Page 1

REGENBOOG MAGAZINE EDITIE 2

SEPTEMBER 2009

Willem Nico, Henk Jan en Maarten Van harte gefeliciteerd. BMW maakt rijden geweldig 20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 1

26-02-2010 12:54:15


REGENBOOG MAGAZINE REGENBOOG MAGAZINE IS HET CONTACTORGAAN VAN KLASSEORGANISATIE DE REGENBOOGCLUB

BESTUUR Voorzitter:

Henk Bergsma E-mail: voorzitter@regenboogclub.nl

Penningmeester:

Nard van Breemen E-mail: penningmeester@regenboogclub.nl Bankrekening Nr. 48.98.45.657 t.n.v. Regenboogclub - Amstelveen

Secretaris:

Robert Kampschreur E-mail: secretaris@regenboogclub.nl

Correspondentie-adres:

Postbus 13 2380 AA Zoeterwoude Tel. 071 - 580 40 00 Fax. 071 - 580 28 05

Vertegenwoordiger regio West:

Frank Tol - west@regenboogclub.nl Frank Bik - west@regenboogclub.nl

Vertegenwoordiger regio Noord: Maarten Versluis - noord@regenboogclub.nl Tjerk Feenstra - noord@regenboogclub.nl Technische commissie:

Tjerk Feenstra - tc@regenboogclub.nl

Redactie Regenboog Magazine: Raoul Oosthoek, Thom Ringsma, Wouter Fleers, Wim van ’t Hoogerhuys E-mail: magazine@regenboogclub.nl Website:

Robert Kampschreur E-mail: webmaster@regenboogclub.nl

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 2-1

Vormgeving:

Do Company

Productie:

Scanlaser

Fotografie:

RB magazine / Wim Haze

1 30e jaargang Nummer 2 September 2009


REDACTIONEEL

3

Beste Regenboogvrienden en -vriendinnen,

Wat een prachtig seizoen, tot nu toe. De felicitaties gaan uiteraard naar de bemanning van de 145 die zojuist Nederlands Kampioen is geworden. Hier zijn de spreekwoorden, “Het venijn zit in de staart” en …”Als een duveltje uit een doosje” wel heel toepasselijk. Wie had dit verwacht?

In deze editie uiteraard weer het verhaal van de voorzitter, een prachtig verslag van het NK te Sneek. Wij hebben het team van On Deck bereid gevonden een technisch stuk over de trim van de regenboog te schrijven; Heel interessant voor degenen die nog wat aan hun boog willen verbeteren. Binnen de Regenboogclub zijn er specialisten die dat graag voor je doen.

Een heel leuk verhaal met foto’s van de drie Jantjes.

De vaste rubriek van de TC. Tjerk doet verslag van de metingen op het NK te Sneek en over wat de TC van de winter allemaal in petto heeft. Verder zal je nog vele leuke verhalen met bijbehorende foto’s aantreffen.

Van de Crisis hebben wij gelukkig dit jaar als redactie geen last gehad. Wij zijn in staat geweest tot nu toe het huishoudboekje op orde te houden. Aan adverteerders geen gebrek en wij zijn hen dan ook allen zeer dankbaar dat wij hun steun hebben mogen houden.

Wat kunt u zoal in deze editie verwachten

De redactie wenst jullie veel leesplezier met deze nieuwe editie van het Regenboog Magazine.

Raoul Oosthoek

BRON • BVLGARI • CARTIER • CHOPARD • IWC • MAURICE LACROIX • OMEGA • ORIS • POMELLATO SCHOEFFEL • SCHOLL • TAG HEUER • TAMARA COMOLLI • ULYSSE NARDIN • VERTU

Schiekade 4 | 3032 AJ Rotterdam | +31 (0)10 4 66 86 16 | www.juwelier.nu

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 2-3

26-02-2010 12:54:21


REGENBOOG NIEUWS

5

Als nummer 2 van het Regenboognieuws op uw mat valt is het zeil­ seizoen bijna ten einde en volgen er nog wat kleinere wedstrijden in het naseizoen met als echte sluiting het evenement in Alkmaar op 10 en 11 oktober. En wat hebben we een mooi zeilseizoen gehad, bijna alle grote evenementen meer dan 40 bogen, een fantastisch BMW klassenevenement in Loosdrecht, met wind en zon en Marc Neeleman als overwinnaar, een geheel hernieuwde Kaagweek waar ook weer veel Regenbooguren qua organisatie in zitten en wederom Peter Peet als koning. Een Grou dat als vanouds gezellig was met Marc Blees voor de 2e keer op rij als overwinnaar. De Sneekweek gaf, zoals vaker op Sneek, een geheel andere oude bekende op het podium: Harry Asmterdam, een Friese Regenbooglegende, die nu al zo’n 40 jaar rondvaart en toch weer even een Sneekweek wint. Wederom bewijs dat onze schepen steeds dichter bij elkaar komen. Dan is het NK op Sneek natuurlijk het hoogtepunt van het jaar, met niet alleen alle soorten wind die je je kunt wensen, maar ook 10 perfecte wedstrijden door de KWS georganiseerd en een fantastisch kampioenstrio Willem Nico Potma, Henk Jan Visia en Maarten Morsman. Ik heb het van nabij mogen meemaken de laatste wedstrijd. Daar kun je echt een Hollywood film over maken. Peter Peet moest minimaal 8 worden en de 145 er voor. Het laatste kruisrak gaan ze als 5 en 6 in, Peter Kempeneers kan er al wat sneller voor komen en Willem vaart de laatste meters de 149 geheel naar de vaargeul waardoor vlak voor het finishschip de 18 er net nog tussen komt, maar 50 centimeter verschil, wat een ontknoping. Het is ze van harte gegund, ik heb Willem Nico de laatste 6 jaar van dichtbij mogen mee maken en als er iemand zo’n lichtpunt in zijn zeilcarrière en leven verdient dan is hij het wel! Zoals die zelf bij de prijsuitreiking zei: er voer steeds iemand met hem mee… Natuurlijk gaan we als bestuur weer met een groot aantal vragen en op te lossen zaken het najaar in. Het zeilen is bijna achter de rug, nu weer besturen. Want de commissie Bijlard is bijna klaar, veel werk is daar verricht door de TC om nog meer duidelijkheid te krijgen en zo voor de toekomst excessen uit te sluiten. Wij zijn klaar voor de herfst en winter en kijken nu al weer uit naar de openingswedstrijden.

Namens het Regenboogbestuur uw Voorzitter Henk Bergsma

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 4-5

Het zeilen is bijna achter de rug, nu weer besturen

26-02-2010 12:54:24


6

7

Technische Commissie Met nog ruim een maand wedstrijdzeilen in de Regenboogklasse te gaan,

Zonder deze aanpassingen had een protestvlag van een willekeurige deelnemer

kunnen we ons alvast opmaken voor een drukke winterperiode met zeker

een dramatische invloed op de top 5 van het eindresultaat van het NK kunnen

twee Technische Vergaderingen van Eigenaren. Voorts moet hoognodig een

hebben.

discussie gevoerd worden over de rol van de Technische Commissie, aangezien daar binnen de Regenboogclub wel heel verschillend over gedacht wordt. Hierbij alvast een schot voor de boeg.

Aanpassen Klassenvoorschriften vóór 1 maart 2010. De Regenboogklasse is aan de beurt om haar klassenvoorschriften aan te (mogen) passen alvorens opnieuw een bevriezingsperiode van 3 of 4 jaar ingaat.

Vermeende afwijkingen

Gewenste rol van de Technische Commissie.

Bij deze aanpassingen zullen ook de wijzigingen verwerkt worden waarover in

De TC is de afgelopen maanden veelvuldig zowel mondeling als per e-mail

de Technische Vergaderingen van 21 januari 2009 en 18 maart 2009 gestemd is.

door leden benaderd over vermeende afwijkingen van de geldende Klassen­ voorschriften bij een aantal, deels nieuwe, regenbogen. Het betrof zowel eigen

Het is de bedoeling dat de Klassenvoorschriften aangepast worden aan de

waarnemingen als informatie verkregen van derden.

structuur van de ISAF regels. Daarnaast komt de TC met voorstellen om doublures in de regels te schrappen, niet duidelijke omschrijvingen te verbeteren

De TC is in principe van mening dat een zeiler die aan en in de boot van collega

en noodzakelijke aanscherpingen op te nemen.

wedstrijdzeilers afwijkingen van de Klassenvoorschriften constateert, daar zelf in eerste instantie op zou moeten reageren door de betreffende eigenaar

In het bijzonder de meetbriefhouders wordt gevraagd mee te denken over

hierop te wijzen. Indien de gewenste aanpassing niet volgt, dan kan altijd de

mogelijke verbeteringen van de Klassenvoorschriften.

protestvlag gezet worden.

De TC ontvangt deze voorstellen graag vóór eind september 2009, zodat de uitgewerkte voorstellen met de Technische Commissie Wedstrijdklassen van het

Als reden om dit laatste niet te doen wordt genoemd dat het dan wat lastiger

Watersportverbond (voor-)besproken en, in een in november 2009 te houden

wordt om na de wedstrijd gezellig een biertje te drinken.

Technische Vergadering van Eigenaren, behandeld kan worden.

Het is immers veel handiger om deze controlerende en corrigerende rol geheel bij de TC neer te leggen. Is dit wel één van de gewenste taken van de Technische

Wij hopen en verwachten een actieve participatie van de meetbriefhouders in

Commissie?

dit voor de TC tijdrovende proces.

Metingen voorafgaand aan het NK 2009.

Vorderingen Commissie Bijlard.

Naar aanleiding van de vele berichten over mogelijke afwijkingen van de

Met nog maximaal vijftien Regenbogen te meten denkt de “Commissie Bijlard”

geldende Klassenvoorschriften is een afvaardiging van de TC voorafgaand aan

haar meetwerk met dan 75 tot 80 gemeten Regenbogen in september af te

het Klassenevenement te Grou poolshoogte gaan nemen en is met een aantal

sluiten.

deelnemers overleg gevoerd.

Het resultaat van de metingen zal worden verwerkt in de voorstellen van de

Helaas waren niet alle Regenbogen aanwezig die we graag hadden willen

commissie aan het bestuur van de Regenboogclub, het Watersportverbond en

onderzoeken.

aan de Vergadering van Eigenaren.

Een actieve participatie van de meetbriefhouders

De commissie vertrouwt op de medewerking van de eigenaren van de laatste Op basis van onze bevindingen en na overleg in de TC hebben wij besloten om

nog niet gemeten Regenbogen!

de reeds geplande controle- en inventarisatiepunten voorafgaand aan het NK 2009 uit te breiden. Hierover zijn alle deelnemers vóór de meetdag schriftelijk geïnformeerd. Om een langslepende discussie na de meetdag te voorkomen is

Met vriendelijke zeilersgroet,

over het verplicht zijn van een grootschoot overloop en de vereiste uitvoering

namens de Technische Commissie,

daarvan intensief overleg gevoerd met het Watersportverbond. Helaas waren en zijn niet alle deelnemers het met de TC eens, maar gelukkig

Tjerk Feenstra,

waren wel alle deelnemende Regenbogen voor het eerste startschot voorzien

Voorzitter TC.

van een grootschoot overloop. Onze dank daarvoor!

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 6-7

26-02-2010 12:54:24


WAT EEN KAMPIOENSCHAP!

9

Zelden is een NK Regenboog zo spannend geëindigd als deze laatste editie. Als er na 10 wedstrijden, die onder verschillende omstandigheden gevaren zijn, het op de laatste 50 meter beslist moet worden kun je terecht spreken over spanning. Peter Peet kwam bijzonder goed uit de startblokken door de eerste 2 wedstrijden op zijn naam te schrijven, met in zijn kielzog Willem Nico Potma, die twee keer als 2de finishte. Het gat was eigenlijk na twee wedstrijden al geslagen met de andere kanshebbers, te weten Harry Amsterdam ( Sneekweekwinnaar 2009 ), Mark Neeleman, Henk Bergsma, Peter Bijlard, Maurice Schonk, Peter Hoogendam en nog een handvol ervaren rotten die aanspraak konden maken op de titel. Regenboog senioren discussie! Op hoog niveau, wordt het de 7 (Oppenhuizen sr.) of wordt het de 145

Dag twee bleek er een te worden van lang wachten op de wind en dus werd er geklaverjast. Wedstrijdleider Jan Kooistra beloofde ons om 14:00 een windje twee tot drie en verdomd hij zat er maar tien minuten naast. Drie potten werden er achter elkaar uitgeperst onder moeilijke omstandigheden, een bevalling gelijk. Dit zou de dag van de 145 worden want ze voeren respectievelijk één, zes, en twee tegen hun naaste concurrent, de 149, zes, zeven en negentien. De mooi gerestaureerde 7 ging zich ook met de strijd bemoeien door twee, drie en een zes te varen. Maar de mooiste serie van deze dag was voor Mark in de 144. Hij

Een nog niets vermoedende maar sterk zeilende 145

en zijn jongens voeren twee eentjes, maar tijdens de eerste wedstrijd van deze dag vonden ze zichzelf terug op het zwarte bord bij de bovenboei, wat aangaf dat zij te vroeg van start waren gegaan. Maurice en de zijnen gaven deze dag niet thuis door een achtste plaats en twee aftrekkers te varen.

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 8-9

26-02-2010 12:54:30


10

WAT EEN KAMPIOENSCHAP!

11

ONDECK IN BEELD

Dag drie werd ons windje vijf voorspeld en Pietje P. had het bij het rechte end.

Shifting gears, de gratis meters in een Regenboog... een kijk op de Regenboog

Peter Peet voer het gat dicht ten opzichte van Willem Nico en liet vervolgens

vanuit een toeleverancier en stille bewonderaar van de Regenboogklasse...

een één, een OCS en een twee noteren. Willem Nico voer vervolgens vijf, drie en acht dus Peet was weer back in business. Peter Hoogendam en Mark Neeleman

On-Deck werd benaderd om tips te geven om uw Regenboog optimaler te zeilen.

zaten nog op het vinkentouw.

Zoals vaak zit 80% van het succes in de voorbereiding. Bij wedstrijdzeilen heb je veel dingen niet in eigen hand maar wat je wel in de hand hebt moet optimaal

Dag vier, race negen bracht de spanning helemaal terug doordat Peter Peet

zijn, zoals de materialen aan boord en de boot zelf.

deze wedstrijd won en Willem Nico “slechts” vijfde werd. Peet ging door dit

Wij zijn al ruim 40 jaar Harken importeur en tevens groothandel in water­

resultaat met één punt voorsprong t.o.v. Willem Nico de laatste wedstrijd in.

sportartikelen. In samenwerking met diverse werven zijn al talloze Regenbogen aangekleed met Harken beslag, touwwerk en soms ook zeilkleding van Imhoff.

De 149 moest één plaats achter de 145 eindigen en niet slechter dan zeven

Onze medewerkers zijn allemaal zelf ook zeilers in hart en nieren en vaak te

worden, dan kon de wimpel in top bij Peter Peet en zijn mannen. Het laatste

vinden op het wedstrijdwater, zelfs af en toe in de Regenboogklasse.

kruisrak bracht de beslissing. De 145 ging de strijd aan met de Knorr d’Or en Nagenieten even met ons drieën!

zorgde dat 50 meter voor de finish de 18 nog voor beide zou finishen, maar drie

Kenmerkend voor de Regenboog is het grote gaffeltuig. De bediening hiervan is

boten die finishen binnen 3 seconden geeft een hoop verwarring. Wie was nu

eigenlijk het gaspedaal in de boot. Wat vaak onnodige problemen oplevert zijn

eigenlijk kampioen? Het finishschip moest de verlossende woorden spreken

de grof- en fijnverstelling van de klauw en piekeval. Doordat veel schepen een

waaruit bleek dat Willem Nico Potma, Henk Jan Vissia en Maarten Morsman

grofverstelling hebben waarop de fijnverstelling zit aangesloten moet je veel frictie

de absolute kampioenen waren. Hoezo een staaltje HOGESCHOOLZEILEN?

overwinnen voordat er iets versteld wordt boven in het tuig. Door toevoeging van

Dit kampioenschap bewijst dat er op zeer hoog niveau gevaren word binnen

een dubbelschijfs blok bovenin de mast kan de fijnverstelling apart doorgevoerd

onze club.

worden naar onderdeks. De lijn voor de grofverstelling ( hijslijn ) wordt voorzien van een oogsplits waaraan dan de fijnverstelling wordt vastgezet. In verband met

Onze waardering gaat uit naar diegenen die dit toernooi naar dit

de klassenvoorschriften moet deze verbinding voorzien zijn van een sluiting. De

onwaarschijnlijke niveau hebben getild. Willem Nico, Henk Jan en Maarten van

fijnverstelling loopt vervolgens via een 5 mm Dyneema lijn langs de mast naar

harte gefeliciteerd.

de mastvoet alwaar deze wordt bevestigd aan de fijnverstelling. Zo kunt u de

Kenmerkend voor de Regenboog is het grote gaffeltuig

piekeval met twee vingers bedienen en afstellen. Mede namens de bemanning van de Windekind Jaap Röfekamp

Naast de beslagen van Harken zijn wij tevens touwspecialist. Wij zijn importeur van onder andere Marlow, Gottifredi Maffioli, FSE Robline en hebben ons eigen

Prijsuitreiking

merk Urope. De materialen voor het lopend want kennen in de Regenboogklasse een vrije keus. Gezien de voorgeschreven diameter in de klassenvoorschriften van 10 mm zijn de Dyneema lijnen de juiste keuze voor de Regenboog. We zouden liever een diameter dunner selecteren gezien de breeksterkte van de huidige materialen in de markt. De grootste ontwikkeling zit de laatste jaren in de lijnen die met de hand bediend worden. Eerst kwam men met ‘Swiftcord’ op de markt van Gottifredi Maffioli, een mooie lijn die eenvoudig te splitsen is en zeer geschikt is als trimlijn of schoot. Er zijn een paar doorontwikkelingen op deze lijn waardoor de 2e generatie als ‘Newswift’ in de markt bekend staat. Deze is voorzien van een kern waardoor de lijn eenvoudig dunner te maken is zonder sterkte te verliezen. Marlow heeft vorig jaar, met het oog op de Olympische Spelen in China, touwwerk ontwikkeld dat erop gericht was om wateropname te verminderen. Dit is een technologie die rechtstreeks uit de racerij is over komen waaien. Op een Volvo 70 heb je al gauw 400 meter lijn aan dek liggen. Als dit 30% water opneemt, sjouw je heel wat extra gewicht rond de wereld. Om dit probleem op te lossen heeft Marlow een dry coating systeem ontwikkeld. Voor de nieuwe Excel Fusion lijn is deze coating gebruikt zodat de lijn geen water opneemt. Traditie

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 10-11

26-02-2010 12:54:31


12 Zeilers zijn altijd op zoek naar minimale frictie

ONDECK IN BEELD

SNEEKWEEK 2009

Denk daarbij aan de grootschoot of spinnakerschoot. Het enige nadeel is dat

De weersomstandigheden waaronder deze week werd gezeild waren prachtig,

de schoot moeilijk verjongbaar is.

maar niet altijd even makkelijk. Good Old Harry Amsterdam liet er vanaf de

FSE levert ons sinds jaar en dag wel een verjongbare Dyneema spischoot.

eerste wedstrijd geen gras over groeien. Hij maakte, met aan boord de routiniers

Een product dat zeer veel gebruikt wordt op de Regenboog. Omdat er een

Theo Bosma en Tjalling Tjalsma, duidelijk wat de missie voor deze week was.

wat ruimere buitenmantel gebruikt wordt is deze eenvoudig af te takelen en te verjongen.

Tjalling die al meer dan 30 Sneekweken op zijn naam heeft staan had nog nooit de Sneekweek gewonnen. U begrijpt dat je als Sneeker en als schoonzoon

Zeilers zijn altijd op zoek naar minimale frictie. On-Deck is tevens importeur van

getrouwd in één van Sneek’s meest beroemde zeilfamilies na al die tijd niet

McLube smeermiddelen. Al jaren zijn de bekende zwarte spuitbusjes McLube

meer voor vol wordt aangezien. Ook bij Tjalling, die in Sneek en omgeving

Sailkote te verkrijgen in de vakhandel. Sailkote is het middel om de spinnakers

bekend staat als de mooiste man van Sneek beginnen de jaartjes te tellen. Dit

mee in de spuiten zodat ze minder water opnemen en soepel uit de spinnakerzak

jaar moest en zou het dan ook gaan gebeuren. De Sneekweektitel, met het bij

komen. Spuit u Sailkote op uw genua bij de telltales dan zullen deze minder snel

behorende bord ,was voor de 130.

13 Dit jaar werd van 1 tot 6 augustus de 74e Sneekweek gehouden

aan het zeil blijven plakken zodat de stuurman de optimale stroming langs het zeil kan blijven zien.

Gegokt werd in het weekend op de routine van Theo Bosma, ook goed voor

De laatste ontwikkeling bij Mclube is Hullkote. Dit is een poetsmiddel afgeleid

een paar honderd uur Regenboog zeilen. Als een ware kabouter Plop sloop hij

van Sailkote en specifiek voor de watersport ontwikkeld. Voorheen behandelden

over het dek om vooral de beweging in de boot niet te veel te verstoren. Helaas

wedstrijdzeilers hun onderwaterschip met Sailkote. Echter op een glanzend

moest Theo maandag weer aan het werk en werd hij vervangen door

oppervlak gaf dit altijd een witte wat vlekkerige uitslag. Door de bestanddelen

Peter Aukema, ook geen onbekende in Regenboogland.

van Sailkote te mengen met een poetsmiddel op citrus basis is er een milieuvriendelijk poetsmiddel op de markt dat direct helpt om uw Regenboog

In de eerste 4 wedstrijden werd er

met minder weerstand door het water te laten gaan. Daarnaast vermindert

door Harry en zijn mannen direct op

McLube Hullkote aangroei en aanhechting van vuil aan de romp. Ideaal voor

soevereine wijze afstand genomen.

een evenement waarbij de boot langer in het water moet liggen zoals bij de

Met een 1e – 3e – 1e en een 2e plaats

Kaagweek en Sneekweek.

in de vierde wedstrijd had de rest het nakijken. Door constant voorin te zeilen nam de 130 ruim afstand van

Over On Deck

de overige concurrentie die in een van

Deze Nederlandse watersportgroothandel in Weteringbrug is de grootste

deze wedstrijden allemaal reeds hun

leverancier van touwwerk in Nederland. Het bedrijf levert de merken U-rope,

aftrekwedstrijd te pakken hadden.

Marlow, Maffioli en FSE-Robline. Daarnaast levert On Deck doordacht jachtbeslag van Harken en technische zeilkleding van Imhoff. On Deck distribueert ook grote

De 17 schreef de tweede wedstrijd

en innovatieve topmerken als: Blue Performance, Le Chameau laarzen, Tylaska

op haar naam om vervolgens alleen

en Equiplite sluitingen, Baltic zwemvesten en McLube droge smeermiddelen. De

nog maar sterk in de kroeg te zeilen.

medewerkers zijn gepassioneerde zeilers en houden met hun praktijkervaring

Helaas moest Henk, geveld door een dikke keelontsteking, de laatste twee

het assortiment actueel. Trends en noviteiten in de zeilsport zijn zo niet te

wedstrijden verstek laten gaan. De 18 werd tweede in deze race en de 130

missen.

derde. De 83 kwam in de 4e wedstrijd als eerste over de finish. Bram Pasma zeilde vanaf de start op kop om deze positie vervolgens ook niet meer prijs te geven. De 130 werd zoals reeds gezegd 2e en de 116 ging als 3e de finish over. Op Hardzeildag, de woensdag van de Sneekweek, was de eerste prijs voor de Regenboog 7. Tweede prijs was voor Kees Barnhard in de 116 die op het laatst de Regenboog 72 , van de zeer sterk zeilende Marinus Schouten, nog wist te passeren. De dagprijs werd geschonken aan Appie Oppenhuizen, de meest trouwe fan van de Regenboog 7. Iedere wedstrijd op het Sneekermeer wordt door Appie gevolgd en als het even kan volgt er ook nog een evaluatie van wat er goed of fout ging.

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 12-13

26-02-2010 12:54:38


14 De laatste dag liet Peter Peet zich nog even gelden

SNEEKWEEK 2009

ERVARINGEN IN DE 56

De laatste dag liet Peter Peet zich nog even gelden. Hij pakte de pot vóór Mark

Tijdens de Sneekweek 2008 lig ik tijdens hardzeildag met vriendinnetjes in de

Neeleman in de 144 en de naar Amerika vertrekkende Maurice Schonk en zijn

buurt van het Starteiland. Na 8 jaar niet gezeild te hebben brandt het dán opeens

bemanning in de 18. De 149 had met overmacht de Kaagweek gewonnen en

in mij: Dit is de laatste Sneekweek dat ik niet meedoe! In de winter ben ik aan

was bij de bookmakers de favoriet voor de Sneekweek titel.

het schaatsen en kom ik Theo de Vries tegen. Hij zoekt nog bemanning voor het

15

seizoen 2009. 1 + 1 wordt al snel 2.

Al met al prachtig weer, de wind liet het soms wel eens afweten maar toch hebben we door de perfectie organisatie van de K.W.S. zes wedstrijden kunnen

We varen bijna alle wedstrijden en die ene keer dat de 94 niet kon, mocht ik mee

zeilen.

als voordekker bij de 17. Tijdens de Kaagweek kan Theo door de week niet varen, maar rijdt hij heen en weer voor de teamwedstrijden... én ik mag de serie varen!

Laten we er alles aan doen om er voor te zorgen dat er nog meer dan de

Olga Schuil was al aanwezig op de Kaag en via via hoorde ik dat er een 5.5 zeiler

38 Regenbogen die dit jaar de start maakten aan de wedstrijden zullen

rondliep die misschien ook wel mee zou willen. Dit bleek Wiebe de Witte te zijn en

deelnemen.

ook al was hij (in het begin!) niet pro-regenboog maar hij stapte aan boord. Op maandag vaar ik de haven uit en ik voel direct dat het laatste bloed kruipt waar het

Regenboog 7

nog niet gegaan was. DIT IS HET! Bemannen is SUPER, maar zelf sturen is het

Peter Hoogendam

helemaal! ’s Avonds hoor ik van een andere regenboogzeiler dat de 56 niet van plan is op de Sneekweek en het NK te varen ivm grote drukte in de privé sfeer. Uiteraard heb ik direct de 56-commissie hierover benaderd en de rest is inmiddels bekend. Sneekweek Peter de Witte (regenboog 35) en Nick Spaans (5.5) aan boord. In het weekend is het vooral wennen aan de boot en het tuigen. Wat leken de bakstagen lang! Alleen met de mast op zijn max naar voren kreeg ik er een heel klein beetje spanning op. Een extra dimensie maakte het feit dat als ik de piek doortrok, de genua naar beneden kwam. Eén keer trok ik de piek omhoog en kwam de gehele gaffel naar beneden! Daarbij zat er een grote scheur in de spi en bleek later dat dit de 10e reparatietape was voor de spi. De maandag (afgelast wegens geen wind) hebben we gebruikt om onderdeks logica aan te brengen in de wirwar van lijnen. Uiteindelijk is het er op neergekomen dat we voor zowel de gaffel als de piek een knoop achter het blok moesten zetten, omdat deze niet helemaal deden waarvoor ze zijn gemaakt. Verder hebben we de zijstagen twee gaatjes omhoog gezet, en ja hoor… nu zag de maststand er redelijk normaal uit. Rob de Kraa stelt drie genua’s en een spi beschikbaar. Wat een verschil! Dinsdag varen we dan ook een negen en een zes! Wat een euforie en een hééérlijk gevoel! Woensdagochtend word ik om 6.30u wakker met helse pijn in mijn rug en linkerbeen. Dit kan toch niet waar zijn! Uiteindelijk brengen Peter en Nick mij naar het ziekenhuis en krijg ik een morfinespuit. Zeilen konden we wel vergeten. Ik heb de hele dag ‘half stoned’ doorgebracht en we baalden met zijn drie-en behoorlijk van deze gemiste dag. Donderdag wilde ik koste wat het kost het water op! We wilden kijken of het super- resultaat van dinsdag herhaald kon worden! En wat bleek: we voeren een acht!

We wilden kijken of het super-resultaat van dinsdag herhaald kon worden!

Tussen de Sneekweek en de NK heb ik het heel erg rustig aangedaan en de infectie in mijn spier naast mijn wervelkolom zakte dan ook vrij snel weg.

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 14-15

26-02-2010 12:54:45


BMW Amsterdam bv BMW Den Haag bv

www. bmw-amsterdam.nl bmw-denhaag.nl

M e d i t e r ra n ĂŠ e . . .

o f P ro m e n a d e d e s A n g l a i s ?

BMW Amsterdam bv Pieter Braaijweg 2, 1099 DG Amsterdam Tel.: +31 (0)20 460 46 90

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 16-17

BMW maakt rijden geweldig

BMW Den Haag bv Donau 38-40, 2491 BA Den Haag Tel.: +31 (0)70 301 71 70

26-02-2010 12:54:52


18

ERVARINGEN IN DE 56 Omdat Peter weer bij Henk Noppen aan boord moest, zeilde Wiebe weer mee tijdens de NK. Tijdens het weekend hadden we Kim aan boord (ook al een 5.5 zeiler) en de verwachtingen waren toch wel een beetje hoog gespannen. De eerste wedstrijd werden we 15! Jihoe! We kunnen het nog! Als snel bleek dat we daarna heel weinig konden met de winddraaiingen. Ondanks het feit dat Sneek mijn thuiswater is lukte het niet om voordeel te halen in de kruisrakken. De tweede wedstrijd werden we dan ook 42. Op vrijdag zeilden we de eerste wedstrijd prima (21), maar daarna twee keer boven de 30. Toen kwam zaterdag. 5 bft, Peter en Wiebe aan boord. Op zich had ik een heel goed gevoel over dit bemanningssetje en ik ging dan ook vol vertrouwen het water op. In de kruisrakken hadden we het zwaar, maar voor de wind gingen we helemaal uit ons dak. Om ons heen liepen er geregeld boten uit het roer, maar wij hadden de boot helemaal onder controle… gijpje? We draaien onze hand er niet voor om. Heerlijk! Lekker sturen achter de spi aan, golfjes pakken en Wiebe maar pompen. De eerste wedstrijd werden we 25 en dat vonden we een prima resultaat. De tweede wedstrijd was nog net zo gaaf maar verder dan een 37e plaats konden we niet komen. Maar alles was nog heel! Tijdens de pauze ben ik aangesproken door Guus Nater die zei dat het leek alsof de mast wel erg ver naar voren stond en daardoor de

We verliezen drie boten, maar winnen er ook één

genua erg bol stond. Voor de derde wedstrijd zijn we daarom iets eerder het water op gegaan en hebben we een beetje extremer gespeeld met de genua-spanning. Op een gegeven moment ‘voelde’ de boot goed aan en stond de genua mooi vlak. De derde wedstrijd was wederom enorm kicken! In het laatste kruisrak hadden we een super klap en kwamen we over bakboord bij de finish aan. Over stuurboord kwam er een groep van 8 boten die we allemaal leken te pakken, echter… 50 meter voor de finish zie ik opeens twee voeten omhoog gaan en hoor ik een plons. Het duurde nog een paar seconden voordat ik mij realiseerde dat we Wiebe kwijt waren. Toen begon de échte uitdaging; wegdraaien, gijpen, tussen andere boten door… Uiteindelijk is het toch gelukt, maar als snel bleek dat het met deze wind bijna onmogelijk is om iemand weer terug aan boord te krijgen. Toen toch maar gewoon gefinisht als 40e. Wat waren we er ziek van! Toen kwam zondag. De eerste wedstrijd was een slechte start, maar we konden gelukkig wel ‘ons plan’ uitvoeren. Zevende bij de eerste ton! Wat zo leuk is is dat alle supporters boten allemaal stonden te juichen! Voor de wind konden we onze plek behouden en vol goede moed gaan we het tweede kruisrak in. We verliezen drie boten, maar winnen er ook één. Negende om de boventon en uiteindelijk weten we deze plek vast te houden t/m de finish! SUPER! Derde en laatste wedstrijd: Op zich een goede start, maar we komen niet goed uit bij de boventon. Voor de wind pakken we een aantal boten, maar tijdens het kruisrak loopt de boot opeens ontzettend slecht! Als idioten kijken we alles na, maar het zeil en de spanning is toch echt hetzelfde. We verliezen een stuk of tien boten en bij

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 18-19

26-02-2010 12:54:58


boog_binnenwerk 04-2

03-09-2004

14:46

Pagina 39

Ve r z e k e r i n g e n Financieringen met een

Ma x i m a a l

advies

Pensioen, hypotheken, assurantiĂŤn, scheepshypotheken en internationale verzekeringen

Postbus 115 2215 ZJ Voorhout Tel. 0252 21 82 06 Fax 0252 23 05 41 Mob. 06 51 340 909 info@maximaal.info www.maximaal.info

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 20-21

26-02-2010 12:55:03


22

ERVARINGEN IN DE 56

KE LOOSDRECHT

de boventon zien we opeens waarom. We hebben de spischoot onder de boot,

Tupperware Party

dom, dom, dom. Het duurt voor de wind even voordat we de spi kunnen zetten en

Wikipedia omschrijft Tupperware als volgt: Tupperware is de merknaam van

verliezen ook in dit rak een boot of vijf. Ja, en dan gaat het snel. Uiteindelijk finishen

een productlijn van plastic producten die voornamelijk de voorbereiding, opslag

we als 33e. Máár, we finishen wel met z’n drie-en en dat is een hele verbetering.

en serveren van voedsel betreft. Tupperware behoort tot het design.

Bij dezen wil ik vooral Rob de Kraa bedanken voor het beschikbaarstellen van de

Terwijl de heren en enkele dame zich tijdens het klasse-evenement tijdens de

zeilen en de vele tips (je hebt nog twee BB / SB situaties van mij tegoed). Max

pinksterdagen zich heerlijk vermaakte in de boog op de Loosdrechtse plassen

Blom bedankt voor het meedenken en zoeken naar de juiste maststand. Theo de

moest er ook wat gedaan worden aan “ die verveelde dames en een enkele

Vries bedankt voor je begrip nadat je hoorde dat ik zelf ging sturen. En alle anderen

heer die voor pampus op de achterdekken van de moederschepen lagen”,

bedankt voor de tips, enthousiasme en leuke reacties. En dan natuurlijk mijn

aldus de omschrijving van de havenmeester, over ons schoon volk dat juist de

bemanning: Peter de Witte, Wiebe de Witte en Nick Spaans. Jullie zijn TOPPERS...

grote stimulators zijn achter het zeilvolk.

en ik mis de uitsmijters nu al!

Wat is er leuker dan een sloepentocht over de Loosdrechtse kreken? Het

23

antwoord: niets is leuker. Opgetogen en uitgelaten verzamelde het vrouw- en En nu wordt het spannend… Voor de NK heb ik een mail gestuurd naar de 56

manvolk zich onder de lier van de KVL om daarna naar drie aller aardigste

commissie waarin ik officieel heb gevraagd of ik in 2010 de 56 mag varen. Ik ben

Tupperware clippertjes te worden gedirigeerd. Daar aangekomen begon de

benieuwd!

eerste opdracht, het verdelen van de productlijn die voornamelijk bedoeld is voor de opslag en serveren van voedsel. Manden vol overheerlijke broodjes en

g

Groetjes,

dito druivenvocht op sterk water. Ook aan de kinderen was gedacht, Fristies en

Angela Brandsma

Marsen, Snickers en nog meer zoetigheid. Ik weet zeker dat Sonja Bakker hier jaloers op is. Afijn, na diverse brijwerken uitgehaald te hebben, lagen de clippertjes klaar voor vertrek. Vol goede moed en goede zin werd het ruime sop gekozen. Ons jacht werd bestuurd door de gravin Heemskerk, bijgestaan door voorproever jongvrouke Groenewoud, beter bekend als freule Klinkenberg. Net buitengaats werd geconstateerd dat wij misschien niet genoeg brandstof zouden hebben. Gelukkig lagen er in de Jantje van L nog twee jerrycannetjes in de koelkast en kon de tocht worden voortgezet. Het eerste opstakel wat genomen diende te worden was de finish lijn van de KVL, waar bij onze fregatjes, gelet op de enorme hoogte boven de waterlijn, de bemanning van de start- en finishtoren hinderde. Tandje gas erbij en het ongemak was verholpen. Als volleerde scholiertjes op schoolreis werd direct de foerage geïnspecteerd.

Sloopwerken & Asbestverwijdering

Ik weet zeker dat Sonja Bakker hier jaloers op is

Onze voorproefster keurde de waren goed en constateerde, gelet op het gevaar van legionella besmetting, dat het een en ander beter kon worden weggespoeld met Vini da Toscane. Natuurlijk werd hier direct gevolg aangegeven. Gravin Heemskerk hield het droog, en bracht ons ondertussen naar de Driesprong alwaar de tocht werd voorgezet richting de Kalverstraat. Voor de goede orde, ook Loosdrecht heeft een Kalverstraat, het betreft hier niet Amsterdam. Hoewel deze gelet op het

Meuva BV Boezembocht 34 3034 KA Rotterdam Tel 010 - 495 06 02 Fax 010 - 429 93 14 info@meuvabv.nl www.meuva.nl 20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 22-23

weer van de afgelopen weken ook bevaarbaar is geworden. De tocht werd voortgezet langs leuke hout met rietgedekte vakantiehuisjes en dito drijfpaleisjes (woonarken). Onze clippertjes hadden veel bekijks en er werd veel gewezen naar ons Tupperware fregatje, kijk mam zij hebben dezelfde als wij hebben. Correctie, goede vrienden, hij lijkt erop op, onze clippertjes zijn uniek.

26-02-2010 12:55:10


24

KE LOOSDRECHT

EEN GROOT FAMILIEFEEST

Om even tot rust te komen werd het drukke vaarwater verlaten en bracht onze

Zeer frequent staan we de laatste tijd om een nieuwe boog die gedoopt

Cruise director ons naar het achtergelegen rietland met dito legakkertjes. Nu

zal gaan worden. Wat moeten we doen als ze allemaal gedoopt zijn? Er

we zo dicht bij de ongerepte natuur waren aangekomen riep een van onze

zal toch een leegte optreden in ons bestaan.

bemanningsleden dat zij toch echt de bloemetjes dichter wilde bekijken. Hieraan

Op donderdag 14 mei waren we uitgenodigd om te verschijnen bij de

werd direct gevolg gegeven. Als echte Hendrika Johanna de Tuinvrouw werd

W.V. Braassemermeer, waar de 149 gedoopt zou worden. Een handige

het water geven van de flora en fauna niet vergeten.

keuze, want dan kon zij gelijk meedoen aan de Voor Braassem.

We konden echter niet te lang blijven, er wachtte ons nog een belangrijke taak,

Op de uitnodiging van Matthieu

de grote oversteek en niet te vergeten het aanmoedigen van de heren en dames

Visser (Opie), Matthieu en Maarten

zeilers. Het anker werd opgehaald en de steven gewend en met een witte snor

Max Moerman, Peter Peet en Ted

voor de boeg werd de startlijn opgezocht. Onze komst werd zeer gewaardeerd

Duyvestein (met z’n allen de crew

en stimuleerde de zeilers tot grote prestaties.

van de boot) had een groot deel

Toen de zeilers gestart waren werd de terugtocht verder voortgezet. De

van de regionale harde kern van de

clippertjes moesten weer terug naar de haven en wij allen diende weer akte de

Regenboogclub gereageerd.Het weer

presence te geven op de achterdekken om onze echtgenoten en echtgenotes

was goed, de drankjes kwamen goed

op te vangen na het zeilen.

door en Pien deed in lekkere hapjes

25

en op zich is dat natuurlijk dubbel Het was een heerlijke dag, wat zal morgen ons weer brengen?

geluk. Loes P. deed in kaas en wordt, kortom iedereen had wat te doen.

De 3 x3 Jantjes van Leijden Opie Matthieu verzocht de aanwezig­ en zich richting kraan te begeven waar de dame, waarvan we de naam nog niet konden lezen omdat die onder de nationale driekleur verborgen was, hing te pronken. Hoe beschrijf je de kleur van de boot? Het is wit, maar het is onder een bepaalde belichting ook iets blauwigs. We noemen het maar ijsblauw. In ieder geval, zo legde Pien mij uit, heeft de kleur een associatie met Australische Lasers. Opie nam als eigenaar het woord en vertelde dat het idee om een boog aan te schaffen eigenlijk al redelijk oud was. Hij had het er met Fred al over gehad. Helaas, het idee werd toen niet uitgevoerd. Vervolgens richtte hij het woord tot Omie Toets en nodigde haar uit de boot de dopen en een naam te geven. Het spuiten met champagne werd een beetje sproeien en of zij “de heilige formule” heeft uitgesproken kon ik niet horen in ieder geval bleek, na de onthulling dat de boot “Knorr d’Or” heet. De oplettende en enigszins ingewijde lezer of aanwezige zal ogenblikkelijk de achtergrond van de naam doorgronden. Peter Peet nam vervolgens, namens de in turquoise gestoken crew, het woord en herinnerde aan het feit dat hij eerder eens een O-jol van Opie had geleend en dat dat niet helemaal op een succes was uitgelopen. Opie kreeg een cadeau dat hij kon gebruiken als hij zelf ging sturen en hem werd verzocht dat reeds op zaterdag te gaan doen. Naar verluidt is dat niet zo gegaan en eindigde de boot onder bevelvoering van Peter in haar eerste wedstrijd op de eerste plaats.

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 24-25

26-02-2010 12:55:15


26 Wel dat bootje met die man erin kwam muziekmakend aangevaren

27

EEN GROOT FAMILIEFEEST Tijd voor een gezamenlijke bubbelende heildronk en langzaam ging de boot te water. Voor Carel Vial en Jip Noordermeer toch weer een bewogen moment. Nog twee te gaan?

SIDEPLATE MATERIAL

Tijd voor entertainment. Wie de luisterrijke gedachte heeft gehad? Ik weet het niet, maar kent u dat bootje met aan boord een draaiorgel en die man erin die trompet en bugel speelt en die al jaren rondvaart in de Amsterdamse grachten? Wel dat bootje met die man erin kwam muziekmakend aangevaren. Met een speciaal op deze gelegenheid toegesneden programma maakt deze artiest de plechtigheid extra onvergetelijk! Wim van’t Hoogerhuys.

Magnification of glass fibers remaining in sideplate after burning away Nylon resin

BEARING RACES

oten, deurkrukken, sl bussen, n e v ie r b , n e p e r meubelg arderobes, g , n e k k a lb a v f a naamplaten

HIGH-STRENGTH MATERIAL LIGHTWEIGHT, STRONG DESIGN

Blocks 30% lighter with a 60% higher working load than Classic blocks. Open AirBlock® design eliminates unnecessary material and weight.

LONG-LASTING PROTECTION

Ball bearings, sheave and sideplates UV-stabilized with carbon-black additive for maximum protection.

THREE-WAY CAM-LOCK

Patented switch locks shackle in front or side positions, or lets block swivel to keep line from twisting.

Voor advies eurmerk K ie it ol P s n e g ol v omen Veilig Wonen k wij bij u . langs op locatie

LOAD CARRYING CURVED BEARING RACES

High-load ball bearings roll smoothly on curved bearing races. Curved surface fits balls for higher ball-to-race contact for greater load capacity in a lighter, smaller block.

CHOOSING YOUR SYSTEM • Log on to www.harkencompuspec.com for an easy step-by-step guide to selecting the correct blocks for your boat • Contact your local dealer or sailmaker

I N N O VAT I V E S A I L I N G S O L U T I O N S

Leimuiderdijk 478a, 2156 MX Weteringbrug, The Netherlands Tel: 31 71 331 3366 • Fax: 31 71 331 3387 • Email: allhands@on-deck.nl • Web: www.on-deck.nl

Woonmall ‘Alexandrium III’ • begane grond • Watermanweg 29 • 3067 GA Rotterdam • Telefoon 010 - 456 21 30 • Fax 010 - 456 61 72 • info@deurkruk.nl • www.deurkruk.nl De Deurkruk is een onderdeel van: Breur Beveiligingen • Rivium Boulevard 147 • 2909 LK Capelle a/d IJssel • Telefoon 010 - 288 84 22 • beveiligingen@breur.nl • www.breur.nl

DEUR_80118_Adv_Regenboog.indd 1 20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 26-27

Lightweight Nylon resin sideplates, densely packed with long-glass fibers, replace stainless steel straps found in Classic blocks. Long-glass fibers reinforce resin for strength.

11-02-2008 11:14:05

carbo-details-210x297.indd 1

26-02-20104:07:33 12:55:26 3/10/2008 PM


29

Holland Week

OPTIMALE AFSTEMMING

MET ONZE OPDRACHTGEVERS

Wat je al niet leert van het doornemen van de Regen­

`pfff…dat ging toch best goed, ` wordt de lat weer hoger

boogsite. Alle nummers drie, na een wedstrijdserie,

gelegd. Gelukkig hou ik wel van een uitdaging en laat ik

moeten een stukje schrijven. Aangezien dit voor de

mij uiteraard niet kennen! Hans (67) noteerde wederom

Holland Week nog niet is gedaan, neem ik bij deze de eer

een eerste plaats! Die man is niet te stoppen! Peter (7)

op mij. Normaal gesproken vaste ‘middenvrouw’ in de

tweede en Max (131) een keurige derde plek. Uiteindelijk,

94, werd ik voor de Holland Week gevraagd door de 17.

als je bedenkt van waar we moesten komen, zijn we niet

Buiten de fantastische mannen aan boord, past de kleur

ontevreden met onze vierde plek.

van de boot prima bij mij en dat gaf dan ook de doorslag om ‘ja’ te zeggen.

’s Avonds een heuse Sneeker reünie in verband met de doop van de 7. Wat ziet die boot er perfect uit! Daarna een

Vrijdag 5 juni vrij genomen en vol goede moed naar

heerlijk buffet en onder begeleiding van muziek hebben

Loosdrecht gereden. Vandaag moest Henk het doen

velen van ons hun ritmische gevoel tentoongesteld.

met 2 gelegenheidsbemanningen: Ernst-Jan en ikzelf. Er stond weinig wind, maar vol goede moed en op

Zondag 7 juni. Gelukkig was ik verstandig geweest en

tijd kwamen we aan bij de start lijn. Van de achttien

redelijk op tijd naar mijn hotel gegaan. Wat een wind!

inschrijvingen waren er slechts twaalf aanwezig.

Vierde wedstrijd: Rob noteerde een keurige één. Hij was

Eerste start: wij lagen ongeveer vijfde toen we konden

niet te stoppen! Hans (67) een twee. Wat lijkt het hem

kiezen om boven of onder een eiland door te gaan.

gemakkelijk af te gaan! Wij kwamen als derde over de

Aangezien iedereen bovenlangs ging, besloten wij

streep, ook niet verkeerd, maar het gevoel was er wel dat

onderlangs te proberen. Nee! Dit was niet met de

er meer in had gezeten. Wellicht de vijfde wedstrijd? We

bedoeling om te rietzeilen, maar écht om de aanval te

hadden geen super start maar door regelmatig mee te

openen naar Rob die eerste lag. Grote giller was Peter in

draaien met de schiftingen kwamen we tóch als eerste

de 7 die iets te dicht langs de kant ging en vast kwam te

bij de boventon, op de hielen gevolgd door de rest van

zitten! Na de wedstrijd hebben we hier met z’n allen nog

het veld. Na een keurig tweede kruisrak, waar we nog

kostelijk om gelachen! Helaas zakte de wind er daarna

stuivertje hebben gewisseld met de 154 en de 67 konden

snel uit en uiteindelijk heeft het comité de wedstrijd eruit

we onze plek toch vasthouden. In het voor de windse rak

geschoten. Het uitstel kwam erin, om er vervolgens niet

dat daarop volgde werd het, door externe invloeden, heel

meer uit te komen en omgezet te worden in afstel. Ik

moeilijk gemaakt om deze plaats vol te houden (lees: een

denk dat de mensen die geen vrij hebben kunnen krijgen

motorboot die besloot vlak voor onze neus wat langzamer

op vrijdag hier niet geheel ongelukkig meer waren.

te gaan varen, door de eilandjes die we toen passeerden konden we geen kant op!). Gelukkig nog één kruisrak

Zaterdag ochtend 6 juni. Gelukkig iets meer wind. Bas

tot de finish en uiteindelijk als eerste over de streep. Mijn

was op tijd (dit was nog spannend want hij kwam pas ’s

eerste 1-tje in de Regenboog! Dat smaakt naar meer!

ochtends aan op Schiphol). De stemming zat er direct

Eric (75) tweede en (jawel) Hans (67) derde.

goed in, de schunnige verhalen overigens ook, maar daar begin ik inmiddels aan te wennen! Eerste wedstrijd

Totaal Hans (67) één, Peter (7) twee en Henk (17) drie.

noteerden wij onze (naar bleek later) aftrekker (zeven). Het was natuurlijk ook even wennen voor zowel Henk en

Heb dit weekend veel geleerd, zowel qua zeilen als de

Bas als voor mijzelf. Peter H. noteerde zijn eerste één in

niet te herhalen ‘andere’ onderwerpen. Henk en Bas

de 7. En dat terwijl de boot ’s avonds nog gedoopt moest

bedankt!

worden! Tweede wedstrijd: wij kwamen niet lekker weg bij de start, Hans (67) wél! Hij noteerde dan ook na weinig

Angela Brandsma

concurrentie zijn eerste plaats. Wij hebben onze wedstrijd nog redelijk weten te redden en werden uiteindelijk vierde. Derde wedstrijd: het begint iets beter te lopen aan boord

Ondernemingsweg 5 T: 0172 422 044

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 28-29

I

I

F: 0172 435 503

Postbus 262 I

I

2400 AG Alphen aan den Rijn

E: bouwen@bikgesman.nl

I

van de 17. Gewenning? Maar iedere keer dat ik denk

www.bikgesman.nl

26-02-2010 12:55:29


JENEVERBOOMTROFEE 2009 Degelijker dan ooit had het organisatiecomité van dit

werd al spoedig duidelijk dat de strijd op de eerste

evenement, dat dit jaar op 20 en 21 juni plaatsvond,

plaats wel eens tussen Vader en Zoon De Kraa zou

zich voorbereid.

kunnen gaan en dat, ter completering van de Heilige

Het Genootschap Jeneverboom, de Regenboogclub

Drie-eenheid, Leo Hartman daar wel eens als geest

en de wedstrijdleiding hadden menig uur in- of voor

tussen kon gaan zitten. Zo zag het resultaat van de

“Het Wapen van Warmond”, of op het riante terras van

zaterdag er na vier wedstrijden dan ook uit.

Leo Hartman, diepgaande besprekingen gehouden

Bij de lange afstandwedstrijd voerden deze drie

hoe het allemaal nog mooier en beter kon dan vorig

aanvankelijk ook het veld weer aan, maar bij het

jaar. Aangezien de conclusie als snel was dat de

Padvinderseiland bleek dat Thijs Kok een Regenboog

toegepaste formule vrijwel niet voor verbetering

kan zeilen als een 12voetsjol. Al pielend had hij de

vatbaar was werd besloten het evenement van 2008

eerste plaats veroverd. In de Leede wist hij heel goed

te kopiëren. Gesterkt door die overtuiging kon spoedig

de wind te pakken en dat was wel nodig ook, want

het informele deel van de bijeenkomsten beginnen.

Michael, toen op de tweede plaats, had meer snelheid.

31

De beslissing voor de eerste plek viel eigenlijk op het Een merkwaardig struikelblok bleek de werving van

Norremeer. Thijs zeilde, volgens mij als enige, zijn boot

deelnemers te zijn. Allerhande voetangels en klemmen

rechtstreeks naar de Dieperpoel, Michael wilde het te

en Andre handicaps maakten het ineens onmogelijk

mooi doen en liep keihard vast.

het aantal van vorig jaar te halen. Het zat nog niet zo

Ineens kwam Eric Kampschreur naar een tweede plak,

zeer, werd uit wetenschappelijk onderzoek vastgesteld,

maar die verspeelde hij veel verderop in de Diepenhoek

in de overmaat aan evenementen maar in parallel

weer. Na meer dan twee uur zeilen en genieten won

georganiseerde bruiloften, kinderen die geslaagd

Thijs de wedstrijd werd Leo tweede en Rob derde.

Nieuwe designs 2009 Neem contact op met de klasse specialist of de dichtsbijzijnde North Sails vestiging en vraag naar de nieuwe 2009 designs. Klasse specialist Sailconcept Yacht Racing, Joost Houweling tel. +31 (0)6 22 798 462, info@sailconcept.nl, www.sailconcept.nl North Sails NV Almere, Nederland, tel. +31(0)36 546 0190, info@nl.northsails.com, www.northsails.nl Deurne, België, tel. +32(0)3 325 6720, info@be.northsails.com, www.northsails.be

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 30-31

Foto: Richard de Jonge

waren voor eindexamens, plotseling disfunctionerende linker armen en allerhande andere narigheid.

Het zal duidelijk zijn dat Rob de wisselprijs won samen

Hoe dat ook moge zijn: de elf deelnemende boten

met Joost en Ben.

hebben een fantastisch weekend gehad.

Leo, Fons en Gilbert, gehuld in jaloersmakende colberts

Op zaterdag vier wedstrijden, die ieder niet langer dan

(blazers) in de kleur van de 148 werden tweede en

drie kwartier duurden, met in het midden een lunch

Michael, Gerben en Thomas kregen de derde prijs in

op het water verzorgt door “Het Genootschap” en

het totaalklassement.

vervolgens lekker Italiaans eten en drinken.

Jan Willem ten Kley mag (laatste vorig jaar) niet meer

Op zondag een schitterende langeafstandswedstrijd,

naar het Jeneverboomschilderij kijken, dat genoegen

die vrijwel zonder problemen werd gevaren. En

is nu aan Bas de Nes.

vervolgens een zonnige lunch bij het Vennemeer. Natuurlijk werd toen ook besloten dat het mooi genoeg

Concluderend: volgend jaar gaan we weer veel

was geweest voor een weekend en dus konden de

vergaderen over verbeteringen en al dergelijke zaken

prijzen, wat eerder dan gepland in park Groot Leerust

en rekenen we op zijn minst op twintig boten want er

worden uitgereikt.

zijn dan geen trouwerijen, eindexamens, lichamelijke

Natuurlijk mag ook de inschrijving en bijbehorende

ongemakken en mochten die er toch zijn, dan geven

borrel en Saté op vrijdagavond in “Het Wapen van

we zeilen gewoon voorrang.

Warmond” niet vergeten worden. Wim van’t Hoogerhuys. En hoe was het dan met de wedstrijden zult u vragen? De start van de eerste leverde Eric de Nes een gescheurd grootzeil op hetgeen voor hem reden tot protest was. Het protest had als resultaat dat hijzelf en Thijs Kok werden uitgesloten. Naar verluidt heeft Eric

Alle uitslagen op www.kwvdekaag.nl

om een schriftelijke uitspraak gevraagd. In ieder geval

en www.regenboogclub.nl

26-02-2010 12:55:34


32

33

PINKSTEREN 2009 Pinksteren 2009 stond al een tijdje vast in onze agenda’s

Na een tweetal oefenevenementjes vorig jaar moet dit seizoen het

De 74 had dat goed in de gaten gehad en ging met een

De laatste wedstrijd werd dus erg belangrijk, omdat we

seizoen van de Brave Furie gaan worden. Guus heeft zoals gebruikelijk

mooie voorsprong als eerste om de boven ton.

ondertussen een flinke aftrekker te pakken hadden.

in december de evenementen al ingevuld en Pinksteren 2009 stond al

Rob en zijn maten hadden wat goed te maken van de

Dus het hele team nog een keer op scherp en de

geruime tijd vast als zijn evenement in onze nieuwe boot. Een goede

ochtend wedstrijd en waren erg gebrand om naar voren

stuurman ging er nog eens goed voor zitten met

voorbereiding is het halve werk, dus vrijdag lag de boot al in het water

te zeilen, dit ten koste van de 144 en de 140 en ook de

uiteraard u raad het al nog een verse sigaar tussen

en stond de bemanning te trappelen om van start te gaan. De grootste

145 liet zien dat ze de stijgende lijn te pakken hebben.

de lippen.

prestatie werd die dag uiteindelijk geleverd in het clubhuis, kortom

Wij zeilden nog wat confuus rond na een bakboord

Zoals gebruikelijk weer starten met een zwarte vlag en

het stond de volgende dag nog blauw van de rook van de Cubanen.

stuurboord met de 144 maar Guus herpakte zich snel

proberen zo goed mogelijk de passage van plas 5 naar

Zaterdag op een herentijd van wal, eerste start om 11.30 uur.

en wist uiteindelijk als zesde de finish te bereiken.

4 te nemen.

Kortom de stemming in het clubhuis was goed: we stonden twee, tijd voor een verse... Romeo Y Juliette,

Bij de start was al duidelijk dat Neleman gebrand was

immers!

op zijn overwinning: meteen na het start schot lag hij

Nog even de tas van Guus aan boord en we kunnen

geserveerd. Guus was toch wel zo ver gegaan tijdens

Het begeleiding team aan de Veendijk begon inmiddels

al 2 bootlengten voor.

gaan. Tas van Guus aan boord? Met zo’n tas gingen

de middag wedstrijd, dat na de borrel hij alras verdween

ook aardig warm te draaien en vroeg zich al geruime

Wij lagen iets voorbij het midden richting pin en hadden

de landverhuizers vroeger naar Indië, enfin Speur en ik

naar zijn eigen paradijsje aan de Veendijk om zich te

tijd af waar de patiënt bleef voor de brood nodige

even gelegenheid om voor langs te gaan zo leek het,

hebben hem met zijn tweeën aan boord gehesen en

laten verzorgen door de op oorlog sterkte gebrachte

behandelingen.

maar bij het schip kregen ze een mooie shift, zodat we

alle sigaren netjes op merk gerangschikt, knijper en

technische en medische staf om weer enigszins scherp

Enfin, maandag moest het karwei afgemaakt worden!

uiteindelijk in de wachtkamer terecht kwamen.

aansteker in de aanslag.

te zijn de volgende dag.

De voorraad tas kwam nog een keer aan boord en de

Uiteindelijk toch nog aardig naar boven kunnen tijgeren

Eerste wedstrijd gingen we goed uit de start blokken,

Zondag stonden er weer 2 wedstrijden op het

rest van het materiaal werd deze keer goed gekeurd.

en redelijk door het gat van plas 4 naar 3 kunnen varen

gestart bij het schip, naar later bleek niet de beste plek

programma maar dit keer met een pauze aan de wal.

Op weg naar de start was er weinig wind maar

en daar aangekomen zag het er redelijk uit.

maar op snelheid(die boot gaat als een tijger) wisten we

Desondanks werd de tas van Guus weer aan boord

naarmate de start dichterbij kwam nam de wind iedere

We lagen daar met de 67 en de 139 en in ons kielzog

ons toch aardig naar voren te werken, 9e plek, niet gek

gehesen met nog wat extra hang en sluitwerk, want het

keer een beetje toe.

de 140 en de 154.

voor de eerste keer, zeker onder deze omstandigheden

liep hier en daar niet zo soepel als vroeger op de 84.

De start was dit keer op de vijfde plas en voor zover

Later kwam ook de 141 dichterbij maar die kwam van

op Loosdrecht. Ondertussen deden een aantal mensen

Enfin de klauwhamer en de mega schroeven draaier

mogelijk nog moeilijker in verband met de eilanden van

uit het andere gat.

goede zaken, 17 keurig één, 2 de 144 en 3 de 50 met

hebben Speur en ik maar weer opgeborgen om een

plas 5 naar 4 en naar 3.

Dat resulteerde in weer een moeilijk spinnaker rak

Cees Nater aan het roer. De tweede wedstrijd ging

dsq te voorkomen wegens extra ballast.

Dus uiteindelijk weer weg met de zwarte vlag en voor

maar

Guus er eens goed voor zitten, een jovele Romeo Y

De eerste start was erg moeilijk en het comité had erg

ons een zeer moeizame start een beetje in de tweede

onvolprezen Speur op het voordek gingen alle gijpjes

Juliette tussen zijn lippen geklemd en vol gas naar de

veel moeite om ons netjes weg te krijgen er moest

lijn, dus maar zo snel mogelijk overstag(Henri Dunant

als vanzelf, immers, nietwaar Guus? Guus had de

pin. Prachtige start en als eerste bij de boven boei. Met

uiteindelijk een zwarte vlag aan te pas komen om

juh). Dus een bootje of 25 bij de boven boei en de

snelheid gelukkig weer goed te pakken en we kwamen

veel kunst en vliegwerk van vooral Speur op het voordek

iedereen en dan met name de 69 in toom te houden.

concurrentie, 144 liet er geen gras over groeien, keurig

in het laatste kruisrak erg dicht bij de 67 en de 139.

wisten we met bloed, zweet en tranen onze voorsprong

We probeerden het weer bij de pin en waren keurig

1 met een flinke voorsprong al.

De laatste klap naar de finish moet het verschil gaan

te verdedigen en gingen als eerste over de finish.

weg, we tijgerden heerlijk naar voren en kwamen met

Ook de 140 en de 154 hadden wat moeite met deze

maken! Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Het

Dat was voldoende voor nog een flinke greep in de

de 17 en de 144 bijna tegelijk bij de boven boei.

shift en zaten redelijk bij ons in de buurt.

‘rare’ is dat blijkbaar iedereen naar voren wil en bij de

voorraad gerangschikte sigaren en dankzij het mooie

Uiteindelijk pakte de 144 de kop en wij moesten de

Nu had de 141 ineens het juiste knopje gevonden en

finish wist de 141 ons op slinkse wijze te verschalken,

weer viel de schade in het clubhuis de volgende dag

17 van ons lijf houden om tweede te worden, met veel

eindigde keurig als tweede achter de 144. Marinus

dus wij uiteindelijk 6, achter de 144, 139, 67, 141 en

nog te overzien, immers…!

kunst en vliegwerk lukte dat, al waren onze overstag

liet zien niet voor niks uit Friesland te zijn afgereisd en

de 140.

Inmiddels werd de concurrentie ook een beetje duidelijk

manoeuvres, volgens de stuurman, rijp voor de Henri

werd derde.

Wij hadden er goed de pest erin, maar uiteindelijk

en bleek met name dat Mike de Kraa het gaspedaal van

Dunant. Eindelijk kwam de 87 ook een beetje in het

Wij moesten genoegen nemen met een aftrekker (18).

bleek het toch nog NET genoeg voor de derde plek,

zijn nieuwe boot ook heeft gevonden, geholpen door

ritme en mengde zich in de strijd tussen de familie de

Voor Rob was het nog erger 28 en Mike liet een 13

zij het gedeeld met de 17, maar wij hadden een betere

Gerben en Willem Nico hadden ze een keurige tweede

Kraa. Met een voldaan gevoel naar het clubhuis voor

noteren.

serie.

plek gevaren en wisten de 144 en de 154 achter zich te

een versnapering en nog maar eens een verse Cohiba.

Henk liet zien dat Loosdrecht zijn thuis water is en

Dus maar weer een verse sigaar en op naar het bier.

houden. Zoals gebruikelijk was het een zwoele zaterdag

’s Middags weer een heerlijk briesje onder een strak

werd 5, kortom alles stond erg dicht bij elkaar.

avond en dat lag hoofdzakelijk aan de geweldige

blauwe hemel en een genot om nog een heerlijk potje te

De 87 deed het allemaal wat beter en werd keurig

inspanning van het horeca team van de KWVL onder

zeilen. Iedereen weer keurig weg onder de dwang van

vierde, echter die pakten de laatste wedstrijd hun

aanvoering van Roel en Willem.

de zwarte vlag en al gauw bleek dat deze keer de kant

aftrekker (18).

Het diners was voortreffelijk en werd gelukkig goed nat

van het schip aanmerkelijke beter was dan de pin.

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 32-33

dankzij

ongelofelijk

voetenwerk

van

onze

Team 148

26-02-2010 12:55:35


NNK 2009 HEEG

35

Voor mij als nieuwkomer dit jaar in de regenboog klasse was het NNK in Heeg alweer de vierde wedstrijd. Na eerder avonturen aanboord bij Ruurd (142) en Theo (94) voer ik dit weekend mee bij Arjen(100). Samen met Bart (normaal/ voorheen 88) vormde we het trio dat een gooi ging doen naar de wimpel van het Noord Nederlands Kampioenschap. De zaterdag ochtend begon prachtig maar met weinig wind, en in de eerste wedstrijd liet Maurice (18) meteen zien dat hij daarmee prima overweg kon, hij zette een 1 waar wij onze aftrek alvast binnenkopten met een 8 (er waren 10 deelnemers). Wedstrijd nummer twee werd meteen aansluitend gestart in gelijke omstandigheden, met een voor ons beter te accepteren uitslag een 4, achter de jongens van La Grouw (91), Theo (94) en weer Maurice (18) op 1. Door de zwakke wind hadden de races de nodige tijd genomen waardoor er nog maar een uurtje over was voor de lunch want ’s middags stonden er weer 2 races op het programma. Tijdens dit uurtje zakte de wind helemaal weg, en om precies 2 uur werd de uitstel-vlag er in gehangen. Na een uur zonnebakken ging het startschip nog eens ergens anders liggen, maar wij verwachten er weinig meer van. Tot er plotseling opeens een toeter ging, wij begonnen alvast met bespreken hoe we de middag gingen spenderen totdat iemand opmerkte dat de uitstel-vlag er niet meer hing maar dat het vorige sein ons vijf minuten sein al was in plaats definitieve uitstel , het was nog steeds perfect windstil. De helft van de vloot lag nog minstens 10 minuten varen van de start. Uiteindelijk is iedereen net voor de start van de volgende klasse op tijd over de streep gegaan om te starten. De meest bizarre situaties deden zich voor tijdens deze race, door het plotselinge opduiken van enkele schaarse windbanen. Het veld viel verschrikkelijk uit elkaar, maar wonder boven wonder lag bij de laatste onderton het veld weer binnen 6 bootlengten, nieuwe kansen voor alle boten. Samen met de 145 kozen wij de

De meest bizarre situaties deden zich voor tijdens deze race

linker kant van de baan waar de rest van het veld rechtsaf ging. Deze gok pakte fantastisch uit, zeker toen Maarten (145) net te vroeg overstag ging en de finish niet haalde, wij lagen achter maar konden net voor hen onze neus over de finish drukken en noteerden een 1, na ons volgden de 145 en de 142, een knotsgekke wedstrijd. Op de wal was het “een gezellig bende”, dit alles door het fantastische initiatief van de organisatie om een avond lang “happy-hour” te houden en heerlijke vis te serveren. Later in de avond werd er hard gestreden om het wal-klassement, onze grootste uitdager was hier de bemanning van 94, de puntentelling van dit fabuleuze klassement is omstreeks 1uur s’ nachts in discotheek d’Ald Wal in de war geraakt waardoor de winnaar onbekend blijft, maar de gevolgen waren de volgende ochtend zeer duidelijk. De volgende ochtend begon met betere wind, net genoeg voor de bemanning om over boord te gaan hangen. Er werd een andere baan gestart dan op zaterdag wat een mooie afwisseling was. De weersomstandigheden bleken perfect voor ons, we voeren na een goede start de hele wedstrijd 2, helaas weer achter Maurice (18) waardoor het klassement grotendeels gewonnen was voor hen. De

20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 34-35

26-02-2010 12:55:37


36

NNK 2009 HEEG tweede start volgde direct, precies op ons startsein veranderde de matige twee beaufort en een stevige vijf beaufort wat een vreemde start opleverde met drie boten die compleet stil lagen op de lijn bij het startschip. Wij kwamen gelukkig weg met slechts een slechte start maar Maarten (103) en Maarten (145) lagen met

Drie boten die compleet stil lagen op de lijn bij het startschip

de masten in elkaar waardoor de fok van de 103 capituleerde en het begaf, het betekende het einde van hun wedstrijd weekend. Tijdens de wedstrijd waren wij helaas niet bij macht om de slechte start goed te maken waardoor we eindigden op 7, die konden we precies niet gebruiken om de strijd voor de tweede plek in het klassement met de 145. De stevige wind leverde genoeg problemen op voor Rick de verse bemanning van Theo (94) dit resulteerde uiteindelijk in een onverwachte frisse duik in het Heegermeer tijdens het voordewindse rak. De laatste pot bleef het lekker waaien, we raakten iets meer vooraan in het veld wat resulteerde in een 3, de 145 lag direct achter ons waardoor ik hier nu dit stukje zit te typen. Het was een fantastisch weekend we hopen volgend jaar weer iets meer boten te zien op het altijd gezellige NNK! Namens de 100, Daan Dijxhoorn

Zeil eens binnen bij Print Productions Scheveningen voor o.a.

-

beachflags banieren vlaggen spandoeken reclameborden

-

stickers T-shirts bedrijfskleding belettering tassen

Kwaliteit waarvoor je overstag gaat !

Stevinstraat 336 - 2587 EZ Scheveningen telefoon 070 - 354 25 22 fax 070 - 355 30 73

surf ook eens op w w w. p r i n t p ro d u c t i o n s . o rg

26-02-2010 12:55:43


Rider: Youri Zoon 20094376 PP De Regenboog 2009 #2.indd 38

26-02-2010 12:55:47

De Regenboog 2009 #2  

Willem Nico, Henk Jan en Maarten Van harte gefeliciteerd. EDITIE 2 SEPTEMBER 2009 BMW maakt rijden geweldig 20094376 PP De Regenboog 2009 #2...

Advertisement