Page 1

MAGAZINE EDITIE 1

APRIL 2010

Afscheid Tjerk Feenstra Jaarverslag 2009 van de Secretaris

BMW maakt rijden geweldig


COLOFON REGENBOOG MAGAZINE IS HET CONTACTORGAAN VAN KLASSEORGANISATIE DE REGENBOOGCLUB

REDACTIONEEL Zeilvrienden, Het was me het wintertje wel. Meer dan 55 dagen sneeuw en ijs in ons kikkerlandje. Voor de ijszeiler een fantastische tijd. Marc Blees kon het niet laten tussen de schotsen door met de eerste training te beginnen.

BESTUUR

Verderop in het Magazine een impressie van zijn training en het verhaal.

Voorzitter: Henk Bergsma E-mail: voorzitter@regenboogclub.nl

Rob de Kraa heeft ook weer zijn bijdrage geleverd. Heerlijk zoals deze

Penningmeester: Nard van Breemen E-mail: penningmeester@regenboogclub.nl

niet meer voorgedragen. Voor degene die het toch wel wil lezen hebben

man kan schrijven. Tijdens de ALV in maart heeft de secretaris voor het eerst zijn jaarverslag wij zijn proza in het Magazine opgenomen. Tjerk heeft tijdens deze vergadering het helmhout overgedragen aan Geert Soede. Zijn dankwoord

Bankrekening Nr. 48.98.45.657 t.n.v. Regenboogclub - Amsterdam

is opgenomen in het Magazine. Wij wensen Geert veel wijsheid en succes toe in zijn nieuwe functie als voorzitter van de TC.

Secretaris: Robert Kampschreur E-mail: secretaris@regenboogclub.nl Correspondentie-adres: Postbus 13 2380 AA Zoeterwoude Tel. 071 - 580 40 00 Fax. 071 - 580 28 05

Tevens besteden wij aandacht aan 100 jaar “De Kaag”. Wat zal dat een groot feest worden. Peter Bijlard en Wim van ’t Hoogerhuys hebben beiden een bijdrage geleverd.Het is met zo’n eerste nummer toch altijd weer een enorme klus de advertenties te vergaren. Velen willen wat nieuws wat wij heel fijn vinden. Dit komt de uitstraling van het Magazine zeer ten goede. Inmiddels is the Battle of the Lakes al achter de rug en is de Voorkaag ook al gezeild als het Magazine op uw mat valt.

Vertegenwoordiger regio West: Frank Tol - west@regenboogclub.nl Frank Bik - west@regenboogclub.nl

Vertegenwoordiger regio Noord: Maarten Versluis - noord@regenboogclub.nl Tjerk Feenstra - noord@regenboogclub.nl

Technische commissie: Tjerk Feenstra - tc@regenboogclub.nl Redactie Regenboog Magazine: Raoul Oosthoek, Thom Ringsma, Wouter Fleers, Wim van ’t Hoogerhuys E-mail: magazine@regenboogclub.nl Website: Robert Kampschreur E-mail: webmaster@regenboogclub.nl Vormgeving: Do Company Productie: Scanlaser Fotografie: RB magazine / Wim Haze

31e jaargang Nummer 1 April 2010

Wij wensen U allen een heel mooi zeilseizoen toe en veel leesplezier. Raoul Oosthoek

1


REGENBOOG NIEUWS Beste Zeilvrienden, De winter is achter de rug, we hebben hard gewerkt aan allerlei wijzigingen in de Klassenvoorschriften waarbij de ALV op 24 maart het sluitstuk was van intensief werken met het Watersportverbond en de Vergaderingen van eigenaren. We hebben nu dan ook als een van de eerste klassen in Nederland nieuwe Klassenvoorschriften gebaseerd op het nieuwe template van het Watersportverbond. Dat we gelijk daarbij ook direct het onderzoek van de commissie Bijlard af konden ronden was mooi mee genomen. We hebben een aantal zeer belangrijke principiële besluiten genomen waarbij,onder andere, het maximum en minimum gewicht en gebruik houtsoort te noemen zijn. Veel werk dus voor de TC, Commissie Bijlard en Bestuur waarvoor mijn hartelijke dank aan alle betrokkenen. Mooi moment op de ALV was natuurlijk het erelidmaatschap van Joost en Tjerk. Het is lang geleden dat we twee ereleden konden toevoegen aan ons bestand, het werd dus tijd! Heren nogmaals van harte!! Nu kunnen we gelukkig weer gaan zeilen en op het water laten zien dat we goed door de winter gekomen zijn. Het is dan ook wel bijzonder te zien dat op de KWS opening wedstrijden van 17 en 18 april er maar liefst 20 inschrijvers waren en we daarmee de grootste klasse waren, meer Bogen dus dan bijvoorbeeld Pampus of Valk… dat geeft wel te denken voor de andere klassen en de wedstrijdzeilsport in het algemeen. Wij zijn in ieder geval lekker bezig en ik wens dan ook iedereen een goed gezond en kansrijk zeilseizoen toe.

Namens het Regenboogbestuur uw Voorzitter Henk Bergsma

BRON • BVLGARI • CARTIER • CHOPARD • IWC • MAURICE LACROIX • OMEGA • ORIS • POMELLATO SCHOEFFEL • SCHOLL • TAG HEUER • TAMARA COMOLLI • ULYSSE NARDIN • VERTU

| 3032 AJ Rotterdam | +31 (0)10 4 66 86 16 | www.juwelier.nu

3


duurzaam inrichten zonder zorgen

TECHNISCHE COMMISSIE

5

AFSCHRIFT VAN AFSCHEIDSREDE TJERK FEENSTRA, UITGESPROKEN TIJDENS DE ALV OP 24 MAART 2010. Beste zeilvrienden en zeilvriendinnen,

KAMPSCHREUR BV

Bij een moment als dit, het afsluiten van een periode van 9 jaar bestuurswerk, het overdragen van het voorzitterschap van de Technische Commissie en op 9 april het afscheid van het bestuur van Regio Noord, maak ik graag van de mogelijkheid gebruik om even terug te kijken naar een aantal bijzondere momenten. Daarnaast wil ik graag een aantal personen bedanken en wil ik mij kort richten op de toekomst. Ik heb met Henk afgesproken dat ik het kort zal houden, toch graag een moment van jullie aandacht.

DE EERSTE KENNISMAKING MET DE REGENBOOGKLASSE. De basis voor mijn betrokkenheid bij de Regenboogklasse is gelegd door Douwe Zwart. In de herfst van 1996 tijdens een reünie van de RSG in Sneek vertelde ik Douwe dat ik weer tijd had en zin had om actief te gaan wedstrijdzeilen. Ik had daarvoor wedstrijd gezeild in de Finnjol, Laser, Spanker en bovendien bemand bij een aantal topzeilers in de Yngling en de Valk. Douwe nodigde mij uit om in het daaropvolgende seizoen eens bij hem te gaan bemannen in de Regenboog. Zover is het echter niet gekomen. Ik kreeg bij de RZV de tip om eens bij Carel Vial te gaan kijken. Hij had een aantal regenbogen te koop staan. Je kunt toch veel beter met een eigen boog gaan zeilen. Ik ben die winter bijna alle te koop staande regenbogen gaan inspecteren en heb uiteindelijk gekozen voor de 118, met de afspraak dat ik deze binnen 3 maanden in kon ruilen indien ik alsnog de 136 zou kopen. Het werd dus de 136 waar ik bij de Gouwe Ouwe voor het eerst mee aan de start kwam. De eerste jaren zeilde ik veel wedstrijden in zowel Friesland als in het Westen, met in enkele jaren de meeste dan wel bijna de meeste starts. Ik kon toen nog niet bevroeden dat de jaren daarna werkzaamheden voor de Regenboogclub zo veel invloed op mijn agenda zouden krijgen. In 1999 werd ik gevraagd bij de TC te komen en in 2001, toen Joost de voorzittershamer van Rob Breur overnam werd aan mij de helmstok van de TC doorgegeven.

HET ZICHTBARE WERK VAN DE TC. Ook voor onze 93 jaar jonge klasse geldt: stilstand is achteruitgang. Het gaat niet alleen om handhaving van de Klassenvoorschriften, maar zeker ook om aanscherping ervan indien noodzakelijk. Soms kan dat héél snel door het direct door het Watersportverbond opleggen van een tijdelijke maatregel.

Internet: www.kampschreur.nl E-mail: info@kampschreur.nl Keerweer 10, 2381 GC Zoeterwoude Tel: (071) 5804000 Fax: (071) 5802805

Eén van de instrumenten hiertoe is de inventarisatie- en controle metingen voorafgaand aan het KE Loosdrecht en het NK. Omdat het KE Loosdrecht toch vooral een feestje is, ook voor de klassencontroleurs, hebben wij sinds 2003

gekozen voor de 118


TECHNISCHE COMMISSIE

OPTIMALE AFSTEMMING

MET ONZE OPDRACHTGEVERS

de controle metingen bij dit evenement gestaakt.Dit zorgde automatisch voor meer druk op de metingen voorafgaand aan het NK. We hebben daarbij heel wat meegemaakt en een paar momenten wil ik er uit lichten: In 2003 bleek na afloop van de controlemetingen voorafgaand aan het NK dat zo’n 75% van de deelnemende regenbogen niet voldeden aan de klassenvoorschriften op een drietal punten: breedte van de kuiprand, positie van de vlonders en de vorm van de dwarsdoorsnede van de romp. Na een lange discussie met de verbondsmeters Klaas en Henk Plaatje is toen besloten om de bevindingen vooralsnog onder de pet te houden en dus niet te rapporteren aan het wedstrijdcomité. Dit had anders tot een onverbiddelijke uisluiting geleid en dus een dramatisch voortijdig einde van het NK. De TC heeft direct erop tijdelijke dispensaties aangevraagd, waarbij de eigenaren een periode de tijd kregen de afwijkingen in orde te brengen. Voorafgaand aan het NK 2005, na het aflopen van de termijn van de tijdelijke dispensatie op holle lijnen, is opnieuw op dit punt gecontroleerd. Een tiental eigenaren moest toen (gelukkig in het zonnetje) alsnog druk in de weer met plamuur, waarbij de TC uiteindelijk meegeholpen heeft om de gehele voorraad 2 componenten plamuur bij de plaatselijke groothandel op te kopen. Voorts was dat jaar de communicatie over het al dan niet controleren van de regenbogen die meegedaan hadden aan de vlootschouw van Sail Amsterdam en dus pas ’s avonds laat uit Amsterdam arriveerden, niet goed gevoerd. Uiteindelijk was geen sprake van een vrijstelling en zijn op de donderdag ochtend nog een aantal bogen gecontroleerd. De eerste start schoof hierdoor uiteindelijk 2 uur op en na een stevige after-sail borrel diezelfde had een ieder er weer vrede mee. In 2004 bleken bij het controleren van de zeilen er een aanzienlijk aantal nieuwe zeilen, in het bijzonder de grootzeilen van één zeilmaker, niet te kloppen. De zeilen zijn nog vóór de aanvang van het NK door dezelfde zeilmaker aangepast. De controles van de zeilen voorafgaand aan de NK’s is sindsdien zeker nuttig geweest en nog steeds worden er afwijkingen geconstateerd. In 2009 hadden we te maken met de volgens de klassenvoorschriften verplichte grootschoot overloop. We zullen de discussie niet opnieuw doen, maar de TC heeft er van geleerd nog beter en eerder over specifieke, gevoelige controlepunten te communiceren.

AFSCHEID VAN VEEL OVERLEGSITUATIES EN VERGADERINGEN. Er komt voor mij nu een einde aan periode met soms wel heel erg veel overlegsituaties met het Watersportverbond en vergaderingen met het bestuur, de commissie Bijlard en zodra een opvolger voor mij gevonden is ook de TC.

Ondernemingsweg 5 T: 0172 422 044

I

I

F: 0172 435 503

Postbus 262 I

I

2400 AG Alphen aan den Rijn

E: bouwen@bikgesman.nl

I

www.bikgesman.nl

Tijd om een aantal zeilvrienden speciaal te bedanken.

7 Onverbiddelijke uitsluiting


8

TECHNISCHE COMMISSIE

TECHNISCHE COMMISSIE

TEN EERSTE DE LEDEN EN OUD LEDEN VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE.

GEERT SOEDE

Leendert Herst, Joost van Raay, Carel Vial, Herman van Eijk, Fred Bulk, Geert

Geert ik ben erg blij dat je het helmhout van de TC van mij over hebt willen

Soede en Martin Heineke, enorm bedankt voor de steun en de vele, vele uren die

nemen. Ik zal de TC blijven steunen totdat we een enthousiaste techneut

jullie in het TC werk gestopt hebben. Ook jullie hebben op moeilijke momenten

gevonden hebben die veel tijd en energie in TC werk kan en wil steken en ook

jullie rug recht gehouden en waar nodig eigen belangen opzij gezet. Ga zo door

zorgt voor een goede balans van bouwers en niet bouwers in de TC.

en veel succes met jullie nieuwe stuurman Geert Soede. Natuurlijk ook mijn mede bestuursleden en de oud bestuursleden waarmee ik

Bij het onlangs doornemen van de TC dossiers stuitte ik o.a. op dit Beleidsplan van

samen heb mogen werken. Jilko Andringa, Marinus Schouten, Peter Hoogendam,

de TC voor de jaren 1991-1994, destijds mede opgesteld door J.J. Korpershoek.

Leo Hartman, Joost van Raay, Douwe Zwart, Nard van Bremen, Frank Bik,

Als je het bestudeert zal je constateren dat er nogal wat sprake is van

Robert Kampschreur, Henk Bergsma en Frank Tol, bedankt voor de fijne

voortschrijdend inzicht, zeker ook bij J.J. Toch kan dit document ons helpen

samenwerking en specifiek de steun die jullie bij soms moeilijke momenten aan

om de beleidslijnen voor de komende jaren uit te stippelen. Geert, bedankt en

het TC werk gegeven hebben.

veel succes als voorzitter van de TC.

Ik wil bij het bedanken zeker de vertegenwoordigers van het Watersportverbond, waaronder de TCW, niet vergeten. De samenwerking is niet altijd van een leien

EEN KRITISCHE NOOT

dakje gegaan. We hadden o.a. bij de geboorte van de 140 en bij de 85 te maken

Ik heb mij gedurende mijn bestuursjaren verbaasd over de geringe directe be-

met een forse tegenwind. Regenboogzeilers kunnen daar echter goed tegen en

trokkenheid van de K.O’s en de actieve wedstrijdzeilers bij de besluitvorming over

we zijn er uiteindelijk steeds uitgekomen.

het beleid van het Watersportverbond. Stemrecht hebben slechts de Watersport-

Hartelijk dank voor de goede samenwerking: Klaas Plaatje, Henk Plaatje, Michiel

verenigingen op basis van het aantal leden, wedstrijdzeilers, toerzeilers, motor-

Woort, Bart van Breemen, Ellen Vat, J.J. Korpershoek, Jacob Miedema, Maarten

boot eigenaren en overige leden.

de Groot en Rob Franken. Bedankt voor de samenwerking en jullie inzet en jullie steun voor de Regenboogklasse!

De Klassenorganisaties en de actieve wedstrijdzeilers hebben namelijk geen

Tenslotte richt ik mij graag tot jullie allen, de regenboogzeilers. Bedankt voor

directe stem en dus slechts een beperkte, indirecte invloed.

de steun en het geduld bij alle technische vergaderingen en zeker ook voor het soms tandenknarsend ondergaan van de controlemetingen. Samen zijn we

Het zou mij heel wat waard zijn, en ik ben ervan overtuigd dat ik hierin niet alleen

verantwoordelijk voor het succes van de klasse, nu en in de toekomst.

sta, indien in de toekomst meer aandacht geschonken kan worden aan het democratische karakter van het Watersportverbond door de Klassenorganisaties als volwaardig vertegenwoordigers van de actieve wedstrijdzeilers in de

EEN BLIK OP DE TOEKOMST.

ledenvergaderingen van het Watersportverbond aan te laten schuiven met een

Deels gericht aan Max Blom en Cees Barnhard

gelijk stemrecht als de Watersportverenigingen.

Er zal in de toekomst een discussie gevoerd moeten worden over de rol van

Bedankt voor jullie aandacht en nogmaals bedankt voor jullie steun en

de TC en de verwachtingen van de leden betreffende die rol. In 2009 is de TC

het in mij gestelde vertrouwen. Het is veel werk geweest, ik heb het met

overspoeld met e-mail berichten van de zeilers over geconstateerde, vermeende

plezier gedaan en ik had het niet willen missen.

afwijkingen op de klassenvoorschriften. Twee leden sprongen hier zeker uit: Max Blom en Cees Barnhard. De TC heeft jullie berichten serieus genomen, onderzocht en wij hebben uitvoerig met jullie gesproken, o.a. in Grou.

NAWOORD Bij het bestuderen van de agenda voor de ALV was mij natuurlijk de stemming

Daarbij bleek dat er ook bij jullie een terughoudendheid bestaat in het zelf

over de artikel 4 procedure opgevallen. Best spannend om welk lid of welke

terechtwijzen van overtreders en bij het eventueel protesteren. Immers, je moet

leden het dan zal gaan. Ik vind het een bijzonder grote eer door een grote groep

na de wedstrijden toch met je zeilvrienden toch ook weer gezellig een biertje

leden met een ontroerende brief voor het erelidmaatschap voorgedragen te zijn

kunnen drinken. Moet de TC het dan voor jullie opknappen?

en net als Joost van Raay tot erelid benoemd te zijn.

Als symbolisch cadeautje hierbij voor jullie het befaamde B-vlaggetje. Laat het

Jullie allen hartelijk dank daarvoor!

zoveel als mogelijk in het laatje, maar gebruik het eens als je in eerste instantie aan de TC denkt.

Tjerk Feenstra

9 het helmhout van de TC


DE BEJAARDENCLUB

11

Recentelijk werd ik aan mijn leeftijd herinnerd door het feit dat ik zo nodig jarig moest zijn. Nou werd ik al een hele tijd aangesproken door Gert Jan van Leest met Ouwe en tot nu toe beschouwde ik dat als een vriendelijk plagerijtje, maar daar is nu verandering in gekomen. Op de 63ste viering van mijn geboortedag (hetgeen betekent dat ik nu aan mijn 64ste levensjaar bezig ben) stond ik wat stijfjes op uit mijn te grote bed en slofte naar mijn badkamer, alwaar ik mijzelf aanschouwde in de manshoge spiegel achter het bad. Het resultaat was diep treurig. Een te grijze kop, met haar dat alle kanten op stond, een lijf met spieren die er eens geweest hebben moeten zijn, een aanwassend buikje met love handles die ongebruikt zijn, een paar magere spillepoten en als een echte kop van jut een smoelwerk met een hangsnor, diepe voren en rode oogjes die verdronken in het de voorgaande avond genuttigde vocht. Het viel mij nog mee dat er geen barsten in de spiegel sprongen. Daar stond GVD een bejaarde, een wrak, een levend lijk, een door het zeilleven (niet zeillever) geteisterd residu van wat eens een ware Adonis was! En dat zag ik terwijl ik mijn contactlenzen nog geen eens in had. Ontzet strompelde ik weer naar mijn bed alwaar ik wakker werd uit deze ontluisterende nachtmerrie. Het heeft wel een uur geduurd voordat ik het lef had om op te staan en mij wederom te vertonen aan die wrede spiegel. Of de spiegel had medelijden met mij, of ik had mij wonderbaarlijk hersteld ten opzichte van mijn ego in de nachtmerrie, maar het leek allemaal gelukkig een beetje mee te vallen. OK, mijn haar zat in de war, die spieren waren wel eens steviger geweest, dat buikje viel nog te verbergen, op de love handles zat nog garantie, die magere poten had ik als baby al, eigenlijk toch wel een markante kop met die snor en aan het vocht achter de oogjes was ik al gewend. Opgewekt maakte ik mijn toilet met het vaste voornemen er een goede dag van te maken. Dat is niet gelukt. Die verdomde nachtmerrie bleef maar door mijn hoofd spoken en als iemand even te lang naar mij keek, spoedde ik mij naar de dichtstbijzijnde spiegel om te controleren welke verschijning zich daar weerspiegelde. Gelukkig bleek het iedere keer mijzelf te zijn en niet iemand anders of mijn alter ego uit mijn nachtmerrie. Je zou denken dat dit mij zou opluchten, maar dat was niet het geval. Wel zette dit mij aan het denken met als gevolg koppijn (door het denken), dorst (heb ik altijd) en het overdonderende besef dat ik een dagje ouder werd. Nou is een dagje niet zo erg, maar als dat iedere dag gebeurt gaat het wel hard. Ik was nieuwsgierig of ik nou de enige was met deze fobie en koortsachtig ben ik op zoek gegaan naar lotgenoten. En wat denk je, ja hoor, en allemaal lid van de Regenboogclub! Ik heb moeten beloven geen namen te noemen maar insiders weten donders goed welke eminente leden bedoeld worden. En allemaal 60 of ouder! Mannen van staal, die zonder enig spoor van roest de strijd op het water aangan met die jonge honden, die Alpha mannetjes die in hun dronken eigenwaan het hebben over die oude knarren die het af en toe nog best eens aardig kunnen doen. Maar eerlijk is eerlijk, de jeugd

On Bouwe: New fabric SCafe racing shirt - available in grey, white and black Comfortable for all temperatures. Made of coffee.

heeft de toekomst (tot ze 60 worden) en bla bla, bla, de bottom line is dat de inspanningen die deze strijd geeft ons steeds meer moeite kosten. Voila, het is gezegd. Het is aan onze leepheid te danken dat wij nog steeds aardig mee

een ware Adonis


12

DE BEJAARDENCLUB

JAARVERSLAG 2009

doen en niet meer aan ons fysiek. Maar wij blijven knokken en niet alleen met

OVERLEDEN

de rest, maar ook onderling. Daarom zou het ook niet onaardig zijn, als er bij de

† B. de Groot (Regenboog 73) 7 oktober 2009.

klasse-evenementen en de jaarprijs er naast het algemene klassement er ook een 60+ klassement komt. Met natuurlijk veel mooiere prijzen dan het algemeen

varen zullen ze

klassement! Ik zit daarbij te denken aan een weekend met Miss Nederland,

GEBEURTENISSEN IN 2009

Europa, Universe of World.

Op 21 januari werd een maart werd een Technische Vergadering van Eigenaren

Geheel op kosten van de Club inclusief Viagra. Ha, moet je eens zien hoe

gehouden welke bezocht werd door 31 eigenaren. De vergadering werd

graag die jonkies ineens 60 willen worden! En de strijd tussen die oudjes! Ze

voorgezeten door Frank Tol in verband met afwezigheid van de voorzitter. Op 7

gaan nooit meer die Regenboog uit. Al moeten zij er in- en uitgetakeld worden,

maart is er een Boomsma Dag gehouden, wat erg leuk is ontvangen. Woensdag

dienen zij zuurstofapparatuur mee te nemen, bestaat hun bemanning louter uit

18 maart is er bij de KWVL zowel een technische vergadering van eigenaren als

verpleegsters en cardiologen, moeten zij onderweg hartmassage krijgen, varen

een Algemene Leden Vergadering gehouden. Tijdens de ALV werd er op ludieke

zullen ze! En al die begrafenisondernemers in volgboten die eerst lid van de

wijze de Enquête 2008 behandeld door onze vragenspecialist Frank Tol. Bij

Club moeten worden om dat te mogen, Kassa! Een niet bij name genoemd lid

de ALV waren 47 leden aanwezig incl. erelid Peter Kempeneers. Douwe Zwart

dat het zeilen heeft opgegeven en nu trouw volgt in zijn sloep keert weer terug

nam tijdens deze vergadering, op de door hem gewenste bescheiden manier,

en zal uitkraaien: Mensen, mensen, wat een geweldig succes! Ik weet nog goed,

afscheid van het bestuur van de Regenboogclub, na een zeer lange staat van

toen ik… etc. En dan zullen wij de bejaardenclub worden genoemd, nou en?

dienst in het Noorden, maar ook in het landelijk bestuur. Zijn opvolger is Maarten Versluis. Frank Bik en ondergetekende tekenen bij voor 3 jaar bestuur.

Rob de Kraa. BESTUUR Het bestuur bestond in 2009 uit: Henk Bergsma

Voorzitter

Robert Kampschreur

Secretaris

Nard van Breemen

Penningmeester

Frank Tol en Frank Bik

Lid Regio West

Tjerk Feenstra en Maarten Versluis

Lid Regio Noord

Het bestuur vergaderde dit jaar 6 keer te weten op 21 januari, 23 februari, 18 maart, 2 september, 27 oktober, 14 december, uiteraard was er nog heel veel meer informeel overleg.

SPONSORING Wij hebben BMW bereid gevonden om per 1 januari 2009 voor een periode van drie jaren als sponsor op te treden. BMW hoopt dat u bij vervanging kiest voor een BMW of Mini voor uw partner. BDO heeft in 2009 de post voor de Regenboogclub verzorgd incl. de verzending van het magazine. Terrasana -lees Kees Barnhard- die de relatiedag voor de Kaagweek had overgenomen had hier, vanwege de weersomstandigheden ,helaas niet zo veel plezier van De Club is Kees Barnhard wel erg dankbaar voor zijn steun in dit jaar.

UITSLAGEN IN 2009 Voor de Openingswedstrijden in Sneek schreven 15 Regenbogen in. Deze serie werd gewonnen door Regenboog 88 met Lucas Bouma aan het roer. De KWS opende op de zaterdag het nieuwe Kielboot-Trainingscentrum en onze voorzitter overhandigde daarbij aan de KWS een prachtige Teamfoto.

13 van de Secretaris


JAARVERSLAG 2009 De Voorkaag werd gewonnen door Peter Bijlard met in zijn kielzog enquêtespecialist Frank Tol en de 45, onder leiding van Eric, mocht een stukje schrijven. Rob en Michael lieten op de vrijdagavond hun nieuwe boten dopen waarna er een fantastisch feest volgde. De zaterdag was mooi zeilweer en tijdens race 1 kon iedereen zijn hoofd er nog bij houden, maar tijdens race 2 begon de vermoeidheid parten te spelen: 6x OCS van de 25 deelnemers! Of hoeven Regenbogen nog steeds niet terug bij een te vroege start? Op zondag kon er door gebrek aan wind niet gestart worden. Heren de Kraa: Nogmaals dank voor het leuke feest! Bij de Gouwe Ouwe in Rotterdam waren 16 schepen aanwezig en natuurlijk was het weer een fantastisch evenement. De knipkaarten waren niet aan te slepen en natuurlijk was er weer live muziek. De trend om in” bootblazer” de prijzen in ontvangst te nemen was weer gezet. Magic Max nam met zijn mannen de eerste prijs mee naar huis, Pillenkoning Kok, Kok en Kok de tweede prijs en onze modekoning uit Rotterdam stal de show op de derde plek. The Battle of the Lakes in Reeuwijk werd dit jaar voor de tweede keer gezeild, maar de webmaster daar moet kennelijk nog even wennen aan Regenbogen of heeft er een hekel aan. Uitslagen zijn daar niet te vinden en met de Apple van de Klerejongens kan de Club helaas niet omgaan. Nalezing van het wedstrijdverslag leerde ons dat de meeste indruk was gemaakt door de Klerejongens met een vierde plek. Uit het wedstrijdverslag was wel op te maken dat het wederom een erg leuk evenement was. Bij de Voorbraassem werd de 149 gedoopt en verschenen na een leuk feestje de volgende morgen 17 Regenbogen aan de startlijn. Peter Peet liet hier even zien dat het om een snelle boot gaat en werd met 1x dnf en 5 eentjes met zijn Moermannen eerste. Rob werd in de 154 tweede en Fred zeilde de geleende 141 naar een derde plek. De zaterdag kenmerkte zich door een stevige zuid/ zuid oostelijke wind en op zondag werd er gestart met een matige wind, die veranderde van richting en behoorlijk toenam. Bij het houtevenement verschenen 12 Regenbogen en wist Henk Bergsma de houttitel op zijn naam te krijgen met drie eentjes en twee tweetjes. Maurice Schonk zat vlak achter de 17 en werd voor de 130 met Harry aan het helmhout tweede. Tijdens de Kleine Sneekweek liet Rob de Kraa zien dat de 154 een snel schip is en zeilde zijn boog naar de eerste plek met 1x 5e plaats en 3x 1e plaats. Maurice werd in de 17 tweede en Harry Amsterdam in de 130 derde. Voorafgaand aan het BMW Klasse Evenement is de BMW Relatiedag gehouden. Zowel de zeilers als de relaties van BMW waren hier erg enthousiast

WWW.BREUR.NL

over. Dit geweldige pinksterweekend werd wederom gekenmerkt door een toporganisatie, geweldige catering en mooi zeilen. Onze mannen uit de paarse 148 (lees lila) en hun fraaie blazers werden, met een Rotterdams accent, een rookgordijn uit Cuba, afgewisseld door Leidsche leuzen en een Loosdrechts

Breur IJzerhandel Rivium Rivium Boulevard 147 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel. 010 - 2 888 444

Breur IJzerhandel Gouda Hanzeweg 4 2803 MC Gouda Tel. 0182 - 574 400

Breur IJzerhandel Westland Herenstraat 71 2291 BC Wateringen Tel. 0174 - 295 350

aye aye, derde en veroordeeld tot het schrijven van een verslag. Mark Neeleman nam echter tijdens dit evenement de leiding en eindigde op de eerste plek met de 144 en Michael de Kraa maakte zijn vader trots met een geweldige tweede

15


4PNNJHFNFOTFOEFOLFOEBU[FJMFOFFOLSBDIUTQPSUJT BOEFSFOHFCSVJLFO

JAARVERSLAG 2009 plaats in zijn “oudeâ€? boot, de 140. Dit Klassenevenement kenmerkte zich door mooi zeilweer, zon en gezelligheid. Bij het Holland Weekend, dat dit jaar voor de tweede keer werd georganiseerd, schreven er 19 boten in en zeilden er 17 bogen mee. De tot nieuw gerenoveerde Regenboog 7 van Peter Hoogendam werd tijdens dit evenement op de zaterdag avond gedoopt door een nazaat van Durk Oppenhuizen de vroegere eigenaar. De Klerejongens met hun mooie 67 werden eerste, gevolgd door Peter Hoogendam in de nieuwe 7 en Henk Bergsma met de 17 werd derde. De KWVL heeft er ook dit jaar enorm veel werk van gemaakt om, samen met de gezellige catering van Roel Pos ,er een ontzettend leuk evenement van te maken. Met 15 schepen op de startlijn wist Peter Peet tijdens de Summer Regatta op de Braassem wederom punten te scoren. Hij werd met de 149 wederom eerste met 18 punten verschil. Peter Bijlard werd tweede en Rob de Kraa derde met zijn Braveheart. Aan de Noord Nederlandse Kampioenschappen namen dit jaar 10 Regenbogen deel. De NNK werd overtuigend gewonnen door de 18 van Maurice Schonk met vijf eerste plekken en ĂŠĂŠn zesde plaats. Tweede werd Maarten Morsman met de 145 gevolgd door Arjen Snoekc op de derde plaats. De Jeneverboomwedstrijden hadden dit jaar last van concurrentie met de bruiloft van Dirk Jan Lucas. 11 Regenbogen verschenen hier op het Kaagwater. Zoals gebruikelijk werden er op zaterdag 4 races gezeild en op zondag een lange afstandwedstrijd op de Kaag. Op vrijdag- en zaterdagavond werden de plaatselijke kroegen en pizzeria in Warmond onveilig gemaakt. De 154 van Rob de Kraa won de zaterdagwedstrijden met 3x 1e plaats en een derde plaats. Leo Hartman in de 148 tweede en Michael de Kraa in de 140 derde. De lange afstand wedstrijd werd gewonnen door Thijs Kok in de 69, Leo werd 2e en Rob derde. Overal uitslag: 1: 154, 2: 148, 3: 140 Bij de Zomerwedstrijden van de KWS werd Maurice Schonk in de 18 eerste. De tweede plaats was voor Henk Jan Vissia in de 145 en van Marinus Schouten in de 72 hebben we nog een stukje te goed. Opmerkelijk detail is dat er van de 20 inschrijvers slechts 15 daadwerkelijk deelnamen. Het Trust Open werd gewonnen door Manfred van Munster in de 153 “De bruine Rotterdammerâ€? Mark Neeleman werd tweede in de 144 gevolgd door Hans van Stekelenburg in de 84. Op de vrijdagavond voorafgaande aan het evenement

$BSCP"JSCMPDLTÂ…[JKOMJDIUWBOHFXJDIU  TUFSL CFUSPVXCBBSFOCFUBBMCBBS %F[FDPNQBDUFCMPLLFOIFCCFOFFO[FFSIPHF XFSLCFMBTUJOH [PEBUVWFJMJHLVOUUSJNNFO POHFBDIUEFXFFSTPNTUBOEJHIFEFO $BSCP "JSCMPDLTÂ… [JKO JEFBBM WPPS HFCSVJL CJK $BSCP"JSCMPDLTÂ…[JKOJEFBBMWPPSHFCSVJLCJK LMFJOFMJKOEJBNFUFST

werd de splinternieuwe 153 gedoopt gevolgd door een feest! De Kaagweek 2009 was dit jaar een groot succes! Met de nieuwe opzet van de Kaagweek waar ook weer ruimte voor kamperen was en het after-sailprogramma en –tent. De dames wedstrijd werd gewonnen door Petra Mandenmaker in de 121 gevolgd door Olga Schuil in de 133 en Roos Bijlard in de 87. Het Holland Team wist in de teamwedstrijden de Friezen voor te blijven en tijdens de Fleetrace in de A1 wist Peter Peet met maar liefst 5 eerste plekken Kaagweekkampioen te worden. Tweede werd Rob de Kraa in de 154 en Cees Nater werd 3e in de 50. In de A2 werd Joost van Raay in de 20 eerste, Alwin van Daelen in de 114 tweede en Steven Bakker derde in de 123. De Kaagweek kenmerkte zich door prachtig zeilweer en een geweldige organisatie en 44 Regenbogen op het water!

/FFNDPOUBDUNFUPOTPQWPPSBEWJFTFOPGVXEJDIUTCJK[JKOEFEFBMFS -FJNVJEFSEJKLB .98FUFSJOHCSVH /FEFSMBOE5FM o'BY oBMMIBOET!POEFDLOMoXXXPOEFDLOM

17


18

JAARVERSLAG 2009

JAARVERSLAG 2009

In Grou vochten 29 Regenbogen, al weer voor de 11e keer, om de titel “Koning

het roer, had slechts 4 punten verschil met nummer 2 Peter Peet. Het laatste

van het Pikmeer” Marc Blees schreef deze titel op zijn naam in de 114, Guus

kruisrak bracht de beslissing. De 145 ging de strijd aan met de Knorr d’Or en

de Groot werd tweede en Cees Nater derde in de 50. In de A2 haalde de Eric

zorgde dat 50 meter voor de finish de 18 nog voor beide zou finishen, maar drie

Kampschreur in de 45 de nodige liters Boomsma binnen met een eerste plaats,

boten die finishen binnen 3 seconden gaf een hoop verwarring.

Thijs Kok was tweede in de 69 en derde werd Robert Noordanus in de 56.

Langweer 2009 werd gewonnen door Ruurd Veldhuis in de 142 met twee

De 74e Sneekweek werd met een aanzienlijk puntenverschil gewonnen door

eentjes. Vreemd genoeg was hij ook de enige boot die de 1e pot uitgezeild

Harry Amsterdam in de 130. Maurice Schonk werd met de 18 tweede en Peter

heeft. Door het ontbreken van het wedstrijdverslag hebben wij geen details

Hoogendam derde in de nieuwe 7. Na een zeer spannende serie teamwedstrijden

hierover. Aan de tweede wedstrijd namen 6 bogen deel en werd Peter Schuil in

wist het Holland Team net aan de overwinning op haar naam te schrijven. Al met

de 37 tweede gevolgd door Douwe Zwart in de 38.

al prachtig weer, de wind liet het soms wel eens afweten maar toch hebben we door de perfectie organisatie van de K.W.S. zes wedstrijden kunnen zeilen.

Aan het Special Hans de Jong sr. Event op de Westeinder deden 11 Regenbogen

Aan het Nederlands Kampioenschap 2009, dat dit jaar op Sneek werd

mee. De professionele organisatie van Hans zorgde voor een Top Evenement

gehouden, deden maar liefst 44 Regenbogen mee. Zelden is een NK regenboog

met op de zaterdag een zeer krachtige wind > 7Bft en op de zondag een mooie

zo spannend geëindigd als deze laatste editie. Als het na 10 wedstrijden, die

3 Bft. Wat kleine details uit het verslag: Alle moederschepen lagen bij elkaar

onder verschillende omstandigheden gevaren zijn, op de laatste 50 meter

in de haven, gezamenlijk ontbijt, zaterdagavond een geweldige rondvaart aan

beslist moet worden kan je terecht spreken van spanning. Met slechts 1 punt

boord van de “Eben Haezer” naar de gondelvaart met daverend vuurwerk

verschil wist de 145 met Willem Nico Potma aan het roer ,voor Peter Peet in de

in Aalsmeer, Afterparty in champagne bubbelbad, zondag na afloop van de

149 te blijven en daarmee de Titel Nederlands Kampioen Regenboog 2009 in

wedstrijden gratis drank ter ere van de bijna veertigste verjaardag van Hans

de wacht te slepen. Ook nummer 3, regenboog 7 met Peter Hoogendam aan

jr. enz. enz. De 1e prijs ging naar Eric de Nes in de 75, de 154 met Rob de Kraa werd 2e en de mannen van Leo Hartman in de 148 leverden een prachtig verslag aan. Op de Nabraassem verschenen 15 Regenbogen aan de startlijn en stuurde Peter Plak de 87 naar de 1e plaats. Jan van Staveren was eindelijk gewend aan de nieuwe 152 en eindigde op de tweede plaats gevolgd door Eric de Nes in de 75. Bij de Nakaag zult u geen uitslagen vinden, wel een prachtig wedstrijdverslag van wedstrijdleider Wim van ’t Hoogerhuys. Alle voortekenen waren in orde: zon, nazomerse temperaturen, veel inschrijvingen, waaronder twintig bogen. Alleen de wind waren ze vergeten mee te nemen. Er kon dus niet gezeild worden, maar het ideale terrasweer was zeker aanwezig. De sluitingswedstrijden op Sneek leken dit jaar wel op een damesevenement, aangevoerd door Theo de Vries met een complete harem aan boord. Zie voor details het wedstrijdverslag. 18 Regenbogen schreven zich in. Zaterdag was er een lekker lopend windje, maar zondag wachten op wind die in de middag toch nog kwam. De 7-Peter Hoogendam- werd eerste, de 88 –Lucas Boumatweede en de 100 met Snoekc Sr. aan boord derde. De 72 en de 118 kregen een DSQ omdat ze de vaargeul misbruikten. Aan het Klassenevenement Alkmaar deden 32 Regenbogen mee evenals 22 draken. Peter Peet moest in de 149 even inkomen, maar zeilde na een 5e en 4e plek gewoon weer even drie eentjes bij elkaar en won het evenement. Henk Bergsma nam de tweede plek in, met drie tweetjes een vierde en een elfde plaats in zijn 17. Rob de Kraa zeilde zijn 154 naar de derde plaats met 16 punten, gelijk aan Harry Amsterdam, maar gezien de regels ,was Rob toch net even beter. Het weer viel mee ten opzichte van de voorspellingen, de wind varieerde van 3 tot

19


BMW Amsterdam bv BMW Den Haag bv

www. bmw-amsterdam.nl bmw-denhaag.nl

M e d i t e r ra n ĂŠ e . . .

BMW maakt rijden geweldig

o f P ro m e n a d e d e s A n g l a i s ?

Pieter Braaijweg 2, 1099 DG Amsterdam Tel.: +31 (0)20 460 46 90

BMW Den Haag bv Donau 38-40, 2491 BA Den Haag Tel.: +31 (0)70 301 71 70


JAARVERSLAG 2009 5 en hoe grandioos kan je toch varen op het Alkmaardermeer. Het comité liet zich van haar beste zijde zien door niet over die 6de wedstrijd te gaan emmeren, maar liefst 9 prijzen aan te bieden waarvan de eerste drie heel fraai gemaakt door onze eigen kunstenaar Tjalling en voor iedere deelnemer een fles wijn met een speciaal RB etiket. Daar kunnen de andere verenigingen wat van leren! En Peter Peet stelde met dit resultaat zijn jaarprijs veilig. Top organisatie door de mannen uit Alkmaar waarvoor dank. De herfstwedstrijden op Sneek waren als gevolg van DNC een drama. Alleen Angela Brandsma heeft de eerste wedstrijd gezeild en daarmee de eerste prijs op haar naam gezet. De overige vier deelnemers hebben zich niet laten zien op het water.

ONTBREKENDE VERSLAGEN Het is het bestuur opgevallen dat er in 2009 enorm veel wedstrijdverslagen ontbreken. Deze verslagen, die niet alleen op de website en in het magazine worden geplaatst, vormen ook de basis van de jaarverslaglegging die de Annalen van de Regenboogclub ingaan. Als je derde bent geworden moet je een verslagje schrijven! Het zou fijn zijn als iedereen zich hieraan zou houden.

REGENBOOGNIEUWS Het Regenboognieuws verscheen dit jaar drie keer in zijn glossy uitvoering dankzij de commissie onder de bezielende leiding van Raoul Oosthoek, Wouter Fleers, Thom Ringsma en Wim van ’t Hoogerhuys.

MUTATIES IN DE VLOOT. VERKOCHT ƒ Regenboog 50

gekocht door R. Mutsaerts

ƒ Regenboog 72

gekocht door M. Schouten

ƒ Regenboog 134

gekocht door C.J. Ringeling

ƒ Regenboog 118

gekocht door W. Overtoom

ƒ Regenboog 118

gekocht door A. Snoekc en L. Bouma

ƒ Regenboog 33

gekocht door H. Oostenbroek

ƒ Regenboog 108

gekocht door N.W. Hoek

ƒ Regenboog 116

gekocht door K. Barnhard

NIEUWJAARSRECEPTIE/JAARPRIJZENFEEST Zaterdag 16 januari 2010 waren we met ca. 150 zeilers te gast bij de familie de Jong in” De Rustende Jager” te Nieuw Vennep. Onze hoofdsponsor, BMW, was bereid gevonden om het diner te subsidiëren en dankzij de inspanningen van de feestcommissie en Marcel de Jong was er, na het perfect georganiseerde diner –maar dat kun je aan de fam. De Jong overlaten- een fantastisch feest. Vanwege afwezigheid van zowel Sint als zijn collega de kerstman, werden alle prijzen door Henk Bergsma, Frank Tol en Frank Bik uitgereikt, nadat er eerst een High

23


24

JAARVERSLAG 2009

DUBBELJUBILEUM

Tech Skype Verbinding met Sint en de Kerstman was opgezet om te vragen om

Het is toeval dat dit jaar de twee jubilea zo fraai samenkomen. Was de

advies, hetgeen in de zaal prima te volgen was. De winnaar van de Jaarprijs

eerste Kaagweek eerder, of later, gehouden of was de tweede wereld-

was in 2009 het team in de 149 van Peter Peet, Matthieu Moerman en Ted

oorlog er niet tussengekomen, dan zou dit nooit gelukt zijn.

Duyvestijn. Stimulator/sponsor: Opa Matthieu Sr. had de avond van zijn leven! Tweede werd Rob de Kraa met Joost Houweling en Ben Kloos in de 154 en Max

Het dubbeljubileum is een dubbele reden om dit jaar veel op de Kaag te varen,

Blom mocht met zijn crew de derde prijs in ontvangst nemen. De stuurmannen

juist voor de Regenbogen die, met de Twaalfvoetsjollen, de enige klassen zijn

werden met een slee de zaal ingeduwd wat mooie plaatjes opleverde voor de

die alle Kaagweken hebben deelgenomen.

fotograaf. Tjerk Feenstra mocht na zijn avonturen met een zaag, waardoor hij heel wat evenementen heeft gemist en zijn tv-debuut als brokkenpiloot de

Naast Voorkaag (24 & 25 april), de strijd om de Jeneverboomtrofee (19 & 20 juni)

Splinterprijs in ontvangst nemen. Door een wijziging in de regels voor de rode

en de Nakaag (bemanningenkampioenschap 25 & 26 september) is natuurlijk

lantaarn (o.a.: je moet aanwezig zijn bij het feest en tenminste 30 wedstrijden

de 90ste Kaagweek van 10 t/m 14 juli het onbetwiste hoogtepunt van het

gezeild hebben ) mocht La Grou sr. de rode lantaarn meenemen.

jubileumjaar.

Wij danken Marjan en Frits Dekker voor de ondersteuning. Het bestuur hoopt nog een aantal jaren op de huidige wijze van hun expertise gebruik te kunnen

Iedereen zal zich nog het daverende Regenboogjubileumevenement uit 2007

maken en tevens de mensen van BDO voor de verzending van de mailings en

herinneren: meer dan 70 Regenbogen (ongeveer 1,5 kilometer Regenboog dus)

magazines. Ook een speciaal woord van dank aan Ernst Jan Beukers voor

in de vlootschouw. Met de bemanningswedstrijd bijna 50 Regenbogen in één

zijn enorme inzet en realiseren van de jaarprijsberekening!Uiteraard zijn wij

start, waarschijnlijk de grootste bogenstart ooit.

ontzettend blij met alle mensen die hun inzet hebben verleend bij de organisatie en het mogelijk maken van alle evenementen die we in 2009 hebben mogen

Zo gek hoeft het bij de Kaagweek in 2010 niet te worden, maar ik verwacht toch

meemaken. Ook een woord van dank en waardering aan de inzet van de TC en

zeker bijna 50 bogen (in twee startgroepen). Het startschema blijft zo als de

de cie. Bijlard die aan het werk is geweest voor de eenheid in de klasse.

laatste jaren wat betekent dat ik er alles aan doe de bogen een lege plas aan te bieden. Natuurlijk zal er een dameswedstrijd zijn, een gebeurtenis die ook

Wij hopen dat er in 2010 eerder wordt ingeschreven voor evenementen en dat

steeds groter vormen aanneemt.

er dan ook daadwerkelijk door de inschrijvers gezeild wordt. U wilt niet weten wat er allemaal bij komt kijken om een leuk evenement voor u te organiseren.

Tijdens Holland- Friesland zullen de nieuwe voorzeilen voor het eerst gebruikt

Prompte inschrijving maakt het voor al de vrijwilligers die met het evenement

gaan worden.

kosteloos bezig zijn veel zorgenlozer! Al met al kan de Regenboogclub terug kijken op een mooi seizoen met een

De Kaagweekcommissie doet er alles aan om de 90ste Kaagweek tot een

geweldige Nationaal Kampioen in de persoon van Peter Peet, Matthieu Moerman

onvergetelijk evenement te maken.

en Ted Duyvestijn. Het Regenboogbestuur kijkt het jaar 2010, onder leiding van Henk Bergsma, met vertrouwen tegemoet, mede gezien de steun van BMW.

Alle verder informatie op www.kwvdekaag.nl

De Regenboogclub

Ik reken op jullie! Wim van’t Hoogerhuys

25 “De Kaag” 100 jaar en 90ste Kaagweek


Uw boot MAXIMAAL verzekerd met minimale lasten • • • • •

Max Behrend Veerpolder 1 2361 KV Warmond t. 071 - 30 50 250 f. 071 - 30 11 237

Totaal verlies garantie Gratis zeedekking Wedstrijdzeilen gratis meeverzekerd Beperkte aftrek nieuw voor oud Geen no-claim verlies bij alleen hulpverlening of berging • Geen Track & Trace systeem voor sloepen

Scherpe premie ! Bezoek onze website ! www.maximaal.info

Postbus 12 2360 AA Warmond info@maximaal.info www.maximaal.info


28

IJSZEILEN, IJSBREKEN, IJSKOUD

IJSZEILEN, IJSBREKEN, IJSKOUD

Donderdagochtend 11 februari kijk ik vanuit mijn kantoor aan de West-

ALLES GEREGELD

einder een ansichtkaart in: een opkomende zon die de witte sneeuw op

Boot in de kraan, mast erop, zeilen omhoog en gas. Halve wind door de sloot

het ijs oogverblindend maakt.

met 1.20 aan water en een oorverdovende herrie van schotsen die over elkaar slaan, knallend en krakend ijs onder de romp, zegt Joost ineens, “we gaan Rond een uur of elf verschijnen er nog

terug, dit gaat niet goed, we slopen die hele boot”. Ja hoe dan ?? Ik ga niet

wat schaatsers die langs de havens

naast de geul draaien door 14 cm dik ijs, dan zitten we straks vast, ik heb m’n

hun toertje maken, voor de deur staan

schaatsen niet bij me en lopen ga ik zeker niet doen.

mannen nog steeds op het ijs om de steigers te vernieuwen zij controleren

In de vaargeul aangekomen varen we snel richting ijsbaan, toch wel een bizar

elke ochtend, met gebruikmaking

gezicht, wij met spinaker en 20 meter verder pootje over en koek en zopie op

een speciale boor ,de dikte van het

hetzelfde water, ondertussen zag Maarten ook dat hij niet in de maling werd

ijs, nog steeds 14 cm.

genomen, dus die heeft voor extra scheepstruitje (oude collectie) nog een paar baantjes vrijgemaakt.

Op de natuurlijke ijsbaan iets verderop is de baan sneeuwvrijgemaakt door

Het was uniek en we hebben weer een verhaal.

de ijsclub, voor de leden die hun rondjes nog willen maken want het

Marc Blees

zou afgelopen zijn met de vorst.

Joost Houweling Thomas Allart

Die middag zie ik vanuit mijn ooghoek een grote baggerboot aankomen, vechtend door het ijs door zijn motor licht vooruit te zetten, en de stuurman zelf zittend in zijn hijskraan, voorop het schip. Met zijn grijper beukt hij het ijs voor de boeg kapot. Door de verrekijker zie ik een naam en nummer op zijn boot, het lijkt mij wel mooi deze man te bellen want ik heb een idee. “Met Maarten”. “Ja met Blees hier, zit je schoonmoeder bij de ijsclub of zo, of waren je Vikings niet goed, wat ben je aan het doen man, waarom moet dat ijs kapot?”. De beste man vertelde dat hij door al dat ijs al 7 weken geen factuur had kunnen sturen en was er klaar mee, hij ging aan het werk. Aan het eind van de dag komt Joost binnen, ik zeg tegen hem dat er een vaargeul is gemaakt en dat ik daar met windje 4 op vrijdag wel even doorheen wil met de 114. Ja humor, we bellen Thomas of hij meegaat. ’s Avonds bedenk ik me dat het wel redelijk gek is en bel Richard de Jonge voor wat foto’s en Christian Scheen om het te filmen want anders krijg je weer photoshopgeruchten , zoals met de Chinese gijp van Joost in de 140 op Sneek, want dat was ook niet waar. Vrijdagmorgen 9 uur, strak blauw, windkracht 4, ik bel met ijsbreker Maarten of hij niet even 4x heen en weer kan varen en die geul wat breder kan maken in ruil voor een mooi Gaastra joppertje. We vragen een tuinder of hij voor een kratje pils een geul kan maken van de kraan door de sloot naar de brede geul.

29


VOORBEREIDING [V[HHSVWSVZZPUNLUPUZSVVW^LYR

Onderweg naar de gym voor een afspraak met mijn personal coach vanaf het adres van mijn mental coach die ik bezocht had na mijn dagelijkse uurtje met mijn psychiater ben ik mij gaan afvragen, of ik het allemaal niet te gek maakte. OK, de voorbereiding op een nieuw zeilseizoen vraagt om diepte, maar het moet geen valkuil worden. De masseuse had zoiets ook al gezegd, toen ik op haar pijnbank lag en steeds riep “iets meer naar bak-boord, nee te veel, iets meer terug naar stuurboord en ja nu naar loef en dan maar afvallenâ€? en ga zo maar even door. Gelukkig zeilde de schat zelf polyvalk dus zij kon mijn aanwijzingen moeiteloos opvolgen. Gaan slapen met een walkman (rare combinatie) op met daarop een ingesproken wedstrijdreglement (doet de slaap geen goed) en de aan elkaar geknoopte wedstrijdvlaggetjes op het toilet waren weer eens wat anders dan de krant. De bootjes voor het protestcomitĂŠ zonken tot mijn ergernis steeds in bad en ik verzeker je, zo’n gemeen stalen mastje prikt behoorlijk in je kont. Ik was al drie keer in elkaar geslagen toen ik in een achterstandswijk mijn repertoire verwensingen iets te luid liep te oefenen en ik ben meerdere kroegen niet meer welkom omdat ik na een enorme zuip-partij niet had betaald, aangezien ik mij ĂŠĂŠn wilde voelen met mijn bemanning. In plaats van een boom wilde ik steeds een mast opzetten, droomde niet meer van wilde naakte wijven en alleen nog maar van dikke vette prijzen, kon er geen wind worden gelaten of ik keek gelijk omhoog naar het vaantje, ben met mijn boot op de trailer 180 gaan rijden om haar te laten wennen aan de snelheid deze zomer, heb professor B vermogens gebo- den om zijn geheimen met mij te delen en toen ook bedreiging niet hielp heb ik dat dan maar opgegeven en ga zo maar even door. NIETS heb ik achterwege gelaten om dit seiZoen optimaal aan de start te verschijnen. En dan heb ik het nog geen eens over mijn boot! Vleugelkiel van zo’n 1000 kilo, vederlichte aluminium voorgebogen mast, flinterdunne met carbon versterkte huid, trapezes, trimflaps, torentuig, waterballast, elektrische lieren, SatNav en dan vertel ik nog niet de echte geheimen! En dan mijn zeilen! Doorgelat carbon, voorgebogen in de meest gunstige vorm met jetstream uiteinden. Wat zegt U? Mag allemaal niet? Laat mij nou niet lachen, ik ga gewoon procederen want mijn juristen zeggen dat dit in de America’s Cup ook geweldig heeft gewerkt. En kijk eens naar het resultaat. Een voor Allan en Allan voor een! Prima vent die Allan,

4L[Y\PTQHHYLY]HYPUNILOVVY[4L\]H[V[KLILRLUKZ[LZSVVWILKYPQ]LUPU KLYLNPV9V[[LYKHT=LPSPNOLPKR^HSP[LP[LUTHH[^LYRaPQU\P[NHUNZW\U[IPQVUaL ZSVVW^LYRaHHTOLKLU4L\]HPZZ[LYRPUOL[\P[]VLYLU]HUJVTWSL[LWYVQLJ[LU

zou wat met computers moeten gaan doen. Mijn bemanning heb ik naar de SEAL opleiding in de USA gestuurd, waar ze volgens een strikt geheim rapport de hele meute onder tafel hebben gezopen. Gouden jongens! Kan die Kramer nog een baantje aan zuigen. En die coach van hem maar stuurboord roepen, zou hij bij de

>PQIPLKLUTHH[^LYRLUTHUHNLULLUWYVQLJ[]HUILNPU[V[LUTL[LPUKMHZL

bogen ook niet ver mee komen! Nee, ik geloof in onverbiddelijke voorbereiding, dat

>PS[\TLLY^L[LU&)LSVUZNLY\Z[! 

is even goed als 100 meter voor de rest starten. Dat heb ik al eens gedaan samen met de Heer PP tijdens een kampioenschap en raad eens wie er het eerste bij de bovenboei was? Juist! Lag daar een of ander pest ventje met een schoolbord met onze nummers er op. Wij dachten nog leuk, fans die ons aanmoedigen en als beloning mochten wij gelijk naar de lunch. Wij hadden moeten gaan procederen! Maar OK, te laat! Wat niet te laat is dat jullie je ook goed voorbereiden ,want dat werpt zijn vruchten af. Persoonlijk zit ik al op een fles per dag. Rob

^^^TL\]HUS

31


Een zeewaardig jacht waarmee u ook door de Amsterdamse grachten kunt. Met een stahoogte van 1.92 meter, 4-6 slaapplaatsen en het comfort van een luxe pied-Ă -terre.

HET UNIEKE CONCEPT VAN DE GULLIVER 12.20

De gebruiksmogelijkheden en het bereikbare vaargebied zijn grenzeloos. DISCOVER FREEDOM IN LUXURY.

Informatie Gulliver Yachts BV info@gulliveryachts.nl www.gulliveryachts.nl

Exclusieve dealer en verkoophaven Navilex Boat Trading Loosdrecht Lex Sluyter Oud Loosdrechtsedijk 161 1231 LV Loosdrecht Mobiel : +(0)6 54 22 72 01 Telefoon : +(0)31 35 582 86 86


DE KAAGWEEK Kees van Schie had er voor gezorgd dat het stuk grond achter de sociëteit opgehoogd is en dat het gras op tijd twee kootjes hoog was. Er werd een doorgang door de heg gemaakt, douche,- en toiletunits geplaatst, licht aangebracht, de fa. Kampschreur rolde nog wat meters tapijt uit en de jeugd was welkom om de boten te stallen en de tenten op te zetten. Maar toen bleek dat een week voor de Kaagweek slechts 1 kampeerder zich had aangemeld, werden we toch wel enigszins nerveus. Wat kan je anders doen dan positief blijven? De mogelijkheid krijgen om samen met Frank, Eric, Wim, Bert, Rob, Michiel, Frans en Jan Bart de Kaagweek weer te laten “swingen” is al een feest op zich. Maar…, wat te doen als het aantal deelnemers tegenvalt? We wilden de jeugd weer in groten getale op het water zien en daar lag wat ons betreft dus ook de focus. Posters verspreid, folders uitgedeeld en eindeloos met de vertegenwoordigers van de klassenorganisaties aan de telefoon gehangen. Als we jeugd willen hebben moet er natuurlijk minstens gekampeerd kunnen worden en het liefst onder toezicht want er word nog weleens wat gestolen of kapot gemaakt werd er verteld. Nou, dat was in te vullen en wat nog meer? Eeeh… nou niks, dat is prima, eigenlijk zou de jeugd daarmee wel tevreden zijn. Wij als comité wilde weer elke avond feest voor de zeilers, maar dan wel voor alle leeftijden. Wedstrijdzeilen en de daarbij behorende sociale ambiance geven vaak een smeltkroes van sportievelingen die ongeacht de leeftijd allemaal één en dezelfde passie delen. Frans kwam met het idee van de parasol en samen met Frank hebben ze de muziek en het lopend buffet bedacht. Het was echt een fantastische beleving om te zien hoe de parasol als centraal middelpunt van de Kaagweek fungeerde. Als je klaar was met zeilen zocht je elkaar weer op het “Kaagweekplein” op, onder de parasol. Het leek wel een “gathering”, wat een gezelligheid en super toegankelijk. Met fantastische belichting en lekkere muziek was het een feestje om daar te staan. Travasi was de onverwachte muzikale klapper. Jong en oud echt iedereen had het naar z’n zin. Grote wasjes, lollipop en van links naar rechts het maakte allemaal niet uit. Na afloop nog even in de koepel op de tafels dansen en het feest was kompleet. Ja, sorry hoor Jan Bart, maar ik ben schuldig, samen met de hele familie Coster, dat dan wel. Als de familie Coster zich niet komt melden dan lijm ik die gammele tafelpoten er wel in mijn eentje terug onder. Het lopend buffet bleek ook een succes, want het was betaalbaar en als je een tijdje had staan borrelen was het toch reuze handig om even een bordje te pakken om vervolgens weer door te kunnen feesten. Ik denk dat we er met z’n allen voor hebben gezorgd dat de Kaagweek als instituut weer staat als een huis. Het aantal deelnemers is gestegen in 2009 tot 280, er stonden 18 tenten op het kampeerveld en wij hebben heel veel complimenten gekregen. De spannende laatste dagen voorafgaand aan de Kaagweek ten spijt, denk ik dat er een goede basis voor de komende jaren is gelegd en wij hopen hiermee bewezen te hebben dat de Kaagweek als multi-evenement behouden blijft. Dat kan natuurlijk niet alleen door een mooi feest te bouwen, maar als een van de langst lopende wedstrijdzeilweken van Nederland moet er bovenal

35 het allerleukste zeilevenement van Nederland


36

DE KAAGWEEK snoeihard worden gevaren. De Kaagweek winnen word nog steeds beschouwd als een prestatie van formaat. Een Kaagweek kost serieus veel geld en eerlijk gezegd is het niet mogelijk om dat zonder sponsors te kunnen doen. We zijn dan ook ongelooflijk dankbaar met de sponsors en hopen dat ze nog vele jaren mee willen werken aan het uitbouwen van de Kaagweek. Mocht je ook graag je bijdrage willen leveren dan kan dat door je aan te sluiten bij de businessclub of de club van honderd. Wij als Kaagweekcomité hebben nog vele pijlen op onze boog om ervoor te zorgen dat we vernieuwen en uitgroeien naar het maximum van 400 deelnemers. Dit jaar zullen de velden weer groter zijn en komen er nog grotere muzikale hoogtepunten. Als je niet komt dan ga je echt het allerleukste zeilevenement van Nederland missen . De Kaagweek is “exclusive sailing” van 7 tot 77 jaar. Ouders neem je kinderen mee, kinderen neem je vrienden mee en oudere jongeren neem mee wie je wilt. Hoe je het ook doet maakt ons niet uit, maar kom naar de Kaagweek. Peter Bijlard Namens het Kaagweekcomité

Zeil eens binnen bij Print Productions Scheveningen voor o.a.

-

beachflags banieren vlaggen spandoeken reclameborden

-

stickers T-shirts bedrijfskleding belettering tassen

Kwaliteit waarvoor je overstag gaat !

Rhone 32 - 2491 AP Den Haag telefoon 070 - 354 25 22 fax 070 - 355 30 73

surf ook eens op w w w. p r i n t p ro d u c t i o n s . o rg


Brunotti.com

Editie 1 2010 Magazine  
Editie 1 2010 Magazine  

Regenboogmagazine editie 1 2010

Advertisement