Page 1

MENIGHETSBLADET NIGHETSBLAD NR 3 • 2012

! r e m m o S d o G

INNHOLD Forbordsfjellet Utegudstjeneste s. 4-5 Burma Misjonsprosjekt i Skatval menighet s. 8 Kulturhuset Drømmen 2014 s. 10 STJØRDAL • SKATVAL • LÅNKE


FOTO

Blinkskuddet Turtelduer: Disse kjærlige duene ble foreviget på en av våre turer i år, og selv om de ikke heter det så kaller jeg de for turtelduer. De kan jo symbolisere hvor viktig kjærligheten er og at vi alle har behov for øyeblikk av ømhet og omtanke for hverandre. Så stopp litt i travelheten og vis de rundt deg at de betyr noe for deg.

Send oss ditt bidrag til: e-post: blinkskudd@stjordalskirken.no eller send det til: Kirkekontoret, Kjøpmannsgata 21, 7500 Stjørdal og merk forsendelsen “blinkskuddet”.

Tekst og bilde: Anne-Lise Sundbø, Stjørdal

Økumenisk gudstjeneste i Værnes kirke

Den 26. august ble årets økumemiske gudstjeneste feiret i Værnes kirke. Og kirken var nesten fullsatt av mennesker fra Misjonskirka, den Katolske kirke, og Den norske kirkes menigheter i Stjørdal. Det er en gudstjeneste som vi ser fram til hvert år fordi den er et tydelig uttrykk for den enheten vi som kristne har i troen på Jesus Kristus. Dette var 13. gangen vi feiret denne gudstjenesten sammen. Og i år var det Bror Joël fra klosteret på Munkeby som sto for prekenen. Vi fikk flotte musikkinnslag av Grimstadgutane, som er en fiolinkvintett bestående av far og fire sønner. Og nytilsatte medarbeidere ble behørig intervjuet og presentert. Lars Unstad er nytilsatt pastor i Misjonskirken, mens Ingar Samset begynte som sokneprest i Værnes på begynnelsen av sommeren. Denne gangen la vi kirkekaffen til prestegårdshagen for å gjøre det mulig å arrangere aktiviteter for barna samtidig med kaffen.

Menighetsbladet for Stjørdal, Skatval og Lånke sokn

Tekst: Per Anton Leite

Inngangsprosesjon

Menighetsrådene

Bankkonto: 4432 50 21774 Utgiver: Stjørdal, Lånke og Skatval menighetsråd Redaksjonskomite: Lillian Solstad, Ruth Gjerde, Anne-Kari Tørum Sætre, Per Anton Leite, Hilde Kristine Grønbeck og Oddbjørn Eide Lay-out: Reklamebanken

2

Og dette ble en god løsning som gjorde at det ble en trivelig opplevelse for både unge og eldre.

Lånke: Leder Lilly Ertsgård Stjørdal: Leder Sissel Håve Smørvik Skatval: Leder Ruth Gjerde

Kirkekontoret i Stjørdal

Åpent: man-fre 08:00 – 15:30 (Torsdag til kl 16:30) Telefon: 74834220 | e-post: kirkekontoret@stjordal.kommune.no www.stjordalkirken.no

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no


Ønsker større deltakelse Tekst: Lillian Solstad

- Jeg ønsker at flere skal være deltakere i gudstjenester og menighetsliv. Da må de komme å se selv. I min tiltredelsestale henviste jeg til hva Jesus sa til Andreas: Kom å se! Det er mange meninger om kirke og tro. Jeg ønsker at de som er tilskuere skal komme å se selv. Se om det som skjer i kirke og kristenliv holder, om det er noen vits. Den nye sognepresten i Værnes, Ingar Samset, ønsker større deltakelse. Gudstjenestereformen, som tas i bruk 1. søndag i advent, gir virkelig anledning til større engasjement fra menigheten. Mye av det kristne arbeidet i dag handler om å utfordre folk til å komme og se selv. - Jeg oppfordrer folk til å bruke folkekirka, se hva det er, sier Samset. Kirka som organisasjon er i endring. Den gang han begynte som prest, var man ganske alene. I dag er det en stor og spesialisert stab rundt prestekollegiet. Ingar Samset har funnet seg godt til rette i Stjørdal. Han begynte som sogneprest i Værnes 1. juni, men har også hatt gudstjenester andre steder i prostiet. Han roser det aktive menighetsrådet og medarbeiderne på kirkekontoret. Ingar og kona Tora har nettopp flytta inn i presteboligen på Helleberget i Lånke. Tora er prost i Strinda prosti og pendler mellom Stjørdal og Trondheim. Værnes har fått en sogneprest som også har god oversikt og

kunnskap om samfunnsliv. Foruten teologi og menighetsprest har han vært seniorrådgiver i KA – Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Der håndterte han stabskonflikter og konflikter mellom kirke og kommune. Han har vært næringsog kultursjef på Høylandet, rådmann i Namdalseid, kirkeverge i Trondheim og fra 2004 kirkeverge i Sør-Innherred prosti der han også hadde en liten prestestilling. Det som lokket han til Stjørdal var en interessant vekstkommune, og en kommune som virket organisert og greit. Han ser på tilflyttingen til kommunen og mener at det gir kirka utfordringer. Man må bygge opp ny tilhørighet til lokalkirken for de nye. Folkekirka har en aktiv kjerne, men vi må utvide kjernen, bl.a. må vi få ungdommen med. Trosopplæringsreformen kan bidra til det, her finner vi også «kom å se – perspektivet». - I så måte blir det fint med kirkerommet i sentrum, enda Værnes kirke ikke er langt unna sentrum, men det er noe med den fysiske avstanden, sier Samset. Samtalen har vi en kveldsstund i Værnes kirke mens han venter på foreldre som skal ha dåpssamtale. Vi dveler litt over at han har sitt virke i en historisk kirke. Samset medgir at det er atmosfære, han kan kjenne de dype røttene, akkurat slik han har følt det i både Alstadhaug og Stiklestad kirke der han også har tjenestegjort. Kirkerommet i Værnes er et godt rom, det er åpent, lyst, integrerende og vennlig. Det må ha vært et maktsentrum en gang her på Værnes, undrer han. Vi snakker litt om det. Menighetsbladet ønsker Ingar Samset veldig velkommen.

Kirkens ansatte Vivian Hugås

Rikke Styrvoll

Kirkeverge: Gunn-Eli Leren Sekretær: Rikke Styrvoll Sekretær: John Gunnar Enebak Sekretær: Vivian Hugås Prost: Dagfinn Slungård Sokneprest Stjørdal: Ingar Samset Sokneprest Skatval: Per Anton Leite Sokneprest Lånke: Oddny Clara Andresen (vikariat) Sokneprest Hegra: Jørgen I Setran

Prostiprest: Kateket: Diakon: Daglig leder for menighet: Kantor: Kantor: Kantor: Konsulent:

Anne Cecilie E Ringen Torgeir Værnesbranden Hilde Ryjord Hilde Kristine Grønbeck Gerd Ulstad (vikar) Brita Sjøberg Gunnar Gustad Kristina Lysiak Oddbjørn Eide

John Gunnar Enebak Hilde Kristine Grønbeck

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no

3


Forbordsfjellet Fra venstre: Prestevikar Stine Walmsnes, Per Anton Leite, May Elin Tangen med Lars Jakob, Stine Merete Dolmen Fløan med Emilian, Grete Arnstad med Maren, Kjell Olav Gjersing med Marius,Heidi Kristine Aspaas med Karl Anton, Katharina Svee med Tage.

Gudstjenesteforberedelser mens tåka letter.

Tekst: Per Anton Leite

D

et var med både spenning og forventning vi gikk Forbordsfjellet i møte den 12. august i år. Det å invitere til gudstjeneste på fjellet i august er ikke nødvendigvis en varm opplevelse. Når i tillegg ikke mindre enn seks barn skulle døpes denne dagen, sier det seg selv at vi var ekstra spente på været. På morgenen lå skodda fortsatt tykk over fjellet, men yr.no varslet at sola ville bryte gjennom fra kl 11.00. Vår gudstjeneste startet kl 12.00 – i strålende sol! Og vindstille! Sjelden har det vært så fint på Forbordfjellet som denne dagen, var kommentaren fra mange av de frammøtte på gudstjenesten. Vi var nær 150 mennesker til stede. Og tilstede var også en god gjeng fra Skatval hornmusikklag som sammen med Brita Sjøberg sto for musikken denne dagen.

4

Det ble en flott gudstjeneste, med himmelen som tak. Denne gudstjenesten er for øvrig en godt befestet tradisjon i Skatval. Siden 1973 er det feiret gudstjeneste her vært år. Og i alle år har det vært samarbeid med IL Fram som stiller med kirkekaffe. Et samarbeid vi er svært glade for. Neste år kan vi feire 30 år på fjellet. Kan vi be om like fint vær da?

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no


i sol

Overblikk.

Dåp på toppen av fjellet.

Nærmere 150 mennesker møtte opp til utegudstjeneste i strålende sol

Dåp på toppen av fjellet.

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no

5


Ole Gjevik

Tekst og foto: Ruth Gjerde

Det hender at Ole også nyter sommeren på terassen.

gledespreder og drivkraft i menighet og lokalsamfunn

H

vem av oss har på vei fra Trondheim til Skatval, stoppet og tatt på en haikende ungdom, bedt han med hjem på middag, for så å tilby haikeren båtskyss innover Fættenfjorden og sette han i land på Langstein så han kan fortsette haikingen derfra? Ole Gjevik gjorde dette, og det forteller mye om Oles impulsivitet, tillit til andre mennesker og gleden ved å gjøre noe for andre! Med sin oppvekst på Smøla og 4 år som sjømann i sin ungdom, har Ole havet i blodet. Og han trives kanskje aller best når han entrer sin stødige treskute nede ved Steinvikholmen. Det gjør han så ofte som tid og vær tillater det, og ikke bare for egen fornøyelses skyld. Opp gjennom årene har det blitt svært mange turer ut på fjorden med barnehagebarn, skoleelever og konfirmanter (her kan jeg vise til forrige utg. av menighetsbladet med bilder fra konfirmantturen i vår). Men også andre er velkommen om bord. En fin dag i begynnelsen av august hadde Ole planlagt båttur med Oskar Haugan, en av beboerne på Skatval bosenteret, og da var undertegnede så heldig å få være med. Det ble en flott tur innover Fættenfjorden og videre innom alle bukter og viker mot Åsenfjord, Djupvika og Lofjorden. Noen dager senere var det flyktningene ved asylmottaket i Meråker som fikk gleden av båttur på fjorden. De koste seg på sjøen og med fisking til egen matlaging. Ole har også vært på båttur med ei gruppe unge flyktninger i Stjørdal. Når Ole kan gjøre noe for å glede eller hjelpe andre, ser det ut som han gleder seg aller mest selv. Dessuten er han et særdeles sosialt menneske som ønsker å ha folk rundt seg, gjerne mange. Kanskje dette er noe av drivkrafta som gjør at han trofast har vært med i operaen ”Olav Engel-

6

brektsson” på Steinvikholmen i alle år, fra starten i 1993. Ole Gjevik og familien kan feire 40-årsjubileum som skatvalsbygger i disse dager. 1. september 1972 begynte han som vaktmester og arbeidsleder ved Solhaugen Helseheim, og sammen med kona Marit og to små barn på 3 og 1 år, kom han til Skatval og flyttet inn på Solberget. Her ble familien boende til de kunne flytte inn i eget hus i ”Fasteraunfeltet” i 1980. Solhaugen ble nedlagt som rehabiliteringssenter i 1989. - Jeg trivdes godt med å jobbe med klientene ved rehabiliteringssenteret. Da Aglo videregående skole ble opprettet, ble jeg bedt om å fortsette i stillingen min, og det takket jeg ja til, forteller Ole. Ved Aglo vg skole fikk Ole arbeide sammen med flere av elevene, og han følte at han fikk god kontakt med dem. - Det var fint å oppleve det gode samarbeidet jeg fikk med elevene jeg jobbet med, sier han. I til sammen 32 år hadde Ole Gjevik sitt virke ved Solhaugen / Aglo. Ungdomsklubb Ole og Marit ble raskt aktive deltakere i Skatval menighet. - Halvdan Bondevik som var prest i Skatval først på 1970-tallet, hadde kommet i gang med en ungdomsklubb på prestegården på Bolkan. Da Asbjørn Reknes ble tilsatt som ny prest i Skatval i 1976, ble jeg med i arbeidet med klubben sammen med han, forteller Ole. Ungdomskoret ”Gnisten” Ole forteller at da de flyttet til Fasteraunfeltet, ble det ofte til at mange av barnas venner samlet seg hjemme hos dem. Noen spilte instrumenter og mange var glad i å synge, og det ble mye sang og musikk. Etter hvert begynte de å snakke om å lage et kor, og i løpet av 1980 ble”Gnisten” et faktum! Runar Reknes som spilte piano, ble musikalsk leder for koret. Ole tok oppgaven med å være voksenleder. ”Gnisten” startet som ei lita

www.kirken.stjordal.no


gruppe med 12 – 14 – åringer. I løpet av de 12 årene Ole var ansvarlig, vokste det til et skikkelig kor på 15 – 20 medlemmer i alderen 12 – 20 år. - Hver mandag var det øving, hjemme hos oss i starten. Men etter hvert som flere kom med, ble vi så mange at øvinga måtte flyttes til kirken, forteller Ole. ”Gnisten” var et svært aktivt kor som var mye ute på ”oppdrag”. Og de bidro ofte med sanginnslag i gudstjenestene, både i Skatval og andre kirker. Ole forteller at for å komme seg rundt omkring uten å belaste for mange foreldre med kjøring, fikk han låne en 16–seters buss på Solhaugen slik at han kunne kjøre hele gjengen. Når gruppa ble større, måtte de ha en privatbil i tillegg. Det ble lagt stor vekt på trivsel og sosialt samvær i gruppa, og allerede den gang brukte Ole båten sin i slike sammenhenger. Det ble båtturer både til Ytterøy, Ørlandet og Lysøysund. - Sommeren 1985 foretok vi vår lengste og mest omfattende tur, denne gangen med buss, og med Tyskland som mål, sier Ole. Han forteller at foranledningen til turen var at Asbjørn Reknes hadde vært på studietur i Tyskland året før, og da hadde menigheten han var i, invitert ”Gnisten” nedover. Flere foreldre var med som ledere, og alle ungdommene ble tatt godt vare på. -Vi hadde en fantastisk flott tur, der vi bl.a. besøkte Sjømannskirken i København, fikk synge i den store kirken i Hamburg og fikk oppleve Køln med den kjente Kølnerdomen! Ole opplevde tida med ”Gnisten” som ei fin tid for alle som var med, men de levde på ” lånt” tid. Medlemmene ble voksne og dro hver sin vei, til studier og andre oppgaver, og noen år etter at Ole gav fra seg ansvaret i 1992, var ”Gnisten” blitt historie. Klokkertjeneste Fra 1980 ble Ole også trukket med i klokkertjenesten i Skatval kirke. - Johan Peter Rønningen assisterte Sponaas som klokker, men hadde ikke anledning til å stille opp ved alle høvene. Derfor spurte han meg om jeg kunne være klokker av og til, forteller han. I 1981 ble stillingen lyst ut, og Ole Gjevik ble ansatt som klokker i Skatval. - Jeg har alltid likt å ha kontakt med folk, det synes jeg er givende, og jeg trivdes svært godt som klokker, sier han.Ole var fast klokker fram til 2007 da han gikk av med pensjon, de siste årene hadde han også stillingen som kirketjener inne. Siden 2007 har klokkeroppgaven vært en frivillig tjeneste i Skatval, og Ole har hele tiden vært med på lista over frivillige klokkere. Han tar sin del, og vel så det, av denne oppgaven! Ole uttaler seg rosende om prestene som har vært i Skatval og samarbeidet han har hatt med dem. - Jeg ønsker at det skal være ”høyt under taket” i kirken og at alle som kommer dit, skal føle seg velkommen, sier han og nytter høvet til å skryte litt ekstra av Per Anton som nå er prest her. Knøttetreff/babysang I flere år har Ole vært opptatt av at menigheten skulle hatt et tilbud til de aller minste barna. Han lovte til å med at hvis bare noen startet opp med babysang, skulle han møte opp og hjelpe til med det praktiske. Da det ble startet knøttetreff på Skatval kirkestue i januar 2012, viste Ole at det ikke var tomme lovnader han hadde kommet med. Han er en trofast medhjelper og en viktig deltaker i samlinga. Overraskelser til fellesmåltidet på slutten av treffet har heller ikke manglet, og her har nok også kona Marit vært i sving mer enn en gang! De fleste kjenner nok ordtaket som handler om at ”det står en kvinne bak”. Ole erkjenner i klare ordelag hva Marit har betydd for han, både som medhjelper og som den som tok ansvar hjemme og ventet tålmodig på at han skulle komme hjem etter endt ”oppdrag”. Den tida ”Gnisten” øvde hjemme hos dem, ble det ofte servert boller og saft, og det tok Marit ansvar for. Hun har vært med i menighetsarbeidet i mange år, bl.a. som medlem i menighetsrådet en periode. Hun har utgjort halvparten av menighetens diakoniutvalg i en årrekke. Siden Bosenteret ble tatt i bruk, har hun delt ansvar for servering ved kaffen etter andakten annenhver uke og dessuten vært med i forsangergruppa like lenge. Marit Gjevik er også ansvarlig for utleie av kirkestua på Skatval. Denne oppgaven har hun hatt i svært mange år. Sammen er Ole og Marit et godt team som har hatt stor betydning for Skatval menighet i 40 år. Og fortsatt har menigheten god bruk for dem!

Sangruppa gnisten.

Servering om bord. Nok en gang har Marit medvirket.

Tre blide karer! F.v. Oskar Haugan, Ole Gjevik og Olav Hauganmedvirket.

En blid skipper, klar for dagens tur.

Oskar Haugan nyter utsikten fra sin plass bak i båten.

www.kirken.stjordal.no

7


Misjonsprosjekt

I SKATVAL MENIGHET

1) Partners Relief & Developements arbeid i Burma Oddny Gumaer startet organisasjonen sammen med sin mann for snart 20 år siden. Oddny Gumaer (f. Furunes) bodde flere år av sin oppvekst på Skatval, men dro til Japan og Thailand hvor hun møtte sin mann. De startet Partners for å hjelpe flyktninger fra Burma og Partners bruker følgende som sin ledesnor: • • •

Visjon: Frie, fullverdige liv for barna i Burma. Håp: Forsonede lokalsamfunn som lever i fred. Metode: Gjennom et helhetlig arbeid demonstrere Guds kjærlighet til barn og andre som har blitt gjort sårbare gjennom krigen i Burma. Skatval menighet er med å støtte 3 ulike prosjekter i 3 ulike stater i Burma. ODDNY SKRIVER OM DE ULIKE PROSJEKTENE:

S

katval menighet har i mange år støttet NMS sitt prosjekt i Mali med fokus på landsbyutvikling. Dette prosjektet ble avsluttet i 2010, og daværende menighetsråd tok opp spørsmålet om videre engasjement. Det ble satt ned en arbeidsgruppe som kom med to ulike forslag, og på årsmøtet 07.04.-11 ble disse presentert. Prosjektene var NMS sitt prosjekt ”Landsbyutvikling og kamp mot omskjæring i Mali” og Partners Relief & Development sitt arbeid i Burma . Den 19.mai 2011 ble det vedtatt i menighetsrådet at Skatval menighet vil støtte begge prosjektene i 3 år fremover. 1) NMS sitt prosjekt: «Landsbygdutvikling og kamp mot omskjæring av unge jenter i Mali.» Ved å støtte dette prosjektet bidrar vi til styrking av kvinners rettigheter generelt og kamp mot omskjæring av unge jenter spesielt. Siden tidlig på 90-tallet har NMS’ samarbeidsorganisasjon i Mali bidratt til, med støtte fra NORAD og bl.a NMS, at befolkningen i store områder i midtre og nordre del av Mali har fått bedre levevilkår og bedre helse. Ca 50 brønner er gravd og ulike helsefremmende tiltak er gjennomført. At kamp mot omskjæring av kvinner er viktig i Mali, er det liten tvil om. Utbredelsen av denne meget skadelige skikken er svært stor. Ca 90 % av alle kvinner i Mali er omskåret. NMS’ samarbeidsorganisasjon i Mali har arbeidet med problemstillingen lenge og har oppnådd gode resultater i et område sør for dette prosjektets nedslagsfelt. Parallelt med et desentralisert opplysningsarbeid om omskjæringens skadevirkninger, gir prosjektet støtte til utviklingstiltak som de 30 landsbyene i prosjektet selv prioriterer. Blant annet blir det anlagt grønnsakshager med brønn for vanning, det gjennomføres leseopplæringskurs og det etableres såkalte kornbanker.

8

KACHIN I juni 2011 brøt den burmesiske hæren en 17 år gammel våpenhvile og angrep Kachinstaten. Siden den tid har titusenvis av sivile blitt drevet på flukt fra hjemmene sine, til midlertidige flyktningleirer i Kina, eller i grenseområdene i Kachinstaten. Forholdene til disse flyktningene er fryktelige. Situasjonen har også forverret seg drastisk de siste ukene ved at Kina har tvangsreturnert mer enn 4000 flyktninger som hadde flyktet til landet. Et annet prekært behov i Kachinstaten er helsepersonell. I en leir med 2000 innbyggere finnes det for eksempel bare to sykepleiere som kun har gått på skole ett år. Dette er noe Partners vil bidra til å forandre. En stor del av arbeidet vårt består i å trene helsepersonell. Ett av våre mange prosjekter er å prøve å få bygd så mange hus som mulig for de som bor i leirene. Det koster ca 3000 kroner å bygge et enkelt hus for to familier. KARENSTATEN I Karenstaten inngikk de en fredsavtale med den burmesiske regjeringen i vår. Likevel finnes mange burmesiske soldater i områdene og befolkningen føler seg fortsatt undertrykt og terrorisert. Et annet stort problem i Karenstaten akkurat nå er matmangel. Partners forsøker å hjelpe der behovene er størst og har nylig sendt mat til ca 500 familier som sulter. I Karenstaten har Partners støttet 80 000 barn med skolemateriell, og gitt lærerlønninger til nesten 4000 lærere. Partners har også gitt støtte til og hjulpet å drive mobilsykehus som behandler mer enn 30 000 hvert år. Vi gir også opplæring til helsepersonell i landsbyer. Når lokalsamfunn blir drevet på flukt gir Partners hjelp med nødvendig utstyr og mat. Partners gir også opplæring i langsiktig jordbruk. Dette er for at lokalsamfunnene bedre skal kunne forsørge seg selv i framtiden. SHANSTATEN I Shanstaten er enorme områder helt uten helsevesen. Den gjennomsnittlige levealderen er mye lavere her enn i resten av landet der det sies at den er 62 år. Partners skal i år trene 50 helsearbeidere. Disse vil kunne arbeide i sine landsbyer og gi medisinsk hjelp i disse områdene. Det er også stor mangel på skoler. Og Partners jobber med å gi opplæring til flere lærere. Jeg ønsker tilslutt å hilse med noen vers fra 1.Johannes 3 ,17-18. «Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet.» Med vennlig hilsen Ingun Bøe, misjonskontakt for Skatval menighet.

www.kirken.stjordal.no


Ă˜nsker du ĂĽ annonsere i menighetsbladet? Ta kontakt med kirkekontoret i Stjørdal

Telefon: 74 83 42 20 - E-post: kirkekontoret@stjordal.kommune.no

www.kirken.stjordal.no

9


Drømmen er høsten 2014 av Lillian Solstad

Modell av kulturhuset som står på Rådhuset

Målet, eller drømmen, er åpningsseremoni av kulturhuset på Husbyjordet høsten 2014. Det sier den nye lederen av Kulturhuset, Oddvar Vigdenes. I juni ble den pensjonerte banksjefen fra Forrradal valgt av generalforsamlingen til å lede realisering av kulturhuset i sentrum. Det første han gjør er å skryte av kompetansen i det nye styret. Vigdenes vil legge til rette for å utnytte den brede kompetansen og kunnskapen som sitter i styrerommet. Deretter trekker han opp visjonen «Engasjement og fellesskap uten grenser», en voldsom visjon som skal ha betydning for kommunen og hele Værnesregionen. Han er overbevist om økt verdiskaping, mange nye arbeidsplasser og at kulturhuset og alt det andre på Husbyjordet kommer til å utløse tilflyttingstrang til Stjørdal som et attraktivt bosted. Vi skal få til et pulserende sentrum og en møteplass for alle grupper av mennesker, sier Vigdenes. Han er opptatt av at kulturhuset skal være et allbrukshus eller flerbrukshus. Det blir et prektig og fleksibelt bygg med smarte løsninger. Kulturhuset fremstår som mektig og det kreves god logistikk i å bruke fellesarealene. Han mener at det arbeidet som hittil er gjort har synliggjort kulturbegrepet i en bred og riktig dimensjon. Utredningen i 1994 fokuserte mye på bibliotek, i dag er forståelsen av kultur alle slags fellesskap. Lederen er trygg på at prosjektet skal lande og ser 50-årsperspektivet. Om bare fem år er innbyggertallet i kommunen på 28 000, og vi er den tredje største byen nord for Dovre. Vi spør om fremdriftsplanene og eventuelle utfordringer. Vigdenes forteller at det er en prosess i styret utover høsten. Først skal det forhandles med entreprenørene. Målet er å redusere kostnadene. Så skal det lages kontrakt med aktørene, bl.a. kommunen, kirka og entreprenører. Kommunen er viktig i forhold til parkeringsanlegget under bakkenivå og nedkjøringsrampene. Det tar tid å bygge parkeringsanlegget og en utfordring er den tekniske gjennomføringen. Her kan det komme overraskelser, men det er viktig med kvalitetssikring før det rigges til bygging.

10

Ambisjonen er å stikke spaden i jorda rundt årsskiftet. Parallelt med forhandlinger og kontrakter om bygging skal det jobbes med finansiering. Som banksjef er Vigdenes vant med å omsette millioner. Han understreker at 700 millioner er mye penger, men i den summen er både parkeringsanlegget, park og kirke, foruten selve kulturhuset. Styret skal være på både kostnads- og inntektsjakt. Hotelltomta skal selges, det skal jobbes opp mot stat, fylke, innovasjon Norge, Enova og lokalt næringsliv. Det forrige styret jobbet godt, det nye styret skal fullføre. Vigdenes vil ha alle med på laget. Han er ikke i tvil om synergieffektene. I farta henviser han også til HUNT-undersøkelsen som fastslår at alle som konsumerer kultur opplever bedre helse, tilfredshet og fravær av psykiske lidelser sammenlignet med de som ikke er opptatt av kultur, enten det er konserter, cafèliv, idrett, kunst eller religiøse samlinger, for å nevne noe. Det nye styret skal ha fast rapportering til Formannsskapet, som er generalforsamling, og som igjen gir tilbakemelding til styret. Oddvar Vigdenes avslører at han for egen del ikke har vært storforbruker av kulturtilbud. Trekkspillet har han hatt gleden av, også i å glede andre. I dag er han bredere engasjert og brenner for et allsidig møtested i sentrum, ikke minst at kultur skal favne ungdommen. Han minner igjen om 50-årsperspektivet. Da har ungdom av i dag et levd liv bak seg og kan se tilbake til ungdomstiden da sentrum i Stjørdal pulserte. Tilslutt vil Vigdenes gjerne si at det er genialt med kirkedel i kulturhuset. Han synes kirka står sterkt i kommunen. Det er det absolutt billigste å integrere kirka i kulturhuset istedetfor å bygge et frittstående nytt kirkebygg. Menighetsrådsmedlem og medlem av Fellesrådet, Ann-Mari Aas sitter også i styret. Hun vil i neste nummer orientere mer om kirkedelen. Da er tiden nesten inne før det første spadetaket.

www.kirken.stjordal.no


Gudstjenester

ute i det fri

FRILUFTSGUDSTJENESTE I ELVRAN SØNDAG 8. JULI 2012

ROMMADÅGGÅN Helga den 7.og 8.juli ble de tradisjonelle Rommadåggån arrangert på Romma gård i Elvran.Det hele tyvstartet med allsang fredag kveldRomma gård er fra 1800-tallet,og har i de senere år blitt restaurert og pusset opp.Nå ligger den gamle gården der ,vakker og fin,og den blir jevnlig brukt til forskjellige arrangementer og tilstelninger. Og nå var det altså igjen tid for Rommadagene. Bygdas lag og foreninger bidrar ,og det foregår mange slags aktiviteter,noe for både barn og voksne. Tradisjonen tro var gudstjenesten søndag et av høydepunktene. På grunn av det begredelige været i hele sommer ble det satt opp et stort

partytelt,og det var mer enn fullsatt under gudstjenesten.Det var vikarprest Oddny Clara Andresen som ledet det hele,på en fin måte.Også i år var det dåp under Rommadgene,hele 3 dåpsbarn ble båret fram for Herrens alter. Rommagudstjenesten er en fin og god tradisjon-som stadig flere vet å sette pris på. En stor takk til Aud Sølvi,som tok så fine bilder. Foto: Aud Sølvi Viken Tekst : Anne-Kari Tørum Sætre

