Page 1

R D S R B I JA

rade šerbedžija Svi ljudi, jedno biće str. 17

d e c e m b a r 2 0 1 0.

Test zdravlja

Ž i v o t

i z b l i z a !

Da li je vaše srce zdravo?

SRBIJA

+

MRAČNI POVRATAK TRGOVINE ROBLJEM str. 50

str. 44

Infoskop

Rijaliti televizija str. 102

Diznilend

S one strane magije str. 71

www.rdsrbija.com

GODINA IV BROJ 39

rdsrbija.com

Decembar 2010. 269 din. 5,9 km Issn 1452-9947


srbiJa

Glavni urednik Vladan MirkoviÊ

Izvršna urednica Tamara ZjaËiÊ Grafička urednica Maja Keser Lektorka Tatjana StaniÊ-NenadiÊ Stalni saradnici Aleksandra DimiÊ, Veljko MaksimoviÊ, Ivica SteviÊ, Dragan MaksimoviÊ Izdavač Mladinska knjiga d.o.o. –ora StanojeviÊa 14, 11070 Novi Beograd

Direktor Radoš JovanoviÊ Komercijalni direktor Miroslav JovanoviÊ Product Manager časopisa Reader’s Digest Srbija Marijeta ZdravkoviÊ

The Re a de r ’s D i g e s t A s so ci a tion , Inc . President and Chief Executive Officer Mary G. Berner President, RD Europe Dawn M. Zier VP, Global Editor-in-Chief, Reader’s Digest Peggy Northrop

Reader’s Digest izdaje se u svetu­ u 50 izdanja na 20 jezika.

Budimo u kontaktu! Pisma uredništvu

Internet strane www.rdsrbija.com E-pošta rd@mladinska.rs Faks +381 11 22 57 070 Adresa Časopis Reader’s Digest Srbija, Đorđa Stanojevića br. 14, 11070 Novi Beograd, Srbija

Ostale informacije

Zadržavamo pravo skraćivanja i korišćenja vaših priloga u svim štampanim i elektronskim izdanjima.

2010. Reader’s Digest Srbija izdaje Mladinska knjiga d.o.o. Sva prava zadržana. Tekstove i fotografije objavljene u Reader’s Digestu nije dozvoljeno umnožavati i distribuirati. Neobjavljene tekstove i fotografije ne vraćamo. Reader’s Digest je registrovani zaštitni znak kompanije Reader’s Digest Association, Inc.

Pretplata/Odeljenje prodaje

Tiraž broja 50 000

Telefon +381 11 22 57 000 E-pošta office@mladinska.rs Adresa Reader’s Digest Srbija (pretplata) Đorđa Stanojevića br. 14, 11070 Novi Beograd, Srbija

Prodaja oglasnog prostora Telefon +381 11 22 57 000 Faks +381 11 22 57 090 E-pošta rd@mladinska.rs

Promena adrese stanovanja

Molimo pretplatnike da nas obaveste o promeni prebivališta, kako bi uredno dobili svoj primerak časopisa.

8

U skladu sa članovima 14. stav l i 14b. „Zakona o javnom informisanju“ („Službeni glasnik RS“ 43/03, 61/05 i 71/09), časopis Reader’s Digest Srbija upisan je u Registar javnih glasila, pod registarskim brojem NV000158. CIP - Каталогизација у публикaцији Народна библиотека Србије, Београд 050(497.11) READER’S Digest Srbija / glavni urednik Vladan Mirković. - 2007 (oktobar)- . Beograd : Mladinska knjiga, 2007- (Zagreb : Štampar “Radin”). - 19 cm Mesečno ISSN 1452-9947 = Reader’s Digest Srbija COBISS.SR-ID 142934284 r e a d e r ’ s d i g e st ˙ d ec e m b a r ’ 1 0.


život izbliza!

decembar 2010.

srbija

44 Da li je vaše srce zdravo? *

Uradite ova 4 testa i saznaćete!

