4th IPS Plovdiv'17 part1

Page 1

Open - B&W, monochrome Черно-бяла, монохромна - Отворен

FIAP Patronage № 2017/110

PSA Patronage № 2017-123

HPS Patronage № 2017/012

APB Patronage № 2017/002

Supported by Plovdiv Municipality


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP GOLD medal • Raul Villalba • Argentina • Face to face

FIAP ЗЛАТЕН медал • Раул Вилалба • Аржентина • Лице в лице


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA GOLD medal + Salon CUP + 500€ Ya Kuang • China • Desire

PSA ЗЛАТЕН медал + КУПАТА на салона + 500€ Я Куанг • Китай • Желание


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

APB GOLD medal Peter Olfert, EFIAP/b, BEPSS, PPSA • Germany • Ona above all

НСФА ЗЛАТЕН медал Петер Олферт, EFIAP/b, BEPSS, PPSA • Германия • Над всички


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

HPS GOLD medal Yuliy Vasilev, AFIAP Bulgaria Border of Hope

HPS ЗЛАТЕН медал Юлий Василев, AFIAP България Граница на надеждата


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP SILVER medal Veselin Atanasov • Bulgaria • Winter

FIAP СРЕБЪРЕН медал Веселин Атанасов • България • Зима


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP BRONZE medal Samir Al Busaidi, AFIAP • Oman • Oman Desert

FIAP БРОНЗОВ медал Самир Ал Бусайди, AFIAP • Оман • Оманска пустиня


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA SILVER medal Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA • Romania • The band

PSA СРЕБЪРЕН медал Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA • Румъния • Бандата


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA BRONZE medal Miran (shoresh) Mobasheri • Iran • Bakhshali

PSA БРОНЗОВ медал Миран (шореш) Мобашери • Иран • Бакшали


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP Honourable Mention Kam Chiu Tam • Canada • Racing at Welland

FIAP Почетно Поощрение Кам Чиу Там • Канада • Състезание в Уеланд


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP Honourable Mention Xueqiu Li China Mother

FIAP Почетно Поощрение Ксикю Ли Китай Майка


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP Honourable Mention Ruslan Bolgov Lithuania The Black Mask

FIAP Почетно Поощрение Руслан Болгов Литва Черната маска


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP Honourable Mention Rafael Podobnik, EFIAP/р • Slovenia • Man with Scythe

FIAP Почетно Поощрение Рафаел Подобник, EFIAP/р • Словения • Мъж с коса


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA Honourable Mention Dimitar Petrov • Bulgaria • Look me

PSA Почетно Поощрение Димитър Петров • България • Погледни ме


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA Honourable Mention Szilard Varga, AFIAP, A-MAFOSZ • Hungary • In Silk #7

PSA Почетно Поощрение Сцилард Варга, AFIAP, A-MAFOSZ • Унгария • В коприна 7


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA Honourable Mention Yushan Li • China • Sediment Peak

PSA Почетно Поощрение Юшан Ли • Китай • Седиментен връх


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

HPS Honourable Mention Hengki Lee • Indonesia • Over The Horizon

HPS Почетно Поощрение Хенгки Лии • Индонезия • Отвъд хоризонта


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

APB Incentive Diploma Martin Malies, ARPS AFIAP MPAGB United Kingdom • Peak Snow

НСФА Поощрителна диплома Мартин Малис, ARPS AFIAP MPAGB Обединеното Кралство • Връх със сняг


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Ioannis Lykouris, MFIАP, HonEFIАP Teodora Dimitrova • Bulgaria • What lives inside

Жури поощрителна диплома от Йоанис Лукорис, MFIАP, HonEFIАP Теодора Димитрова • България • Какво живее вътре


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Dorota Kycia, EFIAP, ESFIAP, AFRP Helmut Resch, EFIAP, MVOAV Austria Christin Portrat 1

Жури поощрителна диплома от Дорота Кисия, EFIAP, ESFIAP, AFRP Хелмут Реш, EFIAP, MVOAV Австрия Портрет на Кристин 1


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Vasja Doberlet, MFIAP, EFIАP/p ESFIAP, MF-FZS Samir Al Busaidi, AFIAP Oman Alone 27

Жури поощрителна диплома от Вася Доберлет, MFIAP, EFIАP/p ESFIAP, MF-FZS Самир Ал Бусайди, AFIAP Оман Сам 27


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Milan Hristev, AFIAP Veselin Atanasov • Bulgaria • Ships from stone

Жури поощрителна диплома от Милан Христев, AFIAP Веселин Атанасов • България • Кораби от камък


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Ass. prof. Petar Abadjiev Raul Villalba • Argentina • Wild horses

Жури поощрителна диплома от доц. Петър Абаджиев Раул Вилалба • Аржентина • Диви коне


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veselin Atanasov • Bulgaria • A Walk Through the Woods

Веселин Атанасов • България • Разговор в гората


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veselin Atanasov • Bulgaria • Flirt

Веселин Атанасов • България • Флирт


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Aridez y textura

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Безводие и текстура


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • El herrador

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Подковач


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Solo raices

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Само корени


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Raul Villalba • Argentina • Residents of Dark City

Раул Вилалба • Аржентина • Жители на тъмния град


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Raul Villalba • Argentina • The prophecy

Раул Вилалба • Аржентина • Пророчеството


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

John Chapman, MPSA EFIAP/g GMAPS • Australia • Kawa Kharpo

Джон Чапман, MPSA EFIAP/g • Австралия • Връх Кава Карпо


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Robin Yong • Australia • Maiko-San

Робин Йонг • Австралия • Майко-Сан


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Robin Yong • Australia • Bathing the Cockerel

Робин Йонг • Австралия • Къпане Кокерел


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vicki Moritz, EFIAP/b GMAPS Australia • Vatican spiral

Вики Мориц, EFIAP/b GMAPS Австралия • Спиралата на Ватикана


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vicki Moritz, EFIAP/b GMAPS • Australia • Grotto yoga

Вики Мориц, EFIAP/b GMAPS • Австралия • Грото йога


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andreas Kuen • Austria • Gaensegeier

Андреас Куен • Австрия • Белоглав лешояд


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andreas Kuen • Austria • Hands

Андреас Куен • Австрия • Ръце


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andreas Kuen • Austria • Rennstart

Андреас Куен • Австрия • Ренстарт


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Helmut Resch, EFIAP, MVOAV • Austria • Lange Schatten

Хелмут Реш, EFIAP, MVOAV • Австрия • Дълги сенки


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP, PPSA, BEPSS Bangladesh • Sand Porter

МД Танвер Хасан Роан, AFIAP, PPSA, BEPSS Бангладеш • Пясъчен хамалин


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP, PPSA, BEPSS Bangladesh • Stadtbibliothek Stuttgar

МД Танвер Хасан Роан, AFIAP, PPSA, BEPSS Бангладеш • Градската библиотека Щутгард


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tatsiana Tsyhanova Belarus Insult

Татяна Циханова Беларус Обида


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tatsiana Tsyhanova Belarus Father

Татяна Циханова Беларус Баща


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Van Rompaey Diederik Belgium Zen 2

Ван Ромпайе Дидерик Белгия Зен 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Van Rompaey Diederik Belgium Mia Sol

Ван Ромпайе Дидерик Белгия Миа Сол


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Roberto Soares-Gomes • Brasil • Faces

Роберто Соарес-Гомес • Бразилия • Лица


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andrey Trifonov Bulgaria Tre Cime di Lavaredo

Андрей Трифонов България Тре Чиме ди Лаваредо


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andrey Trifonov • Bulgaria • Dolomites

Андрей Трифонов • България • Доломити


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Angel Nenov • Bulgaria • Spirit and matter

Ангел Ненов • България • Дух и материя


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Anton Donev • Bulgaria • Time passing

Антон Донев • България • Потокът на времето


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Darina Drashkova • Bulgaria • Liner connection

Дарина Драшкова • България • Линейна връзка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dimitrina Andreeva, AFIAP • Bulgaria • Rescue

Димитрина Андреева, AFIAP • България • Спасение


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Emil Rashkovski • Bulgaria • Morning evaporations

Емил Рашковски • България • Утринни изпарения


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Emil Rashkovski Bulgaria Morning textures

Емил Рашковски България Утринни текстури


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Emil Rashkovski Bulgaria In the luminance of night

Емил Рашковски България В сиянието на нощта


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivailo Sakelariev Bulgaria The core

Ивайло Сакелариев България Ядрото


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivailo Sakelariev • Bulgaria • Graphic

Ивайло Сакелариев • България • Графика


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivailo Sakelariev • Bulgaria • Is 1

Ивайло Сакелариев • България • Из 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivan Ilarionov • Bulgaria • The meanders of Kali Gandaki

Иван Иларионов • България • Меандъра на Кали Гандаки


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kalin Kostov • Bulgaria • Sisters

Калин Костов • България • Сестри


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kalin Kostov • Bulgaria • BDZ

Калин Костов • България • БДЖ


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kalin Kostov • Bulgaria • Wall

Калин Костов • България • Стена


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kiril Hristov • Bulgaria • Love pursuit

Кирил Христов • България • Любовно преследване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Miroslav Mominski • Bulgaria • Winter

Мирослав Момински • България • Зима


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Miroslav Mominski • Bulgaria • Photographer

Мирослав Момински • България • Фотограф


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Noncho Iliev • Bulgaria • Abandoned

Нончо Илиев • България • Изоставени


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Petar Iliev • Bulgaria • Eiffel Tower

Петър Илиев • България • Айфеловата кула


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Rosen Kucarov • Bulgaria • Free

Росен Куцаров • България • Свободна


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ruslan Asanov • Bulgaria • Alone

Руслан Асанов • България • Сам


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ruslan Asanov • Bulgaria • Under the arch

Руслан Асанов • България • Под арката


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Svetlozar Stoyanov • Bulgaria • Inclusion in prayer

Светлозар Стоянов • България • Включване в молитва


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Svetoslav Krastev • Bulgaria • Jazz

Светослав Кръстев • България • Джаз


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tanya Anastasova • Bulgaria • About two

Таня Анастасова • България • Около два


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yuliy Vasilev, AFIAP • Bulgaria • Apparition

Юлий Василев, AFIAP • България • Видение


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yuliy Vasilev, AFIAP • Bulgaria • Face Off

Юлий Василев, AFIAP • България • Лице на разстояние


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yuliy Vasilev, AFIAP Bulgaria Transitions

Юлий Василев, AFIAP България Преходи


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zdravko Chavdarov Bulgaria Living life

Здравко Чавдаров България Живият живот


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zdravko Chavdarov • Bulgaria • Two-tonegray

Здравко Чавдаров • България • Два нюасна сиво


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zlatko Latev • Bulgaria • Road

Златко Латев • България • Път


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zlatko Latev • Bulgaria • Destiny

Златко Латев • България • Съдба


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Phillip Kwan, GMPSA, FRPS Canada • Steller Eagle Landing BW

Филип Кван, GMPSA, FRPS Канада • Кацане на стелеров орел


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam • Canada • Go 956

Кам Чиу Там • Канада • Давай 956


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam • Canada • The fury horse

Кам Чиу Там • Канада • Бесен кон


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam • Canada • The long jumper

Кам Чиу Там • Канада • Дълъг пуловер


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexandrino Lei Airosa • China • Life under the star

Александрино Лей Айроса • Китай • Живот под звездата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexandrino Lei Airosa • China • Mono Paper Doll

Александрино Лей Айроса • Китай • Моно хартиена кукла


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chunsheng Sun • China • Little host

Чиншенг Сан • Китай • Малък домакин


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hanju Zhu • China • At a loss

Хаджу Ци • Китай • В недоумение


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hanju Zhu • China • Wings of dream

Хаджу Ци • Китай • Криле на мечти


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hanju Zhu • China • Shadow in dream

Хаджу Ци • Китай • Сянка в съня


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jianping Li • China • Misty rain in Xiang River

Джанпинг Ли • Китай • Мъглив дъжд над река Ксианг


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jianrong Yang • China • Yi Elder

Янронг Яанг • Китай • Yi старейшина


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jianrong Yang • China • On and off stage

Янронг Яанг • Китай • На и извън сцената


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lanfeng Chen • China • Melody 1

Ланфенг Чен • Китай • Мелодия 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lanfeng Chen • China • Transition a

Ланфенг Чен • Китай • Преход


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Wang • China • Old man and osprey

Ли Ванг • Китай • Стар мъж и орел рибар


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ming Li • China • Children in ancient village

Минг Ли • Китай • Деца в древно село


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shenghua Yang • China • Dreamful homeland

Шенгуа Янг • Китай • Мечтана родина


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shihan Shan • China • Chengdu Buildings

Шихан Шан • Китай • Ченджу сгради


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shihan Shan • China • Tibet 1

Шихан Шан • Китай • Тибет 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shiqing Xiao • China • Running

Шикинг Ксао • Китай • Бягане


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shuaiqi Wang • China • Drink

Шиаки Ванг • Китай • Водопой


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Steven Xiao • China • Home call

Стевен Ксиао • Китай • Домашно повикване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Steven Xiao China Missing my MUM far away

Стевен Ксиао Китай Далеч от тук Мама ми липсва


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sui Liu • China • Rewarding

Суи Лиу • Китай • Възнаграждение


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wei Ye • China • Against window

Вей Яи • Китай • Срещу прозореца


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wei Ye • China • Piety

Вей Яи • Китай • Пиета


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wei Ye • China • God bless Nepal

Вей Яи • Китай • Господ благославя Непал


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Weihua Huang • China • Terrace people

Вейху Хуанг • Китай • Хората от терасовидния хълм


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Weihua Huang • China • Happy together

Вейху Хуанг • Китай • Щастливи заедно


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Weijian Ou • China • Fishing port in sunset

Вейян Оу • Китай • Риболовно пристанище на залез


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wenhua Jiang • China • Grievance

Венхуа Джанг • Китай • Недоволство


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wenhua Jiang • China • Warm hug

Венхуа Джанг • Китай • Топла прегръдка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xinxin Chen, EPSA • China • Read the Bible 11

Ксинксин Чен, EPSA • Китай • Прочети библията 11


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xinxin Chen, EPSA • China • Shadow of camels 2

Ксинксин Чен, EPSA • Китай • Сенки на камили 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yuan Chen • China • At a street of lndia

Яан Чен • Китай • На една улица в Индия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yushan Li • China • Majestic appearance in desert

Юшан Ли • Китай • Вълшебно видение в пустиня


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yushan Li • China • Naiman pastoral song

Юшан Ли • Китай • Пастирска песен


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zeyuan Huang • China • Grazing back

Зеуан Хуанг • Китай • Завръщане от паша


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zeyuan Huang • China • Ink village

Зеуан Хуанг • Китай • Мастилно селище


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zhanxiang Shao • China • Devout disciple

Жанксиянг Шао • Китай • Отдаден ученик


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zoran Kolaric, AFIAP • Croatia • Last Tango

Зоран Коларич, AFIAP • Хърватия • Последно танго


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Komodromou Koula • Cyprus • Desserded Ship

Комодрому Коула • Кипър • Изоставен кораб


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Komodromou Koula • Cyprus • The Egg

Комодрому Коула • Кипър • Яйцето


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ole Suszkiewicz, GMPSA, MFIAP, EFIAP/d1 Denmark • Free Hugs

Оле Суцкевич, GMPSA, MFIAP, EFIAP/d1 Дания • Безплатни прегръдки


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ari Laine, EFIAP • Finland • Petrolpumps

Ари Лаине, EFIAP • Финландия • Петролни помпи


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ari Laine, EFIAP • Finland • Chair

Ари Лаине, EFIAP • Финландия • Стол


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kai Hypen, AFIAP • Finland • In the hide

Кай Хипен, AFIAP • Финландия • В скривалището


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Roger Jourdain, PSA CS5, ND5 France • Freedom On Horseback

Роджер Жордейн, PSA CS5, ND5 Франция • Свобода на гърба на коня


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Trinley Paris France Las 2

Тринли Перис Франция Лас 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Achim Koepf, EFIAP-d2 Germany Fanny 165

Ахим Копф, EFIAP-d2 Германия Фани 165


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Claudia Dietl, AFIAP • Germany • Spirale

Клаудия Диетл, AFIAP • Германия • Спирала


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Claudia Dietl, AFIAP • Germany • Venedigs Alptraum

Клаудия Диетл, AFIAP • Германия • Венециански кошмар


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gerhard Boehm • Germany • Table Top - SW2

Герхард Боем • Германия • Най-добрата маса - SW2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gerhard Boehm • Germany • Table Top - SW

Герхард Боем • Германия • Най-добрата маса - SW


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gerhard Boehm • Germany • Table Top-SW4

Герхард Боем • Германия • Най-добрата маса SW 4


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Isolde Stein-Leibold, EFIAP / Diamant 2 Germany • Darkness in the Soul

Исолде Стейн-Лейболд , EFIAP / Diamant 2 Германия • Тъмнина в душата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Isolde Stein-Leibold, EFIAP / Diamant 2 Germany Winterbraut

Исолде Стейн-Лейболд, EFIAP / Diamant 2 Германия Зимна булка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Christos Kidonis, AFIAP • Greece • Steel construction

Христос Кидонис, AFIAP • Гърция • Стоманена конструкция


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dimitrios Paraskevakis, EFIAP, EHPS/b, GPU Cr2 Greece Diagonal Runner

Димитрос Параскевикис, EFIAP, EHPS/b, GPU Cr2 Гърция Диагонален бегач


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dimitris Toussimis, EFIAP, PSA***, EHPS/g, EsHPS Greece The Cross

Димитрис Тоссимис, EFIAP, PSA***, EHPS/g, EsHPS Гърция Кръст


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Efstathios Zeinis • Greece • Bridge and waves

Ефстатиос Зенис • Гърция • Мост и вълни


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Eva Lambropoulou, AFIAP, AHPS • Greece • Dead end

Ева Ламброполу, AFIAP, AHPS • Гърция • Смъртен край


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Eva Lambropoulou, AFIAP, AHPS • Greece • Symmetry

Ева Ламброполу, AFIAP, AHPS • Гърция • Симетрия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

George Baladakis, EFIAP/b, EHPS/g • Greece • News 1

Джордж Баладакис, EFIAP/b, EHPS/g • Гърция • Новини 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Georgios Kazazis, AFIAP • Greece • Movie with Vegos

Георгиос Казазис, AFIAP • Гърция • Сцена с Вегос


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Georgios Mytilinos, EFIAP • Greece • Alysis

Георгиос Мутилинос, EFIAP • Гърция • Анализ


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Georgios Mytilinos, EFIAP • Greece • Kapetanios

Георгиос Мутилинос, EFIAP • Гърция • Капитан


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Giorgos Tsigkas, EFIAP • Greece • Shadows in captivity

Гьоргос Цигкас, EFIAP • Гърция • Сенки в плен


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Iannis Skotiniotis, EFIAP, GPU Cr2 Greece • The big turn M1

Йоанис Скотинитис, EFIAP, GPU Cr2 Гърция • Големият завой М1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Makrina Beletseli • Greece • Apo Pano

Макрина Белецели • Гърция • Апо Пано


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Makrina Beletseli • Greece • Three Faces

Макрина Белецели • Гърция • Три лица


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Manos Charalampakis Greece Hopelessness

Манос Харалампакис Гърция Безнадеждност


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mihalis Kazazis, AFIAP • Greece • Greek Coffee

Михалис Казазис, AFIAP • Гърция • Гръцко кафе


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nektaria Girvalaki, AFIAP, GPU CROWN 1 • Greece • Escape

Нектария Гирвалаки, AFIAP, GPU CROWN 1 • Гърция • Бягство


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nestor Fanos • Greece • Figures

Нестор Фанос • Гърция • Фигури


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nestor Fanos • Greece • The rock

Нестор Фанос • Гърция • Скалата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nikos Kikakis, AFIAP, GPU CROWN 2 Greece Nikolis

Никос Кикакис, AFIAP, GPU CROWN 2 Гърция Николис


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pelagia Vrentzou, AFIAP, GPU CROWN 1 Greece • Taking a walk

Пелагия Вренцоу, AFIAP, GPU CROWN 1 Гърция • На разходка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vasilis Kazepidis, AFIAP • Greece • Desperate

Василис Казепидис, AFIAP • Гърция • Отчаян


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xrysa Marketaki • Greece • The crucifixion 1

Хриса Маркетаки • Гърция • Разпятие 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chun Yip Chau • Hong Kong • Channel

Чун Яп Чау • Хонг Конг • Канал


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chun Yip Chau • Hong Kong • Boat in Pattern

Чун Яп Чау • Хонг Конг • Лодка по модел


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chun Yip Chau • Hong Kong • In the Fishing Pond

Чун Яп Чау • Хонг Конг • На рибарското езеро


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chun Yip Chau • Hong Kong • Mount Zhutan Scenery

Чун Яп Чау • Хонг Конг • Пейзаж от връх Жутан


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Elva KP Jung, AFIAP • Hong Kong • Maze

Елва КП Джунг, AFIAP • Хонг Конг • Лабиринт


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

H.W. Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Hong Kong • The dream of fishing village 3

Х.В. Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Хонг Конг• Мечтата на рибарско село 3


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

H.W. Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Hong Kong • Fishing boats in the fog 1

Х.В. Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Хонг Конг • Рибарски лодки в мъглата 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

H.W. Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Hong Kong • Pedestrian zebra line Bw

Х.В. Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Хонг Конг • Пешеходна зебра Чб


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hon-Kwong Lee, EFIAP, ARPS • Hong Kong • Round the Road

Хон-Квонг Лии, EFIAP, ARPS • Хонг Конг • Около пътя


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kwong Ying Au-Yeung • Hong Kong • Man Smoking

Квонг Инг Ау-Янг • Хонг Конг • Пушач


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kwong Ying Au-Yeung • Hong Kong • Free Fighting

Квонг Инг Ау-Янг • Хонг Конг • Свободна борба


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kwong Ying Au-Yeung • Hong Kong • Ferris Wheel

Квонг Инг Ау-Янг • Хонг Конг • Колело Ферис


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shiu Gun Wong, EFIAP, FPSA, MPSA Hong Kong • Three against three

Шиу Джун Вонг, EFIAP, FPSA, MPSA Хонг Конг • Три срещу три


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shiu Gun Wong, EFIAP, FPSA, MPSA Hong Kong • All Wet 2

Шиу Джун Вонг, EFIAP, FPSA, MPSA Хонг Конг • Всички са мокри 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shiu Gun Wong, EFIAP, FPSA, MPSA • Hong Kong • No Photo

Шиу Джун Вонг, EFIAP, FPSA, MPSA • Хонг Конг • Не ме снимай


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Krisztian Kovacs • Hungary • Dragon balls

Кристиян Ковач • Унгария • Драконови топки


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Laszlo Siman, EFIAP, E-MAFOSZ, MFVSZ • Hungary • Cathedral

Ласло Симан, EFIAP, E-MAFOSZ, MFVSZ • Унгария • Катедрала


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ayan Sinha, AFIAP • India • Mechanic

Айян Шинха, AFIAP • Индия • Механик


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sounak Banerjee, AFIP • India • Men Masks and Girl

Соунак Бенерии, AFIP • Индия • Мъжка маска и момиче


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hengki Lee • Indonesia • Away

Хенгки Лии • Индонезия • Далеч


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hengki Lee • Indonesia • Prelude To The Dream

Хенгки Лии • Индонезия • Прелюдия към мечтата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hengki Lee • Indonesia • Reflection

Хенгки Лии • Индонезия • Отражение


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lani Puspasari Tedjapawitra • Indonesia • Ray of Light

Лани Пуспасари Теджапавитра • Индонезия • Лъч светлина


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Amin Dehghan • Iran • Minimal

Амин Дейхан • Иран • Минимален


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Arash Mahdavi • Iran • Footprint

Араш Махдави • Иран • Стъпки


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Golnaz Hasanzade • Iran • Sorrow

Голнас Хасанзаде • Иран • Тъга


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hajar Momeni • Iran • Love frome

Хайр Момени • Иран • Любов в рамки


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Homan Heidari Khayat • Iran • Old woman

Хоман Хейради Кхайт • Иран • Стара жена


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohammadsepehr Pishbin • Iran • Smoke

Мохамадшепех Пишбин • Иран • Дим


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Negar Agha Ali Tari Iran Silent

Негар Агха Али Тари Иран Тих


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pouyan Rostami • Iran • Cowboy

Поян Ростами • Иран • Говедар


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Saeed Arabzadeh, AFIAP • Iran • Soft lines

Саеед Арабзадех, AFIAP • Иран • Меки линии


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Ehsan Mortazavi • Iran • Conflict

Сайед Ехсан Мортазави • Иран • Конфликт


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Ehsan Mortazavi • Iran • Peacock

Сайед Ехсан Мортазави • Иран • Паун


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Ehsan Mortazavi • Iran • Traditional baking

Сайед Ехсан Мортазави • Иран • Традиционно печене


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shahram Qazvini • Iran • Life

Шахрам Казвини • Иран • Живот


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Siamak Jafari, AFIAP • Iran • Valley

Сиамак Джафари, AFIAP • Иран • Долина


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joe Doyle, AFIAP AIPF Ireland Anete Below

Джо Дойл, AFIAP AIPF Ирландия Анет по-долу


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stoycho Danev • Ireland Old jetty, Inishowen peninsula, Ireland

Стойчо Данев • Ирландия Стар кей, Пенсилвания, Ирландия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Teddy Sugrue, AIPF ARPS EFIAP • Ireland • Minard

Теди Шугрии, AIPF ARPS EFIAP • Ирландия • Минард


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Teddy Sugrue, AIPF ARPS EFIAP Ireland Vikbuckta

Теди Шугрии, AIPF ARPS EFIAP Ирландия Викбикта


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS • Israel • Can you hear me

Леонид Голдин, AFIAP, EIPAS • Израел • Може ли да ме чуеш


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS • Israel • For pregnant women

Леонид Голдин, AFIAP, EIPAS • Израел • За бременна жена


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS • Israel • I am not an Angel

Леонид Голдин, AFIAP, EIPAS • Израел • Не съм ангел


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Domenico Monteleone Italy Sensuality

Доменико Монтелеоне Италия Чувственост


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Francesca Salice, AFIAP • Italy • Fabrics Seller

Франческа Саличе, AFIAP • Италия • Сергия с платове


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Francesca Salice, AFIAP • Italy • Behind The Window

Франческа Саличе, AFIAP • Италия • Зад прозореца


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marzio Filippo Minorello, EFIAP AFI Italy • Decisive Attack

Марцио Филипо Минорело, EFIAP AFI Италия • Измамна атака


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marzio Filippo Minorello, EFIAP AFI Italy • Final Jab

Марцио Филипо Минорело, EFIAP AFI Италия • Финално пробождане


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Massimiliano Falsetto • Italy • Military woman

Масимилиано Фалсето • Италия • Военни жени


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Massimiliano Falsetto • Italy • Wayward daughter

Масимилиано Фалсето • Италия • Своенравна дъщеря


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Massimiliano Falsetto • Italy • Southern Italy

Масимилиано Фалсето • Италия • Южна Италия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Massimo Tommi • Italy • Look how i was Little

Масимо Томи • Италия • Виж ме като малка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Massimo Tommi • Italy • The Artist Herself

Масимо Томи • Италия • Самата художничка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Samuele Boldrin, AFI EFIAP • Italy • Happiness under the basket

Самуеле Болдрин, AFI EFIAP • Италия • Щастие под коша


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Samuele Boldrin, AFI EFIAP Italy • Past and attendees

Самуеле Болдрин, AFI EFIAP Италия • Минали и присъстващи


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Samuele Boldrin, AFI EFIAP • Italy • Black and snow

Самуеле Болдрин, AFI EFIAP • Италия • Черно и сняг


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF Italy • Devotional women 1

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF Италия • Набожни жени 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF Italy • Maramures People 1412

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF Италия • Марамурски хора 1412


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andris Apsenieks • Latvia • Illusions

Андрис Апсениекс • Латвия • Илюзии


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Normante Ribokaite • Lithuania • Chair talk 1

Норманте Рибокайте • Литва • Стол за разговори 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Normante Ribokaite • Lithuania • Chair talk 4

Норманте Рибокайте • Литва • Стол за разговори 4


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Normante Ribokaite • Lithuania • Chair talk 11

Норманте Рибокайте • Литва • Стол за разговори 11


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ruslan Bolgov • Lithuania • Orbites of the Venus

Руслан Болгов • Литва • Орбити на Венера


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sherman Cheang, BEPSS • Macau • Chasing

Шерман Чеанг, BEPSS • Макао • Преследване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tak Cheong Pun • Macau • Butoh Style

Так Чеонг Пун • Макао • Бутон стил


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tak Cheong Pun • Macau • Kick your feet Together

Так Чеонг Пун • Макао • Удари стъпалата си едно с друго


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marcel Van Balken, EFIAP/p • Netherlands • Passage kopie

Марсел Ван Балкен, EFIAP/p • Нидерландия • Пасаж копие


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marcel Van Balken, EFIAP/p • Netherlands • Expire

Марсел Ван Балкен, EFIAP/p • Нидерландия • Издъхвам


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marcel Van Balken, EFIAP/p • Netherlands • Forte

Марсел Ван Балкен, EFIAP/p • Нидерландия • Форте


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, EFIAP/b • Norway • Layers of rock III

Хакон Грьонинг, EFIAP/b • Норвегия • Пластове скала III


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, EFIAP/b Norway Lulu curved in the cliff

Хакон Грьонинг, EFIAP/b Норвегия Лулу се вие из скалите


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, EFIAP/b • Norway • Naiya in the stream

Хакон Грьонинг, EFIAP/b • Норвегия • Ная по потока


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Roy Gudem, EFIAP, PPSA • Norway • Harmony

Рой Гюдем, EFIAP, PPSA • Норвегия • Хармония


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sandra Upe-Vaage, EFIAP Norway House of ideas

Сандра Упе-Вагге, EFIAP Норвегия Къщата на идеите


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hwaishal AlShkili • Oman • A race M

Хвайшал АлШкили • Оман • Състезание М


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Cezary Kowalczuk, AFIAP, AFRP • Poland • Angel 5

Цезари Ковалчик, AFIAP, AFRP • Полша • Ангел 5


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Cezary Kowalczuk, AFIAP, AFRP • Poland • Gleam

Цезари Ковалчик, AFIAP, AFRP • Полша • Блясък


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tadeusz Mozalewski • Poland • Listening to music

Тадеус Мозалевски • Полша • Слушам музика


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zygmunt Trylanski • Poland • Czech Paradise

Зигмунт Трилански • Полша • Рай в Чехия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zygmunt Trylanski • Poland • In the morning

Зигмунт Трилански • Полша • Сутринта


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA • Romania • Long shadows

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA • Румъния • Дълги сенки


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA Romania Winter in the Carpathians 06

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA Румъния Зима в Карпатите 06


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Radu Stanese Romania Ascendance

Раду Станесе Румъния Изкачване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexander Isakov • Russia • Anastasia

Александър Исаков • Русия • Анастасия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexey Suloev • Russia • Summer style

Алексей Сулоев • Русия • Летен стил


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexey Suloev • Russia • Yamal women on reindeer-Yamal

Алексей Сулоев • Русия • Ямалска жена на елен


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Majdi Naser Al Naser • Saudi Arabia • Venice tannel

Мажди Насер Ал Насер • Саудитска Арабия • Венеция


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

David Poey Cher Tay, MFIAP, EPSA, FRPS Singapore • Skillful cook

Давид Поей Чер Тай, MFIAP, EPSA, FRPS Сингапур • Способен готвач


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Thiam Siong Tan, GPU-CR1 • Singapore • Make Cakes

Тиам Сионг Тан, GPU-CR1 • Сингапур • Правене на кексове


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Bogdan Bricelj, EFIAP/g, MPSA Slovenia • Misty Tale 3 bw

Богдан Брицели, EFIAP/g, MPSA Словения • Мъглива приказка 3 чб


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Daniel Mauko, F1 FZS • Slovenia • Alone

Даниел Мауко, F1 FZS • Словения • Сам


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Daniel Mauko, F1 FZS • Slovenia • Slanting lines

Даниел Мауко, F1 FZS • Словения • Наклонени линии


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Drago Metljak, EFIAP • Slovenia • The Fourth

Драго Метияк, EFIAP • Словения • Четвъртият


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hedvika Gumilar, AFIAP • Slovenia • In the rain

Хедвика Гумилар, AFIAP • Словения • В дъжда


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Albert Busquets Plaja • Spain • Donde Vas

Алберт Баскутс Плая • Испания • Къде отиваш


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Albert Busquets Plaja • Spain • Lupus

Алберт Баскутс Плая • Испания • Вълк


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Albert Busquets Plaja • Spain • Xacal

Алберт Баскутс Плая • Испания • Чакал


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Albert Busquets Plaja • Spain • Zorro

Алберт Баскутс Плая • Испания • Зоро


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gines Asensio, EFIAP Spain Barrenas

Гинес Асенсио, EFIAP Испания Баренас


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Klaus Stock, AFIAP, HonEFIAP • Switzerland • In exercise

Клаус Сток, AFIAP, HonEFIAP • Швейцария • В упражнение


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hsiu-Chin Lee • Taiwan • Drink breast milk

Ксиу-Чин Лии • Тайван • Сучещ


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hsiu-Chin Lee • Taiwan • Old woman

Ксиу-Чин Лии • Тайван • Стари жени


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hsiu-Chin Lee • Taiwan • Poor home

Ксиу-Чин Лии • Тайван • Беден дом


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pelin Atilla, AFIAP Turkey Bride

Пелин Атилла, AFIAP Турция Булка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Martin Malies, ARPS AFIAP MPAGB United Kingdom • Bamburgh Twilight

Мартин Малис, ARPS AFIAP MPAGB Обединеното Кралство • Здрач в Бамбур


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Martin Malies, ARPS AFIAP MPAGB United Kingdom • New Brighton

Мартин Малис, ARPS AFIAP MPAGB Обединеното Кралство • Ню Брайтън


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Maureen Toft Toft, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE United Kingdom • Winter

Маурен Тофт Тофт, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE Обединеното Кралство • Зима


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gregory Daley, EPSA USA Chloe and her Memories M

Грегори Далей, EPSA САЩ Кло и нейните спомени М


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nhan Le Hoang • Vietnam • Phoi Gom

Нан Ле Хоанг • Виетнам • Пой Ком


Supported by Plovdiv Municipality

FIAP Patronage № 2017/110

PSA Patronage № 2017-123

HPS Patronage № 2017/012

APB Patronage № 2017/002

Проектът се осъществява в подкрепа на Пловдив Европейска столица на културата 2019 The current project is conducted in support of Plovdiv European Capital of Culture 2019

PARTNERS / ПАРТНЬОРИ

Художествена галерия Илия Бешков гр. Плевен

Художествена галерия Станислав Доспевски гр. Пазарджик

Е КС П ОЗИ ЦИ О НЕ Н ЦЕ НТ ЪР Ф ЛО РА E XHI B I T I O N C E N T E R F LO R A

БУРГАС B UR G A S

Note: About all photographs in this catalogue, neither FIAP, PSA, HPS, APB, nor the exhibition sponsors can assume any responsibility for misuse of copyright by anyone! Salon chairman: Anton Savov (CEO of Reflexes Ltd.); Address: 22, Asen Hristoforov Str , 4004 Plovdiv, BULGARIA; E-mail: info@photosalon-plovdiv.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.