Publico profile

Page 1

2016 Company Profile


Company Profile

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Eταιρεία .................... 2 Υπηρεσίες ..................... 5 Προϊόντα .................... 16 Καινοτομία ................. 26 Τεχνολογίες ................ 28 Πιστοποιήσεις ........... 29

2

Η Publico ιδρύθηκε το 2010 και σήμερα θεωρείται μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρίες του κλάδου Πληροφορικής & Τεχνολογιών.

Κατά την πενταετή διαδρομή της, η εταιρεία έχει υλοποιήσει πλήθος λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους, από διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας.

Οι δραστηριότητές της εστιάζονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας σε πέντε κύριους τομείς:

Δημιουργώντας σύγχρονες λύσεις λογισμικού και αναβαθμίζοντας τα πληροφοριακά συστήματα πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών, πέτυχε τη λειτουργική μεταμόρφωσή τους, ενώ παράλληλα εξασφάλισε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως την επιτάχυνση και βελτίωση των διαδικασιών τους, την μείωση των λειτουργικών δαπανών και την διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους. Πολύτιμο κεφάλαιο και εχέγγυο

=

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

=

Διαχείρισης Ενέργειας

=

Διαχειρίσης Πελατολογίου

=

Διαχείρισης Εγγράφων

=

Ηλεκτρονικού Εμπορίου

=

Τουριστικών Υπηρεσιών


Company Profile

‘‘

Δημιουργήσαμε την Publico το 2010, με όραμα να τολμήσουμε την καινοτομία. Σαν αποστολή μας αναγνωρίσαμε την ανάγκη των πελατών μας να αλλάξουν. Να γίνουν αποδοτικότεροι μετασχηματίζοντας τις δραστηριότητές τους αποτελεσματικά, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων επιχειρηματικών λύσεων

για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της εταιρίας, αποτελούν η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η σταθερή συνεργασία με σημαντικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και η μέχρι σήμερα υλοποίηση σύνθετων καινοτόμων έργων αναγνωρισμένης αξίας. Στόχος της Publico είναι η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και η δημιουργία νέων προϊόντων που θα συμβάλουν καθοριστικά στην ευελιξία και την ανταγωνιστικότητα της δικής σας επιχείρησης.

3


Company Profile

πρακτικεσ επιτ υ χια σ

Στην Publico γνωρίζουμε ότι η ικανοποίηση των πελατών μας οφείλεται στην σωστή αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, την διαφορετικότητα και την επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού. Τις πρακτικές αυτές προσπαθούμε διαρκώς να τις διατηρούμε αναλλοίωτες

1

2

3

Τε χνογνω σία

Κ αινοτομία

Ανθρωπινο δυναμικο

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής και επενδύουμε σε αυτές για να ικανοποιήσουμε κάθε απαίτηση των πελατών μας. Φροντίζουμε ώστε τα στελέχη μας να εκπαιδεύονται διαρκώς στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν με επιτυχία οποιοδήποτε έργο πληροφορικής.

Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων που μας έκαναν να ξεχωρίζουμε, θα αποτελεί πάντα βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Publico. Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, χρησιμοποιούν καθημερινά καινοτόμα προϊόντα της εταιρείας μας στο διαδίκτυο.

4

Η Publico επενδύει στους ανθρώπους της, επιλέγοντας στελέχη με γνώσεις και εμπειρία, αλλά και με έντονα ανεπτυγμένο το αίσθημα της υπευθυνότητας και της αφοσίωσης. Καλλιεργούμε ομαδικό πνεύμα συνεργασίας μέσα στην εταιρία, το οποίο χαρακτηρίζει τις σχέσεις με τους πελάτες και τους εξωτερικούς μας συνεργάτες.


Company Profile

υπηρεσιεσ

Το σύνολο των υπηρεσιών μας παρέχεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτός είναι ο λόγος που μπορούμε να εξυπηρετούμε με υπευθυνότητα κάθε σας ανάγκη

Web Development

Web design

Mobile Apps

Σχεδιάζουμε και αναπτύσουμε σύνθετα έργα λογισμικού για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησής

Σχεδιάζουμε & υλοποιούμε μοναδικά templates για άριστη παρουσίαση και μέγιστη λειτουργικότητα

Δημιουργούμε τις εταιρικές σας εφαρμογές για συσκευές Apple iOS & Google Android

S ys tems Integr ation

IS sUPPORT

Ecommerce

Mετατρέπουμε την επιχειρησιακή σας αρχιτεκτονική σε ένα ενιαίο και ομοιογενές σύστημα

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

Αναπτύσουμε σύγχρονες εφαρμογές ηλεκτρονικού Εμπορίου (eshop - B2C & ecommerce B2B)

Consultant Agenc y

TR AINING SERVICES

SEO

Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συμβούλου, για τον σχεδιασμό έργων πληροφορικής

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης προσωπικού

Αυξάνουμε την επισκεψιμότητα της εταιρικής σας σελίδας στο internet, με ασφάλεια και αξιοπιστία

5


Υπηρεσίες

αναπτ υ ξη λογισμικου Παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού, για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών σας, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των λειτουργικών σας εξόδων

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WEB Όλες οι εφαρμογές που αναπτύσει η εταιρεία, βασίζονται στις πιο σύγχρονες μεθόδους τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ακολουθώντας κανόνες ανοιχτής αρχιτεκτονικής και modular σχεδιασμού, ώστε να επιτρέπεται η μελλοντική αναβάθμιση τους.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Σε ένα φιλικό και απόλυτα ομοιογενές περιβάλλον εργασίας, οι χρήστες κάθε εφαρμογής εκπαιδεύονται σε μία ενιαία λογική διαχείρισης των λειτουργιών της. Σε όλα τα συστήματα που αναπτύσσει η Publico, οι διάλογοι με τον χρήστη χρησιμοποιούν εύκολα στοιχεία διεπαφής (GUI objects), ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να παραμετροποιήσει τα στοιχεία της εφαρμογής και να εξατομικεύσει το περιβάλλον εργασίας του.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τα εργαλεία και το συνολικό περιβάλλον που χρησιμοποιούμε για την ανάπτυξη, καθορίζονται από τις ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου. Έτσι εξασφαλίζεται η δημιουργία αξιόπιστων και ευέλικτων λύσεων λογισμικού, που είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σας και να διασφαλίσουν την αποδοτικότητα της επένδυσής σας.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ H Publico έχει αναπτύξει για τους πελάτες της λύσεις Διαδικτυακών Πυλών, Διαχείρισης Πελατολογίου (CRM), Ηλεκτρονικού εμπορίου (eshop & ecommerce), Διαχείρισης περιεχομένου (CMS), Διαχείρισης εγγράφων (document management), καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (egoverment) σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

