Page 1


KOGU TÕDE INNOVATSIOONIST

Max Mckeown

Äripäev 2009


Sisukord

Toimetaja Kujundaja Keeletoimetaja Trükk

Marge Kask Maret Müür Sven Saun

Infot Äripäeva raamatute kohta saate Äripäeva Raamatuklubist telefonil 667 0108 või veebist www.raamatuklubi.aripaev.ee. © AS Äripäev, 2009 ISBN

Max Mckeown .......................................................................... 3 Innovatsioon on uus kasulikuks tehtud asi ........................................ 9 Silmapaistev idee pole kunagi täiuslik ............................................ 15 Kriis ei ole raiskamiseks ............................................................ 21 Suurepärane innovatsioon väärib suurepärast nime ........................... 25 Ühega tuleb toime iga loll, geenius teeb mõlemat ............................. 31 Kõik uued ideed on tehtud vanadest ideedest .................................. 35 Panusta vähe, et võita suurelt ..................................................... 39 Pigem palu vabandust, kui küsi luba .............................................. 43 Loomingulisus on protsess, mitte juhus .......................................... 47 Loovus on väärtus iseeneses ....................................................... 51 Rahvahulgad on pahurad, kiuslikud ja neid tasub tunda ...................... 55 Anna innovatsioonile hingamisruumi.............................................. 61 Apaatiat ravi eesmärgi andmisega ................................................ 65 Tee seda, mida konkurendid ei tee ............................................... 69 Ära jää tõlkes kadunuks ............................................................ 73 Erinevatele inimestele erinev struktuur ......................................... 79 Ka kasutu võib osutuda kasulikuks ................................................ 83 Iga ettevõte vajab ideeturgu ....................................................... 87 Igaüks saab õppida paremini mõtlema ........................................... 91 Leia toonikum, mis su inimestele mõjub ......................................... 97 Laske oma lapsed vabadusse enne, kui keegi nad nahka pistab ............101 Seadke oma pardid ritta .......................................................... 105 Et rohkem saada, tuleb rohkem anda .......................................... 109 Põrgu ei tunne pöörasemat fuuriat kui solvatud talent....................... 113 Palka õppimisvõime, mitte teadmiste järgi .....................................119 Kui palju on tulevik väärt? .........................................................123 Ideed on õrnad, käsitseda ettevaatlikult........................................127 Innoveerige end majandussurutisest välja ......................................131 Innovatsioon on mõõdetav ........................................................135 Kõikjal innovatsiooni ei leidu .....................................................139 See on kultuuri küsimus ...........................................................143 Parasjagu killustatust progressi jaoks ...........................................149 Juhid saavad endaväärilise innovatsiooni .......................................153 Väikestest erinevustest saab kokku suur ........................................157


K O G U T Õ D E I N N O VAT S I O O N I S T

Vaadake suurema aju otsinguil ringi .............................................161 Madonna teab sinu ülemusest rohkem ..........................................165 Mõtete koosolek, mitte mõttetu koosolek ......................................169 Enamik asju kukub läbi. Saa sellest üle. ........................................175 Kõik võrgustikud ei ole loodud võrdseteks ......................................179 Avatud ruumid, avatud meeled ...................................................183 Inimesed hindavad esmalt sind ja alles seejärel sinu ideed..................187 Võim on originaalsuse parim sõber ..............................................191 Kiirkohendused võivad viia suurepäraste innovatsioonideni .................195 Jalgratta uuestileiutamine on hea asi ...........................................199 Teine võib olla parem kui esimene .............................................. 203 Mõned ideed on vastuvõetavamad .............................................. 207 Mõnikord tuleb kõik mängu panna ...............................................211 Edu on S-kurv ........................................................................215 Täiuslik lahendus on lihtsaim lahendus..........................................219 See teeb nüüd haiget ............................................................. 223 Edu saavutamiseks tuleb aru saada muutuse olemusest .................... 229 Tere tulemast innovatsioonitehasesse .......................................... 233 Liiga palju teada on kahjulik ..................................................... 237 Keda kuradit huvitab, kus see ehitati? ..........................................243 Laineid ei saa taltsutada, õpi surfama ......................................... 247 Viited .................................................................................251 Tänusõnad .......................................................................... 269 Autorist ...............................................................................271

Eessõna Innovatsioon rokib, ruulib ja paneb maailma pöörlema. Meie eluviis on teiste inimeste pingutuste vili, mis tehtud inimkonna heaolu nimel. Need inimesed viisid kokku ideed ja leiutised. Nad töötasid kõvasti, et luua meid ümbritsevad, sageli nii iseenesestmõistetavad „ma pean selle saama” asjad. Oma haardevõimeliste pöialde ning hurmava naba eest tuleb sul tänada evolutsiooni. Samuti hämmastava aju eest, milles on ühendusteid rohkem kui taevas tähti, ning mis on võimaldanud miljonitel ja nüüdseks triljonitel meist uurida maailma ja leida võimalusi selle paremaks muutmiseks. See on innovatsioon ja see on tähtis. Innovatsioon on narrus. See on mood, mis tuleb ja läheb. Vähemalt nii ütlevad küünikud pärast paari aastast innovatsioonist rääkimist. Innovatsioonibuumile järgneb innovatsioonisurutis. Tar gad ettevõtted jätkavad innovatsiooni loomist, isehakanud mitte. Targad inimesed teevad moel ja faktil vahet. Meie sajandi suurimaks innovatsiooniks saab innovatsioon ise. Me alles hakkame mõistma, kuidas arendada oma oskusi nii, et saakisme paremaks üheskoos. Me õpime, kuidas liikuda individuaalsest leiutisest ühisinnovatsioonini. See raamat räägib innovatsioonist – mis see on, kuidas see toimib ja kuidas seda edasi arendada. Uus arusaamine meie ajude koostöövõimest annab meile võimaluse tekitada superaju vääri7


K O G U T Õ D E I N N O VAT S I O O N I S T

line organ, mis on võimeline unistama ja koos töötades unistusi ellu viia. See raamat on sinu aega väärt, kui tahad oma maailma paremaks muuta. Kui oled innovatsiooniga tegelenud juba aastaid, tuletab see sulle meelde seda, mida sa juba tead, ent annab siiski ka uusi mõtteid. Kui soovid aidata oma kolleegidel mõista, mida on vaja, et jõuda ideest arusaamiseni ja mõistmisest innovatsioonini, tuleks sul neile hankida just see raamat. Igaüks saab aidata. Igat tüüpi intelligentsusel ja isiksusel on siin oma roll. Meie vajadus innovatsiooni järele on toonud jõu lähemale selle allikale – meile endile. Meie olemegi tulevik.

1.TÕDE Innovatsioon on uus kasulikuks tehtud asi

8

9


K O G U T Õ D E I N N O VAT S I O O N I S T

Innovatsioon on uus kasulikuks tehtud asi. See on ilmselt parim definitsioon, mida innovatsiooni kohta võib öelda, sest see selgitab liigselt keerutamta innovatsiooni huvitavat olemust. Samuti viib see kahe küsimuse juurde, mida sul tuleks järgmisena esitada: kasulik kelle jaoks? kui uus on uus? Kasulikkus on kasutaja silmades. Kui sul on idee muuta midagi paremaks, kuid sa ei võta selle jaoks midagi ette, pole sa ei leiutanud ega uuendanud. Kui sa oma ideed ei jaga, ei ole sa ka kedagi teist leiutamisel ja uuendamisel aidanud - idee sureb koos sinuga. Oma ideed teistega jagades muutub see perspektiiviks. Muutes perspektiivi tõelisuseks saab sellest leiutis. Kui see on kellelegi kasulik, saab sellest uuendus. Ja kui uuendus suurendab inimlikku õnne, on tõenäoliselt toimunud progress. Inimesed mõtlevad välja uusi lahendusi, sest nad kas ei leia, ei saa enKasulikkus on dale lubada või ei soovi osta riiulitookasutaja det, mis nende vajadusi rahuldab. silmades. Mida suurem on vajadus, seda suurem on tung leiutada. Inimesed loovad teiste jaoks uusi lahendusi, sest nad on märganud nende vajadusi. Kaubandusliku ja majandusliku edu alus ongi selliste kasulike asjade loomine, mida inimesed on nõus ostma. Uudsus oleneb ka kasutajast. Idee, millest sa pole varem midagi kuulnud, on sinu jaoks uus. Idee, millest sinu kolleegid pole mida10

gi kuulnud või pole kasutanud, on sinu ettevõtte jaoks uus. Kaks kokku viidud vana ideed moodustavad uue idee, mis võib olla piisavalt uus, et olla kasutatav erinevatel, kellelegi kasulikel viisidel. Veelgi enam, ideed võivad olla isegi nii kasulikud, et saad vastutasuks midagi väärtuslikku. Ühes riigis heakskiidetud ja täiustatud, kuid teise jaoks uute ja raskesti tehtavate asjade vahetamine on rahvusvahelise kaubanduse alus. Kunagi oli osa vahetatavast kaubast tooraine, mida ühes riigis juhtus olema ja teises mitte, nüüd on vahetuskaup üha enam tulvil ideedest, vastastikkusest mõistmisest ja innovatsioonist. Inimesed võivad loobuda sellest, mis on täiesti uus. Leiutis võib olla sedavõrd uus, et see ei sobi kellegi ellu. Inimesed Ideele võidakse vastu seista ka seevõivad pärast, et see seab kahtluse alla iniloobuda sellest, meste senised arusaamad maailmast. Või lihtsalt seetõttu, et harjumuspämis on täiesti uus. rase töökorralduse muutmine tundub olevat liiga raske. Kõik innovatsioonid on uued, kuid nende uudsuse aste on erinev:  Väärtust tõstval innovatsioonil on väikesed sammud - sellised, mis ainult pisut täiustavad olemasolevaid lahendusi. Väikesed sammud on viinud Gillette’i üheteralisest raseerijast kahe-, kolme- ja nüüd juba viieteraliseni.  Radikaalsed innovatsioonid liiguvad suurte sammudega, luues tähelepanuväärseid, olemasolevatest sageli väga erinevaid lahendusi. Lammas Dolly kloonimist võib kindlasti pidada radikaalseks innovatiooniks – see oli esimene omataoline ning vaieldamatult tõeline läbimurre.  Revolutsioonid toimuvad siis, kui mitme innovatsiooni koosmõjul leiab aset midagi suurt ja kaugeleulatuvat. Infotehnoloogia revolutsioon saavutati tänu tuhandetele uutele tehnoloogia11


K O G U T Õ D E I N N O VAT S I O O N I S T

tele, muu hulgas mikroprotsessorile, telefonile ja televisioonile. Üleilmastumine, inimgenoomi projekt ja maandumine Kuule poleks olnud nendeta võimalik. Tegelikkuses on sellised innovatsioonid sageli üksteisest sõltuvad. Väärtust tõstvad sammud viivad radikaalsete uuendusteni, mis oma koosmõjus viivad revolutsioonini. Leiutajad astuvad väikeseid samme teadmata, mille nad lõpuks võimalikuks teevad. Sihilikud katsed astuda suuri samme võivad lõppeda kas krahhi või seisakuga, sest teised leiutajad ei ole vajalikke radikaalseid või väärtust tõstvaid samme veel ette võtnud. Leonardo da Vinci projekteeris lendavaid masinaid juba 13. sajandil, kuid nende kasutamine polnud võimalik ilma aerodünaamika arengu ja 19. sajandi lõpu tehnoloogiliste teadmisteta. Varustatuna sobiva teadmusega võistlesid paljud leiutajad selle nimel, et teha mehitatud lennud võimalikuks. Nad võivad ka ebaõnnestuda, sest suuri samme astuda üritavad inimesed ei ole midagi kuulnud neile nii vajalikest väikestest leiutistest. Vana-Kreekas projekteerisid filosoofid-leiutajad teleskoobi, kuid ei ehitanud seda kunagi valmis, sest nad ei olnud midagi kuulnud käsitöölistest, kes oskasid neile vajalikku klaasi teha. Mõned innovatsioonid sõltuvad teistest innovatsioonidest või sobivatest tingimustest. Ilma elektrisüsteemideta, sealjuures juhtmete, generaatorite, elektrijaamade ja neid ülalpidavate ettevõteteta, ei oleks meil elektripirniga midagi peale hakata. Teised on aga kas tänu oma eraldiseisvusele või sobivate tingimuste olemasolule rohkem sõltumatud. Esimest teritatud tulekivitükki saab pidada sõltumatuks innovatsiooniks. Peaaegu kõik tänapäeva innovatsioonid on millestki sõltuvad. Kuid mitte alati teisest innovatsioonist. Idee edukuse võti on teada, millest idee sõltub. See, millele innovatsioon keskendub on samuti erinev:

kuid toode ise on kas saanud lisandväärtust või muutunud täielikult.  Protsessi innovatsioon viitab millegi tegemise uutele viisidele. Toode võib olla sama, kuid selle tegemise viis kas uuem, parem, tõhusam või usaldusväärsem. Arvuti kasutamine disainis ja tootmises on protsessi innovatsioon.  Organisatsiooniline innovatsioon leiab uusi võimalusi inimressurside struktureerimiseks ja juhtimiseks. Toode ja protsess võivad jääda samaks, kuid inimeste juhtimise viis on muutunud. Bürokraatia, adhokraatia, meritokraatia on kõik juhtimise eri viisid. Sageli on kõik kolm omavahel seotud. Uued juhtimisviisid võivad muuta võimalikuks uute toodete valmistamise ja uute protsesside rakendamise. Uued tooted võivad vajada uusi protsesse. Uued protsessid teevad uued tooted võimalikuks. Ükskõik, kuidas me innovatsiooni ka ei vaataks, definitsioon jääb ikka samaks. See on uus kasulikuks tehtud asi. See võib olla väärtust tõstev, radikaalne või revolutsiooniline. See võib olla sõltuv või sõltumatu. See võib muuta tooteid, teenuseid, protsesse või organisatsioone. Tegelikult, see võib muuta kõike. Mis tahes uskumusi. Mis tahes olukordi. Mis tahes rahvust. Mis tahes planeeti. Just seetõttu ongi innovatsiooni mõistmine ja selles paremaks saamine meie ühise tuleviku jaoks oluline.

 Tooteuuendused hõlmavad uusi tooteid ja vanade arendusi. Mõlemate valmistamise protsess võib olla küll üsna sarnane, 12

13

kogu t6de innovatsioonist  

Max Mckeown Äripäev 2009 Infot Äripäeva raamatute kohta saate Äripäeva Raamatuklubist telefonil 667 0108 või veebist www.raamatuklubi.aripae...