Page 1

MENIGHETSBLADET NIGHETSBLAD NR 1 • 2013

God Påske

Fra konfirmantenes nattvolleyballcup

! r e m m o S d o G

INNHOLD Klassisk konsert i Skatval Braksuksess med volleyballcup Tårnagentene i Lånke kirke

STJØRDAL • SKATVAL • LÅNKE

s. 4 s. 8 s. 9


FOTO

Blinkskuddet Tekst og foto: Sissel Moen

Noen ganger er det som om naturen selv gir oss tegn eller retningsvisere slik at sjelen vår blir berørt. Når dette skjer er det som om en spesiell stemning oppstår på innsiden av oss. Noen tolker dette som Guds tegn, eller som et svar på en bønn. Kanskje er det selve Skaperen som vil vise deg noe, og vi fornemmer et hellig nærvær. I kristne og religiøse kretser har en del signaler blitt beskrevet som syn eller åpenbaringer, kun forbeholdt personer med spesielle evner, eller folk med et forfinet sanseapparat. Men jeg vil hevde at dette er noe alle kan oppleve. Det gjelder bare å legge merke til det. Dører lukkes Noen ganger lukkes dører i livet ettertrykkelig igjen. En vei du trodde du kunne gå, stenges for deg for godt. Det kan være at du mister en kjær venn, eller at du får ikke jobben du søkte på. Det kan være mange hendelser i livet som gjør at vi må stoppe opp og tenke. Underbevisst leter vi etter svar. Vi sender ut et hjertesukk. Hvorfor skjedde dette? Hvor skal jeg gå nå? Gi meg et tegn! Kan hende det var tilfeldig, men jeg fikk øye på det, festet det til kameralinsen og velger å tro at det var et tegn…et signal om at det går bra! At det er håp! Den dagen jeg kom hjem fra jobb, en vanlig dag i februar og ble vitne til dette spektakulære synet rett utenfor mitt eget stuevindu… Og jeg går videre – oppløftet. Send oss ditt bidrag til: e-post: blinkskudd@stjordalskirken.no eller send det til: Kirkekontoret, Kjøpmannsgata 21, 7500 Stjørdal og merk forsendelsen “blinkskuddet”.

Menighetsrådene

Lånke: Leder Jon Ola Sætnan Stjørdal: Leder Sissel Håve Smørvik Skatval: Leder Ruth Gjerde

Menighetsbladet for Stjørdal, Skatval og Lånke sokn Bankkonto: 4432 50 21774 Utgiver: Stjørdal, Lånke og Skatval menighetsråd Redaksjonskomite: Lillian Solstad, Ruth Gjerde, Egil Rømo, Per Anton Leite og Oddbjørn Eide Layout: Reklamebanken

2

Kirkekontoret i Stjørdal

Åpent: man-fre 08:00 – 15:30 (Torsdag til kl 16:30) Telefon: 74834220 | e-post: kirkekontoret@stjordal.kommune.no www.stjordalkirken.no

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no


OBS!

NYTT INNBETALINGSKORT Fra og med denne utgaven av menighetsbladet, vil innbetalings giroen bli erstattet av den informasjonen du trenger for å kunne gi et bidrag til menighetsbladet.

Betales til:

Anbefalt beløp; 350,–

Menighetsbladet for Stjørdal, Skatval og Lånke sokn Kjøpmannsgata 21, 7500 Stjørdal Innbetaling til konto:

4435.50.21774

Ønsker du å annonsere i menighetsbladet? Ta kontakt med kirkekontoret i Stjørdal Telefon: 74 83 42 20 - E-post: kirkekontoret@stjordal.kommune.no

Kirkens ansatte Vivian Hugås

Rikke Styrvoll

John Gunnar Enebak Hilde Styrvoll

Kirkeverge: Gunn-Eli Leren Sekretær: Rikke Styrvoll Sekretær: John Gunnar Enebak Sekretær: Hilde Styrvoll Prost: Dagfinn Slungård Sokneprest Stjørdal: Ingar Samset Sokneprest Skatval: Per Anton Leite Sokneprest Lånke: Kristine Setran Sokneprest Hegra: Jørgen I Setran Prostiprest: Anne Cecilie E Ringen

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no

Kateket: Torgeir Værnesbranden Diakonimedarbeider: Ingunn Synnøve Bøe (vikar) Daglig leder for menighet: Hilde Kristine Grønbeck Vivian Hugås (vikar) Kantor: Brita Sjøberg Kantor: Gunnar Gustad Kantor: Kristina Lysiak Konsulent: Oddbjørn Eide

3


Klassisk-romantisk konsert i Skatval kirke Tekst og foto: Ruth Gjerde

”Shumann og kjærligheten” var tittelen på konserten som Kristina Lysiak og Trine (Elen Cathrine) Furunes framførte i Skatval kirke torsdag 14. februar. Konserten hadde de planlagt sammen, og opprinnelig var den tenkt gjennomført tidligere. Men når den først ble utsatt, passet det svært godt at den ble holdt på St. Valentins dag. Også i Norge har det blitt mer vanlig de siste årene å markere denne dagen som kjærlighetens dag.

