Ren Postasi Oktober 2016

Page 1

www.renpostasi.de

info@renpostasi.de Altın Şifre yi bilenler arasında

SEN DE ÇÖZ, SEN DE KAZAN

10

“MARKA İstanbul’dan ve GOLD

en geç 28 Doğru cevabınızı mail yoluyla telefon yakalayın. (Size ulaşabileceğimiz çekilişe katılıp kazanma fırsatını unutmayınız) numarası ve adresinizi yazmayı

E-Mail: bulmaca@renpostasi.de adresten kimliğini beyan ödüllerini verilecek Önemli Uyarı: Kazanan kişiler Ödüller kesinlikle paraya çevrilemez. ederek bizzat teslim alacaktır.

altın

BAZAR ANDERNACH’tan birer çeyrek

Ren POSTASI BULMACA

İhsan Bozdemir Bahnhofstr. 6

Nisan 2016

■ RAKAM YERLEŞTİRME

ANDERNACH

Hindistan başkenti Lityum (Simgesi)

Dağtavuğu

Olta ipi

Azot (Simgesi)

Sinirlilik

İlerlemeden yana olan

Boru sesi Aşağıda sıralı

Afrika’da bir ülke Periyodik

Tarihsel bir döneme ait

▼ 3 basamaklı

Bir nota Baba (Eski dil)

▼ ▼

MİNİMUM MONOPOL MUHASEBE SANTRAL SİLSİLE

içindeki davranışlarda izlenecek Müyol, teşrifat 47-50 İtina 51-54 savi 55-59 Fikirler 60-64 “... Serbes” Pa1-4 Genellikle tahıl (“Deliduman” ve “Hikayem nılan bir ölçek 5-9 Kaynatılmış yazarı) “... ramparça” adlı kitapların buğday, bulgur, mısır vb. 10-14 ölen bir Üc- 65-69 Alfabe 70-74 Birine, İrem” (Müzik sanatçısı) 15-18 mal mülk, para Vücut yakınından kalan retle çalışan kimse 19-21 ipi 81veya servet, kalıt 75-80 Olta parçası, organ 22-25 Yunan mitolodalgalar yarRad- 86 Elektromanyetik jisinde zafer tanrıçası 26-27 görüntü iletBa- dımıyla işaret, ses ve yum elementinin simgesi 28-32 genel adı 36-40 meye yarayan cihazların şat, dominant 33-35 Alt, aşağı Bir ilimiz olan 87-90 Bir hayvan 91-94 Dönümün dörtte biri kadar 95-100 İngiltere yasama meclisi. alan ölçüsü birimi 41-46 Toplum

Dıştan içe ölçmede kulla-

▼9

Donuk Hıristiyanların ibadet ettiği yer

Çalma, hırsızlık

Ten

İlhan Bozdemir Bahnhofstr. 6

ANDERNACH

02632 - 948214

Panama’nın plaka işareti

9

Ekim 2016

11

İlgi eki Eski Mısır’da bir tanrı

▼ 8

Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket

Rütbesiz asker

5

Kısa çizgi

Yapma, etme

Yumuşak, yuvarlak ve irice

Karışık renkli, alaca

İnsan Kaynakları (Kısaltması)

Sermaye, kapital Erken

Oyunda berabere kalma

Teniste servis atışı türü

Ansızın

▼10

Dikizci, gözcü

İridyum (Simgesi)

▼ Tekil 3.kişi zamiri Hitit

Burun iltihabı Bayındırlık

Hint prenslerine verilen unvan

BULMACA kazandırıyor

2

Temel, asıl, esas İl yöneticisi

Zonguldak ilçesi

Tibet sığırı Hoşlanma, zevk İçtenlikle Kalsiyum (Simgesi)

‘Çok’ karşıtı

GİDİŞAT GÜRÜLTÜ JAPONCA JENERİK MATADOR MEZİYET

▼ ▼

Biçki modeli, Beddua patron Bartın ilçesi

Dişi deve

▼4

Mahfaza Çingene

ÇALIŞKAN ÇETREFİL ÇİLİNGİR ÇÜKÜNDÜR GALEYAN GEZEGEN

Hainlik, ihanet

Kamboçya para birimi

Tavlada ‘iki’ sayısı Sıkıntı, gam

Bir nota Cin ve

vermutla yapılan bir içki

▼ ▼

Doğal alüminyum nitrat Lütesyum (Simgesi) Yoğurt mayası

Tahıl yığını

▼ ▼ ▼

BESTECİ BİLGİLİ BLOKNOT BREZİLYA BULUŞMAK BÜSBÜTÜN

Mecazen hassas, duygulu, ince

Bir nota Limonluk

Hücum, hamle

Alamet

Resimdeki aktör Slav alfabesi

Çürük, temelsiz, kof Öğrenci

▼ ▼ ▼

Öğrenciye verilen not Kalay (Simgesi)

Kan bilimci

Madun Evre, merhale

▼ Başörtüsü

Utanma Elin iç bölümü, apaz

Sağ alt resimdeki şarkıcı

ve dikey olarak yer alan sözcükleri Harf kümesinin içinde yatay bir deyim oluşturacaktır. bulup karalayın. Kalan harfler

Meşin yuvarlak

Dağservisi

7

Senaryo yazarı

Metal

Sonuçsuz Gereksiz, önemsiz (söz)

Erzurum ilçesi

6

▼ Antalya ilçesi Adıl

Motorlu taşıt parçası Avrupa’da bir ırmak

Güçlükle, ancak Haykırma, bağırma

Kendi

ölümünü isteme hakkı Özsu

Bir tembih sözü

Doruk, zirve

Naz, cilve

Bir kıta adı Konut

Padişah, hükümdar Satürn’ün bir uydusu

▼13

▼ ▼

Kertenkele

Hastalık En erken

Deneysel

Dolaylı olarak anlatma Alkol

742

▼ ▼ ▼ ▼

1

Hasret Bir şeyin içindeki öz, lüp

Bir su krabı Çeşitli tahıl karışığı

Ermiş, veli Yönetimsel Ayrık, kural dışı

Sürme Türk Standartları Enstitüsü

Aynı, aynı biçimde Takım, küme, grup

Bir peygamber

Bir Bir taş atma toplulukta aracı çalışan bir insanların Tibet’te kent her biri

Gelinlerin başlarına takılan süs

Yansız, tarafsız

641

704

AG T B K GAMB NNA Y E L L İ E GA İ R U E A B İ L G İ OM Y EMD OH S K L O P ON L E İ Z Ş İ D A T Ş S İ L S İ R S Z E U Ş A S E I Ç Y GA Ç AA E G L A T E C L EMÜ Y Ü C N ME U T A B İ A T U R L K N T A N B MM E E Ç R M Ü İ Ü O R R İ GN İ L İ Ç E İ L Z N P A B L O KNO T T F N T E D A L Ü R Ü İ İ B Ü S NÜ T Ü B J K M J E N E R İ K LME B R

Çalma, aşırma Bir bağlaç Eklembacaklılarda dış doku maddesi

Yassı, basık

Coğrafyada, eşyükselti

Pişman Dogma, inak

Finlandiyalı Göz çukuru

5

Değiş tokuş, takas

530

569

985 basamaklı 5 basamaklı 6 basamaklı 7 4 basamaklı 2645781 123657 10352 1945 1697 238431 4196895 28093 2794 2546 370971 6538216 37041 3631 403759 3216 3123 7819465 42867 564378 5058 8 basamaklı 4879 4583 54378 637052 56173924 6520 6435 5963 65172 716250 67184529 7836 7482 75690 7352 781896 80036740 814093 9043 81239 8910 8408 97054967 935204 94215 9979 9351

Kendi kendini yöneten (alet)

Tecrübe, sınama

Alışveriş Nijerya başkenti

Ut çalan çalgıcı Bulmaya çalışmak

Besteci Çap

398

495

Egzama

Borazan kuşu Eksiklik, noksan, nakısa

Elazığ ilçesi

Resimdeki şarkıcı

Hayır Federasyon dunumunda birleşmiş

Bir tür ak ve gevrek kil Duygu

▼ Bir tür cetvel

256

313

820

▼ Tekil 3.kişi zamiri

167

2318

▼ Bakanlar Kurulu Soyluluk

1230

İncelik, zariflik Üç katlı balık ağı

2

Ödeme

3

Afrika’da bir ülke Bir nota

Türkiye’nin plaka işareti Nazlı, cilveli

Özel yer

Bol bol Yalım, yalaz, alaz Ticaret gemisi sahibi Tanrıtanımaz

▼ Gezinti yeri Yabancı

Muğla ilçesi Yapıt

▼ Ahlakla ilgili, ahlaki Doktor (Kısaltması)

İşlenmemiş (madde) Kül rengi, boz renk

Bitki Kalın biçilmiş uzun tahta

Aracısız Kesin

İstanbul’da bir semt Tuzağa konulan yem

Akdeniz anemisi Yeşile çalan toprak rengi Güvence, garanti

Gıpta Satürn’ün en büyük uydusu

Meslek Argoda hazır, tetik Yakacak Eyerin arka bölümü

Bozkır

Şua

8 Tamirat Üye

Bir nota Boya işlerinde kullanılan silindir

Gönül, yürek

‘Kendi kendine’ anlamında yabancı önek

Kars ilçesi

Ekonomide, açıklanmış

Bir göz rengi

Namaz çağrısı

Muhteva

Zaviye İyilik, lütuf, ihsan

▼ Büyükbaş hayvan Pilot kabini

4 5 9 6 2

bir şekilde verilmiş 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı sayıları, ipucu olarak verdiğimiz rakamlardan da yararlanarak yerleştirin. Tam çözüme ulaştığınızda listede hiç rakam artmayacaktır.

Edebiyatta, mizah

Bir sayı Bir ilimiz

11

Resimdeki şarkıcı

Kaçak Resimdeki aktris

▼ 12

Değme,

dokunma Evliliğin ilk günleri

Tarihte, tahttan indirme Bir nota

Galyum (Simgesi)

Hatıra

Azarlama, başa kakma

▼ Mesaj

Güç simgesi olarak taşınan değnek

Mecazen büyüklenen, gururlanan Demiryolu

Güç, takat, derman Tekrar, gene

İzmir ilçesi Tan zamanı, fecir

Başkalaşma Başvurulması gereken kaynak

02632 - 948214

Finest art of Jewelry www.marka-istanbul.de

■ ALTIN BULMACA

yapılacak çekilişle, okurlarımıza

ALTIN, - MARKA İSTANBUL’dan 1 ÇEYREK 1 ÇEYREK ALTIN - GOLD BAZAR ANDERNACH’TA Nisan 2016’ya kadar iletin,

ŞİFREYİ bilenler kazanıyor

ALTIN BULMACAYI çözüp, ALTIN

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

▼ 51-48 sına sevilen şey ya da kimse ve Edirne’nin bir ilçesi 47-43 “Ben Mo...” (Tahsin Yücel yapıtı) 42-38 çir100-98 Mesafe, el- nopol 37-32 Sanat ve edebiyatta decazen) Aşırı olmayan, uygun, kin ve bayağının da estetik bir verişli 92-90 Kimononun üzerine gerektiğini İtici ğer olarak yer alması etme bağlanan Japon kemeri 89-84 savunan akım 31-29 Yapma, 22-17 karşıtı 83-78 Yumurta ve irmikle 28-23 Hareket halinde olan yapılan, piştikten sonra üzerine Kol, pazı 1177-72 Kuramsal, teorik 16-12 şerbet dökülen bir tür tatlı ve verecekleri daya- 6 “... etmek” (Alacak 1 Komisyoncu 71-67 Köyde iş h ik

İçten dışa uzaklık 97-93 (Me-

GAZETENİZ Ren Postası’nın her sayısında yayınladığı ödüllü bulmaca büyük ilgi görüyor. İlk sayısından itibaren okurlarına Çeyrek Altın hediye eden Ren Postası, kazandırmaya devam ediyor. Ödüllü bulmacayı çözüp cevabı gazetemize ulaştıran talihli okurlarımız ödüllerden birini kazanma şansına sahip. ALTIN BULMACA 10. SAYFADA

