__MAIN_TEXT__

Page 1

Open - Color I Цветна - Отворен


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

FIAP GOLD medal + Salon CUP + 500€ Li Yushan • China Running in desert

FIAP ЗЛАТЕН медал + КУПАТА на салона + 500€ Ли Юшан • Китай Препускане в пустинята


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

PSA GOLD medal Lu Ping • China Silent

PSA ЗЛАТЕН медал Ли Пинг • Китай Мълчалив


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

APB GOLD medal Marzio Minorello, EFIAP, AFI • Italy Cani guida 01

НСФА ЗЛАТЕН медал Марцио Минорело, EFIAP, AFI • Италия Кучета водачи 01


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

FIAP SILVER medal MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP Bangladesh Kartika Vrata

FIAP СРЕБЪРЕН медал МД Танвер Хасан Роан, AFIAP Бангладеш Картика врата


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

PSA SILVER medal Marzio Minorello, EFIAP, AFI • Italy Running Emotions

PSA СРЕБЪРЕН медал Марцио Минорело, EFIAP, AFI • Италия Тичащи емоции


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

FIAP BRONZE medal Hong Li • China Village barbershop

FIAP БРОНЗОВ медал Хонг Ли • Китай Селска бръснарница


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

PSA BRONZE medal The best author of section Dorothy Chung Ming Chan, PSA • Canada Help

PSA БРОНЗОВ медал Най-добър автор на раздел Дороти Чанг Минг Чан, PSA • Канада Помощ


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

FIAP HM Qingping Ding • China Basketball Court

FIAP ПП Чингпинг Динг • Китай Баскетболно игрище


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

FIAP HM Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS Israel Vaccination

FIAP ПП Леонид Голдин, AFIAP, EIPAS Израел Ваксинация


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

FIAP HM Seyed Ali Miremadi • Iran Gold Shadows

FIAP ПП Саед Али Миремади • Иран Златни сенки


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

PSA HM Nils-Erik Jerlemar, EFIAP/p, MPSA, ARPS, GPU Sweden Stormy Weather No 2

PSA ПП Нилс-Ерик Яелемар, EFIAP/p, MPSA, ARPS, GPU Швеция Бурно време No 2


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

PSA HM Li Peng • China The Turning Scripture

PSA ПП Ли Пенг • Китай Завръщането на писанието


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

PSA HM Jin Shufan • China • Cloud of the hometown

PSA ПП Джин Шуфан • Китай • Облак от родния град


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

AP Bulgaria ID Li Yushan • China On road of watering trees

НСФА ПД Ли Юшан • Китай На път за поливане на дървета


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

Jury ID by Boro Rudic Miroslav Mominski • Bulgaria Layers

Жури ПД от Боро Рудич Мирослав Момински • България Слоеве


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

Jury ID by Burak Senbak Zvonko Kucelin, MF HFS • Croatia Bora-12

Жури ПД от Бурак Сенбак Звонко Кучелин, MF HFS • Хърватия Бора-12


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

Jury ID by Marco Garabello Cezary Kowalczuk • Poland Time

Жури ПД от Марко Гарабело Цезари Ковалчик • Полша Време


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

Jury ID by Yavor Popov The best author of section Dorothy Chung Ming Chan, PSA • Canada Cowboy wrestling with calf

Жури ПД от Явор Попов Най-добър автор на раздел Дороти Чанг Минг Чан, PSA • Канада Каубойска борба с теле


AWARDS • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • НАГРАДИ

Jury ID by Nelly Gavrilova ID by PC Clinic Cezary Kowalczuk • Poland Steel Ball

Жури ПД, Н. Гаврилова, ПД от ПС Клиник Цезари Ковалчик • Полша Стоманена топка


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

The best author of section Dorothy Chung Ming Chan, PSA • Canada Motocross

Най-добър автор на раздел Дороти Чанг Минг Чан, PSA • Канада Мотокрос


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

The best author of section Dorothy Chung Ming Chan, PSA Canada Lines of Synchrony

Най-добър автор на раздел Дороти Чанг Минг Чан, PSA Канада Линии на синхрон


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joseph Tam, MPSA, EFIAP/s, GMAPS, GPU CR-5 Australia • Panic Station

Йозеф Там, MPSA, EFIAP/s, GMAPS, GPU CR-5 Австралия • Станция паника


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joseph Tam, MPSA, EFIAP/s, GMAPS, GPU CR-5 Australia Turbulent Water

Йозеф Там, MPSA, EFIAP/s, GMAPS, GPU CR-5 Австралия Бурна вода


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joseph Tam, MPSA, EFIAP/s, GMAPS, GPU CR-5 Australia Close Encounter

Йозеф Там, MPSA, EFIAP/s, GMAPS, GPU CR-5 Австралия Близка среща


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Linda KY Wei Australia Morning 9

Линда Кей Уей Австралия Сутрин 9


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Linda KY Wei Australia Waiting for Storm 2

Линда Кей Уей Австралия В очакване на буря 2


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vicki Moritz, EFIAP, FAPS APP Australia SWest WA fishermen

Вики Мориц, EFIAP, FAPS APP Австралия Югозапад ВА рибар


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yongxiong Ling Australia • Rodeo, open

Йонджунг Линг Австралия • Родео, отворено


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yongxiong Ling Australia Sails 2

Йонджунг Линг Австралия Платна 2


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yongxiong Ling Australia Old stone bridge aver 2

Йонджунг Линг Австралия По стария каменен мост 2


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yongxiong Ling Australia Surfing open

Йонджунг Линг Австралия Сърфиране, отворено


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andreas Kuen Austria Jet ski backflip

Андреас Куен Австрия Джет ски задно салдо


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andreas Kuen Austria Tauchgang

Андреас Куен Австрия Гмурканe


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Karl Vock, EFIAP Austria Chaotic girl 1

Карл Вок, EFIAP Австрия Хаотично момиче 1


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Karl Vock, EFIAP Austria Fallen glass

Карл Вок, EFIAP Австрия Падащо стъкло


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Karl Vock, EFIAP Austria Fighter 1

Карл Вок, EFIAP Австрия Боец 1


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Karl Vock, EFIAP Austria Wattrennen 2013-1

Карл Вок, EFIAP Австрия Надбягване 2013-1


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP Bangladesh Fire Fighter

МД Танвер Хасан Роан, AFIAP Бангладеш Пожарникар


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP Bangladesh Women Collecting Dry Chilies