Kristina Lysiak (ved pianoet) og Trine Furunes i et av fellesnumrene.

Kjærlighet er et ord som kaller fram et spekter av følelser, slik som håp, lengsel, forventning, glede, lidenskap, savn og smerte. Gjennom musikken og sangen som Kristina og Trine framførte, fikk publikum muligheten til å kjenne på mange av disse følelsene. Med Kristina ved pianoet åpnet Trine konserten med åtte sanger fra Frauenliebe und Leben, op. 42 av Robert Shumann og tekst av Adalbert von Chamisso. Deretter spilte Kristina fra Fantasistykker, op. 111 (1 + 2). Også videre i programmet fikk vi oppleve dem både sammen og hver for seg. Trine Furunes bandt programmet sammen på en smidig måte, krydret med en del annektoter og utdrag fra personlige brev fra Shumanns liv. Hun trakk også tråder fra Shumann til Edvard Grieg og sang ”Ved Rondane” og ”Solveigs sang” uten akkompagnement. En ren og klar stemme bar godt og klang vakkert i Skatval kirke. Kristina Lysiak har vi opplevd tidligere som en fremragende konsertpianist. Det fikk publikum til fulle også oppleve denne gangen. Framføringen av Robert Shumanns Fantasie, op. 12, C-dur (1836/1838) imponerte alle som var til stede. Fellesnummeret Wiegenlied av Johannes Brahms ble en stemningsfull avslutning på en flott konsert. Reaksjoner fra publikum etter konserten var svært positive. Det var tydelig at mange følte seg beveget og rørt av sangen og musikken. Flere utrykte stor glede over at vi på et lite sted som vårt er så heldig å ha en kantor som også er profesjonell konsertpianist, og mange undret seg over at ikke flere enn 50 – 60 publikumere hadde funnet veien til kirken denne kvelden.

Ragnhild Beitland og Nadja Fjerdingøy forteller at de har vært på konsert med Kristina Lysiak tidligere også. De er svært begeistret for henne. – Dette var en fantastisk konsert! Vi er utrolig heldige som har slike musikere i Stjørdal, sier de.

Trine og Kristina kan glede seg over at konserten falt i smak hos publikium!

4

www.kirken.stjordal.no


Utprøving av ny

gudstjenestemusikk av Lillian Solstad

Gudstjenesten i den norske kirke har de seneste årene gjennomgått en del store forandringer. Hver menighet har fått mulighet til å utforme sin egen gudstjenesteordning, også her i menighetene i Stjørdal. Her har gudstjenesteutvalg med frivillige og ansatte i de forskjellige menigheter arbeidet frem et alternativ som passer akkurat dem. Det har også vært menighetsmøter hvor flere har fått si sin mening om gudstjenestens utforming. Med den nye gudstjenesteordningen, finnes også muligheten for å skifte ut den liturgiske musikken. Dette er den musikk som synges i hver gudstjeneste, kanskje kjenner dere ordene «kyrie eleison» eller «ære være Gud i det høyeste» eller hvorfor ikke det kjente «Gud være lovet, halleluja, halleluja, halleluja!». Foruten denne musikken har vi jo også salmene – der presten og organisten velger de som passer til hver søndag. Og ja – det kommer også snart en ny salmebok i den norske kirke! Faktisk allerede til høsten 2013. Men tilbake til den liturgiske musikken. Vi som arbeider med musikk i kirken, har hatt ett stort arbeid med denne nye musikk. Vi har nemlig fått en veldig tykk perm, full av alternativ til liturgisk musikk. Også den «gamle» musikken fra 1977 finnes i permen som et alternativ. Men det største arbeidet har vært å sette

seg in i de «nye» alternativene, som er virkelig mange! Her finnes mange forskjellige stiler av musikk. Noe er veldig likt det gamle, ellers er det nye genrer som folkemusikk, jazz, pop, også noe som er direkte rettet mot barn eller ungdommer – for eksempel finnes der en trosbekjennelse-rap! I Stjørdal menighet har vi besluttet å prøve ut noen av disse forskjellige alternativene under kirkeåret 2012-2013. Fra første søndag i advent 2012 og frem til fastelavnssøndag 2013 har vi brukt musikk av Henning Sommerro. Under fastetiden har vi brukt musikk av Trond Kverno. Under påsketiden (fra første påskedag og fremover) kommer vi til å bruke musikk av Marie Tesdal Hinze, og dette blir spennende da det er musikk i pop-stil! Noe helt nytt for vår menighet. Fra treenighetssøndag (26. mai 2013) kommer vi til å bruke en ny musikkserie igjen – vi har ikke ennå

besluttet hvilken det blir. Denne kommer vi til å bruke helt frem til 1. advent. Vi vet ikke helt hvor hen denne utprøvingen kommer til å lede oss. Kanskje kommer vi etter et år av «prøving» å velge og gå tilbake til den gamle musikken. Kanskje kommer vi til å velge noe helt nytt. Dette året blir litt av en «prøvingens tid» for kirkebesøkende også, da det er mye nytt. Men det er også utviklende og spennende å være med i denne perioden, hvor man har mulighet til å påvirke hvordan fremtidens gudstjenestemusikk skal være. Søndag den 9. juni, i samband med en kveldsgudstjeneste i Værnes kirke, skal vi ha et menighetsmøte da alle har mulighet å få si noe om hvordan de opplever den nye gudstjenesteordningen og musikken. Brita Sjøberg, kantor i Værnes kirke