1

İşte kazanan talihliler ÇEYREK ALTIN: Mehmet DEMİR ÇEYREK ALTIN: Kadir KARAOĞLAN

Köln | Koblenz | Bonn | Bad Godesberg | Mainz-Wiesbaden | Andernach | Bendorf | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Sinzig | Bad Breisig | Remagen | Westerwald | Mayen | Neuwied | Ludwigshafen-Mannheim | Bad Kreuznach | Bingen

Tuğçe Albayrak’ın kitabı piyasada Sayı: 31 | Yıl: 3 | Ücretsizdir | 7 Ekim - 3 Kasım

fb.com/renpostasi

@renpostasi

issuu.com/renpostasi

 DİTİB MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAMİSİ TEMELİ ATILDI

Görkemli temel atma

ALMANYA’DA uğradığı saldırı sonucunda komaya giren ve iki hafta hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdikten sonra yaşamını yitiren Tuğçe Albayrak’ın kitabı yazıldı. 23 yaşında ölen Tuğçe Albayrak hakkındaki ilk haberi yazan gazeteci İsmail Erel tarafından kaleme alınan kitapta anne Sultan Albayrak, hastanede geçen dramatik günleri ve Tuğçe’nin hayatını ilk ağızdan anlatıyor. Kitap yazma fikrinin Tuğçe Albayrak öldükten kısa süre sonra oluştuğunu bildiren İsmail Erel, “Bu üzücü olayın ardından Tuğçe’nin nasıl bir insan olduğu hep merak edildi. En çok da hastanede kapalı kapılar ardında yaşanan olaylar. Bu kitap annenin ağzından tüm bilinmeyenleri anlatıyor” dedi. Kitap, Almanya’da 6 binden fazla satış noktasından sipariş edilebileceği gibi, Amazon gibi dünyaca ünlü kitap satış siteleri üzerinden de temin edilebilecek.

Germersheim’da temeli atılan DİTİB Mareşal Fevzi Çakmak Camisi’ne ilk harcı Mainz Başkonsolosu Arif Eser Torun attı. Temel atma törenine 600 kişi katıldı.

fotoğraflar: dİTİB Germersheim

32 genç meslek eğitimine başladı KOBLENZ Belediyesi, 32 gence işbaşı yaptırdı. Meslek eğitimini belediye bünyesinde yapacak olan gençler Belediye Başkanı MarieTheres Hammes-Rosenstein ile biraraya geldi. Yeni öğrenciler, halen 24 ayrı meslek dalında eğitim gören gençlerin arasına katıldı. Belediye bünyesinde meslek eğitimi gören gençlerin sayısının 70 olduğu açıklandı.

GERMERSHEİM’DE açılacak DİTİB Mareşal Fevzi Çakmak Camisi’nin temel atma töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Törene Mainz Başkonsolosu Arif Eser Torun, Konsolos Sedat Turan, Mainz Din Hizmetleri Ataşesi Hüseyin Sağ, DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa, DİTİB Rheinland Pfalz Teşkilatı Başkanı Yılmaz Yıldız ve Germersheim DİTİB Cami Derneği Başkanı Hayrettin Güneş başta olmak üzere 600 kişi katıldı.

GERMERSHEİM İmar Dairesi Başkanı Norbert König ise cami inşaatını durdurmak için İdare Mahkemesi nezdinde başvuruda bulundu. Eyalet genelinde yaklaşık 150 cami derneği bulunuyor. Bunların yarısı çoğu DİTİB’e bağlı bulunan Türk camileri. Rheinland Pfalz Eyaleti, darbe girişiminden sonra yaşanan gelişmeleri öne sürerek, DİTİB ile olan işbirliğini askıya almıştı.

GERMERSHEİM

Bürgerpreis 2016 sahibini buldu KOBLENZ’DE uyum alanında yapılan çalışmalara verilen Bürgerpreis 2016 ödülü, sahibini buldu. “Almanya 2016-Uyumu birlikte yaşamak” konulu ödüle Goethe Realschule Plus’ta uyguladığı “İkinci dil Almanca” projesiyle “Freundesund Förderkreis der Goethe-Schule e.V.” derneği layık görüldü. Okulun çok sayıda gözmen öğrenciye sahip olduğu ve bu oranın yükselmesi nedeniyle yeni öğrencilere hızlı şekilde Almanca öğretmeyi hedefleyen proje, 1000 Euro’luk ödülün de sahibi oldu. KOBLENZ

Bendorf’ta ŞÖLEN Bendorf Türk Veliler dernegi, ArC-en-Ciel Mainz Spor derneği, rheinland-Pfalz engelliler Kurumu ve Bendorf emniyet teskilatinin katkılarıyla ortaklaşa çocuklar için düzenledikleri sıradışı bir futbol turnuvası gerçekleşti. SPor’dA

Radikalleşmeyi önleme konsepti RHEİNLAND Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz ve Uyum Bakanı Anne Spiegel, gençlerin radikal akımlara kapılmaması için yeni bir konsept sundu. Konsept kapsamında gençlere olduğu kadar ailelere ve arkadaşlarına da bilgiler veriliyor, yardımlar sunuluyor. Radikalleşmenin sebeplerinin çok yönlü olduğunu kaydeden Spiegel, “Bu süreç çok yönlü. Genelde süreç kendiliğinden gelişiyor ve gizli kalıyor. Buradan çıkmak çok zor olduğu gibi, aileler için de çok ağır bir yük teşkil ediyor” dedi. Eyalette fanatik sayılabilecek 550 kişinin olduğunu belirten İçişleri Bakanı Roger Lewentz, “İçlerinden 40 kişi de şiddete yatkın olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.


www.renpostasi.de

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

2 Ekim 2016

İŞTE BİZİM HİKAYEMİZ

Email: hikaye@renpostasi.de

REN POsTAsI her sayısında göçün canlı tanıklarını tanıtıyor. Almanya’ya gelen ilk kuşağın hikayesini okurken kimi zaman gülecek, kimi zaman hüzünleneceğiz. Dileyenler ise, “Benim babamın da hikayesi güzel” diyecek ve bu hikaye, göç sayfasında yayınlanacak.

GÖÇÜN TANIKLARI

Bakandan

Anne SPİEGEL

(Rheinland Pfalz’ın yeni Aile, Kadın, Gençlik, Uyum ve Tüketiciyi Koruma Bakanı)

Vatandaşlık Yasası’nda reform UlUslARARAsI kıyaslamada Almanya’daki vatandaşlığa geçiş rakamları hala çok düşük. Geçtiğimiz yıl Alman vatandaşlığına geçiş oranları Almanya genelinde yüzde 1,2 geriledi. Bunun nedenlerinden biri de, Alman vatandaşı olabilmek için şimdiye kadar sahip olunan köken vatandaşlığından çıkma mecburiyeti. Halbuki burada bir adaletsizlik var. Çünkü hiç de küçümsenmeyecek sayıda olan istisnai durumlar sayesinde birçok insan köken vatandaşlığını muhafaza edebiliyor. Örneğin bu neredeyse tüm AB vatandaşları için geçerli. Mesela, Türkiye’de gibi, düzenlenmiş bir yasayla vatandaşlıktan çıkarılmanın öngörüldüğü ülkelerin vatandaşları bu noktada dezavantajlı oluyor. Bu nedenle vatandaşlık yasasının ülkemizde genel olarak çifte vatandaşlığın önünü açacak şekilde reforme edilmesi gerektiğini savunuyorum. Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) maalesef bu konuya karşı çıkıyor. Ancak bizim böyle bir reforma ihtiyacımız var. Çünkü vatandaşlık, uyum için çok önemli bir sinyal ve sadece bu vatandaşlık, insanlara Almanya’da tam anlamıyla eşit bir yaşam hakkı sunabiliyor. Rheinland Pfalz Eyaleti’nde ise vatandaşlığa geçiş oranları yükseldi. 2014 yılında 5 bin 566 kişi Alman vatandaşlığına geçerken, 2015 yılında bu sayı 5 bin 756 olarak gerçekleşti. Bu da yüzde 3,4’lük bir artış anlamına geliyor. Bu da son sekiz yılın en yüksek oranı ve çok sevindirici bir gelişme. Vatandaşlığa geçiş oranlarının son yıllarda sürekli yükselmesi bana göre eyaletimizdeki olumlu havaya bağlı. Rheinland Pfalz’da hukuki esneklikler hep lehte kullanılıyor. Örneğin birkaç aydır eyaletimizde uygulanmakta olan kanaate dayalı vatandaşlık. Aynı zamanda 60 yaş üzerinde olan herkese belli şartları yerine getirmesi durumunda çifte vatandaşlık veriyoruz: 20 yıldır Almanya’da yaşayıp en az 10 yıl sigortalı bir işte çalışan, süresiz oturma izni olup da Almanca konuşabilenler çifte vatandaş olabiliyor. Uyguladığımız kanaate dayalı vatandaşlık hakkı büyük ilgi gördü. Aynı zamanda “Vatandaşlığa Evet” kampanyamız da eyaletimizde vatandaşlık konusunda ılımlı bir hava esmesini sağladığı gibi, insanları çeşitli yollardan, örneğin www.einbuergerung.rlp.de gibi, vatandaşlığa geçişin avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi veriyor. Yabancı bir ülkenin vatandaşlığına sahip daha fazla Rheinland Pfalzlı’nın eyaletimizdeki vatandaşlığa geçiş imkanlarından faydalanmasına ve vatandaşlığa geçiş oranlarının bu yıl da yine yükselmesine sevinirim.

TTIP ve CETA karşıtı gösteri Almanya’nın 7 büyük kentinde 200 bini aşkın kişi kitlesel gösterilerle TTIP ve CETA anlaşmalarının imzalanmamasını istediler

A

VRUPA Birliği (AB) ile ABD arasında imzalanması amaçlanan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) Anlaşması ile AB ile Kanada arasında imzalanması hedeflenen Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA), Almanya genelinde protesto edildi. Almanya’da başta başkent Berlin olmak üzere Frankfurt, Hamburg, Köln ve Münih’te 200 bini aşkın kişi TTIP ve CETA anlaşmalarının imzalanmamasını istedi. Almanya Sendikalar Birliği’nin (DGB) çağrısıyla Frankfurt’ta Opera Meydanı’nda gerçekleştirilen gösteriye 50 bin civarında işçi ve emekçi katıldı. Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann’ın da arasında olduğu konuşmacılar TTIP ve CETA’nın getireceği sonuçları eleştirerek, anlaşmanın derhal durdurulması ve iptal edilme-

ELEMAN ARANIYOR

G

ELEMAN ARANIYOR Koblenz ve çevresinin ilk ve tek Türk yaşlı bakım servisi olarak ekibimizi giderek genişletiyoruz. Bu bağlamda hemen işe başlatmak üzere yeni bir

DİPLOMALI HEMŞİRE

HEMŞİRE YARDIMCISI

HASTA BAKICI

HASTA BAKICI YARDIMCISI

Üç yıllık meslek eğitimini tamamlayan ve ehliyet sahibi ilgililerin za@za-pflegedienst.eu adresine email göndermeleri veya 0171-2990488 numaralı telefonu arayarak bizzat müracaat etmeleri yeterli.

Bir yıllık meslek eğitimini tamamlayan ve ehliyet sahibi ilgililerin za@za-pflegedienst.eu adresine email göndermeleri veya 0171-2990488 numaralı telefonu arayarak bizzat müracaat etmeleri yeterli.

arıyoruz.

EÇTİĞİMİZ haftalarda 9 yaşına giren Yasin, doğum günü mutluluğunu Ren Postası ile paylaştı. Doğum gününü ailesi ve en yakın arkadaşlarıyla kutlayan Yasin, geçtiği fotoğraflarla haberinin yapılmasını rica etti. Biz de Ren Postası olarak Yasin’in bu isteğini kırmıyor ve haberini yayınlıyoruz. Doğum gününde gelen hediyelere sevinen Yasin, güzel ve eğlenceli saatler geçirdi, arkadaşlarıyla toplu resim çektirdi. Biz de Ren Postası olarak mutluluğu yüzünden okunan Yasin’e sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.

