1 minute read

Ny kurs – Skogsguide på Klarälvdalens folkhögskola

Ny kurs Skogsguide

Advertisement

PÅ KLARÄLVDALENS FOLKHÖGSKOLA I STÖLLET

TEXT: LISA CARLSSON OCH CAMILLA MELLGREN TIKKA FOTO: MARIUS ZABITIS

Klarälvdalens folkhögskola har fått projektstöd från Europeiska Landsbygdsfonden och medel från Leader genom växtlust Värmland för att genomföra projektet Skogsliv.

Skogsliv arrangeras av Klarälvdalens folkhögskola i samverkan med Värmlands museum, Finnskogscentrum, Studiefrämjandet, Karlstads Universitet, Torsby och

Sunne kommun. Involverade i projektet är även Finngårdar, andra offentliga resurser, konstnärer, hantverkare, berättare och ideell sektor.

SYFTE

Syftet med Skogsliv är att vi under projekttiden ska samla in, bevara och förmedla nya berättelser om Finnskogens natur och kulturhistoria, med särskild vikt på kvinnors liv och erfarenhet kring hållbara levnadssätt.

Mycket i aktivitetsplanen kring projekt Skogsliv har inte gått att genomföra på grund av pandemin. Studiecirklar och workshops som skulle samla in material och sprida kunskap har till viss del inte gått att genomföra. Därför är vi så tacksamma att vi har kunnat starta kursen Skogsliv som är en stor del av projektet.

NEDSLAG I FINNSKOGEN

Mellan 1 mars och 22 oktober 2021 genomförs skogsguideutbildningen under ledning av lärare Ingela Källén. Studiebesök och nedslag i Finnskogen både i nutid och dåtid har genomförts under coronasäkrade former.

Kvinnoperspektivet kommet att belysas extra genom att de kvinnor som gömts i historien och som Gottlund tagit upp i sina chiffer får sin historia berättad och redovisad i en samlad utställning. 14 elever kommer att ha sin praktik ute på olika verksamheter i Finnskogen under veckorna 24, 25 och 31, 32.