Temamøte om menighetsutvikling Alle er velkommen til temamøte tirsdag 2. april kl. 18.30 i Kirkestallen Stjørdal menighet er med i et prosjekt som kalles «Menighetsutvikling i folkekirken». Menighetens historie og nåsituasjon gjennomgås og drøftes, og nye strategier legges. Dette er særlig interessant i en tid da vi holder på å forberede oss på ta i bruk den nye Stjørdal kirke i sentrum. Andre menigheter som deltar i det samme prosjektet i Nidaros bispedømmer er Selbu, Berg og Strindheim. På møtet 2.april vil det bli presentert en beskrivelse av menigheten. Det vil så bli samtaler og drøfting av hvordan man ser på situasjonen for menigheten. Innspill og synspunkter som kommer frem i møtet, vil bli tatt med i videre arbeid med å legge strategier videre. Det vil derfor være fint om mange møter opp og deltar i samtalen.

I tillegg til dette møtet vil det i tiden utover bli holdt samtaler med enkeltpersoner fra ulike miljøer om hvordan de opplever menigheten og hva de venter og ønsker av den. Samtidig vil spørreskjemaer bli delt ut for a få inn å mange synspunkter som mulig fra bredere grupper i menigheten. Stjørdal menighet står foran en spennende tid med: • endrede forhold mellom stat og kirke • ny kirke i Stjørdal sentrum • større livssynsmessig mangfold Vi håper at mange vil delta i samtaler på ulike vi fremover om hvordan vi best kan møte ridde utfordringene Ingar Samset Sokneprest i Stjørdal

www.kirken.stjordal.no

5


BLOMSTERFOND: Det er opprettet blomsterfond som står for forskjønnelse av kirkegårdene våre. Det er mulig å gi en minnegave til blomsterfondet i forbindelse med begravelser. Det er også mulighet til å gi gaver til blomsterfondet ved andre anledninger. Her er en oversikt over kontonummer til blomsterfondene: Stjørdal sokn: 4202.16.68154 Skatval sokn: 4474.06.10748 Lånke sokn: 4435.85.02323

VÆRNES KANTORI Torsdag 21. mars kl. 19.00 i Værnes kirke Konsert: John Stainer «Crucifixion» Værnes kantori Ola Marius Ryan, tenor Oddvar Nergård, bass Øyvind Kåre Pettersen, orgel Brita Sjøberg, dirigent Ved denne konsert får vi den dramatiske fortellingen om Jesu lidelse og død fremført i ord og toner av den engelske 1800-tallskomponisten John Stainer. Verket preges av fortellende, melodisk og fremfor alt utrolig vakker musikk. Billetter: 200 kr Velkommen!

6

www.kirken.stjordal.no


Lånke menighet med nye

BLOMSTERFONDKORT Lånke: Sigrid Paulsen, 74806136 / 41628274

Menighetsrådet i Lånke fikk i fjor høst laget nye blomsterfondkort. Det var en elevbedrift ved Ole Vig videregående skole som stod bak produksjon. Kortene er veldig flotte, med bilde av Lånke kirke på det ene kortet og Elvran kapell på det andre kortet.

Liv Kristin Dybvad, 74806520 Gunnbjørg Leikvoll, 74806524 Elvran: Brit Elverum, 74800104 / 48226562

ra neri f s e Selg ke gart Laan

Kortene har en pris på kun kr. 50,00 pr. stk Hvis det er noen som ønsker å gi til blomsterfondet kan det gies i kirken, eller på konto til blomsterfondet i Lånke; 4435.85.02323. Du kan kjøpe kortet uten å gi til blomsterfondet. Det er mange som ønsker gaver til forskjellige formål som f. eks som bosenter, kretforeningen og mange andre gode formål. Men prisen på kortet går uavkortet til blomsterfondet. Overskuddet fra kortsalget går til

forskjønnelse av våre to kirkegårder. Alle har jo interesse at vi har velstelte kirkegårder. Overskuddet brukes til større blomsterbed, beplantniger ellers, og til blomsterkasser. Alle syns det er fint å besøke en velstelt kirkgård, der sørgende og andre føler seg vel. Så derfor er oppfordringen til beboere som sokner til Lånke kirke og Elvran kapell kjøp kondulansekort av blomsterfondet som bruker overskuddet til forskjønnelse av våre kirkegårder.

www.kirken.stjordal.no

Tekst/foto Egil Rømo Bilder: Det er nydelige kort med bilde av våre to kirkene som er laget og klar for salg Lilly Ertsgård, leder i Lånke menighetsråd, og Gunnbjørg Leikvoll i blomsterfondet som viser de flotte kortene som er til salgs mange plasser i bygda.

7


BRAKSUKSESS

med volleyballcup for konfirmantene

Tekst og foto: John Gunnar Enebak

220 konfirmanter fra alle menighetene i Stjørdal brukte natt til lørdag 2. februar til volleyballcup i Stjørdal fjellhall. Konfirmantene turnerte et stramt program med 12 kamper i timen på tre baner og ble ferdig med kamp nummer 171 nøyaktig på minuttet klokken 0600 lørdag morgen. Avanserte illusjoner, lun humor og lynende sjølironi gjorde både andakten og trylleshowet til en høydare i Fjellhallen seint på fredagsnatta.

Stort apparat i gang

Fra konfirmantene invaderte Stjørdal fjellhall klokka ni fredag kveld til de gikk hjem lørdag morgen klokka seks, var stemningen i fjellhallen høy. Volleyballturneringa ble ramma inn av heftig musikk, matservering og stor spilleaktivitet også utenfor banen med Fifa, Singstar og Buzz på storskjerm. Konfirmantene Menighetsbladet snakket med var enstemmige i sin dom. - Mega! Dritstilig! Konge! lød dommen fra ungdommene selv om øynene etter hvert ble smale, gjespene lange og enkelte sovnet med hodet mot fjellveggen.

Fortryllende andakt

Ingen volleyballturnering uten andakt. Denne gangen var det tryllekunstner Ruben Gazki fra Oslo som tryllet fram andakten. Etter at han trakk en lang sytråd ut av øyet og før han tryllet en tikrone inn i en uåpnet colaboks. - Sånn var du da du ble født, slo Ruben fast og holdt fram et tau for konfirmantene. - Ja, du så ikke sånn ut, altså, gliste tryllekunstneren. - Men det var sånn du ble født: Gud skapte deg perfekt og hel, akkurat som dette tauet. Og taustumpen ble sjekka av konfirmantene som bekreftet at det faktisk var perfekt og helt. - Men så skjærer det seg. Vi gjør alle dumme ting, fortsatte Gazki og fikk en av konfirmantene til å klippe tauet i to. - Det gjør ingenting, for Gud tilgir oss det dumme vi gjør. Gud gjør oss hele igjen, sa Ruben og knøt tauet sammen. – Og Gud gjør deg ikke bare hel, han gjør deg perfekt, akkurat som dette tauet, sa Gazki og med et trylleslag var knuten på tauet borte slik at tauet var helt og perfekt igjen.

8

Det var til sammen 22 frivillige i arbeid med på arrangementet i Fjellhallen i tillegg til de 220 volleyballspillerne. Kafeverter, vaktmannskap, førstehjelpere og dommere gikk på skift for å sikre at konfirmantene hadde det bra. I tillegg stilte mange foreldre med pizza og sørget for at konfirmantene slapp å gå sultne gjennom natta. - Dette ble perfekt. Når du er vakt på et slikt arrangement og ender opp med å kjede deg, da betyr det at det ikke skjer noe galt, var konklusjonen fra vaktmannskapet. Men det var først og fremst konfirmantene som sto for aktiviteten og kateket Torgeir Værnesbranden er mektig imponert over ungdommene. - Helt utrolig bra. Jeg har ikke ord. Alle lagene organiserte seg godt og hver eneste kamp startet på sekundet etter skjema. Hver eneste en oppførte seg eksemplarisk. Det var ikke en gang tilløp til tull eller spetakkel, sier kateket Værnesbranden.

Gammel tradisjon

Med konfirmantenes volleyballturnering er en gammel stjørdalstradisjon vekket til live igjen. - Jeg husker dette som det helt store under min egen konfirmanttid. Kjempebra at vi har fått det i gang igjen, sier Torgeir Værnesbranden. Gjennom hele den svarte februarnatta var kateketen var selv både sekretariat, diskjockey og sjefsorganisator. Presteskapet var også representert blant arrangørene, med Jørgen Setran og Per Anton Leite, som løp til og fra og støttet opp som dommere og kampkoordinatorer. Vinnere av turneringa ble ikke uventet et blandalag fra volleyballbygda Skatval, uten at de andre lagene følte seg som spesielt store tapere av den grunn. De store vinnerne var uansett kameratskapet, samholdet og de store smilene i ansiktene på de utslitte konfirmantene som vaklet ut porten på fjellhallen grytidlig lørdag morgen.

www.kirken.stjordal.no


TÅRNAGENTENE

i Lånke kirke

Av Kristine Setran

Det er i kirka. søndag 3. mars. Ute er det fint vintervær, mange er ute på tur og lager spor i snøen. Fotspor går i alle retninger. Utenfor Lånke kirke er det massevis av fotspor som viser at det må være mangefolk inne Mange passe store spor møtes foran døra. …

…. Og inne i kirka møter vi alle dem som har laga spor: 26 tårnagenter, eller tjueseks 3. og 4. klassinger fra Lånke og Elvran. Det er god stemning, alle har på seg tårnagent-bøffen og vi har akkurat dekka langbord i midtgangen. Eller, langbord er det vel ikke, duken er lagt rett på gulvet og vi sitter på puter alle sammen. Vi synger bordverset og så blir maten servert. Pizza står på menyen, populært hos de fleste. Tårnagenthelg finner vi i mange menigheter over hele landet. I utgangspunktet er det 3. klassingene som blir invitert til en eller to dager i sin lokale kirke. Der vil vi bruke tid til å leke, bli kjent i kirka og være detektiver, tårnagenter, som løser mysterier og gåter i kirkerommet. Her i dalføret har det denne våren allerede vært tårnagenthelg i både Hegra, Skatval og Lånke. Og etter påske er det Værnes sin tur. I Lånke skal vi på symboljakt. Hva er det som er ganske stort, laget av stein og brukes når vi døper barn? Tårnagentene ser seg om og finner snart svaret: Døpefonten selvfølgelig. Men hva er det som

egentlig er to ting som alltid brukes sammen, det er ganske lite og kan spises og drikkes? Hmm… det var litt vanskeligere. Tårnagentene leter høyt og lavt og de finner svaret: Brødet og vinen som brukes under nattverden. Det er tid for tårnsafari. I grupper går vi opp på galleriet, så finner vi trappa til tårnet. Det er ganske mørkt og kaldt, og kanskje litt skummelt. Vi går oppover og oppover. Så er det slutt på trappa, vi må klatre opp stigen det siste stykket før vi står oppe i tårnet og ser på de kjempestore klokkene. Best å komme seg ned igjen før det begynner å kime. Så er det gudstjeneste. Foreldre og familier sitter i kirka, spente på å høre hvordan tårnagentene har hatt det. Dørene går opp, organisten spiller og tårnagentene kommer inn. Det blir en fin avslutning på en lang dag i Lånke kirke. Tårnagentene synger: «Vi skal jobbe for det gode, bruke hjertet, bruke hodet. Bibelen har gode ord, vi skal sette gode sporVi er tårnagenter»

www.kirken.stjordal.no

9


TÅRNAGENTENE i Skatval kirke

T

årnagentene - er et arrangement for barn i 8 – 9-årsalderen. Det inngår som en del av trosopplærin-

ga, som nå er blitt menighetens ansvar. Målet for samlinga er å bli kjent med kirka si og få et naturlig forhold til den, og å lære noe om kirkerommet og symbolene som finnes der. I tillegg er den sosiale delen viktig. Det legges opp til et trivelig samvær der også felles måltid og tid til lek hører med. Programmet går over to dager, lørdag ettermiddag og søndag formiddag, med deltakelse i gudstjenesten.

10

Tekst: Ruth Gjerde

19. - 20. januar var det tårnagent-helg i Skatval kirke. Da menighetsbladet kom innom lørdag ettermiddag, var allerede 27 ivrige tredjeklassinger spredt rundt i kirkerommet på jakt etter symboler. Etterpå var det samling med samtale om hva de hadde funnet. Mange ville fortelle og var ivrige etter å svare på spørsmålene fra Per–Anton. Det er ikke alltid like lett å forstå hva symboler skal fortelle oss, men etter denne pratestunda, og Per–Antons forklaringer, ble det litt enklere. Etterpå ble det gruppevis tur opp i tårnet, mens resten øvde på tårnagentsangen ”Himmel over livet” som de skulle synge i gudstjenesten neste dag. Litt lek ble det også tid til innimellom. Etter at alle hadde vært oppe i tårnet, ble det pizza. Dette hadde nok de fleste ventet på og gledet seg ekstra til! Søndag formiddag møtte ”tårnagentene” tidlig for å gjøre de siste forberedelsene til gudstjenesten. I tillegg til mer øving og generalprøve på tårnagentsangen, hadde noen tatt på seg andre oppgaver som de måtte gjennomgå sammen med Per Anton. Før gudstjenesten fikk menighetsbladet prate med noen av tårnagentene. Vi lurte på hvordan de hadde hatt det, om de kunne si noe om hva de hadde gjort på samlinga? Turen opp i kirketårnet er det flere som trekker fram.

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no


– Det var artig å komme opp i tårnet. Nå vet jeg hvordan kirkeklokka ser ut, sier Kristoffer. – Det ser gammelt ut i tårnet, og det var litt ekkelt å gå opp der, utbryter Anders. Mina forteller at hun telte 76 trappetrinn opp til klokka. – Det var mørkt, og det var ei gammel trapp, så jeg ble litt redd oppi tårnet, sier hun. – Jeg har lært at kirka er ganske gammel, over 100 år! sier Ailin. Kristin forteller at det ble gruppearbeid etter at de hadde spist pizza på lørdag kveld. – Hver gruppe skulle tegne noe. Camilla og jeg tegnet korset, sier hun. – Og alle brettet blomster av papirlapper som det var skrevet noe på. De skal brukes i gudstjenesten, forteller hun videre. Beate avslutter med noe alle er enige om: Det har vært artig å være med!

Per Anton samtaler med tårnagentene om symboler i kirka.

”Artig å være med!” mener Camilla (bak f.v.), Kristin, Mina, Ailin og Beate, sammen med Anders (foran f.v.) og Kristoffer.

Flott framføring av sangen ”Himmel over livet” i gudstjenesten!

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no

11


Annonse

GITARKONSERT Søndag 21. april kl. 19.00 i Værnes kirke. Velkommen!

Gitarkonsert med Andreas Lines Andreas kommer fra Stjørdal og er masterstudent ved musikkonservatoriet i Trondheim med klassisk gitar som hovedinstrument. Han kommer til Værnes kirke som en del i en mini-turné med solokonserter, hvor han fremfører et program med 1700-tallsmusikk. Billetter: 100 kr

Annonse

KULTURKVELD Lånke menighetshus. Torsdag 11. april kl 19.00

Historisk foredrag ved Sigurd Kleven. Lånke Kor-all, Ingar Samset og Kristine Setran deltar. utlodning og servering. Velkommen!

Skatval gamle kirke

FOTO/GJENSTANDER

Menighetsrådet i Skatval ønsker å finne ut om det i bygda finnes fotografier, gjenstander og materialer fra Skatval gamle kirke. Det finnes mye fra gammelkirka i nåværende kirke, og en del fotografier er gjengitt i Johan Petter Rønningens bok ”Skatval kirke 1901 – 1991”. Men vi tror at det kan finnes mere i bygda. Blant annet var det noen i bygda som var med på dugnad når gammelkirka ble revet, og de fikk med seg materialer hjem som vederlag for jobben. Noen kjente materialer gikk dessverre tapt under riving av et gammelt uthus, men det kan være mer som har blitt gjenbrukt rundt omkring. Kanskje sitter noen med gode historier fra tiden omkring vedtaket om bygging av ny kirke ble gjort, en debatt som skal ha vært ganske intens. Muligens finnes det også noen historier eller nedtegnelser fra byggetiden. Vi er også interessert i om noen har tatt vare på gamle gravmerker, kors eller steiner fra gammel tid. Særlig var det omkring 1920 brukt små, halvt liggende steinplater på jernstativ som har blitt borte siste tiden. Alt har interesse og vi vil gjerne bli kontaktet hvis det finnes noe.

Ring Asbjørn Skjervold tlf. 915 94 109

12

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no


søk elevplass

www.aglo.no

Fagerhaug Oppvekstsenter består av en privat eid barnehage, SFO og grunnskole beliggende i Stjørdal, og har pr. i dag 35 ansatte og 150 barn.

Vi har ledige plasser! På de ulike trinnene har vi fortsatt noen ledige elevplasser. Vi kan tilby små klasser med god lærertetthet. Vi legger vekt på

kunnskap, respekt, vennskap og arbeidsro»

Aglo videregående skole VENNER, SAMHOLD OG LÆRING PÅ ET STED DER

DU

Fagerhaug Oppvekstsenter Postboks 4, 7510 Skatval Tlf: 74 84 07 70 post@ fagerhaugoppvekst.no www. fagerhaugoppvekst.no

Barnehage • skole • SFO

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no

BLIR SETT

www.aglo.no

13


Andakt Framfor Guds ansikt!

Min Salme

I tida før påske har jeg stadig kommet tilbake til ordene «Fremfor Guds ansikt.» De har stått som overskrift for meg både i prekener jeg har holdt, andakter og i mitt eget bønneliv. Det har blitt viktig for meg å minne oss på nettopp dette: at vi lever livene våre fremfor Guds ansikt. Hans ansikt er alltid vendt mot oss i kjærlig oppmerksomhet. Vender vi oss til Gud, enten sammen med andre, alene eller gjennom hjertets sukk uten ord, så møter Gud oss alltid med en god vennlighet og kjærlighet. Han vil oss vel. Som bergenser i Trøndelag synes jeg hvert år at våren kommer en måned for sent. Det er fint å sitte i solveggen i påska med kvikklunch og appelsin og kjenne sola varme i ansiktet. Og når jeg sitter i solveggen og bare lar sola omfavne meg, da kjenner jeg: Sånn er det å være framfor Guds ansikt. Det er et godt sted å være. Jeg hilser med ordene fra 4. Mosebok 6. 24-26: Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! God påske! Kristine Setran

Da Jorun Værnesbranden spurte om jeg ville skrive til denne spalten i menighetsbladet, måtte jeg tenkte etter om det var en salme jeg hadde lagt spesielt merke til i den seinere tida. Og det var det. Vår familie er nå inne i en periode av livet der vi både har invitert til konfirmasjonshøytid, og har blitt invitert til mange andre familiers merkedager. På konfirmasjonsgudstjeneste i Tjølling kirke hørte jeg for første gang denne salmen, hvor tekst og tone gjorde inntrykk. På en gledesdag, med kirken fylt av flotte ungdommer og de menneskene som stod dem nær i glede og sorg , var det fint at vi alle kunne delta i sangen: Herre, du som kaller på oss alle, du som hører oss og våre bønner, takk for gledesdagen som du gir oss. Gå med oss i dag og alle dager. Herre, hør vår bønn for våre unge Du som kjenner alle deres tanker. Gi dem mot og vilje til å leve. Gå med oss i dag og alle dager.

PÅSKEFEIRING I STJØRDAL

Går det an å feire påske på noen bedre måte enn å gå på gudstjeneste? ”Ja…”, vil mange si. Og til en viss grad kan jeg være enig. De fleste av oss har en del andre ting som vi forbinder med god påskefeiring. Mange vil til fjells. Til hytta. Og utferdstrangen ligger dypt hos mange av oss denne uka på slutten av vinteren. Mange ”tar kirka med seg”. Det vitner de høye besøkstallene i fjellkapellene og fjellkirkene om. Men også for alle oss som blir hjemme disse dagene er det gode muligheter for å kombinere forskjellige aktiviteter med gudstjenesteliv. Menighetene i Stjørdal har lagt opp til felles gudstjenester gjennom uka. Det betyr at du kan vandre gjennom påskehistorien ved å gå fra kirke til kirke disse dagene. Skjærtorsdag samles vi i Lånke kirke til gudstjeneste og kveldsmat. Langfredag er det pasjonsgudstjeneste i Skatval kirke hvor vi får del i hele langfredagens drama. Påskeaften er det midnattsmesse i Værnes kirke. Alt dette skjer på kveldene, slik at det er rikelig tid til å fylle dagene med lek og moro, eller ro og fred. Og så feirer vi Jesu oppstandelse 1. påskedag i alle de fire hovedkirkene. Jeg vil oppfordre deg til å ta et besøk i en av nabokirkene denne høytida… Ha en velsigna god påske! Per Anton Leite PS! For eksakte gudstjenestetider, se gudstjenestelista på baksida av bladet.

14

Herre takk for at du vil gå med dem gjennom alt de kommer til å møte. Hold dem fast og gi dem troens trygghet. Gå med oss i dag og alle dager. Herre hjelp oss så vi aldri glemmer vi er tegnet med ditt kors for livet. Vis oss hvilket håp vi dermed eier. Gå med oss i dag og alle dager. Tekst: Sindre Eide 1995 Melodi: Holm W.Holmsen 1996

Jeg har utfordret Anne Berit Stene til å skrive til spalten ”min salme” i neste nummer. Ingrid Bjørseth

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no


Vigde Døpte Døde Slekt skal følge slekters gang Døpte i Stjørdal Theodor Reitan Sandnes Aurora Cicilie Rønning Fossmo Aleksander Berger Rye Henrik Bremseth Overland Amanda Berg Olafsen Jobjørn Stokke Sebastian Myrvang Leinan Elias Huse Malin Andersen Elijah Rabben Fride Dyngelang Bremseth Gustav Gjermstad Drogset-Olsen Iver Sætran Lotta Andrea Jenssen Magnus Lindegjerdet Mali Karin Husvang Magnus Sand-Grannes (Hommelvik kirke)

Døde i Stjørdal sokn Liv Åshild Røstum Tore Ligaard Ole Egil Strøm Helga Øfsti Åshild Hindbjørgen Borghild Ødegaard Anbjørg Tyholt Laila Skei Johanne Fossen Arvid Bakheim Bjørn Magne Steinvik (gravlagt Skatval) Inga Anna Gundersen Odd Geirmund Solheim Kjell Hågenstad Kjell Arne Larsen Johannes Vold Harald Teigen (gravlagt Klæbu)

Sonja Bjørgan Moum Nathalie Jakobsen Andreas Johnsen Bjerkli Sophia Slettvold Sommerchild Iver Tuseth Akselsen Teodor Husvang Enget Live Skeide Fiskvik Peder Mattias Vigdenes

Døpte i Skatval Heine Johannes Røen Nylenden Magnus Hallan Torstein Vollan Thorin Guro Vollan Thorin Maiken Furunes Linus Risan Teodor Bjørgum Ivar Valstad

Brit Astrid Sakshaug Lars Brekke Arne Evjemo Ingmar Martin Bjørgum Edith Karoline Høgmo Kjersti Vist Heide Berit Vikaune John O. Lien Alf Joel Solli Reidulf Alfred Nilsen Arthur Spener Jørgensen Ola Morten Straume Bardo Stokke Nils Hammer Rut Ellen Alstadnes Kasper Jorulf Beistad Alf Kyllo Gerd Borgny Venn (gravlagt Hommelvik)

www.kirken.stjordal.no www.kirken.stjordal.no

Døpte i Lånke Håkon Berg Moen Helle Vongraven Kjærstad Ronja Rønning Storslett (Selbu kirke) Sander Jørstad Lea Malén Kvaal Gabriel Grez Petersen

Vigde i Skatval sogn Ivar Bakken og Grethe Inger Fossen

Vigde i Stjørdal sogn Lise Albrechtsen og Jan Arild Kleven

Døde i Skatval sokn Arna Hoem Jon J. Opheim Bjørg Fjeldseth Brynhild Nelly Skjervoldsmo

Døde i lånke sokn Odvei Johanne Havdal Alf Andersen Erna Sørli Oddvar Solheim Hans Vidar Bjørge Magnus Wesche Arvid Gisle Haugan Vanja Anita Antonsen Gudrun Stokke

15


Søndag 16.juni kl 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke

Palmesøndag 24.mars kl 11:00 Gudstjeneste på Stjørdal bedehus

Søndag 26.mai kl 13:00 Dåpsgudstjeneste i Værnes kirke

Palmesøndag 24.mars kl 13:00 Dåpsgudstjeneste i Værnes kirke

Søndag 2.juni kl 13:00 Gudstjeneste på Stjørdal bedehus

Skjærtorsdag 28.mars kl 11:30 Nattverdgudstjeneste på Stjørdal bosenter

Søndag 9.juni kl 19:00 Gudstjeneste i Værnes kirke

Skjærtorsdag 28.mars kl 19:00 Gudstjeneste i Lånke kirke MED FELLES KVELDSMÅLTID

Påskeaften 30.mars kl 23:00 Påskenattgudstjeneste i Værnes kirke

Søndag 16.juni kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke

1.påskedag 31.mars kl 11:00 Høytidsgudstjeneste i Lånke kirke

1.påskedag 31.mars kl 11:00 Høytidsgudstjeneste i Værnes kirke

Søndag 16.juni kl 13:00 Dåpsgudstjeneste i Værnes kirke

Søndag 7.april kl 11:00 Gudstjeneste i Lånke kirke

2.påskedag 1.april kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke

Skatval

Søndag 7.april kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke

Palmesøndag 24.mars kl 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke

Søndag 14.april kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke

Skjærtorsdag 28.mars kl 16:30 Nattverdgudstjeneste på Skatval bosenter

Søndag 21.april kl 11:00 Gudstjeneste på Stjørdal bedehus

Langfredag 29.mars kl 19:00 Pasjonsgudstjeneste i Skatval kirke

Søndag 28.april kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke

1.påskedag 31.mars kl 09:00 Høytidsgudstjeneste MED FROKOST i Skatval kirke

Søndag 17.februar kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke

Søndag 14.april kl 11:00 Familiegudstjeneste i Skatval kirke Utdeling av 4-årsbok

Onsdag 1.mai kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke Søndag 5.mai i Værnes kirke Kl 11:00: konfirmasjon for Kvislabakken Kl 13:00: konfirmasjon for Haraldreina Kristi himmelfartsdag Torsdag 9.mai kl 11:00 Konfirmasjon for Stokkan gruppe E i Værnes kirke Lørdag 11.mai i Værnes kirke Kl 11:00: Konfirmasjon Stokkan gr.A Kl 13:00: Konfirmasjon Stokkan gr.B Søndag 12.mai i Værnes kirke Kl 11:00: Konfirmasjon Stokkan gr.C Kl 13:00: Konfirmasjon Stokkan gr.D Fredag 17.mai kl 10:00 Gudstjeneste i Værnes kirke 1.pinsedag 19.mai kl 11:00

PÅSK EN

Torsdag 21.mars kl 19:00 Konsert med Værnes kantori i Værnes kirke

2.pinsedag kl 12:00 Fellesgudstjeneste på Steinvikholmen Søndag 26.mai kl 11:00 Gudstjeneste i Værnes kirke

Onsdag 1.mai kl 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke Søndag 5.mai kl 19:00 Samtalegudstjeneste i Skatval kirke Fredag 17.mai kl 10:00 Gudstjeneste i Skatval kirke 1.pinsedag 19.mai kl 11:00 Gudstjeneste i Skatval kirke 2.pinsedag 20.mai kl 12:00 Fellesgudstjeneste på Steinvikholmen Lørdag 25.mai i Skatval kirke Kl 10:30: Konfirmasjon Kl 13:00: Konfirmasjon Søndag 9.juni kl 17:00 Gudstjeneste i Skatval kirke

Lånke Palmesøndag 24.mars kl 12:00 Gudstjeneste på Selbuskogen Skjærtorsdag 28.mars kl 11:30 Nattverdgudstjeneste på Lånke bosenter

Søndag 7.april kl 13:00 Familiegudstjeneste i Lånke kirke med utdeling av 4-årsbok Søndag 21.april kl 11:00 Familiegudstjeneste i Elvran kapell med utdeling av 4-årsbok Søndag 28.april kl 19:00 Gudstjeneste i Lånke kirke Søndag 5.mai kl 13:00 Samtalegudstjeneste i Lånke kirke Kristi himmelfartsdag 9.mai kl 11:30 Gudstjeneste på Lånke bosenter Fredag 17.mai kl 10:00 Gudstjeneste i Lånke kirke Fredag 17.mai kl 12:00 Gudstjeneste i Elvran kapell 1.pinsedag 19.mai kl 13:00 Gudstjeneste i Lånke kirke Lørdag 25.mai kl 11:00 KONFIRMASJON i Lånke kirke Søndag 26.mai kl 11:00 KONFIRMASJON i Lånke kirke Søndag 2.juni kl 11:00 KONFIRMASJON i Elvran kapell Søndag 9.juni kl 11:00 Gudstjeneste i Lånke kirke Søndag 16.juni kl 12:00 Friluftsgudstjeneste på SPIGGIL`N

NB! ENDRINGER KAN FOREKOMME, SE ANNONSE I STJØRDALENS BLAD.

STJØRDAL • SKATVAL • LÅNKE

Reklamebanken.com

Gudstjeneste i Værnes kirke

Stjørdal

2013

Gudstjenester

Menighetsbladet  

Stjørdal - Skatval - Lånke

Menighetsbladet  

Stjørdal - Skatval - Lånke

Advertisement