МД Танвер Хасан Роан, AFIAP Бангладеш Жени, събиращи сухи люти чушки


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alfred Mikus Belarus • Before the parade

Алфред Микус Беларус • Преди парада


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alfred Mikus Belarus Last veteran

Алфред Микус Беларус Последен ветеран


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Claude SIMON, EFIAP/s Belgium Walvis bay

Клод Симон, EFIAP/s Белгия Уолфиш Бей


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Frederic Lejeune, AFIAP Belgium Fred 2

Фредерик Льоне, AFIAP Белгия Фред 2


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Heusling Jean Pierre Belgium Reflet

Хеслинг Джон Пиер Белгия Отражение


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Van Rompaey Diederik Belgium Rhapsody for two

Ван Ромпей Дейдерик Белгия Рапсодия за две


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Incentive Diploma - best presented author from Plovdiv Andrei Trifonov • Bulgaria • Spirit and Faith

Поощрителна диплома - най-добре представил се автор от Пловдив Андрей Трифонов • България • Дух и вяра


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Incentive Diploma - best presented author from Plovdiv Andrei Trifonov Bulgaria The Black Church

Поощрителна диплома - най-добре представил се автор от Пловдив Андрей Трифонов България Черната църква


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Incentive Diploma - best presented author from Plovdiv Andrei Trifonov Bulgaria • In the fog

Поощрителна диплома - най-добре представил се автор от Пловдив Андрей Трифонов България • В мъглата


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Angel Nenov Bulgaria Winter haven

Ангел Ненов България Зимен пристан


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dimitrina Andreeva Bulgaria Tailor

Димитрина Андреева България Шивач


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dimitrina Andreeva Bulgaria Pehlivan wrestling

Димитрина Андреева България Пехливански борби


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Emil Rashkovski Bulgaria Ice planet

Емил Рашковски България Ледена планета


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Emil Rashkovski Bulgaria • Enchanted forest

Емил Рашковски България • Омагьосаната гора


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Irina Dimitrova Bulgaria Hands

Ирина Димитрова България Ръце


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivan Andonov, AP, AFIAP Bulgaria Together

Иван Андонов, ф.х., AFIAP България Заедно


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivan Andonov, AP, AFIAP Bulgaria Leaders

Иван Андонов, ф.х., AFIAP България Лидери


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivan Ermenkov Bulgaria Vatican Staircase

Иван Ерменков България Овалната стълба на Ватикана


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivan Ermenkov Bulgaria Sahara

Иван Ерменков България Сахара


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Plaque for best presented BULGARIAN AUTHOR by Reflexes Ltd. Ivan Tonov • Bulgaria • Portrait with yarn

Плакет за най-добре представил се български автор от Рефлекси ООД Иван Тонов • България • Портрет с прежди


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Plaque for best presented BULGARIAN AUTHOR by Reflexes Ltd. Ivan Tonov • Bulgaria • Portrait with roses

Плакет за най-добре представил се български автор от Рефлекси ООД Иван Тонов • България • Портрет с рози


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Plaque for best presented BULGARIAN AUTHOR by Reflexes Ltd. Ivan Tonov • Bulgaria • Flower and blood

Плакет за най-добре представил се български автор от Рефлекси ООД Иван Тонов • България • Цвете и кръв


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Krasimir Matarov Bulgaria Night over Bulgaria

Красимир Матаров България Нощ над България


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Krasimir Matarov Bulgaria In anticipation of the Perseids

Красимир Матаров България В очакване на Персеидите


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Krasimir Matarov Bulgaria Falling star

Красимир Матаров България Падаща звезда


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kristiyan Liapov Bulgaria The Oval Staircase

Кристиян Ляпов България Витата стълба


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kristiyan Liapov Bulgaria White Turf Saint Moritz

Кристиян Ляпов България Бял хиподрум в Сейнт Мориц


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Minko Mihaylov Bulgaria Flower from Mars

Минко Михайлов България Цвете от Марс


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Peter Nikolay Motichka Bulgaria Passes, the big ship passes

Петер Николай Мотичка България Минава, големият кораб минава


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ralitsa Byalkova Bulgaria Relations

Ралица Бялкова България Отношения


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stoyan Iliev Bulgaria Protest

Стоян Илиев България Протест


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stoyan Iliev Bulgaria Ice-breaker

Стоян Илиев България Ледоразбивач


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Trifon Trifonov Bulgaria Winter sea

Трифон Трифонов България Зимно море


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vera Hadzhiyska Bulgaria Swan Lake

Вера Хаджийска България Лебедово езеро


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veselin Atanasov Bulgaria Awakening

Веселин Атанасов България Пробуждане


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veselin Atanasov • Bulgaria • Aliens

Веселин Атанасов • България • Извънземни


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veselin Atanasov Bulgaria Supremacy

Веселин Атанасов България Превъзходство


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dany Chan, EPSA Canada Headstrong 102

Дани Чан, EPSA Канада Вироглав 102


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Francis King, EPSA, AFIAP Canada Checking The Fire

Франсиз Кинг, EPSA, AFIAP Канада Проверка на огъня


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Francis King, EPSA, AFIAP Canada Synchronized Diving 102

Франсис Кинг, EPSA, AFIAP Канада Синхронно гмуркане 102


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam Canada Do not overtake me

Кам Чу Там Канада Не ме изпревари


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam • Canada • Horse in air

Кам Чу Там • Канада • Кон във въздуха


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam Canada Struggling horse

Кам Чу Там Канада Борещ се кон


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Maria Koutzarova Canada Surprised

Мария Куцарова Канада Изненада


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Phillip Kwan, GMPSA, FRPS Canada Cloud Surrounding Machu Picchu

Филип Кван, GMPSA, FRPS Канада Облак заобикалящ Мачу Пикчу


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chen Jinghui China Beautiful Plain No.1

Чен Дженюи Китай Красива равнина No.1


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chen Lanfeng China Herding back

Ченг Ланфенг Китай Подкарване назад


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chen Lanfeng China Chinese dragon

Ченг Ланфенг Китай Китайски дракон


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chi Xiaohong China • Haircut

Чи Ксиохонг Китай • Подстригване


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chi Xiaohong China Single Boat

Чи Ксиохонг Китай Само една лодка


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chi Xiaohong China Small Store

