Παιδικοί Σταθμοί

Page 1

POLIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών

Client - Server Application

Ιntelligent Μanagement

Συστήματα Λογισμικού & Υπηρεσίες Κύπρου 2 & Σωκράτους. 151 27. Μελίσσια (+30) 210 613 2150. email: info@publico.gr http://www.publico.gr

Daily - Weekly Plans

Advanced Reports

Advanced Security

Scan for demostration request


POLIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Το σύστημα λογισμικού «Δημοτικοί Παιδικοί και βρεφονηπιακοί Σταθμοί» διαχειρίζεται τα ατομικά και οικογενειακά στοιχεία των νηπίων και καθοδηγεί την οργάνωση ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παράλληλα διαχειρίζεται κάθε είδους προμήθεια (σχολικών υλών, σίτισης, αποθήκης πρώτων υλών, μεταφορών κλπ) παράγοντας καθημερινά δελτία κινήσεως. Σχεδιάζει και οργανώνει την κίνηση των σχολικών λεωφορείων, παρέχοντας έγκαιρη ενημέρωση στους γονείς για τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Παρέχει στατιστική αποτίμηση ατομικής δαπάνης νηπίου και διαχειρίζεται στοιχεία αποθήκης για κεντροποιημένες προμήθειες υλικών και τροφίμων σε περισσότερους του ενός σταθμού. Συντηρεί καρτέλες γονέων και νηπίων, ενώ εξυπηρετεί μαζική αλληλογραφία (μέσω emails & sms), για την έγκαιρη και οικονομική ενημέρωση των δραστηριοτήτων του σταθμού.

Οφέλη λειτουργίας Συστήματος Παραγωγικότητα Οργάνωση Ταχύτητα Εξοικονόμηση Ενίσχυση Εικόνας

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Για την ταξινόμηση της πληροφορίας στη βάση δεδομένων, γίνεται χρήση ενός δυναμικού εργαλείου δενδρικής κατηγοριοποίησης. Αυτή η ταξινόμηση των πληροφοριών, βοηθάει τους χρήστες στην γρήγορη αναζήτηση των πληροφοριών, ενώ παρέχεται και αναζήτηση με την επιλογή πολλαπλών κριτηρίων που μπορούν να λειτουργούν συνδυαστικά. Με την χρήση συνδυαστικών φίλτρων, ο χρήστης μπορεί να εξειδικεύσει την αναζήτησή του, προσδιορίζοντας εύρος ημερομηνιών, τμήματα και τάξεις, εύρος ηλικιών, κλίμακες εισοδήματος κλπ.

ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL & SMS Για την εύκολη και έγκαιρη ενημέρωση των γονέων, δίνεται η δυνατότητα μαζικής αποστολής emails και sms. Οι λίστες αποδεκτών δημιουργούνται από τους χρήστες με δυναμικό τρόπο, επιλέγοντας συνδυαστικά φίλτρα, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ενημέρωσης. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η δημιουργία ομάδων αποδεκτών με κοινά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα οι γονείς των νηπίων μίας τάξης, ή το σύνολο των εκπαιδευτικών ενός ή όλων των παιδικών σταθμών. Το ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης καλύπτει και τα δρομολόγια κίνησης των σχολικών λεωφορείων.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Για την εξυπηρέτηση τακτικών αναγκών όπως καρτέλες νηπίων, πίνακες γονέων, ημερήσια προγράμματα, κίνηση σχολικών λεωφορείων κλπ, παρέχονται στατικές αναφορές, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των ιδρυμάτων κάθε Δήμου. Παράλληλα το σύστημα παρέχει την δυνατότητα παραγωγής δυναμικών αναφορών, που δημιουργούνται και προσαρμόζονται από τους χρήστες. Οι δυναμικές αναφορές αντλούν τα δεδομένα τους απευθείας από την βάση δεδομένων, κάνοντας χρήση συνδυαστικών φίλτρων που ορίζει ο χρήστης, για την εξειδίκευση της ζητούμενης πληροφορίας.


Κεντροποιημένη Υποστήριξη δομών, προσωπικού & Νηπίων Η διαχείριση του συνόλου των παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών κάθε δήμου πραγματοποιείται από το υπεύθυνο Νομικό πρόσωπο του Δήμου, ή την αρμόδια αντιδημαρχία. Σύμφωνα με αυτή την υπευθυνότητα, η διαχείριση που παρέχεται από το σύστημα γίνεται κεντρoποιημένα, για το σύνολο των παιδικών σταθμών του Δήμου. Έτσι ξεπερνιούνται σημαντικά εμπόδια που αφορούν την διαθεσιμότητα διοικητικού προσωπικού των σταθμών αλλά και την ειδική γνώση στην διαχείριση κάθε εφαρμογής. Σε πρώτο επίπεδο, η διαχείριση που παρέχεται αφορά την οργάνωση και επεξεργασία βασικών πληροφοριών των σταθμών, όπως τα ατομικά και οικογενειακά στοιχεία των νηπίων, τα στοιχεία του προσωπικού, τις σημειώσεις των νηπίων για την ενημέρωση/υπενθύμιση των γονέων, καθώς και την διαχείριση της αλληλογραφίας των αιτημάτων των γονέων, τον προγραμματισμό συναντήσεων κλπ. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο, παρέχονται σχέδια εισαγωγής ημερήσιου και εβδομαδιαίου προγράμματος, καθώς και η παρακολούθησή τους από τους εκπαιδευτικούς με σημεία ελέγχου απόδοσης ανά νήπιο και ανά τάξη.

Παράλληλα παρέχεται ολοκληρωμένη διαχείριση της κίνησης των Σχολικών Λεωφορείων με ημερήσια δρομολόγια στάσεων, δυνατότητα καθορισμού βέλτιστων διαδρομών, τροποποιήσεις και προσαρμογές προγράμματος, ελέγχους ωραρίων, οικονομική παρακολούθηση συμμετεχόντων, κλπ. Η εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα γίνεται από τους ορισμένους διαχειριστές του, μέσω ειδικά διαμορφωμένων οθονών, με εύκολο και κατανοητό τρόπο. Για την ταχύτητα στην εισαγωγή δεδομένων παρέχονται τυποποιημένα σχέδια εισαγωγής (default entry schemes & default values). Σύμφωνα με τα δικαιώματα των χρηστών, παρέχεται επίσης ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποστήριξη, με προτυποποιημένες φόρμες, αυτοματισμούς κοινοποιήσεων κλπ, ενώ υποστηρίζεται η ομαδοποίηση χρηστών και η απευθείας ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων. Η παρακολούθηση των εγγραφών υποστηρίζεται από το υποσύστημα παραγωγής στατικών ή δυναμικών αναφορών, ενώ δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εξάγει τις αναφορές του σε ειδικά διαμορφωμένες οθόνες, να τις εκτυπώσει ή να τις εξάγει σε αρχεία Excel, HTML, XML κλπ.

Διαχείριση προμηθειών & Στατιστική αποτίμηση ατομικής δαπάνης νηπίου Μέσω του συστήματος λογισμικού «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί σταθμοί» ο Δήμος ή το αρμόδιο Νομικό πρόσωπο, μπορεί να εξυπηρετεί το σύνολο των διαχειριστικών αλλά και των οικονομικών δραστηριοτήτων των Δημοτικών του σταθμών. Αναλυτικότερα το σύστημα παρέχει: = Διαχείριση προμηθευτών = Στοιχεία Υλικών - Τροφίμων = Διαχείριση αποθήκης πρώτων υλών σίτισης = Διαχείριση Τροφείων = Διαχείριση δελτίων κίνησης πρώτων υλών = Διαχείριση εσόδων Παράλληλα παρέχεται σύνδεση με την αρμόδια υπηρεσία λογιστηρίου του Δήμου ή του εποπτεύοντος Νομικού

προσώπου, για την διαδικτυακή καταγραφή και την αυτόματη ενημέρωση των τιμολογίων αλλά και την συνολική εποπτεία των πληρωμών. Για την παρακολούθηση της ορθολογικής διαχείρισης πρώτων υλών, το σύστημα παρέχει στατιστικές πληροφορίες ανά δαπάνη με συγκεντρωτικές συγκριτικές αναφορές, καθώς και συγκριτικά στατιστικά για την ημερήσια ποσότητα εξαγόμενων υλικών ανά σταθμό και ανά γεύμα. Με την ομαδοποίηση των πληροφοριών που λαμβάνει το σύστημα από τα δελτία εισόδου/εξόδου πρώτων υλών, μπορεί να αποτιμήσει την ατομική δαπάνη σίτισης κάθε νηπίου και να διορθώσει διαχειριστικά σφάλματα εξοικονομώντας σημαντικά ποσά για κάθε σταθμό, χωρίς να περιορίσει την ποιότητα ή την ποσότητα ημερήσιας σίτισης των νηπίων.


POLIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Created by

(+30) 210 61 32 150

info@publico.gr

www.publico.gr

https://www.linkedin.com/company/publico-greece


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.