Page 1

Stjørdal Misjonsmenighet Postboks 142, 7501 Stjørdal Tlf. 74 82 77 06t Kontor@misjonskirka.org www.misjonskirka.org Kontonr. 4202 22 36150

Pastorens kontortid: tirsdager 10-13. onsdager 10-14. Telefontid tirsdager 19-21.

Lederskap: Lars Unstad, pastor Torgeir Værnesbranden, pastor Jan Dag Rolseth Torbjørn Grindheim Anders Teigen (Permisjon vår 2013.)

Tlf. 482 62 437 Tlf. 996 09 944 Tlf. 470 78 884 Tlf. 901 09 551 Tlf. 958 10 886

lars@misjonskirka.org torgeir316@gmail.com jandag@misjonskirka.org t-grin@online.no anders@stjordal-ts.no

Administrasjonsutvalg: Kjell E. Hagen, adm.leder Ann Kristin Sollihaug Annette T. Jensen, øk.kons.

Tlf. 902 50 000 Tlf. 406 46 510 Tlf. 924 62 779

admin@misjonskirka.org aksollihaug@gmail.com annette.jensen@live.no

Kontor: kontor@misjonskirka.org Tlf. 74 82 77 06

HIGHLIGHTS:

Fagerhaug Oppvekstsenter post@fagerhaugoppvekst.no Skolen: Tlf. 74 84 07 70 Barnehagen: Tlf. 74 84 07 72 INFOHJØRNET: Husk innlevering av varer til våre hjelpesendinger i hangaren på Lillemoen hver mandag mellom kl. 17.30 - 19.00. Flere medarbeidere behøves til dette arbeidet! Samtale/forbønnstjeneste på kirka hver onsdag mellom kl. 10.00 11.30. For avtale, kontakt Bjørg Valsø tlf. 458 90 336 eller Olav Valsø, tlf. 900 30 423.

Månedsnytt Oktober 2013

Bli venn med oss Facebook!

For oppdatert møteprogram og kommende hendelser, vennligst se menighetens hjemmeside: www.misjonskirka.org


Oktober 2013 10:00 - 14:00 Åpen arbeidskirke

11:00 Formiddagstreff

UKE

19:00 Høyspent

40 man

30

tir

1

19:00 Cellegruppene samles

ons

2

tor

3

fre

4

19:00 Høyspent

10:00 - 14:00 Åpen arbeidskirke

lør

5

19:30 FUEL filmkveld m/café

11:00 Gudstjeneste Paul Wilson Søndagsskole og kafé 16:30 Internasjonal Gudstjeneste Paul Wilson & kafé

søn

16:30 Gudstjeneste Lars Unstad

UKE

Søndagsskole og kafé

41

man

7

tir

8

ons

9

10:00 - 14:00 Åpen arbeidskirke

UKE

tor

10

11:00 Formiddagstreff 19:00 Høyspent

42 man

14

tir

15

16:00 Konfirmantene samles

UKE

43 man

21

ons

10:00 - 14:00 Åpen arbeidskirke

22

tor

17

19:00 Høyspent

11

lør

12 16:30 Gudstjeneste Torgeir Værnesbranden

19:30 FUEL m/café

fre

18

19:30 FUEL m/café

lør

19

16:00 FIGHT Mannskveld

ons

23

10:00 - 14:00 Åpen arbeidskirke

UKE

tor

24

fre

25

lør

26

13

Verter: Jorid & Kjellaug Kafé: 6 Kirsten Lundemo

Søndagsskole og kafé søn

16:30 Gudstjeneste Lars Unstad

6

Verter: John & Arne Kafé: 5 Monica Teigen

søn

Søndagsskole og kafé

19:00 Cellegruppene samles tir

16

fre

Verter: Terje & Ingrid Kafé: 4 Anne M Skjervold

20

Verter: Rolf & Aud Lilly Kafé: 7 Asbjørn Kristoffersen

søn

27

11:00 Formiddagstreff 19:00 Høyspent

44 man

28

tir

29

ons

30

tor

31

fre

1

lør

2

søn

3

Med forbehold om endringer

Månedsnytt Stjørdal Misjonskirke  
Månedsnytt Stjørdal Misjonskirke  

Månedsprogram for Stjørdal Misjonskirke

Advertisement