__MAIN_TEXT__

Page 1

aktualności ZŁOTOWSKIE Dziś z „Głosem” DoDatek speCjalny

BEZPŁatnY informator urZędu miEjskiEgo w ZŁotowiE

N ajwiększa sieć bezpłatNych gazet w półNocNej wielkopolsce

Głos

m i e s i ę C z n i k

złotowski ISSN 2545-0239

CzyTAJ RówniEż w inTERnECiE

R

E

K

L

A

b e z p ł a t n y

Księża zakażeni koronawirusem

W

złOtÓW KsiężA zE wsPóLnOTy MisJOnARzy ŚwięTEJ ROdziny w złOTOwiE POinfORMOwALi, żE dwóCh z iCh wsPółbRACi zAKAżOnyCh zOsTAłO wiRUsEM sARs-COV-2, w związKU z CzyM POzOsTALi dUChOwni nAJPRAwdOPOdObniEJ POddAni zOsTAną KwARAnTAnniE.

sobotę, 17 października w parafii Wniebowzięcia NMP odwołane zostały wszystkie msze święte i nabożeństwa w kościele, a zamówione intencje mszalne duchowni odprawili w kaplicy domowej. W niedzielę ze wsparciem do Złotowa przyjechali księ-

nr 10 (33), 19 października 2020 r.

STR. 7-9

M

A

ża z Górki Klasztornej, którzy odprawili msze święte według niedzielnego porządku. Kapłani z parafii Wniebowzięcia NMP odwołali jednak wszystkie akcje i spotkania zaplanowane na najbliższe dni. Nie ma też m.in. możliwości spowiedzi. Jak informują Misjonarze Świętej Rodziny,

dalsze informacje dotyczące zarówno stanu zdrowia duchownych, jak i organizacji życia parafii, zamieszczać będą na bieżąco na swojej nowej stronie internetowej www.zlotowmsf.pl oraz na profilu facebookowym. Księżą proszą o wyrozumiałość i modlitwę...

A U T O P R O M O C J A

Głos największa sieć bezpłatnych gazet W PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSCE

R

E

K

L

*** Od soboty, 17 października, w całej Polsce obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Powiat Złotowski pozostaje w strefie żółtej, co oznacza, że w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2; w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób, a w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe; wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności; w wydarzeniach kulturalnych może być zajęte max. 25 proc. miejsc przeznaczonych dla publiczności. Zawieszona została również działalność basenów, aquaparków i siłowni. Biskupi z różnych diecezji, np. koszalińsko-kołobrzeskiej, udzielają dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. i proszą, by ograniczyć wizyty na cmentarzu w Dniu Wszystkich Świętych, a odwiedziny grobów przełożyć na inne dni. W sumie, od początku pandemii do tej pory, w regionie pilskim odnotowano 855 zakażeń (stan na 19 października), z czego w powiecie złotowskim koronawirusem zaraziło się 87 osób. To nie jest zły wynik, biorąc pod uwagę statystyki w regionie. W powiecie pilskim zanotowano na przykład od początku pandemii 489 zakażeń. W sobotę, 17 października, w powiecie złotowskim hospitalizowanych było 19 osób, a 595 osób objętych było kwarantanną. Gabriela Ciżmowska A

M

A


#2

19 października 2020 | głos złotowski

www.glosonline.pl

koMentarz Polityczny

Władza zaWiodła, zaPłacą Wszyscy

K

Wszyscy! - ci, którzy ją Wynieśli do rządzenia państWem i ci, którzy przed nią ostrzegali od dłuższego czasu, i ci, którym było to obojętne, bo jak móWili „nie interesują się polityką, ona ich nie dotyczy”. polityka dotyczy każdego, a jak bardzo okazało się teraz, W czasie pandemii...

ażdego dotykają bowiem obostrzenia, strach o zdrowie i życie bliskich, o utratę pracy, firmy, o nauczanie dzieci, młodzieży, studentów,..., strach o przyszłość.

*** Cena będzie wysoka, bo zlekceważono problem, gdyż wygrana prezydenta Dudy była celem nadrzędnym. Rząd zamiast zajmować się jak najlepszym zabezpieczeniem Obywateli na jesienny spodziewany wzrost zakażeń, zostawił na ponad 2 miesiące rządzenie i zajął się kampanią wyborczą. Użyto na nią miliardy złotych publicznych pieniędzy i ogrom kłamstw, z których najgroźniejsze w skutkach okazało się to, które wygłosił premier, że „wirus jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie”.

Teraz „tłumnie” ludzie chorują, a kilkumiesięczne opóźnienie w działaniach zbiera żniwo. Od kwietnia, jako opozycja, apelowaliśmy o zapewnienie cyklicznych testów, środków ochrony osobistej dla pracowników medycznych, służb sanitarnych, pomocy społecznej, nauczycieli, o zajęcie się przygotowaniem służby zdrowia na e4ugą falę, o większe pieniądze na ochronę zdrowia, w tym przesunięcie na ten cel 2 mld złoych, które w ra mach do ta cji do ło żo no do TVP, żeby wspierała partię władzy. Rząd zaspał i zrzucił temat na dół – do samorządów, a jak się zrobiło „gorąco” wyznaczył z dnia na dzień – decyzjami wojewodów, szpitale (w naszej części regionu powiatowy w Czarnkowie), którym polecił od 11 października do odwołania świadczenia zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

12 października udałam się do Wojewody Wielkopolskiego pytając m.in. o sprzęt, o który dyrektor szpitala wnioskowała na początku września, a który jest niezbędny, żeby pomóc chorym – tomograf płuc, cyfrowy mobilny aparat rtg, aparat usg. 13 października poszedł kolejny wniosek o łóżka do intensywnej terapii (6 szt.), kardiomonitory, pulsoksymetry, ssaki elektryczne, defibrylatory (po 20 szt.), respiratory (6 szt.). Szpital się zapełnił (piszę ten tekst 16 października), sprzętu nadal brak, znów interweniowałam w UW, kiedy będzie? – konkretnej odpowiedzi brak. Złożono zapotrzebowanie do ministra. Zwróciłam się więc i do ministra, ale w takiej sytuacji, jak się spodziewam, jest większość placówek. Nie da się nadrobić straconego czasu, ale trzeba ograniczyć straty! Piszę drobiazgowo, nie po to, żeby straszyć, ale żeby zdać sobie sprawę z tego, że są bariery możliwości pomocy. Dlatego, w trosce o swoje i innych życie i zdrowie, koniecznie trzeba przestrzegać dyscypliny noszenia maseczek, trzymania dystansu i ograniczyć do minimum kontakty zewnętrzne. Bardzo proszę nie zapominajcie o tym, nie lekceważcie, także wtedy, gdy ktoś jest sceptykiem – niech zrobi to dla innych.

*** Kolejny aktualny ogromny problem, któremu można było zapobiec, a na pewno ograniczyć, to otwarcie szkół. Mój klub parlamentarny – Koalicja Obywa-

redakcja ul. Sikorskiego 33 (pok. 308), 64-920 Piła. Tel. +48 604 443 359 redaktor naczelny: gabriela ciżmowska (g.cizmowska@glosonline.pl) michał nicpoń (m.nicpon@glosonline.pl) Kontakt: redakcja@glosonline.pl www.glosonline.pl reklama i marketing ul. Sikorskiego 33 (pok. 307), 64-920 Piła elżbieta możejko tel. 691 418 537 (e.mozejko@glosonline.pl) Kontakt: tel. +48 604 443 359, e-mail: reklama@glosonline.pl; www.glosonline.pl

sami zawodowymi, sposoby na zapewnienie bezpiecznego nauczania uczniom chorym, przygotowaliśmy zasady bezpieczeństwa sanitarnego, w tym ochrony dla nauczycieli i pracowników szkół (bezpłatne testy, szczepienia przeciw grypie, praca zdalna dla nauczycieli z grup ryzyka, sprzęt ochrony osobistej). Jak myślicie – skorzystano z naszej pracy? Chciał minister o tym rozmawiać? Cisza. Trwa zresztą nadal, nie wiadomo kto jest odpowiedzialny, kto de facto jest ministrem – czy dotychczasowy, czy rekomendowany no wy, ja kie ma my mi ni ster stwo – ze starymi kompetencjami, czy rozszerzonymi nowymi.

telska – przed rozpoczęciem roku szkolnego przestrzegał ministra edukacji przed autokratyczną decyzją powszechnego otwarcia placówek. Przygotowaliśmy, skonsultowaliśmy z nauczycielami, rodzicami, dyrektorami szkół, samorządowcami, rekomendacje, z których minister mógł skorzystać. Zasadą miała być autonomia dyrektora w zakresie wprowadzania – w porozumieniu z radą rodziców i organem prowadzącym, hybrydowego, mieszanego

systemu nauczania. Proponowaliśmy ponadto zminimalizowanie treści podstawy programowej, aby umożliwić powtórzenie materiału przerobionego podczas zdalnego nauczania, umożliwienie opieki świetlicowej wszystkim, którzy jej potrzebują, gdy rodzice muszą pracować, a zasiłki opiekuńcze nie zostały ponowione, wprowadzenie automatycznego przechodzenia na zdalne nauczanie w strefach czerwonych, jasne wytyczne dla szkół branżowych z praktykami, kur-

WydaWca Agencja Promocyjno – Wydawnicza MEDIA s. c. Gabriela Ciżmowska, Elżbieta Możejko, Michał Nicpoń, ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła. Kontakt: tel. +48 604 443 359, www.glosonline.pl

*** Ta władza, w najtrudniejszym dla Polaków czasie, zajmowała się i nadal zajmuje się tylko sobą. Reorganizacjami, wewnętrznymi walkami o wpływy, stołki, tworzeniem nowych instytucji, podmiotów, bo trzeba zadowolić wszystkich koalicjantów, szczuciem na lekarzy, sędziów, nauczycieli, samorządowców, opozycję, szarganiem opinii każdemu, kto mocno, publicznie obnaża ich złe działania. I na to znajduje pieniądze, i w tym zakresie działa błyskawicznie. Na koniec zadam pytanie tym, którzy głosowali na prezydenta Dudę – gdzie jest prezydent, gdzie głowa państwa, gdzie jego aktywność w zakresie bezpie czeń stwa po za mi li tar ne go Obywateli? Maria Małgorzata Janyska, Poseł na seJM rP

druk Polska Press Sp. z o.o. Oddział Poligrafia ul. Domaniewska 45 02-672 Warszawa Drukarnia w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 229 85-438 Bydgoszcz. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.


www.glosonline.pl

#3

głos złotowski | 19 października 2020

Wietrzny poranek w powiecie ze straŻy 14 października w godzinach porannych w związku z przemieszczaniem się frontu atmosferycznego połączonego z intensywnymi opadami deszczu i silnym porywistym wiatrem, na terenie powiatu złotowskiego odnotowano łącznie 14 zdarzeń, w których zachodziła konieczność interwencji jednostek straży pożarnej. główne zadania zadysponowanych zastępów polegały na usuwaniu z jezdni powalonych

drzew, wiatrołomów blokujących lokalne drogi, uniemożliwiając tym samym przejazd pojazdów samochodowych. łącznie zadysponowanych do działań zostało 16 strażackich samochodów ratowniczo-gaśniczych z obsadą 72 strażaków. działania prowadzili strażacy z jrg w złotowie wspólnie z druhami z jednostek osp święta, osp blękwit, osp zakrzewo, osp lipka, osp jastrowie, osp krajenka. źródło: PsP złotóW

znaleźli laptopa i plecak ze sprzętem. oddali na policję

C

gm. krajenka CZTERECh MŁODyCh ChŁOPCóW Z GMINy KRAjENKA NA PRZySTANKu DWORCA PKP W SKóRCE ZNALAZŁO PLECAK, W KTóRyM ZNAjDOWAŁ SIę DROGI LAPTOP ORAZ SPRZęT ELEKTRONICZNy. NASTOLATKOWIE BEZ WAhANIA ZGŁOSILI TEN fAKT NA POLICję. MuNDuROWyM uDAŁO SIę uSTALIć WŁAśCICIELA, KTóRy NASTęPNEGO DNIA ODZySKAŁ CENNą ZGuBę.

zwórka nastolatków z gmi ny Kra jen ka w wieku czternastu i piętnastu lat znalazła na przystanku dworca PKP w miejscowości Skórka plecak, w którym znajdował się drogi laptop oraz sprzęt elektroniczny. Nie mogąc doczekać się właściciela o wszystkim powiadomili dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.

Sprawą zajął się dzielnicowy, który po uruchomieniu przenośnego komputera w danych logowania znalazł imię i nazwisko właściciela. Po sprawdzeniu danych okazało się, że właścicielem znalezionego przez nastolatków plecaka z drogocenną zawartością jest mieszkaniec Piły. Policjant skontaktował się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pile, którzy przekazali zgubę.

Oka za ło się, że miesz ka niec Pi ły to za pa lo ny mo to cyklista. Mężczyzna tego dnia podróżował rekreacyjnie w rejo nie miej sco wo ści Skór ka, a na dwor cu PKP za pla no wał krót ki od po czy nek. Pi la nin przez roztargnienie zapomniał za brać ple ca ka z dro gi mi rze cza mi i od je chał nie świa do my te go, że zo sta wił go na miej scu.

Na przesłuchanie przyszedł z narkotykami... krajenka na komisariat policji w krajence zgłosił się 19-latek. Właśnie na ten dzień zaplanowano jego przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie pobicia dwóch mieszkańców krajenki. kiedy 19latek usiadł naprzeciw policjanta, ten wyczuł charakterystyczny zapach. postanowił więc sprawdzić, co mężczyzna ukrywa w saszetce zapiętej na pasie. W jej wnętrzu ujawnił szklaną „fifkę”. młody mężczyzna przyznał, że wcześniej palił w niej marihuanę. Policjant postanowił więc dokonać szczegółowej kontroli odzieży i przedmiotów, które posiadał przy sobie świadek. W tym celu wezwał do jednostki kolegów z zespołu patrolowo-interwencyjnego i wspólnie poddali 19-lat-

ka szczegółowej kontroli. „Policyjny nos” sprawił, że 19-latek ze świadka stał się podejrzanym o posiadanie substancji psychotropowej, bowiem podczas kontroli zawartości jego portfela, w książeczce wojskowej mundurowi znaleźli woreczek strunowy z zawartością białego proszku. Bardzo szybko po użyciu narkotestera okazało się, że biały proszek, ukryty w dokumencie to amfetamina. Młody mężczyzna przyznał policjantom, że akurat o amfetaminie zapomniał. Choć 19-latek stawił się do komisariatu i zrealizował swój obowiązek obywatelski, jako świadek zdarzenia, to za posiadanie substancji psychotropowej grozi mu teraz do trzech lat pozbawienia wolności. Mich, źródło: kPP złotóW

Pilanin poprosił policjantów, dziękowań dla nastolatków przyby ser decz nie po dzię ko wa li łączają się również złotowscy chłopcom za uczciwość. Do po- policjanci, kierując słowa uzna-

nia za ich wspaniałą, godną naśladowania postawę. Brawo chłopaki!


#4

19 października 2020 | głos Złotowski

Modernizacja systemu wentylacji na pływalni ZŁOTÓW Podczas konferencji prasowej, na którą zaprosił burmistrz Złotowa Adam Pulit, dyrektor ZCAS Tadeusz Drobczyński poinformował o planowanej modernizacji systemu wentylacji na pływalni Laguna. Jak powiedział, dokumentacja projektowa jest już gotowa, a prace trwać będą maksymalnie do 10 grudnia. Modernizacja jest konieczna, bo stary system wentylacyjny ma już 15 lat. Nowe urządzenia będą bardzo wydajne i energooszczędne.

Dyrektor Drobczyński zachęcał również do korzystania z części rehabilitacyjnej pływalni, do której woda dostarczana jest z Tern Tarnowskich i posiada walory rehabilitacyjne. Z kolei burmistrz Adam Pulit przypomniał o planach rozbudowy Laguny. Jeśli miasto otrzyma środki z Funduszy Norweskich, o które aplikuje, to planowane jest wypłycenie jednej z niecek tak, by zaadaptować ją na potrzeby dzieci; planowana jest również rozbudowa części rehabilitacyjnej. gab

www.glosonline.pl

Nowy dzierżawca dla „Domu Polskiego” poszukiwany!

C

ZŁOTÓW Miasto Złotów, do którego Majątku należy hotel „doM Polski”, ZlokaliZowany PrZy ulicy doMańskiego, PosZukuje nowego dZierżawcy dla tego obiektu.

hcemy uatrakcyjnić to miejsce i urynkowić ofertę najmu – informuje burmistrz Adam Pulit. – Zależy nam, aby funkcja gastronomiczno-hotelowa została utrzymana. Chcemy jednocześnie, aby obiekt ten stał się bardziej atrakcyjny, zwłaszcza pod względem hotelowym, bo potrzebujemy w mieście miejsc noclegowych w różnym standardzie. Jesteśmy otwarcie na propozycje! – dodaje. Burmistrz zaznacza jednocześnie, że jest to póki co zapowiedź przyszłego wystawienia obiektu

do dzierżawy, bowiem na razie miasto związane jest umową ze starym dzierżawcą. Już dziś jednak szukać można koncepcji na to, by miejsce to uatrakcyjnić i odświeżyć. W sprawie szczegółów, w tym m.in. planów budynku, można kontaktować się z urzędnikami miejskiego magistratu. Potrzebna jest bowiem koncepcja

modernizacji budynku, której koszty, jak zapowiada burmistrz, mogą zostać częściowo rozliczane w czynszu. Dziś w historycznym „Domu Polskim”, który objęty jest opieką konserwatora zabytków, znajduje się klub seniora, ale oprócz tego działa także restauracja i hotel.

– To bardzo reprezentacyjny budynek, z którego uczynić można prawdziwą perełkę. Dodatkowo, miejsce to zyskało na atrakcyjności, od czasu powstania obok galerii handlowej, nowych miejsc parkingowych, itd. Czekam na świeże podejście do tematu i zapraszam na rozmowę – zachęca burmistrz. gabriela Ciżmowska

Aż sto starych pieców do likwidacji! ZŁOTÓW Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie złożył wniosek na modernizację źródeł ciepła w 13. budynkach należących do MZGL. Jeśli wniosek przejdzie pozytywną weryfikację, zostanie wyłączonych aż 100 starych palenisk, w 60. mieszkaniach. Takie działanie znacząco wpłynie na poprawę powietrza w starej części Złotowa.

Jak informuje Jarosław Bobek, kierownik MZGL, wyłącza nie sta rych źró deł cie pła w komunalnych zasobach ma wiązać się również z modernizacją budynków, ich ocieplaniem, odnawianiem elewacji, docieplaniem dachów, strychów i podłóg. Wszystko po to, by ograniczyć straty ciepła w starych budynkach, dziś mocno narażonych na wychłodzenie.

Jeśli budynki te zostaną przyłączone do ciepła systemowego lub będą ogrzewane gazem, nie może to generować dodatko wych kosztów dla ich na jemców. Zależy nam na kompleksowym podejściu do tematu – zapew nia bur mistrz Adam Pu lit. – Z jednej strony walczymy o czyste powietrze dla Złotowa, z drugiej zaś poprawia-


www.glosonline.pl

#5

głos Złotowski | 19 października 2020

mimo pandemii, inwestycje w Krajence idą pełną parą

W

INWESTYCJE 8 PaźdZiernika w urZędZie gMiny i Miasta krajenka PodPisana Została uMowa na realiZację kolejnej inwestycji drogowej. tyM raZeM PrZebudowana Zostanie droga gMinna w krajence, PrZy ulicy bydgoskiej. warto dodać, że inwestycja była długo wycZekiwanej PrZeZ MiesZkańców.

ykonawcą zadania została firma „Oset Tech Sp. z o. o.” z Piły. W ramach inwestycji z betonowej kostki brukowej wykonana zostanie pieszo-jezdnia o długości 200 m i szerokości 5 m. Zadanie przewiduje również wykonanie zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej oraz montaż oznakowania drogowego. Planowany termin zakończenia inwestycji: 10 grudnia 2020 r. Przy tej okazji przypomnieć warto, że rok 2020, pomimo pandemii obfituje w inwestycje drogowe na terenie gminy i miasta Krajenka. W bieżącym roku zakończono realizację zadań: „Przebudowa ulicy Piłkarskiej i Sportowej w Krajence”, „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego cz. 1 – ul. Dworcowa w Kra-

jence”. Ponadto w roku 2020 przebudowano mierzący blisko kilometr, odcinek drogi powiatowej nr 1056P pomiędzy Śmiardowem Krajeńskim a Podróżną. Aktualnie przy wsparciu finansowym z budżetu gminy realizowana jest przebudowa ul. Władysława Jagiełły w Krajence. Lada dzień rozpocznie się kolejna inwestycja tym razem w Skórce, gdzie przebudowana zostanie ul. Nad Rzeką. Ponadto jeszcze w tym roku przebudowy doczeka się droga powiatowa 1058P Czajcze-Śmiardowo Krajeńskie. Na realizację tego zadania udzielona została pomoc finansowa z budżetu Gminy i Miasta Krajenka dla Powiatu Złotowskiego w wysokości 300.000,00 zł Gdyby nie starania czynione przez Burmistrza Stefana Kitelę, współpracowników, ścisła współpraca samorządów oraz

my es te ty kę mia sta, choć by przez odnawianie elewacji, ale też odnawianie klatek schodowych czy instalacji elektrycznych naszych zasobów. Poza tym, z podwórek budynków, któ re zo sta ną przy łą czo ne do sieci centralnego ogrzewania, będą mogły zniknąć nieeste tycz ne szop ki, czy in ne, pro wi zo rycz ne skła do wi ska opału, a mieszkańcy, często ludzie starsi, nie będą musieli dźwigać węgla na wyższe kon-

dygnacje. To ważne dla poprawy ogólnej estetyki miasta – dodaje. Co równie istotne, do sieci ciepłowniczej, która będzie ciągnięta, będą mogli przyłączać się po drodze również inni użytkownicy, co dotąd, ale indywidualnych odbiorców, było często zbyt drogim rozwiązaniem. – To ogromny krok wprzód dla naszego miasta – zapewnia burmistrz Adam Pulit. gabriela Ciżmowska

wsparcie i przychylność Radnych Powiatowych z terenu Gminy i Miasta Krajenka realizacja tak wielu inwestycji byłaby niemożliwa.

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie również przetarg na przebudowę ul. ks. Antoniego Januszewskiego w Krajence. Źródło: Ugim krajenka


#6

19 października 2020 | Głos Złotowski

www.glosonline.pl

Burmistrz komentuje i wyjaśnia ZŁOTÓW Burmistrz złotowa adam Pulit zaProsił dziennikarzy na on-linową konferencję Prasową, Podczas której odniósł się do kilku ważnych dla miasta kwestii. Bieżące sPrawy komentowali również Pracownicy sPółek miejskich oraz jednostek Podległych gminie. oto skrót wyBranych fragmentów internetowego sPotkania. Plan zagosPodarowania Prze-

strzennego – koniecznie Potrzebny!

Burmistrz Adam Pulit odniósł się podczas konferencji do obrad ostatniej Sesji Rady Miejskiej, podczas której z porządku obrad zdjęty został, decyzją grupy radnych, punkt dotyczący uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w okolicy ulic Rogatki i Chojnickiej. Chodzi ok. o 25 ha gruntów. adam Pulit: miasto musi mieć

możliwość rozwoju

Złotów ma pilną potrzebę uchwalenia dla miasta MPZP. Obecnie planami objęte jest zaledwie 18 procent terenów miejskich. To za mało! Urbaniści twierdzą, że jedyną rozsądną formą rozbudowy miast, jest planowanie kompleksowe, możliwe dzięki planom zagospodarowania przestrzennego, a nie poprzez wydawanie dla każdej inwestycji warunków zabudowy. Plan obejmuje bowiem zapewnienie mieszkańcom zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia zarówno budownictwo mieszkaniowe, jak i kompleksy usługowe, komunikację, tereny zielone i rekreacyjne; budowę szkół czy innych placówek wychowawczych, powstawanie aptek, kościołów, itd. Wszystkie te elementy trzeba uwzględniać bowiem, myśląc o powstawania nowej tkanki miasta, a nie tylko samo mieszkalnictwo.

I taki plan został sporządzony dla czę ści mia sta, o któ rej mo wa. Je go opracowanie kosztowało 60 tys. złotych. Niestety, głosowanie nad planem zostało zdjęte z porządku obrad Sesji, ponieważ podniesiono argument braku konsultacji społecznych. Dlatego przy po mi nam chro no lo gię zda rzeń: W 2017 roku Rada Miejska przyjęła uchwałę intencyjną, na podstawie której mogłem przystąpić do zatrudnienia urbanisty, który opracował plan. Kie dy do ku ment wy ło żo ny zo stał po raz pierwszy, wpłynęła tylko jedna uwaga, nie dotycząca jednak sąsiedztwa. Kiedy plan wyłożony został po raz drugi, nie złożono żadnego formalnego wniosku, pomimo protestu grupy osób z jed nym z rad nych na cze le. Osiedle, które ma powstać, oddzielone zostało od domków jednorodzinnych pasem zieleni i drogi. Dziwię się, że Ra da nie in ter we nio wa ła na eta pie trwania procedury projektowej, tylko zadecydowała o zdjęciu tego punktu z porządku obrad, kiedy plan już powstał. To nie jest rozwiązanie! Tajka decyzja zwalnia tempo prac o kolejne miesiące, a kto wie, czy nie lata. Tymczasem dla Złotowa rozwój budownictwa mieszkaniowego jest konieczny! Developerzy ciągle pytają o wolne tereny do zabudowy. Jeśli nie chcemy marazmu miasta; nie chcemy by młodzi ludzie stąd wyjeżdżali, musimy zezwolić na budownictwo mieszkaniowe

i to za rów no jed no ro dzin ne, jak i przede wszystkim wielorodzinne. Dziś dzieje się tak, że budownictwo wychodzi poza granice miasta i nowe domy po wsta ją na te re nie Gmi ny Zło tów. Oznacza to, że podatki od osób tam zameldowanych, nie zasilają budżetu miasta. Tymczasem często są to osoby, które chciałyby mieszkać na osiedlu, na którym zaplanowany jest mały ryneczek, chcieliby, żeby w okolicy były sklepy; przedszkole czy szkoła. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby ludzie nie osiedlali się w Złotowie tylko dlatego, że nie ma tu miejsca pod budowę no wych miesz kań. Obec nie, aby wybudować blok, trzeba wpasować się w jakąś wolną przestrzeń starego miasta, stawiając tzw. plombę. Jeśli nie uchwalimy planu zagospodarowania w części miasta, o której mowa, to czekają nas właśnie albo „plomby”, albo wycinanie lasu. Dlatego trzeba zrównoważyć interes grupy osób z perspektywą rozwoju całego miasta. Trzeba odpowiedzialności i odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji, koniecznych dla rozwoju miasta. Apeluję zatem do mieszkańców Złotowa, aby rozmawiali ze swoimi radnymi o tym, jak zabudowa wielorodzinna jest ważna. Musimy mieć możliwość roz wo ju! Te ren za je zio rem Bur mi strzowskim doskonale się do tego nadaje.

Przemysław Pająk, Prezes tbs: możemy budować taniej niż develoPer, ale Potrzebujemy Planu! Na 25 hektarach, które objęte mają być Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, 5 hektarów są to grunty miejskie. I właśnie na tym terenie miała być perspektywicznie rozpoczęta nowa inwestycja TBS. Cały czas bowiem obserwujemy głód mieszkań, także w sektorze rodzin z mniejszym budżetem, których nie stać na zakup nieruchomości od developerów, u których cena metra kwadratowego dochodzi nawet do 6 tys. złotych! Kiedy prowadziliśmy ostatni nabór na 14 nowych lokali mieszkalnych, wpłynęło aż 45 wniosków. To pokazuje, jak mieszkania są w Złotowie potrzebne. Teren w okolicach ulicy Chojnickiej i Rogatki jest bardzo dobry, bo chodzi o to, by nie zabudowywać już bardziej starej części miasta. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wychodził naprzeciw naszym potrzebom. Blok, który planowaliśmy postawić, miał być cofnięty maksymalnie w głąb działki. Miał być oddzielony od zabudowy jednorodzinnej pasem zieleni z placem zabaw i drogą, która miała oddzielnie skomunikować nową część osiedla, by nie blokować „starej”, jednorodzinnej części. Dodatkowo nasycenie parkingów miało być dużo większe, niż do jest wymagane i wynosić: 1,5 miejsc parkingowych na 1 mieszkanie, więc nie było zagrożenia, że nie będzie gdzie postawić

samochodu. Uważam, że plan został opracowany z dużą starannością, jeśli chodzi o interesy istniejących już domków jednorodzinnych. Jako TBS chcemy budować, a dodać trzeba, że jako spółka nie jesteśmy zorientowani na osiąganie zysku. Dodatkowo mamy szansę na rządowe wsparcie inwestycji, nawet do wysokości 30 procent, więc nasze ceny mogą być niższe, niż u developerów. Aby to jednak robić, potrzebujemy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego!

sadzenie drzew Podczas konferencji prasowej burmistrz Adam Pulit odniósł się także do te ma tu no wych na sa dzeń drzew przy alei Piasta, który, jak się okazało, wzbudza kontrowersje... Powiedział: Nie tylko mieszkańcy, ale także goście bardzo doceniają ciąg starych lip rosnących wzdłuż alei Piasta. Zwłaszcza latem. W upalne dni dają głęboki cień, nie wspominając już o roli, jaka odgrywają dla owadów miododajnych. Niestety, niektóre z tych drzew są już chore, poobijane przez ciężarówki. W perspektywie czasu będą musiały zostać wycięte. By zapobiec ogołoceniu tego miejsca z zieleni, zaczęliśmy nasadzenia drugiego ciągu drzew, mając w perspektywie to, co może się wydarzyć za 15 lat. Wiemy, w którym miejscu sadzić, uwzględniając infrastrukturę podziemną. Musimy zadbać o zastępowalność pokoleń. To szczególnie ważne, zwłaszcza w kontekście kierunku rozwoju, który obraliśmy: „Złotów – Wielkopolskie Zdroje”. W tym kontekście nie rozumiem interpretacji tego tematu przez jednego z radnych. Dementuję informację, jakoby drzewa miały przyczyniać się do zawilgocenia piwnic. Przeciwnie, drzewo to pompa ssąca, która wyciągnie wilgoć. Nie możemy też kierować się interesem grupy osób, które mówią na przykład o zacienianiu mieszkań. Musimy zrównoważyć rozwój miasta, z interesem małej grupy ludzi. Jesteśmy oczywiście otwarci na uwagi, rozważymy je, ale poczucie odpowiedzialności każe nam sadzić drzewa. Możemy sadzić takie gatunki, które nadają się do miasta, możemy je kształtować, ale zieleń miejska to nasz priorytet. Nie chcę oczywiście, by sadzenie drzew stało się kością niezgody, ale nie możemy dopuścić, by protest grupy osób zastąpił merytoryczną dyskusję o sprawach kluczowych dla miasta. OpracOwała: GaBriela ciżmOwska


aktualności ZłotowsKie

październik

2020

m

a

t

e

r

i

a

ł

P

r

o

m

o

c

y

j

n

informator urzędu miejskiego w złotowie list intencyjny podpisany!

Dzień Drzewa w Złotowie U

AKCJA 9 października obchodziliśmy dzieŃ drzeWa W parku Słonecznym.

czciliśmy ten dzień w towarzystwie Uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złotowie, przedstawicieli Rady Miejskiej w Złotowie -Pana Romana Głyżewskiego oraz Pana Janusza Justyny, przedstawicielki Złotowskiej Rady Kobiet – Pani Ali-

cji Fruzińskiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego. W ramach akcji zostały posadzone 3 śliwy wiśniowe oraz 30 modrzewi. Polski Klub Ekologiczny na spotkaniu Zarządu w dniu 9 października 2020 roku wyraził swoje pełne poparcie dla idei działania.

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku

wYDARZeNie W dniu 7 października 2020r. o godz. 11.00 w sali kinowej ZDK w Złotowie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu III Wieku. Na uroczystości zjawili się przedstawiciele władz oraz jednostek kultury.

Wykład inauguracyjny pt. Zielona apteka – rośliny, które nam służą, wygłosił prof. WSG w Bydgoszczy dr inż. Cezary

y

Kościelak. W trakcie wykładu, na którym został poruszony między innymi temat wirusa SARS-CoV-2 można było dowiedzieć się, że wirus atakuje najpierw układ ner wo wy co po wo du je utra tę sma ku i węchu, dlatego dobrze, że na sali znalazł się swo je go ro dza ju na tu ral ny test – kosz pełen ziół dzięki czemu łatwo było zweryfikować czy wszyscy uczestnicy spotkania są zdrowi!

wiono szeroko, tj. z uwzględnieTURYSTYKA W dniu 9 październiem kształtowania oferty turynika 2020 r. w Starostwie Postycznej, jak również pod kątem wiatowym odbyło się spotkakonieczności zapewnienia bezpienie dotyczące opracowania czeństwa niezmotoryzowanym Powiatowej Strategii Turystyki mieszkańcom powiatu złotoworaz powołania Zespołu ds. skiego. W tych działaniach przedOpracowania Powiatowej sieci stawicieli gmin wesprze dyrektor ścieżek pieszo – rowerowych. Na spotkanie zostali zaprosze- biura Lokalnej Grupy Działania ni Burmistrzowie, Wójtowie z Po- „Krajna Złotowska” Marek Romawiatu Złotowskiego, Przewodni- niec, w prace zaangażują się rówczący Komisji Samorządowej nież radni powiatowi. i Porządku Publicznego w Radzie Na sam koniec został podpiPowiatu, członkowie Zarządu Po- sany list intencyjny między wiatu oraz Dyrektor Biura LGD Gminą Miasto Złotów, a PowiaKrajna Złotowska. Szczególnie tem Złotowskim, który symboważnym elementem dyskusji był lizuje uznanie strategii rozwoju temat budowy sieci ścieżek pie- „Wielkopolskie Zdroje” na większo-rowerowych. Kwestię tę omó- szą skalę.


II M

A

T

aktualności ZŁOTOWSKIE E

R

I

A

Ł

P

R

O

M

O

C

Y

J

N

Y

informator urzędu miejskiego w złotowie


informator urzędu miejskiego w złotowie

aktualności ZŁOTOWSKIE M

A

T

E

R

I

A

Ł

P

R

O

M

O

C

Y

J

III

N

Y


#10

19 października 2020 | Głos złotowski

KomuniKat burmistrza Jastrowia Z UrZędU W piątek, 16 października, burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie wydał następujące oświadczenie, dotyczące funkcjonowania urzędu. Oto jego treść: Informuję, że Urząd Gminy i Miasta Jastrowie pracuje codziennie, od poniedziałku do piątku, w dotychczasowych godzinach urzędowania, jednak z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, proszę o ograniczenie osobi-

stego kontaktu w urzędzie i załatwianie sprawa drogą mailową lub telefoniczną. W razie konieczności osobistego stawiennictwa proszę o telefoniczne uzgadnianie terminu i stosowanie się do zasad obowiązujących na terenie urzędu. Powyższa prośba podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników urzędu. BUrMistrz GMiny i Miasta Jastrowie

Przyszły olimpijczyk z Jastrowia? WiZYta Burmistrza Jastrowia piotra Wojtiuka odwiedził Jakub Olejniczak – lekkoatleta, któremu marzy się uzyskanie nominacji olimpijskiej. Jakub od wielu lat jest stypendystą Stypendium Sportowego ufundowanego przez Gminę i Miasto Jastrowie. Jakub na początek sportowej przygody związany był z drużynami młodzików Polonii Jastrowie. Jako uczeń trzeciej klasy Szkoły Podstawowej był zwycięzcą Biegu o Uśmiech Dziecka. Szkoła średnia to dla Jakuba rozpoczęcie kariery lekkoatletycznej w klubie STS Pomerania Szczecinek i pierwsze profesjonalne tre-

ningi na dystansie 400 metrów przez płotki. Studia w Poznaniu związane były z kolejną zmianą barw klubowych – obecnie AZS OŚ Poznań – i tu pierwsze sukcesy Kuby. Najważniejsze sukcesy Jakuba to: 2019 rok Młodzieżowy Mistrz Polski na 400 metrów przez płotki oraz srebrny medalista w sztafecie 4 x 400 m, 2020 rok dwa brązowe medale Mistrzostw Polski Seniorów Włocławek 2020 Najbliższe plany Kuby: treningi w Kadrze Narodowej, udział w Uniwersjadzie Mistrzostwa Świata Studentów w Chinach oraz walka o nominację olimpijską. Źródło: UGiM Jastrowie

www.glosonline.pl

trwa rekrutacja do nowego żłobka

Ż

JaStrOWie TRwA REKRuTAcjA do MiEjsKiEgo ŻłobKA w jAsTRowiu „TuLiś”. doKuMEnTy sKłAdAć MoŻnA do 31 pAździERniKA w uRzędziE gMiny i MiAsTA jAsTRowiE. ŻłobEK MA juŻ TAKŻE powołAną nową pAnią dyREKToR. zosTAłA nią MoniKA biAłAs.

łobek rozpocznie działalność w styczniu 2021 roku, na początek będzie to 20 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3, właśnie ruszyła rekrutacja. Dyrektorem żłobka, w drodze przeprowadzonego konkursu, została Monika Białas. Nowa pani dyrektor posiada odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego stanowiska. Jest nauczycielem kontraktowym, magistrem pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką studiów podyplomowych z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie. Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło pani Monice nabyć takie umiejętności jak: prawidłowe projektowanie proce-

su dydaktycznego z uwzględnieniem możliwości dzieci, znajomość metodyki nauczania, znajomość nowatorskich metod nauczania, prowadzenia różnych form zajęć, zna jo mość spe cy fi ki pra cy z dzieć mi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszyst kich ro dzi ców/opie ku nów praw nych pracujących, pozostających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, chcą cych po wró cić na ry nek pra cy po przerwie związanej z urodzeniem/wycho wy wa niem dziec ka, za pra sza my do udziału w projekcie „Jastrowie stawia na maluchy”. Żłobek rozpocznie działalność w styczniu 2021 r. i będzie czynny w godzinach od 7: 00 do 17: 00 (10 godzin). Ważne jest, że opieka w żłobku będzie darmowa. Rodzice płacić będą jedynie 8 złotych dziennie za wyżywienie dziecka. Żłobek dysponował będzie na pcozątek 20 miejscami. Posiada nowoczesne, wyremontowane wnętrza oraz dobrze wyposażony plac zabaw. Żłobek stwarza bezpieczne i higieniczne warunki dla rozwoju dzieci, którymi opiekwoać się będzie wykwalifikowana i profesjonalna kaGaB, Źródło UGiM Jastrowie dra.

Serce pełne nakrętek dla neli czerwone serce stojące w Jastrowiu przy urzędzie, nadal wypełniają się po brzegi nakrętkami, dzięki czemu nieść można pomoc potrzebującym. tym razem nakrętki trafią do neli z koczały na rehabilitację dziewczynki. Zbiórkę nakrętek na ten cel od 2 lat prowadzi Miasteckie Stowarzyszenie Motocyklowe GrYF. te zebrane przez mieszkańców Jastrowia trafią do MSM GrYF dzięki panu robertowi – motocykliście z Jastrowia, który chętnie wspiera wiele akcji charytatywnych. to wspaniałe, zwłaszcza w tych trudnych czasach, że są wśród nas osoby bezinteresownie pomagające innym! dziękujemy w imieniu wszystkich potrzebujących.


www.glosonline.pl

Głos złotowski | 19 października 2020

zmarła najstarsza góralka z jastrowia Jastrowie 9 paźdZiernika MieSZkańcY JaStrOWia, ale róWnież rOZSiana pO śWiecie SpOłecZnOść BUkOWinY, pOżeGnała panią FranciSZkę drOZdek – naJStarSZą cZłOnkinię ZeSpOłU Górali cZadeckich „JaStrOWiacY”. ZMarła SpOcZęła na cMentarZU kOMUnalnYM W JaStrOWiU, ale JeJ Serce – Jak MóWiła Za żYcia, Z peWnOścią WróciłO na MitYcZną BUkOWinę...

W

czerwcu 2020 r. Sto wa rzy sze nie Krotochwile, w projekcie Wędrownego Zakładu Kultury, przeprowadziło wywiad z najstarszą członkinią „Jastrowiaków” i założycielką grupy. Wywiad jest do obejrzenia na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. Życie Pani Franciszki Drozdek to wyjątkowa historia. Urodzona w polskiej rodzinie na wielokulturowej Bukowinie, pośród społecz-

ności ukraińskiej, rumuńskiej, żydowskiej i niemieckiej. Pochodząca z Ukrainy, przebyła długą dwutygodniową podróż pociągiem do Polski. Wysiedlona wraz z mężem w województwie wrocławskim. Drugim transportem trafiła na Pomorze, ale z uwagi na brak miejsca, jej wagon cofnięty został do Jastrowia. Jak się okazało w drugim transporcie byli teściowie Pani Franciszki, stąd decyzja o przeniesieniu się z województwa wrocławskiego i zamieszkaniu wspólnie w Jastrowiu, żeby być razem…

I tak, od 1948 roku Pani Franciszka mieszkała w Jastrowiu i kultywowała tradycje przyniesione z Bukowiny. Góralka z krwi i kości, wśród garstki górali tu się osiedliła i tu była jedną z założycielek i członków Zespołu Obrzędowego Górali Czadeckich „Jastrowiacy”. Pani Frania była najstarsza wśród rodzeństwa, jej ojciec był szewcem. Mówiła, że znała czasy dobre i złe… lecz mimo to ciągle się uśmiechała. I taka pozostanie w pamięci tych, którzy ją znali GaB, Źródło: UGiM Jastrowie

#11


#12

19 października 2020 | Głos Złotowski

IX rajd rowerowy „Po zdrowie” za nami!

R

JASTROWIE W sobotę, 19 WRzEśniA odbył się iX RAjd RoWERoWy „Po zdRoWiE”. tEgoRocznA EdycjA odbyłA się nA tRAsiE jAstRoWiE – bRzEźnicA – dąb „HubERt” – sAMboRsKo – jAstRoWiE. dystAns oK. 25 KM PRzy PięKnEj PogodziE PoKonAło 60 osób W WiEKu od 5 LAt do 70+.

ajd był kolejną okazją do poznania piękna przyrody ziemi jastrowskiej, a przy okazji kształtowania nawyku zdrowego i wolnego od nałogów spędzania wolnego czasu i integracji lokalnego, aktywnego środowiska. Nadleśnictwo

Jastrowie udostępniło mapy i materiały dotyczące flory i fauny z obszaru gminy Jastrowie. Tradycją rajdu są też gry i zabawy, w których chętnie biorą udział uczestnicy rajdu. Organizatorem rajdu był Urząd Gminy i Miasta Jastrowie. Imprezę przeprowadzono

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r. Za rok X jubileuszowy rajd, na który już dziś gorąco zapraszamy! UGIM JastrowIe

www.glosonline.pl


www.glosonline.pl

#13

Głos Złotowski | 19 października 2020

trzcianka wzięła wszystko!

W

PODSUMOWANIE 4 PAździERniKA nA zALEWiE KoszycE ii W PiLE odbyły się ostAtniE dRużynoWE zAWody sPłAWiKoWE z cyKLu gRAnd PRiX oKRęgu nAdnotEcKiEgo PzW. Po zAWodAcH PodsuMoWAno Roczną RyWALizAcję cyKLu. dRużynoWo zWyciężyło Koło PzW tRzciAnKA MiAsto. W KLAsyfiKAcji indyWiduALnEj nAjLEPszy oKAzAł się, REPREzEntujący to sAMo Koło AndRzEj KoWALuK.

zawodach nad pilskim Zalewem udział wzięło 23 zawodników, pogrupowanych w sześć

drużyn. Zawody zorganizowało Koło PZW „Złota Kaczka” w Pile. Nad prawidłowością przeprowadzenia zawodów czuwali sędziowie w składzie: kol. Zbigniew

Gogoliński – sędzia główny, kol. Zbigniew Przybylski, kol. Jan Kołodziejski i kol. Ryszard Gołębiowski sędziowie sektorowi. Fundatorami Pucharów był Okrę-

Grzegorz Kolera dyrektorem CKZiU w Złotowie ZŁOTÓW We wtorek, 29 września Zarząd Powiatu Złotowskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. W ślad za tym podjęta została uchwała, na mocy której wspomniane stanowisko powierzono panu Grzegorzowi Kolerze. Dyrektorskie obowiązki będzie on pełnił przez okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 października 2020 roku do 31 sierpnia 2025 roku.

Podczas wtorkowego posiedzenia zarządu Starosta Złotowski Ryszard Goławski wręczył Grzegorzowi Kolerze uchwałę o powierzeniu stanowiska dyrektora CKZiU. Wraz z wicestarostą Małgorzatą Sameć i pozostałymi członkami zarządu przekazał także dyrektorowi serdeczne gratulacje, jak również życzył udanych inicjatyw, trafnych decyzji oraz satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń. Gratulujemy! źródło: PowIat ZłotowskI

gowy Kapitanat Sportowy ON PZW w Pile. Po zakończonej rywalizacji podsumowano wyniki. Najlepsza okazała się drużyna repre-

zentująca Koło PZW Trzcianka Miasto (Kowaluk Andrzej, Lachowicz Łukasz, Kozak Mariusz). Dwa kolejne miejsca zajęły zespoły: PZW Złota Kaczka II Piła

(Piotrowski Stanisław, Pietrzycki Maciej, Turowski Wojciech) i PZW Złota Kaczka I Piła (Włoch Radosław, Skiba Marek, Wieczorek Dawid). Zwycięzcami w poszczególnych sektorach byli: Sektor A – Skiba Marek – PZW Złota Kaczka I – 6340 pkt, Sektor B – Piotrowski Stanisław – PZW Złota Kaczka II – 4455 pkt, Sektor C – Stańczyk Paweł – PZW Lin Mirosławiec – 7280 pkt. Zwycięzcom zawodów puchary i nagrody wręczał Wiceprezes ON PZW w Pile ds. Sportu kol. Ryszard Dymek. Zawody zakończono wspólnym posiłkiem. Po obiedzie przystąpiono do podsumowania całorocznych zmagań wędkarskich z cyklu GP ON PZW w wędkarstwie spławikowym seniorów. I tak, w kategorii drużynowej zwyciężyło Koło PZW Trzcianka Miasto. Drugie miejsce zajęło Koło Wałcz Miasto, a trzecie – „Złota Kaczka I” Piła. Indywidualnie zwyciężył Andrzej Kowaluk – Koło PZW Trzcianka Miasto, drugi był Marek Obarski – Koło PZW Wałcz Miasto, a trzeci – Marek Skiba z pilskiej Złotej Kaczki.


#14

19 października 2020 | Głos złotowski

www.glosonline.pl

Unikatowe rzeźby w Pleceminie! GM. tarnówKa Za sprawą Stowarzyszenia odnowy i Rozwoju wsi Plecemin oraz Rady Sołeckiej, we wsi powstały wspaniałe rzeźby – instalacje. dzięki programowi odnowy Wielkopolskiej Wsi i dzięki sprawnej pracy artystów-rzeźbiarzy, we wsi powstały dwie duże ławy, stojak na rowery i unikatowy

Eksperci od tabliczki mnożenia ze Skórki GM. KRAJENKA „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają” – pod takim hasłem już dziewiąty raz w Szkole Podstawowej w Skórce królowała tabliczka mnożenia. Z tej oka zji  po ja wi ły  się w szko le de ko ra cje, a ucznio wie klas IV – VIII wzię li udział w kon kur sie pla stycz nym. W pią tek, 2 paź dzier ni ka  od sa me go  ra na ucznio wie sta ra li się zdać eg za min  ze  zna jo mo ści  ta blicz ki mno że nia, aby zdo być ty tuł „Eks pert Ta blicz ki Mno że nia”. Na lek cjach  ma te ma ty ki  wszy scy ucznio wie  roz wią zy wa li  ła mi głów ki  i za gad ki  lo gicz ne.  By ło wie le emo cji, wszy scy do brze się

ba wi li, utrwa la jąc zna jo mość ta blicz ki mno że nia.  Wy da rze nie przy go to wa ła na uczy ciel ka  ma te ma ty ki  Re gi na Jon cel. Źródło: UGiM KrajenKa

witacz, zapraszający turystów-rowerzystów do tajemniczego zakątka w „Plecku”. Aż wierzyć się nie chce, że w niewielkiej wsi powstać mogły tak wspaniałe rzeźby, które swoją urodą witać będą gości i zachęcać do zwiedzania wsi, a jednoczeGab, fot. UG tarnówKa śnie spełniać użytkową funkcję.

KrótKo z zaKrzewa UWAGA! ZdAlNA obSłUGA iNtERESANtA! od 16 października do odwołania Urząd Gminy Zakrzewo wprowadza zdalną obsługę interesanta: przez telefon, e-mailem lub za pomocą platformy E-PUAP. Sprawy pilne można będzie załatwiać w Urzędzie w wyznaczonym miejscu na parterze, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, gdzie będzie można również pozostawić korespondencję. dRZEWKA MiododAJNE PoSAdZoNE W ramach akcji ekologicznej, na terenie Zakrzewa pojawiły się nowe sadzonki roślin miododajnych, przy ulicy Kolejowej i dworcowej, jak również przy promenadzie nad Jeziorem Proboszczowskim. to już kolejna tego typu inicjatywa na terenie gminy, która znajdzie swój

ponad 14.700 zł, natomiast koszt całkowity realizacji programu wyniesie 16.300 zł.

ciąg dalszy, w najbliższej przyszłości na ulicy Janiny Kłopockiej w Zakrzewie. Akcja sadzenia miododajnych drzew i roślin jest współfinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który Gminie Zakrzewo na ten cel przekazał dotację w kwocie

KolEJNy SAMochód dlA StRAżAKóW Wójt Gminy Zakrzewo Marek buława podpisał umowę na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody min. 1000l, dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Wersku. Umowa opiewa na kwotę ponad 348 tys. zł, z czego dofinansowanie Gminy Zakrzewo to nieomal 140 tys. zł. dzięki temu już w listopadzie do Werska trafi nowe auto. to drugi w tym roku zakup samochodu dla jednostki z terenu gminy, bowiem przed dwoma miesiącami do Głomska trafił wóz bojowy warty prawie 840 tys. Źródło:UG zaKrzewo zł.


www.glosonline.pl

#15

Głos złotowski | 19 października 2020

nowy asfalt na niepodległości

N

oKoNEK W cEntRUM OKOnKA WyREMOntOWAnA zOstALA ULicA niEPOdLEgłOści, KtóRA PRzEszłA znAczącą MEtAMORfOzę. WyKOnAWcą byłA fiRMA EL-KAjO sP. z O.O. z bydgOszczy.

a ul. Nie pod le gło ści po ja wi ła się no wa  na wierzch nia  as fal to wa. Wcze śniej  w tym  re jo nie  po wsta ły no we chod ni ki, ta część mia sta prze szła za tem zna czą cą me ta mor fo zę. War to przy oka zji przy po mnieć, że Gmi na  Oko nek  otrzy ma ła  do fi nan so wa nie  na prze bu do wę ulic Nie pod le gło ści oraz 1 Ma ja (wraz z mo stem). Wnio sek, któ ry zło ży ła gmi na, zo stał za kwa li fi ko wa ny do re ali za cji w ra mach  Fun du szu  Dróg  Sa mo rzą do wych  –  z pu li  środ ków  prze zna czo nych na wy ko na nie  za dań  z li sty  re zer wo wej. Kosz to ry so wa  war tość  za da nia  opie wa

na ok. 7 mln zł. Gmi na Oko nek, któ ra zło ży ła  wnio sek  do FDS,  otrzy mać  ma  do fi nan so wa nie na po zio mie 60 % je go war to ści. In we sty cja ma cha rak ter dwu let ni. Ale  to  nie  ko niec.  W pią tek,  tj. 9  paź dzier ni ka, w Urzę dzie Miej skim w Okon ku pod pi sa na zo sta ła umo wa na prze bu do wę  dro g i  po w ia t o w ej  nr 1010P  –  uli c y Ko le jo wej  w Okon ku.  Ro bo ty,  za kwo tę po nad 393 ty się cy zło tych, wy ko na fir ma Ko wal ski Bu dow nic two SP. z o.o. ze Żni na. Pra ce roz pocz ną się na po cząt ku li sto pa da. Przy oka zji pod pi sa nia umo wy, Sta ro s ta  Zło t ow s ki  Ry s zard  Go ł aw s ki,

Bur mistrz Okon ka An drzej Ja si łek oraz dy rek tor Po wia to we go Za rzą du Dróg w Zło to wie Mi ro sław Ja skól ski roz ma wia li na te mat  ko lej nych,  po trzeb nych  i spo łecz nie ocze k i w a n ych  in w e s ty c ji  dro g o w ych w gmi nie Oko nek. –  Od po cząt ku,  kie dy  zo sta łem  bur mi strzem, prze bu do wa in fra struk tu ry dro go wej w Okon ku by ła mo im ma rze niem. Re ali za cję te go za da nia wzią łem so bie za punkt ho no ru – cie sząc się z po wo dze nia swo ich pla nów, ko men tu je Bur mistrz Okon ka An drzej Ja si łek. Źródło: powiat złotowsKi

Uroczyste pasowanie na ucznia w Lipce URocZyStoŚĆ W środę, 14 października odbyła się bardzo ważna uroczystość – Pasowanie na Ucznia. Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym wzorowo zaprezentowali swoje umie-

jętności recytatorskie i wokalne. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. Naj waż niej szym  mo men tem uro czy sto ści by ło zło że nie przez dzie ci  uro czy ste go  ślu bo wa nia na sztan dar  Szko ły  oraz  Pa so -

wa nie na Uczniów, któ re go do ko na ła  Dy rek tor  Szko ły  Pa ni Ewa  Po lań ska -Cie cha now ska. W ten  spo sób  pierw szo kla si ści zo sta li  ofi cjal nie  włą cze ni do gro na Uczniów Szko ły Pod sta wo wej  im.  Ja na  Paw ła II w Lip ce.

Za pro szo ny  na uro czy stość Wójt Gmi ny Lip ka Prze my sław Kur dzie ko  ży czył  pierw szo kla si stom  sa mych  do brych  ocen, mi le spę dza ne go cza su w szko le oraz po chwa lił ich umie jęt no ści ar ty stycz ne. Źródło: UG LipKa


#16

19 października | Głos Złotowski

ZA NAMI PIERWSZA W FORMULE ON-LINE NOC ZAWODOWCÓW 2020 EDYCJA 3.0

Noc Zawodowców „w sieci”

W

EDUKACJA Wydarzenie organizoWane z inicjatyWy Samorządu WojeWództWa WielkopolSkiego oraz centróW WSparcia rzemioSła, kSztałcenia dualnego i zaWodoWego W WielkopolSce po raz trzeci odbyło Się W pierWSzy piątek października. pilSkie centrum zamiaSt Spotkań W budynkach Szkolnych z terenu Subregionu pilSkiego, jak było to W poprzednich dWóch latach, zaproSiło młodzież, ucznióW, rodzicóW, grono nauczycieli i oSoby zaintereSoWane tematem do Wirtualnego Spotkania W Sieci. uczeStniczyło W nim około 2000 oSób W Subregionie pilSkim.

ielkopolska w sieci zawodów” – to hasło trafnie oddało charakter tego wieczoru. Całość miała formę prezentacji oraz fil-

mów. Były także webinary, doradztwo zawodowe on-line indywidualne i grupowe oraz konkurs zawodoznawczy. Prowadzono także transmisję wydarzenia na żywo na facebook.

Uczestnicy przed ekranami – nie tylko subregionu pilskiego, ponieważ formuła on-line pozwoliła dotrzeć daleko poza ten obszar – otrzymali przekrój oferty szkół ponadpodstawowych

pięciu powiatów, a kilkanaście szkół zaprezentowało na filmach wybrane kierunki nauki. Swoje zaangażowanie wykazali także starostowie i burmistrzowie oraz przedstawiciele rzemiosła. I oni

przekonywali do nauki w szkołach zawodowych czy do wyboru profesji najbardziej potrzebnych na rynku, a także tych deficytowych, gwarantujących pracę. Longlife learning – kształcenie ustawiczne, a także możliwości nauki dla osób ze spektrum autyzmu były kolejnymi punktami tego szerokiego zakresu poruszanych tematów. W serii filmów „Zawodowcy poszukiwani” tak uczniowie, jak i pozostali widzowie spotkali się z pracodawcami i przedsiębiorcami opowiadającymi o swoim zawodzie, o możliwości nauki zawodu w ich zakładzie lub o zawodowej pasji. Przekrój fachowców był szeroki – od barbera, poprzez tapicera, rymarza, hafciarkę po mechanika, ślusa-

www.glosonline.pl

rza czy piekarza. Zaskoczony mógł być niejeden widz poznając na filmie fachowca pracującego tuż obok, pełnego pasji czy o nietypowej profesji. Młodzież dzięki temu mogła zainspirować się, a rodzice podczas webinaru nt. skutecznego komunikowania się poznali metody na poprawę komunikacji z dzieckiem, tak aby rozmowy w trudnych czasach, o trudnych wyborach młodzieży były łatwiejsze...

Profile for redakcja-glosonline

Głos Złotowski #19/10/2020  

Głos Złotowski #19/10/2020  

Advertisement