Page 1

Stjørdal Misjonsmenighet Postboks 142, 7501 Stjørdal Tlf. 74 82 77 06t Kontor@misjonskirka.org www.misjonskirka.org Kontonr. 4202 22 36150

Pastorens kontortid: mandager 10-13. onsdager 10-14. Telefontid mandager 19-21.

Lederskap: Lars Unstad, presseansvarlig Jan Dag Rolseth Torbjørn Grindheim Anders Teigen (Permisjon vår 2013.)

Tlf. 482 62 437 Tlf. 470 78 884 Tlf. 901 09 551 Tlf. 958 10 886

lars@misjonskirka.org jandag@misjonskirka.org t-grin@online.no anders@stjordal-ts.no

Administrasjonsutvalg: Kjell E. Hagen, adm.leder Ann Kristin Sollihaug

Tlf. 902 50 000 Tlf. 406 46 510

admin@misjonskirka.org aksollihaug@gmail.com

Kontor: kontor@misjonskirka.org Tlf. 74 82 77 06

Fagerhaug Oppvekstsenter post@fagerhaugoppvekst.no Skolen: Tlf. 74 84 07 70 Barnehagen: Tlf. 74 84 07 72

INFOHJØRNET: Husk innlevering av varer til våre hjelpesendinger i hangaren på Lillemoen hver mandag mellom kl. 17.30 - 19.00. Flere medarbeidere behøves til dette arbeidet! Samtale/forbønnstjeneste på kirka hver onsdag mellom kl. 10.00 11.30. For avtale, kontakt Bjørg Valsø tlf. 458 90 336 eller Olav Valsø, tlf. 900 30 423.

Månedsnytt Januar 2013

Bli venn med oss Facebook!

For oppdatert møteprogram og kommende hendelser, vennligst se menighetens hjemmeside: www.misjonskirka.org


Januar 2013 MAN

TIR

ONS

TOR

10:00 - 14:00 Åpen arbeidskirke

FRE

LØR

SØN

19:30 FUEL m café

19:00 Høyspent

11:00 Gudstjeneste Lars Unstad taler

UKE

Mini-/barne-/ tweenskirke

01

UKE

31 16:00 - 17:45 Konfirmantene samles

02

7

04

14 16:00 - 17:45 Konfirmantene samles

21

>>

22

19:00 Cellegruppesamling

4

Mannsf rokost m/ Isaia >> s Munoz . Tema: “E n mann etter Guds Hje rte!” M annsaktivtete r i paus en.

10

17

10:00 - 14:00 Åpen arbeidskirke

11:00 Formiddagstreff

19:00 Personlig økonomi

19:00 Høyspent

23 30

16:30 Gudstjeneste Lars Unstad taler

19:30 FUEL m café

Mini-/barne-/ tweenskirke Kafé m kveldsmat

12

11:00 Gudstjeneste Keith Holladay taler Mini-/barne-/ tweenskirke

18

19

24 25 19:00 Høyspent

26 13:00 og 14:45 Seminar

31

1

2

13 Verter: Per & Sofie Kafé: 9 Liv H. Lund

20 Verter: Terje & Ingrid Kafé: 10 Sofie Lund

16:30 Gudstjeneste Kjell E. Hagen taler Celebration

11:00 Gudstjeneste Gordon Tobiassen taler

19:00 Festmøte

Verter: Øistein & Synnøve Kafé: 8 Terje Elverum

Kafé

11:00 Internasjonal gudstjeneste på engelsk.

19:30 FUEL m café

6

Kafé

09:00 - 12:00 Mannsfrokost

19:30 FUEL m café

19:00 - 21:00 Menighetsmøte

29

5

11

19:00 Høyspent Keith Holladay deltar

16

10:00 - 14:00 Åpen arbeidskirke

19:00 Cellegruppene samles på Misjonskirka

28

9

15 i!!! Personlig Økonom s ved Gode råd og tip th Margith Woldse - Sparebank 1

3 19:00 Høyspent

10:00 - 14:00 Åpen arbeidskirke >>

UKE

05

8 pe Felles Cellegrup skirka samling i Misjon

03

2 10:00 - 14:00 Åpen arbeidskirke

UKE

UKE

1

Verter: Rolf & Aud Lilly Kafé: 7 Asbjørn Kristoffersen

Mini-/barne-/ tweenskirke Kafé

27 Verter: John & Arne Kafé: 11 Jorid Arstad

3

Med forbehold om endringer

Stjørdal Misjonskirke Månedsnytt  

Stjørdal Misjonskirke Månedsnytt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you