Głos Pilski Wągrowiecki Chodzieski #28/03/23

Page 1

Pilski Wągrowiecki Chodzieski Nr 6/9/23 28 marca 2023r. ISSN 2545-3764 Maria Małgorzata Janyska Posłanka na Sejm RP /mmjanyska /MJanyska biuro@mjanyska.pl MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY AKTUALNOŚCI powiatu WĄGROWIECKIEGO INFORMATOR STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄGROWCU Fot: pxhere

Kupię

URSUSY, ZETORY FERGUSONY,MTZ, PRONARY, BELARUSY ładowarki oraz przyczepy rolnicze. tel. 601 72 94 83

REDAKCJA ul. Sikorskiego 33 (pok. 308), 64-920 Piła. tel. +48 502 499 731

Redaktor naczelny: Agnieszka Świderska tel. +48 502 499 731 (a.swiderska@glosonline.pl)

Kontakt: redakcja@glosonline.pl

www.glosonline.pl

REKLAMA I MARKETING ul. Sikorskiego 33 (pok. 307), 64-920 Piła

Elżbieta Możejko tel. 691 418 537 (e.mozejko@glosonline.pl)

Kontakt: tel. 691 418 537, e-mail: reklama@glosonline.pl; www.glosonline.pl

WYDAWCA Agencja Promocyjno – Wydawnicza MEDIA sp. z o.o. ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła. Kontakt: tel. +48 691 418 537 www.glosonline.pl NIP: 764-27-06-478

DRUK Polska Press Sp. z o.o. Oddział Poligrafia ul. Domaniewska 45 02-672 Warszawa Drukarnia w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 229 85-438 Bydgoszcz.

Redakcja nieodpowiada za treść zamiesz czo nych ogłoszeń. Redakcja niezwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.

28
Głos Pilski
marca 2023 |
Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl
2 | Z
DRUGIEJ STRONY |
R E K L A M A
www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski 3 | ŚWIĘTA |

Hołownia: Polityka jest sztuką robienia rzeczy możliwych

POLITYKA Polska Tuska i Polska Kaczyńskiego toczą się ze sobą święty bój. Chcemy być wyborem dla tych, którzy nie mieszczą się w tych dwóch Polskach. Poza tym jedna lista to sen Kaczyńskiego. Trzeba dać mu dwa króliczki do gonienia – mówił w Pile Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

Szymon Hołownia spotkał się z sympatykami partii Polska 2050 w sali MDK. Jak na spotkanie z politykiem przyszło sporo młodych ludzi. I najwyraźniej nieprzypadkowych. Przyszli z konkretnymi pytaniami dotyczącymi m.in. wsparcia rodziców i opiekunów dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami i znajdującej się w zapaści psychiatrii dzieci i młodzieży.

- To, co my możemy wam obiecać jako Polska 2050, to pełna determinacja do zmiany, która nie ograniczy się tylko do zmiany jednej partii na drugą, ale do zmiany myślenia państwa. Trzeba zmienić państwo tak, żeby myślało obywatelem, a nie politykiem. Żeby było w stanie

wylegitymować się konkretnymi pomysłami i metodą ich realizacji. Polityka jest sztuką robienia rzeczy możliwych – przekonywał Szymon Hołownia.

Według lidera Polski 2050 ta sztuka dotyczy również jesiennych wyborów.

- Wierzę, że za te siedem miesięcy w Polsce będzie więcej powietrza. Więcej przestrzeni. Więcej luzu. Więcej uśmiechu. Więcej wolności. Więcej nadziei. I albo sami sobie będziemy gratulować, albo sami sobie będziemy winni.

Rządzącym lider Polski 2050 zarzucił okłamywanie Polaków. Według zapewnień premiera Mateusza Morawieckiego emeryci z najniższymi dochodami nie mieli stracić na Polskim

Ładzie. Z powodu nieodliczalnej składki zdrowotnej stało się jednak inaczej.

- Mam ze sobą PIT-y emerytów, którzy stracili na Polskim Ładzie. Nie dość, że stracili dwie emerytury przez inflację, to z kolejnej okradło ich państwo, bo Morawieckiemu znowu się nie spinało. I gdyby jeszcze wydali tę składkę zdrowotną na zdrowie, ale oni wydali ją na węgiel, wynieśli w reklamówkach na „Wille plus”. I będą tak wynosić aż do wyborów – krytykował ekipę rządzącą Szymon Hołownia.

Skrytykował nie tylko kontrowersyjny konkurs MEN, ale także powoływanie i finansowanie za grube miliony kolejnych narodowych instytutów jak po-

Wielkanoc to czas zwycięstwa dobra nad złem i życia nad śmiercią. Niech nadchodzące

Święta

Zmartwychwstania Pańskiego

będą dla Państwa przepełnione nadzieją, prawdziwą miłością zbliżającą do Jezusa Chrystusa i radością

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

wołany pod koniec roku Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, który rocznie ma kosztować ponad 100 mln złotych. Łącznie za rządów PiS utworzono 45 instytutów, agencji i funduszów.

– To kasta, która uwłaszcza się na państwowych pieniądzach. Dokładnie tak jak robili to komuniści. Konieczne będzie rozliczenie. Nie będzie grubej kreski. Nie można jednak tego zrobić w logice zemsty – mówił Szymon Hołownia.

Było o konieczności odbudowania zaufania do instytucji państwowych. I do siebie nawzajem jako wspólnocie.

- To jest dziś klucz do zwycięstwa. Nie złość i nienawiść do tamtych, ale znalezienie w sobie dumy, spokoju, energii i siły na to, żeby stanąć razem. Nie musimy się kochać. Wystarczy, że będziemy się szanować. Lider Polski 2050 nie zostawił suchej nitki na hejterach i wszechobecnej w mediach społecznościowych pogardzie.

- Twitter to zło. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. To jest miejsce, które wydobywa z ludzi najniższe instynkty. Wszyscy cierpimy też dziś na schorzenie nietrzymanie sądu. Jak coś pomyślimy musimy to od razu powiedzieć, napisać, skomentować. Świat się nie zawali jak chwilę poczekamy - przekonywał lider Polski 2050 Podczas spotkania przedstawiono też kandydatów na kandydatów: Adama Lubońskiego i Tomasza Wojtiuka.

28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl 4 | NA BIEŻĄCO |

Turystyczna Szkoła gościła w Strzelcach

EDUKACJA Mobilne Centrum Edukacji „Turystyczna Szkoła” z udaną dwudniową wizytą w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Strzelcach. Dzięki wsparciu posła, wiceministra rozwoju i technologii Grzegorza Piechowiaka, z tej interaktywnej wystawy skorzystało ponad 900 dzieci ze szkół z terenu gminy wiejskiej Chodzież, a także z Margonina.

Mobilne Centrum Edukacji „Turystyczna Szkoła” gościło w Strzelcach 9 i 10 marca.

„Turystyczna Szkoła” to wielopoziomowy projekt edukacyjny skierowany do uczniów oraz ich wychowawców i opiekunów. Nowoczesna multimedialna przestrzeń łączy tradycyjne narzędzia edukacji z interaktywnymi formami komunikacji i angażującą zabawą, zachęcającymi do odkrywa-

nia atrakcyjności turystycznej Polski. Dzieci i młodzież odwiedzające MCETS mogły skorzystać m.in. z aplikacji wykorzystujących augmented reality, stołów multimedialnych, tabletów z aplikacjami, czy rozwiązań virtual reality pozwalających na wirtualne zwiedzanie. To wszystko, by zachęcić do poznawania najróżniejszych zakątków Polski, a także by poprzez zabawę edukować z zakresu chociaż-

by bezpieczeństwa podczas podróży, popularyzować różne formy turystyki czy aktywność ruchową.

Nauczyciele dzięki „Turystycznej szkole” mają dostęp do bazy scenariuszy wycieczek szkolnych jedno- i kilkudniowych, aplikacji edukacyjnych dotyczących wiedzy o turystycznym potencjale danego regionu regionów, a także narzędzi służących edukacji z zakresu bezpieczeństwa tu-

rystycznego. Z kolei rodzicom ułatwia odnalezienie atrakcji turystycznych na wysokim poziomie, w tym również w mniej popularnych lokalizacjach.

Projekt jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz regionami nagrodzonymi prestiżowym tytułem Polska Marka Turystyczna.

Doradzają uczniom, wspierają pracodawców. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego świętowało swój jubileusz

JUBILEUSZ Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile obchodziło w lutym 5-lecie swojej działalności. Ponad 160 gości, którzy przyjęli zaproszenie na jubileusz, było najlepszym dowodem na to, że Centrum integruje wiele środowisk, zwłaszcza gospodarcze z edukacyjnym.

Jubileusz był okazją do podsumowania aktywnej działalności Centrum w subregionie pilskim, a także swoistym podziękowaniem dla partnerów z którymi realizowane są wspólne cele, inicjatywy i wydarzenia. Uroczystość uświetniły prelekcje oraz występy artystyczne.

CWRKDiZ w Pile jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego, prowadzoną przez Departament Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu. Na jej czele od początku, czyli od stycznia 2018 roku, stoi Ewa Krupka-Zaręba, dyrektor Centrum.

Celem strategicznym jednostki jest współtworzenie szans młodym ludziom na wyuczenie zawodu łączącego wiedzę z umiejętnościami praktycznymi, zapewniającego pełne kwalifikacje dostosowane do potrzeb rynku pracy i godziwie wynagradzanego.

Przez 5 lat zorganizowano blisko 30 wydarzeń lokalnych, regionalnych i krajowych – konferencji, debat oraz mitingów

i szkoleń dla pracodawców, w których wzięło udział około

6 tys. uczestników.

W ramach preorientacji zawodowej Centrum przeprowadziło

warsztaty, spotkania, konkursy promujące zawody i postawę przedsiębiorczą. W ponad 100

takich wydarzeniach wzięło

udział blisko 3 tysiące dzieci

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Doradcy zawodowi Centrum

w ciągu tych pięciu lat prze-

prowadzili blisko 800 indy-

widualnych konsultacji i 420

warsztatów grupowych dla ponad 8 tysięcy uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Powstała także otwarta i bezpłatna „Sieć Doradców Zawodowych Subregionu Pilskiego”, która łączy ponad 70 doradców

w celu podnoszenia wiedzy i umiejętności praktycznych. Pozwala również na wymianę doświadczeń.

Ważną i rozpoznawalną inicjatywą Centrum jest „Noc Zawodowców” – promocja szkolnic-

twa branżowego i technicznego jako kształcenia pozytywnego wyboru, która została entuzjastycznie przyjęta przez szkoły oraz pracodawców. Wydarzenie jest objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W naszym subregionie odbyło się już pięć edycji „Nocy Zawodowców” dla ponad 6 tysięcy uczestników. Dzięki akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe pozyskano środki zewnętrzne na realizację mobilności międzynarodowych w ramach programu Erasmus+. Zorganizowano praktyki zawodowe w Hiszpanii i we Włoszech dla młodzieży oraz szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli. Pozyskano ponad 251 tys. euro, a ze środków tych skorzystało łącznie około 100 osób. Obecnie trwają przygotowania do realizacji projektu w Portugalii.

CWRKDiZ w Pile wraz z Cechami Rzemiosł Różnych przeprowadziło około 100 warsztatów edukacyjnych promujących

kształcenie zawodowe, w tym dualne oraz wiele innych przedsięwzięć. Centrum organizuje również wycieczki do zakładów pracy oraz konkursy w obszarze doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, rzemiosła. Łącznie wzięło w nich udział ponad 800 uczestników.

Corocznie jednostka uczestniczy w inicjatywach lokalnych, regionalnych i o szerszym zasię-

gu takich jak: targi edukacyjne, gospodarcze, pracy i kariery, dni otwarte szkół, Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W planach CWRKDiZ w Pile na kolejne lata są m.in.: pogłębianie współpracy z dotychczasowymi partnerami, ale także zapoczątkowanie działań z nowymi instytucjami, kolejne edycje

„Nocy Zawodowców”, dalsze pozyskiwanie środków unijnych na realizację mobilności międzynarodowych w obszarze kształcenia zawodowego, efektywniejszy rozwój systemu doradztwa zawodowego, włączanie kolejnych firm w przybliżanie uczniom możliwości i potrzeb lokalnych pracodawców. CWRKDiZ w Pile zachęca do współpracy w każdym z wymienionych działań.

www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski 5 | NA BIEŻĄCO |
Fot. CWRKDiZ w Pile

Rekordowe przejęcie narkotyków

POLICJA Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KPP w Pile przejęli 36 kilogramów narkotyków. To rekordowa konfiskata na koncie pilskiej policji.

Wszystko zaczęło się

15 lutego od jednego dilera, który znalazł się na celowniku pilskich kryminalnych. Pojechali za nim do Poznania. Zatrzymali go na dworcu. Okazało się, że „podręcznym” bagażem 20-latka było 3,2 kilograma marihuany oraz ponad 50 gramów amfetaminy. Resztę narkotyków - marihuana oraz haszysz w ilości blisko jednego kilograma, znaleźli w jego mieszkaniu.

Zatrzymanie 20-letniego mieszkańca Poznania doprowadziło kryminalnych do kolejnych handlarzy. 16 marca pojawili się we Wrocławiu. Nie jechali w ciemno. Na parkingu jednej z galerii handlowych

Tragiczny wypadek w Gołańczy

WYPADEK Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wypadku do którego doszło 7 marca na ulicy Margonińskiej w Gołańczy. Zderzyły się tam czołowo kia i opel corsa.

Wypadek zdarzył się kilkanaście minut po godz. 12.00. Kto zawinił? To ustala już Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu, która powołała do sprawy biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków. Kią podróżowało pięć osób, kierowca opla jechał sam. Strażacy musieli wycinać poszkodowanych uwięzionych w rozbitych wrakach.

Do wypadku ściągnięto kolejne karetki oraz śmigłowiec LPR.

Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali. Śmigłowiec zabrał 26-letniego kierowcę opla, którego stan wydawał się najcięższy.

- Niestety, jeszcze w trakcie prowadzonych działań ratowniczych do służb pracujących na miejscu zdarzenia dotarła in-

formacja, że jedna z pasażerek zmarła w szpitalu – informuje Piotr Kaczmarek, rzecznik wągrowieckiej straży pożarnej. Do tragedii na Margonińskiej doszło zaledwie dzień po tragicznym wypadku w Morakówku. 59-letnia rowerzystka została potrącona przez piaskarkę. W ciężkim stanie trafiła do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się jej uratować.

zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 29 i 36 lat. Złapali ich na gorącym uczynku – akurat byli zajęci wyciąganiem ze skrytki pod podłogą plastikowych worków z narkotykami. - Policjanci zabezpieczyli ponad 32 kilogramy marihuany,

kilkadziesiąt gramów amfetaminy oraz haszyszu, a także tabletki ekstazy. Funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłej kary gotówkę w kwocie blisko 50 tysięcy złotych oraz

11,5 tysiąca euro – informuje Wojciech Zeszot, rzecznik pilskiej polcji, Decyzją Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda cała trójka została aresztowana. 20-letni mieszkaniec Poznania oraz 36-letni mieszkaniec Wrocławia usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Z kolei 29-latek oprócz posiadania hurtowej ilości narkotyków odpowie również za hurtową ich sprzedaż. Fot. KPP Piła

Rodzinny koszmar w Białośliwiu

PROKURATURA Sąd Rejonowy w Chodzieży aresztował na trzy miesiące 40-letniego mieszkańca Białośliwia, który znęcał się nad swoim 70-letnim ojcem. Do aresztu trafił po ostatniej awanturze.

Za dużo alkoholu i za dużo narkotyków. 40-letni mieszkaniec Białośliwia od ponad dwóch lat znęcał się nad swoim ojcem. Ten zdecydował się przerwać milczenie, a dopiero kilka dni temu po ostatniej awanturze. 40-latek jak zwykle nie potrzebował powodu, żeby wszcząć awantury. Tego dnia był jednak wyjątkowo brutalny: popychał, kopał, uderzał, wepchnął do dołu.

- Doprowadziło to do powstania widocznych i otwartych ran na ciele poszkodowanego. Obecny na miejscu wnuk pokrzywdzonego dodał, że nie była to sytuacja incydentalna, a przemoc trwa już od dłuższego czasu - mówi Magdalena Mróz z KPP Piła.

Tamtego dnia interweniowali policjanci z Posterunku Policji w Białośliwiu. 40-latek został zatrzymany. Okazało się, że był pijany: miał we krwi ponad dwa promile alkoholu. Kiedy wytrzeźwiał usłyszał zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad ojcem. Decyzją

Sądu Rejonowego w Chodzieży najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 5 lat więzienia. - Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Każdy, kto wie, że osobie z jej otoczenia dzieje się krzywda powinien stanowczo reagować. Jeżeli posiadasz informacje, że osoba z twojego środowiska potrzebuje pomocy, nie czekaj! Powiadom odpowiednie insty-

Syn zabił matkę

POLICJA 84-letnia mieszkanka Liszkowa w gminie Łobżenica zamordowana. Podejrzanym jest jej 60-letni syn, który najpierw miał ją kilkukrotnie uderzyć młotkiem, a potem udusić. Przyznał się do winy.

tucje - mówi Magdalena Mróz z Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Policja przypomina, że w Pile przy ulicy Okrzei 18 działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Oferuje on bezpłatną pomoc prawną, mediacyjną oraz wsparcie psychologiczne bądź psychiatryczne. W ramach prowadzonego punktu udzielana jest pomoc pokrzywdzonym na każdym etapie: przed zgłoszeniem przestępstwa, w trakcie procedury karnej, a także po zakończonym procesie.

Terminy dyżurów w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pile przy ul. Okrzei 18:

• poniedziałek 15:00-20:00,

• środa 8:00-13:00

Trwa śledztwo w sprawie śmierci 84-letniej mieszkanki Liszkowa, której zmasakrowane ciało odkryły jej córki. Nie miały z nią kontaktu. Zaniepokojone przyszły sprawdzić, co się dzieje. Odkryły jej zwłoki.

Jeszcze tego samego dnia zatrzymano 60-letniego syna ko-

biety. Mężczyzna przyznał się do winy. Opisał też śledczym jak zabił matkę.

- Zadał swojej ofierze trzy ciosy młotkiem. Po tym jak

osunęła się na podłogę zawiązał na jej szyi sznurek i udusiłmówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Uratowali borsuki

Chodziescy strażacy uratowali parę borsuków uwięzionych w studzience kanalizacyjnej przy jednym z osiedli w Ratajach. Przy pomocy podbieraka z siatką oraz drążków ewakuacyjnych wydostali zwierzęta z potrzasku. Na szczęście, borsuki były całe i zdrowe. Fot. KP PSP Chodzież

Motyw? Miał się zdenerwować, bo miał problem z internetem i nie mógł doładować telefonu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, jego stan psychiczny budzi poważne wątpliwości, dlatego też męższcyzna zostanie poddany obserwacji psychiatrycznej.

28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl 6 | NA BIEŻĄCO |
Fot. KP PSP Wągrowiec

Nie wypalaj traw! Ogień zabija też podpalaczy

POŻARY Rok temu w pożarach traw zginęło w Polsce 10 osób, a 87 zostało rannych. Zginęły też tysiące zwierząt. Do końca kwietnia trwa kampania społeczna straży pożarnej „STOP pożarom traw”.

Tylko rok temu w marcu odnotowano 18 405 pożarów traw oraz 800 pożarów w lasach, których przyczyną były często pożary łąk. W tym roku pożarów jest zdecydowanie mniej, ale trawy wciąż płoną. Wypalanie traw, jedna z najbardziej bezmyślnych i szkodliwych praktyk pseudorolniczych, wciąż ma bowiem swoich wyznawców. Nie odstrasza ich groźba surowej kary, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Rozzuchwala bezkarność. Policja rzadko ich ściga, chociaż ich tożsamość nie jest dla nikogo tajemnicą,

zwłaszcza gdy pożar wymknie się spod kontroli.

Sankcje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa również przypominają stracha na wróble: w 2022 r. za wypalanie traw ARiMR w skali całego kraju zmniejszyła dopłaty tylko czterem rolnikom.

„Poszkodowani” najczęściej nie podają żadnych strat. Przecież nic się nie spaliło. Tylko trawa… Straty liczą za to strażacy. Do połowy maja 2022 r. wyjeżdżali ponad 35 tysięcy razy do pożarów traw, łąk i nieużytków rolnych. Średnia akcja trwała 58 minut, Zużyli ponad

85 milionów litrów. Strażackie straty oszacowali na ponad 7 mln złotych.

Straty liczy też przyroda. Ogień zabija ptaki, które właśnie teraz wysiadują jaja. Zabija zapylacze - pszczoły i trzmiele. Ginie drobna zwierzyna, a nawet duża, bo łatwo stracić orientację w dymie, trudniej uciec przed ogniem. A ten uśmierca też sprzymierzeńców rolników - mrówki, które "przewietrzają" glebę czy biedronki, które zjadają mszyce. Giną także pożyteczne dżdżownice i inne bezkręgowce. Co zostaje? Spalona, wyjałowiona gleba, która rege-

Nominuj policjanta, który ci pomógł

KONKURS Jeszcze do końca maja można zgłaszać nominacje w ogólnopolskim konkursie “Policjant, który mi pomógł”. Nominować może osoba prywatna, instytucja lub organizacja. Laureatów wybierze komisja konkursowa, w której zasiądzie aż dwoje funkcjonariuszy pilskiej komendy.

Wiemy jakie znaczenie ma reakcja policjantów na wezwanie do „awantury domowej” jeśli jest dobrze przeprowadzona, a dalsze działania konsekwentne to może być początkiem końca dramatu w rodzinie. Coraz częściej osoby pokrzywdzone mówią pozytywnie o pracy policjantów świetnie wykonujących swoje obowiązki i konsekwentnie stosujących procedury prawne – to Ogólnopolskie

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, pomysłodawca konkursu, którego organizację przejęła teraz w całości Komenda Główna Policji. Nie zmieniła się tylko idea konkursu: chodzi w nim o nagradzanie takich właśnie policjantów. I nie chodzi tylko o profesjonalizm i empatię wobec ofiar przemocy domowej, ale także o pomoc pokrzywdzonym innym przestępstwami czy poszkodowanym w wypadkach.

Zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Zgłoszenia można nadsyłać do końca maja. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie konkursy.

Pięciu laureatów wybierze Komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz laureaci trzech ostatnich edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”. W tym gronie jest dwoje funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pile, - Agnieszka Nalewajko i Włodzimierz Starynowicz. Na zdjęciu: Włodzimierz Starynowicz

neruje się przez kilka lat. Dym z płonących łąk stanowi też zagrożenie dla kierowców. Łatwo o kolizję czy wypadek. Zdarza się też, że sami podpalacze stają się ofiarami. Zdarza się, że w pożarach, które zaczęły się od traw, tracą cały dobytek, a nawet życie.

- Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby w porę zareagują. Niestety, mylą się i czasami kończy się to tragedią – przestrzegają strażacy.

Nowi policjanci w pilskim garnizonie

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”. Takie ślubowanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu złożyło 87 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Pięciu z nich po odbyciu po kilkumiesięcznego przeszkolenia będzie służyło w pilskiej policji.

www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski 7 | NA BIEŻĄCO |
R E K L A M A
KPP
Fot.
Piła
Fot. KPP Piła

Rowerowa Stolica Polski 2023 | TRENING

Pierwszego dnia wiosny rozpoczął się trening do akcji Rowerowa Stolica Polski 2023. Nadeszła pora na wiosenne przebudzenie i rozgrzewkę przed główną, czerwcową rywalizacją!

Przez najbliższe dwa miesiące (do 21 maja) w aplikacji Aktywne Miasta będziemy kręcić kilometry i ćwiczyć przed główną rywalizacją. W czerwcu

Przedwojenne kamienice odzyskają dawny blask

natomiast, rozpoczną się zmagania o zwycięstwo z innymi miastami o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2023. Do tej chwili zgłosiło się do niej 51 samorządów, a to nie koniec!

Jak dołączyć do treningu i wziąć udział w czerwcowym kręceniu kilometrów dla Piły?

• Znajdź i pobierz bezpłatną aplikację Aktywne Miasta z właściwego dla siebie sklepu; a jeśli masz aplikację to sprawdź czy jest zaktualizowana

• W menu wybierz „Rywalizacje”, następnie „Trening RSP dla miast”

• Z rozwijanej listy wybierz miasto (Piła!), dla którego będziesz kręcić kilometry

• W kolejnym kroku wybierz grupę z listy lub zaproponuj nową grupę i razem z przyjaciółmi weźcie udział w zabawie!

Aktywna Piła dla biegaczy, piechurów i rowerzystów

Powróci także rywalizacja miejska Aktywna Piła, która skierowana jest do rowerzystów, biegaczy i miłośników nordic walking. W swoich dyscyplinach i kategoriach wiekowych pilanie od 1 maja do końca września będą rywalizowali o puchary i nagrody!

W ubiegłym roku łącznie w rywalizacji dla biegaczy udział wzięło 108 osób, maszerowały 183 osoby, a na rowerze jeździło aż 452 pilan. Mamy nadzieję, że w tegorocznej edycji aktywnych mieszkańców będzie jeszcze więcej.

Pilskie autobusy w służbie ratowania ukraińskich żołnierzy

- Wojna w Ukrainie trwa. Giną ludzie, dziesiątki, setki osób zostaje rannych. Dlatego na prośbę o wsparcie środkami transportu, zadecydowaliśmy o przekazaniu dwóch autobusów, które kończą służbę w MZK – mówił w sierpniu ub. r prezydent Piły Piotr Głowski. Teraz jeden z autobusów został przekształcony w mobilny punkt chirurgii i służy w strefie przyfrontowej do niesienia pomocy rannym ukraińskim żołnierzą. Drugi pojazd jest w trakcie metamorfozy.

Przypomnijmy, o przekazanie pojazdów na potrzeby ukraińskich żołnierzy walczących z rosyjską agresją, zwróciła się w ubiegłym roku do władz Piły Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich. Umowę o darowiźnie podpisali przedstawiciele pilskiego MZK i Fundacji HUMANOSH. - Zajmujemy się transportem rannych z Ukrainy. Wspiera nas około 200 medyków z Polski i innych państw. Poszkodowani, konwojami złożonymi z około 30 ambulansów, są przewożeni na lotnisko pod Rzeszowem i w kierunku Przemyśla, i dalej samolotami na leczenie i rehabilitację do szpitali w Polsce i za granicą – relacjonowała Lena Dąbek przedstawicielka Fundacji HUMANOSH. Teraz Solarisy z Piły po przebudowie przeszły metamorfozę i zostały przekształcone w mobil-

ne punkty chirurgii, o czym w opublikowanym na swojej stronie FB filmie, informuje Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich.

Aktualnie prowadzone są dwa duże remonty pilskich kamienic: były arsenał przy ulicy 1 Maja i przedwojenny budynek przy alei Niepodległości, gdzie remont łączy się z rewitalizacją sąsiadującego parku. Na wszystkie te inwestycje przeznaczyliśmy blisko 6,5 miliona złotych. W obu przypadkach prace remontowe konsultowane są konserwatorem zabytków.

dów i tarasów. W tej kamienicy również zostanie podłączona ciepła woda z miejskiej sieci. W ramach tego projektu dawny blask odzyska także sąsiadujacy z budynkami park. Odnowione zostaną alejki spacerowe, pojawią się elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci oraz plac zabaw dla najmłodszych pilan. Zmianie ulegnie również organizacja ruchu na drodze wewnętrznej O.M. Kolbe. Działanie to pozwoli na wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych. W planie są również nowe nasadzenia zieleni. Prace w tym przypadku będą trwały do lipca, a koszt wszystkich inwestycji w tej lokalizacji to 3 742 279 złotych.

Kamienica przy ulicy 1 Maja jest prawdopodobnie najstarszym, oryginalnie zachowanym po wojnie obiektem w naszym mieście. Niegdyś był to arsenał, siedzibę miało tu okręgowe dowództwo Landwehry i mieścił się skład broni. Po wojnie budynek został zaadaptowany na lokale mieszkalne. Aktualnie trwają prace rewitalizacyjne, na które przeznaczone zostało 2 777 840 złotych. Zmieni się fasada budynku, częściowo wymienione zostaną okna i pokrycie dachowe, a także instalacja elektryczna. Odnowione zostaną części wspólne budynku oraz drewniane schody na klatkach schodowych. Mieszkańcy zyskają także podłączenie do ciepłej wody z miejskiej sieci. Prace mają zakończyć się w maju tego roku. Drugim rewitalizowanym budynkiem jest przedwojenna kamienica przy alei Niepodległości 12 i 14. W tym przypadku prace również są prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Projekt obejmuje termomodernizację, wymianę okien, remont klatek schodowych, scho-

Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadził remonty 10 kamienic i ponad 80 lokali mieszkalnych. Łączny koszt tych inwestycji przekroczył 15 milionów złotych.

W maju pilskie Juwenalia 2023. Gwiazdą imprezy Mrozu

19 maja koncert Mroza w prezencie od Miasta oraz przygotowane przez studentów: wydarzenia sportowe, kulturalne i integracyjne, to główne wydarzenia Juwenaliów 2023, na które wspólnie zapraszamy z trzema pilskimi uczelniami: Akademią Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, Wyższą Szkołą Gospodarki i Nadnoteckim Instytutem UAM w Pile. Obok studentów z pilskich uczelni, wezmą w nich również udział przedstawiciele wszystkich publicznych uczelni zawodowych z Wielkopolski.

28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl 8 | Z PIERWSZEJ RĘKI | M A T E R I A Ł P R O M O C Y J N Y
fot. UM Piły ul. 1 Maja fot. UM Piły al. Niepodległości fot. UM Piły fot. Fundacja HUMANOSH

Darmowe szczepienia dla pilskich nastolatek przeciw HPV

ZDROWIE W ramach programu bezpłatnych szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego – HPV miasto Piła finansuje szczepienia dla dziewczynek z roczników 2010 i 2011. W ubiegłym roku w ramach akcji zaszczepiono blisko połowę dziewczynek z roczników 2008 i 2009.

Wirus brodawczak ludzki (HPV), odpowiedzialny jest za powstawanie m.in.: raka szyjki macicy, raka pochwy, raka sromu, raka prącia, raka odbytu, brodawki narządów płciowych, nowotwory głowy i szyi. Praktycznie wszystkie (99 proc.) przypadki raka szyjki macicy poprzedzone są przewlekłą infekcją HPV. Piła kolejny rok finansuje bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dla 12-letnich i 13-letnich dziewczynek. W tym roku przeznaczyła na to ponad 400 tys. złotych, a program obejmie blisko 500 dziewczynek z roczników 2010 i 2011 uczęszczających do pilskich szkół podstawowych. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek szczepionki. Koszt szczepienia to 844 zł. Dziewczynki objęte programem otrzymają zaproszenia. Dodatkowo informacja będzie umieszczona też w dzienniku elektronicznym. Będzie

też prowadzona miejska kampania informująca o bezpłatnych szczepieniach.

Rejestracja będzie prowadzona telefonicznie i elektronicznie przez stronę realizatora programu szczepień

– Cogito Zdrowie. Wiadomo już, że punkt szczepień będzie się mieścił w gabinetach przy ul. Kraszewskiego 4. - Dofinansowanie ze strony miasta pozwala nabyć najlepsze możliwe na rynku szczepionki Gardasil 9, dzięki temu ochrona po dwóch dawkach jest na całe życie. Podejmujemy jedną dobrą decyzję i zabezpieczamy dziewczynki przed drugą co do przyczyny śmiertelności chorobą, czyli rakiem szyjki macicy – mówi lek. med. Sebastian Łaźniak. Programy szczepień przeciw HPV prowadzone są aktualnie w ponad 100 krajach na świecie, m.in. w Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie. W Europie powszechne programy szczepień przeciw HPV są realizowane w większości

krajów, w wielu z nich szczepi się nie tylko dziewczęta ale również chłopców. W Polsce rekomendacje w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wiru-

Telewizja Młoda Energia czeka!

MEDIA Jesteś uczniem studentem, seniorem? Interesujesz się robieniem zdjęć, filmów lub montażem telewizyjnym i filmowym? Zgłoś się do nowo otwartego w Regionalnym Centrum

Kultury Studia Kultura: Telewizja Młoda Energia.

Obserwujemy ogromne zainteresowanie nowoczesnymi technologiami medialnymi, wśród młodych osób i seniorów.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom uruchomiliśmy

Studio Kultura: Telewizja

Nowa Energia. Organizowane od lutego warsztaty skierowane są do młodzieży i seniorów i mają na celu pokazanie krok po kroku tajników świadomego filmowania oraz fotografowania. Dzięki profesjonalnemu sprzętowi uczestnicy mogą wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce – mówi Stanisław

Dąbek, dyrektor Regionalnego Centrum Kultury.

Warsztaty odbywają się w małych grupach. Obejmują takie zagadnienia jak: techniki filmowania i obsługi sprzętu video i audio, organizacja i selekcja nagranego materiału, obsługa programu DaVinci Resolve, nowoczesny montaż

wideo, realizacja transmisji na żywo na Facebooku i YouTube, streaming oraz realizacje wielokamerowe, nagranie rozmowy, łączenie zdalne z rozmówcą.

- Zapraszamy młodych ludzi, którzy chcieliby popracować na mikserach, zobaczyć jak profesjonalnie tworzy się programy.

Dla nas będą to niezwykle ważne doświadczenia, związane również z możliwością

lepszego pokazywania tego co

się u nas dzieje w kulturze czy w sporcie – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Koszt przygotowania Studia

Kultura: Telewizja Młoda Energia, w tym adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia, wyniósł 181 000 złotych. W 80 procentach został sfinansowany z Funduszy Norweskich.

Zgłoszenia do udziału w w warsztatach można wysyłać na adres: kontakt.studiokultura@gmail.com. UM Piła

sami brodawczaka ludzkiego wydały towarzystwa medyczne m.in. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo

Medycyny Rodzinnej, Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej.

1 czerwca ma ruszyć finansowany przez Ministerstwo Zdrowia program powszech-

nych, darmowych szczepień przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców. Na niewiele ponad dwa miesiące przed tym terminem wciąż jednak nie ma żadnych konkretów.

www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski 9 | NA BIEŻĄCO |
R E K L A M A

Gala Liderów Sukcesu

NAGRODY W piątek, 24 marca, odbyła się gala „Lider Sukcesu 2022”. W trakcie ceremonii, którą poprowadzili Dorota Gardias i Wojciech Dróżdż wręczono wyróżnienia osobom, firmom i instytucjom, które mają niepodważalny wkład w rozwój powiatu pilskiego.

Nagrody Zarządu Powiatu w Pile „Lider Sukcesu 2022”

wręczano po raz pierwszy w historii w Powiatowej Hali

Sportowej przy ul. Pola w Pile. Wręczyli je Eligiusz Komarowski, starosta pilski, Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski, Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile, Emilia Załachowska i Marek Kamiński - członkowie Zarządu Powiatu w Pile. - To było niesamowite i wyjątkowe spotkanie z mieszkańcami, którzy mają ogromny wpływy na rozwój gmin powiatu pilskiego.Wszyscy, którzy tak licznie przybyli do Powiatowej Hali Sportowej w Pile, codziennie pracują na to, aby nam wszystkim żyło się po prostu lepiej, promują powiat pilski w kraju i za granicą, budują piękny wizerunek naszej małej Ojczyzny. Oczywiście, nagrodzonym i nominowanym do Tytułu Lider Sukcesu 2022 należą się szczególne słowa uznania. Nasi laureaci działają na różnych polach, każdy robi wielkie rzeczy, choć na różną skalę. Ale każdy daje z siebie wszystko, aby odnieść sukces. Takich ludzi doceniamy i jako Zarząd Powiatu w Pile zawsze będziemy Was wspierać - powiedział starosta Eligiusz Komarowski.

LISTA NAGRODZONYCH:

Sport i turystyka

Nominowani: Juliana Rutkowska – brązowa medalistka ME juniorek w boksie 2022; Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Orzeł Osiek - w 2022 roku obchodził 100-lecie istnienia; Towarzystwo Miłośników Łobżenicy –w 2022 roku obchodziło jubileusz 30–lecia.

Lider Sukcesu 2022: Miłosz Bogucki – Mistrz Świata +2022 w Kickboxingu

Kultura i sztuka

Nominowani: Joanna Wyrwa - Krzyżańska, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona

Szumana w Pile; Towarzystwo

Przyjaciół Wyrzyska; Daniel Cichy - fotografik.

Lider Sukcesu 2022: Polski

Związek Chórów i Orkiestr

Oddział Nadnotecki w Pile.

Edukacja i nauka

Nominowani: Nadleśnictwo

Kaczory; Zespół Szkół Technicznych w Pile; Grzegorz Witkowski, dyrektor LOMS w Pile.

Lider Sukcesu 2022: Wojciech Henclewski

Działalność gospodarcza prowadzona przy udziale środków z Funduszu Pracy i EFS

Lider Sukcesu 2022: Sandra Betańska-Fiołka – „Językownia

Gospodarka i przedsiębiorczość

Nominowani: Grupa GIBAS; Zodan Adam Nowak (gm. Wysoka); Eximdi Jarosław Bużantowicz.

Lider Sukcesu 2022: Ardagh Glass S.A. Ujście

Rolnictwo i ochrona środowiska

Nominowani: Haase Maszyny Rolnicze; Fundacja Pszczoła; Veroni Farm Krostkowo (gm. Białośliwie).

Lider Sukcesu 2022: ASTA Energy

Zdrowie i pomoc społeczna

Nominowani: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Motylewskiej w Pile; Zespół Neurochirurgów oraz Oddział Neurochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Pile; Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej.

Lider Sukcesu 2022: Powiatowe Środowiskowe Cen-

trum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pile

Działalność społeczna i zawodowa

Nominowani: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile; Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile; Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobrzyca”; Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią.

Lider sukcesu: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Pile

Lider Sukcesu poza Kategoriami

Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

Centrum Integracji Społecznej w Róży Wielkiej, Krzysztof Bogdanowicz Hotel Gromada w Pile

Kryształowy Lider Sukcesu Profil Sp. z o.o. (40 lat w 2022 r.) – Lider Sukcesu 2007 i Kryształowy Lider Sukcesu 2011

Pralnia Sonia (40 lat w 2022 r.) – właściciel Stanisław Pirch, Lider Sukcesu 2017 MAG Sp. z o.o – Lider Sukcesu 2006 i Lider Sukcesu 2012

Ambasador Powiatu Pilskiego Marta Misztal

28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl 10 | POWIAT | M A T E R I A Ł P R O M O C Y J N Y

Nowy wóz w Zelgniewie

STRAŻ Z pompą witano w Zelgniewie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania dla miejscowej jednostki OSP. Nowy wóz wart ponad 1,2 mln złotych zastąpi wysłużonego Jelcza.

Byli goście, były okolicznościowe przemówienia, jednak najważniejszy tego dnia był samochód - ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania, który gmina Kaczory zakupiła dla jednostki przy wsparciu środków z budżetu państwa. Nowy wóz kosztował ponad 1,2 mln złotych, z czego blisko

750 tys. złotych to były pieniądze wygospodarowane przez samorząd. Po uroczystym

wręczeniu aktu przekazania

i kluczyków nowy wóz poświęcił proboszcz śmiłowskiej parafii – ks. Piotr Łukaszewski.

Jednostka Ochotniczej Straży

Pożarnej w Zelgniewie powsta-

ła w 1926 r. Jest jednostką typu

S poza Krajowym Systemem

OSP Bądecz z nową remizą i wozem

Ratowniczo-Gaśniczym. Do tej pory na akcje, a w roku mają kilkadziesiąt wyjazdów, jeździli 39-letnim ciężkim samochodem gaśniczym GCBA – Jelcz, który służy w jednostce od 1986 r. Prezesem jednostki w Zelgniewie jest druh Grzegorz Puchała, naczelnikiem - Waldemar Rycyk.

Fot. UMiG Kaczory

Powstaje strefa rekreacji

INWESTYCJA Przy Starostwie Powiatowym w Pile trwa montaż pomostu pływającego na rzece Gwdzie, który będzie stanowił ważny element powstającej tam strefy rekreacji dla mieszkańców. Montaż ma potrwać do końca marca.

STRAŻ W piątek, 31 marca, wielkie święto w Bądeczu - jednostka OSP otwiera nową remizę. Stara spłonęła rok temu w pożarze.

Pomost pływający to konstrukcja na pływakach wykonana z tworzywa sztucznego. Ma 16 m długości i 2,4 m. szerokości. Jego całkowita powierzchnia to prawie 40 m2. Pomost będzie połączony z brzegiem 4-metrowym trapem, który umożliwi wygodne i bezpieczne wejście. Będzie ogólnodostępny i stanowił dodatkowe miejsce wypoczynku nad wodą.W nowej strefie rekreacji będzie można organizować wydarzenia muzyczne i kulturalne. Będzie można się też zrelaksować. Starostwo Powiatowe w Pile

Wczesnym rankiem 3 stycznia 2022 roku do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile wpłynęło zgłoszenie o pożarze remizy OSP w Bądeczu. Wybuchł piec gazowy. W pożarze strażacy

z Bądecza stracili wszystko: remizę, wóz strażacki i wyposażenie bojowe. Nie zostali sami. Pomoc płynęła z innych jednostek OSP, popłynęła także z Warszawy. W maju premier z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów dołożył prawie 2 mln złotych na budowę nowej

remizy, a w połowie marca zdecydował o przekazaniu środków na nowy wóz strażacki. Nowa remiza, która będzie otwierana w piątek, kosztowała blisko 2,5 mln złotych. Dołożył się do niej również samorząd gminy Wysoka.

Fot. FB OSP Bądecz

www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski 11 | NA BIEŻĄCO |
R E K L A M A

Rolnicy z Kowalewa z tytułem Wielkopolski Rolnik Roku

ROLNICTWO W niedzielę, 26 marca, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się finał XXII edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”. Wśród laureatów znaleźli się Natalia i Łukasz Szmania oraz Mariola i Julian Szmania, którzy wspólnie prowadzą 115-hektarowe gospodarstwo w Kowalewie w gminie Margonin. Laureaci otrzymali statuetkę Siewcy oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tys. złotych.

Konkurs „Wielkopolski Rolnik Roku” jest organizowany od 22 lat z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Do tej pory uczestniczyło w nim blisko 1400 rolników z całej Wielkopolski. Ponad 200 laureatów oprócz tytułu „Wielkopolskiego Rolnika Roku” otrzymało statuetkę Siewcy i nagrodę finansową.

W XXII edycji udział wzięło 46 gospodarstw z 25 powiatów. To największe wydarzenie promujące dorobek wielkopolskiego rolnictwa.

– Wielkopolskie rolnictwo jest jednym z liderów produktywności, innowacyjności, jakości wytworzonych produktów i zastosowanych technologii. Mimo wielu trudności, związanych ze spadkiem cen zbóż, masowym napływem produktów zagranicznych, wzrostem kosztów produkcji, i obecnością wirusa ASF, niestrudzenie dbają by na naszych

stołach gościła Polska zdrowa żywność. Konkurs „Wielkopolski Rolnik Roku” w swej idei od 22 lat gromadzi elitę, która swoją pracą, pomysłowością oraz odwagą jest wyznacznikiem rozwoju, dbałości o tradycję i nadziei, że w przyszłości polska żywność nadal będzie rozpoznawana i ceniona na rynku krajowym i zagranicznym – mówił podczas gali finałowej Konkursu Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał Kapitułę Konkursową, która wizytowała zgłoszone do konkursu gospodarstwa, oceniała je i rekomendowała Zarządowi Województwa grupę 20 nominowanych i 10 laureatów do otrzymania nagrody. Oceniane gospodarstwa prezentują wysoki poziom produkcji rolniczej, stosuje się w nich nowoczesne technologie, odznaczają się dobrą organizacją pracy, wysoką estety-

ką gospodarstw, uzyskują też wysokie efekty ekonomiczne, a także przejawiają troskę o środowisko naturalne. Kierunki produkcji reprezentowane przez rolników to m.in. produkcja roślinna i zwierzęca (bydło mleczne i opasowe, trzoda chlewna), uprawa owoców miękkich, hodowla koni, drobiarstwo, warzywnictwo, produkcja lawendy i szkółkarstwo.

– Kapituła konkursowa odwiedzając zgłoszone gospodarstwa ocenia wiele elementów nie tylko związanych z prowadzoną działalnością, a końcowe wyniki oceny poszczególnych gospodarstw różnią się nieznacznie – mówi prof. Grzegorz Skrzypczak przewodniczący kapituły konkursowej.

Wśród nominowanych z północnej Wielkopolski znaleźli się: Natalia i Łukasz Szmania oraz Mariola i Julian Szmania z Kowalewa w gminie Margonin, Andrzej Bator z Nowej Rudy w gminie Wysoka oraz

Katarzyna Porożyńska-Pankau i Rafał Pankau z Grodna w gminie Złotów. W finałowej dziesiątce znaleźli się Łukasz ze swoją żoną Natalią oraz rodzicami, Mariolą i Julianem. Wspólnie prowadzą 115-hektarowe gospodarstwo w Kowalewie o profilu roślin-

no-zwierzęcym. Nowoczesność w ich gospodarstwie to nie tylko nowoczesny park maszyn i fotowoltaika, ale także nowoczesne wyposażenie chlewni oraz samo myślenie o uprawie i hodowli.

Nagrodą za znalezienie się wśród dziesiątki najlepszych

rolników Wielkopolski była statuetkę Siewcy, tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku oraz 15 tys. złotych. Była nią również sama gala, którą rozpoczął występ Michała Kowalonka, a finał konkursu zwieńczył Andrzej Piaseczny. UMWW

28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl 12 | CHODZIEŻ |
www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski 13 | ŚWIĘTA |

Urząd bardziej przyjazny

SAMORZĄD Gmina Wągrowiec pozyskała grant w ramach projektu „Dostępny samorząd –granty” realizowanego przez PFRON. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Grant będzie przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej

Urzędu Gminy Wągrowiec”.

- Celem jest zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do usług

świadczonych przez Urząd

Gminy Wągrowiec poprzez usunięcie barier architektonicznych oraz umożliwienie skutecznej

komunikacji – wyjaśnia Urząd

Gminy w Wągrowcu. Z grantu zaplanowano m.in.

adaptację łazienki dla potrzeb

osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie informacji na stronie internetowej Urzędu

Można już jechać nową ścieżką rowerową

informacji również do języka migowego, języka łatwym do czytania oraz do pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, zakup planów tyflograficznych (map dotykowych dla osób niewidomych i słabowidzących), zakup i instalację systemu informacyjno-nawigacyjnego, systemu alarmowego dźwiękowego i wizualnego.

Wszystkie te udogodnienia mają być wprowadzone w urzędzie do końca czerwca. Wartość przedsięwzięcia grantowego to blisko 100 tys. złotych.

Już w niedzielę Targ Wielkanocny

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie oraz Gmina Wągrowiec zapraszają 2 kwietnia na Targ Wielkanocny. Od godz. 11.00 do godz.16.00 w Sali widowiskowej w Łeknie czekają: stroiki, ozdoby i dekoracje, smaczne wypieki, wędliny i potrawy świąteczne, a także Wielkanocna Fotościanka. O godz.13.00. zaplanowano wręczenie nagród w konkursach na Stroik i Palmę Wielkanocną oraz „Fredro inspiruje”. Nie zabraknie też Zajączka z koszyczkiem pełnym słodkości dla dzieci.

INWESTYCJE Nowa ścieżka rowerowa połączyła Wągrowiec z Pokrzywnicą. Trasa biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241.

Woficjalnym otwarciu ścieżki wzięli udział: wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, zastępca wójta Jerzy Łukaszczyk, zastępca burmistrza Remigiusz Priebe, starosta wągrowiecki Tomasz Kranc, dyrektor WZDW w Poznaniu Paweł Katarzyński, przewodniczący Rady Gminy Wągrowiec Ryszard Andrzejewski, prze-

wodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Jakub Zadroga, zaproszeni goście oraz sołtys i mieszkańcy sołectwa Wiatrowiec.

Dzięki współdziałaniu Samorządów Województwa

Wielkopolskiego oraz Miasta

Wągrowca i Gminy Wągrowiec zrealizowano inwestycję tak bardzo oczekiwaną przez mieszkańców, służącą zarówno poprawie bezpieczeństwa

rowerzystów, komfortu jazdy kierowców, jak i zwiększeniu atrakcyjności turystycznej regionu.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu opracował projekt budowlany oraz zrealizował zdanie w ramach programu budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego. UG Wągrowiec

28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl 14 |
|
WĄGROWIEC

AKTUALNOŚCI powiatu WĄGROWIECKIEGO

Zagraniczni goście w starostwie

W środę, 22 marca w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu gościła grupa młodzieży biorąca udział w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus.

Szczepienia przeciw HPV - ważne informacje

Powiat Wągrowiecki aktywnie wspiera profilaktykę nowotworową w Polsce i zdecydował o sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego za powstawanie raka szyjki macicy. W latach 2023-2024 szczepienia przeciw wirusowi HPV będą kontynuowane i obejmą dziewczęta 13-letnie tj. z roczników 2010 oraz 2011. Łącznie szacunkowy koszt programu dwuletniego wynosić będzie ok. 630.560,00 zł.

HARMONOGRAM szczepień I dawką dziewczynek z rocznika 2010

3 kwietnia w godz. 14:00 –

17:00 – Gmina Wągrowiec, Gmina Miejska Wągrowiec - Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Krótka 4, Wągrowiec

4 kwietnia. w godz. 13:00 –

16:00 – Miasto i Gmina Skoki, Gmina Mieścisko - Hala Sportowa ul. Rogozińska 1, Skoki, Gabinet pielęgniarski

5 kwietnia w godz. 10:00 –

Młodzież z Włoch, Niemiec i Polski z wizytą w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu swoje umiejętności językowe, integrowali się z rówieśnikami z Polski i zwiedzili powiat.

Młodzież z Włoch, Niemiec i Polski wraz z opiekunami przyjechała do naszego powiatu w piątek 17 marca. W Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu goście wzięli udział w warsztatach, doszkalali

Młodzież spotkała się ze Starostą Wągrowieckim Tomaszem Krancem oraz Wicestarostą Michałem Piechockim.

Podczas spotkania starosta

zapoznał młodzież z funkcjonowaniem samorządu powiatowego, przedstawił zadania powiatu, rolę Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz przybliżył ideę współpracy zagranicznej prowadzonej przez Powiat Wągrowiecki.

Pierwsza w tym roku powiatowa akcja honorowego krwiodawstwa - zebrano

Wsobotę 25 marca w ambulansie na wągrowieckim dworcu autobusowym odbyła się pierwsza w tym roku akcja honorowego oddawania krwi, na którą mieszkańców powiatu zaprosił Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc. Takie akcje,

9 litrów krwi!

w które aktywnie włącza się lokalna społeczność, powiat organizuje już od kilku lat.

W akcji udział wzięło 30 osób, z czego 20 zostało zakwalifikowanych do oddania krwi. Łącznie oddano 9 litrów krwi, a jedna osoba zarejestrowała się jako dawca szpiku.

Wszystkim, którzy przyczynili się do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i oddali drogocenny dar jakim jest krew serdecznie dziękujemy! Zapraszamy również do udziału w kolejnych akcjach, które odbędą się 27 maja oraz 9 września 2023 roku!

13:00 – Gmina Wapno, Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina Damasławek, - Szkoła Podstawowa w Wapnie pl. Mickiewicza 2, Wapno Dla dziewczynek, które z przyczyn losowych nie mogły dotrzeć na szczepienie w wyżej wyznaczonych terminach, zostanie wyznaczony dodatko-

fot. pixabay.com wy termin szczepienia, o czym Rodzice/opiekunowie prawni zostaną powiadomieni. Szczepienia (dobrowolne) adresowane są do dziewczynek z rocznika 2010, zameldowanych na stałe na terenie jednej z siedmiu gmin Powiatu Wągrowieckiego: Miasta i Gminy Gołańcz, Miasta i Gminy Skoki,

Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Gminy Mieścisko, Gminy Wapno. Koszt tych szczepień zostanie sfinansowany w 50% ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50% z budżetów gmin. Więcej informacji na www. wagrowiec.pl

Starosta Tomasz Kranc i Wójt Przemysław Majchrzak uhonorowani medalami 100-lecia

Odzyskanej Niepodległości

17 marca w Grylewie odbyły się obchody Dnia Sołtysa Gminy Wągrowiec. Była to również okazja do wręczenia Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości, które otrzymali Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc i Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak.

Na spotkanie sołtysów i gości zaprosił Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak oraz

Prezes Koła Gminnego Sołtysów Gminy Wągrowiec Leszek Łochowicz. W uroczystości uczestniczyli m. in. Sekretarz

Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Grzegorz Piechowiak, Poseł na Sejm RP Marcin Porzucek, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krystyna Urbańska.

Podczas spotkania Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc został uhonorowany Medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości, przyznanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Taki sam medal otrzymał Wójt Przemysław Majchrzak.

www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski
INFORMATOR STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄGROWCU
Powiatowa akcja honorowego krwiodawstwa Starosta Wągrowiecki został odznaczony Medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości

XVI Powiatowy Turniej Recytatorski "Między Wierszami 2023"

XVI Powiatowy Turniej Recytatorski "Między Wierszami 2023" odbył się 25 marca w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu.

Sukcesy mieszkańców powiatu na spartakiadzie LZS

Reprezentanci powiatu wągrowieckiego wrócili z medalami z XXV edycji Zimowej Wielkopolskiej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się 5 marca w Odolanowie.

Jury w składzie: Karola

Agnieszka Glasner, Romana Ptak i Karol Kruś, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

RECYTACJA KLAS 7-8:

I miejsce - Katarzyna Kamińska SP im. M. Konopnickiej

Wągrowiec

II miejsce - Maja Pilarska

SP 4 Wągrowiec

III miejsce - Cyprian Brylewski SP Mieścisko

RECYTACJA SZKOŁY

PONADPODSTAWOWE:

I miejsce - Paulina Walczyk

MOW Antoniewo

II miejsce - Dawid Walaszczyk ZS nr 1 Wągrowiec

III miejsce - Maria Serwatka

I LO Wągrowiec

POEZJA ŚPIEWANA KLAS 7-8:

I miejsce - Maja Pilarska SP 4

Wągrowiec

II miejsce - Milena Grabarkiewicz Szkoła Muzyczna Yamaha

III miejsce - Nikola Buchs

SP Mieścisko

POEZJA ŚPIEWANA

SZKOŁY PONADPODSTA-

WOWE:

I miejsce - Emilia Lehmann

I LO Wągrowiec

II miejsce - Aleksandra Bromberek I LO Wągrowiec

III miejsce - Zofia Serwatka

I LO Wągrowiec Nagrody laureatom wręczył Wicestarosta Michał Piechocki. Organizatorem turnieju było powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, a nad jego sprawnym przebiegiem czuwała dyrektor OPP Agata Drążkiewicz.

Etap powiatowy XVII Wielkopolskiej

Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej

17 marca w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbył się etap powiatowy XVII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

Organizatorami Olimpiady był Powiat Wągrowiecki oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu. Patronat medialny sprawowało radio Wasze Radio FM. Olimpiadę otworzył Wicestarosta Michał Piechocki. Do udziału w etapie powiatowym Olimpiady przystąpiło 21 uczniów ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki, którzy wyłonieni zostali w eliminacjach szkolnych.

I miejsce zajął Tomasz Kalka z Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu,

II miejsce – Franciszek Nowak

również z Zespołu Szkół nr 2,

III miejsce – Dominik Bednarz z Zespołu Szkół w Gołańczy, IV miejsce zajęła Klaudia Sytek z Zespołu Szkól nr 1,

V miejsce – Oskar Łochyński z Zespołu Szkół nr 2. Nagrody ufundowane przez Powiat Wągrowiecki wręczył laureatom Wicestarosta Michał Piechocki i Dagmara Kożuszko

– Przewodnicząca Stałego Sądu Polubownego w Poznaniu. Do finału wojewódzkiego Olimpiady, który odbędzie się 19 kwietnia w Poznaniu, zakwalifikowali się laureaci z miejsc I-IV.

Wsiatkówce kobiet nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce. Złote medale wywalczyły: Kamila Fredrych, Daria Antczak, Justyna Bukowska, Honorata Starszak, Roksana Sobierajczyk i Aleksandra Piguła. W rzutach lotką do tarczy najlepszy były Wojciech Skrzypczak. W wieloboju rekreacyjnym brązowy medal wywalczył Bartek Pauszek. W konkursie wiedzy LZS srebrny medal zdobył Bronisław Piechocki. W klasyfikacji ogólnej reprezentacja powiatu wągrowieckiego zajęła piąte miejsce. Reprezentacja powiatu wągrowieckiego

Jubileusz 65-lecia OSP Kaliszany

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszanach obchodziła 25 marca jubileusz 65-lecia istnienia. Jubileusz był doskonałą okazją do uhonorowania strażaków, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla pożarnictwa. Wyjątkowe wyróżnienie otrzymał dh Andrzej Łukaszewski, który z rąk Tomasza KrancaStarosty Wągrowieckiego oraz Grzegorza Bałdygi - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji odebrał, przyznaną przez Zarząd Powiatu, Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego.

28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski 12 | WIELEŃ | II
Między Wierszami 2023 - laureaci Między Wierszami 2023 - laureaci Uczestnicy Olimpiady Konsumenckiej Radny Grzegorz Bałdyga, dh Andrzej Łukaszewski i Starosta Tomasz Kranc Ważna informacja dla uczniów i rodziców klas ósmych szkół podstawowych. Na stronie internetowej powiatu wągrowieckiego www.wagrowiec.pl opublikowany został Powiatowy Informator Edukacyjny na kolejny rok szkolny, w którym zaprezentowana została bogata oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki.

11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. W przeddzień tego święta Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc spotkał się z sołtysami z powiatu wągrowieckiego i przekazał list okolicznościowy z życzeniami dla wszystkich soł-

tysów z powiatu na ręce Leszka Łochowicza - Prezesa Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Do życzeń dołączyła się Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Osuch.

Włodarz powiatu wręczył też Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego sołtysowi Kiedrowa Mariuszowi Biniewskiemu. Nagrodę przyznał Zarząd Powiatu na wniosek Prezesa Leszka Łochowicza.

Szpital Powiatowy w Wągrowcu w programie pilotażowym Krajowej

Sieci Kardiologicznej

Krajowa Sieć Kardiologiczna (KSK) to rozwiązanie organizacyjne przyspieszające drogę pacjenta od wykrycia choroby układu krążenia do wdrożenia skutecznej terapii. Pacjenci kardiologiczni „w sieci” szybciej trafią do odpowiedniego specjalisty, aby rozpocząć leczenie najlepszymi metodami w ośrodku specjalistycznym. W ramach KSK opieką zostaną objęte osoby z najpoważniejszymi chorobami – opornym nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi, zaburzeniami rytmu i przewodzenia oraz niewydolnością serca.

Promesy na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP

21 marca w Złotowie odbyła się uroczystość wręczenia promes jednostkom Państwowej Straży Pożarnej i jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Wielkopolski, w ramach "Naboru z zakresu ochrony powietrza wspierającego działalność straży pożarnych" oraz "Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych".

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej w województwie wielkopolskim 8 marca, zainaugurował minister zdrowia dr Adam Niedzielski. W wydarzeniu tym, reprezentując Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, uczestniczył dyrektor ZOZ dr Przemysław Bury. Diagnostyka oraz leczenie

pacjentów w ramach pilotażu KSK obejmuje nielimitowane świadczenia i opierać się będzie na współpracy lekarzy POZ z placówkami AOS i szpitalami. Aby objąć opieką kardiologiczną większą liczbę pacjentów, na kwalifikację do programu pilotażowego mogą kierować nie tylko lekarze Podstawowej

Opieki Zdrowotnej, ale również lekarze oddziałów o profilu chorób wewnętrznych. Krajowym ośrodkiem koordynującym pilotaż jest Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie. Wojewódzkim ośrodkiem koordynującym został Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu.

Wspotkaniu uczestniczyli m. in. Poseł na Sejm RP Marta Kubiak, Poseł na Sejm RP Krzysztof Czarnecki, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej bryg. Tomasz Grelak oraz samorządowcy, w tym Starosta Złotowski Ryszard Goławski, Wójt Gminy Damasławek Cy-

prian Wieczorek, a także p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu bryg. Mariusz Dębski. Powiat Wągrowiecki, w imieniu Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca, reprezentował Sekretarz Powiatu Radosław Kubisz. Podczas spotkania wręczono 37 promes na łączną kwotę 730 tys. zł dla jednostek OSP

z pięciu powiatów subregionu pilskiego. Promesy te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia dla druhów ochotników.

Z powiatu wągrowieckiego dofinansowanie otrzymały:

- OSP Damasławek - 20 tys. zł,

- OSP Skoki - 20 tys. zł,

- OSP Międzylesie - 20 tys. zł,

- OSP Panigródz - 19 tys. zł.

Finał Powiatowy Złotej Wieży i Powiatowego Turnieju Warcabów 64-polowych

26 marca w MDK w Wągrowcu odbył się Finał Powiatowy Złotej Wieży oraz Finał Powiatowego Turnieju Warcabów 64-polowych, zorganizowany przez Powiat Wągrowiecki i Miejski Dom Kultury. Sędzią głównym był Wicestarosta Michał Piechocki. Nagrody ufundował Powiat Wągrowiecki.

Wyniki

Złota Wieża - szachy:

I miejsce - Leszek Szymański, II miejsce - Andrzej Klinowski, III miejsce - Kacper Kilarski

Klasyfikacja gmin:

I miejsce - Miasto i Gmina Skoki - 19,5 pkt.

II miejsce - Gmina Wapno13 pkt.

III miejsce - Gmina Miejska

Wągrowiec - 12,5 pkt.

Powiatowy Turniej Warcabów 64-polowych:

I miejsce - Marek Thielmann, II miejsce - Marcin Thielmann, III miejsce - Dawid Cieślik

Klasyfikacja gmin:

I miejsce - Gmina Miejska Wągrowiec - 22 pkt.

II miejsce - Miasto i Gmina Skoki - 16,5 pkt.

III miejsce - Miasto i Gmina

Gołańcz - 4,5 pkt.

Medale najlepszym 3 dru-

żynom oraz zawodnikom w klasyfikacji indywidualnej wręczał Przewodniczący Rady

Powiatowej LZS w Wągrowcu Marek Szeszycki.

Wyłoniono także składy drużyn, które 15 kwietnia będą reprezentować Powiat Wągrowiecki podczas finału wojewódzkiego w Łeknie.

Szachy: Leszek Szymański,

Przemysław Sydow, Kacper Kilarski i Zuzanna Grewling. Warcaby: Marek Thielmann, Marcin Thielmann, Dawid Cieślik i Maria Stohnij.

www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski III
Uroczyste wręczenie promes dla jednostek OSP
Starosta Wągrowiecki spotkał się z sołtysami z powiatu wągrowieckiego
Spotkanie Starosty Wągrowieckiego z sołtysami Uczestnicy Złotej Wieży Uczestnicy turnieju warcabowego

Wielkanocna Zbiórka Żywności „Święta godne, a nie głodne!”

W dniach 24 i 25 marca Pilski Banki Żywności, we współpracy z Powiatem Wągrowieckim oraz sieciami sklepów Lewiatan, Kaufland i Netto, przeprowadził Wielkanocną Zbiórkę Żywności.

Dziesięcioro wolontariuszy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, 6 wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, 15 wo-

lontariuszy z Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu oraz

13 wolontariuszy z Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy zebrało łącznie 228,5 kg artykułów spożywczych, takich

Oddział Chirurgiczny wągrowieckiego szpitala zwiększył przyjęcia

jak m. in.: olej, mąka, cukier, majonez, żurek, słodycze, dbając w ten sposób o zapewnienie osobom potrzebującym pełnowartościowych posiłków. Dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Jubileuszowa Wystawa

Stanisława Kaszyńskiego

27 lutego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu zorganizowano Jubileuszową Wystawę Stanisława Kaszyńskiego - autora kilkunastu książek, w tym czterotomowego opracowania o rodzie Kaszyńskich. Publicysta, dziennikarz i podróżnik opowiadał o bardzo okazałym dorobku swojego życia.

Oddział Chirurgiczny wraz z Blokiem Operacyjnym osiągnął w lutym bieżącego roku ponadplanowy poziom hospitalizacji oraz wykonanych zabiegów. Tym samym ZOZ w Wągrowcu odrabia „dług zdrowotny”, który dotknął pacjentów i większość placówek medycznych w kraju w związku z okresem pandemii Covid-19.

Wlutym hospitalizowano w Oddziale Chirurgicznym

ponad 230 pacjentów. Wykonano 199 operacji i zabiegów, w tym: 43 z zakresu chirurgii

ogólnej, 62 z zakresu chirurgii

urazowo-ortopedycznej i artroskopowych, 94 z zakresu neurochirurgii oraz 23 zabiegi

endoskopowe (w tym 2 typu PEG). Tylko niewielka część pacjentów w Oddziale leczona była zachowawczo. Zgodnie z wytycznymi NFZ, nie więcej niż 25% hospitalizowanych

pacjentów w oddziale zabiegowym może być leczonych zachowawczo.

Szeroki zakres rodzajowy wykonywanych świadczeń operacyjnych stwarza bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć klinicznych adresowanych m.in. dla studentów kierunku lekarskiego. Już niebawem, w związku z zawarciem porozumienia z Uniwersytetem Opolskim, praktyki kliniczne odbędą w naszej jednostce pierwsi studenci tej uczelni.

Starosta Wągrowiecki z wizytą w stolicy

Włodarz powiatu udał się 4 marca do Warszawy na zaproszenie Marcina Ociepy - Wiceministra Obrony Narodowej oraz Grzegorza Piechowiaka - Wiceministra Rozwoju i Technologii. Ważnym punktem spotkania był udział w dyskusji pt. „Okrągły stół dla samorządności” z premierem RP Mateuszem Morawieckim, podczas którego między innymi podsumowano działania w samorządach. Dyskutowano również o dofinansowaniach z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, którego celem jest zwiększenie skali inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu nagrodzone w konkursie "Zdrowy Samorząd"

9 marca w czasie uroczystej Gali VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych wręczone zostały nagrody dla zwycięzców V edycji konkursu "Zdrowy Samorząd". Przyzno je w trzech kategoriach — Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat i Zdrowe Województwo — dla trzech najlepszych zdrowotnych programów samorządowych w każdej z nich. W uroczystości uczestniczył Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski.

Nagrody w kategorii

Zdrowy Powiat odebrały: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu oraz Starostwo Powiatowe w Żninie.

Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca, odebrał Sekretarz Powiatu Radosław Kubisz. W latach 2018-2022 podano łącznie 2189 dawek szczepionki.

Całkowity koszt szczepień wyniósł 908 325 zł, z czego 50% sfinansowano z budżetu Powiatu Wągrowieckiego, a 50% z budżetu poszczególnych gmin.

Zebrani goście wysłuchali wielu anegdot związanych z licznymi podróżami Pana Stanisława i spotkanymi przez niego ludźmi. Zwiedził kilkadziesiąt krajów, w tym m.in. odległą Kolumbię i Chile. Jako jeden z niewielu dziennikarzy towarzyszył Prezydentowi RP Alek-

sandrowi Kwaśniewskiemu w wielu wizytach zagranicznych, w tym do Ameryki Południowej, na Półwysep Arabski, na Ukrainę czy do Chorwacji. Dodatkową atrakcją dla przybyłych było połączenie na żywo z profesorem Janem Miodkiem oraz dołączenie do grona znajomych pana

Stanisława na jego „papierowym Facebooku”.

Wyrazy uznania i gratulacje Stanisławowi Kaszyńskiemu złożyli: Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego Małgorzata Osuch, Wicestarosta Michał Piechocki oraz Dyrektor PBP w Wągrowcu Elżbieta Rożnowska.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu zostało nagrodzone za program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58) w powiecie wągrowieckim w latach 2018-2022, który powiat realizował wspólnie ze wszystkimi samorządami gminnymi. Nagrodę, w imieniu

28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski 14 | NA BIEŻĄCO | IV
Zbiórka żywności przeprowadzona została w kilku marketach Uczestnicy inauguracji wystawy Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc i Wójt Damasławka Cyprian Wieczorek Nagrodę odebrał Sekretarz Powiatu Radosław Kubisz Szpital powiatowy w Wągrowcu, fot. Roman Kowalczewski
www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski 19 | REKLAMA |

Las poleca się na wiosnę. I na święta!

PRZYRODA Wielkanoc to celebracja życia. A najlepiej do tej celebracji, jak przekonuje łowczy okręgowy Michał Kolasiński, przygotować się w …lesie. Właśnie zaczęła się astronomiczna wiosna. Wyjdź do lasu! Zatrzymaj się! Obserwuj! Podziwiaj! Żyj!

Ptak nadziei, szczęścia, budzącej się do życia wiosennej przyrody. Tak pisze się o żurawiu, którego coraz częściej możemy spotkać w swojej okolicy. Pod warunkiem, że nie jest to akurat środek miasta. Tam żurawie się nie zapuszczają. Można jednak obserwować je tuż po wyjeździe z miasta na polach i łąkach. Ci, którym dopisze najwięcej szczęścia, będą mogli zobaczyć jeden z najbardziej niezwykłych spektakli w przyrodzie – taniec godowy żurawi, zadziwiającą choreografię składająca się z ukłonów, podskoków i obejść. Nazywano go „tańcem słońca”. Zdecydowanie jest jednym z najpiękniejszych symboli wiosny. Na pewno najbardziej roztańczonym. A z każdą wiosną przybywa nie tylko żurawi. Rośnie również populacja innych ptaków, w tym kruków. To kolejny ptak, którego nie zobaczymy w mieście gdzie łatwo pomylić go z mniejszym gawronem. Żeby spotkać kruka, trzeba wyjść do lasu. Wprawdzie loty godowe i koncerty w parach kruki mają już za sobą, ale słynne krucze krakanie zawsze robi wrażenie. W dodatku mowa o najbardziej inteligentnym ptaku na świecie. Kruki mają dobrą pamięć, potrafią wyrażać emocje i snuć swoje krucze opowieści. Posiadają też umiejętność planowa

nia, a także co je zdecydowanie wyróżnia - zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Przetrwały, bo podobnie jak żurawie zaakceptowały obecność człowieka w swoim sąsiedztwie.

Kruki jako jedne z pierwszych ptaków zakładają gniazda. Robią to już pod koniec lutego. Okres lęgowy czyli czas dobierania się w pary, składania jaj i wychowywania młodych, dla większości ptaków zaczyna się w marcu. Dlatego jest już trochę późno, by wieszać budki lęgowe. Warto jednak spróbować. Może skorzysta z niej jakaś spóźnialska para?

Na pewno warto przygotować kosze lęgowe dla dzikich kaczek, zwłaszcza tych osiadłych na stawach i jeziorach w środku wsi, miasta czy miasteczka.

- Krzyżówki chętnie zakładają w nich gniazda. Sam wystawiłem trzy takie kosze i i szybko zostały zasiedlone. Umieszczając taki kosz trzeba to jednak zrobić w taki sposób, by był niedostępny dla drapieżników czyli z dala od gałęzi i najlepiej osadzić go na metalowej, gładkiej rurze, żeby norka nie mogła się wspiąć - mówi Michał Kolasiński, łowczy okręgowy PZŁ w Pile. Z postawieniem takiego kosza jeszcze zdążymy: kaczki zaczynają składać jaja w kwietniu.

Tymczasem z nor wychodzą już borsuki. To starsze pokolenie. Młode przychodzi właśnie na świat. Bezpieczną norę, w której przez kilka tygodni będą karmione mlekiem matki, opuszczą dopiero w połowie maja. Można już za to spotkać „pasiaki” czy młode dziczki, które przychodzą na świat nie oglądając się już na pory roku. Według naturalnego kalendarza toczy się wciąż życie rysi, których przybywa w północnej Wielkopolsce. Marzec to dla nich okres godów. Młode rodzą się na przełomie maja i czerwca.

Bo wiosna to przede wszystkim nowe życie. Już w marcu na świecie mogą pojawić się nowe liski. Będą jednak schowane głęboko w norach. Wyjdą z nich dopiero po kilku tygodniach. W maju będzie można je spotkać bawiące się przed norami. Wtedy na świecie będą też już młode sarny, które rodzą się najczęściej w drugiej połowie maja i w czerwcu.

- Jeżeli znajdziemy małą sarnę w żadnym wypadku nie zabierajmy jej ze sobą. Zapewniam, że nie została porzucona, tylko ukryta przez matkę, która znajduje się od niej w bezpiecznej odległości.

To, że koźlęta są same, nie znaczy jeszcze, że grozi im niebezpieczeństwo. Matka natura wyposażała je w kilka mechanizmów obronnych. Jednym

z nich są maskujące jasne cętki, które łatwo pomylić z plamami słonecznymi. Do tego są mało ruchliwe i praktycznie niewyczuwalne dla drapieżników –tłumaczy Michał Kolasiński. A najlepszy przepis na wiosnę w lesie?

- Być uważnym. Wyciszyć się. Mieć szeroko otwarte oczy. Zasłuchać się. I wtedy właśnie można zobaczyć więcej, a samą wiosnę poczuć mocniej – zapewnia łowczy okręgowy. A jeżeli na wiosenne spacery zabieramy ze sobą czworonoga, to obowiązkowo trzymamy go na smyczy. Opiekujący się potomstwem rodzice, i ci biegający, i skaczący, i latający, najbardziej w tym czasie potrzebują spokoju.

I takiej właśnie wiosny nie tylko od święta życzy wszystkim Zarząd Okręgowy PZŁ w Pile

A Wielkanoc niech przyniesie nadzieję, miłość i radość

Połączyły ich drzewa. Na liczniku 1000 młodych sosen

AKCJA 15 marca w nadleśnictwie Kaczory, w bliskim sąsiedztwie siedziby pilskiej RDLP, wystartowała III edycja ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas drzewa”.

Pomysłodawcą akcji w ramach której w całym kraju

leśnicy wspólnie z wolontariuszami sadzą lasy, jest wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. W Pile-Kalinie zainaugurował oficjalnie nową kampanię, a potem z resztą gości sadził młode sosny. Tych było równo tysiąc, a młody las wspólnie sadzili leśnicy, posłowie, samorządowcy, służby mundurowe i uczniowie.

Wiceminister zachęcał do sadzenia drzew nie tylko akcyjnie, ale także prywatnie. Tak to wciąż robi się w jego rodzinnych stronach na Podhalu.

- Jeśli człowiek kończy 18 lat, jeśli urodziło się dziecko, jeśli zawieramy związek małżeński, to sadzimy przy domu drzewo.

Często to była lipa, często to był dąb albo jesion. Różne gatunki, ale generalnie zawsze sadziliśmy

28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl 20 | LASY |
Fot. Remigiusz Wojtera
-
drzewa – mówi Edward Siarka. Sam wyznał, że jego ulubione drzewo to lipa.

Cała Polska "na osiemnastce"!

jem, na rezygnację z opodatkowania emerytów, …można by tak wymieniać długo.

Nie, ten tytuł to nie jest zaproszenie na wydarzenie. To gorzka konkluzja po ogłoszeniu poziomu inflacji za luty. Nastroje przedsiębiorców, rolników, pracowników, kredytobiorców, samorządowców, młodych ludzi, emerytów, (…), coraz bardziej pesymistyczne.

I to nie jest opinia zza biurka.

To fakty, które przedstawiają nam Polacy na objazdach po Polsce, które realizujemy jako klub Koalicja Obywatelska/

Platforma Obywatelska kolejno w regionach, we wszystkich powiatach.

To całkiem inna rzeczywistość niż bajecznie przedstawiana przez publiczną telewizję i inne publiczne media.

Stworzono w nich alternatywną rzeczywistość za kilkanaście miliardów złotych. Nie ma takiej kasy dla nauczycieli, na skrócenie kolejek do specjalistów, na psychiatrię dziecięcą, na budowę mieszkań na wyna-

O tym jak spada poziom życia oraz jak siada optymizm i brak perspektyw było także na naszych ponad 150 marcowych spotkaniach w Wielkopolsce w ponad 50 miejscowościach. Problemy przedstawiane na moich spotkaniach jasno pokazały, że państwo nie działa i nie stworzyło rozwiązań systemowych.

zonach, czy mieszkańcy sprostają kosztom i jak im pomóc, czy można będzie inwestować czy nastawić się tylko na to, żeby trwać, jest chaos i nierówność obecnych rozwiązań.

Maria Małgorzata Janyska Posłanka na Sejm

Przykład: ceny gazu używanego w technologii są dla wielu firm nadal o kilkaset procent wyższe niż rok temu, mimo że na światowej giełdzie spadają. Państwowy koncern nie reaguje adekwatnie do sytuacji, tylko łupi do skutku. Tylko, że skutek będzie tragiczny - zniknie wiele dobrych, polskich firm, a wejdą w to miejsce zagraniczne.

Natomiast dywidenda z zysku, z łupienia Polaków, która wpłynie do budżetu państwa, wielce prawdopodobne, że zasili kasę dla „swoich”.

Kolejny przykład: spółdzielnie mieszkaniowe wskazują na brak systemu, który zapewniłby stabilność kosztów paliw i energii stosowanych w ogrzewaniu spółdzielczych zasobów mieszkaniowych oraz równość (!) wsparcia w okresie kryzysu. Zamiast pracy nad systemem, żeby już dziś było wiadomo jak można działać w kolejnych se-

I kolejny: wykluczenie komunikacyjne wielu miejscowości. Za rządów PiSu drastycznie spadła długość połączeń autobusowych. Wg. danych GUS w 2016 roku było 710 tys.km połączeń autobusowych, a w 2021 roku już tylko 399 tys.km.

A pamiętacie jeszcze co obiecywał Jarosław Kaczyński? Przypomnę : przywrócimy połączenia autobusowe, przede wszystkim mniejszych miast i wsi!

Stało się przeciwnie, a problem wraz z likwidacją wielu PKSów spadł na głowy samorządom. Organizują co mogą, ale nie mają do dyspozycji żadnych trwałych rozwiązań finansowych od państwa, ani strategii perspektywicznej.

Konkluzja? Państwo nie działa, nie ma systemów! Na już konieczna jest presja na doraźne rozwiązania, żeby ratować polskie firmy i byt ludzi, a jesienią konieczna jest zmiana tej nieudolnej władzy, która zepsuła państwo, skłóciła naród, a najlepiej wyszedł jej system organizowania kasy dla siebie i swoich!

Maria Małgorzata Janyska Posłanka na Sejm RP

Jedynka wśród Mistrzów Energii

EDUKACJA Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu została jednym z 50 laureatów konkursu Mistrzowie Energii, zorganizowanego w ramach kampanii pod tą samą nazwą realizowanej przez Fundację Czyste Powietrze i wspieranej przez Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Wągrowiecka szkoła, została nagrodzona kartą podarunkową o wartości 2000 zł. Zostanie ona wykorzystana na cele edukacyjne.W ramach akcji

Jedynka podjęła się wyzwania wykonania zdjęcia promującego konkurs OSE oraz oszczędzania energii. Uczniowie stali się m.in. żywym hasłem akcji „Moc energii”. Ozdobili również drzwi każdej klasy hasłami promującymi oszczędzanie energii, dzięki czemu szkoła zamieniła się w poradnik pt. Jak oszczędzać energię oraz jakie są tego korzyści?

W ramach konkursu dotyczącego zdrowych nawyków cyfrowych i oszczędzania energii powstały m.in. wiersz, film, liczne prace plastyczne i makiety wykorzystujące panele słoneczne.

UM Wągrowiec Fot.

Otwarte szkoły

EDUKACJA W piątek, 24 marca, odbyły się Powiatowe Prezentacje Edukacyjne. Uczestniczący w nich ósmoklasiści mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych z powiatu chodzieskiego. Był to idealny moment na oswojenie z decyzją o nadchodzącej zmianie.

Około 700 uczniów z 15 szkół podstawowych

odwiedziło: I Liceum

Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży, Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół

Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, a także Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży.

Prezentacje, jak co roku, dały możliwość zwiedzenia szkoły

oraz poznania panującej w nich atmosfery, tworzonej zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Ten jeden wybór często ma wpływ na dalsze życie zawodowe młodych ludzi, dlatego tak ważne jest, żeby był zgodny z ich zainteresowaniami, ambicjami i marzeniami. A do wyboru będą mieli: szkoły branżowe, technika i licea.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży

www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski 21 | NA BIEŻĄCO |
Jakub Kosmatka
www.glosonline.pl
Czytajrównież w internecie

Radość i triumf wielkanocnej palmy

TRADYCJA Niedziela Palmowa, zwana również Niedzielą Męki Pańskiej, a w polskiej tradycji ludowej Kwietną lub Wierzbną Niedzielą, została ustanowiona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to mieszkańcy miasta witali Go, machając gałązkami palmowymi. Taki niewielki szczegół, jak rzucanie palmowych liści pod nogi wjeżdżającemu Chrystusowi, dał później nazwę Niedzieli Palmowej, która rozpoczyna Wielki Tydzień. W tym roku przypada 2 kwietnia.

Lliturgia Niedzieli Palmowej zakłada odczytanie ewangelicznego opisu powitania Chrystusa w Jerozolimie i poświęcenie palm.

W zwyczajach ludowych Niedzieli Palmowej obok interpretacji chrześcijańskiej można odnaleźć dawniejsze wierzenia pogańskie związane z obrzędami wegetacyjno-agrarnymi.

Polskie tradycyjne palmy wielkanocne nie są podobne do tych rosnących na Bliskim Wschodzie, ale symbolizują to samo – radość i triumf. Nasze palmy to gałązki wierzbowe, często upiększane bukszpanem, barwinkiem, cisem czy też widłakiem oraz papierowymi kwiatami. Bez wierzbowych witek nie ma tradycyjnej palmy wielkanocnej. Sama wierzba jako „drzewo miłujące życie” jest symbolem sił witalnych i odradzającego się co roku życia. Gałązki kwitnącej wierzby nazywane „baziami”, „kotkami” czy „kocankami” w przekonaniu ludu wiejskiego posiadały dobroczynną siłę, po-

nieważ pojawiały się najwcześniej na wiosnę i niosły nadzieję na odrodzenie się życia. Dodatkową nadzwyczajną siłę zyskiwały przez pobłogosławienie ich w kościele. Dzięki święceniu gałązki wierzbowe zostały wyjęta ze sfery profanum i włączone w sferę sacrum. Z palmą wielkanocną wiązało się wiele wierzeń i praktyk. Nasi przodkowie wykorzystywali ją zaraz po jej poświęceniu, jak i przez cały rok do różnych rytuałów. Po wyjściu z kościoła uderzali się świeżo poświęconymi palmami, po powrocie do domu dotykano nią domowników i zwierzęta. Chłostanie palmą miało pobudzić siły witalne uderzanego i przekazać mu energię, siły żywotne i rozrodcze. Gałązkom wierzbowym z palm wielkanocnych przypisywano właściwości lecznicze. Po przyjściu z kościoła domownicy mieli połknąć jedną bazię z palmy, by uchronić się od chorób gardła i bólów zębów. Kawałki bazi mieszano

z paszą i podawano je zwierzętom, chcąc zabezpieczyć je przed chorobami. Według ludowych wierzeń poświęcona palma miała zabezpieczać gospodarstwo i domowników przez cały rok. Wierzbowe witki stawiano w oknie podczas burzy, by chroniły budynki od piorunów i pożaru. Uderzano nimi bydło wypędzane wiosną po raz pierwszy na pastwisko. Wkładano pod pierwszą skibę podczas orki, by zabezpieczały uprawy przed wyschnięciem, gradem, szkodnikami i zapewniły wysokie plony, oraz do uli, żeby pszczoły dobrze się rozmnażały i dawały dużo miodu.

Apotropeiczne właściwości palmy widoczne są w zwyczaju wbijania krzyżyków palmowych w pole uprawne. W Poniedziałek Wielkanocny gospodarz kropił wodą święconą pola uprawne i wbijał krzyżyki z palmy. Wkładanie palmy w uprawy miało zapewnić obfite plony i zabezpieczyć zboże przed złą aurą.

Poświęcona palma według wierzeń ludowych miała właściwości sakralne, dlatego przechowywano ją do następnego roku za świętym obrazem, a gdy nadszedł czas przygotowania nowej, starą palono, ponieważ jako przedmiot święty nie mogła się poniewierać.

Obecnie najpopularniejszą formą palmy w Polsce jest niewielka, ale bardzo kolorowa palma wileńska upleciona z suszonych kwiatów i traw. Wykorzystuje się tu również kłosy zboża. Wokół wierzbowego patyczka z baziami wite są suche kwiaty i inne rośliny, a całość wieńczy wiecha z naturalnej lub farbowanej mietlicy. Niedziela Palmowa połączyła wydarzenia ewangeliczne z dawnymi zwyczajami wiosennymi, w których wykorzystywano gałązki wierzbowe. Dziś jest wstępem do Wielkiego Tygodnia i wprowadzeniem w atmosferę Wielkanocy.

MKiDN, Oprac. na podstawie materiału przygotowanego przez dr Małgorzatę Dziurę

28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl 22 | ŚWIĘTA |
GłosONLINE.PL

Utracić wzrok można niezauważalnie

ZDROWIE Lęk przed utratą widzenia jest tak silny, że chorzy ignorują objawy pogorszenia wzroku. Zgłaszają się do lekarza za późno. Tymczasem w chorobie zwyrodnieniowej plamki żółtej (AMD) związanej z wiekiem pacjenta, tak bardzo liczy się czas. Im wcześniej wdrożone leczenie, tym silniej chorobę można przyhamować. Jest prosty test, który sugeruje możliwość tej choroby.

Boisz się rano otworzyć oczy. Przecież przestajesz widzieć, przeżywasz wielką osobistą tragedię. Utrata wzroku diametralnie zmienia twój sposób funkcjonowania, zaliczasz wypadki, potykasz się, upadasz. Z czasem zaczynasz się izolować, wykluczasz się z aktywnego życia. Masz poczucie, że stajesz się ciężarem dla rodziny i społeczeństwa. Jesteś emerytem, myślisz, że pomoc społeczna nie rozumie twoich problemów, zamykasz się w czterech ścianach, zamykasz się w sobie. Nie chcesz być etykietowany jako osoba niepełnosprawna. Masz problemy z czytaniem, co jest dla ciebie niezmiernie frustrujące, depresyjne. A ponieważ wiesz, że choroba ma charakter progresywny i jest przewlekła, tracisz wolę życia. Twoim codziennym towarzyszem staje się lęk. Mechanizm jest prosty: gdy nie widzisz, nie czujesz się bezpiecznie, popadasz w stany depresyjne, zaliczasz myśli samobójcze. I akurat na ten rodzaj lęku najlepszą receptą jest okulista, który sprawi, że nie stracisz całkowicie wzroku. Psycholog to sprawa wtórna.

Świat z perspektywy pacjenta - Problemy ze wzrokiem odziedziczyłam po ojcu. Dla mnie najboleśniejsza była utrata możliwości czytania, jednego z sensów mojego życia. Dziś czytam dużo mniej. Odpadła jazda samochodem, rowerem. Bolesne było odkrycie, że mam problem z przyszyciem guzika, posiekaniem szczypiorku. Zaczęłam zastanawiać się, jaką pracę mogę wykonywać poza teleporadami i doszłam do wniosku, że wzrok jest potrzebny wszędzie. My, chorzy, tracimy możliwość realizacji siebie poprzez pracę. Nie mogłam czytać nowinek z mojej dziedziny, straciłam zlecenia wymagające przejrzenia mnóstwa dokumentów – mówi Katarzyna Korpolewska, psycholog społeczny, Profesja Consulting.

Ekspertka tłumaczy, że myślimy obrazami. Mówimy: "Widziałam się ze znajomym, zobacz, jak wygląda sytuacja".

Odbieramy świat poprzez obrazy z czasem uzupełnione o dźwięk i zapach. Gdy traci się

wzrok, inne zmysły muszą się do tego dostosować.

- Błyska coś w trawie, myślę, że to koralik i kaleczę sobie rękę, bo to było szkło. Uczę się więc delikatnie dotykać wszystkiego. Mąż do tej pory nie może przyzwyczaić się, że jak coś robię w kuchni, nie potrzebuję światła. Wszystko na dotyk – mówi Katarzyna Korpolewska.

Wiesław Rudzki, aktor, reżyser, pacjent, miał zbyt późno zdiagnozowaną chorobę wysiękową plamki żółtej. Dziś już wie, że na 20 lat przed diagnozą, gdy w czasie jazdy samochodem zaczęła mu falować linia z lewej strony jezdni i ta środkowa, był to objaw choroby. Miał wtedy mniej niż pięćdziesiąt lat, przechodził wielokrotnie badania okresowe i nikt mu tej choroby nie wykrył.

- Diagnoza przyszła w trudnym momencie, szukałem operacji zaćmy, owszem była, ale wzrok z powodu nADM był już w tamtym momencie zbyt słaby, by wejść w program lekowy. Dziś jestem po iniekcjach i funkcjonuję. Moja choroba ma charakter objawowy i tak też jestem leczony. Daję radę psychicznie. Cały czas byłem aktywny jako aktor i jako reżyser, pracowałem jako społecznik. Zawsze w kieszeni mam elektroniczną lupę" – opowiada Wiesław Rudzki.

W jego chorobie rehabilitacja polega na… odpowiednim dobraniu narzędzi ułatwiających życie.

Grunt to szybka diagnoza

U osób w wieku 60 plus ADM jest pierwszą przyczyną utraty wzroku. A że społeczeństwa starzeją się, ta choroba stanie się coraz większym problemem. Obecnie szacuje się, że na świecie na ADM choruje 190 milionów osób, a do 2040 r. liczba ta wzrośnie aż do 288 milionów. 20 milionów choruje na postać wysiękową (neowaskularną). Ma ona bardzo burzliwy przebieg, ale występuje rzadziej - u ok. 10 – 15 proc. pacjentów z ADM. Choroba zwyrodnieniowa plamki żółtej wkrótce stanie się ogromnym wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia. Musi być szybka diagnoza, szybko wdrożone leczenie i rehabilitacja.

By wykryć ADM wystarczy zrobić prosty test Amslera (widnieje na zdjęciu). Na siatce umieszczona jest czarna plamka, w którą należy się wpatrywać. Najpierw badamy jedno oko, potem drugie. Jeśli linie zaczynają nam falować, pojawiają się plamy, czas udać się do okulisty. Niestety, lekarze POZ nie informują pacjentów o tym teście. W dodatku Polacy nie mają nawyku samobadania wzroku, a w wie-

lu regionach Polski dostęp do okulisty jest utrudniony. - Tylko upublicznienie wiedzy o chorobie zwyrodnieniowej plamki żółtej może ochronić Polaków przed ślepotą. Jest o co walczyć, tym bardziej, że od 2016 r. polscy chorzy na odmianę wysiękową mają szansę na najlepsze na świecie leczenie tej choroby. Jest ono efektywne, gdy jest wdrożone na wczesnym etapie. Jeśli jest wdrożone zbyt późno, chory staje się niepełnosprawny. Wciąż nie mamy dostępu do rehabilitacji, brakuje nam dostępu do pomocy optycznych, które nie są refundowane, a są bardzo kosztowne – mówi Małgorzata Pacholec, prezes stowarzyszenia Retina ADM Polska, które właśnie przygotowało dogłębny raport o chorobie „nAMD Ścieżka pacjenta od diagnozy do leczenia”.

Leczenie siatkówki to wyścig z czasem Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, tłumaczy, że siatkówka jest częścią centralnego układu nerwowego, przesyła bodźce do kory mózgowej. Leczenie siatkówki jest wyścigiem z czasem. - Powinniśmy diagnozować na bardzo wczesnym etapie

i możliwie szybko rozpocząć leczenie. Od lat powtarzam, że ideałem byłoby, gdyby od usłyszenia diagnozy do pierwszego zastrzyku minęło zaledwie siedem dni. Dziś niemal zbliżamy się do tego ideału dzięki większej świadomości społeczeństwa i programom lekowym. Niestety, niektórzy pacjenci wypierają problemy ze wzrokiem, zgłaszają się na badanie zbyt późno, wypadają z rynku pracy. Bo choć choroba zwyrodnieniowa plamki żółtej jest charakterystyczna dla osób starszych, chorują na nią również ludzie młodzi. Dlatego po przychodniach POZ w woj. Lubelskim jeździ okobus. Pojazd wyposażony w najnowsze narzędzia diagnostyczne, bada przesiewowo kilkadziesiąt osób dziennie. To pomaga dotrzeć do wielu osób na czas i postawić diagnozę – mówi prof. Ryszard Rejdak.

Jego zdaniem można zapobiec utracie wzroku przy nAMD. Wystarczy być w programie lekowym, dzięki któremu kilkadziesiąt tysięcy osób uniknęło ślepoty. Możemy minimalizować skutki tej choroby. Również cukrzycowy obrzęk plamki żółtej możemy leczyć objawowo i utrzymywać wzrok w sprawności.

- Gdy zaczynałem pracę jako okulista, mogłem tylko powiedzieć: proszę wracać do domu,

nic nie możemy zrobić. Dziś dzięki nowym preparatom leczenie jest bardzo skuteczne –zapewnia prof. Rejdak.

Zdaniem specjalisty, przyszłością okulistyki jest dopracowanie systemów telemedycznych. Pacjent może skorzystać z domowego OCT, czyli optycznej koherentnej tomografii dna oka o wysokim poziomie bezpieczeństwa, dzięki czemu może być ono wykonywane także u kobiet w ciąży. Służy wykryciu m.in. zmian jaskrowych, czy właśnie zwyrodnienia plamki żółtej. Dziś nie jest niczym dziwnym współpraca okulisty z informatykiem, powstawanie zespołów odpowiedzialnych za przekazywanie danych medycznych. Dobrym pomysłem jest upowszechnienie idei okobusów, zakładających ścisłą współpracę okulistów z lekarzami POZ. Nadzieją są nowe leki, pozwalające pacjentom na cztery miesiące odstępu między zastrzykami. W tym czasie w szpitalu mogą być przyjmowani kolejni chorzy.

Co ważne, obecnie okuliści będą musieli przejść kurs, co znaczy rehabilitacja. Leczenie wspomagane jest bowiem równie ważne jak leczenie farmakologiczne.

Ważne też jest wsparcie dla osób bliskich pacjenta chorującego na AMD. 1/3 pacjentów deklaruje, że bez pomocy osoby młodszej, sprawniejszej, nie poradziłoby sobie. Bo jak osoba niewidząca lub niedowidząca ma dotrzeć do wielkiej kliniki i poruszać się po niej, skoro jest to wyzwaniem dla osoby zdrowej?

- Piszą do nas dzieci chorych, że są zaniepokojone zmianą w zachowaniu rodziców, obawiają się niedołęstwa. Przeżywają lęk, co robić, jak i gdzie dotrzeć. Informatory na stronach NFZ nie są przyjazne" – mówi Małgorzata Pacholec. I apeluje, aby do okulisty profilaktycznie chodzić raz na dwa lata, a osoby powyżej 60. r.ż. - raz na rok.

Raport „nADM Ścieżka pacjenta diagnozy leczenia” dostępny pod adresem http:// retinaamd.org.pl/ www.zachowajwzrok.pl Źródło informacji: Serwis Zdrowie

www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski 23 | PORADNIK |

Wyszyński - Pater Patriae

WYSTAWA W galerii BWAPP czynna jest wystawa „Wyszyński – Pater Patriae” przygotowana z okazji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia

Wystawę „Wyszyński Pater Patriae” tworzą prace 85 artystów. Są wśród nich m.in. prace Andrzeja Boja Wojtowicza, Wiesława Łysakowskiego, Aldony Mickiewicz, Wojciecha Sadley’a, czy Janusza Sytka, a także pilskich artystów: Elżbiety Wasyłyk oraz Tadeusza Ogrodnika. Łącznie na wystawie można obejrzeć 121 prac – od form malarskich, rysunków, grafik, fotografii, rzeźb do utworów multimedialnych. Wszystkie powstały z inspiracji życiem i dziełem Prymasa Wyszyńskiego.

Wystawa ma charakter pielgrzymujący. Piła jest szóstym przystankiem w jej drodze. W Galerii BWAPP będzie można ją oglądać do 13 kwietnia. Mat. prasowe

północy” czyli świat w negatywie

WYSTAWA „Po północy” - to dość niezwykła wystawa fotograficzna. Składają się bowiem na nią bowiem negatywy prac 21 znanych twórców. Wystawę można obejrzeć w Galerii Muzeum S. Staszica w Pile. Została zorganizowana w ramach jubileuszu 75-lecia ZPAF. Kuratorką wystawy jest Katarzyna Łata.

Bryska zaśpiewa w Wągrowcu

KONCERT Bryska, odkrycie popu ubiegłego roku, będzie gwiazdą tegorocznych Dni Wągrowca

Wm2022 za sprawą remixów jej hitów „Odbicie” i „Mam kogoś lepszego” Bryska stała się jedną z najpopularniejszych popowych wokalistek w Polsce. Jej debiutancki album „Moja ciemność” i reedycja „[Moja ciemność]²” pokryły się platyną, podobnie jak wspomniane remixy i przebój lata – „Samba” nagrana z formacją YouNotUs. Wiosną wyruszyła na swoją pierwszą trasę koncertową „Nasze LOVESTORY Tour”. 23 lipca wystąpi w Wągrowcu. Bilety w cenie od 53 zł są już do nabycia w kasie MDK oraz w serwisie bilety24.pl. Koncert BRYSKIEJ poprzedzi występ pochodzącej z Wągrowca Marty Jastrząbek z zespołem. Mat. prasowe

Hip-hopowa majówka z Ero JWP i Grubsonem

KONCERT Majówka w rytmie hip-hopu. Kontynuacja znanej chodzieskiej imprezy hip-hopowej - tym razem na wielkiej scenie. Gwiazdą pierwszego dnia będzie Ero JWP, drugiego dnia – Grubson.

Pierwszego dnia hip-hopowej majówki na scenie chodzieskiego amfiteatru pojawią się również: Dj Shorty 82, Plast Rhymes, Mad Beat Crew, SPR & Synowi Rapu & Cytrobit, zawa, mdmv_music, Tafel i Dj MarYo. Start 1 maja o godz.

17.00. Imprezę poprowadzą: Coben & Platel. Po koncertach after do godziny 2.00. Bilety na pierwszy dzień w cenie 11 zł do nabycia w serwisie bilety 24.pl. Drugiego dnia na scenie pojawi się Grubson, a także Dj MarYo, Shimmy Master,

Szczota, Tak oddaje Słowo, Platel i Dj Shorty 82. Start o godz. 17.00. Bilety w cenie 33 zł do nabycia w w serwisie bilety 24.pl. Bilety kupione na koncert Grubsona w Chodzieży w 2022 r. uprawniają do wstępu na oba dni imprezy. Mat. prasowe

Autorzy: Anna Andrzejewska, Wojciech Beszterda, Jakub Byrczek, Beata Brząkalik-Gburek, Joanna Chudy, Jakub Dziewit, Iwona Germanek, Kasia Kalua Kryńska, Ryszard Karczmarski, Radek Kobierski, Antoni Kreis, Katarzyna Łata, Ireneusz Misiak, Jowita Mormul, Joanna Nowicka, Maciej Plewiński, Zbigniew Podsiadło, Konrad Pollesch, Artur Rychlicki, Danuta Węgiel, Andrzej Zygmuntowicz.

- Choć negatywy przez swoją bezpośredniość są zazwyczaj najbliżej rzeczywistości,

to jednak rzadko kiedy przypominają świat na nich zarejestrowany. Innymi słowy, papierowe, szklane i celuloidowe obrazy odwrócone wymykają się kryteriom Peirce’owskiej kategorii znaków – tych ikonicznych (podobnych do przedmiotów oznaczanych), pokazując często widoki nieznane ludzkim oczom i niepodobne do rzeczywistości, z której zostały zdjęte. Zwłaszcza w obecnych czasach, gdy stadium negatywu nie jest już koniecznym etapem fotograficznego warsztatu, niepokojąca obcość obrazów na nich zapisanych

nie ułatwia odczytu niezaznajomionym z ujemnym językiem odbiorcom. Z tego powodu lektura negatywów może prowadzić do interpretacji, oderwanych od rzeczywistego przedmiotu fotograficznej rejestracji. (….) Czytelnik negatywów zamiast widzenia zderza się z wizjami, zamiast realnej jawy doświadczać może nierealnych zjaw i zjawisk, w miejscu świadomości odnajduje psychologiczną nieświadomość (…).

Witold Kanicki, fragmenty tekstu z katalogu wystawy „Po północy”

28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl 24 | KULTURA |
„Po

Wieczór panieński plus

TEATR „Wieczór panieński plus” to najnowsza komedia Marcina Szczygielskiego w reżyserii Marii Seweryn. W Pile będzie można ją obejrzeć 21 kwietnia w Regionalnym Centrum Kultury.

Goło i wesoło

TEATR „Goło i wesoło” to zaskakująca i przezabawna komedia. Na deskach Regionalnego Centrum Kultury będzie można ją obejrzeć 22 kwietnia. Zaplanowano dwa spektakle.

Komedia „Goło i wesoło” autorstwa Stephena Sinclaire’a i Anthony'ego McCartena zawojowała już cały świat. Nie schodzi z afisza od prapremiery w Mercury Theatre w Auckland w Nowej Zelandii, która miała miejsce w 1987 r. To mówi samo za siebie! Spektakl wystawiany był m.in. w USA, Kanadzie, Anglii czy Francji. Wszędzie przyjmowany jest z entuzjazmem –zarówno przez publiczność, jak i krytyków teatralnych.

Polską wersję „Goło i wesoło” wyreżyserował Tomasz Sapryk, znany i lubiany aktor telewizyjny i teatralny. Przedstawienie w wersji polskiej przenosi akcję do Tomaszowa Mazowieckiego. Tam, kilkoro bezrobotnych mężczyzn wpada na nietypowy pomysł na biznes. Postanawiają założyć grupę striptizerów pod nazwą „Napalone Nosorożce”. Panowie sądzą, że kariera tancerzy erotycznych pozwoli zapomnieć o paśmie życiowych porażek.

Jednak ich pierwsze próby wypadają nie najlepiej, a występ przed publicznością jest jeszcze gorszy. Menadżer „Napalonych Nosorożców” wynajmuje więc byłą tancerkę Wandę, aby udzieliła niezdarnym i nieporadnym tancerzom kilku lekcji. Jak zakończy się ich nauka? Na scenie będzie można zobaczyć m.in. Katarzynę Ptasińską, Sebastiana Cybulskiego, Michała Lesienia-Głowackiego i Piotra Zelta.

Mat. prasowe

Wieczór panieński zdarza się raz… na jakiś czas. Trzy przyjaciółki po przejściach z przytupem wkraczają na nowe drogi życia. Irena przyjmuje oświadczyny bogatego biznesmena, a choć daty ślubu jeszcze nie wyznaczono, trzeba wydarze-

nie uczcić. Jak? Oczywiście organizując wystrzałowy, szalony wieczór panieński. Pech w tym, że panienki nie są już panienkami, termin imprezy trudno wcisnąć w napięte grafiki pracujących uczestniczek, zamówione atrakcje jedna po drugiej biorą w łeb. Okazuje

się, że to, czego sobie życzymy nie zawsze jest tym, czego potrzebujemy, a serce i rozum najczęściej stoją po różnych stronach barykady.

Bilety do nabycia w kasie RCK w cenie: 120 zł, 100 zł balkon.

Mat. prasowe

Niesamowita Sprawa już w piątek u Yogiego

KONCERT BJuż w piątek, 31 marca, w Yogi Pizza & Bar koncert poznańskiej formacji Niesamowita Sprawa. Tak jak się nazywają, tak grają. Mówią o sobie, że grają zwykle piosenki i faktycznie są to piosenki trochę podwórkowe, trochę folkowe i trochę punkowe ale podane w tak niesamowity sposób, że każdy, kto choć raz będzie na ich koncercie kolejnego nie przegapi.

Niesamowita Sprawa

powstała kilka lat temu jako spontaniczny duet uliczny wykonujący autorskie piosenki Iskry na rynkach i deptakach Poznania. W zamyśle jednorazowy wygłup spotkał się z bardzo przychylnym odbiorem wśród przypadkowych przechodniów, szybko pojawiły się propozycje występów w knajpach i lokalnych festiwalach, co zmotywowało zespół do kontynuowania i rozwoju działalności. Stopniowo skład grupy powiększał się i zmieniał ostatecznie przyjmując postać kwintetu opartego na brzmieniu kontrabasu, gitary akustycznej, mandoliny, skrzypiec i zestawu perkusyjnego. Aranżacje piosenek stały się bogatsze i bardziej dynamiczne, ale wciąż rdzeniem koncepcji jest akustyczna prostota muzyki ulicznej.

W ciągu kilku lat działalności zespół zagrał setki koncertów w przeróżnych miejscach, od punkowych squotów, przez knajpy i kluby po występy na dużych scenach. Zespół zwyciężył w konkursie lokalnych zespołów

"Gramy U Siebie 2021" organizowanym przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Niesamowita Sprawa jest

prawdopodobnie jedynym składem, który dzielił scenę z takimi

grupami jak Moskwa, GaGa

Zielone Żabki, Alians, Hańba

czy The Rumjacks a jednocze-

śnie z Anitą Lipnicką, Wandą

Kwietniewską i Krzysztofem

Krawczykiem. Jest to możliwe

dzięki uniwersalności propozycji muzycznej zespołu, która

będąc przystępna dla szerokiego grona odbiorców nie popada

jednocześnie w komercyjny banał. Niesamowita Sprawa najlepiej sprawdza się w bezpośrednim kontakcie z publicznością.

W trakcie żywiołowych koncertów, które potrafią trwać nawet trzy godziny, publiczność wciągana jest do wspólnej zabawy mi.in charakterystycznym zaśpiewem "Fararaj". Nie zespół robi koncert, lecz publiczność - tym mottem grupa opisuje swoją wizję występów na żywo. Do tej pory zespół wydał we własnym zakresie EP "Fararaj", oraz opublikował w kanałach streamingowych zapis koncertu "W koncertowym studio Radia Afera".

Skład zespołu: Michał Iskra - wokal, gitara; Boguś Tuliński - mandolina; Marcin Bąkowski - perkusja; Marcin Płoński - skrzypce; Sebastian Zimowski - kontrabas

W Pile zagrają w piątek, 31 marca, o godz. 20.00 w Yogi Pizza & Bar. Bilety w przedsprzedaży w cenie 30 zł.

W dzień koncertu trzeba będzie już zapłacić 40 zł. Mat. prasowe

www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski 25 | KULTURA |

Na srebrnym ekranie

Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność i zasłużoną emeryturę, John wie, że może liczyć tylko na siebie. Dla niego, to nic nowego. To co zmieniło się tym razem, to fakt, że przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef Markiz de Gramond jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim oko w oko, będzie musiał odwiedzić kilka kontynentów mierząc się z całą plejadą twardzieli, którzy wiedzą

JOHN WICK 4

wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej morderczej symfonii, John Wick trafi na trop swojej dalekiej rodziny,

której członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki. KINO HELIOS, KINO NOTEĆ

WRÓŻKA ZĘBUSZKA

Violetta szkoli się, żeby zostać Wróżką Zębuszką. Niestety mimo szczerszych chęci wciąż oblewa egzaminy, bo jedyne upominki, które potrafi wyczarować to… fioletowe kwiaty. A przed nią najważniejszy, doroczny sprawdzian. Kiedy i ten kończy się porażką, Violetta podkrada innej wróżce magiczny klejnot teleportacji i z jego pomocą przenika do naszego świata. Wszystko po to, by udowodnić niedowiarkom, że może być świetną Zębuszką. Pech chce jednak, że w trakcie lądowania skradziony klejnot ulega uszkodzeniu i Violleta traci możliwość powrotu

SHAZAM. GNIEW BOGÓW

do domu. Na szczęście poznaje Maxie. Wkrótce połączone przyjaźnią i mocą zaklęć, dziewczynka i wróżka, zrobią wszystko, by odnaleźć portal

do świata magii i ocalić miejską przyrodę.

KINO HELIOS, KINO MDK, KINO NOTEĆ

Święty jest filmem detektywistyczno-kryminalnym, inspirowanym autentycznymi wydarzeniami z 1986 roku – historią kradzieży rzeźby św. Wojciecha z Katedry Gnieźnieńskiej. Akcja filmu "Święty" dzieje się w latach 80. Andrzej Baran, porucznik Milicji Obywatelskiej,

zostaje przydzielony do najtrudniejszej sprawy, z jaką do tej pory musiał się zmierzyć w swojej karierze. Wydaje się, że nikt nie chce, aby udało mu się rozwiązać zagadkę...

KINO HELIOS, KINO MDK, KINO NOTEĆ

NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI

Sequel filmu z 2019 roku na podstawie komiksów DC. Obdarzony mocami bogów, Billy Batson i jego koledzy z rodziny zastępczej wciąż uczą się,

jak żonglować nastoletnim życiem z posiadaniem dorosłego, superbohaterskiego alter-ego.

Ale kiedy Córki Atlasa, mściwe trio starożytnych bogiń, przyby-

WYRWA

Tajemniczy wypadek samochodowy zmienia całkowicie życie Maćka. W zdarzeniu ginie jego żona Janina. Najprawdopodobniej kobieta popełniła samobójstwo. Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała, że jedzie na delegację do Krakowa. Pomyliła się?

A może kłamała? Zrozpaczony mężczyzna wyrusza w podróż, aby rozwiązać zagadkę jej śmierci. Wkrótce trafia na trop niejakiego Wojnara – aktora, którego podejrzewa o romans ze zmarłą żoną. Od tego momentu pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia

się w skomplikowaną zagadkę. Maciej dochodzi do wniosku, że być może w ogóle nie znał kobiety, którą poślubił… W rolach głównych: Tomasz

wają na Ziemię w poszukiwaniu skradzionej im dawno temu magii, Billy i jego rodzina muszą podjąć walkę.

Tadeusz Boy-Żeleński (T. Kot), Witkacy (M. Dorociński), Joseph Conrad (A. Seweryn) i Bronisław Malinowski (W. Mecwaldowski), cztery znakomitości zakopiańskiej bohemy budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym

bohaterowie muszą uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale także od równie niebezpiecznych

środowiskowych plotek i jak

najszybciej wyjaśnić zagadkę tajemniczej śmierci. KINO KORAL, KINO PRZED HEJNAŁEM

WIELORYB

WCharlie już od lat żyje na marginesie świata. Uwięziony w małym mieszkaniu przez chorobliwą otyłość. Odrzucony, nie bez powodu, przez swoich bliskich, samotnie zmierza w życiową przepaść. Wystarczy jednak jeden impuls, jedno spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze nie wszystko stracone. Charlie podejmuje próbę nawiązania dawno utraconego kontaktu z nastoletnią córką. Wie, że czeka go niesłychanie trudne spotkanie. Zdaje sobie sprawę, że ryzykuje utratę ostatniego złudzenia. Gotów jest

jednak podjąć to ryzyko z wiarą, że także dla niego jest jeszcze szansa na odkupienie.

KINO KORAL, WIECZÓR DOBREGO KINA

30 MARCA, GODZ. 18.00

28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl 26 | KULTURA |
Kot, Grzegorz Damięcki i Karolina Gruszka. KINO HELIOS, KINO MDK, KINO NOTEĆ KINO HELIOS
ŚWIĘTY

WSZYSTKO WSZĘDZIE NARAZ

Zdobywca siedmiu Oscarów „Wszystko wszędzie naraz” to szalone połączenie kina akcji, komedii i science-fiction.

Evelyn Wang (Michelle Yeoh), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim wieku, natrafia na klucz do „multiwersum”: sieci przecinających się ze sobą światów,

gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej

ANT-MAN I OSA: KWANTOMANIA

rodzinę. Dzięki niesamowitym scenom sztuk walki, lekkiemu humorowi w stylu pop oraz przyprawiającym o bicie serca emocjom, to epicki i porywający film, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliście.

KINO KORAL, WIECZÓR DOBREGO KINA

6 KWIETNIA, GODZ. 18.00

MIŁOŚĆ PO ANGIELSKU

Film opowiada historię dwójki ludzi Emily (Natalia Tena) oraz zabawnie uroczego 42-letniego Polaka Stefana (Piotr Adamczyk) mieszkającego od lat w Londynie. Para zakochała się w sobie 15 lat wcześniej jednak nie od razu pisany był im przysłowiowy "happy ending". Czy zaskakującym zrządzeniem losu spotkanie po tak wielu latach będzie powodem do rozpalenia ich miłości na nowo? Czy bogatsi o bagaż życiowych doświadczeń dadzą sobie drugą szansę? Co na to wszystko ich najbliżsi?

KINO MDK

CO W TRAWIE GRA?

Film „ Co w trawie gra”

oparty jest ty na słynnych bajkach o ponadczasowej i uniwersalnej wymowie: „Cykada i mrówki” - Ezopa oraz „Konik polny i mrówka” la Fontaine’a. Ket gra na gitarze w zespole złożonym z koników polnych.

W pobliżu mieszka Antoninaksiężniczka mrowiska, w którym zabroniona jest wszelka muzyka i panuje etos pracy. Antonina i Ket przypadkiem się spotykają i zaprzyjaźniają. Kiedy księżniczka zostaje porwana przez złowrogiego Anteodora - Ket i przyjaciele ruszają jej na ratunek.

Superbohaterowie Scott Lang (Paul Rudd) i Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) powracają jako Ant-Man i Osa w nowym, pełnym przygód filmie. Wraz z rodzicami Hope, Hankiem Pymem (Michael Douglas) i Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), oraz córką Scotta, Cassie Lang (Kathryn Newton), będą eksplorować Wymiar Kwantowy, gdzie spotkają zadziwiające, nieznane istoty. To, co tam przeżyją, zmieni ich wyobrażenia o tym, co jest możliwe.

KINO HELIOS

BLEF DOSKONAŁY

Komedia kryminaln z Roznerskim i Oświecińskim. Korzystając z pandemii i pracy w maseczkach, trójka pracowników Narodowego Banku postanawia okraść własny bank. Niezauważeni wynoszą 100 milionów euro w złocie i papierach wartościowych, ale to dopiero początek problemów… W rolach głównych: Mikołaj Roznerski, Piotr Witkowski, Karolina Chapko, Tomasz Oświeciński.

KINO MDK

www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski 27 | KULTURA |
KINO MDK
R E K L A M A

zaprzeczanie

" Gay" a ˛ bomb z

zimny u psa Aleksander odmiana jabłoni

ag ˛ kr przyjaciół

´ a ˛ spiewaj w klatkach mała Joanna samiec ´ swini

intrument w kieszeni

tłuste eso ˛ mi wieprzowe urojenie

ptasi symbol rado ´ sci

symbol zmienno ´ sci

kwiatostan zbó ˙ z

piaszczysta wydma

miejsce wyroczni Apolla

trunek samuraja

producent kawy

dramat Juliusza

Słowackiego

robot o ludzkiej postaci z judaszem

˙ zydowski kapłan

prosta figura geometr yczna

bo ˙ zek z kołczanem

d’Italia, wy ´ scig kolarski

gło ´ sny wyraz zaskoczenia

rebelia

na oddziale szpitalnym

ecie ˛ upi włosów skuteczne w judo

sztuczne je zioro zmora kierowcy

pa ´ nstwo z Tygr ysem cukier prosty

przybór w rzece

drzewo o sztywnych li ´ sciach

a ˛ trenuj w nim studenci

e ˛ cz ´ s ´ c mikroskopu

ma kota

grał Zulu e ˛ Gul

stolica Jamajki w abka ˛ g kuchni

krzy serwis łepni ˛ udost zadanie ˙ zówkowy szarada.net

PUCHATEK:

KREW I MIÓD

Piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, ale ludzka krew. A po nocach śnią o okrutnej zemście na dawnym przyjacielu. Tymczasem niczego niepodejrzewający Krzyś

MARATON STRACHU

powraca, by przedstawić im swoją ukochaną. Nie wie, że nie wchodzi się dwa razy do tego samego lasu.

RAFA: OSACZONE

Nic była świadkiem przerażającego morderstwa swojej siostry. Próbując poradzić sobie z traumą wyrusza z przyjaciółkami do tropikalnego kurortu. W planach mają beztroski odpoczynek, spływ kajakowy i nurkowanie. Po kilku godzinach wyprawy kobiety orientują się, że ich śladem podąża żarłacz biały. Aby przetrwać starcie z bestią, muszą połączyć siły i stawić czoła najskrytszym lękom.

2, konkurent TPSA

OBŁĄKANA

Julie i Daniel przeprowadzają się do nowego domu, by spokojnie oczekiwać na narodziny dziecka. Lekarz zaleca Julie pozostanie w łóżku do czasu porodu. Pozostawiona sama w domu codziennie na długie godziny, kobieta zaczyna doświadczać niepokojącej obecności. To co początkowo wydawało się halucynacją, nabiera coraz bardziej realnych i przerażających kształtów. Jednak Daniel i lekarze są przekonani, że to jedynie wytwór wyobraźni. Czy Julie zdąży ich przekonać zanim bę-

dzie za późno? A może to jednak obłęd?

FURIE

Kayla i Maddy wbrew swojej woli zostają porwane. Mają wziąć udział w krwawej grze w której ośmiu zwyrodniałych zabójców wspomaganych przez nowoczesny system komputerowy ściga młode kobiety i morduje je w wyjątkowo brutalny sposób. Dziewczyny muszą walczyć i zabijać z bezwzględnością równą ich przeciwnikom.

KINO HELIOS, 31 MARCA, GODZ. 23.00

28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl 28 | ROZRYWKA |

Komplet punktów na inaugurację

PIŁKA Dobry początek wiosny. Nielba Wągrowiec w pierwszym meczu rundy rewanżowej pokonała na wyjeździe Koronę Piaski i umocniła się w fotelu lidera IV ligi

Mecz miał swoją dramaturgię. Nielba mogła wyjść na prowadzenie w 37’ minucie, ale rzut karny wykonywany przez Rafała Leśniewskiego obronił bramkarza Korony. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie. Gospodarze za wszelką cenę chcieli zachować bezbramkowy remis, ale Nielba przyjechała po punkty. W 75’ minucie zamieszanie w polu karnym wykorzystał Mikołaj Ortyl, który precyzyjnym strzałem głową umieścił piłkę w bramce Jakuba Naskrenta. Dziesięć minut później Michał Gruszka wykorzystał rzut rożny, by podwyższyć prowadzenie Nielby.

Fot. MKS Nielba Wągrowiec

Sześć medali dla pilan

SPORTY WALKI W Głogowie zakończyły się Mistrzostwa Polski seniorów i juniorów w Muay Thai IFMA.

Mistrzowskie judo w Pile

Zawody zakończyły się wielkim sukcesem podopiecznych trenera Przemysława Drajera. Cała zgłoszona do mistrzostw szóstka zawodników wraca do Piły z medalem. Złote medale i tytuły Mistrza Polski trafiły do: Piotra Woźniaka - senior klasa A 57 kg, Miłosza Boguckiego - junior 75 kg, Krystiana Sieka - junior 54 kg. Srebrne medale I tytuły wicemistrzowskie wywalczyli: Dawid Siek - senior klasa A 75 kg, Rafał Andrzejewski - senior klasa B 75 kg. Brązowy medal zdobył Michał Haiwka - senior klasa A 63 kg. Sporty Walki Piły

Pobiegnij w Miki Run

BIEGI Miki Run "Poligon Piła" to charytatywny bieg z przeszkodami naturalnymi i sztucznymi. W tym roku odbędzie się już po raz szósty, a biegacze wystartują 18 czerwca. Na trasie standardowo znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność, skoczność i siłę zawodników, a na mecie czekać będą na nich medale i upominki. Najważniejsza będzie jednak dobra zabawa i cel biegu, a więc uzbieranie pieniędzy na dalszą rehabilitację oraz protezę dla Mikołaja Olszewskiego, który urodził się z brakiem lewego przedramienia.

Trasy Miki Run podobnie jak w ubiegłych latach przygotowane zostaną na terenie byłego poligonu, na Bydgoskim przedmieściu. Trasa dla dzieci będzie mierzyła 2,5 km i składała się z 25 przeszkód, natomiast dorośli będą musieli pokonać 40 przeszkód na odcinku 10 km.

Organizatorzy czekają na zapisy do 4 czerwca. Opłata startowa to 80 złotych dla dzieci i 120 złotych dla dorosłych.

Więcej informacji i zapisy na stronie internetowej www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl

Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo to prestiżowa impreza sportowa, w której uczestniczą najlepsi zawodnicy w kraju. W Mistrzostwach wezmą udział studenci uniwersytetów, politechnik, akademii i innych szkół wyższych. Wielu z nich to aktualni Mistrzowie Polski,

Europy, uczestnicy Uniwersjad, Pucharów Świata i Europy. W tym roku zawody trwać będą od 31 marca do 2 kwietnia i odbędą się na hali sportowej Akademii Nauk Stosowanych. Do udziału w turnieju 50 polskich uczelni zgłosiło 300 zawodniczek i zawodników. Mat. prasowe/Fot: Taste of Art

www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski 29 | SPORT | R E K L A M A
PIŁKA Piła będzie gospodarzem Akademickich Mistrzostw Polski w Judo. Pierwsze pojedynki już w piątek.
28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl 30 | SPORT |
Ligi dla SPS
Starostwo Powiatowe w Pile
Mistrzostwo III
Volley Piła! Fot:
www.glosonline.pl 28 marca 2023 | Głos Pilski, Wągrowiecki i Chodzieski 31 | SPORT |
28 marca 2023 | Głos Pilski Wągrowiecki i Chodzieski www.glosonline.pl 32 | REKLAMA | R E K L A M A