Page 1

Open - COLOR photography ЦВЕТНА фотография - Отворен

FIAP Patronage № 2017/110

PSA Patronage № 2017-123

HPS Patronage № 2017/012

APB Patronage № 2017/002

Supported by Plovdiv Municipality


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

FIAP GOLD medal Miroslav Mominski • Bulgaria • St. Haralambos

FIAP ЗЛАТЕН медал Мирослав Момински • България • Св. Харалампий


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

PSA GOLD medal Veselin Atanasov • Bulgaria • Mist of spring

PSA ЗЛАТЕН медал Веселин Атанасов • България • Пролетна мъгла


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

HPS GOLD medal Alexandrino Lei Airosa China • Story Teller 02

HPS ЗЛАТЕН медал Александрино Лей Айроса Китай • Разказвач на приказки 02


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

APB GOLD medal Alexey Suloev Russia • Two in the Galaxy - USA Arizona

НСФА ЗЛАТЕН медал Алексей Сулоев Русия • Двама в галактиката - САЩ Аризона


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

FIAP SILVER medal Miran (shoresh) Mobasheri • Iran • Man Shepherd

FIAP СРЕБЪРЕН медал Миран (шореш) Мобашери • Иран • Пастир


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

FIAP BRONZE medal Isolde Stein-Leibold, EFIAP/Diamant 2 • Germany • Herbststurm

FIAP БРОНЗОВ медал Исолде Стейн-Лейболд, EFIAP/D2 • Германия • Есенна буря


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

PSA SILVER medal Kostadin Madzharov • Bulgaria • The Cross

PSA СРЕБЪРЕН медал Костадин Маджаров • България • Кръстът


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

PSA BRONZE medal Junjie Chen • China • Curves

PSA БРОНЗОВ медал Джинджи Чен • Китай • Извивки


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

FIAP Honourable Mention Massimo Tommi • Italy • Notte Magica

FIAP Почетно Поощрение Масимо Томи • Italy • Магическа нощ


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

FIAP Honourable Mention Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS • Israel • Fashionable shoes

FIAP Почетно Поощрение Леонид Голдин, AFIAP, EIPAS • Израел • Модни обувки


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

FIAP Honourable Mention Saeed Arabzadeh, AFIAP • Iran • Fire In Desert

FIAP Почетно Поощрение Саеед Арабзадех, AFIAP • Иран • Огън в пустинята


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

FIAP Honourable Mention Jianping Li • China • Home

FIAP Почетно Поощрение Джанпинг Ли • Китай • Дом


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

PSA Honourable Mention Ruslan Asanov • Bulgaria • The arch

PSA Почетно Поощрение Руслан Асанов • България • Арката


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

PSA Honourable Mention Alexey Suloev • Russia • Aloft of Mars-USA Arizona

PSA Почетно Поощрение Алексей Сулоев • Русия • Полет към Марс- САЩ Аризона


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

PSA Honourable Mention Incentive Diploma by PC Clinic Ltd. Hanju Zhu • China • Red lip and sweet wine

PSA Почетно Поощрение Поощрителна диплома ПС Клиник Хаджу Ци • Китай • Червени устни и сладко вино


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

HPS Honourable Mention Achim Koepf, EFIAP-d2 • Germany • Lofoten 318

HPS Почетно Поощрение Ахим Копф, EFIAP-d2 • Германия • Лофотен 318


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

APB Incentive Diploma Hengki Lee • Indonesia • Blue Lullaby

НСФА Поощрителна диплома Хенгки Лии • Индонезия • Синя песен


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Ioannis Lykouris, MFIАP, HonEFIАP Radu Stanese • Romania • Convicted to Five Senses

Жури поощрителна диплома от Йоанис Лукорис, MFIАP, HonEFIАP Раду Станесе • Румъния • Осъден на 5-те чувства


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Dorota Kycia, EFIAP, ESFIAP, AFRP Kai Hypen, AFIAP • Finland • Taking off

Жури поощрителна диплома от Дорота Кисия, EFIAP, ESFIAP, AFRP Кай Хипен, AFIAP • Финландия • Излитане


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Vasja Doberlet, MFIAP, EFIAP/p ESFIAP, MF-FZS Sounak Banerjee, AFIP • India • Blue Mountains

Жури поощрителна диплома от Вася Доберлет, MFIAP, EFIАP/p ESFIAP, MF-FZS Соунак Бенерии, AFIP • Индия • Сини планини


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

JURY incentive diploma Milan Hristev, AFIAP Miroslav Mominski • Bulgaria • Land

Жури поощрителна диплома от Милан Христев, AFIAP Мирослав Момински • България • Земя


AWARDS • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Ass. prof. Petar Abadjiev Maria Koutzarova • Canada • The tree on the beach

Жури поощрителна диплома от доц. Петър Абаджиев Мария Куцарова • Канада • Дървото на плажа


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexey Suloev • Russia • The colored Rivers of Iceland

Алексей Сулоев • Русия • Цветните реки на Исландия


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexey Suloev Russia The Discerning eye USA Arizona

Алексей Сулоев Русия Изискано око САЩ Аризона


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Testimonios

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Свидетели


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • La vieja estafeta

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Стара поща


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Niebla matutina

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Сутрешна мъгла


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Raul Villalba • Argentina • Etherea

Раул Вилалба • Аржентина • Етерия


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Raul Villalba Argentina Little flower

Раул Вилалба Аржентина Малко цвете


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Raul Villalba • Argentina • Toxic World

Раул Вилалба • Аржентина • Токсичен свят


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Raul Villalba Argentina Winds of autumn

Раул Вилалба Аржентина Ветрове на есента


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hung Kam Yuen • Australia • Ladies, Let’s Row

Хунг Кам Яен • Австралия • Дами, да се строим


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hung Kam Yuen • Australia • Over the Splash 2

Хунг Кам Яен • Австралия • Над плисъка 2


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hung Kam Yuen • Australia • Galaxy Dream

Хунг Кам Яен • Австралия • Галактически сън


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Robin Yong • Australia • Flowers of Ethiopia

Робин Йонг • Австралия • Цветя на Етиопия


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Robin Yong • Australia • Flight of the Eternal Phoenix

Робин Йонг • Австралия • Полета на Вечния Феникс


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vicki Moritz, EFIAP/b GMAPS Australia • Venice textures

Вики Мориц, EFIAP/b GMAPS Австралия • Венецианска текстура


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andreas Kuen Austria Scharfer Blick

Андреас Куен Австрия Остър поглед


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Karl Vock, EFIAP • Austria • Ghost 1

Карл Вок, EFIAP • Австрия • Призрак 1


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Karl Vock, EFIAP Austria KC 02

Карл Вок, EFIAP Австрия KC 02


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP, PPSA, BEPSS Bangladesh • Crossing The Boral River

МД Танвер Хасан Роан, AFIAP, PPSA, BEPSS Бангладеш • Пресичане на река Борал


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP, PPSA, BEPSS Bangladesh • Collecting Red Chillies

МД Танвер Хасан Роан, AFIAP, PPSA, BEPSS Бангладеш • Събиране на люти чушки


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP, PPSA, BEPSS Bangladesh • Playing in Dusty Dask

МД Танвер Хасан Роан, AFIAP, PPSA, BEPSS Бангладеш • Игра в прашния мрак


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tatsiana Tsyhanova • Belarus • Wreath

Татяна Циханова • Беларус • Венец


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tatsiana Tsyhanova Belarus Hope

Татяна Циханова Беларус Надежда


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jean Pierre Heusling • Belgium • La citerne portugaise

Ян Пиери Хюслинг • Белгия • Португалски резервоар


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jean Pierre Heusling Belgium Balade au clair de lune

Ян Пиери Хюслинг Белгия Балада за чистотата на светлината


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jean Pierre Heusling Belgium Asile

Ян Пиери Хюслинг Белгия Убежище


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Roberto Soares-Gomes • Brasil • Route US 66

Роберто Соарес-Гомес • Бразилия • Път US 66


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexandra Karadjova • Bulgaria • Dreams from Cappadocia

Александра Караджова • България • Мечти от Кападокия


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andrey Trifonov • Bulgaria • House of dreams

Андрей Трифонов • България • Къща на мечтите


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Angel Nenov • Bulgaria • Winter beach

Ангел Ненов • България • Зимен плаж


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Antoaneta Obretenova • Bulgaria • Into the fog

Антоанета Обретенова • България • В мъглата


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Antoaneta Obretenova Bulgaria Colors on window

Антоанета Обретенова България Цветове на прозореца


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Antoaneta Obretenova • Bulgaria • Colors in forest

Антоанета Обретенова • България • Цветове в гората


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dana Tsetkova • Bulgaria • Mood

Дана Цветкова • България • Настроение


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Darina Petkova • Bulgaria • The new beginning

Дарина Петкова • България • Ново начало


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dimitra Lefterova • Bulgaria • Romance

Димитра Лефтерова • България • Романс


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Emil Rashkovski Bulgaria Make a wish

Емил Рашковски България Пожелай си нещо


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Emil Rashkovski • Bulgaria • The last wild peonies

Емил Рашковски • България • В мистериозната гора


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Emiliqn Evdokimov • Bulgaria • Rocks and lights

Емилиян Евдокимов • България • Скали и светлини


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Emiliqn Evdokimov • Bulgaria • Misty morning

Емилиян Евдокимов • България • Мъгливо утро


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Evgenia Dimitrova Nikolova • Bulgaria • Blue boats

Евгения Димитрова Николова • България • Сини лодки


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Galin Rachev • Bulgaria • Dandelion rain

Галин Рачев • България • Дъжд от глухарчета


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivailo Sakelariev • Bulgaria • Alien

Ивайло Сакелариев • България • Извънземно


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivailo Sakelariev • Bulgaria • Exterior

Ивайло Сакелариев • България • Екстериор


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivan Ilarionov • Bulgaria • Aurora over Olstind

Иван Иларионов • България • Северно сияние над Олстинд


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivan Ilarionov Bulgaria Tevno Ezero Lake

Иван Иларионов България Тевното езеро


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivan Ivanov • Bulgaria • Poppy

Иван Иванов • България • Макове


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kalin Kostov • Bulgaria • Lora

Калин Костов • България • Лора


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kaloian Suhorukov • Bulgaria • Meteora At Sunset

Калоян Сухоруков • България • Метеора на залез


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kiril Hristov Bulgaria Mistery girl

Кирил Христов България Мистично момиче


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kiril Hristov • Bulgaria • REVEЯSED

Кирил Христов • България • Обърнат


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kiril Hristov • Bulgaria • The order of life

Кирил Христов • България • Редът на живота


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kostadin Madzharov • Bulgaria • Spirit and tradition

Костадин Маджаров • България • Дух и традиция


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kostadin Madzharov • Bulgaria • Autumn Falls

Костадин Маджаров • България • Пада есента


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Krasimir Lazarov • Bulgaria • Chiesa San Martino

Красимир Лазаров • България • Църква Сан Мартино


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Krasimir Lazarov Bulgaria • Piazza del Duomo, San Gimignano

Красимир Лазаров България • Плаца дел Дуомо, Сан Джимиджано


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mariana Stefanova • Bulgaria • The Guardian of the Forest

Мариана Стефанова • България • Пазителят на гората


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Milen Dobrev • Bulgaria • Drought

Милен Добрев • България • Суша


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Milen Dobrev • Bulgaria • Waves

Милен Добрев • България • Талази


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Milen Dobrev • Bulgaria • Azure

Милен Добрев • България • Синева


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Milen Dobrev • Bulgaria • Calmness

Милен Добрев • България • Спокойствие


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Miroslav Mominski • Bulgaria • Ice dance

Мирослав Момински • България • Леден танц


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Miroslav Mominski • Bulgaria • Projection

Мирослав Момински • България • Проекция


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Petar Shipchanov • Bulgaria • Red church

Петър Шипчанов • България • Червената църква


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Petya Pastuhova • Bulgaria • On work

Петя Пастухова • България • На работа


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Radila Radilova • Bulgaria • Morning

Радила Радилова • България • Утрин


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ruslan Asanov • Bulgaria • Drowned and lighted

Руслан Асанов • България • Потопен и осветен


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ruslan Asanov • Bulgaria • Night daizies

Руслан Асанов • България • Нощни загадки


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stoyan Iliev • Bulgaria • Festival 2

Стоян Илиев • България • Фестивал 2


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Teodora Dimitrova • Bulgaria • Chasing the time

Теодора Димитрова • България • Преследване на времето


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Teodora Dimitrova • Bulgaria • Safe in my heart

Теодора Димитрова • България • Сейф в сърцето ми


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Todor Bozhkov Bulgaria Ghost in the City

Тодор Божков България Призрак в града


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Todor Bozhkov • Bulgaria • Throne Hall

Тодор Божков • България • Тронна зала


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Trifon Trifonov • Bulgaria • The Winter Sea

Трифон Трифонов • България • Зимно море


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Trifon Trifonov • Bulgaria • The Spiral of Time

Трифон Трифонов • България • Спиралата на времето


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veselin Atanasov • Bulgaria • First light

Веселин Атанасов • България • Първа светлина


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veselin Atanasov • Bulgaria • Lights on the beach

Веселин Атанасов • България • Светлини на плажа


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam • Canada • Barrie skater

Кам Чиу Там • Канада • Бари скейтър


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam • Canada • Halt and fall

Кам Чиу Там • Канада • Спиране и падане


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam • Canada • Welland race

Кам Чиу Там • Канада • Състезание Уеланд


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Maria Koutzarova • Canada • The perfect storm

Мария Куцарова • Канада • Съвършена буря


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Phillip Kwan, GMPSA, FRPS • Canada • Eagle Landing on Ice

Филип Кван, GMPSA, FRPS • Канада • Орел каца на леда


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Phillip Kwan, GMPSA, FRPS • Canada • Bear Catching Fish 5

Филип Кван, GMPSA, FRPS • Канада • Мечка улавя риба 5


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexandrino Lei Airosa • China • Refreshing way

Александрино Лей Айроса • Китай • Освежаващ път


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Deqiang Zhang • China • Homeland of White tea

Декянг Жанг • Китай • Родината на белия чай


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Deqiang Zhang • China • Holy land of mood

Декянг Жанг • Китай • Свещена земя на настроението


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Haiyan Liu • China • Life

Хаян Лиу • Китай • Живот


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Haizhong Shang • China • Populus under Kunlun Mountains

Хайзон Шанг • Китай • Тополи под планината Кунлун


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jian Wang • China • Homeward journey

Джан Ванг • Китай • Пътуване към дома


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jianrong Yang China Red Childhood

Янронг Яанг Китай Червено детство


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jincheng Zhou China Shine forever like the moon and stars

Джиншенг Цоу Китай Светят завинаги като луната и звездите


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jincheng Zhou • China • Red wooden houses

Джиншенг Цоу • Китай • Червени дървени къщи


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jing Guo China Stare

Янг Джуо Китай Взиране


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jinsong Yan • China • Inner Senses-Shadow

Янсонг Ян • Китай • Вътрешни чувства - сянка


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jinsong Yan • China • Compete

Янсонг Ян • Китай • Състезавам се


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Junjie Chen • China • To be No.1

Джинджи Чен • Китай • Да бъдеш № 1


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lanfeng Chen • China • Aerial view of gossip city

Ланфенг Чен • Китай • Въздушен поглед на клюкарещ град


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lanfeng Chen • China • Chinese Dragon

Ланфенг Чен • Китай • Китайски дракон


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lanfeng Chen • China • Grazing home

Ланфенг Чен • Китай • На паша


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lanfeng Chen • China • Hope home 3

Ланфенг Чен • Китай • Надявам се у дома 3


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lei Xu • China • Sound of sea

Лей Ксу • Китай • Звукът на море


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Wang • China • Out for sea

Ли Ванг • Китай • Навътре в море


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lihe Zhou • China • Shepherd

Лихе Цоу • Китай • Пастир


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ming Li • China • Orthodox Jews

Минг Ли • Китай • Ортодоксални евреи


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nan Suo • China • Retrospect

Нан Суо • Китай • Ретроспективно


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Peigen Zhao • China • Caravans

Пейген Цао • Китай • Керван


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Peigen Zhao • China • Yardang landscape

Пейген Цао • Китай • Ярданг пейзаж


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ping Xu • China • Soaring dragon playing with ball

Пинг Ксу • Китай • Извисяващ се дракон, играещ с топка


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Qi Cao • China • Ice melting

Чи Чао • Китай • Топене на ледовете


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Qiang Lv • China • Dreamwalker

Кянг Лв • Китай • Препускащи в съня


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Qiang Lv • China • Ten thousand steeds gallop

Кянг Лв • Китай • Десет хиляди жребеца галопират


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Senrong Hu • China • Hump of desert

Сенгонг Ху • Китай • Гърбица на пустинята


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shaoyan Wang • China • Spindrift

Шоаян Ванг • Китай • Пръски от пяна


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shaoyan Wang • China • The achievement of a general

Шоаян Ванг • Китай • Постигането на генерала


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shaoyan Wang • China • The universe in cloud

Шоаян Ванг • Китай • Вселената в облак


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shenghua Yang • China • Tranquil homeland

Шенгуа Янг • Китай • Спокойна родина


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shiqing Xiao • China • Fishing song in green water

Шикинг Ксао • Китай • Риболовна песен в зелена вода


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shiqing Xiao • China • Ten-Thousand Horses Running

Шикинг Ксао • Китай • Десет хиляди бягащи коне


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shuaiqi Wang • China • Pastoral song

Шиаки Ванг • Китай • Песента на пастира


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shuaiqi Wang • China • Life-time

Шиаки Ванг • Китай • Живот


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sui Liu • China • Gather seafood

Суи Лиу • Китай • Събиране на морска храна


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sui Liu • China • Work at sunrise

Суи Лиу • Китай • Работа на изгрев слънце


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Weiguo Hu • China • Holy water

Вейджуо Ху • Китай • Свята вода


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Weiguo Hu • China • Warm

Вейджуо Ху • Китай • Топло


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Weihua Huang • China • Hani terrace for millennium

Вейху Хуанг • Китай • Хани тераса за хилядолетието


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Weihua Huang China Grandma and sheep

Вейху Хуанг Китай Баба и овца


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ya Kuang • China • Between life and death

Я Куанг • Китай • Между живота и смъртта


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ya Kuang • China • Yellow secret area

Я Куанг • Китай • Жълта тайна зона


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yi Wan • China • Mining area 5

Ю Ван • Китай • Минна област 5


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yuan Chen • China • A pleasant afternoon

Яан Чен • Китай • Един приятен следобед


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yuan Chen • China • Selling love

Яан Чен • Китай • Продавам любов


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yue Li • China • Joyous people and jumping fish

Юе Ли • Китай • Радостни хора и скачаща риба


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yushan Li • China • Long journey

Юшан Ли • Китай • Дълго пътуване


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zeyuan Huang • China • Fields in twilight

Зеуан Хуанг • Китай • Полета в здрач


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zhanxiang Shao • China • Mother and son

Жанксиянг Шао • Китай • Майка и син


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Komodromou Koula • Cyprus • Abandoned Ship

Комодрому Коула • Кипър • Изоставен кораб


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Komodromou Koula • Cyprus • Gone With The Wind

Комодрому Коула • Кипър • Отнесени от вихъра


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Komodromou Koula Cyprus Pepper Splash

Комодрому Коула Кипър Плисък на чушки


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pantelis Kranos, EFIAP, M.ICS • Cyprus • Our aqua living

Пантелис Кранос, EFIAP, M.ICS • Кипър • Нашия воден живот


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Benny Rytter, EFIAP PPSA ASDF Denmark Curve on square

Бени Ритер, EFIAP PPSA ASDF Дания Крива върху квадрат


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Benny Rytter, EFIAP PPSA ASDF • Denmark • Wet Curve

Бени Ритер, EFIAP PPSA ASDF • Дания • Мокра извивка


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ole Suszkiewicz, GMPSA, MFIAP, EFIAP/d1 Denmark • Harmonica Clown

Оле Суцкевич, GMPSA, MFIAP, EFIAP/d1 Дания • Клоун с хармоника


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ole Suszkiewicz, GMPSA, MFIAP, EFIAP/d1 Denmark • Foggy Walk

Оле Суцкевич, GMPSA, MFIAP, EFIAP/d1 Дания • Мъглива разходка


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Eileen Wilkinson, LRPS, CPAGB • England • Blossom Time

Илеин Уилкинсон, LRPS, CPAGB • Англия • Време на цъфтеж


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Eero Kukkonen, AFIAP • Finland • Polypores

Ейро Куконен, AFIAP • Финландия • Гъби Polypores


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Guy B. Samoyault, MFIAP, APSA, GMPSA France • Mountains reflects

Ги Б.Самойел, MFIAP, APSA, GMPSA Франция • Планински отражения


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jacques Heritier, AFIAP • France • Un Soir a Valensole

Жак Херитиер, AFIAP • Франция • Една вечер в Валансол


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jacques Heritier, AFIAP • France • Peupliers en Limagne

Жак Херитиер, AFIAP • Франция • Тополите в Лиманже


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Trinley Paris • France • Sphynx

Тринли Перис • Франция • Свинкс


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Trinley Paris • France • Dame au collier

Тринли Перис • Франция • Дамата с колието


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Achim Koepf, EFIAP-d2 • Germany • Hawaii 51

Ахим Копф, EFIAP-d2 • Германия • Хавай 51


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Achim Koepf, EFIAP-d2 • Germany • Lofoten 327

Ахим Копф, EFIAP-d2 • Германия • Лофотен 327


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gerhard Boehm • Germany • Scotland Panorama

Герхард Боем • Германия • Шотландска панорама


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Isolde Stein-Leibold, EFIAP / Diamant 2 Germany • No woman no Cry

Исолде Стейн-Лейболд , EFIAP / Diamant 2 Германия • Няма жена, няма тъга


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Isolde Stein-Leibold, EFIAP / Diamant 2 Germany The secret life of plants

