Page 1

MENIGHETSBLADET NIGHETSBLAD NR 4 • 2013

! r e m m o S d o G

God Jul

INNHOLD

Supergjengen i Lånke  s.4 LysVåken  s.8 Adventstid i kirkene    s.11 Å ha god livskvalitet i eldre år    s.12 STJØRDAL • SKATVAL • LÅNKE


MIN Salme

“Deilig er jorden” Jeg har et spesielt forhold til salmen “Deilig er jorden”. En julesang som flere ganger er blitt kåret til den mest populære julesangen og salmen i Norge. Den er dansk og er skrevet av Bernhard Severin Ingemann. Ingemann var lærer ved Sorø Akademi. Ikke langt derfra ligger Lynge prestegård hvor presten Ferdinand Fenger bodde rundt 1850. Da Ingemann var der på besøk, ba han ham skrive en tekst til en tysk folketone han hadde liggende. Slik ble altså den kjente og kjære salmen skrevet i Lynge prestegård. Grunnen til at denne salmen er så spesiell for meg, er at min farfar var prest i Lynge i 32 år og bodde i prestegården, og at jeg selv er døpt i Lynge kirke.

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, Skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang aldri stummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrims sang. Englene sang den først for markens hyrder, skjønt fra sjel til sjel det lød; menneske fryd deg! Om oss en evig Frelser født!

Med hilsen Inger Lise Ingul

«Lyst å gå på kafè, men ingen å gå ut med? Kanskje vi kan møtes?» Mange av oss synes det er kjekt å gå på kafe, se på livet og nyte en kaffekopp med hyggelige mennesker. Men det er ikke alltid like kjekt å sitte der helt alene. Selv om man kanskje egentlig ikke er ensom, så føler en seg så veldig alene der man sitter. Kanskje er venner på jobb, ektefelle er borte eller nære og kjære bor et annet sted. To sosiale og flotte damer + diakonmedarbeideren på Stjørdal tenkte at dette kunne vi gjøre noe med og inviterte til fellesskap

Diakonmedarbeider Ingun Bøe

på en av kafeene i sentrum. Annenhver tirsdag i høst har vi reservert et bord på Smia kafe. Det har kommet fra tre til seks personer hver gang. Stemningen har vært upåklagelig og praten har gått livlig over kaffekoppen. Vi har fått blitt kjent med flere hyggelige mennesker, men det er plass til flere rundt bordet. Vi håper å fortsette også på nyåret, så velkommen skal du være ! Neste gang vi møtes vil være 7. januar kl. 13:00 på Smia kafè i gågata.

Blide kafegjester

Juletrefest på Skatval kirkestue

Hellig-tre-kongers-fest

5. juledag kl 17.00 inviterer vi til Juletrefest på kirkestua. Det blir musikk ved John Magne Kristoffersen m/flere. Bevertning. Juletregang. Loddsalg.

Stjørdal menighet arrangerer hellig-tre-kongers-fest på Stjørdal bedehus mandag 6.januar 2014 kl 18:00. Stjørdal gospelkor kommer og synger. Det blir tale ved biskop Tor Singsaas, samt utlodning, konkuranser, god bevertning og gang rundt juletreet. Alle er hjertelig velkommen. Menighetsrådet og misjonsutvalget i Stjørdal

Alle er hjertelig velkommen! Julenissen kommer!

Menighetsrådene

Lånke: Leder Jon Ola Sætnan Stjørdal: Leder Sissel Håve Smørvik Skatval: Leder Ruth Gjerde

Menighetsbladet for Stjørdal, Skatval og Lånke sokn Bankkonto: 4432 50 21774 Utgiver: Stjørdal, Lånke og Skatval menighetsråd Redaksjonskomite: Lillian Solstad, Ruth Gjerde, Egil Rømo, Per Anton Leite og Oddbjørn Eide Layout og produksjon: Reklamebanken

2

Kirkekontoret i Stjørdal

Åpent: man-fre 08:00 – 15:30 | Telefon: 74834220 | e-post: kirkekontoret@stjordal.kommune.no Besøks- postadr: Kjøpmannsgata 21, 7500 Stjørdal www.stjordalkirken.no

www.kirken.stjordal.no


Stort hjerte for Estland i Lånke

Estlandsforeningen Mye folk i Lånke menighetshus under Estlandskvelden

Et nesten fullsatt menighetshus i Lånke var arena for Estlandskveld med Stiftelsen Estlandforeningen Midt Norge som arrangør. Misjonsforeningene i Lånke stod som vertskap og serverte kaffe og kaker, og det var rikelig av.

Tallin og til byen Tapa. I Tapa driver vi en barnehage, og det har vi holdt på med 11. år. Og det med midler fra oss i Midt – Norge.

Det var mye sang og musikk, det ble sunget flere avdelinger med allsang.

Hun minnet om den store forskjellen, med overflod vi har her til lands, og den nøden de har i Estland knappe 100 mil unna. Vi som er der med jevne mellomrom ser at det trengs hjelp i stor skala der borte, sa blant annet Ann Elin Slettahjell og oppfordret folk til å være med å hjelpe.

Herreavdelingen i Lånke Kor-all med dirigent Mary Bodil Kjelsaas i spissen fremførte flere flotte nummer. Lånke Kor-all er i alle sammenhenger et sikkerstikk når det gjelder korsang, et stort honnør til sangglade herrene for den jobben de utfører.

Hjelpearbeid: Ann Elin Slettahjell fra Estlandsforeningen Midt-Norge snakket om forholdene for barn i Estland til en veldig lydhør forsamling. Det var et tydelig stort hjerte som banket for en god sak når hun tok med de fremmøtte rundt i hovedstaden

Hellig-tre-kongers-fest på LÅNKE MENIGHETSHUS fredag 3. januar kl. 18.00. -Gang rundt juletreet, Sang og musikk, andakt, diktlesning, utlodning og kveldsmat. Kongene kommer med gaver. Alle er hjertelig velkommen. (Følg med i lokalavisa også) Arr.: Lånke Normisjon og Elvran Helselag

På loddsalget i Lånke menighetshus kom det inn over 20.000, og det kommer godt med når en vet at barnehagen i byen Tapa som drives av Estlandforeningen koster 22.000 pr. måned. Egil Rømo

Oddbjørn Eide er ansatt som ny kirkeverge i Stjørdal. Vi kommer med presentasjon i neste nummer av menighetsbladet.

Kirkens ansatte Hilde K. Grønbeck

Rikke Styrvoll

John Gunnar Enebak Hilde Styrvoll

Kirkeverge: Oddbjørn Eide Sekretær: Rikke Styrvoll Sekretær: John Gunnar Enebak Sekretær: Hilde Styrvoll Prost: Dagfinn Slungård Sokneprest Stjørdal: Ingar Samset Sokneprest Skatval: Per Anton Leite Sokneprest Lånke: Kristine Setran Sokneprest Hegra: Jørgen I Setran Prostiprest: Anne Cecilie E Ringen

www.kirken.stjordal.no

Kateket: Laffen Jensen Menighetspedagog: Margareth Meldal Gilliqi Diakonimedarbeider: Ingun Bøe (vikar) Daglig leder for menighet: Hilde Kristine Grønbeck Kantor: Brita Sjøberg Kantor: Gunnar Gustad Kantor: Kristina Lysiak

3


SUPERGJENGEN

i Lånke

Egil Rømo

Tre blide jenter fra «SUPERGJENGEN» trives i hverandres selskap, fv Emma Bidtnes, Sandra Rømo og Ida Kristin Aakervik

Hele gjengen samlet i sofaen hjemme hos Brit To llefsen. Foran fv. Sandra Rømo, Em ma Bidtnes, Ida Kjesbu, Hanne Kristin Sorte og Nora Tollefsen

Sorte og Nora Hanne Kristin ng med Tollefsen i full ga strikkearbeidet

Annen hver torsdag inntar «SUPERGJENGEN» huset til Brit Tollefsen i Sortesgrenda i Lånke. Det er jentene i 4 A på Lånke skole som kommer med skolebussen heim til Brit på disse torsdagene. Det har de gjort siden tidlig i høst. Brit forteller til Menighetsbladet at dette er et frivillig tiltak fra hennes side. Hun har barnebarn selv i denne klassen. Ser kanskje behovet for å avlaste barna fra TV sjåing , dataspill og mobiltelefoner. Det kan jo være sundt å finne på noe annet en gang i blant, sier hun. Navnet «SUPERGJENGEN» var noe jentene kom på da Menighetsbladet var der på besøk. Brit syns jentene bærer navnet med rette, jentene er flinke og ordentlig forsikrer hun, de er nemlig helt super !

Hva gjør jentene hjemme hos deg? Vi er en jentegjeng som teller i alt 11 stk. Det første de gjør er å spise mat. Når de kommer heim fra skolen, da er de sulten. I dag var det boller, sjokoladekake og saft, og det gikk ned på høykant, kan Brit forsikre. Resten av programmet er ball-lek, konkurranser, stafett og annen lek. Og så synger vi mye. Jeg forteller fra bibelhistorien, og da er det musestille. Siste post på programmet er strikking, en skikkelig populær aktivitet for den livlige jentegjengen. Artig å se jentene sitte der å strikke, de koser seg skikkelig, forteller Brit.

Jubileumskonsert

med Værnes kantori En nesten fullsatt Værnes kirke fikk oppleve en storslått jubileumskonsert med kantoriet. En nesten fullsatt Værnes kirke fikk oppleve en storslått jubileumskonsert med kantoriet. De frammøtte fikk oppleve verker som Händels Messias, Faures Requiem, Mendelsohns 42. psalm og Romans svenske messe for å nevne noe. I tillegg til koret bidro også sopranen Sonja Kristensen og Håvard Stenvold, baryton, med nydelig sang. Strykere fra Trondheim symfoni-orkester og et orkester satt sammen av musikere fra Trondheim og Stjørdal gav også et flott bidrag til en helhetlig og flott konsertopplevelse.

4

www.kirken.stjordal.no


Klokkere

i Skatval kirke

Tekst og Foto: Ruth Gjerde

f.v. Sigrid Bjørnelv, Anne Kristin Heimstad, Hildegunn Nyre, Inger Lise Leite, Harald Bergmann, Ole Gjevik, Olav Husby, Bergljot Hesselberg.

Klokkere i skatval kirke:

Det er nok første gang vi har åtte klokkere samtidig oppe i koret i Skatval kirke, i alle fall når vi tar i betraktning at alle åtte hører til samme menighet. Men når det gjelder å stille opp for menighetsbladet, gjør alle sitt ytterste! Kuling og regn legger ingen demper på den humørfylte og entusiastiske gjengen som menighetsbladet møter denne kvelden. Litt historikk Før 2008 var det å være klokker i Skatval kirke en lønnet delstilling. Siste gang stillingen ble utlyst, var i 1981. Ole Gjevik søkte og fikk jobben. I godt og vel 25 år ble det en selvfølge for alle som kom til kirka at det var Ole som satt i klokkerstolen, etter hvert med selskap av et eller flere barnebarn. I løpet av disse årene så kirkelig fellesråd i Stjørdal seg nødt til å avvikle ordningen med lønnet klokkerstilling. Det gjorde de av økonomiske årsaker. Etter dette ble stillingen ikke lyst ut på nytt når en klokker gikk av med pensjon eller sluttet av andre grunner. Hver menighet måtte da sørge for at noen tok på seg å gjøre tjeneste som ulønnet klokker. Da Ole gikk over i pensjonistenes rekker mot slutten av 2007, ble det Skatval sin tur til å gå over til en frivillig og ulønnet klokkertjeneste. Menighetsrådet ønsket da å få med flere personer som kunne bytte på å være klokker, og Anne Kristin Heimstad tok på seg ansvaret for å få i gang ei slik gruppe. Ole Gjevik gikk omtrent rett over fra å være lønnet til ulønnet klokker, og flere av de andre som nå er med i gruppa har også vært med fra starten.

Dagens ordning En fin blanding av kvinner og menn, åtte til sammen, utgjør nå klokker-teamet på Skatval. Gudstjenestene blir fordelt mellom dem gjennom året, og på den måten blir det en overkommelig

oppgave. Om det skulle komme noe uforutsett i veien, kan de bytte tjenestedag med en av de andre i teamet. Alle gir uttrykk for at det både er givende og hyggelig å være klokker i Skatval kirke.

Noen kommentarer i samtalen med klokkerne: Ole: Jeg er glad i å gå i kirka og liker å prate med både barn og voksne i menigheten. Jeg setter stor pris på å være klokker når det er min tur. Jeg liker også at menighetsrådet stiller som kirkeverter. Hildegunn: Når jeg først skulle ta på meg en frivillig oppgave i menigheten, synes jeg det er veldig fint å være klokker. Det er så bra at mange er med og gjennomfører gudstjenesten i fellesskap. Prest, organist, klokker, kirketjener, kirkevert og konfirmanter, sammen med resten av menigheten, gjør noe sammen! Bergljot: Jeg synes det er fint å ha denne kontakten med menigheten på Skatval. Siden Bjørn er prest i en annen menighet, kunne det ellers lett blitt til at jeg alltid ble med til hans kirke. Harald: Jeg synes det alltid er like fantastisk å gå til gudstjeneste, både som klokker og vanlig kirkegjenger! - Klokkeren har mange oppgaver, men det er ikke vi som ringer med kirkeklokkene! avslutter en av dem humoristisk.

www.kirken.stjordal.no

5


Natt- 2013 volleyballcup En stor del av konfirmanttiden er å være samlet til sosiale aktivteter, og natt til 9. oktober var det hele 250 ungdommer som var samlet til nattvolleyballcup i Fjellhallen. Her var det konfirmanter fra hele Stjørdal kommune som som hadde cup mellom kl. 17:30 til 02:30.

Mange var spente på dette med Volleyball. Noen hadde nesten ikke spilt dette før, mens andre var godt kjent med dette - og kunne fortelle at de spilte dette ukentlig. Lagene ble satt sammen ut fra klassene, og med mange nok til at noen også kunne være heiagjeng under kampene. Konfirmantene møtte stort sett presis 17:30, fikk registrert seg og utdelt armbånd som viste at de var akkreditert for kvelden og som viste hvilket lag de tilhørte. Deretter var det felles samling inne i hallen med gjennomgang av volleyballregler. Presis kl. 18:00 var vi i gang med første runde med 3 parallelle kamper. Derretter gikk det slag i slag med nye kamper fortløpende hvert 15. minutt. Dette var altså seriespill med tre serier, hvor lagene spilte alle mot alle. Under kampene hadde vi DJ Værnesbranden til å stå for musikken og her var det mye Dubstep, men det var også litt plass for traktormusikk og Pink Floyd. Mens volleyballkampene pågikk, kunne konfirmantene hente seg pizza og saft i kafeen. Et spillerom med 3 playstation på 3

6

storskjermer var satt opp i et eget rom. Her kunne konfirmantene spille FIFA, Buzz og Dansespill gjennom hele kvelden og utpå natten. I tillegg hadde de et tilbud om å handle snop og drikke i volleyballkiosken. Litt utpå kvelden hadde vi en felles break med andakt av Torgeir Værnesbranden. Det skal litt til å ha en andakt for så mange konfirmanter samlet under samme tak, men dette gikk over all forventning. Deretter kjørte vi i gang de siste kampene, før det ble spilt semifinale og finalespill. En uheldig konfirmant brakk armen da han holdt på med litt turning. Her ble det gipsing av arm og noe operasjon måtte til i etterkant. Bortsett fra det var det bare noen små skader som ble godt behandlet av våre 1. hjelpere, med isposer, plaster og støttebandasjer. Et av lagene fra Stokkan vant finalespillet, og hver enkelt fikk sjokolade i premie - samt ære og berømmelse. Mange frivillige var i sving for å få til denne cupen og Hegra sparebank sponset leien av Fjellhallen. Takk til alle som bidro til en flott kveld.

www.kirken.stjordal.no


Lånke Kirke innviet nytt

piano

Tekst: Egil Rømo

Lånke menighet og Kantor Kristina Lysiak inviterte til konsert i Lånke kirke 21.november. En vakker kveldstund med Robert Schumann som tema.

SYNG I KOR I Stjørdal menighet finnes det flere muligheter å synge i kor. Som korsanger får du mulighet å utvikle stemmen din, lære kjenne nye mennesker og dessuten delta i spennende og artige konserter og musikkgudstjenester. Værnes Kantori Kristina Lysiak spilte vakkert på det nyinnkjøpte pianoet på konsert i Lånke kirke

et blandet kor med fokus på klassisk kirkemusikk. Øver annenhver tirsdag kl. 19.00 – 21.30 i kirkestallen ved Værnes kirke. Semesterstart 7. januar 2014

Gospelkoret Det ble spilt både på orgel og klaver. En flott konsert for de tretti personene som var i Lånke kirke. De som ikke var der gikk glipp av en musikkopplevelse av de sjeldne. Kristina Lysiak sine musikkferdigheter er av stor klasse. Hun fremførte flere nummer på det nyinnkjøpte pianoet som har en pris på femti tusen kroner. Det nye pianoet har en fin klang, og er et flott instrument. Kristina spilte blant annet Store Fantasi, et stykke som varte i vel en halv time, og vakkert var det! Flere sa etter konserten at vi er heldig vi Lånkbygger som har Kristina som kantor. Kristina Lysiak er født og oppvokst i Ukrania. I hjemlandet ble hun utdannet konsertpianist før hun kom til Norges Musikkhøgskole og tok mastergrad på orgel.

synger 3-stemt og har synger hovedsakelig gospel- og poprepertoar. Øvelse annenhver tirsdag kl. 19.00-21.00 i kirkestallen ved Værnes kirke. Semesterstart 14. januar 2014 Seniorkantoriet Fra våren 2014 blir det startet ett kortilbud for deg som er over 65! Vi kommer å øve annenhver onsdag, kl. 10.0012.00, med start den 22. januar. Ta kontakt for mere informasjon om dette nye koret. Dirigent for disse korene er kantor Brita Sjøberg.

Ta kontakt om du er interessert å bli med å synge! E-post: brita.sjoberg@stjordal.kommune.no Telefon: 74 83 42 37

www.kirken.stjordal.no

7


Lånke og Skatval

«Lys våken» Menighetene i Lånke og Skatval inviterte til kirkeovernatting natt til 1. Søndag i advent. I Lånke kirke var både 5. og 6. trinn invitert. Og i Skatval var det 6.trinn som overnattet. Til sammen 35 jenter og gutter inntok Lånke- og Skatval kirke denne helga.

Tekst: Per Anton Leite Foto: Egil Rømo og Ruth Gjerde

Deltakerne fikk oppleve ei trivelig og annerledes helg. Her var det masse leker, sang og musikk. Pizza og brus var et av hovedpunktene. Gjennom kvelden og natta var det forberedelse til gudstjenesten på søndag, før soveposen ble inntatt til noen timers søvn. Selv om stormkastene tok godt tak og fikk det til å knirke og knake i kirkeveggene var det topp stemning blant overnattingsgjestene. Fra venstre foran. Linn Kristine Vist, Hannah Kristine Overrein, Karen Damås, Wenche Høvde, Emilie Guldseth, Tonje Sandnesmo og Maya Gifstad. Bak fra venstre, Sokneprest Kristine Setran, Ruben Sjøvold, Camilla Leinsvang, Jannita Halsen, Emma Hastad, Ingeborg Hjelsvold, Malin Gulaker og Ole Stavset medhjelper.

Ole Stavset leder leken i Lån ke kirke, her sammen med Emilie Hasta d og Hannah Kristine Overrein.

Papirflykonkurranse fra galleriet. Stort engasjement.

8

www.kirken.stjordal.no


Gladmelding Skatval kirke

Fotoforbud opphevet Tekst: Ruth Gjerde

Nå er det igjen mulig for brudepar å fotografere seg på kirketrappa på Skatval uten å få bildet skjemmet av slitte dører og manglende maling. En av de siste dagene i november var det ferdigbefaring på utvendige arbeider på kirka, og bortsett fra noen ganske små detaljer, var alt i orden. Hoveddørene var på plass, nyoppusset og malt både utvendig og innvendig, og døra inn til dåpssakristiet var også ferdig oppusset. De ansvarlige for arbeidet som var til stede ved befaringa, ga uttrykk for stor tilfredshet med resultatet og håper skatvalsbyggen er fornøyd med hvordan kirka ser ut nå. Av det innvendige arbeidet som skulle gjøres, er vindtetting ved gulv ferdig. Arbeidet med innvendige varevinduer er godt i gang, og de er lovet å være på plass før jul. Nye dørterskler forventes også å være på plass i løpet av desember. Hvis vi ser bort fra taket innvendig, er det dermed sannsynlig at Skatval kan «innvie» en nyrenovert kirke til jul.

Flott gospelsang

i Lånke kirke

Lånke kirke var fylt med gospelsangere og tilhørere da Lånke Menighetsråd inviterte til gospelkveld med gladsang. . Det er første gang menighetsrådet i Lånke inviterer til en sånn kveld. Etter stemningen å dømme blir det garantert ikke siste gang. Konserten hadde et variert og godt program. Konserten ble åpnet av Sokneprest Kristine Setran som ønsket velkommen, hun bandt hele konserten sammen med ord fra Bibelen.

