{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Meri-Lappi

Sea-Lapland KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIOHAPARANDA

KAIKENKATTAVA

Meri-Lapin esittely

Alueet, yritykset ja ihmiset ALL INCLUSIVE

Sea-Lapland

Presentation of Sea Lapland municipalities

MERI - L APIN KEHIT TÄMISKESKUS KEMI

KEMINMAA

SE A- L APL AND DEVELOPMENT CENTER SIMO

TERVOLA

FINLAND

TORNIAHAPARANDA


Meri-Lappi SEA-LAPLAND

Tämä virtuaalilehti esittelee Meri-Lapin aluetta sekä sen palveluita. Voit painaa sisällysluettelon aihealueita ja siirtyä haluamaasi kohtaan. This magazine presents Sea Lapland and it´s municipalities. Click the topic from the table of contents to view the desired part.

Esipuhe

Foreword

Lappi

Lapland

Meri

Sea

Perämerenkaari

Bothnian Arc

Meri-Lappi

Sea-Lapland

Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

Sea-Lapland development center

Kemi

City of Kemi

Keminmaa

Municipality of Keminmaa

Simo

Municipality of Simo

Tervola

Municipality of Tervola

TornioHaparanda

TornioHaparanda


Esipuhe

FOREWORD

Meri-Lappi – siellä, missä Lappi alkaa

Sea Lapland – where Lapland begins

Meri-Lapin alue sijaitsee Perämeren pohjukassa, josta on hyvät kulkuyhteydet Ruotsiin, Lappiin sekä Eteläiseen Suomeen. Alueella sijaitsee kolme jokea – Simo-, Kemi- ja Torniojoki – jotka kaikki laskevat Perämereen. Meri-Lappi koostuu kahdesta kaupungista ja kolmesta kunnasta, jotka ovat Tornio, Kemi, Keminmaa, Simo ja Tervola.

Sea Lapland is located at the bottom of the northern part of the Gulf of Bothnia/Bay of Bothnia, which has good connections to Sweden, Lapland and southern Finland. There are three rivers in the area; Kemijoki, Simojoki and Torniojoki, which all descend into the Gulf of Bothnia/Bay of Bothnia. SeaLapland comprises of two cities, Kemi and Tornio, and three municipalities, Keminmaa, Simo and Tervola.

Meri-Lappi on suurteollisuuden keskittymä ja suurimmat tuotantolaitokset sijaitsevat Kemissä ja Torniossa. Kemin tehtaat ovat keskittyneet paperin ja kartongin valmistamiseen ja kaivostoimintaan kun taas Torniossa painopiste on teräksen valmistuksessa. Alueen koulutuksen tarjoajiin kuuluvat mm. Lapin Ammattikorkeakoulu, joiden toimipisteistä suurin osa sijaitsee MeriLapin alueella. Kaupunkien ja kuntien tarjoamat monipuoliset kulttuuri- ja luontokohteet tekevät alueesta elinvoimaisen ja mielenkiintoisen, joka vetää matkailijoita puoleensa ympäri vuoden. Kauniiseen luontomaisemaan kuuluu mm. Perämeren kansallispuisto saarineen, aavat suoalueet sekä joet koskineen. Tämä lehti esittelee Meri-Lapin aluetta sekä sen tarjoamia palveluita. Tutustu alueeseen lukemalla lyhyitä esittelytekstejä sekä katsomalla alueesta otettuja kuvia.

Sea Lapland has a large concentration of industry and the biggest facilities are located in Kemi and Tornio. The factories in Kemi are focused on manufacturing of paper and paperboard and mining activity, while in Tornio the focus is on manufacturing of steel. The education providers in the area includes Lapland University of Applied Sciences. Most of their facilities are located in Sea Lapland. Wide range of cultural and nature attractions, provided by the cities and municipalities make the area vibrant and interesting, which draw tourists to the area year-round. The beautiful nature landscape includes Bothnian Bay National Park, wide mires and the rivers with their rapids. This magazine presents Sea Lapland and its offerings. Get to know the area with short introductions and photos from the area.


Lappi

Lapland

Ainutlaatuista arktista elämänvoimaa Lappi ja varsinkin lumi näkyvät myös Meri-Lapin alueella. Alueen tunnetuin nähtävyys maailmalla on jokavuotinen Kemin Lumilinna. Vaihtuvine teemoineen se vetää turisteja y m p ä r i m a a i l m a n . Me r i - L a p i s s a v o i m y ö s h a r r a s t a a perinteisiä talvilajeja, hiihtoa ja laskettelua. Alueella on lukusia hiihtolatuja ja jäällekin voi mennä hiihtämään. Keminmaassa sijaitseva talviurheilukeskus Kalli tarjoaa rinteet laskettelijoille sekä myös hiihtoladut.

The unique enchantment of Lapland Lapland and especially the snow are present in Sea Lapland. Area’s most well-known attraction is the Snow Castle in Kemi, which is built every year. With its changing themes it draws tourists from all over the world. Traditional winter activities, such as cross-country skiing and down-hill skiing, can also be done in Sea Lapland. There are numerous routes for cross-country skiing and you can also ski on the ice too. Winter sports center Kalli in Keminmaa offers slopes for down-hill skiers and also routes for cross-country too.


Meri

Sea

Meren läheisyys ja alueen joet tarjoavat monia nähtävyyksiä ja harrastusmahdollisuuksia. Joet koskineen ja suvantoineen tarjoavat loistavat puitteet koskenlaskuun, melontaan ja kalastukseen. Perämerellä sijaitseva Perämeren kansallispuisto saarineen on oiva retkikohde. Perinnelaiwa Katariina ja MS Casandra tarjoavat risteilyjä Kemin sisäsatamassa. Yksi alueen kuuluisimmista nähtävyyksistä on jäänmurtaja Sampo, joka järjestää retkiä merelle ja samalla voi kokeilla rajojaan kellumalla jäiden seassa. Kemin ja Tornion satamaalueet ovat tärkeitä alueen teollisuudelle.

The closeness of the sea and the rivers in the area provide many sights and recreational opportunities. The rivers with their rapids and smooth waters offer great settings to rafting, canoeing and fishing. The Bothnian Bay National Park and its islands are a great destination for hiking and backpacking. The traditional boat Katariina offers cruises and other events in Kemi inner harbor and MS Casandra organizes sailing trips to the sea. One of the area’s most famous sights is the icebreaker Sampo, which organizes trips to the sea and while doing it, the customers can push their boundaries by floating in the sea with the ice. The harbours in Kemi and Tornio are important for area’s industry.


"Kemin ja Tornion satama-alueet ovat tärkeitä alueen teollisuudelle." "The harbours in Kemi and Tornio are important for area’s industry."


Perämerenkaari

Bothnian Arc

"Yhdessä olemme enemmän" "Together we are more"

Perämerenkaari on Euroopan pohjoisin suurteollisuuden ja huippuosaamisen suomalais-ruotsalainen keskittymä. Alueella on noin 710 000 asukasta ja alueella toimii vuonna 2002 perustettu Bothnian Arc -niminen yhdistys. Perämerenkaaren alueella panostetaan informaatio- ja tietoliikenneteknologian, metalli- ja konepajateollisuuden, metsäteollisuuden, energiateollisuuden, terveys- ja hyvinvointiteknologian sekä kaivosteollisuuden kehittämiseen. Kaunis luonto runsaine vesistöineen ja metsineen luovat hyvät mahdollisuudet elämyksille. Luontomatkailun lisäksi kauniilla rannikkoalueella voi nauttia kulttuurin ja vapaa-ajan aktiviteeteista. Lomailija viihtyy Perämerenkaaren maisemissa hiekkarannoilla, kalastusvesillä, kylpylöissä ja kansallispuistoissa. Noin 30:n suomalaisen ja seitsemän ruotsalaisen kunnan muodostaman alueen kansainväliset osaajat yhdistävät voimansa erilaisissa rajan yli ulottuvissa yhteistyöhankkeissa. Koulutetun työvoiman saatavuus, korkeatasoinen osaaminen ja tiivis yhteistyö luovat alueelle edellytykset kansainväliselle kasvulle ja kehitykselle. Vilkkaan elinkeinoelämän tarpeisiin ammattilaisia valmistavat muun muassa alueen kaksi yliopistoa, ammattikorkeakoulut ja monipuolinen tutkimustoiminta. Oulun yliopisto, Luulajan tekninen yliopisto sekä Oulun seudun ja Lapin ammattikorkeakoulut ovat alueen suurimmat opinahjot.

PERÄMERENKAARI BOTHNIAN ARC Storgatan 85 SE-95385 Haparanda Tel. + 358 44-7031331, +46 922-26990 heikki.aalto@bothnianarc.net www.bothnianarc.net


The Bothnian Arc is Europe’s northernmost Finnish-Swedish centre of large industry and top know-how. About 710 000 people live in the region and Bothnian Arc association is established in 2002. The region along the northern coast of the Gulf of Bothnia is investing in the development of information and telecommunications technology, metal and machine shop industry, forestry, energy industry, health and wellness technology and mining industry. The beautiful environment with its abundant waters and forests provides excellent possibilities for great experiences. In addition to nature tourism, the coastal region offers cultural and leisure-time activities. Vacationers can enjoy the Bothnian Arc’s sandy beaches, fishing waters, spas, and national parks. International experts in the region, comprised of around 30 Finnish and 7 Swedish municipalities, combine their resources in a variety of cross-border cooperation projects. The availability of an educated labour force, top-level competence, and close cooperation provide the prerequisites for international growth and development. The region’s two academic universities, universities of applied sciences, and diversified research activity produce professionals that meet the needs of brisk industry and commerce. The University of Oulu, Luleå University of Technology, and Oulu and Lapland Universities of Applied Sciences are the region’s largest.


Meri-Lappi SEA-LAPLAND

5. 1.

5. 3. 4.

1.

2. 3.

2. 4.

1. KEMI/ CITY OF KEMI 2. KEMINMAA / MUNICIPALITY OF KEMINMAA 3. SIMO / MUNICIPALITY OF SIMO 4. TERVOLA / MUNICIPALITY OF TERVOLA 5. TORNIOHAPARANDA / TORNIOHAPARANDA


M

eri-Lappi sijaitsee Lapin maakunnan lounaisosassa, Pohjois-Pohjanmaan ja Ruotsin välisellä alueella. Meri-Lapin muodostavat viisi kuntaa: Kemin kaupunki, Keminmaan kunta, Simon kunta, Tervolan kunta ja Tornion kaupunki. Meri-Lapin alueella on noin 60.000 asukasta (2013).

Alue muodostaa yhtenäisen työssäkäynti- ja asiointialueen. Meri-Lapin alueella sijaitsee runsaasti yrityksiä, suurimmat niistä ovat Outokumpu, Metsä Group sekä Stora Enson Veitsiluodon tehtaat. Vahvasta prosessiteollisuudestaan tunnetun Kemi-Tornion elinkeinorakenne on monipuolistunut 2000-luvulla. Kaupan merkitys alueen elinvoimaisuudelle on kasvanut ja kaupan suurhankkeilla on ollut mittava merkitys Kemi-Tornion aluetalouteen. Yksi suurimmista koulutuksen tarjoajista on Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia , jonka toimipisteet

Sea-Lapland is located in the southwest of the province of Lapland, between northern Ostrobothnia and Sweden. Sea-Lapland consists of five municipalities; City of Kemi, municipalities of Keminmaa, Simo and Tervola and the city of Tornio. There are about 60 000 inhabitants (2013) in Sea-Lapland region. The foundation of creating the area has been considered to be the inter-municipal cooperation as well as commuting to work. There are plenty of enterprises located in Sea Lapland. The largest ones are Outokumpu Ltd, Metsä Group and Stora Enso Veitsiluoto mill. In addition to the enterprises the area has invested in tourism as well as providing diverse education. One of the largest education providers is Vocational College Lappia, whose sites are mainly situated in the Sea Lapland area.


Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

Sea-Lapland development center

Meri-Lapin kehittämiskeskus toimii alueensa kuntien ja muiden alueen kehittäjien yhteistyöareenana. Toiminnan painopisteet ovat alueen edunvalvonta, aluekehittäminen ja alueen kilpailukyvyn vahvistaminen, kuntapalvelujen kehittäminen, sekä yritystoiminnan tukeminen. Seudullinen yhteistyö on Kemi-Tornio alueella jatkunut jo neljä vuosikymmentä toiminnan ja organisaation muuttuessa vallitsevan ajan mukaisesti. Meri-Lapin kehittämiskeskukseen on kuulunut koko toiminnan ajan Kemin ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnat.

12

Yhteistyö ei ole rajoittunut pelkästään Suomen rajojen sisäpuolelle, sillä alueella on toimivat yhteistyömuodot myös rajanaapurin kuntien ja alueiden kanssa. Haaparanta on MeriLapin kehittämiskeskuksen jäsen. Meri-Lapin kehittämiskeskus tukee alueen toimijoiden omaehtoista strategista kehittämistyötä, toimijoiden yhteistyön tiivistymistä, verkostoja ja kumppanuuksia, ja auttaa rakentamaan toiminta-alueelleen kehittämisohjelmia ja hankkeita alueen omiin tarpeisiin ja vahvuuksiin perustuen. Painotus on elinkeino- ja innovaatiopolitiikan valintojen lisäksi laaja-alaisessa asuinympäristön ja yritysten toimintaympäristön kehittämisessä, sekä kuntien palvelutuotannon yhteistyön tukemisessa.


Sea Lapland Development Centre operates as a centre for cooperation between municipalities and other developers in its area. Its priorities lie in lobbying for the region, developing the region and strengthening its competitiveness, developing municipal services, and providing support for business. Regional co-operation in the Kemi-Tornio area has continued for four decades, though its function and organization have changed with the times. Kemi and Tornio, and the municipalities of Keminmaa, Simo, and Tervola, have been involved in the Sea Lapland Development Centre since its conception. Co-operation is not confined within the borders of Finland; the region has successful forms of co-operation with neighbouring municipalities and regions across the border. Haparanda is a member of the Sea Lapland Development Centre.

The Sea Lapland Development Centre supports independent strategic development by regional actors, as well as their closer co-operation, networks, and partnerships; it also helps to create development programmes and projects in the region, based on the region’s particular needs and strengths. The emphasis is on industrial and innovation policy, development of a broadbased living and business environment, and support for cooperation on the production of municipal services.

MERI-LAPIN KEHITTĂ„MISKESKUS RY Sairaalakatu 2 94100 Kemi Tel. +358 16 259160 etunimi.sukunimi@merilappi.fi forename.surname@ meri-lappi.fi www.kemi-tornio.fi


Kemi

City of Kemi "Helppoa arkea Kemissä" "Easy living in Kemi"

Lähes kaikki meistä tavoittelevat helppoa, kiireetöntä ja turvallista arkea perheen ja ystävien parissa viihtyisässä ympäristössä luonnon keskellä, hyvien palveluiden ja kulkuyhteyksien lähellä. Samassa paketissa maaseudun kiireettömyys ja rauha, mutta halutessasi voit hetkessä hypätä kaupunkikulttuurin huumaan Suomen parhaan kävelykadun tapahtumiin, kansainvälisiin ravintoloihin, teatterin draamaan tai konsertteihin musiikin pyörteisiin. Edellytykset hyvään arkeen ja elämyksiin ovat tarjolla Kemissä. Kemi on osaamisen ja elämysten kaupunki meren sylissä puhtaan ja monipuolisen luonnon keskellä. Kemi on oikea tiheästi asuttu kaupunki, jossa kaupunkikuvaa värittävät runsaat puistot ja meren läheisyys sekä upeasti kaupunkilaisten käyttöön rakennetut rannat. Kemi tarjoaa asukkailleen kiireettömän tiiviin kaupunkimaisen asuinympäristön, jossa kaikki palvelut ovat lähellä ja Lapin parhaat liikenneyhteydet avaavat maailman sinulle: Kemiin on helppo tulla ja sieltä on helppo piipahtaa maailmalla.

Kemi on mansikkapaikka lapsiperheille. Täällä on monipuolisia virikkeitä ja turvallista varttua. Kemi tarjoaa asukkaillaan laadukkaat ja kattavat palvelut, joista erityisen tunnettuja ovat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, palvelut jotka on totuttu löytämään vain huomattavasti suuremmista kaupungeista. Kemiläiset ovat aktiivisia liikunnan harrastajia ja kulttuurilaitosten kävijämäärät ovat Suomen huippuluokkaa. Kemissä asumisessa on laatua ja siitä voit nauttia kaikilla aisteillasi. Kemiläisenä on mukava olla, kotikaupunki on turva muuttuvassa maailmassa ja Peräpohjolaan kasvaneet juuret antavat tukevan otteen muuttuvassa maailmassa. Kemiläisissä on aitoa peräpohjalaista voimaa ja sykettä, ihmekaupunkilaisia nuo kemiläiset. Almost all of us seek a simple, unhurried, and secure everyday life with family and friends, in a comfortable setting surrounded by nature, and with good services and transport links nearby. A single package offers rural peace and leisure, but if you wish you can instantly jump into the buzz of urban culture and the events of Finland’s finest pedestrian precinct, with its international restaurants and a lively round of theatre and concerts. Kemi offers the conditions for a good everyday life with added thrills.


Kemi is a city full of know-how and adventure, in the lap of the sea and in the middle of a clean and multifaceted environment. It is a genuine, densely populated city, with a cityscape coloured by abundant parks and proximity to the sea, and with magnificent beaches ready to be enjoyed. Kemi offers its residents a relaxed but compact urban living environment, where all amenities are close by and Lapland’s best transport links open up the world to you: Kemi is easy to reach and from there the outside world is easy to visit. Kemi is an inviting place for families with children. It offers stimulating possibilities and a safe place to grow up. Kemi provides its inhabitants with high-quality and comprehensive services, of which the best known are its cultural and leisure services, of a standard normally found only in much larger cities. People in Kemi are active sports enthusiasts and the number of visitors to its cultural institutions is among the highest in Finland. Kemi is a place of quality living, which you can enjoy with all your senses. As an inhabitant of Kemi, it is nice to have a secure hometown in a changing world. Its roots in Ostrobothnia give it a firm support in a changing world. The marvellous people of Kemi have the genuine Ostrobothnian power and vibrancy.

KEMI CITY OF KEMI Kemin kaupunki, Valtakatu 26, 94100 Kemi Tel. + 358 16 - 259 111 www.kemi.fi www.facebook.com/ keminkaupunki kirjaamo@kemi.fi


Keminmaa

Municipality of Keminmaa


KEMINMAA MUNICIPALITY OF KEMINMAA Fax. +358 16 270 400 kunta@keminmaa.fi www.keminmaa.fi

"Ohittamaton Keminmaa – elinvoimaa ja luonnetta" "Unmatched Keminmaa - vitality and character" Mainio asuinympäristö, monipuolinen tonttitarjonta ja hyvät liikenneyhteydet kaikkiin suuntiin kannustavat monet valitsemaan Keminmaan asuinpaikakseen. Keminmaan palvelurakenne on hyvin kaupunkimainen, mutta luonnon rauhaa kaipaava löytää tilaa ja mahdollisuuksia aivan asuinpaikkansa läheltä. Keminmaa on myös merkittävä vähittäiskaupan sekä auto- ja konekaupan keskus ja houkuttelee asiakkaita laajalta alueelta Pohjois-Suomesta sekä naapurimaista. Keminmaan logistinen sijainti perämerenkaarella on loistava, joten yritysten tuotteet siirtyvät asiakkaille joustavasti niin kotimaahan kuin ulkomaillekin. Ruotsiin on vain noin 20 kilometrin matka, lentokenttä ja Meri-Lapin kaksi satamaa ovat kivenheiton päässä. Keminmaassa on myös monipuolinen luonto ja laajat harrastusmahdollisuudet. Kallinkankaan urheilukeskus tarjoaa mahdollisuudet mm. suunnistukseen, lumilautailuun ja maastohiihtoon.

The perfect living environment, with a variety of plots available and good transport links in all directions will encourage many to choose Keminmaa as their place of residence. Keminmaa’s services are very urban, but those who yearn for the peace of the countryside will find space and opportunities right beside their homes. Keminmaa is also a major centre for retail, auto, and machinery trade, and attracts customers from a large part of Northern Finland and from neighbouring countries. Keminmaa is in a terrific logistic location on the arc of the Gulf of Bothnia, so companies’ products can be delivered flexibly to customers both at home and abroad. Sweden is only about 20 km distant; the airport and Sea Lapland’s two ports are only a stone’s throw away. Keminmaa has varied scenery and extensive leisure facilities. The Kallinkangas sports centre offers opportunities e.g. for orienteering, snowboarding, and cross-country skiing.


Simo

Municipality of Simo

"Viihtyis채n asumisen kunta" "The municipality for comfortable living"


Simon kunta sijaitsee Simojoen alajuoksulla, Lapin maakunnassa. Kunta on perustettu vuonna 1866. Simon kunta muodostuu vahvoista merenrannan ja jokivarren kylistä. Simo on tunnettu lohipitäjä, jossa aikoinaan harjoitettiin myös lohenkalastusta. Kalaperinnettä ei ole nykyäänkään unohdettu vaan kalastusmatkailua pidetään mahdollisena tulevaisuuden elinkeinona. Kunnalla on useita kehityshankkeita energian käytön suhteen, jonka vuoksi kuntaan rakennetaan muun muassa tuulivoimapuistoja. Simon kunnan matkailu on painottunut kesäaikaan. Simojoki, ja sen ympäristö tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet muun muassa kalastukseen, melontaan sekä patikointiin.

SIMO MUNICIPALITY OF SIMO Ratatie 6, 95200 Simo Tel. +358 16 269 111 Fax. +358 16 266 530 simon.kunta@simo.fi www.simo.fi

The municipality of Simo is located on the lower reaches of the Simojoki River, in the province of Lapland. The municipality was established in 1866. Simo consists of a group of vital seaside and riverside villages. Simo is known as a salmonrich rural municipality, where salmon fishing was once practiced. The fishing tradition has not been forgotten even today, when fishing tourism is considered a potential future source of livelihood. The municipality has a number of development projects related to energy use, which is why, for example, the municipality is a site for wind farm construction. Tourism in the municipality of

Simo is concentrated in the summer months. The Simojoki River and its surroundings offer a variety of recreational opportunities, including fishing, canoeing, and hiking. The municipality includes nine protected areas, the largest of which is the Martimoaapa-Lumiaapa protected mires area. Its varied environment provides Simo with a diverse vegetation with many different species, in spite of its northern location.


Tervola

Municipality of Tervola

20


Tervolan kunta sijaitsee Lapin maakunnan lounaisosassa. Tervolan elinkeinorakenne nojaa vahvaan puu- ja metallialan osaamiseen. Konepaja-, puu- ja sahateollisuus ovat nykypäivänä merkittäviä työllistäjiä. Muun muassa Tervolan Konepaja Oy valmistaa metallialan tuotteita teollisuuden tarpeisiin. Puuteollisuudella on pitkät perinteet, joista merkittäviä yrityksiä ovat Tervolan Saha ja Höyläämö Oy ja Veljekset Vaara Oy. Tervolan luonnonmaisemassa on runsaasti lappilaisia piirteitä muun muassa paljaslakisia vaaroja ja kirkasvetisiä puroja. Matkailunähtävyyksiin kuuluvat muun muassa Tervolan kirkot, Pyhäportin koski Suolijoella, Törmävaarassa sijaitseva kivikauden kylä, Tervolan kotiseutumuseo Paakkolassa, sekä Pisan ja Runkauksen luonnonpuistot.

The municipality of Tervola is located in the southwestern part of the province of Lapland. The business structure of Tervola is based on solid expertise in the wood and metal industries. The mechanical engineering, wood, and sawmill industries are nowadays important sources of employment. For instance, Tervolan Konepaja Ltd manufactures metal products for industry. The wood industry has long traditions, and major companies include Tervolan Saha ja Höyläämö Ltd, and Veljekset Vaara Ltd. The natural landscape of Tervola is rich in Lappish features, including baretopped fells and clear streams. Tourist attractions include Tervola’s churches, the Pyhäportti rapids on the Suolijoki River, the Stone Age village at Törmävaara, the Tervola local history museum at Paakkola, and the nature reserves of Pisavaara and Runkaus.

TERVOLA MUNICIPALITY OF TERVOLA Keskustie 81, 95300 Tervola Tel. +358 40 124 2411 Fax. +358 16 247 www.tervola.fi tervolan.kunta@tervola.fi


" TornioHaparanda - Kansainvälinen kaksoiskaupunki keskellä Barentsia"

TornioHaparanda

TornioHaparanda

Perämeren rannikolla ja Tornionjoen suulla sijaitseva Tornio on Lapin vanhin kaupunki, jolle Ruotsin kuningas Kustaa II Adolf antoi kaupunkioikeudet jo vuonna 1621.

lisuus, kulttuuri, kauppa ja matkailu sekä niihin liittyvät korkeakoulutoiminnot. Tornio on myös Suomen vilkkain rajanylityspaikka. Rajan ylittää vuosittain 14 miljoonaa matkustajaa.

Nykyisin Tornio on kehittyvä ja vetovoimainen asuin-, palvelu- ja työssäkäyntikeskus, joka muodostaa yhdessä Ruotsin Haaparannan kanssa 32 500 asukkaan rajattomien palveluiden kansainvälisen kaksoiskaupungin keskellä Perämerenkaarta ja Barentsin aluetta.

Rajalla sijaitsee yksi Pohjoiskalotin vetovoimaisimmista kauppakeskittymistä, vuodessa 3 milj.oonaa kävijää. Ostosten ja tapahtumien ohella matkailijoille on tarjolla ympäri vuoden useita kiinnostavia kulttuuri- ja luontokohteita, museoissa ja vanhoissa kirkoissa. Torniojoki ja Perämeren kansallispuisto ovat valtakunnallisesti tunnettuja ja suosittuja luontokohteita.

Tornion elinkeinojen ja osaamisen kehittämisessä painottuvat vahvasti mm. teol-

TORNIOHAPARANDA Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Tel. + 358 16 432 11 Fax. + 358 16 481 909 tornion.kaupunki@tornio.fi Tornion kaupungin kotisivu: www.tornio.fi Matkailutoimiston kotisivu: www.haparandatornio.com


Tornio, on the coast of the Gulf of Bothnia and at the mouth of the Tornionjoki River, is the oldest city in Lapland, given its charter by the Swedish king Gustav II Adolf as early as 1621. Nowadays, Tornio is an evolving and dynamic residential, service and employment centre, which together with Swedish Haparanda forms an international twin town, with 32,500 inhabitants and extensive services, on the Bothnian Arc and in the Barents Region. The development of livelihoods and skills in Tornio focuses heavily, for example, on industry, culture, trade, and tourism, and related academic activities.

Tornio is also Finland’s busiest border crossing point. More than 14 million passengers cross the border every year. On the border lies one of the most attractive retail parks in the Cap of the North, with 3 million visitors annually. Besides shopping and events, travellers are offered a number of interesting cultural and natural attractions, including museums and old churches, throughout the year. The Torniojoki River and the Bay of Bothnia National Park are nationally renowned and popular natural attractions.

" Tornio-Haparanda: an international twin city in the Barents Region"


Meri-Lappi

Sea Lapland Contact information MERI-LAPIN KEHITTĂ„MISKESKUS RY Sairaalakatu 2 94100 Kemi Tel. +358 16 259160 forename.surname@meri-lappi.fi www.meri-lappi.fi

Profile for Mainostoimisto Rapid River

Meri-Lappi lehti  

Meri-Lappi lehti  

Advertisement