__MAIN_TEXT__

Page 1

Największa sieć bezpłatNych gazet w półNocNej wielkopolsce

głos

m i e s i Ę c Z N i K B e Z P ł aT N Y

Tragedia w Nowy Rok

cZaRNKoWsKo -TRZciaNecKi

D

nr 1 (38), 18 stycznia 2021 r.

KRZYŻ WLKP. Policjanci z krzyskiego komisariatu Pod nadzorem Prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wyPadku drogowego, do którego doszło w noworoczny Poranek w krzyżu wlkP. 26-letni kierowca volkswagena Passata uderzył w drzewo. zginął na miejscu.

iSSn 2545-0247

CzytAj RówniEż w intERnECiE

o wypadku doszło 1 stycznia około godziny 08: 10 na ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp. Ze wstępnych ustaleń będących na miejscu mundurowych wynika, że kierujący volkswagenem passatem, 26-letni mieszkaniec gm. Krzyż Wlkp., z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy ratowników z OSP KSRG Krzyż Wlkp. oraz jeden zastęp z JRG Trzcianka. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, jednocześnie, używając narzędzi hydraulicznych, wydobyli z rozbitego pojazdu kierowcę. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń poniósł on śmierć na miejscu. R

E

K

L

A

M

A

R

Policjanci wspólnie z prokuraturą analizują zebrany na miejscu zdarzenia materiał dowodowy, jak również przeprowadzają niezbędne czynności procesowe w celu wyjaśnienia okomich liczności i przyczyn tej tragedii. R

E

K

L

A

M

A

E

K

L

A

M

A


#2

18 stycznia 2021 | głos Czarnkowsko-Trzcianecki

koMentarz PolityCzny

Co jest dla ciebie najważniejsze w tym roku?

P

MAM wRAżENIE, PO ROzMOwACh, INTERwENCJACh I PROśbACh O POMOC KIEROwANYCh dO MNIE JAKO POsŁANKI, żE dLA wIęKszOśCI NAJwAżNIEJszE JEsT w TYM ROKu TO sAMO – PRzETRwAć. A żEbY TO bYŁO MOżLIwE, TO POśREdNIE, INdYwIduALNE żYCzENIA są NAsTęPuJąCE: NIE zAKAzIć sIę COVIdEM, uTRzYMAć PRACę, NIE sTRACIć fIRMY, zdAć MATuRę, zALICzYć ROK, MóC zNów sPOTKAć sIę z ROdzINą, PRzYJACIóŁMI.

andemia „ćwiczy” nasze charaktery i cierpliwość. Wielu ma ją już na wyczerpaniu, zwłaszcza w zderzeniu informacji, jak to sobie z wszystkim władze państwa doskonale radzą, z rzeczywistością. A rzeczywistość każdego dnia serwuje nam kolejne niespodzianki. Od października 2020 zamknięte niektóre branże gospodarcze, z przedłużanym co chwila terminem, a wsparcie uruchomione dopiero w styczniu 2021, z umorzeniem danin do ZUS za jeden miesiąc – listopad! Hotele, restauracje, bary, stoki, zależne od nich inne branże, padają na twarz. Ile można mieć, jeśli w ogóle, oszczędności na koszty stałe, kredyty, daniny, za co uruchomić firmy po odmrożeniu? To pomoc – według kodu PKD, wiele kodów pominięto, tylko niektóre pytania, które codziennie słyszę po wie- pominięto firmy, które rozpoczęły działalność po lokroć od zdesperowanych przedsiębiorców. Kto nie 1 grudnia 2019 r., nie zrobiono automatycznego mema do czynienia z działalnością gospodarczą, a więc chanizmu umarzania ZUS-u przy każdorazowym przenie ma możliwości konfrontowania pomocowej pro- dłużeniu zamknięcia, nie przygotowano wcześniej pagandy z faktami, może myśli, że pomoc płynie strategii, choć wiadomo było, że będzie druga fala drzwiami i oknami, nie trzeba pracować. Tak oczy- pandemii. Decyzje podejmuje się nadal w systemie wiście nie jest. „z dnia na dzień” i nie mają rangi ustawy, mimo że Pominięto wiele firm, bo przyjęto złe kryterium Konstytucja gwarantuje w art. 22., że „ograniczenie kwalifikowania działalności, do której zaadresowano wolności działalności gospodarczej jest dopuszczal-

ne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”. Interes publiczny jest ważny, nikt rozsądny go nie podważa, ale środki prawne są sprzeczne z Konstytucją. To zaniedbania, które odbiją się czkawką wszystkim Polakom. Ci, którzy już stracili cierpliwość, bo tracą dorobek życia, radykalizują się i twierdzą, że jak władza nie przestrzega prawa w podejmowanych decyzjach, to one nie obowiązują i w takim razie otworzą swoje biznesy, bo muszą żyć. Zapowiedź jednej z takich decyzji umieszczona w mediach społecznościowych: „Zważywszy na coraz to trudniejszą sytuację w gastronomii, która również nas spotyka, oraz rządową pomoc, na którą liczyć nie możemy, pozostaje nam liczyć na samych siebie i na Was”. Tak oto władza doprowadziła ludzi do stanu desperacji, co obawiam się skrzętnie wykorzysta przeciwko nim, uruchamiając cały aparat kontrolny. Wobec siebie natomiast nie stosuje kontroli/audytu zgodności z prawem podejmowanych działań. A tyle wskazówek, rekomendacji, projektów, skonsultowanych z branżami przedstawialiśmy jako opozycja.

www.glosonline.pl

Żeby nie być gołosłowną przypomnę, oprócz wymienionych wyżej, niektóre z propozycji, w tym także moje: rozszerzyć pomoc na wszystkie firmy, których dotknęły skutki zamrożenia działalności wskazanych przez rząd branż; warunkiem udzielenia pomocy nie powinien być kod PKD działalności, a określony spadek przychodu – wsparcie powinno być stopniowanie w zależności od jego spadku; zawiesić na czas pandemii i minimum kolejny rok kalendarzowy po jej odwołaniu wszystkie nowe obciążenia przedsiębiorców, które mają termin wejścia w życie po 1 stycznia 2021 r.; zmniejszyć VAT dla gastronomii i kultury; zawiesić na czas pandemii i minimum kolejny rok kalendarzowy po jej odwołaniu podatek bankowy od aktywów, z których korzystają przedsiębiorcy; przejąć przez ZUS płatności zwolnień lekarskich pracowników od pierwszego dnia, na czas pandemii, a po jej ustaniu skrócić okres opłacany przez firmę; (!) określić razem z branżami warunki wychodzenia z lockdownu i zastosować zasadę „spełniasz warunki, wznawiasz działalność”; poddać obowiązkowej publikacji oraz kontroli następczej wszystkie zamówienia publiczne realizowane bez trybu PZP z uwagi na COVID 11 (złożyłam taki projekt ustawy). Tymczasem zamiast skorzystać z dobrych i skutecznych rozwiązań, władza stawia się w uprzywilejowanej pozycji. Chodzi na mecze, jeździ na nartach, gromadzi się wbrew przepisom, walczy między sobą o stołki, wpływy,... Dla kogo zatem są obostrzenia, skoro władza sama je łamie? Coraz więcej Polaków zadaje sobie to pytanie. Maria Małgorzata Janyska Posłanka koaliCJi obywatelskieJ

Nowa data 29. Finału WOŚP WYDARZENIE Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była gotowa, by 10 stycznia po raz 29. grać nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. – Pokonaliśmy mnóstwo różnych przeciwności, aby zorganizować Sztaby, i nadal jesteśmy gotowi, jesteśmy w blokach startowych, aby zagrać i zbierać pieniądze, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Chciałbym jednak wszystkim zakomunikować, że zmieniliśmy datę naszego Finału. Będziemy grali 31 stycznia! – mówi Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 29. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia 2021 roku. W zbiórkę, która dedykowana będzie wspar-

REDAKCJA ul. sikorskiego 33 (pok. 308), 64-920 Piła. Tel. +48 604 443 359 Redaktor naczelny: Gabriela Ciżmowska (g.cizmowska@glosonline.pl) Michał Nicpoń (m.nicpon@glosonline.pl) Kontakt: redakcja@glosonline.pl www.glosonline.pl REKLAMA I MARKETING ul. sikorskiego 33 (pok. 307), 64-920 Piła Elżbieta Możejko tel. 691 418 537 (e.mozejko@glosonline.pl) Kontakt: tel. +48 604 443 359, e-mail: reklama@glosonline.pl; www.glosonline.pl

WYDAWCA Agencja Promocyjno – wydawnicza MEdIA s. c. Gabriela Ciżmowska, Elżbieta Możejko, Michał Nicpoń, ul. sikorskiego 33, 64-920 Piła. Kontakt: tel. +48 604 443 359, www.glosonline.pl

ciu oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy, włączy się 120 tys. wolontariuszy, zarejestrowanych w Sztabach na całym świecie. Zbiórka realizowana będzie również przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych. Kweście towarzyszyć będą wydarzenia organizowane przez lokalne Sztaby, a także 15. bieg „Policz się z cukrzycą”, który realizowany będzie w formie wirtualnej. W Warszawie centrum wydarzeń stanowić będzie studio telewizyjne na Placu Defilad, w którym odbędą się koncerty m.in. zespołu Dżem, Voo Voo, Kwiat Jabłoni i Piersi. Transmisja internetowa wydarzenia rozpocznie się w sobotę (30 stycznia) o godz. 21: 00 i potrwa nieprzerwanie 27 godzin.

DRUK Polska Press sp. z o.o. Oddział Poligrafia ul. domaniewska 45 02-672 warszawa drukarnia w bydgoszczy ul. Grunwaldzka 229 85-438 bydgoszcz. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.


www.glosonline.pl

#3

głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 18 stycznia 2021

Ukradł skarbonki z pieniędzmi dla WOŚP

M

TRZCIANKA KRYMINALNI z TRzCIANECKIEGO KOMIsARIATu usTALILI I zATRzYMALI 34-LATKA, KTóRY uKRAdŁ dwIE sKARbONKI wRAz z zEbRANą w NICh GOTówKą NA RzECz wIELKIEJ ORKIEsTRY śwIąTECzNEJ POMOCY. POLICJANCI OdzYsKALI Część sKRAdzIONYCh dATKów.