Første post på programmet var Web – koret fra Melhus. For de fremmøtte fikk en sangopplevelse av de sjeldne. Publikum var også med på allsang noe som falt i god smak. Sanctus var neste kor, det lokale koret som består av medlemmer fra Lånke og Stjørdal var ikke noen sinker i så måte. De sang både norske og engelske sanger til stor glede for publikum. Barnekorene Soul Children og Soul teens fremførte flere nummer, de sang vakkert med stor innlevelse. Det er tydelig at det gror godt i gospelmiljøet i distriktet. Det er garantert ikke siste gang disse barne- og ungdomskorene lar høre fra seg, og bra er det. Etter konserten var det kveldsmat i menighetshuset, en kan godt si at kvelden var en stor opplevelse med mye sang og musikk med fart i for de fremmøtte og mye god mat. Egil Rømo

Flotte jenter sørget for vakker sang i Lånke kirke

www.kirken.stjordal.no

Flott sang av Web – koret fra Melhus som gjestet Lånke kirke under gospelkvelden i høst

9


Gamle kirkesteder i kommunen vår

Hegge middelalderkirke Tekst og foto: Ruth Gjerde

Utsikt fra Hegge mot Alstad og Fløan med Trondheimsfjorden og Frosta i bakgrunnen sammen.

Ved Heggesberget på Skatval ligger i dag flere gårdsbruk med navnet Hegge. Hegge var fra først av en storgård, men opp gjennom århundrene har den blitt delt opp i mindre bruk. Det er funnet rester etter et tingsted fra middelalderen mellom Friskgården og gården der Olav Hegge bor, noe som viser at det har vært en samlingsplass her. Olav forteller at steinene som stod i ring på tingstedet, ble brukt i en grensemur på gården rundt 1860. Steinen som stod i midten ble lagt et annet sted, og Olav fikk vite av sin far hvor den lå. Nå har han plassert den som en merkestein ved informasjonstavla. Informasjonstavla om Hegge som kirkested, står like ved innkjørselen til tunet på gården der Guri og Olav Hegge nå bor i den nye kårboligen. Sønnen Johan Olav og svigerdatter Desirée overtok gården i 2003 og har tatt over hovedlåna. Olav har alltid interessert seg for de historiske minnene som er knyttet til Hegge, og denne interessen er det tydelig at Desirée vil føre videre. Olav forteller at så langt tilbake som han husker, ble deler av en åker like ved gården aldri pløyd. Åkeren ble kalt kjerkåker’n, og de gamle snakket om at det hadde vært kirkegård der.

Olav Hegge og Desir ée Hegge ved Info-tav la

Kunnskapen om kirkested på Hegge knyttes til et sagn om Olav Haraldsson. Han kom hit med sine hirdmenn under kristningen av landet, og her satte han «hardt mot hardt» og krevde at et hov som stod der skulle rives. Sagnet forteller videre at han fikk bygd ei kirke der hovet hadde stått. Ifølge Oskar Alstad (1895 – 1980) er kirka på Hegge det første kirkebygget på Skatval. Det finnes ikke noe nærmere fastsettelse av årstall for oppsetting og riving, men historikere er enig om at det har vært kirke her. Det vi vet sikkert, er at kirka på Hegge var gått ut av bruk før 1432, for da var Heggegårdene ført inn under soknekirka på Fløan.

10

www.kirken.stjordal.no

Utsikt fra Hegge mot Forbordstoppen


Adventstid

Juleandakt

i kirkene

Per Anton Leite

Adventstida er ei innholdsrik tid i kirkene våre. Skoler og barnehager har sine samlinger og gudstjenester. Og 1. klassingene inviteres til julevandringer. Det er mange glade og spente barn vi møter i løpet av disse dagene. En herlig tid for både små og store, og en flott mulighet til å formidle julas budskap.

2014

Det hellige barnet «Det hellige» er skjult i det alminnelige. Underlig! Gud har skjult seg i det alminnelige. Julenatt oppdaget vi det. Da kom Jesus, det hellige barnet, Guds Sønn til jord.

Her følger noen bilder fra barnehagesamlingen i Skatval.

Han ble menneske for vår skyld. Slik viste han hvor høyt verdsatt mennesket er av Gud. Han kom til sine egne, - og til sin egen jord. Han kom for å være nær oss, - dele liv med oss. Han var helt alminnelig å se til. Han var barn, - ungdom, - voksen, - bror, - venn, - glad, - festlig, - fattig, - sulten, - flyktning, - selvstendig, - opprørsk, frittalende, - modig, - sorgtung, - forfulgt, - truet, - torturert , - drept på et kors, - for din og min skyld. Oppstått fra de døde!

Figurene få r

sin plass i st allen.

Vi er ikke alene i livet og i døden. Han har gitt oss håp om at kjærligheten er det dypeste og sterkeste i tilværelsen. Han var et menneske som oss. Guds Sønn vet hva det er å være menneske. Han har kjent det på egen kropp.

e! Så fint det bl

«Det hellige» er skjult i det alminnelige. Han var mer enn alminnelig. De merket det når de møtte ham. For han viste alle en dyp respekt og verdighet. De fornemmet hans «hellighet». Han bar med seg noe annet og mer, en myndighet annensteds fra. Alle som møtte ham oppdaget at de og var noe mer enn alminnelig, - de bar på «en hellighet», en ukrenkelighet, en verdighet som han bekreftet. For alle mennesker er medsendt «en hellighet» av sin Skaper. Det er en Guds beskyttelse han har gitt hver enkelt av oss. Vi merker denne «helligheten» på avstand når vi kommer vårt medmenneske i møte. Vi kan merke etterpå om vi behandlet hverandre med verdighet, eller om den ene ble krenket, «gjort liten». Spørsmålet er om vi bekrefter hverandres «hellighet»? Ordet «hellig» betegner noe som er ukrenkelig, dyrebart og umistelig, noe som ikke må vanæres, men behandles med ærefrykt og dyp respekt. Julenatt kom Jesus Kristus, Guds Sønn som viste oss at «det hellige» er skjult i det alminnelige. Velsignet julehøytid! Tor Singsaas

Kantori og strykere under Brita Sjøbergs ledelse

www.kirken.stjordal.no

11


Å ha god livskvalitet i eldre år

En uværskveld i november møter Menighetsbladet til kveldskaffe hos Morten Petterson i hans nye sentrumsleilighet. I en alder av 85 synes han det fikk være nok plenklipping og vedlikehold av eneboligen i Fosslia. Han er midt i salgsprosessen av boligen og er oppdatert på hvordan markedet er for tiden. Fint og lettvint å bo i sentrum, synes Morten, men mener gatene godt kan strøs bedre. Morten er ofte å finne på formiddagskaffe på Johnsen, han er en del av gjengen som diskuterer smått og stort, også de store samfunnsproblemene. Denne aktive og åndsfriske mannen har mye å berette fra et levd liv. I samtalen viser han det trauste hverdagsmennesket han er, og sper på med morsomme hendelser og mer alvorlige erfaringer. Han var 12 år da krigen kom til Langstein der han er født og vokste opp. Han kan fortelle om mye tyskere inne i fjorden. De tok også hjemmet til Morten for å huse et gjeng vaktmannskaper. I 1944 begynte han på 3-årig realskole i Verdal etterfulgt av 3 år på handelsgymnaset i Trondheim. Årene på gymnaset var meget tøffe, forteller han. Hadde tenkt på glede og fest den dagen eksamen var over, men istedet ble det bare søvn. Morten innordnet seg samfunnets regler for de som ville opp og frem. I jobben han fikk i en bank stod det i reglementet at ansatte måtte møte daglig i hvit skjorte. Etter bankjobben og som kasserer i et bilfirma var hybeltilværelsen i Trondheim slutt. Morten søkte og fikk jobb som assistent ved flykontrollen på Værnes i 1954. I denne jobben ble han i over 40 år og har selvsagt sett utviklingen fra den spede begynnelse til dagens realiseringer av diverse Masterplaner for Værnes. Banen på Værnes hadde så høye brøytekanter at det var et problem med å se de små flyene som flyskolen brukte. Tanks fra Forsvaret måtte til

12

for å tråkke og presse snøkantene. Det var ingen radar som fanget opp flyene, heller ingen telefoni med maskinene i lufta. Fra tårnet brukte de rød eller grønn signallampe ved take off eller landing. Hvis de ikke ved selvsyn så ventede fly var det å ringe rundt til sentralene i distriktet for å høre om noen hadde hørt flydur. I begynnelsen var det ett SAS-fly til Nord-Norge på formiddag og ett fra Nord-Norge om ettermiddagen. Det var revolusjonerende da SAS startet flygingen til Alaska over Nordpolen og forkortet dermed ruta til Amerika. Morten tenker på dem som reiste. Folk pyntet seg når de skulle ut å fly. Venterom og ekspedisjonslokaler var en lang tyskbrakke som stod igjen etter krigen. Han forteller om storfint besøk bl.a. av kong Olav og president Tito. Han husker også godt da dronning Elisabeth av England kom sjøveien og han måtte fjerne båten sin fra havna. Det ble iallefall asfalt på veien på grunn av dronningbesøket. I 1958 giftet Morten seg med sin Synnøve, en av telegrafdamene i Trondheim som assistenten på Værnes ofte var i kontakt med. Kona begynte med skobutikk i Gata og Morten engasjerte seg også på frivaktene sine. I begynnelsen var det bare snakk om brune eller svarte sko, og vi var vel ikke særlig dristig i utvalget, forteller han. Askim/Viking som fritidsko og spasersko var tradisjonelle solide norske modeller. Senere kom italienske, tyske og portugisiske motesko. Å ja, det høres som han har lært mye om sko, flyassistenten på Værnes.

www.kirken.stjordal.no


Tekst: Ann-Magret Røsten Vedal

Foto: Einar Hugnes

MITT HJERTES JUL

En annerledes

Førjulskonsert Paal-Andre Grinderud og Bodil Arnesen er i disse dager ute på en konsertturne. De lager en julekonsert noe utenom det vanlige. Forfatter Grinderud bruker sin egen oppvekst med en alkoholisert mor, sopran Arnesen synger og sammen lager de konserten «Mitt hjertes jul” - og gir disse konsertene som en gave til folket. Søndag 2. desember gjestet de Skatval kirke. Sammen med kantor Kristina Lysiak og koret Bygdaljom skapte de en varm og nær atmosfære i en noe annerledes julekonsert. Paal Andre Grinderud sto tidlig fram som barn av en alkoholisert mor, og skapte debatt gjennom sin åpenhet i bøkene han skrev. Sju er gitt ut, og den åttende kommer neste år. Grinderud fortalte fra sin oppvekst mellom sangene. Publikum fikk høre at Grinderud brukte bamsen «Teddy» og engelen Gunhild når han hadde det vondt som liten. Gjennom konserten fikk vi høre om dem begge. Paal Andre Grinderud har en unik formidlingsevne, og kan kunsten å berøre. Budskapet var at vi alle er sårbare og verdifull, og mer enn god nok. Gjennom hans livshistorie fikk vi også understreket viktigheten av å holde fast på det gode, noe også menighetsrådsleder Ruth Gjerde understreket i sin takkehilsen. Bodil Arnesen, som for mange er kjent for å synge velsignelsen i radioprogrammet “Salmer til alle tider” hadde en klokkeklar stemme som nærmest tok pusten fra publikum. Aldri har vel nettopp velsignelsen vært framført med større inderlighet i Skatval kirke. Nevnes må også hennes versjon av “O helga natt,” - sterk, gripende og uendelig vakkert. Kantor Kristina Lysiak hadde lagt ned et betydelig øvingsarbeid i forkant av konserten. Samspillet mellom Bodil og Kristina satt derfor som støpt, og bidro til at det ble en konsert av ypperste kvalitet. Bodil og Paal Andre fremhevet også Kristinas kvaliteter som kantor etter konserten. Bygdaljom med dirigent Magnus Fiskvik bidro med 4 vakre julesanger som satte publikum i den rette julestemning. Publikum gikk derfor fra Skatval kirke fylt med takknemlighet og ettertanke. Bodil Arnesen og Paal Andre Grinderud gav en annerledes og unik konsertopplevelse i Skatval kirke.

www.kirken.stjordal.no

13


Annonsører Vi gir deg nye muligheter

HYLDMO

VENNER, SAMHOLD OG LÆRING PÅ ET STED DER

B E G R AV E L S E S B Y R Å

DU BLIR SETT

Aglo videregående skole

Erfaring Stjørdal & trygghet

& omegn

Oddmund 970 38 638 Karin 995 88 794 Vi har døgnvakt. Ring 911 66 902

www.aglo.no

Malia faghuset post@faghuset.no 74833344 Kjøpmannsgt. 40

Vi ønsker nye elever velkommen! Vi vil strekke oss langt for å sikre barna god oppvekst og opplæring av gode verdier som gjør barna til trygge, selvstendige bidragsytere i samfunnet.

www. fagerhaugoppvekst.no Fagerhaug Oppvekstsenter | Postboks 4, 7510 Skatval | post@fagerhaugoppvekst.no post@ fagerhaugoppvekst.no | Tlf: 74 84 07 70

a s STJØRDAL • TRONDHEIM • NAMSOS • OSLO

www.ligaard.net

Ønsker du å annonsere i menighetsbladet? Ta kontakt med kirkekontoret i Stjørdal Telefon: 74 83 42 20 - E-post: kirkekontoret@stjordal.kommune.no

14

www.kirken.stjordal.no


Vigde Døpte Døde

Slekt skal følge slekters gang Døpte i Stjørdal sokn:

Døpte i Skatval sokn:

Liam Nathaniel Aalberg Mie Bremset Gullstad Mali Kåsin Einang Alvin Hammer Gjersing Nicolai Lundring Evjemo Matilda Synneve Alston Maren Ovidie Værnes Giske Frida Stene Helge Margido Helgesen Victor Johansen Sandvik Maren Gederaas Elias Dahl-Stenli Sebastian Walstad Moholt Ingvild Kvalheim Reiten Emil Oliver Olsson Simon Michael Wåden Guro Sævik Iris Mundal Tjørhom døpt i Lånke kirke Marianne Kristine Stenseth- Kristoffersen døpt i Okkel berg kapell Tor-Aksel Arestøl døpt i Skatval kirke Michelle Buland Nesgård døpt i Skatval kirke

Mille Engan Stavnås Lucas Bolme 1Julie Steigedal Johan Kvaal Thoresen Theo Myhre Steinvik Emilian Bo Mikael Nilsson Angell Anine Huus Waagen døpt i Frosta kirke Mie Emilie Wangberg døpt i Værnes kirke Signe Lillemo Kippe døpt i Snåsa kirke Rina Elen Eide Tale Yvonne Eide

Lyder Wang Gundersen Frida Dybvad Oliver Uthus Nilsen Tobias Overrein Lian Mali Marthinsen Haugseth Theo Tobias Liamo Berthelsen Mio Strand

Vigde i Værnes kirke: Anne Mette Bjørgan og Carl Erik Dahlstrøen

Vigde i Skatval kirke: Døpte i Lånke sokn: 290913 290913 061013 061013 061013

Jakob Salberg døpt i Værnes kirke Anniken Johnsen Kleven døpt i Sebu kirke Lykke Øvergård Lars Bjørnar Mathisen Frida Sofie Krogstad

Sissel Pedersen og Martin Andersen

Vigde i Lånke kirke: Greta Lillian Østnes og Johnny Johansen

DØDE STJØRDAL: Rolf Arne Thronsen Agnar Martin Sørmo Arnt Roger Berge Sigrid Irene Gulbrandsen Sigrid Kristin Haugen Aud Steinseth Synøve Wesche Peggy Rosvold Ranveig Janny Hennie Gulaker Hilmar Thyholt Leif Sigvart Voldseth Øystein Hovdal Gerd Haldis Lilleby Ole Hjulstad Kåre Saunes Rolf Vikan

Blomsterfond Menighetene våre har blomsterfond som står for forskjønnelse av kirkegårdene våre. Kanskje kan dette være et fint formål for minnegaver i forbindelse med begravelser. Det er også mulig å gi gaver til blomsterfondet ved andre anledninger. Slik bidrar du på en god måte til å holde kirkegårdene våre vakre.