Исолде Стейн-Лейболд, EFIAP / Diamant 2 Германия Тайният живот на растенията


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lothar Noeth, EFIAP/p • Germany • Herde

Лохар Ноех, EFIAP/p • Германия • Стадо


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Manfred Kluger • Germany • Primaballerina-3

Манфред Клугер • Германия • Примабалерина 3


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dimitrios Paraskevakis, EFIAP, EHPS/b, GPU Cr2 Greece • Misty Meteora

Димитрос Параскевикис, EFIAP, EHPS/b, GPU Cr2 Гърция • Мъглив Метеора


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dimitris Toussimis, EFIAP, PSA***, EHPS/g, EsHPS Greece • Vivid Boys

Димитрис Тоссимис, EFIAP, PSA***, EHPS/g, EsHPS Гърция • Живи момчета


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Efstathios Zeinis • Greece • Flying on a sail

Ефстатиос Зенис • Гърция • Да летиш на сал


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Efstathios Zeinis • Greece • Evening Glow

Ефстатиос Зенис • Гърция • Вечерно сияние


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Eleftheria Kavroulaki • Greece • Idols

Елефтерия Кавролаки • Гърция • Идоли


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Eva Lambropoulou, AFIAP, AHPS • Greece • Silk passion

Ева Ламброполу, AFIAP, AHPS • Гърция • Копринена страст


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

George Baladakis, EFIAP/b, EHPS/g Greece • Enjoint your life 3

Джордж Баладакис, EFIAP/b, EHPS/g Гърция • Наслаждавай се на живота 3


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Georgios Mytilinos, EFIAP • Greece • Mass Mud Theraphy

Георгиос Мутилинос, EFIAP • Гърция • Масова калотерапия


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Georgios Mytilinos, EFIAP Greece Mud Bath

Георгиос Мутилинос, EFIAP Гърция Кална баня


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Georgios Mytilinos, EFIAP Greece Supporting

Георгиос Мутилинос, EFIAP Гърция Подкрепа


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Giorgos Tsigkas, EFIAP • Greece • Following the staircase

Гьоргос Цигкас, EFIAP • Гърция • Следим стълбите


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Iannis Skotiniotis, EFIAP, GPU Cr2 • Greece • Walking

Йоанис Скотинитис, EFIAP, GPU Cr2 • Гърция • Разходка


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Iannis Skotiniotis, EFIAP, GPU Cr2 Greece • Agonizing effort

Йоанис Скотинитис, EFIAP, GPU Cr2 Гърция • Агонизиращо усилие


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Maria Vogiatzaki, EFIAP, GPU HERMES • Greece • In the fog

Мария Вогяцаки, EFIAP, GPU HERMES • Гърция • В мъглата


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mihalis Kazazis, AFIAP • Greece • Gondola

Михалис Казазис, AFIAP • Гърция • Гондола


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nikolaos Gatsoulis • Greece • Wave of the future

Николаос Гацолис • Гърция • Вълна на бъдещето


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pantelis Sapounakis, EFIAP , GPU Cr2 • Greece • Wreck

Пантелис Сапонакис, EFIAP , GPU Cr2 • Гърция • Останки


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pelagia Vrentzou, AFIAP, GPU CROWN 1 Greece • The mirror

Пелагия Вренцоу, AFIAP, GPU CROWN 1 Гърция • Огледалото


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pelagia Vrentzou, AFIAP, GPU CROWN 1 Greece Window light

Пелагия Вренцоу, AFIAP, GPU CROWN 1 Гърция Светлина от прозореца


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Teodora Ivanova • Greece • The blue hour

Теодора Иванова • Гърция • Синият час


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jayne Priaulx, LRPS • Guernsey • Tunnel Vision

Джейне Прайлкс, LRPS • Гърнзи • Видение в тунел


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Elva KP Jung, AFIAP • Hong Kong • Temple in Myanmar

Елва КП Джунг, AFIAP • Хонг Конг • Храм в Мианмар


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Elva KP Jung, AFIAP • Hong Kong • Fairy

Елва КП Джунг, AFIAP • Хонг Конг • Фея


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

H.W. Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/g • Hong Kong • Fire dragon A

Х.В. Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/g • Хонг Конг• Огнен дракон А


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

H.W. Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Hong Kong • Beautiful moments 21

Х.В. Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Хонг Конг• Красиви моменти 21


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Koon Nam Cheung, MPSA, EFIAP, ARPS Hong Kong • Golden Eagle 02

Коон Нам Чеонг, MPSA, EFIAP, ARPS Хонг Конг• Златен орел 02


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Koon Nam Cheung, MPSA, EFIAP, ARPS Hong Kong • Golden Eagle Fighting 01

Коон Нам Чеонг, MPSA, EFIAP, ARPS Хонг Конг• Борба на златен орел 01


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kwong Ying Au-Yeung • Hong Kong • Central at Night 02

Квонг Инг Ау-Янг • Хонг Конг • Централно през нощта 02


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shiu Gun Wong, EFIAP, FPSA, MPSA Hong Kong • Catching three horses

Шиу Джун Вонг, EFIAP, FPSA, MPSA Хонг Конг • Преследване на три коня


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Janos Szabo • Hungary • Low water at Mont-Saint-Michel

Янос Цабо • Унгария • Ниска вода на връх Св. Майкъл


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Krisztian Kovacs • Hungary • Vein

Кристиян Ковач • Унгария • Вени


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Krisztian Kovacs • Hungary • Golden eggs

Кристиян Ковач • Унгария • Златни яйца


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Laszlo Siman, EFIAP, ​E-MAFOSZ, MFVSZ • Hungary • Lynx

Ласло Симан, EFIAP, ​E-MAFOSZ, MFVSZ • Унгария • Рис


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Roland Kranitz • Hungary • Busy

Роланд Краниц • Унгария • Зает


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Roland Kranitz • Hungary • End of the road

Роланд Краниц • Унгария • Краят на пътя


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Roland Kranitz • Hungary • Girls

Роланд Краниц • Унгария • Момичета


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Roland Kranitz • Hungary • The big catch

Роланд Краниц • Унгария • Големият улов


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Szilard Varga, AFIAP, A-MAFOSZ Hungary • Bottles with Mirror

Сцилард Варга, AFIAP, A-MAFOSZ Унгария • Бутилки с огледало


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Szilard Varga, AFIAP, A-MAFOSZ Hungary • Green Stripes

Сцилард Варга, AFIAP, A-MAFOSZ Унгария • Зелени ивици


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tamas Jambori • Hungary • Eye

Тамас Ямбори • Унгария • Очи


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tamas Jambori • Hungary • Lamp

Тамас Ямбори • Унгария • Лампа


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Indranil Ghosh • India • Vulture by the Dusk

Индранил Гош • Индия • Лешояд в здрача


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seema Swami, AFIAP • India • Defense Curl

Сийма Свами, AFIAP • Индия • Защитна къдрица


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seema Swami, AFIAP • India • Umngot River

Сийма Свами, AFIAP • Индия • Река Умнгот


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sounak Banerjee, AFIP • India • Cows will fly

Соунак Бенерии, AFIP • Индия • Кравите ще летят


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sounak Banerjee, AFIP • India • Desert Horizons

Соунак Бенерии, AFIP • Индия • Пустинни хоризонти


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hengki Lee • Indonesia • Concord

Хенгки Лии • Индонезия • Съгласие


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hengki Lee • Indonesia • Velvet

Хенгки Лии • Индонезия • Кадифе


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lani Puspasari Tedjapawitra • Indonesia • Diskusi

Лани Пуспасари Теджапавитра • Индонезия • Дискусия


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lani Puspasari Tedjapawitra Indonesia Time for Study

Лани Пуспасари Теджапавитра Индонезия Време за учене


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Abbas Bagherian • Iran • Sun and soil

Аббас Багхериан • Иран • Слънце и пръст


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Abbas Bagherian • Iran • Supply and demand

Аббас Багхериан • Иран • Търсене и предлагане


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Abbas Bagherian • Iran • Unknown boys

Аббас Багхериан • Иран • Непознати момчета


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Amin Dehghan Iran The old village

Амин Дейхан Иран Старото село


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Arash Mahdavi • Iran • Forgotten Dhow

Араш Махдави • Иран • Забравена лодка


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Homan Heidari Khayat • Iran • Cut

Хоман Хейради Кхайт • Иран • Отрязък


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Homan Heidari Khayat • Iran • Hat

Хоман Хейради Кхайт • Иран • Шапка


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Homan Heidari Khayat • Iran • Tension

Хоман Хейради Кхайт • Иран • Напрежение


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hossein Mahmoodi • Iran • Urmia Lake 5

Хосеин Махмооди • Иран • Урма езеро 5


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Saeed Arabzadeh, AFIAP • Iran • Pacification

Саеед Арабзадех, AFIAP • Иран • Умиротворяване


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Ehsan Mortazavi • Iran • Ship

Сайед Ехсан Мортазави • Иран • Кораб


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Ehsan Mortazavi • Iran • Simple life

Сайед Ехсан Мортазави • Иран • Обикновен живот


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shahram Qazvini • Iran • 2 person taking picture near the sea

Шахрам Казвини • Иран • Двама души се снимат до морето


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sherzad Rostam Dost • Iran • Wiater

Жерзад Ростам Дост • Иран • Вайтер


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joe Doyle, AFIAP AIPF • Ireland • AnnaRose In Blue

Джо Дойл, AFIAP AIPF • Ирландия • АннаРоса в синьо


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joe Doyle, AFIAP AIPF • Ireland • Holly Lioness

Джо Дойл, AFIAP AIPF • Ирландия • Холи Лъвицата


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joe Doyle, AFIAP AIPF • Ireland • Rachelle Table

Джо Дойл, AFIAP AIPF • Ирландия • Масата на Рачел


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stoycho Danev • Ireland • Sunset at Malin Head, Ireland

Стойчо Данев • Ирландия • Залез в Малин Хед, Ирландия


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Teddy Sugrue, AIPF ARPS EFIAP • Ireland • Cold Landscape

Теди Шугрии, AIPF ARPS EFIAP • Ирландия • Студен пейзаж


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Teddy Sugrue, AIPF ARPS EFIAP • Ireland • Lofoten landscape

Теди Шугрии, AIPF ARPS EFIAP • Ирландия • Лофотен пейзаж


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS • Israel • I Love My Beer

Леонид Голдин, AFIAP, EIPAS • Израел • Обичам моята бира


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS • Israel • Night tram

Леонид Голдин, AFIAP, EIPAS • Израел • Вечерен трамвай


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Francesca Salice, AFIAP • Italy • Moroccan Shadows

Франческа Саличе, AFIAP • Италия • Марокански сенки


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Manuela Gennburg • Italy • Ablution

Мануела Дженбург • Италия • Измиване


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marzio Filippo Minorello, EFIAP AFI Italy • Barcolana 024

Марцио Филипо Минорело, EFIAP AFI Италия • Барсолана 024


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Massimiliano Falsetto • Italy • Choose time

Масимилиано Фалсето • Италия • Избери време


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Massimiliano Falsetto • Italy • The land of fires

Масимилиано Фалсето • Италия • Земята на пожарите


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Massimo Tommi • Italy • Cornflowers Wanted

Масимо Томи • Италия • Търси се метличина


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Massimo Tommi • Italy • La lezione volge al Termine

Масимо Томи • Италия • Урокът е към своя край


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Michele Macinai, EFIAP • Italy • Tuscan golden sunrise 6

Микеле Мачини, EFIAP • Италия • Златен залез Тоскана 6


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Michele Macinai, EFIAP • Italy • Tuscan golden sunrise 15

Микеле Мачини, EFIAP • Италия • Златен залез Тоскана 15


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Michele Macinai, EFIAP • Italy • Tuscan golden sunrise 18

Микеле Мачини, EFIAP • Италия • Златен залез Тоскана 18


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pietro Amendolara • Italy • Verdi geometrie

Пиетро Амендолара • Италия • Верди геометрия


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF • Italy • Countryman

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF • Италия • Селянин


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF • Italy • Pain

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF • Италия • Болка


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andris Apsenieks • Latvia • Never back down

Андрис Апсениекс • Латвия • Никога по гръб


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Normante Ribokaite • Lithuania • Upstairs 3

Норманте Рибокайте • Литва • На горния етаж 3


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Normante Ribokaite • Lithuania • Housewife

Норманте Рибокайте • Литва • Домакиня


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sherman Cheang, BEPSS • Macau • Follow Me

Шерман Чеанг, BEPSS • Макао • Следвай ме


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tak Cheong Pun • Macau • Firework Dragon

Так Чеонг Пун • Макао • Фойерверк дракон


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tak Cheong Pun • Macau • Dynamic Modeling

Так Чеонг Пун • Макао • Динамично моделиране


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tak Cheong Pun • Macau • Kicked Kick

Так Чеонг Пун • Макао • Избягване на ритник


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Soon Seng Leong, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Malaysia • Hard working 38

Соон Сенг Леонг, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Малайзия • Усърден труд 38


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Soon Seng Leong, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Malaysia • Hard working 92

Соон Сенг Леонг, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Малайзия • Усърден труд 92


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Soon Seng Leong, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Malaysia • lunch hour

Соон Сенг Леонг, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Малайзия • Обеден час


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yeokkian Koh • Malaysia • Robber fly with prey 171

Йокиан Кох • Малайзия • Разбойник муха и жертвата й 171


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yeokkian Koh • Malaysia • A delicious meal 7

Йокиан Кох • Малайзия • Вкусно ястие 7


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marcel Van Balken, EFIAP/p • Netherlands • Baywatch

Марсел Ван Балкен, EFIAP/p • Нидерландия • Спасители


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marcel Van Balken, EFIAP/p Netherlands • Farewell letter

Марсел Ван Балкен, EFIAP/p Нидерландия • Прощално писмо


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, EFIAP/b • Norway • Glitter fish

Хакон Грьонинг, EFIAP/b • Норвегия • Мъждукаща риба


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, EFIAP/b • Norway • Lulu at entrance

Хакон Грьонинг, EFIAP/b • Норвегия • Лулу на входа


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hans Birkelund, ESFIAP, EFIAP/b Norway • The Sun in the Mountains 3.des.

Ханс Биркелунд, ESFIAP, EFIAP/b Норвегия • Слънцето в планините 3 декември


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sandra Upe-Vaage, EFIAP Norway Liene

Сандра Упе-Вагге, EFIAP Норвегия Лене


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sandra Upe-Vaage, EFIAP • Norway • Life in a city

Сандра Упе-Вагге, EFIAP • Норвегия • Живот в града


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Samir Al Busaidi, AFIAP • Oman • Lines 30

Самир Ал Бусайди, AFIAP • Оман • Линии 30


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Samir Al Busaidi, AFIAP Oman Walking far away

Самир Ал Бусайди, AFIAP Оман Ходейки надалеч


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jan Jaskula • Poland • At the pond

Ян Яскула • Полша • На езерцето


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jan Jaskula • Poland • By the lake

Ян Яскула • Полша • До езерото


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jan Jaskula • Poland • In the morning

Ян Яскула • Полша • Сутринта


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joao Taborda, EFIAP-PPSA • Portugal • Flying in Color

Жоао Таборда, EFIAP-PPSA • Португалия • Полет в цветове


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joao Taborda, EFIAP-PPSA • Portugal • Jokes in Red

Жоао Таборда, EFIAP-PPSA • Португалия • Шеги в червено


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA • Romania • Across the river

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA • Румъния • През реката


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA • Romania • Field carpet

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA • Румъния • Полски килим


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA • Romania • Impressions 11

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA • Румъния • Впечатления 11


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA • Romania • Morning fly

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA • Румъния • Сутрешен полет


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Radu Stanese Romania Coincidentia Oppositorum

Раду Станесе Румъния Единство на противоположностите


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Majdi Naser Al Naser • Saudi Arabia • I Can Fly

Мажди Насер Ал Насер • Саудитска Арабия • Мога да летя


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Raymond Seh-Guan Goh • Singapore • Happy Kids

Реймонд Си-Джун Гох • Сингапур • Щастливи деца


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Bogdan Bricelj, EFIAP/g, MPSA Slovenia Beech tree in the Mist

Богдан Брицели, EFIAP/g, MPSA Словения Бук в мъглата


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Bogdan Bricelj, EFIAP/g, MPSA Slovenia • Larches in Mists 9

Богдан Брицели, EFIAP/g, MPSA Словения • Кедри в мъглата 9


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Daniel Mauko, F1 FZS • Slovenia • Winter geometry

Даниел Мауко, F1 FZS • Словения • Зимна геометрия


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Drago Metljak, EFIAP • Slovenia • Last Sunshine

Драго Метияк, EFIAP • Словения • Последният слънчев лъч


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hedvika Gumilar, AFIAP • Slovenia • Vineyard

Хедвика Гумилар, AFIAP • Словения • Лозе


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hedvika Gumilar, AFIAP • Slovenia • Provence

Хедвика Гумилар, AFIAP • Словения • Прованс


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Rafael Podobnik, EFIAPp • Slovenia • Contended Prisoner

Рафаел Подобник, EFIAPp • Словения • Обвинен затворник


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Rafael Podobnik, EFIAPp • Slovenia • Spring 06

Рафаел Подобник, EFIAPp • Словения • Пролет 06


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Rafael Podobnik, EFIAPp • Slovenia • Rime

Рафаел Подобник, EFIAPp • Словения • Слана


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Albert Busquets Plaja • Spain • Astor

Алберт Баскутс Плая • Испания • Aстор


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Albert Busquets Plaja • Spain • Hoopoe

Алберт Баскутс Плая • Испания • Папуняк


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Albert Busquets Plaja • Spain • Merla Roquera

Алберт Баскутс Плая • Испания • Скален дрозд


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Klaus Stock, AFIAP, HonEFIAP • Switzerland • Dreieck

Клаус Сток, AFIAP, HonEFIAP • Швейцария • Триъгълник


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hsiu-Chin Lee • Taiwan • Laundry factory

Ксиу-Чин Лии • Тайван • Фабрика за пране


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Bekir Yesiltas, AFIAP - GPU CR1 - PSA**** • Turkey • Colors

Бекир Йесилтаз, AFIAP-GPU CR1-PSA**** • Турция • Цветове


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

David Wheeler, EFIAP/p MFIAP United Kingdom • Sunrise, Tangled Creek

Дейвид Уейлер, EFIAP/p MFIAP Обединеното Кралство • Изгрев, заплетен в поток


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

David Wheeler, EFIAP/p MFIAP United Kingdom • Yellowstone Landscape

Дейвид Уейлер, EFIAP/p MFIAP Обединеното Кралство • Пейзаж, Йелолстоун


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

John Crowland, AWPF United Kingdom • Spring Tide

Джон Кроуланд, AWPF Обединеното Кралство • Пролетен прилив


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Maureen Toft Toft, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE United Kingdom • Train 2935

Маурен Тофт Тофт, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE Обединеното Кралство • Влак 2935


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Maureen Toft Toft, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE United Kingdom • My Place

Маурен Тофт Тофт, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE Обединеното Кралство • Моето място


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Maureen Toft Toft, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE United Kingdom • Good Shot

Маурен Тофт Тофт, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE Обединеното Кралство • Добър кадър


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pamela Carter, AFIAP BPE5 United Kingdom • Dusty work

Памела Картиер, AFIAP BPE5 Обединеното Кралство • Прашна работа


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pamela Carter, AFIAP BPE5 United Kingdom Moto X

Памела Картиер, AFIAP BPE5 Обединеното Кралство Мото Х


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Buck Jenkins, PPSA, EPSA, MPSA • USA • Mt Carmel Snowstorm

Бук Дженкинс, PPSA, EPSA, MPSA • САЩ • МТ Снежна буря


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dave Whitson, APSA, PPSA USA Dancing Laura 76

Дейв Уитсън, APSA, PPSA САЩ Танцуващата Лаура 76


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gregory Daley, EPSA • USA • Palouse Falls in February

Грегори Далей, EPSA • САЩ • Водопад Palouse Falls през февруари


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nguyen Vu Phuoc, EFIAP • Vietnam • Women net mending

Нгуен Вю Фуюк, EFIAP • Виетнам • Женска мрежа


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nguyen Vu Phuoc, EFIAP • Vietnam • Teaching for tomorrow

Нгуен Вю Фуюк, EFIAP • Виетнам • Уча за утре


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nhan Le Hoang • Vietnam • Am Vang Nui Rung

Нан Ле Хоанг • Виетнам • Планина Ам Ванг


SELECTION • Open - COLOR photography I ЦВЕТНА фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Thang Huynh Tan • Vietnam • Ben Choe Ruou Can

Танг Хуян Тан • Виетнам • Вино Бен Чое


Supported by Plovdiv Municipality

FIAP Patronage № 2017/110

PSA Patronage № 2017-123

HPS Patronage № 2017/012

APB Patronage № 2017/002

Проектът се осъществява в подкрепа на Пловдив Европейска столица на културата 2019 The current project is conducted in support of Plovdiv European Capital of Culture 2019

PARTNERS / ПАРТНЬОРИ

Художествена галерия Илия Бешков гр. Плевен

Художествена галерия Станислав Доспевски гр. Пазарджик

Е КС П ОЗ И Ц И О Н Е Н Ц Е Н Т ЪР Ф Л О РА E X H I B I T I O N C E N T E R F LO R A

БУ Р ГАС BURGAS

Note: About all photographs in this catalogue, neither FIAP, PSA, HPS, APB, nor the exhibition sponsors can assume any responsibility for misuse of copyright by anyone! Salon chairman: Anton Savov (CEO of Reflexes Ltd.); Address: 22, Asen Hristoforov Str , 4004 Plovdiv, BULGARIA; E-mail: info@photosalon-plovdiv.com

Profile for Redesign Reflexes

4th IPS Plovdiv'17 part2  

4th IPS Plovdiv'17 part2  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded