__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Open - B&W, monochrome Черно-бяла, монохромна - Отворен

FIAP Patronage № 2017/110

PSA Patronage № 2017-123

HPS Patronage № 2017/012

APB Patronage № 2017/002

Supported by Plovdiv Municipality


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP GOLD medal • Raul Villalba • Argentina • Face to face

FIAP ЗЛАТЕН медал • Раул Вилалба • Аржентина • Лице в лице


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA GOLD medal + Salon CUP + 500€ Ya Kuang • China • Desire

PSA ЗЛАТЕН медал + КУПАТА на салона + 500€ Я Куанг • Китай • Желание


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

APB GOLD medal Peter Olfert, EFIAP/b, BEPSS, PPSA • Germany • Ona above all

НСФА ЗЛАТЕН медал Петер Олферт, EFIAP/b, BEPSS, PPSA • Германия • Над всички


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

HPS GOLD medal Yuliy Vasilev, AFIAP Bulgaria Border of Hope

HPS ЗЛАТЕН медал Юлий Василев, AFIAP България Граница на надеждата


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP SILVER medal Veselin Atanasov • Bulgaria • Winter

FIAP СРЕБЪРЕН медал Веселин Атанасов • България • Зима


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP BRONZE medal Samir Al Busaidi, AFIAP • Oman • Oman Desert

FIAP БРОНЗОВ медал Самир Ал Бусайди, AFIAP • Оман • Оманска пустиня


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA SILVER medal Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA • Romania • The band

PSA СРЕБЪРЕН медал Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA • Румъния • Бандата


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA BRONZE medal Miran (shoresh) Mobasheri • Iran • Bakhshali

PSA БРОНЗОВ медал Миран (шореш) Мобашери • Иран • Бакшали


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP Honourable Mention Kam Chiu Tam • Canada • Racing at Welland

FIAP Почетно Поощрение Кам Чиу Там • Канада • Състезание в Уеланд


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP Honourable Mention Xueqiu Li China Mother

FIAP Почетно Поощрение Ксикю Ли Китай Майка


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP Honourable Mention Ruslan Bolgov Lithuania The Black Mask

FIAP Почетно Поощрение Руслан Болгов Литва Черната маска


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP Honourable Mention Rafael Podobnik, EFIAP/р • Slovenia • Man with Scythe

FIAP Почетно Поощрение Рафаел Подобник, EFIAP/р • Словения • Мъж с коса


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA Honourable Mention Dimitar Petrov • Bulgaria • Look me

PSA Почетно Поощрение Димитър Петров • България • Погледни ме


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA Honourable Mention Szilard Varga, AFIAP, A-MAFOSZ • Hungary • In Silk #7

PSA Почетно Поощрение Сцилард Варга, AFIAP, A-MAFOSZ • Унгария • В коприна 7


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA Honourable Mention Yushan Li • China • Sediment Peak

PSA Почетно Поощрение Юшан Ли • Китай • Седиментен връх


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

HPS Honourable Mention Hengki Lee • Indonesia • Over The Horizon

HPS Почетно Поощрение Хенгки Лии • Индонезия • Отвъд хоризонта


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

APB Incentive Diploma Martin Malies, ARPS AFIAP MPAGB United Kingdom • Peak Snow

НСФА Поощрителна диплома Мартин Малис, ARPS AFIAP MPAGB Обединеното Кралство • Връх със сняг


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Ioannis Lykouris, MFIАP, HonEFIАP Teodora Dimitrova • Bulgaria • What lives inside

Жури поощрителна диплома от Йоанис Лукорис, MFIАP, HonEFIАP Теодора Димитрова • България • Какво живее вътре


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Dorota Kycia, EFIAP, ESFIAP, AFRP Helmut Resch, EFIAP, MVOAV Austria Christin Portrat 1

Жури поощрителна диплома от Дорота Кисия, EFIAP, ESFIAP, AFRP Хелмут Реш, EFIAP, MVOAV Австрия Портрет на Кристин 1


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Vasja Doberlet, MFIAP, EFIАP/p ESFIAP, MF-FZS Samir Al Busaidi, AFIAP Oman Alone 27

Жури поощрителна диплома от Вася Доберлет, MFIAP, EFIАP/p ESFIAP, MF-FZS Самир Ал Бусайди, AFIAP Оман Сам 27


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Milan Hristev, AFIAP Veselin Atanasov • Bulgaria • Ships from stone

Жури поощрителна диплома от Милан Христев, AFIAP Веселин Атанасов • България • Кораби от камък


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

JURY incentive diploma by Ass. prof. Petar Abadjiev Raul Villalba • Argentina • Wild horses

Жури поощрителна диплома от доц. Петър Абаджиев Раул Вилалба • Аржентина • Диви коне


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veselin Atanasov • Bulgaria • A Walk Through the Woods

Веселин Атанасов • България • Разговор в гората


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veselin Atanasov • Bulgaria • Flirt

Веселин Атанасов • България • Флирт


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Aridez y textura

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Безводие и текстура


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • El herrador

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Подковач


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Solo raices

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Само корени


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Raul Villalba • Argentina • Residents of Dark City

Раул Вилалба • Аржентина • Жители на тъмния град


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Raul Villalba • Argentina • The prophecy

Раул Вилалба • Аржентина • Пророчеството


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

John Chapman, MPSA EFIAP/g GMAPS • Australia • Kawa Kharpo

Джон Чапман, MPSA EFIAP/g • Австралия • Връх Кава Карпо


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Robin Yong • Australia • Maiko-San

Робин Йонг • Австралия • Майко-Сан


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Robin Yong • Australia • Bathing the Cockerel

Робин Йонг • Австралия • Къпане Кокерел


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vicki Moritz, EFIAP/b GMAPS Australia • Vatican spiral

Вики Мориц, EFIAP/b GMAPS Австралия • Спиралата на Ватикана


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vicki Moritz, EFIAP/b GMAPS • Australia • Grotto yoga

Вики Мориц, EFIAP/b GMAPS • Австралия • Грото йога


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andreas Kuen • Austria • Gaensegeier

Андреас Куен • Австрия • Белоглав лешояд


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andreas Kuen • Austria • Hands

Андреас Куен • Австрия • Ръце


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andreas Kuen • Austria • Rennstart

Андреас Куен • Австрия • Ренстарт


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Helmut Resch, EFIAP, MVOAV • Austria • Lange Schatten

Хелмут Реш, EFIAP, MVOAV • Австрия • Дълги сенки


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP, PPSA, BEPSS Bangladesh • Sand Porter

МД Танвер Хасан Роан, AFIAP, PPSA, BEPSS Бангладеш • Пясъчен хамалин


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP, PPSA, BEPSS Bangladesh • Stadtbibliothek Stuttgar

МД Танвер Хасан Роан, AFIAP, PPSA, BEPSS Бангладеш • Градската библиотека Щутгард


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tatsiana Tsyhanova Belarus Insult

Татяна Циханова Беларус Обида


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tatsiana Tsyhanova Belarus Father

Татяна Циханова Беларус Баща


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Van Rompaey Diederik Belgium Zen 2

Ван Ромпайе Дидерик Белгия Зен 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Van Rompaey Diederik Belgium Mia Sol

Ван Ромпайе Дидерик Белгия Миа Сол


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Roberto Soares-Gomes • Brasil • Faces

Роберто Соарес-Гомес • Бразилия • Лица


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andrey Trifonov Bulgaria Tre Cime di Lavaredo

Андрей Трифонов България Тре Чиме ди Лаваредо


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andrey Trifonov • Bulgaria • Dolomites

Андрей Трифонов • България • Доломити


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Angel Nenov • Bulgaria • Spirit and matter

Ангел Ненов • България • Дух и материя


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Anton Donev • Bulgaria • Time passing

Антон Донев • България • Потокът на времето


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Darina Drashkova • Bulgaria • Liner connection

Дарина Драшкова • България • Линейна връзка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dimitrina Andreeva, AFIAP • Bulgaria • Rescue

Димитрина Андреева, AFIAP • България • Спасение


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Emil Rashkovski • Bulgaria • Morning evaporations

Емил Рашковски • България • Утринни изпарения


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Emil Rashkovski Bulgaria Morning textures

Емил Рашковски България Утринни текстури


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Emil Rashkovski Bulgaria In the luminance of night

Емил Рашковски България В сиянието на нощта


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivailo Sakelariev Bulgaria The core

Ивайло Сакелариев България Ядрото


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivailo Sakelariev • Bulgaria • Graphic

Ивайло Сакелариев • България • Графика


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivailo Sakelariev • Bulgaria • Is 1

Ивайло Сакелариев • България • Из 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivan Ilarionov • Bulgaria • The meanders of Kali Gandaki

Иван Иларионов • България • Меандъра на Кали Гандаки


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kalin Kostov • Bulgaria • Sisters

Калин Костов • България • Сестри


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kalin Kostov • Bulgaria • BDZ

Калин Костов • България • БДЖ


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kalin Kostov • Bulgaria • Wall

Калин Костов • България • Стена


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kiril Hristov • Bulgaria • Love pursuit

Кирил Христов • България • Любовно преследване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Miroslav Mominski • Bulgaria • Winter

Мирослав Момински • България • Зима


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Miroslav Mominski • Bulgaria • Photographer

Мирослав Момински • България • Фотограф


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Noncho Iliev • Bulgaria • Abandoned

Нончо Илиев • България • Изоставени


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Petar Iliev • Bulgaria • Eiffel Tower

Петър Илиев • България • Айфеловата кула


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Rosen Kucarov • Bulgaria • Free

Росен Куцаров • България • Свободна


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ruslan Asanov • Bulgaria • Alone

Руслан Асанов • България • Сам


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ruslan Asanov • Bulgaria • Under the arch

Руслан Асанов • България • Под арката


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Svetlozar Stoyanov • Bulgaria • Inclusion in prayer

Светлозар Стоянов • България • Включване в молитва


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Svetoslav Krastev • Bulgaria • Jazz

Светослав Кръстев • България • Джаз


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tanya Anastasova • Bulgaria • About two

Таня Анастасова • България • Около два


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yuliy Vasilev, AFIAP • Bulgaria • Apparition

Юлий Василев, AFIAP • България • Видение


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yuliy Vasilev, AFIAP • Bulgaria • Face Off

Юлий Василев, AFIAP • България • Лице на разстояние


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yuliy Vasilev, AFIAP Bulgaria Transitions

Юлий Василев, AFIAP България Преходи


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zdravko Chavdarov Bulgaria Living life

Здравко Чавдаров България Живият живот


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zdravko Chavdarov • Bulgaria • Two-tonegray

Здравко Чавдаров • България • Два нюасна сиво


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zlatko Latev • Bulgaria • Road

Златко Латев • България • Път


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zlatko Latev • Bulgaria • Destiny

Златко Латев • България • Съдба


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Phillip Kwan, GMPSA, FRPS Canada • Steller Eagle Landing BW

Филип Кван, GMPSA, FRPS Канада • Кацане на стелеров орел


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam • Canada • Go 956

Кам Чиу Там • Канада • Давай 956


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam • Canada • The fury horse

Кам Чиу Там • Канада • Бесен кон


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam • Canada • The long jumper

Кам Чиу Там • Канада • Дълъг пуловер


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexandrino Lei Airosa • China • Life under the star

Александрино Лей Айроса • Китай • Живот под звездата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexandrino Lei Airosa • China • Mono Paper Doll

Александрино Лей Айроса • Китай • Моно хартиена кукла


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chunsheng Sun • China • Little host

Чиншенг Сан • Китай • Малък домакин


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hanju Zhu • China • At a loss

Хаджу Ци • Китай • В недоумение


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hanju Zhu • China • Wings of dream

Хаджу Ци • Китай • Криле на мечти


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hanju Zhu • China • Shadow in dream

Хаджу Ци • Китай • Сянка в съня


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jianping Li • China • Misty rain in Xiang River

Джанпинг Ли • Китай • Мъглив дъжд над река Ксианг


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jianrong Yang • China • Yi Elder

Янронг Яанг • Китай • Yi старейшина


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jianrong Yang • China • On and off stage

Янронг Яанг • Китай • На и извън сцената


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lanfeng Chen • China • Melody 1

Ланфенг Чен • Китай • Мелодия 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lanfeng Chen • China • Transition a

Ланфенг Чен • Китай • Преход


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Wang • China • Old man and osprey

Ли Ванг • Китай • Стар мъж и орел рибар


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ming Li • China • Children in ancient village

Минг Ли • Китай • Деца в древно село


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shenghua Yang • China • Dreamful homeland

Шенгуа Янг • Китай • Мечтана родина


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shihan Shan • China • Chengdu Buildings

Шихан Шан • Китай • Ченджу сгради


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shihan Shan • China • Tibet 1

Шихан Шан • Китай • Тибет 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shiqing Xiao • China • Running

Шикинг Ксао • Китай • Бягане


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shuaiqi Wang • China • Drink

Шиаки Ванг • Китай • Водопой


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Steven Xiao • China • Home call

Стевен Ксиао • Китай • Домашно повикване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Steven Xiao China Missing my MUM far away

Стевен Ксиао Китай Далеч от тук Мама ми липсва


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sui Liu • China • Rewarding

Суи Лиу • Китай • Възнаграждение


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wei Ye • China • Against window

Вей Яи • Китай • Срещу прозореца


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wei Ye • China • Piety

Вей Яи • Китай • Пиета


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wei Ye • China • God bless Nepal

Вей Яи • Китай • Господ благославя Непал


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Weihua Huang • China • Terrace people