TORGGUDSTJENESTE I FULLT TELT I øsende regnvær ble den tradisjonelle gudstjenesten under Stjørdalsdagene holdt i telt på Torget søndag 19. august. Prost Dagfinn Slungård og diakon Hilde Ryjord ledet gudstjenesten hvor også tre barn ble døpt. Prosten sa det litt humoristisk at det ikke var noe problem å få barna døpt og henviste til det kraftige regnværet som slo mot teltet. I et fullsatt telt ble Peder Granås Bjerve, Trym Kristian Andersen og Max Vikaune døpt. Kantor Gunnar Gustad på keyboard og Guro Haugan på fløyte ga oss musikkperler utenom salmene. Preludiet var «Seterjentens søndag» og postludiet «Sommernatt ved sjøen», av Kjetil Bjørnstad. Til dåpen fremførte Gustad og Haugan «Kjærlighet, det vakreste ord på jord», av Sissel Kyrkjebø. Etter gudstjenesten var det kaffesalg uten pris. Alle kunne gi en gave til menighetens misjonsprosjekt i Etiopia. Tekst og bilder: Lillian Solstad

www.kirken.stjordal.no

11


Herlig liv på MiG Tautra LidoLido i sitt ess!

Den årlige familiefestivalen på Tautra skuffet ikke med opplegget i år heller. Besøkende virket fornøyde, og man kjente virkelig at det var god stemning. Av: Julia Gresseth

På øya Tautra utenfor Frosta foregikk det mye forskjellig torsdag 26. juli til 29. juli i år. Arrangementet «MiG» er en av få rusfrie musikkfestivaler i Norge. Men det er ikke nødvendigvis det den er aller mest kjent for. Familier kommer på dagsbesøk/overnatter på stedet og koser seg med aktiviteter, konserter og god mat. Men aller størst er fokuset på det åndelige. Torsdag kveld startet det opp for fullt, men det var muligheter for å komme inn tidligere på dagen. Henning Kvitnes og Marianne Antonsen var noen artister som opptrådte den første kvelden. Sola var fram stort sett hele dagen.

Høydepunktet på festivalen var gudstjenesten på søndags formiddag. Flere artister opptrådte, og pinsepastor Egil Svartdahl holdt preken. Årets festival var en flott opplevelse, men regnværet dukket opp i ny og ne. Men det gjorde ingenting, fordi alle artistene og konsertene varmet et stort publikum. Vi gleder oss allerede til neste års festival. Mange koste seg i matteltet.

Fredagen var det fullt kjør igjen. På dagtid var det masse aktiviteter for barna. Med b.l.a formingsaktiviteter, «funball», volleyball og fotball. På kveldstid var det konserter med Chand Torsvik, Trine Rein og LidoLido. Dagen etterpå var det lagt opp til flere konserter med unge artister. Publikummet gikk helt amok da Isak Heim og Batteri entret scenen. På kvelden hadde Sigvart Dagsland og Stavanger Gospel Choir flotte konserter.

12

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no


Andakt

Min Salme ”Her kommer et par vers som falt meg inn for noen kvelder siden”.

En venn som kjenner

MEG

Disse ordene stod i det nest siste brevet den tyske evangeliske teologen Dietrich Bonhoeffer sendte til sine foreldre fra konsentrasjonsleiren Flossenbürg i Bayern. Tre måneder senere, den 9. april 1945, ble han dømt til døden og hengt. Men versene lever ennå og står i gjendiktet form i Norsk Salmebok 1985, nr. 762: Ei kjærlig hand vil nå oss alle stader, med trøyst me ventar det som kome kan, for Gud er med når sola renn og glader,

v/Ingar Samset

og kvar ein dag er ny, med von frå han. Har du mange venner på Facebook? Det hender noen spør meg om det. Det ærlige svaret mitt da er at «Ja, jeg har mange venner der, men det er en del av dem jeg kjenner». Det må ha skjedd noe med språket vårt når vi kan si at vi har «venner vi ikke kjenner». Ordet venn hadde nok et helt annet innhold da Jesus sa til disiplene «Jeg kaller dere ikke tjenere, - jeg kaller dere venner». Dette er blant de mest frigjørende utsagn i hele Bibelen. Mellom en tjener og en arbeidsgiver gjelder en avtale som i bunn og grunn handler om å få lønn etter utført innsats. Mellom venner gjelder helt andre regler. Der handler det om å stille opp for hverandre uten spørsmål om gjenytelse eller fortjeneste. En venn ser når jeg har behov for støtte og hjelp. En venn blir ikke borte når livet butter imot. En venn er en som kjenner meg så godt at jeg ikke trenger å være redd for å vise frem også de sidene ved meg selv som jeg ikke er stolt av. Jeg blir godtatt som jeg er, og jeg kan stole på vennen når jeg trenger noen nær meg. Jesus sa «Ingen har større kjærlighet en den som gir sitt liv for sine venner» Å ha Jesus som venn betyr at vi bekjenner oss til en som kjenner oss, godtar oss og stiller opp for oss. - ja, som ga sitt liv for oss.

Bonhoeffer nektet å la seg bruke som redskap for nasjonalsosialismen og ble med i en motstandsgruppe som senere ble opprullet. Han kunne ha valgt annerledes, han kunne ha valgt en lysende karriere som intellektuell, teolog og forfatter, og et godt liv sammen med sin forlovede Maria. Det som griper meg mest er at han klarer å se fremover i fangenskapets mørke, og skrive en salme full av tillit, håp og fortrøstning. Han skriver i brevene fra leiren at han glad og takknemlig vil gå den veien han blir ledet av Gud, selv om han ikke forstår den. ”Når man fullstendig har gitt opp tanken om å bli noen – en helgen, eller en omvendt synder eller en prest, en rettferdig eller urettferdig, syk eller frisk – [….] så kaster man seg helt i Guds armer, da tar man ikke lenger sine egne lidelser, men Guds lidelse i verden på alvor. (Sitat fra boken ”Motstand og underkastelse”). Dette vitner om en ydmykhet og lydighet av et sjeldent kaliber i vår tid. Han velger å gå veien gjennom mørket i full visshet om Guds nærvær. Den norske teksten formidler ikke hvor flott og konsis salmen egentlig er på originalspråket, derfor siterer jeg også salmen på tysk: Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Hilsen Kari Anne Værnesbranden, som utfordrer Jorun Værnesbranden til neste salme.

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no

13


Konfirmasjon

Vi gikk “ for presten” i Lånke kirke 50ÅRS-KONFIRMANT EVA BERG

KONFIRMASJON

Eva Berg

Eva Berg husker godt konfirmasjonsdagen. Hun og tvillingsøsteren hadde fått nye kjoler, sydd for anledningen, nye sko og perlekjeder. 38 konfirmanter fikk kappene på i kommunelokalet ved siden av kirka, deretter gikk de parvis inn. Eva husker hun var veldig nervøs for overhøringen, men om hun ble spurt eller ikke av presten, kan hun ikke riktig huske. 50 år er lang tid, men hun forteller at hun syntes pengegavene på 190 kroner var storveis. For det kjøpte hun både sykkel og sølvskjeer. Så begynte voksenlivet med skolegang og ansettelse i kommunen ved Teknisk avdeling, og siden tusenårsskiftet ved Servicetorget. Etter 48 år gleder hun seg til pensjonisttilværelsen med sin Jan, døtrene og sine tre barnebarn. Eva gleder seg til jubileet i Lånke og til å treffe de andre jubilantene. Hun viser gruppebildet fra konfirmasjonsdagen, ler litt og sier det er vanskelig å gjenkjenne både seg selv og de andre.

KONFIRMASJONSFORBEREDELSER FOR 50 ÅR SIDEN VAR LITT AV EN NØTT,

Jan Olav Jullumstrø

minnene er kokt sammen av flere 64-65 åringer.Det er to kretser,Lånke og Elvran vi var sammen om forberedelsene som startet på etterjulsvinteren, men konfirmert hver for oss, 3 stk. i Elvran og 35 i Lånke kirke.Vi gikk “ for presten” i Lånke kirke på tirsdag ettermiddag og det var to skoletimer hver gang for vi husker at det var et friminutt. Guttene satt på høyre side i kirka og jentene på venstre, det har med gammel kristen skikk, guttene på sørsida for kirka står øst-vest.Overhøringen var konfirmasjonsdagen og vår store skrekk for å bli spurt,stod på hver vår side og i alfabetisk rekkefølge og blyge som vi var så vi vel for det meste ned,men” alle bestod “og fikk presthanda.

søk elevplass

BLOMSTERFOND

Det er opprettet blomsterfond som står for forskjønnelse av kirkegårdene våre.Det er mulig å gi en minnegave til blomsterfondet i forbindelse med begravelser. Det er også mulighet til å gi gaver til blomsterfondet ved andre anledninger. Her er en oversikt over konto-nummer til blomsterfondene: Værnes: 4202.16.68154 Skatval: 4474.06.10748 Lånke: 4435.85.02323) Elvran: 4435.50.88682

Skann qr-koden og gå direkte til Stjørdal kirkelige fellesråd.

14

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no

Fagerhaug Oppvekstsenter består av en privat eid barnehage, SFO og grunnskole beliggende i Stjørdal, og har pr. i dag 35 ansatte og 150 barn.

Vi har ledige plasser På de ulike trinnene har vi enda noen ledige elevplasser. Vi kan tilby små klasser med god lærertetthet. Vi legger vekt på kunnskap, respekt, vennskap og arbeidsro

Fagerhaug Oppvekstsenter Postboks 4, 7510 Skatval Tlf: 74 84 07 70 post@ fagerhaugoppvekst.no www. fagerhaugoppvekst.no

Barnehage • skole • SFO


Vigde Døpte Døde Slekt skal følge slekters gang Døpte i Stjørdal sokn Lars-Erik Ludvigsen Kongshaug Eirin Vold Dennis Hognes Sander Elias Kristiansen Aron Berg-Vuttudal Mia Nilssen Lillebo Nora Sørmo Endre Endresen Krogh Helle Andresen Haukdal Sander Myhr Vigdenes Inger Dorthea Haugen Kolvik Odin Thomsen Lucas Andre Husøy Sofie Winther Dyrstad Milla Kjøllmoen Selven Emilian Jacobsen Elise Støre Olav Aleksander Jøssund Østhus Max Vikaune Celine Bjugan Bjørstad Karen Amalie Hammer Rikke Storsul Støa Alexander Klevan Bjerken Fredrik Langolf Berg Anna Eide Peder Granås Bjerve Trym Kristian Andersen DØPTE I SKATVAL SOKN Marius Arnstad Gjersing Maren Arnstad Gjersing Tage Svee Halland

Døde i Stjørdal sokn Ottar Martin Sandnes (gravlagt i Nordreisa) Bjørn Laugen Arna Sutterø Erna Moheim (gravlagt Skatval) Inger Bjørgan Rolf Rise Svein Johansen Aasta Bjørnes (gravlagt Skatval) Inger Gurine Lund Loe Sverre Asbjørn Rønning Irene Johanne Kosmo (gravlagt i Bodø)

Lars Jackob Fiskvik Karl Anton Fiskvik Emilian Dolmen Fløan Odin Kristoffer Sve Strøm DØPTE I LÅNKE SOKN Reidun Sundet Mathilde Kristoffersen Svenning Ronja Fordal Johan Nykkelmo Kvål Sofie Veiseth Markus Antonio Carvalho Stuberg Mina Emilie Lindsetmo Mathias Størseth Haugen VIGDE I VÆRNES KIRKE Maren Pettersen og Nikolai Halse Sara Balstad Tviberg og Jan Egil Rekstad Margrethe Wanvik Skogan og Magnus Kjerkreit Ivarson Bjørn Arne Hattmyr og Rita Grundvold Fredriksen Therese Thyholdt og Håvard Gulaker Linda Diane Ulvin og Rune Myrvang Anita Elverum Park og Jon Fredrik Engelsen Erik Vagnild Bøe og Tatiana A Korshunova Øystein Iversen og Stine Walskår Mai Julie Christine Kiplesund og Stian Wirak

Aud Grevstad (gravlagt Lade kirkegård) Gunvor Søberg Brit Johanne Frydenlund Gunnlaug Judith Sørli Borghild Elvide Undseth Gerd Trine Fonn Heidi Hammer Lines Solveig Janne Skjæveland Torkel Vikan Ivar Birger Bakken Liv Bjerken (gravlagt Hegra) Lajla Arnstad Unni Caroline Strømslie (gravlagt Hitra)

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no

Merete Kjeldstad og Pål Arne Berg Karina Krasnopjorova og Tor Einar Lunnan Anette Michaelsen og Torbjørn Pedersen Sarah Elisabeth Rabben og Bjarte Ims Rut Anita Brensholm og Arne Henrik Ulvin VIGDE I SKATVAL KIRKE Anita Nubdal og Jørgen Lundsvoll Nina Forbord og Ivar Svare Linn Kristin Egeland og John Midtlyng Stranheim Anne Lise Alstad og Tor Anders Halle VIGDE I LÅNKE Anne Marie Skutbak og Terje Sundet Susanne Hansen og Bjørn Håvard Ramstad Hilde Fines og Kristian Hogstad Lund Tone Mari Krogstad og Roger Klevan Trine Uthus og Andreas Nilsen Marit Hagen og Lars Edvard Kvål Merethe Fossum og Jan Rune Johansen Siw Lomholt og Thomas Storli Heidi Vårvik og Erik Bjørgum

Døde i Skatval sokn Leif Forbord Oddrun Fiskvik

Døde i Lånke sokn Arnold Fleischer Gunvor Hoås Sigurd Magne Kolmannskog

15


Stjørdal

Søndag 9. desember kl. 11:00 Gudstjeneste i Stjørdal bedehus 2. søndag i advent

Søndag 16.september kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke 50-årskonfirmanter

Skatval

Søndag 23.september kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke

Søndag 2.september kl 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke

Søndag 30.september kl 19:00 Gudstjeneste i Værnes kirke

Søndag 16. september kl. 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke

Søndag 7.oktober kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke Søndag 14.oktober kl 11:00 Gudstjeneste på Stjørdal bedehus Søndag 14.oktober kl 13:00 Dåpsgudstjeneste i Værnes kirke Søndag 21.oktober kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke

Søndag 30.september kl 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke 50-årskonfirmanter og presentasjon av årets konfirmanter Søndag 14. oktober kl 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke Søndag 28. oktober kl 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke HØSTTAKKEFEST

Søndag 28.oktober kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke Søndag 28.oktober kl 18:00 BLÅ MESSE i Værnes kirke

Søndag 4. nobember kl 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke ALLEHELGENSDAG

Lørdag 3. november kl 18:00 Minnegudstjeneste i Værnes kirke

Søndag 18. november kl. 17:00 Gudstjeneste i Skatval kirke

Søndag 4.november kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke ALLEHELGENSDAG

Søndag 2. desember kl 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke LYS VÅKEN 1. søndag i advendt

Søndag 4.november kl 19:00 Konsert i Værnes kirke med Værnes kantori Søndag 11.november kl 13:00 Gudstjeneste på Stjørdal bedehus

Lånke

Søndag 18.november kl 11:00 Gudstjeneste Værnes kirke

Søndag 9. september kl. 11:00 Gudstjeneste i Lånke kirke 50årskonfirmanter og presentasjon av årets konfirmanter

Søndag 25. november kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke

Søndag 23.september kl 11:00 Misjonsgudstjeneste i Lånke kirke

Fredag 30. november kl 18:00 LYSMESSE i Værnes kirke

Søndag 30.september kl 11:00 Gudstjeneste i Elvran kapell

Søndag 2. desember kl 13:00 Gudstjeneste i Værnes kirke 1. søndag i advent

Søndag 7. oktober kl 19:00 Gudstjeneste i Lånke kirke

Søndag 2. desember kl 19:00 Konsert i Værnes kirke Orgel og dans

Søndag 11. november kl 11:00 Gudstjeneste i Elvran kapell Søndag 25. november kl 11:00 Gudstjeneste i Lånke kirke Søndag 2. desember kl 11:00 Gudstjeneste i Lånke kirke 1. søndag i advent LYS VÅKEN

Hegra Søndag 9. september kl 11:00 Gudstjeneste i Hegra kirke Søndag 23. september kl. 11:00 Gudstjeneste i Hegra kirke 50årskonfirmanter og presentasjon av årets konfirmanter Søndag 7. oktober kl 11:00 Gudstjeneste i Hegra kirke Søndag 14. oktober kl 13:00 Gudstjeneste i Floren kapell HØSTTAKKEFEST Søndag 14. oktober kl 19:00 Konsert i Hegra kirke med Selbu motettkor Søndag 4. november kl 11:00 Gudstjeneste i Hegra kirke ALLEHELGENSDAG Søndag 4. november kl 11:00 Gudstjeneste i Hegra kirke ALLEHELGENSDAG Søndag 11. november kl 11:00 Gudstjeneste i Okkelberg kapell Søndag 18. november kl 11:00 Gudstjeneste i Hegra kirke Sønadag 2. desember kl 17:00 Gudstjeneste i Hegra kirke 1. søndag i advent Utdeling av bibler Søndag 9. desember kl 11:00 Gudstjeneste i Hegra kirke 2. søndag i advent

Søndag 4. november kl 19:00 Gudstjeneste i Lånke kirke ALLEHELGENSDAG

NB! ENDRINGER KAN FOREKOMME, SE ANNONSE I STJØRDALENS BLAD.

STJØRDAL • SKATVAL • LÅNKE

Reklamebanken.com

Gudstjenester

Menighetsbladet nr 3  

Menighetsblad nr 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you