Αγροτική Παραγωγή / Τουρισμός

Page 1

POLIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Υποστήριξη Αγροτουριστικών υπηρεσιών & τοπικής παραγωγής

Web Base Application

Functional Design

Συστήματα Λογισμικού & Υπηρεσίες Κύπρου 2 & Σωκράτους. 151 27. Μελίσσια (+30) 210 613 2150. email: info@publico.gr http://www.publico.gr

e-commerce support

Map Location

Multi Device implamentation

Scan for demostration request


POLIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Διαδικτυακή Πλατφόρμα µέσω της οποίας αναδεικνύονται , προβάλλονται και προωθούνται τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες αγροτουρισµού, όπως βιολογικά και άλλα τοπικά προϊόντα με παραδοσιακή ονομασία προέλευσης καθώς και προϊόντα λαϊκής τέχνης και αγροτουριστικές υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας. Η λύση αναπτύσσεται στην τουριστική πλατφόρμα της Publico “my destination” που προσφέρει ένα σύγχρονο, οµογενοποιηµένο και διαδραστικό περιβάλλον µε δυνατότητες ηλεκτρονικών αγορών και επιχειρηματικών συνεργασιών.

Οφέλη λειτουργίας Συστήματος Ανάδειξη ευκαιριών Ενίσχυση Εικόνας Εξωστρέφεια Οργάνωση

Με την ανάπτυξη ενός σύγχρονου διαδικτυακού ιστοτόπου αγροτουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στην ευρύτερη περιφέρεια του Δήμου, επιτυγχάνεται σημαντική συμβολή στην προβολή, την τουριστική ανάπτυξη, αλλά και την εξυπηρέτηση / ενημέρωση των πολιτών και επισκεπτών στο διαδίκτυο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το σύνολο του περιεχομένου δομείται σε θεματικές ενότητες, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Δήμου/περιοχής. Η αναζήτηση περιεχομένου εμφανίζει το σύνολο των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο, ενώ η επιλογή πολλαπλών κριτηρίων μπορεί να λειτουργεί συνδυαστικά. Με την χρήση συνδυαστικών φίλτρων, που βρίσκονται πάντα διαθέσιμα στο αριστερό μέρος κάθε σελίδας, ο χρήστης μπορεί να εξειδικεύσει την αναζήτησή του προσδιορίζοντας και εμβαθύνοντας στο περιεχόμενο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα φίλτρα ανά θεματική κατηγορία πλοήγησης.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ QRCODE Η εφαρμογή QR-Code υποστηρίζει όλο το εύρος της πληροφορίας που εισάγεται στο σύστημα. Παράγονται QR-Codes για όλες τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του κόμβου, καθώς και ξεχωριστά για κάθε προϊόν και υπηρεσία. Το παραγόμενο QR-Code κάθε επιχείρησης εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών της, αλλά και στις οθόνες αναλυτικής περιγραφής κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας. Τα παραγόμενα QR-Codes αποθηκεύουν διαφορετικές πληροφορίες, ανάλογα με το είδος της κάθε εγγραφής στο σύστημα και τα υποσυστήματα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων (Εμπόρων - παραγωγών, κλπ) παρέχεται στους τελικούς χρήστες του κόμβου, σύστημα βαθμολόγησης που αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να καταγράψει την γνώμη του στο σύστημα, βοηθώντας τους υπόλοιπους χρήστες αλλά και δημιουργώντας προϋποθέσεις άμιλλας και ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Τα σχόλια των χρηστών ελέγχονται πριν την τελική τους δημοσίευση, από τους κεντρικούς διαχειριστές του συστήματος.


Σύστημα Προβολής και ανεύρεσης περιεχομένου Η πλατφόρμα ανάπτυξης του τελικού προϊόντος υποστηρίζει ένα σύνολο θεματικών ενοτήτων, που δημιουργούν στον επισκέπτη μία πλήρη εικόνα για τον Δήμο αλλά και τις παρεχόμενες αγροτουριστικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του. Αναλυτικότερα οι θεματικές ενότητες μπορούν να καλύψουν: τοπικούς προορισμούς του επισκέπτη με αναλυτικές παρουσιάσεις τοποθεσιών και σημείων ενδιαφέροντος, τοπικά προϊόντα και χώρους εστίασης, σημεία διαμονής & προορισμούς ψυχαγωγίας, εκδρομές, δραστηριότητες αλλά και άλλες θεματικές κατηγορίες σύμφωνα με τις

ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Δήμου. Σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, η πύλη προσφέρει ολοκληρωμένη πολυγλωσσική υποστήριξη. Η ανάπτυξη γίνεται σε ένα πολυεπίπεδο περιβάλλον, λειτουργικά εύχρηστο και με αυξημένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται μία υψηλής ποιότητας οπτική ταυτότητα. Για την διαχείριση των πληροφοριών από τους τελικούς χρήστες, χρησιμοποιούνται εύκολες και φιλικές δομές πλοήγησης, που βασίζονται στην λογική συνέχεια κάθε δραστηριότητας.

Υποσύστημα Διαχείρισης Προϊόντων & Υπηρεσιών Το σύνολο της πληροφορίας τροφοδοτείται στο σύστημα από τους διαχειριστές και παρουσιάζεται online στους χρήστες του συστήματος. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες αντιλαμβάνονται την δυναμική του περιεχομένου, καθώς προστίθενται νέες πληροφορίες και επικαιροποιούνται διαρκώς οι υφιστάμενες. Η διαδικτυακή πύλη δίνει την δυνατότητα στους τοπικούς επιχειρηματίες, για διαρκή και δυναμική ενημέρωση κάθε πληροφορίας, ως προς τα προσφερόμενα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους . Για την εισαγωγή των πληροφοριών από

τους διαχειριστές, παρέχονται προτυποποιημένες φόρμες με σύγχρονα χαρακτηριστικά διαχείρισης των πληροφοριών, κάτι που κάνει την χρήση της εφαρμογής ιδιαίτερα απλή. Για την ταξινόμηση της πληροφορίας στη βάση δεδομένων, γίνεται χρήση ενός δυναμικού εργαλείου δενδρικής κατηγοριοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να δημιουργεί πολλαπλές κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με τις ανάγκες διαχείρισης και ταξινόμησης της πληροφορίας.

Υποσύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αγορών Το Υποσύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αγορών (B2C) παρέχει στους χρήστες της πύλης υπηρεσίες διάδρασης, με σύστημα αξιολόγησης και προμήθειας προϊόντων (e-shop). Περιλαμβάνει ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν στην προώθηση αγροτουριστικών προϊόντων στους καταναλωτές της Ελλάδας και του εξωτερικού, παρέχοντας οργανωμένο καλάθι παρακολούθησης και εκτέλεσης όλων των εμπορικών τους συναλλαγών. Για την διευκόλυνση των χρηστών στην ενιαία διαχεί-

ριση των αγορών /κρατήσεων τους, το καλάθι αγορών εξυπηρετεί με απολύτως διακριτό τρόπο κάθε εμπορική δραστηριότητα τους. Έτσι οι χρήστες μπορούν να έχουν μια πλήρη εικόνα αγορών και κρατήσεων από διαφορετικούς εμπόρους/ παραγωγούς και διαφορετικές τουριστικές υπηρεσίες. Οι προσφερόμενοι τρόποι πληρωμής καλύπτουν το σύνολο των δυνατοτήτων κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας πληρωμών.


POLIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Created by

(+30) 210 61 32 150

info@publico.gr

www.publico.gr

https://www.linkedin.com/company/publico-greece


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.