__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

czarnkowsko -trzcianecki

Dziś w nuMerze DoDatek specjalny FOT. sT. asp. sObczyński paweł

Największa sieć bezpłatNych gazet w półNocNej wielkopolsce

głos

M i e s i Ę c z n i k B e z p ł at n y

Motorowerzysta

zginął na miejscu

Nr 4 (41), 20 kwietnia 2021 r. issn 2545-0247

D

czytAj RówniEż w intERnEciE

NA DROGACH 13 KwiEtniA, oK. godz. 14., nA tRAsiE dRAwsKo – PęcKowo, doszło do tRAgicznEgo w sKutKAch wyPAdKu. zdERzyły się dwA sAMochody osobowE i MotoRowER. 39-LEtniEgo MiEszKAńcA dRAwsKA, KiERującEgo MotoRowEREM, MiMo udziELAnEj nA MiEjscu PoMocy, RówniEż LotniczEgo PogotowiA RAtunKowEgo, niE udAło się uRAtowAć.

o zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi. Do wypadku zadysponowano zastępy ochrony przeciwpożarowej z JRG w Czarnkowie oraz OSP z Drawska i Pęckowa. Po przyjeździe na miejsce pierwszego zastępu, zastano uszkodzone dwa samochody osobowe i motorower, które znajdowały się na jezdni. R

E

K

L

A

M

A

U kierowcy motocykla stwierdzono zatrzymanie czynności życiowych. Resuscytację krążeniowo – oddechową prowadzili uczestnicy zdarzenia, a potem strażacy. Następnie czynności przejęli ratownicy medyczni oraz lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obrażenia jakich doznał kierujący motorowerem okazały się niestety tak rozległe, że nie udało się przywrócić czynności życiowych. R

E

K

L

Z pierwszych ustaleń wynika, że kierujący motorowerem, z nieustalonych w momencie wypadku przyczyn, na prostym odcinku drogi, uderzył w poprzedzający go pojazd marki Fiat Fiorino, a następnie zjechał na przeciwny pas ruchu, przewrócił się na jezdni i został potrącony przez jadący z przeciwka pojazd marki Peugeot. Kierowcy samochodów byli trzeźwi.

A

M

A

A

R

u

t

E

o

P

K

Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają policjanci z Komisariatu Policji w Krzyżu Wlkp., pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Trzciance. W trakcie prowadzenia działań ratunkowych droga powiatowa była nieprzejezdna niemal 4 godziny. Strażacy zorganizowali objazdy. źróDło: ppsp czarnków, kpp czarnków R

o

L

M

A

o

c

M

j

A

A


#2

20 kwietnia 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

Stowarzyszenie CEL nagrodzone

W

NAGRODA CzARNKOWSKIE STOWARzySzENIE CEL zOSTAłO NAGRODzONE TyTułEM CzłOWIEK ROKu 2020 – „NA PRzEKóR TRuDNyM CzASOM”, PRzyzNANyM PRzEz DzIENNIKARzy TyGODNIKA PILSKIEGO I PORTALu PILA. NASzEMIASTO.

piątek, 19 marca, w Regionalnym Centrum Kultury w Pile statuetkę i honorowy dyplom odebrała Renata Wujec, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że 2020 do łatwych nie należał, ale z czystym sumieniem możemy stwierdzić, że podołaliśmy. Wolontariat w Szpitalu Powiatowym w Czarnkowie, zbiórka charytatywna dla pacjentów i personelu szpitala, remont biblioteki gminnej w Gębicach, zbiórka artykułów pierwszej potrzeby i słodkości gwiazdkowych dla dzieciaków z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chrzypsku Wielkim – to świadectwo aktywności członkiń i członków CELu w ubiegłym roku, a nasze działania miały faktyczny wymiar „na przekór trudnym czasom” – powiedziała. Po prawie 6-letniej działalności aktywność Centrum Efektywności Lokalnej została dostrzeżona. Stowarzyszenie tworzy grupa społeczników, któ-

REDAKCJA ul. Sikorskiego 33 (pok. 308), 64-920 Piła. Tel. +48 604 443 359 Redaktor naczelny: Gabriela Ciżmowska (g.cizmowska@glosonline.pl) Michał Nicpoń (m.nicpon@glosonline.pl) Kontakt: redakcja@glosonline.pl www.glosonline.pl REKLAMA I MARKETING ul. Sikorskiego 33 (pok. 307), 64-920 Piła Elżbieta Możejko tel. 691 418 537 (e.mozejko@glosonline.pl) Kontakt: tel. +48 604 443 359, e-mail: reklama@glosonline.pl; www.glosonline.pl

rzy wciąż mają zapał do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Wizyta Lecha Wałęsy w Pile, wizyta Olgierda Łukaszewicza i śp. bp Pieronka w Czarnkowie, wystawa „Kobiety w Powstaniu Wielkopolskim – historie nieznane”, obchody 100-lecia praw

WYDAWCA Agencja Promocyjno – Wydawnicza MEDIA s. c. Gabriela Ciżmowska, Elżbieta Możejko, Michał Nicpoń, ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła. Kontakt: tel. +48 604 443 359, www.glosonline.pl

wyborczych Polek, świąteczne zbiórki „Podziel się Wigilią”, akcje charytatywne, akcje antyprzemocowe to tylko część inicjatyw, z których członkowie stowarzyszenia są dumni. W imieniu naszej redakcji – GRATULUJEMY!

DRUK Polska Press Sp. z o.o. Oddział Poligrafia ul. Domaniewska 45 02-672 Warszawa Drukarnia w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 229 85-438 Bydgoszcz. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.


www.glosonline.pl

#3

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 20 kwietnia 2021

z promilami wylądowała w rowie

Śmiertelny wypadek pod Wieleniem

D

GM. WIELEŃ POLICjANCI z KOMISARIATu POLICjI W WIELENIu, POD NADzOREM PROKuRATuRy REjONOWEj W TRzCIANCE, WyjAśNIAją OKOLICzNOśCI TRAGICzNEGO WyPADKu DROGOWEGO, DO KTóREGO DOSzłO 7 KWIETNIA, NA TRASIE DzIERżążNO-WIELKIE – WIELEń. 37-LETNI KIEROWCA MAzDy uDERzył W DRzEWO. zGINął NA MIEjSCu.

o wypadku doszło 7 kwietnia br., około godziny 21: 01 na trasie Dzierżążno-Wielkie – Wieleń. Do zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG Trzcianka oraz dwa zastępy z OSP w KSRG Wieleń. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na prawym pasie jezdni znajduje się osoba poszkodowana, która w wyniku dużej siły uderzenia wypadła z auta. Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon kierującego.

Droga Wojewódzka została całkowicie zablokowana. W akcji, trwającej ponad 3 godziny, wzięło udział 17 strażaków. Ze wstępnych ustaleń będących na miejscu policjantów wynika, że kierujący mazdą, 37-letni mieszkaniec Wielenia, z nieusta lo nych na chwi lę obec ną przy czyn, na prostym odcinku drogi zjechał na prawe pobocze, a następnie lewym bokiem samo cho du ude rzył w przy droż ne drze wo. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Mazda, którą

się poruszał na skutek uderzenia, została rozerwana na dwie części, jej tył pozostał przy drzewie, a przednia część pojazdu odrzucona została na odległość około 21 metrów. W ciągu najbliższych kilku dni policjanci wspólnie z prokuraturą będą analizować zebrany na miejscu zdarzeń materiał dowodowy, jak również przeprowadzać niezbędne czynności procesowe w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn tej tragedii. Źródło: JrG TrzCianKa, KPP CzarnKów

NA DROGACH Ponad trzy promile alkoholu w organizmie miała 46-latka, która wsiadła za kierownicę passata. Na drodze wojewódzkiej 177, w Dzierżążnie Wielkim (gm. Wieleń), straciła panowanie nad pojazdem i wylądowała w przydrożnym rowie. Miała ponad trzy promile alkoholu w organizmie! 28 marca, około godziny 18:15, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze wojewódzkiej 177 w Dzierżążnie Wielkim. Policjanci czarnkowskiej,, drogówki” natychmiast udali się na miejsce. Z ich ustaleń wy-

nikało, że 46-letnia mieszkanka powiatu pyrzyckiego, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu, straciła panowanie nad pojazdem i wylądowała w rowie. Kiedy mundurowi sprawdzili stan jej trzeźwości, okazało się, że miała ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Wezwany na miejsce zespół karetki pogotowia zabrał kierującą oraz pasażerkę do szpitala, gdzie pozostały na obserwacji. Na szczęście nie odniosły poważniejszych obrażeń. Teraz o dalszym losie 46-latki zadecyduje sąd. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi jej kara do 2 lat pozbawienia wolności. KPP CzarnKów


#4

20 kwietnia 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl


www.glosonline.pl

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 20 kwietnia 2021

Przegląd Piosenki maryjnej w lubaszu. zgłoś się! KONKURS W imieniu organizatorów zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie „Przegląd Piosenki Maryjnej”, które odbędzie się już po raz drugi w Sanktuarium Królowej Rodzin w Lubaszu. Zgłoszenia wysyłać można do 13 maja. Organizatorem przeglądu jest Lubaskie Katolickie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych i Gminny Ośrodek Kultury. Przegląd odbywa się pod patronatem Parafii Lubasz. Celem jest propagowanie piosenek o tematyce religijnej, kreowanie chrześcijańskiej postawy człowieka. Popularyzacja śpiewu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prezentacja młodych talentów. Przegląd będzie miał miejsce 23 maja o godz. 17., w Sanktuarium Królowej Rodzin w Lubaszu. Udział w przeglądzie jest bezpłatny. Przegląd dedykowany jest solistom. Zgłoszenia wysyłać można do 13 maja, na adres mailowy gok-lubasz@wp.pl

Repertuar: Uczestnik prezentuje jeden utwór o tematyce religijnej, nie znajdujący się w książeczce do nabożeństwa, może być to

piosenka autorska, z podkładem lub na żywo. Wszyscy uczestnicy otrzymają statuetki i pamiątkowe dyplomy.

#5


#6

20 kwietnia 2021 | głos czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

Świetlica wiejska w Folsztynie jak nowa INWESTYCJE W marcu zakończono prace budowlane związane z przebudową świetlicy wiejskiej w Folsztynie. Inwestorem zadania był MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. Zadanie realizowane było w formule „zaprojektuj i wybuduj”, tzn. na bazie opracowanego programu funkcjonalnoużytkowego wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego przygotował dokumentację projektową, a następnie na jej podstawie wykonał roboty budowlane. W ramach zadania kompleksowo przebudowany został obiekt sali wiejskiej oraz sąsiedni budynek gospodarczy stanowiący zaplecze budynku sali. W obu budynkach wymieniona została konstrukcja dachowa wraz z ociepleniem. Zmieniony został układ funkcjonalny wewnątrz budynków. Wykonano nowe ściany wewnętrzne, instalacje elektryczne, wod.- kan., wentylacji, centralnego ogrzewania wraz z nową kotłownią oraz przyłącze wodociągowe, elektryczne i kanalizacyjne z odprowadzeniem ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Zamontowana została nowa stolarka otworowa, a obiekty zostały docieplone. W budynku sali wiejskiej za-

montowano modułowy podest sceniczny. Do budynku socjalno- gospodarczego dobudowano wiatę, a na jego dachu zainstalowana została instalacja fotowoltaiczna, która ma pokryć część zap o t r z e b o w a n i a modernizowanych obiektów w energię elektryczną. Zagospodarowano teren wokół obiektów, w tym dodatkowo ze środków Gminy Wieleń wykonano utwardzenie nawierzchni odcinka drogi pomiędzy obiektem sali wiejskiej i budynkiem socjalnogospodarczym. W ramach realizowanego projektu oprócz wykonanych już prac budowlanych utworzone zostanie miejsce pracy dla animatora kultury, który będzie prowadził w obiekcie zajęcia aktywizujące dla lokalnej społeczności. Na realizację zadania Gmina Wieleń pozyskała środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej. Koszt zadania to: 1.050.000 zł, w tym 499.679 zł stanowi pozyskane dofinansowanie zewnętrzne. radosław Janecki / uM wieleń, Fot. Marcin waśko

Żłobek w Wieleniu już działa

N

INWESTYCJE W dniu 1 kWietnia sWoją działalność rozpoczął Gminny Żłobek W Wieleniu, do któreGo zostało zapisanych 29 dzieci. mimo, iŻ decyzją rządu do dnia 9 kWietnia Żłobki zostały zamknięte, zGodnie z rozporządzeniem ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 26 marca 2021r. do noWo poWstałej placóWki moGą uczęszczać dzieci rodzicóW, którzy są m.in. zatrudnieni W podmiotach Wykonujących działalność leczniczą czy pełniących słuŻbę W jednostkach zapeWniających bezpieczeństWo i porządek publiczny.

a budowę żłobka, Gmina Wie- miejsca parkingowego dla rodziców przyleń pozyskała fundusze z dwóch wożących swoje pociechy samochodami. Natomiast z Wielkopolskiego Regionalźródeł. Pierwszy strumień popłynął z rządowego programu,, nego Programu Operacyjnego pozyskaMaluch +”. Dzięki pozyskanemu dofinan- no 1.598.508,15 zł na realizacją projektu pn. sowaniu w wysokości 1.056.000 zł i środ- „Wyruszamy do Gminnego Żłobka w Wielekom własnym został wybudowany partero- niu!”. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wy budynek, posiadający 2 sale dla 32 dzieci. z Urzędu Marszałkowskiego możliwym jest Obiekt posiada zaplecze sanitarne dla dzie- sfinansowanie wynagrodzenia personelu ci oraz personelu, wózkarnię, gabinet pielę- przez okres 21 miesięcy. Z dniem 1 kwietnia zatrudnionych zostagniarki i dyrektora, pomieszczenie do wydawania posiłków. Przy obiekcie powstały ło 5 opiekunek posiadających stosowne wy-

Sukces szkoły w Miałach! KONKURS 15 kwietnia ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Przeglądu Hymnów Szkolnych opiewających Powstanie Wielkopolskie 1918/19 i jego bohaterów. W konkursie współorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 wzięły udział reprezentacje kilkudziesięciu szkół z całego kraju. Wśród 10 najlepszych, wyróżnionych placówek znalazła się Szkoła Podstawowa im.

Powstańców Wielkopolskich w Miałach, której występ doceniono „za estetykę, szatę graficzną i dużą wartość dydaktyczną i upowszechniającą”. Przy go to wa niem wy ko naw ców z naj młodszych grup wiekowych, a także wystrojem sali zajęły się nauczycielki: Graży na Kor pys, An na Pa nią czyk i Jo lan ta Ściegienna. Oprawę muzyczną zapewnił Ma rian Przy byl ski, mu zyk z Mia łów. Za nagranie sesji, umieszczenie jej na cy-

kształcenie, pielęgniarka, 2 woźne oraz pomoc kuchenna. Nad całością czuwa doświadczony pedagog Teresa Mąka, która pełni funkcję dyrektora żłobka. W ramach projektu został sfinansowany zakup wyposażania szatni, dwóch sal, aneksu kuchennego, wózkarni oraz toalet. Sale wyposażone są w zabawki dostosowane do wieku dzieci. Na dziedzińcu żłobka powstał plac zabaw wyposażony w 2 bujaki, piaskownicę, zjeżdżalnię, pociąg oraz dwa domki. PrzeMysław grześkowiak / sao wieleń frowej platformie konkursowej, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji (akt uchwa ły Ra dy Pe da go gicz nej ws. hymnu szkolnego, krótki zarys historyczny tegoż utworu, a także zestaw ilustracji obrazujący jego wykonanie w minionych latach) odpowiedzialny był Arkadiusz Słabig. Niestety, ze względu na ograniczenia związane z pandemią odwołano planowaną na 2 maja br. uroczystość wręczenia nagród połączoną z występami młodzieży w Poznaniu. W związku z tym organizatorzy przeglądu przygotują w najbliższym czasie audycję prezentującą wyróżnione nagrania dostarczone przez uczestników. Wskazany materiał filmowy będzie opublikowany na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919. Gratulujemy sukcesu młodym wykonawcom z klas I, II i III Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach, którzy dołożyli wszelkich starań, by godnie „powstańczy uczcić zew” – jak mówią słowa hymnu. dr hab. arkadiusz słabig, prezes mialskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego


głos czarnkowsko-trzcianecki | 20 kwietnia 2021

www.glosonline.pl

m

a

t

e

r

i

a

ł

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

#7


#8

20 kwietnia 2021 | Głos czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

Żłobek „ Leśna przygoda” w Gajewie

Szkoła w Romanowie pięknieje z każdym dniem

P

inWEstYCJE Trwa budowa i modernizacja szkoły w romanowie dolnym. jak informuje inżynier budowy pan radosław kos, w obecnej chwili Trwają prace elewacyjne i insTalacyjne, kTóre odbywają się w środku budynku (elekTrycy jak i branża saniTarna).

rowadzone są również prace solarskie, montowane są okna i drzwi. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju, która dotyka również branżę budowlaną pojawiły się przesunięcia czasowe dla niektórych zamó wionych materiałów, w tym przypadku tynk ale to niewielki poślizg czasowy, któ-

ry nie wpłynie na termin realizacji inwestycji. Poza nowym budynkiem równocześnie prowadzone są prace w starej części, adoptowane są nowe pomieszczenia na klasy i inne pomieszczenia szkolne, które są wykonywane etapowo podczas nieobecności dzieci w szkole. Zaawansowanie prac jest szacowane na poziomie 60-7o procnet.

Wy ko naw ca, fir ma Now -Bud Usługi Remontowo-Budow la ne Grze gorz No wak, prze wi du je, że za koń cze nie prac (wraz z oddaniem do użytko wa nia) – bę dzie moż li we w czasie krótszym, niż przewiduje umowa. Ambitny termin, jaki obrał sobie za cel Wykonawca, to ukończenie inwestycji już na koniec sierpnia tego

roku. Wynika z tego, że istnieje szan sa, by od 1 wrze śnia dzieci mogły rozpocząć nowy rok szkolny w nowej wyremontowanej szkole. Kluczowy będzie najbliższy miesiąc, w którym branżyści, jak i inne ekipy, będą realizowały swoje prace wspólnie, zazębiając poszczególne etapy robót. GMINA CZARNKÓW

KonKurs na masKotKę gminną. gmina Czarnków oraz Biblioteka Publiczna gminy Czarnków z siedzibą w Hucie zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie najtrafniejszego projektu maskotki. maskotka ma się kojarzyć z naszym regionem. Zwycięski projekt ma stać się wizytówką gminy Czarnków. maskotka powinna odwoływać się do kultury, tradycji i historii regionu. Konkurs trwa do 31 maja 2021r. szczegóły oraz regulamin konkursu dopstępne są na stronie: www.czarnkowgmina.pl. Życzymy powodzenia! GMINA CZARNKÓW

EDuKaCJa W żłobku „Leśna Przygoda” w gajewie jest już komplet czyli szesnaścioro dzieci, które do swojej dyspozycji mają przestronną salę zabaw, podzieloną na strefy: posiłków, zabaw i nauki, spania oraz toaletę dostosowaną do rozwoju maluchów. Posiłki dla podopiecznych w całości przygotowywane są

w na miejscu, przez doskonałą kucharkę, w bogato wyposażonej kuchni. W skład wyposażenia wchodzi również bezcenna w obecnej sytuacji lampa bakteriobójcza, oczyszczacz oraz nawilżacz powietrza. Liczne zabawki oraz pomoce dydaktyczne uatrakcyjniają dzieciom pobyt w placówce. GMINA CZARNKÓW


www.glosonline.pl

Inwestycje głównym tematem XXXVI sesji

Z

#9

Głos czarnkowsko-Trzcianecki | 20 kwietnia 2021

samorZąD mieszkańcy białężyna mogą odeTchnąć. już w kwieTniu w ich miejscowości rusza budowa kanalizacji. inwesTycja Ta przekroczy milion złoTych. zgodnie z planem realizowana jesT również inwesTycja pod nazwą „modernizacja szkoły podsTawowej i budowa sali gimnasTycznej w romanowie dolnym”. naprawiane są Też gminne drogi i przepusTy. radnych poinformowano o ugodzie doTyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi.

zachowaniem szczególnych środków ostrożności związanych z pandemią koronawirusa, 24. marca odbyła się sesja Rady Gminy Czarnków. W posiedzeniu wzięło udział czternastu radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Na początku sesji głos zabrał wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, który przedstawił

zadania inwestycyjne na terenie gminy. Pierwsze dotyczyło budowy szkoły i sali gimnastycznej w Romanowie Dolnym, gdzie wykonano: wiązanie dachowe, deskowanie, elementy schodów, pokrycie dachowe, ścianki działowe oraz instalacje elektryczne za łączną sumę 462 275 zł. Przy drodze gminnej w Hucie trwają prace związane z remontem przepustu. Kwota realizacji pierwszego eta-

pu tej inwestycji wyniosła 313 tys. zł.

*** W okresie pomiędzy sesjami, oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej, wykonano także prace na gminnych drogach w Śmieszkowie, Jędrzejewie, Kuźnicy Czarn kowskiej, Brzeźnie oraz Górze. Wójt poinformował także, że

w kwietniu ruszy budowa kanalizacji w Białężynie. W dniu 23. marca, została podpisana umo wa z wy ko naw cą wyłonionym w przetargu nieograniczonym – z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Śmieszkowie. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki po zyskaniu do finan so wania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów

kwalifiko wanych. Całkowity koszt tego zadania wyniesie 1.067.478.67 zł. Ważnym wydarzeniem – jak podkreślił Wójt – było również zgromadzenie Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, które doty czyło propozycji ugody w sprawie zobowiązania Gminy Wyrzysk występującej z członkostwa. Stanowisko Związku Międzygminnego podtrzymuje obowiązek pokrycia przez Gminę Wyrzysk należności z tytułu udziału w kosztach działalności związku dotyczące okresu członkostwa, a szczególnie w kwestii rozliczenia za wybudo wany PSZOK na terenie Gminy Wyrzysk. Wójt podkreślił, że ugoda może dotyczyć jedynie spłat na raty – takie też było stanowisko Związku Międzygminnego i w tej sprawie została podjęta uchwała.

*** O współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi mówiła Agnieszka Wiśniewska – pracownik Urzędu Gmi ny, któ ra po in for mo wa ła, że wielu mieszkańców chce się organizować, działać na terenie swojego środowiska i realizo wać róż ne ce le spo łecz ne, sportowe i kulturalne. W sprawozdaniu, które radni usłyszeli była informacja o ilości stowa rzy szeń, któ re ko rzy sta ły z dotacji. Corocznie, na podsta wie uchwa ły Ra dy Gmi ny Czarn ków, przyjmu jącej pro gram współpracy z organizacja mi po za rzą do wy mi wójt ogłasza konkurs na realizację zadań ze sfery pożytku publicznego. Jeżeli oferta jest prawidło wa, sto wa rzy sze nie mo że otrzymać dotację. Z otrzymanej dotacji należy się rozliczyć. Or ga ni za cje po za rzą do we są

waż nym part ne rem Gmi ny Czarnków, która zleca im realizację zadań publicznych z przekonaniem, że znając potrzeby społeczności lokalnej mogą je skutecznie i efektywnie realizować dla osiągnięcia ważnych celów społecznych.

*** Ważnym punktem obrad było podjęcie uchwał w następujących sprawach: – w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnków w 2021 roku – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Czarnków – w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 70/1 położonej w obrębie wsi Marunowo, stanowiącej własność Gminy Czarnków – W sprawie petycji dotyczącej alarmu stop zabójczemu GMO i niebezpiecznej szczepionce, złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO – w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Gminy Czarnków wraz z odpowiedzią na skargę – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2021-2043 – w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Do zapoznania się ze szczegółami obrad zapraszamy na kanał YouTube Urzędu Gminy Czarnków. Wszystkie uchwały i sprawozdania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Inwestycja w Białężynie za ponad milion złotych PiEniąDZE Już w kwietniu w Białężynie rusza budowa kanalizacji. Wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, przy kontrasygnacie skarbnika gminy magdaleny mendyk, podpisał umowę z Wykonawcą. Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu został Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śmieszkowie. Re ali za cja in we sty cji jest moż li wa dzię ki po zy ska niu do fi nan so wa nia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysoko-

ści 63,63% kosztów kwalifikowanych. Cał ko wi ty koszt za da nia wy nie sie 1.067.478,67 złotych. Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej, składającej się z ruro cią gu oraz ru ro cią gu tło czo ne go. Projektowane sieci zostaną włączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej wsi Sobolewo i Brzeźno. Spływ ścieków z miej sco wo ści Bia łę żyn na stą pi do projektowanej w tej miejscowości tłocz ni ście ków, da lej ru ro cią giem tłocznym (projektowanym i istniejącym) do oczysz czal ni ście ków

w Brzeźnie. Włączenie projektowanego rurociągu nastąpi do istniejącego rurociągu Sobolewo – Brzeźno. W ramach inwestycji została przewidziana przebudowa i zwiększenie parametrów hydraulicznych przepompowni w Sobolewie. Zakończenie prac nastąpi 15 września 2021 r. Jesteśmy pewni, że inwestycja pozytywnie wpłynie na komfort ży cia miesz kań ców i po pra wi czystość środowiska. GMINA CZARNKÓW


#10

20 kwietnia 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

Powstał plac warcabowy w Rychliku

Powstaje taras widokowy w Radolinie

zowe oraz unikalne ukształtowaINWESTYCJE Trwa budowa nie terenu. tarasu widokowego wraz Przypomnijmy, że gmina z wiatą i niezbędną infraTrzcianka pozyskała na to zadastrukturą w Radolinie, ze wspaniałym widokiem na Do- nie 71 265,00 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej linę Noteci. Przedmiotem projektu jest w ramach poddziałania 19.2 stworzenie w Radolinie atrak- „Wsparcie na wdrażanie operacji cyjnej przestrzeni spędzania cza- w ramach strategii rozwoju lokalsu wolnego. Zaprojektowana in- nego kierowanego przez społeczwestycja w pełni wykorzystuje ność” objętego PROW na lawalory przyrodnicze, krajobra- ta 2014 – 2020.

INWESTYCJE Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik zakończyło prace nad realizacją projektu, z którego na pewno skorzystają mieszkańcy. Dzięki budowie obiektu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku, powstał wspaniały plac warcabowy do gry w warcaby stupolowe na świeżym powietrzu. Oświetlony lampami solarnymi, otoczony pięknymi drewnianymi ławkami, wyposażony w kosze do segregacji odpadów oraz trzy stoły betonowe wraz z ławeczkami, gdzie będziemy mogli spędzać czas grając w chińczyka oraz tradycyjne warcaby. Obiekt już przetestowany, a pierwsi warcabiści, jak widać, zadowoleni!

Przypomnijmy, że kwota 50 097,00 zł, czyli aż 90% wartości całego projektu, pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-

mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD

realizującej projekt w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Ścieżka rowerowa z Sarcza do Trzcianki INWESTYCJE Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzje o przyznaniu gminie Trzcianka dofinansowania na budowę ścieżki rowerowej z Sarcza do Trzcianki.

W ramach zadania ma zostać wykonanych 760 m drogi dla rowerów, od końca istniejącej ścieżki do granicy terenu zabudowanego. Warto również dodać, że powiat czarnkowsko-trzcianecki zabezpieczył na to

zadanie 341 tys. zł. Dodatkowo – ze środków gminy – planowana jest wymiana i rozbudowa oświetlenia na LED – wzdłuż ścieżki przy ul. Gorzowskiej aż do kąpieliska nad Logo.


DLaczeGO warTO się szczepić?

PoKoNaNIE KoRoNaWIRuSa JEST MożLIWE TYLKo PoPRZEZ PRZERWaNIE JEgo TRaNSMISJI Z CZłoWIEKa Na CZłoWIEKa. SZCZEPIoNKa DaJE NaM TaKą MożLIWość. KażDa oSoba, KTóRa SIę ZaSZCZEPI, Ma SZaNSę PRZERWać łańCuCh ZaKażEń. SZCZEPIoNKa WYZWaLa W oRgaNIZMIE NaTuRaLNą PRoDuKCJę PRZECIWCIał I STYMuLuJE NaSZE KoMóRKI oDPoRNośCIoWE. PaMIęTaJMY RóWNIEż, żE SZCZEPIENIE To NIE TYLKo oChRoNa DLa NaS. To TaKżE oChRoNa NaSZYCh RoDZICóW, DZIaDKóW, DZIECI I PRZYJaCIół. SZCZEPIENIa To RóWNIEż SKuTECZNY RaTuNEK DLa goSPoDaRKI. IM WIęCEJ oSób SIę ZaSZCZEPI, TYM SZYbCIEJ bęDZIEMY MogLI oTWoRZYć RESTauRaCJE I hoTELE, a TaKżE SWoboDNIE WYJEChać Na WaKaCJE.

Jak zareJesTrOwać się na szczepienie? kTO MOże zareJesTrOwać się w kwieTniu? w kwietniu uruchomione zostały zapisy dla kolejnych roczników. Jeśli jesteś już w gronie uprawnionych osób i nie zapisałeś się na szczepienie w danym dniu, możesz to zrobić później. rejestracja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem: 12 kwietnia – rocznik 1962, 13 kwietnia – rocznik 1963, 14 kwietnia – rocznik 1964, 15 kwietnia – rocznik 1965, 16 kwietnia – rocznik 1966, 17 kwietnia – rocznik 1967, 19 kwietnia – rocznik 1968, 20 kwietnia – rocznik 1969, 21 kwietnia – rocznik 1970, 22 kwietnia – rocznik 1971, 23 kwietnia – rocznik 1972, 24 kwietnia – rocznik 1973.

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji, masz 4 możliwości zapisu na szczepienie. Oto one: 1. zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby. Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie – jeśli podałeś numer telefonu – otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 2. zarejestruj się elektronicznie poprzez e-rejestrację dostępną na pacjent. gov. pl System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz

powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem. Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. 3. skontaktuj się z wybranym punktem szczepień Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień – skontaktuj się z nim. Mapa i dane kontaktowe punktów

szczepień dostępne są pod internetowym adresem: www. gov. pl/web/szczepimysie W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje. 4. wyślij sMs Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie. Wysyłając SMS pod jeden z wyżej wskazanych numerów (oba numery prowadzą do jednego systemu), połączysz się z systemem, który pokieruje Cię krok po kroku. Najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty. Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.


#12 piŁa

20 kwietnia 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

Gdzie można się zaszczepić?

GABINET LEKARZA RODZINNEGO OKRZEI 14 64-920 PIŁA Telefon: 672123313

NZOZ MEDYK KRZYSZTOF STANEK UL. PODCHORĄŻYCH 1 64-920 PIŁA Telefon: 673528020

GABINET LEKARZA RODZINNEGO, WIESŁAW BANAŚ UL. ŁĄCZNA 49 64-920 PIŁA Telefon: 600006473

PRZYCHODNIA LEKARSKA WIGOR UL. ŚREDNIA 1 64-920 PIŁA Telefon: 673490909

IRENA STEFANIA SZYMKOWIAK ROOSEVELTA 29B 64-920 PIŁA Telefon: 609177067

PUNKT SZCZEPIEŃ LOTNICZA 3 64-920 PIŁA Telefon: 501205640

PUNKT SZCZEPIEŃ OKRZEI 14 64-920 PIŁA Telefon: 672123313 SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA RYDYGIERA 1 64-920 PIŁA Telefon: 672106205

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO PIĘKNA 1 89-333 OSIEK NAD NOTECIĄ Telefon: 672866027 PRZYCHODNIA LEKARSKA SZKOLNA 2 64-850 KRUSZEWO Telefon: 672839118 PRZYCHODNIA LEKARSKA MIROSŁAW 72 64-850 MIROSŁAW Telefon: 690199564 PRZYCHODNIA LEKARSKA W KACZORACH PILSKA 2

64-810 KACZORY Telefon: 672831517 PRZYCHODNIA LEKARSKA WIGOR PUNKT SZCZEPIEŃ UL. ZŁOTOWSKA 11A 89-310 ŁOBŻENICA Telefon: 672860031 PUNKT SZCZEPIEŃ KS. KORDECKIEGO 3 89-240 BIAŁOŚLIWIE Telefon: 672875000 PUNKT SZCZEPIEŃ KOŚCIUSZKI 38 89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE Telefon: 696287547

PPL PANACEUM P. L. NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 41 77-400 ZŁOTÓW Telefon: 673492222 MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ W ZŁOTOWIE Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym, mogą skorzystać z zespołu wyjazdowego. Zgłoszenie: 505-583-819, email: szczepienia@msmedik.pl PUNKT SZCZEPIEŃ WIELATOWSKA 10 77-400 ZŁOTÓW Telefon: 672651099 OŚRODEK MEDYCYNY RODZINNEJ S. C. WOJCIECH LIWANDOWSKI, MARTA LIWANDOWSKA

CZŁUCHOWSKA 1 77-400 RADAWNICA Telefon: 672631318

PUNKT SZCZEPIEŃ WYSZYNY 22 64-834 WYSZYNY Telefon: 696287547

PUNKT SZCZEPIEŃ BUGAJE 2 64-840 BUDZYŃ Telefon: 672843189

PUNKT SZCZEPIEŃ RYNEK 1 64-820 SZAMOCIN Telefon: 672848251

poWiaT czarnkoWsko -Trzcianecki

PUNKT SZCZEPIEŃ GEN. W. SIKORSKIEGO 9 64-980 TRZCIANKA Telefon: 880525334

PUNKT SZCZEPIEŃ 22-STYCZNIA 41B 89-300 WYRZYSK Telefon: 672862200

PUNKT SZCZEPIEŃ J. MATEJKI 3A 64-980 TRZCIANKA Telefon: 672168450

SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU – AMBULATORIA 22 STYCZNIA 41 89-300 WYRZYSK Telefon: 672109842

PROMEDICA JANA PAWŁA II 27 27 64-730 WIELEŃ Telefon: 505471059

PRZYCHODNIA FAMILIA W ZAKRZEWIE UL. EDMUNDA JANA OSMAŃCZYKA 7 77-424 ZAKRZEWO Telefon: 672667094

PRZYCH. LEK. WIGOR FILIA KLESZCZYNA -PUNKT SZCZEPIEŃ UL. KLESZCZYNA 98 77-400 KLESZCZYNA Telefon: 672654133

PRZYCHODNIA JASTROWIE 1 MAJA 2B 64-915 JASTROWIE Telefon: 508778468

PRZYCHODNIA FAMILIA W LIPCE UL. GAJOWA 2 77-420 LIPKA Telefon: 672665760

PRZYCHODNIA SYPNIEWO MICKIEWICZA 54 64-915 SYPNIEWO Telefon: 672633811

PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDICUS” PIOTR KALAMAT NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPODLEGŁOŚCI 22 77-416 TARNÓWKA Telefon: 67 266 40 49

PUNKT SZCZEPIEŃ UL. SZCZECINECKA 26 64-918 LOTYŃ Telefon: 672832391

PRZYCHODNIA FAMILIA W ŁĄKIE ŁĄKIE 71 77-420 ŁĄKIE Telefon: 672631517

PUNKT SZCZEPIEŃ UL. JAGIELLOŃSKA 15 64-800 CHODZIEŻ Telefon: 798500696

PUNKT SZCZEPIEŃ PL. WOJSKA POLSKIEGO 20 89-320 WYSOKA Telefon: 672871566

poWiaT zŁoToWski SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE SZPITALNA 28 77-400 ZŁOTÓW Telefon: 500266315

poWiaT cHodzieski

ZZOZ CZARNKÓW KOŚCIUSZKI 94 64-710 CZARNKÓW Telefon: 673528171

poWiaT piLski

ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH „MEDICA” S. C. UL. 1 MAJA 30 64-965 OKONEK Telefon: 672669009

www.glosonline.pl

PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ STORCZYKOWA 1 64-730 WIELEŃ Telefon: 672532300

PROVITA SP. Z O. O. WOJSKA POLSKIEGO 24 64-761 KRZYŻ WLKP. Telefon: 672565624 PRZYCHODNIA LEKARSKA NA 64 64-710 MŁYNKOWO672551770 / 881959404 PRZYCHODNIA LEKARSKA ŁĄKOWA 1 64-710 POŁAJEWO Telefon: 672567020 PUNKT SZCZEPIEŃ WOJSKA POLSKIEGO 73 64-761 KRZYŻ WIELKOPOLSKI Telefon: 672565070 ZPLR JACEK BĄK NADNOTECKA 22A 64-733 DRAWSKO Telefon: 673528171

poWiaT WaŁecki PUNKT SZCZEPIEŃ ORŁA BIAŁEGO 5 78-449 BORNE SULINOWO Telefon: 943733589

ALEJA ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99 78-600 WAŁCZ Telefon: 693 903 333

107 SZPITAL WOJSKOWY W WAŁCZU KOŁOBRZESKA 44 78-600 WAŁCZ Telefon: 669006105

PUNKT SZCZEPIEŃ BUDOWLANYCH 10 78-600 WAŁCZ Telefon: 600290597/667095040

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU OŚRODEK PRZYGOTOWAN OLIMPIJSKICH W WAŁCZU

WOJCIECH SABAK POLNA 23 78-650 MIROSŁAWIEC Telefon: 672595009

Wykaz wszystkich znaleźć możemy na stronie internetowej: www.gov.pl/web/szczepimysie. Przed przyjściem do wybranego punktu, trzeba wcześniej zarejestrować się na szczepienie, według aktualnie obowiązujących przepisów.


www.glosonline.pl

#13

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 20 kwietnia 2021

Uruchamiamy punkty szczepień powszechnych

w powiecie czarnkowsko-Trzcianeckim!

W

ZDROWIE Narodowy Program SzCzePień zdeCydowaNie PrzySPieSza. w związku ze SPodziewaNym zwiękSzaNiem doSTaw do PolSki SzCzePioNek PrzeCiw Covid-19, NiezbędNe jeST zwiękSzeNie PoTeNCjału SzCzePień PowSzeChNyCh.

ostatni wtorek Wielko- strukturą, spełniające warunki bezpieczeńpolski Urząd Wojewódz- stwa i dostępności. Walka z koronawiruki poinformował, że sa- sem jest w tej chwili naszym najważniejmorządy zgłosiły szym zadaniem, a jej wygranie jedyną wojewodzie łącznie 105 propozycji loka- gwarancją powrotu do normalności – mólizacji punktów szczepień powszechnych. wi Feliks Łaszcz starosta czarnkowskoWiększość propozycji została pozytyw- -trzcianecki. Dużym wyzwaniem dla samorządu nie zweryfikowana. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez NFZ, będą one i PWDL (Podmiotu Wykonującego Dziaodpowiadać rzeczywistym potrze- łalność Leczniczą) tworzących Punkty bom – z uwzględnieniem m.in. potencja- Szczepień Powszechnych jest skomplełu szczepiennego istniejących już popu- towanie personelu obsługującego, w tym lacyjnych punktów szczepień, ludności zespołów szczepiących, zapewnienie odw powiatach oraz liczby dotychczas za- powiedniego wyposażenia, odpowiednie oznakowanie miejsca oraz opracowanie szczepionych mieszkańców. Powiat czarnkowsko-trzcianecki we całego systemu zarządzania procesem współpracy z samorządami gminnymi za- szczepień (m. in. zapisy pacjentów, zaproponował 4 lokalizacje w 4 miastach tj. mawianie potrzebnych dawek i ich przew Czarnkowie, Trzciance, Krzyżu Wiel- chowywanie, zarządzanie personelem, kopolskim i Wieleniu. rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ Biorąc pod uwagę spełnienie wymo- itd. To ciężka, wymagająca i bardzo odgów formalnych i niezbędnych wymo- powiedzialna praca wielu osób zaangagów bezpieczeństwa oraz potencjał ist- żowanych w cały proces organizacyjny. niejących punktów szczepień zestawiony – Wystarczy niespełna 20 tygodni, aby z liczbą mieszkańców do zaszczepienia zaszczepić mieszkańców powiatu czarnw danym powiecie, NFZ w Poznaniu kowsko-trzcianeckiego przeciw COVIDpo weryfikacji zatwierdził 3 punkty, któ- 19 – przekonuje starosta i podkreśla, że re zostały włączone do Narodowego Pro- „po dodaniu nowych punktów, szczepiogramu Szczepień jako Punkty Szczepień nych mogłoby być w sumie nawet 6100 Powszechnych: osób tygodniowo”. 1. Czarnków, realizujący ZZOZ Warunkiem szybkiego przeprowadzeCzarnków – nowa lokalizacja Hala nia szczepień byłby jedynie dostęp do odsportowa SP2 w Czarnkowie ul. Wro- powiedniej liczby szczepionek. niecka 136, Warto zaznaczyć, iż założeniem pro2. Trzcianka, realizujący Szpital Po- jektu jest wyszczepienie całej populacji wiatowy im. Jana Pawła II w Trzcian- do końca sierpnia bieżącego roku. ce – nowa lokalizacja Hala widowiskoW powiecie czarnkowsko-trzcianecwo-sportowa ul. Żeromskiego 28, kim obecny udział zaszczepionych miesz3. Krzyż Wlkp., realizujący Przy- kańców wynosi 16%. Pierwszą dawką zachodnia Lekarska POZ Tomasz szczepionych zostało 11.287 osób, zaś Grzeszczuk – nowa lokalizacja budy- drugą – 4.026. Wyznaczona ludność 18+ nek przy placu targowym Krzyż Wlkp., pozostała do zaszczepienia do końca ul. Jana Pawła II 11. sierpnia to 58.936 mieszkańców powiatu. – Wytypowane punkty to dobrze zlo– Przeprowadzona analiza określa pokalizowane budynki z odpowiednią infra- ziom maksimum, czyli przy założe-

niu 100% zainteresowania szczepieniami. Mamy wypracowany system, dlatego możemy błyskawicznie zacząć działać – dodaje starosta. Dzięki udanej współpracy ze szpitalami i samorządami gminnymi zapewnione już zostały zespoły szczepiące do obsługi tych punktów. Szczepienia w nowych punktach będą przeprowadzane przez zespoły szczepiące, w skład jednego zespołu wchodzą 1-4 osoby: 1-2 osoby kwalifikujące i wykonujące szczepienia (kwalifikacja i szczepienie mogą być wykonywane przez tę samą osobę) oraz 0-2 osoby w administracji. Jeden zespół powinien być w stanie wykonać średnio min. 100 szczepień dziennie. W każdym punkcie szczepień musi być dostępna osoba z doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy: lekarz lub ratownik medyczny – co najmniej jeden lekarz lub ratownik medyczny na 4 zespoły szczepiące. Dodatkowo w każdym PSP rekomendowany jest udział osób odpowiedzialnych za sterowanie ruchem pacjentów i pilnowanie przestrzegania zasad sanitarnych i bezpieczeństwa (pomoc wolontariuszy lub wsparcie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i innych służb). Ważne daty w programie pilotażowym: 15 kwietnia –uruchomienie pierwszego punktu drive-thru w Polsce. 19 kwietnia – pierwszy Punkt Szcze-

pień Powszechnych w ramach pilotażu w powiatach z niedostatecznym potencjałem szczepień. 23 kwietnia – rozpoczęcie szczepień przez indywidualnych ratowników i pielęgniarki. maj – rozpoczęcie szczepień w aptekach. przełom maja i czerwca – rozpoczęcie szczepień w zakładach pracy. Starosta czarnkowsko-trzcianecki Feliks Łaszcz informuje, że masowe punkty będą gotowe do szczepień jeszcze w tym miesiącu! – Korzystając ze sposobności pragnę serdecznie podziękować za osobiste zaangażowanie i ogrom włożonej pracy bur-

mistrzom: Krzysztofowi Wojciechowi Jaworskiemu, Andrzejowi Tadli, Rafałowi Sroce, Elżbiecie Rybarczyk oraz dyrektorom szpitali w Czarnkowie i Trzciance. To dzięki Państwa zaangażowaniu stworzono miejsca, gdzie każdy mieszkaniec gminy i powiatu będzie mógł zaszczepić się blisko swojego miejsca zamieszkania. Liczę na dalszą współpracę dla dobra naszej lokalnej społeczności – dodaje starosta. Szczegółowe informacje w sprawie funkcjonowania Punktów Szczepień Powszechnych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim przekażemy po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej powstanie zweryfikowanych punktów.


#14

20 kwietnia 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

CO wartO wIeDzIeć O szCzepIeNIaCh? Na opracowanie szczepionki przeciwko COVID-19 czekaliśmy od początku epidemii koronawirusa. Jak powstawała szczepionka, czy każdy może ją przyjąć, gdzie się zgłosić, aby się zaszczepić? Na te i inne pytania odpowiedź można znaleźć w poniższym materiale. Bardziej szczegółowe informacje na stronie internetowej https://www. gov. pl/web/szczepimysie Czy szczepionka jest obowiązkowa? Jeśli tak, czy są jakieś sankcje za odmowę szczepienia? Szczepienia są całkowicie dobrowolne. Rząd zachęca wszystkich do szczepień przeciw COVID-19. Im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza.

w jaki sposób będę mógł/mogła zgłosić, że chcę się zaszczepić? Czy potrzebne będzie skierowanie od lekarza? Jeśli tak, kto mi je wystawi? Szczepienia podzielone są na etapy. Gdy znajdziesz się w danym etapie szczepień i masz numer PESEL – automatycznie zostanie wystawione e-skierowanie, które będzie ważne 90 dni. Jeżeli nie masz numeru PESEL, lub nie mogłeś poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego skierowania, kolejne wystawi Ci indywidualnie lekarz.  Pod numerem 989 nie jest wystawiane skierowanie!

zapisać się na szczepienie możesz: • za pośrednictwem infolinii 989 (rejestracja od 15 stycznia dla osób, które skończyły 80 lat, a od 22 stycznia dla osób pow. 70 roku życia), • wysyłając SMS pod numer 664 908 556 o treści SzczepimySie, • online przez e-Rejestrację na pacjent. gov. pl, • bezpośrednio w konkretnym punkcie szczepień. Podczas zapisu zostaniesz poproszony o dane osobowe, warto mieć zatem przy sobie np. dowód osobisty. Potrzeby Ci będzie także kod pocztowy. To na jego podstawie system zaproponuje Ci miejsce szczepienia (położone najbliżej wskazanego kodem pocztowym obszaru).  Ale nie będzie Ci potrzebny numer e-skierowania. Po dokonaniu rezerwacji wizyty otrzymasz SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Aby zmienić termin szczepienia, będziesz musiał podać dane identyfikacyjne  – przygotuj je przed rozmową. Na przyjęcie drugiej dawki umówisz się podczas pierwszej wizyty w punkcie szczepień. Nie musisz ponownie dzwonić na 989, by dokonać rejestracji. Kolejność szczepień wskazana jest w Narodowym Programie Szczepień. Czy dostanę zaświadczenie, że jestem zaszczepiony?

Informacja o przebytym szczepieniu jest wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. Oprócz tego po przyjęciu drugiej dawki wystawiane są kody QR, które można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, wówczas może wziąć z punktu szczepień wydruk potwierdzający, tzw. paszport osoby zaszczepionej. Dokument potwierdza, że osoba jest zaszczepiona i może korzystać z uprawnień, które przysługują osobom zaszczepionym. 

Czy jest możliwość szczepienia w domu seniorów, bądź osób przewlekle chorych? Istnieje możliwość skorzystania z usług wyjazdowego zespołu szczepień. Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. Pacjenci mogą też skorzystać ze specjalnego transportu do punktu szczepień. Te transporty organizują gminy. Po zaszczepieniu, osoba potrzebująca zostanie odwieziona do swojego miejsca zamieszkania. Chęć skorzystania z transportu można zgłosić bezpośrednio w punkcie szczepień lub za pośrednictwem specjalnego numeru telefonu, który jest obsługiwany przez poszczególne gminy.

Co zrobić w przypadku, gdy dostanę pierwszą dawkę szczepionki, a w terminie przyjęcia drugiej nie będę w stanie przyjść na szczepienie (np. z powodu choroby), bądź lekarz nie zakwalifikuje mnie do drugiej dawki szczepienia? Należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku cięższej choroby nie należy podawać drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19, lecz odczekać do czasu poprawy stanu zdrowia i decyzji lekarza o możliwości podania szczepionki.

Czy cudzoziemcy będą szczepieni w polsce? Cudzoziemcy z prawem pobytu podlegają szczepieniom na takich samych zasadach jak obywatele RP.

Kto kwalifikuje do szczepień? W II kwartale tego roku kwalifikować do szczepień będą już nie tylko lekarze, ale również: stomatolodzy, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, dia-

gności, farmaceuci, fizjoterapeuci, asystenci medyczni oraz studenci ostatniego roku studiów medycznych.

Czy szczepionka jest bezpieczna? Jakim badaniom i procedurom podlega? Niezależ nie od ro dzaju szczepion ki, każda z nich przecho dzi staran ne badania i mo że być po dana wyłącznie po dopuszczeniu do obro tu przez wyspe cjalizowane in sty tucje. Skró co no do mi ni mum procedury rejestracyjne, ale badania wykonywa no według naj wyż szych stan dardów bezpieczeń stwa, po dobnie jak w przypadku in nych szczepio nek. W Pol sce do puszczeniem szczepionek do obro tu zajmuje się Prezes Urzędu Rejestracji Pro duktów Leczni czych, Wyrobów Medycznych i Pro duktów Biobójczych (URPL). Decy zja może być tak że podjęta przez Radę Unii Europejskiej lub Ko mi sję Europejską po prze prowadze niu przez Euro pej ską Agen cję Leków procedury scen trali zo wanej. W każdym przy padku pozwolenie na dopusz cze nie do ob ro tu jest wydawane po ocenie sto sunku korzyści do ryzyka. Następuje to na podstawie dokumen tacji zawie rającej da ne zebrane w czasie prac nad pro duk tem i badań klinicznych. W przy pad ku COVID-19 dla szybkiego zapew nienia do stępno ści skutecznej i bez piecz nej szczepion ki, skracane są ter miny admi nistracyjne. Te ułatwie nia procedural ne nie obni żają obowiązujących wymo gów  dot. bezpieczeń stwa i skutecz ności szcze pion ki. Umo wy o wcze snym zakupie podpisywane przez Ko mi sję Europejską uza leżniają koń co wy zakup od otrzymania dostę pu do obro tu szcze pion ki w Unii Europejskiej. Po zy tywna decyzja o całkowi tym lub warunko wym do stępie zostanie podjęta je dynie względem szczepionek, które udo wodnią swo ją skuteczność i bezpieczeń stwo w pro cedurze cen tral nej pro wadzo nej przez Europejską Agencję Leków.

przeszedłem COVID-19. Czy powinienem się zaszczepić? Przebycie choroby nie jest przeciwwskazaniem do szczepień. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 7 marca, szczepienia osób z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2, powinny odbywać się po upływie ok. 6 miesięcy (nie dłużej niż 180 dni) od pozytywnego wyniku testu. Powyższa zasada nie dotyczy osób,

które otrzymały już e-skierowania na szczepienie lub należą do tzw. grupy 1b (osoby przewlekle chore). W związku z powyższym, e-skierowania wystawiane automatycznie przez system P1 nie będą dotyczyły osób, które pozytywny wynik testu otrzymały w okresie do 3 miesięcy przed wystawianiem e-skierowań na szczepienie (powyższe kryterium uwzględnia długość ważności e-skierowania oraz czas niezbędny na umówienie się na szczepienie). Dla osób, które nie otrzymają automatycznie e-skierowania z systemu P1, powinno być ono wystawione indywidualnie przez lekarza POZ, po upływie minimum 3 miesięcy od pozytywnego wyniku testu.

Czy osoby uczulone mogę przyjmować szczepienia? Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi szczepień, przeciwwskazaniem do szczepienia jest reakcja anafilaktyczna po podaniu szczepionki przeciw COVID-19 oraz ciężka reakcja alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki. Ostatecznie do szczepień kwalifikuje lekarz na podstawie indywidualnej oceny stanu zdrowia pacjenta.

Czy osoby chore na COVID (np. bezobjawowo) mogą przyjąć szczepionkę bez ryzyka? Osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2, niewykazujące objawów mogą być zaszczepione. Natomiast osoby, które chorują na COVID-19, a więc mają objawy, nie mogą być zaszczepione.

Jak długo utrzymują się przeciwciała u osoby, która przebyła już COVID-19? U większości osób zakażonych SARS-CoV2 przeciwciała pojawiają się między 10 a 21 dniem po zakażeniu. Czas jak i poziom poszczególnych rodzajów przeciwciał jest zależny od przebiegu choroby. Z dotychczas przeprowadzonych badań naukowych wynika, że u osób chorujących łagodnie lub bezobjawowo poziom przeciwciał może być niższy i prawdopodobnie również krócej się utrzymuje, a u osób chorujących ciężko – odpowiednio notowano wyższy poziom przeciwciał ochronnych, utrzymujący się dłużej. Obecnie wiadomo, że przeciwciała przeciwko innym koronawirusom zanikają z upływem czasu (12–52 tygodni od wystąpienia objawów).


www.glosonline.pl

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 20 kwietnia 2021

waŻNe! szczepienia w gminie Lubasz ZDROWIE W gminie Lubasz, z dniem 30 stycznia, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu, w pracowni Sztuka z Natury ul. Kościelna nr 4 uruchomiony został mobilny Punkt Szczepień przeciw COVID-19. Nie jest to samodzielny punkt, a jedynie bezpośrednio podległy punktowi szczepień w szpitalu czarnkowskim. Stąd też informacja o szczepieniu przekazywana przez system, osobom które zgłosiły się do szczepienia, może mylić. Powiadomienie informuje o zgłoszeniu się na szczepienie do punktu na ul. Kościuszki 94

w Czarnkowie. Nic bardziej mylnego – dlatego trzeba poczekać na bezpośredni kontakt telefoniczny, który wyjaśni tę sytuacje i umówi na konkretną godzinę. Wójt gminy zwraca się z gorącą prośbą o to, by odbierać telefony zgłoszone w trakcie rejestracji. Bardzo często zdarza się, że kontakt telefoniczny jest utrudniony, a osoba udaje się do Czarnkowa, gdzie niestety nie ma dla niej szczepionki. To bardzo ważne by telefony były zawsze włączone, a połączenia odbierane. Unikniemy wówczas wielu problemów. Uruchomiona w gminie specjalna infolinia nr 531 727 344, służy zarówno do zgłoszenia na szczepienie w mobilnym punkcie szczepień w Lubaszu, jak i wyjaśnienia problemów związanych z samym szczepieniem. Ustalenie listy osób do szczepień odbywa się w Punkcie Szczepień w Czarnkowie, na podstawie przekazanych przez gminę wykazów osób zgłoszonych. Do tej pory spośród osób, które zgłosiły swój akces do szczepienia w punkcie bądź poprzez e- system, w punkcie w Lubaszu zaszczepionych zostało 575 mieszkańców Gminy, co stanowi prawie 37% całej uprawnionej populacji w wieku od lat 60 do 80+. W punkcie w Lubaszu szczepione są także osoby spoza gminy, które system przydzieli tu na szczepienie.

#15


#16

20 kwietnia 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

Z KRUS-em bezpiecznie na wsi KONKURS KRUS po raz jedenasty zaprosił najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udzielają: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Hasło jedenastej edycji cieszącego się rokrocznie dużym

zainteresowaniem dzieci konkursu nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku. Ponieważ oferta edukacyjna KRUS od początku działania instytucji kierowana jest również do najmłodszych mieszkańców wsi, organizacja Konkursu pozwala sprawdzić ich wiedzę o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych. Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą

W I grupie wiekowej (klasy 0-3) zwycięzcami zostali: I miejsce – Ilona Janc (III klasa SP Połajewo) II miejsce – Aleksandra Wardęga (II klasa SP Boruszyn) III miejsce – Aleksander Sołtysiak (III klasa SP Boruszyn)

dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele placówki KRUS w Czarnkowie, Państwowej Inspekcji Pracy w Pile oraz Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, wyłoniła laureatów spośród 78 uczniów z 7 szkół podstawowych. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. R

E

www.glosonline.pl

W II grupie wiekowej (klasy 4-8) zwyciężyli: I miejsce – Karol Szudarek (IV klasa SP Połajewo) II miejsce – Julia Sołtysiak (VI klasa SP Boruszyn) III miejsce – Hubert Berlik (VI klasa SP Młynkowo) K

L

A

M

A


Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 20 kwietnia 2021

www.glosonline.pl

#17

Niebieski pomost zrozumienia M

A

T

E

R

I

A

Ł

P

R

O

M

O

C

Y

J

N

Y

CHOć BARDzO CHętNIe PODśWIetlAmy SIę NA NIeBIeSKO 2 KWIetNIA W śWIAtOWy DzIeń AUtyzmU, tO W POzOStAłe DNI JeSteśmy mAłO tOleRANCyJNI, NIeRO zU mIe Ją Cy I KRzyW Dzą Cy. A BIO RąC POD UWA gę , że U CO RAz WIęK SzeJ lICz By DzIe CI DIA gNO zU Je SIę AU tyzm , tO mOż NA śmIA łO PO WIe DzIeć , że teN NIe CHlUB Ny ORęż BRA KU zRO zU mIe NIA DRU gIeJ OSO By Wy CIą gA my SA mI PRze CIW SO BIe . W NIe BIe SKIm mIe SIą CU PO śWIę CO Nym PRO PA gO WA NIU WIe Dzy O AU ty zmIe z H an ną F rycz – Dy ReK tO Rem P O RAD NI PSy CHO lO gICz NO - P e DA gO gICz NeJ W t RzCIAN Ce roz ma WIa W Io let ta S zu kaj ło .

Czy autyzm to choroba psychiczna? – Autyzm znajduje swoje miejsce w międzynarodowej klasyfikacji chorób, ale jest określany jako całościowe zaburzenia rozwoju, jest to więc bardziej zaburzenie o charakterze neurologicznym niż psychiatrycznym. Musimy pamiętać jednak o tym, że osoby ze spektrum autyzmu to bardzo zróżnicowana grupa pod względem sprawności intelektualnej, dlatego bywa, że osoby te muszą skorzystać ze specjalistycznej opieki psychiatrycznej. Postrzeganie autyzmu jako choroby psychicznej może też wynikać z trudnych zachowań prezentowanych przez te osoby w różnych sytuacjach społecznych. Kiedy obserwujemy w sklepie młodego człowieka, który biega chaotycznie wśród półek nie reagując na polecenia opiekunów, bije się po głowie i wydaje głośne niezrozumiałe dla otoczenia komunikaty, to mamy jednoznaczne skojarzenia. Na szczęście coraz więcej osób, dzięki prowadzonym kampaniom społecznym, wie czym jest autyzm i jakie zachowania mogą prezentować osoby ze spektrum autyzmu. Czy to zaburzenie wprowadza nasze zmysły w błąd? – Bodźce docierające do nas z otoczenia, które postrzegamy jako nieistotne, dla osób autystycznych są bodźcami dominującymi i zniekształcającymi percepcję świata. Na przykład w trakcie zakupów zwykle nie przeszkadza nam dźwięk muzyki, czy reklamy, ale dla osób ze spektrum mogą to być bodźce, które całkowicie zakłócą zaplanowane zakupy. Jak zatem można zdiagnozować autyzm? – Jest to diagnoza wielospecjalistyczna i aby była kompletna, wypowiedzieć się musi kilku specjalistów. Zwykle w przypadku naszych podopiecznych to jest lekarz neurolog dziecięcy lub lekarz psychiatra dziecięcy oraz psycholog, pedagog i logopeda z poradni. Autyzm to zaburzenie dotykające wielu obszarów funkcjonowania człowieka, dlatego tak wielu specjalistów jest zaangażowanych w ten proces i dlatego ta diagnoza trwa tak długo. Niektóre z symptomów pojawiają się wcześniej inne później, niektóre trwają inne wygasają po pewnym okresie, to wymaga czasu i obserwacji. Czy możemy zatem powiedzieć, że autyzm jest niepełnosprawnością? – Tak, jest to niepełnosprawność w świetle przepisów prawa. Orzekanie o niepełnosprawności do celów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego prowadzone jest w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzciance. Na mocy otrzymanego przez dziecko orzeczenia organizowane jest kształcenie specjalne w przedszkolu lub szkole, które obejmuje specjalną

organizację procesu kształcenia, zajęcia rewalidacyjne rozwijające zaburzone funkcje i inne zajęcia terapeutyczne takie, których potrzebuje dane dziecko. Czasem na mocy orzeczenia dziecko korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego. Jest też druga ścieżka orzekania do celów poza edukacyjnych, którą dla dzieci z naszego powiatu prowadzi Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile. Są to zupełnie odrębne ścieżki postępowania, które uzupełniają się, ale nie zastępują. Kiedy najlepiej rozpocząć postępowanie diagnostyczne, aby jak najszybciej otoczyć dziecko pomocą? – Jeżeli rodzice obserwują niepokojące zachowania dziecka to zawsze mogą zgłosić się na konsultację specjalistyczną. My badamy dzieci od pierwszych miesięcy życia. W praktyce zwykle zgłaszają się rodzice dzieci 2-3 letnich i starszych, ponieważ dopiero kiedy dziecko zaczyna wchodzić w relacje z szerszym środowiskiem zaczynają manifestować się pewne zachowania wzbudzające czujność rodziców. W Internecie są dostępne strony (www. badabada. pl) prezentujące kwestionariusze dla rodziców, które pozwalają samym rodzicom zweryfikować ich obserwacje i odpowiedzieć na pytanie czy konieczna jest diagnoza specjalistyczna. Dotyczy ono najmłodszych dzieci do 36 miesiąca życia, ale to w tym okresie rodzice najczęściej mają wątpliwości co do rozwoju swoich dzieci. Ile osób z autyzmem jest w Polsce i czy obserwujemy tendencję zwyżkową? – Autyzm w Europie dotyka ok. 1% populacji, podobnie szacuje się częstotliwość jego występowania w Polsce. Eksperci twierdzą, że wzrost liczby

osób ze zdiagnozowanym autyzmem wynika z coraz większej świadomości społecznej dotyczącej tego zaburzenia, a co za tym idzie częstszego zgłaszania dziecka na diagnozę przez rodziców. Autyzm nie jest już postrzegany jako temat tabu. Działania naszej poradni wspiera wiele osób i instytucji zatrudniających wykwalifikowaną kadrę, jak placówki oświatowe, PCPR, gabinety komercyjne. Szczególną rolę odgrywa tu stowarzyszenie „Małe Skrzydła”, które powstało na bazie funkcjonującej w naszej PPP grupy wsparcia dla mam małych dzieci po diagnozie autyzmu. Te mamy początkowo same potrzebowały pomocy, a teraz działają rewelacyjnie, same udzielając wsparcia tym, którzy zmagają się z ciężarem postawionej diagnozy. Czas pandemii COVID-19 jest szczególny dla wszystkich, także dla osób ze spektrum autyzmu. Na co warto zwrócić uwagę? – Rzeczywiście docierają do nas głosy nauczycieli i rodziców dotyczące licznych problemów na jakie napotykają uczniowie realizujący naukę w domu. Jest to zupełna zmiana organizacji codzienności całych rodzin, które dotychczas funkcjonowały między szkołą, zajęciami terapeutycznymi i domem. Teraz znaczne ograniczenie kontaktów zburzyło dobrze działające schematy. To co w początkowym okresie było szczególnie trudne dla nas wszystkich to lęk przed nieznaną groźną chorobą, a dzieci z autyzmem są szczególnie wyczulone

na lęk. Lęk jest zaraźliwy, jeżeli boją się rodzice, boją się też dzieci, które z powodu narastającego stresu prezentują coraz trudniejsze zachowania. To nad czym należy zapanować to strach. Strach znika, gdy zaczynamy racjonalizować rzeczywistość, gdy nie poddajemy się płynącym negatywnym informacjom, a ograniczamy je do tego co jest ważne tu i teraz. Wówczas osiągamy spokój. Istotne też jest zachowanie pewnego porządku dnia, który będzie zaplanowany i przewidywalny, a także będzie zawierał różnego rodzaju aktywności. Jest to bardzo trudne, ale możliwe do wykonania. Czy są jakieś wskazania, jak należy zachować się w kontakcie z osobą ze spektrum autyzmu? – Trudno tu wskazać jeden sposób postępowania właściwy dla wszystkich, bo są to osoby bardzo zróżnicowane i w związku z tym mają różne potrzeby. Inne będzie podejście do osoby z autyzmem, która nie mówi i ma niskie możliwości poznawcze, a inne do osoby wysoko funkcjonującej z zespołem Aspergera, która prezentuje ponadprzeciętne uzdolnienia. Złotą zasadą w kontaktach międzyludzkich jest szacunek i otwartość na drugiego człowieka, niezależnie od tego kim on jest, czy jest to osoba ze spektrum czy nie. Serdecznie gratuluję tegorocznej akcji związanej z niebieskim miesiącem. – W bieżącym roku, w dobie trwającego stanu epidemii nadal nie jest możliwe zorganizowanie licznych wydarzeń, ale pomimo to, jest to szczególny miesiąc w kalendarzu. Tegoroczna akcja zorganizowana została, aby przeciwdziała etykietowaniu osób ze spektrum. Na płocie okalającym budynek PPP w Trzciance pojawiły się banery z hasłami, które mają posłużyć jako przyczynek do zmiany perspektywy postrzegania autystów. Mają mobilizować do dostrzegania talentów, które te osoby posiadają, a my powinniśmy pozwolić im je rozwinąć. Nie bez przyczyny motto trzcianeckiej poradni brzmi „Każde dziecko ma szansę na rozwój”.


#18

20 kwietnia 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

Drawsko liderem segregacji! Z

EKOLOGIA Miło nAM poinfoRMowAć, żE w KonKuRsiE ogłoszonyM pRzEz związEK MiędzygMinny pRgoK, gMinA dRAwsKo zostAłA LidEREM sEgREgAcji zA 2020 RoK. oznAczA to, żE MiEszKAńcy dRAwsKA sEgREgują nAjLEpiEj w cAłyM REgioniE. „szAnowni MiEszKAńcy, jEdynE co Mogę pAństwu powiEdziEć, to dzięKuję! – KoMEntujE BARtosz niEzBoRAłA, wójt gMiny dRAwsKo.

R

godnie z przepisami, gmi ny i związ ki międzygminne każdego roku zobowiąE

K

zane są do osiągnięcia określonych po zio mów re cy klin gu. Poziomy te oznaczają stosunek masy odpadów selektywnie ze-

L

A

M

A

bra nych do ma sy wszyst kich odpadów. Wskaźnik, jaki byliśmy zo bo wią za ni osią gnąć za 2020 rok wynosi 50 procent.

Oznacza to, że co najmniej poło wę wszyst kich ze bra nych w ubie głym ro ku od pa dów, musiały stanowić odpady segregowane. Za 2020 rok Związek Międzygminny „PRGOK” osiągnął wskaźnik na poziomie 49,97%. Do suk ce su bra ko wa ło więc niewiele. Na tę liczbę składają się poziomy recyklingu osiągnięte przez wszystkie gminy członkowskie (razem z gminami Wy rzysk i Oko nek, któ re do 31 grudnia 2020 roku były w strukturach „PRGOK”). Tyl ko trzem z czter na stu gmin udało się osiągnąć wyma ga ny po ziom re cy klin gu. Pierw sze miej sce zaj mu je Draw sko z wy ni kiem 64,91 pro cent. To li der se gre ga cji w naszym regionie!

Na drugim miejscu znajduje się Piła z wynikiem 57,41 procent, a na trzecim gmina Kaczory – 50,86%. Z kolei na drugim końcu znajdują się gminy: Oko nek – 35,98%, Wy so ka – 36,7% oraz Ja stro wie – 39,20%.

*** Na le ży pa mię tać, że od 1 kwiet nia 2020 ro ku se gre ga cja od pa dów jest obo wiąz kowa. Oznacza to, że nie można już wy rzu cać od pa dów jak le ci, do jed ne go po jem ni ka, lecz na le ży je po se gre go wać na pięć frak cji: pa pier, pla stik, szkło, odpady biodegradowalne i od pa dy zmie sza ne. Dla cze go war to to ro bić? Ku pu jąc da ny pro dukt, su ge ru je my się nie tyl ko je go ce -

R

E

K

L

ną, ale rów nież tym, jak jest on opa ko wa ny. Nad wy glą dem opa ko wań pra cu je sztab mar ke tin gow ców, któ rzy sto su ją wszyst kie me to dy ma ją ce spra wić, że wła śnie to opa ko wa nie przy cią gnie na szą uwa gę w skle pie. Koszt opa ko wa nia to zna czą cy ele ment ce ny, któ rą mu si my za pła cić za da ny pro dukt. Je że li więc już raz, w skle pie, pła ci my za opa ko wa nie, to nie płać my za to sa mo dru gi raz.

Segregując odpady dbamy więc nie tyl ko o śro do wi sko, ale również o własną kieszeń, bo gdy ro bi my pra wi dło wo, nie zwięk sza się ma sa od pa dów zmie sza nych, któ rych za go spo da ro wa nie jest naj bardziej kosz tow ne. A

M

A


www.glosonline.pl

Głos czarnkowsko-trzcianecki | 20 kwietnia 2021

#19

CWRKDiZ w Pile buduje „mosty” cEntRuM wspARciA RzEMiosłA, KsztAłcEniA duALnEgo i zAwodowEgo w piLE, jEdnostKA puBLicznA pRowAdzonA pRzEz sAMoRząd wojEwództwA wiELKopoLsKiEgo, REALizując RóżnoRodnE dziAłAniA AKtuALniE główniE on-LinE, BudujE „Mosty” nA tEREniE suBREgionu piLsKiEgo. jEdnAK niE są to BudowLE inżyniERsKiE, ALE tAKiE, KtóRE łączą EduKAcję z pRAcą zBLiżAjąc tE dwA świAty do siEBiE. są tzw. „RodzAjEM pRzEpRAwy” odBioRców „BudowLi” – uczniów szKół podstAwowych i ponAdpodstAwowych oRAz LoKALnych pRzEdsięBioRców. BudowiE „Mostów” pRzEz cEntRuM spRzyjA Rozwój pARtnERstwA w oBszARzE KsztAłcEniA zAwodowEgo oRAz wspARciE spEcjAListów z dziEdziny EduKAcji i BiznEsu. W I kwartale 2021roku, ciągle w pandemii COVID-19, rozpoczęto oraz kontynuowano budowę „mostów” dla: – dzieci w wieku przedszkolnym, warsztaty on-line pt.: „Mały przedsiębiorca”. zrealizowano łącznie 12 warsztatów dla 260 osób. – dyrektorów szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach. spotkanie pod patronatem i z udziałem departamentu Edukacji i nauki uMww w poznaniu pt.: „porozmawiajmy o współpracy na rzecz kształcenia zawodowego w północnej wielkopolsce”. wnioski były podstawą do planowania przez departament Edukacji i nauki uMww działań wspierających kształcenie zawodowe. w spotkaniu udział wzięło 61 osób. – uczniów kl. Vii-Viii szkół podstawowych oraz ich rodziców, warsztaty pt.: „spotkania on-line z rzemiosłem”, w zakresie promocji kształcenia zawodowego w systemie dualnym oraz rzemieślniczej nauki zawodu. zainicjowano 29 spotkań dla 463 osób. partnerzy: wielkopolska izba Rzemieślnicza w poznaniu, cech Rzemiosł Różnych w złotowie. w planach kolejne spotkania. zachęcamy do udziału. – uczniów klas Vii i Viii szkół podstawowych: „indywidualne konsultacje edukacyjno – zawodowe”, warsztaty pt.: „zastanów się zanim zdecydujesz” i „Kończę szkołę i co dalej?”. przeprowadzono 45 spotkań dla 393 osób. – uczniów szkół ponadpodstawowych, warsztaty pt.: „wchodzę na rynek pracy”, w zakresie kompetencji miękkich cenionych przez pracodawców. zorganizowano 7 spotkań dla 194 osób. – uczniów i nauczycieli szkół technicznych oraz branżowych z przedsiębiorcami, spotkania pt.: „Rozpocznij swoją karierę za-

Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z narzędzi jakie przygotowaliśmy dla Was. Treści w linku >>> https://cwrkdiz.pila.pl/panel-ucznia. Zachęcamy do wspólnego budowania „mostów”, stwarzania szans młodzieży na lepszą, bardziej przemyślaną przyszłość.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła tel. 67/307-00-04; e-mail: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl www.cwrkdiz.pila.pl

wodową”. zajęcia kierowane są do uczniów klas ostatnich, w celu przygotowania ich do świadomego wejścia na rynek pracy. w i kwartale br. zainicjowano 2 spotkania dla 102 osób. partnerzy: firmy z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego: dora Metal sp. z o.o. w czarnkowie i Metrolog sp. z o.o. w czarnkowie wzięły udział w spotkaniu dla uczniów szkoły branżowej w zespole szkół im. józefa nojego w czarnkowie. firmy z powiatu złotowskiego: ikano industry sp. z o.o. w Krajence i uniMEtAL sp. z o.o. w złotowie dla klas centrum Kształcenia zawodowego i ustawicznego w złotowie. zapraszamy na kolejne. – uczniów szkół ponadpodstawowych oraz opiekunów, projekt Erasmus + „staże we włoszech – teoria w praktyce”. projekt zakłada zorganizowanie praktyk zawodowych, zgodnych z profilem danego zawodu dla 51 uczniów. z uwagi na to, że nasza jednostka otrzymała w trybie konkursowym tzw. Akredytację w Akcji 1. Mobilność uczniów i kadry, sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe programu Erasmus na lata 2021-2027, zapraszamy szkoły kształcące zawodowo do kontaktu z nami, w celu: sprecyzowania potrzeb mobilnościowych szkół, wyboru docelowego kraju realizacji praktyk zawodowych. planujemy w każdym roku wysłać na praktyki zawodowe 3 osiemnastoosobowe grupy z 3 różnych szkół na okres 4 tygodni, a także kilkoro chętnych nauczycieli z tychże szkół. Ponadto Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, mimo pandemii, organizuje aktualnie działania m. in.: – konkurs „wielkopolski Mistrz oraz czeladnik 2020 roku”, organizowany wspólnie z samorządem województwa wielkopolskiego i izbami Rzemieślniczymi w wielkopolsce. celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego i zawodów rzemieślniczych, poprzez uhonorowanie osób, które poszerzając wiedzę i zdobywając umiejętności, budują swoją karierę zawodową. zachęcamy cechy Rzemiosł Różnych do składania wniosków swoich kandydatów. w konkursie mogą wziąć udział osoby, które w 2020 roku zdały egzamin czeladniczy lub mistrzowski w szkołach i izbach Rzemieślniczych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego. – konkurs „zAwodowcy poszuKiwAni – Mapa rzemieślników 2021”, dla uczniów klas Vi-Viii ze szkół powiatu złotowskiego oraz miasta i gminy łobżenica. Konkurs organizowany jest w partnerstwie z Burmistrzem Miasta złotowa, cechem Rzemiosł Różnych w złotowie. Konkurs trwa do 14.05.2021 r. – targi Edukacyjne corocznie organizowane przez Międzynarodowe targi poznańskie po raz pierwszy odbędą się on-line, w dniach 7-8.05. 2021r., pod hasłem: „uwaga!... Edukacja”. organizator to również departament Edukacji i nauki urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego w poznaniu. oferta centrum na dwudniowe wydarzenie obejmuje m. in.: indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, webinary, spotkania on-line, quizy oraz zawodową strefę informacyjną. targi Edukacyjne w poznaniu od ponad 20 lat kształtują przyszłość młodych wielkopolan. szczegóły wkrótce. – „Poniedziałki z Doradztwem Zawodowym”, dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, których celem jest m. in.: planowanie przyszłości edukacyjno – zawodowej. Dyżur naszego doradcy zawodowego trwa do godz. 17:00 w poniedziałki, w pozostałe dni wtorek-piątek do 15:30. Konsultacje są bezpłatne.

Zapraszamy do korzystania z platformy System Informacji Zawodowej. SIZ to rodzaj wyszukiwarki, to platforma umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy uczniami, szkołami i pracodawcami z obszaru Województwa Wielkopolskiego. Uczniowie zainteresowani edukacją w szkole branżowej lub technikum oraz odbyciem praktyk zawodowych mają możliwość pozyskania informacji o szkołach i pracodawcach w jednym miejscu. Szkołom umożliwiamy przedstawienie swojej oferty uczniom, ich rodzicom oraz pracodawcom. Firmom poszukującym przyszłych fachowców nawiązanie kontaktu zarówno ze szkołą, jak i z uczniami.


#20

20 kwietnia 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

Zakończono rozbudowę trzcianeckiego szpitala

P

INWESTYCJE ZAKońcZyłA się RoZbudowA sZpitALA powiAtowEgo iM. JAnA pAwłA ii w tRZciAncE. ZA 9,5 MLn Zł wybudowAno ponAd 715 MEtRów KwAdRAtowych sZpitALnych oddZiAłów. opRócZ wybudowAniA nowEgo obiEKtu, doKonAno RówniEż ModERniZAcJi istniEJącEJ cZęści, A cAłość doposAżono w niEZbędny spRZęt. pRZEdsięwZięciE udAło się ZAKońcZyć MiMo tRudnEgo cZAsu pAndEMii.

rzygotowania do inwestycji, polegającej na rozbudowanie budynku głównego szpitala czterokondygnacyjnej części, o łącznej powierzchni użytkowej 715,73 m2 rozpoczęły się w 2018 roku. Powstała wówczas dokumentacja projektowa, na podstawie której możliwe było ogłoszenie przetargu. Jej koszt to blisko 90 tysięcy złotych, a środki na ten cel zostały przekazane z budżetu powiatu. Przystąpiły do niego 4 firmy, a wygrała oferta, którą złożył Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy z Chodzieży. Kwota inwestycji opiewała na sumę 7 844 000 zł. Ostatecznie rozbudowa szpitala kosztowała 9,5 miliona złotych. Większa część tej sumy to środki własne szpitala (ponad 6,8 mln zł, w tym 2,5 mln zł pochodzące z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego). Ponad 2,5 mln zł na inwestycję pochodziło z budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Znacząco wyższa, finalna kwota inwestycji wiązała się z koniecznością przeprowadzenia prac dodatkowych, które wyniknęły w trakcie inwestycji. Były to między innymi prace budowlane związane z dodatkową wylewką betonową, instalacją sygnalizacji przeciwpożarowej i instalacją oświetlenia ewakuacyjnego, a także wymianą stolarki okiennej i remontem dachu starej części budynku.

Dobre tempo 18 lipca 2019 roku w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance odbyło się oficjalne podpisanie umowy wykonania inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala. W spotkaniu uczestniczył Mirosław Szymajda – dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance i jego zastępca, Sła-

womir Kryger – wicestarosta czarnkowsko-trzcianecki oraz właściciel generalnego wykonawcy. Przekazanie placu budowy, czyli wszystkich pięter budynku głównego, przeznaczonych do modernizacji, nastąpiło z końcem 2019 roku, a planowany termin oddania budynku określono na maj 2020 roku. Zgodnie z projektem na pierwszej kondygnacji zaplanowano salę do ćwiczeń, przeznaczoną na potrzeby oddziału rehabilitacyjnego oraz salę konferencyjną. Na drugim poziomie – trzy nowe sale, wyposażona w trzy łóżka sala intensywnej terapii, sala do cięć cesarskich oraz trzyłóżkowa sala wybudzeń z zapleczem. Trzecie piętro to nowy oddział noworodkowy, a także blok porodowy wyposażony w dwa stanowiska z nowoczesnymi łóżkami porodowymi. Przyszłe mamy mają do dyspozycji komfortowe sale, z węzłami sanitarnymi. Czwarty poziom to przedłużenie istniejącego oddziału chirurgicznego wraz z pododdziałem chirurgii urazowo – ortopedycznej. – Oprócz rozbudowy, została również wyremontowana pozostała część istniejącego już budynku oraz odnowiona została cała jego elewacja – mówi Mirosław Szymajda, dyrektor

Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance. Dodaje on również, że pomimo ogłoszonego w marcu 2020 roku stanu epidemicznego w Polsce, realizacja rozbudowy nie została zakłócona. Ostateczne przekazanie obiektu nastąpiło 30 listopada 2020 roku. Dopełnieniem całej inwestycji było otrzymanie dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej tj. stół operacyjny, diatermia chirurgiczna, zestaw laparoskopowy z zestawem do artroskopii, 2 respiratory, 2 łóżka porodowe i 4 łóżka wielofunkcyjne, na kwotę 1.310.299,00 zł, z czego 1.000.000,00 zł stanowiły środki z Budżetu Państwa, 250.000,00 zł środki z Budżetu Gminy Trzcianka i 60.299,00 zł środki z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. – Dziękuję wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, firmom współpracującym i pracownikom szpitala, którzy przyczynili się do rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, w trudnym i niepewnym czasie pandemii. Dzięki temu pacjenci mogą liczyć na komfortowe warunki lokalowe oraz nowy sprzęt medyczny – mówi dyrektor szpitala. LUDWIKA WIKIEŁ STAROSTWO POWIATOWE W CZARNKOWIE


www.glosonline.pl

Głos czarnkowsko-trzcianecki | 20 kwietnia 2021

1,22 mln zł dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego!

R

PIENIĄdzE ostAtniEgo dniA MARcA woJEwodA wiELKopoLsKi opubLiKowAł wyniKi ii nAboRu wniosKów nA wspARciE dZiAłAń ZE śRodKów RZądowEgo FundusZu inwEstycJi LoKALnych.

FIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Powiat czarnkowsko-trzcianecki znalazł się na liście odbiorców środków i otrzymał następujące dofinansowania: 1. 500.000 zł na budowę wieży radiowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną na potrzeby policyjnej cyfrowej łączności ra-

diowej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim oraz modernizację Komisariatu Policji w Trzciance, 2. 400.000 zł na zakup i instalację urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP w Trzciance i w Czarnkowie oraz Komendy Powiatowej PSP w Czarnkowie, 3. 320.000 zł na doposażenie powiatowych placówek medycznych tj. zakup sprzętu do diagnostyki ultrasonograficznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie oraz za-

kup łóżek wielofunkcyjnych z napędem elektrycznym, materacem, szafkami przyłóżkowymi dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance. Okres pandemii, nieznanej choroby, to czas trudny dla wszystkich, bardzo trudny szczególnie dla systemu opieki zdrowotnej i służ mundurowych, które znalazły się na pierwszej linii frontu. Uzyskane wsparcie z RFIL wpłynie zarówno na właściwe zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

PrzEbudoWa dróg W KrzYżu WlKP. zaKońCzoNa. 18 marca 2021 r. odbył się komisyjny odbiór końcowy zadania – przebudowa dróg gminnych w Krzyżu Wielkopolskim (ul. baśniowa, Wojska Polskiego, Poznańska) oraz drogi w bielicach Nowych. Celem inwestycji było tymczasowe polepszenie dróg dojazdowych do posesji. W ramach zadania wykonano ponad 1,2 km dróg. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 149 386,85 zł brutto.

19, jak również na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy strażaków i policjantów w czasie pełnienia służby. Pandemia Covid-19 spowodowała, że wszystkie te instytucje zostały zaangażowane do wielu nowych działań i wielu dodatkowych wyzwań, które narzuciła rzeczywistość. Tym bardziej cieszy uzyskane wsparcie, które jest obecnie bardzo potrzebne. WIOLETTA SZUKAJŁO, STAROSTWO POWIATOWE W CZARNKOWIE

#21


#22

20 kwietnia 2021 | Głos czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

„Wojtyła” nie do pokonania!

J

TENIS Zawodnik Z nasZego ogniska TkkF nałęcZ ZakońcZył Zimę 2021 pięknym sukcesem, godnie repreZenTując region i swoje miasTo cZarnków. wojTek Zalewski wysTarTował w oTwarTych Zimowych misTrZosTwach warsZawy 2021 w ramach rywaliZacji polskiej ligi Tenisa i po roZegraniu 6 mecZy wygrał Turniej beZ porażki. graTulacje!

ak pisze Organizator: „Turniej rozpoczął się w sobotni poranek. Gracze najpierw rywalizowali w grupach, a wieczorem rozegrana została faza pucharowa, do której zakwalifikowała się najlepsza ósemka. Na szczególne uznanie zasługują debiutanci. Andrzej Danilczyk, który przez cały dzień trwania zawodów imponował wysoką formą i doszedł aż do finału. W nim 42-letni reprezentant Warszawy zmierzył się z czwartą rakietą zeszłego sezonu – Wojciechem Zalewskim. Ostatecznie to popularny,, Wojr

e

k

l

a

m

a

tyła” okazał się lepszy i dość spokojnie zwyciężył w tym starciu 4: 1, 4: 1. Chwilę wcześniej Czarnkowianin po super tie-breaku wyeliminował inną nową twarz w Polskiej Lidze Tenisa – Cezarego Krakowieckiego”. Minął tydzień, a Wojtek Zalewski dalej walczy i promuje korty Ogniska TKKF Nałęcz Czarnków w Polsce. Tym razem zagrał w turnieju deblowym w parze ze znanym tenisistą Arturem Adamczakiem z Opalenicy. Artur jest wielokrotnym uczestnikiem turniejów w naszym regionie, a przede wszyst-

kim turniejów czarnkowskich, w których często odnosił sukcesy. Turniej odbył się w dniu 21 marca br. w Puszczykowie na pięknym obiekcie sportowym Sportoteka. Para deblowa Artur r

e

k

l

i Wojtek okazała się niepokonaną w tym dniu w Puszczykowie, pokonując wielu znanych tenisistów z Poznania i okolic. Turniej zakończył się spektakularnymi Asami w wykonaniu młodego reprezentanta z Czarnkowa. a

m

a


www.glosonline.pl

#23

Głos czarnkowsko-Trzcianecki | 20 kwietnia 2021

Mimo pandemii zarybienia zrealizowane w stu procentach

Z

pzW Zarybianie użyTkowanych wód należy do sTaTuTowych Zadań polskiego ZwiąZku wędkarskiego. Założony na rok 2020 plan Zarybienia w okręgu nadnoTeckim pZw ZosTał ZrealiZowany w 100,98 %. uZyskanie Takiego wskaźnika osiągnięTo dZięki Zaangażowaniu środków kół wędkarskich i poZyskaniu maTeriału Zarybieniowego w Formie darowiZn.

arybianie wód Okręgu Nadnoteckiego w 2020 roku było tradycyjnie finansowane ze składek na zagospodarowanie i ochronę wód, które wpłynęły na konto Zarządu Okręgu, środków państwowego funduszu na restytucję gatunków zagrożonych i rzadkich administrowanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego, darowizn oraz ze środków Kół wędkarskich. Pomimo obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną kraju w 2020 roku zarybianie wód było realizowane bez szczególnych zmian – zgodnie z planem opracowanym przez Komisję d/s zagospodarowania i ochrony wód zatwierdzonym uchwałą nr 3/Z/20 z 27 lutego 2020 r. Ograniczenia wynikające z pandemii miały niewątpliwy wpływ na sytuację finansową Okręgu Nadnoteckiego. Zakaz uprawiania połowów amatorskich w I i II kwartale 2020 roku spowodował spadek liczby członków, co niestety miało wyraźne przełożenie na wysokość wpływów ze składek na za-

KrzyżówKa do Kawy

gospodarowanie i ochronę wód – osiągnięte przychody z tego tytułu były niższe od zaplanowanych. W roku 2020 kontynuowano zasadę ograniczenia zarybień gatunkami karpiowatymi na rzecz ryb drapieżnych i reofilnych. Został utrzymany poziom zarybienia gatunkami drapieżnymi, rybami karpiowatymi spokojnego żeru oraz nieco zmniejszyło się zarybienie gatunkami łososiowatymi i reofilnymi. Średnia wartość zarybienia jednego hektara użytkowanych przez ON PZW wód była wyższa niż w minionych latach i wyniosła 122,23 zł przy planowanych 120,0 zł/ 1 ha. Łączna wartość materiału zarybieniowego wpuszczonego do obwodów RZGW wyniosła w roku sprawozdawczym 425712,07 zł, pozostałe wody zarybiono za kwotę 110609,83 zł. Podobnie, jak w latach poprzednich do wód naszego Okręgu trafił materiał zarybieniowy ryb łososiowatych i reofilnych finansowany ze środków państwowych, a realizowany przez

Instytut Rybactwa Śródlądowego w ramach wdrażania programu restytucji gatunków zagrożonych i rzadkich. Łącznie w roku 2020 wpuszczono ze środków państwowych 96.555 szt. materiału zarybieniowego o wartości 162.665 zł. Dla porównania rok wcześniej zarybiono 10.000 szt. za kwotę 29000 zł. W roku 2020 jedenaście Kół PZW naszego Okręgu zarybiło wody z własnych środków uzyskanych z dobrowolnych wpłat członków, z prowadzonej działalności gospodarczej bądź ze sponsoringu, dla porównania w roku 2019 zarybienia własne przeprowadziło trzynaście kół. Łączny koszt zarybienia ze środków kół wyniósł 33.512,08 zł, kwota ta pozwoliła na zakup 1.741,5 kg i 2000 szt. materiału zarybieniowego. Dla porównania w 2019 roku koła zakupiły 2.680 kg materiału zarybieniowego ośmiu gatunków ryb o wartości 34.219,92 zł. Zakupiono materiał zarybieniowy sześciu gatunków: lin, karp, karaś pospolity, szczupak, sandacz, lipień.

zawody w KwiETNiu 2021 r.

odwoŁaNE

okręgowy kapiTanaT sporTowy prZy on pZw w pile inFormuje,

że w ZwiąZku Z ogranicZeniami prawnymi oraZ ZnacZnym wZrosTem Zachorowań na covid-19 ODWOŁUJE WSzySTkIE zaWODy WęDkarSkIE zaplaNOWaNE Na kWIEcIEń 2021 r.

oKręGowy TurNiEj wiEdzy EKoloGiczNEj i wędKarsKiEj

odwoŁaNy rada ds. młodZieży on pZw w pile inFormuje,

że w ZwiąZku Z ogranicZeniami prawnymi oraZ ZnacZnym wZrosTem Zachorowań na covid-19

ODWOŁUJE XX OkręgOWy TUrNIEJ WIEDzy EkOlOgIczNEJ I WęDkarSkIEJ zaplaNOWaNy Na 17.04.2021 r.


#24

20 kwietnia 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

Zaangażowanie i chęć pracy na rzecz lokalnych społeczności po raz kolejny nagrodzone

W

GM. CZARNKÓW WiAdoMo już, jAKiE dotAcjE otRzyMAją oRgAnizAcjE pozARządoWE nA zAdAniA z zAKREsu: WspiERAniA i upoWszEchniAniA KuLtuRy fizycznEj; nAuKi, szKoLnictWA WyższEgo, EduKAcji, ośWiAty i WychoWAniA; dziAłALności WspoMAgAjącEj RozWój WspóLnot i społEczności LoKALnych.

roku 2021 do rozdysponowania było 228 tys. zł. Największa część tej kwoty, bo 180 tys. zł. przeznaczona została na działalność i funkcjonowanie klubów piłkarskich (Wenus Jędrzejewo, Gryf Zofiowo, Sokół Gębice, Błękitni Kuźnica Czarnkowska), zaś blisko 10 tys. zł trafi do sportowców uprawiających pozostałe dyscypliny. Na boisku sportowym w Romanowie Dolnym odbędą się w tym roku pierwszy raz regularne treningi prowadzone przez kadrę Akademii Piłkarskiej Reissa. Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Gębice po rocznej przerwie zorganizuje latem VII Turniej Piłki Siatkowej Plażowej, a Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska pierwszy Bieg po zdrowie. Wsparcie z gminy otrzymał także Klub Sportowy Shotokan, dzięki czemu możliwe będzie zrealizowanie treningów karate. Umiejętności pozwolą uczestnikom zajęć sportowych wziąć udział w zawodach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W ostatnim czasie rozstrzygnięto także otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2021 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza możliwość zlecania zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Koncepcja wykonania projektu następuje z inicjatywy stowarzyszenia. Zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni. Oferty spełniające wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe są zamieszczane na okres 7 dni roboczych: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, w Biuletynie Informacji Publicznej, w serwisie informacyjnym www.czarnkowgmina.pl w zakładce: Organizacje Pozarządowe. oświaty i wychowania oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Z zachowaniem środków ostrożności Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Wsi Bukowiec – Bukowisko zaprosi mieszkańców na piknik rodzinny, a Fun-

dacja Gębiczyn zorganizuje nie tylko na łonie natury: zajęcia rozwijające sprawność i koncentrację ruchową dzieci, warsztaty teatralne, warsztaty kulinarne, a także przeprowadzi turniej gier planszowych. Zadanie w zakresie dystrybucji unijnej żywności w ramach PO

PŻ wśród najuboższych mieszkańców gminy realizować będzie Stowarzyszenie Dla Dobra Wspólnego z Jędrzejewa. Nie wszystkie organizacje poprzednio ubiegające się o dotacje gminne zdecydowały się złożyć swoje oferty w tym

konkursie. Przez cały czas trwa pandemia. W tym szczególnie trudnym czasie aktywność inicjatyw społecznych zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie. Urząd Gminy CzarnKów aGnieszKa wiśniewsKa

Okradli sklep, w którym pracowali CZARNKÓW Ochrona jednego z marketów w Czarnkowie powiadomiła dyżurnego czarnkowskiej komendy o ujętych złodziejach. Nie byłoby w tym zdarzeniu nic szczególnego, gdyby nie fakt, że byli oni pracownikami tego sklepu. W piątek, 2 kwietnia br., około godziny 21:30 policyjny patrol został wezwany do jednego z marketów w Czarnkowie. Na funkcjonariuszy oczekiwał pracownik ochrony. Z jego relacji wynikało, że pracownicy sklepu tj. 49-letnia mieszkanka gm. Wieleń oraz 27-letni mieszkaniec gm. Czarnków, ukradli różnego rodzaju artykuły spożywcze i chemiczne, alkohole oraz sprzęt

AGD o wartości prawie 800 złotych. Nieuczciwi pracownicy, w trakcie przestępczego procederu nie zdawali sobie sprawy, że są bacznie obserwowani. Niczego nieświadomi skradziony towar zapakowali do kartonu po bananach oraz plastikowej skrzynki, a następnie ukryli w samochodzie należącym do 27-latka. Zaraz po zatrzymaniu trafili na komendę, natomiast towar z powrotem na sklepowe półki. W trakcie przesłuchania śledczy przedstawili im zarzut kradzieży, do której się przyznali. Wcześniej nie byli karani, za to teraz grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. KPP CzarnKów

KRZYŻ WLKP. Dwa pociski do moździerza w lesie pod Krzyżem Wlkp. 29 marca, około godziny 14:20, leśniczy z Leśnictwa Dębina w trakcie wykonywania prac leśnych w pobliżu Krzyża Wlkp., znalazł dwa niewybuchy z czasów II wojny światowej. O fakcie tym leśniczy powiadomił dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Skierowani na miejsce krzyscy mundurowi pilnowali,, niebezpiecznego znaleziska” do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z jednostki wojskowej w Złocieńcu. Jak się okazało, były to pochodzące z czasów II wojny światowej dwa granaty moździerzowe kal. około 80 mm. Saperzy zabezpieczyli niewybuchy i zabrali je do neutralizacji.

Profile for redakcja-glosonline

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki #20/04/2021  

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki #20/04/2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded