Dutch IT Channel Review Gartner IT Symposium XPO Virtual edition

Page 1

GARTNER Gartner IT Symposium| Xpo 2020, Review Virtual edition 9-12 nov 2020

REVIEW W Gartner REVIE | Xpo IT Symposium n Virtual editio 0 2 0 9-12 nov 2

JAN-MARTIN LOWENDAHL, ONDERSCHEIDEN ANALIST BIJ GARTNER

IT is een compositie DEZE UITGAVE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR INTERXION 20246_DIC_Gartner_Special.indb 1

07-12-2020 14:09


DEZE DUTCH IT CHANNEL REVIEW GARTNER IT SYMPOSIUM XPO N O T I D E L VIRTUA

is mede mogelijk gemaakt door:

20246_DIC_Gartner_Special.indb 2

07-12-2020 14:09


VOORWOORD

Componeer de toekomst

H

oewel virtueel dit jaar, was de informatieve waarde van Gartner ITXpo/ Symposium dit jaar niet minder dan bij voorgaande jaren. Juist de onverminderd voortdenderende coronacrisis heeft meer dan ooit de waarde van IT voor businesscontinuïteit bewezen. Het overkoepelende thema van het evenement dit jaar, Compose the Future, met nadruk op composable onderdelen om een flexibele infrastructuur ter ondersteuning van de kernactiviteiten te bouwen, sluit op deze ingrijpende ontwikkeling aan. VERTALING

In deze terugblik op de bijzondere editie van Gartner ITXpo/Symposium zetten we de belangrijkste aankondigingen nog eens op een rijtje. Daarnaast hebben we uiteraard een reportage gemaakt over de traditionele Nederlandse CxOen analistensessie, waarin de vertaling wordt gemaakt van de congresthema’s MARCO VAN DER HOEVEN MANAGER CONTENT CXO

naar de Nederlandse situatie. De artikelen over het congres worden in deze editie aangevuld met eerdere interviews waarin we met analisten van Gartner spreken. Doe er uw voordeel mee, componeer de toekomst!

IN DIT NUMMER INTERVIEW IT IS EEN COMPOSITIE

4

CIO LEADERSHIP 6 GARTNER ANALISTEN EN IT-BESLISSERS BELICHTEN LEIDERSCHAP CXO IN VERANDERENDE WERELD INTERVIEW 8 DATACENTERS CRUCIAAL VOOR FLEXIBILITEIT IN DE TOEKOMST INTERVIEW LEIDING GEVEN IN TIJDEN VAN ONGEKENDE DISRUPTIE

10

Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 3

KEYNOTES 13 EEN VIRTUEEL EVENT WAARNAAR HET HELE TEAM MEE KAN TECHNOLGIE 16 HET CONCURRENTIEVOORDEEL VAN TECHNOLOGIE DIGITALE TRANSFOMATIE 18 DIT IS HET DECENNIUM VAN DIGITALE TRANSFORMATIE’ DATA 20 CRUCIAAL VOOR ONDERNEMINGEN AI NOG ENORME POTENTIE VOOR INZET VAN AI

COLOFON GARTNER REVIEW Dit is een uitgave van Dutch IT Channel B.V. Kantoor en correspondentieadres Nieuwe Parklaan 17, 2597 LA Den Haag Verschijningsfrequentie 3 keer per jaar Website: www.executive-people.nl Adreswijzigingen: klantenservice@executive-people.nl

Operations & Partnermanager Monique Vreeswijk m.vreeswijk@executive-people.nl telefoon: 06 - 281 17 617 Eindredactie Michel Rolvink m.rolvink@executive-people.nl Fotografie Wim van IJzendoorn

Directeur uitgever Rob de Kleijnen rdekleijnen@executive-people.nl telefoon: 06 - 402 36 803

Art-direction, concept & Vormgeving colorscan BV, www.colorscan.nl

Redactie Marco van der Hoeven, Manager Content CxO redactie@executive-people.nl Telefoon 06 - 546 17 203 Witold Kepinski, Teus Molenaar, Dick Schievels, Wouter Hoeffnagel, Pieter Werner, Anne van den Berg, Diederik Toet, Hans Steeman, Johan van Leeuwen, Martijn Kregting, Maaike Verschuren

Deze uitgave is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (druk)fouten of onvolledigheden in voorkomen. Hiervoor aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid. Overname van artikelen na goedkeuring van Dutch IT Channel B.V.

Drukwerk Ten Brink, Meppel

22

Gartner Review - dec 2020 | 3

07-12-2020 14:09


IT is een compositie VAN 9 TOT 12 NOVEMBER VOND EEN BIJZONDERE EDITIE VAN GARTNER IT SYMPOSIUM/XPO PLAATS. IN EEN UITGEBREID VIRTUEEL EVENEMENT WERDEN DE DEELNEMERS BIJGEPRAAT OVER DE LAATSTE IT-TRENDS EN ONTWIKKELINGEN. DIE KWAMEN AAN BOD IN MEER DAN 150 SESSIES VERDEELD OVER DE TRACKS ‘INFORMATION AND TECHNOLOGY’, ‘LEADERSHIP’ EN ‘BUSINESS STRATEGY’. HET OVERKOEPELENDE THEMA DIT JAAR WAS COMPOSE THE FUTURE. Auteur: Marco van der Hoeven

V

oorzitter van Gartner ITSymposium/Xpo was dit jaar JanMartin Lowendahl, tevens marktanalist voor het hoger onderwijs: “Het onderwerp ‘compose the future’ gaat erover dat je voorbereid bent op veranderingen, of het nu gaat om nieuwe kansen creëren of om ontwrichting van de markt. Ik zie deze crisis ook als een kans om op te schalen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar mijn vakgebied: het geeft onderwijs de kans om adaptief leren uit te proberen, het analoge bedrijfsmodel te transformeren in een digital businessmodel. Je kunt nu ook niet anders.”

Het thema Compose the Future is gebaseerd op de trend dat de leiders vandaag de dag in een enorm uitdagende en disruptieve omgeving opereren. Zij moeten zichzelf dus opnieuw uitvinden om in de toekomst in die omgeving te functioneren. Die uitdaging zorgt er ook voor dat organisaties op zoek moeten naar een nieuwe compositie van hun activiteiten, om op die nieuwe omgeving in te spelen. LEIDERS Dat vraagt van leiders als de CIO’s om een volledig nieuwe open mindset. Dus niet meer denken aan de manier van werken van vroeger, want alles is helemaal anders, er is een nieuwe compositie nodig: wat is nu mogelijk, wat is praktisch, wat werkt, op een agile manier? En welke onderdelen moeten gereset worden, dus wat stopt er, en wat moet op een nieuwe manier gedaan worden? Deze visie kwam uitgebreid aan bod tijdens de openingskeynote waar diverse analisten betoogden dat organisaties moeten streven naar composability om genoeg te zijn in tijden van onzekerheid. CIO’s en IT-leiders die composability gebruiken om in te spelen op de aanhoudende bedrijfsonderbrekingen door de COVID-19-pandemie en andere factoren, zullen hun organisaties veerkrachtiger en duurzamer maken en een zinvollere bijdrage leveren. VEERKRACHT Volgens de analisten zorgen composable business architecten voor veerkracht, en accepteer je daarmee dat disruptieve verandering de norm zijn. Dit helpt organisaties die gebruik maken van de verstoringen die digitale technologie met zich meebrengt, door de modulairen opbouw. Hiermee kunnen autonoom opererende business units creatief reageren. Volgens de Gartner Board of Directors enquête wil 69% van de directieleden de digitale strategieën en implementaties van

4 | Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 4

Gartner Review - dec 2020

07-12-2020 14:09


INTERVIEW ondernemingen versnellen om de aanhoudende verstoring het hoofd te bieden. Voor sommige bedrijven betekent dit dat hun digitale strategieën voor het eerst realiteit werden, en voor anderen betekent dit snel opschalen van digitale investeringen. VLUCHTIGE OMGEVING “EMEA is het ultieme composable voorbeeld”, betoogde Paul Saunders, senior research director bij Gartner. “Al duizenden jaren zijn EMEA-organisaties geïntegreerd, geordend, samengesteld en afgebroken - voortdurend aan het aanpassen, voortdurend in ontwikkeling. Een compositie die flexibel, vloeiend, continu en zelfs improviserend is, is belangrijker dan ooit in deze ontwrichtende en vluchtige omgeving.” Tijdens de keynote presenteerde Don Scheibenreif, vice-president Research bij Gartner, de drie bouwstenen: Composable Thinking, dat ervoor zorgt dat creatief denken niet verloren gaat; de Composable Business Architecture, die zorgt voor flexibiliteit en veerkracht; en Composable Technologies, de tools. DIGITALE INVESTERINGEN “Tijdens de pandemiecrisis van COVID-19 maakten de meeste CIO’s gebruik van de bestaande digitale investeringen van hun organisatie, en sommige CIO’s versnelden hun digitale strategieën door te investeren in enkele van de drie samen te stellen bouwstenen”, zegt Tina Nunno, Distinguished Research Vice President en Gartner Fellow. “In EMEA hebben CIO’s verschillende eigenlijke talen - niet alleen softwaretalen - verschillende regels en voorschriften, verschillende landen en verschillende culturen”, vult Saunders aan. “De bouwstenen zijn niet gelijkmatig en uniform, en soms voelt de taak waarmee ze worden geconfronteerd onoverkomelijk - composability maakt het schijnbaar onoverkomelijke realiseerbaar.” CIO-ONDERZOEK Traditiegetrouw presenteerde Gartner tijdens ITSymposium ook weer het CIO-onderzoek, dit keer onder bijna 2.000 CIO’s. Hieruit komt naar voren dat de best presterende organisaties prioriteit geven aan digitale innovatie tijdens de pandemie. “Alles is veranderd voor de CIO”, zegt Tomas Nielsen, research vice president bij Gartner, daarover. “De boost voor werken op afstand die ontstond door COVID-19 is misschien wel de grootste overwinning voor CIO’s sinds Y2K. Ze hebben nu de aandacht van de CEO, ze hebben senior bedrijfsleiders overtuigd van de noodzaak om technologie te moderniseren en ze hebben raden van bestuur aangespoord om digitale bedrijfsinitiatieven van ondernemingen te versnellen. In feite heeft negenenzestig procent van de raden van bestuur hun digitale bedrijfsinitiatieven versneld na de verstoring van COVID-19.” BUDGET EMEA CIO-respondenten voorspelden een IT-budgetverhoging van gemiddeld 2,7% voor 2021. “We zien een verschuiving in de uitgaven van de organisatie naar IT, ondanks een verlaging van het totale budget. De pandemiecrisis heeft deze versneld ”, zei JanMartin Lowendahl, tijdens de presentatie van het onderzoek.

Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 5

Zo gaf 32% van de EMEA-respondenten aan dat ze de uitgaven voor infrastructuur en datacenters zullen verminderen en 49% zal de uitgaven voor de cloud verhogen. Zevenenzeventig procent van de EMEA CIO’s zag een toenemende vraag naar nieuwe digitale producten en diensten om dichter bij de klant te komen en 39% van de EMEA CIO-respondenten is van plan om in 2021 meer uit te geven aan klantbetrokkenheid. INTERVENTIES EMEA staat er dus, ondanks een verwachte daling van 6,5 procent dit jaar, goed voor met in 2021 een totale uitgaven van $ 1.075 biljoen aan ICT. “De gecombineerde effecten van de Brexit en de COVID-19-interventies op het gebied van de volksgezondheid zullen ervoor zorgen dat de IT-uitgaven in EMEA in 2020 dalen”, zegt John-David Lovelock, Distinguished Research Vice President bij Gartner. “Vóór de pandemie brachten de meeste organisaties hun digitale strategieën gestaag vooruit. De weg vooruit in 2021 is dat organisaties de snelheid van hun digitale bedrijfsinitiatieven verhogen in plaats van verminderen en die initiatieven financieren door middelen uit andere IT-gebieden te halen.” DISRUPTIE Alexander Fattoruso, Regional Vice President bij Gartner Nederland, zegt hierover: “Meer dan ooit zien we dat de disruptie niet alleen de organisatie raakt, maar de hele maatschappij. Dit betekent dat het leiderschap van de CIO zijn of haar rol nog belangrijker kan maken. CIO’s hebben in het recente verleden al gezorgd voor een belangrijke bijdrage aan grote maatschappelijke veranderingen, onder meer met het faciliteren van een breed scala aan business-initiatieven.” “En dat zet door, uit onderzoek dat we hebben gedaan blijkt dat bij 7 van de 10 Board of Directors hun digitale initiatieven in een stroomversnelling zijn gekomen door COVID-19. Dat is een enorme kans voor CIO’s om hun organisatie meer agile, effectief en productief te maken. Er is een enorm potentieel; voor innovatie en creativiteit”, vervolgt Fattoruso. “Dat wordt gedreven door de noodzaak om je aan te passen in deze crisis. Dat verklaart het thema Compose the Future.”

Gartner Review - dec 2020 | 5

07-12-2020 14:09


Gartner analisten en IT-beslissers belichten leiderschap CxO in veranderende wereld Auteur: Marco van der Hoeven

HOE ZORGT DE CIO ERVOOR DAT ZIJN ORGANISATIE STERKER UIT DE CORONACRISIS KOMT? DE ONTWRICHTING VAN VANDAAG TREFT MEER DAN OOIT NIET ALLEEN INDIVIDUELE ORGANISATIES, MAAR DE SAMENLEVING ALS GEHEEL. WELKE ROL SPEELT DE CIO HIERIN? DEZE VRAAG STOND, IN DE VIRTUELE EDITIE VAN DE TRADITIONELE CXO- EN ANALISTENSESSIE CENTRAAL, TIJDENS GARTNER IT SYMPOSIUM | XPO 2020 EMEA, ONDER LEIDING VAN DANNY FRIETMAN. DANNY FRIETMAN

D

oor de coronacrisis zien we meer dan ooit dat de verstoring niet alleen de organisatie treft, maar de samenleving als geheel. Jan van Ginkel, Concerndirecteur / locoprovinciesecretaris, Provincie ZuidHolland zegt hierover: “Ik ben de opdrachtgever van de digitale transformatie van Zuid-Holland. Covid-19 legt het een en ander bloot. Waar we bij de overheid dachten dat we in de fysieke wereld leefden die digitaal werd ondersteund, leven we eigenlijk in een digitale wereld die fysiek wordt ondersteund. Neem alleen al het aantal online aankopen, en het aantal MKB-bedrijven dat zich als online platform presenteren.” Van Ginkel vervolgt: “Sinds 15 maart werkt de hele organisatie in één klap thuis. Dat vraagt om digitaal leiderschap. Je moet je medewerkers als leider aandacht geven, maar je moet ze ook perspectief geven. Onder de werktitel ‘Onze werkgemeenschap’

6 | Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 6

gaan we meer op afstand werken. Covid-19 leidt er ook bij ons toe dat er een versnelling van strategie plaatsvindt op het gebied van de digitale transformatie. Covid-19 helpt eigenlijk bij de digitale transformatie. Je hoeft het niemand meer uit te leggen want iedereen ziet het gebeuren.” Hij vervolgt: “Mijn rol is wel herijkt door deze ontwikkelingen. Je moet goed nadenken over de essentie van de digitale transformatie, en ook de eigen rol in je organisatie. Hoe zorg je voor perspectief, samen, zonder dat je elkaar fysiek ziet. Verbinden is digitaal verbinden geworden.” SLIMMER Piet-Jan Heijboer, directievoorzitter, CroonWolter & Dros voegt daaraan toe: “We zijn een bedrijf met 3.000 mensen, en technologie betekent voor ons dat we dingen slimmer maken voor de klant. Bijvoorbeeld op het gebied van de bezetting van een kantoor, of het reguleren van de bezetting van parkeergarages. Vaak proberen we dat met slimme softwaretoepassingen te doen.” Heijboer vervolgt: “Voor mijn rol als leider betekent dit dat je de urgentie ervaart van de

Gartner Review - dec 2020

07-12-2020 14:09


CIO LEADERSHIP FRANK BUYTENDIJK

veranderingen. Hoe ga je daarmee om, wat betekent het om mensen te begeleiden die thuis werken? We zijn daarom een leiderschapsprogramma gestart om te doorgronden wat die veranderingen betekenen. Is de oude manier van leidinggeven geschikt voor de nieuwe tijd? Het vraagt om een andere manier van leidinggeven. De urgentie is niet alleen bij ons te zien, maar ook de omgeving, bij de klanten. Zij zien ook wat technologie kan betekenen, zoals bij werken op afstand. Zij willen weten wat er nog meer kan. Dat bieden wij dan ook aan. Bijvoorbeeld oplossingen met sensoren, en algoritmen om voorspellingen te doen. Een van de zaken waar we met Gartner over spreken is dat je als ondernemer praat over je strategie, en die digitale agenda wordt steeds belangrijker in die strategie.” Peter Luijendijk, Manager IV (Hoofd DBV / IV), Ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt het belang van data security: “Als CIO ben ik eindverantwoordelijk voor alles op het gebeid van ICT en digitalisering. Informatiebeveiliging is een zeer belangrijk aspect van mijn werk geworden, zeker nu onze mensen in een klap thuis zijn gaan werken. De eerste vraag was of de infrastructuur het redde. Dat bleek goed te gaan. Maar daarna ontstond de vraag naar extra middelen, zoals faciliteiten voor video-vergaderen. Wat er in Den Haag gebeurde, had invloed op onze 160 buitenlocaties, zoals de ambassades over de hele wereld, want de infrastructuur is niet overal zoals we in Nederland gewend zijn. Daarnaast heb je ook te maken met infrastructuur die onder controle staat van de overheid. En we werken op locatie met lokale mensen, van

Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 7

wie je je moet afvragen of ze op dezelfde manier toegang moeten krijgen tot de systemen, zeker bij bepaalde regimes. Dat zijn gesprekken die we aan het begin van de coronaperiode hebben gevoerd. Wat verandert aan de rol van de CIO is dat je niet alleen meer het primaire proces ondersteunt zoals in het verleden, wordt er nu veel meer van je verwacht dat je een leidende rol speelt, en duidelijk maakt wat er wel en niet kan, inclusief het aangeven waar wel en niet veiligheidsrisico’s aan zitten. Daar zij niet-IT-ers wat minder bekend mee.” BESLISSINGEN Gregor Petri, Research VP, Gartner vervolgt: “Cloud is populair aan het worden dankzij de crisis, en het was al op een groeitraject. We zien veel versnellingen en we zien dat er meer aandacht is vanuit de IT. In het begin schafte iedereen voor

Frank Buytendijk, Research VP, Gartner gaat verder in op het thema ethiek: “Het belangrijkste op het gebied van digitale ethiek is dat we het niet gaan zien als een roadblock die de versnelling tegenhoudt. Je moet het meer zien als de vangrails die richting geeft aan wat er moet gebeuren. Op dit moment is er veel aandacht voor de rol van AI. Veel bedrijven zijn bezig met het inrichten van hun principes, en hoe ze ermee om moeten gaan. Er wordt nagedacht bij vergaande automatisering wat de rol van de werknemer eigenlijk is. En waar de afgelopen tijd veel aandacht voor is geweest, is de rol van software voor gezichtsherkenning. Daar heeft met name de overheid wat destructief beleid gevoerd, wat heeft geleid tot een pas op de plaats.” VERTROUWEN Luijendijk beaamt dat ethiek een ‘hot’ onderwerp is. “We zetten de eerste

Je moet je medewerkers als leider aandacht geven, maar je moet ze ook perspectief geven. zichzelf clouddiensten aan, maar nu wordt het meer en meer gecoördineerd door IT. In onze CIO Survey zien we dat de CIO steeds meer betrokken wordt bij strategische beslissingen. Maar bedenk wel dat die waardering snel zou kunnen verdwijnen, en na de crisis wordt verwacht dat iedereen weer aan het werk gaat, en het wordt weer business as usual.” Heijboer reageert: “Die vertraging zie ik nog niet, ik zit juist midden in de fase dat er allerlei kansen in de business zijn om vaart te maken met innovatie. We willen juist versnellen, en dat willen we zeker niet loslaten. Voor mij is het niet aan de orde dat het minder zou worden.” Van Ginkel vervolgt: “Ik zie evenmin vertraging. Wat je wel ziet is dat er andere initiatieven komen. Thuiswerken wordt verrijkt met nieuwe perspectieven. De eerste is de sociale transformatie: hoe ga je om met medewerkers op afstand. Het tweede deel is de morele transformatie, hoe zorg je dat je het op een manier doet die ethisch ook verantwoord is.”

stappen op het gebeid van AI en algoritmes. En dan speelt gelijk de vraag of algoritmes niet discriminerend zijn. Waar we eerst heel blij mee waren, daar kijken we nu met een andere bril naar. Digitale ethiek speelt op verschillende terreinen, ook bij bijvoorbeeld videobellen, dat het niet een personeelsvolgsysteem wordt.” Van Ginkel voegt toe: “Het onderwerp is complex, maar belangrijk. Waar ik achter kom is dat ethiek niet eens setje regels is, het gaat erom dat je samen waarden afspreekt die je ook in het digitale tijdperk hooghoudt. Moet AI transparant zijn? Dat hangt ervan af. Niet bij het bedienen van een brug. Maar wel bij zaken die mensen in hun rechten en plichten raakt, zoals het beoordelen van een vergunningsaanvraag. Volgsoftware heeft ook met die ethiek te maken. Als overheidsdienaar ga ik uit van vertrouwen. Dan heb ik die software niet nodig. Er zal wel eens iemand wat verkeerd doen, maar dat accepteer ik graag als we het vertrouwen in stand houden. Dàt is voor mij het belangrijkste.”

Gartner Review - dec 2020 | 7

07-12-2020 14:09


Datacenters cruciaal voor flexibiliteit in de toekomst NIEMAND KAN DE TOEKOMST VOORSPELLEN, MAAR ALS DE HUIDIGE PANDEMIE IETS HEEFT GELEERD IS HET DAT ORGANISATIES MAXIMAAL VOORBEREID MOETEN ZIJN OP ONVERWACHTE VERANDERINGEN. NIET VOOR NIETS WAS DEZE FLEXIBILITEIT EEN VAN DE KERNPUNTEN TIJDENS DE AFGELOPEN DIGITALE EDITIE VAN GARTNER ITSYMPOSIUM/XPO. EXECUTIVE PEOPLE SPRAK HIEROVER MET ENRICO DE BOER, DIRECTOR SALES EN MARKETING BIJ INTERXION. Auteur: Marco van der Hoeven

“Herkenbaar en logisch”, zo beschrijft Enrico de Boer de visie van Gartner zoals die vorige week tijdens de virtuele editie van ITSymposium werd neergezet. “We kunnen, nu we zo’n acht maanden in de coronacrisis zitten, kijken naar de kansen voor de toekomst, en ik denk dat het begrip Composable, dat Gartner heeft geïntroduceerd, daar goed bij aansluit.” “Het betekent dat je de regie moet blijven houden, en klaar moet zijn voor de toekomst. Stel jezelf de vraag ‘have you done everything you could have done?’ Niemand heeft een glazen bol, maar wat kun je nu wèl doen om klaar te zijn voor onverwachte gebeurtenissen. Hoe wendbaar ben je, en hoe snel kun je daarop inspelen?” DATACENTERS Hij legt daarbij de link naar de eigen propositie: “Dat heeft alles te maken met de relevantie van datacenters in toekomstige modellen. Technologie maakt connected communities mogelijk, en waar die technologie staat is daarom belangrijk. Je wilt direct toegang tot het internet en maximale connectiviteit. Tevens de

8 | Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 8

toegang tot public cloud-spelers. Wij zijn zo’n locatie.” Het thema toekomstvaste infrastructuur is dan ook een thema dat hoog op de agenda staat wanneer hij met CIO’s aan tafel zit. “We zien dat CIO’s daar serieus over nadenken. Want de strategie is steeds vaker cloud first, en daarbinnen dan weer een beweging naar een hybride multicloud. Die cloudtechnologie zorgt weer voor een versnelling van de digitale transformatie, maar niet alle workloads gaan naar de cloud. ‘Traditionele’ infrastructuren in combinatie met private clouds zullen zeker een onderdeel zijn van de toekomstvaste infrastructuur.” NIEUWE BUSINESSMODELLEN “Maar je wil wel alles bij elkaar hebben staan en kunnen connecteren met mogelijk andere databronnen. Dat vraagt om een datacenter op een relevante plek. Niet voor niets werd bij Gartner een van de top strategische technologietrends genoemd dat data overal vandaan kan komen. Technologie maakt het mogelijk dat de verschillende databronnen gebruikt

kunnen worden voor het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Waar voorheen heel veel databronnen achter de firewall stonden, dus binnen de grenzen van een bedrijf, is nu steeds meer data te vinden voor de firewall.” “Nu maakt technologie het mogelijk die databronnen te combineren. Dat wordt samen informatie die kan leiden tot nieuwe verdienmodellen. En ook hier is weer de locatie belangrijk. Zo ontstaan je connected communities waarbij je wilt beschikken over maximale connectiviteit en goede toegang tot het internet op een plek waar een maximaal aantal carriers zit, en je wilt toegang tot iedere relevante public cloud-speler.” “Daarom zitten wij zelf op Schiphol, direct op een cruciaal internationaal internetknooppunt, met alle publieke cloud-spelers op de campus. Die trends, dat composable, past dus heel goed bij de strategie die wij gekozen hebben. Streef als bedrijf, zoals Gartner aangeeft, naar composability. Vergelijk het met de beschikking hebben over Lego

Gartner Review - dec 2020

07-12-2020 14:09


INTERVIEW bouwstenen, waarbij wij de bekende Lego basisplaats zijn.”

ENRICO DE BOER

VRAGEN CIO’s van diverse bedrijven herkennen volgens De Boer allemaal die verschuiving in het belang van data. “Voorheen waren veel IT-investeringen kostengedreven, en natuurlijk blijven kosten altijd belangrijk. Maar tegelijkertijd ziet ook de business dat technologie het mogelijk maakt om veel meer met data te doen. Ze zien dat technologie het mogelijk maakt dat er plotseling concurrenten opkomen die daadwerkelijk een bedreiging vormen.” Tegelijk biedt die technologie ook kansen door het combineren van de verschillende datastromen. “Dat geeft de CIO weer een adviserende rol voor de business. Want voor die hybride multicloud omgeving is een toekomstvaste infrastructuur nodig die de relevantie van data weerspiegelt.” DUURZAAMHEID Een andere trend die een belangrijke rol blijft spelen is de roep om meer duurzaamheid. Datacenters verbruiken veel energie en vooral rondom Amsterdam zorgt dat voor grote uitdagingen. “Als datacentersector moeten we daarop reageren. Het moet daarbij niet alleen over energie, maar ook over bijvoorbeeld water gaan, want ook dat is een schaars goed, zeker de afgelopen maanden.” Interxion zet stevig in op duurzaamheid. “We zijn in al onze datacenters heel nadrukkelijk met dat vraagstuk bezig. We doen investeringen in bijvoorbeeld koelingsystemen die zeer efficiënt zijn en minder energie verbruiken. Zeker bij de ontwikkeling en bouw van nieuwe datacenters is dit een zeer belangrijk onderwerp. We kijken hoe we dat het beste in kunnen vullen.” 24 LANDEN Interxion had tot voorkort 52 datacenters in 12 landen, waarvan 9 in Nederland. Die aantallen zijn een stuk groter sinds Interxion door Digital Realty werd overgenomen, wat dit voorjaar werd goedgekeurd. Nu is het totale bedrijf in 24 landen actief, op 6 continenten, met in totaal 287 datacenters. “Die internationale spreiding maakt ons heel interessant, zeker voor enterprises die wereldwijd actief zijn. Maar zeker ook voor enterprises die vooralsnog lokaal opereren, kansen worden gecreëerd in andere markten c.q. met enterprises op locaties waar dan ook

Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 9

op de wereld. Hiervoor zijn al onze datacenters de bouwstenen van plattformDigital, waar enterprises gebruik van kunnen maken. Ik ben heel blij met de overname, waar we nu middenin zitten, en dat komt vooral omdat we onze eigen identiteit kunnen behouden.” “Digital Realty probeert het beste van beide partijen te behouden bij de bouw van een nieuw bedrijf, zodat je een mooi 1-plus-1-is-3-verhaal krijgt. Wij zijn van huis uit meer een retail-datacenter, zij een wholesale-datacenter. Zeer complementair en daarin zoeken we een goede middenweg. Ons model is daarnaast sterk land-gestuurd en dat gaat Digital Realty nu omarmen. De naam Interxion blijft ook gewoon bestaan. ‘Interxion: A Digital Realty Company’, is het nu officieel. We zijn één geconnecteerd digitaal platform, waar enterprises wereldwijd gebruik van kunnen maken. Voor ons is het nu de uitdaging om de voordelen van de samenwerking zo goed mogelijk uit te leggen en waar te maken richting de markt. Daar zijn we nu volop mee bezig.” STRATEGIE Hij vervolgt: “In onze strategie zullen we zeker rekening houden met wat er nu allemaal speelt in de markt. De huidige trends sterken ons nog meer in de keuzes die we gemaakt hebben. Dat blijkt uit de

boodschap van Gartner, en het blijkt uit de gesprekken die we zelf voeren met CIO’s.” Zelf kijkt hij positief naar de ontwikkelingen in de IT voor het volgende jaar: “We hebben nu acht maanden ervaring opgedaan in de pandemie. Aan de ene kant kwam de vraag vanuit de markt om de digitale transformatie te versnellen, onder andere met als doel de continuïteit te waarborgen met een robuuste infrastructuur. En we zien nu dat die inspanningen worden doorgezet om de digitale transformatie te versnellen. Waar voorheen technologietrends jaren nodig hebben om geadopteerd te worden, gebeurt dat nu in maanden.” 2021 “Dat zal zich in mijn optiek doorzetten in 2021, steeds meer organisaties zullen de kansen die technologie ze biedt willen benutten. Dat zal alleen maar sneller gaan. Ook Gartner voorspelt dit, met groei in de komende jaren. Zo verwachten ze dat in 2025, 85 procent van de enterprises geen eigen datacenter meer zal hebben.” En dat raakt direct de markt van Interxion: “Als de hoeveelheid data en de daaraan gerelateerde workload tegelijkertijd blijft stijgen in die periode, zal dat ergens moeten liggen. Daar ligt een belangrijke rol van partijen als Interxion, om daar invulling aan te geven met onze 280 datacenters.”

Gartner Review - dec 2020 | 9

07-12-2020 14:09


Leiding geven in tijden van ongekende disruptie MEER DAN OOIT RAAKT DE HUIDIGE DISRUPTIE NIET ALLEEN INDIVIDUELE ORGANISATIES, MAAR DE HELE MAATSCHAPPIJ. DAT LEIDT TOT HELE SPECIFIEKE VRAGEN AAN GARTNER, VARIËREND VAN TECHNOLOGIE TOT DE INRICHTING VAN VIRTUELE ORGANISATIES. MET ALEXANDER FATTORUSO, REGIONAL VICE PRESIDENT BIJ GARTNER NEDERLAND, KIJKEN WE TERUG OP DE AFGELOPEN TIJD, EN BLIKKEN WE VOORUIT OP DE DIGITALE EDITIE VAN GARTNER ITSYMPOSIUM.

Auteur: Marco van der Hoeven

“Aan het begin van dit jaar zag alles er natuurlijk heel anders uit dan nu”, zegt Alexander Fattoruso. “Waarschijnlijk is dat vergelijkbaar met de ervaring van andere organisaties, of het nu gaat om de publieke of de private sector. We begonnen het jaar met een heel sterk momentum vanuit het voorgaande jaar, waarbij we nauw samenwerkten met onze klanten om ze te helpen met vraagstukken als de digitale transformatie, talent en sourcing. Op dat moment streefden veel organisaties er al naar om agile te zijn in de omgeving die toen bestond.” Bij het uitbreken van de coronacrisis was de eerste prioriteit ervoor te zorgen dat iedereen gezond en veilig was. “Vervolgens hebben we de transformatie doorgemaakt naar volledig digitaal werken. Dus waar we al die tijd met onze klanten over in gesprek zijn geweest hebben we razendsnel zelf in praktijk gebracht. Dat is heel succesvol geweest, en het laat zien hoe flexibel teams en individuele mensen kunnen zijn. Dit was heel goed om te ervaren.” KLANTEN “Wat altijd een belangrijk onderdeel is geweest van ons businessmodel is de interactie op afstand met analisten van over de hele wereld. We hadden dus altijd al een hybride model in onze interactie met klanten. We bieden ze dus de beste experts, waar ze zich ter wereld ook bevinden. Veel van onze klanten hebben dat toegepast in hun eigen businessmodel, met veel

10 | Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 10

vragen over zaken als de infrastructuur, security en data governance. In het begin hebben we veel gesproken over logistiek en technologie.” “Maar daarnaast hebben we ook intensieve gesprekken gehad over zaken als het veranderen van de mindset van een organisatie waar mensen gewend zijn om in persoonlijke interactie hun werk te doen. Dus onze analisten zijn veel bezig geweest met vragen over organisatie-inrichting, leiderschap en talent. Hoe werk je met teams, en laat je ze samenwerken als ze niet fysiek bij elkaar zitten.” ITSYMPOSIUM Ook ITSymposium zal dit jaar een digitale editie zijn. Toch zullen de deelnemers een zeer gevarieerd virtueel programma voorgeschoteld krijgen: “De reden om dit jaar deel te nemen aan ITSymposium is eigenlijk hetzelfde als in voorgaande jaren: leiders hebben altijd op de een of andere manier te maken met uitdagingen voor hun organisatie. Zij willen dus te weten komen waar de kansen en de risico’s liggen. Daarmee kunnen zij hun organisatie verder helpen.” “Meer dan ooit zien we dat de disruptie niet alleen de organisatie raakt, maar de hele maatschappij. Dit betekent dat het leiderschap van de CIO zijn of haar rol nog belangrijker kan maken. CIO’s hebben in het recente verleden al gezorgd voor een

Gartner Review - dec 2020

07-12-2020 14:09


INTERVIEW

ALEXANDER FATTORUSO

Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 11

Gartner Review - dec 2020 | 11

07-12-2020 14:10


“Ook ITSymposium zal dit jaar een digitale editie zijn” belangrijke bijdrage aan grote maatschappelijke veranderingen, onder meer met het faciliteren van een breed scala aan businessinitiatieven. En dat zet door, uit onderzoek dat we hebben gedaan blijkt dat bij 7 van de 10 Board of Directors hun digitale initiatieven in een stroomversnelling zijn gekomen door COVID-19. Dat is een enorme kans voor CIO’s om hun organisatie meer agile, effectief en productief te maken.” SESSIES De invulling van de sessie bi ITSymposium weerspiegelt deze trend. Een aantal high-impact sessies in het kader van de Signature Series zijn dit jaar: The Top 10 Strategic Technology Trends for 2021; 2021 CIO Agenda - Rebuilding the Future; Gartner’s Top Strategic Predictions for 2021 and Beyond: Resetting Everything; CEO Concerns 2020: Implications and Actions for CIO’s. “Er is een enorm potentieel; voor innovatie en creativiteit”, vervolgt Fattoruso. “Dat wordt gedreven door de noodzaak om je aan te passen in deze crisis. Dat heeft zijn weerslag in het thema dat we dit jaar hebben meegegeven aan ITSymposium: Compose the Future.” RESULTATEN Hij legt uit: “Leiders, zoals CIO’s, kunnen op basis van trens die zij in het verleden hebben gezien nieuwe trends herkennen en nieuwe resultaten boeken. Dat geldt zowel voor private als publieke organisaties. Wat hun organisatie goed doet kunnen zij combineren met nieuwe technologie en nieuwe ecosystemen.” Het verhaal tijdens ITSymposium is daarop afgestemd. “We kijken hiernaar vanuit vier invalshoeken. De eerste is die van de crisis en de disruptie. De tweede is de vraag hoe je bestaande middelen inzet om daarop te reageren. De derde wordt gevormd door de lessen die geleerd kunnen worden van andere organisaties. En de vierde invalshoek tenslotte is hoe je daar als CIO, of andere senior executive, in de toekomst leiding aan kunt geven.” CRISIS Dit raakt een trend die de afgelopen jaren al is ingezet, namelijk de veranderende rol van de CIO, vooral in relatie tot de groeiende

12 | Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 12

IT-verantwoordelijkheid die andere executives krijgen: “Het is een dynamische situatie. CIO’s hebben de afgelopen tijd vooral laten zien dat deze crisis een ‘moment of composability’ is geweest, een trigger om in actie te komen.” Hij noemt als voorbeeld de noodzaak die veel organisaties hebben gehad om mensen niet meer te laten werken vanuit kantoren, maar ze op afstand te laten werken. “Dat stelde heel andere eisen aan security, aan de verbindingen waar de data over verliepen en aan onderlinge samenwerking. Maar het belangrijkste dat CIO’s hebben getoond in de afgelopen tijd is dat zij in staat zijn geweest om de mindset in deze organisaties te veranderen, terwijl in praktijk de disruptie in de werkzaamheden minimaal is geweest.” HERO “Dit is een hoogtepunt voor CIO’s. Zij hebben aan hun peers in de organisatie laten zien dat ze in een heel korte tijd die noodzakelijke veranderingen door kunnen voeren. Dat zal ook te zien zijn in het programma van ITSymposium, waar een van de presentaties in zal gaan op die veranderende rol van de CIO van hero tot executive leader. Ze kunnen echt impact hebben en permanent leiding geven aan verandering en innovatie.” Tijdens ITSymposium zullen dan ook de resultaten gedeeld worden van de meest recente CEO Survey, waar de trends uit zullen komen die de strategie van CEO’s voor 2021 zullen bepalen. Voor de CIO is het vervolgens zaak in te springen op die strategische thema’s, en daar invulling aan te geven. “Zo bieden we op ITSymposium als het waren een post-COVID-agenda aan voor de CIO, om in te spelen op de verwachtingen van de CEO’s.” PEER-TO-PEER In de fysieke editie van ITSymposium was peer-to-peer-interactie altijd een belangrijk thema. En hoewel die fysieke interactie niet mogelijk is dit jaar, zal er wel degelijk ruimte zijn om onderling van gedachten te wisselen. “We weten van onze klanten dat die interactie met peers, analisten en thought leaders enorm belangrijk is. Daarom hebben we in het programma interactieve elementen als round tables en peer to peer connecties ingebouwd. Al is het virtueel, persoonlijke interactie zal iedere dag van symposium een belangrijke rol spelen.”

Gartner Review - dec 2020

07-12-2020 14:10


KEYNOTES

Gartner IT Symposium/Xpo 2020:

Een virtueel event waarnaar het hele team mee kan

VAN 9 TOT 12 NOVEMBER 2020 VINDT WEDEROM HET GARTNER IT SYMPOSIUM/XPO PLAATS. DIT KEER NIET IN BARCELONA, MAAR DITMAAL HOREN DE BEZOEKERS IN VIRTUELE KEYNOTE ZALEN EN BREAKOUT ROOMS OVER DE LAATSTE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN. EXTRA INTERESSANT, ZO VINDT VOORZITTER EN GARTNERANALIST JAN-MARTIN LOWENDAHL. ‘NU KAN JE SAMEN MET JE COLLEGA-EXECUTIVES DE SESSIES VOLGEN, ZODAT JE IN GELIJKE TAAL KAN SPARREN OVER DE KANSEN DIE TECHNOLOGIE JE BIEDT.’ Auteur: Marco van der Hoeven

J

an-Martin Lowendahl is naast marktanalist van hoger onderwijs, voorzitter van de Gartner IT Symposium/Xpo. Dat betekent dat hij samen met zijn team genoeg content verzameld om 150 sessies verdeeld over de tracks ‘information and technology’, ‘leadership’ en ‘business strategy’ te vullen. Dat is dit jaar niet anders dan voorgaande jaren, maar de conferentie geschikt maken voor het virtuele rijk, dat was een ander verhaal. NIETS AAN HET TOEVAL OVERLATEN ‘Het is een speciale editie van het Gartner IT Symposium/Xpo: een enorm evenement als dit opnieuw uitvinden voor de virtuele wereld’, vertelt Lowendahl. Ze wilden daarbij niets aan het toeval overlaten, zeker omdat het zoveel sessies betreft. Daarom zijn er maar liefst drie trial runs geweest. ‘We wilden zeker weten welk format het beste werkt om de betrokkenheid te creëren die we anders ook hebben.’

deze ontwrichting, hoe we flexibeler kunnen zijn en onszelf kunnen aanpassen aan het nieuwe normaal.’ Lowendahl wil best al een tipje van de sluier oplichten, maar zegt herhaaldelijk dat het hier gaat om nieuwe data en conclusies die dus nog verder onderzocht moeten worden. ‘De CEO Agenda is eigenlijk een serie hypothesen die dit jaar natuurlijk gaan over de impact van de COVID-19. Welke bedrijven blijven achter en welke zijn juist met sprongen vooruitgegaan? Welke impact heeft digital gehad op hun levensvatbaarheid?’

Om de betrokkenheid over de gehele organisatie te realiseren, worden zowel CIO’s als business-executives bediend tijdens het evenement. Dat is niet nieuw, net als het feit dat vrijwel elke markt terecht kan op de conferentie. Wat wel nieuw is, is de verdeling van deze content over de dagen. ‘Vroeger hadden we alle marktspecifieke content op één dag, maar nu worden elke dag ten minste twee sessies uit elke markt behandeld.’ COMPOSE THE FUTURE Het is niet alleen de vorm die anders is, maar ook de inhoud is vernieuwd, belooft Lowendahl. ‘Het thema is ‘compose the future’ en daarvoor hebben we voor vier kenmerkende series nieuw materiaal uitgebracht. Het gaat om de top tien voorspellingen en top tien technologische trends, de CEO Survey en de CEO Agenda 2021. Alle content geeft ons inzicht hoe we om moeten gaan met

Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 13

JAN-MARTIN LOWENDAHL, ONDERSCHEIDEN ANALIST BIJ GARTNER

Gartner Review - dec 2020 | 13

07-12-2020 14:10


‘Uit de eerste analyses van de data die we afgelopen maand hebben verzameld, lijkt bijvoorbeeld naar voren te komen dat COVID-19 weinig vat heeft gehad op digitale bedrijven. Of als we kijken naar de top tien facetten van bedrijven die de crisis goed zijn doorgekomen, dan is één van die aspecten de samenwerking tussen business en IT. Het zijn de eerste resultaten dus we zijn nog voorzichtig met deze conclusies.’ ADVIES AAN HET KABINET EN DE PREMIER Omdat IT en business onafscheidelijk zijn, komen ook steeds meer business eindbeslissers, zoals CMO’s en CFO’s naar de Gartner IT Symposium/Xpo. ‘Daarom is een deel van de tracks ook gefocust op business strategie en gaat leiderschap ook over businessleiderschap. Door de merger met CB zie je ook dat wij de rol van HR-executives en CFO’s actief ondersteunen. Persoonlijk

geef ik als analist ook advies over digital awareness en digital transformatie aan leiders in overheid, zoals premiers.’ De CIO heeft ook plaatsgenomen in het bestuur van bedrijven en dat vergde van CIO’s een meer business-gedreven mentaliteit. ‘De rol van de CIO verandert continu, het belang van technologie wordt groter, net als de positie van de CIO in het bestuur. Er is een verhoogde interesse in technologie en digitalisering, niet alleen door COVID-19. Het gaat ook om automatisering en het leveren van nieuwe services en producten.’ MOMENTUM HOUDEN NU HET GOED GAAT ‘Het is nu alleen zaak dat de CIO momentum weet te bewaren. Het is door COVID-19 duidelijk dat digitalisering belangrijk is, maar hoe behoud je de interesse voor de digitale transformatie en blijft

De CIO moet momentum weten te bewaren: COVID-19 maakte digitalisering urgent, maar hoe behoud je de interesse voor de digitale transformatie? 14 | Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 14

Gartner Review - dec 2020

07-12-2020 14:10


KEYNOTES

onderwijsinstellingen nieuwe technologie moeten adopteren om de samenleving en hun studenten beter van dienst te kunnen zijn. Heel basaal gaat het over het beschikbaar maken van content in een digitaal format. Maar het gaat ook over een flipped classroom: hoe kan je af van pratende hoofden voor een camera naar een ruimte waar gediscussieerd wordt en mentoring plaatsvindt.’ ARTIFICAL INTELLIGENCE IN HET ONDERWIJS Daarnaast kan ook het onderwijs aan de slag met één van de top tien technologieën waar succesvolle bedrijven mee werken, namelijk: Artificial Intelligence (AI). ‘Hoe kan je door emoties te detecteren meer persoonlijk onderwijs bieden. Ik denk echt dat hier de toekomst ligt. De algemene toepasbaarheid zal een lange revolutie zijn, zoals elektriciteit dat had, maar het hoort echt bij de top tien strategische technologieën.’ Een voorbeeld dat Lowendahl benoemt, is nudging: het stimuleren van gedrag door kleine beetjes informatie incrementeel aan de klant te geven. ‘Het blijkt bijvoorbeeld dat minderheidsstudenten met goede cijfers toch niet naar Cambridge of Oxford gaan. Hoe kan je informatie bieden op het juiste moment, zodat ze wel die stap zetten? Dat is nudging. Alleen is het niet schaalbaar om dat één op één te doen.’

de CIO een belangrijke rol spelen binnen het bestuur? En die rol blijft belangrijk, zeker als je ziet dat we in de data van afgelopen jaar duidelijk zien dat een goede relatie tussen de CIO en de CEO één van de tien factoren van een succesvol bedrijf is.’ Natuurlijk kan Lowendahl niet alle thema’s en ontwikkelingen alvast benoemen: dat zal de bezoeker moeten ervaren tijdens het evenement. Maar feit blijft dat de onderwerpen die vorig jaar werden behandeld, zoals flexibiliteit, aanpasbaarheid, afstemming binnen de organisatie en anticiperen op ontwikkelingen, nóg relevanter en urgenter zijn geworden. Met een vernieuwde interesse zullen deze thema’s zeker aan bod komen. KANSEN OM OP TE SCHALEN ‘Het onderwerp ‘compose the future’ gaat erover dat je voorbereid bent op veranderingen, of het nu gaat om nieuwe kansen creëren of om ontwrichting van de markt. Ik zie deze crisis ook als een kans om op te schalen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar mijn vakgebied: het geeft onderwijs de kans om adaptief leren uit te proberen, het analoge bedrijfsmodel te transformeren in een digital businessmodel. Je kunt nu ook niet anders.’ ‘Mijn passie is natuurlijk ook onderwijs, maar ik denk echt dat

Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 15

‘Met Artificial Intelligence kan je bots aansturen om de juiste informatie op het juiste moment te sturen. Veel studenten weten bijvoorbeeld niet hoe je een lening kan aanvragen, maar als je informatie kan sturen nadat een student zijn high school score heeft ingevuld, dan kan je daarop sturen. In een huidig Amerikaans voorbeeld, om studenten met AI te nudgen, wist twaalf procent meer studenten zijn weg naar het aanvragen van een lening.’ SAMEN NAAR IT SYMPOSIUM/ XPO Het voorbeeld hoe AI een markt kan ontwrichten, is een type case die wordt gepresenteerd op het IT Symposium/Xpo. Maar dat zou niet de enige reden zijn waarom CIO’s naar de conferentie moeten komen, aldus Lowendahl. ‘Er zijn natuurlijk voors en tegens te noemen voor elk virtueel evenement, maar het grootste voordeel is toch wel dat juist dit evenement een conferentie voor het hele team kan zijn.’ ‘Vraag collega-executives mee of bijdragers uit je team. Voordat ik bij Gartner werkte, nam ik mijn collega’s altijd mee. Door kennis te vergroten met de onderwerpen die we tijdens de conferentie bespreken, begrijpen zij beter de grotere context. Ze snappen waar IT past in alle ontwikkelingen en misschien nog het belangrijkst: aan het eind spreek je in dezelfde taal over de ontwikkelingen en de toekomst.’

Gartner Review - dec 2020 | 15

07-12-2020 14:10


Het concurrentievoordeel van technologie MARK HOFLAND IS SINDS ANDERHALF JAAR WERKZAAM BIJ GARTNER ALS EXECUTIVE PARTNER. VOORHEEN WAS HIJ WERKZAAM BIJ CAP GEMINI, ONDER ANDERE ALS CEO VAN DE CONSULTING-TAK. HIJ HEEFT IN ZIJN CARRIÈRE IN DE VOLLE BREEDTE KENNISGEMAAKT MET ALLE ASPECTEN VAN HET CONSULTANCY VAK, EN WAS HIJ ACTIEF IN HET BEGELEIDEN VAN GROTE TRANSFORMATIES BIJ BEDRIJVEN. DIE ERVARING NEEMT HIJ MEE IN ZIJN WERK ALS EXECUTIVE PARTNER. Auteur: Marco van der Hoeven

B

ij Gartner begeleidt Mark Hofland CIO’s van klanten om hun primaire agenda beter, sneller en effectiever te realiseren. “Dit doen wij dan door advisering op het gebied van content en proces, maar ook door persoonlijke coaching. Het gaat daarbij steeds om de vraag ‘hoe kun je de technologie nou dusdanig voor je laten werken dat deze een competive advantage oplevert?`

THEMA’S Dat is wat in het najaar natuurlijk ook een belangrijke rol zal spelen. Hoewel het programma nog volop in ontwikkeling is, zijn al wel drie overkoepelende thema’s bekend. “De eerste as hebben we ‘business strategy’ benoemd. Dat gaat dan met name over de digitale planningstools die er bestaan om de strategie ook daadwerkelijk uit te voeren. De tweede as die we benoemd hebben is ‘leadership’, waarbij het met name gaat om ‘strategic decision making.” “Denk daarbij aan de inzet van Artificial Intelligence (AI) en algoritmes om beter gefundeerde beslissingen te kunnen maken ten aanzien van de zogenaamde mission critical priorities’ (MCP’s). En de derde as voor Symposium is: Technology and Information, waarbij wij het dit jaar vooral willen hebben over de opkomende technologieën die behulpzaam kunnen zijn in een business recovery fase, waarin veel bedrijven nu verkeren.”

16 | Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 16

IMPACT “Het interessante is dat je ziet dat de impact van de crisis nogal varieert per sector. Er zijn bedrijven die te kampen hebben met enorme omzetverliezen, terwijl er bij andere juist sprake is van aanzienlijke winstsprongen. En juist daarom zie je dat veel bedrijven een afwachtende houding aannemen en eerst willen begrijpen wat de impact van de crisis is op hun sector en hun specifieke bedrijf, alvorens in te grijppen. Wij willen laten zien hoe de analyse van data gebruikt kan worden om – juist ook in deze tijd – gefundeerde beslissingen te kunnen nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van de reductie van het aantal medewerkers.” Een aantal organisaties is vooral bezig met ‘het nieuwe werken’. “Zij vragen zich dan concreet af wat de pandemie en het nieuwe werken nu voor hun organisatie betekent. Een CIO worstelt dan vooral met de vraag: hoe krijg en houd ik mijn ITlandschaap volledig, betrouwbaar en veilig up-and-running, ook als er vooral vanuit huis gewerkt wordt.” STABILITEIT “De vraag naar de stabiliteit van de systemen neemt daarbij enorm toe. En helaas neemt de stabiliteit van het internet momenteel juist af. En ook de beveiligingsvraagstukken nemen toe, zowel in aantal als in complexiteit. Daarnaast vragen CIO’s ons om mee te denken over

de vraag wat de massale reductie van werkplekken nu gaat betekenen en hoe deze ondersteund kan worden met thuiswerk-opties.” Een goed voorbeeld is de Gemeente Rotterdam, dat momenteel overweegt om de huidige 10.000 werkplekken terug te brengen naar 4.000. Zij hebben in totaal 15.000 ambtenaren in dienst. “Je ziet echt dat thuiswerken de nieuwe norm gaat worden, en het kantoor verandert in een ontmoetingsruimte. En dat heeft niet alleen gevolgen voor de thuiswerkplek, maar dus ook voor het kantoor.” ONTMOETINGSPLEK Hoe moet zo’n ontmoetingsplek dan gefaciliteerd worden? Welke technologieën gebruik je daarvoor? En welke samenwerkingstechnologieën zijn er allemaal? En wat voor bandbreedte moet je inkopen voor al dat online samenwerken? Dat zijn vrij praktische vraagstukken, waar CIO’s zich nu voor gesteld zien.” “Tegelijkertijd wordt er – op meer strategisch niveau – ook gekeken naar de vraag: hoe kunnen AI en data-analyse ons helpen om bijvoorbeeld nieuwe markten te ontginnen, zodat wij niet meegesleurd worden met de negatieve effecten van Covid. Concreet is dan de vraag: hoe kunnen digitalisering en innovatie ons verder helpen, om te voorkomen dat we ten onder gaan in de strijd die we dagelijks moeten voeren.”

Gartner Review - dec 2020

07-12-2020 14:10


TECHNOLOGIE

AI Hij constateert op het gebied van AI wel een kloof tussen wat er allemaal mogelijk is en de toepassing in de praktijk. “Wij zien dat heel veel bedrijven nog in de eerste fase zitten, waarin zij leren te begrijpen welke data zij hebben en welke informatie daaruit gedestilleerd kan worden. Dat vergt een samenwerking tussen business en IT. De business kan data inhoud geven en zinvol maken, maar heeft daarbij de dataanalisten van de IT-club nodig om de gegevens te kunnen structureren, toegankelijk maken en hergebruiken.” “Via pilots en ‘probeer-projecten’ wordt momenteel bij veel organisaties gekeken wat er mogelijk is met AI en wordt er nagedacht over de vraag hoe het een structurele plek moet krijgen in de bedrijfsvoering. Iedereen heeft wel het gevoel dat dit iets heel belangrijks gaat worden, maar het ontbreekt nog veelal aan praktische toepassingen. Dat is een doorbraak waar men echt nog wel op zit te wachten. Op de ‘monetization van data’, zou je kunnen zeggen.”

MARK HOFLAND

Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 17

HERSTEL Naar volledig herstel is nog een lange weg te gaan. Hofland maakt een vergelijking: “Wanneer je met je fiets over een hobbelig rotspad rijdt, dan kijk je met je neus op het stuur amper één meter voor het voorwiel. Dat is de houding waarin veel CIO’s op dit moment zitten. En dat is ook begrijpelijk: voor veel bedrijven is het echt een kwestie van overleven.” “Gelukkig kunnen sommige bedrijven net iets verder over het stuur heen kijken en de digitale kansen die geboden worden grijpen. Maar over het algemeen zie ik geen bedrijf dat momenteel in een ‘business-asusual’-modus zit. Overal staat een enorme spanning op en iedereen werkt zich uit de naad. Of het nu om multinationals gaat of om middelgrote en kleinere organisaties: iedereen zet alles op alles.” “En dat zal op termijn zeker ook zijn tol gaan vergen van de medewerkers, net zoals dat het geval is als gevolg van het thuiswerken, waarbij de grenzen tussen werk en privé wel erg makkelijk vervagen. De verwachting is dan ook dat er sprake zal zijn van een toenemend aantal burn-outs. Dus dat is zeker iets voor CIO’s om rekening mee te houden.”

Gartner Review - dec 2020 | 17

07-12-2020 14:10


Dit is het decennium van Digitale Transformatie’ DIGITALE TRANSFORMATIE IS VEEL MEER DAN ALLEEN NIEUWE TECHNOLOGIE KOPEN. HET GAAT VERDER DAN DAT, MET OP DIGITALISERING GEBASEERDE NIEUWE BUSINESSMODELLEN. UITEINDELIJK GAAT HET ER VOLGENS DISTINGUISHED VP ANALYST KRISTIN MOYER OM DAT BEDRIJVEN EEN DIGICORP WORDEN, DUS EEN DERDE VAN HUN OMZET HALEN UIT VOLLEDIG NIEUWE DIGITALE DIENSTEN.

Auteur: Marco van der Hoeven

K

ristin Moyer maakt deel uit van de Executive Leaders Practice. Typerend voor de activiteiten van deze afdeling is dat het niet alleen gaat om CIO’s, maar juist ook om business leaders als CEO’s en CFO’s. “Vaak worden we ingeschakeld om met CEO’s en board te praten over business en technologie en de manier waarop ze technologie kunnen inzetten om hun zakelijke doelstellingen te behalen,” zegt ze. DECENNIUM VAN DIGITALE TRANSFORMATIE “Wanner we kijken naar het decennium dat net begonnen is, staat Digitale Transformatie helemaal bovenaan de agenda. Het is het decennium van Digitale Transformatie, zou je kunnen zeggen. De prestaties van zakelijke leiders zullen dit decennium worden afgemeten aan de mate waarin ze succes hebben met de digitale tansformatie van hun business.” “Het duurt even om volledig te trans­ formeren. Het gaat dan niet alleen om zaken als de klantervaring en de operaties, maar de manier waarop de onderneming omzet genereert. Voor veel leiders zal dat om hun erfenis gaan, dus het vermogen om te veranderen.” MEER DAN EEN CHATBOT De eerste uitdaging hierin is al om in brede kring overeenstemming te bereiken over wat Digitale

18 | Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 18

Transformatie eigenlijk is. “Want als je de executives van de tien grootste bedrijven zou vragen wat digitale transformatie is, krijg je tien verschillende antwoorden. Die gemeenschappelijke noemer is dus belangrijk.” Zeker zo belangrijk is volgens haar te definiëren wat het niet is. “Het is niet alleen het inzetten van een chatbot, niet een nieuw CRM-systeem, niet een volledig nieuwe ERP-implementatie, hoe complex die dingen ook kunnen zijn. Het gaat om het ontwerpen van een daadwerkelijk nieuw businessmodel om digitaal omzet te genereren.” DIGICORP Veel bedrijven hebben tegenwoordig het credo dat zij een technologiebedrijf willen worden. “Ik denk niet dat dit voor de meeste bestaande bedrijven de juiste invalshoek is. Wat ze wel moeten doen is een zogenoemde Digicorp worden. Wij definiëren dat als een onderneming die een derde van zijn omzet behaalt uit een volledig nieuwe digitale dienst.” “Dat kun je doen met een van je bestaande kernproducten. Maar het gaat er niet alleen om dat je er meer van verkoopt, het gaat om een hele nieuwe manier van zakendoen.” De term Digicorp hangt sterk samen met de term Techquilibrium die Gartner tijdens ITSymposium/Xpo heeft geïntroduceerd: een bedrijf dat het juiste evenwicht heeft gevonden tussen digitale en analoge activiteiten.

Gartner Review - dec 2020

07-12-2020 14:10


DIGITALE TRANSFORMATIE

KRISTIN MOYER

ECOSYSTEEM “Als je samenwerkt met klanten om te komen tot oplossingen die verder gaan dan je kernproduct, zorg je voor waarde. Kijk dus niet alleen naar wat je product betekent voor je klant, maar wat het volledige ecosysteem van je klant is. Het gaat niet alleen om het bedrijf en de klant, maar ook de organisaties daar­ omheen. Het gaat om het creëren van waarde voor de klant, waardoor hun algeheel welbevinden groter wordt.” Ze noemt als voorbeeld de vele apps die bedrijven maken, maar die over het algemeen slechts beperkte informatie geven. “Een aantal apps, bijvoorbeeld die van mijn autoverzekering, vertellen me niet zoveel. Waar ik iets aan zou hebben is bijvoorbeeld advies op basis van mijn rijgedrag, over hoe je veiliger of zuiniger zou kunnen rijden. Dat is iets waar je als klant beter van wordt.”

EINDPUNT “Bij Digitale Transformatie, de weg naar een Digicorp, is niet een duidelijk eindpunt. Het is wel een doel om na te streven. Het is ambitieus, en er zijn niet veel bedrijven die zich al echt een Digicorp kunnen noemen. Je ziet het in diverse sectoren, bijvoorbeeld in de logistiek waar volledig nieuwe digitale diensten ontstaan. Een Digicorp lost een breed scala aan problemen op voor hun klanten, en misschien zelfs breder, met een oplossing voor een hele sector.” Valkuilen zijn er genoeg op deze weg. “Wat ze vooral niet moeten doen is een business case maken. Dat is de beste manier om je project te laten mislukken. Bij de succesvolle cases die we kennen, is er een besef dat de waarde zit in alle data die op één plek verzameld is. Het inzetten van die data op een manier waarop klanten echt geholpen worden is wat zorgt voor waarde.”

Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 19

PRIVACY Kristin Moyer erkent dat dit kan wringen met privacy en ethiek. “Dat drijft juist de dynamiek achter dit businessmodel. Want veel mensen geven al die data via een app, maar krijgen er eigenlijk niets voor terug. Soms een abstracte score waar je niets mee kan, maar waar het echt om gaat is dat je ze waarde geeft op basis van die data. Want als er dan toch weinig privacy is, zorg dan dat mensen er iets voor terugkrijgen.” Dit raakt weer de eerder genoemde eenzijdige focus op technologie. “Technologie is absoluut de basis voor Digitale Transformatie. Maar het gaat veel verder, en dat is waar ik met CIO’s over praat. Want zij verkeren in een uitstekende positie, vanwege hun kennis van zowel technologie als de business. Je wilt niet praten vanuit de wens om bijvoorbeeld AI in te zetten, maar je begint bij de manier waarop je klanten verder kunt brengen. Daar volgt vervolgens de benodigde technologie uit.” En hoewel de technologie een afgeleide is van de menselijke vraag, is er wel een rode draad in te ontdekken welke technologie belangrijk is. “Het verhaal van de technologie deze jaren gaat om drie zaken: AI, IoT en blockchain, en de combinatie van die drie technologieën om nieuwe businessmodellen te creëren.” Van 9-12 november vindt de Virtuele editie van Gartner ITSymposium/Xpo plaats.

Gartner Review - dec 2020 | 19

07-12-2020 14:10


Data literacy cruciaal voor ondernemingen MEER DAN OOIT IS EFFECTIEF GEBRUIK VAN DATA, ALS ONDERDEEL VAN EEN GOED DOORDACHTE BUSINESS-STRATEGIE, CRUCIAAL. MAAR HOE DOE JE DAT? HET VRAAGT OM DATA LITERACY, EEN ONDERWERP WAAR DE GARTNER-ANALIST ZICH AL LANGERE TIJD MEE BEZIGHOUDT. NOG STEEDS IS DAAROVER VEEL UIT TE LEGGEN, VOORAL AAN BEDRIJVEN DIE NIET DENKEN VANUIT DE BUSINESSVRAAG MAAR BEGINNEN BIJ DE TECHNOLOGIE.

Auteur: Marco van der Hoeven

“K

ostenbeheersing is een onderwerp dat momenteel hoog op de agenda staat”, zegt Debra Logan Distinguished VP Analyst bij Gartner. “En natuurlijk speelt de vraag: hoe ga je om met de huidige crisissituatie, en hoe zorg je ervoor dat je de volgende keer beter bent voorbereid? Alle afdelingen van bedrijven zijn geraakt, ieder afzonderlijk bedrijf is geraakt, inclusief de vendoren in de IT-markt. Bij het inzetten van technologie om hiermee om te gaan ligt veel nadruk op het gebruik van data: hoe ga je daarmee om, hoe zorg je voor data literacy?” “In die zin is het nu ook een interessante tijd, want veel eerder gedane voorspellingen zijn door de snelle en grote veranderingen bij lange na niet uitgekomen, dus hoe kunnen we het in het vervolg anders doen? Hoe maak je beter gebruik van de data die je hebt? Daar zijn organisatie nu mee bezig. Een ander onderwerp waar veel organisaties mee bezig zijn is continu leren. De business wil steeds vaker met IT samenwerken in een soort van partnership.” DATA Business intelligence is iets waar veel afdelingen mee bezig zijn. Naarmate het belang ervan toeneemt groeit ook de vraag naar centrale regie en de juiste tooling voor het effectief inzetten van data. Dat heeft een organisatorische component, en het gebruiken van data als een echte asset. Dat leidt volgens Logan in steeds meer gevallen tot ‘data as a service’, of data as a product’. “Het gaat uiteindelijk om de efficiëntie, en het vermogen om te meten wat er gebeurt in je business. In aanvulling daarop kun je die data ook gaan gebruiken

20 | Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 20

voor meer dingen,. Bijvoorbeeld door ze te verkopen aan mensen buiten je organisatie, en er zo waarde uithalen. Daar zijn steeds meer CIO’s mee bezig, omdat ze in toenemende mate betrokken zijn bij strategische beslissingen als het monetariseren van data.” CHIEF DATA OFFICER Zij ziet ook in toenemende mate een rol weggelegd voor een functionaris die je Chief Data Officer zou kunnen noemen, die een eigen functie en verantwoordelijkheid heeft naast de CIO. Er zijn volgens haar twee mogelijkheden: “De eerste mogelijkheid is dat ze als partners gaan samenwerken. De CIO heeft al een enorme verantwoordelijkheid, zoals zorgen voor de infrastructuur, organiseren van de leveranciers, managen van outsourcing.” “Dan kan de CDO een peer zijn of reporting aan de CIO. Die zorgt voor data literacy, eigenlijk ‘het spreken van de taal van data’. Businessexecutives doen dat niet, en zij zijn niet in staat om hun wensen om te zetten naar technische requirements. CDO’s helpen daarbij. De kloof die zij moeten overbruggen bestaat al heel lang, er moet een connectie zijn tussen de technologie aan de ene kant en de business aan de andere kant.” MINDER WENSELIJK De andere, minder wenselijke mogelijkheid, is dat de CDO steeds meer op het terrein van de CIO komt. Dan verliest de CDO het en komt zijn functie in gevaar, want hij heeft de nieuwste functie. Maar idealiter zijn het twee verschillende functies, met verschillende verantwoordelijkheden en competenties. Hoe voorkom je die clash tussen de CDO en de CIO? “Vorig jaar nog rapporteerden de meeste CDO’s aan de CIO, een veel kleiner

Gartner Review - dec 2020

07-12-2020 14:10


DATA

DEBRA LOGAN

deel aan de CEO. Dit jaar hebben we gezien dat veel meer CDO’s aan de CEO rapporteren. Die functie ontstaat vaak vanuit de IT, maar groeit in veel gevallen dus vanzelf verder. We adviseren wel dat de IT erbij betrokken blijft, om ervoor te zorgen dat je niet de grootste schaduw-IT ooit krijgt. We zien nu dus dat de CIO de CDO steeds meer helpt.” KINDEREN Data literacy is in dit verband te beschrijven als Read, write and speak data in context. “Want mensen moeten weten waar data vandaan komt, en in hoeverre ze die data kunnen vertrouwen. Daar hoef je geen data scientist voor te zijn, want dat kan en wil niet iedereen. We zien dat mensen dit een interessant onderwerp vinden, omdat data zo belangrijk is. De consultants van Gartner helpen organisaties met data literacy, en we zien dat er heel veel vraag naar is.” “Het is daarbij belangrijk om al vroeg te beginnen, met kinderen, Weten ze waar ze naar kijken, waar ze betrouwbare informatie kunnen zoeken? Dat raakt ook het gebied van data ethiek. Het belang ervan merk ik dagelijks, ik word er zeker tien keer per week over gebeld door klanten.”

Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 21

MILJOENEN Data in een organisatie kent veel lagen, van de opslaginfrastructuur en data management tot, helemaal aan de top, artificial intelligence en machine learning. Hoe kun je van die grote hoeveelheid data leren? “Dat is een aantal jaren aan de gang, en steeds meer gaan de toepassingen verder dan alleen pilots naarmate organisaties leren hoe ze ermee om kunnen gaan. Mensen willen alles weten, dus verwachten ze steeds meer van analytics, en daar is AI voor nodig. Daarmee kunnen ze weer betere beslissingen nemen. Dat blijft zich verder ontwikkelen.” Ondanks het strategische belang van data zijn veel bedrijven toch nog steeds primair gericht op technologie, niet op de business. “Ik kom bedrijven tegen die miljoenen uitgeven aan een data warehouse, en er geen enkele waarde weten uit te halen. Dat is soms wel frustrerend. Mijn hele carrière vertel ik organisaties ‘bekijk eerst wat je wilt bereiken, en koop dat wat je daarvoor nodig hebt’. Als je data in een data warehouse stopt haal je er niet vanzelf waarde uit. Daar moet je aandacht aan besteden, bijvoorbeeld op het gebied van data integrity. Data literacy kan daarbij zorgen voor vooruitgang.”

Gartner Review - dec 2020 | 21

07-12-2020 14:10


Nog enorme potentie voor inzet van AI ONDANK ALLE THEORETISCHE AANDACHT DIE ARTIFICIAL INTELLIGENCE KRIJGT IS ER IN PRAKTIJK NOG VEEL WINST MEE TE BOEKEN. VEEL ORGANISATIE EXPERIMENTEREN ERMEE, MAAR MISSEN KANSEN DOOR TE WEINIG AANDACHT TE BESTEDEN AAN DE ONDERLIGGENDE STRATEGISCHE VRAGEN DIE EERST BEANTWOORD MOETEN WORDEN OM HET MAXIMALE PROFIJT TE HALEN UIT AI. WE SPRAKEN HIEROVER MET BRIAN MANUSAMA. Auteur: Marco van der Hoeven

O

p het gebied van AI vinden door de uitzonderlijke situatie bijzondere ontwikkelingen plaats, constateert Brian Manusama, senior director Research and Advisory van Gartner. “Je ziet bijvoorbeeld dat de druk op de callcenters en customer services-afdelingen enorm is toegenomen. Iedereen zat thuis met vragen: op het gebied van medische zorg, overheidsregels, eigenlijk op elk gebied. Er was dus ineens veel meer behoefte om chatbots en virtual assistants in te zetten.” Niet alleen om de call-volumes naar beneden te krijgen, maar ook om de consistentie bij het beantwoorden van vragen te waarborgen. “En wat daarbij opvalt is dat veel bezwaren die eerder tegen het gebruik van chatbots werden opgeworpen, ineens volledig overboord gegooid werden. Zowel aan de klant- als aan de organisatiekant. Met de huidige hoge aantallen calls zien veel bedrijven echt dat de inzet van chatbots en dergelijke de enige optie is om toch tijdig met de klanten te kunnen communiceren en empathisch over te komen.” NADENKEN Maar daar zit ook een risico in. “Veel bedrijven zie ik nu een soort van

22 | Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 22

doodlopende straat inlopen. Zij proberen de hoge call volumes zo snel mogelijk te lijf te gaan door conversational AI-tools, zoals chatbots, in te zetten. Maar ze nemen daarbij te weinig tijd om na te denken wat ook op de middellange en lange termijn voor hen de juiste tools zijn, wat zij verder allemaal nog met AI zouden willen en wat bijvoorbeeld hun tone-of-voice zou moeten zijn.” “Wat wil ik zelf? Waar gaat de AIleverancier op termijn naar toe? Over al dat soort vragen wordt nu nauwelijks nagedacht. Men handelt te snel en daardoor zie je veel ongelukken gebeuren. En dat is erg jammer, want we hebben al voldoende ongelukken gehad in de chatbotmarkt. En net nu er sprake was van een zekere volwassenheid in de markt, zie je dat die deels te niet wordt gedaan door te snelle implementaties.” KOSTEN EN PRIJSMODELLEN Een andere trend die hij ziet is dat de conversational AI-markt te maken heeft met de gehanteerde prijsmodellen. “Er zijn zo’n 1.500 leveranciers actief in de markt, en die hanteren wel 100 verschillende prijsmodellen. Eigenlijk is iedereen nog volop aan het experimenteren. Dat is natuurlijk sowieso een kenmerk van een

opkomende markt, maar de coronatijd maakt het allemaal nog wel spannender.” “Je ziet dat veel leveranciers ervoor gekozen hebben hun tools nu gratis weg te geven. Dat lijkt leuk voor de klant op de korte termijn, maar organisaties moeten goed beseffen dat de inzet van virtual assistants alleen maar succesvol kan zijn als het een continu proces is. En de ondersteuning van een continu proces kan natuurlijk niet gratis weggegeven worden.” “Daarom pleit ik ervoor dat organisaties zich echt verdiepen in de investeringsaspecten, ook op de lange termijn, voor zij een keus maken voor de inzet van conversational AI. Ook moet je nadenken over vragen als: ‘Hoe wil je het gehost hebben?’, ‘Wil je het zelf maken of moet het een turn-key oplossing zijn?’, ‘Wat is de ideale contractlengte?’ ,‘Welke geografische gebieden wil je afdekken?’, ‘Wanneer is de implementatie een succes?” AMBITIE Al dit soort aspecten zouden meegenomen moeten worden bij de keuze voor een AItool of leverancier. “En daarbij komt dat je als organisatie ook eerlijk moet zijn over je eigen maturiteit. Kan jouw IT-organisatie de inzet van AI wel aan? En – op meer strategisch niveau – wat is de ambitie van

Gartner Review - dec 2020

07-12-2020 14:10


AI

BRIAN MANUSAMA

jouw organisatie ten aanzien van het vormgeven van een AI-strategie? De antwoorden op die laatste twee vragen hebben veel invloed op de prijsmodule die je wilt aannemen.” Zo zijn sommige organisaties al ver op weg met AI, met bijvoorbeeld een eigen team. Zij willen veelal uitsluitend betalen voor wat ze afnemen en daarom kiezen voor een pay-as-you-go constructie. Organisaties die net met AI starten daarentegen en nog volop aan het experimenteren zijn, hebben veel meer aan een pakket, ofwel ‘fixed bundle’, waarbij duidelijk omkaderd is wat zij krijgen. Dat zorgt ervoor dat zij toch al enige ROI kunnen krijgen en dat zij met name ook de buy-in van de organisatie kunnen krijgen, voordat zij verder gaan op de weg van AI.” CHATBOTS In bredere zin ziet hij drie hoofdgebieden waarop AI ingezet kan worden. “Als eerste is er Conversational AI, waarbij onder andere door de inzet van chatbots de klantgesprekken sneller en consistenter

Gartner Review - dec 2020

20246_DIC_Gartner_Special.indb 23

gevoerd kunnen worden. Dan is er als tweede Analytical AI, waarbij de analyse van grote hoeveelheden data kan leiden tot nieuwe inzichten of sturingsinformatie. En als derde aspect kan AI ook worden ingezet om processen te optimaliseren.” Tegelijkertijd zijn er volgens hem vier barrières die het starten met AI in de weg staan. “We zien dat de ambities groot zijn, maar dat er in de praktijk vaak nog weinig van de implementatie van AI terechtkomt. En als we dan aan organisaties vragen hoe dat komt, krijgen we eigenlijk steeds dezelfde vier antwoorden.” DATA “Ten eerste wordt er vaak gezegd: “Wij hebben niet de juiste data tot onze beschikking”. En als tweede barrière wordt genoemd: “Wij hebben niet de juiste mensen”. Als derde horen we vaak: “We weten eigenlijk niet goed waar we moeten beginnen” en als vierde bewaar wordt opgeworpen dat de AI-markt en -leveranciers weinig transparant zijn. Helaas zorgen deze barrières ervoor dat

70% van de implementaties van AI gericht zijn op conversational AI en men eigenlijk niet of nauwelijks toekomt aan de inzet van AI in de breedte.” “Eigenlijk zijn alle AI-initiatieven op dit moment gericht op het verbeteren van de klantbeleving, terwijl er ook veel voordelen te behalen zouden zijn op het gebied van efficiency en verbeteren van de interne processen. Samenvattend zou je kunnen zeggen dat er in de markt nog veel acceptatieproblemen zijn ondanks de hype die er bestaat rondom AI. Dat blijkt overigens ook uit de cijfers van onze jaarlijkse enquête onder CIO’s. Eind 2018 gaf 14% van de door ons ondervraagde organisaties aan dat zij al AI geïmplementeerd hadden, terwijl 23% van de organisaties aangaf van plan te zijn dit in 2019 te gaan doen. Toen wij eind 2019 diezelfde bedrijven weer vroegen wat daarvan terecht gekomen was, bleek slechts 19% daadwerkelijk gestart te zijn. 18% van de organisaties die het wel van plan waren hebben uiteindelijk in 2019 dus toch niets met AI gedaan.”

Gartner Review - dec 2020 | 23

07-12-2020 14:10


Dutch IT Channel Projecten, Events en Magazines 2021 Dutch IT Channel Datacenter Project

Periode jan-april 2021 Communicatie online en in print Talkshows

Dutch IT Channel Future of Business Technology Leaders of Innovation 2021 Periode jan - jun 2021 Artikelen online en in print Talkshows en afsluitend event 27-05-2021 (Reservedatum 9-9-2021 i.v.m. Covid19)

Dutch IT Channel Cloud Project Periode jan 2021 - jun 2021 Artikelen online en in print Cloud Onderzoek Talkshows en afsluitend event 17-06-2021 (Reservedatum 23-9-2021 i.v.m. Covid19)

Dutch IT Channel MWC Holland House Barcelona Periode jan 2021 - jun 2021 Event 28 - 06 - 2021

Dutch IT Channel Golf Cup 2021 en aansluitend Dutch IT Society Event Event 21 - 09 - 2021

Dutch IT Channel Digital Workplace Project

Periode jun 2021 - sep 2021 Artikelen online en in print Onderzoek Digitale Mobiliteit Talkshows en aansluitend event 30 - 09 - 2021

Dutch IT Channel Gartner IT Symposium Xpo

Government Lunch CIO & Analyst session & BeNelux Country receptions) Periode jun 2021 - dec 2021 Events Datum volgt

Dutch IT Channel Security Project Periode sep 2021 - dec 2021 Artikelen online en in print Onderzoek Security Talkshows en aansluitend event 02 - 12 - 2021

Dutch IT Channel Awards Gala Periode mei 2021 - jan 2022 Nominatie en Stemrondes Awards uitreikingen Gala event 15 - 01 - 2022

Magazines 2021 verschijningsdata

1. Dutch IT-channel Magazine reguliere uitgave en special Datacenters 01-04-2021 2. Dutch IT-channel Magazine reguliere uitgave en special Cloud 17-06-2021 3. Dutch IT-channel & Executive-People Future of Business Technology Magazine 17-06-2021 4. Dutch IT-channel Magazine reguliere uitgave en special Digital Workplace 30-09-2021 5. Executive-People Magazine en special Gartner Symposium ITXpo 30-09-2021 6. Dutch IT-channel Magazine reguliere uitgave en special Security 02-12-2021 7. Dutch IT-channel Special Awards Gala 02-12-2021

20230_DIC_Projecten_adv.indd 20246_DIC_Gartner_Special.indb1 24

! + ' # *)*) & $$$% #" "

%

Juni 2020 Executive-People en

IT-channel Verschijningsdatum: van Dutch Uitgave

‘LEADERS

OF INNOVATION

’

Zonder partners hebben wij geen enkel bestaansrecht

% %

%

31

02-12-2020 07-12-2020 15:02 14:10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.