50 Povratak trgovine robljem * T i m B u k e t

U Evropi je trgovina ljudima posao vredan 3 milijarde dolara godišnje

63 Našla je snagu Džošua Volf Šenk

Kada je student sa koledža u Mičigenu udario glavom o stenu, njegova devojka morala je da učini nemoguće

71 S one strane magije * Robert Kiner fotografije: gene duncan; (korica) shut terstock

Redak pogled iza kulisa Diznilenda, najpoznatijeg zabavnog parka na svetu

79 Presudite sami Viki Glembocki

Još jedan u nizu pravničkih paradoksa

82 5 najgorih grešaka u vreme prehlade helen signi

Iako mislite da znate baš sve o tome, može biti da samo usporavate svoj oporavak reader’s digest rdsrbija.com

9


srbija

86 4 pogleda na drvo Od umetničkog projekta do bockave poslastice

K r i s t o f e r S . S tj u a r t

Jedan kamp u ruralnom delu Kine obećao je porodici Deng da će izlečiti njihovog sina od zavisnosti od interneta

118

Potpuni kič ili vrhunac elegancije i glamura?

98 Plodno tlo

Sajmon Vebster

Može li se redovni rad u bašti odraziti na užitak u spavaćoj sobi?

102 Infoskop: Rijaliti TV * Robert Kiner

106

Cilj je da se broj tigrova u divljini udvostruči

Znate li baš sve o rijaliti televiziji?

106 Ugrožene pruge

Džeremi Hsu

Da li će Godina tigra uništiti ili spasti veliku mačku?

112 Svet prijatelja iz mašte Helen Signi

Da li imaginarni dečji prijatelji potpomažu razvoj dece ili ga onemogućavaju?

118 Slike iz snova

Pat r i s i j a K e n u n a

U Francuskoj niste glumac ako vas nisu fotografisali u Studiju Harcourt knjiga plus

127 Ne govori po zlu

Deo, mladi stažista, pobegao je od brutalnog građanskog rata u Africi, da bi se potom vratio

10

r e a d e r ’ s d i g e st ˙ d ec e m b a r ’ 1 0.

fotografije: (gore) © RMN/ Editions Nicolas Chaudun u studiju Harcourt 1934–2009; (dole) shutterstock;

*

91 Izgubljeni dečak

na korici

robin sejers


srbija

r u b r i k e

3 Megafon 5 Pismo–glava Isti svet iz dva ugla 13 Moja priča Ispovest medicinske Reč urednika

sestre koja se našla u ulozi pacijenta obolelog od raka š i l a p e r i

17 P&O * Rade Šerbedžija o istinskoj slobodi čoveka i iskrenoj brizi za druge kojima život nije naklonjen dijana redžepi

Zvuče isto, a zapravo imaju različito značenje

17

„Zavoleo sam poziciju čoveka koji nigde nije ukotvljen“

23 Koktel

Šta vam tinejdžeri zapravo poručuju. Decembarska biblioteka. Svet odbačenih cedulja

30 Učimo engleski Pričaonica.

Reči koje zbunjuju. Koristan rečnik

35 Zdravlje Veći nivo HDL-a, manji rizik od raka. Pobedite dijabetes

39 Rizi-bizi Od komšija ne možete pobeći

gordana knežević-monašević

43 Izazov 138 Oko sveta sa 1 pitanjem v e l j ko m a k s i m o v i ć

„Zelena“ griža savesti

141 Rečnik Od pačke do poloneze aleksandra dimić

146 Citat h u m o r

32 ’ladovina 124 Smeh 143 Život

m a lo h l a d a u v r e m e r a d a

je najbolji lek

j e ta k av

12

r e a d e r ’ s d i g e st ˙ d ec e m b a r ’ 1 0.

ilustracija: ist van banyai; fotografija: srđan vuković

30


Trinaest Činjenica

koje vam tinejdžer neće reći Kad mi ponudite kao redovnu obavezu da dva puta nedeljno usisavam baš sve tepihe po čitavom stanu, verovatno ću radije pristati da raspremim svoju sobu. Pa kada da furam gotik ili hevimetal fazon? Kada da farbam kosu u zeleno? U 35. godini, kad krenem u školu moje dece na roditeljski???

fotografijE: shutterstock

Rečenica: „Ali, svi idu osim mene“ stara je gotovo koliko i čovečanstvo. I kao što i sami znate, još uvek pali. I tako iz generacije u generaciju. Hvala bogu! Otkud znam kako je ta čaša od mleka dospela u praznu sudoperu; ili kako se tečni puder našao na peškiru; i ko je ostavio mrvice da čitavo jato može natenane da se nakljuca... Ako ćutim, znači da ne želim da pričam. Ipak, to vas neće sprečiti da insistirate na razgovoru. A samo

treba da nas malo pustite da se ohladimo. Možda naši hormoni divljaju, ali šta je sa najezdom vaših hormonskih hordi? Zar ne bi trebalo da kao roditelji budete bar malo staloženiji i razumniji? OK, iako vam serviramo priču o tome da cigarete u školskoj torbi zapravo pripadaju jednoj zaboravnoj drugarici, vi dobro znate da to nije tačno. Da li ste vi uvek govorili istinu svojim roditeljima? Kad nam branite nešto samo zbog toga što to ne razumete i ne trudite se da prihvatite razlike između nas, mi se na kraju osećamo vrlo frustrirano. Ponekad ćemo vam ispričati o tome kako se nedolično ponašaju neki drug ili

drugarica sa kojima se uopšte ne družimo, tek da biste znali koliko zlatno čedo imate. Moje odrastanje gotovo da nema veze sa onim što ste vi preživeli u svojim tinejdžerskim danima. Prestanite sa upoređivanjima. Ako većina iz mog društva ima izlaz do prvih jutarnjih sati a ja moram u ponoć da budem u kući; ako oni odlaze u klubove u koje jedino ja ne idem, onda mi u stvari govorite da nemate poverenja u mene. Zato odlično znam raspored svih mikroskopskih zametaka budućih bubuljica po mom licu, pa broj vlasi čiji su se krajevi upravo rascvetali, zatim koliki nam je obim mišića na ruci potreban da bi sve bilo u redu... Ne pada nam na pamet da odemo iz kuće čim napunimo 18 godina. Mada ćemo s vremena na vreme pretiti odlaskom. Pa postoji li igde ovakva lepota i komfor u čvrstom zagrljaju svih dramskih rodova osim u roditeljskom domu?

G.K.

Imate li predlog za rubriku 13 činjenica? Svoje ideje pošaljite na adresu rd@mladinska.rs

25


Izaz v

veljko maksimović

Ko može da se snađe?! Izmešali smo naslove poznatih dramskih dela

koja se sastoje od prideva i imenice. Svakom pridevu na levoj strani odgovara neka od imenica na desnoj, ali ne ona koju smo vam ponudili! Kao pomoÊ, uz svaki izmišljeni naslov, nudimo vam ime autora Ëije delo poËinje pridevom. SreÊno!

Primer

SUMNJIVO KRZNO (Branislav NušiÊ) i DABROVO LICE (Gerhart Hauptman) su pomešani naslovi. Ispravno rešenje: SUMNJIVO LICE (Branislav NušiÊ) i DABROVO KRZNO (Gerhart Hauptman).

1. FIGAROVA SMRT

9. IZGUBLJENO MESTO

2. HVALISAVI PROMETEJ

10. OKOVANI VOJNIK

3. ∆ELAVA TIKVA

11. –AVOLJI ŠPIJUN

4. POSLEDNJI POSLANIK

12. POKONDIRENA PEVA»ICA

5. BALKANSKI GENERAL

13. MODERAN TRGOVAC

6. UNOSNO PISMO

14. KAMENI BOLESNIK

7. CEZAROVA ŽENIDBA

15. UOBRAŽENI GOST

8. NARODNI »IN

16. MLETA»KI BRAK

(Bomarše)

(Tit Plaut)

(Ežen Jonesko) (Siniša PaviÊ)

(Dušan KovaËeviÊ)

(Aleksandar Ostrovski)

(Branislav NušiÊ)

(Eshil)

(Karl Cukmajer)

(Jovan Sterija PopoviÊ) (Džon Drajden)

(Aleksandar Puškin) (Molijer)

(Šekspir)

REŠENJE: FIGAROVA ŽENIDBA (Bomarše); 2. HVALISAVI VOJNIK (Tit Plaut); 3. ĆELAVA PEVAČIcA (Ežen Jonesko); 4. POSLEDNJI ČIN (Siniša Pavić); 5. BALKANSKI ŠPIJUN (Dušan Kovačević); 6. UNOSNO MESTO (Aleksandar Ostrovski); 7. CEZAROVA SMRT (Fransoa - Mari Volter); 8. NARODNI POSLANIK (Branislav Nušić); 9. IZGUBLJENO PISMO (Jon Luka Karađale); 10. OKOVANI PROMETEJ (Eshil); 11. ĐAVOLJi GENERAL (Karl Cukmajer); 12. POKONDIRENA TIKVA (Jovan Sterija Popović); 13. MODERAN BRAK (Džon Drajden); 14. KAMENI GOST (Aleksandar Puškin); 15. UOBRAŽENI BOLESNIK (Molijer); 16. MLETAČKI TRGOVAC (Šekspir).

pozadina : sh u ttersto c k

(Fransoa - Mari Volter)

(Jon Luka Karaale)

reader ’ s digest rdsrbija.com

43


gordana knežević-monašević

Komšijski mizanscen

Možete živeti u zgradi od čistog mermera sa portirom i crvenim tepihom na ulazu, ali od komšija i komšijskog suživota ne možete pobeći

ilustracija: dragan maksimović; fotografija: željko sinobad

Ž

ivim u najlepšoj zgradi u Beogradu. Mala, okružena zelenilom, od crvene cigle spolja i iznutra. Ulazna vrata ne treskaju, spisak stanara uredno ažuriran, bez ijedne slovne i rodoslovne greške, na interfonu svi dugmiÊi ispravni, nijedna pregorela sijalica u hodniku. Leti ne miriše na peËene paprike niti zimi na kiseli kupus i nikad, ali stvarno nikad, neÊete se spotaÊi o cipele, papuËe ili kesu sa ubretom ispred neËijih vrata. A tek što je lepa spolja! Jele i borovi sežu do potkrovlja, a svud okolo brižljivo

negovan ružiËnjak. Ako neko i prostre veš na terasi, gaÊe i Ëarape se ne vide od tuja i gustih bokora muškatli i petunija. Milina božja.

Gordana KneževićMonašević u svemu pokušava da pronađe vedru stranu. Kako to vama polazi za rukom? Javite joj na rizibizi@mladinska.rs reader’s digest rdsrbija.com

39


Što bi rekao naš kum Nebojša, samo nam fali bazen pa da bude kao Melrose place. I ja sam bila ushiÊena ovom lepotom kad smo se pre Ëetiri godine uselili. »ak sam pomislila i da iza svih tih besprekorno izbajcovanih vrata žive komšije iz holivudske A produkcije. „Ženo, konaËno sam se doselila u zgradu u

imati ozonsku kapsulu u stanu da nikad ne otvorite prozor, ali od komšija i komšijskog suživota ne možete pobeÊi sve i da hoÊete! I još važnije: bilo da je zgrada mala ili velika, lepa ili ružna, sirotinjska ili bogataška, podela uloga po stanovima pod jednim krovom uvek je ista − kao da su je NušiÊ i Duško KovaËeviÊ pisali zajedno. Prva, najvažnija i neizbežna, pa makar delili kuÊu po vertikali samo sa najbližim krvnim srodnicima, jeste uloga velikog brata. Kako bih drugaËije objasnila Ëinjenicu da sam prilikom prvih bliskih susreta sa komšijama shvatila da oni o meni i mojoj porodici znaju mnogo više nego ja o svima njima zajedno. Vrhunac je bio kad sam Ëula da nemam muža a da je sumnjiva muška prilika koja se oko ponoÊi šunja ispred ulaza i penje na treÊi sprat − moj ljubavnik!? Nekako sam i to progutala, nisu komšije krive što moj muž radi kao dragstor pa ga viaju kao i ja, samo u sitne sate. Ali da me optuže da bacam preko terase kriške od lubenice, molim vas! Tu sam shvatila da je vrag odneo šalu i da neko, istina slabovid, zaista nišani 24 sata svaki moj korak. Što je najzanimljivije, niko u zgradi ne zna pouzdano ko je veliki brat, ali svako ima svog favorita. Ja sumnjam na izvesnu osobu sa drugog sprata − svaki put kad zakoraËim pored njenog otiraËa, Ëak i u baletankama sa gumenim onom, ona baš tog

Podela uloga po stanovima uvek je ista. Kao da su je Kovačević i Nušić timski napisali kojoj me neÊe prijavljivati svekrvi svaki put kad se posvaam s mužem i u kojoj me ista kamena faca s prozora neÊe ispraÊati i doËekivati kad se vratim s posla i brojati kese koje sam donela iz Maxija“, pohvalila sam se drugarici Snežani posle prvih mesec dana. A onda mi je zafalila kašiËica brašna za zapršku. Pa sam poËela da zaboravljam kljuËeve, Mihailo da baca igraËke preko terase, procurela mi klima na prozor komšinici ispod nas, ispala mi tegla meda u prizemlju... I tako, malo-pomalo, poËeh da zvonim komšijama na vrata, da se izvinjavam, molim, zahvaljujem... I da ih upoznajem. I, šta da vam kažem? Možete živeti u zgradi od Ëistog mermera sa portirom i crvenim tepihom na ulazu, iz garaže liftom uÊi direktno u stan da vas niko ne vidi, ma možete 40

r e a d e r ’ s d i g e st ˙ d ec em b a r ’ 1 0.


najgorih grešaka

koje možete da napravite kada ste prehlađeni

Vi mislite da znate baš sve o tome? Može biti da usporavate svoj oporavak HELEN SIGNI


Većina nas se prehladi dva ili tri puta godišnje pa bi se moglo reÊi da taËno znamo šta da radimo kad virusi navale na nas. Razmislite ponovo. VeÊi deo onoga što smo nauËili da radimo kad se prehladimo potpuno je pogrešan. Mi poËnemo da širimo zarazu na sve strane, bolest se tako produži pa smo još više skloni da zakaËimo novi virus Ëim se pojavi. Kad vas ove zime zaboli grlo i procuri vam nos, evo pet stvari koje sasvim sigurno ne treba da radite:

1✗ NE

Ne pokrivajte usta dlanom kada kašljete ili kijate

Možda je to uËtivo, ali tako izbacujete bacile pravo u svoje dlanove − odakle ih prenosite na sve što dodirnete. Iako ljudi mogu udahnuti siÊušne kapljice virusa iz vazduha, izbaËene u oblaku kada se neko zakašlje ili kine, te kapljice brzo padaju na tlo i suše se, kaže Kris Barel, poËasni profesor virusologije na univerzitetu u Adelejdu. S druge strane, neotporni virus prehlade živi znatno duže u vlažnoj sluzi, u sadržaju koji vam ostaje na dlanovima kada u njih kinete. Ispitivanje po bolnicama pokazalo je da su ljudi koji su Ëitav dan sedeli pored postelje bolesnika ree obolevali od virusa nego osobe koje su prilikom kratkih poseta dodirivale razne predmete. Rinovirusi su meu najËešÊim tipovima virusa prehlade i mogu da žive najviše tri sata na koži ili predmetima kao što su telefon ili tastatura na kompjuteru − tako da su vaše ruke pravo leglo zaraze. fotografija: shutterstock

✔Da, ovo je pravi način:

zz Kijajte i kašljite u nadlakticu ili u maramicu koju zatim treba da bacite. zz Operite ruke svaki put kada kašljete ili kijate u njih, i nauËite porodicu da pere ruke redovno tokom cele zime. zz OËi trljajte zglobovima prstiju − na njima se skupilo manje tuih bacila nego na vašim prstima. Još bolje, trudite se da ne dirate lice rukama, osim ako ste ih prethodno oprali.

2✗

Ne utopljavajte se

Prehlade i grip nezaobilazni su pratioci zime, ali ne obavezno zbog toga što je tada hladno. U jednom istraživanju sprovedenom u Solsberiju u Engleskoj, dobrovoljci su ušmrkali dozu rinovirusa, pri Ëemu je prvoj grupi toplota održavana toplim napicima i garderobom dok je druga grupa sedela napolju sa nogama u kadici sa ledenom vodom. Zimi smo ËešÊe prehlaeni zato što smo više u zatvorenom prostoru i udišemo isti vazduh sa zaraženim ljudima. Kada deca provode vreme NE

83


[Rečnik] aleksandra dimić

Ja sam za ples!

Decembarski ReËnik donosi malo plesa, muzike, vesele atmosfere i mnogo dobrog raspoloženja. Zabavite se i budite spremni za najlui provod u novogodišnjoj noÊi.

1. pačka

A) laka haljina od krutog tila koju nose balerine B) kiÊanka koju nose mažoretkinje C) tradicionalna ruska zdravica

2. spektakl

A) majstor za skandal B) raskošna predstava sa mnogo efekata C) manji dvogled za pozorišne predstave, operu i sl.

3. ovacije

i l u s t r a c i j e : D RA G A N M A K SI M O V I Ć

A) javno izražavanje priznanja burnim aplauzom B) horsko pevanje C) nestrpljiva publika

6. bis

A) pevaË snažnog glasa, blizak baritonu B) koncertna premijera C) još jednom, ponovo!

7. fokstrot

A) plesni parovi B) živahan salonski ples C) udaraËki instrument

8. fešta

4. kabare

A) šaljiva i vesela pesma B) sveËanost, veselje C) popodnevna dremka

5. euforija

A) prijem sa manjim posluženjem, obiËno popodnevni B) nadimak Toma Kruza C) Ëisto alkoholno piÊe

A) plesaËka trupa B) filmska muzika C) zabavno pozorište sa skeËevima, muzikom i plesom A) osoba koja uvek pravi dobru atmosferu B) veliko veselje, razdraganost C) Ëeški narodni ples reader’s digest rdsrbija.com

9. koktel

10. karaoke

A) kuÊna sedeljka B) amatersko pevanje uz muziËku pratnju C) mjuzikl

11. poloneza

A) poljski, veseli ples B) duvaËki orkestar C) balska haljina

12. limbo

A) kratka i vesela kompozicija B) meksiËka svadbena ceremonija C) ples ispod pritke koja se spušta

13. hula

A) plastiËni obruË kojim se igraju deca B) havajski obredni i narodni ples C) društvena igra

Pitanje plus Samo jedan „igru“ kvari! A) Flamenko B) Rumba C) Ča-ča-ča D) Mambo

141


Odgovori 1. pačka ∑ [A] Laka

baletska haljina od krutog tila. PaËka je tokom vremena menjala oblik, od duže postajala sve kraÊa. 2. spektakl ∑ [B] Raskošna predstava ili priredba privlaËna za široku publiku. TakmiËenje plesnih parova je bilo pravi spektakl. 3. ovacije ∑ [A] Izražavanje poËasti burnim aplauzom. Publika je ovacijama nagradila zvezdu veËeri. 4. kabare ∑ [C] Zabavno pozorište uz muziku i ples. Prvi kabare otvoren je u Parizu krajem 19. veka. 5. euforija ∑ [B] Intenzivno stanje sreÊe. U ponoÊ je nastupila opšta euforija i Ëestitanje. 6. bis ∑ [C] Uzvik kojim se traži nastavak programa. Bis je uvek iznuen uzvicima ili aplauzom. 7. fokstrot ∑ [B] Živahan salonski ples. Fokstrot je zbog lakoÊe izvoenja postao veoma popularan.

8. fešta ∑ [B] SveËanost, veselje, zabava; Proslava Nove godine je bila prava fešta. 9. koktel ∑ [A] Prijem sa manjim posluženjem. Koktelu je prisustvovao veliki broj zvanica. 10. karaoke ∑ [B] Pevanje uz snimljenu muziku. Karaoke su posebno popularan vid zabave meu mladima. 11. poloneza ∑ [A] Poljski ples. Poloneza je ples koji je obiËno otvarao sveËanost. 12. limbo ∑ [C] Ples ispod pritke koja se spušta. Limbo je nastao na Trinidadu, i brzo je stekao popularnost širom sveta. 13. hula ∑ [B] Havajski obredni i narodni ples. Hula je popularan ples meu mladima širom sveta.

> Pitanje plus

Flamenko Iako su sva četiri plesa poznata

po izuzetnom temperamentu, flamenko je narodni ples iz Andaluzije (Španija) koji se izvodi uz pratnju gitare i kastanjeta, dok ostala tri pripadaju latinoameričkim plesovima.

bodovanje 0-7 bis! 8-10 ovacije 11-13 aplauz

Nova značenja Koren reči Bravo na italijanskom znaËi „dobar,

vešt“. Meutim, od prvobitnog znaËenja, bravo je postao uzvik za odobravanje, Ëestitanje, divljenje, pohvalu. Na koncertima, u pozorištu ili operi, najveÊa pohvala publike je: „Bravo!“ Širom sveta, bravo je znak za odliËno, izvrsno, svaka Ëast. U svim jezicima i svim kulturama, bravo je jedan od najËešÊe korišÊenih uni­ver­ zalnih uzvika. Svaka Ëast za bravo!

142

Žur (skraÊeno do francuskog jour fixe − dan prijema), ili žurka, je veËernja kuÊna sedeljka, ili zabava u prostoru predvienom za proslave, Ëesto uz glasnu muziku, posluženje i obaveznu igru. Posebno popularne meu mladima, žurke su odliËan naËin da se upozna novo društvo ili pak stekne nova simpatija. Tradicionalno, najbolji provod je u novogodišnjoj noÊi. Žur ili žurka − zabava je zagarantovana! r e a d e r ’ s d i g e st ˙ d ec e m b a r ’ 1 0.


F kus > Detaljnije o fotografiji pročitajte na strani 144.

FOTOGRAFIJA: „AROUND OLDTIMER“ © MILENKO VASIĆ

Decembar/2010  

RD časopis - decembar 2010

Advertisement