6


Κάθε μας έργο

“ξελευθερία για όλους”

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σχεδιάζουμε και σας προτείνουμε μοναδικά style sheets, που διασφαλίζουν την άρτια εικαστική εικόνα, υποστηρίζοντας την λειτουργικότητα κάθε έργου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η σωστή οργάνωση και ο προγραματισμός των εργασιών, διασφαλίζουν την εμπρόθεσμη και επιτυχή παράδοση του έργου σας σε ποσοστό:

4

βήματα

Μodern

Functional

Responsive

Σωστή Οργάνωση και προγραμματισμός σε 4 απλά βήματα: Ανάλυση - Σχεδιασμός - Υλοποίηση - Έλεγχος

+92%

Η Publico διαθέτει πιστοποιημένα (PMI) στελέχη (project managers) με σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

• Ανάλυση Απαιτήσεων: Η επικοινωνία με τα στελέχη της επιχείρησής, δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθότερη αντίληψη των εσωτερικών διαδικασιών του πελάτη και τον τρόπο εργασίας του. • Σχεδιασμός: καθορίζουμε την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες του λογισμικού όπως για παράδειγμα τη δομή των δεδομένων (Βάση Δεδομένων) και την εμφάνιση του λογισμικού (User Interface) , ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα του σχεδιασμού. • Υλοποίηση: αναπτύσσουμε το λογισμικό σε στάδια, κάνοντας χρήση δοκιμαστικών εκδόσεων (beta) και παρουσιάζοντας την εξελικτική πορεία του λογισμικού, ώστε να μπορεί ο πελάτης να παρακολουθεί την πραγματική μορφή που παίρνει το λογισμικό και πάνω σε αυτή να επισημαίνονται βελτιωτικές ενέργειες. • Έλεγχος: γίνεται η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου λογισμικού στην έδρα του πελάτη και εκτελείται σε δοκιμαστική λειτουργία για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

7


Υπηρεσίες

mobile applications Στην Publico ακολουθούμε τις νέες τάσεις στην Τεχνολογία. Δημιουργούμε για εσάς εφαρμογές φορητών συσκευών Apple iOS & Android, προσαρμοσμένες πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες σας

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ BRANDING Ενισχύστε τον σύγχρονο χαρακτήρα της επιχείρησης σας. Λάβετε θέση με μιά εναλλακτική εταιρική παρουσίαση, κάνοντας χρήση νέων μέσων σύγχρονων και νεανικών !

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανοίξτε ένα νέο κανάλι πωλήσεων και διευρύνετε το πελατολόγιό σας. Εκμεταλλευτείτε τη νέα τάση φορητών συσκευών και δημιουργήστε μία έξυπνη m-commerce εφαρμογή για την προώθηση των προϊόντων & υπηρεσιών σας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Αυξήστε την παραγωγικότητα σας. Δώστε τη δυνατότητα στα μετακινούμενα στελέχη σας, να έχουν πρόσβαση από φορητές συσκευές σε επιχειρησιακά δεδομένα υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών. Χρονοπρογραμματίστε τις εργασίες σας και εισάγετε δεδομένα όπου κι αν βρίσκεστε. Ενημερωθείτε online για τα αποτελέσματα των εργασιών σας, καθώς και για την συνολική εικόνα της επιχείρηση σας, με αναλυτικά στατιστικά και χρήσιμες πληροφορίες.

8


Δημιουργήστε εφαρμογές με σκοπό την προώθηση, αλλά και την εξυπηρέτηση των εσωτερικών σας αναγκών. Tην αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας σας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οργανώστε και προωθήστε τις τουριστικές και αγροτουριστικές σας δραστηριότητες, στοχεύοντας σε ειδικό κοινό μέσα από συγκεκριμένα δίκτυα επικοινωνίας. Δημιουργήστε σύγχρονες καινοτόμες εφαρμογές, συνδυάζοντας πολλαπλές τουριστικές δραστηριότητες με δυνατότητες online συναλλαγών και κρατήσεων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ Δημιουργήστε σύγχρονες εφαρμογές παροχής υπηρεσιών, αξιοποιώντας καινοτόμα χαρακτηριστικά των νέων φορητών συσκευών, όπως το γεωγραφικό στίγµα των χρηστών (location based services, destination management). Συνδυάστε την τρέχουσα γεωγραφική τους θέση και τον χρόνο αναζήτησης κάθε πληροφορίας και προσφέρετε εξατομικευμένες υπηρεσίες με τον μέγιστο βαθμό σχετικότητας.

ΣΩΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΥΣΗ Για την υλοποίηση κάθε διαφορετικής λύσης, η Publico θα σας προτείνει τον σωστό τρόπο ανάπτυξης, με στόχο την μεγιστοποίηση των προσδοκώμενων ωφελειών της επιχείρησης σας. NATIVE APPLICATIONS

RESPONSIVE DESIGN

Εφαρμογές ειδικά σχεδιασμένες για περιβάλλον φορητών συσκευών (mobile) που μπορούν να καλύψουν μία πληθώρα αναγκών. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα ή να διαλειτουργούν με άλλες σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου. Η Publico σχεδιάζει και υλοποιεί Native applications για συστήματα iOS και Android.

Διαδικτυακές εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε σταθερό υπολογιστή και με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών απεικόνισης μπορούν να προσαρμόζονται σε όλες τις φορητές συσκευές, Οι εφαρμογές αυτές παρότι δεν έχουν αυτονομία σε mobile συσκευές, διασφαλίζουν ομοιογενές και ενοποιημένο περιβάλλον στην διαχείριση των δεδομένων σας.

ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΑΣ Ανάρτηση εφαρμογών iPhone, iPad & Android στο Apple Store / GoogleMarket ή σε άλλα εξειδικευμένα marketplaces.

9


Υπηρεσίες

Soft ware SUPPORT & Integr ation Συντηρούμε και μεγιστοποιούμε την απόδοση της επένδυσης σας. Συνδυάζουμε με επιτυχία νέες λύσεις με τις ήδη εγκατεστημένες και μετατρέπουμε την επιχειρησιακή σας αρχιτεκτονική σε ένα ενιαίο και ομοιογενές σύστημα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Στην Publico γνωρίζουμε ότι κανένα μηχανογραφικό σύστημα όσο πλήρες και ολοκληρωμένο και αν είναι, δεν μπορεί να πετύχει αν παράλληλα δεν συνοδεύεται από διαρκείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες υποστήριξης. Έχοντας αναληφθεί αυτή την αναγκαιότητα, η Publico προσφέρει στους πελάτες της ετήσια συμβόλαια συντήρησης που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους. Κάθε συστήματα λογισμικού της Publico εγγυάται διαχρονικά στον

24/7

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συντήρισης & Υποστήριξης, ακόμα και 24 ώρες για 7 ημέρες την εβδομάδα που εξασφαλίζουν την αδιάκοπη και αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων σας

10

πελάτη, την καλή λειτουργία των εφαρμογών του με νέες εκδόσεις και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, προσφέροντας: Συνεχή ενημέρωση του λογισμικού με νέες εκδόσεις που περιλαμβάνουν βελτιώσεις του λογισμικού, τεχνολογικές αναβαθμίσεις, μεταβολές που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, μεταβολές ή προσθήκες που ζητούν οι πελάτες καθώς και μεταβολές που κρίνονται αναγκαίες από την Publico. =

απρόσκοπτης καθημερινής λειτουργίας του συστήματος λογισμικού. Το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό μας, αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη και την παροχή λύσεων σε προβλήματα ή απορίες των χρηστών, την εγκατάσταση νέων εκδόσεων καθώς και την συμβουλευτική για την εύρεση των σωστότερων τεχνικών λύσεων σχετικά με την λειτουργία του εξοπλισμού.

Την τεχνική υποστήριξη του πελάτη για την εξασφάλιση της =

. Διαχείριση των Συστημάτων και διασφάλιση της Καλής Λειτουργίας τους . Εντοπισμός αιτίας βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση τους

. Υπηρεσίες απομακρυσμένης Τεχνικής Υποστήριξης για την λειτουργία του Λογισμικού από εξειδικευμένο προσωπικό. . Τήρηση Διαδικασιών BackUp

. Διαδικασία αναβάθμισης Λογισμικού Συστημάτων. . Επίλυση καθημερινών προβλημάτων Χρηστών μέσω της γραμμής Άμεσης Βοήθειας (Help Desk).

. Διαδικασία Τήρησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών. . Έλεγχοι Διαδικασιών Συντήρησης

και τήρηση στατιστικών


Μεγιστοποιήστε την απόδοση της επένδυσή σας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η προσέγγιση της Publico υποστηρίζει ένα πλήρες σύνολο υπηρεσιών, σχεδιασμένες να παράγουν στρατηγικές μετασχηματισμού σε νέα μοντέλα, που μεγιστοποιούν την απόδοση των επενδύσεων σας. Για την δημιουργία ενός ενιαίου ομοιογενούς και εύχρηστου περιβάλλοντος, που θα εξυπηρετεί κάθε σας ανάγκη, η Publico μελετά σε βάθος την υφιστάμενη κατάσταση σε ότι αφορά επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα, αξιολογεί την αποτελεσματκότητα και παραγωγικότητα τους και σας προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μετάβασης. Η ενοποίηση διακριτών και συχνά ανόμοιων συστημάτων και εφαρμογών (φυσικά ή / και λειτουργικά), πραγματοποιείται με εναλλακτικές μεθόδους σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης: = Διασύνδεση συστημάτων μέσω εξειδικευμένου υποσυστήματος (Enterprise Service Bus)

Data Collection Συλλογή πληροφοριών της υφιστάμενης κατάστασης όλων των επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων του φορέα.

Planning Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας / παραγωγικότητας και σχεδιασμός ολοκληρωμένου σχεδίου μετάβασης.

Implementation Υλοποίηση Σχεδίου για την δημιουργία ενός ενιαίου ομοιογενούς περιβάλλοντος εργασίας που εξυπηρετεί κάθε ανάγκη της επιχείρησης.

= Αλληλεπίδραση μέσω κοινής μορφής δεδομένων (Enterprise Application Integration)

Ενοποίηση μέσω διαλειτουργικών υπηρεσιών (Service-oriented αρχιτεκτονική) =

Support Εκπαίδευση χρηστών στο νέο περιβάλλον εργασίας. Συντήρηση και επέκταση του νέου συστήματος, σύμφωνα με τις νέες ανάγκες.

System integration

11


Υπηρεσίες

εκπαιδε υ ση απο εξειδικε υμενο προσ ωπικο Η Σωστή & διαρκής εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή αξιοποίηση και την επιτυχία κάθε νέου πληροφοριακού συστήματος

“ Ότι ακούω το ξεχνάω, ότι βλέπω το θυμάμαι, ότι κάνω το μαθαίνω ”, σε κάθε περίπτωση η ισορροπία είναι απαραίτητη. Στη βάση αυτής της ισορροπίας και με στόχο την ενεργητικότητα και τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η Publico χρησιμοποιεί σύγχρονες συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας, που δημιουργούν αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων ή μεταξύ των εκπαιδευομένων. Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι χρήστες του συστήματος αποκτούν την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις δεξιότητες για την χρήση και διαχείριση των προσφερομένων υποσυστημάτων και υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια κάθε νέου συστήματος. Παράλληλα επιλέγεται ένας

12

αρχικός πυρήνας στελεχών, που υποστηρίζουν την ομαλή μετάβαση στην χρήση της νέας μηχανογραφημένης διαδικασίας, ενώ μεταφέρουν τη γνώση τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η βέλτιστη χρήση του συστήματος, ακόμα και όταν προστεθούν νέοι χρήστες. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμορφώνεται από κοινού με τους πελάτες, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής ύλης. Η διαδικασία υλοποιείται βάσει πλάνου, το οποίο περιλαμβάνει την μεθοδολογία, τους όρους, το πρόγραμμα και το υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών, προσαρμοσμένο ανάλογα στο γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Η εκπαίδευση των στελεχών πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους της εταιρείας ή στον χώρο εργασίας του πελάτη (on the job training), με φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και των

εκπαιδευομένων. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης των χρηστών καλύπτουν: Ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε επιλεγμένη ομάδα στελεχών. =

Ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των χρηστών του νέου συστήματος, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης αυτού σε παραγωγική λειτουργία. =

Επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα εργαλεία. =

Οι εκπαιδευτές είναι μηχανικοί της Publico, κάτοχοι πτυχίου ανωτάτης σχολής και ειδικευμένοι σε θέματα εκπαίδευσης, με βαθιά γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας.


Υπηρεσίες

Publico

On the job training

Κατανοώντας τα βασικά στοιχεία λειτουργίας και διαχείρισης ενός πληροφοριακού συστήματος, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επίλυση on the job ασκήσεων με βαθμό δυσκολίας, ο οποίος διαβαθμίζεται ανάλογα με το αντικείμενο και την πρόοδο τους. Κατά την διάρκεια της εργασίας τους οι εκπαιδευόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα και απορίες, τις οποίες οι εκπαιδευτές επιλύουν άμεσα, ενώ στην συνέχεια ακολουθεί ανάπτυξη και ανάλυση των σημείων που παρουσίασαν ιδιαίτερες δυσκολίες στο σύνολο της εκπαιδευόμενης ομάδας.

13


Υπηρεσίες

14


Υπηρεσίες

Συμβουλε υ τικεσ υπηρεσιεσ Η ανάλυση και ο Σχεδιασμός λύσεων, υλοποιείται από έμπειρη ομάδα συμβούλων και μηχανικών Πληροφορικής.

Αναλύοντας τις λειτουργικές, τεχνικές, επιχειρησιακές και οικονομικές απαιτήσεις σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε επιλέγοντας λύσεις που θα μεγιστοποιήσουν την απόδοση της επένδυσής σας.

Έμπειρη ομάδα Συμβούλων και Μηχανικών Η/Υ

Στην Publico παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συμβούλου, για τον σχεδιασμό απλών και σύνθετων έργων πληροφορικής, βοηθώντας τους πελάτες μας να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν λύσεις, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες τους σε κάθε τομέα δραστηριοποίησής τους. Στην κατεύθυνση αυτή η Publico συνεργάζεται με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, στην προσπάθεια του να αξιοποιήσει τεχνολογίες πληροφορικής για την εύρεση των βέλτιστων πρακτικών, που θα οδηγήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς του. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας και ακολουθούν πρότυπα μεθοδολογίας, που βοηθούν τους πελάτες μας να αντιληφθούν σε βάθος τις ανάγκες τους, αλλά και να αναγνωρίσουν βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για τον σχεδιασμό μίας συνολικής λύσης, η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει: Ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών, σχεδιασμό συνολικής προσέγγισης, αναλύσεις κόστους οφέλους και πλάνο πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας.

15


Προϊόντα

προϊοντα

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας, είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας και της εξειδικευμένης γνώσης των στελεχών μας, στους τομείς που εξυπηρετούν.

POLIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

16

Customer Relationship Management

from Documents to Value

Polis Suite

Clientport

DocuWare

Το λογισμικό Polis αποτελεί την πληρέστερη εφαρμογή μηχανογράφησης υπηρεσιών Ο.Τ.Α. Είναι ένα ισχυρό παραγωγικό εργαλείο για τους υπαλλήλους των Δήμων, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στις διοικήσεις να έχουν πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για τους Δήμους τους. Το προϊόν είναι εγκατεστημένο και καλύπτει μηχανογραφικές ανάγκες περισσότερων από 40 Δήμων στην Ελλάδα

Το ClentPort είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, ειδικά σχεδιασμένο για δίνει εύκολα και ευέλικτα λύσεις σε μία μικρή και μικρομεσαία επιχειρήση. Ο πυρήνας της εφαρμογής βασίζεται στο ανοιχτής αρχιτεκτονικής προϊόν “Ultimate Client Manager” που προσφέρει μία ευρεία γκάμα πρόσθετων plugin για την επέκτασή του

Το Docuware είναι ένα σύγχρονο λογισμικό για την ολοκληρωμένη διαχείριση εγγράφων. Διαθέτει εσωτερικό workflow και σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Το προϊόν κατατάσεται μεταξύ των κορυφαίων λογισμικών διαχείρισης εγγράφων στον κόσμο και είναι διαθέσιμο σε 70 χώρες και 16 γλώσσες, με πάνω από 100.000 χρήστες σε περίπου 11.000 εγκαταστάσεις.

e-goverment

Customer Relationship

Document managment


Publico

Προϊόντα

Energy Managment Software

DashPower

my destination

To «DashPower», είναι ένα πρωτοπόρο σύστημα λογισμικού, ικανό να διαχειριστεί κάθε τύπο εξοπλισμού κατανάλωσης ενέργειας και να επιτρέψει ανεξάρτητο έλεγχο και παρακολούθηση του. Παράλληλα παρέχει συνεχή παρακολούθηση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, με προηγμένα εργαλεία ανάλυσης και γραφικής απεικόνισης.

H πλατφόρμα ανάπτυξης τουριστικών υπηρεσιών “my destination” μπορεί να υποστηρίξει ένα πλήθος εφαρμογών οργάνωσης και διαχείρισης τουριστικών και αγροτουριστικών δραστηριοτήτων. Λόγω του έξυπνου σχεδιασμού του, το “my destination” αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη πολλαπλών διαδικτυακών λύσεων

Energy managment

Tourist Platform

17


Προϊόντα

Polis sUITE Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δημοτικών Υπηρεσιών Η Σουίτα εφαρμογών Polis είναι το αποτέλεσμα πολυετούς ενασχόλησής των στελεχών της εταιρείας με τη μηχανογράφηση δημοτικών Υπηρεσιών, με σκοπό την ανταπόκριση των Δήμων στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για αποδοτικές υπηρεσίες και αποτελεσματική διοίκηση. Οι εφαρμογές της σουίτας Polis καλύπτουν μηχανογραφικά ένα πλήθος λειτουργιών του Δήμου, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τους χρόνους απόδοσης των υπηρεσιών, καλύπτοντας στο ακέραιο τις νέες ανάγκες που δημιουργεί το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

POLIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

18

Web Base Applications

Functional Design

Multi User Environment

Custom Environment

Advanced Security

Multi Device implamentation


‘‘

Ακούσαμε κρίσεις, ιδέες και προτάσεις. Αποτυπώσαμε όλες τις λειτουργίες ISO και τις ενσωματώσαμε στις επιμέρους εφαρμογές. Αντιμετωπίσαμε εγγενείς αδυναμίες όπως συχνές αλλαγές διοικητικών καθηκόντων και μετακινήσεις υπαλλήλων.

εφαρμογεσ σουιτα σ polis Το Polis καλύπτει ένα μεγάλο εύρος δημοτικών υπηρεσιών και εξελίσσεται διαρκώς με την προσθήκη νέων

. Γραφείο Δημότη - Διαχείριση Αιτημάτων

καθημερινότητας Πολιτών

Διαχειρίζεται καθημερινά αιτήματα δημοτών, τα οποία ομαδοποιεί, οργανώνει και προωθεί στις ανάλογες υπηρεσίες, ενώ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξής τους. Βοηθάει στην κατανόηση των αναγκών των δημοτών, την ταξινόμηση και αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και την απόκτηση συνέπειας. Συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου και επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων. . Δημοτικά Συμβούλια & Επιτροπές Καταγράφει, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και αρχειοθετεί τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών. Αυτοματοποιεί την τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων συμβουλίων και αποφάσεων, ομαδοποιεί θεματικά την ύλη και συντηρεί πλήρες ιστορικό θεμάτων σε ψηφιακή μορφή, για εύκολη επεξεργασία και αναζήτηση. Παράλληλα εξυπηρετεί δυσλειτουργίες στη μεθοδική παρακολούθηση της πορείας των αποφάσεων με την χρήση «έξυπνων βημάτων» και ιεραρχεί με κριτήρια τις προτεραιότητες. . Γραφείο Δημαρχου - Τύπου & Δημοσίων

Σχέσεων

Διαχειρίζεται και οργανώνει τον κατάλογο Δημοτολογίου. Ομαδοποιεί πληθυσμιακές ομάδες με πολλαπλά κριτήρια και συντηρεί ιστορικό αρχείο επαφών. Χρονοπρογραμματίζει τις καθημερινές εργασίες του Δημάρχου, διεκπεραιώνει την προσωπική του αλληλογραφία και οργανώνει το ημερολόγιο συνατήσεών του. Παράλληλα καταγράφει και διαχειρίζεται όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παρέχει ολοκληρωμένη υπηρεσία αποδελτίωσης. Αποστέλλει περιοδικά δελτία τύπου σε κατηγορίες παραληπτών και αρχειοθετεί θεματικά κάθε έντυπο ή ψηφιακό υλικό (κείμενο, εικόνα, video, ήχος) Αποστέλλει μαζική αλληλογραφία, email και sms. . Γραφείο Προσωπικού Αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες της υπηρεσίας και ενισχύει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων, παρέχοντάς τους όλες τις αναγκαίες φόρμες, αλλά και

ένα εσωτερικό workflow υποστήριξης και ολοκλήρωσης καθημερινών εργασιών. Παράλληλα παρέχει συνολική εικόνα ωραρίου εργασίας και ημερήσιας απασχόλησης και βοηθά στην επιβράβευση της παραγωγικότητας. Ομαδοποιεί την πληροφορία ανά Δημοτική Υπηρεσία και παράγει χρήσιμες πληροφορίες και συμπεράσματα για διοικητικές προσαρμογές και ανακατανομή εργασιών. Κρατά ιστορικό αρχείο κάθε εργαζόμενου στο Δήμο και αξιολογεί την υπηρεσιακή του ετοιμότητα. . Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση ευπαθών

ομάδων

Καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων για προνοιακές παροχές του Δήμου. Υποστηρίζει σύστημα αιτήσεων ένταξης σε κοινωνικές παροχές καθώς και την διεκπεραίωσή τους με ψηφιοποιημένο τρόπο, από την έγκριση της, μέχρι την ολοκλήρωση ή τη λήξη της. Παράλληλα παρέχει ενημέρωση για τα εν εξελίξει αιτήματα σε πραγματικό χρόνο. . Καταστήματα κοινωνικών παροχών -

Κοινωνικό παντοπωλείο / Φαρμακείο

Διαχειρίζεται την αποθήκη των καταστημάτων, τις κινήσεις των ειδών, τα ποσοστά πληρότητας και τα μέλη τους, ενώ παράλληλα βοηθά την οργάνωση/ταξινόμηση των αναγκών, καθώς και στην αξιολόγηση των προτεραιοτήτων τους. Παρέχει στατιστικά στοιχεία και δυναμικές αναζητήσεις. ενώ παράγει μία σειρά εύχρηστων εκτυπώσεων, αναφορών, γραφημάτων κλπ. . Τοπική επιχειρηματικότητα και Εύρεση

εργασίας

Δημιουργία και υποστήριξη ενός ενεργού κοινωνικού δικτύου, με αντικείμενο την ανάπτυξη υπηρεσιών που βοηθούν τον Δήμο να διαχειρίζεται άμεσα και αυτοματοποιημένα την διαδικασία αναζήτησης και προσφοράς εργασίας. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την καταχώρηση, διαχείριση και προώθηση βιογραφικών, ζήτησης θέσεων εργασίας, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων, καθώς και την δημιουργία forum με αντικείμενο την τοπική επιχειρηματικότητα και τις ευκαιρίες τοπικής ανάπτυξης

19


Προϊόντα

εφαρμογεσ σουιτα σ polis Το Polis καλύπτει ένα μεγάλο εύρος δημοτικών υπηρεσιών και εξελίσσεται διαρκώς με την προσθήκη νέων

. Προώθηση τοπικού εμπορείου και Κάρ-

τα πόλης

Υποστήριξη και υποβοήθηση της τοπικής αγοράς, με κατεύθυνση την ενθάρρυνση των Δημοτών της πόλης να καταναλώνουν τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η προώθηση του τοπικού εμπορίου επιτυγχάνεται με την διανομή καρτών πόλης που συνδέονται με ειδικές εκπτώσεις και προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών. Για την παρακολούθηση και διαχείριση του έργου το ΟΠΣ εγκαθίσταται στον Δήμο ή τον εμπορικό σύλλογο της πόλης, ενώ διαλειτουργεί σε πραγματικό χρόνο με πλατφόρμα υποστήριξης των συμβεβλημένων επαγγελματιών καθώς και με διαδικτυακή υπηρεσία που προσφέρει on line αγορές προς τους πολίτες . Οδηγός πόλης Ψηφιακή απεικόνιση γεωχωρικά συσχετισμένων πληροφοριών σχετικά με την ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, οι οποίες καλύπτουν κάθε πιθανό σημείο ενδιαφέροντος του επισκέπτη. Οι πληροφορίες κατηγοριοποιούνται θεματικά, απεικονίζονται σε ψηφιακό χάρτη και περιλαμβάνουν το σύνολο των τοπικών επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών. Παράλληλα παρέχεται δυνατότητα εύρεσης σημείων ενδιαφέροντος, δρομολογίων και στάσεων ΜΜΜ, ενώ παρουσιάζονται προτάσεις ημερήσιας περιήγησης στην πόλη, με επισκέψεις σε περιοχές ενδιαφέροντος, εκθέσεις, χώρους ψυχαγωγίας και πολιτισμού. . Αγροτική Παραγωγή – Τουρισμός Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης, μέσω της οποίας αναδεικνύονται , προβάλλονται και προωθούνται τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες αγροτουρισμού, όπως παραδοσιακά, ονομασίας προέλευσης, βιολογικά και άλλα τοπικά προϊόντα, όπως και προϊόντα λαϊκής τέχνης και αγροτουριστικές υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας. Η λύση αναπτύσσεται στην τουριστική πλατφόρμα της Publico “my destination” που προσφέρει ένα σύγχρονο, ομογενοποιημένο και διαδραστικό περιβάλλον, με δυνατότητες ηλεκτρονικών αγορών και επιχειρηματικών συνεργασιών.

20

. Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Εξυπηρετεί αποκλειστικά Δημοτικούς Σταθμούς, καλύπτοντας κάθε ιδιαιτερότητα τους σε σχέση με τα αντίστοιχα ιδιωτικά ιδρύματα. Διαχειρίζεται τα ατομικά και οικογενειακά στοιχεία των νηπίων και καθοδηγεί στην οργάνωση ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται κάθε είδους προμήθεια (σχολικών υλών, σίτισης, αποθήκης πρώτων υλών, μεταφορών κλπ) παράγοντας καθημερινά δελτία κινήσεων. Παρέχει στατιστική αποτίμηση ατομικής δαπάνης νηπίου και διαχειρίζεται στοιχεία αποθήκης για κεντροποιημένες προμήθειες τροφίμων σε περισσότερους του ενός σταθμού. Συντηρεί καρτέλες γονέων για διαχείριση παραπόνων, αλλά και σημειώσεις νηπίων για ενημέρωση ή υπενθύμιση γονέων . . Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Εγγράφων &

πολυμέσων

Δημιουργία, διαχείριση και οργάνωση ψηφιακού περιεχομένου με διαβαθμισμένα δικαιώματα πρόσβασης από το προσωπικό του Δήμου. Θεματική κατηγοριοποίηση με προηγμένες υπηρεσίες αναζήτησης και πλοήγησης. Ομογενοποιημένο περιβάλλον εργασίας, με δυνατότητα πλήρους διαλειτουργικότητας με άλλες εφαρμογές, αλλά και διάθεσης περιεχομένου στους Δημότες. Υποστήριξη αρχείων πολλαπλών φορμάτ και μετατροπή τους σε αρχεία PDF για την εύκολη online προβολή. Εισαγωγή και αρχειοθέτηση περιεχομένου ιστού. Δυνατότητα τήρησης προσωπικού χαρτοφυλακίου και υποστήριξη ανοικτών/ κλειστών ομάδων εργασίας με υπηρεσίες διαχείρισης εργασιών, εσωτερικής αλληλογραφίας μελών , παρακολούθησης ημερολογίου και αυτόματων alerts . Διαχείριση Κοιμητηρίων Ολοκληρωμένη διαχείριση Ταφών, Οστεοφυλακίων και παρακολούθηση κάθε μεταβολής. Χορηγήσεις αδειών για ενταφιασμό και δόμηση νέων ταφών, παραχωρήσεις δικαιώματος και κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων εσόδων-εξόδων. Διαχείριση Οφειλετών, κατασκευαστών και γραφείων τελετών. Τήρηση βιβλίων ενεργούμενων ενταφιασμών, ανακομιδών, οστεοφυλακίου και δομήσεων. Προτυποποίηση παραγόμενων εγγράφων και αυτοματοποίηση ειδοποιήσεων.


ENERGY SAVING Μεγιστοποιήστε την απόδοση της επένδυσή σας Support from Publico with energy management platform

λυ σεισ εξοικονομησησ ενεργεια σ σε δημου σ Η Publico σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου ενέργειας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης σε Δήμους, που μπορούν να δημιουργήσουν όφελος μέχρι και 60% στην μηνιαία κατανάλωση. Οι λύσεις αυτές μπορούν να καλύψουν ενεργειακές πηγές ανοιχτών χώρων αλλά και μεγάλων δημοτικών κτιρίων σημαντικής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα έργα αυτής της κατηγορίας είναι πλέον ώριμα από πλευράς μελετών αλλά και από πλευράς εφαρμοσμένης τεχνολογίας. Οι λύσεις περιλαμβάνουν αντικατάσταση ενεργειακού εξοπλισμού (πχ. δημοτικού οδοφωτισμού με λαμπτήρες σύγχρονης τεχνολογίας LED), συστήματα συλλογής και αποστολής δεδομένων εξ αποστάσεως (τηλεμετρίας) σε πραγματικό χρόνο, καθώς και συστήματα λογισμικού, διαχείρισης επεξεργασίας και απεικόνισης κάθε πληροφορίας.

= Παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση real-time, κάθε μορφής ενέργειας που καταναλώνεται ή/και παράγεται (ηλεκτρική, νερό, φυσ. αέριο, πετρέλαιο, μαζούτ, πεπ. αέρας Φ/Β κλπ) = Εξασφαλίζει διασύνδεση χωρίς όρια. Λήψη και ανταλλαγή δεδομένων από μετρητές, όργανα, αισθητήρες, ζυγούς, PLC, ΟPC, SCADA, BMS, ERP κάθε κατασκευαστή. = Καλύπτει απεριόριστα σημεία λήψης μετρήσεων και απεριόριστο αριθμό εποπτευόμενων κτιρίων, ανοικτών χώρων, χρηστών, κλπ. = Παρέχει πλήθος έτοιμων ή custom αναφορών και στατιστικών αναλύσεων, όπως : κατανομή kWh/€ ανά κέντρο κόστους, δείκτες απόδοσης (KPI), πρόβλεψη κατανάλωσης κλπ. για τον υπολογισμό του κόστους ενέργειας.

Τα έργα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το = Καλύπτει μέτρηση Θερμοκρασίας, Υγρασίας, Φωτεινέο ΕΣΠΑ (2014-2020) ή από ιδιωτικά κεφάλαια νότητας Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων, Ηλεκτρι(μέχρι και 100% της συνολικής δαπάνης) με συμβά- κής Ενέργειας, Φυσικού Αερίου, Νερού, Πετρελαίου. σεις σύμπραξης ιδιωτικού - δημοσίου τομέα (ΣΔΙΤ) = Προσφέρει χωροταξική απεικόνιση όλων των ενερΓια την υποστήριξη και ολοκλήρωση των παρεχόγειακών πηγών μέτρησης σε διαδραστικό χάρτη μενων λύσεων στους δήμους, η Publico διαθέτει το λογισμικό “DashPower”. Μία καινοτόμο πλατφόρμα Το “DashPower”, λαμβάνει όλες τις μετρήσεις σε πραγελέγχου και διαχείρισης ενεργειακών πόρων, με σημα- ματικό χρόνο, ενώ διαθέτει ένα εξαιρετικά εύχρηστο ντικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν πρωτοπόρο σύστημα για τον καθορισμό και την διαχείριση χρηστην παγκόσμια αγορά στών και ρόλων.

21


Προϊόντα

Clientport crm Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων

Customer Relationship Managment

Web Base Application

Σχεδιασμένο για μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο διαχείρισης των πελατών τους

Οργανώστε και διαχειριστείτε έξυπνα το πελατολόγιό σας

22

Open Architecture

Dashboard interface

Charts and Graphs

Multi User Environment

Multi Device implamentation

Τo ClientPort αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο οργάνωσης, προγραμματισμού και παρακολούθησης όλων των διεργασιών της επιχείρησης που αφορούν στη διαχείριση των σχέσεων με πελάτες και συναλλασσόμενους. Ταυτόχρονα συντελεί καθοριστικά στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών αλλά και στη τόνωση της εξωστρέφειας. Απλό, εύχρηστο και ευέλικτο, το ClientPort CRM εξασφαλίζει τη γρήγορη εξοικείωση των χρηστών, αυξάνοντας την παραγωγικότητα τους και αναβαθμίζοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Τo ClientPort κάνοντας χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, βοηθά την επιχείρηση στην διαμόρφωση εστιασμένων ενεργειών επικοινωνίας, προώθησης, marketing και εμπορικής πολιτικής, που προγραμματισμένα και μεθοδικά την οδηγούν στην ανάπτυξη και στη διαφοροποίησή της από τον ανταγωνισμό.


Προϊόντα

docuware Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων

from Documents to Value

Web Base Application

Το Docuware είναι διαθέσιμο σε 70 χώρες και 16 γλώσσες με πάνω από 100.000 χρήστες σε περίπου 11.000 εγκαταστάσεις

Δώστε αξία στα εγγραφά σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας

Functional Design

Multi User Environment

Custom Environment

Advanced Security

Multi Device implamentation

Το Docuware είναι ένα σύγχρονο λογισμικό για την ολοκληρωμένη διαχείριση εγγράφων. Μπορεί αυτόματα να επεξεργάζεται οποιοδήποτε τύπο εγγράφου ανεξάρτητα από την πηγή, με διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Διαθέτει εσωτερικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων (Workflow) και Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοσελίδων. Επίσης παρέχει λειτουργίες δυναμικής Διαχείρισης Εταιρικού Περιεχομένου, ενώ δίνει τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας με ένα πλήθος εφαρμογών (Microsoft Office, ERP, CRM, κλπ) και επέκτασης σε σύνθετες δικτυακές εγκαταστάσεις. Παρέχει στους χρήστες του, υψηλή ταχύτητα και ασφάλεια. Το σύνολο των εγγράφων ταξινομούνται και αποθηκεύονται σε αρχεία τα οποία συνοδεύονται από δυναμικά στοιχεία, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή αρχειοθέτησή τους μέσα από μία μεγάλη γκάμα επιλογών. 23


Προϊόντα

da shpower Πλατφόρμα Ελέγχου Ενεργειακών Πόρων για την Εξοικονόμηση

Energy managment Sofware

Web Base Application

Αποκτήστε τον έλεγχο στην διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνετε, εξοικονομώντας μέχρι και 60% στις υφιστάμενες δαπάνες σας

Ελέγξτε την ενεργειακή σας κατανάλωση και κερδίστε!

24

Functional Design

Charts and Graphs

Multi User Environment

Advanced Security

Multi Device implamentation

Το «DashPower» είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης ενεργειακών πόρων, που μπορεί να διαχειριστεί κάθε τύπο εξοπλισμού ενεργειακής κατανάλωσης, επιτρέποντας τον ανεξάρτητο έλεγχο και την συνεχή παρακολούθηση. Διαθέτει προηγμένα εργαλεία ανάλυσης. Είναι εξαιρετικά ευέλικτο και λειτουργεί μέσω διαδικτύου (Internet) κάνοντας χρήση του προγράμματος περιήγησης (Browser), έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ή φορητή συσκευή, με σύνδεση στο διαδίκτυο. Προσαρμόστε τους κανόνες και τα όρια της ενεργειακής κατανάλωσης και παρακολουθήστε τις υποδομές σας σε πραγματικό χρόνο μετρώντας την αποδοτικότητα λειτουργίας και συντήρησης. Πάρτε τον πλήρη έλεγχο, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική σας στην εξοικονόμησης ενέργειας προσφέρει την προβλεπόμενη απόδοση της αρχικής σας επένδυσης.


Προϊόντα

my destination Πλατφόρμα Ανάπτυξης Τουριστικών Υπηρεσιών

Web Base Application

Σύγχρονο, ομογενοποιημένο και διαδραστικό περιβάλλον με δυνατότητες online κρατήσεων και ηλεκτρονικών αγορών.

Προωθήστε τις τουριστικές σας δραστηριότητες στο διαδίκτυο

Open Architecture

Multi User Environment

Custom Environment

Advanced Security

Multi Device implamentation

H πλατφόρμα ανάπτυξης τουριστικών υπηρεσιών “my destination” μπορεί να υποστηρίξει ένα πλήθος εφαρμογών οργάνωσης και διαχείρισης τουριστικών και αγροτουριστικών δραστηριοτήτων. Λόγω του έξυπνου σχεδιασμού του, το “my destination” αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη πολλαπλών διαδικτυακών λύσεων, που μπορούν να καλύψουν κάθε εύρος τουριστικής επιχείρησης ή οργανισμού. Για την υποστήριξη διαφορετικών θεματικών ενοτήτων το “my destination” δομείται από ένα σύνολο υποσυστημάτων, που εξυπηρετούν τις διαφορετικές λειτουργίες κάθε δραστηριότητας. Από την προβολή και διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων, μέχρι την δημιουργία και προώθηση οργανωμένων εκδρομών, την μίσθωσης οχημάτων και την πώληση τουριστικών προϊόντων σε τελικούς πελάτες.

25


Καινοτομία

καινοτομεσ ιδεεσ στο δια δικτ υο Στην Publico γνωρίζουμε ότι η καινοτομία αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας κάθε νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για την αξιοποίηση μίας καλής ιδέας, απαιτείται σωστή υλοποίηση, βαθιά γνώση του αντικειμένου και μεθοδικός προγραμματισμός των δράσεων. Απαιτείται όραμα , φαντασία και πολύ δουλειά. Η Publico έχει αναπτύξει καινοτόμα έργα λογισμικού, που προσελκύουν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες στον παγκόσμιο ιστό.

26


Καινοτομία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Home Page & Directory Πλοηγηθείτε εύκολα και γρήγορα στο διαδίκτυο. Εξερευνήστε τον παγκόσμιο ιστό, μέσα από έναν τεράστιο κατάλογο ιστοσελίδων, γεωγραφικά προσδιορισμένο και θεματικά κατηγοριοποιημένο. Δημιουργήστε γρήγορους συνδέσμους και κρατήστε ότι σας ενδιαφέρει.!

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ προτυπων & εγγραφων Documents & Knowledge Library Χιλιάδες εκδόσεις και πρότυπα έγγραφα κάθε κατηγορίας και ενδιαφέροντος στον υπολογιστή σας. Δημοσιεύστε εύκολα και γρήγορα το περιεχόμενό σας στο διαδίκτυο και κάθε φορητή συσκευή. Κερδίστε χρήματα, αναρτώντας περιεχόμενο γνώσης που ήδη έχετε.

... μόνο αυτό που ψάχνεισ !

προσφορα & ζητηση Intelligent Marketplace Το Linkup δεν κάνει τίποτε περισσότερο από όσα συμβαίνουν στην πραγματική οικoνομία. Είναι ένας χώρος εκδήλωσης “Πρόθεσης Αγοράς” όπου κάθε ενδιαφερόμενος ανακοινώνει δημόσια τις ανάγκες του και δέχεται προσφορές ή προτάσεις από όσες εταιρείες προσφέρουν λύσεις που τις ικανοποιούν.

27


Τεχνολογίες

τε χνολογιεσ Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, μπορούμε να καλύπτουμε κάθε σας ιδιαίτερη ανάγκη για σύνθετα και απαιτητικά έργα

JAVA BY ORACLE

ANGULAR JS BY GOOGLE

Ένα πανίσχυρο εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών, που παρέχει απόλυτη ανεξαρτησία του περιβάλλοντος εργασίας (operation system) των χρηστών. Η java ως προγραμματιστική γλώσσα υψηλού επιπέδου (high level), μπορεί να υποστηρίξει μεγάλα και σύνθετα έργα ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων

Το R&D προσωπικό της εταιρείας, διαθέτει εξαιρετική εμπειρία / τεχνογνωσία στο Σύστημα Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου Ανοικτού Κώδικα «AngularJS». Η AngularJS είναι ένα πλαίσιο εργασίας (framework) JavaScript, που επεκτείνει τη λειτουργικότητα της HTML για την υλοποίηση πολύπλοκων διαδικτυακών εφαρμογών.

PHP BY ZEND

ORACLE DATABASE

Η ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα ανοιχτού κώδικα PHP, υποστηρίζει την γρήγορη υλοποίηση έργων διαδικτύου, παρέχοντας ευελιξία στην επιλογή λειτουργικού συστήματος και Web Server. Για την ανάπτυξη λύσεων στην PHP μπορεί να χρησιμοποιηθεί δομημένος ή/και αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.

Η Publico, είναι “Silver Partner” της Oracle από το 2014. Η ισχυρή Βάση δεδομένων της Oracle μπορεί να υποστηρίξει επιχειρήσεις και οργανισμούς που διαχειρίζονται και διακινούν σημαντικό όγκο δεδομένων, αναζητώντας σημαντική ευελιξία στην διαχείριση των πληροφοριών τους, μεγάλη ταχύτητα και υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

ANDROID STUDIO BY GOOGLE Ένα ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον (IDE), που βασίζεται στο IDEA JAVA IDE. Το «Android Studio» της Google, παρέχει μεγάλη ευελιξία στην υλοποίηση σύγχρονων mobile εφαρμογών, διασφαλίζοντας την μέγιστη συμβατότητα σε περιβάλλον Android, αλλά και υψηλή διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές ιστού.

28


Πιστοποιήσεις

iso 9 0 01/20 08 Συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, που καθορίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της επιχείρησης

Το διεθνές πρότυπο ISO9001, παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανoποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη

Διασφάλιση ποιότητας με το διεθνές πρότυπο ISO 9001

H Publico έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση λογισμικών πληροφοριακών συστημάτων. Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο, που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Για την πιστοποίηση της Pulico, το πρότυπο εφαρμόστηκε για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρείας αλλά και τις εσωτερικές της διαδικασίες. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001, συντελεί σημαντικά στη αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεί το καλύτερο εργαλείο για την παραγωγή ποιοτικών υπηρεσιών, κατανέμοντας ομοιόμορφα και με σαφή τρόπο τις αρμοδιότητες στους υπεύθυνους και εξασφαλίζοντας ικανοποιητική απόδοση από τους εργαζόμενους.

29


Συστήματα Λογισμικού & Υπηρεσίες Κύπρου 2 & Σωκράτους. 151 27. Μελίσσια (+30) 210 613 2150. email: info@publico.gr http://www.publico.gr