Køge Golf Klub 2017

Page 1

Medlem af

Ã…rsskrift nr. 3, 2017


2

Indhold Køge Golf Klub - MIN KLUB........................................................................................................................................ 3 Forbedringer på Nordbanen........................................................................................................................................ 4 Haveholdet...................................................................................................................................................................5 Café & Restaurant Tee..................................................................................................................................................7 Årets gang i ungdomsafdelingen.............................................................................................................................8-9 Holes in one 2016........................................................................................................................................................ 9 SGS Selandia Golf fortsætter samarbejdet i 2017......................................................................................................11 Små justeringer til EGA handicapsystemet...............................................................................................................11 Om branden og genopbygningen af bygningerne................................................................................................12-13 Ejendomsudvalget..................................................................................................................................................... 13 Orientering fra Begynderudvalget.............................................................................................................................15 Pink Cup.....................................................................................................................................................................16 Velkommen til Dameklubben................................................................................................................................16-17 Vi lægger (også) kortene på bordet............................................................................................................................ 17 Vigtige datoer 2017.............................................................................................................................................. 18-19 Flot fremgang i Herreklubben....................................................................................................................................21 Golf og hyggeligt samvær med Oldtimers........................................................................................................... 22-23 Køge Golf Klub siger Tak ........................................................................................................................................... 24 Stor tilfredshed med Køge Golf Klubs samarbejdspartnere......................................................................................25 Sæson 2016 set fra Amatør- og Ordensudvalget.......................................................................................................27 Køge Golf Shop......................................................................................................................................................... 28 Gæsteservice, baneservice og starterservice...................................................................................................... 28-29 Eliten..........................................................................................................................................................................30 Ægteskabsturneringen 2016.................................................................................................................................30-31 Beretning fra Turneringsudvalget.........................................................................................................................32-33 Referat af generalforsamlingen 2017.........................................................................................................................34

Nyt fra Administrationen Adgangskontrol til den nye baghal Der indføres adgangskontrol i det nye bagrum fra midten af august måned. Hvad betyder det? • Der kommer igen et låsesystem, hvor der skal benyttes en nøglebrik for at få adgang til baghallen • Alle døre vil fremover være låst, så eneste ind- og udgang bliver porten • Hallen er fremover låst døgnet rundt – adgang udelukkende vha. nøglebrik • Alarmen er aktiveret i tidsrummet kl. 23.00-5.30 • Der er videoovervågning døgnet rundt • Der er røgalarmer installeret samt lovpligtigt slukningsudstyr • Nøglebriksystemet bliver monteret til højre for porten

Ny golfmanager Anders Thorsen er tiltrådt som ny golfmanager pr. 1. april 2017. Vi byder velkommen til ham og glæder os til samarbejdet.

Åbningstider i Administrationen

Alle der har skab og/eller scooterplads kan komme forbi og hente en nøglebrik i administrationen. Vi har prøvet at gøre det så nemt som muligt for alle og har forudprogrammeret én nøglebrik pr. skab.

• De af jer der har nøglebrik (den lille

Åbningstiderne i sommersæsonen: Mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 Fredag kl. 8.00-14.00

Bagmærker

Da vi ikke længere bruger årstalsmærkater på bagmærkerne, så fortsætter dit bagmærke uændret - med mindre du har skiftet medlemskab, så skal du naturligvis kigge forbi Administrationen og få et nyt bagmærke.

sorte) fra det tidligere system, kan bytte lige over De af jer, der ikke har haft skab tidligere eller ingen nøglebrik har fra tidligere - kan hente ny brik mod depositum på 100 kr. Ønskes flere nøglebrikker kan dette selvfølgelig laves – mod depositum på 100 kr.

Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge

Tlf. 56 65 10 00

www.kogegolf.dk admin@kogegolf.dk Bestyrelse Formand Kasserer

Erik Lorentzen Søren Pingel Ole Therkildsen Michael Olsen Morten Themstrup Leif Larnkjær

Suppleanter

Malene Bonavent Thomas Jensen

40 25 40 10 46 15 08 70 56 28 36 09 20 30 66 82 21 73 49 98 40 76 72 50 72 37 52 57 40 98 81 80

Amatør- og Ordensudvalg

Karsten Almosetoft Klaus Bøgelund-Hansen Birthe Husbond

Bane Ungdom Turnering HCP Elite Erhverv Ejendom IT Begynder Golfskolen Service

Ole Therkildsen 56 28 36 09 Thomas Radtleff 30 35 15 55 Else M. Langfeldt 32 53 10 04 Preben Langfeldt 23 26 40 04 Hanne R. Taylor 31 31 06 04 Anders Thorsen 56 67 90 90 Bjarne Enoch Nielsen 20 29 49 94 Bent Andreasen 23 64 04 13 Allan Kristensen 40 26 11 11 Arne Pedersen 46 15 18 38 Arne Pedersen 46 15 18 38

Udvalgsformænd

Administration

Anders Thorsen Rie Seidenfaden Charlotte Slebo Turneringskontor Trænere Peter Taylor Peter Svendsen Restaurant K. & J. Arrild

Chefgreenkeeper Martin Thorsen

56 67 90 90 50 55 93 18 56 67 90 94 56 67 90 92 56 65 64 00 56 65 64 00 56 65 30 00 56 67 90 95

Klubber i klubben

Damer Lisbeth Enoch 24 49 09 21 Herrer Leif Larnkjær 40 76 72 50 Oldtimers Bjarne Enoch Nielsen 20 29 49 94 Bridge Tirsdag Vibeke Jarlstrøm 31 79 31 26 Bridge Torsdag Flemming Sørensen 23 60 01 20

Redaktion

Leif Larnkjær Rie Seidenfaden

40 76 72 50 50 55 93 18

Forsidefoto: Lars Klausen Hald Årsskriftet er officielt skrift for Køge Golf Klub. Det udkommer én gang årligt og udsendes til annoncører og sponsorer i Køge Golf Klub. En trykt udgave af årsskriftet ligger til fri afhentning i receptionen i klubhuset - ligesom det også vil være at finde på www.kogegolf.dk Meninger, der kommer til kende i dette skrift er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.


3

Køge Golf Klub - vores klub v/ Erik Lorentzen, formand for Køge Golf Klub Når golfspillere mødes, fortæller man ofte hvilken golfklub man kommer fra. Det gør man i hvert fald, hvis man er stolt af sin golfklub og derfor gerne agerer ambassadør for den. Vi kender vel alle til, at man fortæller hvorfra man kommer og så får et anerkendende lille nik – bekræftelsen på, at modparten også kender golfklubben for noget godt. Men hvad er det, der gør, at man er stolt af sin golfklub og andre synes den er attraktiv? Og hvad kan vi gøre for at fastholde og øge vores og gæsternes glæde ved Køge Golf Klub? For mig er der 2 områder der kendetegner en golfklub: Faciliteterne (banerne, klubhus, driving range mm.) og klubliv/ atmosfære. I Køge Golf Klub må vi sige, at vi for faciliteternes område ligger rigtig godt til: Vi har et næsten nyt og flot klubhus, der fungerer godt og har de nødvendige faciliteter for en velfungerende golfklub. Da sæsonen startede havde vi en helt opdateret maskinpark og helt nye bygninger til bagrum samt værksted og mandskabsrum. Vi har en ny velfungerende drivingrange, og vi har 27 flotte og velanlagte huller. Desuden får vi snart et nyt short game- og træningsområde. Så rammerne for en god golfklub er der, selvom vi ikke må hvile på laurbærrene. Vedligeholdelse og forbedring er et ansvar for golfklubbens ledelse og det er der arbejdet intenst med de seneste 10 år. Men

det er også medlemmernes ansvar at være med til at holde alt i pæn og ordentlig stand og ikke mindst gøre det lettere for dem, der varetager det daglige arbejde på dette område. Vi har brug for, at medlemmerne gør lidt ekstra for at være med til at løfte golfklubben endnu højere op i deres og gæsternes bevidsthed. Der er mange områder, der kan gøres lidt ekstra på, som vil give en endnu bedre oplevelse for alle: Affald, broken tees, opretning af nedslagsmærker, tørv på plads og så videre. Mange små ting, som er med til at give et endnu bedre indtryk af Køge Golf Klub. Ser du affald på banen, så saml det op – ligegyldigt om det er dit eget. Det er ganske let og på denne måde kan hvert enkelt medlem bidrage til, at vi får en endnu bedre golfklub. Hvis der flyder affald på banen, er det lettere for svage sjæle også at smide deres affald – omvendt vil samme personer måske tænke sig om en ekstra gang, hvis alt ser pænt og ryddeligt ud. Klubliv og atmosfære er også vigtige elementer i beskrivelsen af en god golfklub. Igen er det ledelsen, der skal skabe rammerne, men vi må som medlemmer også være med til at skabe og forbedre disse. Køge Golf Klub har også her nogle rigtig gode forudsætninger at bygge på: Velfungerende og professionel proshop. Nyt restauratørpar, der brænder for at bedre klublivet med højt serviceniveau og stort udvalg til rimelige

priser. Kæmpe korps af frivillige til alt lige fra matchafholdelse til havearbejde og service for gæster. Administrationen, der som største mål har at servicere medlemmer og gæster. Men klubliv og atmosfære er mere end disse ting. Det er også medlemmernes attitude overfor gæster, andre medlemmer og ansatte i golfklubben, både på banen (flowet) og i klubhuset. Vi får rigtig mange positive tilkendegivelser fra gæster, men der er stadig nogle, der ikke føler sig godt behandlet på banen. Det er ikke acceptabelt. Så for klubliv og atmosfære kan der også gøres lidt ekstra af hvert medlem. Vis lidt tålmodighed på banen og vær med til at få det hele til at glide. Møder du en gæst, der ser søgende eller spørgende ud, så hjælp – der skal så lidt til, at alle føler sig godt til rette og det vil i sidste ende smitte af på Køge Golf Klub. Faktisk skal du bare tænke på, hvordan du selv gerne vil behandles – både i egen golfklub og som gæst i anden. Jeg håber ikke dette opfattes negativt, men vi har brug for alle medlemmers hjælp til at fastholde og øge vores glæde ved Køge Golf Klub og gæsternes oplevelse ved at besøge vores dejlige anlæg. Husk at nye medlemmer og gæster vælger efter standard og ry i markedet. De vil have kvalitet for pengene og det vil vi vel også gerne selv, som medlemmer af golfklubben. Du er Køge Golf Klub! Hvordan vil du gerne have at andre ser på Køge Golf Klub?


4

Forbedringer på Nordbanen v/ Ole Therkildsen, formand for baneudvalget Da vi begyndte at tænke på udviklingen af klubbens jord beliggende langs Egøjevej, indså vi jo ret hurtigt, at uden en banearkitekt kom vi ikke videre. I første omgang blev det arkitekten fra Nordbanen, Rolf Henning-Jensen, som blev bedt om et bud på ny drivingrange, udvidelse af Nordbanen og evt. nogle par 3 huller. Rolf nåede at komme med et første bud på udvidelsen, men i 2010 døde Rolf desværre, mens han var på cykelferie på Sardinien. Den næste banearkitekt, Thomas Jepsen, udarbejdede også nogle tegninger for den tilkøbte jord, men med de mange ideer og muligheder, var vi efterhånden i tvivl om, hvordan området bedst kom i spil.

I sommeren 2016 blev der så åbnet op for de nye huller: • •

1. hul på Nordbanen var med en ny placering blevet et middelsvært par 3 hul på 125 meter. 2. hul var forlænget til 449/395 meter og dermed et par 5 hul. Et spændende hul med en ny green, som vore egne greenkeepere har stået for. 3. hul med et nyt teested, så hullet på 91 meter nu spilles langs Præstebækken.

I 2013 kontaktede vi banearkitekt Philip Spogard, som på et medlemsmøde den 25.8.2013 fremviste sine tanker for udnyttelsen af området.

Som det seneste spilles hul 9 nu til den ”gamle” 1. green, men dog i en forkortet udgave på 77 meter. Når det nye teested bliver opbygget til venstre for det nuværende 2. teested, bliver hullet på ca. 115 meter. Vi bliver derfor nødt til, at rykke nuværende 2. teested 25 meter frem, så hul 2 bliver forkortet til 424 meter. Hullet vil dog fortsat være et par 5 hul.

Par 3 banen blev placeret i ventekassen, men det nye hul 1, udvidelsen af hul 2 og nyt teested til hul 3 blev besluttet påbegyndt.

Ved omlægningen af hul 9 har vi så fået frigivet den gamle 9. green, som vil indgå i et short game område, som tidligere tilhørte hul 1 og 9.

4 nye golfere spiller med i Mandagsklubben sammen med holdkaptajn Niels Andersen. Foto: Peter Torngaard.

Baneudvalget håber med disse tiltag, at Nordbanen kommer til at fremstå endnu mere attraktiv og spændende, så både nybegyndere og de mere rutinerede spillere vil have glæde af både banen og det nye short game areal.


5

En del af Havehold 2’s medlemmer fv.: Leif Voss, Jonna Højerslev, Solveig Larsen, Annette Duholm og Preben Alsly.

Foto: Lars Klausen Hald.

Haveholdet

v/ Magnus Jespersen, koordinator af Haveholdet Et team på 19 frivillige hjælpere udfører et værdifuldt arbejde for klubben med fast arbejdsdag hver anden mandag fra kl. 8.00-12.00 i sæsonen. Dertil kommer en række ad hoc indsatser. Herunder er der et udpluk af de mange opgaver, som Haveholdet har stået for i løbet af sæson 2016. Årets arbejde starter op ved åbning af Sydbanen. Terrassen renses for mos og græs og efterbehandles med fugesand. Møblerne hentes frem fra vinterdepotet. Samtidig og i samarbejde med Ejendomsudvalget bruger vi et par formiddage på at klargøre parkeringspladsen i form af fjernelse af blade, udbedring af huller og spor i belægningen samt at opstribe p-båse. De mange meter fodhegn males, ligesom afmærkninger udskiftes/udbedres for påkørselsskader gennem sæsonen. Volden ved parkeringspladsen ind mod hul 10 har tidligere krævet stor arbejdsindsats for at holde ukrudtet nede, men bundplanterne dækker nu så godt, at der i 2016 kun har været brug for en mindre indsats for at holde skrænten fri for ukrudt. Klubben har i de senere år anlagt en del nye bede med blomstrende buske og træer. Disse bede kræver en stor arbejdsindsats med hensyn til renholdelse for at skabe de bedste vækstbetingelser. Det har ligeledes i længerevarende tørkeperioder været nødvendigt ekstraordinært at vande omkring de mange nyplantede træer. En anonym sponsor donerede i oktober 60 nye rosenplanter samt rosenjord. Haveholdet anlagde med roserne et nyt rosenbed ved puttinggreen ind mod klubhuset. Søen på hul 2 er et tilbagevendende problem og også i 2016 har vi brugt mange mandetimer på at renholde for grøde og alger mm. Der er fjernet flere tons, og resultatet er synligt i form af klart vand, så medlemmer og gæster kan nyde ænderne med deres ællinger. Arbejdet med anlæggelse af ny drivingrange blev afsluttet i 2015 og arbejdet i 2016 har bestået i renholdelse af de nyanlagte områder. Branden i juli måned kom til at præge vor arbejdsindsats resten af året, idet vi manglede en del håndværktøj og arbejdsvogne. Klubbens bestyrelse og ledelse havde længe ønsket etableret et havehold 2, der primært kunne gøre en indsats på Nordbanen. Jeg påtog mig opgaven, men det har været op ad bakke, især var problemet at finde en leder, der ville påtage sig at stå i spidsen for holdet og planlægge og organisere arbejdet. I oktober 2016 kom gennembruddet. Inden for en uge meldte 5 medlemmer ind, at de gerne ville arbejde fast én dag hver anden uge. Preben Alsly, der har været med siden Haveholdets start i 2009, rykkede sammen med 2 andre over på det nye Havehold og påtog sig lederrollen. Herefter er arbejdet organiseret med 16 medlemmer på det ”gamle” Havehold (arbejder ulige uger), leder Magnus, og 8 medlemmer på det ”nye” Havehold (arbejder i lige uger), leder Preben. Holdenes størrelse vurderes p.t. at svare til de kendte og foreliggende arbejdsopgaver. Skulle nogen på et tidspunkt få interesse i at blive en del af arbejdsteamet kan henvendelse ske til Magnus tlf. 23 27 35 11 eller til kontoret. I 2016 fik Haveholdet arbejdstøj i form af røde poloshirts og sorte jakker med påtrykt logo, navn og Haveholdet. På banen har vi fået mange positive tilkendegivelser fra gæster og medlemmer. Det er vi alle glade for.


Bekymrer du dig om indbrud, når du står på greenen? Professionel kvalitetsalarm til firmaet Dansk Alarmsikring tilbyder alarmsystemer af højeste kvalitet, som er godkendt til erhverv. Vi tilbyder et startsæt med FOTO-PIR, så du til enhver tid kan bruge alarmens medfølgende smartphone-app og se, hvad der sker i din virksomhed. Alarmen kan udvides efter behov med f.eks. røgalarm for øget tryghed! Pris inkl. installation*:

1.295,-

Månedligt abonnement inkl. service*:

DNA mærkning Har du værdifulde ting, som tablets, smartphones, kunst, møbler og lign., kan du mærke tingene med denne usynlige væske. I væsken er der bitte små prikker, med et serie nr., som kan ses med et håndholdt mikroskop. Den usynlige væske kan ses med UV lys. På denne måde kan politiet meget nemt se mærkningen og den rette ejer. Væsken kan ikke fjernes uden at den ødelægger eller ridser genstanden. Pris*

636,-

Tlf: 3670 7000

E-mail: mail@danskalarmsikring.dk www.danskalarmsikring.dk Snedkervej 5 • 4600 Køge

- så er du i sikre hænder!

* Alle priser er ekskl. moms

348,-


7

Ny forpagter af restauranten i Køge Golf Klub v/ Leif Larnkjær Pr. 1. januar 2017 har vi fået nyt forpagter af restauranten i Køge Golf Klub. Vores nye restauratørpar er Jane og Kenneth Arrild, som har valgt at restauranten skal hedde Café & Restaurant Tee. Jane og Kenneth fortæller: ”Vi har flere gange i løbet af de seneste år besøgt den meget smukt beliggende Køge Golf Klub og har været enige om, at det ville være en drøm for os en dag at stå som forpagtere af cafeen og restauranten. Nu er det lykkedes for os og vi er glade for at byde både nuværende – og nye medlemmer velkommen men også borgere fra Køge og omegn”. ”Det er en oplagt mulighed for at indtage god mad til en rimelig pris og samtidig nyde de smukke omgivelser. Vi har ligeledes konference- og selskabsfaciliteter, hvor der er mulighed for at afholde konfirmationer, barnedåb, fødselsdage, teambuildings- og erhvervskurser og meget mere”. ”Vi har begge en fortid i fødevare- og restaurationsbranchen og har tidligere været selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark - men også drevet slagterforretning og restaurant i udlandet”.

Café & Restaurant Tee Årstidsarrangementer Som nye restauratører vil vi gerne medvirke til at gøre klublivet i Køge Golf Klub endnu bedre og mere hyggeligt for medlemmer og gæster. I 2017 har vi derfor planlagt følgende ”årstids-arrangementer”:

• • • • • •

Påskefrokost Pinsefrokost Fisk og skaldyrs-buffet Mortens Aften Julefrokost Juletræsfest for børn

Er afholdt Er afholdt Lørdag den 9. september 2017 Fredag den 10. november 2017 Lørdag den 2. december 2017 Lørdag den 16. december 2017

kl. 18.30 kl. 18.30 kl. 13.00 kl. 13.00

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, så I har reserveret dagene og inviter gerne familie og venner med. Tilmeldinger til de enkelte arrangementer registreres efter ”først til mølle” princippet og kan ske allerede nu på: info@restauranttee.dk eller på telefon 56 65 30 00. Vi håber arrangementerne vil blive godt modtaget, og ser frem til at hygge om jer.

Mad ud af huset / catering Bestil fra vores store menukort og tag med hjem - også hvis du har specielle ønsker til menuen. Ring til Kenneth for yderligere info tlf. 56 65 30 00.

Selskaber og andre arrangementer I Køge Golf Klub, har man mulighed for at benytte restauranten eller selskabslokalerne til

• Private fester • Fødselsdage • Konfirmation • Bryllup • Dåb • Eller andre festlige lejligheder Ring til os - også hvis du har særlige ønsker ved dit besøg i Køge Golf Klub. Kontakt Kenneth for selskaber eller special arrangementer.

Erhverv Mangler du faciliteter til at afholde kurser, teambuilding eller andet, kan vi også tilbyde dette.

Konference og mødelokaler Klubben råder over tre dejlige mødelokaler. Mødelokalerne har gode behagelige stole og alle mødelokalerne har følgende A/AV-udstyr:

• IT projektor • Whiteboard • Flipover • Adgang til følgende: • Trådløs internetopkobling (Wi-Fi) • Fotokopiering Vil du høre mere om selskaber og konferencer? Kontakt os på tlf. 56 65 30 00.


8

Årets gang i ungdomsafdelingen v/ Thomas Radtleff, formand for Ungdomsudvalget Vi vil gerne starte med at sige, at ungdomsgolf i Køge Golf Klub nu ikke længere ”kun” er en sommersport. Der trænes og spilles golf hele året. Siden vores udetræning stoppede midt i oktober, blev der indledt et program med fysisk træning hver onsdag og golfteknisk træning samt spil i weekenden. Søndag i uge 12, den 26. marts kickstartede udesæsonen for Ungdomsafdelingen med intromøde kl. 15 i klubhuset for juniorer og forældre. Her blev programmet for hele sæson 2017 præsenteret og vi kan godt løfte sløret for, at der er sammensat et rigtig spændende og indholdsrigt program.

Træning I sæson 2017 har træningen endnu engang fået et løft og der er fokuseret målrettet på den enkelte juniors individuelle udvikling fysisk og teknisk, men også på hvordan man spiller sammen som hold. Udendørstræningen i sæson 2017 er igen fordelt over 4 ugedage (den startede op den 28. marts):

Derfra følger et tæt program med mange turneringer. Succesen med Femkløverturneringen fortsætter og er ligeledes for alle til og med 21 år og alle hcp. Femkløverturneringen spilles over 4 runder blandt 5 klubber: Næstved, Skovbo, Sydsjælland, Rønnede og Køge. På DGU Distriktsniveau er det besluttet at Kredsturneringen skal kopiere Femkløverturneringens koncept og tilbydes nu derfor til alle spillere op til og med 21 år og alle hcp. Der spilles vanen tro 4 afdelinger af Kredsturneringen og finalen spilles den 17. september i Køge Golf Klub. Junior Distrikts Touren (JDT) er for ungdomsspillere mellem hcp. +8,0 og 26,4 og til og med 21 år. Der spilles 4 afdelinger i løbet af sæsonen og 2. afdeling spilles den 20. maj i Køge Golf Klub. Der forventes ca. 130 spillere til turneringen. I 2017 er Køge Golf Klubs 3. hold for herrer igen et hold udelukkende bestående af ungdomsspillere. Holdet skal i Danmarksturneringen spille i 5. division.

Der trænes tirsdag og onsdag kl. 17.0019.00 for Breddegruppen og Udviklingstruppen. Til hver træning er spillerne delt op i hold, som allerede er defineret. Disse hold cirkulerer rundt til 4 stationer. Nye juniorer bliver fordelt rundt på holdene. Træningen foregår på stationer forskellige steder på Køge Golf Klubs anlæg samt inkluderer spil på bane. Efter hver træning er der fælles afslutning med evaluering på træningen samt dialog om kommende arrangementer og turneringer.

Køge Open Ynglinge Ranglisteturnering er tilbage på programmet i 2017 og spilles mandag den 3. juli.

Hver fredag trænes der i short game og øvelserne heri fra kl. 16.30-18.30. Der vil være både træning med pro samt test i disciplinerne. Om lørdagen træner nybegynderne samt mikro fra kl. 10.00-12.00. Der vil ligeledes efter lørdagens træning være fælles afslutning med evaluering og information om kommende arrangementer og turneringer.

PigeDag

Inden sæsonstart blev der uddannet et stort antal forældre og ynglinge til juniortrænere, som skal styrke indsatserne omkring den fokuserede træning.

Turneringer Der er arbejdet intenst på at opbygge et spændende turneringsprogram for alle – uanset hcp. til sæson 2017. Første turnering var klubbens Åbningsturnering søndag den 9. april.

I DGUs Juniorholdturnering stiller Køge Golf Klub med hele 6 hold. Alt i alt kommer Køge Golf Klubs Ungdomsafdeling for alvor på golflandkortet i 2017. Både med mange gode turneringer i klubben og med stor deltagelse i turneringer på landsplan.

Søndag den 4. juni inviterede Køge Golf Klubs Ungdomsudvalg igen til PigeDag for alle piger på Sjælland. Vi har i samarbejde med DGU besluttet at åbne op for andre klubbers golfpiger for at skabe en social relation mellem pigerne i klubberne. Arrangementet blev dog aflyst pga. for få tilmeldinger.

SommerCamp Grundet det meget kompakte turneringsprogram, har vi i 2017 valgt at lægge vores SommerCamp i skolernes sommerferie. Vi var afsted den 26.-28. juni og turen gik igen til Møn Golfklub med ialt 35 spændte deltagere. Vi genbrugte en stor del af programmet fra sidste år, da det var en kæmpe succes. Programmet bød på NatGolf, Krolf, spil på bane og naturligvis en masse sjov og hygge.


Ungdommen fra Køge Golf Klub indsamlede i 2016 over 75.000 kr. til fordel for Danske Hospitalsklovne.

Holes in one 2016

Overrækkelse af Braunstein whisky og golfbitter.

Bryghuset Braunstein sponsorerer flotte præmier i Køge Golf Klub Bryggeriet Braunstein var hole in one sponsor igen i 2016 - ligesom de også er det i 2017. Det betyder, at man ved et hole in one på Sydbanen honoreres med en eksklusiv, dansk whisky, nummereret fra Destilleriet Braunstein og af stor værdi. Den suppleres med, at restauranten udskænker en Braunstein golfbitter på terrassen for de tilstedeværende gæster - også sponseret af Bryghuset Braunstein. Ved hole in one på Nordbanen bliver man honoreret med en Braunstein golfbitter.

Fællesspisninger Sidste års succes med fællesspisninger ca. 1 gang om måneden gentages selvfølgelig i den nye sæson. Sidste år kom vi op på 70 deltagere og vi satser på at runde 100 i 2017. Vores fællesspisninger er for juniorer og deres familier, men det er selvfølgelig også tilladt for Køge Golf Klubs øvrige medlemmer at tilmelde sig og deltage i de hyggelige timer, hvor der samtidig gøres status på opnåede resultater og kommende arrangementer. Vi lægger i Ungdomsudvalget stor vægt på at kunne tilbyde en masse aktiviteter som styrker sammenholdet blandt juniorerne og selvfølgelig også blandt forældre samt klubbens øvrige medlemmer, og der vil i løbet af året med sikkerhed komme spontane arrangementer i kalenderen. Følg med på hjemmesiden – www.kogegolf. dk / Ungdom / Kalender. Der vil hele programmet for Ungdomsudvalgets aktiviteter være præsenteret samt invitationer til disse og link til tilmelding.

I foyeren sidder vores hole in one tavle med skilte for de spillere, der opnår det sjældne træf. I 2016 har følgende spillere indskrevet sig på tavlen:

Sydbanen 29.09.16 22.09.16 17.09.16 06.08.16 12.06.16 04.06.16 25.05.16

Hul 14 Hul 9 Hul 1 Hul 9 Hul 18 Hul 18 Hul 1

Kristian Olesen Kaj Hansen Hanne R. Taylor Kurt Sejr Madsen Mogens Lambert Torben Lind Ole Pedersen

Nordbanen 16.12.16 12.12.16 14.11.16 06.11.16 10.10.16 25.09.16 24.05.16 22.02.16

Hul 1 Hul 1 Hul 3 Hul 5 Hul 7 Hul 5 Hul 9 Hul 7

Aase Slot Hansen Bjørn Larsen Hans Wulff Michael Olsen Alex Graulund Anne Nørgaard Pia Løvenkrands Victor Larnkjær

9


Foto: Kevin Murray

Der hvor du er når du vil lave hole-in-one Som selvejende institution har vi ingen ejere, og derfor kan vi tage udgangspunkt i vores kunder. Det gør vi med vores kundeløfter, og det gør vi, når vi eksempelvis siger nej til negative renter på indlån. En sparekasse handler nemlig om dig og ikke om os. Vi kan derfor love dig, at du hører fra os, du får nemt fat i os, du får hurtigt svar, og du får flere muligheder. Er du nysgerrig, så tag fat i os.

Køge afdeling | Søndre Allé 9 4600 Køge | tlf. 88 72 98 40 sparkron.dk


Små justeringer til EGA handicap systemet v/ Preben Langfeldt, formand for Handicapudvalget Til 2016 kom der små justeringer til EGA handicap systemet. De væsentligste er:

Selandia Golf fortsætter samarbejdet i 2017 7 sjællandske golfklubber fortsætter samarbejdet i 2017, nemlig klubberne: • Falster • Greve • Ishøj • Harekær • Køge • Sydsjælland • Vallø Spilleretttighederne i ordningen gælder fra den 1. april til den 31. oktober alle ugens dage med undtagelse af tidsrummet fra kl. 8.00-13.00 på lørdage, søndage og helligdage (5. juni opfattes som en helligdag). Hverdagsmedlemmer kan dog kun benytte deres spilleret på hverdage. Ordningen koster kr. 975,- og børn/ juniorer til halv pris. For at tilmelde dig - kontakt Administrationen på tlf. 56651000 eller på admin@kogegolf.dk Vi ønsker god fornøjelse!

CBA interval for justeringer blev indskrænket så værdien går fra +1 til -2. Ved -2 kan der kun ske en reduktion (RO).

Handicap justering er tilladt i perioden 1. november til 30. april, hvis banen overholder længder der max. afviger 100 meter (18 huller) samt at intet hul afviger med mere end 10 meter i forhold til den opmålte hullængde. Vinterreglerne skal være i overenstemmelse med teksten i regelbogen tillæg 1 afsnit A punkt 3b.

Lejeforbedring er nu tilladt 1. maj til 13. oktober, hvis det bliver gjort i henhold til regelbogen tillæg 1 afsnit A punkt 3b. Mere end seks hullers lejeforbedring i perioden skal dog indberettes til DGU.

Handicapgrænse for regulering udvidet til 72 (handicap 55 til 72 hører nu til gruppe 6).

Handicap gruppe 2-6 kan nu reguleres, hvis der afleveres 9 hullers score. Gruppe 6 dog kun regulering nedad.

Der må afleveres tre EDS scores per kalender uge.

Årsreguleringen kan regulere med -3 t.o.m. +3 (gammel regulering -2 til +2).

Der kræves nu 8 kort, for at der kan foretages regulering (årsregulering/manuel regulering), hvoraf min 4 er fra igangværende år.

I 2016 var der 459 medlemmer, der har afleveret 3 eller færre scores i sæsonen, det er en nedgang i forhold til 2015 på 102. Af medlemmer der ikke er blevet reguleret, men som har afleveret 8 eller flere scorekort var der 515 medlemmer mod 348 i 2015, det betyder at flere medlemmer havde korrekt handicap end 2015. Der var ved 2016 årsregulering 501 medlemmer der ikke har EGA-handicap men ”kun” Klubhandicap mod 607 i 2015, så her en fremgang på 106 medlemmer. Ved årsregulering 2016 var der syv spillere som var blevet justeret med mere end de +/-3 handicap point, de er blevet manuelt justeret af Handicapudvalget. Totalt har årsregnskabssystemet gennemgået 1166 medlemmer mod 1229 i 2015. Der har kun været 9 ansøgninger om manuel justering i 2016.

11


12

Om branden og genopbygning af bygningerne v/ Leif Bagger-Hansen, ingeniør og mangeårigt medlem

Brand

Driften

Som alle i klubben ved, havde vi i juli 2016 en altomfattende brand som lagde maskinhal, bagrumshal, værksted og mandskabsfaciliteter i ruiner – en rigtig kedelig overraskelse. Bygningerne var så medtagede, at de ikke kunne genanvendes og er efterfølgende nedrevet og fjernet.

Det vigtigste efter branden var, at få driften op at stå, så både de ca. 1.500 medlemmer og de mange greenfeegæster fortsat kunne spille på banerne.

Bagrum Omkring 500 af medlemmernes udstyr gik op i flammer, en svær situation for mange klubmedlemmer, især da flere ikke kunne få forsikringserstatning.

Maskinhal, værksted og mandskabsfaciliteter I maskinhallen havde vi for ca. 10 mio. kr. maskiner og udstyr som også gik op i flammer og med eet slag havde vores greenkeepere ikke mulighed for at passe banerne, intet værksted og ikke nogen steder at være. Heldigvis havde klubben gode forsikringsforhold i Topdanmark og der blev allerede dagen efter branden afholdt møder med forsikringsselskabet, som fra starten var meget indstillet på at hjælpe klubben mest mulig.

En hastenedsat ”krisegruppe” af ansatte og frivillige gik i gang med at skaffe nye maskiner og udstyr samt midlertidige opbevaringsmuligheder i form af stor telthal og mandskabsvogne mm. Med stor velvilje og hjælp fra leverandører, sponsorer og frivillige, lykkedes det på kort tid at fremskaffe det mest nødvendige udstyr og med en stor ekstraordinær indsats af vores greenkeeperstab, kom driften hurtigt i gang. En 600 m² telthal og en mandskabsvogn dannede nu rammen for driften, indtil de nye bygninger stod klar.

Nybyggeri Det blev hurtigt klart, at vi også måtte i gang med planlægning af det nye byggeri og aftalen med forsikringsselskabet blev, at vi fik udbetalt en sum penge svarende til det, det ville koste at opføre nye bygninger magen til dem der brændte, ca. 1.000 m²,

og at vi selv skulle stå for opførelsen af nye bygninger. Fra klubbens arbejde med ”Projekt Nord” var der ønsker om at få udvidet funktioner som værksted, maskinhal og hal til opbevaring af golfbags. Disse ønsker blev indarbejdet i det nye projekt, så der i alt bliver bygget 1.500 nye m². Det blev besluttet at indhente priser fra 2 totalentreprenører på baggrund af en hurtigt udarbejdet beskrivelse af klubbens byggebehov, og der blev afholdt licitation i september 2016, hvor billigste bud var fra Entreprenør Knud Andreassen, Karise. Efter nogle forhandlinger blev der indgået kontrakt med Knud Andreassen for anlægs- og byggearbejder, og Finn L & Davidsen som entreprenører for alle installationsarbejder. Derudover påtog klubben sig med egne folk at udføre en omfattende del af anlægsarbejderne, som allerede blev påbegyndt i november 2016.

Myndigheder Straks efter indgåelse af entreprisekontrakter blev der udarbejdet et myndighedsprojekt og efter indledende møder


13

Ejendomsudvalget

v/ Bjarne Enoch-Nielsen, formand for Ejendomsudvalget

En spændende opgave Året startede med en spændende opgave. Bestyrelsen ønskede en undersøgelse af muligheden for at etablere en indendørs golfhal foran den nu gamle bagrumsbygning. Klubben blev på mødet orienteret om ideerne, og skitseforslag blev fremvist. Det blev herefter besluttet, at fremsende skitseforslagene og en idébeskrivelse til Køge Kommune til deres orientering og udtalelse. Det skete den 19. april 2016. Efter adskillige rykkere modtog vi endelig svar fra kommunen den 4. juli. Dette svar indeholdt ingen forhold, som ville forhindre etablering af en indendørs golfhal. Derfor blev det aftalt at holde et internt møde efter sommerferien for drøftelse af det videre projektforløb. MEN branden den 27. juli satte naturligvis projektet i bero indtil videre.

Branden og følgerne Natten til den 27. juli nedbrændte som bekendt vores bagrumsbygning, maskinhal, værksted og mandskabsfaciliteter totalt. Et specielt nedsat udvalg klarede alt det, der skulle klares efter branden. Det har været et stort stykke arbejde med mange problemer og opgaver, som jeg dog ikke vil gå i detaljer med. Resultatet er, at vi har fået nye bygninger i løbet af foråret 2017. P-pladsen blev i år genoprettet på sædvanlig måde, så den så rimelig godt ud til sæsonens start. Desværre holder det ikke hele sæsonen, trods vores appel om at passe bedre på den. Derfor er der udarbejdet en plan for en mere permanent løsning med et budget på 200 tkr. Det var meningen, at planen skulle gennemføres i efteråret 2017, men branden har udskudt denne løsning på ubestemt tid. Derfor sker genopretningen på sædvanlig vis de næste par år. I øvrigt er der kommet en ny lysmast op i det bagerste hjørne af p-pladsen.

med Køge Kommune, fik vi en hurtig sagsbehandling, så vi sidst i november 2016 havde byggetilladelsen.

Tidsplan Entreprenørarbejdet blev påbegyndt primo december 2016, således at alle fundamenter til bygningerne var udført inden jul. I starten af det nye år blev arbejdet intensiveret med montering af stålrammer, tag og facader frem til rejsegildet den 27. januar 2017.

Ibrugtagning Det nye bagrum blev taget i brug den 5. april 2017 og de øvrige bygninger for maskinhal, værksted og mandskabsbygning er taget i brug maj 2017.

Økonomi Der er lagt et samlet budget for byggeri, maskiner, udstyr og inventar som forventes at holde, således at forsikringssummerne vil dække langt hovedparten af udgifterne.

Bag-pavillonen indeholdt i skrivende stund 54 store skabe. Den blev løbende taget i brug fra april måned 2016, og har dermed været med til at afhjælpe det akutte behov for bagskabe efter branden.

Inventar Det lykkedes at få økonomien til at hænge sammen, således at alle stolene i caféen og i restauranten blev udskiftet. Endvidere blev stolene på terrassen udskiftet og betalt af en af vores gode sponsor og samarbejdspartner XL-Byg. Indretning af terrassen med bedre parasoller eller markiser har været et stående ønske længe, og nu er det så endeligt sket. Klubben valgte en markiseløsning, som blev monteret og opsat primo juni af Falke Markiser. Igen betalt af en god sponsor Royal Unibrew. Endvidere har der været undersøgt flere muligheder for vindafskærmning på en del af den overdækkede terrasse. En løsning blev fundet, men beløbet var for stort til, at etableringen kunne finde sted. Heldigvis blev der også her fundet en sponsor, Lind & Risør, som for egen regning ville sørge for den ønskede vindafskærmning. Det skete i sensommeren 2016. Som planlagt og budgetteret blev der primo marts lagt nyt tag på den gamle (ældste) maskinhal. Desværre fik vi ikke glæde af det ret længe. Der er i årets løb set på og løst mange andre små opgaver, som jeg dog ikke her vil gå i detaljer med. Ejendomsudvalgets opgaver i 2017 forventes ”kun” at være af vedligeholdelses art, dvs. ingen nye ting er budgetteret.


14

CC Ejendomme Køge ApS | Søndre Allé 2 | 4600 Køge | (+45) 56 63 50 07 Mail cc@ejendomme.com | Web www.ccejendomme.com

GLB REVISION - Statsautoriserede Revisorer A/S Køge står over for den største vækst nogensinde!

- Så brug vores store lokalkendskab!

Søren Windahl sw@glb.dk Tlf. 20 42 63 88

Søren Deleuran sde@glb.dk Tlf. 21 41 65 19


15

Begynderudvalget:

Orientering fra Begynderudvalget v/ Arne Pedersen, Golfskolen

Forløbet i 2016 I 2016 modtog Begynderudvalget i alt 68 nye voksne begyndere som prøvemedlemmer, hvilket desværre er 20 færre end det foregående år. Der er imidlertid stadig en tendens til, at alderen er lavere end i de tidligere år – det blev også registreret i 2015 og er således fortsat. De nye prøvemedlemmer har på de fire begynderhold gennemført vores efterhånden veletablerede 2 ugers indkøringsforløb. Dette forløb blev i 2016 ændret, så træningslektionerne ved vores pro´er nu er 5 enkeltlektioner i stedet for 4 gruppelektioner. Det er både pro´ernes og udvalgets opfattelse, at ændringen har båret frugt. Regelundervisningen finder sted fire aftener à 3 timer med undervisning i regler, etikette, handicap, scorekort og meget mere, afsluttende med den landsdækkende elektroniske regelprøve og erhvervelse af Golfkørekortet. Ca. halvdelen af regelundervisningen foregår udendørs ”on location”, idet det er erfaringen, at det enkelte regelproblem huskes bedre, når det ses i den rette sammenhæng. Herefter tilbydes prøvemedlemmer at deltage i Mandagsklubbens ugentlige turnering sammen med andre begyndere fra tidligere hold og i følgeskab med en af klubbens 22 holdkaptajner, der følger op på regler, etikette, udfyldelse af scorekort mm.

under og efter spillet. For at fremme det sociale aspekt forsøger Mandagsklubben at variere boldsammensætningen mest muligt. Mandagsturneringen afvikles dels på Nordbanen og dels på Sydbanen for de begyndere, der er blevet spilleberettigede til denne bane. Med fin sponsorstøtte fra Bryghuset Braunstein indførte mandagsklubben i 2016 en præmiering af ”Månedens spiller” for henholdsvis damer og herrer ved hver månedsafslutning. Kriterierne for at erhverve denne pris er ikke spillemæssige færdigheder, men dyder som hjælpsomhed, flid, humør, socialt sindelag og lignende. Ved årsafslutningen udnævnes de to spillere, der har deltaget i flest turneringer i mandagsklubben til ”Årets spiller M/K”.

Tal for sæsonen 2016 - 53 af årets 68 begyndere har meldt sig ind og fortsat medlemsskabet i 2017. - Af de 53, der har meldt sig ind, har godt 80 % spillet i mandagsklubben. - I Mandagsklubben er der spillet 25 dage med en gennemsnitlig deltagelse på ca. 60 begyndere. - Antallet af spillere på Sydbanen har været jævnt stigende gennem sæsonen som udtryk for, at flere har nået et handicap og betalt et kontingent, der berettiger til spil på denne bane.

Golfskolen i 2017 Også i 2017 gennemfører vi 4 undervisningsforløb hen over året, idet det første hold startede tirsdag den 18. april. Selvom det er lidt senere end vi plejer, har vi i 2017 taget hensyn til påskens placering, samt erkendt, at vi de tidligere år nok er startet for tidligt på året. I 2017 fortsætter vi med de 5 enkeltlektioner hos pro´erne – og håber, at det registrerede bedre golftekniske niveau ved Golfskolens afslutning også vil vise sig i 2017.

Foto: Peter Torngaard.


16

Pink Cup v/ Lisbeth Enoch, formand for Dameklubben Køge Golf Klub har i 2016 spillet sig til 57.755 kroner. Et imponerende beløb som går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Vinderen i A-rækken blev Grethe D’Aniello med 43 point og i B-rækken Tonni Holdt med 39 point. De gik begge videre til Landsfinalen, der blev spillet den 16. september i Barløseborg Golfklub i Assens. Op til turneringen blev der solgt lodder med præmier, som var sponsoreret af de lokale handlende i Køge og omegn. Uden deres støtte ville det ikke kunnet have ladet sig gøre at indsamle så flot et beløb. Tusinde tak for det. Den 5. august afholdt vi KKK-turneringen (Kønnenes Kamp mod Kræft). 95 deltog i matchen, som er en velgørenhedsmatch, hvor herrerne kæmper mod damerne. Det blev damerne, der vandt. Overskuddet herfra blev delt ligeligt mellem Kræftens Bekæmpelse og PROSA - Prostatakræftforeningen. Repræsentanterne for PROSA orienterede om foreningens arbejde og besvarede spørgsmål fra spillerne. Mandagsklubben har også afholdt en særskilt turnering til fordel for den gode sag. Det vil sige, at der i Køge Golf Klub blev indsamlet i alt 57.755 kroner til forskning i brystkræft og 3.492 til patientstøttearbejdet for prostatakræftramte. Tak til alle deltagere og bidragydere for hjælpen i 2016.

På landsplan Til brystkræftsagen Pink Cup blev der i 2016 på landsplan indsamlet 3.285.000 kroner. Vandrepokalen blev vundet af Albertslund Golfklub. A-rækken blev vundet af Midtsjællands Golfklub og B-rækken af Roskilde Golf Klub.

Dameklubben:

Velkommen til Dameklubben v/ Lisbeth Enoch, formand for Dameklubben

Årets gang Dameklubben havde en lidt usædvanlig start på sæsonen. Vejret - det vi aldrig taler om - var jo ikke rigtigt til noget i april. Værst var det dog den 26. april, hvor Dameklubben skulle have årets første månedsafslutning. Det regnede og sneede i stride strømme, og temperaturen sneg sig ikke op over fire grader. Et rigtigt rigtigt møgvejr med blæst ad libitum. Men ikke nok med det. Den var også gal i restauranten. Udsugningen i køkkenet var gået helt kaput. Det vil sige ingen udsugning - ingen mad. Ja, det ene tager åbenbart det andet med sig. Så da damerne også begyndte at melde fra, var der ingen anden vej end at aflyse dagens match. Det er første gang i Dameklubbens historie, at en månedsafslutning er blevet aflyst. Lidt bedre var det til månedsafslutningen i maj. Vi havde planlagt første start kl. 13.00, men også her var vejret jokeren. Det lynede, det tordnede, og det var skybrud. Men heldigvis står heldet den kække bi, for efter at have konsulteret vejr-app´en (en kærkommen opfindelse) kunne man se, at præcis kl. 14 ville uvejret være forbi. Og det holdt stik. Himlen blev blå, solen kom frem, og vi fik en fantastisk dejlig eftermiddag. Efter vi havde spist kom Thomas Radtleff og fortalte om projektet for Hospitalsklovne. Han var også rundt med raslebøllen, og i den kom der 2.500 kroner. Flot. Først i juni måned var vi på en 2-dages tur til Svendborg. Golfbanen var fin. Den var en smule kuperet, men meget behagelig. Banens store udfordring kom på greens og omkring hullerne. Bolden ville bare ikke rulle derhen, hvor den skulle, og i hullet var den heller ikke meget for at komme. Det var ret så frustrerende. Heldigvis gav det anledning til nogle gode og hjertelige grin. Vi boede på Hotel Ærø, som ligger midt i Svendborg og lige ned til vandet. Et meget hyggeligt hotel. Lidt i Matadorstil, men på den gode måde. Dejlig mad og et sødt og smilende personale. Den traditionsrige Invitationsmatch løb af stablen sidste tirsdag i juni. Biotherm er hovedsponsor og sammen med damerne fra La Boutique i Køge leverede de en rigtig fin dag. Alle, der havde lyst, kunne få ansigtsmassage, lagt makeup eller prøve med en algegrøn ansigtsmaske. Godt at de, der prøvede, ikke kunne se sig selv.

Den dag var der blandt andet «Tættest på stregen» på hul 15. Og tænk sig, en spiller fra Dragør slog godt 100 meter og landede lige præcis midt på stregen. Det var lidt af et under. I august spillede vi greensome og havde en dejlig dag. I september stod den på texas scramble, som er lidt mere udfordrende, fordi der er flere regler at holde styr på. Året startede drivvådt men sluttede med Indian Summer. En helt igennem dejlig golfsæson. Til sidst skal det lige nævnes, at damerne også er aktive om vinteren. For andet år i træk spillede vi Vintergolf. Det gør vi på Nordbanen fra midt i oktober og til sidst i marts. Vi holder afslutning med præmieuddeling to gange om året. I december og i marts.

Lidt facts I 2016 havde Dameklubben 126 medlemmer. Bestyrelsen bestod af 6 medlemmer. Vi havde 29 spilledage inklusive turen til


Vi lægger (også) kortene på bordet v/ Flemming Sørensen, kontaktperson for Torsdagsbridge BRIDGE er et kortspil, der spilles hele året i modsætning til GOLF, der bedst udøves om sommeren. Men det behøver ikke at være et spørgsmål om enten/eller. Det kan også være både/og i vinterhalvåret. Da bridge er et sportsspil, hvor ikke held, men spillernes dygtighed afgør udfaldet, passer spillet glimrende sammen med ånden bag golf. Til glæde for mange medlemmer i Køge Golf Klub spiller vi derfor bridge i klubbens lokaler fra slutningen af oktober til slutningen af marts. Dameklubben har deres egen bridgeklub, hvor der spilles hver tirsdag formiddag vinteren igennem, og torsdag aften spiller både damer og herrer. Antallet af deltagere i de to klubber er i øjeblikket henholdsvis ca. 30 og godt og vel 40. Har du lyst til at få mere at vide og måske selv spille bridge, så kan du besøge klubbens hjemmeside for flere oplysninger. Adressen er: www.kogegolf.dk/medlem/klubberi klubben/bridge Her kan du se kontaktpersoner og i september/oktober nærmere detaljer og tilmelding til den kommende sæson.

Svendborg. Vores sæsonkontingent var på 400 kroner, og til de ”almindelige” tirsdage bookede vi tid via Golfbox. Dameklubben takker for det gode samarbejde med både ledelsen, administrationen, greenkeeperne, restauranten og proshoppen. Altid bliver vi mødt med et smil.

Vores sponsorer Til sidst - tak til vores sponsorer, der år efter år forkæler de os med fantastiske præmier. Det sætter vi meget stor pris på:

• Proshoppen • Restauranten • Køge Bio • Kaffekrukken • Sæbeværkstedet • Glow Smykker • Biotherm • Butik Life • Strømpehuset • DaCapo & Co • Hobnob, Cashmere Kollektion

17


Vigtige datoer 2017

18

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

L 1

M 1

T 1

S 2

T 2

F 2

M 3

O 3

L 3

M 3

T 4

T 4

S 4

T 4

O 5

F 5

M 5

O 5

T 6

L 6

Eliten: Divisionsturnering

T 6

T 6

F 7

S 7

Eliten: Divisionsturnering

O 7

F 7

L 8

M 8

Begynderhold 2 starter

T 8

L 8

L 1 C-day: Rockwool

S 2 Køge Open

Holte Vinlager Open

T 9

F 9

C-day: Cramo

S 9

M 10

O 10

L 10

Summertime Teamplay

M 10

T 11

T 11

S 11

Summertime Teamplay

T 11

O 12

F 12

M 12

Begynderhold 3 starter

O 12

T 13

L 13

T 13

T 13

Dansk Senior Golf

F 14

S 14

Trekløverturnering

O 14

F 14

Dansk Senior Golf

L 15

M 15

Erhvervsgolf

T 15

L 15

S 16

T 16

F 16

S 16

M 17

O 17

S 9

Åbningsturnering

C-day: BWS & Greve/Solrød Erhverv

L 17

Eliten: Divisionsturnering

M 17

T 18

S 18

Eliten: Divisionsturnering

T 18

O 19

F 19

M 19

Erhvervsgolf

O 19

T 20

L 20

F 21 L 22

T 18

Begynderhold 1 starter

JDT Tour

T 20

T 20

S 21

O 21

F 21

M 22

T 22

L 22

T 23

F 23

S 23

M 24

O 24

L 24

T 25

T 25

S 25

T 25

O 26

F 26

M 26

O 26

T 27

L 27

F 28

S 28

O 28

F 28

L 29

M 29

T 29

L 29

T 30

F 30

S 30

S 23

S 30

Spil med dag

Junior Cup kvalifikation

O 31

Fællesmatch for ugeklubberne

T 27

Golfhäftet Trophy

Dameklubbens Invitationsturnering

M 24 Pink Cup

T 27

M 31

Royal Sponsorturnering


19

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

T 1

F 1

S 1

O 2

L 2

M 2

T 2

T 3

S 3

T 3

F 3

F 4

M 4

O 4

L

L 5

T 5

T 5

S 5

O 6

F 6

T 7

L 7

S 6 M 7

C-day: Politiet/Sportsjournalisterne Begynderhold 4 starter

Oprykningsspil for kval. rækken

Mandagsklubbens sæsonafslutning

Herreklubbens sæsonafslutning

O 1

4

M 6 T 7

Ungdommens sæsonafslutning

T 8

F 8

Turnering for samarbejdspartnere

S 8

O 9

L 9

Klubmesterskaberne

M 9

T 10

S 10

Klubmesterskaberne

T 10

Dameklubbens sæsonafslutning

F 10

F 11

M 11

O 11

Oldtimers sæsonafslutning

L 11

O 8 T 9

L 12

Eliten: Divisionsturnering

T 12

T 12

S 12

S 13

Eliten: Divisionsturnering

O 13

F 13

M 13

M 14

T 14

L 14

T 14

T 15

F 15

S 15

O 15

L 16

M 16

T 16

O 16

C-day: Novo Nordisk

T 17 F 18

C-day: Delfi Technologies

L 19

S 17

Ungdom kredsturnering

T 17

F 17

M 18

Erhvervsgolf

O 18

L 18

T 19

T 19

S 19

S 20

Spil på hold med eliten turnering

O 20

F 20

M 20

M 21

Erhvervsgolf

T 21

L 21

T 21

T 22

F 22

S 22

O 22

O 23

L 23

M 23

T 23

T 24

S 24

T 24

F 24

F 25

M 25

O 25

L 25

L 26

T 26

T 26

S 26

S 27

O 27

F 27

M 27

M 28

T 28

L 28

T 28

T 29

F 29

S 29

O 29

O 30

L 30

M 30

T 30

T 31

Turnering for frivillige hjælpere

Ægteskabsturneringens afslutning

T 31

Andeturnering


Er det en kliché at sige, at vi er din wedge hvis du ender i bunkeren? Kliché eller ej, så mener vi det. Og det vi prøver at sige er, at du i os, har et kompetent, dynamisk advokatfirma til rådighed, som altid er klar til at hjælpe dig gennem de udfordringer du møder på din vej. Vi rådgiver og bistår både privat- og erhvervskunder fra vores kontor i hjertet af Køge. Du kan læse mere om, hvad vi kan gøre for dig på noerregaard-mieritz.dk


21

Herreklubben:

Flot fremgang i Herreklubben v/ Leif Larnkjær, formand for Herreklubben 2016 har budt på en flot fremgang i medlemsantallet i Herreklubben. Med 20% fremgang har vi været 151 medlemmer i 2016. Året har budt på en del nyt i Herreklubben. Den nye bestyrelse har, som lovet, søgt at fokusere på det sociale samvær og dette vil fortsætte i 2017. Det er blandt andet sket ved afholdelse af 2 gunstarter med efterfølgende foredrag. Vi har haft besøg af Michael Lermark fra Viasat Golf der holdt et indlæg om sine oplevelser på tourene og af Jørn Ravnholt som indførte os i det mentale spil. Spændende foredrag, som vi vil fortsætte med i den kommende sæson. Vi fik også gang i en ny gennemgående hulspilturnering. Der var ikke så mange deltagere som forventet, men vi håber det var fordi, det var helt nyt. De deltagende spillede først i puljer, så hver spiller fik min. 3 matcher. Herefter spilledes efter cupsystemet, så hver match var ”vind, eller forsvind”. Det blev til mange spændende matcher, en del med et resultat som måske ikke helt var forventet. En fortjent vinder af hele hulspilturneringen blev Michael Espensen.

En puttekonkurrence hver torsdag blev forsøgt, men det har vi måttet konstatere, at der ikke var interesse for. Den blev derfor nedlagt efter blot et par måneders forsøg, men så fik vi afprøvet det. Som noget nyt har vi afholdt et vinterarrangement. Det skete hos Bryggeriet Braunstein, som meget generøst inviterede hele Herreklubben til øl- og whiskysmagning. En stor succes med 40 deltagere, der i muntert lag fik viden om brygningens ædle kunst og fik mulighed for at smage på alle Braunsteins dejlige produkter. På den teknologiske side er der sket væsentlige ændringer. Den største er, at vi har fået en ny app til live scoreregistrering. App’en er udviklet af Magnus Therkildsen og venligst stillet vederlagsfrit til rådighed for klubben. App’en blev flittigt brugt fra opstart og sidst på sæsonen var vi oppe på en anvendelsesprocent på 95, så i 2017 vil det blive et krav, at app’en benyttes. Stor tak til Magnus for denne super app, som gør det nemt at indrapportere scores og samtidig giver os mulighed for at kunne følge med i de andre spilleres resultater. En sjov finesse er, at der tages billeder af hol-

dene til månedsafslutninger – disse lægges direkte på vores hjemmeside. Hjemmesiden (torsdagsherrer.dk) har fået et flot nyt design, hvor alle oplysninger om Herreklubben kan findes. Herunder matchprogram, resultater og billeder fra matcherne. Hjemmesiden indeholder også en ”gæstebog” så medlemmerne kan komme med kommentarer og søge spillere til udvalgte tidspunkter om torsdagen. Sæsonen blev afsluttet med en forrygende årsafslutning, hvor der traditionen tro var præmier til alle deltagerne, sponsoreret af Peter & Peter fra Køge Golf Shop. Herreklubben sender en stor tak til vores sponsorer, som har bakket klubben så flot op:

• • •

Bryggeriet Braunstein Køge Golf Shop Ejendomsmæglerhuset ”Det lille hvide hus”

Vi glæder os helt vildt til at komme i gang med næste sæson og håber på lige så stor opbakning fra sponsorer og medlemmer som i 2016.


22

Oldtimers:

Golf og hyggeligt s v/ Bjarne Enoch, formand for Oldtimers

Årets fest 2017 - 2018 - 2019 HELAFTENS arrangement

Indeholdende: Velkomst, valgfri 3 retters menu fra årstidens kort samt vinpakke ad libitum efter ønske med øl, vand og isvand

Som noget nyt inviterede Oldtimers til hyggeligt samvær med indendørs holdmatch onsdag den 10. februar. 83 deltagere mødte spændte op til dette arrangement, og efter en let gang champagnebrunch var otte hold klar til en fire timers Mini Olympiade. Alle holdene kæmpede bravt i alle de forskellige discipliner - for at vinde enten bronze-, sølveller guldmedaljer. Guldmedaljerne blev vundet af Sverige. 2016-sæsonen forløb herefter på samme måde som de foregående år. Hvilket vil sige rigtigt godt med hyggeligt golfspil og socialt samvær. Det er jo Oldtimers kendingsmærke hver onsdag formiddag. Tredive turneringsonsdage blev det til og heraf to udematcher i henholdsvis Korsør og Rønnede. Og naturligvis todages turen til broderlandet Sverige. 231 spillere deltog i en eller flere af disse onsdagsturneringer.

Menu eksempel:

På de ”almindelige” onsdage på vores dejlige hjemmebane møder vi bare op og træffer de morgenfriske folk fra udvalget,

Velkomst

Forret Hovedret Dessert

Blinis med stenbiderrogn Kalvemørbrad med grønne asparges, syltede rødløg hertil pommes Anna & mild pebersauce Fragilité nougat krokant med hindbæk chiffon

Vin til forret Vin til hovedret Vin til dessert

Doña Paula Chardonnay, Argentina - ad libitum Doña Paula Malbec, Argentina - ad libitum Taylors LBV portvin - 1 glas pr. person

Kaffe & småkager

PRIS PR. COUVERT 730,- KR.

Det hele er inkl. duge, servietter, lys og standard blomsterdekorationer, som kan vælges mellem mange farver

Hotel Niels Juel

Toldbodvej 20 | 4600 Køge | Tlf. 56 63 18 00 hotelnielsjuel@hotelnielsjuel.dk | www.hotelnielsjuel.dk


23

samvær med Oldtimers som sørger for at sætte holdene sammen, således at vi kan møde nye ansigter og få en lille hyggelig sludder inden golfrunden starter. Men efter at vi også er begyndt at starte på hul 10, er ventetiden (snakketiden) blevet kortere. Sæsonen igennem varierer spilleformerne og det gør banerne for udematcherne også. Vores tur til Sverige er nu blevet en tradition med totalt fyldt bus og værelser. 58 deltagere var med til Sverige i 2016. Turen startede med, at alle hjalp med til at pakke udstyr i bus og trailer. Efter et par timers kørsel, hvor vi fik både kaffe, te, en basse og en lille en til halsen, samt deltog i en spændende konkurrence, nåede vi frem til Skyrup Golf og Resort. Så skulle udstyret pakkes ud og banen indtages. Efter en herlig runde golf måtte der lidt hvile til, så vi kunne være klar til arrangementet om aftenen. Efter den meget lækre middag og diverse drikkevarer ikke at forglemme, var der

underholdning med sange og show-konkurrence. Næste dags formiddag var vi igen klar til en omgang golf, inden bussen vendte næsen hjemad.Et vellykket arrangement. Og jeg tør næsten ikke fortælle, at turen 2017 allerede er fuldt booket. Vi har afholdt seks månedsafslutninger alle med fællesspisning og med efterfølgende præmieuddeling til vinderne af månedens matcher. 870 flasker vin er i alt delt ud i løbet af sæsonen samt alle de fine sponsorpræmier fra vores hovedsponsor MENY i GovaHuset Ordrup. I årets løb har vi fået mange dejlige sponsorpræmier, hvilket vi er meget taknemmelige for, idet de er af stor betydning for Oldtimers aktiviteter. Endnu en gang TAK til vore sponsorer. Orienteringsmøde med efterfølgende vinsmagning blev afholdt den 16. marts. Som ”sædvanlig” med meget stor deltagelse og interesse for sæsonorienteringen og VINSMAGNINGEN – som MENY i

Vinsmagning med GOVA Huset v/ Søren Petersen.

GovaHuset Ordrup ved købmand Søren Petersen stod for. Årets to sidste arrangementer var sæsonafslutningen og juleturnering. Igen med stor deltagelse begge gange – hyggeligt golfspil og socialt samvær. OLDTIMERS – behøver jeg, at fortælle mere ... Alle der er ”gamle” nok kan deltage i Oldtimers. Man melder sig ikke ind i klubben, men møder blot op når man har lyst, og det er der rigtig mange, der har. Tak for det. Alt hvad I behøver at vide om Oldtimers, kan I læse på hjemmesiden under ”Klubber i klubben”. Løbende orientering om spil, invitationer og resultater vil også stå på hjemmesiden. Tak for en god sæson 2016. Tak til Administrationen og greenkeeperstaben for godt samarbejde og en utrolig flot bane. Tak til vore sponsorer. Oldtimerudvalget glæder sig til sæson 2017! Vi ses.


24

Køge Golf Klub siger TAK

for en uvurderlig opbakning fra klubbens samarbejdspartnere !Solid Køge Adams Transport adena IT ApS Adv. CC Jørgensen & Morten Winsløv Alslev Anlægsservice Bay Christensen A/S Bilhuset Laursen A/S Blue Water Shipping Bryghuset Braunstein Cafax CC Ejendomme Køge Aps Cramo CSI Data Aps Dagbladet Køge Onsdag Dansk Alarm Sikring Aps Dansk Avis Tryk Danske Bank Køge DC Kontormøbler Delfi Technologies A/S Din Tøjmand, Store Heddinge Electrolux Professional A/S Falke Markiser Finn L. & Davidsen A/S Gabor CPH ApS Gittes Gardin Entreprise Aps GLB Revision Gova Huset, Ordrup

Gunner Due A/S Hans Lindahl ApS Henning Carlsen VVS A/S Herfølge Kleinsmedie A/S Hertels A/S Holte Vinlager Hotel Niels Juel JJ Skovservice Junge Spedition Just Pavillon A/S Kem-En-Tec Nordic A/S Konference & Hotel Klinten Køge Bio Køge Golf Restaurant Køge Golf Shop Køge Kopi Center Køge Medie Center A/S Landinspektørfirmaet LE34 Laura Køge Ledelse & Co. Lind & Risør A/S L.O. Seierskilde A/S LOHKE Materieludlejning as Malerfirma Henrik Plam A/S Modstrøm Danmark A/S Murermester Jimmy Jacobsen ApS Murer & En.firma Niels Poulsen ApS

MV Polering ApS MåtteXpressen A/S NCC Råstoffer A/S Nilpeter A/S Nils Wium ApS Nordea No8, Køge Nybolig Køge Nørregaard | Mieritz Advokatfirma Profil Rejser Resino Trykfarver A/S Royal Unibrew A/S Saferoad A/S Salon Scala Sjællands Erhvervsbeklædning ApS Skoringen Køge Starmark Ishøj Strunge Sydbank Køge Tandlæge Elisabeth Villao Tandlæge Kim Thorngaard ApS Tømrer- og Snedkermester Bjarne Hansen Witpark ApS WS Kommunikation A/S XL Byg / C.F. Pedersen Ølby Tandlæge Center ApS


25

Erhvervsudvalget:

Stor tilfredshed med Køge Golf Klubs samarbejdspartnere v/ Leif Larnkjær Erhvervsudvalget i Køge Golf Klub dækker 2 områder: Køge Golf Erhvervsklub samt arbejdet med vores samarbejdspartnere (sponsorer). Vi har i Køge Golf Klub nogle rigtig gode samarbejdspartnere, som på fornem vis bakker klubben op. Uden deres opbakning ville vores økonomi se helt anderledes ud, så husk at bruge vores samarbejdspartnere, så de får noget retur for deres opbakning. Du kan se alle vores samarbejdspartnere i annoncen ved siden af og på vores hjemmeside, herunder kontaktoplysninger, så det er nemt at benytte dem. Køge Golf Erhvervsklub er et netværk, hvor vi fokuserer på at kombinere golf, netværk og socialt samvær med nogle spændende indlægsholdere. Der holdes 4 arrangementer om året, i 2016 med følgende indhold:

• • • •

Christian Kjær Madsen, Profil Rejser: Hvorfor bruge et golfrejsebureau? Og hvor er rejsebranchen på vej hen? Kenneth Øhrberg, Danske Hospitalsklovne: Hvad er Danske Hospitalsklovne? Og hvad laver de? Erik Lorentzen, Køge Golf Klub: Orientering om branden i juli 2016 Lene Krogh, Dansk Røde Kors: Flygtningesituationen

Udover de enkelte matcher til hvert arrangement har vi en gennemgående match for hele året (Order of Merit) og i 2016 blev 1. pladsen delt af Susanne Alexandersen, Alexandersen Revision og Lasse Witrup Ludvigsen, Cramo A/S, som begge modtog et gavekort fra Murermester Jimmy Jacobsen ApS. Datoerne for de 4 arrangementer i 2017 er følgende:

• • • •

Mandag den 15. maj 2017 Mandag den 19. juni 2017 Mandag den 21. august 2017 Mandag den 18. september 2017

Match for sponsorer og samarbejdspartnere afvikles: • Fredag den 8. september 2017 Har du lyst til at vide mere om Køge Golf Erhvervsklub, så se på vores hjemmeside www.kogegolf.dk under B2B. Her kan du også se oplysninger om de kommende arrangementer og indlægsholdere.


26

FÅ SKÅRET DINE PLADER

• Krydsfiner • Limtræsplader • Spånplader • Acrylplader • Laminatplader

LÅN EN TRAILER GRATIS Se hvordan på cfp.dk

GØR SOM 22.571 ANDRE - OPRET EN BYGGEKONTO • Op til 45 dages kredit • 0 % rente • 0 kr. oprettelsesgebyr

Mød os på facebook

Værftsvej 51 • 4600 Køge • Tlf. 56 65 00 24 • cfp@cfp.dk • www.cfp.dk

BYENS ENESTE GRAFISKE TOTALLEVERANDØR

KØBENHAVNSVEJ 72-74 4600 KØGE T 56 63 73 00 www.kkopi.dk

PRINT & KOPI TRYKSAGER BANNERE ROLL-UPS BEACHFLAG SKILTE KLÆBERE BILREKLAME


27

Amatør- og Ordensudvalget:

Sæson 2016 set fra Amatør- og Ordensudvalget v/ Karsten Almosetoft, formand for Amatør- og Ordensudvalget Efter nogle år uden sager af nogen art kom der i 2016 pludselig to sager inden for 14 dage. I den ene sag klagede en af greenkeeperassistenterne over et medlem, som slog ud på hul 2 på Sydbanen uden at sikre sig, at der ikke var nogen personer foran ham i slagretningen. Efter en kortere mailudveksling beklagede medlemmet, at han ikke havde været opmærksom på greenkeeperassistenten, der gik og arbejdede på sydsiden af søen og lovede, at han fremover ville være mere opmærksom på, om der var greenkeepere eller andre spillere foran ham, inden han slog ud. Sagen sluttede med denne beklagelse. Der har udover ovennævnte sag været nogle tilfælde, hvor spillere har slået meget tæt på greenkeeperne. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, at greenkeeperne skal udsættes for fare for at blive ramt af bolde, fordi spillerne ikke er opmærksomme på, at greenkeeperne arbejder på banen. Udvalget har derfor aftalt med greenkeeperne og golfmanageren, at hvis der opstår en situation, hvor en spiller slår for tæt på en greenkeeper, skal greenkeeperen kontakte spilleren og fortælle den pågældende, at han har udvist stor uforsigtighed ved at slå til sin bold uden at sikre sig, at der ikke var greenkeepere eller andre spillere i spilleretningen. Hvis spilleren beklager sin opførsel, vil sagen oftest kunne slutte med dette. Greenkeeperen skal efterfølgende orientere golfmanageren om episoden. Greenkeeperen kan dog også vælge at kontakte golfmanageren og bede ham om at kontakte den pågældende spiller for at påtale den uheldige situation. Hvis spilleren beklager sin opførsel over for golfmanageren, vil sagen oftest kunne slutte med dette. I begge tilfælde vil golfmanageren notere spillerens medlemsnummer, så der kan blive skredet ind, hvis den samme spiller senere gentager den meget uheldige opførsel.

Den anden sag omhandlede en klage fra et medlem, der var af den opfattelse, at en fire-bold bag ham havde slået mod green på hul 12 på Sydbanen uanset at hans tre-bold stadig opholdt sig på green. Efter episoden havde der været nogle ophidsede bemærkninger mellem parterne. Efter en del mailkorrespondance mellem udvalget og parterne, hvor de implicerede parter havde mulighed for at udtale sig om deres opfattelse af sagen, afsluttedes sagen med, at begge parter var indstillet på at slutte sagen med de faldende bemærkninger, da der ikke kunne opnås enighed om det faktiske hændelsesforløb. De to sager viser, at det desværre ikke kan undgås, at der ind i mellem opstår større eller mindre konflikter på banen, når så mange mennesker benytter vores dejlige faciliteter. Sagerne viser dog også, at det ofte – som i de to sager – kan lykkes at få forligt sagerne, når de implicerede parter får mulighed for at redegøre for deres frustrationer over for Amatør- og Ordensudvalget. Derfor er det vigtigt, at Køge Golf Klub har dette udvalg. Udvalget vil dog ikke undlade at opfordre medlemmerne til at udvise store hensyn, når man benytter banen, så episoder som de nævnte kan undgås. Det skal være rart at spille på vores dejlige bane, så hvis der alligevel opstår en episode, hvor der er uenighed mellem to eller flere spillere, så opfordrer udvalget til, at man lige tænker sig om en ekstra gang, inden man konfronterer den anden part. Ved at begge parter taler sammen i en god tone, så vil langt de fleste sager – om ikke alle – kunne undgå at havne på Amatør- og Ordensudvalgets bord. Vi er ikke arbejdssky, men vi ser meget gerne, at vores medlemmer har det rart og hyggeligt på banen, og at man forsøger at løse en sag i mindelighed, hvis der skulle opstå en uheldig episode. Det vil være til glæde og gavn for alle – også for Amatør- og Ordensudvalget.

Foto: Lars Klausen Hald


28

Køge Golf Shop v/ Peter Taylor & Peter Svendsen

Serviceorganisationen:

Gæsteservice, ban v/ Arne Pedersen

Serviceområdet Serviceområdet er en fællesbetegnelse for Gæsteservice, Baneservice og Starterfunktionen med en underopdeling af gæsteservice i henholdsvis hverdags- og weekendservice. Det overordnede formål med Servicesektoren er at virke til gavn og forhåbentlig også til glæde for spillerne, såvel egne medlemmer som gæster. I 2016 har i alt 40 frivillige klubmedlemmer været aktive servicemedarbejdere. Det lyder af mange, men der stadig behov for flere frivillige hænder. Så er golfsæsonen godt i gang og vi glæder os til 2017. I denne sæson genindfører vi bookning af golflektioner på nettet. Udover det kommer der golfskoler, som vi håber, I vil tage godt imod. Disse vil vi orientere mere om på vores hjemmeside www.golf-udstyr.dk samt i nyhedsbreve fra Køge Golf Klub. Vi bruger fortsat Trackman til de fleste lektioner. Dette har været til stor glæde for de golfere, der har booket undervisning hos os. Trackman giver os bedre muligheder for at vurdere jeres spil, idet den både kan måle køllens- og golfboldens bevægelse. I shoppen er der igen kommet nye varer på hylderne. I år lancerer vi nogle nye mærker, og en ny golfbold fra Taylormade, der giver mere længde. Vi fortsætter vores prisgaranti, og vi bestræber os på at give dig som kunde den bedste vejledning og pris. Til slut ønsker vi jer en rigtig god golfsæson 2017!

Golfpakke 1

Undervisning + puttekonkurrence Niveau: Begyndere Varighed: 2 timer Antal: Minimum 6 personer - Introduktion til golfslag ved PGA instruktør - Spille på træningsbane og indspilsområde - Puttekonkurrence på vores store puttinggreen Pris pr. person 200,- kr. Prisen inkluderer undervisning, lån af udstyr, frie træningsbolde.

Golfpakke 2

Undervisning + 9 hullers spil Niveau: Begyndere og let øvede Varighed: Ca. 4 timer Antal: Minimum 6 personer - 1 times introduktion til golf på drivingrange - Spil på træningsbanen, indspilområde og puttinggreen - 9 hullers spil på Nordbanen Pris pr. person 400,- kr. Prisen inkluderer undervisning, lån af udstyr, frie træningsbolde og greenfee.

Gæsteservice Hverdags- og weekendservice er placeret i klubbens reception og løser de samme mange opgaver, som bl.a. er følgende: Modtage alle med et smil, hjælpe gæster med indcheckning og betaling, herunder fastlægge størrelse af greenfee med vågent øje for de mange rabataftaler, bekræftelse af tidsbestilling, print af scorekort, udlevering af baneguide, salg af - og opfyldning af boldchips til drivingrange, samt registrering af såvel rabathæftegæster som gæster i Selandia Golf aftalen. Ligeledes hjælpe egne medlemmer på alle områder og i muligt omfang besvare spørgsmål. Ikke besvarede spørgsmål er blevet videregivet til kontoret. Også i sæson 2016 har der været mange nye udfordringer fortrinsvis affødt af de mange former for flexmedlemskaber med forskellige rettigheder og begrænsninger, samt forskellige greenfeetakster. Forrige år blev indført et elektronisk kassesystem i receptionen, primært for at lette bogholderiarbejdet på kontoret. Betjeningen af dette system er fortsat ikke uden problemer og flere medarbejdere har valgt ikke at bruge systemet. Det har stadig ikke været muligt for Gæsteservice via det elektroniske system at kunne fastlægge hvilken medlemstype, der skjuler sig bag den enkelte spillers ”F” på DGU-kortet. Man har derfor måttet henholde sig til den enkelte spillers ærlighed. I tvivlstilfælde har Gæsteservice som hovedregel ”ladet tvivlen komme spilleren til gode”.


29

neservice & starterservice Afsluttende for Gæsteservice skal bemærkes, at vores gæster har været endog meget begejstrede for den personlig, venlige og hjælpsomme modtagelse, de har fået ved ankomsten til klubben. En stor del af gæsterne har ligeledes rost banens tilstand og pleje og givet udtryk for, at de gerne vil gæste klubben igen. Også egne medlemmer har været glade for den hjælp og rådgivning de har kunnet få i receptionen. I 2016 har hverdagsservice bemandet receptionen i 27 uger – dog ikke på dage med særlige aktiviteter på banen. Weekendservice har bestridt 44 vagter, fordelt på de aktive 9 par. For at minimere belastningen for den enkelte i gæsteservice er der stadig behov for, at flere stiller sig til rådighed i dette frivillige arbejde.

Baneservice Baneservice har i 2016 været aktiv fra 4. april til 9. oktober på alle dage. De registrerede uregelmæssigheder på banerne har heller ikke i 2016 adskilt sig markant fra tidligere år. Det er stadig opretholdelse af spilletempo, der er den store synder, hvorfor baneservice endnu engang må opfordre spillerne til at være meget opmærksomme på eget tempo og lukke igennem når tempoet ikke kan holdes. Baneservice har bemærket, at der desværre stadig er en del spillere, som ikke vil lukke andre igennem – man har jo betalt sit kontingent og har derfor ret til at bruge banen i sit eget tempo. Også i 2016 har der kun været ganske få registrerede tilfælde af manglende spilleberettigelse eller forkert, evt. manglende greenfeebetaling. For at kunne udføre denne opgave har Baneservice haft et godt samarbejde med Gæsteservice og Starterteamet (i weekends), men har måttet erkende, at kontrol af spilleberettigelse for spillere, der undlader at bruge det elektroniske system har været næsten umuligt. Før en runde på banen får Baneservice af Gæsteservice printet en liste over de spillere, der ifølge det elektroniske system bør være på banen. Listen er et godt arbejds-

Gæsteservice medarbejder Ellen Hansen.

redskab, hvor Baneservice heldigvis kun i ganske få tilfælde har kunnet registrere, at der i tidsbestillingen er anvendt fiktive navne for at undgå, at andre bestiller tid i den pågældende bold, hvilket jo er i klar modstrid med ideen i det elektroniske bestillingssystem.

Starterteamet Starterteamet har i 2016 med stigende erfaring vist rigtig god forståelse for løsning af opgaverne. Starterne har været i funktion fra 1. maj i weekends uden arrangementer på Sydbanen med en bemanding af huset fra ca. kl. 8.00-14.00. Der svarer til 35 vagter fordelt på 6 startere, hvilket var en for stor belastning af den enkelte. Til sæson 2017 er det heldigvis lykkedes at øge antallet til 8 startere. Starterens opgaver har været at sikre sig overholdelse af starttider, at de rigtige bolde starter, at der fyldes op til 4-bolde ved huller og dermed evt. udspare ekstra starttider, at konstatere brugen af fiktive navne i en reservation. Yderligere skal starteren holdt øje med evt. uregelmæs-

sighed i trafikstrømmen mellem 9. green og 10. teested for i givet fald at kunne aktivere Baneservice for at afklare årsagen hertil. Det nuværende startinterval med to starter pr. kvarter er meget snævert – der skal ikke mange ”dårlige” slag til på 1. hul før tidsplanen skrider. Starterne er således nødsaget til at holde igen på de efterfølgende bolde. Det har langt de fleste, men desværre ikke alle, vist forståelse for. Ved spillet af 2. hul har starterne også i 2016 bemærket, at en del spillere vælger at gå venstre om søen. Denne trafik udgør dels en sikkerhedsrisiko og dels virker den distraherende for spillerne på hul 1. Der er nu opsat et skilt, hvor spillerne opfordres til at gå højre om søen. I løsningen af opgaverne har det været meget vigtigt med et velfungerende samarbejde med Gæsteservice og Baneservice.

Afslutning Afslutningsvis skal der her lyde en stor tak til de medlemmer, der i årets løb har stillet sig til rådighed og ydet en kæmpe indsats for at få Servicesektoren til at fungere.


30

Eliten

Ægteskabsturneringen 2016

v/ Hanne Romlund Taylor

v/ Sonja & Jan Vidgren

Eliten i Køge Golf Klub består af en del spillere i næsten alle aldre.

Køge Golfklub blev stiftet i 1969, og de første ni huller blev indviet i 1970. I 1976 var der åbenbart så mange ægtepar blandt medlemmerne, at man etablerede en Ægteskabsturnering, og så var det i år, at denne turnering kunne fejre 40 års jubilæum. Det betød, at der måtte ske noget ekstraordinært i anledning af jubilæet.

Vi har to herrehold. Et hold i 2.division og et hold i 3.division. Der findes også et 3. hold, men dette hold er lagt over til ungdommen. Ungdommen bruger holdet til at give de unge spillere erfaring nok til senere at komme op i elitetruppen. Herreholdenes sponsor er: RESINO TRYKFARVER A/S Damerne har ligeledes to hold. Et hold i 1. division og et hold i 2. division. Her har vi til den nye sæson fået 3 helt unge spillere med i truppen, som nok skal få masser af spilletid i den nye sæson. Dameholdenes sponsor er: DANSK AVISTRYK A/S Eliten er jo ikke kun et herre- og et damehold. Vi har faktisk også et veteranhold (+60 år) som består af både dame- og herrespillere. De spiller i den bedste division, nemlig 1. division. De blev i 2016 nummer 2 i deres pulje og skal i sæsonen 2017 spille i pulje med Rungsted, Næstved og Odsherred. HUSK i sæson 2017 bliver der afholdt en Spil-med-eliten-match den 20. august, hvor eliten spiller sammen med klubmedlemmer i en texas scramble. Tilmelding via Golfbox.

Det er lidt uvist, hvem der tog initiativet til denne turnering i sin tid. Men siden da er der flere, der har stået for arrangementet. Heriblandt de fire par som ses på fotoet og som alle deltog i årets turnering. Det er Elin & Søren Thomassen, Lene & Henry Nielsen, Gitte & Erik Glimø og endelig Sonja & Jan Vidgren. Vi kan tilføje, at Lene og Henry var det første par, der vandt turneringen i 1976. Som sædvanlig var der stor tilslutning til årets turnering. Der er et max. deltagerantal på 60 par, men i 2016 var der ”kun” tilmeldt 54 par, hvilket imidlertid betød, at vi heldigvis ikke måtte sige nej til nogen. Ægteskabsturneringen, som er en greensome hulspilsturnering i 5 rækker, blev traditionen tro skudt i gang i begyndelsen af maj og blev afsluttet den 8. oktober med finalerne (hulspil) for de 5 rækker og dagens match (stableford) for øvrige deltagere, som ikke kvalificerede sig til finalerne. I betragtning af at afslutningen lå så sent på sæsonen, kunne vejret faktisk ikke have været bedre Vor sponsor, GovaHuset Ordrup v/ Helle & Søren Petersen, havde sørget for at servicere spillerne under hele matchen, idet deres medarbejder Jacob Hansen kørte rundt og uddelte alverdens lækkerier med diverse drikkevarer samt frikadeller, chokolade og frugt. Det var et rigtigt godt indslag, som alle satte pris på. En stor tak til Søren og GovaHuset Ordrup. Det hele kulminerede om aftenen med middag og præmieuddeling. I anledning af jubilæet havde klubbens 6 mands store husorkester ”OLD TIME DRIVERS” v/ Keld Rosengren indvilliget i at underholde efter middagen, hvor de spillede op til dans til langt ud på aftenen.

Sejrshop fra elite-damerne i 1. division. Foto: Søren Thomassen.

Arrangører af Ægteskabsturneringen gennem årene: Fra venstre Elin & Søren Thomassen, Lene & Henry N Gitte & Erik Glimø og Sonja & Jan Vidgren.

Resultaterne for de 5 hulspilsfinaler blev: A-rækken 1. Randi & Dieter Schneider 2. Heidi & Thomas Engelbredt B-rækken 1. Pia & Henrik Jespersen 2. Lone Qvistgaard & Henrik Koch C-rækken 1. Jonna Højerslev & Preben Alsly 2. Jette & Palle Olsen D-rækken 1. Dorthe & Helge Caspersen 2. Bente & Leif Larnkjær E-rækken 1. Mette & Torben Meyer 2. Gurli Gewecke & Bjarne Thomsen


31

Bente & Leif Larnkjær og Dorte & Helge Caspersen.

: Nielsen,

Resultat af afslutningsmatchen 1 2 3 4 5 6 7

Aase K. Hansen & Erik Larsen............. 37 Helle & Ole Steen Therkildsen............34 Lone Hartung & Henrik Tind .............. 33 Susanne & Kim Thorngaard................ 33 Grethe & Knud Rasmussen................. 33 Inge & Teddy Bresson......................... 33 Lis & Gunnar Jensen ........................... 33

Vi siger mange tak til vor hovedsponsor, som er GovaHuset Ordrup v/ Helle & Søren Petersen, Ordrupvej 60, Charlottenlund. Vi er meget glade for at de støtter op om denne turnering med et meget flot præmiebord og ekstraordinær baneservice til afslutningsmatchen. Også en tak til Bryghuset Braunstein, Køge Golf Shop og til Tandlæge Asger Bindslev samt alle der støtter op om denne turnering.

Jacob Hansen fra GovaHuset sørger for forplejning til deltagerne.


32 Turneringsudvalget:

Beretning fra Turneringsudvalget v/ Else Marie Langfeldt, formand for Turneringsudvalget

Præsentation af klubmestre

Synoptik Cup

Klubmesterskaberne i slagspil blev afholdt den 24./25. september 2016 i Køge Golf Klub. Der var oprettet syv rækker + en mesterskabsrække for begyndere.

Køge Golf Klub er tilmeldt Synoptik Cup, som fungerer på følgende måde:

Lørdag spillede Herre, Dame, samt Midage herrer 36 huller, øvrige rækker spillede 18 huller. Søndag spillede alle rækker 18 huller Søndag kunne følgende klubmestre kåres: • Damer Christina Kuld • Herrer Mark Brix Vergara • Junior piger Amalie D. K. Korsled • Junior drenge Thomas K. Jensen • Mid-age herrer Michael Espensen • Senior damer Pia Jespersen • Senior herrer Jørgen Petersen • Begyndere Trine Jensen I løbet af sommermånederne blev der spillet hulspils-klubmesterskaber i to rækker. Se resultatet nedenfor: • Damer Christina Kuld • Herrer Adam Lloyd Davies

Hyggelig stemning ved KKK-matchen 2016.

Spillerne samler point i 3 klubturneringer til en rangliste, som er opdelt i fem handicapgrupper. Man er automatisk med i Synoptik Cup, når man deltager i en af de 3 klubturneringer. Turneringerne skal spilles i perioden 1. april til ultimo august. Efter den sidste turnering er det de fem ranglistevindere, som repræsenterer klubbens Synoptik Cup-hold. Dette hold repræsenterer klubben og skal dyste mod de andre klubbers hold i en landsdelsfinale og evt. videre i en afsluttende landsfinale. Synoptik Cup spilles i 5 handicap grupper: A. handicap under 12,1 B. handicap 12,2 til og med 18,4 C. handicap 18,5 til og med 24,0 D. handicap 24,1 til og med 30,0 E. handicap 30,1 til og med 42

Point registres og overføres automatisk til Synoptik Cup ranglisten. Point registreres som følgende: 1. plads 50 point 2. plads 30 point 3. plads 20 point 4. plads 10 point 5. plads eller højere 5 point Vinderne af de 5 grupper blev i 2016. Hcp-gruppe 1 - HCP indtil 12,0 Søren M. Larsen • Hcp-gruppe 2 - HCP 12,1 - 18,4 Steen Rasmussen • Hcp-gruppe 3 - HCP 18,5 - 24,0 Camilla Bjerre Henriksen • Hcp-gruppe 4 - HCP 24,1 - 30,0 Michael Rytoft Hansen • Hcp-gruppe 5 - HCP 30,1 - 42,0 Mogens Lambert


33

De 3 klubturneringer i 2017 hvor der kan samles Synoptik Cup point er:

Åbningsturneringen spilles søndag den 9. april

Holte Vinlager Cup spilles søndag den 9. juli

Royal Sponsorturneringen spilles lørdag den 30. juli.

Klubturneringer Vi opfordrer alle medlemmer med EGAhandicap til at melde sig til de hyggelige klubturneringer. Hvis man f.eks. er hverdagsmedlem, skal der blot - udover turneringsfee - betales 100,- kr for at deltage. Turneringsudvalget lægger vægt på at turneringerne afvikles i en hyggelig atmosfære og der altid spilles efter de gældende golfregler og naturligvis betingelserne for de enkelte turneringer. Vi har en meget kompetent gruppe af frivillige, som er tilknyttet de forskellige turneringer fra start til slut.

Regionsgolf De fleste medlemmer er sikkert klar over, at Køge Golf Klub har flere elitehold, som spiller med i DGUs Danmarksturnering. Men ikke alle ved, at vi også har hold som spiller mod andre klubber, både på ude- og hjemmebane. Her behøver spillerne ikke at have ét cifret handicap. Spillerne skal have EGA-handicap og være fuldtidsmedlem. Hvert hold har tilknyttet en holdkaptajn, som sørger for at sætte det bedste hold med udgangspunkt i handicap, stabilitet og med vægt på det sociale. Alle matcher er scratch og der spilles 1 damesingle, 3 herre singler og en mixed foursome. Der er 2 slags hold: • Alders opdelte hold • Handicap opdelte hold Alders opdelte hold For at spille på et aldersopdelt hold skal man være/blive 60 år i 2017. I den alder kaldes man Veteran. Køge Golf Klub har 3 veteranhold. eller Være/blive 70 år i 2017 Så er man blevet Super Veteran. Køge Golf Klub har 1 superveteranhold Veteran/Super veteran: Disse hold spiller om formiddagen ca. kl 10.00 på 6 hverdage i løbet af maj og juni.

Klubmestrene 2016.

Handicapopdelte hold I den kategori har Køge Golf Klub 4 hold tilmeldt. Disse hold spiller om eftermiddagen ca. kl 16.00 på 6 hverdage i løbet af maj og juni. For disse hold er der en nedre handicap grænse, der er ens for damer og herrer. Nedenfor kan du se, hvilken gruppe du tilhører. Hvis du er interesseret i at spille på et af holdene, skal du kontakte en af nedenstående: Hold Nedre grænse Hold kaptajn Damer/Herrer

Mailadresse

Tlf.

A

Handicap 4,5

Birgitte Larnkjær

gitte@larnkjaer.net

40 41 66 70

B

Handicap 11,5

Lone Hartung

one.hartung@npi.int

20 91 31 44

C

Handicap 18,5

Bent Andreasen

bent.andreasen@mail.dk

23 64 04 13

D

Handicap 26,5

Bjarne Thomsen

bjarne.gurli@gmail.com

23 26 50 76

Vet.

Være/fylde 60 år 2017

Peter Skat

psn@mail.dk

22 33 06 99

Preben Alsly

jonna.preben.alsly@gmail.com

25 32 08 70

Birthe Husbond

birthehusbond@gmail.com

29 88 57 49

Super vet. Være/fylde 70 år 2017

Ole S. Therkildsen

ole@therkildsen.org

40 44 34 50


34

Referat af generalforsamlingen 2017 v/ Leif Larnkjær

Generalforsamlingen blev i år afholdt den 22. marts 2017 med stor deltagelse af 163 fremmødte. Under kyndig ledelse af advokat Morten Winsløv, som dirigent, blev den afholdt i god ro og orden. Formand Erik Lorentzen fremlagde sin 10. beretning om årets begivenheder, med henvisning til den skriftlige beretning, der kan læses på klubbens hjemmeside. Endvidere orienterede han om, at puttinggreen i løbet af 2017 skal renoveres, idet den ikke svarer til banens øvrige greens. Erik Lorentzen oplyste, at der blandt andet arbejdes på følgende projekter: Klubbens hjemmeside er under modernisering, mageskifte af jord med Køge Lille Skole og indendørs golfcenter. Sidstnævnte forventes først at blive opført, når økonomien tillader det. Formanden takkede klubbens samarbejdspartnere og benyttede lejligheden til at huske medlemmerne på at benytte disse samarbejdspartnere. Kun på den måde, kan vi forvente, at samarbejdspartnerne forsat vil bakke vores klub op.

Herefter fremlagde kasserer Søren Pingel regnskabet for 2016. Det er atter et tilfredsstillende regnskab, med et nettooverskud på flotte kr. 783.000 mod budgetteret kr. 535.000. Budget for 2017 udviser et forventet resultat på kr. 501.000. Såvel regnskab som budget, bekræfter den positive udvikling der foregår i Køge Golf Klub og begge blev godkendt af generalforsamlingen.

Advokat og dirigent Morten Winsløv.

Rikke Thomassen og Charlotte Tranberg har begge valgt at stoppe arbejdet i bestyrelsen. Formanden takkede for mange års veludført indsats. Der var yderligere ledige bestyrelsesposter at besætte, så følgende blev nyvalgt til bestyrelsen: Leif Larnkjær, Morten Themstrup og Michael Olsen. Malene Bonavent og Thomas Jensen blev valgt som suppleanter. Danske Bank Pokalen blev for 2016 uddelt til Else Marie Langfeldt, som har ydet en stor indsats for klubben gennem mange år, særligt i Turneringsudvalget. Else Marie var ikke selv til stede, men der blev vist en video af pokaloverrækkelsen, der havde fundet sted forud for generalforsamlingen.

Claus Jørgen Sørensen, Danske Bank med modtager af Danske Bank pokalen 2016, Else Marie Langfeldt.


Løsninger til infrastrukturen Saferoad leverer løsninger der øger sikkerheden for trafikanter, hvad enten det er folk i bil, på cykel eller til fods. Vores løsninger omfatter bl.a. afspærring, vejmarkering, skiltning, autoværn, afmærkning, støjskærme og andet udstyr der er på, over og langs med vejen samt diverse park- og byudstyr Vi påtager os også gerne rådgivning og projektstyring samt monteringsopgaver - store som små. Kontakt os og lad os sammen finde den intelligente løsning.

70 30 20 30 · info@saferoad.dk

saferoad.dk


GOLF=SHANDY NY SMAG

LEMON-GINGER ALK.

2,3%

VOL.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.