ężczyzna za cel kradzieży wybrał sobie skarbonki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystawione w dwóch sklepach spożywczych na terenie Trzcianki. 9 stycznia udał się do jednego ze sklepów w centrum miasta. Tam, wykorzystując chwilową nieuwagę ekspedientki, zabrał z lady skarbonkę z datkami dla dzieci i niezauważony wyszedł. Skradziona gotówka widocznie nie wystarczyła mu na długo, cztery dni później, w podobny sposób ukradł kolejną skarbonkę. Sprawami natychmiast zajęli się trzcianeccy kryminalni. Zebrany przez nich materiał dowodowy pozwolił wytypować osobę

podejrzaną o kradzieże. Rozpoczęli jej poszukiwania. 14 stycznia nad ranem sprawca wpadł w ręce funkcjonariuszy. To 34-letni mieszkaniec Trzcianki. Mężczyzna został doprowadzony do komisariatu, gdzie usłyszał zarzuty kradzieży. W trakcie przesłuchania przyznał się do popełnienia przestępstw i złożył wyjaśnienia. Policjanci odzyskali część skradzionych pieniędzy, ponad 150 złotych wróciło na konto kwestujących. 34-latek jest doskonale znany miejscowym stróżom prawa, bo był już karany za podobne przestępstwa. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Źródło: kPP Czarnków

Cysterna z paliwem wpadła do rowu NA DROGACH Mandatem karnym dla 28-letniego kierowcy samochodu ciężarowego zakończyła się kolizja drogowa na trasie Wieleń – Drawski Młyn. Mężczyzna w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu, doprowadził do wywrócenia się pojazdu, którym przewoził około 20 ton paliwa. Do zdarzenia doszło 3 stycznia, około godziny 09: 00 na drodze wojewódzkiej 181 na trasie Wieleń – Drawski Młyn. Z ustaleń będących na miejscu mundurowych wynika, że 28-letni kierowca cysterny, w wyniku niedostosowa-

nia prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad kierownicą i wjechał do rowu. Był trzeźwy. Trafił do szpitala. Obrażenia, których doznał nie zagrażały jego życiu i zdrowiu. Za spowodowanie kolizji drogowej został ukarany mandatem karnym. Czynności związane z przepompowaniem około 20 ton ropy i benzyny oraz podniesieniem przewróconej cysterny trwały do późnych godzin nocnych. W tym czasie droga był nieprzejezdna. Policjanci wraz ze strażakami zorganizowali objazdy i kierowali ruchem. Źródło: kPP Czarnków


#4

18 stycznia 2021 | Głos Czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

W sieci o gospodarce i problemach lokalnych przedsiębiorców

S

Biznes CZłONKOwIe FORum GOsPODaRCZeGO ZwIąZKu PRaCODawCów PółNOCNej wIeLKOPOLsKI LewIataN sPOtKaLI sIę PODCZas PRZeDśwIąteCZNeGO PODsumOwaNIa ROKu. w tym sZCZeGóLNym CZasIe, sPOtKaNIe mIałO mIejsCe ON-LINe, a NIe jaK tO byłO DOtąD, w HOteLu smOLaRNIa, POD tRZCIaNKą. w sPOtKaNIu uCZestNICZył RówNIeż maCIej wItuCKI, PReZyDeNt KONFeDeRaCjI LewIataN.

potkanie na platformie Zoom otworzył Lech Wojcieszyński, Prezes Forum. – Tradycyjnie, do 20 lat spotykaliśmy się na spotkaniu noworocznym. Ten rok jednak zmusił nas do innej formy kontaktu – powiedział. Okazało się, że od czasu lockdownu, przedsiębiorcy z terenu powiatu mieli po raz pierwszy okazję, by spotkać się „twarzą w twarz” i wymienić doświadczenia, co z perspektywy tak trudnego roku okazało się szczególnie ważne. – Rok zaczął się dla nas optymistycznie – powiedział prezes Lech Wojcieszyński. – Podczas tradycyjnego spotkania w Smolarni, snuliśmy wiele planów. Wśród nich był rozwój naszej organizacji z Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Forum Gospodarcze Związku Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan. Niestety, z powodu pandemii realizacja tego planu musiała spowolnić. R

e

K

L

Lech Wojcieszyński przypomniał tym samym o planach, które obejmowały poszerzenie struktur Forum o powiaty pilski, złotowski i chodzieski. – Niestety, zamiast zajmować się budowaniem nowych struktur, musieliśmy skupić się na ochronie naszych przedsiębiorców w czasach pandemii – zauważył. Przypomniał również najważniejszą akcję minionego roku – zbieranie środków dla czarnkowsko-trzcianeckich szpitali, która zakończyła się sukcesem i przekazaniem placówkom prawie 700 tys. złotych. Wspomniał również o zaangażowaniu przedsiębiorców w wielką akcję szycia maseczek wspólnie z lokalnym samorządem i wolontariuszami oraz zakupy środków dezynfekujących i kombinezonów. Niestety, miniony rok postawił wyzwania, których nikt się nie spodziewał, jednak i tym razem okazało się, że przedsiębiorcy z regionu zdali egzamin wzorowo, angażując się w akcję solidarności i pomocy. a

m

a

Na szczęście udało się również ocalić większość miejsc pracy i zminimalizować skutki pandemii, która w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim nie poczyniła tak dużych spustoszeń, jak w innych regionach Polski. W on-linowym spotkaniu przedsiębiorców uczestniczył również Maciej Witucki, Prezydent Lewiatana. – To były bardzo trudne miesiące – podsumował miniony okres. Jednocześnie wyraził zadowolenie, że przedstawiciele Konfederacji Lewiatan mogli aktywnie uczestniczyć w konsultacjach dotyczących tworzenia kolejnych Tarcz Antykryzysowych. – Udało się stworzyć Radę Przedsiębiorczości, która stała się grupą dyskusyjną największych pracodawców w Polsce i konsultować najważniejsze rozwiązania poszczególnych tarcz z ministrem Jarosławem Gowinem – powiedział. – W tych rozmowach bardzo ważny był głos regionu, czyli takich organizacji, jak wasza,

Lech Wojcieszyński, Prezes Forum GosPodarczeGo związku Pracodawców Północnej wielkoPolski lewiatan Internetowe spotkanie pokazało, że możemy stać się łatwiej rozpoznawalni w całym kraju, bez ograniczeń miejsca, na czym nam bardzo zależy. Od lat aktywnie działamy w Konfederacji Lewiatan jako Rada Regionów i zamierzamy z każdym rokiem wzmacniać swój głos doradczy. Zależy nam również na pozyskaniu nowych przedsiębiorców z innych powiatów. Na szczęście nasz region nie ucierpiał tak bardzo podczas pandemii, jak inne a nie tylko stanowisko Warszawy – podkreślił. Jednocześnie zauważył, że Tracze ciągle są „dziurawe” i wiele branż, które poniosły ogromne straty z powodu COVID, nie zostało do nich wpisanych. Wytyczył również plan pracy na rok bieżący, w któR

e

K

powiaty w Polsce, ponieważ nie ma u nas mocno rozwiniętych usług hotelarskich czy gastronomicznych. Dominuje przemysł, a ten na szczęście okazał się osadzony na mocnym fundamencie. rym powinno znaleźć się nie tylko ratowanie gospodarki po pandemii, ale także realny plan odbudowy przedsiębiorstw, czy tak zwana tarcza prawna, która zakładać będzie nowelizację prawa gospodarczego w uzgodnieniu z przedsiębiorcami. GabrieLa ciżmoWska L

a

m

a


www.glosonline.pl

#5

Głos Czarnkowsko-trzcianecki | 18 stycznia 2021

w kwocie 1,3 mln czy budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ptusza w gminie tarnówka w kwocie 688 tys. zł.

Walczymy o zdrowie Polaków i gospodarkę rozmowa z GrzeGorzem Piechowiakiem Posłem Porozumienia jarosława Gowina

z powodu pandemii rok 2020 był wyjątkowy i szczególnie trudny dla nas wszystkich. co pierwsze przychodzi Panu do głowy, kiedy myśli Pan o ostatnich miesiącach? – wybuch pandemii wywrócił całkowicie nasze dotychczasowe życie zawodowe i osobiste. Powzięte wcześniej plany i cele do zrealizowania musiały zostać zrewidowane, gdyż odbiły się o nową, covidową rzeczywistość. Przyszło nam radzić sobie w nowym świecie, w którym słowo pandemia odmieniane było przez wszystkie przypadki i używane w niemal w każdym kontekście. Nie ma wątpliwości, że cały rok 2020 stał pod znakiem pandemii COVID-19. rok 2020 był szczególnie trudny dla gospodarki. jak, w Pana ocenie, zadziałało wsparcie ze strony Państwa dla przedsiębiorców? – to prawda. wraz z wprowadzonymi ograniczeniami, które miały zahamować dalszy rozwój pandemii, firmy z dnia na dzień znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Niektóre z nich musiały praktycznie całkowicie zaprzestać działalności, inne utraciły znaczną część przychodów wskutek wprowadzonych ograniczeń. Nie zapominajmy jednak, jaki był i nadal jest faktyczny cel wprowadzanych ograniczeń – czyli ochrona życia i zdrowia Polaków. w mojej ocenie reakcja rządu na kryzys gospodarczy była natychmiastowa i z pewnością uchroniła wiele przedsiębiorstw przed upadkiem, i pozwoliła zachować wiele miejsc pracy. Z pomocy dedykowanej przedsiębiorcom, przygotowanej w kolejnych odsłonach tarczy antykryzysowej, skorzystały setki tysięcy podmiotów, które otrzymały dotychczas (stan na styczeń 2021 r.) pomoc w wyso-

kości ponad 172 mld zł. Z tej pomocy skorzystało wielu przedsiębiorców również z naszego regionu. jaką konkretnie ma Pan pomoc na myśli? – Rząd stale pracuje nad rozwiązaniami mającymi pomóc firmom przetrwać ten trudny czas. Ostatnio przygotowana tarcza skierowana jest do branż najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii. w ramach przygotowanych instrumentów pomocowych dla firm, znalazły się takie rozwiązania, jak m.in. zwolnienie z Zus, postojowe dla małych firm, dopłaty do 2 tys. zł z FGśP czy dotacje do 5 tys. zł dla mikro i małych firm. Z pomocy skorzysta kilkadziesiąt branż najbardziej dotkniętych skutkami COVID-19, w tym branża turystyczna, gastronomiczna, hotelowa, targowa czy działalność obiektów kulturalnych i sportowych, które musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć również na dalsze wsparcie w ramach tarczy Finansowej PFR 2.0., które pozwoli utrzymać im płynność i stabilność finansową. znaczna część środków pochodzić będzie jednak z funduszy europejskich... – w grudniu ubiegłego roku udało się wypracować polskiemu rządowi w ramach twardych negocjacji z przedstawicielami ue środki pochodzące z funduszy unijnych w kwocie bagatela 770 mld zł. wypracowany w ten sposób kompromis to wielki sukces Polski, który gwarantuje utrzymanie suwerenności naszego Państwa z jednoczesnym zabezpieczeniem jego interesów majątkowych. te środki zwyczajnie nam się należą i są niezbędne dla odbudowy polskiej gospodarki z perspektywą jej rozwoju w kolejnych latach. Na tej pomocy sko-