Вейху Хуанг • Китай • Хората от терасовидния хълм


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Weihua Huang • China • Happy together

Вейху Хуанг • Китай • Щастливи заедно


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Weijian Ou • China • Fishing port in sunset

Вейян Оу • Китай • Риболовно пристанище на залез


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wenhua Jiang • China • Grievance

Венхуа Джанг • Китай • Недоволство


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wenhua Jiang • China • Warm hug

Венхуа Джанг • Китай • Топла прегръдка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xinxin Chen, EPSA • China • Read the Bible 11

Ксинксин Чен, EPSA • Китай • Прочети библията 11


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xinxin Chen, EPSA • China • Shadow of camels 2

Ксинксин Чен, EPSA • Китай • Сенки на камили 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yuan Chen • China • At a street of lndia

Яан Чен • Китай • На една улица в Индия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yushan Li • China • Majestic appearance in desert

Юшан Ли • Китай • Вълшебно видение в пустиня


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yushan Li • China • Naiman pastoral song

Юшан Ли • Китай • Пастирска песен


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zeyuan Huang • China • Grazing back

Зеуан Хуанг • Китай • Завръщане от паша


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zeyuan Huang • China • Ink village

Зеуан Хуанг • Китай • Мастилно селище


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zhanxiang Shao • China • Devout disciple

Жанксиянг Шао • Китай • Отдаден ученик


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zoran Kolaric, AFIAP • Croatia • Last Tango

Зоран Коларич, AFIAP • Хърватия • Последно танго


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Komodromou Koula • Cyprus • Desserded Ship

Комодрому Коула • Кипър • Изоставен кораб


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Komodromou Koula • Cyprus • The Egg

Комодрому Коула • Кипър • Яйцето


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ole Suszkiewicz, GMPSA, MFIAP, EFIAP/d1 Denmark • Free Hugs

Оле Суцкевич, GMPSA, MFIAP, EFIAP/d1 Дания • Безплатни прегръдки


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ari Laine, EFIAP • Finland • Petrolpumps

Ари Лаине, EFIAP • Финландия • Петролни помпи


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ari Laine, EFIAP • Finland • Chair

Ари Лаине, EFIAP • Финландия • Стол


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kai Hypen, AFIAP • Finland • In the hide

Кай Хипен, AFIAP • Финландия • В скривалището


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Roger Jourdain, PSA CS5, ND5 France • Freedom On Horseback

Роджер Жордейн, PSA CS5, ND5 Франция • Свобода на гърба на коня


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Trinley Paris France Las 2

Тринли Перис Франция Лас 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Achim Koepf, EFIAP-d2 Germany Fanny 165

Ахим Копф, EFIAP-d2 Германия Фани 165


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Claudia Dietl, AFIAP • Germany • Spirale

Клаудия Диетл, AFIAP • Германия • Спирала


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Claudia Dietl, AFIAP • Germany • Venedigs Alptraum

Клаудия Диетл, AFIAP • Германия • Венециански кошмар


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gerhard Boehm • Germany • Table Top - SW2

Герхард Боем • Германия • Най-добрата маса - SW2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gerhard Boehm • Germany • Table Top - SW

Герхард Боем • Германия • Най-добрата маса - SW


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gerhard Boehm • Germany • Table Top-SW4

Герхард Боем • Германия • Най-добрата маса SW 4


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Isolde Stein-Leibold, EFIAP / Diamant 2 Germany • Darkness in the Soul

Исолде Стейн-Лейболд , EFIAP / Diamant 2 Германия • Тъмнина в душата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Isolde Stein-Leibold, EFIAP / Diamant 2 Germany Winterbraut

Исолде Стейн-Лейболд, EFIAP / Diamant 2 Германия Зимна булка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Christos Kidonis, AFIAP • Greece • Steel construction

Христос Кидонис, AFIAP • Гърция • Стоманена конструкция


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dimitrios Paraskevakis, EFIAP, EHPS/b, GPU Cr2 Greece Diagonal Runner

Димитрос Параскевикис, EFIAP, EHPS/b, GPU Cr2 Гърция Диагонален бегач


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dimitris Toussimis, EFIAP, PSA***, EHPS/g, EsHPS Greece The Cross

Димитрис Тоссимис, EFIAP, PSA***, EHPS/g, EsHPS Гърция Кръст


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Efstathios Zeinis • Greece • Bridge and waves

Ефстатиос Зенис • Гърция • Мост и вълни


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Eva Lambropoulou, AFIAP, AHPS • Greece • Dead end

Ева Ламброполу, AFIAP, AHPS • Гърция • Смъртен край


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Eva Lambropoulou, AFIAP, AHPS • Greece • Symmetry

Ева Ламброполу, AFIAP, AHPS • Гърция • Симетрия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

George Baladakis, EFIAP/b, EHPS/g • Greece • News 1

Джордж Баладакис, EFIAP/b, EHPS/g • Гърция • Новини 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Georgios Kazazis, AFIAP • Greece • Movie with Vegos

Георгиос Казазис, AFIAP • Гърция • Сцена с Вегос


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Georgios Mytilinos, EFIAP • Greece • Alysis

Георгиос Мутилинос, EFIAP • Гърция • Анализ


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Georgios Mytilinos, EFIAP • Greece • Kapetanios

Георгиос Мутилинос, EFIAP • Гърция • Капитан


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Giorgos Tsigkas, EFIAP • Greece • Shadows in captivity

Гьоргос Цигкас, EFIAP • Гърция • Сенки в плен


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Iannis Skotiniotis, EFIAP, GPU Cr2 Greece • The big turn M1

Йоанис Скотинитис, EFIAP, GPU Cr2 Гърция • Големият завой М1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Makrina Beletseli • Greece • Apo Pano

Макрина Белецели • Гърция • Апо Пано


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Makrina Beletseli • Greece • Three Faces

Макрина Белецели • Гърция • Три лица


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Manos Charalampakis Greece Hopelessness

Манос Харалампакис Гърция Безнадеждност


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mihalis Kazazis, AFIAP • Greece • Greek Coffee

Михалис Казазис, AFIAP • Гърция • Гръцко кафе


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nektaria Girvalaki, AFIAP, GPU CROWN 1 • Greece • Escape

Нектария Гирвалаки, AFIAP, GPU CROWN 1 • Гърция • Бягство


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nestor Fanos • Greece • Figures

Нестор Фанос • Гърция • Фигури


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nestor Fanos • Greece • The rock

Нестор Фанос • Гърция • Скалата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nikos Kikakis, AFIAP, GPU CROWN 2 Greece Nikolis

Никос Кикакис, AFIAP, GPU CROWN 2 Гърция Николис


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pelagia Vrentzou, AFIAP, GPU CROWN 1 Greece • Taking a walk

Пелагия Вренцоу, AFIAP, GPU CROWN 1 Гърция • На разходка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vasilis Kazepidis, AFIAP • Greece • Desperate

Василис Казепидис, AFIAP • Гърция • Отчаян


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xrysa Marketaki • Greece • The crucifixion 1

Хриса Маркетаки • Гърция • Разпятие 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chun Yip Chau • Hong Kong • Channel

Чун Яп Чау • Хонг Конг • Канал


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chun Yip Chau • Hong Kong • Boat in Pattern

Чун Яп Чау • Хонг Конг • Лодка по модел


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chun Yip Chau • Hong Kong • In the Fishing Pond

Чун Яп Чау • Хонг Конг • На рибарското езеро


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chun Yip Chau • Hong Kong • Mount Zhutan Scenery

Чун Яп Чау • Хонг Конг • Пейзаж от връх Жутан


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Elva KP Jung, AFIAP • Hong Kong • Maze

Елва КП Джунг, AFIAP • Хонг Конг • Лабиринт


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

H.W. Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Hong Kong • The dream of fishing village 3

Х.В. Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Хонг Конг• Мечтата на рибарско село 3


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

H.W. Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Hong Kong • Fishing boats in the fog 1

Х.В. Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Хонг Конг • Рибарски лодки в мъглата 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

H.W. Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Hong Kong • Pedestrian zebra line Bw

Х.В. Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Хонг Конг • Пешеходна зебра Чб


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hon-Kwong Lee, EFIAP, ARPS • Hong Kong • Round the Road

Хон-Квонг Лии, EFIAP, ARPS • Хонг Конг • Около пътя


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kwong Ying Au-Yeung • Hong Kong • Man Smoking

Квонг Инг Ау-Янг • Хонг Конг • Пушач


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kwong Ying Au-Yeung • Hong Kong • Free Fighting

Квонг Инг Ау-Янг • Хонг Конг • Свободна борба


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kwong Ying Au-Yeung • Hong Kong • Ferris Wheel

Квонг Инг Ау-Янг • Хонг Конг • Колело Ферис


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shiu Gun Wong, EFIAP, FPSA, MPSA Hong Kong • Three against three

Шиу Джун Вонг, EFIAP, FPSA, MPSA Хонг Конг • Три срещу три


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shiu Gun Wong, EFIAP, FPSA, MPSA Hong Kong • All Wet 2

Шиу Джун Вонг, EFIAP, FPSA, MPSA Хонг Конг • Всички са мокри 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shiu Gun Wong, EFIAP, FPSA, MPSA • Hong Kong • No Photo

Шиу Джун Вонг, EFIAP, FPSA, MPSA • Хонг Конг • Не ме снимай


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Krisztian Kovacs • Hungary • Dragon balls

Кристиян Ковач • Унгария • Драконови топки


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Laszlo Siman, EFIAP, E-MAFOSZ, MFVSZ • Hungary • Cathedral

Ласло Симан, EFIAP, E-MAFOSZ, MFVSZ • Унгария • Катедрала


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ayan Sinha, AFIAP • India • Mechanic

Айян Шинха, AFIAP • Индия • Механик


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sounak Banerjee, AFIP • India • Men Masks and Girl

Соунак Бенерии, AFIP • Индия • Мъжка маска и момиче


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hengki Lee • Indonesia • Away

Хенгки Лии • Индонезия • Далеч


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hengki Lee • Indonesia • Prelude To The Dream

Хенгки Лии • Индонезия • Прелюдия към мечтата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hengki Lee • Indonesia • Reflection

Хенгки Лии • Индонезия • Отражение


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lani Puspasari Tedjapawitra • Indonesia • Ray of Light

Лани Пуспасари Теджапавитра • Индонезия • Лъч светлина


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Amin Dehghan • Iran • Minimal

Амин Дейхан • Иран • Минимален


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Arash Mahdavi • Iran • Footprint

Араш Махдави • Иран • Стъпки


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Golnaz Hasanzade • Iran • Sorrow

Голнас Хасанзаде • Иран • Тъга


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hajar Momeni • Iran • Love frome

Хайр Момени • Иран • Любов в рамки


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Homan Heidari Khayat • Iran • Old woman

Хоман Хейради Кхайт • Иран • Стара жена


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohammadsepehr Pishbin • Iran • Smoke

Мохамадшепех Пишбин • Иран • Дим


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Negar Agha Ali Tari Iran Silent

Негар Агха Али Тари Иран Тих


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pouyan Rostami • Iran • Cowboy

Поян Ростами • Иран • Говедар


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Saeed Arabzadeh, AFIAP • Iran • Soft lines

Саеед Арабзадех, AFIAP • Иран • Меки линии


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Ehsan Mortazavi • Iran • Conflict

Сайед Ехсан Мортазави • Иран • Конфликт


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Ehsan Mortazavi • Iran • Peacock

Сайед Ехсан Мортазави • Иран • Паун


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Ehsan Mortazavi • Iran • Traditional baking

Сайед Ехсан Мортазави • Иран • Традиционно печене


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shahram Qazvini • Iran • Life

Шахрам Казвини • Иран • Живот


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Siamak Jafari, AFIAP • Iran • Valley

Сиамак Джафари, AFIAP • Иран • Долина


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joe Doyle, AFIAP AIPF Ireland Anete Below

Джо Дойл, AFIAP AIPF Ирландия Анет по-долу


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stoycho Danev • Ireland Old jetty, Inishowen peninsula, Ireland

Стойчо Данев • Ирландия Стар кей, Пенсилвания, Ирландия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Teddy Sugrue, AIPF ARPS EFIAP • Ireland • Minard

Теди Шугрии, AIPF ARPS EFIAP • Ирландия • Минард


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Teddy Sugrue, AIPF ARPS EFIAP Ireland Vikbuckta

Теди Шугрии, AIPF ARPS EFIAP Ирландия Викбикта


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS • Israel • Can you hear me

Леонид Голдин, AFIAP, EIPAS • Израел • Може ли да ме чуеш


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS • Israel • For pregnant women

Леонид Голдин, AFIAP, EIPAS • Израел • За бременна жена


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS • Israel • I am not an Angel

Леонид Голдин, AFIAP, EIPAS • Израел • Не съм ангел


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Domenico Monteleone Italy Sensuality

Доменико Монтелеоне Италия Чувственост


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Francesca Salice, AFIAP • Italy • Fabrics Seller

Франческа Саличе, AFIAP • Италия • Сергия с платове


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Francesca Salice, AFIAP • Italy • Behind The Window

Франческа Саличе, AFIAP • Италия • Зад прозореца


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marzio Filippo Minorello, EFIAP AFI Italy • Decisive Attack

Марцио Филипо Минорело, EFIAP AFI Италия • Измамна атака


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marzio Filippo Minorello, EFIAP AFI Italy • Final Jab

