Køge Golf Klub 2011 2

Page 1

• Vand, vand, vand • Medlemsmøde • Klubmesterskaber • Succesfulde juniorer • Succesfulde veteraner Medlem af

2011-2 1


Indhold

Køge Golf Klub Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge www.kogegolf.dk

Bestyrelse Formand Erik Lorentzen Næstform. Ove Poulsen Sekretær Rikke Thomassen Kasserer Søren Pingel Ole Therkildsen Jan Hoffmann

Telefon 40 25 40 10 56 26 72 63 46 15 08 70 56 28 36 09 23 24 43 98

Amatør- og Ordensudvalg Klaus Rugaard Preben Langfeldt Karsten Almosetoft Udvalgsformænd Bane Ole Therkildsen 56 28 36 09 Ungdom Thomas Radtleff 30 35 15 55 Turnering Else M. Langfeldt 32 53 10 04 HCP Preben Langfeldt 23 26 40 04 Elite Hanne R. Taylor 56 14 56 15 Begynder Allan Christensen 56 26 00 00 PR Åben Erhverv Åben Ejendom Bjarne Enoch Nielsen 20 29 49 94 IT Ole Gregersen 20 73 55 25 Træner Peter Taylor Restauration Bane- og Gæsteservice Arne Pedersen Sekretariat Helge Caspersen Christina Dalsgaard Jytte Berg Charlotte Slebo Turneringskontor Greenkeepere

56 65 64 00 56 65 30 00 46 15 18 38 admin@kogegolf.dk 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 62 41

Sektioner Damer Liselotte Kamp Herrer Robert Hansen Oldtimers Preben Alsly Køge Golf redaktion Søren Thomassen Helge Caspersen

24 91 02 88 20 22 67 65 25 32 08 70

klubblad@seqt.dk 56 26 61 92 56 65 10 00

Køge Golf er officielt medlemsblad for Køge Golf Klub. Det udkommer to gange årligt og udsendes pr. email til alle medlemmer, udvalgte golfklubber i Danmark, annoncører og sponsorer. En trykt udgave kan hentes i klubben i receptionen. Meninger, der kommer til kende i dette blad er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.

Deadline for næste nummer 1. april 2012 2

Hvor er det? Hvor er det lige disse billeder er taget? De første ti læsere, der svarer rigtigt på mail til redaktionen inden 15. december deltager i lodtrækningen om to flasker vin.

Vidste du at 2 Formanden har ordet 3 Nyt fra Administrationen 4 Kontingent 2012 4 Hjertesag 5 Oldtimers 5 Klubmesterskaber 2011 6 Vand - Vand - Vand 8 På banen 10 Medlemsmøde 11 Succes for Køge Golf Klubs juniorer 12 Nye muligheder i køge Golf Klub 13 DK-Turneringen 2011 14 Seneste nyt 14 Ægteskabsturneringen 2011 15 Erhvervsklubben 16 Landsfinalen i Fredericia 16 Medlemssituationen 18 Talentudvikling i Køge Golf Klub 18 Teambuilding 20 Strategiplanen 20 Klubbens Sponsorer 22

Vidste du at • Køge Golf Klub er klub nr. 5 i Danmark målt på antal medlemmer • der er lomme-askebægre i receptionen til gratis afbenyttelse • du kan tilmelde din kontingentbetaling til betalingsservice og koster ikke noget • der er 67 % prisfald på træningsbolde fra 15 til 5 kroner pr. spand • der er video i bagrum p.g.a. tyverier • der er nyt gul/hvid teested på 2. hul • vi søger frivillige ildsjæle til Facebook og video • vi skal blive bedre til at informere og kommunikere • “Golf ved Køge” har fået en flyvende start og gentages til næste år • du kan ikke kombinere én rabatordning med en anden rabatordning • der er etableret handicap-parkering på pladsen bag restaurantkøkkenet på yderste plads ud modPutting Green


Formanden har ordet

ved formand Erik Lorentzen

E

t begivenhedsrigt og travlt år på godt og ondt er ved at gå på hæld. På den ene side har året været præget af et højt aktivitetsniveau og på den anden side har vi været hårdt ramt af et usædvanligt vådt og regnfuldt år, hvor regnmængderne i juli, august og september har ligget langt over normalen. Det har ført til, at vi har været nødsagede til at lukke Sydbanen for spil flere gange til gene for vores medlemmer og gæster og med den konsekvens, at vi mangler greenfee indtægter. Det våde vejr har også været en stor udfordring for vores greenkeepere, der har haft

vanskelige arbejdsbetingelser i bestræbelserne på at holde en god kvalitet på banerne. Det har været frustrerende for dem, men de har kæmpet flot med opgaverne. Det våde vejr har for alvor udstillet banens svagheder med manglende dræn. Bestyrelsen har derfor prioriteret dræn frem for alt andet. Første etape af et større drænprojekt blev gennemført i vinters med et fint resultat, og arbejdet fortsættes i denne vinter med 2. etape, der skal afhjælpe vandproblemerne på 12. og 16. fairways og på 4. og 5. fairways, ligesom vi igangsætter en verti dræning af fairways. Det er omfattende og bekosteligt, men banen er vores største aktiv, og vi prioriterer den som sagt frem for alt andet. Vores frivillige organisation har igen i år arbejdet fortræffeligt på alle fronter. Tak til alle, som har ydet eb frivillig indsats. DGU har igangsat et stort projekt med henblik på at vende den negative medlemsudvikling indenfor golfsporten. Et projekt som Køge Golf Klub har deltaget aktivt i med Golfens Dag, Golf og Burger, Firmagolf for begyndere og ”Tag med ud og spil golf”. Aktiviteten har understøttet vores arbejde med at tiltrække nye medlemmer, som vi gennemfører under ”Aktivitet plus 100”, der står for en målsætning om at tilføre netto 100 om året i de kommende 3 år. Vores berømte begynderskole har gennemført 6 begynderhold

Rådgivning

Tag en engageret revisor med på råd, når I vil bag om tallene.

aogj.dk | 12333

Se mere om os på www.addere.dk

med 175 nye medlemmer, og vi har fået 250 nye medlemmer i alt, der netop har ført til en nettotilgang på 100 nye medlemmer i år. En trend som skal fortsættes i de kommende år for at tilvejebringe et økonomisk grundlag for at videreudvikle det nordlige område med inddragelse af det nykøbte areal. Alle medlemmer har ansvar for at hjælpe til med at få nye medlemmer. Velkommen til alle de nye medlemmer, vi håber alle vil tage godt imod dem. Uanset den fine medlemsudvikling vil vi dog under alle omstændigheder være nødsaget til at udskyde Nordbaneprojektet til vi har overblik over det samlede drænprojekt og økonomien heri. Information og kommunikation er et udviklingsområde i klubben, som vi erkender, at vi ikke har været gode nok til. Det vil vi gøre meget bedre. Derfor har vi også indledt et arbejde om en ny kommunikations- og markedsføringsstrategi, som skal bringe os i offensiven med brug af mobilteknologi, de sociale medier og en forbedret hjemmeside. Golfsporten som helhed er påvirket af samfundskrisen i disse år, og mange klubber er i knæ både hvad angår medlemstilgang og økonomi og desværre med mange konkurser og rekonstruktioner til følge. På denne baggrund er det meget tilfredsstillende for os, at vi kan bevare en god økonomi, der muliggør udvikling af banen, og at vi samtidig kan notere en stigning i såvel sponsorer som i medlemmer af vores nystartede Erhvervsklub. En opbakning, som vi er meget glade og taknemmelige for. En stor tak for det. Vi forsøger løbende at forbedre vilkårene for vores medlemmer. Således indgik vi sidste år i et samarbejde med de 3 andre lokale klubber om ”Golf ved Køge”. Et samarbejde som er blevet modtaget meget positivt af medlemmerne i alle 4 klubber. Vi er derfor blevet enige om at videreføre ”Golf ved Køge” i det kommende år. Vi har også besluttet at indføre en ny medlemskategori for medlemmer, der spiller få runder om året: Greenfee medlemskab med DGUkort for kr. 1.300,-, hvor der skal betales fuld greenfee ved spil på både egne og fremmede baner. Og endelig har vi besluttet at reducere prisen på boldpoletter til træningsbolde fra 15 kr. til 5 kr. Tak for i år og på gensyn. o

T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 Galoche Allé 6

4600 Køge

E: post@addere.dk W: addere.dk

3


Nyt fra Administrationen

F

ra Administrationen siger vi tak til alle medlemmer for en god sæson, og tak til alle udvalg og frivillige for et godt samarbejde. Det har været en stor fornøjelse.

Nye åbningstider I vintersæsonen fra 1. november til den 31. marts holder vi åbent mandag til torsdag fra kl. 9:00 til kl. 14:00. Fredag lukket. Dog har kontoret lukket fra den 23. december til den 1. januar. Tidsbestillingen Ophører pr. 14. november og genindføres primo april ved sæsonstart i 2012. Ny medlemskategori Vi har for sæsonen 2012 indført en ny medlemskategori ”Greenfee medlemskab med DGU-kort” til en pris på kr. 1.300. Det ny fleksmedlemskab retter sig mod medlemmer, der spiller ganske få runder om året på egen bane, idet medlemskabet medfører, at der skal betales fuld greenfee på egne baner, og at medlemskabet ikke kan kombineres med andre former for rabatter. Bagskabe Husk at tømme bags, tasker og tøj for mad og søde sager ellers gør musene det måske for dig.

Det er også en god ide at hjemtage udstyret i den kolde og fugtige periode, så det kan tørre godt igennem. Skift af medlemskategori eller udmeldelse Jfr. klubbens vedtægter skal skift af medlemskategori eller udmeldelse ske skriftlig inden den 1. december. Spar tid og penge Vi opfordrer kraftigt til at alle medlemmer tilmelder sig BetalingsService. Det sparer tid og penge for både medlemmer og klub og sikrer betaling til tiden. Du kan tilmelde dig direkte på hjemmesiden www.kogegolf.dk. Du klikker blot på linket og udfylder felterne og husk at medlemsnr. er uden klubnummer. Tilmeld dig nu og senest inden udgangen af november, så vi får glæde af det ved næste kontingentbetaling. Det er helt gratis! Glemte sager og golfgrej, der er opbevaret udenfor aflåste skabe ”Glemmekassen” er placeret i underetagen under trappen. Bemærk at vi tømmer kassen ved udgangen af året. Tilsvarende har vi en hel del golfgrej fra bagrummet, der ikke har været låst inde i bagskabe. Kontakt os for udlevering – vi kan heller ikke blive ved med at opbevare dette.

Kontingent 2012 Bestyrelsen har fastsat følgende kontingentsatser m.v. for 2012: Seniorer • Fuldtidsmedlemmer • Nordbanemedlemmer • Hverdagsmedlemmer (fra 60 år) • Langdistancemedlemmer (over 100 km) • Passive medlemmer • Passiv Plus medlemmer (Nordbanen efter kl. 17) • Greenfee medlemskab med DGU-kort Ungdom • Ungseniorer til og med 27 år - Fuldtidsmedlemmer - Nordbanemedlemmer • Juniorer til og med 18 år • Børn til og med 12 år Indskud • Fuldtidsmedlemmer (rater á kr. 1.000 pr. år) • (eller 6.000 kontant) • Nordbanemedlemmer (første år udskudt) • Ungseniorer, juniorer og børn: (træder først i kraft ved 28 år gradueret efter medlemstid). Leje af bagskabe • Lille skab på 60 cm • Stort skab på 80 cm • Stort skab på 80 cm med el • Leje af plads til 3-hjulet elscooter

4

6.700 3.700 5.300 2.000 900 1.950 1.300

2.800 1.950 2.000 1.400 8.000 1.000 0

700 900 1.100 1.100

Husk hjemmesiden Hjemmesiden er klubbens vigtigste og primære informationskilde. Besøg jævnligt www.kogegolf.dk og følg med i, hvad der sker i din klub. Nyhedsbreve sendes via Golfbox indtil vi har fundet en ny løsning, da vores nuværende hjemmeside ikke understøtter udsendelse af nyhedsbreve efter den 31/12-11. Adresseændringer Husk at meddele ændring af adresse og telefonnummer. E-mail og mobilnummer kan du selv ændre i Golfbox www.golfbox. dk under ”ret profil”. Her kan du også ændre pinkode til DGUkortet. Bemanding på kontoret Det har været en travl

sæson med indhentelse af et stort efterslæb på flere områder, og her har klubben haft stor hjælp i Henning Madsen, som var i aktivering og senere ansat med løntilskud fra 11. juni frem til 11. oktober. Henning har hjulpet til på en række områder og primært med klubbens sponsorområde, hvor Henning har medvirket til at understøtte nye tiltag. Fra kontorets side skal der også lyde en stor tak til alle de frivillige, som har hjulpet os gennem sæsonen. Klubben har nået en størrelse, hvor den på flere områder må betegnes som en virksomhed, og de stigende krav til at klubben drives som sådan, betyder at vi på kontoret skal være omstillingsparate, hele tiden være på forkant med udviklingen og tænke nye måder at drive klubben på. På kontoret er vi 2,61 medarbejdere til at drive vores klub med 1.700 medlemmer, ca. 95 sponsorer, ca. 100 frivillige samt gæster. Det kunne vi ikke gøre uden jeres hjælp. I 2011 har vi udskiftet en del IT. Vores server er lagt ud i ”skyen” og vi har skiftet de skærme og printere ud som stod for udskiftning med mere tidssvarende og miljøvenlig hardware. Vi har ydermere fået endnu en dankort terminal i receptionen og projektorer er ophængt i mødelokalerne. Lydanlæg har vi endvidere fået etableret i restaurant og mødelokaler. Lavsæsonen skal bl.a. benyttes til afvikling af en stor afspadseringssaldo, ligesom vi skal arbejde med projekter – bl.a. med den igangsatte strategiproces samt en ny strategi for kommunikation og markedsføring. Vi skal også have kigget på vores telefonsystem samt planlagt næste års sæson. Derudover kommer årsregnskabet og senere generalforsamlingen den 29. marts 2012. I administrationen arbejder vi også med at optimere vores arbejdsprocesser og vi håber, at det munder ud i en endnu bedre betjening af vores medlemmer og gæster. Videoovervågning Gennem det forløbne år har vi været plaget af tyverier i medlemmernes bagskabe. Vi har derfor valgt at installere videoovervågning i bagrummet. Det betyder, at alle, der har sin gang i bagrummet, skal være bevidste om, at de bliver overvåget. Samtidig betyder det, at vi har mulighed for at gå tilbage på et bestemt tidspunkt og se, hvad der er foregået. Hvis der har været tyveri, så er det meget vigtigt at kunne indskrænke tidsrummet, hvor det er sket, så meget som muligt, så vi skal gennemse mindst muligt video. Vi håber, at overvågningen har en præventiv virkning, så vi undgår tyverier fremover. Helge Caspersen o


Hjertesag Et længe næret ønske blev opfyldt

d

a Tonni Solskov – formand for Hjerteforeningens lokalkomité for Greve/Solrød/Køge – i september kunne overrække Køge Golf Klubs formand Erik Lorentzen en hjertestarter. Baggrunden for donationen er den meget store aktivitet i Køge Golf Klub af ikke blot klubbens 1600 medlemmer, men også med ca. 4000 besøgende greenfeespillere. Donationen er muliggjort ved at Hjerteforeningen har modtaget et større beløb fra fonden ”Brand af 1848” der har sat Hjerteforeningen i stand til at opsætte i alt 16 hjertestartere forskellige steder i regionen. Med donationen fulgte i øvrigt et 3 timers kursus i livreddende førstehjælp for administrationen, greenkeepere, baneservice, gæsteservice samt pro. Klubbens ledelse har efterfølgende besluttet at supplere med kurser for yderligere 12 personer. Men selv uden et kursus skal man ikke holde sig tilbage hvis situationen – forhåbentlig ikke – skulle opstå. En hjertestarter er simpel at betjene og giver i øvrigt en verbal instruktion om betjeningen når den aktiveres. På hjemmesiden www.sikkert-liv.dk kan man f.eks. se en lille instruktionsvideo om betjeningen af den model, der er opsat i Køge Golf Klub. Hjertestarteren er opsat lige ved receptionen, altså et sted, hvor det er nemt at komme til den. Find din nærmeste hjertestarter. Når du ikke er i Køge Golf Klub er der også hjælp at hente. På Trygfondens hjemmeside www.hjertestarter.dk er der nemlig en oversigt over, hvor der er opsat hjertestartere. Og for nylig indgik TrygFonden et samarbejde med Rigshospitalets Alarmcentraler, hvilket betyder, at alarmcentralen har et overblik over, hvor de tilmeldte hjertestartere befinder sig, og hvornår

de er tilgængelige. Når en person ringer og melder et hjertestop, kan personalet på alarmcentralen med det

samme se, om der er en hjertestarter i nærheden, der kan anvendes i de første vigtige minutter, indtil ambulancen når frem. o

Oldtimers

O

ldtimers har fået nye medlemmer i udvalget og ser således ud til den kommende sæson: Formand Preben Alsly, kasserer Connie Leth. På turneringskontoret vil Bjarne Enoch, Knud Rasmussen, Niels Hansen og Torben Bressendorff sørge for holdsammensætning. Som suppleant vil Birthe Husbond klarer statistik på eclectic/slagspil og hulspil. Der er udarbejdet udkast til turneringsplan for den kommende sæson som ikke afviger væsentligt fra sidste år. Første turneringsdag forventes at blive onsdag d. 11. april 2012. Hold øje med hjemmesiden som vi fremover vil anvende til oplysninger og informationer. En stor tak til Magnus Jespersen for mange års tro tjeneste. Venlig hilsen Preben *

5


Klubmesterskaber 2011

K

lubmesterskaberne blev sidst i august måned også ramt af sæsonens ødelæggende skybrud. De første hold lørdag morgen nåede ud på ottende hul, da tordenvejr truede i horisonten, og spillet blev afbrudt og spillerne kom i sikkerhed i klubhuset. Den formiddag blev der sat rekord i antal lyn på en formiddag, så først kl. 14 var det elektriske uvejr trukket så langt nordpå, at man kunne overveje at genoptage spillet. Men banen var da så oversvømmet, at det hurtigt stod klart, at der ikke kunne spilles videre den dag. Der kom mere regn så søndagen måtte også afskrives. Vi var ikke den eneste klub, som måtte aflyse, adskillige sjællandske klubber måtte se sig om efter alternative spilledag. I Køge var der planlagt seniormesterskaber ugen efter, så løsningen blev at afvikle alle - og det vil sige 11 - mesterskaber på den første weekend i september. Her viste vejret sig heldigvis fra en bedre side, så alt spil blev afviklet efter planen. Som noget ny blev hulspilsmesterskaber spillet efter cups-system over hele sommeren. Her blev vinder af Damerække ikke uventet Christina Kuld, mens Herrerækken fik en ny ung mester - Frederik Larnkjær.

Damer 1. Christina Kuld 2. Katrine Oxfeldt 3. Mette Mølvig

Herrer 1. Flemming Cold 2. Thomas Schat 3. Morten Torngaard

Mid-age Damer 1. Annette Færch

Mid-age Herrer 1. Claus Rehr 2. Robert Hansen 3. Morten Evald Begyndere 1. Mogens Skyggelund 2. Daniel Skjold 3. Svend Faldbjerg

6


Junior Drenge 1. Adam Lloyd Davis 2. Ilya Yakimov 3. Viktor Larnkjær

Junior Piger 1. Stine Stenspil 2. Nikoline Radtleff

Senior Damer 1. Lene Noer 2. Pia Jespersen 3. Bodil Hemmingsen

Senior Herrer 1. Niels Østergaard 2. Jørgen Petersen 3. Ole Therkildsen

Veteran Damer 1. Gitte Glimø 2. Birthe Husbond 3. Connie Leth

Veteran Herrer 1. Arne Amtoft 2. Kenneth Lohman 3. Per Hamann

7


Vand - Vand - Vand / DRÆN – DRÆN – DRÆN Siden sidst

I

sidste nummer af klubbladet beskrev baneudvalget problemerne med vand og tilstanden af Sydbanens drænanlæg. I dette indlæg vil vi fortælle hvad der er sket på efterfølgende idet meget har ændret sig og ikke specielt til det bedre.

Vejret Regnvejret i 2011 har ikke været bedre end i 2010 – det har været meget værre – hvilket selvfølgelig forstærker problemerne med vand på banen. Regnvandsmængderne i mm i Køge : Måned Juli August September I alt

2010

2011 Normalt (40 år)

69

113

66

124

170

67

73

50

73

266

333

206

I 2011 var regnmængderne større en normalt og større end 2010, ligesom der har været flere skybrud med voldsomme regnmængder inden for kort tid (Skybrud er min. 25 mm regn på en time). Det meget vand har, kombineret med jordbundsforholdene og overbelastede offentlige vandløb, været den primære årsag til de store problemer vi har oplevet på banen i 2011. Man kan selvfølgelig håbe på at de 2 sidste år har været ”ekstreme” og at det måske ikke bliver så slemt fremover – men de fleste kyndige på vejrområdet er af den opfattelse at vi må forvente en stigning i antallet af heftige regnskyl grundet klimaforandringerne - og det er nok det vi skal forberede os på. Økonomiske konsekvenser Den megen regn især i juli og august 2011 har bevirket at Sydbanen har været lukket i flere perioder hvilket sammen med banens i øvrigt våde tilstand i eftersommeren har bevirket at klubbens green fee indtægter er faldet mærkbart i 2011. Det er i den forbindelse en ringe trøst at andre baner også har haft problemer, især ældre baner som vores, medens nyere baner med nyere og bedre fungerende drænsystemer har klaret sig bedre. Drænarbejder udført i 2010/2011 På baggrund af registreringer i efteråret 2010 blev 2 hårdt ramte områder med vandproblemer udvalgt til renovering og forbedring af drænanlægget. Det drejer sig om et område på hullerne hullerne 10, 18 og 9 samt på hul 13.

8

Disse projekter blev gennemført i vinteren 2010/2011. Det har i den efterfølgende golfsæson 2011 vist sig at der i de pågældende områder kun har været beskedne problemer på trods af de forøgede regnmængder i 2011. Det ser altså ud til at vi er på rette vej med drænprojekterne og der er således alt mulig grund til at tage fat på de øvrige problemområder. Men det er da også en meget lydhør bestyrelse som bakker baneudvalget op i arbejdet med de fortsatte drænplaner. Vandproblemer og Køge Kommune Som tidligere nævnt leder vi alt vores drænvand ud til 2 offentlige vandløb – Præstebækken og Tangmosebækken og det er Køge Kommune som har tilsynspligten med disse vandløb. På flere strækninger passere vandløbene ind over Sydbanen som åbne vandløb eller som rørlagte vandløb. I 2011 har der været flere perioder hvor disse vandløb har været overbelastet hvilket har været medvirkende årsag til vandproblemerne flere steder på banen bl.a. ved hul 12/16 og hul 4/5. Regnvandsbassiner Vi har derfor afholdt nogle møder med Køge Kommune som erkender at der er problemer med overbelastning af de offentlige vandløb – dels på grund af regnmængderne, men også fordi der fra anden side er ledt mere vand til vandløbene end tidligere. Kommunen har derfor igangsat udførelse

af en række regnvandsbassiner som ved store regnmængder skal tilbageholde vandet så vandløbene ikke bliver overbelastet. Der udføres 3 regnvandsbassiner som vil påvirke de vandløb som vi udleder til. Et bassin i Herfølge blev taget i brug primo 2011 og 2 bassiner på h.h.v . Præstebækken og Tangmosebækken er under udførelse og tages i brug omkring årsskiftet 2011 / 2012. De offentlige vandløb fremover Der er ingen tvivl om at de 3 regnvandsbassiner fra 2012 vil medføre en lavere belastninger af de vandløb hvortil vi leder vort drænvand, men om det er nok kan tiden kun vise. Køge Kommune har tillige igangsat en efterkalkulation af de samlede vandløb for at se om yderligere tiltag kan blive nødvendig. Der kan blive tale om flere regnvandsbassiner eller udvidelse af strækninger på vandløbene herunder de rørlagte strækninger. De første resultater af kommunes undersøgelser skulle foreligge medio november 2011 hvorefter vi er lovet en orientering. Problemområderne på Sydbanen Igennem 2011 har baneudvalget sammen med green keeperne foretaget en lang række registreringer af drænforholdene på Sydbanen herunder registrering af områder med gentagende vandproblemer samt udmåling af diverse ledninger og brønde. Vi har tillige haft assistance af landmåler til måling af koter for brønde og ledninger. Alt sammen nødvendigt for at have troværdige oplysninger til brug ved det forsatte projektarbej-


de for genopretning af banens drænanlæg. Ud fra de foretagne observationer og målinger har baneudvalget og bestyrelsen besluttet at der udarbejdes forbedringsprojekter for 5 områder på Sydbanen med henblik på prisindhentning og efterfølgende vurdering af hvad der er råd til at udført i 2011og 2012. Der er tale om følgende områder på Sydbanen – nævnt i prioriteringsrækkefølge: 1. Områder på hul 12 og 16 2. Områder på hul 4 og 5 3. Områder på hul 15 4. Områder omkring green på hul 5 og 7 5. Hovedledning for dræn over hul 9 Projekterne generelt Baneudvalget har således udarbejdet projektmateriale for de nævnte områder. Arbejderne er opdelt på 2 entrepriser og blev ultimo oktober 2011 sendt til prisindhentning hos entreprenørerne. Baneudvalget forventer at kunne indstille et budgetforslag til bestyrelsen primo november 2011 hvorefter der tages stilling til hvad klubben har råd til at udføre i vinterperioden 2011 / 2012. Udførelsen af drænarbejderne skal udføres uden for golfsæsonen , hvilket selvfølgelig kan give nogle praktiske og økonomiske udfordringer , men arbejderne vil være så omfattende at de ikke kan udføres i sæsonen.

Projekt for hul 12 og 16 Projektet omfatter udskiftning af drænhovedledning samt etablering af nyt drænanlæg på et område af de 2 hullers fair way i alt ca. 15.000 m². Der har i områderne været tilbagevendende problemer med omfattende vand på banen. Vandet er opstået på grund af terrænforhopld og manglende dræn i området og fordi der sker et tilbageløb fra det offentlige vandløb når dette overbelastes Det nye drænanlæg udføres med udløb til de eksisterende søer mellem hul 12 og 13. Søerne skal således, i efteråret når regnen kommer, fungere som internt regnvandsbassin og udløbet fra søerne til det offentlige vandløb

sikres med en tilbageløbsventil således at der først sendes vand fra søerne ud i vandløbet når belastningen i vandløbet er faldet. Projekt for hul 4 og 5 Projektet omfatter etablering af nyt drænanlæg på et område af de 2 hullers fair way i alt ca. 20.000 m². Der har i områderne været tilbagevendende problemer med omfattende vand på banen især på hul 5. Vandet er opstået på grund af terrænforholdene og manglende dræn i området og fordi der ved overbelastning af det offentlige vandløb sker oversvømmelse. Det nye drænanlæg udføres med udløb til de eksisterende sø ved hul 1/2. Søen skal således, i efteråret når regnen kommer, fungere som internt regnvandsbassin og udløbet fra søerne til det offentlige vandløb sikres med en tilbageløbsventil således at der først sendes vand fra søerne ud i vandløbet når belastningen i vandløbet er faldet. Det eksisterende sø er imidlertid for lille til at optage en tilstrækkelig vandmængde og skal derfor udvides til det dobbelte. For at det kan lade sig gøre er det nødvendigt at omlægge spildevandsledninger og sprinklerhovedledning inden søen graves ud. Projekt for hul 15 Projektet omfatter etablering af en række nedsivningsbrønde placeret i lavpunkter af fair way hvor der har været sporadiske vandansamlinger. Brøndene forsynes med riste for bortledning af overfladevand. Brøndene fungerer ved at vandet som løber i dem efterfølgende siver ud i jorden. Hvis det viser sig at nedsivningsbrønde ikke er tilstrækkeligt til at fjerne vandet, må der efterfølgende etableres en drænledning i kanten af fair way mod Billesborgvej, ledningen tilsluttes nedsivningsbrøndene som overløb og den nye ledning tilsluttes eksisterende brønd i skel mod Billesborgvej. Projekt for greens ved hul 5 og 7 Områderne omkring de 2 greens er ofte våde og noget ”smattet”. Der er etableret dræn for nogle år siden, men tilsyneladende i utilstrækkeligt omfang. Det foreslås at der etableres yderligere dræn omkring de 2 greens og af dræn fra bunkers også tilsluttes. Hovedledning over hul 9 En af Sydbanens gamle drænhovedledninger går fra brønd på fair way hul 2 over hul 9 til

søen bag hul 1. Ledningen var planlagt udskiftet som en del af projekterne for 2010 / 2011, men det lykkedes ved opgravning og placering af en ekstra brønd at få genetableret det nødvendige flow i ledningen. Det har i 2011 imidlertid vist sig at der stadig er problemer med gennemstrømningen i ledningen hvorfor en ny verificering af ledningens tilstand foreslås da dens funktion er vital for en stor del af det drænarbejde der blev udført i 2010 / 2011.. Der foreslås en fornyet prøvegravning og placering af endnu en ny brønd hvorfra en TV inspektion af hele ledningsstrækningen er muligt. TV inspektionen skal derefter vise om yderligere indgreb / omlægning er nødvendige. Verti-drain Verti-drain er en behandlingsmetode af jorden især på de klippede fair ways. Behandlingen kan sammenlignes med prikning af greens blot er der tale om en mere dybdegående behandling af jorden for at bryde den op og lufte græssets rodnet så dette bliver stærkere og bedre kan modtage gødning, topdressing og eftersåning. Metoder har imidlertid også en dræneffekt på de jordbundsforhold vi har på Sydbanen. Vores jord indeholder meget ler som gør vandgennemtrængningen vanskelig og ved at løsne jorden og efterfølgende topdresse med sand / grus vil man undgå at få ”sæbeagtige” overflader som efter større regnmængder er til stede – især i de områder hvor der er ældre eller ingen dræning. Verti-drain har ikke været anvendt tidligere på banen, men baneudvalget anbefaler at en behandling af alle fair ways foretages en til 2 gange årligt med en efterfølgende spredning af sand / grus mindst en gang om året. Afslutning Omfanget af de drænarbejder der bliver udført i den kommende vinter vil afhænge af de indkomne priser for udførelse af de 5 projektområder sammenholdt med den økonomi der kan afsættet i det kommende budget for 2012. Såfremt der ikke bliver råd til alle projekter/arbejder må resten tages op for budgettet 2013. Leif Bagger Hansen o

9


På banen

Ø

V, hvor har det dog været en problemfyldt golfsæson. Ja, det var jo ikke fordi det begyndte så dårligt. Vi åbnede en Sydbane i april, som stod rigtig pænt. Ret hurtigt fik vi gode varmegrader og dermed gang i græsset. Vi glædede os til en sæson, hvor ”regnguderne” forhåbentligt ikke var så gavmilde som i 2010. Men der skulle kun gå 3 måneder før der blev åbnet for sluserne. Lørdag den 2. juli blev København og omegn ramt af et overordentligt voldsomt skybrud, der medførte omfattende vandskader på veje og bygninger. Hvis man medtager regnen fra den varmfront der passerede landet tidligere på dagen, kom der op mod 150 millimeter regn i området som det højest målte. Hvor meget Køge Golf Klub fik tildelt vides ikke med sikkerhed, men det lagde grunden til de senere problemer. I juli måned modtog vi 113 mm, i august måned 170 mm og september mere nådigt med 92mm regn (landsgennemsnit). Normalen for de 3 måneder er 66,67 og 73 mm. Oven i hatten var det voldsomme regnskyl, som belastede 90 procent af de danske golfbaner. Det besværliggjorde i høj grad arbejdet med klipning af banen, for enten kørte maskinerne fast eller græsset blev på det nærmeste lagt ned, så det alt i alt medførte et dårligt klipperesultat. I de korte perioder, hvor banen tørrede op, blev der klippet på livet løs, men græsset voksede faktisk hurtigere end nogensinde. Vi havde de største problemer med høj rough, og det er der bare ingen golfspillere, som holder af. På grund af en stor arbejdsindsats fik vi efterhånden styr på græsset, og klubmesterskaberne blev endelig afviklet på en god bane. I oktober måned blev det så muligt at påbegynde prop prikning og topdress af vore greens på Sydbanen. Det kan være et arbejde, som er irriterende for golfspilleren, men det er helt afgø-

rende at gennemføre denne pleje af gamle jordgreens. Greenkeeperne har, som tidligere nævnt, haft en svær sæson. Bestyrelse og baneudvalg har valgt at fortsætte med Sean Jensen, Steen Hansen og Martin Thorsen som kollektiv ledelse, og som sparringspartner har vi indgået en samarbejdsaftale med Per Gundtoft, som er en kendt og særdeles erfaren greenkeeper. 2012 bliver året, hvor det skal bevises at være en god ide. Til hjælp i sæsonen vil der være yderligere 3 med- Nyt teested på 2. hul er tilsået og græsset kommer fint. hjælpere, så hvis vejrguder- Siderne bliver tilsået til foråret, når jorden har sat sig og ne kommer lidt på vores side, tørret op, så den kan bearbejdes. har vi forventninger om en Nordbane som den er, flytter driving-range rigtig god golfbane næste år. For at modstå fremtidens klima forandrin- mod højre, laver short game træningsområde ger påbegyndte vi sidste år at realisere en om- på den nuværende driving-range, og bruger resten af jorden til en 6-9 hullers par tre bane. fattende dræningsplan. Andet sted i klubbladet Vi har dog planer om, at flytte 9. huls teehar Leif Bagger-Hansen et indlæg om dette. sted på Nordbanen. Taget på maskin-og bagVi arbejder også med en investeringsplan for nye maskiner. Størstedelen af vores nuvæ- rumsbygning bliver stadig ramt af bolde med det resultat, at tagplader skal skiftes ud. Det rende maskinpark har jo en del år på bagen, og bliver i længden en rimelig kostbar affære, og med stor slitage kommer der efterhånden større det kan ingen være tjent med. Vi forventer at reparations udgifter og desværre også dårligere forkorte hullet med ca. 10 meter og samtidig klipperesultater. Såfremt vi skal være med i forreste række blandt golfbanerne på Sjælland, rykke det til venstre. Der skal så gøres plads i hegnet ind mod greenkeeper gården, og selve skal vi også have en tidssvarende maskinpark. teestedet får en ca. 10-15 graders drejning mod Planerne omkring Nordbaneudvidelsen er for øjeblikket genstand for nye vurderinger. højre. Da vi satser på at holde Sydbanen åben så Selvom klubben har en god økonomi, er der jo længe som muligt, håber vi alle vore medlemgrænser for, hvor store engagementer vi kan mer vil udvise omsorg for banens tilstand. I det påtage os. kølige efterår, hvor græsset ikke længere er i Der har været nye ideer fremme omkring kraftig vækst, vil uoprettede nedslagsmærker brugen af den tilkøbte jord, og noget peger danne et glimrende grundlag for import af de hen imod, at vi fastholder den nuværende svampesporer, som et par golfsko slæber med ind på green. Hvis vi ønsker at åbne golfbanen i 2012 uden unødigt slid på greens og fairways, så bør vi alle oprette nedslagsmærker, lægge opslået tørv på plads samt undgå unødvendige skader ved prøvesving på teestederne. Baneudvalget o

Frost på greens - spil forbudt!

10


Medlemsmøde

D

en 25. oktober havde klubben indkaldt til et medlemsmøde om aftenen, hvor der skulle orienteres om de ting, der p.t. arbejdes på i bestyrelsen. Formand Erik Lorentzen bød velkommen og fortalte bl. a. om at man i løbet af vinteren vil se på tilgængeligheden på banen. Bestillingstiderne, som nu kun er tre pr. time kunne måske få andre intervaller, og ugedagsklubbernes udnyttelse af tiderne skal forsøges optimeret. Klubben har haft problemer med telefon og internetadgang, men har nu udskiftet IT-udstyr på flere fronter, så der ses frem til bedre stabilitet på klubbens anlæg. Ole Therkildsen fortalte herefter om en vanskelig sæson på banen med store ændringer i greenkeeperstaben og så de store problemer med vand på banen. Det ledte selvfølgelig over til Leif BaggerHansens indlæg om drænprojekter - dels sidste vinters vellykkede projekt og dels planer for

Til sidst var der lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen.

Der blev udtrykt utilfredshed med at begge baner nogle dage havde været lukket af arrangementer samtidig - det vil blive undersøgt og forsøgt undgået fremover. Et medlem var ked af klubmesterskaberne ikke var åbne for højere handicaps. Det er dog nødvendigt med en deltagerbegrænsning på den ene eller den anden måde, og der er faktisk i øjeblikket 11 mesterskaber i klubben, så det er jo ikke så sært at hele anlægget må lukkes, når vejret tvinger til at afvikle alt på en weekend. Der var mange indlæg og meninger om restauranten, da der skal findes ny forpagter, da de nuværende har valgt at stoppe efter blot et år. Ud over gode råd om forpagtningsafgift og indretning af lokalet kunne bestyrelsen konstatere, at det er et emne, der optager medlemmerne meget. ST o

kommende vinter. Læs mere udførligt om disse projekter andetsteds i bladet. Herefter redegjorde kasserer Søren Pingel for klubbens økonomi lige nu. Krisen kradser i samfundet og i mange golfklubber. Køge Golf Klub kan da også konstatere, at der pr. 30. september savnes nogle hundrede tusinde kroner i indtægter, primært manglende greenfee, som naturligt nok kan tilskrives en elendig vejrsituation med mange lukkedage. Alligevel kunne Søren berolige forsamlingen med budskabet om et pænt forventet nettooverskud i 2011 og et budgetteret overskud for 2012 på den gode side af en halv mio. Ligeledes kan klubben glæde sig over en rigelig likviditet for den planlagte aktivitet. Ove Poulsen redegjorde for medlemsudviklingen i det forløbne år, hvor de nye fleksmedlemskaber naturligvis har været en joker i mange klubbers budgetter. Hvordan det er gået for Køge Golf Klub kan ses andetsteds i bladet.

11


Succes for Køge Golf Klubs juniorer

I

løbet af 2011 har 12 af KøGKs juniorer deltaget i Junior Distrikts Tour (JDT), som er en turnering, hvor der er deltagere fra 30 klubber fra Distrikt 5, der dækker Sjælland (uden København og Nordsjælland), Møn, Lolland og Falster. I alt var der 150 tilmeldte til turneringen. JDT afvikles over 4 afdelinger og i 3 rækker – U14, U16 og U19. Efter de 4 afdelinger kvalificerer de 8 bedste fra hver række sig til en finalerunde, som hedder Mini SuperCup for U14 og SuperCup for U16 og U19. Mini SuperCup’en er en turnering, hvor der på 1 dag spilles 8 singler mod ”de 8 bedste” fra samme turnering i Distrikt 4, hvilket er klubber fra København, Nordsjælland og Bornholm. Turneringen afvikles skiftevis i Distrikt 4 og Distrikt 5. I 2011 var det i Distrikt 4, og der blev spillet i Dragør Golfklub. I denne turnering var KøGK repræsenteret med 2 deltagere, Oliver Nybo Holm og Sander Madsen, som begge vandt deres match, og de var dermed stærkt medvirkende til den samlede sejr som Distrikt 5 tog (igen). Sejrsfoto af de 8 seje drenge og leder.

fik en klar 1. plads og samlet set fik Distrikt 5 1. pladsen. I 2012 bliver SuperCup’en afviklet i Distrikt 5, og KøGK har æren af at lægge bane til på finaledagen, som er onsdag d. 17. oktober

U16 holdet og ledere 2012 (uge 42). Billeder fra turneringerne kan ses på www. distrikt-5.dk

U19 holdet og ledere SuperCup’en er en større turnering som spilles over 3 dage med deltagere fra alle 5 distrikter i Danmark. I 2011 blev turneringen spillet i Distrikt 1, som dækker Nordjylland (Fra Mariager over Hobro, Viborg, Skive, Lemvig og opad). Der bliver spillet på 3 forskellige baner over de 3 dage. I år var det Hirtshals, Sindal og Hjørring. På første dagen spilles der Foursome, på anden dagen spilles der Four-ball Best-ball og på tredje dagen spilles der singler. Alle dage er det hulspil. I SuperCup’en havde vi 4 spillere med fra KøGK – Mikkel B. Sørensen, Magnus Baagø og Lasse Strunge i U16 og Stine Stenspil i U19 - kvalificeret sig ud af de i alt 16 spillere. Desværre måtte Stine melde afbud til SuperCup’en, men de 3 gutter var stærkt medvirkende til at Distrikt 5 fik en 2. plads i U16 med samme pointantal som nr. 1. U19 holdet

12

Ny formand for Ungdomsudvalget i Køge Golf Klub Efter flere år på posten som formand for Ungdomsudvalget har Karsten Baagø valgt at trække sig tilbage. Vi siger tak til Karsten for en stor indsats til glæde for klubbens ungdom gennem årene. Det bliver Thomas Radtleff, 38 år og ansat hos Brdr. Klee, der efterfølger Karsten som ny formand. Thomas med familie (hustru og 2 døtre) er nye medlemmer i KøGK fra i år. Thomas er samtidig tilknyttet DGU som frivillig, og her har han et tæt samarbejde med DGU på junior- og ungdomsområdet. Gennem dette arbejde har KøGK’s med-

lemmer af Ungdomsudvalget lært Thomas at kende, og de har løbende præpareret Thomas for et klubskifte og et aktivt arbejde i udvalget. Vi glæder os til samarbejdet med Thomas.


Nye muligheder i køge Golf Klub

I

disse år arbejder vi ihærdigt på at optimere tilgængelighed og benyttelse af vores baneanlæg, og samtidig sikre bedst mulig ”value for money” for vores medlemmer med forskellige medlemskaber efter behov hos den enkelte. Selvom vi ofte hører det modsatte, så er realiteterne, at vores baneanlæg ikke er særligt hårdt belagt bortset fra de mest attraktive tidspunkter. Kunsten er derfor at sikre en bedre udnyttelse og tilgængelighed af vores baner. De nye medlemskaber har været medvirkende til, at medlemstilgangen helt overvejende foregår via Nordbanen, samtidig med at medlemstallet for fuldtidsmedlemmer er støt faldende. I bestræbelserne på at jævne belastningerne ud ser vi på begrebet Yield Management, som kendes fra andre brancher (fly, hoteller m.v.). Det betyder differentieret greenfeebetaling i forhold til belastning på banen efter sæson, ugedage, tidspunkter på dagen o.s.v. På denne måde tilskyndes greenfee spillere til at vælge ydertider til lavere pris. Vores deltagelse i ”Golf ved Køge” øger ligeledes den samlede tilgængelighed til at kunne spille golf på 4 baner. Her er der adgang til banerne alle dage, dog først efter kl. 13 fredag, lørdag og søndag.

Rabatbølgen skyller ind over alle landets golfklubber og truer i realiteten mange klubbers økonomi. I Køge Golf Klub forsøger vi hele tiden at afbalancere situationen, så vi ikke belaster vores anlæg for hårdt til rabatpriser. Derfor har vi et ufravigeligt princip om, at vi ikke giver ”rabat på rabat”. Det betyder bl.a., at medlemmer under den ny kategori: ”greenfee medlem med DGU-kort” skal betale fuld greenfee ved spil på vores baner uanset, om de går i bold med et andet medlem. Som noget nyt har vi tilmeldt os: Teetime Kortet, der følger reglerne for ”Golf ved Køge” og fungerer ligesom Golfhæftet, alene med den forskel, at Teetime Kortet kun kan erhverves af fuldtidsmedlemmer. Golfhæftet kan også købes af fleksmedlemmer, men i Køge Golf Klub modtager vi kun Golfhæftet fra fuldtidsmedlemmer og kun på hverdage. Du kan læse mere om Teetime Kortet på www.teetime.dk. Det koster kr. 149,- at blive medlem af Club Teetime, og for yderligere kr. 300 kan du få Teetime Kortet. Som medlemsklub af Teetime Kortet opnår Køge Golf Klubs medlemmer samme rabatmuligheder som medlemmer af Club Teetime for så vidt angår køb

På tidsbestillingen kan differentierede greenfeesatser vises for hver tid af bøger, dvd, spil og andet (shop: bøger/dvd/ spil). Det betyder stort set priser til indkøbspris. Rabataftalerne med vores ERFA-klubber er fortsat gældende og det samme gælder gæsteordningen i bold med en gæst, men alt sammen kun for fuldtidsmedlemmer. Juniorordningen, hvor op til 3 juniorer kan spille gratis sammen med en voksen til fuld betaling er ligeledes gældende. o Helge Caspersen

Ædle råstoffer til en ædel sport! NCC Roads leverer de fi neste råstoffer direkte fra den danske undergrund, hvad enten det drejer sig om sand til bunkers, topdressing til greens eller stigrus/stenmel til golfbanens stier. Alle produkter leveres fra vore egne søpladser eller grusgrave. Smukke søer eller vandløb, der bryder fairwayens grønne fl ade, er visuelle topscorere hos de fl este golfnydere. En vandtæt og holdbar løsning er NCC’s Dantonit fra Tåsinge, der er 100 % naturmateriale. Læs mere på www.dantonit.dk

Find din lokale afdeling på www.raastoffer.dk og www.dantonit.dk eller kontakt NCC Roads på tlf. 79 96 23 23

13


DK-Turneringen 2011 Tilfredsstillende sæson for eliten med flere glæder end skuffelser

S

idste runde af Danmarksturneringen bød på både spænding, dramatik, glæder og en enkelt skuffelse. Lørdag den 6. august havde alle holdene hjemmebane, hvor Køge Golf Klubs anlæg præsenterede sig flot i smukt sommervejr. Dagens helt store glædelige overraskelse var seniorholdets (damer over 50, herre over 55) sejr i 2. division på 8-4 over Gilleleje. Da de nærmeste rivaler fra Simon’s satte point til, blev Køge vinder af sin pulje, og skulle dermed spille om oprykning til 1. division den 10. september. Søndag spillede Køge i øvrigt på udebane igen uafgjort mod Simon’s og forblev derved ubesejret i 2011. Dette ændrede sig desværre med oprykningsmatchen mod

Hjortespring på Hørsholms bane. Her måtte Køgeholdet rejse hjem med et gedigent ”æg” på bogen. Så vi må vente med oprykningen til næste – og forhåbentligt – lige så flotte sæson. Herrernes 1. hold i 2. division mødte lokalrivalerne fra Harekær og vandt komfortabelt 13-5, mens andetholdet i 3. division vandt 9-5 over Næstved. På damesiden tabte 1. holdet i 1. division 2-7 mod puljens suveræne vinder Holbæk. Dermed var holdet i farezonen for nedrykning og søndagens udematch ville afgøre ikke blot førsteholdets skæbne, men også andetholdets, der spiller i 2. division. I tilfælde af førsteholdets nedrykning ville dette betyde at andetholdet uanset egne resultater ville blive rykket ud

14

af 2. division. Andetholdet, som sidste år spillede sig op i 2. division, vandt en kneben 5-4 sejr over Sydsjælland. Søndagens matcher på udebane var derfor afgørende og imødeset med stor spænding. Herrernes førstehold mødte CGC i silende regn og modstanderne kunne holde frokostpause med en 4-2 føring. Eftermiddagen bød på opklaring og solskin og det satte gang i Køgespillernes kampmod i de afgørende singles, og det endte med blot en enkelt tabt, to delt og tre vundne, så Køge vandt 10-8 og dermed puljen og retten til at spille om oprykning til 1. division den 10. september. Det er specielt tilfredsstillende idet holdet de tre forgående år har været så tæt ved, og mistet puljesejren i allersidste kamp. Desværre blev det ikke til oprykning i 2011. Oprykningsmatchen mod Asserbo på Hørsholms bane så ellers indledningsvis ud til Køges fordel, idet Køge efter formiddagens foursomes var foran med en enklet, men da Asserbo vandt fire ud af 6 singles måtte Køgeholdet vinke farvel til oprykningen. Også damernes førstehold var i kamp mod CGC. Og her blev spændingen holdt ved lige til de sidste huller i de to sidste singles. Efter at have været 4 oppe var 2. singlen , som blev spillet af Cecilie Lund, ved hul 16 kun 1 oppe og her skulle Cecilie slå et håbløst bunker-

slag med bolden halvt begravet i sandet. Men Cecilie slog ”drømmeslaget” op til helt tæt på pinden, vandt hullet, rystede modstanderen og lagde derved grundlaget for sejren. Og så afhang det hele af den sidste single, som blev spillet af Katrine Oxfeldt, som efter 14 huller var 2 nede. Men Katrine havde viljestyrken og vandt de to følgende huller så matchen var lige frem til det afgørende 18. hul. Med et godt putt sikrede Katrine sig sejren og dermed ikke kun holdets forbliven i første division men også andetholdets forbliven i 2. division. Herrernes 2. hold havde en rigtig dårlig dag mod Albertslund og må med nederlag på 6-8 rykke ud af 3. division. Alt i alt en blandet men alligevel tilfredsstillende sæson. CS o

Seneste nyt Køges Veteran hold fik pludselig mulighed for at spille om oprykning til DGU’s Veteran 1. div. Grunden var, at Søllerød trak sig fra divisionen. Regionsgolf Øst besluttede, at de to hold, som havde vundet alle sine matcher i de indledende runder, skulle spille en afgørende match om oprykningen. Foruden Køge var det Hornbæk. Der blev givet 14 dage til at afvikle matchen. Det blev aftalt mellem Hornbæk og Køge at matchen skulle spilles 12. nov. Regionsgolf Øst besluttede, at matchen skulle spilles på neutral bane og banen skulle være Midtsjællands. Banen var trods årstiden i god stand. Det er en bane i et ret kuperet terræn, som Køge spillere ikke er vandt til. Holdene havde stort besvær med finde en dato, hvor begge hold kunne stille med en dame single. Derfor var det forhånd aftalt, at denne match blev delt med 1 point til begge hold. Resten af matcherne blev vundet af Køge. Derfor blev Køge samlet vinder med 9-1. Ergo - Køges veteran hold deltager i DGU’s 1. division i 2012. Køges hold var i singles Kennith Lohmann, Jørgen Sparre, Jørgen Eskildsen ogMixed foursome Gitte Glimø og Per Hamann. Holdkaptajn var Arne Amtoft. Stort tillykke til holdet! ***


Ægteskabsturneringen 2011

D

en ultimative test på partnerskabers holdbarhed – Ægteskabsturneringen – havde også i 2011 stor tilslutning. 45 par var tilmeldt og under Sonja og Jan Vidgrens kompetente ledelse blev turneringen gennemført i 4 rækker med i alt 8 puljer. Selvom vejret også for ægteskabsmatcherne blev en komplicerende faktor, lykkedes det alligevel for deltagerne i løbet af sæsonen at få afviklet de i alt 214 matcher inden vinderne på finaledagen den 24. september kunne få trofæerne overrakt af sponsoren Jacob Hansen fra Spar Vejs Ende Købmanden. Vinder af A-rækken blev Birgitte og Heini Schärer, B-rækken blev vundet af Gitte og Erik Glimø, C-rækkens vindere var Marianne Bergholdt og Dennis Larsen og endelig blev D-rækken vundet af Hanne og Sven Kläning. o

A-række

B-Række

C-række

D-række

TLP Golf

Danmarks bedste søbolde Kvalitetsbolde til prisen Solrød Strand Mobil 4089 1231 www.tlpgolf.dk

15


Erhvervsklubben Flemming Boje Jørgensen

FIN UDVIKLING I KØGE GOLF ERHVERVSKLUB

K

øge Golf Erhvervsklub – kaldet Erhvervsklubben – har fortsat den gode udvikling i sit 2. leveår. Med en tilvækst på 20 nye medlemmer har klubben nu 48 eksterne medlemmer. Det er fortsat en tilfredsstillende udvikling, som vi håber og tror på kan fortsætte i 2012. Konceptet med at mødes om golf, erhverv og networking fire gange i løbet af året er videreført og fungerer tilfredsstillende. Idéen med at tiltrække medlemmer fra andre klubber virker også tilfredsstillende, idet 13 af 48 medlemmer kommer fra andre klubber. Vi har igen i år været begunstiget med flotte sponsorpræmier til de enkelte matcher, ligesom klubben har udstedt en flot præmie til all over vinderen. Præmiesponsorer har været Addere Revision statsautoriseret revisionspartnerselskab(2 gange), Stena averhoff+co. og Nykredit Center Greve Erhverv. I et tæt opløb mellem Bo Brinkmann og Flemming Boje Jørgensen satte Flemming

trumf på i finalerunden med en runde på 43 points, som skaffede ham den samlede sejr. Ved 3 af arrangementerne har vi haft eksterne foredragsholdere som hver især har været meget interessante. Ved første arrangement havde vi besøg af livsanalytikeren Jørgen Duus, som også deltog i golfen og var så ubeskeden at løbe med 1. pladsen!! Ved de 2 sidste arrangementer havde vi besøg af henholdsvis det konservative byrådsmedlem Flemming Christensen og Villy Eenberg, der er indehaver af teambuildingfirmaet Outfitter Kompagniet og vinder af Robinson i 2009. Villy er samtidig blevet medlem af golfklubben og af Erhvervsklubben. Ved vort 2. møde underholdt vi os selv med networking. Det har vist sig også at være meget spændende at høre om hinanden og lære hinanden bedre at kende. Erhvervsklubben har vist sin berettigelse, og vi tror på en fortsat udvikling af klubben, når vi slår dørene op til en ny sæson den 18. maj 2012.

Har du lyst til at høre mere om Erhvervsklubben, så er du velkommen til at deltage som gæst eller til at melde dig ind i klubben. Vi ønsker en god vintersæson og ser frem til en ny sæson med spænding, udtaler manager Helge Caspersen. o

Landsfinalen i Fredericia

D

et føltes næsten som at miste et put til flere millioner, da afgørelsen om dette års mesterskab i regionsgolfen for veteran C blev spillet på Fredericia Golf Clubs bane. I en utrolig tæt og jævnbyrdig match mod holdet fra Brønderslev kunne holdkaptajnen kun se til, da holdets anden single på hul 18 mistede puttet for en sejr, efter at have gået 3 under banens par i 69 slag! En utrolig og fantastisk flot runde på en bane som absolut ikke var egnet til golfspil, men dog med oplæg through the green. Holdet har i sæsonen vist, at 2. pladsen ved sidste års Sjællandsmesterskab og som i år blev fulgt op med sejr ved samme mesterskab ikke var nogen tilfældighed. Sejren glippede nok ikke alene ved dette ene put, men lidt før for holdet, da resultatet blev et knebent 6-5 nederlag. Preben Alsly o

16


Har du en bank, der stiller dig stærkere? Book et møde med en af vores 20 privatrådgivere og se, hvordan du kan komme til at stå stærkere”. Claus Sørensen Filialdirektør

Vi tror på, at du står stærkere, når den bank, du møder, er enkel og engageret i dit liv. For at du kan stå stærkere, siger vi tingene, som de er, og gør det enkelt for dig at bruge os i hverdagen. Og vi engagerer os i dine planer, så du er klædt på til at træffe de rigtige beslutninger og nå dine mål. Book et møde med en af vores 20 privatrådgivere og hør mere om, hvordan du kan stå stærkere med Danske Bank. Køge Afdeling Brogade 3, 4600 Køge Telefon 45 12 08 00

17


Medlemssituationen Fra ide til virkelighed

I

efteråret 2007 begyndte en debat i bestyrelsen omkring medlemssituationen. Udgangspunktet var, om vi udnyttede vort baneanlæg optimalt eller om der var muligheder, der ikke var udnyttet. I løbet af de første måneder i 2008 blev vi enige om, at primært Nordbanen ikke blev benyttet i det omfang, det var muligt. Vi kunne samtidig konstatere, at en del ældre medlemmer meldte sig ud, fordi de ikke længere var i stand til at spille 18 huller på Sydbanen. Derfor besluttede vi, at indføre et Nordbanemedlemsskab med DGU kort, hvor prisen skulle være væsentlig lavere. I løbet af 2008 fik vi 74 medlemmer på Nordbanen, og alle i klubben synes, at det var en god løsning. Som ofte før nævnt ingen roser uden torne og heller ikke i dette tilfælde. Vi fik i efteråret 2008 et brev fra DGU, der orienterede os om, at en anden klub havde klaget over Nordbanemedlemsskabet med DGU kort. Iflg. DGU’s regler var det ikke lovligt, og de bad os om at inddrage Nordbanemedlemmernes DGU kort, hvilket vi protesterede mod, og samtidig anmodede vi om at få en dispensation eller en forsøgsordning om nye medlemsformer. DGU’s bestyrelse mente ikke de kunne imødekomme os, men forslog at vi fremsatte et forslag til repræsentantskabsmødet i marts 2009 om tilladelse til et Nordbanemedlemsskab. På repræsentantskabsmødet faldt forslaget, men sejren kom i hus, da man samtidig besluttede at nedsætte et udvalg, der skulle arbejde med nye medlemsformer og fremsætte et forslag til repræsentantskabsmødet i 2010. Vi fik plads i udvalget og kunne glæde os over, at det

endelige forslag ikke kun imødekom vort ønske, men åbnede op for andre nye medlemsformer. Forslaget blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2010 gældende fra 1. januar 2011, hvor vi nu for alvor kunne komme i gang med at tiltrække medlemmer til Nordbanen. Aktivitet plus 100 I forårsnummeret af klubbladet skrev jeg en artikel omkring dette emne og nævnte alle de aktiviteter, som vi havde besluttet at gennemføre med støtte fra DGU. Det har været en meget positiv oplevelse, at se den entusiasme, som mange medlemmer har kastet sig ud i dette arbejde med. Begynderudvalget og holdkaptajner har haft hænderne fulde i Golfskolen og Mandagsklubben, men alle har gennemført opgaverne med godt humør, så de nye medlemmer har fået et positivt indtryk af klubben. Hvordan gik det så med aktivitet + 100, hvor vi som mål havde en nettotilgang på 100 nye medlemmer.? De seneste opdateringer melder om, at vi i indeværende år har nået en nettotilgang på 96, så vi er tæt på, at realisere et mål, hvor ”overliggeren var sat højt”. I forårsnummeret skrev jeg at ”Hovedhjørnestenen i Aktivitet Plus 100 er involvering af vore egne medlemmer”. Vi må sige, at mange medlemmer har grebet ansvaret og gennem aktiv indsats været med til, at vi som klub har udført en enestående indsats i et golfmarked, der på mange måder er presset. Vi skal dog ikke hvile på laurbærrene, så forberedelserne til næste års indsats i ”Plus 100 i 2012” er allerede i gang, og vi forventer endnu et flot resultat.

Situationen i dag Som nævnt har vi i 2011 fået en medlemstilgang på netto ca. 100, og det er sket på Nordbanen, idet antal medlemmer på Sydbanen total set er det samme i dag, som det har været i de seneste år. Der er ingen tvivl om, at den generelle tendens indenfor landets golfklubber er, at medlemmerne i den enkelte golfklub i et vist omfang søger mod billigere medlemskaber, og det har vi nu imødekommet i forbindelse med indførsel af Nordbanemedlemsskab, Ungsenior og flexmedlemsskab, så også på det punkt er vi med i udviklingen. På grund af denne udvikling mod billigere medlemskaber er der i sig selv et behov for en nettotilgang af nye medlemmer for at fastholde det samme indtægtsgrundlag. Tak for i år Til sidst vil jeg sige, at 2011 har været et spændende år, men den gode nyhed er, at 2012 bliver endnu mere spændende for golfsporten i almindelighed og Køge Golf Klub i særdeleshed. Tak til alle for indsatsen i 2011 og på gensyn i 2012 til endnu et stort år for Køge Golf Klub. Ove Poulsen o

Talentudvikling i Køge Golf Klub

V

i er godt i gang med at udvikle dygtige og ambitiøse golfspillere via vores Talenthold. Køge Golf Klub har i alle sammenhænge god grund til en vis stolthed, da vi er stærkt repræsenteret i DGU’s landsdækkende turneringer; JDT, Juniorholdturnering, Short Games, Ranglister og Talentkurser. Talentgruppen udgør på nuværende tidspunkt 13 spillere, som er blandt klubbens bed-

18

ste juniorer. Spillerne er i alderen fra 11 til 20 år og fælles for dem alle er, at de er engagerede, har de grundlæggende golffærdigheder i orden og er yderst dedikerede omkring deres golfudvikling. Alt i alt et grundlag som trænerne ser et potentiale i. Derfor er det også Peter Taylor, der fra år til år udtager til Talentholdet. Peter Taylor samarbejder med den enkelte spiller om at fastsætte målsætninger for spillerens golfudvikling. Der udarbejdes individuelle træningsprogrammer på det tekniske, mentale og fysiske plan. Det gør vi udover træningen Talentholdet har ligesom Eliteholdene fået deres egen holdkaptajn i form af Kenneth Madsen. Han står for det praktiske i forhold til planlægning af sociale arrangementer og koordinering i samarbejde med trænere, eliten og selvfølge-

lig Talentholdets sponsor MV Polering. Et af målene med en holdkaptajn har været at styrke det sociale samspil spillerne imellem. I år har dette bla. medført: • en 18 hullers slagsspilsmatch hver fredag, hvor talenterne spiller om tre bolde. • En lørdagsmatch i Køge spillet over 36 huller • Prøvespil på Vallø med efterfølgende spisning Godt på vej Ilya Yakimov, Frederik Larnkjær, Victor Larnkjær, Adam Lloyd og Anders Thomas forlader Talentgruppen næste sæson til fordel for Køges Golf Klubs Elite hold og for at vige pladsen til nye talenter. Stine Stenspil, Frederik Larnkjær, Victor Larnkjær, Adam Lloyd, Anders Thomas har allerede i år gjort flot spil på henholdsvis Køges 1. og 2. Elitehold. o


19


Teambuilding Køge Golf Klub indleder et nyt og spændende samarbejde med Villy Eenberg fra Outfitter Kompagniet om kurser i teambuilding og personaleudvikling

V

illy Eenberg har drevet sit firma med kurser i teambuilding og i personlig udvikling fra Gjorslev Gods siden 1998. Villy har meldt sig ind i golfklubben i år og er begyndt at spille golf. Det har inspireret ham til at se det unikke i, at implementere teambuildingøvelserne i golfspillet som en nyudvikling indenfor denne disciplin. Vi er derfor gået sammen med Villy og Outfitter Kompagniet om at udbyde de nyudviklede kurser, som henvender sig til personalegrupper, der ikke spiller golf. Der er tale om en-dags-kurser, der foregår i golfklubbens regi både ude og inde, og selve teambuildingdelen er bygget op om spil på Nordbanen, og alle elementer i klubben bliver inddraget: Administrationen i planlægning og gennemførelse Restauranten i servering af morgenmad, frokost og middag og Protrænerne i undervisning i golf. På denne måde er der tale om et samarbejde med et pænt afkast til klubben. Villy Eenberg er psykoterapeut og meget anerkendt indenfor personaleudvikling. Det er vores erfaring, at det faglige niveau i firmaerne typisk er på plads, medens der ofte er meget at hente på: kommunikation, samarbejde og idéudveksling. Villy Eenberg og hans tilknyttede instruktører indgår med viden, nysgerrighed og erfaring som inspiratorer og sparringspartnere overfor deltagerne. De sætter fokus på at skabe positive forandringer i teamet gennem læringsprocesser, og de arbejder med anerkendelse af hinandens forskelligheder og træner kursisterne i at udnytte disse. Der er tale om en aktivitet, som passer utroligt godt ind i golfklubbens rammer. Det er derfor også vores håb, at det vil lykkes at gennemføre et pænt antal kurser hen over året, fortæller Helge Caspersen fra golfklubben.

Kontakt: Outfitter Kompagniet A/S Gjorslevvej 20 A 4660 St. Heddinge Tlf.: 56 52 13 11 20 30 04 62 email: info@outfitterkompagniet.dk www.outfitterkompagniet.dk

Strategiplanen

V

i havde en forrygende start i begyndelsen af året, hvor vi havde særdeles gode drøftelser og modtog mange bidrag i forbindelse med de afholdte strategiseminarer, hvor alle udvalgsformænd deltog. De mange bidrag førte bl.a. til strategiudvalgets foreløbige bud på en vision for Køge GK., der lyder:

”Køge Golf Klub skal være den mest attraktive medlemsejede golfklub i Region Sjælland samt være kendt som et attraktivt oplevelsescenter for sport og kultur året rundt”. I fortsættelse heraf arbejder vi med emner som golf og andre aktiviteter for hele familien, hele året og ude og inde. Vi måtte imidlertid konstatere, at arbejdspresset på andre opgaver i golf-højsæsonen har betydet, at strategiudvalget først her i efteråret så småt er kommet i gang igen. Det medfører, at vort ønske om et medlemsmøde formentlig

20

først kan gennemføres til foråret. Vi har opstillet en lang liste over ideer, som allerede er omtalt i årets første klubblad, og som der arbejdes videre med. I den dyre ende taler vi om udvidelse af Nordbanen, par-3bane, hal til indendørs træning mv. Endvidere drøfter vi øget fokus på ungdoms- og elitearbejdet, nye medlemstilbud, forbedring af et short game træningsareal mv. Der er igangsat et arbejde med udarbejdelse af en kommunikationsstrategi, hvor Peter Schjødt fra firmaet schødt+co er tovholder. Dette arbejde sammenholdt med en markedsførings­strategi kan bl.a. danne grundlag for en ny hjemmeside for klubben. Selvom klubben har en god økonomi bl.a. i kraft af en særdeles flot medlems­tilgang må vi konstatere, at der øverst på prioriteringslisten står kvalitets­forbedring af baneanlægget (dræn mv.) samt fornyelse af maskinparken. Arbejdet med strategiplanen fortsætter hen over vinteren, og forslag til realisering af planen tager naturligvis skyldigt hensyn til vores

økonomiske formåen, og i det omfang, der kan findes yderligere midler, vil vi stille konkrete forslag. Afslutningsvis vil vi fortsat gerne have ideer, der kan medvirke til at Køge Golf Klub kan opfylde visionen om at være ”den mest attraktive”, og det ”behøver” ikke være kostbart. Strategiudvalget o

Peter Schødt


din computer beskyttet? din computer beskyttet? ErErEr din computer beskyttet? med Panda Antivirus den! med Panda Antivirus den! med Panda Antivirus ererer den! Hver dag bruger millioner deres PCtilat tilatat Hver dag bruger millioner deres Hver dag bruger millioner deres PCPCtil gå i netbank, net shoppe eller på sociale i netbank,net netshoppe shoppeeller ellerpåpåsociale sociale gågåi netbank, sider påInternettet Internettet - helt uden attænke tænke sider - helt uden sider påpåInternettet - helt uden atattænke over sikkerheden. Det giver IT-kriminelle oversikkerheden. sikkerheden.Det Detgiver giverIT-kriminelle IT-kriminelle over adgang tilatnarre atnarre narre personlige data I marts 2011 henvendte Køge Golf Klub adgang til personlige data adgang til at personlige data ogogog I marts2011 2011henvendte henvendteKøge KøgeGolf GolfKlub Klub I marts stjæle store beløb fra Internet brugeren. adena med henblik stjælestore storebeløb beløbfrafraInternet Internetbrugeren. brugeren. adena med henblik sigsigsig tiltiltil adena ITITIT med henblik påpåpå atatat stjæle udforske muligheden for et fremtidigt udforskemuligheden mulighedenforforetetfremtidigt fremtidigt udforske Du kan gardere dig imod, dine samarbejde omkring klubbens kan gardere dig imod, dine kan gardere dig imod, atatat dine samarbejde omkring klubbens samarbejde omkring klubbens ITITIT ogogog DuDuoplysninger havner i hackernes hænder teleløsninger. oplysningerhavner havneri ihackernes hackerneshænder hænder oplysninger teleløsninger. teleløsninger. ved atfølge følge disse enkle råd: ved disse enkle råd: ved atatfølge disse enkle råd: gennemgik,i i isamarbejde samarbejdemed med gennemgik, samarbejde med ViViVigennemgik, Del Del ikke personlige data pånettet nettet klubben, hele klubbens IT og tele struktur ikke personlige data ikke personlige data påpånettet klubben,hele heleklubbens klubbensITITogogtele telestruktur struktur Del klubben,  Send aldrig pinkoder med mail med henblik på, at arbejde smartere og Sendaldrig aldrigpinkoder pinkodermed medmail mail medhenblik henblikpå, på,atatarbejde arbejdesmartere smartereogog Send med Svar aldrig påmail mail fraukendte ukendte billigere. Svar aldrig  Svar aldrig påpåmail frafraukendte billigere. billigere. Hold dine programmer opdateret Hold dine programmer opdateret  Hold dine programmer opdateret  Køb kun på sikre hjemmesider, hvor Samarbejdet har givet et godt resultat for Købkun kunpåpåsikre sikrehjemmesider, hjemmesider,hvor hvor Samarbejdethar hargivet givetetetgodt godtresultat resultatforfor Køb Samarbejdet adressen starter med https:// osbegge, begge, adena ITerny ernyleverandør nyleverandør leverandør adressenstarter startermed medhttps:// https:// adressen adena ososbegge, adena ITITer ogogog  Hav altid enopdateret opdateret antivirus sponsor i klubben og klubben kan over de  Hav altid en antivirus  Hav altid en opdateret antivirus sponsori klubben i klubbenogogklubben klubbenkan kanover overdede sponsor næste fem frem spare næste fem frem spare næste fem årårår sesese frem til,til,til, atatat spare omkring 60.000 kr. om året på IT og tele Panda Panda har lavet god hjemmeside om omkring60.000 60.000kr.kr.om omåret åretpåpåITITogogtele tele Panda har lavet god hjemmeside om omkring har lavet enenen god hjemmeside om løsningen. sikkerhed for hele familien, se den på: løsningen. sikkerhedforforhele helefamilien, familien,seseden denpå: på: løsningen. sikkerhed http://tinyurl.com/6erfhkk http://tinyurl.com/6erfhkk http://tinyurl.com/6erfhkk Enafde afdeløsninger deløsninger løsninger visammen sammen har valgt har valgt EnEnaf vivisammen har valgt tiltiltil klubbenerererPanda PandaAntivirus. Antivirus.I I den I den den klubben Panda Antivirus. klubben forbindelse kan man andet steds i bladet forbindelsekan kanman manandet andetsteds stedsi bladet i bladet forbindelse finde rigtigt godt tilbud alle finde rigtigt godt tilbud alle finde etetet rigtigt godt tilbud forforfor alle medlemmer resten af 2011. medlemmerresten restenafaf2011. 2011. medlemmer

Ny leverandør og sponsor Ny leverandør og sponsor Ny leverandør og sponsor iii Køge Golf Klub Køge Golf Klub Køge Golf Klub

adena –altid altid inærhedennærhedenadena adena ITITIT – –altid i inærhedendin fremtidige leverandør din fremtidige leverandør din fremtidige ITITIT leverandør Vælger atsamarbejde samarbejde med adena Vælger med adena Vælger dududu atatsamarbejde med adena IT,IT,IT, får du en partner, der altid er lige partner,der deraltid altidererlige lige fårfårduduenenpartner, i i i nærheden. Vi lever af tilfredse kunder nærheden.ViVilever leverafaftilfredse tilfredsekunder kunderogogog nærheden. gør meget for at vores kunder har tillid gørmeget megetforforatatvores voreskunder kunderhar har tillid gør tillid tiltiltil vores løsninger. voresløsninger. løsninger. vores Virådgiver rådgiver ogvejleder vejleder om ITløsninger. løsninger. om ViVirådgiver ogogvejleder om ITITløsninger. I det daglige klarer vi opsætningen, det daglige daglige klarer klarer vivi opsætningen, opsætningen, I I det driften, servicen, sikkerheden ogbackup backup driften, servicen, sikkerheden driften, servicen, sikkerheden ogogbackup af din IT. Vi har mulighed for at formidle dinIT.IT.ViVihar harmulighed mulighedforforatatformidle formidle afafdin indkøb fordelagtige priser. Besøg indkøb fordelagtige priser. Besøg indkøb tiltiltil fordelagtige priser. Besøg http://www.adena-it.dk for yderligere http://www.adena-it.dk forfor yderligere yderligere http://www.adena-it.dk information om osogvore ogvore vore partnere. information om partnere. information om ososog partnere. Viudvikler udvikler hjemmesider isystem, etsystem, system, hvor hjemmesider i et hvor ViViudvikler hjemmesider i et hvor du kan redigere indholdet når siden er kanredigere redigereindholdet indholdetnår nårsiden sidenererpåpåpå dudukan Internettet. Vi hjælper med design, tekst, Internettet.ViVihjælper hjælpermed meddesign, design,tekst, tekst, Internettet. og programmering af hjemmesiden. programmeringafafhjemmesiden. hjemmesiden. ogogprogrammering Besøghttp://www.adena-cms.dk http://www.adena-cms.dkforforfor Besøg http://www.adena-cms.dk Besøg yderligere information. yderligere information. yderligere information. Kontakt: Kristen Thiesen på2096 209661 966102 610202 Kontakt: Kristen Thiesen Kontakt: Kristen Thiesen påpå20

adena IT tilbyder antivirus til Køge Golf Klubs medlemmer Beskyt dine computere, servere og alle fortrolige data med Panda Securitys Cloudsikkehed Du får  antivirus med høj sikkerhed  enkel daglig drift via en almindelig webbrowser  daglig gennemgang af rapport hos adena IT og vi ringer til dig, hvis der er et problem  real-time beskyttelse af din computer - uanset hvor i verden du er Økonomien i løsningen er god. Du får en lav investering + automatisk analyse af malware, virus mm., så den enkelte PC og server altid har den optimale beskyttelse mod de nyeste trusler med Pandas cloud teknologi. Du ser mere om Pandas Cloudløsninger og adenaIT på www.adena-it.dk

Antal

Løbetid

Normal pris pr. Pc

Tilbudspris -25%

Du sparer pr. medarbejder

10

1 år

366

275

91

10

3 år

730

548

182

25

1 år

336

252

84

25

3 år

670

502

168

Alle priser er ex moms og tilbuddet gælder til 1/11-2011

Kontakt os på 56 21 61 21 eller via info@adena-it.dk adena IT, Vordingborgvej 86, 4681 Herfølge, www.adena-it.dk, info@adena-it.dk 21


Klubbens Sponsorer Samarbejdet med vores sponsorer er en vital del af klubben og en helt afgørende forudsætning for, at vi kan tilbyde nuværende og kommende medlemmer og gæster et anlæg af den høje standard som Køge Golf Klub har. Så derfor – støt vore sponsorer til gavn for både sponsor og klubben.

ON ApS

Papilotten

Sommer

Torvet 19A, 4600 Køge

Oliefyrsservice

Herfølge

Claes Lagerbon Jensen - Søren Storgaard Susanne Graffmann - Jeppe Nørregaard

Kleinsmedie

Solrød

TELEFON 7012 2020 - W W W.FLD.DK

HELE SOLRØDS FØDEVAREMARKED

ANGULVSERVICE Afslibning og behandling af trægulve og trapper

gh

us

e t b r au n s te

in

br y

20 40 44 99

hå nd bryg

n av eh get på køg

Junge Spedition

Sporthouse

Cafe La Fontaine 22


WWW.HUSSE.DK - NU OGSÅ I DIT LOKALOMRÅDE Husse støtter klubbens Ungdomsafdeling. Køb dyrefoder med rabat og provision til klubben. Du får en introduktionsrabat på 6 % året ud. Ved køb skal du indkode: ”KøgeGK11” i rabatfeltet eller i bemærkningsfeltet. På denne måde bliver du genkendt som Køge GK – medlem med afledet provision på 20 % til klubben.

HUNDEFODER • KATTEFODER • KATTEGRUS • KOSTTILSKUD

HAR DU HUND ELLER KAT? - så har vi alt det du har brug for!

Nu kan du få leveret Husses Super premium kvalitetsfoder, samt alt til hund og kat til konkurrencedygtige priser og med fuld returret. Vi bringer direkte til døren, når det passer dig - uden ekstra beregning!

23 SE VORES PRODUKTER OG BESTIL DIREKTE PÅ WWW.HUSSE.DK


Elsker fairway

24