İsa DEVEÇEKEN / FRANKFURT

Koblenz ve çevresinin ilk ve tek Türk yaşlı bakım servisi olarak ekibimizi giderek genişletiyoruz. Bu bağlamda hemen işe başlatmak üzere yeni bir

ve

Yasin mutluluğunu bizimle paylaştı

sini istediler. Türkiyeli sol örgüt ve dernekler de bayrak, flama ve dövizlerle yürüyüşte yer aldılar. Müzik dinletisi sonrası atılan sloganlarla anlaşmanın yapılmamasına dikkat çekildi. TTIP ve CETA karşıtı gösteride oldukça renkli ve yaratıcı döviz, pankartlar taşınırken, üzerinde iki anlaşmayı teşhir eden yazıların bulunduğu elektrikli lokomotif ilgi odağı oldu. Ayrıca bazı çiftçilerin traktörleriyle eyleme katıldığı görüldü. Konuşmaların ve sloganlar atılmasının ardından Frankfurt şehir merkezinde yürüyen eylemcilerin tekrar Opera Meydanı’na geri dönmeleriyle gösteri sona erdi. Frankfurt polisi, göstericiler arasında yanlarında cop ve biber spreyi bulunan 19 aşırı sağcıyı gözaltına alarak bu kişileri gösteriden uzaklaştırdı.

ve

arıyoruz.


info@renpostasi.de

Bilgi Panosu

Mainz Başkonsolosluğu Adres: An der Karlsschanze 7, 55131 Mainz Telefon: 06131 982 600 Fax: 06131 835 119 E-Mail: konsulat.mainz@mfa.gov.tr İşlem yaptırmak için konsolosluğa gidecek vatandaşlar, e-pasaport başvurularında da kullanılan www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu almaları gerekiyor.

Köln Başkonsolosluğu

ÖNEMLİ TELEFONLAR Polis: İtfaiye / İlk Yardım: Açık Eczaneler: Bilinmeyen Numaralar: ADAC Yardım:

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

110 112 011500 118 33 22 22 22

Adres: Luxemburgerstr. 285, 50354 Hürth Telefon: 02233 97 41 80 Fax: 02233 75 572 E-Mail: konsulat.koeln@mfa.gov.tr İşlem yaptırmak için konsolosluğa gidecek vatandaşlar, www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu almaları gerekiyor.

Konsolosluk işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi www.konsolosluk.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.

T.C. Berlin Büyükelçiliği Adres: Runge Str. 9, 10179 Berlin | Telefon: 030 27 58 50

3 Ekim 2016

İnterkültürel Hafta coşkusu Koblenz’de İnterkültürel Hafta’nın açılışı büyük ilgi gördü. Açılışa Eyalet Uyum Bakanı Anne Spiegel de katıldı.

İ

NTERKÜLTÜREL Hafta kutlamaları büyük bir coşkuyla start aldı. Koblenz Göç ve Uyum Meclisi’nin şehir merkezinde düzenlediği etkinliğe Rheinland Pfalz Uyum Bakanı Anne Spiegel de katılırken, etkinliğin açış konuşmasını Göç ve Uyum Meclisi Başkanı Serkan Genç yaptı. Genç konuşmasında, “Amacımız uyuma katkı sağlamak ve kentimizde yasayan kültürlere kendilerini tanıtma fırsatı yaratmak. Koblenz’de yaşayan birçok halkın kendine özgü halk oyunlarıyla biraraya gelip elele eğlenmesi, etkinliğimizin en renkli ve en güzel anlarıdır” dedi. Etkinliğin açılışında hazır bulunan Rheinland Pfalz Eyaleti Aile, Kadın, Gençlik ve Uyum Bakanı Anne Spiegel, SPD Federal Milletvekilli Detlev Pilger, Eyalet Milletvekilli Dr. Anna Koebberling ve Koblenz Belediye Başkanı Marie

Neuwied’de “Taksim Maksim” rüzgarı

Theres Hammes-Rosenstein yaptıkları konuşmalarında uyumun birlikte yaşamadaki önemine dikkat çekti. Konuşmacılar Başkan Serkan Genç ve meclis üyelerini bu güzel şenlik ve uyuma katkılarından dolayı tebrik edip teşekkür etti. Uyum Bakanı Anne Spiegel, çokçeşitliliğin büyük potansiyel içeren bir fırsat olduğunu söyledi. İnterkültürel Hafta açılışında konuşan Spiegel, “İnterkültürel Hafta yerel yönetimlerin, uyum konseylerinin, sendika ve kiliselerin de katıldığı, uzun bir gele-

neği olan bir şenliktir” dedi. Koblenzli ünlü şarkıcı Django Reinhardt ise verdiği konserle izleyenleri büyüledi. Gün boyunca Belarus, Bulgaristan, Polonya ve Yunan halk dansları gibi birçok ülkenin halk oyunları beğeni topladı. Koblenz Türk İşçileri Derneği ve Rheinland Pfalz Türk Toplumu’nun kent merkezine kurdukları standlar yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Bakan Anne Spiegel’in Türk standında kadınların yaptıkları hamur işlerini meraklı gözlerle uzun bir süre izlemesi ve yapılışları üzerine bilgi alması dikkat çekti. İnterkültürel Hafta’da sunulan etkinlikler için hazırlanan tanıtım kitapçıkları ziyaretçiler arasında büyük ilgi gördü. Koblenz’de etkinlikler kasım ayına kadar sürecek ve uyum meclisinin kapanış eğlencesiyle son bulacak. Program kitapçığına www.migrationsbeirat.koblenz.de sayfasından ulaşılabilir.

Koblenz ve çevresinin ilk ve tek Türk Kasabı Etman Etmarket'ten

Duyuru Yalan yanlış iftiralarla algı oluşturmak isteyenlere lafımız; Tarafımıza yapılan iddialar ve karalamalar bizi daha da güclendirdi, birlik ve beraberliğimizi daha da arttırdı. Etman Etmarket olarak bizi bugünlere getiren değerli müşterilerimize ise şunu diyoruz:

N

EUWİED’de İnterkültürel Hafta’nın açılışında sahne alan Muhsin Omurca “Taksim Maksim” adlı müzikli oyunuyla beğeni topladı. Neuwied Türk Alman Dostluk Derneği’nin (TDF), Neuwied Volkshochschule Amalie-Raiffeisen-Salonu’nda organize ettiği etkinliği 150’e yakın kişi kahkahalarla izledi. Almanya’daki ilk Türk kökenli kabarecilerden olan Muhsin Omurca, “Taksim Maksim” adlı müzikli oyunla çoğu

Alman olan seyircilerin beğenisini kazandı. Skeçler ile üzerine Almanca metinler yazılmış şarkı ve türkülerden oluşan oyunda, klasik Türk müziğindeki taksim ile İstanbul’daki ünlü Maksim Gazinosu’na gönderme yapıldığını belirten Muhsin Omurca, “Bir gazino atmosferi içinde şarkı ve türkülerle beraber sunduğumuz oyunda eleştirici skeçleri de kattık. Seyirciler de içeceklerini yudumlayarak bir gazino ortamında gülerek oyunu izliyorlar” dedi. Türk Alman Dostluk Derneği’nin etkinliklerinin önemine dikkat çeken Neuwied Belediye Başkan Yardımcısı Michael Mang, “TDF başta Neuwied olmak üzere çevremizde çok faydalı organizasyonlara imza atarak yıllardan beri uyuma büyük katkı sağlıyor” diyerek yönetim kurulunda çalışanlara teşekkür etti. TDF Başkan Yardımcısı Ayşe Gültekin de yaptığı konuşmasında, TDF olarak enformasyon standları yanında kültürel etkinlikleri de sürdüreceklerini vurgulayarak, etkinliğe katkısı olan kişi ve sponsorlara teşekkür etti. Ufuk ELMAS

''Biz buraya sizin sayenizde geldik ve sonsuz minnettarız, güveninize layık bir şekilde hizmetinizde olmaya devam edeceğiz'' Çiftlikten sofralara günlük taze ve leziz et ürünleriyle şoksuz HELAL kesimin tek adresi


www.renpostasi.de

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

Fanus ile beğenildiler FRANKFURT’UN Türkçe tiyatro topluluğu “Tiyatro Frankfurt”, Fanus oyunu ile 215 yıllık tarihi Aschaffenburg Şehir Tiyatrosu’nda seyircilerine coşkulu anlar yaşattı. Seval Ekşi ve Nazife İlhan’ın Almancaya çevirdiği oyunun diyalogları Almanca üst yazıyla Türkçe bilmeyenlerin de gönüllerini fethetti. Oyunu izleyenler arasında yer alan Gaziantepli Vedat Diri’nin kaleme aldı-

4

ğı ve Tiyatro Frankfurt Genel Müdürü Kamil Kellecioğlu’nun sahneye koyup başrolde oynadığı “Fanus” oyununda toplumun farklı kesimlerinden insanların yaşamları ve koşullarından sıyrılma özlemleri dile getirildi. Kellecioğlu, “Bir iç hesaplaşmayı anlatan Fanus da hayat gibi. Bir özlemin, bir yaranın, bir yüzleşmenin öyküsünü sahneledik” dedi.

Ekim 2016

Doktordan

AWO Neuwied açıldı AWO Neuwied düzenlenen bir törenle açıldı. AWO Neuwied’in başına Serkan Özkan getirilirken, törende kendisini Koblenz AWO Göç ve İnterkültürel Açılım Dairesi Başkanı Selim

Dr. Hüseyin ŞENYURT  hueseyin.senyurt@gk.de

Sağlık ve sonbahar SONBAHAR gelirken sağlığınızı ihmal etmeyiniz. Yaz günlerinden sonbahara geçiş yaparken havaların soğuması ile yorulan bünyemizin dinlendirilmesi gerekir ki, önümüzdeki yağmurlu, karanlık, sisli günlerde bağışıklık sistemimiz bizi gribal enfeksiyonlardan korusun. Yani kısacası yaz enerjinizi ve sağlığınızı kaybetmemeniz için önerilerimi uygulamaya çalışınız: - Hareketli bir yaz geride kaldı. Bundan sonra beslenme özenle mevsime uyarlanmalı, bu mevsimde de mümkün oldukça taze sebze ve meyveler tüketilmelidir. - Sonbahar ve kış aylarında yaza göre dışarıda geçirilen süre azalacağı için yediğimiz besinleri hazım etmemiz zorlaşır. Bundan dolayı hafif gıdalar yemeye özen göstermeliyiz. - Kalp, damar, diyabet (şeker), solunum rahatsızlıkları olanlar önümüzdeki günlerde aile hekimlerine randevu ile müracaat edip kontrolden geçmelidir. - Risk grubunda olanlar (bağışıklık sistemi iyi olmayan veya toplu alanlarda çalışanlar) mutlaka grip aşısı yaptırmaktan kaçınmamalı. - Yazın güzel havalarda başladığınız spor alışkanlığını mutlaka devam ettiriniz. Egzersiz vücudun bağışıklık sistemini olumlu yönde etkileyecektir. Haftada 2 veya 3 defa yapacağınız yoga, pilates ve fitnes kendinizi güneş ışıklarının azaldığı bu günlerde daha iyi ve zinde hissetmenizi sağlayacaktır. - Uyku saatinizi sonbahara göre ayarlayınız. İşlerinizden verim almak, kendinizi daha zinde hissetmek için günde 7-8 saat düzenli uyumaya özen gösteriniz. - Osteoporoz yani kemik erimesi olanlar sonbahardaki güneşli günleri çok iyi değerlendirmeli ki, kemik yapımı için gerekli olan vitamin D’yi vücudumuz değerlendirsin. - Yaz günlerinde arkadaş eş dost ile dışarıda geçirdiğimiz akşamlar azalacağı için kendinizi mutsuz ve içine kapalı hissedebilirsiniz. Bunu en aza indirmek için mutlaka öğle saatlerinde açık havada yürüyüşler yapıp güneşin yapıcı enerjisinden azami faydalanmayı bilmeliyiz. Hepinize sağlıklı bol güneşli sonbahar günleri diliyorum.

Özen (sağdan ikinci) ve Funda Mercan yalnız bırakmadı. Funda Mercan, Koblenz ve Neuwied arasında bir köprü kurmak istediklerini belirtti. NEUWİED

CAMİLERDE AÇIK KAPI GÜNÜ YAPILDI

A

LMANYA’DAKİ camiler geleneksel “Açık Kapı Günü” etkinliğinde yine yüzbinlerce insanı misafir etti. Her sene farklı bir slogan altında düzenlenen etkinliğin konusu bu yıl “Göç” oldu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dış İlişkiler Müdürü Dr. Zekeriya Altuğ, Almanya’daki camilerde düzenlenen etkinliğin son 20 senedir iki Almanya’nın birleşme günü olan 3 Ekim’de geleneksel şekilde yapıldığını söyledi. Zekeriya Altuğ, göç konusunu geçen sene belirlediklerini belirtirken, Alman Haber Ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, “Bu konunun toplumu bölebileceğini fark ettik. O zamandan beri yaşanan gelişmeler de bunu doğruladı” dedi. Almanya’da 1997’den beri her yıl 3 Ekim’de düzenlenen Açık Kapı Günü’nde camiler, Müslü-

man olmayanlara İslam’ı anlatmayı hedefliyor. Açık Kapı Günü, 2007 yılından beri de Almanya’daki Müslümanlara ait örgütleri çatısı altında toplayan Müslümanlar Koordinasyon Merkezi tarafından düzenleniyor.

Fevzi KAPLAN / KOBLENZ

Koblenz DİTİB Emir Sultan Camii’nde de açık kapı günü düzenlendi.

Veliler Derneği’nden velilere mektup

R

HEİNLAND Pfalz-Saarland Öğretmenler Derneği yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle velilere bir açık mektup yazdı. Bu heyecanı ilk kez yaşayacak velilere ve tüm öğrencilere başarılan dileyen mektupta, “Biz öğretmenler de tıpkı sizler gibi her eğitim yılı başında aynı şevk ve heyecanı yaşıyoruz” denildi. Başkan Rahime Önkol adıyla yazılan mektupta özellikle mülteci sorununa dikkat çekilerek, “Bu bağlamda göçle gelen insanlar, dolayısıyla çocuklar her acıdan mağdur durumdalar. Siz sevgili velilerimizden bu konuda duyarlılık bekler, çocuklarınızla bu hassas konuları konuşarak onları bilgilendirmenizi rica ederiz” sözlerine yer verildi. KOBLENZ

Tuğçe kitabını okudular KOBLENZ ve çevresinin ilk ve tek Türk hasta bakım servisi olan ZA GmbH çalışanları, gazeteci İsmail Erel’in yazdığı “Tuğçe” kitabını okudu. Kitabı okuyan ZA GmbH çalışanları ve şirket sahibi Zeki Akcan, kitabı beğendiğini bildirdi. KOBLENZ

Emekli komutanlar darbeyi anlattı

H

ESSEN Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği konferansa katılan Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen ve Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 15 Temmuz darbe girişimini anlattı Frankfurt’ta yapılan ve yoğun ilgi gören konferansın açılış konuşmasını Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Eren Tiryaki yaptı. Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen ve Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, darbe girişimini anlatıp son yıllarda Türkiye’de yaşadıklarıyla birlikte katılımcıların çeşitli yönlerdeki kafalarını karıştıran sorularını da yanıtladılar. İsa DEVEÇEKEN

Bendorf’ta yaşlılar günü KOBLENZ yakınlarındaki Bendorf’ta düzenlenen yaşlılar gününde, Koblenz ve çevresinin ilk ve tek hasta bakım servisi olan ZA GmbH büyük ilgi gördü. Toplantıya katılan yaşlılar, hasta bakım servisi hakkında kurulan standa bilgi alırken, dağıtılan broşürler sayesinde de çalışmalar hakkında haberdar oldular.


info@renpostasi.de

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

Turhan Selçuk karikatürleri sergilendi MODERN Türk karikatürünün yaratıcılarından Turhan Selçuk’un ölümsüz eserleri 14 Ekim 2016 tarihine kadar Rüsselsheim Belediye Meclisi’nin fuayesinde sergilenecek. “İnterkültürel Hafta” etkinliği çerçevesinde Frankfurt yakınlarında bulunan ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rüsselsheim’da açılan sergiye

büyük ilgi gösteriliyor. Sergi 14 Ekim Cuma akşamı saat 19.00’da yapılacak kapanış kokteyline kadar ücretsiz olarak gezilip görülebilecek. Serginin son günü ünlü kabareci Şinasi Dikmen de, müziklerin de renk katacağı bir etkinlikte, kitaplarından mizah öyküleri okuyacak ve soruları yanıtlayacak.

5 Ekim 2016

Sağlıklı yaşama “DAVET” Almanya’da Türk Alman Sağlık Vakfı ve sağlık kasası AOK Hessen tarafından düzenlenen DAVET Projesi’nin 2. etabına start verildi

A

LMANYA’da dört yıl önce başlatılan Türk Alman Sağlık Vakfı (TASV) ve AOK Hessen tarafından Hessen Sosyal İşler ve Uyum Bakanlığı himayesinde yürütülen “DAVET” projesinin başarılı olması nedeniyle ikincisine Dietzenbach, Dreieich ve Neu-İsenburg şehirlerinde start verildi. DAVET 2 projesiyle Türk kökenli vatandaşlara yılda 2 defa ücretsiz sağlık kursları veriliyor.

AŞIRI KİLO SORUNU Dietzenbach Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Dieter Lang’ın selamlama konuşmasının ardından projeyi tanıtan toplantısında Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Yaşar Bilgin, “Türklerin yarısından fazlası aşırı kilolu. Aşırı kilo sorunu Türk kadınlarında erkeklerden daha fazla. Tedavi, sadece hastalanınca doktora gitmek anlamına

gelmemeli. Doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması birçok hastalığı önler” dedi. Broşürlerin hem Türkçe hem de Almanca hazırlandığını belirten Bilgin, “Fakat Almanya’da yaşayan herkes, Almancayı çok iyi şekilde öğrenmek mecburiyetindedir. Ancak iyi Almanca bilmeyenlerin de tedavi olmaya hakları var. Doktorla hastanın anlaşması her şeyden önemlidir” diye konuştu.

Dreyer: ZDF ve ARD birleştirilmesin RHEİNLAND Pfalz Başbakanı Malu Dreyer, Almanya’nın en büyük kamu televizyonları ARD ve ZDF’nin birleştirilmesi taleplerine karşı çıktı. Dreyer, “Demokrasinin güçlü kamu sesine ihtiyacı vardır. Bu nedenle bu iki televizyon kurumu birleştirilmemeli” dedi. Bilindiği gibi Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer ARD ve ZDF’in birleştirilmesini istemişti. Avrupa’nın en büyük televizyon kanalı olan ZDF, özellikle CSU’ya karşı eleştirel tavrıyla bilindiği için Bavyera’dan böyle bir talep geldiği tahmin ediliyor.

“BAŞARILI PROJE” Davet projenin bölgede yaşayan Türk kökenli vatandaşların sağlık anlayışlarını güçlendireceğini dile getiren Hessen Sosyal İşler ve Uyum Bakanlığı Müsteşarı Jo Dreiseitel ise, “Sağlık kurslarının sağlıklı yaşam konusunda katılımcılara ciddi katkılarda bulunacaktır” dedi.

İsa DEVEÇEKEN / DİETZENBACH

TÜRK-ALMAN hasta bakım servisi TIBBİ BAKIM – SGB V Doktor talimatı doğrultusunda tıbbi bakım: - 24 saat tıbbi yoğun bakım - Yoğun bakım hastalarına suni solunum hizmeti vermek - İğne vurmak (İnsulin, Heparin, Ağrı Tedavisi) - İlaç vurmak/ hazırlamak - Yara pansumanı ve sargısı - Hayati göstergeler (vital – tansiyon, nabız ve ateş ölçmek) - Kan şekerini ölçmek - Kompres baskı sargısı - Suni beslenme ve İnfuzyon Kateter bakımı ve takılması VUCUT BAKIMI VE EV İŞLERİNDE YARDIM – SGB XI / XII Vucut bakımı - Banyo, duş yaptırmak - Ağiz ve diş bakımı - Elbise giydirmek – çıkarmak

Izabela Potocka Muhasebe ve yön.

- Saç bakımı, tırnak bakımı - İdrar yolları rahatsızlığında yardım (bezleme ve idrar torbası değişikliği) Hareket ettirme / Mobilite - Yataktan kaldırma – yatırma - Gezdirme Beslenme - Damak tadında ve kendi kütürüne yönelik yemek hazırlamak, yemek yedirmek - Ev işlerinde yardım - Ev temizliği - Bulaşık yıkamak, alışveriş ve ütt yapmak Ayrıca - Psikolojik ve sosyal yardım - Rizikolu hamileliklerde çocuk ve annenin bakımı, ev işlerinde yardım - Meslek eğitimi ve stajerlik Sosyal işlerde ücretsiz hizmetlerimiz - Bakım ve hastalık sigortasına müracaat

Birgül Çakmak Hasta bakıcı

- Ev bulmada yardım ve Grundsicherung`a müracaat - Her türlü bakım aletlerinin temininde yardımcı olmak - Bakım parasını kendisi alan hastalarımız için, Bakım Sigortası tarafından mecbur kılınan, her 3 yada 6 ayda bir yapılması zorunlu bakım kontrollerini yapmak KİMLER BAKIM HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR - Bedensel engelliler - Yaşlılık nedeniyle veya geçirdiği kaza sonucu özel bakıma ihtiyacı olanlar - Sehayat nedeniyle bakıma ihtiyacı olan kişiyi evde bırakanlar (Verhinderungspflege) - Evlerinde tedavi görmek isteyenler - Everlinde tibbi bakım ihtiyaçlarını kendileri karşılamayanlar - Ameliyat sonrası evlerinde tedavi olmak isteyenler

Clemens Fey Hasta bakıcı

ZA GmbH Ambulante Pflege: Carl-Spaeter-Str. 76, 56070 Koblenz

Nevin Özmen İç tedarik

Hatice Gönen Hasta bakıcı

Nurcan Şirin İç tedarik

Lidia Rosnau Yönetim asistanı

Telefon: 0261 98349600, Mobil: 0171-2990488, E-Mail: za@za-pflegedienst.eu


Impressum Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

6

ZA MEDIA Geschaeftsführer: Zeki Akcan

2

WhatsApp geri adım attı AlMANYA'NıN veri koruma girişimleri sonuç verdi. Facebook 2014 yılında 16 milyar dolar karşılığında satın aldığı WhatsApp'ta kayıtlı kişisel verileri paylaşamayacak. Hamburg eyaleti veri güvenliği temsilcisi Johannes Caspar, Facebook'un WhatsApp üzerinden edindiği tüm verileri de silmek zorunda olduğunu açıkladı.Tüm bu adımların kayıt al-

tına alınacağını belirten Caspar "Söz konusu düzenleme Almanya'daki yaklaşık 35 milyon kullanıcıyı kapsıyor" şeklinde konuştu. Caspar "Hesaplarını Facebook hesabıyla birleştirip, birleştirmemenin kullanıcıların kendi tercihi olması gerektiğini", Facebook'un bunun için izin istemek zorunda olduğunu vurguladı.

Adresse: Telefon: Fax: E-Mail: Web: Bankverbindung: IBAN: BIC:

Verantwortlich für den Inhalt: Mustafa Erel

Carl-Spaeter-Str. 76, 56070 Koblenz 0261 9834 9600 0261 9834 9601 info@renpostasi.de www.renpostasi.de VR Bank Rhein-Mosel eG DE13 5766 2263 0101 4118 13 GENODED1MPO

Aralık 2013 - Ocak 2014

Türkiye için özel tarife A

iPHONE 7’NİN ÖZELLİKLERİ

PPle'ın merakla beklenen lansmanı start aldı. Yapılan lansman ile aralarında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın da olduğu yeni Apple ürünleri görücüye çıktı. İşte yeni iPhone modelleri ile ilgili bilmeniz gereken her şey... iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ortaya çıkıyor. Tim Cook, Apple Watch 2'nin ardından ilk olarak bugüne kadar kaç adet iPhone satışı yapıldığına değindi. Apple'ın 1 milyarı aşkın iPhone sattığını kaydeden Cook, iOS 10 işletim sisteminin en önemli ürünlerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ortaya çıktı. Tanıtıma önce Apple Watch ile başlandı. App-

Ekim ayının ortasında Vodafone Türkler için özel flat yapıyor. Gigakombi Türkeiflat olarak çıkacak olan tarife 20 Euro'ya Türkiye'nin her yerine ve her cep telefonuna ücretsiz konuşma imkanı sunuyor. (Turkcell, Telsim, Türk Telekom ve bütün ev telefonlarına). A Shop’a Vodofone anlaşması yapmak isteyenler email yoluyla bilgilerini iletebilirler ve Türkiye genelinde ücretsiz konuşmaya başlayabilirler. Bu tarifeye sahip olabilmek için A Shop Bad Kreuznach'a uğramanız yeterli.

Adres: A Shop Kreuzstr. 31 55543 Bad Kreuznach Telefon: 06714833139 Email: bad-kreuznach@ashop.tv İrtibat: Ahmet Ören

Gazetemizde yayınlanan köşe yazıları, yazarların kendi yorumlarıdır. Yazılardan gazetemiz sorumlu tutulamaz.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus resmen ortaya çıktı. Apple'in iki yeni cihazının özellikleri belli oldu.

Ahmet Ören

Gigakombi Türkeiflat

Facebook: fb.com/renpostasi Twitter: @renpostasi E-Gazete: issuu.com/renpostasi

Siyah iNCi çıktı

D

Ekim ayına çok özel

Mustafa Kemal Erel Tel: 0151 156 06 908 email: m.erel@renpostasi.de

Ren Postası TEKNOLOJİ

Ekim 2016

ÜnYACA ünlü telekomünikasyon şirketi Vodafone Türk müşterileri için özel bir flat tarife piyasaya sürdü. ekim ayının ortasından itibaren yeni tarife yürürlüğe girecek. “Gigakombi Türkeiflat” adı altında hizmete sunulacak olan tarife 20 euro’ya sahip olunabilecek. 20 euro’ya Türkiye’nin her yerine ve her cep telefonuna ücretsiz konuşma imkanı sunuluyor. Yani bu tarifeye sahip olanlar Turkcell, Telsim, Türk Telekom ve bütün ev telefonlarına ücretsiz olarak telefon edebilecekler. Bu tarifeye sahip olabilmek için A Shop Bad Kreuznach’a uğramanız yeterli. Dileyenler 0671-4833139 numaralı telefondan veya bad-kreuznach@ashop.tv email adresinden Ahmet Ören’e ulaşabilir ve bilgi alabilir. BAD KREUZNACH

Anzeigen (İlan)

▶ 4 çekirdekli 64-bit A10 Fusion çipi ilk iPhone’un işlemcisinden 120 kat daha hızlı. Çekirdeklerden ikisi yüksek verimlilik için çalışacak. Böylece yüksek işlemci gerektirmeyen işlemler bu iki çekirdek tarafından yapılacak böylece pil ömrü daha verimli kullanılacak. ▶ iPhopne 7 dahili hafıza olarak 32, 128 ve 256 GB seçeneklerini sunuyor. iPhone 7’nin belleği ise 2 GB. ▶ iPhone 7 şimdiye kadar ki en uzun pil ömrünü sunacak. iPhone 6s Plus’a göre ortalama 1 saat daha fazla pil ömrüden faydalanılabilecek. ▶A10’un grafik performansı orjinal iPhone’dan 240 kat daha güçlü. iphone 7 versiyonlari ▶ İki arka kamera ▶ iPhone Home tuşu yeniden tasarlandı. iPhone 7 yeni home tuşu baskıyı duyarlı ve kullanıcıya geri bildirimde bulanabiliyor. ▶ Su ve toza karşı dayanıklılık! ▶Yeni bir kamera sistemi. Optik stabilize ile titreşim engelleme, %50 daha çok ışık alan lens, %60 daha hızlı ve %30 daha verimli sensör dört renkli flash ve resim kalitesini 25 mili saniyede otomatik olarak yükselten akıllı görsel işleme yazılımı. ▶ Ön tarafta 7 MP HD camera, otomatik

le'ın patronu Tim Cook Apple Watch'un dünyanın en çok satan ikinci akıllı saat markası olduğunu söylerken, Pokemon Go'nun da Apple Watch'lara geleceği müjdesini verdi. 50 metreye kadar su geçirmez özellikte olan yenilenen Apple Watch'lar Apple Watch 2 ismini aldı. Tasarım olarak Apple Watch'un ilk sürümüne benzeyen yeni saatlerin en dikkat çeken uygulaması da az önce bahsettiğimiz Pokemon Go oyunu olacak gibi görünüyor. Apple, nike ile özel bir anlaşma yapmayı da ihmal etmeyerek Apple Watch nike Plus (veya Apple Watch nike+)isminde özel bir model ortaya çıkardı. Apple Watch nike Plus doğrudan atletleri hedefliyor. titreşim düzeltme ▶ 12 MP arka kamera, 6 elementli lens. iphone 7 çift kamera ▶ iPhone Plus’da 2 12 MP kamera. Bu kemeralardan biri geniş açı diğer telefoto. İki kamera sayesinde zoom yapıldığından telefoto lens ile fotoğraf çekilebilecek. Böylece yazılım ile yapılan yakınlaştırmaya göre çok daha yüksek kalite de fotoğraflar çekilebilecek. İki kameranın diğer bir avantajıda fotoğraf çekiminde derinlik etkisinin daha iyi bir şekilde yaratılması. ▶ Retina HD ekran %25 daha parlaklık sunacak. ▶ iPhone 7 biri üstte diğer altta iki hoperlöre sahip. ▶ Apple’ın yeni kulaklıkları ligthning soketi ile bağlanacak. Analog kulaklıklar ise bir adaptör ile telefona bağlanabilecek. Yeni kulaklıklar ve analog-lightning soketi dönüştürücüsü de iPhone 7 ile beraber kutudan çıkacak. ▶ iPhone 7 tanıtımı ile beraber Apple yeni kablosuz kulaklıkları tanıttı. Airpod adı verilen kulaklıkları 24 saat kullanılabiliyor. Şarj aleti aynı zamanda kulakları taşımak için de kullanılabiliyor.

Kutsal topraklar mobil rehberle gezilebilecek

S

uudi Arabistan'ın Um Kura Üniversitesi bünyesinde bilişim alanında çalışmaların yapıldığı Mekke Vadisi Halkla İlişkiler Müdürü Macid Abdullah Yahya, yaptığı açıklamada, mobil uygulama "AlMaqsad" hakkında bilgi verdi. Programın üç boyutlu olarak kullanılabileceğini belirten Yahya, “Mekke Vadisi tarafından geliştirilen uygulamayla Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye sistemler yerleştirildi. Yazılım ve donanımdan oluşan bu sistemin hedefi, internet bağlantısına gerek kalmadan ziyaretçilerin konumunu belirleyip gitmek

istedikleri yere yönlendirmek" dedi. Yahya, şu anda İngilizce ve Arapça hizmet veren programa yakında Türkçe dil desteğinin de ekleneceği bilgisini verdi. Mekke Vadisi'nde AlMaqsad'ın yanı sıra birçok uygulama ve ürünün geliştirildiğini aktaran Yahya, "Kutsal Mekke kentinde yapılan bu başarılı çalışmalar bütün Müslümanlar gibi bizlere de gurur veriyor" diye konuştu. Um Kura Üniversitesi bünyesinde kurulan Mekke Vadisi, bilişim alanında Ar-Ge çalışmaları yürüten birçok firmaya ev sahipliği yapıyor.


www.renpostasi.de

info@renpostasi.de

fb.com/renpostasi

@renpostasi

issuu.com/renpostasi

Sayı: 31 | Yıl: 3 | Ücretsizdir | 7 Ekim - 3 Kasım 2016

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

Commerzbank 9 bin 600 çalışanının işine son veriyor

EYALETLER MECLİSİ’NE TEKLİF SUNULDU

GÖÇ YASASI’NDA YeNİ ATAK Rheinland Pfalz Uyum Bakanı Anne Spiegel, Almanya’nın bir göç ülkesi olduğunu belirterek, “Göç yasasına ihtiyacımız var” dedi RHEİNLAND Pfalz Eyaleti, bir göç yasası hazırlanması için harekete geçti. Eyalet hükümeti, Aşağı Saksonya, Thüringen ve Schleswig Holstein ile birlikte Eyaletler Meclisi’ne sunduğu tasarıda Alman hükümetini yeni bir göç yasası hazırlamaya çağırdı. Almanya’nın bir göç ülkesi olduğunu, ancak modern bir göç yasasına sahip olmadığını belirten Eyalet Uyum Bakanı Anne Spiegel, “bir göç yasasına acil ihtiyaç duyulmaktadır. Göç yasası aynı zamanda ülkenin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman açığı konusunda da ufkumuzu açacak-

tır” dedi. Spiegel, “Göçe ihtiyacımız var ve bunu hepimizin çıkarı için yönlendirmemiz gerekir. bu nedenle de bir göç yasası gerekir” diye konuştu. Yasanın nasıl olması gerektiği hususunda da fikirlerini açıklayan Bakan Spiegel, “Açık bulunan meslekleri belirlemeli, ödenen maaşları aktüel seviyede güvence altına almalı ve dil öğrenimi konusunda da destek vermeli. Aynı zamanda aile birleşimini de düzenleyeceği gibi, yüksek kalifikasyonlara sahip mültecileri iş piyasasına kazandırabilmeli” dedi. KOBLENZ

ALmANYA'NıN en büyük ikinci bankası durumundaki Commerzbank, 9 bin 600 çalışanının işine son vereceğini açıkladı. bankadan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına kadar 45 bin dolayında çalışanı bulunan banka, her beş kişiden birini yeniden yapılanma ve tasarruf önlemleri kapsamında işten çıkartacak. Açıklamaya göre, 1.1 milyar euro'ya mal olması beklenen yeniden yapılanmanın tamamlanmasıyla 2 bin 300 kişiye yeni iş imkanı sağlanacak. böylece bankanın çalışan sayısı net olarak 7 bin 300 kişi azalmış olacak. banka tarafından 2016 yılı için hisse senedi kar payı ödemesi de yapılmayacak. Commerzbank'ta Alman devletinin yüzde 15 payı bulunuyor.

Şiddete karşı broşür EYALET Kadın ve Uyum Bakanlığı, şiddete karşı dört ayrı dilde bir broşür hazırladı. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça hazırlanan “Yakın sosyal ilişkilerde şiddete maruz kalan kadınlara yönelik yardım” isimli broşür şiddet mağduru kadınların müracaat edebilecekleri yerleri bildiriyor. Toplam 8 bin adet basılan broşürü bakanlığın https://mffjiv.rlp.de/de/service/publikationen/ adresinden indirmek mümkün.

Fenerbahçeliler’den Dr. Şenyurt’a ziyaret K obLeNz Fenerbahçeliler Derneği Yönetimi, Kemperhof Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Şenyurt’u makamında ziyaret etti. Başkan Fevzi Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri bahri Aras ve Kenan erdem’in katılımıyla gerçekleşen ziyareti değerlendiren Dr. Şenyurt, “Gençlik yıllarında Galatasaray’a gönül vermiştim. benim için önemli olan ülkesini ön planda tutan, halkın yanında, emperyalizmin karşısında olan takımdır. bu da şu anda Fenerbahçe ile mümkün. Yoksa ben fanatik bir taraftar değil, makul bir taraftarım” dedi. “Hayat futbol değil” diyen Şenyurt, “Önemli olan taraftarın güncel olayları doğru yo-

rumlayıp ülkesi için, vatanın bekası için taraf olması” yorumunu yaptı. Dr. Şenyurt, 21 Ekim’de Fenerbahçeliler Derneği’nin etkinliğinde konuşacak. Cuma günü Koblenz Fener-

bahçeliler Derneği, Mayenerstr. 6, 56070 Koblenz-Lützel(Bahnhof) adresinde saat 19.07’de başlayacak etkinlikte Dr. Şenyurt bel ve ekrem ağrıları üzearine bir sunum yapacak.

KOBLENZ

Fenerbahçeliler’den genel kurul toplantısı ALMANYA Fenerbahçeli Dernekler Birliği, olağanüstü toplantısını Köln, Hamburg, Koblenz, Reutlingen, Stuttgart, Augsburg, Berlin, Bremen, Frankfurt, Augsburg, Landshut derneklerinin katılımıyla Köln’de gerçekleştirdi. Birliğin kurucu Başkanı Yakup Işıklar başkanlığında toplantıyı Yusuf Keskin, Mustafa Çömlek, Fevzi Kaplan ve Derya Turan yönettiler.

Toplantının amaçlarını anlatan Yakup Işıklar, “Almanya’nın bir çok şehrinde Fenerbahçe sevgisi ve aşkıyla kurulmuş bulunan Fenerbahçe dernekleri olarak sık sık biraraya gelip, yurt dışındaki potansiyel Fenerbahçe gücünü maddi ve manevi güç olarak Fenerbahçemize kazandırmak istiyoruz” dedi.

Dernekler Fenerbahçe alt yapısına genç yetenekleri kazandırmak, 1 milyon üye kampanyasına destek vermek gibi çalışmalara katılma kararı aldı.

KÖLN

Camiler kapılarını ziyaretçilere açtı 1986 yılından bu yana her yıl 3 Ekim tarihinde “Açık Cami Günü” kutlamakta olup, DİTİB ve bağlı derneklerimizle beraber Almanya’daki bütün dini sivil toplum örgütleri ve camileri, kapılarını yerli ve yabancı ziyaretçilere açtı. Başta Köln DİTİB Genel Merkez ve başkent Berlin olmak üzere Almanya genelindeki etkinliklere her yıl olduğu gibi bu yıl da da Alman ziyaretçiler ve diğer ülke vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl seçilen “Hicret – Güçlük, Sıkıntı ve Şans Olarak Göç” sloganı çerçevesinde gerçekleştirilen Açık Cami Günü için hazırlanan broşürler ziyaretçilere dağıtıldı. Zi-

yaretçilere İslam dini hakkında bilgiler verildi. Köln’de gerçekleştirilen programda DİTİB Çarşısında kurulan stantlarda İslam hakkında bilgiler verildi, DİTİB tarafından yapılan çalışmalar anlatıldı. Standlarda etkinliklerin yanı sıra mültecilere yardım kampanyası, ayrımcılık-ırkçılık ve gençlerin aşırılığa gitmemesi için önleyici çalışmalar, koruyucu aile konuları gibi çeşitli projeler de tanıtıldı. İslam’da hicret ve DİTİB mülteci yardımı sunumları yapıldı. DİTİB Tasavvuf Musikisi Topluluğu tarafından icra edilen konser ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.


www.renpostasi.de

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

Volkswagen'in elektrikli konsepti I.D Volkswagen’in elektrikli konsept otomobili I.D, tek bir şarj ile 600 kilometreye varan bir menzile sahip. Sıfır emisyonlu I.D’nin elektrikli motoru 170 PS’lik güç üretiyor. Kompakt segmentte markanın elektrikli otomobil tasarım dilini de belirleyen I.D, iç tasarımda yeni açık alan Konsepti (open Space Concept) felsefesini de taşıyan ilk Volkswagen oldu. I.D’nin en öne çıkan özelliklerinden biri de bir tuşla “I.D Pilot” adı verilen otonom sürüşe geçebilmesi. Sürücü bunu, direksiyon üzerinde bulunan VW logosuna dokunarak gerçekleştiriyor.

8 Ekim 2016

Mercedes-Benz’in elektrikli dünyası Generation EQ

KOÇ (21 Mart-20 Nisan) Yaşadığınız her zorluk karşısında takındığınız tavır sizi gerçekten tüm belalardan kurtarıyor. Sakın bu düşüncelerinizden vazgeçmeyin, doğruluk keskin bir kılıç gibidir.

BOĞA (21 Nisan-21 Mayıs) İş arkadaşlarınız ile yaşadığınız tüm sorunlar ve sıkıntılar yakında daha da çok artabilir. Bu dönemi zor da olsa atlatacaksınız. Para ile ilgili konularda sıkıntılar olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs-21 Haziran) Haftalar öncesinden verdiğiniz kararları yeniden gözden geçirmeniz ve bu konuda yeniden planlar yapmanız gerekebilir. Para ile ilgili konuları biraz daha önemseyin.

YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz) Tüm sorunlarınızı artık geride bırakıp yeni bir döneme giriyorsunuz. Bu dönemde yaşayacağınız olaylar karşısında biraz daha sabırla durmanız sizin yararınıza olacaktır.

ASLAN (23 Temmuz-23 Ağustos) Parasal anlamda büyük çıkışların olacağı bir döneme giriyorsunuz. Bu dönemdi özellikle bankalarla ilgili evrakları daha dikkatli okumanız ve takip etmeniz gerekebilir.

BAŞAK (24 Ağustos-23 Eylül) Çocuklarla ilgili alacağınız güzel haberler keyfinizi yerine getirecek. Bu dönemi rahat ve huzurlu geçirmeniz sizin elinizde. Parasal anlamda şanslı bir dönemdesiniz.

TERAZİ (24 Eylül-23 Ekim) Nişan ve evlilikle ilgili konuların gündeme geleceği bu gürlerde kendinize karşı biraz daha dürüst olun. Sizin için aşk mı yoksa parı mı önemli buna karar verin.

AKREP (24 Ekim-22 Kasım) İş ile ilgili yaşadığınız sorunlar konusunda hiç unmadığınız kişilerin ortaya çıkması canınızı gerçekten çok sıkacak. Tüm bunlar kısa zaman içinde çözülecek.

YAY (23 Kasım-22 Aralık) Yeni bir sürece giriyorsunuz. Bu dönem sizin için gerçekten önemli sürprizleri de beraberinde getiriyor. Alacağınız haberler sayesinde yeni kararlar alacaksınız.

Mercedes-Benz, EQ ile yeni bir elektrikli otomobil markası hayata geçiriyor. Elektrikli otomobillerin geleceğine bakış açısını gözler önüne seren EQ ‘Electric Intelligence’ bünyesinde; ürün, hizmet, teknoloji ve yenilikçi çözümleri barındıran eksiksiz bir ekosistem sunuyor.

G

eneration eQ, SUV genlerini dinamik coupe karakteriyle harmanlarken arka kısımda Shooting Brake esintilerini de sergiliyor. akıcı hatlara sahip alçak ve uzun siluetiyle dikkat çeken araç, parlak siyah motor kaputu, ön camı ve koyu renk panoramik cam tavanıyla gümüş gövde rengiyle kontrast oluşturuyor. Geniş omuzlu gövde kadar 21 inçlik alaşım jantlar da dinamik görünümü destekliyor. Dinamik tasarımlı gövdenin altında iki adet elektrik motoru yer alıyor. Motorlar en güçlü versiyonda toplam 300 kW (408 BG) Ssistem gücü ve 700 nm tork üretirken sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi güvenli ve dinamik sürüş özelliklerini beraberinde getiriyor. Generation eQ, söz konusu güç ve tork değerleriyle 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyenin altında tamamlıyor. iki aksın arasında araç zemininde gizlenen 70 kWh kapasiteli lityumiyon bataryalar 500 km’ye varan bir menzil sunuyor. Generation eQ yeni nesil farklı şarj teknolojileriyle şarj edilebiliyor. Herhangi bir standart prizden de şarj edilebilen Generation eQ yüksek kapasiteli hızlı şarj noktalarında da şarj edilebiliyor. 100 km ‘Sıfır emisyon’

OĞLAK (23 Aralık-20 Ocak) Evlilikle ilgili yaşadığınız sorunlar bu dönem daha artabilir ve kendinizi gerçekten çok kötü hissedebilirsiniz. Sonra tüm bunların hepsini unutacaksınız, biraz sabır.

menzili için sadece 5 dakikalık bir şarj süresinin yeterli oluyor. Yeni nesil elektrikli otomobiller kendine ait ve özel olarak geliştirilmiş bir platform üzerine yükseliyor. Yeni platform; SUV, sedan, coupe, cabrio ve gelecekteki bütün elektrikli otomobil ailesi için gerekli olan altyapıyı sunuyor.

KOVA (21 Ocak-19 Şubat) Para ile ilgili sorunlar gelip geçicidir. Yaşadığınız tüm bu sorunların hiçbir anlamının olmayacağını siz de farkedeceksiniz. Yaşadığınız tüm anların kıymetini bilin artık.

BALIK (20 Şubat-20 Mart) Yaşadığınız her sorunda başkasını suçlamak yerine kendinize bakın. Göreceksiniz ki tüm bunların hepsi gelip geçecek. Para ilgili konularda biraz daha dikkat.

Elektrikli smart smart modellerinin ataklığını ve kullanışlılığını sıfır emisyonlu sürüş ile birleştiren ve böylece şehir içi sürüşler için mükemmel bir mobilite çözümü sunan yeni elektrikli smart, elektrikli mobilite dünyasına girişi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Sıfır emisyonlu sürüş keyfi sadece smart fortwo coupé ve smart fortwo cabrio modellerinde değil, aynı zamanda ilk kez dört koltuklu smart forfour modelinde de kullanıma sunuluyor. Böylece smart bütün ürün gamını benzinli motorların yanı sıra elektrikli motorlu olarak da sunan tek marka olarak öne çıkıyor.

ADNAN DEMİR

avukat

√ Ticaret ve Şirketler Hukuku √ Vergi Hukuku √ Muhasebe İşlemleri (Finanz- und Lohnbuchhaltung)

√ Tahsilat ve Borçlar Hukuku (İnkasso)

√ İş Hukuku √ İnternet ve Marka Hukuku √ Trafik ve Tazminat Hukuku √ Emeklilik İşlemleri (Türkiye'de Emeklilik İşlemleri, Yurtdışı borçlanma)

Venloer Str. 233 50823 Köln demir@kanzlei-demir.de

Tel: +49 221 - 222 08 44-0 Fax: +49 221 - 222 08 43-9 Mobil: +49-177 - 4286962


Her yapının bir uzmanı vardır

Bina konusunda uzman eksper

Çatıda oluşan fırtına ve dolu hasarları Binada nem ve rutubet hasarları Binalarda enerji tasarrufu önlemleri

İster işyeri olsun ister eviniz. Yeter ki binanız emin ellerde olsun.

Murat Çelik Bilirkişi

www.celik-dach.de celik-mrt@t-online.de info@celik-dach.de

Celik Bedachungen GmbH I Mittelstr.2, 56424 Staudt I Tel.:02602-9491960 I Fax.:02602-9491962 I Mobil:0160-95084182


www.renpostasi.de Altın Şifre’yi bilenler arasında yapılacak çekilişle, okurlarımıza

ALTIN BULMACAYI çözüp, ALTIN ŞİFREYİ bilenler kazanıyor

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

- ÇAMOĞLU’dan 1 ÇEYREK ALTIN, - GOLD BAZAR ANDERNACH’TA 1 ÇEYREK ALTIN

SEN DE ÇÖZ, SEN DE KAZAN

10

Doğru cevabınızı mail yoluyla en geç 25 Ekim 2016’ya kadar iletin, çekilişe katılıp kazanma fırsatını yakalayın. (Size ulaşabileceğimiz telefon numarası ve adresinizi yazmayı unutmayınız)

E-Mail: bulmaca@renpostasi.de Önemli Uyarı: Kazanan kişiler ödüllerini verilecek adresten kimliğini beyan ederek bizzat teslim alacaktır. Ödüller kesinlikle paraya çevrilemez.

“ÇAMOĞLU’dan ve GOLD BAZAR ANDERNACH’tan birer çeyrek altın

Ren POSTASI BULMACA

Ekim 2016

İlhan Bozdemir Bahnhofstr. 6

ANDERNACH

 ALTIN BULMACA

Ötürü, dolayı İrsi, kalıtımsal

▼ Sabah yeli İlgili, alakalı

Her şeyi bilir Kırmızı geçinen, bilgiçlik Ayak tabanı taslayan

Üstün nitelikli Kütahya ilçesi

Kuzu sesi Bir şeyin üst bölümü

▼ ▼

12

İ Y İ S N V İ L A Y E T

H E R A E Y İ A S İ N K

U T O T H İ S S İ Y A T

R Z İ N C İ R E N Ş K M

İ R İ T Ş E L E A C İ E

S U P Y E U L T EM R A İ K N D MA İ M R E N D

K İ L İ L Z İ G R C N İ

B İ S İ K L E T H İ E R

T T A Y K E A T Y E İ N L E Ü K A K ME J M E K

Harf kümesinin içinde yatay ve dikey olarak yer alan sözcükleri bulup karalayın. Kalan harfler bir deyim oluşturacaktır.

ALİZARİN BİSİKLET CİMCİME DİRAYET ELEŞTİRİ FİLATELİ

GİZLİLİK HİSSİYAT İKİZLER JENERİK KAHRAMAN LİYAKAT

MENDİREK NİSAİYE ORİGAMİ PELERİN RUHİYAT SARILIK

TESİSAT UYUTMAK VİLAYET YETENEK ZİNCİR

1-4 Sakırga 5-9 “Nebahat ...” (Aktris) 10-14 Soluk borusu 15-18 “... Tokgöz” (“Beni Sensiz Bırakma” adlı romanın yazarı) 19-22 Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi 23-26 “Mehmet ...” (Karikatürist) 27-31 “Ömer ...” (Unutulmaz yönetmen) 32-36 Bir iskambil oyunu 37-39 Bir sayı 4043 Uçağın veya geminin izlediği yol 44-48 Madenler dövülürken sıç-

rayan ince, ufak parça 49-53 “... Aydemir” (“Sessizliğin Bekçisi” adlı ‘haikular’ kitabının şairi, yazar) 54-55 Sayma, sayılma 56-60 Japon pirinç tanrısı 61-65 Kent veya kasabada dış mahalle 66-67 Şikar 68-72 “Duygu ...” (Unutulmaz yazar) 73-76 “... Orhan” (Aktör) 77-78 “... Yan” (Nobel ödüllü Çinli yazar) 79-82 “Jean ...” (Aktör) 83-87 Gürcistan’da bir kent 88-92 Bir balık 93-97 Kirpik boyası, maskara 98-100 Bir tür İngiliz birası.

İsim

Fas’ta bir ırmak

▼ Gafil

11

Y A G İ N İ R A Z İ L A

▼ ▼ Şampiyona verilir Ahır

‘-den başka, gayri’ anlamında eski sözcük

10

Gaziantep ilçesi

A R A S F İ L A T E L İ

Giyeceklerde takım

▼ İkiyüzlülük

9

Diyarbakır’da bir baraj

▼ Kırılmış taşla yapılan yol Radyum (Simgesi)

T İ M E K I L I R A S E

Dıştan içe

Kehanette bulunan Baryum (Simgesi)

Ü D İ T Ü İ K İ Z L E R

Olumsuzluk belirten bir önek

8

İlgi eki Tifüs

İçten dışa

Göle Balçık

7

Bebeklere sevgiyle yaklaşıldığını belirten söz

Kırmızı

▼ 6

1

Bir yerde oturanlar, sakinler

5

Çarşamba (Kısaltması)

Altın Şifre:

4

Sağır ve dilsiz (kimse) Vantilatör

Celp eden, çeken Ensiz tahta

Küçük kanal

Sporda, hücum

12

Tembellik

‘... yaşken eğilir’ (Atasözü)

3

Köşe atışı

2

Asker şapkası

Resim ya da fotoğrafta duruş

Bir suçu bağışlama Mecazen, haris

▼ ▼

Kap ağılığı

Yarışta belirli evre Kemik ucu Celse Beyaz leke

1

3

Tavlada ‘üç’ sayısı Lityum (Simgesi)

Boy, kabile Belirtiler

Bir gün adı

Halk dilinde Karakterize sara etme

Gölgede kalan (yan)

Üstü kapalı Su anlatma, sezdirme, Lorentiyum (Simgesi) ima Üslup, tarz Okuyucu, okur

Resimdeki oyuncu, müzisyen Çalmak, aşırmak

Üzerine bildiri asılan levha Tibet sığırı

8

961

4 basamaklı 5 basamaklı 6 basamaklı 7 basamaklı 178645 1278 1594 1842 1637246 15480 296318 3946113 27835 2405 2741 3217 301295 5154975 36719 3406 3821 4312 430782 7489358 41897 4753 5261 5585 523124 8 basamaklı 53103 643507 5836 6054 6279 22347154 64059 742057 6439 7156 7940 36765189 72860 815460 49105671 8160 8315 8459 80241 958613 54062395 984852 98276 9325 9513

Bir iskambil oyunu

▼ ▼

Söyleme, bildirme Bir ay adı

Garaj

Hangi şey

Anlamlı, manalı

▼ Koruyanı, dayanağı olan

Bir ilimiz Kuzey Amerika’da bir ülke

810

926

▼ Niyobyum (Simgesi) Resimdeki şarkıcı, oyuncu

Sırça Düşkünlük, heves

Dizi, sıra Delil

Faal, aktif

Kaide Özgü, mahsus

Amade, anık

Ok kılıfı Bir ilimiz

Argon (Simgesi)

Bir nota Büyük zoka

Dingil

Bir sayı Sanma, sanı

▼ 9

İncelik, naziklik

Erler Meksika’dan yayılmış bir Mübalağa dans etme

İsviçre para birimi

Balık tutma aracı Yemek yemesi gereken

‘Kutluğ ...’ (Yönetmen) Şaşma ve korku ünlemi

Şarap, içki

Bir tür dans Bir tür basım makinesi

Halkoylaması Devasa, çok büyük

Toplanan süprüntüleri atmak için kullanılan kürek

Söz verme Değerli bir taş

Bakan, nazır Gözde canlılık

754

Bir kimsenin emek vermeden Ünlü, namlı sağladığı kazanç

11

Kaygı Havuç

Yozgat ilçesi

Bir meyve Hemen hemen, sanki

Radyum (Simgesi) Aldatma, hile

Bayramdan bir önceki gün

Danışma kurulu Yemek pişirilip satılan yer

647

Sıcak, kızgın, yakıcı

Yığın, ekin yığını Atılmış, atılan

Bir şeyin Kaplumbağa elden ele kabuğu geçmesi

580

▼ Ad Ayaklık

Egemenlik

Vücut parçası, organ Eskiden, sarıklı din bilginleri

▼ Resimdeki şarkıcı, oyuncu

Cıvanın bir madenle yaptığı alaşım Defa, sefer

539

Alkol

10 Düşman, yağı

398

475

Günah Fas’ın plaka işareti

360

Siyaha çalan buğday rengi

7

203

Bir yumurta yemeği, kaygana

▼ Etkinlik, aktivite

142

▼ İskambilde birli

Eskiden, hastane

2 5 9 3 8

3 basamaklı

2

▼ ▼

Oyunda yenmek, ütmek

Aşağıda sıralı bir şekilde verilmiş 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı sayıları, ipucu olarak verdiğimiz rakamlardan da yararlanarak yerleştirin. Tam çözüme ulaştığınızda listede hiç rakam artmayacaktır.

▼5

Yas Güç simgesi olarak taşınan değnek Rublenin yüzde biri Ruhlar

Kuram Bir tür tozluk

Mecazen uslu, ağırbaşlı

Limonluk Kara sevda

Batı Bir aydınlatma aracı

Bir ilimiz

Mecazen, taban Gemileri bağlamaya yarar halat

Kenarlarından taşacak kadar Bir yaban kuşu

Yanılgı, yanlışlık

Bir mutfak aracı Parasal, nakdi

Etiyopyalı

‘Halef’ karşıtı Mantık

Bir nota

Köpek İddia, tez

Toplum töresine uygun davranma

Şıra, şekerli su Japon hükümdarının unvanı

Fiyat, eder Bayatlamamış olan

Konya ilçesi Şarkıda tekrar edilen bölüm

‘İniş’ karşıtı Kötü

Söndürme

4

Adale

Vakit Felsefede, görüngü

Küçük ağız çalgısı, mızıka

▼ Keçiboynuzu

Mecazen, kimlik

Dağkırlangıcı Tehlikeli, endişe veren durum

Ceylan

Dengeli

Bir tür cetvel Başkilise

Sıvama aracı Resimdeki şarkıcı, oyuncu

6

Okyanusların çok derin yeri

Meyve bahçesi Numara (Kısaltması)

▼ Ribonükleik Asit (Kısaltması)

Çıplak Teklif

Hastalıktan kalkma, iyileşme

Halk dilinde yama olarak yapılan örgü

Çok koyu Adalet

Resimdeki şarkıcı, oyuncu

Ekmek Bir kimsenin oturduğu yer

Kehribara verilen bir ad Yabancı

▼ Karşılıklı alıp verme

Bir tür misket oyunu Uygar

Mavera

Zeybek

Faal, aktif Garaz, garez

Kendirin tohumu Mecazen içgüdü, seziş

Tren Yönerge, talimat

 RAKAM YERLEŞTİRME

02632 - 948214

Geçen ayın cevabı: LEYLA İLE MECNUN

100-95 Herkes, el gün, yabancılar 94-91 Yeşilırmak’ın antik adı 90-85 “... Polat” (“Özlettiler” adlı albümün sanatçısı) 84-80 Önceden ödemede bulunarak süreli yayınlara alıcı olma işi 79-75 “... Polanski” (Yönetmen) 74-72 Japon halk türküsü 71-70 Neon elementinin simgesi 69-65 “... Simitli” (Ressam) 6462 O yer 61-57 Yıkık, harap 56-52 Yönetimle ilgili 51-47 Bangladeş’in

başkenti 46-43 Kasaplık hayvanların kesilmiş ayağı 42-38 Palamut balığının irisi 37-34 Bir doğumda olmuş iki kardeş 33-30 “... Ojen” (“Aşı” adlı romanın yazarı, aktris) 29-25 Ağırbaşlı 24-22 Ud çalan çalgıcı 21-18 “... etmek” (Birini çekiştirmek) 17-13 “... Kuyusu” (Şair Gülten Doğruyol İncesu yapıtı) 12-8 Trafiği yoğun olan yol 76 Helyum elementinin simgesi 5-1 Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.


info@renpostasi.de

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

Köln, Salih Özcan'ın sözleşmesini uzattı

Ren pOSTASI SPOR

ALMAnYA Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln, Türk asıllı oyuncusu Salih Özcan'ın sözleşmesini 4 yıl uzattı. Alman kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna uzatıldığı bildirildi. Almanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev yapan Salih, kendisine verilen bu fırsattan dolayı teşekkür ederek, "Bundesliga'da çıktığım ilk karşılaşmada hayalim ger-

çekleşti" ifadesini kullandı. Köln Teknik Direktörü Peter Stöger de, Salih Özcan'ın sağlam temelleri olan bir yetenek olduğunu belirterek, genç oyuncunun hırsını ve çalışkanlığını övdü. Köln'ün altyapısından yetişen Salih, sezonun 4. haftasında takımının deplasmanda Schalke 04'ü 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 82. dakikada oyuna dahil olmuş ve Bundesliga'da sahaya çıktığı ilk karşılaşmada ilk asistini yapmıştı.

11 Ekim 2016

Kale arkası

İsa DEVEÇEKEN  ideveceken@renpostasi.de

Bayern Münih’ten ilk puanı Köln kaptı

Bendorf’ta “Engelsiz futbol şöleni”

B

endorf Türk Veliler Dernegi, ARCEN-Ciel Mainz Spor Derneği, Rheinland-Pfalz Engelliler Kurumu ve Bendorf Emniyet teskilatinin katkılarıyla ortaklaşa çocuklar için düzenledikleri sıradışı bir futbol turnuvası Bendorf Willhelm Remy Gymnasium Okulu spor salonunda gerçekleşti. Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvaya 80 çocuğun katılımıyla 10 takımdan oluştu. Her takımda birer engelli, mülteci, göçmen ve Alman cocuklar karışık şekilde birlikte mücadele edip kısa süreli maçlar yaptılar. Burada cocukların hepsinin eşit olduğunu göstermek, önyargıları kırmak ve karşılıklı hoşgörüyü geliştir-

melerini sağlamayğ amaçladıklarını belirten Bendorf Veliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kenan erçetin turnuvaya gösterilen ilgiden dolayı emeği geçen herkese ve sponsorlara teşekkür ettiklerini söyledi. Veliler derneğinin hazırladığı çesitli ikramlarında yapıldığı turnuvada engelli gençlerden oluşan müzik grubu da sahne aldı. ARC-EN-Ciel Mainz Spor Derneği Baskanı fatma Sönmez ise ''en büyük engelin ön yargı olduğunu göstermek için, engelsiz bir futbol şöleni gerçekleştirdiklerini, çocukların engelsiz bir şekilde birlikte oynamalarıyla amaçlarına da ulaştıklarını'' söyledi. Turnuva sonunda tüm çocuklara günün anısına birer madalya da verildi.

BUndeSLİGA’dA Bayern Münih bu sezon ilk kez galip gelemedi. Yıldız futbolculardan kurulu ekip Allianz Arena’da ağırladığı ligin yeni ekibi FC Köln ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puanla kapadı. Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e 1-0 kaybeden kadroda yedi değişiklikle sahaya çıkan Bayern Münih, Joshua Kimmich’in uçarak attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Köln bu gole Anthony Modeste ile karşılık verdi: 1-1. İlk yarıda Martinez’in, ikinci yarıda Thomas Müller ile Juan Bernats’ın şutları direkten dönünce Bayern sahadan üç puan yerine tek puanla ayrılıp iki önemli puan kaybetti. Köln’de 62. dakikada Höger’in yerine oyuna girip Bundesliga’da ikinci maçını oynayan 18 yaşındaki Türk genci Salih Özcan ise futboluyla göz kamaştırdı. Köln bu beraberlikle Bayern Münih, Leipzig ve Hoffenheim gibi namağlup unvanını korudu.

DEV MAÇ LEVERKUSEN’İN HAFTANIN maçında Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup etti. Leverkusen’in Admir Mehmedi ve Chicharito ile kazandığı iki golün de pasını milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu verdi. Leverkusen’de ayrıca Türk milli takım kadrosuna tekrar davet edilen kaptan Ömer Toprak da futboluyla göz doldurdu. Dortmund’da 46. dakikada Pulisic’in yerine forma giyen emre Mor vasat bir oyun sergilerken, diğer milli futbolcumuz nuri Şahin ise yedek kulübesinden çıkamadı.

GÜNDOĞAN MİLLİ TAKIMDA 2018 Dünya Futbol Şampiyonası elemelerinde 8 Ekim’de Hamburg’da Çek Cumhuriyeti ve 11 Ekim’de Hannover’de Kuzey İrlanda ile karşılaşacak Almanya A Milli Takımı’nın kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Joachim Löw tarafından belirlenen 22 kişilik kadroda Mesut Özil’in yanı sıra 330 gün gibi uzun bir aranın ardından yeniden milli takıma seçilen İlkay Gündoğan da kendisine yer buldu.

KADRONUN yARISI AVRUpALI 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için Türkiye A Milli futbol takımının Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosunda Barcelona’da üstün formu ve attığı gollerle adından bahsettiren Arda Turan ile Borussia Dortmund’ta bu sezon yedek kulübesinden çıkamayan nuri Şahin yer almadı. 24 kişilik kadroda futbol yaşamlarını Almanya’da sürdüren Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Çağlar Söyüncü (SC Freiburg), Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), emre Mor (Borussia Dortmund), Yunus Mallı (Mainz 05), Fransa’dan Mevlüt erdinç (FC Metz), Hollanda’dan ise enes Ünal (FV Twente) olmak üzere 8 gurbetçi futbolcuyu çağırdı. Kadroda ayrıca Avrupa’da yetişip Türkiye Süper Ligi’nde oynayan Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, olcay Şahan ve Cenk Tosun da olunca gurbetçi A milli futbolcu sayısı 12, yani kadronun yarısı Türkiye dışından.

ÜMİT MİLLİ’DE 5 GURbETÇİ POLONYA’da yapılacak olan Avrupa 2017 Ümit Milliler Futbol Şampiyonası (U21) için eleme maçları oynayacak olan Türkiye Ümit Milli Takımı’na 5 gurbetçi futbolcu davet edildi. 11 Ekim Salı günü Slovakya U21 Takımı ile Alanya’da yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları aday kadrosuna Teknik Direktör Abdullah ercan Avrupa’dan Özgür Özdemir (SV Ried/Avusturya), erol Alkan (FC Dordrecht/ Hollanda), Tolgahan Mulla Çiçek (De Graafschapf/ Hollanda), Kenan Karaman (Hannover 96/ Almanya) ve Bilal Başacıkoğlu’unu (Feyenoord Rotterdam / Hollanda) 21 kişilik kadroya aldı. Sakatlıkları nedeniyle Almanya’dan VFB Stuttgart’lı Berkay Özcan ile S.Pauli’den enver Cenk Şahin ise kamp kadrosundan çıkarıldı. 8. grupta daha önce oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9 puanla 15 puanlı lider Slovakya ve 10 puanlı Hollanda’nın ardından üçüncü sırada bulunan Ümit Millilerde hedef iki maçtaki 6 puan alarak en azından grup ikinciliğini garantilemek.


www.renpostasi.de

Aylık Haber ve Reklam Gazetesi

Koblenz’den trafik ödülü KOBLENZ Belediyesi şehirdeki hava kirliliğini önleyecek önlemler alan şirketleri ödüllendirdi. Altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç ayrı plaket dağıtan Koblenz Belediyesi, çevreyi kirletmeyecek trafik modellerine sahip işletmelere ödül verdi. Koblenz Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig’in de katıldığı ödül töreninde BPV Consult GmbH, evm Verkehrs GmbH, Hochschule Koblenz, prosozial GmbH ve Sweco

12

GmbH altın plaket sahibi oldu. Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Servatius Apotheke Güls ve Sparkasse Koblenz gümüş ödül alırken, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ve CompuGroup Medical SE bronz ödüle layık görüldü. Yarışmada yeşil katılım plaketi alan şirketler ise şöyle: Aleris Rolled Products, Andratec GmbH, Bundesanstalt für Gewässerkunde, Debeka Krankenversicherungsverein e.G.

Ekim 2016

Çocuk beslenmesinde altın kural Ö

ÇOCUK

NE

YEMELİ

n 2 bardak süt, 1 kâse yoğurt ya da peynir n 1 porsiyon beyaz ya da kırmızı et ya da yumurta n 1 porsiyon sebze n Günlük olarak C ve haftada en az 3 ya da 4 kez A vitamini (ıspanak, yumurta sarısı, havuç, biber, kabak, sarı ve yeşil sebzeler)bakımından zengin besinler vermelisiniz. n 4 porsiyon tahıl (mısır, pirinç, arpa, kepek, makarna)

zellikle 2 yaşından itibaren çocuklarda başlayan ters davraşı hali (negativizm) çoğu anne ve babayı da birbirine düşüren bir durum. Bunun galibi her zaman çocuktur. Anne ve babalara göre genellikle çocukları az hatta hiç yemek yemiyor psikolojisindedir. Genellikle anneler ellerinde bir tabakla çocuklarının arkasından koşma ve onun ağzına bu besinleri tabiri caizse tıkma eğilimindedirler. İşte alın size obez çocuk vakası! Yıllarca çocuğunun az beslendiğini düşünerek fazla miktarda besleyen anneler, en geç 5 yıl sonra çocuklarının tombik ve göbeklerinin çıktığını görünce büyük ölçüde rahatlarlar. Çünkü anne ve baba artık

sıska olarak tabir ettikleri çocukları yok onun yerine gürbüz, elma elma ve şişkin yanakları olan çocuklarından utanmayacak onları ben böyle besledim psikolojisine girecektir. Ancak çocuk obezi-

tenin pençesine düşünce ebeveynler ‘Yemeği az ye, spor yap, zayıfla da sana kıyafet alayım’ söylemlerine başlar. Peki obezite gelmeden ailelerin ne yapması gerekir?

İştahsızlığın altında yatan nedenler n Anne-babanın çocuğun üstüne aşırı düşmeleri veya tam tersi ilgisizlik göstermesi. n Yemek yeme kurallarında katılık. n Çocuğu yemek yeme konusunda tehdit etmek veya ödüllendirmek. n Çocuğu kusma derecesine gelinceye kadar beslemek. n Kendi kendine yiyebileceği yaşlarda bile, çocuğu annesinin beslemesi. n Çocuğu, sevmediği yiyecekler için zorlamak. “Yemeğini yemezsen seni kurtlar kapar.” Arkandan köpek kovalar” gibi saçma sapan laflarla beslemek. n Yemek yemediği ya da az yediği zamanlar çocuğu duygusal ve fiziksel olarak cezalandırmak. n Çocuğa sürekli olarak başka çocukları örnek göstermek, “Bak Ayşe ve Ali senden çok daha fazla yiyorlar.” Ne biçim çocuksun sen” gibi kıyaslamak.

Sağlıklı gelişim için

10

tüyo

n Karbonhidrat, protein ve yağdan dengeli bir şekilde besleyin. n Harçlıklarını neye harcadığını kontrol edin. n Çocuğunuzun iştahsız olduğunu düşünerek yemek konusunda ile ilgili ne övücü ne cezalandırıcı ne de ısrarcı olun. n Çocuklarınızla oynayın veya diğer çocuklarla oynamasını sağlayın. Onları başınızdan atarak bilgisayar veya televizyona yönlendirmeyin. n Özellikle bebekliğinin ilk 6 ayında anne sütünden başka bir şeye ihtiyacı yok n Çocugunuz diğer çocuklardan daha iri görünümde ise mutlaka bir akupunktur uzmanına götürün. Gelişme çağında ve boyu uzaman diye düşünmeyin, unutmayın ki boy uzarken eni de genişleyecektir. n Gürbüz ve şişman çocuk sağlıklı çocuktur deyimini bırakın. Okulda arkadaşlarının dalga geçmesi onun hem psikolojik gelişimini hem de derslerini etkileyecektir. n Çocuklar yemek yeme konusunda büyüklerden etkilenir. n Öğün aralarında kalorisi yüksek besinlerle beslenmek kilo artışına neden olur. n Yemek seçen çocuklar asla zorlanmamalı. Çocuğa aynı besin değerlerinde farklı seçenekler sunulmalıdır

YILIN KİTABI

TUĞÇE tin simgesi Tuğçe re sa ce i en ed m a ’d ya an m Al n çok duygulanaAlbayrak’ın hikayesi. Okurke caksınız. Anne Sulya şa ya r bi re bi rı la ay ol k, ca ğçe. tan Albayrak’ın gözüyle Tu

240 sayfa, 130’dan fazl a fotoğraf. Almanya’daki tüm kita pçılardan (Hugendubel, Thalia gibi) veya online satış merkezlerinden (www.amazon.de) tem in edilebilir.

Tuğçe: Ein Schicksal bewegt Deutschland ISBN: 9 783735 788061.

Kahraman Tuğçe’nin hüzünlü hikayesi İki küçük kızı korumaya alan ve kendisi saldırıya uğrayan Tuğçe Albayrak’ın hikayesi. Okurken çok duygulanacak, olayları birebir yaşayacaksınız. Anne Sultan Albayrak, kızını anlatıyor.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.