Her finner du kontonummer til blomsterfondene:

DØDE SKATVAL: Helga Lunnan

DØDE LÅNKE: Anne Marie Løkstad Olaf Henry Fremstad Eline Dybvad Jan Helge Våden Knut Dahle

Stjørdal sokn: 4202.16.68154

Skatval sokn: 4474.06.10748

Lånke sokn: 4435.85.02323

www.kirken.stjordal.no

15


Gudstjenester STJØRDAL:

Visitasgudstjeneste i Værnes kirke Biskopen deltar

Søndag 5.januar kl 11:00 Gudstjeneste i Lånke kirke

JULAFTEN kl 12:00 Gudstjeneste i Værnes kirke

Søndag 6.april kl 11:00 Familiegudstjeneste i Værnes kirke Utdeling av 4-årsbok

Søndag 19.januar kl 13:00 Gudstjeneste i Lånke kirke

JULAFTEN kl 16:00 Gudstjeneste i Værnes kirke 1.juledag kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke 2.juledag kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke Søndag 5.januar kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke Søndag 5.januar kl 19:00 Orgelkonsert i Værnes kirke Søndag 12.januar kl 11:00 Gudstjeneste på Stjørdal bedehus Søndag 12.januar kl 13:00 Dåpsgudstjeneste i Værnes kirke Søndag 19.januar kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke Søndag 26.januar kl 19:00 Gudstjeneste i Værnes kirke Søndag 2.februar kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke Søndag 9.februar kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke Søndag 16.februar kl 11:00 Familiegudstjeneste i Værnes kirke Søndag 16.februar kl 19:00 Salmekveld i Værnes kirke Søndag 23.februar kl 11:00 Jubileumsgudstjeneste i Værnes kirke Grunnloven 200 år Søndag 23.februar kl 13:00 Dåpsgudstjeneste i Værnes kirke Søndag 2.mars kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke Søndag 9.mars kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke Søndag 16.mars kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke Søndag 23.mars kl 11:00 Gudstjeneste på Stjørdal bedehus Søndag 23.mars kl 13:00 Dåpsgudstjeneste i Værnes kirke Søndag 30.mars kl 11:00

Torsdag 10.april kl 19:00 Konsert med Værnes kantori i Værnes kirke

Søndag 26.januar kl 11:00 Gudstjeneste i Elvran kapell utdeling av bibel til 5.klassingene Søndag 2.februar kl 18:00 Tårnagentgudstjeneste i Lånke kirke

SKATVAL:

Søndag 16.februar kl 11:00 Gudstjeneste i Lånke kirke

JULAFTEN kl 15:00 Gudstjeneste i Skatval kirke

Søndag 2.mars kl 11:00 Gudstjeneste i Lånke kirke

1.juledag kl 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke

Søndag 16.mars kl 13:00 Gudstjeneste i Lånke kirke

1.nyttårsdag kl 12:00 Gudstjeneste på Aglo

Søndag 30.mars kl 11:00 Familiegudstjeneste i Elvran kapell utdeling av 4-årsbok

Søndag 12.januar kl 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke Søndag 19.januar kl 11:00 Tårnagent-gudstjeneste i Skatval kirke Søndag 9.februar kl 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke

Søndag 30.mars kl 13:00 Familiegudstjeneste i Lånke kirke utdeling av 4-årsbok

Tenn et lys og bidra!

Fredag 14.februar kl 19:00 Konsert i Skatval kirke (se egen annonse)

Det er mange gode grunner til å gå til kirken.

Søndag 23.februar kl 17:00 Gudstjeneste i Skatval kirke

En av dem kan være at kirken er et godt sted for stillhet og ettertanke.

Søndag 9.mars kl 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke

Noen ganger kan det å tenne et lys være en god hjelp til å finne rom for stillhet og dype tanker. Og noen ganger kan akkurat det å tenne et lys være det som skal til for at også bønnen finner sitt uttrykk i ord og tanker.

Søndag 23.mars kl 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke Søndag 6.april kl 11:00 Familiegudstjeneste i Skatval kirke Utdeling av 4-årsbok

LÅNKE: Mandag 23.desember kl 11:00 Juleandakt på Lånke bosenter JULAFTEN kl 14:30 Gudstjeneste i Elvran kapell JULAFTEN kl 16:00 Gudstjeneste i Lånke kirke 1.juledag kl 13:00 Gudstjeneste i Lånke kirke

NB! ENDRINGER KAN FOREKOMME, SE ANNONSER I STJØRDALENS BLAD

Av Sissel Smørvik.

I Værnes kirke har vi nå fått på plass en flott lyskasse laget av Harald Vinge. Lyskassen har fått plass bak i kirken, og der er du velkommen til å tenne lys! Lys får du kjøpt for kr 20, og dermed bidrar du til utsmykning av Stjørdal kirke!

Hvis du vil, kan du også la lystenningen få følge av en bønn. Når vi nå bygger ny kirke i Stjørdal, er vi opptatt av at det å bygge kirke handler om mer enn gulv, vegger og tak. Bønnekort med forslag til bønn for Stjørdal kirke ligger ved lyskassen, og det kan du ta med deg hjem! Ved lyskassen kan du altså gjøre tre ting på en gang: Tenn et lys, be en bønn og bidra til utsmykning av vår nye kirke.

STJØRDAL • SKATVAL • LÅNKE

REKLAMEBANKEN.COM

JULAFTEN kl 14:00 Gudstjeneste i Værnes kirke

Meninghetsbladet nr 4 2013  
Meninghetsbladet nr 4 2013  
Advertisement