Ren postasi September

Page 1

www.renpostasi.de

info@renpostasi.de Altın Şifre yi bilenler arasında

SEN DE ÇÖZ, SEN DE KAZAN

10

“MARKA İstanbul’dan ve GOLD

en geç 28 Doğru cevabınızı mail yoluyla telefon yakalayın. (Size ulaşabileceğimiz çekilişe katılıp kazanma fırsatını unutmayınız) numarası ve adresinizi yazmayı

E-Mail: bulmaca@renpostasi.de adresten kimliğini beyan ödüllerini verilecek Önemli Uyarı: Kazanan kişiler Ödüller kesinlikle paraya çevrilemez. ederek bizzat teslim alacaktır.

altın

BAZAR ANDERNACH’tan birer çeyrek

Ren POSTASI BULMACA

İhsan Bozdemir Bahnhofstr. 6

Nisan 2016

■ RAKAM YERLEŞTİRME

ANDERNACH

Hindistan başkenti Lityum (Simgesi)

Dağtavuğu

Olta ipi

Azot (Simgesi)

Sinirlilik

İlerlemeden yana olan

Boru sesi Aşağıda sıralı

Afrika’da bir ülke Periyodik

Tarihsel bir döneme ait

▼ 3 basamaklı

Bir nota Baba (Eski dil)

Lütesyum (Simgesi) Yoğurt mayası

MONOPOL MUHASEBE SANTRAL

SİLSİLE

içindeki davranışlarda izlenecek Müyol, teşrifat 47-50 İtina 51-54 savi 55-59 Fikirler 60-64 “... Serbes” Pa1-4 Genellikle tahıl (“Deliduman” ve “Hikayem nılan bir ölçek 5-9 Kaynatılmış yazarı) “... ramparça” adlı kitapların buğday, bulgur, mısır vb. 10-14 ölen bir Üc- 65-69 Alfabe 70-74 Birine, İrem” (Müzik sanatçısı) 15-18 mal mülk, para Vücut yakınından kalan retle çalışan kimse 19-21 ipi 81veya servet, kalıt 75-80 Olta parçası, organ 22-25 Yunan mitolodalgalar yarRad- 86 Elektromanyetik jisinde zafer tanrıçası 26-27 görüntü iletBa- dımıyla işaret, ses ve yum elementinin simgesi 28-32 genel adı 36-40 meye yarayan cihazların şat, dominant 33-35 Alt, aşağı Bir ilimiz olan 87-90 Bir hayvan 91-94 Dönümün dörtte biri kadar 95-100 İngiltere yasama meclisi. alan ölçüsü birimi 41-46 Toplum

Çalma, hırsızlık

Ten

İlhan Bozdemir Bahnhofstr. 6

ANDERNACH

02632 - 948214

5

Kısa çizgi

8

9

İlgi eki Eski Mısır’da bir tanrı

▼ Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket

Rütbesiz asker

11

Yapma, etme

Yumuşak, yuvarlak ve irice

Karışık renkli, alaca

İnsan Kaynakları (Kısaltması)

Sermaye, kapital Erken

Teniste servis atışı türü

▼10

Ansızın

▼ Dikizci, gözcü

İridyum (Simgesi)

▼ Tekil 3.kişi zamiri Hitit

Oyunda berabere kalma

Burun iltihabı Bayındırlık

Eylül 2016

MİNİMUM

Dıştan içe ölçmede kulla-

Panama’nın plaka işareti

Hint prenslerine verilen unvan

2

GAZETENİZ Ren Postası’nın her sayısında yayınladığı ödüllü bulmaca büyük ilgi görüyor. İlk sayısından itibaren okurlarına Çeyrek Altın hediye eden Ren Postası, kazandırmaya devam ediyor. Ödüllü bulmacayı çözüp cevabı gazetemize ulaştıran talihli okurlarımız ödüllerden birini kazanma şansına sahip.

Tibet sığırı Hoşlanma, zevk İçtenlikle Kalsiyum (Simgesi)

‘Çok’ karşıtı

GİDİŞAT GÜRÜLTÜ JAPONCA JENERİK MATADOR MEZİYET

▼9

Donuk Hıristiyanların ibadet ettiği yer

Biçki modeli, Beddua patron Bartın ilçesi

Dişi deve

▼4

Mahfaza Çingene

Temel, asıl, esas İl yöneticisi

Zonguldak ilçesi

Kamboçya para birimi

Tavlada ‘iki’ sayısı Sıkıntı, gam

ÇALIŞKAN ÇETREFİL ÇİLİNGİR ÇÜKÜNDÜR GALEYAN GEZEGEN

Hainlik, ihanet

Bir nota Cin ve

vermutla yapılan bir içki

Doğal alüminyum nitrat

Bir nota Limonluk

BESTECİ BİLGİLİ BLOKNOT BREZİLYA BULUŞMAK BÜSBÜTÜN

Tahıl yığını

Mecazen hassas, duygulu, ince

Hücum, hamle

Alamet

▼ Sonuçsuz Gereksiz, önemsiz (söz)

ve dikey olarak yer alan sözcükleri Harf kümesinin içinde yatay bir deyim oluşturacaktır. bulup karalayın. Kalan harfler

Meşin yuvarlak

Resimdeki aktör Slav alfabesi

Madun Evre, merhale

Öğrenciye verilen not Kalay (Simgesi)

Kan bilimci

Sağ alt resimdeki şarkıcı

▼ Başörtüsü

Utanma Elin iç bölümü, apaz

Çürük, temelsiz, kof Öğrenci

6

Dağservisi

7

Metal

Erzurum ilçesi

▼ ▼

Güçlükle, ancak Haykırma, bağırma

▼ Antalya ilçesi Adıl

Motorlu taşıt parçası Avrupa’da bir ırmak

Naz, cilve

Kendi

Senaryo yazarı

BULMACA kazandırıyor

AG T B K GAMB NNA Y E L L İ E GA İ R U E A B İ L G İ OM Y EMD OH S K L O P ON L E İ Z Ş İ D A T Ş S İ L S İ R S Z E U Ş A S E I Ç Y GA Ç AA E G L A T E C L EMÜ Y Ü C N ME U T A B İ A T U R L K N T A N B MM E E Ç R M Ü İ Ü O R R İ GN İ L İ Ç E İ L Z N P A B L O KNO T T F N T E D A L Ü R Ü İ İ B Ü S NÜ T Ü B J K M J E N E R İ K LME B R

▼13

▼ ▼

ölümünü isteme hakkı Özsu

Bir tembih sözü

Doruk, zirve

Kertenkele

Bir kıta adı Konut

Padişah, hükümdar Satürn’ün bir uydusu

Hastalık En erken

Dolaylı olarak anlatma Alkol

742

▼ ▼ ▼ ▼

Deneysel

Bir su krabı Çeşitli tahıl karışığı

Ermiş, veli Yönetimsel Ayrık, kural dışı

Yansız, tarafsız Hasret Bir şeyin içindeki öz, lüp

1

Aynı, aynı biçimde Takım, küme, grup

Sürme Türk Standartları Enstitüsü

Gelinlerin başlarına takılan süs

Bir peygamber

Bir Bir taş atma toplulukta aracı çalışan bir insanların Tibet’te kent her biri

Çalma, aşırma Bir bağlaç Eklembacaklılarda dış doku maddesi

Yassı, basık

Kendi kendini yöneten (alet)

Coğrafyada, eşyükselti

Pişman Dogma, inak

Finlandiyalı Göz çukuru

5

Değiş tokuş, takas

641

704

985 basamaklı 5 basamaklı 6 basamaklı 7 4 basamaklı 2645781 123657 10352 1945 1697 238431 4196895 28093 2794 2546 370971 6538216 37041 3631 403759 3216 3123 7819465 42867 564378 5058 8 basamaklı 4879 4583 54378 637052 56173924 6520 6435 5963 65172 716250 67184529 7836 7482 75690 7352 781896 80036740 814093 9043 81239 8910 8408 97054967 935204 94215 9979 9351

Tecrübe, sınama

Alışveriş Nijerya başkenti

Ut çalan çalgıcı Bulmaya çalışmak

Besteci Çap

530

569

Egzama

Borazan kuşu Eksiklik, noksan, nakısa

Elazığ ilçesi

Resimdeki şarkıcı

Hayır Federasyon dunumunda birleşmiş

Bir tür ak ve gevrek kil Duygu

398

495

820

Bir tür cetvel

256

313

2318

▼ Tekil 3.kişi zamiri

167

1230

İncelik, zariflik Üç katlı balık ağı

▼ Bakanlar Kurulu Soyluluk

3

2

Ödeme

▼ ▼

▼ ▼

Afrika’da bir ülke Bir nota

Türkiye’nin plaka işareti Nazlı, cilveli

Özel yer

Bol bol Yalım, yalaz, alaz Ticaret gemisi sahibi Tanrıtanımaz

▼ Gezinti yeri Yabancı

Muğla ilçesi Yapıt

▼ Ahlakla ilgili, ahlaki Doktor (Kısaltması)

İşlenmemiş (madde) Kül rengi, boz renk

Bitki Kalın biçilmiş uzun tahta

Aracısız Kesin

İstanbul’da bir semt Tuzağa konulan yem

Akdeniz anemisi Yeşile çalan toprak rengi Güvence, garanti

Gıpta Satürn’ün en büyük uydusu

Meslek Argoda hazır, tetik Yakacak Eyerin arka bölümü

Bozkır

Şua

8 Tamirat Üye

Bir nota Boya işlerinde kullanılan silindir

Gönül, yürek

‘Kendi kendine’ anlamında yabancı önek

Kars ilçesi

Ekonomide, açıklanmış

Bir göz rengi

Namaz çağrısı

Muhteva

Zaviye İyilik, lütuf, ihsan

▼ Büyükbaş hayvan Pilot kabini

4 5 9 6 2

bir şekilde verilmiş 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı sayıları, ipucu olarak verdiğimiz rakamlardan da yararlanarak yerleştirin. Tam çözüme ulaştığınızda listede hiç rakam artmayacaktır.

Edebiyatta, mizah

Bir sayı Bir ilimiz

11

Resimdeki şarkıcı

Kaçak Resimdeki aktris

▼ 12

Değme,

dokunma Evliliğin ilk günleri

Tarihte, tahttan indirme Bir nota

Galyum (Simgesi)

Hatıra

Azarlama, başa kakma

▼ Mesaj

Güç simgesi olarak taşınan değnek

Mecazen büyüklenen, gururlanan Demiryolu

Güç, takat, derman Tekrar, gene

İzmir ilçesi Tan zamanı, fecir

Başkalaşma Başvurulması gereken kaynak

02632 - 948214

Finest art of Jewelry www.marka-istanbul.de

■ ALTIN BULMACA

yapılacak çekilişle, okurlarımıza

ALTIN, - MARKA İSTANBUL’dan 1 ÇEYREK 1 ÇEYREK ALTIN - GOLD BAZAR ANDERNACH’TA Nisan 2016’ya kadar iletin,

ŞİFREYİ bilenler kazanıyor

ALTIN BULMACAYI çözüp, ALTIN

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

▼ 51-48 sına sevilen şey ya da kimse ve Edirne’nin bir ilçesi 47-43 “Ben Mo...” (Tahsin Yücel yapıtı) 42-38 çir100-98 Mesafe, el- nopol 37-32 Sanat ve edebiyatta decazen) Aşırı olmayan, uygun, kin ve bayağının da estetik bir verişli 92-90 Kimononun üzerine gerektiğini İtici ğer olarak yer alması etme bağlanan Japon kemeri 89-84 savunan akım 31-29 Yapma, 22-17 karşıtı 83-78 Yumurta ve irmikle 28-23 Hareket halinde olan yapılan, piştikten sonra üzerine Kol, pazı 1177-72 Kuramsal, teorik 16-12 şerbet dökülen bir tür tatlı ve verecekleri daya- 6 “... etmek” (Alacak 1 Komisyoncu 71-67 Köyde iş h ik

İçten dışa uzaklık 97-93 (Me-

ALTIN BULMACA 10. SAYFADA

1

İşte kazanan talihliler ÇEYREK ALTIN: Erol AYDIN ÇEYREK ALTIN: Gül DEĞİRMEN

Köln | Koblenz | Bonn | Bad Godesberg | Mainz-Wiesbaden | Andernach | Bendorf | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Sinzig | Bad Breisig | Remagen | Westerwald | Mayen | Neuwied | Ludwigshafen-Mannheim | Bad Kreuznach | Bingen

Sayı: 30 | Yıl: 3 | Ücretsizdir | 9 Eylül - 6 Ekim

fb.com/renpostasi

@renpostasi

issuu.com/renpostasi

 EVİ RESMEN HARABEYE ÇEVİRDİ

Böyle kiracı düşman başına

Zafer Bayramı’na konserli kutlama

TÜRK Sanat­Müziği’ni­yaşatma­ve­Kültür­Cemiyeti’nin­düzenlediği­konserde­30­Ağustos­Zafer­Bayramı­kutlandı.­Giessen-Allendorf­Mehrzweckhalle’deki­“Bir­ulusun­yeniden­dirilişi”­sloganlı­30­Ağustos­kutlama­programında­Türk­Halk­ve­Sanat­Müziği konseri­büyük­beğeni­kazandı.­Sunumunu Giessen Türk­Sanat­Müziğini­yaşatma­ve­Kültür­Cemiyeti­Yönetim Kurulu­üyesi­Özge­Güre’nin­yaptığı­etkinliğin açılışında­konuşan­Başkan­Ahmet­Okan,­hedeflerinin etkinliklerde­birden­fazla­farklı­konuların­ele­alınarak alışılmış­kalıpların­dışına­çıkıp,­farklı­ilgi­alanları, farklı­beklentileri­olan­insanları­bir­araya­toplamak olduğunu­söyledi.

Koblenz’de 10 kiracılı bir bina satın alan Ömer Burunsuz, 1 yılı geçen hukuk mücadelesi sonunda sorunlu kiracısını evden çıkartabildi. Ancak eve girince büyük şok yaşadı. Çünkü kiracı, evin her tarafını kırıp yıkmıştı. Zarar 25 bin Euro. KOBLENZ’DE yaşayan­Ömer­Burunsuz’un­üç­yıl­önce­satın­aldığı­apartmandaki bir­kiracı,­kaldığı­daireye­büyük­zarar­verdi. Yıllardır­büyük­sorunlar­çıkartan­kiracı,­yıllar sonra­evi­zorla­tahliye­ederken,­dairede­kırılmadık­bir­yer­bırakmadı.­Bütün­olay,­Ömer Burunsuz’un­2013­yılında­Koblenz’de­10­daireli­binayı­satın­almasıyla­başladı.­O­dönem binada­5­yıllık­kiracı­olan­R.H.­kısa­süre­sonra sorunlar­çıkarttı.

PARA VERDİ, YİNE DE ÇIKMADI

OLAYLARIN­büyümesiyle­diğer­kiracıların­çıkmak­istemeleri­üzerine­harekete­geçen Ömer­Burunsuz,­problemli­kiracıya­para­teklif­edip­başka­bir­ev­bulmasını­önerdi.­Ancak R.H.­bu­teklifi­kabul­etmeyip­tehditlerini­sürdürdü.­Burunsuz’un­her­seferinde­polise­şikayet­etmesine­rağmen­savcılık­delil­yetersizliğinden­dava­açmayınca,­uzun­bir­süreç başladı.­Her­seferinde­masraflarla­karşı­karşıya­kalan­Ömer­Burunsuz,­bir­yılı­geçen­hukuk­mücadelesi­sonucunda­kiracısını­çıkartabildi.­Sorunlu­kiracı­R.H.­31­Mayıs’ta­polis zoruyla­evden­çıkartıldı.

TEHDİT BİLE EDİYORDU YÜKSEK sesli­müzik­dinlemesinden­ötürü komşulara­ve­çevreye­rahatsızlık­veren­kişiliğiyle­sorun­yaratan­kiracı,­Burunsuz­tarafından defalarca­uyarıldı.­Ancak­ev­sahibi­Burunsuz karşılığında­ölüm­tehditleri­aldı.­Kirasını­zamanında­ödeyen,­fakat­sorun­çıkaran­kiracı­R.H. zamanla­tüm­binaya­huzursuzluk­vermeye başladı.­Gece­ya­da­gündüz­yüksek­sesli­müziğiyle­rahatsızlık­veren­R.H.,­kendisini­uyaranlara­da­tehdit­yağdırmaya­devam­etti.

Ufuk ELMAS / KOBLENZ

HER TARAFI KIRMIŞ ANCAK Ömer Burunsuz eve girince, büyük bir şok yaşadı. Çünkü kiracı R.H. evden çıkarılmadan önce evde bulunan herşeyi kırmış. Burunsuz, “Kalorifer peteklerini kırmış, kapı ve pencereleri kırıp delmiş, elektrik kablolarını kesmiş, duvarlara zarar vermiş. İnanılır gibi değil. Evde boş, hızlı kuruyan toz beton torbaları bulduk. Duyduğuma göre bunları da zarar vermek için gider borularına döküyormuş” dedi. Burunsuz, “Bu tür durumlarda içinde bulunduğumuz sistem maalesef mağdurları değil, suçluları koruyor. Bu kiracı yüzünden 25 bin Euro zarara uğradım ve mağdur oldum” diye konuştu.

Sertifikaları Bakan Spiegel verdi YAŞLARI 14­ile­16­arasında­olan­yaklaşık­30­gencin­katıldığı­“Sosyal­Angaje Olan­Gençler”­projesi­sona erdi.­Altı­ay­süreyle­anaokulları­veya­ilkokullarda haftada­bir­veya­iki­kez­öğleden­sonra­4­ile­6­saat­ara-

sında­gönüllü­hizmet­veren gençler­proje­bitiminde­sertifikalarını­aldı.­Gençlere sertifikalarını­Rheinland Pfalz­Uyum­Bakanı­Anne Spiegel­verdi.­

MAİNZ

Fotoğraf: © MFFJIV

Galerie Tigrel’de yeni sergi FRANKFURT yakınlarındaki­Oberursel’de bulunan­Galerie­Tigrel’de­11­Eylül’de­“Mediterrane­İmpressionen”­isimli­serginin­açılışı­yapılacak.­Saat­16.00’da­yapılacak­açılışa­Ute­Jeutter­ve Hayko­Spittel­müzikleriyle­renk­katacak.­Sanatçı Ute­Jeutter’in­resimlerinin­yer­alacağı­sergi­11 Eylül-1­Ekim­tarihleri­arasında­Salı­ile­Perşembe günleri­saat­11.00-13.00­ve­15.00-18.00­saatlerinde gezilebilecek.­Cumartesi­günleri­ise­serginin­açılış­saatleri­saat­11.00-16.00­arası­olarak­belirlendi. Sergi,­Lange­Strasse­75,­61440­Oberursel­adresindeki­Galerie­Tigrel’de­gezilebilecek.­

Basti veda etti Poldi sırada ­ALMANYA Milli Takımı’nın­Finlandiya’yı 2-0­yendiği­özel­maçta 121.­ve­sonuncu­kez­forma­giyen­takım­kaptanı Bastian­Schweinsteiger milli­takıma­veda­etti. Mönchengladbach’taki­maçta­Finlandiya’ya­golleri­Max­Meyer­ile­80.­milli­maçını oynayan­Mesut­Özil­attı. Galatasaray’da­forma giyen­Almanya’nın­Polonya­kökenli­golcü­futbolcularından­Lukas­Podolski­de­milli­takıma vedaya­hazırlanıyor.­Alman Futbol­Federasyonu­DFB,­Podolski’nin­İngiltere’ye­karşı­jübile­maçını­oynayacağını­açıkladı.­Mart 2017’de­oynanacak­maçta­Podolski­son­kez­Almanya­milli­takım­forması­ile­sahaya­çıkacak.


www.renpostasi.de

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

2 Eylül 2016

İŞTE BİZİM HİKAYEMİZ

Email: hikaye@renpostasi.de

Bakandan

REN POSTASI her sayısında göçün canlı tanıklarını tanıtıyor. Almanya’ya gelen ilk kuşağın hikayesini okurken kimi zaman gülecek, kimi zaman hüzünleneceğiz. Dileyenler ise, “Benim babamın da hikayesi güzel” diyecek ve bu hikaye, göç sayfasında yayınlanacak.

GÖÇÜN TANIKLARI

Ünlü kuaför Yavuz Agcay: “Başarımın sırrı, tutku”

Bankacılık öğrendi hayali olan işi seçti

Anne SPİEGEL

(Rheinland Pfalz’ın yeni Aile, Kadın, Gençlik, Uyum ve Tüketiciyi Koruma Bakanı)

İnterkültürel Hafta başlıyor AlmANyA, çokçeşitliliğin ülkesidir. Bunu sadece, bu yıl yine Eylül ayında başlayan “İnterkültürel Hafta” göstermiyor. “Vielfalt gegen Einfalt” sloganı altında Almanya’daki kiliseler göçmen kuruluşları, uyum meclisleri, sendikalar ve diğer kuruluşlarla birlikte herkesin eşit şekilde yaşayabileceği adil, çokçeşitli bir toplum için angaje olunması çağrısında bulunuyorlar. Rheinland Pfalz Uyum Bakanı olarak bu hedefleri tamamıyla destekliyorum. Bu köşe yazımın altında “Rheinland Pfalz’daki İnterkültürel Hafta” kapsamında düzenlenecek etkinliklerin küçük bir bölümünü bulacaksınız. Tüm bu etkinlikler bize, uzun zamandan beri çokçeşitli bir toplumda yaşadığımızı gösteriyor. Ben bundan eminim: Gelecek de bu renkli topluma ait. Çokçeşitli bir toplumun üstesinden gelinmesi gereken bazı görevler içerdiği ortada. Ama bu görevlerden korkmamalı, bunları ele almalıyız. Bundan emin olun ki, ben Uyum Bakanı olarak ülkemizde uyumun gerçekleşmesi, göçmenlere dönük ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve bu ülkede herkesin eğitim, iş ve genel olarak toplumda eşit katılım imkanlarına sahip olması için çaba göstereceğim. Çokçeşitli toplumumuzda her birimizin yapabileceği bir şey var: Ülkemizdeki diğer insanları tanımak, fikir alışverişinde bulunmak ve bağlantı halinde kalmak. Bu çoğu zaman önyargıları kırmaya ve hatta hiç oluşmamasına yetiyor. Belki de İnterkültürel Hafta etkinliklerinden biri sizin de takviminize uyar. İlginç insanlarla tanışılabilecek renkli ve eğlenceli etkinlikleri bir ziyaret etmeye değer. Ben birçok Rheinland Pfalzlı’nın İnterkültürel Hafta kapsamındaki birbirini tanıma fırsatını değerlendirmesini istiyorum. İnterkültürel Hafta’daki bazı etkinlikler: İnterkültürel Hafta etkinliği Rheinland Pfalz genelinde birçok etkinlik sunuyor. Eyalet başkenti Mainz’da mesela 11 Eylül’de göçmenlerin gelen konuklara kendi köken ülkelerinden müzik ve dans gösterileri sunup bu ülkelerden yemeklerin ikram edildiği büyük bir İnterkültürel Şenlik düzenleniyor. Bu şenlik birlikte eğlenip diğer Rheinlandlı Pfalzlı’ların kültürleri hakkında daha fazla bilgi almak için iyi bir fırsat. Bad Kreuznach’ta 10 Eylül’de yapılacak açılış şenliği ve yine Bad Kreuznach’ta “Buluşma Şenliği” adı altında 23 Eylül’de ve 3 Ekim’de yapılacak eğlenceler veya 17 Eylül’de Betzdorf’ta yapılacak “Uluslararası Dostluk Şenliği” de biraraya gelmenin fırsatlarını sunuyor. Bitburg’da ise 26 Eylül ile 1 Ekim arasında Kreisverwaltung binasında “Willkommen in Rheinland-Pfalz” (Rheinland Pfalz’a Hoşgeldiniz) isimli fotoğraf sergisi gezilebilecek. **** Sergi, Bitburg’da bulunan mülteci barınağını ve mültecilerin yaşamlarını gözler önüne seriyor. Bitburg’daki mülteciler barınağında 30 Eylül’de bir “uyum kahvaltısı” yapılacak. Aynı şekilde İdar-Oberstein’da 30 Eylül’de düzenlenecek ayinde de konu mülteciler olacak. Burada mülteciler, mülteci kahvesinde aktif olan insanlar, Tanamasi davul grubu ve İdar kilise cemaati etkin olacak. Bir başka ülkeye gelmenin nesiller ötesi nasıl gerçekleştiğini ise “Almanya-Willkommen in Deutschland” isimli film kısmen çok eğlenceli bir şekilde anlatıyor. 26 Eylül’de Bitburg’daki Skala-Kino-Center sinemasında birinci nesli Türkiye’den gelen ve üç nesildir Almanya’da yaşayan bir aile gösterilecek. Aynı şekilde stand-up’çı Salim Samatou’nun Bad Kreuznach’taki 10 Ekim’deki gösterisi de eğlenceli olacak. Fas kökenli komedyen İnterkültürel Hafta etkinliği kapsamında RheinlandPfalz’daki memleketinde sahne alacak. Samatou Alman komedi dünyasının parlayan yıldızlarından ve 2016 yılında RTL Comedy Grand Prix ödülünü kazandı. 28 Eylül’de Altenkirchen’de düzenlenecek interkültürel film gecesinde ise göçmenlerin yeni memleketlerinde karşılaştığı zorluklar ele alınacak. Film gecesi başlamadan önce ise günlük yaşamda karşılaşılan ırkçılık ve ırkçılığa karşı adımlar konusunda küçük bir bilgilendirme gerçekleştirilecek. Osman Arefi ise 29 Eylül’de Bitburg’daki nesiller evinde (Bitburger Mehrgenerationenhaus) 29 Eylül’de memleketi Afganistan hakkında “Afganistan-Zamanın değişiminde olan ülke” konulu bir sunum yapacak. Sunumda ülkenin 1970’li yıllardaki yükselişi, ardından yaşanan ve bugüne kadar süregelen savaşlar ve yeniden yapılanma ele alınacak. İnterkültürel Hafta ve Rheinland Pfalz’daki tüm etkinlikler hakkında www.interkulturellewoche.de adresinden bilgi alınabilir.

R

EN Postası’nın bu sayısının konuğu Bonn ve Sinzig’de kuaför salonları işleten ünlü kuaför Yavuz Agcay. Sinzig’deki kuaför salonunda ziyaret ettiğimiz Yavuz Agcay, Ren Postası’na başarısının sırrını anlattı, gençlere öğütler verdi. BONN ve Sinzig’de kuaför salonları işleten Yavuz Agcay, Ren Postası üzerinden genç meslektaşlarına öğütler verdi, kendi yaşamından kesitler sundu. Almanya’ya geldiğinden bu yana başarılı olmak için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını belirten Yavuz Agcay, Almanya’ya geliş macerasını ve başarısını anlattı, sorularımıza cevap verdi: Yavuz Bey, bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 1974 Iğdır doğumluyum. İlk, ortaokul ve li-

Zor olmadı mı? Tabii ki güçlükler çektim. Dil öğrenmeden ve ehliyet almadan Almanya serüvenini başlatmasın kimse. Bu benim tavsiyemdir. Bu iki unsur olunca her yerde de iş olur. Bunlar önemli noktalardır. Üniversite okumuşsun, öğretmen olmuşsun, ama para kazanamıyorsun. Ehliyet ve dil kursu bittikten sonra da zorluklar yaşadım ve engeller çıktı önüme. Ne gibi mesela? Diplomamı tanıtmak için eşimle birlikte Koblenz’e gittik. Almancamı yeterli bulmadıkları için dil kurslarına devam etmemi tavsiye ettiler. Aslında sadece engel koymak istiyorlardı öğretmen olmamam için. “Engeller aşmak için vardır” deyip yolumu çizmeye başladım ve mecburi olarak

berberliğe normal bir eleman gibi başladım. Dört yıl çalıştıktan sonra çalıştığım dükkanı devraldım. Müşteriler ve elemanlar aynı kaldığı için sorun da yoktu. İkinci dükkan nasıl oldu? Ben, başarının tutkudan geldiğine inanıyorum. Azimle çalışmaya devam ettim ve bir dükkan daha açmak için kolları sıvadım. Ve sonunda 2 Mart 2013 tarihinde ikinci dükkanımızı Sinzig’de açtık. İlk altı ay umduğumuz gibi geçmedi. Ancak şimdi işler rayına girdi ve hamd olsun iyi. Genç meslektaşlarınıza ne önerirsiniz? Hiçbir zaman pes etmesinler ve sevdikleri mesleği yapsınlar. Sevilen iş tutkuya dönüşür ve başarı tutkuyla gelir. Benim başarım da tutkumdur.

ELEMAN

seyi Iğdır’da okudum. Ticaret Meslek Lisesi Bankacılık Bölümü mezunuyum. Bankacılık okudunuz, kuaför mü oldunuz? Evet. Öyle de denilebilir. Liseden mezun olduktan sonra sekiz ay kadar Iğdır Ziraat Bankası’nda staj yaptım. Ancak bunun akabinde üniversiteye başlamadan önce iki yıl ara verdim. İki yıl üniversite hazırlığında boş zamanlarımı çocukluk mesleğimi yaparak geçiriyordum. Bu meslek de berberlik miydi? Tabii ki. Millet 15 tatiline çıkar, üç ay yaz tatiline çıkar, ben çalışırdım. Aileme yük olmamak için hep çalıştım. O yıllarda da berberliğe bir tutku başladı. Öyle bir tutku ki, şu an bile kardeşlerimle birlikte faydasını görüyorum hamd olsun. Kardeşleriniz de bu mesleği mi yapıyor? Yani hepiniz çekirdekten mi yetiştiniz? Öyle. Biz hepimiz çekirdekten yetiştik. Bu devirde artık maalesef çekirdekten yetişen personel yok denecek kadar az. Ben kendimi nesli tükenmiş olarak görüyorum. (Gülüyor)15-17 yaşlarında köyde bir dükkan açtım. Yanımda ilk yetişen kardeşim Kürşat oldu. Ondan sonra sırasıyla Metehan ve Ozan geldiler. Hepimiz çekirdekten öğrendik berberlik mesleğini. Almanya maceranız nasıl başladı peki? Almanya’ya ne zaman geldiniz? 10 Nisan 2001 tarihinden bu yana Almanya’da yaşıyorum. Almanca bilmediğim ve ehliyetim olmadığı için ilk etapta ehliyet ve dil kursuna yazıldım Sinzig’de. Bu arada boş kalmamak için de kendi özümden taviz vermeden çocukluk mesleğimi derneklerde, camilerde ve kahvelerde yapmaya başladım.

ELEMAN

Koblenz ve çevresinin ilk ve tek Türk yaşlı bakım servisi olarak ekibimizi giderek genişletiyoruz. Bu bağlamda hemen işe başlatmak üzere yeni bir

Koblenz ve çevresinin ilk ve tek Türk yaşlı bakım servisi olarak ekibimizi giderek genişletiyoruz. Bu bağlamda hemen işe başlatmak üzere yeni bir

DİPLOMALI HEMŞİRE

HEMŞİRE YARDIMCISI

HASTA BAKICI

HASTA BAKICI YARDIMCISI

Üç yıllık meslek eğitimini tamamlayan ve ehliyet sahibi ilgililerin za@za-pflegedienst.eu adresine email göndermeleri veya 0171-2990488 numaralı telefonu arayarak bizzat müracaat etmeleri yeterli.

Bir yıllık meslek eğitimini tamamlayan ve ehliyet sahibi ilgililerin za@za-pflegedienst.eu adresine email göndermeleri veya 0171-2990488 numaralı telefonu arayarak bizzat müracaat etmeleri yeterli.

ve

arıyoruz.

ve

arıyoruz.


Bilgi Panosu

Mainz Başkonsolosluğu Adres: An der Karlsschanze 7, 55131 Mainz Telefon: 06131 982 600 Fax: 06131 835 119 E-Mail: konsulat.mainz@mfa.gov.tr İşlem yaptırmak için konsolosluğa gidecek vatandaşlar, e-pasaport başvurularında da kullanılan www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu almaları gerekiyor.

ÖNEMLİ TELEFONLAR Polis: İtfaiye / İlk Yardım: Açık Eczaneler: Bilinmeyen Numaralar: ADAC Yardım:

110 112 011500 118 33 22 22 22

Adres: Luxemburgerstr. 285, 50354 Hürth Telefon: 02233 97 41 80 Fax: 02233 75 572 E-Mail: konsulat.koeln@mfa.gov.tr İşlem yaptırmak için konsolosluğa gidecek vatandaşlar, www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu almaları gerekiyor. T.C. Berlin Büyükelçiliği Adres: Runge Str. 9, 10179 Berlin | Telefon: 030 27 58 50

Alman siyasiler, çifte vatandaşlığı savundu Christiane Rohleder

Miguel Vicente

R

HEİNLAND Pfalz Uyum Bakanlığı Müsteşarı Christiane Rohleder ve Eyalet Uyum Sorumlusu Miguel Vicente çifte vatandaşlığı savundu. Müsteşar Rohleder, “Çifte pasaport önemli ve doğru. Almanya bir göç ülkesi ve bu nedenle de modern bir vatandaşlık yasasına ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle çifte vatandaşlığı reddetmek değil, kabul etmek gerekir” dedi. Rohleder, bunun özellikle Almanya’da doğup da anne babası göçmen kökenli olan gençler için önemli bir sinyal olduğunu kaydetti. Uyum Sorumlusu Miguel Vicente ise, “Türk kökenli genç Almanların Almanya’ya karşı sözde sadakatsizliklerinin çifte vatandaşlıkları ile ilgili olduğu iddiası çok saçma” dedi. Vicente, “Tam aksine. Çifte vatandaşlık bu insanların toplumumuzda kabullerinin göstergesidir ve onlar da bunu bu şekilde algılıyor” diye konuştu. MAİNZ

Mainz Başkonsolosu Arif Eser Torun’un Başbakan Malu Dreyer’i ziyaretinde kendisine Muavin Konsolos Ali Erbaş ile Başkonsolosun Sekreteri Yeliz Savaş da eşlik etti.

T

3 Eylül 2016

Uyum Ödülü’ne müracaatlar başladı UYUM konusunda başarılı çalışmalar yapanların ödüllendirildiği “BrückenPreis” uyum ödülü için müracaatlar başladı. Kazananlara 2 bin Euro’nun yanı sıra bir de köprü şeklinde plaket veriliyor. Daha geniş bilgi https://www.wir-tunwas.de/Detail.55.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5 D=234&cHash=d5cba218b26f8b5c33ce6ec0caf70203 adresinden alınabilir Son başvuru tarihi 16 Eylül.

KOBLENZ’DE DE VAR AYNI zamanda Koblenz Belediyesi’nin verdiği uyum ödülü için de müracaat süresi başladı. Dileyenler 30 Eylül 2016 tarihine kadar Koblenz Belediyesi’ne, Stadtverwaltung Koblenz, Sachgebiet Integration, Ludwig-Erhard-Straße 2, 56073 Koblenz adresine müracaatını veya önerilerini sunabilir. Halen Koblenz’de yaşayan 112 bin 800 kişinin yüzde 28,8’i göçmen kökene sahip. Kentte 130 farklı ülkeden insanlar yaşıyor. Koblenz’de “Ehrennadel İntegration” adı altında verilen uyum ödülü 2014 yılından beri üç kişi veya kuruma İnterkültürel Hafta kapsamında takdim ediliyor. Ödüle layık görülenlere ödülleri İnterkültürel Hafta’nın kapanış etkinliği kapsamında 5 Kasım 2016 tarihinde verilecek. KOBLENZ

ALLES GUTE ZUM

Başkonsolos’dan Dreyer’e ziyaret ÜRKİYE Cumhuriyeti Mainz Başkonsolosu Arif Eser Torun, Rheinland Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer’i makamında ziyaret etti. Görüşmede Türkiye’nin önemli bir partner olduğunu vurgulayan Malu Dreyer, “Sadece eyaletimizde yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı nedeniyle Türkiye ile çok sıkı ilişkilerimiz yok. Burada yaşayan bu Türkler’in çıkarları için de Türkiye ile bundan böyle de

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

Köln Başkonsolosluğu

Konsolosluk işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi www.konsolosluk.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.

info@renpostasi.de

sıkı bir partnerlik ilişkisi içinde olmayı istiyoruz” dedi. Başkonsolos Torun ile görüşmesinde İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle üzüntülerini dile getirip taziyelerini ileten Dreyer, “Terör insanlığa ve insani değerlere saldırıdır” diye konuştu. Bu nedenle toplum içinde ve kültürlerarası boyutta diyalogun teşvik edilmesi gerektiğini belirten Malu Dreyer, “Teröre karşı en etkili çözüm fikir özgürlüğü, hoşgörü ve

OPFERFEST!

saygı kültürüdür” dedi. Çift taraflı diyaloğa gerek eyalet hükümetinin gerekse Türkiye’nin ne kadar çok önem verdiğinin bu görüşmelerin gösterdiğini kaydeden Başbakan Dreyer, “Biz birbirimizin hakkında değil, birbirimizle konuşuyoruz. Bunu da yapıcı bir paylaşım, eleştiriye izin veren ve tahammül gösteren bir partnerlik seviyesinde gerçekleştiriyoruz” dedi. MAİNZ

Allen muslimischen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern wünsche ich zum diesjährigen Opferfest alles Gute und ein glückliches Miteinander.

Başkandan “Tafel” ziyareti

K

OBLENZ Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig Almanya’da yoksullara yemek hazırlayıp dağıtan “Tafel” isimli yardım kuruluşunun Koblenz merkezini ziyaret etti. Güls’te bulunan Katolik Buluşma Merkezi bünyesinde yeni açılan Tafel mutfağına gelen başkan, merkez sorumlusuna ve tüm çalışanlara bu verdikleri hizmetten ötürü teşekkür etti. Her gün tonlarca gıda ürününün çöpe atıldığı Almanya’da Tafel isimli yardım kuruluşu bu ürünleri çöpe atılmadan topluyor ve bozulmadan ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. KOBLENZ

Anne Spiegel Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz

www.mffjiv.rlp.de


www.renpostasi.de

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

Koblenz iş raporu açıklandı KOBLENZ Belediyesi 2015 yılının iş piyasası raporunu açıkladı. 2015 yılında yaklaşık 9 bin 300 hak sahibine toplam 63 milyon Euro ödeme yapıldığı açıklandı. 21,8 milyon Euro belediye öderken, 41,5 milyon Euro’yu da devletin karşıladığı öğrenildi. Koblenz’deki iş piyasasının uzun zamandan beri olmadığı kadar iyi durumda olduğu belir-

4

tilirken, ödeneğin yarısının işsizlik parası veya sosyal yardım alanlara ödendiği açıklandı. 20 milyon Euro’nun ise kira yardımı, mobilya yardımı, danışma masrafları veya diğer destek ödemelerine ayrıldığı kaydedildi. 2015 yılında 6 bin 534 kayıtlı işsizin 2 bin 75’ine iş bulunabildiği kaydedildi.

KOBLENZ

Eylül 2016

Hamilelikte sıfır alkol

Koblenz Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig ve Belediye Başkanı Marie-Theres HammesRosenstein gemiye binip yaşlıları selamladı ve Andernach’a kadar gemide kaldı.

W

ETZLAR Bağımlılık Yardım Kurumu, Giessen Aile Danışmanlığı Dairesi ile Wetzlar Gençlik Dairesi, Wetzlar Belediyesi giriş katında birlikte açtıkları standta alkolün zararları konusunda bilgilendirdiler. “Hamilelikte sıfır alkol” sloganı altında yapılan etkinlikle vatandaşlar alkolün zararları hakkında bilgilendirilirken, özellikle de hamile kadınların alkolden uzak durmaları gerektiği belirtildi. Wetzlar Bağımlılık Yardım Kurumu Müdürü İngrid Müller, “Alkolün doğmamış bebeğe verdiği zarar çok büyüktür. Alkolün hamilelik sırasında ve emzirme döneminde kesinlikle alınmaması gerekiyor. Bazı anneler günde bir kadehin önemli olmadığını düşünmektedir. Ancak gerçekte bir kadeh şarap, sert bir likör ve bira da dahil hafif sayabileceğiniz her türlü alkol bebeğinize zarar verecektir” dedi.

ÇOCUKLARDA KALICI HASAR Etkinliğe çok sayıda Türk gencinin de ilgi gösterdiğini vurgulayan Wetzlar Gençlik Dalresi Müdürü Astrid Englert Stiller şöyle konuştu: “Hamilelik sırasında haftada bir ya da iki kez az alkol almış hafif ve orta derece alkol kullanıcı anneler üzerinde ya-

Yaşlılardan gemi turu KOBLENZ ve çevresinde yaşayan yaklaşık 600 yaşlı “MS Rheingold” gemisiyle düzenlenen bir geziye çıktı. Koblenz’den Bad Hönningen’e giden gemide yaşlıları Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig ve Belediye Başkanı Marie-Theres Hammes-Rosens-

tein selamladı. İki belediye başkanı gemiden Andernach’ta indi ve günlük işlerini takip etti. Geziye katılanlar sabit bir fiyat karşılığında Koblenz’den Bad Hönningen’e gidip oraları gezme imkanı bulduğu gibi bir de gemide öğlen yemeği yedi. KOBLENZ

Yıllık mali rapor açıklandı pılan araştırmalarda, annelerin 6 ile 7 yaşlarındaki çocuklarında bazı davranış problemleri olduğu gözlemlenmiştir. Hiperaktivite, uyum sorunları, sosyal ilişkilerde problemler bu çocuklarda daha çok görülmektedir. Araştırma sonuçları alkole mazur kalmış olan çocukların zeka testlerinde daha başarısız olduğunu, dikkat eksikliği yaşadıklarını gösteriyor.”

İsa DEVEÇEKEN / WETZLAR

KOBLENZ Belediyesi 2015 yılının mali raporunu açıkladı. Belediye Başkanı Marie-Theres Hammes-Rosenstein sosyal yardım, iltica, iş ajansı, gençler ve aile ve bilanço konusunda bilinmesi gerekenlerin yer aldığı rapor hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal yardımda en büyük kalemi engelli insanlara yapılan

ödemelerin teşkil ettiğini kaydeden başkan, bu kişilere yaklaşık 26,5 milyon Euro ödendiğini duyurdu. Sosyal yardım ödemelerini 13,4 milyon Euro olarak belirleyen rapor, bakıma harcanan paranın ise 9,7 milyon Euro olduğunu bildiriyor. Dileyenler yıllık raporu belediyeden alabilir. KOBLENZ

Havaalanı satışı skandala dönüştü Sürekli zararda olduğu için bir Çin şirketine satılan Frankfurt-Hahn Havaalanı’nın satışı suya düştü. SYT şirketinin verdiği banka teminatının sahte olduğunun ortaya çıkması, hükümeti zor durumda bıraktı.

F Tüm halkımızın ve müşterilerimizin mübarek

KURBAN Bayramı’nı en içten dileklerimiz ile kutlar, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ederiz.

AMIGO

ARKADAŞ GRILL Hauptstr. 70 56575 Weißenthurm I Tel.: 02637-2546

RANKFURT-HAHN Havaalanı’nın satışı Rheinland Pfalz Eyaleti’nde tam bir skandala dönüştü. Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, dolandırıcıların tuzağına düştüklerini açıklarken, satışın iptal edildiğini duyurdu. Rheinland Pfalz Eyaleti havaalanında sahip olduğu yüzde 82,5 oranındaki hisselerini satmak için yatırımcı arayışına girmişti. Sürekli zararda olan Hahn Havaalanı’nı elden çıkartmak isteyen eyalet sonunda birini bulmuştu. Çin’den bir yatırımcı havaalanına ilgi duyduğunu bildirmiş ve Almanya’ya gelerek görüşmelerde bulunmuştu.

13,5 MİLYON EURO Haziran ayında eyalet hükümeti, havaalanının Shanghai Yiqian Trading Company’ye (SYT) satıldığını duyurmuştu. Ancak yaşanan gelişmeler şirketin ya parasının olmadığını ya da eyaletin dolandırıcılara kandığını gösteriyor. Şirket hakkındaki ilk şüpheler, haziran ayında yapılması gereken ödemenin yapılmaması üzerine gündeme gelmişti. Şirketin havaalanını 13,5 milyon Euro’ya satın almak istediği öğrenildi.

KARIŞIK İLİŞKİLER SYT havaalanını satın almak istediğini ve ikinci bir iniş/kalkış pisti, yaşlılar yurdu ve lüks bir otel inşa etmek istediğini bildirdi. Ancak sözleşmeyi şirket yetkilisi değil de, Almanya’da maden ticareti yapan Hans-

Werner Müller (64) isimli bir Alman imzaladı. Müller’in yıllardır Yu Tao Chou isimli Çinli bir pilotla arkadaşlığı olduğu öğrenildi. Yu Tao Chou’nun da Shanghai Yiqian Trading Company’den imza yetkisine sahip olduğu bildiriliyor.

ARAŞTIRMA Şirket hakkında giderek şüpheler ortaya çıkınca İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Randolf Stich bizzat 8850 kilometre uzaklıktaki Şangay’a giderek SYT şirketi hakkında bilgi sahibi oldu. Eski bir hakim olan Stich, ziyaretinde doğrudan Bank of China bankasına giderek eldeki banka teminatını gösterdi. Ancak burada bu teminatın sahte olduğu hemen ortaya çıktı. Ayrıca şirketin böyle bir yatırımı yapabilmesi için Çin’den resmi izin de talep etmediği öğrenildi. Müsteşar Stich elde ettiği bilgileri anında Bakan Lewentz’e ileterek, tüm satış işlemlerini iptal ettirdi. Muhalefet lideri ve Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Eyalet Teşkila-

tı Başkanı Julia Klöckner ise hükümete ağır eleştirilerde bulundu. Klöckner, “Vergi ödeyenlerin 500 milyon Euro’suna malolan Nürburgring skandalından sonra bir hükümetin kısa süre sonra yine böyle güvenilmeyecek bir partnerle işbirliğine girmesi inanılır gibi değil” diye konuştu. Ancak hükümetin, sözkonusu şirketin güvenilir olup olmadığını dünyacı ünlü KPMG firmasına incelettiği bildiriliyor.

“DREYER BİLMİYORDU” Hükümet Sözcüsü Andrea Bähner, Başbakan Malu Dreyer’in hiçbir zaman Çinli yatırımcılarla ilişki içinde olmadığını belirterek, “Satış işlemleri çerçevesinde ne bir temsilci ne de bu işin finansmanını üstlenen kişilerle Başbakan Dreyer’in bir teması olmuştur” dedi.