Марцио Филипо Минорело, EFIAP AFI Италия • Финално пробождане


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Massimiliano Falsetto • Italy • Military woman

Масимилиано Фалсето • Италия • Военни жени


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Massimiliano Falsetto • Italy • Wayward daughter

Масимилиано Фалсето • Италия • Своенравна дъщеря


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Massimiliano Falsetto • Italy • Southern Italy

Масимилиано Фалсето • Италия • Южна Италия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Massimo Tommi • Italy • Look how i was Little

Масимо Томи • Италия • Виж ме като малка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Massimo Tommi • Italy • The Artist Herself

Масимо Томи • Италия • Самата художничка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Samuele Boldrin, AFI EFIAP • Italy • Happiness under the basket

Самуеле Болдрин, AFI EFIAP • Италия • Щастие под коша


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Samuele Boldrin, AFI EFIAP Italy • Past and attendees

Самуеле Болдрин, AFI EFIAP Италия • Минали и присъстващи


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Samuele Boldrin, AFI EFIAP • Italy • Black and snow

Самуеле Болдрин, AFI EFIAP • Италия • Черно и сняг


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF Italy • Devotional women 1

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF Италия • Набожни жени 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF Italy • Maramures People 1412

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF Италия • Марамурски хора 1412


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andris Apsenieks • Latvia • Illusions

Андрис Апсениекс • Латвия • Илюзии


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Normante Ribokaite • Lithuania • Chair talk 1

Норманте Рибокайте • Литва • Стол за разговори 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Normante Ribokaite • Lithuania • Chair talk 4

Норманте Рибокайте • Литва • Стол за разговори 4


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Normante Ribokaite • Lithuania • Chair talk 11

Норманте Рибокайте • Литва • Стол за разговори 11


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ruslan Bolgov • Lithuania • Orbites of the Venus

Руслан Болгов • Литва • Орбити на Венера


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sherman Cheang, BEPSS • Macau • Chasing

Шерман Чеанг, BEPSS • Макао • Преследване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tak Cheong Pun • Macau • Butoh Style

Так Чеонг Пун • Макао • Бутон стил


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tak Cheong Pun • Macau • Kick your feet Together

Так Чеонг Пун • Макао • Удари стъпалата си едно с друго


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marcel Van Balken, EFIAP/p • Netherlands • Passage kopie

Марсел Ван Балкен, EFIAP/p • Нидерландия • Пасаж копие


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marcel Van Balken, EFIAP/p • Netherlands • Expire

Марсел Ван Балкен, EFIAP/p • Нидерландия • Издъхвам


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marcel Van Balken, EFIAP/p • Netherlands • Forte

Марсел Ван Балкен, EFIAP/p • Нидерландия • Форте


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, EFIAP/b • Norway • Layers of rock III

Хакон Грьонинг, EFIAP/b • Норвегия • Пластове скала III


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, EFIAP/b Norway Lulu curved in the cliff

Хакон Грьонинг, EFIAP/b Норвегия Лулу се вие из скалите


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, EFIAP/b • Norway • Naiya in the stream

Хакон Грьонинг, EFIAP/b • Норвегия • Ная по потока


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Roy Gudem, EFIAP, PPSA • Norway • Harmony

Рой Гюдем, EFIAP, PPSA • Норвегия • Хармония


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sandra Upe-Vaage, EFIAP Norway House of ideas

Сандра Упе-Вагге, EFIAP Норвегия Къщата на идеите


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hwaishal AlShkili • Oman • A race M

Хвайшал АлШкили • Оман • Състезание М


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Cezary Kowalczuk, AFIAP, AFRP • Poland • Angel 5

Цезари Ковалчик, AFIAP, AFRP • Полша • Ангел 5


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Cezary Kowalczuk, AFIAP, AFRP • Poland • Gleam

Цезари Ковалчик, AFIAP, AFRP • Полша • Блясък


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tadeusz Mozalewski • Poland • Listening to music

Тадеус Мозалевски • Полша • Слушам музика


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zygmunt Trylanski • Poland • Czech Paradise

Зигмунт Трилански • Полша • Рай в Чехия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zygmunt Trylanski • Poland • In the morning

Зигмунт Трилански • Полша • Сутринта


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA • Romania • Long shadows

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA • Румъния • Дълги сенки


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA Romania Winter in the Carpathians 06

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA Румъния Зима в Карпатите 06


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Radu Stanese Romania Ascendance

Раду Станесе Румъния Изкачване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexander Isakov • Russia • Anastasia

Александър Исаков • Русия • Анастасия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexey Suloev • Russia • Summer style

Алексей Сулоев • Русия • Летен стил


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexey Suloev • Russia • Yamal women on reindeer-Yamal

Алексей Сулоев • Русия • Ямалска жена на елен


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Majdi Naser Al Naser • Saudi Arabia • Venice tannel

Мажди Насер Ал Насер • Саудитска Арабия • Венеция


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

David Poey Cher Tay, MFIAP, EPSA, FRPS Singapore • Skillful cook

Давид Поей Чер Тай, MFIAP, EPSA, FRPS Сингапур • Способен готвач


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Thiam Siong Tan, GPU-CR1 • Singapore • Make Cakes

Тиам Сионг Тан, GPU-CR1 • Сингапур • Правене на кексове


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Bogdan Bricelj, EFIAP/g, MPSA Slovenia • Misty Tale 3 bw

Богдан Брицели, EFIAP/g, MPSA Словения • Мъглива приказка 3 чб


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Daniel Mauko, F1 FZS • Slovenia • Alone

Даниел Мауко, F1 FZS • Словения • Сам


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Daniel Mauko, F1 FZS • Slovenia • Slanting lines

Даниел Мауко, F1 FZS • Словения • Наклонени линии


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Drago Metljak, EFIAP • Slovenia • The Fourth

Драго Метияк, EFIAP • Словения • Четвъртият


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hedvika Gumilar, AFIAP • Slovenia • In the rain

Хедвика Гумилар, AFIAP • Словения • В дъжда


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Albert Busquets Plaja • Spain • Donde Vas

Алберт Баскутс Плая • Испания • Къде отиваш


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Albert Busquets Plaja • Spain • Lupus

Алберт Баскутс Плая • Испания • Вълк


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Albert Busquets Plaja • Spain • Xacal

Алберт Баскутс Плая • Испания • Чакал


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Albert Busquets Plaja • Spain • Zorro

Алберт Баскутс Плая • Испания • Зоро


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gines Asensio, EFIAP Spain Barrenas

Гинес Асенсио, EFIAP Испания Баренас


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Klaus Stock, AFIAP, HonEFIAP • Switzerland • In exercise

Клаус Сток, AFIAP, HonEFIAP • Швейцария • В упражнение


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hsiu-Chin Lee • Taiwan • Drink breast milk

Ксиу-Чин Лии • Тайван • Сучещ


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hsiu-Chin Lee • Taiwan • Old woman

Ксиу-Чин Лии • Тайван • Стари жени


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hsiu-Chin Lee • Taiwan • Poor home

Ксиу-Чин Лии • Тайван • Беден дом


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pelin Atilla, AFIAP Turkey Bride

Пелин Атилла, AFIAP Турция Булка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Martin Malies, ARPS AFIAP MPAGB United Kingdom • Bamburgh Twilight

Мартин Малис, ARPS AFIAP MPAGB Обединеното Кралство • Здрач в Бамбур


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Martin Malies, ARPS AFIAP MPAGB United Kingdom • New Brighton

Мартин Малис, ARPS AFIAP MPAGB Обединеното Кралство • Ню Брайтън


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Maureen Toft Toft, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE United Kingdom • Winter

Маурен Тофт Тофт, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE Обединеното Кралство • Зима


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gregory Daley, EPSA USA Chloe and her Memories M

Грегори Далей, EPSA САЩ Кло и нейните спомени М


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nhan Le Hoang • Vietnam • Phoi Gom

Нан Ле Хоанг • Виетнам • Пой Ком


Supported by Plovdiv Municipality

FIAP Patronage № 2017/110

PSA Patronage № 2017-123

HPS Patronage № 2017/012

APB Patronage № 2017/002

Проектът се осъществява в подкрепа на Пловдив Европейска столица на културата 2019 The current project is conducted in support of Plovdiv European Capital of Culture 2019

PARTNERS / ПАРТНЬОРИ

Художествена галерия Илия Бешков гр. Плевен

Художествена галерия Станислав Доспевски гр. Пазарджик

Е КС П ОЗИ ЦИ О НЕ Н ЦЕ НТ ЪР Ф ЛО РА E XHI B I T I O N C E N T E R F LO R A

БУРГАС B UR G A S

Note: About all photographs in this catalogue, neither FIAP, PSA, HPS, APB, nor the exhibition sponsors can assume any responsibility for misuse of copyright by anyone! Salon chairman: Anton Savov (CEO of Reflexes Ltd.); Address: 22, Asen Hristoforov Str , 4004 Plovdiv, BULGARIA; E-mail: info@photosalon-plovdiv.com

Profile for Redesign Reflexes

4th IPS Plovdiv'17 part1  

4th IPS Plovdiv'17 part1  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded