__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Open - Black & White, monochrome Черно-бяла, монохромна - Отворен

FIAP Patronage № 2018/202

PSA Patronage № 2018-182

HPS Patronage № 2018/007

APB Patronage № 2018/002

Supported by Plovdiv Municipality


FIAP gold medal • Yuliy Vasilev EFIAP • Bulgaria • Transitions 2

FIAP златен медал • Юлий Василев EFIAP • България • Преходи 2

Incentive Diploma by PC Clinic Ltd.

Поощрителна диплома от ПС Клиник ЕООД

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


FIAP silver medal • Ramazan Dari • Turkey • Home back

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

FIAP сребърен медал • Рамазан Дари • Турция • Връщане у дома

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


FIAP bronze medal • D Agung Krisprimandoyo, QPSA • Indonesia • Holi water

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

FIAP бронзов медал • Д Агунг Криспримандоо, QPSA • Индонезия • Щастлива вода

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


APB gold medal • Hakon Gronning, EFIAP/b • Norway • When I get older

НСФА златен медал • Хакон Грьонинг, EFIAP/b, • Норвегия • Когато порасна Honorable Diploma of Plovdiv Municipality

Salon CUP of 5th edition of IPS Plovdiv 2018 • By the organizer - Reflexes Ltd. Купа на салона на 5то издание на МФС Пловдив 2018 • От организатора - Рефлекси ООД

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

Почетна диплома на Община Пловдив

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


PSA gold medal • Istvan Kerekes, EFIAP/d2 • Hungary • Faces in window

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

PSA златен медал • Ищван Керекеш, EFIAP/d2 • Унгария • Лица в прозореца

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


PSA silver medal • Ivan Hecimovic • Croatia • The Picture

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

PSA сребърен медал • Иван Хецимович • Хърватия • Картината

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


PSA bronze medal • Ya Kuang • China • Song of working from sky

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

PSA бронзов медал • Я Куанг • Китай • Песен за работа от небето

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


HPS gold medal • Burak Senbak, EFIAP/b, GPU HERMES • Turkey • Break

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

HPS златен медал • Бурак Сенбак, EFIAP/b, GPU HERMES • Турция • Почивка

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


FIAP HM • Arun Mohanraj • United Kingdom • Determined

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

FIAP ПС • Арун Моханраш • Обединено Кралство • Решително

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


FIAP HM • Teodora Dimitrova • Bulgaria • Powerless

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

FIAP ПС • Теодора Димитрова • България • Безсилна

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


FIAP HM • Nigoul Frederic • France • Ligne d‘arbre

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

FIAP ПС • Нигул Фредерик • Франция • Линия на дърветата

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


PSA HM • Hanju Zhu • China • Yearning

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

PSA ПС • Ханджи Зу • Китай • Копнеж

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


FIAP HM • Lihe Zhou • China • Satisfy a craving

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

FIAP ПС • Лихе Зоу • Китай • Наслади се на желанието

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


PSA HM • Claudia Dietl, EFIAP • Germany • Tropfenspiel 1

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

PSA ПС • Клаудия Диетл, EFIAP • Германия • Игра на капките 1

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


PSA HM • Andrea Maina, EFIAP\b, PPSA • Italy • Fitness

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

PSA ПС • Андреа Майна, EFIAP\b, PPSA • Италия • Фитнес

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


APB ID • Daniel Mauko, F1 FZS • Slovenia • Winter idylle 1

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

НСФА ПД • Даниел Мауко, F1 FZS • Словения • Зимна идилия 1

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


HPS HM • Nigoul Frederic • France • Les danseuses

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

HPS ПС • Нигул Фредерик • Франция • Танцьорите

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


JID • Minko Mihaylov • Bulgaria • Time portal

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

ЖПД • Минко Михайлов • България • Портал на времето

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


JID • Nelly Gavrilova • Bulgaria • Threads

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

ЖПД • Нели Гаврилова • България • Конци

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


JID • Miroslav Mominski, AFIAP • Bulgaria • Freedom

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

ЖПД • Мирослав Момински, AFIAP • България • Свобода

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


JID • Teodora Dimitrova • Bulgaria • The Part

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

ЖПД • Теодора Димитрова • България • Частта

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


JID • Burak Senbak, EFIAP/b, GPU HERMES • Turkey • I can not play

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

ЖПД • Бурак Сенбак, EFIAP/b, GPU HERMES • Турция • Не мога да играя

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


JID • Gencho Petkov, AFIAP, HonAPB • Bulgaria • Broken

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

ЖПД • Генчо Петков, AFIAP, HonAPB • България • Счупено

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


ID by the organizer Reflexes Ltd. • Raul Villalba • Argentina • The lady of the secrets

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • AWARDS

ПД oт организатора - Рефлекси ООД • Раул Вилалба • Аржентина • Дамата на тайните

/

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • НАГРАДИ


BAS • Ramazan Dari • Turkey • Alone

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

НДАР • Рамазан Дари • Турция • Сам

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


BAS • Ramazan Dari • Turkey • Go

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

НДАР • Рамазан Дари • Турция • Напред

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


BAS • Ramazan Dari • Turkey • O an

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

НДАР • Рамазан Дари • Турция • Възмущение

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Raul Villalba • Argentina • The grand cross

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Раул Вилалба • Аржентина • Големият кръст

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Diederik Van Rompaey • Belgium • Ascension Дидерик Ван Ромпайе • Белгия • Издигане

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Luc Stalmans • Belgium • Sofa Kicking Люк Сталманс • Белгия • Диван за почивка

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Luc Stalmans • Belgium • Strange Meeting Люк Сталманс • Белгия • Страннa среща

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Roberto Soares-Gomes • Brazil • Pertransicao Роберто Соарес-Гомес • Бразилия • Преход

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Andrey Trifonov • Bulgaria • Stokksnes and Vestrahorn Андрей Трифонов • България • Стокснес и Вестахорн

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Dobromir Dimov • Bulgaria • Light V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Добромир Димов • България • Светлина V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Emanuil Treyman • Bulgaria • Directions Емануил Трейман • България • Посоки

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Elena Trifonova • Bulgaria • Escher reimagined Елена Трифонова • България • По Ешер

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Emil Dimitrov • Bulgaria • Reaching up, reaching down Емил Димитров • България • Нагоре, надолу

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Emiliqn Evdokimov • Bulgaria • Winter Horses Емилиян Евдокимов • България • Зимни коне

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Gencho Petkov, AFIAP, HonAPB • Bulgaria • Monna V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Генчо Петков, AFIAP, HonAPB • България • Монна V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ivan Miladinov • Bulgaria • Winter storm Иван Миладинов • България • В сърцето на зимата – Виелица

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ivan Miladinov • Bulgaria • Parasomnia

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Иван Миладинов • България • Парасомния

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ivan Miladinov • Bulgaria • Marmolada Иван Миладинов • България • Мармолада

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ivan Miladinov • Bulgaria • Meeting Иван Миладинов • България • Вечната среща

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Kostadin Madzharov • Bulgaria • The Bridge

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Костадин Маджаров • България • Мостът

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Kiril Hristov • Bulgaria • Dancing queen Кирил Христов • България • Танцуваща кралица

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Minko Mihaylov • Bulgaria • Somewhere Минко Михайлов • България • Някъде

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Miroslav Mominski, AFIAP • Bulgaria • Graphics Мирослав Момински, AFIAP • България • Графики

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Miroslav Mominski, AFIAP • Bulgaria • Fences Мирослав Момински, AFIAP • България • Огради

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Nikifor Todorov • Bulgaria • 149 Никифор Тодоров • България • 149

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Nikifor Todorov • Bulgaria • Etna climbing Никифор Тодоров • България • Изкачване на Етна

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Pavel Valchev • Bulgaria • The house Павел Вълчев • България • Къщата

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Pavel Valchev • Bulgaria • A bientot

Павел Вълчев • България • Ще се видим скоро V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Plamen Petkov • Bulgaria • Misty Afternoon V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Пламен Петков • България • Мъглив следобед V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Tanya Anastasova • Bulgaria • Games II Таня Анастасова • България • Игри II

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Tanya Anastasova • Bulgaria • Games I Таня Анастасова • България • Игри I

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Teodora Dimitrova • Bulgaria • Soul of a Narcissist Теодора Димитрова • България • Душа на нарцисист V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Todor Tanev • Bulgaria • Harmony Тодор Танев • България • Хармония

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Todor Tanev • Bulgaria • Animal farm Тодор Танев • България • Ферма за животни

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Todor Tanev • Bulgaria • Wilderness Тодор Танев • България • Пустош

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Veselin Atanasov, AFIAP • Bulgaria • Freshet V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Веселин Атанасов, AFIAP • България • Пълноводие V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Veselin Atanasov, AFIAP • Bulgaria • On the hill Веселин Атанасов, AFIAP • България • На хълма

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Veselin Atanasov, AFIAP • Bulgaria • Moonlight Веселин Атанасов, AFIAP • България • Лунна светлина V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Veselin Vasilev • Bulgaria • Unarmed Веселин Василев • България • Невъоръжен

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Yuliy Vasilev, EFIAP • Bulgaria • Descending Юлий Василев, EFIAP • България • Низходящо

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Yuliy Vasilev, EFIAP • Bulgaria • X4 Юлий Василев, EFIAP • България • X4

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Phillip Kwan, GMPSA/S, FRPS • Canada • Red Shepherd BW Филип Кван, GMPSA/S, FRPS • Канада • Червен овчар ЧБ

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Chengjun Yu • China • Two worlds

Ченджун Ю • Китай • Два свята

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Chen Chong • China • Hunters

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Чен Чонг • Китай • Ловците

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Chengjun Yu • China • Traces Ченджун Ю • Китай • Следи

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Gang Lan• China • Winter Ганг Лан • Китай • Зима

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Hong Guo • China • Timid Хонг Джу • Китай • Плах

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Jianping Li • China • Returning Джанпинг Ли • Китай • Връщане

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Jinhuan Zhang, IUP • China • Waiting in silence Джинхан Жанг, IUP • Китай • Изчакване в мълчание

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Lihe Zhou • China • Cleaner on prairie Лихе Зоу • Китай • Чистач на прерията

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Lihe Zhou • China • Galloping in the field Лихе Зоу • Китай • Галопиращи в полето

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ping Lu • China • Pentium Пинг Лу • Китай • Пентиум

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Rong-shang Wu • China • Weigh maker Ронг-шанг Ву • Китай • Mайстор на кантари

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Senrong Hu • China • Predation Сенронг Ху • Китай • Хищничество

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Tongtong Hou • China • Return from getting water Тонгтонг Хоу • Китай • Връщане с налята вода

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Wei Ye • China • Walk through years Вей Ие • Китай • Разходка през годините

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Wei Ye • China • Curtain fall Вей Ие • Китай • Завесата пада

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Xiaojun Zhou • China • Egret Rhyme Ксиоджин Зоу • Китай • Бяла чапла се кипри

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Xiaoyun Zheng, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS • China • Stormy Ксиян Женг, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS • Китай • Бурен

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Xiaoyun Zheng, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS • China • Rhythm Ксиян Женг, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS • Китай • Ритъм

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Xinghang Huang • China • Ancestral craftsmanship Ксингханг Хуанг • Китай • Потомствен майсторлък

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Xiping An • China • Noose Man 6 Ксипинг Ан • Китай • Мъж с примка 6

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Xiping An • China • Water Movement 1 Ксипинг Ан • Китай • Водно движение 1

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Xiping An • China • Cloud waterfall 1 Ксипинг Ан • Китай • Облачен водопад 1

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ya Kuang • China • Leaping

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Я Куанг • Китай • Скачане

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Yunxia Song • China • Yucha Grand Canyon Янгксиа Сонг • Китай • Големия каньон Юка

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Yushan Li • China • Shadow play artist Юшан Ли • Китай • Артист на игра на сянката

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Yaping Ma • China • Song of the fisherman Япинг Ma • Китай • Песен на рибаря

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Zhenlie Zhan • China • A tiny boat Зенлие Зан • Китай • Малка лодка

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Zuyu Dai • China • Samsara Зуи Дай • Китай • Самсара

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Zuyu Dai • China • Two of the world Зуи Дай • Китай • Двама в света

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ivan Hecimovic • Croatia • Upwards Иван Хецимович • Хърватия • Нагоре

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ivan Hecimovic • Croatia • The Mystical Moisture Иван Хецимович • Хърватия • Мистичната влага

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Zoran Kolaric, AFIAP • Croatia • In the frame Зоран Коларич, AFIAP • Хърватия • В рамката

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Zoran Kolaric, AFIAP • Croatia • Moment of freedom Зоран Коларич, AFIAP • Хърватия • Момент на свобода

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Pantelis Kranos, M.ICS, EFIAP/b, EHPS/s • Cyprus • A way of life below V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Пантелис Кранос, M.ICS, EFIAP/b, EHPS/s • Кипър • Начин на живот по- долу V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ricos Andreas Gregoriou, AFIAP-AHPS • Cyprus • Blowing Hair Рикос Андреас Грегорио, AFIAP-AHPS • Кипър • Издухана коса

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ricos Andreas Gregoriou, AFIAP-AHPS • Cyprus • Kalidoscopic idols V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Рикос Андреас Грегорио, AFIAP-AHPS • Кипър • Калидоскопски идоли V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Colin Hoskins • England • Sardinian Cork Trees Колин Хоскинс • Англия • Сардински коркови дървета

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Nigoul Frederic • France • Le petit prince Нигул Фредерик • Франция • Малкия принц

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Denis Rebillard • France • L heure du depart Денис Ребилард • Франция • Време за заминаване

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Denis Rebillard • France • Natacha Денис Ребилард • Франция • Наташа

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Achim Koepf, EFIAP-d2 • Germany • Fanny 148 V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Ахим Коепф, EFIAP-d2 • Германия • Фани 148 V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ernst Pini • Germany • Winter Ернст Пини • Германия • Зима

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ingrid Kronthaler • Germany • Galerie Ингрид Кронталер • Германия • Галерия

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ingrid Kronthaler • Germany • Spiral staircase Ингрид Кронталер • Германия • Спираловидно стълбище

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Peter Olfert, EFIAP/s, PPSA, SEPSS • Germany • Hot heads BW Петер Олферт, EFIAP/s, PPSA, SEPSS • Германия • Горещи глави ЧБ

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Peter Teuschel, PPSA, HIUP, GPU CR2 • Germany • Wave Петер Тошел, PPSA, HIUP, GPU CR2 • Германия • Вълна

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ada Kazagli • Greece • Tango Passion Ада Казагли • Гърция • Страстно танго

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Christos Kidonis, AFIAP, AHPS • Greece • Dancing glasses Христос Кидонис, AFIAP, AHPS • Гърция • Танцуващи стъклени чаши

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Eva Lambropoulou, EFIAP, GPU APHRODITE, EHPS/G • Greece • Summer Is Over Ева Ламброполоу, EFIAP, GPU APHRODITE, EHPS/G • Гърция • Лятото свърши

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Eva Lambropoulou, EFIAP, GPU APHRODITE, EHPS/G • Greece • Deep Gaze Ева Ламброполоу, EFIAP, GPU APHRODITE, EHPS/G • Гърция • Дълбок поглед

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Nestor Fanos, AFIAP, GPU CR-1 • Greece • Entrapped V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Нестор Фанос, AFIAP, GPU CR-1 • Гърция • Вплетена V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Nestor Fanos, AFIAP, GPU CR-1 • Greece • Alone in the gallery Нестор Фанос, AFIAP, GPU CR-1 • Гърция • Сам в галерията

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Nikos Kikakis, EFIAP • Greece • Maik Никос Кикакис, EFIAP • Гърция • Майк

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Pelagia Vrentzou, E FIAP, GPU CROWN 2 • Greece • Dreams Пелагия Вренцоу, E FIAP, GPU CROWN 2 • Гърция • Мечти

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Pelagia Vrentzou, E FIAP, GPU CROWN 2 • Greece • Outside the window Пелагия Вренцоу, E FIAP, GPU CROWN 2 • Гърция • Отвън прозореца

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Teodora Ivanova • Greece • The young soldiers Теодора Иванова • Гърция • Младите войници

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


H W Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/p • Hong Kong • Shiofumi 19 BW Japan Х В Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/p • Хонг Конг • Шиофуми 19 ЧБ Япония

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


H W Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/p • Hong Kong • Pedestrian zebra line 9 Bw Х В Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/p • Хонг Конг • Пешеходна пътека 9 ЧБ

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


H W Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/p • Hong Kong • 4 brothers Bw Х В Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/p • Хонг Конг • 4 братя ЧБ

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Janos Demeter, PPSA • Hungary • Divorce Янош Деметер, PPSA • Унгария • Развод

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Laszlo Siman, EFIAP • Hungary • Dyrholey Ласло Симан, EFIAP • Унгария • Дирхолей

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Tamas Jambori • Hungary • Sculptor and his Work Тамас Жанбори • Унгария • Скулптор и творбата му

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Barun Sinha, MFIAP, ЕSFIAP, ARPS, Hon FIP • India • Ornamental Girl

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Барун Шина, MFIAP, ESFIAP, ARPS, Hon FIP • Индия • Декоративно момиче

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Saraswatirao Korlapati, AFIAP FFIP AIIPC • India • Net Throwing At Uppada Сарасватирао Корлапати, AFIAP FFIP AIIPC • Индия • Хвърлене на мрежа в Уппада

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


D Agung Krisprimandoyo, QPSA • Indonesia • Vakil Mosque Д Агунг Криспримандоо, QPSA • Индонезия • Вакил Джамия V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Akram Niksefat Zendehdel • Iran • Explicit V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Акрам Никсефал Зендехдел • Иран • Изричнo V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Akram Niksefat Zendehdel • Iran • Lost Акрам Никсефал Зендехдел • Иран • Загубен

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Miran (shoresh) Mobasheri • Iran • Salvation in Christ Миран (шореш) Мобашери • Иран • Спасението на Христос

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Seyed Reza Javadi • Iran • Jump Саед Реза Жавади • Иран • Скок

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Bill Power, FIPF, EFIAP/s, EPSA, ARPS • Ireland • Eight Arches Бил Пауър, FIPF, EFIAP/s, EPSA, ARPS • Ирландия • Осем арки

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Edward Mahon • Ireland • Stephanie in lace V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Едуард Махон • Ирландия • Стефани в дантела V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Edward Mahon • Ireland • Kilcooley arch bw V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Едуард Махон • Ирландия • Килколей арк ЧБ V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Edward Mahon • Ireland • Sean with cap V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Едуард Махон • Ирландия • Шон с каскет V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ita Martin, LIPF • Ireland • Stallions Interacting Ита Мартин, LIPF • Ирландия • Жребци в игра

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ita Martin, LIPF • Ireland • The Dark Beauty Ита Мартин, LIPF • Ирландия • Тъмна красота

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Alfredo Ingino, AFIAP • Italy • Passengers Алфредо Ингино, AFIAP • Италия • Пътници

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Alfredo Ingino, AFIAP • Italy • Steps V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Алфредо Ингино, AFIAP • Италия • Стъпки V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Domenico Monteleone • Italy • Simmetry V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Доменико Монтелеoне • Италия • Симетрия V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Domenico Monteleone • Italy • The muse V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Доменико Монтелеoне • Италия • Музата V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Domenico Monteleone • Italy • Light curves Доменико Монтелеoне • Италия • Светлинни криви

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Luciana Messina • Italy • Lost in history Лучиана Месина • Италия • Изгубени в историята

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Michele Macinai, EFIAP/b • Italy • Reflex Михаеле Мачина, EFIAP/b • Италия • Oтражение

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Michele Macinai, EFIAP/b • Italy • Hamar man Михаеле Мачина, EFIAP/b • Италия • Хамар мъж

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Michele Macinai, EFIAP/b • Italy • Working the wool 2 Михаеле Мачина, EFIAP/b • Италия • Обработване на вълна 2

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Roberto Zerbini • Italy • Like sails V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Роберто Зербини • Италия • Като платна V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Roberto Zerbini • Italy • Solitude Роберто Зербини • Италия • Самота

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ka Chon Chiang • Macau • Heavy Blow Ка Чон Чианг • Макао • Тежък удар

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ka Chon Chiang • Macau • Left Blow Ка Чон Чианг • Макао • Ляв удар

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Ka Chon Chiang • Macau • The Smoking Man 10 Ка Чон Чианг • Макао • Пушач 10

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Kin Keong Fu, AFIAP • Macau • Follow my footsteps Кин Кеонг Фу, AFIAP • Макао • Следвайте стъпките ми

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Sherman Cheang, AFIAP, SEPSS • Macau • Drying Noodles Шерман Чеанг, AFIAP, SEPSS • Макао • Сушене на макарони

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Boro Rudic, MFFSM, AFIАP • Macedonia • Underwater Боро Рудич, MFFSM, AFIАP • Македония • Под водата

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Boro Rudic, MFFSM, AFIАP • Macedonia • Maja Mb2 Боро Рудич, MFFSM, AFIАP • Македония • Мая ЧБ 2

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Boro Rudic, MFFSM, AFIАP • Macedonia • Cry 2 Боро Рудич, MFFSM, AFIАP • Македония • Крясък 2

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Guek Cheng Lim • Malaysia • Boy and elephant Гюк Ченг Лим • Малайзия • Момче и слон

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Wunna Win • Myanmar • Fisherman Вуна Вин • Мианмар • Рибар

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Wunna Win • Myanmar • Summer time Вуна Вин • Мианмар • Лятно време

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Daniel Lybaert, EFIAP/d3 • Netherlands • Genegenheid in ZwW V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Даниел Либерт, EFIAP/d3 • Нидерландия • Любов в ZwW V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Daniel Lybaert, EFIAP/d3 • Netherlands • Nee Ja Wat in ZwW Даниел Либерт, EFIAP/d3 • Нидерландия • Не, Да, Какво в ZwW

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Daniel Lybaert, EFIAP/d3 • Netherlands • Isendica Experiment 2 Даниел Либерт, EFIAP/d3 • Нидерландия • Експеримент на Исендика 2

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Cyril Boyd, QPSA, LIPF, BPE2* • Northern Ireland • All tied up Сирил Бойд, QPSA, LIPF, BPE2* • Северна Ирландия • Всички вързани горе V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Sami Ur Rahman, EFIAP, APSA, AIIPC • Pakistan • Reflections Сами Ур Рахман, EFIAP, APSA, AIIPC • Пакистан • Отражение

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Lajos Nagy, EFIAP/d2, MPSA, MAAFR • Romania • Sad man Лайош Наги, EFIAP/d2, MPSA, MAAFR • Румъния • Тъжен мъж

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Mofeed Abu Shalwa • Saudi Arabia • Sharp look Мофеед Абу Шалва • Саудитска Арабия • Остър поглед

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Borislav Milovanovic, EFIAP/g, EsFIAP, PPSA • Serbia • Undergound master Борислав Милованович, EFIAP/g, EsFIAP, PPSA • Сърбия • Подземен майстор

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Daniel Mauko, F1 FZS • Slovenia • Tree between vine Даниел Мауко, F1 FZS • Словения • Дърво мужду лозята

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Monica Wennblom, RSF/G, ERSF • Sweden • Climbing V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Моника Уенблом, RSF/G, ERSF • Швеция • Изкачване V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Klaus Stock, EFIAP, HonEFIAP • Switzerland • Intertwined Клаус Сток, EFIAP, HonEFIAP • Швейцария • Преплетени

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Lung-Tsai Wang • Taiwan • Disabled games 3m

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Лунг-Цай Ванг • Тайван • Игри за хора с увреждания 3м

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Arun Mohanraj • United Kingdom • The Bone Collector

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Арун Моханраш • Обединено Кралство • Костният колекционер

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Barbara Jenkin, GMPSA ARPS EFIAP/g • United Kingdom • Storm Sirens Барбара Дженкин, GMPSA ARPS EFIAP/g • Обединено Кралство • Бурни сирени V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Christine Woolgar, ARPS, EFIAP, CPAGB, PPSA • United Kingdom • Dawn Wonder Кристине Волгар, ARPS, EFIAP, CPAGB, PPSA • Обединено Кралство • Чудна зора

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Douglas Vernimmen, EFIAP/b, EPSA, LRPS • United Kingdom • Body Landscape (12) Дъглас Верниммен, EFIAP/b, EPSA, LRPS • Обединено Кралство • Тяло пейзаж (12)

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Malcolm Jenkin, GMPSA EFIAP/p • United Kingdom • Rope Swing

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Малкълм Дженкин, GMPSA EFIAP/p • Обединено Кралство • Въжена люлка

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Malcolm Jenkin, GMPSA EFIAP/p • United Kingdom • Swirling Mono Малкълм Дженкин, GMPSA EFIAP/p • Обединено Кралство • Въртящо се Моно

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Malcolm Jenkin, GMPSA EFIAP/p • United Kingdom • Mono Ring Workout

V IPS Plovdiv 2018 I Black & White, Monochrome photography • Accepted /

Малкълм Дженкин, GMPSA EFIAP/p • Обединено Кралство • Тренировка Моно обръч

V МФС Пловдив 2018 I Черно-Бяла, Монохромна фотография • Приети


Profile for Redesign Reflexes

6th IPS Plovdiv 2019 part 1  

6th IPS Plovdiv 2019 part 1  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded