Κοινωνική Πρόνοια (Ευπαθείς Ομάδες)

Page 1

POLIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνινικών Ομάδων

Web Base Application

Functional Design

Συστήματα Λογισμικού & Υπηρεσίες Κύπρου 2 & Σωκράτους. 151 27. Μελίσσια (+30) 210 613 2150. email: info@publico.gr http://www.publico.gr

Advanced Reports

Advanced Security

Multi Device implamentation

Scan for demostration request


POLIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, για τη συνολική διαχείριση των Ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των Υπηρεσιών Πρόνοιας που προσφέρει ο Δήμος. Αναλυτικότερα, το σύστημα διαχειρίζεται φακέλους οικονομικής ενίσχυσης απόρων, ένταξης σε δομές εκπαίδευσης, προνοιακές παροχές, κοινωνικά καταστήματα, υγειονομικής περίθαλψης, κλπ. Για την καταγραφή των αιτήσεων, την αξιολόγηση τους και τους ελέγχους απόδοσης των παροχών, συντηρεί τρία διαφορετικά μητρώα: Δομών του Δήμου, Στελεχών υποστήριξης και Ληπτών προνοιακών παροχών. Υποστηρίζει την online υποβολή αιτήσεων των δημοτών, αλλά και τις υποδομές της δημοτικής αρχής, για την ένταξη των πολιτών σε κοινωνικές παροχές καθώς και την διεκπεραίωση των αιτήσεων µε ψηφιοποιημένο τρόπο, από την έγκριση τους μέχρι και την ολοκλήρωση ή τη λήξη τους. Παράλληλα, παρέχει ενημέρωση στους δημότες για τα εν εξελίξει αιτήματα τους σε πραγματικό χρόνο.

Οφέλη λειτουργίας Συστήματος Παραγωγικότητα Οργάνωση Ταχύτητα Εξοικονόμηση Ενίσχυση Εικόνας

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η αναζήτηση περιεχομένου εμφανίζει το σύνολο των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο, ενώ η επιλογή πολλαπλών κριτηρίων μπορεί να λειτουργεί συνδυαστικά. Με την χρήση συνδυαστικών φίλτρων, ο χρήστης μπορεί να εξειδικεύσει την αναζήτησή του, προσδιορίζοντας εύρος ημερομηνιών, κατάσταση αιτήσεων, κατηγορία παροχής, ηλικιακές ομάδες κλπ. Εμβαθύνοντας στην αναζήτησή του, με τον προσδιορισμό πολλαπλών κριτηρίων, το σύστημα εμφανίζει στον πίνακα αποτελεσμάτων μόνο τις εγγραφές που επιθυμεί.

ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Με την χρήση διαδραστικών γραφημάτων, ο χρήστης απεικονίζει άμεσα και γρήγορα κάθε πληροφορία που χρειάζεται για να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα, για τις εντάξεις των δημοτών σε προνοιακές παροχές και τη διαχείρισή τους από τον Δήμο. Τα διαδραστικά γραφήματα αντλούν τα δεδομένα τους σε πραγματικό χρόνο, από την βάση δεδομένων. Τα παραγόμενα διαγράμματα περιέχουν στοιχεία για τις αιτήσεις δημοτών και την κατάστασή τους, ενώ μπορούν να παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους ανά κατηγορία παροχής, τομείς ευθύνης, τρόπου υποβολής, κλπ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Για τον σωστό συντονισμό των εργασιών και την αποφυγή λαθών, οι χρήστες μπορούν να συντηρούν προσωπικό ημερολόγιο εργασιών. Το ημερολόγιο χρηστών δίνει την δυνατότητα εποπτικής απεικόνισής των προσωπικών εργασιών του χρήστη, ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα, ή έτος. Οι σημειώσεις ημερολογίου παρέχουν δυνατότητα αυτοματοποιημένης επαναληψιμότητας εργασιών για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα. Παράλληλα παρέχεται ημερολόγιο διαθεσιμότητας των στελεχών του Δήμου καθώς και εποπτικοί πίνακες παρακολούθησης των εργασιών τους.


Υποβολή αιτήσεων ένταξης σε κοινωνικές παροχές Μέσω του πληροφοριακού συστήματος, οι δημότες λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόνοιας του Δήμου τους. Η πρόσβαση των Δημοτών και των διαχειριστών στο σύστημα, μπορεί να γίνεται σε 24ωρη βάση από κάθε υπολογιστή ή φορητή συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι Δημότες μπορούν να συντάσσουν τα αιτήματα τους και να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά, ενώ παράλληλα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξης της διεκπεραίωσής τους. Εκτός της online αποστολής αιτημάτων, υποστηρίζεται και η μηχανογραφημένη εισαγωγή τους από το προσωπικό του Δήμου, για την εξυπηρέτηση τηλεφωνικών

κλήσεων και φυσικής παρουσίας των δημοτών. Η εισαγωγή κάθε νέας αίτησης υποστηρίζεται από ειδικά διαμορφωμένες φόρμες, που βοηθούν τον χρήστη στην εύκολη συμπλήρωση, κατηγοριοποίηση και επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής υποβολής αιτήσεων και αποθήκευσης τους, μέχρι την τελική οριστικοποίηση τους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων από τους δημότες, διαμορφώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, στα πλαίσια του σχεδιασμένου χρονοπρογραμματισμού ή άλλων προσδιορισμένων συνθηκών.

Υποσύστημα Μητρώων πληροφοριακού συστήματος Μητρώο δομών: Προκειμένου να είναι δυνατή η καταγραφή των παροχών σε κωδικοποιημένη μορφή και υψηλό επίπεδο επεξεργασίας, το σύστημα υποστηρίζει ένα ολοκληρωμένο μητρώο δομών του Δήμου. Βασικό στοιχείο είναι οι εκπαιδευτικές δομές (Παιδικοί Σταθμοί και Νηπιαγωγεία), αλλά και πάσης φύσεως δομές που προσφέρουν υπηρεσίες, όπως τα ΚΑΠΗ, οι μονάδες υγείας, τα κοινωνικά καταστήματα, κλπ. Για δομές με περιορισμούς στα άτομα που μπορούν να εξυπηρετήσουν, το σύστημα παρέχει την δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου των δεδομένων κατά την υποβολή των αιτήσεων. Μητρώο στελεχών του Δήμου: Τα στελέχη του Δήμου που εντάσσονται στην Ομάδα Προνοιακών Παροχών, εγγράφονται

στο μητρώο Στελεχών και τους αποδίδεται ένας μοναδικός αριθμός μητρώου. Για την εγγραφή νέων μελών, προβλέπεται η αξιολόγηση τους βάσει ειδικών κριτηρίων καθώς και ειδική σήμανση για εθελοντές. Μητρώο ληπτών προνοιακών παροχών: Για την υποβολή μίας νέας αίτησης, ορίζεται ως προαπαιτούμενη η εγγραφή των ενδιαφερόμενων δημοτών στο σύστημα μητρώου ληπτών προνοιακών παροχών του Δήμου τους. Οι εγγραφές δημοτών στο μητρώο γίνονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται σε διαδικασία ελέγχου από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου για την οριστικοποίησή τους, σύμφωνα με τις ελάχιστες προϋποθέσεις δικαιούχων.

Διαχείριση Φακέλων Κάθε έγκριση/ένταξη αίτησης δημότη σε κοινωνική παροχή, δημιουργεί αυτόματα ένα νέο φάκελο. Η διαχείριση των φακέλων γίνεται από τα μέλη του μητρώου στελεχών του Δήμου. Το σύστημα κατηγοριοποιεί τους φακέλους σε τρεις θεματικές ομάδες: Φάκελος Οικονομικής Ενίσχυσης, Ένταξης

σε Δομή Εκπαίδευσης και Προνοιακής Παροχής. Κάθε θεματική κατηγορία δομείται σύμφωνα με τις ειδικές προϋποθέσεις διαχείρισής της, ενώ περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία υποβοήθησης των χρηστών για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών και τον έλεγχο των φακέλων.


POLIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Created by

(+30) 210 61 32 150

info@publico.gr

www.publico.gr

https://www.linkedin.com/company/publico-greece


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.