Page 1

s e p t e m bar 2 0 1 0.

+ 4

da pogle na

a robot str. 72

OTVORENO O OČEVIMA I SINOVIMA

str. 16

GODINA III BROJ 36

RD SRBIJA

Andre Agasi

SRBIJA

Mršavite na naučnoj osnovi str. 67

Šta su me životinje naučile o odgoju dece

str. 59

Mračna strana duše str. 98

rdsrbija.com

Septembar 2010. 269 din. 5,9 km Issn 1452-9947

šta nam donosi sutra? 25 ideja, pronalazaka i naprava koje će vam poboljšati život

www.rdsrbija.com

str. 44


srbiJa

Glavni urednik Vladan MirkoviÊ

Izvršna urednica Tamara ZjaËiÊ Grafička urednica Maja Keser Lektorka Tatjana StaniÊ-NenadiÊ Stalni saradnici Aleksandra DimiÊ, Veljko MaksimoviÊ, Ivica SteviÊ, Dragan MaksimoviÊ Izdavač Mladinska knjiga d.o.o. –ora StanojeviÊa 14, 11070 Novi Beograd

Direktor Radoš JovanoviÊ Komercijalni direktor Miroslav JovanoviÊ Product Manager časopisa Reader’s Digest Srbija Marijeta ZdravkoviÊ

The Re a de r ’s D i g e s t A s so ci a tion , Inc . President and Chief Executive Officer Mary G. Berner President, RD Europe Dawn M. Zier VP, Global Editor-in-Chief, Reader’s Digest Peggy Northrop

Reader’s Digest izdaje se u svetu­ u 50 izdanja na 20 jezika.

Budimo u kontaktu! Pisma uredništvu

Internet strane www.rdsrbija.com E-pošta rd@mladinska.rs Faks +381 11 22 57 070 Adresa Časopis Reader’s Digest Srbija, Đorđa Stanojevića br. 14, 11070 Novi Beograd, Srbija

Ostale informacije

Zadržavamo pravo skraćivanja i korišćenja vaših priloga u svim štampanim i elektronskim izdanjima.

2010. Reader’s Digest Srbija izdaje Mladinska knjiga d.o.o. Sva prava zadržana. Tekstove i fotografije objavljene u Reader’s Digestu nije dozvoljeno umnožavati i distribuirati. Neobjavljene tekstove i fotografije ne vraćamo. Reader’s Digest je registrovani zaštitni znak kompanije Reader’s Digest Association, Inc.

Pretplata/Odeljenje prodaje

Tiraž broja 50 000

Telefon +381 11 22 57 000 E-pošta office@mladinska.rs Adresa Reader’s Digest Srbija (pretplata) Đorđa Stanojevića br. 14, 11070 Novi Beograd, Srbija

Prodaja oglasnog prostora Telefon +381 11 22 57 000 Faks +381 11 22 57 090 E-pošta rd@mladinska.rs

Promena adrese stanovanja

Molimo pretplatnike da nas obaveste o promeni prebivališta, kako bi uredno dobili svoj primerak časopisa.

8

U skladu sa članovima 14. stav l i 14b. „Zakona o javnom informisanju“ („Službeni glasnik RS“ 43/03, 61/05 i 71/09), časopis Reader’s Digest Srbija upisan je u Registar javnih glasila, pod registarskim brojem NV000158. CIP -

,

050(497.11) READER’S Digest Srbija / glavni urednik Vladan MirkoviÊ. - 2007 (oktobar) - . Beograd (–ora StanojeviÊa 14) : Mladinska knjiga, 2007 - (Ljubljana : Delo). - 19 cm MeseËno ISSN 1452-9947 = Reader’s Digest Srbija COBISS.SR-ID 142934284

r e a d e r ’ s d i g e st ˙ s e p t e m b a r ’ 1 0.


život izbliza!

septembar 2010.

srbija

44 Budućnost je već stigla *

f o t o g r a f i j e : USTUPILI B o s t o n R e t i n a l I m p l a n t P r o j e c t / MIT ; ( k o r i c a ) s h u t t e r s t o c k

25 ideja, pronalazaka i naprava koje će vam poboljšati život

59 Životinje su me naučile odgoju dece * D ž o K r e j v e n

Saba Daglas Hamilton zagovara opušten pristup odgoju dece koji je otkrila u Africi

67 Mršavite na naučnoj osnovi * D ž e r o m B e r n

Vreme je da zaboravite na staru dijetu i da isprobate sasvim novu pomoću koje ćete se rešiti masnih naslaga

72 Četiri pogleda na robota * Robin Sejers

Od hardverskog plesača do XOS egzoskeleta

77 Majčino mleko K at r i n a B lo u e r s

Kada žena ne može da doji, malo sestrinstvo sa svojim bankama mleka može uskočiti u pomoć reader’s digest rdsrbija.com

9


srbija

83 Resursi koji pokreću svet M a r k u s Š t i r

Deset materijala koji život znače

90 Božanstveni konjak K lo d i n Ko lo z i

Putovanje u srce tajne stare četiri stotine godina

98 Lica^ rata *

129

„Sebe zovemo bogaljima i ni najmanje ne hajemo“

Mladi sportista igra grubo i povređuje se. Loše vesti, zar ne?

116 Autostradom sećanja Mihael Kalinger

Koliko dobro poznajete klasične automobile?

122 Papričice za slonove Hajdi Kraus

Jedan preduzimljivi Australijanac i jedan američki zoolog pomažu afričkim zemljoradnicima da kontrolišu slonove knjiga plus

129 Život bez granica Helen O’Nil

Dejvid Peskad dokazuje da je moguće biti uspešan uprkos svemu i pruža šansu ljudima sa različitim hendikepima da učine isto 10

r e ad e r ’ s d i g e st ˙ s e p t e m b a r ’ 1 0.

na korici

M a j k l R o z e n va l d

*

108 Sreća Kamerona Hola

fotografije: (gore) © Kazuyoshi Nomachi/ Corbis; (dole) ustupili sbs;

83

Toliko su važni da su zbog njih vođeni ratovi, ali ih mi svejedno uzimamo zdravo za gotovo

K IM BAR K ER

Ratni fotoreporteri veoma precizno beleže tračke nade koje pronalaze njihove kamere


srbija

r u b r i k e

3 Megafon 5 Pismo–glava Slika u slici 13 Moja priča Reč urednika

lazar andrijašević

16 P&O* Teniska zvezda Andre Agasi otvoreno govori o svojim usponima i padovima i svojoj kontradiktornoj ličnosti K RISTOFER K AJL

25 Koktel Šta je to što vam komšije 36

Voda ne mora biti jedina zamena za gazirane sokove

30 „Moj skok bez padobrana“

prećutkuju? Ne propustite ovog meseca! Žikina Šarenica: stvarni život pred kamerom

35 Zdravlje U čemu je tajna

mršavljenja? Odlične zamene za gazirane sokove. Ojačajte imunitet

39 Švedski sto Da li mobilni

telefoni prete da postanu nova napast broj jedan na javnim mestima

teri pedli

43 Izazov Pomalo neuobičajeni sudoku

v e l j ko m a k s i m o v i ć

141 Rečnik Jezička mešavina

septembarskih boja i jesenjih tema

aleksandra dimić

146 Citat h u m o r

32 ’ladovina 138 Smeh 143 Život

m a lo h l a d a u v r e m e r a d a

je najbolji lek

j e ta k av

12

r e ad e r ’ s d i g e st ˙ s e p t e m b a r ’ 1 0.

f o t o g r a f i j e : ( l i m u n a d a ) m e i k e b e r g m a nn / s t o c k f o o d c r e a t i v e / g e t t y i m a g e s ; ( d o l e ) u s t u p i o ž i k a n i k o l i ć

Kako sam iz inata postao vajar


Moja priča

fotografije: ustupio lazar andrijašević

Vajar iz inata Više od dvadeset godina Beograđanin Lazar Andrijašević radio je sve i svašta, jurio za parama i dobrim provodom, a onda se skrasio – završio je srednju školu u 42. godini i upisao fakultet, a do pedesete namerava i da stekne titulu doktora vajarstva

S

vaki roditelj se obraduje kad mu dete upiše fakultet, a moji su se uhvatili za glavu kad sam im doneo indeks. „©ta? Mi Ëekamo unuËe da nam podariš, da se oženiš i skrasiš, a ti sa 43 godine rešio da se vratiš u školsku klupu!“, gunali su i krstili se u Ëudu kad sam pre tri godine upisao Fakultet likovnih umetnosti, Odsek vajarstvo. Sad im je puno srce. Sin im je u roku završio studije, sa

reader’s digest rdsrbija.com

13


prosekom 9,80 i upravo upisao prvu godinu mastera. A nameravam i da doktoriram. Taman da steknem titulu kad napunim pet banki. Da me ortaci ne zovu za džabe „profesor“. E, a nekad su me zvali Marli. Ne zbog Boba Marlija, mada odliËno sviram gitaru, klavir i harmoniku. I trubu. LiËno me je Boban MarkoviÊ uËio. Marli je na šatrovaËkom Limar, a nadimak sam dobio dok sam držao auto-servis. VraÊao sam u

Da mi je neko rekao da ću postati umetnik prvi bih se tome nasmejao život svakakve olupine. Od jednog starog „spaËeka“ napravio sam avion, taËnije motornog zmaja, i „leteo“ na njemu po njivama. Imam i 12 motocikala koje sam digao iz mrtvih. InaËe ne silazim s motora leti, mada više ne ludujem kao pre. Otkad sam upisao fakultet, potpuno sam se promenio, kao da sam se ponovo rodio. Nekad sam bio zlo od Ëoveka, sklon incidentima, za Ëas bih se posvaao, pobio, psovao sam kao koËijaš. Sad sam sa svima na „vi“. Da mi je neko rekao da Êu se toliko promeniti, da Êu jednog dana postati umetnik, praviti skulpture od gvoža i lima i imati samostalne izložbe, prvi bih se tome nasmejao. A tek da Êu pod stare dane upisati faks i biti tako marljiv student! Ja, mangup s Karaburme koji zbog matematike 14

nije završio ni IV razred srednje škole?! Ne da nisam razmišljao o buduÊnosti, nego sam radio šta sam stizao i dobro se zabavljao. Posle škole, menjao sam motor za kamion šlep-službe i poËeo da radim za jedno strano osiguravajuÊe društvo. Prokrstario sam celu Evropu tako i stekao kapital da 1985. otvorim auto-servis. Bio sam poznat kao dobar i skup majstor. Ali i to mi se ubrzo smuËilo, samo kuÊa-pos’o, što bi rekao Ekrem, pa sam poËeo da radim i na Radiju 202. Prvo kao vozaË i kurir, pa kao lutajuÊi

reporter, a onda i kao autor emisije „Beograd noÊu“. Za sve to vreme i dalje sam popravljao automobile i motore. Govorili su mi da imam zlatne ruke, da umem Ëudo da napravim od iskrivljene limarije, ali Ëak ni zbog takvih komplimenata nikad nisam pomislio da sam roeni umetnik. Sve dok me moja tadašnja devojka, r e a d e r ’ s d i g e st ˙ s e p t e mba r ’ 1 0.


život izbliza

Koktel

Skok bez padobrana

P

re pet godina nije mogao ni da sanja koliku će popularnost imati njegov živopisni kolažni program „Šarenica“. Prošlog meseca Žika Nikolić, autor i voditelj „Šarenice“ koju iz vikenda u vikend prati više od tri miliona gledalaca, proslavio je emitovanje 500. emisije u svom maniru, sa brojnim gostima i publikom u Apatinu. Da mu je neko svojevremeno rekao da će status zvezde steći u 55. godini, od srca bi se nasmejao. Danas je siguran u ispravnost svoje odluke da napusti mesto profesora ruskog jezika i da malu učionicu zameni medijskim amfiteatrom. Za razliku od mnogih svojih kolega koji su već u mladosti bili poznata TV lica, Žika Nikolić je stigao na televiziju u 36. godini. Pre toga je dve godine radio kao profesor ruskog jezika u kraljevačkoj Medicinskoj školi da bi zatim ostavio profesuru i prešao u novinarske vode. Zanat je prvo učio u „Vrnjačkim novinama“. Karijeru voditelja počeo je na Radiju Vrnjačka banja, odakle su ga urednici posle samo dva meseca vratili u novine uz obrazloženje da nema ni trunke talenta. Nije im poverovao i uskoro je ponovo okušao sreću. Ovog puta je uspelo.

Ubrzo su ga pozvali u Radio Beograd, gde ga je sačekala prava konkurencija. Prve uspehe zabeležio je u turističko-zabavnoj emisiji „Magistrala 298“ koju smatra radijskom pretečom „Žikine šarenice“. Iz tih dana dobro pamti reči svog prvog urednika na televiziji Sergeja Šestakova koji mu je savetovao da se ne obazire na kolege i ne očekuje razumevanje. Zlatno pravilo „Budi strpljiv i ljudi će se navići“ nikada nije zaboravio.


fotografije: ustupio žik a nikolić

Ipak, Žika Nikolić nije od onih koji žive u prošlosti. Televizijska vremena su se promenila i on svakoga dana uči, prilagođava se. „Danas mladi ljudi dolaze na televiziju i očekuju odmah i novac i popularnost. To, međutim, ne funkcioniše po toj formuli. Prava formula glasi – znanje, mnogo rada, mnogo godina i sticaj okolnosti.“ Kad je obezbedio prva tri uslova, nije morao dugo da čeka na sticaj okolnosti. „Važno je da se nađe neko ko može da vam otvori vrata i da vas razume. U mom slučaju, pojavio se čovek koji mi je otvorio vrata mlaznog aviona – ekran RTS-a. Rekao mi je: Skoči i leti. A morao sam da skačem bez padobrana. Taj čovek je Aleksandar Tijanić. Ja sam poverovao da su mi porasla krila i uspelo mi je. Danas sam mu neizmerno zahvalan što je verovao u mene“, kaže ovaj energični novinar koji u svako emitovanje „Šarenice“ ulazi sa novim entuzijazmom i velikim uzbuđenjem. Od početka emitovanja „Šarenice“, broj gledalaca neprestano je rastao. „Raduje me ta činjenica jer smo se uzajamno dopunjavali. Šarenica je danas hronika našeg vremena, enciklopedija i vremeplov tradicije naroda sa prostora Srbije, u televizijskoj formi, ispričana na neobičan i zabavan način.“ Žika Nikolić važi za pristalicu izvorne televizije, života koji se odigrava pred kamerama. Tu za tremu nema mesta. „Sve probleme sa tremom rešio sam onog trenutka kada sam shvatio da je greška u živom programu sadržaj tog programa.

Gost 500. emisije „Žikina šarenica“ bio je i fotograf i putopisac Dragan Bosnić koji je predstavio svoju najnoviju foto­mo­no­gra­ fiju „Čudesna Srbija“ u izdanju Mladinske knjige. Na više od 500 strana predstavljeno je 100 mesta u Srbiji sa prirodnim, kulturnim i etnografskim vrednostima. Nastojim da grešaka bude što manje, ali ne očajavam ako se dese.“ Gostujući sa svojom emisijom širom Srbije, upoznao je njen svaki kutak. Smatra da ima mnogo mesta koja zaslužuju da ponesu epitet najlepšeg krajolika, i premda izdvaja Lukovsku Banju zbog njene božanske lepote, ipak mu je rodni kraj najbliži srcu: „Kako se godine slažu, zec se svojoj šumici vraća, a ja mojoj Jasikovici.“ U svom rodnom selu Jasikovici obnovio je roditeljsku kuću, opremio biblioteku, sa­gra­dio scenu i organizovao nekoliko manifestacija za stanovnike njegovog i okolnih sela. Instalirao je besplatan internet za svoje seljane. U svojim emisijama on podseća naše ljude na vrednosti koje poseduju kao ličnosti i kao čuvari tradicije. „To je moja misija jer upravo to nas čini ljudima i odgovornim stvaraocima“, kaže Žika Nikolić. Ta m a r a Z j a č i ć

31


Majčino

mleko Kada žena ne može da doji, malo sestrinstvo sa svojim bankama mleka može uskočiti u pomoć, kaže Katrina Blouers

Prošle su dve godine, ipak živo se seÊam trenutka kada mi je postalo jasno da nemam dovoljno mleka za moju bebu. Bilo je predveËerje, a Zara i ja smo, sklupËane na krevetu, uživale u poslednjim zracima sunca. Sa deset nedelja moja Êerka je još uvek imala smežuranu kožu i nožice blago povijene unutra kao svako novoroenËe. Dok je njuškala oËekujuÊi da je podojim pred spavanje, pripremila sam se da je golicam po nožnim prstiÊima ili da joj nežno duvam u stomaËiÊ, kao što sam to obiËno radila da bih je održala budnom. Meutim, danas je bilo drugaËije. Petnaestak minuta od poËetka podoja, njeno maleno lice zacrvenelo se fotografije: shutterstock

od besa. PoËela je da plaËe, besno po­vla­Ëe­Êi moje bradavice. NemoÊna i zbunjena, prebacivala sam je sa jedne dojke na drugu, ali kada je njen plaË postao još glasniji, skinula sam je sa grudi i stisnula moju bradavicu. Ništa nije izašlo. Grudi su mi bile potpuno prazne. Ne znajuÊi šta drugo da uradim, podigla sam Zaru da podrigne i nastavila po utvrenom redosledu, stavivši je u njen krevetac. Njen plaË prerastao je u vrištanje. Špartali smo gore-dole hodnikom, tapšala sam Zaru po leima, ali ništa nije moglo da je umiri. Još uvek je bila gladna, a u meni nije bilo ni kapi mleka da joj dam. Naposletku, nisam više mogla to da podnesem. Vratila sam je u kolevku, zatvorila vrata, legla u 77


[Rečnik] aleksandra dimić

Septembarski miks

Septembar je mesec mnogih dešavanja: aci kreÊu u školu, ispraÊaju se vojnici, peËe se zimnica i nakon ravnodnevnice poËinje jesen. Ovaj ReËnik donosi mešavinu svih septembarskih tema i ranih jesenjih boja…

1. ekvinocij

A) priseÊanje lepih uspomena B) jednako dugi dan i noÊ C) jesenje pomraËenje Meseca

2. ljutenica

A) jak, oπtar jesenji vetar B) domaÊica koja se naljutila C) zimnica od ljutih paprika i paradajza

3. bofor

A) skala od 12 stepeni za merenje jaËine vetra B) moreuz imeu Evrope i Azije C) jesen na juænoj hemisferi

ilustracije: dragan maksimović

4. moba

A) udruæenje mobilnih operatera B) zakasnela jesenja æetva C) udruæivanje radi obavljanja vaænog zajedniËkog posla

5. kitnkes

A) vrsta cveta, noÊ i dan B) æiËani instrument nalik tamburici C) suv pekmez od gusto ukuvanih dunja sa πeÊerom reader’s digest rdsrbija.com

6. rosulja

10. regrut

7. libra

11. brucoš

A) vrsta rakije, prepeËenica B) niska padavina nalik rosi C) mineralna voda A) smena leta i jeseni B) latinsko ime za horoskopski znak Vage C) instrument za registrovanje koliËine padavina

8. herbarijum

A) zbirka osuπenih presovanih biljaka B) staklenik za uzgajanje voÊa i povrÊa C) Ëaj od biljne meπavine

9. šira

A) posuda za kuvanje rakije B) lovaËki πeπir sa perom C) mlado, neprevrelo vino

A) nadniËar za seoske poslove B) listopadno drvo C) vojnik na poËetku vojnog roka A) maturantski bal B) broπura C) poËetnik, student prve godine

12. ambar

A) Êilibar B) skladiπte za zrnastu hranu, æitnica C) septembarski zbor aka prvaka

Pitanje plus Izbacite uljeza! A) Kumulus B) Stratus C) Nimbus D) Humus

141


Odgovori 1. ekvinocij ∑ [B] Ravnodnevnica.

Jesenji ekvinocij pada 23. septembra i oznaËava prvi dan jeseni. 2. ljutenica ∑ [C] Vrsta zimnice. Jug Srbije je Ëuven po ljutenici, ajvaru i pinuru. 3. bofor ∑ [A] Merna jedinica jaËine vetra. Koπava dostiæe jaËinu od 8 bofora! 4. moba ∑ [C] ObiËaj udruæivanja rada. DomaÊice su najËeπÊe pozivale na mobu u vreme spravljanja zimnice. 5. kitnkes ∑ [C] Vrsta poslastice. Kitnkes je poslastica koja se najviπe sprema u Vojvodini. 6. rosulja ∑ [B] Niska padavina. Rosulja se via u rana jesenja jutra ili maglovite dane. 7. libra ∑ [B] Horoskopski znak Vaga. Libra je vazduπni znak koji poËinje 23. septembra. 8. herbarijum ∑ [A] Sveska u kojoj se Ëuvaju biljke. I dan-danas Ëuvam herbarijum od jesenjeg cveÊa. 9. šira ∑ [C] Mlado vino. Posle septembarske berbe groæa, pravi se πira i vino. 10. regrut ∑ [C] Vojnik koji je tek poËeo da služi vojsku, novajlija,

poËetnik; Danas su regruti septembarske klase poloæili sveËanu zakletvu. 11. brucoš ∑ [C] Student prve godine. Moj sin je brucoπ pravnog fakulteta. 12. ambar ∑ [B] Skladiπte, æitnica; Posle jesenje æetve, ambari su puni.

> Pitanje plus

Humus Kumulus, stratus i nimbus su

različite vrste oblaka, dok je humus plodno tlo. Humus povećava apsorpciju vode i samim tim kapacitet upijanja tla i prinose. Iako je ovde uljez, u prirodi je sve povezano – oblak i kiša, kiša i plodno tlo…

bodovanje 0-7 lahor 8-10 košava 11-12 tornado

Nova značenja Koren reči Babura je vrsta paprike, kratkog i

zdepastog izgleda. Upravo zbog njenih karakteristiËnih fiziËkih svojstava, Ëesto se u svakodnevnom i neformalnom govoru koristi za, doduše, nimalo laskavo, ali vrlo precizno poreenje prilikom opisivanja neËijeg nosa. Ima baburast nos ili Nos mi je kao babura…

142

Košava (od turskog koş − brz i hava − vazduh) je hladan i jak istoËni ili jugoistoËni vetar koji duva u Podunavlju. Kada košava poËne da duva, to definitivno znaËi da je pred nama jesen i duga zima. Iako udari košave idu i preko 100 km/h, dobra vest je da je košava suv vetar i da donosi vedro vreme.

r e a d e r ’ s d i g e st ˙ s e p t e m b a r ’ 1 0.


F kus

pročitajte na strani 144.

> Detaljnije o fotografiji

F O T O G R A F I J A : „ S T E P E N I C E “ © D E J A N Ž I V A D I N O V I Ć W W W. P I M E N T O . I N . R S

Septembar/2010  

Reader's Digest - Septembar/2010

Septembar/2010  

Reader's Digest - Septembar/2010

Advertisement