rzystamy my wszyscy, jako pracodawcy i pracownicy. kryzys gospodarczy dotknął także samorządy, które również znalazły się w trudnej sytuacji. jak im udało się pomóc? – Z kryzysem muszą zmagać się także samorządy, których dochody w ostatnim roku zostały znacznie uszczuplone wskutek pandemii. Z myślą o tych jednostkach został przygotowany Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, który jest formą wsparcia samorządów w trudnym okresie pandemii i umożliwia realizowanie strategicznych dla każdego z nas inwestycji, tj. budowa drogi za rogiem, doposażenie szpitala, budowa żłobka czy remont biblioteki. Pamiętajmy, że takie lokalne inwestycje nie tylko podnoszą jakość życia samych mieszkańców, ale również stymulują wzrost gospodarczy całego kraju i dlatego są one tak bardzo potrzebne. warto wspomnieć, że właśnie dzięki środkom pochodzącym z budżetu państwa uda się w najbliższym czasie zrealizować w naszym regionie m.in. takie inwestycje, jak: modernizacja, rozbudowa i doposażenie szpitala powiatowego w Złotowie w kwocie 6 mln zł, budowa świetlicy w Zacharzynie w gminie Chodzież w kwocie 1 mln zł, budowa sieci kanalizacji w m. Krosin w gminie Połajewo w kwocie 1,5 mln zł, przystosowanie budynków szpitala w szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowe w kwocie 500 tys. zł, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości turza oraz zakup wyposażenia dla stacji uzdatniania wody w międzylesiu i mokronosach w gminie Damasławek w kwocie 2 mln zł, budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości łąkie-Kiełpin w gminie Lipka

2020 był także rokiem wyborów prezydenckich. wyborów, które odbyły się nie bez przeszkód... – bezpieczne i zgodne z prawem przeprowadzenie wyborów prezydenckich w 2020 r. okazało się w obliczu pandemii prawdziwym sprawdzianem dojrzałości dla całej klasy politycznej. Nie zapominajmy, że wybór w Polsce głowy państwa odbywa się w wyborach powszechnych i bezpośrednich, gdzie uprawnionymi do głosowania są miliony Polaków, którzy w tym samym dniu oddają głosy na swoich kandydatów w lokalach wyborczych. wybory z przyczyn niezależnych nie mogły odbyć się w pierwotnym terminie wyznaczonym na maj 2020 r. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę wicepremier jarosław Gowin, prezes Porozumienia, który od początku był przekonany o słuszności działań zmierzających do przesunięcia terminów wyborów prezydenckich, co ostatecznie miało miejsce. Dzięki temu, nikt dzisiaj nie podważa legalności przeprowadzonych wyborów prezydenckich ani mandatu andrzeja Dudy do sprawowania urzędu Prezydenta RP. udało się także, a może i przede wszystkim, utrzymać jedność Zjednoczonej Prawicy oraz w konsekwencji oddalić widmo kryzysu parlamentarnego, który mógłby jeszcze bardziej skomplikować sytuację i zaszkodzić Państwu. wróćmy jeszcze do regionu, z którego sprawuje Pan mandat poselski. jak to był rok? – był to bardzo trudny rok, w którym priorytetem naszych działań było bezpieczeństwo i zdrowie Polaków. w wielkopolsce już rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19, do których wyznaczono 472 placówki z terenu województwa, w tym oczywiście m.in. z terenu Piły, Chodzieży, Czarnkowa, Złotowa, wągrowca czy trzcianki. Drugim celem jaki przyświecał nam przez miniony rok była pomoc przedsiębiorcom dotkniętym skutkami kryzysu wywołanego pandemią, do których w naszym regionie trafiły setki milionów złotych. Pomimo kryzysu udało się zaplanować i zrealizować wiele inwestycji, m.in. z Funduszu Dróg samorządowych. tylko w powiecie złotowskim wykonano np. przebudowę skrzyżowa-

nia ul. Kościuszki i Kolejowej oraz ul. Kolejowej w m. Lipka, przebudowę drogi powiatowej na odcinku sypniewo-brzeźnica, rozbudowę drogi w m. Okonek ul. Niepodległości – 1 maja, czy przebudowę ul. jagiełły w Krajence. w najbliższym czasie, dzięki środkom jakie otrzymały samorządy z budżetu państwa w ramach wspomnianego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będą mogły być przeprowadzone inwestycje, z których wszyscy będziemy korzystać jako mieszkańcy regionu. mamy świadomość tego, że lokalne inwestycje muszą być dalej realizowane, gdyż zabezpieczają one nie tylko mieszkańcom dostęp do podstawowych świadczeń, ale także są impulsem do rozwoju gospodarczego kraju. w 2020 r. rozpoczęła się także budowa nowej siedziby komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej. wiemy, że dołożył Pan swoją cegiełkę do realizacji tej inwestycji... – Nie będę ukrywał, że mam z tego powodu osobistą satysfakcję, że w końcu udało się doprowadzić do budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile, a wcześniej pozyskać konieczne na ten cel środki w kwocie 69 mln zł. jest to bardzo potrzebna inwestycja w powiecie pilskim, która gwarantuje pracę policjantom w warunkach odpowiadających obecnym standardom i która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piły i okolic. Powstający obecnie nowoczesny obiekt przy ul. bydgoskiej, w którym służbę pełnić będzie ok. 300 policjantów i pracowników cywilnych Policji, ma zostać oddany do użytku jesienią tego roku. w takim razie czego możemy sobie życzyć na nowy rok? – Z niecierpliwością oczekujemy powrotu do normalności. wszyscy jesteśmy spragnieni spotkań i rozmów w szerszym gronie. wraz z wybuchem pandemii musieliśmy nagle odłożyć na bok nasze plany i cele. stąd przed nami ogrom pracy, aby odbudować to, co zabrała pandemia. Rok 2021 będzie zatem czasem nowych wyzwań. Czasem przewartościowania globalnej gospodarki i stworzenia na nowo jej strategicznych priorytetów. Poza jednak materialnymi, gospodarczymi celami z serca Państwu życzę, by był to czas powrotu do normalności oraz spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, w zdrowiu i bezpieczeństwie nas wszystkich.


#6

18 stycznia 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

W trudnym roku: modernizacja miejskich szkół ukończona WYWIAD | Z BURMISTRZeM CZARNKOWA ANDrZeJeM TADlą ROZMAWIA GAbrIelA CIżMoWSKA

Panie burmistrzu, rok, który się niedawno skończył, był bardzo trudny. Kiedy patrzy Pan na minione 12 miesięcy, jaka pierwsza myśl przychodzi Panu do głowy... – Miniony rok był zdecydowanie inny i wszyscy wiemy, z czego to wynikało. Mimo że zaczął się normalnie, to szybko okazało się, że oprócz realizacji bieżących zadań, bo przecież nikt nie zwolnił samorządów z normalnej pracy, musieliśmy przystosować cały urząd do pracy w trybie specjalnym. Nie było przecież możliwości, by wstrzymać poszczególne zadania, czy nie załatwiać spraw obywateli. Pamiętajmy, że miasto jest żywym organizmem i nie można go „zatrzymać”. Dlatego trzeba było szybko wdrożyć nadzwyczajne rozwiązania. Dziś mogę podsumować, że decyzje, które wówczas podejmowałem, mimo że część z nich traktowana była nieco prześmiewczo, okazały się jak najbardziej słuszne. Urząd ani na jeden dzień nie został wyłączony z pracy, a wszystkie wydziały funkcjonowały normalnie. Cały ruch interesantów przenieśliśmy na parter, dzięki czemu mieszkańcy byli, są i będą sprawnie obsługiwani. Nie ukrywam jednak, że praca w tak trudnych warunkach nałożyła na naszych pracowników dodatkowe obowiązki, z których wywiązali się wzorowo, z tego miejsca, bardzo im dziękuję. Chciałbym również zaznaczyć, że oprócz tego, że zastosowaliśmy specjalny reżim sanitarny w Urzędzie, zadbaliśmy także o zdrowie mieszkańców Czarnkowa w przestrzeni miasta oraz włączyliśmy się, lub zainicjowaliśmy liczne akcje, które miały pomóc w organizacji życia naszej społeczności. Słynne jest na przykład niemal powszechne szycie maseczek w Czarnkowie... – To dobry przykład. Udało nam się kupić bardzo dobrą bawełnę medyczną, z której uszytych zostały tysiące maseczek, zarówno dla mieszkańców, naszego szpitala, jak i dla straży pożarnej czy policji. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy brali udział w tej akcji za zaangażowanie i pracę. Równolegle do tych działań dezynfekowaliśmy miasto, bo przypomnijmy, że na początku pandemii, w naszym powiecie było najwięcej zachorowań. Chcieliśmy zatem zarówno spowodować, żeby przestrzeń miejska była bezpieczniejsza, ale również oddziaływać na psychikę ludzi, aby poczuli się pewniej, widząc podejmowane działania; aby wiedzieli, że dbamy nie tylko o siebie, ale o wszystkich mieszkańców. Staraliśmy się pomagać seniorom, by mieli zapewnione wszystko, co było im potrzebne w tej trudnej sytuacji. Zresztą to działanie utrzymujemy do dziś. Wracając do Urzędu, udało nam się zakupić lampę dezynfekującą powietrze UV zabudowaną, czyli taką, która może być włączono również w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie. W takie lampy wyposażone zostały również dwa nasze przedszkola. Każde z nich otrzymało także ozonatory powietrza, co sprawia, że dzieci mogą nadal bawić się na dywanach, korzystać z zabawek, w tym także pluszaków. Wszystkie podjęte działania z jednej strony cieszą i dają poczucie bezpieczeństwa, z drugiej strony jed-

nak – nie zapominajmy – kosztują. Tymczasem samorząd ma ograniczone środki, a budżet w 2019 roku uchwalany był na rok 2020 z inną perspektywą. Podjęcie działań, o których wspominałem, kosztowało nas 62 tysiące złotych. Jednak absolutnie nie żałujemy wydania tych pieniędzy, bo po pierwsze urządzenia te są trwałe i korzystać z nich będzie można również, gdy ustanie pandemia, a po drugie bezwzględnie wiadomo, że zdrowie i życie ludzi jest najcenniejsze i warto o nie dbać, bez względu na koszty. Panie burmistrzu, nie da się ukryć, że pandemia wszędzie spowodowała pewne opóźnienie. Jak przebiegała u was realizacja zaplanowanych inwestycji i co w minionym roku udało się zrobić? – Staraliśmy się zrealizować wszystkie inwestycje, które mieliśmy zaplanowane na poprzedni rok, niemniej jednak pewne opóźnienia były, przede wszystkim ze strony wykonawców, którym nie zawsze udawało się, ze względu na kłopoty kadrowe, wywiązać z pracy terminowo. Patrząc na sytuację, tym bardziej należy się cieszyć, że udało się zrealizować naszą sztandarową inwestycję, rozpoczętą jeszcze w 2019 roku – modernizację energetyczną Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 – byłego Gimnazjum. Był wprawdzie moment, kiedy pojawiły się pewne trudności, ale udało się podpowiedzieć wykonawcy z którymi lokalnymi firmami może współpracować i prace domknięto terminowo. Te prace kosztowały ponad 6 mln 372 tys. złotych. Cieszę się również, że udało się zrealizować zadanie, które wygrało w Budżecie Obywatelskim, czyli wybudować tężnię solankową w Parku Staszica. Na ukończeniu mamy także dokumentację projektową dotyczącą przebudowy amfiteatru (119 tys. zł).

Wykonaliśmy rewitalizację boiska oraz system deszczowni w OSiR, za 125 tys. złotych. Zainwestowaliśmy też w unowocześnienie basenu, kupując „robot – odkurzacz basenowy” za 41 tys. zł. Utrzymaliśmy wydatki na program „Czyste powietrze”, w którym na wymianę źródeł ciepła przeznaczyliśmy 90 tys. złotych. Przystąpiliśmy do realizacji programu grantowego „Zdalna szkoła”, kupując w I edycji 23 komputery, a w drugim etapie projektu 31 komputerów dla jednej i drugiej szkoły. Inwestując w oświatę, zakupiliśmy oczyszczacze powietrza z wewnętrzną lampą UV oraz generatory ozonu dla naszych przedszkoli, o czym mówiłem wcześniej. Przez cały rok trwały oczywiście prace remontowe, zarówno w obiektach komunalnych, jak i na należących do miasta ulicach i chodnikach. W minionym roku złożyliśmy wniosek do Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przygotowaliśmy do drugiego naboru tego programu trzy kolejne wnioski o dofinansowanie naszych zadań z tego źródła. Złożyliśmy także wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie przebudowy ulicy Sikorskiego. W tym roku ma zostać wykonany pierwszy etap prac: od Placu Karskiego do rozjazdu dróg na Piłę – Poznań, warunkiem jest uzyskanie dofinansowania. Projektowany jest także II i III etap przebudowy tej byłej drogi wojewódzkiej, która po wybudowaniu obwodnicy miasta musi przejść zmiany w układzie komunikacyjnym tak, by jeździło się nią bardzo bezpiecznie. Panie burmistrzu, a co najbardziej zepsuła pandemia? Z czego trzeba było zrezygnować? Nie odbyły się wasze sztandarowe imprezy, które są wizytówką Czarnkowa. Jak wyglądało życie społeczno-kulturalne? – Niestety, podobnie jak na całym świecie, trzeba było odwołać nasze największe imprezy plenerowe. Zaczęło się od wiosny, kiedy nie odbyły się Agro-Targi. Później było lato i Dni Czarnkowa, z których musieliśmy zrezygnować oraz z wielkim żalem odwołać naszą wspaniałą imprezę taneczną Sunrice Dance Party. Z bólem serca odwołaliśmy również Dzień Spieczonego Bliźniaka, a w grudniu akcję, którą wymyśliliśmy – Dziewczynka z zapałkami. Przesunęliśmy także galę 30-lecia samorządów, wierząc, że uda się ją odbyć w tym roku. Śladem po 30-leciu był konkurs fotograficzny, w którym mieszkańcy pokazali, jak Czarnków zmienił się w ciągu tych lat. Udało nam się również zorganizować przegląd prac środowiska artystycznego – Salon Wielkopolski. Siłą rzeczy jednak wiele wydarzeń przełożonych zostało do internetu, a MCK serwowało nam on-linową „Szczepionkę kulturalną”. Dużym wyzwaniem minionego roku była także organizacja nauki zdalnej. Jak poradziliście sobie z tym zadaniem? – Muszę przyznać, że udało się wszystko zorganizować bardzo sprawnie. Mówiłem już o zakupach sprzętu komputerowego, które dzięki programowi „Zdalna szkoła” były możliwe. Nie było zatem niemal

www.glosonline.pl

żadnych problemów sprzętowych. Także organizacja zajęć została przygotowana w ten sposób, żeby uwzględniać potrzeby rodzeństw i to, że nie każde dziecko ma swój komputer. Sprawdzili się również nauczyciele klas I-III, którzy często prowadzili zajęcia z sal lekcyjnych po to, by mieć możliwość korzystania z wszystkich pomocy dydaktycznych. Uważam, że poradziliśmy sobie z nauczaniem zdalnym sprawnie, za co bardzo dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom zarówno szkolnym, jak i przedszkolnym oraz rodzicom, bo bez ich zaangażowania nie byłoby tak dobrych wyników. Panie burmistrzu, przejdźmy do roku bieżącego. Jak wygląda budżet Miasta Czarnkowa na najbliższe 12 miesięcy? Jakie są priorytety inwestycyjne? – Z pewnością nie będzie to łatwy budżet. Dochody rok do roku spadły nam o 11 procent. Składa się na to wiele czynników. Po stronie wydatków mamy ponad 66,6 milionów złotych, z czego ponad 21 milionów pochłonie oświata. Z kolei po stronie dochodów mamy tylko ok. 61,5 milionów złotych. Jasne jest, że deficyt będziemy musieli uzupełnić. Uspokajam jednak społeczeństwo, że nie zamknęliśmy jeszcze obrachunkowo ubiegłego roku. Zobaczymy, jaka została nam z niego nadwyżka. Także modernizacja energetyczna szkół to zadanie, które najpierw musieliśmy wykonać, a teraz czekamy na jego refinansowanie. Pierwsza transza środków już do nas wpłynęła, obecnie czekamy na drugą. Te pieniądze zasilą budżet bieżącego roku. Jeśli chodzi o inwestycje, to z pewnością rozpoczniemy modernizację ulicy Sikorskiego, o czym już mówiłem. Pierwszy etap robót będzie kosztował 3.200 000 złotych. Wykonamy także zadanie przełożone przez problemy z pandemią z ubiegłego roku – rozbudowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 na Rolniczej. Zaplanowaliśmy też przebudowę amfiteatru – I etap widownia, na co przeznaczyliśmy ponad 2,8 miliona złotych. Przeznaczamy także 300 tysięcy złotych na modernizację muzeum tak, by przystosować je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapisane w budżecie mamy również pieniądze na dalszą wymianę źródeł ciepła, na ekologiczne (100 tys. złotych). Oczywiście są też środki na remonty i modernizacje budynków należących do gminy oraz bieżące utrzymanie dróg i chodników, a także obiektów sportowych. Łączna kwota remontów to ponad 1,6 mln złotych. Panie burmistrzu, wszyscy patrzą na nowy rok z nadzieją. Czego życzyliby Pan sobie i mieszkańcom Czarnkowa w 2021 roku? – Życzyłbym przede wszystkim, by udało nam się jak najszybciej wrócić do społecznej aktywności i by do wszystkich problemów podchodzić zdroworozsądkowo. Życzę też, byśmy umieli słuchać tych, którzy wiedzą więcej i nie poddawali w wątpliwość rzeczy, na których się nie znamy. Cieszyłbym się również, żebyśmy z całej tej złej sytuacji wyciągnęli takie doświadczenie, że to chwilowe zamknięcie pozwoliło nam bardziej poznać swoje rodziny, co jest bezcenne. Chciałbym, żebyśmy nauczyli się pełnego zrozumienia dla siebie nawzajem, bo lockdown pokazał, jak ważna jest tolerancja i wyrozumiałość. Wreszcie życzyłbym, abyśmy podjęli właściwą decyzję w sprawie szczepień, nie myśląc tylko o sobie, ale o całym społeczeństwie. Bowiem tylko masowe szczepienia mogą sprawić, że wrócimy do normalności, czego wszystkim z serca życzę, wierząc, że wydarzy się to jak najszybciej!


www.glosonline.pl

#7

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 18 stycznia 2021

czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa najlepsza w Polsce!

W

NAGroDA Z OGROMNą PRZyJeMNOŚCIą INFORMUJeMy, Że CZARNKOWSKA SPóŁDZIeLNIA MIeSZKANIOWA W CZARNKOWIe ZOSTAŁA PO RAZ KOLeJNy LAUReATeM OGóLNOPOLSKIeGO RANKINGU SPóŁDZIeLNI MIeSZKANIOWyCh. W PReSTIŻOWyM KONKURSIe ORGANIZOWANyM PRZeZ MIeSIęCZNIK „DOMy SPóŁDZIeLCZe”, SPóŁDZIeLNIA ZAJęŁA ZASZCZyTNe I MIeJSCe!

konkursie organizowanym przez branżowy miesięcznik „Domy Spółdzielcze”, Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa startowała nie pierwszy raz. Dotąd zajmował II i III miejsca, potwierdzając tym samym na ogólnopolskim forum poziom wykonywanych usług na rzecz mieszkańców i sprawne zarządzanie ich majątkiem. Rok ubiegły przyniósł I miejsce!

*** „Domy Spółdzielcze”, towarzyszące spółdzielczości mieszkaniowej od blisko 60 lat, działają na rzecz uznania spółdzielni za ważny element gospodarki. Służy temu m.in. Ranking, którego celem jest przekazanie opinii publicznej informacji o wysokiej i wzorcowej jakości spółdzielczego gospodarowania majątkiem członków. Ranking ma już ugrun-

towaną renomę – przede wszystkim ze względu na obiektywne i czytelne kryteria oceny oraz zróżnicowanie kategorii spółdzielni.

*** „To kolejne wyróżnienie i uznanie. Potwierdza ono, że Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zajmuje zaszczytne miejsce w gronie najlepiej zarządzanych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce” – napisała w przesłanym na adres Zarządu liście gratulacyjnym redaktor naczelna miesięcznika Domy Spółdzielcze. „Nagroda jest wyrazem uznania dla wysiłku Działaczy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Rezultatem Państwa pracy jest znakomicie funkcjonująca Spółdzielnia będąca wzorem do naśladowania. Gratuluję Państwu sukcesu. Życzę dalszych osiągnięć i satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym… ” – zaznaczyła.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że na obszarze prawie 14 h, w 42 blokach należących do CzSM, w 1316 mieszka-

M

niach zamieszkuje prawie 3000 osób. To zasób mieszkaniowy Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednak nie

tylko te czynniki w rankingu były brane pod uwagę. Czarnkowska Spółdzielnia została również doceniona za skuteczną i konsekwentną politykę windykacyjną, ale także za ciekawe inicjatywy na rzecz swoich członków, przedsiębiorczość i umiejętność sprawnego poruszania się w gąszczu coraz bardziej zawiłych przepisów prawa. Świadomość, że im bardziej zaawansowana jest w danym kraju gospodarka rynkowa, tym większy jest w niej udział spółdzielni, nie jest w Polsce powszechna. W państwach członkowskich Unii Europejskiej spółdzielnie cieszą się specjalnymi przywilejami ustawowymi, tymczasem przygotowane w naszym kraju niektóre projekty zmian prawa spółdzielczego zmierzają do ustawowej likwidacji tej formy gospodarowania. Tym bardziej potrzebne są rzetelne rankingi, które pokazują wartość spółdzielczej pracy.

Jaki był mijający rok 2020?

ijający rok, z uwagi na pandemię koronawirusa, był szczególny i niestety trudny dla Spółdzielni. Ponieśliśmy dodatkowe koszty zabezpieczeń sanitarnych, nie uzyskując jakiejkolwiek pomocy ze strony Państwa. W odróżnieniu od innych podmiotów gospodarczych nie objęła nas żadna z tarcz antykryzysowych. Oprócz skutków ekonomicznych pojawiły się inne koszty trudne do oszacowania. Ograniczone zostały więzi między członkami, a organami Spółdzielni tj. radą nadzorczą, zarządem oraz administracją. Zaprzestaliśmy organizować nasze cyklicz ne spotkania z miesz kańcami. Funkcjonowanie naszej Spółdzielni w tym czasie było zdeterminowane przez trzy podstawowe cele: zadowolenie i satysfakcję miesz kańców, utrzyma nie dobrych standardów eksploatacyjnych oraz inwestycje. Gdy rozpoczęła się pandemia, przeszliśmy na rotacyjny tryb pracy, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania biura. W związku z tym dostęp do administracji Spółdzielni był ograniczony. Ograniczyliśmy też remonty wewnątrz lokali, nasi fachowcy wchodzą do mieszkań tylko w wy-

jątkowych wypadkach. Mogliśmy natomiast prowadzić wszelkie zaplanowane prace remontowe na zewnątrz, szczególnie jeżeli chodzi o roboty termomodernizacyjne budynków, remonty ciągów pieszych, placów zabaw oraz prace związane z szeroko rozumianą zielenią. Udało nam się sprostać obowiązkowi związanemu z utrzymaniem zasobów. Ich elementem są roczne przeglądy stanu technicznego: in-

stalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, wentylacyjnych i kominiarskich. Mamy stabilną sytuację, ekonomiczną nie odnotowaliśmy większych zaległości w opłatach. W naszych zasobach działają również podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową i usługową. W niektórych przypadkach poszliśmy im na rękę, w części odraczając oraz umarzając czynsze, ale nie stanowiło to większego obciążenia przy ogólnie dobrym stanie naszych finansów. Ponadto mając na uwadze perspektywę naszej działalności w roku 2021 i latach następnych przy zachowaniu wszelkich wymaganych reżimów i norm sanitarnych, podjęliśmy ryzyko i udało nam się odbyć Walne Zgromadzenie. Bowiem bez podjęcia przez WZ niezbędnych uchwał nasza działalność chociażby w zakresie kontynuacji prac termomodernizacyjnych szczególnie na budynkach usytuowanych na Os. Parkowym 8,7,6,5i 24 w najbliższych dwóch/trzech latach byłaby po prostu niemożliwa. WiesłaW T. GroTT, Prezes zarządu CzarnkoWskiej sPółdzielni MieszkanioWej W CzarnkoWie

Elektrokardiograf od Spółdzielni dla Szpitala PoMoC W czasach pandemii wiele osób, zakładów pracy czy też urzędów stara się w ramach swoich możliwości pomóc służbie zdrowia, wspierając ją w walce z CoVID-19. Swoją cegiełkę do walki z pandemią dołożyła także Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnkowie. Życie i zdrowie każdego z nas jest najwyższą wartością, dlatego odpowiadając na potrze-

by lokalnej służby zdrowia, przedstawiciele władz Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie, w dniu 23 grudnia 2020 roku, na ręce dyrektor ZZOZ w Czarnkowie Bożeny Sadowskiej, przekazali sprzęt w postaci elektrokardiografu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Przekazany sprzęt zostanie spożytkowana na cele związane z szeroko pojętą prewencją przeciwko SARS-Co-V-2.


#8

18 stycznia 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

Jak w czasach pandemii funkcjonuje trzcianecki MDK, czy sprawne i efektywne funkcjonowanie takiej placówki w dobie obostrzeń i konieczności zachowywania dystansu w ogóle jest możliwe? Czy wirtualne spotkania mogą zastąpić te w realnym świecie? I wreszcie, co najdobitniej uwidoczniła pandemia w kwestii relacji międzyludzkich, co było największym zaskoczeniem w tym pozytywnym i negatywnym sensie? Na te i inne pytania o odpowiedź poprosiliśmy MARZENĘ FELSMANN, dyrektor MDK w Trzciance.

Oswoić wroga WyWIAD Z MarzeNą FelsMaNN, DyReKTOR MDK W TRZCIANCe

za chwilę minie rok od wybuchu pandemii, a my wciąż nie wiemy jak długo jeszcze przyjdzie nam z nią walczyć. Nikt chyba nie przewidział, że kryzys potrwa tak długo i że de facto będziemy musieli nauczyć się z nim żyć. Czy MDK „oswoił wroga”, i jaką bronią dysponuje, by nie dać mu się całkowicie pożreć? – Początek pandemii faktycznie był dla nas zaskoczeniem, podobnie jak odgórna decyzja, na mocy której musieliśmy całkowicie zawiesić działalność MDK. Na szczęście w maju minister edukacji pozwolił nam funkcjonować w trybie stacjonarnym. Wiązało się to oczywiście z wprowadzeniem reżimu sanitarnego i miało wpływ na zdziesiątkowanie grup, jednak umożliwiało w miarę normalne funkcjonowanie, które trwa do dziś. We wrześniu, pod względem liczebności grup, zbliżyliśmy się do funkcjonowania sprzed pandemii, zajęć jest co prawda nieco mniej i dzieci w nich uczestniczących też, jednak te zajęcia, które funkcjonują, odbywają się systematycznie i efektywnie. Czy w MDK funkcjonują zajęcia w trybie zdalnym, a jeśli tak to jakie? – Żądnych zajęć nie prowadzimy obecnie w systemie zdalnym. Kilka razy przeprowadzone zostały w ten sposób spotkania z grupą teatralną, jednak szybko z tego zrezygnowaliśmy. Niektórych kwestii po prostu nie da się przekazać online, praca nad interpretacją tekstu, ruchem scenicznym itp. nie może być zdalna. Od września pracujemy nad nowym spektaklem, mimo że z 20 członków starszej grupy

teatralnej na spotkania przychodzi obecnie tylko 8. Pocieszające jest to, że z pozostałymi jestem w stałym kontakcie i wiem, że ich nieobecność ma ważne uzasadnienie. Cieszy mnie, że deklarują zdecydowany powrót na zajęcia po pandemii. W wielu przypadkach głównym powodem absencji jest sytuacja rodzinna, kwarantanna, ograniczanie kontaktu ze względu np. na wspólne mieszkanie ze starszymi osobami. Czy uważa Pani, że zajęcia zdalne w przypadku innych zajęć nie miałyby racji bytu? – Uważam, że kontakt zdalny w ogóle jest tylko substytutem realnego życia i nigdy nie zastąpi bezpośrednich kontaktów, które są nam potrzebne do życia niemal jak powietrze. Rozumiem, że czasem nie ma wyjścia, a Internet często staje się wówczas oknem na świat i niejednokrotnie dosłownie ratuje nam życie. Zauważam jednak, zwłaszcza wśród młodzieży, że drastyczne ograniczenie bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami i przeniesienie życia społecznego do sieci staje się powoli problemem. Psychologiczno-społeczne konsekwencje takiego modelu funkcjonowania już są widoczne, młodzież się alienuje, traci motywację do podejmowania inicjatyw, często popada w zły nastrój, którego nikt nie przegoni, bo po prostu albo o nim nie wie, albo jest daleko po drugiej stronie monitora, nie przekaże żadnych pozytywnych, pozawerbalnych znaków czy emocji. A co do innych zajęć np. plastycznych czy muzycznych, oczywiście można je przeprowadzić zdalnie, ale takich internetowych instrukcji jak coś

zrobić czy zaśpiewać w Internecie jest bardzo dużo i zawsze można je sobie włączyć. Podczas bezpośredniego spotkania chociażby grupy plastycznej dzieci ze sobą rozmawiają, dzielą się pomysłami, podpatrują od siebie nawzajem. Jeśli czegoś nie wiedzą, instruktor jest w stanie pokazać, pomóc, a nawet w niektórych sprawach wyręczyć. Takie spotkania uczą wiele więcej niż samych umiejętności plastycznych. Tu ważny jest przede wszystkim rozwój społeczny i współpraca. A biorąc pod uwagę fakt, że – przy zachowaniu i sumiennym przestrzeganiu wszelkich nałożonych na jednostkę rygorów sanitarnych – nikt z instruktorów ani uczestników zajęć nie zachorował, myślę że warto kontynuować zajęcia. O jakich rygorach jest mowa, proszę o konkrety. – Wszystkie zajęcia odbywają się w zaostrzonym rygorze sanitarnym, nieustannie monitorujemy zalecenia GIS i Ministerstwa Zdrowia. Mamy kilka dużych sal, więc poszczególne grupy, zwykle 12 osobowe, spokojnie mogą uczestniczyć w zajęciach z zachowaniem limitów osób. Na bieżąco są dezynfekowane wszystkie powierzchnie i sprzęty, których używamy podczas zajęć plastycznych. Żyjemy jak w ascezie, usunęliśmy wszystkie przedmioty, których nie można dezynfekować. Okazuje się, że to chyba działa, bo przynosi efekty. Do tej pory sanepid nie miał do nas nigdy żadnych zastrzeżeń. Kwestie higieny i dezynfekcji traktujemy bardzo poważnie, zdajemy sobie sprawę z tego jak wielką odpowiedzialność bierzemy za wszystkich, którzy tu przychodzą i nie tylko, również za ich bliskich. Przyznaję, że wprowadzone obostrzenia były duże i musieliśmy je ciągle weryfikować i sprawdzać, co stanowiło prawdziwe wyzwanie. Bardzo wiele organizacji zwróciło się do nas z prośbą o organizację różnych swoich zadań w naszej placówce, co też może świadczyć o tym, że robimy to dobrze. Swoje projekty realizowały u nas chociażby Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Które zajęcia z powodu pandemii całkowicie zniknęły, a które wręcz przeciwnie, udało się nie tylko zachować, ale też rozwinąć? – Zniknęły szachy, warsztaty perkusyjne, znacząco zmniejszyła się liczebność grup, realizująca zajęcia komercyjne, które funkcjonowały u nas na zasadzie wynajmu pomieszczeń. Niektóre z nich po okresie całkowitego zawieszenia działalności w ogóle nie wróciły. Bardzo spadła liczba uczestników zajęć z robotyki, nie odbywają się też w trybie stacjonarnym zajęcia chemiczne prowadzone przez Stowarzyszenie Oświatowe Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży ze względu na obawy ze strony prowadzącego. A trzeba dodać, że gromadziły one dziesiątki uczniów z terenu całego powiatu. Z tego, co mi wiadomo, są realizowane zdalnie. Ze względu na decyzję Ministerstwa Kultury i konieczność zawieszenia działalności w gminnych placówkach kulturalnych, zawieszone zostały także zajęcia, które jako MDK realizowaliśmy na ich terenie. Martwi nas to, jednak tkwimy w przekonaniu, że to chwilowy zastój. Mimo obostrzeń i rygorów nie rezygnujemy jednak z planów. Rozpoczęliśmy właśnie duży projekt, na który mamy pieniądze z grantu. Jest to dzia-

www.glosonline.pl

łanie pod nazwą „Miej, człowieku, zielone pojęcie”, a jego celem będzie stworzenie plenerowej pracowni ogrodowej. Przez najbliższe pół roku będziemy wdrażać cykl zajęć i projektów, które ostatecznie doprowadzą do powstania, na tyłach naszej placówki, patio w duchu ekologicznym, z którego wszyscy będziemy mogli korzystać podczas sprzyjającej pogody. Będą to zajęcia skierowane do grupy młodzieży, która przyjmie zaproszenie i podejmie się trudu zasadzenia lub zasiania roślin, ich pielęgnacji, a nawet zbioru. Do współpracy przy tworzeniu tego miejsca zaprosiliśmy też inne grupy, których wkład z pewnością będzie widoczny i sprawi, że nasze patio będzie wyjątkowe. Inauguracją będzie duża impreza i koncert plenerowy. Planujemy, że uda się to zrobić już w lipcu, mam nadzieję, że w formie, za którą wszyscy tęsknimy i której powrotu wyczekujemy. Czy jest jeszcze coś, co udało się zrealizować mimo pandemii, o czym warto wspomnieć? – Udało mi się nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Małe Skrzydła, organizacją działającą na rzecz rodzin dzieci z rozwojem w spektrum autyzmu. Dzieci niepełnosprawne zawsze były bliskie memu sercu i chciałam wygospodarować zajęcia specjalnie dla nich, ale też dla ich rodziców. Docelowo chcemy stworzyć salę integracji sensorycznej. Rozpoczęła się już nawet zainicjowana przez mamy z Małych Skrzydeł, zbiórka środków na ten cel. Myślimy też nad pozyskaniem środków zewnętrznych na zakup sprzętu. Członkinie Stowarzyszenia tworzą swoistą grupę wsparcia, często same organizują dla siebie szkolenia i spotkania. W ramach współpracy odbyły się też dwa szkolenia dla nauczycieli, którzy pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu. Czy jest coś pozytywnego w całej tej sytuacji z wirusem? – Z pewnością tak. Każda nagła i znacząca zmiana sytuacji wymusza na nas dodatkowe działania, skierowanie myśli w inną stronę, poszukiwanie niecodziennych rozwiązań… W czasach przed pandemią słowo „kultura” po prostu było. Środki na nią raz mniejsze, raz większe, zainteresowanie różnymi jej aspektami też było różne. Jednak dopiero bardzo radykalne zamknięcie wielu ośrodków kultury i sztuki, w tym również zamknięcie kin, uzmysłowiło nam, jak wielkie znaczenie ma ta dziedzina naszego życia dla jego jakości i kolorytu. Koncerty, wernisaże, spotkania autorskie i wiele innych oczywiście zostały przeniesione do Internetu. Nawet lekcje gry na instrumencie można udzielać zdalnie. Ale jednego nie da się przekazać, przesłać światłowodem i dostarczyć za pośrednictwem monitora. To atmosfera tych wszystkich wydarzeń i aura uczestniczących w nich ludzi, ich rozmowy, śmiech, spontaniczne reakcje. To właśnie ta nieuchwytna część, której tak bardzo nam dzisiaj brakuje. Poza tym na pewno wnikliwiej przyglądamy się wszystkiemu, co się dzieje, analizujemy i staramy przeciwdziałać. Jesteśmy w kontakcie z naszymi podopiecznymi, często też z ich rodzicami. Dzięki temu, że przetrwaliśmy, czujemy się silniejsi, a pandemia wzmocniła więzi między nami, zarówno między pracownikami, jak i uczestnikami zajęć. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że chcieć to móc.


www.glosonline.pl

#9

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 18 stycznia 2021

Ojczyzna to My

M

A

T

e

R

I

A

ł

P

R

O

M

O

C

y

J

N

y

KONKUrs DBANIe O ŚRODOWISKO, PAMIęć O PRZODKACh, UŻyWANIe I PIelęGNOWANIe OJCZySTeGO JęZyKA CZy ZNAJOMOŚć PRZeSZłOŚCI WłASNeGO NARODU – TO TylKO NIeKTóRe SKłADOWe SZeROKO POJęTeGO PATRIOTyZMU. – W DZISIeJSZyCh CZASACh NIe MUSIMy GINąć ZA OJCZyZNę W STARCIACh Z WROGIMI NAJeźDźCAMI. CZy TO OZNACZA, Że NIe MOŻNA Być JUŻ PRAWDZIWyM PATRIOTą? ByNAJMNIeJ! – MóWI FelIKS łASZCZ. STAROSTA CZARNKOWSKO-TRZCIANeCKI SPOTKAł SIę DZISIAJ WIRTUAlNIe Z UCZNIAMI SZKół PODSTAWOWyCh POWIATU, KTóRZy BRAlI UDZIAł W II POWIATOWyM KONKURSIe hISTORyCZNyM. ONI TAKŻe PRZySTąPIlI DZISIAJ DO PeWNeJ WAlKI, W KTóReJ lICZy SIę ZWyCIęSTWO. WłODARZ POWIATU W KIlKU SłOWACh WSPARł ICh NA DUChU I WyRAZIł SWóJ PODZIW.

U

czniowie aż ośmiu szkół podstawowych powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego, mimo trwających ferii, przystąpili dzisiaj do konkursu, obejmującego dzieje ziem nadnoteckich w latach 1772 – 1920, ze szczególnym naciskiem na okres Powstania Wielkopolskiego. – Organizowanie konkursów, taki jak ten dzisiejszy jest również doskonałym przykładem patriotyzmu. Jestem pełen uznania dla kultywowania pa mię ci o hi sto rii na sze go na ro du, szczególnie o największym zrywie powstańczym, słusznie zaliczanym do najlepszych tradycji patriotycznych naszej przeszłości – mówi Feliks Łaszcz. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podsta wo wą im. Po wstań ców Wiel ko pol skich

w Miałach oraz mialskie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919. Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance. Nietypowa forma konkursu w nietypowych czasach stała się okazją do spotkania, jak również do tego, by spytać starostę czym dla niego jest patriotyzm. Dla mnie osobiście jest to przede wszystkim duma z własnego pochodzenia. Cieszę się, że jestem Polakiem i żyję w kraju, gdzie mieszkali moi przodkowie. Nie jest to kraj idealny, bo ta-

starosta Feliks Łaszcz, połączył się zdalnie z uczniami, którzy przystąpili do konkursu historycznego. kie nie istnieją. Jest za to mój. Prawdziwy patriota chce dbać o swój kraj, jak tylko może, nawet w tak błahy sposób, jak dbanie o środowisko. Pa trio tyzm dla mnie to nie tyl ko wal ka

fizyczna za ojczyznę. To także dbanie o nią, o jej kulturę i obywateli. Tak naprawdę to my jesteśmy naszą ojczyzną – mówił starosta. Nieprzypadkowo konkurs o takiej tematyce odbywa się właśnie w styczniu. To w tym miesiącu przypada rocznica walk powstańczych i obrony RED. LuDwiKA wiKiEł Czarnkowa. STAROSTwO POwiATOwE w CZARNKOwiE

wyróżnienie dla sołectw Dębogóra i Biała GM. WIeleŃ 3 tysiące złotych nagrody dla sołectwa Dębogóra i prestiżowe wyróżnienie dla wsi Biała w gminie Wieleń, to sukces zaangażowanych społecznie mieszkańców obu lokalnych społeczności. laureaci czwartej edycji konkursu „aktywna Wieś Wielkopolska” w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013 – 2020 mogą mieć powody do dumy. Mimo pandemii, mieszkańcy zaangażowani w działalność Grup Odnowy Wsi zrealizowali najważniejsze z zaplanowanych działań. Przez ekspertów zewnętrznych zostały one ocenione wysoko, co zaowocowało przyznaniem nagrody w przypadku Dębogóry oraz wyróżnienia w przypadku wsi Biała. Działalność mieszkańców wsi związana jest z rozwijaną przez samorząd lokalny ideą „Gmina Wieleń silna aktywnością swoich mieszkańców.” Liderzy Grupy Odnowy Wsi, Arkadiusz Fuczko (Dębogóra) i Krystyna Taraśkiewicz (Biała) odebrali statuetkę „Aktywna Wieś Wielkopolska 2020” z rąk Krzysztofa Grabowskiego, wicemarszałka województwa wielkopolskiego w obecności burmistrz Wielenia Elżbiety Rybarczyk. Uroczystość odbyła się na początku grudnia w sali wiejskiej w Jędrzejewie. Wzięli w niej udział również Krzysztof

Podczas uroczystego spotkania w Jędrzejewie przedstawicieli wyróżnionych sołectw odebrali nagrody i gratulacje. Paszyk, poseł na sejm RP i Jarosław Maciejewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Gospodarzem spotkania był Bolesław Chwarścianek, wójt gminy Czarnków.

Zaangażowani lokalnie Grupy Odnowy Wsi funkcjonują w całej Wielkopolsce, w sumie jest ich blisko 2 tysiące, z czego w samej gminie Wieleń działa aż 14. Program ma charakter rozwojowy, gdyż każdego roku przystępują do uczestnictwa w nim kolejne sołectwa.

– Projekty zgłaszane do dofinansowania w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 powinny wynikać z potrzeb mieszkańców sołectw, zgodnie z zapisami przyjętymi do realizacji w opracowanych z pomocą moderatorów odnowy wsi Sołeckich Strategiach Rozwoju. Odnowa wsi to proces zmian opierający się na potencjale własnym lokalnej wspólnoty. Dlatego szczególny nacisk kładziony jest na bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców, zarówno w planowanie, jak i wykonanie przedsięwzięć. Dziękuję wszystkim, któ-

rzy swoim zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem tworzą bogactwo wielkopolskiej wsi. Warto z ich dorobku korzystać realizując własne pomysły – mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Gratulacje i podziękowania złożyła wyróżnionym Elżbieta Rybarczyk, podkreślając zaangażowanie wolontariuszy oraz wykazanie się inicjatywą w programie odnowy wsi. – Mimo trudnego czasu pandemii, program odnowy wsi był w naszej gminie kontynuowany i rozwijany. Wiem, że pandemia znacząco wpłynęła na ży-

cie lokalnych wspólnot lokalnej, w tym również na podejmowane przez nie działania, szczególnie te, które mają na celu integrację społeczności lokalnych. W konkursie docenione zostały, zrealizowane w obu wsiach, projekty, jednak na to zwycięstwo wpływ miał też szereg innych czynników, takich jak np.: rzetelność i dokładność sprawozdań rocznych, składanych przez uczestników programu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, czy inicjatywy podejmowane w czasie Covid-19 – mówi Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia. Każda z Grup Odnowy Wsi zobowiązana jest do złożenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności. W tym roku po raz pierwszy będą one składane za pomocą elektronicznego generatora. Adres/link, pod którym umieszczony będzie generator zostanie udostępniony na stronie programu www.wow.umww.pl oraz przesłany e-mailem do gminnych koordynatorów programu wraz z terminem, wskazującym do kiedy przedmiotowe sprawozdania należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. RED. LuDwiKA wiKiEł STAROSTwO POwiATOwE w CZARNKOwiE


#10

18 stycznia 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

NOwe BRAMY GARAŻOwe w ReMIZIe Osp dzięki dotacji z MswiA oraz środków Gminy czarnków w remizie Osp sarbka-sarbia wymieniono dwie bramy garażowe oraz zamontowano nowe drzwi wejściowe. prace wykonywała firma Vertimar z czarnkowa oraz członkowie miejscowej Osp. stare wysłużone metalowe bramy zastąpiono bramami z napędem elektrycznym. wartość prac – 24020,87 zł z czego dotacja MswiA 10000,00 zł. Środki Gminy czarnków – 14020,87 zł Urząd Gminy Czarnków tadeUSz mendyk

Wkrótce otwarcie pierwszego Żłobka w Gminie Czarnków! INwestYcje już od lutego 2021 r. rusza pierwszy żłobek w Gminie czarnków „Żłobek leśna przygoda w Gminie czarnków”. Nowo utworzony Żłobek mieścić się będzie w Gajewie 35 w budynku należącym do Gminy czarnków. pobyt dzieci w żłobku będzie bezpłatny, rodzice pokryją jedynie koszty wyżywienia dziecka. Rekrutacja do projektu trwa do 27 stycznia! Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków” sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Maluch+ oraz środków własnych Gminy Czarnków. W ramach otrzymanych środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, programu Maluch+ oraz środków Gminy Czarnków sfinansowane zostały koszty związane z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby Żłobka, wyposażeniem w meble,

pomoce dydaktyczne i zabawki, a także pokryte zostaną koszty bieżącego funkcjonowania Żłobka przez okres 24 miesięcy. Pobyt dziecka w Żłobku jest bezpłatny. Rodzic/opiekun dziecka będzie ponosił jedynie opłaty z tytułu wyżywienia dziecka w wysokości 8 zł za dzień pobytu dziecka w Żłobku. Celem projektu jest utworzenie w Gminie Czarnków 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz finasowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, umożliwiając rodzicom doświadczającym trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, utrzymanie lub znalezienie zatrudnienia. Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 zamieszkujących pracujących lub uczących się na terenie Gminy Czarnków, doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3. Z projektu mogą skorzystać osoby zatrudnione, w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim, ojcowskim oraz osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

ReKRutAcjA dO pROjeKtu tRwA Od 02.12.2020 R. dO 27.01.2021 R. ZAINteResOwANe OsOBY ZApRAsZAMY dO OdwIedZeNIA stRONY www.cZARNKOwGMINA.pl

www.glosonline.pl

Ostatnia sesja i ważne decyzje

G

sAMORZĄd Dnia 30 gruDnia 2020 roku w sali sportowej przy szkole poDstawowej im. leśników polskich w gębicach oDbyła się XXXiii sesja raDy gminy czarnków. poDczas sesji zwieńczono prace naD utworzeniem gminnego żłobka w gajewie.

rudniowa, XXXIII sesja Rady Gminy Czarnków była ostatnią w 2020 roku. Na początku sesji zrealizowano stałe punkty porządku obrad między innymi poprzez przedstawienie proponowanego porządku obrad. Głównym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał zgłoszonych przed sesją. Ze względu na to, że nie odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Czarnków, uchwały wymagały omówienia przed głosowaniem. Przy omawianiu uchwał budżetowych głos zabrała Skarbnik Gminy Czarnków Magdalena Mendyk, a przy okazji pozostałych głos przejmował Sekretarz Gminy Czarnków Mariusz Grzegorek.

Podczas XXXIII sesji Rady Gminy Czarnków przyjęto uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2020 – 2038, dotyczącą zmiany budżetu na 2020 rok oraz uchwałę określającą wydatki niewygasające z upływem 2020 roku. Następnie przyjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości w Śmieszkowie, a także w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania. Radni wyrazili także zgodę na wydzierżawienie na czas

nieokreślony Zakładowi Usług Komunalnych w Brzeźnie nieruchomości z gminnego zasobu komunalnego, a także zwieńczyli prace nad utworzeniem gminnego żłobka „Leśna Przygoda” w Gajewie. Przegłosowano uchwały w sprawie jego utworzenia, a także w sprawie przyjęcia jego statutu. Po głosowaniu, podjęto kolejne punkty z porządku obrad. Na samym końcu głos zabrał Przewodniczący Rady Krzysztof Chyży, który korzystając z okazji, złożył wszystkim życzenia noworoczne. Nagranie z sesji dostępne jest na stronie Gminy Czarnków oraz na gminnym kanale YouTube. Urząd Gminy Czarnków Sławomir matz

Gminny Zespół Obsługi Oświaty z nową siedzibą ZMIANY Gminny Zespół Obsługi Oświaty zmienił swoją siedzibę! Od listopada 2020 roku przyjmuje swoich interesantów przy ulicy Krótkiej 1 w Brzeźnie. Od listopada 2020 roku pracownicy Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Gminie Czarnków pracują w nowej lokalizacji. Do ich dyspozycji oddano przestrzenne i wyremontowane biura, ułatwiające komfortową obsługę interesantów. Pracownicy nie kryją zadowolenia z nowych warunków pracy. Zyskali nowe meble, większe biurka, duże okna z widokiem na zieleń, a przy tym ciszę z dala od zgiełku samochodów i spalin. Nowa lokalizacja położona jest blisko obwodnicy Czarnkowa, co nie utrudnia kontaktu z Urzędem Gminy Czarnków. Mimo przeprowadzki, godziny pracy Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Gminie Czarnków pozostają nie internetowej Gminy Czarnków w zakładce bez zmian. Jednostka czynna jest od ponie- „Baza Teleadresowa Pracowników”. działku do piątku w godzinach od 7: 30 Nowa siedziba, to również nowe możliwodo 15: 30. Bez zmian pozostały również nu- ści. Gminny Zespół Obsługi Oświaty, zarząmery kontaktowe, które znaleźć można na stro- dzany teraz przez dyrektor Annę Grabarz, od lu-

tego zajmował się będzie także obsługą księgową i kadrowo-płacową Biblioteki, a także nowo powstałego żłobka w Gajewie. Urząd Gminy Czarnków Sławomir matz


www.glosonline.pl

GĹ‚os czarnkowsko-trzcianecki | 18 stycznia 2021

#11


#12

18 stycznia 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

Wzbogacamy bazę edukacyjną Zespołu Szkół w Wieleniu INWESTYCJE Od 1 maja 2019 roku w Zespole Szkół w Wieleniu realizowany jest projekt pn.,, Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Wieleniu”, w ramach działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach zadania, w ciągu dwóch lat, 60 uczniów technikum wzięło udział w stażach zawodowych oraz różnego rodzaju kursach zawodowych, dzięki którym uzyskali nowe kompetencje. W styczniu 10 uczniów, po zdaniu egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, uzyskało kwalifikacje do obsługi wózków widłowych. Wsparcie otrzymało również 3 nauczycieli, którzy podnieśli swoje umiejętności w trakcie specjalistycznych szkoleń z zakresu nauczania informatyki i logistyki. Dzięki wygenerowanym w projekcie oszczędnościom możliwym było przeprowadzenie komplek-

sowego remontu kolejnej pracowni informatycznej. Łączny koszt wszystkich prac wyniósł ponad 35 tys. złotych. Dodatkowo za kwotę 30 tys. złotych szkoła wzbogaciła się o nową spawarkę światłowodową oraz monitor interaktywny wraz z komputerem. Jednocześnie w ramach kolejnego projektu pn.” Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu” placówka została z końcem 2020 roku doposażona w 32 komputery stacjonarne, 16 laptopów, 2 monitory interaktywne, 16 tabletów graficznych, 2 projektory multimedialne oraz specjalistyczne oprogramowanie do nauczania informatyki. Wartość zakupionego sprzętu do kwota ponad 220.000 złotych. W bieżącym roku zostanie zakupiony system do nauczania języków obcych, model urządzenia do prezentacji pracy tachografu cyfrowego oraz laboratorium magazynowe wykorzystujące technologię RFID. Przemysław Grześkowiak sao wieleń

w miałach oddano hołd Powstańcom

B

ROCZNICA 8 styczniA w MiAłAch, w sERcu Puszczy notEcKiEj, PRzEd PoMniKiEM uPAMiętniAjącyM PowstAńców wiELKoPoLsKich, PRzEdstAwiciELE LoKALnEj sPołEczności oddALi czEść MinionyM PoKoLEnioM wiELKoPoLAn, KtóRzy w LAtAch 1918–1920 z wiELKiM PoświęcEniEM wALczyLi o PowRót swEj „MAłEj ojczyzny” w gRAnicE RzEczyPosPoLitEj.

yło to bezpośrednie nawiązanie do 102. rocznicy zdobycia Miałów przez drużynę powstańczą z Wronek i 101. rocznicy włączenia południowo-zachodniej Wieleńszczyzny do odrodzonego państwa polskiego (po wejściu w życie traktatu wersalskiego). W skromnej uroczystości, na której wymiar wpłynęły ograniczenia związane ze zwalczaniem pandemii, wzięli udział: Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach Anna Paniączyk, dyrektorzy – seniorzy Mieczysław Hudzinski (wraz z małżonką Wandą) i Jan Paweł-

czyk, Dyrektor Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu Przemysław Grześkowiak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu (i prezes Stowarzysze nia Roz wo ju Lo kal ne go w Mia łach) Marek Doczekalski, Sołtys wsi Miały Henryk Korpys, przedstawicielki Rady Rodziców: Ol ga No wic ka i We ro ni ka Hau fa – Dwo rzyń ska, na uczy ciel ki Jo an na Ignaszak, Marzena Piechowiak i Magdalena Słabig, pracownice obsługi Zofia Gogołek i Dorota Kapczyńska, a także prezes mialskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 Arkadiusz Słabig.

Po odczytaniu Apelu Pamięci przywołującego postaci przeszło pięćdziesięciu mieszkańców Miałów, Mężyka i Białej, którzy służyli w ochotniczych drużynach powstańczych i regularnych oddziałach Armii Wielkopolskiej, złożono symboliczne wiązanki przed pomnikiem, którym opiekuje się miejscowa szkoła podstawowa, nosząca zaszczytne imię Powstańców Wielkopolskich. Uroczyste spotkanie zakończyło się krótką dyskusją na temat pielęgnowania tradycji patriotycznych w Miałach i planów propagowania edukacji regionalnej w Gminie Wieleń. arkadiusz słabiG


www.glosonline.pl

GĹ‚os czarnkowsko-trzcianecki | 18 stycznia 2021

#13


#14

18 stycznia 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

POROZUMIENIA MIĘDZYOKRĘGOWE ON PZW w Pile na rok 2021 ( .1) cZ

1

Wzajemne honorowanie składek okręgowych na wszystkie wody (nizinne i górskie): Jelenia Góra, Zielona Góra, Elbląg, Słupsk, Wałbrzych, Wrocław i Legnica. Warunkiem wędkowania jest posiadanie zezwolenia danego Okręgu. 2 Honorowanie składek okręgowych ON PZW Piła na wody górskie: Gorzów Wlkp. – rz. Drawa obwód rybacki nr 10 (wspólna gospodarka rybacka) 3 Honorowanie składek okręgowych ON PZW Piła na rzekę Noteć w okręgu PZW Bydgoszcz na odcinku: śluza Nakło – Wschód do mostu na drodze Gołańcz – Wyrzysk. 4 Honorowanie składek okręgowych ON PZW Piła w okręgu PZW Poznań na rzekę Warta nr 7,8,10, obwód rybacki Wełna nr 9 oraz obwód rybacki jeziora Chojeńskie (Pustelnia). PoroZumiENiE Z PZW SZCZECiN Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie. Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód: • składka ulgowa na rzecz okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi: pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł; odznaczeni Złotą odznaką z wieńcami 22,00 zł, • składka ulgowa na rzecz okręgu PZW Szczecin w 2021 roku wynosi: wody nizinne – 75,00 zł, (dwie wędki lub spinning z brzegu), wody górskie – 93,00 zł.(na dwie wędki lub spinning z brzegu – obejmuje również wody nizinne), wody nizinne i górskie –20,00 zł – dla odznaczonych Złotą odznaką z wieńcami -obowiązuje wklejony znak składki Okręgu PZW Szczecin o nominale (na dwie wędki lub spinning +łódź i trolling) • Na wędkowanie z łodzi i metoda trollingową w Okręgu PZW Szczecin wymagane są odrębne zezwolenia: łódź – 60, 00 zł, trol-

ling – 120, 00 zł. (nie dotyczy odznaczonych Złotą odznaką z wieńcami) Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

PoroZumiENiE Z okręGiEm PZW kaLiSZ Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie. Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód: • składka ulgowa na rzecz okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi: pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł • składka ulgowa na rzecz okręgu PZW kalisz w 2021 roku wynosi: pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 90,00 zł, Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu. PoroZumiENiE Z okręGiEm PZW SiEraDZ Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie. Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód: • składka ulgowa na rzecz okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi: pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł • składka ulgowa na rzecz okręgu PZW Sieradz w 2021 roku wynosi: pełna– 80,00 zł, Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu. PoroZumiENiE Z PZW CZęStoChoWa Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie. Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie

wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód: • składka ulgowa na rzecz okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi: pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł • składka ulgowa na rzecz okręgu PZW Częstochowa w 2021 roku wynosi: wody nizinne i górskie – 90,00 zł, wody nizinne – 80,00 zł. Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

PoroZumiENiE Z PZW koSZaLiN Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie. Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód: • składka ulgowa na rzecz okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi: pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł • składka ulgowa na rzecz okręgu PZW koszalin w 2021 roku wynosi: wody nizinne – 120,00 zł, wody górskie – 140,00 zł. Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

PoroZumiENiE Z PZW ByDGoSZCZ Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie. Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód: • składka ulgowa na rzecz okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi: pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł • składka ulgowa na rzecz okręgu PZW Bydgoszcz w 2021 roku wynosi: wody nizinne – 100,00 zł, wody górskie – 125,00 zł. Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.


www.glosonline.pl

#15

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 18 stycznia 2021

Budżet drawska przyjęty jednogłośnie

B

SAMORZĄD OsTATnią w ROKu sEsję RAdy GMiny dRAwsKO zwOłAnO 30 GRudniA ub. w świETLiCy wiEjsKiEj w ChEłśCiE. sMuTnyM AKCEnTEM ROzpOCzął sEsję RyszARd jAbłOnOwsKi pRzEwOdniCząCy RAdy wspOMinAjąC śMiERć śp. TAdEuszA bAbiAKA sOłTysA wsi dRAwsKO. nAjwAżniEjszyMi punKTAMi ObRAd był jEdnOGłOśniE uChwALOny budżET GMiny dRAwsKO nA ROK 2021, z dOChOdAMi w wysOKOśCi 28.023.502 zł ORAz wiELOLETniA pROGnOzA FinAnsOwA nA ROK 2021-2033.

ardzo serdecznie dziękuję radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu Gminy Drawsko na rok 2021 – powiedział wójt Bartosz Niezborała po głosowaniu. – Budżet jest bardzo ambitny zwłaszcza po stronie inwestycyjnej: budowa ulicy Polnej w Pęckowie, budowa ścieżki rowerowej Krzyż-Drawsko, dokończenie budowy ścieżki rowerowej Chełst – Kawczyn, asfaltowanie ścieżek rowerowych pomiędzy Drawskiem, Pęckowem a Piłką, nowe dokumentacje techniczne, remont elewacji budynku urzędu i Szkoły Podstawowej w Chełście, to tylko część przyszłorocznych wyzwań. Budżet gminy zasiliło już dużo środków zewnętrznych, na wiele decyzji trzeba poczekać. Trzy zadania w tym budżecie są rozłożone w cyklu dwuletnim. Przed nami jest dużo pracy, ale też dużo współpracy w realizacji tych zadań z szeregiem podmiotów: z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, Województwem, Urzędem Marszałkowskim, Zarządem Dróg Powiatowych i Wojewódzkim, Lasami Państwowymi. Mam nadzieję, że ten

budżet w całości uda się zrealizować. Warto podkreślić, że po raz kolejny nie musimy zaciągać kredytów. Nasze działania nie spowolniają realizacji kolejnych inwestycji, a budżet na bieżąco udaje się zasilać poprzez skuteczne pozyskiwanie środków finansowych przez samorząd... Wójt dokonał również podsumowania roku 2020 w liczbach: złożono 51 wniosków o dofinansowania zewnętrzne; pozyskano 3 mln zł dodatkowych środków do budżetu, z czego 1,7 mln zł przeznaczono na inwestycje, 375 tys. zł to spłata tegoroczna zadłużenia, co spowodowało spadek zadłużenia do 4,9 mln zł. Wójt poinformował również o bieżącej sytuacji epidemiologicznej na terenie Gminy Drawsko oraz poinformował, że mimo pracy rotacyjnej w urzędzie gminy pracownicy nie uchronili się od zachorowań, pozytywny wynik miało 6 osób; kulminacja izolacji i kwarantann nastąpiła w czasie projektowania budżetu i zakończenia roku. Od 4 stycznia 2021 urząd wraca do codziennego trybu pracy z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

OGŁOSZENIA DROBNE

Wychodząc naprzeciw pomocy dla rolników z terenu Gminy Drawsko przyjęto regulamin dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przy udziale Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wiska i Gospodarki Wodnej w roku 2021.

Konieczności zmian wymagał również budżet roku 2020, Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020-2033 oraz program współpra cy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi. Zwolniono w uzasadnionych przypadkach przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy

Draw sko, prze zna cza nych do spo ży cia w miej scu sprze da ży z III ra ty opła ty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. DR SYlWIA MAREK KIEROWNIK REfERAtU ORGANIZAcYjNEGO


#16

18 stycznia 2021 | GĹ‚os Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

Profile for redakcja-glosonline

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki 18/01/2021  

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki 18/01/2021  

Advertisement