Køge Golf Klub - Baneguide 2022

Page 1

BANEGUIDE

Sydbanen & Nordbanen


BANEOVERSIGT NORDBANEN

3

7 4 2

8 6

5 9

1

Driving Range

1 4

2

5

18

9

10

7 6

3 8

17

Toilet

11 14 13 16

12

15

SYDBANEN Køge Golf Klub | Gl. Hastrupvej 12 | 4600 Køge | www.kogegolf.dk


VELKOMMEN TIL KØGE GOLF KLUB Sydbanen

Køge Golf Klubs Sydbane er en spændende 18 hullers intim parkbane, der er mere end 50 år gammel. Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste 9 i 1975. Der er vand i spil på flere huller, og beplantningen er afvekslende med store træer, og der er ikke langt mellem hullerne. Bolden kan næsten altid findes, men det koster et slag for at komme tilbage på fairway. Max. hcp på Sydbanen er 36. Der er mulighed for drikkevand og toilet ved klubhuset mellem 9. og 10. hul, samt ved knudepunktet, hvor 5., 6., 7., 8., 16. og 17. hul mødes. Vi gør vore svenske gæster opmærksomme på, at der i Danmark ikke er indlagt kaffepause efter ni huller.

Nordbanen

Køge Golf Klubs Nordbane er en rated 9-hullers bane, hvor der spilles til sommergreens hele året rundt. Den blev åbnet i 1999. Nordbanen er ligeledes en spændende bane, hvor især det korte spil kan trænes. Der er vand i spil på flere huller og banen giver udfordringer til alle. Der er mulighed for drikkevand og toilet ved klubhuset. Ingen hcp begrænsning på Nordbanen. Vi ønsker dig en god dag på vores fantastiske golfanlæg!

Køge Golf Klub Tlf. 56 65 10 00

Køge Golf Klub | Gl. Hastrupvej 12 | 4600 Køge | www.kogegolf.dk
ORDENSREGLER Alle besøgende i klubhus og på baneanlæg er forpligtede til at udvise en korrekt og hensynsfuld optræden. Med henvisning til vedtægternes § 21 fastsættes nedenstående ordensregler: Klubhus 1. Det er tilladt, når skoene er rengjorte at færdes med golfsko overalt i klubhuset, dog ikke med stål spikes. 2. Borde i restauranten og på terrassen skal afryddes efter brug. Borde og stole skal sættes på plads. 3. Vis hensyn ved brug af mobiltelefon på klubbens område. 4. Hunde må ikke medtages i klubhuset. Udenfor skal de føres i snor. Banen 1. Greenkeepernes arbejde på banen har altid fortrinsret. Spil ikke videre, før de har vinket frem. Såfremt disse anvisninger ikke følges, kan det medføre karantæne for spilleren. 2. Baneservice og Starterservice er klubbens repræsentanter på banen, hvorfor deres anvisninger altid skal efterkommes. Bemærk at du skal være på 1. tee senest 10 minutter før start. 3. Det er forbudt at hente bolde på naboers marker, grunde og haver. 4. På Sydbanen er spil til frosne greens ikke tilladt. 5. Høje indspil (pitching) til puttinggreen er ikke tilladt. Der henvises til indspilsgreen. Chipping er tilladt. 6. Det er tilladt at starte fra 10. tee, hvis man kun ønsker at spille 9 huller - dog først efter kl. 9.00 pga. greenkeeperarbejde. Spillere fra 9. green har altid fortrinsret på 10. tee. På Nordbanen fletter spillere fra 9. hul med spillere, der starter en ny runde. 7. Spil: a. Det er ikke tilladt at spille mere end 4-bolde. b. På Sydbanen er max. sum af handicap i en gruppe 120. c. Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Når der er mange spillere på banen, skal 2- og 3- bolde tage hensyn til dette og skal ikke forvente at blive vinket igennem. Dette udelukker dog ikke de almindelige etiketteregler: ”Hvis man taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, skal man opfordre gruppen bagved til at gå igennem; uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe”. d. Det anbefales, at der så vidt muligt spilles 4-bolde. I travle perioder har Starterservice og Baneservice ret til, at sætte 2-bolde sammen til 4-bolde. Også ude på banen. 8. På damedag, herredag, seniordag og begynderdag har turneringsdeltagere i visse tidsrum fortrinsret til start på 1. tee, men derefter ingen særlige rettigheder. På Nordbanen har Mandagsklubben dog fuld rådighed over banen på mandage kl. 15.00-18.30 fra april til ultimo september. 9. Øvelsesspil mod de ordinære greens eller fra bunkers er ikke tilladt. 10. Omsorg for banen: Undlad at ramme jorden ved prøvesving på teestederne. Læg turf på plads, medbring pitchfork og ret nedslagsmærker op samt riv i bunkers. 11. Tomme flasker og dåser, papir, cigaretskod og andet affald skal anbringes i de dertil indrettede affaldsbeholdere. 12. Hunde må ikke medtages på Sydbanen eller træningsarealer. Dog kan hunde medtages på Nordbanen, når de føres i kort snor. Alle efterladenskaber skal opsamles og bortskaffes udenfor golfanlægget af hundeejeren. 13. Barnevogne må kun medtages på Nordbanen.

Køge Golf Klub | Gl. Hastrupvej 12 | 4600 Køge | www.kogegolf.dkLOKALREGLER 1.

Banemarkeringer: Hvid - Out of bounds grænsemarkering Rød - Strafområder Blå - Areal under reparation Sort top - Områder med spilleforbud Markeringer angives ved farvede pæle, plast-skiver eller spraymaling

2.

Træer med støttepæle inkl. vandingsposer er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

3.

Sprinklere: Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1. Ekstra mulighed for lempelse, når sprinkler er tæt på greenen og på spillelinjen: Bold i det generelle område: Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på spillelinjen, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

4.

Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds: Med 2 strafslag kan en bold droppes - ikke nærmere hullet - jf. standard lokalregel E-5. Den fulde tekst findes herunder eller www.danskgolfunion.dk Stk. 5., 6. og 7. kun for SYDBANEN

5.

Grænsemarkering mellem 2. og 9. hul gælder kun ved spil af 2. hul. Grænsemarkering mellem 10. og 18. hul gælder kun ved spil af 10. hul. Ved spil af alle andre huller er disse markeringer ikke-flytbare forhindringer.

6.

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet bag greenen på 1. hul eller i søen på 18. hul, må spilleren enten tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved at droppe en bold i droppezonen - 1 køllelængde omkring DZ-markeringen. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

7.

Unormale Baneforhold: Blomsterbedet til venstre for 15. green ved 16. teested samt bedet bag 18. green behandles som “Unormale baneforhold,” hvorfra lempelse uden straf kan opnås efter Regel 16.1b. Græskanten er grænsen for området. Stk. 8. kun for NORDBANEN

8.

Grænsemarkering (hvide pæle) mellem 2. og 8. hul gælder kun ved spil af 2. hul. Ved spil af alle andre huller er disse markeringer ikke-flytbare forhindringer.

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf. Godkendt af DGU.

Køge Golf Klub | Gl. Hastrupvej 12 | 4600 Køge | www.kogegolf.dk


TEGNFORKLARING Green Fairway Tee Rough Out of Bounds Strafområde Vand Bunker NEXT TEE

Next Tee Afstand fra teested Afstand Til midt green Afstand mellem linjer

49 54

57 59

Tees Sydbanen Tees Nordbanen Toilet Alle distancer er målt til midt green


SYDBANEN

1 4

2

5

18

9

10

7 6

3 8

17 11

Toilet

14 13 16

12

15

Alle distancer er målt til midt green


T NEX

25

TEE

Drop Zone

0

13 49 60 54 94 57 94 50

59 94

SYD 1 Par 3

Hcp 18

49

90

54

124

57

124

59

124


NE X

T

TE E

29

0

50

0

10

0

15

173 49 170 54 224

0

20

57 224 59 240

SYD 2 Par 4 Hcp 2

49

346

54

400

57

400

59

416


NE X

T

29

TE E

0 28

47 50

34 49 182 54 182

100

57 228 59 228

150

SYD 3 Par 4 Hcp 12

49

250

54

250

57

296

59

296


24

EX N

T

E TE

0

27 50

100

150

49 119 54 167 200

57 167

201

59 191

SYD 4 Par 4 Hcp 6

49

310

54

358

57

358

59

382


TE E T N EX

29

0

41 50

100

113 49 255 150

54 255 57 275 59 275

185 49 155

200

54 155 57 205 59 205

SYD 5 Par 4 Hcp 4

49

341

54

341

57

391

59

391


25 NE X

TT EE

0 50

100

99 49 208 54 245

150

57 245 59 245

171 15 200

49 119 54 156 57 156 59 156

SYD 6 Par 4 Hcp 8

49

313

54

350

57

350

59

350


X NE T

28

E TE

0 8

37

50

49 194 54 222 57 222

85

79

59 222

12 49 150

49 153

100

54 181

54 178

57 181

57 178

59 181

59 178

150

SYD 7 Par 4

Hcp 16

49

241

54

269

57

269

59

269


25 X NE

T

E TE

0 50

100

135 22

150

49 219 54 290 57 290

200

59 290

220 49 150 54 221 57 221 59 221

SYD 8 Par 5 Hcp 10

49

368

54

439

57

439

59

439


24

0 NEXT TE E

49 115 54 144 50

57 144 59 184

100

SYD 9 Par 3 Hcp 14

49

136

54

165

57

165

59

205


TE E T N EX

21

0

31

10

49 198

50

54 198 57 198 59 198

79 49 162 100

54 162 57 162 59 162

150

SYD 10 Par 4 Hcp 9

49

250

54

250

57

250

59

250


24

X NE EE TT

0

50

66

9 100

11

34 49 137 54 137 57 210

150

148

59 210 49 88 54 88 57 161 59 161

SYD 11 Par 4 Hcp 13

49

242

54

242

57

315

59

315


0

50

NE X

TT EE

23

94

100

120

49 190

137

54 270 57 270 59 297

49 175

155

150

0

20

54 255 49 143

57 255

54 223

59 282

57 223 59 250

SYD 12 Par 4 Hcp 1

49

304

54

384

57

384

59

411


EE TT X NE

28

0 50

100

150

177 49 189 54 189 57 252 59 252

255

49 114 54 114 57 177 59 177

200

17

217

49 135 54 135 57 198 59 198

SYD 13 Par 5

Hcp 11

49

369

54

369

57

432

59

432


19

0

NEXT TEE

49 119 54 139 57 139 59 139 50

SYD 14 Par 3 Hcp 17

49

130

54

150

57

150

59

150


T NEX

TEE

22

50

0

100

13

104

150

200

13

256 49 183

297

54 212

49 159

57 221

54 197

59 285

57 197 59 261

SYD 15 Par 5 Hcp 3

49

453

54

491

57

491

59

555


25 NEXT TE E

0

47

50

70 23 100

49 214 54 214 57 238 59 238

49 167 54 167 57 191 59 191

150

SYD 16 Par 4 Hcp 7

49

258

54

258

57

282

59

282


23 TEE NEXT

0 50

100

150

186 49 195

200

49 125

54 247 57 247

54 177

250 18

59 304

57 177 59 234

309 49 78 54 130 57 130 59 187

SYD 17 Par 5 Hcp 5

49

392

54

444

57

444

59

501


33

0

23 49 84 54 116 50

57 116 59 145

100

SYD 18 Par 3 Hcp 15

49

108

54

140

57

140

59

169


NORDBANEN

3

7 4 2

8 6

5 9

1

Driving Range

Alle distancer er målt til midt green


19

0 NE X

T

TE E

110 110

50

NORD 1 Par 3

Hcp. 9/10

125 125


NEXT

19

TEE

0 50

100

115 21 150

236 309

200

220 14

144 217

NORD 2 Par 5

Hcp. 5/6

395 449


NE X

T

TE E

20

0

80 80

50

NORD 3 Par 3

Hcp. 15/16

91 91


24 NEXT TEE

0

50

103

100

131 210 150

200

NORD 4 Par 4

Hcp. 1/2

231 310


18

0 X NE

EE TT

105 134

50

NORD 5 Par 3

Hcp. 7/8

114 143


NEXT TEE

26

0 61

165 211

50

27

57 12

93

128 174

100

130 176

15

0

NORD 6 Par 4

Hcp. 11/12

214 260


X NE

22

EE TT

0

101 111

50

NORD 7 Par 3

Hcp. 17/18

113 123


NEXT

18

TEE

0 50

100

71

152 223

10

0

15

0

23

123 194

NORD 8 Par 4

Hcp. 3/4

214 312


22

0

97 97

NEXT TEE

50

NORD 9 Par 3

Hcp. 13/14

106 106


Golf godt ... Sov godt ... Du har valgt Køge Golf Klub til golf. Hotel Niels Juel giver gerne et rigtig godt tilbud, hvis du ringer på tlf. 56631800 eller sender en mail til hotelnielsjuel@hotelnielsjuel.dk og vi ligger tæt på Køge Golf Klub med kun 5 min. til torvet, butikker og til stranden. Hotellet der er i pakhusstil, ligger få min. gang fra den hyggelige Køge Havn med dejlige barer og restauranter. Der er gode tilbud i baren efter en dejlig dag på banen.

Toldbodvej 20 | DK-4600 Køge | Tlf. 56 63 18 00 | www.hotelnielsjuel.dkTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.