Page 1

My town + European Capitals Of Culture 1985 - 2020 Моят град + Европейски Столици на Културата 1985 - 2020

FIAP Patronage № 2017/110

PSA Patronage № 2017-123

HPS Patronage № 2017/012

APB Patronage № 2017/002

Supported by Plovdiv Municipality


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

FIAP GOLD medal Petar Shipchanov • Bulgaria• Hisar Kapiya

FIAP ЗЛАТЕН медал Петър Шипчанов • България • Хисар Капия


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

PSA GOLD medal Samuele Boldrin, AFI EFIAP • Italy • La Defense 06 - Paris

PSA ЗЛАТЕН медал Самуеле Болдрин, AFI EFIAP • Италия • Ла Дефанс 06 - Париж


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

APB GOLD medal Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Reflejos de Amsterdam

НСФА ЗЛАТЕН медал Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Отражения от Амстердам


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

FIAP SILVER medal Shenghua Yang • China • Fascinated in stilted building

FIAP СРЕБЪРЕН медал Шенгуа Янг • Китай • Очарован от странна сграда


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

FIAP BRONZE medal Jacques Heritier, AFIAP • France • Ville Futuriste

FIAP БРОНЗОВ медал Жак Херитиер, AFIAP • Франция • Футуристичен град


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

PSA SILVER medal Valentina Stan, EFIAP/s • Romania • Winter in Istanbul 2

PSA СРЕБЪРЕН медал Валентина Стан, EFIAP/s • Румъния • Зима в Истанбул 2


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

PSA BRONZE medal Marcel Van Balken, EFIAP/p Netherlands • Railway station, Madrid

PSA БРОНЗОВ медал Марсел Ван Балкен, EFIAP/p Нидерландия • Железопътна гара, Мадрид


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

FIAP Honourable Mention Robin Yong • Australia • Havana Street Scene

FIAP Почетно Поощрение Робин Йонг • Австралия • Улична сцена в Хавана


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

FIAP Honourable Mention Yuliy Vasilev, AFIAP • Bulgaria • Music for Deaf 6

FIAP Почетно Поощрение Юлий Василев, AFIAP • България • Музика за глухи 6


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

FIAP Honourable Mention Homan Heidari Khayat • Iran • Colosum

FIAP Почетно Поощрение Хоман Хейради Кхайт • Иран • Колизеум


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

PSA Honourable Mention Giorgos Tsigkas, EFIAP • Greece • See you (Athens)

PSA Почетно Поощрение Гьоргос Цигкас, EFIAP • Гърция • Виждам те (Атина)


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

PSA Honourable Mention Efstathios Zeinis • Greece • Silent Melody

PSA Почетно Поощрение Ефстатиос Зенис • Гърция • Тиха мелодия


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

PSA Honourable Mention Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS • Israel • Daily tram

PSA Почетно Поощрение Леонид Голдин , AFIAP, EIPAS • Израел • Дневен трамвай


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

HPS Honourable Mention Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Amanece Chalten

HPS Почетно Поощрение Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Изгрев Чалтен


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

APB Incentive Diploma Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS • Israel • Night under the Bridge

НСФА Поощрителна диплома Леонид Голдин, AFIAP, EIPAS • Израел • Нощ под моста


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Ioannis Lykouris, MFIАP, HonEFIАP Angel Nenov • Bulgaria • Berlin

Жури поощрителна диплома от Йоанис Лукорис, MFIАP, HonEFIАP Ангел Ненов • България • Берлин


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Dorota Kycia, EFIAP, ESFIAP, AFRP Amin Dehghan • Iran • Skating rink

Жури поощрителна диплома от Дорота Кисия, EFIAP, ESFIAP, AFRP Амин Дейхан • Иран • Пързалка за кънки


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Vasja Doberlet, MFIAP, EFIAP/p ESFIAP, MF-FZS Sounak Banerjee, AFIP • India • Men who stare at goat

Жури поощрителна диплома от Вася Доберлет, MFIAP, EFIАP/p ESFIAP, MF-FZS Соунак Бенерии, AFIP • Индия • Дете, което се взира в коза


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Yavor Popov Krisztian Kovacs • Hungary • Trees in town

Жури поощрителна диплома от Явор Попов Кристиян Ковач • Унгария • Дървета в града


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Ass. prof. Petar Abadjiev Bekir Yesiltas, AFIAP – GPU CR1 – PSA**** Turkey • Alone winter

Жури поощрителна диплома от доц. Петър Абаджиев Бекир Йесилтаз, , AFIAP – GPU CR1 – PSA**** Турция • Самотна зима


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

Voucher for tourist services by DAN Travel EOOD Jean Boulanger, EFIAP/B–PPSA France • Chimere Notre Dame

Ваучер за туристически услуги от ДАН Травел ЕООД Жан Бьоланджер, EFIAP/B–PPSA Франция • Химера Нотр Дам дьо Париж


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

Special diploma of Plovdiv 2019 Foundation Ruslan Asanov • Bulgaria • Hills under the supermoon

Presented to Photo: Hills Under the Supermoon Author: Ruslan Asanov (Bulgaria)

Section: My Town Subtheme: European Capitals of Culture 1985 – 2020 Awarded by: Municipal Foundation Plovdiv 2019    Photosalon Plovdiv                                        

Специална Диплома от Фондация Пловдив 2019 Руслан Асанов • България • Хълмове под супер луна


AWARDS • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • НАГРАДИ

Incentive diploma by Reflexes Ltd for photography from Matera Pietro Amendolara • Italy • Matera 1

Поощрителна диплома от Рефлекси ООД за фотография от Матера Пиетро Амендолара • Италия • Матера 1


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Roger Jourdain, PSA CS5, ND5 France • Old Honfleur

Роджер Жордейн, PSA CS5, ND5 Франция • Старият Онфльор


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Roger Jourdain, PSA CS5, ND5 France Lady In Red

Роджер Жордейн, PSA CS5, ND5 Франция Дама в червено


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Roger Jourdain, PSA CS5, ND5 France • Pudong Shanghai

Роджер Жордейн, PSA CS5, ND5 Франция • Пудонг Шанхай


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Roger Jourdain, PSA CS5, ND5 France • Raining

Роджер Жордейн, PSA CS5, ND5 Франция • Дъждовно


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Jean Boulanger, EFIAP/B – PPSA France • Grand Palais

Жан Бьоланджер, EFIAP/B – PPSA Франция • Гранд Палас


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Jean Boulanger, EFIAP/B – PPSA France • Just Before Dark

Жан Бьоланджер, EFIAP/B – PPSA Франция • Точно преди здрач


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Jean Boulanger, EFIAP/B – PPSA France • Steel Lace Eiffel Tower

Жан Бьоланджер, EFIAP/B – PPSA Франция • Стоманена дантела Айфелова кула


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Arquitectura del Malecon

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Архитектура Малекон


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Esquina de Trinidad

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Ъгъл на Тринидад


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Hung Kam Yuen • Australia • Celebration

Хунг Кам Яен • Австралия • Празник


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Robin Yong • Australia • Venice Carnevale

Робин Йонг • Австралия • Карнавал Венеция


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Robin Yong • Australia • Venice

Робин Йонг • Австралия • Венеция


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP, PPSA, BEPSS Bangladesh • Bachkovo Monastery

МД Танвер Хасан Роан, AFIAP, PPSA, BEPSS Бангладеш • Бачковски манастир


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP, PPSA, BEPSS Bangladesh • Roman Theatre

МД Танвер Хасан Роан, AFIAP, PPSA, BEPSS Бангладеш • Римски амфитеатър


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP, PPSA, BEPSS Bangladesh • Plovdiv

МД Танвер Хасан Роан, AFIAP, PPSA, BEPSS Бангладеш • Пловдив


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Roberto Soares-Gomes Brasil Rio de Janeiro 1

Роберто Соарес-Гомес Бразилия Рио де Жанейро 1


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Andrey Trifonov • Bulgaria • Hallstatt

Андрей Трифонов • България • Халщат


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Andrey Trifonov • Bulgaria • Foro Romano

Андрей Трифонов • България • Римският форум


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Andrey Trifonov • Bulgaria • Kotor

Андрей Трифонов • България • Котор


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Antoaneta Obretenova • Bulgaria • Time for a walk

Антоанета Обретенова • България • Време за разходка


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Antoaneta Obretenova • Bulgaria • In the fog time

Антоанета Обретенова • България • В мъгливо време


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Anton Donev • Bulgaria • Prague Stare Mesto

Антон Донев • България • Прага Старе Место


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Bedros Azinyan • Bulgaria • The Roofs of Prague

Бедрос Азинян • България • Покривите на Прага


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Dana Tsetkova • Bulgaria • Plovdiv. In winter.

Дана Цветкова • България • Пловдив. През зимата.


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Elena Joskova - Stefanova • Bulgaria • Castel Gomilica

Елена Йоскова - Стефанова • България • Замък Гомилика


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Elena Joskova - Stefanova • Bulgaria • Street

Елена Йоскова - Стефанова • България • Улица


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Elena Trifonova • Bulgaria • Bubbles

Елена Трифонова • България • Балони


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Ivailo Sakelariev • Bulgaria • Shumen

Ивайло Сакелариев • България • Шумен


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Kaloian Suhorukov • Bulgaria • Plovdiv Before Sunset

Калоян Сухоруков • България • Пловдив преди залез


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Kaloian Suhorukov • Bulgaria • PlovEdiv

Калоян Сухоруков • България • ПловЕдив


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Konstantin Kostadinov Bulgaria Point of view

Константин Костадинов България Гледна точка


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Lubomir Argirov • Bulgaria • Street

Любомир Аргиров • България • Улица


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Minko Mihaylov • Bulgaria • Bangkok

Минко Михайлов • България • Банкок


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Nikolai Vassilev, AP, EFIAP • Bulgaria • Vitosha blvd.

Николай Василев, ф.х., EFIAP • България • Бул. Витоша


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Noncho Iliev • Bulgaria • Athens in the rays

Нончо Илиев • България • Атина в лъчи


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Petar Iliev • Bulgaria • Grand Place, Brussels

Петър Илиев • България • Гранд Палас, Брюксел


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Petar Iliev • Bulgaria • Atomium, Brussels

Петър Илиев • България • Атомиум, Брюксел


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Ralitza Byalkova • Bulgaria • Follow the light

Ралица Бялкова • България • Следвай светлината


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Ralitza Byalkova • Bulgaria • 16.23

Ралица Бялкова • България • 16.23


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Ralitza Byalkova • Bulgaria • Directions

Ралица Бялкова • България • Посоки


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Slela Spasova • Bulgaria • Invisible - Istanbul

Стела Спасова • България • Невидим-Истанбул


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Stoyan Iliev • Bulgaria • In love

Стоян Илиев • България • Влюбени


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Stoyan Iliev • Bulgaria • Night over the city

Стоян Илиев • България • Нощ над града


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Svetlin Marinov • Bulgaria • Question

Светлин Маринов • България • Въпрос


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Svetlozar Stoyanov • Bulgaria • Curve

Светлозар Стоянов • България • Завой


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Svetlozar Stoyanov • Bulgaria • To the market

Светлозар Стоянов • България • Към пазара


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Todor Bozhkov • Bulgaria • Night-Watch Plovdiv

Тодор Божков • България • Нощен пoст Пловдив


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Trifon Trifonov • Bulgaria • Plovdiv

Трифон Трифонов • България • Пловдив


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Violeta Goteva • Bulgaria • Plovdiv

Виолета Готева • България • Пловдив


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Zhecho Planinski, AFIAP • Bulgaria • Rheiknierbrucke

Жечо Планински, AFIAP • България • Мостът Рейкнер


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Jianping Li • China • Dream land

Джанпинг Ли • Китай • Мечтана земя


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Liqun Liu • China • Past and present

Лиян Лиу • Китай • Минало и настояще


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Liqun Liu • China • Traffic in heart

Лиян Лиу • Китай • Трафик в сърцето


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Wei Ye • China • Morning glow of Miao Village

Вей Яи • Китай • Сутрешно сияние в село Майо


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Yi Wan • China • City corner 3

Ю Ван • Китай • Градски ъгъл 3


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Yi Wan • China • Morning exercises 2

Ю Ван • Китай • Сутрешни упражнения 2


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Yi Wan • China • Window 2

Ю Ван • Китай • Прозорец 2


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Zhanxiang Shao • China • Stockaded village in cloud

Жанксиянг Шао • Китай • Сгушено село в облаците


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Ole Suszkiewicz, GMPSA, MFIAP, EFIAP/d1 Denmark • Street Musicant

Оле Суцкевич, GMPSA, MFIAP, EFIAP/d1 Дания • Уличен музикант


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Ole Suszkiewicz, GMPSA, MFIAP, EFIAP/d1 Denmark • Copenhagen

Оле Суцкевич, GMPSA, MFIAP, EFIAP/d1 Дания • Копенхаген


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Ari Laine, EFIAP • Finland • St Petersburg

Ари Лаине, EFIAP • Финландия • Санкт Петербург


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Elvi Kalamies • Finland • Cathedral and sun

Елви Каламис • Финландия • Катедрала и слънце


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Raimo Jarvinen • Finland • Vilna

Раймо Ярвинен • Финландия • Вилна


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Vili Kuronen, EFIAP/b • Finland • Ny Havn

Вили Куронен, EFIAP/b • Финландия • Ню Харбър


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Jacques Heritier, AFIAP • France • Manarola

Жак Херитиер, AFIAP • Франция • Манарола


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Jacques Heritier, AFIAP • France • Ombrello Rosso

Жак Херитиер, AFIAP • Франция • Омбрело Росо


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Achim Koepf, EFIAP-d2 • Germany • Schwaebisch - hall - 64

Ахим Копф, EFIAP-d2 • Германия • Швебиш - хал - 64


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Claudia Dietl, AFIAP • Germany • Rotterdam

Клаудия Диетл, AFIAP • Германия • Ротердам


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Lothar Noeth, EFIAP/p • Germany • Verhuellt

Лохар Ноех, EFIAP/p • Германия • Опакован


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Anatoli Papadopoulou • Greece • Nisiotiko

Анатоли Пападополу • Гърция • Нисиотико


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Chronis Tsekourakis • Greece • Kavala City

Хронис Цекоракис • Гърция • Кавала


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Dimitris Toussimis, EFIAP, PSA***, EHPS/g, EsHPS Greece • Athens 1985

Димитрис Тоссимис, EFIAP, PSA***, EHPS/g, EsHPS Гърция • Атина 1985


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Dimitris Toussimis, EFIAP, PSA***, EHPS/g, EsHPS Greece • Bergen 2000

Димитрис Тоссимис, EFIAP, PSA***, EHPS/g, EsHPS Гърция • Берген 2000


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Efstathios Zeinis • Greece • Rash Hour

Ефстатиос Зенис • Гърция • Забързан час


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

George Baladakis, EFIAP/b, EHPS/g • Greece • Prague 029

Джордж Баладакис, EFIAP/b, EHPS/g • Гърция • Прага 029


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

George Baladakis, EFIAP/b, EHPS/g • Greece • Desdren 2

Джордж Баладакис, EFIAP/b, EHPS/g • Гърция • Дрезден 2


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Giorgos Tsigkas, EFIAP Greece • Lines from Olympic Stadium (Athens)

Гьоргос Цигкас, EFIAP Гърция • Линии от олимпийски стадион (Атина)


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Giorgos Tsigkas, EFIAP Greece • Umbrellas in the city of Thessaloniki

Гьоргос Цигкас, EFIAP Гърция • Чадъри в град Солун


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Nektaria Girvalaki, AFIAP, GPU CROWN 1 Greece • Divine - Milan

Нектария Гирвалаки, AFIAP, GPU CROWN 1 Гърция • Божестевен - Милано


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Nikos Kikakis, AFIAP, GPU CROWN 2 Greece • Parathro Sto Koule - Iraklio

Никос Кикакис, AFIAP, GPU CROWN 2 Гърция • Наблюдавани при ГКПП Кулата - Ираклио


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Nikos Kikakis, AFIAP, GPU CROWN 2 Greece • Antanaklasi Sta Neoria - Iraklio

Никос Кикакис, AFIAP, GPU CROWN 2 Гърция • Отражение Неория - Ираклио


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Nitsa Gourgioti • Greece • Kavalaport

Ница Гьоргиоти • Гърция • Кавала пристанище


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Pantelis Sapounakis, EFIAP , GPU Cr2 • Greece • Madrid

Пантелис Сапонакис, EFIAP , GPU Cr2 • Гърция • Мадрид


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Pelagia Vrentzou, AFIAP, GPU CROWN 1 Greece • Admire

Пелагия Вренцоу, AFIAP, GPU CROWN 1 Гърция • Възхищение


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Pelagia Vrentzou, AFIAP, GPU CROWN 1 Greece • Riding

Пелагия Вренцоу, AFIAP, GPU CROWN 1 Гърция • Езда


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Pelagia Vrentzou, AFIAP, GPU CROWN 1 Greece • My nation

Пелагия Вренцоу, AFIAP, GPU CROWN 1 Гърция • Моята нация


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Vasilis Kazepidis, AFIAP Greece Walk in the rain

Василис Казепидис, AFIAP Гърция Разходка в дъжда


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Yannis Athanasopoulos • Greece • Pathway

Янис Атанасополус • Гърция • Пътека


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Kwong Ying Au-Yeung • Hong Kong • Busy Night Traffic

Квонг Инг Ау-Янг • Хонг Конг • Натоварен нощен трафик


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Kwong Ying Au-Yeung • Hong Kong • Sunset Fish Pond

Квонг Инг Ау-Янг • Хонг Конг • Залез на рибарско езеро


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Krisztian Kovacs • Hungary • Hamnoy

Кристиян Ковач • Унгария • Хамней


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Janos Szabo • Hungary • Top and bottom

Янос Цабо • Унгария • Отгоре и отдолу


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Janos Szabo • Hungary • Going higher

Янос Цабо • Унгария • Отивам по-високо


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Seema Swami, AFIAP • India • Mumbai CST

Сийма Свами, AFIAP • Индия • Мумбай CST


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Amin Dehghan • Iran • Plan

Амин Дейхан • Иран • План


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Amin Dehghan • Iran • Village Night

Амин Дейхан • Иран • Нощ в селото


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Arash Mahdavi • Iran • Flying over Polluted City 2

Араш Махдави • Иран • Полет над замърсен град 2


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Arash Mahdavi • Iran • Flying over polluted city

Араш Махдави • Иран • Полет над замърсен град


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Arash Mahdavi Iran Nasirolmolk Mosque

Араш Махдави Иран Назиролмолк джамия


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Farzin Nazemzadeh • Iran • Fifth Season

Фарзин Наземзадех • Иран • Пети сезон


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Farzin Nazemzadeh • Iran • The cold street

Фарзин Наземзадех • Иран • Студена улица


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Golnaz Hasanzade • Iran • Daily life

Голнас Хасанзаде • Иран • Ежедневен живот


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Hesam Bagheri Kafash • Iran • Pass

Хесам Багхери Кафаш • Иран • Минавам


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Hossein Mahmoodi • Iran • Urmia City

Хосеин Махмооди • Иран • гр. Урма


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Hossein Mahmoodi • Iran • Urmia City 2

Хосеин Махмооди • Иран • гр. Урма 2


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Hossein Mahmoodi • Iran • Urmia City 4

Хосеин Махмооди • Иран • гр. Урма 4


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Iman Yadmellat • Iran • Shiraz at night

Иман Ядмелат • Иран • Шираз през нощта


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Iman Yadmellat • Iran • Zand castle

Иман Ядмелат • Иран • Занд замък


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Ehsan Mortazavi • Iran • People and flowers

Сайед Ехсан Мортазави • Иран • Хора и цветя


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Siamak Jafari, AFIAP • Iran • Snowy

Сиамак Джафари, AFIAP • Иран • Снежен


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Joe Doyle, AFIAP AIPF • Ireland • Valencia Bridge

Джо Дойл, AFIAP AIPF • Ирландия • Валенсия бридж


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Joe Doyle, AFIAP AIPF Ireland • Valencia Cyclist

Джо Дойл, AFIAP AIPF Ирландия • Велосипедист от Валенсия


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Stoycho Danev • Ireland O’Connell Bridge, Dublin, Ireland

Стойчо Данев • Ирландия О’Конъл Бридж, Дъблин, Ирландия


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Stoycho Danev • Ireland Rosie Hackett Bridge, Dublin, Ireland

Стойчо Данев • Ирландия Рози Хакет Бридж, Дъблин, Ирландия


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Alfonso De Gregorio Italy Suspended - Brussels

Алфонсо Де Грегорио Италия Преустановен - Брюксел


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Alfonso De Gregorio • Italy • Avatar - Brussels

Алфонсо Де Грегорио • Италия • Аватар - Брюксел


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Francesca Salice, AFIAP Italy • The London Bridge Waiter

Франческа Саличе, AFIAP Италия • Сервитьор от Лондон бридж


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Francesca Salice, AFIAP Italy • Millenium Bridge & St Pauls Cathedral

Франческа Саличе, AFIAP Италия • Милениум бридж и Катедралата Св. Павел


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Giuseppe Falco • Italy • Parking

Джузепе Фалко • Италия • Паркинг


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Luciana Messina • Italy • Vancouver 02

Лучиана Месина • Италия • Ванкувър 02


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Luciana Messina • Italy • Garbatella bridge

Лучиана Месина • Италия • Гарбатела бридж


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Marzio Filippo Minorello, EFIAP AFI Italy • Parigi Defense 01

Марцио Филипо Минорело, EFIAP AFI Италия • Париж Дефанс 01


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Marzio Filippo Minorello, EFIAP AFI Italy • Parigi Defense 014

Марцио Филипо Минорело, EFIAP AFI Италия • Париж Дефанс 014


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Marzio Filippo Minorello, EFIAP AFI Italy • Parigi Defense 016

Марцио Филипо Минорело, EFIAP AFI Италия • Париж Дефанс 016


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Massimiliano Falsetto • Italy • Skaters in the square

Масимилиано Фалсето • Италия • Скейтьри на площада


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Michele Macinai, EFIAP Italy Metropolitan landscape

Микеле Мачини, EFIAP Италия Пейзаж Метрополитан


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Michele Macinai, EFIAP • Italy • Mnam 2

Микеле Мачини, EFIAP • Италия • Мнам 2


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Pietro Amendolara • Italy • Matera 2

Пиетро Амендолара • Италия • Матера 2


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Samuele Boldrin, AFI EFIAP • Italy • Budapest

Самуеле Болдрин, AFI EFIAP • Италия • Будапеща


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Samuele Boldrin, AFI EFIAP • Italy • La Defense 01 - Paris

Самуеле Болдрин, AFI EFIAP • Италия • Ла Дефанс 01 - Париж


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF Italy • Firenze Lungarno

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF Италия • Флоренция Лугарно


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF Italy • Firenze reflections

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF Италия • Отражения от Флоренция


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Dainius Dirgela • Lithuania • Vilnius in swamps 1

Дайниус Диргела • Литва • Вилниус в блата 1


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Dainius Dirgela • Lithuania • Vilnius in swamps 2

Дайниус Диргела • Литва • Вилниус в блата 2


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Dainius Dirgela • Lithuania • Vilnius in swamps 4

Дайниус Диргела • Литва • Вилниус в блата 4


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Normante Ribokaite • Lithuania • The Bridge

Норманте Рибокайте • Литва • Мостът


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Normante Ribokaite • Lithuania • Late day 6

Норманте Рибокайте • Литва • Късен ден 6


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Normante Ribokaite • Lithuania • Late day

Норманте Рибокайте • Литва • Късен ден


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Ruslan Bolgov • Lithuania • Old Town Morning

Руслан Болгов • Литва • Сутрин в стария град


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Marcel Van Balken, EFIAP/p Netherlands • Nollendorfplatz, Berlin

Марсел Ван Балкен, EFIAP/p Нидерландия • Ноллендорфплац, Берлин


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, EFIAP/b • Norway • Exploring London

Хакон Грьонинг, EFIAP/b • Норвегия • Търсещ Лондон


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, EFIAP/b • Norway • Munchner Freiheit

Хакон Грьонинг, EFIAP/b • Норвегия • Свобода в Мюнхен


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, EFIAP/b • Norway • Waiting for summer

Хакон Грьонинг, EFIAP/b • Норвегия • В очакване на лятото


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Joao Taborda, EFIAP-PPSA • Portugal • Martin Moniz 28

Жоао Таборда, EFIAP-PPSA • Португалия • Мартин Мониц 28


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA • Romania • Gateway Sibiu

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA • Румъния • Портал Сибиу


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA • Romania • Piata Huet Sibiu

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA • Румъния • Piata Huet Сибиу


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Valentina Stan, EFIAP/s • Romania • Shoping in Market Hall

Валентина Стан, EFIAP/s • Румъния • Пазаруване в чаршия


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Valentina Stan, EFIAP/s Romania • Walk on Charles Bridge

Валентина Стан, EFIAP/s Румъния • Разходка по Чарлз бридж


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Najla Angawi, EFIAP, ESFIAP Saudi Arabia • Do not be afraid

Нажля Ангави, EFIAP, ESFIAP Саудитска Арабия • Не бъди уплашен


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

David Poey Cher Tay, MFIAP, EPSA, FRPS Singapore • Dubai bustle

Давид Поей Чер Тай, MFIAP, EPSA, FRPS Сингапур • Суматоха в Дубай


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Thiam Siong Tan, GPU-CR1 • Singapore • Marina Barrage

Тиам Сионг Тан, GPU-CR1 • Сингапур • Яхтено пристанище


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Daniel Mauko, F1 FZS • Slovenia • Cloth hall, Krakow 3

Даниел Мауко, F1 FZS • Словения • Cloth hall, Краков 3


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Drago Metljak, EFIAP Slovenia Apathy

Драго Метияк, EFIAP Словения Апатия


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Klaus Stock, AFIAP, HonEFIAP Switzerland • Riedberg Germany

Клаус Сток, AFIAP, HonEFIAP Швейцария • Рейдберг Германия


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Pelin Atilla, AFIAP • Turkey • Freedom

Пелин Атилла, AFIAP • Турция • Свобода


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Nguyen Vu Phuoc, EFIAP • Vietnam • The color of market

Нгуен Вю Фуюк, EFIAP • Виетнам • Цветът на пазара


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Colin Price, AWPF• Wales • Sound of music

Колин Прайс, AWPF • Уелс • Звукът на музиката


SELECTION • My town (ECC 1985 -2020) I Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ

Colin Price, AWPF• Wales • The Bullring admirers

Колин Прайс, AWPF • Уелс • Почитатели на арената


Supported by Plovdiv Municipality

FIAP Patronage № 2017/110

PSA Patronage № 2017-123

HPS Patronage № 2017/012

APB Patronage № 2017/002

Проектът се осъществява в подкрепа на Пловдив Европейска столица на културата 2019 The current project is conducted in support of Plovdiv European Capital of Culture 2019

PARTNERS / ПАРТНЬОРИ

Художествена галерия Илия Бешков гр. Плевен

Художествена галерия Станислав Доспевски гр. Пазарджик

Е КС П ОЗ И Ц И О Н Е Н Ц Е Н Т ЪР Ф Л О РА E X H I B I T I O N C E N T E R F LO R A

БУ Р ГАС BURGAS

Note: About all photographs in this catalogue, neither FIAP, PSA, HPS, APB, nor the exhibition sponsors can assume any responsibility for misuse of copyright by anyone! Salon chairman: Anton Savov (CEO of Reflexes Ltd.); Address: 22, Asen Hristoforov Str , 4004 Plovdiv, BULGARIA; E-mail: info@photosalon-plovdiv.com

Profile for Redesign Reflexes

4th IPS Plovdiv'17 part6  

4th IPS Plovdiv'17 part6  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded