Page 1

T H I R D I N T E R N AT I O N A L P H O T O S A L O N Т Р Е Т И М Е Ж ДУ Н А РОД Е Н Ф ОТО С А Л О Н

Member of International Federation of Photographic Art (FIAP) Член на Международната Федерация за Фотографско Изкуство

FIAP patronage FIAP патронаж № 2012/231

Municipality of SLIVEN Община СЛИВЕН


single photography единична фотография

series photography серийна фотография

experimental photography експериментална фотография

total • общо

received photos accepted photos received photos accepted photos received photos accepted photos received photos accepted photos получени снимки приети снимки получени снимки приети снимки получени снимки приети снимки получени снимки приети снимки country • държава

authors photos authors photos authors photos authors photos authors photos authors photos authors photos authors photos автори снимки автори снимки автори снимки автори снимки автори снимки автори снимки автори снимки автори снимки

Australia/Австралия

4

16

2

2

3

12

2

2

4

16

2

3

5

44

4

7

Bulgaria / България

14

48

5

8

8

26

2

3

12

42

2

2

18

116

7

13

China/ Китай

18

72

10

15

4

16

1

1

9

36

7

11

19

124

13

27

Croatia / Хърватска

1

4

1

2

1

4

1

3

1

8

1

5

Czech Republic/ Чехия

1

4

1

4

1

4

1

1

1

12

1

1

Denmark / Дания

1

4

1

4

1

4

1

12

England/ Англия

1

4

1

2

1

4

1

3

1

8

1

5

Finland / Финландия

8

32

3

4

3

12

2

2

8

32

4

4

9

76

7

10

Germany / Германия

3

12

2

3

4

16

2

6

2

8

1

1

4

36

3

10

Hungary / Унгария

4

16

4

6

3

10

3

5

3

12

2

2

4

38

4

13

India /Индия

7

28

4

6

4

16

1

1

4

16

8

60

4

7

Isle of Man/ Остров Ман

1

4

1

4

1

3

1

11

Italy / Италия

2

8

2

8

2

16

1

3

1

4

1

4

1

1

1

1

Norway/ Норвегия

1

2

Oman /Оман

1

4

1

4

2

8

Poland / Полша

1

4

1

4

1

8

Portugal/ Португалия

2

8

2

8

2

20

Russia/ Русия

1

4

2

8

2

12

Slovenia / Словения

3

12

3

6

3

12

3

36

3

9

Spain / Испания

6

24

5

13

5

20

6

44

6

17

Taiwan / Тайван

3

12

3

6

1

4

3

16

3

7

Ukraine / Украйна

1

4

1

2

1

4

2

12

1

2

United Kingdom / Великобритания

3

12

2

3

2

8

2

4

32

3

7

United States of America/ Съединени Американски Щати

1

4

1

4

1

1

1

Wales/ Уелс

1

4

1

4

88

344

43

164

64

145

total • общо

1

47

79

3

4 12

1 2 1

21

1 3

2

4

1 1

4

2

3

12

1

1

4

1

12

1

4

1

12

69

269

102

777

31

2

25

2

35


AWARDS • НАГРАДИ WILD ANIMALS, BIRDS AND FISH

ДИВИ ЖИВОТНИ, ПТИЦИ И РИБИ

GOLD MEDAL – Cristobal Serrano (Spain) - The Pursuit SILVER MEDAL – Mladen Vasilev (Bulgaria) - Attack BRONZE MEDAL – Junjie Chen (China) - Run out of Kenya FIAP Honourable mention – S. L. Saini (India) - Perfect catch FIAP Honourable mention – Tsai Chi-Chang, AFIAP (Taiwan) - Jump from the prey FIAP Honourable mention – Bob Devine (United Kingdom) - Black grouse 41

ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Кристобал Серано (Испания) - Преследването СРЕБЪРЕН МЕДАЛ – Младен Василев (България) - Атака БРОНЗОВ МЕДАЛ – Чениян Чен (Китай) - Да избягаме от Кения Почетен диплом на FIAP – С. Л. Сейни (Индия) - Чудесен улов Почетен диплом на FIAP – Сай Чи-Чанг, AFIAP (Тайван) - Скок към плячката Почетен диплом на FIAP – Боб Дивайн (Великобритания) - Тетрев 41

ANIMALS IN THE ZOO

ЖИВОТНИ В ЗООПАРК

GOLD MEDAL – Gordon Bramham, EFIAP/b, MPAGB, PPSA (England) - Snow leopard 3359 SILVER MEDAL – Ludwig Loch (Germany) - Wolf pack BRONZE MEDAL – Ildiko Szupkay (Hungary) - Wintry FIAP Honourable mention – Ludwig Loch (Germany) - Monkey love FIAP Honourable mention – Marek Habryka (Germany) - Safe place 1

ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Гордан Брамен, EFIAP/b, MPAGB, PPSA (Англия) - Снежен леопард 3359 СРЕБЪРЕН МЕДАЛ – Лудвиг Лох (Германия) - Глутница БРОНЗОВ МЕДАЛ – Илдико Сукаи (Унгария) - Мразовито Почетен диплом на FIAP – Лудвиг Лох (Германия) - Любов на маймуни Почетен диплом на FIAP – Марек Хабрика (Германия) - Обежище 1

LANDSCAPE

ПЕЙЗАЖ

GOLD MEDAL – Violet Wilson (Australia) - Barren fields SILVER MEDAL – Hongjun Yue (China) - March forward BRONZE MEDAL – Cristobal Serrano (Spain) - Two Trolls FIAP Honourable mention – Violet Wilson (Australia) - St. Bathans in the mist FIAP Honourable mention – Tsoncho Balkandzhiev (Bulgaria) - ххх

ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Вайълет Уилсън (Австралия) - Безплодни ниви СРЕБЪРЕН МЕДАЛ – Хонгджин Юе (Китай) - Марш БРОНЗОВ МЕДАЛ – Кристобал Серано (Испания) - Два трола Почетен диплом на FIAP – Вайълет Уилсън (Австралия) - Св. Батанс в мъглата Почетен диплом на FIAP – Цончо Балканджиев (България) - ххх

Special diploma for best presented author – Cristobal Serrano (Spain) Special award by the Bulgarian Hunting Society – Mladen Vasilev (Bulgaria) - Attack Special award by the BSPB – not awarded

Специална грамота за най-добре представил се автор – Кристобал Серано (Испания) Специална награда на Български ловно-рибарски съюз – Младен Василев (България) - Атака Специална награда на БДЗП – не се присъжда

JURY • ЖУРИ CHAIRMAN PETKO YONCHEV (Bulgaria) Yoto Patsov (Bulgaria) Svetoslav Spasov (Bulgaria) Valentin Pochekanski (Bulgaria) Yavor Popov (Bulgaria)

• • • • •

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТКО ЙОНЧЕВ (България) Йото Пацов (България) Светослав Спасов (България) Валентин Почекански (България) Явор Попов (България) 1


Municipality of SLIVEN Община СЛИВЕН

Уважаеми участници и организатори, Уважаемо жури,

Dear jury,

За мен е удоволствие да ви поздравя с третото издание на международния фото салон „Дивото” 2012, чийто домакин е община Сливен.

I am pleased to welcome and congratulate you with the Third edition of the International Photographic Saloon “The Wild” 2012 which will take place in the Municipality of Sliven.

Щастлив съм, че Българската фотографска академия избра града ни за откриването на изложбата и връчването на наградите на участниците в конкурса.

I am happy that the Bulgarian Photographic Academy chose our City for the opening of the exhibition and the award ceremony.

Природата е била щедра към Сливен и всички тук сме горди с нейните забележителности. Карандила, Сините камъни, изворите високо в планината и скалните феномени са малка част от богатствата на нашата планина. Убеден съм, че ви е впечатлила и сте запечатали неповторимия й чар.

Dear participants and organizers,

Nature has been generous to give such beauty to Sliven and it’s surroundings and we are proud to live among them. The Blue Mountain, the clear water of the springs, the rocky phenomenons, the air of the forests create the unique spirit of this place. I’m convinced that you have already been enchanted. We will be glad if Sliven remains a source of good mood and inspiration for you. I wish a lot of success to this initiative. May it become more and more popular and unite the creativity and professionalism of the tallanted photographers from all parts of the world.

Mayor of Sliven Kolyo Milev 2

Ще бъдем щастливи, ако Сливен остане за вас източник на настроение и вдъхновение. Пожелавам успех на инициативата. Нека става все по-популярна и да обединява творческия заряд и професионализма на талантливите фотографи от цял свят. Кольо Милев, Кмет на Сливен


SPECIAL DIPLOMA FOR BEST PRESENTED AUTHOR

СПЕЦИАЛНА ГРАМОТА ЗА НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

CRISTOBAL SERRANO

(Spain)

Scream Energy Acrobatic Feeding Red Passion Enchanted Waterfall The Pursuit Two Trolls

КРИСТОБАЛ СЕРАНО

(Испания)

Писък Енергия Акробатично хранене Червена страст Омагьосан водопад Преследването Два трола

3


WILD ANIMALS, BIRDS AND FISH

AWARDS • НАГРАДИ

GOLD MEDAL CRISTOBAL SERRANO

(Spain) The pursuit

4

ДИВИ ЖИВОТНИ, ПТИЦИ И РИБИ

ЗЛАТЕН МЕДАЛ КРИСТОБАЛ СЕРАНО

(Испания) Преследването


SILVER MEDAL MLADEN VASILEV

(Bulgaria) Attack

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ МЛАДЕН ВАСИЛЕВ

(България) Атака

BRONZE MEDAL JUNJIE CHEN

(China) Run out of Kenya

БРОНЗОВ МЕДАЛ ЧЕНИЯН ЧЕН

(Китай) Да избягаме от Кения

5


FIAP HONOURABLE MENTIONS

ПОЧЕТНИ ДИПЛОМИ НА FIAP

S. L. SAINI • С. Л. СЕЙНИ (India) (Индия) Perfect catch Чудесен улов

BOB DEVINE • БОБ ДИВАЙН (United Kingdom) (Великобритания) Black grouse 41 Тетрев 41

TSAI CHI-CHANG, AFIAP • САЙ ЧИ-ЧАНГ, AFIAP (Taiwan) (Тайван) Jump from the prey Скок към плячката

6


SINGLE PHOTOGRAPHY SELECTION

ЕДИНИЧНА ФОТОГРАФИЯ СЕЛЕКЦИЯ

Dimitrina Vasileva (Bulgaria), Димитрина Василева (България),

Linda Oliver (Australia), Etosha waterhole Линда Оливър (Австралия), Водопой в резерват Етоша

Dazhong Wang (China), Africa elephant Даджонг Уан (Китай), Африкански слон

De Wu (China), Jump Дъ У (Китай), Скок

Yan Zhang (China), Law of the jungle Ян Джан (Китай), Законът на джунглата

7


Yuliyan Bozhilov (Bulgaria), Юлиян Божилов (България),

Mladen Vasilev (Bulgaria), Male fox Младен Василев (България), Лисугер

8

Gordon Bramham, EFIAP/b, MPAGB, PPSA, (England), Coyotes on kill Гордан Брамен, EFIAP/b, MPAGB, PPSA, (Англия), Койоти на местопрестъплението

Yuliyan Bozhilov (Bulgaria), Юлиян Божилов (България),

Gordon Bramham, EFIAP/b, MPAGB, PPSA,(England), Bison in snow Гордан Брамен, EFIAP/b, MPAGB, PPSA, (Англия), Бизон в сняг

Mladen Vasilev (Bulgaria), Snow storm Младен Василев (България), Снежна буря


Sue Slater (Australia), Cattle egrets Сю Слейтър (Австралия), Биволски чапли

Stefan Stefanov (Bulgaria), Neophron percоnpterus Стефан Стефанов (България), Египетски лешояд

Ildiko Szupkay (Hungary), Ascension Илдико Сукаи (Унгария), Възнесение

Guomei Yang (China), Conversation  Гуомей Ян (Китай), Разговор

Guobin Zhu (China), Hunt Гуобин Чу (Китай), Лов

Ildiko Szupkay (Hungary), Predatory sea-eagle Илдико Сукаи (Унгария), Граблив морски орел

9


Yong Gu (China), Fly and dance Йонг Гу (Китай), Полети и танцувай

Ningtai Yu (China), Eastern Africa zebra Ннгтай Ю (Китай), Източноафриканска зебра

10

Yimin Tang (China), Spirit of holy lake Имин Танг (Китай), Духа на свещеното езеро

Kerekes Istvan, EFIAP (Hungary), Pastel with Starlings Керекеш Ищван, EFIAP (Унгария), Пастелна рискунка със скорци

Felipe Foncueva Rodriguez (Spain), Iced habitat Фелипе Фонкуева Родригес (Испания), Заледена земя


Guomei Yang (China), Double forest Гуомей Ян (Китай), Двойна гора Dorottya Géczy (Hungary), Fight Доротя Геци (Унгария), Бой

Guomei Yang (China), May jungle Гуомей Ян (Китай), Майска джунгла

Janos Danis (Hungary), Song of desire Янош Даниш (Унгария), Песен на желанието

Pablo Roa (Spain), Surprise at the morning Пабло Роя (Испания), Сутрешна изненада

Bob Devine (United Kingdom), Cape buffalo Боб Дивайн (Великобритания), Африкански бизон

11


Petar Sabol (Croatia), Hug me Петър Сабол (Хърватия), Прегърни ме

Ludwig Loch (Germany), I will be right there! Лудвиг Лох (Германия), Ще бъде точно там!

12

Yan Zong Hu (Taiwan), Snatching food Ян Цонт Ху (Тайван), Грабеж на храна

Eero Hauta-aho (Finland), Too heavy Ееро Хаута-ахо (Финландия), Твърде тежко

Yan Zong Hu (Taiwan), Feast Ян Цонт Ху (Тайван), Пиршество

Petar Sabol (Croatia), Fight Петър Сабол (Хърватия), Бой


Ningtai Yu (China), Family Ннгтай Ю (Китай), Семейство

S. L. Saini (India), Passionate С. Л. Сейни (Индия), Страстно

Julio Peñalver (Spain), Gorilla in the mist Хулио Пеналвер (Испания), Горила в мъглата

Lu Cheng (China), Attention Лу Ченг (Китай), Внимание

Cristobal Serrano (Spain), Scream Кристобал Серано (Испания), Писък

13


Peter Olfert (Germany), Warning Питер Олферт (Германия), Предупреждение

Yuri Portolés (Spain), Predator II Юри Портолес (Испания), Хищник II

14

Petra Draskovic (Slovenia), Marmot tango Петра Драсковиц (Словения), Мармотско танго

Yuri Portolés (Spain), Martes martes Юри Портолес (Испания), Златка

Yuri Portolés (Spain), Martes foina Юри Портолес (Испания), Белка

Rainer Salo (Finland), Wolverine 2 Райнер Сало (Финландия), Росомаха 2


Felipe Foncueva Rodriguez (Spain), Air shark Фелипе Фонкуева Родригес (Испания), Въздушна акула

Michele Macinai (Italy), Sharm el-Sheikh Микеле Мачинаи (Италия), Шарм ел-Шейх

Chris Champ, ARPS, DPAGB, AFIAP (United Kingdom), Anenome fish panorama reef Крис Чамп, ARPS, DPAGB, AFIAP (Великобритания), Риба клоун , панорамен риф

Sergey Buslenko (Ukraine ), A moray Сергей Бусленко (Украйна), Змийорка

Cristobal Serrano (Spain), Acrobatic Feeding Кристобал Серано (Испания), Акробатично хранене

15


Lyulin Stamenov (Bulgaria), An undesirable meeting Люлин Стаменов (България), Нежелана среща

Soumen Ghosh (India), Grizzly with salmon Соуман Гош (Индия), Гризли със сьомга

16

Soumen Ghosh (India), Wild dogs Feeding Соуман Гош (Индия), Диви кучета се хранят

Tapio Karjalainen (Finland), King of the forest Тапио Каралайнен (Финландия), Кралят на гората

Petra Draskovic (Slovenia), Ibex Trio Петра Драсковиц (Словения), Трио алпийски козирози

Julio Peñalver (Spain), Fighting Хулио Пеналвер (Испания), Бой


Ludwig Loch (Germany), Owl in the snow Лудвиг Лох (Германия), Сова в снега

Dorottya Géczy (Hungary), Pair of muskox Доротя Геци (Унгария), Двойка мускусни бикове

Felipe Foncueva Rodriguez (Spain), The wait Фелипе Фонкуева Родригес (Испания), Чакането

Tapio Karjalainen (Finland), Snowing Тапио Каралайнен (Финландия), Снеговалеж

Ningtai Yu (China), Polar bear Ннгтай Ю (Китай), Полярна мечка

17


Guobin Zhu (China), Dancing Гуобин Чу (Китай), Танцуване

Jagan Pannala (India), Egrets in flight 2 Джаган Панала (Индия), Бели чапли в полет 2

Sergey Buslenko (Ukraine ), Chromileptes altiveles Сергей Бусленко (Украйна), Леопардова треска

Cristobal Serrano (Spain), Red Passion Кристобал Серано (Испания), Червена страст

Tsai Chi-Chang, AFIAP (Taiwan), Competing for food 23 Сай Чи-Чанг, AFIAP (Тайван), Съревнование за храна 23

18

Saurav Chakraborty (India), Play with Food Сoрoв Чакриботи (Индия), Игра с храната


Branko Petauer (Slovenia), Gallo lira 028 Бранко Петауер (Словения), Тетрев 028

Miran Krapez, AFIAP (Slovenia), Forest singer Миран Крапеж (Словения), Горски певец

Miran Krapez, AFIAP (Slovenia), Visibility Миран Крапеж (Словения), Видимост

Miran Krapez, AFIAP (Slovenia), Blood circulation Миран Крапеж (Словения), Кръвообращение

Chun-Liang Yeh (Taiwan), Feeding - 31 Чан-Лиан Йеи (Тайван), Хранене - 31

Chun-Liang Yeh (Taiwan), Snatches the food - 4 Чан-Лиан Йеи (Тайван), Грабеж на храна - 4

19


ANIMALS IN THE ZOO

AWARDS • НАГРАДИ

ЖИВОТНИ В ЗООПАРК

GOLD MEDAL GORDON BRAMHAM, EFIAP/B, MPAGB, PPSA

(England) Snow leopard 3359

20

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ГОРДАН БРАМЕН, EFIAP/B, MPAGB, PPSA

(Англия) Снежен леопард 3359


SILVER MEDAL LUDWIG LOCH

(Germany) Wolf pack

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ЛУДВИГ ЛОХ

(Германия) Глутница

BRONZE MEDAL ILDIKO SZUPKAY

(Hungary) Wintry

БРОНЗОВ МЕДАЛ ИЛДИКО СУКАИ

(Унгария) Мразовито

21


FIAP HONOURABLE MENTIONS

ПОЧЕТНИ ДИПЛОМИ НА FIAP LUDWIG LOCH (Germany) Monkey love ЛУДВИГ ЛОХ (Германия) Любов на маймуни

MAREK HABRYKA (Germany) Safe place 1 МАРЕК ХАБРИКА (Германия) Обежище 1

22


Dorottya Géczy (Hungary), Anger Доротя Геци (Унгария), Гняв

Miran Krapez, AFIAP (Slovenia), Cautious Миран Крапеж (Словения), Внимателно

Gordon Bramham, EFIAP/b, MPAGB, PPSA (England), Siberian tiger 1645 Гордан Брамен, EFIAP/b, MPAGB, PPSA (Англия), Сибирски тигър 1645

Gordon Bramham, EFIAP/b, MPAGB, PPSA (England), Siberian lynx 3700 Гордан Брамен, EFIAP/b, MPAGB, PPSA (Англия), Сибирски рис 3700

Marek Habryka (Germany), Winter play 1 Марек Хабрика (Германия), Зимна игра 1

Dorottya Géczy (Hungary), In snow Доротя Геци (Унгария), В сняг

23


Joao Taborda, AFIAP (Portugal), Golden lion family Жоао Табоарда, AFIAP (Португалия), Семейство златисти лъвски тамарини Janos Danis (Hungary), Thinking hard Янош Даниш (Унгария), Задълбочено мислене

Deyan Uzunov (Bulgaria), Behind the fence Деян Узунов (България), Зад Мрежата

24

Mohammad Salim (United States of America), Gorila Мохамед Салим (Съединени Американски Щати), Горила


Sue Slater (Australia), Barn owl Сю Слейтър (Австралия), Забулена сова

Yan Zhang (China), Love of crane 1 Ян Джан (Китай), Любовта на жеръва 1

Yuliyan Bozhilov (Bulgaria), Юлиян Божилов (България),

Marek Habryka (Germany), Pelikan 4 Марек Хабрика (Германия), Пеликан 4

Keith Wood, DPAGB, EFIAP/b (United Kingdom), Cranes displaying Кийт Ууд, DPAGB, EFIAP/b (Великобритания), Жерави на показ

Tsai Chi-Chang, AFIAP (Taiwan), Chase 3 Сай Чи-Чанг, AFIAP (Тайван), Гоненица 3

25


Petra Draskovic (Slovenia), Let's play Петра Драсковиц (Словения), Хайде да играем

Petra Draskovic (Slovenia), Deer 2 Петра Драсковиц (Словения), Елен 2

John Smith, EFIAP, EPSA, FAPS (Australia), Red panda No 1 Джон Смит, EFIAP, EPSA, FAPS (Австралия), Червена панда 1

Ildiko Szupkay (Hungary), Lynx Илдико Сукаи (Унгария), Рис

26

Janina Salo (Finland), Side by side Янина Сало (Финландия), Рамо до рамо


Yuliyan Bozhilov (Bulgaria), Юлиян Божилов (България),

Chris Champ, ARPS, DPAGB, AFIAP (United Kingdom), African lion Крис Чамп, ARPS, DPAGB, AFIAP (Великобритания), Африкански лъв

Leena Väinölä (Finland), Mother is best Лейла Вайлюля (Финландия), Мама е най-добрата

Ludwig Loch (Germany), Alert Лудвиг Лох (Германия), Внимание

Jagan Pannala (India), Panthera leo 2 Джаган Панала (Индия), Африкански лъв 2

27


LANDSCAPE

AWARDS • НАГРАДИ

ПЕЙЗАЖ

GOLD MEDAL VIOLET WILSON

(Australia) Barren fields

28

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ВАЙЪЛЕТ УИЛСЪН

(Австралия)

Безплодни ниви


SILVER MEDAL HONGJUN YUE

(China)

March forward

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ХОНГДЖИН ЮЕ

(Китай)

Марш

BRONZE MEDAL CRISTOBAL SERRANO

(Spain) Two Trolls

БРОНЗОВ МЕДАЛ КРИСТОБАЛ СЕРАНО

(Испания) Два трола

29


FIAP HONOURABLE MENTIONS

ПОЧЕТНИ ДИПЛОМИ НА FIAP

VIOLET WILSON (Australia) St. Bathans in the mist ВАЙЪЛЕТ УИЛСЪН (Австралия) Св. Батанс в мъглата

TSONCHO BALKANDZHIEV (Bulgaria) ЦОНЧО БАЛКАНДЖИЕВ (България)

30


Linda Oliver (Australia), Last light Линда Оливър (Австралия), Последна светлина

Petar Sabol (Croatia), Surreal nature Петър Сабол (Хърватия), Сюреалистична природа

Dimitrina Vasileva (Bulgaria), Димитрина Василева (България),

Peter Olfert (Germany), Flight of cranes Питер Олферт (Германия), Полет на жерави

Keith Wood, DPAGB, EFIAP/b (United Kingdom), Antelope 2 Кийт Ууд, DPAGB, EFIAP/b (Великобритания), Каньонът Антелопе 2

Chris Champ, ARPS, DPAGB, AFIAP (United Kingdom), Messolonghi sunrise Крис Чамп, ARPS, DPAGB, AFIAP (Великобритания), Изгрев на Мисолонги

31


De Wu (China), Stand Дъ У (Китай), Стойка

Hongjun Yue (China), The wild Tibetan ass Хонгджин Юе (Китай), Дивото тибетско магаре

Hongjun Yue (China), Plateau elves Хонгджин Юе (Китай), Влфите на платото

32

Petar Sabol (Croatia), Winter morning Петър Сабол (Хърватия), Зимна утрин

Dorottya Géczy (Hungary), Sunrise Доротя Геци (Унгария), Изгрев

Petar Sabol (Croatia), Last mountain light Петър Сабол (Хърватия), Последна светлина от планината


Guomei Yang (China), Spring terraces Гуомей Ян (Китай), Пролетни тераси

Guomei Yang (China), The sky and on the earth Гуомей Ян (Китай), Небето и на земята

Jiri Durdik (Czech Republic), The autumn arrange Йере Бурдик (Чехия), Есенна аранжировка

Junjie Chen (China), Autumn color Чениян Чен (Китай), Есенен цвят

Liewen Ouyang (China), Red autumn Лиъуън Оуян (Китай), Червена есен

Kai Hypén (Finland), Ice age over Кай Хюпен (Финландия), Края на ледената епоха

33


Eero Hauta-aho (Finland), Before sunrise Ееро Хаута-ахо (Финландия), Преди изгрева

Tapio Karjalainen (Finland), Wonderland Тапио Каралайнен (Финландия), Страната на чудесата

34

Lu Cheng (China), The light of Mount Everest Лу Ченг (Китай), Светлината на връх Еверест

Ildiko Szupkay (Hungary), Golden eye Илдико Сукаи (Унгария), Златно око

Seppo Hynninen (Finland), Blue moment at Tahinlampi Сепо Хюннинен (Финландия), Син момент на Тахинлампи

Yong Gu (China), Impress Йонг Гу (Китай), Впечатляващо


Michele Macinai (Italy), Tuscan serenity Микеле Мачинаи (Италия), Спокойствие в Тоскана

Cristobal Serrano (Spain), Energy Кристобал Серано (Испания), Енергия

Miquel Angel Artús Illana (Spain), Ses illetes de Tossa de Mar Мигел Ахгел Артус Илана (Испания), Брега на Тоса де Мар

Michele Macinai (Italy), Tuscan cypreses Микеле Мачинаи (Италия), Кипариси от Тоскана

Cristobal Serrano (Spain), Enchanted Waterfall Кристобал Серано (Испания), Омагьосан водопад

Jianping Li (China), Drop from the sky Циангшин Ли (Китай), Късче от небето


LIST OF ACCEPTED AUTHORS • СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТОРИ Australia /Австралия

John Smith, EFIAP, EPSA, FAPS - Red panda No 1 • Джон Смит, EFIAP, EPSA, FAPS - Червена панда 1 • Linda Oliver - Etosha waterhole; Last light • Линда Оливър - Водопой в резерват Етоша; Последна светлина • Sue Slater - Cattle egrets; Barn owl • Сю Слейтър - Биволски чапли; Забулена сова • Violet Wilson - Barren fields; St. Bathans in the mist • Вайълет Уилсън - Безплодни ниви; Св. Батанс в мъглата

Bulgaria / България

Deyan Uzunov - Behind the fence • Деян Узунов - Зад Мрежата • Dimitrina Vasileva - xxx; xxx • Димитрина Василева - xxx; xxx • Lyulin Stamenov An undesirable meeting • Люлин Стаменов - Нежелана среща • Mladen Vasilev - Attack; Male fox; Snow storm • Младен Василев - Атака; Лисугер; Снежна буря • Stefan Stefanov - Neophron percоnpterus • Стефан Стефанов - Египетски лешояд • Tsoncho Balkandzhiev - xxx • Цончо Балканджиев - xxx • Yuliyan Bozhilov - xxx; xxx; • Юлиян Божилов - xxx; xxx;

China / Китай

Dazhong Wang - Africa elephant • Даджонг Уан - Африкански слон • De Wu - Jump ; Stand  • Дъ У - Скок; Стойка • Guobin Zhu - Hunt; Dancing • Гуобин Чу - Лов; Танцуване • Guomei Yang - May jungle; Conversation ; Double forest; Spring terraces; The sky and on the earth • Гуомей Ян Майска джунгла; Разговор; Двойна гора; Пролетни тераси; Небето и на земята • Hongjun Yue - The wild Tibetan ass; Plateau elves; March forward • Хонгджин Юе - Дивото тибетско магаре; Влфите на платото; Марш • Jianping Li - Drop from the sky • Циангшин Ли - Късче от небето • Junjie Chen - Run out of Kenya; Autumn color • Чениян Чен - Да избягаме от Кения; Есенен цвят • Liewen Ouyang - Red autumn • Лиъуън Оуян - Червена есен • Lu Cheng - Attention; The light of Mount Everest • Лу Ченг - Внимание; Светлината на връх Еверест • Ningtai Yu - Polar bear; Eastern Africa zebra; Family • Ннгтай Ю - Полярна мечка; Източноафриканска зебра; Семейство • Yan Zhang - Law of the jungle; Love of crane 1 • Ян Джан - Законът на джунглата; Любовта на жерава 1 • Yimin Tang - Spirit of holy lake • Имин Танг - Духа на свещеното езеро • Yong Gu - Fly and dance; Impress • Йонг Гу - Полети и танцувай; Впечатляващо

Croatia / Хърватска

Petar Sabol - Fight; Hug me; Winter morning; Surreal nature; Last mountain light • Петър Сабол - Бой; Прегърни ме; Зимна утрин; Сюреалистична природа; Последна светлина от планината

Czech Republic / Чехия

Jiri Durdik - The autumn arrange • Йере Бурдик - Есенна аранжировка

England / Англия

Gordon Bramham, EFIAP/b, MPAGB, PPSA - Coyotes on kill; Bison in snow; Snow leopard 3359; Siberian lynx 3700; Siberian tiger 1645 • Гордън Брамен, EFIAP/b, MPAGB, PPSA - Койоти на местопрестъплението; Бизон в сняг; Снежен леопард 3359; Сибирски рис 3700; Сибирски тигър 1645

Finland / Финландия

Eero Hauta-aho - Too heavy; Before sunrise • Ееро Хаута-ахо - Твърде тежко; Преди изгрева • Janina Salo - Side by side • Янина Сало - Рамо до рамо • Kai Hypén - Ice age over • Кай Хюпен - Края на ледената епоха • Leena Väinölä - Mother is best • Лейла Вайлюля - Мама е най-добрата • Rainer Salo - Wolverine 2 • Райнер Сало - Росомаха 2 • Seppo Hynninen - Blue moment at Tahinlampi • Сепо Хюннинен - Син момент на Тахинлампи • Tapio Karjalainen - Snowing; King of the forest; Wonderland • Тапио Каралайнен - Снеговалеж; Кралят на гората; Страната на чудесата

Germany / Германия

Ludwig Loch - I will be right there!; Owl in the snow; Alert; Monkey love; Wolf pack • Лудвиг Лох - Сега идвам!; Сова в снега; Внимание; Любов на маймуни; Глутница • Marek Habryka - Pelikan 4; Safe place 1; Winter play 1 • Марек Хабрика - Пеликан 4; Обежище 1; Симна игра 1 • Peter Olfert - Warning; Flight of cranes • Питер Олферт - Предупреждение; Полет на жерави

Hungary / Унгария

Dorottya Géczy - Fight; Pair of muskox; In snow; Anger; Sunrise • Доротя Геци - Полет; Двойка мускусни бикове; В сняг; Гняв; Изгрев • Ildiko Szupkay - Predatory sea-eagle; Ascension; Wintry; Lynx; Golden eye • Илдико Сукаи - Граблив морски орел; Възнесение; Мразовито; Рис; Златно око • Janos Danis - Song of desire; Thinking hard • Янош Даниш - Песен на желанието; Задълбочено мислене • Kerekes Istvan, EFIAP - Pastel with Starlings • Керекеш Ищван, EFIAP - Пастелна рискунка със скорци

India /Индия

Jagan Pannala - Egrets in flight 2; Panthera leo 2 • Джаган Панала - Бели чапли в полет 2; Африкански лъв 2 • S. L. Saini - Passionate; Perfect catch • С. Л. Сейни - Страстно; Чудесен улов • Saurav Chakraborty - Play with Food • Сoрoв Чакриботи - Игра с храната • Soumen Ghosh - Grizzly with salmon; Wild dogs Feeding • Соуман Гош - Гризли със сьомга; Диви кучета се хранят

Italy / Италия

Michele Macinai - Sharm el-Sheikh; Tuscan cypreses; Tuscan serenity • Микеле Мачинаи - Шарм ел-Шейх; Кипариси от Тоскана; Спокойствие в Тоскана

Portugal / Португалия

Joao Taborda, AFIAP - Golden lion family • Жоао Табоарда, AFIAP - Семейство златисти лъвски тамарини

Slovenia / Словения

Branko Petauer - Gallo lira 028 • Бранко Петауер - Тетрев 028 • Miran Krapez, AFIAP - Forest singer; Blood circulation; Visibility; Cautious • Миран Крапеж - Горски певец; Кръвообращение; Видимост; Внимателно • Petra Draskovic - Ibex Trio; Marmot tango; Let’s play; Deer 2 • Петра Драсковиц - Трио алпийски козирози; Мармотско танго; Хайде да играем; Елен 2

Spain / Испания

Cristobal Serrano - The Pursuit; Acrobatic Feeding; Scream; Red Passion; Energy; Enchanted Waterfall; Two Trolls • Кристобал Серано Преследването; Акробатично хранене; Писък; Червена страст; Енергия; Омагьосан водопад; Два трола • Felipe Foncueva Rodriguez - Iced habitat; The wait; Air shark • Фелипе Фонкуева Родригес - Заледена земя; Чакането; Виздушна акула • Julio Peñalver - Gorilla in the mist; Fighting • Хулио Пеналвер - Горила в мъглата; Бой • Miquel Angel Artús Illana - Ses illetes de Tossa de Mar • Мигел Ахгел Артус Илана - Брега на Тоса де Мар • Pablo Roa - Surprise at the morning • Пабло Роя - Сутрешна изненада • Yuri Portolés - Predator II; Martes martes; Martes foina • Юри Портолес - Хищник II; Златка; Белка

Taiwan / Тайван

Chun-Liang Yeh - Feeding - 31; Snatches the food - 4 • Чан-Лиан Йеи - Хранене - 31; Грабеж на храна - 4 • Tsai Chi-Chang, AFIAP - Competing for food 23; Jump from the prey; Chase 3 • Сай Чи-Чанг, AFIAP - Съревнование за храна 23; Скок към плячката; Гоненица 3 • Yan Zong Hu - Snatching food; Feast • Ян Цонт Ху - Грабеж на храна ; Пиршество

Ukraine / Украйна

Sergey Buslenko - A moray; Chromileptes altiveles • Сергей Бусленко - Змийорка; Леопардова треска

United Kingdom / Великобритания

Bob Devine - Cape buffalo; Black grouse 41 • Боб Дивайн - Африкански бизон; Тетрев 41 • Chris Champ, ARPS, DPAGB, AFIAP - Anenome fish panorama reef; African lion; Messolonghi sunrise • Крис Чамп, ARPS, DPAGB, AFIAP - Риба клоун , панорамен риф; Африкански лъв; Изгрев на Мисолонги • Keith Wood, DPAGB, EFIAP/b - Cranes displaying; Antelope 2 • Кийт Ууд, DPAGB, EFIAP/b - Жерави на показ; Каньонът Антелопе 2

United States of America / Съединени Американски Щати

Mohammad Salim - Gorila • Мохамед Салим - Горила


Participate in the other Bulgarian photographic salons under FIAP’s patronage next year 2013! Участвайте и през 2013г. в другите фото салони под егидата на FIAP в България!

SECOND INTERNATIONAL PHOTO SALON 2013 BULGARIA

W W W . S A L O N S O F I A . E U Photo: Sanja Buterin, Salon Sofia 2012 © Снимка: Саня Бутерин, Салон София 2012

FIAP patronage FIAP патронаж

ACADEMY of PHOTOGRAPHY BULGARIA “Yanka Kyurkchieva“; 14B San Stefano str.; 1000 Sofia; BULGARIA; Post Box 7; 1504 Sofia, BULGARIA office@photoacademy.org www.photoacademy.org Национално Сдружение ФОТОГРАФСКА АКАДЕМИЯ “Янка Кюркчиева”; София 1000, ул. “Сан Стефано” 14Б; Пощенска кутия 7; София 1504


Participate in the other Bulgarian photographic salons under FIAP’s patronage next year 2013! Участвайте и през 2013г. в другите фото салони под егидата на FIAP в България!

5 t h I N T E R N AT I O N A L 5ти МЕЖ ДУНАРОДЕН

P H OTO S A LO N Ф ОТО С А Л О Н

W W W . P H O T O A C A D E M Y . O R G FIAP patronage FIAP патронаж

Photo: Liliana Veronesi, Flash Music 2012 © Снимка: Лилиана Веронеси, Музика в обектива 2012

DEADLINE

12.05.2013

К РА Е Н С РО К

W W W . P H O T V A C A T I O N . O R G Photo: Trond Skaret, Photovacation 2012 © Снимка: Тронд Скарет, Фотоваканция 2012

FIAP patronage FIAP патронаж

ACADEMY of PHOTOGRAPHY BULGARIA “Yanka Kyurkchieva“; 14B San Stefano str.; 1000 Sofia; BULGARIA; Post Box 7; 1504 Sofia, BULGARIA office@photoacademy.org www.photoacademy.org Национално Сдружение ФОТОГРАФСКА АКАДЕМИЯ “Янка Кюркчиева”; София 1000, ул. “Сан Стефано” 14Б; Пощенска кутия 7; София 1504

The Wild 2012 / Дивото 2012  

The catalogue from the third edition of the annual international photographic competition THE WILD 2012 under the patronage of FIAP. / Албум...