__MAIN_TEXT__

Page 1

My town + European Capitals Of Culture 1985 - 2020 Моят град + Европейски Столици на Културата 1985 - 2020

FIAP Patronage № 2018/202

PSA Patronage № 2018-182

HPS Patronage № 2018/007

APB Patronage № 2018/002

Supported by Plovdiv Municipality


FIAP gold medal • Nadezhda Javadova • Azerbaijan • Follow the Dream

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

FIAP златен медал • Надежда Джавадова • Азербайджан • Следвай мечтите

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


FIAP silver medal • Yushan Li • China • Colorful window

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

FIAP сребърен медал • Юшан Ли • Китай • Цветен прозорец

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


FIAP bronze medal • Szilard Varga, EFIAP, A-MAFOSZ, MFVSZ • Hungary • Lofoten

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

FIAP бронзов медал • Сцилард Варга, EFIAP, A-MAFOSZ, MFVSZ • Унгария • Лофотен

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


PSA gold medal • Wolfgang Lin • Hong Kong • Lines and Circles

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

PSA златен медал • Волфганг Лин • Хонг Конг • Линии и кръгове

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


PSA silver medal • Maria Kazepidou, AFIAP • Greece • Shadows

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

PSA сребърен медал • Мария Казепидиу, AFIAP • Гърция • Сенки

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


PSA bronze medal • Peter Naydenov • Bulgaria • Rousse Winter

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

PSA бронзов медал • Петър Найденов • България • Русенска зима

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


APB gold medal • Janos Szabo • Hungary • Road over the ice

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

НСФА златен медал • Янош Сабо • Унгария • Път над леда

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


FIAP HM • Noncho Ivanov • Bulgaria • Winter at Plovdiv

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

FIAP ПС • Нончо Иванов • България • Зима в Пловдив

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


FIAP HM • Sohel Parvez Haque • Bangladesh • Prayer

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

FIAP ПС • Сохел Парвез Хакю • Бангладеш • Молитва

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


FIAP HM • Roberto Soares-Gomes • Brazil • Christ Redemeer

FIAP ПС • Роберто Соарес-Гомес • Бразилия • Христос Спасител V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


FIAP HM • Alexandra Karadzhova • Bulgaria • Movement NYC

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

FIAP ПС • Александра Караджова • България • Движение Ню Йорк

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


PSA HM • Leonid Goldin, EIPAS, EFIAP • Israel • Different windows

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

PSA ПС • Леонид Голдин, EIPAS, EFIAP • Израел • Различни прозорци

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


PSA HM • Ahmad Khatiri • Iran • Balance

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

PSA ПС • Ахмад Катири • Иран • Баланс

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


PSA HM • Kin Keong Fu, AFIAP • Macau • Bumper Harvest

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

PSA ПС • Кин Кеонг Фу, AFIAP • Макао • Пълна реколтата

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


HPS HM • Wei Ye • China • Rhythm of the rain

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

HPS ПС • Вей Ие • Китай • Ритъма на дъжда

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


APB ID • Daniel Lybaert, EFIAP/d3 • Netherlands • Isendica na sneeuwstorm

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

НСФА ПД • Даниел Либерт, EFIAP/d3 • Нидерландия • Исендика след снежна буря

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


JID • Leka Huie • Hong Kong • Hong Kong Night 1

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

ЖПД • Лека Хюе • Хонг Конг • Хонг Конг Нощ 1

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


JID • Istvan Kerekes EFIAP/d2 • Hungary • Food sanctification

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

ЖПД • Ищван Керекеш EFIAP/d2 • Унгария • Освещаване на храна

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


JID • Guy B. Samoyault MFIAP, APSA, GMPSA • France • Vuitton Buren

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

ЖПД • Гай Б. Самойлт MFIAP, APSA, GMPSA • Франция • Вуитон Бюрен

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


JID • Michele Macinai, EFIAP/b • Italy • Which future V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

ЖПД • Михаеле Мачина, EFIAP/b • Италия • Кое бъдеще /

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


JID • Pavel Valchev • Bulgaria • P(LOVE)div

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

ЖПД • Павел Вълчев • България • P(LOVE)div

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


JID • Nadezhda Javadova • Azerbaijan • Colored waves

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

ЖПД • Надежда Джавадова • Азербайджан • Цветни вълни

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


SD by Plovdiv 2019 Foundation • Elena Trifonova • Bulgaria • Graz

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

Presented to Photo: Graz Author: Elena Trifonova   (Bulgaria)

Section: My Town Subtheme: European Capitals of Culture 1985 – 2020 Awarded by: Municipal Foundation Plovdiv 2019    Photosalon Plovdiv                                        

/

СД от Фондация Пловдив 2019 • Елена Трифонова • България • Грац

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


Voucher for tourist services in Bulgaria (on amount of 500€) by DAN Travel EOOD • D Agung Krisprimandoyo, QPSA • Indonesia • Feed the pigeons

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

/

Ваучер за туристически услуги (на стойност 500€) от ДАН Травел ЕООД • Д Агунг Криспримандоо, QPSA • Индонезия • Хранене на гълъбите

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


ID by the organizer Reflexes Ltd • Robin Yong, AAPS • Australia • Escape from Venice

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

ПД от организатора Рефлекси ООД • Робин Йонг, AAPS • Австралия • Бягство от Венеция

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


ID for photography from Matera (by the organizer Reflexes Ltd) • Pietro Bugli, EFIAP/s • Italy • Bye Matera 2

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • AWARDS

ПД за фотогпрафия от Матера (от организатора Рефлекси ООД) • Пиетро Бугли, EFIAP/s • Италия • Чао Матера 2

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • НАГРАДИ


BAS • Andrey Trifonov • Bulgaria • Atrani

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

НДАР • Андрей Трифонов • България • Атрани

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


BAS • Andrey Trifonov • Bulgaria • Positano

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

НДАР • Андрей Трифонов • България • Позитано

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


BAS • Andrey Trifonov • Bulgaria • Budapest

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

НДАР • Андрей Трифонов • България • Будапеща

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


BAS • Andrey Trifonov • Bulgaria • Budat

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

НДАР • Андрей Трифонов • България • Будат

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/d1, EsFIAP, GMPSA/b • Argentina • Montefrio Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/d1, EsFIAP, GMPSA/b • Аржентина • Монтефрио

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/d1, EsFIAP, GMPSA/b • Argentina • La Plaza Roja Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/d1, EsFIAP, GMPSA/b • Аржентина • Червения площад

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/d1, EsFIAP, GMPSA/b • Argentina • W Barcelona Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/d1, EsFIAP, GMPSA/b • Аржентина • W Барселона

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Robin Yong, AAPS • Australia • The Venetian Red Rose Робин Йонг, AAPS • Австралия • Венециански червени рози

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Robin Yong, AAPS • Australia • Josepha et ses Mignons Робин Йонг, AAPS • Австралия • Жозефина и нейните сладки

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Alexandra Karadzhova • Bulgaria • Manhattan Александра Караджова • България • Прелитайки над Манхатън с хеликоптер, Ню Йорк

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Angel Nenov • Bulgaria • Sche Ангел Ненов • България • Че

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Atanas Petkov • Bulgaria • Silent Атанас Петков • България • Смълчан

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Atanas Petkov • Bulgaria • Mist Атанас Петков • България • Мъгла

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Darina Ivanova • Bulgaria • Walk in Santorini Дарина Иванова • България • Разходка в Санторини

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Elena Maslarova • Bulgaria • The bulb

Елена Масларова • България • Лампата V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Elena Maslarova • Bulgaria • Prague at night Елена Масларова • България • Прага през нощта

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Gencho Petkov, AFIAP, HonAPB • Bulgaria • Snow city Генчо Петков, AFIAP, HonAPB • България • Снежен град

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Gencho Petkov, AFIAP, HonAPB • Bulgaria • Frue platz in Parkplatz Генчо Петков, AFIAP, HonAPB • България • Свободно място в паркинга

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Gencho Petkov, AFIAP, HonAPB • Bulgaria • Tsarevets during the Easter Worship Генчо Петков, AFIAP, HonAPB • България • Царевец по време на Великденското поклонение

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Ivan Krachanov • Bulgaria • Old Town colors Иван Крачанов • България • Цветове на Стария град

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Ivan Maslarov • Bulgaria • Rays angles Иван Масларов • България • Лъчи ъгли

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Kaloyan Suhorukov • Bulgaria • Evening over Zakynthos, Greece Калоян Сухоруков • България • Вечер над Закинтос, Гърция

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Kaloyan Suhorukov • Bulgaria • Sunrise over Ancient Rome, Italy Калоян Сухоруков • България • Изгрев над древния Рим, Италия

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Kostadin Madzharov • Bulgaria • Snow Plovdiv Костадин Маджаров • България • Снежен Пловдив

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Krasimir Lazarov • Bulgaria • London Panorama Красимир Лазаров • България • Лондонска Панорама

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Mariya Jeliazkova • Bulgaria • The women with the doves Марийа Желязкова • България • Жената с гълъбите

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Michail Marzyanov • Bulgaria • The temple Михаил Марзянов • България • Храмът

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Minko Mihaylov • Bulgaria • Marrakech Минко Михайлов • България • Маракеш

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Minko Mihaylov • Bulgaria • Every day Минко Михайлов • България • Всеки ден

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Noncho Ivanov • Bulgaria • Storm above Plovdiv Нончо Иванов • България • Буря над Пловдив

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Noncho Ivanov • Bulgaria • Sunset in Plovdiv Нончо Иванов • България • Залез в Пловдив

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Petar Shipchanov • Bulgaria • Praga

Петър Шипчанов • България • Прага V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Petar Shipchanov • Bulgaria • Ginger V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

Петър Шипчанов • България • Джинджър и Фред /

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Ralitsa Byalkova • Bulgaria • X Factor Ралица Бялкова • България • X Фактор

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Ruslan Yordanov • Bulgaria • Lightning Руслан Йорданов • България • Гръмотевична буря

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Stoian Stoianov • Bulgaria • Storm over Plovdiv Стоян Стоянов • България • Буря над Пловдив

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Stoyo Petkov • Bulgaria • Anfi theatar Plovdiv Стойо Петков • България • Амфитеатър Пловдив

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Trifon Trifonov • Bulgaria • Praha Трифон Трифонов • България • Прага

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Trifon Trifonov • Bulgaria • Alberobelo Трифон Трифонов • България • Алберобело

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Vadim Tikhonov • Bulgaria • Varna Cathedral Вадим Тикхонов • България • Варна Катедрала

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Yavor Michev • Bulgaria • Danube Ruse Явор Мичев • България • Русе и замръзналата река по здрач

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Yavor Michev • Bulgaria • New Year Ruse Явор Мичев • България • Русенци посрещат новата 2018-та

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Yavor Michev • Bulgaria • Night Ruse Явор Мичев • България • Светещият под есенната мъгла Русе

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Yuliy Vasilev, EFIAP • Bulgaria • The Stairs

Юлий Василев, EFIAP • България • Стълбите V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Yuliy Vasilev, EFIAP • Bulgaria • Mister Big Юлий Василев, EFIAP • България • Господин Биг

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Yuliy Vasilev, EFIAP • Bulgaria • Wrong Way Юлий Василев, EFIAP • България • Грешен път

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Zdravko Chavdarov • Bulgaria • It rains Здравко Чавдаров • България • Вали

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Zdravko Chavdarov • Bulgaria • Praga Здравко Чавдаров • България • Прага

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Xiping An• China • Acropolis Of Light Ксипинг Ан • Китай • Акрополис на светлината

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Xiping An • China • Through Ксипинг Ан • Китай • През миналото

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Ya Kuang • China • Wuming Buddhist College Я Куанг • Китай • Безименен будистки колеж

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Yushan Li • China • Rainy night of water village Юшан Ли • Китай • Дъждовната нощ на водното село

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Ivan Hecimovic • Croatia • The Twins

Иван Хецимович • Хърватия • Близнаци

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Despina Anastasis • Cyprus • Generic city

Деспина Анастасис • Кипър • Град с широко приложение

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Despina Anastasis • Cyprus • Down Town

Деспина Анастасис • Кипър • В центъра V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Jean Boulanger, EFIAP/B PPSA • France • Pyramide Du Louvre Жан Бьоланджер, EFIAP/B PPSA • Франция • Пирамидата на Лувъра

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Jean Boulanger, EFIAP/B PPSA • France • Pont Au Change Et Conciergerie Жан Бьоланджер, EFIAP/B PPSA • Франция • Мост на промяната и замъка Консиержери

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Jean Boulanger, EFIAP/B PPSA • France • Duomo Firenze Жан Бьоланджер, EFIAP/B PPSA • Франция • Катедрала Флоренция

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Achim Koepf, EFIAP-d2 • Germany • Schwaebisch Hall 89 Ахим Коепф, EFIAP-d2 • Германия • Шваебиш зала 89

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Achim Koepf, EFIAP-d2 • Germany • Ballonfahrt 62 Ахим Коепф, EFIAP-d2 • Германия • Пътуване с балон 62

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Claudia Dietl, EFIAP • Germany • Stockholm Клаудия Диетл, EFIAP • Германия • Стокхолм

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Claudia Dietl, EFIAP • Germany • Berliner Dom Клаудия Диетл, EFIAP • Германия • Берлинската катедрала

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Claudia Dietl, EFIAP • Germany • Prager Burg Клаудия Диетл, EFIAP • Германия • Пражки замък

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Karl Markloff, AFIAP, EPSA • Germany • Skyline Frankfurt Карл Марклоф, AFIAP, EPSA2 • Германия • Силует Франкфурт

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Karl Markloff, AFIAP, EPSA • Germany • Kirchturm V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

Карл Марклоф, AFIAP, EPSA2 • Германия • Камбанария /

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Peter Teuschel, PPSA, HIUP, GPU CR2 • Germany • Bubbles in Prague Петер Тошел, PPSA, HIUP, GPU CR2 • Германия • Сапунени мехури в Прага

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Ada Kazagli • Greece • Industrial Zone Ада Казагли • Гърция • Индустриална зона

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Ada Kazagli • Greece • Balcony V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

Ада Казагли • Гърция • Балкон /

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Giorgos Tsigkas, EFIAP • Greece • All dogs go to Heaven Гьоргос Цигкас, EFIAP • Гърция • Всички кучета отиват в рая

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Giorgos Tsigkas, EFIAP • Greece • The eye sees everything Гьоргос Цигкас, EFIAP • Гърция • Окото вижда всичко

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Manos Sparis, AFIAP • Greece • Lines Манос Спарис, AFIAP • Гърция • Линии

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Nestor Fanos, AFIAP, GPU CR-1 • Greece • Honorary guard Нестор Фанос, AFIAP, GPU CR-1 • Гърция • Почетна охрана

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Spiros Iatropoulos, EFIAP/p, ESFIAP • Greece • Freiburg 1 Спирос Ятрополос, EFIAP/p, ESFIAP • Гърция • Фрайбург 1

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Vasilis Kazepidis, EFIAP, GPU CR-2, AHPS • Greece • Omonia Station Василис Казепидис, EFIAP, GPU CR-2, AHPS • Гърция • Спирка Омония

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Leka Huie • Hong Kong • Hong Kong Night 3 Лека Хюе • Хонг Конг • Хонг Конг Нощ 3

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Wolfgang Lin • Hong Kong • Living Next to Each Other Волфганг Лин • Хонг Конг • Живеeйки един до друг

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Wolfgang Lin • Hong Kong • Central Tower Волфганг Лин • Хонг Конг • Централна кула

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Istvan Kerekes, EFIAP/d2 • Hungary • Bratislava Ищван Керекеш, EFIAP/d2 • Унгария • Братислава

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Janos Demeter, PPSA • Hungary • Toscana my love Янош Деметер, PPSA • Унгария • Тоскана любов моя

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Janos Szabo • Hungary • Hands in Venice Янош Сабо • Унгария • Ръце във Венеция

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Szilard Varga, EFIAP, A-MAFOSZ, MFVSZ • Hungary • Blues and Lines Сцилард Варга, EFIAP, A-MAFOSZ, MFVSZ • Унгария • Блус и позиции

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Szilard Varga, EFIAP, A-MAFOSZ, MFVSZ • Hungary • Budapest Art Deco V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

Сцилард Варга, EFIAP, A-MAFOSZ, MFVSZ • Унгария • Будапеща Арт Деко /

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Siamak Jafari • Iran • Snow Сиамак Джафари • Иран • Сняг

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Bill Power, FIPF, EFIAP/s, EPSA, ARPS • Ireland • Cork City Hall at Twilight Бил Пауър, FIPF, EFIAP/s, EPSA, ARPS • Ирландия • Кметството на Корк в здрач

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Bill Power, FIPF, EFIAP/s, EPSA, ARPS • Ireland • The Vicars Flock in Mitchelstown Бил Пауър, FIPF, EFIAP/s, EPSA, ARPS • Ирландия • Викариите в Мичълстаун

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Leonid Goldin, EIPAS, EFIAP • Israel • Through the yard Leonid Goldin, EIPAS, EFIAP • Израел • През двора

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Alfredo Ingino, AFIAP • Italy • The washing Алфредо Ингино, AFIAP • Италия • Прането

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Michele Macinai, EFIAP/b • Italy • On the road 1 Михаеле Мачина, EFIAP/b • Италия • На пътя 1

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Michele Macinai, EFIAP/b • Italy • Salzburg house Михаеле Мачина, EFIAP/b • Италия • Залцбурска къща

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Ka Chon Chiang • Macau • Hallstatt Ка Чон Чианг • Макао • Халстат

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Ka Chon Chiang • Macau • Charles Bridge Ка Чон Чианг • Макао • Карлов мост

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Kin Keong Fu, AFIAP • Macau • Village Children Кин Кеонг Фу, AFIAP • Макао • Детско селище

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Daniel Lybaert, EFIAP/d3 • Netherlands • Brugse waterplas Даниел Либерт, EFIAP/d3 • Нидерландия • Локва в Брюж

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Daniel Lybaert, EFIAP/d3 • Netherlands • Vrolijke muur Даниел Либерт, EFIAP/d3 • Нидерландия • Весела стена

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Hakon Gronning, EFIAP-B • Norway • Bro til Slagghaugene Хакон Грьонинг, EFIAP-B • Норвегия • Мост към Слагхауген

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Roald Synnevaag, MFIAP EFIAP-P MPSA GPSA • Norway • Telefone Роалд Синневаг, MFIAP EFIAP-P MPSA GPSA • Норвегия • Телефон

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Valentina Stan, EFIAP/g • Romania • Feeling of the City Валентина Стан, EFIAP/g • Румъния • Усещане на града

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Valentina Stan, EFIAP/g • Romania • Sibiu 2 Валентина Стан, EFIAP/g • Румъния • Сибиу 2

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Valentina Stan, EFIAP/g • Romania • Spider Man Валентина Стан, EFIAP/g • Румъния • Човекът паяк

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Douglas Vernimmen, EFIAP/b, EPSA, LRPS • United Kingdom • Happy New Year, Edinburgh (4) Дъглас Верниммен, EFIAP/b, EPSA, LRPS• Обиденено Кралство • Честита Нова година, Единбург (4)

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Nguyen Vu Phuoc, EFIAP • Vietnam • My town Нгуен Ву Пуюк, EFIAP • Виетнам • Моят град

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Robert Jones, EFIAP/b BPE 3 • Wales • The Sphere Trinity College Dublin Роберт Джонс, EFIAP/b BPE 3 • Уелс • Кълбото в Тринити колидж Дъблин

V IPS Plovdiv 2018 I My Town + ECC 1985 -2022 • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Моят град + ЕСК 1985-2022 • Приети


Profile for Redesign Reflexes

5th_IPS_Plovdiv_2018_part_6  

5th_IPS_Plovdiv_2018_part_6  

Advertisement