Page 1

- ouderen in Feijenoord -

Naar een concept van Stadstrainer Rik Moonen – uitvoering eerste helft 2016


Voorwoord

Het aantal ouderen in onze samenleving groeit, ook in Rotterdam. Om deze doelgroep niet uit het oog te verliezen legde de gemeente Rotterdam dit jaar via het programma “Voor Mekaar” honderden huisbezoeken af in verschillende wijken in Rotterdam, o.a. in de eerste helft van 2016 hier in Feijenoord. Er werd gekeken naar hoe het met de ouderen ging en gevraagd naar hun persoonlijke behoeften. Het is belangrijk dat we naast die persoonlijke aandacht ook voor de ouderen een plekje (blijven) reserveren in de gemeenschap. Om de positie van ouderen in de wijk bespreekbaar te maken stelde ik aan 15 ouderen uit Feijenoord de vraag hun persoonlijke verhaal in beeld te brengen. Zij maakten hiervoor ieder 10 polaroidfoto’s en 10 korte verhalen. Via een reizende expositie (langs buurtcentra, ouderenwooncomplexen en in winkeletalages) geven zij u, en anderen in hun directe woonomgeving, een kijkje in hun dagelijks leven. Deze expositie wordt gestart met een opening in de vorm van een publieke bijeenkomst waarbij verhalen persoonlijk verteld worden en er ruimte is om met de senioren in gesprek te gaan.

Projectleider Rik Moonen

Mijn naam is Rik Moonen. Als stadstrainer maak ik me vooral druk om de relatie tussen stadsbewoners en de mensen die werken voor de bewoners van die stad. Vanuit efficiëntie-overwegingen wordt er vaak gewerkt voor doelgroepen en dit is heel begrijpelijk, maar of het nu gaat om jongeren, ouderen of mensen met een handicap, je hebt te maken met verschillende mensen en diverse behoeften. In mijn trainingstrajecten richt ik me daarom op het persoonlijke verhaal van diegenen die tot die doelgroep behoren. Samen met hen maak ik dit verhaal inzichtelijk voor professionals en andere bewoners in hun omgeving. Binnen het project “Mijn Rotterdam” doe ik dit via een workshop, waarbij ik een groep ouderen de opdracht geef hun dagelijks leven in beeld te brengen met een polaroidcamera, zodat we samen hun verhaal op een laagdrempelige manier voor een grote groep toegankelijk maken. Belangrijk daarbij is de vraag wat de deelnemer belangrijk vindt, en juist niet te vragen wat hij of zij wil. Op die eerste vraag maak je namelijk de verschillende behoeftes zichtbaar en vervolgens kun je op zoek naar overeenkomsten, zonder de verwachting te scheppen dat je tegemoet gaat komen aan een diversiteit aan wensen. Vervolgens organiseer ik een ontmoeting met alle betrokken partijen in de wijk en breng ik de doelgroep in de positie om mee te praten en mee te doen. Deze methode moet je zien als katalysator voor nieuwe verbindingen. In dit geval: verbindingen tussen ouderen onderling, tussen ouderen en andere wijkbewoners, tussen ouderen en professionals/ambtenaren. Ik werk met het bestaande wijknetwerk als basis en ga ervan uit dat de benodigde expertise binnen dit netwerk aanwezig is. Waarbij ik hoop dat we samen iets neer kunnen zetten wat het dagelijks leven van de doelgroep voor langere periode ten goede komt en waar alle betrokken partijen voordeel uit kunnen halen. “Het is mooi om te zien hoe Rik met de deelnemers omgaat, hij straalt uit dat zijn bedoelingen oprecht zijn en gaat een spontane relatie aan met de groep wat essentieel is voor het in Feijenoord behaalde succes” – Directeur Transitie Laurens Ben van Dorp (bezoeker wijknetwerkbijeenkomst).


“Mijn Rotterdam” & “Voor Mekaar” “Mijn Rotterdam” is een onderdeel van het gemeentelijk programma “Voor Mekaar”. Ik ondersteun projectleidster Maria Lunardo in het bereiken van de 75+ers en andersom. Hierbij is het grootste verschil dat ik met een klein deel van de ouderen uit Feijenoord hun persoonlijke verhaal naar buiten breng, terwijl de gemeente de gehele doelgroep bezoekt, hulpvragen ophaalt en daar achter de schermen met zorg- en welzijnsprofessionals een aanpak op organiseert, waar nodig. Het project heeft hiervóór al plaatsgevonden in de wijken Hillesluis en Oud-Mathenesse.

Alle 75+ers worden thuis bezocht In 2015 is de gemeente Rotterdam het programma “Voor Mekaar” gestart. Tot eind 2016 gaat de gemeente in 21 wijken aan de slag om te kijken hoe het met de senioren in de stad gaat. Dit gebeurt onder leiding van een projectleider van de gemeente, die samen met de ouderenconsulent (zorg) uit het wijkteam, medewerkers van de welzijnsorganisatie (participatie) een groep vrijwilligers werft waarmee zij de ouderen in de wijk gaan bezoeken. Alle ouderen in de wijk ontvangen eerst een brief over dit bezoek en de vrijwilligers krijgen een training om dit bezoek op de juiste manier te kunnen afleggen. De bezoeken krijgen vorm door een interview, middels een vragenlijst die zo is samengesteld dat zorg-/hulpbehoeften aan het licht komen als die aanwezig zijn en er inzicht komt in het sociale netwerk van de ouderen. Periodiek komen de vrijwilligers, de projectleider en de eerder genoemde professionals bijeen in de backoffice. Hier worden de huisbezoeken besproken. Als het goed gaat met de bezochte ouderen, dan krijgen zij een jaar later weer bezoek, maar als er hulpvragen zijn of specifieke behoeften dan wordt hier direct actie op ondernomen. Je kunt hierbij denken aan: -

Een maatje. Hulp bij klusjes in huis of bijvoorbeeld boodschappen. Zorgvragen. Contact leggen met de buren om het sociale contact te vergroten.


Senioren vertellen hun eigen verhaal via polaroids Binnen het gemeentelijk programma blijven persoonlijke verhalen van de ouderen binnen de backoffice, hulpvragen worden om privacy-redenen alleen met toestemming doorgegeven aan specifieke professionals. Toch is het goed dat het verhaal van de ouderen uit deze wijken naar voren wordt gebracht. Op die manier geef je andere buurtbewoners en professionals concrete redenen om naar hen om te kijken en worden ze weer meer onderdeel van de wijkgemeenschap. Om deze verhalen zichtbaar te maken vraag ik hen via een fotoworkshop in 10 polaroids en 10 korte verhalen te verbeelden hoe hun dagelijks leven eruitziet. Op die manier tonen zij op laagdrempelige wijze wat ze belangrijk vinden, maar ook waar ze tegenaan lopen. De fotoworkshop bestaat uit een intro waarbij de opdracht en de camera worden uitgelegd, en een afsluiting waarbij de deelnemers onderling hun verhaal uitwisselen. Hiertussen hebben de deelnemers een week de tijd om de foto’s te maken. “Het project van Rik helpt mij als projectleider om het 2e spoor (thema ouderen en eenzaamheid op de agenda van de wijk zetten, bewustwording rondom thema en eigen rol van bewoners en professionals) daarbij te realiseren. Bovendien is het een welkome toevoeging aan de rol van de welzijnsinstelling (neemt soms taken over) om initiatieven in de wijk te ondersteunen, faciliteren en aan te jagen, het aanboren/ genereren van nieuwe initiatieven, ouderen met elkaar en anderen in de wijk in contact brengen; nieuwe relaties en verbindingen te laten ontstaan. Rik is enthousiast, betrokken, goed in samenwerking, bereid om een stapje extra te doen, hij heeft een goed gevoel voor verbinden van initiatieven en hierin kansen te zien, Verder heeft hij gevoel voor communicatie en terugkoppeling naar de opdrachtgever.” – projectleider “Voor Mekaar” en eerste contactpersoon Maria Lunardo.


De makers van “Mijn Rotterdam” – Ouderen in Feijenoord Zonder de workshopdeelnemers kan het project niet bestaan, zij hebben zich alle 15 blootgegeven door hun persoonlijke verhaal via de polaroids met de buitenwereld te delen. Op de volgende pagina’s vindt u het verhaal van de makers van “Mijn Rotterdam” - ouderen in Feijenoord.


Na je 65ste kun je gratis reizen met de RET, ik ben hier heel blij mee. Je kunt de hele stad door. Toen ik de foto maakte kwam de conducteur even buiten staan, hij vond het zo leuk dat ik dit op de foto wilde zetten. Ze zijn altijd vriendelijk bij de RET.

Mevr. Lussenburg Mevrouw Lussenburg is een spontane actieve buurtbewoonster, die twee beweeggroepen begeleidt in het gebied Feijenoord. Wil haalt haar binding met ouderen uit de wijk vooral uit haar vroegere werk als activiteitenbegeleider bij Laurens Dijkveld in IJsselmonde. Naast de beweeggroepen, die ze vooral leidt voor het persoonlijke contact met de doelgroep, houdt ze erg van creatief bezig zijn. Veel in haar huis maakt ze zelf, ze houdt daarnaast ook erg van groen, wat heeft geleid tot een uitgebreide aankleding van de galerij in haar flat. Woonachtig op de Vuurplaat probeert ze veel van haar buren het huis uit te krijgen, met wisselend succes. Persoonlijke winst: Creatief bezig zijn was tot nu toe vooral iets wat Wil voor zichzelf deed, binnenshuis. Wil raakte erg enthousiast na het horen van het verhaal van de heer Schouten van de teken- en schilderclub en zou graag aan laagdrempelige teken- en schilderactiviteiten deelnemen in de wijk. Bij toeval hadden Cultuurscout Roelof Kok en Jan-Willem Schakel van DOCK al actie ondernomen voor een teken- en schilderactiviteit in de Peperlink, een Huiskamer van de Wijk op de grens van Feijenoord/Kop van Zuid. Voor al haar groepen is Wil de vrouw van het sporten, zowel via haar foto’s, als in het portret ter promotie van de expositie, als in de workshops zelf heeft zij een andere kant van zichzelf kunnen laten zien.


Gaytrie en ik doen iedere week samen boodschappen, ik koop altijd een fles sinaasappelsap, deze gooi ik de volgende keer gelijk weg in deze container. Ik maak dan altijd een praatje met de man die vlak naast deze container woont.

Mevr. Roszbach en maatje Gaytrie Ramadin Joke Roszbach is slechtziend en kan niet goed alleen uit de voeten. Hiervoor is zij een tijd terug door Paul van Rijswijk van DOCK gekoppeld aan Gaytrie Ramadin. De twee hebben een mooie band, minimaal één keer per week brengen zij samen de dag door, doen ze boodschappen en eten ze een frietje of een ijsje samen. Gaytrie en mevrouw Roszbach vertelden hun verhaal tijdens de opening van de expositie, dat zeker voor anderen inspirerend zal zijn geweest. Het was voor beiden een leuke ervaring om dit aan de buitenwereld te laten zien. Persoonlijke winst: Mevrouw Roszbach en Gaytrie waren niet op de hoogte van de grote hoeveelheid activiteiten voor ouderen in de wijk. Met een programma van ’t Koepeltje en kennis over andere activiteitenlocaties op zak zullen zij zich zeker gaan mengen in de diverse groepen in de buurt. Daarnaast zijn zij mede door het portret t.b.v. de expositie en hun presentatie tijdens de opening gewezen op het feit dat, onlangs dat Gaytrie het vrijwilligerswerk ook voor haar tegenprestatie doet, zij een uitzonderlijk mooie band hebben. Ik hoop dat Gaytrie haar opstelling en inzet tijdens haar vrijwilligerswerk, naast dat het goed is voor Joke, haarzelf ook helpt in het vinden van een nieuwe baan.


Kennismaken met de groep van de workshop. Toevallig kwam ik een oude bekende tegen die ik al 18 jaar niet had gezien. Ik ken meneer vanuit mijn vrijwilligerswerk voor de Koningskerk, vroeger hadden we namelijk een religieuze groep bij de BOF. Iedere maand bezochten we een andere geloofsgemeenschap; de moskee, de hindoestaanse kerk, onze Koningskerk (gereformeerde kerk), de katholieke kerk, etc.

Mevr. Alkema Riek Alkema bereikt 30 juni van dit jaar de prachtige leeftijd van 90 Jaar en is daarmee een van de oudere makers van “Mijn Rotterdam”. Zij was en is nog steeds actief voor de Koningskerk, maar heeft in de periode dat het project in Feijenoord plaatsvond veel voor haar kiezen gehad. Haar eigen bloed was te dik waardoor ze een tijdje rust heeft moeten houden en zij de tweede workshopmiddag misliep en bij haar dochter is een ernstige ziekte geconstateerd. “Een Alkema gaat altijd door”, zegt ze dan. Oftewel: mevrouw Alkema is een doorbijter. Sinds de dood van haar man, 63 jaar geleden, is zij als hobby gaan fotograferen: nog iedere dag legt ze alles vast wat ze doet, mede om die reden was ze erg enthousiast over het project. Persoonlijke winst: Riek Alkema had de mooiste ontmoeting tijdens het eerste deel van de workshop. Ze ontmoette daar de heer Keseogle die ze ruim 16 jaar niet meer had gezien. De heer Keseogle was indertijd voorzitter van de Anadolu Moskee, welke toen samen met de Koningskerk en alle andere geloofsgemeenschappen in een convenant actief was bij de BOF (Bewonersvereniging Feijenoord). Zij bezochten elkaars gebedshuis/ kerk/moskee en organiseerden ook een festival met o.a. eten uit alle betrokken culturen. Mevrouw Alkema heeft aan de hand van foto’s uit het verleden uitgebreid haar verhaal verteld bij deze periode. Tot haar grote geluk kwam haar dochter met haar man ook nog langs om naar haar te komen luisteren. De dag van de opening zal mevrouw Alkema lang niet vergeten.


Bij mijn buurvrouw op de koffie. Van 1939 tot 1955 zijn wij buurmeisjes van elkaar geweest, vervolgens zijn we elkaar 50 jaar uit het oog verloren. In 2005 herkende ik haar en wonen we bij toeval in dezelfde flat. Nu zijn we weer als vanouds buurmeisjes. We hebben samen veel herinneringen en delen lief en leed.

Mevr. Hofman-Troost “Mar Hofman is het lachebekje van de Creaclub�, aldus begeleidster Miep Vonk. Mar is overal aanwezig, maar sukkelt ook met haar gezondheid. Lopen gaat steeds minder waardoor ze ook moest afzien van aanwezigheid bij de expositieopening. Ik heb het idee dat Mar veel last ondervindt van haar achteruitgaande gezondheid, niet alleen fysiek, maar ook geestelijk kost het haar moeite hieraan toe te geven. Jan-Willem van DOCK heeft goed contact met haar en zal haar betrokken houden bij de activiteiten in de wijk. Persoonlijke winst: Ook Mar raakte erg enthousiast na het horen verhaal van de heer Schouten van de teken- en schilderclub en zou graag aan laagdrempelige teken- en schilderactiviteiten deelnemen in de wijk. Zij wordt, net als Wil, door Jan-Willem Schakel van DOCK uitgenodigd bij het bepalen van de opzet van de teken- en schildercursus in de Peperlink. De heer Schouten zal hier als voorzitter van de club ook bij aanwezig zijn.


In de volgende foto’s wil ik jullie graag mijn poppen laten zien, Ik maak kleren voor ze met de hand. Soms praat ik ook tegen ze, maar dat is denk ik omdat ik het zo leuk vind om er mee bezig te zijn.

Mevr. Kortstam Mevrouw Kortstam komt oorspronkelijk uit Suriname en heeft in haar werkende leven in de zorg gewerkt. Ze komt veel bij Buurthuis de DAM voor vragen en om te kletsen en heeft daarnaast een uitgesproken hobby: ze (ver)maakt kleding, voor zichzelf en haar Surinaamse poppen. Ze kan hier de hele dag mee bezig zijn en haar hele huis staat dan ook vol met haar poppen. Op 1 juli dit jaar organiseert mevrouw Kortstam een speciale dag ter ere van Keti Koti, een Surinaams feest ter ere van de afschaffing van de slavernij. Persoonlijke winst: Mevrouw Kortstam stond op één van de portretten ter aankondiging van de expositie, waarop zij met haar hobby stond afgebeeld. Kort nadat de posters in de wijk verschenen is mevrouw Kortstam gevraagd om bij naaiactiviteiten in de wijk te ondersteunen en kreeg zij verzoeken om poppetjes te verkopen. Verder was zij erg trots en gelukkig met de positieve manier waarop zij gefotografeerd was.


Ooit kwam er een klein katje aangelopen en na enige aarzeling heb ik het beestje in huis genomen. Toen kwam de kat van de buurman die plotseling overleed. Later terroriseerde een zwerfkat de buurt. Toen ik hem voor de derde keer door de Stichting Zwerfkatten op liet halen, heeft hij zich letterlijk naar binnen gesmoesd. Bully is nu een echte kroelkat. Ik snap niet dat iemand zo’n beest zomaar op straat zet?

Dhr. Schouten Henk Schouten heeft lang in Feijenoord gewoond en is nu woonachtig in Vreewijk. Hij is al geruime tijd voorzitter van de teken- en schilderclub die in Feijenoord gevestigd is. De heer Schouten weet veel over de geschiedenis van de plekken waar hij gewoond heeft, was vroeger beroepsmuzikant en speelt nog steeds weleens voor publiek. Hij vindt het jammer dat de teken- en schilderclub geen voet aan de grond krijgt in de buurt. Mijns inziens is dit te wijten aan zijn promotie, die hij met name richt op bezoekers van schilder- en handwerkwinkels zoals Harolds. Echter, er lijkt toch schot in de zaak te zitten, mede dankzij de Cultuurscout. Persoonlijke winst: Mevrouw Lussenburg en mevrouw Hofman toonden interesse voor het verhaal van de teken- en schilderclub-voorzitter, aan de hand daarvan ben ik na gaan vragen wat de mogelijkheden waren. Na een korte zoektocht bleek Roelof Kok, de Cultuurscout, al in contact met de vaste docent van de teken- en schilderclub en Jan-Willem Schakel over een laagdrempelige teken- en schildercursus in de Peperlink, een ontmoetingsruimte in de Peperclip net op de rand van de Kop van Zuid en Feijenoord. Binnenkort gaat men met elkaar in gesprek over de vorm, mede doordat zij hun interesse lieten blijken tijdens de workshop zijn mevrouw Lussenburg en mevrouw Hofman ook benaderd voor dit gesprek.


Ik ben Ali Akin, ik ben een Koerd, maar woon al heel lang in Feijenoord. Ik wil jullie graag mijn liefde laten zien voor het eiland Van Brienenoord. Ik heb vanaf 2004 een huisje op het eiland. Mevr. de Bel, die ook meedeed aan deze workshop, is heel lang voorzitter geweest van onze vereniging op dit eiland. Dit is de voorkant, via de brug kom je op het eiland.

Dhr. Akin Ali Akin is oorspronkelijk van Koerdisch-Turkse afkomst, maar al een hele tijd woonachtig in Nederland. Zijn vrouw is ziek, hij verzorgt haar en daarnaast is hij momenteel bezig met de Ramadan. De heer Akin sport iedere week bij de Fysiotherapeut in de Dam. Daarnaast is hij veel te vinden op het eiland Van Brienenoord, waar hij een volkstuintje heeft. De heer Akin heeft zijn hele fotoserie aan het eiland gewijd omdat hem dit zo aan zijn geboortedorp doet denken. Meneer Akin is ook maatje voor de heer Poppelier, zij ontmoeten elkaar iedere woensdag voor een kop koffie in de Jumbo. Persoonlijke winst: De heer Akin heeft vooral nieuwe mensen leren kennen, daarnaast vond hij het erg leuk dat hij op deze manier een kijkje kon geven op het Van Brienenoord-eiland. Feijenoord zelf heeft weinig groen. Ik denk dat hij er best voor te porren zou zijn om een uitstapje te begeleiden.


Ik heb jaren lang veel gedaan voor de buurt en ik begeleid bij het CJV nog steeds iedere dinsdag een groep van 30 ouderen. Ik doe niet meer aan alle activiteiten mee in de wijk, ik ben wel kritisch en het moet wel iets bijdragen. Hier Rik Moonen, de grote verleider van Gre de Bel (86 Jaar). Hij kreeg me zover om hieraan mee te doen.

Mevr. de Bel Mevrouw Bel is niet op haar mondje gevallen, 86 jaar geleden is mevrouw Bel in de wijk geboren en ze is al jarenlang vrijwilliger, ze is nog steeds begeleidster van een groep van 30 ouderen. Mede voor haar inzet heeft ze al een behoorlijk aantal vrijwilligersspelden ontvangen; tijdens het project ontving zij nog de Speld van De Hef voor haar bijdrage in het gebied Feijenoord, Kop van Zuid, Noordereiland. Mevrouw Bel is erg ontevreden over de aanpak van gemeente en professionals in haar wijk, mij rest echter de indruk dat ze moeilijk met de veranderingen om zich heen om kan gaan en graag nog haar stempel zou drukken. Verder heb ik een vermoeden dat dat ook uit een zeker gevoel van eenzaamheid is. Mevrouw heeft geen partner en moet de bevestiging voor haar goede werk dus van haar omgeving halen. Ook professionals ervaren dit als lastig, waarbij het gevaar schuilt dat zij hoe begrijpelijk ook haar wegwuiven wat er de volgende keer alleen maar voor zal zorgen dat dit gedrag nog heftiger wordt. Persoonlijke winst: Meneer Schouten, die mevrouw Bel tijdens het project heeft leren kennen komt na de zomer optreden voor haar groep. Daarnaast vond ze het geweldig dat de heer Akin zijn bijdrage volledig heeft gewijd aan het eiland Van Brienenoord waar mevrouw Bel jarenlang voorzitter van is geweest. Tijdens de wijknetwerkbijeenkomst kreeg zij van Maria Lunardo de kans om haar verhaal te vertellen en schoot zij uit haar slof, wat wel resulteerde in dat zij tussen neus en lippen door toegaf dat zij toch een goed gesprek had gehad met de gemeentelijk vrijwilliger die bij haar een huisbezoek voor “Voor Mekaar” had afgelegd. Zowel de wijkmanager als de voorzitter van de gebiedscommissie Nel Noël gaan nog bij haar op bezoek om met haar de aanpak in de wijk te bespreken. Ik denk dat dit een pré is, en hoewel mevrouw slecht luistert, zal dit er toch voor zorgen dat zij zich erkend voelt en ook een ander signaal zal gaan afgeven aan de grote groep mensen die ze uit de wijk kent. Mede vanwege haar grote achterban is dit essentieel voor een goed vervolg van de huisbezoeken en succes bij de doelgroep in het algemeen. Ook nu waren, mede door de aanwezigheid van mevrouw Bel, meerdere mensen uit de Jalonflats aanwezig.


En hier nog meer. Want er zijn tafels en stoelen, maar daar passen wij niet allemaal aan. Elke week doet een van ons het programma van de dag. Toen ik aan de beurt was heb ik een quiz gedaan, wij hebben woensdag gekaart. Heel gezellig.

Mevr. Rijna Mevrouw Rijna is actief in diverse Antilliaanse clubs. Deze dame uit Slinge komt o. a. wekelijks in Feijenoord voor de groep Antillianen die ’t Koepeltje als thuisbasis heeft. Malva vind het leuk om zich in te zetten voor anderen en dingen te organiseren. In tegenstelling tot veel anderen in haar groep vindt Malva het belangrijk en gebruikelijk om mensen die ouder zijn dan zij aan te spreken met ‘u’ in plaats van ‘je’. Malva heeft het erg naar haar zin in Nederland, maar vindt het ook belangrijk om haar contacten met Antilliaanse Nederlanders goed te blijven onderhouden. Persoonlijke winst: Malva heeft haar eigenlijk al grote netwerk vergroot. Zij heeft wel duidelijk laten zien dat ze zich graag voor haar omgeving blijft inzetten, je kunt haar rustig benaderen op een moment dat haar bijdrage gewenst is.


Fred Motoren, daar ben ik standaard als het mooi weer is. Dan is het mijn vaste stekkie. Mijn dochter woont ernaast, zo heb ik de eigenaar leren kennen. Je kunt hier scooters kopen of laten repareren. De foto heb ik ook gemaakt toen ik bij mijn dochter op visite was, zij is de enige familie die bij mij in de buurt woont.

Mevr. Rampersad Roseanna, woont in een aanleunwoning op de Steenplaat, ze is met haar 57 jaar een stuk jonger dan de rest van de groep, maar worstelt erg met haar gezondheid. Ze gebruikt iedere dag morfine vanwege diverse ziektebeelden, ze is ook erg eenzaam omdat ze tussen oudere mensen woont, waarmee ze fysiek gezien vergelijkbare klachten heeft, maar die zich toch met andere zaken bezighouden. Binnen Humanitas heeft zij een goede band met bijvoorbeeld de heer Huisman, daarnaast heeft zij veel steun aan haar dochter, het enige familielid dat in de buurt woont, en haar oogappel. Persoonlijke winst: Roseanna is op navraag bij Cultuurscout Roelof Kok doorverwezen naar een Surinaamse club in de Afrikaanderwijk, waar ze wellicht nog net voor of anders net na de zomervakantie aan zal sluiten.


Pluspunt organiseerde samen met het Albeda College Nioren: jong en oud kwamen bij elkaar waarbij de jongeren studenten verpleegkunde waren en de ouderen bewoners van De Steenplaat. Wat ik vooral erg bijzonder vond was om eens te zien hoe zo’n opleiding er- uitziet. Ik spreek hier iedere dag verplegers, maar dan gaat het met name over mij en/of andere bewoners. We staan eigenlijk nooit bij hun vak stil en wat ze allemaal moeten doen.

Dhr. Huisman Willem Huisman werkte vroeger in buurthuis de Putse Poort. Hij woont al een behoorlijke tijd in Humanitas Steenplaat en poogt daar nog dagelijks de bewoners te vermaken als DJ Willem. Er is voor elk wat wils en je kunt altijd een nummertje bij hem aanvragen. Meneer Kruisinga is blij dat Willem gewoon luistert als hij zegt dat de muziek te hard staat. Willem leert het liefst iedere dag nog nieuwe dingen en heeft ook geholpen bij het maken de expositie (plakken van de polaroids & teksten). Samen met de heer Poppelier en de heer Vermeer maakte hij een muzieklijst, met muziek uit hun jeugd voor de expositieopening. Persoonlijke winst: De heer Huisman doet veel voor anderen, maar is ook in zekere zin een beetje op zichzelf. Het was goed voor hem om eens samen met anderen de muziek voor de middag te bepalen. Hij heeft de neiging om het dan helemaal over te geven en te zeggen: “Schrijven jullie maar wat op dan maak ik wel een lijstje”. Er zijn drie afspraken voor nodig geweest, maar uiteindelijk zijn ze wel in samenspraak tot hun keuzes gekomen.


Elke dag weer opnieuw, en dat zeven dagen in de week. Moeder helpen bij het eten en de verpleging ontlasten. Dat is ook De Steenplaat, deze familie verdient een koninklijke onderscheiding en zo ook de vele sociaal bewogen vrijwilligers.

Dhr. Kruisinga Gerrit Kruisinga is bewoner van Humanitas Steenplaat, zijn vrouw woont op een andere locatie, iets dat hij als heel lastig ervaart, maar het heeft ook zo zijn voordelen aldus de heer Kruisinga “We maken nooit ruzie”. De heer Kruisinga is actief in de tuinclub van ’t koepeltje en de bewonersraad van de Steenplaat. In zijn werkende leven was Gerrit heilsoldaat. Hij heeft zijn hele leven in de verslavingszorg gewerkt en dat zorgen en omkijken naar anderen zit nog steeds in zijn systeem, dit was terug te zien in zijn fotoverhaal. Persoonlijke winst: De heer Kruisinga is erg bescheiden, het deed hem zichtbaar wat toen ik hem tijdens de kennismaking van de twee groepen uitdaagde over zijn inzet voor anderen te vertellen en hij daar veel waardering voor ontving.


Ik houd ook van knutselen, ik repareer alles in huis nog zelf.

Dhr. van der Meer Ger van der Meer, is pas sinds kort bewoner van een aanleunwoning in de Persoonshaven, naast zorgcentrum de Steenplaat. Hij was al eerder in contact gebracht met de heer Poppelier via DOCK Helpt, voor wie hij als maatje fungeert, maar die voor hem ook in feite een maatje is. Persoonlijke winst: Ger voelt zich steeds meer op zijn gemak in de Steenplaat en gaat ook steeds makkelijker naar binnen, zeker nu hij heeft kennisgemaakt met ‘t Koepeltje, de heer Kruisinga en de heer Huisman


Eindelijk weer hulp, na 3 weken. Ik had een klacht ingediend over T-zorg, hoop dat het nu wel wat beter zal gaan. Ik mag de komende tijd mijn hand niet gebruiken, dus ik heb die hulp hard nodig.

Mevr. Vonk Miep is begeleidster van de Creaclub in twee buurthuizen: de Dam in Feijenoord en de Huiskamer van de Wijk op het Noordereiland. Miep vindt het enorm belangrijk dat ze haar beweeglijkheid behoudt en maakte zich druk over de ontwikkelingen rondom het 65+vervoer in Capelle. Mocht dit in Rotterdam ook gebeuren dan verwacht zij dat dit van grote invloed gaat zijn op haar sociale netwerk. Miep heeft geen kinderen en is daarmee erg afhankelijk van haar clubs, waarmee ze de gezelligheid om zichzelf heeft heen gecreĂŤerd. Persoonlijke winst: Miep is gerustgesteld door de melding dat de Gemeente Rotterdam het vervoer voor 65+ers blijft betalen. Zij vond het wel zichtbaar leuk om de groep een keer niet voor te hoeven zitten en andere mensen te leren kennen en te kunnen vertellen over haar groep.


Mijn tv, waar ik heel dikwijls naar kijk. In mijn woonkamer bij het raam. Ik kijk veel Duitse zenders, mijn Duits is door de scheepsvaart namelijk misschien wel net zo goed als mijn Nederlands. Het is een goed tijdverdrijf, ik moet me namelijk om de deur uit te gaan wel ergens op mijn plek voelen. Dat heb ik niet overal, maar als ik dan eenmaal op mijn plek ben. Dan ben ik echt een prater.

Dhr. Poppelier Ad Poppelier was en is eigenlijk nog steeds schipper, hij heeft zijn leven aan de binnenvaart gewijd en is op zijn oude dag neergestreken op het Noordereiland. Hij is katholiek en gaat hiervoor iedere week naar een kerk vlak bij Oostplein. Hij vindt zichzelf een echte huismus en komt dan ook moeilijk de deur uit. Thuis kijkt hij veel Duitse tv en verder is hij erg geĂŻnteresseerd in de geschiedenis van taal, dialecten en andere zaken. Hij zou ook graag meer doen met zijn computer, maar wil eigenlijk wel dat daarvoor iemand bij hem thuis komt. Hij heeft sinds kort goed contact met twee maatjes via DOCK Helpt, hij ziet de heer Akin iedere woensdag voor een kop koffie bij de Jumbo en komt ook wekelijks bij de heer Vermeer, die in een aanleunwoning aan de Steenplaat woont. Persoonlijke winst: Gedurende het project ontstond ook een klik tussen de heer Poppelier en de heer Huisman, wat het naar alle waarschijnlijkheid nog makkelijker maakt voor de heer Poppelier om af en toe de Steenplaat te bezoeken. Langzaamaan ontstaan er steeds meer redenen voor de heer Poppelier om zijn huis uit te komen.


Anders betrokkenen senioren -

-

-

-

De heer Ali Keseogle – Meneer Keseogle kwam samen met zijn verpleger van Izah Thuiszorg naar de workshop en ontmoete daar mevrouw Alkema. Zij kenden elkaar vanuit hun vrijwilligerswerk voor de kerk en voor de moskee en hadden elkaar 16 jaar niet meer gezien. Zij hebben deze band weer nieuw leven ingeblazen en gegevens uitgewisseld. Fie Zuiddam – Fie is actief in de beweeggroep van Wil Lussenburg. Fie wilde liever geen foto’s maken van haar dagelijks leven, maar wilde wel graag maatje worden. Ik heb haar in contact gebracht met Paul van Rijswijk van DOCK Helpt. Schoonmoeder Hanneke Dijkman - Hanneke Dijkman werkt bij mij op kantoor, haar schoonmoeder komt net uit een revalidatieproces en is eveneens verhuisd. Ze heeft weinig om zich heen, ik heb Hanneke met Paul van Rijswijk in contact gebracht zodat zij samen voor haar een maatje kunnen zoeken. Er is inmiddels een passende match voor haar gevonden. Mevr. Muskiet - is de moeder van de in Feijenoord bekende Joanny Muskiet, de moeder van de overleden rapper Helderheid (Helderheidstichting). Joanny’s moeder van Surinaamse afkomst bezoekt nu regelmatig een Surinaamse club op de West-Kruiskade, dit is wat ver weg geworden, gezien het feit dat ook haar gezondheid achteruit gaat. Joanny wordt op de maillijst gezet voor de digitale kalender van ’t Koepeltje en daarnaast is er contact gelegd met Mo Smit en Eefje Peddemors voor een kennismaking met de begeleidster van de Surinaamse groep.


Gebiedsorganisatie Gebiedscommissie

Bestuur

Vraagwijzer

Gebiedsdirecteur

Bestaat uit bewoners.

Pro Mi

Wij Fe

Manager gebiedsorganisatie.

Vincent Florijn Naam: ..................................................... gvl.florijn@rotterdam.nl Tel/mail: ...................................

06 57 55 21 33 Nel Noël Naam lid: ..................................................... Tel/mail: ................................... Aart v. Zevenbergen a.vanzevenbergen@rotterdam.nl Naam lid: ..................................................... Tel/mail: ................................... Fatih Elbay f.elbay@rotterdam.nl Naam lid: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Ext Loket voor juridische, zorg- of financiële vragen.

Naam

Gebiedsmanager

Maashaven O.Z. 230 Contactp: .....................................................

Naam

Schakel tussen beleid & praktijk voor 2 wijken.

14010 Tel/mail: ...................................

Yamina Kamhi Naam: ..................................................... y.kamhi@rotterdam.com Tel/mail: ...................................

Gebiedsnetwerker De ogen en oren van de gebiedsorganisatie in een wijk.

s.bahadoer2@rotterdam.nl Bahadoer Naam: Sounil ..................................................... Tel: ...................................

?

Huis van de wijk Ontmoetingscentrum, samenvoeging van meerdere buurthuizen.

Stadsmarinier

Ron Ravel Contactp: .....................................................

Speciale ambtenaar die maatregelen kan nemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

06-50241970 / r.ravel@wmoradar.nl Tel/mail: ...................................

n.v.t. Naam:n.v.t. ..................................................... Tel: ...................................

Organisaties op wijkniveau Welzijn

Wijkteam

Participatiewerk

Maatschappelijk werker

Dock Organisatie: .................................................. msmit@dock.nl Mo Smit/j.w. Schakel Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Huisarts

Maatschappelijk werk

010-4855955 Dokter Janssen Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Dock helpt Organisatie: .................................................. pvrijswijk@dock.nl Paul van Rijswijk Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Dagbesteding Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Jongerenwerk 12 t/m 23 jaar Organisatie: ..................................................

Wijkverpleegkundige

Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Jeugdwerk t/m 12 jaar

Ouderenconsulent

o.achbar@rotterdam.nl Ouahiba Achbar Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

TOS Instelling: .................................................. christa.zwaanenburg@thuisopstraat.nl Christa Zwaanenburg Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Zorginstellingen en wooncomplexen Humanitas - Steenplaat Organisatie: .................................................. Eefje Peddemors 010 486 5777 Naam: ................................................... Tel/mail: ...................................

Woonstad Rotterdam Organisatie: .................................................. kees zappeij 06-22427054 Naam: ................................................... Tel/mail: ...................................

Izah thuiszorg Mina Koc

Organisatie: ..................................................

010-21510

Naam: ................................................... Tel/mail: ...................................


Wijkschema Rotterdam

oject ijn Rotterdam - Ouderen in de Wijk

jk eijenoord

tern betrokkenen

Stichtingen & particuliere initatieven

?

ms.lunardo@rotterdam.nl

Projectleider Maria Lunardo m: .......................................................... Wat: ........................................................ Tel/mail: ......................................

j.reinders@Rotterdam.nl Jacqueline ReijndersWat: ........................................................ Projectondersteuner m: .......................................................... Tel/mail: ......................................

Cultuurscout

Netwerker voor culturele activiteiten in een stadsgebied.

Zo rg

al cia So

Ed uc at ie

h isc om

Ec on

Ku ns

t&

cu

ltu ur

0634777153 Roelof Kok Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

€ ✔

h.kizilirmak@albeda.nl / Hilda Albeda College Organisatie: ........................................................ Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

droomtheater@online.nl06 Joanne Oussoren Droomtheater Organisatie: ........................................................ Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Pim Hunfeld pim.hunfeld@gmail.com Wijkorganisatie Feijenoord Organisatie: ........................................................ Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Henk j. Schouten 0654768390 - schildersclub schilder/tekenclub oranjeboomstr Organisatie: ........................................................ Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Aroosa Yakub Opzomermee Organisatie: ........................................................ Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Organisatie: ........................................................ Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Wijkagent

Particuliere ontmoetingsplekken

Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Buurt bestuurt

Buurtcommissie die vergadert over veiligheid en de openbare ruimte, hierbij schuift de wijkagent aan.

Bijv. tadstuinen, Turks/marokkaanse buurthuiskamers

Mo/eefje Humanitas/Dock 't Koepeltje Organisatie: .................................................. Naam: ..................................................... Tel/mail: ................................... Joris v.d. Spek jorisvanderspek@koningskerk Koningskerk Organisatie: .................................................. Naam: ..................................................... Tel/mail: ................................... Anaduliu Moskee Ekrem Cinar Organisatie: .................................................. Naam: ..................................................... Tel/mail: ................................... CJV Dick Voet 0651347756 Organisatie: .................................................. Naam: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Naam lid: ..................................................... Tel/mail: ................................... Naam lid:..................................................... Tel/mail: ................................... Naam lid: ..................................................... Tel/mail: ...................................

Actieve bewoners, vrijwilligers en ondernemers Anna Maria Carbonaro sociaal ondernemer Naam: ............................................................ Wat: ...................................................... Tel/mail: ................................... Dhr. Huisman bewoner steenplaat Naam: ............................................................ Wat: ...................................................... Tel/mail: ................................... Gre de Bel oudere bewoner Naam: ............................................................ Wat: ...................................................... Tel/mail: ................................... a.fellman@hotmail.com Andy Fellman Oudere act. bew Naam: ............................................................ Wat: ...................................................... Tel/mail: ...................................

Rik Moonen - stadstrainer


Hoe “Mijn Rotterdam” - Ouderen in Feijenoord tot stand kwam: De 7 doorlopen fases 1. Wijknetwerk in kaart brengen - het primaire doel van “Mijn Rotterdam” is de persoonlijke behoeften van ouderen in de wijk inzichtelijk en bespreekbaar maken o.b.v. hun persoonlijke verhaal. Het belangrijkste secundaire doel is die informatie gebruiken om dit ten gunste te laten komen van de positie van ouderen in die specifieke wijk. Zelf werk ik tijdelijk in het gebied, opvolging moet dus gerealiseerd worden met vaste acteurs in het gebied. Voordat ik start met het werven van de deelnemers vind ik het belangrijk om de aanwezige professionals, actieve bewoners en ambtenaren in het gebied, te leren kennen en mijzelf op de hoogte te stellen van hun rol en persoonlijke drijfveer. Ik maak dankbaar gebruik van het door de programmaleider opgebouwde netwerk in de wijk om op die manier zo efficiënt mogelijk te werk te kunnen gaan en iedereen in korte tijd te spreken. Op de voorgaande spread vind je een wijknetwerkkaart met alle betrokkenen uit de wijk Feijenoord. Professionals in de wijk kennen elkaar goed en zijn makkelijk te vinden, het aantal ontmoetingsplekken is gering, wat jammer is, maar tegelijkertijd overzichtelijk. Er wonen ook veel actieve ouderen in Feijenoord, zij hebben naast een eventuele deelname ook gediend als springplank naar andere bewoners. 2. Werving - In iedere wijk ga ik vervolgens op zoek naar een groep van 10 tot 20 ouderen binnen de doelgroep in de breedste zin van het woord. Actief, minder actief, zorgbehoevend, niet zorgbehoevend, eenzaam, niet eenzaam, autochtone afkomst, allochtone afkomst. De deelnemersgroep van Feijenoord is tot stand gekomen met de hulp van Eefje Peddemors (Humanitas), Paul van Rijswijk (DOCK), Joris v.d. Spek (Koningskerk), Mina Koc (Izah thuiszorg) en actieve bewoners Andy Fellman, Will Lussenburg en Miep Vonk. De werving doe ik persoonlijk i.c.m. een papieren uitnodiging, over het algemeen heb ik voor de start iedereen al gesproken.


Aan de hand van de gevonden deelnemers ga ik deels in groepen, deels individueel (kwetsbare groep) met de ouderen in gesprek: over wat zij belangrijk vinden in hun dagelijks leven, wat ze doen, wat ze missen en/of waar ze tegenaan lopen. Een ochtendje meesporten in de Dam, aansluiting zoeken bij groepen/personen die actief met ouderen uit de wijk werken zoals de Koningskerk of de groepen in ’t Koepeltje, en groepen die dat graag zouden willen doen, zoals de teken- en schilderclub of de geheugengroep, hebben ertoe geleid dat er een gevarieerde groep is ontstaan. Daarnaast waren met name de contacten met de heer Poppelier, mevrouw Lussenburg en actieve bewoner Andy Fellman erg belangrijk voor het bereiken van anderen. Inzet op die diversiteit heeft gezorgd voor een grotere tijdsinvestering dan in de pilot in 2015; dit heeft opgeleverd wat het moest opleveren. Helaas liepen mijn inspanningen richting de beide moskeeën op niets uit. Met name bij de Anadolu Moskee heb ik ingezet op het bereiken van Turkse ouderen: zij willen wel iets vertellen als ik langskom, maar het verhaal persoonlijk zelf op de foto zetten, daar gaan zij niet in mee. Dit heeft te maken met de generatie en de verstandhouding met het bestuur. De moskee is momenteel meer gesloten dan onder het bewind van de heer Keseogle, daarentegen heb ik veel geleerd van mijn contact met een van de jongeren uit het jongerenbestuur Burak Dogan. Ik stel hem graag aan een van de wijkwerkers voor om de lijnen met de moskee aan te halen. 3. De workshops - Vervolgens daag ik de ouderen uit om waar mogelijk zelf of anders met hulp hun eigen dagelijks leven in tien beelden vast te leggen en daarbij korte verhalen te schrijven. In Feijenoord waren twee groepsworkshops en één afzonderlijk uitlegmoment met een individuele deelnemer nodig om de gehele groep te bereiken. Alle deelnemers hebben de foto’s zelf gemaakt. De workshops vonden plaats in Huis van de Wijk de Dam en ’t Koepeltje, het ouderenactiviteitencentrum van Humanitas de Steenplaat.


4. Verhalen uitwisselen en groepsvorming - Een week later kwamen de groepen weer bij elkaar, door de beeldverhalen met elkaar te delen leerden zij elkaar kennen en ontstond er gemeenschappelijkheid. Bij de groep in de Steenplaat is er ook voor gekozen om twee bewoners uit de zorg mee te laten doen, om zo een link te leggen tussen binnen en buiten.


- ouderen in de wijk -

EXPO 15 ouderen uit Feijenoord vertellen hun persoonlijke verhaal d.m.v. polaroids 23 Juni,15:30 tot 17:00 ‘t Koepeltje persoonshaven 650

5. Promotie expositieopening - Vier deelnemers zijn door Anouk Anthonissen geportretteerd ter promotie van de expositie. Om een link naar hun verhalen te trekken hebben we uit deze verhalen steeds één regel gehaald en daar een passend beeld bij gemaakt. De posters zijn in samenspraak met de gemeente door de wijk verspreid. De portretten laten zowel de kracht als de kwetsbaarheid van de ouderen zien en genereren daarmee aandacht voor ouderen en het thema eenzaamheid in de wijk.


6. Afsluitende bijeenkomst “Voor Mekaar” - In beide wijken waar “Mijn Rotterdam” zich vorig jaar afspeelde werd de wijknetwerkbijeenkomst ingevuld met een plenaire afsluiting van het programma en door groepsgesprekken met professionals, hierin hebben de ouderen destijds hun verhaal persoonlijk voorgedragen bij de start van het groepsgesprek. Het publiek bestond toen voor 70% uit professionals/ambtenaren en voor 30% uit bewoners. Dit jaar was het streven de bijeenkomst laagdrempeliger te maken en werd de opening van de expositie van de fotoverhalen, samen met een presentatie van een aantal persoonlijke verhalen van ouderen, leidend voor het programma. Vervolgens werd ook het programma vanuit de gemeente afgesloten en presenteerde de welzijnsorganisatie hoe zij nu verder willen gaan. Mevrouw Alkema vertelde over haar tijd als vrijwilliger voor de Koningskerk en mevrouw Roszbach en Gaytrie Ramadin vertelden samen over de band die zij hebben opgebouwd als oudere en maatje. Daarnaast kreeg met name mevrouw Bel de kans om haar hart te luchten als het gaat over wat er volgens haar allemaal misgaat in het welzijn van de wijk. Onze inzet om meer bewoners te interesseren heeft goed uitgepakt. Mede door de opzet, de aandacht voor het persoonlijke verhaal via posters en flyers, kwamen er ongeveer 60 mensen op de opening af. De groep bestond voor 60% uit bewoners en 40% uit professionals, onder die groep bewoners waren met name ouderen goed vertegenwoordigd.


7. Een reizende expositie - Ieder mens is anders. Toch kan het verhaal van een groep ouderen uit een en dezelfde de wijk ons, maar ook mede-wijkbewoners veel leren over de positie van een oudere in zijn of haar leefomgeving. Via een reizende expositie gaat het verhaal de wijk in. De expositie staat eerst vier weken in ’t Koepeltje aan de Steenplaat, Vervolgens verhuist de expositie naar de etalages van de Jalonflats en naar een leegstaand winkelpand op de Oranjeboomstraat. Eind augustus staat de expositie nog twee weken in Huis van de Wijk de Dam. Zo kunnen buurtbewoners en professionals in de wijk kennis nemen van het verhaal.


Kansen, successen en opgebouwde kennis voor de wijk: Successen in Feijenoord -

-

-

21 oudere bewoners waren persoonlijk betrokken bij de totstandkoming van het project en de serie verhalen. Alle deelnemers hebben persoonlijk voordeel gehaald uit hun deelname. o Verschillende Senioren uit de wijk hebben elkaar leren kennen via het project en hebben via hen meer inzicht gekregen in er te doen is in de buurt. o Er zijn ook duurzame relaties ontstaan tussen deelnemers. o De deelnemers sluiten ook aan bij één van de aanschuiftafels dankzij tegoedbon DOCK. Eenzaamheid als thema is mede door “Mijn Rotterdam” in de wijk op de agenda gezet en veel bewoners waren persoonlijk betrokken. o De afsluitende wijknetwerkbijeenkomst trok ongeveer 60 bezoekers waarvan ongeveer 60% bewoner was. “Mede door Rik zijn er nieuwe verbindingen gelegd tussen ouderen en de rest van de wijk” – Projectleider “Voor Mekaar” Maria Lunardo. o 80% van de ondernemers van de Oranjeboomstraat heeft meegeholpen met de promotie van de wijknetwerkbijeenkomst en de expositie. o Er waren meerdere bewoners van de Jalonflats aanwezig, die normaal gezien niet in ’t Koepeltje komen. “Ik was verrast door de vele bezoekers uit de Jalonflats die ik kende uit de tijd dat ik nog voor Creatief Beheer daar het groenonderhoud op het plein deed” – Eefje Peddemors (Humanitas Steenplaat). Teken- en schilderclub wordt meer bij de wijk betrokken door een activiteit i.s.m. de Cultuurscout en DOCK in de Peperlink. Twee deelnemers van “Mijn Rotterdam” gaan meedenken over de invulling. De verhalen zijn gedeeld met partners en kunnen dienen als inspiratiebron om in de toekomst de aanpak meer op de behoefte aan te laten sluiten. Er is via Rik één nieuw maatje doorverwezen naar DOCK helpt. Er is via Rik één oudere uit het gebied Feijenoord gekoppeld aan DOCK helpt.

Media-aandacht: 30 juni 2016 verscheen er een artikel over Rik Moonen en “Mijn Rotterdam” in de telegraaf.


Kansen, successen en opgebouwde kennis voor de wijk: Kansen in Feijenoord -

-

-

-

-

-

CJV is een belangrijke club in de wijk, waar meerdere ouderen komen. Zij staan een beetje los van activiteitenaanbieders als DOCK en Humanitas. Zij moeten betrokken worden bij het vervolg van “Voor Mekaar”. o Contactpersoon Dick van der Voet. Wijkbrede activiteitenkalender; er is nu alleen een digitale kalender bijgekomen. o Ook activiteiten uit de Dam, CJV, teken- en schilderclub en de Peperlink zouden moeten worden meegenomen. o Verder is het zaak dat er ouderen worden betrokken in de verspreiding. • Mevr. Bel (Jalonflats + ouderen CJV). • Jaap Berkhout (Jalonflats). • Mevr. Asruf (Jalonflats). • Mevr. Lussenburg – beweeggroep. • Mevr. Roszbach en Gaytrie, wooncomplex Roentgenstraat. • Mevr. Hofman – Peperlink. Activiteiten o.b.v. diverse interesses van de groep. o Eiland Van Brienenoord met de heer Akin & mevrouw Bel. • Contact leggen met de makers van Rotterdam (nieuwe programmeurs eiland). o Ambachten atelier of textielclub. • Mevr. Kortstam. Opener communiceren met ouderen uit de wijk en openstaan voor kritiek. o Ouderen het woord geven, ook al zijn ze kritisch - Maria deed dit tijdens de wijknetwerkbijeenkomst. o Persoonlijke gesprekken, zoals Yamina en Nel Noël die met Mevr. Bel gaan voeren. o Bij de start van het programma alle activiteitengroepen bezoeken en uitleggen waar de huisbezoeken voor zijn. Bewoners betrekken bij inrichting Huis van de Wijk (ook de ouderen). • Mevr. Lussenburg – ouderen van de beweeggroep. • Mevr. Hofman – ouderen van de beweeggroep en de creagroep. • Mevr. Vonk – ouderen van de creagroep. Islamitische/Turkse/Marokkaanse ouderengroep buiten de moskee. o Peilen of medewerkers van Izah Thuiszorg na het faillissement tijd en zin hebben om hierin te ondersteunen. • Contactpersoon - Mina Koc. o Vrouwengroep. • Contact zoeken met Hakima Abraymi (Kracht van de vrouw) Geloofsnetwerk nieuw leven inblazen o Joris van der Spek & Riek Alkema (koningskerk) o Burak Dogan & Ekrem Cinar. (Anadolu Moskee) o Hakima Ebraymi (Kracht van de vrouw)


“Mijn Rotterdam” vond eerder plaats in: Hillesluis – i.s.m. “Voor Mekaar”. Oud-Mathenesse, Witte Dorp – i.s.m. “Voor Mekaar”. Kralingen – i.s.m. onder andere Pluspunt en Zorgcentrum Pniël. Het Oude Noorden – i.s.m. onder andere Pluspunt en wooncomplex Humanitas Bergweg en Humanitas Jan v.d. Ploeg. 6 huizen van Zorgverlener Laurens. Totaal aantal deelnemende ouderen: 120+


Profile for Rik Moonen

Mr feijenoord webv2 exgeg  

Mr feijenoord webv2 exgeg  

Profile for rikmoonen
Advertisement