Page 1

REGENBOOG M AGAZINE EDITIE 3

15 januari 2011 jaarprijzen feest BMW in beeld Maas Trofee voor Frans Sluyters

m bv bv

nl

BMW maakt rijden geweldig

DECEMBER 2010


REGENBOOG MAGAZINE REGENBOOG MAGAZINE IS HET CONTACTORGAAN VAN KLASSEORGANISATIE DE REGENBOOGCLUB

BESTUUR Voorzitter:

Henk Bergsma

E-mail: voorzitter@regenboogclub.nl

Penningmeester:

Nard van Breemen

E-mail: penningmeester@regenboogclub.nl

Bankrekening Nr. 48.98.45.657

t.n.v. Regenboogclub - Amsterdam

Secretaris:

Robert Kampschreur

E-mail: secretaris@regenboogclub.nl

Correspondentie-adres:

Postbus 13

2380 AA Zoeterwoude

Tel. 071 - 580 40 00

Fax. 071 - 580 28 05

Vertegenwoordiger regio West: Frank Tol - west@regenboogclub.nl

Frank Bik - west@regenboogclub.nl

Vertegenwoordiger regio Noord: Maarten Versluis - noord@regenboogclub.nl Technische commissie:

Geert Soede - tc@regenboogclub.nl

Redactie Regenboog Magazine: Raoul Oosthoek, Thom Ringsma,

Wouter Fleers, Wim van ’t Hoogerhuys

E-mail: magazine@regenboogclub.nl

Website:

Robert Kampschreur

E-mail: webmaster@regenboogclub.nl

Vormgeving:

Do Company

Productie:

Scanlaser

Fotografie:

RB magazine / Wim Haze­

1 31e jaargang Nummer 3 december 2010


BREITLING • IWC BRON • BVLGARI CARTIER • OMEGA CHOPARD • ORIS MEISTERSINGER POMELLATO • TAG HEUER • SCHOLL CHOEFFEL • VERTU TAMARA COMOLLI ULYSSE NARDIN

REDACTIONEEL

Het was me het jaartje wel. Waar elders de crisis keihard toeslag heeft de Regenboogclub de eer hoog gehouden door vol te houden en door te gaan. Wij als redactie dachten dit jaar ook hard geraakt te worden door teruglopende advertentiegelden. Dat is immers de motor achter het Regenboog Magazine. Veel dank gaat daarom namens ons allemaal uit naar de adverteerders en sponsoren. Zonder hen is het onmogelijk deze club op deze wijze te presenteren. Uiteraard rekenen wij volgend jaar ook weer op U. Een bijzonder woord van dank naar de hoofdsponsor BMW. Reinier barst van de energie en het enthousiasme spat ervan af. Elke wedstrijd is hij erbij en worden de klanten verwend. Reden genoeg voor de redactie om een bezoek te brengen aan BMW Amsterdam en de hoofdsponsor in Beeld te brengen. De TC spreekt over een aantal technische zaken die ons allen aangaan. Het is aardig om te zien hoe verschillend de schrijfstijlen van de TC coryfeeën zijn. Maar ze zijn wel gelijk in de voortvarendheid waarmee ze de technische zaken aanpakken. Dan vindt U ook een verslag met bijbehorende foto’s van het Alkmaar open. Dit festijn ging vergezeld van prachtig zeilweer. Marjolein Porsius stelde haar fotowerk ter beschikking. Zo door het jaar heen fotografeert Wim Haze er lustig op los. Hij is ook onze voedingsbron wat fotomateriaal betreft. Wim schiet ook af en toe wat markante koppen en in deze editie hebben we een collage gemaakt van dit portretwerk. Veelal heeft het slachtoffer niet in de gaten dat hij of zij voor eeuwig is vastgelegd op de gevoelige plaat.Wij krijgen ook nog weleens kopij binnen die al maanden geleden binnen had kunnen zijn. Eigenlijk zijn we hier heel blij mee. De eerste en laatste editie zijn altijd redelijk op maat en de 2de editie barstte ook weer dit jaar compleet uit zijn voegen. Het is goed te zien dat men toch wel graag zijn kopij kwijt wil ter publicatie in het Magazine. Maar, als u een stukje schrijft, doe dit dan gewoon in “word”, en voeg eventuele foto’s in hoge resolutie toe. Wij doen het plak- en knipwerk in de studio van Docompany. Hoe hoger de resolutie hoe mooier het eind resultaat.

DIVER PERPETUAL LIMITED EDITION MET TITANIUM KAST EN CARBON WIJZERPLAAT  € 21.900,-

Wij wensen u veel leesplezier met de laatste editie van het Regenboog Magazine 2010 en wensen u een Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig maar vooral gezond 2011 toe. Vergeet niet het nieuwjaarsprijzenfeest op 15 januari 2011 in uw agenda te zetten. Het wordt weer een waar festijn. Raoul Oosthoek

Schiekade 4 | 3032 AJ Rotterdam | +31 (0)10 4 66 86 16 | www.juwelier.nu

3


REGENBOOG NIEUWS

5

Een zeewaardig jacht waarmee u ook door de Amsterdamse grachten kunt. Met een stahoogte van 1.92 meter, 4-6 slaapplaatsen en het comfort

HET UNIEKE CONCEPT VAN DE GULLIVER 12.20

van een luxe pied-à-terre.

Beste Zeilvrienden, Dit was het jaar 2010 En weer een jaar voorbij, time flies when you are having fun. Maar het gaat

De gebruiksmogelijkheden en het

inderdaad wel snel allemaal zo ben je 50, zo ben je 60 of 70 en zeggen ze dat het fantastisch is dat je nog mee zeilt.

bereikbare vaargebied zijn grenzeloos. En als je dan terugkijkt op zo’n jaar dan hebben we weer veel gedaan en bereikt.

DISCOVER FREEDOM IN LUXURY.

Het begin van het jaar hebben we tijdens een aantal Vergaderingen van eigenaren en de ALV een groots project met betrekking tot afwijkend materiaalgebruik afgrond. Ruim 100 boten gewogen, gekanteld en geadministreerd, een ongelofelijke klus van de TC en Peter Bijlard met zijn mannen. Ik denk ook aan de historische aanpassing van onze klassenvoorschriften met een maximaal en minimaal gewicht, een Grandfather clause, een mogelijkheid voor de 85 om te gaan varen en EENHEID. Het was de afsluiting van een lange periode ,na de emotionele vergadering in Muiden. Wij zijn voldaan en tevreden als TC en bestuur, we kunnen verder……….. Tijd voor rust, tijd voor overdenking en vooral tijd waarin we zeer behoudend en terughoudend zullen zijn met aanpassingen van de KV, nu is het even genoeg. Het was het jaar van de grote velden waarbij het heel normaal is dat we met 40 + boten aan de start verschijnen en nog steeds wordt er gebouwd: in 2011 minimaal 3 nieuw bogen op het water. Het was het jaar waarin we op zeer gepaste wijze afscheid genomen hebben van ons aller Carel Vial. Een bijzonder mens en een belangrijke factor in de groei van de klasse. Het was het jaar van 100 jaar Kaag, het jaar dat ons erelid werd geridderd, het jaar van 75 jaar de Sneekweek. Het jaar dat Friesland heel dicht bij de overwinning was. Het jaar dat ons aller vriend Frans Sluyters de weg naar boven weer vond en de strijd won!! Het jaar van Sail Amsterdam, waar we deze keer toch wel plezier hebben gehad en ook thuishoren. Het was het jaar dat het Nationale Regenboog Evenement definitief een GO kreeg; de uitgelezen mogelijkheid om ons als eerste nationale eenheidsklasse nationaal op de kaart te zetten. Het was het jaar waarin we besloten om in 2011 naar de Grevelingen te gaan. Het was het jaar 2010, alvast een mooie decembermand gewenst met een goed

Informatie Gulliver Yachts BV info@gulliveryachts.nl www.gulliveryachts.nl

Exclusieve dealer en verkoophaven Navilex Boat Trading Loosdrecht Lex Sluyter Oud Loosdrechtsedijk 161 1231 LV Loosdrecht Mobiel : +(0)6 54 22 72 01 Telefoon : +(0)31 35 582 86 86

uiteinde en begin van 2011, tot op het Nieuwjaarprijzenfeest, tot 15 januari 2011. Namens het Regenboogbestuur uw Voorzitter Henk Bergsma

In 2011 naar de Grevelingen


6

technische commissie Dames, Heren, Regenboogzeilers

Technische Commissie

7

wel 40%, afhankelijk van hoe streng er gehandhaafd wordt en of een klein beetje te dun of te smal als wear-and-tear kan worden gezien. Onder de

Rompgewichten

omstandigheden hebben wij gemeend er goed aan te doen deze afwijkingen

Het is zover: met uitzondering van een enkel schip dat al vroeg achterin en stalling

niet te melden, zodat het evenement niet belast zou worden met zo’n massale

stond en een ander schip dat momenteel niet in een technische staat is die hijsen

uitsluiting. Veel van de afwijkingen waren namelijk niet in een halve dag te

en wegen mogelijk maakt, zijn alle certificaathoudende schepen gewogen. En ook

verhelpen. Hiervoor hebben we achteraf nog wel bloot gestaan aan kritiek

een aantal schepen dat later alsnog voor een certificaat in aanmerking wil komen.

vanuit het Verbond. En terecht, want als uitrustingscontroleurs mogen wij

De ontbrekende schepen worden bij eerste gelegenheid alsnog gewogen. En ook

die beslissing eigenlijk niet nemen. Het zij zo, het is gegaan zoals het is

de twee schepen van eigenaren die vooralsnog niet aan de weging mee wensten

gegaan. Maar, we nemen er als TC en als uitrustingscontroleurs van het

te werken; voor wie ik hoop dat ze zeker gesteld hebben dat hun schip niet te

Verbond geen genoegen mee, en ik hoop op instemming van iedereen die het

zwaar is, want de termijn om nog in te stromen in de uitzonderingsbepaling die te

wel in orde hebben voor onze reactie hierop: de betrokken eigenaren krijgen

hoge romp-gewichten gedoogt is verlopen per 1 november 2010.

een direct schrijven van het Verbond met de opdracht één en ander in orde te brengen en terug te melden aan het Verbond dit op straffe van intrekking van

Alle eigenaren van schepen met een te laag gewicht krijgen bericht van het

het certificaat.

Verbond dat ze hun rompgewicht moeten aanvullen tot het vereiste minimum van 1450kg; in de vorm van 4 blokjes lood, op de blinde kant van het voor- en

Overigens zijn er ook enkele andere afwijkingen geconstateerd die een

achteronderschot, boven de onderrand van de opening in de schotten.

soortgelijk schrijven rechtvaardigen. Het is maar dat U het weet.

Alle eigenaren van schepen met een te hoog rompgewicht krijgen dat vermeld

Lummelbeslagen

op hun certificaat met de kanttekening dat bij toekomstige aanpassingen aan

De lummelbeslagen met een scharnier-ende strip van de lummelbout naar

het schip het rompgewicht wel lager mag worden maar niet nog hoger.

de halshoek, het model zoals ontworpen en geleverd door Kik van Swol, mogen volgend jaar niet meer. Ook niet met de aanpassing in de vorm

Verplaatsbare Ballast?

van een stropje dat de verticale beweging van de halshoek beperkt. Die

In het verlengde van de meet- en rekenexercitie van de rompgewichten, en de

aanpassing viel nog onder de overgangsbepaling zoals uitgegeven door de

vaststelling dat meer gewicht zeker niet ongunstig is, en dat het maar beter

TCE vlakvoor het NK, maar dat was een tijdelijke maatregel. De TCE heeft

voor in de boot kan zitten, bereiken ons berichten dat er gevaren wordt met

een en ander bekeken, en geoordeeld dat de bevestiging van de halshoek

‘verplaatsbare ballast’. In de vorm van dikke vlonders, waterflessen (heel veel

direct op de giek hoort te zitten. Een aantal van deze lummelbeslagen is al

daarvan?), of oneigenlijk zware gereedschapskisten in de voorste luchtkast.

aangepast door er alsnog 2 plaatjes op te lassen waaraan de halshoek

Dikke vlonders mochten altijd al niet, en sinds juli van dit jaar mogen vlonders

wordt vastgezet. De rest ervan moet nog worden aangepast of vervangen.

in de luchtkasten helemaal niet meer. Alles wat niet mag is verboden, maar. een zak krentenbollen en een zak appels en een paar flessen water mag toch

Ik ga graag bij de komende ALV nadere tekst en uitleg geven over deze en åandere

zeker wel? En een tang + schroevendraaier + mes + bahco ook? Ja, mag

zaken. In de tussentijd is Uw reactie en/of bemoeienis van harte welkom – mag

allemaal, nog wel. Maar is er aanleiding om het totaal van de losse inventaris

ook anoniem.

te maximeren op…? - zeg eens 10kg? En/of er een verplichte locatie aan toe te kennen? Bijvoorbeeld boven de vlonders en tussen de schotten op spant 6

Geert Soede,

en 10? Zo nodig vragen we daar een opgelegde maatregel voor aan bij het

Voorzitter TC

Verbond. Ik zou graag reactie willen van eigenaren/zeilers hoe hiermee om te gaan; TC@regenboogclub.nl Mastkokers Bij de controles voorafgaand aan de NK zijn toch nog diverse afwijkingen van mastkokerconstructies en afmetingen geconstateerd. De hoeveelheid afwijkingen was een teleurstelling, helemaal na de expliciete vermelding van dit controlepunt in de vooraankondiging van het NK. Bij handhaving van de Klassenvoorschriften zou 25% van de vloot uitgesloten worden.Of misschien

meet- en rekenexercitie


9 Technische Commissie

WORLD OCEAN RACER BOUWE BEKKING


10

De Maas Trofee

BMW Amsterdam in beeld

Maas Trofee voor Frans Sluyters

“Kom maar na de file”, waren de woorden die Reinier sprak om een goed gesprek

De vroegere categorie Bijzondere Verdienste is vervangen door de uitreiking van

met hem en Arthur te hebben over de ervaringen in de Regenboog 50. Vol

de Maas Trofee. Deze is bestemd voor iemand die zich voor de wedstrijdzeilsport

enthousiasme zijn ze aan het avontuur begonnen en enthousiast zijn ze nog

bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Het bestuur van de Stichting Zeiltrophy

steeds. Hoe komt het toch dat Reinier er in stapte? Het verhaal start op de

bepaalt jaarlijks of, en zo ja aan wie, de Maas Trofee wordt uitgereikt.

nieuwjaarsreceptie in Nieuw Vennep waar Arthur tegen Henk Bergsma fluisterde dat hij wel eens in “zo’n sigarenkist” zou willen varen. Het resultaat is daar.

De winnaar voor 2010 van deze trofee is Frans Sluyters. Met een tomeloze

De 50 in BMW kleuren. De resultaten tijdens de wedstrijden zijn wisselend

inzet en zijn eigenzinnige flair koerst Frans al jarenlang door de Nederlandse

maar ze varen niet achteraan. Van Arthur een prima prestatie met een telkens

zeilsport. Hij is het gezicht van de North Sea Regatta, de onderhandelaar, de

wisselende bemanning.

adviseur achter de schermen, de zeiler en de joker van Holland. Hoe is het zo gekomen, wat brengt je er toe om als BMW dealer de Regenboogclub Frans is de drijvende kracht achter de Nederlandse zeilsport. O.a. zijn North

te gaan sponsoren?

Sea Regatta wordt geprezen en mede dankzij hem maakt Den Haag nu furore

Foto: FotoBank NH-Yvonne Ransijn

als zeilstad aan zee. Maar ook de bond mag op zijn expertise rekenen. En dit

De aanstichter is Arjen de Jong,

alles doet hij op vrijwillige basis, gewoon met hart en ziel vanuit zijn passie voor

ons wel bekend nog uit de tijd dat

de sport.

Landrover zich over de Regenboogclub ontfermde. Arjen sprak Reinier aan in de grotten van Neercanne, met de historische woorden, ”ik heb iets moois voor jou”, hoofdsponsor van de koningsklasse van de watersport en jij als watersportgek moet daar maar eens instappen. Kort daarop zijn er zware onderhandelingen gevoerd met Henk Bergsma en Frank Tol en na lang touwtrekken hadden we de prijs omlaag. Toen het bestuur van de regenboogclub akkoord ging met een lagere prijs hebben we gezegd dat het goed was en dat de originele prijs toch akkoord was. Al het afdingen was dus een grote show. Reinier besloot om de operationele taken van dit avontuur op zich te nemen en op de nieuwjaars-receptie van 2010 is, na een goed gesprek met Cees Nater, Rob de Kraa, Henk Bergsma en Frank Tol en wat lobby werk links en rechts, sprong Reinier op het podium met de mededeling dat BMW Amsterdam de 50 gekocht had; Inmiddels een zeer herkenbaar schip op de plassen. De reden hiervoor was dat na het eerste jaar sponsoring Reinier tot de ontdekking was gekomen dat je actief mee moet doen om meer uit die sponsoring te halen. Meezeilen, dat zou de sleutel tot succes van dit sponsoravontuur moeten zijn. Arthur werd vrijwillig aangewezen om voor de 50 te gaan zorgen en er ook nog mee te gaan zeilen.

“zo’n sigarenkist”

11


BMW Amsterdam in beeld Klanten werden gepolst of ze interesse hadden om een weekendje mee te gaan als bemanning. Op de internetsite van BMW Amsterdam staat een link waarop de klanten kunnen aangeven dat ze willen meevaren in de BMW regenboog. Dat zou een simpele oplossing zijn, het liep dan ook storm en binnen een paar uur waren de eerste reacties al binnen en bleek er grote interesse te bestaan onder de klanten. Een groot succes was het en de reacties kwamen in superlatieven binnen. Daar doen we het niet voor, want Reinier vindt dat er ook nog een paar auto’s extra per jaar door deze sponsoring verkocht moeten worden,. Tijdens het interview zegt hij dan ook dat dit jaar de hobbykant de overhand heeft gehad op de opbrengsten. Voor de boekhouders onder ons: de balans is er nog niet helemaal. Qua bekendheid heeft het allemaal zeer goed gewerkt. Reinier brengt zijn verjaardag op de Kaag nog even in herinnering. Hij had zo gehoopt de dag in stilte te laten passeren echter een onverlaat meldde dat Reinier deze dag een jaartje ouder was geworden. Dit resulteerde in een serieuze poging op een nieuwe notering in het Guinness Book of Records te krijgen onder het hoofdstuk,: “hoeveel Irish Coffee’s kan je maken in een half uur”. Het zijn er 219 geworden en volgens de berekeningen is dat elke 8,2 seconden, 1 Irishcoffee, en dat op de Kaag. Al keuvelend komt het commerciële talent van Reinier weer naar voren en hij piekert zich suf hoe hij toch die zeilers de showroom van BMW Amsterdam in krijgt. Het pand ligt niet aan het water en er heen zeilen is dus geen optie. Wel is er een nieuwe slogan bedacht te weten : u heeft ons uitgedaagd op het water, wij dagen u uit in de showroom. Kom eens langs bij BMW Amsterdam, vraag naar de Regenboogcrew, het toverwoord is “Regenboog 50” en u zult heel prettig zaken doen. Als redacteur kan ik melden dat de gastvrijheid prima is en aan koffie en broodjes geen gebrek. Wij hopen Reinier en zijn Regenboogcrew nog jaren lang in ons midden te hebben, maar ze zullen scherp blijven op de commerciële invulling van de sponsoring.

WWW.BREUR.NL Breur IJzerhandel Rivium Rivium Boulevard 147 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel. 010 - 2 888 444

Breur IJzerhandel Gouda Hanzeweg 4 2803 MC Gouda Tel. 0182 - 574 400

Breur IJzerhandel Westland Herenstraat 71 2291 BC Wateringen Tel. 0174 - 295 350

Raoul Oosthoek

13


14

KE Alkmaar 2010

KE ALKMAAR 2010 avond vroeg op bed, wat we van veel

zeilles met Bas Meerman

andere zeilers niet konden zeggen (heb Johan schreef:

verhalen gehoord over whisky proeven

Voor mij begon het avontuur met de 17 vorig jaar. Maarten vroeg mij toen of ik

en verliefd worden in Alkmaar). Zondag

de zaterdag wou meevaren want Henk Bergsma kon die dag niet. Deze dag

waren we topfit en het weer zou weer

verliep erg goed, het weer was goed en het was gezellig.

prachtig worden, alleen zou de wind vandaag meer richting het noorden

Dit jaar kreeg ik in september weer een telefoontje van Maarten, of ik weer mee

gaan. Vandaag zou onze dag worden.

wou varen alleen dit keer het hele weekend want Henk kon weer eens niet. Hier

Start 4 gingen we goed weg bij de pin

hoefde ik niet lang over na te denken aangezien de vorige keer ook goed was

achter Peter en met Mark naast ons

bevallen. De weersvoorspellingen voor het weekend waren super, namelijk veel

het leek goed te gaan. Nu moesten we

zon en een dikke 4 uit het oosten (de 17 houdt wel van een beetje wind).

Harry en Fred in de gaten houden want die moesten we achter ons houden.

Zaterdagochtend bleken de weersvoorspellingen te kloppen; aan het weer zou

Misschien dat Harry ook wat te veel

het niet liggen. De boot had Bas vrijdag al te water gegooid, alles was klaar

whisky had geproefd want hij lag in het

voor een goed weekendje zeilen. Na de goede prestaties van vorig jaar hadden

middenveld. We konden Fred maar niet

we hoge verwachtingen van onszelf en hoopten deze toch wel waar te maken.

van ons afschudden en gingen als 2e

We gingen het water vroeg op om de baan te verkennen, tenslotte waren we

om de bovenboei. Nu leek het mij en

een gelegenheidscrew. In deze formatie hadden we slechts één keer eerder

Maarten wel een mooi moment om te gaan verdedigen maar daar wou Bas niks

gevaren, namelijk het jaar ervoor. Bovendien hadden Bas en Maarten nu een

van weten. We bleven de nummer 1 aanvallen en na een kat en muis spelletje

andere positie dan normaal. Bij de eerste start hebben we ons goed vrij gevaren

met Mark en Peter zijn we als weer als 3e geëindigd. Tijdens race 5 hoefden

en voor ik het wist lagen we bij de kopgroep. Het was wel even wennen aan de

we ons alleen nog maar druk te maken over Fred die bij ons in de buurt bleef.

andere touwtjes etc. Bij de bovenboei zijn we lekker wat plekkies opgeschoven

Weer hadden we een goede start en lagen we bij de kopgroep en dit konden

en gingen als 3e over de finish na Mark Neeleman en Peter Peet. Dit gaf ons

we gelukkig ook vasthouden. We kwamen weer als 3e binnen en zijn uiteindelijk

een goed gevoel. Waarschijnlijk was de vorige keer geen beginnergeluk.

ook als 3e geëindigd.

Na een goed georganiseerde lunch met lekkere broodjes kroket was de 2e start. Ik geloof dat we nog een beetje een dipje hadden van de lunch, want onze

Ik vind dat voor een team dat in deze samenstelling nooit vaart, we het de

start was slecht en we kwamen pas als 20e bij de bovenboei aan.

nummer 1 en 2 af en toe best moeilijk hebben gemaakt en dit vind ik misschien nog wel het mooiste. Tenslotte hoop ik er volgend jaar weer bij te zijn op de 17 en

Gelukkig konden we ons weer een

Henk, als er een ander weekend is dat je niet kan varen ,dan hoor ik het graag.

beetje oppeppen en hebben we toch nog 8 plekkies terug gepakt. Toch was

Johan Sijrier normaal van de 117 en tijdens dit KE op de 17

een 12e plaats niet wat wij voor ogen hadden. Maarten en ik zijn vaders van erg jonge kinderen en wij begonnen dus

Maarten Schreef:

last te krijgen van onze korte nachten.

Ik hoor het jullie allemaal al vragen, is het nou zo leuk om met Bas te zeilen.

Gelukkig wist Bas, die volgens mij leeft

Nee dus, want die hufter belt me van de week op of ik een stukje wil schrijven

voor korte nachten, ons weer een beetje

anders gaat meneer nog te veel naast zijn schoenen lopen en zouden er teksten

op te peppen voor de 3e start. De peptalk

verschijnen als:

had geholpen en we eindigden als 4e,

-

Zie je wel

maar morgen moesten we toch wel beter

-

Als iemand van P en M kan winnen ben ik het

gaan varen als we in de prijzen wilden

-

Wat nou hoogte en snelheids problemen

vallen.Peter

Neeleman,

-

Tip van P, “zoek de ruimte” hoef je mij niet uit te leggen

Harry Amsterdam en Fred Bulk lagen

-

Harry, Kees dit Fred, de homo’s, Rob etc. dat … bla bla

op punten nog voor ons. We lagen die

-

Etc ….

Peet,

Mark


KE ALKMAAR 2010

Sommige mensen denken dat zeilen een krachtsport is, anderen gebruiken..........

Desalniettemin heb ik me in mijn drukke bestaan (tussen de luiers) maar weer eens opgeofferd om met de alleswetende RB zeilprofessor op stap te gaan. “Heb je alles geregeld Bas” vroeg ik toen we voor dag en dauw met het gelegenheids team wilde uitvaren. Een zeer zelfverzekerd Ja volgde van Bas en had hem echt meteen in elkaar moeten slaan, want: -

Geen marrellijn, die moesten we bietsen bij Max

-

Geen bidons, geen drinken voor onderweg

-

Geen tactische bespreking

-

Geen technische instructies

-

Geen bonnen voor het diner

-

Geen drop

-

Geen overzicht van de baan

-

..kort om, een puinhoop

Dat gaat wat worden, dacht ik nog. Maar wonder boven wonder en ik snap nog steeds niet hoe die ouwe dat dan doet omdat hij de avond tevoor weer eens om 03:00 uur naar bed was gegaan, had hij wel zijn mega concentratie vermogen bij zich. Want Johan en ik spraken met Bassie af, wij de tactiek en trim & jij alleen maar sturen en zorg dat je met op je netvlies gebrandde tell-tails van het water komt. Heel soms luistert dat jong dan toch, getuige de resultaten. Het op stap gaan met onze profzeiler met dikke handleiding was ondanks alle bovengenoemde ellende wederom leerzaam, gezellig, verrassend en verder helemaal toppie. Bedankt voor het lachen allemaal en tot Volgend jaar.Bas schrijft dan sowieso een stukje, 3e of niet. Maarten

Carbo Airblocks® zijn licht van gewicht, sterk, betrouwbaar en betaalbaar. Deze compacte blokken hebben een zeer hoge werkbelasting, zodat u veilig kunt trimmen ongeacht de weersomstandigheden. Carbo Airblocks® zijn ideaal voor gebruik bij kleine lijndiameters.

Neem contact met ons op voor advies en/of uw dichtsbijzijnde dealer: Leimuiderdijk 478a, 2156 MX Weteringbrug, Nederland Tel: +31 71 331 3366 • Fax: +31 71 331 3387 • allhands@on-deck.nl • www.on-deck.nl

17


duurzaam inrichten zonder zorgen KAMPSCHREUR BV

21

NK 2010 …ik hoop niet dat we weer 3e worden…. Zo eindigde mijn vorige stukje. Inmiddels is mijn teleurstelling weer wat gezakt en heb ik de moed weer gevonden om toch maar weer eens achter de laptop te kruipen om weer zo’n pestp…..stukje te schrijven. Ik kan een ieder verzekeren dat er niets mis is met 3e worden en kan het ook iedereen aanraden om te doen echter…HET MOET GEEN GEWOONTE WORDEN!!! Zo kan ik mij bijvoorbeeld voorstellen dat de lezers ook wel een wat copij willen bekijken van andere regenboogzeilers dan ondergetekende. Steeds maar weer die nummers 1, 4 en 5 die steeds maar weer opduiken in dat blad. Al dat trieste zwart met die saaie witte zeilen. Steeds maar weer die l….lijke koppen…Nee, dan kun je veel beter kijken naar prachtige nummers als….1, 4 …..enne…..9! Of 3, bijvoorbeeld. Naar dat prachtige wit of dat opbeurende grijs… En natuurlijk die bijbehorende modelhoofden. Bij de volgende vergadering ben ik van plan om voor te stellen om bij de prijsuitreiking een lootje te trekken. Net als bij Sinterklaas. De winnaar van het lootje mag dan het stukje schrijven. Of om verplicht te stellen dat de stuurman/vrouw van de boot het stukje moet schrijven. Of de oudste in de boot. Dit ter bescherming van de jongsten aan boord die toch altijd al het mikpunt van de spot, hoon en…en….en….pesterij zijn…. Of te zwak om eens “Nee!” te zeggen wanneer ze weer worden gedwongen om een stukje te schrijven… En waarom moet er in vredesnaam over het NK nou nog weer een stukje geschreven worden? De kranten stonden er al bol van. De persberichten waren niet uit de lucht te slaan en radio en televisie rolden over elkaar heen om het positieve nieuws als eerste te mogen brengen. (Nou is dat laatste misschien een beetje overdreven…) Maar goed. Er zal wel weer niets anders opzitten dan toch weer verslag te doen van iets waar iedereen al lang over gelezen heeft, allang over gepraat heeft en waar iedereen het al over eens is. Vooruit…. Daar gaat ‘ie dan: Peter, Matthieu en Ted: van harte proficiat met jullie meer dan verdiende overwinning. Het was jullie beurt. Fantastisch gevaren en terechte winnaars! Mark, Gerard en Haico: bedankt dat jullie het zo professioneel spannend hebben gemaakt! Verder natuurlijk nogmaals dank voor het organiserend comité, rescue, en alle overige betrokken vrijwilligers van WV Braassemermeer en anderen voor het organiseren van weer een fantastisch evenement. En natuurlijk dank aan mijn maatjes: Willem Nico en Maarten. Bedankt voor de

Internet: www.kampschreur.nl E-mail: info@kampschreur.nl Keerweer 10, 2381 GC Zoeterwoude Tel: (071) 5804000 Fax: (071) 5802805

afgelopen 2 jaar. Henk Jan Vissia Team 145 (toekomstig team 12)

Net als bij Sinterklaas.


BMW Amsterdam bv BMW Den Haag bv

www. bmw-amsterdam.nl bmw-denhaag.nl

M e d i t e r ra n ĂŠ e . . .

BMW maakt rijden geweldig

o f P ro m e n a d e d e s A n g l a i s ?

BMW Amsterdam bv Pieter Braaijweg 2, 1099 DG Amsterdam Tel.: +31 (0)20 460 46 90

BMW Den Haag bv Donau 38-40, 2491 BA Den Haag Tel.: +31 (0)70 301 71 70


24

21e houtevenement sneek

met de natuurwetten valt wel degelijk te sollen

21e HOUTEVENEMENT Sneek

Op 8 en 9 mei stond het tweede evenement van 2010 voor Noord op de

pakte de eerste plek voor de 18. De laatste wedstrijd waren de rollen omgekeerd

kalender: het aloude Houtevenement. Zoals de naam al doet vermoeden,

en pakte Maurice nog een 1-tje met Harry op 2.

betraden enkel houten klassen het wedstrijdwater op het Sneekermeer. Na jaren lang dit evenement te hebben gecombineerd met de 16m2 en

Bij ons aan boord liep alles heerlijk. Eerlijkheidshalve dient vermeld te worden

pampus, heeft de organisatie 2 jaar geleden in al haar wijsheid besloten

dat het succes op zondag geheel op het conto van Zweepie moet worden

ook de 30 liters aan de inschrijflijst toe te voegen. “Van die klasse hebben

geschreven. Vooral zijn spinnakerwerk was een lust voor het oog. “Ik moet

we anders immers nooit last op het Sneekermeer, dus laat ze nu toch

het van mijn inzicht in de werking van die bolle lap hebben en als we dan zo’n

maar eens meevaren”, zullen ze gedacht hebben.

baan plat voor de wind varen waan ik me weer 8 jaar oud met mijn vliegertje op Vlieland. Als Snoekc er dan ook nog lekker achteraan stuurt, voel ik mij een

14 regenbogen trokken ten strijde om na 5 wedstrijden een winnaar te huldigen.

zeer gelukkig man”, aldus een tevreden Carel-Jan die, in tegenstelling tot de

Grote man op zaterdag was Peter Hoogendam, die met Jaap Röfekamp en de

zaterdagavond, weer duidelijke taal sprak tijdens de persconferentie.

in 2009 transfervrij bij Maurice vertrokken Fetze Reitsma 1-1-2 op het scorebord zette. “Ik had me eerlijk gezegd meer gefocussed op het in beeld blijven bij de

Aangezien wij ons ’s ochtends op ons vaste 3e plekje hadden genesteld en

verschillende teams dan die 1-tjes, maar ik zag dat dit team dit weekend iets

daarmee Peter achter ons hielden, hadden Maurice, Frank en Hendrik 1 puntje

bijzonders nodig had om een resultaat te behalen en dat mijn sublieme

over om de houttitel te pakken, voor team Hoogendam.

voordekkerswerk daar dan zo aan kan bijdragen is extra lekker”, aldus een zichtbaar blije Reitsma. Dat zijn optreden dit weekend niet tot een contract bij de

Het slotakkoord was dus toch weer voor de 18. Na het openingsweekend in de

7 leidde, bleek bij de nog komende evenementen in 2010.

slotrace te beslissen, deed Maurice hier hetzelfde. Spannend is het echter wel!

Ook al doet de uitslag anders vermoeden, het was allesbehalve een makkie voor

Het duel om de rode lantaarn ging dit weekend tussen Gerrit in de 103 en Willem

de mannen in de 7. Een van de paaltjes moest van ver komen. Een ruime koppositie

in de 118. Dat een constante serie succes oplevert, kan Willem beamen. Met

van de 18 werd teniet gedaan door dwars door een windstilte heen te varen en

een gelijk aantal punten, maar geen klassering beter dan de 12e plek was de

de druk verdedigende Maurice alsnog te kloppen. Vanaf een derde positie werd

enthousiaste nieuwkomer de winnaar van de prijs. “Kijk : een rechter maakt altijd

het tafereel door ons gade geslagen en zo waren we er getuige van dat met de

goed onderbouwde beslissingen. Als

natuurwetten wel degelijk valt te sollen.

mijn jongens beiden over een andere boeg willen starten, laat ik ze eerst

Verrassend genoeg was het niet de zeer gedreven Amsterdam die meevoer in de

de mening grondig bepleiten. Doe

kop van het veld, maar waren het Maurice in de 18, Arjen in de 100 en Bart in de

ik dat niet en wek ik de schijn van

91 die om de 2e plek in het klassement van zaterdag streden. Grote man aan boord

partijdigheid, heb ik kans dat één of

van de 100 was Pieter Huitema. Hij doorzag de tactiek van menig tegenstander

misschien wel beiden mij wraken. Dat

en loodste ons met fraaie calls door de fantastische trapeziumbaan heen.

moet ik in de zeilerij, maar ook zeker

Het gevolg; 3-4-3 op de zaterdag. Huitema: “Je hebt van die dagen dat je boven

in mijn werk, niet hebben. Oktober

jezelf uitstijgt en dit was er zo één. Een lekker gevoel om het avondprogramma

dit jaar zit ik een grote publieke zaak

mee te starten.” Dit programma bestond uit een geweldig ‘happy-hout-hour’ met

van G.W. voor, ik houd mij tot die tijd

aansluitend een ouderwets captainsdiner in ’t Foarunder. Tijdens de avond kwam

liever gedeisd. Dat deze tactiek dit jaar

het houtcomité, met als organisatorisch vertegenwoordiger Peter Schuil, met een

nog een aantal van die windlichten kan

verrassende tussentijdse prijsuitreiking: 3 flessen drank per klasse die,van een

opleveren neem ik nu voor lief ”, aldus

daarvoor in aanmerking komende, bij afwezigheid naar een volgend geklasseerde

een sportieve Willem.

wel aanwezige ging. De 91 en 38 dolblij dat Peter en Maurice te vroeg weg waren om zo zich samen met de 100 van de te oude jenever meester te maken.

Volgend evenement: Kleine Sneekweek.

Harrebarre!!

Met de verwachte Hollandse deelname denk ik dat we daar net buiten het podium gaan vallen. Buiten het resultaat een

Ondanks de langere nachtrust lieten de mannen van de 7 zich zondag de kaas van

goede generale voor de echte Sneekweek. Daar gaan we voor de top 5!

het brood eten. Getergd na de middenveld klasseringen van zaterdag deed Harry deze dag van zich spreken. De 130 was lekker weg tijdens de eerste manche en

Arjen Snoekc

25


NRE (HET NATIONAAL REGENBOOGEVENEMENT) 27 Maximaal 15 Regenbogen worden eind juni 2011 omgebouwd tot Gemeenteboten en zullen gedurende 5 dagen de strijd met elkaar aangaan op de Hollandse- en Utrechtse Plassen. Dit moet het Skûtjesilen van het “Westen” worden. Hoe alles tot stand is gekomen en waarom het zo “gaaf” is lees je in dit artikel. In september 2009 werd de Regenboog-club, in de persoon van Frank Bik, benaderd door de Gemeente Nieuwkoop die vroeg of wij, net zoals de Friezen dat met de Skûtsjes doen op Friese Plassen, dit spelletje niet met Regenbogen konden doen op de “Hollandse Plassen”. Het doel was uiteindelijk promotie voor de mogelijkheden van de Hollandse Plassen te maken. Dus Frank en ik gingen naar Tijsterman in Nieuwkoop waar we een prettig onderhoud hadden met, de van origine Friese, Jan van Berkum van de Gemeente Nieuwkoop, die het plan bedacht had. De doelstelling Uiteraard hadden wij wel wat ideeën, maar tijdens een Regenboog 45-overlegje op de zaak, en later ook met diverse andere mensen uit de club, kwamen we al snel tot de conclusie dat dit evenement erg veel mogelijkheden had en zeer interessant kon zijn voor de Regenboogklasse en de watersport. Enerzijds hebben we natuurlijk te maken met een heel drukke wedstrijdkalender en moest het dus interessant worden voor de zeilers en anderzijds kan zo’n evenement een aanzienlijke promotie voor de klasse opleveren. Hoe ziet zo’n Gemeenteregenboog er uit ? Een spinaker erop met het logo van de gemeente erin. Dat is niet zo moeilijk en -beïnvloed door het Holland-Friesland teamzeilen -dachten we aanvankelijk aan een soortgelijke fok. Onze voorzitter kwam iets later met het idee om de fok te laten vervallen en deelnemers een vergoeding te geven voor een gebruikt grootzeil. Je haalt het zeilteken en het nummer eruit, plakt er een logo in en het lijkt op een Skûtsje met spinaker. De deelnemende Regenboog wordt dus min of meer geadopteerd door

LongIsland 25 Sportsman

de gemeente / organisatie waar deze voor uitkomt tijdens het evenement. Het is de bedoeling dit evenement vooralsnog in 2011, 2012 en 2013 te doen plaatsvinden. De Plassen Van het Hollands-Utrechtse Plassenoverleg kregen we vrij snel de plassen aangewezen waarop gezeild moest worden. Starten op de Kaag, dan naar de Braassem en naar de Westeinder. Vervolgens dag 4 naar Vinkeveen en de sluiting moest op Nieuwkoop plaatsvinden. Ofwel 5 dagen op 5 verschillende plassen zeilen. Waarom zou ik eraan meedoen?

WWW.LONGISLAND.NL

Je staat continu in the picture, het is goed voor de klasse, maar zoals het voorlopige plan er nu uitziet wordt het ook onwijs leuk voor de zeilers die mee kunnen doen.

Veerpolder 45 Warmond Phone +31 (0)71-3012296

Genoeg redenen om mee te doen dus. Wanneer past dat in de kalender? Dat was een lastige en wij hadden het gevoel, dat wanneer je hier echt iets van wilde

25 SPORTSMAN

25 RUNABOUT

28 SPORTSMAN

33 SPORTSMAN

33 RUNABOUT

40 SPORTSMAN

40 RUNABOUT

26 TENDER


28 NRE (het nationaal regenboogevenement)

NRE (HET NATIONAAL REGENBOOGEVENEMENT) 29

maken, dat een behoorlijke tijd van voorbereiding nodig was. Dus konden we pas

voor de zomerwedstrijden op de Braassem, kregen we groen licht om door te gaan

in 2011 starten met het evenement. Na een behoorlijke inventarisatie bleek dat de

,dus in feeststemming naar de Zomerwedstrijden toe. Tja ,wij gingen ervan uit dat

laatste week van juni en eerste week van juli 2011 de beste mogelijkheden waren.

“een Go” in een vergadering van een gemeentelijk overleg ergens voor stond, maar

Dat de scholen op dat moment nog geen vakantie hadden kwam wel goed uit, want

in oktober bij een overleg waar wij met een grote delegatie van 4 man sterk, inclusief

je moet de jeugd ook naar het water trekken en dat kan onder het mom van een

onze voorzitter, verschenen bleek dat er een aantal gemeenten was afgehaakt.

sportactiviteit natuurlijk heel goed. Ofwel ook het Watersportverbond moest betrokken

De teleurstelling was groot, maar gelukkig hadden wij de wethouder van de gemeente

worden bij het plan.

Kaag en Braassem en de wethouder van de gemeente Nieuwkoop, inclusief Jan van Berkum, die echt achter het plan stonden. Zoals Jan mij op een gegeven moment

Succes kan alleen wanneer je ….

aan de telefoon aangaf: ik heb twee wethouders als tapijtverkopers langs de deuren

Rondom het zeilevenement, net zoals dat bij het Skûtjesilen gebeurt, evenementen

van Gemeentehuizen gestuurd om de Gemeenten over te halen. Nou, ik wil ze graag

organiseert. Ofwel voor, na en tijdens het zeilen moet er voldoende te doen zijn om het

inhuren want zij hebben daar verkocht, want in de vergadering van begin november

voor toeschouwers aantrekkelijk te maken om er naar toe te gaan. We hebben het

werd aangegeven dat we 12 partijen hadden die meegingen in de organisatie.

plassenoverleg ook heel duidelijk aangegeven dat er naast een mediacircus ook heel

Dus het evenement gaat door!

veel om heen gedaan moet worden. Teylingen versus Warmond Studiedag tijdens de Kaagweek

Omdat er toch wat vaste lasten zijn in de vorm van zeilen e.d. had de Gemeente

Begin 2010 kregen we bericht dat we op studiereis mee moesten naar

Teylingen, waar Warmond onder valt, het volledige budget van 3 jaar opgevoerd,

Sneek. Aldaar zouden we uitleg krijgen hoe de Skûtsjesorganisatie alles deed

samen met wat extra kosten voor het evenement. De raad oordeelde negatief en

en het was naast de doelstelling om hiervan te leren ook de bedoeling dat

een lobby werd opgezet in de vorm van Jan Bart Lucas namens “ De Kaag “en Leo

iedereen elkaar leerde kennen hetgeen de organisatie zou vergemakkelijken.

Hartman en Nico Ouwehand –bekend van o.a. Het Genootschap Jeneverboom -

Uitstekende actie, alleen dachten de Skûtsjeszeilers daar heel anders over.

namens de Warmondse ondernemers/burgers Dat werkte helaas niet, dus Leo en

Ze zullen gedacht hebben: “wat moeten die Hollanders nu met ons evenement?

Nico besloten om zelf te zorgen voor een deelnemende Regenboog, maar wel onder

Daar gaan we niet aan meewerken! “Onze bestuurders van de gemeenten werden

de vlag van Warmond en niet onder die van Teylingen.

van het kastje naar de muur gestuurd en met als resultaat dat de studiedag niet door kon gaan. Dus wij kwamen met het idee om alle betrokkenen uit te nodigen

Vreemde gemeentes …

op de Kaagweek om daar de Holland-Friesland wedstrijden te bekijken. Dankzij

Tja, we hadden te maken met een plassenoverleg en hoe gek het ook klinkt, we

“De Rustende Jager” onder leiding van Hans en Marcel de Jong werd dit een succes

hadden niet alleen te maken met gemeenteboten maar ook met diverse instanties

en zo konden wij, onder het genot van een hapje en drankje, in hun feestboot die

die met de plassen te maken hebben en op het water wilde komen. Denk even aan

midden in het wedstrijdveld voor anker lag, netwerken en iedereen kennis laten maken

“Bureau het Groene Hart”, een bureau dat drie Provincies vertegenwoordigt, maar

met Regenboogzeilen.

ook vanuit het bedrijfsleven zal er een boot zeilen. Ook hebben we een boot van de bollengemeenten. Dus toch weer net even anders dan het skûtsjesilen.

Draaiboek en presentaties Om alle ideeën in een beetje vaste vorm te gieten zijn wij vanaf het begin af aan

De op dit moment bekende partijen:

bezig geweest om een soort van draaiboek te maken, waarin ideeën en plannen

-

Gemeente Aalsmeer

verzameld werden die een leidraad werden voor het evenement. Dit draaiboek wordt

-

Gemeente Bodegraven en Reeuwijk

ook inzichtelijk gemaakt voor de deelnemende partijen zodat iedereen weet wat er- en

-

De Bollen Gemeenten

wanneer er wat- gaat gebeuren. Een filmpje maken van aanwezig videomateriaal op

-

Gemeente Kaag en Braassem

het internet was na een avondje klussen ook voor handen en we konden dus redelijk

-

Gemeente Leiden

professioneel voor de dag komen bij de bijeenkomsten van het overleg.

-

Gemeente Loosdrecht

-

Gemeente Nieuwkoop

Gaat het door of niet?

-

Gemeente De Ronde Venen

“Ja” in juni, “nee” in oktober en toch weer “ja” in november

-

Het Dorp Warmond

Pech hadden we natuurlijk door de Gemeenteraadsverkiezingen die begin 2010

-

Het Bedrijfsleven Rijnland

werden gehouden, want de mensen met wie we contact hadden werden vervangen

-

Het Buro 3x Provinciën

door anderen en er was als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen plotseling

-

Het Buro het Groene Hart

geen geld meer bij de gemeenten. Tijdens een overleg in Roelofarendsveen, de vrijdag

twee wethouders als tapijtverkopers


NRE (HET NATIONAAL REGENBOOGEVENEMENT) 31 Wie komen ervoor in aanmerking? Alle zeilers dienen een paar keer per jaar zichzelf en hun boot ter beschikking te stellen aan hun gemeente of organisatie waar ze voor uitkomen. Denk hierbij aan de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, het Bloemencorso voor de “bollenboot” en dat soort promotieacties. Tevens willen we graag weten hoe het met de lokale organisatie staat dus is het fijn als een persoon van de boot overleg kan houden met de lokale organisatie nadat wij daar een basisplan mee hebben doorgesproken. Dus het is fijn als hij of zij uit de gemeente komt waar de boot voor uitkomt. Daarnaast is het van belang dat de Regenboog en haar crew representatief kan optreden voor de gemeente / organisatie en last-but-not-least: de boten dienen aan elkaar gewaagd te zijn. Het besluit of iemand kan meedoen aan het evenement en voor welke partij deze uit mag komen is gelegd in de handen van de commissie NRE van de Regenboogclub, bestaande uit Frank Bik, Henk Bergsma, Ellert Janssen en ondergetekende. Wanneer is het ? Van woensdag 29 juli 2011 tot en met zondag 3 juli wordt er gezeild. Máár houdt ook rekening met dinsdag 28 juli, want de gemeente Leiden wil er daar een feest van maken. Het blijven allemaal ideeën, maar ik hoorde over een plan over een welkomststoet/ parade voor het stadhuis in Leiden op de dinsdagavond en een evenement rondom een van de stadspoorten van Leiden. Dus hier ga je later zeker meer over horen. Bekendmaking wie er meezeilt en voor welke organisatie De aankondiging van welke boot, met welk team en voor welke gemeente /organisatie die uitkomt, zal plaatsvinden op 18 januari 2011. Er zal een soort van feestje omheen worden gebouwd. Locatie en tijd zullen nog bekend worden gemaakt. Conclusie Dit kan een ontzettend gaaf evenement worden voor de zeilers, het publiek en voor de Regenboogklasse. Daarnaast zal er voor elke deelnemende Regenboog uit het budget een bijdrage naar de Regenboogclub vloeien. De media aandacht kan wederom een extra promotie betekenen voor de Regenboog en de organisatie is van mening dat we er een gaaf evenement van gaan maken met ook zeker voor de zeilers zeer veel hoogtepunten. Dit wil je dus niet missen! Uiteraard rekenen wij op de steun van alle Regenboogzeilers. Wellicht kan je misschien niet meedoen, het is echt goed voor de klasse. Dus bezoek de locale activiteiten en “ Be There”! Wij zijn op dit moment druk bezig met alle voorbereidingen en publiceren al het nieuws op www.nationaalregenboogevenement.nl en www.regenboogclub.nl dus bezoek de sites regelmatig voor updates. Heb je gave en leuke ideeën? Mail deze dan, ook wanneer je een lokaal evenement of het geheel wilt sponsoren. Ons best gaan wij zeker doen, maar zonder jullie steun kunnen wij niet! Robert Kampschreur & Frank Bik


Klasse Evenement, Grou(w)

OPTIMALE AFSTEMMING

MET ONZE OPDRACHTGEVERS

31 juli - 1 augustus, K.W.V. Frisia Vrijdagmiddag, de klok naar het einde van de dag kijken en stiekem een uur eerder aan de borrel. Snel in de auto naar Friesland, het is weer weekend en dat betekent varen!Zoals gewoonlijk gaat zowel de brug bij Den Oever als bij Kornwerderzand voor mijn neus open. Het feit dat ik op de Afsluitdijk standaard een halve tank benzine leeg rijd heeft hierbij nog nooit geholpen. In Sneek mijn eigen auto omgeruild voor de Oranje-auto want uiteraard moet die weer mooi staan tussen al de grote donkere wagens van de concurrentie. In Joure een pitstop voor een klein Burgertje bij dat ene hoge gebouw en dan op naar Grou (of is het Grouw?). Angela had gelukkig reeds de ‘kortste’ route in het navigatiesysteem gezet… De week voor het Boomsma-evenement waren wij als team reeds in Grou om te kijken naar het Skûtsjesilen en alvast kwartier te maken. Een goede voorbereiding is het halve werk en dit bleek maar weer: ook cracks als Harry Amsterdam en Theo de Vries zijn in Grou gespot dat weekend; het was weer erg gezellig. Angela en Peter waren met boog en sloep reeds vooruit gereisd en onze grootste fans (de ouders van Angela) hadden een plek voor ons gereserveerd langszij hun boot. Zo was er voor het eerst een heus Brandsma eiland. Ooit liggen wij ook in de Baarzenkom tijdens de Kaagweek!Nadat de Regenboog was opgetuigd en we aan boord bij de ouders van Angela hebben gewerkt aan de teambuilding en het verhogen van de waterlijn zijn we maar eens bij Oostergoo op het terras gaan kijken. Men zegt dat het hier al 152 jaar gezellig is en aan het volle terras te zien is daar geen woord van gelogen. Na het smeren van de keel nog ‘even’ naar de Treemter voor wat verstelbare moersleutels en een slaapmuts…Na iets te lang in de Treemter en veel te kort in het Stay-Okay te zijn geweest, is het dan eindelijk zaterdag: we gaan zeilen. Veel Regenboogzeilers vertrekken zenuwachtig want er staan vier potten op het programma, dat zijn ze niet gewend! Ook blijft het starten in twee verschillende groepen (er waren veel bogen!) voor sommige mensen wennen. Helaas werken de weergoden niet helemaal mee, het is bewolkt en later op de dag zijn er buien maar er staat een lekker windje. ’s Ochtends twee mooie potten gevaren; het is toch wel apart in Grou. Een kruisrak al zigzaggend om vele tonnen van het ene Ie het ander Ie op, om vervolgens een lang voordewinds rak helemaal naar het derde Ie te varen (mijn Friese topografie heeft nog wat aandacht nodig). Vooral Manfred, Harry en Douwe gingen hard die dag; ook Max en Lucas gingen voor een paaltje. Wij zeilden ons eerste tweetje. Tussen de middag een lunch bij zeilschool Pean. Het aanleggen is daar een feestje, Mediterraans aan een mooring inclusief tender naar de wal, de soep met broodjes shoarma maakte het compleet. Dat het ondertussen was gestopt

Ondernemingsweg 5 T: 0172 422 044

I

I

F: 0172 435 503

Postbus 262 I

I

2400 AG Alphen aan den Rijn

E: bouwen@bikgesman.nl

I

www.bikgesman.nl

met zachtjes regenen kon niemand deren. ’s Middags nog twee potten gevaren

33


34

KLasse evenement, grou(w)

Klasse Evenement, Grou(w)

met de laatste finish op het Pikmeer. Volgens ingewijden is dit opdat men eerder

Uiteindelijk werd 144 door Mark, Pieter en team 1e. Harry Amsterdam eindigde

aan de bar zit na het zeilen. Het kruisen naar het Pikmeer door de Tynje zal

als tweede en wij als Team Oranje op een verassende 3e plek. Peter Schuil

echter zondag nog voor verassingen zorgen.Helaas moesten de La Grouw’s

werd 1e in de A2 en haalde hiermee uiteindelijk zelfs de Friese pers! Tijdens de

op hun thuiswater opgeven met materiaalpech aan de 91. Mark Neeleman

prijsuitreiking gaf Pieter aan het evenement volgend jaar graag op de Grevelingen

zeilde een 1e plek en ook de 100 van Arjan kwam een keer als eerste over

te verzeilen, met de fantastische plannen van Max Blom in het achterhoofd.

de finish. Harry en weer Douwe deden hier een schepje bovenop en zeilden bieden hun tweede eentje. Op de kant fris gedoucht uiteindelijk genoten van

Een betere voorbereiding op de Sneekweek kunnen wij ons als team niet

een overheerlijk Captain’s Dinner bij Oostergoo. Michael zette de toon voor de

voorstellen: we hebben het idee de boot echt aan de praat te hebben en voor

rest van de avond met de vraag ‘heeft er iemand dobbelstenen’. Na een lange

wat betreft de catering hoeven we alleen te zorgen genoeg frisdrank mee

avond bleek dat de Hettinga’s samen bijna net zo goed kunnen liegen als Mike

te nemen…Beerenburg om de cola te verdunnen in overvloed. Het was een

maar uiteindelijk toch het best af waren in de Treemter. Wiebe en Peter zijn niet

fantastisch evenement, waarvoor dank aan allen!

altijd met z’n tweeen, maar desnoods drinkt Wiebe gewoon voor twee. Het was, wederom, een echte Regenboogavond, maar wat wil je als het inwonersaantal

Nick Spaans,

een weekend lang verdubbelt ?

Team Regenboog 56 (Oranje).

Zondag was het weer beter: droog en een zonnetje. Opnieuw een goede bries: het is eerder dit jaar weinig voorgekomen dat we steeds met twee man buitenboord hingen. Vandaag twee wedstrijden op het programma en de spanning was te snijden. Behalve om de eer gaat het tijdens dit evenement ten slotte om Beerenburg en de punten lagen in beide poules dicht bij elkaar, er kon dus nog van alles gebeuren. Onze concurrenten waren Harry Amsterdam en Max,op hen zouden we dus gaan varen. Wederom mooie potten met een wat spannender baan dan zaterdag. Mark Neeleman liet Pieter van Reeuwijk invliegen wegens een zere knie, en naast te starten in de goede startgroep (Mark?) zette deze ook nog eens twee zeer overtuigende eerste plaatsen neer. Ook Arjan had zijn 100 goed aan de praat die dag met twee paaltjes. Wij zeilden weer een tweede plek na een spannende strijd met Harry in de 130. Leuk dat Tjalling af en toe vertelt over de spanning bij hen aan boord als er een meisje voorlangs kruist keer op keer. Hoeveel zwaluwen zullen er nodig zijn om een zomer te maken? In de tweede wedstrijd kon nog steeds van alles gebeuren. De punten werden opgeteld en na een hoop gereken bleek dat we nog derde konden worden. Hiervoor moesten we Max verslaan en Matthieu met zijn 149 voorblijven (die stiekem ook best hard ging). Uiteindelijk wonnen we van Max met een meter voorsprong…

Nadat iedereen op het Pikmeer gefinisht was werden de boten afgetuigd. Daar de Oranje dit jaar de luxe heeft in een Sneeker schiphuis te hangen, hoefden wij niet op de kraan te wachten. Voor de prijsuitreiking een heerlijke lunch met ouderwetse ballen gehakt genuttigd bij Oostergoo waarna de prijsuitreiking werd gehouden. Winnaars moeten worden beloond en daar doen ze in Grou niet lullig over: Als schrijvers van dit verslag vertrokken wij in totaal met 9 liter Beerenburg naar huis.

35


38

De doop van de 155. Na een eerdere poging voor de Kaagweek, werd eindelijk de 155 gedoopt op de woens-dag voor de NK op de Braassem. De naam was een ieder reeds bekend, de prestaties al gemeten, de kindergebreken waren opgelost, her en der nog een kleine verbetering, toch maar een stijvere mast, kortom, de dame was er klaar voor. Waarom dan toch een doop als er geen verrassing meer was? Welnu, wie zou haar gaan dopen? En ja hoor, daar was ze weer, Anita in eigen persoon. Normaal gesproken komt ze wel eens langs scheuren met die roomklopper met hoogmoed, maar nu stond ze op het modderschuitje met twee splutpalen en een vervaarlijke grijper die ze gelukkig met rust heeft gelaten. Alsof het dagelijkse kost voor haar was hield ze een prachtige speech en liet ze de champagne met veel aplomb flink om zich heen spuiten. Nou is die champagne wel degelijk dagelijkse kost voor haar, alleen consumeert zij die dan in plaats van boten mee te bekliederen. Het veeltallig Regenboogpubliek op het terras van het clubhuis vond het prachtig en deMBluesette had het water nog niet gekust of zij spoeden zich naar de champagnebar van Patrick om het kostbare vocht in ruime mate tot zich te nemen. Ondertussen klauterde de gasten op de modderschuit in de rubberboot en met de 155 op sleeptouw werd koers gezet naar de Croix du Sud voor de bloemenhulde aan alle direct betrokkenen, waarna wij haastig richting clubhuis zijn gegaan aangezien de gerede angst bestond dat anders alle champagne reeds tot de laatste druppel was opgezopen. Maar tot onze grote opluchting bleek dat Patrick voldoende champagne te hebben meegenomen om heel de Arena te laten vollopen en geheel tegen hun gewoonte in hadden de terrashangers nog wat voor ons overgelaten. Ik werd daar verrast door geschenken, taarten en een overrompelende toespraak van Frank Tol. Ron had gezorgd voor heerlijke hapjes, fraaie bediening, nog meer drank buiten de champagne en de huisband van de familie de Kraa swingde weer de pan uit. Het leek wel een feestje! Waarom weer een nieuwe Regenboog? Daar heb ik vele vermakelijke verhalen over aangehoord. Niets is er overgeslagen: Die 154 liep voor geen meter; Ik wilde van twee regenbogen een catamaran maken; Ik wilde de economie steunen; Ik was een fervente hater van het regenwoud; Ik hielp Fred Bulk door de winter; De bemanning vond de kleur van de 154 niet mooi; de 154 moest schoongemaakt worden en ga zo maar even door. Voor diegenen die het echt willen weten: voor de bouw van de 154 had ik met Fred afgesproken dat wij er twee gingen bouwen en wat je zegt doe je. Dus feitelijk was het zo dat beide bogen te koop waren en ik de overblijvende zou houden! Hahahahaha! Opa’s laatste truckje! Want ik heb met Fred afgesproken dat als hij nu opdracht gaat krijgen voor de bouw van een nieuwe boog, deze minimaal 50% duurder wordt! Hij blij en Mike en ik ook, want wij hebben allebei een echte Bulk boot die ieder jaar steeds meer waard wordt! Hatjekiedee! Want zeg nou zelf, de familie Bulk zijn de echte specialisten als het aankomt op het bouwen van een razendsnelle en fraaie regenboog! De 154 is inmiddels verkocht aan de familie Brandsma dus alle overige gegadigden: spijtig joh, had je maar eerder moeten zijn. Want weet je nog, beter te duur dan te langzaam. Mijn oprechte dank voor alle fraaie giften, jullie aanwezigheid en jullie bereidheid om geen fles champagne meer over te laten. Hulde! Rob de Kraa.


40

REDACTIONEEL

REGENBOOGKIDS Vorige week kwamen we de mannen van de 45 tegen. Ze waren een leuke strandwandeling aan het maken in Noordwijk! Wij gingen naar Scheveningen kiten. Robert vroeg me om een stukje te schrijven voor het Regenboogmagazine. Ik ben Kevin Peet, ben 16 jaar en woon in Scheveningen. Ben dus de zoon van de stuurman van de 149. Het zeilen begon voor mij in de opti, zo’n 10 jaar geleden op de Kaag waar we een huisje hebben. Ik vond dat schuin gaan best eng vroeger, dat is het enige wat ik me ervan kan herinneren. Ik heb daarna de combi’s meegedaan en toen de selecties. In de optimist heb ik op mooie plaatsen mogen zeilen, bijvoorbeeld in Dubai of Miami en bijna heel Europa! Na de selecties van mijn laatste jaar ging het niet zo goed en heb ik de overstap gemaakt naar de laser 4.7. Zo dat gaat wel een stuk harder zeg. Laser zeilen is ook een stuk zwaarder. Met Matthieu Moerman als coach, zijn we naar Brazilië geweest voor het WK waar ik 11e ben geworden! Het EK daarop ging voor geen meter, dus ik dacht dat het tijd werd voor de radiaal. Afgelopen najaar waren er selecties en die gingen best lekker. Ik had me gekwalificeerd voor de MGB!!! Nu mag ik trainen in Scheveningen met andere goede zeilers. Helaas moet ik wel naar de sportschool drie keer in de week... Vorig jaar in de zomervakantie heb ik het kitesurfen geprobeerd (met zo’n vlieger op een board). Daar raak je meteen verslaafd aan! Vooral het hoge springen is mooi. Met een vriend van school (en vaders) hebben we spullen gekocht. Het werden steeds meer vliegers. Als er wind is dan ben ik ergens aan het kiten, bijvoorbeeld: Schellinkhout, Brouwersdam, Muiderberg, Scheveningen, enz. Soms met de regenboogzeilers: Michiel Sluyters, Martin Kuiters en me pa, of met een paar vrienden van school. Ik heb ook wel eens op de Kaag gekite! Als ik zeilwedstrijden heb in het buitenland dan gaan de vliegers natuurlijk mee. Een paar weken terug zag ik een foto op facebook van een kitewedstrijd. Ik vroeg aan Max Blom of dit leuk was om mee te doen, en hij zei dat ik Mystic moest vertegenwoordigen en dat ik maar mee moest doen. Je word bij een wedstrijd beoordeeld op trucjes die je in 6 minuten moet doen in een wedstrijdvak. Het enige wat ik kan is een kiteloop maar daar heb je minstens windkracht 7 voor nodig. Gelukkig stond er op die dag ongeveer 10 knopen... Gek genoeg was ik wel door na de eerste ronde maar toen moest ik de tweede ronde tegen een vriend die ook nog eens Nederlands kampioen is. Helaas niet verder gekomen maar volgend jaar doe ik weer mee en ga ik winnen!!! Kevin

41


Brunotti.nl

Marcelien.nl

M to thearcelien de K Olympi c Gamoning es 201 2

Magazine 2010 #3  

Regenboogmagazine 2010 Nr 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you