Чи Ксиохонг Китай Малък магазин


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gan Yongan China Riding

Ган Йонган Китай Езда


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Guiqin You China Herding

Чинджин Ю Китай Пастирство


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Guiqin You China Play chess

Чинджин Ю Китай Игра на шах


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Guiqin You China Racing

Чинджин Ю Китай Състезание


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

He Guangmin China She coming from the fog

Хе Гуанджин Китай Тя идва от мъглата


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

He Guangmin China Hilarity

Хе Гуанджин Китай Веселие


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hong Li • China • Countryside school

Хонг Ли • Китай • Селско училище


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hong Li • China • Gaze1

Хонг Ли • Китай • Погледът 1


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hong Li • China • Mother and son

Хонг Ли • Китай • Майка и син


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hongqi Ye • China • In Her Kitchen

Хонгки Ие • Китай • В нейната кухня


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hu Ning China First snow in Seda

Ху Нинг Китай Първи сняг в Седа


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hu Ning China Washing clothes

Ху Нинг Китай Пране на дрехи


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hu Weiguo • China • Morning rhyme

Ху Вейгуо • Китай • Сутрешна рима


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hu Weiguo China Old brickkiln

Ху Вейгуо Китай Стара тухларна


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hu Weiguo China Wave

Ху Вейгуо Китай Вълни


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hu Weiguo China Little partners

Ху Вейгуо Китай Малки партньори


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hua Long China Bistro

Хуа Лонг Китай Бистро


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Huang Weihua China First light of morning

Хуанг Вейхуа Китай Първа светлина на сутринта


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Huang Weihua China Mud flat of Xiapu

Хуанг Вейхуа Китай Крайбрежни плитчини на Ксиапу


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jiahu She • China • Under the moonlight shadow

Джаху Ше • Китай • Под лунна сянка


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jiang Zhizhou China Go bravely

Янг Зинджой Китай Върви смело


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jiang Zhizhou China Peaceful life

Янг Зинджой Китай Спокоен живот


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jiangning Li China Buddhist ceremony

Джангнинг Ли Китай Будистка церемония


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jianjun Wang China A family

Янджин Ванг Китай Семейство


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jianjun Wang China Doing homework

Янджин Ванг Китай Писане на домашни


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jin Shufan China Net

Джин Шуфан Китай Мрежи


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jinming Pan China On the makeup

Джинминг Пан Китай На грим


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Junping Huang China In the morning sunshine

Джанпинг Ханг Китай Слънце на сутринта


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Binbing China Holiday

Ли Бинбинг Китай Ваканция


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Binbing China Sunset

Ли Бинбинг Китай Залез


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Guangjian China Happy journey

Ли Гуанджойн Китай Щастливо пътешествие


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Guangjian China Heart of the Buddha

Ли Гуанджойн Китай Сърцето на Буда


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Guangjian China Boat tracker

Ли Гуанджойн Китай Наемни работници


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Guangjian China Conductor

Ли Гуанджойн Китай Диригент


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Peng China A Pious Kid

Ли Пенг Китай Набожно дете


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Peng China Highland Life 2

Ли Пенг Китай Високопланински живот 2


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Peng China Mother and Kid

Ли Пенг Китай Майка и дете


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Senliang China Yao girl

Ли Сенлианг Китай Yao момичета


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Yushan China Camel team in sunset

Ли Юшан Китай Керван на залез


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lijun Shi China Going home

Люн Ши Китай Прибиране у дома


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lou Yongping China Drunk

Лоу Йонгпинг Китай Пиян


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lu Ping China Training

Лу Пинг Китай Тренировка


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lu Ping China Wonderful scenery

Лу Пинг Китай Прекрасна природа


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lu Yigang China Pure Zone

Ли Яганг Китай Чиста зона


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lu Yigang • China • Peaceful heart

Ли Яганг • Китай • Мирно сърце


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lu Yigang China Wish

Ли Яганг Китай Пожелание


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Luo Wenjie China Unique scenery

Луо Венджи Китай Уникална природа


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pan Jiaying China Night of Lijiang

Пан Джиянг Китай Нощ на Лиджанг


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Qi Jiebing China Harvest

Ки Джебинг Китай Реколта


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Qingping Ding China Li river impression

Чингпинг Динг Китай Импресии по река Ли


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sang Zhuo China Encounter in teahouse

Санг Цуо Китай Среща в чайна


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tong Xiaodong China Curious

Тонг Ксиодонг Китай Любопитен


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wan Yi China Terraced field 11

Ван Ю Китай Терасирани полета 11


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wan Yi China Terraced field 20

Ван Ю Китай Терасирани полета 20


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wang Chunjie China Old winery

Ванг Чунджие Китай Стара винарна


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wang Jianguo China Fishing light

Ванг Джанджо Китай Лек риболов


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wei Fangru • China • Cast a net

Уей Фангру • Китай • Хвърляне на мрежа


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wei Fangru China Morning

Уей Фангру Китай Сутрин


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wei Fangru China The Light

Уей Фангру Китай Светлината


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xia Jifang China Fisherman

Ксиа Джифанг Китай Рибар


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xia Xuejun China Morning rhyme of rural village

Ксиа Ксиджун Китай Сутрешни рими на село


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xiahong Zhang China Looking back

Ксиахонг Цанг Китай Поглеждайки назад


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xiangrong Zhao China Terraced fields morning

Ксингронг Цао Китай Терасовидни полета сутрин


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xiangui Zheng • China • Sweet little angel 2

Ксиангю Ценг • Китай • Сладък малък ангел 2


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xiangui Zheng China Sweet little angel 4

Ксиангю Ценг Китай Сладък малък ангел 4


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xiaoliang Liu China Blue Harbor

Ксиалинг Лиу Китай Синьо пристанище


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xiaoliang Liu China Carrying water

Ксиалинг Лиу Китай Носене на вода


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xiaoliang Liu China Colorful land

Ксиалинг Лиу Китай Колоритна земя


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xiaoliang Liu China Play football

Ксиалинг Лиу Китай Игра на футбол


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xie Gangjun China • Out of window

Кси Ганджин Китай • Зад прозореца


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xie Gangjun China In snow

Кси Ганджин Китай В снега


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xie Gangjun China Fire pave of Tujia

Кси Ганджин Китай Огнище в Туджия


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xinwei Yang • China • Colorful smiling

Ксинвей Янг • Китай • Цветна усмивка


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xue Xingda China Nepal New Year

Кси Ксигда Китай Непалска Нова година


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xue Xingda • China • Your eyes

Кси Ксигда • Китай • Вашите очи


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yang Guomei China Tide flood

Янг Гуомей Китай Приливно наводнение


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zhang Jinfeng China Believer 5

Занг Юнфенг Китай Вярваща 5


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zheng Kai China Escape Earth

Женг Кай Китай Бягство от земята


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zheng Kai China Forest

Женг Кай Китай Гора


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zheng Kai China Spring rain

Женг Кай Китай Пролетен дъжд


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zheng Xiaoyun China Worship

Зенг Ксиюн Китай Преклонение


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zhu Hanju China Warm light

Цу Ханджи Китай Топла светлина


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zhu Mei • China • Working at sunset

Цу Мей • Китай • Работа по залез слънце


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Petar Sabol, EFIAP/b EPSA Croatia Autumn 2

Петер Сабол, EFIAP/b EPSA Хърватия Есен 2


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Petar Sabol, EFIAP/b EPSA Croatia Golden sunset

Петер Сабол, EFIAP/b EPSA Хърватия Златен залез


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Petar Sabol, EFIAP/b EPSA Croatia Dream land

Петер Сабол, EFIAP/b EPSA Хърватия Приказна страна


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zvonko Kucelin, MF HFS Croatia Jump

Звонко Кучелин, MF HFS Хърватия Скок


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hasan Baglar, AFIAP, A.ICS Cyprus Rain Man

Хасан Баглар, AFIAP, A.ICS Кипър Мъж под дъжда


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Benny Rytter, AFIAP Denmark Blue veil

Бени Рутер, AFIAP Дания Син воал


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dave Wharmby, LRPS. CPAGB England • Leader of the Pack

Дейв Вармбей, LRPS. CPAGB Англия • Водач на глутницата


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Janet Downes, AFIAP, CPAGB England Skyscrapers

Джанет Даунс, AFIAP, CPAGB Англия Небостъргачите


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Janet Downes, AFIAP, CPAGB England • The Pie Seller

Джанет Даунс, AFIAP, CPAGB Англия • Продавачка на пай


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Janet Downes, AFIAP, CPAGB England Street Boy

Джанет Даунс, AFIAP, CPAGB Англия Улично момче


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stuart Daffin, LRPS BPE3 • England • Lucy

Стюарт Дафин, LRPS BPE3 • Англия • Люси


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stuart Daffin, LRPS BPE3 England A Bridge to Far

Стюарт Дафин, LRPS BPE3 Англия Твърде далечен мост


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stuart Daffin, LRPS BPE3 England • Determination

Стюарт Дафин, LRPS BPE3 Англия • Решителност


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Heikki Rautio Finland Work

Хейки Раутио Финландия Работа


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jussi Helimaki, EFIAP/b Finland Early misty morning 2

Юси Хелимаки, EFIAP/b Финландия Ранна мъглива сутрин 2


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jussi Helimaki, EFIAP/b Finland Misty morning in October 5

Юси Хелимаки, EFIAP/b Финландия Мъглива сутрин през октомври 5


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Guy B. Samoyault, MFIAP, APSA, GMPSA France • The fall

Ги Б. Самойел, MFIAP, APSA, GMPSA Франция • Падането


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Guy B. Samoyault, MFIAP, APSA, GMPSA France La rage de vaincre

Ги Б. Самойел, MFIAP, APSA, GMPSA Франция Воля за победа


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Michel Dupouy, EFIAP/b France Roxy Pro

Мишел Дюпои, EFIAP/b Франция Рокси Про


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Achim Koepf, EFIAP/p Germany Antarctic Art 89

Ахим Копф, EFIAP/p Германия Антарктическо изкуство 89


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Achim Koepf, EFIAP/p Germany Arctic Art 193

Ахим Копф, EFIAP/p Германия Арктическо изкуство 193


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Achim Koepf, EFIAP/p Germany Lofoten 350

Ахим Копф, EFIAP/p Германия Лофотен 350


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Achim Koepf, EFIAP/p Germany Polar Lights 11

Ахим Копф, EFIAP/p Германия Полярно сияние 11


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Claudia Dietl Germany Anmut

Клаудия Дитла Германия Грация


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Claudia Dietl Germany Arrecife

Клаудия Дитла Германия Арресифе


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dorscheid Michael Germany Drummer

Доршейд Михаел Германия Барабанист


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ernst Pini Germany Fassade

Ернст Пини Германия Фасада


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Manfred Kluger Germany Sunset Glow-2

Манфред Клугер Германия Сияен залез -2


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Susanne Seiffert, EFIAP Germany Hiatamadl

Сузане Сейферт, EFIAP Германия Хиатамадл


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Susanne Seiffert, EFIAP • Germany • Red Lips

Сузане Сейферт, EFIAP • Германия • Червени устни


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Susanne Seiffert, EFIAP Germany Schornstein

Сузане Сейферт, EFIAP Германия Скорнщайн


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Giorgos Tsigkas, AFIAP Greece Breaking the waves

Йьоргус Цигкас, AFIAP Гърция Разбиващ вълните


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Giorgos Tsigkas, AFIAP Greece You’re on my mind

Йьоргус Цигкас, AFIAP Гърция Ти си в мислите ми


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Giorgos Tsigkas, AFIAP Greece Two runners

Йьоргус Цигкас, AFIAP Гърция Двама бегачи


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Iakovos Ioannidis Greece Rooftop Dancer

Йаковос Йоанидис Гърция Танцьорка на покрива


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Fong Hoi-Yan, EFIAP, PPSA, APSHK, APSEA Hong Kong Amazing Aorura

Фонг Хой-Ян, EFIAP, PPSA, APSHK, APSEA Хонг Конг Изключително полярно сияние


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Fong Hoi-Yan, EFIAP, PPSA, APSHK, APSEA Hong Kong Freezed up

Фонг Хой-Ян, EFIAP, PPSA, APSHK, APSEA Хонг Конг Замръзнало


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Koon Nam Cheung, EPSA, EFIAP, ARPS Hong Kong • Steller’s Sea Eagle with Fish 03

Кон Нам Чеунг, EPSA, EFIAP, ARPS Хонг Конг • Стелеров морски орел с риба 03


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Koon Nam Cheung, EPSA, EFIAP, ARPS Hong Kong This is My Fish

Кон Нам Чеунг, EPSA, EFIAP, ARPS Хонг Конг Това е моята риба


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Victor Ngar Shun Wong • Hong Kong • The Catch

Виктор Нгар Шин Вонг • Хонг Конг • Хващането


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Victor Ngar Shun Wong Hong Kong • The Cold Dusk

Виктор Нгар Шин Вонг Хонг Конг • Студеният здрач


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Victor Ngar Shun Wong Hong Kong The Nasty Attack

Виктор Нгар Шин Вонг Хонг Конг Най-грубата атака


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wai-tak Fong Hong Kong Why don’t you share

Вай-так Фонг Хонг Конг Защо не я споделят


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wai-tak Fong Hong Kong Play around

Вай-так Фонг Хонг Конг Игра наоколо


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wai-tak Fong Hong Kong Frog on a flower

Вай-так Фонг Хонг Конг Жаба на цвете


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gabor Szerencsi, AFIAP Hungary Morning with moon

Габор Сцеренски, AFIAP Унгария Сутрин с луна


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gabor Szerencsi, AFIAP Hungary Lines

Габор Сцеренски, AFIAP Унгария Линии


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Istvan Kerekes, EFIAP/p Hungary The yawning

Ищван Керекеш, EFIAP/p Унгария Зейнал


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Istvan Kerekes, EFIAP/p Hungary • Orphanage life

Ищван Керекеш, EFIAP/p Унгария • Сиропиталищен живот


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Laszlo Koroknai • Hungary • Madonna

Ласло Корокнай • Унгария • Мадонна


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Szilárd Varga Hungary Tre Cime di Lavaredo

Сцилард Варга Унгария Трите върха на Лаваредо


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zoltan Lokos, EFIAP/p Hungary Woman and balalaika

Золтан Локош, EFIAP/p Унгария Жена и балалайка


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Amardeep Shedthikere India lonely tree

Амандееп Шедтикере Индия Самотно дърво


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dewi Tanjung Indonesia Mount Bromo Eruption

Деви Танджунг Индонезия Изригване на Вулкан Маунт Бромо


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ahmad Taji Iran Firegirl

Ахмад Тажи Иран Огън момиче


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ali Samei, EFIAP, ESFIAP Iran Muddy smoker

Али Самей, EFIAP, ESFIAP Иран Калния пушач


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Amir Hossein Heidarian Nainy Iran Escort ships

Амир Хюсеин Хейдарян Нани Иран Ескорт кораби


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Amir Hossein Heidarian Nainy Iran Riding on autumn

Амир Хюсеин Хейдарян Нани Иран Езда през есента


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Amir Hossein Heidarian Nainy Iran Waiting for moon

Амир Хюсеин Хейдарян Нани Иран В очакване на луна


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Arash Naghizadeh Iran Jop

Араш Нагхизадех Иран Джоп


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Boyuk Raei Shojaei Iran Holy mountain

Боюк Рае Шоае Иран Свята планина


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Boyuk Raei Shojaei Iran The waves

Боюк Рае Шоае Иран Вълните


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ebrahim Alipoor Iran Ashura

Ебрахим Алипур Иран Ашура


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Farid Sani Iran Baobab street

Фарид Сани Иран Улицата на Баобабите


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Homan Heidari Khayat Iran Dusty

Хаман Хейдари Кхаят Иран Прашен


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Miran (shoresh) Mobasheri Iran Evening

Миран(шореш) Мобашери Иран Вечер


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohammad Reza Chaiforoush Iran • Scape

Мохамад Реза Шафорош Иран • Бягство


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Morteza Aminoroayayi Iran Saffron flower

Мортеса Аминоройа Иран Цветове на шафран


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mostafa Shirmohammadi Iran Cheshm e oghab

Мостафа Ширмохамади Иран Ирански орел


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ramin Amani Iran Women sad

Рамин Амани Иран Тъжни жени


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Rasoul Norouzian Iran Desert 2

Расоил Норозян Иран Пустиня 2


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Rasoul Norouzian Iran Sar agha seyd village 2

Расоил Норозян Иран Село Сар Ага Сайед 2


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Rasoul Norouzian Iran Sar agha seyd village

Расоил Норозян Иран Село Сар Ага Сайед


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Saeed Sabet Ghadam Moghadam Iran Only in Fall

Саед Себет Хадам Мохадам Иран Само през есента


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Saeed Sabet Ghadam Moghadam Iran Sandy curve

Саед Себет Хадам Мохадам Иран Пясъчна крива


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Ali Miremadi Iran Childhood crisis

Саед Али Миремади Иран Криза на детството


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Ali Miremadi Iran Gypsy girl

Саед Али Миремади Иран Циганско момиче


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Ali Miremadi Iran Moment of war

Саед Али Миремади Иран Момент от война


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Siamak Jafari Iran Badab sort

Сиамак Джафари Иран Много сортиране


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sina Poursohi, PSA Iran A Walk Of Life

Сина Поршохи, PSA Иран Разходка на живота


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sohrab Kaveh Iran Sweet naughtiness

Сохраб Кавех Иран Сладка палавост


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sohrab Kaveh Iran The melody of Karun 2

Сохраб Кавех Иран Мелодията на Карун 2


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Carl Cutland, FIPF, AFIAP • Ireland • Anna Rose

Карл Катленд, FIPF, AFIAP • Ирландия • Анна Роза


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Carl Cutland, FIPF, AFIAP Ireland Umbrella

Карл Катленд, FIPF, AFIAP Ирландия Чадърче


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joe Doyle, AFIAP, AIPF Ireland Holly On The Couch

Джо Дойл, AFIAP, AIPF Ирландия Холи на дивана


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joe Doyle, AFIAP, AIPF Ireland Holy

Джо Дойл, AFIAP, AIPF Ирландия Холи


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS Israel • Greek orthodoxes

Леонид Голдин, AFIAP, EIPAS Израел • Православни гърци


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Francesca Salice, AFIAP Italy Old Indian Women

Франческа Саличе, AFIAP Италия Стари индийски жени


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Francesca Salice, AFIAP Italy Old Tamil Nadu Woman

Франческа Саличе, AFIAP Италия Стара жена от Тамил Наду


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Francesca Salice, AFIAP Italy The Taylor

Франческа Саличе, AFIAP Италия Шивачът


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Giuseppe Falco Italy Watching the Seagulls 1

Джузепе Фалко Италия Наблюдение на чайките 1


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Manuela Gennburg Italy Cambodia

Мануела Дженбург Италия Камбоджа


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Manuela Gennburg Italy Thingking

Мануела Дженбург Италия Размисли


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Manuela Gennburg Italy Angkor Wat

Мануела Дженбург Италия Ангкор Ват


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Manuela Gennburg Italy Ninu

Мануела Дженбург Италия Нину


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marzio Minorello, EFIAP AFI Italy Sciopero Generale 03

Марцио Минорело, EFIAP AFI Италия Обща стачка 03


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Samuele Boldrin, AFI - EFIAP Italy Indian Rice Weeder

Самуеле Болдрин, AFI - EFIAP Италия Индийска плевачка на ориз


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF Italy Maramures 5119

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF Италия Марамуреш 5119


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF Italy Orthodox Church

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF Италия Православна църква


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF Italy Tenderness

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF Италия Нежност


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohammad Buqurais Kuwait Traditional Coffee

Мохамад Бюграис Кувейт Традиционно кафе


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohammad Buqurais Kuwait Candles

Мохамад Бюграис Кувейт Свещи


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohammad Buqurais Kuwait Walking on dream

Мохамад Бюграис Кувейт Разходка по мечтите


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Normante Ribokaite Lithuania • Be together come near

Норманте Рибокайте Литва • Да бъдем заедно, ела близо


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Normante Ribokaite Lithuania • Be together to the right

Норманте Рибокайте Литва • Да бъдем заедно е правилно


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Normante Ribokaite Lithuania • Be together

Норманте Рибокайте Литва • Да бъдем заедно


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Daemen Harry, AFIAP Luxembourg • Ech hunn dech gar

Даймен Хари, AFIAP Люксембург • Обичам те


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lam Choi-Cheun Macau From the Roof

Лам Чой-Чеун Макао От покрива


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lam Choi-Cheun Macau Follow Me

Лам Чой-Чеун Макао Следвай ме


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lam Choi-Cheun Macau Follow the Light

Лам Чой-Чеун Макао Следва светлината


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lam Choi-Cheun Macau Dawn at Bagan

Лам Чой-Чеун Макао Утрин в Баган


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sherman Cheang Macau Follow The Light

Шерман Чанг Макао Следва светлината


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sherman Cheang Macau Going To Market

Шерман Чанг Макао Към пазара


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sherman Cheang Macau Winter Harvest

Шерман Чанг Макао Зимна реколта


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Danny Yen Sin Wong, MPSA Malaysia Phan Rang Fishing Net Making

Дани Ян Син Вонг, MPSA Малайзия Фан Ранг приготвяне на рибарска мрежа


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Danny Yen Sin Wong, MPSA Malaysia Rushing Home

Дани Ян Син Вонг, MPSA Малайзия Бързащи за дома


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Bard Ropstad Norway Blue mist

Бард Ропстад Норвегия Синя мъгла


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Bard Ropstad Norway Lindesnes 4

Бард Ропстад Норвегия Фар 4


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, AFIAP Norway Nude in decaying room

Хакон Грьонинг, AFIAP Норвегия Голо тяло в запустяла стая


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hans Birkelund, EFIAP, ESFIAP Norway Valnesfjord in my heart

Ханс Биркелунд, EFIAP, ESFIAP Норвегия Валнесфиорд в сърцето ми


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sandra Upe-Vaage, AFIAP Norway Red

Сандра Упе-Воге, AFIAP Норвегия Червено


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hamad Saud Albusaid, EFIAP/s Oman Aby Mother

Хамад Саид Албусаид, EFIAP/s Оман Майка Абу


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hamad Saud Albusaid, EFIAP/s Oman Aby Tanazor

Хамад Саид Албусаид, EFIAP/s Оман Таназор Абу


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hamad Saud Albusaid, EFIAP/s Oman • Aby Twins

Хамад Саид Албусаид, EFIAP/s Оман • Близнаци Абу


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Cezary Kowalczuk Poland Stones

Цезари Ковалчик Полша Камъни


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Cezary Kowalczuk Poland Weightlessness

Цезари Ковалчик Полша Безтегловност


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dariusz Gawronski Poland • Lady with an Ermine 2016

Дариуш Гавронски Полша • Дамата с хермелина 2016


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dariusz Gawronski Poland Girl with tomatoes

Дариуш Гавронски Полша Момиче с домати


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dariusz Gawronski • Poland Retired Black Sea Fleet sailor

Дариуш Гавронски • Полша Пенсиониран моряк от Черноморския флот


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Krzysztof Stos Poland Hair and Sonia

Кристоф Стос Полша Коса и Соня


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Maciej Duczynski Poland Iceland 32

Мачии Дучански Полша Исландия 32


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Maciej Duczynski Poland Moravia

Мачии Дучански Полша Моравия


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Maciej Duczynski Poland Timanfaya

Мачии Дучански Полша Тиманфайя


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joao Taborda, EFIAP, PPSA Portugal Colors of my Flag

Жоао Таборда, EFIAP, PPSA Португалия Цветовете на моя флаг


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joao Taborda, EFIAP, PPSA Portugal I’m Here

Жоао Таборда, EFIAP, PPSA Португалия Тук съм


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joao Taborda, EFIAP, PPSA Portugal The Portuguese Lovers

Жоао Таборда, EFIAP, PPSA Португалия Португалските влюбени


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Abdulla AL-Mushaifri Qatar Aya

Абдула Ал-Мушайфри Катар Айя


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Abdulla AL-Mushaifri Qatar Village Women

Абдула Ал-Мушайфри Катар Селска жена


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Abdulla AL-Mushaifri Qatar The Stranger

Абдула Ал-Мушайфри Катар Непознатия


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Istvan Magdo Romania Winter stillness

Ищван Магдо Румъния Зимна тишина


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lajos Nagy, EFIAP/p, MPSA, MAAFR Romania Hayricks winter

Лайош Наги, EFIAP/p, MPSA, MAAFR Румъния Зимни купи сено


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lajos Nagy, EFIAP/p, MPSA, MAAFR Romania Mountain farm

Лайош Наги, EFIAP/p, MPSA, MAAFR Румъния Планинска ферма


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dmitry Chastikov Russia At the brown rocks

Дмитри Частиков Русия В кафявите скали


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dmitry Chastikov Russia In a school-yard

Дмитри Частиков Русия В училищния двор


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vitaliy Podgurchenko, EFIAP Russia Good Mood

Виталий Подгурченко, EFIAP Русия Добро настроение


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vladimir Chuprikov Russia Frosty silence

Владимир Чуприков Русия Замръзнало мълчание


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vladimir Chuprikov Russia Christmas halo

Владимир Чуприков Русия Коледен ореол


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vladimir Chuprikov Russia Kudesnitsa winter

Владимир Чуприков Русия Зима в Кудесница


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leong Kiat Lim, EPSA, AFIAP, GPU CR3 Singapore Mui Ne Girls in White

Леонг Кат Лим, EPSA, AFIAP, GPU CR3 Сингапур Муй Не момичета в бяло


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leong Kiat Lim, EPSA, AFIAP, GPU CR3 Singapore Vietnamese Girls in White

Леонг Кат Лим, EPSA, AFIAP, GPU CR3 Сингапур Виетнамски момичета в бяло


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leong Kiat Lim, EPSA, AFIAP, GPU CR3 Singapore Vietnamese Lady from Mui Ne

Леонг Кат Лим, EPSA, AFIAP, GPU CR3 Сингапур Виетнамска жена от Муй Не


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leong Kiat Lim, EPSA, AFIAP, GPU CR3 Singapore Winter Scene in Mongolia

Леонг Кат Лим, EPSA, AFIAP, GPU CR3 Сингапур Зимна сцена в Монголия


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Milan Filicko, AFIAP Slovakia Foggy country

Милан Филичко, AFIAP Словакия Мъглива страна


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Milan Filicko, AFIAP Slovakia Green house

Милан Филичко, AFIAP Словакия Зелена къща


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Barbara Greguric Silic, AFIAP Slovenia Red scarf

Барбара Грегурик Силик, AFIAP Словения Червен шал


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Daniel Mauko, F2-FZS Slovenia The lines

Даниел Мако, F2-FZS Словения Линиите


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivo Borko, MF FZS, EFIAP/p Slovenia Horse emotions

Иво Борко, MF FZS, EFIAP/p Словения Конски емоции


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kamal Lpalawatte Sri Lanka Walk To The Light

Камал Лпалавате Шри Ланка Разходка към светлината


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohan Gurusinghe Sri Lanka Ther festival

Мохан Гурусингх Шри Ланка Фестивал


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ravindra Ranasinghe, AFIAP Sri Lanka Guests for tea

Равиндра Ранасинге, AFIAP Шри Ланка Гости на чай


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ravindra Ranasinghe, AFIAP Sri Lanka Spotted

Равиндра Ранасинге, AFIAP Шри Ланка Петнист


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ravindra Ranasinghe, AFIAP Sri Lanka The Journey

Равиндра Ранасинге, AFIAP Шри Ланка Пътешествието


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ravindra Ranasinghe, AFIAP Sri Lanka Vanila Sky

Равиндра Ранасинге, AFIAP Шри Ланка Ванила Скай


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Camilla Ekendal, AFIAP Sweden Challenger

Камила Екендал, AFIAP Швеция Претендент


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Camilla Ekendal, AFIAP Sweden Life goes on

Камила Екендал, AFIAP Швеция Животът продължава


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Klaus Stock, HonEFIAP Switzerland Fairplay

Клаус Сток, HonEFIAP Швейцария Честна игра


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chin-Chin Tsai Taiwan Comfortable

Чин-Чин Цай Тайван Комфорт


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lee Hsiu Chin Taiwan Desert Exploration

Лии Хсу Чин Тайван Пустинно проучване


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lee Hsiu Chin Taiwan Holi

Лии Хсу Чин Тайван Холи


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lee Hsiu Chin Taiwan Mountain Years

Лии Хсу Чин Тайван Планински години


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Banu Acikgoz Turkey Coban

Бану Ачигьоз Турция Овчар


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Banu Acikgoz Turkey Farmer

Бану Ачигьоз Турция Фермер


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Banu Acikgoz Turkey Kor

Бану Ачигьоз Турция Жив въглен


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nevzat Ozturk Turkey Cotton and girl

Невзат Йозтурк Турция Памук и момиче


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sefa Ulukan, AFIAP Turkey Fishermen In Blue

Сефа Улукан, AFIAP Турция Рибари в синьо


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yasemin Atasoy Turkey Semazenler

Ясемин Атасой Турция Въртящите се дервиши


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Plaque for best presented FOREIGN AUTHOR by Reflexes Ltd. Arun Mohanraj • United Kingdom The Thinker

Плакет за най-добре представил се чуждестранен автор от Рефлекси ООД Арун Моханраж • Обединено Кралство Мислителят


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Plaque for best presented FOREIGN AUTHOR by Reflexes Ltd. Arun Mohanraj United Kingdom New Brighton Light House

Плакет за найдобре представил се чуждестранен автор от Рефлекси ООД Арун Моханраж Обединено Кралство Фарът на Нов Брайтън


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Plaque for best presented FOREIGN AUTHOR by Reflexes Ltd. Arun Mohanraj • United Kingdom Eyes On The Ball

Плакет за най-добре представил се чуждестранен автор от Рефлекси ООД Арун Моханраж • Обединено Кралство Очите в топката


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Christine Woolgar, PPSA, ARPS, EFIAP, CPAGB, BPE2 United Kingdom Calm In The Storm

Кристин Уолгар, PPSA, ARPS, EFIAP, CPAGB, BPE2 Обединено Кралство Спокойствие в бурята


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Christine Woolgar, PPSA, ARPS, EFIAP, CPAGB, BPE2 United Kingdom The South Coast Outfall

Кристин Уолгар, PPSA, ARPS, EFIAP, CPAGB, BPE2 Обединено Кралство Устието на южния бряг


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Colin Dixon United Kingdom Lines and Angles

Колин Диксън Обединено Кралство Линии и ъгли


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dionne Jones United Kingdom Peaceful pier

Дион Джонс Обединено Кралство Спокоен пристан


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vicki-Lea Boulter, FSWPP, ARPS United Kingdom Grace

Вики -Леа Болтер, FSWPP, ARPS Обединено Кралство Грация


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vicki-Lea Boulter, FSWPP, ARPS United Kingdom Laura with Mask

Вики -Леа Болтер, FSWPP, ARPS Обединено Кралство Лаура с маска


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Danny Goodwin • USA • Eye Spy

Дани Гудвин • САЩ • Шпионско око


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kong Poh Chik USA Virtuoso

Конг По Чик САЩ Виртуоз


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kong Poh Chik USA Prodigy in training

Конг По Чик САЩ Чудо в обучението


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lingyun Mao, PSA-Gold USA Farm

Линджун Мао, PSA-Gold САЩ Ферма


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lingyun Mao, PSA-Gold USA Suicide Horse

Линджун Мао, PSA-Gold САЩ Самоубийствени коне


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Rosalie Wang USA Back Home at Dusk

Розали Уанг САЩ Обратно към дома по здрач


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Rosalie Wang • USA • Morning Dance

Розали Уанг • САЩ • Сутрешен танц


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Rosalie Wang USA Morning Fishing

Розали Уанг САЩ Сутрешен риболов


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Rosalie Wang USA Sand Dune 40

Розали Уанг САЩ Пясъчна дюна 40


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Do Trong Danh Vietnam Don’t stop

До Тронг Дах Виетнам Не спирайте


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kieu Tan Vietnam Duoi Anh Binh Minh

Кю Тан Виетнам По изгрев


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kieu Tan • Vietnam • Mot Ngay Som Tren Bien

Кю Тан • Виетнам • Ранен ден в морето


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ngo Thi Thu Ba Vietnam Beauty Dawn 2

Нго Тхи Тху Ба Виетнам Красива зора 2


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ngo Thi Thu Ba Vietnam The Painting On The River

Нго Тхи Тху Ба Виетнам Картина в реката


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ngo Thi Thu Ba Vietnam Weak Human Power Before The Storm

Нго Тхи Тху Ба Виетнам Слаба човешка сила пред буря


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pham Ngoc Tam Vietnam Khoe saac

Фам Нгок Там Виетнам Час пик


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Truong Anh Duc, RISF 2, GPU CR1 Vietnam Colorful selfie

Тронг Анх Дуч, RISF 2, GPU CR1 Виетнам Цветно селфи


SELECTION • Open - Color photography I Цветна фотография - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Truong Anh Duc, RISF 2, GPU CR1 Vietnam Working in colors

Тронг Анх Дуч, RISF 2, GPU CR1 Виетнам Работа в цветове


е-mail: info@dantravel.bg Т: +359 32 28 20 28 М: +359 887 992 529 +359 882 564 442

www.dantravel.bg

and friends

9th international photography symposium BODYGRAPHIA AUGUST 2016 Gabrovo - Veliko Tarnovo BulGARIA

w w w. b o d yg ra p h i a . co m


General exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Основна изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

1

21.05.15 – 16.06.15 Plovdiv in the gallery of UPA Пловдив в галерията на ДПХ


General exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Основна изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

гр. Пловдив 4000, ул. ”Гладстон” №32; тел.: 0886 972737

UNION OF PLOVDIV ARTISTS

32, Gladston str., 4000 Plovdiv, Bulgaria; tel.: +359 886 972737 e-mail: dph@plovdivartdph.eu; http://www.plovdivartdph.eu

156 photographs фотографии


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

2

19.06.15 – 03.07.15

Велико Търново, Изложбени зали Рафаeл Михайлов Veliko Tarnovo, Exhibition Hall Rafael Mihailov

Veliko Tarnovo M unicipality О бщина В елико Т ърново


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

3

27.06.15 – 17.07.15 Sofia, Art Rustica Gallery София, Галерия Арт Рустика

София, Ж.К. Младост 1, бл. 54А Mladost 1, block 54A, Sofia


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

4

04.08.15 – 13.08.15

Exhibition Center Flora Burgas Експозиционен Център Флора Бургас

BURGAS Municipality Община БУРГАС


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

5

09.09.15 – 13.09.15

Primorsko, International Youth Center Приморско, Международен Младежки Център


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

6

02.10.15 – 21.10.15 Kardzhali, Krug Art Gallery Кърджали, Арт Галерия Кръг

M unicipality

of K ardzhali

О бщина К ърджали


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

7

30.10.15 – 12.11.15

Pleven, Art Gallery Elijah Beshkov Плевен, Художествена Галерия Илия Бешков


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

8

17.11.15 – 12.12.15

Gabrovo, Art Gallery Hristo Tsokev Габрово, Художествена Галерия Христо Цокев


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

9

18.12.15 – 17.01.16

Rousse, Budha House - coffee-library Русе, Вudha Нouse - кафе-библиотека

&

ФОТОГРАФСКИ СРЕЩИ PHOTOGRAPHIC MEETINGS


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

10

14.03.15 – 01.04.15

Razgrad - Art Gallery Professor Ilia Petrov Разград - Художествена Галерия Професор Илия Петров


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

11

27.04.16 – 08.05.16

Lom - Art Gallery Colorit & Co. Лом - Арт галерия Колорит и Ко


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

12

27.04.16 – 13.05.16

Pazardzhik - Art Gallery Stanislav Dospevski Пазарджик - Художествена Галерия Станислав Доспевски


Credentials • Препоръки


General exhibition “Third IPS Plovdiv 2016” • Основна изложба „Трети MФС Пловдив 2016“

1

06.06.16 – 24.06.16 Plovdiv in the gallery of UPA Пловдив в галерията на ДПХ

152

photographs фотографии


General exhibition “Third IPS Plovdiv 2016” • Основна изложба „Трети MФС Пловдив 2016“

ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

гр. Пловдив 4000, ул. ”Гладстон” №32; тел.: 0886 972737

UNION OF PLOVDIV ARTISTS

32, Gladston str., 4000 Plovdiv, Bulgaria; tel.: +359 886 972737 e-mail: dph@plovdivartdph.eu; http://www.plovdivartdph.eu


and PAVLIKENI Municipality (Bulgaria) и Община ПАВЛИКЕНИ APB patronage №2016/08

8

INTERNATIONAL DIGITAL PHOTO SALON МЕЖДУНАРОДЕН ДИГИТАЛЕН ФОТО САЛОН

Closing date / Краен срок

14. 0 8.16

FIAP patronage №2016/348 Academy of Photography Bulgaria ` Фотографска Академия

7

INTERNATIONAL DIGITAL PHOTO SALON МЕЖДУНАРОДЕН ДИГИТАЛЕН ФОТО САЛОН


2017 w w w.photosalon-plovdiv.com


Profile for Redesign Reflexes

3rd ips plovdiv'16 part 2  

3rd ips plovdiv'16 part 2  

Advertisement