Køge Golf Klub 2018

Page 1

ÅRSSKRIFT NR. 4 2018

Vand, vand og atter vand Læs side 3

Klimaforandringer? Læs side 4

Fra skrot til slot 1 år efter branden Læs side 22


2

Indhold Vand, vand og atter vand.............................................................................................................................................3 Klimaforandringer?.................................................................................................................................................. 4-5 Spil bridge i Køge Golf Klub..........................................................................................................................................5 Hcp. udvalgets årsberetning........................................................................................................................................7 Regeludvalg 2019.........................................................................................................................................................7 Holes in one 2017..........................................................................................................................................................7 Haveholdene............................................................................................................................................................... 8 Ejendomsudvalget...................................................................................................................................................... 9 Orientering fra Begynderudvalget.............................................................................................................................11 Pink Cup.....................................................................................................................................................................12 Dameklubben: Blot slentre gennem regn ............................................................................................................12-13 Herreklubben har haft et godt år i 2017......................................................................................................................15 SGS Selandia Golf fortsætter samarbejdet i 2018.....................................................................................................16 Golf og hyggeligt samvær med Oldtimers............................................................................................................16-17 Vigtige datoer 2018.............................................................................................................................................. 18-19 Køge Golf Klub siger tak til samarbejdspartnerne............................................................................................... 20-21 Fra skrot til slot - 1 år efter branden..................................................................................................................... 22-23 Køge Golf Shop......................................................................................................................................................... 24 Gæsteservice, baneservice & starterservice........................................................................................................ 24-25 Ægteskabsturneringen........................................................................................................................................ 28-29 I ungdomsudvalget er der fart over feltet.............................................................................................................30-31 Eliteudvalget..............................................................................................................................................................31 Beretning fra Turneringsudvalget.........................................................................................................................32-33 Regionsgolf................................................................................................................................................................33 Referat af generalforsamlingen 2018........................................................................................................................34

Privatlivspolitik (GDPR) i Køge Golf Klub v/ Anders Thorsen, golfmanager Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for hvordan virksomheder, organisationer, foreninger og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger, og det har også betydning for dig som medlem i Køge Golf Klub. I forbindelse med dit medlemskab i Køge Golf Klub behandler vi en række oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget en privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Køge Golf Klub.

Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge

Tlf. 56 65 10 00

www.kogegolf.dk admin@kogegolf.dk Bestyrelse Formand Næstform. Kasserer Sekretær

Michael Olsen Leif Larnkjær Morten Themstrup Malene Bonavent Ole Therkildsen Thomas Jensen

20 30 66 82 40 76 72 50 21 73 49 98 72 37 52 57 40 44 34 50 40 98 81 80

Udvalg Bane Ungdom Turnering HCP Elite Erhverv Ejendom IT Begyndere Golfskolen Service O&A

Ole Therkildsen 40 44 34 50 Thomas Radtleff 30 35 15 55 Else M. Langfeldt 24 42 27 91 Preben Langfeldt 23 26 40 04 Jakob Hartington 26 75 00 67 Anders Thorsen 56 67 90 90 Bjarne Enoch Nielsen 20 29 49 94 Bent Andreasen 23 64 04 13 Allan Kristensen 40 26 11 11 Bent Andreasen 23 64 04 13 Birthe Husbond 29 88 57 49 Karsten Almosetoft 20 88 39 21

Klubber i klubben Damer Lisbeth Enoch 24 49 09 21 Herrer Leif Larnkjær 40 76 72 50 Oldtimers Bjarne Enoch Nielsen 20 29 49 94 Bridge Tirsdag Vibeke Jarlstrøm 31 79 31 26 Bridge Torsdag Mogens Aarby 40 30 82 22

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Køge Golf Klub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i vores privatlivspolitik.

Administration

Skal du selv gøre noget? Du skal ikke selv gøre noget i forhold til de nye regler, men vil du vide mere om, hvilke personoplysninger vi registrerer, og hvordan vi bruger dem og dine rettigheder, kan du se vores fulde privatpolitik på vores hjemmeside: www.kogegolf.dk/privatlivspolitik

Åbningstider

Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at ringe til os på tlf. 56 65 10 00 eller på mail til admin@kogegolf.dk

Martin Thorsen

Anders Thorsen Rie Seidenfaden Charlotte Slebo

13. marts - 12. oktober: Mandag-torsdag Fredag

56 67 90 90 50 55 93 18 56 67 90 94

kl. 8.00-15.00 kl. 8.00-14.00

Chefgreenkeeper 56 67 90 95

Pro’er Peter Taylor René Neumann

56 65 64 00 56 65 64 00

Restaurant Kenneth & Jane Arrild

56 65 30 00

Årsskriftet er officielt skrift for Køge Golf Klub. Det udkommer én gang årligt og udsendes til annoncører og sponsorer i Køge Golf Klub. En trykt udgave af årsskriftet ligger til fri afhentning i receptionen i klubhuset - ligesom det også vil være at finde på www.kogegolf.dk Meninger, der kommer til kende i dette skrift er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.


3

Vand, vand og atter vand v/ Erik Lorentzen, Køge Golf Klub De seneste år har banerne i Køge Golf Klub stået meget flot og vi har fået rigtig meget ros - både fra egne medlemmer - og fra gæster. Det er resultatet af vores investeringer i banerne og en stor indsats fra vores greenkeeperstab. Det gjorde banerne også i sæsonen 2017, når vi lige ser bort fra en periode i efteråret. Som alle ved, fik vi sidst på sæsonen nogle nedbørsmængder, der var meget store og ganske usædvanlige. Langt de fleste golfbaner i Danmark og sportsanlæg i øvrigt, havde problemer og hos os medførte det desværre en del lukninger af vores golfanlæg. Disse lukninger, som er til gene for både medlemmer og gæster, har også indvirkning på vores økonomi, idet de tydeligt kan ses på vores greenfeeindtægter. Bestyrelsen har derfor stor fokus på emnet og arbejder på højtryk for at finde ud af, hvordan vi kan afbøde problemet fremover.

Det er vigtigt for bestyrelsen, at store investeringer der skal bruges på at afhjælpe disse store nedbørsmængder fremadrettet, bliver vel planlagt og tager højde for, at det trods alt kun forventes at denne form for nedbør forekommer med flere års mellemrum. Vi skal altså finde den helt rette løsning til problemet og for at gøre dette har vi allieret os med eksterne eksperter i dræning, herunder dybdedræning. Det har resulteret i, at vi har besluttet først at få fuld klarhed over, hvor der allerede ligger dybdedræn og om disse fungerer, som de skal. Vores energiske greenkeepere er i gang med dette arbejde og de har allerede fundet nogle store dræn, som ikke har virket efter hensigten. Når der i løbet af 2018 er fuld klarhed over de bestående dræn, vil der blive lagt en plan for eventuel yderligere dræning – stadig under iagttagelse af, om investeringerne er fornuftige i forhold til forventede fremtidige nedbørsmængder. Alt hvad der bliver identificeret på baneanlægget, vil blive tegnet ind på en overordnet plan, så vi har denne information fremadrettet.

Vores fokus på afklaring af problemerne omkring de store nedbørsmængder, hænger fint sammen med vores ønske om at opretholde et godt golfanlæg, som alle golfspillere har et ønske om at spille. Men det får også indflydelse på de planer, som vi hidtil har gået og overvejet. Her tænkes blandt andet på udvidelse af anlægget (Nord) og etablering af golfhal. Disse projekter bliver lagt på is indtil videre, så al fokus vil blive på golfanlægget. Heldigvis er byggeriet efter branden nu helt på plads, så alle ressourcer, både fra greenkeepere og bestyrelse, kan rettes mod det nye fokus: BANER, BANER, BANER! En god ting kan som bekendt ikke gøres for tit, så jeg vil gerne benytte lejligheden til igen at rette en kæmpe tak til vores samarbejdspartnere og de mange frivillige, der deltog i arbejdet med genopførelse af vores bygninger efter branden. Uden jeres store hjælp og indsats havde det ikke været muligt at få så flotte faciliteter, som vi nu har til rådighed. Herligt, at alt dette nu er så flot på plads, så vi med god samvittighed kan rette vores indsats mod det nye fokus.


4

Klimaforandringer? v/ Ole Therkildsen, formand for baneudvalget

Klimaforandringer? Ja, hvem ved? 2017 var i hvert fald, i følge DMI, det vådeste efterår i 33 år! De kraftige regnskyl, som vi også har oplevet tidligere, klarer både Syd- og Nordbanen normalt ganske godt. Overfladevandet er væk på 1 til 2 døgn, og så er græstæppet fint igen, men det store problem opstår i efteråret, når vi har vedvarende regn over mange dage. Så har vi en konstant våd overflade med tilhørende ormeskud og dermed forringede spilleforhold og periodevise banelukninger. Det giver utilfredse medlemmer og manglende greenfeeindtægter. Hvordan gør vi det så bedre? Svaret er på en måde ganske enkelt, nemlig bedre dybdedræning af både Syd- og Nordbanen. Når jeg skriver ”på en måde”, ja så er det jo fordi, at det medfører nogle omkostninger både i penge og gener.

Dybdedræning Det er dræn, der er nedgravet i en dybde af mellem 80 og 100 cm, og i bund og grund det samme som landmænd har gjort siden midten af 1800-tallet. Denne form for dræning giver flere fordele: • En tidligere udtørring af dyrkningslaget, så vækstperioden kan forlænges. • En dybere gennemiltning af jordbunden, så der kan dannes et større aktivt rodvolumen. • En fastlæggelse af den højest mulige grundvandsstand, så der skabes stabile fugtighedsforhold i jorden.

Hvorfor har vi så ikke gjort det noget før? Siden Sydbanen blev åbnet i 1970, er der igennem årene nedgravet en del dybdedræn, når der er opstået våde områder, men aldrig en systematisk dræning af banen. Der er uden tvivl også en del gamle landbrugsdræn, men problemet er, at de tegninger vi er i besiddelse af, ikke er fyldestgørende.

I 2011 påbegyndtes dog dræning med 2 forskellige firmaer. K. Freitag fra Stevns og Marcus Fridh fra Golfmaskiner Landscaping AB. Det blev til 2 enterpriser, hvor Freitag tog sig af hovedledninger ved 12/16, hovedledning ved hul 9 samt udvidelse af sø 1. Svenskerne tog sig af overfladeafvandingen på 12/16 og 4/5. Disse tiltag har virket, men skal vi virkelig have løftet spilleforholdene i forbindelse med vedvarende regn, ja så er der kun én vej frem, nemlig dræn i dybden. I forbindelse med at Nordbanen blev anlagt, blev det tidligere planteskole område også forsynet med nogle dræn. Om alle dræn på tegningerne fra dengang er nedgravet eller ej, vides ikke med sikkerhed, men som vi jo har konstateret, så virker de ikke optimalt. Baneudvalget har gennem nogen tid arbejdet med dette område, og både baneudvalg og bestyrelse er fast besluttet på, at top prioritere de ovennævnte problemer. Der vil blive udarbejdet en sammenhængende dræningsplan for både Syd-og Nordbanen, og når denne er udført, vil Sydbanen forhåbentlig være spilbar i mindst 8 måneder om året, og Nordbanen vil blive den gode aflastning om vinteren. Så på længere sigt en stor opgradering af vores bane, men på kortere sigt også nogle investeringer og lidt gener for spillerne. Til slut en helt anden sag. Efter kritik fra en del greenfee spillere angående problemer med at finde rundt på Sydbanen, har vi foretaget en grundig gennemgang af alle 18 huller. I 2018 vil man derfor se flere anvisnings-/next tee skilte på Sydbanen, og som et forsøg vil disse, i det omfang det kan lade sig gøre, blive placeret i træerne. Vi håber dermed, at skiltene bliver mere synlige, og samtidig vil det muliggøre klipning af græs, uden at greenkeeperen skal bruge tid på at fjerne og genplacere et next tee skilt. I ønskes alle en god sæson.


Spil bridge i Køge Golf Klub v/ Mogens Aarby, kontaktperson for Torsdagsbridge Bridge er et kortspil, der spilles hele året i modsætning til golf, som jo bedst spilles om sommeren. Men det behøver ikke være et enten / eller. Det kan også være både/og i vinterhalvåret. Bridge er ligesom golf et spil for gentlemen og damer. Her er det ikke held, men spillernes dygtighed, som afgør udfaldet, lige som i golf. Så de to spil passer godt sammen. Til glæde for mange medlemmer i Køge Golf Klub spiller vi derfor bridge i klubbens lokaler fra slutningen af oktober til slutningen af marts. Damerne har deres egen bridgeklub, hvor de spiller hver tirsdag kl. 9.30 vinteren igennem, og torsdag aften kl. 18.45 spiller både damer og herrer. Der spiller for tiden 30-40 personer i hver af klubberne. Har du lyst til at få mere at vide og måske selv spille bridge, så besøg klubbens hjemmeside for flere oplysninger: www.kogegolf.dk / klubber-i-klubben / bridgeklubberne Her kan du se kontaktpersoner og i september/oktober nærmere detaljer om tilmelding til den kommende sæson.

5


6

CafĂŠ & Restaurant Tee SĂĽ er sĂŚson 2018 i gang, og vi glĂŚder os til at byde medlemmer og gĂŚster velkommen i vores cafĂŠ og restaurant. Vi har revideret menukortet og kan fra 1. april tilbyde bl.a. flere salater og sunde retter, en stor herreburger mm. Vi tilbyder fortsat at afholde arrangementer og selskaber, men tilbyder nu ogsĂĽ medlemmer i Køge Golf Klub fordelagtige priser ved afholdelse af private møder og arrangementer i vores dejlige selskabslokaler. Hvis vejret tillader det, vil vi - hver den første 1. fredag i mĂĽneden - tilberede helstegt pattegris pĂĽ udendørsgrillen - og vi fortsĂŚtter succesen med Hverdagssignaturretterne: Mandag Stegt flĂŚsk med persillesauce ad libitum Tirsdag 250 gr. pariserbøf Torsdag Wienerschnitzel til KUN kr. 89,00 Vi har ogsĂĽ i 2017 haft stor succes med vores luksus brunch, som vi tilbyder til kun kr. 199,00 ved min. 20 personer. Vi glĂŚder os til en ny og frisk sĂŚsonstart og forhĂĽbentligt lidt bedre vejr her i 2018 đ&#x;˜Šđ&#x;˜Š Besøg vores website for yderligere information: www.restauranttee.dk Held og lykke til Køge Golf Klub i det nye ĂĽr! Kenneth & Jane Arrild


Hcp. udvalgets årsberetning v/ Preben Langfeldt, formand for Handicapudvalget

Holes in one 2017

I 2017 var der 11 ansøgninger om manuel regulering, 2 blev afvist pga. beregninger ikke gav grundlag for justeringer.

Årsregulering. Der ikke lavet væsentlige ændringer til 2017 årsregulering. Scores som kom i betragtning til årsregulering 2017: • Tællende Turneringsscore, hvor CBA ikke var -2 eller RO (Reduction Only). • EDS scores I 2017 årsreguleringen indgik 1155 medlemmer som kunne reguleres. • 508 medlemmer havde 3 eller færre scores i 2017-sæsonen og fik klubhandicap. • 35 medlemmer havde 7 eller færre scores i de sidste to sæsoner og blev dermed ikke reguleret. • 40 medlemmer har opnået handicap i 2017. • 3 medlemmer blev reguleret ned i handicap. • 473 medlemmer er ikke blevet reguleret men bibeholder EGA handicap. • 96 medlemmer blev reguleret op i handicap. Husk!!! Spillere som har klubhandicap kan opnå EGA-handicap ved at aflevere 3 scorekort i 2018. Dette gælder kun for handicap gruppe 1-5. For at runderne skal være tællende, skal banen have den fulde målte længde (+/- 100 meter).

Regeludvalg 2019 Klubben har oprettet et midlertidigt arbejdsudvalg, der har til opgave at få implementeret de nye golfregler i Køge Golf Klub, som bliver gyldige fra 1. januar 2019. Opgaven bliver at informere samt udbrede kendskabet til de nye regler til klubbens medlemmer, udvalg og medarbejdere. Udvalget består af 6 medlemmer, som står for at kortlægge de områder i klubben, som vil blive påvirket af ændringerne og metoden, der skal anvendes til udbredelsen.

Overrækkelse af Braunstein whisky og golfbitter til Preben Homøe.

Bryghuset Braunstein sponsorerer flotte præmier i Køge Golf Klub Bryggeriet Braunstein var hole in one sponsor igen i 2017 - ligesom de også er det i 2018. Det betyder, at man ved et hole in one på Sydbanen honoreres med en eksklusiv, dansk whisky, nummereret fra Destilleriet Braunstein og af stor værdi. Den suppleres med, at restauranten udskænker en Braunstein golfbitter på terrassen for de tilstedeværende gæster - også sponseret af Bryghuset Braunstein. Ved hole in one på Nordbanen bliver man honoreret med en Braunstein golfbitter. I foyeren sidder vores hole in one tavle med skilte for de spillere, der opnår det sjældne træf. I 2017 har følgende spillere indskrevet sig på tavlen:

Sydbanen 04.04.17 Hul 1 23.06.17 Hul 1

Preben Homøe Richardt Birch

Nordbanen 23.02.17 28.03.17 29.03.17 28.05.17 01.06.17 20.06.17 28.06.17 01.09.17 19.10.17 22.10.17 18.12.17

Hul 5 Hul 1 Hul 9 Hul 7 Hul 3 Hul 5 Hul 7 Hul 9 Hul 3 Hul 5 Hul 3

Jens Peter Udsen Lars Andersen Amalie Korsled Alvilda Wiberg Birthe Kaad Ella Marie Ø. Jensen Jørgen Nielsen Karl Kock Keld Rosengren Henrik Svendsen Lis Stryg

7


8

Haveholdene v/ Magnus Jespersen, Havehold Syd og Preben Alsly, Havehold Nord

Havehold Syd Fra starten af 2017 var det ”gamle” havehold blevet delt i et Syd hold med 16 medlemmer og et Nord hold med 8 medlemmer. Begge hold med frivillige medlemmer udfører et værdifuldt arbejde for klubben og med fast arbejdsdage hver mandag fra kl. 8.00-12.00 i sæsonen. Magnus Jespersen fortæller, som leder af Havehold Syd, om nogle af de opgaver som er udført i løbet af sæson 2017. Som den første opgave bad Ejendomsudvalget os hjælpe med at gøre parkeringspladsen klar dvs udlægge et nyt lag skærver, udfylde huller især på kørevejene og stribe parkeringsbåse op. Samtidig rensede vi volden ind mod hul 10, især for store mængder af løvblade. Desværre fandt vi et utal af flasker og dåser. Kære medlemmer af Køge Golf Klub, benyt dog skraldespandene ved klubhuset! Volden har i 2017 kun lagt beslag på en mindre del af vor arbejdsindsats og alle kan glæde sig over et pænt blomsterflade med efterfølgende bærsætning. Ellers var forårets første opgave at gøre terrassen klar og tage møblerne frem fra depotet. Bænke, skraldespande og boldvaskere blev kørt ud til de enkelte teesteder på banen, der herefter var klar til spil. I lyset af den store brand i 2016 og genopbygning af maskinhaller, værksted og bagrum blev der ikke i 2017 udført nye projekter på Sydbanen og vores opgave var derfor vedligeholdelse af allerede etablerede bede, såsom rosenbedene ved puttinggreen og rhododendronbedene på hul 8 og 18. Søen ved hul 2 var også i 2017 en af de store udfordringer. Alle vore hjemmelavede redskaber mm. var jo brændt sammen med alt andet, men i løbet af

sommeren fik vi fremskaffet et gammelt harveled fra landet og det skulle vise sig at blive et gennembrud. Der blev trukket tonsvis af grøde og plantedele op og snart var der igen klart vand, så alle kunne nyde synet af ænder, ællinger og fine bolde langt ude i vandet. Den våde sommer kom til at præge vort arbejde. Græsset groede i et omfang, vi ikke før har oplevet. Mange mandetimer blev brugt på at slå græs langs vejen og rundt om klubhuset. Det var også tungt og besværligt at renholde bedene og omkring de nye træer på parkeringspladsen. Klipning af hækkene rundt om på banen kræver efterhånden mange arbejdstimer. Flere steder på Sydbanen er der for år tilbage anlagt nogle stier (grus), men græsset er mange steder groet op gennem gruset og kanterne er noget udflydende. Haveholdet nåede ikke i 2017 at gøre noget ved stierne, men det er selvfølgelig noget, der står langt oppe på opgavelisten for 2018. Vores arbejdstøj i form af røde poloshirts og sorte jakker med påtrykt logo og navn vakte opmærksomhed hos medlemmerne og ikke mindst de mange gæster udefra. Det er dejligt, når vor arbejdsindsats bliver bemærket og påskønnet. Som noget nyt har mændene på begge havehold påtaget sig i perioden 20. december til 3. januar 2018 at stå for snerydning og saltning foran klubhuset, trapperne og foran bagrummet, således at greenkeeperne kan få en ubrudt jule- og nytårsferie. Alle på Havehold Syd glæder sig til at komme i gang med sæson 2018 og igen at møde medlemmerne og de mange gæster, slutter Magnus Jespersen.

Havehold Nord Med foråret lige om hjørnet startede et nyt hold på 8 frivillige (5 damer og 3 herrer) op til den nye sæson med store forventninger til arbejdet på Nordbanen. Opstarten var dog noget kaotisk, eftersom greenkeepergården endnu ikke var færdigetableret efter branden året før, men haveredskaber var der dog anskaffet. Det arbejde som primært skulle udføres, bestod i renholdelse af området omkring drivingrange med fjernelse af ukrudt ved udslagsstederne og aronia hækken, hækklipning til vejen og ved den nye afsætningsplads. Da den nye baghal var blevet etableret, sørgede vi for fejning ved håndkraft indtil der til stor glæde blev anskaffet en fejemaskine som vor ”vicevært” Kaj glædeligt overtog. Fra ejendomsudvalget fik vi en anmodning om hjælp til arbejde med den nye vaskeplads og maling af udslagsbygninger og buggybygning. Sidstnævnte er dog blevet udsat til 2018. På banen var der hjælp til greenkeepernes arbejde med fjernelse af sten og planering omkring træområdet ved gennemgang til green på hul 2, så der kunne blive sået græs. Herudover er der blevet udført lidt grenopsamling på hul 2 og fjernelse af ukrudt ved teested 6. I løbet af sæsonen var der fra flere af hjælperne fremsat ønske om forskønnelse af banen, ikke mindst greens som var hårdt angrebet af vejbred, et arbejde som er så godt som umuligt at holde nede ved håndkraft, men det blev udført tilfredsstillende. Sidst på sæsonen blev der udført lidt ad hoc arbejde på Sydbanen, med synliggørelse af afstandsmarkeringer og opsamling af blade og grene i bunkers efter en storm. Vi fik også et ønske om fjernelse af hækken ved overgangen mellem Nord- og Sydbanen effektueret, da udsynet ikke var det bedste når man skulle over vejen og ulykker derved kunne undgås.


Ejendomsudvalget v/ Bjarne Enoch-Nielsen, formand for Ejendomsudvalget De ressourcer, som blev til rådighed for inventar, installationer og bygninger, blev primært brugt på to områder. Naturligvis blev de fleste brugt på etablering og indretning af den ny bagbygning, nye mandskabsfaciliteter og ny maskinhal. Resultatet heraf må bestemt betragtes som yderst tilfredsstillende, og vil være til gavn for klubben i mange år fremover. Det andet område, hvor der er brugt ressourcer, er i forbindelse med den nye forpagters overtagelse af restauranten. Nyt udstyr og installationer hertil, udbedring af fejl og mangler, nye indreguleringer og et par uheld i forbindelser med opstarten har krævet mange ressourcer. P-pladsen blev genoprettet, så den så rimelig godt ud til sæsonens start. Desværre holder det som sædvanlig ikke hele sæsonen. Derfor er der udarbejdet en plan for en mere permanent løsning med et budget på ca. 200 tkr., men desværre vil der heller ikke være plads i klubbens budget for 2018 til dette beløb. Udvalget har derfor foreslået en etapevis igangsætning af den permanente løsning og har søgt om et mindre beløb til dette i 2018. ”Bagpavillonen”, som nu ikke mere bruges til bagskabe, skal fremover anvendes af ungdomsafdelingen. Den er delvis istandsat og mangler nu kun de sidste installationer, som er nødvendige ifølge indretningsplanen. Ejendomsudvalgets opgaver i 2017 har udover ovenstående ”kun” været de sædvanlige vedligeholdelsesopgaver – som dog ikke må undervurderes. Udvalgets forslag til budget for 2018 er på niveau med 2017, hvilket vil sige, et beløb til opgaver af vedligeholdsmæssig art og ingen nye omkostningstunge etableringer.

9


10

CC Ejendomme Køge ApS | Søndre Allé 2 | 4600 Køge | (+45) 56 63 50 07 Mail cc@ejendomme.com | Web www.ccejendomme.com

BYENS ENESTE GRAFISKE TOTALLEVERANDØR

KØBENHAVNSVEJ 72-74 4600 KØGE T 56 63 73 00 www.kkopi.dk

PRINT & KOPI TRYKSAGER BANNERE ROLL-UPS BEACHFLAG SKILTE KLÆBERE BILREKLAME


11

Begynderudvalget:

Orientering fra Begynderudvalget v/ Bent Andreasen, Golfskolen Begynderudvalget er ansvarlig og drivkraften for følgende aktiviteter i Køge Golf Klub: • • • •

Mandagsklubben Golfskolen Hcp 36+ træning Spil med dag

Mandagsklubben Mandagsklubben har som formål at give begyndere en god start på golfspillet. Herudover er det også en aktivitet, der udvikler mange gode relationer mellem nye og lidt ”ældre” medlemmer, idet alle med et hcp. over 36 kan deltage i Mandagsklubbens arrangementer. Selvom man er flittig og får sig spillet ned under hcp. 36, er man velkommen til fortsat at deltage. Hver mandag arrangeres der turnering på både Nord- og Sydbanen, hvor deltagerne sendes ud i hold sammen med en holdkaptajn mellem kl. 15.00 og 18.00.Der er en månedsafslutning hver måned med fællesspisning og præmieuddeling. Med fin støtte fra Bryghuset Braunstein udnævnes ”månedens spiller” for henholdsvis damer og herrer. Det er en person, som med sit gode humør, flid og hjælpsomhed udmærker sig - eller som har bidraget med en sjov hændelse på banen. Er der spillere som i den forløbne måned har spillet sig under hcp. 36, får vedkommende et ”gavekort” til at deltage i en turnering i henholdsvis Dameklub, Herreklub eller Seniorklub (Oldtimers) med støtte fra den pågældende klub.

Golfskolen Golfskolen tager sig af helt nye golfspillere i et grundforløb over 4 aftener i løbet af 2 uger, hvor der undervises i golfregler, etiketteregler, hcp. system, scorekort og meget andet. Ca. halvdelen af undervisningen forgår udendørs på primært Nordbanen. Herudover får deltagerne tilbudt 5 træningslektioner (enkeltlektioner) hos pro’erne. Deltagerne aftaler selv direkte med pro’erne. I 2017 har der været 4 hold alle med et stort antal deltagere.

Mandagsklubbens holdkaptajner.

Hcp. 36+ undervisning Hcp. 36+ træning er et tilbud til alle medlemmer med et hcp. over 36, om at deltage i gratis holdtræning med pro’erne hver lørdag. Tilmelding er nødvendig via lister på opslagstavlen i kælderen, hvor der også er angivet, hvad der trænes den pågældende dag. I starten af 2017 var tilslutningen noget større end den afsatte trænerkapacitet, men hen over sommeren faldt behovet, for at slutte med ret få deltagere.

Spil-med-dag Spil-med-dag er et nyt tiltag som erstatning for Golfens Dag, og som viste sig at være et væsentlig bedre tiltag for at tiltrække nye medlemmer. Der var oprindeligt kun planlagt en Spilmed-dag i foråret, hvor programmet var at eksisterende medlemmer tager venner, bekendte eller familie med til Køge Golf Klub. Man starter med træning med pro’erne hvorefter der er arrangeret en uformel texas scamble turnering på Nordbanen sammen med værterne. Da der kom en del interesserede uden værter, var der holdkaptajner fra Mandagsklubben, som gik ud med dem. Herefter var klubben vært for lidt at spise og drikke, og selvfølgelig en masse snak om hvor dejligt det er at være medlem af Køge Golf Klub. Det viste sig at være et rigtigt godt arrangement, som resulterede i en del nye medlemmer, og det blev besluttet at gentage Spil-med-dagen efter sommerferien, hvilket viste sig at blive en endnu større succes. Alle aktiviteter forventes at fortsætte i 2018.


12

Pink Cup v/ Lisbeth Enoch, formand for Dameklubben Den 25. juli stod i Pink Cup’ens tegn. Men ak. Den dag åbnede himlens sluser sig igen og igen og igen, og vi måtte spille alle 18 huller i tis øsende regnvejr. Især de otte spillere på Nordbanen - som normalt kun spiller 9 huller - syntes, at det var hårdt at spille i regnvejr - og så 18 huller. Men da pinslerne var overstået, og vi havde fået tørt tøj på - et glas vin og lidt mad - så var dagens strabadser glemt, og vi fik som altid en rigtig hyggelig aften. Vinderne af dagens match var i A-rækken - Lene Nielsen og i B-rækken - Aase Kaalund Hansen. Landsfinalen blev spillet den 22. september i Trehøje Golfklub. I år kvalificerede vi os ikke direkte til landsfinalen. Skulle vi have været med, skulle vi have været heldige ved puljelodtrækningen. Det var vi dog ikke. På opfordring fra golfklubbens bestyrelse, havde vi i år reduceret aktivitetsniveauet for Pink Cup, og det er vores indtryk, at alle var tilfredse med det. Resultatet for indsamlingen her i Køge blev godt 16.000 kr. Et fint resultat, som vi godt kan være tilfredse med. Selve landsindsamlingen landede på 3,3 millioner kr. Hele overskuddet går til forskning i brystkræft.

Dameklubben:

Blot slentre gennem regn ... v/ Lisbeth Enoch, formand for Dameklubben Hvis vi sender tankerne tilbage til starten af sæson 2017, og tænker på den glæde og forventning, vi alle sammen havde om en solrig og varm golfsæson. Så må vi jo nok se i øjnene, at vi blev noget skuffede. Godt nok var tirsdagsvejret rimeligt. Men at påstå at 2017 bød på et fantastisk golfvejr, det vil virkelig være en overdrivelse. Regn og regn og regn, og en våd og slasket bane - det var, hvad vi fik. Men hvad kunne vi gøre? Ingenting. På trods af det kom vi igennem sæsonen. Vi har hinanden i Dameklubben, og vi hjælper hinanden igennem tykt og tyndt. Og her er så lidt af det sæsonen bød på: Til månedsafslutningen i april spillede vi holdmatch. To og to. Allerede her viste vejret, hvad vi havde i vente i 2017. Vi spillede til lyden af en pibende kold vind, som gik igennem marv og ben, og gav os kolde ører og løbende næser. Den 30. maj var Best Ball på programmet. Vejret lovede ikke alt for godt. Vi holdt alle sammen - ja, vejret - for der var lovet heftig regn og torden. Heldigvis holdt det tørt - næsten for os alle sammen. De sidste to hold fik regn - dog ikke i de store mængder. Himlen brød først rigtig løs med lyn og torden og oceaner af vand, da vi begyndte at spise. Lucky us. I juni måned skulle vi have været en tur op til den smukke Odsherred Golfklub med overnatning på den hyggelige Højby Kro. Den tur var der åbenbart ikke stemning for, så den blev aflyst. Efter lidt research blandt damerne viste det sig, at de syntes, at en 2-dages tur på Sjælland ville være som at spille golf i deres egen dagligstue. Vi kunne forstå på dem, at vi mindst skulle over vand, for at interessen var til stede. Vi må så se på, om det bliver Øresund eller Storebælt eller måske Femern Bælt - Dameklubben skal krydse i 2018. Midt i juni måned spillede vi den traditionsrige turnering for tidligere formænd af Dameklubben. Otte glade eks’er havde en sjov dag - især med genopfriskning og anekdoter fra deres formandsliv i Dameklubben. Månedsafslutningen i juni var vores årlige Invitationsmatch. Igen i år havde vi besøg af Biotherm og damerne fra La Boutique. 104 spillere var vi den dag. Vejret var fan-

tastisk. Solen strålede fra en skyfri himmel og varmen var over os. Det gjorde os naturligvis både glade og tilfredse. Efter en dejlig golfrunde kom mange af os i kyndige hænder. Vores ansigter blev analyseret, målt og smurt ind. Alt sammen akkompagneret af latter og muntre stemmer. Den 8. august kørte 22 af os - i det fineste vejr - til Roskilde. Og sikken en overraskelse, for hvor har Roskilde Golfklub dog en smuk - men udfordrende bane. Den er kuperet på den gode måde og med nogle formidable udsigter. Efter spillet spiste vi den dejligste frokost, man kan tænke sig. Let - som vi kan lide det - smukt anrettet og med en skøn smag. I Roskilde spiller de også damedag om tirsdagen. Glædeligt var det derfor, da Roskilde-damerne spurgte, om vi ikke skulle være venskabsklubber. Det sagde vi straks ja til. Så i maj 2018 får vi besøg fra Roskilde. Til månedsafslutningen i august spillede vi greensome - og det på årets bedste solskinsdag. Vi var 74, der spillede, og vi havde en rigtig hyggelig dag. Den sidste tirsdag i september skulle vi prøve kræfter med texas scramble. Der er jo en del regler at holde styr på, og strategien ikke mindst. Den skulle også lægges. Men alle kom godt i hus efter en hyggelig og sjov runde. Op til sæsonafslutningen den 10. oktober havde det regnet så forskrækkeligt. Det var lige før, at klubben havde lukket banen for spil. Det blev den dog ikke. Men sikken dog en runde. Pløre og søle over det hele. Den dag blev det aldrig til rigtig golf, men rundt kom vi dog. Farvel til dig du våde og kolde sommersæson. Og velkommen til vintersæsonen. For i Dameklubben er vi så heldige, at vi dårligt nok kan sige farvel til den ene sæson, før vi straks tager hul på den næste. Sæsonen for vintergolf starter allerede midt i oktober og varer til slut marts. Mere end 40 damer har meldt sig til vintergolfen. De trodser vejr og vind. Så i stedet for at synke ned i sofaen om tirsdagen, møder de op pakket ind næsten til uigenkendelighed for at spille 18 huller på Nordbanen. Vinter-damerne holder afslutning med præmieuddeling to gange om året i december og i marts.


13

Lidt facts

Vores sponsorer

I 2017 havde Dameklubben 132 medlemmer. Bestyrelsen bestod af 6 medlemmer. Vi havde 28 spilledage. Vores sæsonkontingent var på 425 kroner, og vi bookede tid både til de ”almindelige” tirsdage og til månedsafslutningerne via Golfbox.

Tak til vores sponsorer, som igen i år har forkælet os med dejlige præmier. Det sætter vi stor pris på.

Dameklubben vil gerne takke for det gode samarbejde vi har, med både ledelsen, administration, greenkeeperne, restaurant og proshoppen. Altid bliver vi møde med et smil.

• Proshoppen • Restauranten • Nordisk Film Biografer • Kaffekrukken • Sæbeværkstedet • Glow Smykker • Biotherm • Butik Life • Strømpehuset • Wunderwear, lingeri • Me and Marley, blomster • Boutique Bonde • Bryggeriet Braunstein


Er det en kliché at sige, at vi er din wedge hvis du ender i bunkeren? Kliché eller ej, så mener vi det. Og det vi prøver at sige er, at du i os, har et kompetent, dynamisk advokatfirma til rådighed, som altid er klar til at hjælpe dig gennem de udfordringer du møder på din vej. Vi rådgiver og bistår både privat- og erhvervskunder fra vores kontor i hjertet af Køge. Du kan læse mere om, hvad vi kan gøre for dig på noerregaard-mieritz.dk


15

Herreklubben:

Herreklubben har haft et godt år i 2017 v/ Leif Larnkjær, formand for Herreklubben Herreklubben har haft et godt år i 2017, når vi ser bort fra vejret – men det har vi besluttet slet ikke at tale om, da der er andre der tager sig af det. Vi har i år bibeholdt vores medlemsantal, som steg rigtig pænt året før. Det tyder på, at det vi gør, er rigtigt og derfor vil vi fortsætte linjen med at forsøge nogle nye tiltag hvert år. Vores 2 gunstarter med efterfølgende middag og foredrag blev velbesøgt. I maj 2017 har vi haft besøg af fysioterapeut James Taylor, der meget interessant informerede os om ”Hvad golfen gør for din krop – og omvendt”. I august 2017 havde vi besøg af banekonsulent Thomas Hoffman Jepsen fra DGU, som fortalte os om golfbaneopbygning, både historisk og nutidigt – meget interessant at høre om baggrundene for en golfbanes opbygning.

Som tidligere år har vi, udover de løbende matcher, afholdt en gennemgående Eclectic turnering. Den blev i år vundet af Thomas Engelbredt i A-rækken og af Claus Kotasek i B-rækken. Som tidligere vindes der et indgraveret glaskrus, men i år har vi haft den glæde, at der under Årsafslutningen meldte sig en sponsor, så vi kan genindføre uddeling af en blå blazer med broderet emblem til vinderne. En stor tak til Kurt Stender, Frisør Stender i Greve, for det generøse tiltag. Vores gennemgående hulspilsturnering er også gennemført i år. Turneringen spilles kun i én række og vinderen blev Ben Sanderson. På den teknologiske side er Herreklubben rigtig godt kørende. Vi har en flot hjemmeside (torsdagsherrer.dk) og en velfungerende app til scoreregistrering. I 2018 vil vi

se på at lave tilmeldingen til månedsafslutningerne online, så der ikke skal skrives på fysiske lister i omklædningsrummet. Vi sender en stor tak til vores sponsorer: • • • • •

Bryggeriet Braunstein Køge Golf Shop Ejendomsmæglerhuset ”Det lille hvide hus” Restaurant Tee - og ikke mindst til Magnus Therkildsen for hans levering og service af vores herlige app til registrering af scores.

Vi ser frem til den kommende sæson. Herreklubbens bestyrelse vil fokusere på endnu mere socialt samvær til arrangementerne. Det vil blandt andet ske ved ændring i arrangementets sammensætning og på præmiedelen. Mere om det til vores informationsaften den 22. marts 2018.

Vinder af hulspilsturneringen blev Ben Sanderson.

Vinder af den gennemgående Eclectic match i A-rækken blev Thomas Engelbredt.


16

Oldtimers:

Golf og hyggeligt samvær med Oldt v/ Bjarne Enoch, formand for Oldtimers Oldtimers er klubben i klubben, hvor man ikke skal melde sig ind eller betale årskontingent. Man møder op onsdag formiddag, når vejr, vind og lysten er til det, og man har den rette alder. De morgenfriske folk fra udvalget modtager turneringsfeen på 25 kroner, og sørger herefter for at sætte holdene sammen, således at vi kan møde nye ansigter, og få os en lille hyggelig sluder inden golfrunden starter. Rigtig mange vil gerne spille Oldtimersgolf – og det er vi rigtig glade for – men som nævnt skal vejr og vind også være til en hyggelig runde golf.

Selandia Golf fortsætter samarbejdet i 2018 7 sjællandske golfklubber fortsætter samarbejdet i 2018, nemlig klubberne:

• Falster • Greve • Ishøj • Harekær • Køge • Sydsjælland • Vallø Spilleretttighederne i ordningen gælder fra den 1. april til den 31. oktober alle ugens dage med undtagelse af tidsrummet fra kl. 8.00-13.00 på lørdage, søndage og helligdage (5. juni opfattes som en helligdag). Hverdagsmedlemmer kan dog kun benytte deres spilleret på hverdage. Ordningen koster kr. 975,- og børn/ juniorer til halv pris. For at tilmelde dig - kontakt Administrationen på tlf. 56 65 10 00 eller på admin@kogegolf.dk Rigtig god fornøjelse!

Her må vi desværre sige, at vi i sæsonen 2017 har haft mange regnvejrsdage, hvilket naturligvis har indflydelse på lysten til en runde Oldtimersgolf. Men ingen onsdage uden Oldtimers på banen uanset vejret – det er da godt gået. DMI har konstateret, at 2017 sætter en ret så kedelig Danmarksrekord, for det har været den koldeste sommer, der er blevet målt herhjemme siden 1874 – og vådt har det jo været. Sæsonen sluttede med den nu traditionelle juleturnering den 22. november, og trods den utrolig våde Nordbane blev der opnået pæne høje scorer, som blev belønnet med fine præmier fra vores hovedsponsor MENY i Gova Huset, Ordrup. Herefter blev der hygget med spisning, sange og ikke mindst bankospil, hvor temperaturen i lokalet steg med flere grader på grund af den ivrighed/spænding, som udvises for at vinde de fine sponsorpræmier. Vi sluttede naturligvis med at ønske hinanden god jul og godt OLDTIMERS nytår. Året er ellers forløbet på samme måde som de foregående år – som de deltagende spillere siger: ”Det er jo sådan, vi vil ha’ det”.


17

timers Tredive turneringsonsdage blev det til, hvoraf tre gik til udematcher til henholdsvis Virket på Falster, Møn Golf Klub og til vores todages tur til Sverige. Turen til Sverige til Araslöv Golf og Resort var igen med en total fyldt bus og brug af alle værelser. 61 deltagere var vi. Turen kan nok betragtes som en af sæsonens højdepunkter, der er værd at gentage igen og igen – og det gør vi så i den nye sæson 2018. Vores hovedsponsor gennem mange år MENY Gova Huset, Ordrup, ved Søren Petersen har desværre, men forståeligt, valgt at stoppe som sponsor, hvilket vi naturligvis er kede af. Herfra skal der lyde en stor tak for de mange års gode samarbejde. Alt hvad I behøver at vide om Oldtimers, kan I læse på hjemmesiden under ”Klubber i klubben”. Løbende orientering om spil, invitationer og resultater vil også stå på hjemmesiden. Gennem sæsonen har vi fået mange dejlige sponsorpræmier, hvilket vi er meget taknemlige for: • • • •

Køge Bio (Nordisk Film) Præmier til en månedsmatch Café Vanilla Præmier til en månedsmatch Bryggeriet Braunstein Tak for de mange præmier, vi har fået i løbet af sæsonen TandproTetikeren/Tandlægehuset Tak for de mange golfbolde, vi har fået til klappepræmier.

Uden sponsorer ville det få indflydelse på Oldtimers aktiviteter, så derfor skal der endnu engang lyde en stor tak til sponsorerne. Tak til administrationen og greenkeeperstaben for godt samarbejde i løben af sæsonen. OLDTIMERS siger tak for sæsonen 2017 og vel mødt til ny sæsonen 2018.


Vigtige datoer 2018

18

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

S 1

T 1

F 1

S 1

M 2

O 2

L 2

M 2

T 3

T 3

S 3

T 3

O 4

F 4

M 4

T 5

L 5

Eliten: Divisionsturnering

T 5

T 5

F 6

S 6

Eliten: Divisionsturnering

O 6

F 6

L 7

M 7

Erhvervsgolf

T 7

L 7

T 8

F 8

S 8

M 9

O 9

L 9

Summertime Teamplay

M 9

T 10

T 10

S 10

Summertime Teamplay

T 10

O 11

F 11

M 11

Begynderhold 3 starter

O 11

T 12

L 12

T 12

T 12

F 13

S 13

Trekløverturnering

O 13

F 13

L 14

M 14

Begynderhold 2 starter

T 14

L 14

Dameklubben / Roskilde GK

F 15

S 15

S 8

Spil med dag

Erhvervsgolf

O 4

S 15

Åbningsturnering

T 15

M 16

Begynderhold 1 starter

O 16

L 16

Eliten: Divisionsturnering

M 16

T 17

T 17

S 17

Eliten: Divisionsturnering

T 17

O 18

F 18

M 18

O 18

T 19

L 19

T 19

T 19

F 20

S 20

O 20

F 20

L 21

M 21

T 21

L 21

S 22

T 22

F 22

S 22

M 23

O 23

L 23

M 23

T 24

T 24

S 24

T 24

O 25

F 25

M 25

O 25

T 26

L 26

T 26

F 27

S 27

L 28 S 29 M 30

Golfhäftet Trophy

Spil på hold med eliten turnering

Dameklubbens Invitationsturnering

T 26

O 27

F 27

M 28

T 28

L 28

T 29

F 29

S 29

O 30

L 30

M 30

T 31

Royal Sponsorturnering

T 31

Holte Vinlager Open

Pink Cup


19

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

O 1

L 1

M 1

T 2

S 2

T 2

F 3

M 3

O 3

L

L 4

T 4

T 4

S 4

O 5

F 5

M 6

T 6

L 6

T 7

F 7

O 8

L 8

T 9

S 9

F 10

M 10

O 10

T 11

T 11

S 11

O 12

F 12

M 12

T 13

L 13

T 13

T 14

F 14

S 14

O 14

O 15

L 15

M 15

T 15

T 16

S 16

T 16

F 16

F 17

M 17

O 17

L 17

S 5

L 11

Spil med dag

Ungdom Femkløverturnering

S 12 M 13

Begynderhold 4 starter

Turnering for samarbejdspartnere

Turnering for frivillige hjælpere

Erhvervsgolf

S 7

T 1 Dameklubbens sæsonafslutning

Herreklubbens sæsonafslutning

F 2 3

M 5 T 6

Ungdommens sæsonafslutning

O 7

M 8

T 8

T 9

F 9 Oldtimers sæsonafslutning

L 10

L 18

Eliten: Divisionsturnering

T 18

T 18

S 18

S 19

Eliten: Divisionsturnering

O 19

F 19

M 19

M 20

Erhvervsgolf

T 20

L 20

T 20

T 21

F 21

S 21

O 21

O 22

L 22

Ægteskabsturneringens afslutning

M 22

T 22

T 23

S 23

Mandagsklubbens sæsonafslutning

T 23

F 23

F 24

M 24

O 24

L 24

L 25

Klubmesterskaberne

T 25

T 25

S 25

S 26

Klubmesterskaberne

O 26

F 26

M 26

M 27

T 27

L 27

T 27

T 28

F 28

S 28

O 28

O 29

L 29

DGU Elite Tour sæsonfinale

M 29

T 29

T 30

S 30

DGU Elite Tour sæsonfinale

T 30

F 30

F 31

30

O 31

Andeturnering

Oldtimers juleafslutning


20

Køge Golf Klub siger TAK

for en uvurderlig opbakning fra klubbens samarbejdspartnere !Solid Køge 2nd Agency Adams Transport Addere Revision adena IT ApS Alslev Anlægsservice Bay Christensen A/S Berger Plus Print Promotion Bilhuset Laursen A/S Blue Water Shipping Bonde Boutique Bryghuset Braunstein CC Ejendomme Køge ApS Cafax CSI Data Aps DAGBLADET / Køge Onsdag Dansk Alarm Sikring Aps Dansk Avis Tryk A/S Danske Bank Delfi Tecnologies A/S Din Tøjmand, Store Heddinge Ejendomsmæglerhuset ”Det Lille Hvide Hus” Electrolux Professional A/S Erria A/S Falke Markiser Finn L. & Davidsen A/S

Gabor CPH A/S Gittes Gardin Entreprise ApS Gl. Hastrup Bed & Breakfast GLB Revision Gova Huset, Ordrup Gunner Due A/S Hans Lindahl ApS Henning Carlsen VVS A/S Herfølge Kleinsmedie A/S Hertels A/S Holte Vinlager Hotel Niels Juel JJ Skovservice Junge Spedition ApS Just Pavillon A/S Kem-En-Tec Nordic A/S KJELDSKOV OG CO. Konference & Hotel Klinten Køge Bio Køge Kopi Center Køge Medie Center A/S Landinspektørfirmaet LE34 Laura Køge Lind & Risør A/S L.O. Seierskilde A/S LOHKE Materieludlejning as LOXAM A/S

Murermester Jimmy Jacobsen ApS Murer & Entreprenørfirma Niels Poulsen ApS MV Polering ApS MåtteXpressen A/S NCC Råstoffer A/S Nilpeter A/S Nils Wium Aps Nordea No8, Køge Nybolig Køge Nørregaard | Mieritz Advokatfirma OK a.m.b.a. Resino Trykfarver A/S Royal Unibrew A/S Saferoad Sjællands Erhvervsbeklædning ApS Sparekassen Kronjylland Starmark Ishøj Strunge Sydbank Køge Tandlæge Kim Thorngaard WinAdvokater Witpark ApS WS Kommunikation A/S XL Byg / C.F. Pedersen Ølby Tandlæge Center ApS


21

Erhvervsudvalget:

Stor tak til alle Køge Golf Klubs samarbejdspartnere v/ Anders Thorsen, golfmanager Det er vigtigt, at vi alle engang imellem stopper op og virkelig siger STORT tak til alle de samarbejdspartnere som Køge Golf Klub er så heldige at have. Uden deres opbakning ville økonomien i vores klub se meget anderledes ud. Det ville med lidt hurtig hovedregning betyde, at samtlige godt 1600 medlemskaber skulle stige godt og vel 1.000 kr. pr. medlem uanset kategori. I 2017 som gav os væsentlige udfordringer i forhold til reetablering af bagrum og maskinhus, fremstod alle samarbejdspartnere som urokkelige støtter og bød sig virkelig til for at hjælpe. Det er helt sikkert en af grundene til at vi kom så godt igennem denne opgave. Erhvervsudvalget har fortsat fokus på 2 områder i klubben: Samarbejdsaftaler og Erhvervsklubben. Vores dør er altid åben for at drøfte muligheder for nuværende - og for nye aftaler. Vi er klar over at noget aldrig er statisk, og ønsker derfor dialog, så alle parter får mest muligt ud af samarbejdet. Igen i år vil Erhvervsklubben slå dørene (banerne) op for 4 arrangementer, hvor

vi som erhvervsfolk kan nyde hinandens selskab ved en runde golf og dele ud af de erfaringer, som vi har - eller stille spørgsmål til hinanden for sparring. Datoer for de 4 arrangementer er følgende: • Mandag den 7. maj 2018 • Mandag den 4. juni 2018 • Mandag den 20. august 2018 • Mandag den 17. september 2018 Som medlem i Køge Golf Erhvervsklub er det muligt at invitere kunder og gæster med på en runde golf med efterfølgende middag og erhvervsfagligt indlæg. Det er der heldigvis flere og flere medlemmer, der benytter sig af. Har du lyst til at vide mere om at være samarbejdspartner og/eller medlem i Erhvervsklubben, så kan du finde meget mere info under fanen Samarbejdspartnere på vores hjemmeside. Her kan du finde oplysninger og mange af de muligheder, som vi kan tilbyde samt informationer om foredragsholdere, der deltager ved erhvervsarrangementerne og meget mere.

Antal samarbejdspartnere 2017 79 forskellige virksomheder Se alle virksomheder på vores hjemmeside www.kogegolf.dk / samarbejdspartnere

Antal medlemmer i Køge Golf Erhvervsklub 2017 60 medlemmer Pris pr. år 3.995,- kr. For samarbejdspartnere 2.995,- kr. Se alle medlemmer på vores hjemmeside www.kogegolf.dk / samarbejdspartnere


22

Fra skrot til slot - år 1 efter branden v/ Leif Bagger-Hansen

År 1 efter branden 2017 blev året hvor vi kunne tage de nye bygninger i brug efter branden i 2016. I januar var der rejsegilde, hvor mange af klubbens medlemmer deltog

Bygningerne De gamle bygninger som brændte omfattede ca. 1.000 m² . I forbindelse med sæsonstart i april blev den nye bagrumshal taget i brug og de resterende bygninger med ny maskinhal, værksted og mandskabsbygning blev taget i brug i løbet af maj måned, hvor der også var indvielse. Bygningerne omfattede: Maskinhal 671 m² Værksted 220 m² Mandskabsbygning 84 m² Bagrumshal 555 m² Overdækket vaskeplads for maskiner 70 m² Hertil kommer befæstede arealer omkring byggeriet på ca. 2.000 m² med bl.a. en afgrænset depotplads til sand, grus og vækstjord på 500 m². Der er således tale om en udvidelse med 600 m² i forhold til de tidligere bygninger, hvilket hænger sammen med de tidligere ønsker i Projekt Nord fra 2014, hvori indgik udvidelse af maskinhal, værksted og bagrumshal.

Maskinhallen • Maskinhallen er en koldhal • Maskinhallen betjenes via 2 porte i vest facaden

Foruden en stor ny maskinpark rummer maskinhallen: • Dieselolietank • Trykluftkompressor • Udsugningsanlæg for slibemaskiner • Dækmaskine • Tørreskab til tøj • Reoler • Kemikalieskab • Hertil kommer et frostfrit rum for højtryksrenseudstyr til den udvendige vaskeplads

Teknikrummet er forsynet med: • Varmeanlæg, varmepumpe luft til vand • El hovedtavle • Krydsfelt for IT installationer • Reoler og skabe

Værksted • Værkstedet er opvarmet via gulvvar-

• • •

me i hele værkstedet Værkstedet har adgang via port i vest facaden og er opdelt i: Værkstedsrum med oplukkeligt ovenlys og port i vest facade Separat rum for slibemaskiner

Teknikrum Lagerplatform over sliberum og teknikrum (50 m²). Værkstedsrummet er forsynet med følgende teknisk udstyr: • 4 søjlet lift • Mindre sakselift • Udsugningsanlæg for autogasser • Mobil oliestation • Arbejdsborde • Reoler • Stålskabe Sliberummet er forsynet med: • Tørslibemaskine • Vådslibemaskine • Båndpudsemaskine • Reoler • Der er udsugning fra tørsliber og båndpudser

Mandskabsbygning • Omklædningsrum for mandskab • Toiletter • Spisestue med køkken • Forgang til tøj og med vaskemaskine og tørretumbler Kontor

Bagrumshal • 600 bagrumsskabe • 12 scooterpladser • Batteriskabe Overdækket vaskeplads for golfmaskiner • Højtryksspuleanlæg • Olieudskilleranlæg

Depotplads for jord, sand og grus Maskinpark Alle maskiner i den gamle maskinhal brændte og efter en genopstart med lejet og lånt udstyr er der nu etableret en maskinpark af helt nye maskiner. Der er mange medlemmer som har været overraskede, når de ser, hvor mange forskellige maskiner der skal til at passe golfbanerne. Når man ser dem på banerne er de røde alle sammen, men de har hver deres mission til vedligeholdelse af greens, fairways, rough, bunkers mv.


23


24

Køge Golf Shop v/ Peter Taylor, pro Vi glæder os til at komme igang med den nye golfsæson - både med undervisning og med salg i vores proshop, som er fyldt op med spændende nyheder. I shoppen forventer vi, at de nye varer ankommer midt i marts og er klar på hylderne i begyndelsen af april. Vi har et stort udvalg af demo udstyr, hvor alle de nye 2018 modeller kan afprøves, hvis det gamle golfsæt skal udskiftes. Kig forbi.

Serviceorganisationen:

Gæsteservice, ban v/ Birthe Husbond

Et stort velkommen til vores nye træner Renè Neumann. Renè har stor undervisningserfaring med mange flotte resultater bag sig. Der er planlagt forskellige undervisningsforløb til dig, der gerne vil have mere glæde af dit golfspil i 2018 bl.a TrackMan kurser, golfskoler, længere gruppeforløb og golfrejser til udlandet. Hold øje med vores Facebook side www.facebook.com/ KogeGolfShopIs, klubbens nyhedsbreve og vores hjemmeside. Her vil du kunne se, hvilken undervisning der passer til dine ønsker. I forbindelse med undervisning og club fitting vil vi gerne fremhæve Trackman. Trackman er en af verdens bedste launch monitors, der måler hvad køllen og bolden gør i træf-øjeblikket. Til slut ønskes du en rigtig god golf sæson 2018!

Servicesektoren Servicesektoren er en fællesbetegnelse for Gæsteservice, Baneservice og Starterservice med en underopdeling af gæsteservice i henholdsvis hverdags- og weekendservice. Det overordnede formål er at virke til gavn og glæde for spillerne, både gæster og egne medlemmer. I 2017 har ca. 45 frivillige klubmedlemmer været aktive i Servicesektoren. De yder alle en stor og vigtig indsats for Køge Golf Klub.

Gæsteservice Hverdags- og weekendservice er placeret i klubbens reception og løser de samme opgaver, som bl.a. er følgende: Modtage alle med et smil, hjælpe gæster med indcheckning og betaling, bekræfte tidsbestillinger, printe scorekort, udlevere baneguide til gæster, salg og opfyldning af boldchips til driving range samt registrere gæster med Golfhäftet eller andre rabatkort og gæster i SGS Selandia Golf aftalen. Ligeledes hjælpe egne medlemmer på alle områder og i muligt omfang besvare spørgsmål (ikke besvarede spørgsmål gives videre til kontoret). Vores gæster har været meget positive over for den personlige, venlige og


25

neservice & starterservice

hjælpsomme modtagelse, de har fået ved ankomsten til klubben. Også egne medlemmer har været glade for den hjælp og rådgivning, de har kunnet få i receptionen. I 2017 har gæsteservice bemandet receptionen fra 1. april til 8. oktober – dog ikke på dage med særlige aktiviteter på banen.

Baneservice Baneservice har i 2017 ligeledes været aktiv fra 1. april til 8. oktober. Den meget våde sommer har resulteret i så våde baner – med kørselsforbud og banelukninger til følge – at baneservice i mange tilfælde ikke har kunnet udføre deres arbejde. Den primære opgave for baneservice er at sikre et godt flow på banen. Derfor må baneservice af og til kontakte spillerne for at opfordre dem til at følge trit med bolden foran – og hvor det ikke er muligt – til at lukke igennem. Baneservice checker også, at de spillere, der fremgår af den elektroniske startliste, også er de spillere, der er på banen, og at de er spilleberettigede. Kun i ganske få tilfælde har Baneservice kunnet konstatere, at der i tidsbestillingen er anvendt fiktive spillere, for at undgå at andre bestiller tid i den pågældende bold.

Starterservice Starterservice bemander starterhuset i weekends, hvor der ikke er arrangementer på Sydbanen. Deres opgaver er at sikre overholdelse af starttider, at de rigtige bolde starter, og at sikre at de spillere, der starter, svarer til navnene i den elektroniske startliste. I 2017 har bestyrelsen givet Starterservice tilladelse til at lægge 2-bolde sammen til 4-bolde. Dette sker for at sikre et bedre flow på banen i tilfælde, hvor der er mange 4-bolde og for at give plads til flere spillere på banen. Det har været en stor hjælp for starterne, og kun i få tilfælde har spillere ikke ønsket at imødekomme deres anvisninger.

Afslutning Afslutningsvis skal der her lyde en stor tak til de medlemmer, der i årets løb har stillet sig til rådighed og ydet en stor indsats for at få Servicesektoren til at fungere. En kæmpe tak skal endvidere lyde til Arne Pedersen, som har stået i spidsen for Servicesektoren siden dens start. Arne har desværre på grund af dårligt helbred måttet trække sig fra denne post.


26

GLB REVISION - Statsautoriserede Revisorer A/S Køge står over for den største vækst nogensinde!

- Så brug vores store lokalkendskab!

Søren Windahl sw@glb.dk Tlf. 20 42 63 88

Søren Deleuran sde@glb.dk Tlf. 21 41 65 19

Få skåret dine plader

• Krydsfiner • Limtræsplader • Spånplader • Acrylplader • Laminatplader

Lån en trailer gratis i 24 timer Se mere på cfp.dk

Tilmeld dig nyhedsbreve - og stå først i køen til at modtage

@ tilbudsavisen online @ inspiration til dine projekter @ invitationer til events @ konkurrencer med flotte præmier

sbrev www.xl-byg.dk/info/tilmeld-nyhed

Værftsvej 51 • 4600 Køge • Tlf. 56 65 00 24 • cfp@cfp.dk • www.cfp.dk


SJÆLLANDS ERHVERVSBEKLÆDNING A/S

SHOWROOM HJEMME HOS JER

SE, RØR OG PRØV T UDVALGE HOS HJEMME JER SELV

KONTAKT SÆLG ER THOMAS LAJ JE NSEN FOR ET BESØG:

MOBILT SHOWROOM

TLF 28 89 97 89

Skal vi lægge vejen forbi dig? Vi er nu klar med vores seneste tiltag - det mobile showroom, hvor vores sælger, Thomas Laj Jensen, kan besøge dig og dine kolleger med et udvalg af arbejds- og profiltøj samt sikkerhedsfodtøj.

RØNNEDE Industrivej 72 4683 Rønnede

Udvalget tilpasses naturligvis jeres ønsker - så I kan med andre ord se, røre og prøve varerne hos jer selv, inden I beslutter jer. Nemmere bliver det ikke!

KØGE Værftsvej 51 4600 Køge

VORDINGBORG Kamhjulet 1 4760 Vordingborg

TLF: 70 257 267 E: info@sjeb.dk W: www.sjeb.dk


28 A-Rækken: Henrik, Lone, Kim & Susanne.

Ægteskabsturneringen 2017 v/ Sonja & Jan Vidgren

B-Rækken: Inge, Teddy, Henrik & Ulla.

C-Rækken: Connie, Lars, Lone & Ole.

D-Rækken: Annie, Allan, Janne & Bent.

E-Rækken: Richardt, Kirsten, Poul & Bodil.

F-Rækken: Torben, Lene, Ole & Vibeke.

I Ægteskabsturneringen plejer der at være en deltagerbegrænsning på max. 60 hold altså 120 personer i alt. Men turneringen har de seneste år været så populær, at vi har været nødsaget til at udvide deltagerantallet med endnu en række, således at vi i stedet for 5 rækker nu kan have 6 rækker med et totalt deltagerantal på 150 personer. Det viste sig også at være nødvendigt i år, da der var ekstraordinær stor tilmelding. Det resulterede i, at der kunne etableres 6 rækker med i alt 132 personer. At der så ”kun” er 45 hold, der deltager i den endelige afslutning, hvor restaurantens kapacitet kommer i spil er en helt anden sag. Selv om turneringen bliver skudt af i begyndelsen af maj med de indledende matcher, som begrænser sig til 4 eller 5, der skal være afsluttet i begyndelsen af september, inden semifinalerne kan påbegyndes, så er der altid problemer med af få dem afsluttet til tiden. Og det var også tilfældet i 2017. Hvis man udsætter sine sidste matcher til den sidste uge, hvor netop ”regntiden” valgte at sætte ind i år, så er det praktisk taget umuligt at få afsluttet sine matcher. Derfor måtte vi dykke langt ned i reglerne for at finde nogle paragraffer, der gav mulighed for en eller anden form for dispensation eller afgørelse. Dispensationernes tid er ovre og da den megen regn i efteråret ser ud til at være et tilbagevendende problem, må den eneste løsning være at få afsluttet matcherne i god tid inden tidsfristens udløb.


29

Sonja & Jan Vidgren.

Resultaterne for de 6 hulspilsfinaler blev: A-rækken 1. Lone Qvistgaard & Henrik Koch 2. Susanne & Kim Thorngaard B-rækken 1. Inge & Teddy Bresson 2. Ulla & Henrik Kläning C-rækken 1. Connie Leth & Lars Schou 2. Lone Windingstadt & Ole Gregersen D-rækken 1. Annie & Allan Kristensen 2. Janne & Bent Andreasen E-rækken 1. Kirsten & Richardt Birch 2. Bodil & Poul Svej F-rækken 1. Vibeke & Ole Nielsen 2. Lene & Torben Bressendorff

Sæsonafslutning Semifinalerne forløb planmæssigt og blev afsluttet indenfor tidsfristen. Sæsonafslutningen blev afholdt den 30. september med hulspilsfinalerne og dagens match i rigtigt godt vejr – vi kunne ikke være mere heldige.

Resultaterne af dagens match blev: 1. Birgit Hansen & Paul-Kurt Larsen 35 2. Pia & Henrik Jespersen 35 3. Birgitte & Heini Schärer 35 4. Karin Madsen & Karsten Hansen 34 5. Lone Hartung & Henrik Tind Nielsen 33 6. Aase Kaalund Hansen & Erik Larsen 33 7. Gitte Willemoes Støvring & René Nielsen 32 Vi siger mange tak til Helle & Søren Petersen/tidligere Meny Solrød og Gova Huset i Charlottenlund, som har været vor hovedsponsor de sidste 5 år, siden 2013. Helle & Søren har nu besluttet at opsige deres mange sponsorater i klubben, da deres supermarked MENY i Charlottenlund har lidt for stor afstand til Køge til, at det tjener noget formål. Også en tak til Bryghuset Braunstein, Peter Taylor, Jane & Kenneth, Café & Restaurant Tee og til Tandlæge Asger Bindslev samt alle der støtter op om denne turnering.

Sæson 2018 Nu går den nye sæson meget snart i gang. Da der stadig er max. deltagerantal (60 par), vil det være en god idé at holde øje med informationer om turneringen, som vil blive slået op i kælderen midt i marts måned samt annonceret via hjemmesiden. Sidste frist for tilmelding er den 23. april, og afslutningen på turneringen er fastsat til lørdag den 22. september 2018. Matchledere: Sonja & Jan Vidgren Tlf. 5151 4805 eller 5665 5210.


30

I Ungdomsudvalget v/ Thomas Radtleff, formand for ungdomsudvalget

Årets fest 2018 - 2019 - 2020 HELAFTENS arrangement

Indeholdende: Velkomst, valgfri 3 retters menu fra årstidens kort samt vinpakke ad libitum efter ønske med øl, vand og isvand

Menu eksempel: Velkomst Forret Hovedret Dessert

Røget laks, sauce verte med karse, radiser & malt Kalvefilet, kartoffeltærte, karamelliseret løgpure, ristede forårsløg med timiansauce Jordbærtærte med marcipan creme & creme Chantilly

Vin til forret Banfi la Rime, Toscana, Italien Vin til hovedret Banfi Centine, Toscana, Italien Vin til dessert Banfi Moscato de Asti, Toscana, Italien (ad libitum) Kaffe/te

Hjemmebagte småkager

PRIS PR. COUVERT 730,- KR.

Det hele er inkl. duge, servietter, lys og standard blomsterdekorationer, som kan vælges mellem mange farver

Hotel Niels Juel

Toldbodvej 20 | 4600 Køge | Tlf. 56 63 18 00 hotelnielsjuel@hotelnielsjuel.dk | www.hotelnielsjuel.dk

I 2017 var der fuldt fart over feltet fra dag 1. Der var blevet lagt et stort stykke arbejde i en god træningsplan, hvor alle juniorer var blevet delt op på nogle faste hold, som roterede mellem 4 stationer til hver træning på tirsdage og onsdage. Hver fredag blev der trænet i Short Game øvelser, og om lørdagen trænede de yngste af juniorerne. I sommerferien var Køge Golf Klub igen med i Køge Kommunes Sommer Sjov og tilbød træning for alle skolesøgende børn i kommunen 6 gange i løbet af sommeren – hver lørdag. Desværre var der en del rod med tilmeldingerne og mange mødte op uden at være tilmeldt. Men det virkede alligevel som om, de unge mennesker havde nogle sjove timer i Køge Golf Klub. I 2017 havde vi 6 hold med i Juniorholdturneringen. 3 af holdene i U22 stillede op i samme række og alle vandt deres pulje. 2 af holdene måtte derfor spille mod hinanden i mellemrunden. Vinderen af denne match mødte det 3. hold i Landsdelsfinalen, hvor det vindende hold kom videre til finalen. Her måtte de desværre se sig besejret. U16B holdet vandt deres række og skulle til landsdelsfinalen, hvor de desværre tabte mod Værløse. Vores hold i U16D rækken, vandt ligeledes deres pulje og skulle i Landsdelsfinalen, hvor de spillede mod


31

t er der fart over feltet

Eliteudvalget v/ Hanne Romlund Taylor

Hjortespring. Denne match vandt Hjortespring. Vores sidste hold stillede op i U22A rækken, hvor de fik en flot 2. plads i deres pulje. En super god og flot præstation af alle hold fra Køge Golf Klub, som for alvor viste styrke i Juniorholdturneringen. Junior Distrikts Tour er en turnering, som Køge Golf Klub gør det godt i. Den er for spillere med et handicap fra +8,0 til 26,4 og aldersmæssigt op til og med 21 år. Turneringen afvikles over 4 runder i 4 rækker opdelt på alder. JDT afsluttes med en finale – Mini Super Cup og Super Cup – alt efter række. Køge Golf Klub havde til sæson 2017 tilmeldt hele 21 spillere til JDT – og ikke underligt, igen den klub i Danmark med flest tilmeldte. Køge Golf Klubs juniorer gjorde vanen tro fin figur i turneringen. Under de 4 afdelinger stod Køges juniorer blandt de 3 vindere alle gange og 10 spillere kvalificerede sig til Mini- og Super Cup, hvor i alt 28 spillerede deltager. Kredsturneringen er skabt for at have et tilbud til juniorer mellem hcp. 26,5 og 54. Der spilles 4 turneringer hen over sæsonen. I de 4 turneringer som blev spillet i 2017 deltog i alt 132 spillere – de 68 af dem var Køge spillere. Finalen for Kredsturneringen er StjerneGolf, hvor deltagerne kommer til at møde kendte danskere og går caddie for

dem i deres velgørenhedsturnering til fordel for Kids Aid. I 2017 sendte Køge Golf Klub igen 1 spiller med til StjerneGolf. Femkløverturneringen er en fantastisk turnering. Alle juniorer kan deltage – og også her viser Køge Golf Klubs juniorer, at de er meget turneringsaktive. På de 4 turneringer deltog i alt 226 spillere og 89 af dem var fra Køge - og vi satte os tungt på pokalerne – i mange tilfælde snuppede vi alle 3 i rækken. For 2. år i træk vandt Køge Golf Klubs juniorer pokalen, som årets Femkløverklub Som nævnt er juniorerne i Køge Golf Klub enormt aktive i turneringer, og ud over de nævnte, har vi sendt flere piger afsted til Girls Only Tour og der har været deltagelse i nogle ranglisteturneringer samt til Årgangsmesterskaberne. I Ungdomsudvalget forsøger vi konstant at komme med attraktive tilbud til vores juniorer og deres forældre for at skabe et godt og stabilt miljø, hvor der er plads til alle. Det blev i 2017 belønnet fra klubbens side med, at vi har fået stillet en pavillon til rådighed, hvor vi kan holde møder, opbevare remedier til vores træning og mange andre ting. Tusind tak for dette. Vi glæder og til endnu en god golfsæson for Køge Golf Klubs juniorer.

Eliten stillede i 2017 med 5 hold: • Pigernes 1. hold Spillede om oprykning, men tager et til år i 1. division • Pigernes 2. hold Rykkede desværre ned og spiller i kvalifikationsrækken • Drengenes 1. hold Spillede om oprykning, men tager et år til i 2. division • Drengenes 2. hold Rykkede desværre ned - spiller dog i 4. division • Veteraner Tog en 2. plads i puljen, og spiller i 1. division (bedste række for veteraner) Året var præget af mange afbud på herresiden, og dette resulterede desværre også i nedrykning for 2. holdet. Vores 2. hold piger mødte desværre for stærk modstand, så de måtte også rykke ned. Vi havde dog på de to førstehold, rigtig god mulighed for oprykning, men begge hold måtte se sig besejret på dagen. Pigerne tabte deres match 8-4 til Kokkedal, og herrerne tabte 10-8 til Odense. Vores veteranhold er i 2018 kommet i pulje med København, Simon’s og Odsherred. De undgår derfor Rungsted, som vandt puljen i år. Det bliver spændende at følge deres matcher over året. I 2018 kommer der også et superveteran hold, som skal gøre sig gældende i en pulje med København, Furesø og Hillerød. Året bød også på en ny banerekord fra en af vores egne spillere: Adam Lloyd Davies, som gik en runde i 63 slag! Desværre var der ikke mange andre resultater fra de turneringer som spillerne er ude og deltage i over året. Der var dog én spiller, som rigtig gjorde sig bemærket i 2017 – nemlig Mette Mølvig, som havde kvalificeret sig til EM for dameseniorhold. Mette vandt to matcher. Den første dog uden spil, men den anden 4&3. Vi var heldige at kunne følge med på sidelinjen, og håber at Mette kan komme med igen i de rød/hvide farver i 2018. Stort tillykke skal der lyde fra hele eliten. Vi ses igen i 2018 til en helt ny afdeling med en masse nye ansigter.


32 Turneringsudvalget:

Beretning fra Turneringsudvalget v/ Else Marie Langfeldt, formand for Turneringsudvalget

Klubturneringer I 2017 er der spillet 10 klubturneringer, startende i januar og sluttende i november. I turneringerne har der været en fin tilslutning. Turneringerne har både været slagspil og stableford - ligesom der både har være single og par turneringer i flere rækker. Til alle turneringerne har vi været privilegeret med flotte præmier fra vore sponsorer. Som altid opfordrer vi alle medlemmer med EGA handicap til at melde sig til Køge Golf Klubs hyggelige klubturneringer. Hvis man f.eks. er hverdagsmedlem skal der blot, udover turneringsfee, betales 100 kr. for at deltage. Turneringsudvalget lægger vægt på, at turneringerne afvikles i en hyggelig atmosfære og der altid spilles efter de gældende golfregler og naturligvis betingelserne for de enkelte turneringer. Vi har en meget kompetent gruppe af frivillige som er tilknyttet de forskellige turneringer fra start til slut.

Præsentation af klubmestre Weekenden den 8.-9. september 2017 var i Køge Golf Klub afsat til afholdelse af klubmesterskaber i slagspil. Der var mulighed for at deltage i 9 rækker + 1 mesterskabsrække for begyndere.

Desværre var vejrguderne ikke med os i denne weekend. Ved starten lørdag morgen var det tørvejr, men allerede i løbet af formiddagen regnede det og det tog til, så i løbet af eftermiddagen måtte klubmesterskaberne afbrydes. Heller ikke om søndagen var det muligt at spille på grund af så meget vand på banen, at den var lukket. Klubmesterskaberne blev genoptaget og færdigspillet i reduceret grad søndag den 2. oktober og følgende klubmestre kåres: • • • • • • • • • •

Damer Herrer Junior piger Junior drenge Mid-age herrer Senior damer Senior herrer Veteran damer Veteran herrer Begyndere

Christina Kuld Lasse Strunge Larsen Caroline Engelbredt Alexander Saugmann Klaus Lundgren Birgitte Larnkjær Jesper Wedersøe Lene Noer Ole Steen Therkildsen Stine Aarøe

Abacus Cup Køge Golf Klub er tilmeldt Abacus Cup (det tidligere Synoptik Cup) som fungerer på følgende måde: Spillerne samler point i 3 klubturneringer til en rangliste som er opdelt i fem handicap grupper og man er automatisk med i Abacus Cup, når man deltager i en af de 3 klubturneringer. Turneringerne skal spilles i perioden 1. april til ultimo august. Efter den sidste turnering er det de fem ranglistevindere som repræsenterer klubbens Abacus Cup-hold. Dette hold skal dyste mod de andre klubbers hold i en landsdelsfinale og evt. videre i en afsluttende landsfinale. Abacus Cup er opdelt således:

I løbet af sommermånederne blev der spillet hulspils-klubmesterskaber i to rækker. Vinderne blev:

Gruppe A. handicap under 12,1 Gruppe B. handicap 12,1 til og med 18,4 Gruppe C. handicap 18,5 til og med 24,0 Gruppe D. handicap 24,1 til og med 30,0 Gruppe E. handicap 30,1 til og med 42

• Damer • Herrer

Point registres og overføres automatisk til Abacus Cup ranglisten.

Christina Kuld Adam Lloyd Davies


33

Regionsgolf De fleste medlemmer er sikkert klar over at Køge Golf Klub har flere elitehold, som spiller med i DGUs Danmarksturnering. Men ikke alle ved, at vi også har hold, som spiller mod andre klubber, både på ude- og hjemmebane. Her behøver spillerne ikke at have ét cifret handicap. Dog skal spillerne have EGA handicap og være fuldtidsmedlem. Hvert hold har tilknyttet en holdkaptajn, som sørger for at sætte det bedste hold med udgangspunkt i handicap, stabilitet og med vægt på det sociale. Alle matcher er fra scratch og der spilles 1 damesingle, 3 herre singler og en mixed foursome.

Point registreres som følgende: 1. plads 50 point 2. plads 30 point 3. plads 20 point 4. plads 10 point 5. plads eller højere 5 point

Der er 2 slags hold: • Alders opdelte hold. • Handicap opdelte hold.

Alders opdelte hold For at spille på et aldersopdelt hold skal man være/blive 50 år i 2018. I den alder kaldes man Senior.

Vinderne i de 5 grupper blev i 2017:

Eller

Række Navn Hcp-gruppe 1 HCP indtil 12,0 Christina Kuld Hcp-gruppe 2 HCP 12,1 - 18,4 Preben Alsly Hcp-gruppe 3 HCP 18,5 - 24,0 Jan Hansen Hcp-gruppe 4 HCP 24,1 - 30,0 Per Fischer Hcp-gruppe 5 HCP 30,1 - 42,0 Inge Braunstein Poulsen

Man skal være/blive 60 år i 2018. I den alder kaldes man Veteran.

De 3 klubturneringer i 2018 hvor der kan samles point til Abacus Cup er: • Åbningsturneringen spilles Søndag den 15. april • Royal Sponsorturnering spilles Søndag den 1. juli • Holte Vinlager Cup spilles Søndag den 29. juli

Eller Man skal være/blive 70 år i 2018. Så er man blevet Super Veteran. Veteran og Super veteran spiller om formiddagen cirka kl. 10.00 på 6 hverdage i løbet af maj og juni.

Handicapopdelte hold Disse hold spiller om eftermiddagen cirka kl. 16.00 på 6 hverdage i løbet af maj og juni. For disse hold er der en nedre handicapgrænse, som er ens for damer og herrer. Nedenfor kan du se, hvilken gruppe du tilhører. Hvis du er interesseret i at spille på et af holdene skal du kontakte turneringsudvalget. Damer/Herrer Hold Nedre grænse A Handicap 4,5 B Handicap 11,5 C Handicap 18,5 D Handicap 26,5

Senior Være/fylde 50 år i 2018 Veteran Være/fylde 60 år i 2018 Super Veteran Være/fylde 70 år i 2018

Hold Nedre grænse Hold kaptajn Damer/Herrer

Mailadresse

Tlf.

A

Handicap 4,5

Birgitte Larnkjær

gitte@larnkjaer.net

40 41 66 70

B

Handicap 11,5

Lone Hartung

lone.hartung@npi.int

20 91 31 44

C

Handicap 18,5

Bent Andreasen

ba@ravnsborghuse.dk

23 64 04 13

D

Handicap 26,5

Knud Rasmussen

knud.grethe@gmail.com

27 83 89 27

Senior SC3

Henrik Sander Zacho

henrik@wecoveryou.dk

60 23 18 30

Vet. VE1

Torben Sørensen

peer.sorensen@mail.dk

23 84 13 49

Vet. VA2

Heini Schärer

heini@scharer.dk

20 12 67 07

Vet. SVBB6

Preben Alsly

jonna.preben.alsly@gmail.com

25 32 08 70


34

Referat af generalforsamlingen 2018 v/ Michael Olsen, formand for Køge Golf Klub Den 48. generalforsamlingen blev afholdt i Køge Golf Klub den 21. marts 2018 – med 135 stemmer repræsenteret. Formanden bød velkommen, og indledte med at bemærke, at den skriftlige årsberetning om klubbens virke i 2017 var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Efter valg af advokat Morten Winsløv som dirigent på generalforsamlingen, aflagde formanden herefter bestyrelsens beretning for det forgangne år, og kunne indledningsvis oplyse, at klubbens medlemstal fortsat holdes stabilt med mere end 1.500 medlemmer, og ikke mindst takket være de mange frivillige, der gør et stort arbejde for klubben, går det godt. Formanden udtrykte en stor tak herfor, og glædede sig over den store aktivitet i klubben – herunder ikke mindst i dameklubben, herreklubben og i de øvrige klubber i klubben. Fra DGUs repræsentantskabsmøde kunne formanden berette, at medlemstallet i danske golfklubber har udvist en svag stigning i 2017, og er nu på 151.000. Bemærkede endvidere fra mødet, at det er blevet dyrere at drive en golfklub, og med kun en meget svag vækst i medlemstallet og med ændringer i medlemskategorierne er antallet af golfklubber i Danmark blevet for stort. Herefter fortalte formanden om de mange aktiviteter i klubben rettet mod 2018 – herunder, at SGS-samarbejdet fortsætter uændret i 2018. Endvidere, at der har været afholdt ”kick-off-møde” med repræ-

sentanter for udvalgene, og der har været afholdt opstartsmøde i Serviceorganisationen. Han oplyste herudover, at ungdomsafdelingen har fået sit eget klublokale – ikke mindst takke være Just Pavillion og et sponsorat fra Nordea-fonden. Herefter knyttede formanden nogle bemærkninger til branden i 2016: Genopbygningen efter branden er gået godt og er nu afsluttet, og vi står i dag med flotte nye og tidssvarende bygninger, og herunder også med nye bag- og personalerum. Formanden takkede TopDanmark og Nordea for det gode og positive samarbejde i hele forløbet. Formanden reflekterede herefter over de store regnmængder i 2017, hvor over 60% af klubberne i Danmark har haft problemer med de store vandmængder. For Køge Golf Klub har det også været til stor gene, og har endvidere medført et større beløb i manglende greenfeeindtægter. Dette betyder, at klubben i de kommende år vil investere større beløb i dræningsarbejder på både Nord- og Sydbanen. Formanden takkede herefter samarbejdspartnere og sponsorer for at yde stor støtte til Køge Golf Klub og rettede ligeledes en stor tak til personale og frivillige i klubben for deres store indsats og det gode samarbejde. Dirigenten takkede for beretningen, der uden bemærkninger blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Formanden fortalte herefter om Danske Bank Pokalen, der i år var tildelt Mandagsklubben v/ Allan Kristensen & Gunnar Jensen. Kassereren gennemgik dernæst årsregnskabet for 2017, der blev godkendt af generalforsamlingen, og fortsatte med at gennemgå budgettet for 2018, der ligeledes blev godkendt af generalforsamlingen. Herefter var der valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og udvalgsmedlemmer, hvor generalforsamlingen enstemmigt valgte Søren Pingel, Morten Themstrup og Michael Olsen til bestyrelsen, og Malene Bonavent og Thomas Jensen som suppleanter. Til Amatør- og Ordensudvalget blev Karsten Almosetoft valgt, og Søren Thomassen blev valgt som suppleant. Herudover blev statsaut. revisorer GLB Revision valgt som klubbens revisor. Der var indkommet et forslag om at tillade hunde på Sydbanen, men forslaget nød ikke fremme ved generalforsamlingen. Under eventuelt præsenterede golfmanager Anders Thorsen klubbens nye hjemmeside, og restauratør Kenneth Arrild orienterede om nye tiltag i restauranten. Afslutningsvis henledte formanden opmærksomheden på, at Køge Golf Klub har 50 års jubilæum næste år, og afsluttede generalforsamlingen med at takke alle for deres indsats, og med et ”pas godt på hinanden” udråbte generalforsamlingen herefter et trefoldigt leve for klubben.


Bekymrer du dig om indbrud, når du står på greenen? Professionel kvalitetsalarm til firmaet Dansk Alarmsikring tilbyder alarmsystemer af højeste kvalitet, som er godkendt til erhverv. Vi tilbyder et startsæt med FOTO-PIR, så du til enhver tid kan bruge alarmens medfølgende smartphone-app og se, hvad der sker i din virksomhed. Alarmen kan udvides efter behov med f.eks. røgalarm for øget tryghed! Pris inkl. installation*:

1.295,-

Månedligt abonnement inkl. service*:

DNA mærkning Har du værdifulde ting, som tablets, smartphones, kunst, møbler og lign., kan du mærke tingene med denne usynlige væske. I væsken er der bitte små prikker, med et serie nr., som kan ses med et håndholdt mikroskop. Den usynlige væske kan ses med UV lys. På denne måde kan politiet meget nemt se mærkningen og den rette ejer. Væsken kan ikke fjernes uden at den ødelægger eller ridser genstanden. Pris*

636,-

Tlf: 3670 7000

E-mail: mail@danskalarmsikring.dk www.danskalarmsikring.dk Snedkervej 5 • 4600 Køge

- så er du i sikre hænder!

* Alle priser er ekskl. moms

348,-


TAKKER FOR ET GODT ÅR PÅ GREENEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.