Cannabis Expo 23-25 JUNE ARENA BERLIN CANNABIS EXPO GERMANY 20 23

Op zoek naar CANNA?

We zijn te koop bij de erkende CANNA dealer. Check www.canna.nl voor alle locaties. Heb je een winkel en wil je graag CANNA verkopen, meld je dan aan op www.canna.nl

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.