3rd ips plovdiv'16 part 1

Page 1

Open - B&W, monochrome Черно-бяла, монохромна - ОтворенAWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP GOLD medal Plaque for best presented FOREIGN AUTHOR by Reflexes Ltd. Arun Mohanraj • United Kingdom How To Kiss A Giraffe

FIAP ЗЛАТЕН медал Плакет за най-добре представил се чуждестранен автор от Рефлекси ООД Арун Моханраж • Обединено Кралство Как да целунеш жираф


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA GOLD medal The best author of section Ngo Thi Thu Ba • Vietnam Silk Lines

PSA ЗЛАТЕН медал Най-добър автор на раздел Нго Ти Тхо Ба • Виетнам Копринени линии


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

APB GOLD medal Pietro Bugli, EFIAP/b • Italy Urban forms 10

НСФА ЗЛАТЕН медал Пиетро Бугли, EFIAP/b • Италия Градски форми 10


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP SILVER medal Yongxiong Ling • Australia Surfing open 2

FIAP СРЕБЪРЕН медал Йонджунг Линг • Австралия Сърфиране открито 2


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA SILVER medal The best author of section Ngo Thi Thu Ba • Vietnam Of Ceramic Products

PSA СРЕБЪРЕН медал Най-добър автор на раздел Нго Тхи Тху Ба • Виетнам Kерамични изделия


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP BRONZE medal Karl Vock, EFIAP Austria Mystic flowergirl 1

FIAP БРОНЗОВ медал Карл Вок, EFIAP Австрия Мистично момиче - цвете 1


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA BRONZE medal Miran (shoresh) Mobasheri • Iran • Orison

PSA БРОНЗОВ медал Миран (шореш) Мобашери • Иран • Молитва


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP HM Danny Yen Sin Wong • Malaysia Earthquake Disaster

FIAP ПП Дани Ян Син Вонг • Малайзия Земетръсно бедствие


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP HM Giuseppe Falco, AFIAP • Italy Shadows of War

FIAP ПП Джузепе Фалко, AFIAP • Италия Сенки от война


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

FIAP HM Yongxiong Ling • Australia Morning 20 bw

FIAP ПП Йонджунг Линг • Австралия Сутрин 20 чб


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA HM Francesca Salice, AFIAP • Italy Running Sisters

PSA ПП Франческа Саличе, AFIAP • Италия Тичащи сестри


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA HM • Frank Detrixhe • Netherlands Me and my dogs

PSA ПП • Франк Детрих • Нидерландия Аз и моите кучета


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

PSA HM • Chi Xiaohong • China • Waiting For

PSA ПП • Чи Ксиохонг • Китай • В очакване на


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

AP Bulgaria ID Jury ID by Marco Garabello Vahid Babaeii • Iran Veil

НСФА ПД Жури ПД от Марко Гарабело Вахид Бабае • Иран Воал


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

Jury ID by Boro Rudic Nguyen Vu Phuoc, AFIAP • Vietnam Wonderfull life

Жури ПД от Боро Рудич Нгуен Вю Фуюк, AFIAP • Виетнам Чудесен живот


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

Jury ID by Burak Senbak Ivan Andonov, AP, AFIAP • Bulgaria • Abiturient

Жури ПД от Бурак Сенбак Иван Андонов, ф.х., AFIAP • България • Абитуриент


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

Jury ID by Yavor Popov Mohamed Al Musharfy • UAE • Affinity

Жури ПД от Явор Попов Мохамед Ал Мушарфи • ОАЕ • Афинитет


AWARDS • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • НАГРАДИ

Jury ID by Nelly Gavrilova Plaque for best presented FOREIGN AUTHOR by Reflexes Ltd. Arun Mohanraj • United Kingdom The Challenge

Жури ПД от Нели Гаврилова Плакет за най-добре представил се чуждестранен автор от Рефлекси ООД Арун Моханраж • Обединено Кралство Предизвикателството


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

The best author of section Ngo Thi Thu Ba • Vietnam • Out To Sea

Най-добър автор на раздел Нго Тхи Тху Ба • Виетнам • Навътре в морето


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

The best author of section Ngo Thi Thu Ba • Vietnam Up Boat Because Rough Sea

Най-добър автор на раздел Нго Тхи Тху Ба • Виетнам Обърнати лодки заради бурно море


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joseph Tam, MPSA, EFIAP/s, GMAPS, GPU CR-5 Australia • Confrontation Mono

Йозеф Там, MPSA, EFIAP/s, GMAPS, GPU CR-5 Австралия • Конфронтация Моно


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joseph Tam, MPSA, EFIAP/s, GMAPS, GPU CR-5

Australia Unbalanced Mono

Йозеф Там, MPSA, EFIAP/s, GMAPS, GPU CR-5

Австралия Небалансирано Моно


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joseph Tam, MPSA, EFIAP/s, GMAPS, GPU CR-5 Australia Violent Rapid Mono

Йозеф Там, MPSA, EFIAP/s, GMAPS, GPU CR-5 Австралия Насилствен бързей Моно


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Linda KY Wei Australia CowBoy B3

Линда Кей Уей Австралия Каубой Б3


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Linda KY Wei Australia Fortune Teller1

Линда Кей Уей Австралия Гадател 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yongxiong Ling • Australia • Rodeo thriling 3

Йонджунг Линг • Австралия • Вълнуващо родео 3


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yongxiong Ling Australia Old man stroll

Йонджунг Линг Австралия Разходка на стари хора


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andreas Kuen Austria The wall

Андреас Куен Австрия Стената


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Karl Vock, EFIAP • Austria • Crazy girl 2

Карл Вок, EFIAP • Австрия • Лудо момиче 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Karl Vock, EFIAP Austria KC 01

Карл Вок, EFIAP Австрия KC 01


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP Bangladesh Caged

МД Танвер Хасан Роан, AFIAP Бангладеш Заключен в клетка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP Bangladesh Walk In Light and Shadow

МД Танвер Хасан Роан, AFIAP Бангладеш Разходка в светлина и сянка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alfred Mikus Belarus • Love through the years

Алфред Микус Беларус • Любовта през годините


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alfred Mikus Belarus • Waiting for love

Алфред Микус Беларус • В очакване на любовта


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alfred Mikus Belarus The germ of life

Алфред Микус Беларус Зародишът на живота


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Claude SIMON, EFIAP/s Belgium Dorze baby

Клод Симон, EFIAP/s Белгия Бебе Дорзе


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Claude SIMON, EFIAP/s Belgium • Luna Old Castel

Клод Симон, EFIAP/s Белгия • Луна стар замък


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ponsaerts Eugene, AFIAP EPSA Belgium • Peche

Понсаерт Юджен, AFIAP EPSA Белгия • Закриване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexandar Ivanov Bulgaria Fenses

Александър Иванов България Огради


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexandar Ivanov Bulgaria Goatherd

Александър Иванов България Козар


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexandar Ivanov Bulgaria Barber

Александър Иванов България Бръснар


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Alexandar Stoyanov Bulgaria Girl from Georgia

Александър Стоянов България Момиче от Грузия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Angel Nenov • Bulgaria • Little Kingfisher

Ангел Ненов • България • Малък рибар


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Angel Nenov Bulgaria The wave

Ангел Ненов България Вълната


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Desislava Ignatova Bulgaria Dream

Десислава Игнатова България Сън


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dimitrina Andreeva Bulgaria Freedom

Димитрина Андреева България Свобода


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dimitrina Andreeva Bulgaria Ritual

Димитрина Андреева България Ритуал


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Elena Trifonova Bulgaria Diagonals

Елена Трифонова България Диагонали


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Galin Rachev • Bulgaria • Rain Dandelion

Галин Рачев • България • Дъжд от глухарчета


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivan Andonov, AP, AFIAP Bulgaria • High

Иван Андонов, ф.х., AFIAP България • Високо


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Plaque for best presented BULGARIAN AUTHOR by Reflexes Ltd. Ivan Tonov • Bulgaria Hijab

Плакет за най-добре представил се български автор от Рефлекси ООД Иван Тонов • България Хиджаб


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Plaques for best presented BULGARIAN AUTHOR by Reflexes Ltd. Ivan Tonov Bulgaria Man with spikes

Плакет за най-добре представил се български автор от Рефлекси ООД Иван Тонов България Човекът с шиповете


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Plaque for best presented BULGARIAN AUTHOR by Reflexes Ltd. Ivan Tonov • Bulgaria • Two rings

Плакет за най-добре представил се български автор от Рефлекси ООД Иван Тонов • България • Два пръстена


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Plaque for best presented BULGARIAN AUTHOR by Reflexes Ltd. Ivan Tonov Bulgaria Eva

Плакет за най-добре представил се български автор от Рефлекси ООД Иван Тонов България Ева


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivaylo Simeonov Bulgaria Winterhorse

Ивайло Симеонов България Зимни коне


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kristiyan Liapov Bulgaria Queen’s Bath

Кристиян Ляпов България Кралска баня


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Miroslav Mominski Bulgaria Loneliness

Мирослав Момински България Самота


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Miroslav Mominski Bulgaria Light

Мирослав Момински България Светлина


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Miroslav Mominski Bulgaria Old church

Мирослав Момински България Стара църква


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nikolina Karagancheva Bulgaria Balance

Николина Караганчева България Баланс


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Peter Nikolay Motichka Bulgaria A few winters after people

Петер Николай Мотичка България Няколко зими след хората


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Raya Ilieva - Delcheva Bulgaria Did you opened your chakras

Рая Илиева-Делчева България Отвори ли си чакрите


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stanka Jurnalova • Bulgaria • Meeting

Станка Журналова • България • Среща


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stefan Suchev Bulgaria Horizon

Стефан Сучев България Хоризонт


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stoyan Dragiev Bulgaria Outlook

Стоян Драгиев България Светоглед


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stoyan Iliev Bulgaria Kurban

Стоян Илиев България Курбан


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stoyan Iliev Bulgaria Fenove

Стоян Илиев България Фенове


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tanja Anastasova Bulgaria Sun and Shadow

Таня Анастасова България Слънце и сянка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Velichka Todorova Bulgaria In the fog

Величка Тодорова България В мъглата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zlatko Latev Bulgaria Chanove

Златко Латев България Чанове


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zlatko Latev Bulgaria Bunker

Златко Латев България Бункер


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dany Chan, EPSA Canada Power Lifting 99

Дани Чан, EPSA Канада Силно вдигане 99


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dorothy Chung Ming Chan, PSA Canada My best friend

Дороти Чанг Минг Чан, PSA Канада Моят най-добър приятел


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dorothy Chung Ming Chan, PSA Canada • Closely intertwined

Дороти Чанг Минг Чан, PSA Канада • Внимателно преплетени


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dorothy Chung Ming Chan, PSA Canada Share laughter Share tears

Дороти Чанг Минг Чан, PSA Канада Споделен смях, споделени сълзи


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Francis King, EPSA, AFIAP Canada • Old Master Never Quits BW

Франсиз Кинг, EPSA, AFIAP Канада • Старият майстор никога не се предава


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Francis King, EPSA, AFIAP Canada Old Mursi Lady wth Lip Plate M

Франсиз Кинг, EPSA, AFIAP Канада Стара Мурси дама с устна плоча M


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Francis King, EPSA, AFIAP Canada • Sharing A Smoke II

Франсиз Кинг, EPSA, AFIAP Канада • Споделен пушек


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam Canada Dogsledding race at Haliburton

Кам Чу Там Канада Състезание с кучешки шейни в Халибъртън


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam Canada Rodeo 01

Кам Чу Там Канада Родео 01


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam Canada Speed

Кам Чу Там Канада Скорост


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kam Chiu Tam Canada Steer wrestling

Кам Чу Там Канада Направлява борбата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Maria Koutzarova Canada Predator

Мария Куцарова Канада Хищник


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Maria Koutzarova Canada Shaking off the water

Мария Куцарова Канада Отърсване от водата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Phillip Kwan, GMPSA, FRPS Canada Wildebeest Jump Down BW

Филип Кван, GMPSA, FRPS Канада Антилопи Гну скачат надолу ЧБ


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chen Jinghui China Winter Shepherd4

Чен Дженюи Китай Зимен пастир 4


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chen Junjie China Glacier

Ченг Юнджи Китай Ледник


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chen Junjie China Trip to the Arctic

Ченг Юнджи Китай Екскурзия до Арктика


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chen Lanfeng China Prairie daughter

Ченг Ланфенг Китай Прерийна дъщеря


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chen Lanfeng China Record

Ченг Ланфенг Китай Рекорд


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chen Lanfeng China Shaving

Ченг Ланфенг Китай Бръснене


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chen Xinxin China Contemplate

Чен Ксихксин Китай Съзерцавам


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chen Xinxin China • Face paiting

Чен Ксихксин Китай • Боядисване на лице


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chen Xinxin China Watch drama

Чен Ксихксин Китай Гледате драма


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chi Xiaohong • China • Listening

Чи Ксиохонг • Китай • Слушане


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chi Xiaohong • China • Wine Making

Чи Ксиохонг • Китай • Винопроизводство


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gan Yongan China A psalm of life

Ган Йонган Китай Псалм на живота


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gan Yongan • China • Falconry

Ган Йонган • Китай • Лов със соколи


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Gan Yongan China Mugui Figure

Ган Йонган Китай Фигури Mugui


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hong Li China • Coaching

Хонг Ли Китай • Трениране


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hong Li • China • Hard study

Хонг Ли • Китай • Трудно учение


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hong Li China • The Village Class

Хонг Ли Китай • Селски клас


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hongqi Ye China • Walker

Хонгки Ие Китай • Пешеходец


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hu Ning China Believers in the mosque

Ху Нинг Китай Вярващи в джамията


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hu Weiguo China • Yi style

Ху Вейгуо Китай • Yi стил


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Huang Weihua China Hukou Waterfall

Хуанг Вейхуа Китай Водопад Хукоу


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Huang Weihua China Staff

Хуанг Вейхуа Китай Персонал


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Huang Weihua China Old tea drinker

Хуанг Вейхуа Китай Стар пияч на чай


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jiahu She China Rural morning tune

Джаху Ше Китай Селска сутрешна мелодия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jiahu She China Under the cloud of night

Джаху Ше Китай Под облака на нощта


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jiang Zhizhou • China • Moonlight

Янг Зинджой • Китай • Лунна светлина


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jiang Zhizhou • China • Old couple

Янг Зинджой • Китай • Стара двойка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jianjun Wang China High jumping

Янджин Ванг Китай Високо скачане


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jianjun Wang China Painter

Янджин Ванг Китай Художник


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jianjun Wang China Waiting for mother

Янджин Ванг Китай В очакване на мама


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jin Ting China Skyhorse

Джин Тинг Китай Небесен кон


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jin Ting China Horse in snow

Джин Тинг Китай Коне в снега


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jinming Pan China Advance bravely

Джинминг Пан Китай Смело напред


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jinming Pan China Yunhe Terrace in the morning 2

Джинминг Пан Китай Тераси Юнхе в утрото 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jinrong Wu • China • Butterfly dance 2

Джинронг Ву • Китай • Пеперуден танц 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Binbing • China • Love of the horse

Ли Бинбинг • Китай • Любовта на конете


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Binbing • China • Winner

Ли Бинбинг • Китай • Победител


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Guangjian • China • Beach comb

Ли Гуанджойн • Китай • Плажен гребен


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Guangjian China Process

Ли Гуанджойн Китай Процес


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Peng China Galloping 5

Ли Пенг Китай Галопиране 5


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Peng China Highland Life

Ли Пенг Китай Високопланински живот


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Peng China Tibetan is one of life 2

Ли Пенг Китай Един тибетски живот


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Li Senliang • China • Old craftsmanship

Ли Сенлианг • Китай • Стар майстор


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lijun Shi China Fishing

Люн Ши Китай Риболов


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lijun Shi China Lonely boat

Люн Ши Китай Самотна лодка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lu Ping China Qiangtang juvenile

Лу Пинг Китай Чиангтанг юноши


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lu Ping China Prairie journey

Лу Пинг Китай Пътуване през прерията


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Qi Jiebing China Tea drinkers

Ки Джебинг Китай Любители на чай


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Qi Jiebing China Grazing in morning

Ки Джебинг Китай Паша на сутринта


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Qi Jiebing China Hauling the net

Ки Джебинг Китай Теглене на мрежата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Qi Wenhui China Girl of the store

Ки Венхуи Китай Момиче в магазин


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Qingping Ding China Stick drawing

Чингпинг Динг Китай Рисунка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sang Zhuo China Eyes

Санг Цуо Китай Очи


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shi Cheng China Flower lantern

Ши Ченг Китай Цвете фенер


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Shi Cheng China Playing chess

Ши Ченг Китай Играещи шах


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wan Yi China Boy eating lollipop

Ван Ю Китай Момче яде близалка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wan Yi China Lonely

Ван Ю Китай Самотен


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wang Jianguo China Wharf

Ванг Джанджо Китай Пристан


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wang Li China Lonely lunch

Ванг Ли Китай Самотен обяд


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wang Li China Simple happiness

Ванг Ли Китай Обикновенно щастие


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wang Ming • China • Old woman of Liangshan

Ванг Минг • Китай • Стара жена от Лиангшан


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Wei Fangru China Wrangler Figure 2

Уей Фангру Китай Каубойски фигури 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xia Jifang China Village people

Ксиа Джифанг Китай Селянин


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xia Xuejun China Boiling field

Ксиа Ксиджун Китай Кипящо поле


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xia Xuejun China Song of boat tracker

Ксиа Ксиджун Китай Песента на лодката преследвач


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xiangui Zheng China The cute little girl 1

Ксиангю Ценг Китай Най-сладкото малко момиче 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xiangui Zheng China • The cute little girl 2

Ксиангю Ценг Китай • Най-сладкото малко момиче 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xiangui Zheng China The cute little girl 3

Ксиангю Ценг Китай Най-сладкото малко момиче 3


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xiangui Zheng China The cute little girl 4

Ксиангю Ценг Китай Най-сладкото малко момиче 4


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xinwei Yang • China • Eyes behind the veil

Ксинвей Янг • Китай • Очи зад воала


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xinwei Yang China Going home with overhead a can

Ксинвей Янг Китай Пътуване към дома с делви на главите


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xinwei Yang China The man with sharp eyes

Ксинвей Янг Китай Мъжът със зорките очи


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xue Xingda China Care

Кси Ксигда Китай Грижа


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xue Xingda China Small apple

Кси Ксигда Китай Малка ябълка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Xue Xingda China Yi people

Кси Ксигда Китай Човек Yi


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yu Hongli China Tangle

Ю Хонгли Китай Сплетеност


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yu Hongli China Camel shadow in desert

Ю Хонгли Китай Камилска сянка в пустинята


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yu Hongli China Vita

Ю Хонгли Китай Живот


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zhang Jinfeng China Inherit 4

Занг Юнфенг Китай Наследство 4


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zheng Kai China Sea freehand

Женг Кай Китай Морски рисунки


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zheng Xiaoyun • China • Twilight

Зенг Ксиюн • Китай • Здрач


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zheng Xiaoyun • China • Pray

Зенг Ксиюн • Китай • Моля се


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zheng Xiaoyun • China • Cloud

Зенг Ксиюн • Китай • Облак


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zheng Xiaoyun China Storm

Зенг Ксиюн Китай Буря


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zhu Hanju China Back

Цу Ханджи Китай Гръб


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zhu Hanju China Intoxicated shadow

Цу Ханджи Китай Опиянена сянка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zhu Mei China Weaver

Цу Мей Китай Тъкачка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Petar Sabol, EFIAP/b EPSA Croatia Cleopatra

Петер Сабол, EFIAP/b EPSA Хърватия Клеопатра


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Petar Sabol, EFIAP/b EPSA Croatia Sarajlija

Петер Сабол, EFIAP/b EPSA Хърватия Сарайлия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Petar Sabol, EFIAP/b EPSA Croatia Pet play

Петер Сабол, EFIAP/b EPSA Хърватия Игра с домашни любимци


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andreas L Andreou, EFIAP/p HonEFIAP ICS/ Safiiri PISF RISF6 GPU-CR4 GPU-VIP4 Cyprus • Sleep Beauty 2

Андреас Л. Андреу, EFIAP/p HonEFIAP ICS/ Safiiri PISF RISF6 GPU-CR4 GPU-VIP4 Кипър • Спяща красота 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hasan Baglar, AFIAP, A.ICS Cyprus Big Fish

Хасан Баглар, AFIAP, A.ICS Кипър Голяма риба


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Benny Rytter, AFIAP Denmark • High priestess

Бени Рутер, AFIAP Дания • Върховна жрица


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Benny Rytter, AFIAP Denmark Passage

Бени Рутер, AFIAP Дания Пасаж


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Benny Rytter, AFIAP Denmark • Window light

Бени Рутер, AFIAP Дания • Светлината на прозореца


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Janet Downes, AFIAP, CPAGB England Metal City

Джанет Даунс, AFIAP, CPAGB Англия Метален град


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Janet Downes, AFIAP, CPAGB England • The Way Out

Джанет Даунс, AFIAP, CPAGB Англия • Изходът


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Janet Downes, AFIAP, CPAGB England The Long Journey

Джанет Даунс, AFIAP, CPAGB Англия Дългото пътешествие


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Janet Downes, AFIAP, CPAGB England • The Landlord

Джанет Даунс, AFIAP, CPAGB Англия • Домакинът


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stuart Daffin, LRPS BPE3 England • Running With the Ball

Стюарт Дафин, LRPS BPE3 Англия • Тичащи с топка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stuart Daffin, LRPS BPE3 England • Hard Times

Стюарт Дафин, LRPS BPE3 Англия • Трудни времена


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stuart Daffin, LRPS BPE3 England • Dirty Old Town

Стюарт Дафин, LRPS BPE3 Англия • Мръсен стар град


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Stuart Daffin, LRPS BPE3 • England • The Night Watchman

Стюарт Дафин, LRPS BPE3 • Англия • Нощният пазач


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Heikki Rautio Finland Cloce but so far away

Хейки Раутио Финландия Близо, но толкова далеч


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Michel Dupouy, EFIAP/b France Freestyle

Мишел Дюпои, EFIAP/b Франция Свободен стил


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Michel Dupouy, EFIAP/b France Empreintes

Мишел Дюпои, EFIAP/b Франция Следи


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Achim Koepf, EFIAP/p Germany Fanny 46

Ахим Копф, EFIAP/p Германия Фани 46


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Achim Koepf, EFIAP/p Germany Fanny 60

Ахим Копф, EFIAP/p Германия Фани 60


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Claudia Dietl Germany Manhattan im Nebel

Клаудия Дитла Германия Манхатън в мъгла


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dorscheid Michael Germany Mit Herzblut

Доршейд Михаел Германия Със страст


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ernst Pini Germany Bug

Ернст Пини Германия Щуротия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lothar Noeth, EFIAP/p Germany Auf den Spitzen

Лотар Ноет, EFIAP/p Германия На връхчетата на пръстите


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lothar Noeth, EFIAP/p Germany • Blickwinkel

Лотар Ноет, EFIAP/p Германия • Перспектива


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Susanne Seiffert, EFIAP Germany Vasquez Rock

Сузане Сейферт, EFIAP Германия Скала Васкес


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Susanne Seiffert, EFIAP Germany Beautie in the dark

Сузане Сейферт, EFIAP Германия Красота в тъмното


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Thomas Detzner, EFIAP Germany Pregnancy 2

Томас Децнер, EFIAP Германия Бременност 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Thomas Detzner, EFIAP Germany • Svit 3

Томас Децнер, EFIAP Германия • Свита 3


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Thomas Detzner, EFIAP Germany Tanja 7

Томас Децнер, EFIAP Германия Таня 7


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Iakovos Ioannidis Greece Hello Alexander

Йаковос Йоанидис Гърция Здравей Александър


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nestor Fanos Greece Before the storm

Нестор Фанос Гърция Преди бурята


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Fong Hoi-Yan,

Фонг Хой-Ян,

EFIAP, PPSA, APSHK, APSEA

EFIAP, PPSA, APSHK, APSEA

Hong Kong Dancing Couple

Хонг Конг Танцуваща двойка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Fong Hoi-Yan, EFIAP, PPSA, APSHK, APSEA Hong Kong Start working

Фонг Хой-Ян, EFIAP, PPSA, APSHK, APSEA Хонг Конг Начало на работа


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Fong Hoi-Yan, EFIAP, PPSA, APSHK, APSEA Hong Kong Two Fishermen

Фонг Хой-Ян, EFIAP, PPSA, APSHK, APSEA Хонг Конг Двама рибари


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Fong Hoi-Yan, EFIAP, PPSA, APSHK, APSEA Hong Kong Walking in the river

Фонг Хой-Ян, EFIAP, PPSA, APSHK, APSEA Хонг Конг Ходене в реката


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Koon Nam Cheung, EPSA, EFIAP, ARPS Hong Kong Horses 11 BW

Кон Нам Чеунг, EPSA, EFIAP, ARPS Хонг Конг Коне 11 ЧБ


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Koon Nam Cheung,

Кон Нам Чеунг,

EPSA, EFIAP, ARPS

EPSA, EFIAP, ARPS

Hong Kong Monkey Portrait 01 BW

Хонг Конг Маймунски портрет 01 ЧБ


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Koon Nam Cheung, EPSA, EFIAP, ARPS Hong Kong • Monkey Portrait 02 BW

Кон Нам Чеунг, EPSA, EFIAP, ARPS Хонг Конг • Маймунски портрет 02 ЧБ


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Man Yu, Alex Fung, FRPS, EFIAP/b, EPSA Hong Kong Powerful jump

Ман Ю, Алекс Фунг, FRPS, EFIAP/b, EPSA Хонг Конг Мощен скок


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Man Yu, Alex Fung, FRPS, EFIAP/b, EPSA Hong Kong Pray for luck

Ман Ю, Алекс Фунг, FRPS, EFIAP/b, EPSA Хонг Конг Молитва за късмет


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Victor Ngar Shun Wong Hong Kong City Walk

Виктор Нгар Шин Вонг Хонг Конг Градска разходка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Victor Ngar Shun Wong Hong Kong • Divergence

Виктор Нгар Шин Вонг Хонг Конг • Разклоняване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Victor Ngar Shun Wong Hong Kong • Endurance

Виктор Нгар Шин Вонг Хонг Конг • Издръжливост


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Victor Ngar Shun Wong Hong Kong • Water Game

Виктор Нгар Шин Вонг Хонг Конг • Водна игра


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Istvan Kerekes, EFIAP/p Hungary • Refugee girl

Ищван Керекеш, EFIAP/p Унгария • Момиче на бежанците


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Istvan Kerekes, EFIAP/p Hungary Morning

Ищван Керекеш, EFIAP/p Унгария Сутрин


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Laszlo Koroknai • Hungary • Anett

Ласло Корокнай • Унгария • Анет


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Laszlo Koroknai • Hungary • Desire

Ласло Корокнай • Унгария • Желание


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Laszlo Koroknai • Hungary • Temptation

Ласло Корокнай • Унгария • Съблазън


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Szilárd Varga Hungary Foggy Pasture

Сцилард Варга Унгария Мъгливо пасище


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tamas Rozsa Hungary Waves

Томас Роца Унгария Вълни


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Manick Lal Ghosh, AFIAP India Anxious Moment

Маник Лал Гош, AFIAP Индия Нетърпелив момент


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dewi Tanjung Indonesia Silence

Деви Танджунг Индонезия Тишина


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dewi Tanjung Indonesia The Lighthouse

Деви Танджунг Индонезия Фарът


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dewi Tanjung Indonesia Song Of The Wind

Деви Танджунг Индонезия Песен на вятъра


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dewi Tanjung Indonesia Scream

Деви Танджунг Индонезия Писък


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Abbas Majdi Iran Expectation

Абас Мажди Иран Очакване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Abbas Majdi Iran Master painter

Абас Мажди Иран Майстор художник


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Abbas Majdi Iran Pride and hope

Абас Мажди Иран Гордост и надежда


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Abbas Majdi • Iran • Tired heart

Абас Мажди • Иран • Уморено сърце


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ahmad Taji Iran Latern

Ахмад Тажи Иран Фенери


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ali Samei, EFIAP, ESFIAP Iran Childhood happiness

Али Самей, EFIAP, ESFIAP Иран Детско щастие


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ali Samei, EFIAP, ESFIAP Iran Two generations

Али Самей, EFIAP, ESFIAP Иран Две поколения


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ali Samei, EFIAP, ESFIAP Iran Woman in cemetery

Али Самей, EFIAP, ESFIAP Иран Жена на гробище


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Amir Hossein Heidarian Nainy Iran Light storm

Амир Хюсеин Хейдарян Нани Иран Светлинна буря


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Amir Hossein Heidarian Nainy Iran Mirage

Амир Хюсеин Хейдарян Нани Иран Мираж


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Arash Naghizadeh Iran • Look

Араш Нагхизадех Иран • Виж


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Boyuk Raei Shojaei Iran Stairs to god 2

Боюк Рае Шоае Иран Стълби към бог 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Davoud Ameri, AFIAP Iran Flying without wings

Давоуд Амери, AFIAP Иран Летящ без крила


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Davoud Ameri, AFIAP Iran Mountainer

Давоуд Амери, AFIAP Иран Планинар


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Davoud Ameri, AFIAP Iran The last survivor

Давоуд Амери, AFIAP Иран Последният оцелял


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ebrahim Alipoor Iran Enthusiasm

Ебрахим Алипур Иран Ентусиазъм


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ebrahim Alipoor Iran The walking fog

Ебрахим Алипур Иран Ходене в мъглата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Farid Sani Iran Bringing water

Фарид Сани Иран Събиране на вода


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Farid Sani Iran Family

Фарид Сани Иран Семейство


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jafar Khoshoei Isfahani Iran Passing of time

Джафар Кошоей Исфахани Иран Прекарване на време


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jamaleddin Teymouri Iran Sheatfish

Джамаледин Теймори Иран Сом


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Javad Hassanpour Iran Hero

Джавад Хасанпур Иран Герой


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Miran (shoresh) Mobasheri Iran Colt

Миран (шореш) Мобашери Иран Жребче


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohammad Reza Chaiforoush • Iran • Solitude

Мохамад Реза Шафорош • Иран • Усамотение


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohsen Bensaeid Iran Castle

Мохсер Бенсаед Иран Крепост


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohsen Bensaeid Iran Dream

Мохсер Бенсаед Иран Мечта


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Morteza Aminoroayayi Iran Bystander

Мортеса Аминоройа Иран Наблюдател


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Morteza Aminoroayayi Iran Passage

Мортеса Аминоройа Иран Преминаване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ramin Amani Iran Desert dream

Рамин Амани Иран Пустинна мечта


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ramin Amani Iran Desert sands

Рамин Амани Иран Пустинни пясъци


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ramin Amani • Iran • Mourning

Рамин Амани • Иран • Ридание


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ramin Amani Iran • Sprinkle soil

Рамин Амани Иран • Ръсене на почва


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Rasoul Norouzian Iran Childhood 2

Расоил Норозян Иран Детство 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Rasoul Norouzian Iran Childhood

Расоил Норозян Иран Детство


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Saeed Sabet Ghadam Moghadam Iran Happiness and fun

Саед Себет Хадам Мохадам Иран Щастие и забава


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Saeed Sabet Ghadam Moghadam Iran Out of town

Саед Себет Хадам Мохадам Иран Извън града


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Ali Miremadi Iran Among the dust

Саед Али Миремади Иран Сред праха


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Ali Miremadi Iran • Fear

Саед Али Миремади Иран • Страх


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Ehsan Mortazavi Iran Religious ceremonies and beach

Саед Ехсан Мортазави Иран Религиозни церемонии и плаж


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Mohammad Javad Sadri Iran After war

Саед Махамад Джавад Садри Иран След война


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Seyed Mohammad Javad Sadri Iran Devotee

Саед Махамад Джавад Садри Иран Голям поклонник


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Siamak Jafari Iran Ceiling

Сиамак Джафари Иран Таван


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sina Poursohi, PSA Iran Craftsman

Сина Поршохи, PSA Иран Занаятчия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sohrab Kaveh Iran Generous

Сохраб Кавех Иран Благороден


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sohrab Kaveh Iran Mud man

Сохраб Кавех Иран Кален мъж


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sohrab Kaveh Iran Son of Karun

Сохраб Кавех Иран Син на Карун


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vahid Babaeii Iran • Love look

Вахид Бабае Иран • Любовен поглед


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vahid Varasteh Iran • Pitman

Вахид Варашех Иран • Съединителен прът


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Carl Cutland, FIPF, AFIAP • Ireland • CASV 4

Карл Катленд, FIPF, AFIAP • Ирландия • CASV 4


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Carl Cutland, FIPF, AFIAP Ireland Time To Go

Карл Катленд, FIPF, AFIAP Ирландия Време за тръгване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Carl Cutland, FIPF, AFIAP Ireland The Helmet

Карл Катленд, FIPF, AFIAP Ирландия Каската


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Carl Cutland, FIPF, AFIAP Ireland Ebony Ivory

Карл Катленд, FIPF, AFIAP Ирландия Абанос слонова кост


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Deirdre Murphy, LIFF, AFIAP Ireland Main Man

Диадри Марфи, LIFF, AFIAP Ирландия Главен мъж


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joe Doyle, AFIAP, AIPF • Ireland • Fredau In Thought

Джо Дойл, AFIAP, AIPF • Ирландия • Фрида в мисли


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joe Doyle, AFIAP, AIPF Ireland Leaving Mass

Джо Дойл, AFIAP, AIPF Ирландия Напускането на Мас


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joe Doyle, AFIAP, AIPF Ireland The Walk

Джо Дойл, AFIAP, AIPF Ирландия Разходката


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS Israel • New museum piece

Леонид Голдин, AFIAP, EIPAS Израел • Нов музеен експонат


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS Israel Energy Of Earth

Леонид Голдин, AFIAP, EIPAS Израел Енергия на земята


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS Israel • Every second

Леонид Голдин, AFIAP, EIPAS Израел • Всяка секунда


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andrea Maina, EFIAP, PPSA Italy Before leavening II

Андрея Мана, EFIAP, PPSA Италия Преди втасването II


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dassogno Daniele Italy Thai Boxe 4

Дасогно Даниеле Италия Тай бокс 4


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Giuseppe Falco Italy London at 77 Degrees 2

Джузепе Фалко Италия Лондон при 77 градуса 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Luciana Messina Italy Lightness

Лучиана Месина Италия Лекота


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Luciana Messina Italy Reading

Лучиана Месина Италия Четене


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Manuela Gennburg Italy Kamile

Мануела Дженбург Италия Камил


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Manuela Gennburg Italy Myanmar

Мануела Дженбург Италия Мианмар


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marzio Minorello, EFIAP AFI Italy Venezia Calatrava

Марцио Минорело, EFIAP AFI Италия Венеция Калатрава


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Marzio Minorello, EFIAP AFI Italy Mauro 019

Марцио Минорело, EFIAP AFI Италия Мауро 019


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pietro Amendolara, UIF Italy The tradition

Пиетро Амендолара, UIF Италия Традицията


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pietro Bugli, EFIAP/b Italy Leghorn marathon

Пиетро Бугли, EFIAP/b Италия Маратон в Ливорно


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Samuele Boldrin, AFI - EFIAP Italy Good Evening Vietnam

Самуеле Болдрин, AFI - EFIAP Италия Добър вечер Виетнам


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Samuele Boldrin, AFI - EFIAP Italy Metro De Paris 06

Самуеле Болдрин, AFI - EFIAP Италия Метро Париж 06


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Samuele Boldrin, AFI - EFIAP Italy Saber 01

Самуеле Болдрин, AFI - EFIAP Италия Сабя 01


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF Italy Romanian funeral 1

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF Италия Румънско погребение 1


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF Italy Romanian funeral 2

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF Италия Румънско погребение 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF Italy Old Romanian man

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF Италия Стар румънец


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohammad Buqurais Kuwait • Save Him

Мохамад Бюграис Кувейт • Спаси го


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohammad Buqurais Kuwait Three nepalese

Мохамад Бюграис Кувейт Трима от Непал


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohammad Buqurais Kuwait Prisoner

Мохамад Бюграис Кувейт Затворник


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dainius Dirgela Lithuania Cinema for one

Даиниус Диргела Литва Кино за един


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andris Apsenieks Latvia Lost

Андрис Апсениекс Латвия Изгубена


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Andris Apsenieks Latvia • Road to revelation

Андрис Апсениекс Латвия • Пътят към откровението


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Daemen Harry, AFIAP Luxembourg • Joffereren beim Liesen

Даймен Хари, AFIAP Люксембург • Четящи момичета


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Daemen Harry, AFIAP Luxembourg Monsieur et Madame

Даймен Хари, AFIAP Люксембург Господин и госпожа


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Romain Clement Luxembourg Dancing In The Factory

Ромайн Клемент Люксембург Танцуваща в завода


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Romain Clement Luxembourg • Rays Of The Sun

Ромайн Клемент Люксембург • Лъчи на слънцето


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Romain Clement Luxembourg The Vamp

Ромайн Клемент Люксембург Авантюристка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sherman Cheang Macau Going Home

Шерман Чанг Макао По пътя за дома


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sherman Cheang Macau Competition

Шерман Чанг Макао Конкуренция


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sherman Cheang Macau Praying

Шерман Чанг Макао Молитва


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Danny Yen Sin Wong, MPSA Malaysia Jump Over

Дани Ян Син Вонг, MPSA Малайзия Прескачане


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Danny Yen Sin Wong, MPSA Malaysia Ao Dai On The Sand Dunes

Дани Ян Син Вонг, MPSA Малайзия Жени с виетнамски носии на пясъчни дюни


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Anatolie Poiata, AFIAP Moldova Black church

Анатолие Поята, AFIAP Молдова Черната църква


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Frank Detrixhe Netherlands • Rainy Hong Kong

Франк Детрих Нидерландия • Дъждовен Хонг Конг


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Frank Detrixhe Netherlands • Semana Santa Cordoba

Франк Детрих Нидерландия • Свещенната седмица в Кордоба


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Halbach Willem, EFIAP Netherlands Black windows

Халбах Вилем, EFIAP Нидерландия Черни прозорци


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Bard Ropstad • Norway • Railway 2

Бард Ропстад • Норвегия • ЖП линия 2


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Bard Ropstad Norway Old oak 4

Бард Ропстад Норвегия Стария дъб 4


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, AFIAP Norway Endless river

Хакон Грьонинг, AFIAP Норвегия Безкрайна река


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, AFIAP Norway Light strip

Хакон Грьонинг, AFIAP Норвегия Лента светлина


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, AFIAP Norway • Under construction

Хакон Грьонинг, AFIAP Норвегия • В процес на изграждане


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hakon Gronning, AFIAP Norway Under the ferns

Хакон Грьонинг, AFIAP Норвегия Под папрати


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hans Birkelund, EFIAP, ESFIAP Norway It is Cold

Ханс Биркелунд, EFIAP, ESFIAP Норвегия Студено е


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Roy Gudem, EFIAP Norway • Bush Lily

Рой Гюдем, EFIAP Норвегия • Кавказка лилия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sandra Upe-Vaage, AFIAP Norway She is coming

Сандра Упе-Воге, AFIAP Норвегия Тя идва


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hamad Saud Albusaid, EFIAP/s Oman Aby Going

Хамад Саид Албусаид, EFIAP/s Оман Тръгване Абу


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hamad Saud Albusaid, EFIAP/s Oman Aby Hozn

Хамад Саид Албусаид, EFIAP/s Оман Хозн Абу


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hamad Saud Albusaid, EFIAP/s Oman Aby Prestige

Хамад Саид Албусаид, EFIAP/s Оман Престиж Абу


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hamad Saud Albusaid, EFIAP/s Oman Aby Tough

Хамад Саид Албусаид, EFIAP/s Оман Жилав Абу


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Cezary Kowalczuk Poland Extrication

Цезари Ковалчик Полша Освобождаване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Cezary Kowalczuk Poland Monster Imagination

Цезари Ковалчик Полша Въображаемо чудовище


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Krzysztof Stos Poland Touch

Кристоф Стос Полша Докосване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Krzysztof Stos Poland Freedom

Кристоф Стос Полша Свобода


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Maciej Duczynski Poland Iceland 61

Мачии Дучански Полша Исландия 61


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Maciej Duczynski Poland Iceland 64

Мачии Дучански Полша Исландия 64


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Tadeusz Mozalewski Poland On the Sidewalk

Тадеус Мазалевски Полша На тротоара


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joao Taborda, EFIAP, PPSA Portugal • French Quarter

Жоао Таборда, EFIAP, PPSA Португалия • Френски Квартал


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joao Taborda, EFIAP, PPSA Portugal • Meditation and Reading

Жоао Таборда, EFIAP, PPSA Португалия • Медитация и четене


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Joao Taborda, EFIAP, PPSA Portugal Meeting in the Fog

Жоао Таборда, EFIAP, PPSA Португалия Среща в мъглата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Abdulla AL-Mushaifri Qatar Take Me Home Bw

Абдула Ал-Мушайфри Катар Вземи ме в къщи ЧБ


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Abdulla AL-Mushaifri Qatar Faces From Oman

Абдула Ал-Мушайфри Катар Лица от Оман


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Abdulla ALMushaifri Qatar Lal Khan

Абдула АлМушайфри Катар Лал Хан


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Istvan Magdo Romania Fan

Ищван Магдо Румъния Ветрило


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Istvan Magdo Romania Returning home

Ищван Магдо Румъния Вращане у дома


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Istvan Magdo Romania Watchtower

Ищван Магдо Румъния Наблюдателница


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lajos Nagy, EFIAP/p, MPSA, MAAFR Romania Empire of the snow

Лайош Наги, EFIAP/p, MPSA, MAAFR Румъния Империята на снега


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lajos Nagy, EFIAP/p, MPSA, MAAFR Romania Misty forest

Лайош Наги, EFIAP/p, MPSA, MAAFR Румъния Мъглива гора


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lajos Nagy, EFIAP/p, MPSA, MAAFR Romania Running with the wind

Лайош Наги, EFIAP/p, MPSA, MAAFR Румъния Бягане с вятъра


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dmitry Chastikov Russia Triptych

Дмитри Частиков Русия Триптих


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dmitry Chastikov Russia Dancers still kids

Дмитри Частиков Русия Танцьорки, още деца


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vladimir Chuprikov Russia News from the past

Владимир Чуприков Русия Новини от миналото


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vladimir Chuprikov Russia Okurochek

Владимир Чуприков Русия Фасче


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Vladimir Chuprikov Russia Touching the invisible

Владимир Чуприков Русия Докосване на невидимото


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

John McNairn, LRPS EFIAP/b Scotland A Dark Denial

Джон МкНайрн, LRPS EFIAPb Шотландия Тъмно отричане


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

John McNairn, LRPS EFIAP/b Scotland • Rags on the Table

Джон МкНайрн, LRPS EFIAPb Шотландия • Парцали на масата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

John McNairn, LRPS EFIAP/b Scotland The Pull

Джон МкНайрн, LRPS EFIAPb Шотландия Дърпането


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

John McNairn, LRPS EFIAP/b Scotland • The Joy of Music

Джон МкНайрн, LRPS EFIAPb Шотландия • Радостта от музиката


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Branislav Brkljacic Serbia Selfi

Бранислав Брклячич Сърбия Селфи


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leong Kiat Lim, EPSA, AFIAP, GPU CR3 Singapore Fishing Net Two BW

Леонг Кат Лим, EPSA, AFIAP, GPU CR3 Сингапур Риболовна мрежа Две ЧБ


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Leong Kiat Lim, EPSA, AFIAP, GPU CR3 Singapore Going Down the Sand Dune BW

Леонг Кат Лим, EPSA, AFIAP, GPU CR3 Сингапур Ходене по пясъчните дюни ЧБ


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zee Kek Heng, EFIAP, MPSA, GPU CR5 Singapore My golden net M

Зее Кек Хенг, EFIAP, MPSA, GPU CR5 Сингапур Моята златна мрежа М


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Zee Kek Heng, EFIAP, MPSA, GPU CR5 Singapore Pouring tea M

Зее Кек Хенг, EFIAP, MPSA, GPU CR5 Сингапур Наливане на чай М


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lubomír Surina Slovakia PO BOX

Любомир Шурина Словакия Пощенски кутии


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lubomír Surina Slovakia T letter

Любомир Шурина Словакия Буква Т


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Milan Filicko, AFIAP Slovakia Captivity and freedom

Милан Филичко, AFIAP Словакия Плен и свобода


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Barbara Greguric Silic, AFIAP Slovenia Curious

Барбара Грегурик Силик, AFIAP Словения Любопитна


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Barbara Greguric Silic, AFIAP Slovenia Circles

Барбара Грегурик Силик, AFIAP Словения Кръгове


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Bostjan Banfi Slovenia Toompea

Бостян Банфи Словения Тоомпея


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivo Borko, MF FZS, EFIAP/p Slovenia Fisherman with broaken net

Иво Борко, MF FZS, EFIAP/p Словения Рибарят със скъсана мрежа


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ivo Borko, MF FZS, EFIAP/p Slovenia XXI Century foot-bridge

Иво Борко, MF FZS, EFIAP/p Словения Пешеходен мост в XXI век


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jani Novak, EFIAP/s, MF FZS Slovenia Zima 7041i

Яни Новак, EFIAP/s, MF FZS Словения Зима 7041и


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Jani Novak, EFIAP/s, MF FZS Slovenia Norge 1959p

Яни Новак, EFIAP/s, MF FZS Словения Норвегия 1959п


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Matej Rukavina, AFIAP, F1 FZS Slovenia Dreaming

Матей Рукавина, AFIAP, F1 FZS Словения Сънуване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Matej Rukavina, AFIAP, F1 FZS Slovenia Stairway

Матей Рукавина, AFIAP, F1 FZS Словения Стълбище


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohan Gurusinghe Sri Lanka Face

Мохан Гурусингх Шри Ланка Лице


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohan Gurusinghe Sri Lanka Faith

Мохан Гурусингх Шри Ланка Вяра


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohan Gurusinghe Sri Lanka Hawker

Мохан Гурусингх Шри Ланка Амбулантен търговец


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Prasada Goonaratne Sri Lanka Daredevil

Прасаде Гонаратне Шри Ланка Смелчага


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ravindra Ranasinghe, AFIAP Sri Lanka Great Expectations

Равиндра Ранасинге, AFIAP Шри Ланка Големите надежди


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ravindra Ranasinghe, AFIAP Sri Lanka The smiling window

Равиндра Ранасинге, AFIAP Шри Ланка Усмихнат прозорец


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Erkki Toivanen, EFIAP • Suomi • Park in springtime

Ерки Тойванен, EFIAP • Суоми • Парк през пролетта


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Camilla Ekendal, AFIAP Sweden • Together

Камила Екендал, AFIAP Швеция • Заедно


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Camilla Ekendal, AFIAP • Sweden • The drops

Камила Екендал, AFIAP • Швеция • Капките


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nils-Erik Jerlemar, EFIAP/p, MPSA, ARPS, GPU Sweden • Man and Horse

Нилс-Ерик Яелемар, EFIAP/p, MPSA, ARPS, GPU Швеция • Мъж и кон


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Klaus Stock, HonEFIAP Switzerland Adri in Pose

Клаус Сток, HonEFIAP Швейцария Анри в поза


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Klaus Stock, HonEFIAP Switzerland Trio

Клаус Сток, HonEFIAP Швейцария Трио


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chin-Chin Tsai Taiwan Frisbee Dog

Чин-Чин Цай Тайван Фризби куче


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Chin-Chin Tsai Taiwan Damselfly in the rain

Чин-Чин Цай Тайван Равнокрили водни кончета в дъжда


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lee Hsiu Chin Taiwan Aging

Лии Хсу Чин Тайван Остаряване


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Banu Acikgoz Turkey Destek

Бану Ачигьоз Турция Подкрепа


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Banu Acikgoz Turkey Earth

Бану Ачигьоз Турция Земя


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Banu Acikgoz Turkey Pipe

Бану Ачигьоз Турция Тръба


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Banu Acikgoz Turkey Yorgun Adam

Бану Ачигьоз Турция Уморен човек


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hasan Gedik Turkey Acrobat

Хасан Гедик Турция Акробат


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Hasan Gedik Turkey Gamblers

Хасан Гедик Турция Комарджии


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sefa Ulukan, AFIAP Turkey Brooklyn Bridge

Сефа Улукан, AFIAP Турция Бруклинският мост


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sefa Ulukan, AFIAP Turkey Fishermen

Сефа Улукан, AFIAP Турция Рибари


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sefa Ulukan, AFIAP Turkey Silk Weawer

Сефа Улукан, AFIAP Турция Тъкачка на коприна


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Sibel Ustun Ozek • Turkey • Patron

Сибел Устун Йозек • Турция • Шеф


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yasemin Atasoy Turkey Golge

Ясемин Атасой Турция Сянка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Yasemin Atasoy Turkey Handacalisanlar

Ясемин Атасой Турция Подготовка за работа


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohamed Al Musharfy United Arab Emirates • Swan

Мохамед Ал Мушарфи Обединени Арабски Емирства • Лебед


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohamed Al Musharfy United Arab Emirates Relaxing In Water

Мохамед Ал Мушарфи Обединени Арабски Емирства Релаксиране във водата


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Mohamed Al Musharfy United Arab Emirates • Fighting Deers

Мохамед Ал Мушарфи Обединени Арабски Емирства • Еленска борба


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Plaque for best presented FOREIGN AUTHOR by Reflexes Ltd. Arun Mohanraj • United Kingdom • Smoking Lady

Плакет за най-добре представил се чуждестранен автор от Рефлекси ООД Арун Моханраж • Обединено Кралство • Пушачка


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Colin Dixon United Kingdom Hollywood Siren

Колин Диксън Обединено Кралство Холивудска сирена


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Diana Keane, ARPS AFIAP United Kingdom • Hello Mr Snake

Диана Кейн, ARPS AFIAP Обединено Кралство • Здравейте Г-н Змия


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dionne Jones United Kingdom Selfie

Дион Джонс Обединено Кралство Селфи


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ian Thomson, EFIAP, ARPS United Kingdom Bridge Pylon

Ян Томсан, EFIAP, ARPS Обединено Кралство Мост Пилон


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Ian Thomson, EFIAP, ARPS United Kingdom • Cafe Creme

Ян Томсан, EFIAP, ARPS Обединено Кралство • Кафе крем


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

John Baird, ARPS United Kingdom French Waiters

Джон Бард, ARPS Обединено Кралство Френски сервитьори


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

John Baird, ARPS United Kingdom The Player

Джон Бард, ARPS Обединено Кралство Музикантът


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Buck Jenkins, PPSA, EPSA, MPSA USA • Island Park Snowy River Mono

Бук Дженкис, PPSA, EPSA, MPSA САЩ • Остров парк в снежна река Моно


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dave Whitson, APSA, PPSA USA Foot Soldier 7 BW

Дейв Уитсън, APSA, PPSA САЩ Пехотинец 7 ЧБ


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Dave Whitson, APSA, PPSA USA • Toast to 7-Card Stud BW

Дейв Уитсън, APSA, PPSA САЩ • Тост на игра 7-карти ЧБ


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lingyun Mao, PSA-Gold USA Light House at Sunrise

Линджун Мао, PSA-Gold САЩ Фар при изгрев слънце


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lingyun Mao, PSA-Gold USA Light House

Линджун Мао, PSA-Gold САЩ Фар


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Lingyun Mao, PSA-Gold USA Night Suicide House

Линджун Мао, PSA-Gold САЩ Нощни самоубийствени коне


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Rosalie Wang USA Seaweed Farm

Розали Уанг САЩ Ферма за водорасли


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Do Trong Danh Vietnam Come back

До Тронг Дах Виетнам Връщане назад


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Do Trong Danh Vietnam Orphans

До Тронг Дах Виетнам Сираци


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Do Trong Danh Vietnam Salt marsh

До Тронг Дах Виетнам Солно блато


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kieu Tan Vietnam Tam Mat

Кю Тан Виетнам Там Мат


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Kieu Tan Vietnam Dang Tho

Кю Тан Виетнам Данг То


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Nguyen Vu Phuoc, AFIAP Vietnam Inititaion

Нгуен Вю Фуюк, AFIAP Виетнам Начало


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Pham Ngoc Tam Vietnam Lang Le Voi Thoi Gian

Фам Нгок Там Виетнам Тихо по течение на времето


SELECTION • Open - B&W, monochrome I Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ

Truong Anh Duc, RISF 2, GPU CR1 Vietnam Early morning on the sea

Тронг Анх Дуч, RISF 2, GPU CR1 Виетнам Рано сутрин на морето


General exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Основна изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

1

21.05.15 – 16.06.15 Plovdiv in the gallery of UPA Пловдив в галерията на ДПХ


General exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Основна изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

гр. Пловдив 4000, ул. ”Гладстон” №32; тел.: 0886 972737

UNION OF PLOVDIV ARTISTS

32, Gladston str., 4000 Plovdiv, Bulgaria; tel.: +359 886 972737 e-mail: dph@plovdivartdph.eu; http://www.plovdivartdph.eu

156 photographs фотографии


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

2

19.06.15 – 03.07.15

Велико Търново, Изложбени зали Рафаeл Михайлов Veliko Tarnovo, Exhibition Hall Rafael Mihailov

Veliko Tarnovo M unicipality О бщина В елико Т ърново


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

3

27.06.15 – 17.07.15 Sofia, Art Rustica Gallery София, Галерия Арт Рустика

София, Ж.К. Младост 1, бл. 54А Mladost 1, block 54A, Sofia


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

4

04.08.15 – 13.08.15

Exhibition Center Flora Burgas Експозиционен Център Флора Бургас

BURGAS Municipality Община БУРГАС


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

5

09.09.15 – 13.09.15

Primorsko, International Youth Center Приморско, Международен Младежки Център


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

6

02.10.15 – 21.10.15 Kardzhali, Krug Art Gallery Кърджали, Арт Галерия Кръг

M unicipality

of K ardzhali

О бщина К ърджали


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

7

30.10.15 – 12.11.15

Pleven, Art Gallery Elijah Beshkov Плевен, Художествена Галерия Илия Бешков


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

8

17.11.15 – 12.12.15

Gabrovo, Art Gallery Hristo Tsokev Габрово, Художествена Галерия Христо Цокев


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

9

18.12.15 – 17.01.16

Rousse, Budha House - coffee-library Русе, Вudha Нouse - кафе-библиотека

&

ФОТОГРАФСКИ СРЕЩИ PHOTOGRAPHIC MEETINGS


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

10

14.03.15 – 01.04.15

Razgrad - Art Gallery Professor Ilia Petrov Разград - Художествена Галерия Професор Илия Петров


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

11

27.04.16 – 08.05.16

Lom - Art Gallery Colorit & Co. Лом - Арт галерия Колорит и Ко


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

12

27.04.16 – 13.05.16

Pazardzhik - Art Gallery Stanislav Dospevski Пазарджик - Художествена Галерия Станислав Доспевски


Credentials • Препоръки


General exhibition “Third IPS Plovdiv 2016” • Основна изложба „Трети MФС Пловдив 2016“

1

06.06.16 – 24.06.16 Plovdiv in the gallery of UPA Пловдив в галерията на ДПХ

152

photographs фотографии


General exhibition “Third IPS Plovdiv 2016” • Основна изложба „Трети MФС Пловдив 2016“

ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

гр. Пловдив 4000, ул. ”Гладстон” №32; тел.: 0886 972737

UNION OF PLOVDIV ARTISTS

32, Gladston str., 4000 Plovdiv, Bulgaria; tel.: +359 886 972737 e-mail: dph@plovdivartdph.eu; http://www.plovdivartdph.eu


and PAVLIKENI Municipality (Bulgaria) и Община ПАВЛИКЕНИ APB patronage №2016/08

8

INTERNATIONAL DIGITAL PHOTO SALON МЕЖДУНАРОДЕН ДИГИТАЛЕН ФОТО САЛОН

Closing date / Краен срок

14. 0 8.16

FIAP patronage №2016/348 Academy of Photography Bulgaria ` Фотографска Академия

7

INTERNATIONAL DIGITAL PHOTO SALON МЕЖДУНАРОДЕН ДИГИТАЛЕН ФОТО САЛОН


2017 w w w.photosalon-plovdiv.com


е-mail: info@dantravel.bg Т: +359 32 28 20 28 М: +359 887 992 529 +359 882 564 442

www.dantravel.bg

and friends

9th international photography symposium BODYGRAPHIA AUGUST 2016 Gabrovo - Veliko Tarnovo BulGARIA

w w w. b o d yg ra p h i a . co m
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.