Page 1

Reklama

Sukces Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. majora Sucharskiego w Kępnie ISSN 1508-2229 INDEX 321389

str. 5

15 stycznia

2020 r.

ROK XX NR 1 (961) 15.01.2020 r.

str. 2 i 3

PREZYDENT ANDRZEJ DUDA ODWIEDZIŁ LUTUTÓW I DROŻKI Orszak Trzech Króli Wieruszów Reklama

Kępno


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 15 stycznia 2020 r.

Lututów uroczyście świętował przywrócenie praw miejskich Data 13 stycznia 2020 r. z pewnością wpisze się w historię Lututowa, jako wydarzenie niezwykłe, bo uroczystości związane z przywróceniem praw miejskich stały się niusem dnia w wielu przekazach medialnych w kraju. Uroczystości rozpoczęły się od korowodu gości i mieszkańców Lututowa, który wyruszył spod Miejskiego Ośrodka Kultury do lututowskiego kościoła. W kościele Apostołów Piotra i Pawła odbyła się msza św., której przewodniczył biskup kaliski ks. Edward Janiak. Homilia ks. biskupa Edwarda Janiaka w materiale filmowym.

Po uroczystej mszy świętej wszyscy udali się na Rynek, gdzie nastąpiło odsłonięcie symbolicznego pamiątkowego monumentu. Odsłonięcia dokonał burmistrz Lututowa Marek Pikuła wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Lututowie Markiem Zgadzajem a poświęcenia obelisku dokonał biskup ks. Edward Janiak. Następnie zebrani udali się do hali przy szkole podstawowej na dalszą część zaplanowanych uroczystości. Występy dzieci i młodzieży z terenu gminy Lututów oraz Orkiestry Dętej KWB Bełchatów umiliły czas oczeki-

wania na szczególnego, honorowego gościa uroczystości, jakim był Prezydent RP Andrzej Duda. Po przywitaniu pana prezydenta przez burmistrza i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała prezydent Andrzej Duda. Wystąpienie prezydenta w materiale filmowym. Prezydent uczestniczył także w osobistym spotkaniu ze zgromadzonymi w hali a także z bardzo licznie zgromadzonymi mieszkańcami Lututowa obserwującymi uroczystości na zamontowanym telebimie przed budynkiem szkoły. Pan prezydent spotkał się także z paniami z

Kół Gospodyń Wiejskich i skosztował przygotowane na tę okazję smaczne przekąski. Po wizycie pana prezydenta, który udał się na kolejne spotkanie do Drożek w gminie Rychtal odbyła się część artystyczna oraz wręczenie okolicznościowych medali przez burmistrza Lututowa. Uroczystości zakończyły się degustacją smakołyków przegotowanych przez KGW z gminy Lututów. Foto E.T. i Piotr Kołodziejczyk www.powiatowy.pl

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA ITP Eugeniusz Tomaszek, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 53 9256 0004 2609 4256 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), witryna internetowa: www.powiatowy.pl --- istnieje e-mail: wieruszow@powiatowy.pl, kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768; STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Anna Świegot, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

od 1999r. ---


www.powiatowy.pl 15 stycznia 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

3

Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Drożkach 13 stycznia 2020 r. to historyczna data dla mieszkańców Ziemi Rychtalskiej. Tereny te, po 100 latach, ponownie gościły prezydenta RP. Wizyta głowy państwa w Drożkach miała związek z upamiętnieniem 100-lecia powrotu Ziemi Rychtalskiej do Macierzy.

by głośno to wołać. Wszyscy jesteśmy dzisiaj dumnie, że to właśnie mieszkaniec Drożek – Seweryn Szulc wraz z polską delegacją powiatu namysłowskiego i sycowskiego udał się do Paryża, aby przed radą ambasadorów zaświadczyć, że ziemie te zamieszkuje ludność etnicznie Polska. Zaświadczyć, że tutaj jest 19 stycznia 1920 r. ogłoszono powrót Zie- Polska. – kontynuował wójt Staszczyk. mi Rychtalskiej do Macierzy. – od takich słów swoje wystąpienie rozpoczął wójt gminy Prezydent Andrzej Duda docenił wyjątkoRychtal – Adam Staszczyk. Wydarzenie to we okoliczności poniedziałkowego wydarzezostało wówczas ukoronowane wizytą ówcze- nia. – To bardzo szczególna uroczystość, w snego prezydenta Stanisława Wojciechow- bardzo szczególnym miejscu. 100 lat temu ta skiego. 100 lat po tych wydarzeniach Drożki ziemia a ściślej mówiąc, ludzie którzy na tej ponownie gościły prezydenta Polski. – Jeste- ziemi mieszkalni z dziada pradziada, zmagaśmy dumni z tego, że mieszkańcy w tak trud- li się nie tyle o polskość, co zmagali się o Polnym momencie historii potrafili przypomnieć skę. Chcieli, aby Polska której nie było tutaj wszystkim, że tutaj jest Polska. Meli odwagę przez stulecia a przetrwała w ich rodzinach i

sercach wreszcie tutaj wróciła. – powiedział prezydent. – Takim człowiekiem był właśnie pan Seweryn Szulc, tacy byli również inni ludzie tej ziemi, którzy tutaj wtedy w dużej części tworzyli miejscowe władze, właśnie z wyboru swoich współmieszkańców. I cóż zrobili? To nie było miejsce, gdzie doszło do wielkiej bitwy. To nie było miejsce, gdzie zmagano się z bronią w ręku. W jakimś sensie można powiedzieć, że postąpili bardzo po wielkopolsku, a mianowicie wzięli swoje dowody, wzięli swoje modlitewniki, wzięli różnego rodzaju wydawnictwa, które pozbierali po rodzinach, po domach, wzięli śpiewniki, gdzie wszystko było po polsku, gdzie modlitwy były po polsku, gdzie pieśni były po polsku – i z tym w ręku pojechali do Paryża po to, by przekonać obradujących tam polityków, że ta ziemia to ziemia

na której mieszkają Polacy i że ona powinna przynależeć do Polski. Podczas uroczystości na placu przed kościołem pw. św. Jana Nepomucena w Drożkach umieszczono Kapsułę Czasu. Znalazło się w niej przesłanie do pokoleń, podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę, zdjęcie z wizyty prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Drożkach oraz pamiątkowy medal z okazji 100-lecia powrotu Ziemi Rychtalskiej do Polski. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie na wzór fotografii sprzed 100 lat z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim. pwr.


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Historyczne dzieje Lututowa

Reklama

Kolędowanie w Pichlicach …”Mario czy Ty wiesz, że pewnego dnia, On rządzić będzie światem Czy Ty wiesz, że to właśnie On, pokona grzech i śmierć Dziecko śpiące w Twych ramionach na imię ma „Jam Jest”…

12 stycznia o godz. 15.00 w sali OSP w Pichlicach z inicjatywy członkiń KGW „Pichliczanki” odbyło się wspólne kolędowanie. W wykonaniu parafialnych „Słowików” zabrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Kolędy są bez wątpienie jednym z takich elementów, który w okresie bożonarodzeniowym tworzy wyjątkowy klimat. Choć już świę-

www.powiatowy.pl 15 stycznia 2020 r.

ta za nami, to jeszcze nadal mamy okres bożonarodzeniowy, a więc Świętujmy! Z tego założenia wyszły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Pichliczanki” organizując kolędowanie. Mieszkańcy Pichlic i okolic licznie zgromadzili się, aby kultywować piękną polską tradycję wspólnego kolędowania, a sala OSP wypełniła się gromkim śpiewem znanych kolęd i pastorałek: „Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha”, „Przekażmy sobie znak pokoju”, „Mario czy już wiesz?”, ” Dzisiaj w Betlejem:i”, „Kolęda dla nieobecnych”, „Bóg się rodzi” i wiele innych. Gromkimi brawami zostali nagrodzeni „mali artyści”, którzy

również kolędowali.

Krótki recital kolęd zaprezentowała pani Katarzyna Panaszek przy akompaniamencie Pawła Gogoli oraz utalentowana młodzież: Natalia i Jowita. Jak powiedziała Pani prezes KGW „Pichliczanki” Anna Grabowska wspólne kolędowanie miało na celu, aby spotkać się i w miłym gronie spędzić czas oraz z radością i dobrocią serca rozpocząć 2020 rok. – Dziękuję, że jesteście z nami. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku – podziękowania i życzenia złożyła prezes KGW „Pichliczanki.

Rok 2020 dla Miasta i Gminy Lututów jest rokiem szczególnych rocznic związanych z wydarzeniami w dziejach historii tej ziemi. To rok 157 rocznicy Powstania Styczniowego i bitwy w letni czerwcowy dzień 1863 roku oddziału kosynierów w liczbie około 250 powstańców dowodzonych przez płk. Antoniego Korotyńskiego. Odział powstańców został zaatakowany przez wojska rosyjskie w przeważającej liczbie z dwóch kierunków, od północy przez garnizon kaliski i od południa przez garnizon wieluński. Bitwa trwała około trzech godzin zakończona rozbiciem oddziału Powstańców i jego wymordowaniu. Późnym popołudniem na polach na skraju lasu, zwanych Koziołkiem nastała cisza, cisza pokryta łzami i niesamowitym bólem cierpienia świadków tamtych wydarzeń. Dzisiaj słychać głośno pamięć o bohaterach tej chwili. Ich nieprzeciętna odwaga, siła ducha walki, niesamowita wiara w sens tego bohaterskiego zrywu, poczucie silnego patriotyzmu do ukochanej Ojczyzny do dziś utkwiło w pamięci społeczeństwa Naszej małej Ojczyzny zwaną, Gmina Lututów i niesiona będzie po wieczne czasy. Bohaterom tamtych czasów brakowało najbardziej wolnej, niepodległej Ojczyzny. Jednak nie zdołano w nich zabić przekonania o dumnej, wolnej i niepodległej Ojczyźnie. To dzięki Ich bohaterskim czynom i przelanej krwi mamy wolną, niepodległą Ojczyznę. Tamte czasy to okres rozbioru Polski. Polska znajdowała się pod panowaniem trzech mocarstw a ziemia lututowska znajdowała się w granicach Królestwa Polskiego będącego pod panowaniem Cesarstwa Rosyjskiego. Za udział w Powstaniu Styczniowym społeczeństwo Lututowa ukarane zostało przez cesarza Wszechrusi, króla Polski od 1855 r. Aleksandra II Ro-

manow pozbawieniem Lututowa praw miejskich w 1870 roku. Zatem rok 2020 to również 150 rocznica utraty praw miejskich i zarazem rok odzyskania praw miejskich. Lututów z dniem 1 stycznia 2020 roku staje się ponownie po raz trzeci miastem na podstawie pozytywnego rozpatrzenia uchwały Rady Gminy w Lututowie (podjętej na podstawie wyniku szerokich konsultacji społecznych wśród mieszkańców gminy Lututów) przez MSWiA i podpisanego rozporządzenia Rady Ministrów przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego. W uroczystości związanej z obchodami ponownego nadania praw miejskich dla Lututowa w dniu 13 stycznia 2020 roku udział wziął Prezydent RP Pan Andrzej Duda. Obecność Pana Prezydenta w naszej małej Ojczyźnie podczas uroczystości związanych z nadaniem prawa miejskich dla Lututowa jest symbolicznym gwarantem i nadzieją mieszkańców Gminy Lututów że dwukrotna utrata praw miejskich kolejno w roku 1714 i w 1870 nigdy więcej nie nastąpi. Pan Prezydent podkreślił duży patriotyzm mieszkańców tej ziemi umiejących czcić pamięć ludzi którzy za wolność Ojczyzny zapłacili najwyższą cenę. Ceną tą było życie bohaterów minionych lat, poległych i zamordowanych w powstaniu styczniowy i tych których zamordowano w Katyniu. Podkreślił siłę i wartość mieszkańców Gminy Lututów, oceniając nie przez pryzmat nazwy miejscowości czy nadania praw miejskich dla Lututowa, lecz przez życie codzienne ludzi zamieszkujących tą ziemie, dążących do większego rozwoju naszej Gminy. Dzień ten z okazji goszczenia Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy zostanie zapisany na kartach historii Naszej małej Ojczyzny na wieki dużymi literami. Marek Zgadzaj

Bal w przedszkolu nr 3 W czwartek, 9 stycznia w Publicznym Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Wieruszowie, tuż po śniadaniu odbył się Bal Karnawałowy. W tym dniu przenieśliśmy się do WIELKIEJ KRAINY BAJEK.

łu animacyjno- wodzirejskiego Perfectto. Twarze małych przebierańców były uśmiechnięte i wesołe, mimo chwilowego zmęczenia. Również wystrój sali zachwycał swoją oryginalnością i pomysłowością.

Zarówno dzieci jak i personel przedszkola przybyli w niezwykle kolorowych i pięknych strojach. Można było spotkać księżniczki, rycerzy, czarownice, wróżki, Spider-Mana, policjantów oraz wiele innych postaci z bajek. Wszyscy bawili się przy udziale zespo-

A kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały balową salę. Przedszkolaki mile wspominały czas spędzony na wspólnej zabawie. Do domu wracały we wspaniałych humorach, dzieląc się z rodzicami swoimi przeżyciami.


www.powiatowy.pl 15 stycznia 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

5

Sukces Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. majora Sucharskiego w Kępnie

W XXII Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020, przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Liceum Ogólnokształcące Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie zajęło 203. miejsce w kraju na 1000 zakwalifikowanych liceów.

Wyróżnienie zdjęć ZSS w konkursie Selfie+ 8 stycznia 2020 na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie zostały wręczone wyróżnienia w konkursie programu Erasmus+ „Selfie+” Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe w ramach programu Erasmus+ i programu PO WER. Konkurs obejmował dwie kategorie: Twój projekt w jednym ujęciu – za pomocą jednego zdjęcia należało przedstawić główny temat działań projektowych oraz Europejskie wartości w moim projekcie, gdzie również za pomocą jednego zdjęcia należało przedstawić w jaki sposób projekt wpływa na aktywność

uczestników i ich włączenie w euro- uczniów z niepełnosprawnością inpejski wymiar edukacji. telektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób”. Miło nam poinformować, że w kategorii Europejskie wartości w moim Podczas Gali wręczenia wyróżnień projekcie ZSS w Słupi otrzymał dwa ZSS reprezentowały: dyrektor Bewyróżnienia: za zdjęcie z projek- ata Lebek, n-l j. angielskiego Joanna tu: „Zwiększenie specjalistycznych Rachel oraz Anita Lemanik i Patrykompetencji nauczycieli w zakresie cja Hanke – nauczycielki prowadząprowadzenia edukacji włączającej, ce szkolną grupę Europeers, którą przeciwdziałania wykluczeniu i dzia- reprezentowały uczennice Paulina łań rewalidacyjnych oraz między- Nowakowska i Wiktoria Szkudlarek. narodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z nie- Szkoła oprócz dyplomu otrzymała pełnosprawnościami” oraz z projek- nagrody rzeczowe w postaci dwóch tu: „Rozwój kompetencji kadry Ze- kamer Go Pro, które zostaną wykospołu Szkół Specjalnych w Słupi pod rzystane nie tylko w czasie realizaKępnem w celu zwiększania szans cji kolejnych projektów, ale także w na samodzielne funkcjonowanie czasie innych wydarzeń w szkole.

Plener rzeźbiarsko-malarski Z pomysłem, aby zorganizować zimowy plener rzeźbiarsko-malarski o charakterze kulturalno-charytatywnym wystąpił znany od wielu lat rzeźbiarz Grzegorz Michlak. Spotkało się to z życzliwym przyjęciem ze strony Wójta Gminy Trzcinica oraz zaangażowaniem się w organizację Stowarzyszenia „Przyszłość”, LZS Trzcinica, Urzędu Gminy w Trzcinicy, Restauracji „Centrum” w Trzcinicy oraz bardzo wielu osób. Od 3 do 5 stycznia 2020 roku na

Jeśli chodzi o pozycję w Wielkopolsce, szkoła plasuje się na miejscu 15. Warto zauważyć, że w byłym województwie kaliskim LO NR I w Kępnie zajmuje miejsce 2.

stadionie sportowym w Trzcinicy można było zobaczyć w trakcie wykonywania prac rzeźbiarzy-artystów z całej Polski. Dodatkowo imprezę uświetnili malarze wykonując swe prace. Głównym celem pleneru oprócz zaprezentowania mieszkańcom Gminy Trzcinica twórców i ich prac oraz technik stosowanych w trakcie ich tworzenia było wsparcie leczenia małego Frania Marcinkowskiego. W trakcie pleneru oprócz możliwo-

ści spotkania się z artystami rzeźbiarzami i malarzami można było skorzystać z przejazdu zabytkowym pojazdem udostępnionym przez Piotra Krzyżańskiego, który dostarczył również drewno niezbędne do wykonania prac rzeźbiarskich. Dominik Góralczyk zachęcał do skorzystania z fotobudki PAPARAZZI. Relację z wydarzenia przygotowała i zamieściła w głównym wydaniu Kuriera Opolskiego TVP 3 Opole.

UG Trzcinica

ści w kształcie szkolnej tarczy.

Zdobycie, po raz kolejny, wysokiego miejsca w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy jest dla nas powodem do dumy. Według pani dyrektor Danuty Stefańskiej sukces naszego liceum cieszy tym bardziej, że jesteśmy szkołą otwartą – wstęp do nas mają wszyscy uczniowie, którzy nie muszą spełnić warunku wymaganego progu punktowego, jak w innych elitarnych szkołach. W trakcie nauki staramy się pracować tak, aby ciągle

Warto podkreślić, że kępiński ogól- podnosić wyniki nauczania. niak od 10 lat jest w czołówce tego rankingu co niewątpliwie jest zasłuTen cel systematycznie realizujegą dyrektor szkoły Danuty Stefań- my, m. in. poprzez diagnozy w klaskiej oraz grona pedagogicznego. sach pierwszych, badania wyników nauczania po klasie drugiej i przedDo tego prestiżowego Rankingu maturalne diagnozy z wszystkich Kapituła zakwalifikowała licea w Pol- przedmiotów deklarowanych przez sce, biorąc pod uwagę średnie wyni- naszych abiturientów. Jesteśmy ki maturalne z języka polskiego i ma- dumni, że w maturalnej sesji wiotematyki, które nie mogły być niższe sennej 2019 przyniosło to oczekiniż 0,75 średniej krajowej w tego ty- wane efekty i możemy pochwalić się pu szkołach. Niezmienne pozostały 100-procentową zdawalnością egtrzy kryteria oceny: sukcesy szkoły zaminu maturalnego absolwentów z w olimpiadach 30%, wyniki matury z tego rocznika. przedmiotów obowiązkowych 25%, wyniki matury z przedmiotów dodatSerdecznie zapraszamy w nasze kowych 45%. Jeśli chodzi o ranking stuletnie mury wszystkich uczniów, maturalny, nasze liceum zajęło 194 którzy chcą włączyć się w tworzemiejsce. Nasza szkoła ma prawo do nie pięknej historii Liceum Ogólnoużywania w 2020 r. tytułu honorowe- kształcącego Nr I im. majora Henrygo „Srebrnej” Szkoły 2020 i związa- ka Sucharskiego w Kępnie. www.powiatkepno.pl nego z nim graficznego znaku jako-

Z wizytą u najmłodszej mieszkanki powiatu kępińskiego

Starosta Kępiński – Robert Kieruzal i wicestarosta – Alicja Śniegocka odwiedzili w środę, 8 stycznia maleńką Agatę Plichtę. Agatka to pierwsza mieszkanka Powiatu Kępińskiego, która przyszła na świat w 2020 roku. Dziewczynka urodziła się 1 stycznia o godzinie 17.05. Poród odbył

się w kępińskim szpitalu, a Agatka jest mieszkanką gminy Łęka Opatowska. Mieszka w Opatowie. Wyprawkę dla niemowlaka władze Powiatu Kępińskiego wraz z życzeniami przekazały na ręce szczęśliwej mamy – Justyny Plichty. www.powiatkepno.pl


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów Reklama

www.powiatowy.pl 15 stycznia 2020 r.

Zabłyśnij bezpieczeństwem w Nowym Roku Krótkie dni, uciążliwa aura, zimowe zmęczenie czy noworoczne roztargnienie. Takie okoliczności nie sprzyjają naszej koncentracji. Za kierownicą samochodu, na ścieżce rowerowej czy przejściu dla pieszych, brak należytej uwagi może skończyć się tragicznie. Warto zatem być czujnym. W okresie noworocznym wiele spraw może zaprzątać naszą głowę, ale bezpieczeństwo zawsze powinniśmy stawiać na pierwszym miejscu. W powiecie wieruszowskim na wielu przejściach dla pieszych ruch osób nie jest regulowany sygnalizacją świetlną. Dlatego też apelujemy do osób pieszych o zachowywanie szczególnej ostrożności na drogach. Pamiętajmy, że pojazd który porusza się z prędkością 50 km/h, tylko w ciągu jednej sekundy przejedzie około 14 metrów. Zatem przed wejściem na przejście dla pieszych warto upewnić się, że pojazd który znajduję się najbliżej tego przejścia, jest w dostatecznej odległości abyśmy mogli swobodnie przejść przez jezdnię. Swoją rozwagą na drodze, dajmy szansę kierowcy na bezpieczne zatrzymanie pojazdu. Pamiętajmy również, że w warunkach zimowych droga hamowania pojazdu może się wydłużyć. Używajmy elementów odblaskowych, w ten sposób często chronimy życie swoje i innych. Bądźmy widoczni, bądźmy bezpieczni. Apelujemy również do kierowców o przestrzeganie przepisów, głównie dotyczących stosowania się do ograniczeń prędkości. Pamiętajmy, że prędkość dozwolona na danym odcinku drogi w określonych warunkach np. atmosferycznych nie zawsze oznacza, że jest to prędkość

bezpieczna. Przypominamy, że pieszy poruszający się po zmroku bez elementów odblaskowych dla kierowcy nadjeżdżającego samochodu jest widoczny dopiero z odległości około 20 metrów. Jeżeli pieszy używa odblasków, wówczas jest zauważalny już z odległości około150 metrów. Obowiązek noszenia odblasków przez pieszych wszedł w życie 31 sierpnia 2014 roku. Przypominamy podstawowe prawa i obowiązki pieszych : Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Zabrania się : • wchodzenia na jezdnię: bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi; • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi; • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko; • przebiegania przez jezdnię; • chodzenia po torowisku; • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto; • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują. Pamiętajmy, że wiele spraw może zaprzątać naszą głowę, ale bezpieczeństwo zawsze powinniśmy stawiać na pierwszym miejscu. asp.sztab. Damian Pawlak fot. KPP Kępno

MOK w Lututowie zaprasza do udziału w projekcie „Sercem pisane...” Wieczorkiem poetyckim „Poezja przy świecach” Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie od listopada 2019 r. rozpoczął realizację projektu „SERCEM PISANE” realizowanego w ramach programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” finansowanego przez Fundację Orlen Dar Serca. Miejscowa młodzież zaprezentowała wówczas wiersze znanych i lubianych autorów, a uczestnicy naszego Koła Literackiego, Pan Wacław Zabłocki i Pani Agnieszka Wojtasik, zaprezentowali własną twórczość. Przeczytano także wiersze poetów należących

do naszego Koła Literackiego – Pana Jana Kończyńskiego i Pani Krystyny Urbańczyk-Basińskiej, którzy nie zdołali pojawić się osobiście. Urozmaiceniem prezentacji lirycznych były utwory w formie poezji śpiewanej: piosenka Czesława Niemena „Jesień” (Mimozami jesień się zaczyna…) oraz piosenki o jesieni autorstwa Walentego Jareckiego z muzyką Marka Dery, wybitnego wieluńskiego kompozytora. Realizacja projektu „Sercem pisane” odbywa się w naszym Miejskim Ośrodku Kultury w Lututowie także w formie warsztatów literackich dla róż-

nych grup wiekowych. Są zajęcia zarówno dla osób dorosłych (comiesięczne spotkania Lututowskiego Koła Literackiego), jak również dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (spotkania literackie dla dzieci ze szkół podstawowych we wtorki od 16.00, dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych – w środy od 17.00). Wszystkie osoby z Lututowa i okolic, które piszą wiersze, bądź chciałyby się nauczyć je pisać, serdecznie zapraszamy na nasze spotkania warsztatowe. Podczas zajęć poznajemy

podstawy poetyki oraz próbujemy pisać własne utwory. Wiersze napisane przez uczestników naszych warsztatów literackich, zostaną wydane w postaci zbiorowych tomików poetyckich!!! W ramach projektu zaplanowaliśmy także cykl spotkań autorskich z pisarzami i poetami, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Lututowa i okolic. Szczegółowych informacji udzielamy w Miejskim Ośrodku Kultury w Lututowie oraz pod nr tel. 43 8714 103.


www.powiatowy.pl 15 stycznia 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

7

Zebranie strażackie w Smardzach 4 stycznia 2020 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Smardzach. Było to pierwsze z tegorocznych w Gminie Trzcinica. W trakcie zebrania przekazane zostały sprawozdania zarządu, naczelnika oraz skarbnika. Swoją opinię wyraziła także Komisja Rewizyjna. Przedstawione zostały działania podjęte w 2019 ro-

ku oraz plany i zamierzenia na 2020 Kolejne zebrania OSP odbędą się: rok. 11 stycznia – OSP Trzcinica, Miłym akcentem było wręczenie 18 stycznia – OSP Laski, wyróżnienia za 60 letnią działalność 25 stycznia – OSP Piotrówka, dla Druha Stanisława Jędrzejaka. 26 stycznia – OSP Aniołka PierwObecni w trakcie podsumowa- sza, nia złożyli gratulacje i podziękowa1 lutego – OSP Wodziczna, nia za kolejny rok działalności w tym 8 lutego – OSP Kuźnica Trzcińska, na rzecz poprawy bezpieczeństwa 15 lutego – OSP Pomiany. mieszkańców.

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy – podsumowanie 2019 r. Na przełomie 2019/2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy otrzymała zatwierdzenia rozliczeń pięciu projektów kulturalnych zrealizowanych przez trzcinicką książnicę w 2019 r. o łącznej wartości 80.182,92 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy prowadzi szeroko zakro-

joną działalność kulturalną. Jednym z jej priorytetów jest zapewnienie zróżnicowanej oferty kulturalnej mieszkańcom Gminy Trzcinicy. Biblioteka troszczy się zarówno o potrzeby dorosłych, jak i najmłodszych. Od października 2016 r. prowadzone są cykliczne, cotygodniowe zajęcia warsztatowe dla młodszych

dzieci z cyklu ,,Czwartkowych spotkań z książką”. Jedną z głównych form działań kulturalnych trzcinickiej książnicy jest organizacja spotkań autorskich z regionalnymi pisarzami, poetami oraz z popularnymi autorami znanych książek. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy często gości u siebie wycieczki ze szkół z terenu gminy, a także spoza niej. Podczas tych wizyt młodzież ma szansę obejrzeć nowoczesny budynek biblioteki oraz zwiedzić wystawy eksponowane w Galerii czy w Izbie Pamięci. Poza tym, podczas tych spotkań dyrektor oraz pracownicy placówki bibliotecznej przeprowadzają lekcje biblioteczne nt. katalogów bibliotecznych itp. W 2019 r. biblioteka zrealizowała pięć projektów z zakresu kultury i działalności bibliotecznej. Do zrealizowanych projektów należą: projekt „Książka – źródło inspiracji” w ramach programu Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, projekt „Dziecięcy Festiwal Książki” w ramach programu Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, projekt „(Nie)znane dzieje Ziemi Trzcinickiej” w ramach programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra 2019” realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” projekt skierowany do przedszkolaków. Łączna wartość wszystkich zrealizowanych projektów wynosi 80.182,92 zł.

Przekazanie placu budowy

We wtorek 14 stycznia przekazano wykonawcy teren pod budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie przy ulicy Dąbrowskiego 3. Tym samym dopełnione zostały wszelkie czynności proceduralne umożliwiające wykonawcy podjęcie prac budowlanych. Ich wykonawcą zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe PREBET Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestycja zgodnie z wnioskiem zakłada budowę hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku liceum wraz z zapleczem zawierającym pomieszczenia towarzyszące tj. węzły szatniowo-sanitarne, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie nauczycieli W-F, sale fitness, siłownię oraz pomieszczenie techniczne - kotłownię. Inwestycja obejmuje również zakup wyposażenia i sprzętu sportowego. Obiekt będzie dawał możliwość organizowania rozgrywek sporto-

wych rangi mistrzowskiej lub ogólnopolskiej w zakresie siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. W obiekcie przewidziano także widownię dla 153 osób. Parametry techniczne hali sportowej: długość obiektu - 73,99m, szerokość obiektu - 26,27m, wysokość obiektu w części hali sportowej 10,19m, wysokość obiektu w części łącznika z zapleczem - 4,92m. powierzchnia zabudowy - 1616,03 m², powierzchnia całkowita (netto) 1506,3 m² w tym w części hali sportowej - 1148,5 m², w części łącznika z zapleczem - 357,8 m² Wartość podpisanej umowy obejmuje kwotę 7 562 463,17 złotych. Warto dodać, że zadanie to jest współfinansowane ze środków programu „Sportowa Polska 2019” kwotą 2 484 100,00 złotych. Pozostałą część wydatków pokryje powiat w ramach swojego budżetu. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020-2021.


8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 15 stycznia 2020 r.

Szkoły z terenu gminy Łubnice na podium Start w przygodę z wręczyckimi jasełkami rozpoczął się 8 stycznia 2020 r. i trwał trzy dni. XVIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Teatralnych „Wręczyckie Jasełka 2020” dla szkół gminy Łubnice zakończył się wielkim sukcesem. Na podium stanęły wszystkie szkoły podstawowe. Miejsce II ex aequo zajęły: SP Dzietrzkowice i SP Łubnice, na

miejscu III SP Wójcin. Na deskach Wręczyckiego GOKu zaprezentowało się 1400 młodych artystów z 42 zespołów z całej Polski. Zdaniem przewodniczącej jury Pani Krystyny Koziołek, dyplomowanej reżyser, poziom uczestników był bardzo wysoki, a werdykt opleciony profesjonalną krytyką z wysokimi wymaganiami. Serdecznie gratulujemy młodym artystom i ich rodzicom.

Rekonstrukcja historyczna na Rynku w Lututowie

W niedzielę 12 stycznia o godz. 17.00 na lututowskim rynku Stowarzyszenie Historyczne „Gloria Victis” zaprezentowało inscenizację pn. „Pożegnanie oddziału i odbicie brańca”. Wydarzenie to miało na celu upamiętnienie 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz Bitwy pod Lututowem, w miejscowości Piaski. Rekonstrukcję poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym pw. Apostołów Piotra i Pawła w intencji poległych powstańców w bitwie pod Piaskami. Pan Tomasz Jaciuk z Grupy Gloria Victis opowiedział o Powstaniu Styczniowym, o Bitwie pod Lututowem oraz objaśnił na czym polega inscenizacja „Pożegnanie oddziału i odbicie brańca”. Zapowiedział również, że 15 czerwca w rocznicę Bitwy pod Lututowem w m. Piaski odbędzie się rekonstruk-

cja bitwy z udziałem zaproszonych grup rekonstrukcyjnych. Na niedzielną inscenizację zaprosili organizatorzy; Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie oraz Stowarzyszenie Historyczne „Gloria Victis”. Wydarzenie spotkało się z wielkim zainteresowaniem mieszkańców Lututowa, tym bardziej, iż odbywało się ono w przeddzień wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz uroczystego wręczenia symbolu nadania praw miejskich oraz złożenia przysięgi przez Burmistrza. Inscenizację „Pożegnanie oddziału i odbicie brańca” podziwiali również: Burmistrz Lututowa Marek Pikuła, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lututowie Marek Zgadzaj i proboszcz parafii dziekan ks. kan Waldemar Gruszka.

Ta rekonstrukcja jest takim preludium do tego, co będzie się działo 15 czerwca. Doskonale wiemy, że w bitwie pod Koziołkiem w jednej z ważniejszych bitew Powstania Styczniowego poległo ponad 70 powstańców i pamięć o tym jest naszym patriotycznym obowiązkiem. 15 czerwca będzie rekonstrukcja o szerokim wymiarze, na którą już dzisiaj wszystkich zapraszam, bo z pewnością będzie to piękny pokaz rekonstrukcyjny, przykrych dla nas zdarzeń, ale naszym obowiązkiem jest pamiętać i wspominać … Jutrzejszy dzień to będzie ogromne wydarzenie nie tylko historyczne, ale ogromne wydarzenie dla naszego lokalnego społeczeństwa. Myślę, że historia zapisze to złotymi zgłoskami, mam tu na myśli oczywiście wizytę pana Prezydenta RzeczypospoW krótkim wstąpieniu dla mediów litej Polskiej Andrzeja Dudy. burmistrz Marek Pikuła powiedział:


www.powiatowy.pl 15 stycznia 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

9

Ósmy Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych W Gminie Trzcinica tradycją stały się styczUczestnicy zaprezentowali się w następująniowe Festiwale Kolęd, Pastorałek i Piosenek cych kategoriach wiekowych: Świątecznych. Także w tym roku, 12 stycznia po raz ósmy odbyło się takie wydarzenie. Przedszkole: 1. Zespół (ZS Laski) – Malwina Biczysko, Wszystkich wykonawców, rodziców, opieku- Aurelia Stężały, Alicja Ertel, Gabriela Bukownów, dyrygentów, media oraz licznie zebra- ska, Oliwia Kowalińska (Utwór: „Przybieżeli nych mieszkańców powitała Katarzyna Ku- do Betlejem”) boszek pracownik Urzędu Gminy Trzcinica. 2. Zespół (ZS Trzcinica) – Natalia Małecka, Głos zabrał również Grzegorz Hadzik Wójt Julia Przybyła, Martyna Pieles Utwór: „Zima” Gminy dziękując ks. Rafałowi Czmyrowi Pro3. Zespół (ZS Laski ) – Wiktoria Nawrocka, boszczowi Parafii w Laskach za udostepnie- Marta Skiba, Lena Powroźnik, Nadia Sołtynie kościoła. Podziękował również uczestni- siak, Olga Nawrot (Utwór: „Bosy Pastuszek”) kom festiwalu, dyrygentom oraz wszystkim, 4. Zespół (ZS Trzcinica) – Michał Ozdoba, którzy włączyli się w przygotowania muzycz- Karolina Hojeńska, Brajan Balcerzak (Utwór: nego wydarzenia. „Pierwsza Gwiazdka”) Festiwal rozpoczął występ Chóru Zespołu Szkół w Trzcinicy, którego dyrygentem jest Renata Adamska, a zakończył występ chóru „Violino” z Zespołu Szkół w Laskach, którego dyrygentem jest Danuta Wieczorek.

drowicz, Maja Kozikowska, Marcel Krzyżański, Alicja Pietrzak, Szymon Uszycki (Utwór: „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”) 3. Zespół (ZS Laski) – Wiktoria Skiba, Oliwia Trzęsicka, Oliwia Maryniak – Stodolska, Hanna Woźnica, Franciszek Lorenc (Utwór: „Witaj Zbawco świata”) 4. Zespół (ZS Trzcinica) – Zuzanna Sikora, Aleksandra Raszewska, Blanka Krzyształowicz, Lena Hojka, Agnieszka Graczyk (Utwór: „Skrzypi mróz”)

Kategoria IV-VI 1. Nadia Woźnica (ZS Laski) (Utwór: „Mozaika Kolęd” – gra na organach) 2. Duet (ZS Trzcinica) – Michalina Jokiel, Zuzanna Durlej (Utwór: „Hej, ludzie idą święta” Kategoria klasy I-III 3. Patryk Bakalarz (ZS Laski) Utwór: „ Śpij 1. Duet (ZS Laski) – Magdalena Parzonka, Jezu synku” Martyna Laske (Utwór: „A ja siedzę na komi4. Zespół (ZS Trzcinica)v – Marcin Stefański, nie”) Michalina Walczak, Natalia Zimoch, Zuzanna 2. Zespół (ZS Trzcinica) -Amelia Aleksan- Durlej, Weronika Uszycka, Magdalena Adam-

ska (Utwór: „ Tryumfy Króla Niebieskiego”)

Kategoria klasy VII – VIII 1. Duet (ZS Laski) – Martyna Hojeńska, Martyna Namyślak (Utwór: „Wśród nocnej ciszy”) 2. Duet (ZS Trzcinica) – Patrycja Biegańska, Angelika Sobik (Utwór: „Gdy śliczna panna” ) 3. Aleksandra Fiołka (ZS Laski) Utwór: „Oto dziś narodziła się miłość” 4. Duet (ZS Trzcinica) – Paweł Pulit, Mikołaj Mańka (Utwór: „Święta całe białe są”) Każdy z uczestników występu otrzymał dyplom i tradycyjnego aniołka, który wręczyli Wójt Gminy Grzegorz Hadzik, Proboszcz Parafii w Laskach ks. Rafał Czmyr, Przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk oraz Sekretarz Gminy Renata Ciemny. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”.


10

www.powiatowy.pl 15 stycznia 2020 r.

Ogłoszenia NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/KUPIĘ /WYNAJMĘ

Sprzedam działkę o pow. 0.8 ha we wsi Kostrzewy k.Wieruszowa. Działka otoczona z dwóch stron lasem, warunki zabudowy mieszkalno – zagrodowa. Blisko zabudowań. Tel. 506 070 492 (31.12) Na sprzedaż nowoczesny dom wolnostojący o pow.

użytkowej 175 m2 wybudowany na działce o pow. 1000 m2. Budynek zlokalizowany w Czastarach na nowym osiedlu wśród domów jednorodzinnych. Cena 375 000,00 zł. Stan deweloperski. Więcej informacji pod nr. tel 604 08 11 08 lub 71- 3524052. (31.12) Sprzedam działkę pod budowę 8. budynków miesz-

kalnych w miejscowości Rybka, obręb 0017 Rybka, nr ewidencyjny działki 522/3, gmina Galewice. Ustalone warunki zabudowy. Do działki doprowadzone woda i prąd. Bardzo korzystna cena. Kontakt: 604 173 083. Wynajmę pokój w Wieruszowie dla osoby potrzebującej. Kontakt 669 873 264

PRACA DAM

Dam pracę doświadczonym pracownikom przy rigipsach. Polska/Austria. Zjazd co dwa tygodnie. Dobre zarobki. Kontakt: tel. :+43 699 124 82 531; +48 601 588 698; email: z-biela@wp.pl.

USŁUGI

Usługi remontowe Malowanie, gładzie, płytkarstwo itd. Kontakt: 665 295 595. (19.12) Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno. Kontakt tel. 696 802 831Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

Sprzedaż drewna opałowego bukowego, suchego z dowozem. Więcej informacji pod numerem telefonu 62 78 10 366 lub osobiście w siedzibie firmy STOLMER, Mroczeń 7.

SPRZEDAM

SPRZEDAM SŁOMĘ. TEL 603 545 921

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny szuka dziewczyny nr. tel. 723735551 Szukam partnerki. Tylko poważne oferty. Tel. 726 034 488 Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, wpisów na portalu i listów do redakcji


www.powiatowy.pl 15 stycznia 2020 r.

Reklama

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

11

Budżet na 2020 rok przyjęty W trakcie sesji Rady Powiatu Kępińskiego w czwartek 19 grudnia radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu Powiatu Kępińskiego na 2020 rok. Budżet Powiatu Kępińskiego zakłada dochody w kwocie 69 230 553,91 złotych. Po stronie wydatków w budżecie przypisano kwotę 78 977 450,91 złotych. Największą część budżetu powiatu pochłonie oświata z wydatkami na poziomie 38% całego budżetu. Kolejną grupę pod względem wielkości stanowią wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych – 24%. Trzecie grupa to wydatki w zakresie pomocy społecznej, które pochłoną 14% wydatków budżetowych. Wśród największych zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie należy wymienić przede wszystkim przebudowę dróg powiatowych nr 5692P i 5688P na odcinku Laski – Trzcinica. Zadanie to realizowane będzie przy udziale pozyskanych środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które stanowią 80% wartości zadania. Na realizację tej inwestycji zabezpieczono łącznie kwotę 12 795 715,00 zło-

tych. Kolejną dużą inwestycją powiatu będzie budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie, której realizację zaplanowano na dwa lata (2020-2021). To zadanie również współfinansowane będzie ze środków zewnętrznych w tym przypadku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2020 na budowę hali wydatkowanych będzie 5 265 000 złotych. W budżecie zabezpieczono również środki na dofinansowanie zakupu cięż-

kiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie w kwocie 400 000 złotych. Powiat Kępiński dalej będzie dofinansowywał doposażenie i modernizację obiektów Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w kwocie 750 000 złotych. 140 000 złotych przewidziano również na opracowanie dokumentacji technicznej i projekt przebudowy oddziału rehabilitacyjnego w Grębaninie.

powiatkepno

Zakończenie akcji Podaj Łapę! 17 grudnia 2019 roku zakończyła się akcja PODAJ ŁAPĘ, której organizatorami były dwie uczennice ze Szkoły Ponadpodstawowej nr 2 w Kępnie, Julia Wąsala oraz Maja Kaźmierczak. Zimowa zbiórka dla azylu Pani Beaty Żółkiewskiej w Krzyżownikach, w której obecnie znajduje się ponad 40 psów, często poszkodowanych czy

rannych trwała ponad dwa tygodnie, udział w niej mogli wziąć uczniowie, jak i osoby z poza murów szkoły. Całą karmę jaką udało się zebrać, a było jej PONAD 500 kg oraz mnóstwo najpotrzebniejszych akcesoriów dla psów w tym koce, poduszki, obroże czy smycze zostały przetransportowane i przekazane dla wszystkich podopiecznych

Pani Beaty. Cieszymy się że ludzie tak chętnie pomagają i wierzymy w to że dobro zawsze wraca! Dziękujemy wszystkim którzy udostępnili wydarzenie w mediach społecznościowych, wszystkim którzy przyczynili się do transportu karmy oraz tym którzy dorzucili coś od siebie.

Kierował pod wpływem środków odurzających, jednocześnie nie posiadając uprawnień do kierowania Policjanci Posterunku Policji w Trzcinicy zatrzymali kierowcę, który prowadził pojazd znajdując się w stanie po użyciu alkoholu i pod wpływem środków odurzających, jednocześnie nie posiadając uprawnień do kierowania. W piątek 10 stycznia br. funkcjonariusze Posterunku Policji w Trzcinicy w miejscowości Rychtal zatrzymali samochód marki bmw

którym kierował 33 latek z gminy Rychtal. Jak się okazało mężczyzna kierował pojazdem w stanie po użyciu alkoholu – wynik badania 0,11 mg/l oraz pod wpływem środków odurzających. W toku dalszych czynności okazało się, że ten mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania. Dodatkowo posiadał przy so-

bie woreczek foliowy z zapięciem strunowym z zawartością białego proszku. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. W najbliższym czasie zostaną mężczyźnie postawione zarzuty. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.


12

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 15 stycznia 2020 r.

Ulicami Wieruszowa przeszedł Orszak Trzech Króli Po raz siódmy 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami Wieruszowa przeszedł Orszak Trzech Króli. Tegorocznemu OTK przyświecało hasło: „Cuda, cuda ogłaszają!”. O godzinie 13.30 z trzech punktów miasta:

1. Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie (orszak afrykański -niebieski) ; 2;Parafii p.w św.Stanisława w Wieruszowie (orszak zielony – azjatycki); 3. Parafii Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie (orszak czerwony – europejski) wyruszyły

orszaki, aby złożyć dary i oddać pokłon Dzieciątku Jezus. O godzinie 13.30 Orszaki tradycyjnie spotkały się przy moście na rzece Prośnie, a następnie przeszły ulicą Wrocławską do Rynku, gdzie na scenie odbyły się Jasełka. Dalej ul.

Mickiewicza do stajenki obok Biblioteki Miejskiej, gdzie w szopce czekała przy żłobku Święta Rodzina. Orszak zakończyło wspólne kolędowanie, z udziałem scholi parafialnych, chórów i zespołów śpiewaczych. Licznie dopisali parafianie trzech wieruszowskich parafii. Olaf Świerczyński Piotr Kołodziejczyk


www.powiatowy.pl 15 stycznia 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Cuda, cuda ogłaszają! W tym roku Orszaki Trzech Króli przejdą 6 stycznia ulicami aż 872 miejscowości w Polsce. Podobne zgromadzenia zaplanowano także w 21 miastach poza granicami naszego kraju. Tegoroczne hasło brzmiało „Cuda, cuda ogłaszają!”. To już 5. edycja tego wydarzenia w Kępnie. Świętowanie rozpoczęła msza święta w ko-

ściele parafialnym pw. Św. Marcina. Po mszy Orszak wyruszył sprzed kościoła. Na czele korowodu stała Gwiazda Betlejemska. Wszyscy podążali ulicami miasta w kierunku Rynku, gdzie znajdowała się stajenka. Frekwencja dopisała. W Orszaku uczestniczyły całe rodziny! W tych największych Jasełkach ulicznych

13

mieszkańcy tak naprawdę całe rodziny przebrały się za kolędników, za: królów, pasterzy, anioły. Dominowały cztery kolory. Przed kościołem wręczano świąteczne korony, śpiewniki i emblematy Orszaku. Kolorowy Orszak tworzyły poszczególne parafie.

rafii Miłosierdzia Bożego (przebrania i ubiory z elementami czerwonymi). Król Melchior – patronował mieszkańcom parafii św. Marcina (przebrania i stroje z elementami zielonymi). Król Baltazar – patronował mieszkańcom parafii MB Różańcowej (przebrania i stroje z Król Kacper – patronował mieszkańcom pa- elementami niebieskimi).

pwr.


14

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 15 stycznia 2020 r.

Jubileuszowy Koncert Kolęd 5 stycznia po raz XX odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele p.w. Św. Stanisława B.M. w Wieruszowie. Wystąpiły chóry: Chórek dziecięcy Parafii św.Stanisława B. i M., Chórek parafii Zesłania Ducha Świętego, Chórek Nut-

ki Przedszkola Samorządowego Nr 3, Chórek Jedyneczka Przedszkola Samorządowego Nr 1, Chór Wiolinki Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespół Muzyczny Libero SP w Wyszanowie, Chór Prymki Szkoły Podstawowej Nr 3, Chór Płomień Nadziei parafii Nawiedzenia NMP w Wieru-

szowie, Chór Uniwersytetu III Wieku, Chór Mieszany Lira. Organizatorami tegorocznego koncertu byli: Samorząd Wieruszowa, Parafia p.w. Św.Stanisława B. M. oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka. Koncert poprowadził Waldemar Urbaniak.

Piotr Kołodziejczyk

Szkolne jasełka bożonarodzeniowe w Pieczyskach Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, na który czekają nie tylko dzieci, ale również dorośli. Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji zwanych Jasełkami.

czyskach, którzy złożyli wszystkim zebranym magię zbliżających się świąt. Zarówno ucznio- Głos zabrał również pan Dyrektor Piotr Matyświąteczne życzenia oraz podziękowania. wie, nauczyciele, rodzice, jak i zaproszeni go- siak, który złożył wszystkim zebranym świąście włączyli się do wspólnego kolędowania. teczne życzenia. Tak wspólnie spędzony czas dał możliwość integracji społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym, a przede wszystkim uczy dzieci miłości i szacunku do tradycji świąteczW tegoroczną atmosferę radości z narodze- no – religijnych. nia Jezusa w betlejemskim żłóbku włączyła się również społeczność szkolna w PieczyOrganizatorzy skach. Dyrekcja szkoły i Grono Pedagogiczne zaprosiła do udziału w jasełkach szkolnych W tegoroczną świąteczną atmosferę wprocałą społeczność uczniowską, ks. Probosz- wadzili nas uczniowie klasy piątej, którzy pod cza parafii św. Stanisława w Wieruszowie opieką pani Elżbiety Wesołowskiej oraz pana ks. prałata Henryka Orszulaka wraz z ks. wi- Jarosława Zielińskiego przygotowali przedkarym Jakubem Staneckim, rodziców oraz stawienie jasełkowe. Zaprezentowali je 20 mieszkańców Pieczysk do wspólnego kolędo- grudnia, późnym popołudniem dla całej spowania w kaplicy św. Urszuli Ledóchowskiej na łeczności uczniowskiej, zaproszonych gości Pieczyskach. oraz dla społeczności lokalnej, przypominając wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, Jasełka przygotowali uczniowie klas IV – kiedy to w Betlejem narodziło się Boże DzieVII pod kierunkiem p. katechetki, 3 stycznia ciątko. Dzieci wcieliły się w rolę Maryi i Józefa, 2020r. przypominając wydarzenia sprzed po- pasterzy, aniołów oraz trzech króli, przybywanad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem na- jących złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu rodziło się Boże Dzieciątko. Dzieci wcieliły się w ubogiej stajence. w rolę Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów oraz trzech króli, przybywających złożyć pokłon JeUroku całej inscenizacji dodały kolędy, przyzusowi narodzonemu w ubogiej stajence. Po gotowane przez przedstawicieli poszczególzakończonym przedstawieniu głos zabrał ks. nych klasy, które napełniły wszystkich świąProboszcz orz pani Dyrektor szkoły w Pie- teczną radością i sprawiły, że poczuliśmy


www.powiatowy.pl 15 stycznia 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

15

Koncert Kolęd i Pastorałek w Siemianicach 6 stycznia 2020 r. o godzinie 17:00 w Kościele Parafialnym w Siemianicach odbył się tradycyjny Koncert Kolęd i Pastorałek. Na wydarzenie zaprosili mieszkańców Siemianic, gminy Łęka Opatowska, gości i lokal-

ne media Wójt Gminy Łęka Opatowska oraz ks. Marek Olszewski Proboszcz Parafii w Siemianicach. W pięknej scenografii bożonarodzeniowej ponad stu młodych wykonawców ze szkół z

terenu Gminy Łęka Opatowska zaśpiewało tutaj więcej pisać? Posłuchajmy. piękne pastorałki, kolędy i piosenki świąteczGratulacje dla wykonawców, organizatorów ne. To był wspaniały, zapierający dech w pier- i wszystkich osób, które zaangażowały się w siach koncert w wykonaniu uczniów i absol- organizację tego widowiska. Foto – ET/pwr wentów Szkół Gminy Łęka Opatowska. Co

Profile for powiatowy.pl

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 15.01.2020 r.  

15 stycznia 2020 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 15.01.2020 r.  

15 stycznia 2020 r.

Advertisement