Køge Golf Klub 2003 2

Page 1

Medlem af

Nr. 2 - Maj 2003


Køge Golf Klub Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge

www.kogegolf.dk

Bestyrelse Formand Næstform. Kasserer Sekretær

Hanne Wurr Klaus Lambæk Ove Poulsen Gitte Seersholm Mogens Hartington Preben Langfeldt

Telefon 56 28 38 15 56 63 63 45 56 26 72 63 56 26 88 28 56 14 56 15 32 53 10 04

Udvalgsformænd Bane Klaus Lambæk PR Preben Alsly ProAm Ole Therkildsen Ungdom Peter Sabroe Match Else Marie Langfeldt Elite Erik Glimø Begynder Niels Andersen Sponsor Bjørn Jul Christiansen Baneservice Bjørn Henningsen

56 63 63 45 56 66 33 35 56 28 36 09 56 57 90 04 32 53 10 04 56 28 54 34 56 26 68 45 56 28 38 15 56 26 77 21

Træner Peter Taylor

56 65 64 00

Klubhus Restauration Medlemstelefon

Køge Golf redaktion Søren Thomassen Steen Rasmussen

2

Fra bestyrelsens arbejdsbord Info fra kontoret Gentlemen? Mandagsklubben er startklar Baneudvalget informerer Åbningsmatch Nyt fra Dameklubben Indkaldelse til generalforsamling Forslag Bestyrelsens beretning år 2003 Rekordernes tid i Køge Golf Klub Læserbreve om Dress Code Bestyrelsen svarer Seniorer 1. division

3 4 4 5 6 8 9 10 11 12 18 20 21 22

FORSIDEN 56 65 30 00 56 65 55 39

Sekretariat admin@kogegolf.dk Steen Rasmussen 56 65 10 00 Alice Larsen 56 65 10 00 Tidsbestilling & Golfværter 56 64 17 70 Telefax 56 65 13 45 Sektioner Damer Lis Kragh Herrer Peter Skat Oldtimers Jens Højbjerg

Indhold

56 27 47 20 40 32 88 37 56 27 42 85 klubblad@seqt.dk 56 26 61 92 56 65 10 00

Danmarksturneringen kom igang i maj måned. Pigernes kredshold spillede om søndagen på hjemmebane og klarede sig fint mod Sydsjælland. Lørdag havde de slået Næstved i Næstved. Pigernes 1. divisionshold vandt på udebane en flot sejr over Helsingør. Se mere om elite resultater på hjemmesiden. Deadline for næste nummer 7. juli 2003 Køge Golf er officielt medlemsblad for Køge Golf Klub. Det udkommer i ca. 900 eksemplarer mindst 6 gange årligt og udsendes gratis til alle medlemmers husstande, samtlige golfklubber i Danmark, annoncører og sponsorer samt institutioner i Køge. Meninger, der kommer til kende i dette blad er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.


FRA BESTYRELSENS ARBEJDSBORD

O

p til en generalforsamling gøres der status over årets forløb. Hvilke opgaver blev taget op og løst, hvilke tiltag blev der gjort, hvilke arbejder blev gennemført og hvor står klubben i dag. Den samlede beretning fra bestyrelse og udvalg kan læses her i bladet, hvor også indkaldelsen til generalforsamlingen den 11. juni findes. Greenfee gæster Et medlem har stillet forslag til generalforsamlingen om tidsbegrænsning for greenfee gæster. Tallene for sidste sæson tyder dog ikke på at det burde være nødvendigt. I week-ends og på helligdage, hvor der ikke er matcher, og hvor medlemmer kan reservere spilletid via kontoret, viser tallene at der i månederne maj, juni, juli, august og september har været forudbestilt ca. 20% af starttiderne. Som eksempel: En søndag morgen er der plads til 144 starter ml. kl. 8 og 14. 72 af disse kan forudbestilles pr. telefon – men rent faktisk er kun 30 starter booket via kontoret, og det er ikke de tidlige morgentider, der er tale om. Det betyder, at der hver lørdag, søndag og helligdag gennemsnitligt er 114 ledige tider til golfværternes disposition – og herudover kan der jo spilles før kl. 8 og efter kl. 14 ved hjælp af boldrenden. Vi fortsætter indsamling af talmateriale for at give et fyldestgørende grundlag for en eventuel beslutning, der dog tidligst kan få virkning fra sæson 2004. ProAm Beslutningen om at aflyse årets ProAm turnering blev truffet af et enigt udvalg samt bestyrelsen. Baggrunden er manglende tilmeldinger, og om årsagen hertil kan vi kun gisne. Udvalget går i tænkeboks med hensyn til at ændre konceptet og måske genoptage ProAm i en ændret udgave. Det siddende udvalg har gjort et kæmpe

arbejde gennem de 17 år, der har været spillet ProAm i Køge, og netop denne turnering har været med til at sætte Køge på landkortet. Uvelkomne gæster Flere og flere klubber har indset nødvendigheden af at holde lidt øje med gæster i de respektive klubber. Vores baneservice-koncept har vakt andre klubbers interesse og det bliver nok vanskeligere og vanskeligere for golfpirater og andre fiflere at komme til at spille på banerne. Vi har helt klare regler for, hvem der kan bruge Køge Golf Klubs anlæg. Først og fremmest kan selvfølgelig de aktive medlemmer frit bruge bane, driving range, putting-green og klubhus. Hverdagsmedlemmer dog kun på hverdage – fuldtidsmedlemmer alle dage. Gæster skal kunne dokumentere et fuldgyldigt medlemskab af en anerkendt klub, samt et registreret hcp, der ligger indenfor de grænser, vi har fastsat, for at få adgang til de ovenfor nævnte faciliteter. Passive medlemmer i Køge har alene adgang til klubhuset – og passive fra andre klubber har ingen adgang. Dette sidste burde være indlysende, men vi har faktisk haft en gæst, der som passivt medlem i en anden klub mente det helt OK at spille green-fee hos os!! Men …. En dejlig golfsommer ligger foran os, og ansatte som frivillige lægger kræfter i for at skabe nogle smukke og gode rammer for en masse gode timer på banen og ved klubhuset. Vær med til at værne om den flotte bane – saml dine cigaretskod i en lille æske i stedet for at smide dem på banen, tag dine tomme slikposer med til nærmeste papirkurv – og sidst, men ikke mindst: Læg turfs på plads på fairways og ret nedslagsmærker op på greens. Så får vi også glade greenkeepere. God sommer ønsker Bestyrelsen ❏ 3


INFO FRA KONTORET

GENTLEMEN?

Bagmærke 2003 Der er endnu mange medlemmer, som ikke har afhentet deres nye bagmærke og 2003 DGUflag. Vi beder jer derfor snarest afhente mærkerne. Husk, at sætte dit bagmærke et synligt sted således at banekontrollen let kan se det.

Hvor er det skønt at være golfspiller. En gentlemansport, hvor vi er vor egen dommer. En sport hvor vi naturligvis reparer vore egne, og andres skader, på fairways og greens. Dette gælder åbenbart kun på golfbanen og ikke på klubbens parkeringsplads. Efter 18 huller den 17. marts 2003 mellem kl.1000 og 1300 genfandt jeg min på parkerede bil med en bule i venstre bageste del og et smadret baglys. Det var tydeligt at en blå bil under et amatøragtigt parkeringsforsøg havde ramponeret mit stillestående køretøj. Beklageligt. Desværre var der ikke en undskyldning med skyldnerens data, ligesom min henvendelse på vort kontor var negativ. Golfreglerne gælder tilsyneladende kun udenfor parkeringspladsen. Nu måtte jeg erlægge kr. 3.141,00 i selvrisikopræmie for 18 hullers parkering. En ret høj greenfee på egen bane. Jeg går ud fra at skadevolderen, hvis vedkommende findes, bliver diskvalificeret. At føreren melder sig selv finder jeg utopisk. Med væmmelig hilsen Medlem nr. 38. Arne M. Axelsen

Åbningstider Åbningstiderne frem til 31. maj er mandag fra kl. 11.00 – 18.00 og tirsdag til fredag fra kl. 9.00 til 16.00. Fra 1. juni er der åben fra kl. 9.00 til 16.00 på alle hverdage. Bestilling af starttider Så har golfværterne og tidsbestillingen startet sæsonen. I år kører ordningen frem til og med september måned, kun afbrudt af sommerferie i hele juli. Husk, at kontoret tager imod tidsbestillinger på tlf. 56 64 17 70, torsdag og fredag fra kl. 9.00 til 15.00. Der kan kun bestilles tid til den weekend, der følger lige efter. Der kan forudbestilles hver anden starttid fra kl. 8:00 til kl. 13:50, resten er til golfværternes disposition. Disse tider kan kun reserveres ved henvendelse til golfværterne på spilledagen. Boldrenden er ikke i funktion mellem kl. 8:00 og 13:00. Første start efter boldrende vil være kl. 14:00. EDS kører igen Fra og med 1. maj startede EDS-sæsonen. Tilmeldingsliste findes på skrivepulten i hallen. Der kan som sædvanligt, kun spilles én EDS pr. uge. Husk, at EDS-scorekort altid skal afleveres. Køge ProAm 2003 er aflyst Efter 17 succesfulde år, må vi desværre konstatere, at det som følge af for få tilmeldinger til årets match, har været nødvendigt for ProAm udvalget, at aflyse årets ProAm. Matchen skulle være spillet fredag d. 13. og lørdag den 14. juni. Disse to dage vil nu være almindelige spilledage. Steen Rasmusssen ❏ 4

Det er eksamenstid for vore nye medlemmer stor koncentration, de klarede sig fint.


MANDAGSKLUBBEN ER STARTKLAR Den 5. maj byder mandagsklubben nye samt mere erfarne spillere velkommen, til den nye sæson og til nogle forhåbentlige spændende dyster, på såvel Nord som Sydbanen. Vore nye medlemmer har nu aflagt prøve i teori/etikkette og igen i år klarede de sig meget flot. Vi håber, at det samme vil gøre sig gældende i det praktiske spil på banen. De spillere, der har spillet i mandagsklubben før, og som ønsker, at fortsætte og som har et HCP på 38, kan reservere tid om mandagene til at gå ud uden hold- Mange nybegyndere var mødt op til mandagsklubbens kaptajner i tidsrummet fra kl. sæsonstart. Nogle nye lærte blandt andet, at ikke kun køller 14.30 – 15.30. Vi skal her indsky- og jern er nødvendigt for at spille golf, også en fiskestang kan de, at man kan spille i være en god investering........ Mandagsklubben, når man har et Der er mellem Køge Golf Klubs begynderHCP på 38 eller der over. Bookningen begynudvalg og nogle andre sjællandske golfklubber der kl. 14.00, men ovennævnte medlemmer kan indledt et samarbejde, som vi håber i løbet af en uge i forvejen reservere tid i det anførte tidsefteråret, vil resultere i en række fællesmatcher rum. Bookningsliste hænger på med disse klubber på hinandens baner. Mandagsklubbens opslagstavle. Vi glæder os til at se jer den kommende Kl. 15.30 sender vi de første tre af vore nye sæsons mandage. medlemmer ud sammen med en holdkaptajn, For Begynderudvalget og resten følger så efter med ca. 10 min. Niels, Bent og Jørgen ❏ mellemrum.

GYRN · LOPS · BRANDT

S T A T S A U T O R I S E R E D E

R E V I S O R E R

TORVET 19 • 4600 KØGE • 56 65 52 52 • 56 65 74 00

5


BANEUDVALGET INFORMERER SYDBANEN Nu er sæsonen i gang stille og roligt. Hvad laver vi nu på banen? Vi er færdige med drænarbejdet på hul 16 og efter den første regn, så virker de godt og efter hensigten.

Broen på hul 7 er vi nu i gang med at sætte kampesten på. Det skal nok bliver en meget smuk bro, som jeg allerede nu har inviteret dronning Margrethe til at åbne. Greens på Sydbanen er ok, lige nu vi mangler bare den sidste varme for at de bliver rigtig gode. Vi laver eftersåning af dem i uge 20 med krybende hvene Penn A4 fra USA. Det arbejde startede vi sidste år og vi kan se, at græsset er kommet fint i de gamle greens. Endvidere så bliver greens vertikalskåret og topdresset med sand hver 14. dage. De bliver også luftet med forskellige maskiner hele året. Alle arbejde på greens er vi nødt til at lave for at klare greens med et snit på stimpmeter over 9 feet (2,70 m). Tees er meget slidte allerede. På trods af, at vi arbejder med eftersåning hver eneste uge så er de for små i størrelse til at klare det spilletryk, som der er på banen lige nu. Fairway er gødet og vi håber, at kunne få lidt tættere græs på fairway i år, således at bolden ligger lidt mere oppe. Det gør vi ved at lægge mere gødning og vertikalskære fairway 6

og klippe lavt. For at få banen i så god stand som vi plejer at have, så er alle medlemmer nødt til at hjælpe til med, at lægge turf på plads på fairway og reparere nedslagsmærke på greens. Det håber jeg, at alle vil hjælper til med, så banen bliver god igen i år.

NORDBANEN Efter meget spil hele vinteren er nu banen på vej tilbage til god stand. Det kommer at tage to eller tre uger til, inden det meste er vokset sammen efter vinterspillet. På banen sker der ikke så meget lige nu, dog kører vi helt efter plejeplanen for pasning af banen. MASKINER Vi har købt nogle nye maskiner i år, der i blandt også en brugt traktor med slagleledklipper arm. Med den kan vi klippe alle sø- og grøftekanter. Vi har også købt en vertikalskærevogn til fairway. Er det spørgsmål om banerne, så kan I bare kontakte mig eller nogen af greenkeeperne, så håber jeg at vi kan give svar på fleste spørgsmål. Mvh Joakim Gustavsson Chefgreenkeeper ❏


Vi er på banen - og vi har lidt mere at byde på

- Vi formidler salg af alle former for ejerboliger - også erhvervsejendomme - Vi har et særligt godt salærtilbud til Køge-golfere - Vi formidler også billige kreditforeningslån gennem BRFkredit - Og så kan vi tilbyde Danmarks billigste kassekredit til private.

- jo vi har lidt mere at byde på. Vi er sponsor for Køge Golf Klub’s junior-talenter i ”Thomas Bjørn Cup” Selvstændig ejendomsmægler og valuar, MDE

EDC Mæglerne Peter Johansen

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Vi harlidt mere at byde på

SDR. ALLÉ 13 - 4600 KØGE - email: 468@edc.dk - Telf. 56 63 11 66 7


ÅBNINGSMATCH

S

æsonen åbnet med rekord deltagelse. Køge Golf Klub indledte 2003-sæsonen med DK Benzins åbningsmatch, hvor et rekord stort antal deltagere, totalt spillede ikke mindre end 3888 huller. Ikke mindre end 209 spillere var mødt til start, fordelt med 110 om lørdagen og 99 spillere om søndage nød den gode bane og ikke mindst solen, som især om søndagen kastet glans over åbningen af en ny og spændende sæson. Begge dage blev matcherne afviklet som Stableford. Begge dage var der et meget tæt opløb om, hvem der skulle løbe af med sejren i de enkelte rækker og dermed starte sæsonen på bedst mulige måde. Efter nogle lange og spændende dage blev resultaterne:

B-rækken 1. Preben Alsly 2. Steen Rasmussen 3. Flemming Haagen

36 point 35 point 34 point

I C-rækken blev vinderscoren på 39 point, som blev præsteret af Karsten Mark Petersen. I Drækken, som spillede 9 huller, blev vinderen Michael Grønfeldt med 16 point. A-rækken 1. Seán Thomas Jensen 2. Anne Mette Taylor 3. Jakob Hartington

36 point 35 point 34 point

Stor koncentration på puttinggreen inden starten skal gå på åbningsmatchen. 8


NYT FRA DAMEKLUBBEN

Så kom vi i gang med golfsæsonen 2003 efter et velbesøgt informationsmøde den 26. marts. Vi har som sædvanlig i april måned spillet stableford og ikke udleverede gavekort kan afhentes i proshoppen. Liste er ophængt i damernes omklædningsrum. Desuden er der opsat en information vedr. de matcher, vi spiller i damesektionen i år samt andre nyttige oplysninger. Der vil snarest blive fremlagt forretningsorden for Dameklubben samt telefonliste, så alle er orienteret. Vi har også holdt vores 1. afslutningsmatch, hvor fa. Vichy Laboratoires sponserede vores præmier. Tusind tak til marketing manager Louise Rasmussen for en rigtig god orien-

tering om hudskader og forebyggelse af samme. De heldige vindere af de dejlige præparater blev: Rikke Lolk Jørgensen og Pia Jarlstrøm. TILLYKKE!!! Lis Kragh ❏ 9


INDKALDELSE Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Køge Golf Klub: Klubhuset, Gl. Hastrupvej 12, Køge. Onsdag den 11. juni 2003 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter 6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 7. Et medlem, Walther Ratzau, har stillet følgende forslag: ”Det totale antal aktive medlemmer (jf. vedtægternes par. 4) må maksimalt udgøre 1250. Skulle der i fremtiden være ønske om at forhøje medlemstallet, skal en sådan forhøjelse først godkendes af generalforsamlingen”. Et medlem, S.H. Berthelsen, stiller følgende forslag: ”Greenfee spilleres adgang til spil på Køge Golf Klubs Sydbane begrænses i weekend og på helligdage til spil fra kl. 12.00 til solnedgang”. 8. Eventuelt Ad punkt 5. Hanne Wurr og Klaus Lambæk afgår efter tur. Preben Langfeldt var suppleant og kom i bestyrelsen 10.12.02. Hanne Wurr og Preben Langfeldt er villige til genvalg. Klaus Lambæk ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Hanne Wurr og Preben Langfeldt - samt nyvalg af Olaf Hansen. Bestyrelsens forslag til valg af suppleanter: Peter Skat Birgit Danielsen For opstilling af kandidater gælder vedtægternes § 12 Ad punkt 7. Bestyrelsen kan ikke gå ind for de 2 forslag, motiveringen herfor findes sammen med forslagenes fulde ordlyd, på efterfølgende side. P.b.v. Gitte Seersholm Hon. sekretær 10


FORSLAG Til behandling på generalforsamlingen er der rettidigt indkommet to forslag. Forslag fra Walther Ratzau: Undertegnede ønsker at stille forslag under pkt. 7 på klubbens kommende generalforsamling i juni 2003.05.06 Forslag: ”Det totale antal aktive medlemmer (jf. vedtægternes par. 4) må maksimalt udgøre 1250. Skulle der i fremtiden være ønske om at forhøje medlemstallet, skal en sådan forhøjelse først godkendes af generalforsamlingen” Begrundelse for forslaget: Det var med nogen overraskelse, at jeg i sidste klubblad læste, at klubben havde fået en ”saltvandsindsprøjtning” på omkring 100 nye medlemmer, hvilket jeg har fået oplyst giver en nettotilgang på ca. 50 medlemmer, så vi nu er ca. 1250 aktive. Bestyrelsen har naturligvis en god begrundelse for denne tilgang. Jeg mener dog, at klubben nu har fået så stort et medlemstal, at skulle der i fremtiden være ønske om yderligere medlemstilgang, bør dette drøftes og vedtages af generalforsamlingen. Alternativet til flere medlemmer kunne jo være yderligere kontingentstigninger eller at vi ”sætter tæring efter næring”. Under alle omstændigheder mener jeg, at det er vigtigt, at klubbens medlemmer har muligheden for at øve indflydelse på det totale medlemstal. Med venlig hilsen Walther Ratzau Bestyrelsens bemærkninger til forslaget. Bestyrelsen har i beretningen nøje beskrevet, hvorfor en enig bestyrelse har valgt at indsluse et større antal medlemmer i år, end det har været praksis i de foregående år. Vi mener ikke, at det er nødvendigt at foretage vedtægtsændringer på dette grundlag. Det er en selvfølge, at vi - lige så lidt som alle andre - ikke har et ønske om at optage flere medlemmer end højst

nødvendigt, til gengæld mener vi godt at kunne forsvare, at Køge Golf Klub med sine 27 huller kan ”bære” et samlet medlemsantal på 1250. Forslag fra S. H. Berthelsen: Undertegnede ønsker at stille følgende forslag til generalforsamlingen Greenfee spilleres adgang til spil på Køge Golf Klubs Sydbane begrænses i weekend og på helligdage til spil fra 12.00 til solnedgang. Forslaget skulle gerne fremme mulighederne for at spil af klubbens heltids medlemmer, og samtidig give mulighed for at gennemføre golfrunder under 4 timer. Mvh Svend Henrik Berthelsen Skovvænget 28 4800 Køge Medlemsnummer 455 Bestyrelsens bemærkninger til forslaget: Medlemmernes forudbestilte tider på weekend og helligdage i 2002 viser, at i månederne maj til september er antallet af forudbestilte starttider gennemsnitlig 20%. Som et eksempel, er der en søndag morgen plads til 144 spillere i tiden kl. 8.00 - til kl. 14.00, mens det er muligt at forudbestille 72 tider, men der er kun booket 30 starter via kontoret, og det er ikke i de tidlige morgentimer. Bestyrelsens holdning er, at der i dette år skal føres en nøje statistik over greenfee spillerne i tiden kl. 8.00 til kl.12.00. Golfguiden ”Danske Golfbaner 2003” er sendt ud til samtlige golfspillere i landet, og heri er der ikke anført en restriktion, som den af S.H. Berthelsen foreslået. Bestyrelsen vil efter sommerperioden forelægge den førte statistik for medlemmerne, og derefter tage spørgsmålet op inden næste golfsæson i 2004. 11


BESTYRELSENS BERETNING ÅR 2003

E

fter generalforsamlingen sidste sommer, hvor jordkøbet ved 4. og 5. hul blev vedtaget, blev handelen afsluttet i overensstemmelse med oplægget. De nødvendige ændringer af skel, bænkplacering og tilplantning er foretaget og der er sket sammenlægning af matriklerne. I efteråret traf bestyrelsen beslutning om en organisatorisk ændring af den daglige ledelse af klubben og opnormerede den hidtidige inspektørstilling til en forretningsfører med væsentligt udvidede beføjelser og ansvarsområder. Ændringen skal ses som et skridt til at sikre en større administrativ kontinuitet i klubben. Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år, men med de øgede krav til klubadministration, som både medlemmer og omverden stiller, anså vi det for nødvendigt at ansætte en professionel leder, der som den centrale figur har indsigt med alle aktiviteter i klubben. Med starten af sæson 2003/04 er optaget et større antal medlemmer end vi tidligere har gjort, samtidig med at vi også har oplevet et større frafald end tidligere. Vi tilbød medlemskab til 100 personer fra ventelisten, hvoraf de 50 var begyndere. De resterende er alle spillere med registreret handicap, som ønskede klubskifte. Frafaldet af ’gamle’ medlemmer betød, at nettotilgangen blev på 45 medlemmer. Beslutningen om det øgede medlemstal blev truffet af en enig bestyrelse ud fra omhyggelige overvejelser: Der planlægges golfbaner rundt omkring os, f.eks .i Vallø og på Stevns, og vi må realistisk forvente at den høje gennemsnitsalder i Køge Golf Klub vil betyde større frafald i de kommende år. Lige nu ønsker mange at blive medlem hos os, men spørgsmålet er, om det vil fortsætte. Klubbens drift er fortrinsvis baseret på kontingentbetalinger, og bestyrelsen ser gerne en fortsat udvikling af banen, af klubhuset og at 12

medlemmerne også fremover kan sikres et højt serviceniveau, uden at kontingentet forhøjes urimeligt. Fra april 2004 får vi et nyt begreb i Dansk Golf, nemlig Unionsgolfer, som er et tilbud til klubløse golfere, der for en årlig betaling (ca. 1.500 kr.) kan få adgang til at spille greenfee på nærmere definerede danske golfbaner, mens de venter på, at der bliver plads i en klub i rimelig afstand fra deres bopæl. Unionsgolfer-begrebet blev vedtaget på DGU’s repræsentantskabsmøde i marts. Systemet skal færdigudvikles inden 2004, og vil tage toppen af ventelisterne. Køge Golf Klub vil ikke være blandt de klubber, der ønsker at modtage unionsgolfere – hverken til undervisning eller som greenfeegæster. Hverdagsmedlemskab, hvoraf vi har et maximalt antal på 130, vil i fremtiden alene kunne opnås af medlemmer, der er fyldt 60 år. Dette medlemskab er primært skabt til ældre medlemmer, som ikke ønsker at deltage i matcher – derfor 60-års kriteriet. Et hverdagsmedlem kan dog spille i weekend’en mod at betale fuld greenfee – men kun på Køge Golf Klub’s bane. Der kan kun spilles på fremmede baner på hverdage. Golfværter og banekontrol, sammenfattet i Baneservice, er blevet et fast islæt i klubben. Gæste-greenfee kort er blevet afskaffet efter mange opfordringer. Medlemmer kan stadig invitere 1 gæst og betale halv green-fee, blot ved at udfylde green-fee bogen fyldestgørende. Og det må igen indskærpes, at gæste-greenfee ordningen alene er gældende på hverdage – d.v.s. ikke i week-ends og på helligdage. Klubbens hjemmeside er en god nyhedsformidling, som løbende opdateres af kontoret. I tilknytning hertil er også E-mail service tilbudt medlemmer, som ønsker at få informationer direkte til egen PC.


Efter 17 succesfulde ProAm turneringer i Køge Golf Klub, måtte pro-am udvalget og bestyrelsen i samråd aflyse den 18. turnering på grund af alt for få tilmeldinger. Ikke uden et vist vemod – men dog i erkendelse af at det økonomisk var urealistisk at gennemføre projektet uden at have 36 hold. Muligheden for at ændre konceptet for eventuelle kommende proam turneringer står åbne. ØKONOMI I skrivende stund er regnskabet ikke færdigbearbejdet, men resultatet vil formentlig ikke afvige væsentligt fra budgettet. Likviditeten er i Køge Golf Klub, som i alle andre virksomheder, en meget væsentlig faktor, og derfor har bestyrelsen sammen med vore finansielle samarbejdspartnere Nykredit og Jyske Bank i juni/juli 2002 gennemgået det totale engagement og herunder naturligvis finansieringen af jordkøbet, der blev foretaget i juni 2002, Vi har valgt en forsigtig risikoprofil, og finansieringen er valgt med det som udgangspunkt. Generelt har likviditeten været tilfredsstillende og i kraft af tilgang af nye medlemmer, har vi nu fået den forbedring af økonomien, der har været nødvendig for at fastholde det ønskede niveau for alle vore aktiviteter på og udenfor banen. BANEUDVALGET Ved årets start besluttede bestyrelsen, at banen skulle optimeres. Derfor er mange aktiviteter blevet gennemført i beretningsåret. Plejeprogrammet er så at sige udført, det blev desuden vedtaget at fastansætte samtlige greenkeepere, som ellers havde været ansat på 9 mdrs. kontrakter, Alice Vilhelmsen blev ansat som klubbens vicevært. Disse tiltag har gjort, at plejeprogrammet og mange andre af de arbejdsopgaver, som lå stille i efterårs- og vinterperioden nu bliver udført, og det er glædeligt, at så mange af klubbens medlemmer og gæster har givet udtryk for, at det forøgede arbejde kan ses. Drænarbejdet er fortsat i årets løb og vil fortsætte i små ryk i de kommende år. Der er

tyndet ud i gamle træer, og til stor sorg for mange, har vi måttet rydde alle de gamle popler ved hul 14, men de forårsagede så megen skade på vores dræn, at det var nødvendigt. Skaden bliver udbedret ved nyplantning i løbet af året. 84 nye bøgetræer er plantet rundt på banen og skal være med til at erstatte gamle og udtjente træer, som vi hen ad vejen er nødsaget til at fælde. Der er opsat 60 stærekasser, og mange medlemmer synes, det var en sjov ide, at de fik mulighed for at blive sponsor for et stærepar. I bunden af kasserne står hver sponsors medlemsnummer. Stærens opgave er så at holde vore greens fri for stankelbenslarver. Nordbanen’s teested på hul 9 kan snart ibrugtages, broen ved hul 7 er under udarbejdelse og vil blive færdig i løbet af sommeren. Set tilbage på årets mange og forskelligartede opgaver står banen klar til en ny, god golfsæson. Bestyrelsen har gennem flere år ønsket at tilvejebringe en overordnet plan for udvikling, ændring og fornyelse af den gamle bane. Denne plan skal være arbejdsgrundlag for bestyrelse, baneudvalget og grenkeeperne i fremtiden. Line Mortensen, dansk banearkitekt, står for udarbejdelsen af Køge projektet i tæt samarbejde med baneudvalget. Line Mortensen vil være tilstede efter generalforsamlingen for at præsentere oplægget. Herefter vil planen blive ophængt i klubhuset i en periode, hvor medlemmerne kan få lejlighed til at studere den nærmere. Sidste års løbende informationer omkring banen og de forskellige arbejder blev vel modtaget af medlemmerne og vil fortsætte i det kommende år. Informationerne vil kunne læses henholdsvis i klubbens foyer, bragt i klubbladet samt kunne hentes direkte på klubbens hjemmeside. Kommentarer, ros eller ris kan fortsat lægges i postkassen ved klubbens hoveddør. BEGYNDERUDVALGET Sidste sæson gik 30 nye medlemmer gennem golfskolen, heraf bestod 28 såvel teori- som den praktiske prøve. Afviklingen af spilletiderne foregik på mandage henholdsvis på Nord13


som Sydbanen og under kyndig ledelse af 10 holdkaptajner. Bestyrelsen traf beslutning om optagelse af et større antal i foråret 2003, og mandagsklubbens faste ledere har fået det til at fungere ganske tilfredsstillende. 50 medlemmer har bestået teorien og skal i gang med de praktiske prøver. Det vil være nødvendigt at begynde undervisningen én time tidligere grundet det større deltagerantal. Glædeligt har der meldt sig 17 holdkaptajner til at hjælpe de nye igennem prøvetiden og samtidig hjælpe dem godt på vej ind i klubben og dens mange tilbud og aktiviteter. UNGDOMSUDVALGET Det var en stor sæson som tegnede 2002 – ikke mindst fordi vi nåede vores mål med 120 unge fordelt med 64 juniorer, 52 græshopper og 4 ynglinge, men ikke mindst fordi de unge opnåede stor sportslig fremgang, der tydeligt aflæses på deres handicap. Vi havde igen i år spillere med på såvel minitour, U15 og U18, i alle 3 rækker gjorde Køgespillerne sig positivt gældende – især i U 18, hvor Lonny Sanderson fik en topplacering. Distrikt 5 fik en flot andenplads. I Skandia Thomas Bjørn Cup havde Køge 2 hold med – det ene hold blev nr. 2 i deres række, mens det andet hold vandt en suveræn 1. plads. Efter en spændende match i regionsfinalen tabte Køge desværre kampen. Græshopperne har været meget aktive og udvalget har i samarbejde med Peter Taylor været nødsaget til at oprette flere hold samt optimere træningen. Tre markante personer er desværre udtrådt af ungdomsudvalget i dette år. Poul Dinesen er efter tre års arbejde som formand for ungdomsudvalget trådt tilbage. Bestyrelsen siger tak til Poul for godt udført arbejde. Bjarne Naur Hemmingsen er ligeledes udtrådt af udvalget efter syv års flot arbejde. Det var Bjarne, der stod fadder til den nye turnering for helt unge og uøvede juniorspillere i distrikt 5 – kaldet Mini Touren. Gennem Bjarnes utrættelige arbejde med at få klubber til at stille baner til rådighed, lave turneringsplaner, føre ranglister og stå for matchafviklingen, er det blevet en 14

turnering med stor succes. Der spilles nu 4 matcher pr. år med op til 80 deltagere pr. match. Sluttelig har græshopperne også måttet tage afsked med deres leder – Morten Winsløv – der gennem flere år har haft ”hånd i hanke” med de små. Bestyrelsen takker alle 3 for et godt arbejde for klubben. Som ny formand for ungdomsudvalget har Peter Sabroe taget handsken op – og græshopperne er nu under Søren Andersens kyndige ledelse. ELITEN I år 2002 var der gennemsnitlig 25 spillere i Brutto truppen. Sæsonen startede med fysisk træning og boldspil – fortrinsvis badminton – hver fredag aften i Ravnsborghallen og fortsatte med indendørs træning i Copenhagen Golfcenter indtil den udendørs træning kunne starte i april. Spillerne havde ligeledes i sæsonens start møder med sportspsykolog Jørn Ravnholdt, der også tiltrådte som kaptajn for dameholdet. Nye spilledragter til dameholdet blev sponseret af Morten Cornelliussen, EXIT Fotostudie. Kinetico er sponsor for herrerne. Klubben deltog for første gang med såvel et dame- som et herrehold i Nykredit Danmarksturneringens 1. division. Resultatet af de enkelte matcher viser, at der blev kæmpet bravt, desværre viste det sig også, at der er stor forskel på holdenes styrke i 1. og 2. division og målsætningen om at forblive i den bedste række kunne desværre ikke indfries. Klubben havde et herrehold i Danmarksserien og holdet klarede sig fornuftigt, men der manglede lidt spillestyrke eller held for at gå videre til oprykningsspil, dog var placeringen på tredjepladsen i kredsen tilstrækkeligt til at komme i 3. division i år. Individuelt deltog flere spillere i DGU arrangerede turneringer. De bedste placeringer opnåede Jakob Hartington, som vandt 1. afdeling af Faxe Challenger i Svendborg og blev nr. 3 i Faxe Challenger III på Sorø, her blev Carsten Kuld nr. 10 og i Mågepokalen i Holbæk opnåede han er placering som nr. 7. I maj kom Faxe Challenger II til Køge, Thomas Schat Petersen blev nr. 3, Morten Thorngaard


nr. 4 og Ole Glimø nr. 7. Christina Kuld og Charlotte Ludvigsen fik sølv ved DM i foursome. På juniorsiden vandt James Taylor Furesø Junior Pokalen. Senioreliten har i år spillet sig op i den fineste række og klubben er nu repræsenteret i 1. division. Gilbert Nielsen hjemførte en 1. plads i Sjællandsmesterskaberne. Målsætningen for klubbens hold i sæsonen 03 er, at ingen af holdene rykker ned i en lavere division – og at et af holdene rykker op. HANDICAPKOMITEEN Ved årets start mødtes eliten og herreklubben for at gennemgå det nye EGA handicapsystem 2002. Det blev et godt møde med en god og frugtbar debat, men kun eliten og herreklubben var interesseret i dette nye system. I årets løb har komiteen modtaget anmodning fra 8 medlemmer om forhøjelse af deres handicap, 2 er imødekommet og de øvrige er blevet bedt om at fremsende et antal scorekort, hvorefter deres sag vil blive genoptaget. Alle er blevet orienteret om reglerne for at benytte sig af ”ekstra dages score”. Komiteen har gennemgået alle scorekort for 2002 og det var kun nødvendigt at foretage meget få justeringer. DGU har henvendt sig og anmodet om, at nogle elitespilleres handicapregisterkort bliver undersøgt. Problemet er opstået, fordi der har manglet en løbende opjustering. DGU har fundet fejl, der nu bliver opdateret med tilbagevirkende kraft. Ansøgninger om ændring af handicap skal altid sendes skriftligt til handicapkomiteen via administrationskontoret. Mundtlige henvendelser vil ikke blive behandlet. BANESERVICE Golfværter. Ordningen har nu fungeret i 3 år, i starten var en del medlemmer imod, men det ser ud til, at de fleste i dag synes at ordningen er god og fungerer, det at have en fast tid i weekends og på helligdage og samtidig have nogle dygtige golfværter til at sørge for, at spillet forløber glidende, gør spillet mere fornøjeligt. Der har været småproblemer undervejs, men det ser ud

til, at tidsbestillingen er kommet for at blive. Så mangler klubben kun, at flere medlemmer vil stille nogle få timer til rådighed som golfvært. BANEKONTROL Kontrollen blev etableret som et forsøg i 2002, og er blevet en succes, den er derfor blevet en permanent ordning. Banekontrollen arbejder i medlemmernes interesse, der ydes service og vejledning til vore gæster og egne medlemmer. Behovet for banekontrol vil være stigende specielt når der opstår mærkelige konstruktioner af ”golfklubber” i både ind- og udland, cyberspace er nu også kommet med i kapløbet. Disse såkaldte klubber har kun et kommercielt og ikke et sportsligt formål, og Køge Golf Klub ønsker ikke at have gæster fra disse institutioner. SPONSORAKTIVITETER Langt de fleste af klubbens trofaste sponsorer har igen i år fornyet deres kontrakter, og i de tilfælde, hvor der er blevet ledige reklamepladser, har det været glædeligt at se, at der blandt vore nye medlemmer også er interesse for at støtte klubben. Alle reklamepladser er solgt, og der er sponsorer på en lang række klubmatcher. Sponsorindtægten er en ikke uvæsentlig del af klubbens økonomiske grundlag, så derfor en stor tak til alle sponsorer. På klubbens hjemmeside findes en oversigt over samtlige. Udvalget vil opfordre medlemmerne til at støtte sponsorerne, der dækker et bredt udsnit af det lokale erhvervsliv. BESTYRELSE OG UDVALG I årets løb har bestyrelsen afholdt mange møder, specielt i forbindelse med ændringer af kontorets ledelse, og ikke mindst i forbindelse med jordkøbet. Dertil kommer bestyrelsesmedlemmers deltagelse i klubbens mange udvalg, møder med DGU samt møder med myndigheder og private. Det årlige fællesmøde med samtlige udvalg blev afholdt den 8 februar med et stort fremmøde. Klubbens greenkeepere har igen i år ydet en 15


stor indsats. Det er glædeligt at så mange medlemmer giver udtryk for tilfredshed med banens kvalitet. Restauratør Bent Petersen er på sit 5. år og er klart med til at skabe de gode rammer, som en sportsklub har brug for. Peter Taylor er på sit 23. år og er på det nærmeste en institution i klubben. FREMTIDEN Det er bestyrelsens opfattelse af hovedopgaven for fremtiden fortsat er, at banen får al den opmærksomhed som gør, at den er værd at spille og at den er værd at gæste. Derfor er der også bestilt den masterplan, som i øjeblikket er ved

16

at blive udarbejdet. Det er ligeledes bestyrelsens opgave at få en ligevægt mellem medlemsantallet og de økonomiske vilkår, som enhver virksomhed er underlagt. På længere sigt er det et ønske fra mange medlemmer at jord opkøbes, således at Nordbanen kan blive 9 fuldgyldige huller, og måske endda få 9 huller yderligere. Klubhuset vil hen ad vejen også få behov for fornyelse. Bestyrelsens ønsker for fremtiden er, at det fortsat vil være en klub i udvikling og med mangeartede tilbud af aktiviteter til klubbens medlemmer – også aktiviteter der ligger ud over golfsporten. Bestyrelsen ❏


SCA Slå et sving omkring SCA og se Golf 2003 … samt alle de andre store VW nyheder

PS! Vi spiller selv i Køge Golfklub. Det giver ”drive” og ideer til gode medlemstilbud. Velkommen.

Svend Christensens Autohus A/S Ellebjergvej 138 . 2450 København SV Telefon 36 19 02 00 . Fax 36 30 26 78 www.sca-vw.dk

17


REKORDERNES TID I KØGE GOLF KLUB Ved åbningsmatchen blev der sat rekord for flest antal deltagere til en åbningsmatch. I søndags blev endnu en rekord sat, da der var 150 tilmeldinger til Faxe Cup Forårs match. Så mange har aldrig tidligere startet på én og samme dag på Køge golf Klubs bane i Gl. Hastrup. Det store antal tilmeldinger til Faxe’s populære match betød, at der var mere end 10 timer mellem de første der startede og de sidste der kom ind. De mange timer på banen blev ikke afviklet i det allerbedste forårs vejr, men humøret var trods alt godt hos alle deltagere. Den stride blæst, kombineret med regnbyger, betød at resultaterne lå et stykke under middel for langt de fleste deltager og kun een spillede under sin ideal score. Ikke alle havde blæsten, som en god undskyldning for ikke at spille op til sit bedste. En deltager havde den besynderlige oplevelse, at se sin bold rulle ? meter forbi hullet, hvorefter den kraftige vind pustede bolden tilbage og ned i hullet. Matchen blev afviklet i 3 forskellige rækker. A-rækken, som spillede slagspil, blev vundet af Trine Lolk Mansa med 75 slag.

1. Trine Lolk Mansa 2. Frank Petersen 3. Seán Jensen 18

75 netto 75 netto 76 netto

B-rækken spillede stableford. 1. Karsten Hansen 2. Allan Kristensen 3. Hans Jørgen Dalsgård Jensen

36 point 33 point 33 point

C-rækken spillede også stableford 1. michael Belt 38 point 2. Ole Broberg Dyhr 34 point 3. Steen Hansen 33 point Regionschef John Christiansen fra Faxe Bryggerierne overrakte de flotte præmier.


TORVET 21, 4600 KØGE ......................................................TLF. 56 64 07 07 ............FAX 56 64 07 00

DIN PROFESSIONELLE “CADDIE” I EN GOD BOLIGHANDEL

■ ■ ■ ■ ■ ■

GREVE: Hundige Storcenter 52 ......................................TLF. SOLRØD: Solrød Center 46 .............................................TLF. HUNDIGE: Hundige Strandvej 213.................................TLF. SOLRØD STRAND: Solrød Strandvej 97 ........................TLF. VALLENSBÆK: Vallensbæk Stationstorv 15...................TLF. ROSKILDE: Københavnsvej 63 A .....................................TLF.

43 56 43 56 43 46

90 14 90 14 54 32

21 61 21 61 21 33

22 ............FAX 22 ............FAX 22 ............FAX 22 ............FAX 22 ............FAX 22 ............FAX

43 56 43 56 43 46

69 14 69 14 54 32

02 22 02 20 28 30

28 42 90 11 96 22

19


HALLØJ I GARDEROBEN (læs: dresscolorcodeofconduct) Jeg sluger alt hvad der har med golf at gøre. Nogle gange også fjernsynet. Forleden røg Køge Golf Klubs medlemsblad lige hen foran øjnene. Siderne blev nøje læst..............pludselig kom jeg frem til nogle tegninger, hvor der stod DRESS CODE. Sveden sprang frem, tænderne klaprede og hjertet hamrede derudaf. Jeg fløj op ad trappen med bladet i hånden, stakåndet åbnede jeg skabet hvor mit tøj både hang og lå. Ligbleg satte jeg mig på stolen og stirrede, først i bladet så i skabet. JEG HAR IKKE SÅDAN NOGET TØJ, SOM KLUBBEN KRÆVER PÅ BILLEDET. Tak skæbne, ingen golf i år og jeg har lige betalt kontingent. Dress code er en vanskelig størrelse. Nogle skyder forholdet ind under tradition fordi man er usikker. De engelske klubregler om dress code er nærmest vittigheder. F. eks. mange dress codes forbyder jeans (cowboybukser), men utrolig mange spiller i dem, også i Køge. Jeg blev en gang afvist på et diskotek, fordi jeg havde jogging sko på. Jeg gik hjem og malede dem sorte. Så røg jeg lige igennem. Dress code må være ambivalent. I de sidste fem år har jeg brugt nogen tid på at banke en national modemesse op til Europas næststørste modemesse. Selvom jeg ligner en hængt kat, så ved jeg noget om beklædning. Jeg ved også noget om golfbeklædning. Jeg rejser nemlig rundt og glor på sådan noget (man kalder det: i forretningsøjemed). De store mærkevare på golfsiden kommer med kollektioner med kraveløse T-shirts i funktionsmateriale (Tiger spillede i en for nylig). Kinakraver vinder også indpas. Svenske Lindeberg on Course lever af moderne beklædning til golferne. I det hele taget kommer ”plusfours” generationen til at smide traditionerne bort og glæde 20

sig over en mangfoldig verden. Kære bestyrelse: Dress Code er umulig at administrere. Hensigten er god nok, men håndhævelse bliver et spørgsmål om personlig smag, og den holder ikke! Der er mange golfspiller, som overholder dress coden, men som er utrolig dårligt klædt på, smagsmæssigt. Hold hellere bolden i spil! Peter Sabroe, medl. 1403

PÅKLÆDNINGS REGLEMENTET Bestyrelsen har nu indført et påklædningsreglement. Jeg tør måske røbe, at i de 6 år, jeg var i bestyrelsen, dukkede forslaget også lejlighedsvis op, men da den siddende bestyrelse hverken fandt det påkrævet eller i overensstemmelse med klubbens ånd at indføre regler for påklædningen, blev det ved det. I de forløbne år er spillernes påklædning ikke blevet mindre nobel, og det undrer mig derfor, at det nu skulle være nødvendigt at indføre regler - og uden at høre medlemmerne. Reglementet giver anledning til flere spørgsmål. Hvorfor må herrer ikke bruge samme beklædning på overkroppen som damer, og hvem skal jeg spørge, om længden af mine shorts er tilstrækkelig? Regler for påklædning i koldt og vådt vejr mangler totalt. Og hvad bliver det næste? Kan det tillades, at tøjet krøller på stærkt overvægtige eller slasker på meget undervægtige? Skal damer med stærkt farvet hår gå med hat? Det er mit indtryk, at klubbens medlemmer generelt optræder passende klædt på banen og i klubhuset. Derfor finder jeg, at et reglement er formynderisk og overflødigt. Men hvad mener andre medlemmer? Jens Strunge Jensen ❏


BESTYRELSEN SVARER Kære medlem 1403, Peter Sabroe, og alle medlemmer, som måtte læse dit indlæg. I samtlige idrætsgrene findes der en form for ”uniform”, det være sig tennisspillere, fodboldspillere, ishockeyspillere, dansere o.s.v., og vi er sikre på, at ingen udøvere af ovennævnte idrætsgrene på noget tidspunkt er iført campinghabit under deres sportsbedrifter. Derfor findes der også - og sælges i stor stil tøj, der passer til golfspillere. Vi har bestemt ikke tænkt os at udsætte dit klædeskab for boykot, eller bestemme, hvad du måtte have lyst til at gå i, men vi fastholder,

at det er meget få mænd, det klæder at være iført korte boksershorts og hvid undertrøje, ikke at forglemme damerne, der en gang imellem - på en varm sommerdag - er iført dress, der måske mere hører hjemme på en badestrand. Men LAD DET VÆRE SAGT, så det umuligt kan misforstås! Det er IKKE et reglement, det er ikke tab af kontingent og bortvisning fra banen på grund af ”forkert” påklædning, det er blot et lille hint om at klæde sig efter den sportsgren som vi udøver. Vi håber hermed at have sat spørgsmålet om dress code oplægget på plads, og håber at alle medlemmer får en god, aktiv og ”klædelig” sæson. Bestyrelsen ❏

Interflora - et stempel for kvalitet Brudebuketter - Dekorationer samt alt i begravelsesbinderi Åben 363 dage kl. 10-18

Engstrupgård Møllesvinget 6 · Karlslunde · Tlf. 46 15 00 08

21


SENIORER 1. DIVISION

K

øges første match i indeværende sæson skulle spilles lørdag d. 10.05. i Århus Golf Klub mod Rungsted. Vi vidste på forhånd, at matchen ville blive en svær opgave at løse, men Køges hold kæmpede fortræffeligt. Da der var spillet 11 huller var Køge faktisk foran 8-4 og masser af mennesker fulgte os rundt på banen. Desværre kom Rungsted med en forrygende slutspurt og vandt matchen 8-2. Køge havde to debutanter Gitte Glimø og Niels Ankommet til Nyborg. Fra v. Arne Amtoft, Ole Therkildsen, Per Østergaard på holdet, de Hamann, Lene Noer, Gitte Glimø og Niels Østergaard. spillede mix foursome og de chen, Per og hans modstander Finn Hansen var vandt 4-2 over to så stærke spillere som Birthe lige efter 17. hul. Det var Per, som først slog ud Bjerrum og Flemming Gimbel. Et stort tillykke på hul 18 – et perfekt drive ca. 250 m midt i med et flot debut. Men Køge måtte se sig besejfairway, hans modstander sendte med sin gumret med 8-2. miarm bolden langt ind i skoven. Derefter Søndag d. 11.05 spillede holdet mod Århus kunne Per blot slå sin bold op på green´en og på Sct. Knuds i Nyborg. En match som Køge med et par vandt han såvel sin egen march som meget gerne ville vinde. holdets match, det endte med en sejr til Køge Det blev nøjagtig så svær en match som vi på 6-4. frygtede. Da der manglede 2 huller var stillingSvend Jarlstrøm en 4-4. Holdkaptajn ❏ Det blev Per Hamann som afgjorde mat-

22


Bærebags rebags m/stativ og dobbelt strop Titleist Taylor-Made Vognbags Callaway Hawk-Eye Titleist 9" Andre gode tilbud Foot-Joy Fit Dog sko til herre Foot-Joy Aqualite til damer Diverse vindstopper, pullover osv. Rukka gore-tex damer regn sæt s t Taylor Made 300 series driver Callaway Hawk-Eye VFT driver CTX grafit jern 4 til sw CTX stål st l jern 4 til sw Taylor-Made 200 series grafit jern 4 til sw Taylor-Made 320 jern herre rifle stål st l 3 til pw Pinnacle gold distance bolde 15 stk. Links to Links Ltd. Edition Metal woods 3, 5 & 7 Jern 4 til SW, Putter, Bag og vogn

Førr

Nu

1699 1599

1099 1099 899

1599 1699

1099 1199

1399 1099 1000 2999 3999 3999 3999 3399 5999 6999

799 799 500 1499 2499 2299 2999 2499 4999 5000 179

2495

Åbningstider bningstider Lørdag, rdag, søndag s ndag og helligdage 09-16 Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag 09-18 Mandag 14-18

peter.taylor@c.dk • K Køge ge Golf Shop 56 65 64 00 • Peter Taylor 21 45 34 24