SUÇ DUYURUSU Satış işlemiyle Eyalet İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Randolf Stich ile İçişleri Bakanı Roger Lewentz (SPD) bizzat ilgilenmişti. Başbakan Dreyer’in ne müsteşarı ne de bakanı görevden alması bekleniyor. Müsteşar görevden alınsa “Kurban ettiler” eleştirisini önlemek istediği ileri sürülen Başbakan Malu Dreyer’in, bakanın görevden alınması halinde ise bakanın göğüslemesi gereken sorunları da ele alması gerekeceğinden bakanı da elde tutacağı tahmin ediliyor.


info@renpostasi.de

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

Müzik okuluna enstrüman ödülü KOBLENZ Müzik Okulu bir kez daha ödüllendirildi. Uluslararası tanınırlığı olan ve Koblenz’de temsilciliği bulunan bir sanayi kuruluşu, biri müzik okuluna diğeri de okullardaki müzik dersinde kullanılmak üzere şehre iki viyolonsel hediye etti. İsminin açıklanmasını istemeyen şirket bu sayede müzik okulunda ve okullarda viyo-

lonsel eğitimi verilmesine olanak sağladı. Viyolonselin biri okuldaki eğitim için Kültür Dairesi Sorumlusu Dr.­Margit­TheisScholz’a verilirken, diğer viyolonsel Müzik Okulu Müdürü Hans-Peter­Lörsch’e teslim edildi. Bu viyolonselin özellikle göçmen kökenli öğrencilerin müzik eğitiminde kullanılacağı bildiriliyor. KOBLENZ

5 Eylül 2016

Macera Kampı yine mest etti

İ­ nterkültürel­Hafta­başlıyor K

OBLENZ’DE farklı dernekler ve örgütler tarafından düzenlenen İnterkültürel Hafta etkinlikleri bu yıl 10 Eylül’de başlayacak. Açılışı Eyalet Uyum Bakanı Anne Spiegel, Eyalet Adalet Bakanı Herbert Mertin,­Koblenz Belediye Başkanı Marie-Theres­Hammes-Rosenstein ve Koblenz Göç ve Uyum Başkanı Serkan­Genç­birlikte gerçekleştirecekler. “Fest­der­Kulturen”­(Külterler

Şenliği)­adı altında yapılacak etkinlikle start alacak olan ve “Vielfalt.­Das Beste­gegen­Einfalt”­sloganı ile gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında birçok program hazırlığı yapıldı. İnterkültürel Hafta 2016 etkinlikleri kasım ayında yapılacak kapanış töreniyle son bulacak. Etkinliğin 10 Eylül’de saat 11.00 ile 17.00 arasında “Zentralplatz”da­yapılacak şenlikle start alacağını vurgulayan Serkan­Genç,­“Geçtiğimiz­yılki

sloganı­yine­kullanıyoruz.­Biz­bu­sloganın­her­zaman­geçerli­olduğunu düşünüyoruz.­Şiddet,­korku­ve­hoşgörüsüzlüğün­olduğu­dönemde­değişik­kültürlerin,­dinlerin­ve­ulusların önyargıları­kırmak­için­birbiriyle kaynaşması­çok­daha­büyük­önem kazanıyor” dedi. Dileyenler etkinliğin broşürünü bu linkten indirebilir: http://www.koblenz.de/verwaltung_politik/k31_bmi_ veranstaltungen.html

V

ELİLER Derneği Bendorf’un ikincisini düzenlediği baba ve çocuklar macera kampı, bu yıl Lahn nehri kenarında kano gezintisi ve çeşitli aktivitelerle gerçekleşti. Kurulan çadırlarda konaklayan grup birlikte pişirilen yemekler, oyunlar ve bolca sohbet ile hafta sonunun tadını çıkarttı. Babalarıyla birlikte geçiren çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldular. Babalar ve çocuklar gelecek yıl tekrar buluşmak üzere sözleştiler. Ufuk ELMAS / BENDORF

TÜRK-ALMAN hasta bakım servisi TIBBİ BAKIM – SGB V Doktor talimatı doğrultusunda tıbbi bakım: - 24 saat tıbbi yoğun bakım - Yoğun bakım hastalarına suni solunum hizmeti vermek - İğne vurmak (İnsulin, Heparin, Ağrı Tedavisi) - İlaç vurmak/ hazırlamak - Yara pansumanı ve sargısı - Hayati göstergeler (vital – tansiyon, nabız ve ateş ölçmek) - Kan şekerini ölçmek - Kompres baskı sargısı - Suni beslenme ve İnfuzyon Kateter bakımı ve takılması VUCUT BAKIMI VE EV İŞLERİNDE YARDIM – SGB XI / XII Vucut bakımı - Banyo, duş yaptırmak - Ağiz ve diş bakımı - Elbise giydirmek – çıkarmak

Izabela Potocka Muhasebe ve yön.

- Saç bakımı, tırnak bakımı - İdrar yolları rahatsızlığında yardım (bezleme ve idrar torbası değişikliği) Hareket ettirme / Mobilite - Yataktan kaldırma – yatırma - Gezdirme Beslenme - Damak tadında ve kendi kütürüne yönelik yemek hazırlamak, yemek yedirmek - Ev işlerinde yardım - Ev temizliği - Bulaşık yıkamak, alışveriş ve ütt yapmak Ayrıca - Psikolojik ve sosyal yardım - Rizikolu hamileliklerde çocuk ve annenin bakımı, ev işlerinde yardım - Meslek eğitimi ve stajerlik Sosyal işlerde ücretsiz hizmetlerimiz - Bakım ve hastalık sigortasına müracaat

Birgül Çakmak Hasta bakıcı

- Ev bulmada yardım ve Grundsicherung`a müracaat - Her türlü bakım aletlerinin temininde yardımcı olmak - Bakım parasını kendisi alan hastalarımız için, Bakım Sigortası tarafından mecbur kılınan, her 3 yada 6 ayda bir yapılması zorunlu bakım kontrollerini yapmak KİMLER BAKIM HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR - Bedensel engelliler - Yaşlılık nedeniyle veya geçirdiği kaza sonucu özel bakıma ihtiyacı olanlar - Sehayat nedeniyle bakıma ihtiyacı olan kişiyi evde bırakanlar (Verhinderungspflege) - Evlerinde tedavi görmek isteyenler - Everlinde tibbi bakım ihtiyaçlarını kendileri karşılamayanlar - Ameliyat sonrası evlerinde tedavi olmak isteyenler

Clemens Fey Hasta bakıcı

ZA GmbH Ambulante Pflege: Carl-Spaeter-Str. 76, 56070 Koblenz

Nevin Özmen İç tedarik

Hatice Gönen Hasta bakıcı

Nurcan Şirin İç tedarik

Lidia Rosnau Yönetim asistanı

Telefon: 0261 98349600, Mobil: 0171-2990488, E-Mail: za@za-pflegedienst.eu


Impressum Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

6

ZA MEDIA Geschaeftsführer: Zeki Akcan

Doktorlara ücret ayarlaması RHEİNLAND Pfalz Eyaleti, eyalette bulunan sığınma evlerinde yaşayan mültecilere bakan doktorlara ödenen ücreti eyalet genelinde düzenlemek istiyor. İngelheim ve Kusel’de bulunan mültecilere bakan doktorlarla yeni sözleşme imzalamak isteyen eyalet, diğer bölgelerdeki doktorlara saat

ücreti olarak 100 Euro ödüyor. Uyum Bakanı Anne Spiegel, hem doktorları hem de eyaleti memnun edecek bir çözüm bulunacağını belirterek, “Bu sayede sığınma yurtlarında kalan insanlara tıbbi hizmet de teminat altına alınmış olur” dedi. MAİNZ

Verantwortlich für den Inhalt: Mustafa Erel

2

Adresse: Telefon: Fax: E-Mail: Web: Bankverbindung: IBAN: BIC:

Carl-Spaeter-Str. 76, 56070 Koblenz 0261 9834 9600 0261 9834 9601 info@renpostasi.de www.renpostasi.de VR Bank Rhein-Mosel eG DE13 5766 2263 0101 4118 13 GENODED1MPO

Aralık 2013 - Ocak 2014

Opel’de 50. yıl kutlamaları R

2200 KİŞİ ÇALIŞIYOR Kaiserslautern’in geçtiğimiz 50 yılda Opel’in otomobil teknolojisinin gelişmesinde önemli bir merkez haline geldiğini söyleyen Ekonomi Bakanı Volker Wissing, “Yeni motor

KAİSERSLAUTERN

Facebook: fb.com/renpostasi Twitter: @renpostasi E-Gazete: issuu.com/renpostasi Gazetemizde yayınlanan köşe yazıları, yazarların kendi yorumlarıdır. Yazılardan gazetemiz sorumlu tutulamaz.

Koblenz’den yeni kira listesi

K

Opel Kaiserslautern tesislerinin kuruluşunun 50. Yıldönümü Eyalet Başbakanı Malu Dreyer’in de katıldığı dev bir törenle kutlandı. üretimiyle Kaiserslautern tesisleri, Opel tesisleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştıracaktır” diye konuştu. Rheinland Pfalz’ın bir “otomobil eyaleti” olduğunu belirten Wissing, otomobil sektöründe 65 bin kişinin çalıştığını belirterek, “Bu da eyalette sanayide çalışanların dörtte birinin otomobil sektöründe çalıştığı anlamına gelir” dedi. Bakan Wissing, otomobil sanayiinin Ocak ile Nisan 2016 arasında 4 milyar Euro ciro yaptığını kaydetti. Kaiserslautern tesislerinde yaklaşık 2100 personel ve meslek eğitimi gören 100 genç çalışıyor. Tesislerde ön ve arka aks gibi parçalar üretiliyor. Ayrıca Opel Astra’nın neredeyse bütün karoser parçaları Kaiserslautern’de yapılıyor.

Mustafa Kemal Erel Tel: 0151 156 06 908 email: m.erel@renpostasi.de

Ren Postası HAYAT

Eylül 2016

HEİNLAND Pfalz Başbakanı Malu Dreyer ve Ekonomi Bakanı Volker Wissing, Opel’in Kaiserslautern tesislerinin kuruluşunun 50. yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlamaya katıldı. Eyaletin Kaiserslautern tesisleri ile gurur duyduğunu belirten Malu Dreyer törende yaptığı konuşmasında, “Bu tesislerin bölgedeki iş piyasası için büyük önemi var. Aynı zamanda Opel’in tesislere yatırım yapıp yeni nesil motorları üretmek için çalışmalara başlaması, bu tesis için önemli bir sinyaldir” dedi.

Anzeigen (İlan)

Rheinland Pfalz Başbakanı Malu Dreyer 50. yıl kutlamaları kapsamında bir konuşma yaptı. Dreyer konuşurken sahnede (soldan sağa) Opel Kaiserslautern Tesisi Genel Müdürü Manfred Gellrich, İG Metall Sendikası Rheinland Pfalz Başkanı İrene Schulz, Kaiserslautern Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Klaus Weichel, Opel İşyeri İşçi Temsilciliği Başkanı Lothar Sorger ve Opel Mali İşler Müdürü Michael Lohscheller dikkatle dinledi.

1990 yılından bu yana Koblenz ve çevresinin en büyük inşaat firması

Tüm müşterilerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlarız... Fahri Ormanoğlu

OBLENZ Belediyesi şehirdeki kiraların karşılaştırılabilmesi ve yön vermesi amacıyla hazırlanan kira listesini yeniledi. Son olarak kira çizelgesi 2014 yılında aktüelleştirilmişti. Yeni fiyatlar haziran ayında gönderilen 5 bin anket formu sayesinde belirlendi. Bu formlarda oturulan konutun büyüklüğü, yaşı, konumu, durumu ve kirası hakkında bilgi soruldu. Yeni listenin 2017 yılının başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Daha detaylı bilgi www.mietspiegel.koblenz.de adresinden alınabilir. İsteyenler Daniela Schüller’den de 0261-1291247 numaralı telefondan veya Daniela.Schueller@stadt.koblenz.de email adresine müracaat edebilir. KOBLENZ

FO-BAU

GmbH

Kaba inşaat İzolasyon İç sıva Dış sıva Boya-badana Restore

Kontakt Carl-Spaeter Str. 76, D-56070 Koblenz Telefon: 0261 / 207 34 22-23 Fax: 0261 / 207 34 19 Mobil: 0171 / 859 56 01 email: fo-bau@arcor.de


www.renpostasi.de

info@renpostasi.de

fb.com/renpostasi

@renpostasi

issuu.com/renpostasi

Sayı: 30 | Yıl: 3 | Ücretsizdir | 9 Eylül - 6 Ekim 2016

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

SAVAŞLARIN DURDUĞU, ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMEDİĞİ NİCE BAYRAMLARA

Kurban Bayramı’nız mübarek olsun Müslümanlığın en önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı’nın REN POSTASI okuyucuları için önemini, anlamını araştırdık.

SÖZLÜKTE yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hem de Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

Kurbanın dinî dayanağı nedir? Genel anlamda kurbanın bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet yer almaktadır. Hz.İbrahim’in oğlu Hz.İsmail’in yerine, Allâh tarafından bir kurbanın verildiği açıkça bildirilmektedir. (Saffat 37/107) Kurban kesmenin amacı nedir? Kurban ibadetinin asıl amacı Allah’ın rızasını kazanmak ve O’na yakınlaşmayı arzu etmektir. Kurban kesen, bu ibadetiyle Allah’a yaklaşmış ve O’nun hoşnutluğunu kazanmış olur. Kurban, aynı zamanda bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneğidir. Kesilen kurbanlardan maddi olarak daha çok yoksullar yararlanır. Görüldüğü gibi bu ibadetin ruhunda Hakka yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban; -fıkhi hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri dini hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Kurban, bir Müslü-

man’ın bütün varlığını gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun sembolik bir ifadesidir. Kurban ne zaman kesilir? Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir. Hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir? Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Bu hayvanların kurban olarak kesilebilmesi için, koyun ve keçinin bir, sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşını doldurmuş olması gerekir.

AKLINIZA TAKILAN SORULAR? Kurbanlık hayvanın elektrik veya narkoz şoku ile bayıltılarak kesilmesi caiz midir? İster kurbanlık olsun ister etlik, hayvanın kesimi esnasında; hayvana fazla eziyet vermemek esastır. Bunun için (ölüm acısını azaltmak maksadıyla) kesim sırasında hayvanın elektrik veya narkoz vererek şok ile bayıltılması, bu hayvanın kurban olarak kabul edilmesine engel kusurlardan sayılmaz. Çünkü kurbana engel kusurlar; kesim sırasında meydana gelen arızalar olmayıp, hayvanda önceden mevcut olan kusurlardır. Bu itibarla (şok etkisiyle ölmeden önce hemen) canlı olarak kesilmek kaydıyla, kurbanlık hayvanın elektrik veya benzeri bir şeyle şoklanmasında dinen bir sakınca yoktur. Şayet hayvan, henüz kesilmeden, şokun etkisiyle ölürse; o, kurban olamayacağı gibi eti de yenmez. Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir? Doğacak yavruların telef edilmesi söz konusu olduğu için gebe hayvanın kurban edilmesi doğru değildir. Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir? Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, “Dahâyâ”, 10). İhmal sebebiyle kurban kesmeyen kimse ne yapmalıdır? Şartlarını taşıdığı halde ihmal v.b sebeplerle kurban kesmeyen bir kimsenin, bir kurban bedelini fakirlere vermesi, ayrıca tövbe ve istiğfar etmesi gerekir. Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi? Çeşitli amaçlarla kısırlaştırılmış veya burularak hadım hale getirilmiş hayvanlar kurban olarak kesilebilir. Kurban açısından bu herhangi bir eksiklik oluşturmamaktadır. Kimler kurban kesmelidir? Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

KURBAN Bayramı’nızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar... az m ş o K n a k a H az Y u s uf K oşm


www.renpostasi.de

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

Koblenz’e modern kanalizasyon aracı KOBLENZ’DE kanalizasyonların bakımını yapması ve sürekli temizleyebilmesi için yeni bir araç satın alındı. Hem çekme hem de püskürtme ve temizleme özelliğine sahip olan aracı Koblenz Arıtma Tesisi Müdürü Bernhard Mohrs aracı kullanacak şoför Jörg Lachmann’a teslim etti. Canalmaster F100 EWA Eco model aracın

8

500 bin Euro’ya malolduğu açıklandı. Aracın sahip olduğu su arıtma sistemi sayesinde içme suyundan tasarruf ettiği ve bu sayede aynı zamanda temizlikte kullanılan suyun üçte biri oranında tasarrufunu sağladığı bildirildi. Kanalizasyonların dakikada 350 litre hacim ve 205 bar basınçla temizlenebildiği belirtiliyor. KOBLENZ

Eylül 2016

Başıbüyük Grubu tanıtıldı B

AŞIBÜYÜK Şirketler Grubu verilen bir resepsiyonla tanıtıldı. Şirket bünyesinde verilen resepsiyonda Mülheim-Kärlich Belediye Başkanı Uli Klockner, Weissenthurm Belediye Başkanı Georg Hollmann, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarına şirket faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve Türk yemekleri ikram edildi. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde endüstriyel ve döküm işletmelerine geçici veya sözleşmeli personel hizmeti sunan firma, uluslararası alanda tüm Avrupa ülkelerinde faaliyet göstererek başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Ufuk ELMAS / WEİSSENTHURM

BOĞA (21 Nisan-21 Mayıs) Aşk ve evlilik konusunda yeni haberler söz konusu olabilir. Bu durumun keyfini sonuna kadar çıkarın. Zira biraz inişli ve çıkışlı bu aşk sizi hayli yoracak gibi görünüyor.

İKİZLER (22 Mayıs-21 Haziran) Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız iş ile ilgili sorunlar karşınıza çıkacak. Sorunları aşmak için içinize dönmeniz ve en yakınlarınıza karşı temkinli olmanızda büyük yarar var.

YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz) Para ile ilgili konularda şanslı bir sürece giriyorsunuz. Bu dönemi çok karlı kapatmak sizin elinizde. Ancak açgözlülük yapmanız sizi zor durumlarda bırakabilir, biraz dikkat.

ASLAN (23 Temmuz-23 Ağustos) Ev ile ilgili düşündüğünüz planları biraz daha ertelemeniz gerekebilir. Ancak bu durumdan sakın kendinizi suçlamayın, bu konuda alacağınız haberler yüzünüzü güldürecek.

BAŞAK (24 Ağustos-23 Eylül) Aşk konusunda gerçekten kötü günler geçiriyorsunuz. Ancak bu durum sonsuza kadar sürecek zannetmeyin. Hiç hesapta olmayan bir gün istediğiniz herşey karşınıza çıkacak.

TERAZİ (24 Eylül-23 Ekim)

AKREP (24 Ekim-22 Kasım) İş ile ilgili yaşadığınız tüm sıkıntıları atlatacaksınız ancak bu sorunların çok daha ötesinde yeni sorunlar sizi bekliyor. Bu durumdan kurtulmak için yardıma ihtiyacınız olacak.

R

YAY (23 Kasım-22 Aralık) Kendinizi gereksiz yere suçlamaktan ve gereksiz yere zaman kaybetmekten artık vazgeçip harekete geçin. Evlilik sizin düşündüğünüz gibi olmasa da sözlerinizin arkasında durun.

OĞLAK (23 Aralık-20 Ocak)

Levent Geyik’ten resim sergisi

K

OBLENZLİ ressam Levent Geyik ilk kişisel sergisini Weissenthurm sergi salonunda açtı. Haziran ayı boyunca sergilenen resimler misafirler tarafından büyük ilgi gördü. 2002 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalarıyla birçok resme imza atan Levent Geyik, resimlerini tuval üzerine akrilik boya ile yapıyor. Resimlerinde ünlü isimlere yer veren sanatçı sergide gördüğü ilgiden dolayı çok memnun olduğunu söyledi. WEİSSENTHURM

ADNAN DEMİR

Başbakan Malu Dreyer’in de katıldığı Eyalet Basın Şenliği’ne 400’ü aşkın konuk geldi. Başbakan Dreyer şenlik boyunca gazetecilerle sohbet etme imkanı buldu. Fotoğraflar: © Staatskanzlei RLP / Kristina Schäfer

Aile içinde yaşanan sağlık problemleri bu dönem de sizin başınızı ağrıtacak. Ancak alacağınız haberler sayesinde keyfiniz gerçekten yerine gelecek. Para harcamalarına dikkat.

KOVA (21 Ocak-19 Şubat) Maddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçtiniz. Bu dönemin sonunda yapacağınız işler ve alacağınız kararlarda büyüklerinizden yardım istemek sizi küçültmez aksine yükseltir.

BALIK (20 Şubat-20 Mart) Çocuklarla ilgili yaşadığınız tüm sorunların üstesinden geleceksiniz. Özellikle iş ile ilgili alacağınız güzel haberler sayesinde kendinize yeni bir yol çizmeniz an meselesi.

avukat

√ Ticaret ve Şirketler Hukuku √ Vergi Hukuku √ Muhasebe İşlemleri (Finanz- und Lohnbuchhaltung)

Eyaletten Basın Şenliği R HEİNLAND Pfalz Başbakanı Malu Dreyer, basının önemine dikkat çekti. Eyalet Başbakanlığı’nın düzenlediği “Basın Şenliği”nde konuşan Başbakan Malu Dreyer, “Özgür, eleştirel ve bağımsız basın demokrasinin önemli bir parçasıdır” dedi. Hükümetin düzenlediği geleneksel Basın Şenliği’nde 400 davetli huzurunda konuşan Dreyer, eyalet başkenti Mainz’ın bir

Yeni bir döneme giriyorsunuz. Bu dönem sizin için hem iyi haberler hem de sıkıcı haberler getiriyor. Sabırla ve biraz da aile desteği ile tüm bu sorunları kolayca aşacaksınız.

Maddi anlamda hiçbirşeye ihtiyacanız yok, aşk konusunda şansınız gayet iyi ama tüm bunların hala farkında olmamanız çok kötü. Hayatın size verdiklerinin kıymetini bilin.

Memur emeklisine yılda 1,8 milyar Euro ödeniyor HEİNLAND Pfalz Maliye Bakanı Doris Ahnen Eyalet Bakanlar Kurulu’na 2015 yılının emeklilik raporunu sundu. Buna göre eyalette 35 bin 399 memura emekli aylığı ödenirken, dul ve yetim aylıkları ile birlikte ödeme yapılan kişi sayısının 44 bin 905 olduğu açıklandı. Emekli aylığı alanların sayısının bir önceki yıla göre yüzde 4,5 oranında artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda, diğer hak sahiplerinin sayısının ise yüzde 0,1 azaldığı bildirildi. Yapılan toplam ödemenin ise 2014 yılına nazaran yüzde 6,2 artarak 1 milyar 780 milyon Euro’ya yükseldiği belirlendi. Yeni emeklilerin sayısında ise düşüş kaydedildi. 2014 yılında 2595 memur emekliye ayrılırken, 2015’te bu rakam 2426’ya geriledi. Rapora göre 31 Aralık 2015 itirabiyle eyalette 60 bin 807 memur çalışıyordu. Memurların ortalama yaşı ise 44 olarak belirlendi. MAİNZ

KOÇ (21 Mart-20 Nisan)

medya şehri olduğunu belirtti. Başbakan Malu Dreyer, “Rheinland Pfalz’da birçok medya kuruluşu var. Değişik haber portalleri var. Hepsinin de toplumumuz ve demokrasimiz açısından rolü büyük” diye konuştu. Başbakanlığın etkinliğine eyalette yayın yapan gazetelerin genel yayın yönetmenleri, yöneticileri ve siyasiler katıldı. MAİNZ

√ Tahsilat ve Borçlar Hukuku (İnkasso)

√ İş Hukuku √ İnternet ve Marka Hukuku √ Trafik ve Tazminat Hukuku √ Emeklilik İşlemleri (Türkiye'de Emeklilik İşlemleri, Yurtdışı borçlanma)

Venloer Str. 233 50823 Köln demir@kanzlei-demir.de

Tel: +49 221 - 222 08 44-0 Fax: +49 221 - 222 08 43-9 Mobil: +49-177 - 4286962


Her yapının bir uzmanı vardır

Tüm yürekler sevinç dolsun KURBAN Bayramı’nız mübarek olsun

Çatıda oluşan fırtına ve dolu hasarları Binada nem ve rutubet hasarları Binalarda enerji tasarrufu önlemleri

İster işyeri olsun ister eviniz. Yeter ki binanız emin ellerde olsun.

Murat Çelik Bilirkişi

www.celik-dach.de celik-mrt@t-online.de info@celik-dach.de

Bina konusunda uzman eksper

Celik Bedachungen GmbH I Mittelstr.2, 56424 Staudt I Tel.:02602-9491960 I Fax.:02602-9491962 I Mobil:0160-95084182


www.renpostasi.de Altın Şifre’yi bilenler arasında yapılacak çekilişle, okurlarımıza

ALTIN BULMACAYI çözüp, ALTIN ŞİFREYİ bilenler kazanıyor

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

- ÇAMOĞLU’dan 1 ÇEYREK ALTIN, - GOLD BAZAR ANDERNACH’TA 1 ÇEYREK ALTIN

SEN DE ÇÖZ, SEN DE KAZAN

10

Doğru cevabınızı mail yoluyla en geç 25 Eylül 2016’ya kadar iletin, çekilişe katılıp kazanma fırsatını yakalayın. (Size ulaşabileceğimiz telefon numarası ve adresinizi yazmayı unutmayınız)

E-Mail: bulmaca@renpostasi.de Önemli Uyarı: Kazanan kişiler ödüllerini verilecek adresten kimliğini beyan ederek bizzat teslim alacaktır. Ödüller kesinlikle paraya çevrilemez.

“ÇAMOĞLU’dan ve GOLD BAZAR ANDERNACH’tan birer çeyrek altın

Ren POSTASI BULMACA

Eylül 2016

İlhan Bozdemir Bahnhofstr. 6

ANDERNACH

 ALTIN BULMACA

Özekdoku Mezbaha, kanara

En eski, geleneksel Türk güreşi

Araplarla ilgili

Söz, laf

Nispet Fasıla

Rafadan Su

▼ ▼

▼ ▼

Tantal (Simgesi) İhtiyarlamaya yüz tutmuş

1

▼ ▼

Tırpana balığı

Ağ yatak Yol

Tarla sınırı Lifleri değerli bir bitki

2

3

4

5

6

7

10

11

A A İ Y S O N İ K R O M

T Y F A K O N S O L O S

N A E N Ö S İ D A V A H

E N D S T E N E F F Ü S

S S İ G S K E L B U D E

M İ N İ B Ü S Z S O L P

G S E D İ R A K K K S R

V A S İ S T A S E Y E E

S E R P S K E E L A T N

A P T E R İ K S P N A S

Ö S A S İ T H İ M U M E

P A R A D O K S O S O S

S E K Ş E T A G K E D K

EKSPRES FAYANS HAVADİS İDEFİKS İHTİSAS KARİDES

KOMPLEKS KONSOLOS MİNİBÜS MÜHENDİS OKYANUS ORKİNOS

PARADOKS PRENSES SENTAKS TENEFFÜS VASİSTAS

Dıştan içe

“Mustafa ...” (Şarkıcı) 44-48 Bir yumurta yemeği 49-55 Raks eden kadın 56-60 Ülkemizde bir nehir 61-65 Bir mağazanın yalnız bir tür eşya satılan bölümü 66-70 Geminin, zincirini toplayıp demirini kaldırmaya hazır olması 71-75 “Mazlum ...” (“Lal Figan” adlı albümün sanatçısı) 76-78 Ödünç mal 79-83 “... Karadağlı” (Aktör) 84-88 “... Sunal” (Unutulmaz ‘Komedi Kralı’ aktörümüz) 89-94 “... Tekin” (“Muinar” adlı kitabın yazarı) 95-100 Efelek.

▼ Kılıç kabı

Yayla atılan çubuk Dünya’nın uydusu

13

14

Izdırap

12

K F K L E K S E L A N S

▼ 9

S Z S A S İ D N E H Ü M

Büyük, geniş

Saçmalama

8

987

1-5 İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, maceralarını anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun yazınsal tür 6-11 Merkür’ün eski adı 12-17 Antalya’nın bir ilçesi 18-22 Keçi kılından dokunmuş kaba kilim, yaygı 23-26 Asalak bir böcek 27-31 Denizle ilgili 32-37 Orhan Kemal’in bir yapıtı 38-43

Bakırtaşı

871

945

Derviş selamı

Yağma

ABD’de bir eyalet

Bir tür zebra Parlak olmayan, donuk

Ekvator kuşağındaki çayırlar

716

ALYANS APTERİKS ATEŞKES DOMATES DUBLEKS EKSELANS

▼ İyi, güzel

Gelecek, istikbal Adale Cinsel çekiciliği olan

Mecazen çok uzun mesafe, uzaklık

Hastalıkla ilgili, hastalıklı Bir nota

703

4

Elma, armut kurusu Ev, konut

11

Sesli duyuru

▼ Takım (Kısaltması)

Kedi, köpek yavrusu Resimdeki oyuncu

Azarlama, başa kakma

İsim Aceleci

684

Açık saman rengi

Özsu Meyil, temayül

Cereyan

14

516

Yarış atlarının yedekte gezdirildiği yer

Radyum (Simgesi) Nöbetçi bulunan yer

10

Lahza İpucu, emare

431

479

Harf kümesinin içinde yatay ve dikey olarak yer alan sözcükleri bulup karalayın. Kalan harfler bir deyim oluşturacaktır.

En yüce yer Büyük, yetişkin, yaşlı

Başka, öteki, diğer Bir tür yapıştırıcı

Çalgıç, mızrap

Yankı

Yöresel dilde, öküz yemliği Ezgi, türkü

Genişlik Çıplak

8

Çizgilerin kesiştiği yer Yemek

Eskiden beri mevcut olan özelliklerini taşıyan

1

Seyyah, gezici Kalay (Simgesi)

▼ ▼

Görünmez alem Radon (Simgesi)

Tenha Akıl

Nehir

Bir nota

Altın Şifre:

100 ya da 200 metre koşulan bir yarış türü

Öpüş’ün ortası

▼ ▼

Devletin olan Sorup öğrenmek

Olağanüstü Asya’da bir durum göl

Radyum (Simgesi) Mersin ilçesi

‘Türkü ...’ (Aktris) Dizemli, tartımlı

Bozkır

Resimdeki oyuncu Çayın etkili maddesi

İlginç

▼ ▼ Hangi şey Açıkça, saklamadan

Çok iri, ağır çekiç Bir orman ağacı

Tümör Resimdeki aktris

Oje çıkartmakta da kullanılan bir sıvı

Başarısız İnsan vücudunun dış yüzü

Yunan rakısı Yüzyıl (Kısaltması)

Kaynaç ‘Niels ...’ (Nobel ödüllü fizikçi)

Beddua Molibden (Simgesi)

▼ ▼ ▼

Genellikle kollu, örme üst giysisi İdrak

Bir göz rengi İnleme sesi

Bir tür pembe elmas

Bir bağlaç

▼ Enfiye Kıldan dokunmuş kaba dokuma

390

▼ Gemilerde kamara görevlisi Arjantin başkenti

İsyan eden, isyankar Fakat, lakin

Bir nota

Kampana Hoş, güzel, latif

5 Bir tür yağlı peynir

256

Söylev

Aktinyum (Simgesi)

Güneş (Eski dil) Satrançta bir taş

Ortadoğu’da bir ülke Ondalık

2 9 4 7 5

4 basamaklı 5 basamaklı 6 basamaklı 7 basamaklı 120598 1227 1473 1648 2315995 15827 252840 4871331 24569 2660 2813 3070 391465 7104883 32476 3223 3962 4074 425918 9019899 47251 4507 5348 5601 501972 8 basamaklı 56204 617263 5737 6135 6907 50685327 63180 634683 7354 7734 8483 67548129 79128 731072 84942297 8598 8719 9218 87892 867021 98672061 962302 95072 9457 9534

▼ İsim

Kokulu, uçucu sıvı

3 basamaklı

Bir tür zamk

12

Mahcup, utangaç

Beyaz Olağanı aşan büyüklüğü olan

Antalya ilçesi

‘Yok’ karşıtı

Sepicilikte kullanılan bir madde Bursa ilçesi

Resimdeki aktör

Yüzyıl Parça

Aşağıda sıralı bir şekilde verilmiş 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı sayıları, ipucu olarak verdiğimiz rakamlardan da yararlanarak yerleştirin. Tam çözüme ulaştığınızda listede hiç rakam artmayacaktır.

3

2

Donanma Yapılan iş

Okul Bir suçu bağışlama

Iğdır ilçesi Güzellik, hoşluk

Kerestelik bir ağaç cinsi

13

Geminin sol yanı Yalan dolan, tuzak, düzen

▼ ▼

Gafil Avrupa’da bir ülke

Kaynatılmış buğday, bulgur, mısır vb. şeyler

Yırtıcı bir kuş Erken

Taraf

Herkesçe kullanılan, anlaşılan

Gerçekçi

Bilgi ve erdem bakımından olgunluk Suçsuz

Fena değil Söbe, beyzi

Bir tür cetvel Sürüm

İsviçre’de bir ırmak Jüpiter’in bir uydusu

▼ ▼

Vurmalı bir çalgı Yemek

9

Su samurundan elde edilen post

Suyu olan, suyu bol (yer) Ağacın kolu

Hangi şey

Bası Kül rengi, boz renk

İlaç, merhem

‘... Şen’ (Aktör) Alt, aşağı

Yüz güzelliği (Eski dil)

6

Bir makyaj malzemesi

Tel Toplam olarak

İridyum (Simgesi)

Yapım

Öğrenip akılda tutmak

Keçiyolu

124

Yengi Bir süs bitkisi, güneştopu

Belirti, iz, ipucu Gaziantep ilçesi

Akrep ile Boğa arasında bulunan takımyıldız

Tören Kesin

Ateşli bir hastalık Resimdeki oyuncu

Bir tür ipek kumaş Çiçek demeti

Elçi

Ok İlgi eki

İnce, pide durumunda ekmek Resmi evlilik işlemi

Rumen para birimi Yorgun, bitkin

Sıtma tedavisinde kullanılan alkaloit

Çekicilik, cazibe

Yemin

▼ ▼

İstenç

Kez, defa, sefer Evrenpulu

Gaf

Giresun ilçesi

Deniz kenarı

Evropiyum (Simgesi) Dikizci, gözcü

O yer Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk

▼ Resimdeki oyuncu

7

Bir tür maymun Yabancı

Avuç

Uzay Kulağın duyabildiği titreşim

Olumsuzluk belirten bir önek İç gömleği

Bir tür küçük kelebek Su

Gözlem Özenli bir biçimde yapılmış

Bir mevsim Sodyum (Simgesi)

Polonya halkından olan kimse

Bataklık gazı Bir ilimiz

Derince çanak Fihrist

Narenciye Sözleşme

 RAKAM YERLEŞTİRME

02632 - 948214

Geçen ayın cevabı: KALBİMİN TEK SAHİBİ

İçten dışa 100-98 Her yanı suyla çevrili olan kara parçası 97-94 Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne düzenine ve müziğe dayalı gösteri türü 93-91 Ödeşme, razı olma 90-85 Derin ve çok bilgili kimse 84-80 Sütün yüzünden toplanan yağlı katman 79-74 Ezgi, nağme 73-70 Gemilerde çalışan küçük yaştaki tayfa yamağı 69-68 İlgi eki 67-64 Üzerine bildiri, açıklama

veya tanıtma kağıtları tutturmak için hazırlanmış levha 63-59 Mahalli 58-55 Kastamonu’nun bir ilçesi 54-52 Gözü açık, uyanık 51-46 Gemilerde kullanılan ortası basık, küçük su fıçısı 45-42 “Ezgi ...” (Aktris) 41-39 ‘Deoksiribo Nükleik Asit’in kısa yazılışı 38-34 Kars’ın bir ilçesi 33-30 Sevap 29-25 Salık 24-19 Edirne’nin bir ilçesi 18-14 “Büşra ...” (Aktris) 13-8 Kara çalma, bühtan 7-4 “... Orhan” (Aktör) 3-1 İnci Aral’ın bir kitabı.


info@renpostasi.de

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

Yeni spor salonu hizmete girdi

Ren POSTASI SPOR

KOBLENZ’İN Lützel semtinde bulunan Regenbogen Grundschule Lützel okulunun yeni spor salonu hizmete girdi. Koblenz Kültür Dairesi Sorumlusu Dr. Margit Theis-Scholz belediye olarak okulların çalışmasına destek vermek istediklerini belirterek, “Okullar sadece birer eğitim merkezi değil, aynı zamanda insanların biraraya geldiği mekanlardır. Bu spor salonu Lützel

semti için sosyal buluşmaların da bir merkezi olacaktır” dedi. Okulun eski spor salonu yıkılan bir köprüye yapışık bir bina olduğu için yıkılmak zorunda kalmıştı. Yeni salon 700 metrekare büyüklüğünde ve 27 metre uzunluğu ve 15 metre eni olan bir oyun alanına sahip. Yeni salon 1 milyon 950 bin Euro’ya malolurken, bunun 590 bin Euro’sunu eyalet karşıladı. KOBLENZ

Eylül 2016

İnter Sinzig

doludizgin

İsa DEVEÇEKEN  ideveceken@renpostasi.de

D

Y

LİDERE FARKLI YENİLDİ

LİGE DE İYİ BAŞLADI

Kale arkası

Bundesliga start aldı

Sezona antrenörlüğe Orhan Er’i getirerek başlayan FC İnter Sinzig, hem kupada bir üst tura çıktı hem de lige farklı galibiyetle başladı. Kupada 3-0 galip gelen Sinzig, ligde de üst üste iki maçını kazanmasını bildi. ENİ sezon başlamadan önce an0 öne geçen Sinzig, dakikalar 32’yi göstrenörlüğe Orhan Er’i getiren FC terdiğinde Basel Aziza ile durumu 3-0 İnter Sinzig, sezona fırtına gibi yaptı. Kempenich’in 42. dakikada bulbaşlangıç yaptı. Federasyon Kupası’nın duğu golle ilk yarı 3-1 sona erdi. ilk turunda deplasmanda Ahrweiler BC İkinci yarıda baskılı oyununu sürdüII takımını 3-0 yenen Sinzig, ren FC İnter Sinzig, Watchaligin ilk maçında da farklı ra Onthonglan ile farkı yine galip geldi. FC İnter Sinzig üçe çıkardı: 4-1. Bulduğu maçı 5-3 kazanmasını bildi. golle rahatlayan Sinzig, SerKupa maçında sahaya guei’nin 60. dakikada attığı ofansif bir kadro ile çıkan İn3. golü ile bir anda skoru 5ter Sinzig, henüz 3. dakikada 1’e taşıdı. kalesinde büyük bir tehlike Sinzig’de Philipp yaşadı. Kaleci Niklas’ın poSchirmbeck 79. dakikada zisyonda iki kez üst üste ikinci sarı karttan oyun dışı yaptığı kurtarışlar sayesinde kalınca, rakip 85 ve 89. dakirakip golü bulamadı. Baskılı kalarda üst üste iki gol buldu oyununu sürdüren Sinzig, ve skoru 5-3’e getirdi. Maçta Orhan Er 18. dakikada Serguei Sikhbaşka gol olmayınca FC İnter vart’ın golüyle öne geçti. 24. dakikada Sinzig maçı 5-3 kazandı. bir frikik kazanan Sinzig, Watchara Onthonglan’ın müthiş golüyle farkı ikiye çıkarttı ve rahatladı. İlk yarıyı 2-0 önde taSİNZİG, bu moralle ligdeki ikinci mamlayan FC İnter Sinzig, 65. dakikada maçını da rahat kazandı. Deplasmanda Serguei Sikhvart’ın ikinci golüyle maçı BSC Unkelbach ile karşılaşan İnter Sin3-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi. zig, bu karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Lige iki galibiyetle başlayan İnter Sinzig, son maçında ise lider Burgbrohl FC İnter Sinzig, kupada bulduğu II’ye 5-1 yenildi. moralle lige de iyi bir başlangıç yaptı. Ligde ilk üç hafta sonunda 9 gol ataSahasında Kempenich II takımını ağırla- rak kalesinde de 9 gol gören İnter Sinyan FC İnter Sinzig, baskılı oyununu zig, 6 puanla 5. sırada bulunuyor. İnter gollerle süsledi. 17 ve 25. dakikalarda Sinzig bir dahaki maçında Ahrtal Dümgolcü futbolcusu Serguei Sikhvart ile 2- pelfeld ile karşılaşacak.

11

Armağan, golünü hocası Orhan Er’e sarılarak kutladı.

ÜNYANIN en önemli ve en çok ilgi çeken liglerinden Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga’da 2016/2017 sezonu start aldı. Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih sezon açılışında Werder Bremen’i adeta topa tuttu: 6-0. Genç yıldızı Erdal Öztürk’ün yedekler arasında yer aldığı Bayern, rakibine yarım düzine gol yağdırırken, futboluyla da alkış toplayıp yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi. Bundesliga’da bu sezon arasında Danimarka’dan transfer ettikleri Türk Milli Takımı’nın genç yıldızı Emre Mor’un da olduğu yeni transferleriyle güçlenen Borussia Dortmund ile Bayern Münih’in verecekleri şampiyonluk yarışı nefesleri kesecek gibi. İki takımın sezon başında oynadıkları Süper Kupa maçında lig şampiyonu Bayern Münih, Almanya Kupası galibi Borussia Dortmund’u uzatma devrelerinde attığı gollerle 2-0 kazanmış, ilk kupayı müzesine götürmüştü. Geçen sezonun Bundesliga gol kralı Polonya Milli Takım kaptanı Robert Lewandowski 3 gol atarak sezona golcülüğünü konuşturarak başladı. Eintracht Frankfurt sahasında Schalke 04’yi 1-0’la geçerken, Schalke’de Kaan Ayhan maç kadrosunda yer almadı. Ren Derbisi’nde 2-1’lik skorla Bayer Leverkusen’i yenen Borussia Mönchengladbach sevindi. Leverkusen’de Ömer Toprak kaptanlık pazubandını taşırken, Hakan Çalhanoğlu iyi futbolunu gole dönüştüremedi. FC Augsburg evinde Wolfsburg’a 2-0 yenilirken Halil Altıntop 84. dakikada oyuna dahil oldu. Teknik Direktör Bruno Labbadia’nın yardımcı antrenörlüğünü Erdinç Sözer’in yaptığı Hamburg konuk İngolstadt ile 1-1 berabere kaldı. Borussia Dortmund seyircisi önünde zorlandığı Mainz karşısında zor da olsa 2-1 galip gelmesini bildi. Nuri Şahin kadroya alınmazken diğer milli futbolcumuz Emre Mor ise maçı Dortmund yedek kulübesinde tamamladı. Almanya Federasyon Kupası’nda ise Emre Mor 68’inci dakikada Sebastian Rode’nin yerine oyuna girdi. Türk milli futbolcumuz ortaya koyduğu performansla ve şık hareketleriyle dikkat çekti. **** Mainz’da Suat Serdar’ın yerine 71’de yeni transfer Levin Öztunalı, 84’te ise Yunus Mallı’ın yerine Pablo de Blasis oyuna dahil oldular. FC Köln sahasında ağırladığı Darmstadt 98’i 2-0’la rahat geçti. Darmstadt sakatlık nedeniyle forma giyemeyen takım kaptanı Aytaç Sulu’nun eksikliğini çok hissetti. Başkent ekibi Hertha Berlin Olimpiyat Stadı’nda lige bu yıl tekrar yükselen SC Freiburg’u 2-1 mağlup etti. Hertha’da Sinan Kurt kadroya giremezken, Freiburg’da Altınordu İzmir’den transfer edilen Türk Milli Çağlar Söyüncü 90 dakika defansta başarılı futboluyla dikkat çekti. Onur Bulut ise son yarım saatte Freiburg formasıyla Bundesliga’da ilk maçını oynadı. Kerem Demirbay, yeni takımı 1899 Hoffenheim konuk Leipzig ile 2-2 berabere kalırken yedek kulübesinden çıkamadı. Leipzig’de yedekler arasında yer alan Türk milli Atınç Nukan maç sonrası bir yıl önce geldiği eski takımı Beşiktaş’a geri döndü.

Bundesliga’da 23 Türk Bundesliga’da 2016/2017 sezonunda 23 Türk futbolcu takımların kadrosunda. Hamburg’da antrenör yardımcılığını Erdinç Sözer yaparken, 2008 yılından beri Bundesliga’da 2011’den beri FİFA hakemi olan DFB hakemleri sözcüsü Deniz Aytekin de düdük çalıyor. Bundesliga’da Türk futbolcular: Augsburg: Halil Altıntop, Arif Ekinci Hertha Berlin: Sinan Kurt Darmstadt 98: Can Luca Aydoğan, Aytaç Sulu B. Dortmund: Emre Mor, Nuri Şahin Freiburg: Çağlar Söyüncü, Onur Bulut Hoffenheim: Kerem Demirbay, Barış Atik, İsa Doğan FC Köln: Salih Özcan Leverkusen: Ramazan Özcan, Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu, Atakan Akkaynak Mainz 05: Yunus Mallı, Suat Serdar, Levin Öztunalı Bayern Münih: Erdal Öztürk Schalke 04: Kaan Ayhan E.Frankfurt: Furkan Zorba


www.renpostasi.de

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

Gıda güvenliği için biraraya geldiler

K

OBLENZ’DE belediye düzen dairesinde gıda güvenliği bölümü çalışanları düzenlenen bir toplantıda biraraya geldi. Gıda güvenliği konusunda ilgili bakanlık olan Çevre, Enerji ve Gıda Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı toplantıda sorunlar ve öneriler ele alındı. Belediyede gıda güvenliği konusunda uz-

12

man altı personel görevli. Bu memurlar gıda, tütün ürünleri ve kozmetik ürünler olduğu kadar ev eşyaları veya oyuncaklarda uygulamada olan yasal zorunlulukların yerine getirilip getirilmediğini denetliyor. Memurlar bunun için numune aldığı gibi, satış yapan merkezlere gidip denetim de yapıyor.

KOBLENZ

Eylül 2016

Din dersi görüşmeleri askıya alındı “GÜVENİYORUM, AMA...”

Köln’de yapılan “Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi”ne binlerce Türk’ün katılmasının Almanya’da yarattığı huzursuzluk, “Türkiye’nin etkisi var” denilerek, DİTİB’e yansıtıldı. DİTİB ile din dersi görüşmeleri askıya alındı.

Koblenz’e milyonluk yardım KOBLENZ’E eyalet ve federal ödeneklerden 1,7 milyon Euro’luk bir yardım aktarılması kararlaştırıldı. Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz yapılacak milyonluk ödemenin bildirisini Koblenz Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig’e bizzat verdi. Koblenz Belediyesi bu parayla Rauentaler Moselbogen’de yeni bir havuz yapacak. KOBLENZ

R

HEİNLAND Pfalz Eyaleti ile genel olarak çok iyi ilişkilere sahip olan DİTİB Eyalet Teşkilatı, Türkiye’deki darbe kalkışmasının ardından oluşan siyasi hava nedeniyle zor durumda kaldı. Eyalet Başbakanı Malu Dreyer’in daha önce defaten “DİTİB güvenilir bir partner” dediği DİTİB ile eyalette İslam din dersi verilmesi konusundaki görüşmeler askıya alındı.

5 DERNEK VARDI Sadece DİTİB’in değil, başka dört cemaatin de arasında bulunduğu örgütler İslam din dersi verebilmek için eyalet hükümeti ile görüşmeler sürdürüyordu. Başbakan Malu Dreyer,

“Türkiye’deki yeni durum ve bunun bizim Rheinland Pfalz’daki birlikte yaşamımıza doğrudan etkisini görmek istiyoruz. Tüm bunlar bizim için çok yeni. Nasıl devam edileceğine ondan sonra karar vereceğiz” dedi.

RAPOR HAZIRLANIYOR Burada merkezi konulardan birinin, Türkiye’nin İslami derneklere siyasi etkisinin olduğunu savunan Dreyer, “Konu özellikle, Türkiye’de eğitilip buraya gönderilen imamlar. Bunun için daha önce de görevlendirilen ve İslami derneklerin statüsü konusunda ekspertiz raporu hazırlayan bilirkişilerden rapor istedik. Özellikle derneklerin devlet ile yakınlığı ve

aktüel durum konusunda bilgi istedik” dedi. Malu Dreyer, bu raporlar doğrultusunda görüşmelerin nasıl yürütüleceği konusunun karara bağlanacağını bildirdi. Eyalet ile İslami dernekler arasındaki bir işbirliği anlaşmasının karşılıklı hak ve sorumluluklara bağlı kalıp anayasal değerler zemininde bir uyum sağlamak açısından önemli oldugunu belirten Başbakan Dreyer, “Bu önemli sorulara cevap bulmadan görüşmelere devam etmeme kararını DİTİB ile birlikte verdik. Eyaletteki 150 cami derneğinin 45’ini bünyesinde barındıran DİTİB şimdiye kadar eyalet hükümetinin güvenilir bir partneriydi“ dedi.

EYALETTE yaşayan Türklere büyük güven duyduğunu belirten Malu Dreyer, “Ancak Türkiye’deki iç siyasi çatışmaların Rheinland Pfalz’da yürütülmesine müsaade etmeyiz” dedi. Malu Dreyer, okullarda verilen İslam din dersinin eyalet bünyesinde görevli öğretmenler tarafından Almanca ve devletin gözetimi altında verildiğine dikkat çekti. SPD Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Daniel Stich, eyalet hükümetinin görüşmelerin askıya alınması kararının doğru olduğunu savundu. Stich, “Türkiye’de değişen siyasi durum maalesef bunu gerektiriyor” dedi. MAİNZ

t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t www.oz-kayseri.de t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

.XUEDQ %D\UDPòQò]ò HQ L\L GLOHNOHULPL]OH NXWODUò]


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.