__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Open - COLOR photography ЦВЕТНА фотография - Отворен

FIAP Patronage № 2019/101

PSA Patronage № 2019-196

HPS Patronage № 2019/001

APB Patronage № 2019/002

Supported by Plovdiv Municipality


FIAP gold medal • Yavor Michev • Bulgaria • Salt of the Sea

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

FIAP златен медал • Явор Мичев • България • Солта на морето

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


FIAP silver medal • Arun Mohanraj • United Kingdom • Chase

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

FIAP сребърен медал • Арун Моханраш • Обединеното Кралство • Преследване

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


FIAP bronze medal • Manfred Kluger • Germany • Flower power 2

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

FIAP бронзов медал • Манфред Клугер • Германия • Цветна сила 2

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


PSA gold medal • Soon Seng Leong, EPSA MUSPA FICS • Malaysia • Fish Seller 524

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

PSA златен медал • Соон Сенг Леонг, EPSA MUSPA FICS • Малайзия • Продавач на риба 524

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


PSA silver medal • Dimitrina Andreeva, EFIAP • Bulgaria • Shades of green

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

PSA сребърен медал • Димитрина Андреева, EFIAP • България • Зелени нюанси

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


PSA bronze medal • Todor Bozhkov • Bulgaria • Sunset on the beach

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

PSA бронзов медал • Тодор Божков • България • Залез на плажа

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


HPS gold medal • Hristo Dimitrov • Bulgaria • Lost in to the desert

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

HPS златен медал • Христо Димитров • България • Изгубен в пустинята

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


APB gold medal • Hu Weiguo • China • Return

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

НСФА златен медал • Ху Вейгуо • Китай • Връщане

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


FIAP HM • Aleksandar Aleksandrov • Bulgaria • Quiet dreams

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

FIAP ПС • Александър Александров • България • Тихи сънища

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


FIAP HM • Zhiyu Wu • China • Monkey in Mount Wuyi 6

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

FIAP ПС • Жииу Вуй • Китай • • Маймуни в Уишан планина 6

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


FIAP HM • Zhenya MadzharovaPetrova • Bulgaria • Traveler in time

FIAP ПС • Женя МаджароваПетрова • България • Пътешественик във времето

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


FIAP HM • Zoran Kolaric, AFIAP • Croatia • Lisbon colors

FIAP ПС • Зоран Коларич, AFIAP • Хърватия • Лисабонски цветове

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


FIAP HM • Mihail Marzyanov • Bulgaria • Sunrise over Ahtopol

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

FIAP ПС • Михаил Марзианов • България • Изгрев над Ахтопол

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


PSA HM • Harry Daemen, EFIAP/b • Luxembourg • Schwan am Niwwel

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

PSA ПС • Хари Даймен, EFIAP/b • Люксембург • Лебед в мъглявината

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


PSA ПС • Марсел Ван Балкен, MFIAP EFIAP/d3 MPSA • Нидерландия • Ремонт

PSA HM • Marcel Van Balken, MFIAP EFIAP/d3 MPSA • Netherlands • Repair

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


PSA HM • McNairn John, EFIAP/p • Scotland • Fly with the Wind

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

PSA ПС • МкНайрн Джон, EFIAP/p • Шотландия • Лети с вятъра

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


HPS HM • Teodora Dimitrova • Bulgaria • Grounded

HPS ПС • Теодора Димитрова • България • Заземена

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


APB ID • Irina Stoilova • Bulgaria • A galaxy in the spotlight

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

НСФА ПД • Ирина Стоилова • България • Галактиката в светлината на прожекторите

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


ID by the organizer Reflexes Ltd • Teodora Ivanova, AFIAP.GPU CROWN1 • Greece • Consolation of poverty

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

ПД от организаторa Рефлекси ООД • Теодора Иванова, AFIAP.GPU CROWN1 • Гърция • Утеха в бедността

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


JID • Achim Koepf, EFIAP-d3 • Germany • Hawaii 1585

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

ЖПД • Ахим Копф, EFIAP-d3 • Германия • Хавай 1585

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


JID • Azim Khan Ronnie, AFIAP • Bangladesh • Fishing

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

ЖПД • Азим Кан Роние, AFIAP • Бангладеш • Риболов

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


JID • Svetlin Yosifov • Bulgaria • Warrior Mursi Warrior

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

ЖПД • Светлин Йосифов • България • Войн Мурси войн

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


JID • Yavor Michev • Bulgaria • Skorost

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

ЖПД • Явор Мичев • България • Скорост

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


JID • Giorgos Tsigkas, EFIAP • Greece • Dancing in the cloud flour

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

ЖПД • Гьоргос Цигкас, EFIAP • Гърция • Танцуване в облак от брашно

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


JID • Irina Stoilova • Bulgaria • Rubik‘s solitude

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

ЖПД • Ирина Стоилова • България • Рубикова самота

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


Ivo Kuzov • Bulgaria • The loner

Incentive Diploma by PC Clinic Ltd.

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • AWARDS

Иво Кузов • България • Самотникът

Поощрителна диплома от ПС Клиник ЕООД

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • НАГРАДИ


BAS • Yavor Michev • Bulgaria • Simetriya

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

НДАР • Явор Мичев • България • Симетрия

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


BAS • Yavor Michev • Bulgaria • Rotorno Tornado

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

НДАР • Явор Мичев • България • Роторно торнадо

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Bronwen Casey, EFIAP/b MAPS • Australia • Taking the Turn Бронуен Касей, EFIAP/b MAPS • Австралия • Да вземеш завоя

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Graeme Watson, EFIAP/d1 MPSA2 APSEM • Australia • Breaching Whale 1 Граме Уотсон, EFIAP/d1 MPSA2 APSEM • Австралия • Кит нарушител 1

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Graeme Watson, EFIAP/d1 MPSA2 APSEM • Australia • Board Rider 1 Граме Уотсон, EFIAP/d1 MPSA2 APSEM • Австралия • Състезател на борда

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Rob Cox • Australia • The Price of Nicke Роб Кох • Австралия • Цената на Нике

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Vicki Moritz, EFIAP/p APSEM MPSA2 • Australia • SM the thinker Вики Мориц, EFIAP/p APSEM MPSA2 • Австралия • СМ мислителят

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Andreas Kuen • Austria • Viele bunte Fenster Андреас Куен • Австрия • Много цветни прозорци

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Azim Khan Ronnie, AFIAP • Bangladesh • Red chilies pickers Азим Кан Роние, AFIAP • Бангладеш • Берачи на люта чушка

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Azim Khan Ronnie, AFIAP • Bangladesh • Rakher Upobash Азим Кан Роние, AFIAP • Бангладеш • Фестивал Rakher Upobash

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Azim Khan Ronnie, AFIAP • Bangladesh • Paddy fields Азим Кан Роние, AFIAP • Бангладеш • Оризови полета

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Tanmoydas Tanmoydas • Bangladesh • Mango market Танмойдас Танмойдас • Бангладеш • Пазар за манго

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Tanmoydas Tanmoydas • Bangladesh • The seller Танмойдас Танмойдас • Бангладеш • Продавач

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Tanmoydas Tanmoydas • Bangladesh • Rakher Upobas Танмойдас Танмойдас • Бангладеш • Фестивал Rakher Upobas

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Tanmoydas Tanmoydas • Bangladesh • Faith Танмойдас Танмойдас • Бангладеш • Вяра

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Jean Luc Legrand, EFIAP/p EPSA • Belgium • Cercle romantique Жан Люк Легранд, EFIAP/p EPSA • Белгия • Романтичен кръг

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Luc Stalmans, AFIAP - PPSA • Belgium • Powerful Elegance Люк Сталманс, AFIAP - PPSA • Белгия • Мощна елегантност

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Luc Stalmans, AFIAP - PPSA • Belgium • The Ravens Part III Люк Сталманс, AFIAP - PPSA • Белгия • Гарваните част III

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Luc Stalmans, AFIAP - PPSA • Belgium • Somnium Verum Evadit Люк Сталманс, AFIAP - PPSA • Белгия • Мечта на всяко поколение

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Aleksandar Aleksandrov • Bulgaria • Morning moods Александър Александров • България • Утринни настроения

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Aleksandar Aleksandrov • Bulgaria • November fall Александър Александров • България • Един късен ноемврийски ден

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Aleksandar Aleksandrov • Bulgaria • Once in the woods Александър Александров • България • Едно време в една гора VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Andrey Trifonov • Bulgaria • Tuscany

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

Андрей Трифонов • България • Тоскана

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Andrey Trifonov • Bulgaria • Matera

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

Андрей Трифонов • България • Матера

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Angel Nenov • Bulgaria • Fantasy Ангел Ненов • България • Фантазия

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Atanas Petkov • Bulgaria • Friend Атанас Петков • България • Приятел

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Desislava Ignatova • Bulgaria • Fragment Десислава Игнатова • България • Фрагмент VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Emiliyan Evdokimov • Bulgaria • Golden light Емилиян Евдокимов • България • Златна светлина

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Emiliyan Evdokimov • Bulgaria • The colors of the winter mountain Емилиян Евдокимов • България • Цветовете на зимната планина

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Gencho Petkov, EFIAP • Bulgaria • A path to the Milky Way

Генчо Петков, EFIAP • България • Път към Млечния път

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Georgi Georgiev • Bulgaria • Ladybug 2 Георги Георгиев • България • Калинка 2

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Georgi Georgiev • Bulgaria • Butterfly 3 Георги Георгиев • България • Пеперуда 3

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Georgi Georgiev • Bulgaria • Sunrise Георги Георгиев • България • Изгрев

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Georgi Ivanov • Bulgaria • Symmetry

Георги Иванов • България • Симетрия

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Hristo Dimitrov • Bulgaria • Traficc Христо Димитров • България • Трафик

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ilian Iliev • Bulgaria • Man and Waterfall Илиян Илиев • България • Мъж и водопад

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ilian Iliev • Bulgaria • Godafoss (The waterfall of Gods) Илиян Илиев • България • Godafoss (Водопадът на боговете)

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Irina Stoilova • Bulgaria • Capture the moment Ирина Стоилова • България • Улови моментa

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Irina Stoilova • Bulgaria • The promise Ирина Стоилова • България • Обещанието

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ivailo Stanev • Bulgaria • Red portrait Ивайло Станев • България • Червен портрет

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ivailo Stanev • Bulgaria • Meeting underwater

Ивайло Станев • България • Среща под водата

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ivo Kuzov • Bulgaria • The arch Иво Кузов • България • Арката

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ivo Kuzov • Bulgaria • Chapel Иво Кузов • България • Параклис под звездите VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ivo Kuzov • Bulgaria • Pier Иво Кузов • България • Огнени небеса

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Kostadin Madjarov • Bulgaria • Autumn waterfall Костадин Маджаров • България • Есенен водопад

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Kostadin Madjarov • Bulgaria • In to the kingdom of spiders Костадин Маджаров • България • В царството на паяците

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Kostadin Madjarov • Bulgaria • In the magical forest

Костадин Маджаров • България • В магичната гора

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Kostadin Madjarov • Bulgaria • Yordanovden Костадин Маджаров • България • Йордановден

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Kostadin Momchilov • Bulgaria • Green eyes

Костадин Момчилов • България • Зелени очи

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Krasimir Lazarov • Bulgaria • Lonely Красимир Лазаров • България • Самотен

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Maria Todorova-Marcheva • Bulgaria • Oh my older brother, how big you are Мария Тодорова-Марчева • България • Ех бе бате, колко си голям VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Maria Todorova-Marcheva • Bulgaria • Kiss of Sunset

Мария Тодорова-Марчева • България • Целуната от залеза

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Maria Todorova-Marcheva • Bulgaria • She is Мария Тодорова-Марчева • България • Тя е

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Mariana Stefanova • Bulgaria • Reflections Мариана Стефанова • България • Отражения

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Mariana Stefanova • Bulgaria • Autumn Мариана Стефанова • България • Есен

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Mariana Stefanova • Bulgaria • Clouds Мариана Стефанова • България • Облаци

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Mariya Dimitrova • Bulgaria • Ouroboros Мария Димитрова • България • Уроборос

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Mariya Dimitrova • Bulgaria • Last look Мария Димитрова • България • Последен поглед VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Mariya Dimitrova • Bulgaria • Melancholy Мария Димитрова • България • Меланхолия

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Mihail Marzyanov • Bulgaria • Night of the Stars Михаил Марзианов • България • Нощта на звездите

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Nikifor Todorov, AFIAP • Bulgaria • Mountain folds

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

Никифор Тодоров, AFIAP • България • Планински гънки

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Nikifor Todorov, AFIAP • Bulgaria • Blue

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

Никифор Тодоров, AFIAP • България • Синьо

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Nikifor Todorov, AFIAP • Bulgaria • Forgotten

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

Никифор Тодоров, AFIAP • България • Забравен

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Nikifor Todorov, AFIAP • Bulgaria • Layers

Никифор Тодоров, AFIAP • България • Пластове

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Noncho Ivanov • Bulgaria • Green morning Нончо Иванов • България • Зелена сутрин

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Noncho Ivanov • Bulgaria • Spring morning Нончо Иванов • България • Пролетно утро VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Noncho Ivanov • Bulgaria • The begigning of the day Нончо Иванов • България • Началото на деня

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Petar Lesov • Bulgaria • Tsarevets, Veliko Tarnovo Петър Лесов • България • Царевец, Велико Търново

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Petar Motichka • Bulgaria • The spirit of Shipka Петер Мотичка • България • Духът на Шипка

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Petar Naydenov • Bulgaria • Old river reserve Петър Найденов • България • Резерват Стара река

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Petar Naydenov • Bulgaria • The ships Петър Найденов • България • Корабите

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Petar Naydenov • Bulgaria • Evening in Kavala Петър Найденов • България • Вечер в Кавала

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Petya Lazarova • Bulgaria • Spring tillage Петя Лазарова • България • Пролетна обработка

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Plamen Petkov, AFIAP • Bulgaria • Wild horses Пламен Петков, AFIAP • България • Диви коне

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Radoslav Sviretsov • Bulgaria • Silence Радослав Свирецов • България • Мълчание

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Radoslav Sviretsov • Bulgaria • 235 Радослав Свирецов • България • 235

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Radoslav Sviretsov • Bulgaria • Connection Радослав Свирецов • България • Връзка

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ruslan Asanov • Bulgaria • When your neighbour has a baloon Руслан Асанов • България • Когато съседът ти има балон

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ruslan Asanov • Bulgaria • Lotus Руслан Асанов • България • Лотос VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Svetlin Yosifov • Bulgaria • Omo Valley woman Mursi Светлин Йосифов • България • Жена Мурси от долината Омо

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Svetlin Yosifov • Bulgaria • My toy Светлин Йосифов • България • Моята играчка

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Svetlin Yosifov • Bulgaria • Woman from Mursi tribe Светлин Йосифов • България • Жена от племето Мурси

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Tanya Markova • Bulgaria • Christmas time Таня Маркова • България • Koледа е

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Tanya Markova • Bulgaria • Аutumn Таня Маркова • България • Eсен

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Teodora Dimitrova • Bulgaria • Growth

Теодора Димитрова • България • Растеж

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Todor Bozhkov • Bulgaria • Lofoten sunset Тодор Божков • България • Залез на Лофотен

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Trifon Trifonov • Bulgaria • The end of the day Трифон Трифонов • България • Краят на деня

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Trifon Trifonov • Bulgaria • Symmetry Трифон Трифонов • България • Симетрия

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Tsoncho Balkandjiev, AFIAP • Bulgaria • Toskana 3 Цончо Балканджиев, AFIAP • България • Тоскана 3

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Tsoncho Balkandjiev, AFIAP • Bulgaria • Svetlina Цончо Балканджиев, AFIAP • България • Светлина

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Tsoncho Balkandjiev, AFIAP • Bulgaria • Chokmanovo Цончо Балканджиев, AFIAP • България • Чокманово

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Tsoncho Balkandjiev, AFIAP • Bulgaria • Toskana 2 Цончо Балканджиев, AFIAP • България • Тоскана 2

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yuliy Vasilev, EFIAP • Bulgaria • Faceless Юлий Василев EFIAP • България • Безличен

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yuliy Vasilev, EFIAP • Bulgaria • Gold Юлий Василев EFIAP • България • Злато

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yuliy Vasilev EFIAP • Bulgaria • Fresh garden carrots

Юлий Василев EFIAP • България • Пресни градински моркови

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Zdravko Chavdarov • Bulgaria • To the top Здравко Чавдаров • България • Към върха

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Zdravko Chavdarov • Bulgaria • Think of sunrise Здравко Чавдаров • България • Мисли по изгрев

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Zhenya Madzharova-Petrova • Bulgaria • Transfagarasan by sunset Женя Маджарова-Петрова • България • Трансфъгърашко шосе по залез

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Zhenya Madzharova-Petrova • Bulgaria • Sailing thoughts Женя Маджарова-Петрова • България • Плаващи мисли

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Zhenya Madzharova-Petrova • Bulgaria • The sunset of our memories Женя Маджарова-Петрова • България • Залезът от нашите спомени VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Alex Lu • Canada • Reflection Алекс Лу • Канада • Отражение

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Bob Chiu • China • Ethiopian 34 Боб Чиу • Китай • Етиопия 34

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Che Yufang • China • In the spring Че Юфанг • Китай • През пролетта

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Che Yufang • China • Mother and son Че Юфанг • Китай • Майка и син

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Chen Shaohua • China • Camel bell Чен Шаухуа • Китай • Камилски звън

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Chengbo Sun • China • Morning of Buddhist kingdom Чентгбо Сан • Китай • Утрин в будиското царство

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Chong Chen • China • Meet Чонг Чен • Китай • Среща

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Chong Chen • China • A beam of light

Чонг Чен • Китай • Лъч светлина

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Danlei Ye • China • Travel on the way 20 Данлай Ие • Китай • Пътуване по пътя 20

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Danlei Ye • China • Putian in China 14 Данлай Ие • Китай • Путиян в Китай 14

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Danlei Ye • China • The Nenets campsite14 Данлай Ие • Китай • Ненците къмпинг 14

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Fuyong Xu • China • Ethiopia’s tribe 33 Фуйонг Кси • Китай • Етиопско племе 33

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


He Bin • China • Prison Хе Бин • Китай • Затвор VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


He Bin • China • Like Ink painting Хе Бин • Китай • Като мастилена картина

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Huang Jianxiong • China • Drill wood to make fire Хуанг Джанксионг • Китай • Пробий дърво, за да направиш огън

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Huayan Li, HIUP • China • Silver Snake Хуаян Ли, HIUP • Китай • Сребърна змия VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Jiahu She • China • Between waterclouds Яху Ше • Китай • Между водни облаци VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ling Xie • China • Crowded Train Линг Ксие • Китай • Препълнен влак

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ma Yaping • China • Spirituality in the desert Ма Япинг • Китай • Духовност в пустинята

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Mao Kaizhe • China • Together Мао Кайце • Китай • Заедно

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Mao Kaizhe • China • Morning exercise Мао Кайце • Китай • Сутрешно упражнение

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Mao Kaizhe • China • Encounters

Мао Кайце • Китай • Срещи

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ming Li • China • Colorful tea garden Минг Ли • Китай • Цветна чаена градина

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ming Li • China • Ploughing Минг Ли • Китай • Оране

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ran Jian • China • The old man Ран Ян • Китай • Старият мъж

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ran Jian • China • The fox on the desert Ран Ян • Китай • Лисицата в пустинята

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ran Jian • China • On the road Ран Ян • Китай • На пътя

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Shaohua Chen • China • The silk road Шаохуа Чен • Китай • Пътят на коприната

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Tong Jiangchuan • China • Desert ship Тонг Джианчиан • Китай • Пустинен кораб

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Wang Yanbin • China • Grandpa and grandson Ванг Янбин • Китай • Дядо и внук

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Xiaoyue Yan • China • Ethiopia’s tribe1 Ксаои Ян • Китай • Етиопско племе 1

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Xinxin Chen, GMPSA/B,GPSA • China • The Nenets campsite 15 Ксинксин Чен, GMPSA/B,GPSA • Китай • Ненците къмпинг 15

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yan Jianguo • China • Herding horses Ян Джианджу • Китай • Пастирски коне

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yi Du • China • Under the eaves И Ду • Китай • Под стрехите

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yi Wan, GMPSA/S, SPSA • China • Leopard 4 Ю Ван, GMPSA/S, SPSA • Китай • Леопард 4

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yinqin Xu • China • Photovoltaic solar energy Юджин Ксу • Китай • Фотоволтаична слънчева енергия

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yongming Liu • China • Bird interest Йонгминг Лию • Китай • Птичи интерес VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yongyu Zhou • China • Brick factory female worker Йонджу Жоу • Китай • Работник в тухлена фабрика

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yu Weiwang • China • Old teahouse Ю Вейванг • Китай • Стара чаена къща

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yu Weiwang • China • Farmhouse kitchen Ю Вейванг • Китай • Фермерска кухня

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yue Li • China • Queue poplars Юе Ли • Китай • Опашка от тополи

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yue Li • China • Grassland light and shadow Юе Ли • Китай • Пасище, светлина и сянка VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Zhang Tianming • China • Love in the kitchen Цанг Тианминг • Китай • Любов в кухнята

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Zhiyu Wu • China • Xinjiang in China 22 Жииу Вуй • Китай • Синдзян в Китай 22

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Aleksandar Tomulic, EFIAP • Croatia • Green umbrella Александър Томилич, EFIAP • Хърватия • Зелен чадър

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Aleksandar Tomulic, EFIAP • Croatia • Storm Александър Томилич, EFIAP • Хърватия • Буря

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Aleksandar Tomulic, EFIAP • Croatia • Passenger 5

Александър Томилич, EFIAP • Хърватия • Пътник 5

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Elias Tilavgis • Cyprus • Just Before Елиас Тилавгис • Кипър • Точно преди

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Pantelis Kranos, M.ICS, EFIAP/s , GM.HPS • Cyprus • Attitude Пантелис Кранос, M.ICS, EFIAP/s , GM.HPS • Кипър • Поза

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Ricos Andreas Gregoriou, EFIAP-EHPS-HON.PESGSPC • Cyprus • Sperms Invasion Рикос Андреас Грегориу, EFIAP-EHPS-HON.PESGSPC • Кипър • Нашествие на сперматозоиди

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Barbara Jenkin, GMPSA/s ARPS EFIAP/p • England • Balancing Alone Барбара Дженкин, GMPSA/s ARPS EFIAP/p • Англия • Автобаланс

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Lazoura Cortial • France • A l’aube Лазура Кортиал • Франция • На зазоряване

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Achim Koepf, EFIAP-d3 • Germany • Ana 4 Ахим Копф, EFIAP-d3 • Германия • Ана 4

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Achim Koepf, EFIAP-d3 • Germany • Viktoria 2

Ахим Копф, EFIAP-d3 • Германия • Виктория 2

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Achim Koepf, EFIAP-d3 • Germany • Lofoten 335 Ахим Копф, EFIAP-d3 • Германия • Лофотен 335

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Claudia Dietl, EFIAP • Germany • Grünes Trio Клаудия Диетл, EFIAP • Германия • Зелено трио

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Helmut Plaha • Germany • Forest Fairy WBF Хелмут Плаха • Германия • Горска фея WBF

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Helmut Plaha • Germany • Headdress WBF Хелмут Плаха • Германия • Прическа WBF

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Manfred Kluger • Germany • Golden girl 1 Манфред Клугер • Германия • Златно момиче 1

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Manfred Kluger • Germany • Voodoo queen 1 Манфред Клугер • Германия • Вудо кралица 1

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Manfred Kluger • Germany • Dark queen 1 Манфред Клугер • Германия • Тъмна кралица 1

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Peter Olfert, EFIAP/g EPSA GEPSS • Germany • Height flight Петер Олферт, EFIAP/g EPSA GEPSS • Германия • Висок полет

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Dimitrios Paraskevakis, EFIAP • Greece • Dancers Димитриос Параскевакис, EFIAP • Гърция • Танцьори

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Giorgos Tsigkas, EFIAP • Greece • The two windows Гьоргос Цигкас, EFIAP • Гърция • Двата прозореца

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Michail Chalkiadakis, EFIAP • Greece • Porto 4 Михаил Чалкиадакис, EFIAP • Гърция • Порто 4

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Nestor Fanos, EFIAP, GPU CR2, EHPS • Greece • Run little girl Нестор Фанос, EFIAP, GPU CR2, EHPS • Гърция • Тичащо малко момиче

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Rania Balachouti • Greece • The Rose Раня Балахоти • Гърция • Розата

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Chun Yip Chau • Hong Kong • Seashore Pattern Чун Юп Чау • Хонг Конг • Mорска шарка

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Chun Yip Chau • Hong Kong • Boat in Net Чун Юп Чау • Хонг Конг • Лодка в мрежата

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


H W Chan, GMPSA/b, FRPS, EFIAP/d1 • Hong Kong • Belong to her world Х В Чан, GMPSA/b, FRPS, EFIAP/d1 • Хонг Конг • Принадлежи на неговия свят

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


H W Chan, GMPSA/b, FRPS, EFIAP/d1 • Hong Kong • Flutter 2 Х В Чан, GMPSA/b, FRPS, EFIAP/d1 • Хонг Конг • Пляскане с криле 2

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Laszlo Siman, EFIAP • Hungary • Carat Ласло Симан, EFIAP • Унгария • Карат

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Laszlo Siman, EFIAP • Hungary • Havaria Ласло Симан, EFIAP • Унгария • Хавария

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Sounak Banerjee, EFIAP, FFIP, Hon. PESGSPC, GPA. PESGSPC, Hon. CPE, Hon. FAPAM • India • Children Jump at Fall Соунак Бенерие, EFIAP, FFIP, Hon. PESGSPC, GPA. PESGSPC, Hon. CPE, Hon. FAPAM • Индия • Детско скачане и падане

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Sounak Banerjee, EFIAP, FFIP, Hon. PESGSPC, GPA. PESGSPC, Hon. CPE, Hon. FAPAM • India • Jumping Boys at Falls Соунак Бенерие, EFIAP, FFIP, Hon. PESGSPC, GPA. PESGSPC, Hon. CPE, Hon. FAPAM • Индия • Скачащи момчета на водопад

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Leonid Goldin, EIPAS, EFIAP • Israel • Blue stairs Леонид Голдин, EIPAS, EFIAP • Израел • Сини стълби VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Leonid Goldin, EIPAS, EFIAP • Israel • Singer Леонид Голдин, EIPAS, EFIAP • Израел • Сингер

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Giuseppe Tomelleri, M/FIAP, EFIAP D/3 • Italy • Comacchio in the rain nr 3 Джузепе Томелери, M/FIAP, EFIAP D/3 • Италия • Комакио в дъжда 3

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Marco Garabello, MPSA EFIAP/b • Italy • Classic Tuscany Марко Гарабелло, MPSA EFIAP/b • Италия • Класическа Тоскана

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Roberto Zerbini • Italy • Ethiopian child Роберто Зербини • Италия • Етиопско дете

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Umberto Deramo, PPSA GPUCR2 GPUVIP2 HIUP RISF1 EDISF MFA • Italy • Ffss Умберто Дерамо, PPSA GPUCR2 GPUVIP2 HIUP RISF1 EDISF MFA • Италия • Ффсс

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Harry Daemen, EFIAP/b • Luxembourg • Three balls Хари Даймен, EFIAP/b • Люксембург • Три топки

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Jean Jacques Grethen, EFIAP • Luxembourg • The tide is coming in 2 Жан Джакус Гретен, EFIAP • Люксембург • Приливът идва 2

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Nico Kohnen, AFIAP • Luxembourg • Ballett - 01 Нико Кохен, AFIAP • Люксембург • Балет - 01 VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Sherman Cheang, EFIAP A.CPE SEPSS • Macau • Lighting Шерман Чеанг, EFIAP A.CPE SEPSS • Макао • Осветление

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Soon Seng Leong, EPSA MUSPA FICS • Malaysia • Woven Rattan Basket 81 Соон Сенг Леонг, EPSA MUSPA FICS • Малайзия • Плетене на ратанова кошница 81

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Daniel Lybaert, EFIAP/d3 • Netherlands • Familieportret kuifmakaken Даниел Либаерт, EFIAP/d3 • Нидерландия • Семеeн портрет на макаци

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Daniel Lybaert, EFIAP/d3 • Netherlands • Koereiger in de mist Даниел Либаерт, EFIAP/d3 • Нидерландия • Кралска чапла в мъглата

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Marcel Van Balken, MFIAP EFIAP/d3 MPSA • Netherlands • Wedding march

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

Марсел Ван Балкен, MFIAP EFIAP/d3 MPSA • Нидерландия • Сватбен марш

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Marcel Van Balken, MFIAP EFIAP/d3 MPSA • Netherlands • Polar bearpet

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

Марсел Ван Балкен, MFIAP EFIAP/d3 MPSA • Нидерландия • Полярна мечка

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Marcel Van Balken, MFIAP EFIAP/d3 MPSA • Netherlands • Crossover

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

Марсел Ван Балкен, MFIAP EFIAP/d3 MPSA • Нидерландия • Пресичане

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Willem Halbach, EFIAP/s • Netherlands • Between concrete Уилем Халбах, EFIAP/s • Нидерландия • Между бетона VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Cyril Boyd, PPSA, LIPF, LRPS, BPE2 • Northern Ireland • Fly away

Сирил Бойд, PPSA, LIPF, LRPS, BPE2 • Северна Ирландия • Отлитам

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Atle Sveen, EFIAP/p • Norway • Holly III

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

Атле Свен, EFIAP/p • Норвегия • Холи III

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Atle Sveen, EFIAP/p • Norway • Ivory Flame in the window

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

Атле Свен, EFIAP/p • Норвегия • Слонова кост на прозореца

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Hakon Gronning, EFIAP-S • Norway • Shaped by rough times Хакон Грьонинг, EFIAP-S • Норвегия • Оформени от тежки времена

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Jan Jaskuła • Poland • The first light Ян Яскула • Полша • Първи лъчи

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Jan Jaskuła • Poland • Lofoten Ян Яскула • Полша • Лофотен

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Jan Jaskuła • Poland • Milln Ян Яскула • Полша • Мелница

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Jan Jaskuła • Poland • Gdynia Ян Яскула • Полша • Гдиня

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Lajos Nagy, EFIAP/d2, MPSA2,GPU CR5, GEPSS, GAIUP, MAAFR • Romania • Playing by waterfall Лайош Наги, EFIAP/d2, MPSA2,GPU CR5, GEPSS, GAIUP, MAAFR • Румъния • Игра с водопад

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Lajos Nagy, EFIAP/d2, MPSA2,GPU CR5, GEPSS, GAIUP, MAAFR • Romania • Remaining leaves Лайош Наги, EFIAP/d2, MPSA2,GPU CR5, GEPSS, GAIUP, MAAFR • Румъния • Останали листа

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Lajos Nagy, EFIAP/d2, MPSA2,GPU CR5, GEPSS, GAIUP, MAAFR • Romania • The ships of the desert Лайош Наги, EFIAP/d2, MPSA2,GPU CR5, GEPSS, GAIUP, MAAFR • Румъния • Корабите на пустинята

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


McNairn John, EFIAP/p • Scotland • The Oracle МкНайрн Джон, EFIAP/p • Шотландия • Оракулът

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yating Yang • Taiwan • Surfing hero 11

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

Ятинг Янг • Тайван • Геройско сърфиране 11

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yating Yang • Taiwan • Painted face

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

Ятинг Янг • Тайван • Нарисувано лице

/ VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


Yating Yang • Taiwan • Benniu 2

VI IPS Plovdiv 2019 I Color photography • Accepted

Ятинг Янг • Тайван • Бенни 2

/

VI МФС Пловдив 2019 I Цветна фотография • Приети


www.photosalon-plovdiv.com

Profile for Redesign Reflexes

6th IPS Plovdiv 2019 part 2  

6th IPS Plovdiv 2019 part 2  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded